Chrámy událostí – část 4

Chrámy událostí – část 4

Chrámy událostí – část 4

Poznámka od Jamese na http://eventtemples.com/ v rubrice My Journey

Mřížka soucitu

Nestačí, aby jste byly soucitnými. Musíte jednat. Existují dva důvody k jednání. První se vztahuje k překonání pokřivení a utrpení vlastní mysli za účelem zklidnění a nakonec zahnání hněvu a zlosti. V tomto jednání není přítomen soucit k druhým. Druhé jednání je více společenské, více veřejné. Pokud někdo uvažuje, jak být prospěšný pro druhé v těch případech, kdy je třeba ve světě napravit křivdu, pak je nutné, aby jednal, aby byl angažovaný, zapojený.

Dalajláma

Drahý praktikující,

 

Vnímající planety jsou obklopeny kvantově-energetickými mřížkami. Tyto mřížky mají obecně toroidní tvar a jsou dynamicky ohebné a pružné. Vyjadřují samy sebe v rozličných stavech energetického toku, který je ovlivňován mnoha komplexními silami, včetně složky kolektivního lidského emocionálního systému, planetárních geomagnetických polí, slunečního větru a toků kosmických vysoko-energetických částic, abychom jmenovali některé z klíčových faktorů. Tyto síly jsou řízeny vesmírnou inteligencí Prvotního zdroje, který využívá planetární mřížky jako prostředek k udržování rovnováhy a pořádku a k ztlumení vlivu vývojových impulsů od neslučitelných entit a sil. Vytváří z nich kolektivní harmonii v synchronizovaném rytmu.

 

Z velkého počtu překrývajících se a vzájemně reagujících kvantově-energetických mřížek mají největší vliv ty mřížky, které přitahují vědomí k možnosti vzestupu. A to vědomí nejen lidské, ale všech vnímajících životních forem ve všech časoprostorových dimenzích zkušenosti, které mají připojení, jakkoliv nezřetelné, k planetě. Nejsilnější z nich je mřížka soucitu, protože se v ní dohromady mísí frekvence lásky, slušnosti, pochopení, pokory, odpuštění, srdnatosti a vděčnosti.

 

Soucit je srdeční ctnost, která má dvě vlastnosti, má jak mnoho faset (plošek), tak soudržnou celistvost. Díky tomu je lépe spojen s mnohonásobným lidským polem, kterému poskytuje pocit stability a jednoty. Ukotvuje srdeční energii ve chvílích, kdy se svět jeví neklidným, rozbouřeným, neuspořádaným nebo nepředvídatelným. Stejně jako všechny ostatní mřížky, mřížka soucitu má velikou moc, a proto i vliv. V názvosloví instinktivního světa se jedná o „alfa“ mřížku.

 

Můžeš přemýšlet o mřížce soucitu jako o energetické, pospojované mozaice frekvencí. Energeticky řečeno, soucit generovaný jedincem je vždy rozveden do buněk mřížky s příbuznými frekvencemi. Když například jedinec přispívá modlitbou za přítelovo vyléčení, jeho modlitba má energetickou frekvenci, která se propojuje s buňkami mřížky v mřížce soucitu. Ty mají vztah k jiným lidem, kteří také používali či používají modlitbu jako nástroj k soucitnému léčení. Takto vzniká zesilující a součtová energetika vytvářející soucitnou modlitbu účinnější pro kohokoliv, kdo ji bude praktikovat.

 

Každá buňka má větší sílu, když je součástí mřížky soucitu. Ale také platí, že tyto buňky jsou méně mocné v porovnání s buňkami Duchem vedeného soucitu. Ty jsou těmi pravými buňkami, se kterými rezonujeme v úvodní části sezení Chrámu událostí. Pokaždé, když se účastníš seance, přispíváš také do těchto buněk Duchem vedeného soucitu. Buňky nemůžeme posuzovat ve smyslu, že by jedna byla lepší než druhá, ale existuje rozdíl v mocnosti. A je to tato moc, jež určuje schopnost buněk stabilizovat a propojovat lidskou rodinu samu se sebou a s planetou.

 

Každá buňka mřížky má jádro neboli převládající frekvenci a účel. Buňky v Duchem vedené doméně se obecně zaměřují na podporu lidské kolektivní inteligence. Ve skutečnosti se probouzejí jako Jeden, který je uvnitř mnohých. Když dovolujeme Duchu, aby řídil, kam má být soucit směřován, pak nás bude srdcem vytvářený soucit přitahovat do určitých buněk mřížky. Tyto buňky pak začnou informovat buňky celkové mřížky soucitu. Časem se mřížka soucitu stane více vedená Duchem a více v souladu s naším pravým účelem.

 

Pamatuj, že žijeme ve vesmíru svobodné vůle, a kvantově-energetické mřížky patřící k lidskému emocionálnímu systému nejsou tvořeny, udržovány nebo dokonce navrhovány Inteligencí ducha. Jsou ve skutečnosti vyjádřením a tvorbou lidstva během času. Aby se posunuly k novým formám vyjádření, bude potřeba, aby je lidstvo změnilo. To se nestane působením pouze samotné Inteligence ducha. Těchto základních posunů se dosáhne pomocí spolutvůrčího praktikování.

 

Časem budou sezení Chrámů událostí podporovat i jiné mřížky, ale nyní se zaměřujeme na Mřížku soucitu. Pokud se chceš účastnit sezení Chrámů událostí, klikni na oko v levém horním rohu stránky EventTemples a následuj cestu. Hromadné sezení budou pokračovat čtyřikrát za den, v Čechách ve 3, 8, 15 a 20 hodin (pro americké východní časové pásmo, New York je to ve 2, 9, 14 a 21 hodin – v New Yorku je o 6 hodin méně než v Čechách). Můžeš také praktikovat tato sezení individuálně, bez podpory skupinové energie.

 

Děkuji za tvůj energetický příspěvek.

 

Z mého světa do vašeho

James

 

 

Převzato:   http://chramyudalosti.sweb.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz