Bádatelia a mimozemské inteligencie

Bádatelia a mimozemské inteligencie

Bádatelia a mimozemské inteligencie

Už pri zrode metódy Hemi-Sync sa sformovala skupinka dobrovoľníkov z radov psychológov, psychiatrov, fyzikov, elektroinžinierov a ďalších zanietencov, ktorí sa pravidelne stretávali, aby preskúmali rozličné stavy vedomia – vrátane mimotelových zážitkov – navodzovaných práve touto neurotechnológiou. Vznikol tak tím bádateľov, ktorí začali mať neobyčajné zážitky stretnutí s inteligentnými bytosťami mimozemského pôvodu (ktoré sa identifikovali ako Plejáďania), s ktorými nadviazali kontakt a komunikáciu. Tieto stretnutia a komunikácie, prebiehajúce často v mimotelovom stave, sú zaznamenané aj na sérii 32 audiokaziet s názvom „Explorer Series“ („Bádateľská séria“). Ako vznikli?

Bádateľ, ktorý leží v špeciálne upravenej komore na vodnej posteli s kontrolovanou teplotou, má pri ústach zavesený vysokocitlivý mikrofón a na hlave elektródy, snímajúce aktivitu jeho mozgu. Monitorujú sa aj jeho ďalšie telesné funkcie, ako činnosť srdca, tep atď. Bádateľ vstúpi do niektorého z Ohnísk vedomia a po nadviazaní kontaktu s bytosťou či bytosťami rozpráva do mikrofónu, popisujúc to, čo vníma a zažíva. V niektorých prípadoch použijú bytosti jeho hlasivky, aby prostredníctvom nich prehovorili priamo k monitorujúcim členom výskumného tímu, podobne, ako sa to deje pri „channelingu“.

Bytosti sú vždy priateľské a starostlivo dbajú o telesnú a duševnú pohodu bádateľa, ktorý sa s nimi kontaktuje. Prinášajú posolstvá pre ľudstvo, týkajúce sa momentálnej situácie na Zemi, duchovného rozvoja, vnímania a pod. Napríklad nahrávka s poradovým číslom 6 a názvom „Miranon: úrovne a hladiny existencie“ je záznamom komunikácie s bytosťou, ktorá sa predstavila ako Miranon, a tá tu vysvetľuje o rovinách existencie v nefyzickej realite, ako aj o účele sprievodcov, ktorí nám pomáhajú prekonávať naše limity.

Na inej nahrávke, „Mužské/ženské princípy v nás“, sa dozvedáme o dôležitosti vyvažovania a integrovania mužského a ženského princípu v sebe a o príchode nefyzických bytostí na Zem, aby pripravili ľudstvo na nastávajúce zmeny. Na nahrávke „Osobný rozvoj“ osvetľuje bytosť menom Ecu fenomén posadnutosti ako prejav pokusov odvrhnutých myšlienok, emócií a aspektov osobnosti (neprijateľných pre daného jedinca) o znovuzjednotenie. Ecu sa vyjadruje aj k tzv. „subliminálnym sugesciám“ (na subliminálnych nahrávkach, zameraných na „vylepšovanie sa“ a sebazdokonaľovanie – sú dostupné aj u nás) a vysvetľuje možné riziká ich používania pre vedomú časť osobnosti.

Sám Bob Monroe mal množstvo osobných stretnutí s týmito mimozemskými bytosťami, vždy pri svojich mimotelových cestách nefyzickými realitami. Jedna z takýchto bytostí – Monroe ju nazval „môj priateľ IND“ (skrátené z „inteligentný druh“, v angl. origináli INSPEC, skrátené z „Inteligent Species“) – mu bola pravidelným sprievodcom pri jeho poznávaní nefyzických dimenzií. Zaujímavé je, že tieto bytosti o sebe tvrdia, že „mimozemskými“ sa javia z nášho súčasného spôsobu vnímania, no sami sú vraj vlastne našimi potomkami vo veľmi vzdialenej budúcnosti. Čiže predstavujú to, kam sa môže ľudstvo potenciálne vyvinúť. Ďalšou zaujímavosťou je, že podľa tvrdenia týchto bytostí, bádatelia v Monroeovom inštitúte nemali vždy priamy kontakt s nimi, ale mnohokrát sa bádatelia napájali na tzv. „bio-kognitívny interface“, čiže akýsi energetický záznam – hologram, ktorý funguje ako energetická „knižnica záznamov a údajov“…

Úryvky prepisov týchto stretnutí bádateľov s inteligentnými mimozemskými bytosťami si možno prečítať v knihách „Daleké cesty“ (Lott, 2003) Roberta Monroea a „Putování se Sílou“ (Volvox Globator, 2000) Kena Eagle Feathera, ktorý sa počas svojho pôsobenia v Monroeovom inštitúte zúčastnil 22 laboratórnych sedení ako jeden z dobrovoľných bádateľov. V anglickom originále je navyše dostupná kniha Rosalind McKnightovej s názvom „Cosmic Journeys“, v ktorej autorka – sama jedna z tímu bádateľov – prináša doslovný prepis množstva svojich zážitkov zo stretnutí s Vnútornými pomocníkmi (ako ich ona sama nazýva) a ich nesmierne zaujímavé poučenia pre ľudí, žijúcich na Zemi…

 

DreamingWolf

 

Převzato:  http://dreamingwolf.sk/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz