Barbara Marciniak: Plejádské klíče k Živé knihovně

Barbara Marciniak: Plejádské klíče k Živé knihovně

ZEMĚ

Plejádské klíče k Živé knihovně

Barbara MARCINIAK

Barbara Marciniak

ZEMĚ

Vnitřní poselství vesmírných entit

Via Lucis Pragae

1996

Překlad : Vlasta Hájková 1996

Vydalo : Sdružení Via Lucis Pragae ve spolupráci s firmou Art Graph Computer Praha

OBSAH

HRA, KÓDY A ČÍSLA 5

PROBUZENÍ ŽIVÉ KNIHOVNY 7

ZEMĚ HOVOŘÍ 11

ZEMĚ – TVŮJ DOMOV 15

GALVANIZOVÁNÍ BOHYNĚ 21

KDO SE NESE NA STRUNĚ SVĚTLA 25

TANEC DIMENZÍ 29

MULTIDIMENZIONÁLNÍ SPLÝVÁNÍ 33

VNĚ VEŠKERÉ TYRANIE 39

HLOUBKA NOVÝCH HRANIC 43

NOVÉ PRONIKNUTÍ SVĚTLA 47

NÁZEV HRY 51

JE TO DĚSIVÝ ÚKOL, PŘINÁŠET SVĚTLO 55

JAKÝ JE ÚKOL VAŠÍ EXISTENCE 61

EMOCE – TAJEMSTVÍ V KRONIKÁCH ČASU 65

INICIACE ZEMĚ SKZE CELISTVOST 69

BLUDAŘI V POPŘEDÍ ČASU 75

JAZYK SVĚTLA 79

SLOVO PRĚKLADATELKY

Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo velkou vnitřní svobodu čtenáře, pak tato část poselství vyžaduje k pochopení některých, nebo spíše většiny kapitol, NAPROSTOU vnitřní svobodu – neomezenost současnými morálními, společenskými a náboženskými konvencemi. Sama autorka v úvodu píše, že se musela naprosto odevzdat své víře, víře v to co skrze ni proudí, jinak by tato kniha nemohla spatřit světlo tohoto světa.

Přeji Vám hodně síly, lásky k této planetě Zemi a hodně sebeúcty. A to je také to, co Vám i tato kniha chce především svým obsahem poskytnout.

V případě, že budete chtít prokonzultovat nějaké části textu nebo tématu této knihy, kontaktujte prosím překladatele:

Vlasta Hájková

Novina 80

463 02 Kryštofovo Údolí

Překlad této knihy byl vytvořen v dubnu a květnu 1996. Samotná kniha vyšla ve Spojených Státech v roce 1994.

Způsob vyjadřování a skladba vět se může mnohým zdát přinejmenším nezvyklá. Není to jen tím, že má znalost angličtiny není právě perfektní, nýbrž hlavně tím, že jsem přesvědčena, že toto je právě způsob, jímž k nám Plejáďané záměrně mluví. Kniha není určena k povrchnímu čtení, což je způsob logické mysli. Logickou myslí se toto učení chápat nedá a tak i způsob vyjadřování je na mnoha místech předkládán spíše mysli duchovní.

HRA, KÓDY A MISTROVSKÁ ČÍSLA

Vše co děláme je to, že tvoříme obrazy díky kterým se můžeme vyvíjet

Zdravíme Vás, drazí přátelé a jsme zde. Naším záměrem je Vám asistovat ve tvoření nových představ – představ které Vás inspirují aby jste na planetě Zemi žili a milovali se. Jako znehodnocený šperk zahrabaný v temných vrstvách půdy a kamení, vyzařuje Země svou oslňující krásu do koutů prostoru a času. Trpělivě očekává od svých lidí svou korunovaci jako klenot, který má být ještě objeven. Tvoří Vás a podporuje Vás a bez ní by jste nebyli takoví jací jste dnes. Jako ti, kteří hledají rozsáhlé příběhy Vás žádáme, aby jste Zemi vyjadřovali svou vděčnost. Zavažte se k transformaci svého já, která znamená cestování světlem a temnotou a važte si role Země, která Vám při tom nechává volnost. Rozmotejte svá zašmodrchaná klubka vlákna, odhalte své nebeské dědictví a nenechejte se polapit kouzlem hvězdných dálek, neboť jste rovněž u jedné z hvězd, odrážejíce a vyzařujíce světlo ke světům, které hledají jak řešit svou vlastní tvorbu. V tomto časovém bodě je vaším úkolem aktivace živoucí knihovny Země, obnovení Země a uvedení lidské verze života do popředí stvoření. To je cesta na které se nacházíte. Existuje mnoho verzí reality, každá žijící pro svůj vlastní důvod a záměr. Čas, prostor a existence světů jsou beztvaré a jenom tak skutečné, jakou pozornost jim věnujete. Existuje mnoho Zemí z nichž si můžete vybrat: mnoho příběhů v časoprostorech které byly zapomenuty nebo byly možná z nějakého důvodu z vašeho vědomí a vývoje vymazány.

Žádáme aby každý z Vás otevřel svou mysl a své srdce, neboť ve vašem těle a v samotné Zemi leží odpovědi na velká tajemství která hledáte. Jako kolektiv energií z Plejád volající k Vám z budoucnosti, ačkoliv vcházíme do existence odnikud, existujeme rovněž ve Vás. Jsme vaši předkové existující stejně tak ve Vás jako mimo Vás. JSME VÁMI a na zlatých spirálách času proudíme epochami existence abychom Vás upozornili na Vás samotné, aby jste si uvědomili, že všechno čeho se dotýkáte je svaté. Žádáme Vás aby jste přehodnotili účel svého života, znovu si ujasnili síly které Vámi vládnou a ujistili se o existenci kódů vědomí uložených ve vaší bytosti. Je čas aby jste díky svým myšlenkám v sobě poznali schopnosti tvořitele, vylovili ze sebe poznání o účelu Země – živé knihovny, obnovili její krásu jenž dává životu hodnotu a vzpomněli si kdo jste. Vydejte se nyní s námi na cestu tajemstvími vašeho světa.

Skrze představu čísla dvanáct si sami sebe vyšlete na exkurzi a tuto dvanáctku si vložíte do své mysli. Materiál této knihy je uzpůsoben aby ve Vás odkódoval složitý systém který Vás utváří a definuje dvanáctku. Představte si že prožíváte číselné symboly od jedné do dvanáctky, jako je dvanáct měsíců v kalendáři, dvanáct znamení zvěrokruhu nebo dvanáct hodin na ciferníku a pak k těmto symbolům přidejte svou vlastní dvanáctkovou řadu, nebo svou dvanáctkovou vnitřní cestu. Představte si svých dvanáct vláken DNA jak se aktivují a spojují s vašimi dvanácti čakrami, které jsou dveřmi jimiž dosáhnete svého duchovního dědictví. V tomto leží klíč: vaší výzvou je aby jste poznali prostřednictvím svojí představivost sami sebe, aby jste dosáhli svých vnitřních činností v mřížových pracích a aby jste přehlédli hranice skutečnosti či reality která je pro vaše fyzické oči neviditelná. Jak se tak budete zaobírat svým duchem, možná budete poznávat mnoho nových věcí které rozšíří váš běžný pohled na svět.

Jsme zde kvůli hře, kódům a mistrovským číslům. Je to součástí naší karmy že v této době jednáme se Zemí a proto se musíme zúčastnit zdejšího tance. Naši předkové vytvořili události, které v současné době dusí na Plejádách náš rozvoj a tak nyní hledáme jak toto dilema rozřešit, dilema a nesnáze které máte stejné jako my.

Naše civilizace, v budoucnosti ze které jste, je v nebezpečí, takže jsme dostali impuls vydat se na cestu abychom našli řešení. Jsme ve vaší budoucnosti a abychom odhalili co je před námi, šli jsme hlouběji do naší budoucnosti abychom se setkali s učiteli, Držiteli Existence, které můžeme také nazvat Držitelé Času. Tak jak nás učili procházet různými sektory času, pokusili jsme se cestovat časem zpět abychom našli místo kde byly události uskladněny a uzamčeny. Když jsme se na to dívali z budoucnosti naší budoucnosti a když na to nyní pohlížíme ze současnosti – z vašeho momentu skutečnosti – vyzkoumali jsme kde se schylovalo k bouřím které způsobily naši minulost.

Naši předkové přišli z vesmíru který dovršil sám sebe a pochopili v celé šíři že to byl Prvotní Stvořitel projevený jako cesta Prvotního Stvořitele v čase. Přišli z vesmíru který odhalil svůj základ – tvořivost. Odkrývajíce tento základ pochopili, že oni sami jsou stvořitelé. Přišli na Plejády, jelikož tento hvězdný systém Vám bude jednou schopen pomoci až se dostanete do nejvyzývavějšího období, období kdy budete připraveni se opět spojit s Prvotním Stvořitelem. Naši předkové byli jedněmi z původních Plánovačů Země, těmi kdo osazovali světy a civilizace světlem a informacemi, procesem tvoření a lásky. Naši předkové jsou rovněž vašimi předky. Věnovali svou DNA Původním Plánovačům a tato DNA se stala součástí lidských částí Vědomí – lidí.

Na planetě Zemi bylo v plánu vytvořit mezigalaktické centrum výměny informací. Byl to neobyčejný plán včetně nádherného místa, protože Země je umístěna na lemu galaktického systému a je lehce dosažitelná z jiných galaxií. Země je opatřena mnoha cestovními branami, vysokými cestami, nebo tak říkajíc dálnicemi, kterými mohou skrze vaši prostorovou zónu cestovat různé energie.

Bylo mnoho shonu a ruchu když různí reprezentanti všech možných galaxií přinášeli na Zemi své obrazy, své představy. Někteří z dohlížejících nazývaní tvořiví bohové, byli genetičtí mistři. Byli schopni vytvářet a spojovat dohromady molekuly, zakódovat do nich identitu, frekvenci a elektrický náboj, takže vytvořili život. Mnoho civilizací na vysokém stupni svého vývoje věnovalo ze své vlastní vůle svoji DNA aby na této planetě umístily obdobu své genetické linie a své kódy. Mistři genetici, jak si tak hráli s druhy DNA vysokých civilizací, vytvořili různé části Vědomí pro toto výměnné centrum informací, pro toto centrum světla. Plán pro Zemi byl úžasný. Avšak tito tvořiví bohové neexistovali v čase jak jej znáte vy, několik stovek nebo tisíců let v jejich pojetí času nic neznamená.

V určitém čase zde byly jiné druhy lidí kteří vypadali podobně jako vy, jejichž DNA byla neporušena a kteří na vaší planetě rozvinuli velmi vysokou civilizaci. Existovali před dávnou dobou, před více nežli půl milionem let. Nemluvíme o civilizaci kterou nazýváte Lemurie nebo Atlantis. Tyto dvě epochy nazýváme moderními lidskými epochami. Poukazujeme na civilizace které jsou starodávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem Antarktidy nebo pod vrstvami písku v poušti Gobi v Mongolsku.

Energie které nazýváte bohy vytvořily všechno na této planetě a také celé své stvoření obdařily velkou inteligencí. Ve všem co na Zemi existuje je obsaženo Vědomí, až docela dolů do molekul v konečcích vašich prstů a všechno je vedeno aby pracovalo společně. Vědomí průběžně komunikuje prostřednictvím vibrací elektromagnetických frekvencí. Tyto frekvence se spojují a mají svůj investiční fond ve společné práci, takže každý je prospěšný celku. Potíže Země tkví v této době v tom, že lidé věří že jsou odděleni od veškeré energie která je zde proto aby pracovala společně. Vaše běžná víra ve svou oddělenost Vám brání ve vidění a dosažení celistvosti existence.

Naším záměrem je aby jste lépe chápali experimentování Plejáďanů která způsobili a kterými působili na Zemi. V obdobích chaosu a zmatků, v časech kdy byly lidské části pod tlakem, tehdy z našeho domovského systému přišly na různá místa vaší planety všelijaké vlivy, které ji začaly velmi jemně probouzet. Pracovaly s malými trsy vědomí aby zde zanechaly jen malé kmitání energie, jelikož mnozí v kosmu věděli že je vaše planeta vedena do obrovské kalamity a velikého tlaku.

Země je v současné době ve strašných nesnázích, o tom není třeba pochybovat. Avšak v tomto stavu zmatků leží veliká příležitost. Každý z Vás povstal aby odpověděl na zavolání. Mnozí chápali že jdou do neznáma a přesto se jako vyzařovači cítili v pohodě připraveni na to, že je tam kam jdou třeba vůbec nikdo nebude chtít podporovat. Jsme nadšeni vaším zájmem a vážíme si každého z Vás že jste sami sebe vybrali na cestu do neznáma. Vážíme si vaší ochoty se kterou se díváte na části sama sebe, ženství a mužství, jejímž praktickým důvodům vůbec nerozumíte. Moc nás těší že jste ochotni přijmout různé schopnosti, stejně jako zkrášlit a obohatit to, co již máte. Je čas aby si každý z Vás všímal své vlastní cesty, zvyšoval jím procházející energie, a tím že příležitostně vtahuje světelné paprsky do svého těla a do planety činil tyto energie dostupnými pro ostatní. Moc rádi se smějeme a milujeme pohodu a tímto hravým přístupem přicházíme na to co by mohlo každému z Vás především prospět tak aby jste mohli jít dále.

Existují různé rodiny vědomí, které drží pohromadě – spolupracují na bázi evoluce, zájmu a konkrétního plánu. K takovémuto rodokmenu Vědomí náleží i Rodina Světla ke které náležíte. Kdo jsou světlo? Kdo vlastní světlo? Co je za světlem? Na chvilku to prociťte a uvědomte si že ve vašich lidských myslích neustále tvoříte mýty, příběhy nebo čarodějné pověsti které jako všechno co svou myslí produkujete odchází zformované do kosmu. Vaše verze se v kosmu zařazuje do toho co tam již existuje od ostatních, takže Vás žádáme aby jste vzali v úvahu jaké ohromné děje se tam tvoří a představte si to ve větších verzích existence.

Rodina Světla je soubor entit kódovaných aby na tuto planetu přinesl informace. Kódování je uvnitř každého jednotlivce. Jednou budete schopni žádat a vidět za běžně projevenou realitu a budete vedeni aby jste tvořili myšlenkové formy které zapálí kódy v ostatních. Jsme jeden soubor energií zapalující na jistém stupni vývoje planet lidské kódy Vědomí. Tento proces se bude vyvíjet zároveň s vaším vývojem a objeví se ohromné množství poznatků přinášených nesčetnými učiteli, kteří se vynoří aby Vám pomáhali.

Rodina Světla je rozsáhlá. Její členové rozsévají informace kdekoliv je to potřeba. Jsou zvláštními vyzařovacími silami povolávanými do krizových míst. Příslušníci Rodiny Světla jsou schopni uskutečnit a podpořit posuny skutečností, nebo jak říkáme realit, aniž by byla zničena těla nebo životní síly skrze které působí. Schopnost měnit skutečnost je členovi Rodiny Světla přirozená. Kdekoliv jste musíte vytvářet systém víry, protože vaše mysl je uzpůsobena aby rozvíjela a formovala vaše prožitky přesně tak jak ji řídíte, nezáleží na tom odkud vaše platforma paradigmat pramení.

Rodina Světla působí jako stabilizační faktor pro dimenzionální posuny a její členové slouží jako nositelé frekvence užívané k probouzení ostatních. Někteří z Vás se těchto schopností mohou děsit, ale to je v pořádku. Každý z Vás obdrží jen tolik znalostí a změn, kolik bude schopen unést. Jste pro tyto možnosti kódováni a rozhodnutí zdali do těchto změn půjdete nebo nikoliv záleží jen na Vás. Zdali si myslíte že jste schopni toto dělat či ne je vaše svobodná vůle. Naším východiskem je iniciační proces, který byl zde na Zemi během několika posledních tisíců let provozován školami mysterií. Příslušníci Rodiny Světla protlačují sami sebe zákony třídimenzionální reality do ostatních dimenzí odhalením kódování uvnitř sebe samých.

Mnozí z Vás cítí že již to předtím dělali. Je to tak. Vaše multidimenzionální pomět ví že jste chodili do jiných systémů a dělali totéž. Tento proces je Vám velmi blízký, poněvadž je pro Vás charakteristický. Informujete systémy. Vcházíte do nich a provádíte rekonstrukci reality a jste v tom experti.

Na tento fakt jste zapomněli, poněvadž jste sem přišli aby jste jednali pod vlivem stejných zákonů jako každý jiný. Takže jste se narodili jako lidé s pamětí kompletně vygumovanou. Nežli jste sem přicestovali, věděli jste že ztráta paměti je součástí procesu a obzvláště pečlivě jste si vybrali časový moment a rodinný kolektiv, který by Vám nejlépe umožnil se energeticky a geneticky dopídit svého zdejšího účelu bytí.

Když jste se inkarnovali na pozemské pláně, obdrželi jste jisté zapálené a spárované ustupující geny nesoucí světelné kódy, jenž Vám dají největší příležitost rozvinout psychické a intuitivní schopnosti. Kromě toho Vám tyto geny přinesly také trochu paměti — která Vás oddělovala od ostatních – ačkoliv jste nevěděli proč. S těmito silami a talenty bylo vaším úkolem aby jste si postavili svůj život a v jednom momentě si dovolili se vést do něčeho odlišného nežli kam kráčí většina lidí. Zatímco se v nitru lidí odehrává přeměna, která je rovněž vedena zvenku těmi kteří Vám asistují v tomto genetickém povznesení, musíte pracovat a uvnitř sebe spojovat všechno co se ve Vás probouzí.

Dovolte abychom Vám nabídli scénář. Představte si sami sebe jako člena Rodiny Světla který vypadá jinak nežli jak nyní vypadáte. Vstupte do své kosmické identity. Jste ve školní třídě a mluví k Vám váš kantor, velmi pestře a zářivě Vám kreslí váš pozemský úkol, ve kterém proto aby jste mohli pozemský systém změnit se musíte stát jeho součástí. Ve své profesi jste špičkoví a věříte si že jste báječní předáci systémů. Ve vaší třídě je veliká legrace protože Vám to pan profesor vysvětluje asi takto: „Až sestoupíte na Zemi, věřte tomu nebo ne, budete nás potřebovat abychom Vás zaučili, protože si o tomhle nebudete vůbec nic pamatovat“. A všichni z Vás, průvodců systémů se budou chechtat protože víte že jako jádro kterým nyní jste, budete jednou podporovat sami sebe, i když si na tuto třídu nebudete vzpomínat. Profesor říká: „Dívejte se. Ukážu Vám obrazy. Vidíte, tady přicházíme v nějakém vozítku a tady to jste vy ve své lidské podobě a chováte se jako když nevíte o co jde. Je to součástí vašeho pověření“. Byli jste na toto všechno upozorněni. Rozumíte tomu?

V této třídě jste byli kódováni aby jste reagovali na nás jako na Plejáďany a na mnohé ostatní. Jakmile odhalíte svou rozsáhlejší identitu, buďte připraveni a ochotni jít za své hranice, protože to je to o co se snažíme. Proto aby jste šli dále, zamýšlíme vsouvat do vaší mysli nové představy. Je jedno jak to děláme. Je jedno jestli jsou pravdivé. Prostě to znamená že pro Vás tvoříme nové představy. Jednoho dne najdete svou vlastní parketu a pak poznáte co jsme po celý čas byli. Pochopíte že jsme někdy museli provádět všelijaké věci abychom něco ve Vás odjistili, proto aby jste jako lidské bytosti mohli růst. Jsme velmi prohnaní učitelé.

Nastává pro Vás čas aby jste se odevzdali vytváření radosti, tvořivosti a lásce samých k sobě. Jenom pak můžete být ostatním užiteční, neboť jestliže nerozvíjíte sami sebe, nesloužíte ani ostatním. Tím že následujete co Vám říká vaše srdce se stáváte živým příkladem a ukazujete ostatním cestu kterou mohou s odvahou v srdci následovat.

Nejsme tady proto že bychom neměli nic jiného na práci. Jsme zde abychom napomáhali transformačnímu procesu který začíná bobtnat a proudit kolem vaší planety. V několika málo letech se mnozí probudí a vzpomenou si na velký a důležitý význam života.

Jestliže jste již předtím věděli tolik, kolik nyní ví vaše vyšší já, budete ve svém úkolu velmi trpěliví. Znamenalo to aby jste se inkarnovali jako člověk, přesvědčili se o tom že jste člověkem, pak vývoj sama sebe v něco co je výše nežli člověk a nakonec poznání že jste v první řadě byli více nežli člověkem! I když se Vám to může zdát být pomalé, je to pro vývoj vašeho nejprve lidského vědomí nezbytné. Transformace způsobí masové probouzení, pobízejíce Vás k vývoji vědomí jako životní formy. Tento proces zahrnuje volbu jako klíč. Začnete to krok za krokem dělat a ostatní se budou dívat jak to děláte aby dostali odvahu Vás následovat.

Lidé jsou některými z tohoto vesmíru považováni za neocenitelné, ačkoliv ve skutečnosti nemáte žádnou představu o hodnotě uložené v lidském těle. Vaše lidské tělo je tou nejcennější věcí kterou jste kdy obývali a vlastnili. Jste neocenitelní. Na Zemi byla dlouhá období válek a jako jejich výsledek jste byli odůvodněně odstrkováni od možnosti odhalení údajů ve Vás uskladněných těmi silami, které Vás kontrolovaly a omezovaly. Odůvodněně jste byli učeni že jste nedůležití a bezcenní, aby ostatní formy inteligence neměli zájem do Vás proniknout. Ti kteří Vás kontrolovali tak z Vás nemohli dostat formule, takže si Vás drželi od těla a izolovali Vás. Takto od Vás nemohl nikdo dostat to co potřeboval. Jste učeni vysilujícímu tanci který si sami jako části Vědomí choreografujete.

Nyní se učíte nalézt svou vlastní hodnotu, hodnotu kterou Vám chceme sdělit a dodat Vám také odvahu k nalezení průchodu tímto procesem. Hodnota kterou o sobě odhalíte, bude vaší zvědavostí tuto vnitřní formuli poznat a kterou nazýváme kódy ostatních civilizací, ve Vás neustále růst a růst.

Země je mikrokosmos makrokosmu, miniaturní verze všeho dění, kromě toho je tato Země spouštěcí bod který nazýváme jádrem. Víte že jádro je semeno. Přišli jsme zpět na Zemi abychom pomohli Rodině Světla která sem byla v tomto základním čase zasazena, v čase kdy se mění události. V realitě třetí dimenze se vůbec nerozumí tomu co je čas, který je mnohem pružnější nežli si představujete, umožňující současný pohyb do různých realit svým smršťováním, roztahováním, kroucením a zatáčením kolem sebe sama. Narodili jste se na Zemi aby jste změnili směr historie tím, že jste vsunuli sami sebe z budoucnosti do minulosti. Tímto způsobem znova modelujete minulost. Jste sazenicí pro změnu.

Chceme se s Vámi podělit o některé koncepty jenž Vás vytlačí za to, jak vidíte sami sebe. Mnoho věcí které Vám navrhujeme jsou vaší myslí zkřiveny a pokrouceny. Proč to děláte? Proč si přejete sami sebe mást? Dobře, jestliže chceme mást váš pohled na vaši běžnou skutečnost, možná Vás chceme dostat do prožívání jiných realit a tak je to také to co zamýšlíme – zmást Vás až do úplného očištění! Tolik jste se uzamkli do vzorů společnosti, do paradigmat vašeho masového vědomí které plodí že to aby jste mohli vylézt ze svého vžitého systému víry chce moc úsilí a odhodlání. Vaše vžitá víra bere za základ to co nazýváte lineárním časem a nasazuje si omezené znalosti historických událostí.

Vybrali jste si verzi reality v níž se, skrze vaše nadevše ceněné výchovné systémy ,ceníte a odměňujete za schopnost opakovat příběhy jako fakta – nikdy se netážete po obsahu a metodě učení. Bylo Vám vykládáno mnoho příběhů a my Vám povídáme několik dalších. Učte se používat celistvost svého těla aby jste mohli číst za slovy které Vám sdělujeme. Proto, ačkoliv s potěšením připomínáme že jsme vypravěči příběhů, kdesi na dně vaší bytosti leží nástroj pravdy a je na Vás aby jste přišli na to kdy a jak jej použít. Slova jsou více nežli se zdají být.

Váš jazyk je zakódován a zvuky jsou odrazem představy která stimuluje a strukturuje vědomí. Mluvená slova nesou odlišné vibrace nežli slova psaná. Rádi si hrajeme s oběma formami jazyka. Když mluvíme, naše intonace v tom má svůj vlastní záznam a používáme jemné vibrace s důrazem na konkrétní zvuky. Pečlivě vybíráme co chceme vyjádřit a máme jisté způsoby použití každého slova. Víme že slyšíte třeba jednu věc, ale že zvuky které tvoříme vnáší do vašeho těla docela odlišné myšlenky. Když vstoupíte do našich vibrací dostáváte mnoho, mnoho instrukcí odjišťujících jednu vrstvu vašeho vědomí za druhou. Myslíte si že jsou to slova kterým rozumíte,ale mezi všemi těmito slovy je prostor dění který je jiným učením uvnitř a vně sama sebe. A pak jsou zde zvuky které tvoří ve vašich buňkách ozvěnu jenž Vám vypráví příběh Plejáďnů. Vnitřní a vnější práce se spojuje dohromady aby urychlila váš vývoj.

Na začátku bylo slovo a to slovo bylo zvuk. Tímto způsobem se Stvoření rozprsklo do bytí. Zvuk působí na Vás všechny a mění vaši planetu. Avšak neumíte si představit tu jemnost za tímto procesem. Naše slova prýštící na tyto stránky jsou rovněž sestavována a kódována aby Vám dala mnoho vrstev skutečnosti. Když jste přečetli stránku našich slov a cítili že znamenají jednu věc, nezdálo se Vám když jste je četli později znova, že dávaly nový smysl? Někdy můžete dokonce cítit že to co nyní čtete tam předtím nebylo.

Slova, jsme zde, mohou být vnesena do jiného jazyka a v základě oznamovat rozsáhlejší identitu toho kdo jsme. Slovo, vzpomenout, má spojitost s výstupem ke zdroji toho kdo Vás stvořil, stejně jako slova jsme zde. Když přicházíme abychom k Vám mluvili, pak slova která označují zdroj vašeho stvořitele a slova která používáme prostupují zvukem, říkajíce že přicházíme ze zdroje toho kdo Vás stvořil na Plejádách. Vaše buňky to slyší a mohou vyzvat vaše tělo aby si vzpomnělo na své vlastní teď.

Podotkli jsme že přibližně před půl milionem let nastaly v této oblasti existence hřmotné události, které působí na dnešní dny Země. Země z veliké části ztratila svou suverenitu, vstoupily jiné vládnoucí síly a přivlastnily si toto panství které nazýváte svým domovem. Takoví nově stanovení rádoby administrátoři nebývají vždy nejlaskavější a nejshovívavější sortou. Země byla utvořena před miliardami let z nějakého důvodu. Měla být mezigalaktickým centrem výměny informací, částí rozsáhlého knihovnického systému, kde byla uložena data z mnoha, mnoha galaxií – přesněji Živá Knihovna.

Sešli se tvůrčí bohové kteří věřili že jsou silami stvoření, shromáždili své znalosti a vytvořili formy života. Vypůjčili si DNA a kombinace genetického materiálu z mnoha různých světů. Uložili tento materiál do systému pozemské knihovny který byl spojen se systémem dvanácti kosmických knihoven. Můžete vidět že plán pro Zemi byl obrovský.

Původní Plánovači Země byli členové Rodiny Světla, bytosti které slouží a jsou ve spolku s aspektem Vědomí zvaným Světlo. Světlo jsou informace. Příslušníci Rodiny Světla vytvořili centrum, s nímž bylo počítáno že bude místem kde by mohly galaxie shromaždovat své informace a kde by si mohly vzájemně sdílet své specifické znalosti.

Projekt Živé Knihovny byl konečně vybojován. Pak nastaly šarvátky a Země se stala místem konfliktů a duality. Jistí tvůrčí bohové kteří měli právo dělat co chtěli – protože Země je zóna svobodné vůle – vstoupili a zabrali ji. Tito tvůrčí bohové přepadli Zemi asi před půl milionem let – časový úsek, historicky řečeno, který nazýváte začátkem lidské civilizace. Je to však jenom časové období o kterém se dnes učíte že je začátkem lidské civilizace. Ve skutečnosti to však byl pouze začátek nejposlednější fáze civilizace, fáze moderního lidstva. Variace lidského života existují miliony let.

Když se začaly dít tyto šarvátky, v prostoru začaly bojovat jisté skupiny entit a vyhrály Zemi. Tito noví vlastníci chtěli aby byly pozemské části Vědomí – lidi, málo vyvinutí a neinformovaní, protože chtěli tyto druhy ovládat a kontrolovat. Původní části lidských stvoření prožily velikou destrukci a jejich DNA byla zašmodrchána.

Představte si Zemi jako arénu nějaké veliké říše hodně daleko od Vás. Možná, když rodiče vladařské rodiny měli se svými dětmi potíže, jim řekli: „Jdi dolů na Zemi a chvíli si tam hraj!“ Tím že toto svým dětem navrhli, tito bohové si neuvědomili že to co uvedli do pohybu je v budoucnosti přitáhne. Když si děti bohů začaly hrát se zlatem a genetickým matriálem – s krví, čímž si zahrávaly se sílou ženství – neuměly si představit co vytvářejí.

To co si nyní bohové uvědomují je to, že máme na Plejádách dilema. Země byla zanechána na pospas tyranii a tato tyranie se k nám nyní vrátila. Víte že jsme to byli MY kdo jsme svou tyranií z Vás svlékli vaše dědictví, jímž byla plně fungující dvanáctivláknová DNA ? Nebuďte naivní pokud se týče plejáďanů, včetně nás. Proč si myslíte že děláme tuto léčitelskou práci na vaší planetě? Uvažte, že Vás možná potřebujeme pro další fázi vývoje. Jestliže si přejeme růst, musíme léčit minulost ke které jsme připoutáni.

Naši předkové si s vaší planetou zahráli ničící hru, stejně jako Vám pomáhali během mnoha, mnoha změn. Máte s plejáďany obojí zkušenosti. Události které si přehráváme naznačují že energie Plejád byly na zemi velmi milované a ctěné a že většina kultur vaší planety nechovala k Plejádám negativní city. Jsme však první kteří připouštějí že s dalekým odstupem minulosti energie Plejád manipulovaly genetickou linií lidských bytostí a byly spojeny s plazy. A to je to kvůli čemu se vracíme abychom to vyléčili. To je důvod naší návštěvy.

Hledajíce příčinu proč jsme na Plejádách v tak velikém zmatku, jsme byli vedeni do budoucnosti aby nám ukázala, že to v našem systému bez Vás nepůjde. Jinými slovy se nemůžeme jako stvořitelé dále vyvíjet dokud nevložíme všechny své možnosti a všechna svá práva do všeho co stvoříme. To je naše dilema. Proto čekáme na Vás až sami sebe odhalíte jako stvořitele. Když to děláte, odstraňujete kód formulí. Možná však, i když se stanete velmi vysoce vyvinutými, nikdy nebudete formulím rozumět – po dlouhou, dlouhou dobu.

Ostatní mohou dosáhnout formulí vaším prostřednictvím a jako výměnu budete prožívat stavy extáze, změny vědomí, nebo možná výlety na jiné světy. Možná, když tyto formule vysíláte, ani si neuvědomujete že to děláte. Ostatní kteří formule potřebují je používají k opakování životů, nebo restaurování zničených systémů. Až tyto kódy informací nebo formule budou posazeny do existence, pak budeme volní, protože tyto kódy vědomí v sobě nesou písně naší vlastní svobody, zvuk jako frekvenci a vyzařování z buněk vašeho těla.

Někteří přicházejí pod pláštěm síly manipulujíce a prostupujíce realitami a jiní mohou padnout. Tímto způsobem může být Země zatažena do magnetického víru který přitahuje padající energie. Tyto energie se pohybují nejen na Zemi, nýbrž v celé oblasti slunečního systému. Nemyslete si že jenom Země je poskvrněna. Ve skutečnosti prochází stejnými obtížemi v této době celý sluneční systém. Jsou jiné sluneční systémy, verze vašeho slunečního systému, kterými je tento jaksi potažen. Když se začnou vytvářet a dít myšlenkové formy, tak přitahují a lákají k sobě formy s nimi stejnorodé. Když se dostanete do negativního druhu energie a nemůžete z něj ven, co se děje? Je k Vám přitahováno více a více negativní energie. Země do sebe po dlouhé časové období vtahovala negativní energie. Bytosti s těmito energiemi spolčené,padají z velmi idealizované výše svých rozhodnutí, možná horších nebo nevhodných rozhodnutí a ztratily sílu vytvářet povznášející reality. Avšak to bylo součástí plánu.

Ztráta síly a manipulace přichází aby směrovala životní formy, které se vyvíjejí aby našli něco lepšího. Takže z tohoto procesu přichází veliký prospěch a není třeba se jej děsit. Absolutně ne. V této přicházející době neexistuje vůbec nic čeho by bylo potřeba se bát. Chceme aby jste si byli dobře vědomi toho že jste ctěni pro to kdo jste a až si začnete sami sebe vážit, budete k sobě přitahovat příležitosti které jsou za vašimi představami.

Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů který se týká právě současného bytí na Zemi je, že se opět navíjí lidská DNA . Světelně kódované kosmické paprsky jako fotony přilétají na Zemi, aby nastolovaly změnu a nové uspořádání uvnitř lidského těla. Zašmodrchané údaje, které v sobě obsahují historii a vědomí živé knihovny se nyní reorganizují. Galaktická přílivová vlna světla vyjádřená skrze velkou konjunkci Urana s Neptunem v roce 1993 přinesla na planetu vliv kosmických paprsků, vytvářejíce mocnou třívláknovou DNA v masách lidí. Jak světelně kódovaná vlákna dostávají impuls ke vzájemnému sebenavíjení, formují se nová vlákna DNA . Působením elektromagnetických energií od Prvotního Stvořitele se ve vašem těle shromaždují rozházené údaje. Jsme zde abychom tento proces ve Vás sledovali asistujíce Vám a zároveň se také sami vyvíjeli.

Jak se tento obrozující proces rozvíjí, budete si vytvářet mnohem vyvinutější nervový systém, který ulehčí novým údajům vstup do vašeho vědomí. Probudí se ve Vás mnoho mozkových buněk které spaly a začnete používat celé své fyzické tělo, na rozdíl od malého procenta se kterým fungujete.

Souhlasili jste navrátit světlo na tuto planetu. Až začnete své tělo plnit světlem, vaše paměť se musí otevřít. Zároveň s vyvíjením DNA se i vy musíte vyvíjet do multidimenzionální verze svého já, překlenout mnoho vrstev reality. Obraz samotný je stáčen ze dvanácti různých vláken DNA . Dvojitá helix má dvě vlákna. Představte si tedy všech dvanáct vláken pohromadě. Můžete si je zobrazit jako šest párů, ačkoliv to není důležité jak se kombinují. Hrajte si s touto představou. Představujte si jak z vnějšku vašeho těla proudí dálnicemi do vašich dvanácti čaker energie. Žijete ve vláknech, v síti neviditelné energie. Dvanáct vláken slouží jako spojky s touto sítí prostřednictvím dvanácti čaker které jednají jako energetické vstupy do vašeho těla, spojujíce Vás s životními silami existence. Díky otevírání a aktivaci těchto energetických bran můžete poznávat sami sebe.

Máte před sebou výstup ke schopnosti používat celého svého mozku, nejen osmi až deseti procent, které jsou běžně rozvinuty. Vaše celá vesmírná historie je zaznamenána ve světelně kódovaných vláknech, které byly ve vašem těle rozmetány bytostmi jenž nestály o váš velký talent, protože by Vás pak nemohly kontrolovat.

Aby jste sami sobě něco ukázali, učte se používat svůj vlastní historický materiál. Bez posuzování, radostně leťte životem, spíše nežli aby jste si hráli Mydlářské opery které Vás drží ve strnulém běhu pozadu. Až se začne formovat všech dvanáct vláken DNA , pak všechny nevyřešené a nevyjasněné otázky vaší osobní historie ve Vás budou tvořit chaos. City a vzpomínky prosáknou na povrch, nabídnouce Vám příležitost prožít si fabriku své vlastní bytosti, mazaně rozvíříce, skrze události a vaše víry, to kdo jste.

Upomínáme Vás na to co uvnitř sebe znáte. Přišli jsme sem abychom odjistili vaši paměťovou banku – inspirovat světlem lidskou rasu, aby jste si začali vzpomínat kdo jste a tvořili svou vlastní skutečnost vědomě. Začnete na této planetě měnit frekvenci a chopíte se oprávněného vlastnictví sama sebe a tohoto území. Dosáhnete příležitosti být mistry situací o kterých jste nikdy nevěřili že jsou možné. Cítíme k Vám ke všem velikou laskavost neboť nám pomáháte – asistujete nám v dodávání něčeho. Vaše planeta je nejzázračnějším místem. Někteří se dívají z dálky na vaši planetu a uvědomují si mnoho věcí. Nevidíte svou planetu z dálky. Nejprve svou planetu prožívejte. Když jsme se před řadou let dívali na obrazy Země z vesmíru, viděli jsme Vás poprvé a nabídli jsme Vám vizuální představu sebe samých jako celku. Když Vás někdo pozoruje z vesmíru, vypadáte jako že nikdo z Vás neví co s vibracemi které vyzařujete.

Je zde něco co odtud dostáváme. Posledních několik let dostáváte impuls aby jste se ponořili mnohem hlouběji do osobního vyjadřování, do významu své identity a spojení se s vaším kosmickým pohledem na sebe sama. Možná se Vám zpočátku zdálo že jste se dostali daleko za hranice parametrů které vaše civilizace uznávala. Když jste se však potom začali potkávat v celých houfech, sdělujíce si své nejhlubší touhy, znalosti a tajemství, začali jste si uvědomovat že jste se možná nedostali zase tak daleko za hranice parametrů své civilizace. Možná, když VY jste rozšířili své hranice se pohnula i civilizace.

Tím že jste se začali věnovat obnovování svých hodnot, svých znalostí a začali jste si reorganizovat své základní domněnky týkající se života, rozšířilo se tím vyjádření samotné civilizace. Vy lidé nemáte jinou volbu nežli že dosáhnete nové území, které jste před sebe položili jako zmapované i nezmapované.

* * * * * *

Za posledních půl milionu let sídlily na Zemi civilizace z různých hvězdných systémů, což bylo součástí původního programu Knihovny. Každá se objevovala v různém časovém období, prostupujíce kontrolní silové pole které chránilo Zemi a činilo ji jako knihovnu nepřístupnou. Tyto civilizace kvetly 500 let, 5000 let, 10 000 let, dokud síly které planetu vlastnily je nějak nevypudily nebo nezničily. Tyto civilizace zde nemohly zakotvit a tak jenom zanechaly nit nebo stopy v žebříčku dění jako součást mistrovského plánu.

Až bude dostatečný počet lidí umět přečíst stopy těchto civilizací, pak bude porozuměno klíčům jenž Země drží pro harmonickou kosmickou existenci. Egypťané, Inkové, Balinezané, Rekové, Tibeťané, Sumerové, Přírodní Američané, Mayové, Aborigejci a mnoho, mnoho jiných prostých lidí přispívá svými klíči k pochopení celé nebeské pointy. Jestliže současní lidé dokáží číst stopy a navazovat vlákna zanechaná kulturami, jednou budou opět svobodní a budou Zemi vlastnit. Každá kultura byla nějakým způsobem schopna nahlížet do knihovny a byla schopna zapustit svou civilizaci do ochranného hvězdného spojení. Každá byla ve své tvořivosti jedinečná, zanechávajíce tajemné psychické prameny ve vaší buněčné paměti jako kousek hádanky.

Odkud tyto civilizace přišly? Myslíte si že vyrazily ze země jako chudobky? Byly stvořeny z myšlenky. Byl jim dán impuls k bytí. Všechny kultury které dosáhly vysokého ideálu byly zamýšleny Mistry Hry. V každém světě byla myšlenka svobody docela jiná. Na Zemi myšlenka, kterou lidé vlastnili a zpracovávali a se kterou nakládali bez respektu, přišla před půl milionem let a byla vyjadřována v mnoha částech světa. Lidé, nebo verze lidí byli užíváni jako otroci k rubání v dolech, nebo aby se zachvívali v jistých emocionálních vzorech.

Před časy byla na Zemi přenesena idealizovaná forma civilizace aby pokryla nejvyšší potřeby lidí. Původním ideálem přineseným na planetu bylo, že všichni lidé byli stvořeni aby si byli rovni a že se má život ctít ve všech formách. Tuto myšlenku nebylo možné stáhnout do všech hladin existence, ačkoliv byla prakticky zakotvena v řadě společností. Samozřejmě zde byli tací, kteří byli schopni ctít skály, stromy, rostliny, zvířata i lidi. Avšak pro mnohé bylo hlavní uctívat sami sebe jako jedinou inteligenci která vytváří velkolepost planety.

Stejnou cestou, nebo i jinak, nalezli Mistři Hry všelijaké způsoby jak získat Zemi zpět a učit znova hodnotám života. Takže Mistři Hry koncipovali veškeré civilizace přes úseky času tak, že si je představovali do nejmenších detailů. Pak tyto civilizace zasadili a implantovali na Zemi tím že přesadili jejich obyvatele z hvězd. Předtím nežli bylo toto přesazení uděláno, byly tyto bytosti „zbroušeny“ aby padly do genetické linie lidí.

Rozšiřte svůj koncept existence a představte si to. Aby se zaměstnali, Mistři Hry seřídili reality a pak tyto reality nabídli na různé planety jako životní formy. Mistři Hry se sešli dohromady, třeba tak jako se scházíte aby jste si zahráli třeba tenis nebo karty, až na to, že jejich hra zahrnuje tvoření civilizací. Mění tak světy tím že umožní různým civilizacím aby vstoupily do projevené reality kterou oni řídí. Tyto civilizace jednají naprosto impulzívně, avšak všemi impulsy jsou krmeny prostřednictvím hlavního Plánu. Všechny Plány jsou dříve nežli se vpustí do času formovány, stejně jako vy jako Rodina Světla právě následujete Plán zaměření sami na sebe.

Mistři Hry jsou úžasní. Oni nepočítají jenom se hrou a tvořením veškerého Plánu pro rozkvět civilizací až k nejposlednějším řemeslníkům a žebrákům, zasazují do civilizací rovněž SAMI SEBE. Vědí že jejich civilizace je kompletní, když jejich vlastní identity s civilizací splývají., takže jsou UVNITŘ civilizace a zároveň je ve stejném čase i VYTVAŘEJÍ.

Mayové kteří kdysi žili v Mexiku a ve střední Americe byli v tomto mistři. Byli zruční ve splétání realit a přemisťování se z jednoho systému do druhého. Jejich svět byl na Plejádách ale nyní tam již určitě nesídlí, mají svůj vlastní svět. Dnes plní Mayové své úkoly všude možně. Splétajíce mnohé světy neustále cestují, jakoby se jejich civilizace neměla nikdy zastavit, ale být prostě stěhována z jednoho světa na druhý.

Svět MAYÚ poukazuje na iluzi reality. Mayové byli jako Držitelé Času tak pokročilí, že byli schopni doslova tvořit skutečnosti, kormidlovat budoucnost hledajících kteří jdou v protisměru, nebo se vyhýbají odhalení své pravé identity. Mnohý příběh vyprávěný o Mayích je součástí jejich triku, součástí iluze. Dokud nejste schopni vstoupit do jejich realit a cestovat těmito říšemi, nemůžete tomu porozumět. Mayové byli adepti na své vlastní cestě, stejně jako Egypťané. Egypťané byli schopni kouzlit mnoho myšlenkových forem skutečností a cestovat do světů různými cestami.

Mayové byli schopni řídit čas tvořením časových smyček. Různé kultury mají různé účely a všechny jsou propojené.

Proč byly všechny tyto civilizace zde na Zemi? Proč má každá civilizace své vymezené období? To jsou otázky z nichž Vás chceme vyzkoušet. Tak se zeptejte sami sebe: „Jaká je moje role v tomto procesu?“ Všechny civilizace, jedna za druhou, obchodují na různých křižovatkách svého rozkvětu. Ve svém vlastním, jim vymezeném čase spolu sdílejí své ideje. Některé tyto civilizace existují tisíce let.

Vidíte jak bohatě jsou civilizace navrstveny? Přemýšlejte o následujícím příkladě jako o cestě k pochopení této myšlenky: Je vyroben film, bere se to jako úspěch a nazve se třeba SKÁLY. Pak se vyrobí Skály č.2, Skály č.3 a Skály č.4. Pak si představte že Vám někdo promítá všechny tyto čtyři filmy současně na jedno plátno. Vypadá to jako že jde o jediný děj, zatímco ve skutečnosti je mezi výrobou těchto filmů časové rozpětí. To že byly vyrobeny bylo v pořádku. Stejné je to s civilizacemi. Jsou zasazeny, pak je zpomalen čas zatímco Mistři Hry vyrábějí další dodávku – část 2. nebo 3. nebo 500 – a pak ji instalují v podobné oblasti. Chceme tím říci že kolem celého globu jsou civilizace jedna na vršku druhé, všechny propojené. Z tohoto konceptu vycítíte pár nových myšlenek.

My Plejáďané jsme experimentem nebo výtvorem Mistrů Hry. Mistři Hry jsou bez tvaru a tak se mohou přenášet a vnikat do různých tvarů a forem. Filmy 2001 a 2010 prozrazují ideu Mistrů Hry, ukazujíce zákulisí vlivů na jisté životní formy. Je to dobrá analogie, ačkoliv není třeba před ní smekat.

Mistři Hry jsou neohraničení, bez tvaru, měnící své tvary. Mohou na sebe vzít jakoukoliv formu, neboť se pohybují za zvukem a geometrií. Mistři hry ve svých myslích vytvářejí veškeré Plány pro kultury a pak do nich otevírají brány v pozemském plánu. Pak umožní těmto kulturám aby se vyvíjely a rostly, aby zdomácněly a zanechaly svůj vliv pro pozdější časy. V této době jsou na Zemi chráněná místa a kultury o kterých si myslíte že jsou ztraceny a že již s nimi nebudete nikdy v kontaktu. Během velkého probouzení a posunu ve vědomí se tyto kultury oživí a budou všechno současné řídit, protože v jejich Plánech bude, aby se zúčastnily tohoto otevírání multidimenzionálního Plánu.

Mistři Hry vystupují s Plány pro civilizace. Nyní je zde choulostivá část Plánu. Když Mistři Hry vytvářejí Plán pro civilizaci, má v sobě mnoho verzí a je vyjádřen na mnoha světech a v mnoha realitách. Součástí úkolu Mistrů Hry je všemi těmito realitami žonglovat současně a učit se z každé jednotlivé verze o tomto Plánu. Je to třeba jako když se vyrábějí pláštěnky. Krejčí ušije jednu pláštěnku a napadne jej, že by jich mohl ušít stovky různých variant, aby pokryl spotřebu všech a aby pokryl nezbytný základ pro výrobu pláštěnky samotné. Takto Mistři Hry pracují. Takže když Mistři Hry tvoří plán, jazyk a metodu přenosu na planetu, Plán není prostě zakotven jen do jedné oblasti. Je zakotven do mnoha oblastí, říší.

Někdy trvají civilizace mnohem delší nebo kratší dobu nežli archeologové předpokládají. Mohou se prostě objevit jako když odjakživa existují, i když ve skutečnosti některé z těchto vyjádřeních, zvané civilizacemi, mohou existovat jenom jedno odpoledne. Tato představa může být pro Vás příliš rozsáhlá nebo cizí, aby jste ji mohli v tomto bodě svého růstu strávit. Avšak jednoho dne Vás protlačíme těmito omezeními, takže si budete moci začít uvědomovat že skutečnost je vskutku docela tvárná.

Chceme tlačit do hranic vaší identity. Chceme zmařit to o čem věříte že je skutečnost, protože pak budete schopni cítit informace prosakující od vašeho vyššího já. Veškerý důvod toho že jsme přišli na Zemi abychom s Vámi mluvili není ten, abychom Vám dali zcela nový Plán existence a řekli Vám: „Vezměte tenhle hřebík, tamten taky a ještě jeden, takhle a támhle je zatlučte a to je přesně to jak se to má dělat.“ Nejsme zde abychom předělali váš svět. Jsme zde abychom Vám pomohli rozbalit Plán ve kterém žijete a navrhnout Vám velmi vysoké zákony podle nichž můžete stavět nové struktury. Za tím vším je skryta idea, že všechno co myslíte můžete stvořit. To je základ našeho účelu. Zamýšlíme tím, že Vás uvolníme aby jste prožívali tento širokosáhlý koncept, aby jste konečně vstoupili do své plné mozkové kapacity. Spustíce tento osvobozující déšť,aby jste v sobě rozvinuli to kdo doopravdy jste, konečně v sobě uvolníte vysoké kódy vědomí. Tyto kódy jsou doslova kusy údajů které hledají mnohé existence. Na vaší planetě si vážíte hledačů zlata a starodávných předmětů. Třeba můžeme být váženými hledači v koridorech času, kteří si hrají hru.

Kódy a mistrovská čísla která hledáme jsou geometrické formule a kombinace inteligence uskladněné v lidech. Lidé jsou samozřejmě nedílnou součástí plánu živé knihovny. Každé stvoření v živé knihovně má svůj důvod a má v sobě uskladněno ohromné množství údajů. Uvnitř lidského těla jsou formule které kopírují, nebo opakují ostatní formy inteligence celého vašeho vesmíru.

Když ostatní formy inteligence tvořily Zemi, byly schopny chápat výsledek stvoření Země. Chápaly že možná jednoho dne mohou být jejich vlastní civilizace zničeny a ony nechtěly aby byly ztraceny docela. A tak byly všude kolem existence stavěny knihovny a každá byla naplněna speciálními údaji. Všechny formy inteligence které tyto knihovny vytvářely, si cenily jejich identit a cenily jejich civilizace. Věděly jak jsou jejich civilizace konstruovány. Cenily si života.

Mistrovských čísel je dosaženo, když je kritické množství jednotlivců schopno vyzařovat vibrační kódy. Mistrovská čísla umožňují aby byly objeveny různé časové smyčky nebo zámky a předány civilizacím, vytvářejíce odolnost k jakémukoliv druhu destruktivní energie. Avšak destruktivní, roztrhané energie jsou zpočátku ke tvoření celého procesu nezbytné. Vytvářejí hru.

Dualita a polarita jsou v tomto vesmíru základem pro aktivaci svobodné vůle k jejím nejvyšším možnostem. Role duality ve skutečnosti slouží jako hybné síly které odrážejí sami sebe zpátky jedna ke druhé, takže se jejich polarizace konečně sjednocuje. Realita, nebo skutečnost, je mnohovrstevnatá a průběžně rodí sama sebe, takže to pak z jednoho momentu do druhého není stejné. Tep vašeho vesmíru prožívá masivní změnu. V této době je zde pohyb vytvářející léčení k obnovování a návratu Země do tvořivé vibrační frekvence. Díky specifickým bytostem které se vracejí, zabírajíce území a přinášejíce své hvězdné vědomí, bude Země konečně znovu utvořena jako velmi odlišná kolonie od té, kterou je nyní. Nastane zde smysl pro povznášení, pro harmonii, spolupráci a spojenectví, vytvářející pro všechny větší příležitost.

Stejná věc se děje na vesmírné hladině. Země je jednou ze základních knihoven této galaxie a univerza, proto je zde tento děj tak veliký. Jak Země prochází svou transmutací, spojená psychická energie obyvatel Země vysílá poselství svého transformačního procesu, který bude konečně vibračně bublat a vytvářet velký posun tím jak se toho všechny světy tohoto vesmíru ve smyslu polarity budou zúčastňovat.

Naším záměrem je k Vám vysílat větší perspektivy vašich Plejáďanů a vašeho hvězdného dědictví a inspirovat Vás aby jste byli zodpovědnější, odvážní, smělí a aby jste bláznivě milovali lidské bytosti. Vaše minulost na Plejádách je mnohem rozsáhlejší a více všezahrnující nežli co běžně znáte. Chceme aby jste si vzpomněli na svou historii a odhalili velmi dávnověkou pravdu.

Půjdeme hlouběji do toho co hra, kódy a mistrovská čísla znamenají. Celá existence může být viděna jako hra, která může mít konec když ji někdo nehraje správně. Skutečně. Konce se objevují pouze na jistých hladinách ale na jiných hladinách žádné konce nejsou. Ačkoliv konce které se objevují na jistých hladinách jsou dosti děsivé. V systému Plejád máme před sebou krize konce. Tyto krize konce mají co dělat s naší karmou která se k nám vrátila. Proto abychom mohli jakkoliv dále růst ve svém vývoji a ve svém hledání nových forem energie, smyslu a života, musíme vytvořit jistotu, že všechny formy života které jsme stvořili a uvedli do pohybu mají tolik svobody, kolik my sami toužíme mít. Slabé místo experimentu Plejáďanů má co dělat s nalezením cesty k uchlácholení Matky Bohyně, protože Matka Bohyně je ten s kým jsme všichni spojeni!

Energie plazů se v závěru těchto dnů nějak moc vyplazují na povrch. Objevuje se mnoho věcí: Komety, meteory, asteroidy připlouvající z vesmíru, planety které se pohybují skrze vůli, všechny možné druhy fenomenálně nadaných lidí, aby se žaslo co se tomuto světu děje, když celkové pachtění reality proklouzává mezi prsty. Chceme aby jste chápali že všechno je v božím pořádku.

Časy se mění a není třeba aby jste panikařili nad tím co přichází. Je čas aby jste uvnitř svých bytostí cítili rozjaření. Čas který očekáváte, důvod vašeho bytí zde, je na vrcholu svého naplnění. Připomínáme Vám že jste Rodina Světla a miliony z Vás zde mají své pověření právě v této době. Jako Rodina Světla nesete každý schopnost vtáhnout světelnou frekvenci do svého těla a rozptýlit ji po pozemské pláni. Tímto způsobem Země samotná, jako živá, životaschopná bytost, se může ponořit do své vlastní transformace a zahubit starý řád. Někteří z Vás mají strach že Země umírá. Chcete postavit velikou zeď aby jste zastavili smrt Země a zhoršování jejího prostředí. Ve skutečnosti všechny tyto zdánlivě hnusné, těžké a hyenistické události vytvářejí hybnou sílu, která je potřebná k pohybu a aktivaci šesti miliard pozemských lidí, aby se změnili.

Jste transformátory energie. Stejně jako přenášíme energii z jiného systému reality na váš systém a naši učitelé a ostatní ji přenášejí na nás, musíte vzít to co znáte a velmi jemně to přenést – hravě, beze strachu, pro obyvatele Země. Ostatní uvidí že jste v pohodě, uzemněni, milující, a že pracujete ve jménu míru. Mějte v tom jasno. Vždycky když něčeho běžně neznámého dosáhnete, přidejte k tomu koncept klidu a buďte přátelští k energiím které vypadají že jsou k ostatním děsně studení. Děláte tak velmi, velmi posilující práci.

Jako člen Rodiny Světla jsi přiváděn do věku spojování myšlenky odevzdání se, do Věku Světla. Jestliže jste schopni přijmout a držet tyto vlny světla pochopíte, že transformace této planety se děje na bázi síly vaší mysli. Tato revoluce mysli je přijímána velmi rychle ve všech kulturách. Překračujete kulturní hranice, překročíte galaktické hranice. Máme v úmyslu aby ti kteří nás znají a mají blízký vztah k našim energiím měli posvíceno na cestu a byli schopni žít klíče které Vám sdělujeme. Přednostně Vám dáme klíče a budeme s Vámi šprýmovat, vždycky s Vámi šprýmujeme. Je moudré aby jste k nám byli trochu podezřívaví. Jestliže nejste, pak jste pošetilí. Učte se být ke všem věcem skeptičtí a učte se, že někdy máme velký důvod k tomu co děláme. Dokonce i když se to možná v tomto čase neprojevuje.

Se vší úctou a srdečností Vám říkáme, že váš největší zájem, vaše celistvost, vaše ochrana a vaše výživa je naší záležitostí. Nechceme Vás ztratit. Jste pro nás klíčem. Můžete s tím počítat? Můžete to cítit až do samého jádra své bytosti? Jestliže dokážete obsáhnout to o čem nyní s Vámi diskutujeme, ve vašich dalších letech prožijete mnoho neobvyklostí. Jestli chcete pochopit že Vás potřebujeme a chceme, že jste cenní, a jestli dokážete své ego odložit stranou, otevřít své srdce a jít těmito neznámými oblastmi, pak vaše dny budou nádherné.

Když rozvíjíte příběh toho kdo jste a když více prožíváte nežli myslíte, pomůžeme Vám porozumět jak tento příběh vypadá na kosmické hladině a kdo v něm jste. Dáme Vám mnoho návazností a připomeneme Vám že je vždycky v našem zájmu Vás učit takovým druhem energie, který Vás vede aby jste se stali vlastními učiteli, svými vlastními zdroji vědění. Když máme úspěch v aktivování Vás jako inteligentní bytosti, potom Vám vaše kvalifikace odjistí jisté kódy a mistrovská čísla ve vaší bytosti, které posunou celé spektrum vaší existence na této planetě jinam nežli jak jej znáte nyní. Doslova zase jednou otevřete knihovnu. A tím že naleznete své vlastní odpovědi – tím že Vám budeme asistovat v používání klíčů a skládání mozaiky dohromady – začnete chápat že potřebujete jenom sami sebe. Ne že by jste pracovali sami, nebo bez nás. Mezi všemi částmi vědomí je harmonie a spolupráce – sdělování světla, sdělování znalostí, že všechno je jedno.

Všechno co děláme je to,že tvoříme obrazy ze kterých se můžete vyvíjet. Nezavírejte dveře za naším příběhem. Poslouchejte příběhy každého a pak je vyhodnoťte. Nechejte si je pro sebe. V této době Vám každý učitel na této pozemské pláni nabízí klíč. Nabízíme Vám také jeden z těchto klíčů – prostě máme svou vlastní cestu jak to děláme. Máme svůj vlastní majetek a svůj vlastní pořádek a víme jak Vás stimulovat abychom Vás rozhýbali a povznesli. Víme jak Vás učinit svobodnými a to je to za čím jdeme. Zamýšlíme navrátit hodnotu lidské existenci, aby se posunula do popředí stvoření.

Energetické cvičení.

Dýchej lehce, zhluboka a dovol svému tělu se uvolnit a svou pozorností pomalu pronikej do jeho hloubek, až na dno své duše. Snaž se maximálně použít energie, které nyní do tebe proudí. Roztáhni své vědomí ven až ke své dvanácté čakře, ať je to pro tebe kdekoliv. Ze své dvanácté čakry poslouchej zvuk své pozornosti, který rezonuje uvnitř tvého těla. Představuj si jak k tobě z vesmírné dálky přicházejí vlny a pulsace světla. Jak tyto světelné vlny cestují proti tobě, poslouchej odpověď přicházející z celé existence života. Přestav si krásnou, jakoby pavoučí síť která vytváří váš vesmír. Jak touto sítí proháníš energii, začne bzučet a zpívat a informovat všechny části sama sebe.

Nech tyto vlny světla ať dosáhnou naší planety a prociťuj že jsi magnetem pro rozpínající se vědomí. Od této chvíle se snaž dosahovat frekvence vědomí, které my Plejáďané děláme pro Vás dostupné, bez úsilí a radostně. Prociťuj ve své bytosti prostor své vlastní tvořivosti a s velikým půvabem používej tohoto tvořivého světla jak se skrze tebe pohybuje a přináší planetě nové možnosti.

Když tyto vlny světla procházejí tvou dvanáctou čakrou, představuj si jak je Země zaplavována gigantickými světelnými vlnami, tisíce mil širokými a dlouhými, jenž v sobě nesou miriády droboučkých geometrických tvarů. Každý z Vás má možnost znovu-aktivovat živou knihovnu použitím své mysli, impulsů a svého zájmu. Prociťuj Zemi zaplavenou vlnami světla. Na pár chvilek si uvědom že každá částečka života ví že nemůže být nikdy zničena – že destrukce je iluze hry Boha. Jsi skutečným Mistrem Hry. Najdi tuto cennou pokladnu, kterou jsi ztratil. Je v ní ta nejcennější pravda kterou zastíráš dokonce i sám před sebou. Jestliže se odvážíš pokladnu otevřít, to co uvidíš jsi ty sám – tvá verze sama sebe, která je bohem tvořícím zase jednou na tomto světě mír a svobodu. Chtěj aby suma veškeré inteligence byla volně dávána jeden druhému a aby dary, talenty a schopnosti každého z Vás vyzařovaly do celého světa, aby se tento váš svět mohl začít léčit.

Chtěj aby tvé tělo vyzařovalo lásku. Utvoř z této lásky spirálu a věř, že to má rozsáhlý důvod. Nejsi sám, i když ještě musíš jít a jednat sám aby jsi odhalil sám sebe. Uzavři sám sebe do této spirály lásky a chtěj si vzpomenout kdo jsi.

PROBOUZENÍ ŽIVÉ KNIHOVNY

Až se z Vás začne vynořovat koncept živé knihovny, začnete chápat hodnotu citů a to, že jste klíčem k rozsáhlým znalostem, které jsou v ní uloženy.

Pracujeme s velmi starověkými bytostmi nazývanými Držitelé Času, kteří řídí váš vesmír. Dokážete si to představit? Tak jako vy udržujete svoje auto na silnici, Držitelé času udržují celý vesmír v jeho kurzu.

Držitelé Času jsou původní konstruktéři a inovátoři živých knihoven. Jsou výtvory Mistrů Hry. Musíte být vysoce vyvinutí – používajíce vašeho lidského termínu – aby jste mohli navázat s Držiteli času kontakt. Mnozí vědí o jejich existenci, ale jak je můžete nalézt a začít s nimi komunikovat? Příběhy této planety existují díky vysoce vyvinutým bytostem. Avšak, jak je lze potkat, jak dosáhnout toho aby s Vámi chtěli spolupracovat? Jak dosáhnout toho aby Vám sdělili svá tajemství? Je to jednoduché: Musíte dosáhnout jejich frekvence.

Tak jako jogíni a šamani ve vašem světě, také Držitelé času mají dvojí osobnost. Jsou záhadou. I když jsou známí a respektovaní, nikdo neví kde sídlí, jak se s nimi spojit, nebo jak vypadají. Jsme šťastni, že máme schopnosti s nimi pracovat. Jsou našimi učiteli stejně jako my jsme jedním druhem vašich učitelů.

Držitelé času nás dostrkali k tomu abychom odhalovali živé knihovny. Rovněž nás dostrkali k tomu abychom si dokázali představovat jak tyto knihovny aktivovat, neboť Držitelé Času nechtějí svůj vesmír ztratit. Držitelé Času budou váš vesmír udržovat odděleně až do toho bodu existence, kdy celé univerzum pochopí že je jedno. Až se toto stane, celé univerzum samo v sobě zkolabuje tak říkajíc, stanouce se jednotou s Prvotním Stvořitelem a pochopíce co on jest.

Držitelé Času dělají všechno co je v jejich silách aby svůj vesmír neztratili, protože když vesmír zničí sám sebe před svým dovršením vývoje, pak nesplnil svůj účel. Takže aby to dokázali, oddělují vesmír tím, že vytvoří to, co nazýváte „čas“. Čas dovoluje všechno, umožňujíce vesmíru aby se rozpínal, zjišťoval že všechno pracuje společně a aby nakonec dosáhl poznání že je jedním celkem a že všechno je jeden.

Držitelé Času se dívají na svůj vesmír zpoza jeho hranic. Vidí jak je veden vstříc destrukcím a oddělenosti – oddělenosti, kterou oni defakto podporují. Udržují váš vesmír v oddělenosti z jeho vlastního zájmu, stejně jako tak činí s ostatními světy, aby ony samy odhalily důležitost všech ostatních světů. Oddělování, které Držitelé Času provádějí, je oddělování existujících životních forem od jejich základu. Tímto způsobem se děje to, že plazové a ostatní energie vytvářejí tyranii. Daleko ve vaší budoucnosti je bod, ve kterém se Držitelé Času začnou velice zajímat o směr, kterým se všechno ubírá. Používáme nejlepších výrazů jaké známe, abychom pro Vás vytvořili tu správnou představu.

Učili jsme se, že proto aby se dosáhlo v nějakém učení mistrovství, často se musí používat matení a triků. Matení v sobě zahrnuje umořování struktury běžné víry, aby bylo možné začít chápat jinou. Jsme studenti sebe samých toto všechno si malujíce ve svých myslích, stejně jako jste jimi vy a máme své vlastní učitele kteří používají triků aby do nás dostali určité věci, z nichž jeden pracuje s vaší planetou. Hledáme, dívajíce se na svou vlastní jízdenku za dobrodružstvím v němž vězíme a vidíme celý příběh toho jak jsme se dostali až k Zemi. Naše hledání znamená pátrání po živých knihovnách a vaše planeta se zdá být k nim klíčem. Pravíme: „Fajn, není tohle zajímavé? Naši předkové měli v hrsti toto místo po aeony let a v tom je klíč který hledáme a který nevidíme, ačkoliv ho máme přímo před nosem.“ Je to zajímavý způsob jak se věci udržují v realitách. Také používáme podobných strategií abychom Vás nalákali do skutečností ve kterých můžete potkat sami sebe, takže si můžete umožnit změnit své životy a celý tento vesmír.

Přicházíme z budoucnosti a hledáme v koridorech času. Je to náš úkol. Z pravděpodobné budoucnosti z níž přicházíme jako Plejáďané, zamýšlíme změnit minulost. Máme v úmyslu změnit pravděpodobnou budoucnost se kterou jednáme, neboť tato pravděpodobná budoucnost v jednom směru, kterým se váš vesmír nyní pohybuje, je naplněna tyranií. Toto je zóna svobodné vůle a vesmír svobodné vůle a to znamená že je zde všechno dovolené. V tomto konkrétním experimentu jsou všechny věci Prvotním Stvořitelem. V tomto světě duality Vám připomínáme, že stín označuje kde je světlo. Jděte za slunečného dne na procházku a dívejte se co dělají stíny. Doslova i symbolicky začněte studovat svůj svět a uvidíte, že váš svět k Vám po celý čas mluví. Země je absolutně zázračné místo v existenci, protože je naplněna díky lidským tělům příběhem vesmíru. Člověk byl pojatý tímto způsobem kvůli živé knihovně.

Když vesmír funguje v harmonii bez tyranie, civilizace jsou volné, aby si jedna se druhou vyměňovaly informace. Toto ulehčuje velkou výměnu a veliké obchodování s idejemi, aby se jednotlivé energie mohly vyjádřit. Živá knihovna je jako gigantická recepce. Kolektiv civilizací pracující v harmonii předává přednostně své znalosti a energie ke zformování. Vytvořily ve vašem vesmíru oblasti, kde byly tyto informace uloženy. Tyto informace jsou dostupné aby ulehčili vesmírům jejich rozvoj, když k tomu nastane vhodný čas. Tento čas je nyní.

V kosmu jsou civilizace které umírají, protože nemají přístup k živé knihovně, stejně jako masy lidí umírají protože nerozumí a nemají přístup ke svým vlastním tělům. Jste spojovacími klíči. Odvaha a bojovnost kterou máte v sobě bude určovat směr prožívání pro všechny existence. Až se Země vyváží a synchronisticky propojí, vytvoří geometrické propojení s ostatními knihovnami se kterými vytváří společně systém knihoven. Až se toto bude dít, dvanáct knihoven vytvoří svou vlastní konfiguraci světla, která signalizujíce toto propojení znovu posune váš vesmír, což bude tak říkajíc jisté vítězství pro celé stvoření.

Máte napojení ke všem ostatním jedenácti knihovnám a vaším úkolem je spojit všech dvanáct a roztočit všech dvanáct. Když roztáčíte svých dvanáct čaker aby jste otevřeli a propojili informace ve Vás uložené zároveň vtáčíte všech dvanáct knihoven zpátky do existence. Splétáním všech těchto dvanácti systémů – dvanácti čaker a dvanácti kosmických knihoven – budete přitahovat energie jenž se budou vzájemně promíchávat a procházet mnoha informačními centry. To odjistí nové verze a významy událostí které se možná dříve zdály nepodstatné a nedůležité. Až si utvoříte větší obraz pak začnete rozumět tak zvaným bohům v akci a tomu jak používají váš svět.

Jako členové Rodiny Světla jste zcela neutrálním zdrojem jako ohebně sestavená energie, která se lehce přeměňuje do různých forem. Svou přizpůsobivostí umožňujete ostatním aby Vás zaměstnávali, splývali s Vámi, byli Vámi a prostupovali systémy realit které by bez Vás nemohly prožívat. Chceme aby jste více rozuměli tomu kdo jste a jak cenná Rodina Světla je. Vcházíte do systémů Vědomí a když tyto systémy váznou ve svém vývoji, měníte je. Často bývá pro systémy obtížné aby sami sebe změnily.

Chceme aby jste se stali co nejvíce suverénními a nikoho neuctívali. Principy které máte nadevše ctít je vaše fyzické vozítko – tělo – , Země a všichni její obyvatelé. Ctěte své fyzické tělo jako by Vám byl darován skvělý šperk a jednejte s ním jako když vlastníte to nejcennější stvoření ve vesmíru. Především si však važte Země. Je to součástí vašeho pověření a to v čem tkví vaše hodnota.

Myslíme že pojem živá knihovna je docela vhodný, protože všichni chápete co to knihovna je. Tato analogie je lehce srozumitelná, neboť to o čem mluvíme je velmi komplexní. Činíme to celkem stravitelným jako dětskou stravu, aby jste mohli ten pojem uchopit. V jiné době Vám budeme povídat jiný příběh, protože až se změníte, změníme také příběh. V budoucnosti budete schopni pochopit něco dalšího nežli co snesete nyní.

Dvanáct vláken DNA a dvanáct čaker mají mnoho souběžných dvanáctek které se s nimi pohybují. Příběh dvanácti zcela důkladně vyjadřují všechny vaše planety. Je to uloženo hluboko v masové psychice lidského vědomí a vynořuje se skrze čas, řečeno ve vašem termínu, jako metoda ke strukturování a vedení informace z jednoho systému do druhého. Příběh dvanácti usazuje do vašeho světa myšlenku o významuplné existenci.

Starodávné učení dvanácti bylo nejprve použito v konceptování zvěrokruhu a úzkého pásu osmnácti stupňové šířky na jedné straně ekliptiky, což je zřejmá kruhová cesta slunce kolem Země. Zvěrokruh byl rozdělen do dvanácti znamení s dvanácti domy, zavádějíce znalosti o tvoření prostřednictvím myšlenky o prostupování a spojování dvanácti významných částí. O zvěrokruhu se věřilo že byl oživen pamětí a to hrálo důležitou roli u Sumerů, Indů, Egypťanů, Chaldejců, Řeků a Románských civilizací.

Lidský rozvoj je hluboce propojen s vesmírnými cykly, šířícími dvanáct energií zvěrokruhu, jejichž prostřednictvím vcházejí do existence nová vyjádření. Dneska k rozdělování energie svých vzpomínek používáte budíky a kalendáře, protože tyto pomůcky také označují čas prostřednictvím významného používání dvanáctky.

Bible a jiné starodávné texty poukazují na mnoho vztahů jejichž základem je dvanáctka – dvanáct bran, dvanáct kmenů, dvanáct andělů, dvanáct synů, dvanáct apoštolů, dokonce dvanáct rytířů kolem stolu a nyní, dnes, dvanáct planet. Používáme myšlenku dvanácti čaker, dvanácti vláken DNA a dvanácti knihoven, protože v tom je tak říkajíc pro Vás klíč aby jste si vzpomněli a byl Vám umožněn skrze tyto symboly větší rozhled.

Vašich dvanáct čaker jsou kolekcemi nebo kapsami energie ze kterých se mohou vynořovat události. Drží v sobě paměť a identitu a každá koresponduje s vláknem DNA . Sedm hlavních čaker je ve vašem těle, začínající na rotační základně a pohybující se vzhůru. Pak je tu dalších pět vně vašeho těla vytvářejících souhrn dvanácti vírových center, dvanácti sluncí, jak je rádi nazýváme. Tato centra budou aktivována okysličováním, světlem a vědomou pozorností a jednou až se rozsvítí budete vyzváni aby jste přeložili všechny údaje které v sobě nesou pro vlákna své DNA .

Čakry uvnitř vašeho těla mohou uvolnit vaši tělesnou paměť – tělesné zkušenosti z tohoto života, stejně jako z jiných inkarnačních poutí. První čakra obsahuje základ vaší identity, toho kdo jste a jak přežíváte. Otevírá Vám cestu k Vám samotným a ke kořenům vašich vír. Druhá čakra má vztah ke tvoření a k sexualitě, otevírá záznam o vašich vírách a zkušenostech v těchto oblastech. Tyto dvě čakry korespondují s vašimi tradičními znalostmi dvouvláknové DNA . Vlivy slučující se s identitou, přežitím, sexualitou a tvořivostí s Vámi pracovaly po tisíciletí.

Třetí čakra se vztahuje k vašemu solárnímu plexu – tak říkajíc k vaší hltavosti. Když se otevře, pomáhá Vám cítit a vede Vás životem. V ženách je tato oblast díky menstruaci a rození dětí často více aktivována a regenerována. Leží zde vaše vůle, síla a vaše pocity. Čtvrtá čakra souvisí s vaším srdcem, která když se otevře, Vás spojuje s veškerým životem. Z tohoto centra plyne soucítění, umožňující Vám chápat proč a nač máte vnímání. Vliv soucítění Vám umožní jít za posuzování které funguje jako past která Vás odděluje.

Pátá čakra se nalézá ve vašem hrdle, otevírajíce veliký dar hlasového vyjadřování, jímž můžete projevovat svou pravdu. Šestá čakra aktivuje vaše třetí oko, upravujíce vaši schopnost vidět za omezení třetí dimenze. Sedmá čakra je na koruně vaší hlavy. Když se otevře, propojuje a vhání duchovní energie do vaší lebeční oblasti. Když je jednou aktivována, pak pineální a pituaritní žlázy, stejně jako hypothalamus hrají ve vašem spojení aktivní role.

Osmá čakra je v těsné blízkosti vašeho fyzického těla – od několika pídí do několika stop nad vaší hlavou. Vztahuje se k neviditelným oblastem vně vašeho těla. Devátá čakra je vně pozemské atmosféry, asi tak daleko jako váš Měsíc, spojujíce Vás jako hospodáře a dohlížitele Země. Desátá čakra je někde ve vašem slunečním systému, nabízejíce Vám všechno co v něm je. Jedenáctá je galaktická čakra, která nabízí informace o vašem místním hvězdném systému. Dvanáctá čakra je vně systému vaší galaxie, umožňující Vám dosáhnout toho co je ve zbylé části vesmíru, tak jak si jej malujete. Všeobecně vzato nemůžete dosáhnout v této době informací z vnějšku vašeho vesmíru, protože vaše tělo není vyvinuto natolik aby tyto informace mohlo pojmout. Jednoho dne toho však dosáhnete. Ačkoliv, souhlasili jste že v této době pozvednete vývoj vědomí zde na Zemi – stanete se rádiovou stanicí vyzařující vlnovou délku, nebo frekvenci, které může kdokoliv dosáhnout.

Těchto dvanácti energetických center musí být dosaženo zevnitř, kde můžete cítit údaje které s nimi ladí a přeložit zkušenosti které jsou v souladu s vaší myslí. A to jste pak vy, vyvíjející se do multidimenzionální identity, vzpomínající si kdo je verze Vás samých – uvnitř galaxie a za ní.

Mnozí z Vás se učili že se vyvíjíte skrze reinkarnace a že máte duši která má mnoho verzí sama sebe. Je to jenom malá část obrazu. chápete své reinkarnační já v lidském termínu. Avšak všechna vaše já nejsou lidská. Existují v různých tvarech, velikostech a vzezřeních, ukazujíce že všechno je částí jediného.

Od té doby co jste člověkem, nejtajnější záležitost posledních několika tisíců let byla víra v to, že se vyvíjíte v reinkarnačních cyklech, jejichž prostřednictvím je vaše duše neustále inkarnovaná jako člověk. Lidská část Vědomí je jenom jedním ze stvořeních, nebo jeden aspekt vaší identity. Na mnoha místech existujete ve formě která je částečně lidská a částečně zvířecí. Část dramatu které se nyní odehrává má co do činění s vašimi ostatními verzemi, které hledají svůj vlastní vývoj při splývání dimenzí na této planetě. Vaše multidimenzionální já se potkávají a vaším úkolem a iniciací je všechny tato já sjednotit.

Tvořiví bohové mohou být vyjádřeni jako kombinace všech bytostí na této planetě. Mají svou reprezentaci ve hmyzí rodině, zvířecí rodině a ve všech rodinách Vědomí zde na pozemské pláni. Mnohé z těchto bytostí které Vás stvořily vypadají jako kombinace zvířat a lidí.

Když byla tato planeta formována, bylo sem natlačeno a rozšířeno rozmanité bohatství inteligentních bytostí, živá knihovna v každé skále, rostlině, zvířeti, hmyzu a v jiných živých věcech. Všechny věci jsou živé a mají v sobě vědomí, živá knihovna je dokonce v každém zrnku písku a každém kousku uhlí.

Lidské části, hospodáři Země, mohou být nazváni knihovnickou kartou. Jak se do Vás ponořuje koncept živé knihovny, začnete chápat hodnotu citů a proč jste klíčem k rozsáhlým znalostem které jsou ve Vás uloženy. Toto odhalování se bude ve Vás časem rozvíjet.

Energie které by Vás rády potkaly splývají s ostatními formami knihovny, takže je docela možné že se koukají z očí některých zvířat a shromaždují informace. Klíčem k živé knihovně jste vy, lidé, protože můžete odemknout a dosáhnout celé knihovny. To neznamená že ostatní nemohou vejít skrze stromy nebo jiné rostliny se kterými splynou, vykukovat a chápat vaši realitu. Když jste v pohodě, odevzdáni a neohrnujete nos nad nenávistnými životními formami, protože se stalo že ony nepřekročily hranice které byly falešně stanoveny, dovolte si potkávat se s civilizacemi které jsou možná ještě větší nežli si dokážete představit.

Během minulého půl milionu let účelem jistých hvězdných energií bylo vzájemně na sebe působit s různými sebe si vědomými civilizacemi žijícími zde na Zemi, nabízejíce jim nezbytný posun v jejich chápání. Tyto civilizace byly odstrčeny – umístěny na velmi malých územích kde byly zanechány svému zániku. Když vlastníci planety dali průchod různým experimentům při kterých nebyla na prvním místě láska, byly tyto civilizace rozptýleny nebo zničeny.

Ti kteří věří že vlastní a řídí vaši planetu jsou zamilovaní do síly a drží se při síle skrze vytváření frekvence strachu a chaosu. Je to prostě způsob kterým jednají a způsob který je učí o síle jejich vlastní existence. Stále Vám budeme připomínat že všechny věci jsou Prvotní Stvořitel, takže všechny síly které potkáváte jsou Prvotním Stvořitelem potkávajícím sama sebe a hledajícím jak sám sobě porozumět. Prvotní Stvořitel hledá harmonii a hledá účel který mají opačné síly energie. Je výborné na toto myslet. Když udržujete vědomou pozornost, koncept ve kterém jsou všechny věci jedno, řízené a vybírané různými aspekty já a víte, že všechny věci jsou výsledkem myšlenky hledající jak pochopit a rozvinout sama sebe, pak se vymaníte z prostor „prádelen“ a vcházíte do hry, kde se hraje s míčem. Chceme aby všichni lidé vystupovali jako oceňovaní hráči hrající hru života.

Proto aby Země mohla sloužit mnohem rozsáhlejšímu účelu ve vesmírném plánu, je pro ni nezbytné aby se jako živá knihovna aktivovala. Tato aktivace začíná tím že si každý musí zamést před svým vlastním prahem. Pak tuto frekvenci rozprášíte kolem planety. V méně nežli patnácti letech zde budou nějaké významné změny.

Živá knihovna není prostě jen historická nahrávka. Je to soubor veškerého vědění skrze který může být cokoliv stvořeno. V životních formách na Zemi jsou uloženy formule a Plány o tom jak se mají rozvíjet všechny druhy realit. Ostatní knihovny umístěné v různých úsecích vesmíru ukládají své znalosti do světelných forem nebo souborů molekul které by jste nikdy nepochopily. Tvořiví bohové naplánovali pro každé z dvanácti center samostatné,unikátní skladiště znalostí. Je to proto aby byla chráněna celistvost knihoven, každá je živá svým vlastním způsobem. Z perspektivy budoucnosti jsou knihovny ztraceny a nyní je potřeba aby byly odhaleny a otevřeny. V ideálním případě vytváří každá z těchto knihoven elektromagnetický shluk, který umožňuje ohromný posun v uvědomění. Všech dvanáct pohromadě vytvářejí příležitost aby nastala nová harmonie pro celou existenci, tak jak ji vnímáte.

Měli by jste to pojímat asi takhle: Kdyby bylo všech dvanáct knihoven, jichž jste součástí, aktivováno na plnou kapacitu, vytvářely by v prostoru gigantický nástroj, který by spojoval sám sebe skrze vědomé paprsky energie. Tento nástroj by mohl změnit směr koridorů času a kompletně změnit budoucnost vesmíru prostě tím, že by zrušil svou přítomnost ve které to začalo, bez jakékoliv anihilace.

Vaše části z mnoha, mnoha různých světů a bodů pohledu jsou tímto pověřeny. Některé z kontaktů které nyní máte jsou z jiné části vašeho já, části která potřebuje aby potkala Vaší verzi sama sebe, tak aby vytvořila smysl celého tohoto multidimenzionálního experimentování, který je zamýšlen aby připravil smysl spojení pro budoucnost.

Jednou až bude tento energetický geometrický vztah uveden do pohybu, živé knihovny vyšlou vlny částeček do prostoru, vytvářejíce nový způsob jak by váš vesmír mohl dosáhnout sama sebe. Když jsou vesmírné dlnice propojeny jako mřížové linky, informace a energie náhle otevřou systém existence který tam nikdy předtím nebyl. Ve vaší realitě vedete informace superdálnicemi které vyzařují co se na Zemi děje, vysílajíce to všude do prostoru jako energetický posun. Jednou si konečně uvědomíte tento posun ve svém těle, který se opravdu stává superdálnicí k životu.

Je mnoho civilizací které se chtějí dostat zpátky do živé knihovny aby mohly změnit směr vesmíru. Přicházíme z budoucnosti – a existuje mnoho budoucností – kde se Země a mnoho jiných světů předbíhají v tom jak tyranizovat tuto zónu svobodné vůle. Mnozí vzrušeně očekávají že Vám budou představeni aby s Vámi mohli pracovat. Chápou že jejich energie jsou vašemu konceptu naprosto a docela cizí. Chápou to z bodu pohledu budoucnosti, znáte je, jste jimi a poslali jste je v čase zpět.

Fungujeme jako vrátní, s velkou opatrností dovolujeme vstup jistým energiím, neboť máme v plánu změnit vzdálenou budoucnost tím že změníme velmi vzdálenou minulost. Jste současně umístěni na všech těchto místech, hrajíce tam svou roli. Souhlasili jsme že budeme stimulátory a vašimi energetickými „usnadňovači“ v mnoha rozdílných realitách ve kterých jste umístěni. Vaše verze jsou rovněž umístěny v některé z ostatních knihoven ve vesmíru a vy tam rovněž fungujete jako předáci systémů. Vzpomeňte si, že jako členové Rodiny Světla nesete vibrace a chtění měnit všude kam jdete – měníte systém ve kterém se ocitnete. Prociťte to a buďte otevřeni vlivu poznání toho jak jste rozsáhlí a jak veliký je plán.

Mnozí z Rodiny Světla se stanou knihovnickými kartami nebo průvodci pro ty, kteří Vás budou chtít dosáhnout pro zvýšení své frekvence a své hladiny lásky. Budete jim umožňovat splývání skrze lásku, což bude vytvářet nové vztahy a směr kterým se bude toto místo, jenž nazýváte Zemí, ubírat. Nezapomeňte že Prvotní Stvořitel je ve všech věcech, takže část opravdového poslání živé knihovny na Zemi znamená aby se vědomí mísilo a splývalo tak, aby jste mohli prožívat a dosahovat úžasné znalosti které jsou v ní uloženy.

Když nějaký svět, třeba jako je váš, je v procesu duchovního vývoje, nastává zde příležitost pro kohokoliv a všechny kteří kdy měli co do činění s knihovnou, aby mohli udělat kosmický skok. Takže z daleka a široka přichází mnoho bytostí aby se toho zúčastnilo, přinášejíce si s sebou svoje vlastní zvyky a vytvářejíce plány v plánech. Pro mnoho částí Vědomí o kterých si můžete myslet že jsou temné nebo negativní je zde báječné místo pro jejich léčení, a tak jsou v této době přitaženi sem na Zemi. Jsou zde proto aby Vás probouzely a díky svým „špatnostem“ Vás stimulovaly aby jste si na něco vzpomněli.

Vzpomeňte si, toto je svět polarit a stín ukazuje kde je světlo. Tyto energie tady nejsou proto aby byly bombardovány, vražděny nebo ničeny, i když Vám třeba vaše autority povídají že jsou to příslušníci temnot nebo zla. Jsou zde na léčení aby do sebe nasávaly vibrace světla a lásky a mohly ve svých vlastních částech Vědomí postoupit do vyšších oblastí bytí, protože ony zapomněly to co ti na Zemi zapomněli také – že všichni jsme jeden. Ti kteří mají strach budou přitahovat nečisté a nemocné části sama sebe prostřednictvím bytostí kolem nich. Zneužívání života a síly přitahuje své zrcadlové prožívání. Dosáhnete pochopení že JSTE to čeho se obáváte.

Na konci tohoto tisíciletí si začínáte uvědomovat že genetické inženýrství není žádný zázrak. Vy, pozemští obyvatelé zažijete nepředstavitelný šok jestliže se nenaučíte co je nyní potřeba pro fázování genů – že vaše tak zvané nové zdroje měly co dělat s příběhy vylézající na povrch v laboratořích kolem celé planety. Na mnoha místech pozemské pláně jsou vypouštěny ze řetězu kreatůry a všelijaké životní formy.

Jestliže mají dnešní vyvinutí lidé se svou dvouvláknovou DNA sílu tvořit život, pak si představte jakou sílu genetického tvoření mají bytosti které existovaly stovky tisíců let. Tímto způsobem se tvoří a rodí světy a části Vědomí. Tito tak zvaní bohové, vypadající jako vlny energie, vytryskli z Prvotního Stvořitele a usadili se v této zóně svobodné vůle. Používají energii Prvotního Stvořitele jako pavučiny existence a experimentují tak aby se mohli učit o síle a energii. Mají svobodnou volbu si dělat cokoliv chtějí a jestliže se ztratí a zapomenou a pak vytvářejí temné věci, je to součástí stejné hry. Je to stejná energie. Všechno je propojeno a všechno je potřeba být léčeno.

Až se jednoho dne Země transformuje a posune do Zlatého Věku, změní to zbytek vesmíru. Bude to trvat tisíc nebo dva tisíce let nežli uvidíte změnu která se bude pohybovat celým vesmírem. Změna se může dít současně, ale je to právě to co současně vidět nebudete. Z vašeho bodu pohledu budete prožívat změnu tisíc nebo dva tisíce let. Avšak když se na této pozemské pláni měníte, děje se to zároveň okamžitě všude.

Ti kteří si o sobě v dnešní době myslí že jsou vlastníci nebo bohové na této planetě se budou snažit Vás držet z dosahu milujících a spolupracujících emocí, které by ulehčily váš vývoj. Budou dělat cokoliv bude v jejich silách aby Vám přinášeli nepohodlí, chaos, válku a strach a znemožnili Vám dosažení živé knihovny.

Ti kteří zabrali vaši planetu ji vyhráli ve válce. Věděli že je Země cenná, ačkoliv byli daleko tomu, aby si vzpomněli v čem bohatství Země tkví. Chtěli vaši Zemi kvůli zlatu, kvůli vodě, rýpat se ve vaší psychice a olupovat Vás o váš základ, myslíce si že budou sklízet nadbytek. Avšak i když planetu vyhráli, její bohatství docela přehlédli protože je nemohli rozpoznat.

Tito vlastníci nebo bohové vědí, že by lidé něčeho mohli prostřednictvím lásky dosáhnout a to je příčinou toho proč je frekvence lásky na vaší planetě tolik vzácná. Vlastníci nechtějí aby kdokoliv dosáhl nějakého bohatství dokud oni je nedosáhnou nejdříve pro sebe. Tohoto bohatství však nemohou dosáhnout před dosažením frekvence lásky. Toto se musí naučit a vy je to budete učit.

Dokonce i když tyto energie nejsou schopny aktivovat knihovnu a dosáhnout toho co z ní chtějí dostat, mají v úmyslu k tomu použít někoho jiného. Po všechna poslední léta se snaží aby na Zemi co nejvíce vzrostla populace, protože tím více lidí vyzařuje emocionální frekvenci chaosu, a strachu a přitom na regulární bázi. Udělali dobrou práci. Je čas aby tento příběh byl vyprávěn a aby všichni lidé přestali věřit ve všemohoucnost náboženství a bohů kteří je omezují, nazývajíce je slabochy a říkajíce jim že žijí špatně. To co je špatné je to, že není ceněn veškerý život. Život trávy, lidí, zvířat, květin – všechno je cenné. To je univerzální pravda. Máte právo na svou sexualitu, mluvit o tom co cítíte, následovat svou vlastní pravdu a nepodrobovat se něčí hloupé vládě.

Musíte se měnit a růst za vaše běžné ideje které nabízejí jenom jednu verzi existence. Chápejte, že Vám jako lidem byly vyprávěny mnohé příběhy aby jste mohli začít chápat univerzálního ducha, rozsáhlou pavučinu Vědomí jehož jste částí. Vaše náboženství má svůj důvod, ačkoliv bylo často falešně používáno.

Náboženství bylo vytvořeno proto aby Vám dalo nějakou cestu k pochopení vaší identity, což je dobrá věc. Ačkoliv, informace rozšiřované různými náboženstvími omezovaly vaše nahlížení na to kdo jste a oslabovaly Vás. V existenci není žádné náboženství perspektivní. Příběhy jednotlivců a mýty které vytvořily náboženství jsou používány aby různými způsoby působily na chování populace. Vzpomeňte si, když nějaká skupina lidí zaměří nějakým směrem svou energii a pozornost, jejich kolektivní myšlenkové formy produkují energetickou masu která se projeví do existence.

To co bylo z pohledu náboženství vhodné před sto lety, dnes již není významné. Časy se mění. Stejně jako se chodíte učit do školy, duše se učí z jednoho života do druhého. Někdy také duše stráví mnoho životů v jedné třídě, dokud ve formě lekcí nepochopí informace které se má naučit. Pak se duše přesune na další hladinu. Místo ke kterému lidská rasa míří je pochopení, že se můžete stát rovní bytostem, které jste před staletími a tisíciletími nazývali bohy. Nemohli jste jim být rovni před pěti nebo tisíci lety, neboť jste nemohli pochopit jejich schopnosti. Přišli v technologicky vyspělých lodích a vaše kultury neměly pojmy k vyjádření jejich technologie. Jestliže se vrátíte dvacet nebo třicet tisíc let zpátky, naleznete na své planetě velmi zajímavé technologicky vyspělé věci. Avšak tyto věci byly nepochopeny, zahrabány nebo zahozeny.

Na vaší planetě je řada zákoutí kde malé trsy civilizací udržují živou knihovnu otevřenou tím že jsou napojeny na lásku k Zemi a sami k sobě. Země jim pak lásku vrací, umožňujíce jim žít tvořivý a snesitelný život. Když je živá knihovna aktivována a krmí se informacemi, spoluprácí a láskou k lidským hospodářům, věci se dějí celkem míruplně. Je faktem že když je živá knihovna kompletně aktivována, budete schopni cokoliv projevovat, konstruovat a naleznete cokoliv budete chtít. Lidský nervový systém a struktura DNA nejsou v této době dostatečně rozvinuty aby udržely výměnu informací a frekvenci kterou má živá knihovna když je kompletně aktivována. Bude se to rozvíjet do velmi drastických změn, díky nimž budete nuceni přírodu vnímat.

Když je živá knihovna v plném květu, inteligence promlouvá ze všech částí existence a myslíme tím že opravdu mluví. Budete trávit hodiny povídáním si s jednou konkrétní květinou. Zároveň budete okouzleni věděním které se na Vás sesype než uděláte tři kroky. Začne rozsáhlé přizpůsobování všech živých životních forem, takže se každá bude vyvíjet a otevírat zároveň, vytvářejíce párování a potkávání vibrací a vědomí. Vzpomeňte si, všechno je živé.

Zvířata jsou nádherná a mnohem bystřejší nežli lidé. Mnohá z nich nyní přecházejí do světa světla, do kterého již přešla mnohá tak zvaně vymřelá zvířata. Zvířata jsou velmi chytrá. Mezi Vámi a zvířecími částmi Vědomí je mnoho rozdílů. Jeden z největších je ten, že zvířata vědí že nekončí když umírají. Vědí že jen odcházejí. Nekupují si hrobky a nestarají se o to kde zemřou a jestli je někdo zahrabe. Váží si že je o ně postaráno. Mají vrozenou moudrost a víru. Nevyhledávají ochranu policie a nekoukají na televizi. Mnohá zvířata jsou velmi sladěna se životem, vědí, že kvalitní život po kterém touží již nemůže být ve vaší sféře nalezen a proto se z ní stěhují.

Na této planetě Vám byla zvířata dána jako společníci. Je vaše věc jestli je pojídáte nebo ne. Zvířata nic nenamítají když je jíte, když tím zkvalitníte život sobě i jim. Avšak zvířata v této době nejsou respektována a ctěna pro jejich kvalitu života. Jsou zpracovávána jako kdyby ani nebyla živá, jako kdyby nic necítila a jako by byla otroky lidských částí.

Zvířata byla zamýšlena a vytvořena aby Vám dělala společníky, aby se v tomto prostoru učila, aby jste si vzájemně ukazovali a sdíleli svou cestu. Zvířata jsou biogenetická stvoření vytvořená z genů shromážděných z mnoha různých slunečních systémů a planet. Jejich vytvoření umožnilo reprezentantům z těchto systémů aby měli genetické spojení se Zemí a tím také možnost nakukovat a vyzařovat do tohoto světa. Zvířata tyto drahokamy stvoření, nebyla nikdy docela pochopena.

Zvířata mají jisté intuitivní smysly, které jim umožňují vzájemně chápat své role. Přišly sem z řady mimozemských společenství a vypadají jako jejich předkové, kteří jsou sebe si vědomé bytosti na jiných planetách. Kdyby jste věděli kolik milionů a bilionů planet je v existenci, pak by pro Vás tato představa nebyla tak kách. Ti kteří vytvářeli vaši planetu žádali na různých místech o semínka. Tato semínka byla biogeneticky zkonstruována aby osídlila zemi a dělala Vám společnost. Některá ze zdejších zvířat jsou používána jako vysílače. Přímo vaše kočky jsou vysílači informací k částem Vědomí které je používá aby Vás sledovaly. Ve starodávných časech bylo na vaší planetě v mnoha kulturách zvykem aby měli lva nebo jinou velkou kočku jako člena vládnoucí rodiny. Tato zvířata zde byla vždycky. Podívejte se na starodávné sochy kolem celé planety a koho uvidíte? Lvy. Kočičí rodina reprezentuje biogenetický nástroj částí které vypadají jako vy, kromě toho že mají vyzáž jako kočky. Kočičí, nebo lví lidé přicházeli na vaší planetu když procházela posunem a pracovali v Jižní Americe, v Mexiku, Egyptě a v některých islandských kulturách. Sochy byly postaveny k jejich poctě. Když lidskou rasu vyučovali nebo když se s ní míchali aby vytvořili vladaře, zvláště v Egyptě, zanechali tu kočky, aby vyzařovaly informace, takže vladaři měli přímý kontakt s částmi Vědomí z hvězd. Tímto způsobem se vladaři rozhodovali. Tímto způsobem byli vedeni.

Kočky jim předávaly telepatické informace. Fungovaly jako přenosky nebo kosmická rádia. V běžnějších obdobích byly kočky vlastněny čarodějnicemi. Myslíte si že čarodějnice byly hloupé? Kočky měly spojení s jinými říšemi. Když vstoupí nějaká energie která není příliš na výši, kočky ji mohou zachytit a změnit vibraci. Nyní mají mnozí z Vás ve svých domech kočky které Vám dodávají mnoho informací. Ačkoliv v tomto časovém období se moc nezajímáte o informace tohoto druhu. Kočky Vás opatrují a pomáhají Vám, Jsou dobrými společníky ve vašem pohodlí.

Jestliže jste alergičtí na kočky, znamená to mnoho věcí. S mnoha lidmi jsme mluvili o jejich alergiích. Jedna z prvních věcí na kterou vaše alergie na kočky ukazuje je, že máte problémy s vpuštěním lásky do svého života. Nechcete aby láska vstoupila. Kotě Vám dává jisté množství soucítění a lásky a když se před ním zavíráte, můžete být neschopni vytvářet jakékoliv hluboké vztahy s jinou bytostí. To je jen jeden symbolický příklad alergie k jistému zvířeti.

Každá část Vědomí má pro Vás nějaký důvod. Když vaším životem pobíhají švábi, pak to má co do činění s otázkou proč nechcete něco nechat vyplavat na povrch. Nemůžete se kouknout na šváby a říci: „Ach, vy nádherní mrnavoučcí švábíčkové. Jak je báječné že Vás dnes po ránu vidím v kuchyni.“ Často je spíš zašlápnete nebo na ně vezmete sprej. Ale oni jsou stále hojnější. Nebo ne? Jsou to docela odolné části a přežily mnoho posunů energie, učíce se znova a znova přizpůsobit všem toxinům. Jsou zde proto aby jste přišli na to co není tak nezbytné aby jste na sobě nosili jako ozdobu – co nosíte v sobě a potřebuje to ven. Co je to uvnitř Vás, že Vás to tolik obtěžuje? A jak se můžete stát jako části odolnějšími?

Je docela snadné žít s přírodou v harmonii. Všechno co potřebujete dělat je vyzařovat myšlenkami to co chcete prožívat. Mluvte nahlas nebo ve své mysli se Zemí a s přírodou. Jestliže zjistíte že Vás přepadly přírodní nestvůry, pak prostě řekněte : „Jak velice chytré ode mne, že sám sebe učím takhle silným způsobem. Chápu tě malinká příšerko, že se mi pokoušíš něco ukázat. Takže pojďme zapnout můj důvtip a začneme se dívat dovnitř.“ Rádi se zahalujete závojem a vypínáte své obrazovky a ničíte to co Vás rozčiluje, takže se nepodíváte vůbec sami na sebe kdo vlastně jste. Až se postavíte sami sobě tváří v tvář, budete potřebovat změnu a tato změna může vyplavit na povrch mnoho věcí. Často se držíte toho co Vás dělá nešťastnými, nežli aby jste se podívali do tváře neznámému docela sami. Prosím uvědomte si že nejste nikdy sami.

Nestvůry jsou zde jako vaši společníci. Není tady nic co by Vám nemělo co dát. Jste trénovaní věřit že věci jsou zde aby Vám něco daly, takže se chopte této vibrace. A pak, protože tvoříte svou skutečnost, děláte všechno proto abyste posílili její směr tam kde Vám bude škodit. Víte, není lehké sám sobě škodit. Musíte vyvinout veliké úsilí aby jste si vytvořili nemoc nebo škodu.

Ve vědecké společnosti je velmi dobře známé že mnoho věcí které jsou podporovány nejsou k vašemu největšímu prospěchu. Avšak ekonomika a peníze se stále rozvíjejí, co koruna to nový strach. Co si myslíte že zastaví tento proces?

Zvířata Vám nyní zrcadlí pokutu ve které se nalézáte, psychologicky i duchovně. Zvířata přijímají tento trest a jdou do této pokuty s Vámi. Není zamýšleno aby zvířata rostla pro vaši potravu a v této době je v mnoha rodinách zvířat ohromné nepohodlí. Nepohodlí vyúsťuje do onemocnění. Zvířata jsou zde aby Vás učila. Zrcadlí Vám co potřebujete vidět sami na sobě. Vaše mrzutosti často vytahují napovrch věci které nechcete vidět, aby Vám ukázaly že jste vypadli z vibrace oddanosti a lásky.

Když se přibližujete ke zvířatům, vědí jestli přicházíte v míru nebo jestli je jdete praštit. Jestliže dovolíte formám zvířecího života aby Vám byly rovny, pak jste připraveni zasednout v koncilu na vyšších pláních existence. Budete vnímat jak se boží síla odívá do všech svých různých stvoření. Inteligence je ve všech živých věcech. Je naprosto chybné že si lidé o sobě myslí že mají vinětku nejvyvinutějšího druhu. Je to naprosto falešná představa. Nemůže zde být nějaké srovnávání, protože životní síla, vědomí, je ve všech věcech. Skály a hory někdy více chápou svůj účel, nežli toho kdy budou moci dosáhnout lidské části.

Rostliny které vyrůstají v čistém, milujícím prostředí, jsou dobře obdělávány a mluví se s nimi, odpovídají na toto své zacházení. Rostliny a stromy vně vašeho domu chtějí stejnou věc. Takže se věnujte i rostlinám na poli. Chtějí stejnou lásku a mohou se naklánět a pohybovat směrem odkud láska přichází. Rostlinné království je velmi šlechetné, stejně jako zvířecí. Ony prostě dávají. Rostliny a zvířata které enrgetizujete sdílejí tuto energii se vším co znají. Vylučují substance podobné hormonům, že okamžitě to co jedna rostlina prožívá je posíláno všem ostatním rostlinám.

Některé rostliny, když je pohostíte, Vás spojí s ostatními formami sebe samých a s jinými formami vědomí. Celému konceptu který skrze rostliny mění vaše vědomí bylo v západním světě dáno nepříznivé jméno, spojením s tím co nazýváte drogy. V mnoha tajných ceremoniích a rituálech bylo chápáno, že jisté části rostlin živé knihovny působí tak, že můžete živé knihovně nadále rozumět. Takže, jestli chcete, otevřete svou mysl myšlence že Země přitahuje věci které Vám umožní ji do velkých detailů pochopit. Jsou zde však tací kteří nechtějí aby jste shromáždili více informací a osvobodili se, takže Vám říkají že něco je špatné. Převracejí něco co je nádherné v něco čeho je třeba se bát. Ve skutečnosti důvodem lidské existence je,aby změnili své vědomí svým zájmem, svou vůlí a používáním darů planety zabalených do rituálů a uctívání – aby odkryli úžasnost života.

Mnoho substancí které by západní svět mohl vytěžit existuje v rostlinné říši. Je docela zajímavé že existuje program jak zničit části světa kde lidé používali živou knihovnu prostřednictvím rostlinné farmaceutiky. Rostliny Vám nabízejí příležitost porozumět planetě a sami sobě. Jsou zde tací kteří pálí deštné pralesy a bezdůvodně ničí části živé knihovny. Někdy tykadla brouků a kůra nebo kořeny stromů v sobě nesou klíč k rovnováze, léčení a uvádějí lidské tělo do stavu vysokého vědomí. Všechny věci jsou zde z nějakého důvodu a když jsou vyjadřovány lidmi, vrátí se zpátky a lidi obdarují. Ve skutečnosti Země očekává že lidé odhalí tento zázrak. Nyní je čas k pohybu na této planetě – odvážné vzrůstání mnohého které bude zvyšovat volání po účelu Země. Budete tvořit nové stezky a silnice k tomu co bude potřeba tím, že budete pracovat v harmonii se Zemí.

Vy všichni díky svému zájmu znáte plán i Plán který Vám říká že se máte vyvíjet aby jste vytvářeli doslova mutaci formy uvnitř lidského těla. Právě vyhledáváte energetická místa na planetě, která budou z vnějšku urychlovat vnitřní proces který se bude rozvíjet. Klíčem je láska která existuje jako síla a kterou ještě nejste schopni vnímat. Takže způsob kterým v současnosti vnímáte lásku se bude měnit. Jakmile odhalíte uvnitř sami sebe lásku, budete vně sebe vytvářet zrcadlo které bude odrážet vaše vnitřní víry, jak vaše myšlenky budou formovat váš život. Vaše vyjadřování lásky jako životní síly existence bude působit na planetu a planeta se stane rovněž touto vibrací, bez ohledu na to co se bude psát na titulních stranách novin.

Vzpomeňte si, láska je frekvence a světlo je frekvence. Obojí existuje jako elektromagnetické vyzařování energie. Celá planeta je živou knihovnou která může být aktivována přizpůsobením se lidské genetické struktury. Je tomu tak proto, že vy jako lidé jste klíčem k živé knihovně a emoce jsou to co Vám umožňuje číst její informace. Ti kteří vlastní vaši planetu a chtěli by být vašimi bohy se učí o lásce. Na vaší planetě nebyla nikdy civilizace která by po dlouhou dobu dokázala udržet frekvenci lásky otevřenou. Každá měla svůj den a své období kdy byla z vašeho bodu pohledu přepadena a zničena.

V průběhu historických období byla jistými civilizacemi frekvence lásky udržována. Frekvence lásky byla po mnohá období udržována přírodními Američany a do jistého stupně byla i živá knihovna otevřena řadou přírodních a prostých kultur. Když jejich čas skončil, frekvence byla převedena na jiná místa. Ze systému Plejád se zde hodně experimentovalo aby se na této planetě udrželo napojení na frekvenci lásky. Tyto energie z Plejád byly schopny otevřít brány a udržovat frekvenci lásky tak, aby mohla být aktivována až k tomu bude vhodná doba, což všichni víte že nastalo nyní.

Náš úkol, který se mnohým zdá nemožným, je Vás osvobodit. V ideálním případě nastolíte sami sebe jako své vlastní autority. Budete se učit se na sebe dívat jako na rovnocenné s celým stvořením a nebudete už uctívat žádné jiné bytosti. Budete říkat: „Podívejte se na mne. Kdo to je, kdo má vztah ke všem těmto věcem? Jsem zářivá bytost se svou vlastní pravdou. Jsem zdrojem své vlastní pravdy. Mohu nacházet odpovědi. Mohu vidět budoucnost. Mohu vidět minulost. Nic mne neomezuje.“

Někdy Vám můžeme připadat otravní a tak můžete říci: „Ach, tito plejádané, už jich mám dost. Příliš mne mučí. Kdy už mne konečně nechají na pokoji? Už mne moc ždímou.“ Avšak jestli posloucháte mezi řádky a vracíte se často ke svému účelu, přijdete na to že děláme všechno proto abychom Vás obrátili dovnitř sebe samých. Jestli neodpovídáme na vaše otázky, není to proto že bychom zadržovali informace. Je to proto že Vás obracíme k Vám samotným. Máme v úmyslu aby se každý z Vás stal neomezovaným, silným a našel mírumilovné vědění ve své vlastní bytosti. Tímto způsobem pak můžete tvořit život takový jaký si vyberete, ať se kolem Vás děje cokoliv. To je naším záměrem. A v obdobích které přicházejí Vám budou tyto kvality sloužit jako nejcennější dar.

Jsme kvalifikováni pro dohled nad vaší energií. Nenarodili jsme se se zlatou udicí v puse. Rozvíjeli jsme se a učili jsme se. Učíme se od Vás a způsobem mluvy jsme se o Vás naučili tolik, že se začínáme přizpůsobovat naší skutečnosti na Plejádách. Kultivovali jsme svůj humor a žoviálnost, protože to jsou naprosto nezbytné věci. Kdybychom brali svou práci příliš vážně, byl by s námi konec, stejně jako s Vámi. Všichni bychom se minuli svou příčinou.

Nadchází období vzájemnosti. Na Plejádách jsou již ohromné rozdíly vytvořené prací kterou děláte. Chceme aby jste to chápali. Není to jedna stabilní událost, mění se to. Má to otevřený konec. Evidentní změny ve vašich životech současně působí všude možně a je to výsledek vašeho čistého myšlení a investování energie. Naším zájmem a naší nejhlubší touhou je aby jste toto své působení viděli, cítili a žili – znajíce svá multidimenzionální já která se klenou přes oba světy, Zemi i Plejády.

Jsme prostředníky – ti kteří otevírají vrata, představují se a ukazují cestu. Gigantická síla inteligence stojí a čeká, „Chceme se potkat s lidmi. Chceme s nimi pracovat. Chceme se, tohoto projektu zúčastnit,“ říká. A my odpovídáme: „Vydržte! Nemůžete vtrhnout do jejich životů, jsou křehcí. Musíte být trpěliví, dokud se nedostanou k místu kde bude pro Vás lehčí je potkat.“

Pochopte že v jistém rozsahu je živá knihovna a příběh dvanácti představou, nebo konceptem který je daleko za tím co můžete v této době uchopit a vypořádat se s tím. Nastává proces, jímž se v příštích patnácti letech vy jako lidé budete aktivovat. Vaše představivost a schopnost vysnívat si fantastické příběhy které se samozřejmě uvádějí do existence, bude vytvářet živou knihovnu. Chceme Vám v tomto opětném vysnívání živé knihovny asistovat, společně to ukládat na nové místo s novou formou životní síly. Je zde již několik míst kde je živá knihovna aktivována. Není to tak že by území samo bylo oživené, je nezbytné aby lidské vědomí s tímto oživováním pracovalo samo. Toto je způsob jak se tvoří živá knihovna, protože je to skrze VÁS že je živá knihovna dosažitelná. Živá knihovna není bez lidí kompletní. Jste v živé knihovně základním komponentem.

Rádi bychom aby jste všichni, jak tak chodíte po Zemi, mluvili se stébly trávy, se zrnky písku, s květinami, motýly, hmyzem, plošticemi, ptáky, včelami, s kapradím, s mraky, kapkami vody, s hlínou – a byli přitom v přítomnosti. Asi takhle: „Jsem tady. Rád bych aby jsi uvolnila své vědění které v sobě máš uložené jako živou formu. Jsem tady abych ji přijal, přeložil ji, pochopil ji a potom předal ostatní planetě.“ Rádi bychom aby to byla vaše zamýšlená živá meditace. Dovolte zemi, živé knihovně, která je oživována frekvencí lásky aby vstoupila do vašeho těla.

Jak probouzíte živou knihovnu, představujte si bohatství Země. A jak tuto představu udržujete, všichni lidé kteří Vás podporují a znají Vás jako člena Rodiny Světla budou cítit jakou bitvu vyhráváte, protože jste všichni propojeni. Jste rozpoznatelní když se svěřujete, říkajíce: „Ano, jsem z Rodiny Světla.“ Tím co v této chvíli víte, působíte na každého a všude, takže tito z Rodiny Světla pak mohou všude vyčnívat a dotýkat se ostatních. Je to velký sen.

Chceme aby jste krásně prokluzovali tímto obdobím otevírání světů a posouvání realit. Ve vašich tělech jsou uskladněny vzory energie jako buněčné paměti a vy musíte jemně vytvářet prostor ve kterém můžete růst.

Energetické cvičení.

Otevři svou představivost a svou vnitřní cestu. Prohloubi svůj dech, několikrát se zhluboka nadechni a uvolni se. Představ si že stojíš v kruhu lidí. Vzájemně se držíte za ruce. Se shora se k Vám snáší záře fialového, zlatého a bílého světla a vytváří ve vašem středu pilíř tohoto světla. Nyní si představ Zemi jako živou knihovnu s nesrovnatelnou životní silou. Ze všeho vyzařuje světlo a ty jsi nikdy neviděl Zemi takto živou. Udržuj tuto představu jsouce s ostatními v kruhu propojen rukama a zároveň dovol části sama sebe ze sebe vystoupit. Vystup do kruhu, do pilíře světla a přej si abychom tě přenesli do jiného domova, na Plejády. Dovol své víře a své představivosti se vznést. Prociťuj světlo, radost a hluboký pocit spojování a touhy.

Nyní si představ sám sebe na Plejádách, tak jak je vidíš. Vstřebávej, prociťuj a poznávej všechno kolem tebe. Odevzdej něco zdroji který tě stvořil, aby mohl stvořit něco jiného. Největší dar který můžeš dát je své odevzdání se, ve kterém je tvá schopnost porozumět proč všechno bylo stvořeno tak jak to je. Tato pokora otevírá tvou schopnost vidět a cítit výsledky všech uplynulých časů. Otevírají se ti průchody k odemčení největší pravdy, která pulzuje v každé buňce tvé bytosti. Dej cokoliv chceš a cokoliv můžeš tomuto místu které je domovem a najdi v sobě novou radost a důvod proč to děláš. Chtěj aby byla udělána změna a vyplněna předpověď. Chtěj aby stvoření sama sebe vracela svému stvořiteli, aby byl stvořitel svobodný.

Přesuň pozornost ke svému dechu, dýchej lehce a posílej tomuto místu, které je tvým i naším domovem vibrace hravého povznesení, uvolnění a porozumění. Na chvíli prociťuj co se k tobě vrací.

Nyní si sám sebe představ v ohromné ruce na palmové ratolesti. Jsi na ní v točícím se kruhu s ostatními lidmi ve skupině. Obrovská ruka dosahuje z Plejád k Zemi a jemně, jako vzácná stvoření Vás pokládá do vaší zahrady. Vidíš sám sebe jak běháš, skotačíš a hraješ si jako když jsi byl dítětem. Tvá životní síla i vitalita Země je nyní větší nežli byla když jsi začal. Vykouzli úsměv na své tváři a dovol slzám a emocím ať si plynou – ať otevřou tvé srdce do všech říší ve všech světech. To co jsi v tomto velikém okamžiku dovršil je punc dosažení.

ZEMĚ MLUVÍ

Představivost je největší silou, která je lidem dostupná.

Přemýšlejte o tomhle: Země je živá a drží v sobě vědění které hledáte a vaše vědomí působí na to co Vám Země ukazuje. Jak tohoto vědění dosáhnete? Kde jsou klíče které by Vám to odemkly a umožnily vejít?

Informace je uložena v kameni a kosti.

Časy se změnily. Bylo zvykem že každý jednotlivec který se vyvíjel a studoval mystéria měl jednoho učitele a znalosti byly předávány z učitele na žáka v dlouhé tradici. Nyní již to není nadále nezbytné, neboť to co hledáte je uvolňováno ze skladiště uvnitř vašeho těla. Otevírání se světlu a genetické přeměně je dáno předchozími změnami v lidské formě. Stáváte se svými vlastními učiteli tím, že aktivujete to co je uvnitř Vás, prostřednictvím čistého záměru a následováním impulsů a znalostí které proces provázejí. Všichni lidé kteří pronikají a odhalují neznámé oblasti a panství mystiky mají unikátní zážitky v projevech realit. Když někdo přichází z Tibetu, neznamená to že je svatější nežli druhý který přišel ze Žižkova. Duchovně nadaný jedinec se může vyloupnout z kterékoliv oblasti.

Učíte a jste učeni z unikátního stanoviště kde je v plánu aby jste rozvíjeli své víry a svůj charakter, když se vaše vědomí pohybuje vším co jste si vybrali že v tomto momentě budete prožívat. Važte si svých učitelů, pokračujte v poznávání sebe samých a všeho co vytváříte jako součást procesu svého růstu, aniž cokoliv přeháníte. Neznamená to, že by jste měli odstrčit své učitele na vedlejší kolej, oni prostě odpadávají časem sami.

Naším učením zamýšlíme produkovat shromaždování energie která bude motivovat kolektiv a mnohým dodá impuls k dosažení nových plání prožitků a vytvoří série současného celkového probouzení. Z toho důvodu se váš vlastní duchovní proces mísí s dosažením globálního vědomí a s vaším individuálním Plánem toho co je vaším úkolem. Dokonce i když jste někdy frustrováni, protože by jste byli rádi o trochu dál nežli jste, buďte trpěliví, protože sami sebe neustále přivádíte blíž a blíž k tomu co chcete. Když sdělujete to co znáte, vyzařuje to kolem celé zeměkoule. Zapalují se kódy a masy lidí se vyvíjejí. Jako části Vědomí jste časově kódováni a propojeni aby jste obdrželi vzory probouzející Vás do rozsáhlejší identity. Jste jištěni aby jste se pohybovali s masami,čekajíce na větší skupinu, aby před tím nežli se budete moci pohybovat svými vlastními silami, jste se shromáždili na jisté planině vědomí.

Člověk je kódován a když se vyvíjíte, následujete tím nějaký vzor. Váš plán Vás vede do skryté knihovny vědění ve vašem nitru. Bohové kteří formovali Zemi na ní zasadili hodnotiče nazývané chronometry, které měří vývoj lidského vědomí. Když se dostatek lidí probudí, odjistí se tyto chronometry, na planetě se pak objevují nové údaje. Je to jako když miliontý člověk prochází turniketem tak vyhraje nějakou cenu. Až na to, že místo jedné osoby vyhrávající cenu, se najednou otevře masové vědomí, protože je na planetě najednou dost lidí schopných následovat svůj Plán a odpovídat na něj.

Předkové kteří žili na této planetě postavili knihovny z docela jiných přírodnin nežli stavíte dnes. Nejprve, aby mohli postavit chrámy, kmenoví čarodějové a vůdci jistých kultur cestovali na známá místa, kde byly speciální kameny. Tyto kameny byly očištěny a připraveny aby udržely údaje a informace které by byly telepaticky přenášeny z lidské mysli do struktury kamenů. Taková forma jako je chrám, byla předem plánována a stavitelé používali přírodní geozásobárnu a místní energetický vliv k tomu aby uložili všechno co věděli do základního kamene celé stavby. Informace byla uložena v kameni a v kosti. Zkamenělé kosti Země.Kámen je kost země.

Když navštěvujete starodávná tajná místa které nazýváte silová místa, máte zážitky elektromagnetických formulí vyššího vědomí. Často, proto aby jste se vzdělali, vyhrabete to co jste tam zanechali před tisíci lety. Když cestujete na takováto místa, vaše tělo je vystavováno jejich energiím a dosahuje Plánu, podle kterého se můžete vyvíjet.

Předkové stavěli chrámy a megalitické stavby na konkrétních místech používajíce akumulace energie ve vírech. Každé z těchto míst má nějakou zvláštnost. Velký kamenný kruh v Avebury v Anglii byl používán jako dimenzionální brána pro různé hvězdné systémy, konkrétně Sírius, Plejády a Arkturus. Kameny byly postaveny do speciální konfigurace které používaly světlo jako klíče k přitažení těchto hvězdných energií na Zemi. Takto byla možná výměna informací skrze lidsko – pozemsko – hvězdné spojení. Takováto místa nabízela energii plodnosti, takže milenci se chodili na tato místa milovat aby žena otěhotněla. Ostatní místa byla zamýšlena jako vyzařovací stanice, kalendáře nebo věštírny ke čtení budoucnosti a rozpínání realit.

Většina civilizací má uložené údaje v kamenech. Jak na Zemi žijete a dýcháte, Země Vás čte, zná stav vašeho vývoje a vaši schopnost přijímat odpovědnost. Takže chráněná místa mohou být aktivována jednotlivci, kteří používají k jejich odemknutí klíče svého vlastního vědomí, rozpomenouce se a uvolníce vědění, které je v nich uložené a které prožívají.

Když vstoupíte na chráněné místo a záměrně si představujete že vaše čakry jsou dveře pro energie odevírající vaši osobní paměť, pak se toto místo aktivuje. Představivost je největší silou která je lidem dostupná. Předkové měli schopnost na těchto místech cítit přebytek energie. Pronikli do těchto intenzivních míst a používali jich, protože zde byly energie připojené k silám které umožňovaly splývání a setkávání dimenzí a jiných světů.

Kdykoliv navštívíte nějaké takovéto místo, dodáte mu urychlení a jeho aktivaci. Zároveň pomáháte odjistit události které budou lidi tohoto světa pohánět k tomu aby si vážili a poznávali sami sebe jako duchovní bytosti, anebo šli vstříc svému zničení. V těchto pár příštích desetiletích se všechno zrychlí. Bude se Vám zdát že ohromnej bubeník bubnuje na Zemi jako na buben. Je to proto, že jste právě ve vývojovém cyklu který tlačí na ducha všech lidí aby se probudil a věděl. Poznání že jste duchovní bytost je klíčem k průchodu do budoucnosti kterou hledáte.

I když jste nikdy na chráněném místě nebyli a celý život nebyli dále nežli za vašimi humny, neznamená to že tento průchod minete. Všechno co potřebujete ke svému vlastnímu probuzení svých energií je to, že budete chtít otevřít svou paměťovou banku a aktivovat kolektivní vědomí, plus že se vystavíte frekvenci působení hmotných tvarů a artefaktů těchto míst, které zprostředkovali ti kteří na těchto místech byli.

Do struktur kamenů byly zasazeny příběhy prostřednictvím zvuku. Jednotlivci kteří byli schopni vyzařovat specifické frekvence tyto frekvence implantovali do struktur kamenů. V dnešní době tyto kameny frekvenci neustále v sobě drží nejen svou psanou formou. Stále ještě existuje dost chráněných míst pod povrchem Země, která čekají až začne dimenzionální splývání. V oblasti která je nyní Spojenými Státy, zanechala řada starodávných civilizací zbytky svých znalostí. Tyto zbytky byly chytře pohřbeny a zakryty, často nikoliv bezdůvodně. V příštích patnácti letech se budou prodírat na povrch. Přinesou s sebou nevyčíslitelné objevy, bude jich více nežli kolik jich máte ve své zaznamenané historii. Země je místem výjimečné životní síly a když budete schopni chápat její klíče a znovunajít sami sebe, ukáže Vám svůj pravý základ.

Máte velikou výhodu, protože jste si vědomi toho, že se již proces duchovního vývoje děje. Realita se drolí a mnohé z Vás to zneklidňuje a mate. Když navštívíte chráněná místa, otevíráte klíči vědomí časové smyčky a odjišťujete energetické kombinace, které v sobě drží vzpomínky na události do té chvíle, než projevíte schopnost je přijmout. Když na těchto chráněných místech do sebe nasajete energii, odevzdáte se jí a pracujete s ní, doslova odstrčíte zástrčku pro změnu na celé zeměkouli.

Všichni lidé mají příležitost se dopídit své hodnoty. Naštěstí je mnoho vyvolených kteří ctí Matku Zemi. A proto se před nimi budou manifestovat jejich největší výzvy. Byl Vám dán veliký dar tím, že zde můžete v této době být – dar který jste si sami dali. Važte si svého vnitřního vedení, neboť Vás různými stezkami povede k sebepoznání, odhalujíce před Vámi účel života a základ znamenající existenci. V těchto přicházejících dnech budete přicházet na to, že je vaše vnitřní vedení tím nejbližším co jste pro sebe kdy vytvořili. Používejte je. Mějte z něj užitek. Neposuzujte ty, kteří za tím nejdou jako vy. Jste rozdílní, i když jsou Vás miliony na celé zeměkouli kteří mlčky udržují nové myšlení a chápání reality. Jste ve světě jehož systém víry umírá tím jak symbolicky procházíte procesem odkládání toho co již Vám dále v životě nepasuje. Znovu uvažujte nad pravým základem toho co se učíte a jak a proč myslíte. Snažte se komunikovat a sdílet své vědění se Zemí, neboť ona nabízí mnoho nevýslovných tajemství a má jedinečné způsoby mluvy.

Od té doby kdy od roku 1980 se začaly nápadně množit úrodné kruhy kolem Wiltshire a Salisbury ve Velké Británii se do dnešního dne oživily vzpomínky v řadě megalitických struktur. Jako tajemná znamení se objevují tajemné znaky v obilných polích kolem celé Anglie. Jsou synchronně seřazovány kolem chráněných míst Stonehenge, Avebury a Silbury Hill – míst široko daleko známých jako místa s nebeským spojením. Inteligentní formy které tyto geometrické obrazce tvoří, to dělají velmi hravým způsobem. Geometrie je více nežli jenom školní předmět. Ve skutečnosti je to forma inteligence. Přijdete na to, že mají vyšší inteligence často nádherný smysl pro humor. Úrodné kruhy jsou vytvářeny zvukem a mají svůj důvod, neboť tiše mluví k lidskému vědomí. Daly sami sobě impuls k tomu, aby na Zemi měnily dimenzionální možnosti a otevřely ostatním energiím průchody a brány.

Tyto úrodné kruhy mají v sobě svou vlastní symboliku a encyklopedii informací. Vaše těla v sobě drží daleko větší chápání poselství těchto úrodných kruhů, nežli může vaše racionální mysl běžně pojmout. Úrodné kruhy mluví o mnoha věcech a doopravdy tvoří symfonii příprav pro pozemské lidi. Hovoří o tom co přichází a o velké volbě, kterou lidé musí udělat – volbě toho v jakém světě chcete prodlévat. Znamení úrodných kruhů urychluje proces vývoje a urychluje rozvoj DNA volající vašeho ducha k probuzení.

Částečným důvodem těchto znamení je vydláždit cestu aby masové vědomí dokázalo pojmout to co je v současné době nevytvořitelné. Nejste sami. Až tato znamení urychlí chápání jiných životních forem, pak Vám to nebude připadat tak nevytvořitelné. Pradávné profese mluví svými znameními na povrchu Země i na její obloze. Jeden plán je v patách plánu druhému a ten zase dalšímu. Na nebi i za ním jsou přátelé dirigující hladiny takových vlivů jaké jste schopni přijímat právě teď. V úrodných kruzích jsou kombinace sil které uvidíte jako světelnou geometrii tančící kolem nich ve vzduchu. Znamení vytváří posuny které Vám přinášejí údaje. Potom je vaší výzvou aby jste toto vědění chápali s nohama na zemi a hlavou ve vesmíru zároveň. Dokážete toto udržet ve své představě? Jste rozsáhlí a schopni se spojit s nejhlubším kosmem a zároveň být pevně na Zemi.

Když pečlivě studujete historické záznamy , pak shledáte že úrodné kruhy nejsou fenomeny pouze tohoto století. Tyto skřipce zvuku a světelné geometrie se objevují na Zemi běžně i v minulosti. Jsou běžným komunikačním způsobem životních forem, které se takto jemně představují Zemi. Tyto skřipce dělají mnohem větší práci nežli kdyby na Zemi přistáli mimozemšťané a říkali: „Ahoj, tak jsme tady. Pojďte si převzít naše veliké bohatství.“ Tyto skřipce ohromují vaši vědeckou společnost, nutíce ji aby na ně jen hloupě zírala, což je nezbytné – samozřejmě s velkým humorem. Vaši vědci si jedou ve svých vyjetých kolejích a je čas aby se lidé začali na všechno tázat. Konkrétně je čas se ptát těch kteří jsou schopni na všechno odpovídat. Splývají reality a Země Vás chce pohostit mnoha neobvyklými událostmi jako jsou možné prožít prostřednictvím chráněných míst, kalendářů a knihoven ukrytých v řeči kamenů. Úrodné kruhy fungují jako trubaduři a urychlovače,které intrikovaně a s elegantní jednoduchostí oznamují: „Posunování paradigmat se Vám děje nad hlavou.“

Geometrie a matematika v páru s planetární a hvězdnou znalostí jsou základem pro vytvoření dimenzionálních průchodů. Knosos na Krétě, Stonehenge, Velká pyramida, Akropolis, Delfy, Machu Picchu, Tiahuanaco a mnoho dalších míst slouží jako průchody do ostatních dimenzí. Tyto struktury, postavené použitím tajné geometrie totálně překvapují dnešní vědce.

Světlo může v realitách vytvářet jisté zkroucení a aby kdokoliv mohl se světlem pracovat, musí vědět jak zakřivit geometrii. To co architekturu moderních dní míjí je, že lze kombinovat světlo a geometrii. Jinými slovy vliv světla na formu třídimenzionálního světa se nebere v úvahu. Vaše stavby se řítí proto, že světlo není faktorem při jejich stavbě. Proto podléhají erozi a destrukci dokonce i tehdy, když v jejich blízkosti neřádí žádné války.

Jsou zde mentální vlivy, které zabraňují geometrickým strukturám aby pevněji zakotvily sami sebe na této pláni existence. Protože vaše lidské schopnosti produkované vaší DNA nejsou kompletní, nemůžete pomáhat mentálním strukturám aby sami sebe udržovaly v existenci. Musí v tom být účastny všechny vlivy, jak vnitřní, tak i vnější. Elementy země, vzduchu, ohně a vody jsou stejně rozhodující jako elementy lidské mysli.

Geometrie vede své vlastní učení o tom,jak se projevovat do fyzické formy. Znamená to nejprve náraz a potom okamžitý přenos energie z energetických forem do fyzického těla. Je to dar bohů lidem, aby mohli vytvořit svůj vyšší ideál. Geometrie bohů je přenášena do geometrie která existuje ve třídimenzionální formě. Rozměr a tvar vyzařují základ tajné geometrie která vytváří vědění přenášené z jedné dimenze do druhé.

Možná si neuvědomujete že vy sami máte různé fyzické tvary. Například delfíni jsou jinou verzí lidí. Delfíni neexistují pouze ve vodě, nýbrž také na souši a také ve vzduchu. Existují v mnoha dimenzích najednou. Radostná přirozenost je jednou z jejich venkovních charakteristik. Toto povstává z velmi rozvinutého vědomí, které ví že nemůže být nikdy zničeno, je to vědomí které má hluboké pouto s lidskými spoluobyvateli kteří na to zapomněli a věří, že oni mohou být zničeni. Delfíni a velryby vytvářejí specifické zvukové vibrace, které drží Zemi pohromadě. Stejně jako vy jsou tito tvorové potomky starodávných bytostí z hvězd a jsou zde aby předávali Vám, lidem , staré moudrosti a pravdy, aby jste udržovali a milovali svoji planetu.

Delfíni a velryby jsou členové Rodiny Světla a po celé věky přinášejí frekvence od některých vašich civilizací. Delfíni atlantské kultury byli před jejím zánikem kódováni a bylo jim dáno mnoho informací které měli podržet a předat dále jak geneticky, tak telepaticky.V současné době přenášejí tyto informace do lidských částí. Rovněž Vám dávají jasné poselství: Jejich kvalita života je na pováženou a jestliže jejich kvalita života je na pováženou, pak je na pováženou i vaše. V této době jsou vašimi zrcadly.

Delfíni vaši planetu opouštějí ve velkém množství. Nedělají jen to, že se vrhnou z vody na vaše pobřeží, také sami sebe z vlastního důvodu chytají do rybářských sítí. Delfíni jsou velmi bystří tvorové, nejsou vůbec hloupí. Odcházejí z planety kvůli Vám, protože je čas aby jste se stali svými hospodáři. Zvířata si sama sebe váží a vědí, že prostě jen změní formu když zahynou. Vědí že se formuje nový svět, takže mnohé z druhů které „vymírají“ právě procházejí dimenzionálními frekvencemi a přesouvají se do nové Země, protože stará Země umírá.

Mnozí z Vás vyhledávají plavání s delfíny, protože dostáváte vnitřní kódy, které vytvářejí novou vibrační frekvenci jako výsledek svého kontaktu s delfíny. Tato frekvence Vás spojuje s vaším dědictvím a s vaším právem vědět kdo jste.

* * * * * *

Není vždycky lehké aby mohla pomoc vstoupit na Zemi. Avšak různými kličkami nebo zákruty se sem dostávají energie z hvězd, které osídlily mnohé kultury nabízejíce učení, které biogeneticky lidi rearanžuje a kóduje je světlem, aby byli schopni udržovat fragmenty vědění po celých 500, nebo 5000, nebo dokonce 10 000 let. Když každá civilizace končila, jejich výtvory byly na Zemi předávány a používány nadále. Každá civilizace která v sobě udržela alespoň kousek světla vždycky zanechala nějaké výtvory, které v sobě nesly příběhy. Tyto výtvory byly po celé věky někde zastrčeny, aby se vynořily až tehdy, kdy budou moci být vhodně interpretovány.

V Zemi je uloženo mnoho zbytků civilizací, některé z nich pramení z bodu, který nazýváte budoucnost. Vaše nyní může být zasazeno a ovlivněno z mnoha směrů. Některé z vašich „základních kamenů“ vašich běžných světových vír nejsou zbytky z minulosti. Něco může být zkonstruováno v budoucnosti a pak zasazeno do teď a objeví se to jako když to přišlo z dávné minulosti. Takto zasazené výtvory Vás mohou odůvodněně odvrátit od chápání identit „neviditelných“ vládců, které možná nazýváte bohy.

Jestliže chcete pochopit že materiální oblast je symbolickým projevem a neutápíte se v hromadění materiálna, potom se může znovuvynořit mnoho významných artefaktů, nebo výtvorů. Vaše planeta bude v příštích patnácti letech procházet řadou změn a tyto staré artefakty, naládované kódy vědění se budou znovu vynořovat. Na konci těchto období, v prosinci 2012 zde podle dekretu Mayského kalendáře zakotví mnoho dimenzí. Toto odhalí tajemství za existencí a bude to vypadat jako když Země přes noc rozkvete, dokonce i když některé části budou zdánlivě zničeny.

Můžete mít vize tohoto dění. Lidé budou přitahováni na specifická místa, kde uvidí jak se vynořují formy. Možná že někdo jiný neuvidí tyto výtvory, protože je nezbytné aby se konkrétní vědomí vtáhlo do této dimenze. Aby byly kompletně zakotveny ve třídimenzionální realitě bude zde jisté pověření masovým vědomím, aby tento druh energie byl zase jednou zavolán do existence – vítajíce to zpět aby Vám bylo ukázáno že máte mít úctu k Zemi. Až se naučíte vážit si svého domova, Země bude pokračovat v odhalování svých tajemství a naplňovat Vás úctou.

Všude kolem světa zanechaly kultury své otisky, umožňujíce a hrajíce si s jejich vibracemi prostřednictvím mluvy zvuku, stejně jako zde zanechaly kamenné výtvory a zlato. Ve Spojených Státech zanechali svůj vliv řecké civilizace, konkrétně na východním pobřeží. Například stát Rhode Island je zemí sama pro sebe,jejíž historie je souběžná s historií Rhodů. Syracuse, Ythaca a Utica jsou stará řecká jména a je tam mnoho Sparťanů a Athéňanů. Názvy nesou otisky vlivů, které se budou oživovat a ukazovat více významů, až se budou rozvíjet vaše vnitřní i vnější znalosti.

V dávných dobách lidé žili podle průvodních kódů. V Delfách znamenalo „poznej sám sebe“ klíč k životu. Poznání sama sebe znamenalo koncept jak jít dovnitř sama sebe a propátrat verze multidimenzionálního já, odhalíce přitom otázky a odpovědi a dosáhnutí ostatních světů. Průvodní kódy zajištovaly že jste si nemohli vzít nic přebytečného a že jste měli pro všechno co je kolem Vás úctu. Dnes jste tlačeni aby jste brali v úvahu průvodní kódy a komunikaci a vystavěli nový svět, ve kterém jsou významné všechny věci i události. Vaše jedinečnost leží ve vaší odlišnosti a nepřeberných cestách,jimiž vy jako lidé můžete prožívat a interpretovat realitu.

Tibeťané rozuměli mnoha pozemským kosmickým klíčům. V Tibetu je brána, ohromný energetický otvor. Když si návštěva přeje vstoupit do vašeho domu, může klidně vejít oknem, i když je pro ně opravdu lehčí vstoupit dveřmi. Planety mají také dveře, jimiž můžete vstoupit. Brány se skládají z koridorů času. Takže, když vstupujete na planetu, jak můžete poznat která oblast bude končit uvnitř planety, když čas je současný? Všechen existuje jen nyní? Schopnost zaměřit události v čase vyžaduje obrovské dosažení sama sebe v jednom okamžiku a to není lehké zahrát. Tibeťané kteří byli na vzestupu až do roku 1950 udržovali pilně svou energetickou bránu. Přes stovky let fungovali jako ochránci a tajní poslové pro ty, kteří měli odvahu branou projít.

Tibeťané pracovali s mimozemšťany po celé věky. V jednom období byly Himaláje u mořské hladiny. Pod tibetskými horami jsou ohromné žíly zlata a jeskyně plné krystalů /nebo křišťálu/. Jsou tam také uloženy výtvory které poukazují na dávnou civilizaci. Včetně mnoha zachovaných fyzických těl. Tibeťané měli zálibu v uchovávání těl stejně jako Egypťané, jenomže k uchovávání těl používali zlato. Egypťané vyvinuli mumifikační proces který převzali od Atlanťanů, kdy tehdejší lidé byli schopni se omlazovat a jejich DNA byla neporušena. Tyto schopnosti se budou dnes průběžně odhalovat a používat.

Staří Egypťané dělali něco jiného. Nazaměřovali se tolik na omlazování těla jako na jeho zachování a udržení frekvence vědomí, kterého takové tělo dosáhlo v konkrétním životě. Mumifikovali tělo zlatem zvnějšku i zevnitř. Tento proces trval několik měsíců. Když osoba dosáhla vzácného stavu vědomí a udržela jej po celý život, pak když se její život chýlil ke konci, objevilo se předvolání žádající osobu aby se vydala hluboko do pustých hor. Povolána mistry, osoba se usadila a očekávala v jisté pozici svůj odchod. Když se smrt dostavila a duch opustil tělo, kurýři okamžitě začali s procedurou uchovávání těla prolévajíce je zlatem aby si zachovalo formu a udrželo vzácnou frekvenci vědomí, která byla ceněna nadevše. Pod povrchem tibetských hor existují stovky takových „soch“. Zájemci o takovéto informace dneska vědí, že když se smísí s těmito zachovanými vibracemi, dosáhnou konkrétních frekvencí vědomí.

Jedním z největších tajemství Mayů byla jejich zlatá ložiska a pochopení toho jak zlato funguje. Mayové nebyli hloupí a svým zlatem se nechlubili. Tvářili se jako když zlato nepotřebují.

Zlato je součástí toho co umožňuje aby byly dimenzionální brány otevřeny. Zakotvují tyto brány, umožňují přeměnu, transmutaci a jsou rezervou pro více účelů nežli jsou šaty, masky, koruny a šperky. Drží nejvyšší vibrace a je absolutní vodič elektrického proudu. Když je zlato uloženo nebo vytvořeno v obrovském množství, mohou být otevřeny světelné brány a dosaženo rozvíjení ostatních dimenzí.

Zlatá ložiska na celé zeměkouli nejsou vytvořena proto aby byla spotřebována nebo hromaděna. Nesou v sobě rozsáhlá tajemství že mohou být použita k otevření bran a zakotvení energie. V útrobách Země jsou ohromné žíly a řeky zlata vodící frekvence které jsou základní součástí života. Staří Egypťané věřili, že žíly bohů jsou ze zlata. Ve středověké Evropě se alchymií zlata zaobíralo mnoho mužů a žen. Zlato je v zemi velmi často doprovázeno křemennými krystaly, které jsou v dnešní době základními kameny pro váš komunikační systém. Je důležité aby jste věděli, že zlato je klíčovým kamenem pro civilizace. Vlivem této substance vstupují tyto civilizace do bytí. Vzpomeňte si, ve starých sumerských záznamech jsou zaznamenávány příběhy bohů, kteří zde před desítkami a stovkami tisíc let riskovali, aby hledali zlato.

Mayové měli mnohá tajemství. Klíče které udržovali pro venkovní svět byly klíčem jak Vás vést, klamat a mást – ukazují archeologům aby viděli jednu věc a očím ducha aby viděly jinou. Pravý základ mnoha kultur právě začíná být odhalován. Vládní skupiny a universitní lidé dešifrují kódy a vynášejí na povrch nové části minulosti. Vždycky své nové nálezy neprozrazují archeologům, protože nechtějí aby byly publikovány.Když se boří oblasti a mizí jejich hranice,je to často známkou že se něco vynořuje na povrch. Nezapomeňte že kódy vaší ceny a vašeho zájmu , které vyzařují z vaší bytosti, budou určovat to co bude odkrýváno, dešifrováno a čemu bude porozuměno.

Pochopení komunikačního procesu, jak vnitřního tak vnějšího je klíčem k míru na Zemi. Vnitřek se kterým komunikujete se může nazývat vaším vyšším já, nebo vnitřním učitelem. Je neviditelnou verzí vašeho já, vymykající se vašemu běžnému chápání, která má nicméně posilující vliv. Vaše vyšší já je propojeno s řadou událostí této reality, které jste si všechny sami vybrali že budete prožívat. V ideálním případě s Vámi z vyššího pohledu vaše vyšší já komunikuje prostřednictvím impulsů, současných prožitků a emocí. Záleží jen na Vás jak přeložíte své vlastní poselství a uvědomíte si že když se rozhodujete, realita se přizpůsobí vašemu rozhodnutí. Toto Vám vaše vyšší já stále a stále ukazuje. Ve skutečnosti vaše vlastní myšlenky, projevující se vašimi city a vaší vírou, neustále vyzařují do vašeho okolí váš pravý základ a vaše chování. Když vaše psychické vědomí vzrůstá, stává se pro Vás lehčím poznat kdo je co zač, protože rozeznáváte energie jejich bytosti. Jak se vaše komunikační schopnosti rozšiřují, jste schopni číst energii, která Vám přeloží mínění ostatních.

Forma komunikace která Vás může osvobodit od tradičního projevu je vydávání tónů, proces, kterým se umožní zvuku aby Vámi procházel, hrajíce na Vás jako na instrument. Vydávání tónů nebo tónování, je klíčem k uvolnění uložených údajů. Odemyká průchody a umožňuje aby informace zaplavily vaše tělo.

Připomínáme, že máte tónovací ceremonie pro vaše zahrady a svou úrodu. Rostliny cítí že pro ně pracujete. Když vstoupíte na zahradu a dotknete se sazenice rajčete, sazenice vypustí do vzduchu své rostlinné hormony ve formě vln, které ostatní zahradě říkají: „Rajčete se někdo dotkl. Člověk je tady.“ Každá rostlina ví ještě dříve než se jí dotknete, že přicházíte. Zvířata to ví také. Když věnujete své vysílání tonů zvířatům, rostlinám a Zemi, jste zahrnováni fenomenálními odpověďmi, které obnovují energii a spojení se Zemí jako s inteligentní bytostí.

Jestliže nasloucháte tónům Tibeťanů shledáváte, že každá osoba vytváří současně řadu tónů. Tónovači jsou schopni vyluzovat rozdílné tóny a noty v jednom zvuku. Tyto nadtóny vedou k odemčení energetických průchodů, měníce přitom vaše vnímání. V základu je to to, co tónování dělá – velmi jemným způsobem mění vaše vnímání.

Na silovém místě nebo v energetickém víru můžete používat znění aby jste uvolnili energii která je tam zachycena nebo uložena a můžete znít aby jste splynuli s tímto místem. Když zníte, jinými slovy vydáváte tóny, vytváříte různé vibrační rozsahy. Na chráněném kamenném místě, zvuky které cítíte odjišťují údaje uložené v kamenech a ve vašich kostech. Kameny velmi dobře pracují s vašimi kostmi – kameny krmí vaše kosti a vaše kosti krmí kameny, vzájemně si sdělujíce údaje.

V tomto věku informací jste odšoupnuti stranou od toho aby jste vstřebávali znalosti z přírodních zdrojů. Vybrali jste si představu, že televize je velikým zdrojem informací. Tento tak zvaný přístroj byl zamýšlen jako jeden z největších záměrů tohoto století. Avšak vaše média jsou vlastněna a kontrolována těmi kteří si přejí Vás udržovat v zábavách a nevědomosti. Zabývají se vybranými verzemi reality a naprosto ignorují ostatní. Televize strhává váš vývojový proces a omezuje Vás, zvláště když jste dětmi. Když jste mladí, hrají vaše zájmy a představivost klíčovou roli v tom jak se bude vyvíjet váš život. Televize Vás udržuje ve velmi úzkém pruhu vašeho emocionálního vyjadřování – v základě je to chaos a strach. Dneska více nežli kdykoliv předtím existuje velká kampaň na kupování televizorů, tím že je volný televizní kabel a nutí lidi aby zůstali přilepení k nejnovějším skandálům a nenávistem, jako kdyby to co z toho vyzařuje bylo TO NEJdůležitější co je po ruce. Učte se sledovat co cítíte když se díváte na televizi. Je to forma frekvence kontroly. Tato kontrola obrovsky urychluje to, jak se strach rapidně šíří prostřednictvím televize kolem celé planety.

Pro lidi na Zemi je největší předností být hypnotizován televizí právě teď v této chvíli. Naše kampaň Vám dodává odvahy přednostně prožívat život – ne jenom prostřednictvím představ, které vytvořili jiní. Škodíte svému vlastnímu vědomí a možnostem které vaše vědomí má, když svůj čas obětujete televizi. Potlačujete svou představivost a nepoužíváte jeden z největších darů které Vám byly dány. V příštích stoletích budete chápat jak ve druhé části dvacátého století byli lidé uváděni do stavů omámení aby se chovali určitým způsobem, aby byli ospalí a krmili se prostřednictvím televize.

Plýtváte svým časem, díváte-li se na jakýkoliv druh televizního vysílání. Odvádí Vás to od života a je to vlastně náhrada za prožívání které, drazí přátelé, je přednostní cestou všeho co se máte učit. Někteří z Vás mohou říci: „dobře, jsou tady také některé dobré programy, já se dívám jen na výchovné programy.“ My Vám odpovíme: Co vyzařuje nad a pod „dobrými programy“ co nemůžete vědomě vidět? Jestliže trváte na tom aby jste měli v domě televizi, mějte ji vytaženou ze zásuvky. Frekvenční vlny prozařují vaší televizí dokonce i tehdy, když ji máte vypnutou. Už toho máte po krk? Uvažujte co jste se učili o životě a vyberte si naslouchání vyzařování přírody – hlas Země, když mluví.

* * * * * *

Jste neustále v pověření, každým dnem. Je to to s čím jste souhlasili že zde budete dělat, je to součást vaší podstaty. Víte že můžete předpokládat věci a události které Vám budou určitými výzvami, neboť to je způsob kterým se učíte a nikdo Vám netvrdil že to bude lehké, nebo že by Vám garantoval, že všechno poplyne bez úsilí. Možná začínáte chápat stupen odevzdání který je nezbytný aby se přešly hranice realit. Jestliže dosáhnete těchto hranic, můžete cítit jaké to je mít nohy v jednom světě, prsty v jiném, nos a palec u nohy ještě v jiném. Je to zcela neobvyklý pocit potkat energie z mnoha světů ve svém fyzickém těle.

Radost, ochrana, harmonie a jasnost jsou moc fajn slova. Někdy, aby jste opravdu rozuměli konceptu musíte jít do této polarity, neboť v tomto světě světla a tmy stín označuje světlo. Takže takto propátráváme polarity s Vámi. Vzpomeňte si, neustále činíte volby a čím více chápete různé možnosti a vlivy na Zemi, tím rozsáhlejší se vaše volby stávají.

Když se vydáte na cestu sebepoznání, objeví se mnoho paradigmat která Vás budou chtít spoutat. Tyto paradigmata jsou jako hranice a ploty aby jste si nemohli uvědomit že se máte odevzdat. Žádejte o velké rozšíření vaší identity a učte se cítit co to je když se rozšiřujete – prožívejte sami sebe na mnoha hladinách vnímání. Ze všeho nejvíce se učte co to je vážit si procesu. Diskutujte o svém zájmu být v tomto období živí a dovolte Zemi aby to cítila. Jestliže, i když máte šanci, si nejste jisti, pak je nesporně nutné si vytvořit cíl a důvod a věřit sami v sebe. Nemůžeme to pro Vás udělat my. Jenom vy máte konečný efekt na Zemi, váš život a vaší verzy této iluze.

Není toho mnoho napsáno o tom co nyní děláte. Mnoho lidí se cítí jako na jehlách, jakoby byli protahováni skrze cizí území. Ano, je zde jistá cizota společně s rozjařeností a radostí z výstředností. Je však zde také dobročinnost, kterou přinášíte a jenž z Vás vyzařuje tuto vibraci.

Všichni víte že jste zde z nějakého důvodu, který vzrůstá když odkrýváte všechny ostatní své talenty. Vaše zmatené části a požitky vlají jako cáry vašich úmyslů. Příběh který se rozvíjí vašemu já je příběhem, který Vás vede v této době mnoha cestami. Každý toužíte žít významuplný život, šplhat se územím svého vědomí, stát se v něm adeptem a jít tam, kde předtím ještě nikdo nebyl. Chtěli bychom Vám říci, že jdete správným směrem. Často, když jste tenhle vůz začali táhnout, vždycky jste nerozuměli všem důsledkům, které z toho mohou vyvstat. Na trati k vyššímu vědomí jste v samém středu podnikání a nemůžete tuto stezku vidět v celku.

Trénink který jste obdrželi je od vašeho vnitřního učitele. Máte v sobě zasazen Plán, který Vás vede po různých stezkách. Učíte se sledováním toho co se ve Vás probouzí. Jste zde aby jste vytvářeli nový Plán pro veškerou rasu. Svým osobním prožíváním dosáhnete největších znalostí – tím že to budete dělat na vlastní triko a ne že pověsíte klobouk na věšák. Dodáváme Vám odvahu aby jste vyhledávali mnoho zrcadel, dívali se pod skály a hovořili s hmyzem. Poznávejte, že se můžete učit z každé události která Vás v životě potká. Každá osoba, kniha i kousek papíru který najdete před sebou, každý tlející suchý lupen ve vašich prstech, všechno Vám nabízí nějaký fragment vědění který patří k celku a vytváří jej.

Buďte otevřeni. S čistým úmyslem chtějte být dostupní vyvíjení se do oblasti, která je pro lidské části Vědomí nově vyznačena – do oblasti Země která zahrnuje radost, bezpečnost a harmonii – a dostanete se tam. Přemýšlejte o nových konceptech sama sebe a o důležitosti používání vědomého úmyslu, používajíce svou mysl aby Vám přinášela životní zkušenosti.

Chceme Vám připomenout že nebude jen jeden svět. Nebude svět ve kterém každý souhlasí s tím co se děje. Toto je období rozsáhlého posunu vědomí, takže každý z Vás se bude nacházet ve světě svého vlastního tvoření. Když posloucháte přehnané příběhy, chápejte že pro některé lidi jsou skutečností, ano, mohou to tak prožívat. Budou k sobě přitahovat to z čeho se potřebují učit. Když sbíráte v bufetu zbytky pod stolem vězte, že totéž děláte ve svém životě. Vždycky máte volbu. VY vytváříte všechny rozdíly které prožíváte.

Dovolte abychom řekli tohle: Ve svých nejdivočejších snech si nedokážete běžně představit kam je Země vedena. Masy jsou okouzleny světem faktů, encyklopediemi, televizemi a časopisy a multidimenzionální anomálie ještě nepronikly váš plán existence příliš hluboko. Až začnou, pak se také začnou dít věci které jsou za vaší představou o tom co se může dít.

Energetické cvičení.

Uvolněte své tělo a vyčistěte svoji mysl. Představte si jak vaším tělem prochází pilíř světla a jeho světelná vlákna mizí v zemi. Vidíte jak se tato vlákna vsakují do země, pronikají skrze bláto, červy a jiné tvory, protlačují se vrstvami půdy, kameny, vodou, minerály, krystaly a zlatem. Tato vaše světelná vlákna jdou velmi hluboko. Pronikají zlatými žílami, posílejte je dál dokud neucítíte jak se kořínky zlatého vlákna dotýkají nejhlouběji položené zlaté žíly, velmi starodávné žíly. Všimněte si jak to cítíte. Zlato vyzařuje jistou frekvenci. Je velmi hluboce spojena se sílou a vibrací, kterou nazýváte láskou. Je to spojovací energie která podporuje všechny věci. Zlato a krystaly uvnitř Země vodí vědomí skrze Zemi, stejně jako vaše žíly vedou krev vaším tělem. Mnoho tvorů o těchto zlatých žilách ví a používají je.

Vyluzujte do těchto vláken světla, která se rozpínají dovnitř Země, velmi nízké, hluboké tony. Mručte a pozorujte světlo jak posílá energii zlatými žílami táhnoucími se kolem jádra celé zeměkoule. Vězte že váš zvuk něco hluboko v jádru Země stabilizuje. Dokonce Vás bude Země vždycky ve svém srdci poznávat, bude vědět kdo jste.

Zastavte šlahoun kořene a vytvořte vyšší tón, aby se rozpínal do kopule světla nad Vámi. Tato kopule je jako deštník energie, pod nímž jste neustále schováni. Představte si fialově bílý tón který se točí uvnitř kopule, kterou zvenčí prozařuje bílé měsíční světlo.

Všechno co si myslíte se jako energie zhušťuje do formy. Takže, prosím, drazí přátelé, shoďte své břemeno a znova si představte Zemi jako zářící místo v existenci. Představte si sami sebe dlící v harmonii a obklopené září.

ZEMĚ JE VÁŠ DOMOV

Porozumění Zemi a tajemstvím v ní ukrytým znamená dosažení hádanek uvnitř sama sebe, zvláště částí které jsou chovány v kořenech vašeho nevědomého já.

S pokračováním vaší cesty budete odhalovat kořeny vaší pozemské lidské identity, domova který jste si vybrali. Brzy si začnete uvědomovat že tento domov sdílíte s miriádami kuriózních životních forem, vedle těch které běžně poznáváte kolem sebe. Svým prozkoumáváním vašich lidských kořenů a hvězdných předků které máte v sobě uloženy a procítěny zde na Zemi, budete nacházet příležitost pro dosahování růstu a osobního povznášení. V tomto bodě času k Vám mluvíme jako k obyvatelům Země jejichž genetická linie je bohatá, vitální a těsně propojena s mnoha ostatními realitami. Připomínáme Vám, že v tomto vašem domově je toho daleko více než si můžete myslet. Buďte otevřeni příběhu vašeho spojení – jako rasový kolektiv i kultura máte daleko více společného nežli se domníváte.Byli jste zavoláni a jako cestující entita Vám byl dán impuls prozkoumat Zemi jako místo, které ve slunečním systému slouží coby místo života a je domovem pro starověké kódy. Představili jsme Zemi jako živou knihovnu, biogenetické centrum kde jsou uložena značná množství údajů jako nesrovnatelný přenos a nástroje pro vytváření života. Tyto údaje existují ve vzorcích které jsou v této době ještě za tím do čeho jste schopni proniknout. Země je místem zrozování, kde je vytvářen a prožíván život. Tradičně má rodičovství na této planetě co dělat s biologickým procesem, ve kterém se dva lidé různých pohlaví spojují aby vytvořili život. Ačkoliv, nyní experimentujete s vytvářením života v laboratořích, takže jste vyzváni k zamyšlení, že možná lze život tvořit i jiným způsobem.

Vžijte se na chvíli do myšlenky, že Mistři Hry jsou způsobem svého pojímání rodiči civilizací. Vytvářejí a udržují myšlenkové formy a pak nabízejí tyto plány aby přitahovali smysluplný život do tohoto svého stvoření. Prožívají síť existence jako sílu a pole neomezeného vědomí, které je inteligentní a přijímající. Můžete si je možná představit jako Prvotního Stvořitele. Chápejte, děláme co můžeme abychom Vám vytvořili příběhy ze kterých se můžete rozvíjet. Nabízíme Vám koncepty aby jste se uvolnili z neviditelných kořenů domněnek, zděděných jako vaše víry a nezpochybnitelná fakta. Prosím rozšiřte svou představu o Zemi. Země je ve své existenci unikátní, protože zde může být vyráběn život, což je jedním z důvodů její přitažlivosti. Možná jste si vědomi těch kteří se dívají zezhora na váš domov a prožívají jej jako místo které mohou navštívit a hrát si s realitou. Je to poznávání sama sebe. Začínáte si být vědomi sama sebe jako Mistrů Hry,prožívajícími Zemi jako přirozený objekt ve svém vlastním stvoření. Dejte si dohromady koncept jak Mistři Hry tvoří civilizacea potom se vnořují do jejich konstrukce reality – jenom aby jste se probudili do tohoto poznání.

Země, v časových termínech, je zcela stařičká a má v sobě své příběhy, které jsou již dlouho v ní pohřbeny a nepoužity. Linie předků průběžně odhalují sami sebe, zahrnujíce jistící body a události z přibližně půl milionu let přnl, které postupují aby rozdělovaly sami sebe do různých prožívání v čase. V sumerských záznamech je řada klíčů pro pochopení a rozšiřování linie vašich předků. Tyto záznamy po celé věky udržují otisk nebeských charakterů s mnoha záznamy zdobícími toto jeviště, Zemi. Tyto stařičké záznamy znovu oživují čas před stovkami a tisíci lety, kdy měli nad Zemí dohled dva vládnoucí bratři, Enki a Enlil.

Návštěvníci nazývaní Anunnaki přišli na Zemi z nebí a hráli si na Boha. Podle svého zájmu si vytvářeli na Zemi co chtěli. Vedle jiných věcí sem přišli hledat zlato. Chápejte, zde na Zemi je mnoho věcí, které mohou být dobré ke zlepšení domovů ostatních. Země je domovem mnoha klíčů v galaxiích a je více nežli prostě váš domov. Jste opatrovníci – ti kteří dlíte na Zemi.

Bohové kteří Vás navštívili se shora, Anunnaki, sem přišli aby odsud odnesli do svého domova nějaké produkty. Jejich účelem bylo aby experimentovali se životem a tvořili lidi, kteří mají žít na Zemi. Tito bohové jsou vašimi pravěkými rodiči, kteří do verze pozemské genetické linie zasadili svůj vliv. Když jste si vybrali že budete dlít na Zemi, věděli jste že součástí programu je odhalit v biogenetickém kosmickém experimentu samostatnost a svobodnou volbu.

Řady antropologických nálezů nabízejí prostřednictvím starých kosterních forem klíče k vaší minulosti. Tyto formy zobrazují lidské album změn v posledních několika milionech let. Tyto archeologické nálezy zobrazují to co vědci nazývají stavem lidského rozvoje nebo vývoje, domnívaje se že lidský život byl všude stejný. Ve skutečnosti dělali bohové různé experimenty, používajíce genetického materiálu uloženého zde v této knihovně. Hlavní charakteristikou této konkrétní oblasti existence je vyjadřování toho co je možné. Pro Vás je rozhodující si uvědomit představů bohů jako vašich rodičů. Uvědomte si kdo jsou oni stejně jako to kdo jste vy ve vztahu k hvězdným energiím, které vyžadují aby byly poznány.

Pochopení Země a tajemstvích která leží v jejích útrobách znamená dosažení hádanky ukryté uvnitř Vás samotných, zvláště v částech které jsou drženy v kořenech vašeho podvědomého já. Důležité objekty mohou být zadržovány v půdě Země, stejně jako hluboko ve vrstvách energie uvnitř vaší bytosti. Ciťte Zemi jako svůj domov a jednejte tak aby byla lepším místem. Poznávejte že vy, jako biologické bytosti máte emoce, city a intuitivní znalosti které Vás spojují se Zemí. Máte biologicky nastavené kořeny které Vás drží spojené s tím kdo jste. Jestliže se naučíte obracet k Zemi, budete cítit jak vycházejí najevo změny. Země Vám dává příležitost rozšířit znalost o svých kořenech a spojuje Vás s pravým základem života.

Odkud jste přišli? Kdo jsou vaši rodiče stvořitelé? Kdo Vás vymyslel a pak udělal? Sumerové chápali že návštěvníci z hvězd po stovky tisíců let ovlivňovali všechny kontinenty a hráli si s experimentováním života. Smysluplné vzájemné působení a obchod mezi reprezentativními experimenty byl často omezen. Jak se bohové pohybovali z jednoho kontinentu na druhý, měníce biogenetiku života aby viděli co se všechno dá udělat, tito bohové přitom měnili svá jména. Bohové sledovali a také se účastnili svého tvoření na Zemi, prožívajíce přitom své vlastní lekce ze zákonů příčiny a následků.

O Sumerské kultuře mnozí předpokládají že je kolébkou civilizace, která kvetla asi před šesti tisíci lety na území zvaném Mezopotámie ležící mezi pravěkými vodami Eufratu a Tigridu v dnešním Iráku a Kuvajtu. Tato civilizace byla znovu odhalena v minulém století. Oblast kde prospívala je politicky horkým místem na konci dvacátého století Země, kde trvají války a kde je mnoho zničující síly. Sumerská kultura byla řízena těmi kteří přišli z hvězd – hvězdnými předky plazů. Tito zase jednou založili civilizaci, vytvářejíce více nežli jeden experiment aby se mohli dívat co se dá dělat s biologickými silami Země.

Pradávné mýty a legendy, stovky a tisíce let staré, vypráví o hadech, dracích a plazích návštěvnících z nebe. Tyto příběhy byly po celé věky předávány ústním podáním z generace na generaci. Momentální události byly vyvolávány mluveným slovem a sesílány dolů ke skupinám lidí kteří se shromáždili aby poslouchali, nebo se dívali na dramatizované příběhy předků. Mnohem později byly tyto zvláštní momenty zachyceny Sumery na jejich slavných válcovitých tabulkách, prostředcích které zaznamenaly vybrané aspekty reality obrázkovou formou. Dneska tyto tabulky poskytují klíče k významným symbolům. Symboly jsou zobrazeny jako artefakty na válcovitých tabulkách, myšlené skutečně jako zformované klíče odhalující jiný jazyk, jiný způsob zájmu.

Všechny kultury na celé planetě nesou vnitřní pravdy, které nejsou předhazovány masám. Je tomu tak aby byla získána vláda nad ostatními. Bohové se udržovali při síle tím že se stávali autoritou nemnohých, spíše nežli aby posilovali všechny. Toto vytvářelo oddělování hierarchií, což je součástí velkého nedorozumění, které Vás do dneška zamořuje.

Všichni lidé na celé vaší planetě – včetně Aborigejů, Mayů, Inků, Přírodních Američanů, skupin na evropském kontinentě, v Africe i v Asii – všichni přijímají myšlenku že draci nebo hadi jsou tvořitelé života. Draci mohou chrlit oheň takže někteří lidé mohou shořet, jinými byli uznáváni proto že jsou silní, že přinášejí prosperitu a život. Časem byly mýty a příběhy změněny a přepisovány podle toho kdo právě vládl a čí úmysl byl sledován. Můžete pochopit přirozenost těchto mýtických bytostí, když si prohlédnete tyto staré listiny aby jste viděli jestli byly psány ve smyslu že vládli lidé, nebo že jich pár vládlo lidem.

Představte si že žijete v rozsáhlosti času, kde ve vašem pojetí roky znamenají jen několik chvil. Čím by jste se chtěli zabývat? Který druh skutečnosti by jste chtěli vytvářet, pokukujíce zas a znova do teď? Když budete mít schopnost dosáhnout genetických klíčů a vytvářet život, co by jste vy jako lidé dělali s tak velikou svobodou, ušetřeným časem a věděním?

Rasa Plazů, nebo Lenochů jak je působivě nazýváme, jsou společnou částí vaší linie předků. Jsou hrůzyplnou, divokou a okouzlující kolekcí vědomí, protože jsou mnoho věcí kombinovaných v jedné. Je důležité aby jste tyto plazy chápali jako části existence které Vás spojují s hlubokými kořeny vašeho vlastního dědictví, s vaší minulostí. Proto aby jste rostli dále k pochopení vašeho já jako kvetoucí entitě na jevišti života, která se rozvíjí do příběhu dvanácti, je základem aby jste rozuměli svému domovu, svým kořenům a svým genům.

Chápejte, že energie plazů jsou tvořící bohové. Jsou genetickými mistry, kteří asistovali Původním Plánovačům při vymýšlení živé knihovny. Jsou pravěkou rasou a velmi podporovali vytváření sebe si vědomých biologických forem. Byli jedněmi z prvních provokatérů, kteří dávali dohromady lidské části na této planetě. Naučili se svému umění od svých předků. Jako mistři genetici znají svou práci, jsou v genetické organizaci a manipulaci vysokými odborníky. Svými schopnostmi geneticky přizpůsobovat život, daleko přesahují mnohé zářivé bytosti.Takže v celé rozsáhlosti existence jsou plazí rodiny známé jako stvořitelé a jsou odpovědni za organizaci genetické struktury životních forem.

Tyto myšlenky Vám nabízejí, aby jste něco procítili, drazí přátelé. Až skončíte toto zkoumání, propátrejte větve stromu vašich předků. Uvažujte o cestě vedoucí skrze plazí rodinu jako o klíči který Vás povede hlouběji k vašim kořenům. Vliv plazů leží v jádru vaší biologické struktury a dnes se tito tvorové vracejí do vaší vědomé pozornosti. Objevují se jako hračky a osobnosti ve filmech a v televizi a stylizují obrázky v inzerátech, připomínajíce svá jména všem kteří mají odvahu si vzpomenout. Silně vytryskávají z podvědomí jako část já, která potřebuje být vyjádřena a pochopena, milována, léčena, spojována a přijímána. Vaše duchovní a biologická já znají k tomuto procesu klíč.

V jednom období, daleko zpátky v její historii byla plazí rodina velmi benevolentní a povznášející rasou. Členové této rodiny přišli na Zemi a hluboce se zapojili do vytváření živé knihovny. Ačkoliv, nakonec vytvořili civilní válku mezi sebou a representanty kolekce tvořících bohů. Všechny války byly založeny na oddělování se jeden od druhého aby se získala síla. Chápejte, část vaší cesty kterou jdete jako vyvíjející se lidé je, aby jste pochopili že jste oddělení, jedineční, klasičtí lidští tvorové se svobodnou vůlí. Odhalujete oddělenost unikátně klasických tvorů se svobodnou vůlí a schopností si uvědomit že jste všichni jeden. Je čas aby jste poznali rozsáhlou jedinečnost inteligence jako nevýslovných tvorů hýřících samými sebou ve vašem světě, odmršťujících bariery k vnitřním pravdám.

Staří plazí předkové, když jsou jednou poznáni a pochopeni jako bytosti dlící v existenci, mohou pak být Vámi osvobozeny od role kterou hrají. Jste mnohadimenzionální tvorové a jedna vaše verze je tato v lidském odění zde na Zemi. Současně v jiné verzi reality můžete být těmito dokonalými bytostmi, které Vás ovlivnily. Můžete do nich vstoupit a prožívat identitu těchto tvorů a cítit jejich dilema, jejich omezení jejich vlastním paradigmatem. Až budou změněny vaše víry o Vás samotných a o vašem domově a budete vedeni do nové sebejistoty, budete působit na svoje kořeny všemi směry – na minulé, současné i budoucí. Jste důvěrně spojeni s rozsáhlou sítí existence a jak se měníte, významnost vašich myšlenek posílá nové impulsy skrze tuto síť jako možnosti ke všem aspektům existence.

Jako Plejáďané udržujeme širší pohled na realitu nežli běžně děláte vy a jsme tu abychom to s Vámi sdíleli. Máme otevřenou jízdenku – zlatou kartu k Renesanční Krásce, která je umístěna v kosmu. Můžeme Vám říci co vidíme. Často si myslíte že to co kormidlujeme je docela pěkné, i když to co Vám sdělujeme jsou prostě finty a přitom jádra nezměrné události, zdůrazňující konkrétně podivné a významné oblasti. Nechápete že je to jedno veliké „teď“. Možná se zdá že vládne chaos a svobodná vůle a ještě skrze tento dokonalý proces jsou energie vytrhávány a znovu spojovány, aby prožívaly přirozenou hodnotu a nevyhnutelnou spolupráci života.

Chápejte, nechceme nadnášet vaši realitu. Zamýšlíme Vás vést řadou bodů kde se můžete zastavit a mít dobré vyhlídky. Pohled na biologický aspekt existence Vám pomůže pochopit krajinu před Vámi. Na vaší vnitřní pouti vaším rodinným stromem je plazí vědomí,jako větev vaší linie předků,velmi cenné poznání. Bez tohoto poznání se smyčka prožívání jako stavu vývoje míjí v tom aby Vám pomohla rozumět vašim kořenům, tomu kam jdete a odkud jste přišli. Některým z Vás přináší myšlenka na plazí minulost převážně strach. Tento strach byl ve skutečnosti na Vás seslán aby jste nemohli odhalit odkud jste vytryskli. Po celé věky byla vaše plazí linie předků potřebná aby Vás udržovala z dosahu vaší vědomé mysli. Měli jste mnoho scestných myšlenek a skutečnost byla nastolena tzv neviditelnými vlivy, vyplývajícími z vašeho světa. Dneska se derou vaše plazí vzpomínky z vašeho podvědomého já na povrch ve formě snů, zmatených představ, symbolů a posmrtných scénářů – všechno ve svém základu spojené se vzory lidského chování.

Vzpomínky jsou zahrabané ve vašich buňkách a vy si nejste zcela jisti co tam všechno je. Ciťte své tělo a představujte si svůj sloupec páteře, čakry a dvanáct vláken DNA jako strom života, rostoucí vzhůru. Na začátku tohoto stromu je had, který Vás jako kořeny spojuje se Zemí. Ve vaší představě Vám to může pomoci se smířit se svou plazí minulostí, aniž by jste cokoliv označovali vinětkou. Představujte si hadí energii stoupající vaším stromem, stoupající vaším tělem, elektrizujíce Vás. Jako člen plazí rodiny představuje had zajištění buněčné paměti bohů, kteří Vás stvořili, ukazujíce Vám že jste vytryskli z hada a že Vám had přinesl život.

Starověk oplývá klíči a znameními plazů. Vytesaní a zformovaní z kamenů mohou být viděni na řadě tajemných míst. Had, drak, mýty o plazech a legendy leží v jádru nejbližšího porozumění a v principech učení těch nejprostších kultur. Had, plaz a drak jsou zobrazovány i na totemech. Často zneužívány, jsou nicméně uctíváni jako symboly které vyjadřují sílu a to odkud lidé přišli. V moderním světě používá medicínská profese kaduceus, starý symbol zobrazující hada ovíjejícího se kolem tyče jako znamení kořenů jeho dědictví.

Někdy starodávní hadi, ve vašich mýtech nazývaní draky, hromadí krystaly. Krystaly vysílají a přijímají informace. Mnohé z nejvyšších civilizací byly zakotveny energií hadů kteří měli přístup k lidskému Plánu a přenesli tento lidský Plán z jiného systému do tohoto. Plazové tak učinili tím, že přinesli ohromné množství energie krystalů, nahromadili ji, shromáždili a uložili ji uvnitř doupat nebo jeskyní, jako své podzemní působení. Potom poslali verze sebe samých do venkovního světa jako své reprezentanty, velmi často ve formě hadů. Byla to jediná cesta jak mohli vstoupit do venkovního světa aniž by utrpěl škodu. Kdyby přišli ve své dračí přirozenosti, vědomí tehdejších lidí by nemohlo přežít jejich setkání.

Dneska prozkoumáváte širší body pohledu a rozsáhlejší systémy víry. Když berete v úvahu skutečnost, začíná jít vaším směrem. Životní síla Země na Vás čeká aby byla odhalena. Může váš život zahrnout přebytkem, když budete chápat kdo je. Země může být myšlena jako Matka Bohyně – jako ten aspekt existence který zaopatřuje, živí, vyživuje a tulí se k Vám. Je váš domov a vaše matka, zdroj ze kterého jste vzešli.

* * * * * *

Představte si sami sebe neomezené, s příležitostí ve všech směrech a bude to to co budete tvořit. Postavte si hranice a budete v nich. Pochopte, že bez jakéhokoliv úsilí přitahujete energie které podporují vaši verzi života. V každé chvíli kdy věříte sami sobě vytváříte bod, skrze který budete vědomě rozžíhat světlo a zářivé alternativy žití. Tento proces zahrnuje růst k poznání sama sebe jako rovného své hvězdné rodině.

Mnoho lidí by v této době rádo opustilo Zemi, jako kdyby již dále nebyla cenným místem k životu. Zlé hlasy nemají rády městské podmínky, nebo vodu, jakoby sama Země tyto podmínky vytvářela. Rádi bychom Vám řekli: Jaké lepší místo by jste našli? Váš domov je vždycky takový jací jste vy.

Bez spolupráce se Zemí je zde mnoho věcí které nemůžete mít. Nepředvídatelné vzorky počasí se stávají normální, různě se objevují náhlé zátopy a překvapivé události. Realita již dále nemůže být brána jako spolehlivá a pevná. Skrze události se Vám, lidem vrací váš smysl pro nezodpovědnost a vaše nenávist. Opětně se vracíte k jádru domýšlivosti, což způsobuje lidské oslabení. Akceptujete víry v oběti a slabošství již příliš dlouhou dobu.

Odevzdejte se Zemi s otevřeným srdcem a budete transformovat svůj domov. Je nezbytné aby jste posunuli své vědomí do panství odpovědného života. Pelášíte po povrchu Země čekajíce na to co je Vám ještě dlužná ve formě peněz, zboží, služeb, zapomínajíce že spolupráce se Zemí jako se stabilním, spolehlivým místem je základem k životu. Vaší výzvou v celkovém zamýšleném Plánu je, aby jste si uvědomili že je Země živá a že o ni musíte pečovat jako o svou rodinu.

V divadlech lidského dramatu se budete díky urychlení učit lekcím odpovědnosti, se kterými se Vám vrátí to co jste svými myšlenkami uvedli do pohybu. Jestliže nejste spokojeni tam kde žijete, pak to přehodnoťte a promluvte celým svým srdcem k Zemi. Mluvte buňkami celé své bytosti, protáhněte se světlem a řekněte Zemi: „Je mým zájmem a mou radostí abych tě v tomto životě prožíval celou svou bytostí. Žádám tě, veliká Země, pomoz mi v nalezení místa pohodlí, radosti, bezpečí a dobrodružství – místa kde bych mohl poznat sám sebe a poznat tebe jako svůj domov.“ Země ví kdo jste. Takže je to dobrý nápad, promluvit s ní a poznat ji.

Mnozí z Vás jsou velmi znepokojeni když vidí masy lidí jak pokračují ve své volbě zabíjet a vést válku. Připomínáme Vám že ti, kteří v tyto prožitky věří, je budou vytvářet a tím i vyhledávat. Můžete existovat současně s nimi ve stejné realitě, avšak nepřitahovat to k sobě. Děje se zde veliké čištění a vy to nemůžete zastavit. Energie Země se zrychluje, takže energie se kterými v jádru své bytosti vibrujete a pravdy které odkrýváte z linie svých předků, budete nalézat před sebou. Je traumatické období protože se zdá jakoby systémy, které reprezentují rodinu a civilizaci odpadávaly. Tyto systémy které nefungují, vskutku odpadávají a vy se budete chvět do samého jádra své bytosti aby jste našli něco co bude fungovat a ctít Zemi. Jestliže nemůžete pečovat o svůj dům, pak si jej možná nezasloužíte.

Ve svém světě máte řady systémů které podporují péči o ostatní. Pečování je vskutku vznešený proces. Často však, když chytáte ryby pro ostatní, stávají se tito závislými na vašem rybolovu. Nejlepší je ostatní učit jak pro sebe chytat ryby, jak zahradničit a pěstovat potravu. Často ti, kteří nadále pečují o ostatní jsou v této roli opatrovníků chyceni a chybují ve své identitě a důvodu proč jsou zde. Bohové, vaši předkové, se do jisté míry v tom takto polapili. Jejich vlastní hra je oslabila, když je jejich stvoření začala uctívat a existovat pro ně. Ale bohové na to nakonec přišli že jsou lapeni, že již nemohou jít dále. Nejlepší je to co jste odhalili odevzdat – zlepšit pozemskou krajinu a lidskou rodinu.

Nazýváme Zemi domovem, místem kterému se potřebujete odevzdat. Chápejte, je to domov pro mnoho bytostí. Sdílíte svou realitu s životními formami které ještě máte potkat. Je to součást zjevení Země: Kolik paralelních dimenzí existuje ve stejném prostoru jako jste vy? Kdo jsou energie, nebo entity které se mohou těmito dimenzemi pohybovat? Mnoho mýtů a legend které nejsou brány vážně, protože je nelze ověřit, jsou pravdivými příběhy vašeho domova.

Země je neocenitelný šperk a vy jste mnohými považováni za hlavní klíč k její hře. Avšak ve vašem vlastním scestném pojetí svého účelu jste si usmysleli povýšit své já bez úcty ke stavu ze kterého můžete zkoumat život. V masovém vědomí existují konflikty o to co má dneska přednost. Mnoho lidí v příštích několika letech ztratí anebo opustí svoje domovy aby si byli blíže, takže budete moci lidstvo prožívat jako jednu velkou rodinu. Když se spojíte, možná díky výzvám nějakých situací, budete chápat ty, kteří nepatří do vaší rodiny. Tyto ostatní formy života které čekají aby se mohly stát součástí celku až se otevřou dimenze, budou hýřit nesmírnou tvořivostí a růzností reality.

Učení Země je připraveno aby se Vám otevřelo, protože jste nyní ve stěžejním bodě kdy tomu můžete porozumět. Znova poznáváte a definujete svůj domov a to je úmyslem Země. Ona uvolňuje své kódy a příběhy vědouce: “ Ach, zde jsou lidé kteří hledají to co já mám.“ Přemýšlejte o tom co chcete. Země Vás čte. Je žijící biologická entita. Je živá.

Země Vás potřebuje stejně jako vy potřebujete miliardy bakterií které žijí uvnitř vašeho těla, hrají své funkce, které jednají bez vašeho vědomého řízení. Jeden oddělený mikroorganismus může být i toxický. Avšak všechny dohromady vědí co je potřeba dělat. Oni Vás neotráví, snědí všechno takže neumřete. Když nebudou ve vašich útrobách, potrava kterou sníte Vámi neprojde. Tyto tzv toxické bytosti žijící ve Vás tolerujete a, konec konců nemůžete bez nich žít. Stejným způsobem nemůže Země žít bez Vás a celého života.

Je to na povrchu Země, kde je vytvořen život. V tomto slunečním systému je Země domovem života, velkou laboratoří kde se tvoří život. Prosím aby jste chápali účel milující Země, neboť její odpověď Vám uvolní všechno co potřebujete aby jste zde byli doma.

Představte si Zemi obnovenou do celé její krásy. Majestátní stromy se zdají že zametají svými korunami hlubokou modř oblohy a mraky halí úžasné vrcholky hor. Písně ptáků naplňují ovzduší vytvářejíce symfonii za symfonií, každou řízenou tímto okamžikem.

Učte se cítit živost. Odhalujte smysl svého života pátrajíce po aspektech které jsou nadbytečné, jako je třeba vaše podvědomé já. Pošlete šlahoun svého kořene jako hada do záznamů Země a povolejte zpátky do své mysli úžasnou Zemi jako domov pro Vás, pro oprávněné obyvatele tohoto místa

Energetické cvičení.

Dýchejte zhluboka a posílejte vlny životní síly a uvolnění svým tělem, vytvářejíce v něm volný prostor. Použijte dechu jako vozidla jímž můžete cestovat do své představivosti. Nalezněte místo, kudy do své představivosti chcete vstoupit. Představte si váš svět zavěšený ve vesmírném prostoru, nádherný, zářící klenot, vyzařující světlo. Prociťte celou svou bytostí spojení svého srdce s vesmírem. Cítíte že vesmír je váš domov. I kdyby jste cestovali skrze celé parseky vesmíru, cítili by jste vzrušení, které Vám přináší pocit že jste stále doma.

Vyšlete ze svého srdce rozsáhlý světelný paprsek lásky. Vyšlete jej k Zemi. Pak sami sobě dovolte být přitahováni k Zemi, vynořujíce se z hloubky vesmíru, sunete se blíž a blíže k této planetě. Jak roste ve své velikosti, cítíte její důležitost a cítíte že je živá – cítíte její životní sílu, něhu a otevřenou náruč všemu co k ní připlouvá.

Jak cítíte své přitahování Zemí, dovolte její vibraci aby Vás vábila. Pak si představte jak přistáváte, jemně se snášíte dolů na nejideálnější místo. Jako jemné peříčko se snášíte dolů v pohodlné vibraci Země.

Nyní se podívejte kolem sebe kde jste přistáli. Co Vám chce Země ukázat tím, na které místo Vás zavolala? V této představě s povděkem a radostí přijměte co Vám tímto Země říká a jaké dobrodružství Vám tímto nabízí. Dýchejte hluboce, dívejte se kolem a vycitujte inspiraci toho co jste nalezli. Pošlete Zemi poselství o tom, že chcete žít míruplný život a že v této době chcete obnovit celistvost Země, žít s ní ve spojení a ctít ji po všechny dny, které zde budete. Viďte sebe žijící, milující a chránící, chodíce po povrchu Země, cítíce se všemi elementy existence v souznění s vaší představou o harmonii. Nyní jděte velice pomalu, dívejte se na Zemi, zhluboka přitom dýchejte, vycitujte jak je opravdu pod vašima nohama i rukama živá a milujte tento svůj domov. Ciťte tuto vděčnost, protože Vám bude pomáhat. Važte si sebe, Země je váš domov.

GALVANIZACE BOHYNĚ

Přijetí Bohyně Vám otevře živou knihovnu a bude Vás učit tajemství držená hluboko v prsou Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když to není Bohyně sama?

Když přemýšlíte o Prvotním Stvořiteli co, nebo koho si představujete? Ve vaší společnosti jste se učili že boží energie reprezentuje zdroj a ženská energie reprezentuje její použití nebo její aktivitu. Říkáme že je to naopak – ženská energie reprezentuje zdroj a mužská, to jak tohoto zdroje použít.Je pravdou, že Bůh je ženská vibrace. Zdroj, tak jak jej znáte, je ženská vibrace. Manžel ženského principu, mužská vibrace se v soutěži o lásku Bohyně začala před miliony let při zneužívání energie tříštit. Dva plejádští synové prostředního boha který měl dohled nad Zemí mezi sebou začali bojovat a vytvořili dilema dnešního dne. Z širšího pohledu to byla jen menší rodinná hádka. Božská Matka Bohyně se rozdrobila a stvořila se do mnoha forem, aby mohla být manželkou mnoha bohům. Všichni ji chtěli uspokojit, milovat a být v této mateřské vibraci, protože je zdrojem životních sil, odkud všichni vzešli.

Bohyně je takové vědomí, které dovoluje všechny věci. Je zdrojem který udržuje věci pohromadě, lepidlo stvoření. Pro někoho je to těžké tuto představu vstřebat, ať ji tedy vezme alespoň v úvahu. Je to těžká představa pro ženy které si o sobě myslí že jsou slabou entitou, že jejich vlastní krví koluje tato podoba Bohyně. Je šokující pro muže, když si pomyslí že by ženská vibrace mohla být zdrojem za všemi věcmi.

Prociťte do nehlubšího jádra vaší identity výživu, dar a tajemství matky. Energie Matky Bohyně se vrací a probouzí. V tomto desetiletí přijdete na to, že všechna vaše náboženství jsou postavena na falešném ideálu. Všechna mají základ na kontrolujícím, chladnokrevném, patriarchálním hnutí, když je to ve skutečnosti Matka Bohyně, kdo je za všemi věcmi. Na Plejádách jsme odhalili příčinu našeho zneužití energie: Nectili jsme matku. Dělali jsme všechno abychom získali zájem Matky, avšak nectili jsme matčino tvoření, matčin dar.

Vaše planeta se musí učit kdo je Matka jako stvořitel. Vy musíte. Pochopení temné stránky Bohyně je součástí zkoumání její energie, protože Bohyně udělala něco aby ztratila svou sílu. Je to uloženo v buňkách vaší bytosti, protože všichni, muži i ženy mají Bohyni v sobě.

Bohyně se začne rodit skrze Vás, ať jste muž nebo žena. Odchýlení a pád Bohyně se stal z velmi důležitého důvodu. Energie Bohyně vždycky uznávala právo plodnosti. Energie Bohyně nebyla jako je váš západní svět: pro ni nebyl sex hanebný. Bohyně milovala sex. Sex je samozřejmě vaším přirozeným dědictvím. I když jako ve všech případech i zde bylo sexuální energie zneužito.

V říši Bohyně bylo jedno období, kdy tam bylo ohromné zneužívání mužské vibrace. Ženy, ovlivněné venkovními zdroji, ztratily svou úctu a svůj partnerský vztah k mužům a smysl svého spojení mezi mužem a ženou. Netrvalo dlouho a v říši Bohyně muži nebyli ničím více nežli je hřebčincový servis. Ženy se natolik ztratily v síle Bohyně, že nepovažovaly muže za sobě rovné. Muži byli bráni jako objekty k plození. Mnoho mužů bylo po jednom rituálu plození zabíjeno reprezentantkami místní Bohyně. Byli kastrováni a i jinak objetováni. To je pravda. Ženy zneužívaly sexuální energii mužů tím že používaly bičování. Toto všechno je změněno a vy naleznete Bohyni plnou soucítění, vstupující do životů těch kteří ji chtějí cítit.

V jedné době byla energie Bohyně ovlivňována ohromnou negativní silou a byla ve svém účelu pokřivena. Bylo to v předkřesťanských dobách. Potom se kyvadlo přehouplo jiným směrem, takže když mužská vibrace začala hrát svou roli, začala jednat brutálně na oplátku toho, co s nimi ženství dělalo předtím. Vaše vzpomínky jsou uskladněny ve vašich buňkách a v krvi a vy jste ovlivněni svými zkušenostmi ze svých voleb, které jste dělali.

Byli jste zaplaveni negativní, kontrolující, rádoby boží energií a nastal čas aby byla Bohyně poznána. Je potřebná rovnováha, bez uctívání jakékoliv nadřazující vibrace. Muži se ve své úctě k Bohyni budou učit ctít život. Ženy se budou učit jak znovu přinášet život do existence. Život může přicházet na svět doprovázený jediným orgazmickým vzdechem, při narození dítěte. Toto je oblast ve které budete měnit své víry a zkušenosti.

Až budete prozkoumávat Bohyni, začnete si vážit života. Když si vážíte života, nepřelidňujete Zemi a nezabíjíte. To co musí přijít do popředí světových paradigmat je pochopení toho co je život, co je smrt, co jsou všechny části Vědomí a fakt, že všechno je vzájemně propojené – že všechno je připojeno ke stejnému zdroji.

Patriarchální hnutí změnilo vaši historii, odkázajíce Bohyni do šepotu mýtů a legend. Kde je Bohyně ve vaší Bibli, vašem Koránu, ve vašem Torahu? Nastává boj mezi Bohyní a patriarchama a dnes jste tolik odloučeni od energie Bohyně, že nemáte žádnou představu nebo model před sebou o tom, kdo by Bohyně mohla být. Jak ctí Bohyni západní společnost kterou znáte? I když, na pravém břehu východního pobřeží USA stojí švarná žena držící v ruce světlo.

Bohyně je velmi důležitá. V tomto boji patriarchů zůstává za scénou protože ví že je tvořící silou ve všech věcech a že tyto věci ji musí nakonec najít. Ve své velikosti to dovoluje. Co to znamená umožňovt zrození, milovat to co jste stvořili a umožnit tomuto stvoření proces vývoje bez jakéhokoliv zasahování? Je láska chránění, nebo je láska dovolení? Kdyby boží síla chránila svá stvoření, kontrolovala by to co se ze svého tvoření učí a tím by se nebylo možno tolik naučit, jako když je všechno dovoleno. Síla která dovoluje všechny věci má příležitost se neomezovaně učit protože je zde možnost říci: “ Ukaž mi. Uč mne. Já jsem ty. Ty jsi já.“ Toto je stav vědomí.

Rádi bychom aby každý z Vás došel k poznání Bohyně. Pátrejte po Bohyni, volejte ji nějakým způsobem k sobě. Pozvěte ji aby Vás učila o životě. Začne s Vámi pak pracovat způsoby, které jsou opravdu hluboké. Mnozí z Vás volají do svého života nás, Plejáďany. Hrajeme si s Vámi a vy znáte naši vibraci, náš humor, naše triky – i když pracujeme s Bohyní.

Věci se musí změnit. Bohyně je potřebná k řízení událostí, jako část jejich řešení. Energie Bohyně pracuje na otevírání vašeho srdce. Žádáme Vás aby jste měli svá srdce otevřena nejen pro sebe ale pro ty, kteří v této době velkých lekcí budou křížit vaše cesty. Jestliže ctíte ženský princip uvnitř sebe a na planetě, toto poznání bude sloužit jako nová základna pro vaše společenství a civilizace.

Chceme aby jste hledali tuto životní sílu. Hledejte ZA tím co jste se učili. Najdete část Bohyně, ženskou energii, která je v mužích i ženách stejná, která čeká až se ve Vás narodí. S hravostí pozorujte jak můžete působit na ostatní a jak budou mluvit o věcech které jste odhalili. Všechno co se učíte je zvětšeno a vyzařováno zcela volně k těm kteří jsou na stejné cestě jako vy.

Matka Bohyně reprezentuje princip lásky. Zmínili jsme se o frekvenci světla – světlo jsou informace – a o frekvenci lásky, která je podstatou tvoření. Nejhlubším podtextem informací Plejáďanů je citovost a sexualita – které jsou tvořeny vibrací lásky s Bohyní. Práce s energií Bohyně vyžaduje hlubší zkoumání ženského principu.

Nastal čas aby bylo ženské vědění řečeno, ukázáno a sdíleno magickou, mystickou cestou. Je čas aby ženy odhalily více o svých vlastních tajemstvích – jejich procesech menstruace a rození a o cyklech jejich emocí. Je čas aby to sdílely s muži. Mnoho žen řekne: “ Co mám sdělovat? Já tomu sama nerozumím.“ Dobře, je čas aby jste se do toho pustily se slovy: “ Co jsou zač tyto mé pocity? Jestliže mám někomu vysvětlovat co to je být ženou, co bych měla vysvětlovat? Co mám udělat abych se více stala bohyní v ženském těle?“ Bohyně ve Vás je ten jediný kdo ví – kdo přenáší informace z jednoho systému do druhého.

Jak bude pokračovat toto desetiletí, bude zaznamenán vzestup ženských učitelů a vůdců, protože se Bohyně bude projevovat skrze svůj druh. Není tím řečeno že by Bohyně nepracovala s mužskou vibrací, neboť muži se budou také učit jak projevovat Bohyni. V Bohyni není žádná diskriminace a žádná zloba. Bohyně je velmi povolná entita. Dovolila aby se toho v průběhu věků mnoho událo, takže se mohl každý učit. Nyní Bohyně žádá aby bylo ctěno všechno co dovoluje aby bylo stvořeno skrze jádro tajemství krve – skrze dokonalý dar z jejího vlastního lůna.

Krev a její tajemství je klíčem k pochopení sebe samých, vaší genetické linii a samotné živé knihovně. Jste součástí celého vašeho krevního cestování – dozadu i dopředu v čase, tak říkajíc. Můžete dosáhnout svých předků a předchůdců, cítit je, prožívat a ovlivňovat je, prostřednictvím vědomé pozornosti umístěné v krvi. Jako lidé rostete a udržujete se při životě krví vašich matek. Tato bohatá a životodárná substance se jakoby kouzlem objevuje skrze ženství. Mužům i ženám stejnou měrou se ženské krvácení jevilo vždycky jako akt síly a hanebná kletba a směšnost.

Krev je symbol života, demonstrující důkaz spojení s vašimi předky a s kódy vědomí uloženými ve všech bytostech. Jste genetickou knihovnou a k zařazení základu vašeho ducha jsou používány osobní, planetární a nebeské zkušenosti. Tyto zkušenosti používají sami sebe pro Vás ve vaší třídimenzionální formě, prostřednictvím krve.

Vaše krev je bahatá na příběhy. Je naplněna vzory a plány geometrické podstaty, které reorganizují sami sebe v souladu s vaším stavem vědomí a s vaším zájmem. Aby jste se probudili k novému pohledu na život, musíte být ochotni nad sebou zauvažovat a změnit se. Vaše myšlenky jsou zaznamenávány vaší krví. Jsou vštípeny do určité nádrže v souladu s vašimi city a potom vyzařovány ven do všech světů ke čtení. Ve fyzické formě jste celkovou sumou sama sebe díky vaší krvi.

V kostech které Vám slouží jako pevná struktura vaší kostry se krev vyrábí. Je buď obohacována nebo olupována, v souladu s plánem vašich zájmů a je spojena s vaší schopností dekódovat život jako série sebe-tvořících lekcí. Vaše krev může být lehce obohacena a obnovena.

Způsob kterým se vaše krev může změnit a obohatit je váš zájem. Uvnitř vašeho mozku jsou drobounké částečky jako magnety, na které působí paprsky slunce. Velké vlny energie a telepatické kódy jsou posílány vysokými kosmickými cestami z Plejád k vašemu slunci. Vaše slunce přenáší energii k Vám a k měsíci. Energie vstupují do vaší lebky a jsou ve vašem mozku udržovány elektromagnetickým procesem těmito malými magnety.

Práce s tělem může změnit strukturu vaší krve. Když vyrovnáte své vědomí aby bylo více ucelené, vaše krev se více čistí. Stává se něčím velmi, velmi vzácným. Informace jsou uloženy v kamenech a kostech. Červené krevní buňky jsou vyráběny v kostní dřeni. Když si dáte do pořádku svou kostru, začne se měnit to co kostra dělá pro zbytek těla. Zdravá kostra čistí krev, vytvářejíce dosažitelnější krevní obraz a vybírajíc si vnitřní ochrany své identity.

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání že Bohyně zase žije. Všeobecně, ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena. Ženám bylo po celé věky říkáno že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví shledáte že působíte docela jinak na zvířata i rostliny živé knihovny.

Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat. Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.

Můžete si označit půdu kde žijete svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata která mají novou životní sílu a cítí že jsou s Bohyní jedno.

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.

Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité aby jste chápali co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy která má dítě. Ona udržuje životní sílu která vytváří pohyb a touhu aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo jak přinášet na planetu zrozování prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědni v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný.

Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech.

Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.

Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí že jste ženami. Když se objeví menstruace cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba aby se navrátila síla partnerským vztahům.

Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho co přichází. To co je potřeba aby jste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, aby jste ctili vibraci která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.

Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou DNA . Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA . Učí se jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech – vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.

Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno aby jste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova: „Toto je mé tělo, toto je má krev.“ Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.

Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy.

Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.

Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození.

V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s měsícem. Byl to vliv měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost měsíc programovat. Takže zde byly bytosti které naprogramovaly měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily.

Po celé věky je energie z měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou DNA . Nezlobte se pro to na měsíc. Na měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí nežli je schopen sluneční cyklus.

Chápejte že měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv, jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, možná spíše být oplozeny, každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí aby jste byly přístupny početí každý měsíční cyklus.

Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.

Potrat nemá nic společného s tím jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni aby se ženy cítily oslabeny a myslely si že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z Vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.

Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, aby jste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme že některé z těchto myšlenek Vám nejsou pohodlné, a proto Vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těl a jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu.

Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco, nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.

Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí. Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí. Můžete si říci: „Vím že mé myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen.“ Je to velmi osvobozující představa.

Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte že by patriarchové svedli? Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Proto ženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily sami sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: „Ted máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se co se s tím dá dělat.“ Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.

Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože měsíc kontroluje příliv a lidské tělo je z 90 procent z vody, měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací. Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům.

Navrhujeme aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: „Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho tohle.“ Mužská vibrace běžně dostává impuls aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to kdo jste. Proto aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných.

Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy. Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta kdy mohou muži přijít do styku se silou krve – a je to na ženách aby jim dali dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.

Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy. Často se muži stydí mít sexuální styk se ženami v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže Vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.

Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme Vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli aby jste dosáhli. Krev obsahuje záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. Může to trvat léta nežli prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.

Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.

Dokážete přijmout že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství. Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí. Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlil lidem sexuální poznání striktně zakázal neboť měl strach, že pak budou rovnoceni bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření – Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je, udržovat je mimo poznání funkcí bohů.

V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé. Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím, když si muž jenom pomyslel že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval. Avšak, daleko v minulosti když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali že když pijí menstruační krev, nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.

Tito bohové volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádobybohové nebo samozvaní bohové se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme aby jste si adresovali tuto otázku. Chceme aby jste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těl a posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority Vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů – životních sil bílého spermata a červené krve.

V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn aby bylo vidět že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.

Bible popisuje příběh Stromu Života a Stromu Poznání. Strom Poznání Vám umožní být informováni. Sexuální praxe se rovná Stromu Poznání, stromu ze kterého bylo lidem zakázáno jíst. Zrovna tak jim byla zapovězena účast na Stromu Života.

Co je Strom Života? Mnozí si myslí že Strom Života je něco co roste a vydává plody. Je pověst že požíváním ovoce ze stromu života můžete dosáhnout nesmrtelnosti. Ve starých dobách bylo chápáno, že toto ovoce bylo krví Bohyně. To bylo ovoce Stromu Života. Přemýšlejte o svém těle a svém nervovém systému jako o stromu. Příběhy nemluví o ovocích rostoucích na stromech, nýbrž o ovoci těla – výměšcích a substancích, které jsou vskutku dary bohů. Po celé věky Vás bohové od tohoto poznání odstrkovali.

Sexuální styk se ženou, když je v období krvácení má jedny z nejvyšších vibrací, protože při tom procházíte branami do jiných říší, nebo oblastí. Sdílení krve je vyzdvihování do vyššího vědomí. V jednom období byly tyto věci velmi známé a respektovány, protože lidé věděli o co se jedná. Vzpomeňte si, v jedné době byla největším nepřítelem křesťanů porodní bába, protože byla v těsném spojení se ženami, s jejich těly a asistovala při jejich porodech. Když byly porodní báby postaveny mimo zákon a zrušeny, ženy měly chodit k mužským doktorům, kteří jim nesměli po celá staletí ulevit v jejich porodních bolestech. Víte proč? Protože staré náboženské zákony říkaly, že ženy musí být trestány za usilování o sexuální svobodu. Tento zákon byl současně převzat do oblasti medicíny. Je to jenom posledních sto let, nebo tak nějak, že těhotné ženy dostávají nějaký druh pomoci během porodu a tato pomoc je patriarchální, v mnoha případech není založena na jejich vlastních přirozených znalostech.

Tradičně zde byl strach z neporozumění ženské síle. Strach z toho, že ženství potřebuje být rozřešeno. Toto je období partnerských vztahů, je to období všeobecných vztahů.

Přejeme si mluvit o menopause. Mnoho žen je smutných, že když sotva začaly rozumět síle své menstruace, už jim končí krvácení. Ačkoliv, menopausa je také pro ženy obdobím velké síly. Ve starých dobách byla koruna uctívána pro její moudrost a kouzlo a tento respekt se vrací. Menopausa zahrnuje hluboké vlévání energie, označující čas kdy je žena schopna udržet svou vlastní moudrost – spojení s předky.

Když žena prochází menopausou, prožívá pauzu. Jestliže je schopna se v této pauze udržet, něco se v jejím nitru transformuje a ona přichází na místo moudrosti. V nejdávnější historii se věřilo, že když se ženě zastavila menstruace bylo to z poděšení, protože ze strachu ztratila sílu a tím i krev.

Většina žen kolem čtyřicítky a některé ve třiceti, začnou rozhodovat o své smrti tím, že dodávají energii svému procesu stárnutí. Ženy jsou odstrkovány od jejich přirozených cyklů a díky svým myšlenkám, nenávistem a proklínání svých vlastních těl vyvádějí svá těla z rovnováhy. Menopausa je naprosto nepochopena, stejně jako je nepochopeno krvácení žen, všichni mají tendenci toto nepochopení dále přijímat. V menopause je velký dar a neexistuje nic co by tímto obdobím mohlo být v životě ztraceno. Je to období ohromného dosažení a vzkvétání, naprostý opak toho co Vám bylo říkáno.

Často muži kteří mají vasektomii mají strach o svou sexuální sílu a věří, že nemají nad svým tělem kontrolu. Symbolické projevení vasektomie je způsobeno jejich smyslem pro oslabování se – věří že jejich sperma a penis nedělají to co oni chtějí. Strach ze spermatu vytváří strach z těla. Ti kteří mají vasektomii také urychlují své těžkosti s prostatou, neboť se odřezávají od toku sperma, vytvářejíce obtíže v těle. Nedoporučujeme vasektomii. Doporučujeme aby jste se učili jak používat svá těla, spíše nežli aby jste zavrhovali své tělesné funkce. Buďte otevřeni své zvědavosti až začnete znova uvažovat o svých sexuálních vírách.

Bohyně má schopnost vložit svá tajemství do krve, neboť je to krev, kdo tvoří. Proto ženy krvácejí, a proto byly ženy odstrkovány od úcty ke svému krvácení. Toto jsou všechno stěžejní věci.

Chceme aby jste vy jako lidé rozvinuli intimní vztahy s Matkou Zemí. Jak to budete dělat? Prvotní práce Bohyně zahrnuje vzájemné vztahy. Tím rostete. Nerostete vždy tím, že jste sami. Můžete si myslet: „Ach, mám více klidu a spokojenosti když jsem sám. Mám více času na studia. Mám více času na povídání se svým já a mohu dělat co si vyberu.“ Ano, ale zároveň se také olupujete o čas který můžete věnovat svému růstu ve vzájemných vztazích. Pro všechny je důležité aby rozvíjeli svoje vzájemné vztahy. Potřebujete být s lidmi – v lásce a sexuálním vztahu, v obchodování a ve společnosti, s rodinou a nejenom s vaší pokrevní rodinou ale i s Rodinou Světla. Všichni uvnitř svých těl nosíte kódy a všichni potřebujete jeden druhého.

Energie Bohyně není nezbytně něco co do sebe vtahujete jako třeba pilíř světla. Když si představujete jak světlo vchází do vašeho těla a čaker, doslova tyto oblasti otevíráte. Dostáváte se do stavu, že vidíte sami sebe jako pevné, tupé bytosti, versus bytosti naplněné prostorem a světlem. Bohyně je silou za tím vším. Nemůžete vtahovat Bohyni do svých prstů, do svých očí a do Země – Bohyně prostě je. Buďte si vědomi její životní síly, jíž dokonale vyživuje všechny systémy, protože Bohyně je ten kdo přináší i odnáší život.

Hledáme rovnováhu. Jestliže se díváte kolem sebe, jste mužství a ženství a všechny příběhy vaší identity, včetně stvoření, mají za základ spojení obou sil dohromady. Když v sobě hledáte rovnováhu mezi mužstvím a ženstvím, v ideálním případě k sobě budete přitahovat partnera, který je stejným způsobem vyvážený jako vy. Vnitřní rovnováha znamená že jste sami sobě zdrojem, a že váš další krok je aby jste svou sílu vnášeli mezi ostatní, aby se stala ještě větším zdrojem. Neznamená to že by jste nezbytně potřebovali manžela. Avšak, vaším přirozeným procesem je něco dávat dohromady – skládat své klíče dohromady jako mužské a ženské aspekty. Tyto aspekty souvisí s fyziologickými aspekty, které Vás vedou do duchovních a emocionálních říší.

Androgynové reprezentovali božský aspekt spojeného mužství a ženství. Každý z Vás má v sobě uloženou životní sílu nazývanou kundalini, nebo hadí síla, která je vyjádřením energie tvoření. Velká většina lidí na planetě však nechápe, že v sobě mají tuto sílu.

Nejideálnější by bylo, kdyby bylo mužství a ženství vyvážené. Jako muži i ženy máte tuto sílu kundalini v sobě. Je vaším vlastním přirozeným cyklem, vaším velkým vrcholem aktivity. Všichni musíte pro tuto životní sílu ve svých tělech vytvořit příbytek, aby jste se mohli potkat s energií Bohyně a tvořit život, transformaci a realizaci. Tato energie se podobá hadu stočenému v základu vaší páteře – když stoupá sloupcem vaší páteře, její energie prolíná vaším tělem.

Nemůžeme se hýbat protože vy se nemůžete hýbat. Vy se nemůžete hýbat protože Vám bráníme ve vývoji vaší genetické přeměny. Udělali jsme to aby jste nemohli mít stejné schopnosti jako máme my a nemohli si nás násilím přisvojit a používat nás. Nyní, o půl milionu let později, jsme v silném presu. Víme že jsme udělali velkou chybu, pokud existují vůbec chyby.

Krátce, odhalíte svou schopnost tvořit a schopnost být bohy. Po čtyřicet let si vaši vědci mysleli že jsou božští, když vytvořili v podzemních laboratořích život, když objevili drama Atlanťanů. V ideálním případě bude vliv Bohyně obnovovat morální hodnotu a hodnotu života, protože Bohyně miluje své děti, včetně plazích, hmyzích, kočičích lidí a všech forem života. Pak se na Vás budeme dívat a uvidíme jestli, tvoříce život, jej také omezujete. Budete se bát že život který stvoříte bude větší nežli vy? Budete chtít zakazovat životu který stvoříte aby se spojoval se Stromem Poznání a Stromem Života? Nebo budete životy které stvoříte povzbuzovat, neboť jsou to vaše děti – budoucí rasa modrých dětí – aby rostly, hledaly a měnily, poskytujíce jim všechno co znáte? Jestliže tak budete činit, budou Vás na oplátku všechno učit.

Když jsme Vás vytvořili neuvědomili jsme si, že by jste nás mohli cokoliv naučit. Byli jste otroci, byli jste kutači zlata. Někteří bohové jsou stále polapeni v iluzi. I když, někteří z nás se vyvíjejí a je to díky těm z Vás kteří jste byli zasazeni sem na Zemi, aby jste nám pomohli s tímto momentálním úkolem.

Nyní musíte vyslat své vzpomínky do nejhlubších hlubin Země k těm kteří nechtějí rozumět, k těm kteří zde byli díky své genetické přeměně zdánlivě polapeni navěky. Všichni musí pochopit a předat drama tohoto příběhu. Galvanizování Bohyně bude zakotveno ve smyslu ohromného léčení.

Bohyně to ve svém soucítění umožňuje. Svým milováním Bohyně všichni přinesete nové pochopení a oceňování života a novou a hlubší lásku pro celé stvoření. Milování Bohyně Vám bude otevírat živou knihovnu a učit Vás tajemstvím uloženým hluboko v útrobách Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když ne Bohyně samotná?

Energetické cvičení

Uvolněte se, prohlubte dech, vědomě sledujte jak dech vchází dovnitř i ven vašeho těla. Při nádechu si představujte jak jsou vaše plíce plněny kyslíkem který se točí a víří jako zářivé molekuly světla. Vaše plíce vstřebávají tyto světelné částice, posílají vlny světla do vašeho krevního řečiště a energetizují celé vaše tělo. Přeneste pozornost ke kořeni vaší páteře. Představujte si celou tuto oblast a celou svoji kostru naplněnou světlem. Ciťte sami sebe jako mikroskopickou částici, která to všechno zevnitř vašeho těla sleduje.

Nyní si představte že v základě vaší páteře otevíráte temnou a tajemnou jeskyni. Odvážně vejděte a prociťujte jak kráčíte stále hlouběji a hlouběji do této jeskyně a jak postupujete dopředu, chápete že je to domov velkého hada. Prociťujte jak jdete krok za krokem stále dál. Je naprostá tma a cítíte jak se Vám ježí chlupy na těle, jsouce přitahováni do jeskyně své síly.

Vizualizujte ohromného hada vydávajícího neustálý sykot, jeho oči planou ve tmě jako žhavé zelené uhlíky. Čelisti hada jsou otevřeny dokořán. Jako zářící postava vcházíte do úst tohoto plaza. Ústa tohoto hada jsou jinou jeskyní Vás samotných a vy, kráčíce stále hlouběji dovnitř pociťujete jaké to je , kráčet do samého jádra vaší tvořivé energie.

Nyní vcházíte do břicha tohoto hada. Tento had je Matka Bohyně. Pokračujte dále do její reprodukční oblasti a staňte se svým vlastním vejcem, které vypadá jako balónek světla. Svou pozorností a vůlí si važte tohoto hada který má své doupě ve vaší první čakře, vně temné jeskyně. Prociťujte jak se svíjí a uvolňuje svou sílu. Prociťujte třpyt a klouzavý pohyb obratlů, efekt při rozvíjení hada, po kterém vystřeluje nahoru ze základu vaší páteře.

Nyní prociťujte jak stoupáte vzhůru. Prociťujte tento vzestup energie, prociťujte svou kundalini jak stoupá a pohybuje se vzhůru vaším tělem a vychází ven z temene vaší hlavy. Ciťte tuto energii vznášející se nad Vámi a spojující Vás se sítí existence. Následujte volání této energie a představujte si jak zaplavuje vaši páteř – tento had je vaše síla, vaše nadšení pro život jenž je verzí vaší vitální existence – síla skrze níž můžete cítit spojení a skrze níž můžete tvořit. Stoupejte svým dědictvím a buďte povzneseni.

VYNOŘENĺ SVĚTELNÉHO TĚLA

Myslíte si že jste maso a kosti, když jste ve skutečnosti kombinací elektromagnetických signálů.

Vývoj kterým nyní procházíte zahrnuje proces stavění a propojování světelného těla. Vaše světelné tělo musí být přizpůsobivé, pružné a rozpínavé aby mohlo jemně nosit své vlastní vědomí. Vaše čistota, týkající se vašeho zájmu o to kým chcete ve své realitě být, je přednostním klíčem při stavění vašeho světelného těla.

Vaše světelné tělo ví že je tvořeno vaší myslí a že Vás spojuje s konstrukcí stvoření. Prostřednictvím vašeho světelného těla se otevírají časové linky, dějí se mnohovrstevnatá dramata a vaše výzvy Vám shromaždují síly aby jste se mohli obrátit tváří v tvář ke zdánlivě nezmapovatelnému, avšak důvěrně známému teritoriu. Jste spojeni s veškerou existencí a váš vývojový skok znamená pochopit smysl tohoto nového uvědomění a dokázat jej použít ve svém teď.

Můžeme Vás ujistit, drazí přátelé, že vyšší pořádek a důvod existují. Vaším úkolem je přeložit důvod svého bytí do svého těla a na Zemi. Tento důvod aktivuje znovu uspořádání mnoha hladin existence – všechny sdílející stejné teď. Stěžejním bodem jak prozkoumat různé aspekty reality je fakt že se musíte podívat hluboko do svého vozítka – svého fyzického těla.

Vaše světelné tělo v sobě udržuje výtažek z vaší multidimenzionální identity která je dosažitelná skrze vaši touhu se spojit s větší identitou o které cítíte že ve Vás je. Vaše světelné tělo bude schopno měnit reality tím, že budete svůj vědomý zájem posouvat z jednoho pohledu ke druhému, jako když přepínáte televizní kanály. Vaše tělo má v sobě zakódované údaje. Ty přenášejí tělesné komunikace ze světů a realit skrze vaše fyzické tělo k Vám. Vaším úkolem je si povšimnout jemností a souvislostí, které jsou k Vám signalizovány. Proto aby jste rozuměli sami sobě, viditelné mnohovrstevnaté bytosti, má každá její část odlišné tělo které dýchá a je spojeno s ostatními. Jste fyzická, mentální, emocionální a duchovní bytost spojená se světelným tělem které vyzařuje energii a spojuje Vás s nekonečným vývojem světelných bytostí.

Hmota je prostě světlo které je v pasti. Když si stavíte své světelné tělo, reorganizuje se vaše molekulární struktura, ztrácejíce přitom závislost na materiálnu, proto aby Vás den po dni mohlo vést vaše duchovní chápání. Je to jenom díky duchu, že můžete chápat co se ve vašem světě děje. Postavení světelného těla umožňuje aby jste byli méně polapeni hmotou, aby jste v sobě mohli nahromadit světlo a stát se jím. To Vám nabídne volnější vyjádření a umožní Vám hledat váš zdroj.

Doslova budete vidět na svém těle změny. Stane se vitálnějším, krásnějším, silnějším a schopnějším přijímat události. Bude schopno zpracovat velmi mnoho informací.

Musíte být schopni zacházet s vyšším elektrickým proudem uvnitř svého těla. To Vám nakonec dovolí vyřešit všechny nahromaděné výzvy, kterým musíte čelit. Vaše vzrůstající vnitřní energie bude ve Vás aktivovat vaše potlačované talenty a odjišťovat psychické schopnosti: jasnovidnost, jasnoslyšení, telepatii a znatelnou schopnost uvědomování si, do kterého je zahrnuto „poznání“ sahající daleko za to co si běžně dokážete představit. Když je elektrický proud vpouštěn do vašeho těla, kolem jeho tradičních struktur je vytvářen obtok, který Vás utváří aby jste mohli komunikovat a vyměňovat si údaje jenom s omezenými vzorky. Nyní začínáte vylézat po žebříku a prožívat různé pohledy ze kterých se realita skládá.

V řadě příštích let bude na každého, včetně dětí, miminek a starých lidí působit elektrický proud. Jednou z výhod, které to může přinést je omlazování fyzického těla které nastane při léčení všech vašich oddělování, které ještě ve Vás přetrvávají. Čím více žijete představou že myšlenkami tvoříte, tím se stáváte svobodnějšími, neboť v sobě eliminujete stres který oslabuje život. Udržujte svou představu a dovolte svému světelnému tělu k ní přidat smysluplný účel ke všemu co děláte.

Připravujíce se na tuto energii seďte klidně, zavřete oči, představujte si jak se vaše tělo plní světlem a dovolte tomuto světlu aby zaplavovalo a čistilo vaše buňky. Potom požádejte všechny části svého těla aby vzájemně spolupracovaly ve své ideální formě. Jestliže všechno ve vašem těle vzájemně spolupracuje, potom je pro Vás jako jednotlivce mnohem lehčí pracovat s ostatními kolem Vás. Ti kteří jsou uvnitř nemocní, často dobře nepracují vně sebe. Pečujte o vnitřní mechanismus svého těla, představujíce si to co chcete.

Vaše fyzické tělo existuje jako frekvenční hodnota. Myslíte si že jste maso a kosti, když jste ve skutečnosti kombinací inteligentních elektromagnetických signálů. Tyto elektromagnetické signály přenášíte jako smysluplný život prostřednictvím fyzického těla jedením, prožíváním, používáním svých smyslů, sexem – všemi těmito věcmi. Tímto způsobem projevujete smysl vašich elektromagnetických signálů, které jsou Vámi ve skutečnosti prožívány jako impulsy. Z vnějšího pohledu vašeho systému můžete být viděni řadou způsobů. Některé bytosti si Vás prostě vysvětlují jako frekvenci, soubor inteligence vyzařující údaje a jisté frekvence založené na emocích. Ostatní používají Vámi vyzařované psychicko-emocionální frekvence na mnoho dalších Vámi produkovaných věcí. Mnohé frekvence, jako je třeba frekvence zlata, jsou používány aby transformovaly vaše vědomí,a frekvencemi vody hasíte svoji žízeň a myjete se jimi, tak i frekvence lidí lze používat k nevýslovným účelům, jak na to teď přicházíte.

Jak již jsme se předtím zmínili, ve vašem těle je uložena síla nazývaná kundalini, která jako svinutá energie leží v základu vaší páteře. Poznání a vyvolání této síly usnadňuje vypracování světelného těla. Tato síla Vám rovněž pomáhá udržovat se v rovnováze a v uzemnění, když začnou vzrůstat elektromagnetické posuny. Normálně se kundalini kolem vaší čtyřicítky věku sama rozvíjí a elektrizuje vaše tělo. V tomto období by bylo dobré aby byla tato síla již ve Vás probuzena. Většina lidí této síle naprosto nerozumí takže ji míjejí a začínají stárnout, místo aby mládli a tuto velkou tvořivou elektrickou sílu používali.

Když prožíváte kundalini, můžete ji cítit jako intenzivní koncentraci energie ve svém sakrálním centru v základu vaší páteře. Někdy když lidé hadí sílu prožívají cítí, jako že mají nutkání k sexu, protože nevědí co s touto vzrůstající energií dělat. Na celé planetě se kundalini používá jen k reprodukci. Lidé smilní jako blázni aniž by chápali, že se může kundalini pohybovat i skrze jejich tělo vzhůru a kolem jejich hlavy. Když dovolíte aby se toto dělo, umožní Vám to nově projevovat sami sebe. Budete chápat že veškeré vaše tvoření, léčení, projevy – všechno – přichází z přirozeného zdroje Bohyně ve vašem nitru.

Človíček má odpor ke změnám, k růstu i k nalézání nových údajů. Mnohé z překážek nejsou samozřejmě přirozené. Jsou programovány aby jste se obávali vrhat do něčeho nového, čímž by jste mohli dosáhnout vzestupu a podrobit si bohy, nebo se jim stát rovnocennými. Když člověk hledá poznání, dostávají se k němu informace a přistupuje blíže k tomu co by se mohlo nazývat Bohyní.

Sami sebe udržujete ve své minulosti vyvoláváním jejích nostalgických detailů tím že je zakotvujete v přítomnosti. Buňky vašeho těla mohou zcela volně přicházet a odcházet, vědomě obměňují sami sebe. Odkud k tomu přichází podnět? Jsou poskytovány vaším Plánem a vaším systémem víry a energetickými vzory, které vnášíte do reality. Když tyto vzory změníte rozšířením svých představ, molekulární struktura je bude následovat. Každý z Vás má možnost mít tělo které chce. Buňky své bytosti můžete regenerovat tím že je znovu zmapujete – dáte jim jiný plán nebo alternativní cestu. Když to uděláte, vaše tělo i vaše zkušenosti se tomu přizpůsobí.

Každý z Vás má ve svém těle přirozenou vitalitu. Jste ovlivňováni lidmi kterých si vážíte a kterým věříte a od nich přijímáte i negativní ideje. Možná měl někdo špatnou zkušenost a oni tím vytvářejí a předávají ostatním nesprávnou představu.

Mělo by být zvykem aby jste se učili mnoha disciplínám a připravovali své tělo na roky před tím než budete moci úspěšně prožívat energii kundalini. V minulosti bylo vskutku raritou, když byl někdo schopen dosáhnout kundalini, z řady důvodů. Země byla odevzdána ochrannému zařízení frekvence kontroly. Jak hadí síla v těle vzrůstá potkává kosmické síly které přicházejí z vnějšího okolí těla a tělo se oživuje a energetizuje. Je to stejné jako když vtahujete do těla pilíř světla. Ti kteří Vám znemožňovali poznání již mají své hranice porušené a frekvence kontroly kolem planety vypadá jako švýcarský sýr. Jinými slovy je děravá a ostatní formy světla sem již mohou vstoupit.

Jak kosmická energie přitéká na tuto pozemskou pláň, mnozí z Vás kteří nyní rostete mají příležitost znovu předávat poznání toho jak kundalini může fungovat. Je silou vašeho života a vy s ní pulzujete. Správně používána, přináší ohromné množství řešení. Tato energie Vás spojuje s kosmickým zdrojem a umožňuje Vám větší pochopení co s tím můžete dělat.

Tato energie může být použita k léčení. Když se Vám objeví v rukou, pak máte ruce léčitele. Mnozí z Vás budou velmi překvapeni když budou moci nakouknout několik let dopředu do své budoucnosti a vidět tak zvané nesmysly, včetně toho co budete schopni dělat s energií vycházející z vašich rukou. Mezi Vámi jsou jednotlivci kteří jsou schopni pouhým vložením papíru mezi své dlaně tento papír zapálit. Tato energie ve vašich rukou se bude rozvíjet v životě každého z Vás. Můžete ji používat k čištění potravy, k léčení, čištění oceánů, řek a území. Budete schopni přeměnit toxické znečištění, které je všude kolem vaší planety.

Schopnost tyto věci dělat budou mít ti, kteří jim budou ochotni věřit. Když věříte a praktikujete a hledáte, budete odměněni. Pak to budete ukazovat ostatním. Objeví se dary které posunou masovou spolupráci na povrchu planety. Takže budete s těmito schopnostmi pracovat kolektivně. Nakažení a nemocní se mohou rovněž naučit v sobě aktivovat tuto energii a řídit ji do svých vlastních těl. Základem toho všeho je úcta sama k sobě: “ Aha, když moje tělo může projevovat nemoc, může přece právě tak projevovat zdraví. Kdo mne omezuje a kdo rozhoduje o tom abych byl nemocen nebo zdráv?“

Máte v sobě uskladněn přebytek úžasných znalostí. Jste klíčem k živé knihovně a jste ten kdo je za tím vším, do jistého stupně. Lidé jsou zahrnuti ve velmi zajímavém procesu. Použitím své představivosti můžete poslat svému mozku poselství a chtít aby se neurony připojily k oblasti představivosti a pevněji se s ní spojily. Ačkoliv, vaše palce u nohou mají stejnou schopnost nést signál představivosti jako váš mozek, protože všechny buňky vašeho těla jsou z naprosto stejných substancí, ať jsou umístěny kdekoliv. Každá buňka má stejnou schopnost produkovat znalosti a vaše buňky čekají aby jste je začaly řídit. Když dovolíte společnosti, rodině a výchově aby řídila vaše víry a necháte společenství a své „bych“ permanentně řídit své záležitosti, objevují se programy na které vaše tělo odpovídá.

Tím jak poznáváte sílu své představivosti která je velmi úzce spojena s vaší pamětí, vaše planeta začíná prožívat proces své přeměny. Představivost se chová jako obrazovka ve vaší mysli, která udržuje představu a vytváří Plány vědomí. Vaše tělo je naplněno pamětí z různých světů, stejně jako různými časovými soustrojími které od nynějška vnímáte. Jak se Země vyvíjí, budete stále schopnější vytahovat tyto koncepty a Plány a budete nacházet pravé důvody učení, stejně jako jejich význam pro vaše teď, založené na tom co víte. Svým rozpomenutím se na různé časy a místa ve vaší běžné realitě se sjednotí význam vašeho života. Pomůže Vám to také léčit bolesti a rány, které jste si do sebe uložili.

Jedním z nejdůležitějších klíčů které Vám chceme dát je tento: Milujte své já, važte si vozítka které zaujímáte a jednejte jako když jste neocenitelní. Jednejte jako kdyby neexistovala náhoda a jako kdyby jste obdrželi nejlepší věc na světě – své tělo. Važte si Země se stejnou láskou a respektem, protože je to zde na Zemi, kam jste zasazeni aby jste hráli svá dramata plná přeludů. Milujte své já a Zemi na své cestě vesmírem a vaše cesta bude světlejší.

Vaše tělo začne projevovat absolutně zázračné schopnosti. Vaše citlivost se bude rozvíjet do takového stupně, že vůně a pachy budou mít větší vliv na vaše nálady, emoce a celkový smysl pro to jak být v pohodě. Budete říkat: „Přišel jsem na to, že když přidám tuto bylinku do jídla, nebo když touto vůní voní můj dům, mám více energie. A když použiji tuto, jsem klidnější.“ Učte se jak používat byliny kolem sebe, které jsou dary z živé knihovny.

Ve vašem fyzickém těle se začíná dít ohromná a radikální změna a my to nemůžeme ani dostatečně zdůraznit. Každý z Vás je veden aby se nespálil, naslouchejte tomu co je uvnitř Vás. Příliš mnoho nových informací a příliš rychlé jejich přijímání aniž si umožníte čas na jejich zpracování, může vést k přetížení a rozladění vaší psychiky. Když řídíte auto, nemůžete jet stále rychle. Musíte přeřadit, zabrzdit, zastavit na světlech, rozhlédnout se – pohybujete se na různých místech. S energií je to stejné. Jsou body urychlení a body zpomalení. Proto stavte své tělo pomalu.

Představte si že jste byli vysoušečem vlasů a strávili velkou většinu času omotaní svojí šňůrou a uložení v krabici na poličce. Potom ve vašem životě nastal obrat: byli jste zastrčeni do zásuvky a zapínáni každý den. Jako sušič vlasů jste cítili, že už nejste dále sami. Mohli by jste říci: „Něco se stalo mé identitě. Ach, já jsem zapnutej!“ Jako lidská bytost jste něčím podobným. Jste zapnuti, náhle se něco děje, takže se tomu musíte přizpůsobit. Energii která Vámi prochází přirovnáváme k elektřině procházející sušičem, vytvářejíce to více nežli jednoduché – vytvářejíce to použitelné k pochopení. Je to velmi jednoduchý příklad a dává Vám představu o sobě samých. Můžete být zapnuti, takže místo běžného života jste přiváděni ke svému účelu.

Je základem aby jste rozuměli svému tělu a nestyděli se za to co vaše tělo dělá. To co se svým tělem děláte je však jiná věc. Ve fyzické formě je veliká hloubka. Buďte štědří ke své tělesné přízni. Jestliže Vám není pohodlné to o čem mluvíme, potom se podívejte na to jak moc se milujete a odkud váš odpor a stud vašeho fyzického těla pochází. Na těle není vůbec nic špatného. Moderní představa panenky Barbie jako perfektní ženské formy, přispívá k nenávidění ženského těla, jestliže toto tělo není tomuto modernímu tvaru přizpůsobeno. Všechny představy od nejjednodušších hraček po nejsložitější počítače působí na vaše vnímání sebe samých. Často ženy které souhlasí s modelem panenky Barbie vyvíjejí sílu a omezují sami sebe aby zdvojnásobily vytoužený a osvědčený tvar, snižujíce tím svoji svobodnou vůli. Lidské tělo má všechny tvary a rozměry a všechny druhy vyjádření. Můžete říci že je na planetě různost důležitá, aby jste se mohli dívat na různé tváře. Kdyby jste byli všichni vymodelováni do jednoho druhu, byla by zde jenom omezená řada tváří.

Po celé věky jste jako lidé zapomněli na to kdo jste. Styděli jste se za své tělo a své tělesné funkce. Měli jste málo odvahy poznávat důležité funkce svého těla. Často používáme přirovnávání vašeho těla k vlastnictví auta, o kterém někdo řekne: „Už nikdy nepoužívej houkačku. Není na to správné místo. Neotevírej kufr, nepoužívej jej, nedávej do něj nic. Je to tam, ale nedotýkej se toho.“ Vidíte tu analogii? A tak je to se vším.

Sex ve třetí dimenzi může poskytovat energii ke splývání se svým vyšším vědomím. Vede k základní části vašeho multidimenzionálního rozvoje. Někdy je těžké poslouchat o sexu, protože v sobě držíte posuzování traumatických událostí za které jste se styděli, nebo cítíte že je špatné se svému sexu odevzdat. Každý z Vás odložil stranou něco co se týká sexuální části vašeho já. Existoval rozsáhlý plán ve kterém jste byli ovlivňováni aby jste se styděli za svoji sexualitu a za své tělo. Bylo to proto aby jste neodhalili svou sílu, svůj účel, blaho a svobodu.

Až vaše tělo přijme a vstřebá novou energii, probudí se ve Vás vzpomínky. Kosmické vzpomínky, stejně jako vzpomínky na události tohoto života Vám nabídnou aby jste v sobě rozvinuli to kdo jste v galaktické historii. Je důležité aby jste měli prostor, kde vzpomínat. Někteří z Vás si myslí: „Ach ano, pustím si v autě nějakou hudbu a pojedu na pěkné místo kde budu vzpomínat.“ Dovolte ať k Vám prostor kde budete vzpomínat přijde sám. Používání přírody je jeden z nejlepších způsobů jak přijít se vzpomínkami do styku: Sednout si do přírody, dívat se na přírodu, zahálet, být v přítomnosti a dovolit aby se toto teď rozpínalo do přicházejícího, spontánního, synchronního momentu – do stále se rozpínajícího teď.

Příroda Vás učí voláním ptáků, šumem motýlích křídel, symfonií cvrčků a žab, hýkáním oslů, vůní prachu pouště i čerstvého jarního deště. Všechny tyto věci odjišťují vzpomínky, jestliže si uděláte čas nechat zvuky a vůně prostupovat vaším fyzickým tělem.

Aktivace paměti vyžaduje také odpoutání se ode všech „bych“, které jste v sobě nahromadili. Pospícháte někam? Opravdu vedete nejsmysluplnější život který můžete? Očekáváte souhlas ostatních, věčný stín síly vyzařování vaší pravdy? Prosím neschovávejte se za sebou nebo za ostatními. Žijte!

Proč Vám všechno toto říkáme? Máme v úmyslu aktivovat vaši vnitřní buněčnou paměť. Předtím nežli se inkarnujete jsou Vám do těla geneticky uloženy jisté vzpomínky. Jednoho dne se Vám vybaví to jak je to děláno a pochopíte že jste na tom pracovali ve spánku. Často cítíte toto pádění – nebo prudký vzlet – elektrické pulsace procházející vaším tělem. Jsou to nabídky vzpomínek, které do Vás byly uloženy aby jste se připravili na své příští dobrodružství.

Prosím aby jste chápali, že je zde menší rozdíl mezi paměťovou nabídkou zkušeností a současnou životní zkušeností, protože realita je velmi pružná. Není záměrem aby realita odešla. Reality a kultury mohou být neustále znovu vytvářeny. Jestliže jste nově narozená duše a cítíte že jste promeškali všechny pikantní události ve vesmíru, můžete obdržet paměťové nabídky. Můžete pro sebe vytvářet v kulturách místa, aniž by jste je přelidnili. Například, každý chce být Egypťanem nebo Mayem a nemůže tam být pro tolik lidí místo. Avšak všichni můžete mít paměti, nebo vzpomínky z této kultury vykonstruované. S pro Vás vykonstruovanou vzpomínkou se můžete stát součástí těchto kultur, můžete postavit na vršek té stávající mayské kultury jinou mayskou kulturu. Tato představa Vám poskytuje klíč k tomu aby jste viděli jak je vaše realita přizpůsobivá.

Paměť je jako bazén, nebo zrcadlo uvnitř vašeho těla a potřebuje být opět naplněn a vycíděn, aby odrážel schopnosti vody. Voda je to co zlepšuje paměť ve fyzickém těle. Kundalini zapaluje kódy, aktivujíce světelně kódovaná vlákna a vynášejíce je na světlo. Tyto tenoučké nitky jsou plněny informacemi a kundalini pohybující se vaším tělem Vám umožňuje vlastnit své vzpomínky.

Mnozí z Vás prožívají hluboké vzpomínky o manipulaci, možná i bolestné shromaždování k tomu aby jste byli pojídáni plazy, nebo jste se s nimi museli pářit, nebo na Vás dělali genetické experimenty. Dokonce i když jste neprožívali nic zvláštního, ve vaší krvi jsou vlákna které nesou veškerou historii všech těchto věcí. Jak tato vlákna dostat ven aby Vám ukázaly nějaký životaschopný film, to je jiný příběh. Víte jak vypadá film? Je vyroben z malých čtverců nebo konstrukcí. Vy jste jako dlouhý film, rozstřihaný a oddělený čtvereček za čtverečkem, takže je každá vaše část od ostatních odpojena. Když s Vámi pracujeme, energie kterou Vám dodáváme reorganizuje tyto maličké kousky filmu. To Vám ve vašem nitru složí příběh dohromady, váš osobní, planetární a galaktický příběh.

Každý z Vás jste tady aby jste se podívali do tmy, protože ve tmě naleznete obojí, světlo i důvod světla, který se vrací. Nemůžete prostě jít ke světlu a říci: „Hej, tma je špatná. Je negativní. Nechci ji vidět.“ Buďte otevřeni tomu co nechcete vidět. Mějte své srdce otevřené a važte si bolesti kterou možná potřebujete prožít aby jste mohli prozkoumat co může být uvolněno po tom, až to na hladině vzpomínek zpracujete. Jste v období kdy vzpomínky vyplouvají na povrch z hlubokých skrýší. Tyto vzpomínky mohou přinášet i emocionální odezvy. Cokoliv vidíte, potřebuje být viděno. Jste to vy. Přijměte to a řekněte si: „Aha! Tak to je to co vím a abych si to uvědomil musím se na to podívat abych poznal jestli to bylo zneužití energie. To je v pořádku. Změním to. Změním to v něco radostného.“

Víte kolik lidí je ochotno se podívat na negaci a do tmy? Ne příliš mnoho. Víte kolik lidí žije ve tmě? Neutíkejte ze stínu života, neboť je tam potřeba hodně léčit, pokud je bolest temné stránky života prociťována, uvědomována a pokud je chápána.

Emoce jsou souhrnem vašeho bohatství, pokud jste v lidském těle. Emoce odjišťují vnitřní farmaceutika vaší osobní tělesné lékárny. V lékárně vašeho těla jste lékárníci. Píšete si recepty v souladu s vašimi emocionálními odpověďmi, nebo reakcemi na události. Vaše emoce vytvářejí ve vašem fyzickém těle souvislé chemické uvolňování. Bude se ve Vás rozvíjet endokrinní systém který je odpovědný za chemické odpovědi na vaše emocionální volby. Nitro vašeho těla bude produkovat nové chemikálie, což Vám pomůže se změnit. Výběr různých způsobů jak obdržet nebo přeložit skutečnost bude odjišťovat vnitřní průchody aby byly otevřeny a produkovaly substance, které Vás povedou do vyšších oblastí.

Začínáte se reorganizovat na subatomické hladině. Ve vašem těle jsou světelně kódovaná vlákna – jemná pavučinkovitá vlákénka – formami energie, která spojuje všechno dohromady. Tato vlákna babího léta jsou ve vašem těle přeměňována řízenými paprsky fotonů, které přicházejí na planetu nesouce kosmickou energii. Když pijete čistou pramenitou vodu, reorganizují omlazování vašeho těla. Konkrétně jsou aktivovány procesem okysličování a hlubokého dýchání. Okysličovat se lze také požíváním bylin, známých jako čističi krve. Když čistíte svou krev, je schopna nést větší množství kyslíku. Reorganizace vláken na buněčné hladině se staví a roste, a vlákna různými způsoby osvěžují vaše tělo. Všechno toto působí na aktivaci vašeho mozku. Máte klíče a kódy aby jste otevřeli zbytek jeho spící oblasti.

Plán zamýšlený pro lidské bytosti je založen na vzrůstání světla, aby se vyvíjeli do mnohatalentovaných bytostí. Někteří lidé jednají od šesti do osmi procent jejich mozkové kapacity. Někdo kdo používá více procent svého mozku, například Einstein, používá nejvýše 15 až 20 procent. Položte si tyto otázky: Co dělá těch osmdesát procent mého mozku? Proč spí? Proč se nenahodí?

Endokrinní systém se bude rozvíjet zároveň s rozvíjením DNA , produkujíce chemické substance, které jsou kombinacemi inteligentních geometrických útvarů. Tyto, útvary budou umístěny v celém těle a ne jenom v mozku. Všechno se bude dít současně.

Endokrinní systém bude vytvářet chemické substance podobné psychedelickým, které Vás katapultují do nových forem inteligence. Ve vaší společnosti nemáte shodný pohled na drogy. Cokoliv je děláno za účelem rozpínání mysli je šířeno jako špatné a to z čeho by měl být strach. Avšak, pořádná část světa je obětí zlozvyku předepisování drog jako prášků na uklidnění. Ve vaší společnosti jsou drogy předepisované k potlačování přirozených chemických procesů v pořádku, zatímco drogy které aktivují mysl a otevírají realitu jsou špatné. Hlavní kontrola je v působení týkajícího se vašich představ o tom, co můžete a nemůžete dát do svého těla. Podívejte se na to.

Váš endokrinní systém bude procházet masivním nadouváním. V současné době je to ještě v ranném stadiu. Přirovnejme to k malému krámečku který je starý a sešlý a v regálech má stále to samé zboží po celých dvacet let, krámek je starý a nehodí se na moderní oděvy, pochutiny, ani touhy. Někdo vchází dovnitř a říká : „Tenhle supermarket je příliš starý. Vysmejčím ho aby vyhovoval potřebám společnosti. Dám sem zboží, které trh vyžaduje.“ Trhy slouží jistým potřebám a když se potřeby a chutě lidských bytostí změní, potrava v regálech musí změnit svou kvalitu a přizpůsobit se požadavkům.

Váš endokrinní systém udělá stejnou věc. Co vytváří v endokrinním systému rozhodnutí aby sloužil nové potravě? VY jste to – vaše milující já, vtahující pilíř světla do vašeho těla a reorganizující základní genetickou strukturu toho kdo jste. Když vlákna DNA začnou odhalovat své identity a obživovat, budou měnit endokrinní systém. Vaše rozhodnutí pobývat v přítomnosti, milovat své já a s láskou pracovat na planetě sám se sebou a se všemi lidmi, bude kompletně měnit život ve vašem nitru. Toto je nejúčinnějším klíčem k omlazení. Chtějte prožívat sami sebe, svůj život a své tělo jako svoji vlastní tvorbu.

Urychlená energie bude vytvářet na planetě vřavu, vedoucí k velikému zmatku společně s radikální, revoluční změnou, která se stane přes noc. Nikdy ve vaší zaznamenané historii zde na planetě nebylo tolik energie a takový druh vědomí jaký je nyní, takže nemůžete být připraveni na nic z toho co přichází – na nic. Radikální změna, kterou tyto pohyby přinesou sahá za vaše představy.

Zaměřte se na to nejlepší co můžete, vědouce že budete působit na mnoho možností kolem sebe. Vězte, že pro Vás to bude příležitost aktivovat velikou změnu. Vaše pineální žláza se vlivem světla a energie začíná aktivovat, uvolňujíce nové vize možností, ve kterých jsou mír a přátelství pociťovány a poznávány zevnitř Vás.

Vaše žláza thymus je stěžejním bodem v posílání signálu vašemu tělu, aby udrželo vzory omlazení. Váš thymus zarazí stárnoucí proces, scvrkne se. Funguje jako vrátný v základu vašeho krku, který reguluje co přijde se shora a co ze zdola. Vaše vyšší žlázy, pituitarní a pineální, jsou jako lebeční chrám vyjmuty z aktivace, v základě stále spí. Váš thymus si běžně nevzpomíná na svůj ideální Plán pro vaše tělo, protože z chrámu ve vaší hlavě nedostal poselství aby tak učinil. Je to proto, že váš chrám byl odpojen od plných vláken DNA . Vašemu thymusu se navrátí jeho vlastní životní síla tehdy, až obdrží poselství, že je vaše tělo připraveno a vaše vědomí hotové. Jestliže myslíte v termínech rozpětí života, někteří z Vás sotva začali svou práci. Ostatní jsou v tréninku jak Vás sestrkat do příštího posunu. Vaše práce je darem planetě, darem civilizaci.

Jestliže se mlátíte sami v sobě, nebo se krmíte negativními myšlenkami, potom potřebujete prozkoumat svojí rozdvojenou věrnost. To že jste v této chvíli zde nám říká že máte zájem a vzrušující touhu udělat něco s ideály, kterými byli doposavad lidské části krmeny. Jestliže proti tomu bojujete – dívajíce se do zrcadla si říkáte: „Ach, koukněte se jak vypadám. To je hrůza.“ – potom jste v dualitě, v pochybách a v konfliktu. Jestliže jste v konfliktu, potom, čím více energie produkujete, tím více se budete cítit jako hadr na holi kterým je šmejděno neustále tam a zpátky. Takže jestli se cítíte jako hadr na holi, potom v tom mohou mít prsty vaše rozporuplné víry a to jak je vyjadřujete, ať již potichu nebo nahlas.

Váš hypothalamus reguluje teplotu a vodu ve vašem těle. Jste voda, chápejte – elektrizovaná voda. Elementy a rovnováha vody v oceánech jsou protějškem krve ve vašem lidském těle. Lidé byli vyrobeni z oceánu. Toto je jedno z největších tajemství stvoření. Plejádští bohové sem přišli a použili energii vodíkových a kyslíkových molekul. Z toho jste vznikli. Je to základní klíč. Byla stvořena obloha a z oblohy přišel život. Je to jeden z principů, ze kterých jste byli zkonstruováni. Chceme aby jste rozuměli že existuje mnoho způsobů jak konstruovat lidi. Vy máte příběhy, že jste vytvořeni z prachu a hlíny. Některé z těchto příběhů nejsou pravdivé, jsou Vám říkány aby Vás vzdalovaly pravdě. Dává Vám větší smysl představa, že jste blíže sepjati s pevnými elementy, nežli s těmi z vody. Nezapomínejte že říkáme, že věci jsou velmi často překrucovány, aby jste nemohli odhalit pravdu o své identitě.

Svůj hypothalamus si můžete představit jako vrátného mezi svým fyzickým tělem a vašimi vnějšími čakrami. Jeho čas ještě nenastal. V současném stavu svého vývoje jeho funkci nemůžete chápat. Ano, reguluje teplotu těla a vodní hladinu těla a voda je základem vašeho života. Stále Vám dodáváme odvahu aby jste pobývali kolem vody, ve vodě a používali vodu, protože voda zvyšuje funkci vašeho hypothalamu. Udržuje jej vlažným, před tím nežli se bude potřebovat nažhavit. Přijde čas dalšího zkoumání hypothalamu.

Existují způsoby jak stimulovat hypothalamus cranio-sakrální úpravou. Bude to odhaleno a sděleno tehdy, až lidem vzroste jejich vědomí ke stupni, kdy budou lidé připraveni k velkému slunečnímu protržení energie, která přijde z této žlázy. Do té doby by byly informace nebezpečné. Lidé někdy nemohou ovládat sami sebe, myslí si že musí ochutnat elixír všech zkušeností, aniž by nejprve učinili nezbytné přípravy svého vědomí.

Už nikdy nebudete stejní, až začne vyměšování vašeho hypothalamu. Používali jste někdy psychedelika? Jak by jste chtěli žít, balancujíce realitou dvacet čtyři hodin denně? To by nemělo smysl, bylo by to docela zmatené. Je to příjemné na to, co se nazývá výletem. Je to příjemné k poučnému cestování – do šamanistických, tajemných říší živé knihovny. Avšak ve skutečnosti to není něco co by jste chtěli mít každý den k snídani. Zbytek nervového systému není v souladu s tímto vědomím. Když jdete do toho co se nazývá výletem, je to přesně tak – jako když jdete krajinou, nebo bloumáte pobřežím o víkendu. Chodíte, prožíváte a pak se vrátíte zpátky a zažíváte to.

Váš hypothalamus Vás začne posunovat k novým úskalím vaší bytosti, k novému území, které bude navozeno chemicky. Je to to, co dělá endokrinní systém. Ve vašem těle produkuje různé chemikálie, aniž by jste cokoliv požili – aniž by jste požili jakoukoliv substanci. Chemikálie prostě začnou vyměšovat sami sebe a ovlivňovat pravý způsob kterým vnímáte a projevujete skutečnost.

Váš obnovený hypothalamus Vás vezme na cestu a vy změníte všechno tak, aby jste byli šťastni že dlíte zde. Nebudete chtít prodlévat na starém místě. Bude to jako když se přesunete na nové území, nebo jako když se přesunete na novou planetu, aniž přitom opustíte Zemi. Rozdělí to váš svět. Země a pozemská živá knihovna se bude měnit před vašima očima, protože z hypothalamu budou vylučovány chemikálie, které Vám umožní nové vidění skutečnosti.

Na to ještě nejste připraveni, na nic podobného. Nejprve musíte přesvědčit sami sebe že jste milováni a že vy sami jste zdrojem své lásky. Toto musíte nepřetržitě cítit, dříve nežli budou moci začít jemné změny ve vašem endokrinním systému, který Vás bude připravovat k probuzení vašeho hypothalamu. Jestli se všechno děje společně, kdy se může Rodina Světla těšit na probuzení hypothalamu? Navrhujeme aby se to dělo v rozmezí let 1999 až 2009, v tomto desetiletí.

S ohledem na celkový povyk kolem systému zdravotní péče Vám připomínáme, že zdraví je volné. Ta správná cena kterou máte za zdraví zaplatit je několik okamžiků vašeho času věnovaného k tomu, aby jste našli správný přístup ke svému tělu. Vy sami vytváříte své zdraví nebo svou nemoc a nepotřebujete aby Vám někdo říkal jestli jste zdraví. Ze všeho nejdříve, když se dotýkáte svého těla – při sprchování nebo při mytí můžete cítit, nebo i znáte hladinu toho jak na tom jste – vy víte jestli jste zdraví nebo nemocní. Můžete si vybrat mít strach, nebo nedůvěru ke svému tělu. Když se obáváte o své zdraví, potom něco vytváříte. Vaše tělo následuje představu, kterou jej krmíte.

Jestliže investujete do strachu že něco můžete chytit, nebo že ve Vás hlodá rakovina, nebo že máte AIDS, nebo tuberkulosu, diphtherii, nebo cokoliv jiného čeho se chcete bát, je pravděpodobné že i když to dosud ve Vás nehlodá, budete to vytvářet. Jestliže víte že jste zdraví, pak také jste. Je to docela jednoduché.

Strach je zabiják. Připomínáme Vám, že vaše síla končí tam kde začíná váš strach. Když se něčeho bojíte, je to jako když si pověsíte na krk tabulku a říkáte: „Vítej. Jsi očekáván.“ Účelem vašeho strachu je chránit váš život aby Vám připomněl vaše teď, proto aby jste mohli jednat. Často Vám slouží aby Vás vyvedl z nebezpečí. Avšak když v sobě udržujete strach jako svůj životní styl, a když vyzařujete strach ze života, ničíte své tělo a zabíjíte svou vitální životní sílu. Vytváří to stres, nemocné zdraví a mrzutost. Vaše myšlenky tvoří vaši skutečnost, vaši realitu.

Součástí iniciace vědomí je aby jste prošli toxicitou a vaše fyzické tělo potřebuje projít mnoha přípravami a čištěním toho co by se dalo nazvat zájmem nebo odvahou. Jestliže dlíte ve strachu, všechno zaháníte. Zaháníte svoji vlastní sílu. Takže aby jste mohli potkat něco co je velmi cizí vaší logické mysli, musíte udržovat čistotu svých zájmů a mít ohromný smysl pro odvahu, ochranu a bezstarostnost. Cokoliv Vám brání v dosažení něčeho, je prostě jen myšlenka. Během příštích patnácti let – období na které si každý z Vás kupuje velikou jízdenku do předních řad sedadel v tomto pozemském amfiteátru – se bude dít mnoho změn.

Vzpomínáte si jak jste ve svém dětském věku šli poprvé na karneval? u nás spíše řekněme pouť nebo masopust Škemrali jste na matce nebo otci nebo na svých starších sourozencích aby Vás vzali na vyjížďku, která se Vám zdála být tolik dobrodružná a úchvatná? Země začíná být jako takový veliký karneval. Všichni se blížíte k nějaké velké vyjížďce, ze které nemáte nejmenší pojem, takže máte co čistit a o čem přemýšlet. Velká většina z Vás to bude dělat dobře. Bude to pro Vás vzrušující cesta. Dívejte se na svůj pláč – je to odpadová energie. Přijímejte všechno co tvoříte a vězte, že ve všem je Vám k něčemu dávána příležitost.

Z našeho bodu pohledu nás kompletně utápí v močále myšlenka, že by jste investovali do strachu ze svých příležitostí. Na některé úrovni víme kdo jste a čím jste prošli nežli jste se sem dostali. Víme proč jste zde na Zemi a že jste se sem nepřišli zmítat v blátě sami. Síly které s Vámi pracují mají kapacitu ovlivnit a působit na vaši skutečnost, která je za vaším chápáním, dokonce aniž jste si těchto sil vědomi. Nevíte jak se jejich prsty pohybují aby pošťouchly tuto osobu, nebo tamtu: „Jdi tam. Udělej tohle. Ach, nedělej to takhle.“ Události jsou stanoveny.

Chápejte, u Vás na planetě jsou hluboce zakořeněny kancerogenní ideje a myšlenky, stejně jako je zde hluboce zakořeněna idea způsobující AIDS. Lidé na ně myslí a jsou jimi přitahovány. Právě nyní se lidé obávají slunce. Bojí se chodit ven, jako by v přírodě byla nějaká chyba. Lidé kteří takto myslí budou přicházet na to, že jejich strach je poškozuje daleko rychleji nežli jakékoliv paprsky slunce.

Strach je zabiják. Když strach běží vaším tělem, zanechává za sebou chemikálie které jej provázejí a plní jimi vaše tělo. Aktivují směrem dolů se stáčející spirálu a ideu smrti. Je to v základě jednoduché.

Slyšeli jste o AIDS a o tom že je způsoben viry HIV. Avšak nyní existuje AIDS i bez účasti virů HIV. AIDS je nyní rozprašován elektromagneticky, stejně jako jsou elektromagneticky šířeny výtržnosti. Nezapomeňte že elektromagnetismus má velký elektrický proud, který je všude kolem Vás, ploděn lidmi a jinými zdroji. Magnetismus je samozřejmě síla udržující věci pohromadě. Ve svém mozku máte rovněž magnetické částice.

Můžete tuto myšlenku použít aby jste pomohli ostatním lidem otevřít svá srdce. AIDS je šířen elektromagneticky, přitahujíce sám sebe z jednoho nosiče na druhého který má podobný vzor vibrace: „Myslím stejně jako ty. Pošli mi své myšlenky.“ A vy na to odpovídáte: „Věřím stejnému strachu jako ty. Mám zmatek v tom kdo si myslím že jsem. Nezasloužím si to. Nemám ve svém těle žádnou sílu.“ Tento druh myšlení je tak přitažlivý, je to jako kdyby jste na sobě nosili znamení, plakáty a pořádné antény kolem své aury, ohlašujíce to co si myslíte že jste. Viry mohou být vyzařovány elektromagneticky, takže může být nakonec zamořena celá velkoměstská prostředí. Proč? Jste přitahováni aby jste žili v jistém městě nebo v jistém prostředí jak z důvodu své karmy tak i vibracemi ostatních lidí. To je to, proč mnozí z Vás dostávají impuls aby se přestěhovali.

Na stejném principu pracuje s pravdou vaše srdce. Jestliže může být AIDS šířeno elektromagneticky, pak může nastat otevírání srdce a přijímání Bohyně. Chceme aby jste chápali že je neustále v pohybu mnoho, mnoho plánů. Lidé říkají: „Proč jsou v pohybu špatné, negativní, nízko vibrační plány?“ Protože na ně lidé čekají. Lidé neočekávají že by se jim mělo dít něco vzrušujícího a dobrého. Sedí si, houpou se ve svých křeslech, kouří cigarety, doufajíce že jim bude auto přistaveno až do obýváku. Proč? Protože se dívají na televizi. Vaše hlavní ovlivňování přichází skrze mašinérii kontroly mysli, která Vás ve svém základu ovlivňuje strachem. Chronický strach začíná zabíjet. Přitahuje k Vám věci kterých se hrozíte a o kterých jste si jisti, že se Vám stanou. Ze všech možností na celém světě, proč si vybíráte to co děláte?

Čím více s ostatními soucítíte, tím rychleji se bude masové vědomí měnit. Žádáme Vás aby jste tuto hru srdce hráli mnohem častěji, nejenom když na to máte čas. Odevzdejte se otevření svého srdce a uvidíte že zůstane otevřené a že používáte energii srdce Matky Bohyně. Uvidíte ten rozdíl, protože to není jenom vaše srdce, které se otvírá – je to srdce Bohyně. Ačkoliv, Bohyně potřebuje vaše srdce dokořán, aby skrze Vás mohla proudit její energie.

Na vaší planetě je nyní velmi málo geografických oblastí, které vyzařují frekvenci lásky. Samozřejmě se to mění. Země, jak o tom víte, prochází některými výzvami – podávanými mírně, jemně. I když si myslíte že jsou třeba silné. Jste před velikou jízdou. Ve velmi krátkém časovém období začne katapultování energií na celičký povrch planety, které Vás povede dál a dál vstříc tomu, co bude vypadat jako destrukce vaší planety. Chceme aby jste to věděli. Chceme aby jste chápali, že někdy, když se energie rozvíjí, zvláště když vy sami procházíte svým vývojovým procesem, nastává dezorientace, chaos, zmatek a nedostatek identity. Toxicita, která tvoří vaši nemoc odchází tak z vašeho těla. Může Vám připadat že vaše vnitřnosti tancují, nebo se Vám zvedá žaludek, nebo se Vám svírají vnitřnosti. Mnoho různých věcí Vám naznačí že se něco mění.

Můžete přirovnat Zemi ke gigantickému zrcadlu, ve kterém se odráží to co je uvnitř lidských bytostí. Země je v této době nasáklá toxicitou. Drží to v sobě již tak dlouho. Po mnoho, mnoho let byla Země plněna jedy nejenom z radioaktivních odpadů a všech jiných druhů smetí, ale také kolektivním smetištěm lidské zloby. Lidé jsou tvořitelé energie a vaše emoce vytvářejí kolektivní sílu, kterou pak vyzařují. Nevyzařujete jenom chaos a strach, což je základem toho v čem jako kolektiv žijete již dlouhou dobu, ale vyzařujete i zlost. Zloba pochází z toho co hluboko ve svém nitru zamítáte.

Je Vás již alespoň šest milionů – na okraji zdvojnásobení – kteří po planetě roztrušujete svou zlobu. Co si představujete že to udělá? Vytváří to rozruch a zrcadlení vlastní zloby planety z nedostatku péče a nedostatku lásky. Toto všechno nyní bude vyplivnuto, a tak se poběžíte pěkně čistit. Všichni přicházíte k novému uvědomění. Jste tlačeni, jak lidé tak planeta, k vašim hranicím. Jste posilováni aby jste si určili nové hranice, před kterými zůstanete nebo nezůstanete stát. Nikdo nezůstane sedět doma jako brambora aby to promeškal. Všichni se toho musíte zúčastnit, a jestliže ne, více nežli pravděpodobně se budete převalovat z jedné tělesné formy do druhé.

Připomínáme Vám že si vytváříte svou vlastní skutečnost, a že kolektivní zloba kterou cítíte, má co dělat s diskreditací vaší představivosti. Na chvilku to prociťte. Představivost je klíčem k nádheře, ke spojování pojmů a k přivádění idejí k jejich projevení. Kdy jste v minulosti byli pobízeni na regulérních základech ke své vlastní představivosti? Olupovali jste sami sebe o vrozené kvality skrze které se můžete chránit, měnit a znovu obnovit svoji svobodu. Představivost je vskutku jízdenkou na prchavý pozemský karneval.

Země je v této době obydlena mnoha inteligentními silami, nejenom lidmi. Má na sobě dimenzionální zámky, které udržují různé životní formy vzájemně oddělené. Až nastane kolaps času, dostanou lidé impuls, aby aktivovali pozemskou síť. Když jste zaplaveni kosmickou světelnou energií, do vašeho mozku cestují energetické impulsy. Jako silniční konstrukce je váš nervový systém znovu stavěn, rozšiřován a natahován aby dokázal umístit vzrůstající množství údajů, jako doprava která se pohybuje vaším tělem. Když jste postaveni před abnormální zkušenost která nepasuje do Vám známé kategorie dění, váš nervový systém má tendenci se hroutit. Vaše tělo dostává šok, je neschopné strávit neobvyklou skutečnost.

Jak energie na planetě vzrůstá, bloky ve vašem fyzickém, mentálním, emocionálním a duchovním těle jsou úžasné. Nevyjádřitelné pocity a myšlenky vytvářejí překážky pro proudění energie, která má za úkol Vás spojovat. Musíte tomuto procesu pomoci tím že budete zodpovědní za to kdo jste. Třebaže máte nějaké předsudky nebo těžkosti – “ Nechci to teď vědět. Nenávidím to na sobě. Nemám to rád.“ – můžete věřit, že tím před to stavíte báječné zrcadlo. Budete vřeštět a kroutit se tak dlouho, dokud to nedáte do pořádku. A jestli ne, bude se Vám blok předvádět ve formě těžké výzvy. Všechno je intensivnější, aby se lidé učili o odpovědnosti a udržování čistoty svých účelů a zájmů. Používání různých způsobů práce na svém těle je v těchto dnech a v tomto věku klíčem k přežití. Ubírání se předepsanou cestou při práci s tělem usnadňuje a urychluje poznání vaší identity.

Čím více toho o sobě odhalíte, dramata do kterých jste polapeni, tím hlouběji jim můžete porozumět. Dramata jsou uvolňována z buněčného zadržování vzorů, které Vás bojovně kormidlují do dokonalých situací které ještě nemáte vyřešeny a které Vám ještě nebyly předloženy. Ve skutečnosti VY vítáte všechny hráče ve svém životě a vy, jako ten kdo to řídí, se vrháte do rolí a běžíte svojí vlastní šou. Když jste nyní konečně svým scénářem unaveni, nezapomeňte, ze jste jej napsali VY! Obviňování a oběti jsou pasti k ujištění sama sebe, že jsem oslabený. Nezapomeňte že dramata která Vás nyní ovlivňují jsou stará dramata bohů. Celá realita je propojena a hledá jak toto propojení léčit.

Vysoce rozvinuté energie mají veliký humor, zvláště ty, které pracují s frekvencí lásky. Může to být rozpoznáno, je to jako nálepka. Máte jistotu, že energie se kterými se potkáváte mají expansivní smysl pro humor, protože smích je klíčem k osvobození. Ve všech existencích je spoustu místa pro radost a to je představa kterou hledáte a chcete k sobě přitáhnout.

Pobízíme Vás aby jste jednali z pozice svého citového centra – vašeho solárního plexu, nebo břicha. Ve svém žaludku máte nalinkovanou stejnou kapacitu a aktivitu jako ve svých mozkových buňkách. Vezměte to v úvahu. Můžete okamžitě cítit že měníte svoji zkušenost když v ní věříte a nalézt příležitost v každé události kterou tvoříte. Připomínáme Vám, že příležitost je často zamaskována jako ztráta.

Oblast solárního plexu je tam, kde ve svém těle udržujete sílu a odkud vysíláte svoji sílu ven do světa. Je to také tam, kde prožíváte svět. Je to citové centrum. Je to tam, kde jsou vlákna údajů, neboť skrze svůj solární plexus cítíte svůj průchod událostmi, které nemusejí vaší logické mysli dávat žádný smysl. Udělejte krok zpět a rozhlédněte se. Nasměrujte svůj proces rozhodování aby udělal obhlídku vašeho těla. Všimněte si jak cítíte a poznáváte svoji přirozenou tělesnou moudrost která k Vám mluví jako milující rádce, jestliže ji vůbec budete chtít slyšet! Vaše tělo si přeje s Vámi pracovat – často jste to vy a vaše myšlenky, které pracují proti vašemu tělu. Nezapomínejte, že vaše logická mysl je trénována těmi, kteří chtěli aby jste hráli ve velmi omezeném paradigmatu a v jisté omezené frekvenci.

Chceme aby jste přijali myšlenku, že jste velmi významní. V tom kdo jste a co zamýšlíte tkví veliká hodnota, i v tom co dovolíte sami sobě prožívat. Rádi bychom aby jste cítili ohromnou lehkost a smysl pro osobní hodnotu, neboť máte schopnost sevlávat mnoho realit vědomí dohromady a vrhat se do oblastí, které mnozí nepodporují. Přidělujeme Vám zlatou hvězdu za smělost a neústupnost, protože jste se hravě osvobodili z otroctví lidského chápání, jak se tak díváte zpátky na svá období. Existuje mnoho učitelů kteří Vám ukáží který časový úsek máte přivést k rozkvětu a rozvinout jej a kde máte působit na propojování reality a co tyto časy a místa mají společného s teď. Jednoho dne budete chápat, že ty ostatní časy jsou teď. Všechno se děje v teď. Tento pravý moment existence – ten kde jste – právě přichází, je to spontánní, významný okamžik. Je stále a stále znovu tam, kde můžete nalézt sami sebe.

Buďte si vědomi že budete dostávat informace souběžně od jiných civilizací. Všimněte si a vyhledejte co můžete synchronisticky svázat dohromady. Často dostáváte impuls poznání. Avšak, ačkoliv se to děje tak často, dává Vám to čas aby jste se přesvědčili, že opravdu něco víte. Jsou tam časové úseky k přizpůsobování. Buďte trpěliví a dostanete se kamkoliv si vyberete. Buď te si jisti svým záměrem a pak jej nechte jít.

Delfíni před sebou nemají tajemství. Ochotně si navzájem sdělují nahromaděné znalosti. Vývoj jednotlivců můžete poznat podle ochoty sdílet své poznání s ostatními. Čím více sdělujete to co víte, tím více jste plněni. Čím více si syslíkujete moudrost která Vám byla dána, tím rychleji Vám proteče mezi prsty a ztratíte ji. Otevřete své dlaně a vaše moudrost vyletí jako motýl, a pak Vám v nich přistane nový motýl.

Celý život má systémy čaker. Město má ulice, auta která jimi projíždějí a čerpací stanice, kde je pro ně uskladněna energie. Se systémy čaker je to stejné. Jsou skladištěmi energie kolem a uvnitř životních forem. Čakry propojují vnitřní pracování – fyziologické třídimenzionální operace – s multidimenzionálními pokračovateli na éterické hladině. Přenášejí energii z nefyzických říší do fyzické, je-li správně používána.

Všechny formy života mají energetické brány jako vstupy a místa kde si mohou znovu nabrat palivo. Co každá forma života dělá se svým palivem je v Plánu, nebo v DNA formy života samotného. Když se vaše DNA přeměňuje do nového vyjádření sama sebe, frekvence vaší identity kterou nosíte o tom něco povídá na nefyzické hladině. Na každé místo kam přicházíte nesete mutační energii která nabízí sama sebe. Vaše vědomí nabízí samo sebe všem životním formám. Možná ti, kteří stojí vedle Vás při nakupování nebo v restauraci si nejsou na vědomé hladině vědomi toho kdo jste. Avšak když jdete na procházku do lesů a polí, nebo se koupete v oceánu, uvidíte jiné životní formy kolem Vás, které jsou si mnohem více vědomi toho kdo jste. Mění své reakce a jejich DNA se mění, protože je ta vaše změněna. Vaším prostřednictvím se celá živá knihovna stává dostupnější.

Z vašeho pohledu existuje málo lidí kteří žili tisíce let, ještě tak tvořiví bohové jsou schopni zvětšit životnost buněčného těla. Životní rozpětí a omlazování buněčného života se vrací zpátky do módy. Je to součástí stavění světelného těla, těla které není tak husté, takže samo sebe neničí – těla, které sebeurčuje a sebe-plánuje. To je to o co usilujete. Už by jste tam byli a cítili to, kdyby se toho vaše logická mysl neobávala a věřila že je to možné. Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit aby jste přestali naslouchat společnosti a oficiálním verzím skutečnosti. Znamená to mít prostě svou volbu, nikoliv to že by jste neměli vaši společnost respektovat. Toto bude pro Vás nejtěžším úkolem a největším zlomem – přejít most mezi vaším sociálním já a duchovním já. Které z nich je vzácné? Které z nich bude zdrojem vaší autority? Čím dříve ten skok uděláte, tím dříve ze sebe budete mít radost. Dovolte svému intuitivnímu já aby bylo standardním nosičem vaší zkušenosti – zkušenosti kterou nikdo jiný nemůže ocenit a zkušenosti která tryská z pověření o kterém víte, ale nemusíte se na něj nezbytně pamatovat.

Energetické cvičení.

Udělejte si pohodlí a uklidněte se. Pošlete svému tělu poselství uvolnění a nechte vše plynout. Začněte hluboce, hluboce dýchat. Až se začnete rozplývat, pociťujte vlnu klidu a jasu, pohybující se vaším tělem. Pokračujte ve vědomém dýchání, nalezněte svůj vlastní rytmus dechu. Ciťte jak se váš hrudník roztahuje a otevírá. Oblast kolem vašeho srdce se může zdát teplejší. Uvolněte hrdlo, vyčistěte svoji mysl. Na chvilku zadržte dech a představte si pilíř světla, který se dotýká temene vaší hlavy a pak vchází do vašeho těla. Dýchejte zhluboka, dovnitř a ven, sledujte svůj dech a plňte se světlem, klidem a mírem.

Ocitáte se na jasném místě. Zaměřte svoji energii do třetího oka a představte si svůj svět, Zemi. Jakkoliv ji vidíte, je to v pořádku. Jak udržujete svou představu zeměkoule ve třetím oku, cítíte že existuje Plán a účel pro existenci pozemských obyvatel. Je jich mnoho a můžete je vidět jako paprsky světla a geometrické tvary.

Cítíte unikátnost a mnohost lekcí, které jsou pro vývoj vědomí nezbytné. Nejenom že je vědomí každé individuální bytosti roztahovací, kolektivní vědomí Země je jedinečným způsobem propojené. Prociťte čím každý jednotlivec přispívá k celkovému Plánu a z pohledu vašeho teď vyšlete vlnu chtění, odívající lásku a víru do lidské formy.

Nyní, jako by bylo vaše vědomí magnetem, který k sobě přitahuje všechno co je projevené jako vědomí. Viďte sami sebe přerůstající svůj vlastní Plán, který vypadá jako zlatý míč světla. Nechte svůj zlatý míč, ať začne rotovat kolem sítě Země, dívajíce se na ostatní Plány které jsou kódovány aby pracovaly s vaším Plánem, a jejichž konečným Plánem je aktivovat nový celkový Plán pro lidstvo. Prociťujte tuto představu. Nechte sami sebe rotovat jako zlatou sféru světla kolem planety z jednoho místa na druhé. Rotace vzrůstá a přitahuje ostatní vědomí aby společně tvořila peřinu světla a odjišťovala kmitající a svíjející se energetickou síť, která touží být probuzena vědomím, které ji prostupuje. Prociťujte svůj zlatý balón světla, jak je přitahován na různá místa kolem zeměkoule. Viďte tam sami sebe jak se právě otevíráte, měníte a rozpínáte, ať jste kdekoliv.

Představte si šest milionů lidí připojených k tomuto celkovému Plánu. Oni vědí, že přicházející změna je příležitostí aby mohli žít radostnější a rozsáhlejší život, ve kterém se mohou svobodně dívat na život z velmi odlišné perspektivy.

Navraťte své vědomí do svého fyzického těla. Představujte si jak světlo proudí vaším tělem, prostupuje Vás, spojuje Vás. Vidíte energii jak jím proudí velkou rychlostí a dovolte svému tělu aby začalo pulzovat. Ciťte se silnějšími a plnějšími, plní nových informací o zdraví a vitalitě. Neustále v sobě prociťujte pilíř světla, který Vás naplňuje a spojuje se zdrojem. Neustále udržujte představu tohoto pilíře světla, procházejícího vaším tělem. Pilíř světla je vaše povolávací karta do vyšších oblastí.

Je mysl. Vyvíjíte se aby jste se naučili svoji mysl používat produktivním způsobem tak, aby jste mohli měnit svůj svět a tvořit nové druhy reality. Věřte sami v sebe a naslouchejte tomu co odhalujete. Cesta která se před Vámi vynořuje může být velmi zajímavá. Nezapomeňte že ji neustále tvoříte a jestliže se Vám nelíbí její scénář, můžete prostě cestu změnit. Příjemné cestování.

TANEC DIMENZĺ

Připomínáme Vám, že Prvotní Stvořitel vyrábí všechny týmy, a jestliže jste ve vesmíru Prvotního Stvořitele, pak jste ve všech týmech zároveň.

Jako lidské bytosti jste knihovnické karty, klíče k živé knihovně. Všechny informace uložené v pozemské knihovně jsou Vám dostupné. Je zamýšleno aby jste s ní splývali, ovlivňovali ji a vynořovali se z ní. Jste zde aby jste dovršili lidskou verzi duchovního vývojového procesu – žili s lidmi, splývali s různými realitami a dovolili realitám aby skrze Vás povstávali. Nakonec se naladíte na vědomí tvořivých bohů, ze kterých jste vytryskli. Bude to vypadat jako když ladíte na rádiové stupnici různé frekvence. Dovolte si pochopit, že konkrétní fyzická těla, která zaujímáte jsou vysílací a přijímací centra, vyzařující spojení, která existují v mnoha realitách. Pro celé stvoření je zamýšleno aby bylo ovlivňováno – aby bylo částmi hádanky, která buď padne nebo nepadne s ostatními částmi hádanky. Jako lidé jste byli udržováni v nevědomosti o tom kolik těchto kousíčků hádanky máte uzamčeno v jiných realitách. Nemáte žádnou představu o inteligentních silách v jiných realitách, které s Vámi ladí a působí na Vás.

Neexistuje nic co by nebylo součástí celku a celek, tak jak je to zamýšleno, je zónou svobodné vůle která je otevřena proměnám a vlivům. Váš úkol a odpovědnost je vytvářet výběry a svazky. Vaši rodiče mohou říci: „V klidu si hraj, dítě. Nehraj si s dětmi které kopou, plivou, mlátí se a klejou. Musíš mít dobré přátele.“ Učili Vás jak si vybírat své přátele. Součástí rodičovského procesu bylo Vás učit, co máte u lidí hledat. Avšak nikdo Vás neučil jak se přátelit a navazovat styky s neviditelnými světy kolem Vás.

Vaším úkolem jako lidí, je vlastnit a pečovat o živou knihovnu. V minulosti ti, kteří chtěli živou knihovnu prožívat, s dovolením lidských bytostí vykukovali z jejich očí. Když z nich vykukovali, lidé kteří je „nosili“ se mohli stát bohy a Bohyněmi a být jejich tak říkajíce turistickými průvodci touto realitou. V jednom období si lidé na Zemi udržovali velmi ctihodnou a vysoce významnou pozici. Máte úžasné vibrační formy, vyzařující energii a světlo. Tak jako jsou šéfkuchaři specialisty v přípravě potravy, lidé mají specializaci k prožíváni živé knihovny a dosahování informací.Ti kteří toužili po poznání přicházeli prožívat a odhalovat živou knihovnu na Zemi.Splývali s lidmi,kteří sloužili jako knihovnické karty pro Zemi a celou její nádheru.. Bylo božským záměrem aby se tito služebníci sjednocovali s ostatními energiemi a vy jste jim dovolili pro jejich větší prožívání se dívat vašima očima. Lidé byli tomuto procesu přístupni.

Energie z dalekých hvězdných systémů, které přispívaly k živé knihovně řekly: „Chceme dosáhnout živé knihovny abychom si prostudovaly některé věci a dostaly nějaké informace.“ Proto aby mohly splynout s lidmi musely dostat povolení a souznít s frekvencí lásky. Když lidé potkali frekvenci lásky věděli, že splynuli s jiným druhem. Mimozemské energie používaly k pobytu v živé knihovně oči, těla, smysly lidí a celé lidské bytosti. Každý měl samozřejmě zálibu v něčem jiném, co chtěl od živé knihovny a bohové a bohyně, chcete-li je tak nazývat, kteří navštěvovali Zemi měli jisté údaje po kterých šli. Takže, být hospodáři živé knihovny bylo docela zajímavé zaměstnání, neboť jste nevěděli co právě chtěli bohové nebo bohyně navštívit a po jakých informacích šli. Bylo to jako kdyby jste byli turistickými průvodci pro ty kteří přišli a řídili Vás aby dosáhli informací po kterých toužili. Vztahy byly symbiotické a byly založeny na frekvenci lásky.

Zde na Zemi jsou uskladněny úžasné informace, které jsou v této existenci zoufale potřebné. Až bude světlo reorganizovat Zemi, bude zde masové splývání bytostí které jsou velmi přizpůsobivé, velmi povznášející a velmi milující. Projdou vašimi těly a změní je. Vám přitom zůstane vaše vlastní integrita i identita, i když se s Vámi smísí, tak jako se mísíme se svým vozidlem. Budou schopni dosáhnout kódů a mistrovských čísel, která sídlí uvnitř vašich těl.

Jak bude Země katapultována do frekvence která živé knihovně umožní její plnou funkci, všichni budou vzájemně sdílet nezbytné zkušenosti. Aby jste se zase jednou stali jako klíče k dosažení živé knihovny cenným přínosem z kosmického pohledu, budete mít dvanáctivláknovou DNA a plnou mozkovou kapacitu. A aby jste mohli být i v partnerství jako knihovnické karty, musíte chápat že jste více nežli člověk. Během existence, kdy jste ve své pravé formě multidimenzionální, máte různá vzezření. Jste souborem sebe si vědomích energií, které jsou zasazeny do tohoto vesmírného systému. Vytváříte jeden okruh vědomí který je ve společenství jiného vědomí, které má své plány a odhaluje věci.

Země je v kurzu, který nabírá radikální změnu směru. V nastávajícím vývojovém procesu prožívá urychlovací pošťouchnutí. Cyklus se chýlí ke konci a na Zemi dostává přednost nový věk nebo nové téma. Asistujete tomu aby se tento nový věk dostal do společnosti. Běžně lidé stěží chápou že jako lidé již žijí mnoho životů, neřku-li že je zde mnohem více identit jejich já.

Já je složeno z mnoha různých životních forem, všech vytvořených centrální duší. Až bude Země katapultována novým směrem, ti kdo okupují Zemi budou hynout, protože nebudou moci stačit nové rychlosti, kterou bude Země vibrovat. Nebo se začnou měnit aby byli připraveni na možnost mžourat dovnitř a ven z různých osobností, které vytvářejí kolekci duše. V tom je předbíháte a potkáváte části sama sebe, kterým musíte především a naprosto rozumět. Těchto já je k potkávání velmi mnoho.

Chápejte, jste součástí většího kolektivu inteligence, která hledá v mnoha realitách vyjádření sama sebe. Aby vaše centrální duše obsáhla všechny verze reality má mnoho

různých osobností , tykadel a vnějších částí. Takže si nemyslete že jste „dobráci“ ve všech verzích reality. Je faktem, že když jste „bídáci“, dosáhnete někdy více informací nežli když jste „dobráci“. Když jste dobří lidé, někdy jste tak naivní, že nemáte nejmenší představu co se děje. Není potřeba aby Vám to co naleznete působilo obtíže. Vezměte v úvahu že se Vám tyto energie nabízejí proto, aby jste se o něco začali zajímat, dávají Vám více poznání a dělají pro Vás něco velmi užitečného.

Sami před sebou zastíráte svoji vlastní bystrost. Musíte se učit dívat jak vytváříte svou realitu, v kolika myšlenkových dimenzích jste a jak si předstíráte, že právě na něco čekáte. Vteřinu za vteřinou Vám běží hlavou myšlenky, přinášejíce s sebou všechny tyto informace a vy si neuvědomujete, že po celý čas vytváříte svoji skutečnost. To čemu věříte před sebou skrýváte. Skrýváte před sebou svoji sílu. Nezapomeňte, že jako části jste byli programováni televizí a výchovnými systémy aby jste věřili ve svoji vlastní slabost.

Nenechte se nachytat, že svoji skutečnost tvoříte jenom někdy, zatímco v jiné době a v jiných situacích k tomu nemáte sílu. Musíte si vzpomenout na rozsáhlost svého prožívání. Musíte si vzpomenout, že proto aby jste se mohli zúčastnit věcí které se zdají být těžké nebo špatné, musíte tvořit jisté plány. Ve skutečnosti jsou povznášející události velmi často skryty za zkušenostmi, které se zdají být obtížné. Chápejte že ve všech věcech které tvoříte je nějaká příležitost.

Vy sami jste Mistři Hry kteří nadirigovali obnovení pozemské svobody a kteří sem zasadili civilizace. Tyto civilizace byly oživeny a aktivovány a nyní žijete na jednom z nejvíce vzrušujících míst a v jednom z nejvíce vzrušujících období existence. Je zde mnoho těch, kteří Vás podporují a přejí si s Vámi splývat, jednat skrze Vás a podat Vám pomocnou ruku v práci která je před Vámi. Vaše práce neznamená, že budete číst spousty textů a popíšete mraky počítačových papírů. Všechno co potřebujete je aby jste si vážili sami sebe a odívali svoji realitu v souzvuku se svými smysly tím, že se jako lidé budete zajímat o to, co jako lidé chcete završit. Cokoliv máte v úmyslu tomuto světu zanechat jako své znamení, je v pořádku. Takže sněte vysoko.

Lidské bytosti jako knihovnické karty dosahují unikátních informací, které jsou velmi odlišné od informací které prožívá hmyz, rostliny, nebo zvířecí říše. Živá knihovna byla zamýšlena aby vzájemně splývala a aby skutečně splývala se svými životními formami, aby ostatní bytosti mohly prožívat verze pozemské reality a shromažďovat informace. Konečným záměrem je aby se objevily viditelné výsledky tohoto dobrovolného slučování.

Lidé jsou kódováni, aby jim byla živá knihovna naprosto dosažitelná. Když s lidmi splývají jiné energie, fungují přitom takové formule a plány, že nelze splývat například s žábami. Lidé jsou jako knihovnické karty používáni energiemi které jejich fyzické vozítko plně nechápou a to může způsobit vyvedení z rovnováhy a šílenství. Avšak, i když jisté entity mohou chtít člověka poškodit, mohou tak učinit jenom díky jeho ignoranci. Příprava vašich těl k obdržení energie splývání vyžaduje stanovení standartu kterému jste dostupní a také je základem vaše bystrost. Chápejte že Vám pomáhá vaše vyšší já, vaše verze která řídí vaše prožitky skrze univerzální zákon příčiny a následku. Vaše vyšší já také funguje jako vrátný a sociální sekretář který reguluje to co bude uvedeno do pohybu, který zná základ ve vašich akcích a vírách ve třetí dimenzi, podle toho jak je skutečnost současně překládána z jednoho okruhu do druhého.

Konjunkce Uranu a Neptunu v roce 1993 jako přílivová vlna světla, poslala na vaši planetu zásuvku k elektrickému proudu a aktivovala v lidech potenciál pro rozvinutí třetího helixu. To odjistilo světelně kódovaná vlákna aby se spojila dohromady a navinula tento třetí helix. To propojilo elektrický proud uvnitř vašich těl, které umožní tomu vašemu já které znáte dosažení multidimenzionálního já. Jste v širokorozsáhlém urychlení času. Každý z Vás jste svůj osobní energetický vír. Když s námi hrajete tuto dvanáctičakrovou hru, otevíráte svoje čakry a vytváříte průchody skrze které pak fungují všechny vaše neomezené a mnohé multidimenzionální osobnosti. Tyto osobnosti se pak mohou mísit a stát se harmonickým svazkem. Máte verze které s Vámi nesoucítí a když do Vás vstoupí jste vyzváni aby jste je učili s Vámi souznít, proto aby jste mohli vytvořit harmonický svazek. V nejhlubším jádru své bytosti musíte vědět kdo jste a jak jste jako třídimenzionální osobnost připraveni se stát multidimenzionální osobností. Až si tento standart stanovíte, potom vaše vlastní zkušenost i bytosti které si přejí s Vámi splývat se do této vaší volby zařadí.

Když prožíváte multidimenzionální splývání, je dobré si říci, „Haló, poslouchejte, pracuji na zdokonalení lidské rasy, i když jsem jedním z nich. Sleduji jak se vyvíjím abych měl větší schopnosti a větší klid. Mám v úmyslu tyto schopnosti používat způsobem který prospěje mému já, všem lidem se kterými jsem v kontaktu, což je veškerá lidská rasa a této planetě – Matce Zemi, která nám poskytuje místo k našemu vývoji.“ Jestliže s tím některá energie ve Vás nebude souhlasit, bude oddělena, nebo ještě lépe, bude připravena se změnit. Často k Vám energie přichází aby byla léčena, hledá lásku a to co nezná. Jste jako plamen svíčky a vaše vlastní verze jsou k Vám přitahovány jako hmyz. Vletí do plamenu, vy je přeměníte a ony se znova narodí.

Můžete říci: „Přeji si abych rozuměl jak používat takovéto mnohadimenzionální zkušenosti. Přeji si abych se dozvěděl více o tom jak mohu prospět sám sobě a jak s tím mohu více žertovat“. To udá tón vašim prožitkům. Zájem je vědomý stav toho, co chcete aby se ve vaší skutečnosti projevilo.

Žijete v době, kdy se znovu stanovuje skutečnost a jste ten, který ji stanovuje. Následujte sami sebe do dobrodružství zkoumání tím, že se rozhodnete co chcete a pak požádejte o informaci a pomoc při tomto prožívání.

Co to znamená být knihovnickou kartou? Znamená to, že jste na prvním schodě k vašemu osvědčení – k vašemu pochopení, zavázání, smíchání a splývání s jinými energiemi, kterým umožníte aby skrze Vás vplývaly do živé knihovny. Když dosahujete jistého stavu vědomí, vyzařujete elektromagnetickou pulsaci, něco jako radiový program, na který se mohou ostatní naladit. Potom se stáváte velmi cennými, protože ostatním umožňujete splývat a oni skrze Vás mohou dosáhnout kódů. Kódy zahrnují formule pro replikaci života. Byla vytvořena silná ochrana, aby nejdůležitější údaje které jsou v lidech uskladněny byly dosažitelné jenom skrze jistý stav vědomí. Bez tohoto nelze formulí vůbec dosáhnout. Formule v lidech existují jenom tehdy, když si tito zachovávají vyšší stav vědomí. Jestliže jsou smíchány s kvalitou běžného života a existence, pak lidé nejsou schopni tyto formule produkovat.

Žádáme Vás aby jste cítili energii těchto bytostí, které si přejí s Vámi splývat. Požádejte je aby Vám daly znamení. Řekněte: “ Moje práce je pro mé vlastní povznesení a povznesení celé planety. Jestliže je toto i váš úkol, jste vítáni. Jestliže jím není, nepřibližujte se ke mně. Nejsem přístupný pro tento druh nesmyslů.“ Musíte si toto stanovit.

Můžete také říci: „Energie která si přeješ skrze mne pracovat, jsem ochoten být jedním z tvých životních projevů na této planetě. Chci se učit to kdo jsi a rozumět ti. Přeji si být tvojí přítomností energetizován. Jestli jsi schopná dosáhnout energie kterých já nejsem schopen, jsem ochoten vytvořit pro tyto energie ve svém těle prostor, sdílej tyto schopnosti se mnou, prosím.“

Jestliže se objeví energie a nereaguje na Vás, nebojte se říci: „Dveře jsou zavřeny, nejste mojí parketou. Najdu si někoho jiného.“ Naleznete někoho jiného, neboť vaše připravenost vytváří vaše prožívání. Jestliže budete spokojeni s novými přátelskými vztahy, s tzv. neviditelnem, můžete pak dále začít zkoumat a chápat ty “ ne-moje-parketa“ typy energií. Opravdu všichni jsou součástí veškerých vztahů.

Mějte větší rozhled. Existuje mnoho věcí které jsou nezbytné k přípravě vašeho těla, aby bylo schopno ubytovat multidimenzionální energie. Jóga, strečink, dýchání, mořské řasy a byliny zásobují vaše tělo aby bylo připravené k projevení této energie. Je třeba aby tělo ubytovalo vibrace multidimenzionální inteligence, takže možná některá z vaší práce tuto přípravu zahrnuje.

Zeptejte se energií jestli s Vámi chtějí pracovat. Na Zemi se prostě položí bohu nebo bohyni otázka, i když to může vypadat drze ptát se dospělého když jste dítětem. „Děti mají být viděny, ne slyšeny“. Jako děti bohů jevíte stejnou neviditelnost a unikátnost božského stařeckého principu. Žádáme Vás aby jste se ptali na všechno – včetně toho co říkáme my – protože nejenom že máte právo se ptát, je to i vaše zodpovědnost. Je to klíčem k neomezenosti, k vlastnění svého těla a řízení své reality do bytí.

Učte se vytvářet spirály vycházející z vašeho solárního plexu a dosahující k vizím vašich různých já. Shledáte že Vás spirály spojují s vaším účelem. Neposuzujte tato já která vidíte z bodu svého třídimenzionálního pohledu, protože posuzování vytváří pasti a smyčky reality jenž reprezentují v čase stále stejné téma v různých kostýmech. Jedno z rozhodnutích, které mnozí z Vás udělali bylo, že se na této cestě dostanete za posuzování. A to je základem aby jste si udrželi tuto pozici.

Vaše multidimenzionální já Vás může sekýrovat aby jste se vyvíjeli. Jste své vlastní světlo i svůj vlastní stín. Samozřejmě hrajete hru že jste odděleni. Nyní hrajete hru že jste členové Rodiny Světla a že jste dobří chlapíci. Pravíme Vám že existují týmy – týmy světlých triček a temných triček – a vy by jste si rádi mysleli, že jste jenom bílá trička. Připomínáme Vám, že Prvotní Stvořitel vytvořil všechny týmy, a jestliže jste ve vesmíru Prvotního Stvořitele, potom jste také zároveň ve všech týmech.

Váš přirozený stav bytí a to k čemu se vyvíjíte je multidimenzionální charakter toho, kdo bude schopen na této planetě vytvořit mír a přenést jej současně do ostatních světů. Chápejte, mír znamená rozhodnutí, které bylo stanoveno pro váš život. Jednoho dne se objeví mnoho paralelních vzpomínek které budete muset vstřebat a mnoho idejí, které náhle před Vámi vyvstanou. Uvědomíte si že existuje jedna vrstva na druhé, nesoucí vaše zkušenosti, zatímco si vaše část bude naprosto jistá, že o nic nejde. Tyto vrstvy reality se začínají tříštit a drobit a vy se přesunujete do nových aspektů vašich schopností a vašeho vyjádření. Nyní je vtip v tom, aby jste tyto věci uchopili – aby jste strávili více času usilováním o to k čemu jste byli inspirováni aby jste v těchto letech odhalili.

Přišli jste sem aby jste změnili možnosti Země. Vydáváte ze svého těla nohem více nežli si uvědomujete. Jednoho dne si náhle uvědomíte kam odcházíte když si zdřímnete, když jste omámeni, nebo když spíte. Před mnoha věky vyžadovaly tyto dovednosti rozsáhlý trénink. Dneska jste zaplavováni světlem neustále a čím více světla se dostane do vašeho těla, tím je více reorganizována vaše rozsáhlejší identita. Tímto procesem je podporován silný smysl pro vnímání svého já – bytostí, kterou nyní jste. Udržujte svůj smysl pro lásku a dobrotu pro vozítko, které tvoříte.

Myslíte si že Země prochází touto přeměnou aniž by to komukoliv prospělo? Jsou miliony těch kteří čekají až na Zemi zavládne světlo, tak aby mohly s láskou vstoupit, dosáhnout toho co zde je a změnit běh událostí. Proto aby jste dosáhli tohoto cenného místa, Země, musíte vědět kdo jste a se všemi cítit. K Zemi je posílána energie aby tvořila rozruch a hloubkovou změnu. Je to součástí časových plánů a až se to propojí, začnete vědět, vzpomínat si a cítit. Náhle již nikdy nebude nic stejné.

Tato paměť která bude ve Vás roznícena může ve vašem nitru vytvářet tělesné reakce, protože dlí v buňkách vašeho fyzického, mentálního a duchovního těla a těm musí být porozuměno. Rostete do něčeho nového a stavíte kostru stavby. Dodáváme Vám odvahu aby jste své tělo přizpůsobili jakémukoliv modelu prožitku, který Vám vaše fantasie nabízí. Můžete použít Shiatsu, masáže, Rolfing, znovuzrození, nebo nějakou jinou metodu, jejíž prostřednictvím by jste byli schopni poznat svá těla – mentální, fyzické, emocionální a duchovní. Použijte tyto metody k posunutí energie za místo kde by se mohl objevit nějaký blok.

Připomínáme Vám aby jste pili velké množství vody, trávili čas dýcháním a okysličováním, zněním a praktikováním povolených nepojmenovatelných zvuků, vyjadřovaných sami sebou skrze vaše tělo. Udržujte své tělo aktivní a živé. Travte svůj čas komunikováním, klidným meditováním a posloucháním všeho co k Vám z vašeho nitra promlouvá. Vsuňte své poznatky do struktury vašeho života a přemýšlejte o tom co chcete.

S těmito hrami si můžete hrát jako dítě a být přitom v pohodě, avšak vězte že na hlubší hladině šíříte praktikování šamanistického umění – schopnost rozumět a působit na mnoho světů. Šaman nežije v jednom světě. Až se naučíte jak vyvolat pomoc ostatních světů a skrze hormony a spolupráci si tvořivě vyměňovat energii, pak se změníte. Vždycky se vrátíte do své domovské stanice – nyní jste na Zemi – jako silně pozoruhodná identita, která odhaluje rozvíjející se vztahy ke všemu co je.

Jste testováni aby se vidělo jak jste pevní, spolehliví a stabilní, protože během příštích patnácti let budete šokováni anomáliemi které se vynoří z jiných dimenzí. Různé dimenzionální dveře jsou otevřeny dokořán a skrze ně prosakují, prostupují a vynořují se věci, které byly dlouho drženy odděleně. Takže budete moci odhalit objekty, tvory, stvoření a události, které nemají žádný důvod aby byly tam kde jsou. Můžete shledat že se vracejí vyhynulí tvorové,nebo zvířata náhle beze stopy zmizí a kolem celé planety se objeví různé druhy vegetace. Osobní efekty – věci které vlastníte – jednoho dne mohou zmizet, prostě se jen tak s třesknutím mihnou. To jsou některé z anomálií které se budou dít aby jste znovu uvážili kdo a jací jste ve vztazích ke všemu co jest.

Nyní je mnohem snadnější být ovlivněni negativními myšlenkovými formami nežli kdykoliv předtím. Vaše noviny Vás povzbuzují k radosti nebo k negativitě? Vyšší frekvence energie která přichází na planetu způsobuje rozbíjení astrální říše, která je tolik přeplněna myšlenkovými formami strachu, že již dále nemůže sama sebe ubytovávat.

Rozbití astrální říše její vlastní populační explozí definitivně působí na planetu. Lidé jsou zděšenější a cítí jako by jejich břímě bylo ještě těžší. Myšlenkové formy hledají jak se přilepit k nějaké negativitě což znamená, že máte častěji žal nežli radost a zlost spíše nežli povznesení, vážnost a božskou vznešenost. Ačkoliv, je to věc výběru. Co si chcete vybírat? Co je vaším záměrem?

Zde je název hry, čistota. Jestliže se vytváříte dostupnými aniž jste čistí, je velmi lehké přitáhnout energie, které nebudou vaší vibraci příjemné. To neznamená že tyto energie jsou špatné. Prostě to znamená že nerezonují s vaším vibračním rozsahem a které Vám samozřejmě mohou být nejasné. Když si nejste pevní v kramflecích, dostáváte se do zmatku, protože energie nejsou propojitelné. Vaše emoce vytvářejí kvalitu vašich zkušeností, stejně jako myšlenkové formy které se na Vás zavěsí. I když být šťastný a perfektní po celou dobu není řešením. Dovolte si procházet emocionálními prožitky a učte se z nich. Černá nálada a energie které na sebe pověsíte se stanou oděvem nebo vzory, které mohou vytvářet extrémní obtíže. Mžete se stát tím, co nazýVáme kosmickou udicí, otevřenými dveřmi pro jakékoliv nebo všechny nekvalitní energie. Poznání, že Prvotní Stvořitel je ve všech věcech, může vskutku vytvářet dilema.

Buďte si vědomi že se rozvíjíte v procesu sebeodhalování svých vztahů ke všemu co je. Až skutečnost a ideje proniknou skrze Vás, budete schopni prostřednictvím lásky, soucítění a pochopení toho prožívat více z duality a polarizace, které charakterizují tuto část existence. Klíčem je aby jste se radovali z toho co na cestě zkoumáte a našli v tom klenot.

Přemýšlejte o sobě jako o bráně a o vašich emocích jako o opatrovnících kteří určují druh energie, která je v současné době na planetě Zemi dovolena, neboť jste vrátní do jiných dimenzí. Musíte se mít rádi, neboť jste to v této realitě vy, skrze koho jednáte. Fyzické tělo které zaujímáte je vaší domovskou stanicí. Veškerá historie vašeho fyzického těla Vás přivedla do tohoto přesného bodu uvědomění, ve kterém si uvědomujete že jste významní. Vaše tělo je vaším vozítkem, je to váš Mercedes a s ním se nedá obchodovat, alespoň ne v tomto prostředí. Vy jste ti kteří určují své hranice, ti kteří říkají : „Tohle cítím dobře a toto ne. Tohle je v pořádku a toto nikoliv.“ Učte se jednat bez poklesků tím že budete milovat sami sebe a věřit, že cokoliv Vás svírá je příležitostí pro váš duchovní růst. Každá jednotlivá myšlenka kterou vypustíte je živá a získává formu, ať jste třeba pekař který zadělává těsto a válí knedlíky. V každém okamžiku o něčem přemýšlíte a myšlenkové formy se uvolňují a vcházejí do existence. Tyto myšlenkové formy s Vámi pracují a získávají skrze ostatní masové myšlenkové formy životní sílu. To co uvádíte do pohybu budete také prožívat, ať je to dobro nebo nemoc. Jste stvořitel. Nyní si možná uvědomujete hloubku toho co jste svými základními myšlenkovými formami a svými vírami uváděli do pohybu. Ať jste žárliví, nebo jestli dodáváte energii nenávisti, trestu, nebo jiným takovýmto věcem, protože když jim dáte život, vrátí se k Vám aby Vás obtěžovaly, aby jste si osobně prožívali svoji tvořivou sílu.

Když milujete své tělo a sami sebe, ocitnete se v jistém uzavření toho pro co jste dostupní. Učíte se přivolávat šoty týkající se toho k čemu jsou vaše molekuly přístupné, tím jak vaše zájmy vykukují z buněk vaší bytosti.

Učíme Vás ovládat vlastnické vztahy. Musíte se stát suverénními aby jste byli dosti silní k potkání a umístění vašeho multidimenzionálního já. Jestliže je vaše vibrace a váš zájem čistý a silný, nemůže k Vám být přitaženo něco co nemá tento náboj. Chápejte, každý svými vlastními vírami tvoříte svoji skutečnost.

Energie jsou vyživovány vaší vitální silou – energií kundalini, která hnízdí v základu vaší páteře a stoupá vzhůru, v ideálním případě skrze celé vaše fyzické tělo. Uzavření lidé si často myslí, že kundalini je vášeň sexuální touhy. Chápejte, tato síla která se nazývá sexuální touhou může tvořit život. Skrze vášeň jste svým způsobem otěhotněli a narodili se. Tato síla, když si nejste vědomi její vitality a možnosti tvořit život, může být odsávána a vypouštěna různými způsoby. Vaší odpovědností je aby jste zvedali svoji kundalini vzhůru svými čakrami, nejprve svým tělem a potom ven a používali tuto sílu ke tvoření. Tato vaše vnitřní životní síla Vám dodává odvahu, ušlechtilost a smělost aby jste použili svoje pěstovatelské zručnosti k pěstování své mysli.

Lidé kteří jsou posedlí často prožívají své vlastní myšlenkové formy, které se k nim vracejí. Ti kteří prožívají fyzické útočení, často intenzivně posílají něco ostatním aby je znepokojili. Obojí patří do tvořivého procesu. Celkový souhrn jakékoliv vývojové cesty je, aby jste se spojili se všemi věcmi které jste udělali a aby jste přijali světlo a stín. Za to co tvoříte musíte nést zodpovědnost – a jak můžete nést zodpovědnost aniž o ní víte?

Někdy energie která čeká aby jste poznali že tam je, udělá něco aby jste pochopili, že nejste ve svém normálním stavu bytí. Proto aby jste pochopili že tam je bude něco přehánět aby viděla jestli zachytila váš zájem. Můžete říci : “ Halo, to je v pořádku, vím že jsi tady. Jdu na to. Cítím tvoji přítomnost, nemusíš už zacházet tolik do extrému.“ Energie se bude učit jak se ovládnout když s Vámi splývá. Musíte udržovat své komunikační spojení otevřené. Nemyslete si, že když před Vás energie nepředstoupí ve třídimenzionálním kabátku, že nechápe že s ní komunikujete.

Zvířata jsou v říši multidimenzionality a splývání znalci. Zvířata procházejí dimenzemi. Viděli jste někdy zvíře nebo ptáka jak někde v jednom okamžiku je a ve druhém už není? Zvířata jsou velmi citlivá na kvalitu života – mnohem více nežli vy. Když je kvalita života na pováženou, zvířata automaticky přecházejí do snesitelnější reality. Přenášejí sami sebe do jiných oblastí existence, neboť jsou programováni aby přežili.

Zvířata jsou inteligentní a přizpůsobivá a prožívají mnohem více dobrodružství nežli lidé. Zvířata si nepotřebují stavět obchoďáky, hřbitovy, dívat se na televizi a chodit do kina a sami sebe mást povrchními formami okolí. Myslíte si že se zvířata někdy nudí? Myslíte že jsou zvířata vždycky zvědavá co mají dělat? Mají mnoho, mnoho dobrodružství, která nejste zcela schopni pochopit, i když jednoho dne budete.

Například hmyz a žáby svým zvukem otevírají dimenzionální cesty. Ostatní mohou prostřednictvím zvuku cestovat. Všechno sní, cestujíce do mnoha realit. Můžete to nejlépe přirovnat k představě snění, vědouce že když spíte, jdete do jiného světa který existuje. Všechno existuje, protože je to propojeno, ať+ je již paměť otevřena nebo ne. Brouci, červy a žáby vědí, že přecházejí z jedné reality do druhé. Vcházejí do jiných světů, i když jsou právě v tomto světě.

Na vaší planetě je hmyz nejpočetnější třídou živočichů a zaujímá málo prostoru. Je v rovnováze, protože bez hmyzu by vaše planeta nemohla existovat. Hmyz je multidimenzionální a jedná jako ochrana pro mnoho světů. Někteří z tvořivých bohů mají podobu i charakter hmyzu. Existují lidé kteří se setkali a fotografovali bytosti, které měli z části lidskou a z části hmyzí podobu. Tvořiví bohové napodobili sami sebe v mnoha pozemských formách živočichů, aby zde mohli jako tiší reprezentanti svého vlastního druhu být.

Hmyz s Vámi pracuje způsobem, který v této době nemůžete obsáhnout. Myslíte si, že si jen tak náhodně přistávají a pobíhají po Vás, když ve skutečnosti kontrolují vaši elektromagnetickou frekvenci. Pro hmyz nejste tím jak vypadáte. Jste pro ně silovým polem a máte na sobě části které jsou pro hmyz velmi přitažlivé, protože vylučujete feromony. Možná když Vám dají sem tam nějaký štípanec, můžete používat jejich identitu.

Je mnoho forem života které nabudou vědomí a existence. Budete chtít tyto formy ulovit a strčit je do zoo.I jim připadáte jako vězni v zoologické zahradě,zavření za mřížemi. Chtějí Vám pomáhat a přivést Vás zpátky ke komunikaci mezi částmi vědomí. Čekají aby viděly jestli budete mít vztah ke konkrétním zvířatům nebo jiným částem. Když demonstrujete své poznání inteligence ve všech formách života, začnete být kvalifikováni jako poslové diplomatické reprezentace různých částí. Život se stane velmi překvapujícím, opravdu.

Když žába vydává kvákavý zvuk, vytváří to otevírání jiných dimenzí pro zvířecí říši – konkrétně pro hmyz, ale i pro mnoho členů zvířecí říše. Žáby a hmyz udržují frekvenci a mají jisté schopnosti. Když v tichu dne či noci kvákají žáby, vytvářejí harmonický a vířivý okamžik. Odevzdáním se energiím se můžete přesunout do tohoto zvuku a prožívat jaké to je být jinými formami života. Je to docela lehké.

Všechna zvířata jsou mnohem více v souznění s jinými realitami nežli lidé, a mohou Vás o těchto realitách učit. Někteří lidé jsou schopni splývat se zvířaty a prozkoumávat zvířecí království, aby odhalili jaké to je být v živé knihovně.

Mnoho velmi inteligentních forem života se může projevovat tím že splynou se zvířecím a rostlinným královstvím. Tímto způsobem mohou pokukovat do vaší reality. Nyní chce mnoho těchto inteligentních forem života splynout s Vámi, s knihovnickými kartami. Způsob, kterým mohou dosáhnout knihovny skrze Vás, lidi, je docela jiný nežli způsob kterým mohou knihovny dosáhnout když vstoupí do veverky. Vy jste komplexní. Máte v sobě ohromné množství znalostí. A až budete připraveni aby jste splynuli s ostatními formami sebe si vědomé existence, budete schopni přinést mír na svoji planetu. Budete schopni přinést úžasné nové povznesení, nový způsob bytí, novou modlitbu. Bude se zdát jako když to vychází z Vás, ale vy budete vědět, že je to více nežli jste vy. Chápejte, že ve všech životních formách je veliká inteligence a prožívání veškerého života čeká na Vás. Otevřete svá emocionální já a použijte životní sílu lásky jako klíče ke svému vlastnímu vývoji.

Energetické cvičení.

Udělejte si pohodlí, prohlubte svůj dech a buďte v přítomnosti. Představte si sami sebe ve skupině lidí které milujete a ctíte. Shromáždili jste se aby jste otevřeli světelnou bránu, vstup do jiných světů. Představte si jak se k Vám spouští pilíř světla a prostupuje vaše tělo i celou skupinu. Tímto pilířem světla řídíte mnoho energií, které otevírají bránu do jiných realit.

Věnujte svoji pozornost otevírání této brány. Vyšlete všem energiím a realitám svůj signál aby s Vámi splynuly, aby protějšek po kterém toužíte potkal vaši verzi frekvence lásky takové, jak ji nyní chápete.

Představte si sebe s ostatními ve skupině jak kolem této světelné brány vytváříte prsten, dotýkáte se vzájemně rameny a vaše dlaně jsou propojeny. Všichni jste naplněni radostí a smíchem z toho co máte dělat. Prociťujte vzájemné spojení, které Vám dovoluje jít dále.

Nyní jako skupina projděte otvorem ve světelné bráně. Vycházíte na druhé straně a uvědomujete si že jste na místě, kde Vás tato brána spojuje s ostatními branami na vaší planetě. Prociťujte svůj pohyb k ostatním dimenzionálním branám, které vypadají jako světelné prstence. Vezměte světlo své bytosti a vpusťte jej do co nejvíce bran. Vyzařujte myšlenku a představu o tom, že aby energie mohly vstoupit na Zemi, musí se potkat a spojit s frekvencí kterou odkrýváte a udržujete, s frekvencí lásky.

Představujte si jak je vaše skupina rozmístěna kolem celé zeměkoule. Vytváříte kolem planety prsten světla a cítíte s ním své spojení. Prociťujte jak Vás podporuje frekvence lásky kterou nyní vyzařujete.

Jak cestujete kolem zeměkoule formujíce světelné prstence, cítíte energie, které Vás při tom podporují. Nyní jste za hranicí své planety. Cítíte nás. Cítíte energii plejáďanů, která vstupuje do vašich čaker a tulí se k Vám. Dovolte naší lásce se spojit s frekvencí vaší lásky takové, jak ji teď chápete. Dovolte sami sobě na chvilku cítit podporující, vyživující a s láskou opatrující energie, které ctí vaši existenci. Milujeme základ vašeho bytí.

Nyní si představte ve vaší galaxii bránu, kterou vlastníme a používáme. Jako vaši přátelé z Plejád jednáme jako vrátní pro procházející energie. Dovolte nám v této době udržovat tuto bránu otevřenou a dovolte lásce, přicházející z ostatních systémů, ať touto branou proudí. Prociťujte jak láska proudí na povrch vaší planety otevřenými branami. Představujte si paprsky zlatého světla proudícího vaším tělem a ciťte jak se všechny buňky ve vašem těle chvějí. Pociťujte objetí tohoto světla a odevzdejte se mu. Ať tato láska vstoupí na planetu a připomene všem jejím obyvatelům, že existuje jiná cesta životem. Ať jim připomene nový plán a nový ideál.

Ve vaší vlastní identitě – která je tím Jedním, jehož toužíte odhalit a porozumět mu – si představte sami sebe jak stojíte před zrcadlem. Dívejte se jak se vaše fyzické tělo mění. Jak Vás láska transformuje. Pozorujte jak se molekuly vašeho vzezření mění a držte tuto lásku, neboť je to vaše bohatství a vaše hodnota. Tato láska jste vy v živé formě. Láska kterou jste si předsevzali být, je klíčem ke spojování různých druhů energií, jejichž prostřednictvím ve vašem vesmíru nově tvoříte.

Představte si jak jste lehoučcí, pohybujete se energetickými vlnami a otevíráte brány. Představte si sebe v lidské formě, jak se katapultujete do popředí existence, naprosto odevzdaní lásce. Dýchejte, a při nádechu ciťte všude kolem sebe frekvenci lásky. Je posílána do každé části vašeho těla a cokoliv budete chtít se svým tělem dělat, všechno je možné. Cítíte jak jste naplňováni klidem. Představte si jak vaši planetu objímá láska která vámi proudí a udržujte svoji frekvenci ve světelných branách kolem celé zeměkoule.

Nyní, ať jste kdekoliv, představte si jak se točíte, víříte a obracíte se. Toto točení se stále zrychluje, pohybujete se rychleji a rychleji, spojte tuto rotaci se svým fyzickým tělem, ať je kdekoliv. Cítíte jak touto rotací z Vás vyvěrá láska a dotýká se všech forem života – všeho co je stvořeno. Cítíte jak se to z Vás vytáčí a jako spirála se to dotýká všech věcí, kamkoliv jdete. Představujte si toto stále se zrychlující víření, kterým se vaše poznání stává jasnějším a jasnějším.

Zůstaňte na chvíli v této energii. Ciťte tuto lásku – hledejte ji, věďte o ní, sdílejte ji, buďte na ni zvědaví, chtějte ji a bude vaše. Vážíme si toho že víte, že měníte svět každou svojí vypuštěnou myšlenkou. Děkujeme vám, že tak ochotně darujete Zemi myšlenky lásky a míru. Bude to působit na veškerou existenci.

DAR BOHŮ

Prožitek orgasmu posílá do vašeho těla léčivé a omlazující energie.

Brána do živé knihovny ve vašem těle jsou vaše genitálie a když se naučíte jak tuto bránu používat, pak slouží jako otvor do záznamů času. Lidé, ve velké většině, se spojují a v několika minutách kopulují. Často si lidé nedávají čas aby jeden druhého sexuálně propátrali, protože chtivá radost je někdy spojena s hlubokou emocionální bolestí. Mnozí z Vás se stydí za vyhledávání této radosti. Vzpomeňte si, jak se příběh rozvíjí, byl vám dán dar bohů.

Pro nás je zajímavé kolik pozemských škol prohlašuje, že vrchol dosažení se pohybuje za vaší sexualitou. Buďte si vědomi idejí které Vás odrazují a vzdalují od základu toho kdo jste. Tyto ideje a koncepty zní vznešeně, i když Vás odstrkují od bohatství vaší fyzické formy. Vaše výměšky a záhady jsou dary, které mají být hloubkově prozkoumány, s půvabem, úctou a respektem, skrze odevzdání se závaznému vztahu.

Zamýšlíme Vás inspirovat k tomu, aby jste se znovu podívali na svoji sexualitu. Prosím, chápejte, když Země prochází jejími změnami, budete nuceni se vyrovnat se všemi oblastmi, které lze vzít v úvahu. Neobávejte se že budete sami – máte schopnost prožívat nejhlubší partnerské svazky po kterých toužíte.

Sexualita léčí vaše tělo a otevírá brány ke hvězdám. Závazná sexualita, milující přátelský vztah, může být hluboká a může Vás vést do jiných světů, oživit vaše tělo a umožnit vašemu tělu aby si vzpomnělo na jeho nejideálnější vzory.

Sexuální vyjádření často prozkoumává obě říše, duchovní i fyzickou. Je v nich rovnováha, která je nutná. Pobýváte ve svém fyzickém těle, které ve svém základě vzniklo sexuálním vyjádřením vašich rodičů. Mějte ve své sexuální energii klid, ctěte a přijměte to, že životní síla skrze Vás plyne. Uvidíte jak se oživujete, obohacujete, rozumějíce svému vozítku.

Na vaší planetě jste byli udržováni v nezájmu o sex. Pro Vás je to místní událost, která vám v ideálním případě dělá dobře, když ve skutečnosti je tato událost zcela kosmická. Kdykoliv se s někým sexuálně spojujete, jistý vzor energie Vás náhle spojí a přitáhne neviditelné energie. Bohové a bohyně jsou z vašich hormonů velice poblázněni – tolik moc, že když jste byli v speciálním stavu hormonálního vyměšování, jedli Vás zaživa. Tyto údaje se vám nelíbí, protože Vás nutí aby jste byli za sebe více zodpovědní. Nutí Vás to aby jste se ohlédli, co jste dělali se svým životem. V ideálním případě neposuzujete to co jste dělali a kde jste byli a v ideálním případě se budete učit z toho co jste dělali – v tomto nebo v jiném životě.

Ideální bude usilovat o to aby jste se svým sexuálním vyjadřováním regenerovali, spíše nežli degenerovali. Sdílení sexuality znamení sdílení hormonů. Sex vzrušuje pravé jádro vašich buněk – a světelně kódovaná vlákna se začnou vzájemně proplétat. V magnetu, tam se všechny energie seřazují a obracejí jedním směrem. Když máte sexuální styk a ve vašich hormonech začne tanec, celé vaše tělo je obráceno jedním směrem. Když jste s někým spojeni, jste jako severní a jižní póly. Obvykle buňky ve vašem těle vypadají jako drtivý zástup na hlavním nádraží, nebo na nějakém jiném místě, kde se lidé pohybují všemi směry. Potom, při sexuální aktivitě to vypadá jako když někdo pískne na píšťalku a všichni se otočí a dívají jedním směrem. Když při splynutí s jinou osobou během styku dosáhnete okamžiku pravdy, jeden druhého odjistíte a všechny vaše buněčné energie se obrátí jedním směrem. Vaše tělo se stane magnetem. Když vy a ten druhý dosáhnete vysokého stavu elektromagnetických sil, jeden druhého si obléknete a vytváříte mezi sebou rovnováhu. Můžete mezi sebou tvořit tuto pavučinu lásky a je to prostřednictvím tohoto silového pole, že vaše vnitřní těla rostou a vcházejí do jiných světů.

Většina z Vás jste vybíraví v jídle. Buďte vybíraví v tom co chcete aby vaše tělo činilo šťastným. Dovolte si odhalit radost, mluvit o ní a cítit ji. Podívejte se na své tělo – stůjte nazí a dívejte se na ně ze všech stran aby jste našli božskost v každé vadě a puklince, kterou máte. Pochopte, když řídíte auto, neříkáte : „Ach, nedívej se do kufru.“ Přijímáte je celé. Všechny části auta pracují společně aby vám umožňovaly jízdu. S vaším tělem je to stejné.

Myslíme si, že sexualita je jedním z nejvíce vzrušujících darů které vám byly dány a chceme Vás vést dále po této cestě, aby vám bylo na Zemi lépe. Milujte sebe a milujte Zemi, neboť jsou jedno a to samé. Potřebujete o sexu mluvit. Přijměte všechny oblasti svého těla a přitáhnete k sobě partnera, který bude všechny oblasti vašeho těla ctít. Věřte, že váš partner bude chtít prozkoumávat tyto zářivé části vašeho božského těla.

Je základní, abychom s vámi mluvili o sexu. Naši předkové jsou zodpovědní za to, že Vás odstrčili od vaší vlastní sexuality a pomohli vám v jejím naprostém nechápání. Léčení, které přijde až začnete rozumět svým vlastním přednostem života, se bude dít skrze porozumění této životní síle, která se nazývá sexualita. Je to jedním z hlavních klíčů k léčení, který je na této planetě potřeba umístit.

Máme pro Vás pár návrhů. Týkají se toho jak se pojit s partnerem a ctít své i partnerovo tělo, když zkoumáte své vzájemné záhady. Chápejte že zkoumáte kolik energie můžete mezi sebou udržet a jak tuto energii někam převedete.

Když se hormony přitažlivosti hýbou, prožíváte výměnu energie mezi všemi vašimi čakrami a čakrami vašeho partnera. Jeho energie se zapálí. Když vedete energii nahoru, spíše nežli aby jste ji udržovali ve svých genitáliích, můžete zvedat proud energie a jednat s novým vědomím. Učte se vzájemně si vést energii páteří vzhůru a pohybovat jí svými těly, zadržujíce přitom orgasmus. Během samotného sexuálního aktu můžete přijít na to, že jste se dostali do časového kolapsu.

Když sdílíte sexuální energii v páru, otevřete se ostatním silám, aby s vámi mohly splynout. Pro vnější energie je slučování s lidmi při jejich sexuálním aktu zvláštní a vzrušující část živé knihovny. V jednom období bylo projevem největší úcty, když bůh nebo bohyně s vámi a vaším partnerem splývali při vašem sexuálním prožitku. Vrcholným prožitkem bylo, splynutí s vysoce vyvinutými bytostmi kteří Vás ctili a nesli k vám vibraci lásky, takže se to stalo multidimenzionálním sexuálním zážitkem. Kolik znáte lidí, kteří před svým sexuálním aktem do sebe vtahují vyšší vibrace? Někteří lidé pijí, nebo berou drogy nebo cokoliv jiného potřebují aby si vzájemně dodali odvahy k sexuálnímu styku. Máte stržené hodnoty, standarty a podmínky ohledně své sexuality kterou vyjadřujete v nefyzické oblasti, takže k vám přicházejí jenom ti, kteří mají stejný standart jako vy.

Buďte si jisti energiemi které s vámi chtějí pracovat. Vyprávějte jim, aby se hodily k tomu co chcete dělat. Volejte zážitky – k plejáďanům, ke všem mimozemšťanům k bohům a bohyním. Rozhodněte se a řekněte : „Halo, poslouchejte, učím se o Vás. Nerozumím tomu. Chci Vás poznat. Toto jsou má měřítka. Spojuji se jenom s někým koho miluji. Ctím své tělo Ctím Zemi. Spojení pro mne znamená všechno. Jestliže se hodíte do mých hodnot, jste vítáni v mém životě a budu Vás učit o lidské sexualitě.“ Takový je postup.

Učili jste se jak poznat naši vibraci, že? Jestliže vstoupí jiná energie a bude předstírat že jsme to my, poznáte to. Ještě jste se možná neučili jak poznat jiné energie, takže nevíte kdo jsou. Vyšší oblasti nejsou prosty klamu. Jak poznáte, když se s někým na Zemi přátelíte, že je to dobrý člověk? Máte na lidi čuch. Chceme aby jste používali stejných schopností vnímání i pro nefyzické říše.

Navrhujeme vám aby jste při svém zkoumání a hraní si s entitami které hledají člověka, aby na sebe mohli vzít formu, aby jste se drželi svých hodnot a byli si jisti tím, čemu jste dostupní. Znovu a znovu opětujte tyto hodnoty a svoji čistotu. Ctěte své tělo, ctěte tělo svého partnera a milujte se jenom s láskou – to je klíčem. Sexuální energie ve vašem těle je vaše síla. Je to síla boha nebo bohyně ve Vás. Drží v sobě tajemství všech tajemství – je to tvořivá síla.

Většina lidí používá svoji sexualitu způsobem který je spíše degeneruje nežli aby je regeneroval. Před dávnými časy byla Bohyně tolik v souznění s přírodními silami, že mohla tvořit vibrační rozsahy, že se jimi mohly tyto síly přírody vyživovat. Chápejte, všechny věci jsou vzájemně provázané – nic není oddělené a všechno je spojeno se vším ostatním. Co tady nyní činíte působí na celou zeměkouli.

Dědíte plán každé osoby se kterou máte sexuální spojení, takže nejednáte jenom se svým materiálem, nýbrž také s jeho. Když se vaše tělo spojí s jiným tělem, vaše čakry jsou povzbuzovány a kundalini se začne hýbat. Když se vaše kundalini pohybuje jenom nižšími dvěma čakrami a neovlivní celé tělo, „zaháknete“ se v aurickém poli partnera a on se „zahákne“ ve vaší auře. Proto máte být vybíraví ve svých sexuálních partnerech. Jestliže tak jednáte, buďte ujištěni, že máte-li nějaký druh závazku a chcete s ním pracovat a odevzdat se mu, protože v současné době se urychluje čas a zrychluje energie, můžete na sebe z partnera všechno přitáhnout.

Radíme vám, aby jste si ve svém těle vyčistili všechny staré závazky. Viďte své tělo jak je čisté a blažené a jak se všechna sexuální energie minulých vztahů uvolňuje. Dělejte cokoliv můžete aby jste s láskou uvolnili své minulé sexuální vztahy, které ještě na Vás lpí. Přestaňte mluvit o minulosti a tím energetizovat své staré partnery. Ať tento materiál odejde. Když stále mluvíte o lidech se kterými jste před léty byli ve styku, udržujete energetizování jejich myšlenkových forem ve své auře, zvláště když jste s nimi měli sexuální spojení. To vám brání v prožívání nynějších nových vztahů.

Pro tyto lidi se stáváte magnetem jejich energie, i když jste je třeba neviděli dvacet let. Koluje mezi vámi jejich energie. Možná už vaše vzpomínky na ně pro Vás nic neznamenají, ale vy s nimi vytváříte prožitek. Toto je velmi choulostivé období. Před dvaceti lety byly věci nostalgické. Chodili jste v sobotních odpolednách s rádiem na krku ulicemi, popíjeli jste kokakolu, bloumali jste po pláži, vzájemně do sebe zavěšeni. Život byl peříčko, jedna velká šou. Věci se změnily. Mohli jste si volně zdřímnout a fantazírovat. Mezi tím na co jste mysleli a časem kdy se vám to projevilo byla ohromná mezera. Trvalo to dobu nežli jste dostali co jste vysílali. Nyní to tak není. Nyní když na něco myslíte, narazíte na to nežli přejdete pokoj. Rychle se vám to vrací. Buďte vybíraví. Mějte respekt k tomuto období, kdy jste jako v pixle. Čas je v kolapsu a všechno se vynořuje do skutečnosti.

Když používáte papírový kapesník, vyndáte jej, utřete si nos a odhodíte jej. Lidé takoví nejsou. Proces není tak hladký a rychlý. Kdykoliv máte s někým sexuální vztah, jste k této osobě vázáni. Když se dvě těla spojí, třeba i jen na jednu noc, jejich aurická pole splynou. Možná jste to do dneška nechápal.

Sex je nádherný. Je to jeden z absolutně nejúžasnějších darů, jehož prostřednictvím můžete odhalit svoji identitu. Avšak musíte se učit jej používat. Nikdo Vás nevzdělával v tom jak se rozvětvují energetické linie, když s lidmi děláte sex. Možná máte zájem učinit řadu rituálů a ceremonií, aby jste ze své aury uvolnili lidskou energii. Vykuřování je velice dobrý rituál k vyčištění aury. Všechny kostely to používají. Mnoho institucí používá kadidlo nebo nějaký jiný kouř k vyčištění energie. Kouř je mnohadimenzionální. Když vykuřujete, znamená to že jste udělali krok k vyčištění, ujasnění a uvolnění energie, takže již nechcete mít žádné vazby. Možná chcete vykouřit svoje tělo a svůj dům.

Když se odpoutáváte od lidí, potřebujete do toho investovat stejnou energii jako když jste s nimi navazovali styk. Nemůžete ten papírový kapesník prostě zahodit, musíte to nějak ukončit. Jak to uděláte? Pracujte s lidskou energií na éterické hladině. S láskou jim požehnejte, uvolněte je a požádejte je aby opustili vaše pole, poděkujíce jim za lekce které jste spolu sdíleli.

Jak jste si všimli, v dnešních dnech je mnohem silnější mít s někým sexuální styk. Jestliže s nikým sex nemáte, možná je to vhodný stav pro váš rozvoj. Avšak, jestliže jste neměli sexuální styk po velmi dlouhou dobu, řekli bychom vám : Co před sebou zastíráte a jaká jsou vaše přesvědčení o sobě samých, že věříte že nejste kvalifikováni již více nemít sex? Prožívání orgasmu vysílá do vašeho těla léčivou a omlazující energii. Často může vyvolat intensivní emocionální uvolnění a zaplavit Vás city.

Endokrinní systém ve vašem těle uvolňuje všechny druhy hormonů a chemických substancí. Některé z těchto substancí se potřebují šířit, zatímco jiné jsou potřeba udržet v těle. Když jsou ve vašem těle udržovány, tělo je vstřebává a posunuje se do vyššího uspořádání. Stáváte se autonomnější, schopní mnohem více poznávat. Když je životní síla vědomě posílána pryč, ve formě semene, je použita k otěhotnění. Když si žena vybere že nechce být těhotná, že nechce mít dítě, muž si vybere myšlenku, že jeho ejakulační proces je jenom způsobem jak mít orgasmus. Udržováním tohoto procesu může být do těla distribuována tekutina. Je to vyšší forma sexuality, která byla na východě praktikována po celé věky. Když muž ejakuluje při každém dosažení orgasmu, v jedné verzi reality ztrácí svoji životní sílu.

Jestliže jste mužem, můžete se naučit při milování zadržet sperma a nedosáhnout ejakulace. Existují k tomu některé techniky. Tlačení na perineum, malá oblast mezi řití a šourkem, zadržuje životní sílu uvnitř těla a přeměňuje orgasmus. Lidé jsou podváděni tím že mají genitální orgasmus, který je omezenou zkušeností, spíše nežli aby měli kosmickou zkušenost zahrnující celé tělo. Když si představíte kolika těly jste, uvědomíte si, že můžete prožívat orgasmus ve všech těchto tělech. Jestliže si přehodnotíte to jak si dělat radost, začnete prožívat radost jiným způsobem a vymaníte se z lokality genitální oblasti.

Sperma je katalytická síla existence a kdykoliv muž uvolňuje sperma, v jistém rozsahu vyčerpává své tělo. V ideálním případě bude muž ejakulovat jenom tehdy když to bude potřeba k plození, nebo to bude toužit prožít. Byly vám dány ideje proto, aby jste se udržovali ve velmi nízkém vibračním stavu, který spíše degeneruje nežli omlazuje. Nejprve vám byla vnucena myšlenka že sex je špatný. Potom vám instituce zakázaly tyto špatné věci dělat. Byli jste tímto stále poháněni tam a zpátky. Mnoho mužů a žen, zvláště v západním světě, nechápou jak hluboce jsou ovlivněni tím, že sex je špatný. Je to tak silné, že chtějí svým sexuálním prožitkem rychle proběhnout, protože když dělají něco špatného nechtějí být při tom chyceni.

Až k tomu najdete správný postoj, budete v rovnováze. Nebudete cítit žádnou vinu ani stud. Proto říkáme aby jste měli se svým partnerem hluboký svazek lásky. Vzájemná láska zabraňuje aby jste se styděli nebo cítili vinu. Bez lásky je v tom příliš studu a viny a může nastat velká emocionální destrukce.

V genitálních oblastech muže a ženy je tolik věcí ke zkoumání. Vaše otvory mají různá místa nebo akupunkturní body, které mohou být odjištěny. Mají málo společného s genitálním pronikáním.

Je zde také ohromné vzrušení které může přijít když se díváte vzájemně do očí, vyměňujíce si vlákna DNA . Duše spojují svá srdce prostřednictvím očí – oči jsou srdcem duše. Samozřejmě můžete své oči zavřít, i když neustálý oční kontakt mění prožitek. Také si můžete přát pracovat se svými čakrami, dotýkajíce se vzájemně zvláště svými srdečními čakrami. Položte svoji ruku na srdeční čakru partnera a mějte svá srdce otevřená.

Když se povzbuzujete očima a používáte čakry a aktivujete akupunkturní body ve své genitální oblasti, tato místa se oživují. Když se těchto míst dotýkáte, objevuje se chemická odpověď která Vás přivádí k orgasmu jenž zaplavuje všechna vaše těla. To vám umožňuje vylézat po žebříku k vyššímu poznání a přivádí Vás to blíže k božství. Zároveň to umožňuje prozkoumávat si vzájemně svá těla – být kompletně svobodní co se týče tvaru těla i jeho projevu. To je cesta která je před vámi.

Zkoumejte to kdo jste, zajímejte se o to co je ve vašem pozadí a vytvořte si ze svého vyjadřování sexuality radostnou chvíli. Sex není divadelní představení, je to nejintimnější svazek a vzájemné sdílení všeho možného. Není to jenom : „Ach, jak jsi veliký“, znamená intimitu, vzájemné splývání při zachovávání své suverenity. Znamená to být podporován a podporovat protože je základem k udržování vaší samostatnosti a ke znovuodhalování toho co je radost a potěšení. Vaše tělo si začne vzpomínat.

Možná chcete při styku změnit svůj záměr a nedosáhnout okamžitého vyvrcholení. Zblázněte se a zastavte se v bodě těsně před vyvrcholením, potom udržujte frekvenci, klesněte pod bod a dělejte to tak znova a znova. Chvíli si s tím hrajte. Když tento proces uznáváte, strávíte s ním celé hodiny, protože to vytváří hlubokou intimnost a zážitek bude trvat o mnoho déle. Omlazování a regenerace životní síly nastává když strávíte hodiny a hodiny v takovéto intimitě, s otevřenýma očima, učíce se aby vaše tělo dělalo to co chce dělat.

Orgasmus není místní událost. Jsou lidé které můžete polechtat za ušima a mají orgasmus. Jsou lidé které můžete lechtat na zápěstí a mají orgasmus. Můžete prožít orgasmus když spíte. Můžete mít orgasmus když jste mimo své tělo. Orgasmus je nepochopený. Myslíte si že je to místní událost ve vašich genitáliích. Není to tak. Je to kosmická událost, která vám byla podána tak aby se minula svým účinkem. Nyní přichází pulzování bohů a bohyň – radost a spojení s pulsací existence. Takže se může dít kdekoliv. Když se opravdu věnujete své sexualitě, můžete prožít orgasmus když si vezmete kousek delikátní potravy. Je to největší uvědomění si božskosti ve všech věcech.

Na masturbaci není nic špatného. Je to příjemná činnost když se učíte ctít své tělo a oprávněné dráždění jistých citů ve svém těle. Masturbujte bez plánování, bez studu a aniž do svého těla prostřednictvím svých myšlenek zatahujete neznámé věci. Je to ošidné, jako všechno. Je to příjemná forma umění, ale neslouží to jako forma uvolnění. Když používáte masturbaci k uvolnění tlaku, musíte se nad tím zamyslet. Jestli jste nikdy nemasturbovali, potom jak můžete předpokládat že když budete mít s někým sexuální styk že bude znát vaše tělo, když jej neznáte ani vy?

Když cítíte že jste přitahováni k vyjádření své sexuální energie, můžete cítit, „Ach, jestli tomuto podlehnu a rozhodnu se masturbovat, tentokrát to bude proto abych se uvolnil. Chci snížit tlak. Dobře, jak tedy chci uchopit tento vzestup energie? Takže raději nežli abych použil svou starou známou masturbaci a na chvíli se cítil dobře, myslím že tentokrát z toho chci vytěžit více a na chvíli budu v nepohodě. Udržím tuto energii. Posadím se někam, použiji krystaly, dechovou techniku a přitáhnu do sebe pilíř světla“. Vtáhněte světlo do svého třetího oka a prociťujte jak zaplavuje vaše tělo.

Ohromně vám to pomůže, protože usilujete o poznání a sebeoceňování a víte kde jsou vaše hranice. Chcete mít větší volnost a širší rozhled, ale stále svou energii udržujete na jistých hladinách. Zadržováním své sexuální energie začnete používat svůj solární plexus, své srdce, hrdlo a třetí oko. Otevře se vaše korunní čakra a vy půjdete, „Aha, jsem nějak svěží. Jak to že jsem najednou inteligentnější?“ Odpovědí je, protože jste svou životní sílu použili jiným způsobem, spíše než aby jste prostě používali stále stejný recept. Máte jeden recept pro energii kterou nazýváte sexuální. Je vaší životní silou. Je mnoho způsobů jak ji lze použít.

Je jedna věc, zkoumat svoji citlivost a mít orgasmické prožitky protože se chci cítit dobře a chci svojí sexualitě rozumět abych poznal kdo jsem. Jinou věcí je, zaseknout se, potlačovat svoji sexualitu, prostě jenom masturbovat k uvolnění tlaku a mít pauzu. Sex je vzácná tělesná nabídka, něco soukromého a citového. Pomáhá vám pochopit sílu která je ve Vás a nosí vám radost.

Mnoho lidí v těchto dnech praktikuje celibát protože si uvědomují, že druh sexuální aktivity kterým se v minulosti zaměstnávali ždímal jejich energii. Možná to tak bylo, protože měli s ostatními styky bez lásky, bez odevzdání a bez vzájemného duchovního propojení. Jak již jsme řekli, vaše elektromagnetická těla a vaše aurická pole se slučují dohromady. Vzniká telepatie tam-a-zpět- „vlastni mne.“ „Já tě vlastním“. – taková hra na etherické hladině.

Jestliže prožíváte období celibátu, výborně, protože to co děláte je skladování energie. Když máte sexuální prožitek a nejste zcela propojeni svými čakrami, velmi Vás to ždíme. Dokonce i když je to potěšující, energie pracuje jenom s vašimi prvními a druhými čakrami, což pracuje s vlákny číslo jedna a dvě vaší DNA .

Když svůj sex stopnete, stále svoji sexualitu můžete cítit. Chcete to, ale učíte se uskladnit svoji energii a nechat ji působit na vaše tělo, spíše nežli prostě vyhledat sex k jejímu uvolnění. Když necháte tuto energii působit ve svém těle, více své tělo ctíte, protože vám vaše energie náhle ukáže jak jste cenní a že toho můžete dělat více nežli jste si kdy mysleli.

Není ideální sexu se vyhýbat nebo jej překročit. Ideální je svoji sexualitu přehodnotit – přehodnotit pravý základ toho co vaše fyzické tělo dělá když děláte sex a prožíváte orgasmické stavy. Sexuální vyjadřování začíná mít mnohá zákoutí a experimentování. Pamatujete se na rok 1960? Kdo by na něj mohl zapomenout? Ženy se vrhly na nestoudnosti a odhalovaly svá ňadra. Během minulých patnácti až třiceti let se ženy začaly cítit dobře při nudistickém opalování a koupání bez plavek. Začali jste se sexuálně zkoumat a sexuální přirozenost se začala kultivovat a rozvíjet. V minulých letech začal zpětný tah, strach ze sexuality: „Nerozumím této síle. S někým se spojím a na chvíli jsem absolutně rozveselený. Cítím jakobych prožíval stovky báječně nesmyslných nedělí a nic mi to nedává. Pak už se tak dobře necítím.“ Aby jste měli dobré sexuální zkušenosti, je základem aby jste byli intimní, vážili si jeden druhého a vzájemně se sobě odevzdali. Musíte být schopni být zranitelní a v očích jeden druhého otevření. Potom sexuální aktivita udržuje vyšší vibraci. Tak jako bylo na Zemi velké experimentování, jako výsledek energie v šedesátých letech, je zde i velké experimentování se sexualitou v devadesátých letech a na závěr se to vyvine do duchovního zkoumání.

Praktikování celibátu je fajn tak dlouho, dokud to neznamená že jste se sexem skončili. Je v pořádku když to znamená že sex trávíte a uvažujete o jeho vylepšení. Na chvíli je odložený na věšák, protože není sexualitě rozuměno, možná si ho chcete pořádně prohlédnout. Jestli jste někdy slézali hory, pak víte že je docela něco jiného být v horách nežli se na ně dívat z nížiny. Tímto někteří lidé procházejí. Dívají se na hory a necítí se přitom oloupeni, že v horách nejsou. Stanovují si nové hodnoty toho co sexualita je, co je láska, kdo jsou oni a jaké hodnoty nastaví sami sobě.

Sexualita je jedním z nejintimnějších aspektů vašeho života. Avšak mnoho lidí na této planetě dělá sex bez jakýchkiliv důvěrností. Je to pro ně funkce, jako nalévání benzínu do auta : „Potřebuji sex, dejte ho sem.“ Muži stejně jako ženy. Vždycky jsme se přeli o to, že důvod, proč jste byli odkormidlováni od vaší sexuality byl ten, že kdyby jste začali provozovat sex beze strachu, odhalili by jste že je to brána k vyššímu vědomí. Pravá životní síla, kterou můžete používat k dělání dětí může být rovněž použita jako kouzelný koberec, který Vás donese do jiných oblastí existence. Nakonec, vlákna DNA bude možné číst v duhovce vašich očí. Když se s někým sexuálně spojujete a díváte se vzájemně do očí, odjišťujete jeden druhého do jiných realit. Také můžete používat dýchání a v představě začít roztáčet energii. Energie jsou připojovány k síle která posílá vesmírný koráb na oběžnou dráhu vaší planety – energie která nese tak zvané vesmírné lodě a posílá je na cesty. Energie sexuálního zážitku Vás může uvolnit a poslat Vás na cesty.

Sex je rozhodující událost aby vytvářela zvláštnost. Je také potřeba aby byl velmi spontánní, protože spontánnost v sexu má své vlastní rituální chápání a dosažení.

Láska je složkou která spojuje těla dohromady, ať je to mužské a mužské, ženské a ženské, nebo mužské a ženské. Tělo bylo zamýšleno jako ženský a mužský druh. Je to velmi obvyklé – polarity se potkávají. Je to biologická záležitost, i když říkáme že není nic špatného na tom jaké vibrace se vzájemně přitáhnou. Je to právě to na čem potřebují pracovat aby se něco naučily. Nepatří se posuzovat, konečný prožitek přichází tam kde je láska, když jsou oči otevřené a když je tam odevzdání. Potom můžete začít cestovat.

Sexualita dostane docela jinou hodnotu a stane se jednou z nejvíce posilujících sil o kterých se bude diskutovat, až pozemské změny začnou být znatelnější. Až se vaše společnost rozdělí, budete chtít všechno přehodnotit. Budete chtít být důvěrní, odevzdaní a mít partnera na kterého bude spolehnutí. Až si začnete uvědomovat životní rozpětí a chápat že se všechno zrychlilo, konečně budete prožívat velký omlazovací pohyb. Partneři které si vyberete budou partnery, které již znáte desítky a tisíce let.

Ve většině případech se otevírají intimnostem lépe ženy nežli muži, protože ženy bývají se svými emocemi více v pohodě. Jako lidé neustále hledáte vibraci extáze, lásky a spojení, které přichází skrze vyjádření emocí. Nemůžete dosáhnout bez cítění sexuální frekvenci extáze a lásky, protože sexualita je cítění. Mnoho lidí zoufale hledá tuto frekvenci a přitom nevědí že ji hledají. Svým naivním způsobem je pro ně k tomu jedinou cestou jak ji najít sexuální vyjadřování.

Jestliže jste ženou, můžete pomoci svému mužskému partnerovi aby se otevřel přijetím sama sebe a svého vlastního těla a tím že vytváříte pro sebe měřítko o druhu muže kterému jste přístupná. Budete tento druh mužů přitahovat, protože oni si budou přát se učit a měnit. Obecně jsou mužské vibrace velice zmatené v této době, nejsou si jisti co je jejich identita. Začnou přicházet na to, že k sobě potřebují přitáhnout toho kdo je spojí s těmito změnami. Čím více můžete být stabilizováni ve své lásce ke svému tělu a jste ochotni vědět co chcete a jaké jsou vaše zájmy, tím lehčí to bude pro muže.

Příliš mnoho žen po příliš dlouhou dobu měly svá ústa zavřená a byly prostě šťastné že mají v sobotu večer rande. Ženy nevytvářely pro muže žádné měřítko kterého by oni mohli dosáhnout. Aktivací energie Bohyně a pochopením celkové ženské formy takové jak je zamýšlena, je tvořeno nové měřítko. Ženy musí mluvit o svých citech a touhách aby vytvářely nový vzor zkušeností. Pak bude pro muže lehčí aby otevřeli svá citová centra, prožívali své emoce, pozvedali svoji sexuální energii svými čakrami vzhůru a pohodlně prožívali větší intimitu nežli si kdy mysleli že je možné. Tyto věci budou chtít svůj čas. Ženy byly tolik uzavřeny do mlčení a muži do pocitů, že takovéhle změny se nemohou dít přes noc. Buďte vzájemně trpěliví. Souciťte se všemi lidmi a mějte pochopení pro to čím procházejí. Máte mnoho věcí ke sdílení a k učení jeden druhého.

Jedním z velikých tabu ve vaší společnosti je orální sex. Řekli jsme že ženská substance síly je krev, zatímco substance síly mužů je sperma. Sperma v sobě nese ohromné množství údajů, zatímco krev může být přirovnána k léčivému elixíru, zdroji života, obojí nabízí znovuoživení a omlazení. Když tyto substance ve vzájemném svazku sdílíte, ve svazku milujícího přátelství, pak bezpochyby sdílíte vzájemnou sílu. Proto aby jste si mohli vzpomenout na to kdo jste a proč jste se v tomto životě setkali, je potřeba aby jste smíchali své identity.

Až si budou ženy vědomy tajemství krve, mnohé z nich budou se svou krví dělat násilnosti. Budou se učit že to není strašná, páchnoucí, protivná, špatná věc a že je v ní mnoho tajemství.Budou si s touto substancí tvořivě hrát, respektovat ji a nestydět se, aby viděly co všechno se s ní dá dělat. Totéž bude pravdou se spermatem.

Když požíváte tyto substance, tvoříte velmi hluboký svazek. Je to jako když se do Vás vlévá celková suma osobnosti toho, ze kterého pocházejí. Opět trváme na tom, že bez složky lásky tohoto vyvýšeného stavu dosažení nemůžete dosáhnout.

Když jste ve stavu lásky a úcty, pak sdílení, užívání a používání těchto fluidů otevírá nejhlubší brány paměti, svazků a intimity. Dostáváte se za to, co se nazývá tajemstvím. Většina lidí není schopna tento stav po jakkoliv dlouhou dobu udržet. Uzavřou se, a i když to prožívají nejsou schopni dovést další fázi intimity která je za fyzičnem do konce.

Důvěrnost která s tohoto sdílení vzniká je hluboká. To co prožíváte a co vychází na povrch je velmi hluboké. Aby se mohlo těchto substancí používat chce to vlastně mnoho lásky a mnoho přípravy. Mějte svůj úmysl čistý, když budete chtít s těmito věcmi experimentovat a otevřete se novému cestování.

Navrhujeme aby páry, které vzájemně sdílejí svou sexualitu o ni měli zájem. Neznamená to že přestanete být spontánní. Neznamená to že předtím nežli se spojíte si to budete organizovat, uzpůsobovat, dělat si předsevzetí a všelijaké jiné procesy. Když rozvinete důvěrnost, sexuální aktivita nenastane jenom tehdy když zacinkáte svými hormony. Sexuální vyjadřování bude přicházet průběžně. Když jdete do obchodu, můžete začít o své sexualitě konverzovat. Nemáte tyto zážitky zamykat do své ložnice, nebo je říkat jen když se napijete, nebo v jistých malých boxech při představení. Budete touto energií naplňováni. Je to součástí vašeho tréninku na cestě k božství. Je to tak.

Bez svých sexuálních zkušeností nebudete chápat co je to být bohy nebo bohyněmi, když tak ne kompletně, protože jste lidé a je to součástí cesty která je s vašimi těly zamýšlena. Všichni tvorové na této planetě se nějakým způsobem sexuálně vyjadřují – nějakými metodami podněcování a sebereprodukce. Když se mouchy prostě dotýkají tykadly, vzájemně se podněcují. Pozemští tvorové – rostliny a zvířata – se vzájemně podněcují a přivádějí se do vyšších stavů aktivity aniž se reprodukují.

Udržujte tuto představu. Potřebujete své sexualitě rozumět a neobávat se jí. Nevzdávejte se své sexuality jenom proto že se bojíte své životní síly.

Když se budete setkávat v párech, budete mnohem volněji o sexualitě mluvit a odhalovat ji. Přijde čas kdy shledáte, že je to velmi pohodlné. Nikdo ohledně toho nebude tázán na tzv. morální pohled, protože ani nebudete kvalifikováni k tomu aby jste někoho tyto věci učili, když nebudete chápat o co v jádru jde. Jde o duchovní sex.

V sexuální oblasti je mnoho věcí na které se můžete těšit. Buďte otevřeni, zhodnoťte to v co nyní ohledně sexuality věříte a zkoumejte své hranice. Jako lidí, je sexualita vaše přirozené právo a dědictví. Je vaším darem bohů.

Energetické cvičení.

Dýchejte zhluboka a uvolněte se. Představte si jak světlo plní vaše plíce a prostupuje celým tělem. Nalezněte místo odkud vychází vaše pozornost a najděte část sama sebe která Vás pozoruje. Řiďte energii skrze svůj dech hluboko do svého těla až k subatomické hladině. Plňte toto místo světlem.

Sedíte docela tiše, udržujete tuto myšlenku a pociťujete kolem sebe energii. Představte si jak vašich dvanáct čaker rozkvétá barvami a světlem a otáčejí se uvnitř i vně vašeho těla. Vyciťujte energii která proudí mezi vašimi čakrami a přejte si aby se otevřely sexuální kódy, tajemství a mystéria, které jsou uložené prostřednictvím transformačních kvalit zlata ve vaší bytosti.

Velmi pozorně naslouchejte aby jste rozeznali zvuky s nimiž vaše tělo rezonuje. Následujte tyto zvuky a představte si že ležíte na stole z dvaceti čtyř karátového zlata. Ať do vaší mysli přichází jakákoliv představa, udržujte ji. Do detailu si tento zlatý stůl prohlédněte a absorbujte do sebe teplotu zlata. Zlato je báječný vodič. Představte si jak zlato vede do dokonalých buněk vašeho těla kódy elektrických impulsů. Ležíte na zlatém stole a jste v naprostém klidu a pohodě. Vaši průvodci a vaše vyšší já stojí kolem stolu a na všechno dohlížejí. Jste naprosto uvolněni a uvnitř vašeho těla se otevírá hluboký prostor. V tomto prostoru cítíte zlaté světlo a vidíte jak skrze ten pružný prostor ve vašem těle prudí pulsace elektřiny.

Ležíte na zlatém stole a jeho čtyři rohy slouží jako body, kudy do něj vstupuje energie. Udržujte se v tomto subatomickém vědomí a prožívejte přenášení elektrické energie na subatomické hladině. Vypadá to jako pohyb ohromných světelných blesků, které se pohybují z planety na planetu. Jsou to elektrické nárazy pohybující se mezi atomy. Jste ohříváni a povzbuzováni zvukem který Vás volá a drží Vás, že se cítíte jako v kolébce. Jste odevzdáni a díváte se na prostor ve svém těle, tak jako se díváte na elektrickou bouřku nad širou krajinou.

Světlo a mžikání elektrické energie naplňují i ty nejmenší částečky ve vašem těle, které se začínají oživovat, vzpomínat si na svoji identitu a vy víte, že mají v sobě vědomí. Vidíte sami sebe jak se točíte skrze své tělo a se vzrušujícím pocitem potkáváte probouzející se atomy. Prociťujte jak Vám vaše tělo nařizuje aby jste byli ochotní, inteligentní a aby jste toužili pracovat v souladu se vším co si stanovíte. Cítíte jak Vás toto odhalení konečně sami sebe prosadit, vzrušuje. Dovolte si ještě více se uvolnit, věřte si a odevzdejte se procesu který Vás reorganizuje a nabízí rozsáhlé možnosti a účely pro vaše sexuální a citové já. Vrhněte se do měkkého polštáře své paměti a prožívejte sami sebe jako cenné a svou cenu zrcadlící v tom jak Vás oceňují druzí. V této chvíli svého odevzdání si uvědomte něco co máte v úmyslu ve svém životě udělat a co bude příspěvkem pro planetu a její obyvatele. Cítíte jak přichází jemné elektrické dráždění, a až budete tento večer spát, ať se Vám zdá že jste na zlatém stole a cestujete do transformačních vyhlídek své sexuální hodnoty.

ŘĺZENĺ KORIDORŮ ČASU

Živá knihovna Země Vám bude ulehčovat vibrační posun tím že s Vámi bude sdílet a zaplavovat Vás energií. Od přírody, od báječného pozemského hřiště, se budete učit jak splývat a vynořovat se z koridorů času.

Čas je konstrukce. Na Zemi se předpokládá, že současnost tryská z minulosti. Navrhujeme, že současnost tryská právětak z budoucnosti. Čas má v sobě mnoho bran a minulost i budoucnost mají svoji hodnotu a důležitost. Jsou součástí stále se rozpínajícího teď. Minulost, ve svém teď, pokračuje aby ovlivnila své přicházející teď. Tato přicházející teď pokračují ve svém růstu a zrání, stejně jako jejich protějšky přicházející z budoucnosti. Jak jste tak vytryskli z budoucnosti, jste pověřeni aby jste rozvíjeli změnu své minulosti tím, že budete tvořit jinou současnost.

Čas kolabuje sám v sobě. Právě teď se Vám zdá, že si vesmír udržuje odstup – že Vás separuje. Když přemýšlíte o příteli z jiné části světa, je mezi Vámi prostor. Kolaps času zahrnuje rozboření hranic frekvence kontroly, která ohraničuje svět ve kterém žijete. Jak jsou kosmické paprsky zachycovány vaším sluncem a energetizovány do vašeho slunečního systému, všechno se zrychluje. To do této současnosti přináší více možností a také pukají bariery třídimenzionálního času, což určuje stav událostí které musí být hrány. Struktura třídimenzionálního času Vás uzamyká a isoluje od vašeho psychického já, od já které je mimo čas. Vaše psychické já zná věci které jsou za tím co se objevuje v čase který vnímáte.

Jste pod vládou cyklů a rytmů. Hlavní vliv na pulsaci života má měsíc. Skrze měsíční cykly a otáčení Země kolem její osy a rotace Země kolem slunce si vytváříte a určujete čas. Samozřejmě měsíc na oběžné dráze kolem Země funguje jako její nebeský průvodce na jejích okružních cestách. Až do vynálezu elektřiny byly tyto rytmy jedinými kterými lidé určovali čas po celá tisíciletí. Lidé mohli vidět jak čas běží. Den se měnil v noc a noc se měnila v den. Čas byl jasný. Lidé viděli jak běží období a čas měl základ v něčem co mohlo být ověřeno. S elektřinou přišlo stržení těchto rytmů, takže mohlo být světlo i ve tmě. Lidé začali čas používat jinak, protože svícení ve tmě ohlašovalo radikálně změněný přístup ke dvaceti čtyř hodinovému dni, protože elektrické světlo umožnilo více se projevovat.

S příchodem počítače nastala další kompletní změna ve vnímání. Čas se zhustil do takového rozsahu, že je v nanosekundách, miliardách oddělených časových částicích, prožíván v počítačích. Vteřina nemůže být lidským okem postřehnuta. Stále více lidí pracuje s počítači a počítače se začaly zrychlovat.

Když lidé s počítači začali pracovat, kompletně se změnilo jejich pojetí času. Nyní jsou lidé na počítačích trénováni, jejich časové vnímání je předáváno generacemi a čas se zrychlil ještě více. Avšak, počítač je třídimenzionální projev zrcadlící kolaps a zkreslení času a lidé si jeho výsledky krmí svou masovou psychiku. Toto dovoluje lidem jako jste vy aby si dali věci dohromady a vnímali realitu z významu psychického bodu pohledu – z odlišného bodu v čase. Rozdělování na sekundy a vliv počítačů ohlásil technologický rozmach tohoto století, kompletně všechno měníce a urychlujíce vaše vědomí k nevýslovným možnostem. Každá sekunda a každá chvíle v sobě průběžně obsahují více událostí.

Protože čas je v kolapsu, třídimenzionální struktura už není na místě. V každé chvíli se děje více událostí, připravujíce Vás na proražení psychiky. Na větším stupni je nyní všechno v pohodě. Nyní je kolem Vás ve vašem denním životě mnoho, mnoho energií, lákají Vás aby jste se s nimi pozastavili a přehodnotili své víry ohledně skutečnosti. Všichni sdílíte myšlenku, že čas nemůže být zastaven. Každý souhlasí že čas existuje. My říkáme, že je to konstrukce. Je faktem, že každých několik let děláte úpravy ve vašem Greenwichském čase, protože Vám nějaký čas přebývá. Jednou z věcí kterou každý z Vás může posunout ke svému prospěch je vaše celkové vnímání času. Nedovolujte ostatním lidem aby určovali váš čas a vykašlete se na své věčné : „Já nemám dost času“. Jak se hroutí čas, můžete cítit jakoby jste předbíhali čas. Když posíláte svému tělu zprávu že předbíháte čas, vaše tělo začne čas předbíhat jako když máte zastavené hodiny. V této době mnoho lidí bláznivě pobíhá protože cítí kolaps času a nevědí co s tím. Vzpomeňte si jak se dostat do okamžiku, do stále se rozpínajícího teď, aby jste našli sami sebe a udrželi svou rovnováhu. Je to řízeno kosmickými paprsky které zaopatřují prvotní chaotické tahanice, rearanžující vaše vnímání a představy o světě ve kterém prodléváte.

Čas má řadu teď. Už dál nemůže být měřen a zastaven. Můžete měnit čas, ohýbat jej a pohybovat se časem. Když se hroutí čas, nové pojmy, ideje, vynálezy a alternativy bombardují masovou psychiku planety v každém okamžiku. Vašimi zkušenostmi jak procházíte seberealizací, se probouzejí a rozpínají možnosti každého okamžiku. Protože jste dosáhli možnosti se sloučit s inteligencí vně vaší planety, planeta začíná dosahovat kvalifikace pro obdržení vyššího rozsahu inteligence a odpovědnosti. I když se Vám může jevit že svět páchne korupcí, prosím buďte si vědomi, že obě polarity jdou stejným časem. Ti kteří nesou světlo se stávají velmi silnými a v několika letech Vás síla těchto lidí bude ohromovat, neboť oni jsou vy. Jedna víra kterou máte společnou je ta, že věříte v novou verzi skutečnosti, ve které lidé vyjadřují svoji svobodu s respektem, harmonií a spoluprácí a ve které Země a každá její životní forma – zvíře, rostlina, minerál i člověk – jsou cenní.

Chápejte, Držitelé Času kormidlují váš vesmír podle jistého kurzu a jsou schopni projít tím, co by se dalo nazvat barierami času. Vytvářejí ve vašem vesmíru plátky, nebo výseče, které vašemu vesmíru umožňují aby byl propojen. Energie se pohybují od jedné výseče ke druhé a jisté výseče nechávají oddělené – a toto je ten čas který znáte. Chápejte, že tato energie je ve všech věcech, a že jste částí Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel je na této cestě oddělování, aby lépe porozuměl sám sobě. Takže Držitelé Času udržují tento vesmír při životě tím, že jej drží oddělený.

Máyové se nazývali Držiteli Dne. My je nazýváme Držiteli Času. Patří samozřejmě k systému Plejád. Jsou mistry a vcházejí i vynořují se z časových událostí. Jsou rovněž mistry ve vytváření časových smyček, nebo zámků – hlídají věci tak, že se události mohou dít přímo před Vámi a vy, z důvodu časového zámku, je nemůžete vidět. Časové zámky udržují vaše vědomí stranou od vnímání současného času.

Máyové založili pozemskou síť práce, časovou moudrost, pro příchod událostí které dnes prosakují. Egypťané založili jiný typ pozemské síťové práce, Inkové a Přírodní Američané také jinou. Každá civilizace sehrála svoji roli vytvářejíce časově uzamčené události, které jsou připraveny aby se nyní v jádru této časové výseče existence otevřely. Atlantis je další civilizace která navrstvila informační mříž pro tento současný časový rámec. Chápejte, všechno se vynořuje a civilizace nikdy nekončejí. Myslíte si že byla Atlantida zničena a již neexistuje, takže musí být v minulosti. To je jedna verze skutečnosti. V jiné skutečnosti existuje atlantská civilizace, která nebyla nikdy zničena – Atlantská civilizace, která vyřešila svá vlastní dilema, našla řešení a nepotřebovala sama sebe ukončit tím, že by zneužila energii. Podobně i některé verze vašeho světa najdou řešení a přesunou se do Zlatého věku, zatímco jiné verze vašeho světa budou zničeny.

A takto může být Atlantida nebo jakákoliv jiná civilizace v budoucnosti. Civilizace přicházejí z vnějšku sevření času. Takže výsledkem je, že atlantská verze budoucnosti která našla svoje vlastní řešení, si přeje pomoci atlantské verzi minulosti, protože je to všechno stejná energie a všechno je to verze já. Důvodem jejich návratu do minulosti je léčení, ucelení a učení o vlastním použití energie. Civilizace které jsou ve všech verzích sama sebe zcela úspěšné se vždycky vracejí – jestli to tak chcete nazvat – aby pomáhaly svým verzím, které neměly stejné příležitosti nebo nenašly řešení. Úspěšná civilizace může být brána jako kolektiv vědomí který si je vědom svého účelu a účinku na rozsáhlou pavučinu, nebo tkanivo existence.

Držitelé času kteří řídí události jsou jako balóny světla, jejichž paprsky cestují do mnoha různých realit a směrů. Máyští Držitelé Času, protože byli multidimenzionální, byli schopni na Zemi zakotvit údaje které by dávaly budoucím generacím smysl. Mohli cestovat dozadu, dopředu, stranou času a jejich civilizace byla založena na cestování v čase. Na území Mexika k tomu zanechali mnoho klíčů. Jejich teď se stalo smysluplnější, protože jejich účelem bylo aby rostli v teď které by prospívalo jiným teď, která jsou vně jejich teď. Máyové chtěli vytvořit paradigma, chtěli popsat to co se bude dít, cykly kterými bude vaše Země procházet a cykly času které mají základ v kosmických branách. Země má sluneční a měsíční cykly a planety vašeho slunečního systému významně působí na vaše fyzické elektromagnetické tělo. Máyové věděli že se Země vyvíjí do rozsáhlejšího systému rotace, nežli je sluneční systém. Tento rotační systém má základ v odlišném číselném dělení. Máyové ve vašem systému vytvořili a definovali čas založený na jejich znalostech, který byl součástí mnohem větších cyklů.

Existovalo mnoho verzí Máyů – mnoho různých skupin Držitelů Času, kteří na různých křižovatkách dob přicházeli aby pracovali a hráli si s třídimenzionálním časem. Máyové se určitě poprvé neobjevili v době o které jste se učili. Byli na vaší Zemi mnohokrát předtím, před tisíci a tisíci lety. Ve skutečnosti se mohou pohybovat ke konci vesmíru tak snadno jako k jeho počátku. Jejich úkolem je aby se ujišťovali že všechny části vesmíru pracují a je-li na to příhodná doba, vcházejí do kolapsu. Také se ujišťují, že někde nenastává předčasný kolaps. Vyciťujte své spojení s těmito májskými Držiteli Času a otevřete se klíčům, které Vám připravili k odhalení.

Časové zámky kolem realit pracují stejným způsobem jako osvětlovací mechanismus ve vašem domě který je uzpůsoben aby se světlo rozsvítilo když vejdete a zhaslo když odcházíte. Z elektromagnetického pohledu má vědomí pulsace, které nabízejí údaje o své přítomnosti ať je kdekoliv. Vědomí je ve všech věcech a podle toho v jakém je balení vydává jedinečný, konečný signál.

Existují tací kteří vědí, jak vědomí časově uzamknout. Mění modulační frekvenci tak, aby když ostatní zkoumají existenci, poznali kde, nebo jak jisté energie kombinují a maskují samy sebe, aby je nebylo možné najít. Protože byly na místní brány dány časové zámky a koridory času byly vlastněny, ti vně kosmu nebyli schopni Zemi nalézt. Její světlo existence bylo vymazáno. Země nemohla být nalezena proto, že bylo instalováno odlišné elektromagnetické spektrum. Země byla vykryta – byla v karanténě.

Důvodem příchodu Máyů na tuto planetu bylo, aby stanovili paradigma pro budoucnost. Skrze kolektivní vědomí udržují různé civilizace energetické brány otevřené. Energie které podporují nebo udržují jiné typy realit mohou být v omezeném množství přitahovány na planetu. Ačkoliv, aby civilizace zakotvily pilíř světla, musejí na to být připraveny a trénovány. Kde je světlo, jsou také informace.

Máyská civilizace byla jednou z těchto civilizací. Dneska je jednou z nich balinézská kultura. Tyto civilizace existují v lokalitách kolem světa. Mohou to být komunity ve státech nebo oblastech velkoměst, tam kde je velká harmonie, spolupráce, vzájemná podpora a tvořivost. Máyové byli experimentem který měl působit na budoucnost a tuto planetu osídlit, neboť byla tato planeta po dlouhé časové období velmi temná.

Máyové věděli co bylo jejich účelem. Věděli kdy by měli skončit, stejně jako Tibeťané předvídali invazi své země a schovali mnoho ze svých nejdůležitějších dokumentů a děl již dlouho předtím nežli přišli Číňané se svým zdánlivě násilným krveprolitím. Protože byli Máyové Držitelé Času, byli se schopni po dokončení své práce ze Země evakuovat. Toto je jedním z nejhlubších tajemství Máyů – znali údaje a čas.

Máyský kalendář označuje přesně cykly nebí a pekel. Máyové znali den svého odchodu a připravili se na něj. Z jejich bodu pohledu byli přeneseni do jiné fyzické dimenze. Ve skutečnosti Máyové stále velmi živě existují, jsou přímo v rozkvětu.

Máyové věděli že jednoho dne přijde čas, kdy opustí tuto planetu a věděli že jednoho dne budou jejich znalosti a jejich klíče odhaleny Rodinou Světla – Vámi. Oznamujeme, že již někteří lidé tyto klíče odhalili. Máyové znali celý příběh o svém úkolu a to proč sem přišli zasadit klíče pro budoucnost, která je teď.

Klíče vašeho vědomí se pohybují časovými zámky, které pro Vás májové otevírají. Protože jsou Držiteli Času, Máyové častokrát otevírají časové zámky kolem vaší planety.

Možná se divíte proč byla tato tajemství před Vámi ukrývána – jak by jste však jinak mohli být kontrolováni a udržováni v izolaci? Jestli všechny tyto kultury a reality existují, proč na ně nemůžete narazit? Je to kvůli tkanivu a časovým zámkům kolem tkaniva kde jste umístěni. Vaše civilizace byla umístěna z největší části v prvotním tkaniva, které je vlastníkem koridorů času. Váš koridor je umístěn ve třetí dimenzi.

Je mnoho způsobů jak by tento konkrétní koridor mohl být rozvinut, mohla by být postavena jenom hlavní dálnice, nebo by mohly být prozkoumány různé menší ulice stejně tak jako když řada silnic vede do vašich měst, městeček a okolí. Když existuje jenom jedna silnice dovnitř i ven a je uzavřena, potom je návštěvníkovi do tohoto koridoru času zapovězeno vstoupit a koridor je docela vyřazen ze všech ostatních vlivů. Ve vaší realitě dělají některé vlády vůči jiným zemím sankce, nejčastěji jako trestní měřítko, vytvářejíce isolaci a bojkot a stejným způsobem to dělají časoví hráči podél koridorů času.

Když je silnice otevřena – když jsou časové zámky odemknuty – reality splývají, mísí se a přeměňují a to bude mít za následek vaše propojení s vaší vyšší identitou. V příštích několika letech se musíte připravit na to, že Vám bude vštípeno do mysli poznání. Jste na urychlené cestě a připravujete se na otevření časových zámků a vštípení své identity do vaší mysli.

Časové zámky udržují civilizace nebo reality aby se nemísily dohromady. Když se otevřou časové zámky a vy vcházíte do tohoto rození nového světa, vidíte splývání mnoha realit. Když je to děláno ve vaší zralosti a s pochopením jak používat světlo, může to být docela povznášející období.

Všechen čas je současný. Planeta má vrstvy energie které ji obklopují jako mříž, nebo síť, takže může být prožívána ve svých různých časových rámcích. Aby bylo možné vstoupit na planetární těleso, musíte nalézt brány nebo otvory, které Vás dovedou do planetárních skutečností, kde existuje sebe si vědomý život. Když neprojdete branou, můžete přistát ve světě který Vám bude připadat naprosto prázdný. Tím že branou projdete, můžete dosáhnout všech různých realit a časových rámců a koridorů, které z této brány vybíhají. Takže se někdo může vrátit na Zemi, která existovala před dvěma sty , nebo pěti sty lety – tyto reality existují.

Světy obklopují jedna vrstva mřížoví ležící na druhé. Jak jsou tato mřížoví pohybována a posouvána, vytvářejí různé reality a různé energie. Když se pohybujete nebo posunujete mřížovím a tím procházíte branami, jste schopni vstoupit do minulých světů, budoucích světů a současnosti zároveň. Brány jsou chráněny zařízeními instalovanými kolem planet. Vlastnění, tvoření a udržování brány je děsivý úkol. Musí být udržována jistá elektromagnetická frekvence, aby brána zůstala otevřena. Na Zemi je mnoho bran. Budeme o několika mluvit. Jedna je v Mexiku – v oblasti střední Ameriky. Jedna je na Sinaji a jedna je v Tibetu. Toto jsou tři hlavní brány skrze které energie přicházejí a opouštějí planetu. V oblastech bran jsou často nalézány staré křišťálové lebky. Když lidé vlastní bránu a zabezpečují její ochranu, mají také schopnost dosahovat koridorů času. Branou v Tibetu se dalo podívat do budoucnosti a spatřit že přijde invaze Číňanů, takže se na to mohli Tibeťané připravit. Mohli tou branou vidět, že jejich dokonalé sémě – sperma tibetských mnichů – bude zneužito. Mohli také vidět že byla jejich díla zatajena a že by měli jít do exilu.

Brána na středním východě je jedním z hlavních otvorů na planetu. Bermudský trojúhelník, brána atlantské oblasti, slouží rovněž jako jeden z hlavních otvorů na planetu. Ačkoliv, dnes tam jsou energie chaotické a popletené a není bezpečné tuto bránu používat. V těchto místech vládne chaos a konflikt a mohli by jste tam uvíznout, nebo se ztratit. Další oblasti bran jsou na východním Islandě, na hoře Fudži, hoře Shasta, v oblasti jezera Titicaca, planiny Nasca a Uluru.

Někdo může koridory času cestovat a někdo nemůže. Říše vědomí se formují proto, aby na sebe vzaly různá fakta existence v kosmu a ve vesmíru. Když mají schopnost řídit koridory času, mají neuvěřitelné znalosti o možnostech jak samy sebe nabízet různým elektromagnetickým branám. Když koridory času chce cestovat někdo kdo nemá poznání, pak se v tom co se nazývá čas může dít spousta náhodných událostí, které se jako přílivové vlny pohybují z místa na místo, drtíce přitom existenci. Těmto událostem je zdánlivě jedno, do které brány vstoupí, prohánějí se jimi bez cíle. Vy však víte, že všechny události jsou synchronisticky svázány k vyššímu pořádku, a že existuje smysluplný plán – boží jeviště, doslova.

Proto aby mohla být stanovena nová časová přímka a celá nová pavučina, nebo tkanivo, událost kterou tkanivo zakotvuje musí být prvotní-základní událost takové hloubky, že musí působit na celou existenci. Jinými slovy, takové tkanivo nemůže nikam zmizet. Ti kteří vlastní časovou přímku Země, udržují Zemi oddělenou a nedovolují aby do této časové přímky vstupovaly různé návštěvy. V budoucnosti se někteří zabývají tím, že konstruují tkaniva druhého a třetího řádu. Tkanivo druhého řádu je vyrobeno jako předepsaná cesta pro energii hlavního koridoru času. Tkanivo třetího řádu je třetí záchytné tkanivo sloužící pro případ že druhé nebude moci pracovat.

Časové přímky, konstrukce času a trubice které z této konstrukce času běží, jsou všechny zachyceny na udici základních událostí. Bez základní události se nemohou do časové přímky zaháknout. Jinými slovy je potřeba aby se událost druhořadého a třetiřadého tkaniva zahákla na základní událost, aby ji ostatní přímky mohly používat jako kotvu. Rozbití atomu byla základní událost. Byla tím rozbita sekunda. Harmonické sbíhání byla základní událost. Základní události mohou být soukromé nebo veřejné a některé události působí drasticky na historický směr. Takže aby mohla být na planetě zakotvena časová přímka, musí zde proběhnout základní událost.

Váš časový koridor je těmito tkanivy z vnějšku prostupný – z budoucnosti. Když stavíte tkaniva druhého a třetího řádu a chcete vejít do uzamčeného koridoru, musíte nalézt základní událost. Když ji nenajdete, pak nemáte nic do čeho by jste se zahákli. Je to jako když chytáte rybu. Můžete nahodit udici a když se Vám na ní nic nezahákne, nemáte základní událost.

Základní událost je dění které je zaznamenáno v základní tkanivové nebo síťové práci v koridorech času jako stěžejní křižovatka, kterou procházejí všechny reality. Pro okruh ve kterém se tato událost projevuje to může znamenat bod obratu. Harmonické sbíhání bylo řízenou událostí, která dostala impuls v budoucnosti. Byla poslána z budoucnosti do minulosti a pak přeměněna do současnosti, aby vytvořila díru skrze kterou by mohly být zasazeny druhořadé a třetiřadé sítě a nalezena časová přímka na planetu. Jaká to byla přímka? Jestliže tato tkaniva potřebují základní událost aby se na ni mohly napojit, co jim umožnilo v základní události se udržet? Bylo to vědomí lidí.

Někteří se specializují na studování základních událostí v jistých sektorech existence. Znají slabá místa díky kterým může být změněn určitý časový výsek, aniž je změněn celý čas – protože lze změnit tzv. podčas událostí. Někteří se specializují na paralelní události které se dějí v různých světech. Vytvářejí geometrické víry, používají základní události z jiných hvězdných systémů a galaxií tím, že je vyháknou a vytvoří nové dálnice pro komunikaci. Když se jednou osvobodíte z pozemského „času“, je to úchvatná realizace.

Základní koridory jsou průběžně rekonstruovány, aby mohly nabídnout širší průchod pro energii proudící na tuto planetu. V budoucnosti Vám pomůžeme stavět podpůrné síťoví, aby když je řízena základní událost, mohlo být tkanivo propojeno a tím se na Zemi všechno změní. Bude se to měnit průběžně. V jistém rozsahu to bude protrhávat gigantickou díru do struktury ve které prodléváte.

Před dávnými časy, kdy byly tyto koridory sestrojeny a rozvinuty jinými civilizacemi, byly zde miliony světů které nepoužívaly moudrost. V prostoru jsou oblasti, které pracují jako balóny chaosu, protože do struktury která stvořila jejich realitu bylo naděláno mnoho děr. Když se díváte po svém okolí, dostáváte stejnou lekci – zneužíváte své okolí, poskvrňujete jej, začíná být bez lesku, vadne ve své původní životní síle. Všechno v existenci je živé a aby jste v tom mohli existovat, je třeba to zlepšit, spíše nežli využívat a ničit. Mnoho vesmírů stvořených jako tento váš, je vyčištěno. Myslíte si že máte Zemi znečištěnou? Můžete si představit jak je celý vesmír poskvrněn chaosem, protože nejsou všechny časové přímky propojeny? můžete odejít z domu aby jste si nakoupili a když se vrátíte, váš dům zmizel, prostě proklouzl dírou. Na místě kde stál nyní existuje jiná realita. Je to šílené.

Jednoho dne se to propojí. Toto je naše výzva: Jak propojíme vědomí těch, kteří se zachytili do pasti tím, že si na prvním místě neváží stvoření? Neváží si struktury, prošli časovými koridory a dělali si co chtěli. Hrajeme nebezpečnou hru, ale jak to tak vidíme, změnit události je zcela nezbytné. Ne že bychom tím byli docela pověřeni. Jednáme pod vedením svých učitelů, Držitelů Času. Z širší perspektivy k Vám odrážíme ohromnou odpovědnost při vašem zdolávání cesty vědomím. Je to opravdu děsivý úkol, žonglovat zákony příčiny a následku mezi koridory času.

Knihovny jsou vytvořeny ve verzi základního tkaniva, které je sevřené a neaktivováno. Knihovny jsou chráněny. V těchto dnech není lehké do knihovny vstoupit, zvláště z budoucnosti. Takže jsou vytvořeny podpůrné časové koridory. Proto aby vlastnili jistá teritoria, nebo aby nad nimi měli větší vliv, mnozí spojili určité časové linky dohromady. Propojili co nejvíce časových linek, nebo jich co nejvíce vyřadili, záleží na tom, co bylo zamýšleno.

Z jistého bodu pohledu někteří koridory času vlastní, nebo alespoň věří že je to tak. Rekonstruují základní koridory a organizují nové oblasti existence. Když jsou jednou tyto koridory postaveny, bude jimi schopno projít tam i zpět mnoho forem existence, aniž jim v tom budou moci tzv. vlastníci těchto koridorů zabránit. Toto je skutečnost do které je Země vedena a je to spojeno i s tím, proč je zde takový nával životních forem, které používají lidské části vědomí k experimentování. Jsou sem instalovány druhořadé a třetiřadé časové přímky, takže i když nebude druhořadá průchodná, stále zde bude jistá časová přímka k použití.

Když jsou stanoveny a instalovány druhořadé a třetiřadé události, znamená to že nastane hlavní otevření koridoru času. Toto otevření mnohým umožní aby vstoupili skrze tzv. oficiálně schválené kanály. Naleznou podzemní hnutí a vchody, které se současně otevírají do mnoha směrů.

Májové, tito mistři v klamání času, Vám zanechali řadu klíčů, se kterými je možné tuto hru hrát. Májský kalendář velmi cenně ukazuje čas ukončení a uzavření na zimní slunovrat v prosinci 2012. Mistři Hry se dívají a jsou zvědaví, co budete jako hloubavé mušky dělat! Pojem konce vašeho času znamená, že se cyklus schýlil ke konci. Neznamená to, že by Země končila. Konkrétní téma, základ k duchovnímu růstu, začíná být hráno jako dlouho-trvající brodweyská šou. A vy máte asi patnáct let na to, aby se toto představení ukončilo podle vašich představ.

Až bude toto poslední časové rozpětí u konce, na této planetě nastane dimenzionální posun. Ti kteří jsou v sobě nyní schopni dimenzionální posun ubytovat, se již pohybují dovnitř a ven čtvrtou a dokonce pátou dimenzí. Během příštích patnácti let bude na této planetě tato frekvence natolik převládat, že to katapultuje jednu verzi vašeho světa do nového cyklu a ostatní verze do úplné a konečné destrukce.

V novém cyklu začne síla energie živé knihovny tryskat ven a odjišťovat jedinečný rozkvět všech životních forem. Ostatních živých knihoven nemůžete dosáhnout dříve nežli budete schopni vstřebat tuto pozemskou. Budete cítit jak vaše část Vědomí roste, roztahuje se a nakukuje dovnitř, aby viděla jak jste se chopili svého nově získaného vědomí. Můžete také pokukovat po ostatních, aby jste viděli jak se chopili svých děl a jak zacházejí se svými výtvory, i když přitom nemusíte životní formě jiné živé knihovny rozumět. Světy v jiných živých knihovnách mohou být velmi odlišné, s poznáním ukládaným jako geometrické tvary, připadající vašim očím jako opuštěná kosmická hřiště. Chápejte, hřiště se oživují jen přítomností hráčů. Živá knihovna Země Vám ulehčí vibrační posun tím, že s Vámi bude sdílet a zaplavovat Vás energií. Přirozeně, toto skvělé pozemské hřiště Vás bude učit jak se vnořovat a vynořovat z koridorů času.

Odhalujeme události, které přicházejí z budoucnosti. Události mohou tryskat z budoucnosti, stejně jako minulost. Je to hra, která se začíná hrát. Jsme zde abychom usnadnili minulosti se změnit, proto abychom změnili přítomnost na Plejádách – verzi vašeho teď. Chceme znovu stanovit cestu a přeorganizovat tyranii která vládne daleko v budoucnosti. Ve skutečnosti se vaše minulost žene vstříc naší přítomnosti, a tak jsme přišli z budoucnosti abychom to změnili.

Nakonec budete vnímat velmi rozdílnou řadu vzpomínek, protože budete měnit minulost vašeho vesmíru. Tak se tedy věci mají. Mluvili jsme o tom, že jsme přišli z vaší budoucnosti, a že se vracíme abychom změnili minulost. Jsme velmi mazaní. Měníme historii celého vesmíru tím, že vytváříme souběžný vesmír. to je to, co souběžné vesmíry jsou – plány, které posunují mechanismus času z jednoho bodu tím, že změní paměť a změní událost. Stejnou věc můžete udělat i vy ve svém vlastním životě. Také můžete změnit svou minulost. Když se učíte tuto hru hrát, buďte tvární.

Energetické cvičení.

Všímejte si svého dechu a sledujte jak prochází vaším tělem a plní vaše plíce světlem. Váš krevní oběh tuto energii vstřebává a rozvádí ji do celého těla. S každým nádechem cítíte jak se vaše tělo více uvolňuje, až pocit těla mizí. Dýcháte klidně a představujete si, jak se odevzdáváte dvanácti energiím, které Vám pomáhají stále vědoměji žít své bytí. Prožíváte pocit ochrany a pohodlí a jste ve svém tady a teď. Podívejte se hluboko do očí každé z těchto energií a pak posuňte svoji pozornost a učte se jak se odevzdat energetickému poli.

Představujte si jak z vašeho těla tancují ven světelná vlákna a paprsky. Prožívejte jejich důvěrné šimrání, jak se vytahují z vašeho břicha a z vašeho srdce. Vaše tělo vibruje poznáváním a vašich dvanáct průvodců Vám nabízí, aby jste nakoukli do jiného teď. Dovolte sami sobě se dívat do času a do zkušenosti, kterou každý z těchto průvodců reprezentuje. Všech dvanáct si jich prožijte v celé jejich životní síle. Nechte své vzpomínky ať k Vám plynou a prociťujte přímky času, které jako mapy silnic vedou do různých realit. Dívejte se jak z vašich čaker vycházejí světelná vlákna a vedou do energetického pole každého průvodce. Kde se nalézáte? Prožívejte to a vnímejte to.

Možná cítíte sladký zvuk padajícího deště, nebo závan chladného větru podél opuštěné silnice. Můžete být v džungli, v deštném pralese, v horách přikrytých sněhem, v poušti, u řeky, na břehu oceánu, nebo běžíte širou plání…každé zákoutí Země má v sobě vzpomínky o sobě samém a tajemné klíče. Ať Vás časové přímky nesou hluboko do jiného teď. Prožíváte Zemi z dvanácti přímek času. Požádejte, aby Vám byla ukázána ta nejvýznamnější přímka, aby jste pochopili sami sebe a své spojení s hvězdami.

Cítíte tkanivo světla, vitální síť propojující existenci, která je všude živá. Nyní si představte tkanivo které, když život vyhledává život, nesou inteligenci. Představte si Zemi, bílo modrý šperk, zavěšený v prostoru jeho vlastní oblasti času, drahokam na zastávce rozsáhlými časovými koridory. Díváte se na Zemi z vesmíru a cítíte tah časů které na Vás kývají aby jste si vzpomněli. Jaké události jste si znovu vyvolali? Žasnete nad tím, jak vaše pojmy času, prostoru a Země jsou polapeny tkanivem světla?

Nyní se dívejte, jak se paprsky světla protínají v prostoru kousek za měsícem. Co signalizují? Ke kterým hvězdným cestám směřují vaši průvodci? Ať váš duch vstřebává životní sílu této chvíle. Ctěte Zemi a sami sebe pro vaše neomezené příležitosti jak se vyjádřit a prozkoumat. Vzdejte zvláštní hold síti světla, této veliké síle existence, se kterou se všichni učíme hrát hru.

NEBE MLUVĺ

Sami jste si vybrali chvíli a rodinu, pokrevní linii toho, kde se narodíte, aby jste dostali příležitosti o kterých jste odhadovali že budou ideální k prožívání tohoto života.

Před tím nežli jste vstoupili do této reality, zažádali jste si o výřez času – chvíli kdy jste se narodili. V přesném čase vašeho narození byly hvězdy, měsíc, planety i slunce v určité konfiguraci. Když jste vyšli z mateřského lůna, ovlivnila vaše tělo energie z hvězd a planet ať jste byli kdekoliv, protože se v té době tato energie dotýkala Země. V tomto okamžiku byly vryty jisté možnosti, určité příležitosti a určité výzvy. Řeč hvězd vysvětluje váš svět způsobem, který Vám pomáhá porozumět širšímu obrazu. Všechno je v geometrickém vztahu ke všemu ostatnímu, vytvářejíce energetické vzory. Sami jste si vybrali chvíli a rodinu, pokrevní linii toho kde se narodíte, aby jste dostali příležitosti o kterých jste odhadli že budou ideální k prožívání tohoto života. Tyto zkušenosti jste si určili v souladu s tím co jste se potřebovali naučit a co má základ v tom co jste měli vytvořit, budete tvořit a zároveň tvoříte na jiných místech.

Nebe k Vám mluví svou vlastní vznešenou jasností, hrajíce svůj příběh skrze Vás. Planety vyzařují svou sílu jako elektromagnetické vlny které vytvářejí cykly s významnými činy které jsou plánovány jako výzvy a vítězství, označující určité epochy nebo věky. Jestliže bude těmto cyklům porozuměno, budou pro planetu přínosem. Tyto cykly byly ignorovány a dělány bezvýznamnými aby Vás udržely v nezájmu, takže Vás míjela obrovská seberealizace která dává životu smysl. Jeden předkládaný výklad o cyklech vyvracel a popíral astrologii. Byli jste učeni, že je astrologie nesmysl, když jsou ve skutečnosti astrologie a astronomie jazyky vesmíru. V jejich nejpravdivější formě překládá makrokosmos do mikrokosmu poznání nebí, dávajíce Vám najevo že jste ve významném výřezu existence.

V roce 1993 jste prožívali to co nazýváme galaktickou vlnou světla, která sem byla nesena vzestupnou planetární dráhou, vytvářející pro ni energetickou stezku. Každá planeta ve vašem slunečním systému má své vlastní pole vědomí, které pulzuje a vyzařuje paprsky energií jako dálnice naplněné údaji. Když se planety seřadí do určitých geometrických vztahů a jejich nezávislé síly splývají, vytvářejí energetické spletitosti. Když jsou dvě planety v konjunkci, z vašeho pohledu ze Země se Vám jeví jako když jedna stojí na vršku druhé. Ve skutečnosti, i když mají v té vesmírné hloubce stále odstup, jejich energetické dráhy splývají. Energie která se pohybuje z jedné planety je spojována s energií pohybující se z druhé planety.

Energetická přílivová vlna světla může být chápána skrze dvě planety, Uran a Neptun, které byly v konjunkci ve třech oddělených příležitostech, v únoru, srpnu a říjnu 1993, byly seřazeny a energetizovány znamením kozoroha od 18 do 19 stupně. Každá planeta má svou vlastní identitu, svůj okruh vlivu. Každá planeta je sebe si vědomá citová bytost, inteligentní síla sama sebe. Když se tyto dvě formy inteligence na obloze spojí, přenáší na Zemi kombinované paprsky, působíce na ty části Země, které jsou ovlivněny kozorohem. Kozoroh vládne Saturnu jenž reprezentuje formu, strukturu, autoritu, omezení a čas. Mezi jiným má Saturn co dělat se skalami, krystaly a kameny. Protože se tyto dvě planety spojily v kozorohovi, mátly, elektrizovaly, energetizovaly a měnily kameny na Zemi.

Energie této konjunkce Vás na povrchu planety vede k otevření citových center, nabízejíce v nastávajícím chaosu řešení. Takže když se hroutí systémy, používejte své city aby jste byli nad věcí. Bez citů, zvláště těch spojených s láskou, jste ztraceni. Ve svém solárním plexu budete prožívat jak se vaše duše bouří. Jakmile jsou city propojeny vlákny soucítění s vaším srdcem, budete schopni určovat skutečnost z jiného zdroje nežli je logická mysl. Začnete cítit, kudy vede vaše cesta do skutečnosti. To uvolní energii která je uzamčena ve vašich nižších čakrách jako nepoznané a nevyřešené vzpomínky. Uvolněná energie bude stoupat k vašemu srdci, hrdlu, třetímu oku a do koruny – čtvrtý, pátý, šestý a sedmý bod vašeho tělesného rozdělení. Tento proces lidstvo spojí, takže uvidíte věci které máte společné, spíše nežli aby jste viděli ty opačné. Vzpomenete si na minulé životy a budete je prožívat jako přicházející i dějící se zároveň. Toto mnohé z Vás vrhne do zmatku, až budete vyzváni aby jste zpracovali vzpomínky a skutečnost a že jste zaplavováni svým vědomím.

Toto otevření energetických center je míněno aby sloužilo jako řešení. V ideálním případě bude otevření vašich čaker tvořit chaotický vír který bude trhat vaši skutečnost, takže dál nebudete s jistotou vědět co je skutečné. Jak Vás přepadne nejistota a zmatek, začnete pochybovat o své slepé oddanosti k různým institucím. Někteří z Vás budou zároveň s pochybami prožívat i deprese. Ostatní budou říkat : „Ach, to jsem se zbavil nákladu. Jsem volný. To je úžasné.“

Ti kteří se zajímáte o změněné verze skutečnosti budete růst v takové míře, že nebudete věřit že je to možné. Možná na to přijdete při nákupu v obchodě, vaše příležitostná konverzace se změní v konverzaci o hluboké metafyzické přirozenosti, nebo o mimozemšťanech. Duch Vás bude pobízet aby jste říkali věci které jste nikdy předtím neříkali. Buďte tomu otevřeni a buďte otevřeni lidem v každém směru života. Členové vaší rodiny možná udělají 180ti stupňový obrat. Ne sice všichni, ale někteří toto světlo uvidí. Možná si o někom myslíte : „Ne, tenhle už nemá naději.“ dále již budete myslet jinak.

Budete ohromeni tím co bude aktivováno a shodí svoji masku, protože to nemá nic společného se stráveným časem, s magnetofonovými nahrávkami které jste poslouchali, nebo s knihami které jste přečetli. Když začne duch klepat na vaše dveře a vaše kódy se zapálí, začne rychlé probouzení. To co jste se učili dvacet, třicet, nebo pět let, ostatní budou v momentě vědět. Nebudete se to učit, budete to prostě vědět. Takže budete připraveni nabízet, hledat rady a učit se, že se učíte více když učíte. Lidé jsou vaším zrcadlem, a když je učíte a vysvětlujete jim věci, na oplátku Vás učí o Vás samotných, o vašich vzorech a o tom jak se lidé učí. Chvíle kdy se energie probouzí vypadá jako prožitek tsunami, která roste každým okamžikem.

Tato záplava cyklické energie je odpovědna za přeměnu, která bude v lidských částech umístěna. Vy, tak jak v tuto chvíli existujete se touto energií měníte nebo mutujete a vaše buňky se stávají jinými nežli byly předtím. Změna na buněčné hladině Vás bude katapultovat do metamorfózy v duchovních dimenzích. Jako výsledek konečného posunu vědomí se budou dít přeměny, což je potřeba k ozdravení, znovustanovení smyslu života a smysluplné existence v dimenzích, které jsou zde na Zemi doma.

V životě lidí je řada přirozených cyklů, při kterých stoupá kundalini. Jako lidé vybočujete z proudu energie, která leží stočena v základě vaší páteře a nazývá se hadí energie. Je to ta nejtěsnější věc, se kterou jste spojeni s energií Prvotního Stvořitele. Nyní kundalini používáte ke své reprodukci a nemáte klíč, který by mohl změnit pohled na vaši skutečnost. V západním světě se k tomuto poznání nedostanete, protože tam jsou silní ti, kteří nechtějí aby jste změnili status kvo vaší konzumní společnosti.

Kundalini se nejčastěji pohybuje ze základu páteře do druhé čakry – z identity a přežití do tvořivosti a sexuálního vyjádření – a dále již nepostupuje. Kolem středního věku, v jeho krizích, jak se to tak nazývá, je energie planetou Uranem tažena vzhůru. S Uranem, který v této době tolik posiluje celkový kolektiv, bude probíhat v sériích masové pozvedání kundalini, bez ohledu na věk. Status kvo elektromagnetické kosmické energie se musí v lidské rase stát širším.

Před tím nežli souhlasíte aby jste vstoupili na tuto fyzickou pláň, procházíte velké detaily parametrů vašich nejnásilnějších pravděpodobností které Vás zde čekají. Stanovíte plány a pak čekáte na díru, perfektní elektromagnetické okno, do fyzické reality. Toto okno je šňůra energií řízená nebeskými tělesy, která Vám umožní cestovat do vašeho genetického kódu. Jednoho dne Vám čtení astrologických map odhalí shodu mezi úkolem planet a uspořádáním DNA . Běžně je ve zvěrokruhu dvanáct domů a v DNA je dvanáct vláken. Dvanáct vláken DNA nakonec uvidí sebe sama v duhovce očí a vy budete schopni vyčíst genetický účel jednotlivců z jejich duhovky. Když rozdělíte duhovku na dvanáct částí jako kruh mapy zrození, každá část se bude vztahovat ke svému vlastnímu místu v těle a bude to souhlasit přesněji nežli jakýkoliv horoskop. Tím že se dvanáct vláken DNA odrazí v oku, odhalí genetické kódy nesoucí konkrétní pověření, které je společně se zájmem jednotlivce uloženo v krvi. Bude odhaleno mnoho tzv. mystérií, která Vás osvobodí z dalšího klamu. Skrze oči nakukujete do okna duše a tam, kde se všem částem děje vštěpování do mysli a jejich přeměna.

Dříve byla astronomie a astrologie jedno. Když začal být levý mozek příliš aktivní a vytvořil se plán k sestrojení falešného ega, nebo vědecké mysli, která měla oddálit lidi od sebe samých, pravdy začaly být směšné. Staré zákony se staly předmětem výsměchu a vy jste se museli vrátit zpět na planetu aby jste si těchto pravd vážili a znovu je probudili.

* * * * * * *

Měsíc je oběžnice která byla zkonstruována. Byla postavena a zakotvena vně pozemské atmosféry a byla plánována jako monitor, superpočítač nebo oko na nebi. Působí na všechny životní formy na této planetě a je za tím, co můžete běžně pojmout. Vaše historie zaznamenala zprávy o dvou měsících. Neslyšíte o tom často, ale někteří o tom vědí.

Země musí být vlastněna těmi kteří na ní prodlévají, i když zatím tomu tak není. Máte vnější bohy, tvůrce energií, kteří Vás, jako části, ochraňují, aby jste nepopustili uzdu své kundalini. Měsíc působí na Zemi jako hlavní satelitní počítač. V této době prostupují prostor posilující kosmické paprsky jako vlny fotonů a jsou přenášeny Uranem, Neptunem a jinými silami. To přetěžuje okružní cesty kolem kontroly která Vám znemožňovala poznání že vy, jako lidské bytosti musíte být hospodáři na své planetě.

Proč jste uzamčeni do předepsané časové formule, která je na každém jiném místě nepodstatná? Jaký má v tomto označení a procesu oddělení význam dvanáctka? Kdo by jste bez toho byli? Toto jsou otázky o kterých si přejeme aby jste přemýšleli. Odpověď má samozřejmě co dělat s kontrolou vašeho životního spřežení a s kundalini. V ideálním případě uvidíte že by rozpětí vašeho života bylo mnohem delší a vaše společnost by si vážila shromažďování moudrostí, které jí přináší jejich prožívání. V ideálním případě by prožitek kundalini ve čtyřicítce, tím co s sebou přináší, uzpůsoboval a vyživoval společnost, tvořil by zralost každého jednotlivce. Právě nyní si plánujete svou zralost na věk 21 let. Prosím, buďte si vědomi že prožíváte řadu energetických cyklů které procházejí vaším tělem aby Vás učily novým představám o zralosti. Znalost o tomto procesu je klíčem k vašemu rozvoji. Vyzývá Vás to k větší odpovědnosti, aniž by jste to cítili jako zátěž.

Na měsíci probíhají mnohé boje. Části měsíce jsou vlastněny a části používány. Až bude měsíc ovládán silami které by Vám pomáhaly k vašemu růstu, spíše nežli aby Vás omezovaly, je plánováno aby se postupně nabízely různé programy vlivu na Zemi. Po celé věky měsíční program lidské bytosti omezuje. Pověsti o šílenství a silném krvácení za úplňku jsou pravdivé. Měsíc tvoří stále se opakující cykly, na které reagujete. Víte že Vás televize ovlivňuje na velmi vysokém stupni. S měsícem je to totéž. Prostě jste nebyli schopni souznít s měsíčními programy a přitom se naučit jak se jim bránit. To nedokážete. Před měsícem Vás musejí chránit jiní, nebo jej znovu naprogramovat, což se nyní děje. V této době je měsíc zcela pod kontrolou. Některým lidem vliv měsíce působí docela vážně krize a mánie. Na měsíci mají mnoho základen mimozemšťané a jiní, a když to proudí dolů, ti ze Země na to mají malý vliv. S tím vším opravdu jednají mimozemšťané. Vaše technologie, i když se rychle posouvá vpřed, nemůže být srovnávána s biotechnologií sebe si vědomých vesmírných cestovatelů. Jste v této hře novými hráči a míjíte životní klíč, neboť vaše smysly a základ vaší fyzické světové strukturové skutečnosti jsou na konkrétní cestě. Stále si překládáte údaje a shromažďujete své zážitky, jako když vykládáte sny, jen do fyzických hranic ve kterých stále méně a méně nacházíte odpověď a vysvětlení. Všechno je myšlenka – mentální architektura – s konstrukcí posazenou do mnoha realit.

* * * * * *

Slunce je vládce vašeho slunečního systému a je obdařeno inteligencí která této konkrétní oblasti ve které žijete vládne. Slunce zasahuje do vašeho okruhu a když se dotýká vaší pleti, čte vaše vibrace. Je důvěrně spojeno se všemi aspekty života, těmi které znáte. Je to inteligentní síla, která pohání vaši pravou existenci a tvoří okolí v němž se můžete vyvíjet. Slunce se o váš vývoj velmi zajímá, protože když se vyvíjíte, vším co děláte zpětně slunce tím jak se Vás dotýká krmíte.

V mnoha kulturách je slunce uctíváno jako životní síla která tomuto světu vládne jako bůh. Budete ohromeni tím kdo a co ve slunci prodlévá. Slunce je iluze. Vysoce vyspělé světy se mohou prostřednictvím světla maskovat jako slunce, aby se chránily před invazí. Pro někoho je slunce místem rozsáhlé výuky, zatímco pro jiné je prostě iniciací skrze kterou procházejí aby se dostali za to, co je za sluncem. Slunce není to co říkají vaši vědci, prostě jen planoucí formy plynů.

Věda Vám do značného stupně zruinovala vaši představu o životě. Vše je bráno jako žert, vitalita, vzrušení a tajemství které nepatří k životu. Život je vykládán velmi světsky a nudně, jako kdyby neměl žádný smysl. Dokážete si představit, že by slunce nemělo smysl? Na chvilku o tom meditujte. Však je zde dnes také ze slunce kampaň strachu a negativity. Lidé již necítí své spojení s přírodou protože vědci řekli, že příroda není bezpečná. Podezřívání slunce, přírody a Země vede k současným krizím: Nedostatečně ochraňujete, respektujete a ctíte svůj domov. V této době jsou ve vírách vědecké společnosti hluboké krize – díky bohyni a Bohyni díky.

Slunce a měsíc ve vašem systému jsou světelná tělesa jimiž jste důkladně ovlivňováni a která na Vás hluboce působí. Slunce vyrábí své vlastní světlo. Slunce rovněž osvětluje měsíc. Měsíc je pod-satelit slunce, kroužící jako komputer kolem Země. Je stavěn a udržován mnoha generacemi bohů. Nebeská tělesa jsou konstruována do tvarů asteroidů, měsíců a planet, a tím že jsou osvětlovány jsou k nim neseny paprsky inteligence, rádiové vlny a gama paprsky z hvězd ke slunci a odtud jsou posílány k Zemi. Skrze tyto paprsky jsou také čteny vaše činy a přebírány do slunce, měsíce a do vyzařovacího systému – v tomto případě na Plejády.

Když jste schopni se přemístit do jiné oblasti a díváte se na sluneční systém a nebe z různých bodů souřadnic, uvidíte že se Země, hvězdy a všechno ostatní zcela dramaticky posouvá. Jedním ze systémů se kterým rotujete je systém Plejád, jehož centrální slunce se nazývá Alcyon. Váš sluneční systém je umístěn na lemu galaktické spirály.

Představte si že jste natáhli ze Země k Alcyonu přímku, s úmyslem se spojit s centrálním sluncem. Potom když se dostanete na Alcyon, někdo řekne : „Tady je jiné centrální slunce kolem kterého my rotujeme.“ Takže natáhnete přímku také tam k tomu slunci. Tam někdo další řekne : „Kolem nás je mnoho centrálních sluncí.“ Takže chodíte sem a tam a natahujete přímky. Ve vašem vesmíru je zabydleno miliardy galaxií a vy jste umístěni v jedné galaxii. Když natahujete tyto přímky, jejich geometrická forma vchází do bytí. Velmi to zjednodušujeme. Není to tak jednoduché. Ačkoliv, vytváříme pro Vás představu, aby jste tomu mohli porozumět. Když natahujete přímky a energeticky propojujete jedno centrální slunce se druhým,propojujete kolektiv inteligence. Tento kolektiv může být přirovnán k tomu co nazýváte místem Prvotního Stvořitele, i když to tak není. Může to být místo jednoho z tvořivých bohů, nebo jejich reprezentantů, nebo to může být domovem experimentu Mistrů Hry. Představte si jak nějaká inteligentní bytost, činná v mnoha dimenzích existence vytvořená centrálními slunci, je poslána aby skrze své tzv. tělo pořádně zasolila celému vašemu vesmíru.

Všem světům je vládnuto prostřednictvím sluncí. K těmto sluncím je směrován jejich růst. Vám dává světlo vaše slunce a světlo je to co Vám umožňuje vidět odraz sama sebe ve vnějším světě. Co by jste mohli beze světla odrážet? Co by jste viděli?

Slunce je vládce vašeho konkrétního systému, takového jak se Vám jeví. Slunce je sebe si vědomý bod vaší konkrétní vesmírné oblasti. Slunce studuje své tvory a na oplátku je krmí tím co potřebují. Takže když milujete sebe a Zemi, sluneční paprsky naprosto rozumí vědomí které nosíte. Když v sobě máte strach ze Země, sluneční paprsky to chápou a pošťuchují Vás aby jste si to užili.

Když se napětí na vaší planetě zintensivňuje a vyzařuje samo sebe jako zneužívání energie, slunce to čte. Slunce je citové srdeční centrum. Umožňuje a aktivuje život, protože se dotýká všech věcí a čte je. Nemůžete skrývat to kdo jste, protože sluneční paprsky čtou vaši vibraci. Někteří lidé se pokoušejí před sluncem skrývat v podzemí, aby udržovali v tajnosti svoji aktivitu.

Představte si slunce jak pokukuje po svém panství. Dotýká se všech bodů různými světelnými cykly, ověřujíce si co se děje v každé skulince. Pociťuje energii a přináší ji k sobě zpět a potom se rozhoduje jak se projeví. Učí se jak ve svých vlastních tvorech řídit rovnováhu i nerovnováhu. Slunce se mění. Slunce a jeho síly se chystají na fenomenální posuny a posílají je do všech oblastí vašeho bytí. Jsou plány v plánech plánů. Chápejte, je Vám vždycky dostupný plán nejvyšších možností, jestliže si jej vyberete.

Sluneční energie začnou obrovsky vzrůstat, energie slunce bude vybuchovat a pálit, vyzařujíce ohromné množství gama paprsků. Někdy je slunce docela učenlivé a něžné jako malé dítě. V jiné době je vesele aktivní jako milion soptících vulkánů najednou. Avšak, když máte vhodně směrované vědomí, můžete touto aktivitou projít do panství které existuje za touto konkrétní iluzí. Forma slunce je iluze, která je v tomto slunečním systému hluboko vryta do každé broušené plošky drahokamu a do každé části DNA v tomto vesmíru. V hlavním plánu je usneseno, že budou jisté iluze vnímány a jiné nebudou. Slunci bylo odsouhlaseno aby rozvětvovalo své kořeny do mnoha realit a tím umožnilo realitám splývat.

Až se paprsky slunce změní, aktivovány vědomím obyvatel Země, a až slunce uvolní sluneční erupce, bude to působit na polární oblasti Země. Vysílané záblesky jsou jako atomické exploze nebo elektrické nárazy které běží miliony kilometrů hluboko do vesmíru. Pozemské póly, protože to jsou magnety, tuto energii zachycují. Shrabují energii, která přichází z prostoru k planetě. Protože zde působí magnetická síla, běží dále kolem rovníku nebo dále dovnitř k jádru Země. Každý pól si shrabuje sluneční energii, řídí ji dovnitř a vytváří ohromný trychtýř vibrační energie. Jak se tato vibrační energie strká a kodrcá aby sem padla, je zařazena do síťové práce Země, která je napojena z pólů. Tato síťová práce byla stanovena Vámi a v jistém rozsahu všechny energie splývají nebo se vynořují skrze vaši verzi Země, aby se přizpůsobily její síti myšlení.

Samozřejmě mnoho věcí není v rovnováze a to je důvod proč budou póly přemístěny, aby byla síťová práce lépe schopna energii zachycovat. Nynější poloha pólů nemůže sloužit jako elektrické uzemnění nebo světelné antény, což je požadováno aby se zabránilo spálení. Póly tvoří středem Země anténu, avšak běžným požadavkem bude všeobecné krátké spojení. Takže aby se vyhnulo kompletní destrukci, bude učiněn posun pólů. Póly se přesunou na nějaké jiné místo, jak již mnohokrát předtím učinily, když byla v sázce rovnováha Země. Z vesmírného pohledu to bude jenom mírný posun, avšak z vaší perspektivy bude posun vypadat docela obrovsky.

Sluneční energie vytváří novou vibraci, se kterou bouřící a roztrhané energie nebudou schopny padnout dohromady. Aby bylo možné tento klub energií na Zemi spojit a kvalifikovat, bude jeho energiím předložena ke zdolání jistá vibrace lásky. Slunce říká : „Tak dost. Vrátíme Vás pěkně zpátky vašemu úkolu. Podívejte se co můžete udělat tentokrát.“

Jenom ti, jejichž vědomí není zabarikádováno budou schopni tuto energii umístit ve svých tělech. Ti s negativními myšlenkami to budou cítit jako přímou nákazu, nemoc, jejich myšlenky se k nim vrátí a způsobí v jejich tělech silné zpustošení. Řešením je, mít čisté myšlenky a nezavalená těla, která budou schopna tuto energii beze strachu přijmout. Pokaždé když se vystavujete těmto fantastickým dávkám energie vzrůstá vaše intuice, váš psychický potenciál a vaše schopnost dekódovat DNA . Všechny tyto schopnosti jsou tisíce a tisíckrát zvětšovány. Je to součástí cesty, že slunce odpovídá na to kdo jste, takže si važte toho že Vás slunce čte. Važte si slunce, otevřete se mu, přijímejte souhlasně jeho energii a energii všech elementů kolem Vás.

Inteligence na sebe bere podobu světla. Je to energie vašeho slunce, kdo udržuje váš systém v jeho energetickém poli. V této době k Vám přicházejí vlivy z poza vašeho slunce. Když působení vašeho slunce není schopno zvládnout to co se na Zemi děje, přicházejí další slunce aby vašemu slunci asistovaly. Vaše slunce vytváří sluneční erupce které přitahují kosmické paprsky a uzemňují je v tomto systému. Představte si slunce jako gigantický magnet. Jeho sluneční erupce vysílají tykadla aby dosáhlo ke kosmickým paprskům a chňaplo je. Kosmické paprsky jsou záření centrálního slunce ve vzdáleném místě vaší galaxie.

Shrnutě, toto je celá míněná kontrola ve vašem světě: Existuje v něm skupina, která se nedá přirovnat k povznesenosti lidí. Jsou tam někteří kteří chápou že zde v této době probíhá mutace lidí a že je slunce za mnohé z toho odpovědné. Proto aby tuto přeměnu nebo mutaci lidí rušili, vytvářejí představu obav ze slunce. A tak masy lidí poslušně následují sugesce svých autorit. Někteří lidé tuto představu kterou jsou krmeni přijímají tak opravdově, že si vytvářejí rakovinu pleti ze slunečních paprsků které k nim prorážejí zavřenou garáží do zavřeného auta.

Všechno se spiklo proti slunci, jako kdyby tvořitelé tohoto světa byli trhlí a udělali chybu když slunce ve vašem slunečním systému vůbec umístili. Toto je myšlenka, která byla lidem tajně podstrčena. A vy lidé – aby bylo vidět jak jste pošetilí a jak můžete být pod kontrolou – věříte všemu co slyšíte. Protože to říká tisk, věříte tomu.

Jestliže jsou rostliny dostatečně čiperné aby se sluncem pracovaly a poskytovaly tím mraky energie, pránu a kyslík který Vás udržuje v existenci, nemyslíte si že je slunce také dobré pro lidi? Myslíte si že je slunce dobré pro rostliny a lidem ubližuje?

Říkáme že je slunce velkolepé. Studie ukazují, že když se objevil sluneční filtr, začal vzrůstat výskyt rakoviny kůže. Na slunci není nic špatného. Ve skutečnosti Vám oslabení ozónové vrstvy umožňuje větší odolnost vůči slunečním paprskům. Někdo říká : „Nedívejte se do slunce. Je to nebezpečné pro oči.“ Říkáme že se změní struktura vašich očí. V optickém nervu nastane změna, která způsobí nový typ vize a odemkne to co Vás drželo ve třetí dimenzi. Věřte že nikdo neudělal chybu, když umístil slunce na nebe.

V minulosti byly díry v ozónové vrstvě větší nežli jsou dnes. Díry kolísají, i když nemá tato kolísavost příčinou v tom, čemu jí vaši vědci přisuzují. Ozónové díry umožňují různým kvalitám a zážitkům světelného spektra, a také radiaci, procházet pozemskou atmosférou. Když jsou tyto rozdíly ve spektru prožívány masami lidí, objeví se uvnitř lidského těla chemická reakce která jej začne měnit. Vyzařování světla působí na lidské tělo. Ve skutečnosti světlo mění tělo na subatomické hladině. Ti kteří to chápou, jsou schopni zůstat s tímto přirozeným posunem v rovnováze. Některé z posunů přirozené nejsou, ačkoliv z velké části je to řízeno tak aby nastala událost která Vám bude prospěšná. Ve velmi krátkém období může v lidských částech nastat vzrůst vývojové inteligence, takže by se tyto části staly silnějšími.

Díry v ozónu umožňují radiační energii vstoupit a urychlit proces. Když se v budoucnosti střetnete s kosmickými, nebeskými událostmi, budete této energii vystaveni. Takže to co nyní dostáváte je jako homeopatická dávka, nebo očkování.

Hlavní síla jakéhokoliv systému dlí v jeho slunci, kde se kolektivní sluneční vědomí demonstruje skrze sluneční paprsky. Takže když cestuje do různých hvězdných systémů nějaká forma inteligence, mohou být její paprsky čteny. Když je jednoho dne energie schopna vyzařovat frekvenci světla svého domova, toto její světlo je každým čteno, protože je přenášeno v jistém spektru paprsků. V rozsáhlých vesmírných vzdálenostech mohou jiní určitá spektra číst a překládat. Mohou poznat kdo žije uvnitř kterého slunce a jaké jsou jeho záliby a zvláštnosti existence. Je mnoho, velmi mnoho dobrodiní, která mohou ze slunce přijít. Konečně, je to zahrnuto v šamanistických znalostech.

Až každý z Vás projde životními výzvami posuzování a oddělování se, v ideálním případě začnete více chápat své místo v životě a budete schopni nést více světla. Toto světlo, které získáváte jednotlivě, je vytvořeno pravým základem své vlastní existence, a tím že se sloučíte s podobnými energiemi v masovém vědomí si uvědomíte, že duch je světlo. Tímto se Země stane hvězdou na horizontu ostatních světů. Potom bude sama sebou k Vám přitahovat ostatní světy. Tyto světy budou číst energii vašeho pozemského světla a budou vědět kdo jste.

* * * * * *

Na začátku byl zvuk. Všechno začalo zvukem a ve zvuku sídlí ohromná síla. Otevírá brány do jiných realit, protože produkováním zvuku může energie přecházet z jednoho systému do druhého. Když používáte zvuk, je docela lehké se dostat za logickou mysl, tím že svým zájmem a svou čistotou přeladíte svůj kanál.

Rozvoj znovu navinuté DNA vyjadřuje sám sebe za logikou prostřednictvím zvuku. Zvuk umožňuje hmotě, jako informaci která formuje sama sebe uvnitř těla, najít výzvu k poznávání toho co je vně těla. Když se odevzdáte vyjadřování zvuku můžete se přesunout do blaženého stavu, konkrétně když vydáváte tony nebo monotónním zpěvem. Do jistého stupně má toto blaho základ v cítění a vědění že nejste omezováni, že jste neomezení a že existujete jako nespoutané bytosti světla.

Umožněte zvuku aby procházel vaším tělem nejenom zpíváním zvláštních not, spíše dovolte kombinacím zvuku aby si hrály na vaše tělo jako na hudební nástroj. Tyto zvuky jdou za logickou mysl. Někdy možná proti vyjadřování neobvyklých zvuků bojujete, protože máte intelektualizovanou představu která to nemůže dobře emocionálně strávit. Vydáváním tónů je váš inteligentní zájem přenášen na zvuk, na nosič vln. S buňkami vaší bytosti může komunikovat mnoho inteligentních forem, ignorujíce překážky vaší logické mysli a procházejíce přímo skrze vaše těla do vaší mysli.

Když vydáváte tóny, když zníte, vzniká nevýslovně silný přenos který je odesílán ven. Je to za vašimi slovy. Znění Vás může vrhnout do kolektivní informace, kde začnou být věci náhle jasné. Také může aktivovat vaši tvořivost – bude Vás to řídit něco dělat nebo nějak jednat. Nebo můžete cítit – všechno se děje náhle – že jste ze sebe shodili velké břemeno. Mnoho lidí se po znění cítí velmi svěže. Cítí světlo, jako když z nich bylo něco odebráno. Automaticky dostáváte impuls k vytváření zvuků a tonů, které jsou pro vaši tělesnou rovnováhu a pro váš úkol nejpotřebnější.

Nikdo se poselstvími která jsou mu přinášena tóny neurazí. Lidé nevydávají tóny osobně, avšak jejich těla dostávají osobní poselství. Například, když Vám váš svět něco přímo nabízí, můžete říci : „Ach ne, jsem pod palbou. Tohle mne zničí.“ Ale skrze tónování by Vám mohla být poslána stejná energie a vy by jste ji mohli vstřebat, protože je mnohem neutrálnější. Logická mysl nemůže překročit svou vlastní interpretaci energie, protože ji logická mysl nemůže přeložit jako kritiku nebo omyl.Logická mysl na to řekne : „Nevím co to je. Odpočinu si.“ Intuitivní strana mozku absorbuje energii i poselství prostřednictvím zvuku. Navrhujeme aby jste každý týden ve své skupině vydávali zvuky. Ať se to stane součástí vašich rituálů a zábavy a součástí procesu vzájemného sbližování. Znění je velmi užitečné pro uvolnění těsně uzavřené energie. Cítíte světlo, později povznesení. Vypne Vás to a vyváží vaše tělo.

Tóny korespondují sami se sebou a působí na speciální oblasti těla. Některé zvuky působí na vaše oční pozadí, nebo na chuťové buňky, nebo na váš sluch. Působí na všechny možné smysly a mohly by reorganizovat tělesnou strukturu. Tělo automaticky tvoří zvuky které v ten daný moment potřebujete. Věřte tomu.

Mnozí kteří pracují s lidskými těly začínají nacházet odvahu vydávat zvuky před svými klienty, když s nimi pracují. Pro někoho je to příliš. Chtěli bychom těmto pracujícím s těly říci: Následujte své impulsy. Když pracujete na nějaké oblasti klientova těla a energie se prostě nemůže hýbat nebo probíhat, pak do této tělesné oblasti zněte a tím ji ovlivníte. Osoba ležící na stole nemusí nezbytně říkat : „Já nechci aby jste mi troubil do těla.“ Vzorky energetického pole jsou tak intensivní, že některé části těla nechtějí vašim rukám, nebo nové energii dovolit vstoupit. Zvuk vytvoří otvor.

Zvuk je neustále kolem Vás. Jestli chcete slyšet zvuk svého těla, ucpěte si prstama uši a zůstaňte na několik minut potichu. Uslyšíte svůj vnitřní zvuk. V Himalájích dostávají lámové a mniši trénink. Jsou umístěni v kamenných jeskyních beze světla a jsou kompletně izolováni od vnějších zvuků. V této isolaci používají své smysly k rozvinutí schopnosti aby viděli ve tmě, aby vnímali, slyšeli a poznali specifické zvuky jeden druhého. Každá čakra má svůj vlastní zvuk a tyto zvuky odpovídají vesmíru který je uvnitř Vás.

Když velmi pozorně nasloucháte, shledáte že vibrujete zároveň se zvukem. Ve Vás je neustálé vnitřní štěbetání, neustálé plánování toho co bude s Vámi dále. Venkovní zvuk vaší rodiny Vám slouží k rozptýlení mysli. Nemáte dostatek ticha aby jste si všimli, že je k Vám zvuk neustále řízen aby změnil vaše těla. Když sami tvoříte zvuk nástrojem nebo vydáváním tonů, přizpůsobujete se rovnováze, protože pracujete z vnitřku, nejen z vnějšku. Takto jste v této době uzpůsobeni.

Kulturám byly dány různé rozsahy zvuku se kterými pracovaly aby udržely na planetě rovnováhu. Mimozemské nebo mimoplanetární inteligence navštěvovaly Zemi a zasazovaly přírodní civilizace do jejích různých částí. Velmi často dělal jeden učitel v různých obdobích dva nebo tři experimenty. Směli pracovat na třech nebo čtyřech lokalitách na planetě, nabízejíce každé ze svých zasazených civilizací nepatrně odlišný druh víry a pak ať se s těmito vírami jeho sazeničky rozvíjejí, aby se poznalo co pak s nimi dále. Aby se nastolila paradigmata, byly jim nabídnuty hudební nástroje a tvořivá řemesla, aby se tyto konkrétní civilizace mohly vyjadřovat zvuky.

Určitá energie řídí určité tónování. Víte že když zpíváte píseň, spojují se různé noty aby vytvořily písňový celek. Země rezonuje ve frekvenci 7,8 herců. Když je lidské tělo schopno vibrovat ve stejném rozsahu, nastane neuvěřitelné psychické otevření a uvědomění. Rezonance Země, tato elektromagnetická energie, je založena na ucelené tónině dostupného zvuku, který je na planetě zakotven. Souhrnný zvuk všech kultur zakotvený na planetě, po celé věky udržoval planetu v existenci a tvořil elektromagnetickou frekvenci rovnováhy. Nyní když jste zasypáváni neuvěřitelně silnými kosmickými paprsky a když už dále na mnoha částech Země přírodní národy nepraktikují zvukové vyjadřování, bude Země procházet ohromnými změnami. Seřazuje se to a začínají být vyjadřovány nové vzory elektromagnetických tónin. Některé zvuky mohou povzbudit orgány ve vašem těle k regeneraci, nebo ke zhoršení jejich stavu. Harmonické zvuky aktivují a léčí tělo. Léčení může nastat tehdy, když o něj máte zájem, i když jsou jisté zvukové frekvence které nechávají jádro aby organizovalo svůj přirozený geometrický plán. Geometrie je forma inteligence která na sebe bere tvar poté, kdy se zvuk oddělí od Prvotního Stvořitele. Vaše těla jsou plná geometrie, protože všechno je stvořeno na základě geometrie.

Pro zlepšení stavu jater, štítné žlázy, srdce a celkovou regeneraci budou hrány různé kombinace zvuků jako noty a akordy. Celé tělo bude vyladěno jako piáno. Víte, tělo funguje podle Plánu a ten chce aby jste zažívali zvuky. Tělo jede podle ideálního Plánu, který je vede k automatickému růstu. Vy sami nemáte ponětí jak vaše tělo roste od dětského stavu do stavu dospělosti. V Plánu vašeho bytí je součástí vašeho účelu aby vaše tělo rostlo a udržovalo se zdravím.

Plán pro tělo se mění, měníce přitom účel těla. Ve vašem zdraví nastanou zvraty a budou Vám dány řady regenerativních prožitků, při kterých bude použito zvuku aby si tělo vzpomnělo jak se dostat do neustále-povzneseného stavu. Přede dveřmi je rozsáhlý zvrat týkající se vaší víry v degeneraci těla.

Když se zúčastňujete masových událostí ve kterých se ocitáte uprostřed davu, věnujte pečlivě pozornost tomu jak na Vás působí zvuk. Mnozí z Vás se davu vyhýbají, protože Vás z něj bolí hlava. Jste mnohem citlivější. Můžete číst energie a cítit co dělají. Lidé často čekají na události kdy se sejde veliký dav za nějakou zábavou nebo jinou společenskou formou, účastní se toho aby přispívali k vytváření nepohodlných zvukových vln, neuvědomujíce si co zvuk s jejich těly dělá. Skrze zvuk a emoce lidé vytvářejí myšlenkové formy, které jsou okamžitě posazeny do existence.

A co takhle zvuk bojového pokřiku? Dělali jste někdy přechod přes oheň? Když jdete po žhavém uhlí, dodáváte si odvahy tím že vydáváte pokřik. Použijete zvuku aby otevřel brány a pak jimi můžete projít. Mašírovací síly které zbořily zdi Jericha použily zvuku k vytvoření sloupové vlny, neviditelné pro vaše oči, jako zvukový hukot v akci. Zvuk je mnohem důležitější nežli si běžně myslíte. Zvuk tvoří život nebo smrt, zdraví nebo nemoc.

Většina lidí nepřišla na to že je sdílení zvuku během sexuální aktivity hlubokým klíčem. Když spolu zníte, cítíte točení a otevírání svých čaker. Během sexu může sdílení zvuku, který je za běžným sténáním, vést k většímu předávání sexuální energie. Zvuk protahuje energii genitáliemi prolínajíce buňkami těla a odjišťujíce paměť která Vás spojí s tím co je více nežli vaše já. Vzpomeňte si, celistvost vaší bytosti zahrnuje obojí, stín i světlo. Prosím nebuďte stínem stresováni, dodává světlu krásu a porozumění. Jděte za posuzování a zůstaňte v pohodě.

Když jste ochotni se sexuální energií experimentovat skrze zvuk, můžete poznat svého partnera v jeho nebo jejích multidimenzionálních formách. Čistí jednotlivci, hrající si s energií a rozumějící jí, vyloupnou svá multidimenzonální já a zároveň při tom odhalí sexuální zkušenosti vcházející do jejich teď z velmi mnoha realit.

Se svojí sexualitou prožijete nové vzrušující experimentování. Chce to se trochu odevzdat a dovolit svému partnerovi aby zněl do vaší vagíny. Říkáme že je to opravdu významný krok. Přemýšlejte o tom. Pro oba partnery to chce velmi se uvolnit a nechat všechno běžet. Jeden z Vás řekne : „Poslyš, mám báječný nápad. Budeme si do sebe znít.“ Když děti dělají blázniviny myslíte si že jim to nejdříve musíte říct? Ne. Jsou hloupí a blbnou. Hrají si a pak se tomu hihňají. Je to základní věc, mít tyto dětské kvality jako je nevinnost, hravost a tvořivost, ve svém sexuálním projevování. Vaše srdce musí být otevřeno k celému zkoumání sexuality, protože nejhlubší spojení s vaší sexuální identitou je skrze srdce.

Přijde doba kdy se budou děti shromažďovat a používajíce své unikátní telepatie, budou vytvářet tichý zvuk. Budou své mysli používat ke tvoření symfonií v jiných dimenzích existence. Budou zvuk používat vnitřně i vnějškově aby tvořily tony jako světelná pole kolem celé planety. Děti se budou shromažďovat ve stech a tisících a budou vedeni k vyjadřování tohoto kolektivního procesu tvoření představ. Bude to rituál uváděný v pohyb jako velmi vzácná událost. Tím že děti budou dělat tento typ tichého vydávání zvuků, budou zakotvovat a stavět obrovské geometrické identity, které budou nakonec chránit a vládnout Zemi jako psychické myšlenkové síly. Tyto geometrické identity budou možná vyšší já těch které nazýváte plazy – vyšší já mnoha mimozemšťanů nebo forem bohů, kteří na sebe vezmou fyzickou a etherickou formu. Za nimi je geometrie a za ní zvuk. Zvuk je vládce existence. Mistři Hry používají zvuk, světlo a geometrii jako základní nástroje ke své práci a jsou zvědaví co budete dělat až naleznete nástroje pravdy.

Mnozí se probudí aby používali zvuk. Objeví se důležité nálezy a energetické nárazy používající zvuku. Když sto tisíc jednotlivců dostane impuls aby se sladili a dovolí si aby na ně bylo hráno harmonicky jako na hudební nástroje vědomí – představte si to! Všechno pochází ze zvuku. Zvuk je prvotní energie používaná ke tvoření. Nejprve přišel zvuk.

Energetické cvičení.

Udělejte si pohodlí. Seďte vzpřímeně jako když Vás někdo navlékne na šňůrku jako korálek. Dovolte si bát klidný. Trochu prohlubte dech a představte si jak se vašich 12 čaker otáčí, vypadají jako planety vyzařující světlo. Ve své představě dosáhněte ostatních částí vašeho vesmíru a můžete tam cítit svou vlastní verzi sama sebe, která má stejné pověření.

Pociťujte jak vaše vědomí šplhá systémem čaker, které vidíte jako dvanáct sluncí propojených žebříkem který vede vaším vnitřkem. Odendejte tento žebřík a odevzdejte nějaké jiné části sama sebe všechno co znáte. Odešlete svou podstatu bytí, probouzení se, kamarádění, odevzdání se a lásky.

Zdolávejte do vesmíru těchto dvanáct sluncí. Ve své mysli si namalujte soubor kosmických planetárních bytostí jako soubor geometrických formací. Jak šplháte stále výše, cítíte všechny části sama sebe jak Vám září vstříc. Co Vám posílají? Co cítíte a slyšíte? Buďte otevřeni k přijímání lásky a podpory od ostatních částí sama sebe a představte si těch dvanáct sluncí jako saně světla vezoucí k Vám toto poznání. A nyní se staňte tím, kdo umožňuje tomuto světlu a energii působit skrze Vás. Prociťujte to a zaznamenejte rozdíl ve svém vědomí. Na několik okamžiků zapomeňte že máte tělo a dovolte svým molekulám aby se míchaly a splývaly s tím co odevzdáváte.

Jak tato energie plyne skrze kolektivní já k Zemi, jste používáni jako její přenašeči. Energie se pohybuje na pokyny síťové práce a přináší s sebou nezbytné změny. Energie proudí hluboko do nitra Země. Představte si starověké Držitele Informací jako krystalické struktury vysoké desítky metrů, od nichž se k Vám vine ohromná energetická spirála.

Z této gigantické spirály vytočte sami sebe, formujíce svou vlastní spirálovou identitu. Buďte naprosto tiší, zatímco cítíte jak se tato spirála stále točí dokola. Prociťujte ve svém těle novou životní sílu a omlazování. Prociťujte točení od konečků prstů na nohou až do konečků vlasů. Cítíte nové molekuly které se smíchaly s vaším tělem.

Dýchejte zhluboka a vyciťujte propojení všech svých dvanácti čaker, které jsou připraveny pracovat celou svojí kapacitou. Pak se opět zhluboka nadechněte a řekněte si své jméno. Prociťujte zvuk toho kdo v této realitě jste. Zvuk vaší bytosti je jedinečný a živý. Milujte toho koho jste vytvořili, ctěte a ochraňujte se. Jednejte jako když je vaše fyzická bytost to nejcennější co kdy budete vlastnit. Nyní vykouzlete jemný úsměv na svých rtech, uvědomujíce si své neomezené možnosti a pojďte je žít.

INICIACE ZEMĚ

Epocha dnešních dnů zahrnuje pád celkové civilizace a znovuprobuzení druhu nové formy vědomí. Tento děj nemá ve Vaší historii obdoby.

Zdůraznili jsme vaší cenu stejně jako cenu Země. Je vaší matkou, cítí Vás a zná vaše jméno. V jejím hledání jak Vám porozumět Vám dovolila rozsáhlé zneužívání energie a dokonce dovolila sama sobě aby díky lidem ztratila svou pravou identitu, tím že je lidmi znásilňována a zneužívána. Proto aby Země mohla udělat nezbytný skok který bude působit na celý vesmír, musí začít s čištěním a léčením – s iniciací.

V iniciaci musíte projít pekelnými vnitřnostmi – bude se to jevit jako když Vás to chce omezit a zničit. Ve skutečnosti se obrátíte tváří v tvář tomu čeho se bojíte. Jestli zjistíte že jste až po uši ve svém strachu, udržujte představu toho kdo jste jako docela šťastná bytost a přeměňte energii strachu v sebe-vyučování. Dáváte energii myšlenkovým formám plným strachu a uvádíte je tím do bytí. Když vaše energetické pole už nezaznamenává strach, to čeho jste se báli již nemá sílu aby Vás zničilo. Iniciace zahrnuje sérii zkoušek, které Vám přinesou dokonalé ovládání nějaké části existence. Země prochází iniciací a bude Vás tímto procesem také provádět.

Země je v problémech identifikačních krizí. Pořádají se konference a setkání oblastních organizací, které jednají jako kdyby měla banda AIDSů v této době organizovat svět. Ne. Hráz není pevná když jsou cihly rozbité, drobí se a padají. Jaká je to potom hráz? Všechno jsou to představy, struktury a systémy víry, které udržují vody vědomí pohromadě. Jste uděláni z vody, drazí přátelé.

Země bude procházet hřmotnými změnami. Když jsme prostudovali záznamy Země a mnoha světů, vidíme tuto možnost jako nevyhnutelnou, protože polarita na vaší planetě je značně rozsáhlá. Je zaručené že čím více znečišťujete a ničíte Zemi, tím více energie půjde do posunu a do otřesů, aby se věci vyčistily. Lidé kteří nechovají lásku k sobě ani k planetě budou ve velkém množství velmi rychle odsunuti, poté co budou vystaveni paprskům přicházejícím na Zemi. Je to součástí elektromagnetické přeměny civilizace. Ve smrti lidského vozítka se konkrétní vědomí přesune do jiné říše.

Musíte si být vědomi sami sebe jako duchovních bytostí a přenést toto poznání do praxe ve svém teď. Až Země půjde vstříc svým vlastním prožitkům, začne značná tlačenice v jejích etherických „prádelnách“ bez fyzických těl, aby každý viděl jak působí zákony příčiny a následku. To je jediný způsob jak dostat lekce aby si lidé vážili sami sebe a planetární existence. Ti kteří si budou prát své prádlo budou cítit kolektivní emoce lidí na Zemi. Tímto způsobem budete účastni všeho dění a možná budete zaplaveni soucítěním nad svými kamarády kteří v tom jedou dál.

Někteří z Vás chtějí třeba namítat, že se žádné pozemské změny nedějí. Avšak ony se dějí a není čeho se bát, neboť jsou součástí procesu velkého posunu. Každý z Vás si vytváří svou vlastní realitu a možnost se vyvíjet. Na některé hladině uvědomění, všichni kteří jste nyní na planetě, znáte plán pro každý den, protože možnosti pozemského dění jsou uloženy v Plánech Vás všech. Avšak mnozí z Vás budou překvapeni až se budou nacházet uprostřed vřavy a transformace a budou zvědaví jak to zde zvládnou. Všichni jste si svůj pobyt zde vybrali. Jestli zůstáváte na planetě a měníte svoji vibraci, nebo odcházíte si vyprat svoje prádlo do etherické prádelny a odsud se budete dívat na místní šou, na tom opravdu nezáleží. Na některé hladině, v některé části existence stejně zůstanete a budete se učit.

Udržujte v sobě soucítění a neutralitu a chápejte že bolest může být posilující učitel. Jestliže Vás něco bolí dnes, nemusí Vás to bolet zítra. Jistě nepotřebujete aby Vás bolest trápila za týden nebo dva, protože buňky ve vašem těle se přeměňují. Jste to VY kdo svým buňkám říká jak a kdy se mají měnit. Jste to vy, kdo čas od času vyrábí svou vlastní kopii prostřednictvím myšlenek, vašich vír a svých představ.

Právě začaly léčící krize a horečka je to co pomáhá stavět nové. Mezi rokem 1994 a 1999 se přesouváte až k vrcholku chaosu. Během této doby bude na planetě velký pohyb aby se vytvořil strach a zmatek. Současně bude probíhat rozsáhlé splývání multidimenzionálního já, protože budou otevřena energetická pole z kosmu, což umožní inteligentním silám aby docela volně po těchto stezkách cestovaly. Projdou jimi k Vám a vstoupí do vaší oblasti.

Epocha dnešních dnů zahrnuje pád celkové civilizace a nové probuzení nového druhu formy vědomí. To ve vaší historii nemá obdoby. Na povrchu planety a v paměti některých lidí je zaznamenáno masové posunování půdy – vynořování toho co nazýváte Atlantským kontinentem, kterýžto proces bude doprovázen potopou. Ve svém čase byla tato pozemská masa zvaná Atlantida svou vlastní entitou.

Stav celkové společnosti v dnešní době a celkového jejího působení je velmi odlišný od toho když existovala Atlantida. Samozřejmě se všechny společnosti z potopení Atlantidy tím nebo oním způsobem mohly poučit. Ačkoliv, dnešní proces bude daleko odlišný. Máte telekomunikační sítě, dálkové cestování, vzájemné vyměňování idejí, migraci lidí z jedné části planety na druhou a skrze sňatky spojování různých kultur a kontinentů. Tyto věci budou vytvářet daleko rozsáhlejší změny, nežli budou ty co způsobí vynořování Atlantského kontinentu. Atlantis nebyla kompletně propojena s ostatními částmi planety, tak jak jsou nyní propojeny všechny kontinenty. Nyní zde existuje mnohem méně izolace, takže jeden na druhého neustále působíte.

Nebude existovat kontinent kterého by se změny nedotkly a nebude člověka který by se nepohnul ze svého místa. Bude jen málo těch, kteří se nepřesunete, protože v základě všichni se přemístíte v jednom momentě. Některým z Vás to připadá neslýchané. Ještě, při svém vlastním přemisťování zde nastane hlavní posun vědomí.

Jen nemnozí z Vás se v příštích deseti letech přemístí jenom jednou. Někdo nám nedávno řekl : „To mě šokuje. Doopravdy mne zneklidňujete.“ A my na to : „Ano, chceme Vás zneklidnit.“ A on řekl : „Mám tucet opic, kozy.. co s tím mám dělat? Nevím co mám uchránit, co mám zabalit a co vyhodit.“ A my jsme odpověděli : „Poprvé až se budete stěhovat, vezměte si velký náklaďák naložte do něj všechny věci, zachraňte všechno co můžete a jeďte. Příště můžete mít čas nacpat to co uvezete do osobáku a jet. A příště už si stihnete vzít jen to co unesete na svých zádech. A, až se budete přemisťovat naposledy, půjdete jen s tím co udržíte ve svých dlaních.“ Berete to? Je potřeba aby jste se mentálně zbavili všech vazeb, byli v klidu a byli si jisti touto chvílí. Možná i to jsou pro Vás velké pohyby.

Nakonec, vaše lpění na materiálních potřebách přestane mít smysl. Budete chtít pečovat o svůj život, ne o své potřeby. Budete se učit vážit si svého citového centra a dovolíte aby Vás, je-li to potřeba, váš duch vedl do nového domova. Aby jste dodali energii svému novému stěhování můžete říci : „V pořádku, budu následovat svůj impuls k pohybu. Já nevím kam mám jít.“ Je mnoho způsobů jak dodávat energii tomu aby jste šli správným směrem. Pokaždé nežli jdete spát, můžete si říci : „Přeji si ve svých snech aktivovat místo mého nového domova. Mám v úmyslu snít o svém novém domově. Mám v úmyslu vzpomínat na svůj nový domov a přeji si abych jej ve třetí dimenzi s jistotou poznal.“

Použití kyvadla a virgule jsou další způsoby jimiž si můžete ověřit a nalézt své nové místo. Někteří jedinci dokáží docela jasně vylíčit, z pozice své profese, kde jsou bezpečnější místa. Je řada způsobů kterými to můžete dělat sami. Vaše životy se zjednoduší, nebudete toho tolik potřebovat. Čím více se na tuto jednoduchost připravíte, tím Vám pak bude lépe. Nezmatkujte tím že začnete zahazovat nepotřebné věci, což může srazit dolů vaši zodpovědnost. Rozjasněte se. Sedněte si na zem, ciťte Zemi, komunikujte se Zemí a važte si Země. Važte si toho že se Země hýbe, budete se s ní pohybovat v souladu. Věřte že Vás Země bude milovat, varovat Vás a nějakým způsobem informovat. Věřte že k Vám bude mluvit hmyz zároveň s kočkami, se psy a s ptáky. Jestliže takto komunikujete a máte v sobě hlubokou lásku a pochopení pro energii Země, Země bude s Vámi pracovat. Chápejte, Země Vás zná. Ať jste kdekoliv, zná vaše city a zájmy a v souladu s nimi Vám odpovídá.

Když začnete věřit že Země s Vámi pracuje, prohloubíte víru v sama sebe. Jestliže v některém bodě shledáte že jste bez jídla, navrhujeme Vám aby jste si vzpomněli na něco co máte udělat, skrze svůj nejcennější zdroj – vaši představivost. Je vyzkoušeno, že si lidé mohou představit jídlo a tím se cítit nasycenými. Můžete tuto myšlenku přijmout? Chtělo by to velkou disciplínu, avšak můžete si před sebou představit jídlo a sebe jak je jíte. Představujte si jak prochází vaším zažíváním, jak Vám chutná a jak se cítíte plní. Toto je návrh pro případ že budete opravdu tlačeni ke svým hranicím.

Až se začnou dít přeměny, planetu opustí mnoho pozemských zvířat. Vibrace které tento proces budou doprovázet se budou docela lišit od toho jak lidé cítí bolest. V nitru každého je uskladněna kolektivní bolest a ta musí být vyzdvižena na povrch aby jste se zbavili svých jedů.

Vaše okolí je natolik jedovaté, že tomu nemůžete uniknout. Nemáte o tom žádnou představu. Ještě, mnozí z Vás cítí jak každý den je významný a bude to tak pokračovat, protože tvoříte to co dělají vaše buňky. Ostatní pro Vás mohou vytvářet jedovaté situace. Můžete těmto situacím podlehnout a půjdete po spirále dolů. Nebo můžete říci : „Tvořím svoji skutečnost. A když tvořím svoji skutečnost učím se co všechno kolem sebe tvořím.“

Pozemské přeměny jsou považovány za rovnocenné se smrtí, ano? Na vaší planetě o smrti mnoho nevíte, nebo spíše nic. Při všech těchto změnách bude obrovská příležitost se o smrti učit. Jeví se Vám to tak, že lidé žijí a umírají a že umřít je vlastně neštěstí. Vidíte to jako neúspěch a že něco bylo uděláno špatně. Vidíme to obráceně. Díváme se na lidi žijící na planetě z nového bodu pohledu. Jsou tolik obdařeni, protože mnozí z Vás mají otevřená srdce a vyzařují spojení s účelem, umožňujíce ostatním aby poznali a uvědomili si proč sem přišli. Ne každý sem přišel aby viděl novou Zemi. Můžete si představit že někteří lidé přišli na tuto planetu v klidu umřít, bez muk a bolesti, umřít s osvobozeným vědomím?

V této době je na této planetě mnoho těch, budeme jim říkat chodci smrti. Jsou schopni a ochotni následovat smrt do neznámých říší. Tvoří klid pro ty kteří překračují tuto hranici. Začne ožívat velké navštěvování mezi živými a mrtvými. Ti kteří překročí smrt se nebudou ztrácet. Dosáhnou vědomí. Někdo z nich může říci : „Ukončil jsem cyklus. Dál již nepotřebuji nosit tělo plné bolestí a již nebudu potřebovat znovu se strachem umírat.“ Mnoho lidí nyní přichází na Zemi proto, aby byla smrt chápána. Byli zadržováni v nižších astrálních pastích a frekvencí kontroly.

Pro každého z Vás je výzvou aby jste pomáhali ostatním opouštět planetu. Neznamená to že je budete vracet životu. Životní síla kterou jste, má svoje odůvodnění a svůj denní řád a čím více se věnujete svému tělu a komunikujete s ním, tím snadněji z něj budete odcházet. V ideálním případě se naučíte jak vědomě zemřít a umlčet své tělesné funkce. Není proč se smrti bát, kromě věcí které si o ní představujete. Všechno je postaveno na tom čemu věříte, nebo na víře těch které jste se rozhodli následovat. Věřte sobě a určíte si své vlastní prožitky. Pokuste se je vytvořit ideální.

Když se bojíte smrti nebo bolesti a máte příležitost pomoci někomu přejít, vaše srdce se může chtít zavřít. Můžete si myslet : „Nemohu to udělat. Nemohu se dívat na smrt. Je to příliš strašné.“ Otevřete svoje srdce. Dovolte Bohyni ať to udělá a shledáte že existuje dozrávání a včasnost v odchodu každé osoby. Ano, události jsou řízeny. Avšak nemohou být řízeny tak aby nepadly. Když čistíte poslední nánosy strachu a nepochopení, mnozí z Vás budou zavoláni aby pracovali se smrtí a pomáhali ji usnadnit. Když se to děje ve velkém měřítku, shledáte že ti kteří překročili se budou periodicky vracet.

Když se stanete chodcem smrti, jste schopni překročit hranice smrti s druhým a vrátit se zpět – přejdete na druhou stranu a vrátíte se. Shledáte že je mnoho různých energií, které doprovázejí každého na jeho cestě smrtí. Žádejte o schopnost poznání, povznesení, moudrosti a laskavosti aby se s Vámi spojily a pomohly Vám co nejlépe pochopit jak vytvářet nejlepší způsob jak pomáhat ve smrti. Požádejte aby jste měli schopnost procházet prožitkem smrti a vidět lidi na druhé straně, jako to dokázali ve starém Egyptě. Vezmete ty co odcházejí s sebou na druhou stranu, pak se vrátíte a řeknete ostatním kam šli. Pro někoho z Vás je to to nejvyšší čeho máte v tomto desetiletí dosáhnout na této planetě.

Když někomu pomáháte zemřít, dovolte sami sobě se stát velkým pláštěm a následovat své molekuly aby se rozčlenily. Když se tímto velikým pláštěm stanete, stáváte se jedním s tou bytostí která umírá a jdete s ním, nebo s ní. Vytvářejte pilíř světla, ať se světlo pohybuje vzhůru, pak jděte s ním a dívejte se co se děje. Bude to velmi, velmi hluboké. V posledních patnácti, dvaceti letech toho bylo hodně pochopeno o prožitcích týkajících se mrti. Poznání těch kteří přešli na druhou stranu a vrátili se, je základem k nastolení míru na vaší planetě. Čas od času se ti kteří zemřeli vracejí ke svým milovaným zpět a vyprávějí o tom kde jsou. Také bude mnoho těch, kteří budou vypadat jako že zemřeli, prožijí bránu smrti a pak se vrátí aby žili, avšak změněni. Toto je známé jako prožitek blízký smrti.

Když se lidé pohybují z jedné dimenze do druhé – když zemřou, jak to nazýváte na této pozemské pláni – může být tento proces použitím zvuku velmi ulehčen. Můžete chtít s různými druhy zvuku experimentovat. Můžete chtít znít, hrát na hudební nástroje nebo zpívat. Budete hledat to co je nejvhodnější. Žádejte o vedení a o impulsy. To bude vaše těla chránit. Když dostanete impuls který říká : „Odejdi“, něco Vám říká aby jste sebou hnuli, něco Vám říká aby jste šli, tak to udělejte. Učte se rozpoznat své impulsy a odpovídat na ně.

Jedním z největších darů který můžete dát svým rodičům je že jim pomůžete při jejich odchodu z pozemské pláně, více nežli oni pomáhali Vám při vašem příchodu na Zemi tím že Vám dali život. Oni Vám umožnili vejít do bytí a nastane doba aby jste jim něco vrátili. Chápejte to tak, že karma je uvolněná a nechte všechno být. Oni Vám tehdy řekli : „Tady jsi, dávám ti život.“ Vy jim odpovězte : „Tady jsi, pomohu ti odejít ze života.“ Lidé mají děti aby se ukončil a naplnil nějaký cyklus. Hledejte radost ve všech fázích existence.

Mnozí z Vás mohou přijít do styku s umírajícími lidmi kteří uvízli a potřebují pomoci přejít na druhou stranu. Mohou umírat řadu měsíců nebo let. Znamená to jiný druh přechodu do smrti. Můžete říci : „Jděte ke světlu. Jděte a najděte nějaké přátele.“ Budete se učit jak to udělat, protože je to uloženo ve vašich buňkách. Není to něco na co musíte nezbytně projít kurzy. Vzpomenete si na to jak to udělat.

Může to znamenat přednost, být s lidmi kteří opouštějí pozemskou pláň. Ve své vědomé mysli nemůžete být schopni s nimi cestovat do smrti, protože to chce určitou schopnost. A také, jestliže jste k lidem příliš připoutáni, nemusí Vám být dovoleno aby jste je doprovodili, protože by jste se nemuseli chtít vrátit zpět. Avšak, jestli si představujete že se vyhnete smrti protože je to to, o co zdravotnictví neustále usiluje, máme pro Vás nějaké novinky. V letech které přicházejí nebude žádné vyhýbání se smrti. Je to výsadou – chápejte to po celý čas – je to výsadou, pomáhat lidem zemřít.

Zaměstnání chodců smrtí je aby pomáhali lidem na místo odpuštění, umožňujíce lidem aby uvolnili své tělo aniž by kohokoliv obviňovali, posuzovali nebo nenáviděli. Je to druh umění, protože lidé se často ve své poslední chvíli otevírají svému odpouštění. Když umírající lidé přicházejí blíže ke svému Stvořiteli, čas vchází do kolapsu, chvíle se prodlužuje do ostrých životních lekcí a po ruce je velká příležitost. Nejvyšším aktem odpuštění je beze sporu odpuštění sama sobě, protože VY jste procházeli vším tím posuzováním a odpustit si je nezbytné.

Můžete pomoci umírajícím aby nalezli mír ve svých životech, aby odešli v klidu a lásce, s úsměvem na tvářích. Pomozte jim tím, že je požádáte aby se poohlédli po přátelích nebo příbuzných, nebo někom jiném, kdo jim bude kývat vstříc. Toto je stěžejní bod při pomáhání a odchodu do smrti.

Součástí tohoto prožitku je aby jste byli schopni umírající osobě říci : „Jsi milován. Jsi nádherný. Jsi jako dítě které se znovu rodí, odcházejíce do jiného světa. Odpoutej se ode všech a ode všeho co tě tíží. Odpoutej se ode všeho a věz že jsi svůj život žil naplno. Nikdo tě neposuzuje. Odejdi v klidu, usmívej se a už nikoho neposuzuj. Uvolni se a dovol svému životu aby měl smysl, až se nalodíš na loď své příští identity.“

Ve smrti je léčení, protože na druhé straně smrti je život. Když posíláte energii těm kdo přecházejí, energie přechází rovněž k Zemi. Podporujte Zemi v jejím procesu a dejte jí vědět že se zde chcete zúčastnit transformace. Když se odevzdáte procesu a umožníte Zemi aby dělala to co je potřeba, je to ta správná forma.

* * * * * * *

Jak bude Země pokračovat ve svém očistném tanci, otřásat se a intensivněji se pohybovat, dostanete impuls aby jste se semkli dohromady v již stávajících komunitách, nebo aby jste tvořili nové. Každá komunita bude růst a kvést, založena na schopnostech svých členů jak cítit a tvořit společné myšlenkové formy. Každá komunita bude potřebovat dávat energii společnému ustanovení, tak aby každý mohl přijít a přispět potravou, přístřeším, muzikou, pohybem a zvukem. V těchto komunitách se budete vracet ke starému způsobu života, ve kterém potřebuje jeden druhého. Obnoví se starodávný Plán přátelských vztahů, díky kterému budete prožívat vzájemně propojené žití. Nastane nesouhlas, avšak, všeobecně musíte všichni pracovat na tvoření vzájemně si podobných myšlenkových forem. Tyto myšlenkové formy budou tvořit kolem oblasti kde budete žít energetická pole, a ti kteří přijdou k vašim dveřím k nim budou přitaženi. Vaše myšlenkové formy budou působit jako magnety. Jestliže jsou vaše myšlenkové formy a vaše komunita silná, vaše vzájemná pouta jsou pevná a posilována energií, budete k sobě přitahovat lidi se stejným záměrem. Nebudete zvědaví kdo tyto stovky lidí kteří se chtějí k Vám připojit jsou. Budete vědět že když byla stovka lidí přivedena do vaší komunity, vaše myšlenkové formy byly takové že je přitáhly k Vám, spíše nežli do nějaké jiné komunity.

Když je vaše komunita v nerovnováze a ve velkém rozkolu, budete vytvářet všechny druhy chaotické energie. Musíte se učit pracovat společně a když někdo nemůže ve skupině pracovat a vytváří v komunitě sestupnou sílu, pak bude komunita hledat jak tuto osobu léčit. Osoba by měla být ochotna se nechat léčit a být odpovědna za to že vytváří disharmonii. Protože když osoba ve tvoření disharmonie pokračuje, on nebo ona musí komunitu opustit. Ve dnech které přicházejí nebudete schopni mít upozorňovací politické strany. Mnoho vaší práce bude znamenat léčení, toleranci, soucítění a čtení znaků a symbolů. Budete potřebovat sledovat ostatní lidi a sami sebe aby jste mohli sjednávat cokoliv je potřeba k dosažení hluboké realizace a k jejímu zdolání.

Každá osoba která je součástí komunity musí přispívat k celku této komunity, takže každý přidá svůj talent. Komunity se budou specializovat v různých produktech, talentech a schopnostech, které budou určeny kolektivním vědomím jejích lidí. Smíte se zeptat : „Jak poznám s jakou kolekcí vědomí lidí skončím?“ Povede Vás neviditelná ruka do komunity které můžete sloužit a která poslouží Vám, v souladu s vašimi zájmy, vírami a touhami.

Budete cítit kontrast až budete patřit ke komunitě a žít sepjati se zemí, dýchat čerstvý vzduch a cítit se svěže. I v potravě bude nová životní síla. Váš smích bude hlubší a také vzájemné vztahy a větší oceňování každé chvíle života. Nakonec nabudete přesvědčení že život je pro to aby se hrál, a že jenom když si se životem hrajete můžete být úspěšní v práci. Práce vždycky potřebuje podporu společenství. Na řadu přijde mnoho léčení. Komunity budou inspirovány aby stavěly a obnovovaly kulturu chrámů, která přijde na řadu. Na všech územích budou označena památná místa a cenné stavby plné krásy vyjdou do popředí. Pozemské přeměny otevřou mnohá tajemství v hloubce samotné Země. Budou odkryty pyramidy kterými je Země poseta a jenž jsou pohřbeny pod zemí a mnoho trhlin a štěrbin odhalí starodávné památky, nyní rovněž přikryté půdou.

Komunita která dokáže rozpustit své myšlenkové formy, která se posune za boje osobního ega a povstane s životaschopným důvodem a kvalitou života, bude úspěšná. V některých společenstvích může být vegetace pěstována při meditaci, použitím zvuku a vědomého zájmu, jako nadcházející způsob pěstování plodin prostřednictvím komunikace s přírodou. Členové komunit mohou společně vydávat zvuky, tvořit sny a společnou hudbu. Nejvyhledávanější komunity budou ty které nejlépe hrají. Neznamená to že se přesunete do hedonismu ve kterém se ztratíte, budete jen jíst, drogovat, pít aby jste zapomněli a myslet si že je to hra. Když si hrajete, tak si vědomě hrajete s energií, uvolňujíce ji a řídíce, jako hrající si děti. Potom máte povinnost, odpovědnost a je Vám jasné že chcete ze své komunity udělat úžasné místo. Při vzájemném působení ve skupině je ohromná síla.

O mnohých svých talentech, které budou podporovat vaši komunitu ještě nevíte. Tyto talenty přijdou z vašeho nitra.

Vaše energetická pole budou mít základ ve společném ustanovení, se kterým bude jádro společenství souhlasit. Jádro skupiny nebude pracovat v tajnosti, protože nebudou žádná tajemství, dny tajností budou pryč. Určité zásady chování budou potřebné a každý kdo bude v komunitě žít na ně bude skládat přísahu. Každého budou obklopovat energetická pole vytvářející moudrost a krásu. Každý, od nejmenšího miminka po nejstaršího člena a každé zvíře bude v těchto polích žít. Jako trosečníkům Vám musí být naprosto jasné na čem chcete nebo s čím chcete pracovat. Jestliže přijmete základní dokonalé představy jak harmonizovat, společně snít a spolupracovat, budete mít úspěch. Snění se musí stát základní částí společenského života, protože prostřednictvím snění lidé odhalují kdo jsou. Prostřednictvím snění můžete přijít na to, proč nejste v energetické rovnováze a nalézt jak se do ní vrátit. Ti kteří mají problémy v bdělém životě, přehrávají si je i ve snovém životě. Ti kteří mají vážné těžkosti v bdělém světě, mají ještě více těžkostí ve snovém světě. Nasloucháním, když lidé vyprávějí své sny, dostanete představu kdo tito lidé jsou. Učte se naslouchat a pozorovat bez posuzování a umožníte své intuici aby Vás vedla.

Budete se podílet na celkové práci, sdělovat si své představy o potravě, výchově, výměnném obchodě, volném čase a místech meditací. Jistě souhlasíte že silné společenství jde všem příkladem, vědouce že každý jednotlivec je cenným přínosem pro celou komunitu. Když takto jednáte, připravujete pole představ, nebo myšlenkové pole. Budete vytvářet kolem komunity množství myšlenkových forem. Ti kteří mají předpoklady číst myšlenkové formy, budou schopni čtením energie myšlenkových forem poznat kdo jste a jak to u Vás chodí. Vaše myšlenkové formy budou novým druhem etherického telegrafu.

Žádná osoba nebude mít nad vaší komunitou dohled. Všichni budete přispívat svým vlastním společným citem, svými impulsy a svojí spontaneitou. Nemůžete nechat jednu osobu aby vystupovala se všemi myšlenkami a návrhy. Je základem aby jste si na této cestě všichni cenili sami sebe.

Když plánujete svoji komunitu, nebo místo kde budete žít, musíte být schopni mluvit s rostlinami a zvířaty. To je základem. Zní Vám to trochu vzdáleně, ale není to tak, protože určitě právě teď nemáte čas to dělat. Kdy jste naposledy seděli se svou kočkou nebo psem a povídali si s nimi? Rozvíjíte tak svoji citlivost a posunujete se na novou hladinu kde můžete přijímat rady, protože zvířata a rostliny dostávají vědění přímo od Země. Jsou obráceni do svého nitra a trpělivě čekají až poznáte že Vám mohou pomoci a poradit. Mohou Vám vyprávět všechna svá léčivá tajemství a ukázat Vám kde jsou všechna energetická místa. Mohou Vám ukázat všechno. Oni vědí. Víte proč vědí? Protože nevykořisťují přírodu a Zemi. Protože to vy lidé děláte, všechno je před Vámi skrýváno.

Zvířata a rostliny budou vašimi ukazovateli cesty do dévických a elementárních říší, říší přírody které jsou ovládány těmi silami, jejichž skutečnost je Vám neznámá. věnujte čas tomu aby jste nalezli inteligenci v chryzantémách, v kobylkách, v plošticích – ve všech těchto věcech. Odevšad k Vám bude přicházet nějaká zkušenost, pro každého kdo se chce spojit se Zemí. Zároveň se bude Země léčit, protože všichni pozemští obyvatelé budou vzájemně konverzovat a měnit se.

Také se budou měnit pravdy o zrození. Hodnota zrození a žena přivádějící na svět dítě bude požívat nejvyšší úctu. Muž si bude cenit že může zůstávat v blízkosti matky a dítěte a bude říkat : „To je mé dítě,“ projevujíce hrdost a odpovědnost která vychází z otcovství. Ženy se nebudou stydět za své rození dětí. Proč tolik žen nemá pro své děti otce? Protože se za tento proces stydí a nemají úctu k tomu co dělají. Přijde čas kdy bude muž opravdu vyhledávat přízeň ženy. Bude chtít být v její vibraci více nežli kdekoliv jinde, být součástí zázraku života a pečovat o děti. Všechno se kompletně změní. Vaše současná éra bude vypadat jako nejbarbarštější období, kdy zde vládly nejtemnější temnoty a kdy samotné ženy nevěděly že hrají patriarchální hru zrození.

Vaše komunity budou orientovány k dětem – k tomu co můžete pro děti dělat aby jste jim vytvořili bezpečné, milující a vyživující prostředí. Budete se učit od dětí, stanou se vašimi učiteli. Budou Vás učit a říkat Vám o tom co vědí, o tom jak to vidí ze svého pohledu. V tomto desetiletí se narodí série dětí, které nazýváme Rodinou Lásky. Budou Vás učit o energii Bohyně a o lásce jako síle tvoření. Ponesou výtah tvořivé energie. Narodí se těm kteří vědí jak si vážit své sexuality. Když se pár spojí v nejvyšší vibraci duchovní energie s kompletním otevřením čaker a s přáním přivést energii do života, umožní tak jednotlivcům Rodiny Lásky se narodit.

Mnohé z těchto dětí budou vysoce rozvinutí, výřeční již v několika dnech nebo měsících po svém narození. Budou vědět a chápat mnoho věcí, třeba řeknou : „Vrátil jsem se.“ Budou chodit, mluvit, řešit úkoly a mluvit jinými jazyky. Budou vypadat jinak. Budete tyto děti nosit kratší dobu. Všechno ve vašich tělech se urychlí, takže období těhotenství bude kratší. Tyto děti budou prožívat extatické zrození a budou na své matky přenášet stejný prožitek vylučující porodní bolesti. Nebudou své matky vysávat, budou je zušlechťovat. Jejich vědomí bude záležet na vědomí jejich otců a na tom jak vysoce je na planetě vyvinutá mužská vibrace aby mohla demonstrovat sama sebe do bytí. Jaký druh vibrace může přijít z vesmíru, to je v dnešní době na této planetě vloženo do rukou mužů.

Tyto děti budou přijímány jako cenní členové každého společenství, jako šťastné znamení. Všechny budou mít vzájemné telepatické spojení na celé planetě. Kamkoliv přijdou, budou schopny udržovat stálý proud tvoření plynoucí z jejich srdcí, protože jejich přítomnost bude vylazovat a pozvedat vibrace všech kdo s nimi přijdou do styku. Nebudou velké svojí postavou. Budou mít modrou pleť. Budou vytvořeny z modrých paprsků protože budou plejádským vědomím a budou mít zvláštní pověření. Budou součástí každé komunity, narodí se na každém kontinentu, v každé třídě lidí. Přijdou sem aby přinesly vibraci lásky a aby Vás učily.

Tyto děti budou telepaticky spojeny s Bohyní. Budou v přímé komunikaci s Bohyní, protože ponesou frekvenci tvoření lásky. Všem urychlí telepatickou komunikaci, takže budete slyšet a cítit co ostatní lidé myslí. To Vás povede k disciplíně a k tomu aby jste byli vybíravější v tom na co myslíte. Toto je největší výzvou planetě v této době. Potřebujete pochopit že to jak myslíte působí na realitu. Nyní již mnozí z Vás tomuto pravdivému pojmu věří. Ačkoliv, bude předvedena krátká živá zkouška a všichni lidé to uvidí.

Tyto děti budou ojedinělé. Budou chráněny protože jejich vědomí bude velmi cenné. Budou mezi Vámi jako chodící zlato. Budou měnit vibraci všech lidí a tím se změní proud tvořivosti. Protože budou tolik cennými členy rodin a společností, všechny komunity si budou přát aby měly to největší štěstí a měly je ve svém středu. Tito poslové lásky se vrátí. Povedou Vás a spojí Vás se všemi komunitami na celém světě.

Tyto děti budou telepaticky spojeny se svými potenciálními rodiči, takže si je budou moci vybrat. Přejeme si aby jste věděli, že máte všichni šanci. Zkusíte tuto šanci? A nebo oslabujete sami sebe myšlenkou že nemáte vliv na to co může vaše tělo dělat? Toto učení je ve dnech které přicházejí důležité. Každý z Vás, jak muž tak žena, kteří jste vtělenými energiemi Bohyně nebo Boha ve všech možných fázích, potřebujete s láskou přijmout myšlenku že vládnete svému tělu, pokud se týče procesu který dává život, prostřednictvím aktivování vaší kundalini a toho že se rozhodnete kdy může skrze Vás na planetu vstoupit nový život.

Ne každý z Vás bude mít tyto jedinečné děti. Tyto děti budou vyhledávat rodiče s vhodným vědomím a pokrevní linií. Narodí se v každé vesnici a v každé komunitě. Pomohou změnit planetární vibraci a narodí se rodičům kteří mají duchovní a fyzické prožitky sexuality. Tyto děti budou vtělením vibrace lásky a budou ochotně přijímat znaky své odlišnosti od ostatních. Budou sestrojeny s dokonalou DNA lidského těla a s dokonalým krevním oběhem.

V současné době má velmi mnoho míst šanci aby již dále neexistovala, záleží na vědomí které na nich sídlí. Budete chtít své děti chránit, spíše nežli sebe, a duch bude shromažďovat děti z celého světa. Děti jsou skutečně vaším cenným zdrojem, potomstvo vaší formy hledající život v živém světě. Ať je pro Vás přednostní opatřit jim svět který je bude chránit. V pozdějších letech tohoto desetiletí se bude mnoho vaší práce týkat dětí.

Brzy život na této planetě nepoznáte, protože to co nyní prožíváte jako rutinu a berete jako samozřejmost už zde nebude. Není se však čeho obávat. Mnozí z Vás budete procházet zkušenostmi aby jste přišli na to kde leží vaše síla a vaše energie a přijdete na to, že to všechno leží ve Vás. Všichni máte kvalifikaci aby jste těmito obdobími která přicházejí propluli – aby jste propluli těmito vlnami a přenesli se přes peřeje a spodní proudy. Všichni máte tolik poznání aby jste mohli zůstat na hřebenech těchto vln, takže se nepotřebujete bát ničeho co přichází.

Chceme Vás o něco požádat. Ať jste kdekoliv, ať cokoliv přichází, ať se Vám zdají být události jakkoliv rozdvojující, chceme aby jste nám slíbili že budete stále kolem sebe šířit radost, lásku a smích, v každém dni svého života. Nechte čas plynout se slovy : „Halo, poslouchejte, jsme v tom až po uši. Trochu se tomu zasmějeme ne? Zastavíme se a dáme si čaj. Pojďme dát energii frekvenci radosti.“

Tato období jsou nejzářivější a nejpovznášenější. Jsou úžasná. Je to proto že si na nic podobného nevzpomínáte. Jsou zde jedinečné zvukové a světelné technologie které dodávají energii novým příležitostem pro práci bez úsilí a vzájemnou spolupráci. Bude se rodit velmi mnoho nových řešení.

Nové civilizace si někdy přejí dosáhnout vyššího stupně technologických dovedností a experimentů. Jsou však úspěšné jenom tehdy, když jsou jejich stvoření ovládána myslí která je spojena s jejich srdci a duchem. Když stvořením, nebo bytostem, společně vládne mysl i srdce, stávají se živou technologií.Různost kterou nyní vytváříme je, že se technologie stane živou. Bude to uvedeno do pohybu ve spolupráci s myslemi těch kteří to vytvořili. Pak se to může objevit jako železné zboží nebo jinak říkáme hardware, ale bude to živé železné zboží. Je to fáze do které jdete. Chápejte, všechno co tvoříte a dáváte tomu život, to děláte svojí myslí. To co děláte svojí myslí a jak to investujete, je klíčem k vašemu přežití a k přežití Země.

Energetické cvičení.

Uveďte své tělo do klidu. Prociťujte pilíř světla, jeho energii která čistí a upomíná vaše tělo na jeho ideální funkci. Pilíř světla plní vaše tělo, léčí je a uklidňuje, pulzujíce vašimi buňkami a celou vaší podstatou bytí.

Cítíte jak tato energie prochází vaším tělem a odevzdáváte se všemu co je pro Vás užitečné. Uvolněte se , sledujte paprsky světla jak dosahují oblasti vašeho solár plexu, je to místo vaší vůle, pocitů a síly. Představujte si jak odsud něco vyndáváte ven, kousek zlata, diamant, nebo drahokam nepopsatelné ceny. Držíte v ruce předmět bezmezné hodnoty, který byl ve vašem nitru. Žasnete nad vznešenou krásou svého pokladu.

Nyní si představte že jste ve velké skupině lidí z nichž každý drží v ruce nějaký svůj vnitřní drahokam. Před Vámi je stůl pokrytý zeleno-zlatým suknem. Jeden po druhém přistupujete k tomuto stolu a s velkou pečlivostí a úctou pokládáte na sukno svůj poklad. Je to symbol vaší vnitřní hodnoty, kterou jste ochotni odevzdat, aby celé lidstvo mohlo prospívat. Váš dar může být tak velký nebo malý jak si vyberete. Když všichni své dary položíte na sukno, utvořte kolem něj kruh a dívejte se na poklady které Vás representují. Prociťujte v této chvíli svoji přítomnost. Prociťujte jak na Vás působí toto kolektivní odevzdání svých vnitřních pokladů.

Nyní si začněte vybavovat jak chcete aby tento soubor bohatství přispěl Zemi, stejně jako vaší největší touze. Při této představě cítíte jak Vámi proudí pilíř světla. Jaká je vaše představa o tom co je pro Zemi důležité?

Udržujte svoji vizi co nejjasnější. Prociťujte pohyb energie v kruhu vědomí. Ať energie vytváří spirálu, točí se a krouží od jedné osoby ke druhé upomínajíce Vás na to aby jste vložili sami sebe, svoji mysl a své srdce do budoucnosti Země.

PROBUĎTE SE, DRAZÍ PŘÁTELÉ, Z TOHOTO SNU.

Jako části života jste v této chvíli, kdy je na Vás požadováno, aby jste udělali skok ve své víře, dáváni do rovnováhy.

Vyprávíme Vám příběhy jejichž prostřednictvím se máte vyvíjet. Můžete si vybrat jestli jim budete věřit nebo ne. Avšak, jestli jim věříte, buďte ochotni je nechat být a poznat chvíli kdy již Vám nebudou moci sloužit. Náš celkový přístup a účel proč Vám v tomto bodě povídáme právě toto je ten, abychom Vás překvapili až do průzračnosti a vytvářeli neřešitelné protiklady ve vzorech které Vám diktuje vaše mysl, okupující buňky vaší bytosti.Tím že budete nad našimi slovy uvažovat, změníte se. Budete plněni úžasnou nádherou, stejně jako když Vám váš fyzický svět kdysi nabídl starodávné krásy aby jste je začali prozkoumávat. Vytváříte příležitost k překročení třídimenzionální skutečnosti a ke vstoupení do koridorů času, kde mají světy a reality více druhů a jsou pružnější. Vaším úkolem je aby jste léčili sami sebe a střežili revír v koridorech času. Sdělili jsme Vám mnohé klíče a mnohé zůstalo neoznámeno. Musíte sami sebe přetvořit jako celkovou sumu síly existence, vyváženou ve vašem stále se rozpínajícím teď.

Mluvíme k Vám jako k vyvíjejícím se lidem – jako k poslům světla. V této době jste zatíženi nezbytným nalézáním. Uháníte skrze své vlastní odhalování a skrze hledání sama sebe, aby jste mohli učinit volbu. Když cestujeme do vaší reality, učíme se jak se dívat na proces jímž se prodíráte, učíte a tvoříte život. Můžete si takto uvědomit sami sebe, v tomto časovém momentě, v souhrnném bodě své životní cesty. Kdykoliv dosáhnete tohoto dokonalého momentu který Vás přitahuje do vašeho světa, oznamuje Vám to že končíte.

Všechno co jsme Vám sdělili v průběhu minulých jedenácti kapitol bylo zamýšleno aby Vás nasměrovalo hluboko do vašeho nitra. Prohlédli jste si víry a ideje které vytvořilo vaše já – svým výběrem, zjevnými i skrytými vlivy Země a pomocí nebes. Co to znamená? Nenechávejte si skutečnost pro sebe. Nyní máte vytvořenou příležitost. Končíce by jste měli vzdát dík za to co víte a do čeho jste cestovali. V příběhu dvanácti jste se naučili více o tom kdo jste.

Idea dvanácti je zapuštěna a vložena hluboko ve vaší fyzické bytosti. Dvanáctka je kód, který je používán řadou citových bytostí aby mohly vstoupit do vaší reality. Dnes žijete ve vašem světě v souladu s jistými matematickými dohodami o realitě. Existují řady matematických bází, skrze které mohou být sledována čísla a výklady. Většina z Vás se prostě shodla na jedničce která je nejvíce učena a používána a vy věříte že existuje jen tento jediný matematický základ. Myšlenka dvanácti se nejvíce shoduje stouto nejužívanější matematickou bází a bodem pohledu. Příběh dvanácti je rozsáhlejší nežli tato vaše báze, i když s ní dobře padne dohromady. Skrze tuto strukturu můžete být ovlivňováni a může být stanovena cesta, takže můžete být vedeni aby jste se přiblížili skutečnosti.

Můžete si představit že když procházíte životem a celou existencí, ať cestujete kamkoliv, je v ní stále předepsaná cesta? Řekněme že jedete v automobilu po pozemské dálnici, nikdy se neotočíte nebo nevystoupíte aby jste si razili sami cestu. Můžete vidět co je venku po stranách silnice, ale váš vůz je držen jenom na silnici, takže jste schopni jet jenom tam kde je silnice a nikdy jste nevystoupili aby jste se prošli. Chápejte, vštípení dvanáctky je jako silnice – ať je to dvanáct znaků zvěrokruhu, dvanáct hodin na budíku, dvanáct kapitol v této knize, nebo dvanáct otisků vaší identity jako vláken DNA , nebo energetických center čaker. Všechny tyto věci jsou silnicemi v kosmu, po kterých jako inteligentní bytosti cestujete.

Naším zájmem je aby jste si více uvědomili že jste na dálnici dvanácti energetických forem. Jestli opravdu dokážete pojmout toto veliké mapování dvanáctky, potom možná můžete mít nějakou představu o tom kam Vás kosmické silnice dovedou. Jste sestrojeni aby jste zapadali do dvanácti silnic jako do modelů univerzální myšlenky. Toto je součástí učení které je v průběhu této knihy kódováno. V pochopení dvanácti silnic energie je hluboké tvoření které Vás dovede na oddělená místa v existenci, která Vás sjednotí. Jestli chápete že Vás tyto silnice vedou k velkému posunu vědomí, které nyní akumulujete a prožíváte jako masové vědomí, bude to znamenat že tato realita jak ji běžně znáte, končí. Avšak ukončení jsou konečné momenty kdy se shromažďujete, když jste se předtím zastavili, před novým nevídaným začátkem. Jako části života jste, před tím nežli se na Vás bude požadovat aby jste udělali skok ve své víře, vyvažováni.

Můžete se zeptat sami sebe : „Jaká je pointa toho co vím? Co dobrého mi přináší poznání že jsem členem Rodiny Světla? Že jsem třeba Plejáďan? Že Země je cenná, že já jsem cenný a že když chodím po Zemi a dívám se kolem, mohu nalézt tajemství v jejích neodkrytých krásách, její posvátná místa a symfonie jejích tiše promlouvajících úrodných kruhů? Co potřebuji znát o Lenoších, Bohyni o svém těle? A jak to přijde že mé tělo může s tím vším být v klidu, dovolí aby se mnou ostatní splývali a vykukovali z mých očí? A když ostatní se mnou splývají, vidí stejný svět jako já? Nebo jenom díky tomu že splývají s mou bytostí já vnímám jak se ostatní světy vynořují a že i já sám se vynořuji do těchto ostatních světů? Co je vlastnictví? Co je splývání a vynořování se v posledních letech dvacátého století na Zemi? Co s tím mají společného mé žlázy a co mají společného s mým tělem? A kam mne tím vším vede sex?“ Když uvažujete nad těmito body, na oplátku se Vás zeptáme zase my: Jak hluboce budete překvapeni až se naučíte otevírat svá osobní chráněná místa v tajemných zátočinách svého vědomí? Co naleznete až se vyrovnáte s cihlovými zdmi ve vašem nitru a poznáte nejhlubší tajemství sama sebe?

Jestli se chcete naučit měnit energii a být za posuzováním, dostanete se do rovnováhy která Vás posune za tento moment do širšího časového aspektu – do času který je Vámi strukturován jiným způsobem. Vašemu času vládnou čísla. Opět tam naleznete příběh dvanácti zakuklený v čase, definující Vám to kdo jste v kruhu. Takže až ukončíte příběh dvanácti v této knize, uvažujte o novém způsobu kterým se dívejte na čas. Uvědomte si že čas je struktura, skrze kterou používají jiné formy existence matematické dědictví, jako jazyk kterým mohou vyjadřovat geometrii.

Vezměte v úvahu geometrii času, která spojuje cykly o kterých věříte že existují vně Vás – rotace planet a měsíce. Je měsíc computer? Oko na obloze? Matka Bohyně? Je domovem tajemných základen? Čerpací stanicí? Kosmickou knihovnou, skladištěm starodávných poznání? Měsíc je magický tvůrce a cyklický otáčeč, energetizér vašich vlastních vnitřních přílivů a vodních božstev Velké Matky.Co je měsíc ve vztahu ke slunci? Toto musíte na své cestě za sebepoznáním prozkoumat.

Slunce je velký mistr vládce, vládce vašeho slunečního systému – takže kdo jste beze světla? Kdo vlastní světlo? A kdo doopravdy jsou světlo? A kdo jsou okolní energetické formy, vznešené planety o kterých věříte že existují ve vašem slunečním systému, který je rozestřen jako perutě v kosmickém prostoru – šperky stejně krásné jako sama Země? Někteří se mohou ušklíbat myšlence, že každá z těchto forem třpytících se ve vesmíru má inteligenci. Naopak, my kteří často pobýváme na těchto třpytících se skaliscích v prostoru, žasneme nad těmi kdo se uzavírají před úžasnými idejemi které v této době bombardují vaši planetu. Nepodléhejte bláhově těm autoritám které Vás udržují v omezenosti. Buďte povznesení, buďte nad věcí. Nad věcí budete až se rozhodnete si vybrat tu širší verzi skutečnosti. Dostanete ve svém životě všechno, větší úlohu a naleznete sami sebe ve vnitřním jádru své vlastní autority.

Na cestě k tomuto bodu, který je souhrnem toho kdo jste, vědouce všechny tyto věci, přijde chvíle kdy nastane čas sdílet toto poznání s vaší rodinou, společností a kulturou. Mnozí z Vás jsou v této chvíli vyvažováni. Máte povinnost sdělovat to co znáte – neznamená to kázat, nebo rozsévat semena strachu, nebo pěstovat pole za jiné, znamená to vibrovat celistvostí kterou jste. Je potřeba aby jste chápali a přijímali všechny věci které vytváří společnost – život, smrt, zrození, děti a členy veškerého společenství, mladé i staré, nejen ty o kterých předpokládáte že budou produktivní. Bude se dít radikální změna. Mějte soucítění až se věci začnou dít, naučí Vás to s nimi pracovat.

Jako masové vědomí prožíváte na konci Věku Ryb celkovou kolektivní karmu. Karma která je nyní hrána je určována univerzálními zákony příčiny a následku. S rozsáhlým velkodušným gestem je karmou umožňováno všem stvořením existence aby se mohla vrátit ke svému tvůrci. To znamená k Vám. Stojíte tváří v tvář osobnímu návratu toho koho jste stvořili. Nyní je to to nejhlavnější co se máte naučit. Na samém začátku tohoto zápisníku jsme uvedli že jsme zde a prožíváme Zemi, protože je to naše karma. Svým vlastním způsobem jste v tom stejně. Takže je potřeba aby jste se podívali na své životy, postavili se vně sebe a stali se svými pozorovateli, velkými pozorovateli svého cestování skrze dvanáctku. Kdo je to vy, a jak zaměstnáváte své vlastní já když cestujete na palubě tohoto vědomí já – této dvanácti cyklové hry života, nebo dvanácti vlivech které stále chodí kolem a kolem a uzavírají kruh stále znova a znova..? Můžete vystoupit z kruhu? Co o tom víte? A co budete dělat s tím co víte?

Existujeme na místě v čase které je za tím kde můžete v tomto okamžiku být, a přesto místo kde existujeme je posazeno ve stejném okamžiku ve kterém jste vy. Začínáte se učit jak jít hlouběji do svého časového okamžiku a jak odhalit že tam je nikdy nekončící, neohraná melodie která Vás láká kupředu. Chceme aby jste pochopili, že to co jste nějakým způsobem nalezli je vždycky právě před Vámi. Nezatěžujte se touto představou. Chápejte, že v hledání zapalujete sami sebe a inspirujete sami sebe svými vlastními představami. Máme v úmyslu Vám nabídnout představu o vašem účelu, aby Vás dále inspiroval jak žít. Nemůžeme vytvářet to jak máte žít. To můžete jenom vy sami.

Použitím síly své kundalini a řízením této síly do stále se rozpínající představy ráje a do vibrace extáze jste vedeni kupředu, pohybujíce se z jednoho okamžiku do druhého. Ráj existuje. Opravdu je to tak. Všichni ho hledáte a víceméně jej naleznete. Poznáte jej jako okamžik blaha. Není to nějaké místo kde budete dlít navěky a nudit se, je to okamžik blaha. Často jej hledáte před sebou, stále doufajíce že přijde. Když jste zcela v přítomném okamžiku, můžete si uvědomit že jste v okamžiku blaha. Nebo se můžete ohlédnout zpět a odrážet k sobě mnoho blažených okamžiků. Můžete ve frekvenci blaha prodlévat, vědouce že s každým okamžikem znova tvoříte tento stále se rozpínající, spontánní, synchronní moment, který se stále vrací aby se pohyboval dále.

Když dosáhnete bodu semknutosti a ukončení ve dvanácti sektorech, ocitáte se vskutku na místě karmy. Je to nahromadění lekcí, kdy součet toho co jste uvedli do pohybu se Vám vrací jako ukončení cyklu. Je několik způsobů jak dosáhnout této realizace. Můžete cítit že jste tím polapeni nebo zotročeni a vytvářet pocity trpění : “ Já nemám sílu. Nemůžu s tím nic dělat. Jsem v pasti. Nemám nejmenší ponětí jak se mi to mohlo stát.“ Jestli je váš postoj takovýto, můžete věřit že se Vám to stane znovu. Nebo můžete použít souhrn cesty dvanácti a říci : “ Co jsem se naučil na této cestě dvanácti? Mám za všechno ve svém životě sám zodpovědnost, takže všechno byl můj vlastní plán a má vlastní tvorba. Podíváme se proč jsem si na cestě tímto životem vybral jisté věci, dokonce i když si toho nejsem vědom. Slouží mi tím, že mi ukazují jak mé myšlenky tvoří mou realitu a nyní chápu jak mi cesta dvanácti posloužila. Z toho co jsem zjistil nejsem smutný ani zaskočený. Mohu se nyní osvobodit.“

Všichni v tomto konkrétním hledisku kličkujete, prožívajíce zakončování Věku Ryb, stanoveného jako událost v kosmickém kalendáři. V blízké budoucnosti zmizí základ. Jste v bodě ukončení, zpracovávání a uvědomování si kliček skrze které cestujete, jako vzorů a představ, které spojují všechny aspekty bytí. Někteří z Vás kteří prošli smyčkami vnějšího systému nyní chápou smyčky ve svých vlastních systémech, hluboko uvnitř vašich těl. Někteří z Vás zjišťujete že jste jako vězni polapení ve svých vlastních Eiffelovkách. Vyřešte svoji samovazbu. Až půjdete dnes večer spát představujte si jak na zdech věží ve kterých jste lapeni visí klíče. Když si sami sebe představujete jako vězně, ať už si vyberete jakkoliv izolované části své skutečnosti, můžete si představovat že jsou tam klíče aby jste mohli odejít a dokonce i nová výbava šatů na cestu. Buďte nad věcí a vězte že můžete vždycky znova vyřešit i to co se jeví jako karmická zátěž.

Jestli Vás v této době karma ždímá, je to proto, že se potřebujete osvobodit z vězení, která jste si vytvořili svou vlastní potřebou se trestat, nebo se stydět či obviňovat. V úžasném okamžiku kdy necháte všechno jít, budete vyváženi. Představte si že jste poslové světla cítíce v sobě prostor a vibrování, vědouce že vaše myšlenky plánují energii která Vámi pohybuje. Očekávají Vás nové hranice a nový pohled na svět, jestliže si jej tak budete představovat a vizualizovat. Musíte si představovat že okamžik blaha nemůže existovat bez Vás.

Iniciace je zkouška skrze kterou se učíte věřit, nechat věci jít a měnit se. Když jste velmi mladí a máte malé nožky, učíte se řídit tříkolku. Když na ní dokážete sedět bez cizí pomoci, jste hrdí. A když začnete s těmito malými nožkami pohybovat aby mohly chodit a učíte se jak na nich stát, dovršil jste celých tří, čtyř nebo pěti let. Pak nastává iniciace. Vaše nohy trochu vyrostly a už se ke trojkolce nehodíte. Dnešní svět je plný těch, kteří jsou v pozici své autority na tříkolce. Nikdy se nepohnuli dál za okamžik momentálního poznání. Ženou se realitou a jejich dlouhé nohy se hodí jenom do toho jednoho okamžiku. Iniciace je to, když dovolíte sami sobě vejít do stále se rozpínajícího okamžiku – sednout si na větší kolo a pohybovat tělem tak jak to ten nový dopravní prostředek potřebuje. Pochopte že vaše tělo roste více nežli fyzicky. Roste mentálně, duchovně a emocionálně do multidimenzionální existence. Klíčem je aby jste procesům růstu a změny věřili, že existují ve všech dimenzích reality, se všemi verzemi sama sebe. Krize kterým čelíte jsou následkem toho, že vaši světoví vůdcové a autority jsou stále ještě na tříkolkách, objíždějíce domovní bloky jsou ztraceni v osidlech svých anachronistických vír.

Iniciace je to, že se dostanete do styku s něčím rozsáhlým a neznámým a stanete se v tom mistry. Nahromaďováním všeho co se na stupních průchodu dvanáctkou naučíte, Vás často přivádí na místo krizí. Protože jste tvrdohlavé bytosti. Protože rádi říkáte : “ Rozpínám se. Jsem nad věcí. Jsem otevřený. Vytvářím ve svém těle prostor. Jsem připraven na změnu.“ A potom přijdou zvraty: “ Takhle ne, duchu. Ach ne. Tady ne, duchu. Já se neměním. Jsem pořád stejný.“ Nevytváříte prostor pro energii která Vámi prochází a ucpáváte své vlastní řešeto. Pak se objeví velká zpětná rána.

Jestli jste někdy viděli prolomenou hráz, víte že nadělá hodně svinstva. Brzy to uvidíte. Některé hráze ve vašem světě se prolomí, protože, jako lidé, máte přehrazené vědomí. Nežli by jste prošli iniciací, zůstáváte na svých tříkolkách. Bojíte se posadit na bicykly protože jsou vysoké a padají. Nechte to být. Uvědomte si že, ve Vás existuje velká láska k tomu kdo jste. Realita je plánována Vámi a vy ji můžete plánovat tak aby jste si prospívali. Síla existence se pohybuje vaším směrem, když ji zavoláte. Takže tvořte velkou, nádhernou symfonii toho jak chcete aby svět vypadal. Nemáte žádné omezení a to je to, co Vás iniciace učí. Můžete slézt z tříkolek a nasednout na větší kola, jet s nimi dál a vidět jiný svět. Nyní jako kolektiv rostete aby jste řídili něco většího, vozidlo které si právě začínáte představovat. Ciťte s těmi kteří se bojí slézt z tříkolek svého života. Ciťte s nimi, otevřete jim svá srdce a pozvěte je dál. Ukažte jim cestu, ti z Vás kteří mají odvahu být poslové světla, protože vy cestujete na neviditelných vozidlech.

Nelpěte na tom co Vám sdělujeme. Necitujte nové bible pravdy, které by jste si vytvořili z našich příběhů. Jsme zde proto abychom Vás bavili a jak již jsme řekli, vytvářeli pro Vás nové představy, abychom Vám přistavili žebřík k výhledu na to co je jinde. Vesmír je gigantický, takže neomezujte sami sebe a nežeňte všechno skrze jeden recept na pečení koláče. Je mnoho způsobů jak se dívat na život.

Vtělíte-li se do dvanáctky, dá Vám to celkovou sumu Vás samotných. Přijměte to a uvědomte si, že s ukončením dvanáctky začíná celá nová cesta. Je to tento okamžik, kvůli kterému jste nyní vyvažováni. Radujte se z každého okamžiku jako z okamžiku blaženosti. Udržujte se ve stále se rozpínající možnosti, že se bohyně a bohové a všechny verze Vás samých pohybují vaší cestou. Přijměte plášť svého vlastního stvoření.

Celkový souhrn dvanáctky se rovněž vztahuje k myšlence dvanácti knihoven. V tomto časovém okamžiku to nemůžete pojmout. Ačkoliv, když Vám nabízíme představu a myšlenku, někteří z Vás začnou tvořit tyto knihovny ve svých vlastních uměleckých formách, nejprve ve své představivosti a potom skrze různé prostředky na vaší planetě. Vždyť uvádění těchto představ do formy je vaše svobodná volba. Chceme aby jste udržovali představu, že dvanáct unikátních center, včetně Země, se oživuje. Tento dokonalý okamžik, který se vydává do všech směrů když s láskou přijímáte své teď a zkoumáte je a máte odvahu slézat nové vrcholky existence – trvajíce na tom že je tam toho více – se rovněž odráží do všech aspektů dvanáctky.

Když je těchto dvanáct center poznání zase jednou propojených jako energetická laserová síť světla, objeví se nová mandala – nová vesmírná dálnice na které najdete sami sebe. Příběh dvanácti zapadá do kruhu a jak se realita roztahuje aby naplnila více okamžiků, zapadá to také do spirály. Když končíte cyklus dvanáctky, vytvoří to větší sféru nebo kruh vědomí, do kterého se vyvíjíte. Jestli máte potíže s představou že jste neomezení, svažte se s kruhem. Rozdělte tento kruh na dvanáct dílů, ať jej nazýváte zvěrokruhem, kalendářem nebo hodinami. Shledáte že se na to díváte s hlediska geometrie, protože jste s ní spokojeni. Můžete se hýbat bez tohoto hlediska, avšak v tomto stavu vašeho vývoje je to to, na čem se učíte o svých cyklech a tak Vás učíme v této oblasti. Celá geometrie je zahrnuta v kruhu a kruh je klíčem ke spirále. Dobytí tohoto okamžiku pomůže spirále aby pochopila sama sebe.

Chceme Vám připomenout že jste ve dvou světech. Dokonce i když řídíte svoje auto, jste v koupelně, spíte, jíte a děláte věci které dělají všichni lidé, neprodléváte ve stejném světě. Sídlíte ve světě poznání a získali jste přístup ke směrnicím jak oba tyto světy přemostit.

Také chceme aby jste si vzpomněli že máte energetizovat myšlenku bezpečného světa. Bude se toho hodně dít, co bude přinášet změny skrze hřmotné, šokující a překvapující události, začnou se dít věci které byly profesionálně předvídány. Bylo by od Vás moudré aby jste hledali moudrost starších, prostých lidí ve všech kulturách a naslouchali jejich učení. Oni vyprávějí z těchto dob a jejich učitelé jsou našimi učiteli. Oni rozumějí řeči Země.

Jsme přátelé z mnoha a mnoha stvoření v existenci, připomínající Vám že se Mistři Hry dobře baví splétáním a dirigováním realit, které tvoří z velké dálky a přebývají v nich. Probuďte se z tohoto snu, drazí přátelé a uvědomte si že je vaší povinností a odpovědností, pokud jste lidskými bytostmi, stavět na tom co nyní znáte, představovat si a vizualizovat bezpečný svět. Bude to jako vaše osvědčení a vaše vlastní prožitky se k Vám budou odrážet.

Smekáme před Vámi že máte odvahu rozžehnout plamen boje jako jiskru života v jádru vaší bytosti a překonáváte hranice k blaženému životu, kde rozkvétá smysl a účel. Dívejte se jak plamen roste a dovolte mu aby sloužil jako palivo pro bezpečné a jedinečné dobrodružství na cestě do velkých prostorů prožívání.

Energetické cvičení.

Představte si sami sebe jak stojíte pod širou oblohou. Vzduch je čerstvý, vane lehký vítr a země pod vašimi chodidly se zdá být pevná a solidní. Zhluboka se nadechněte a řekněte si : “ Jsem živý.“ Zaměřte se na svojí životní sílu a přeneste se do okamžiku své vize, tak jako se malíř vžívá do svého obrazu který je nejprve namalován v jeho nitru.

Vymalujte si ve své představě kruh z dvanácti kamenných megalitů a na pár okamžiků se otevřete vibracím těchto dvanácti skvělých kamenů, které stojí a jsou uctívány pod baldachýnem času. Jste odevzdáni svému vědomí a cítíte jak kameny mluví, vedeny tímto vědomím. Kameny jsou živé a vědomé si velkých epoch existence, epoch které jsou uzavřeny v Zemi jako její kostra. Přistupte k jednomu kameni, položte ruce na jeho povrch a svými buňkami naslouchejte jak skrze kámen tančí ven zlaté spirály do vašeho teď. Jděte od jednoho obra ke druhému, prožívejte dvanáctku a vnímejte úkol a momentální energii, kterou každý megalit v sobě uchovává. Vezměte tuto energii a přeneste ji do sebe tak, aby se kostra vaší bytosti naplnila zlatými spirálami.

Nyní se postavte do středu tohoto kamenného kruhu a zasaďte do něj semeno, které v sobě nese skvělou a zářivou verzi Země ve které je svými lidmi ctěna a ověnčována. Použijte svého vědění o světle a svou vůli a vytvořte k aktivaci tohoto seménka živou záři. Vidíte jak se střed kruhu rozšiřuje, semeno roste jako zlaté spirály a vytáčí se do všech směrů, procházejíce cestami dvanáctky a osévajíce novou Zemi.

Nyní se ozývá hlas, příjemný svým tonem i formou, který říká : “ Jsme s Vámi na zlatých spirálách času, kroužíme epochami existence, voláme sami k sobě. Buďte povznesení. AŤ se obnoví vaše cestování. Buďte sami sebou.“

* * * * *

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz