Poselství z Mise v Indii…

Poselství z Mise v Indii…

Poselství z Mise v Indii – lidská vlákna DNA

Jedním z témat meditací na Misi v Indii byla lidská DNA. Počet vláken DNA a jejich funkce. Na misi v Indii tato poselství přijala Monika Fillová.

LIDSKÁ DNA

Diktoval AIRUS bytost z rasy Áriů

 

Dvě vlákna DNA

Tato fáze lidského života probíhá v základních mezích, které byly vytvořeny po skončení 3. doby Atlantské. Kruh Zasvěcenců společně s jinými zástupci ras z jiných světů se vědomě rozhodli zasáhnout do lidské DNA a upravit tak budoucí bytosti z projektu Člověk. Lidská moc se začala vymykat jakékoli kontrole a bylo potřebné vytvořit do budoucna úpravy, jež by tento stav zvrátily. Dvě vlákna DNA lidského těla slouží k reprodukci a zachování rodu na té nejzákladnější úrovni. Zároveň v této úrovni, DNA ve svých strukturách nese kódy vedoucí správný čas k „probuzení“ lidské bytosti a započnutí vývoje. Můžete tomu rozumět jako „spícímu programu“, který se v určenou dobu sám spouští a aktivuje další části lidského organismu jež byly doposud nefunkční. Vnímání krásy, hledání harmonie a potřeba rovnováhy. To vše jsou záležitosti příslušné ke dvěma vláknům DNA. Zoufale toužíte po lásce, kráse, štěstí a harmonii. Hledáte je všude, ale jen málo z vás se obrátí do svého srdce (centra) jež všechno toto obsahuje. Fungujete tak pouze na základní úrovni až do doby, kdy pochopíte, že máte hledat v sobě a ne kolem sebe. Že vše máte a nic dalšího už hledat nemusíte. Toto uvědomění pak odstartuje další a další změny na vaší cestě a ve vašem vývoji.

Třetí vlákno DNA

Umožňuje lepší představivost a vnímavost. Lidé s třemi vlákny DNA jsou schopni dívat se pod povrch věcí a vlastním vhledem jsou schopni poznat pravost věcí a situací ve svém životě.

Zapojením anebo lépe řečeno vyčleněním třetího vlákna je člověk více propojen s časem a prostorem kolem sebe. Je mnohem více ukotven ve světě kolem nás. Chápe a lépe respektuje děje, jež utvářely jeho karmický řetězec a chápe mnohem snáz, jak snadná a důležitá je náprava karmického koloběhu. Lepším ukotvením do prostoru má mnohem větší emoční stabilitu a vyrovnanost. Otevřené srdce přináší toto vlákno navíc. Upevněním otevřeného srdce a vědomým udržení jeho vibrací na vyšší úrovni se pak otevírají další vrstvy (nejen) v dějinách času a lidí. Dá se říct, že jste pak schopni – v určité úrovni – zasahovat v toku času, do svých dějin i do svého žití času a života.

Čtvrté vlákno DNA

Vědomé žití a vědomý vývoj je charakteristikou čtyř vláken. Stále víc a víc se otevírá vhled, nadále se prohlubuje ukotvení a stále více „rozumu“ vstupuje do vašich neřízených emocí. Rozum, o kterém tady mluvím, je vlastně zodpovědnost a přijetí zodpovědnosti za své skutky a za své myšlenky. Stáváte se stále více a více zodpovědnými a s otevřenou myslí a srdcem narůstá důležitost jisté opatrnosti v nakládání se svými touhami a potřebami. V tomto stadiu Tvůrců dostáváte více úkolů a také více možností, jak si sami organizovat svůj život a napomoci organizovat život jiným lidem, pakliže si to budou přát. Ne manipulace, ale pomoc po jistou mez. To se stává důležité a nepřekročitelné ve vašem životě. Čím více se stáváte vědomi si svých úkolů a cest, tím větší odpovědnost a láska vás provází. Jste jako žáci, kteří prošli do dalšího učení, mají hodně úkolů a ještě pomáhají svým spolužákům. Tady v této fázi je ale již vyžadován váš souhlas s dalším posunem. Vědomý souhlas, musím říct. Aby jste mohli pokračovat dál, je potřeba říct:

JÁ JSEM PŘIPRAVEN A OCHOTEN POKRAČOVAT DÁL. JÁ PŘIJÍMÁM A PLNĚ RESPEKTUJI BOŽÍ VŮLI VE VŠECH ASPEKTECH MÉHO ŽIVOTA A VĚDOMÉHO BYTÍ.

To je ten klíč, který otevírá bránu dál. Na ty dveře sami musíte klepat, aby se vám otevřely. Nestačí před nimi stát a čekat, kdo půjde kolem. Aktivita, vědomí Cíle – to je v této fázi důležité a naprosto nezbytné.

Kdy bude mít lidstvo čtyři vlákna DNA jako normu? Již v blízké budoucnosti a teprve ve fázi vědomé duchovnosti a tolerance, kdy zájmy celku a dobro všech převyšovat budou zájem jednotlivce.

Páté vlákno DNA

Toto vlákno se vydělí ve vaší šroubovici v okamžiku, kdy bytost pochopila a plně přijala svou roli ve světě a důležitost cesty v Lásce a ve Světle. Jeho kvalitou je znovu další zvýšení vnímání prostorů a dějů kolem vás. PŘINÁŠÍ VĚDOMÍ TVŮRCE ve své aktivní fázi. To o čem jste pouze mluvili, se teď stává vaší skutečností a ve své jednoduchosti a prostotě otevírá vám všechny vaše možnosti. Schopnost materializace a transmutace kovů a předmětů. Schopnost přetvořit své okolí, svůj životní prostor, své životní podmínky je teď plně aktivní a vy se s ní učíte zacházet. Ovlivňovat počasí, nechat vyrůst stromy, přenášet hory, to vše začíná být možné a blízké i vaší mysli. Opouštějí vás pochybnosti o vlastních schopnostech a možnostech lidstva jako takového. Vědomí ras a národů začne velmi rychle splývat a vy všichni už nejste bílí a žlutí a černí, vy všichni už pouze Jste. Toto vlákno připravuje váš přechod do světelných těl (zatím na dobu dočasnou) a pak posléze až si zvyknete doba setrvání ve světelném těle je pak delší a delší. Je jen na vás jak dlouhá doba přechodu to bude. Tady a teď tvoříte.

Šesté vlákno DNA

Doba jeho příchodu naznačuje, že člověk je připraven vědomě setrvávat ve stavu blízkém stavu osvícení, jak to nazýváte. Otevřená těla vašich čaker vás zásobují velkými a potřebnými dávkami energie a vy jste schopni tuto energii přenášet a ukládat do krystalů ze země Klastis. Připravení jedinci jsou už schopni pochopit tok času ve všech podstatných souvislostech a důsledcích. Už nevidíte jen na jednu, dvě křižovatky Božích rozhodnutí, ale vnímáte rozsáhlou linii toku času. Chápete časové paradoxy a predikce a přijímáte jejich důležitost i možnosti. Tokem času můžete pak i krátkodobě vědomě procházet a následovat jeho linii pokud to bude potřeba. Časová linie po svém plném pochopení a přijetí pak následně pro vás začne ztrácet svou důležitost a vy začnete žít TADY A TEĎ už opravdově a reálně. Nejenom teoreticky. Je dál už jenom na vás zda budete chtít v čase dál prodlévat nebo z něj budete častěji a častěji vystupovat a projevíte sami v sobě plně JÁ JSEM. Tato volba v této fázi je jenom na vás.

Sedmé vlákno DNA

Dokončili jste další fázi a projdete do sedmého období svého vývoje. Označuji to takto, protože je to jednodušší. Tato doba začíná plným otevřením Kristova vědomí ve vás, přijetím a respektováním Božích zákonů bez výjimek a plnou tolerancí k jiným bytostem. Můžete začít cestovat k jiným světům a případně v nich krátkodobě pobývat. Zažívat jiná těla a energie, pokud budete chtít. Stále se ještě vracíte na Zemi a jak říkáte domů. Tento návrat je pro vás zatím ještě odpočinkem. Pokračujete ve svém vývoji a prociťování Boží lásky ve svém okolí a okolním prostoru a vesmíru. Začínáte spolupracovat na toku času v jiných vesmírných systémech. Začínáte vědomě odevzdávat své vědomosti, zkušenosti. Stávají se z vás učitelé jiných světů. Tyto výlety jste schopni absolvovat vědomě za plného fyzického zdraví a v těle. Jste schopni bilokace a přenesení (vyzáření) svých energií a těl (obrazů) na velké vzdálenosti. Tyto akademie, kam budete přizváni jsou v různých světech a je na vás, kam se rozhodnete jít. Toto se týká velké části vaší skupiny. Akademie jste kdysi na úsvitu vašeho času pomohli založit a teď se na ně nasáklí zkušenostmi vracíte. Sedmé vlákno pro vaše fyzická těla znamená značnou odolnost vůči infekcím, nemocím, ale ještě neznamená nezničitelnost. Jste schopni krátkodobě velké regenerace a samouzdravování a rekonfigurace svých těl bude-li to třeba. Mladý vzhled a možnost významně zpomalit stárnutí je možno už v této době. Plná zodpovědnost za váš další vývin prochází teď zkouškou. Teoreticky můžete vše a pokušení je ještě vaší součástí a bude to velká zkouška pro většinu z vás. Jen někteří obstojí napoprvé. Ale tak nebo tak přijetím sedmého vlákna zase postoupíte dál a prostě tento stupeň přeskočit nemůžete. Obrovská síla a energie je ve vašich činech i energiích, myšlenkách. Dá se říct, že sedmý stupeň svou obtížností vydá za dva jiné. Otevřené Kristovo vědomí neznamená přeskočení vývoje, jde o jeho jednu úroveň. Taková ochutnávka.

Osmé vlákno DNA

Toto vlákno se vydělí ve fázi, kdy bytost odevzdala vědomě a dobrovolně většinu svých tužeb a vyprázdnila svou mysl a je už připravena naplnit svou mysl pouze Láskou a pro Lásku.

Tato fáze vašeho vývoje začíná probuzením vašeho vědomí do vědomí kosmického. Přináší vám znalosti vývoje života na dalších planetách vnímání důsledků vlivu vaší planety Země na jiné světy. Jste schopni zaregistrovat „volání o pomoc“ z jiných světů, jste schopni rozumět svému vnitřnímu kosmu ve svém fyzickém světě. Začnete vnímat sami sebe jako nádhernou vše přesahující kosmickou bytost, jejíž součástí je slunce, měsíc, hvězdy. Vaše srdce bude propojeno s rytmem pulsu Slunce, vaše plíce budou dýchat rytmem hvězd a změny v jejich frekvencích budete vnímat jako změny svého dechu a tepu. Fyzické tělo nadobude méně fyzické rysy, mírně se změní rysy vaší tváře a vaším centrem prostoupí klid vesmírných prostor. Budete schopni trvale vnímat Hudbu sfér a ve svém nitru budete trvale slyšet zvuk Óm. Tento vesmírný tep a tok světa kolem vás bude jako jedno a propojeni dohromady budete zažívat svět kolem sebe (i vzdálené galaxie) jako své vlastní tělo. I se zvýšenou vnímavostí k bolestem a strastem jiných světů. Budete ve stádiu Budhi – otevřeni bolestem jiných a nepohlceni bolestí jiných. Naplněni soucitem a láskou k sobě i k jiným (všem bytostem). Budete zažívat sebe jako je a je jako sebe.

Deváté vlákno DNA

Tento úsek nastává pokud člověk vstoupil vědomě ve svém běžném životě do mysli Budhy a stal se pouhým radostí naplněným pozorovatelem věcí a dějů.

Je to stav čisté Radosti a Blaha, je to předposlední stanice. Nádherný stupeň stavu mysli a těla. Jeho kvalitou je žitá, čirá Láska. Láska, která nečiní zle, nemyslí zle, netouží a nezávidí, Láska, která prostoupí vše a odpustí vše. Přijme každý aspekt svého života ve vědomé Boží mysli. Přijme vše a vstřebá vše, co pochází z Lásky. Pochopí a respektuje vše, co vystoupilo z Boží jednoty aby se projevilo a bylo přijmuto.

Otevřou se kódy jazyků a bytost rozumí všem řečem světa a plynule používá všechny vyjadřovací prostředky světa projeveného i neprojeveného. Stav blaženosti může být v této fázi tak rozsáhlý, že bytost může zatoužit zůstat už trvale v tomto stavu a nepokračovat již dále. Tento stav žádá velkou disciplínu a vědomí Cesty, aby bytost byla schopna pokračovat dál. Není vůbec jednoduché v tomto stavu případně chtít vrátit se ještě zpátky do fyzického těla. Žádné potřeby už nejsou důležité a bytost dál už po ničem netouží. Proto je tak snadné zůstat stát na tomto stupni. Bytost musí nadále rozvíjet lásku vůči ostatním bytostem, aby mohla pokračovat, nebo aby věděla, že má pokračovat dál.

Desáté vlákno DNA

Toto období nastupuje vždy, když si bytost uvědomila a prožila tenkou hranici mezi Bytím a Nebytím. Mezi životem a plynutím v Jednotě.

Je to Dokonalost sama. Tento stupeň je krátkým avšak potřebným opětovným procitnutím zpět do fyzického těla. Fyzické tělo je schopno z velké části opravit sebe sama. Hormonální a endokrinní systém pracuje teď již na energetické úrovni a vyvažuje sebe sama bez potřeby vnějších vstupů. Tělo přestává potřebovat stravu a tekutiny, přestává zatěžovat své okolí. Tělo bytosti „pracuje“ na pránu. A ke své další existenci potřebuje pouze pránu neboli kosmickou energii. Napojení teď už nezrušitelné na energie Zdroje plně pokrývá zbývající potřeby lidského těla a tím člověk přestává potřebovat a spotřebovávat okolité bytosti pro uspokojení svých potřeb. S o to větším zájmem vnímá okolitý svět a jakoby naposled a velmi důkladně se rozhlíží po fyzickém světě na Zemi. Bytost ví, že zanedlouho začne fáze definitivního odpoutání a tak se snaží plně využít zbývající čas na této planetě. Klesá potřeba spánku a odpočinku. Zbystření smyslů přináší velkou potřebu krásy a harmonie přírody a jejích úkazů. Touha tvořit se může projevit kreativitou a tvořivostí přímo nebývalou. Touha hrát na hudební nástroje, tančit, to vše je teď velmi výrazné. Bez jakékoliv soutěživosti a touhy po zisku, pouze pro radost z tvoření. Ladné formy a tvary prostupují vše.

Jedenácté vlákno DNA

Je PŘIPRAVENOST VE SVĚTLE. Tento stav nastává, když bytost pochopila, přijala a začala už trvale a definitivně žít život Světelné bytosti se všemi aspekty, které to přináší. Tato situace nastane pouze u připravených a tak zvaně prověřených a odhodlaných bytostí. Odhodlaných a prověřených proto, že tento stav přináší sebou určité fyzické nepohodlí a obtíže. Znamená to tolik, že je stále těžší a nepohodlnější se vracet do fyzického těla a bytost intenzivně touží projevovat se pouze už jenom ve Světle.

Fyzické tělo je vlastně pevná a nepohodlná slupka pro motýla, jež už vylétl, ale pro lepší pochopení tohoto procesu se ještě na noc musí vracet. Toto nemusí být pohodlné, je to však prospěšné. Nastává přebudování živlů v lidském těle a tak jako kousky skládačky živly se vzájemně prolnou a nastane jejich rovnováha. Dá se říct, že se vzájemně vyruší a tím vytvoří nové skupenství lidského těla. Tato nová úroveň lidství plně navazuje na světelnou úroveň Boží, to jenom kontury lidského těla ještě nesplynuly, jsou ještě znatelné. Bytost už vůbec nepotřebuje lidskou stravu a obydlí. Její vědomí je rozprostřeno do prostoru a může fungovat jako směrová anténa od fáze lidí k Bohu. Tímto lidská bytost v této fázi velmi pomáhá svému okolí. Díky jejímu stavu jsou připravené bytosti schopné udělat kvantový skok ve svém vývoji pokud si to budou z celého srdce přát. Toto je v této fázi velmi důležité z hlediska lidstva. Ne pro sebe, ale pro jiné jsme tady a teď se tady už naplno projevuje naše Mistrovské Já jsem Boží přítomnost na Zemi pro všechny její bytosti. Bytost už má plné právo pokračovat dál ve svém vývoji do Jednoty, ale vědomě zůstává i přes určité nepohodlí a podává pomocnou ruku jiným bytostem, aby tak podle Božích zákonů napomohla jejich vývoji. Láska a jenom Láska naplňuje srdce bytosti na tomto stupni a nic není důležitějšího než Láska k jiné bytosti jež se stává Bohem v našem srdci. Příběh poznání v lidském těle se pomalu uzavírá a nastává čas bilancování a hodnocení. Vše je přijato a mnohé pochopeno ve smyslu Božích zákonů a záměrů. Je čas vrátit se opět domů a vstoupit zpět do Jednoty a rozplynout se v ní, pokud si to bytost bude v Božím záměru přát.

Je to záležitost etap?

První etapa nastane po vydělení jedenáctého vlákna a pak už další jsou velmi málo znatelné. Protože ve vědomí bytosti už převážila důležitost této fáze pomoci jiným nad vlastními potřebami a touhami. Člověk žije ještě ve světě lidí, ale pro svět Boží. Jednou nohou už je ze dveří. Vše, co ho poutalo už opustil a vnímá pouze Lásku a Soucit.

V Indii během meditací s bytostmi Síria, Zemského krystalu a bytosti Áriů, zapsala

Monika Fillová

 

 

Převzato: http://www.transformace.info/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz