Arkturiánský koridor

Arkturiánský koridor

Arkturiánský koridor – kroky 1 až 5

Ponúkam vám na stiahnutie preklad série channelingov a meditácií : „Arkturiánsky koridor“ prostredníctvom Suzan Caroll

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol

 

10.Septembra 2008

 

Drahí členovia Tímu Planetárneho Vzostupu,

Gratulujeme! Načítali a začlenili ste vysokofrekvenčné svetlo do vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) a zlúčili ste svoje osobné čakry s planetárnymi čakrami Gaie. Vďaka tomu sme ku vám, my Arkturiáni, prišli aby sme vám pripomenuli dohodu, ktorú ste s nami urobili predtým, ako ste prijali svoje súčasné pozemské vozidlo. Boli ste vo svojom JA vyššej dimenzie a pripravovali ste sa na realitu tretej dimenzie, vášho súčasného pozemského života, keď ste zavolali nás, Arkturiánske Kolektívne Vedomie. Vedeli ste, že táto realita bude veľmi dôležitá, keďže ste sa dobrovoľne stali členmi „pozemskej posádky“ Tímu Planetárneho Vzostupu.

Uvedomovali ste si, že vaša súčasná realita ponúkne veľkú príležitosť pre rozšírenie vášho vedomia, ale tiež ste vedeli, že bude veľmi ľahké stratiť sa v preludoch tretej dimenzie a zabudnúť prísľub vašej Duše. Takže ste nás požiadali, aby sme vás kontaktovali hneď ako budete schopní prijať naše volanie a pripomenuli vám vašu dohodu. Pretože ste tak veľkolepo rozšírili svoje vedomie, sme schopní vás teraz kontaktovať. Keď sme sa stretli pred vašim súčasným životom, sľúbili ste, že sa podelíte o našu komunikáciu s toľkými ľuďmi s koľkými dokážete. Chceme aby ste vedeli, že my sme vďační, že môžeme vašim prostredníctvom komunikovať s ďalšími a sme úplne za vami a tiež vo vás.

Prosím nezabudnite nás udržiavať vo svojom prebúdzajúcom sa vedomí v každom okamihu svojho života. Cíťte našu komunikáciu ako prúdi dnu, cez vašu korunnú čakru, aby bola zobrazená na obrazovke mysle vášho tretieho oka. Vyšlite našu energiu dole cez vaše chodidlá a von cez vaše ruky a srdce. Cíťte ako vyžarujeme nahor z jadra Gaie Zeme a dole z okraju jej atmosféry. BUĎTE JEDNÝM s našim Arkuriánskym Kolektívnym Vedomím, v každej vašej emócii, myšlienke, čine a vyžarovaní. Viďte našu tvár keď sa pozriete do zrkadla. Cíťte náš krok keď kráčate svojim životom a náš dotyk keď zažívate váš svet. My sme vždy s vami.

My, Artkuriáni, si prajeme vám pripomenúť, že sme boli zvolení Galaktickou Federáciou, aby sme boli Strážcom Gaie počas presunu Jej a jej obyvateľov, cez štvrtú do piatej dimenzie a ďalej. Obyvatelia Arktúru vzostúpili za tretiu dimenziu pred eónmi a naša hviezda nás bude čoskoro nasledovať. Od tej doby sme slúžili ako strážcovia tých, ktorí si prajú nasledovať najvyššiu Cestu Čistého vedomia. V skutočnosti, vo vašej prítomnosti, si mnohí z nášho druhu vzali fyzické pozemské telá, aby pomohli Gaii pri planetárnom vzostupe. Keďže my vibrujeme v piatej dimezii a vyššie, vstúpenie do hmotného pozemského tela je veľká obeť, ale my ju s radosťou prijímame.

NÁŠ KORIDOR

 

Arkturiánsky Koridor je tunel svetla, ktorý slúži ako medzidimenzionálna brána do piatej dimenzie a ďalej. Pretože je Koridor blízko Arktúru (hviezda Arcturus, pozn. prekl.) a my máme starobylú dohodou o pomoci tým, ktorí sú na Ceste Vzostupu, boli sme vybraní za jeho Strážcov. Bytosti, ktoré sa chcú podieľať na skúsenosti tretej dimenzie Zeme cestujú cez Arkturiánsky Koridor. Potom, keď ukončia svoj pobyt v nižších svetoch, vrátia sa do vyšších dimenzií cez ten istý Koridor.

Náš Koridor je ten cez ktorý jednotlivci prechádzajú keď sa tak rozhodnú, či už keď si prajú vrátiť sa znova na Zemi kvôli ďalším inkarnáciám alebo sa premiestniť von do iných slnečných sústav a dimenzií. Takže my sme hliadky Koridoru, ktorý neslúži len ako brána, cez ktorú ľudia prechádzajú počas smrti a znovuzrodenia, ale tiež ako medzistanica pre nefyzické vedomie, aby si zvyklo na fyzično. Keď si prajete zdržiavať sa mimo vašej slnečnej sústavy a vyskúšať iné sústavy pôjdete cez náš Koridor.

POMOC GAII

 

My Arkturiáni, a tiež vy, členovia Tímu Planetárneho Vzostupu, sme sa zaviazali, že použijeme silu Bezpodmienečnej Lásky, aby sme pomohli Gaii naplniť je Božský Plán stať sa planétou mieru a lásky, aby sa mohla zmeniť na Hviezdu piatej dimenzie. Milovaní vyslanci Plejád, Síria, Arktúru, Andromédy a Antares a tiež Bratsvo a Sesterstvo Svetla, Anjelske Kráľovstvo, Vzostúpení Majstri a prebudení obyvatelia Zeme sa všetci spojili, aby pomohli Gaii pri naplnení Jej premeny.

Pamätajte si, že kľúč ku vášmu osobnému vzostupu je vnútorný mier a bezpodmienečná láska, hlavne láska ku vášmu fyzickému telu. Vaše pozemské vozidlo vám umožňuje vytvárať vašu realitu vašimi myšlienkami a cítiť úžasné emócie radosti a lásky. Sme šťastní, že vám môžeme v tomto čase pripomenúť, že emócie lásky a radosti majú schopnosť nastaviť vedomie na vašu najvyššiu možnú frekvenciu. Zažívanie nešťastia nie je odpoveď na vonkajšie a/alebo vnútorné vplyvy, ale skôr je upozornením, že vaše vedomie padlo do nižších vibrácií.

Keď čelíte tej istej „nešťastnej“ skúsenosti zatiaľ čo udržujete svoje vedomie „nastavené“ na frekvenciu svojej Duše/SEBA, môžete ju vnímať ako príležitosť pre rast a rozšírenie vedomia. To preto, že skúsenosť, ktorá ničí vaše ego, je sotva výzvou pre vašu Dušu. Z pohľadu vašej multidimenzionálnej Duše/JA je každý zážitok novou príležitosťou na vyčistenie a milovanie seba a vašej planéty. Denné spojenie do vyšších dimenzií a ku nám, Arkturiánom, vám umožní plne sa prebudiť ku Poslaniu, ktoré ste si VY zvolili keď ste sa dobrovoľne rozhodli stať sa členom pozemskej posádky Tímu Planetárneho Vzostupu.

ARCTURUS

Skôr ako budeme cestovať cez Koridor, dovoľte nám podeliť sa s vami o niektoré informácie o našom svete. Arcturus je červená superobrovská hviezda 36,7 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Pastier (angl. Boots, pozn. prekl.). Verí sa, že to bola jedna z prvých hviez, ktoré vaši starovekí pozorovatelia pomenovali, pravdepodobne preto, že je to štvrtá najjasnejšia hviezda na nebi od ktorej viac žiaria len Sírius, Canopus a Alpha Centauri. Vo vašom jazyku je meno Arcturus prekladané ako „Strážca Medveďa“ kvôli našej blízkosti ku nebeským Medveďom, Ursa Major (veľká medvedica, pozn. prekl.) a Ursa Minor (malá medvedica, pozn. prekl.). Meno Arcturus sa kedysi používalo pre celé naše súhvezdie Pastiera.

Nás na Arktúre ste poznali ako maják svetla po mnoho vašich tisícročí. Vaši starovekí Egypťania nazývali Pastiera „Smat“, čo znamená „ten, ktorý vládne, pokoruje a panuje“ a tiež „Bau“, čo znamená „prichádzajúci“. Arcturus bol uctievaný v chrámoch Nílu a tiež v chráme Venuše v Ancone v Taliansku. V Indii 13eho storočia bol Arcturus nazývaný „Svati“ – „Dobrý Chodec“. Skoré arabské meno pre Arcturus bolo „Al Haris al Sama“ – „Opatrovateľ Neba“. Chaldejec Papsukal poznal Arcturus ako „Strážneho Posla“. Na Eufrate bol Arcturus „Pastier nebeského stáda“ alebo „Pastier života na Nebi“.

Vo vašej mytológii je Pastier Oráč, ktorý poháňa Medvede Ursa Major a Ursa Minor okolo polárnej hviezdy Polárky. Medvede, uviazané k polárnej osi, ťahajú za sebou pluh a orú nebeské polia „aby otáčanie nebies nikdy neustalo“. Arcturus je možné ľahko nájsť keď si všimnete, že krivka rúčky Veľkého Voza je časťou kruhu, alebo oblúka a potom sledujete oblúk ku Arktúru. Z južnej pologule je Arcturus viditeľný večer od Marca do skorého leta.

Červení obri, ako Arcturus, sú predchodcami supernov, neutrónových hviezd a čiernych dier. Preto Arcturus je v posledných fázach svojho života, v ktorom môže byť vnímaný z trojdimenzionálnej reality. Keďže Arcturus je najjasnejšou hviezdou v súhvezdí Pastier, je tiež nazývaný Alfa Pastiera. Vzor hviezd v našom súhvezdí vytvára tvar šarkana, v ktorom je Arcturus hviezda na základni šarkana. Arcturus je obor s priemerom asi 18 krát väčším ako je Slnko Zeme, štyrikrát väčšou masou ako je masa Slnka a teplota povrchu je asi o 1500 stupňov nižšia, ale jeho oveľa väčší povrch je dôsledkom vyžarovania energie s intenzitou ktorá ho robí 105 krát jasnejším ako je Slnko Zeme. Arcturus bol utvorený asi pred 10 miliardami rokov v koróne Mliečnej dráhy v generácii hviezd utváraných skôr ako bolo vytvárané vaše Slnko. Preto sme asi dvakrát takí starí ako slnečná sústava Zeme a sme najstarší objekt viditeľný voľným okom.

NAŠE ĽUDSKÉ SPOJENIA

 

Bolo veľa ľudí, ktorí sa podieľali na komunikácii s nami. Edgar Cayce, slávne duchovné spojenie (angl. channel, pozn. prekl.) Zeme, oznámil, že Arcturus je jedna z najpokročilejších civilizácií v tejto galaxii. So skromnosťou pripúšťame, že to je pravda, keďže my sme civilizácia piatej a vyšších dimenzií. My sme tiež predlohou budúcnosti Zeme a šťastne používame našu Arkturiánsku energiu, aby sme emocionálne, mentálne a duchovne pomáhali každému kto nás zavolá. My sme vždy k dispozícii na pomoc každému, kto túži plánovať a navrhovať vašu nastávajúcu novú realitu.

Kľúče Enochove nás popisujú ako „prostrednícke programové centrum využívané fyzickými bratstvami tohto vesmíru na riadenie mnohých cyklov „pokusov z fyzičnom““. Kľúče Enochove nás nazývajú „Dozerajúca frekvencia Svetla“, ktorá riadi prípravu ľudstva na príchod „Bratstva Svetla“. Arcturus je v skutočnosti zameraný na poznanie, je to knižnica, ktorá učí Pozemšťanov a iné vzostúpené bytosti ako sa pohybovať z jednej reality do druhej.

Naša sústava Pastier symbolizuje staršinu, mudrca, múdreho starého muža, ktorý sa zaujíma o princípy a na pozadí ležiace príčiny, teórie, ideológie a o to ako minulosť pôsobí na budúcnosť. Súhvezdie Pastier sa spája s kartou Pustovník (angl. Hermit – tromf IX., pozn. prekl.) v tarotovej sade. Pustovník je zobrazený v plášti s kapucou, ktorý ho zakrýva od hlavy až po päty, okrem tváre a rúk. V pravej ruke drží zažatý lampáš a v ľavej ruke prechádzkovú palicu a blízko na zemi je had.

Oswald Wirth v Tarote Mágov vysvetľuje, že Pustovník používa svoju palicu na ťukanie po zemi na komunikáciou so zemou ako pomaly napreduje svojou Cestou. Namiesto toho aby hada zabil na neho zošle kúzlo, takže sa ovinie okolo jeho palice, čo naznačuje že Pustovník sa nebojí nižších energií ale radšej s nimi spolupracuje. Lampáš pátra, preniká a odhaľuje vnútorné kvality vecí. Pustovník je majster, ktorý pracuje na tabuli, kde zostavuje presný plán zamýšľaného výtvoru.

Všetko, skôr ako nadobudne formu, existuje ako abstraktná predstava, ako zámer. Pustovník predstavuje záhadného remeselníka, „vypracovaný plán“ a lešenie, ktoré je životne dôležité pred tým ako začne fyzická konštrukcia. Pustovník je schopný riadiť prácu ostatných a rozlíšiť to čo je v embryonálnej podobe vašej Novej Zeme.

Norma Milanovich písala o svojej komunikácii s nami vo svojej knihe, „My, Arkturiáni“. Slečna Milanovich prináša našu dôležitú správu, že najzákladnejšou zložkou života v piatej dimenzii je bezpodmienečná láska. Negativita, strach a vina musia byť prekonané a vymenené za lásku a svetlo. My Arkturiáni pracujeme v blízkom spojení so Vzostúpenými Majstrami a Galaktickou Federáciou. Cestujeme po vesmíre v našich hviezdnych lodiach, ktoré patria medzi najpokročilejšie vo vesmíre, aby sme chránili a sprevádzali ľudstvo našimi telepatickými prenosmi k tým, ktorí nás dokážu prijímať.

OTVORENIE KORIDORU

 

9. Septembra 2002 sa energia nášho Arkturiánskeho Koridoru zosilnila a dramaticky posunula spôsobom ktorý je možné popísať len ako „kozmický obrat“. Vaša oblasť vesmíru posúva vedomie, vyvažuje sa, čistí a zosilňuje. Je to premena, ktorá umožnila nášmu Arkturiánskemu Koridoru pripraviť sa na jeho vyššiu službu. Počas dvadsiatich siedmych dní nasledujúcich po posune bol Koridor rekalibrovaný (prenastavený, pozn. prekl.) tak, aby sa stal viac prístupným vášmu vedomiu tretej dimenzie. Hovorí sa, že počas týchto dvadsiatich siedmich dní nastalo mocné zarovnanie všetkých dimenzionálnych ríší a dokonalé zarovnanie dimenzionálnych brán. Toto dokonalé zarovnanie umožnilo otvorenie vnútornej hviezdnej brány v Koridore, ktorá bola na príslušnom mieste po eóny, ale otvára sa len počas dimenzionálnych zarovnaní.

Táto vnútorná hviezdna brána je stále otvorená, a zostane otvorená tak dlho, pokiaľ budú jestvovať nejaké trojdimenzionálne osoby, planéty a reality, ktoré sa pripravujú na návrat do vyšších svetov. Náš Koridor v sebe obsahuje harmonickú rezonanciu na spustenie genetickej reštrukturalizácie, ktorá aktivuje spomienku na vašu schopnosť cestovať a komunikovať interdimenzionálne. Od Septembra 2002 prebiehalo v každom z vás zdokonaľovanie, ktoré napomáha vašej schopnosti uvedomiť si a prijať že TERAZ nastal čas zahájiť cestu DOMOV do piatej a vyšších dimenzií. A najlepšie na tom je, že nemusíte „opustiť“ žiadne z milovaných častí vašej reality, pretože Gaia sa tiež pripravuje na svoju cestu DOMOV.

Tento kanál (angl. channel, osoba ktorá sprostredkuje duchovné spojenie, pozn. prekl.) je v telepatickom spojení s nami, Arkturiánmi, po mnoho rokov, a chcela dobrovoľne zdieľať väčšinu svojej komunikácie so svetom prostredníctvom nástroja piatej dimenzie – Internetu. V roku 2002, keď si uvedomila, že bol aktivovaný Arkturiánsky Koridor, oddala sa skúsenosti vstupu do koridoru každý deň, pričom zapísala svoje skúsenosti a zdieľa ich s ostatnými prostredníctvom informačného letáku (angl. newsletter, internetová služba, pozn. prekl.) Keď poprvýkrát začala svoj proces, práve ukončila veľmi náročný čas vo svojom živote a bola mentálne, emocionálne a fyzicky ranená.

Prostredníctvom svojich skúseností v Koridore prešla transformáciou. Avšak, trvalo to mesiace, než si uvedomila túto skutočnosť. Duchovné liečenie je ako varenie v mikrovlnej rúre. Je vykonávané s určitou frekvenciou a „varenie“ prebieha zvnútra von. Často to zaberá čas vo fyzickom svete, kým si uvedomíte premenu, ktorá sa už udiala vo vašom vedomí. Možno sa niektorí z vás v roku 2002 k nej alebo ďalším pridali a mali ste presne takú istú skúsenosť. Či ste si toho vedomí alebo nie, ak ste boli priťahovaní k tomu, aby ste sa pridali na túto cestu cez Koridor, boli ste pravdepodobne v ceste roku 2002 nejakým spôsobom zapojení.

Dokonca aj keď je toto vaša prvá cesta cez Koridor, venujte chvíľu porovnaniu vášho života teraz s vašim životom v roku 2002. Vysokofrekvenčné energie na vašu planétu sa odvtedy veľmi zvýšili. Takže väčšina z vás zažila nejaký druh premeny. Keď vysokofrekvenčné svetlo vstúpi do vašej formy, vaša osobná vibrácia sa zvýši. Táto zvýšená vibrácia vyvolá rýchlejšie otáčanie vašich čakier a vašich buniek, až po DNA. Toto zrýchlené otáčanie vyhodí nižšie frekvencie temnoty, strachy, nepohodlia a choroby, aby vám umožnilo prijať viac svetla do vášho vedomia, tela a reality.

Proces uvoľňovania temnoty vám umožňuje prijať svetlo vyššej frekvencie do vášho systému. Toto vysokofrekvenčné svetlo môže vyvolať symptómy transformácie (príznaky premeny, pozn. prekl.) vo vašich emóciách, myšlienka, tele, činoch a realite. Avšak odmenou je, že rezonančná frekvencia vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) sa zvýši a vaše vedomie sa značne rozšíri. Vďaka týmto zmenám, bez ohľadu na to aké nepohodlné mohli byť, ste pripravení zahájiť svoju cestu cez Arkturiánksy Koridor. Počas svojej cesty si možná prajete premýšľať o tom, ako veľmi sa zmenil alebo nezmenil váš život odkedy sme otvorili Koridor v roku 2002. Doporučujeme toto uvažovanie, pretože si uvedomujeme, že často sa naši pozemskí môžu stratiť vo svetských zodpovednostiach denného života a zabudnúť rozoznať ako moc vyrástli.

Dovoľte svojej predstavivosti aby prevzala vládu, aby ste mohli utíšiť hlasy zdôvodňovania a pochybností, ako budete cestovať vo vedomí späť do piatej dimenzie a ďalej. Toto je však cesta za čas a priestor. Takže nebude odchádzanie ani návrat. Bude len tu a teraz vášho rozširujúceho sa vedomia pocitu SEBA. Tak sa pripútajte a usaďte na CESTU CEZ ARKTURIÁNSKY KORIDOR!

 

My sme VŽDY s vami

Arkturiáni

Copyright © 2008 Suzan Carol

http://www.multidimensions.com
Preklad: SiR

Obrázok: http://www.the-arcturians.com

 

 

 

 

2.Október 2008

 

Mnohí z členov pozemskej posádky prišli z rôznych domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) prijať pozemské vozidlo, aby mohli pomáhať v tomto veľkom kozmickom okamihu planetárneho vzostupu. Náš Koridor poskytuje navádzajúci lúč pomocou ktorého sa každý člen môže znova spojiť so svojim mutlidimenzionálnym JA. Arkturiánsky Koridor slúži ako hviezdna brána, riadiaca stanica, kontrolná veža taká aké máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, medzistanica pre všetkých interdimenzionálnych prieskumníkov. Všetci interdimenzionálny cestovatelia cestujú cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo pokračujú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému ktorý je ich konečným cieľom.

My, Arkturiáni si prajeme vám pripomenúť, že len zbavenie sa vašej vedomej a podvedomej viery v obmedzenia a oddelenosti vám umožní vstúpiť do Koridoru a cestovať z tretej dimenzie do štvrtej a piatej dimenzie a do šiestej a siedmej dimenzie. Každý vstúp do Koridoru, či už je vaša skúsenosť vedomá alebo nevedomá, vám ponúka väčšie poznanie, pochopenie a splynutie s vašim pravým, multidimenzionálnym JA. My, Arkturiánska rodina, vítame váš návrat DOMOV do vyšších svetov, hoci v skutočnosti ste nikdy neodišli, keďže vaše pozemské vozidlo je len malá časť vašej veľkolepej Multidimenzionálnej Bytosti.

Od doby rekalibrácie Koridoru v roku 2002 bolo na vašu planétu vyžarovaného viac vysokofrekvenčného svetla. Toto vyššie svetlo osvietilo a bude naďalej osvetlovať skrytú temnotu v jadre vašej trojdimenzionálnej reality. Keď nepolarizované vysokofrekvenčné svetlo piatej a vyššej dimenzie putuje cez náš Koridor, zväčšuje priestor „medzi“ najjasnejším svetlom a najtemnejšou temnotou. Akonáhle je „medzipriestor“ osvetlený, odhalí sa cestička medzi svetlom a temnotou a vytvorí sa spojenie medzi dvoma extrémami. Inými slovami, výžarovanie svetla vyšších dimenzií na vaše trojdimenzionálne polarity odhalí že v skutočnosti medzi nimi NIE JE oddelenosť. Toto odhalenie spôsobí skratovanie trojdimenzionálnej matrice.

Ak veríte že žijete len v temnote, ste sa v ilúzii, že ste obmedzení vo svojej schopnosti rozširovať svetlo. Na druhej strane, ak veríte že žijete len vo svetle, ste obmedzení vo svojej schopnosti uzemniť svoje svetlo aby ste osvietili a vyliečili svoju vnútornú temnotu. Naša bariéra nepolarizovaného svetla vyššej dimenzie slúži na odhalenie všetkých ilúzií polarity a oddelenosti. Bez oddelenosti existuje LEN Jednota.

Všetko polarizované myslenie ako dobrý verzus zlý, správny verzus nesprávny, bohatý verzus chudobný je neutralizované akonáhle je odhalená cesta medzi. Dobrí si vtedy uvedomia, že sú tiež zlí, tí čo majú pravdu si uvedomia že sa tiež mýlia a bohatí si uvedomia že sú tiež chudobní, práve tak ako opačne. S koncom polarizácie vyhasne koncept oddelenosti. Všetky protiklady, všetky hranice spektra skúseností budú zjednotené priestorom medzi takže si budete môcť uvedomiť, že ste oboma protikladmi, rovnako ako celým spektrom.

Radujte sa z uvoľnenia vašich starých presvedčení v obmedzenie, pretože ak zažívate to že ste chudobní, pomýlení alebo zlí, môžete si ľahko zvoliť zažívanie toho že ste bohatí, správni alebo dobrí. Avšak musíte veriť že máte ten druh sily uvoľniť vaše presvedčenia v obmedzenie, alebo ho nebudete mať. Vaše myšlienky, či už vedomé alebo nevedomé vytvárajú vaše presvedčenia a vaše presvedčenia vytvárajú vašu realitu.

S ukončením ilúzie oddelenosti sa stratia aj vaše pocity oddelenosti od vášho pravého Svetelného tela vyššej dimenzie a zistíte, že vaše Svetelné telo je rozšírením vášho fyzického tela, rovnako ako sú vaše prsty rozšírením vašej ruky. Koncepty oddelenosti a obmedzenia sú len triky, magické preludy, ktoré všetci vytvárate aby ste mohli hrať „3D Hru Oddelenosti a Ilúzie“.

Rovnako ako ste sa cítili oddelení od svojho Vyššieho JA, ste sa cítili tiež oddelení od nespočetných trojdimenzionálnych, alternatívnych a paralelných realít ktoré sú roztrúsené po celom časopriestorovom kontinuu vašej planéty. Môže sa zdať, že každá z týchto realít je osamotená a oddelená odo ostatných. Avšak každé osvietenie v ktoromkoľvek živote prispeje ku vyjasneniu vašej Duše.

Týchto mnoho realít je ako veľké klbko uzlovitých priadzí a vaša duša je vlákno ktoré viaže tieto uzly dohromady. Každý život je odlišný uzol v klbku, ktorý spôsobuje, že prúd základnej pravdy Duše je zauzlený v trojdimenzionálnej ilúzii. Každý uzol vo vlne je ďalšia značka na 3D hracom pláne.

Na začiatku je veľa uzlov a vy zápasíte aby ste používali priadzu na svoju duchovnú tvorivosť, ale tá je príliš zamotaná a obmedzujúca. Avšak ako je každý uzol rozmotaný, ďalšia realita v 3D hre je vyčistená od obmedzení a oddelenosti, a prúd Duše je menej obmedzovaný. Potom môže voľne prúdiť viac duchovnej/tvorivej sily cez zostávajúce 3D reality. Postupne je viac a viac hráčov vo vašej hre oslobodených od trojdimenzionálnej ilúzie.

My posielam našu správu vašej Duši, aby mohla rozsievať naše osvietenie do každého vášho aspektu spôsobom ktorým ho každé Ja môže prijať. Ako vaša planéta stúpa viac a viac do štvrtej a piatej dimenzie, všetci si uvedomíte ďalšie svoje reality. Potom budete môcť naplno využiť všetky prehry a výhry, že každý z vašich hráčov žije vo večne prítomnom teraz. Týmto spôsobom sa môže múdrosť mnohých životov zhromaždiť do jedného Jadrového Života do ktorého sa všetky vaše alternatívne a paralelné reality stiahnu v záverečnej hre osobného a planetárneho vzostupu.

Aby sme veci urobili pre váš na polaritu viazaný 3D mozog ešte viac mätúcimi, každá z vašich mnohých inkarnácií má tiež nespočetné množstvo paralelných realít. Paralelná realita je paralelný život, ktorý vystreľuje v mierne odlišnej frekvencii od vašej pôvodnej reality zakaždým keď nastáva chvíľa veľkého rozhodnutia. Týmto spôsobom môže Duša skúmať každé rozhodnutie a čin v „hre“ každého trojdimenzionálneho života. Aby ste urobili svojmu trojrozmernému vedomiu život ľahším, volíte si zvyčajne aby ste si neboli vedomí svojich paralelných realít. Avšak môžete o nich často snívať a nachádzať ich vo svojej predstavivosti. Preto vám pripomíname, že vaše sny a predstavy sú často spôsobom prostredníctvom ktorého môžete komunikovať so svojou multidimenzionálnou Dušou/JA.

Vaša cesta cez Koridor vám pomôže vo vašom procese uvoľnenia ilúzií polarít. Je nesmierne dôležité aby ste uvoľnili svoje pripojenie na polarity, pretože práve tieto polarity vytvárajú realitu založenú na ilúzii oddelenosti a obmedzenia. Najprv, keď vstúpite do štvrtej dimenzie, bude vaša vnútorná skrytá temnota vynesená do svetla vášho vedomia. Keď vojdete do piatej dimenzie, nájdete rovnováhu medzi svetlom a temnotou. Potom, v šiestej dimenzii, zlúčite svetlo a temnotu prepísaním svojho troj/štvor dimenzionálneho hologramu. V siedmej dimenzii sa stretnete so svojou Naddušou a členmi vašej veľkej duševnej rodiny. Cestovaním cez Koridor obnovíte svoje vedomie vašej multidimenzionálnej podstaty až po siedmu dimenziu.

Spolu s poznaním a prijatím veľkoleposti vašej pravej Bytosti budú vaše trojdimenzionálne ilúzie a strachy, ktoré tieto ilúzie vytvárajú videné z multidimenzionálnej perspektívy. Z tohto výhodného postavenia sa polarity, ktoré kedysi boli príčinou vašej oddelenosti od SEBA a obmedzení vo vašom živote, stanú spektrami reality v ktorých bude medzipriestor ľahko viditeľný. Akonáhle budú nájdené hranice emócií/vedomia, budete môcť nájsť medzipriestor, stred, oporný bod, v ktorom sa rodí súcit a sídli pravá sloboda.

Ste pripravení vstúpiť do Arkturiánskeho Koridoru? Pamätajte, drahí, každá cesta začína jedným krokom a pokračuje vždy jedným ďalším krokom.

 

My sme

Arkturiáni

 

***

Krok jedna – Vstup do Arkturiánskeho Koridoru

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol

 

Október 2008

 

DO VÍRU

 

Pretože si začleňoval svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla, čo značne rozšírilo tvoje vedomie, máš teraz schopnosť rozšíriť svoju realitu za hranice svojho každodenného života. Okrem toho, cítiš sa natoľko dostatočne bezpečne vo svojom vnútri, že si schopný vyliečiť a uvoľniť zranené deti, tinejdžerov a mladých dospelých vo svojej vedomej a podvedomej duši.

V skutočnosti tieto časti tvojho Ja sú v tebe zoradené pred vírom nášho Koridoru. Pozri sa na ne teraz. Sú pripravené vstúpiť do víru; sú pripravené ísť Domov, späť ku svojim JA.

Pozri sa na vír nášho Koridoru pred tebou. Najprv je ďaleko. Potom sa postupne približuje a približuje, až je nakoniec vír priamo pred tebou a priamo pred radom tvojich bývalých Ja, ktoré sú pripravené na to, aby si ich uvoľnil do transmutujúcej sily (sily premeny, pozn. prekl.).

Vír teraz rastie. To čo bola kedysi malá vírivá sila veľkosti tvojej ruky narastá. Ako sa zväčšuje, stáva sa tiež silnejšou. Farby sú stále jasnejšie a menia odtiene.

Tmavo červená sa mení na purpurovú.

Oranžová a žltá splynú do žiarivo mandarínkovej.

Zelená sa premení na tmavo tyrkysovú ktorá potom víri do strieborne sfarbeného akvamarínu.

Tento akvamarín sa stáča do tmavo modrej a mení ju na fialovo modrú, ktorá sa mihá keď sa pohybuje rýchlejšie a rýchlejšie.

Potom stred víru vybuchne vpred v záplave bieleho svetla, ktoré okamžite vyplnia záblesky zlatej a striebornej žiary hviezd.

Súčasne počuješ ako sa zvuk víru zosilňuje a mení. To čo znelo ako bzukot včiel začína naberať oscilujúcu kvalitu, ku ktorej sa pridáva hlboký hukot.

Tento hukot sa vyčistí do tónu a tón sa zmení na spektrum harmónií.

Tieto harmónie sa zdvíhajú oktávu za oktávou, ich komplexnosť a pôsobivosť ešte viac narastá, až kým, práve keď stred víru vybuchne do zlatej a striebornej zvuky sa vystupňujú do Hudby Sfér.

Hudba ťa vábi do víru svetla a zvuku.

Sú pripravené odísť, tieto časti Teba ktorých existenciu už nikdy nebudeš potrebovať, ktorými si už nikdy NEDOPUSTÍŠ byť!

Stojíš na prahu víru , aby si ich všetky objal a pobozkal ich zbohom. Najmladšie sú prvé a ostatné nasledujú v časovom slede podľa veku, až na to, že tie čo sú staršie nesú tie, ktoré sú príliš mladé na to, aby dokázali chodiť.

Praješ si každú jednu chytiť a popriať jej zbohom, ale sila víru ich vťahuje stále rýchlejšie a rýchlejšie až kým sa z nich stane rozmazaná šmuha.

Zmôžeš sa len na to, aby si sledoval ako viac a viac osôb, ktoré si sám poznal mizne do víru transmutácie.

Sleduješ svoje deti, svojich tínejdžerov, a svojich mladých dospelých uháňať tak rýchlo, že ledva odlíšiš jedného od druhého.

Máš pocit akoby si bol tornádo. Obzeráš sa po niečom čoho by si sa mohol zachytiť, ale nie je tam nič – nič okrem tvojej túžby zotrvať na Zemi, aby si naplnil svoj osud.

Áno, na Zemi, ktorá ti spôsobila taký strach, a tiež takú radosť. Tak často si túžil opustiť svoju zodpovednosť a stratiť sa v divočine svojich vlastných osobných ilúzií.

Len tvoja túžba zostať, naplniť svoj vyšší osud, ťa ochráni pred vírivým ťahom víru pred tebou.

„Ešte nenastal tvoj čas.“

šepká hlas vedenia v jadre tvojej mysle

„Si medzi tými, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zostať, až kým nastane čas Veľkej Cesty. Uvoľni teraz všetky časti svojej minulosti, ktoré nie sú schopné podieľať sa na tomto osude.“

„Pociťuj ako sa uvoľňujú zo svojho smrteľného zovretia v tvojom vedomí.“

„Uvoľni ich ako sa striasajú svojho ortieľa vo väzení tvojho strachu a bolesti.“

„Umožni im vyjsť na povrch aby sa mohli oslobodiť.

slobodiť zo zovretia a zákazov.

slobodiť od temnoty a strachu.

Oslobodiť od času a obmedzení ktoré priniesol.“

Pôsobí posledná sila odsávania, je taká silná, že takmer uvoľní tvoj húževnaté zovretie vlastných zvykov. Vír ťa ťahá bližšie a bližšie. Vidíš pred sebou oko hurikánu, stred úplného ticha, dokonalý kľud. Toto ticho ťa vábi, aby si vstúpil. Oh, odvážiš sa teraz vstúpiť? Trúfaš si opustiť svoj sľub, opustiť svoj osud? Pokušenie hrozí že vyvráti odhodlanosť, ktorá ťa uzemnila.

Jadro je hlboké ticho, definitívny kľud. Vírenie farieb a zvukov ktoré z neho vyžarujú ťa obklopujú. Trúfneš si teraz ísť? Dokážeš sa odovzdať nekonečnému mieru a láske, ktoré cítiš vo víre a pridať sa ku ostatným častiam svojho Ja, ktoré už dlhšie nemôžu zostať? Veď nakoniec, si len jedna osoba. Aký rozdiel by mohol spraviť niekto tak bezvýznamný ako ty v schéme takého Božského Kozmického Plánu?

Cítiš ako kúsok po kúsku vstupuješ do víru. To čo bolo kedysi mocné je teraz jemné ako večerný vánok. To čo bolo kedysi ohlušujúce je teraz tiché ako prvé lúče úsvitu. Vo vnútri víru tvojho koridoru bude mier. Vnútri bude láska, a spravodlivosť a sloboda. Zodvihneš nohu aby si urobil ten prvý krok do jadra víru, ale keď to urobíš, cítiš iný ťah. Je to ťah tvojho sľubu, ťah tvojho osudu.

„Nie!“ zakričíš do bezvetria ktoré ťa čaká.

„Nevzdám sa. Neodídem pokiaľ nesplním všetko čo som sľúbil urobiť, všetko čo som sľúbil BYŤ.“

Náhle hurikán hluku a prúd sily vystrieda okamih ticha a pokoja. Musíš použiť všetku svoju vôľu aby si odoloa a vrátil sa – vrátil sa ku svojej túžbe dokončiť čo si sľúbil urobiť – naplniť osobu, ktorou si sľúbil že budeš. Vieš že sa musíš ku víru otočiť chrbtom alebo nikdy nebudeš schopný odolať jej volaniu.

V jednom akte oddanosti, oddanosti Božskému Plánu, sa otočíš aby si čelil výzve ktorej si hrozil že ju opustíš. Za sebou cítiš okamžité uvoľnenie víru.

Záblesk zlatého Svetla-A vír je preč!

Si Sám.

Ale počkaj, pred tebou sa formuje vízia. Postupne si uvedomuješ že víziou sú schody, schody svetla, ktoré zostupuje z nekonečného neznáma. Vidíš ako sa dole schodmi vznášajú zázračné bytosti naplnené svetlom, láskou a mierom. „Kto sú tieto nádherné bytosti?“, čuduješ sa. „Kto si ty?“ odpovedajú jednohlasne.

„Teraz keď si uvoľnil časti seba ktoré trpeli v tretej dimenzii, ťa my môžeme naplniť časťami teba ktoré milovali na vyšších pláňach“

„My sme tebou, vidíš. My sme časti tvojej Duše, ktoré čakali na túto chvíľu aby si sa mohol oslobodiť od svojej bolesti a objať svoju nádheru – našu nádheru.“

Jedna za druhou bytosti Svetla

Zostupujú po zlatých schodech A vstupujú do tvojho Srdca.

Teraz v sebe cítiš

Mier.
Nádheru.
Harmóniu,
A áno, Lásku

Teraz v sebe cítiš

Dôveru a Odvahu

Pokoj a Mier.

 

***

 

Krok dva – Odhaľovanie Skrytej Temnoty

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol

Október 2008

Nižšia Štvrtá Dimenzi

 

Drahý,

My používame Koridor ako navádzací lúč pre našu pozemskú posádku. Pozemské posádky sú z rôznych Domovských svetov (hviezd/planét pôvodu), a tiež z paralelných realít, v ktorých na seba zobrali podobu v piatej a vyšších dimenziách. Koridor poskytuje spôsob ktorým sa môžeš prepojiť s ďalšími inkarnáciami tvojej Duše. Arkturiánsky Koridor je hviezdna brána, riadiaca stanica, alebo kontrolná veža, taká akú máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, komunikačná stanica pre všetkých medzidimenzionálnych výskumníkov. Všetci medzidimenzionálni cestovatelia najprv vstúpia cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo sa presunú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému kde je ich konečný cieľ.

Zvýšená frekvencia svetla v Koridore okamžite rozšíri tvoje vedomie do štvrtej dimenzie. Zotrvaj dlhú chvíľu vo večne-prítomnom TERAZ Koridoru aby si cítil svetlo vyššej frekvencie okolo seba. Náš Koridor je navrhnutý tak, aby zvyšoval tvoju frekvenciu pomalým a plynulým spôsobom. Preto pri tvojom prvom kroku je frekvencia svetla len pol oktávy nad tou, ktorá vládne vo vašej trojdimenzionálnej realite, a pri tvojom druhom kroku sa ocitneš vo štvrtej dimenzii. Cítiš slabé tŕpnutie vo svojom tele, mysli a emóciách keď ťa svetlo nežne poláska.

Keď sa bližšie pozrieš na svoje okolie, zdá sa takmer že si v oblaku, ale oblak je víriaci tanec meniacich sa odtieňov modrej a fialovej. Pozeraj sa kde práve si a dovoľ, aby ťa to miesto obklopilo keď sa tam dostaneš. Takýmto spôsob môžeš BYŤ tam kde si a byť úplne prítomný vo svojej skúsenosti.

Svetlo, ktoré ťa obklopuje a objíma jemne núti tvoju skrytú temnotu aby vyšla na povrch tvojho vedomia, aby mohla byť vyliečená a uvoľnená raz a navždy. Tvoja temnota nie je tvojou časťou ktorá je „zlá“. Tvoja temnota je skôr časťou teba, ktorá je zranená. V tomto zranení je strach, ktorý znížil tvoju rezonanciu dostatočne na to, aby si zabudol na svoju pravú formu – Svetelné telo.

Cestuješ teraz cez najnižšie frekvencie štvrtej dimenzie, známe ako Pláň Nižšieho Astrálu. Keďže toto je najnižšia frekvencia štvrtej dimenzie, uchováva všetku temnotu všetkých tvojich inkarnácií, a tiež všetku temnotu/strach ktorý zažili VŠETKY bytosti Gaie. Z vnútra Koridoru môžeš bezpečne vytvoriť tunel svetla cez Pláň Nižšieho Astrálu, aby pomohol tebe a Gaii pri uvoľnení nazhromaždených nižších frekvencií strachu a temnoty. Potom môžeš ľahšie aktivovať svoje Svetelné telo a tiež Svetelné telo Gaie.

Zotrvaj teraz chvíľu a vizualizuj modré telo Gaie pod sebou. Vidíš temnotu na Pláni Nižšieho Astrálu? Je to nazhromaždená temnota obyvateľov Gaie, ktorí zabudli na skutočnú povahu svojej Duše/SEBA. Sleduj otáčanie planéty až kým sa zastaví na pologuli, kontinente, krajine, štáte, meste, susedstve, domove a pozemskom vozidle (hmotnom tele, pozn. prekl.), ktoré zdieľa tvoje dobrodružstvo v koridore.

S použitím veľkej moci svojej predstavivosti vytvor tunel cez túto temnotu tak, že vyšleš lúč svetla Koridoru, dole cez Pláň Nižšieho Astrálu do priestoru tela Gaie, ktorého si správcom (tj. tvojho hmotného tela, pozn. prekl.).

Zotrvaj teraz chvíľu, aby si cítil bezpodmienečnú lásku v Koridore. Nadýchni tú lásku a vydýchni ju cez tunel, ktorý si vytvoril a do svojej fyzickej reality.

Keď sa znova pozrieš na Zem, vidíš viac a viac cestičiek svetla cez Nižší Astrál a cez temnotu aury Gaie a cítiš bezpodmienečnú lásku vyžarujúcu s každým lúčom svetla.

Vďaka tomuto osobnému a celkovému čisteniu temnoty, môžeš zažívať nejaké nepríjemné sny keď budeš pokračovať v tejto službe počas pobytu vo svojom astrálnom, nočnom (snovom, pozn. prekl.) tele. Môžeš tiež zažívať samovoľné spomienky na nevyriešené problémy svojho detstva, rokov mladosti a skoré vzťahy a dokonca iné životy. Tieto zbytky starých, zabudnutých strachov, hnevov, sklamaní a smútku prichádzajú na povrch tvojho vedomia, aby si sa s nimi vysporiadal v bezpečí nášho Koridoru.

Svetlo vyššej frekvencie v Koridore okamžite premení každú temnotu, ktorú uvoľníš, späť do rovnovážneho bodu čistého svetla. Teda s každým liečením tvojej temnoty si schopný znášať vyššie a vyššie frekvencie svetla, aby uľahčilo tvoju aktiváciu Svetelného tela.

Pretože si milovaný člen Planetárneho Tímu Vzostupu, budeš schopný začleniť vyššie frekvencie do svojho fyzického tela, svojej reality, a svojej planéty, keď sa vrátiš do svojho každodenného života. Gaia ti bude tiež pomáhať v tvojom procese, poskytne podporu Jej veľkou skúsenosťou, poznaním, trpezlivosťou a bezpodmienečnou láskou.

Drahí, vy všetci reprogramujete svoje vnútorné snímače tak, aby ste mohli byť v neustálom spojení s vašimi realitami vyšších dimenzií. To je dôvod, prečo vaša skrytá temnota musí byť vynesená na povrch, aby bola uvoľnená. Táto stará temnota vytvára „poruchy“. Následne vám tieto poruchy sťažujú jasne prijímať správy z mnohých vyšších úrovní vášho JA. Keď umožníte skrytým úrovniam svojej starobylej temnoty, aby vyšla na povrch vášho vedomia, môže to vytvoriť strach. Aby ste dokázali čeliť tomuto problému, naučte sa jednoducho vydychovať svoj strach.

VYDYCHOVANIE STRACHU

 

Trikrát sa dlho, pomaly, zhlboka nadýchni a vydýchni
S každým výdychom si predstavuj že tvoje vedomie sa
zväčšuje a zväčšuje až kým vyplní miestnosť.

Znova sa trikrát dlho, pomaly, zhlboka nadýchni a vydýchni.
S každým výdychom si predstavuj že tvoje telo sa
zväčšuje a zväčšuje až kým vyplní miestnosť.

Znova sa trikrát dlho, pomaly, zhlboka nadýchni a vydýchni.
S každým výdychom si predstavuj že vidíš medzery
medzi časticami hmoty svojho roztiahnutého tela

Teraz sleduj výpary strachu ako sa k tebe blížia

Pokojne ich pozoruj ako prechádzajú cez teba a cez
medzery v tvojej roztiahnutej podobe

Nespájaj sa so strachom. Jednoducho mu dovoľ aby prúdil cez teba.

ZAMERAJ SA NA TO ČO CHCEŠ NIE NA TO ČOHO SA BOJÍŠ.

 

Keď už strach nie je viac tvoj nepriateľ, môžeš ľahšie prijať lásku, ktorá neustále vyžaruje z miesta „medzi“ strachom a láskou. Týmto spôsobom si môžeš začať spomínať že VŠETKO oddelenie je ilúzia.

Arkturiáni

(Prosím využi jeden alebo viac pozemských dní, aby si začlenil svoj proces do svojho osobného aj planetárneho tela. Zažívanie strachu LEN ako energetického poľa, znižuje jeho silu a umožňuje ti v sebe cítiť svoju osobnú moc. Týmto spôsobom zdieľaš svoje skúsenosti so mnou, Gaiou, aby si pomáhal v našom planetárnom vzostupe, a umožnil mi zosilniť tvoj proces mojou bezpodmienečnou láskou a súcitom

Gaia)

 

***

 

Krok tri – Pociťovanie Prusu

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol

Október 2008

Stredná Štvrtá Dimenzi

 

Drahý,

Radi by sme vám pripomenuli, pozemskí, že my ochotne a láskyplne šírime našu podstatu nadol CELÝM frekvenčným spektrom do vašich troj/štvor dimenzionálnych svetov. Hovoríme troj/štvor dimenzionálnych, keďže vaša planéta bola kedysi štvordimenzionálna, ale nerovnováha svetla a temnoty stiahla Zem do tretej dimenzie. Teraz s pomocou svojich ľudí a veľrýb rozšírila Gaia svoju frekvenciu, aby znova dosiahla štvrtú dimenziu.

Sme tu teraz, aby sme vás previedli vez náš Arkturiánsky Koridor, aby ste mohli ďalej zvyšovať svoju osobnú a planetárnu rezonanciu do piatej dimenzie a ďalej. Vy a Gaia ste partneri, ktorí sa vzájomne tlačia a ťahajú na Ceste ku Planetárnemu Vzostupu. Neobávajte sa, že opúšťate svoju realitu, pretože to čo opúšťate sú len obmedzenia a strachy. Cíťte svoje spojenie s fyzickým a tiež so svojim duchovným svetom. Nemôžete už dlhšie obmedzovať svoj pocit seba na vašu malú fyzickú podobu a musíte sa od nej odtrhnúť a oslobodiť a zároveň sa v nej úplne usadiť.

Pretože si sťahoval a začleňoval svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla, už viac nevnímaš svoje pozemské vozidlo len ako telo. Prostredníctvom svojho rozšíreného vedomia a pocitu SEBA, vnímaš teraz svoje fyzické telo ako uzemňujúci bod pre svoju obrovskú multidimenzionálnu podobu. Tvoja ľudská podoba je tvoj bod vedomia na fyzickej rovine, najhustejšia časť tvojej skutočnej Bytosti ktorá sa rozširuje za priestor a čas. Zotrvaj teraz dlhú chvíľu v predstave, že tvoje JA sa nachádza VŠADE a VŽDY.

Zostaň sústredený a kľudný vnútri svojho vedomia a milujúci a čistý vo svojom srdci. Cíť tiež milujúcu čistotu a sústredený kľud Koridoru. Si teraz v ňom o jeden krok hlbšie a to čo predtým vypadalo ako oblaky, vyzerá teraz viac ako vírenie, modro/fialová hmla. Dovoľ svojmu vedomiu nech splynie s touto hmlou, tak aby si mohol CÍTIŤ mihotanie svetla hviezd ešte predtým ako ho zbadáš.

Spočiatku je hviezdne svetlo náhodné, ale ako pomaly vdychuješ a vydychuješ bezpodmienečnú lásku v Koridore, začínajú sa hviezdy točiť do kruhu, ktorý ťa obklopuje.

Jedna konkrétna hviezda rezonuje s tvojim srdcom. Táto hviezda je tvoj Domovský svet, realita ku ktorej sa tvoja Duša cíti najviac pripojená a túži ju znova navštíviť. Cíť radosť zo spomienky na svoj pravý Domov.

Na druhej strane môžeš tiež počuť starú vnútornú temnotu ktorá sa stále drží dokonca aj po tvojom uvoľnení v prvom kroku. Táto temnota ti hovorí, že v skutočnosti nemôžeš byť v Koridore hviezd. „Musíš prestať s týmto nezmyslom a vrátiť sa späť ku práci“, našepkáva strach.

Pošli lásku týmto slovám, pretože vieš že ony sú len strach.

Zo svojho stanoviska vo hviezdnom Koridore môžeš vidieť neprekonateľné „problémy“ svojho každodenného života ako výzvy, ktoré sú určené na to, aby pomohli tvojmu pozemskému prebudiť sa. Povolaj bezpodmienečnú lásku, ktorá vypĺňa Koridor a pošli ju späť cez víriace hviezdy do problémov svojho každodenného života.

Pretože si rozšíril svoje vedomie, si si vedomý, že TY si SÚČASNE v Koridore a tiež vo svojej fyzickej realite.

Zotrvaj dlhú chvíľu aby si videl SEBA ako si v Koridore.

eraz sa pozri na svoje fyzické telo od SEBA v Koridore.

Sleduj prúd ktorý ŤA vzájomne spája

reciťuj prúd ktorý ťa spája.

Cíť tento prúd keď prechádzaš svojim dňom

Cíť tento prúd keď s tebou hovoríme – CELÝ DEŇ.

Arkturiáni

 

***

 

 

Krok štyri – Deravý čln

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol

Október 2008

Horná Štvrtá Dimenzi

 

Najdrahší,

Môže existovať oblasť tvojho života, ktorá je starým, vracajúcim sa problémom. Tento problém sa teraz môže prejavovať spôsobom, ktorý nemôžeš prehliadať. Možno si odkladal riešenie tohto problému, pretože si bol spútaný starou ilúziou, že bolo pre teba príliš ťažké sa ním zaoberať. Avšak teraz, keď si pohliadol na svoj fyzický život z multidimenzionálnej perspektívy Arkturiánskeho Koridoru, si pravdepodobne schopný vidieť za ilúziu a nájsť možné riešenie.

V skutočnosti riešením môže byť, že konečne dovolíš starému deravému člnu, aby sa potopil. Vskutku, ako pokračuješ ďalej do Koridoru, môže sa potopiť veľa „deravých člnov“. Ako prenášaš svoje svetlo vyšších dimenzie do svojho pozemského sveta, všetko čo je nestále sa dematerializuje (zmizne z tvojho života). Pravdepodobne si sa tak usilovne nútil „snažiť sa vyriešiť veci“, že si sa umoril.

Táto únava nastala preto, že si nevyvážil svoj „odliv“ (prúd smerom von, zo seba – dávanie, pozn. prekl.) so svojim „prílivom“ (prúd smerom dnu, do seba – prijímanie, pozn. prekl.). Keď zabudneš dobiť svoju energiu tým, že prijmeš „príliv“ svetla vyšších dimenzií do svojho života, môžeš stratiť rovnováhu a stratiť sa v každodenných zápasoch. Čo sa stane keď neješ a nepiješ? Čo sa stane keď nedáš palivo do svojho auta? Keď si stratený v preludoch tretej dimenzie, môžeš zabudnúť že tvoj duch funguje na lásku a svetlo, rovnako ako tvoje telo funguje na potravu a auto jazdí na palivo.

Práve svetlo vyšších dimenzií ti poskytne najlepšie riešenie tvojich každodenných problémov a tiež ti umožní uvoľniť tie stránky tvojho života, z ktorých sa už viac nemôžeš učiť. Preto zotrvaj dlhú chvíľu a vdychuj príliv vysokofrekvenčného svetla, ktorým prekypuje Koridor.

Pociťuj svoju podstatu v SEBE v Koridore

tiež v SEBE vo svojom pozemskom vozidle

Vdýchni Prúd multidimenzionálnej energie a bezpodmienečnej lásky z modro-fialovej hmly v Koridore.

Vydýchni tento prúd a podeľ sa oň so svojim pozemským JA.

Predstavuj si, že tvoje pozemské JA vdychuje tento Prúd.

ZNOVA:

Z perspektívy Koridoru,

-dýchni Prúd multidimenzionálnej energie

Teraz súbežne:

POCIŤUJ sa ako VY-dychuješ Prúd v Koridore

V-dychuješ prúd vyslaný z Koridoru

Teraz z perspektívy svojho pozemského Ja,

Y-dýchni tento prúd do svojho každodenného života.

 

Akonáhle si načerpal príliv multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky, bude odliv tvojho denného života nasiaknutý perspektívou tvojho multidimenzionálneho JA. Táto perspektíva je oslobodená od obmedzení a od preludov tretej dimenzie a je naplnená pravdou, že všetko čo potrebuješ prúdi voľne z JEDNÉHO.

Akonáhle spoznáš silu vyvažovania prílivu a odlivu, získaš vo svojom živote rytmus. Keď sa cítiš plný prílivu svetla a tvorivosti, môžeš sa ľahko ponoriť do odlivu zdieľania svojho svetla a vyjadrovania svojej tvorivosti. Keď sa cítiš unavený, vieš že je čas prijať viac svetla, aby si mohol pokračovať vo svojom odlive. Pamätaj si, že príliv pochádza z JEDNÉHO a nie je viazaný na čas ani priestor. Preto na príliv nie je potrebný čas. Vyžaduje len tvoj zámer prijať ho.

Snaž sa prechádzať svojim dňom s neustálym poznaním svojho vnútorného svetla. Keď si plný svetla, zotrvávaj v odlive (činnosti, pozn. prekl.). Keď máš málo svetla, venuj si sekundu na vytýčenie zámeru: „Prijímam TERAZ príliv môjho vyššieho svetla“. Rýchlosťou myšlienky sa prileje do tvojho systému viac svetla, aby ťa sprevádzalo v tvojom dennom odlive.

Existujú tiež väčšie cykly prílivu a odlivu. Niekedy je tvoj život zameraný na odliv a ty máš hojnosť odhodlania a energie tvoriť vo svojej realite. Inokedy ťa volá tvoj vnútorný život potrebuješ sa ponoriť do prílivu, aby si prijal osvietenie a múdrosť, ktoré prichádzajú keď venuješ čas a zámer žiť svoj život v prílive tak dlho ako je to nutné.

Buď si vedomý PRÚDU, aby si sa mu mohol odovzdať v každej chvíli svojho života. Keď cítiš potrebu byť veľmi aktívny a tvorivý, si v odlive. Keď cítiš potrebu byť kľudný a hĺbavý, si v prílive. Nesúď to kde si, jednoducho to rešpektuj a rešpektu sám seba kdekoľvek si, kedykoľvek tam si.

Prúd ťa teraz preniesol ku prahu piatej dimenzie. Venuj si teraz dlhú chvíľu na opustenie VŠETKÝCH svojich deravých člnov. Na vstup do piatej dimenzie budeš musieť opustiť všetky strachy a temnotu svojej fyzickej reality. Uvedom si, že polarita strachu a temnoty v tvojom živote v tretej dimenzii ťa nabáda, aby si natiahol svoje vedomie ku opačnej polarite lásky a svetla. Na vstup do vyšších svetov budeš musieť opustiť svoju potrebu polarity a vnímať realitu, ktorá leží v „medzipriestore“ (medzi polaritami, pozn. prekl.).

Na vykonanie tohto nesmierneho posunu v tvojom vedomí budeš musieť opustiť všetko posudzovanie a viazanosť na výsledok problémov hmotného sveta. Súd ťa viaže ku tomu čo súdiš a ťahá ťa do boja o vytváranie „najlepšieho“ výsledku. Keď si bol dieťa, potreboval si polarity života, aby si sa mohol učiť prostredníctvom riešenia sporov. Teraz si dospelý a môžeš sa učiť prostredníctvom rozpamätania sa na svoje pravé JA. Tiež si uvedomuješ, že TY si tvorcom svojej reality, takže môžeš vytvárať realitu oslobodenú od ilúzií a obmedzení polarizovaného sveta.

Obzri sa ešte raz na život, ktorý si poznal. Pozri sa na seba vo víre Koridoru.
Pociťuj hmlu, ktorá sa stala miliónom trblietavých hviezd, ktoré okolo teba krúžia a sprevádzajú ťa. Ako sa pohybuješ vpred do svojho nového života, všetky problémy tvojej minulosti ťa zdravia, aby si bol milovaný slobodný. Opusti polaritu strachu, tým že ju požehnáš láskou.

Pociťuj neutralitu medzipriestoru ako ťa smeruje cez stred Koridoru.

Si pripravený aktivovať svoje Svetelné Telo? Pretože TERAZ nastal ten čas!

 

Arkturiáni

(PS: Prosím venuj jeden alebo viac pozemských dní na včlenenie svojho procesu do svojho pozemského aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľaš svoju skúsenosť s Gaiou, pomáhaš pri planetárnom vzostupe a umožňuješ Gaii zosilniť tvoj proces Jej veľkou láskou a súcitom.)

 

***

 

 

Krok päť – Prázdnota do Piatej Dimenzie

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol

Október 2008

Veľká Prázdnota

 

Najdrahší,

Sme potešení že sa k nám pridávate ako pokračujeme v našej ceste cez Koridor. Postupujeme teraz smerom do piatej dimenzie, ale najprv musíme prekročiť Veľkú Prázdnotu. Náš Koridor je veľmi podobný Prázdnote, pretože je medzi možnými realitami, zatiaľ čo je tiež bránou do každej reality. Medzi treťou a štvrtou dimenziou a vyššími svetmi je Veľká Prázdnota, ktorá je v skutočnosti čiernou dierou, priechod do vyšších dimenzií. Je to vysokodimenzionálne vyjadrenie vašej súčasnej reality.

Dimenzie od jedna to štyri sú na fyzickej/astrálne strane Veľkej Prázdnoty, zatiaľ čo dimenzie od päť do osem sú na duchovnej strane Prázdnoty. Existuje ďalší priechod pred siedmou a ôsmou až dvanástou dimenziou. Tento vyšší priechod nie je „ničotou“ Veľkej Priepasti. Práveže to je „všetkosťou“ VŠETKÉHO čo je. Vaše reality v piatej až siedmej dimenzii vás pripravujú na zážitok nekonečných skúseností, všetky v rovnakom TERAZ, ôsmej až dvanástej dimenzie.

Keď fungujete len z ega/seba vašej trojdimenzionálnej reality, ste sotva schopní obsiahnuť skúsenosti jednej reality súčasne. Avšak, akonáhle rozšírite svoje vedomie aby obsiahlo štvrtú dimenziu, začnete mať spomienky, sny a skúsenosti svojich paralelných realít a iných časov a miest v tretej a štvrtej dimenzii. Avšak, budete sa musieť vo všeobecnosti posunúť na vyšší stav vedomia a zanechať svoj denný život aby ste mohli zažiť tieto iné reality.

Na druhej strane, keď rozšírite svoje vedomie aby ste zahrnuli piatu dimenziu, budete schopný súčasne vnímať niekoľko svojich päťdimenzionálnych realít. Bez obmedzení a preludov nižších svetov si môžu byť vaše multidimenzionálne zmysly vedomé niekoľkých paralelných realít v rovnakom okamihu. Tiež vyššie dimenzie môžu ľahko pozorovať nižšie, zatiaľ čo pozorovanie vyšších dimenzií z nižších vyžaduje rozšírenie vedomia a cvičenie. Práve vaše spojenie so svojim Multidimenzionálnym JA vám umožňuje sledovať a zažívať mnoho verzií vášho mnohostranného JA. Avšak skôr ako môžete vstúpiť do piatej dimenzie musíte putovať cez ničotu Veľkej Prázdnoty. Zažívanie úplnej temnoty a ničoty Prázdnoty je nutné aby ste úplne opustili ilúzie, obmedzenia a oddelenosť polarít tretej a štvrtej dimenzie. Je dôležité si uvedomiť že zakaždým keď nastáva veľký posun paradigmy (prístupu, pozn. prekl), ako ten ktorý teraz začína na Zemi, polarity, hlavne lásky/svetla a strachu/temnoty sa stanú viac a viac zrejmými. Intenzita týchto zosilnených polarít tak znechutí a zmätie masy že ich vedomie je takmer nevedome priťahované do prázdnej zóny medzi extrémami opačných polarít.

Mnohí duchovní hľadači vo vašich Pozemských kultúrach podstúpili dlhé obdobia zmyslovej deprivácie (zbavenie sa, vypnutie zmyslov, pozn. prekl.) v úplnej temnote aby dosiahli osvietenie. V Európe sa mystici postili a meditovali v rozľahlých sietiach podzemných tunelov. Egyptskí zasvätenci vstupovali do pyramíd a Rímania sa izolovali v katakombách na dlhé obdobia pôstu a meditácie. Eséni a Taoisti používali jaskyne, kým Tibeťania vstupovali do jaskýň a zamurovávali sa v miestnostiach za tým istým účelom. Dôvodom pre ich meditácie a pôsty v úplnej temnote bolo naučiť sa „živiť“ vnútorným svetlom. Tiež bez podnetov začne myseľ putovať do prvotného a tiež vysoko duchovného stavu vedomia, ktoré sú zbavené času a priestoru.

Pretože ste pritiahli vyššie frekvencie energie/svetla ktoré kúpu Gaiu a pretože rezonancia planéty je teraz vyššej frekvencie, všetko čo v tejto dobe potrebujete robiť je, že si budete vizualizovať hlbokú temnotu Prázdnoty. Silou vašej predstavivosti môžete aktivovať najhlbšie centrá vo vašom mozgu aby ste spojili svoju epifýzu (korunnú čakru) s Vesmírnou Energiou, aby vaša hypofýza (tretie oko) mohla prijímať túto kozmickú silu a využiť ju na vypustenie vášho vedomia na medzidimenzionálne cestovanie. Vstupom do svojho zámotku temnoty, ktorý je pôrodným kanálom Prírody, sa pripravujete na vynorenie sa do nového života.

Pre vstup do Veľkej Temnoty pred piatou dimenziou sleduj hviezdny Koridor pred sebou. Milióny hviez iskria a točia sa aby sa spojili do hviezdnej cesty. Vidíš úplný stred? Je úplne temný a zdanlivo bez života. Dokážeš opustiť svoje staré polarizované myslenie, že „svetlo“ je lepšie ako „tma“? Dokážeš si uvedomiť že táto temná Prázdnota je miesto kde môžeš zažiť svoje ja ako bytie svetlom? Avšak najprv si musíš umožniť byť Prázdnotou, ničotou ktorá predchádza znovuzrodenie.

Čuj naše slová a cíť podporu mnohých hviezd okolo seba ako sa pripravuješ urobiť skok VON z ilúzie toho kým si bol a DO pravdy toho kým si bol vždy. Vidíš úplný stred Koridoru? Je teraz úplne temný a zdanlivo bez života.

Na to, aby si vstúpil do tejto temnej Prázdnoty otoč svoju myseľ, aby si spoznal svoje skutočné JA. Nemysli! Nepoužívaj logiku, analýzu ba dokonca ani vnímanie

Radšej len NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ

Uvoľni všetky polarity

Uvoľni všetky ilúzie hmotného světa

A tiež svoju potrebu nútiť ich „dobre dopadnúť“

 

NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ TERAZ!

 

Náhle sa ocitneš vo Veľkej Prázdnote. Temnota je úplná a prázdnota dokonalá. Niet ničoho a nikoho na koho by si mohol reagovať. Je úplné ticho a ty si sám – sám len so sebou. Navždy sa vznášaš v ničote. Postupne, bez ilúzie osoby alebo veci o ktoré by si mohol zachytiť svoj strach, zisťuješ, že strach samotný je prelud, výplod tvojej fyzickej reality. V Prázdnote niet nič čoho by si sa mohol báť, okrem strachu samotného.

Tvár strachu je len tvoja vlastná a hlas strachu môže byť len tvoj vlastný. „Dokážeš si spomenúť na lásku?“ šepká vnútorný hlas tvojho JA. Tvoj vnútorný hlas hovorí tak jemne, že musíš úplne stíšiť svoje vedomie aby si ho počul. S hlbokým dychom sa úplne odovzdáš ničote Prázdnoty a objímeš jej temnotu.

Akonáhle si pripomenieš objatie prázdnoty, začneš hlboko vnímať seba ako čisté vedomie, zbavené všetkých podôb, oslobodené od všetkých obmedzení a oslobodené od všetkých cieľov. A čo je najúžasnejšie, oslobodené od všetkých strachov. „Áno“ počuješ sa hovoriť do ničoty. „Dokážem si spomenúť na lásku“. Keď si spomenieš na lásku, začneš pomaly vidieť svoje vnútorné svetlo, jediná škvrnka svetla osvetľujúca bezhviezdnu noc.

Ako tvoje vnútorné svetlo žiari jasnejšie, temnota je postupne osvietená aby odhalila, že ty nie si sám. Všade okolo teba bliká nespočetné množstvo bodiek vedomia a postupne zvyšujú svoj jas. Silou svojho zámeru sa pridáš k týmto svetlám a objavíš že tvoja cesta nie je bez cieľa. Vaša rastúca skupina vedomých svetiel je na ceste zo svojich fyzických ja ky vyššiemu a vyššiemu vyjadreniu ich duchovných JA. Každé osvietené vedomie je jedným z členov pozemskej posádky. Všetci spolu ste vystrojili nácvik veľkej hry planetárneho vzostupu.

Keďže svetlo hľadá svetlo, pomaly je vaša skupina vedená ku väčšiemu svetlu. Spočiatku cítiš len teplú žiaru, prvú vnímanú skúsesnoť odkedy si vstúpil do Prázdnoty. Keďže v Koridore nie je priestor ani čas, nemáš predstavu ako dlho si bol na svojej ceste. Avšak, v PRÍTOMNOM OKAMIHU svojej bezčasovej skúsenosti vnímaš veľkú energiu ktorá ťa vábi aby si sa k nej pridal.

Keď sa uvoľníš do skupiny interdimenzionálnych cestovateľov, tvoje zjednotené pole ťa ľahko nese ku prahu do piatej dimenzie. Pred tebou je obrovský kryštál, ktorý sa ukáže byť v skutočnosti mestom. Ako sa k nemu priblížiš, obrovské kryštálové dvere sa otvoria, aby ťa prijali. Všade škvrnky svetla, ktoré kedysi boli ľuďmi, pučia do nádherných Svetelných tiel.

Zotrvaj chvíľu aby si preskúmal svoju podobu. Dovoľ svojej predstavivosti aby bola neobmedzená keď si uvedomuješ husté hranice svojej ľudskej podoby a rozšír svoje telo do jeho skutočnej veľkosti. Tvoje Svetelné telo je tvoja Merkaba, tvoj Voz Bohov. V tejto podobe sa môžeš ľahko zmeniť na akýkoľvek tvar túžiš.

Škvrny svetla, ktoré sa stali Svetelnými telami sa teraz všetky vznášajú vez prah piatej dimenzie do Kryštálového Mesta a do Kryštálového Chrámu. Práve v Kryštálovom Chráme bude každý z vás usmernený ku svojmu ďalšiemu zážitku.

Udržuj všetko čo si práve zažil vo svojej vedomej mysli. Akú podobu si praješ osídliť a kam si praješ cestovať? Tvojej voľbe sa ponúka celá realita!

Arkturiáni

(PS. Prosím venujte jeden alebo viac Pozemských dní pre začlenenie svojho procesu do osobného aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľate svoje skúsenosti s Gaiou, aby ste pomohli pri planetárnom vzostupe, a umožníte Gaii zosilniť váš proces Jej veľkou láskou a súcitom.)

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,

Suzan

 

 

Převzato:  http://www.mnohovesmir.estranky.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz