Není to tak, jak to vypadá!

Není to tak, jak to vypadá!

Není to tak, jak to vypadá!

Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.

Vždy je pro mne velkým potěšením, když mohu být opět v této společnosti. Vím, kdo se připojil, kdo si to tu pročítá. A nehraje žádnou roli, jestli je to teď, za týden, za rok nebo za 5 let. K tomuto setkání dochází vždy v přítomném okamžiku. Takže začnu tuto schůzku NYNÍ a přivedu Tě do tohoto PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU. Zde, kde já pobývám, kde je přítomna má esence, je stále NYNÍ. Nacházíš se v časo-prostorovém kontinuu, jež Tě provází celou fází Tvého pozemského bytí. Přičemž ani to není úplně přesným vyjádřením, neplatí to pro samotné jádro. V tomto silném časo-prostorovém svazku jsi uvězněn jen svým fyzickým tělem.

Na druhé straně závoje tomu tak není. Vzhledem k tomu, že jsi multidimenzionální bytostí, pobýváš také v oblastech, které se nacházejí za závojem. Jsi tam, resp. tady, multidimenzionální. Co takhle, milý člověče, kdybys posílil tu nohu, jíž stojíš v tomto přítomném okamžiku? Není to tak, jak to vypadá. Ty nejsi pouze onou fyzickou bytostí, na druhé straně běží hodinky jinak. A nejbláznivější na tom je, že pokud se soustředíš na své multidimenzionální Já, dostáváš se ven z časo-prostoru. Podívejme se na to blíže:

Tady na Zemi jsi činný jednou nohou, což je přirovnání, k němuž se tak rád uchyluji a které je odpovídající, protože jsi přizpůsoben fyzickému životu a jeho postupu v čase. Pokud se soustředíš na tu druhou nohu, pak jsi v bezčasové zóně, v multidimenzionalitě. To si může v tomto okamžiku zdánlivě odporovat. Abych Ti to předvedl, pohodlně se nyní, prosím, na chvilku opři a dovol si vstoupit ještě intenzivněji do přítomného okamžiku.

Pokus se plně soustředit na tyto řádky a na energii domova, již s sebou přináším. Tyto řádky působí v přítomném okamžiku. Ponoříš-li se ještě hlouběji, nebudeš zbytek pozemského světa, snad své děti nebo partnera, až tak moc vnímat, spíše jen okrajově. V tom okamžiku posouváš úrovně, zvedáš závoj. Vítej v přítomném okamžiku!

Provádíš posun svého vědomí, to by bylo nejpřesnější vyjádření. Víš, když je u někoho diagnostikována schizofrenie, pak se říká, že dochází k posunu úrovní vědomí. To každodenního vědomí onoho člověka vystupují hlasy nebo součásti z jiných úrovní. Každý aspekt duše, jenž se tu inkarnuje, sestává z mnoha částí, aspektů a kvalit. Většinou má jedna část převahu v určitých činnostech nebo fázích života, to je považováno za normální. U lidí, u nichž je diagnostikován tento „klinický obraz“, se tyto součásti setkávají ve vědomí, nedochází k žádnému oddělení. Což se pro člověka, jenž netuší, oč jde, stává dramatem. Již není pánem svých aspektů, není schopen je uspořádat. Neustále přeskakuje tam a zpátky mezi různými úrovněmi vědomí. Často tak činí rovněž s energiemi, které nepůsobí z pozemské úrovně. Libovolně přechází mezi svým a širším úhlem pohledu.

Proč to zde popisuji? Protože ono rozšíření vědomí, jímž nyní mohou procházet a jež mohou více či méně vědomě prožívat všichni lidé, je pohlédnutím na další součásti, aspekty a úrovně svého vlastního a širšího Bytí. Na existenci Všeho-co-je. Přesně k tomuto nyní zde na Zemi dochází. A některým lidem to nahání strach.

Když nyní toto čteš, jsi úzce spojen se mnou a mou vibrací. Znáš tuto vysokou vibraci ze čtení těchto channelingů, knih, a v ještě intenzivnější, širší a vyšší podobě ze skupinových channelingů. Tam jsi po delší pozemské období v poli jednoty a můžeš po libosti zkoumat různé světy. Je to jako přepínání a ladění televize. Rozšiřování vědomí je tedy zkoumáním mnoha světů. To, co je na tom napínavé a co zároveň trochu nahání strach, je skutečnost, že skutečně můžeš prozkoumat vše, a to též rychlostí nanosekundy, v jednom okamžiku. Nemusíš podnikat žádné daleké cesty, aby ses někam dostal. Pouze provedeš posun vědomí a jsi tam. Jestliže to trvá déle, pak Ti dává Tvůj nižší rozum najevo, že to není možné. Z pohledu kvantové mechaniky, a to je opravdová kvantová fyzika, jsi všude a můžeš všude jednat. Což je možná něco, nad čím Ti zůstává rozum stát a začínáš pochybovat. Jak bych mohl být všude? Jak je to možné?

Já Ti budu rád oporou v příštích pozemských letech, pokud potřebuješ mou pomoc. Podávám Ti svou ruku a podniknu s Tebou každou cestu. Chtěl bys provést malou zkoušku?

Dobrá, pohodlně si sedni, zavři oči a mysli na něco, co bys rád navštívil. Snad nějaký aspekt sebe sama v budoucnosti, to Tě jistě velice zajímá, ne? Pak vnímej a dívej se. Kde jsi? Čím jsi? Dívej se pořádně.. Stačilo, přejdeme k další možné budoucnosti. Opět se pořádně podívej. Jak se Ti tam vede nebo čím tam jsi a kde?

Zvedl jsi závoj zapomnění. Všechno, co si přeješ, je Ti k dispozici. Musíš tomu jen věřit a podniknout odpovídající kroky. Možná Tě právě udivilo, že vidíš různé budoucnosti. To je ta nová energie, vyzdvihne Tě, osvobozeného od starých otisků, do budoucnosti. Existují různé potenciály pro Tvou budoucnost. Tento, tamten a onen. Který si zvolíš? Který potenciál má nejvyšší pravděpodobnost? Rozhoduješ o tom Ty. Ve spojení se svým Vyšším Já se rozhodneš správně.

Je doba mnoha možností. Zatímco si tu my spolu důvěrně povídáme, děje se toho mnoho ve Tvém vnějším světě. Jen to nevnímáš nebo to vnímáš jen trochu, jelikož jsi své vědomí nastavil na čtení a vnímání energie domova. Na pár vteřin se tu a tam od ní můžeš odpoutat tak, že rozšíříš energii do celého pole a vyšleš například část svého vědomí do kuchyně, kde se právě Tvá malá dcera snaží uvařit puding. V Tobě se rozezní zvonek alarmu, mohla by se spálit. Přesto si všimneš, že je jí nablízku její starší sestra. Stáhneš „zvonek“ svého vědomí nazpátek a jsi opět se mnou.

Jaké by to bylo, kdybys toto Božské sjednocené pole, v němž se nacházíš vždy, když jsi úzce propojen s oním Božským kobercem, onou Zlatou vlnou, ještě více rozšířil, až bude obsahovat Tvé celé Já? Pole Tvého vlastního Božství se dá libovolně rozpínat. Rozhoduješ se stále znovu, do jaké míry ve svém jednání vycházíš z tohoto pole nebo zda vycházíš ještě ze svého pozemského časo-prostorového kontinua. Jsi-li v Božském poli, čas neexistuje. Z této perspektivy můžeš též zastavit či natáhnout čas. Vyzkoušej to někdy.

Dám Ti příklad: V pozemském čase jsi se zdržel a vidíš, že musíš být za 10 minut na nádraží, abys stihl vlak. Vlastně to na nádraží trvá 15 minut. Jestlipak to přesto stihneš? To je otázka stavu Tvého vědomí. Jsi připraven opustit svůj postoj k času? Pak se soustřeď na to, co si chceš vzít s sebou, vydej se na cestu, aniž bys sám sebe vystavil tlaku, buď uvolněný, již se nedívej na hodinky a nech se k vlaku dovést Božským polem. Zaručuji Ti, že vlak stihneš.

Není to tak, jak to vypadá. Pokud se podíváš na světovou politiku, uvidíš spoustu aktivit, válek, diskusí ohledně jaderné energie, ohledně volby církevního vůdce, měření sil stále pokračuje. To je jeden pohled na věc.

Podíváš-li se na toto z vyššího úhlu pohledu, z úrovně Božského pole, pak vidíš možnosti dalších měsíců, doslova cítíš energii lásky a síly a pozitivní moci. Potenciály již existují. Potřebují jedině pionýry, kteří je uskuteční. Jedním z nich je B. Obama. Jedním jsi také Ty. M. Jackson je též jedním. Podívej se na jeho příběh, pohlížej na něj a vnímej ho z vyššího pohledu. Není snad za tímto přece jen zdánlivě velmi zvláštním člověkem ukryta velká bytost? Jaká energie uvedla v nadšení takové masy lidí? Jaká síla dala této velmi křehké lidské bytosti takovou neuvěřitelnou moc? Mohu Tě ujistit, že šlo o jednu z velkých duší. Člověk M. Jackson odešel, energie, jež rozdělila takové množství energie srdce, splnila svůj úkol a ukotvená energie zůstává.

Proč byla jeho cesta dlážděna tolika rozličnými, také na první pohled negativními věcmi? Nemají snad těžkou cestu všichni lidé, kteří uvedou něco do chodu? Neprobíhal Tvůj život za doprovodu mnoha slz a očistných prací? Nesousedily spolu též těsně radost a trápení? To je život v dualitě. Mnoho radosti, mnoho trápení. Jen cesta je jiná. Zahalen ve svém Božském jádru to vše procházíš s radostí a potěšením. V tomto poli utrpení neexistuje. Vstoupí-li do Tvého života trápení, pohlížej na ně z vyšší pozice, rozpoznáš jeho smysl a budeš schopen je zmírnit. To se stane díky tomu, že na ně již nebudeš pohlížet jako na utrpení. A – buďme projednou zcela upřímní – většina trápení ve Tvém životě není ani Tvá vlastní.

Dalším skvělým aspektem toho, že jsi ve svém Božském poli, je fakt, že Tě toto pole též vyživuje. Neodebíráš již žádné energie ostatním, nepřijímáš potravu z kolektivního vědomí. Toho masového vědomí, jež obsahuje všechno, co si kdy lidé mysleli a co kdy cítili. Jsi-li ukotven sám v sobě a pole libovolně roztáhneš, ale přesto v něm setrváš, kolektivní vědomí se Tě téměř nedotkne. Jen tehdy, když vyjdeš z oné Jednoty, často sveden svým nižším rozumem, budeš touto masou ovlivněn.

Někteří z vás čtenářů jsou trochu zmateni, sklouznou ihned do nižšího rozumu a myslí si: „To přece vůbec nejde. Když jsem v každodenním dni, ve školce své dcery, ve škole svého syna, v kruhu přátel, jak k tomu mám ještě zvládnout být v Božském poli?“

Má odpověď zní: Je to vskutku všechno je otázka vědomí. Buď si v každé situaci vědom toho, kým skutečně jsi a uvědom si vždy, že Země je hřištěm s velkými možnostmi a sleduj vše trochu s odstupem, to je onen Božský pohled. Již vidím, jak se začíná po Tvé tváři šířit úsměv. Také to není myšleno tak, že tu máš být úplně sám. Vybral jsi si právě tuto rodinu. Tady jsi chtěl učinit své zkušenosti a vykonat svou službu lidstvu a Zemi. Chtěl jsi se učit v průběhu života posunovat své vědomí, abys ses mohl ponořit do Božství a jednat z jeho pozice a spolu s ním. Tak to je!

Ti z vás, kteří rádi prozkoumávají duchovní světy a doufají, že přece jen jednou budou moci vědomě opustit své tělo, aby se na sebe podívali shůry, bych chtěl říci: To je starý způsob zkoumání světů. Díky oné silné energii, této báječné Zlaté vlně, jež nyní Zemi zasahuje ve stále silnějších vlnách, budeš zanesen do těch světů, do nichž bys rád cestoval. Je to jednoduché. Nemusíš opouštět své tělo, cestuješ prostřednictvím svého vědomí. Jen provedeš změnu frekvence. A to lze provést zcela jemně, není třeba žádného hlasitého cvaknutí. Což je hlavní informací tohoto channelingu. Není to tak, jak to vypadá, Ty nejsi jen člověkem, jsi mnohem víc. Proveď posun svého vědomí, to je ono rozšíření, o němž stále mluvíme. Nemáš se vznést ze Země, máš tady na Zemi stát oběma nohama, a přesto být všude, a to prostřednictvím posunu frekvence svého vědomí.

Klidně to vyzkoušej. Zde je ještě další pokus, k němuž Tě zvu: Zavři oči a soustřeď se na mne. Nepřemýšlej, nýbrž se soustřeď na mne svým celým bytím. Možná to bude chvíli trvat. Budeme teď hned v intenzivním vizuálním a ještě silnějším pocitovém kontaktu. Jak zní to vaše oblíbené přísloví? Cvičení dělá mistra! Cvič, cvič, cvič. Zkoumat vyšší úrovně, spojit je se Zemí a současně být skutečně fyzicky přítomen, to je Tvá pionýrská práce. Podle Tvé barevné frekvence v Tobě bude později rozpoznán jeden z těchto pionýrů Země.

Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

 

KRYON

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 

Převzato:  http://www.reiki-centrumpraha.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz