Kategorie: Duchovno

81. O muži, kteří se živí Sluncem
O muži, kteří se živí Sluncem Strojní inženýr Hira Ratan Manek se narodil v roce 1938 ve státě Kérala v jižní Indii. Více než 50 let žil Manek celkem obyčejným životem. K zásadní změně došlo až v roce 1992, kdy začal postupně ztrácet chuť k jídlu. Zcela přerušit přísun živin se ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
82. Ráno poté…

82. Ráno poté…

od Gaspar / / Duchovno
Buď pozdravena, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak se ohlašuji, to je má “služební známka”, která měděně září a představuje to, čím zčásti jsem. Jsem pánem magnetismu, tak jsem znám a popisován.
20 října, 2009Gaspar
83. Emil Páleš: Duchovná úloha Strednej Európy
Prednáška "Duchovná úloha Strednej Európy - Ako súvisia rozprávky s politikou" bola predenesená 15.-17. septembra 1995 v Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Aby čitateľ mohol správne pochopiť širšie súvislosti a prehĺbene vnímať tu použité pojmy aj mimo atmosféry živého prednesu, je potrebné túto prednášku doplniť čítaním časopisu Sophia.
20 října, 2001Gaspar
84. Poselství z Mise v Indii…
Tato fáze lidského života probíhá v základních mezích, které byly vytvořeny po skončení 3. doby Atlantské. Kruh Zasvěcenců společně s jinými zástupci ras z jiných světů se vědomě rozhodli zasáhnout do lidské DNA a upravit tak budoucí bytosti z projektu Člověk. Lidská moc se začala vymykat jakékoli kontrole a bylo ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
85. Čo je Aura?

85. Čo je Aura?

od Gaspar / / Duchovno
Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.
20 října, 2010Gaspar
86. Hadí síla ve starém Egyptě
Je všeobecně známo, že hadí síla (hadí síly) byla známa v Indii a Tibetu, a ti, kdo se domnívali, že je to pouhý výplod lidské fantazie, ji často na tyto země také omezovali. Hadí síla je ovšem skutečnost a tvoří základ energetického systému všech živých tvorů.
20 října, 2009Gaspar
87. Channelling a jiné způsoby komunikace…
Úvahy moderní filosofie, zkoumající fyzikální a duchovní aspekty prostoru jako takového ukazují, že realita našeho hmotného světa 3D je zřejmě ve skutečnosti pouhá "maya" (iluze), jejíž podstatou je uměle vytvořený hologram v určité dimenzi prostoru, jehož existence je časově omezena. Prostorový hologram nemůže vzniknou náhodně, ale je produktem interferenci různých ... Číst více
31 srpna, 2005Gaspar
88. Kryštalické telo, 13 čakier, Kozmický Sex
Začnime na korune na vrchole hlavy. Otvára sa tam brána, ktorou vchádza tekuté svetlo do vášho holografického systému. Iné meno pre toto svetlo je Sila. Je to spojená vibrácia, svetla a Lásky Zdroja. Láska Zdroja je základ Života vo Všetkom Čo Je. Je to „Božská Iskra“, ktorá je v každej ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
89. Křišťálové děti a další vývoj planety Země
Ano, jsou zde nyní tři generace druhu lidstva. Jsou to lidé jako vy, jsou to indigové děti a jsou to křišťálové – nebo-li krystalické děti. Rodí se nová těla s krystalickou duchovní strukturou. Tyhle děti přicházející po dětech indigových jsou naprosto odlišná od vás „původních „ lidí. Jsou abnormálně citlivé ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
90. Sexualita a čakry
Lidská sexualita je jednou z forem projevu všudy přítomného aktu tvoření. Přes sexualitu je člověk spojen s aktem tvoření života v jeho celistvosti. Extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět blaženost tvoření. Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polarity. Všechno, aby mohlo obstát, má svůj ... Číst více
23 srpna, 2007Gaspar
91. Poselství stařešiny kmene Hopi pro Čechy
Čechy jsou jedinečným místem, které určuje tempo transformace. Co změníme na sobě, energie se přenáší dál. Čím více jsme láskou, čím více milujeme, ale také čím zdravěji žijeme, hýbáme celou planetou. Čechy leží v srdci Evropy a prochází jimi planetární strom života. Máme zodpovědnost. Narodili jsme se tu, abychom naplnili ... Číst více
5 listopadu, 2009Gaspar
92. Don Miguel Ruiz: Láska, vztahy a přátelství
Celý váš život je sen. Žijete ve vlastní fantazii a všechno, co o sobě víte, je pravda jen pro vás. Vaše pravda neplatí pro nikoho jiného včetně vašich dětí nebo rodičů. Zamyslete se nad tím, co si myslíte o sobě vy a co si O vás myslí vaše vlastní matka. ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
93. Moc je v Tobě!

93. Moc je v Tobě!

od Gaspar / / Duchovno
Je tak pěkné zase jednou vnímat, vy milí probuzení, jak daleko jste již došli na cestě zkoumání svého bytí. Semkněme se nyní trochu blíže k sobě. Dnes vám chci být zcela nablízku, protože chceme osvětlit jedno zajímavé a současně obtížné téma. Přistup blíž, udělej si pohodlí na své židli či ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
94. Nejvyšší tajemství
Naše duševní úroveň bytí, mentální úroveň bytí, emocionální úroveň bytí a fyzická úroveň bytí jsou propojeny energetickými vortexy, které známe jako čakry (sánskrtské slovo s významem: světelné kruhy). A je to právě skrze tyto čakrové vortexy, jak je nerovnováha na jedné úrovni přenesena na další .
20 října, 2008Gaspar
95. N.D.Walsh: Život je představa
Chceme-li žít v tomto Vesmíru, musíme pochopit Boží dichotomii. Ta tvrdí, že je možné, aby 2 vzájemně si odporující skutečnosti existovaly v jednom místě zároveň. Obě varianty mohou být pravdivé. Jedna pravda, která je vším, co existuje, někdy produkuje účinek, který se zdá být rozporný.
20 října, 2010Gaspar
96. Malý a Velký Mozek
V díle "Ve Světle Pravdy" od Abd-ru-shina se na více místech dočítáme o napjatém, až konfliktním vztahu dvou, svojí činností zásadně odlišných, částí nejsložitějšího orgánu těla - mozku člověka. Dočítáme se zde o rozdílnosti funkcí Předního - Velkého a Zadního - Malého mozku. Abd-r u-shin v Díle "Ve Světle Pravdy" ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
97. Překážky na cestě ke Světlu
Stále více lidí si stěžuje na nezvyklé fyzické příznaky, aniž by lékaři nalezli příčinu jejich problémů. Patří sem nevysvětlitelné noční pocení a nespavost, návaly horka nebo naopak zimnice, zvonění v uchu, únava, nevysvětlitelné přibývání na váze nebo naopak nechutenství, bolesti páteře po probuzení, jako kdyby celou noc pracovali na stavbě ... Číst více
20 října, 2005Gaspar
98. ŠKOLA MYSTÉRIÍ

98. ŠKOLA MYSTÉRIÍ

od Gaspar / / Duchovno
Náš příběh začíná těsně před naprostou zkázou, kterou způsobila potopa světa. V té době na Zemi ještě existovala civilizace, o níž se dnes hovoří už jen v legendách jako o ATLANTIDĚ. Její obyvatelé čerpali znalosti ze zkušeností, které lidé nashromáždili během tisíců let výzkumu fungování vesmíru a procesu, kterému říkáme ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
99. Světová meditace na odvrácení globálního válečného střetu
Ano, informace mám. Strávil jsem v poslední době hodně času komunikací s bytostmi z vnější kosmické reality. Pracoval jsem intenzívně v silných časoprostorových portálech v Jižní Americe, kde bylo možné získat otevřený přístup k informacím a energiím, které běžně na Zemi nejsou k dispozici. Doufal jsem, že vize budoucnosti, které ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
100. Andělé

100. Andělé

od Gaspar / / Duchovno
Nejdřív bych ráda vysvětlila, co znamená slovo sefirot. Sefirot je energetická úroveň. Všechno v našem vesmíru se vlní a kmitá. My třeba kmitáme taky,ale na určitých frekvencích, které jsou typické pro třetí rozměr. Mno a každá úroveň, každý sefirot obsahuje určité množství síly a energie a kmitá na určitých frekvencích, pro ... Číst více
20 října, 2010Gaspar