Rozhodnutí 33/426 (1978)

Rozhodnutí 33/426 (1978)

Rozhodnutí 33/426 (1978)

DOPORUČENÍ USTANOVIT KANCELÁŘ SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO VÝZKUM UFO

ROZHODNUTÍ: 33/426. (1978) dokument symbol A/DEC/33/426

 

 

Ustanovit kancelář nebo oddělení Spojených Národů pro přijetí, koordinaci a rozšiřování výsledků výzkumu neidentifikovaných létajících objektů a souvisejících jevů.

 

 

Na svém 87 plenárním zasedání 18.12.1978, Valné shromáždění, na doporučení Zvláštního politického výboru (dokument A/33/512, odstavec 9), přijalo následující text, který representuje shodu členů Shromáždění:

1. Valné shromáždění si všímá učiněných prohlášení (37 zasedání, odstavec 44 a 45. 40 zasedání, odstavec 3-8) a návrhů rezolucí předložených* Grenadou na 32 a 33 zasedání Valného shromáždění týkajících se neidentifikovaných létajících objektů a souvisejících jevů.

2. Valné shromáždění zve zainteresované členské státy k tomu, aby na národní úrovni podnikly vhodné kroky při koordinaci vědeckého výzkumu a vyšetřování mimozemského života, včetně neidentifikovaných létajících objektů, a aby informovaly Generálního tajemníka o pozorování, výzkumu a vyhodnocování takovýchto aktivit.

3. Valné shromáždění požaduje, aby generální tajemník předal (doručil) sdělení delegace Grenady a související dokumentaci Výboru pro Mírové využití vesmíru, tak aby ji mohlo zvážit na svém zasedání v roce 1979.

4. Výbor pro Mírové využití vesmíru povolí (povoluje) Grenadě, na její žádost, představit (prezentovat) své názory Výboru na jeho zasedání v roce 1979. Zvažování Výboru bude zahrnuto v její zprávě, kterou se bude zabývat Valné shromáždění na svém 34 zasedání.

 

 

*A/SPC/32/L.20, 32a33 zasedání, bod 123 a dokument A/32/430 odst.7

 

 

 

 

Uskutečnění iniciativy o rozhodnutí 33/426 (1978)

valného shromáždění Spojených Národů

 

 

14.03.2009 18:47

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Iniciativa občanského sdružení chce uskutečnit Rozhodnutí Valného Shromáždění Spojených Národů z roku 1978 o Mimozemském životě a UFO.

 

Exopolitics Institute ● Exopolitics Toronto ● Institute for Cooperation in Space ● Institute for Multi Track Diplomacy ●

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Iniciativa občanského sdružení chce uskutečnit Rozhodnutí Valného Shromáždění Spojených Národů z roku 1978 o Mimozemském životě a UFO.

 

 

(Washington DC – 21. dubna 2008) Čtyři nevládní organizace odstartovaly společnou iniciativu, která má podnítit realizaci historického Rozhodnutí (33/426) Valného Shromáždění Spojených Národů týkající se mimozemského života a UFO, které bylo přijato 18. prosince 1978. Tento rok značí 30té výročí tohoto Rozhodnutí Valného Shromáždění Spojených Národů 33/426, které zve: „členské státy k tomu, aby na národní úrovni podnikly vhodné kroky při koordinaci vědeckého výzkumu a vyšetřování mimozemského života, včetně neidentifikovaných létajících objektů.“ Rozhodnutí dále pozvalo členské státy „aby informovaly Generálního tajemníka o pozorování, výzkumu a vyhodnocování takovýchto aktivit.“ Text Rozhodnutí je připojen.

 

Čtyři nevládní organizace zaslaly dopisy vládám Francie, Velké Británie, Mexika a Brazílie ve kterých po každém požadují, aby předaly Generálnímu tajemníku Spojených Národů podrobnosti dokumentů týkajících se UFO a také každá země, která je veřejně uvolnila za posledních několik let.

 

 

Dopis bude poslán Generálnímu tajemníku Spojených Národů (Ban), který mu má připomenout nadcházející 30té výročí Rozhodnutí Valného Shromáždění 33/426 a který požaduje schůzku k diskuzi o jejím uskutečnění; a bude jej informovat o nedávných pozorováních, bádání a vyhodnocování týkající se mimozemského života a UFO. Hlavním cílem společné iniciativy těchto nevládních organizací je přimět Generálního tajemníka Spojených Národů podniknout kroky k uskutečnění tohoto Rozhodnutí 33/426 Valného Shromáždění.

 

For more information, please contact
Michael E. Salla, M.A., Ph.D. – 808-323-3400
Exopolitics Institute

Email: drsalla@exopoliticsinstitute.org

Welcome to the Exopolitics Institute

překlad Karel Rašín

 

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz