Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

201. PILOTI, UFO A DISKRIMINACE V PRÁCI
Potřebujeme chránit naše piloty, kteří hlásí setkání s UFO navzdory škodám od jejich zaměstnavatelů. Je to vždy standartní praktika velkých aerolinek zastrašovat své piloty před hlášením pozorování UFO tím, že naznačují, že jejich práce i profese by mohla být v ohrožení? Všichni jsme slyšeli o nahánění strachu a taktice umlčet zaměstnance a ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
202. Ex-spolupracovník chce odhaliť tajomstvá NASA o Mesiaci
Bývalý šéf fotoslužby pre mesačný program NASA, chce v utorok vo Washingtone prezentovať pre verejnosť nesprístupnené dáta o neobyčajných nálezoch amerických astronautov na Mesiaci. Viacej ako 40 rokov, zrejme tak bude znieť jeho základná téza v Národnom tlačovom klube. Táto tlačová konferencia je ohlasovaná palcovými titulkami a s teóriou, že ... Číst více
3 října, 2007Gaspar
203. Integraton – mimozemská technológia
Kedysi v 20tom storočí bola údajne mimozemšťanmi poskytnutá pánovi van Tasselovi technológia, aby sa ňou konštrukčne zaoberal a zhotovil ju. Konštrukcia dostala názov Integraton. Keď v roku 1978 van Tassel zomrel, bolo toto dielo dokončené na asi 95 percent a vykazovalo hodnotu 200 000 dolárov (náklady). Jeho žiaci pokračovali ... Číst více
23 října, 2011Gaspar
204. U.F.O. phone home…

204. U.F.O. phone home…

od Gaspar / / UFO
Planeta Arqui je planetou mimozemců údajně z dávných dob rabbína Josse (tvrdí spis připisovaný rabínovi Bar Jochai). S neznámým cizincem se setkal Jossé, když společně s ostatními uprchlíky, kteří jako on přežili katastrofu a hledali si nová sídliště. Bylo to v dobách, kdy byla jejich země zničena ohněm. Snad za ... Číst více
22 října, 2010Gaspar
205. CO SE DĚJE NA RANČI TOMA GORMANA?
Malý ranč v severním Utahu se stal místem vědeckotechnického zkoumání a místem podivných paranormálních výskytů, jaké si jen dokážete představit. Neobvyklé jevy se soustředily na ranči s dobytkem o 480 akrů, který vlastní Tom Gorman. V roce 1996 koupil ranč Las Vegasský bussinesman Robert Bigelow, který zorganizoval následné intenzivní vědecké studium událostí na ... Číst více
9 prosince, 2009Gaspar
206. Pronásledování UFO vojenským vrtulníkem Mi-24
Nedávno se nám podařilo dostat k informacím o jednom z nejzajímavějších a možná nejdramatičtějších případů setkání s UFO v Čechách. Jde o pronásledování UFO vojenským vrtulníkem Mi-24 nad jižní Moravou v roce 1987. Zde je stručný popis události z 12.7.1987: Krátce po obědě zjišťují radiolokátory PVO nad Rakouskem v blízkosti našich ... Číst více
23 října, 2001Gaspar
207. UFO s dvoučlennou posádkou vyproštěno v Jižní Africe
Počátkem července 1989 byla britskému ufologovi a dřívějšímu důstojníkovi policie Anthony Doddovy zaslána šestistránková tajná zpráva. Ta se měla stát nejzásadnějším článkem v řetězu důkazů o UFO. Později se Dodd spojil se dvěma očitými svědky případu, dvěma kapitány zpravodajské služby vojenského letectva, a dozvěděl se další informace. Náročná rešerše ve ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
208. Lidstvo může být cílem predátorských mimozemských reptiliánských ras
Richard M. Dolan, přední historik UFO, jehož série knih o UFO a o národní bezpečnosti státu se dají charakterizovat jako důsledný empirický a historický výzkum, potvrdily možnou platnost hypotéz, které vyvinula badatelka Laura Knight-Jadczyková, kde říká, že nefyzické, predátorské mimozemské druhy Reptiliánů si mohou brát za cíl lidstvo. V úvodu nové ... Číst více
29 dubna, 2010Gaspar
209. YALAH z planéty ALURU

209. YALAH z planéty ALURU

od Gaspar / / UFO
Pozdravy vo Svetle Stvoriteľa. Môžete ma volať Yalah. Naša civilizácia sa podieľa na veľaváženom projekte Láskavý Kontakt. Radi by sme vás teraz pozdravili, keďže sme si vedomí, že sú tu určití ľudia, ktorí budú ťahaní pozvať nás presne na ich Pristávacie Plochy. My sme ich predkovia, preto sme príbuzní. Budete ... Číst více
14 prosince, 2009Gaspar
210. Proč jsme ještě nepotkali mimozemšťany?
V kosmu pravděpodobně nejsme sami - tvrdí někteří vědci! Mnohé vesmírné civilizace jsou údajně daleko vyspělejší než my! Proč tedy s žádnými mimozemšťany nejsme v kontaktu? Možná na naši planetu přivezli zárodky života a nyní tajně pozorují, jak se vyvíjíme! Anebo nás ignorují, protože pro ně nejsme dost zajímaví? Spekuluje ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
211. Prohlášení mimozemšťanů z roku 1995
Na počátku sedmdesátých let já a můj spolupracovník z Evoluční Úrovně Vyšší než Lidské (Království Nebes) jsme se převtělili (pronikli a převzali) do dvou lidských těl, starých asi čtyřicet let. Já jsem se přestěhoval do mužského těla, můj partner, který je Starší Člen v Úrovni Vyšší než Lidská, převzal tělo ... Číst více
23 října, 2004Gaspar
212. Ráchel: Hybridní dívka
Předpokládejme, že existuje mimozemský program křížení – o čemž mohou mnozí pochybovat – přičemž konečný účel tohoto genetického experimentu zůstává stále neznámý. Jedním ze základních elementů mimozemského programu je „výroba“ nové hybridní rasy kombinací lidské a mimozemské DNA. První, kdo toto křížení zdokumentoval, byl Budd Hopkins již v roce 1987 ... Číst více
11 dubna, 2010Gaspar
213. Mimozemšťané ve Starém Egypte
"Ve dvacátém druhém roce ve třetím zimním měsíci o šesté hodině denní... písaři z Domu Života spatřili, jak z nebe přichází ohnivá koule. (I když)neměla hlavu, dech jejích úst byl smrdutý. Tělo měla sáh dlouhé a sáh široké. Neměla hlas. Jejich srdce z toho byla rozrušena, i padli k zemi. ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
214. Jsou nebo nejsou důkazy …
Kenneth Arnold otec "létajících talířů", který jako první na světě popsal UFO jako létající talíř, by byl asi překvapen, že více než půlstoletí po jeho objevu, nebudou důkazy o existenci mimozemských civilizací, které by přesvědčili i nejzapřísáhlejší vědátory a pesimisty. Kenneth Arnold, který byl vynikajícím pilotem se 24. června 1947 ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
215. MIMOZEMSKÉ A HYPERDIMENZIONÁLNÍ CIVILIZACE
Tajné, rozškatulkované mimozemsko-lidské společné programy mezi vládou Spojených států a specifickými mimozemskými a hyperdimenzionálními civilizacemi, existují po desetiletí. Oficiálním „odhalením“ je myšleno úřední prohlášení hlavy státu ohledně probíhající komunikace s mimozemskou nebo hyperdimenzionální civilizací. Otevřený kontakt se definuje jako veřejné, ústní dohodou uzavřené diplomatické vztahy mezi civilizací mimozemskou anebo z ... Číst více
13 května, 2010Gaspar
216. Tajný projekt KGB „ISIS“
Všem, kdo se zajímají o historii, je známo, že bylo napsáno mnoho knih a i na internetu je obrovské množství informací o egyptských pyramidách, egyptských bozích, prastaré kultuře, která se náhle objevuje někdy před 2 500 lety př.n.l. zcela rozvinutá, jako kdyby se vynořila odnikud.
23 října, 2004Gaspar
217. Létající talíře nad Paříží?
Nedávno byl zveřejněn největší panoramatický snímek na světě: Paříž o velikosti 26 Gpx. Kdo si ho podrobně prohlédne, dokáže na něm nalézt spousta zajímavých věcí. A nejen to, na snímku je zachyceno dokonce i UFO, tedy dva létající talíře.
15 března, 2010Gaspar
218. NEIL FREER o Annunaki a dalších tématech
V posledním příspěvku a rozhovoru z letošního úspěšného kongresu UFO v Nevadě vám představíme osobnost, kterou charakterizuje neuvěřitelně široký rozhled o světě, ve kterém žijeme, bohaté znalosti historie a hlavně srdečné a vstřícné vystupování na veřejnosti. Neil Freer je filozof, autor, básník, renesanční člověk a spolupracovník Arlingtonova Institutu. Je též ... Číst více
22 července, 2010Gaspar
219. Použití vesmírných zbraní…
V jednom ze svých prvních hlavních politických změn po příchodu k moci v lednu 2001, oznámila Buschova administrativa svůj záměr odstoupit od Smlouvy o Anti-balistické Raketové Obraně (ABTM) s Ruskem. Tato Smlouva ABMT měla v úmyslu  zabránit rozmístění zbraní ve vesmíru a těšila se hlavní mezinárodní podpoře od dob její ratifikace v roce 1972 Nixonovou administrativou. V květnu ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar
220. „Studená válka“ proti … UFO
To se domnívá Vladimír Vasiljev – hlavní vědecký spolupracovník Institutu USA a Kanady, specializující se na analýzu rozpočtu USA, vyhlášek a zákonů přijatých v USA. Při studiu těchto "nudných" dokumentů zjistil, že již více než půl století americká vláda vydává spoustu peněz ze státního rozpočtu ke studiu otázek mimozemské inteligence ... Číst více
29 června, 2010Gaspar