Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

181. Mimozemské poselství z Chilboltonu
V noci na 17. srpna 2001 se objevily na poli v těsné blízkosti chilboltonského radioteleskopu poblíž Wherwell v anglickém hrabství Hampshire dva neskutečně propracované obilné obrazce. Stejným způsobem, jakým vznikají takzvané "kruhy v obilí", je zde pomocí zatím nevysvětleného způsobu ohýbání klasů vytvořena téměř věrná kopie digitalizovaného obrazce, vyslaného před ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
182. Krajní podivnost dimenzí, hustot a …
Je smutné ale pravdivé, že většina lidí nemá rada nepohodlné skutečnosti, které narušují jejich příjemné iluze a předsudky. Každý den, v průběhu každodenního jednání s lidmi, jsem toho svědkem Jakmile jedinec v životě dosáhneme určitého bodu, kdy začne pociťovat, že světu dostatečně „rozumí” - většinou k tomu dochází kolem ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
183. Mars, UFO a Alternativa 3

183. Mars, UFO a Alternativa 3

od Gaspar / / UFO
Nyní by se dalo říci, že máme zájem o rehabilitaci této planety a její pozice v galaktickém pořádku věcí. Mnoho z nás prostřednictvím auditování již poznalo, že jsme v jedné či jiné době na planetě nežili, byli jsme jinde, a že jsme sem dokonce mohli přijít pomáhat a rehabilitovat záležitosti. ... Číst více
30 listopadu, 2006Gaspar
184. Mimozemské poselství z Chilboltonu
V noci na 17. srpna 2001 se objevily na poli v těsné blízkosti chilboltonského radioteleskopu poblíž Wherwell v anglickém hrabství Hampshire dva neskutečně propracované obilné obrazce. Stejným způsobem, jakým vznikají takzvané "kruhy v obilí", je zde pomocí zatím nevysvětleného způsobu ohýbání klasů vytvořena téměř věrná kopie digitalizovaného obrazce, vyslaného před ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
185. Disclosure Project

185. Disclosure Project

od Gaspar / / UFO
Počátkem roku 1993 jsem odstartoval iniciativu směřující k podchycení vojenských a vládních svědectví o UFO případech a projektech z první ruky, a pátrání po dalších důkazech, které by byly použitelné k veřejnému odhalení pozadí této záležitosti. Od roku 1993 jsme věnovali značně mnoho času a prostředků vypracování přehledu materiálů Clintonovy ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
186. Rozhovor Toma Donga s Dr.Uvarovem
Před časem jsem na internetu našel tento rozhovor, není nejnovější, ale přesto si zaslouží naši pozornost.Rozhovor Toma Donga s Dr. Valerijem Uvarovem - ředitelem Mezinárodní organizace pro výzkum UFO v Rusku.
23 října, 2006Gaspar
187. Souhvězdí Centauri a jeho civilizace
Ostatní civilizace jsou v 7. a vyšších dimenzích, z nich známější jsou ptačí lidé v 7. dimenzi se sokolí hlavou a v 9. dimenzi s orlí hlavou. Byli ve fyzickém kontaktu s Atlanťany II, kteří byli původně v 7. a pak 5. dimenzi. My jsme následníci ve 3. dimenzi - ... Číst více
15 července, 2009Gaspar
188. Vesmírní přátelé

188. Vesmírní přátelé

od Gaspar / / UFO
Vesmírné bytosti, které nás kontaktují ve svých mentálních tělech, jsou většinou z 5. dimenze, jsou se svými kosmickými loděmi pod clonami. Z pochopitelných důvodů se neodcloňují, aby nezpůsobili chaos v době, kdy lidé na to ještě nejsou připraveni. Vesmírné bytosti se nám odcloní, až se existence hrubých vibrací na planetě ... Číst více
18 února, 2009Gaspar
189. Až 1 miliarda lidí byla unesena bytostmi z hyperdimenzí
Empirický, opakovatelný výzkum publikovaný společností ICAR (Mezinárodní komunita pro výzkum mimozešťanů) potvrzuje, že se civilizace žijící v hyperdimenzích skládají převážně s obojživelných reptiliánských hybridů a kybernetických klonů Šedých. Jak se uvádí, unesli přibližně 1 miliardu ze současně odhadované lidské populace 6 783 421 727 – a to ke dni 31.5. ... Číst více
23 dubna, 2009Gaspar
190. Čím nejsou U.F.O.

190. Čím nejsou U.F.O.

od Gaspar / / UFO
Vše, co jsem kdy napsal, lze s úspěchem pokládat za bláznivou fikci. Možná právě proto, že jsem mnohé cíleně propojil s každodenní realitou. Nemohu však za to, že dramatický vývoj dění překonává vše, co kdy bylo v oblasti sci-fi vymyšleno. Mnohé reálné události zaváděné fiktviní reality mohou být mnohdy naopak ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
191. Ivo Wiesner – Indie a mimozemšťané
Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Rozprávění s bohy, Poutníci do země andělů, Alchymie a theurgie svatého ohně, Stezka draka, Temné mocnosti proti stezce draka a spolu s manželkou přeložili védský spis o létání Vimaanika Shaastra. Napsal i několik článků uveřejněných v časopisu Skryté skutečnosti.
23 října, 2006Gaspar
192. John Lennon pozoroval UFO
Neobvyklá pozorování UFO či podobných jevů se netýkají jen anonymních lidí a neznámých svědků. Svá pozorování mají i někteří slavní lidé. Otázkou však je, zda mají odvahu se k tomu veřejně přiznat, aby si neudělali ostudu. Mezi známé osobnosti, kteří se posměchu nebáli byl např. bývalý prezident Spojených Států Jimmy ... Číst více
9 prosince, 2009Gaspar
193. UFO nad Európou

193. UFO nad Európou

od Gaspar / / UFO
Informácie o UFO konečne začali brať vedci a vlády vážne. Tento fenomén prestáva byť vo vyspelých krajinách Európy rozprávkou pre dospelých. Pravda, u nás sme zatiaľ" pápežskejší ako pápež... V uplynulom roku sa množstvo pozorovaných lietajúcich objektov výrazne zvýšilo. To spôsobilo, že vedci a vlády ich začali brať veľmi vážne. ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
194. UFO nad Londýnem

194. UFO nad Londýnem

od Gaspar / / UFO
Londýn - Jen krátce poté, co britské ministerstvo obrany odtajnilo své archivy schraňující svědectví o UFO, hlásí ostrovní země další pozorování létajících talířů. Fotografie zachycená službou Google Street View, namátkou monitorující ulice, ukazuje devět kulatých objektů, které se v pravidelných šicích vznášejí nad střechami ulice Wolverley ve východním Londýně. Podivnou ... Číst více
23 března, 2009Gaspar
195. Prípady UFO

195. Prípady UFO

od Gaspar / / UFO
Všechna společenství národů, znepokojují v současné době stále častější a rozsáhlejší přírodní katastrofy, které postihují naší planetu, občanské a světové války, které se odehrávají na různých místech naší zeměkoule, hladomory a epidemie, které rozsévají svou smrt. Dá se však, ale říci, že svět do značné míry znepokojují i informace o ... Číst více
6 srpna, 2009Gaspar
196. Bádatelia a mimozemské inteligencie
Už pri zrode metódy Hemi-Sync sa sformovala skupinka dobrovoľníkov z radov psychológov, psychiatrov, fyzikov, elektroinžinierov a ďalších zanietencov, ktorí sa pravidelne stretávali, aby preskúmali rozličné stavy vedomia - vrátane mimotelových zážitkov - navodzovaných práve touto neurotechnológiou. Vznikol tak tím bádateľov, ktorí začali mať neobyčajné zážitky stretnutí s inteligentnými bytosťami mimozemského ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
197. Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?
Oficiálně nikoliv. To by se už vědělo. To by vědci z celého světa už jistě začali slavit a bouchat šampaňské. Ale není pravda, že ještě nikdy nebylo zachyceno něco, co by rádiový signál mimozemské civilizace být mohl.
8 října, 2009Gaspar
198. UFO nad Xalapou v Mexiku
Masivní demonstraci objektů UFO v pátek 24. června 2005 zaznamenali ve městě Xalapa v Mexiku. Tato neuvěřitelná podívaná byla osobně dosvědčena guvernérem tohoto města panem Fidelem Herrerou Beltranem, členy jeho výboru, velkým množstvím důstojníků policejního oddělení, novináři a televizními reportéry. K incidentu došlo během oficiální ceremonie v rámci předávání nových ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
199. UFO dôkazy

199. UFO dôkazy

od Gaspar / / UFO
Před šesti léty, v roce 1983 jsme jménem ETCON International vyzvali při mimořádné akci vlády Spolkových republik Německa a Rakouska, aby konečně zahájily kroky k řešení problému, který nejen lidi zajímá, ale který může být také klíčem pro řešení současných světových problémů. Již od roku 1947 - bez přestávky - ... Číst více
23 října, 2002Gaspar
200. Otevřený dopis presidentu Francouzské republiky
Budoucnosti se nepodrobujeme, budoucnost vytváříme. (Georges Bernanos) Zásah mimozemské civilizace by i při vyloučení jakéhokoli nepřátelského úmyslu mohl způsobit újmu našemu prostředí, které chápeme jako souhrn přírodních, sociálních a kulturních podmínek jež vytvářejí scénu pro naše lidské činnosti. Charta ochrany životního prostředí, jež má ústavní hodnotu, stanoví pro případ kdy nastávající ... Číst více
14 března, 2009Gaspar