Projekt Aqarius

Projekt Aqarius

Projekt Aqarius

Podle výzkumníků Johna Leara a Williama Coopera a několika dalších významných badatelů již v průběhu roku 1933 realizovala vláda Spojených Států tajnou dohodu s jakousi pro nás zatím na tomto místě blíže neurčenou mimozemskou inteligencí. Některé zdroje tvrdí, že šlo o velmi dravou rasu saurodiní resp. reptiloidní existence s tím, že tato rasa měla svůj původ kdysi dávno na planetě Zemi. Existuje teorie, která naznačuje, že z jistých plazích druhů, kteří obývali naší planetu se mohla vyvinout inteligentní plazí civilizace. Na tomto místě bych opět upozornil na skutečnosti, které se této okolnosti poměrně podrobným způsobem dotýkají. Jedním z horkých kandidátů na pozici starověké souroidní inteligentní rasy je Stenonychosaurus, což podle předpokladů paleontologů mohl být velmi pozoruhodný hominid zhruba tři a půl až čtyři a půl stopy vysoký s šedo-zelenou šupinatou pokožkou třemi drápovitými prsty a vratiprstem. I v současné době jsme svědky existence poměrně vysoce inteligentních zvířecích druhů jako jsou některé opičí druhy. Do této kategorie patří také třeba i delfíni. Mohl někde v hluboké historii existovat živočišný druh podobných kvalit.

Výzkumem se ukázalo, že lebeční kapacita u Stenonychosauruse byla téměř dvakrát tak velká jak u člověka. Znamená to, že tento tvor měl velký mozek a pokročilou inteligenci i když s největší pravděpodobností citově dominantní. Podle některých výzkumníků jako je např. Brad Steiger, Skupina Valerián a nebo Tal le Vesque může jít o stejný druh entit, které jsou velmi často dávány do souvislosti s fenoménem Ufos a nebo ty, kteří byli prezentovány ve velmi úspěšném dokumentárním filmu pod názvem „Vetřelci“. Uvedený snímek odvysílala v roce 1992 americká stanice „CBS“.

 

Podle vědce a badatele Johna Leara a mnohých jiných především americká vláda doslova „prodala“ naší lidskou společnost sérii dohod s touto rasou. Tyto pakty svým způsobem otevřely dveře ke kontrole lidské společnosti s konečným cílem absolutní nadvlády. I když tyto informace mohou znít velmi pesimisticky vývoj světových událostí v posledních letech je natolik zvláštní až nenormální, že svým způsobem zakládá minimálně jistý druh podezření, „že by na tom mohlo něco být“.

 

Pakliže budeme věřit skutečné existenci takovým podezřelých nadnárodních společností jako jsou Illumináti a spol. je zřejmé, že může hypoteticky existovat jejich spolupráce (myšleno tak, že jisté skupiny rodinných klanů – Morganové, Roskefellerové, Rotshchildové, Bushové atd.), buď vědomě spolupracují s touto mimozemskou rasou a nebo jsou jí manipulování), který jim vynáší extrémně výhodné a přepychově pohodlné postavení nejen na společenské, ale i politické a ekonomické světové scéně. Nástroj náhončích psů je tak dokonale vytvořen, včetně velmi chutné kůstky pro tyto psy za jejich služby, jež jim zcela evidentně zachutnala.

 

Podle Johna Leara a mnohých dalších výzkumníků slouží takové vojenské podzemní základny jako je Dulce v USA, a nebo Pine Gap v Austrálii nejen jako ozbrojené biologické laboratoře s vynikajícím technologickým zázemím, ale s největší pravděpodobností mohou sloužit i jako styčná společná půda a prostora ke vzájemným kontaktům mezi ozbrojenými zástupci i lidských náhončích a mimozemských kontrolorů. Ve skutečnosti ovšem může být celková situace ještě o mnoho složitější.

 

Existuje jeden velmi neobvyklý názor, který naznačuje přímé spojení mezi Illumináty, Římským Klubem a mimozemskou inteligencí zvanou – „Greys“. Na místě je jistě otázka: „Pakliže by taková mimozemská inteligence měla tak evidentní mocenské zájmy, proč jednoduše na lidský druh nezaútočí. Technologická a zřejmě i inteligenční převaha by byla s největší pravděpodobností drtivá? Dlouho se na tuto otázku hledala odpověď, až se našla. Když budeme detailně zkoumat jejich strategii a taktiku přístupu k lidské společnosti zjistíme velmi mnoho zajímavých indicií. Tak především zjistíme, že této hypotetické mimozemské inteligenci nejde vůbec o to vyhladit lidský druh. Právě naopak – pěkně si ho pěstovat. Jenže ona „pastva musí být velmi dobře oplocená a hlídaná v systému velmi přísných regulí.

 

Takže když zhodnotíme jedna a jedna přijdeme na to, že my lidé z hlediska distribuce energií disponujeme a nebo resp. můžeme za jistých okolností disponovat velmi plnotučným druhem energie. Závěrečnou výslednicí je pak otázka produkce.  Na závěr této teze ještě jedna malá ale velmi inspirativní myšlenka:

 

Za celou éru existence lidstva počítáme-li ve hře s válkami, epidemiemi atp. se lidstvo do poloviny padesátých let 20. stol. rozmnožilo do určitého počtu. Za posledních padesát let existence této civilizace jsme to zvládly ještě jednou. Jinými slovy – za posledních padesát let jsme zvýšili populaci o stejné množství. Nepřijde vám to divné a zvláštní. Hovoříme tu o ohromném paradoxu jehož příčinný činitel může se nacházet ve výše uvedených disputacích.

 

Svého času se dr. Jean Francois Gille přestěhoval z Francie do Albuquerque v Novém Mexiku. Tento muž později vyhotovil ve francouzském jazyce dokument, který se svým obsahem dotýká celé řady indicií, které se snažím v této reportáži nastínit. V anglickém překladu dokument zní: „Pine Gap Baze: World Context“. Celou řadu důležitých a podnětných komentářů k němu napsal Lucien Comett a do anglického jazyka přeložil Dr. John Gille. Pojďmě tedy alespoň v té základní rovině do tohoto dokumentu nahlédnout:

 

„Aby jste dobře pochopili jisté souvislosti týkající se kauzy americké základny v Pine Gap (Austrálie) měl předem podat jistá velmi důležitá vysvětlení. Pak jak doufám, lépe vyzní jisté velmi důležité okolnosti v souvislosti s jmenovanou základnou a lidstva jako celku.

 

Víte, když půjdeme k jádru věci a použijeme k tomu oficiální nástroje a prostředky zjistíme, že velká většina lidské populace nemá pochyby o tom, přítomnost mimozemské inteligence v prostředí naší planety může být reálná. Jistěže tato problematika vyvolává vášně a otazníky, ale problém nespočívá v tom zda je ufos a nebo mimozemská přítomnost reálná či nikoliv. Problém pramení v tom, že drtivá většina lidské populace jaksi tuší, že vlády politických a ekonomických mocností našeho světa před námi cosi skrývají. Tento nejasný pocit hraničící až s tušením na jedné straně a absence objektivních důkazů na straně druhé v onom globálním pojetí naší společnosti vyvolává velmi nepříjemné schizma, které se pochopitelně musí někde odrazit.

 

Možná vám tedy následující skutečnosti pomohou se lépe orientovat  onom nepříjemném a tolik divném pocitu, který hlodá někde uvnitř hluboko u mnohých z nás…..

 

 

Strategická základna „Pine Gap“

 

       Spojené Státy Americké vlastní na území Austrálie tři hlavní velké základny. První z nich se nachází v oblasti jižní Austrálie na místě zvaném Nurranger nedaleko města Woomera, druhá z nich se nachází v oblasti Nového Jižního Walesu a třetí z nich , která je největší a zřejmě nejdůležitější je umístěna asi 230 kilometrů od geografického středu tohoto kontinentu, západně nedaleko Alice Springs. Tato třetí základna je celá kompletně pod zemí a z velké části je zasazená hluboko uvnitř nedaleko horského masivu.

 

Tato přísně tajná základna je plně financována americkou vládou a je oficiálně známá jako obranné a zároveň všeobecně výzkumné zařízení. Na tomto místě by bylo užitečné zdůraznit, že v době kdy tato základna byla uváděna do provozu sloužila jako čistě špičkové vojenské vědecké centrum. Hlavní osnova výzkumu se opírala o vývoj různých typů elektromagnetického pohonu.

Takže co je tedy tak diskutovaná základna „Pine Gap“. Jakkoliv divné se to může zdát, ale odpověď na tuto otázku neznají ani příslušníci federálního australského parlamentu. Mezi členy tohoto politického výkonného orgánu je pouze několik jedinců, kteří mají nějaké mlhavé a nejasné představy. Takže kam se tedy máme vydat abych byli rozumnější a získali další tolik potřebné a důležité informace? Asi nejschůdnějším řešení, bude obrátit se na některého z místních soukromých výzkumníků. Takovým je například Jimmy Guieu, který se mnoho let zabývá problematikou vojenské základny „Pine Gap“. Za tu dobu nashromáždil poměrně velké množství důležitých informací. Dozvídám se velmi zajímavé skutečnosti. Tak například……  „Ve vojenském areálu Pine Gap“ se nachází asi nejhlubší uměle vyvrtaná díra v Austrálii. Do hloubky měří skoro 8000 metrů. S největší pravděpodobností slouží jako ohromná podzemní anténa schopná detekovat prakticky jakoukoliv ponorku a další zařízení v Pacifiku a v Indickém oceánu. Taková gigantická anténa by byla schopná vytvořit ohromnou stacionární vlnu kolem celé Země.

Další zainteresovaní lidé hovoří o tom, že „Pine Gap“ disponuje velkým nukleárním reaktorem, který dodává energie do nového typu „transceiveru“. Všechno nasvědčuje tomu, že v praxi půjde o velmi výkonný, vysokonapěťový plazmový akcelerátor, který by byl schopen za určitých podmínek napájen i tzv. plazmové zbraně. I když to zní poměrně neuvěřitelně je tento systém energetického napájením znám ze základny z jiné americké základny v Austrálii, která je známá jako „West Cape“ nedaleko zálivu Exmouth v západní Austrálii. Tato základna se přesně nazývá (Harold E. Holt USN Communication Station). Ta ale používá starší typ transceiveru než Pine Gap, ale již je schopná přenášet energie bezkontaktním způsobem na dálku a tak do určité vzdálenosti touto energií zásobovat např. ponorky (viz. Teslovi experimenty ve 30. letech 20. stol. apod.). Tyto přenášené energetické proudy se nazývají „plasmo – dynamické buňky“.

Několik svědků vidělo jak z velkých amerických nákladních letounů přímo na pozemku základny Pine Gap bylo vykládáno obrovské množství předmětů, které vypadaly jako stříbrné disky o průměru asi 30 cm. Každý z nich měl na sobě malý emblém „USAF“. O vybavenosti základny pochopitelně nejsou k dispozici žádné konkrétní informace, ale vzhledem k tomu, že jde o skutečně nesmírně rozlehlý podzemní prostor jistě bude disponovat speciálními skladovacími sekcemi které jsou plné potravin a důležitých doplňků včetně speciálních soběstačných servisních pracovišť.

Ovšem že Pine Gap je známá také tím, že je asi nejdůležitějším řídícím a operačním centrem co se špionážních satelitů na oběžné dráze týče. Po této rovině tato základna je úzce koordinována s podobnou ale menší a starší základnou v Guamu. Kapitolou samou pro sebe je pak počítačové vybavení, které bude patřit k nejšpičkovějším na světě. Toto pracoviště sbírá a vyhodnocuje data z celého světa. Ví se o tom, že výpočetní středisko v Pine Gap je speciální datovou sítí propojeno na podobné pracoviště v Guamu a pak na speciální centrum v Krugersdorp v Jihoafrické republice a počítačovou americkou základnou „Amundsen – Scott“, která je vybudována v mrazivém prostředí nedaleko jižního magnetického pólu. (Již sama poloha tohoto pracoviště je dost podezřelá na to, aby nabádala k různých lechtivých otázkám).

Stále více se proslýchá, že všechny velké důležité stacionární podzemní americké vojenské základny jsou lokalizované na souřadnicích energeticky významných planetárních center. Ba co víc je možné, že o tato planetární silová místa je veden poměrně intenzivní boj na mezinárodní politické scéně. Jistou indicií potvrzující tuto hypotézu je prohlášení učiněné australským premiérem v roce 1987, který ve svém projevu několikrát naznačil, že je nutné, aby Francie významně omezila své vojenské aktivity v Pacifiku, Kerguelen Ridge a v Antarktidě. Snaží se anglosaský svět o převahu v těchto lokalitách? Pakliže ano, pak proč?

Existují, ale další znepokojivá fakta týkající se základny Pine Gap. Proslýchá se, že jisté (poměrně dost velké množství) pracovníku základny – především ti, kteří pracují na projektech elektromagnetických pohonných jednotek se museli nechat podrobit implantaci tzv. „intrakrainálních“ segmentů. Že by technologie dálkového ovládání mysli v praxi? Konkrétně tato informace je ověřena z několika dalších nezávislých zdrojů. Nevím jak na vás, ale na mne působí poměrně děsivě.

Pokud se bude člověk zabývat podrobněji nastíněnou problematikou zjistí, že nemůžeme zůstat pouze u amerických základen. Existují i jiné svou stavební koncepcí poměrně záhadné až nepochopitelné objekty. Mezi ně patří nově vybudovaná budova parlamentu ve městě Canberra. Její realizace stála mnoho miliard dolarů. Austrálie má něco málo přes 18 milionů obyvatel a málokdo je schopen pochopit proč by takový stát potřeboval tak gigantickou superbudovu pro svůj parlament. Tato ohromná budovu, velkolepá stavba by vyhovovala spíše potřebám a filozofii bývalé SSSR a nebo Spojených Států, rozhodně ale působí jak pěst na oko v Austrálii.

Za realizací a výstavbou tohoto objektu podle některých pramenů stál tehdejší australský premiér Bob Hawk, který sám o sobě je členem tajné organizace, která se jmenuje „Rhodský Klub“. Sám vyvíjel velmi podivné aktivity, které přinejmenším sympatizovaly s Illuminátským plánem „jedné světové vlády“. V tomto ohledu existují takové názory, že právě tato fantastická budova by měla být v budoucnosti stánkem této ústřední světové vlády, která by měla mít své hlavní stanoviště na půdě Austrálie. Jistě jde pouze o domněnky, ale přihlédneme-li k souvislostem mohou mít svou logiku. Bohužel jsou tu další znepokojivá fakta…..

Člověk, který mne v souvislosti s australskou parlamentní budovou upozornil na Boba Hawka naznačil další skutečně velmi podivné informace. Existuje světová organizace, která je napojená na filozofickou koncepci Illuminátů. Tato instituce, která se nazývá „Římský Klub“ je složená z celé řady velmi vysokých světových finančníků, politiků, obchodníků a právníků. Římský Klub řídí globální finanční pozadí celého světa. Je na něho napojeno velké množství dílčích resp. regionálních a nebo národních institucí pronikajících do politických, náboženských institucí. Celá tato mašinérie pracuje na plánu vytvoření jednotné finanční diktatury světa.

Proč o tom vlastně hovořím. Dostala se ke mne audio kazeta na které je nahraná přednáška Petera Sawyera, bývalého vysoce postaveného australského pracovníka, který měl možnost z titulu svého postavení se dostat na velmi zvláštní, a normálnímu člověka nedostupná místa. Na jednom místě jeho přednášky hovoří o velmi zvláštní „telefonní centrále“, která se nachází na přísně utajovaném místě přímo ve městě Canberra. Jmenuje se „Deacon Centrum“.

Toto zvláštní centrum je speciálním způsobem chráněné proti vnějším destruktivním vlivům a jeho vybudování stálo mnoho set milionů dolarů. Uvnitř se nachází speciální počítačové vybavení. Petrovi Sawyerovi bylo divné proč by stát s 18 miliony obyvatel potřeboval takovou počítačovou super stanici. Pátral dál a dál až nakonec dospěl k fantastickému odhalení. Podle jeho názoru je toto centrum napojené na všechny banky, pošty, telefony, policejní stanice, celní úřady, výpočetní střediska (specializovaná ke sběru dat v soukromí občanů) v té zóně světa, která podléhá přímému vlivu a politice  Illuminátů pod heslem „Nový Světový Pořádek“.

       Všechny důležité informace z výše uvedených systému se právě zde v „Deacon Centru“ ukládají a neustále vyhodnocují. Všechny finanční, politické, ekonomické a vojenské informace, stejně tak jako informace týkající se soukromí běžných

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz