Kategorie: Duchovno

201. Čo je Aura?

201. Čo je Aura?

od Gaspar / / Duchovno
Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná. Poznatky, které ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
202. Transformace společnosti …
Nezbytnou součástí spojování transformačně naladěných minisystémů je vysoká tolerance k názorům jiných lidí a minisystémů a ochota v zájmu společné vize přistupovat na kompromis všemi akceptovatelný. Z mého úhlu pohledu se při sjednocování zdá vhodné zaměřit se spíše na vlastní proces transformace a formu tohoto procesu, než na možné výsledky transformace. Důvodem je ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
203. Disharmonie duše a ega
Inkarnovaná duše a ego (tělo a mysl) mají často, ne-li většinou, rozdílnou úroveň. Úroveň duše je dána do značné míry jejím „stářím“ (počtem inkarnací na Zemi i jinde), úroveň ega je dána do značné míry geny převzatými od předků a morfogenetickými poli, ve kterých se lidská bytost převážně vyskytuje či ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
204. Cayce o sexuální energii
Sexuální energie je ode dávna popisována jako tvořivá jiskra, která je ve spojení s touhou sloužit schopná mnoha způsoby povznést celé lidstvo. Není pouhým zdrojem příjemných zážitků, ale též tvůrčím zdrojem, bez kterého bychom neměli inspirovaná umělecká díla, hudbu, obrazy i sochy. Podle esoterních nauk se sídlo této energie nachází ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
205. Aleister Crowley – Zlatý úsvit Nového Aeonu
V roce 1875 došlo k několika velmi důležitým událostem. Zemřel Eliphas Lévi, v New Yorku byla Helenou Petrovnou Blavatskou (1831-1891) založena Teosofická společnost, a narodili se C. G. Jung a Aleister Crowley...
21 října, 2008Gaspar
206. Vše je výsledkem tvůrčí energie Teoversa a exaspectologie
Teoversum je pojem, který považuji za nejpřesnější a nejvhodnější ve srovnání s jinými pojmy, které jsou pro podobné účely používány, jako jsou Bůh, Universum, Prazdroj (pro někoho možná i ten plzeňský J), Kosmická inteligence apod. Zjednodušeně se dá říct, že pojem Teoversum zahrnuje v sobě dva pojmy, a to Bůh (teo) a ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
207. Zrcadlo nebes

207. Zrcadlo nebes

od Gaspar / / Duchovno
Vďaka pokročilej zememeračskej a zemepisnej vede Egypťanov sa Egypt stal geodetickým centrom známeho sveta. Ostatné zeme určovali polohu svojich svätýň a hlavných miest podľa egyptského „nulového“ poludníku; týkalo sa to i takých miest, ako je Nimrod, Sardy, Súsy, Persepolis a dokonca i dávne čínske hlavné mesto An-jang... Keďže každé z ... Číst více
21 října, 2014Gaspar
208. Poselství Dogonů

208. Poselství Dogonů

od Gaspar / / Duchovno
Konečně! Ale trvalo to! Záhada Bermudského trojúhelníku se dostala na oficiální fórum OSN!", řekl muž, kterého ještě nikdo neznal. Nebyl to nikdo jiný, než Dr.Gairy, ministerský předseda Grenady. Stalo se to v souvislosti s přijetím Grenady za nového člena do OSN. Tehdy vyzval Dr.Gairy ve svém projevu představitele národů: "OSN ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
209. Osud a svobodná vůle lidské bytosti
Na toto téma bylo toho napsáno již tolik, že se zdá nemožné přinést něco nového. Již minimálně od dob starých Řeků máme dost filosofických i literárních děl, které se tématu věnují. V řeckých tragédiích jsou řešení jednoznačná ve smyslu nemožnosti vyhnout se svému osudu. Určení, jaký osud konkrétního člověka čeká ... Číst více
21 října, 2012Gaspar
210. Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip
Lidská bytost je relativně autonomní součástí vícedimenzionální bytosti (která je relativně autonomní součástí Teoversa). Jejich vzájemný vztah si lze představit jako vztah části hologramu k celému hologramu. I část hologramu obsahuje ve „zhoršené kvalitě“ všechny informace obsažené v celém hologramu.
21 října, 2011Gaspar
211. Duchovná úloha strednej Európy
Prednáška "Duchovná úloha Strednej Európy - Ako súvisia rozprávk y 8 s9 politikou? nachádza styčný bod medzi dvoma na prvý pohľad nezlučiteľnými svetmi: pragmatickým svetom hospodárstva a politiky - a svetom duchovných bytostí, ktoré sme v posledných storočiach neprávom vyhostili zo života len do sveta fantastiky a náboženskej viery.
21 října, 2012Gaspar
212. Brána do vnútorného vesmíru
Ľudský mozog a jeho obrovský potenciál je predmetom bádaní už celé desaťročia. Najmä koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov sa úsilie odborníkov sústredilo na hľadanie a skúmanie spôsobov, ako čo najviac využiť kapacitu mozgu človeka, využívanú doposiaľ iba minimálne. Tak sa v laboratóriách skúmali napríklad možnosti urýchľovania a skvalitňovania procesov ... Číst více
21 října, 2013Gaspar
213. Psyché a kosmos

213. Psyché a kosmos

od Gaspar / / Duchovno
Psychedelické látky obecně a konkrétně LSD mohou hluboce ovlivňovat funkčnost lidské psýché. V závislosti na osobnosti jedince, který je užívá, a na okolí či prostředí v němž jsou podávány, mohou mít hluboce blahodárný nebo naopak nesmírně zhoubný účinek. Z tohoto důvodu se výzkumníci již od prvních pokusů učiněných s psychedelickými ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
214. Historické kořeny enioanatomie
Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc. (Ukrajina) popsal lidstvu neznámé psychoemocionální, psychofyziologické pocity, vjemy, emoce a prožitky lidí, které vznikaly během telepaticko-holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl; monografii připravil k tisku Ing. Věroslav Hudec (Česká republika)
21 října, 2011Gaspar
215. Pránariánství (bretariánství) z různých úhlů pohledu
Bretariánství se stalo v poslední době určitým módním prvkem, ale provází jej některé nejasnosti a nepřesnosti. Úkolem tohoto textu je pokusit se některé aspekty kolem bretariánství objasnit. Otázka je jak definovat bretariánství. Kde je hranice mezi bretariánstvím a ne-bretariánstvím? Už samotný název bretariánství je problematický, protože lidé, kteří přestali jíst, nenahrazují ... Číst více
21 října, 2011Gaspar
216. Stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení
Názory na stav, kterému se říká rozšířené vědomí, se velmi různí. Existuje rozsáhlá škála názorů od jejich nekritického přijímání až k totálnímu zatracování, což se možná ještě v agresivnější formě týká i prostředků sloužících k dosažení těchto stavů. Už samotný pojem rozšířené vědomí není chápán jednotně, což přispívá k rozporům ... Číst více
21 října, 2011Gaspar
217. Jedna z variant alternativní historie Země
Vše je jinak. Tato teze platí snad nejvíce ze všech oblastí lidského poznání pro oblast vědy zvané historie. Známé rčení, že historii píšou vítězové, se projevuje mimo jiné i tím, že se historie stále mění. Pro ukázku se stačí podívat na relativně velmi nedávnou minulost a na to, jak se ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
218. Principy funkčnosti homeopatie
Účinnost homeopatie je ze strany oficiální vědy přisuzována pouze placebo efektu. Když pomineme fakt, který je naopak většinou lékařů při kritice homeopatie opomíjen záměrně, tj. že placebo efekt působí nepochybně i u alopatických léků, tak zůstávají ještě dva faktory. Dokonce při procesu schvalování nových léků se nyní stává, že tzv. ... Číst více
21 října, 2011Gaspar
219.  Některé aspekty inkarnací a kosmické hry
Pro komplexnější poznání skutečnosti je důležité si uvědomit, že máme výrazně omezenou schopnost chápat složité obrazy z vyšších úrovní poznání (pokud nejsme ve stavu rozšířeného vědomí). Často se stává, že obrazy a informace, které obdržíme z vyšších úrovní poznání, se nám zdají jako vzájemně nekompatibilní či dokonce si odporující.
21 října, 2013Gaspar
220. Programovanie ako duchovná veda
Počas svojho života si volíme a riešime množstvo rôznorodých úloh a cieľov, ktoré sa nám viac alebo menej darí uspokojovať. Ak chceme byť v riešení úloh, ktoré pred nás naša ľudská existencia kladie úspešní, je vhodné postupovať systematicky. Systematickým riešením úloh sa zaoberá programovanie.
21 října, 2010Gaspar