Kontaktéři a jejich sdělení

Kontaktéři a jejich sdělení

Kontaktéři a jejich sdělení

Celosvětově známým kontaktérem je Eduard Albert Meier, zvaný familierně Billy. V únoru roku 1975 se mu v jeho curyšské vysočině zjevila Plejáďanka Semjase a ustanovila ho svým tlumočníkem ve věcech mezi nebem a zemí. Meier měl jako mezinárodní dobrodruh těžký život. V roce 1965 v tureckém Iskenderu přišel o levou ruku při autobusovém neštěstí (údajně proležel čtyři dny bez jídla, pití a své ruky ve výmolu silnice, aniž si jej kdokoli z Turků všiml). V létech 1975 – 1976 na něj byly spáchány tři zákeřné atentáty, bylo mu spíláno hochštaplerů a šarlatánů. V roce 1982 ve 4. 35 hod ráno se zhroutil v totálním vyčerpání ve své laboratoři, narazil přitom hlavou prvně na umyvadlo, pak na topení a nakonec na podlahu, což mu zapříčinilo těžké mozkové trauma. A aby toho nebylo dost, následovala porucha rovnovážného centra spojená s částečnou amnezií.

Billy v 70. letech nelenil a vytvořil kolem sebe rodinku podobně smýšlejících individuí, povětšinou opačného pohlaví. V roce 1993 vydalo nakladatelství ETNA pod vedením UFO popularizátora Michaela Hesemanna knihu Meierova následovníka, talentovaného Guida Moosbrugera, s názvem „A přece létají“! O tom zda jsou četné barevné fotografie lodí Plejáďanů podvrhem nebo autentickým dokumentem se od té doby vedou učené diskuse. Já osobně tvrdím, že všechny fotografie bych dokázal napodobit za pomoci modelů UFO a bez pomoci počítače.

Důkazy, které Meier v roce 1975 předložil vědcům ke zkoumání, se skládaly z filmového materiálu, na kterém „pózovaly“ létající talíře, z kovových vzorků a zvukové nahrávky a z množství fotografií mimozemských objektů. Na analýzách se podíleio několik vědeckých institucí v Americe a ve Švýcarsku (Nippon Television, IBM, Groton Naval Undersea Base) a výsledky byly prohlášeny za originály a byly publikovány.

Mějte na paměti, že se stále jedná o rok 1976, kdy počítačová technologie umožňující dnes simulaci čehokoliv, co vás napadne, ještě byla v prenatálním stadiu. Je to jeden z důvodů, proč na mne udělali menší dojem kritici Meierova případu, kteří právě NYNÍ mohou „dokázat“, že jeho fotografie jsou podvrhem.

Plejáďané jsou nejčastěji kontaktovanou civilizací a ze sdělení kontaktérů známe celou jejich historii. Jde o humanoidní rasu, která často navštěvuje Zemi a se kterou sdílíme společný rodový původ. Našimi společnými předky jsou Lyřané z planety Lyra. Kvůli velkému počtu válek na Lyře kdysi odletělo velké množství mírumilovných Lyřanů na kosmických lodích a cestovalo dlouhé roky, než narazilo na skupinu sedmi hvězd na Plejádách. Přistáli na planetě, která se jmenuje Erra a nachází se nedaleko plejádské hvězdy Taygeta. Zde také zahájili novou civilizaci, což bylo někdy kolem roku 228.000 před Kristem.

Plejáďané jsou velmi stará rasa humanoidů. Vlastnili kompletní záznamy vývoje člověka na Zemi od prvních počátků až do současné doby. Plejáďané tvrdí, že naše Země je stará 626 miliard let.

Kolem roku 225.000 před naším letopočtem Plejáďané objevili na své průzkumné misi z Plejád malý sluneční systém s planetou nazvanou Země. Na Zemi objevili tři skupiny necivilizovaných lidí. Největší skupina byla se světlou kůží, potomci Lyřanů. Lyřané na Zemi přistáli již dříve a byli nuceni zde setrvat a vstoupit do inkarnačního cyklu, kvůli jejich špatnému zacházení s původními národy s hnědou kůží. To se stalo jejich karmou. V té době se Plejáďané rozhodli zůstat a zavést na Zemi společnosti.

Galaktická Federace povolila Plejáďanům vstoupit do inkarnačního cyklu s lidmi na Zemi. Pro ně vyhražená místa se nacházela na Bali, Hawaii, Samoe a Indii. Civilizace procházely na Zemi v období 196.000 př. n. l. do 10 let po Kr. mnoha válkami, mírovými cykly i přírodními katastrofami. Až do této doby zůstali Plejáďané s lidmi a pokoušeli se jim pomoci rozvinout civilizace, jakými byli např. Lemuria, Mayská, Incká, nebo civilizace na Machu Pichhu. Kolem roku 10 po Kristovi poslední plejádský vůdce vyzval své planetární druhy k definitivnímu opuštění Země, neboť Plejáďané doma konečně dospěli k mírovému řešení. Cítili také, že je čas, aby se lidé vyvíjeli svou vlastní cestou. Než však Zemi opustili, zanechali zde spirituálního vůdce zvaného Jmmanuel, který byl později znám pod jménem Ježíš. Immanuel byl vysoce vyvinutá duše, jehož otec byl Gabriel z Plejádského systému a Marie, která byla potomkem Lyřanů.

Země pak již pokračovala v samostatném vývoji bez plejádské účasti až do současnosti.

Následuje velmi stručný popis Plejádské kultury na jejich domácí planetě Erra. Erra se nachází blízko hvězdy zvané Taygeta. Erra je o 10% menší, než je Země. Plejáďané jsou Společností Bohyně (která uctívá rodinu, děti a ženy). Jsou v páté dimenzionální frekvenci, která je jednou z frekvencí lásky a tvořivosti.

Na Erře žije kolem 400.000 obyvatel, což považují Plejáďané za ideální stav pro udržování své planety. Komunikují telepaticky, proto nepotřebují telefony. Po planetě cestují tunelovým systémem. Plejáďané jsou primárně vegetariány, příležitostně však maso pojídají. Nemají žádné zdravotní problémy, protože své zdraví udržují mentální silou. Průměrný věk Plejáďana je 700 let. Jejich kůže je bělejší a jemnější, než naše. Plejáďané nemají krev, jejich paměťová matrice se nachází ve světle.

Plejáďané nedisponují žádnou měnou tak, jak ji známe my. Zdroje své planety navzájem sdílejí. Všechny hmotné statky jsou dávány obyvatelům zdarma na základě jejich příspěvku společnosti.

Když se do plejádské společnosti zrodí potomci, prvních deset let jsou vedeni k tomu, aby pouze pochopili účel svých životů. Dalších 60 až 70 let pak stráví tím, že jsou vzděláváni v různých profesích.

Plejáďané cestují v kosmických lodích, zvaných Beamship (Paprskové lodě). Jsou různé velikosti pro různá užití. Mají v průměru kolem 21 stop, mohou nést několik lidí a mají interplanetární schopnost. Paprskové lodě mohou během vteřiny urazit miliardy mil, protože cestují v hyperprostoru. Díky této schopnosti trvá cesta z Erry na Plejádách na Zemi pohých sedm hodin.

Náboženství, jak ho pozemšťan zná a provozuje, ve formě zbožňování boha, zbožňování svatých, a jako víra v boha, je pro Plejáďany horor. Tuto formu náboženství považují za slepou víru založenou na kultovních aktivitách, falešném učení, lžích a jiných klamech. Je to víra, kterou nelze nikdy ověřit jako pravdivou, a která popírá všechna opravdové a logické základy zákonů Stvoření a přikázání, jakožto se rovněž vzpírá inteligenci. Náboženství ztělesňuje nedostatek spirituální svobody lidské bytosti. Náboženství také znamená surové, zločinné a vykořišťovatelské zotročení lidského vědomí, sahající od naprosté závislosti, otroctví a nedostatku vůle až po nekontrolovaný fanatismus, mentální onemocnění, posedlost démony a naprostou idiocii.

Duchovní život lidské bytosti znamená, jednoduše řečeno, život ve smíření se a poslušnosti ke Stvoření, jeho zákonům a přikázáním. Toto je základem linky Plejáďanů, kterou udržují ke sledování životní filosofie a životního stylu naladěného na Stvoření. To se také musí stát konečným cílem pro lidi na Zemi. Stvoření znamená totéž, co láska, život, duch, pravda, moudrost, logika, a inteligence, zasazené podle zákonů Stvoření a přikázání, která jsou pro jakýkoli čas a věčnost neustále platné a zcela neměnné .

Jedině takový životní druh, která dokáže rozpoznat, žít a naslouchat skutečné znalosti Stvoření, ducha, který z něj vyplývá, a příbuzné zákony a přikázání Stvoření, může žít v pravdě a v souladu se samotným Stvořením. To znamená, že životní druh žije s opravdovou znalostí pravdy a s pravdou o Stvoření a duchu, v naplňování tvořivých, přírodních zákonů a přikázání, jež jsou platná univerzálně, bez jakékoli výstřední či falešné důvěry v nelogické a anti-inteligentní formy víry.

Další kontaktéři

Mimo již zmiňovaného Ivo Bendu a miluši Drskovou, to jsou např. paní Eva Vlčková z Chodova u Karlových Varů. Již devatenáct let trvají prý její kontakty s bytostmi z planety Elielie. (Stejné kontakty má i Iva Podhrázská). Tvrdí, že po oplodnění mimozemšťany porodila dvě děti, které jí byly uneseny do vesmíru. Jejím učitelem je Obaro Andrews z této planety, podle něhož je známa také jako „paní Obaro“. Její normální psychický a fyzický stav potvrdil redakci Blesku MUDr. Germán Silva.

Další „kontaktérkou“, nabízející zvídavcům a novinářům i „manifestační lety UFO“, byla i Simona Mertlová z Moravy.

Někdy může být za kontakt s neznámou inteligencí považován případ automatického písma či kresby. Tu využívá řada léčitelů, ale tato schopnost může přijít i náhle u naprosto nepřipravených a často pak i šokovaných osob. Interpretace tohoto jevu je pak závislá na znalostech a zkušenostech a může být vysvětlena i jako kontakt s mimozemšťany.

Tak byly i vysvětleny kresby a jakési neznámé písmo Kláry Malikovové z Taškentu, která od 9.7.1990 začala náhle psát a posléze i kreslit.

Je možné také přijímat informace jinými cestami – člověk „slyší“ hlasy, přijímá jakoby „telepatické“ zprávy.

Např. Ludmila Bondarenková náhle začala „slyšet myšlenky kosmu, číst, co mi říkají – po tzv. spojovacích kanálechDávají mi třeba možnost dělat diagnózu člověka. Když dostanu zprávu, sepíši ji.“ L. Bondarenkovou provází lékař-psychoterapeut dr. G. Leščenko, který se stará o „důkazy“ v podobě videozáznamů.

Velmi známým „kontaktérem“ je Petr Chobot. Na svých přednáškách přinášel kontakty ze souhvězdí Labutě a Oriónu, oznamoval přítomnost mimozemských civilizací v přednáškových sálech, posléze se i sám za mimozemšťana vyhlásil.

V posledních letech se na Internetu objevuje celá řada nejrůznějších channelingových sdělení od mimozemšťanů, avizovaných jako sdělení od Galaktické federace, což je jakýsi řídící orgán vyspělých civilizací naší galaxie. Mimo již zmiňované Aštarovce a spol. jsou to sdělení prostřednictvím Sheldana Nidla nebo Mily Sinoski. Z jejich obsahu vyjímám několik zajímavých informací :

· Vzdáváme poctu těm, kteří pracují na tom, aby se do vašeho světa navrátila svoboda a právo. Poslední neústupná skupina vašich vládců se pokusila, záměrně, zneužít svoji současnou pozici. Naše rozrůstající se společenství ochotných dělníků Světla zformovalo božskou koalici, která v brzké době zastaví nelegální tyranii a bezpráví vašich vládců. Vy jste dalším rozhodujícím prvkem. Každý z vás má schopnosti nám pomoci a tím urychlit náš společný úspěch. Období této operace se velmi rychle blíží ke svému závěru. Proto víme, že se blíží čas oslav o kterých se již dlouho zmiňujeme.

· Toto předpokládá dobu prvního kontaktu pouze jako další krok procesu, který začal vaším náhlým objevením se, jakožto Bytosti s omezeným vědomím. Od té doby uběhlo mnoho staletí vaší historie. Nyní se blížíte k jinému, šťastnějšímu okamžiku. Uvědomte si, drazí, jak historie vytvořila váš dočasný sestup do hlubin temna a jak vás nyní osvobozuje. Tato velmi rozsáhlá operace byla nástrojem, který vám umožnil získat znalosti temných sil. Byl to nástroj, jak opatřit Nebesům rozsáhlé znalosti, které přispějí těm, kteří jako bohové dohlížejí na fyzickou realitu. Tato moudrost nám dává nástroje ke sjednocení Nebes a fyzické reality. Vaše přítomnost je obtížná, ale je velmi cenným darem. Tento dar bude oceněn. První částí ocenění nastává. Zbytek bude následovat podle božského plánu.

· Do té doby, než budeme oficiálně představeni, je naším úkolem čekat a pozorovat. Jsme-li voláni, intervenujeme, abychom zabránili katastrofám, které by napomohly posledním vládcům implementovat své odporné programy. Svět, ve kterém prodléváte prochází proměnou. Ze stínů se vynořují poslední věrní přívrženci programů temných sil. Tím, že se odhalují, vyhlašují své končící období. Brzy jejich troufalé pokusy zkrachují. Tento krach je momentem, kdy Světlo zvítězí. Zůstáváme kompletně zaměřeni na splnění své mise až vás uvidíme jako svobodné a svrchované obyvatele tohoto světa a plně vědomé členy této galaxie. My jsme vaše duchovní a vesmírná rodina a jsme nesmírně hrdí na vaše úspěchy!

· Nepocházíte z tohoto světa, vaše podstata je mimozemská a vaše kořeny lze nalézt na planetě obíhající kolem hvězdy Vegy v souhvězdí Lyry. Dokázali jste víc, než jen cestovat téměř 26 světelných let, aby jste dosáhli vašeho stávajícího domova. Před mnoha miliony let, jste byli součástí rozsáhlé rebelie Světla proti Temnu v této galaxii. Tyto nepokoje začaly v Lyře, Raku, Blížencích a Orionu, stejně jako v mnoha dalších méně známých seskupeních hvězd (konstelacích). Tato rebelie vyústila ve zformování Galaktické Federace Světla před více jak 4 milióny lety. V centru této bitvy stála hvězdná liga z Plejád, Konfederace z Andromedy, Liga Světla z Lyry a Hvězdné národy Síria. Z výše jmenovaných patří Sírius k nejposvátnějším a je též místem, které si Velká Modrá Lóže Stvoření zvolila jako vstup do této galaxie. Původně byla bráněna Lvím lidem, kteří se rozhodli osídlit pouze dvě planety z hvězdného systému Síria A. Později, s jejich svolením, lidé z Lyry prvně osídlili Sírius B a časem Sírius C a D.

· Lidem v systému Vegy byly před dávnou dobou předány „Čtyři Velké Zákony“, které se plně rozvinuly na Síriu. Dávná civilizace z Lemurie je přenesla na Zemi, a byly zde zakotveny jejími potomky – lidmi říše Vnitřní Země, která je též známá jako Agharta (Shambala).

Pokud chceme zůstat na domácí půdě, nedávno zveřejnil známý český esoterik Jaroslav Chvátal sdělení bytosti Klaria z civilizace Alora z oblasti Barnardovy hvězdy. (Proč tak exotická hvězda nemohu posoudit.) v těchto sděleních se vyskytují také zajímavé myšlenky:

· Zajímá mne otázka nemoci šílených krav v souvislosti se stravováním.

Stravování – reprodukce nákazy. Budu jmenovat zvířata, jak budou postupně nakažena. Hovězí dobytek, vepřový dobytek, následně všechna asimilovaná domácí zvířata, kočka, koza, kůň, pes a zbylá klasická domácí zvířata. Úder veden co nejtěsněji k člověku. V první fázi přes potravinový řetězec : je to hovězí a vepřový dobytek, koza. Druhá fáze je přes mentální propojení kočka, pes, kůň. Vlivem nákazy hovězího a vepřového dobytka a koz dojde k zesílení průraznosti viru a energetické potence viru. V následné linii dochází k mentálnímu přenosu a ukotvení v nižším mentálním těle člověka. Vytvoří se zárodečná buňka, další bílkovinné substance viru a dá tón genomu viru v reproduktivním tvořivém aparátu člověka.

Jsou nějaké jiné možnosti jak získat potřebnou energii?

Společnost lidská, ti co ji řídí, objevili 5 alternativních druhů energie tak levných, že za jeden rok používání této energie v městě velkém jako Jihlava, by se úměrně k stávajícím podmínkám město zaplatilo 50 000,- Kč. Tato energie je mutací transformací gravitační energie planety. Je přirozená, jsme schopni ji transformovat na jiné druhy energie.

Co máme dělat, abychom mohli používat jen alternativní energetické zdroje?

Je to závažná otázka, připomeňte ji příště, dostanete odpověď. Chci dát prostor a účinné nástroje, aby vaše děti mohly žít jako pravé duchovní bytosti. K šíření informací budete potřebovat odvahu. Vaše společnost je krutá a nespravedlivá.

Blíží se rok 2011. Co se bude dít, co můžeme čekat ?

Planeta Země je život, živý organizmus, ohnisko životodárné energie, která objímá svou aurou pokladnici, zdrojový genetický kód tohoto kosmu. Lidé ani v nejmenším měřítku doposud nepronikli do tajemství planety Země, která je strážcem těch nejmenších světelných jadérek, světelných semínek, jež plynou širým Universem, která Stvořitel zasévá na širých pláních planet a jiných světů.

Čeká vás změna. čeká vás nový svět v roce 2011. Cesta existuje krásná, světelná, roubená světelnými portály. Je tu již nyní. Každý z vás v nekonečně krátkém okamžiku, kdykoliv a kdekoliv může na tuto cestu vstoupit. Může a nemusí. Každého je to svobodná volba, zda půjde či zůstane.

V roce 2011 dojde k projekci vaší planety a k přeskoku do jiného pásu frekvence života. Každý život je vlastně světlo, které se pohybuje v příslušných koridorech evolucí. Tyto koridory jsou chráněny strážci duší a přitažlivou silou Stvořitele, jehož vůle skrze pilíře světa Kalahy, proniká do fyzického světa, vámi vnímaného , vytváří pohyb v evoluci a proniká i do vašeho srdce. tak i vy, coby duchovní Světelná síla, krok za krokem jdete vpřed.

V roce 2011, duše všech životů této planety včetně duše Planety, přejde do jiných frekvencí, prostoupíte do jiného koridoru evoluce.

V plánu tvoření to jest pevný bod, uzel, který nemůžete obejít. Připravte se na dlouhou, předlouhou cestu.

Znamená to fyzický konec lidstva?

Co znamená fyzické? Co vidíte, je fyzické? Ale co když to, co vidíte vůbec není ,co když je to pouhá iluze? Co je fyzické? Když se postavíš před skálu a druhý na tebe pohlédne, uvidí tě stát před skálou. Stačí udělat pár kroků doleva nebo doprava, stačí skálu obejít, on tě neuvidí, ale ty přesto jsi.Může říct , ty nejsi, protože Tě nevidí. Ale co když nejsi skutečně v jeho realitě? A on si myslí, že jsi za skálou. Jak tě uvidí ? Musí skálu obejít, pak tě uvidí, ale už z jeho úhlu pohledu jsi před skálou, nikoliv za skálou. Co je fyzické? Velká iluze. Přemýšlejte!

Jaká bude úloha českého národa ve věku Vodnáře?

Skupina duší v srdci Evropy přijala úkol, poselství společně s požehnáním pro budování věku Vodnáře. Skupina se stane fyzickými průvodci lidstva skrze věk Vodnáře. Bude razit cestu inspirace, odvahy, poznání, povznášet planetárního Ducha do vyšších úrovní. Tato skupina duší se probouzí

Skrze mnoho světelných portálů bude v blízké budoucnosti proudit neuvěřitelné množství duchovních bytosti bdících nad tím, aby tato skupina duší mohla soustředit svou pozornost, duchovní sílu, chránit, ukazovat, přenášet,aby energie Matky Země mohla plynule proudit, a napájet. Spravedlnost nejvyšší je kvalitou tohoto národa, má duši ve znamení Vah, je zárukou, archetypem, vyrovnáním, vyvážením.

Vaše planeta má jedno duchovni jméno Shaan – planeta kříže, ale také Terra, která v jisté konsekvenci ztvárňuje onu rovnováhu, harmonii a ukazuje na míru a kvalitu spravedlnosti.

Mnozí říkají – národ Bohů já říkám, národ tento, národ Lénů Matky Země, protože Stvořitel, Jeho láska, jeho sila, jeho požehnání i víra ve vás proudí především skrze Matku Zemi. Přichází doba, kdy nutnost přimknutí se k jejímu tělu pro vás bude nejžádanějším z nejžádanějších. Obejměte její tělo, splyňte s jejím Duchem a projdete do nového světa. Sladíte-li se s její frekvencí a přijmete-li její lásku, uslyšíte-li její srdce, stane se zázrak, uvidíte nový svět, on už tu je, je ve vás, procházíte skrze něj každým okamžikem, každou chvílí, ale nevidíte ho, protože někdy nechcete, nevidíte ho. Klíčem poznání a pochopení je zde vaše planeta, vaše zem.

Jak je to s paralelním světem?

Každá projekce života, každá projekce životní vitální síly je fragmentována ve 12-ti vláknové matrici, každé vlákno je automaticky originálem. Každé vlákno vytváří své autonomní projekce na úrovni bytí ve 12-ti projevených světech, které tvoří onu nejnižší úroveň vědomí Stvořitele. Univerzum se skládá ze 49 plání . Váš svět je čtvrtou úrovní od té nejnižší.. V abecedě Tvořitelů v abecedě tvořivých nástrojů Stvořitele je číslo 4 číslem kříže, číslem oběti, proto oběť je nejširší a nejrozšířenější kvalitou vašeho světa, vašeho kosmu v úrovni nepřeberného množství evolucí.

Jaký má na naši planetu vliv přepólování Slunce?

Slunce, sluneční kotouč, světelná, krásná zářivá koule, to je tělo neuvěřitelně vyspělé duchovní bytosti. Tak vyspělé, že její záře a její vliv přesahuje všechny schopnosti vás lidí. Je to neuvěřitelně mocná, neuvěřitelně laskavá, mírumilovná bytost, která svou nezištnou láskou, kterou permanentně vyzařuje do svého prostředí přitahuje hmotu, která nabývá kulovitých tvarů planet, a oživuje tuto hmotu svojí vnitřní jadernou esencí, a tento oživující faktor, který je prozařován skrze všechny planety, je podhoubím pro další život. Tato bytost musí reagovat na přicházející změny. Tato bytost reaguje na přicházející změny. Tato bytost změnila svou polaritu. Tato bytost byla od nepaměti, od věky věků, kdy moje vědomí bylo ještě mladé, a bylo roztříštěné do mnoha, mnoha bytostí, před miliardami a miliardami let, od těchto pradávných dob byla tato bytost mužskou polaritou. Mužskou potencí, mužskou energií. A právě v nedávné době vstoupila do ženského vtělení, do ženských typů energií, do jinových typů energií, do krásných, hladivých, jemných jinových energií, kterými vítá přicházející změny, přicházející vlivy, nová tajemství a nové příležitosti. Jaký vliv bude mít tato transmutace, tato změna na planetu Zemi, na onu modrou, krásnou planetu v lůně vaší sluneční soustavy, jaký vliv bude mít tato změna na vaši přírodu, na všechny životy i těch nejtitěrnějších a nejmenších až po ty největší, jaký vliv bude mít tato změna na život lidský. Tato změna je stimulací, tato změna je podpůrným impulsem, urychlením a zkvalitněním procesu vaší duchovní transformace. Tato změna je iniciačním prvkem, který bude permanentně nabádat vaše duše k tomu, aby si pospíšily na cestě k Stvořiteli, aby si pospíšily na cestě se svou vnitřní změnou. Aby pochopily důležitost příležitosti, aby pochopily důležitost přítomnosti.

V jihlavských katakombách se nachází místo zvané světelná chodba. Mohla by jsi nám říct něco o tomto místě. Jedná se o nějaký vstup do jiné říše, třeba říše Agarta, a jaká je zde spojitost s nacisty?

Jihlava, krásné město. Vaše země a země Česká je zemí zaslíbenou. Co znamená zemí zaslíbenou. Vaše země, země Česká je přirozené lůno, mísa. Překrásná energetická mísa. Vaše země, země Česká je zemí na které se nachází nejvíce světelných bran ze všech zemí na světě. Tak malé místo, tak malý prostor a tak velký duch onoho místa. Tak malý národ a tak bohatý na duši a na srdci. Kéž by tento národ prozřel. Kéž by tento národ byl schopen odemknout zámky svého srdce a uvolnit nahromaděnou energii zkušeností, požehnání. Kéž by tento národ uměl hladit a léčit. Kéž by tento národ uměl předávat. Jste strážci, jste Druidové světelných bran. Na území českém a moravském se nachází 48 světelných bran. Tyto brány jsou uspořádány v tetrahedrálním, tetrahedrickém kontextu. Pochopíte-li mistérium tetrahedrické sítě, budete přesně schopni lokalizovat všech 48 světelných bran. Těchto 48 světelných bran jsou portály, brány. Těchto 48 světelných bran vede do úžasné podzemní sítě labyrintů, vaší matky Země. Existují uzly, existují body křížení těchto žil, těchto světelných tepen. A v těchto bodech, v těchto křížících se bodech prostupujete a procházíte do jiných světů. Země Česká je bránou 48 světů. Každý svět v sobě nese 12 energií. Vynásobíte-li číslo 48 dvanácti, dostanete výslednici energetických vibrací, které tvoří parametr duchovního těla vaší Země. Vaše Země je pak samostatným zrcadlem, který odráží a přenáší tyto energie do světelného prostředí vaší planety. Vaše planeta je světlo, duchovní sluníčko, tak jako každý život je světlo, duchovní sluníčko. Sedmnáctá z těchto bran je branou, která se nachází v srdci města Jihlavy. Tato brána vede do nitra Země. V hloubce osmdesáti metrů se kříží s hlavni žilou, která prochází střední Evropou. Na tomto místě dochází k světelné rezonanci a k průniku do jiného světa. Tento svět byl znám vašim otcům, vašim keltským prapředkům jako Kryon. Je to svět, který se nachází v deváté dimenzi vaší sluneční soustavy, a tento svět je zároveň světelným avatarem, který ve své éterické podstatě bude mocně ovlivňovat transformaci vaší planety k její transmutaci do nového bytí. Proto sedmnáctá světelná brána v kontextu 48 bran vaší země je branou jednou z nejdůležitějších. Polaritním dvojníkem této brány je brána, která prochází prostorem Velkého Blaníku. Tato brána v hloubce sto patnácti metrů se kříží s důležitou světelnou žilou, žilou která prochází střední Evropou směrem od východu na západ. Tato brána je průchod do světa, mocného duchovního světla, světa Tyrpan.

Tento svět v tomto označení byl znám vašim předkům, Druidům, Keltům, zasvěcencům. Tento svět se nachází v jedenácté dimenzi chrámu Stvořitele, v těle vaší Sluneční soustavy. Tento svět bude světem, se kterým se fyzicky matka Země spojí po té, až projde duchovní transformací. Tento svět je mužské polarity. Vaše matka je ženské polarity a z tohoto spojení vzejde světelné miminko, nový život. Nový, zvláštní duchovní útvar, který bude hvězdou nového věku, a který bude světelným duchovním majákem této části vesmíru. Mnohé lze říci o světelných branách a portálech, ale vše jsem již pověděla svému kanálu, vše je zapsáno a vše bude patřičně předáno. Vstupujte mocnými proudy, velkými skupinami do procesu očisty těchto kanálů, jejich harmonizace, iniciace a propojování. Jste strážci těchto světelných portálů. Toto dědictví si nesete z generace na generaci.

O: Mohla bys vysvětlit pojem času v rámci existence, či bytí bytosti v jednom okamžiku – teď?

Čas je iluze. Čas existuje jako energetická matrice, ale z hlediska fyzikálních zákonů vašeho světa vytváří pouze iluzorní projekci. Je to velmi komplikovaná a velmi složitá látka k vysvětlení. Čas je, jsou vlastně mříže, je to ohraničení, rezonance vašich duchovních těl a vaší duše. Vaše duchovní projekce od třídimenzionálního světa je, je obklopena, je obklopeno dvěmi základními světelnými faktory, které určují koridor vašeho duchovního vývoje. Je to prostor, a je to čas. Jakmile vaše duchovní úroveň, v tomto směru jsem již odpovídala, dosáhne určité duchovní úrovně, duchovní kvality, bude rozpuštěn čas jako ho vnímáte, a prostor, a hranice prostoru přestanou existovat také tak, jak je vnímáte, a dimenze prostoru se tisíci a milionkrát násobně rozšíří, a možnost vašeho pohybu bude mít jinou kvalitu, jinou formu. Neexistuje minulost, a neexistuje ani budoucnost, protože pouze každé teď. Minulost je co už bylo, a co není, budoucnost je to, co ještě není. To, co je, je teď. A průtok času, tak jak ho vnímáte, je složen z nekonečné množiny věčného teď. Ale zvratným způsobem, skrze toto věčné teď, jste schopni ohmatávat, ochutnávat to, co bylo ve své mysli, ve svých emocích, ve svých zkušenostech, a pomocí zákona kauzality příčin a následků, a skrze onen nekonečný řetězec věčného teď jste schopni, jste schopni analyzovat, a jste schopni vytvářet možnosti tohoto budoucího teď. Čas je iluze. Čas je faktor, který vám pomáhá chránit sebe sama, čas je vlastně jistý druh ochrany vašich duší. Vašeho duchovního projevení, které ještě není zcela, plně rozkvetlé do oné krásné duchovní květiny. A znova opakuji. Až přijde ta pravá doba, pravý okamžik, čas tak jak ho vnímáte nyní přestane existovat, a prostor se rozpustí.

 

 

Převzato:  http://sweb.cz/jpavol/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz