Jméno a karma

Jméno a karma

Jméno a karma

Není tajemstvím, že jakékoliv slovo nese v sobě určité vibrace. Mohou být příznivé i nepříznivé. Mohou vyvolávat různé stavy. Mohou působit na vnější svět. A tak dělají.

Stejně tak i jméno člověka svými vibracemi ovlivňuje nejen zdraví jedince, ale také i jeho osud.

Hodně záleží také na tom zdá jméno svými vibracemi odpovídá vibracím prvotního základu osobnosti – jeho jádru. Tato prvotní struktura ví přesně co chce a po čem touží. A tak pokud jméno nebude odpovídat prvotním vibracím, pak v životě se člověk bude zápasit se skutečnostmi, které byli přivolány vibracemi jména. Život bude jako boj, který jedinec bude svádět sám se sebou. A takový boj vyčerpává, unavuje.

A začíná to už od okamžiku narození. Jak dítě pojmenujeme – tak se mu bude dařit v životě.

Pro to abychom ulehčili svým dětem osud, za prvé je třeba pro dítě zvolit to správné jméno. Zeptáte se – jak na to? Které jméno bude pro dítě správné?

Obrátíme se k indiánským tradicím, které nás naučí mnoho čemu v tomto smyslu.

Indiáni po narození dítěte nedávali mu hned jméno. Asi 6-8 měsíců dítě jméno nemělo. Nazývali ho „miláček“, „mé dítě“ a tak podobně. Mohli dát přechodné jméno, které se mohlo během té do by měnit se dost často. A až se dítě jasně projevovalo svými vlastnostmi, teprve poté dostávalo jméno natrvalo. Jméno přesně vyjadřovalo charakter a povahu jádra osobnosti. Jako například Rychlý jelen, či Ostrozraký orel a tak podobně. Během života se jméno mohlo ještě jednou či dvakrát změnit, aby přesně odpovídalo vibracím stávajícím. A takovým způsobem se osobnost vyhýbala nepříjemným zápasům mezi energiemi jádra a energiemi, které se přitahovali vibracemi jména.

Mnohokrát dáváme dítěti jméno po tatínkovi či po mamince, po babičce či po dědečkovi. A tím odsuzujeme své děti k pokračování v osudech lidí, po nichž je dítě pojmenováno. Zaslouží si takový osud? Nebo dáme dítěti jméno aby dítě samo naplnilo svůj osud? Aby mělo jednodušší život a lehčeji procházelo karmickou cestu?

Člověk, který má jméno správně zvolené, které svými vlastnostmi a vibracemi odpovídá základu – jádru, má mnohokrát lehčí a jednodušší život, než člověk, jehož jméno mu tvoří překážky. Je šťastnější, daří se mu lépe. Skoro nemusí rozhodovat co bude dělat, jelikož se k němu přitahuje to, co potřebuje jeho prvotní základ osobnosti – jeho jádro. Jméno v tomto případě znásobuje vibrace jádra a tak vykonává roli katalyzátoru přirozených karmických procesů. Vzniká synergetický efekt, kdy vibrace jména podporují vibrací jádra a naopak. Tak vzniká rezonance, která umí rozeznít prostor a přitáhnout pouze to, co odpovídá původním vibracím, které přesně zadávají průběh karmických událostí a nakonec i osudu.

Podobně to vypadá i s módními jmény. Nemusíte volit jméno módní. Důležité je aby jméno odpovídalo vibracím jádra.

Ovlivňují osud také i jména cizího původu. A pokud cítíte že vašemu dítěti sedí více jméno pocházející z cizího jazyka – neváhejte. Ulehčíte mu život.

K tomu, abychom zvolili správné jméno pro své dítě je třeba také vědět význam jmen. Co znamená to či jiné jméno? Jakou vibraci na sobě nese? Jakou vlastnost vyjadřuje?

Účelem tohoto pojednání není vysvětlovat významy jmen. Tuto informací najdete v literatuře či v internetu.

A já vám nabídnu meditací, při které si najdete jméno, jež vám nejvíc vyhovuje a odpovídá vaší skutečné podstatě.

 

 

MEDITACE.

V pohodlné poloze, v uvolněném stavu zaměřte svoji pozornost na své srdce. Pronikněte do jeho hlubin. Pokud Vám to pomůže, můžete si přiložit levou ruku na oblast srdce.

V rytmu srdce pronikáte do své skutečné podstaty, ke svému jádru osobnosti. Spojujete se s ním.

Až pocítíte spojení (klid, žádné myšlenky, jasná hlava, teplo v těle, které se rozlévá od srdce…), zeptejte se sebe na jméno, které nejvíce odpovídá skutečné podstatě Vašeho Já.

Až to jméno dostanete, zkuste ho prožívat pár dnů. Jako kdyby jste se jmenovali právě tímto jménem. Pozorujte, jak se mění Vaše chováni. Jak reaguje na Vás okolí. Kdo se k vám přitahuje. Kdo odchází. Možná si všimnete, že někdo, s kým jste se neviděli či neslyšeli už dávno najednou se ozve, nebo toho člověka potkáte. Celkově pozorujte co se mění kolem Vás. Jak se mění kvalita života. Zdá se Vám lépe daří. Jak se realizují Vaše potřeby a přání. Pozorujte všechny změny.

A pokud něco z toho zpozorujete – sdělte nám své zkušenosti s touto technikou Návratu ke svému Já.

Hodně úspěchů!

Napsal Vyacheslav Kozin

Pátek, 10 říjen 2003

(Stránka, kde nájdete význam mien, pozn. Zayko5)

Převzato:  http://www.agni.cz/

 

Magické jméno

anglicky craft name, magickal name

Magické jméno, jméno pro Řemeslo, Stínové jméno není v pravém slova smyslu žádnou rituální pomůckou. Protože se ale tento oddíl jmenuje Nástroje Řemesla, musíme ho sem zahrnout, ačkoliv je ze všech pomůcek zdaleka nejméně ohmatatelné.

Konečně, ohmatat si ho můžete ve formě zapsané, budete si s ním pravděpodobně označovat svoje věci, nebo z něj používat utvořený monogram. Písmo je způsobem, jakým spoutáváme význam slov, poté, co jsme různé lidské zkušenosti zhustili do zvučných skupin, nazývaných slova. Už z tohoto vyplývá, že slovo, kterým budeme označovat sami sebe – případně „jeho/ji“ své Alter Ego z Jiného světa je nesmírně důležité.

Ačkoliv ve filosofii je středověký teologický spor „zda-li jména věcí vystihují jejich podstatu“ stále aktuální, my přízemní čarodějové se spokojíme s těmito poznatky:

  1. jméno vyjadřuje (písmena a numerická hodnota) určitou kvalitu energie, která se jeho nositeli stále vrací
  2. jméno může být podle událostí a legend, které jsou k němu navázané samo o sobě blahodárné a nebo škodu přinášející
  3. změna jména signalizuje vždy přechod do jiného období života, i radikální změnu života (nová jména v řádech, sektách, v manželství, po korunovaci, přidání dalšího jména při jmenování do šlechtického stavu)
  4. ze skupiny jmen i neznámým lidem intuitivně přiřadíme to jejich, čím to?
  5. lidé si instinktivně vybírají jiná jména, když přestanou harmonizovat s energií toho, které nosí. Tak vznikají různé přezdívky a pseudonymy. Mnoho lidí je natolik známých pod svou přezdívkou (my asi spíš řekneme magickým jménem), že jejich rodné jméno ani nikdo nezná. Když se jejich „skutečné“ jméno objeví, většinou si ho s tím člověkem ani nedokážeme spojit a prostě ho zamítneme používat
  6. jméno se může stát symbolem.

Ztráta jména byla v mnohých kulturách považována za nejhorší trest. Z moderních dějin si stačí vzpomenou na neblaze proslulé tábory, kde příchozí dostali místo jmen čísla. Vzali jim identitu. K významu jména a magickým jménům tu nabízím několik myšlenek. Možná jste slyšeli, že jméno podléhá nějakým zvláštním pravidlům a nikdo kromě vás ho nesmí znát. To je mi líto. Já takovou filosofii neuznávám. Můžete mít kromě oficiálního ještě jiná jména, ale o žádném nevím ve smyslu, že by jej nikdo nesměl znát. Možná si vybavíte podivná milostná jména, kterými si říkají zamilovaní. Je to taková hermetická řeč.

Jak si vybrat jméno pro Řemeslo?

 

Od základu mylně položená otázka. Jméno si najde vás. Chtít mít okamžitě krásné a plnovýznamové jméno je nerozvážné nadšení, které může skončit tak, že si ho každý měsíc budete měnit (to je typické v nejhorší pubertě – taky jsem stěhovala nábytek v pokoji každý měsíc. Jeden ani nemusí být psychoanalytik, aby řekl, že je to nevyrovnanost s vlastní identitou). Nic si z toho nedělejte! To přejde.

Jméno si najde vás. Bohové vám ho sdělí. Někdo vám ho vymyslí. Není třeba se bát. Jestli nějaké potřebujete ihned, vezměte si své křestní jméno, jméno, kterým máte rádi, když se vám říká a vezměte si jeho podobu v cizím jazyce. Návody, jak najít své „duchovní jméno“ jsou veskrze šáhlé, nepoužívejte je. To, že jste dostali touhu změnit jméno, znamená, že toužíte po spirituální změně. Tak dejte svojí duši žádaný pokrm.

Nepoužívejte jména, která už jste ve svém pohanském okolí nejméně dvakrát slyšeli. je to pozérství a jejich nositelé až se to dozví, tak patrně vyrazí na Velký Lov, i když není svátek.
Jak to jde s občanskými jmény?

Můžete si ho i změnit. O konkrétních podmínkách a poměrech na matrikách toho moc nevím. Přidání prostředního jména například je bez problému. Před změnou jména byste se měli poradit klidně se zkušeným numerologem / kartářem / astrologem. V dřívějších dobách to tak činili i panovníci a bylo to naprosto běžné.

U nás se nejčastěji mění jméno nevěsty, co to znamená?

 

Že dále patří do domu ženicha a k jeho rodině. Je to patriarchální tradice. Děti dostávají jméno po otci a manželka přebírá jeho. Zajisté tu taky hraje roli, že dále vlastně patří manželovi, což se vám nemusí líbit jako prohlášení, ale katolická tradice taková byla a je.

Vždycky hrály roli peníze. Pokud byla ona z bohatšího rodu, přijal její jméno (prospěchář). Dnes se s tím můžete setkat v té formě, že pokud něčí jméno je zároveň obchodní značkou nebo jménem firmy, ponechává si jej. Ohromné množství žen, zvlášť ze showbussinesu si ho nechává tak jako tak.

A tohle se emancipovaným ženám vůbec nebude líbit, ale řeknu to. Je to hloupost. Milujete někoho dost na to, abyste se brali na doživotí, ale oškliví se vám jeho jméno? proč si nevyberete jiné společné, jak se to také dělá? protože manželství (handfasting ve wiccanském ritu) symbolizuje odevzdání se dvou duší a jejich vzájemnou oddanost, vzdáváte se předchozího (podle katolictví tradičně mladistvého bujného) života a začínáte nový. Ok, vyžadovat oddanost jenom po ženách je nefér. I když by se mnou někteří Germáni nesouhlasili:) ale i na jedné straně je to symbol. Myslím, že to je důvod, proč se od toho tak ustupuje.

Věštění pro prozíravé čarodějnice. Jak z jeho a svého jména zjistit, zda-li má vztah dobrý potenciál? Přidejte ke svým křestním jménům jeho příjmení. Tím se myslí, pokud si říká „z města Tiriel“ napíšete si to a spočítáte podle příruček numerickou hodnotu. Vychází nějaké pro lásku netypické, neblahé číslo? Tak to vzdejte. Počkejte na někoho s lepším jménem:) Pozor! Germánská jména transkribujte s dvouhláskami, pokud obsahují přehlasovaná písmena. Tradiční ženské harmonické číslo, dobré pro společné soužití je 6. Ale možná o tradičním manželství a rodině nechcete ani slyšet, tak já mlčím:)

Každé jméno, které používáte má význam.

 

I to na chatu. Ne, nedělám si z vás srandu. Pokud si chcete říkat Satan666blacknecroHitlerMučitelKrista, jste, nebo spíš si kretén. Čarodějové jsou pověrčiví a sami sebe si váží natolik, aby se nehyzdili trapnými, provokativními a dost omšelými slátaninami z béčkové kultury a pokleslých filmů. Nevycházím z údivu nad těmi „čaroději“ na chatu, kteří si dají přezdívku vyloženě takového typu a ještě čekají, že je někdo bude brát vážně. Vážně chcete vystupovat pod jménem, kterým vás budou lidi desetkrát za hodinu oslovovat, a do občanky byste se styděli ho napsat? Strnuli byste, kdyby vám tak řekl váš učitel / babička / úředník za přepážkou? Nebo je dokonce tak sprosté nebo rouhavé, že ho ani nikdo nevysloví bez uzardění?

Ojojoj. Tak to bude mít vaše karma pěkný problém.

Tyto úvahy jsou naprosto na místě. Naštěstí tento druh lidí by se ani nenamáhal si tento článek do konce přečíst (patrně protože neumí pořádně číst a psát :-).

Chaty jsou dost pokleslé. Mám tam používat vůbec své jméno? Nechci si, jak bych to řek´ pošpinit svoji sílu.

To je otázka na pravém místě. Já vám radím: pokud vás tak znají vaši kamarádi a hodně dalších lidí, není důvod ho nepoužívat. Duplikovat svoji identitu by bylo na škodu. Koneckonců jméno je „nástroj denní potřeby“ a stejně jako s rituálním koštětem s ním občas budete potřebovat opravdicky zamést špínu kolem oltáře. Jestliže je to ale zároveň jméno, které používáte při rituálech / kterým se představujete bohům / jméno vaší RPG postavy, se kterou hluboce žijete, tak si na něj dávejte pozor. Nelozte do místností, kde se pravidelně dělají prasárny, domlouvají ilegální věci, vyměňuje porno, vypukají flame wars. Kdyby se vám to totiž stalo, budou se tam psát věci jako „zkurvenej lesomrd Druideric“ případně ještě vaše jméno zkomolí do nějaké obscénní podoby. Mohlo by vás to ranit.

Ale toho se nebojíme, ne? Taky by se vám to mohlo stát kdekoliv, třeba při obraně Wiccy, a v tom případě uděláme následující:

  1. poproste Bohy, aby očistili vaše jméno pod kterým jste se rozhodli je následovat
  2. napište jej na list a proveďte nějaký očistný rituál (napište barvou na oblázek a nechce vyvařit v kotlíku – to by bylo jistě účinné, určitě najdete svůj způsob)
  3. můžete naopak nakreslit hanlivé obscénní obrázky s nadávkami, které vám dali a jejich jmény a spálit ho (spláchnout do záchoduse mnohým čarodějnicím zdá ještě více uspokojící)

 

Převzato:  http://zrcadlo.mysteria.cz/

Tajné jméno člověka

Tajné jméno člověk dostává ještě před svým narozením na zemi. Je to jméno jeho duchovní podstaty. O tom věděli ještě dávno naši pohanští předkové, a proto nikdy nedávali jméno svému dítěti před jeho narozením. Obyčejně novorozené dítě dostávalo „dočasné“, dětské jméno, které platilo do věku 12 lét. Pak, až dítě dosáhlo tohoto věku, podstoupilo obřad jmenovaní, tedy dostalo od žrece své tajné jméno, které nikdo nesměl kromě těchto dvou osob vědět. Dokonce, ani dítě ve mnohých případech toto jméno slyšet nesmělo, aby ne ublížilo samo sobě, a aby neprozradilo nikomu jinému.

Tento obřad spočíval na tom, že dítě do věku 12 let žije z duchovní síly svých rodičů, obou či jednoho. Po tomto věku však je nutno dítě od rodičů odpoutat, aby, za prvé, nepřevzalo karmu svých předků, tedy aby žilo svůj vlastní život. Za druhé, aby poznalo svoji skutečnou duchovní sílu, a mohlo si s ní vynaložit podle potřeb svého skutečného vtěleného Já.

Duchovní, tedy tajné jméno, je obrovskou sílou, která, podle perských mágů, dává člověku neomezenou moc nad objektem (subjektem), jehož tajné jméno znáte. Stejně tak, vědění vlastního tajného jména dává člověku moc nad světem, když tento člověk koná činy ve světě svým jménem.

Tajné jméno je klíčem k duchovní podstatě osobnosti, k jádru, ke svatému krystalu ducha. Je to jméno jiskry boží, která je v každém živém člověku.

Není nic strašného v tom, že člověk neví své tajné jméno. Pokud však ví, pak je schopen ochránit nejen sebe, ale i své nejbližší okolí před negativním působením obyčejných závistníků či profesionálních černoknížníků. Při použití tajného jména pro samotnou ochranu nic nepotřebujete dělat. Stačí jen v duchu říct své tajné jméno. Ono totiž otevírá zdroj nekonečné síly, která je podstatou všeho živého ve vesmíru. A touto sílou je orgon.

Tajné jméno člověka je vibračním kódem orgonové energii. Je to jeho individuální mantra a vyjadřuje podstatu jádra osobnosti. Zrovna toto jméno je přesnou informační adresou, podle které se identifikujeme v systému člověk – vesmír. Pomoci tohoto jména můžeme ovlivnit svůj osud, zapůsobit na své karmické struktury, vyčistit svoji auru, zkorigovat biopole, odblokovat zanesené vlastnosti, zprůchodnit energetické kanály, a mnoho jiného.

Poznejte své TAJNÉ JMÉNO , dotkněte se k síle své prvotní podstaty. Staňte se těmi, kdo má v rukou svůj osud. K tomu jsme připrávili pro vás meditací (odkaz vedie na pôvodnú stránku, kde si môžete objednat meditáciu ako audioprodukciu, pozn. Zayko5) , která vám umožní toto jméno poznát.

Napsal Vyacheslav Kozin

Úterý, 09 leden 2007

 

 

Převzato:  http://www.agni.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz