Nejvyšší tajemství

Nejvyšší tajemství

Nejvyšší tajemství

Naše duševní úroveň bytí, mentální úroveň bytí, emocionální úroveň bytí a fyzická úroveň bytí jsou propojeny energetickými vortexy, které známe jako čakry (sánskrtské slovo s významem: světelné kruhy). A je to právě skrze tyto čakrové vortexy, jak je nerovnováha na jedné úrovni přenesena na další . Takže když jsme silně emocionálně stresováni, první věc, která se stane je, že přestaneme myslet jasně. Nerovnováha na emocionální úrovni je odeslána na mentální úroveň. A nakonec se dostane až na fyzickou úroveň, jestliže není tato nevyváženost upravena a přesně tímto způsobem stres a emocionální rozrušení způsobují onemocnění. Existuje systém lidských ‘čaker’ či vortexů, které pronikají našimi rovinami bytí a propojují je. Když jsou otevřené, napojujeme se na vesmír a vtéká do nás nekonečné množství energie. Když jsou zavřené, jsme odpojeni od vesmíru a fungujeme pouze se zlomkem našeho mentálního, emocionálního, fyzického a duchovního potenciálu. Tato emocionální nerovnováha se projeví na fyzickém těle ve formě chemických reakcí a jsou to tyto reakce, co se oficiální medicína (nadnárodní farmaceutické korporace) pokouší ‚léčit‘ za neuvěřitelnou cenu, jak finanční tak na dlouhodobých účincích na těle.

Léčí symptomy, nikoli příčinu, jelikož většina doktorů je tak in-doktor-inována, že nemají ani tušení, jak tělo ve skutečnosti funguje a čím lidská bytost vlastně je. Ti, kteří ovládají farmaceutické korporace, to však naopak velmi dobře vědí a použijí jakékoli dostupné prostředky, aby potlačili ‚alternativní‘ léčebné metody, které se zabývají a léčí příčinu, nikoli symptom.

A jsou to čakry, co rovněž nasává energii dovnitř do našeho pole vědomí a v plně funkčním stavu čerpáme obrovské množství energie, obzvláště skrze spodní čakru na konci páteře. Odtud proudí skrze sedm hlavních čaker nahoru podél páteře a ven skrze korunní čakru na vrcholu hlavy. Toto vysvětluji detailněji v jiných knihách jako např. Já jsem já, já jsem svobodný. Čím více energie nasajeme do našeho energetického pole, tím více síly má Korunní čakra pro tvoření a čakra Třetího oka pro řízení našeho osudu. Ti, kteří touží po našem oslabení a ovládnutí, musí tedy nutně nalézt způsob, jak omezit množství energie, kterou přijímáme.

A právě zde vstupuje do hry sexuální manipulace. Tři nejnižší čakry jsou základní, sexuální hned nad ní a potom čakra napojená na naši emocionální úroveň bytí v místě solar plexu. Tato čakra stojí za stimulací pocitů nervozity v oblasti žaludku, když máme obavy nebo když jsme něčím stresováni. Tak křesťanské a ‚morální‘ postoje k sexu uzavírají základní čakru a energie, kterou se jí přece jen podaří vstřebat, je vržena do zmatku, když narazí na sexuální a emocionální čakru, a to díky pocitům strachu a viny, které toto téma obklopují. Toto způsobuje nevyváženost a oslabení v celém lidském energetickém poli vědomí.

Většina křesťanských duchovních nemá ani ponětí, že je tomu tak, ale ti, kteří ovládali a řídili křesťanství a Římskou Církev to věděli zcela jistě, neboť mají přístup k vědění, které bylo zapovězeno běžné populaci. Každá generace byla vychovávána tak, aby o sexu přemýšlela křesťanským způsobem, ať už vědomě či nevědomě, a tito lidé zase pomohli vychovávat další generaci, aby uvažovala stejně. Ale sex je báječný. Je zde, abychom si ho užívali.

Schopnost vyjádřit fyzicky lásku k jiné lidské bytosti je neuvěřitelným darem. Je mi jedno, jaká je vaše sexuální orientace. Láska je láska je láska. Nepotlačujme ji. A jestli si Augustin a Papež chtějí uvázat uzel na těch svých, dobrá, pro mě za mě, když jim to udělá radost, každému, co si zaslouží, ale ať mi nikdo neříká, jak mám žít svůj život.

Na Východě, v Asii a v Číně, si udrželi chápání síly sexuální energie po tisíce let a toto vědění bylo praktikováno v tajných společnostech a při satanských rituálech na Západě. A opět jsme u toho, sexuální energie je zase jen energií a ta může být použita k tvoření nebo k ničení. Ve východních náboženstvích je vědomé tvoření a stimulace sexuální energie známé jako Tantra. Pohlavní styk je vnímán, vcelku správně, jako spojení a vyvážení mužského (jang) a ženského (jin) elementu.

Myšlenkou tantrického sexu je stimulovat sexuální energii dlící v základně páteře, energii, která se stala známou jako energie Kundalini. Ta byla symbolizována rozvinujícími se hady a v tantře účastníci ovládají a oddalují orgasmus, aby proměnili kundalini z původního stavu (ching) na vyšší energii (ch’i) a nakonec na její nejvyšší projev (shen). Toto je uskutečněno pozdvižením energie směrem nahoru podél páteře a pak zase dolů, až dosáhne vibračního stavu, jenž může osobu znovu napojit na vesmír. Do konce této knihy vám bude objasněna důležitost těchto skutečností a její vědecký základ.

Když kundalini exploduje ve vašem energetickém poli, jako se to stalo mě v letech 1990-91, může vás mentálně, emocionálně a duševně, někdy také fyzicky, rozdrtit, pokud se vám nepodaří zvládnout její sílu. Proces stimulace kundalini je popisován jako ‚zapálení vnitřního ohně‘. V mém případě nešlo o oheň, byl to nukleární výbuch! Tantra je nastavena tak, aby završila tento proces lépe ovladatelným způsobem, ale někdy neovládaný způsob nabízí zkušenost, která je extrémnější a také větší osvícení. Jakmile je kundalini probuzena, máte k dispozici nepřetržitou zásobu nesmírně mocné energie, s níž je možno stvořit cokoli si vyberete.

Satanisti používají sex jako základní součást svého rituálu, takže mohou čerpat tuto sexuální kundalini sílu pro své děsivé účely. Ale zrovna tak může být využita k našemu osvobození a odtud tedy křesťanská posedlost učinit sex špinavou, nemorální, vinou zatíženou zkušeností, což potlačuje energii kundalini nebo ničí její vyváženost a odvádí člověka z vesmírných rovin já.

Sestavení Bible je další fraškou. Když se zeptáte většiny lidí na pisatele Evangelií, obvykle vám řeknou, že Matouš, Marek, Lukáš a Jan byli Ježíšovi učedníci. Toto je dojem, jenž obvykle lidé získají a jsou v této tendenci také podporováni, ale není to pravda a dokonce ani Církev to oficiálně netvrdí. Evangelia a další knihy Bible jsou ty knihy, jež byly vybrány elitou křesťanské církve z toho, co napsali Pisové a Pliny a také mnoho kopií a odnoží, které následovaly.

Bylo k dispozici množství jiných textů, které byly právě tak platné, často dokonce mnohem více než ty, které to dotáhly až do ‚Písma Svatého‘. Texty byly zamítnuty, zničeny či přepsány, aby ladily s oficiální linií a filozof Celsus o vůdcích církve ve třetím století napsal:

„Pronášíte nesmysly a dokonce ani nejste schopni učinit je uvěřitelnějšími… Změnili jste třikrát, čtyřikrát a častěji texty vašich vlastních Evangelií, abyste zamítli námitky zaměřené proti vám.“

V roce 1958 byl objeven v klášteře v Mar Saba východně od Jeruzaléma rukopis ukazující, jak byl Ježíšův příběh přepsán Církví, kdykoli se jim to právě hodilo. Byl nalezen američanem Mortonem Smithem, profesorem historie na Kolumbijské Univerzitě, a zahrnoval také obsah dopisu napsaného biskupem Klementem Alexandrijským (Egypt), raným otcem křesťanství, kolegovi jménem Theodor. Odhalil rovněž neznámou část Markova evangelia, jež byla zatajena.

V ‚Ježíšově‚ příběhu uváděla tato část jisté detaily z iniciací mysterijních škol a jednalo se o vyprávění o vzkříšení Lazara Ježíšem, slavné vzkříšení z mrtvých. V tomto utajovaném textu Lazarus povolal Ježíše předtím, než se odehrálo nějaké ‚kříšení‘, což prokazuje, že údajně nebyl fyzicky mrtvý. Bylo zde ještě další zničující odhalení pro křesťanství. Rukopis se vyjadřuje v tom smyslu, že Ježíš měl být zapojen do homosexuálních praktik zahrnujících ‚mladého bohatého muže‘ zmíněného v Markově evangeliu.

Musím upozornit, že zde neodsuzuji homosexualitu. Hodně štěstí všem, kteří chtějí žít tímto způsobem, pokud je to svobodná volba všech zúčastněných. Snažím se ukázat, že křesťanská elita podváděla a lhala svým stoupencům od samého počátku. Dopis biskupa Klementa odpovídal křesťanovi, jenž byl rozrušený poté, co se dozvěděl o Ježíšově příběhu uvedeném výše od skupiny Gnostiků zvané Carpocrates/Karpokraté. Pravděpodobně k nim prosákl od církevního hodnostáře v Alexandrii. Klementova rada, po potvrzení příběhu, byla, že cokoli je v rozporu s oficiálním názorem církve musí být zamítnuto, i když je to pravda.

Dopis hovoří o těch, kteří zpochybňují oficiální ortodoxii:

„Neboť, i kdyby řekli něco pravdivého, ten, kdo miluje Pravdu s nimi ani tak nesmí souhlasit… Těm nesmí nikdo ustoupit, ani když předloží své falzifikace, nesmíte připustit, že tajné evangelium je Markovo – nýbrž musíte vše pod přísahou zapřít. Protože né všechny pravdivé věci by měly být sděleny všem lidem.“

(c)1998 David Icke

(c)2007 Translation: Adriana Křížová

 

 

Převzato:  http://matrix-2001.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz