PILOTI, UFO A DISKRIMINACE V PRÁCI

PILOTI, UFO A DISKRIMINACE V PRÁCI

PILOTI, UFO A DISKRIMINACE V PRÁCI

Potřebujeme chránit naše piloty, kteří hlásí setkání s UFO navzdory škodám od jejich zaměstnavatelů.

Je to vždy standartní praktika velkých aerolinek zastrašovat své piloty před hlášením pozorování UFO tím, že naznačují, že jejich práce i profese by mohla být v ohrožení?

Všichni jsme slyšeli o nahánění strachu a taktice umlčet zaměstnance a zabránit jim vyjít na veřejnost s nějakou zprávou.

Můžeme jen spekulovat o tom, že aerolinky praktikují takové procedury ze svého vlastního strachu, aby zaplašily nevhodná mínění zákazníků, aby tím mohly zůstat dále konkurence schopní. Možná také nechtějí být vnímáni veřejností nebo jejich rivaly jako legrační aerolinky, které zaměstnávají mentálně nestabilní piloty, kteří mají sklon vidět malé zelené mužíčky.

Také nevíme, kolik těchto praktik je ovlivněno vládními činiteli, kteří chtějí udržovat zakrývání pravdy, aby zachovaly všeobecnou populaci v nevědomosti před skutečnou existencí UFO.

Zde je několik komentářů od pilotů z Národního Aviatického Ohlašovacího Centra Anomálních Fenoménů (NAOCAF):

 

  1. My jsme nic neřekli. Došlo nám, že by nám nikdo nevěřil. (pilot charteru)
  2. Při návratu na mé domovské letiště JFK jsem ohlásil své pozorování kompetentním úřadům. Krátce na to mě navštívili dva federální vyšetřovatelé, kteří si evidentně mysleli, že jsem měl halucinace, protože jeden z nich prohlásil, že také viděl vesmírnou loď, když rybařil v Great South Bay a zcela zřetelně se snažil dokázat, že jsem cvok. (kapitán, Pan Am v penzi)
  3. Muselo to být obrovské! Všichni jsme byli ve stejné lhůtě na JFK a o dva dny později jsem si chtěl s posádkou promluvit v přípravné místnosti. Nikdo z nich nechtěl mluvit! Báli se vedení, že by jim odebralo letecký statut a nechali by je projít testy na alkohol a drogy. Jejich příběh nikdy nespatřil světlo světa. (letecký inženýr, TWA, v penzi)
  4. Já a moje posádka jsme něco viděli (za denního světla), co dělalo věci, jaké žádný známý letoun není schopen, aniž by nezemřelo všechno živé uvnitř. Poskytnu jen útržkovité detaily, abych ochránil soukromí zbytku posádky. Pokud se o to zajímáte, všechny informace jsou drženy v anonymitě, pak kontaktujte přímo mě. Nebudu se zde vyjadřovat kvůli veřejnému výsměchu. (kapitán NW, v penzi)

 

Zprávy zaslané do NARCAP (NAOCAR) o pozorování nevysvětlitelných vzdušných jevů a incidentů jsou prověřovány podobně jako v případě těchto komentářů. Znovu a znovu opatrní, zodpovědní letci se nechávají slyšet, že se obávají, že se jich budou dotazovat na jejich schopnosti, čímž utrpí jejich kariéra, že budou ponižováni za to, že hlásili své pozorování. Vážný důvod k těmto obavám je nesprávný nebo nedostatečný fakt týkající se potencionálního hazardu.

Ted Roe

 

 

Jsou některé z větších národních skupin UFO, jako MUFON spřátelených s právníky, kteří pracují bez nároku na honorář? To je velmi důležitá otázka, která si žádá odpověď a měla by se vážně vzít v úvahu. Je možné povzbuzovat piloty a ostatní zaměstnance aerolinek, aby se svými zprávami o pozorování vystoupili, pokud jedna nebo více z těchto národních skupin UFO by je přivedla před soud s právníky, kteří jsou ochotní převzít jejich případ?

Věřím, že to je možné a velmi pravděpodobné. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy máme v ufologii dost universálního vlivu a moci na to, spojit své síly a bojovat proti výhrůžkám zaměstnavatelů leteckých společností. Musí přeci existovat mnoho právníků, kteří sami něco pozorovali nebo se s něčím setkali a kteří jsou velmi otevření k tomu, co se tu v rámci ufologie děje. Mnoho těch, kteří jsou již členy MUFON by rádi byli schopni zatnout zuby do vládního byrokratického „zastrašovatele.“

Pokud se tohle podaří, pak je možné obrátit politiku diskriminace Federálního leteckého úřadu USA (FAA), která by pak začala uvolňovat výpovědi pilotů, aby piloti mohli se svými zprávami vyjít na veřejnost. Sestavení týmu právníků, kteří by se takovými případy zabývali s chutí dravých tygrů a přivedly je k soudnímu projednávání a do popředí zájmu a upozornili by mezinárodní tisk, to by mohlo být tou roznětkou, kterou potřebujeme.

Přinést dostatek pozornosti na veřejnost skrze reflektory médií, které se zaměří přímo na letecké společnosti by bylo dostatečné k tomu, aby to způsobilo mezinárodní rozpaky. Mohla by se tím soustředit pozornost také na to, o chtějí, aby  se na veřejnost nedostalo. Odhalením by bylo možné učinit krůček blíže ke skutečnosti otevřením bohatého množství nových hodnověrných svědků. To by ztížilo vládní postup v pokračování diskreditací pilotů a jejich hlášení o pozorování a v pokračování popírání pravdy.

Mnozí budou mít pochyby, že spoléháme na mas média, že budou čestně a nezaujatě o takových zprávách referovat, avšak věřím, že začneme měnit názory médií skrze tlak veřejného mínění a vzděláváním tisku, který se bude zaplavovat dostupnými údaji. Jistě, je to obtížný úkol, ale celosvětový ohlas ufologie a potřeba vyváženějšího zpravodajství, který normálně nebere na vědomí nepopiratelná množství údajů, to by mohlo být katalyzátorem k posunu názoru tisku.

Příhoda na letišti O´Hareho* která se po krátké době znovu objevila, může být bodem zlomu v případě tisku, který se začíná znovu otevírat a poskytovat seriózní reportáže o fenoménech, kterým se dlouhou dobu pochichtávaly a znevažovaly je. Pokud skupiny UFO podají soudní žalobu proti zaměstnavatelům, kteří vyhrožují svým zaměstnancům porušením bezpečností práce a zaujmou takové žaloby pozornost někoho v tisku jako je TV reportér Jon Hilkevitch z Chicago Tribune, který toto téma zpracoval a prorazil s příběhem z O´Harova letiště, pak je možné mít nové reportáže s mezinárodním přesahem.

Pouze pak bude světová pozornost dohnána k tomu, aby brala takové případy vážně a rozpoutá palbu rozpaků zaměřenou na Federální letecký úřad (FAA) a na každou velkou leteckou společnost, která se snažila diskreditovat zaměstnance svými hrozbami možné ztráty zaměstnání a škodami na bezpečnosti.

Domnívám se, že nastane světový ohlas na takový koncept, ve kterém nejsme sami, jakožto, že si i veřejnost  uvědomí vzrůstající nedůvěru vládních činitelů a tím pádem i potřebu vědět pravdu a tak bude shromažďovat dostatek podpory finanční i morální k vedení boje za legální protiútok proti byrokratickým úředníkům, kteří využívali v minulosti svojí moc k umlčení jakýchkoli uznávaných svědků. Avšak tak se s tím zacházelo v minulosti, nyní se musejí zapojit světová média, aby těmto byrokratům přinesly nesnáze, kteří nás tak bezohledně kontrolovali se svými hrozbami.

My, jako ufologové, jsme schopni ocenit sílu, která nás spojí dohromady, jako někdo, kdo bojuje s výpady této hanebné diskriminace. Stačí jen získat média na naší stranu. Myslím, že je to věrohodný cíl, za kterým jsme vyrazili.

Začněme se soustřeďovat na informování médií ověřitelnými údaji, čímž můžeme přimět jejich názor ke správnějšímu pohledu na pravdu. Existuje však více než dostatek ověřených údajů. Všechno, co je potřeba je prezentovat to těm správným lidem v médiích a zprostředkovat jim přehled, aby se začal měnit směr a otevřely se stavidla v náš prospěch.

To samo o sobě je dostatek síly ke spojení světa, aby byl schopen požadovat více spolupráce od naší vlády, aby zastavila útrapy a hrozby proti zaměstnancům. Čím více tito věrohodní svědkové budou schopni vyjít na veřejnost, tím více si toho bude všímat tisk, což na oplátku povzbudí více svědků vyjít s pravdou ven dokud tu existuje nekonečný tok síly, který žádní vládní činitelé nebudou schopni mít pod kontrolou.

 

*příhoda byla publikována 1.1.2007. Nad O´Hareho mezinárodním letišti v Chicagu byl pozorován neidentifikovaný objekt, který vidělo mnoho zaměstnanců. Jejich zaměstnavatel ani vláda je nebrala vážně. Objekt diskovitého tvaru visel několik minut mezi mraky. Okamžitě byli kontaktováni pracovníci letového provozu, ale ti na radarech nic neviděli. Pak se objevila mluvčí FAA Elizabeth Isham Cory s tvrzením, že šlo o „klimatický jev.“ Zpráva o UFO dokonce pobavila pracovníky řízení. Někteří svědci řekli pro Tribune, že ani vláda ani letiště incident nevyšetřovalo.

Objekt nejprve viděl pracovník na rampě při manévru s letadlem, boing 777, kterým zajížděl do hangáru C17 ve 4:30 ráno. Objekt byl šedavé barvy a zakrýval oblohu. Odhadoval jej asi na 6 až 24 stop. Jiní svědkové potvrzovali, že objekt vypadal jako „plážový házecí disk“, nevydával zvuk, ani světla. Odhadovali výšku asi 1900 stop. Pak objekt zaplul za mraky. Mezi mechaniky, co objekt viděli zavládla drobná panika a dokonce jeden z nich, hluboce věřící, utrpěl náboženský šok. Objekt udělal díru v mracích. Všichni svědkové z letiště včetně několika pilotů řekli, že to nebylo letadlo, vrtulník ani nic, co by se podobalo letadlu. Úřady zprávu o UFO popřely.

Některé svědky navštívili úředníci z letiště, nechali si vše vyprávět, nakreslit skeče a doporučili zaměstnancům, aby se zdrželi mluvit o tom, co viděli. Také je navštívili federální agenti. Výsledkem jejich prohlášení bylo, že to, co svědkové viděli, bylo ovlivněno počasím.

 

 

Don Allice

překlad Karel Rašín

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz