Kategorie: Duchovno

221. V hypnotické regresi
Věčná záhada bájných předpotopních kontinentů – Kaskáry, Lemurie, Atlantidy, zemí Shambala a dalších od nepaměti lákala mnoho amatérských badatelů k odhalení jejich tajemství a potvrzení jejich dávné existence. Nejdiskutovanějším kontinentem je nepochybně Atlantida, umísťovaná snad po celém světě. Nejčastěji však mezi Ameriku a Euroasijský kontinent (což souvisí zřejmě i s ... Číst více
21 října, 2007Gaspar
222. Cesta za lepší kvalitou života
Buddhistický mnich Ashin Ottama, původním jménem Pavel Smrčka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barmě. Tento rok navštívil Českou republiku, aby hovořil o závislosti mezi životní etikou a kvalitou našeho života. Během svých návštěv také vedl meditační kursy všímavé pozornosti.
21 října, 2000Gaspar
223. Vznik blokád v systému čaker
Svojí vlastní přirozeností jsme tatáž síla, která se projevuje v nekonečně rozmanitých vibracích a zákonitostech, barvách a formách, vůních a zvucích celého stvoření. Nejsme od ničeho oddáleni. Nejvnitrnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutním, věrným, všudy přítomným Bytím, nazývaným nejčastěji Bůh, které vytvořilo všechny oblasti našich relativních ... Číst více
21 října, 2012Gaspar
224. Používejte svou hlavu
Existuje příběh o zenovém mistrovi, který říká svému žákovi: „Nemysli na mrkev.“ Mrkev je přirozeně první představou, která přitom studentovi vyvstane v hlavě. Podobně média establishmentu soustavně napadala LSD a hysterickým tónem varovala před epidemií zneužívání drog zachvacující národ. V době všeobecné nespokojenosti nejrychleji vyburcujete adolescenta k akci tím, že mu řeknete: „Nedělej to!“
21 října, 2007Gaspar
225. Historické kořeny enioanatomie
Některé poznatky a vědecky prokázané skutečností související s eniologií, enioanatomií, eniopsychologií, eniomedicínou, parapsychologií a psychotronikou
21 října, 2009Gaspar
226. Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa – 1
Dle mého názoru není v současné situaci hlavním smyslem obdobných textů přinést nějakou zcela komplexní a ucelenou teorii všeho, ale spíše nabourávat množství zažitých dogmat v duchu téměř univerzální „pravdy“, že všechno je jinak. Klasickým příkladem jsou pojetí času, evoluce a její místo v dějinách Země a dějiny vůbec, existence hmotného světa apod.
21 října, 2009Gaspar
227. Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa – 2
Čas, tak jak si ho běžně představujeme jako lineární a na našem vědomí nezávislý, neexistuje. Čas nemůže existovat nezávisle na vědomí pozorovatele. Vše je jen vědomí, takže nemůže nic existovat nezávisle na vědomí.
21 října, 2010Gaspar
228. Zhypnotizovaná společnost
Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Tímto procesem je ovlivňována většina lidí již od narození či dokonce již v prenatálním stavu a spolupůsobí při něm již dávno vzniklá morfogenetická pole. Nemalou roli hrají i lidé v okolí dítěte, kteří sami jsou již dávno zhypnotizováni. Podstatnou roli pak hraje výchova, vzdělávání a v neposlední ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
229. Montril – Cesta začíná
Poznat sám sebe znamená poznat celý Svět   Lidé pátrají po odpovědích na různé otázky, včetně těch nejniternějších, které jim ovšem systém odmítá dát: „Co je smyslem mého života? Co je můj úděl, proč jsem tu? Jak mám žít, za čím mám směřovat? Co je mou podstatou?   Kdo vlastně jsem?“   Bez odpovědí lidské bytosti ... Číst více
21 října, 2010Gaspar