Tajemství –zákon přitažlivosti

Tajemství –zákon přitažlivosti

Tajemství –zákon přitažlivosti

Tajemství odhalí nejsilnější právo na světě. Znalost tohoto práva běžela jako zlatá nit přes životy a výuky všech proroků, věštců, mudrců a zachránců ve světové historii, a přes životy všech opravdově velkých mužů a žen. Všechno, to co oni někdy dosáhli, bylo uskutečněno v plném souladu s tímto nejsilnějším právem.

Bez Výjimky, každá lidská bytost má schopnost transformovat nějakou slabost nebo utrpení do síly, sílu, zdokonalit mír, zdraví a bohatství.

Rhonda Byrneinem objevené Tajemství začalo zábleskem pravdy ze 100 roků starých knih. Ono se vrátilo přes století, trasování a odkrytí obyčejné pravdy, která ležela u jádra nejsilnějších filozofií, výuk a náboženství na světě.

Co Rhonda objevila je nyní zajaté v Tajemství, film, který byl viděn kolem miliónů lidí na světě.

Tajemství odhalí přirozený zákon, který řídí všechny životy. Tím, že aplikujete znalost tohoto práva, můžete měnit každou stránku vašeho života.

Toto je tajemství vede k prosperitě, zdraví, vztahům a štěstí. Toto je tajemství života.

 

 

 

 

Úvod

 

 

Australské spisovatelce Rhondě Byrne se podařilo něco, co se dá považovat za čirý zázrak. Dala lidem svoje Tajemství, jenž vložila do svého filmového dokumentu The Secret. Přizvala sem desítky duchovních vůdců, učenců a zasvěcenců, kteří se počítají mezi nejslavnější a nejvlivnější lidi. To oni usedli před kameru a rozpovídávají se o svém osudu, ale hlavně o tom, jak dosáhnout toho, co chcete. Jak dosáhnout toho co si nejvíce ze svého srdce přejete. Chcete se stát astronautem? Pracovat na tajném projektu? Či žít jen v pohádkovém blahobytu, šťastný s velkou rodinou a v domě svých snů? Takových otázek by se dalo položit miliardy a stejně velký je i počet přání, jenž si lidé na tomto světě kdy jen pomysleli. The Secret – Tajemství je informace stará sama o sobě již přes 3500 let! Chovali ji v největším utajení faraoni, králové, šlechticové a všichni vlivní svého času. Tajemství se dostávalo do rukou jen vyvoleným. Nyní se ale tajemná přikrývka strhává a Tajemství je tu PRO KAŽDÉHO!

Jsem hluboce rád za to, že jsem mohl stvořit tento web. Stal jsem se totiž jedním z „poslů“ tohoto tajemství či učení. Nazvěte si tento přízračný zákon jak chcete. Pevně věřím, že se zde sejde nejméně desítky lidí, co doslova prahnou po naplnění svého života dle jejich přání. Říká se tomu seberealizace a je to snad ta nejkrásnější věc na světě. V této části webu budu uveřejňovat spousty a spousty informací ohledně Tajemství jenž se válejí někde na internetu a nebo se je budu snažit přeložit z čerstvých zpráv tvůrců The Secret. Možná jste právě svědky rozjíždějícího se projektu kde na jeho konci bude stát několik desítek členů, zapálených do života svých snů . Někdy to zní až bláhově či poblouzněně. Nebudu tedy zdržovat a přeji vám ať zde najdete to co nejvíc hledáte. Sobull

 

 

 

 

Tajemství

 

 

Před rokem se mi zhroutil život. Byla jsem vyčerpaná z práce. Náhle mi zemřel otec a vztahy se mi bortily. Stěží by mě tenkrát napadlo, že z největší beznaděje, mi vzejde největší dar. Bylo mi nahlédnout velké tajemství. Vydala jsem se po stopách tajemství do minulosti.

 

 

Tajemství bylo pohřbeno

Tajemství bylo dobýváno

Tajemství bylo potlačeno

Tajenství nebude nikdy odkryto veřejnosti

 

 

Nemohla jsem uvěřit, kdo všechno to věděl. Byli to ti největší osobnosti historie. Jak to, že to nikdo neví?

Chtěla jsem se o to tajemství podělit se světem. Začala jsem hledat lidi se současnosti, kteří to tajemství znají. Jeden po druhém se začali objevovat.

Toto tajemství vám dává vše co chcete. Štěstí, zdraví, bohatství.

Můžete dělat, být nebo mít cokoli chcete.

Můžeme mít, cokoliv, co si vybereme, úplně cokoliv.

Jaký byste chtěli mít dům?

Chcete být milionářen?

V čem byste chtěli podnikat?

Chcete být úspěšnější?

Co doopravdy chcete!

Viděl jsem mnoho zázraků v lidských životech. Zázraky finanční, zázraky tělesného uzdravení, duševního uzdravení, uzdravení vztahů,

To všechno se stalo proto, že víme jak využít tajemství.

 

 

 

Toto je velké tajemství života

 

 

„Tajemství je odpověď na vše, co bylo, co je, a na vše, co bude“

Ralph Waldo Emerson – 1803-1882

 

Asi teď udiveně sedíte a říkáte si, co to je to tajemství? Povím vám, jak jsem to pochopil já. Všichni využíváme jednu nekonečnou sílu. Všichni se řídíme naprosto stejnými zákony. Přírodní zákony vesmíru, jsou tak přesně dané, že ani stavba vesmírných lodí není pro nás problém. Vysíláme lidi na Měsíc a dokážeme načasovat přistání s přesností na zlomek vteřiny. Je jedno jestli jste v Indii nebo v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Stogholmu nebo v Londýně, v Torontu, Monteralu, nebo v New Yorku. Všichni využíváme jednu sílu. Jeden zákon – přitažlivosti!

 

 

 

 

Zákon pritažlivosti

 

 

Tím tajemstvím je zákon přitažlivosti! Všechno, co do vašeho života vstupuje, do něj přitahujete vy. A je to k vám přitahováno na základě obrazu, který uchováváte ve své mysli. Jeto to, na co myslíte. Prostě cokoliv, co se děje ve vaší mysli, to k sobě přitahujete. Moudří lidé toto vždycky věděli. Vraťte se třeba ke starým Babyloňanům. Ti to také věděli. Byla to malá skupiny vybraných lidí. Proč myslíte, že jedno procento populace vydělává kolem 96% všech vydělaných peněz. Myslíte, že to je náhoda? Žádná náhoda! Tak to funguje. Oni něco pochopili! Pochopili tajemství. A my vám to tajemství teď předkládáme.

Nejsnazší způsob, jak chápat způsob přitažlivosti je, představit si sám sebe jako magnet a uvědomit si jeho přitažlivou sílu.

Jednoduše řečeno, zákon přitažlivosti říká, že podobné se přitahuje. Mluvíme teď ovšem na úrovni myšlení.

Náš úkol je, držet se myšlenky toho, co opravdu chceme. Udělat si v mysli naprosto jasno a na základě toho pak uplatňovat jeden z největších zákonů vesmíru a to zákon přitažlivosti. Jste tím, na co nejvíce myslíte a stejně tak to i přitahujete.

Pokud to tady vidíte (v hlavě), budete to tady držet (v ruce)!

Tento princip lze shrnout třemi prostými slovy – myšlenky přinášení věci.

Většina lidí si neuvědomuje, že myšlenky mají frekvence. Každá myšlenka má svou frekvenci, myšlenky lze měřit, takže když na tu myšlenku myslíte znovu, znovu a znovu, nebo když si v duchu představujete, že máte to nové auto, ty peníze, že budujete tu firmu, že jste našli životní lásku, když si představíte jak to vypadá, vysíláte tu frekvenci na naladěné bázi.

Myšlenky vysílají magnetický signál, který přitahuje jejich podobu zpět k vám. Představte si, že žijete v hojnosti a přitáhnete to. Funguje to vždycky, funguje to pokaždé a u každého.

Problém je, že většina lidí myslí na to co nechtějí a diví se, proč je to potkává znovu a znovu.

Zákon přitažlivosti nezajímá jestli něco vnímáte jako dobré nebo špatné, ani jestli to chcete nebo nechcete, reaguje na vaše myšlenky, takže jestliže sedíte a civíte na horu dluhů a z toho příšerný pocit, tak to je signál, který vysíláte do vesmíru. To je strašné, jsem tak zadlužený – jen to sami před sebou utvrzujete, prociťujete to celou svou bytostí a tím to ještě víc zhoršujete

Na zákon přitažlivosti je vážně spolehnutí. Když budete myslet na věci, které chcete a soustředíte se na ně celou svou myslí, zákon přitažlivosti je vám pokaždé dá. A když se soustředíte na věci které nechcete – nechci přijít pozdě, nechci přijít pozdě, tak je ve skutečnosti přivoláváte. Zákon přitažlivosti nevnímá, že je nechcete a tak se vám dějí. Znovu a znovu. Zákon přitažlivosti nerozlišuje co chcete a co nechcete. Uskutečňuje věci, na které myslíte.

Zákon přitažlivosti funguje stále, ať mu věříte či rozumíte nebo ne, pořád funguje.

Funguje zároveň s tím, jak myslíte. Pokaždé, když k vám proudí myšlenky, zákon přitažlivosti pracuje. Když myslíte na minulost, přítomnost nebo budoucnost, zákon přitažlivosti pracuje. Je to neustálý proces, který nelze zadržet, nelze zastavit. Je věčně v pohybu stejně jako vaše myšlenky.

Stvoření probíhá neustále. Vždy, když někdo na něco myslí, nebo se něčím dlouho zaobírá, je v procesu tvoření. Ty myšlenky se prostě nějak projeví.

Zákon přitažlivosti říká, že dostanete cokoliv, na co myslíte, co řeknete. Stěžujete-li si, jak je to špatné, vytváříte toho špatného ještě víc.

 

Bill Haris – terapeut: „Měl jsem studenta, jménem Robert, Rober Will Gey, a byl v mém internetovém kursu, jehož součástí jsou i emailové konzultace. Vypsal mi všechny chmurné skutečnosti svého života. V práci se proti němu všichni spolčili. A bylo to nesmírně stresující, protože s ním jednali velmi krutě. Říkal, že když šel po ulici, tak na každém rohu ho zastavovali homofobní lidé a různými způsoby ho napadali. Chtěl se stát sólovým komikem, a když do toho šel a měl představení, všichni na něj začali pokřikovat, že je gay. Celý jeho život, byl plný neštěstí a ono se to soustředilo kolem téhle myšlenky, že na něj útočí, protože je gay. Začal jsem mu vysvětlovat, že se soustředí na to, co nechce. Odkázal jsem ho na ten jeho email a řekl, přečti si ho znovu, na všechny ty věci o kterých říkáš, že je nechceš. Je vidět, že jsi v tom zanícený. Když se takhle zaníceně na něco zaměříš, tím rychleji se to stane. A pak si skutečně začal brát k srdci tu radu, že se má zaměřit na to, co chce a začal se o to opravdu snažit. Během šesti až osmi týdnů se stal naprostý zázrak. Řekl, že všichni lidé z kanceláře, kteří ho trápili, buď přešli do jiného oddělení, odešli od společnosti, nebo ho už nechávali naprosto nepokoji. Začal svou práci milovat. Všiml si, že když jde po ulici, tak už ho nikdo nezastavuje a neobtěžuje, jako by ti lidé zmizeli. A při jeho komediálních představeních mu lidé začali tleskat ve stoje a nikdo na něj nepokřikoval. Změnil se mu celý život. Protože, místo aby se soustředil na to co nechtěl, čeho se bál, čemu se chtěl vyhnout, soustředil se na to, co by si opravdu přál“.

Tak že je možné mít pozitivní náhled a přístup a tím přitahovat více pozitivních událostí. Když máme negativní přístup, nebo se zlobíme, v tom případě máme tendenci přitahovat negativní lidi a negativní okolnosti.

Tak že v důsledku ty myšlenky které jsou ve vaší mysli převažující přitahujete, ať jsou to vědomé, nebo nevědomé myšlenky a v tom to je.

Když budete pozorní, že tajemství a moc naší mysli a rozhodnutí, jsou v našem životě všude kolem nás. Musíte pro to otevřít oči a dívat se.

Zákon přitažlivosti je vidět všude. Všechno k sobě přitahujete. Lidi, práci, okolnosti, zdravotní stav, bohatství, dluhy, radost, svoje auto a společnost do které patříte. Vše jste to k sobě přitáhli jako magnet. Děje se vám to, na co myslíte. Život je fyzickým projevem myšlenek, které máte v hlavě.

To, co vám tady říkám, to opravdu nejsou žádné bláhové představy. Žádné fantasmagorické nesmysly a mluvím k vám z hlubšího chápání podložené věci. Kvantová fyzika skutečně začíná k tomuto objevu ukazovat. Říká, že není možné chápat vesmír jako takový bez mysli, která do něj vstupuje, že mysl sama utváří, to co vnímá.

Pokud tomu nerozumíte, neznamená to, že byste to měli odmítnout. Elektřině pravděpodobně taky nerozumíte. Nikdo nemá tušení, co vlastně elektřina je a přesto z ní máme prospěch. Víte jak funguje? Já nevím jak funguje. Ale vím jen jedno, elektřina může člověku upéct dobrý oběd, ale také může upéct jeho.

Lidé často, když začínají poznávat ono velké tajemství, dostanou strach ze všech těch negativních myšlenek, které je napadají. Musí si uvědomit dvě věci. Zaprvé: nyní je již vědecky dokázáno, že pozitivní myšlenek je asi stokrát silnější, než je ta negativní. Už jen toto je značná úleva. A tou druhou věcí je: že tu je jistá časová prodleva, že naše myšlenky se nesplní okamžitě. To je naše štěstí. Ta časová prodleva nám pomáhá, dovoluje nám věci přehodnotit a rozmyslet si co chceme a učinit novou volbu.

Měli byste dbát na to, na co myslíte a své myšlenky pečlivě zvažovat a měla by to být zábava, proto že vy sami jste veledílo života. Jste takoví Mikelangelové svého života. David  kterého tesáte jste vy a to skrze vaše myšlenky.

Vůdcové minulosti, kteří tajemství znali, si chtěli svou moc ponechat a ne se o ni dělit. Tak že, nechávali lidi v nevědomosti o tajemství. Lidé chodili do práce, plnili úkoly a šli zase domů. Pracovali do úmoru a neměli žádnou moc, protože tajemství znala jen ta hrstka.

Žijeme ve vesmíru, který má své zákony. Je to jako s gravitací. Když spadnete z budovy, nezáleží na tom, jestli jste dobří nebo špatní, spadnete na zem.

Všechno, čím jste ve svém životě obklopeni, včetně věcí, které vás trápí, jste k sobě přitáhli. Chápu, že na první pohled se vám to asi nebude vůbec líbit. Určitě hned řeknete, já že jsem přitáhl autonehodu? Já, že přitáhl toho nespokojeného klienta? Já že přitáhl ty dluhy? Dosaďte si tam cokoliv, co vás teď trápí. A to je právě to, v čem vám musím oponovat a říct – ano, přitáhli jste to! Toto je jedna z nejtěžších věcí k pochopení. Ale jakmile to přijmete, docela vám to změní život, protože to je jedna z věcí celého toho tajemství.

Většina z nás vše přitahuje samovolně i když si myslíme, že nad tím nemáme žádnou moc. Naše myšlení řídí autopilot a tak se nám vše děje samovolně.

Jestli to slyšíte poprvé, tak že si říkáte – to musím kontrolovat své myšlenky, to bude těžké. Ze začátku se to tak bude zdát, ale tam začíná ta zábava.

Je nemožné kontrolovat každou myšlenku ve vaší mysli. Vědci udávají, že máme asi 60 tisíc myšlenek denně. Umíte si představit, jak těžké by to bylo snažit se je všechny kontrolovat? Naštěstí existuje snadnější způsob a to jsou naše pocity. Díky svým pocitům víme, na co myslíme.

Vaše myšlenky vytvářejí vaše pocity.

Emoce, jsou fantastický dar, díky kterému jsme schopni poznat co přitahujeme.

Zamyslete se nad svými pocity. Máme dobré a špatné pocity a víme, jaký je mezi nimi rozdíl, protože s dobrými je nám dobře a se špatnými špatně. Je to deprese, je to pocit viny, je to zlost, je to vztek. To jsou pocity, které nás zbavují síly, to jsou špatné pocity.

Z jiného hlediska se to nazývá špatnou frekvencí, nebo špatnou vibrací nebo co se vám libí víc.

Na opačné straně máme dobré emoce, dobré pocity. Poznáme je podle toho, že se s nimi cítíme dobře – nadšení, radost, vděčnost, láska. Představte si, že je cítíte každý den. Když se držíte dobrých pocitů, přitahujete jich k sobě ještě víc a s nimi i to, co vám dělá dobře.

Je to opravdu jednoduché. Zeptejte se sami, co právě přitahujete. Cítíte se teď dobře? Fajn, jen tak pokračujete dál.

Vaše pocity nám slouží jako zpětná vazba, jestli jdeme správně, nebo ne, jestli míříme na cíl, nebo ne.

Když se cítíte dobře, vytváříte budoucnost, která je ve shodě s vašimi tužbami. Když se cítíte špatně, vytváříte budoucnost, která jde mimo vaše tužby. Zatím co si žijete svůj život, zákon přitažlivosti každou vteřinu pracuje. Všechno, na co myslíme, všechno vytváří naši budoucnost. Když máte obavy, když se bojíte, tak tím do svého života toho přivádíte víc.

Všechno na co myslíte a co cítíte dnes, vytváří vaši budoucnost

 

 

Děje se nám právě to, co cítíte píše než to, na co myslíte. Proto když si ráno nakopnete palec, tak se to pak s vámi veze. Je to pak tak celý den, znáte to. Lidé nechápou, že prostý výkyv emocí jim může změnit celý den. Když začnete dobře a spokojený pocit si udržíte a když nedovolíte, aby vám něco náladu změnilo, pak budete podle zákona přitažlivosti dál přitahovat situace, okolnosti a lidi, kteří ten pocit budou podporovat. Dobré dny, špatné dny, bohatí bohatnou, chudí chudnou, to všechno je o tom, jaké pocity u těchto lidí převažují a přetrvávají.

Můžete se teď cítit zdraví, můžete začít cítit úspěch, můžete začít cítit lásku, která vás obklopuje i když kolem vás není a dosáhnete toho, že vesmír se z vaší podstatou sladí. Vesmír se sladí z tou podstatou vnitřního pocitu, protože vy to tak cítíte.

 

 

Vaše myšlenky a vaše pocity vytváří váš život

 

 

A tak to vždycky bude, zaručeně! Tak že obecně, na co se vaše myšlenky zaměří, to do svého života přitáhnete ať už chcete, nebo ne.

Těžko se tomu věří ale když se tomu dokážeme pootevřít, následky jsou ohromující. Znamená to, že vše, co vám vaše myšlenky způsobili se dá napravit změnou ve vašem vědomí.

 

 

„Svým životem si vytváříte svůj vlastní svět“

Winston Churschill 1874 – 1963

 

 

 

 

Cítit se dobře, je opravdu důležité, protože ten dobrý pocit od vás vychází jako signál do vesmíru a tím k vám přitahuje ještě více sebe sama. Takže, čím lépe se cítíte, tím více přitahujete věci, které vás v tom podporují a tím vás posouvají výš a výš.

Cítíte se špatně? Můžete si to takhle změnit, lusknutím prsty. Pusťte si nějakou hezkou písničku, zazpívejte si, to vám změní náladu. Nebo si něco hezkého představte. Dítě. Nějaké roztomilé a držte se toho a nepouštějte tu myšlenku z hlavy, všechno tou myšlenkou vytěsněte. Ručím vám, že vám bude dobře.

Tento princip jde třeba dobře uplatnit u domácích mazlíčků. Je úžasné, jaké v nás dokážou vyvolat úžasné pocity. Když se radujete se svým mazlíčkem, tak to je úžasný vtah lásky, který vám do života vnese jen dobré. Je to velký dar.

Jakmile začnete zvládat a ovládat své myšlenky a pocity, Tak pochopíte, jak si sami vytváříte vlastní realitu, v tom je vaše svoboda, v tom je vaše síla. Tam pochopíte, jak se stát vlastním tvůrcem vědomého života. A když se stanete vědomým tvůrcem vašeho života a využijete zákon přitažlivosti, bude mít život, který přesáhne vše, co si vůbec dovedete představit.

„Od chvíle, co jsem začal poznávat tajemství a začal podle něj žít, je můj život kouzelný. O takovém životě sní každý a já ho žiji každý den. Bydlím v domě za 4,5 milionu dolarů, mám fantastickou ženu, na dovolenou jezdím na ty nejpohádkovější místa na zemi, slézal jsem hory, podnikal expedice, byl jsem na safari a to všechno jsem zažil a stále zažívám. Proto, že vím, jak žít podle tajemství.“

Život může být absolutně fenomenální a měl by být. A bude! Když využijete tajemství.

 

 

 

 

Jak využívat tajemství

 

 

Mnoho lidí se mě ptá, jaké mají v tom tvůrčím procesu místo a jaké v něm má místo vesmír. Takže teď se na to zaměříme.

Pokud použiji přirovnání –Aladin a jeho lampa – jistě ten příběh všichni znáte. Aladin sebere lampu a potře ji, a z ní vyskočí Gin. Ten gin řekne pokaždé stejnou věc. „Tvé přání je mi rozkazem“. Když ten příběh vystopujete až k jeho prapůvodu, dnes si myslíme, že byla jen tři přání, ale prapůvodně tam není žádný počet přání nijak omezený. Zamyslete se nad tím. Takže, vezmeme tohle přirovnání a převeďme ho na váš život. Jak víte Aladin je ten, co vždy vyslovuje své příní a vesmír pak představuje toho Gina. Různé tradice to nazývali různými jmény; Svatý anděl strážný, vyšší Já, lze to nazvat jakkoli. Vyberte si, co vám nejvíc vyhovuje. Ale každá tradice nám říká, že existuje něco většího, než my. A Gin říká pokaždé stejnou věc – „tvé přání je mi rozkazem“.

Existuje tvůrčí proces. Má celkem tři kroky 2000 let.

 

První krok říká: žádejte – dejte vesmíru rozkaz, sdělte vesmíru co chcete. Vesmír na vaše myšlenky odpoví. Co doopravdy chcete? Sedněte si a napište to na papír. Pište v přítomném čase. Můžete třeba začít – jsem tak šťastný a teď dále pište, jaký chcete mít život, po všech stránkách.

Je to prostě zábava. Můžete tak brát vesmír jako katalog, jenom si listovat, no to tenhle zážitek chci a takového člověka chci. Prostě to berte, jako že si objednáváte u vesmíru, tak jednoduché to je.

 

 

Krok dva říká: věřte – věřte, že to všechno je už vaše, mějte, jak tomu říkáme, neochvějnou víru, věřte v nepoznané.

„Tvé přání je mi rozkazem“. A vesmír se začne přetvářet tak, aby se vám to všechno splnilo.

Většina z nás si nikdy nedovolila říct, co doopravdy vážně chceme, co si přeje, protože netuší, jak se to projeví.

Kdyby jste udělali jen malý průzkum, naprosto jistě zjistíte, že nikdo, kdo kdy něco dokázal, netušil, jak se mu to podaří. Prostě jen věděl, že to dokáže.

Nepotřebujete vědět jak se to stane, ani nepotřebujete vědět, jak se vesmír přetvoří.

Nevíte jak, ale samo se to ukáže, vy to přitáhnete.

Často se stává, že když nevidíme věci, které jsme žádali, jsme z toho zmateni a jsme zklamaní a začneme pochybovat. Ty pochybnosti přináší pocit zklamání. Rozpoznejte ten pocit a nahraďte ten pocit neochvějné víry. Vím, prostě vím, prostě vím, že je to na cestě.

 

 

Krok tři říká: přijímejte

Už teď z toho mějte skvělý pocit. Ciťte se tak, jak se bude cítit až to přijde, ciťte to teď.

Při tomto procesu je důležité cítit se dobře a být šťastný, protože když se cítíte dobře, dostáváte  se na frekvenci toho po čem toužíte.

Tento vesmír vnímá city, takže když v něco věříte jen intelektuálně a nemáte to podloženo odpovídajícím pocitem, tak nemusíte mít dostatek síly k projevení toho, co v životě chcete. Musíte to cítit!

Když tu představu proměníte ve skutečnost, můžete tvořit lepší a lepší představy a v tom to je.

 

Je to tvůrčí proces.

Takže zákon přitažlivosti, jeho zkoumání a praktikování spočívá v nacházení toho, co vám pomáhá vytvářet pocity toho, že už to máte. Jeďte si to auto zkusit, běžte se o ten dům zajímat, jděte dovnitř, dělejte to, co ve vás vytvoří pocity že už to máte a pamatujte si je. Cokoliv co proto uděláte, vám to pomůže přitáhnout. Třeba se probudíte a ono to tam prostě bude, nebo dostanete nějaký inspirující nápad co podniknout. Rozhodně byste si neměli říct, no můžu to udělat takhle ale nelíbilo by se mě to, to nejste na správné cestě. Někdy je nutné jednat, ale pokud jste opravdu v souladu s tím, co se vám vesmír snaží splnit, budete cítit radost, budete plni života, čas se zastaví, den uteče jako nic.

Vesmír má rád rychlost. Nečekejte, neváhejte, nepochybujte!

Když máte příležitost, když dostanete impuls, když cítíte, že vás to intuitivně táhne – jednejte!

To je váš úkol! To je vše, co musíte udělat.

Věřte, že přitáhnete všechno, co jen požadujete. Jsou-li to peníze, přitáhnete je. Potřebujete-li lidi, přitáhnete je. Potřebujete-li nějakou knihu, přitáhnete ji. Musíte ale dávat pozor, co vás opravdu přitahuje. Protože podle toho, co si představujete si vás věci budou přitahovat a vy budete přitahovat je. Ale do hmotné reality se to přesouvá vámi a skrze vás. A to je zákonité.

Můžete začít s něčím a z ničeho a z nemožného se stane možnost.

Dám příklad: auto jede temnou nocí, světla svítí jen sto metrů před něj a takhle můžete projet z Kalifornie až do New Yorku, protože vám stačí vidět jen na sto metrů dopředu. Stejně tak se odhaluje dopředu náš život. Pokud věříte, že se těch dalších sto metrů odhalí, pak těch dalších sto metrů, i váš život se bude odhalovat a nakonec vás dovede k cíli, to znamená k tomu, co vážně chcete, protože to chcete.

 

 

„Vykročte ve víře, nemusíte vidět celé schodiště, jen udělejte první krok.“

Dr. Jistin Luther King 1929-1968

 

 

 

 

Dále se lidé ptají, jak dlouho to bude trvat, jak dlouho bude trvat, než se objeví to auto, ten vztah, ty peníze, nebo cokoliv jiného. Tedy já nemám žádná stálá  pravidla, kde by stálo bude to trvat týden, tři dny nebo třicet dní. Myslím, že je to spíše otázka spojení s vesmírem samotným.

Velikost pro vesmír nic není. Není o nic těžší přitáhnout něco z vědeckého pohledu co považujeme za ohromné, než to, co považujeme za naprosto nepatné. Vše co vesmír dělá, dělá s nulovou námahou. Je to jako když roste tráva a nenamáhá se, tak je to prostě zařízeno. Vše je to o tom co se děje tady v hlavě, jde o to co sami stanovujeme. Když řekneme, tohle je velké, to zabere čas, to je maličkost, no dám tomu hodinu, sami si ty pravidla určujeme. Vesmír žádná pravidla neurčuje. Vy dáváte pocity, že už to máte a vesmír odpovídá. Někomu to přijde snazší s maličkostí. Tak dobře, začněte třeba s kávou se na to, že dnes chcete přitáhnout kávu.

Představte si, že mluvíte s někým známým, koho jste už dlouho neviděli. Uvidíte, že se vám o tom člověku někdo zmíní. Ten člověk vám zavolá, nebo napíše.

„Lidé jsou ohromeni, jak to že vím kde zaparkovat. Dělám to tak od chvíle, kdy jsem pochopil tajemství. Představím si místo přesně tam, kde chci aby bylo. Myslím na to a v 95% případů ono ho tam mám a můžu hned vjet. V 5% jen minutu nebo dvě počkám a ten člověk odjede. Je to snadné co?“

 

 

 

 

Mocné procesy

 

 

Mnozí lidé se cítí zabředlí, nebo uvězněni, nebo spoutaní svými současnými poměry. A já se snažím zdůraznit, že ať se jsou skutečné poměry jakékoliv, je to jenom vaše nynější realita a nynější realita se začne měnit tím jak se budete dál dívat a učit se využívat tajemství.

Když chcete změnit své poměry, musíte nejdřív změnit své myšlení. Pokaždé, když vybíráte schránku už čekáte, že tam bude účet, co se stane? Bude tam. Den co den se jen třesete před účty. Neočekáváte nic už skvělého, myslíte na dluhy, čekáte dluhy. Tak se musí dluhy objevit abyste nebyly za blázny. Jen se v té myšlence utvrzujete! Bude tam další dluh? Ano, je tam! Bude tam další dluh? Ano, je tam! Proč? Protože jste čekali, že tam bude, tak se objevil, protože zákon přitažlivosti vždy poslechne vaše myšlenky. Udělejte si laskavost, čekejte šek.

Díváte se na svůj současný stav a říkáte si, to jsem já, ale to nejste vy. To je to, co jste byli. Když se podíváte, v jaké jste právě teď situaci, řekněme, že nemáte dostatek peněz na účtu, nebo nemáte vztah, jaký byste chtěli, nebo nejste spokojeni s kondicí, to ještě vy, to je výsledný zůstatek vašich činů a myšlenek. Celý náš život se sestává z toho zůstatku myšlenek a činů, které probíhali dříve. Když si definujete na základě svého současného stavu, pak se odsuzujete k tomu, že nebudete mít nikdy víc, než co máte teď.

 

 

„Vše, co jsme, je výsledkem našich myšlenek“

Buddha

 

 

 

Co tedy hned můžete udělat aby váš život nabral lepší směr. Poradím vám několik věcí.

 

 

 

 

Vděčnost

 

 

Začněte si dělat seznamy věcí, za které jste vděčni, s tím začněte. Protože vám to obrátí energii, začne to měnit vaše myšlení. Jestliže jste se před tímto cvičením soustředili na to, co nemáte, nebo na to co vám vadí, nebo na jakékoliv vaše problémy, pak vás toto cvičení nastartuje jiným směrem. Začnete být vděčni za vše, z čeho máte dobrý pocit

Vděčnost je stoprocentně cesta k lepšímu životu.

Každý ví, že když si na něm jeho žena cení maličkostí, které dělá, má to pozitivní účinek, bude chtět dělat víc. Je to vždy o uznání. Přitahujete to a přináší mu to oporu.

Říkám, že cokoliv, na co myslíme a za co děkujeme to se taky děje.

Je to prostě pocit, který musíte mít, no a pro mě, je to intenzivní cvičení, každé ráno vstát a říct si děkuji, každé ráno jak se dotknu nohama podlahy říct děkuji. V hlavě si projíždím za co jsem vděčný a přitom si čistím zuby a dělám dál, co každé ráno a nepřebírám si ty věci jen mechanicky a rutině, ale pokládám se do toho a zažívám pocit vděčnosti.

Jakmile změníte svůj citový postoj k tomu, co máte teď, začnete více přitahovat dobrých věcí. Víc věcí, za které být vděčni. Můžete si říct, nemám auto jaké se mě líbí, nemám dům jaký chci, nejsem sytý jak chci, nemám lásku, jakou bych chtěl… zpátky! Zpátky! Takhle by to být nemělo! Soustřeďte se na to, co už máte a za co jste vděčni. Tak třeba, že máte oči a můžete se teď dívat a nebo, že máte šaty v šatníku, ano možná byste radši jiní a možná jiné časem dostanete.

„Každý zažívá období, kdy si říká: ach jo, nic mi nevychází, všechno se kazí. Já jsem zažíval  problémy v rodině. A do toho jsem našel kamínek. Mám ho tady sebou, pořád ho sebou nosím. Sebral jsem ho a dal jsem si ho do kapsy a říkal jsem si. Tak jo! Pokaždé, když se ho dotknu, budu myslet na něco, za co jsem vděčný. A tak každé ráno, když vstanu, vezmu ho ze stolku, dám si ho do kapsy a myslím na věci, za které jsem vděčný. A večer si vyndáte věci s kapes – a je tam zase. Zažil jsem s tím různé věci. Ohromující věci! Byl u mne člověk s Jižní Afriky a uviděl jak mi vypadl a ptal se, co to je? Vysvětlil jsem mu to a on mu začal říkat kámen vděčnosti. Za dva týdny jsem od něj dostal email už z Jižní Afriky. Psal mě – umírá mi syn, má vzácnou í nemoc, zvláštní druh hepatitidy. Neposlal bys mě tři kameny vděčnosti? –  Byly to obyčejné kameny od cesty, a tak jsem nu napsal: Jasně, mrzí mě, co potkalo tvého syna a rád ti ty kameny pošlu. Chtěl jsem, aby ty kameny byly zvláštní a tak jsem šel k řece. Hledal a vybral jsem ty pravé a poslal mu je. Za pět měsíců mi přišla od něj zpráva. Psal: Syn se uzdravuje. Je mu mnohem lépe, ale musím ti něco říct. Prodali jsme přes tisíc kamenů za 10 dolarů za kus, jako kameny vděčnosti a peníze jsme dali na charitu. Moc ti děkuji. Takže je velmi důležité, být věčně vděčný, jak říkám“.

Další návrh, co udělat hned, aby váš život nabral lepší směr, je něco tak ohromného, že nedokážu ani slovy popsat, jak mocný nástroj to pro vás může být.

 

 

 

 

Vizualizace

 

 

Proces vizualizace, jsem přenesl z procesu Apollo a během 80-90 let jsem ho uvedl do olympijského programu. Říkalo se mu – vizuální hybná zkouška.

 

 

Když si něco představujete, vaše představy se zhmotňují.

 

 

Zjistili jsme o mysli, zajímavou věc. Vzali jsme olympijské atlety a připojily jsme na ně důmyslné kontrolní zařízení a řekli jim aby běželi závod pouze v mysli. Byl to šok! Svaly se zapojovali v úplně stejném sledu když ten závod běžely v mysli stejně, jako když běželi na trati. Jak je to možné. To protože mysl nedokáže rozlišit co skutečně děláte a co skutečně je jen cvičení. Takže čeho dokážete myslí, dosáhnete i tělem.

Když si něco představujete, když se vám v mysli stále dokola promítá ten obraz, vždycky se jen soustřeďte na konečný výsledek. Dám vám příklad. Podívejte se na hřbet vašich rukou. Vážně se na něj podívejte, na barvu vaší kůže, skvrny, žíly, prsteny, nehty, umělé nehty, zaberte všechny detaily, těsně než zavřete oči a pak sledujte ty ruce a prsty jak chytají volant vašeho zbrusu nového vašeho auta.

Je to prostě holografický zážitek, tak skutečný, tak skutečný v té chvíli, že ani necítíte, že to auto potřebujete, protože máte pocit, že už ho máte.

Je to pocit, co opravdu vytváří tu přitažlivost. Nejen obraz nebo myšlenka. Dost lidí si myslí, že když mají pozitivní myšlenky, nebo že když si představují že mají co chtějí, že to stačí, ale pokud to děláte a necítíte se naplněni, nebo necítíte lásku nebo radost, tak tím ta vaše mysl nevytváří sílu přitažlivosti.

Tady se tajemství opravdu stává skutkem.

Dostanete se do pocitu, že v tom autě opravdu sedíte. To není, kéž bych to auto mohl mít, nebo jednou bude moje, protože s tím je spojen jeden konkrétní pocit. Není to přítomnost, ale je to budoucnost. Pokud u toho zůstanete, vždycky to bude budoucnost.

Mějte radost a buďte šťastni, je jedno jak to vypadá bláznivě sedět a řvát – juchů! Zkuste to. Mnoho lidí řekne. No je to opravdu nutné? Jak moc si přejete změnu?

Ten pocit a to vnitřní vidění začnou být takovou otevřenou bránou, skrze níž se síla vesmíru začne projevovat.

 

 

„Nedokážu říct, co je to za sílu. Vím jen, že existuje.“

Alexander Graham Bell 1847-1922

 

 

 

 

Našim úkolem není zkoumat jak. To jak se projeví skrze odevzdání se a víru v co.

To jak, je doménou vesmíru. On vždycky najde nekratší, nejrychlejší, nejlepší a nejvhodnější cestu mezi vámi a vašim snem.

Když to necháte na vesmíru, budete překvapeni a ohromeni, čeho všeho se vám dostane. Tady se opravdu dějí divy a zázraky. Řekl bych, abyste to dělali denně, ale upozorňuji, že by to nikdy neměla být rutina. Rozhodující a zcela zásadní pro své tajemství je cítit se dobře. Musíte být unešení z celého toho procesu. Musíte být nadšeni, šťastni a sladěni jak jenom můžete.

Jediný rozdíl mezi lidmi, kteří žijí takto, kteří žijí kouzlem života a těmi kdo ne, že lidi kteří žijí kouzlem života mají navyklý způsob bytí. Navykli si využívat zákon přitažlivosti a dějí se jim zázraky kamkoliv jdou. Protože ho nezapomínají využívat. Využívají ho sále. Ne jen jako jednorázovou věc.

Lidé se tím chvíli řídí a jde jim to opravdu skvěle a řeknou, tak jo, dostalo mě to, četl jsem ten článek a chci změnit život, ale víte výsledky stále nepřicházejí a nepřicházejí a z pod povrchu se to už chystá už už vyrazit. Někdo se koukne na ty výsledky z pod povrchu a řekne, vůbec to nefunguje. A víte co říká vesmír? Tvé přání je mi rozkazem! A ono to zmizí.

„Studoval jsem zákon přitažlivosti a chtěl jsem ho nějak použít, abych se přesvědčil jestli to funguje. A v roce 1995 jsem si začal dělat takovou nástěnku vizí. Vzal jsem něco, čeho jsem chtěl dosáhnout, nebo co jsem chtěl přitáhnout, jako třeba auto, hodinky, nebo třeba svou vysněnou lásku a obrázek toho co jsem chtěl jsem si přišpendlil na tu nástěnku. Každý den v pracovně, jsem se na tu nástěnku díval a představoval jsem si to a dostal jsem se do stavu jako bych to už získal. Pak došlo na stěhování a všechen nábytek a krabice šli do úschovy a během pěti let, jasem se stěhoval ještě třikrát. Pak jsem skončil v Kalifornii. Koupil jsem tam dům a rok ho opravoval. A Pak jsem si nechal přivést všechny ty věci z domova před pěti lety. Jednou ráno, asi o půl osmé do pracovny přišel syn a jedna z těch krabic co byla pět let zalepená stála přímo u dveří. Syn si na ni sednul a začal do ní kopat nohama a já říkám, „přestaň prosím, něco tady teď dělám“. „Co je v těch krabicích tati?“ a já říkám mu, „to jsou moje nástěnky vizí“. „Co jsou to nástěnky vizí?““Tam si dávám své cíle, přišpendlím je tam, něčeho čeho chci dosáhnout“. Samozřejmě, že tomu v pěti a půl letech nerozuměl a tak mu říkám „víš co, já ti to ukážu, to bude jednodušší“. Tak jsem tu krabici rozřízl a když jsem vytahoval ty nástěnky vizí, byl tam obrázek domu, který jsem si před těmi pěti lety představoval. Byl to na mě šok, protože to byl ten dům, ve kterém jsme bydleli, byl to přesně on. Koupil jsem si svůj vysněný dům, opravil jsem ho a ani jsem si to neuvědomil. Podíval jsem se na ten dům na fotografii a rozbrečel se, tak mě to vzalo. „Proč brečíš?“ „Broučku, konečně chápu, jak funguje zákon přitažlivosti. Konečně chápu sílu představ, konečně chápu všechno, co jsem čekal, čemu jsem se věnoval celý svůj život. To jak jsem budoval společnosti. Fungovalo to i na náš domov. Koupil jsem vysněný dům a ani jsem to nevěděl.“

 

 

„Představivost je vše. Dává nám nahlédnout nadcházející půvaby života.“

Albert Einstein 1879-1955

 

 

 

 

Věřte, že to co chcete, to můžete chtít. Zasloužíte si to. Věřte, že je to možné. Pak denně na několik minut zavřete oči a představujete si, že už to máte. Vciťte se do toho, jako by jste to už měli. Z toho pak vyjdete. A zaměřte se na to, za co jste vděčni už teď. Prostě si to užívejte, ano? A pak jděte dál a vypusťte to do vesmíru a důvěřujte vesmíru, že už najde cestu, jak se projevit.

 

 

 

 

Tajemství a peníze

 

 

Pro mne znamenalo Tajemství jednoznačnou proměnu. Vyrostl jsem totiž v rodině s dost negavistickým tátou. Myslel, že bohatí jsou bohatí proto, že všechny oškubali. Myslel, že každý kdo á peníze musel být podvodník. Vyrostl jsem s mnoha pověrami o penězích, jako že vás peníze kazí, že je mají jen zloduši nebo, že peníze nepadají z nebe. „Kdo si myslíš že jsem, Rockefeller?“ To byla jedna z jeho oblíbených frází. Takže jsem vyrostl ve výře, že život je složitý, těžký, že je to dřina. Až teprve, až když jsem potkal Clementa Stona, začal můj život směřovat ke skutečnému obratu.

 

 

„Co si lidská mysl dokáže představit, to může i dosáhnout.“

W. Clement Stone 1902-2002

 

 

 

 

„Když jsem pracoval se Stonem, řekl mi, chci aby sis vzal takový cíl, že když ho dosáhneš, tak budeš ohromen a pokud toho cíle dosáhneš, tak poznáš, že to bylo díky mým radám. No v té době jsem vydělával 8000 dolarů a chtěl jsem něco víc přiměřeného. Tak jsem si řekl, chci vydělat tak 100 tisíc dolarů. Netušil jsem jak to provést. Neměl jsem žádný plán, žádnou možnost. Jen jsem si řekl, tak si to stanovím a budu tomu věřit. Budu jednat jako by tomu bylo a vypustil jsem to. Takto jsem to udělal. A jedna z věcí, které mě naučil byla, každý den zavřít oči a představovat si své cíle, jakoby se už splnily. Dokonce jsem si vyrobil 100 tisícovou bankovku a dal si ji na strop a když jsem se ráno probudil a podíval se nahoru, připomínala mi můj úmysl. A pak jsem zavřel oči a představoval si život se 100 tisíci dolary a to ročně. Uběhl měsíc a nic podstatného se nic nestalo. Nedostal jsem žádný převratný nápad. Nikdo mě nenabídl více peněz. A z ničeho nic jednou ve sprše jsem dostal nápad za 100 tisíc.

Prostě to přišlo. Měl jsem napsanou knížku a řekl jsem si, když prodám 400 tisíc výtisků po čtvrťáku za kus, tak to bude 100 tisíc dolarů. Knížka byla napsaná, ale nikdy před tím mě to nenapadlo. A jedním z Tajemství je, že když máte inspirující myšlenku, máte jednat podle ní.

 

 

Když máte inspirující myšlenku, musíte jí věřit a jednat podle ní.

 

 

Nevěděl jsem, jak to provedu, jak prodám těch 400 tisíc výtisků. A pak jsem najednou v obchodě zahlédl ten známý časopis Enquiener. Viděl jsem ho už milionkrát, ale jen jako kulisu a zničehonic mě to prásklo do očí. A mě napadlo, že kdyby o mé knížce napsali, určitě by si ji 400 tisíc lidí koupilo. A Asi za šest týdnů jsem měl v New Yorku přednášku a přišla jedna dáma a říká: „to bylo skvělé, dáte mě interview, hned vám dám vizitku.“ A já na to, pro koho píšete? „Jsem na volné noze, ale většinu prodávám Enquienerem.“ V tu chvíli se mě vybavila melodie ze Stínu soumraků, nananana…. jako že to doopravdy funguje. Takže ten článek vyšel a prodej knížky začal stoupat. Ale co tím chci říci je, že jsem do svého života všechny ty události včetně té dámy přitahoval a abych to trochu zkrátil…. Ten rok jsem 100 tisíc nevydělal, bylo to 192,327 dolarů, ale nebyli jsme deprimovaní a neříkali, že to nefunguje. Říkali jsme, jé, to je ohromný. A žena mě říká. „Když to šlo ze 100 tisíci, šlo by to i s milionem?“ A já říkám „nevím, asi jo, zkusíme to“. Nakladatel mi skutečně vypsal šek na jeden milion dolarů za autorský honorář mé první knihy „Slepičí polévky pro duši“ a přidal na šek smeylíka, protože to byl první šek na milion dolarů který vypsal. Tak že to znám z vlastní zkušenosti, protože jsem taky chtěl zjistit, jestli to tajemství skutečně funguje. Prověřil jsem to a fungovalo to. A teď z toho čerpám každý den svého života.“

 

Umím si představit, co si asi hodně lidí co čtou tyto řádky asi myslí. Je to, jak můžu přitáhnout více peněz do svého života. Jak získám více těch papírků. Jak se stanu bohatším a úspěšnějším. Jaksi, když mám rád svou práci, poradím s úvěrem na kreditce. Vždyť přece existuje nějaká horní mez příjmů, těch které teď dostávám v práci. Kde těch peněz vezmu víc? Chtějte je! Opět se vracíme k jedné z věcí o které tu celou dobu mluvíme. Vaším úkolem je, říci si co si přejete z toho katalogu vesmíru a jestli si přejete peníze. Řekněte si, kolik byste chtěli! Chtěl bych nečekaně získat 25 000 dolarů a to do 30 dnů, nebo něco jiného, aby to bylo pro vás uvěřitelné.

Většina má za cíl, zbavit se dluhů. To vás nechá v dluzích navždy. Přitáhnete to, na co myslíte. Je jedno, jestli je chcete nebo ne. Když myslíte na dluhy, přitahujete je. Zařiďte si automatický systém splácení dluhů a začněte se soustředit na úspěch.

Často od lidí slyším, no, příští rok chci dvojnásobný příjem, ale z jejich chování zjistíte, že nedělají co by měli aby to uskutečnili. Znáte to, hned obrátí a řeknou, to si nemohu dovolit. Dobře, staniž se, tvé přání je mi rozkazem!

Když se soustředíte na nedostatek a nouzi a na to co nemáte, doma se kvůli tomu stekáte, probíráte to s přáteli, říkáte dětem, jak máte málo, na to nemám peníze, to si nemůžeme dovolit – tak co čekáte. Nikdy si to nebudete moci dovolit! Protože ještě víc přitahujete ještě víc toho, co nemáte. Jestli chcete dostatek, jestli chcete blahobyt, tak se zaměřte na dostatek, zaměřte se na blahobyt.

Když jsem poprvé slyšel o Tajemství, chodili mi účty. Každý den jsem měl velký štůsek složenek. Řek jsem si, jak bych to mohl zvrátit? Zákon Přitažlivosti říká, že na co se soustředíme, to dostanete. Tak jsem vzal výpis z účtu, zabělil jsem zůstatek a přepsal jsem ho. Dal jsem tam tolik, kolik jsem v bance chtěl mít. Napadlo mě, co kdybych si představoval, že mi chodí šeky. A tak jsem si představoval, že mi chodí jenom šeky. Bylo to jen měsíc a věci se začali měnit. Je to ohromující, dnes mi chodí samé šeky. Dostanu i pár složenek, ale šeků chodí víc.

Učili mě, že peníze znamenají jenom dřinu a dřinu. Dala jsem si tedy heslo, peníze přichází snadno a často. Ze začátku to působí jako lež, že část mozku vám říká, to je lež, to je dřina. Takže si musíte dát pozor na tuto přetahovanou která chvíli trvá.

O vytváření bohatství se tvrdí, že bohatství je postoj. Je to jen o tom, jak přemýšlíte.

Řekla bych, že 80% konzultací s jednotlivými klienty je o jejich psychice a o tom, jak přemýšlí. Poslouchají a říkají, vy to dokážete, ale já ne. Každá člověk má ale možnost změnit způsob, jakým přistupuje a jedná s penězi.

Potkávám spoustu lidí, kteří vydělávají ohromné sumy, ale jejich vztahy jsou na prd. To je technický termín a to není bohatství, to vůbec ne. Můžete jít za penězi a udělat terno, ale to vám nezaručuje bohatství. Neříkám, že peníze nejsou součástí bohatství, ale jen částí. A pak potkávám lidi, kteří žijí tzv. duchovně, ale jsou věčně nemocni a švorc. To také není bohatství. Náš život by měl být bohatý ve všech oblastech.

Mnoho lidí v západním světě usiluje o úspěch. Chtějí svůj dům, chtějí mít skvělý business, chtějí všechny tyhle věci. Ale jak nám ukázal průzkum, tyto vnějškové věci nám nutně nezaručí to co skutečně chceme. A to je štěstí! Takže jdeme za tím vnějškovým a myslíme, že nám to přinese štěstí, ale je to naopak. Musíme jít nejdříve za vnitřní radostí a vnitřní vizí, pak přijdou všechny ty vnější věci.

 

 

 

 

Tajemství a vztahy

 

 

Tajemství pro mne v podstatě znamená, že jsme sami tvůrci našeho vesmíru a že každé přání, vše co chceme vytvořit se v našem životě projeví. Proto je velmi důležité co si přejeme, na co myslíme, jaké máme pocity, protože se to projeví. Jednou jsem byla na návštěvě u jednoho uměleckého ředitele  od jednoho velice známého producenta a v každém rohu tam měl obraz nádherné ženy s nějakou látkou v takové póze jako by říkala, „cha, ty mě nezajímáš, ty jsi pro mne vzduch“. Řekla jsem mu, „myslím, že máte problém se ženami“. On se ptal, jestli jsem nějaká jasnovidka. To ne, řekla jsem, ale sedm míst a všude ta stejná žena. On na to, „Ale mě se líbí, sám jsem je maloval“. „To je ještě horší“ říkám, „Dáváte do toho všechnu svou tvořivost a představivost“. Byl to nádherný mužský, obklopený ze všech stran těmi herečkami, protože to byla jeho práce, ale neměl žádný vztah. Ptala jsem se ho, co chcete? „Chtěl bych mít tři rande týdně“. Řekla jsem, „dobře, namalujte se se  třemi ženami a pověste to do každého rohu“. A za půl roku ho potkám v Evropě a ptám se, „co vy a ženy?“ „Skvělý, sami mě volají, všechny mě chtějí.“ „To proto, že si to přejete“. „Mám tři rande týdně, jsem na roztrhání“. „To je skvělé“. „Ale chtěl bych se už usadit, chci manželství a romantiku“. „Tak to namalujte, ano!“ A tak namaloval nádherný romantický vztah a rok na to se oženil a je moc šťastný. Protože opět projevil své přání. Měl to přání v sobě už roky, ale nic se nestalo, protože se to přání nemohlo projevit. Protože na vnějškové úrovni tím svým domem tu celo tu dobu zároveň sám popíral. Takže, když to teď víte, můžete si začít s tím hrát.

Takže ve vztazích je velmi důležité nejdřív poznat, kdo do toho vztahu vstupuje. Nechte partnera. Musíte nejdřív poznat sami sebe.

Jak můžete čekat, že se bude z vaší společnosti někdo jiný, když se z ní netěšíte vy sami? A opět platí zákon přitažlivosti o tom, co do svého života přinášíte, a to si musíte vážně ujasnit. Zamyslete se nad touhle otázkou. Chováte se sami k sobě tak, jak byste chtěli aby se k vám chovali ostatní?

Vy sami se stáváte svým řešením! Není to – něco mi dlužíš, chci, abys mě dával víc. Ne! Dejte si víc sami, udělejte si čas a dejte si víc! Naplňte se sami až úplně po okraj. Začnete sami přetékat a více dávat.

Vstupovala jsem do mnoha vztahů a čekala po partnerech, že mi ukážou mou krásu, protože jsem svou krásu neviděla. Když jsem vyrůstala, mými hrdinami, nebo hrdinkami, byli bionická žena, zázračná žena, Charleiho andílci. Byli sice úžasné, ale nevypadali jako já. Teprve, když jsem se sama do sebe zamilovala, do své čokoládové kůže, mých plných rtů, mých oblých boků, kudrlin, teprve až v této chvíli, když jsem se začala milovat, dostali ostatní možnost zamilovat se do mne také.

Víte, je na nás něco tak velkolepého. Já už to pozoruji 44 let. Mna, dal bych sám sobě pusu. Protože se sami do sebe zamilujete a nemluvím o namyšlenosti. Mluvím o zdravé úctě k sobě samému. Jak milujete sebe, milujete i ostatní.

Velmi jsme si zvykly ve vztazích si stěžovat si na ostatní. S kolegy v práci je to k neunesení, manžel mě dohání k šílenství, mám děsně líné děti. Pořád se soustřeďujeme na ostatní, ale aby naše vztahy fungovali, musíme se zaměřit na to, co si u druhých vážíme. Ne na to, co nám na nich vadí. Když si na něco stěžujeme, ještě to násobíme. I když ve vztahu zažíváte opravdu těžké období, že nic nefunguje, nevycházíte spolu, někdo vás provokuje, stále jde ten vztah ještě zachránit. Vezměte si papír a dalších 30 dní si jednou denně sedněte a napište všechno, co si na tom člověku vážíte. Připomeňte si všechno, pro co ho máte rádi. Libí se vám jeho smysl pro humor, vážíte si jeho podpory nebo jiné věci. Zjistíte, že když se zaměříte na jeho klady jejich ocenění a uznání, tak ty klady začnou převažovat a problémy se rázem vytratí. Nemůžeme ostatní lidi řídit ať se snažíme sebevíc. Zjistíte potom, že když někdo přijde domů ve špatné náladě, a vy máte náladu dobrou, budete v tu chvíli prostě někde jinde. Jsme sami strůjci svého štěstí přesně podle zákona přitažlivosti.

Častokráte dáváme ostatním příležitost, aby nás nějak obšťastnili a mnohokrát se jim to nepovede, tak jak bychom chtěli. Proč? Protože jenom jeden člověk rozhoduje o vaší radosti a blahu. A to jste vy! A tak ani rodiče, ani děti, ani partner, ani všichni vaši nejbližší nemají dost síly na to, aby vás udělali šťastnými. Vaše radost spočívá jen ve vás.

 

 

 

 

Tajemství a zdraví

 

 

Je důležité si uvědomit, že vaše tělo je skutečně produktem vašich myšlenek. V lékařství nyní začínáme chápat, do jaké míry povaha našich myšlenek a emocí fakticky rozhoduje o fyzické podstatě a uspořádání a fungování našeho těla.

Z léčitelství víme o placebo efektu. Placebo je něco, co nemá na tělo údajně žádný vliv ani účinek. Něco jako pilulka cukru. Řeknete pacientovi, že je to stejně tak účinné a co se nestane? To placebo má úplně stejný účinek, ne-li větší než lék, který je k tomu určen. Takže největším faktorem v léčitelství je lidská mysl a to někdy větší než lék. Pokud je někdo v situaci že je nemocný, je lepší pokusit se vyzkoumat co to v jeho mysli způsobilo, než k tomu aby bral léky. Pokud je to akutní a mohlo by to skončit smrtí, pak je samozřejmě moudré brát léky a zároveň zkoumat, co dělá jeho mysl. Neodmítejme medicínu. Každý druh léčení má své.

Vesmír, to je mistrovské dílo kypící hojností, zdravím a pohodou. Když se tomu pocitu hojnosti otevřete, tak zakusíte ten zázrak, tu radost, to blaho. Zkusíte všechny ty skvělé věci, které pro vás vesmír má. Zdraví. Bohatství. Pohodu.

Když se uzavřete do negativních myšlenek, pocítíte nepokoj, trápení, bolest, budete mít pocit, že každý den je pro vás jen utrpení.

Znáte lidi, kteří měli nevyléčitelnou nemoc? Zamyslete se nad tím slovem. Nemoc. Rozdělte si ho. Ne moc. Je to tělo, které nemá žádnou moc.

Existuje tisíce různých diagnóz a nespočet nemocí. To jsou jen slabé články. Všechny jsou důsledkem jen jedné věci – stresu. Když vyvinete na systém dostatečná tlak, tak zákonitě jeden z článků praskne.

Pochody v našem těle vytváří nemoc jako zpětnou vazbu, jako sdělení, že žijeme v nerovnováze, nemilujeme, nejsme vděčni. Takže tělesné příznaky a symptomy nejsou nic děsivého.

Často je slyšet otázka, když se projeví vážná nemoc a nebo nějaké trápení v životě, může to síla myšlení zvrátit? Odpověď je, rozhodně ano!

 

 

„23. listopadu mě diagnostikovali rakovinu prsu. V nitru jsem byla přesvědčena a měla pevnou víru, že už jsem uzdravená. V průběhu toho dne, celý ten den, jsem říkala – děkuji ti za uzdravení. Pořád, pořád dokola – děkuji ti za uzdravení. V nitru jsem věřila, že jsem uzdravená. Viděla jsem se, jako by v mém těle žádná rakovina nebyla. Jednou z uzdravujících věcí, pro mne by1o sledování opravdu zábavných filmů. Přitom se člověk může jen smát, smát a smát. Hlavní bylo, nepřipustit si do života žádný stres. Protože bylo jasné, že stresovat se je jedna z největších chyb, kterou můžete udělat, když se snažíte uzdravit. Od určení diagnózy 23. listopadu do chvíle, kdy jsem se uzdravila naprosto, uběhly přibližně tři měsíce a to bez ozařování a chemoterapie.“

 

Cahy Goodman – příběh rakoviny

 

Máme jeden základní program, říká se mu samohojení. Zraníte se a rána sroste. Dostanete bakteriální infekci a zasáhne imunitní systém, zbaví se bakterií a uzdraví se. Imunitní systém tedy léčí sám sebe.

Nemoc, nemůže přežít v těle které je v citově ve zdravém rozpoložení. Vaše tělo se každou vteřinu zbavuje milionů buněk a vytváří miliony nových.

Doslova platí, že části našeho těla se obnovují každý den, u dalších částí to jsou měsíce a u některých několik let, ale v průběhu pár let, dostaneme zcela nové fyzické tělo.

Pokud jste nemocní a soustřeďujete se na to, probíráte to s lidmi, vytváříte ještě víc nemocných buněk. Žijte v tom, že máte dokonalé zdravé tělo. Péči o nemoc přenechejte doktorům.

Máme dva druhy lidí. Oba jsou něčím postižení. Ale jedni se rozhodnou soustředit se na radost. Rozhodnou se žít určitou možností. Rozhodnou se žít určitou nadějí. Zaměří se na všechny důvody, proč by měli být šťastní a vděční. A pak jsou ti druzí, stejná diagnóza. Ale oni se rozhodnou soustředit se na nemoc. Zaměří se na nemoc, zaměří se na sebe jako na problém.

Když se člověk zcela soustředí na to čím trpí a na ty obtíže, tak to tím živí. Uzdravení se nedostaví, dokud nepřesune svou pozornost s pocitu nemoci na pocit zdraví. To je zákon přitažlivosti!

Zdravější myšlení, vede v zásadě ke zdravější biochemii, lepšímu zdravějšímu tělu. Negativní myšlení, stres, jak bylo prokázáno, vážně narušují tělo a fungování mozku. Protože naše myšlenky a pocity neustále přestavují a přebudovávají, přetváří tělo.

Zbavte tělo toho stresu a napětí a tělo udělá k čemu bylo naprogramováno. Uzdraví se samo.

Viděl jsem ledviny, jak se obnovily, viděl jsem rakovinu jak zmizela, viděl jsem zrak jak se zlepšil a vrátil.

Nevyléčitelné znamená vyléčitelné zevnitř.

Můžete změnit svůj život a můžete se uzdravit.

 

 

„Můj příběh začal 10. března 1981. Změnil mi celý život a na ten den nikdy nezapomenu. Spadl jsem s letadlem. Skončil jsem v nemocnici naprosto ochromený. Měl jsem porušenou mích a zlomený první a druhý krční obratel. Měl jsem narušený polykací reflex, nemohl jsem jíst ani pít. Měl jsem zasaženou bránici, nemohl jsem dýchat. Mohl jsem pouze mrkat očima. Doktoři samozřejmě řekli, že celý život zůstanu na přístrojích, že budu po zbytek života jen mrkat víčky. To byl jejich ortel, ale mě bylo jedno co si myslí. Hlavní bylo, co jsem si myslel já. Představil jsem si, jak jsem zase normální a zase vycházím z té nemocnice. Jediné, čemu jsem se v té nemocnici mohl věnovat, byla moje mysl a když máte jasnou mysl, můžete věci zase dát do pořádku. Byl jsem připojen na dýchači a řekli mi, že už nikdy nebudu sám dýchat, protože mám zničenou bránici. Něco mi pořád říkalo – dýchej zhluboka! Nakonec mě od něj odpojili. Nedokázali si to vysvětlit. Víte, nemohl jsem připustit, aby mi do mysli vstoupilo cokoliv, co by mě odvedlo od mého cíle a od mé vize. Tak jsem si dal za cíl, že na vánoce z té nemocnice odejdu, to byl můj cíl. Osm měsíců na to, jsem z té nemocnice odešel po svých. Tvrdili, že to není možné! Na ten den nikdy nezapomenu. Pro lidi, kteří tam teď sedí a sledují tento pořad nebo čtou tyto řádky a kteří se jen trápí, kdybych měl shrnout svůj život, a shrnou, pro lidi co lidi můžou pro život udělat, shrnul bych to takto šesti slovy – stáváte se tím na co myslíte.“

Morrise E. Goodman – zraněný muž

 

 

 

 

Tajemství a svět

 

 

Lidé mají tendenci dívat se na věci, které chtějí a říct, ano, to se mi líbí, to chci. Ale také se dívají na věci, které nechtějí a vydávají stejně energie, ne-li více energie s představou, že je můžou odstranit, eliminovat, vymítit. V naší společnosti jsme si velmi navykli bojovat proti rakovině, bojovat proti chudobě, bojovat proti drogám, bojovat proti terorismu, bojovat proti násilí.  Máme tendenci se vším co nechceme bojovat.

Vše na co se zaměřujeme, vytváříme. Takže, když jsme skutečně rozzlobeni, třeba kvůli nějaké válce, nebo sporu, utrpení, jen k tomu přiléváme svou energii, přetlačujeme se a to vše vytváří jen větší odpor.

 

„To, čemu vzdorujeme, přetrvává.“

Casl Jang 1875- 1961

 

 

 

Důvod, proč to čemu vzdorujeme přetrvává je ten, že svým vzdorem říkáme, ne tohle nechci, protože to ve mně vyvolává pocity, které teď mám. Takže tak vysíláte silnou emoci. Jó, tenhle pocit fakt nechci a už se to k vám žene!

Hnutí proti válce, přináší více války. Hnutí proti drogám přineslo více drog. Proto že se soustředíme na to, co nechceme – na drogy.

Jaký smysl to pro nás má věnovat tomu problému všechnu tu energii namísto, abychom se soustředili na důvěru, lásku, život v hojnosti, vzdělání, mír.

Matka Tereza řekla. „Na protiválečný pochod nepůjdu. Pozvěte mě, až bude pochod za mír“. Ona věděla, pochopila tajemství. Jen se podívejte, co světu přinesla.

Jestli jste proti válce, buďte pro mír! Jestli jste proti hladu, buďte pro to, aby lidé měli dostatek jídla! Jestli jste proti nějakému politikovi, buďte pro jeho oponenta! Volby často rozhodnou ve prospěch politika, proti kterému se ve skutečnosti lidé staví, protože získává všechnu energii a pozornost.

Musíte se zaměřit na to, co chcete. Ne na to co nechcete! Je dobré vědět, co nechcete. Dává vám to srovnání, abyste mohli říct co chcete. Ale faktem zůstává, že čím více mluvíte o tom, co nechcete a o tom, jak je to špatné, pořád o tom čtete a říkáte, ach to je hrozné to tím vytváříte.

Často od lidí slyším, ale Jamesi, musím být v obraze! Možná musíte být v obraze, ale nemusíte se nechat tím zavalit.

Když se vaše vnitřní mínění a vize stávají hlubšími a taky silnějšími než názory vnějšího světa, pak jste zvládli život.

Naučte se najít klid a odpoutat svůj zájem od toho, co nechcete, i s emočním nábojem okolo a zaměřte svůj zájem na to, co chcete prožívat prožívat.

 

 

„Energie plyne, kam jí zájem kyne“

 

 

Není vašim úkolem měnit svět, nebo lidi okolo. Vašim úkolem je sledovat proud uvnitř vesmíru a oslavovat ho uvnitř světa, který je.

Jedna z otázek, které dostávám neustále a která asi tak někoho napadá, možná právě vás je, že když všichni budou využívat Tajemství a brát vesmír jako katalog, bude pak ještě kde brát? Neseberou se pak všichni a půjdou vyloupit banku?

Naučení o velkém Tajemství je úžasné, že máme víc než dost, aby to vystačilo pro všechny. Existuje lež, která jako virus napadá mysl lidstva. A ta lež je, že není dost dobra pro všechny. Je nedostatek a jsou omezení a prostě ničeho není dost. Tahle lež drží lidi ve strachu, chtíči a lakotě. A to myšlení strachu, chtíči a lakoty nedostatku se stávají zkušeností. Tak si svět na sebe přivolal noční můru. Skutečnost je taková, že je dost dobrého pro všechny. Je víc než dost tvůrčích nápadů. Je víc než dost energie. Je víc než dost lásky a je víc než dost radosti. Toto všechno se projevuje skrze mysl, která si je vědoma své vlastní nekonečné podstaty.

Každý velký učitel, který chodil kdy po této planete, nás učil, že život musí být bohatý.

A tak, vždycky, když si myslíme, že nám dochází zdroje, najdeme nové zdroje, které zvládnou to samé.

A tak říkáme, že máme nedostatek, protože se neotevřeme a nepodíváme, co všechno máme kolem.

Když všichni začnou žít ze svých srdcí a půjdou za tím, co chtějí, nepůjdou za tím samým. To je na tom to krásné. Všichni nechceme BMW, všichni nechceme tu samou osobu, všichni nechceme ty samé zážitky, všichni nechceme to samé oblečení, všichni nechceme…. Doplňte co chcete!

Je dost pro všechny. Pokud tomu věříte, vidíte to, vycházíte z toho, ukáže se vám to. Taková je pravda.

Vše co chcete, veškeré blaho, veškerá radost, veškerá láska, veškerá hojnost, veškerý blahobyt – je to tam a je to připravené a čeká to, až to popadnete. Musíte po tom dychtit, musíte to chtít, musíte na tom trvat. A když si na tom budete trvat, a hořet pro to, co chcete, vesmír vám splní každičkou věc, kterou jste chtěli. Všímejte si těch krásných a zázračných věcí kolem vás a chvalte je a žehnejte jim. A naopak, na věci, které zrovna nefungují tak jak chcete, neplýtvejte energií, neobviňujte a nežehrejte. Přimkněte se k tomu co chcete a dostanete toho ještě více.

Většina osobností historie, nepochopila jednu důležitou část Tajemství, a to, předat ho ostatním. Teď je nejlepší doba, ve které lze žít. Je to poprvé, kdy se k nám dostala moc, získat to vědění. Máme ho nadosah.

 

 

 

 

Tajenství a Vy

 

 

Když se podíváme kolem i na své tělo, vše co vidíme, je vrcholem ledovce.

Zkuste něco. Vemte si ruku a podívejte se na ni. No vypadá pevná, ale ve skutečnosti není. Kdybyste ji dali pod pořádný mikroskop, uvidíte záplavu vibrující energie.

Víte, všechno má naprosto stejný základ. Ať už je to vaše ruka, oceán, nebo hvězda.

Všechno je energie! Dovolte, abych vám to pomohl vysvětlit.

Je tu vesmír, samozřejmě, a naše galaxie a naše planeta. A pak jednotlivci a pak uvnitř našeho těla, jsou soustavy našich orgánů, a pak dál buňky, a pak molekuly, atomy, a nakonec energie. Takže je mnoho úrovní na kterých můžeme o něčem mluvit.

 

 

„Všechno ve vesmíru je energie“

 

 

Ve svém těle, máte dost potenciální energie na to, abyste téměř na celý týden osvětlili celé město.

Většina lidí, chápe toto jako konečné tělo, ale vy nejste konečné tělo. Nakonec jste pod mikroskopem energetické pole. Řeknu vám, co víme o energii. Jdete za kvantovým fyzikem a zeptáte se, co tvoří svět, a on vám odpoví – energie. A co je to energie? No nedá se vytvořit, ani zničit, nedá se přetvořit, stále tu je. Vše co kdy existovalo, stále existuje, nabývá formu, má formu a zase z ní vychází. Jó, tedy bezva! Jdete tedy za teologem a ptáte se, co stvořilo vesmír a on řekne Bůh. Dobře, a co je Bůh? Vždy byl, stále je, nedá se vytvořit ani zničit, vše co bylo, stále bude, stále nabývá formu, má formu a zase z ní vychází. Rozumíte?! Je to ten stejný popis, jen různá terminologie. A tak když si myslíte, že jste jen chodící kus masa, tak se probuďte! Jste chodící duchovní bytost, jste energetické pole fungující ve větším energetickém poli.

Všichni jsme spojení, jen to nevidíme. Neexistuje tam venku a tady uvnitř. Vše ve vesmíru je spojené. Je to jedno energetické pole.

Často se necháváme zmást tímhle takzvaným tělem a fyzickým bytím. To jen zadržuje našeho ducha. A náš duch je tak velký, že by naplnil pokoj. Jste věčný život. Jste zdrojová energie. Jste bohem projevený v lidské formě. Vyvedení k dokonalosti!

Podle písma můžeme říct, že jsme obrazem a podobou Boha. Můžeme říct, že jsme způsobem, jakým si vesmír uvědomuje sám sebe. Můžeme říct, že jsme nekonečné pole odkrývající se možnosti. Všechno by to byla pravda.

Všechny velké tradice nám říkají, že jsme stvořeni k obrazu a podobě zdroje stvoření. To znamená, že máte božský potenciál a sen stvořit si svůj vlastní svět a děláte to. Děláte to! A možná, že jste stvořili už nádherné věci, které jsou vás hodny a možná ne. Zkuste si sami odpovědět, dosahujete výsledků v životě, které opravdu chcete? A jsou vás hony? Jestli vás nejsou hodny, kdy nastane správný čas je změnit? Máte totiž sílu je změnit

 

 

„Všechna moc vychází zevnitř a můžeme ji tudíž sami ovládat“

Robert Collier  1985 – 1950

 

 

 

Víte, mnoho lidí se cítí být oběťmi svého života a často se odkazují na minulost. Třeba že je jeden z rodičů týral, nebo měli disfunkční rodinu. Chtěl bych tu říct jako vsuvku, že většina psychologů má za to, že 85% rodin, je disfunkčních, takže to najednou není tak mimořádné. Moje rodiče byli alkoholici, můj otec mě týral, matka se s ním rozvedla, když mě bylo šest…

 

 

„Od 13 do 18 jsem byl v pouličních ganzích…

Měl jsem vážnou havárii na motorce…

Jednu dobu jsem byl bezdomovec v Dallasu. Patnáct let jsem doslova živořil v Huistenu…

Jako dítě jsem měl problémy s učením. Řekli mi, že mám poruchu s učením a že nikdy nebudu číst, psát ani komunikovat, nic ze mě nebude a daleko to nedotáhnu…

 

 

Víte, něčím podobným si prošel skoro každý. Na to jde říct jen – no a co? Jde o to, co hodláte dělat teď! Co zvolíte teď! Buď se zaměříte na to špatné a nebo na to co chcete. A když se zaměříte co chcete, to co nechcete odpadne. Tato část se rozvine a ta druhá se vytratí.

Jste sami tvůrci svého osudu!!! Jste svými autory! Vy píšete ten příběh! Pero držíte v ruce vy. A výsledek je to, co napíšete!

Na zákonu Přitažlivosti je úžasné, že můžete třeba začít hned. Můžete začít myslet pravým myšlením. A můžete v sobě vytvářet citové ladění harmonie a štěstí a Zákon na to začne odpovídat!

Ať máte v sobě jakoukoliv víru, třeba že ve vesmíru je všeho dost pro všechny, nebo si řeknete, všechno je tak jak chci, nebo si řeknete, já nestárnu ale mládnu – můžete si to vytvořit, jaké chcete a to díky Zákonu Přitažlivosti.

Můžete se zcela odpoutat od zděděných modelů, kulturních vzorů, společenských pověr a dokázat jednou pro vždy, že vaše síla, je mocnější než síla tohoto světa.

Možná si někdo myslí … no, to je moc pěkné, ale to já nedokážu, nebo… ona mi to nedovolí, nebo… to on nikdy nepřipustí, nebo… na to nemám dost peněz, nebo… na to nejsem dost silný, nebo… na to nejsem dost bohatý, nebo… nejsem, nejsem, nejsem, ne. Každé to jednotlivé nejsem, je stvořením!

 

 

„Ať si myslíte, že něco dokážete, nebo nedokážete, pokaždé budete mít pravdu.“

Henry Ford 1863-1947

 

 

 

Má to nějaká omezení? Naprosto ne! Jsme zcela neomezené bytosti, nemáme strop. Naše schopnosti, vlohy, nadání a síla, která se přijímá v každém jednotlivém člověku na této planetě je neomezená!

 

 

 

 

Tajemství a život

 

 

Nikde na nebi není žádná tabule na kterou by Bůh napsal – váš účel, vaše poslání v životě. Na nebi není napsána tabule na které stojí: Neale Donald Walsech, fajn chlápek, žijící v první půli 21. století, který: … a jediné, co musím udělat, abych pochopil, co tu dělám, proč tu jsem, je najít tu tabuli a zjistit z ní, co Bůh se mnou zamýšlí. Žádná ale taková tabule neexistuje! Takže váš úkol je ten, co si určíte. Vaše poslání je to, co si sami stanovíte. Váš život bude takový, jaký si ho vytvoříte a nikdo ho nebude posuzovat teď ani nikdy jindy.

Trvalo mi mnoho let, než jsem to pochopil, protože jsem vyrůstal v přesvědčení, že je tu něco, co se odemne očekává a kdybych se tím neřídil, Bůh by ze mne neměl radost. Když jsem pochopil, že můj prvotní cil je cítit a zažívat radost, začal jsem jen dělat takové věci, které mi tu radost přinášeli. Máme přece takové rčení, že když tě to nebaví, nedělej to.

Radost, láska, svoboda, štěstí, smích, o to tu jde! A jestli jste zažili radost, jak hodinu sedíte a meditujete, tak to dělejte dál. Jestli zažíváte radost, když jíte chleba se salámem, dělejte to!

Zažívám radost, když hladím kočku, zažívám radost, když procházím přírodou a chci ten pocit zažívat neustále. A když to tak je, stačí se jen tak, abych se zaměřil na to co chci a ono se to projeví.

Takže vnitřní štěstí je pohonem úspěchu!

Vše, co vám dodává dobré pocity, jich bude přitahovat víc. Právě teď posloucháte toto. Sami jste to přitáhli do svého života a je na vás, zda se toho chopíte, a využijete to, jestli je to dobré. Jestli to není dobré, tak ne. Nechte to být. Najděte si něco podle sebe, co souzní s vašim srdcem.

 

 

„Běžte za svým štěstím a vesmír vám otevře dveře, kde před tím byly jen zdi.“

Joseph Campbell 1904-1987

 

 

 

Když jdete za svým štěstím, zažíváte neustále radostné pocity. Otevíráte se hojnosti vesmíru. S nadšením sdílíte svůj život s těmi, které milujete a vaše nadšení, vaše vášeň, vaše štěstí, se přenáší na ostatní.

Já to dělám téměř neustále. Jdu za svým nadšením, jdu za svou vášní, jdu za svým zápalem a dělám to svou celou existencí.

Těžte se ze života, protože život je fantastický! Je to velkolepá cesta!

Budete žít v jiné realitě jiný život. Lidé vás uvidí a řeknou, co děláš jinak než já? Jediné, co děláte jinak, je, že vy pracujete s Tajemstvím.

A pak můžete děla a mít všechno to, o čem vám lidé tvrdili, že dělat, mít a být nemůžete.

Skutečně teď vstupujeme do nové éry. Do éry, kde nejzasší hranice není vesmír, jak by řekli ve Star Track, ale kde je mysl.

Vidím svět neomezených možností, neomezeného potenciálu. Nezapomeňte, že využíváme maximálně 5% potenciálu naší mysli. 100% lidského potenciálu je výsledek pravého vzdělání. Představte si svět, ve kterém by lidé plně využívali svůj duševní a citový potenciál. Docílili bychom cokoliv, zvládli cokoliv a dokázali cokoliv.

Splňte s dobrem, po kterém toužíte!

Všechny náboženské knihy to učí, všechna velká filosofická díla, všichni velcí vůdci, všechna božská vtělení co kdy žila. Jděte a čtěte si slova moudrých. Mnoho z nich, jsme vám ukázali přímo v tomto pořadu. A víte co? Všichni něco pochopili. Pochopili Tajemství! Teď už ho znáte i vy.Využívejte ho, a poznáte ho ještě lépe.

Ocitli jste se nyní na této křižovatce života, právě proto, že něco ve vás vám stále říkalo – zasloužíš si být šťastný. Narodili jste se, abyste něčím přispěli, abyste dodali cenu tomuto světu, abyste byli nejlepším, čím můžete být. Naprosto všechno, co jste zakusili, každý moment, který jste prošli, to vše bylo přípravou na tuto chvíli, kterou právě zažíváte teď. Teď chápete, že jste tvůrci svého osudu. Představte si, co byste dál mohli dokázat s tím, co teď víte. Jak s touto chvílí naložíte? Jak se té chvíle chopíte? Nikdo jiný za vás neodtančí váš tanec, nikdo jiný neodzpívá vaši píseň, nikdo jiný nenapíše váš příběh. To, kdo jste, to co děláte, začíná právě teď!

Věřím, že jste skvělí a že je na vás něco velkolepého. Je jedno, co vás ve vašem životě potkalo. Je jedno jak mladí nebo staří si myslíte že jste. Ve chvíli, kdy začnete správně uvažovat, je tam u vás uvnitř něco, je ve vás síla větší než svět a začne se vynořovat. Ovládne váš život. Bude vás živit, bude vás šatit, bude vás vést, chránit vás, řídit vás, podporovat samo vaše bytí, pokud jí to dovolíte. Tím jsem si naprosto jistý!

 

 

Mějte se dobře!

 

 

www.thesecret.tv

 

 

 

 

Tvůrci slov a přednášející osoby z filmu

Bob Proctor –filozof

Dr. Joe Vitale MSC.D – metafyzik

John Assaraf – podnikatel

Loral Langemerier – finanční stratég

Marie Diamond – poradce Feng Shuji

Rev. Dr. Michael Beckwith D.D. – vizionář

Jack Canfield –spisovatel

Bob Doyle – spisovatel 2

Mike Dooley – spisovatel 3

Lisa Nichols – spisovatelka

Bill Haris – terapeut

Dr. John Hagelin PH.D.A.B. M.A. – kvantový fizik

Dr. John F. Demartini D.C. BSC – filozof

 

 

Fred Alan Wolf  PH.D. – kvantový fyzik

Dr. Denis Waitley Ph. D. – psycholog

Marci Simoff MBA – spisovatelka

Dr. Ben Johnson M.D. NMD D.O. – lékař

James Arthue Ray – filozof

David Schirmer – investiční poradce

John Gray PH. D. – psycholog

Lee Broker – učitel

Hale Dwoskin – spisovatel

 

 

Neale Donald Walsch – spisovatel

 

 

 

Zpracoval a sepsal: Gaspar

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz