DŠV- Duchovní škola vzestupu – Úvod

DŠV- Duchovní škola vzestupu – Úvod

Duchovní škola vzestupu

Překlady článků „Duchovní školy vzestupu“  

od Karen Danrich – „Míla“ a Thomase Webera –  „Oa“

Úvod 

Oznámenie zmyslu a účelu

Kozmická hierarchia cez Karen Danrich

My, kozmická hierarchia, by sme radi privítali čitateľov na našej webovskej stránke a túžime predviesť účel za ktorým bola založená táto organizácia. Naša organizácia prichádza v čase intenzívneho duchovného evolučného impulzu na zemskej rovine, ktorý vyvoláva hromadné prebúdzanie celého ľudstva. Prišiel čas pre tých, ktorí si uvedomujú svoju duchovnú cestu, aby sa pohli vpred tak rýchle ako je to len možné. Z tohoto dôvodu sme založili túto organizáciu liečiteľov a učiteľov, aby sme pomohli tým z vás, ktorí potrebujú osobné vedenie, majú zdravotné problémy alebo ťažkosti, alebo sa nachádzajú v duchovnej kríze. Táto organizácia je tu aby ponúkla ruku tým, ktorí vedia, že ich duchovná práca má mať najvyššiu prioritu a ktorí sú takpovediac ochotní pokračovať v tom.

Pre tých z vás, ktorí to nevedia, Šambala, ktorá je sídlom vlády pre Duchovnú hierarchiu na Zemi, nedávno schválila genetické zmeny pre celé ľudstvo. Náš kanál a týmto celý personál, stelesnil túto novú genetickú štruktúru buniek, občas s veľkými ťažkosťami a znova sa narodil pre ich duševný účel a pravdu, ktorou je pomáhať iným, ktorí budú v nastávajúcich mesiacoch a rokoch podstupovať ten istý proces.

Lebo tí z vás, ktorí predčasne nadobudli kryštalické telá, sú novým vedením planéty. Aby sme podporili tých z vás, ktorí sú ochotní pohnúť sa vpred najrýchlejším tempom, vytvorili sme štvordňový intenzívny kurz s názvom Ascension Intensive. Tento kurz vytvárajú mnohí majstri na mnohých úrovniach reality a je sprostredkovávaný naším kanálom a ostatnými členmi štábu Duchovnej školy vzostupu. Účelom kurzu je vytvoriť skupinovú vibráciu, ktorá zvýšeným tempom pozdvihne všetkých zúčastnených prostredníctvom nových zasvätení tak, aby mohli prudšie naplniť svoj duševný účel na Zemi. Niekoľko ďalších členov nášho štábu už súhlasilo s tým, že budú vyučovať informáciu o vzostupe formou večerných kurzov, ktoré sa budú konať v rámci miestnych komunít v mieste ich pobytu, ako aj formou štvordňového intenzívneho kurzu. Všetci čo zaisťujú spomenuté kurzy sú vedomými kanálmi pre Kozmickú hierarchiu. Ak chcete získať viac informácií ohľadom času a miesta konania kurzu „Ascension Intensive“ a ďalších kurzov, pozrite sa na stránku Kalendár udalostí (v angličtine).

Pre tých z vás, ktorí budú mať záujem spolupracovať s našou organizáciou je určená predstava Kozmickej hierarchie, že sa táto organizácia rozrastie tak, aby pojala liečiteľov a učiteľov na celej zemi. Účel tejto medzinárodnej spolupráce je dvojaký. Predovšetkým sa má stať informačným zdrojom na tému procesu kryštalickej konverzie a má poskytovať podporu formou liečenia, výkladov a kurzov vzostupu pre zasvätencov v rámci ich miestnych komunít. Nadto, mnohí učitelia sú potrební kvôli tomu, aby oslovili množstvo rozdielnych komunít ľudí na Zemi. Niektorí prepíšu informácie o vzostupe tak, aby oslovili lekársku komunitu a zdravotníkov, ďalší oslovia komunitu psychológov, iní oslovia pedagógov a ďalší vládne agentúry. Keď bude informácia o vzostupe prepísaná pre mnohé kultúrne a profesné obce, privedie k zrodu paradigmu piatej dimenzie pre civilizáciu, ktorá je založená na spolupráci a bezpodmienečnej láske.

Súčasná civilizácia na Zemi je založená na hierarchickej štruktúre. V tomto vzore hierarchie sú niektorí hodnejší a iní menej hodní, čo vedie k problémom ktoré v súčasnosti na Zemi sú. Lebo tí, ktorí sú hodní viac, sa chápu tak, že si zaslúžia mať bohatstvo a zdroje. A tí, ktorí sú menej hodní sa chápu tak, že si zaslúžia žiť bez domova a v biede. V rámci modelu spolupráce je každý považovaný za hodného a každá ľudská bytosť na Zemi si zaslúži podporu v svojom tvorivom sebavyjadrení bez ohľadu na podobu, ktorú na seba zobrala. V rámci modelu spolupráce sa na každú ľudskú bytosť hľadí ako na „Boha“, že ním naozaj je a je tak ctená. Pohľad na seba a ostatných ako na „Boha“ sa na biologickej úrovni obnoví s transformáciou tela do kryštalickej podoby.

Život v tele je biologickou skúsenosťou. Posledných 10 000 rokov je ľudstvo biologicky obmedzované z titulu existencie len dvoch reťazcov DNA. Keď sa rozplynú bilogické obmedzenia, ľudská skúsenosť sa vráti k mierumilovnému, láskyplnému a radostnému vyjadreniu ducha v podobe akou skúsenosť inkarnácie mala odjakživa byť. Priniesli sme mnohé informácie detailne opisujúce proces genetickej transmutácie a odporúčame vám prečítať si tento materiál, ak ste to ešte neurobili. Kompletný zoznam článkov je v časti Channelingy o Vzostupe.

Zakladajúci členovia tejto organizácie už stelesnili spoluprácu a bezpodmienečnú lásku. Z pozemského hľadiska sa možno nezdajú byť kvalifikovaní na miesto, ktoré im bolo ponúknuté. Pre ľudské myslenie je prirodzené hľadieť na vedenie z pozície spĺňania pozemskej odbornej kvalifikácie, ako je vzdelanie a skúsenosti na fyzickej rovine. Pre nás, Kozmickú hierarchiu, nemá tento typ kvalifikácie veľký význam. Viac sa zaujímame o duchovnú kvalifikáciu človeka, ktorá zahŕňa jeho ochotu tvorivo s nami spolupracovať v dokonalej harmónii s Božstvom a Božským plánom. Každý z týchto zakladajúcich členov bol preverovaný, preverovaný a znova preverovaný, aby sme mali istotu, že pôjdu vpred len v súlade s našimi želaniami. Bola to mimoriadne ťažká cesta pre každého z nich, lebo naše žalania niekedy protirečia pozemskej logike. Každý člen sa tak naučil ako sa vzdať svojej vôle na úkor Božskej vôle a sú tu, aby pomáhali a viedli ostatných spraviť to isté.

Predstavou Kozmickej hierarchie je, že každý člen, ktorý sa v budúcnosti pripojí k tejto organizácii, tiež stelesní spoluprácu a bezpodmienečnú lásku. To si žiada, aby každý liečiteľ a učiteľ nielenže nadobudol kryštalické telo, ale aj úplne odovzdal svoju vôľu Božskej vôli. Každý učiteľ a liečiteľ, ktorý si praje zúčastniť sa tohoto skupinového úsilia bude posudzovaný na základe duchovnej kvalifikácie a bude mu umožnené participovať iba ak ukončil vnútornú prácu, ktorá bude podporovať špeciálnu kolektívnu vibráciu skupiny. S rastom tejto organizácie, kolektívna vibrácia skupiny obopne zemeguľu a ukotví globálneho dvojníka pre spoluprácu a bezpodmienečnú lásku. Tento globálny dvojník prichystá základ z ktorého sa zrodí na Zemi nová civilizácia založená na láske, radosti a hojnosti pre každého.

Prosíme vás, aby ste vyzvali tých, ktorí prichádzajú do našej organizácie k osobnej práci na sebe, alebo aby sa k nám pripojili na niektorej z našich akcií. Tým z vás, ktorí stelesnili novú DNA ďakujeme za vašu námahu, ktorú ste vynaložili pre svoj rozvoj. Vedzte prosím, že sme s vami a že vás podporujeme na každom kroku cesty.

Buď požehnaná vaša cesta. Namaste.

 

 

 

ČO JE VZOSTUP?

Z našej planéty sa stáva hviezda, podobne ako je ňou naše slnko v našej terajšej slnečnej sústave. Na to aby bol tento dôležitý duchovný cieľ úspešne dovedený do konca, tak sa musí zvýšiť vibrácia všetkého a každého človeka na Zemi. Postupné zvyšovanie vibrácie je známe ako Vzostup. Vzostup je proces pri ktorom sa duchovne vyvíja ľudstvo, spoločenstvo delfínov a veľrýb, spolu s Matkou zemou, rastlinným a živočíšnym kráľovstvom a v tomto procese vývoja postupne prechádzajú z vibrácie tretej dimenzie do vibrácie piatej dimenzie. Z pohľadu tretej dimenzie sa planéta vibrujúca v piatej dimenzii bude javiť, že horí. Avšak z pohľadu piatej dimenzie budú naďalej jestvovať semi-éterické formy ľudských tiel a prírody. Táto semi-éterická forma v piatej dimenzii bude ľahšia, napoly priehľadná a jej farby budú viac pastelové ako jasnofarebná a hustá trojdimenzionálna skúsenosť.

Proces Vzostupu prináša so sebou veľa úrovní zasvätení, alebo testov, ktorými sa musí prejsť, aby sa dosiahlo každé štádium evolúcie. Po prechode každou úrovňou zasvätenia, vibrácia tela danej bytosti sa zvyšuje (či už je to rastlina, zviera, nerast, delfín, veľryba, alebo človek) a prispieva tak k zvýšeniu vibrácie celej Matky zeme. Na to aby sa zvýšila vibrácia Matky zeme, je nutná genetická zmena stavby buniek všetkých foriem života na Zemi. Táto nová stavba buniek nie je nová, ale je časťou zo strateného dedičstva Zeme a ľudstva.

V dobách Atlantídy, pred asi 12 500 rokmi, malo ľudstvo a všetky formy života na Zemi kryštalické telá (crystalline form). Kryštalická bunečná štruktúra v ľudskom tele mala 1024 reťazcov DNA a inú molekulárnu a biochemickú štruktúru ako naše súčasné telo. Naše terajšie telo bolo odvodené z 1024 reťazcovej DNA v Atlantskom laboratóriu, ktoré využilo presne jednu dvanástinu genetického materiálu na vytvorenie rasy otrokov. Táto rasa otrokov, z ktorej pochádza ľudstvo, mala pôvodne dvanásť reťazcov DNA, dĺžku života 500 rokov a žila vo vzájomnej harmónii.

Po páde Atlantídy zostalo len veľmi málo ľudských tiel s 1024 reťazcami DNA, ale tí ktorí zostali na zemskej rovine boli považovaní za „Bohov“ a sú to tí o ktorých sa vraví v gréckej a rímskej mytológii a v Starom zákone. Po Páde a veľkých záplavách, zvyšní „Bohovia“ začali navzájom súťažiť, čo vyvrcholilo v atómovom výbuchu 100 krát mocnejšom ako v Hirošime a Nagasaki. Tento výbuch spôsobil mutáciu ľudského tela a všetkého živého na Zemi na terajšiu genetickú štruktúru, ktorú naši vedci tak dobre poznajú a spôsobila, že na zemskej rovine začal prevládať „strach““.

V súčasnosti je nízky počet dospelých ľudských zasvätencov, ktorí sa púšťajú do konverzie na kryštalickú podobu. Avšak deti mladšie ako 16 rokov a celé rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvo už začali proces svojej konverzie. Očakáva sa, že do roku 2000 všetky deti spolu s rastlinným, živočíšnym a minerálnym kráľovstvom zavŕšia svoju konverziu na kryštalického dvojníka a že do roku 2003 ich bude nasledovať aj dospelá ľudská populácia.

Mnohí sú možno zvedaví čo poháňa konverziu na kryštalickú formu na Zemi. Týmto palivom je prosto „fotónová energia“ prúdiaca z fotónového pásu. Na objasnenie tým, ktorí nevedia o čo ide. Fotónový pás je pás energie vyvierajúcej z Veľkého centrálneho slnka, ktorý je určený na to aby spôsobil evolúciu planéty a jej prírody. Fotónový pás obsahuje kódy k piatej dimenzii a v súčasnosti sme touto energiou obklopení dňom i nocou, či už sme si toho vedomí, alebo nie.

Zem nevstupuje do fotónového pásu po prvýkrát. Matka zem v skutočnosti vstúpila do tohoto pásu energie už šesťkrát bez fyzického vzostupu. V minulosti existovali iné rasy ľudských bytostí, ktoré vzostúpili, ale Matka zem a rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvá dovtedy ešte nedoviedli do konca svoje skúsenosti a vývoj v trojdimenzionálnej podobe. Matka zem a príroda sa doteraz už naučili všetko čo musia vedieť o živote v tretej dimenzii a sú pripravené prejsť do piatej dimenzie. Ľudstvo musí ísť s nimi.

Očakáva sa, že do roku 2005 bude mať obyvateľstvo zeme dostatočne vysokú vibráciu na to, aby mohla vzplanúť kundalíni Matky zeme, spôsobiac tak, že celé ľudstvo a príroda úplne vzostúpia do piatej dimenzie a zo Zeme sa stane hviezda. So vzplanutím kundalíny Matky zeme vzplanie kundalíny každého stelesnenia (každej bytosti vo fyzickom tele) na Zemi, či už to bude človek, delfín, veľryba, rastlina, živočích, alebo minerál. Do piatej dimenzie prejdeme všetci spolu. Fyzické konštrukcie vybudované človekom nepostúpia (pretože nie sú vytvorené z prírodných materiálov). Výsledkom bude nová éra a nová civilizácia na Zemi.

Príslušníci dospelého obyvateľstva, ktorí v nasledujúcich 24 mesiacoch prijmú kryštalickú konverziu a zavŕšia svoj vlastný osobný Vzostup, urobia tak za účelom vedenia, výchovy a aby prichystali ľudstvu predurčený Zlatý vek na Zemi. Účelom Duchovnej školy vzostupu je spojiť sa s budúcimi vodcami našej planéty, poskytnúť im informácie potrebné na to, aby dokončili svoje zasvätenie a plne sa chopili svojej duševnej úlohy tak, aby následne mohli splniť svoju vodcovskú úlohu na Zemi.

 

 

 

Rady na cestu vzestupu.

 

Karen Danrich, Mila Sinoski

20. Prosinec 1998

 

Obdrželi jsme mnoho e-mailových dopisů požadujících další pomoc při procesu vzestupu. Moji poradci doporučili, abych dala dohromady seznam věcí, které mi pomáhaly během mé cesty procesu vzestupu. Každý jsme jiný a proto doporučuji aby se každý sám naučil  “svalovému testování” (podrobnější popis viz. Dobré rady pro vzestup) aby mohl zjišťovat, co je pro jeho současnou tělesnou formu to nejlepší

 

Stravování: Věřím, že bych měla dávat tělu to, co ho podporuje v procesu vzestupu. Nedoporučuji tedy žádnou restriktivní dietu ale jíst cokoliv, co tělo zrovna potřebuje.
Brzy jsem se naučila, že různé doplňky stravy jsou pro mě toxické a tak jsem přestala používat všechny doplňky jako je proteinový prášek, super zelené mořské řasy, atd. Doplňky a doplňková “strava” dodávaly přebytky toho, co moje tělo požadovalo a proto byly pro mě jedovaté. Požadovala jsem, aby moji poradci dodávali vše co potřebuji energeticky a pak jsem jedla vyváženou stravu každý den.

Naučila jsem se nabíjet vše co spolknu léčivými vibracemi tak, že jsem nad jídlem držela 1–2 minuty ruce a požadovala aby mí průvodci v té době do jídla dodali cokoliv co potřebuji. Takové žehnání odstranilo veškeré toxiny z jídla a dodalo čchi neboli energii v těch patřičných frekvencích, které mé tělo v tom okamžiku potřebovalo.

Moje strava se měnila měsíc od měsíce a rok od roku. Během jednoho roku (protože jsem měla pokažený trávicí trakt), jsem přestala jíst veškeré maso, včetně ryb, a stala se vegetariánem. Důvodem k tomu bylo, že maso mělo nižší vibrace a způsobovalo periodické zácpy. Protože se můj trávicí trakt během procesu vzestupu opravil mohu nyní jíst ryby avšak těžší masa jsou pro mé tělo stále velkou zátěží. Ryby dodávají nezbytné proteiny, které v této fázi procesu vzestupu potřebuji. Každá tělesná forma je jiná a například můj drahý přítel Ráma jí maso bez problémů. Občas, když učíme a předáváme informace jako kanály v průběhu několika dní na intensivních kurzech, je mu doporučováno aby jedl vibračně těžší jídla, jako je například červené maso, aby mu pomáhalo udržet jeho tělesnou formu a zůstal uzemněný.

 

ZÁVISLOSTI: Zjistila jsem, že závislosti mají vztah k entitám, které sídlí v určitých substancích jako je například alkohol. Jakmile jsou tyto entity během žehnání z látky odstraněny, mohou být i tyto konzumovány aniž by ublížily tělu. To je též aplikovatelné na občasné pochoutky a dezerty, kávu a tabák. Každá potravina obsahuje nějakou “medicínu” nebo dar, a je-li tato medicína oceněna, přejde dar do vašeho pole. Káva obsahuje medicínu pozornosti; tabák, cti; alkohol, oslavování.

Někdy, při překonání závislosti, se musíte určité látky vzdát, dokud nesplatíte dluh nebo pokud “nepřestanete držet” dárek, který tato látka předává. Z tohoto důvodu jsem musela abstinovat od alkoholu šest měsíců. Závislosti jsou smlouvy nebo dohody s Kumary (viz. další články s bližšími informacemi) a vyžadují překonání těchto dohod abyste mohly překonat závislost.

Závislost na drogách nebo alkoholu způsobuje jedincům, že nejsou uzemnění a “opouštějí své tělo”. Je to právě malá uzemněnost, která způsobuje otravu. Ve stavu neuzemnění se stáváte subjektem manipulace druhými. Když převezmete odpovědnost za své uzemnění, musíte překonat odplaty za opouštění těla během konzumace alkoholu nebo drog.
Závislost na alkoholu způsobuje uzavření srdeční čakry. Zpracování veškerých emocí při vzestupu zajišťuje vybudování pochopení soucitu. Když se uzavře srdeční čakra díky závislosti na tabáku, iniciát se z emocí vznikajících v průběhu vzestupu nenaučí citové lekce a počítá že kouření emoce “umrtví”. Když vzestupujete, musíte převzít plnou odpovědnost za všechny výukové lekce kterými při tomto procesu procházíte a občas se tyto lekce prožívají v katarzi bolestivých vzpomínek.

Závislost na kávě způsobuje přetížení nadledvinek, které způsobuje nervové napětí v tělesné formě po kterém následuje nadměrná únava. Nadledvinky mohou také vyčerpat adrenalin, hormon který produkují, když jsou stimulovány. Když je nedostatek adrenalinu má to za následek únavu. Káva je jedna z nejsnáze zvladatelných závislostí a jednoduše vyžaduje vědomé žehnání před vypitím. Podle mé zkušenosti takovýmto žehnáním okamžitě vymizí problémy s nadledvinkami (spolu s nervovým napětím).

Když jsou smlouvy a dohody s entitami pracujícími skrze takovéto substance uvolněny (a substance jsou žehnány a oceňovány), původní medicína kterou tyto substance obsahují se může uplatnit a potlačit efekt závislosti. Aby se nějaká medicína mohla uplatnit, naučila jsem se používat vědomý záměr při jejím použití. Když jsem si dovolila pít pouze na oslavu, potom se medicína uplatnila. V okamžiku, kdy jsem se chtěla napít abych unikla bolesti, byla jsem okamžitě v tom, přiotrávila jsem se (opila) a mí průvodci byli nahněvaní. Pokusy a omyly jsem se naučila že ať konzumuji cokoliv vkládám to do úst s pocitem pocty, ocenění sebe, ocenění mých průvodců, ocenění Matky Země za dary a udržování života.

Závislost na drogách je mnohem větším problémem než alkohol. Drogy přitahují “drogové entity” které vás neopustí když spadnete dolů nebo mimo jejich “úroveň”. Drogové entity odsávají životní sílu a velmi značně zapříčiňují stárnutí tělesné formy. Z tohoto důvodu, ti kteří jsou drogově závislí mohou zjistit, že se musí drog úplně vzdát a již nikdy na ni nesáhnout. Zažili jsme iniciáty s drogovou závislostí, kteří ukončili zasvěcení 1024. Nebylo jim však dovoleno postoupit ani o kousek výše, dokud se plně nezbavili závislosti, protože nevědomě tvořili kanál pro temné entity v sobě i z okolního prostředí. Kdyby jim bylo umožněno pokračovat dále za iniciaci 1024, mohli by způsobit Zemi mnohem větší škody než si lze vůbec představit a to ti kteří dohlížejí na proces vzestupu nemohou dovolit.

 

TELEVIZE A MÉDIA: Závislost na televizi a počítačových hrách je rovněž problém. Televize i počítač vyzařují plno nízkovibračních elektromagnetických vibrací, které jsou škodlivé pro tělo a energetické pole. Tyto vibrace vytvářejí díry do éterického těla, aury a systému čaker. Existuje též mnoho nízkovibračních entit, které sestupují po elektromagnetických vlnách a manipulují s těmi, kteří si nejsou vědomi jejich přítomnosti. Z tohoto důvodu jsem dala pryč TV a kolem elektrických zásuvek dala měděné dráty. Měď zabraňuje těmto entitám vstup do domu. Při použití počítače jsem omezila čas který před ním strávím a po té se jdu vykoupat, abych odstranila toxické vibrace z mého energetického pole. Když před počítačem trávím delší čas, celé mé fyzické tělo začne bolet a tak jsem to omezila vždy jen na několik hodin.

Televize, noviny a další tiskoviny zveřejňují myšlenky založené na strachu a tak je stále udržují v činnosti. Zjistila jsem, že když jsem takovéto věci odstranila z mého života, tak vibrace a myšlenkové formy které jsou v nich obsaženy též opustily mé tělo, aurické pole, vědomí i můj domov. Světovým událostem nevěnuji pozornost dokud na ně moje pozornost není přitažena z nějakého specifického důvodu. Vzestup vyžaduje neustálé zvyšování vibrací. Neustále jsme bombardováni nízkými vibracemi a zjistila jsem,že média jsou jedním z největších udržovatelů tohoto problému při životě.

 

CVIČENÍ: Cvičení uvádí energii v těle do pohybu. Naučila jsem se, že procházka v přírodě je jednou z nejjednodušších cest jak v mé tělesné formě uvést energii do pohybu. Při procesu vzestupu neustále integrujete ztracené fragmenty vaší duše a tyto úlomky mohou způsobovat dočasné blokování energetického toku tam, kde vstoupí do éterického těla. Při rozhýbání energie při cvičení jsou bloky rychle uvolněny a fragmenty duše snadněji integrovány. Tvrdé cvičení vede k natržení struktury svalů. Natržené svaly zapříčiňují hladinu rozpadu v tělesné formě a proto se takové cvičení nedoporučuje.

Plavání patří k nejjemnějším formám námahy, které jednak posiluje svaly i uvádí do pohybu energii a má navíc i přínos v čistění aurického pole. Plavání, koupele, minerální lázně i vana horké vody čistí aurické pole a odstraňuje negativní entity a nízké vibrace které jsou uvolňovány během procesu vzestupu. To jsou důvody proč chodím plavat a koupu se několikrát denně.

 

MEDITACE: Existuje mnoho meditačních technik. Již léta při meditaci používám vedení energie mým tělem vědomým záměrem mé mysli. Mnoho těchto technik je vyučováno na našich pracovních setkáních nebo jsou dostupné na páskách v naší nabídce na www stránkách.
Zjistila jsem, že mysl se naučí zůstat v klidu jakmile se změnění genetika umožňující vědomý stav “bytí”. Je velice těžké přinutit mysl ke klidu bez genetických změn které se dějí při vzestupu. Důvodem je, že mentální tělo řídí vědomé lidské uvědomění. Dokud není mentální tělo opraveno a vyrovnáno dokončením iniciace 5024, pak trénování mysli “skákající jako opice” může být těžkým problémem k rozlousknutí. Například u mého drahého přítele Rámy, náhodné myšlenky posuzování nevymizely dříve dokud plně neopravil své mentální tělo někdy kolem zasvěcení 5024. Od té doby co ztělesnil 5024 DNA řetězců, převládá v jeho zkušenosti vnitřní ticho.

Velice často nejsou náhodné myšlenky naše vlastní. Tyto myšlenky jsou entitami, které se naučily “napojit se” do naší telepatie související s našimi systémy víry. Po ukončení iniciace 8 jsem zjistila, že všechny myšlenky posuzování sebe i jiných nebyly vzkazy mé vlastní duše ale spíše entity té či oné formy. Jakmile jsem to zjistila, vyžadovala jsem aby opustili mé pole. Jakmile se tak stalo, zažila jsem vnitřní ticho jako nikdy před tím. Též jsem začala s potíráním myšlenek posuzování tím, že jsem jim nedovolovala být v mé přítomnosti.

Abych udržela vnitřní ticho zjistila jsem, že je k tomu nutný stav uzemnění. Uzemnění je důsledkem duše, plně obývající celé tělo, od vrchu až dolů ke konečkům prstů a napojující se zemnícím provazcem do středu Země. Nedostatek uzemnění je genetický problém celého lidstva a většina lidí ztratila schopnost spojit se s Matkou Zemí. Jakmile se změní genetika, uzemnění se stane nevědomým stavem bytí které nevyžaduje náš vědomý záměr. Ovšem během období integrace nové genetiky nebo při stresu může být problém zůstat uzemněný. Jídlo, cvičení a meditační techniky tažení energie tělem které jsou vyučovány na mých kurzech mohou pomoci zůstat uzemněný v období stresu.

Účelem meditace je otevřít se vnitřnímu vědění. Meditační techniky nemají jiný smysl alespoň co já vím. Jakmile se otevřete vaší vlastní vnitřní pravdě, je vlastní důvod meditací naplněn. Tím samozřejmě nechci říci, že si v průběhu dne nebo v některých případech i během noci neudělám chvíli klidu. To jsou momenty, kdy má duše nebo mé vedení hovoří.
Účelem vnitřního vědění a vedeni je umožnění tvorby ve spolupráci s Bohem/Bohyní/Vše Co Je. Takové společné tvoření je proces stávajícího okamžiku, kdy mi mé vedení ukazuje co má být dalším krokem a mé vědomí to přijme a vytvoří zpětnou vazbu z fyzické roviny reality ve které má tělesná forma žije. Jakmile se naučíte pracovat tímto způsobem při všem co děláte, jste kompletně vnitřně vedeni a nepotřebujete pro řízení nic a nikoho mimo sebe. Podle mé zkušenosti byla meditace vymyšlena právě z toho důvodu aby bylo možné dosáhnout stavu vnitřního vedení.

 

DETOXIFIKACE: Během procesu vzestupu se tělo neustále zbavuje toxinů, nejen jedovatých substancí jako jsou těžké kovy, pesticidy, olovo a ostatní chemikálie, ale také substancí, které tělo již více nepotřebuje tak jak se přetváří na krystalickou strukturu. Slané a minerální koupele jsou dobrou pomocí při odstraňování toxinů přes pokožku, která je největším tělesným orgánem.

Existuje mnoho přísad do koupele, které mi pomáhaly. Například “Koupelová terapie”, která je směsí mnoha minerálů, včetně síry přejemně zkombinovanou s chlorofylem takže nepáchne. Také “Fango bahno” což je zase forma vulkanického popílku, který obsahuje silice aspirinu a je téměř stejně efektivní jako bahno na koupele když se použije večer.
Detoxifikační proces občas vyžaduje pomoc dietetickou. Po dobu tří měsíců jsem si dělala své vlastní šťávy, většinou meloun, abych si pročistila játra. Jakmile to bylo hotové, už mi nebylo doporučováno, abych pokračovala v pití čerstvých šťáv tímto způsobem. Můj přítel Ráma též držel takovouto melounovou dietu šest týdnů ze stejného důvodu. Bylo nám řečeno, že tuk používaný při zpracovávání potravy se usazuje v kanálcích v játrech a šťáva z vodního melounu tento usazený tuk rozpouští a tak zvyšuje účinnost jater.

Ráma i já máme nyní zdravé a silné tělo které vydrží fyzickou nepohodu spojenou s procesem vzestupu. Ostatním členům naší skupiny mohu doporučit výplachy tračníku tlustého střeva jako dobrou pomoc, zvláště když se do nich přidají bylinné nebo homeopatické přídavky. Z pomocí doplňků stravy naše skupina většinou zjistila, že potřebují pouze některé substance po krátkou dobu. Jakmile si tělo okouká vibrace obsažené v těchto stravovacích doplňcích je schopné si je samo v případě potřeby tvořit. Neustálé přijímání substancí, které tělo již více nepotřebuje je opět uvede do nevyváženého stavu. Ve většině případů stačí tělu méně než třicet dnů přijímání určitého stravovacího doplňku, aby se naučilo jeho nové vibrace.

 

SVALOVÉ TESTOVÁNÍ: Používání aplikované kineziologie (též známé pod pojmem “svalové testování ”) patří k nejvíce využitelným nástrojům při vzestupu. Svalové testování je jednoduchá metoda přístupu k vědění těla. Ať už máte telepatické nebo jasnozřivé schopnosti nebo ne, tělo přesně ví co potřebuje, tělo umí odpovědět na všechny vaše otázky na základě znalosti vaší jedineční pravdy, a tělo též ví, co říká vaše vedení. Můj milovaný Ráma měl velmi málo telepatických schopností ale před dávnou dobou se naučil vše co dělá otestovat pomocí svalového testování. Zvykl si takto otestovat všechno co jí i všechna rozhodnutí ve svém životě, ať už měla malý nebo velký význam. Zvykl si povolit si v životě jenom ty zkušenosti které ze svalového testu vyšly s odpovědí “ano”. Takto se naučil následovat jenom svojí jedinečnou pravdu a byl přirozeně veden svým procesem vzestupu aniž by vědomě přesně znal všechny detaily.

Existují knihy a kurzy na svalové testování a vřele doporučujeme se je naučit jestliže to ještě neumíte. Mnoho z nás zjistilo že se svalovým testováním je život mnohem jednodušší. Zvykli si vše testovat od nákupu v samoobsluze až po důležitá životní rozhodnutí a zjistili, že je tělo nikdy nezklamalo. A tak tímto způsobem procházejí svým životem bez zbytečného úsilí.
Doufám, že informace v tomto článku vám pomohou. Opět zdůrazňuji, každá tělesná forma je jiná a co pomáhalo mě nebo jiným v naší skupině nemusí u někoho jiného fungovat. Na daru lidské zkušenosti je nádherné poznávat všechnu tu pestrost mezi tělesnými formami. Když jsem se naučila neposuzovat odchylky v druhých kolo mě, otevřela jsem se kráse obsažené v každém s kým přijdu do styku a naučila jsem se oceňovat jedinečné dary a talenty, které každý z nás vlastní. Důsledkem toho se můj život stal nádherným tancem vyplněným láskou a radostí, ctí a nadbytkem. Přeji Vám i celému lidstvu to samé.

Mnoho požehnání. Namaste.

 

 

 

Další rady na cestu vzestupu.

 

Lady Rize skrze Karen Danrich, Míla Sinoski

2. září 1999

 

Stále slyšíme, že mnoho z vás se cítí unavená, nebo má problémy podobného rázu na cestě vzestupu a my bychom se rádi s vámi podělili o pokyny které pomáhaly vedoucím SSOA na jejich cestě. Cesta vzestupu vyžaduje, aby jste si proklestili svoji vlastní vibrační skulinku, která vyžaduje ohraničení. Hranice jsou polopropustné membrány, které dovolují některým energiím vstoupit do vašeho pole (láska Boha/Bohyně/Vše Co Je, spolu s vašimi průvodci léčiteli) a zadržuje ostatní formy energie (hustotu reality třetí dimenze ve které žijete).
Aby jste si uvědomili své hranice je naprosto nutné zůstat po celý čas uzemnění. V tom okamžiku kdy opustíte své tělo ztrácíte hranice a jako takoví jste vystaveni hustotě okolo vás. Hustota třetí dimenze vibruje nyní na nižší frekvenci než kdokoliv z vás což vás unavuje když se sjednocujete s tak nízkovibračními hustými frekvencemi zatímco vzestupujete. Abychom vám odpomohli od únavy při vzestupu, máme pro vás mnoho dobrých doporučení, které bychom s vámi teď rádi probrali.

 

 

POŽÁDEJTE SVÉ PRŮVODCE ABY VÁS STÁLE UDRŽOVALI UZEMNĚNÉ

 

V tom okamžiku kdy cítíte, že opouštíte tělo, požádejte své průvodce, aby vás vrátili zpět do vaší formy. Z tohoto důvodu máme při vzestupu tolik léčitelské podpory, avšak taková pomoc vyžaduje, aby jste o asistenci požádali neboť bez vaší žádosti by se jednalo o násilí a to nikdy nebude provedeno.

 

 

PŘIVOLEJTE SI ENERGII

 

Energii neboli čchi si můžete přivolat kdykoliv ji máte málo. To vyžaduje pevné hranice aby jste energii udrželi takže když nejste uzemnění, přivolávání energie nefunguje. Takže prvním krokem je uzemnění, potom se začněte vyplňovat čchi. Jakmile se vaše energetická hladina čchi dostane pod třicet procent, chce se vám spát. Lidská forma potřebuje pro fungování ve světě a na vzestup asi sedmdesát procent kapacity. Představte si měrku a naplňte svoje pole do sedmdesáti procent celkové kapacity čchi.

Lehké cvičení někdy pomůže, když se nemůžete uzemnit. Když máte volno, radši místo spaní jděte na procházku nebo si zaplavat. Zatímco se procházíte, využívejte dechu ke zvyšování vibrací. Vydechujte a nadechujte vždy při několika krocích. Dýchání vás vrátí zpátky do vaší formy a té umožní aby se znovu nabila.

 

 

JÍDLO A UZEMNĚNÍ

 

Když si nemůžete zacvičit a potřebujete se uzemnit aby jste udrželi prostor, pomůže i jídlo. Čokoláda nebo káva vás ve většině případů do pěti minut uzemní ve vašem vtělení a můžete jim požehnat dříve než je sníte. Konzumace “těžších” proteinů jako jsou ryby, kuřata nebo dokonce hovězí vás kompletně uzemní na mnoho hodin. Doporučujeme aby jste si nejprve otestovali pomocí svalového testování, zda vám takové jídlo čas od času pomůže a když vás bude na cestě vzestupu podporovat tak si ho dát.

Tomáš si dává těžší červené maso vždy, když má jeho tělesnou formou téci velké množství energie, například když učí na intenzivním kurzu vzestupu. Kalorie z takového jídla jsou velice rychle spáleny a hmota mu zase pomáhá při uzemnění když jeho tělesnou formou protékají vysoké vibrace. Když spálíte karmu, vždy budou vaší tělesnou formou protékat vyšší vibrace. Jídlo vám v tom bude pomáhat a zároveň vám pomůže s uzemněním.
Oba Tomáš i Karen přišli na to že když si nedají maso neudrží uzemnění. A tak si zvykli dát tělu co si žádá aby si udrželo prostor zatímco vzestupuje. Na určitém stupni vašeho vývoje, když už jste dost daleko mimo hustotu třetí dimenze, jídlo se stává menší potřebou. To však vyžaduje aby každý z vás dosáhl stavu Mahavišnu.

 

 

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE VIBRACÍM DRUHÝCH

 

Je podvědomým zvykem lidského druhu přizpůsobovat se vibracím jiných lidí nebo skupiny. Protože ostatní lidé nyní mají nižší vibrace zapříčiňuje to vaší velkou únavu. Přizpůsobovat se vibracím je vzor chování který se objevil aby usnadnil komunikaci a určitý druh spojení mezi lidmi na Zemi. Doporučujeme aby jste uvolnili všechny podobné vzory a naučili se zůstávat na vibrační úrovni své vlastní tělesné formy.

Představte si, že vibrujete na úplně jiné stupnici, výše než všichni okolo vás. Dovolte si zůstávat nad hustotou, která je kolem vás. Požádejte vaše průvodce aby vám pomohli udržet se nad hustotou ostatních lidí. Když cítíte že vaše vibrace klesají na úroveň ostatních lidí okolo vás dejte si záměr vrátit se zpět na hladinu své vlastní vibrace.

 

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

 

Počítače a elektronická zařízení vysílají nízko-úrovňovou energii (srovnatelnou se vztekem) do okolního prostoru. Těm z vás, kteří denně s těmito zařízeními pracujete, doporučujeme obklopit se 4–5 drúzami křišťálových krystalů. Naprogramujte tyto krystaly tak, že je postupně budete několik minut držet v ruce, aby mezi vámi a energií počítače vytvořily bariéru. Potom je položte kolem systému se kterým pracujete. Také se ubezpečte, že se nepřizpůsobujete během práce vibracím počítače.

 

 

KRYSTALY

 

Míla zjistila, že ji při udržování jejích vibrací pomáhá křišťálový krystal z Herkimeru. Herkimerské diamanty pocházejí z dolu ve státě New York a zesilují čchi. Má specificky vytvořený šperk, který může nosit kolem krku celý den. Ti z vás, kteří vlastníte diamant, je mohou využít neboť dva malé diamanty generují stejné množství energie jako velký Herkimer, a tak je můžete denně nosit aby vám pomáhaly na vaší cestě osobního vzestupu.
Když máte takový kousek, který vás podporuje podobným způsobem, čistěte jej každý den a zvyšujte vibrace které vás podporují ve vašem vzestupném procesu. Při pročišťování a programování krystalu je jednoduše držte v ruce se záměrem to udělat. Ucítíte energii jak protéká vašima rukama a když si přejete, můžete ji programovat.

S SSOA spolupracuje Alexi Dankeith, která je talentovaným klenotníkem a drátem obtáčí malé krystaly v různých kombinacích, které mnohým z vás mohou pomoci při udržování vibrací. Můžete ji kontaktovat aby udělala šperk specielně pro vaši tělesnou formu a podstatu vašeho kontaktu s veřejností a světem.

 

 

VAŠE AUTO VÁS OVLIVŇUJE

 

Auta též vytvářejí mnoho husté energie. Když si nevytvoříte bariéru mezi vámi a autem vaše narůstající vibrace mohou poškodit motor nebo elektrické součástky auta. Pro tento účel též doporučujeme programovat malé křišťálové krystaly aby vytvářely bariéru mezi vašimi vibracemi a autem. Pomůže vám to i každému z vás, že se nebude při řízení cítit tak unavený.

 

 

DETOXIFIKACE

 

Při vzestupu ze své formy neustále odstraňujete toxiny. Hlavně a především se ubezpečte že integrujete pouze tolik z další fáze vzestupu, kolik jste schopni zpracovat, aniž by jste onemocněli. Všechno ostatní pozdržte a po kapkách doplňujte svůj systém tak aby to zvládal. Vše co potřebujete ke zpomalení procesu na takové tempo které zvládáte ve zdraví a v pohodě je vědomý záměr to tak udělat. Když pokračujete příliš rychle, jste zahlceni jedy a jste pak moc unavení nebo můžete onemocnět.

Existuje mnoho vibrací, které vám mohou z detoxifikací pomoci když se zaměříte na jejich denním používání. Požádejte své průvodce, aby vám seslali takové vibrace, když je potřebujete. Všeobecně řečeno, nikdo by neměl překročit hladinu 28 procent toxinů v kterémkoliv okamžiku. Když se dostanete nad tuto úroveň použijte detoxifikační vibrace dokud hladinu opět nesnížíte na 28 procent nebo níže. Pro zjištění hladiny můžete použít kyvadlo nebo svalové testování.

Vedoucí SSOA zjistili, že musí oba používat tyto detoxifikační vibrace minimálně třikrát denně vždy po dobu 20-30 minut. To jim pomáhá při udržování nízké hladiny toxinů v těle aby mohli pokračovat ve vzestupu. Též si chodí denně zaplavat, slunit se a na procházku. Procházky a plavání pomáhají lymfatickému systému v činnosti což též podporuje detoxifikační proces. Často používají detoxifikační vibrace když plavou nebo se procházejí.
Krátké slunění rozpouští éterický sliz a hnis, který se tvoří při vzestupu v jemnohmotných tělech. Takový éterický hnis může způsobit blokádu toku energie v meridiánu což se projevuje jako příznaky chřipky když se to nechá nějaký čas neošetřené. Krátké slunění je nejjednodušší cesta k odstranění těchto energií takže pak lehčeji pokračujete při vzestupu.
Tam kde je málo slunka, obzvláště v zimě, můžete používat umělé horské slunce, které má podobný účinek. Doporučujeme aby jste se snažili a pomáhali své tělesné formě takovým způsobem, jak to potřebuje.

Vodní meloun se ukázal jako jedna z nejlepších substancí k jídlu při procesu vzestupu. Pročišťuje krev, lymfu, játra i ledviny a trávicí trakt. Játra i ledviny sbírají tuby, které se používají na pečení za vyšších teplot, než je tělesná teplota. Meloun tyto tuky rozpouští a tím umožňuje játrům i ledvinám aby pracovaly účinněji což zase zvýší schopnost jedince odstraňovat toxiny z těla.

Naše skupina tady na Havaji začala pojídat vodní melouny každý den, abychom pomohly našemu ztělesnění se vzestupem. Mnozí se po několika dnech velkého nadmutí ze zadržované vody po přidání melounů do stravy vrátili do normálního stavu. Ostatní prohlašovali, že “cítí” jak se jejich ledviny čistí od odpadů.

Nikdy není dost zdůrazňování nutnosti častého koupání a sprchování. Tyto činnosti též čistí jemněhmotná těla od slizu. Koupele s Epsomskou solí nebo Fango bahnem se staly nočním rituálem pro vedoucí SSOA poté, co se přestěhovali na Hawai. Velice rychle pochopili, že když jeden večer opomenou koupel, druhý den se nebudou cítit dobře. Během času se naučili, že nelze přeskočit to co tělo na vzestupu potřebuje, aby za to později nemuseli zaplatit..
Těm z vás, kteří žijete v chladnějších oblastech doporučujeme stát se členy nějakého klubu zdraví a denně navštěvovat bazén, sauny nebo horké lázně pokud je to možné. Tyto činnosti pomáhají vedoucím SSOA během každého intenzivního kurzu na kterém učí (nikdy nebydlí v hotelu, který tato zařízení nemá, protože to podporuje jejich tělesnou formu na vzestupu).

 

 

ZÁVĚR

 

Doufáme, že vám tyto informace pomohou na vaší cestě vzestupu.

Mnoho požehnání na vaší cestě. Namaste.

 

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz