Kategorie: Duchovno

161. NZPJK – Poselství z nitra č.2
Ale ve skutečnosti právě opak je pravdou. Žít pravý duchovní život je nejsnazší a nejnormálnější věcí. Jakýkoli jiný styl života je ve skutečnosti velmi obtížný, lopotný, ustaraný, namáhavý, plný tlaku a napětí, vedoucí k neustálému zápasu a zaneprázdnění každodenním přežitím a tím, jak vyjít.
20 října, 2009Gaspar
162. NZPJK – Čtvero pojetí duchovmí struktury stvoření
Jednoduchým, základním a esenciálním duchovním principem je to, jaký se kdo ROZHODNE mít postoj, poměr a pozici ke Stvořiteli, Jeho/Její Přirozenosti a ke všem duchovním principům odvozeným z Nejvyššího. Klíčovým slovem je “se rozhodne“. Toto slovo předpokládá svobodu volby přijmout a zahrnout tento princip s jeho důsledky i následky do vlastního života, ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
163. NZPJK – Hlavní ideje Nového zjevení č.1
Tato kniha se skládá ze šestnácti krátkých esejů, které se primárně zabývají záležitostmi Nového zjevení. Probírají a vysvětlují se zde přímo či nepřímo hlavní pojetí, ideje a chápání Nového zjevení. Každý esej lze pojímat a číst jako v zásadě nezávislý nehledě na fakt, že mezi nimi existuje vzájemná volná propojenost. Vždyť ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
164. NZPJK – Hlavní ideje Nového zjevení č.2
„V kapitole osmnácté knihy „Realita, mýty a iluze“ bylo zjeveno, že třicet pět knih ve Svaté bibli obsahuje vnitřní smysl. Tento vnitřní smysl je tím, co činí Svatou bibli svatou. Bylo zde také zjeveno, že existuje nejméně deset odlišných významu a smyslů obsažených v tomto vnitřním smyslu.
21 října, 2010Gaspar
165. NZPJK – Nové ujevení Pána Ježíše Krista – č.1
Pro svá sdělení Pán Ježíš Kristus svobodně zvolil užití řeči ve třetí osobě, nikoliv v první osobě, jak by čtenář asi očekával. Hlavním důvodem pro tento výběr je uchování svobody volby pro každého čtenáře přijmout nebo odmítnout to, co je v této knize napsáno. Užívání vyjadřovací formy v první osobě, jako např. “Pravím”, ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
166. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.2
„Aby se mohl Druhý příchod Pána Ježíše Krista odehrát v srdcích i myslích některých lidských bytostí na vaší planetě, je nutno, aby došlo k několika modifikacím v metodách a procesech léčení pomocí duchovní hypnoterapie i niterné pouti. Výše popsané změny, k nimž došlo v Přirozenosti Pána Ježíše Krista a ve ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
167. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.3
„Dalším důležitým duchovním pojmem, který je značně nepochopen, nesprávně se interpretuje a zkresluje, je pojem posledního soudu. Je mnoho různých variací ve výkladu tohoto pojmu a rozličných mínění o tom, jak se jeho proces odehraje. Všechny výklady procesu posledního soudu jsou obvykle odvozeny z jeho literního vylíčení v Bibli Svaté. ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
168. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.4
Jeden Absolutní stav života a jeho Absolutní proces se může definovat v obecném smyslu jako ABSOLUTNÍ ŽIVOT V SOBĚ A SÁM SEBOU, BEZ JAKÉHOKOLIV PŮVODU, POČÁTKU ČI KONCE. Obsah slov „původ“ a „počátek“ předpokládá existenci nějakého jiného zdroje života, který by měl život v sobě a sám sebou. Aby tedy život byl náležitě ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
169. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.5
„Podstatou života lidských tvorů, jak se jeví na planetě Nula, není to, co si myslí lidští tvorové. Předešlá kapitola ukázala, že lidský život je podivným, nepřirozeným, abnormálním, izolovaným a patologickým fenoménem, jemuž bylo dovoleno, aby dozrál do plodnosti pro určité důležité důvody, zjevené jinde v knihách Nového zjevení.
21 října, 2010Gaspar
170. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.6
Víte nyní, že tím pravým principem, jak je zjeven a mnohokrát se opakuje v této i jiných knihách Nového zjevení, je HODNOCENÍ POZICE A UMÍSTĚNÍ VŠECH A VŠEHO V HIERARCHII DUCHOVNÍ ORGANIZACE STVOŘENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PODLE POSTAVENÍ, POSTOJE A VZTAHU VŮČI PÁNU JEŽÍŠI KRISTU A JEHO/JEJÍM DUCHOVNÍM PRINCIPŮM. Tento princip určuje ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
171. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.7
V knihách Nového zjevení bylo mnoho odhaleno o původu, procesu a účelu Stvoření i zóny vymístění. Je nutno zdůraznit ten fakt, že nehledě na to, jak mnoho a do jakého rozsahu toho bylo zjeveno v tomto ohledu, přece jen realita Stvoření, tajemství jeho jsoucna a bytí i všeho, co se v něm i ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
172. NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.8
„Desatero duchovních principů, jak je formulováno v předešlé kapitole, a které nahrazuje Desatero přikázání, obsahuje určité důležité duchovní atributy, které nejsou zřejmé na první pohled. Jsou zde určitá tajemství vztahující se k jejich obsahu a formulování a zvláště k jejich aplikaci.
21 října, 2010Gaspar
173. NZPJK – Korolaria… č.1
Čtení těchto „Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ vyžaduje od každého případného čtenáře této knihy splnění určitých kritických, životně závažných a důležitých podmínek. Tyto podmínky mi byly sděleny Slovem Pána Ježíše Krista dne 17.dubna 1994. Jsou následující:
21 října, 2010Gaspar
174. NZPJK – Korolaria… č.2
Dne 1. září 1993 jsem byl Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych sdílel s těmi, kdo čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principu, následující důležité informace: „Je čas, aby některá tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a umístění – ve vztahu k Nové Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – vešla do ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
175. NZPJK – Korolaria… č.3
„Nedávno otevřel Pán Ježíš Kristus velmi zvláštní oddělení Nové školy. Toto oddělení se specializuje výhradně na záležitosti pseudotvůrců. Potřeba otevření této divize vychází z faktu, že někteří členové klanu pseudotvůrců se moudře rozhodli konvertovat do pozitivního stavu. Takže každý z pseudotvůrců, který vyjádří svou ochotu ke konverzi, či návratu do ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
176. O výchově dětí

176. O výchově dětí

od Gaspar / / Duchovno
Zaprvé s nimi jednejte jako s duchovními bytostmi. Oni jsou duchovní bytosti, vstupující do hmotného těla. A to není snadné. Je to velice omezující. Proto děti při narození tak křičí. Snažte se jejich křik slyšet. Snažte se jej pochopit. A dejte svým dětem pocit "neomezenosti".
21 října, 2010Gaspar
177. Tajemství všech tajemství
Právě nedávno vyhlášené Nobelovy ceny jak za fyziku, tak chemii byly uděleny za výzkum atomu uhlíku. Nobelovu cenu za chemii dostali tři vědci, kteří vyvinuli nástroje, jak manipulovat s atomy uhlíku, a cena za fyziku připadla dvěma vědcům ruského původu za jejich studii o pozoruhodných vlastnostech graphenu, což je ultratenká ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
178. Hlas pro němou tvář
Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jedná se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi.
21 října, 2010Gaspar
179. Channeling s bytostí nazývanou Gaia
Kdekdo komunikuje formou channelingu i jinými formami s různými bytostmi jako jsou Síriané, Plejáďané, Annunaki, Aštarové, nanebevzetí mistři a mnozí další a snaží se získat informace z historie Země a lidstva a přitom informace bývají velmi různorodé a protichůdné. Proč nejdete ke zdroji logicky nejvěrohodnějšímu? Kdo může mít úplnější informace v této oblasti ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
180. Nekonečné vědomí a vědomí nekonečna
Jsou názory, hypotézy či teorie, které jsou pro současnou západní oficiální vědu stále zcela nepřijatelné a jejich obhájci jsou považováni za blázny, i když se situace přece jen podstatně zlepšuje a autoři těchto teorií nejsou již zavírání do blázince J. Na druhé straně sama věda často pracuje způsobem, který silně ... Číst více
21 prosince, 2012Gaspar