„Studená válka“ proti … UFO

„Studená válka“ proti … UFO

„Studená válka“ proti … UFO

USA se nebálo Sovětského svazu, ale mimozemšťanů

To se domnívá Vladimír Vasiljev – hlavní vědecký spolupracovník Institutu USA a Kanady, specializující se na analýzu rozpočtu USA, vyhlášek a zákonů přijatých v USA. Při studiu těchto „nudných“ dokumentů zjistil, že již více než půl století americká vláda vydává spoustu peněz ze státního rozpočtu ke studiu otázek mimozemské inteligence a hrozeb, které z toho mohou vyplývat.

„Plukovník“, nebo „blázen“?

 

Masové povědomí o nebezpečí číhajícím v kosmu začalo havárií UFO v Novém Mexiku. Dopadl zde neznámý objekt, prý s posádkou. Zprávu o incidentu zveřejnily 9.7.1947 nejuznávanější noviny v USA The New York Times a Washington Post. Nicméně, brzy se objevilo dementi – a verze o nejnovější verzi létajících zařízení nepřítele (s největší pravděpodobností SSSR) a o nezpůsobilosti svědků. Ale to vše podle Vladimíra Vasiljeva – je výslednice tehdejšího utajovacího režimu. Trosky disku a mrtvoly pilotů vyzvedlo americké letectvo (USAF) a bezpečně ukrylo. Byl zorganizován přísně tajný projekt „Majestic-12 (podle počtu odborníků), jehož úkolem bylo studium a zvládnutí technologie havarovaného aparátu.

 

Tiskovou zprávu o nehodě pro tiskové agentury připravil plukovník William Blanchard. Později ho skeptici začali obviňovat z avanturismu a sklonu k fantazii. Ale Blanchard byl velitelem třetího bombardéru, který měl nést atomovou bombu na japonské město. To znamená, že šlo o vojáka s nejvyšší důvěrou svých nadřízených.

 

 

Roswellská letecká základna, poprvé tak zmíněná v médiích tímto plukovníkem, byla tehdy vlastně nositelkou nejvyšší techniky v zemi a jediná, na které byly umístěny bombardéry s jadernými zbraněmi na palubě. Proto, i když budeme předpokládat, že havarovaný disk byl nejnovější přístroj ze Spojených států, zveřejnit jeho havárii v novinách by znamenalo pro plukovníka prozrazení nejvyššího tajemství a konec nadějí na kariéru čtyřhvězdičkového generála. Takže, z tohoto pohledu důstojník nespáchal nic, co by bylo v rozporu se zájmy vlády USA v této době.

 

 

Proč byl incident projednáván v médiích? Podle ruského vědce jen kvůli tomu, že malí humanoidi s úzkýma očima z dálky vypadali jako Japonci, jejichž útok na americké loďstvo se odehrál o pouhých 6 let dříve. Syndrom „Pearl Harbor“ byl ještě v živé paměti. Američané nejednou měnili strategii v souvislosti s roswellským incidentem: utajili ho Eisenhower a Nixon, ale k úniku informací došlo za Johnsona a Reagana. Právě v době jeho úřadu se o hrozbě přicházející z vesmíru poprvé hovořilo v roce 1987 na 42. zasedání Valného shromáždění OSN, když sám řekl pár vět o nebezpečí mimozemské invaze.

 

 

 

Incidenty

 

Z pamětí prezidenta Trumana vyplývá, že v Arktidě došlo k nepochopitelné, a dokonce i tajemné události. Analýzou úniků informací došel Vasiljev k závěru, že 06.12.1950 na severovýchodě Spojených států, bylo zasaženo UFO, následkem čehož se Američané připravovali na válku s mimozemšťany. Truman dokonce tehdy vyhlásil výjimečný stav (mimochodem, formálně dodnes ještě nebyl zrušen!).

 

Mohlo by se zdát, že důvodem pro toto opatření hlavy státu mohly být počáteční neúspěchy ve válce v Koreji. Nicméně, analýza vojensko-politické situace té doby tuto verzi nepotvrzuje. Američané se zalekli toho, co zjistili z havarované lodi – cizí aparát byl sestrojen speciálně pro práci v blízkosti Země – s ohledem na teplotu, tlak, chemické parametry a další ukazatele naší planety.

 

Vladimír Sergejevič se domnívá, že na počátku 80. let mimozemšťané požadovali po vládě USA, aby vrátila pozůstatky jejich lodi a těla pilotů. Je možné, že ovlivnili ochranku utajovaných hangárů, např. hypnózou. Snad proto v 80. letech byla formulována myšlenka „Star Wars“, (hvězdné války) a začaly se rozvíjet plány i kosmické protiraketové obrany – ne však proti Sovětskému svazu, ale proti možné hrozbě z vesmíru. Celá historie studené války v souladu s touto koncepcí vypadá úplně jinak – USA se vždy chtěla ochránit proti náhlému útoku z vesmíru, nikoli ze Země. Mimochodem, v roce 2005, Bill Clinton, již bývalý prezident Spojených států, řekl: „Toto místo v Nevadě (kde se ukrývá vrak lodi a mrtvoly  pilotů – pozn. aut.) je skutečně důležitým objektem, a tam se opravdu nachází artefakty mimozemského původu.“

 

 

 

Pevnost proti galaktickým silám

 

Vojáci a výzkumníci, kteří studovali fenomén UFO, vybrali místo častých návštěv létajících talířů ve Spojených státech. Jde o oblast nad Aljaškou. Právě tam došlo k výstavbě jednoho prvku systému protiraketové obrany – výkonného anténního systému pro studium horních vrstev atmosféry. Byl pojmenován HAARP – anglická zkratka znamená High-frequency Active Auroral Research Program, tedy vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Na konci 90. let byl tento systém plně uveden do provozu a od té doby také plodil četné pověsti.

 

 

Před deseti lety mi jistý profesor radiotechniky předal složku materiálů, ze které vyplývá, že pod záminkou studia ionosféry si Američané vytvořili silnou geofyzikální zbraň, říká V. Vasiljev. Její provoz – a to ani ne na plnou kapacitu – způsobuje záplavy, zemětřesení, tsunami, hurikány v Evropě a všech ostatních zemích na severní polokouli, které chtějí Spojené státy destabilizovat. Své vývody profesor zaslal některým členům naší Státní dumy, kteří také vidí v areálu HAARP zbraň o nevídané ničivé síle. Na rozdíl od nich se Vladimir Vasiljev domnívá, že anténní komplex na Aljašce, je určen pro sledování UFO.

 

 

Proč právě na Aljašce?

 

Protože pohyb cizích lodí se děje za pomocí elektromagnetického záření, pohybují se nad Zemí podél siločar magnetického pole pocházejících od severního geomagnetického pólu a na jižní polokouli od jižního geomagnetického pole. Diskolety kloužou podél těchto linií jako na kolejích.

 

Východ z „červí díry“, jejíž prostřednictvím mimozemská plavidla přicházejí na Zemi ze vzdálených hvězdných systémů, by měl být umístěn těsně nad Aljaškou. Pojem „červí díry“, představili dva astrofyzikové z California Institute of Technology, Kip Thorne a Michael Morris. Položili otázku: jak by zařízení zástupců mimozemské inteligence (který by se mohl rozvinout pouze ve značné vzdálenosti mnoha světelných let od nás) mohlo překonat tyto prostory a navštívit nás?

 

Při hledání odpovědi ukázali složený list papíru. Představte si, že jeden z nejmenších tvorů, třeba virus, nacházející se na dolní části listu, chce dosáhnout protilehlé strany. Při své mikroskopické rychlosti pohybu by mu to trvalo celý jeho život. Jak se dostat do takové závratné vzdálenosti? Za předpokladu, že horní a dolní okraje listu jsou těsně u sebe, může se udělat takový přechod přímo – a to je právě „červí díra“. Pro vyhledávání nad Aljaškou Američané postavili skenující zařízení, schopné vytvořit i rentgenový snímek ionosféry. Kromě vytváření umělých polárních září a malých magnetických bouří, nemůže HAARP, podle Vladimíra Vasiljeva, žádným způsobem ohrožovat jiné země. Panika, která se zvedla kolem tohoto systému na přelomu století díky některým vědcům a vojákům vyvolala tlaky vytvořit podobné zařízení v Rusku. Vyžádalo by si to obrovské finanční prostředky, ale pro zástupce obranného průmyslu by to byla zakázka vysoce zisková.

 

Ukazuje se, že příčinou studené války byl strach USA z invaze nepřátelských mimozemských sil. Proti nim, ne proti SSSR, vytvořili program „Star Wars“. Američané, jak předpokládá Vladimir Vasiljev, s pomocí HAARP chtějí zablokovat přístup mimozemským lodím do vzdušného prostoru Spojených států. Podle této hypotézy, hlavním účelem systému HAARP je sledování a kontrola UFO nad naší planetou. Navíc, podle dalších nezávislých výzkumníků v USA, systém na Aljašce je propojen s 36 podobnými stanicemi, umístěnými v různých částech světa, především v USA a Velké Británii. Témata výzkumů, souvisejících s provozem HAARP, jsou utajovaná, takže ve volně přístupném americkém tisku nelze nalézt nic určitého o výsledcích jeho činnosti. Nepřímou odpovědí na tuto otázku by mohla být statistika pozorování UFO na severozápadě Spojených států. Ale přístup k těmto údajům není.

 

Savelij KAŠNICKIJ

 

 

Z časopisu: Kašnickij, S.: Cholodnaja vojna …

protiv NLO. Argumenty a fakty,

Mezinárodní vydání. č. 12/2010. http://www.aif.ru,

přeložil a poskytl Luboš Šafařík (KPUFO.CZ)

 

 

Převzato: http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz