DŠV – 16 – Chanelingy s Matkou Zemí

DŠV – 16 – Chanelingy s Matkou Zemí

Chanelingy s Matkou Zemí 

Jak podporovat svoji tělesnou formu při vzestupu

Matka Země (Vědomí Země) prostřednictvím Karen Danrich, Míla Sinoski

14. května 2000

 

Já, Matka Země, vědomí planety na které sídlíte, bych ráda pohovořila o procesu detoxifikace při vzestupu a o množství tělesných bolestí a problémů a únavě, které doprovází biologický vzestup. Jak vidím, většina mých lidských dětí, které jsou v této době inkarnovaní, má z těchto věcí strach a vyhledává pomoc v současných lékařských zařízeních.

Bohužel, současní lékaři nevědí nic o procesu biologického vzestupu a proto je velmi nepravděpodobné, že by vám pomohli. Proto spíše radíme, aby jste hledali pomoc u homeopatie, bylinek, akupunktury, masáží a aromaterapie. Tyto, více či méně přírodní metody, vám lépe pomohou při překonávání únavy a bolestí, které doprovází proces biologického vzestupu.

Únava

 

Při vzestupu tělo roste. Dítě dlouho spí, když se jeho tělesná forma přestavuje na větší velikost a podobně je tomu i při vzestupu. Lidé předpokládají, že šest až osm hodin spánku je dostatečné a myslí si, že je něco špatně, když potřebují devět až dvanáct hodin spánku denně. Ujišťujeme vás, že naše komunikační kanály, Míla a Ráma, spí denně až dvanáct hodin již po mnoho roků a přesně to jejich těla potřebují pro biologický růst a přestavbu, která u nich probíhá. Proto doporučujeme těm, kteří vzestupují, aby dopřáli tělu co potřebuje, což může zahrnovat i delší spánek, než byli zvyklí před tím, než začali s cestou vzestupu.

Volba vzestoupit je spirituální volba. Tato volba s sebou přináší vzkříšení toho, co bylo shnilé, nebo nemocné v tělesné formě a zakotvení nového paradigmatu vědomí jednoty v lidském těle. Vědomí je fyzické a proto obsáhnutí další úrovně uvědomění, vyžaduje biologickou transmutaci tělesné formy. Tento závazek může vyžadovat, aby jste přeorganizovali patřičně váš život a upřednostnili vaší spirituální cestu, před zdánlivě důležitějšími úkoly vašeho života. Vzestupující proto budou déle spát na úkor nočních aktivit a budou se o svoji tělesnou schránku náležitě starat.

Jsou zde mnozí, kteří sem byli přivedeni, aby zde uskutečnili vzestup, na základě intervencí pro mojí podporu a aby začali s probouzením lidstva. Tito jedinci si zatím nemusí být vědomi toho, že souhlasili s cestou vzestupu. Teprve jak se stávají vědomými, lépe chápou celý proces a léčí symptomy, když se objeví. Z tohoto důvodu naše komunikační kanály nedávno sami vydali knihu, která velmi detailně popisuje proces biologického vzestupu: Ascension Transmissions, Vol. 1. Tuto knihu si můžete objednat pomocí internetu, nebo přes distributory „New Leaf“ a „Bookpeople“, když nemáte přístup k internetu. České a slovenské překlady článků z tohoto svazku jsou volně přístupné na našich www stránkách.

Existuje lékařská diagnóza nazývaná dnešní civilizací „chronický únavový syndrom“, který je vlastně symptomem vzestupu. Jak zvyšuje tělo své vibrace, potřebuje více „čchi“, aby se udrželo při vědomí během dne, týdne, nebo měsíce. Nejste-li zběhlí v akumulaci čchi, je výsledkem pocit únavy. Tento pocit únavy prožívaly i oba naše komunikační kanály, obzvláště Míla, která je velmi citlivá na energie.

Jiným perfektním způsobem, jak zvládat chronickou únavu je, naučit se Tai Chi nebo Jógu. Tyto dovednosti, které se přímo vztahují k technikám vzestupu dávných dob, vás naučí, jak sbírat energii a směrovat ji do určitých částí těla pomocí různých cviků a pohybů. Tyto cviky jsou vynikající formou podpory vaší volby vzestupu a brání příznakům chronické únavy.

 

 

Předpis Matky Země proti únavě

 

Místo, aby jste si lehli a schrupli, jděte se projít. Obraťte se na mě, Matku Zemi, a žádejte spojení se mnou. Moje „Marie“, které jsou mými ochrannými anděly, a jsou jasně modré, se objeví a pomohou vám s uzemněním do vaší tělesné formy. Když jdete, každé dva kroky se nadechujte, a další dva vydechujte. Skrze dech je duše volána zpátky do tělesné formy a duše pak může znovu nabít vaše éterické tělo tím, že jej vyplní svou láskou. Chůze též přitahuje čchi z éterického těla Země do vašeho těla a proto se po procházce cítíte znovu nabití energií.

Přílišné běhání, cvičení, nebo posilování vytváří jizvy ve svalových tkáních, které vedou k dalšímu stárnutí, nebo odumírání tělesné formy. Proto nedoporučuji těžká a usilovná cvičení, ale spíše lehkou procházku, nebo plavání, které umožní, aby jste se znovu spojili s přírodou a s jejími elementy. Mnozí z vás žijete ve městech. I tam existují parky a zahrady, kde se můžete se mnou spojit. Doporučuji vám, běžte na taková místa, nebo k moři, nebo do hor a buďte se mnou v kontaktu. V kontaktu se mnou, Matkou Zemí, budete znovu nabiti energií.

Ve vaší současné civilizaci, vaši zaměstnavatelé, přátelé, rodina, berou, berou a berou. Berou čchi od těch, kteří vzestupují, aby měli energii na své tvoření a výzkumy. Když jste vzestupující bytost, pak čchi kterou generujete je pro váš vlastní vzestup. Doporučuji vám, aby jste udržovali pevný záměr zastavit dávání čchi a energie a uvolnit veškerou karmu a dohody, které vážou vaše vztahy k druhým lidem v tomto ohledu. Já, Matka Země, vám budu stát po boku při takových záměrech a ujišťuji vás, že vaše přání budou vyplněna. Protože vzestup znamená odlupování karmy vrstvičku po vrstvičce, zvyšuje každodenní udržování tohoto záměru důležitost dne, kdy jste záměr udrželi a napomáhá odstraňování těchto vzorů z vašeho pole. Musíte se zaměřovat znovu a znovu na vzestup a uvolňování dohod a karmy, které je možné během dne, týdne či měsíce uvolnit. Každý den vede k další vrstvičce, další úrovni, a je to stejné jako s mým globálním vzestupem.

 

 

Aktivace kundalini

 

Já, Matka Země, bych vám ráda předložila podrobný návod na aktivaci vaší kundalini. Začátečníky bych nejprve požádala, aby si udělali procházku, aby se jejich duše mohla důkladně zakotvit do tělesné formy. Moje „Marie“- ochranní andělé, s vámi budou během tohoto cvičení pracovat a doporučujeme, aby jste si vyžádali jejich přítomnost, než začnete meditovat.

 

1. Usaďte se v pohodlném křesle, nebo si najděte nějaké místo v přírodě, ale seďte, neležte. Nekřižte nohy, ale položte chodidla vedle sebe na zem. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Představte si, jak se vytváří spojení z vašich chodidel a kostrče do mého středu, do „Aurory“, neboli do hvězdy, která září uprostřed mého těla. Někdo nazývá přítomnost této hvězdy „polární záře“, neboť je vidět její odraz po určitou část roku na některých místech.

 

2. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní veďte energii ze zemského centra, „Aurory“, nahoru nohama a břichem a nechte ji rozstříknout do vodopádu s průměrem dva metry, který vás obklopí a odnese do země vše, co jste uvolnili. Dovolte části energie, aby protékala nahoru páteří a vytryskla z vrcholku hlavy jako další vodopád, který vám stéká po pažích. Vaše tělesné formy potřebují kontakt s energiemi Země, a když těmto energiím dovolíte, aby vás obklopily, budete cítit že jste opět milováni, vyživováni, obnoveni a občerstveni.

 

3. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní dovolte energii kundalini, aby pozvolna stoupala po páteři až k vrcholku hlavy, jako horká láva. Využijte mé frekvence, aby vám při tomto procesu pomáhaly. Nebojte se, mé „Marie“ vás budou podporovat. Když začnete být chladní jako led, tak jste se dotkli „obrazů smrti“ ze svých minulých životů. Jsou to vzpomínky těla na jediné okamžiky v průběhu mnoha životů ve vaší genetické historii, kdy jste dovolili kundalini se pozvednout. Dovolte těmto obrazům i ledovému chladu a všem vzpomínkám na smrt, aby byly vyplaveny do centra Země, kde budou přeměněny.

 

4. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní si představte, jak se kundalini zvedá dvěma energetickými kanály, které jsou na stranách těla. Začínají u chodidel, jdou podél noh a těla, dolů po pažích a opět nahoru kolem uší. Ze začátku mohou být tyto kanály úzké, ale během času se spojí se středním kanálem a stanete se tak jedním mohutným kanálem kundalini energie. Je to nutné, protože kundalini musí projít každou molekulou celé mřížky, aby jste mohli vzestoupit do další dimenze.

 

5. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Když není cítit že je kundalini v činnosti, požádejte mé průvodce léčitele, aby s vámi pracovali. Tito dévové a andělé jsou neustále kolem vás a pomohou vám s vyvážením toho, co je nevyvážené. Někdy vyvážení kundalini vyžaduje uvolnění karmy, a mí andělé vám s tímto úkolem budou pomáhat. Nedovolte, aby vás nedostatečné pocity funkčnosti zastavily v denním cvičení. Během času začnete cítit horko a teplo, jak vám při tom proudí tělem.

 

6. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní, se můžete začít zaměřovat na určité oblasti, kde vaše tělesná forma potřebuje pročistit. Kundalini je tělesný oheň, který spálí napojení, připoutanost, entity a vzory, které při vzestupu uvolňujete. Takže každá oblast vaší tělesné formy na kterou se zaměříte, bude vyčištěna od současných vzorů, kterých se každý den zbavujete na své cestě.

 

7. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nejprve začneme čištěním čaker v chodidlech. Několik minut se soustřeďte na směrování kundalini do chodidel. Zatím co se zaměřujete na chodidla, požádejte, aby veškerá karma, která vám brání v uzemnění nebo v komunikaci se mnou, Matkou Zemí, byla současně uvolněna. Moje lidské děti často cítí odpovědnost za můj současný úpadek a díky tomuto pocitu viny se nejsou schopni se mnou spojit a být ve styku. Žádám vás, aby jste se přestali cítit vinni a pak se budeme moci společně zhojit a vzestoupit. Stejně jako vy jste odpovědni za vytvoření vašeho současného stavu věcí, tak i já jakožto bytost planety, mám stejnou odpovědnost za současný stav mého bytí. Prosím vás, aby jste převzali zodpovědnost za svůj vlastní vzestup, který vyčistí a změní vaše současné problémy, a já přeberu odpovědnost za sebe, což bude mít stejný důsledek, ale v globálním měřítku.

 

8. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na čakry v kolenou. Kolena jsou též bránou pro zakotvení duše do tělesné formy. Mé lidské děti často shromažďují do kolen energii a pak z toho mají velké problémy s koleny. Většina problémů s koleny jsou důsledkem přepojení energie z kolen dolů do chodidel. Plně otevřete energetický kanál a nechte energii proudit koleny a vyčistit vše co je tam zablokované. Když energie proudí, mohou být všechna fyzická zranění časem zahojena. Bez proudící energie není vzkříšení možné. Z tohoto důvodu vám předávám tyto podrobné informace.

 

9. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na kořenovou čakru, která je umístěna u kostrče. Dovolte energii kundalini, aby profoukla zepředu a zezadu oblast této čakry a pročistila oblast kříže, stehen a dolní část hýždí, od blokád a neproudících energií. Dovolte, aby vám mé „Marie“ dodaly do této oblasti takové frekvence, které potřebujete, aby byly bloky snadno odstraněné. Požádejte mé „Marie“, aby vám pomohly s kteroukoliv částí vaší tělesné formy která bolí. Uvědomte si, že tyto bolesti jsou jen zablokované energie a že brzy budou uvolněné. V první čakře sedí strach z přežití a strach z nedostatku. Dovolte si sami sobě dovolit, abych já, Matka Země, vás vybavila vším co potřebujete od této chvíle napořád a uvolněte se a nechte to na mě.

 

10. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast druhé čakry, která je umístěna v pánevní prohlubni. Dovolte energii kundalini, aby profoukla zepředu a zezadu oblast pánve, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Druhá čakra udržuje staré citové jizvy z minulosti, které jsou často plné bolesti, hněvu a strachu. Umožněte těmto traumatům, aby byly rozpuštěny a nechte se pohodlně kolébat mými pažemi.

 

11. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast třetí čakry, která je v oblasti solar plexu. Dovolte energii kundalini, aby profoukla solar plexus zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Třetí čakra obsahuje vzory ovládání, manipulace a slabosti. Uvědomte si, že moje síla je vaší silou, když se spojíte se mnou a že tato síla nemá zájem o ovládání nebo manipulaci. Rozpusťte tyto vzory a obraťte se ke mně pro svoji sílu.

 

12. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast nové čakry, která je umístěná nad bránicí. Budeme jí říkat 3,5tá čakra. Dovolte energii kundalini, aby profoukla bránici a hrudní koš zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Tato čakra obsahuje vzory, které  způsobily, že lidé ztratili vědomí a přestali vědomě dýchat, aby zakotvovali duši v tělesné formě. Když opět začnete dýchat, duše se vrátí a vědomí se rozšíří.

 

13. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast čtvrté čakry, která je umístěna v hrudi. Dovolte energii kundalini, aby profoukla hrudník a celou horní část hrudního koše zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Srdeční oblast obsahuje mnoho zranění srdce a pocity chybějící lásky nebo odmítání ve vašem životě. Uvědomte si, že já, Matka Země, vás miluji a nyní vás vyplním, aby všechny staré rány byly rozpuštěny a srdeční oblast se mohla začít rozšiřovat.

 

14. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast páté čakry, která je umístěna v krku. Dovolte energii kundalini, aby profoukla krk zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Oblast krku obsahuje vzory omezení vyjádření sebe sama, neboli manifestace a omezení tvůrčích schopností. Krční oblast je též oblastí spolutvoření s Bohem/ Bohyní/ Vším Co Je. Dovolte vaší tvořivosti a vyjádření sebe sama, aby se vrátilo a akt tvoření byl v jednotě s duší, Zemí a Vším Co Je.

 

15. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast šesté čakry, která je umístěna v centru hlavy. Dovolte energii kundalini, aby profoukla hlavu zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Hlava je místem, kde sídlí vize. Velmi často, když vás chce někdo oslepit, nebo sabotovat vaší spirituální cestu, tak zablokuje vaši vizi. Dovolte, aby závěsy spadly a vy jste uviděli, co všechno je vyžadováno, aby jste uspěli se svým vzestupem.

 

16. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast sedmé čakry, která je umístěna na vrcholku hlavy. Dovolte energii kundalini, aby profoukla vrcholek hlavy, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Korunní čakra je bránou pro vaší duši a do knihoven vědomostí neboli do spirituálního vědění. Velmi často, když vás chce někdo přetáhnout na svoji cestu, blokuje vaší korunní čakru, aby oslabil vaše vlastní vědění. Dovolte, aby všechny bloky byly odstraněny a vy jste nalezli a následovali svoji vlastní pravdu vzestupu.

 

 

Když jste skončili, obraťte tok kundalini dolu na příjemnou hladinu, otevřete oči a vraťte se do přítomnosti. Můžete nyní pokračovat ve vaší denní činnosti osvěženi, nabiti a připraveni splnit všechny úkoly, které vás očekávají. Požádejte mé „Marie“, aby s vámi zůstaly a pomáhaly vám s udržením stavu uzemnění a nabití energií během vašich denních činností. Toto cvičení můžete dělat tolikrát denně, kolikrát se potřebujete znovu nabít. Uvědomte si, že já, Matka Země, jsem tady pro vás, a jsem ochotná podporovat ty, kteří jdou nyní cestou vzestupu.

Někdy vás proudící kundalini donutí k pláči, nebo pozvedne emoce, bolest, hněv, strach. Dovolte tomuto pocitu, aby vyplul na povrch a plně jej prociťte. Uvědomte si, že já vás objímám když pláčete. Požádejte, aby všechny pocity které nejsou vaše vlastní byly navráceny těm, od kterých jste je vzali. Pro lidi je normální, že prožívají pocity a bolesti, hněv a strach někoho jiného. Dlouhá léta se věřilo, že je činem lásky vzít na sebe utrpení někoho jiného a prožívat jeho pocity. Při vzestupu je každý zodpovědný pouze za své vlastní manifestace a pocity. Jakmile se naučíte uvolnit vše co vám nepatří, ať už je to bolest, hněv, strach, nebo karma někoho jiného, váš vzestup bude snadnější a rychlejší. Budu stát po vašem boku a zajistím, aby váš záměr uvolnit tento náklad a byl kompletně vyřešen.

 

 

Bolesti a problémy s tělem

 

Když se kterákoliv část těla přestavuje, staré buněčné struktury jsou rozpouštěny a jsou nahrazovány novou, krystalickou strukturou. Pro citlivé lidi to může být značně nepříjemný zážitek, dokud není dostatečné množství tělesné formy transformováno, aby umožnilo udržovat novou vibraci pro celé tělo. Tělesné problémy a bolesti jsou vždy v oblastech, kde je éterické tělo zablokované nebo ucpané. Procházky a cvičení aktivace kundalini pomáhají s odstraňováním energetických bloků a tím odstraňováním bolestí.

Jakmile dostatečné množství tělesné formy vzestoupí do nové vibrace, problémy a bolesti se stanou věcí minulosti. Do té doby vám doporučuji používat bylinky, homeopatické přípravky, aromaterapii, akupunkturu, bahenní koupele, minerální lázně, nebo masáže nezbytné k uvolnění bolestí. Uvědomte si, že je to dočasné, a tělo se tak připravuje na udržení „světla“ větších vibrací a myšlenkových forem.

 

 

Viry a vzestup

 

Když se buňky při vzestupu transmutují, mohou vyplout na povrch viry, které byly celý život schované, aby byly odstraněny. Někdy tyto viry způsobí i malé propuknutí nemoci kterou nesou. Nedělejte paniku, když se něco takového stane a uvědomte si, že to pomine, jakmile kompletně ukončíte tuto fázi vzestupu.

V těchto případech vám radím podporovat imunitní systém koloidním stříbrem a koloidním zlatem, které při kontaktu ve vašem systému zabijí viry a baktérie. Naše komunikační kanály též objevily, že koloidní stříbro se dá kápnout do oka, uší nebo nosu, nebo stříknout do plic, kde pomůže s infekcí, která souvisí se vzestupem v této oblasti. Existuje mnoho bylin, které mají antibakteriální a protivirové účinky, a které jsou též účinné v těchto případech, např. Echinacea a Golden Seal (Hydrastis canadensis).

Občas, když je virus usazen v nervovém systému, působí otok nervu, což má podobné příznaky jako uskřípnutý nerv. Opět je to příznak vzestupu a vymizí. Některé nervy mohou náhodně pálit, což vypadá jako příznaky nedobrovolné svalové kontrakce. V těchto případech našim komunikačním kanálům pomáhaly bylinky typu Valeriánský kořen, Mučenka (Passiflora incarnata) a Kava Kava.

 

 

Noční pocení a návaly horka

 

Občas, když spíte, se kundalini pozvedne bez dohledu vašeho vědomí a z toho vznikne noční pocení. Někdy se kundalini zvedne i během dne a z toho pak prožíváte „návaly horka“. Obé je příznakem spalování karmy, které nutné pro vzestup během dne nebo noci. Uvědomte si, že je to příznak vzestupu a nemějte strach nebo obavy.

 

 

Dieta

 

Mé lidské děti se velmi starají o stravování. Je skutečností, že jedovatý nepořádek, kterým jste znečistili vaše životní prostředí, ovlivňuje všechny druhy. A tyto toxiny jsou často ve vašem jídle ve znepokojujícím množství.

Nebuďte znepokojeni. Uvědomte si, že každý jed je zase jen určitá vibrace. Při vzestupu jsou vám dodávány nové vibrace, které rozpouštějí a přeměňují staré, které jsou také toxické. To se děje pozvolna, během mnoha let. Naše komunikační kanály jsou zaneseny toxiny méně než nově narozené dítě. Taková je podstata vzestupu, že se odstraňují toxiny z tělesné formy, které mají přímou souvislost s jedovatými myšlenkami oddělenosti. Když jsou zlikvidovány myšlenky separace, převládne jednota, a současně s tím odpadnou nemoci a stárnutí.

Takže nemějte obavy z toho co jíte, kde to vyrostlo a jestli je to organické nebo ne. Doporučuji vám, aby jste jedli jídla, která jsou „živá“, obsahující čchi a životní sílu. Živé jídlo je takové, které je čerstvě udělané a připravené, ne z konzervy, nebo mražené, nebo delší dobu skladované. Čím je jídlo čerstvější, tím více vás zásobí energií čchi a pomůže na vzestupu.

 

 

Potřeba tuků

 

Vzestup potřebuje specifickou výživu během každé fáze vývoje. Ze začátku naše komunikační kanály zjišťovaly, že potřebují jídla s velkým obsahem cholesterolu. Tak se živili vajíčky a sýrem, aby zásobovali tělo tím, co potřebovalo pro vzestup. Jakmile se tělo přestaví na krystalickou buněčnou strukturu, je potažena každá buňka novou vrstvičkou lipidů neboli tuků, které mají základ v cholesterolu. Tato vrstva tuku pomáhá udržovat vyšší vibrace neboli frekvenci než proteiny, které dříve udržovaly buněčné stěny a membrány pohromadě. Potřeba jídel s vyšším obsahem tuků je přirozený důsledek vzestupu a doporučujeme vám, aby jste se neomezovali. Ale též doporučujeme, aby jste jedli čerstvé potraviny a ne to, co je upravované, je-li to možné.

 

 

Zadržování vody a potřeba soli

 

Krystalické buňky obsahují více soli, tedy chloridu sodného, než stará buněčná struktura. Proto během některých fází vzestupu je zvýšená potřeba soli. Sůl je využita a tak nezpůsobí zvýšení krevního tlaku, ani srdeční problémy, když vzestupujete. Chlorid draselný je zase vylučován stejnou rychlostí, jakou je přijímána sůl. To může vytvořit situace, že jste nafouknutí zadržováním vody, což přímo souvisí s nerovnováhou sodík/draslík. Radím nepoužívat v takové situaci diuretika, ale spíš pít hodně vody, aby byl draslík vyplaven z těla a večer si udělejte 45 minutovou sedací lázeň v Epsomské soli, aby přebytečný draslík byl vyloučen kůží.

 

 

Potřeba proteinů

 

Krystalická buňka také znamená změnu aminokyselinových řetězců. Některé řetězce vyžadují konzumaci určitých proteinů, které nejsou součástí zeleniny. Během tohoto období vám doporučuji jíst trochu čerstvých ryb, kuře, vepřové nebo maso, několikrát týdně. Některé trávicí soustavy mají problémy s trávením těžkých mas, proto je lepší ryba. Doporučujeme jíst čerstvé maso, ne konzervované, mražené, nebo sušené. Čerstvé maso je plné čchi a živin, které potřebujete v určitém úseku vzestupu. Konzumace proteinů každý den vám též pomůže ve snadnějším udržování vaší duše uzemněné v tělesné formě a proto též slouží k udržení vaší energie.

Víme, že někteří lidé si dělají starosti s živočišnými říšemi a mocně věří ve vegetariánství. Rádi bychom, aby tito lidé pochopili, že živočišné říše souhlasily s podporou veškerého života na Zemi při vzestupu. Tyto druhy souhlasily s tím, že budou konzumovány, a jsou rády, že mohou přispět k budování lepších zítřků, založených na jednotě a harmonii. Proto vás prosím o odložení veškerých obav a dělání toho, co váš vzestup zrovna vyžaduje.

 

 

Detoxifikace tělesné formy

 

Při vzestupu dochází ke stálé detoxikaci a vylučování toho, co již není více potřeba a budování nové struktury, která je mostem k vědomí jednoty. Uvolňovaných toxinů je ohromné množství a jsou uvolňovány potními žlázami a póry pokožky, nebo filtrovány ledvinami, játry a střevním traktem těla.

Když vás bolí ledviny, játra nebo střeva, je to známka, že jsou oslovovány tyto orgány v začátečních fázích vzestupu, aby byly schopné podporovat detoxikační proces. Budete asi muset podpořit tělo proplachováním systému, aby tyto orgány mohly zvýšit svoji schopnost detoxikace organismu. Existuje mnoho druhů výplachů jater a ledvin, a můžete též použít bylinky na podporu těchto orgánů. Doporučujeme všem, kteří jsou k tomu zevnitř vedeni a jdou cestou vzestupu, aby takové věci podpořili.

Když každý týden vždy sníte jeden meloun, a tuto terapii budete provádět po dobu asi šesti týdnů, je to jedna z nejjednodušších metod, jak podpořit najednou výplach všech tří orgánů. Když nejsou k dostání melouny, můžete použít hroznové víno v ekvivalentním množství. Jak hrozny tak meloun rozpouští tuky, které jsou usazeny v kanálcích ledvin a jater a čistí střevní trakt dodáním jemné formy vlákniny, která má pro většinu laxativní účinky. U někoho může léčení trvat několik měsíců a proto doporučuji, aby si každý zjistil pomocí svalového testu potřeby svého těla.

Některé druhy ovoce ještě navíc obsahují trávící enzymy, které jsou vhodné k rozbourání starých a hustých buněčných struktur. K těm patří ananas a papája. Doporučuji jíst čerstvé ovoce nebo pít čerstvě lisovanou šťávu, místo konzervované nebo zavařené. Tato doporučení nejsou neměnná a vy zkrátka musíte dávat pozor, co vaše tělo zrovna potřebuje, aby jste mohli postoupit do další fáze restrukturalizace.

Dietetické doplňky, jako jsou vitamíny a minerály jsou často dodávány v takových množstvích, že se stávají pro vzestupující tělo toxické. Přidáváním toxinů, které mají být odstraněny jen prodlužujete celkový proces vzestupu. Místo nich doporučujeme vzestupujícím jíst čerstvou stravu, která zásobuje tělesnou formu potřebným množstvím výživných látek nutných pro vzestup. Byliny jsou též jídlo a ne v tak koncentrovaném stavu, a proto vám doporučuji přejít na bylinné dietetické doplňky. Uvědomte si, že čerstvé bylinky mají větší obsah čchi a životní síly a proto si je vyberte, je-li to možné.

 

 

Koupele a sůl na drhnutí pokožky

 

Naše komunikační kanály zjistily, že bahenní koupele a minerální lázně, obzvláště sirné, jsou velmi efektivní při detoxikaci tělesné formy i energetického pole. Velice rychle přišli na to, že jakmile vynechají koupel, cítí se druhý den mizerně, protože je jejich tělo přeplněno jedy. Takže večerní koupele se staly součástí každodenního rituálu a přetrvaly až dodnes.

Když u vás není možné využívat sirné koupele, existuje například sůl do koupele „Batherapy“, což je příjemná směs síry, minerálů a chlorofylu, takže tolik nepáchne a můžete si ji přidávat do koupele. Míla i Ráma používali tuto směs téměř rok, spolu s častými bahenními koupelemi a sirnými lázněmi v Calistoga.

Též existuje „Fango Mud“ což je druh bahna vyráběného z vulkanického popela a obsahuje křemičitý aspirin. Ukázalo se, že je též velmi efektivní jako detoxikační činidlo a pomáhá i při zmírňování bolestí spojených se vzestupem. Existuje též mnoho esenciálních olejů, které si můžete přidávat do koupele. Naše komunikační kanály rády využívají levanduli pro její regenerační vlastnosti; mátu peprnou, která stimuluje; a eukalyptový olej, který vyplavuje toxiny z pórů. Často si vytvářejí své vlastní směsi z těchto tří esenciálních olejů, které smíchány se solí a mandlovým olejem vytvoří sůl, kterou lze použít na drhnutí pokožky po koupeli, nebo i do koupele.

Sůl na drhnutí odstraňuje mrtvé buňky z pokožky a tak zvyšuje její účinnost při detoxikaci. Chcete-li si takovou sůl udělat, smíchejte dva hrníčky mořské nebo Epsomské  soli jednou lžičkou každého z esenciálních olejů (levandule, máta peprná a eukalyptus) a se šesti polévkovými lžícemi mandlového oleje. Dobře promíchejte. Po sprše si naberte hrst této soli, rozetřete ji po těle a drhněte se s ní. Po dvou minutách se opláchněte vodou a do sucha vydrbejte ručníkem. Sůl odstraní z pokožky mrtvé buňky a vonné oleje budou další dvě hodiny odstraňovat toxiny. Sůl na drhnutí je vhodná každý den po sprše, nebo večer jako náhrada za minerální koupel.

 

 

Sluneční lázně

 

Radím vám nebojte se slunka. Sluneční záření obsahuje všechny vibrace páté dimenze, které postupně ztělesňujete, aby jste vzestoupili. Sluneční koupele nezpůsobí u vzestupující tělesné formy stárnutí. Místo toho spálí blokády a sliz  éterického těla, který se shromažďuje jako důsledek transmutace tělesné formy a energetického pole. Deset minut z každé strany se jeví jako dostatečné množství k spálení většiny éterických blokád a slizu a aby jste ušetřili čas, můžete to spojit s dvacetiminutovou procházkou! Ti, kteří se rádi opalují to mohou dělat dál podobným způsobem.

Slunce vás přivede ke stavu „bezčasovosti“ a do společenství se mnou, Matkou Zemí. Spojení se mnou vám umožní odevzdat se „bytí“ ve vaší životní zkušenosti, což vám dovolí nechat být vše, co už víc nepotřebujete. Při takovém opouštění se začnete „cítit lépe“, osvěženi, oživeni a připraveni k další fázi tance vzestupu.

Proto vám doporučuji využívat slunce, protože vám pomůže i při komunikaci se mnou.

 

 

Závěr

 

Doufám, že vám tyto informace pomohou. Každý z vás, kdo vzestupuje, začíná chápat, že jste se dostali do zvláštního období vašeho života, do období, kdy biologické potřeby vašeho těla jsou nadmíru důležité. Když si uděláte čas, aby jste vašemu tělu dali co potřebuje, ať už je to spánek, výživa, cvičení, slunění nebo koupání, bude váš vzestup provázet méně problémů a těžkostí. Z tohoto důvodu vám já, Matka Země, přeji, aby se tyto informace dostaly nyní do vaší vědomé pozornosti.

Já mám též globální tělo. Některé z globálních změn, které jsou v dohledu, budou též důsledkem očisty regiónů, které se během doby staly příliš jedovaté. Avšak, všechny toxiny mohou být vyčištěny pomocí vibrací, stejně jako ve vašem těle. A z tohoto důvodu si přeji aby jste si uvědomili, že všechen toxický nepořádek, který je důsledek vašeho lidského tance na Zemi, bude plně vyčištěn při mém globálním vzestupu. Je to pouze otázka času.

Dále vás chci vyzvat k podpoře při velké globální iniciaci, která proběhne koncem září při příležitosti „Konkláve Mistrů“. Tato událost přispěje k uvolnění lidské karmy nutné pro můj vzestup, aby bylo dosaženo mého cíle v pokračujícím globálním vzestupu, a já na celou akci budu dohlížet.

 

Do našeho příštího spojení, Namaste.

 

 

 

Záměr světového míru.

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mila“

 

17. října 2000

 

My, „Stvořitel“ Země, jež jsme kombinací vědomí všech druhů na Zemi, bychom dnes rádi trochu pohovořili o světovém míru a o tom, jak lidské bytosti, které vzestupují, mohou přispět k tomuto cíli. Je cílem všech, kteří jsou sdruženi v „Duchovní škole vzestupu“ a jejich ředitelů Míly a Rámy, ukotvit v následujícím roce světový mír tím, že uvolní kořeny lidské karmy způsobující válečné konflikty. Takový cíl není malý, a vyžaduje trvalý záměr studentů, kteří studují v ročním Mistrovském kurzu. Splnění takového cíle též vyžaduje pomoc od ostatních lidských bytostí, kteří jsou ochotni se k nim připojit na dvou Mistrovských konklávích, které jsou plánovány na rok 2001 a během nichž bude uvolněna veškerá lidská karma vztahující se k válečným konfliktům.

Pozorujeme, že je mnoho těch na duchovní cestě, ve kterých se nyní probouzí záměr jejich duše, kvůli kterému sem přišli a proto si vědomě vybírají cestu vzestupu. Na duchovní cestě se vám dostane odměny, která není možná na jiné cestě. Odměnou za volbu vzestupu je regenerace tělesné formy do takového biologického stupně, kde se nestárne a jsou neznámé nemoci, tak jak je známe dnes. Odměnou za volbu vzestupu, je též možnost splnění vašich životních snů a vizí.

Avšak, aby bylo možné uskutečnit takový posun ve fyzické hmotě, musíte být ochotní zbavit se veškeré připoutanosti, která se příčinou stárnutí fyzické tělesné formy i neschopnosti udržet si svoji sílu, jakožto vzestupující bytost. A tak cesta vzestupu, není bezstarostnou zkušeností, plnou neutuchající radosti. Na cestě vzestupu se musíte postavit svým největším strachům a překonat je. Každé překonání vnitřního strachu přináší větší radost a svobodu v životní zkušenosti iniciáta. Neboť taková je přirozená podstata překonávání obtíží a vzestup je cestou překonávání myšlenkových forem smrti.

Myšlenkové formy smrti, způsobují uvěznění jedince v jeho současné životní zkušenosti. Kvůli strachu ze smrti, tvrdě pracujete, aby jste si zajistili finanční zázemí, které se zdá být nutností. Kvůli strachu ze smrti, zůstáváte pracovat pro zaměstnavatele, i když vám to již nepřináší žádnou radost. Kvůli strachu ze smrti, pokračujete v partnerském vztahu, kde je násilí, nebo kde chybí láska. Kvůli strachu ze smrti žijete i v oblasti, nebo prostředí, ze kterého nemáte potěšení. Konečně je to vždy strach ze smrti, který se ukrývá za všemi ostatními strachy na Zemi a v životě každého iniciáta.

Proč má smrt a strach ze smrti, takovou moc nad našimi životy? Ejhle, dobrá otázka. V předloze, buněčné struktuře a genetických informacích jsou milióny záznamů o smrti všeho druhu tak, jak byly zažity našimi předky. Naše stávající tělesná forma je souhrnem všech zkušeností, všech předků v lidské tělesné formě, v čase a prostoru. Když se vracíte zpět v čase, sledujte lidské zkušenosti v historii a dědičných vztazích 50 000 let Země, neboli 200 000 lidských let. Když se vracíte zpět v čase, zjistíte také, že jste příbuzní s 5 miliardami ostatních lidí, inkarnovaných v dnešní době. A tak vidíte, že víra, že jste jaksi odděleni a bez svazků s ostatními lidmi je snad tou největší lží, neboť každý člověk má na Zemi 5 miliard bratrů a sester, se kterými jste nějak příbuzensky provázáni.

Milióny zkušeností smrti všeho druhu, jsou hlavní příčinou strachu ze smrti. Neboť naši předci umírali nesčetným množstvím různých způsobů, některé byly příjemné, ale ve většině případů byly značně nepříjemné. Když si prohlédnete svoje dědictví, naleznete všechny typy smrti, od smrtelných nehod, přes vraždy a obětování, spolu se zastřelením, bombami, lasery a válečnými konflikty všeho druhu. A též zjistíte, že si spíše vzpomenete na zmrzačení tělesné formy, než na smrt a to možná vede k tomu, že je ze zmrzačení větší strach než ze smrti, neboť po té následuje život mrzáka.

V genetických záznamech tělesné formy je udržován každý prožitý destruktivní čin v dědičné genealogii. Míla a Ráma zjistili, že tyto záznamy udržují v biologické tělesné formě jizvy. Zjizvená tkáň má takový rozsah, že průměrný člověk narozený se dvěma řetězci DNA má kolem 38% tkání zjizvených. Všechny jizvy obsahují záznamy o destrukci ve vaší tělesné formě, nebo jiné zkušenosti, zděděné tělesnou formou.

Co je to zjizvená tkáň? Zjizvená tkáň je buňka nebo skupina buněk, které zmutovaly takovým způsobem, že přestaly komunikovat s ostatními buňkami. Často se tyto tkáně napojují na jiné zjizvené tkáně v oblasti těla a tak vznikají oblasti buněk, které komunikují pouze mezi sebou a ne s ostatními částmi těla. Tím pádem neteče nic k těmto buňkám ani z nich ven. Proto nedostávají žádnou výživu a toxiny z nich neodcházejí a tak ztvrdnou nebo zkřehnou, což vede ke stárnutí a odumírání těla. Větší množství zjizvené tkáně v určité části těla, nebo orgánu, vede časem ke ztvrdnutí struktury a k nemoci určité části těla, orgánu nebo žlázy.

Zjizvená tkáň je energeticky umístěna v časové smyčce éterického těla. Sama tkáň sídlí v traumatickém okamžiku minulosti v dědičné linii, kdy jizva vznikla. Proto sama tato tkáň, je klíčem k celému traumatu, které se objevilo kdysi v minulosti v dědičné linii. Tak jak vzestupujete, zjizvená tkáň se postupně transformuje na krystalickou formu a uvolňují se vzpomínky na bolest a smrt, které jsou v ní uvězněné. Tím jsou všechny vzpomínky na tyto události v procesu vzestupu přeměněny a vymazány z tělesné formy a myšlenkové formy smrti, válečných konfliktů a mučení plně překonány.

V současné době se zdá, že je nutné ztělesnit 36 000 segmentů informací, neboli řetězců DNA, čili dosáhnout stavu Plného vědomí v rámci vlastního vzestupu, aby veškeré vzpomínky na smrt, neboli veškerá zjizvená tkáň v lidské tělesné formě, byla transformována. Jak už bylo řečeno dříve, je 36 000 segmentů informací rozděleno do 12 trubic po 3000 řetězcích a proto se často mluví o 12 řetězcích DNA nutných pro Plné vědomí. Proto musí každý v procesu vzestupu dosáhnout stavu Plného vědomí, aby překonal plně smrt ve své vlastní životní zkušenosti.

Když se tak stane, veškeré buňky v tělesné formě přestanou umírat a posunou se do nového stavu bytí, kde se regenerují na biologické úrovni. Tak přestanete stárnout a můžete začít s další fází vzestupu, neboli posunem do další dimenze, kterému se říká „Infúze Duše“. V této další fázi vzestupu, sestupuje do tělesné formy mnoho dalších velkých segmentů duše, dokud jí není přítomné takové množství, které může posunout tělesnou formu do další dimenze. Veškeré molekuly v tělesné formě při takovém posunu, začnou rotovat tak rychle, jak to již odpovídá vibracím páté dimenze a iniciát vstoupí do paralelní reality v páté dimenzi.

U těch, kteří se rozhodnou vrátit se ke Zdroji Všeho Co Je, bude duše pokračovat v sestupu do tělesné formy i po vstupu do páté dimenze, dokud duše a tělo nebudou jedno a jedinec plně opustí fyzickou realitu. Míla a Ráma si vybrali návrat ke Všemu Co Je, jako odměnu vzestupu a budou o svých zkušenostech se vzestupem referovat v dalších letech. Až splní svůj úkol, Míla a Ráma plně překonají smrt a sjednotí se s Bohem/Bohyní/Vším Co Je.

Smrt a válka jsou velmi blízké. Válka je myšlenková forma, která vám namlouvá, že můžete úmyslně ukončit život někoho jiného. Přitom ten, který život ztrácí, předává svojí sílu někomu jinému podle své víry. Taková forma smrti se neobejde bez dohody. To znamená, že obě duše a obě tělesné formy si vyberou zkušenost, že jedna předá život druhému. Ve světové válce si jeden národ vybere možnost být zničen jiným národem. Takové dohody jsou uzamčeny v biologické paměti tělesné formy z minulých dob, kdy takové dohody vycházely najevo v jednotlivých případech. Takové dohody jsou uzamčeny také v paměti země z minulé doby, kdy spolu jednotlivé země válčily. Veškerá karma, ať už je v tělesné formě nebo pro určitou zemi, se stále znovu opakuje, dokud není plně uvolněna a přeměněna.

Země vzestupuje. Tím pádem veškeré záznamy Země jsou procházeny a uvolňovány tak, jak Země zvyšuje svoje vibrace. Tak jak zvyšuje Země svoje vibrace, molekuly všech říší, ať už rostlinné, živočišné, minerální, delfínů, nebo velryb, zvyšují svoji rotaci. Tato zvýšená rotace rostlin, živočichů a obzvláště minerální říše, umožňuje uvolnění záznamů země. Jakmile jsou záznamy uvolněny jsou vymazávány a tím se stávají vzpomínky na války mezi národy jen vzdálenou vzpomínkou. Tím pádem budou moci být válečné konflikty v budoucnosti na Zemi úplně zastaveny.

Všechny říše včetně lidí, kteří si zvolili vzestup, souhlasili s vymazáním všech záznamů válečných konfliktů na zemi, během následujícího roku při globálním vzestupu Země. To je důsledek globálního záměru, ukončit válečné konflikty, který vyhlásily všechny říše. Během Konkláve Mistrů, která proběhla minulý měsíc bylo dosaženo globální jednoty. Globální jednota znamená, že reprezentanti všech říší se sjednotili pro jednotný cíl vzestupu Země. Počet lidí, kteří se připojili k této jednotě je velmi malý, ale je předpoklad, že se v následujícím roce zvýší. Díky jednotnému záměru všech říší je předpoklad, uvolnění veškeré karmy, spojené s válečnými konflikty lidí i konfliktů na solární úrovni v kalendářním roce 2001.

Aby bylo možné splnit tento úkol, musí se shromáždit lidé všech genetických linií a zvolit si uvolnění veškeré karmy vztahující se na válečné konflikty v kolektivních vzpomínkách. Cílem dvou konkláví, které se budou konat v roce 2001 je shromáždit ty, kteří jsou ochotni to pro lidstvo a Zemi udělat. Proto oceňujeme ty jedince, kteří jsou ochotni přijet a účastnit se těchto událostí a splnit úkol, který před námi leží.

Začátek válečných konfliktů mezi lidmi na Zemi, je spojen se zásahem Plejáďanů. Ti kteří spolupracují s Duchovní školou vzestupu, již začali prověřovat karmické záznamy ve svých genetických liniích, aby bylo možné vytvořit opravený vzor lidské historie. Většina lidské historie byla v knihovnách a karmických radách Země překroucena a byla udržována nesprávná verze toho, co se opravdu stalo. Jako taková, byla většina lidské karmy během času pohřbena nebo vymazána. Nová karmická rada dohlížející na lidstvo, již více podobné manipulace nedovoluje. Tak vstoupila Země do nové fáze historie, kdy manipulace s minulostí byla pochopena a co díky tomuto pochopení vyšlo najevo se již nebude moci v budoucnu provádět. (Viz. „Notes to our Affiliates – Poznámky k našim spolupracovníkům“ na www s originály, týkající se karmických odhalení SSOA).

Ačkoliv záznamy o destrukcích mezi lidmi, byly většinou přeházeny nebo pohřbeny, jsou detailně zaznamenány ve zjizvených tkáních všech nyní inkarnovaných lidí. Jakmile bude dostatek reprezentantů všech lidských genetických linií, kteří si zvolí vzestup, budou moci být veškeré záznamy obnoveny a opraveny v knihovnách lidí na Zemi. Většina práce našich kanálů a těch, kteří s nimi studují, je zaměřena na tento proces obnovování lidských historických záznamů, neboť bez přesných záznamů, nemůže žádný jedinec uvolnit veškerou karmu, která se během lidského tance nashromáždila. Když není všechna karma uvolněna, musí se znovu opakovat. Dokud nebude veškerá karma týkající se válečných konfliktů uvolněna, může další světová válka v blízké budoucnosti úplně ukončit vzestup Země. Proto je nejdůležitější při procesu vzestupu a karmickém uvolňování příčin, mít přesné záznamy, aby bylo zajištěno, že se nebude sehrána žádná fraška v budoucích letech.

Dosud odhalená karma jasně ukazuje, že Země byla Sírianskou rasou, osídlena pokojnou lidskou rasou, před zhruba 50 000 roky Země (200 000 lidskými roky). Před 4 000 roky Země, neboli 16 000 lidskými roky, se na scéně objevila skupina Plejáďanů, známá pod názvem rodina Anunnaki. Rodina Anunnaki, měla odlišnou genetickou strukturu, která nebyla slučitelná s magnetickou podstatou Země. Země byla v té době mnohem více magnetická, než je nyní a lidská rasa, která původně osídlila Zemi, byla ve své genetické struktuře čistě magnetická. Plejáďanská genetická struktura, byla svou podstatou převážně radioaktivní.

Z našeho výzkumu těchto věcí víme, že takováto rozporná genetika vytváří pokřivení a závoje v myšlenkových formách druhů, které sídlí v nerezonujícím energetickém toku. (Bližší informace viz. článek „Earth Mother’s Changing Energy Source“). Anunnaki lze považovat za zdroj, nesouhlasné rezonance k magnetické přirozenosti slunečního systému a Země. Proto jejich pokračující přítomnost, která vyvrcholila zhruba po 18 000 letech skončila válkou mezi nimi, když začali být příliš pokřivení díky nerezonanci s místem, které obývali. Ještě navíc Anunnaki vytvářeli lidské bytosti, kterým dávali stejnou genetickou výbavu jakou měli sami, a tím vytvářeli další tvory, kteří nerezonovali se Zemí jako celkem.

Právě tento lidský druh, jehož genetická struktura nerezonuje se Zemí, vytváří nyní disharmonii. Tato vnitřní nesouhlasná rezonance lidského druhu, vytváří vnější zkušenost nesouladu, ať už mezi dvěma lidmi nebo národy. Vzestup přináší kompletní návrat k magnetickému stavu na biologické úrovni a vytváří stav naprosté harmonie se Zemí a všemi ostatními říšemi. Tímto způsobem přináší vzestup konec disharmonie na Zemi a vytváří most do nové éry míru a jednoty mezi lidmi. Nová šablona vzestupu s sebou přináší přeměnu veškerého, nerezonujícího genetického materiálu, včetně toho, který sem zavlekli Šedí, Ještírci, Andromeďané a Plejáďané.

Mnozí se asi začnou ptát, co budu nyní dělat pro podporu světového míru? Víme, že mnoho lidí medituje se záměrem uskutečnění míru. Ovšem když se v polaritě zaměříte pouze na jeden pól a umístíte na něj velké množství energie myšlenkovou formou „Míru“, stane se přesný opak, protože, aby se vyrovnal energetický tok, musí být stejné množství energie umístěno i na pól „Války“. Proto jsou iniciáti, kteří vzestupují vedeni k tomu, aby se nezaměřovali ani na „Mír“ ani na „Válku“, ale šli střední cestou a soustředili se na svůj vlastní vnitřní proces transmutace a dosáhli stavu míru ve svém vlastním energetickém poli.

Nedávno předala skupina duší Lila, intervenující z Boha /Bohyně/ Vše Co Je, spolupracovníkům Duchovní školy vzestupu, následující záměry pro světový mír. Sdělujeme je nyní všem ostatním vzestupujícím iniciátům, kteří jsou ochotni je použít. Při tomto záměru míru, nabýváte stavu vnitřního míru. Když ve svém vlastním poli udržujete frekvenci míru, vytváříte tím mír na Zemi. Udržování stavu míru vyžaduje pozornost a záměr, a to je též důvod, proč nabízíme následující záměry.

 

 

 

Záměry pro světový mír

 

 

 

Mír je mým záměrem

Světový mír vyžaduje vnitřní mír, neboť mé pole jakožto vzestupující bytosti je velmi rozsáhlé. Proto je mým záměrem zůstávat v centru mého bytí, být uzemněný a spojený se zdrojem, v míru se světem i sám se sebou.

 

 

Nevměšování je mým záměrem

Karma je karma. Karma musí být vyrovnána, aby mohla Země vzestoupit. Nezasahuji do karmických ujednání, která zabezpečují pozici vzestupu v životě lidí. Chápu, že všechny okolnosti musí být přehrány, aby bylo možné uvolnit karmu. Chápu, že když zasáhnu tak, zabráním vlastnímu vzestupu a proto volím nezasahování ve všech vztazích.

Stejným způsobem si volím nezasahování do karmických vztahů těch, kteří žijí v mé blízkosti. Není mým úkolem nést někoho na cestě vzestupu. Je mým úkolem umožnit všem, zvolit si jejich vlastní cestu životem.

 

 

Mistrovství je mým záměrem

Je mým záměrem, být mistrem mého vlastního vzestupu. Vidím, že svět je mým zrcadlem. Rušivé jevy světa, které přitahují mojí pozornost, jsou zrcadlem podvědomých vzorů, které ještě musím překonat. Já využívám toto zrcadlo, aby mi pomáhalo s postupem a léčením mých vlastních konfliktů a mé vlastní karmy, vztahující se na válečné konflikty, které jsou součástí vzorů mého genetického dědictví.

Je mým záměrem používat svět, jako zrcadlo a umožnit všemu, co mě mají ostatní naučit, aby zrcadlilo mé vlastní nevědomé stavy bytí. Pozorováním mého zrcadla vybírám to, co je kolem mne nelibozvučného a čistím podobné vzory v sobě.

 

 

Hranice jsou mým záměrem

Každá lidská bytost, je hologramem sebe sama. Jako takový holografický záznam, nemůže nikdo vytvářet realitu, nebo pravdu kohokoliv jiného. Je mým záměrem nechat ve svém životě manifestovat pouze taková zrcadlení okolního světa, která mají hodnotu pro můj vlastní vývoj. Je mým záměrem nedovolit médiím, ani žádnému jinému člověku, aby mne vmanipuloval do stavu, který by vytvořil podmínky pro moje odstoupení. Já potvrzuji, že jsem mistrem svého určení a nikdo mimo mne neurčuje můj osud.

 

 

Jednota je mým záměrem

Všechny druhy se sjednotily v jednotném záměru globálního vzestupu. Je mým záměrem sjednotit se s tímto globálním záměrem a denním vyvažováním mého pole, vstoupit do jednoty. Tím se stanu součástí velkého tance vzestupu a přispěji svým dílem celku.

 

 

Vzestup je mým záměrem

Je mým záměrem, plně vzestoupit v tomto životě. Tím umožňuji globální vzestup a vzestup všech druhů na Zemi. Je mým záměrem vzestoupit v milosti a vytvořit kompletní vzestup se všemi tóny stvoření, čili plně ztělesnit všechny tóny Světelného jazyka a plně transmutovat veškerou biologickou karmu.

Když většina lidí dosáhne stavu vnitřního míru, připojí se ke společnému tanci jednoty. V tanci jednoty se mnozí lidé sjednotí se všemi ostatními druhy. Tímto způsobem bude mít každý možnost zaměřit se na světový mír a připojit se ke všem ostatním druhům a k jejich globálnímu záměru světového míru a tohoto cíle bude moci být dosaženo. A to je též cíl se kterým naše kanály a jejich organizace souhlasila a kterého se budou snažit v následujícím roce dosáhnout.

Doufáme, že shledáváte tyto informace na vaší osobní cestě vzestupu užitečné. Když zavoláte, obdržíte od nás informace, jak se připojit k jedné, nebo oběma Mistrovským konklávím v kalendářním roce 2001. První se bude konat v oblasti Banff v Kanadě v polovině května. Druhá bude na Maui, na Havaji koncem října. Detaily budou zveřejněny na www stránkách.

Ceníme si všech, kteří vstoupili a pokračují na duchovní cestě vzestupu. Víme, že to není jednoduchá cesta, avšak my, všechny druhy, jsme se sjednotili a souhlasíme s podporováním těch lidských bytostí, kteří jsou ochotni vzestoupit. A proto, když budete od nás potřebovat pomoc, zavolejte nás.

 

Namaste

Matka Země a všechny druhy na ní

 

 

 

 

Sváteční požehnání Matky Země

 

Stvořitel Stvořitelů a Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mila“

 

 

24. listopadu 2000

Stvořitel Stvořitelů, Zdroj všech Zdrojů, spolu s Matkou Zemí, si přejí rozšířit sváteční požehnání na všechny, kteří jsou ochotní je přijmout. Díkuvzdání a Vánoce jsou časem vzpomínání a díků za vše co máme. Nemáme na mysli vděčnost za věci které vlastníme, vydělané bohatství, zmanipulované skutečnosti které se manifestovaly, neboť takové formy vděčnosti jsou falešné a z dlouhodobého pohledu nenaplňující. Podobně jako u drogové závislosti, pohybujete se od jednoho cíle, nebo vlastnictví k dalšímu „vyššímu“, ale nikdy to díky překroucené formě vděčnosti, která v lidském tanci na Zemi převládá, dlouho nevydrží.

Skutečná vděčnost je důsledkem sjednocení a spojení s vaším vlastním Zdrojem, duší a Já Jsem Přítomností. Jak Zdroj a duše sestupují do lidské tělesné formy a vyplňují ji svoji láskou a životní silou, stává se člověk naplněn láskou Boha/ Bohyně/ Vším Co Je zevnitř. Toto požehnání je obzvláště pro Ty, kteří toto naplnění nikdy nezažili, spolu se všemi ostatními, kteří jsou ochotni je přijmout.

Obdržet toto požehnání vyžaduje otevřené srdce. Proto se na chvíli posaďte, zavřete oči a žádejte vaše srdce aby, se otevřelo. Pomalu vdechněte a vydechněte. Ukotvěte vaší duši a zdroj ve své tělesné formě a dovolte, aby vás naplnila až po okraj láskou Všeho Co Je a Všeho Co Kdy Bude.

Znovu se pomalu nadechněte a vydechněte. Jste nekoneční, jste multidimenzionální, jste součástí tance, který existuje v čase i mimo něj. Dovolte si na chvíli se dotknout nekonečné podstaty vašeho skutečného bytí, kterým ve skutečnosti jste, mimo čas a prostor. Jste nesmírní, ale nejste Vším Co Je, spíše jste částí celku. Jakmile se spojí všechny části ve společném tanci, je to zážitek velikého požehnání a expanze, která vás ponese „domů“.

Dovolte částem vašeho Já, aby se nyní sjednotili a kroužili spolu mimo čas a prostor, rozšířili se až k Jedinému Zdroji, Zdroji Všech Zdrojů, ze kterého pochází veškeré stvoření a existence. A nyní dovolte tomuto Zdroji, aby vás naplnil vzpomínkou, vyplnil vaše srdce, aby vás vaše touha a opuštěnost navždy opustila.

 

Řekněte si „JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM. JÁ JSEM ČÁSTÍ TOHO, KTERÝ VŽDY EXISTOVAL A VŽDY BUDE EXISTOVAT, JÁ JSEM ČÁSTÍ CELKU„.  Dovolte si nyní prožít zkušenost spojení všech dimenzí vedoucí k té, na které současně existujete. Myslíte že to není možné? Běžte do svého srdce a uvidíte.

Srdce je branou k vašemu Zdroji, k vaší duši, a ke všem dimenzím. Vaše srdce obsahuje vědomosti všech věků a může vás vést domů, když to dovolíte. U většiny bylo srdce pevně zapečetěno před tak dávnou dobou, že zapomněli, že mají nějaké spojení s čímkoli mimo sebe samé. Dovolte vrstvám krunýře který obklopuje vaše srdce, aby se nyní odloupli, aby jste si mohli vzpomenout kým jste, za hranicemi času a prostoru, za hranicemi fyzické reality, za hranicemi pokřivení, ve kterém žijete. Vaše srdce je klíčem, vaší bránou domů, když to dovolíte.

Srdce se nemůže stát klíčem, natož pak branou, dokud není otevřené. Pro mnohé je to bolestivý proces, ve kterém vyplouvá na povrch mnoho traumatických a těžkých vzpomínek. Umožněte jim to drazí, neboť bez katarze, bez očištění, nemá duše přístup k vašemu vědomí. A právě vaše duše, váš zdroj, vás musí vést domů, ukazovat vám cestu při vašem vzestupu. Proto umožněte tento proces, umožněte čištění, prociťte bolest, aby jste mohli pocítit extázi ze sjednocení, když se vaše srdce dostatečně otevře.

Nejste sami. Nikdy jste nebyli sami. Ačkoliv jste vnímali sami sebe, jako opuštěné díky vašemu krunýři kolem srdce, který odstínil duši od zdroje ve vaší životní zkušenosti a v životních zkušenostech všech vašich předků. Máte za sebou tisíce a tisíce životů v odloučení, a každý z nich musí být osloven, zhojen, zpracován a uvolněn, aby se neustálá a probíhající zkušenost spojení a božské jednoty, stala vaší vlastní pravdou ve zkušenostech na Zemi. Dovolte zpracovávání zkušeností, ponořte se do vzpomínek ze životů vašich předků a uvolněte bolest a osamění, které se tam skrývá. Tímto způsobem se bude krok za krokem obnovovat vaše spojení se zdrojem a Bohem/ Bohyní/ Vším Co Je.

Mnozí řeknou, Já nemohu číst ve svých minulých životech! Ale ano, můžete. Jednoduše si vytyčte takový záměr, a požádejte, aby jste si to pamatovali. Jste chodící knihovnou se všemi životními zkušenostmi všech vašich předků, kteří se vyskytli ve vašem rozsáhlém rodokmenu. A brzy budete svědky životů vašich předků, jejich dramat a traumat, které se budou odvíjet před vašima očima jako film. Vypněte televizi a zapněte si vaše vlastní dramata minulých životů, aby mohly být vyčištěny. Zjistíte, že neexistuje zajímavější a důležitější film, než je ten váš vlastní, protože v něm jste hercem a herečkou, filmem i hrou, dramatem i traumaty Boha/ Bohyně vašeho stvoření. Tak, jak vy se budete hojit, bude se hojit i Bůh/Bohyně vašeho stvoření, neboť vše jedno jest.

Přírodní říše již dlouho čekají na styk s vámi. Nemůžete se s nimi spojit, dokud se neotevře vaše srdce. Jakmile se otevře vaše srdce, dévové i rostlinné říše se mohou připojit k vašemu společenství, mohou napomáhat vašemu léčení mnoha vibracemi, které na Zemi udržují. Živočišná říše se k vám může přidat, aby vám pomáhala svým vedením a moudrostí věků, kterou jste ve své zapomnětlivosti ztratili. A minerální říše vás může podporovat na vaší cestě domů tím, že svou přítomností ukotví určité frekvence, které sami snadno neudržíte. Proto povolejte tyto říše na pomoc, kterou potřebujete pro posílení vaší akcelerace domů.

V tanci života, se jedinec stává mnohostí, a nyní se musí tyto mnohé rozdělené bytosti stát opět Jednotou. O tom vlastně je celý vzestup, mnozí podstupují nezbytné kroky, aby se stali Jedním. Takto sjednocení se stáváte jednotou a v jednotě spolu tančí všechny říše, ve znovunalezeném stavu harmonie a nepodmíněné lásky. Jakmile všechny druhy na Zemi budou spolu opět v jednotě, budou všechny dimenze vašeho Boha a Bohyně spolu tancovat v jednotě, neboť vše jedno jest.

Vy jste tím klíčem pro zhojení celého stvoření, a bez vašeho klíče nedojde ke změně, nepřijde zlaté období, nebude návrat k vědomí jednoty. Jste drahokam, i když možná pokrytý silnou vrstvou prachu a špíny. Nastal čas k nablískání drahokamu, to vyžaduje práci, a o tom je vzestup a spirituální cesta vývoje, probít se prachem a špínou až k nádheře, pro kterou byl lidský druh holograficky stvořen, aby ji odrážel.

Jakmile více lidí začne vyzařovat své vnitřní světlo, tím že pročistí své myšlenkové formy, clony kolem Země se zvednou a všichni uvidí záři PRAVDY. Pravda není to, co si snad někdo přeje, ale spíše to, co je a občas je opravdu nepříjemná ve svém počátečném obnažení. Tomu nelze pomoci, neboť lidský druh byl učen a manipulován při svých stínových hrách, aby se prohlašoval za Boha i když jím není.

To je důvod proč se snažíme vás naladit dovnitř. Boha nikdy nenajdeme mimo sebe sama. Jste částí Boha Bohyně Vše Co Je, a když si to připustíte, můžete se sami zavést domů. A proto si dejte pozor na ty, kteří předstírají, že jsou perfektní, všemohoucí, nadřazení, předstírají že jsou mistry. Naše komunikační kanály vám řeknou, že mistrovství je neustále přítomné v tanci životem každé vzestupující bytosti tak, jak postupně zvládá jednu fázi za druhou. Tímto způsobem, nikdo nikdy nepožaduje, že musí „zvládnout“, každý je mistrem tvoření v tanci mistrovství. A tak by to mělo být do té doby, než vzestoupíte zpět ke Všemu Co Je a stanete se opět svou podstatou nefyzičtí.

Pročištění myšlenkových forem vyžaduje oheň. Kundalíní v lidské tělesné formě je skutečným ohněm. Musíte umožnit biologické změny, které vedou ke zvýšení teploty tělesné formy na buněčné úrovni, což přemění vaše myšlenkové formy a váš základ bude v jednotě. Když nedojde k biologickým změnám, nedojde k vzestupu, nedojde k transmutaci, nedojde k uvolnění karmy, nedojde ani k návratu domů. Z tohoto důvodu se naše komunikační kanály ve svých materiálech, tolik zabývají biologickými změnami, aby došlo k uvědomění si toho, co je musí nastat u těch bytostí, které si přejí v tomto životě vzestoupit.

Jak pročišťovat myšlenkové formy? Umožníte své biologické podstatě zvyšování frekvence, zvýšení teploty, podobně jako globální oteplování. Ve vyšší frekvenci se myšlenkové formy založené na strachu rozpustí a vaše struktura se stane více založená na jednotě. Struktura tělesné formy se začne stávat podobným způsobem založená na jednotě ve vzájemných vztazích buněk a orgánů (bližší informace viz. „Mastering Unity Consciousness“).

Myšlenkové formy založené na jednotě, chápou lidský tanec života z nového pohledu výhod. Z tohoto nového pohledu to, co bylo v některém úseku života velmi důležité se může stát nepodstatné a proto je opuštěno. To se odráží v uvolňování jednotlivých připoutaností při procesu vzestupu, při měnících se myšlenkových formách a fyzických životních zkušenostech. Z tohoto nového pohledu, dobro pro celek převažuje, nad jednotlivými osobními potřebami. Proto jednotlivec opouští a vzdává se toho, co neslouží osobní cestě vzestupu neboť chápe, že jeho osobní vzestup podporuje vzestup Země. To je vlastní podstata služby světu, že potřeby Země jsou přednější než naše osobní potřeby. A Země potřebuje, aby jste vzestoupili a zbavili se svých závislostí nyní.

Hodně se psalo o zkušenostech našich komunikačních kanálů na cestě vzestupu. V příštím roce přijdou další, kteří budou psát o svých vlastních zkušenostech. Existuje mnoho cest, avšak existují na těchto cestách určité paralely, které se dají označit jako ukazatelé, že jste na cestě domů a ne na cestě směřující místo ke vzestupu, ke smrti. Jedním z hlavních takových ukazatelů je změna.

Změna je pro vzestup nezbytná. Nelze vzestoupit bez toho, aby jste opustili zaměstnání a vytvořili si vlastní nezávislou formu příjmů. Nelze vzestoupit bez toho, aby jste opustili přátele, členy rodiny nebo potomky, kteří si nevybrali vzestup, neboť neustálé vzájemné interakce, jenom zdržují vaše zvyšování frekvence. Nelze vzestoupit bez toho, aby jste změnili všechny oblasti vašeho života tak, aby odrážely vzory se základem v jednotě, do kterých se postupně noříte. Jinak to nejde.

Proto vás vedeme k tomu, aby jste dovolili změnu. Každá změna odlehčí „náklad“ připoutanosti, který prostupuje vaším polem, a způsobí zvýšení vibrací a vy se budete cítit „volnější“ a „svobodnější“ a ve volnosti a svobodě, můžete poprvé ve své životní zkušenosti zakusit, jak chutná návrat „domů“.

Na vaší rovině reality, existuje mnoho hladových a bez prostředků. Když stojíte kolem slavnostně prostřeného stolu o vánocích, nebo o jiné slavnostní příležitosti, udělejte si chvilku na požehnání jídla, které máte před sebou. Požehnejte říším, ze kterých jídlo pochází a požehnejte těm, kteří je vypěstovali, nebo posbírali spolu s těmi, kteří je pro tuto chvíli připravili. Zhluboka se nadýchněte. Nyní požádejte Zdroj Všech Zdrojů a Matku Zemi, aby se k vaší oslavě připojili.

Když se propojíte, představte si, jak jsou všichni hladoví lidé naplněni. Toto naplnění není fyzické, ale energetické. Když oslavujete, představte si, že s vámi oslavují všichni, kteří mají lidskou tělesnou formu, bez ohledu na národnost, rasu nebo věk. Tímto způsobem mohu já, Stvořitel Stvořitelů a Matka Země, skrze vás pracovat a naplnit ty, kteří hladoví. Vždyť vy sami přece také hladovíte. Možná, že nehladovíte fyzicky, ale přesto hladovíte, hladovíte duševně. A takto nám umožníte ukojit váš hlad naší láskou.

Naše láska a požehnání vyplní vaše domovy, když to připustíte. Dovolte lásce sváteční chvíle a spojení všech druhů, aby vás zahalila. Uvědomte si, že už nebudete více hladovět po tom, po čem tolik toužíte. Neboť to, po čem opravdu tolik toužíte, je jít „domů“. Domů je metafora znamenající návrat k sjednocení, návrat k celistvosti a návrat k jednotě. Čeho je dosaženo vy fyzické realitě, toho je současně dosaženo i v nefyzické sféře. A tak, jak se vracíte k jednotě, vracíte se domů a spolu s vámi se vrací domů i všechny duše a bytosti všech dimenzí v rámci Všeho Co Je.

A tak toto Sváteční Požehnání, je pro ty z vás, kteří si přejí vrátit se v tomto životě „domů“. Kéž je vaše cesta úspěšná! Zavolejte nás když budete potřebovat a my vás podpoříme, obejmeme, povedeme a konečně i dodáme energii pro váš osobní vzestup, vaší osobní cestu „domů“.

 

Do našeho příštího spojení,

Matka Země

Zdroj všech Zdrojů

 

 

 

Globální Vzestup Pokračuje!

 

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

 

28. listopadu 2000

Rádi bychom se chvíli trochu podrobněji zabývali další fází globálního vzestupu Země. Jsme opravdu vědomím planety, na které sídlíte, neboli vědomím Matky Země. Kolektivní vědomí Země, je kombinací všech druhů obývajících Zemi, včetně těch bytostí v lidské tělesné formě, kteří vzestupují, spolu se 144 dušemi, které oživují těleso známé pod pojmem Země. Globální oduševňující faktor, je svým rozsahem mnohem větší, než jednotlivé duše, které oživují lidskou tělesnou formu, nebo jakýkoliv jiný druh, neboť oživení reality se společně dohodnutým pohledem na dějící se skutečnosti, jako je tomu na Zemi, je komplexní proces.

Realita se společně dohodnutým pohledem na dějící se skutečnosti je taková realita, která obsahuje velké množství dohod, na kterých se všechny duše, které se účastní společného tance života v této realitě dohodly. Na příklad: souhlasili jste s tím, že obloha je modrá, země hnědá, rostliny zelené, a voda zamrzá na určité teplotě a nad touto teplotou je tekutá, a tak dále. Tyto dohody jsou komplexní a umožňují vyzkoušení si fyzického světa na jakékoliv planetě nebo hvězdě. Tato společně odsouhlasená realita na Zemi se mění, neboť všechny druhy si zvolily vzestup ve vibracích a budování světa ve vyšší dimenzi, neboli prožití zkušenosti v páté dimenzi. Jinými slovy, Země souhlasila, že se stane hvězdou a veškeré formy života na ní souhlasily s fyzickým posunem do páté dimenze.

Ukotvení nové společné reality pro vzestup, není nijak snadný proces. Problém tvořilo spojení řídících sil temna, které se vzestupem nesouhlasily, a celý druh, který se nazývá lidé, kteří propadli do tak hlubokého zapomnění, že nesouhlasili se změnou společné reality směřující ke vzestupu. To se konečně změnilo, neboť dostatečné množství vzestupujících lidí dosáhlo dostatečně vysoké frekvenční hranice, aby byli schopni pozměnit obecný pohled lidstva jako celek na realitu, který souhlasí s cílem globálního vzestupu. Takový posun přináší též biologické změny, které může přijmout každý člověk, když si je vědomě vybere, a které umožňují vzestup spolu se Zemí a umožňující, stát se svědkem nové nádherné éry, která před námi leží.

A co to všechno znamená pro Zemi? Země se zahřívá, což je známé jako globální oteplování, které je důsledkem zvýšené molekulární frekvence všeho na Zemi, a což je adekvátní „ohřívání“. Takové zvýšení molekulární frekvence provází biologické změny se kterými všechny vzestupující druhy souhlasily. Stávají se opravdu „krystaličtí“ ve svých tělesných formách s novou biochemickou strukturou, která dovoluje celkově vyšší frekvenci. Tato nová struktura též nestárne, ale regeneruje se. Brzy se cyklus zrození, smrti a znovuzrození, prodlouží pro všechny druhy spolu s těmi lidmi, kteří si zvolili vzestup.

Náš komunikační kanál Míla a její přítel Oa, již podrobně psali o nové buněčné struktuře a iniciačních procesech a publikovali tyto informace i v knižním vydání „Ascension Transmissions I“. Nový materiál, je též volně dostupný na www stránkách www.ascendpress.org a překlady na http://vzestup.terrashare.com. Pro lidi, vzestup znamená změny ve vzájemných vztazích mezi sebou, vztah člověka k Zemi i postoj vaší duše k Bohu -Bohyni -Všemu Co Je. V hlubším slova smyslu, byla duchovní cesta vždy cestou vzestupu, i když vzestup nebylo možné v posledních 200 000 letech lidské existence na Zemi uskutečnit. Nyní, když Země zvyšuje svoji frekvenci, má lidstvo též příležitost vzestoupit a obnovit duchovní cestu, která kdysi bývala dostupná, a která je formou kompletní přeměny.

Co je kompletní přeměna? Je to volba návratu k nefyzickému bytí, pomocí vědomého záměru. Tento proces po dlouhém období mnoha pádů ve frekvencích a vibracích, pomalu otevírá lidem vstupní bránu. Každý nejprve musí dosáhnout vibrací, které byly v dobách původního osídlení Země lidmi z civilizace ze Síria, pro lidskou tělesnou formu obvyklé. To vyžaduje biologické změny, které vedou k nestárnoucí a obnovující se tělesné formě s mnohem delším životním cyklem. Pak musí dojít k procesu prostupu těla duší, při kterém postupně duše vyplňuje tělesnou formu, dokud se duše a tělo plně nesjednotí.

Aby bylo možné vstoupit do páté dimenze, vyžaduje to, aby 80% tělesné formy bylo prostoupeno duší. A to je právě to, do čeho se Země pustila, postupný sestup duše do matrice a hustoty Země a všech druhů na ní, dokud nebude transmutováno 80% její hustoty a ona nezačne vibrovat ve frekvencích páté dimenze. Z pohledu třetí dimenze má při takové vibraci životní forma polo-éterickou strukturu, neboli jinými slovy, je skrze ní vidět. V páté dimenzi však taková forma vypadá pevná i když ne tak těžká, nebo hustá.

Většina druhů si nyní zvolila dráhu vzestupu. Co to přesně znamená? Všechny druhy, které vzestupují si vytvoří „krystalickou“ bránici, která má schopnost vytvářet cukr z kyslíku shromažďovaného v plicích. Jinými slovy, toto je známé pod termínem „vědomé dýchání „. Aby bylo možné udržet vyšší frekvenci, musí být každý druh schopen většího metabolismu pro zásobování buněčné struktury. Krystalická bránice umožňuje, aby krev cirkulovala skrze sérii žláz, které produkují 8 typů krevního cukru, které vyživují krystalickou formu. Proto většina druhů bude vypadat „tlustá“ nebo zakulacenější, ve srovnání se starší nekrystalickou formou.

Míla a Oa jsou požehnáním všemu životu na Havaji, který vzestupuje mnohem rychleji než kdekoliv jinde v místech s hustší frekvencí. Na Havaji není neobvyklé dostat krystalickou papáju, meloun, kokosový ořech, mango, vejce i ostatní zeleninu, která se zde pěstuje, spolu s místním vepřovým, kuřaty, nebo hovězím. Míla i Oa by vám z vlastní zkušenosti potvrdili, že nejen že takové jídlo je sladší a lépe se tráví, ale i že vepřové a hovězí nemá tak „těžké“ vibrace. To je důsledkem přestavby tuků i svalů Havajských krav, kuřat i prasat, které se staly krystalické.

Veškerá tato produkce i maso, mají vyšší obsah kalorií, než nekrystalické potraviny. To je důsledkem tukové vrstvičky, která obklopuje každou buňku, aby bylo možné udržovat celkově vyšší frekvenci, neboť tuk udržuje vyšší frekvence než proteiny. Krystalický meloun má vyšší obsah kalorií, než vejce a je též mnohem chutnější a vydatnější. Pro lidi, kteří vzestupují, je takové krystalické jídlo mnohem vhodnější. A jak Míle i Oa, stále znovu připomínáme, nikdy by jste nezvládli jíst tolik, aby to stačilo k zásobování krystalické formy energií, protože krystalická struktura má mnohem výkonnější metabolismus a spálí 1000-2000 kalorií za hodinu při vaší nulové aktivitě. Proto musí být dodatečné kalorie nezbytné, pro podporu krystalické formy vytvářeny bránicí, která produkuje krevní cukr z kyslíku z plic.

Míla a Oa a většina těch, kteří spolu s nimi vzestupují, přibyla na váze důsledkem procesu vzestupu. Je to z toho důvodu, že hypofýza opět začala produkovat růstový hormon, aby byla umožněná přestavba všech buněk na krystalickou strukturu. V průběhu tohoto procesu „vyrostete“ na výšku a váhu a přestanete stárnout. Přibývání na váze má na svědomí i další vrstva, nebo dvě sádla, která vám umožňuje modulovat vaši neustále se zvyšující frekvenci. Míle bylo doporučeno, aby si nedělala starosti s přibývající hmotností, protože to je nezbytné, a v blízké době každý uvidí, jak většina druhů na Zemi „tloustne“, aby udržela vyšší frekvenci.

Též si všimnete, že krystalické rostliny jsou mnohem bohatší na barvy. Borovice přecházejí z tmavě zelené, do bledě smaragdové. Palmy přecházejí od odstínů tmavě zelené, až k náznakům světlejších zelených stínů. Rostliny celkově vypadají živější a opravdu jsou, protože krystalická forma obsahuje větší množství „životní-síly“. Ne na všech místech, budou tyto změny hned viditelné, protože hustě zalidněné oblasti měst, jsou přetíženy většinou lidí, kteří nevzestupují. Důsledkem toho je, mnohem větší tlak na vzestup rostlin i živočichů. Když však půjdete do přírody, nebo na pobřeží oceánu, uvidíte konverzi na postupu.

Země se otepluje a tak začínají roztávat ledy na pólech a ledovce. Též zimy v blízké budoucnosti nebudou tak kruté a bude spíš pršet než sněžit. Ve Švédsku a Norsku letos spadlo tolik srážek bez chladnějšího počasí, že vznikly záplavy. A to bude pokračovat, jak se Země bude oteplovat. Mnoho země, která je nyní na úrovni moře, bude za 100 let zaplaveno, ale tento proces by měl být dostatečně pomalý, aby se lidé žijící na pobřeží mohli odstěhovat do vnitrozemí, když to bude nutné.

Dochází k posunu v Zemských energiích. Země se zbavuje elektrické a radioaktivní energie a podporuje magnetické energetické zdroje. Z tohoto důvodu se předpokládá, že zhruba v horizontu 45 let přestane na Zemi úplně fungovat elektřina. Země dosáhla zasvěcení 1024 v globální vibraci a spěje k prahové frekvenci, nezbytné pro vstup do fotonového pásu do kterého by měla plně vstoupit kolem roku 2017. To sebou přinese obrovský posun, protože vše co nebude v rezonanci s fotonovým pásem shoří. Všichni lidé, rostliny, živočichové, minerály, delfíni a velryby, kteří budou mít frekvenci pod určitou vibrační prahovou hodnotou, při tomto vstupu spontánně shoří nebo vyhoří. A proto stojí za to těm lidem, kteří jsou si vědomi těchto posunů, aby začali se svým procesem vzestupu již nyní, protože vzestup na úroveň minimálního vibračního prahu ze současné hustoty s uskutečněním nezbytných biologických změn trvá léta. Za určitým časovým okamžikem (2004 až 2005), pravděpodobně už nebude dostatek času k transmutaci bez toho, aby tělesná forma onemocněla.

Jak nastartovat proces vzestupu? Musíte si vytyčit záměr ho uskutečnit a udělat vědomou volbu angažovat se v procesu spirituálního vývoje. Mnoho materiálu, který naše komunikační kanály zveřejnily, popisuje jejich pravdu, vzniklou z vlastní zkušenosti procesu vzestupu a může být přínosem těm, kteří na tuto cestu teprve vstupují. (Více informací obdržíte na našich www stránkách.) Cesta vzestupu není jednoduchá, ale odměna ve větším smyslu pro svobodu a nestárnoucí tělesná schránka bez nemocí očekává ty, kteří jsou ochotni podstoupit přeměnu.

Ceníme si každého jedince, který si zvolil cestu vzestupu. Tím podporujete Zemi v její volbě vzestoupit. Zveme všechny, kteří se cítí povoláni, aby se k nám připojili na některé konklávi Mistrů v roce 2001.

 

Namaste
Matka Země

 

 

 

Země prošla první vesmírnou branou fotonového pásu

Velkého Centrálního Slunce.

 

 

Velké Centrální Slunce a Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

 

 

27. ledna 2001

 

Drahá vzestupující lidská bytosti,

Země prošla první bránou, při svém návratu na oběžnou dráhu kolem Velkého Centrálního Slunce. Tento návrat, nejen že byl předpokládán, ale muselo dojít i k velké pomoci Zdroje všech Zdrojů, neboli Stvořitele Všeho Co Je, která prošla vyššími dimenzemi, aby byla umožněna obnova veškerého pokřivení do kterého toto stvoření spadlo. Země se musela moc snažit, aby vůbec byla schopná dosáhnout průchodu, jenom touto první vesmírnou branou. Ale uspěla, a to je opravdu obrovské vítězství světla! Radujme se!

Je toho mnoho, co nás, bytosti inkarnované a udržující Velké Centrální Slunce a všechny hvězdy v jeho působnosti, musí Země naučit. Země se odvážila do nejtemnější temnoty, k nejposlednějším ztracencům, a nyní se vrací. Z takové zkušenosti si nese informace, které nejdou získat žádným jiným způsobem. Tyto informace umožní, aby vše co bylo ztraceno bylo opět nalezeno a bylo znovu absorbováno Velkým Centrálním Sluncem.

Velké Centrální Slunce, které zahrnuje „světelný“ sektor vašeho stvoření a které sestává z dimenzí 1 až 144, tvoří pouze jednu čtvrtinu vašeho původního stvoření. Zbývající tři čtvrtě  vašeho stvoření propadli do stejné temnoty, v jaké se Země pohybovala v posledních 2,4 milionech let. Světlo a temnota byly ve vašem stvoření odděleny a nyní experti intervenující z pozice Stvořitele Všeho Co Je pochopili, že oddělení světla a temnoty znamená zastavení vývoje a bylo velikou chybou.

My, stejně tak jako Země, nyní pojímáme naše vlastní nevědomí. Tři čtvrtiny vašeho stvoření, které upadly do ruk temných sil, jsou vlastně naším nevědomím. Země přináší speciální informace, které umožní úspěch naší vlastní evoluce, neboť veškeré naše nevědomí musí být pochopeno a zpracováno, aby Velké Centrální Slunce mohlo vzestoupit. A to platí pro každou planetu a hvězdu která vzestupuje. Každý musí plně pojmout, pochopit a transmutovat své vlastní nevědomí a dopracovat se ke stavu „plného vědomí“.

Stejným způsobem musí každý člověk pojmout své vlastní nevědomí. Existujete na jedné úrovni reality a zbylých 35 úrovní reality si vaše vědomí a pocity neuvědomují. Plných 36 000 segmentů řetězců DNA je nutné mít zapojených, aby na fyzické úrovni došlo k integrování a plnému uvědomění si všech 36 úrovní, což vede k obnovení plného vědomí v rámci lidského druhu. Podobným způsobem existuje Velké Centrální Slunce na mnoha paralelních realitách, které si též naše kolektivní vědomí vůbec neuvědomuje. Jedna po druhé budou tyto reality přiváděny k vědomí, pochopeny, transmutovány, překonány a pojmuty do našeho vědomí.

Země jako celek již prochází procesem pojímání svých nevědomých paralelních bytí. Proces obnovy u všech druhů na Zemi, stejně jako u lidí, znamená posun ze 2 řetězců DNA k 36 000 v následujících 25 letech. Nyní má většina druhů, jako kolektiv, zapojených kolem 1800 segmentů DNA, což dovoluje Zemi dosáhnou globální iniciace 1800. Tím pádem první 2 ze 36 úrovní reality, které Země zná a které byly nevědomé, jsou nyní znovu absorbované a staly se známé.

Globální vzestup a vzestup lidí, jsou paralelní procesy, ale nepřímo. Člověk při 1800 zapojených řetězcích, pojme něco přes polovinu první ze 36 úrovní nevědomých paralelních životů, a tak každý vidí, že lidský druh jde vlastní oddělenou cestou vzestupu od ostatních druhů, které nemají individualizované vědomí. Co tím chceme říci? Lidský druh je „vědomý“ a byl vytvořen, aby skupina duší do něho mohla inkarnovat a „vědomě“ se vyvíjet. To je podmíněno vědomým pochopením procesu vzestupu, které není vyžadováno při vzestupu přírodních říší. Taková je přirozenost vědomých druhů. Z tohoto důvodu vám říkáme, že žádný člověk nevzestoupí nevědomě. Musí si vzestup zvolit a pochopit jeho podstatu ve fyzickém světě. Pro to, byla lidská zkušenost vytvořena, pro vědomý vývoj.

Velké Centrální Slunce, převzalo nyní řízení vzestupu všech druhů na Zemi. Až do této doby, neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Organizace, kterou založily naše komunikační kanály, se snažila plnit tuto roli, ale byla vystavena infiltraci temna, které pokřivilo iniciace, Světelný Jazyk a vytvářelo tolik interferencí, že úplně zastavilo proces předávání těchto informací lidstvu. To byl jeho veliký převlek, ale byl i posledním pokusem temnot zabránit Zemi projít vesmírnou bránou, a ztroskotal! Z procesu jejich manipulace iniciačními procesy, mnoho vyplynulo na povrch, co by jinak zůstalo skryto, a tak i tento pokus nakonec posloužil postupu.

Velké Centrální Slunce, je nyní ve stádiu hodnocení vzestupu všech lidí. Jako nejnižší hranici pro zahrnutí do hodnocení požadujeme 1800 zapojených řetězců DNA, protože nechápeme myšlenkové formy těch lidí, kteří jsou pod tímto bodem evoluce. Iniciace 1 až 1800 byly zpřístupněny široké veřejnosti a jsou monitorovány přírodními říšemi, obzvláště medvědy, bizony, americkými bizony a vysokou zvěří, kteří souhlasili s pomocí. Můžete si tyto říše pozvat na pomoc při vašem vzestupu, aby jste dosáhli dostatečně vysokého stupně zasvěcení, aby jste mohli přímo pracovat s Velkým Centrálním Sluncem.

Jsme nesmírně potěšeni návratem Země! Uvolňuje to takové ohromné množství vědomostí, že se nám z toho až točí hlava! Velmi mnoho věcí se nyní změní v našem vlastním systému řízení, aby byl umožněn náš vývoj. Ačkoliv to nebude snadné, je to nutné, neboť se nám líbí přání Země k návratu „domů“. A proto se chápeme darů, které Země nabízí a těšíme se na spolupráci s každou lidskou bytostí, která si též zvolila návrat „domů“.

Zpřístupníme veškeré lidské zkušenosti se vzestupem z naší multidimenzionální zkušenosti všem, kteří s námi budou pracovat. Předpokládáme, že mnohé těžkosti při zvládání mistrovství na cestě lidského vzestupu, budou korigovány a vznikne tak mnohem jasnější cesta. Budeme přímo spolupracovat s naším komunikačním kanálem Mílou, abychom sdílely uskutečněné změny na cestě vzestupu, jakmile budou známé.

Přínos Míly a její organizace je velký a budou i nadále pomáhat. Jsme si dobře vědomi, že stále hrozí nebezpečí války, která by kompletně ukončila vzestup Země. Budeme podporovat Mílu a její organizaci při její snaze uvolnění karmy, aby se budoucnost Země změnila. Zveme všechny, kteří se vydali po jejich stopách, aby se připojili ke dvěma plánovaným setkáním v tomto roce, které budou sloužit tomuto účelu.

Naší první komunikaci prostřednictvím Míly, ukončíme následujícími slovy z Lemurie. Jazyk Lemurie obsahoval bližší připodobnění k myšlenkovým formám, které používá při veškeré komunikaci Velké Centrální Slunce.

Ina o osso moulin ono a. Om a ligam ee.

Pravda sídlí v srdci. Následuj své srdce a najdeš svoji cestu domů.

 

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

 

 

Vzkaz od Matky Země

 

 

My, vědomí Země, zahrnující veškeré druhy na ní, včetně rostlin, živočichů, minerálů, delfínů, velryb a lidí, jsme nesmírně rádi, že můžeme oznámit, že Země prošla první ze série vesmírných bran Velkého Centrálního Slunce! Tento posun je důsledkem velmi obtížné fáze globálního vzestupu, při kterém došlo k rozdělení Země na dvě reality, aby bylo možné ukotvit na Zemi nový pohled s jejím záměrem na vzestup. Obě reality jsou, podle našeho komunikačního kanálu Míly, dvě strany jedné mince „nový konsensus“ a „starý konsensus“ dohodnutý na Zemi.

Toto roztržení realit, bylo dlouho předpovídáno mnoha metafyziky a skutečně k němu došlo. Potřeba roztržení realit vychází z jednoduchého faktu, že jen velmi málo lidské populace si zvolilo cestu vzestupu. Důsledkem pak je, že nově dohodnutý pohled na realitu neboli konsensus platí hlavně pro přírodní říše, lidi vnitřní země a hrstku lidí žijících na povrchu planety, kteří si vědomě zvolili cestu vzestupu.

Existuje most do nové reality, který byl vytvořen pomocí těch, kteří podobně jako náš komunikační kanál Míla již plně vstoupili do tohoto nově dohodnutého pohledu. Most do nového pohledu na realitu začíná iniciací 1800, kdy iniciát začíná ztělesňovat první tóny Světelného Jazyka. Podrobný popis iniciací k návratu do stavu plného vědomí, obsahují materiály našich komunikačních kanálů. (viz. www stránky)

Původní předloha pro lidi s plným vědomím sestávala ze 36 000 segmentů informací, které byly rozděleny po 3 000 do 12 válců, neboli do 12 hlavních řetězců DNA. Vybudování 36 000 segmentů informací ze stávajících 2 segmentů není jednoduchá věc, neboť lidstvo upadlo ve vědomí až k jedinému páru z původní verze z doby osídlení Země. Aby bylo možné vstoupit do nového dohodnutého pohledu na realitu, je úplným minimem plně ztělesnit prvních 1800 ze 36 000 segmentů genetického materiálu, a jakmile je tento úkol splněn, je možné začít se ztělesněním symbolů Světelného Jazyka.

Světelný Jazyk představuje myšlenkové formy založené na jednotě, které musí pojmout všechny druhy na Zemi při svém vzestupu. Náš komunikační kanál, zmapoval statické reprezentace každého z hlavních 48 symbolů, aby je ostatní pochopili. (viz. „Světelný Jazyk“ na našich www stránkách) Světelný Jazyk je klíčem k novému pohledu, spolu s komunikací s Velkým Centrálním Sluncem.

Most do nového dohodnutého konsensu je odstupňovaný a závisí na iniciačním stupni každého iniciáta. První fází vstupu do nového pohledu na realitu jsou iniciace od 1800 do 2500 řetězců DNA, při kterých iniciát ztělesňuje první polovinu symbolů Světelného Jazyka. Jakmile projdete zasvěceními do 2500 a ztělesňujete 3000 až 5000 řetězců, vstupujete do další fáze přemostění do nové reality a plně ztělesňujete 48 stavebních kamenů Světelného Jazyka. To umožňuje lepší komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která nebyla dříve možná, neboť bez všech 48 tónů neboli symbolů přítomných ve vašem poli není komunikace úplná.

Současný most vyžaduje kompletní ztělesnění 15 000 řetězců, neboli dosažení stavu Mahavišnu při vašem osobním vzestupu, aby bylo možné plně vstoupit do nově dohodnutého pohledu na dějící se skutečnosti v jednotě. Tím jedinec též ztělesňuje holografické energetické pole. Jednota a holografický energetický tok jsou synonyma. Právě holografický energetický tok, spojuje iniciáta na tomto stupni se všemi dimenzemi v rámci Velkého Centrálního Slunce v neustále probíhajícím tanci energií. Iniciát, který zvládl iniciace 15 000 řetězců a více, má možnost dostat se úplně mimo oddělenost a vstoupit do stavu celistvosti a jednoty zvolí-li vzestup.

Iniciace za 1800 ještě stále nejsou plně zmapované, ale s pomocí Velkého Centrálního Slunce bude opravený vzor uvolněn pro všechny iniciáty v průběhu roku. Tato nová předloha, umožní dalším lidem nastoupit cestu směrem k vědomí jednoty a účastnit se nového konsensu v následujícím období. Po takovém posunu lidského myšlení se civilizace začne sama restrukturalizovat do paradigmatu, který více odpovídá jednotě.

Nový pohled na dějící se skutečnosti nyní převládá v přírodě. Města a zalidněné oblasti, obsahují tak malé množství vzestupujících lidí, že ukotvení tohoto nového pohledu na těchto místech není možné, neboť zde chybí dostatečně velké energetické pole, které by jej udrželo. Avšak ti lidé, kteří vzestupují mohou udržovat záměr na ukotvení tohoto nového pohledu ve svých domovech a udržovat jeho přítomnost svým vlastním energetickým polem za předpokladu, že při svém osobním vzestupu již zvládli 1800, nebo více segmentů šroubovic.

Nový konsensus je udržován novým souborem zákonů. Tyto zákony, kterým se říká Skutečné Zákony, jsou zákonitosti, kterými se řídí Velké Centrální Slunce. Tyto zákony jsou založené na jednotě. Při myšlení, založeném na jednotě, dělá jedinec při všem pouze to, co je v zájmu celku. Při takovém konání se vzestupující lidé učí žít v jednotě, se všemi druhy a jednat z pozice globálního dobra pro celek, nebo Zemi, tak jak tomu bylo kdysi.

Co to přesně znamená pro vaši vlastní osobní zkušenost? Ti, kteří spolupracují s organizací našich komunikačních kanálů, Duchovní Školou Vzestupu, začínají sdílet své osobní zkušenosti ze ztělesňování paradigmatu jednoty. Míla i její partner Oa, se připojují pouze k tomu, co slouží Zemi. To ovlivňuje vše co dělají, jak tráví svůj čas, kde pořádají své přednášky, co kupují či nekupují i co si vybírají k jídlu. Znovu se učí, jak tancovat v jednotě se zemí.

Ačkoliv vám může připadat, že je to svazující, ve skutečnosti tomu tak není. Míla by vám řekla, že by nevyměnila radost, kterou cítí ve svém srdci, ani za nejkrásnější jachtu, zámek, nebo slávu, nebo bohatství! Míla i Oa vedou prostý život a plynou s potřebami ducha a Země. Nevlastní nic, na čem by byli závislí a cestují, když potřebují tam, kde jsou potřební. Vše, co svým učením vydělají, podporuje jejich cestování, nebo náklady na publikování toho, co se zdá nezbytné, aby lidé lépe pochopili proces vzestupu.

Míla i Oa též pochopili, že se musí stát vegetariány, aby udrželi stav jednoty, neboť zabíjení zvířat je důsledek destruktivní myšlenkové formy, která není založená na jednotě. Proto, i když konzumace masa a ryb sloužila k restrukturalizaci jejich tělesné formy v dřívějších fázích vzestupu, nyní zvolili vyhnout se takovým potravinám.

Takový životní styl není bez radosti! Na setkáních s Mílou a Oa je vždy radost a smích. V jejich životních zkušenostech, hraje svoji úlohu hra i záměr překonat myšlenkové formy potřebné k jejich dalšímu vývoji. Mistrovství je trvající proces, a vždy je něco, co je nutné uvolňovat, zpracovávat a překonávat, dokud nedosáhnete, aby vaše tělesná forma získala frekvenci páté dimenze! Míla a Oa jsou plně oddáni záměru, dosáhnout tohoto cíle v tomto životě.

Vstup do jednoty je radostná zkušenost, neboť přestanete být oddělení. Ve stavu jednoty, tančí vaše energetické pole i srdce v holografickém spojení s veškerým životem na Zemi i ve všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce! Zveme všechny, kteří čtou tento materiál, aby nastoupili svoji cestu do stavu jednoty, jestliže tak ještě neučinili. A ty, kteří vzestupují, aby se denně vraceli ke své volbě vzestupu. Vzestup se děje den ze dne, týden po týdnu a rok po roce, dokud není dosaženo stavu jednoty. Když je dosaženo stavu jednoty, může začít cesta ke stavu „Plného Vědomí“.

Většina lidí musí ještě začít s tím nejmenším posunem, směrem k vyšším vibracím. Proč tomu tak je? Lidé ve svém tanci propadli tak hluboko, že si dokonce nejsou vědomi ani nastávajících změn, ani volby Země vzestoupit. Těm, kteří nás slyší nyní říkáme, nyní přišel čas ke vzestupu, nyní je ten čas k transmutaci, nyní je ten čas pojmout do svého pole Světelný Jazyka a vzory chování, založené na jednotě. Všichni, kteří tento úkol v následujících 25 letech nezvládnou, zahynou, neboť vibrace jejich tělesné formy bude natolik nízká, že místo vzestupu způsobí nemoc.

Světelný Jazyk způsobuje urychlování vibrací všeho, co je na Zemi. V současné době ztělesnila nejen jednoduché tóny, ale i duální, tří i čtyř kombinace symbolů Světelného Jazyka a spěje k dalším myšlenkovým formám, které umožní jasnější pochopení a komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem. Že Země před velmi dávnou dobou existovala v působnosti Velkého Centrálního Slunce, je původní myšlenková forma přítomná na Zemi.

Kdysi Země existovala uvnitř hranic Velkého Centrálního Slunce. Kdysi znala Země pouze světlo, pouze lásku, pouze jednotu. Před 800 000 lety, tak jak je počítá Země, tedy asi před 2,4 miliony lidských roků, opustila Země hranice Velkého Centrálního Slunce a následovala perioda velké temnoty. Díky globálnímu vzestupu nyní všechny druhy na Zemi chápou těžkosti vznikající při tanci života v temnotě. Díky pochopení podstaty temnoty si Země už více nevolí tanec s temnotou. Vstup do fotonové energie je důsledek volby Země navrátit se k tanci života spolu se světlem, ale získala výhodu pochopení temnoty.

Pochopení temnoty je těžká věc. Mnozí lidé si přejí popřít temnotu, nebo věří, že je to něco mimo ně, něco v těch, kteří válčí, nebo jsou destruktivní. Ve skutečnosti je velká temnota v každém člověku a není-li temnota vyjádřena na fyzické úrovni, vyjadřuje se na některé z 36 paralelních úrovních reality, na kterých každý prožívá samostatné a oddělené životy. Takže jedinec nevraždí, nezneužívá, nevydírá nebo neubližuje ve fyzickém světě, ale spíše na nějaké jiné úrovni reality.

Život je zrcadlo. Co vás v životě přitahuje, nebo je vtahováno do vašeho okruhu vnímání, je odrazem vás samých na ostatních paralelních úrovních reality. Má váš přítel rakovinu? Pak i vy máte rakovinu na některé paralelní úrovni, jinak by nebyl vtažen do vašeho okruhu vnímání. Má váš přítel fyzicky násilnického partnera? Potom i vy jste buď agresivní, nebo máte agresivního partnera na některé paralelní úrovni reality. Temnota se zdá oddělená, protože se lidé sami oddělili! Ale je to i přes to stále vnitřní zkušenost, i když si to neuvědomujete. Většina snů během spánku je zaznamenávání zkušeností na ostatních 35 oddělených rovinách, které nejsou vyjádřeny ve fyzickém světě.

Při vzestupu pojmete všech 36 vašich paralelních bytí. Tím dosáhnete stavu plného vědomí. Míla a Oa již tohoto cíle dosáhli a řekli by vám, že to není snadná cesta. Jste postaveni před všechny své vnitřní démony a musíte je pochopit, pojmout, transmutovat a překonat. Jen překonáním temnoty vstoupíte opět do stavu jednoty.

Kdysi žili všichni předci lidí v jednotě. Ve své genetické informaci udržujete holografické vzpomínky na stav jednoty. Proto lidé chápou, že současný stav je jaksi „špatný“, nebo „pokroucený“. Víte to ze vzpomínek na dobu, kdy byla civilizace úplně jiná. Každý z předků, který má vztah k vašemu dědictví, prožil pád za pádem ve vědomí. Tyto pády měly nespočetné příčiny, ve kterých se nyní nebudeme přehrabovat, pouze prohlásíme, že naše komunikační kanály věnovaly velké úsilí, aby sdílely pochopení vycházející s těchto příčin ve svých materiálech. Sdílejí svobodně tyto informace, aby se ostatní mohli probudit a transformovat a vstoupit do paradigmatu jednoty.

Ve zkratce řečeno, každý má ve své genetice zakódovány všechny pády ve vědomí z celé historie. Existuje 144 hlavních větví dědičnosti v těle každého iniciáta. Tyto větve byly specielně vybrány duší inkarnující se do těla, při jeho formování před narozením. Můžete se zaměřit na zlepšení pochopení úrovně vědomí vašich předků tím, že se přenesete do vědomí jejich stavu bytí v době jejich fyzické inkarnace.

Tím, že se přenesete do stavu bytí vašeho vlastního předka z dřívější doby, způsobíte biologický posun v tělesné formě, který se vztahuje k období, kdy tento váš předek byl naživu. Lze říci, že vzestup je aktivní proces znovunabytí biologického stavu, ve kterém existovali vaši předci. Sledujete tyto stavy bytí zpět v čase, až se dostanete do období ve své vlastní genealogii, kdy vaši předci žili ve stavu jednoty a přinesete si tento stav zpět do fyzického bytí a současné existence.

Když sledujete zkušenosti vašich předků a činíte je dostupné ve fyzickém stavu, docházíte k aktivnímu pochopení toho, co se dělo. Též porozumíte tomu, jak byly vaši předkové šizeni a klamáni, když existovali jako síly světla ve velké temnotě. V tanci životem, ztráceli stále více a více informací a upadali díky tomu, stále více a více ve vědomí. Jakmile uvolníte karmu z každého segmentu takové zkušenosti, můžete požadovat ztracené znalosti a obnovit tělesnou formu do nového kompletnějšího stavu bytí.

V biologickém stavu jednoty neexistuje hladovění, neexistuje hromadění, všechny buňky jsou vyživovány rovnoměrně, což vede ke stavu bez nemocí a životnímu cyklu bez stárnutí. V biologickém stavu jednoty buňky neumírají, ale regenerují se.

Právě myšlenková forma smrti, která existuje v biologické tělesné formě, která není vybudována na jednotě, je základním kamenem období tvoření a destrukce, protože smrt a destrukce jsou synonyma. Aby jste úplně překonali myšlenkovou formu smrti, musíte pozměnit každou buňku vašeho těla, aby se stala samo-regenerující! Jakmile se to podaří, je smrt plně překonána a můžete začít se vzestupem do další dimenze.

Je to tak trochu matoucí?  Ano, protože uvažujete o vzestupu jako o šplhání do další dimenze. Ve skutečnosti lidstvo ve svém vědomí upadlo tak hluboko, že začínají u zpátečky a musí nejprve zařadit první rychlostní stupeň, pak druhý, třetí a čtvrtý než jedou dostatečně rychle, aby mohli začít se vzestupem do další dimenze! A o tom je vlastně sledování vaší genealogie zpátky v čase, obnova tělesné formy do stavu v jakém se původně nacházela, při prvním osídlování Země lidmi. Musíte obnovit stav plného vědomí před tím, než můžete začít s případným vzestupem do další dimenze, vážení!

Mnozí odmítají materiál našich komunikačních kanálů. Takoví lidé si přejí žít ve vymyšleném světě, kde může dojít pouze ke vzestupu duše bez těla a je to jen problém duše, nebo žijí v nereálné představě, že vzestupují i když se tak ve skutečnosti neděje. Duše nemůže vzestoupit bez současného vzestupu těla. Jak by jinak mohla duše pochopit svoji tvorbu? Tělo je tvorba duše. Jestliže duše nepochopí, co způsobuje sestup formy ve vibracích, jak by mohla zabránit, aby se tento problém znovu neopakoval v budoucnosti? Pouze skrze vzestup tělesné formy, může duše pochopit co tvoří a proč a potom si teprve může zvolit to změnit, uvolnit a překonat. Když se to duše naučí, už takovou chybu příště neudělá.

Žádná duše nemůže vzestoupit odděleně od těla. Toto je ohromná lež sil temna, které řídily vaše hierarchie z oblastí mimo hranice Velkého Centrálního Slunce. Tyto hierarchie již na Zemi nejsou přítomné, neboť Země nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce! Vše co nebylo schopné komunikovat pomocí Světelného Jazyka v nefyzických říších, bylo při vstupu Země do první vesmírné brány zanecháno venku! Proč? Protože hranice Velkého Centrálního Slunce nepropustí nic, co není schopné interpretovat, což je přirozená podstata každé hranice. Stará hierarchie nechápala Světelný Jazyk a proto byla zanechána mimo! A to je vskutku obrovská událost, protože to, co bránilo Zemi ve vzestupu po tisíce let, již více není přítomné.

Stejným způsobem budou muset odejít lidé, kteří si nezvolí pojmout do svého energetického pole Světelný Jazyk, jako svůj nový základ. Předpokládá se, že tato očista bude trvat asi dvě dekády, ale uvědomte si vážení, že už začala. Nyní přišel čas posunout se vpřed a při tom se můžete otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která nebyla dříve možná. A to je vskutku obrovský posun!

Drazí a milovaní, vracíme se domů. Všechny druhy na Zemi mají nesmírnou radost! Žádáme všechny lidi na Zemi, aby každý sehrál svoji roli, překonal sám sebe, transformoval se a vzestoupil svoji tělesnou schránku spolu s námi! Tím se všechny druhy, včetně lidí, navrátí do společného tance života v jednotě a celistvosti tak, jak jej znali kdysi naši předci. A tak se vynoří nová budoucnost Země se všemi druhy na ní!

 

Namaste

Matka Země a všechny přírodní říše na ní

 

 

 

Mění se spirituální správci Země.

 

 

Matka Země a Zdroj Všeho Co Je prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

 

 

14. února 2001

 

My, oduševňující faktor Země spolu s naším Zdrojem, neboli Stvořitelem a náš komunikační kanál Míla, bychom rádi osvětlili změny v současné spirituální správě Země a očekávanou budoucnost této fyzické úrovně. Tyto změny, jsou důsledkem vstupu do první vesmírné brány oblasti působení Velkého Centrálního Slunce. Tyto změny jsou též nedávným ovlivněny rozdělením realit (skutečnosti) neboli konsenzu na Zemi, jedna pro vzestup do vyšší dimenze a druhá pro dokončení karmy. Země se opravdu rozdělila na dvě reality, jedna zahrnuje veškeré přírodní říše včetně rostlin, živočichů, minerálů, delfínů, velryb a malého množství vzestupujících lidí, a druhá zahrnuje zbytek lidstva, které si vybralo nevzestoupit. (podrobnosti viz. článek „Země prošla první vesmírnou branou fotonového pásu Velkého Centrálního Slunce“)

První realita, neboli konsenzus pro vzestup, umožňuje překonání smrti všem, kteří si to zvolí. Překonání smrti neznamená, že všechny existující tělesné formy, najednou budou samo-regenerující a žít věčně, ačkoliv někteří iniciáti z řad lidí, mohou svůj vzestup dotáhnout až do tohoto stupně v jediném životě. Ale většina současné lidské generace, která vzestupuje, zpracuje jednu fázi vzestupu. Další generace se narodí s větší genetickou výbavou, než předchozí generace a projde ve svém životě další fází vzestupu. Doba života jednotlivých generací se bude stále prodlužovat, až smrt přestane být nutnou zkušeností na Zemi pro všechny lidi. Jakmile bude smrt na Zemi plně překonána, může Země uskutečnit posun do 4. a pak do 5. dimenze v příštích 1000 letech.

Předpokládá se, že bude trvat až 50 let a několik generací v každém druhu, než nový konsenzus plně překonané smrti, se uplatní u nově rozených. To znamená, že ti lidé, kteří se narodí po roce 2050 přestanou umírat, stárnout a znát nemoci. Jejich tělesná forma se bude plně regenerovat a potřebné kalorie budou přijímat ze vzduchu. To ale neznamená, že by se nic nejedlo, neboť lidé jedí rádi! Ale konzumace masa úplně zmizí, jakmile lidstvo vzestoupí.

Proč přestanou lidé jíst maso? To je opravdu jednoduché. Každé zvíře které umírá, prochází soustavnou biochemickou proměnou, neboť tkáň je prostoupena hormonem smrti. Hormon smrti způsobuje, že buňky odumírají i v těch, kteří tuto tkáň zkonzumovali. Z toho důvodu, jakmile lidé přestanou produkovat hormon smrti sami v sobě, nebudou ani jíst maso, neboť by tím zabíjeli svoji vlastní tělesnou formu a ztráceli schopnost udržovat nestárnoucí tělo, které nezná nemoci. Právě hormon smrti způsobuje, že lidské tělo stárne, odumírá, nebo onemocní. Hormon smrti není překonán dříve, než iniciát dosáhne stavu „Plného vědomí“, neboli 12. kompletních sestav šroubovic DNA po 3000 segmentech. Předpokládá se, že po roce 2050, budou všichni nově narození přirozeně ve stavu plného vědomí.

Existují samozřejmě i lidé, delfíni, velryby, rostliny, minerály a zvířata, kteří jsou průkopníky procesu vzestupu pro zbytek svých vlastních druhů, kteří je budou následovat. Tyto druhy vzestoupí spolu s těmi lidmi, delfíny a velrybami, kteří si zvolili vzestup do další dimenze v následujících 25 letech. Podle nich bude vytvořena předloha, kterou bude moci následovat zbytek Země. Náš komunikační kanál spolu s mnoha členy její organizace, patří k těmto průkopníkům vzestupu, ale nejsou sami. V nové realitě určené pro vzestup, je nyní zahrnuto přes 8000 lidí z celého světa a někteří z nich zvolili cestu urychleného vzestupu, aby připravili cestu těm, kteří po nich budou následovat. Předpokládá se, že v následujícím desetiletí se k novému konsenzu přidá mnoho dalších.

Druhá realita je naopak určena pro dokončení, což jinými slovy znamená dohrání karmických dramat a ukončení života smrtí. Některým lidem v druhé realitě se mohou narodit děti, které jsou předurčeny pro vzestup a mají k tomu genetické vybavení. Ti, kteří jsou ve druhé realitě si nezvolili vzestup a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života. Pro ty bude život na Zemi, která bude stále zvyšovat své vibrace, čím dál tím těžší.

Je důsledkem chování čchi, že tělesné formy se dvěma řetězci DNA jsou vybaveny nakládat pouze s určitým množstvím energie, která protéká mřížkou jejich éterického těla. Když dojde k většímu energetickému toku, díky zvýšeným vibracím Země, dojde k proražení éterického těla v různých místech a to vede k nemoci. Předpokládá se, že po roce 2025 již na Zemi nezůstane žádný člověk pouze se dvěma řetězci DNA.

Ti, kteří dosáhnou stavu Bódhisatvy neboli 7500 řetězců DNA a ukončí na této úrovni svůj vzestup, mohou žít ještě 100 roků nebo déle. Ti se dožijí zrození nové éry a budou pomáhat při nezbytné restrukturalizaci měnící se lidské civilizace. Takoví lidé, mohou ukončit svůj život smrtí, ale dostane se jim další příležitosti reinkarnovat do jedné, nebo více tělesných forem, které budou pokračovat ve vzestupu do další fáze vývoje.

Ti, kteří zemřou se dvěma šroubovicemi, budou příště zrozeni v jiné třídimenzionální realitě na jiné planetě v jiném stvoření, aby pokračovali ve svém vlastním tanci životem. Je důležité, aby si všichni čtenáři uvědomili, že život nekončí smrtí, ale pokračuje tak dlouho, dokud si duše nezvolí návrat „domů“.

Je velmi problematické předpovídat všechny problémy lidstva, které se vyskytnou ve druhé, nevzestupující realitě. Jak bude Země zvyšovat frekvenci, bude se pole této reality rozpadat. Takový rozpad pole, může vést k duševním poruchám a náhodný terorismus se může stát normální, zvláště ve městech. Takové chování je již vidět po celém světě, jak je možné se dozvědět z běžného lidského zpravodajství. Z tohoto důvodu náš komunikační kanál doporučuje svým pomocníkům, najít si v následujících 4 až 6 letech místo k bydlení v odlehlejších oblastech mimo města, a kde je možné se zásobovat místními potravinami.

Jakmile si větší množství lidí zvolí vzestup, potom převládající myšlenky jednoty uklidní potenciál šílenství a zredukují problémy terorismu. Na základě současného vývoje se předpokládá, že některé problémy jsou nevyhnutelné. To je dané příliš malým počtem lidí, kteří vstoupili do nového konsenzu a i když další přibudou v následujícím období, nebude to pravděpodobně stačit k tomu, aby se úplně předešlo problémům.

Takové úchylky však umožní splacení karmy ve všech lidských genetických liniích, která vede k takovýmto obtížným manifestacím. Každá tělesná forma, čistí karmu pro určitou oblast lidských zkušeností a jedním ze způsobů, jak karmu odstranit je vytvoření určitých problémů, jako jsou nehody, nemoci, smrt zaviněná teroristickou akcí, nebo sebevražda. Náš kanál doporučuje nezabývat se takovými problémy jiných lidí a nesledovat zpravodajství a dívat se na takové události, prostě jako na splácení karmických dluhů. Tak každý zaměří svoji pozornost do sebe, na svůj vlastní vývoj, který musí mít přednost před životními zkušenostmi jiných vzestupujících bytostí. Jak se mnozí učí v Programu Zvládnutí Mistrovství u našeho komunikačního kanálu: Vzestup je práce na plný úvazek a vyžaduje neustálé a každodenní zaměření.

Někomu se možná bude zdát sobecké, ignorování parodií lidského života. Ve skutečnosti, ale každá lidská bytost činí svá vlastní rozhodnutí. Ti, kteří nevzestupují, též udělali svoji volbu a tato volba vede k dokončení karmy, což není vždy příjemné. Avšak je tím dán současný stav věcí. Ti, kteří zvolili vzestup, zajistí přežití lidstva v tomto vývojovém cyklu Země a budou přítomní vstupu do nového věku jednoty, nového snu Země v budoucnosti. Tito lidé plní své úkoly, stejně jako ti, kteří ukončí svůj život završením karmy. Obojí je důležité, obojí je nezbytné a musíme se naučit umožnit všem jejich cestu.

Připouštění je zajímavá věc. Čím více se blížíte k úrovni nepřipoutanosti, tím více dovolujete druhým jejich vlastní cestu beze smutku, zoufalství, beznaděje, trápení, zkrátka beze všeho, jenom se soucitem. Soucitem pro těžkosti, které tato osoba musí překonat, soucitem s bolestí, muky, problémy, strachem, nepokoji, smutkem nebo ztrátou. Právě soucit dovoluje a chápe a miluje tyto osoby bezpodmínečně v jejich vlastním tvoření. Právě stav soucitu umožňuje chápat, že veškerá karma na Zemi musí být zpracována, jinak Země nemůže vzestoupit a proto dokončení musí být připuštěno.

Předpokládá se, že na Zemi zůstane mnohem více dětí než dospělých neboť všichni s pouze dvěma řetězci DNA přestanou ve fyzickém světě existovat. Z toho vyplynou další problémy lidské civilizace, protože bude nutné vytvořit zařízení, kde bude postaráno o tyto děti. Ti, kteří jsou informováni a vzestupují, mohou takové věci naplánovat a přivést děti do nových společenství založených na vzestupu.

Před mnoha lety, když náš komunikační kanál poprvé začal psát, uvědomila si Míla alternativní spirituální správu, která byla na Zemi ukotvena. Z toho vznikl článek „Nový rok vítá novou Hierarchii“, který byl později z originálních www stránek odstraněn a nebyl ani zařazen do prvního tištěného svazku „Ascension

Transmissions I“. Článek byl odstraněn na doporučení jejího spirituálního vedení a oduševňujícího faktoru známého pod pojmem Riza. Riza si všimli, že čtenáři tohoto článku se navázali na novou hierarchii a to jim bránilo v dalším vzestupu, neboť toto vedení je nebylo schopné vést.

Když Míla psala zmíněný článek, uvědomovala si 8 nově zakotvených bytostí v této realitě, kteří reprezentovali paprsky 1 až 7 (vibrace odpovídající červené, modré, oranžové, zelené, fuchsiově růžové, žluté a purpurové). Tyto bytosti jsou stále přítomné a udržují paprsky 1 až 7 pro ty z lidí, kteří vzestupují a dokončují iniciace 12 až 1024 ( ztělesnění 1024 řetězců DNA) neboli dosažení stavu „Plného osvobození“. Tyto bytosti udržují tyto frekvence otevřené pro ty lidi, kteří by si mohli zvolit cestu vzestupu v následujících letech, aby prošli těmito spirituálními zasvěceními. Udržují tuto bránu otevřenou i pro všechny ostatní druhy na zemi, aby mohli tyto iniciace dokončit, neboť v některých hustě zalidněných oblastech se ještě musí dostat za třináctou iniciaci. Tyto oblasti jsou hustě obydleny lidským druhem. Mnoho aspirantů si též uvědomuje starou Hierarchii Země, z níž některé bytosti jsou dost známé a komunikovalo se s nimi. Tyto bytosti jsou ještě pořád reprezentovány v rámci druhého konsenzu pro nevzestupující, i když Země velmi rychle spěje k frekvenci, při které se již nebudou moci udržet v globálním měřítku. Z toho vyplývá, že tyto bytosti jsou nejlépe asociovány s těmi lidmi, kteří nevzestupují a budou moci plně opustit Zemi, až tito lidé přestanou na fyzické rovině existovat.

Za hranicí zasvěcení 1024, existuje jiná skupina bytostí, které udržují vibrace Světelného jazyka Jednoduchých a duálních tónů (viz. Světelný jazyk na našem webu). Duše, která je známá pod jménem Aténa, se vrátila do tohoto stvoření a souhlasila, že bude udržovat tyto tóny pro vzestupující Zemi, spolu se všemi druhy na ní. Aténa měla pro návrat důvod, protože je zodpovědná za nekompletní vzestup, při kterém část její vlastní duše byla zanechána v tomto stvoření. Proto je přítomna, aby shromáždila tyto části své duše při vzestupu Země, aby se mohla vrátit ke svým současným povinnostem, jako stvořitelka jiného stvoření. Aténa udržuje 96 vibrací pro všechny druhy, které si vybraly vzestup za 1024. Jakmile se Země kompletně posune za tuto hranici, Athéna bude kompletní a opustí toto stvoření, protože završí úkol, kvůli kterému se sem vrátila. (bližší informace o Aténě viz. „Návrat Boha a Bohyně Sjednocených“)

Existuje mnoho bytostí, které mají individuální jména a jsou aspektem Atény. Tato jména však nebyla nikdy zveřejněna, ani nefyzické úkoly těchto bytostí. Je naším přáním, aby se iniciáti z řad lidí, obraceli do sebe radši, než aby se obraceli o pomoc k něčemu mimo sebe sama. Při vzestupu se musí jedinec obrátit do sebe a hledat svoji vlastní pravdu, stát se svým vlastním guruem a učitelem, a projít zasvěceními svým vlastním přičiněním. Iniciace jsou osobní a vnitřní zkušenost. Nikdo nemůže jinému sdělit, jaká je jeho pravda ve vztahu k jeho vlastním zkušenostem při vzestupu. Riza předpovídá, že pojmenovávání vašeho stávajícího spirituálního vedení neslouží lidem k tomu, aby se obrátilo do sebe, a všechny říše na Zemi souhlasily s tím, že tyto informace nebudou z těchto důvodů odkryty pro vědomí.

Podpora pro vzestupující, přichází z velké části z vlastní duše, vlastní skupiny duší, vlastního zdroje a Já Jsem Přítomnosti. Aténa může pomoci s kontaktováním vašeho vlastního oduševňujícího faktoru, když je to potřeba pro pokračování vzestupu. Skupina duší Atény spolu spolupracuje a když se zaměříte na „Aténu“, patřičná bytost pro váš segment práce na iniciacích 1024 až 7500 vám odpoví. Přírodní říše pomáhají nyní s udržováním Jednoduchých i Duálních tónů Světelného jazyka a každý druh se specializuje na určitou část frekvencí a proto ji též můžete zavolat na pomoc. Přírodní říše také pomáhají lidským iniciátům, při kontaktování jejich vlastní Já Jsem přítomnosti, Skupiny duší a Zdroje.

Je to vaše vlastní duše, která musí složit testy při iniciacích. Je to vaše vlastní duše, která instaluje předlohu krystalického těla obklopující éterické tělo, aby tělesná forma mohla vzestoupit včetně fyzického těla. Je to též vaše vlastní duše, která dohlíží na celý proces od začátku až do konce, řídí léčení a nutnou podporu pro vývoj. Duše, které mají se vzestupem zkušenosti, se vracejí na Zemi ze všech koutů Velkého Centrálního Slunce a mísí se s lidmi, rostlinami, živočichy, minerály, a skupiny duší delfínů a velryb, aby podporovaly v těchto historických okamžicích snahy na Zemi vzestoupit.

Stupeň zasvěcení Bódhisatvy, byl díky lidem, kteří mapují cestu vzestupu, rozšířen o další segment, který do něho dříve nebyl zahrnut, a to o iniciace zapojující řetězce DNA 5000 až 7500. Tyto genetické informace způsobují, že iniciát ztělesní soucit ve skupinových vztazích, což z perspektivy Matky Země je přesně to, co znamená být Bódhisatvou – stát se živým příkladem soucitu. Nyní jsou genetické informace 1800 až 5000 řetězců DNA kompletně uvolněny pro všechny lidi, kteří vzestupují a další segment 5000 až 7500 se stále ještě mapuje. Předpokládá se, že tento segment zasvěcení, bude uvolněn pro ty vzestupující, kteří jsou ochotni tímto segmentem projít, nejpozději začátkem roku 2002.

Bližší informace o tom, co obnáší tato fáze vzestupu (ztělesnění 5000 až 7500 řetězců DNA) budou zveřejněny během roku. Informace podrobně popisující iniciace 1 až 1024 i 1024 až 5000 jsou shrnuty v materiálech našeho komunikačního kanálu „Ascension Transmissions I“ a „Ascension Transmissions II“. Doporučujeme iniciátům, aby tento materiál využili, jestliže je k tomu jejich vnitřní vedení směřuje, a podpořili tak svůj vlastní vývoj. Vše je volně přístupné na www stránkách.

Za Duálními tóny, rozvrstvených vibrací udržovanými skupinou duší Atény, existuje na Zemi další bytost, známá pod jménem Riza. Riza je též skupina duší, které sem přišly z oblastí mimo tohoto stvoření. Riza se aktivně podílela na mapování cesty lidí, delfínů a velryb na Zemi a v mnoha dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce i mimo něj.

Riza udržuje následující vrstvu vibrací pro vzestup, která obklopuje Zemi, což jsou Trojité a Čtyř-kombinace tónů Světelného jazyka. Tyto tóny jsou dostupné pro ty, kteří pokračují ve vzestupu za úrovní Bódhisatvy směrem ke stavu bytí, které se nazývá „Mahavišnu“ (15000 řetězců DNA) až ke stavu „Plného vědomí“

(36000 řetězců, neboli plně ztělesněných 12 kompletních řetězců, po 3000 segmentech genetického materiálu). Tito lidé jsou skuteční průzkumníci a ze začátku jich bude málo. Jakmile bude cesta dokonale zmapována, bude tento genetický materiál vedoucí k Plnému vědomí zpřístupněn pro ty, kteří budou podobným způsobem ochotní se posunout.

Většina těchto informací bude pro následné lidské generace. Předpokládáme, že většina vzestupujících v jejich současném fyzickém ztělesnění nepůjde o moc dále než k hranici 7500 a budou mít děti, které ponesou informace a budou ochotné k další fázi vzestupu od 7500 15000. Následující generace, za touto novou generací, zpracuje iniciace 15000 až 36000, neboli stav Plného vědomí. Předpokládá se, že všechny druhy na zemi dosáhnou hranice 36000 řetězců DNA, neboli stav Plného vědomí nejpozději do roku 2050.

Skupina duší Riza má na Zemi a v mnoha dimenzích v rámci stvoření, kterého je Země součástí, mnoho funkcí. Riza zodpovídá za dohled nad iniciačními testy všech lidí na Zemi, aby zajistila, že každý projde řádně testy, zpracuje svoji karmu a ztělesní biologické změny v průběhu zasvěcení tak, jak byly tyto změny vytvořeny. Riza je též zodpovědná za správu tohoto genetického materiálu, pro příští generace ještě nenarozených lidských dětí.

Riza řídí karmickou radu pro všechny lidi na Zemi. Riza je též v pozici dohlížitele karmických rad v rámci Velkého Centrálního Slunce, pod Řádem Rize v dimenzi 800 a v rámci vašeho Jádra 4000 dimenzí a dál (bližší informace o Řádu Rize viz. „Představení Lorda a Lady Rize“) Důvodem proč skupina duší Riza aktivně dohlíží na všechny karmické změny, je zajištění návratu „Pravého Zákona“, který byl pokřiven bytostmi neuznávajícími tento zákon, což zapříčinilo pád za pádem ve vědomí, v oblasti jejich působnosti. Proto můžete Rizu zavolat při karmických problémech na cestě vzestupu na Zemi.

Podobně jako Aténa i skupina duší Riza, nešíří individuální jména těch, kteří k ní patří, ani své specifické energetické činnosti, protože to není chápáno, jako důležité pro vzestup lidí a ve skutečnosti by to mohlo způsobit problémy, kdyby se příliš mnoho lidí dovolávalo pomoci, právě jednoho určitého aspektu.

Medvědi, bizoni, vysoká zvěř, američtí bizoni, jestřábi, orli, bobři, tygři, žirafy a sloni souhlasili s podporou lidského druhu na vzestupu. Každá z těchto deseti přírodních říší souhlasila, se spoluprácí na oduševnění každého člověka, který vzestoupí za iniciaci 1800. Při vzestupu, každý ztělesní skupinu duší, a ta se z pokračujícím vzestupem rozrůstá, jak narůstají vibrace. V podstatě je potřeba více duší, aby pomáhalo s pohybem stále se rozrůstajícího aurického pole, systému čaker a energetických systémů jemnohmotného těla. Přírodní říše nepřebírají odpovědnost za energetický tok jejich spřízněného člověka, ale zajišťují vedení a učení lidí, jak spolupracovat s přírodou. Tímto způsobem, tyto druhy nabízejí podporu a asistenci těm lidem, kteří jsou ve styku s více druhy, aby jim pomohly s posunem v obtížných úsecích. Mohou též nabídnout vnitřní vedení při vzestupu.

Protože je v nové realitě zahrnuto velmi málo lidí, je obtížné obsáhnout celou zeměkouli jednotným energetickým polem, pouze lidského druhu. Proto tyto přírodní říše nabídly spolupráci, aby zajistily, že jejich lidští bratři a sestry uspějí v dosažení svého vývojového cíle. Přitom každý druh, který asistuje při spolupráci na spoluoživování lidské tělesné formy, si zvolil stát se sám plně vědomým druhem, který se bude v budoucnu jednotlivě inkarnovat. Proto jim taková zkušenost z lidského vzestupu, bude velkou pomocí na jejich samostatné cestě k Plnému vědomí.

Američtí bizoni začali předávat sérii článků vzestupujícím lidem, prostřednictvím našeho komunikačního kanálu (viz. „Vzkazy od Velkého Bílého Bizona“ na originálních www). V následujícím období přibudou další články, ode všech spolupracujících druhů, prostřednictvím našeho komunikačního kanálu, nebo jejich spolupracovníků. Je jejich velikým přáním, vidět své lidské bratry a sestry, jak se připojí ke všem přírodním říším v nově nalezeném stavu jednoty a radosti!

Doufejme, že budoucí vláda lidí, bude naplněna reprezentanty, kteří budou zastupovat i každý druh na Zemi a na všechny druhy, bude brán zřetel při lidském rozhodování o zemi. Taková je vize budoucí Země, vážení, a ti, kteří vzestupují a jsou zahrnuti v novém konsenzu, splétají takový nový sen podstaty Země. Tento sen je o nové éře, která se ještě musí zrodit, ale již přichází. Já, Matka země, vám s velikou radostí sděluji, že nová éra již skoro svítá! A to plní mé srdce velikou radostí!

Nová spirituální správa Země v Šambale, zahrnuje představitele všech druhů, rostlin, živočichů, minerálů, delfínů a velryb, spolu se vzestupujícími lidmi. Žádné globální rozhodnutí není učiněno bez toho, aby mělo jednohlasný souhlas všech druhů. Všechny druhy pracují pro větší dobro Země, jako vzestupujícího celku a správa při takovém zaměření není snadná. Vše, co slouží pro vzestup Země, je odsouhlaseno a co neslouží vzestupu, tak není odsouhlaseno. V Šambale vládne ovzduší při všem rozhodování spolupráce, aby jednota a Země dosáhla tohoto stavu koncem října. Koncem října Země dosáhla stavu jednoty a byl položen nový konsenzus, pro přípravu vstupu do první vesmírné brány Velkého Centrálního Slunce koncem ledna.

Na ukotvení procesu na Zemi, se podílí i další bytosti, zdroj Riza chcete-li. Zdroj Riza souhlasil s tím, že nyní bude nositelem ještě dalšího nového jazyka a vibrací na Zemi, který má vyšší vibrace než Světelný Jazyk a je znám pod názvem Jazyk Zdroje Všeho Co Je.

Tento jazyk, je univerzálním jazykem, kterým je možné komunikovat s každým stvořením v čase i mimo čas. Jedná se o jazyk, který využívá k veškeré komunikaci Velké Centrální Slunce. Tyto tóny stvoření, začaly být nyní ukotvovány v auře země a v aktivních vulkánech. Náš komunikační kanál spolu s mnoha dalšími na Zemi, ztělesňuje tyto tóny ve své současné fázi vývoje, která se nazývá infuze duše. Jakmile tato fáze bude ukončena, bude možná přímá komunikace mezi Zemí a Velkým Centrálním Sluncem. Záměrem našeho komunikačního kanálu je, přinést sérii materiálů pro lidstvo přímo od Velkého Centrálního Slunce. S tímto materiálem začneme koncem tohoto měsíce. Takže můžete očekávat další zajímavý materiál o vývoji Země v brzké době.

Doufáme, že shledáváte tento materiál použitelným. Já, Matka Země, zvu mé lidské děti, aby si vybrali cestu vzestupu, cestu do nové reality.

Taková volba se nemůže stát během jedné noci, ale soustavné přání vzestoupit ji může přinést. Tímto způsobem dostává každý příležitost žít a vidět nový úsvit Země a podílet se na novém paradigmatu, spolu se všemi ostatními druhy na Zemi.

Uzavřeme náš článek Lemurianským termínem, který má blízko k reprezentaci nového jazyka Velkého Centrálního Slunce.

Om lomi nanu nanon man. Aku amin ono o.

Srdce je klíčem k nalezení tvé pravdy. Následuj své srdce a najdeš cestu domů.

 

 

Namaste

Matka Země

Zdroj Všeho Co Je

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz