ROSWELL 1947

ROSWELL 1947

ROSWELL 1947

4. 6. roku 1947 bylo na obloze během bouřky pozorováno neznámé těleso. Jednalo se o „obvyklé“ pozorování, podobající se svým charakterem všem pozorováním tohoto období. Přesto, že se k pozorování přihlásily i jeptišky ze zdejšího kláštera a jiní velice důvěryhodní občané města Rosswell, bylo to pouze pozorování. A asi by u toho zůstalo, kdyby o několik dnů později nepřijel pan Mc Brazel za šerifem s tím, že mu něco spadlo na ranč. O několik hodin později se již zpráva dostala na veřejnost. Na Mc Brazelově ranči spadl létající talíř. Šerif v domnění, že jde spíše o vojenský objekt, než o mimozemskou návštěvu, informoval vedení 509. bombardovací skupiny se sídlem v Rosswellu. Armáda popřela přítomnost jakéhokoliv svého objektu, přesto na místo poslala majora Jesse Marche. Major March na místě objevil trosky něčeho neznámého. Trosky byly „lehké jako z balzového dřeva, ale pevnější“ a některé, které „když se zmuchlaly, tak se opět samy narovnaly a nebyla na nich vidět žádná rýha“. Se stejným popisem trosek z létajícího talíře se setkáváme i později u jiných svědků vraku. O svém nálezu informoval nadřízené a místní rozhlasovou stanici. Do světa byla vypuštěna správa o zříceném ufu.

Oblast Mc Brazelova ranče byla obsazena armádou a od 8.6. již nebyla o zříceném létajícím talíři vydaná žádná oficiální zpráva. O několik dní později,12.6. vystoupil major Jesse March na veřejnosti a oficiálně popřel informace o zříceném létajícím talíři. Trosky označil za trosky vojenského balónu z přísně tajného vojenského projektu Mogul. Armáda v tomto období opravdu pravidelně vypouštěla v rámci projektu mogul balóny a výškové sondy, žádný z letů však svou dráhou letu ani dobou vypuštění neodpovídal době a místu zřícení talíře. Pouze dva vraky balónů z programu Mogul nebyly vyzvednuty armádou. Let č. 4 a let č. 9, oba proto, že byly naprosto bezvýznamné a nesly pouze ruchové mikrofony. O výše pospaném materiálu u balónů nelze hovořit, nemluvě o faktu,že bylo použito klasického plátna a ne polyethylenové folie, na kterou armádní zpráva upozorňovala při vysvětlování chybné identifikace tělesa majorem Marchem. Podle svědectví jednotlivých svědků byla místa nehody dvě. Na jednom ležely výše popsané trosky, na druhém zbytek plavidla, těleso tvaru podpadku u boty. ( Podobně jako tvar popsaný při prvním pozorování UFO Kevinem Arnoldem, přestože použil označení „talíř“.)

 

U objektu byla taktéž nalezena mimozemská těla. Jednalo se o malé bytosti s velkou hlavou, výraznýma očima a vyzáblým tělíčkem. Přibližně před rokem byl zveřejněn autentický film, na kterém byla natočena pitva jednoho z mimozemšťanů na vojenské základně v Rosswellu. Film opravdu vzbudil vlnu zájmů a dohadů o jeho pravosti.Jeho nepravdivost již byla témeř dokázána zjištěním,že materiál,na který byl film natočen,ještě nebyl veřejností používán.Firma Kodak však přiznala, že tento typ filmu používala americká armáda dříve, než byla oficiálně zahájena dodávka na trh. Na filmu je zachycena pitva bytosti odpovídající popisu svědků od Rosswellu. Ihned po zveřejnění byla uspořádána konference předních světových patologů, aby vyhodnotili filmové záběry. Patologové se shodli, že na záběrech je pitván mrtvý organismus, nikoliv loutka a že se nejedná o člověka ani o jiný známý organismus žijící na Zemi.Přesto zůstávají okolo Rosswellského filmu určité pochybnosti. V roce 1990 byla záležitost Rosswellského případu znova otevřena a vyšetřována Karlem Pflokem. Opět byl pád vysvětlen balónem projektu Mogul, tentokráte v jiném letu ( č.9 ) než dříve, neobjasnili však výpovědi očitých svědků a utajení, které trvá dodnes ( major Edwin D Easley ). Objektivním shrnutím tedy docházíme k závěru,že 4.6.1947 spadlo na Mc Brazelův ranč neznámé těleso, bylo zabaveno armádou Spojených států, převezeno na základnu v Rosswellu a později skrze Forth Worth do Washingtonu. Dodnes nebylo odtajněno.

 

V roce 1949 ztroskotalo na americké půdě další mimozemské letadlo a jeho zřícení přežil jeden mimozemšťan. Byl převezen do oblasti 51, kde s ním proběhlo další šetření. Během šetření EBE podal informaci, že pochází ze soustavy Zeta Reticuli. Domluva s ním byla provedena pomocí piktogramů. Ebe zemřel 18.6.1959 na neznámou nemoc. Umožnil však, že v roce 1959 byla uskutečněna první primitivní komunikace s mimozemšťany. Dne 25. 3. 1964 se zpravodajský důstojník Spojených států setkal se dvěma mimozemšťany. Setkání trvalo necelé tři hodiny.

 

 

Někdy ve večerních hodinách blízko malého města Roswell,které se nachází v Novém Mexiku, zřítil tajemný neidentifikovatelný objekt. Trosky tohoto objektu a čtyři mrtvé bytosti osádky a pátým, zřejmě ještě živým, byly v rámci přísného utajení, zajištěny 509 bombardovací letkou v Roswell.Tato havárie byla zpočátku oficiálně přiznána, ale vzápětí na ni Pentagon uvalil přísné informační embargo a „létající talíře“ vyhlásil za vojenské tajemství. Zastírací kamufláže přetrvávají až do dnešní doby a tak po dlouhá desetiletí brání v nalezení pravdy. UFO je záhadou, hrozbou, nadějí či výmyslem ? Ano, tato dvě poslední slova asi snad nejlépe vystihují konec čtyřicátých a padesátých let, pokud jde o výzkum UFO fenoménů. Toto období se zařazuje mimo jiné i k nejstudenějšímu období studené války a tak není divu, že se před veřejností pečlivě utajovalo vše co se točí okolo těchto jevů. Částečně toto přežívá i v dnešní době. Je sice pravda, že do tohoto uměle vytvořeného světa dezinformací, vstoupily různé ufologické aktivity a vážně narušily systém zatajování. Dále zde hraje i svou roli, únik informací. Nicméně, určitá část již odtajněných materiálů o UFO dokazuje, že v padesátých létech existovaly i vojenské tajné projekty, které se zaměřovaly na studium a výzkum UFO a možnou existenci mimozemských civilizací. Rovněž je prokázáno, že američané pracovali v těchto létech na vývoji prototypů diskových letounů a pokračovali ve výzkumech, které se ubíraly tímto směrem již v roce 1944 v nacistickém Německu.UFO byly totiž pozorovány válčícími vojsky již na sklonku druhé světové války a tak není vyloučeno, že šlo o pokusy Němců s elektromagnetismem v atmosféře. Američané tady ve vývoji diskovitých letounů navazuji na tyto projekty a využívají teorií Nikoly Tesly a Alberta Einsteina. Je tedy velkou otázkou, zda UFO jsou výtvorem jiné a vyspělejší civilizace, či zda havárie některých těchto strojů nepatří jen do kategorie zkoušek prototypů letecké techniky nové generace. Zmanipulované, nebo dobře utajené informace? Všechna společenství národů, znepokojují v současné době stále častější a rozsáhlejší přírodní katastrofy, které postihují naší planetu, občanské a světové války, které se odehrávají na různých místech naší zeměkoule, hladomory a epidemie, které rozsévají svou smrt. Dá se však, ale říci, že svět do značné míry znepokojují i informace o „Neidentifikovatelných létajících objektech“, které jsou v současné době potenciálně nejzávažnější otázkou, před kterou stojí lidstvo. Je možné abychom této větě dávali nějaký zvláštní význam? ….. Posuďte sami… Lidé, kteří se zabývají problematikou UFO, kritizují vlády za zastírání pravdy o mimozemských formách života. Snad vše zapustilo své kořeny již v takzvaném „roswellském incidentu“ někdy okolo 4.července 1947 v Novém Mexiku. O tomto incidentu se vedou dlouholeté spory, které se snaží dopátrat určité pravdy o údajné havárii mimozemského plavidla. Celá tato záležitost se točí kolem odmítavého postoje vlády a armádních složek, které onu údajnou havárii „UFO“ připisují nezdařilému pokusu s novým typem vojenského balónu. Nechme však polemiky a vraťme se zpět do onoho roku 1947 k místu u Roswell a vyslechněme si následné tvrzení několika očitých svědků, kteří byli oné události nejblíže.

 

  • Při výkonu hlídky, někdy okolo 23.00 a půlnocí, kaprál E.L.Pyles zpozoroval na noční obloze velkou létavici. Letěla oblohou severním směrem, myslel si, že je to nějaká hvězda a to až do té doby, než začala v oranžové záři a v mírném oblouku padat k zemi. šími svědky tohoto podivného úkazu, byl třinástiletý W.Woody se svým otcem, kteří při pozorování noční oblohy zpozorovali jasné světlo s načervenalými pruhy, tajemné těleso prý pomalu padalo k zemi.
  • Dále se ve spisech svědků uvádí, že v místní nemocnici „Saint Mary´s Hospital“ viděly při noční službě, dvě františkánské jeptišky Bernadetta a Capistrano, jak se na severu řítí k zemi velké zářící těleso, byly v domění, že padá nějaké letadlo.
  • Nesmíme však opomenout důležité svědectví jednoho inspektora zemního plynu J.Ragsdala, který si se svou přítelkyní T.Truelovou vyjel automobilem na menší přátelský dýchánek. Projížděli dálnici č.48 a mířili ven z města na sever. Civilizaci nechali daleko za sebou, když je přepadla bouře, oblohu protínaly blesky a hřmělo, vše pak brzy ustalo a ze země se pomalu odpařovaly zbytky kaluží po dešti. Mohlo být asi tak kolem půl dvanácté, když nad nimi obrovskou rychlostí přeletěl ohnivě svítící objekt, který se podobal zářícímu plameni. Za několik sekund se to s velkým hřmotem zřítilo nedaleko jejich stanoviště. Vydali se na ono tajemné místo, kde to něco, spadlo. Byla tma a tak si svítili baterkou, přišli až k okraji příkrého srázu. Kužel baterky osvítil záhadný objekt, ale pak jejich baterka vypověděla službu. Rozhodli se, že se zde vrátí až bude světlo. Za rozbřesku nasedli do svého automobilu a vydali se na cestu noční příhody. Dojeli k místu, kde již nemohli v džípu pokračovat dál, vystoupili a sešplhali po příkrém srázu, konečně uviděli to, co se zabořilo do vyschlého říčního koryta. Na boku deltovitého stříbrošedého objektu zel otvor, z něhož trčela podivná bytost podobná člověku, zřejmě byl mrtvý. Kolem trosek byly rozhozeny další mrtvoly, které spíše připomínaly trpaslíky. Sestoupili dolů a posbírali zde několik úlomků, pak se vrátili zpět do svého automobilu, právě včas. K místu nehody se blížila vojenská kolona.v doprovodu místní policie. Ze vzdáleného místa pozorovali, jak je celá oblast neprodyšně uzavírána a systematicky prohledávána. Je vůbec možné, aby takový pohyb ve vzdušném prostoru nebyl zachycen na radarovém zobrazovacím systému? …. I zde se nachází určité svědectví, které vkládá určitý klín, jisté pochybnosti.
  • Vojenská radarová základna „White Sands“ lokalizovala neznámý létající objekt, který znenadání začal pulsovat. Světelný bod se zvětšoval a nabíral na světelné intenzitě. Pak se opět smrštil do původní velikosti a jeho světlo dostalo matnější odstín. V tomto stavu vydrželo po určitou dobu a pak na radarovém echu náhle „explodovalo“ a zmizelo z radaru. Objekt buď přistál, nebo se zřítil.
  • K dalším důvěryhodným svědkům v této události patří i geologický tým profesora W.Curryho Holdena. Onen osudný den se pohybovali právě v oblasti pádu neznámého objektu, je zcela zřejmé, že chtěli ukojit svou zvědavost a to co spatřili, popsali následovně. „Vypadalo to jako nějaké letadlo s širokým trupem, něco jako malý deltaplán. Byli jsme přesvědčeni, že se jedná o nějaký nový typ utajeného vojenského letounu. Ale při bližším ohledání jsme objevili i mrtvoly, které byly nepochopiteně malé, štíhlé, vysoké tak 1,40 až 1,50 metru s nepoměrně velkými holými lebkami. Byli oblečeni v matově stříbrné kombinézy“. Nahlédněme ještě do vypracované zprávy pro prezidenta Eisenhowera, kterou vyhotovila skupina Majestic 12:
  • 7.července 1947 začala tajná operace, která měla za cíl, vědecky prozkoumat vrak havarovaného objektu. V průběhu prací objevila vojenská rozvědka 4 malé, lidmi podobné bytosti, které byly ještě před explozí z objektu katapultovány. Byly nalezeny na zemi asi 2 míle východně od místa havárie. Všichni byli mrtvi a silně napadeni parazity. Na vyšetřování a záchranných pracích se zůčastnil zvláštní vědecký tým. Rovněž byl odtransportován vrak lodi na různá místa. Civilním a vojenským svědkům se sdělilo, že objekt je povětrnostní balón, který ztroskotal v důsledku špatné navigace. Stejnou krycí historku dostali i novináři. (V záležitosti „roswellského incidentu“, bylo vyslechnuto celkem dvaadevadesát svědků, jejichž výpovědi zcela zřetelně odporují oficiální verzi roswellské události.) K dispozici je výpověď lékaře J.A.Marcela, jehož otec byl tehdy důstojníkem tajné služby a vedl záchranné práce v Roswell. J.A.Marcelovi tehdy bylo dvanáct let ale s otcovým souhlasem se směl pasívně zůčastnit, záchranných prací. S odstupem času, Marcel podává své svědectví: h) „…Ztroskotání a zbytky zařízení, které jsem mohl vidět, udělaly na mne takový dojem, že na to nemohu zapomenout. Jako lékař jsem zkoumal zbytky mnoha konvenčních letadel, ale to, co jsem viděl v roce 1947 se nepodobalo v žádném případě běžnému ztroskotání letadla, které jsem kdy viděl. Tento objekt nebyl v žádném případě konvenční a podobal se více tomu, co bylo známo jako létající talíře…..to už také na základě skutečnosti, že mnoho zbytků bylo popsáno na vnitřní straně, cizími hieroglyfy. ….. Já vím, že tyto pozůstatky talíře jsou někde schovány. Nejpravděpodobněji asi na vojenské základně ve Wright Pattersonu, potud jsem pochopil, a je-li tam jeden kus, pak je pravděpodobné, že jsou tam i další. Mohu jenom hádat, proč je kolem toho tolik rezervovanosti.“ Havarovala snad někdy, ještě další záhadná cizí kosmická plavidla? Lze brát vážně zprávu z roku 1950? „Dne 6.prosince 1950 ztroskotal na texasko-mexických hranicích v regionu El Indio – Guerrero druhý objekt, pravděpodobně stejného původu. Jeho let probíhal velkou rychlostí a byl dlouho sledován. Pak jej našla pátrácí skupina, vyhořel. Zajistilo se takové množství materiálu, kolik jen bylo možné a přepravilo se k dalšímu prozkoumání na základnu komise pro atomovou energii v andii, New Mexico“.

Upozorňuji, že tento snímek není podvod ani kamufláž! Dobře si ho prohlédněte! Jde o jedno  z  těl, které zahynuly při havárii UFO. Podobné snímky byly dosud utajovány.

 

 

Převzato:  http://www.ufo.estranky.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz