Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo

Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo

Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo

Táto skutočnosť, nám na očiach, je pre mnohých neakceptovateľná. Tí, ktorí situáciu nepochopia, budú vážne znevýhodnení, tak ako budú tí s nejakým porozumením, ktorým bolo vštepované veriť, že všetko je nádherné aj keď nie je – popierajú pravdu vždy, keď sa to prieči ich pohodliu.

 

Pravda môže byť bolestivá a skľučujúca. A predsa, pravda je pozitívna, bez ohľadu na to, ako ju môžu ostatní prekrútiť. Sú takí, ktorí zvedú iných nesprávnymi náukami podľa ktorých je všetko láska, všetko je jedno a všetko je nádherné, niet tam zla, konvergencia k harmónii urobí všetko skvelým a každý môže tvoriť vlastnú realitu. Často trvajú na tom, že prejednávané by mali byť jedine pozitívne veci. Títo ľudia skutočne odmietajú to, čo sa deje vo svete.

Sú takí, ktorí si neprajú diskutovať o vojnách, chorobách, zločinoch, atď., pretože ako hovoria – tieto veci sú negatívne a nemalo by sa o nich hovoriť. To je absurdné ignorantstvo. Svet je hnusným miestom a existujú tu odporné veci, ku ktorým dochádza. I keď je problematika znepokojujúca, mali by sme sa ňou zaoberať. Napríklad deti a mládež by mali byť informovaní o nebezpečenstvách užívania drog. To je pozitívny ťah, ktorý deti pripraví na svet, v ktorom žijú. Avšak existuje jemná línia a spôsob, akým sa problémy prezentujú je kľúčový.

Toto je virtuálna realita, ktorá musí pokaziť akúkoľvek pravdu, prinesenú smerom dole. To je to, prečo je pravda tak ľahko zdeformovateľná a to v tom istom momente, v ktorom je rozptýlená vo Virtuálnej Realite, od fyzickej úrovne po astrál, ku všetkým úrovniam oblastí kozmu. O tom akou pravdou je, že pravda sa stane bájkou, potom mýtom a nakoniec absurditou, keď je opakovaná bez akéhokoľvek porozumenia. Je to naozaj vyšliapaná cesta známa mnohým bádateľom. Korumpovať pravdu je úlohou Temnoty vo Virtuálnej Realite navrhnutej na to, aby držala obyvateľov v nevedomosti. Preto nie je žiadny spôsob, ktorým by tu mohla byť pravda o všetkých veciach pochopená alebo odhalená. Ostáva len dúfať, že sa človeku dostane dostatok pravdy, ktorá ho udrží nažive, až kým Záchranná Misia nebude dokončená.

Hnutie New Age je pod vedením mnohých samozvaných „guru“ šíriacich „nové“ veci, ktoré znovuobjavia a zmodifikujú. I keď sa tam nájdu výnimky, títo „guruovia“ majú malé alebo žiadne vysokoškolské vzdelanie v teológii/filozofii/vede a v iných podstatných disciplínach. Mnohí v hnutí obvykle veria, že tí s akademickým alebo vedeckým základom nemôžu ovládať hlbšie aspekty duchovných záležitostí. A práve to je doménou „guruov“. Oni teda vštepujú iným akúkoľvek vieru, ktorú si zvolili.

 

Keď „guru“ prezentuje starobylé myšlienky, často ich nanovo prekrúti. Keďže má „guru“ obmedzené akademické/výskumné vzdelanie, často môžu len prezentovať povrch konceptu, či to je reinkarnácia, astrálne cestovanie, channelling, osvietenie, zážitky z minulých životov atď. New Age je obvykle náchylné neakceptovať informácie vyložené tými, ktorí robili podrobné štúdie podstatných tém, pretože veria, že takí ľudia nemôžu naozaj porozumieť duchovným záležitostiam. Rovnako tí, ktorí sú akademicky školení, sú obmedzení svojou vlastnou akademickou indoktrináciou, že metafyzické materiály sú založené hlavne na poverách a neznalosti.

 

Predpokladá sa, že v kruhoch New Age koluje obrovské množstvo chanellovaného materiálu. Niektoré z nich neboli nikdy prijaté channellingom, ale boli zostavené šarlatánmi. Iný materiál je channelling, ale zdroje sú väčšinou pochybné, napriek tomu veľa z nich je medovými motúzmi ťahanými popod nos plnými odkazov lásky, altruizmu, odovzdania, bojových lodí a podobne.

 

Niektoré chanellisti boli všeobecne prijatí ako „čisté“ kanály, ktoré prinášajú jedine pravdu. Koncept, ktorý sa za tým skrýva je asi tak „čistý“ a založený na tom istom omyle, ktorý je za Katolíckou doktrínou neomylnosti Pápeža. Je krajne nebezpečné ochotne prijať channellovaný materiál ako absolútnu pravdu.

 

Hoci je tu na Zemi určitý pravý channellingovaný materiál zo spoľahlivých zdrojov, vyskytuje sa zriedkavo. Niekedy je pravý materiál filtrovaný systémom zla, okamžite je vydávaný za „prirodzené zákony“. To znamená, že agenti Temnoty začnú vo všetkých formách pravdu prekrúcať. Tento proces je natoľko jemný a pozvoľný, že sa zdá byť prirodzeným, takže ľudia neznalí procesu za tým nevidia úmysel.

 

Mnoho channellistov má veľmi limitované vedomosti a vzdelanie ohľadne materiálu, ktorý je channellingovaný. Nemajú dokonca ani vedomosti bežnej fyzickej mysle a materiál, ktorý prezentujú nepodrobia kritickým otázkam či ohodnoteniu. Dokonca sa chovajú ako roboty, ktoré prezentujú naprogramovaný materiál. Bytosti schopné posielať channellingové správy môžu byť nevtelené, astrálne bytosti alebo dokonca fyzické, žijúce bytosti. Každá z nich môže mať svoju vlastnú agendu. Väčšina ľudí, ktorí fušujú do channellingu nedokáže rozoznávať energie, napriek tomu si myslia, že áno.

 

Materiály channellované od zlých votrelcov sú z mnohých dôvodov najnebezpečnejšie zo všetkých. Za prvé, zlí votrelci sú vo vojne proti ľuďom bez ohľadu na nezmysly, ktoré boli uvedené o ich zľutovaní a láske k ľudstvu. Za ďalšie, zlí votrelci sa môžu maskovať ako anjeli, vystúpivší majstri alebo dokonca bohovia. Oni, alebo ich správy sa môžu javiť ako nevinné alebo dokonca užitočné a duchovné, ale v tomto prípade to tak nie je. Môžu vytvárať u svojich prívržencov pocit, že sú na tej pravej duchovnej ceste a robiť veci okolo nich, ktoré sa zdajú byť dobré, duchovné a povznášajúce. Ale nasledovníci si nie sú vedomí, že oni sami slabnú skrz proces napojenia na „zaručený“ channellingový materiál.

 

Dlhotrvajúca zainteresovanosť a vystavenie sa láskavo sa javiacemu channellovanému materiálu môže oslabiť ich Vôľu, čoho si obete dokonca nie sú na fyzickej úrovni vedomé. Naopak, môžu cítiť dokonca duchovné spojenie a naplnenie a môžu mať klamné zdanie, že duchovne postupujú. Od mnohých sú vyučovaní o duchovnom postupe a pokroku, akceptujúc náuku vývinu duše. Veľmi ľahko môžu atakovať každého, kto túto duchovnú vývojovú teóriu spochybňuje. V podstate sú vývojové teórie všetkých typov vo všeobecnosti chránené Temnotou a ľudia sú programovaní, aby ich prijali.

 

2

Ľudia si spájajú duchovné aktivity s hnutím New Age, ale mnoho skutočných liečiteľov, parapsychológov, žrecov, prorokov a veštcov, existovalo v staroveku. Hnutie New Age účelovo alebo nevedome pritiahlo nehanebných lotrov, ktorí fušovali do jasnovidectva, liečenia, exorcizmu a ďalších vecí, aby napálili nič netušiacu verejnosť, hľadajúcu u nich pomoc. V posledných mesiacoch médiá v rôznych krajinách týchto šarlatánov odhaľujú. Toto odhaľovanie neslúži ani tak ochrane verejnosti, ale slúži predovšetkým na zosmiešňovanie a prenasledovanie skutočných duchovných. Mnohí z týchto šarlatánov odhaľovaných médiami vládnúcej elity s vládnúcou elitou spolupracuje. Je to ďalším príkladom toho, že obidve strany riadi tá istá sila a dbá, aby to vyzeralo ako rozpor. Variácia scenára „dobrý a zlý policajt“ je určená na poškodenie skutočných duchovných pracovníkov.

 

Mnohí „guru“ kde-tu odštipujú kúsočky pravdy alebo informácií a predstierajú, že je to ich vlastný materiál, ktorý prekrútia, aby úplne pokrivili i ten zvyšok pravdy, ktorá tam pôvodne bola. Niektorí z nich prezentujú prácu iných ľudí na svojich internetových stránkach a venujú more miesta kritizovaniu týchto materiálov. Snažia sa seba samých povýšiť tým, že predstierajú hlboké znalosti, aby pobláznili príležitostných čitateľov svojich stránok. Spôsob kritiky na väčšine takýchto internetových stránok ukazuje, že pisatelia majú veľmi obmedzené alebo vôbec žiadne vnútorné pochopenie, či zážitok toho, o čom píšu. To je prinajlepšom nezodpovednosť! Horšie, než ich egoistické táranie, je množstvo zvedených ľudí, ktorí úprimne hľadajú pravdu.

 

Medzi týmito stránkami sú mnohé, ktoré sú prevádzkované ľuďmi, ktorí slúžia vládnucej elite. Mnohé z týchto internetových stránok sú podporované vládnúcou elitou, ktorá má kontrolu nad internetom. Agenti vládnúcej elity rozhodujú, ktoré stránky budú zablokované, a ktoré podporované. Počítadlo návštev internetových stránok, dostupnosť, rýchlosť, výhodnosť a prístup, to všetko je vládnúcou elitou kontrolované a manipulované. Vyhľadávače často umiestňujú elitou vybrané stránky na prvé miesto alebo do predných pozícií v mnohých výsledkoch vyhľadávania. Avšak sú obdobia, keď vládnúcej elite vyhovuje dávať do popredia pri vyhľadávaní hodnotné internetové stránky, aby boli uspokojené jej skryté úmysly.

 

Okrem široko rozšíreného špehovania internetu sú vládnúcou elitou porušované i individuálne slobody. Došlo k rozšíreniu sofistikovaných sledovacích zariadení, ktoré môžu sledovať pohyb takmer každého, kto vlastní laptopy, mobilné telefóny, pasy, vodičáky alebo satelitné mapy. Bezdrôtové siete umožňujú ľahšie sledovanie, dokonca i keď si ľudia myslia, že nie sú napojení na internet, alebo inú relevantnú sieť. V atmosfére existuje také bombardovanie rádiovým šumom, že mnoho ľudí počulo úryvky rádiových vysielaní, či úryvky rozhovorov vo svojich vlastných domovoch. To nie je činnosť strašidiel, ale skutočné vysielanie, ktoré občas možno zachytiť ľudským uchom. Človek si môže len predstavovať, aký vplyv to má na zvieratá, ktoré majú citlivejší sluch.

 

Sledovanie stránok navštívených na internete je robené pre vládnucu elitu. Vývesky a kritické internetové stránky vládnúcich elít, ktoré uvádzajú kúsky pravdy a obsiahlu kritiku, sú pre sledovanie ľudí obzvlášť používané. „Guruovia“ slúžiaci vládnucej elite, majú často nepatrné spirituálne porozumenie, ale činia si nároky vzdelávať iných a nosia fasádu altruizmu. Niektorí z nich sa objavujú verejne a pravidelne, zatiaľ čo iní si zachovávajú anonymitu.

 

Koľkým z vás sa objavil podivný materiál na obrazovkách vašich počítačov bez zjavného dôvodu? Môže k tomu dochádzať neočakávane, pretože mnoho nových laptopov funguje ako prijímač/vysielač, či už sú k internetu pripojené, alebo nie. Nie je to tak dávno, čo sme dostali chybový podrobný súpis baseballového stretnutia v priamom prenose, ktoré prebiehalo v Atlante v USA. Neboli sme napojení na internet a náš počítač uvádzal, že na mieste, kde sme boli, nebolo dostupné žiadne bezdrôtové spojenie.

 

Vládnuca elita má mnoho spôsobov, ako získať regrútov, ktorí potom pôsobia ako ich agenti. Popri hlavnej skupine, ktorá otvorene slúži vládnucej elite, sú ostatní vydieraní, niektorí z nich podplácaní a ďalší sú k spolupráci donútení. Hnutie New Age, obchod, bankovníctvo, politika, klasické náboženstvá atď. sú prešpikovaní agentmi vládnucej elity.

 

To, čoho si ľudia nie sú vedomí, je to, že účelom existencie vo Virtuálnej Realite je slúžiť Temnote. Temnota zotročila každú bytosť vo Virtuálnej Realite a silou ju núti Jej slúžiť. Všetky uväznené bytosti Pravdy-Svetla vo Virtuálnej Realite sú podporované Svetlom, aby sa prebudili na stupeň, ktorý je nevyhnutný pre ich udržanie, dokiaľ nebudú môcť byť zachránení. Mnoho ľudí si môže myslieť, že riešením problému Virtuálnej Reality je nechať Temnotu zhorieť v pekle. Ale peklo je výtvorom Temnoty – Jej domovom. Temnota prevádzkuje peklo, ktoré je realitou vo vnútri Virtuálnej Reality. Nechať Temnotu zhorieť v pekle by znamenalo ponechať Temnote Jej vlastnú cestu a nechať Ju pôsobiť ďalej.

 

Sľub duchovného pokroku vo Virtuálnej Realite je planým sľubom a klamstvom. Obzvlášť tí úprimní, ktorí toto presadzujú, sú ohlúpnutí a sú používaní Temnotou na zatiahnutie ďalších do siete, kde sú Temnotou duchovne zavraždení. Každý kto bol vytvorený Temnotou má právo spoznať zlovestné spiknutie svojho podlého tvorcu.

 

Našťastie, napriek obtiažam, hrozbám a iným prekážkam, ešte stále po celom svete existujú nejakí pracovníci Svetla, ktorí nepretržite pracujú pre Pravdivé Svetlo na planéte. Niektorí z týchto pracovníkov Svetla majú z pohľadu sveta nízke pozície, a niektorí sa javia, že majú veľmi obmedzený záujem o duchovné záležitosti.

 

V akademickej obci je myšlienka alebo téza, ktorá sa príliš odchyľuje od prijatej normy, blokovaná. Ľudia s odlišnými myšlienkami sú odradzovaní od ich prezentovania z obavy, že bude ohrozený ich úspech pri skúškach, hodnotení, v kariére alebo ohodnotení. To znamená, že univerzitný systém na celom svete je kontrolovaný vládnucou elitou, aby sa obmedzovalo a kontrolovalo to, čo môžu univerzity vyprodukovať.

 

Nie je priveľa ľudí, ktorí majú jednak akademické vzdelanie, a tiež úprimne hľadajú duchovné odpovede. Tí, čo majú teologický tréning, sa môžu veľmi angažovať v dogme svojho konkrétneho náboženstva. Vedci sú zas naočkovaní akceptovať vedeckú dogmu. Úprimní hľadači môžu existovať v akejkoľvek oblasti, ale všeobecne sa dá povedať, že sú chytení do rôznych systémov viery, ktoré často obsahujú štipku pravdy, aby ich v tejto sieti udržali. Napríklad vedci všeobecne akceptujú teóriu evolúcie hmoty, zatiaľ čo teológovia obvykle rešpektujú svoj koncept stvorenia. Niektorí vedci zlučujú svoje teórie s náboženským konceptom stvorenia a naopak. Ale obidva obory sú obmedzené majúc iba štipku pravdy, takže dokonca i tí, ktorí hľadajú odpovede mimo svoj obor, nemôžu poznať pravdu. Temnota to tak narafičila preto, aby ľudia chodili od jedného podvodu k druhému, dokým konečne s hľadaním neprestanú alebo nepadnú do nejakej pasce.

 

Za hnutím New Age je neviditeľná Sila, ktorá by nemala byť braná na ľahkú váhu. Táto sila podvádza mnohých a vedie ich k viere, že za hnutím stoja vzostúpení majstri Svetla. Mnoho úprimných, ktorí hľadajú najvyššiu čistotu, je podvodne navedených k tomu, aby venovali svoj život a esenciu oddanosti učeniu vzostúpených majstrov. Niektorí zo vzostúpených majstrov sú veľmi temné bytosti, predstierajúce, že sú Pravdivého Svetla. Temnota tiež používa meno Ježiša a ďalších Záchrancov Svetla v rámci zoznamu vzostúpených majstrov, aby úprimných hľadačov lapila do pasce.

 

Temnota je sila stojaca za hnutím New Age. Používa časť múdrosti prinesenej skutočnými bytosťami Pravdy-Svetla a manipuluje týmito správami tak, ako to vyhovuje jej vlastným cieľom. Láska a Čistota sú premiešané s temným zámerom stojacim za hnutím ako vnadidlo na nič netušiacich hľadačov. Mnoho úprimných hľadačov a je vcucnutých do hnutia radom programovacích techník, ktoré spôsobujú, že sa cítia dobre a duchovne.

 

Vo vnútri hnutia nosí veľká časť ľudí masku duchovnosti, i keď v skutočnosti je hnutie palivom ich ega, alebo kvôli vlastnému uspokojeniu, napríklad finančnú kompenzáciu. Ale mnoho z týchto údajne duchovných ľudí, ktorí propagujú lásku, mier, harmóniu a žiadnu negativitu, veľmi rýchlo útočí, potupuje, zosmiešňuje a cenzuruje kohokoľvek či čokoľvek, čo sa im nepáči. Akákoľvek pravda, s ktorou nesúhlasia je označená ako negatívna a hneď cenzurovaná. Takí často bojujú medzi sebou, koho duchovní vodca je mocnejší alebo má väčší vhľad.

 

Saint Germain je uvedený ako vzostúpený majster, ale tí, ktorí dokážu skutočne vidieť podstatu za touto bytosťou vedia, že je bytosťou Temnoty. Celý zoznam vzostúpených majstrov bol sponzorovaný a podporovaný Temnotou. Ako som sa zmienil už skôr, tento zoznam obsahuje mená skutočných bytostí Pravdy-Svetla, ako Ježiš, aby sa úprimným hľadačom javil dobre a bezpečne. I v materiáloch New Age sú kúsočky pravdy. Pretože väčšina ľudí nedokáže rozlíšiť pravdu od nepravdy, sú beznádejne chytení v pasci pokrivenej pravdy. To nie je obmedzené iba na hnutie New Age, ale prevažuje vo všetkých aspektoch života na tejto planéte. Preto sú pasce tak široké a komplexné. Vedci, filozofi, teológovia a ľudia z ostatných oblastí sú chytení do rovnakej „majonézy“ Virtuálnej Reality, kontrolovanej Temnotou.

Kritický koncept, ktorý musí byť pochopený, aby bolo možné sa začať prebúdzať do pravdy, je znalosť duality Síl. Tieto dve protipôsobiace nie sú v rovnováhe, ale vo vzájomnom konflikte. Zlo a Dobro sú priame protiklady. Zlo vládne princípom otroctva svojmu Pánovi. Dobro existuje kvôli vzájomnému prospechu všetkých. Dualitou sa zaoberali rôzni hľadači pravdy, ale pretože jedna zo Síl – Temnota – účelovo pokrivuje pravdu v tejto Virtuálnej Realite, je koncept duality Síl pokrivený do konceptu rovnováhy, a ľudia sú povzbudzovaní akceptovať všetko ako dobro.

 

Gnostické vedomosti o dualite vo všetkých kultúrach boli Temnou Silou okamžite pokrivené, akonáhle ich dolu priniesli bytosti Pravdy-Svetla. Často sa to robí znevažovaním informácií, chybným prekladom, nesprávnou interpretáciou, úpravami a následným výkladom informácií, ktoré správu pokrivujú. Napríklad Augustín z Hippo venoval obrovskú energiu pokusu zariadiť, aby Temnota vyzerala ako Dobro a aby Dobro vyzeralo ako Zlo.

 

Jazyk samotný je dôležitým nástrojom Temnoty. Hovorený a písaný jazyk sa stal nástrojom úpadku komunikácie, i keď Temnota vyrobila zdanie pozitívneho prelomu v ľudských záležitostiach. Keď sa použije presná citácia niečích slov, je tu nebezpečenstvo vygrcnutia bez pochopenia správy, či toho, že bude vytrhnutá z kontextu. Na druhej strane, akonáhle sú slová dané dokopy a publikované, správa má sklony byť výrazne zmenená. Či už tak, alebo onak, je obtiažne hovoreným alebo písaným jazykom verne sprostredkovať správu niekoho iného. Temnota to tak naplánovala pre svoje vlastné účely.

 

Hra na „tichú poštu“ je zjednodušeným príkladom, ako môže byť reč pokrivená. Kostolné omše alebo politické prejavy sú prostredníctvom jazyka rovnako ľahko prekrútiteľné. Dokonca i keď sa vo Virtuálnej Realite prezentuje pravdu Záchrancov Svetla, je veľmi rýchlo pokrivená jazykom, obzvlášť keď ju zverejňujú ostatní a dávajú jej svoju vlastnú interpretáciu.

Koncept duality Síl bol tak pokrivený a skomplikovaný, že už úprimným hľadačom nepomáha. Agenti Temnoty zaistili, aby to tak bolo. Študenti teológie a filozofie, ktorí chcú uspieť pri skúškach a získať vyšší titul, sa musia prispôsobiť pokrivenému konceptu duality, inak im bude v ich úspechu, ocenení, financovaní atď. zabránené. Podobne sú študenti vedy nútení držať sa rôznych pravidiel a definícií princípov, aby postúpili. Väčšinou musia poprieť Vyššiu Inteligenciu, ale pre ďalšiu skupinu sú určené cirkevné univerzity, a tam musia tiež prijať model duality pochádzajúci od vládnucej elity, aby postúpili.

 

3

Jing/jang princíp je zdeformovaný koncept majonézy v tejto virtuálnej realite. Jing reprezentuje ženský aspekt a jang mužský. Mnoho ľudí verí, že je to kvôli rovnováhe. Naozaj to predstavuje Energiu Pravdy-Svetla Božskej Matky a Energiu Falše-Svetla Uzurpátora. Energia Božskej Matky je prepletená s Temnotou. Koncept jing/jang, noci/dňa sa pokúša, aby Pravda-Svetlo vyzeralo ako temnota a Faloš-Svetlo ako svetlo. Toto skreslenie zámerne projektuje Temnotu ako Dobro a Pravdu-Svetlo ako Temnotu, v rámci schémy, ktorá sa tiahne západnými a východnými náboženstvami. Takže mnoho úprimných ľudí je uväznených v pasci podvodu Temnoty. Tento podvod je tak hlboký, že dokonca Temnota poplietla samú seba.

Posledná bitka medzi energiou Krista a energiou Antikrista konečne začala. Povaha bitky sa však líši od toho, čo si ľudia o nej myslia. Väčšina ľudí si predstavuje, že posledná bitka bude tak trochu ako verzia prezentovaná v biblii. Avšak je to trenica medzi dvoma Energiami, ktorá bude mať za následok úplné oddelenie Svetla od Temnoty. Takže bitka medzi Energiami Krista a Antikrista je konečné oddelenie Pravdy-Svetla od Falše-Svetla – Dobra od Zla.

 

Zatiaľ čo to znie ako jednoduchá záležitosť, vôbec to nie je priamočiara akcia. V skutočnosti je to zložitý komplex. Nikdy predtým to nebolo urobené a muselo to Temnotu úplne prekvapiť. Ľudia očakávajúci Armageddon predvídajú, že dôjde k fyzickej vojne, do ktorej budú zapletené armády sveta v skvelej bitke.

 

Na energetickej úrovni bude bitka tou najväčšou búrkou, aká kedy bola registrovaná. Avšak na fyzickej úrovni príde ako závan vetra, tak jemný a tichý, že si ho všimne len veľmi málo ľudí.

To neznamená, že Zem bude v priebehu bitky kľudná, pretože, ako som už predtým napísal, dôjde k tomu zároveň s druhou najväčšou kataklizmatickou udalosťou – totálnou vojnou mimozemšťanov. To znamená, že mimozemšťania povedú vojny prostredníctvom ľudských a mimozemských agentov na Zemi, zatiaľ čo Energia Krista bude konfrontovať energiu Antikrista na všetkých úrovniach, čo sa niekedy bude manifestovať vo fyzickom ako trecie udalosti, ktoré vyvrcholia v oddelení predstaviteľov Dobra a Zla. Jednoducho povedané, Dobro sa odtiahne od Zla, Zlo sa pokúsi zavesiť sa na Dobro, ako to vždy v minulosti robilo. Zlo sa paraziticky drží Dobra, nie z lásky alebo rešpektu k Dobru, ale aby využilo Dobro pre svoje vlastné zlé účely.

 

Aby sme poskytli zjednodušené vysvetlenie, konfrontácia Energie Krista a Antikrista spôsobí zámerné oddelenie týchto dvoch Energií. Keď sa Pravda-Svetlo odtiahne, Energia Antikrista sa bude húževnato pokúšať Kristovej Energie držať a prilepiť sa na ňu. V rámci časti Záchrannej Misie Božská Matka dobrovoľne vstúpila do hlbín Mysle Zla, aby v čase finále vypudila projekcií z vnútra Mysle Temnoty, ktoré držia a projektujú ilúzie Virtuálnej Reality Temnoty.

 

Zlo drží mnoho Bytostí Pravdy-Svetla ako rukojemníkov. Dobrovoľne neuvoľní ani jedinú čiastočku Pravdy-Svetla, dokonca ani vo finálnych stupňoch procesu oddelenia. Proces oddelenia bude bolestivý, čo je nevyhnutné.

 

Aby ochránila všetky Svoje deti uväznené vo Virtuálnej Realite, Energia Krista bola prepletená s Energiou Antikrista. Oddeľovanie začalo. Všetko, čo vo Virtuálnej Realite obsahuje čiastočky Pravdy-Svetla, je premiešané ako majonéza, a tá majonéza sa roztrieďuje. Obsahuje Inteligenciu známu ako Temnota – Antikrist – Zlá Myseľ. To znamená, že Pravda-Svetlo sa od Temnoty odplieta, čomu Temnota odoláva celou Svojou silou.

 

Keď sa Pravda-Svetlo od temnoty úplne oddelí, bude Antikrist vyjadrovať totálne zlo, bez obmedzení. „Boh“ je v tomto svete tiež záhadou, pretože to, čo väčšina ľudí považuje za „boha“, je Temnota maskujúca sa ako milujúci „boh“. Ľudia sú zmätení, pretože „boh“, ktorého uctievajú, je schopný vyjadrenia hlbokej lásky, ale predsa len Je brutálne divoký. Je to preto, že existujú dve oddelené energie, ktoré sú diametrálne opačné a sú prepletené v maske „boha“. Keď Pravda-Svetlo odíde z Temnoty, z najnižších i z najvyšších úrovní vyjadrenia tejto Virtuálnej Reality, Temnota potom bude neustále vyjadrovať čisté zlo. Bude po šaráde.

 

Myseľ Temnoty je podobná čiernej diere, ktorá hrozí, že vsaje všetko, čo jej stojí v ceste. Je ako otrávený šíp určený na znecitlivenie a zabitie Jej obete. Temnota je tak oklamaná, že niekedy verí, že je výhradnou a oprávnenou zvrchovanosťou nad všetkým. Obyčajne zabúda na Svoje vlastné počiatky, Svoje zločinné uchvátenie a na každý pokrivený akt, ktorý z toho plynie.

Bitka medzi Energiou Krista a Antikrista spôsobí, že Energia Krista „zamrzne“ a „zmení“ virtuálny čas, takpovediac, vnútri Virtuálnej Reality Temnoty. Keď jedna vnútorná virtuálna realita skolabuje prostredníctvom „zamrznutia“ a „zmeny“ virtuálneho času a ostatných procesov, „Myseľ“ Temnoty sa začne rozptyľovať. Nakoniec bude Temnota vrátená do stavu, kde už viac nebude môcť uvaliť utrpenie na akékoľvek bytosti, ani na Seba. Chovanie Antikrista je ako chovanie stopára, ktorý odvodzuje sebauspokojenie od zastrašovania, ohrozovania a lovenia Svojej obete. Ako proces oddelenia pokročí, Antikristova posadnutosť samým Sebou sa pre neho stane tak deštruktívnou a mätúcou, že sám Seba zničí.

 

Jeden z aspektov tejto bitky je, že Kristus vstúpi do Mysle Temnoty, aby rozpojil projekcie, ktoré udržuje a projektuje takto virtuálne reality Temnoty. Inými slovami, oddelenie Energie Krista od Temnoty spôsobí, že sa Myseľ Temnoty rozloží.

 

Mnoho teológov a filozofov zápasilo s otázkami ako Prvotný Hriech a Problém Zla. Prvotný Hriech poskytuje vhľad do Božieho temperamentu a Problém Zla sa týka povahy Boha. Niektorí namietajú, že keď je Boh všemohúci, prečo potom existuje zlo. Tvrdia, že ak je Boh všemohúci, prečo dopustí vo svete zlo. Prvotný Hriech predstavuje omnoho väčšie znepokojenie ohľadom toho, ako by láskyplný boh mohol byť tak pomstychtivý, že zatratil celé ľudstvo.

 

Hlavolam predstavovaný otázkami Prvotného Hriechu a Problému Zla bol vytvorený zámerne, pretože Temnota ovplyvnila Svojich agentov, aby beznádejne zmiatli otázky ohľadom povahy Boha a existencie Zla.

 

Ľudia premýšľali, či Boh spôsobil počas druhej svetovej vojny holokaust. Dilemou je, prečo všemohúci, milujúci Boh dopustil takú mizériu. A ak Boh to utrpenie nedovolil a nemohol to zastaviť, nemôže byť všemohúci. Problému Zla je možné lepšie porozumieť akonáhle je pochopený koncept duality.

 

Čo sa týka utrpenia plynúceho z vojny, áno, bolo spôsobené Bohom, ale nie bohom Pravdy-Svetla. Vo Virtuálnej Realite, ktorá je navrstvenou tvorbou na Pravdivom Stvorení, existujú dve odlišné sily. Navrstvená tvorba je Virtuálna Realita, ktorá je kontrolovaná Temnotou. Temnota je Bohom, ktorý spôsobil holokaust, i keď sa Temnota maskuje ako Boh Pravdy-Svetla. Boh Pravdy-Svetla nechce mať s Temnotou nič spoločné. Chce len získať späť Svoje vlastné bytosti Pravdy-Svetla, ktoré boli uväznené vo Virtuálnej Realite a držané Temnotou ako rukojemníci.

 

Záchranná Misia zo strany Boha Pravdy-Svetla sa blíži k splneniu. Čiastočky Pravdy-Svetla, bez ohľadu na to, či sú v hebrejskej, arabskej, ázijskej, stredomorskej, africkej, aborigenskej, európskej alebo v akejkoľvek inej rase, bez ohľadu na kultúru, vieru alebo vyznanie, budú čoskoro z Temnoty zachránené. Keď budú z Virtuálnej Reality odstránené všetky čiastočky Pravdy-Svetla, zostane len Temnota, ktorá napokon zničí samú seba.

 

Zvuk je základom, ktorý podporuje Virtuálnu Realitu. Zvuky, ktoré držia Virtuálnu Realitu pokope, budú odpojené, a okovy držiace väzňov Temnoty budú zlomené. Potom nastane Ticho. Keď bude Ticho, ľudia budú konečne schopní znova naozaj počuť.

 

Mimozemské vojny sa prejavia mnohými spôsobmi. Niektoré prírodne sa javiace katastrofy nebudú vôbec prírodné. Búrky, záplavy, prílivové vlny, zemetrasenia, vulkanické erupcie, požiare, extrémne počasie, hladomory, suchá a ďalšie typy katastrôf vzrastú na intenzite, početnosti a veľkosti. Mnoho z týchto katastrôf udrie nepredvídane a budú sa vymykať fyzickým vysvetleniam a očakávaniam.

 

Nedávne udalosti na pevnine ohľadom počasia v Barme a Číne sú predzvesťou väčších nešťastí, ktoré Zem čakajú. Tieto udalosti nie sú výsledkom oddeľovania Dobra od Zla; sú vyjadrením Temnoty, ako sa pokúša úplne reštartovať čas. Hlavní fyzickí agenti Temnoty – Annunaki – nie sú v dôsledku intervencie svetla schopní čas reštartovať, čím okrem ďalších vecí, bol rozpustený Atu-waa („nástroj“, ktorý používajú Annunaki na reštartovanie času, pozn. Y.) a Pravda-Svetlo, ktoré tam bolo držané v zajatí, bolo uvoľnené.

 

Ako bude veľkosť a početnosť prírodne sa javiacich katastrôf rásť na celom svete, mnohé z týchto udalostí nebudú oznámené alebo budú médiami bagatelizované. Nakoniec bude devastácia tak široká a zúfalá, že sa väčšina krajín nepokúsi o znovu vybudovanie. Potom bude existovať len málo medzinárodnej pomoci, alebo vôbec žiadna. Každý sa bude musieť starať o svoje vlastné záujmy.

 

Ako sa mimozemské vojny začnú prejavovať, aliancie štátov sa stanú otvorenejšími a všeobecne známymi. Rasové napätie zosilnie na úroveň dosiaľ nikdy nevídanú. Sociálne rebélie a prevraty destabilizujú sieť spoločnosti. Budú ochromené celé civilizácie.

 

4

Katolícka cirkev je pozemským strážcom Biblie ako ju poznáme. Existujúca biblia je zodpovedná za mylné predstavy ohľadom Armageddonu. Tieto mylné predstavy spôsobili mnoho vojen, ktoré boli vedené v mene Krista. V skutočnosti je konečná bitka medzi Energiami Krista a Antikrista oddelením Energie Krista od Energie Antikrista, v ktorom Temnota zápasí, aby zostala paraziticky napojená na Svetlo. To znamená, že sa Temnota drží celou svojou silou a bojuje za pokračovanie svojej existencie, zatiaľ čo celú dobu ničí častice Pravdy-Svetla pri ich prebúdzaní. Avšak teraz, keď proces oddelenia začal a častice Pravdy-Svetla boli dostatočne ochránené, nemôže už Temnota naďalej Pravdu-Svetlo vydierať.

 

Oficiálne vatikánske noviny oznámili, že mimozemšťania v kozmickom priestore môžu úplne kľudne existovať, a že niektorí by dokonca mohli byť oslobodení od Prvotného Hriechu. Koncept Prvotného hriechu má svoje korene v Genezis Biblie ako ju poznáme. Tento koncept začiernil ľudskú históriu nevýslovnou bolesťou, utrpením, strachom, vinou, zúfalstvom vojnami a všetkými formami zla. Tento koncept bol zosnovaný a udržovaný agentmi Temnoty, aby chytil do pasce, zmiatol, dozeral, trestal a ťažil emocionálnu energiu z bytostí Pravdy-Svetla. Napokon, koncept Prvotného Hriechu je Diablovým nástrojom. Je smutné, že mnoho ozajstných ľudí bolo ohlúpnutých skazenou vierou, že milujúci Boh by skúšal a trestal svoje deti.

 

Koncept hriechu a predstava o bytiu vrodenom metafyzickom zle, zabalená do konceptu Prvotného Hriechu, pochádza z Mezopotámie. Takáto vynaliezavosť slúžila na poníženie jedinca, aby si takto mohol ospravedlniť svoje vlastné poníženie. Tento nápad bol neskôr prevzatý Kresťanmi.

 

Ale koncept Prvotného Hriechu je absurdný, pretože priraďuje Prvotný Hriech každému vedomiu skôr, než toto vedomie vôbec mohlo urobiť čokoľvek, aby si také zhanobenie zaslúžilo, čo bolo zahrané do autu, že ide o kolektívny dedičný hriech rovnako ako neskôr cirkev chybne argumentovala, že princíp kolektívneho dedičného hriechu je satisfakciou utrpenia prameniaceho zo zavraždenia Ježiša. Prečo by Boh poškvrnil Svoje perfektné stvorenie len pre jednu chybu údajne spáchanú Adamom? Je nanajvýš nespravodlivé viniť z chyby Adama každého.

 

Koncept Prvotného Hriechu tiež naznačuje, že Boh stvoril každú novú bytosť perfektnou a potom každú túto bytosť poškvrnil zlom kvôli chybe Adama. Taký koncept popiera podstatu zla mimo človeka. Tiež to implikuje, že všetci ľudia sa rodia s hriechom a všetci ľudia sa rodia s Prvotným Hriechom. Taký koncept ľuďom upiera dokonalosť, pretože nemôžu nikdy vykoreniť svoju vrodenú chybu. Tiež to implikuje, že nekresťania sú odsúdení skončiť v pekle, pretože spásu, podľa cirkvi, je možné dosiahnuť iba prostredníctvom Ježiša Krista vykupiteľa.

 

Niekto by mohol namietať, že nekoherentnosť spočíva len v skombinovaní idei hriechu ako oddelenosti od Boha s myšlienkou hriechu ako zlého činu. Ale určite Prvotný Hriech nie je našim zlým činom. Okrem toho, prečo by sa ktokoľvek zaoberal nedokonalosťou, keď nám Boh dáva to, čo sami nemôžeme dosiahnuť?

 

Uplatňujúc existenciu Prvotného Hriechu obviňujeme Adama alebo Satana ako stvoriteľa všetkých ľudí, ktorí sa narodili? Popretím, že všetky hriechy sú v krste odpustené znamená, že v pokrstených rodičoch zostáva zlo, na ktorého základe sa rodia ich deti s Prvotným Hriechom. To nielenže naznačuje, že Boh je nedokonalý, ale tiež to predpokladá, že Boh tvorením ľudských bytostí ustavične vytvára nedokonalosť ako cenu za Adamov hriech. V tomto svetle je obrana Prvotného Hriechu neoprávnená a vratká.

 

Vskutku Vatikán proklamuje, že niektorí mimozemšťania môžu byť bez Prvotného Hriechu. Je to preto, že Vatikán bol zapletený do aktivít mimozemšťanov a bol nimi naprogramovaný, aby tejto absurdite uveril, a navyše aby šíril nebezpečné informácie medzi svetovou katolíckou populáciou, a koniec koncov v celom svete. Zámerom v pozadí je zviesť ľudí, aby ohľadom zlých mimozemšťanov bdelosť ich stráže opadla.

 

Súčasný návrh cirkvi ohľadom štatútu niektorých mimozemšťanov naznačuje, že by mohli byť perfektnými bytosťami, nepoškvrnenými Prvotným Hriechom. Inými slovami, mali by byť otvorene vítaní a malo by sa im plne dôverovať. Ale Prvotný Hriech je dielom Diabla. Či už je Vatikán úprimný alebo nie, zvádza všetkých kresťanov tým, že ich drží vo väzení zhubného konceptu Prvotného Hriechu. Najláskavejšou interpretáciou toho všetkého je, že cirkev ignorantsky vykonáva Diablovo dielo. Avšak pravdou je, že Prvotný Hriech bol zámerne vynájdený Temnotou kvôli zotročovaniu ľudstva bez konca. Koncept Prvotného Hriechu bol agentmi Temnoty používaný ako bič na vykorisťovanie a zotročenie ľudskej rasy.

 

5

Bez ohľadu na náboženské aktivity, svet sa teraz dostáva do veľmi prekérnej situácie. Rusko znovu zopakovalo, že si vyhradzuje právo na preventívny jadrový úder. Amerika si toto právo vyhradzuje už dávno. Michail Gorbačov sa nedávno vyjadril, že všetci americkí prezidenti vstúpili do vojny. Povedal, že USA nemožno dôverovať a porušili svoj sľub nerozširovať NATO do krajín sovietskeho bloku. NATO (Veľký Jastrab) má v tomto čase chúťky dokonca i na Gruzínsko a Ukrajinu. Až dosiaľ sa Rusko z rôznych dôvodov držalo späť, ale Rusi čoskoro vypochodujú na západ, čím viac bude bývalé ZSSR mimo túto skutočnosť.

 

Bývalé ZSSR sa preorientúva na novú fúziu krajín, ktoré sa stanú superveľmocou. Veľký Jastrab (NATO) bude ďalej tlačený agresívnym Orlom, dokiaľ nedosiahne bodu, odkiaľ nie je návratu. Ural je príliš ambicióznym cieľom a Kremeľ bude onedlho mariť plány, ktoré má Orol pre Veľkého Jastraba.

 

George Bush sa stal pre mnohých terčom posmechu. Čo ľudia nechápu je to, že v tejto vážnej fáze mimozemských vojen je mnoho vodcov, tak ako on, niečím omnoho viac, než sa zdá, i keď niekedy nosia dokonca masku klauna. Keď Reptiliáni presunuli základňu svojej moci do Číny, Supovití sa poponáhľali konať. Napriek všetkým dezinformáciám, ktorými bol Bush kŕmený infiltrátormi, stále bol schopný presadzovať a plniť mnoho strategických a taktických manévrov. Napríklad pod vlajkou boja proti terorizmu hromadil mocnú vojenskú silu na strednom Východe, ktorá sa z prevažnej časti skladá zo síl NATO a USA. Tieto sily sú zmobilizovanou hrozbou blízko Ruska, Iránu a dokonca Číny.

 

NATO pokračuje vo svojom ťažení Európou a pochodujú kdekoľvek tak isto ako Adolf Hitler v druhej svetovej vojne. Dobývanie a túžby sú podobné; stratégia sa nezmenila. Supovití chcú kontrolovať svet. Avšak víťazstvá NATO ľudí uspávajú. Naostatok sú obeťami vlastnej hrabivosti a podľahli úplatkárstvu, prázdnym sľubom, vydieraniu a násilníctvu západu. Niektoré z „dobytých“ krajín agresiu Veľkého Jastraba dokonca vítajú a vidia ju ako oslobodenie a ochranu. Ďalší otvorene pomáhajú NATO k ďalším víťazstvám. Obete pochodu NATO si neuvedomujú, že nebude existovať žiadna efektívna koalícia krajín, pokiaľ uspejú plány Supovitých na Jedinú Svetovú Vládu. Všetky krajiny budú zlúčené do jedinej základne moci. Nastane Nový Svetový Poriadok (NWO) a ten je v bode, odkiaľ niet návratu. Otázne je, či budú dominovať Reptiliáni alebo Supovití.

 

Mnohí špekulujú, či ďalší americký prezident bude rovnako zaneprázdnený, ako Bush. V októbri 2007 som napísal, že boj demokratickej strany o nomináciu svojho prezidentského kandidáta bude tvrdá, v dôsledku protikladných mimozemských vplyvov v strane samotnej. Boj prebiehal s horkosťou, ktorá je neinformovaným takmer nevysvetliteľná, ale je jasná tým, ktorí chápu povahu mimozemských vojen na planéte. Nezáleží na tom, kto vyhrá vo voľbách, pretože vplyv Supovitých bude v americkej politike pokračovať vo svojej dominancii.

 

V súčasnosti je svetová populácia presmerovávaná uveriť, že cena benzínu, nafty a biopalív je najdôležitejšou otázkou, ovplyvňujúcou životy všetkých. Celá tá ilúzia je prezentovaná médiami vládnucej elity, ktoré bombardujú populáciu skoro denne historkami o cene benzínu, ktoré nestoja za zmienku. Ľudia sú stále popudzovaní, bez toho aby naozaj chápali stratégiu stojacu za ropnými „vojnami“. Protesty proti cenám benzínu sú príkladom masového programovania ľudí a do „nájomného davu“.

 

Ropné „vojny“ sú podnecované a udržiavané vládnúcou elitou jednak Supovitých, ale aj Reptiliánov pre ich vlastné účely. Ohľadom tejto problematiky sa obidve skupiny vzájomne tolerujú v prospech mimozemšťanov a na úkor ľudí. Existujú ešte ďalšie záležitosti, v ktorých sa tieto dve skupiny spoločne tolerujú, a to náboženstvo, národné štáty, koalície, korporácie a vlády, zatiaľ čo spoločne útočia na akékoľvek skupiny, ktoré ohrozujú plány mimozemšťanov na Jedinú Svetovú Vládu. To znamená, že čokoľvek ide proti plánom NWO, je spoločne napadnuté.

 

Svetové dodávky potravín sú údajne ohrozované biopalivami. Vďaka rastúcej cene benzínu je predpovedaná masívna inflácia. Ekonomický pokles je v dôsledku toho tiež predpovedaný. Cestovanie, obzvlášť letecké, je obmedzované. Turistika upadne a všetok biznis spojený s pohostinstvom a turistikou bude ubúdať. Vo svetovej ekonomike existuje dominový efekt.

 

Zatiaľ čo ľudia sú zaneprázdnení iluzórnou vojnou o cenu benzínu, plán vládnúcich elít na ovládnutie sveta pokračuje. Média hrajú v rozdúchavaní a šírení ropnej zúrivosti dôležitú úlohu. To nie je vôbec prehnané tvrdenie!

 

Vládnúca elita manipuluje cenou ropy, potom nechá svoje médiá zaplaviť správy historkami o cene benzínu, v snahe vyvolať u populácie sveta paniku a zúrivosť. Ceny benzínu rastú, takže vládnúca elita môže kompenzovať časť svojich doterajších strát zo špekulácií na trhoch. To vyhovuje zámerom vládnucej elity, ktorá chce, aby neinformovaní ventilovali svoju zlosť na ropu produkujúcich krajinách, obzvlášť na moslimských.

 

Reptiliáni majú plány na uchvátenie sveta „cestou vyčerpania“. Naplánovali a podporovali obidve strany konfliktov v prvej a druhej svetovej vojne, v Kórei, Vietname a v prvej invázii do Iraku zo strany západu. Akonáhle Reptiliáni presunuli svoju základňu z USA do Číny, Supovití sa chopili príležitosti a agresívne využili svoju prechodnú vojenskú výhodu vedením USA. Reptiliáni dúfali, že Supovití sa v Iraku, Afganistane a ďalších miestach sami „vyautujú“.

 

Keď bol plán Reptiliánov na Jedinú Svetovú Vládu zmarený v dôsledku intervencie Pravdy-Svetla v americkej revolučnej vojne, Reptiliáni prijali svoj Jednotný Mimozemský Plán na dobytie sveta. Avšak Supovití čiastočne reptiliánsky plán prekukli. Takže sa zmobilizovali a priamo odmietli svojich domnelých spojencov, Reptiliánov, ktorí rýchlo pohlcovali krajiny úplatkami, podvodmi, nátlakom a silou. Teraz sú veci veľmi odlišné, pretože Reptiliáni už v mnohých prípadoch nekontrolujú obe strany konfliktov, a Supovití sú krajne oportunistickí. Takže akákoľvek z vyvolaných vojen vo svete je schopná sa zvrtnúť do skutočných bitiek medzi dvoma mimozemskými silami. Teraz, keď sú Supovití na prahu Reptiliánov, ktokoľvek urobí najrozhodnejší krok, získa veľkú výhodu.

 

Ako som už skôr spomínal, pôvod katastrôf v Barmě a Číně nie je tak úplne prirodzený. Pretože sa zemský dvadsaťsten poškodzuje a Temnota pokračuje v pokuse reštartovať čas. Bude dochádzať k viacerím prírodným katastrofám a podivným udalostiam. Búrky v Barme a zemetrasenia v Číne boli spôsobené márnym pokusom Temnoty reštartovať čas poškodeným dvadsaťstenom, ale Supovití pri tej príležitosti spôsobili prírodne sa javiace ďalšie udalosti, ako záplavy a vracajúce sa následné otrasy.

 

Ani Barma, ani Čína nie je z medzinárodnej pomoci nadšená, pretože západu nedôveruje. Videli, ako NATO, OSN a ďalší vstúpili do oblastí, aby tam „pomohli“, no vyzerá to, že nikdy neodídu. Barma a Čína sa obávajú, že pomoc prichádza s príliš mnoho príveskami a s postrannými motívmi. Nie je vôbec zhodou okolností, že tieto nárazníkové zóny sú v mimozemských vojnách tak tvrdo zasiahnuté.

 

Aby sme lepšie pochopili zdráhanie a odpor k prijatiu zahraničnej pomoci zo strany týchto krajín, môže nám pomôcť dostať sa do obrazu. Len si predstavte strašný scenár, v ktorom je veľké mesto, ako Los Angeles, zasiahnuté pustošivou prírodnou pohromou, ako napríklad obrovským zemetrasením. Predstavte si tiež, že jediná dostupná pomoc pre tých, čo ostali na žive, je možná len od ruských námorných síl, ktoré by museli zriadiť relatívne permanentnú námornú základňu kvôli udržaniu pomoci. Umožnila by Bushova vláda zriadenie ruskej námornej základne v Kalifornii? A čo keby sa Rusi spoliehali na iránsku ropu, aby mohol bežať záchranný projekt, a ukázalo by sa, že ide o dlhodobú a pretrvávajúcu situáciu?

 

Ako som už predtým písal, Queensland bol vybraný reptiliánskou vládnúcou elitou ako odpaľovacia rampa pre NWO už pred nejakou dobou. Ľudia boli stále viac upravovaní, aby prijali drakonickú vládu – nútené zlučovanie okresov, obmedzenia na vodu a povinná fluoridácia vody – to je len niekoľko príkladov vládnych nariadení, ktoré idú proti obrovskej väčšine voličov. Cesty sú vyhradené tak, aby mohli byť ľahko uzatvorené všetky hlavné diaľnice, a obzvlášť v Brisbane. Vládne platy sú niekedy v porovnaní s tým, čo ľudia zarobia na porovnateľných pozíciách v susednom Novom Južnom Walese a zvyšku Austrálie iba polovičné.

6

Teraz keď sa energia Krista stále viac oddeľuje od energie Antikrista, a keďže mimozemské konflikty narastajú, nastanú mnohé ďalšie zmeny. Čas bude mať poruchy a bude sa chovať takmer nezmyselne. Dôjde k viacerým pozorovaným časovým posunom, kedy ľudia zažijú spontánne individuálne alebo kolektívne udalosti, a niektorí ľudia takmer cez noc zostarnú. Individuálne udalosti sa môžu prihodiť v okamihu, náhle a neočakávane. Môžu byť pociťované ako hmlisté udalosti bez pocitu, že sa všetko stemňuje. Osoba môže cítiť, že je v jednom okamihu v jednej lokalite, v ďalšom momente niekde inde, a v ďalšom späť na pôvodnom mieste. Niektoré časové posuny budú zložitejšie a budú trvať dlhšie.

 

Mnoho abnormalít, ako udalosti s počasím, je snaha uspokojivo vysvetliť fyzickými príčinami. Oranžové oblohy sú zvaľované na lom svetla dažďovými kvapkami, ale prečo k tomu začalo dochádzať až teraz, sa nehovorí. Suchá a záplavy sa snažia zvaliť na El Nińo a La Nińa zároveň. Niekedy môže byť videní úškrn redaktorov, keď podávajú nezmyselné vysvetlenia pre rôzne udalosti počasia. Symbolické uvolnenie Štyroch Elementov zmenilo isté „zákony“ tak, že už nie sú konštantné, ale obsahujú poruchy a zmeny.

 

Niekedy je televízne vysielanie prerušené, pretože videozáznam sa zastavuje a opäť spúšťa, alebo sa rozloží na veľké množstvo štvorčekov, ktoré nakoniec zmenia obraz. Tieto krátke obrazové rušivé impulzy pozorované vo vysielaní sú v skutočnosti podobné časovým posunom, ku ktorým teraz dochádza.

 

Tu je príklad dlhého časového posunu, ktorý sa týkal iba piatich ľudí, ktorí boli v preplnenej reštaurácii. Pred niekoľkými týždňami sa k nám pripojili dvaja zámorskí hostia na večeru v preplnenej reštaurácii. Dostali sme stôl najbližšie obslužnému pultu bufetu asi o 6:35 večer a okolo nášho stolu bolo mnoho spolu sediacich. Rozprávali sme sa pri stole asi 10 minút, dokiaľ neprestal byť pri bufete rad, takže potom sme si šli pre jedlo.

 

Zatiaľ čo sme vyberali jedlo z bufetu, priblížil sa k nám nezvaný „hosť“. Neprišiel do reštaurácie na večeru. Videli sme ho mnohokrát behom niekoľkých minulých týždňov, ako nás sleduje. Keď videl naše auto zaparkované pred reštauráciou, zhodnotil, že nás má v pozícii, kedy s ním budeme musieť hovoriť.

 

„Hosť“ sa pokúšal so mnou hovoriť, no ja som zostával ticho. Odišli sme od pultu a vrátili sa k stolu, a „hosť“ nás nasledoval k stolu a celý ten čas hovoril. Ukázal som „hosťovi“ našu digitálnu kameru a začal som to nahrávať. Pokračoval v hovorení a trval na tom, že by sme sa mali zísť a stať sa priateľmi.

 

Zatiaľ čo sa toto všetko odohrávalo, ľudia v reštaurácii si scénu odohrávajúcu sa priamo pred nimi vôbec nevšimli. Nakoniec som prelomil svoje mlčanie a „hosťovi“ povedal: „Myslím, že by ste mali odísť!“ Vzal toto vyjadrenie ako pozitívne znamenie, že mám záujem s ním komunikovať, a poďakoval mi za to, že som mu dal nádej, že s ním prehovorím v budúcnosti. Nakoniec z reštaurácie odišiel. Keď odchádzal, zamerali sme na neho videokameru.

 

Všetci sme boli touto vtieravosťou rozrušení, a zatiaľ čo sme o tom diskutovali, spýtal som sa, koľko je hodín. Mobil ukazoval, že je 6:41 večer. Neveril som tomu, pretože behom tých niekoľkých ubehnutých minút sa odohralo tak veľa. Prešli sme k pultu, vzali si jedlo a vrátili sa k stolu.

 

Na naše prekvapenie boli náš príbor, poháre na vodu a servítky zo stolu odstránené! Na stole nezostalo vôbec nič. Šiel som za čašníčkou a požiadal ju o servítky. Bola prekvapená, že sme ešte stále v reštaurácii. Povedala, že si myslela, že sme všetci z reštaurácie odišli.

 

Keď som sa vrátil k nášmu stolu, všimol som si, že predtým plná reštaurácia bola takmer prázdna. Prešla nás chuť do jedla, takže sme z reštaurácie odišli len čo sme jedlo ochutnali. Keď sme odišli z reštaurácie, bolo podľa hodín v našom aute 7:45 večer. Prišli sme domov pred 8:00 večer. Keď sme vstúpili do domu, počuli sme zvoniť telefón, ale preverili sme volajúceho v dôsledku incidentu v reštaurácii. Hovor bol od nechceného „hosťa“, ktorý žobral, aby sme sa s ním zišli. O minútu neskôr zazvonil telefón znovu a opäť sme to preverili. Bol to ten istý „hosť“ a opäť žiadal o stretnutie.

 

Keď sme si správy prehrali, boli sme prekvapení, keď sme zistili, že prvá telefonická správa, ktorú sme počuli „naživo“, bola podľa našich hodín v telefóne prijatá o 7:10 večer, a druhá správa, ktorá dorazila o minútu neskôr, bola zaznamenaná o 7:58 večer! Skontrolovali sme to na inom telefóne a potvrdilo sa, že medzi hovormi bolo skutočne 45 minút, a aj tak sme ich počuli doraziť „naživo“ počas jednej minúty! Inými slovami, prvý hovor o 7:10 večer mal byť urobený zatiaľ čo sme boli ešte v reštaurácii podľa posunutého času, ale prebehol „naživo“, keď sme ho počúvali doma o 7:57 večer obnoveného normálneho času.

 

Prehrali sme si video z našej kamery a neobjavil sa tam ani jeden obrázok nechceného „hosťa“. Neboli tam dokonca ani dvere reštaurácie, keď odchádzal.

 

Tieto zdanlivo nevysvetliteľné udalosti je možné vysvetliť pochopením, že došlo k časovému posunu, zahrňujúci štyroch z nás asi na 45 minút. Votrelec vstúpil do časti tohoto posunu v čase a potom ho opustil. Okrem iných udalostí sme cítili, že sme v reštaurácii iba chvíľku, zatiaľ čo hodiny udávali, že to bolo niečo vyše hodiny. Servírka si myslela, že sme odišli, a nával behom tohto očividne krátkeho časového úseku ustal.

 

Boli sme zachytení do „miestneho“ času medzi kontrolovaním prvého a druhého hovoru od „hosťa“. V tejto jedinej minúte sme sa uchytili v normálnom, „miestnom“ čase. Inými slovami, tých 45 minút sa primiešalo do nášho času.

 

Fungovanie času a karmy sa rýchlo mení. Existujú takí, ktorí trvajú na tom, že za svetovými problémy stojí kolektívna karma a že by nikto nemal zasahovať do jej fungovania tým, že by pomáhal chudobným krajinám, alebo narúšal ich vojny. Títo ľudia hovoria ostatným, aby nezasahovali do záležitostí ostatných, pretože by to narušilo ich odčinenie karmy. To je ďalekosiahly, chybný a nezodpovedný predpoklad.

 

Aby bolo jasné, karma je zlý systém, ktorý bol naprojektovaný Temnotou. Nikdy nebol určený na to, aby bol férový a spravodlivý, ale bol uložený na bytosti Virtuálnej Reality, aby slúžil pre účely Temnoty. Páni karmy nečestne a neprávom uvrhli túto strašnú zbraň na každého a na všetko. Avšak páni karmy boli rozložení a veci sa majú inak. Karma teraz pôsobí roboticky. Tí, ktorí sa pokúšajú karmu používať, obzvlášť používaním termínov ako „zlá karma“, na obvinenie ďalšieho nešťastia, budú musieť byť ohľadom svojich zámerov opatrní, lebo by mohli pocítiť spätný náraz. Nie je to karma, je to skôr „porucha“, zostatok systému karmy, ktorý bol opustený, a ktorý bude pokračovať, dokiaľ sa celý systém nerozpadne.

 

Oddeľovanie Pravdy-Svetla od Temnoty začalo. Zlo sa teraz bude prejavovať, ako oddeľovanie pokračuje, stále viac a viac.

 

Tikot hodín znie ako kvapkanie vody, ale tak ako čas, i čistá voda sa míňa.

 

Záchrancovia Pravdy-Svetla čoskoro dokončia svoju záchrannú misiu a všetky bytosti Pravdy-Svetla budú oslobodené.

 

 

Amitakh Stanford

Zdroj: Xeeatwelve.com

Preklad: Yezid

 

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz