Hvězdná brána a transformace

Hvězdná brána a transformace

Hvězdná brána a transformace

Velký Přechod má 3 fáze

(podle Kryona)

Velký Přechod má 3 fáze:

1.fáze

 

1987 – 1999 – Začalo Galaktické vyrovnání. Probíhá právě teď. Nestane se v 2012 !!!!

Lidským vědomím byla zrušena všechna proroctví /Nostradamus/, Bůh neví, co se stane, neexistuje člověk, který by věděl, co se stane, ti, co prorokují zkázu a šíří strach jsou stále ve Staré energii /nevšimli si ještě, že se změnil svět, že jsme již v nové energii/.

– v 1989 přišel Kryon /začal ho chanelovat Lee Carroll/ aby posunul ENERGETICKOU  MŘÍŽKU. To se stalo 1989-2002. Je to dokonané a vědecky dokázané!

Vědci vědí, že došlo k posunu magnetismu o 3 procenta!!!

Důvod?: 1.vytvořit matrix pro změnu naší DNA /stalo se/, 2.zrušit energii předpovězeného Armagedonu /stalo se, žádná zkáza nepřišla, ale rozpadl se Sovětský Svaz, něco, co nebylo v Nostradamově předpovědi, posunuli jsme planetu do jiné energie, změnili jsme budoucnost, došlo ke změně energetické mřížky Země v reálném čase

KARMA – stále funguje /věří v ni budhisti, hinduisti…/ VY  JI  NEPOTŘEBUJETE , MUŽETE JI CELOU  ZRUŠIT !!! Slyšíte mě ?

Neexistuje plán, že byste měli přijít na Zemi a strádat. Přišli jste, abyste šířili světlo a to jste udělali a děláte!!! Neexistuje nějáký předepsaný úkol, že byste měli udělat to nebo ono.

Astrologie – je nejstarší věda na planetě, která pozoruje posun planet kolem slunce, což souvisí s magnetismem a gravitací. Když změníte jeden z těchto atributů, změní se i astrologicke výpočty. Když jste posunuli magnetickou mřížku, posunula se i astrologie, došlo k redistribuci o 3 procenta v astrologických grafech. Změnily se domy!….

Další změny jako důsledek posunu magnetismu: změny v počasí

změny ve vodním cyklu Země

a spirituálním důsledkem toho je zrychlení vibrací VÍCE, než to předpověděli Mayové, zrychlil se čas zemské geologie, vnitřní hodiny Země se zrychlily, pro nás je čas relativní, stejný…

2.fáze

 

2000 – 2012 – jste v ní! Co děláte?

Když lidské vědomí něco očekává přes 1000 let, ta energie, která se tím vytváří a shromažďuje ovlivňuje též Gaiu. V 1987 jste očekávali Armagedon v r. 2000 předpovězený Nostradamem. Ale nestal se. Energie tohoto očekávání byla zrušena. Jak?

 

1. – koncentrované světlo vytvořené malou skupinou lidí /Lemuřané, pracovníci světla/ ho odvrátilo a odvrátí jeho potenciál.

2. – přepisujete to, čemu říkáte a myslíte si, že je kontrakt/smlouva. Máte nějakou pro tento život? Už ne! Pouze na 1 den. Každý den přepisujete svůj tzv. kontrakt/smlouvu. Končí každou noc. Změníte ho, pokud chcete, každé ráno. Kromě jedné věci: jste tady, abyste existovali na této planetě v Lásce Boží.

 

Největší dar v této fázi je možnost „dolovat“ ze své Akaše. Všechno, co jste se naučili ve svých tzv. minulých životech můžete znovu mít a stát se tím. Ciťte své životy. Pokud to co jste nashromáždili ve svých min. životech je ukládáno do kontejnerů v „nebi“, pak každý z vás tam má stovky kontejnerů. V 3D jim říkáte minulé životy a minulost je pro vás pryč. V quantovém světě /za závojem/ všechno existuje stále a teď. Jedním příkladem využití a změny vašeho vlastního naprogramování a otevření se všem quantovým atributům vaší DNA je uzdravení: mluvte se svým Vyšším Já. Pamatuje si všechny vaše minulé životy. Bylo tam s vámi. Pamatuje si ten, kdy jste byli zdraví. V meditaci mluvte se svými quantovými vrstvami vaší DNA. Postupně se spojte s minulými životy, ve kterých jste byli zdraví…

3. závěrečná fáze

 

2013 – 2025 – je tak velkolepá, že tomu nebutede chtít věřit. Zde jsou potenciály. „Ale Kryone, jsou to jen potenciály, ty se nemusí stát.“ My víme, že se stanou, stejně jako potenciály, které jsme vám předpověděli před 20 lety:

 

  1. – změní se způsob, jakým přemýšlí společnost, změní se energie toho, jak pracujete. Už se to děje. Čistíte finanční instituce. Jakým způsobem? Vaše kolektivní lidské vědomí, vyšší lidské vibrace vytváří nové paradigma uspořádání finančního světa.
  2. – očekávejte změny ve vládách, očekávejte vůdce, kterým záleží na vás, lidech. Změní se politika a stane se to před 2013! Staré energie vedení se neudrží. Vůdci tu budou pro vás. Začnou fungovat nové energie, kterým záleží na veřejnosti, na lidu. Očekávejte to. Stane se to na počátku této poslední fáze.
  3. – Bude uzdraven celý kontinent. Dojde k velkým změnám v Africe, která se stane významným partnerem ve finančním světě.
  4. – Dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA. Za 15 let v ní bude objeven Lemurský kód. To je důvod, proč směřujete k pokoji.
  5. Nebojte se, nemějte strach z těch, kdo šíří a předpovídají drama. Jste tady, abyste měnili ENERGII  ZEMĚ.

Kryon

Přeložila http://kryon.com/k_channel09_Madrid1.html a obr. Satu

www.cestydusi.cz/galerie.php

Satu

Osobní volby

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon, Mistr Magnetické služby.

Řekl jsem tato slova mnohokrát, něktěří věří (že jsem skutečný), jiní nevěří, ale znám každého z vás, do jednoho. Pravda je, že jsem sestra, bratr, kousek Boha. Nejsem někdo, koho byste měli oslavovat víc než svoji sestru nebo bratra na Zemi. Jsem rodina a jediný důvod pro tyto rozhovory a jediný důvod, proč jsem vůbec tady je, abych vám umýval nohy (jako to v Bibli dělali Kristovi, zvyk v jeho době) a abych vás informoval, čeho jste dosáhli.

Ještě nikdy nebyla situace mezi námi jiná. Vždy přicházím v lásce a připravený, abych vám předal odpovídající informace. Oh, byli mnozí, kteří z toho hodně nadělali říkajíce, jestli je to možné nebo není, aby něco takového (Kryon chanelovaný Lee Carrollem) bylo možné. Někteří říkají, že tento večer je jen akt člověka, který předstírá (že channeluje Kryona). Mohli byste říct, že je to podvod, podfuk. Ale já vám říkám, bude těžké přesvědčit někoho, kdo dnes odejde uzdravený, že to není pravda, protože jeho uzdravení bude skutečné. A barvy, které mnozí vidí (v auře Lee Carrolla, když chaneluje Kryona) jsou též skutečné.

Ještě nikdy nebyla tak úžasná doba! Jako by to bylo včera, když jsem začal komunikovat (s Lee Carrollem). Ani on nemůže uvěřit kolik času uplynulo /20let/. Dnešní poselství není moc rozdílné než v průběhu těch let, kromě toho, že nyní sedíte v NOVĚJŠÍ energii. Je to energie, kterou jste vytvořili nedávno, drazí lidé, a začínáte dávat tu skládačku dohromady.

Samozřejmě, jsou zde stále ti, kteří říkají: „To mluví jen člověk, nic víc.“ Opravdu? Je to člověk, který vytváří energii v tomto prostoru? Jak by to bylo možné? Někteří z vás ji začínají cítit. Nemohlo by to být tak, že skrze tohoto člověka mluví Bůh? Jaká je definice Boha? Je to slovo „made by“ člověk, vytvořené člověkem, to přece víte? Bůh je podstata Vesmíru zabudovaná do člověka – to je Bůh. Neboť sedím před entitami (Carroll sedí při chanelingu na podiu před posluchači), které mají biologický zdroj a vesmírný původ, které jsou věčné. Lidé, vždy jste byli a vždybudete. Stále jsou zde tací, kteří nevěří, že je to skutečné (probíhající channeling), že se to může dít. Kteří říkají, že Bůh takto k lidem nemluví. Ale my vám říkáme, že takto Duch vždy mluvil k lidem. Vždycky.

Představte si muže ve vězení. Je to přibližně 30 až 35 let po smrti jeho mistra a jeho jméno je Saul. Ve skutečnosti není Saul, protože se přejmenoval na Pavla. Neboť zjevení, které měl, když uviděl Boha přes svého mistra změnilo jeho duchovní podstatu. Pochopil Liské možnosti a napsal o tom z vězení svým přátelům do Efezu a Korintu. Napsal a sdělil jim jak to bylo úžasné, neboť informace, které dostal od svého mistra, se kterým se vůbec osobně nesetkal, byly významné. Tento člověk je apoštol Pavel a dopisy, které napsal, se staly biblickými epištolami v této kultuře, která jim říká Slovo Boží. Dovolte, abych se vás zeptal, kdo je Bůh, když čtete epištoly Korintským nebo do Efezu? Je to slovo Boha nebo slova Pavla, který je napsal svým přátelům? Odpověď – je to Apoštol Pavel pod vlivem energie lásky, které se nedá ubránit. To je způsob, jak to funguje a tomu procesu se říká chaneling. Tak to vždy bylo.

Takže opět jsme zde s těmi, kteří budou mít uši ke slyšení a s těmi, kteří „slyší“ očima /ti, kteří si tento text přečtou později – a právě čtou:-)/. To uvede ty, kteří poslouchají později /nahrávku/ plus ty, kteří čtou /tebe/ do kvantového stavu s těmi „teď“, kteří jsou zde přítomní. Takže my quantumujeme/dáváme do kvantového stavu všechny posluchače, do bez-časové skupiny, neboť toto poselství ovlivní životy mnohých, kteří dnes žijí.

Toto naše poselství je o volbě. Co děláte? Co chcete dělat? Kde jste? Co jste dokázali? Jsem Kryon, kousek Boha-vaší rodiny, což znamená, že nejsem jen na druhé straně závoje, nedosažitelný a nedotknutelný. Naopak, jsem s každým z vás denně, protože Duch je s vámi při každém kroku. Neuvědomujete si to dost často. Máte tendenci škatulkovat vaši duchovní zkušenost. Až zkončí tento večer a vy se vrátíte domů do svého občanského života, možná půjdete na večeři…to je všechno normální, ale chápejte, že až budete odsud odcházet my odcházíme s vámi, protože vás milujeme, protože jsme součástí procesu, kterým procházíte, a protože víme o všem, co se s vámi děje. Možná nám říkáte průvodci nebo andělé, můžete nám říkat třeba energie. Říkejte nám, jak chcete, ale pamatujte si, že nikdy nejste sami. To je slib! Poslouchejte: Ten z vás, který nevěří, že se toto děje má stejné množství andělů, kteří s ním odsud odejdou jako ty, který věříš! Věděli jste to? Co vám to tedy říká o Boží lásce?

 

 

 

VOLBA mít strach

 

 

Drazí, jaké máte teď možnosti? Neboť je na vás, abyste se rozhodovali. Máte možnost mít strach z toho, co je před námi, neboť je dost lidí, kteří vám řeknou, abyste měli strach z 2012. Všechno, co jsme dělali těch uplynulých 20 let bylo o tomto významném přechodu. Je o tom, co jste vy vytvořili, o potenciálech toho, co můžete udělat a o osvíceném stavu této planety, do kterého se může nyní posunout. Připravujete se na 2012 – ne k poslednímu soudu, o které mluví vaši šiřitelé strachu, ale na úžasnou pravdu, která vám byla předána dávnými lidmi, kteří ji dokonce vyryli do skály /Mayské rytiny/.

Galaktické vyrovnání se děje nyní, kdýž teď čtete tento článek. Není to něco, co se stane v Prosinci 2012, ale už se stal! Zkontrolujte si to se svými astronomy a zjistíte, že cyklus 26 000 let už dosáhl svého vrcholu. Proč se obávat něčeho v 2012, když ta „událost“ je už v průběhu? A navíc, tento přechod probíhá a vy jste to cítili od 1998! Jak můžete zapírat všechny věci, které se kolem vás dějí, neboť se pohybují a mění a ovlivňují vaše životy? Copak to není zřetelné, že UŽ jste ve vrcholovém bodě tohoto Galaktického vyrovnání? *

Neinformované lidstvo se připravuje na to, co většina lidí cítí, že 2012 bude výzva, ale my vám říkáme, že se to nestane, pokud vy si ji sami osobně nevytvoříte.  Nebude to výzva pro pracovníka Světla, který má svoji cestu. Nebude to jiné než přechod do Milenia 2000 nebo jiné další „body“ zkázy, které byly vytvořeny lidmi, aby jste se měli čeho bát. Tvoření těchto „bodů“ zkázy je pro ně velký byznys. Začněte v tom vidět pravdu.

Nyní, chci mluvit k těm, kteří poslouchají a k těm, kteří čtou tento článek a chci vám říct, že 2012 není konec časů. Ti, kteří vytvořili esoterický kalendář /Mayové/ ho mají správně, což znamená, že viděli cyklické uspořádání vibračního vzrůstu, které v důsledku ovlivňuje vědomí planety. Nová krystalická mřížka je také v souladu s tímto pozitivním posunem nahoru a tento fakt je „divoká karta“, kterou naši předci (Mayové) nepředpokládali. Nebylo to v jejich kalendáři, přesto se to shoduje s jejich proroctvím o Zemi s vyššími vibracemi. Krystalická mřížka byla vytořena přibližně kolem 2002, aby přenesla posun lidského vědomí a vytvořila změnu v reálném čase. Je to důsledek nepředpokládaného posunu v 1987 /Harmonic Convergence/ a jeden z důvodů, proč cítíte tolik změn v tak krátkém čase. Přesto, změny v krystalickém světě nebyly součástí jejich proroctví, ani v proroctví Nostradama. Co vám to říká o této planetě? Měl by to být vykřičník, že neexistuje člověk, který by věděl, co se stane!

Očekávají vás nová uspořádání věcí. Kde je vaše místo na odboru strachu? Jaká je vaše možnost volby? Jaká je vaše volba dnes? Jestli chcete mít strach, můžete. Je to vaše svobodná volba. Nicméně, jestli chcete znát pravdu, měli byste jít ke zdroji! Neboť Mayové vám ho předali. Řekli, že toto je počátek velmi vysoké energie a doba, kdy se může posunout Lidské Vědomí.
Nicméně, 2012 má potenciál právě teď, aby byl očekáván stejně jako Millenium 2000 – s velkým strachem, pamatujete? Vypadalo to, že o tom byla tehdy napsaná „Svatá Bible“, že? Vypadalo to, že bylo tehdy napsáno mnoho čtyřverší, že ano? Přesto, co se stalo? Nic moc. Říkáme vám právě teď, kdy sedíme v r. 2014, toto je moje poselství: Není zajímavé to, co se nestalo? /Kryon přeskočil do budoucího potenciálu, který jsme vytvořili a říká nám, co se tam děje, když my se díváme obráceně z 2009 do 2012/. Takže, kde je tvoje místo v tomto dění, člověče? Tvoje volba je mít strach nebo nemít. Neboť co uděláš dnes jde do krystalické mřížky a zůstává tam. Je to kolektivní, chápeš?

 

 

Ekonomika

Jak se jí účastníte, jaké osobní volby činíte? Už jsme o tom mluvili v prosinci 2008. Máte odvahu oslavovat krizi? Drazí lidé, v této zemi, zvané Amerika, vám blahopřejeme k tomu, co jste právě učinili! Ještě nikdy v lidské historii neřešili občané tak chamtivý problém hlavní moci jako je tato mocná ekonomika – jedna z největších na Zemi, jedna z nějvýznamějších na Zemi a jedna z nejmocnějších na Zemi. Ale zvolili jste ji vyčistit. A když se díváte na vaše media, bylo to překvapení! Chci se vás zeptat: Jak může být něco takové překvapení, když jsme vám o tom řekli před víc jak rokem? Copak vám to něříká, že potenciál tohoto čistění byl už v procesu? Není to vůbec žádné překvapení!

Media vám budou říkat, že to bude trvat dlouho a že si nejsou jisti, jestli se můžete dostat z této díry, jestli vůbec! Přesto, potenciály jsou jasné, že se z toho dostanete, stejně jako jste prošli jinými změnami různých posunů. A v tom procesu se zocelíte. Tomu se říká ořezávání větví!

„Víš, Kryone, stromy naší potápějící se ekonomiky vypadají dost špatně, že?“ Ano, ale když usekáte všechny větvě při prořezávání/vyvětvování, vypadá to, jako byste ten strom zabili, ale všichni víte, co se stane, když vyjde slunce a přijde jaro. Je to stejná situace. Zima vaší spirituality končí a přichází jaro. Uvidíte, že mám pravdu, protože to je potenciál právě teď, když s vámi komunikuji /leden 2009/.

Není to posun jen pro lidi New Age. Když planeta prochází posunem, bude to mít efekt na hlavní proudy společnosti. Kde je ten hlavní proud nejsilnější? Finančnictví! A přesně to měníte jako první. Nejtěžší věc, kterou můžete udělat je předělat pravidla půjček a kreditů vaší ekonomiky založené na kreditech, ale přesně to děláte. Co když se ve stejné době mění i vaše politika? Takže, budete se jí bát? Budete jedním z těch, kdo se schovává? Jaká je tvoje volba dnes, posluchači, čtenáři? Neboť co děláš dnes ovlivní krystalovou strukturu a tím celou palnetu. Pracovník světla, který se dnes rozhodne, že se nebude bát,  má hodnotu stadiónu plného těch, kteří se rozhodnou pro strach. Věděli jste to? Je to proto, že vy máte světlo! To znamená, že mnozí „uvidí v temnotě“ díky tomu, co děláte vy, a světlo ničí strach. Když nejste v temnotě, nemáte úzkost z toho, co je kolem vás.

 

Volby o esoterických informacích

Jaká je tvoje quantová možnost volby o Zemi? Teď to bude znít divně. Pokud jste si mysleli, že už chaneling byl dost divný pro začátek, toto bude teprve divné. /Smích:-)))-Kryon se směje/ Proč jsi tady? Jaká v tom byla tvoje volba ? Rozhodl ses přijít v této době? Jaké z toho máš pocity? Jestli čteš tato slova, jestli sedíš na židli přede mnou, jestli posloucháš záznam nebo čteš tyto řádky/v budoucnosti/, je tu možnost, že si uvědomíš, že sis zvolil tuto zkušenost. Neboť to je informace kterou učíme už 20 let. Přesto to zní stále divně. „To jako myslíš, že jsem si zvolil přijít sem a být tady teď?„/v tomto životě/ Ó ano, to jsi přesně udělal.

Jaký je tvůj duchovní původ a jaký původ sis zvolil, drahý člověče? Je to tvoje volba být nositelem světla? Snad, ale chci hlavně mluvit o quantové volbě, kterou máš, o té, která má tvé jméno vyryté v Jeskyni Stvoření /v Akašické knihovně/. Chápeš, že tvoje volba dnes změní podstatu krystalové struktury Země a ovlivní, jako kdo se vrátíš? Tvoje volba dnes též ovlivní dnešní energii Země. To je něco nového, co se nedělo před 20 lety.

Ve skutečnosti jsi souhlasil přijít v této době na tuto planetu. Je to velmi významné, Lemuřane. Řeknu to znovu: Je vás tolik, kteří říkají: „Jsem jen obyčejný. Chodím do práce. Mám rodinu. Přežívám většinu času. Starám se o sebe, starám se o druhé, a to je všechno, co můžu.“ Opravdu? Tak proč jsi tady? Je to tvoje volba být jen ten, kdo přežívá? Proč jsi tady duchovně? Spirituálně? Jestli čteš tato slova, proč? Co tě k tomu nutí, tebe, který jen přežíváš, nebo jde o víc? Vždyť víš, že jde o víc.

Tvoje myšlenky obsahují světlo. Celá idea že ty můžeš zvýšit vibrace této planety v sobě obsahuje světlo Země. Výsledky budou vidět, za dvě generace toto bude úplně jiná planeta. To vidíme a to jsme vždy viděli./Kryon zpoza závoje/ Co když jen to, že jsi tady je dostatečné? Jen pár z vás takto přemýšlí, neboť ve 3D máte pocit, že musíte něco dělat, abyste měli nějakou hodnotu. Co když jen být je dostatečné? Pamatujte si, co jsme řekli: Vyšší vědomí posílá světlo na Zemi, tečka. Nemusí uzdravovat lidi, psát knihy, nebo promlouvat k davům. Skuteční Pracovníci světla této Země jsou jednoduše ti, kteří existují ve společnosti a rozšiřují svoji radost přes normální společenský život.

Pracovníku světla, jsi tím, kdo působí změny této planety a jsi tady v pravý čas, bez zpoždění. Byli tací, kteří mohli říct: „Víš, volba přijít v této době je velmi divná, protože to je výběr být tady ve velmi těžké době. Podívějte, co se děje s planetou! Navíc, zastihneme přesně r. 2012 a samozřejmě, všichni zemřeme. Jaká zvláštní volba.“

Oh, jak směšné! Zaslouží si to velký úsměv od Ducha/Kryona:-)/, neboť opak je pravdou. Láska Boží vás nepřivádí na toto místo, aby vás mohla zahrabat do kopce hlíny. Neposlala vás sem, abyste zemřeli strašnou smrtí, když se země obrátí vzhůru nohama a bude zasažena meteoritem. To Boží Láska nedělá. To není důvod, proč jste tady. Přišli jste sem, protože to byla vaše volba na druhé straně závoje. Nyní jste tady s myslí 3D člověka, ne s myslí Boží. Takže, jak se rozhodnete? Chcete šířit světlo, které jste sem přišli svítit nebo ne? Oh, není to náhoda, že teď tady sedíte na židli, čtete tyto řádky nebo později posloucháte nahrávku.

Někteří z vás začínají chápat, že tato zpráva je pro vás a že toto se skutečně děje /chaneling/. Začínáte chápat pravdu, že toto je hlas, který přichází z druhé strany závoje, a ten hlas je vášnivý neboť vás miluje. Chci vám vzdát hold. Chci vám umývat nohy.

Posloucháte?  Zlehčovateli, posloucháš? Nevěřící Tomáši, posloucháš mě? Říkám vám, že vaše nohy jsou omývány, i když tomu nevěříte, i když nechcete. Jste bezmezně milováni a vždy budete a nikdo vás nesoudí, pokud odsud odcházíte a smějete se tomuto chanelingu.


Vskutku vím kdo jsi, bratře, sestro, a když to bude vše za námi a ty vydechneš naposledy, znovu budeme spolu. Pak se budete všichni smát tomuto dni, kdy jste si mysleli, že to není pro vás. Tvůrci Země, to jste! Byli jste u toho, když byla modelována ještě beztvará, vědouce, že jednoho dne ji obydlíte, až k tomu bude správný čas.

 

 

Jaká je tvoje volba?

 

Oh, staré duše, jaké dnes máte možnosti volby? Máte jich tolik. Jakou možnost máte pokud jde o uzdravení? Chcete ho nebo ne? Nezískáte ho ve stavu 3D. Místo toho, musíte se stát trochu interdimenzionálními, a k tomu jste dostali nástroje. Není to jednoduché. Pro co se rozhodnete? Zvolíte otevřít ty dveře, nebo je to příliš těžké? Je to příliž moc ne-3D, proto to nechcete zkusit? Nebo možná vaše mysl nemůže jít do tohoto programu? Snad byste i chtěli, ale nevíte jak začít?

Tady jsou instrukce. Sedněte si před Bohem a nechejte se milovat! Řekněte, „Jsem připraven stát se interdimenzionální, setkat se se „závojem“ bez toho, že bych věděl proč a jak. Jsem doširoka otevřený, abych cítil ruku z druhé strany která chytne moji.“ Jste ochotni to udělat? Jste ochotni spojit se s Vyšším já? Jaká je vaše volba? Je to moc těžké, moc zvláštní, příliš strašidelné? Kdybyste jen viděli, jak „strašidelně“ vypadá teď každý z vás./Smích :-)))) – Kryonův humor/. Definice „strašidelně“: „To, co nezapadá do 3D!“ 🙂

Je to krásný system. Krásný a perfektní. Staré duše, vidím vás kompletní. Nevidím vás v tomto životě s pohlavím, které odpovídá vaší tváři. Vidím vzácnou lidskou bytost jako kousek Boha. Jsem váš bratr, vaše sestra. Jste jako já.

 

Dolování Akaše

 

Víte, že když dolujete Akaš, zcela ji měníte? /Dolovat Akaš je nový Kryonův koncept, kdy jdete a sbíráte atributy svých minulých životů. Kryon ji nazývá skladem toho, čeho jste již dosáhli a zasloužíte si/. Víte, že když jdete do Akaše a něco změníte, ovlivní to příští dění ve vašem životě? Věděli jste to? Jestliže jste vytvořili (v nějakém minulém životě) zdravou energii sebevědomí, zůstává zdravá. Věděli jste to? Stejně jako duchovní nádoba, která se neustále plní, všechno v ní je vám k dispozici ve vašem dalším (tomto) životě. Jste-li schopni vytvořit zdravý a delší život pro sebe v tomto životě, je to vyrito do vaší interdimencionální DNA. Když se vrátíte (do nového života), nezáleží na tom, jakou duší jste se rozhodli být, budete mít tento získaný atribut ve své DNA. Přemýšlejte o tom, co to znamená pro lidstvo! Co vytváříte dnes je tváří lidstva zítřka.

 

Duchovní volba

 

Jak mnoho z vás je ochotných dotknout se tváře Boha? Jaká je vaše možnost Posunu/Přechodu dnes? Ty dva faktory jsou ve vztahu, víte? Přechod je na dosah a děje se už nějakou dobu. Měli byste to vědět podle nedávných velkých změn na světové a geopolitické scéně. Jste uprostřed jeho dění. Jaká je vaše volba? Butete jeho součást a napomůžete mu? Nebo z něj budete mít strach? Neboť na vašich rozhodnutích závisí další dění. Jednou z věcí, která ho ovlivní je, jak rychle překonáte tuto krizi. Když posloucháte experty, řeknou vám o mnoha věcech, které je potřeba brát v úvahu. Nikdo nezná odpověď. Žádný expert vám nemůže zaručit, že v ní butete, a žádný expert tady není aby mohl říct, co se stane. Nicméně je to vaše volba! Proto tedy, rychlá obnova je vaše volba! „Věřte“ expertům nebo ne. Mějte strach ze situace nebo naopak. Účastněte se obnovy nebo ne. Je to velký energetický problém, že ano? Přesto, vy ho kontrolujete svými volbami.

Chcete se dotknout tváře Stvořitele? Není to tak těžké, neboť jste to vy. Je to o pokoji. Drazí lidé, jsou zde přítomni tací, kteří říkají „Miluji všechny ty věci, Kryone. Chci to všechno dělat, ale je to pro mě těžké. Nevím, co se děje.“ Jsou tací, kteří stále říkají, „Kryone, nevíš, co se se mnou děje. Kdybys to věděl, neříkal bys, to co hlásáš.“ Drahý člověče, víme o všem, co se děje! Všechno je řečeno v integritě a je to realita. Je to pro vás. Víme, čím procházíte, neboť jsme s vámi denně. V okamžiku, kdy se zbavíte strachu, dochází k manifestaci. Dotkněte se tváře Vyššího Já! Vyzýváme vás k tomu roky, abyste našli svoje duchovní já, abyste našli vaši Boží-část, vaší svatost.

Dotkněte se dnes tváře Vyššího Já. Vím, kdo je zde. Znám vás. Je to krásný systém, řízený vámi, naplánovaný vámi a tady teď jste a čtete tyto řádky. Vězte, že nejste bezmocní pěšci, šachové figurky v tomto celém. Kontrolujete ho, a když si to uvědomíte a převezmete tu kontrolu, pokoj bude váš navždy. Žádné drama. Přijdou výzvy neboť to je přece lidské, že? Ale už vás neovlivní. Nikdy.

A tak přišla tato entita (Kryon) dnes před vás tímto způsobem (přes Lee Carrolla) se slovy, která jsem vám řekl o volbě a o lásce Ducha, kterou má k lidstvu.

Vězte toto: Nejste jiní než já. Jako já, patříte na druhou stranu závoje. Tato výzva zvaná lidský život je dočasná. Můžete mě považovat za hlas z domova, jestli chcete. Přijde den a to vám slibuji, slibuji vám, že se znovu setkáme v Síni Slávy a budeme si povídat o tomto dni, kdy jsme se spolu takto krátce setkali, o dni, kdy jste mi dovolili, abych vám umyl nohy.

Kryon

preklad Satu  http://www.kryon.com/k_channel09_seattle.html

* information o Galactickém Vyrovnání: www.kryon.com/doom

Osobní volby
(*Satu*, Budoucnost a 2012, 15.05.2009)

Seattle, Washington, January 17, 2009

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon, Mistr Magnetické služby.

Řekl jsem tato slova mnohokrát, něktěří věří (že jsem skutečný), jiní nevěří, ale znám každého z vás, do jednoho.

 

Velký Přechod má 3 fáze (podle Kryona)
(*Satu*, Budoucnost a 2012, 04.05.2009)

Kryon, Madrid, leden 2009

Velký Přechod má 3 fáze:

1.fáze

1987 – 1999 – Začalo Galaktické vyrovnání. Probíhá právě teď. Nestane se v 2012 !!!!

 

Hvězdná Brána a Bermudský trojúhelník
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 05.02.2009)

Drahá přítelkyně, co mají společného Hvězdná Brána Lva a Bermudský trojúhelník?

Mnoho, jsou to spojené události.

 

Eikir a transformace
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 29.01.2009)

„Tvrdíš, že jsi z Austrálie a ne ze světla, co to znamená?“ „To netvrdím, na otázku, jestli jsem ze světla, říkám ani ano ani ne.“ „Vysvětli mi to znovu.“ „Mám specifické poslání a nemůžu. Jsou různé dimenze a různé bytosti. Máme mnoho podob, jsem velmi podobná člověku a přesto jiná, jsem žena i muž, utkaná ze světla a přesto spjata se Zemí. Nejsem podobná Orinovi a přesto nejsem démon. Miluju tě, jako miluju Zemi. Eikir.“

 

Průchod Modré hvězdy
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 20.01.2009)

Pořád mi vrtala hlavou ta „modrá hvězda“. Četl jsem o ní pár článků a pořád mi nedávaly smysl, jsou v dost příkrém rozporu s tím filtrem zdravého selského rozumu, který na tyhle věci používám. Blue Star Kachina, kometa Holmes, Sirius atd. Rozhodl jsem se zeptat se na to Eikir.

 

Tvůrci křídel a Řád spojených srdcí
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 15.01.2009)

Vnímal jsem své napojení na nějakou bytost, ale naše komunikace probíhala tak rychle, že jsem jí ani nestačil překládat do slov, byly to přímé prožitky. Byl to člověk, někdo z Tvůrců křídel, najednou jsem začal chápat svět kolem něho. Planeta Země, nějaká komunita, láska a podpora, kterou vysílají do minulosti. Vnímal jsem jeho radost z našeho spojení a chtěl vědět víc o tom, kým je a kde je, co dělá. Informace, které mi přicházely, ovšem nebyla slova, ale přímé prožitky.

 

Evoluce vědomí lidstva
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 05.01.2009)

Ve spoustě vizí přicházejí informace, že „u člověka dojde k rozšíření vědomí“. Když ti, co tato poselství dostávají, přemýšlejí o tom, jak k takovému rozšiřování (transformaci) vědomí dochází, vznikají v nich obavy, že je to poměrně drastický proces, který spousta lidí nepřežije, protože na to nejsou připraveni. Moji drazí, to, co se chystá, je oslava života, ne jeho konec, naším záměrem je vytvořit ze Země planetu s nejlepšími podmínkami pro život, ne hřbitov.

 

Systém vzájemné podpory na Nové Zemi
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 22.10.2008)

Na Nové Zemi není nikdo, kdo druhým říká „musíš dělat tohle“ nebo „měl bys dělat tamto“, zde každý dělá to, co mu srdce velí. Klademe si otázky: jak chci podpořit tvorbu Nové Země? Jakou práci, která mě baví a kterou miluji, chci pro Novou Zemi vykonat? Co z toho, co umím, pomůže druhým lidem realizovat jejich sny?

 

Sféra Moci se rozpadá
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 01.10.2008)

Co se stane? Zhroutí se vše, co je založeno na moci a přežije jen to, co je vytvořeno z lásky. A týká se to každého z nás a všech aspektů našeho života, už teď si můžete udělat svou vlastní bilanci toho, co děláte z lásky a co ze strachu a v čem vidíte lásku či strach kolem sebe a představte si nepředstavitelné, že to, co je ze strachu, najednou neexistuje.

 

2012: Zhroucení civilizace
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 26.09.2008)

Mnozí se děsí toho, co se na Zemi stane v budoucnosti, mnozí si naopak myslí, že se nestane nic světoborného. Že se ale svět mění, vidíme na vlastní oči všichni. Jsme uprostřed informační nebo technologické revoluce, která proměňuje celou společnost i civilizaci, jsme v mnohem větším kontaktu, události se zrychlují, vzdálenosti zkracují, mění se způsoby práce i zábavy, svět je zaplaven globálními problémy, vzrůstem kriminality, rozpadem rodiny, znečištěním, oteplováním atd.

 

Křižovatka zvaná Armageddon
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 16.09.2008)

Jsme na cestě ze Sféry Moci do Sféry Lásky. Už jsem o našem putování několikrát psal, ale chcete vědět čím dál víc o místech a událostech, které nás čekají. A skoro jistě neminou, protože naše cesta už nemá příliš odboček.

 

O vzestupu Zeme i pro uplne laiky
(ViSta, Budoucnost a 2012, 13.05.2008)

„Fantasie“, ktere tady ted popisu, budou znit tak neuveritelne, ze by snad mohly byt i pravdou. At si kazdy veri, na co chce… 🙂

 

K roku 2012 a Návrat domů
(Ludmilka, Budoucnost a 2012, 27.03.2008)

Zamyšlení nad rokem 2012

 

Neuronová síť Lidstva – 21.3.2008
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 21.03.2008)

Na planetě je již dost lidí, kteří vnímají své vzájemné propojení a kteří tvoří obrovskou Neuronovou síť Lidstva. Úkolem Světelné mřížky jednoty je zprostředkovávat mezi částmi sítě informace o stavu jednotlivých jejich součástí, čili jednotlivých lidí. Když informace proudí a části sítě si jsou vědomé v jakém stavu se nacházejí ostatní, celá síť dokáže pracovat synchronně a to se projeví jako „vyšší“ vědomí.

 

Návrat Toho, který neodešel
(Poutník, Budoucnost a 2012, 20.03.2008)

Může se vrátit Ten, který nikdy neodešel? Může se navrátit vědomí Toho, který byl se Zemí a s člověkem spojen od Počátku? Kam odešlo, Tvé vědomí Kriste, že je nutný jeho návrat?

 

Přípravy na Návrat Kristova vědomí
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 19.03.2008)

Od 7.3. probíhají veliké přípravy na Návrat. Už před meditací byly světelnými radami definovány data a časy celého Vzestupu od chvíle Návratu a Početí Nové Země až ke Zrození Nové Země a Konci času. Od té doby pak probíhá ukotvování míst v sítích, kde dojde k Návratu a jsou aktivováni lidé, kteří ho uskuteční.

 

Návrat Kristova vědomí – 21.3.2008
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 15.03.2008)

Světelné rady Země a Lidstva právě zasedají a zde jsou nejnovější informace o tom, co se právě děje v energetickém poli planety i lidského druhu.

 

Poslední den na Zemi
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 10.03.2008)

V posledních dnech se dramaticky mění energie Země i lidstva. Chvíle, na které jsme čekali, pro které jsme tak dlouho pracovali, právě přicházejí, právě teď prožíváme rozhodující okamžiky. Došlo k Zážehu, je to jako když se rodí nová hvězda, koncentrace lásky v nitru Lidstva přesáhla kritickou hodnotu a spustila se „termonukleární reakce“.

 

Nová Země je stav mysli aneb naslouchejte svému srdci
(Ivana Muková, Budoucnost a 2012, 04.03.2008)

Nová Země není žádné konkrétní místo. Je to stav mysli, stav BYTÍ v přítomném okamžiku, v tady a teď…

 

Radostné zvěsti roku 2012
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 03.03.2008)

Právě jsem se vrátil ze channelingového výletu, strávil jsem 12 dní na Nové Zemi. Nová Země je duchovní prostor, ukrytý v srdci každého z nás, skrze který jsme propojeni a toto propojení může být naprosto neuvěřitelné. Mí průvodci mě vzali do chvíle v naší budoucnosti, kdy už si jsme všichni tohoto prostoru i našeho propojení vědomi a dvanáct dní jsem žil v tomto rozšířeném vědomí, na Nové Zemi.

 

Jak si pomoci při příznacích transformační krize
(Ivana Muková, Budoucnost a 2012, 25.02.2008)

Něco se kolem nás děje, něco je ve vzduchu… Následujícím textem nechci nikoho přesvědčovat o své pravdě, ani uvádět na „správnou“ víru. Jen se chci podělit o svá zjištění, která mi dávají smysl a pomáhají proplouvat životem splavněji.

 

Jak to bude po roce 2012
(Ivana Muková, Budoucnost a 2012, 01.01.2008)

Nejprve jsem si myslela, že vzestup má být doprovázen samými povznášejícími pocity, a myslela si, že jsem se odchýlila od správné cesty, když mě přepadaly pochyby, deprese a pocity zmaru. A to do doby, než jsem se dozvěděla, že čištění provází právě ten smutek, panika a úzkosti…
Když jsem se dozvěděla, že to takto prožívají i jiní, ujistilo mě to, že jsem se od cesty neodchýlila, ale že to je součást procesu, kterým procházíme…

 

Transformace vědomí
(Ilumauir, Budoucnost a 2012, 11.12.2007)

Zdravím Vás přátelé. Mým nejvyšším záměrem je spolupracovat na transformaci vědomí. Tato transformace je realitou dnešních dnů a tak Vám chci zprostředkovat další vhledy do naší situace, které osvětlí některé stíny ve vizích, přinesených jinými posly.

 

Mayský kalendář: 13ti měsíční/28 denní kalendář (2./2)
(David Šeterle, Budoucnost a 2012, 05.11.2007)
„V současnosti se používá jednotně greogoriánský kalendář založený na frekvenci 12:60. Přesměrování této energie na frekvenci 13:20 může posílit vzestup a proměnu Země. Na individuální úrovni pak vnímání 13:20 představuje naladění se na přirozený systém Země a Stvoření. 13:20 rezonuje s řadou dalších jevů (například v našem těle: 13 základních kloubů, 20 prstů).“

 

Mayský kalendář: 13ti měsíční/28 denní kalendář (1./2)
(David Šeterle, Budoucnost a 2012, 01.11.2007)
„Pamatuj: Kdo vlastní tvůj čas, vlastní tvoji mysl. Změň svůj čas a změníš svoji mysl. Změň svoji mysl a změníš svůj svět.“

 

Osho: Úsvit nového tisíciletí
(Převzaté texty, Budoucnost a 2012, 19.10.2007)
OBJEVUJE SE NOVÝ ČLOVĚK. Podoba nového člověka není ještě jasná, avšak horizont rudne a brzy zde bude slunce. Je ranní mlha a podoba nového člověka není zřetelná, ale přece jen je několik věcí je o novém člověku křišťálově jasných…

 

Naše láska a závazek Duše k poslední Inkarnaci
(jen…my*, Budoucnost a 2012, 01.10.2007)
Jsme jak batolata prohlížející si vlastní stopy na měsíci, špulíme nevěřícně pusinky jak mořští koníci a vnímáme tu pravdu – že tam patříme. Škubou se nám bříška a rodíme stovky duplikátů „vyjevenců“ …tu na Zemi – nepochopeni …a tak sami…

 

Jaroslav Dušek: 21.12.2012 nastane konec času (bez cenzury)
(Jaroslav Dušek, Budoucnost a 2012, 10.08.2007)
Dne 21.6. 2007 vyšel v Lidových novinách a zároveň na www.lidovky.cz rozhovor redaktorky Aleny Plavcové s hercem Jaroslavem Duškem. Tento rozhovor byl však oproti verzi, kterou pan Dušek schválil, změněn a sestřihán. Na poslední přednášce Míly Rejlkové jsem se s panem Duškem dohodnul, že mi pošle celou verzi rozhovoru a on ji uveřejní na našich stránkách.

 

Proroctví amerických indiánů
(Převzaté texty, Budoucnost a 2012, 17.07.2007)
Na počátku cyklu tohoto času, kdysi dávno, Velký Duch sešel dolu, zjevil se a shromáždil lid této planety dohromady, „říká se, že to bylo na ostrově, který je nyní pod vodou“, a řekl lidským bytostem: „Pošlu vás čtyřmi směry a skrze čas, proměním vás do čtyř barev, ale dám vám několik učení a vy je budete nazývat Původními Učeními a až se zase k sobě dostanete, budete je moci sdílet tak, že budete moci žít s mírem na zemi a zrodí se úžasná civilizace“

 

Co přináší rok 2007?
(Straptom, Budoucnost a 2012, 19.02.2007)
V poslední době se mě čím dál častěji lidé ptají přes mail nebo chat na probíhající transformaci naší planety…

 

Co nás čeká ve třetím tisíciletí
(Jajka.B, Budoucnost a 2012, 10.01.2007)
Šest měsíců před tragedií předpovídala strašnou katastrofu letadla na letišti O´Hare v Chicagu v roce 1980. Kent Herkenrath si přečetl její předpověď v novinách – a zachránil si život…

 

Rok 2000-2012
(jen…my*, Budoucnost a 2012, 07.09.2006)
Rokem 2000 nastala doba, kdy lidé musí k sobě, k sobě samým a tím i k bližním. Do této doby, přibližně do r.1975, jsme šli více proti sobě…

 

Budoucnost a 2012
(Straptom, Budoucnost a 2012, 07.09.2006)

Obecně lze říci, že člověk by se měl zabývat především přítomností – v tom, co je tady a teď, protože budoucnost se od přítomnosti odvíjí. A nebude-li člověk žít (v rámci možností 🙂 ) harmonicky v přítomnosti, nemusí pro něj budoucnost vůbec nastat. Pokud ale budete žít tady a teď tím, kým se chcete v budoucnu stát nebo tím, co byste chtěli dokázat, stanete se takovým a dosáhnete svých cílů (-viz výše – tvoření myšlenkami)…

 

 

Převzato:  http://www.cestydusi.cz/

 

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz