Kategorie: Duchovno

141. DŠV – 20 – Byl položen nový Božský plán pro Zemi a lidstvo
Velké Centrální Slunce se nyní učí a chápe mnohem víc, než kdy před tím, díky pokračujícímu sdílení záznamů zkušeností Země s naším nevědomím. Tyto posuny mají dopad na Velké Centrální Slunce, neboť hodnotíme naše paralelní pokřivení a děláme patřičné korekce. Tyto změny přicházejí po dlouhém období, ve kterém nedocházelo k ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
142. Sri Amma Bhagavan – Poselství Univerzity Jednoty
Přežití znamená vést normální šťastný život bez veliké tíhy nebo napětí. Každý z nás definuje přežití na základě svých vlastních určitých představ. Idealisté vytváří způsob života, který není reálný. Teoretici, ať už marxisté, náboženská nebo jiná přesvědčení stanovili modely jak žít. Nacionalisté se domnívají, že je možné přežít jenom v ... Číst více
26 září, 2007Gaspar
143. Galaktická federace světla
Opět k vám naši drazí přicházíme s diskuzí o současných událostech. Spolupracujeme s našimi pozemskými spojenci na naplnění několika podstatných dohod. Ty umožňují transformaci vašich každodenních nočních můr a ustanovují nutné podmínky pro mír a zvětšující se prosperitu vašeho světa. Tyto procesy též umožňují našim spojencům implementovat dohody, které rychle ... Číst více
20 října, 2005Gaspar
144. Živé světlo

144. Živé světlo

od Gaspar / / Duchovno
Je třeba si uvědomit si, že nejsme naše vnější schránka v projevu např. lidí, zvířat, insektu či cokoliv jiného, ale že jsme především vědomí (jiskra - odnož kosmického vše-vědomí), které svou aktivitou vytváří živé tvořivé světlo a to se může promítnout do čehokoliv si jen zamane. Takže žádné vtělení do ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
145. Jemná propojení

145. Jemná propojení

od Gaspar / / Duchovno
Nelze nechat bez povšimnutí psychologická zjištění, která byla výsledkem řízených pokusů, ani neméně překvapivé poznatky psychoterapeutů. Nejde o žádné výplody tvůrčí, nezkrocené fantazie. Tato zjištění patří mezi projevy lidského vědomí - i když jde o entity, jejichž podvědomý svět zachází až daleko za hranice mozku a organismu. Jde o poznatky, ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
146. Není to tak, jak to vypadá!
Vždy je pro mne velkým potěšením, když mohu být opět v této společnosti. Vím, kdo se připojil, kdo si to tu pročítá. A nehraje žádnou roli, jestli je to teď, za týden, za rok nebo za 5 let. K tomuto setkání dochází vždy v přítomném okamžiku. Takže začnu tuto schůzku ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
147. Návštěva u Kryona
Jsi připraven? Dobře, tak zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni. Potom si v duchu vybav louku. Představ si, že stojíš na louce. V 5. dimenzi jsme pro tebe vytvořili louku a teď čekáme, až nás navštívíš. Nicméně je to tvá louka a je na tobě, jak si jí představíš. ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
148. Mimoprostor-pravdivé
Empirické popisy prostoromysli ji zobrazují především jako krajinu iluzí a představ a navrhují pro ni název „prostor představ". Následující citát obsahuje základní definici tohoto názoru a zdůrazňuje myšlenku, že tyto představy jsou skutečné entity, které jsou ve svém vlastním prostoru stejně hmotné, jako jsme my v našem. Když se zabýváme ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
149. Elementálové

149. Elementálové

od Gaspar / / Duchovno
Elementalove jsou ruzne druhy personifikace sil prirody slouzici vuli tvorive Hierarchie a uskutecnujici Velky Plan universa v materialni manifestaci. Jinymi slovy, jsou to zpusoby, kterymi duchovni esence zivota vyjadruje ideje v mysli skrze formu, tedy jsou inteligencemi, jejichz existence a cinnost vyjadruje normalni kolobeh Zemskych cyklu a aktivit prirody. Techto ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
150. Astrální bytosti

150. Astrální bytosti

od Gaspar / / Duchovno
Zájem o astrální bytosti a kontakt s nimi v přírodě i jinde je podmíněn znalostí základních typů astrálů, abychom je uměli rozeznávat a příslušným způsobem směrovat komunikaci. Co o tom v současnosti víme? V terénu, ale i v objektech se můžeme setkat s přírodními astrály, neboli elementárními bytostmi. Přísluší podle ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
151. Holotropní dýchání
Holotropní dýchání je metoda, kterou v polovině šedesátých let 20. století vyvinul český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou. Stanislav Grof se rozhodl věnovat výzkumu lidského vědomí a to zejména jeho mimořádným stavům, vyvolaných například požitím psychotropních látek, jako je LSD. Experimentování s těmito látkami bylo ... Číst více
20 října, 2011Gaspar
152. ANASTÁZIA

152. ANASTÁZIA

od Gaspar / / Duchovno
Ruska národná duša zase prehovorila. Ústami sibírskej pustovníčky, krásnej ženy, ľudskej bytosti Anastázie, prehovorila z hĺbok tajgy k srdciam Rusov a prostredníctvom Ruska k srdciam celého sveta. Prehovorila, aby pomohla svetu v bode jeho najväčšieho nebezpečenstva a preniesla svet cez priepasť temných síl.  Nekonečná prozreteľnosť tak dala  prostredníctvom príbehu o Anastázii  o sebe znovu ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
153. Staroindické védy předčili vo vedomostiach aj našu modernú vedu
Bežne objavujú moderní vedci pri svojich výskumoch, že učenci v starej Indii prišli už k porovnateľným výsledkom. Odkiaľ vedeli títo mudrci tak veľa o vesmíre, aj keď nemali naše meracie prístroje? Pomohol im snáď ich celostný svetonázor ako chápali hmotu? Thomas A. Hein sa pýtal Armina Risiho, experta na védsku múdrosť.
20 října, 2009Gaspar
154. NZPJK – Základy lidské duchovnosti č.1
Pustit se do úkolu bádat a psát o základech lidské duchovnosti pouze na podkladě vlastních spekulací, domněnek a odkazů na druhé je marným, neproduktivním a ve skutečnosti nemožným podnikáním. Je několik důvodů, proč tomu je tak:
20 října, 2009Gaspar
155. NZPJK – Základy lidské duchovnosti č.2
Aby se správně chápaly a pojímaly všechny důsledky a dopady lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku, je nutné nejprve stanovit a určit pravou povahu a principy původního a ryzího člověčenstva. Je důležité si uvědomit, že stvoření člověčenstva jako celku nastalo, proběhlo a stalo se z Nejvyššího. Protože cokoli, ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
156. NZPJK – Základy lidské duchovnosti č.3
Jak se uvedlo v první části této knihy, bylo v průběhu mnoha milionů let chápání pravé lidské přirozenosti zkresleno, zkaženo a zmrzačeno, aby se lidé odváděli pryč od duchovnosti. Tento zkreslený náhled neustále moří lidskou mysl, oslepuje ji nepravdami vědeckých závěrů, které definují původ lidského života ze zdroje jiného než ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
157. NZPJK – Základy lidské duchovnosti č.4
V této knize bylo již mnohokrát zdůrazněno, že veškeré Stvoření nastává, probíhá a stává se z Absolutních idejí stvoření Nejvyššího. Také se zdůrazňuje, že přirozenost Nejvyššího je absolutní kvůli skutečnosti, že Nejvyšší vždy jest a nebyl stvořen. Proto vše stvořené musí být relativní k tomu, co je nestvořené. Ale protože ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
158. NZPJK – Kdo jsi a proč jsi zde? – č.1
Všichni máme sklon věřit, že jistá část celku je sama o sobě a sebou celkem. Nakonec tyto sklony nepřinesou nic jiného než potíže, a přesto si je neustále způsobujeme. Pozastavili jste se někdy nad tím, proč a jak se často dostáváme do nejrůznějších potíží?
20 října, 2009Gaspar
159. NZPJK – Kdo jsi a proč jsi zde? – č.2
JAKÉ JSOU NÁLEŽITÉ, SPRÁVNÉ, PRAVÉ, ÚČINNÉ, ÚSPEŠNÉ PROSTŘEDKY A ZPŮSOBY, JAK NALÉZT SVOU CESTU ZPĚT K PRAVÉMU ŽIVOTU, KE SVÉMU PRAVÉMU NITERNÉMU JÁ, KE SVÉ NITERNÉ MYSLI A K PRAVÉMU ŠTESTÍ ? JAK SE V SOBĚ ZBAVIT VŠEHO, CO VÁM ZPŮSOBUJE VŠECHNY PROBLÉMY A POTÍŽE, AŤ JSOU DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, EMOČNÍ, ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
160. NZPJK – Poselství z nitra č.1
Následující třicet šest poselství získal zaznamenavatel v procesu svého komunikování, styku a rozhovoru s Nejvyšším ve své Niterné mysli. Byla jím zaznamenána v souladu s žádostí Nejvyššího za účelem všeobecného prospěchu a sdílení s těmi, kdo se zajímají o duchovní záležitosti a kdo udržují svá srdce i mysli otevřené pro nové duchovní ideje, myšlenky a ... Číst více
20 října, 2009Gaspar