Kategorie: Duchovno

101. Jméno a karma

101. Jméno a karma

od Gaspar / / Duchovno
Není tajemstvím, že jakékoliv slovo nese v sobě určité vibrace. Mohou být příznivé i nepříznivé. Mohou vyvolávat různé stavy. Mohou působit na vnější svět. A tak dělají.
20 října, 2008Gaspar
102. Osm posunů k osvícení
Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby. Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik – je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, nebo? Ne. Jedná se ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
103. Plejáďané contra ETs
Drazí, je čas, abyste pozměnili svoje omezené představy o vesmíru. Musí být všechno jako vy? Připusťte neuveřitelnou rozmanitost života. Podívejte se, co je na Zemi. Je život všude na zemi stejný? Přisuzujete stejné atributy hlodavci jako člověku ? Ne. Každý má jiný účel na planetě. Dívejte se na Vesmír stejným ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
104. „Zen Hvězd“: Vzešli jsme z hvězd
Jedna z mých prvních vzpomínek je na hvězdy. Byl jsem si vždycky vědom, že jsme hvězdná stvoření, hvězdné děti. Dokonce už když jsem byl velmi malý, vzhlížel jsem k diamantům světla na nebesích a žádal jsem bytosti tam nahoře, aby přišly dolů a vzaly mě zpátky domů. Což se stalo ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
105. Proces umírání

105. Proces umírání

od Gaspar / / Duchovno
Fyzická smrt znamená zástavu srdce, dechu a krevního oběhu. Tělo přestane být živé a my umíráme v bolestech. Tento bod je pro současný materialistický pohled na svět definitivním koncem. Pro nás je však teprve začátkem. To nejzajímavější se začíná dít právě v tomto okamžiku. Vraťme se ale na začátek celého ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
106. Rok 2010 – vize indiánky Solary
Odhalení a odpadnutí mnohého, co je špatné. Další hroucení světa duality. Zesílené objevování Pravých Celistvých. Mnozí z nás půjdou po Cestě Lásky. Znovu-sjednocení se svojí Jednou Pravou Láskou. Ukotvování ČISTÉ SRDEČNÍ PRAVÉ LÁSKY. Splnění mnoha našich nejbujnějších přání.
20 října, 2009Gaspar
107. Duchovní transformace
Nemůžeme se napít slova voda, rovnice H2O neunese loď a slovo déšť nás nepromočí. Abychom pochopili, co tato slova doopravdy znamenají, musíme vodu nebo déšť cítit, jelikož samotná slova nás oddělují od skutečného zážitku.
20 října, 2010Gaspar
108. Gaia: Živoucí a dýchající Země
Když zamícháme v kotli současných vědeckých teorií a přemýšlíme o té, která nejvíce setřela linii mezi materiálním a duchovním, zjistíme, že na povrch vyplave hypotéza o Gaii. Během posledních čtyřiceti let, jak se pokračuje ve sbírání konkrétních důkazů o "žijící Zemi", jsou k této hypotéze stále více přitahováni mnozí vědci ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
109. Dejiny DNA a Ľudskej Rasy
Dali by sme čokoľvek aby sme anulovali pravidlá slobodnej vôle aby sme sa ukázali takým spôsobom ktorý by umožnil dokázať že sme naozaj tu. Ale na tejto planéte slobodnej vôle ste to vy kto musí nám otvoriť dvere. Stojíme ako anjeli sme vo vašich životov kráčajúc neustále s vami. V ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
110. Deti Nového Veku

110. Deti Nového Veku

od Gaspar / / Duchovno
Drahí priatelia, posielam vám srdečný pozdrav. Moja energia prúdi medzi vás a vy ju spoznávate ako energiu domova, Domova, ku ktorému smerujete, Zdroja, z ktorého pochádzate. Moja energia ani zďaleka nie je len energiou jedného človeka, ktorý žil na Zemi pred dvetisíc rokmi. Ja predstavujem energiu Zdroja, na ktorej sa ... Číst více
20 října, 2006Gaspar
111. Energetické srdce – jeho účel v lidském osudu
Mnozí z vás četli ve starobylých proroctvích, že země a potažmo lidstvo má prodělat změnu vědomí v souvislosti s proroctvím událostí kolem roku 2012. Tato proměna planety je součástí větší galaktické proměny, jež je opět součástí ještě větší vesmírné proměny protínající mnoho dimenzí časoprostoru. Je to tak obrovské, jak jen ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
112. Operace Terra

112. Operace Terra

od Gaspar / / Duchovno
Na počátku byla tato planeta vytvořena s určitým záměrem: se záměrem cesty, jakou se bude její osud ubírat. Její tvůrci („elohim“ - skupina gigantických inteligentních bytostí, které spojily své síly k vytvoření této roviny reality) si představovali bohaté prostředí, kde se bude odehrávat hlavní téma planety: „hledání harmonie v rozmanitosti“. Avšak byly tu ... Číst více
20 října, 2005Gaspar
113. Lyara – Články

113. Lyara – Články

od Gaspar / / Duchovno
Takže, požádali jsme o rozmluvu, protože je nezbytné ještě více urychlit proces povznesení, než tomu bylo doposud. Tomu bude odpovídat patřičný nárůst příznaků očistných procesů i dalších pocitů, které lidé cítí při zvyšování rychlosti: žaludek jako na vodě, pocit úplně vygumované hlavy a problém soustředění, nutkavý pocit že máte naspěch ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
114. Jóga a Genetika

114. Jóga a Genetika

od Gaspar / / Duchovno
Dvě věci zdánlivě nesouvisející. A přece, opak je pravdou. V této souvislosti musíme ovšem specifikovat. Ne každá jóga a ne genetika všeobecně. V tomto případě genetika týkající se druhu homo sapiens a jógický systém Květoslava Minaříka, zvaný Přímá Stezka, v podání jakožto integrální jóga, který je popsán v jeho knize ... Číst více
20 října, 2004Gaspar
115. Zákon Jednoty a zákon Duality
Zákonem Jednoty rozumějme něco jako konceptuálně zformulovaná, systémová pravidla hry, kterými zakladatelé/tvůrci Kristovských vesmírů známí jako (skuteční) Vzestoupení mistři Yanas, vyjádřili vlastní, intrinsické-niterné zákonitosti, na kterých fungují Kristovské vesmíry. Také by se dalo říct, že Zákon Jednoty odráží Primární Božský řád, řídící vzájemné vztahy mezi všemi věcmi a účinkujícími v ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
116. Zákon duality aneb dvě cesty životem
Kristovské cíle a kristovská cesta životem, tedy způsob života vedený v duchu respektování Zákona Jednoty vytváří a přináší postupnou expanzi našeho Já / Vědomí, které ústí do zařazení se do přirozeného a nesmrtelného životního cyklu lásky (nádechů a výdechů této primárné energie). Tato cesta životem, Cesta Božského řádu vytváří to, ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
117. Tajemství Amenti – 1
Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022, na základě informací, přinesených emancipujícímu lidstvu Ashayanou Deane v podání Petra Penguina.
20 října, 2009Gaspar
118. Tajemství Amenti – 2
Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo budovat nové civilizace. Bohužel i Soupeři v rámci Luciferiánské úmluvy, pokračovali v pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě že velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
119. Pôvod toltéckych bojovníkov a ich Poznani
Pre tých spomedzi nás, ktorí uprednostňujú zaužívané metódy, začnem toto rozprávanie starodávnym štýlom, o ktorom som si istý, že bude považovaný za náležitý pre príbeh, ako je tento.
20 října, 2009Gaspar
120. Hvězdná brána a transformace
Největší dar v této fázi je možnost "dolovat" ze své Akaše. Všechno, co jste se naučili ve svých tzv. minulých životech můžete znovu mít a stát se tím. Ciťte své životy. Pokud to co jste nashromáždili ve svých min. životech je ukládáno do kontejnerů v "nebi", pak každý z vás tam ... Číst více
20 října, 2010Gaspar