Transformace vědomí

Transformace vědomí

Transformace vědomí

Zdravím Vás přátelé.

Mým nejvyšším záměrem je spolupracovat na transformaci vědomí. Tato transformace je realitou dnešních dnů a tak Vám chci zprostředkovat další vhledy do naší situace, které osvětlí některé stíny ve vizích, přinesených jinými posly.

Manifestace čtvrté nebo páté dimenze není něčím, co přichází na Zemi zvenčí, ale co tvoříme a děláme my. Tyto dimenze tu již jsou, ale jsou mimo naše vědomí. To, co se teď děje, je proces uvědomování si těchto dimenzí. To my, naše vědomí a naše životy jsou tím, co prochází transformací do nové reality. Tato realita je uložena v nás, v našich srdcích a každý máme kousek jejího kódu, světelnou linii záměru tvořícího realitu. Ve chvíli, kdy tyto kódy a linie spojíme do světelné mřížky, vytvoříme Novou Zemi v jiných dimenzích reality.

Teď se spojujeme a zjišťujeme, jak k sobě naše individuální kódy pasují, jak se doplňují a podporují, jak na sebe navazují linie záměrů a jak tvoří světelnou síť. Už v tomto stádiu tvorby cítíme, že energie, kterou mezi sebou máme, dělá divy a boří realitu kolem nás. Začínáme si uvědomovat další rozměry naší existence, to ovšem neznamená, že ty současné rozměry zmizí nebo budou zničeny, naopak budou pozvednuty a rozšířeny. Proto veškeré vize zničení 3D Země jsou nefunkční, netvoří to, co chceme.

 

Ta transformace není samoúčelná a není jen o pozvednutí vědomí lidstva nebo jednotlivých duší. I tento vzestup má hluboký účel a důvod. Nejvyšší záměr, který čtu ve světelné mřížce je: „chceme žít na planetě s nejlepšími podmínkami pro život“. A transformace vědomí, která teď probíhá, je právě krokem k naplnění tohoto záměru. Život podporuje Život a my jsme součástí Života a to, co se děje, je další krok v evoluci života na Zemi.

 

Evoluce je proces, při kterém se vědomí manifestuje do hmoty a tahle manifestace je stále rychlejší a mnohotvárnější. V okamžiku Velkého třesku byly ve vesmíru jen oblaka vodíku a helia a vytvořit první hvězdy, galaxie nebo planety trvalo manifestujícímu se vědomí miliardy let. Další miliardy let trvalo než se z jednoduchých sloučenin staly tak složité látky jako je DNA, než se objevily první rostliny a živočichové. S nimi se ale proces tvoření dramaticky zrychlil, stále rychleji a rychleji vznikají nové tvary a nové druhy. S příchodem člověka se tvoření ale ještě zrychlilo, protože začalo být procesem vědomě ovlivňovaným přímo ze hmoty. Teď stojíme před dalším evolučním skokem, který nám umožní tvořit Život podle svých nejkrásnějších představ.

 

Jak tato transformace probíhá?

 

Po celé Zemi se scházejí skupiny lidí a sdílejí své životy, hledají, co mají společného, na čem se dokážou shodnout a co chtějí společně dělat. Dávají si vzájemně to, po čem jejich duše touží, lásku, soucit, porozumění, pochopení – bez podmínek, které je nutno splnit, aby to bylo dáno, bez souzení, co je dobré nebo špatné a naprosto naplno, absolutně. Toto je proces, kterým vzniká komunita nového druhu, ve které si lidé hluboce uvědomují, že všichni jsme součástí jednoho celku, propojení samotným Životem a že společně můžeme vytvořit planetu míru, spolupráce, harmonie a lásky.

 

Čím více se nás takto propojuje, tím zřetelněji vidíme obrysy Nové Země a existuje jistá mez v počtu takto propojených lidí (mluví se o 2 až 3% populace), kdy dojde k fázovému posunu ve vědomí u velkého počtu lidí najednou. V současnosti pracujeme na propojení těch dvou procent lidí, naší snahou je dát jim uvědomění si toho, jak jsme propojeni. Tato práce dnes vyžaduje naše plné soustředění a je potřeba přivádět obrovské množství spirituální energie, která umožní potřebnému množství lidí překonat energetické bloky, které si vytvořili. Ale čím víc lidí tuto mentální barieru překonává, tím větší množství energie přichází a tím snadněji jí překonávají další a další. K této práci se může připojit každý, kdokoliv z Vás a můžete jí dělat kdykoliv a kdekoliv. A co k tomu potřebujete? Nic, jen být těmi, kým skutečně jste a vnášet do svého života lásku, radost, harmonii…. Obrovsky pomůžete tomuto dílu třeba jen tím, že jdete po ulici a láskyplně se usmíváte na lidi, které potkáváte. Nebo když uvidíte někoho smutného nebo kdo se bojí, pošlete mu v myšlenkách světlo a lásku, kterých máte plné srdce. Nebo můžete obejmout přítele. Nebo se s přáteli sejít a sdílet vzájemně své nejkrásnější představy o životě. Nebo prostě jít a prožívat je, zpívat, tancovat, hrát si, milovat, tvořit.

 

V současném světě to takto obvykle nechodí, lidé se jen tak na ulici na sebe neusmívají nebo se na počkání neobjímají nebo jeden druhému neříkají „miluju Tě“. To jsou ty energetické bloky, na jejichž překonání vydáváme energii. Ve chvíli, kdy tento nový způsob komunikace a vztahů mezi lidmi přijmou výše zmiňovaná 2% lidí, tak to, co se dříve zdálo výstřední a neobvyklé se rychle stane naprosto normální a běžné. V tu chvíli se také obrátí tok energie, už nebudeme muset soustředěně posílat energii do našeho propojení, ale to, co vytvoříme, začne zářit samo a naopak to dodá energii nám. Tomuto okamžiku říkám Zážeh. Velice Vám všem děkuji za spolupráci na tomto velkém díle.

 

Zážeh je chvíle podobná začátku termonukleární reakce v nové hvězdě. Energie našeho propojení se natolik koncentruje, že oheň lásky začne hořet sám a jeho světlo osvětlí Zemi skrze naše životy. Tato koncentrovaná energie má také silné gravitační účinky, je velice přitažlivá a způsobí, že ostatní lidé se k ní, každý svým způsobem, připojí.

 

V okamžiku Zážehu se také začne tvořit v „prostoru“ mezi námi něco, čemu se říká Hvězdná Brána. Je to průchod mezi dimenzemi. Ovšem není to únikový východ, kterým by lidé utíkali ze ničené 3D Země do nějaké jiné 4D Nové Země, jak je to popisováno v některých vizích, je to naopak vchod, kterým tyto dimenze a energie s nimi spojené, přicházejí na Zem. Vědomí přicházející skrze Hvězdnou Bránu se manifestuje do reality planety. To, co nás čeká, je OTEVÍRÁNÍ Hvězdné Brány.

(Tímto je jasně řečeno, že 3D prostor a vše, co tu je, tedy i lidé zde zůstanou, ovšem budou se přetvářet prostřednictvím transformace v jiného člověka a novou Zemi v 3D a nezmizne všechno do nějakých jiných dimenzí a ti co neprojdou bránou budou zatraceni. Tak to není a nebude.Ti, co tvrdí něco jiného, jsou falešní proroci a podporují v lidech růst strachu.)

Na internetu je spoustu popisů vizí spojených s Hvězdnou Bránou a popisujících jakési katastrofické následky (mizení lidí, požáry). Tyto vize mají svou platnost, ale popisují ZAVÍRÁNÍ Brány a odchod civilizace do jiné dimenze. Toto provedli z jistých důvodů Atlanťané a Mayové. Bránu otevřeli, použili k tomu, co bylo jejich záměrem a nakonec zavřeli. Dnes máme jiný záměr a tím je trvalé otevření Hvězdné Brány a její použití k vytvoření planety s nejlepšími podmínkami pro život. Jakákoliv devastace Země, jejího životního prostředí nebo decimace lidstva je proti našemu záměru.

 

Jak vypadá svět po transformaci?

 

Spousta lidí si toho z počátku ani nevšimne, ale to se rychle změní, protože oni se změní. V okamžiku, kdy se otevře Hvězdná Brána, budou mezi živými jen ti, kteří se inkarnovali s tím, že se k ní chtějí připojit. Bude nás v tu chvíli řádově 6 až 7 miliard, toto číslo uvádím, protože spousta lidí si myslí, že to bude řádově míň, ale otevření Hvězdné Brány není spojeno s žádným umíráním, naopak je to Nový Život.

 

Ti, kteří se připojit nechtějí, právě teď umírají ve válkách a vraždách, nemocemi, při nehodách a pokud chtějí prožívat další inkarnace v podobném duchu, již teď odcházejí do jiných světů. Proces již začal. Děti, které se dnes rodí, přicházejí s tím, že mohutně podpoří Hvězdnou Bránu. (Indigové děti)

 

Každý z nás má k dispozici celý svůj život, během kterého se může k Bráně připojit. Spousta z nás se připojí tak rychle, jak jen to bude možné, třeba vteřinu po jejím otevření, jiní budou váhat, získávat informace a připojí se později, a bude i spousta takových, kteří tuto výzvu nikdy nepřijmou a zemřou v tom starém světě, aniž by poznali a pochopili Novou Zemi. Je to jejich volba, která je plně respektována a za níž nehrozí žádný trest nebo zatracení nebo předčasná smrt. Tito lidé dožijí svůj život tak jak ho teď žijí akorát s tím, že budou stále méně chápat, co se kolem nich děje, cože jiného to vnímají lidé kolem nich a jejich vliv na běh světa bude stále menší. Po padesáti letech odejdou všichni.

 

Uvědomění si reality čtvrté a páté dimenze neznamená, že zmizí první tři. Naše těla budou žít v tom samém vesmíru jako dosud, budou jíst, pít atd. Ale my si budeme velmi výrazně uvědomovat přesah. Čtvrtá dimenze je dimenzí energetických polí o různých frekvencích, naše vnímání těchto energií se natolik zintenzivní, že vlastně neustále budeme vidět aury lidí, budeme si vědomí jejich vztahů s okolím, toho, jak pracují s energií a budeme si vědomí i energie všechno na Zemi a toho, co tyto energie tvoří ve 3D. Pátá dimenze je dimenzí záměrů, jsou v ní energetické struktury, linie, mřížky či sítě, podél kterých proudí tvořivé energie ze čtvrté dimenze a i tyto objekty budou v oblasti našeho vnímání. Tyto vhledy nám umožní hluboce chápat svět kolem nás, hledat ta nejlepší řešení a tvořit život podle těch nejkrásnějších představ.

 

Milovaní přátelé, všichni jsme tvůrci svého života a jen na nás zaleží, jakým způsobem provedeme transformaci svého vědomí, kolik světla mu dopřejeme a kolik tmy mu ponecháme. Mým záměrem je zářit, být světlem, kde pro tmu už není místo.

 

Světlo a Lásku Matičce Zemi

 

(Tento článek mě oslovil, protože odhaluje skutečnou realitu transformace, její základ a podle mne správné chápání principu)

 

 

Převzaro: www.cestydusi.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz