NZPJK – Kdo jsi a proč jsi zde? – č.1

NZPJK – Kdo jsi a proč jsi zde? – č.1

KDO JSI

 

A  PROČ JSI ZDE?

 

 

 

Petr D. F.

 

1984

(0)

 

ÚVOD

 

PROČ POTŘEBUJETE ČÍST TUTO KNIHU ?

 

Existuje mnoho populárních knih, které vám říkají, co máte dělat a jak máte žít svůj život. Ukazují vám, jak se stát bohatými, zdravými, jak milovat a být úspěšnými a mnohá jiná tajemství o tom, „jak na to“.

 

Říkají vám ale tyto knihy skutečně, kdo jste a proč jste zde na této planetě ? Položili jste si někdy otázku: „Co to je pozemský život a jak do toho všeho zapadám?“ Některé knihy snad do jisté míry odpovídají na tyto otázky. Možná zjevují určité aspekty celkového obrazu tohoto života a místa vaší osoby v něm. Velmi často je však správný aspekt vyňat z kontextu a chybně se považuje za prezentující celý obraz Věříte-li, že jste podchytili svou celkovou situaci, když ve skutečnosti máte jen jediný její aspekt, nejspíš skončíte někde na cestě životem nespokojeni a zklamáni.

 

Všichni máme sklon věřit, že jistá část celku je sama o sobě a sebou celkem. Nakonec tyto sklony nepřinesou nic jiného než potíže, a přesto si je neustále způsobujeme. Pozastavili jste se někdy nad tím, proč a jak se často dostáváme do nejrůznějších potíží?

 

Hlavním problémem s knihami na téma „Jak dělat to, či ono nebo Jak být tím, či oním“ je to, že jejich autoři se příliš zabývají vnějšími, zevními životními aspekty. Jejich knihy říkají, jak být úspěšný ve vlastních záležitostech, ve svém rodinném životě, v milostných záležitostech a v mnoha ostatních souvisejících vnějších věcech. Ačkoli jsou tyto vnější záležitosti pro úspěšný život důležité, jsou nicméně produktem něčeho, co nevzniká v tomto světě či na základě něčího vědomého úsilí.

 

Je-li to pravda a jestliže naše vědomé každodenní úsilí samo o sobě a sebou není původcem našeho úspěchu, štěstí, naplnění, naší spokojenosti, našeho dobrého zdraví, bohatství a dalších pozitivních věcí, jestliže není původcem naší bídy, strádání, našich problémů, nemocí, potíží, selháni či čehokoli, pak kde tedy vznikají   Jsme nezáměrně, či v jistých případech záměrné nesprávně vedeni k víře, že naše každodenní vědomé úsilí, snažení a práce pro dosažení úspěchu, štěstí, radosti a všeho pozitivního v našem pozemském životě je vše, co potřebujeme, abychom dosáhli svých cílů?

 

Tato kniha se snaží dát odpověď na tyto i jiné otázky, kterými se často někdo v životě trápí, aniž by se na ně kdy získala odpověď.

 

Na tomto místě můžete oprávněně vyzvat autora této knihy: Jak to, že znáš všechny tyto odpovědi ?  Kdo vůbec jsi?  Takže vidíte, že nevyhnutelně skončíme touto závažnou otázkou: „Kdo jsi?“ Ano, vy, kdo teď čtete tato slova, se ptáte: „Kdo jsi?“

 

Znáte ale skutečně, kým jste vy?  Lze nalézt uspokojivou odpověď na tak nanejvýš životně důležitou a závažnou a významnou otázku, se kterou se lidstvo potýká?

 

Mohu vás ujistit, že lze nalézt cestu k odpovědi na všechny takové životně závažné otázky v rozsahu, v jakém na ně lze odpovědět, tj. v rámci omezení, která na nás byla vložena povahou fyzického Vesmíru a našich fyzických těl. Byla mi ukázána cesta, jak nalézt řešení těchto závažných otázek. Chcete-li zjistit, zdali je to pravda, a dát odpověď na svou otázku: „Kdo jsem?“, bude vám třeba přečíst tuto knihu. Takže když zjistíte, kým jste, pak budete vědět, kdo jsem já.

 

Proč potřebujete číst právě tuto jednotlivou knihu?  Je tato kniha nějak lepší než knihy jiné, které se zabývají podobnými záležitostmi a věcmi?

 

Existuje několik důvodů, proč byste tuto knihu měli ze své svobodné vůle a volby číst. Učiníte-li tak, rozhodnete si pro sebe, zda jsou ideje v této knize nějak lepší a odlišují se od pojetí předkládaných v podobných publikacích.

 

Tyto důvody jsou následující:

 

 

 

I. VY SAMI JSTE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ, KTEROU V CELÉM SVÉM ŽIVOTĚ MÁTE

 

Jako jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému v celém Vesmíru, jste nejdůležitější věcí, kterou ve svém životě máte. Napadlo vás někdy, že vy sami jste tím nejdůležitějším, nejvýznamnějším a nejzávažnějším, co v celém Vesmíru máte?  I to, že co se vás týče, můžete mít vztah k životu, k jiným a k sobě samému jedině ze sebe sama, sebou samým, skrze sebe sama a se sebou samým?  Víte, že nemůžete být jinými než sami sebou a že nemůžete sami ze sebe vystoupit?  Abyste mohli mít vztah k jiným či k čemukoli jinému, je pro vás nemožné přestat být samým sebou.

 

Je-li to pravda, a objektivní pozorování ukázala, že je, jste povinováni sami sobě, abyste sami sebe lépe poznali, chápali a lépe se sebou zacházeli a ovládali svůj vlastní vesmír daleko lépe, než tomu tak bylo doposud.

 

Jestliže jste celým vesmírem, pak vy sami jste jediným, kdo tento vesmír může ovládat. Abyste tento svůj vesmír ovládali účinně a s úspěchem, je životní nutností, abyste tento vesmír poznali, jinak můžete projít svým životem neustále v něm chybujíce a neustále jím mrhajíce, slepě narážejíce, nikdy řádně nevidouce, nevědouce a neprožívajíce to, s čím se zabýváte či o co zakopáváte. Jak můžete být úspěšní, spokojení, naplnění, zdraví, bohatí, dokonalí atd., pokud náležitě nepoznáte, kým sami jste, proč jste zde a jaký je účel všech těch záležitostí a událostí, které se odehrávají v procesu vašeho pozemského života?

 

Jak víte, často se ve vašem životě seběhnou věci, které jsou zdánlivé mimo vaši kontrolu. To je zvláště pravdou, když se vám stane nějaká pohroma – jakou je například vážná nemoc či to, že znenadání udeří nějaké neštěstí v nejméně vhodném čase. A jaká je naše běžná reakce na tuto situaci?  Všichni prohlašujeme: „Proč já?  Proč se to stalo mně?“ Chcete-li tedy znát některé odpovědi na tyto a jiné otázky – čtěte tuto knihu!

 

 

 

II. NESTVOŘILI JSTE SAMI SEBE

 

Přišlo vám někdy na mysl, že jste se nenarodili sami od sebe?  Že jste sami sebe nevytvořili?  Přesto jste zde jako velmi zvláštní, velmi jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému, mající mnohé vlastnosti, jako mají někteří lidé, a mající mnohé kvality, jaké nemá pádná jiná osoba v celém Vesmíru.

 

Jak k tomuto všemu došlo?

 

Kdo rozhodl, abyste vstoupili do tohoto života přesně takoví, jací jste?  Požádal vás ten Někdo, kdo toto rozhodnutí učinil, zdali byste dobrovolně byli takovými, jací jste?  Radil se s vámi někdo o této věci?  Je možné, že byste mohli být na tyto životně důležité včti dotazováni a mohli se o nich radit ještě dříve, než jste existovali takoví, jací jste právě nyní?  Měli jste před tím, než jste přišli na tento svět, příležitost zvolit si svůj životní styl, kterým teď žijete, což by zahrnovalo veškeré podrobnosti vašeho života včetně každého štěstí či neštěstí, které vás potká?  Je to vše pouhá náhoda či náhodná událost, nad kterou nemáte žádnou kontrolu?

 

Jaká je skutečná pravda o tomto všem?  Kdo je vaším skutečným stvořitelem?  Jsou lidé, které nazýváte svými rodiči, vaši skuteční stvořitelé?  Jestliže ano, pak jak to, že nestvořili sami sebe, majíce původ v někom jiném, a ten jiný byl vytvořen prostřednictvím někoho jiného?  Tak to může pokračovat do nekonečna. Chápete, co se tím míní?

 

Jestliže si teď pozitivně přejete mít jasno, či nějaké solidní a pravdivé poznatky o těchto a mnohých dalších důležitých záležitostech týkajících se vašeho života, měli byste si tedy přečíst tuto knihu.

 

 

 

III. NENÍ TOMU VŽDYCKY TAK, JAK SE TO ZDÁ

 

Položili jste si někdy sami sobě otázku, zdali to, co vidí vaše fyzické oči, slyší vaše fyzické uši, co čichají, ochutnávají a pociťují vaše fyzické smysly, je skutečné takové, jakým se to jeví být, pouze proto, že vaše smysly vám říkají, že je tomu tak?  A, což je nejdůležitější, přemýšleli jste někdy o tom, zdali jste skutečně tou osobou, kterou si myslíte, že jste, či si jiní lidé myslí, že jste?  Jsou pak dále ostatní tím, za co je považujete a za co se oni považují?  Reagovali jste někdy na někoho či něco nečekaným a překvapivým způsobem, nebo jste si dokonce vědomi, že jste byli schopni takto se chovat?  Totéž by mohlo být pravdou o ostatních lidech, o kterých jste si mysleli, že je dobře znáte, když náhle jednají způsobem, který byste od nich neočekávali?

 

Přemýšleli jste někdy o tom, zda záležitosti nastávají tak, jak se zdá, že se odehrávají u vás a u jiných okolo vás, a o tom, jaký to má vše smysl a účel?  Má to vše skutečně nějaký smysl a účel, nebo je to vše bez významu a nesmyslné?  Jste spokojeni s vysvětleními, která dostáváte z hromadných sdělovacích prostředků, od různých náboženství či podobných zdrojů, jak vám je nyní předkládají?  Přemýšleli jste někdy o tom, zda viditelný Vesmír a všechny věci v něm a na této Zemi jsou skutečně takovými, jak se předpokládá nebo zdá, že jsou?

 

Jestliže jste někdy vážně uvažovali o těchto a podobných otázkách, pak se vám naléhavě radí, abyste uvažovali nad tím, co následuje v této knize. Jak víte, k tomu, abyste mohli seriózně uvažovat o jejím obsahu, potřebujete znát, co je v této knize napsáno.

 

 

 

IV. KLADENÍ NESPRÁVNÝCH OTÁZEK Z NESPRÁVNÉHO ZDROJE

 

Přemýšleli jste někdy o tom, že doposud nikdo nebyl schopen vám dát uspokojivou a vyčerpávající odpověď na žádnou z výše uvedených otázek; otázek, které se zdají nejzávažnějšími, nanejvýš kritickými a nejdůležitějšími ze všech?  Ani věda, historie, psychologie, ani náboženství (ve své současné formě), ani ostatní známé zdroje nedošly nikdy ke shodě ohledně těchto záležitostí. Jsou plny rozporů, neshod, dohadů, pokusných závěrů a povrchních znalostí, na něž se nikdy nedá plně spolehnout. Těmto zdrojům nelze ani plně důvěřovat, aniž by se nakonec nezažilo rozčarováni či svedení na falešnou cestu. Často je někde na této cestě nutná naprostá potřeba změny a nápravy. Proč je tak často obtížné a zdánlivě nemožné, aby se všichni dotyční vůbec na něčem plně shodli?  Proč existuje tolik navzájem protikladných pohledů, názorů a postojů, kvůli nimž lidé chtějí dokonce zabíjet, snažíce se tak dokázat, že mají pravdu a všichni ostatní se mýlí?

 

Existuje nějaký způsob, jak přijít na to, proč je tomu tak a proč jsou současné poznatky o těchto záležitostech tak nestálé, nespolehlivé a neuspokojivé?  Existuje nějaká metoda, již lze dosáhnout odpovědi na všechny tyto a podobné otázky, odpovědi schopné uspokojit každého způsobem, se kterým by všichni souhlasili?  Napadlo vás někdy, že véda, psychologie, historie, filosofie, náboženství (ve své současné formě) a všechny ostatní zdroje asi kladou nesprávné otázky?  Nebo že tyto zdroje modrá odpovídají na tyto otázky nesprávným způsobem?  Napadlo vás někdy, že zkoumají nesprávné prameny, v nichž se snaží zoufale nalézt odpovědi na tyto a podobné otázky?  Je vůbec možné, aby omezená lidská mysl nalezla odpovědi na tyto závažné otázky?  Jestliže ano, jak se k nim dostaneme? Co je pravým zdrojem lidského poznání?  Jaké síly způsobují, že jsme takoví, jací jsme na této Zemi?

 

Zajímáte-li se vážné o tato tajemství, máte dobrý důvod pro čtení této knihy.

 

 

 

V. ŽIVOT NENÍ TÍM, ČÍM SI MYSLÍTE, ŽE JE

 

Snažili jste se někdy přijít na to, proč na planetě Zemi existuje tak mnoho negativního a zlého?  Proč se lidé navzájem nenávidí natolik, že dokonce dosáhnou bodu, kdy se navzájem zabíjejí prostřednictvím válek, nehod, katastrof i kriminálních činů a mnoha jinými způsoby?  Proč lidstvo na Zemi vyvinulo tak zničující zbraně a zařízení, které mohou v minutě zlikvidovat veškerý život a zničit planetu Zemi?  Tázali jste se někdy sami sebe, proč existuje tolik nemocí, potíží, zkaženosti, ošklivosti, hrůzy, neštěstí; všech druhů nebezpečí, jedovatých rostlin, bodavého hmyzu, divokých zvířat a všech ostatních negativ, které lze potkat v každém koutě této planety a ve vlastním životě?  Co to vše znamená?  Slouží to nějakému užitečnému účelu?  Máme to považovat za přirozený stav věcí, věříce, že právě takový život je?  Musí život skutečně být takový?

 

Existuje snad odlišný, daleko lepší způsob žití?  Proč bylo těmto negativním věcem dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí?  Existuje-li Stvořitel všech věcí, stvořil skutečné všechny tyto odporné negativní a zlé věci, které zakoušíme na planetě Zemi?  Jaká je skutečná pravda o těchto všech záležitostech?  Jaký mají vztah k vám osobně a jakou v tom všem máte roli ?  Proč máte účast na životě této planety, kde je tolik negativního i zlého, tolik nestálosti a neštěstí i tolik nejrůznějšího nebezpečí?  Je toto vůbec životem?  Dávají vám vědecká, historická, psychologická, náboženská či jiná tradiční vysvětlení života a jeho účelu pravý obraz veškerého života včetně vašeho vlastního?

 

Přejete-li si tedy upřímné přijít na to, zda žijete pravým životem, zdali je vaše chápání života správné a náležité, a do jisté míry přijít na to, co je život zač a jak nalézt cestu zpět ke svému pravému životu, pak máte dobrý důvod ke čtení, pečlivě zvažujíce vše, co se vám předkládá. Nemusíte s tím vším souhlasit. Ale ukáže se vám cesta k tomu, abyste si to krůček za krůčkem ověřovali a poznali, zdali je to skutečně pravda, nebo pouhopouhá fantazie autora.

 

V závěru bych se rád zmínil o tom, proč se tato kniha zakládá na duchovním přístupu, jak naznačuje název. Co to je duchovní přístup?  Především není tento postoj ani vědecký, historický, psychologický či náboženský, ani ho nelze spojit s jakýmkoli jiným tradičním přístupem rozvíjeným vědou, historií, psychologií, náboženstvím či jakoukoli jinou oblastí lidského poznání. Jak jste zaznamenali dříve v tomto úvodu, bylo řečeno, že existuje příliš mnoho protikladů a nejistot ve vědeckých, historických, psychologických, náboženských a jakýchkoli jiných poznatcích týkajících se těchto záležitostí.

 

Nemůžeme se tedy na tyto poznatky spoléhat ani z nich získávat pravdu, neboť bychom se nakonec dostali do stejné šlamastiky, to jest do stejné nejistoty a rozporuplnosti, jaká je v těchto poznatcích. Nepřivedlo by nás to nikam, stejně jako tradiční „poznání“. Proto je nutné vyhledat odlišný zdroj, který je dle mého názoru daleko ryzejší a spolehlivější než cokoliv tradičního a navyklého. Je zřejmé, že jestliže tradiční a obvyklý přístup nemůže poskytnout spolehlivé a zaručené poznání tohoto „Kdo jsi a proč jsi zde“, pak se nemusí brát zřetel na cokoli tradiční a uvyklé a musí se hledat něco jiného – zcela odlišného. Proč nejít namísto toho k samému zdroji života a k vaší vlastní substanci a esenci a položit tyto otázky?  Pak se uvidí, co se stane. Toto jsem učinil. Obdržené odpovědi mne uvedly v úžas. Byly tak odlišné od všeho ostatního, co máme k dispozici prostřednictvím vědeckých, psychologických, historických, filosofických, náboženských či všech ostatních tradičních zdrojů. Také jsem si uvědomil, že jedním z našich problémů je to, že máme sklon se příliš spoléhat na odpovědi, které nám dávají takzvané autority v těchto záležitostech, k nimž patří uznávaní vědci, filosofové, psychologové, historikové, duchovní atd. Máme sklon věřit jejich názorům, aniž bychom pečlivě zkoumali, zda to, co říkají, je skutečné tak. Někde jsme během svého života na této planetě zapomněli na nejdůležitější a dle mého názoru nejspolehlivější zdroj veškerých poznatků – sebe samé. Když vejdeme do nitra, náhle učiníme ohromný objev přítomnosti skutečného Zdroje, našeho Stvořitele a všeho Stvoření. Tento Zdroj známe pod mnohými jmény: Bůh, Pán, Ježíš Kristus, Višnu, Krišna, Manitou, Velký Duch, Aláh a dalšími jinými, která užívají lidé na této Zemi. V tomto Zdroji můžeme nalézt daleko vhodnější odpovědi na všechny životné důležité otázky, které se vztahují k tématu této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde?“ Tento Zdroj nazývám čistě Duchovním zdrojem. Z Něho se odvozuje vše ostatní v životě a život sám. Proto je metoda této knihy označována jako mající duchovní přístup, přístup putování do nitra, k vaší Niterné mysli.

 

Zajímáte-li se vážně o to, abyste nalezli cestu k sobě samým a vytvořili neustálé spojení s Bohem ve vás a otevřeli neomezený poklad hlubokých poznatků a moudrostí o Bohu, životě a sobě samých, radí se vám, abyste velmi pečlivě prostudovali tuto knihu, protože vám (kromě mnoha jiného) nabídne postup, jak krok za krokem splnit tento důležitý úkol. Při tom vám ukáže, jak nalézt odpovědi na všechny své otázky. Máte-li se skutečně rádi, jste sami sobě povinováni být otevřené mysli, přizpůsobiví a pohybliví. Pak budete požehnáni.

 

Petr D. F.

Hanalei Bay,

Kauci, Havaj

 

 

 

(1)

 

KAPITOLA PRVNÍ

 

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho?

 

„Jakmile uspějeme ve své snaze dostat se do styku se svým nejniternějším Já, svou Niternou myslí a Nejvyšším ve své Niterné mysli, je první věcí, kterou se máte naučit, následující:

 

Vše, co jste kdy o sobě, o svém životě a životě obecně, o původu člověčenstva a všem ostatním poznali, je buď VELKÝM ZKRESLENÍM toho, jak to vše skutečně začalo, jak se to odehrálo, a v tom, jak se to nyní předkládá, nebo je to ZCELA NESPRÁVNÉ. Máte to VŠE VZHŮRU NOHAMA. Žijete ve světě POSTAVENÉM NA HLAVU a potřebujete se všemu učit či opětovně naučit ZNOVU.

 

Takže první krok, který potřebujete podniknout, je pečlivé a důkladné osvobození se ode všech názorů, pohledů, postojů a systémů víry, které jste ve svém životě ohledně těchto záležitostí doposud měli. V získávání pravého poznání sebe sama a svého života nemůžete mít úspěch, pokud se snažíte otevřít dveře k sobě samým z pozice, kterou jste zaujímali doposud. Použijete-li k těmto dveřím starý klíč, představovaný těmito systémy víry, které jste odvozovali z celého svého života, uboze selžete. Fakticky se můžete stát daleko nevědomějšími a zmatenějšími, než kdykoli před tím.

 

Druhou důležitou věcí, kterou poznáte ve svém pravém já, nacházejícím se uvnitř vaší pravé Niterné mysli, je to, že abyste objevili pravdu o sobě, o tom, kým jste a proč jste zde, a ohledně všech záležitostí majících vztah k těmto věcem, potřebujete mít ochotu vzdát se všeho, čemu nyní věříte, že je pravdou. To zahrnuje všechny v současnosti vámi zastávané náboženské, vědecké, filosofické, psychologické či jiné pověry.

 

Jak jste si povšimli, důraz se klade na vaši ochotu vzdát se starých systémů víry. Tím se neříká, že se jich musíte vzdát plně, ale raději máte ukázat ochotu se jich vzdát, abyste mohli získat poznatky o pravé skutečnosti sebe sama a svého života. Ochota je novým klíčem, který odmyká dveře k ohromnému pokladu pravého poznání a moudrosti, které odhalují to, kým jste a proč jste zde. Nejste-li to ochotni učinit, tyto dveře se nikdy neotevřou.

 

Proč je nutné vzdát se toho, čemu jste věřili, že je pravdou ?  Prostým důvodem je to, že když k sobě přistupujete s falešnýmii deami o sobě samých, či přinejmenším s možností, že vaše chápání těchto záležitostí by mohlo být falešné, nebudete s to objektivně vidět sebe samé takové, jací skutečně jste. Namísto toho budete zaujati a budete na sebe pohlížet očima vašeho ZVLÁŠTNÍHO systému víry. To pak povede k tomu, že budete přijímat pouze to o vás samotných a o druhých, co je v souhlasu s vaším VLASTNÍM systémem. To je přístup předpojatý a zároveň přístup, který je předpovědí, která samu sebe naplní. Tento přístup nalézá pouze to, co váš systém víry očekává či dovoluje, ale to nepochází z vašeho pravého já. Toto u lidí způsobují neměnné systémy víry. Proto je důležité, abyste udržovali svou mysl a své srdce OTEVŘENY a byli ochotni přijmout ti, že poznatky, které máte o všech záležitostech života, o sobě a o druhých, mohou být zkreslené či úplně nesprávné.

 

Ohledně původu Vesmíru a života na této planetě včetně vašeho vlastního vzniku existují DVA SYSTÉMY VÍRY. VĚDECKÝ A NÁBOŽENSKÝ.

 

 

 

1.  VĚDECKÝ PŘÍSTUP

 

Vědecký přístup nás poučuje, že život nastal POUHOU NÁHODOU. Tvrdí, že život je kombinací jistého druhu chemických uskupení, jako jsou například uhlíko – kyslíko – bílkovinové řetězce. Život se pravděpodobně evolučně vyvinul sám sebou, v sobě a ze sebe, bez jakéhokoli tvůrčího zdroje či původce života. Prostě řečeno: O životě se předpokládá, že na této planetě započal čirou náhodou, aniž by jeho proces byl předem jakkoli naplánován či zamýšlen. Předpokládá se tedy, že život začal od jednoduché neinteligentní proteinové buňky améby. Procesem evoluce se během milionů či miliard roků tyto primitivní buňky pravděpodobně rozvinuly do inteligentních forem života, které nakonec vyvrcholily v lidských bytostech, jak je nyní známe.

 

Tento takzvaný vědecký přístup selhává při náležitém vysvětlení toho, jak se něco může vyvinout z ničeho. Řekněme tedy: Jak je možné, že z něčeho mrtvého, neživého, jako je například neoživená hmota, se může vyvinout něco tak vysoce rozvinutého, živého a složitého a sebeuvědomujícího se, jako je lidská bytost ?  Jak může život vzniknout z ne-života? (Vědci na planetě Zemi experimentálně nevytvořili živé organismy z neživé látky – pozn. zpracovatele).

 

Proto musíme považovat vědecká vysvětlení vzniku života a vašeho vlastního já za zavádějící. Problémem u vědeckého vysvětlování je to, že uznává pouze VNĚJŠÍ, FYZICKOU a TĚLESNOU formu života. Toto pojetí předpokládá, že tělo samo v sobě a sebou dává vznik životu v těle. Dobrým příkladem tohoto zavádějícího přístupu by bylo přirovnat ho snaze vysvětlit fungování vašeho těla ze šatů, které nosíte. A ještě lepším příkladem tohoto zavádějícího přístupu je to, že byste měli tvrdit, že se vaše tělo vyvinulo ze součástí vnějšího oděvu. Toto je velmi dobrý příklad toho, co je to pozice vzhůru nohama (ve které my všichni žijeme). Naneštěstí má moderní věda sklon takto vysvětlovat původ života. Zavádějící povaha vědeckého vysvětlení, jak vidno z výše uvedených příkladů, je již bez dalšího zřejmá.

 

 

 

 

2.  NÁBOŽENSKÝ PŘÍSTUP

 

Druhý přístup, který lidé mohou v tomto ohledu přijmout, je takzvaný biblický, čili náboženský přístup. Religiózní přístup tvrdí, že život byl stvořen z jednoho Absolutního zdroje životaBoha, který je nestvořený, a který je životem v Sobě a ze Sebe. Tento názor tvrdí, že Bůh stvořil veškeré Stvoření a lidské bytosti buď z ničeho, či „slovy Svých úst“. Proces takto předpokládaného stvoření je popsán v první kapitole Geneze – první to knize Bible svaté. Předpokládá se, že stvoření nastalo před několika tisíci lety a Bůh je doslovně provedl v šesti pozemských dnech – měřeno fyzikálními jednotkami času na planetě Zemi. Prostě takto. Žádný vývoj, rozvoj, nic jiného.

 

Toto vysvětlení obsahuje nějaká zrnka pravdy, která odrážejí tvrzení, že Bůh je Absolutním zdrojem života, že On/Ona, Kdož je nestvořen/nestvořena a Kdož je životem Sám/Sama a ze Sebe Samého/Samé. Problémem u tohoto vysvětlení je však to, že selhává u toho, proč by Stvořitel stvořil tak nedokonalé tvory, jakými jsou lidští tvorové, nemající nic jiného než problémy a potíže, a proč by Bůh, kdož jest Nejvyšším, chtěl stvořit všechny ošklivé, nebezpečné, škodlivé, usmrcující a jedovaté tvory, se kterými se dennodenně setkáváme na této planetě ?

 

Tento přístup také selhává při vysvětlení zřejmých rozporů, které existují mezi vlastním chápáním doslovného, biblického popisu procesu stvoření v šesti dnech před několika tisíci lety a přesvědčivým vědeckým důkazem, že lidský život na této Zemi existuje již několik milionů roků.

 

Proto se tento přístup musí odmítnout jako zavádějící, bez ohledu na skutečnost, že je v souhlase s naším tvrzením, že ne-život nemůže dát vznik žádnému životu, a že tento život musí vzniknout z nějakého druhu nestvořeného života. Tento nestvořený Zdroj života je vždy bez počátku a konce. Ze své vlastní vůle a touhy tvoří z různých důvodů všechny ostatní formy života.

 

Proč však tento přístup selhává při řádném vysvětlení toho, proč se tento Zdroj (který lidé nazývají Bohem, a který my budeme nazývat Nejvyšším) rozhodl vytvořit jiné formy života?  Co je pravým účelem této produkce?

 

Tento přístup také vnucuje princip, že Bůh může stvořit věci a bytosti buď vůbec z ničeho, či „slovy Svých úst“. Ještě jednou: Z ničeho může vzniknout jen nic. A co se týče stvoření „slovy Jeho úst“, nikdo pořádně nerozumí tomu, co slovo Boží znamená a obsahuje.

 

Z předcházejících poznámek lze vidět, že vysvětlení původu života a vašeho původu rozvíjené tradičními náboženstvími jsou rovněž neuspokojivá a zavádějící, jako ta vědecká.

 

Napadlo vás někdy, že by mohlo existovat třetí vysvětlení, zcela odlišné a oddělené od ostatních dvou?  Mohlo by to být tak, že jak vědecké, tak i náboženské přístupy jsou zcela nesprávné, a že se věci dějí zcela odlišným způsobem, než bychom řekli?  Ano, tu je. Nazývejme tento přístup či vysvětlení DUCHOVNÍ METODOU.

 

 

 

 

3.  DUCHOVNÍ PŘÍSTUP

 

Duchovní přístup byl objeven „uvnitřNiterných myslí lidí. Když jsem profesně pracoval s lidmi a sám se sebou, vyvinul jsem postup pro ustanovení kontaktu s vlastní Niternou myslí. Poté, co byl ustanoven pevný kontakt, počal jsem dostávat důležitá zjevení o těchto věcech. Výsledky mě pak přivedly k rozvoji nové teorie a pracovní metody, kterou jsem popsal ve svých dalších, odborněji zaměřených knihách („Principy duchovní hypnózy“, „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“, „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ a „Realita, mýty a iluze“). Ti z vás, kdo se zajímají o hlubší filosofické chápání těchto záležitostí, je naleznou v těchto knihách.

 

Tento přístup a vysvětlení, zjevené mi Nejvyšším v mé Niterné mysli a v Niterných myslích jiných lidí, tvrdí, že jak vědecký, tak i tradiční náboženský přístup je nesprávný, byť obsahují některá zrnka pravdy. Tato zrnka pravdy jsou ale zavalena ohromnými horami deformací, které úplně blokují jakýkoli přístup k pravému poznání toho, co se skutečně a vpravdě stalo a jak to vše začalo. Avšak nyní dozrál čas pro každého, kdo má zájem skutečně poznat pravdu.

 

Shrneme nyní pro vás toto zjevení. Je na vás se rozhodnout, zdali je přijmete, či nikoli. V kapitole čtvrté vám bude dána příležitost dostat se do styku se svou vlastní Niternou myslí a zeptat se Nejvyššího ve své Niterné mysli, zdali se věci udály tak, jak se shora popisuje.

 

 

 

PRAVDIVÁ HISTORIE VAŠEHO VZNIKU JAKO LIDSKÉ BYTOSTI

 

Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro.

 

Takže Nejvyšší stvořil/stvořila Své Stvoření v jeho původní formě ze Své lásky a dobra (ústy) prostřednictvím Své moudrosti a pravdy (slovem). Protože je Nejvyšší v Sobě ryzí Láskou i Dobrem a čistou Moudrostí i Pravdou, stvořil vše ze Sebe a Sebou, ne z ničeho či nesmyslnými, prázdně znějícími slovy. Jak tento proces stvoření nastal, bylo popsáno v „Základech lidské duchovnosti“ a ve „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“, kam se odkazují všichni zájemci. Popis tohoto procesu stvoření by byl příliš složitý a mimo rozsah této knihy. Zde postačí říci, že stvoření se neodehrálo a neodehrává v čase a prostoru, jak by vás k této víře vedl vědecký a biblický doslovný přístup. Veškeré stvoření se odehrává vně či bez času a prostoru. Proto hovořit o čase a místě (prostoru) v procesu stvoření je úplným bláznovstvím. Čas a místo se uvedly v procesu stvoření relativně k pozici nejrůznějších nebeských těles a ke vztahům jejich obyvatel mezi sebou navzájem.

 

Pro nás, kdo máme co činit jen s časem, místem a jednotkami a ničím jiným, je obtížné pochopit, co to skutečně znamená stvoření bez času a prostoru. Jak je to možné?  Nemáme žádnou konkrétní představu či srovnatelnou ideu této situace. To nejlepší, co můžeme v tomto ohledu udělat, je srovnání času, prostoru a jednotek s našimi vlastními zkušenostmi různých stavů a kondic. Jsme-li účastni příjemných, krásných, klidných a šťastných událostí, čas se pro nás stává bezvýznamným, a později jsme ohromně překvapení, když se dovíme, kolik času uběhlo.

 

Opak je také pravdou: Když je někdo unuděn takříkajíc k smrti, každá minuta se vleče jako hodina. Když někdo řídí vůz a má něco důležitého na mysli, spontánně vchází do hlubokého transu. Přitom se zdá, jako by vůbec neexistovala vzdálenost mezi bodem jeho výjezdu a místem určení. Náhle je tu, aniž by si pamatoval, jak tato cesta probíhala. Jsme-li však na straně druhé znuděni, celý výlet se nám zdá velmi dlouhý a obtížný.

 

Tyto příklady poskytují přibližnou představu toho, jaké je to něco dělat bez přítomnosti času a prostoru či místa. Stačí si uvědomit, že Nejvyšší není omezen/omezena žádným časem a prostorem, a tudíž tvoří bez času a prostoru. (Tvar On/Ona požívám proto, že Nejvyšší v Sobě obsahuje rovný podíl všech principů maskulinity a femininity. Žádný princip nemá přednost před druhým, jak je tomu zde u lidí na Zemi.)

 

My ale v lidské řeči nemáme slov, která mohou vyjádřit tento stav bezčasové, bezprostorové kondice, z níž Nejvyšší tvoří. Naneštěstí je náš jazyk z jistých důležitých duchovních důvodů vybudován z prvků času a prostoru a používá slova svázaná s časem a prostorem. Proto ať se snažíme popsat a pochopit cokoli, popisujeme a chápeme to v pojmech času a prostoru. Je to v současnosti jediná nám dostupná řeč. Jak uvidíte později, nebyla tato situace vždycky taková.

 

Takže jak věda, tak i Bible je ve svých popisech událostí značně omezena typem tohoto jazyka a jeho schopností se náležitě vyjadřovat. Nic jiného nemáme nyní k dispozici a, abychom byli přesní, nebylo k dispozici několik posledních milionů roků.

 

Biblický výčet stvoření není popisem fyzického stvoření planety Země v čase a prostoru, je to vůbec něco zcela jiného. Zdá se být rozumným, že Bible jako duchovní kniha, psaná pro duchovní výchovu lidí, by se měla zabývat takovými neduchovními předměty, jako je fyzické stvoření planety Země a jejích obyvatel?  Je více pravděpodobné, že příběh stvoření popisuje nějaké duchovní události či procesy, ale je spjat s našimi lidskými pojmy času, místa a hmotné existence.

 

Je-li to pravda, co nám tedy Bible Svatá říká?

 

Jak bylo před více jak dvěma sty léty zjeveno Nejvyšším prostřednictvím velkého švédského vědce, filozofa, mystika a teologa Emanuela Swedenborga, je Svatá bible psána v SOUVZTAŽNOSTECH, čili v ZÁSTUPNÝCH VÝZNAMECH. Každé slovo Bible svaté obsahuje něco čistě duchovního, což je reprezentováno svým doslovným smyslem. Takže to, co v Bibli čtete v doslovném smyslu, je jen zdánlivá pravda obsahující skutečnou PRAVDU DUCHOVNÍ. Uvažme například, že používáme současný jazyk, když říkáme, že „Slunce vychází“ a „Slunce Zapadá“. Každý ví, že to není pravda. Je to jen zdání pravdy. Skutečnou pravdou je to, že se Země otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. Tato situace vytváří iluzi jakoby se pohybujícího Slunce, zatímco se ve skutečnosti pohybuje Země kolem Slunce. Toto je dobrý příklad toho, co je skutečná pravda a její zdání. Často není to, co se zdá být pravdou, nutně pravda sama.

 

Aby se pro řádné pochopení tato situace ilustrovala, krátce si vyložme prvních pět veršů kapitoly první Geneze v Biblí svaté. To nám dá představu toho, jak by se biblická líčení měla řádně vykládat.

 

Verš 1 Geneze: „Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“ „Na počátku“ znamená „dny věčnosti“ a první krok, kdy lidská bytost započala proces změny od bytí negativní, zlou, nevědomou a protivnou, žijící v pozici vzhůru nohama k tomu, aby se stala pozitivní, dobrou, progresivní a umísťující vše do správně nastavené pozice. „Bůh“ v této konotaci označuje Pána Ježíše Krista, Vykupitele, Toho, Kdo utváří od početí, Tvůrce a Stvořitele. „Nebesa“ znamenají niterného člověka a Niternou mysl každého. (Nebeské království je uvnitř.). Slovo „a“ označuje vnitřní mysl každé lidské bytosti, jež spojuje nebe a zemi:NebeNiterná mysl, „a“ – vnitřní mysl, čili spojení se zemí.Země“ zde znamená vnějšího člověka či vnější vědomou, dennodenní mysl, z níž lidští tvorové na planetě Zemi odvozují vše ve svém žití. Více o těchto myslích viz další kapitolu.

 

Verš 2: „Země neměla formu a byla prázdná; a temnota byla na tváři propasti. A duch Boží se vznášel nad tváří vod.“

 

Země neměla formu“ znamená, že lidská bytost neměla před proměnou nic z pravdy. Ve své vnější mysli neměla žádné vhodné poznání či chápání. „Pustá“ znamená, že v její vnější mysli nebylo nic dobrého nebo pozitivního. Výsledkem této situace, jež je nedostatkem jakékoli pravdy a dobra, je „temnota“. Ta znamenala bláhovost, hloupost a nevědomost lidí o všech věcech, které se jich týkají, o jejich pravé esenci a substanci, ohledně Boha, Stvoření a víry v Boha. Takže se týká všeho duchovního a nebeského a v nejzazším smyslu všeho, co se vztahuje k otázce, „kým skutečně jste a proč jste zde“ a k dalším závažným otázkám.

 

Tvář propasti“ znamená všechny vnější, zevní, neužitečné činnosti negativních lidí z pozice vědomé vnější mysli před jejich proměnou. Pouze tyto vnější, zevní a neužitečné činnosti jsou lidmi považovány za život. Z tohoto pojímání vznikají všechny druhy nesprávných závěrů a systému pověr o tom, kým vskutku jste, proč jste zde, co je to život a Stvoření, co je to Bůh, a o všech dalších důležitých otázkách.

 

Duchem Božím“ se míní milosrdenství Pána Ježíše Krista, které se „vznáší“ či pohybuje nad takovými věcmi, jež jsou uschovány, skryty či uloženy u každého v jeho Niterné mysli. Tato část mysli u každého se v Bibli Svaté nazývá „zbytky“ či „pozůstakty“. Zachovávají náležité poznání toho, co se skutečně stalo s lidským životem na planetě Zemi, jak život vznikl, jak Stvoření nastalo, proběhlo a stalo se. Tato znalost je skryta a nemůže vyjít na světlo, pokud se ve všem spoléháme na vnější vědomou mysl a vše odvozujeme z ní a z jejích mýtů, iluzí a zvráceností vycházejících z takzvané pozice vzhůru nohama. Prvním krokem při objevování vchodu do naší Niterné mysli je náhrada těchto mýtů, iluzí, perverzí – a pozice vzhůru nohama – náležitou a vhodnou znalostí toho, co je skutečně dobré, skutečně pravdivé, a tudíž skutečně reálné. Toto pravé poznání je uloženo v našich Niterných myslích a nazývá se „tváří vod“.

 

Verš 3: „I řekl Bůh“ znamená, že Pán Ježíš Kristus nás ve Svém milosrdenství vede z nitra, z naší Niterné mysli, kde je Pán vždy přítomen. Božským řízením jsme přivedeni k poznání, uvědomění a uznání faktu, že mnohé věci, které považujeme za pravdivé, skutečné a dobré, ve skutečnosti pravdivé, dobré a skutečné nejsou. Počínáme chápat, že jsou falešné, zlé a neskutečné. Tento význam je zjeven slovy: „Budiž světlo“. Ve chvíli, kdy je „světlo“, si uvědomíme, že jedině Pán Ježíš Kristus je skutečným světlem, pravou realitou, a že je Sám a ze Sebe dobrem a pravdou. Také to znamená, že si poprvé uvědomujeme, že mnohé věci našeho života, které považujeme za dobré, fakticky dobré nejsou. Namísto toho se odvozují či vyvěrají z naší sebelásky či sobectví a z naší lásky k zevním, vnějším, chvilkovým a pomíjivým věcem tohoto světa, což je nakonec sebezničujícím a ničivým vzhledem k ostatním. Nemohou být proto nijak dobrými a prospěšnými. Takže vidíme, že mnohé věci, které považujeme za pravé, nejsou fakticky pravé, protože podporují, ospravedlňují, omlouvají a zdůvodňují naše nesprávné lásky, náš egoismus a naše nesprávné systémy víry. Také nás vedou k tomu, abychom lpěli a byli závislí na vnějších, přechodných, dočasných, nereálných, iluzorních a neužitečných věcech, které vládnou našimi pozemskými životy. Jakmile máme toto vědomí, „je v nás světlo“. Toto světlo umožní, aby dozrál druhý krok.

 

Verš 4: „A Bůh viděl, že světlo bylo dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.“

 

A Bůh viděl, že světlo bylo dobré“ se vztahuje k našemu uvědomění a uznání faktu, že v naší zevní, vnější vědomé mysli se nenachází žádné dobro a žádná pravda. Ukazuje se, že veškeré dobro a pravda je „uvnitř“, přichází z naší Niterné mysli, od Pána v naší Niterné mysli, obzvláště a pouze od Pána v naší Niterné mysli. Toto uvědomění je dobré, a tudíž odráží fakt, že poprvé jasně vidíme (máme takříkajíc „světlo“), odkud přichází pravé dobro a skutečná pravda. „Toto jasné vidění“ je především „dobrem“, které přijímáme od Nejvyššího, Kdož sídlí v naší pravé Niterné mysli. Toto „jasné viděnínyní umožňuje jasné rozlišování mezi tím, co je dobré a pravdivé, to jest od Nejvyššího, a tím, co je zlé a nepravdivé, to jest z naší zevní, vnější vědomé mysli, čili z našeho vlastního sobeckého ega. To je pravý význam slov: „A Bůh oddělil světlo od tmy.

 

Verš 5: „Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. Takže večer a ráno bylo prvním dnem.“

 

Tato slova označují, že cokoli přichází od Boha, Pána Ježíše Krista a naší pravé Niterné mysli, lze srovnávat se dnem a denním světlem. A co přichází z našeho vlastního sobeckého já a jeho vnější, zevní vědomé mysli, lze přirovnat k noci a tmě.

 

Večerem“ se zde míní vše, co bylo před tím, než jsme si uvědomili všechny tyto předešle popsané záležitosti, neboť to je stav žádného náležitého poznání, chápání, víry či pravdy. V takovém stavu jsou věci temné a matoucí. Jsou zastíněny jako v noci.

 

Ránem“ se v tomto případě myslí vše, co následuje poté, co si uvědomíme skutečných stav věcí. Takže „ráno“ znamená být ve světle, to jest znát pravdu a mít správné, pravdivé a náležité poznání toho, jaké věci skutečně jsou. To je to, co je pravou vírou.Večer“ v obecném smyslu označuje všechny věci, které jsou naše vlastní, které jsou v našem vědomí a v naší nejnižší nevědomé mysli a v našem zevním životě.Ráno“ znamená všechny věci, které jsou Pána Ježíše Krista a z Pána Ježíše Krista, Kdož je Nejvyšším, Jedním Nedělitelným Bohem, a z naší Niterné mysli. Toto uvědomění a uznání je tím, co je označeno „prvním dnem stvoření“. Je to první krok našeho opětovného duchovního probuzení, poznání, naší duchovní restrukturalizace a závěrečné transformace z bytí negativní, zlou a nevědomou lidskou bytostí (ovládanou vnějším zevním typem života plného deformací, falešností a zel i sobectví) do pravých lidských bytostí. Můžeme se pak stát vysoce vyvinutými duchovními bytostmi, které vše odvozují ze stavu nepodmíněné lásky a moudrosti, což znamená z Nejvyššího, Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším.

 

Jak z tohoto ilustrativního příkladu můžete vidět, tyto věci popsané v první kapitole Svaté bible se nijak zvlášť nezabývají fyzickým stvořením planety Země a lidstva v čase a prostoru, ve dnech a v nocích. Namísto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivních kroků a stavů proměn:

 

1.  reformaci

2.  regeneraci

3.  osvícení

4.  opětovné probuzení

5.  opětovné poznání

6.  restrukturalizaci

7.  transformaci –

 

lidské bytosti. Tato lidská bytost je postupně transformována Nejvyšším z „prázdnoty, nicoty a temnoty“ vnější vědomé mysli (která je vybudována z mýtů, iluzí a pseudopoznání) se všemi jejími falešnými, zkreslenými, zlými a negativními ideami do vysoce vyvinuté duchovní bytosti (čili do toho, co Swedenborg nazýval nebeským člověkem).

 

Takto přicházíme ke správnému „obrazu a podobě“ Boha, čili pravému nebi v lidské formě. Tento stav nebes v nás je stavem lásky, moudrosti, dobroty, pravdy a míru. Nazývá se proto sedmým dnem, ve který Bůh spočinul od všeho, co učinil/učinila. „Spočinout“ v tomto spoluoznačení doslovně neznamená fyzicky nic nedělat, jak by doslovný smysl naznačoval. Spíše se to má vykládat jako stav neustálého důkladného, hluboce niterného klidu a uspokojení, který vyvěrá z nepodmíněné lásky a moudrosti.

 

Jestliže by Bůh skutečně fyzicky odpočíval a nedělal nic, veškeré Stvoření by zahynulo. Funkce stvoření je řádně udržována neustálým, nepřerušovaným tvořivým úsilím Nejvyššího. Sedmý den, čili sabat, je stavem osvobozeným od konfliktů a problémů. Dodržovat sabat znamená držet se stranou konfliktů, problémů, stresů, napětí a veškeré ostatní negativity. Doslovně to neznamená, že v jednom zvláštním dni nemusíte nic dělat.

 

Existuje však důležitý duchovní PRINCIP VYVAŽOVÁNÍ našeho dennodenního žití. Tento princip požaduje, abychom věnovali stejnou pozornost odpočinku, humoru, zábavě, hře a relaxaci. To se dělá za účelem udržení dobrého duchovního, duševního a fyzického zdraví. Takto můžeme být v dobré pohodě, abychom splnili naše důležité poslání a poskytli lepší užitek ku všeobecnému prospěchu, společnému blahu a sdílení se všemi.

 

Nyní můžete vidět, jak se celá Svatá Bible má pojímat, vykládat a chápat. (Existuje přesně třicet pět knih Starého a Nového zákona obsahujících tento vnitřní smysl, které se mají takto pojímat. Zbytek neobsahuje tento vnitřní smysl. Aby se poznalo daleko více o této záležitosti v Bibli Svaté, odkazuje se na kapitolu osmnáctou v knize „Realita, mýty a iluze“. Také je o tom možno seznat v Swedenborgových spisech, obzvláště v jeho „Čtyřech doktrínách“ – Doktríně druhé, týkající se Svatého písma.)

 

Je omylem si myslet, že Nejvyšší stvořil nejprve fyzický Vesmír a jeho obyvatele. Naopak, ve své původní formě byl fyzický Vesmír se svými obyvateli stvořen poslední. (Nejvyšší však tvoření nových věcí nikdy nezastaví, stvoření je tudíž neustálým věčným procesem.)

 

 

 

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI

 

Nyní se vraťme ke skutečné historii událostí, které se odehrály na planetě Zemi.

 

 

 

1.  ANDROGYNNÍ FÁZE – ADAM

 

Původní první lidské bytosti se na planetě Zemi objevily přibližně před 140 miliony roků. Před objevením se lidských bytostí nastal vývoj rostlinných a zvířecích životních forem, aby se umožnil rozvoj fyzických životních forem pro život nejvíce vhodných za podmínek, které byly tehdy pro planetu Zemi specifické. To znamená, že ani duchovně, duševně, emočně, intelektuálně, sexuálně či fyzicky lidské bytosti nevznikly z nižších životních forem a nevyvinuly se do forem vyšších jako výsledek evolučního řetězce. Z tohoto hlediska jsou teorie Darwinova a jeho následovníků úplně nesprávné. Tito padli do léčky, vychytrale NASTRAŽENÉ negativním stavem (jeden z mnoha ovládacích programů sil temna – pozn. zpracovatele).

 

O této pasti budeme za chvíli hovořit. Avšak i tradiční výklady doslovně verze Svaté bible týkající se příběhu Adama a Evy, jsou také zcela nesprávné. To platí obzvláště tehdy, když se lidé vedou k víře, že na počátku stvořil Bůh jednu samotnou lidskou bytost, kterou nazval Adamem, a později, jelikož byl ubohý Adam samotou unuděn k smrti, se Bůh rozhodl dát mu pomocníka, ženu – druhou samotnou lidskou bytost. Takže tu máme dvě jednotlivé osoby, z nichž dle předpokladu povstalo veškeré lidstvo. Co tyto záležitosti skutečně znamenají, krátce probereme v další kapitole.

 

První pravé lidské bytosti byly PŘÍMÝM NADĚLENÍM ŽIVOTA od NEJVYŠŠÍHO a Nejvyšším do fyzické formy Jím/Jí za tímto účelem stvořené. Tato forma byla uzpůsobena dle prototypu, který se tehdy na Zemi ustanovil. Byla to nejvíce vhodná a životaschopná forma za podmínek tehdy existujících. Tato fyzická forma byla do jisté míry vzdáleně podobná tehdy existujícímu opici podobnému tvoru (ale ne opici, jak ji známe dnes). Tato podobnost pak vědce mylně vedla k víře, že lidští tvorové se vyvinuli z opic, ve skutečnosti se ale první lidé na planetě Zemi ani fyzicky nijak nevyvinuli do své současné fyzické podoby ze žádné zvířecí formy.

 

První lidské bytosti, které se na této planetě objevily, se neobjevily v dimenzi, kterou známe, či které jsme si vědomi. Byla to odlišná Země, existující ve zcela odlišné a nám zcela neznámé dimenzi. Tato dimenze měla – a po všechny časy má – PŘÍMÉ SPOJENÍ s veškerým Stvořením, které sestává z pravého duchovního světa, pravého intermediálního světa a pravého fyzického světa.

 

První původní lidské bytosti byly jen velmi málo podobné tomu, jak nyní vypadáme a fungujeme. Neměly vůbec hlasivky. Komunikace mezi prvotními jedinci byla přímá, na úrovni jejich Niterné mysli, bez potřeby mluvit slyšitelná slova. Místo toho komunikovali ideami, čistým myšlením, pojmy a obrazy. Zevně vzato, žili v tichém světě.Také rostlinný a zvířecí život té doby se nijak nepodobal dnes známému rostlinnému a zvířecímu životu. Na Zemi tehdy existovaly jen pozitivní, krásné a mírumilovné formy života.

 

Fyzický vzhled prvních lidí byl zcela odlišný od našeho. Byli to obři ohromných rozměrů. Ze svých těl nevyměšovali moč a výkaly či jakékoli odpady, jak to činíme my. Cokoli zkonzumovali ve formě potravy a nápojů, bylo stoprocentně využito – proměněno v čistou fyzickou energii, aniž to zanechalo jakoukoli stopu po dopadu. Jestliže došlo k nadužívání něčeho ve formě potravy či nápoje, v žaludku a jiných oblastech těla se to transformovalo do zásobní energie. Tato energie vyzařovala obvykle z osoby jako jasné světlo nejrůznějších barev, které bylo obvykle doprovázeno krásnou sršící vůní.

 

Od samého počátku byli první lidé stvořeni Nejvyšším do plně vyvinutých forem, jako plně znalí dospělí lidé.Tehdy se nerodily nevědomé děti. Noví lidé se objevovali, jak bylo třeba, když a kde bylo potřeba, z přímého nadělení a tvůrčího úsilí Nejvyššího. Neexistovalo žádné fyzické rození dětí.

 

Sexuální styk se nevyžadoval kvůli rozmnožování, ale udržoval se výhradně kvůli potěšení, vzájemnému sdílení a výměně všeho, co každý s opačnými sexuálními rysy měl a pociťoval. V každém případě byl sexuální styk obzvláště využíván jako prostředek k získání většího poznání nejvyššího, jiných a sebe sama s jediným účelem na mysli: Pro vzájemný prospěch, všeobecné blaho, sdílení a užitek pro všechny. Tehdy neexistovaly žádné negativní, nízké, sobecké, vlastnické, žárlivé, zlé či jiné protivné myšlenky, pocity či touhy. Tehdy pro ně nebyla znalost ano praxe negativního stavu ani zahájitelná, ani myslitelná. První lidé byli stvořeni Nejvyšším v plnosti duchovního, duševního a fyzického i vědeckého poznání, které jim bylo doposud k dispozici z celého Stvoření.Tito prvotní lidé vlastnili veškeré znalosti a všechnu moudrost všech vesmírů a veškerého člověčenstva ve Stvoření Nejvyššího. Neexistovala žádná neznalost či žádné nevědomé procesy, stavy a kondice nebo nevědomá mysl. Vše v lidské mysli bylo VĚDOMÉ, ZŘEJMÉ A JASNÉ. Žádné nemoci, potíže, infekce či jakékoli jiné nepříjemné, negativní a smrtelné stavy či podmínky tehdy neexistovaly. Délka pozemského života prvních lidí byla přibližně 5 000 let. Když někdo splnil účel svého bytí na této planetě, prostě zanechal své fyzické tělo a odešel do duchovního světa, aby pokračoval ve svém věčném životě duchovního růstu a pokroku. Neexistovala žádná smrt, jak ji známe ze současnosti.

 

Na planetě Zemi bylo původně asi 4 miliony lidí současně naděleno životem. O těchto prvních čtyřech milionech lidí se souhrnně zmiňuje Svatá bible jako o „Adamovi“. Jejich stav a podmínky jsou popsány v biblických symbolických pojmech jako Adamův život v zahradě Eden, dříve než byla stvořena Eva z jeho žebra.

 

Toto původní a ryzí rozpoložení člověčenstva trvalo asi 20 000 let.

 

 

 

2.  FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA

 

Po tomto období začala druhá fáze historie lidstva na planetě Zemi, období, které trvalo asi 100 milionů let. Tak dlouho to trvalo druhé řadě lidí, než došli do bodu, kdy započal takzvaný „PÁD ČLOVĚKA“. Trvalo to asi 30 milionů rokůpozemského času, než se samotný pád plně uskutečnil. Nebylo to tedy záležitostí jednoho dne či noci, jak by se to jevilo z doslovného smyslu Svaté bible, i když mnozí lidé věří, že to trvalo jen jeden den a noc.

 

Po té, co první lidé opustili planetu Zemi a usadila se zde druhá generace, tito lidé původně pokračovali ve stejném životním stylu prožívaném prvními lidmi. Vědci té doby ovládali vnější uspořádání tohoto světa. Byli zaneprázdněni studiem zákonů a souvztažností fyzického světa z hlediska smyslových, fyzických a tělesných orgánů. Přírodní pozice, jež jim byla přidělena ke studiu hmotného světa a fyzického těla, byla pozicí vnější, pozicí pozorování. Vědci tyto funkce popsali za účelem sjednocení a harmonizace přírodních zákonů se zákony a ustanoveními duchovními, niternými. Vědci té dávné společnosti ovládali udržování neustálé jednoty všeho materiálního a fyzického s duchem, duší, myslí a s duchovním světem, i jeho zákony a ustanoveními a odvozování všeho z materiálního a fyzického světa z nich. Tito dřívější vědci zajistili, aby neexistoval žádný výskyt nesouladu, disharmonie či oddělenosti stavů a procesů hmotného světa a lidského fyzického těla vzhledem k duchovnímu světu, duchovní Niterné mysli a Bohu.

 

Při povaze své práce museli tito vědci pozorovat a popisovat vše z vnějšku, to jest ze stanoviska hmotného světa a fungování fyzického těla. Byli tedy ve své práci omezeni nástroji, které totiž měli: Lidskými smyslovými orgány. To je známo jako bezpečná metoda pozorování, pokud se na mysli fakt, že smyslové orgány jsou omezené, a že navíc vznikají z duchovních idejí za účelem přizpůsobení živoucího ducha ve fyzickém těle a ve fyzickém Vesmíru. TRAGEDIE začíná jen tehdy, když někdo rozhodne, že fyzické orgány jsou NEZÁVISLÉ na jakýchkoli duchovních zákonech, a že MAJÍ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT, NESPOJENÝ či NEZÁVISLÝ vzhledem ke komukoli nebo čemukoli jinému.

 

Vědecká zvídavost lidské mysli je příslovečná. Uvažme, že druhá řada lidí na Zemi měla NEPŘEDSTAVITELNÉ ZNALOSTI a VĚDU (O JAKÉ ANI NESNÍME). Jejich vědci měli NESROVNATELNĚ VĚTŠÍ TOUHU zkoumat a experimentovat. Jejich ZVÍDAVOST byla O MNOHO VĚTŠÍ A ŠIRŠÍ, než je u našich vědců současných. Dnešní vědci si NEMOHOU ANI V NEJBUJNĚJŠÍCH SNECH A PŘEDSTAVÁCH UVĚDOMIT, co měli tito vědci a stav jejich vědy tehdy k dispozici.

 

Proto u nich v jednom časovém bodě jejich historie vyvstala při pozorování a studiu zákonů hmoty a smyslových orgánů následující životně závažná, kritická a důležitá otázka:

 

 

CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT

 

TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY,

 

ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY,

 

DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL?

 

JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,

 

NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY

 

NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI?

 

(Položit přírodu na první místo, pojímat ji jako původce všeho a považovat duchovnost za konečný produkt nezávislého vývoje přírody znamená obrátit vše vzhůru nohama a mít plně zdeformovanou duchovnost.) Jak se dá s takovouto vědecky důmyslnou a důležitou otázkou experimentovat? Jak víte, je samozřejmé, že jakmile se tato důležitá a závažná otázka položí, musí se zodpovědět. Taková je povaha Stvoření. Ať je na jakékoli úrovni Stvoření – bez ohledu na to, jak nízká či vnější tato úroveň je – učiněn jakýkoli dotaz, MUSÍ být zodpovězen prostředky a způsoby, které jsou pro tuto úroveň specifické. A jelikož tato otázka byla položena z vnějšího stupně fyzického světa, kterýžto stupeň byl tehdy přidělen planetě Zemi, musela být zodpovězena v rámci tohoto světa, to jest na planetě Zemi, nástroji, způsoby a prostředky, které pro tuto planetu byly specifické. Těmito nástroji, prostředky a způsoby byly konkrétní, viditelné, zkušenostní, smyslové, pocitové, demonstrativní a ilustrativní příklady. Na této úrovni nemohly být jiné způsoby odpovědi na tuto otázku, aby mohla být srozumitelná a přijatelná. (Při svých obrovských vědeckých a schopnostních možnostech tito druzí lidé stejně nedokázali odpovědět na tuto závažnou otázku, neboť pokud by znali odpověď, URČITĚ BY SE NEPOUŠTĚLI DO TAK PŘÍŠERNÉHO EXPERIMENTUTAM LEŽELA JEJICH OMEZENÍ – pozn. zpracovatele.)

 

NejvyššíStvořitel ve svém rozpoložení mimo čas a prostor PŘEDVÍDAL, že se taková otázka položí. Proto vymyslel Velký plán odpovědi na tuto otázku, která by ji zodpověděla nejvíce možným přijatelným, účinným, dostatečným a poučným způsobem. Planetu Zemi proto Nejvyšší stvořil s tímto zvláštním účelem v mysli. Planeta Země se měla stát půdou, na níž se měla tato otázka nejen položit, ale MĚLA NA NÍ BÝT EXPLICITNĚ A ZKUŠENOSTNĚ ZODPOVĚZENA K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI VEŠKERÉHO STVOŘENÍ. Nejvyšší také PŘEDVÍDAL, že jistí lidé budou ochotni se DOBROVOLNĚ podílet na tomto POKUSU. Tito lidé budou nejen dobrovolníky, ale budou také OCHOTNI VYMAZAT SVOU PAMĚŤ, aby si tak dokonce ani nepamatovali, že se stali za tímto účelem dobrovolníky. Tito lidé tedy také SOUHLASILI s tím, že si NEBUDOU TOTO VŠE PAMATOVAT, pokud BUDOU na planetě Zemi, či pokud NEBUDE lidstvu dáno toto NOVÉ ZJEVENÍ. (Takže ti čtenáři, kteří čtou tyto řádky, v podstatě končí s tímto pokusem – pozn. zpracovatele.)

 

Jakmile vědci této společnosti položili tuto OTÁZKU, postoupili k EXPERIMENTOVÁNÍ, aby obdrželi vhodné odpovědi. (Jak si vzpomínáte, otázkou bylo: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY  NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI? )

 

Prvním krokem, který se při odpovědi na tuto otázku měl podniknout, byl začátek přivádění lidí na tento svět prostředky ne duchovními, ale VĚDECKÝMI a takzvaně PŘÍRODNÍMI. Jak si pamatujete, do této doby lidé přicházeli do tohoto světa PŘÍMÝM NADĚLENÍM Nejvyššího a od Nejvyššího. Nejvyšší zformoval vhodné fyzické tělo složené z elementů planety Země. Do tohoto těla uložil ducha, který pocházel z Jeho/Jejího Absolutního ducha. Po vstupu do tohoto svého fyzického těla duch toto tělo oživí, aby se tak mohlo stát živým. Tělo může být na živu jen z přítomnosti ducha v něm, jako je cesta je duch naživu kvůli faktu, že pochází z Absolutně živoucího ducha Nejvyššího. Takto byli stvořeni všichni lidé po celém Stvoření Nejvyššího. Toto je jediný náležitý, správný, normální, přirozený a zdravý způsob a postup pro stvoření a zrození jakéhokoli druhu lidí. Nazývá se ZPŮSOBEM DUCHOVNÍM. Jakákoli jináporušením tohoto VĚČNÉHO postupu. Neustále se stává pozicí VZHŮRU NOHAMA, která nevede k ničemu jinému, než k POTÍŽÍM a k BÍDĚ, jak živě ukazují dějiny současně existujícího lidstva na planetě Zemi.

 

Kdyby lidé po příchodu na tuto Zemi byli s to pokračovat náležitou duchovní cestou, nebyla by ŽÁDNÁ MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST zodpovědět tuto důležitou, kritickou a životně závažnou otázku zformulovanou výše. Je tomu tak proto, že cokoli je odvozeno z duchovních prostředků, je vždy duchovní bez ohledu na zevní formu, kterou přijme. Takže aby se tato otázka náležitě zodpověděla, bylo nutně nutné PŘERUŠIT příchod lidí na tento svět duchovními prostředky.

 

Jak ale provést tento složitý úkol ?  Musíte si pamatovat, že tito vědci měli k dispozici OHROMNÉ poznatky GENETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, znalosti ZÁKONŮ SOUVZTAŽNOSTI a poznání VŠECH DUCHOVNÍCH, MYSTICKÝCH, FYZICKÝCH A JAKÝCHKOLI JINÝCH UZPŮSOBENÍ, která obsahovala TAJEMSTVÍ TVORBY ŽIVOTA. Vědouce, že lidský duch (který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího) je přítomen v každé jednotlivé živé buňce a ve všech genech lidského tělarozhodli se tehdejší vědci experimentovat s lidskými mužskými a ženskými buňkami. Speciálním procesem dvojklonování zkombinovali jednu mužskou a jednu ženskou buňku. Tímto procesem a jinými tajemnými postupy, které nyní nemůžete znát, utvořili živou lidskou bytost, která POPRVÉ NEBYLA přímým nadělením Nejvyššího a od Nejvyššího, ale jen nadělením NEPŘÍMÝM. Toto nepřímé nadělení vychází z faktu, že každá živá buňka lidského těla obsahuje „svého ducha“, který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího a v němž je tedy Nejvyšší věčně přítomen, aby dával život Svému Stvoření. (z kteréžto pozice tento duch oživuje své tělo, udržujíce je naživu),

 

Takže lidská bytost byla utvořena čistě fyzickými, vědeckými prostředky namísto prostředků duchovních. V procesu tohoto experimentování vědci užili pouze čistě duchovní materiál, který byl původně stvořen Nejvyšším. Toto je velmi důležité si uvědomit, protože jinak bychom došli ke zkreslenému a nesprávnému závěru, že lidé mohou utvořit věci sami ze sebe a sebou. Lidé nemohou nic utvořit sami ze sebe a sebou. Jediným způsobem, jak mohou něco vůbec stvořit, je z materiálu stvořeného původně Nejvyšším. Nejvyšší dovoluje, aby se tak stalo kvůli DŮLEŽITÉMU ÚČELU POZNÁNÍ ODPOVĚDI na tuto výše položenou KRITICKOU, ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU A DŮLEŽITOU OTÁZKU. Jelikož je Nejvyšší přítomen v KAŽDÉ BUŇCE (v DUCHU této buňky), zaručuje to, že je u každého zachována SVOBODA VOLBY. Proto každý, kdo se účastní tohoto experimentu, a každý, kdo je při něm vytvořen, se ho zúčastní a byl v něm vytvořen z VLASTNÍ SVOBODNÉ VOLBY. Taková je přirozenost Nejvyššího, Jediného, kdož tvoří pouze „ve“ svobodě a nezávislosti a „kvůli“ svobodě a nezávislosti. Téma svobody volby budeme probírat v následujících kapitolách.

 

Zaznamenaný rozdíl mezi lidmi, kteří byli stvořeni přímým nadělením Nejvyššího a Nejvyšším, a těmi, kdo vstoupili do bytí v tomto světě prostředky fyzického a genetického procesu biklonování, je ten, že lidé, kteří přišli prostřednictvím biklonování, POSTRÁDALI DŮLEŽITOU DUCHOVNÍ ZKUŠENOST PŘÍMÉHO NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍM. Tu tedy máme POČÁTEK „PÁDU“, ČILI DUCHOVNÍHO ÚPADKU. Pravý význam pádu, čili duchovního úpadku spočívá ve faktu, že TÍMTO PROCESEM ZAHÁJILO LIDSTVO NA ZEMI NEBEZPEČNÝ TREND, KTERÝ VŠE OBRÁTIL VZHŮRU NOHAMA. Tento proces je symbolicky popsán v Bibli svaté, v knize Geneze, kapitole druhé, verších osmnáct až dvacet pět. Bůh tvořící Adamovi ženu z jeho žebra znamená vytvoření člověka smyslovými, fyzickými a přírodními prostředky, protože lidské nejspodnější žebro souvztaží s VNĚJŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM a VĚDECKOU METODOLOGIÍ a REPREZENTUJE JE. To, že to byl Bůh, kdo uspal Adama a provedl tento chirurgický zákrok, znamená, že Bůh dovolil, aby se tak stalo kvůli POUČENÍ a kvůli tomu, že byl za tím účelem použit Jeho materiál.

 

Tento akt také znamená, že Bůh je vždy přítomen v jakékoli živé buňce lidského těla a bezpochyby v lidském duchu a udržování ho naživu. Je to místo, kde lidský duch přebývá za účelem oživování tohoto těla a udržování ho naživu. Cokoli je naživu, musí v sobě obsahovat jistý stupeň přítomnosti Nejvyššího, protože jedině Nejvyšší je skutečně věčně naživu, jsa/jsouc naživu v Sobě a Sebou. Vše ostatní je naživu jedině z Něho/Ní.

 

Toto je jedním důvodem, proč se v Bibli říká, že Bůh stvořil Evu z Adamova žebra. Znamená to Boží dovolení lidem, aby tak činili. Vyjmutí Adamova žebra také znamená, že lidé budou od NYNĚJŠKA tvořeni na této planetě NE přímým nadělením Nejvyššího, ale raději fyzickými prostředky. To, že Adam byl uvržen do hlubokého spánku, znamená, že vědci té doby ZTRATILI svou DUCHOVNÍ PERSPEKTIVU. Scházelo jim UVĚDOMĚNÍ OHROMNÉHO NEBEZPEČÍ, do kterého uvrhli VEŠKEROU BUDOUCNOST LIDSTVA na planetě Zemi.

 

 

 

3.  FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

V jednom okamžiku historie tohoto lidstva opustili všichni lidé stvoření původně přímým nadělením Nejvyššího planetu Zemi. Do bytí vstoupila nová generace lidí. Tito lidé byli uvedeni do tohoto světa cele prostřednictvím speciálního typu biklonování. V procesu rozvoje této nové generace se stávali její členové MÉNĚ a MÉNĚ duchovními; to byl NEVYHNUTELNÝ následek, neboť postrádali závažnou zkušenost přímého nadělení Nejvyšším. Namísto toho se tito lidé stávali stále více smyslovými, tělesnými a materialistickými, postupně se obracejícími stále více zevně k přírodě, pryč od své Niterné mysli a od Nejvyššího ve své Niterné mysli. Nedostatek zkušenosti přímého nadělení života od Nejvyššího postupně zahájil PROCES NEZNALOSTI A NEVĚDOMÝCH PROCESŮ, což nakonec vedlo k ustanovení NEGATIVNÍHO STAVU. Nemáte-li takovou zkušenost, pak ji ani neznáte, ani si ji vědomě neuvědomujete. Takto dosáhly neznalost a nevědomé procesy své plodnosti. Takto bylo UMOŽNĚNO negativnímu stavu, aby se AKTIVOVAL a ZÍSKAL VLÁDU, jak je to nyní viditelné na planetě Zemi.

 

Nebezpečí této situace bylo v tom, že tito lidé postupně ZTRÁCELI ZÁJEM o Boha, o duchovnost a duchovní hodnoty. Zároveň stále vlastnili OHROMNÉ POZNATKY, dokonce VÍCE jich, protože v průběhu milionů let od prvního objevení se lidí na této planetě byly nashromážděny další poznatky. Naneštěstí je ZAČALI VYUŽÍVAT ZA NEDUCHOVNÍMI ÚČELY.

 

 

 

4.  FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Jak v tomto zvláštním procesu biklonování generace následovala za generací, do jsoucna a bytí vstoupila generace nová, která VYVINULA NENÁVIST KE VŠEMU DUCHOVNÍMI A KE VŠEMU, CO PŘICHÁZÍ OD NEJVYŠŠÍHO. Tato nenávist byla zkombinována se závistí a divokou chtivou touhou zničit vše duchovní, vyhnat Boha – nejvyššího ze Stvoření a ovládnout Stvoření se záměrem učinit ze sebe bohy a bezkonkurenční vládce všeho, co existuje.

 

Aby to udělali, potřebovali DŮKAZ, že nikdo nepotřebuje Nejvyššího k ničemu, a že Nejvyšší není Stvořitelem, ale že ŽIVOT SPÍŠE VZNIKL Z PŘÍRODY A HMOTY bez jakékoli Božské přítomnosti či snahy, neboť prvotní hmota vždy věčně existovala bez konce a začátku.

 

Jak byste postupovali při důkazu, že lidské bytosti nejsou stvořeny duchovními prostředky od Nejvyššího, ale jsou jen přirozeným procesem evoluce od mrtvých elementů hmoty k jednoduchým buňkám améb a později se stávají nižšími živočichy, postupně se vyvíjejícími do lidských tvorů?  Jinými slovy: Jak byste dokázali, že z ničeho pochází něco? Čili, že život vzniká z neživé hmoty. Dokázat to znamená dokázat, že není žádný Bůh – Stvořitel nebo duchovní princip. Znamená to, že lidé ve své představivosti stvořili Boha ke své podobě a svému obrazu, a že tito lidé vytvářejí všechny druhy duchovních zákonů, aby dosáhli svého. Tím, že toto prokážete, můžete nyní skutečně NASTOLIT POZICI VZHŮRU NOHAMA, kterou prohlásíte za pozici správnou.

 

Uvedená generace, která se snažila dosáhnout této věci, experimentovala s mnohými možnostmi, než vynalezla velkolepý plán. Její vědci pak VYNALEZLI UMNÝ A VYCHYTRALÝ VĚDECKÝ PODVOD, kterým zajistili veškeré důkazy mimo jakýkoli stín pochybností, takže budoucí vědci NEBUDOU mít na vybranou než uvěřit, že to, co vidí svým vědeckým pohledem, je vědeckým faktem.

 

Tato generace i to, co vykonala, a co se dělo pak, to vše je popsáno v Bibli Svaté v kapitole třetí knihy Geneze pádem Adama a Evy.

 

Když vědci této generace pozorovali zvířecí život, povšimli si způsobu, jakým se odehrávalo rozmnožování vysoce vyvinutých savců. Rozmnožování se dělo otěhotněním samice samcem prostřednictvím kopulace a proniknutím penisu do samičí vagíny a uložením samčího semene do ní. Zvířecí plod se vyvinul v mateřském lůně a po svém narození byl ve svém přežití bezmocně závislý na rodičích.

 

Takže první ideou, která vědce napadla, bylo, že by je proto, aby učinili lidi závislými na zevnějšnostech, čili na zevních přírodních zákonech, museli přebudovat tak, aby se chovali přesně jako zvířata. Tento postup by pak vědcům dovolil fabrikovat typ lidí, kteří by měli sklon pohlížet vně, zevně, do přírody a na přírodní zákony, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli, na Nejvyššího a na Jeho/Její duchovní zákony. Vědci navíc neměli rádi proces biklonování, protože stále obsahoval příliš mnoho duchovnosti. (Tímto postupem se duchovnost příliš nesnižuje, ale zachovává – poznámka zpracovatele.) Dvojklonování nemohlo produkovat požadovaný rozsah neznalosti a nevědomých procesů. S nevědomostí a nevědomými procesy chtěli vědci nastolit vládu a panování negativního stavu.Negativní stav je stavem pohlížení vně, zevně k přírodě, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli a k Nejvyššímu. V okamžiku, kdy tato dřívější generace vymyslela tento plán a rozhodla se pokračovat v jeho realizaci, nastalo ohromné zpustošení. To vytvořilo vír v duchovním, intermediálním a fyzickém vesmíru a osnově času a prostoru. Tato katastrofická událost je vyvrhla z dimenze pravého Stvoření, ve které doposud byli. V biblických pojmech byli VYHNÁNI ze zahrady Eden, což znamená z pravého Stvoření.

 

Když byla tato dřívější generace vyhozena, spadla ze skutečné planety Země do takzvané zóny vymístění, do dimenze, která existovala souběžně s pravým Stvořením. Opakuje se, že tato dřívější generace vypadla ze skutečné planety Země do její zóny vymístění, neboli do antivesmíru, kde jim bylo umožněno pokračovat ve svých experimentech. Naneštěstí byli s to vzít se sebou všechny znalosti, které měli. K tomu si také přinesli vzorky všech existujících živočichů a rostlin z jejich původní planety Země. (Na podrobnosti o zóně vymístění bych vás rád odkázal na „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a také na kapitolu čtrnáct knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Do tohoto bodu byla zóna vymístění NEOBYDLENA. Takže majíc všechny poznatky, prostředky a souvztažnosti zachované a k dispozici, mohla dřívější generace svobodně pokročit vpřed ve svých plánech. Jak se právě uvedlo výše, přineslisi všechny zvířecí buňky, vzorky a geny ze skutečné planety Země. Pak se tedy rozhodli využít tyto geny, aby ZFABRIKOVALI PSEUDOČLOVĚKA, který by byl od nich zcela odlišný a nepodobný všemu doposud stvořenémupřímým nadělením od Nejvyššího a Nejvyšším. Tu se vědci rozhodli využít zvířecí geny při produkci nových tvorů, které nazvali „člověkem“. Potřebovali ZVÍŘECÍ NEZNALOST a NEDOSTATEK VĚDOMÉHO SEBEUVĚDOMĚNÍ. To by jim dovolilo tohoto člověka – tvora ÚPLNĚ ŘÍDIT. OVLÁDÁNÍ by bylo nastoleno prostřednictvím vnějších prostředků a prostřednictvím závislosti tohoto pseudočlověka na zevních činitelích, na přírodních zákonech a na vnější mysli spíše, než na faktorech niterných, na duchovních zákonech, na Niterné mysli a na Nejvyšším, jak je tomu u člověka duchovního. Přesto tito vědci také potřebovali zachovat jistý stupeň podobnosti původním lidem, aby tito nově zfabrikovaní lidé byli s to se naučit tomu, čemu je tito vědci chtěli naučit. Proto po několika milionech roků experimentování vědci USPĚLI při FABRIKACI PSEUDOČLOVĚKA, který obsahoval 95 % genů a výbavy ZVÍŘECÍHO života. Následkem toho ZŮSTALO jen 5 % genů a výbavy z PRAVÝCH LIDÍ. Těchto 5 % však bylo dostatečných k tomu, aby se v těchto nově zfabrikovaných lidech udržela schopnost vytvořit si POJEM SEBE SAMÉHO, ROZUMOVOST A VYŠŠÍ FORMY POZNÁVÁNÍ.

 

V procesu manipulace prostřednictvím genetické výbavy při fabrikaci pseudočlověka tehdy žijící vědci potlačili nebo geneticky odstranili veškeré poznání čehokoli duchovního; jakékoli potřeby vcházet do nitra; jakékoli poznání Niterné mysli a duchovnosti a Nejvyššího. Kromě toho byly potlačeny mnohé další věci, kterým se těšili původní lidé. Učinili pseudolidi zcela závislými na vnějších, zevních přírodních zákonech a jejich vědomé mysli. Tento čin zablokoval jakýkoli vědomý přístup k 5 % pravých lidských a Božských kvalit, které vědci potřebovali zachovat, aby dosáhli svého cíle.

 

Protože všechny tyto jevy zfabrikovali vědátoři té doby, jsou tudíž zváni „PSEUDOTVŮRCI“.

 

Aby dále prokázali, že se tito nově zfabrikovaní lidští tvorové vyvinuli ze zvířat, a ne z přímého nadělení Nejvyšším a Nejvyššího, zfabrikovali pseudotvůrci taktéž karikaturu tohoto nově vytvořeného člověka, kterou nazvali OPICÍ. Tuto opici umístili do blízkosti nově zfabrikovaných lidí, aby tak budoucí vědci měli jen málo na výběr než usoudit, že LIDSKÉ BYTOSTI SE VYVINULY Z OPIC. Tento druh závěru je snadné učinit kvůli faktu, že fyzická těla nově zfabrikovaných lidí, opic a jiných tvorů – savců byla funkčně téměř totožná, aniž by mezi nimi byly nějaké přílišné rozdíly. Nejvíce manipulací bylo provedeno na lidských ženách, umožňujících ženě počít dítě ve své děloze a porodit mládě přesně stejným způsobem, jako to dělají zvířata – savci. Takže fyzické narození lidského dítěte je zvířecí proces, zfabrikovaný pseudotvůrci, aby se z lidského života odstranilo cokoli duchovního a Božského. Současní vědci samozřejmě plně naletěli tomuto ohromnému vědeckému podvodu zfabrikovanému pseudotvůrci (nezapomeňte, že v současnosti probíhá ovládání i vědců, jak individuálně, tak zavedenými ovládacími programy – pozn. zpracovatele). Tento podvod přivádí moderní vědce k závěru, že život vznikl z přírody a hmoty, a ne z Nejvyššího a duchovních principů (jedním z těchto ovládacích programů je i kniha p. Pacnera „Hledáme kosmické civilizace“ ze 70. let, kde prezentuje aktivity některých vědců i v oblasti vzniku života – z hmoty, po přečtení knihy mi mnoho věcí vnitřně nesedělo – pozn. zpracovatele).

 

Napadlo vás někdy, proč by BůhStvořitel nařizoval dítkám izraelským dodržovat jisté rituály ohledně sexuálního styku a rození dětí včetně tohoto druhu zvířecích prostředků?  Přečtěte si kapitolu dvanáct Knihy Leviticus (třetí knihy Mojžíšovy) v Bibli Svaté. Po narození dítěte po způsobu zvířat či po každém menstruačním období bylo ženě nařízeno přistoupit před kněze, aby posvětil zápalnou oběť a oběť za hřích kvůli jejímu usmíření. Následkem toho jí byly její hříchy zrození dítěte a menstruace odpuštěny. Žena se musela očišťovat třicet dnů po narození mužského potomka. Narodilo-li se jí dívčí pokolení, musela se matka očišťovat šedesát dní.

 

Proč tomu tak bylo?  Jestliže Bůh byl pravým a přímým původcem současně existujících lidí na této planetě a způsobu, jakým se rodí děti, proč by se něco tak Božského, jako je narození dítěte, považovalo za hřích? Nebo proč by muž, který měl výron svého semene – je-li to tak přirozený, normální a řádný proces – musel umýt celé své tělo a byl nečistý až do večera  (Levicitus, kapitola patnáctá, verš šestnáct a na jiných místech v Bibli.)

 

Pravý důvod, proč jsou tyto rituály Nejvyšším nařízeny, byl ten, aby se do naší pozornosti dostal fakt, že současné lidské tvory na planetě Zemi a způsob, jakým se rodí děti na tento svět a jakým se muž a žena milují navzájem, původně nevytvořil/nevytvořila Nejvyšší. Namísto toho jsou lidé dnešních dnů konečným produktem a výsledkem genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných manipulací pseudotvůrců. Toto jim bylo dovoleno učinit, aby se na živých příkladech ilustrovala odpověď na předtím uvedenou, životně závažnou, kritickou a důležitou otázku. Navíc důvod, proč se žena musela očišťovat dvojnásobně, když se jí narodil dívčí potomek, byl ten, že nejvíce změn, pozměnění a genetických manipulací bylo učiněno na ženách. Dále pak proto, že sexuální styk nebyl původně zamýšlen kvůli rozmnožování; v procesu tohoto sexuálního styku nedocházelo k žádnému výronu semene, a tudíž v procesu milování nebyly přítomny žádné vnější fyzické způsoby a prostředky. Toto je jedním z důvodů, proč při tomto novém uspořádání (zfabrikovaném pseudotvůrci) souvztaží výron semene s těmito hříšnými vnějšími způsoby a prostředky života, který lidem nepřináší nic jiného, než potíže.

 

Jak tedy z této současné situace můžete vidět, současně existující lidští tvorové na planetě Zemi nejsou pravými, původními a ryzími lidmi, stvořenými Nejvyšším. Jsme výsledkem vychytralého a umně vytvořeného plánu a genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných typů manipulací pseudotvůrců. Jak se uvedlo výše, tito tak učinili za účelem zničení všeho duchovního a Božského v nás. Taktéž to učinili za účelem aktivace a panování negativního stavuv protikladu a v odlišnosti od čehokoli pozitivního a dobrého, co přichází od Nejvyššího.

 

 

 

5.  FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Jakmile tohoto pseudotvůrci dosáhli, vstoupil negativní stav do plného života. Následně byl uveden do plné dominance po celé zóně vymístění a v přírodní formě této planety Země (v této zvláštní dimenzi, ve které žijeme).

 

Dalším důležitým krokem, na který se pseudotvůrci nutně podjali, byla likvidace jakýchkoli stop jejich existence v přírodním stupni planety Země a její zóny vymístění. Byla provedena tak, aby se k nim a k jejich vědeckému podvodu nemohla vést žádná spojnice či spojení. Jejich ohromná znalost univerzálních zákonů a jejich duchovních souvztažností jim umožnila CESTOVAT ZPĚT V ČASE dokonce před období, než fyzická Země vstoupila do jsoucna a bytí. Pseudotvůrci se takto usadili v zóně vymístění duchovního světa. Nastolili a vyvinuli zde zcela odlišný styl a způsob života. Tento životní styl byl opakem všeho pozitivního, Božského a dobrého. Byl a je ovládán zcela všemi typy zla, nepravd, deformací a zkažeností původních stavů a procesů Stvoření. Tato zla a tyto nepravdy atd. jsou jimiNEUSTÁLE NOVĚ VYTVÁŘENY. Stav a rozpoložení, které ustanovili na této rovině, souběžné s duchovním světem, místem či stavem, se nazývá PEKLEM (PEKLY). S ním souběžný svět dobra a pravdy či pozitivního stavu se nazývá NEBEM (NEBESY). Takže negativní stav je svou povahou PRAVÝM PEKLEM, zatímco pozitivní stav je ve své povaze PRAVÝM NEBEM.

 

Jakmile se pseudotvůrci pevně usadili ve svých peklech, zfabrikovali zde všechny druhy tvorů, démonů, satanů, ďáblů a podobných monstrózních kreatur. Zahájili taktéž lítou duchovní válku proti veškerému Stvoření Nejvyššího za účelem převzetí a ustanovení své BEZKONKURENČNÍ VLÁDY A PANSTVÍ nad veškerým Stvořením.

 

ZALOŽENÍM PEKEL PSEUDOTVŮRCI SKONČILY PŮVODNÍ DĚJINY PRAVÉHO LIDSTVA na planetě Zemi. Od té chvíle začala NOVÁ ÉRA PSEUDOLIDSTVA (s pseudolidmi) s dějinami neustálých krveprolití, neustálé nenávisti a všech druhů negativity.

 

V procesu cestování pseudotvůrců zpět v čase, tím procesem samotným, smazali jakékoli stopy toho, že kdy BYLI na Zemi. (Kamufláž je nejpropracovanější oblastí Sil temna – pozn. zpracovatele.) Udělat to bylo pro ně nutné, aby zabránili budoucím vědcům objevit jakýkoli možný NÁZNAK toho, co se SKUTEČNĚ stalo. Jestliže by takový náznak či důkaz byl někdy nalezen, lidé by si pak mohli uvědomit skutečný stav věcí a ZAJISTÉ BY NĚCO PROTI NĚMU UDĚLALI. To bylo to poslední, co by si pseudotvůrci kdy přáli, aby se stalo (tady si může čtenář udělat vlastní test toho, jak dalece je ovladatelný Silami temna, jakmile bude ŠÍŘIT TYTO KLÍČOVÉ INFORMACE, co se týče mne, situace je jasná – to je odpověď těm pseudokontaktérům, kteří mě dosud pomlouvali, a upozornění na jejich vlastní polohu za účelem pomoci jim. Tyto texty můžete opět považovat za vhodné „lakmusové papírky“ pro určení momentálního vibračního stavu (stavu ovladatelnosti) jakékoli lidské bytosti – pozn. zpracovatele).

 

Máte-li zájem poznat více o těchto událostech, radí se vám obeznámit se s knihami tohoto autora: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“. Všechny se zabývají těmito záležitostmi daleko hlouběji a do větších podrobností.

 

Pseudostvoření současně existujících lidí na této planetě se událo před 4 miliony let. Začátek takzvaného „pádu“ nastal přibližně před 30 miliony roků. V procesu cestování zpět v čase pseudotvůrci způsobili ohromná kataklyzmata a katastrofy a zmatky v osnově fyzického Vesmíru. Ty mají v současnosti stále dozvuky. Následkem těchto pozdvižení se původně jeden pozemský kontinent rozštěpil na několik kontinentů. Též se odehrály i mnohé jiné věci této katastrofické povahy, popsané v Bibli jako „potopa“.

 

Vědci považují tyto a podobné události za přírodní katastrofy. Jak ale můžete vidět, byly pečlivě naplánovány pseudotvůrci, kteří měli plné znalosti toho, jak vytvořit tyto zničující události. Učinili je za tím účelem, aby měli ÚPLNĚ pod kontrolou všechny BUDOUCÍ UDÁLOSTI, které by nastaly na planetě Zemi. Takto získali vládu nad lidmi, které umístili pohromadě s opicemi a jinými zvířaty.

 

Jako souvztažnosti a reprezentace těchto negativních, zlých a odporných myšlenek, pocitů a vjemů, vykazovaných pseudotvůrci, zfabrikovali v peklech rozmanité souvztažnosti, které byly uvědoměle promítnuty do dimenze naší planety. Tyto protivné afekce se zde obvykle jeví v konkrétní formě všech druhů negativních, jedovatých a nebezpečných rostlin a zvířat, ryb, ptáků, hmyzu, bakterií, virů, lidských nemocí, nepořádků, válek, strádání, nehod, incidentů, perverzí až donekonečna . . .  Takže, jak se výše stručně uvádí, všechny protivné, zlé, negativní a špatné a ošklivé věci, které na této planetě a ve svém životě jako lidští tvorové zažíváme, jsou NÁSLEDKEM DÍLA PSEUDOTVŮRCŮ. Z toho můžete vidět, že všechny negativní věci a negativní stav nemají nikdy původ z Nejvyššího a nebyly Jím/Jí nikdy stvořeny, jak tomu mnozí lidé věří.

 

Musíte si ovšem uvědomit, že pseudotvůrci vytvořili mnoho jiných věcí, událostí a dění. Ty nakonec vedly k aktivaci negativního stavu, fabrikaci pseudolidí a obydlení zóny vymístění. Sloužily taktéž ustavení pekel v duchovním světě a jejich spojení se vším negativním, co neustále probíhá v našem pozemském životě. Ne všechny tyto věci jsou naší vědomé mysli či našemu řádnému chápání dostupné. To, co bylo o této situaci doposud zjeveno Nejvyšším, je prozatím DOSTATEČNÉ k tomu, abychom si UVĚDOMILI SKUTEČNÝ STAV VĚCÍ. Toto uvědomění vás může vést, pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, k revoluční změně pozitivního charakteru ve vašem životě, myšlení, cítění a chování. To vám umožní se osvobodit z pasti, kterou nám tak dovedně a vychytrale nastražili aktivátoři negativního stavu.

 

Vaší otázkou může ovšem dosti dobře být: „Jak jsem se do toho zmatku dostal?  A proč já?“  Vaše důležitá otázka si zasluhuje důležitou odpověď. Tato odpověď vám bude dána v následujících kapitolách.

 

Pro lepší pochopení toho, co bylo doposud řečeno, shrňme to do následujících bodů:

 

 

 

I.  DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU

 

Odpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje.

 

Božská prozřetelnost Nejvyššího však zařídila, aby všechny tyto události tak, jak se skutečně odehrály, byly zaznamenány v knihách Svaté bible, byť v maskované podobě (jazykem parabol, reprezentací a souvztažností). Slovo souvztažnost znamená, že každé slovo zevního lidského jazyka, slovo, které používáme pro své vyjadřování a komunikování, obsahuje mnohonásobné významy. Jeden význam je doslovný, znamenající přesně jen to, co pod ním rozumíme. Za doslovným významem ale existují další hluboké významy, které odrážejí jiné stavy záležitostí. Tyto nejsou snadno zjevené v doslovném smyslu. Bylo mi Nejvyšším řečeno, že každé slovo v bibli má přinejmenším DESET odlišných významů či úrovní významů. O těchto máme malou, či vůbec žádnou představu. (Text je zakódován v 10 významech proto, aby se ve vhodných časových úsecích mohl odhalovat DUCHOVNÍ OBSAH podle vůle Stvořitele, a nikoli pseudotvůrců. Kódování zabezpečuje to, že pseudotvůrci tento text nemohou účelově zprznit, překroutit, a doslovný výklad je prázdný – pozn. zpracovatele)

 

Dobrým příkladem tohoto zákona či slova „souvztažnost“ je souvztažnost sama. Co pod tímto slovem rozumíte?  Například to, že píšete někomu o něčem dopis. Dá se tedy říci, že s touto osobou korespondujete. Tato korespondence vás jaksi spojuje s touto osobou. Toto slovo ale také znamená, že se nacházíte v jisté blízkosti s touto osobou, a že tato osoba je někde jinde, a že pro vás něco znamená.

 

Slovo „souvztažnost“ také znamená mít vztah z jedné pozice ke druhé. Takový vztah spojuje tyto dvě odlišné pozice tak, že jsou si vědomy jedna druhé. Jiným významem slova „souvztažnost“ je, aby se něco symbolizovalo, či něco reprezentovalo. Uvažujme pro příklad slovo „SVĚTLO“. doslovný význam „světla“ je denní světlo, které můžete jasně vidět svýma fyzickýma očima. To také ale znamená být osvícen, to jest znát pravdu. Takže můžeme říci, že světlo souvztaží s pravdou a pravda souvztaží s moudrostí, protože moudrost sestává z řádného poznání pravdy. To vám dává světlo a jasné vidění, či pochopení toho, co se má dělat a jak to dělat správně, náležitě a úspěšně. Toto jsou tedy souvztažnosti. Takto Nejvyšší skrývá v Bibli Svaté všechny události popsané v této kapitole.

 

Tradiční náboženství – s výjimkou následovníků Swedenborga – ovšem o takovém významu Bible nevědí, ani ho nepřijímají, a jestliže o něm vědí, pak tyto souvztažnosti nebo jejich užitečnost odmítají. Tímto odmítáním ztrácejí přístup k pravdě a reálnému poznání toho, co se skutečně stalo, jak se to stalo a proč se to skutečně stalo tak, jak se to stalo.

 

Důvodem, proč Nejvyšší nadiktoval Svatou Bibli prostřednictvím vybraných lidí, bylo to, aby se udržel jistý stupeň vnějšího spojení každého v zóně vymístění, to jest v negativním stavu, s každým ve stavu pozitivním. Tento akt zajistil prostředky pro konečný návrat každého do původního stavu věcí, to jest zpět k Nejvyššímu. Jiným důvodem, proč byla Bible Svatá napsána v těchto souvztažnostech, bylo to, aby se její význam přizpůsobil všem okruhům a dimenzím Stvoření, které jsou na odlišných úrovních a stupních chápání pravdy  a jejího dobra a dobra a jeho pravdy. Bylo taktéž učiněno za účelem, aby se lidem na Zemi zabránilo znesvěcení svatosti svatého pravého poznání, obsaženého v Bibli svaté. Toto znesvěcení by způsobilo věčné zničení lidstva bez jakékoli možnosti spásy (příchodu zpět domů). Jedině když je čas zralý, budou tato fakta nejvyšším zjevena. Současná doba je zjevně zralá, a tudíž tajemství o tom, co se skutečně událo, je nyní zjeveno tomu, kdo je ochoten naslouchat a podle tohoto zjevení v pozitivním smyslu jednat.

 

 

 

II.  NEJSTE TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE

 

Při pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste.

 

Nejste ani tím, co se evolučně vyvinulo ze zvířecího života a hmoty, jak by vědci rádi věřili. Nejste ani přímým stvořením Stvořitele, Nejvyššího, jak by rády věřila tradiční náboženství. Ve své současné formě a kondici jste produktem miliony roků trvajících genetických a některých dalších tajemných manipulací pseudotvůrců, kteří se podjali dokázat, že lidský život nemusí pocházet z Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Materiál, který byl pseudotvůrci použit k zfabrikování takzvaného moderního člověka, a tedy vaší současné formy, byl však stvořen Nejvyšším. Tento materiál byl pseudotvůrci následně nesprávně použit a zneužit pro zlý účel a záměr. Pseudotvůrci byli osmým lidstvem v pořadí lidí, kteří se na planetě Zemi objevili procesem biklonování. Nastalo to přibližně před 80 miliony roků podle pozemského relativního času.

 

 

 

III.  JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY.

 

Aby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLOVAT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO JAKKOLI ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY BYLO MOŽNÉ ODVODIT DUCHOVNÍ PRINCIPY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO NAZÍRÁNÍ NA HMOTU A PŘÍRODU, JAKO NA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ A PRINCIPŮ?

 

Aby se tyto otázky zodpověděly jazykem konkrétního zobrazení a projevení ve prospěch všech po celém Stvoření Nejvyššího, Ten/Ta dovolil/dovolila experiment, který by vedl k podmínkám, ve kterých by se výsledky, následky a důsledky tohoto experimentu plně aktualizovaly a realizovaly. Takto má být odpověď na tuto otázku dána živým příkladem. Tento ŽIVÝ PŘÍKLAD ODRÁŽEJÍ DĚJINY MODERNÍHO LIDSTVA NA TÉTO PLANETĚ.

 

K tomuto účelu byla určena planeta. Byli vyhledáni dobrovolníci, nejenom takoví, kteří by byli ochotni tento pokus provádět a účastnit se ho, ale i takoví, kteří by byli ochotni souhlasit s nutností odstranění veškeré paměti ze svého vědomého uvědomění, že se kdy dobrovolně rozhodli pro tento experiment. Jinak by tento pokus neměl jakoukoli hodnotu a užitečnost a nezískala by se správná odpověď na otázku, která by mohla být dána. Tak by nemohlo dojít k žádnému správnému a náležitému poučení.

 

Touto planetou byla planeta Země a KAŽDÝ, kdo na této planetě kdy byl, v současnosti je či kdy bude, je zde výhradně jen DOBROVOLNĚ (čili nikoli za trest, jak se mi někteří pseudokontaktéři snažili namluvit – pozn. zpracovatele). Jste tedy na této planetě ze své svobodné vůle a volby za jistým účelem. My všichni zde jsme kvůli velmi důležitému DUCHOVNÍMU DŮVODU, což obsahuje i volbu nepamatovat si nic o této volbě.

 

 

 

IV.  PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU

 

Při procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. Spíše byl výsledkem popření toho, že život a lidské bytosti stvořil Nejvyšší ze Sebe a ze svých duchovních principů. Následky a důsledky tohoto popírání jsou živě ZOBRAZENY DĚJINAMI LIDSTVA na planetě Zemi během posledních asi tak 4 milionů let.

 

 

 

V.  VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA

 

Výsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli.

 

Nejste tedy ve svém poznání omezeni jen o všem a o sobě, ale z vnějšího světa jste krmeni falešnými a zkreslenými poznatky, informacemi, které většina z vás považuje za pravdivé poznání. Přijetím této situace se v tomto světě a ve vás (ve vaší vědomé mysli) ustavuje pevné rozpoložení, ve kterém je vše vzhůru nohama. O této pozici si my všichni nesprávně myslíme, že je správně postavená a vhodná.

 

 

 

VI.  TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NE-ŽIVOT

 

Při shora popsaném experimentování byla vytvořena NESPRÁVNÁ idea, která byla přijata většinou z nás, že lidský život na planetě Zemi ve své současné formě je pravým životem a cokoli se zde stane, je normálním, zdravým a přirozeným stavem událostí. Jsme také vedeni k víře, že tak tomu má být, a že se s touto situací NEMÁ NIC DĚLAT.

 

Pravou realitou ohledně tohoto všeho je však to, že co považujeme za pravý život, je životem FALEŠNÝM, PSEUDOŽIVOTEM, ŽIVOTEM MRTVÝM. Je to NE-ŽIVOT a všivá, ubohá IMITACE, PADĚLANÝ ŽIVOT, který v sobě a ze sebe nemá nic dobrého ani pravdivého. Není v něm ničeho z pravého života.

 

 

 

VII.  VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOSTÁVÁ VELMI DŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ

 

Plný rozsah užitečnosti tohoto experimentování v negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být znám jen Nejvyššímu. KAŽDÝ ve Stvoření, včetně nás všech, kdo jsme přímými účastníky tohoto pseudoživota negativního stavu, se ze všeho, co se odehrává ve všech oblastech, kde negativní stav panuje, NEUSTÁLE POUČUJE. To zahrnuje planetu Zemi (dimenzi Země, ve které žijeme). Vše této povahy SLOUŽÍ VELMI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU ÚČELU, který je pro nás velmi obtížně pochopitelný. Důvod pro toto nepochopení spočívá ve faktu, že jsme dobrovolně souhlasili s tím, že tomuto účelu nebudeme PLNĚ ROZUMĚT. Tato situace bude trvat, až to bude pro každého z nás jednotlivě DOST, čili do jisté doby určené Nejvyšším, kdy se užitečnost jsoucna a bytí tohoto negativního stavu VYČERPÁ a není ho již potřeba za žádným účelem.

 

 

 

VIII.  TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ

 

Je důležité si uvědomit, že 95 % toho, co jsme, či z čeho sestáváme, je VNUCENÝ, UMĚLE VYVOLANÝ STAV. Jsme výsledkem genetické manipulace, mocných popudů animálních sklonů obsažených v těchto genech, které byly pseudotvůrci vzaty z tehdy existujících zvířat, a užity pro jejich experimenty. To bylo provedeno za účelem toho, aby se lidé učinili jakoby zvířecími tvory, pseudolidmi, kteří by byli ovládáni zvířecími pocity, surovými emocemi, obavami, agresivitou, násilím, závislostí, vnějškovostí, a kteří by byli v totální nevědomosti ohledně všech záležitostí života a duchovnosti.

 

Z tohoto faktu plyne zřejmý závěr, že to, co považujeme za lidské, NENÍ dokonce ani ZDALEKA lidské. Takže z našeho vědomého prožívání NEMÁME žádné pravé poznání toho, jaké je to být PRAVÝM člověkem. Pravá lidská část v nás (zbývajících 5 %) byla pečlivě uzavřena, abychom k ní NEMĚLI ŽÁDNÝ VĚDOMÝ PŘÍSTUP. To bylo uděláno za zřejmým účelem zabránit nám v objevení skutečné pravdy o nás samotných, našem životě a o životě obecně; ale obzvláště nejvíce o pravé přirozenosti Nejvyššího včetně povahy negativního stavu.

 

Z vůle Nejvyššího se však tato situace NOVÝM ZJEVENÍM o těchto záležitostech MĚNÍ. Je vám tudíž dána PŘÍLEŽITOST a NÁSTROJE, abyste se dostali do styku s těmito 5 % uvnitř vás, které jsou ve vás SKUTEČNĚ LIDSKÉ, a postupně eliminovali ve svém životě vše, co není skutečně vaše. Tato kniha slouží TOMUTO DŮLEŽITÉMU ÚČELU.

 

 

 

(2)

 

KAPITOLA DRUHÁ

 

Z čeho skutečně sestáváte ?  Kolik je ve vás úrovní a aspektů?  Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu k ostatním?  Žijete skutečně v původním a pravém světě?  Jaký je účel vašeho života?  Započali jste svůj život skutečně na planetě Zemi?

 

„Aby se náležitě odpovědělo na otázku, která je titulem této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde?“, je pro vás nutné, abyste pochopili to, JAK jste utvořeni. Také je důležité, abyste věděli, KOLIK úrovní a aspektů ve vás existuje. Umíte si představit, že byste mohli vědět, kým jste a proč jste zde, bez náležitého vědomí či chápání STRUKTURY a FUNKCE vaší VLASTNÍ MYSLI, vašeho VLASTNÍHO JÁ?

 

Životně důležitou, závažnou a významnou částí správné znalosti sebe sama je znalost struktury a funkce vlastní mysli. Především smyslu na to, vy sami jste svou vlastní myslí. Co je ale mysl? Odpovědět na tuto otázku znamená odpovědět v obecnémkdo jste. Jakmile v tomto obecném smyslu víte, kým jste, můžete začít objevovat, kým jste ve smyslu zvláštním, ve svém vlastním osobním, jedinečném, neopakovatelném způsobu, stavu a rozpoložení. To vám pak pomůže si uvědomit, proč jste zde, protože abyste v tomto našem pseudosvětě přežili a náležitě fungovali, potřebujete být vybaveni jistými aspekty, znaky, charakteristikami a rysy, které vám pomohouumění přežít.

 

Málo lidí si uvědomuje, z čeho vskutku sestávají a jaké nástroje mají k dispozici ke svému vlastnímu užitku. Naše uvědomění je povětšinou omezeno vědomou myslí a našimi běžnými fyzickými smysly zraku, sluchu, čichu, chuti, dotyku atd. Na těchto elementech je ustanovena či je z nich postavena naše vědomá, každodenní mysl. Realita našeho vlastního světa přesahuje jen vzácně tuto dennodenní vědomou funkci.

 

Někteří lidé zajisté mají nějaké uvědomění, byť zcela temné, že zde vzhledem k nám existuje daleko více, než je pouze vědomí, které si uvědomujeme. Některé osoby jdou o krok vpřed a uznávají, že za běžným, každodenním typem vědomé mysli je toho v nás daleko více. Tito lidé dokonce věří, že nás to řídí, ačkoli si to zřídka vědomě uvědomujeme. Tak daleko dosahují ve většině případů naše znalosti sebe samých. Přesto není struktura vlastní mysli omezena tímto uvědoměním. Co si fakticky myslíme, že naše mysl je, či čemu věříme, že je jejím složením, není obvykle pravda. Ve většině případů se jedná o nesprávná pojetí.

 

Jak jste si povšimli na konci první kapitoly, obecně se v osmi bodech tvrdilo, že současní existující lidští tvorové na této planetě (samozřejmě včetně všech těch, kdo čtou  tuto knihu) se skládají z 95 % umělých a násilně z vnějšku vložených živočišných rysů a součástí. Jen zbylých 5 % v nás je pravých lidských. Těchto 5 % bylo původně stvořeno přímým nadělením Nejvyššího. Takže 95 % toho, o čem si myslíme, že jsme my, NENÍ NÁMI, ale NĚČÍM JINÝM.

 

Na straně druhé je 5 % z nás pravých, protože cokoli je pravé, může přicházet jen z Nejvyššího, kdož je Pánem Ježíšem Kristem a jediným pravým životem. Ve většině případů si ale dokonce neuvědomujeme těchto 5 % v nás. Ta jsou pravou lidskou kvalitou stvořenou Nejvyšším. Důvodem, že si  neuvědomujeme tento důležitý fakt (jak se uvedlo v předcházející kapitole), je ten, že náš PŘÍSTUP k těmto 5 % a STYK s nimi byl PEČLIVĚ SKRYT. Byly uzavřeny právě za tímto účelem – ABYCHOM SI NEUVĚDOMOVALI JEJICH EXISTENCI.

 

Měli jste  kdy příležitost pečlivě si přečíst Žalm 139 v Bibli Svaté dle Nové verze krále Jakuba? (Poznámka: Všechny biblické citace v této knize jsou dle této verze.) Jestliže ne, vyzývám vás, abyste si ho přečetli právě teď. Ve verši třináctém tohoto žalmu se říká:  „NEBOŤ TYS UTVOŘIL MÉ NITERNOSTI.“ Co tato slova znamenají?  Znamenají to, že Nejvyšší ze Sebe stvořil tyto vnitřní části nás, které utvářejí těch předešle uvedených 5 %. Jak to, že vím, že je tomu tak?

 

Především jsem to zkoumal s Nejvyšším ve své vlastní niterné mysli a potvrdilo se, že je to tak. Můžete to udělat také, jakmile se naučíte, jak komunikovat s vaší Niternou myslí a s tou částí vaší veškeré mysli, která je od Nejvyššího, a ve které je Nejvyšší VŽDY přítomen. Za druhé, čtením verše patnáctého v Žalmu 139, kde se říká: „MÁ STAVBA TI NEBYLA SKRYTA, KDYŽ JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ.“ Co tento verš znamená?

 

Zde se neříká, že Nejvyšší taktéž vytvořil mou stavbu. Stavba zde znamená ty z 95 % násilně vložené živočišné rysy, vyšlé z genů ukradených ze zvířat. Zajisté však říká, že tento čin nebyl před Nejvyšším skryt a byl vykonán s dovolením Nejvyššího, i když „JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN“. Je zajímavé si povšimnout, že slovo „STAVBA“ je naroveň s tvrzením: „BYL JSEM V TAJNOSTI STVOŘEN“. To znamená, že „“ se nyní považuje za produkt této konstituce, která reprezentuje 95 % všeho toho, co máme k dispozici. Nenaznačuje to, žebylo učiněno zvnitřních částí, které byly stvořeny přímo Nejvyšším. A pak se říká: „A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ“. Takže kde a jak byl utvořen moderní člověk?  „NEJNIŽŠÍ PARTIE ZEMĚ“ souvztaží se zónou vymístění, OBZVLÁŠTĚ S PEKLY. Je zde zcela jasné, že současně existující lidé na Zemi byli takříkajíc „UHNĚTENI“, velmi dovedně a tajně zfabrikováni v peklech někým jiným, než Nejvyšším. Provedli to pseudotvůrci způsobem, který byl popsán v předešlé kapitole. To bylo také vylíčeno v dalších knihách, jako: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“.

 

Jelikož pseudotvůrci použili jediný materiál, který jim byl dostupný, museli také vzít nejméně 5 % toho, co bylo přímo stvořeno a naděleno Nejvyšším. Přesto zbývajících 95 % vyjmutých ze zvířat, bylo původně také stvořeno Nejvyšším. Jedinou věcí, kterou pseudotvůrci mohli učinit, byla KOMBINACE TAKOVÉHO STVOŘENÉHO MATERIÁLU, KTERÝ JIM BYL K DISPOZICI, aby dosáhli svého cíle. Z toho plyne, že by NEMOHLI přijít s něčím novým, namísto toho produkovali ubohé IMITACE toho, co ukradli z pravého Stvoření Nejvyššího. Pseudotvůrci kombinovali tento ukradený materiál zvráceným a nezákonným způsobem, aby ve skrytých a tajných místech pekel (nejnižší partie Země) zfabrikovali pseudolidi, jakými nyní stále jsme. Bez Nejvyššího je nemožné stvořit něco skutečného a pravého. Avšak to, co je stvořeno Nejvyšším, z Nejvyššího, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším, nemůže být skryté či tajné, neboť je to stvořeno pro společný prospěch a všeobecné blaho všech ve Stvoření Nejvyššího. Proto pseudotvůrci potřebují skrývat a provádět tajně svou práci, aby tak nikdo nevěděl, čeho byli s to. To je také důvodem, proč pseudotvůrci cestovali dokonce mnoho eónů zpět v čase, dokonce před dobu, kdy se objevili na planetě Zemi, aby se usadili ve svém vlastním pseudosvětě pekel. Tato pekla umístili na protilehlé místo ke zbylému Stvoření Nejvyššího.

 

V těchto peklech pseudotvůrci vytvořili své početné fabrikace, včetně takzvaných lidských tvorů, o nichž se domnívali, že s NIMI ovládnou veškeré Stvoření. Když někdo chce vládnout veškerému Stvoření ze sebe sama, koná věci JEN KVŮLI SOBĚ, a ne kvůli všeobecnému prospěchu a společnému blahu, jak to činí Bůh. Taková je povaha negativního stavu. Je to rozpoložení, ve kterém se vše dělá potajmu, vychytralým a skrytým způsobem za jediným účelem, ABY SE SKRYL JEHO DESTRUKTIVNÍ ZÁMĚR.

 

Takže nyní, jak doufám, víte bez jakéhokoli stínu pochybností, že se skládáte z 95 % živočišných rysů nebo sklonů, které byly umně „uhněteny“ pseudotvůrci v peklech, když ponechali 5 % vnitřních částí, které byly utvořeny Nejvyšším. Proto musíme dojít k nepříjemnému závěru, že sestáváme z 95 % z pekel (nejnižší partie Země) a z 5 % z nebes (Nejvyššího). Z těchto 5 % pravých lidí v nás může zbývajících 95 % tohoto ne-lidského v nás být naživu a neustále se udržuje podpůrný životní systém. Toto malé procento nám dává zdání, že jsme praví lidé, a že žijeme sami od sebe.

 

Co ale v nás vytváří  těchto 5 % pravého člověka a z čeho se skládá těch 95 % ne-lidského?

 

Toto je dalším důležitým krokem k poznání, kým a proč jste zde. Abyste to poznali, potřebujete pochopit strukturu a funkci těchto 5 respektive 95 % ve vás.

 

Jak bylo právě řečeno, 5 % v nás je skutečně lidských. Toto pravé lidství v nás se skládá ze 3 úrovní či oblastí. Aby se to snadněji chápalo, chápeme je jako 3 odlišné mysli.

 

 

 

I. DUCHOVNÍ, NITERNÁ MYSL

 

První oblastí či myslí je CENTRUM VEŠKERÉ LIDSKÉ MYSLI. Budeme ji nazývat DUCHOVNÍ neboli NITERNOU MYSLÍ.3 svých vlastních stupňů: Niterná mysl pozůstává ze

 

 

1.  NADJÁ

 

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

 

3.  UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

 

Obecnou funkcí této Niterné mysli je produkce, vytváření a udržování všeho, co je pravým životem, shromažďování všech od věčnosti do věčnosti existujících znalostí, jakož i vědomí těchto znalostí. Takže tu máme 3 obecné funkce Nejniternější mysli:

 

 

 

1. NADJÁ

 

Vytváření, produkci a udržování pravého života. Toto je funkcí NADJÁ ve vaší Niterné mysli. Protože se vztahuje k samému vašemu životu, má Nadjá ve vás stálé sídlo a je neustálým sídlem Nejvyššího ve vás. Zde je Nejvyšší ve vás neustále přítomen a tu se můžete dostat do přímého styku či dotyku s Nejvyšším. Toto je místo či stav, kam musíte jít, abyste poznali vše o sobě.

 

Z přítomnosti Nejvyššího v Nejvyšším já Niterné mysli žijete, fungujete, jednáte, chováte se, pohybujete a jste s to vše udělat. Jestliže by tato přítomnost kdy byla z vašeho Nejvyššího jáNiterné mysli odňata, přestali byste okamžitě existovat. Je to proto, že můžete žít a dýchat jedině z Absolutního zdroje života ve vás – z Nejvyššího. Je to tak bez ohledu na to, zdali jste si uvědoměle vědomi tohoto faktu, či nikoliv, či zda věříte, nebo nechcete věřit, že je to pravda.

 

 

 

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

 

Niterná mysl uschovává všechny od věčnosti do věčnosti existující poznatky a zkušenosti. Toto je funkcí jejího druhého stupně, který se nazývá UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ. Zde je uloženo a střeženo veškeré dobro a jeho pravda a veškerá pravda a její dobro. Důvodem, proč potřebujeme mít tuto oblast v nás je to, abychom mohli mít plný přístup k nekonečnému počtu možností voleb, z nichž si můžeme svobodně vybrat. To nám umožňuje být takovými, jakými chceme, a dělat to, co chceme. Bez přítomnosti všech existujících možností voleb a alternativ, bychom byli omezeni ve svém právu na svobodný výběr. Taková situace by byla porušením naší svobody a nezávislosti. Navíc by bránila naší schopnosti zaujmout pevnou pozici či definitivní postoj vzhledem k Nejvyššímu a duchovnosti, k jiným i sobě samým.

 

 

 

3. UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

 

Nejniternější mysl si neustále – takříkajíc po 24 hodin – uvědomuje přítomnost Nejvyššího a všechny poznatky a možnosti volby, které jsou v Niterné mysli uloženy. Toto uvědomění zajišťuje otevřený a vědomý přístup k Nejvyššímu a ke všem dostupným, v počtu nekonečným možnostem volby a alternativám. Aby se zopakovalo: Toto je funkcí třetího stupně nejniternější mysli, který se nazývá UVĚDOMĚNÍ NADJÁ. Je zřejmé, že aniž by si Niterná mysl vědomě uvědomovala to, co obsahuje a co má k dispozici, nemohlo by se nic vykonat ani zvolit. Znamenalo by to konec našich životů.

 

 

 

II.  VNITŘNÍ MYSL

 

Druhá oblast pěti procent lidského v nás pozůstává z druhé mysli zvané VNITŘNÍ MYSL. Obecnou funkcí této vnitřní mysli je především SPOJOVAT Niternou mysl s další myslí v pořadí. To se provádí procesem transformace všeho, co je k dispozici v Niterné mysli, aby se to mohlo využít v něčím individuálním životě. Za druhé nám pak tato vnitřní mysl poskytuje to, co psychologové nazývají procesem duševní činnosti.

 

Co znamená akt duševní činnosti?  Znamená vaši schopnost (jedinečným způsobem vzhledem k vám) myslet, pociťovat, chtít, vnímat, poznávat, chápat, jednat, mít vztahy a chovat se. Na úrovni této vnitřní mysli je tato duševnost vytvářena ze všeho materiálu, který je v nitru k dispozici v Niterné mysli.

 

Niterná mysl posílá vše, co má či obsahuje, do vnitřní mysli. Vnitřní mysl to přebírá, takříkajíc si to rozebírá a obrací to do své schopnosti mentace, jak bylo popsáno výše. Taková je sám proces transformace do duševnosti.

 

Také vnitřní mysl má 3 své vlastní stupně.

 

 

 

1.  JÁ

 

Nejniternější stupeň se nazývá JÁ. Jeho funkcí je PŘIJÍMAT, TRANSFORMOVAT A PŘENÁŠET obecný tok života přicházející z Nadjá v Niterné mysli všemi způsoby DOLŮ k vědomému uvědomění v daleko individuálnější, osobní a soukromé formě.

 

 

 

2. NADOSOBNÍ ZKUŠENOST

 

Druhý stupeň vnitřní mysli se nazývá NADOSOBNÍ ZKUŠENOST. Toto je ZÁSOBÁRNA všech zkušeností životních forem počínaje objevením se života na planetě Zemi až po současnost. Tyto zkušenosti s povděkem PŘIJÍMAJÍ POZNATKY UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ Niterné mysli, zužujíce je na daleko specifičtější zážitky všeho lidstva na jedné planetě, v tomto případě na planetě Zemi.

 

 

 

3.  FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST

 

Třetí stupeň vnitřní mysli se nazývá FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST. Tento stupeň obsahuje všechny zkušenosti a události, které se vytvořily a odehrály na speciální linii ve vás, kterou jako zvláštní jedinci následujete. To znamená, že to, co zažili a vytvořili vaši předchůdci či váš fyzický rod, je zaznamenáno fenomenální duševností, která je specifická (fenomenální) pouze vzhledem k vaší rodinné linii (genetické informace vašeho těla – genealogie – informace v genech všech vašich fyzických předků – pozn. zpracovatele).

 

 

 

III. VNĚJŠÍ MYSL

 

Třetí oblast 5 % lidského v nás se nazývá VNĚJŠÍ MYSL. Její obecnou funkcí je přizpůsobovat vše, co přichází z Niterné a vnitřní mysli do zevního života, čili do fyzické úrovně našeho uvědomění. Dodatečně k tomu se vztahuje k životu v takzvaném přírodním světě. Toto je úroveň stávání se, konkrétního prožívání, jednání a všeobecného chování. Můžete to pojímat jako: Já něco znám – Niterná mysl; já vnímám ten či onen poznatek a chápu ho – vnitřní mysl; já jednám v souladu s tímto poznáním a s tím, jak ho chápu – vnější mysl. Takto jsou tyto 3 mysli v nás navzájem propojeny.

 

 

 

1.  JÁSTVÍ

 

Vnější mysl má také své 3 stupně. První, čili nejniternější stupeň vnější mysli se nazývá JÁSTVÍ. Jeho funkcí je vám poskytnout velmi konkrétní uvědomění si „já jsem, kým jsem“ svým vlastním já a prostřednictvím Nadjá od Nejvyššího, Kdož je Absolutním „JÁ JSEM, KDO JSEM“.

 

 

 

2.  INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ

 

Druhý stupeň se nazývá INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je poskytovat neustálé uvědomění si všeho, co se ve vás a s vámi děje. Individuální vědomí vás spojuje s nadosobní zkušeností a skrze ni s univerzálním vědomím, což vás činí jedním se vším Stvořením.

 

 

 

3.  OSOBNÍ VĚDOMÍ

 

Třetí stupeň vnější mysli se nazývá OSOBNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je, abyste si uvědomovali vše, co se odehrává ve vašem fyzickém a vnějším prostředí. Osobní vědomí vám pomáhá se orientovat v tomto vnějším, fyzickém, čili přírodním světě. Spojuje vás s osobní duševností a skrze ni s uvědoměním Nadjá.

 

 

To je tedy náležitá struktura a funkce vaší pravé mysli. To je 5 % ve vás obsažených, které zbyly z původních pravých lidí, původně stvořených přímo Nejvyšším a z Nejvyššího.

 

POZICE těchto tří lidských myslí byla a je taková, že Niterná mysl vždy sídlí v DUCHOVNÍM SVĚTĚ. Vnitřní mysl vždy sídlí v INTERMEDIÁLNÍM SVĚTĚ a vnější mysl vždy ve SVĚTĚ PŘÍRODNÍM, neboli FYZICKÉM. Prostřednictvím takového umístění těchto myslí všechny zmíněné světy byly a jsou mezi sebou PROPOJENY a byly a jsou v NEUSTÁLÉ VZÁJEMNÉ INTERAKCI A KOMUNIKACI. Prostřednictvím TOHOTO UMÍSTĚNÍ se NAVZÁJEM UVĚDOMUJÍ NA VĚDOMÉ ÚROVNI.

 

Jak víte z kapitoly první, ta část počátečního lidstva, která byla původně plně vědomě uvědomělá, byla izolována a uzavřena genetickými a tajemnými typy manipulací, které provedli pseudotvůrci. Naneštěstí toto UZAVŘENÍ také ODŘÍZLO JAKÉKOLI VĚDOMÉ UVĚDOMĚNÍ EXISTENCE PRAVÉHO DUCHOVNÍHO, INTERMEDIÁLNÍHO A FYZICKÉHO neboli PŘÍRODNÍHO SVĚTA. Protože lidé věří pouze tomu, co si vědomě uvědomují nebo co vědomě prožívají, mají nevyhnutelný sklon se domnívat, že duchovní, zprostředkující či jakýkoli jiný svět neexistuje. Spoléhají se POUZE na to, co v každé chvíli vědomě zažívají a vidí.

 

Takže si vědomě neuvědomujeme nic, čím bychom sami sobě dokázali, že vše toto je naší integrální součástí. Přesto bychom nemohli žít ani zlomek vteřiny, aniž bychom v sobě neměli tuto pravou lidskou část.

 

V tomto ohledu byla u pravých lidí původní situace taková, že pozůstávali z 95 % shora popsané pravé mysli. Současně obsahovali 5 % něčeho, co jim dávalo vědomou uvědomělost faktu, že mají svobodnou vůli a volbu k tomu, aby kdykoliv zavrhli Nejvyššího, aby se od Nejvyššího oddělili; aby prohlásili, že nebyli stvořeni Nejvyšším a z Nejvyššího a z Jeho duchovních principů, ale že stvořili sami sebe, či vznikli z hmoty, ze které je vybudován přírodní, čili fyzický Vesmír.

 

Takže u pravých lidí byla situace právě opačná k tomu, co nyní máme my. 5 % jejich uvědomění svobody k popřeníNejvyššího a Jeho duchovních principů bylo originálně využito pseudotvůrci, aby aktivovali negativní stav a vypadli ven z pravého Stvoření do zóny vymístění. Zde odstranili původních 95 % pravé lidské struktury a nahradili je 95 % živočišných rysů. Jediná věc, která byla z pravých lidských 5 % ponechána, byla, jak se již řeklo, naše svoboda volby přijmout či odmítnout Nejvyššího a Jeho/Její duchovní principy.

 

Důvod, proč bylo nutné podržet tuto schopnost svobody volby ve fabrikaci pseudotvůrců, byl zřejmý: BEZ SCHOPNOSTI VOLBY by se NEMOHL udržet žádný pravý inteligentní život. Na této schopnosti je vše postaveno a s ní inteligentní život stojí a padá. To byl SLABÝ, ale nevyhnutelný bod v plánu pseudotvůrců. Tato schopnost svobodně volit JE VYUŽITA Nejvyšším – Pánem Ježíšem Kristem za účelem OSVOBOZENÍ LIDÍ z tenat a pastí negativního stavu, který zaktivovali pseudotvůrci.

 

Co ale vytváří těch 95 % živočišných genů v nás?

 

Pseudotvůrci použili vše, co bylo k dispozici v uspořádání zvířecích genů, aby zfabrikovali PADĚLANOU lidskou mysl. Nazýváme tuto padělanou mysl PSEUDOMYSLÍ. Tuto pseudomysl pseudotvůrci utvořili PŘESNĚ stejným způsobem, jakým je uspořádána dříve popsaná pravá lidská mysl. Takže  zfabrikovali pseudiniternou mysl s jejími třemi padělanými stupni a pseudovnitřní mysl i pseudovnější mysl s jejich třemi padělanými stupni.

 

Jak si pamatujete ze shora popsaného, pravá lidská mysl neobsahuje nic negativního, protivného, zlého, falešného či špatného. Animální typ života však VE SVÝCH GENECH OBSAHOVAL VŠECHNY DRUHY ZKUŠENOSTÍ EVOLUČNÍHO ROZVOJE této životní formy, která postoupila z JEDNODUCHÉ BUŇKY k složitému typu zvířat – SAVCŮ. Tento vývoj by DOVOLEN Nejvyšším, aby se vyvinul a ustanovil na planetě Zemi VHODNÝ organismus. Ten by se nejlépe přizpůsobil specifickým podmínkám, které tehdy na této planetě existovaly. To byl NUTNÝ krok při získávání nejlepší možné fyzické formy pro projekci ducha života do ní. Podle tohoto evoluční zvířecí vývoj je, anebo byl lekcí v přežití, přizpůsobení a uzpůsobení.

 

Na druhé straně byl tento proces zcela závislý na vrtoších přírody, jelikož účelem zde bylo přizpůsobit fyzickou formu přírodním podmínkám. Toto je NEDUCHOVNÍ proces. Duchovní stav se NEPOTŘEBUJE přizpůsobovat vnějším zákonům přírody. Naopak dělá právě opak toho, co dělají zvířata. Duch si přizpůsobuje přírodu dle svých potřeb a podmínek.

 

Tím, že vzali zvířecí geny, které se musí neustále přizpůsobovat proměnám přírody, pseudotvůrci zařídili první a velmi důležitý krok. Učinili budoucí lidi ZCELA ZÁVISLÝMI NA VRTOŠÍCH PŘÍRODY, VNUCUJÍCE JIM TO, ABY SE PRVOŘADĚ ADAPTOVALI A PŘIZPŮSOBOVALI VNĚJŠÍM PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM. Takže POPRVÉ byla v lidech nastolena NEDUCHOVNÍ kondice. Následně se stala základnou, z níž se POČALY a VYTVOŘILY všechny další NEDUCHOVNÍ FAKTORY.

 

Když je někdo neustále NUCEN se zabývat VNĚJŠÍMI zákony přírody a přemýšlením o tom, jak přežít, má postupně sklon ZAPOMENOUT na SVŮJ VLASTNÍ VNITŘNÍ SVĚT. Jeho pozornost je pak především soustředěna na svět zevní a na přežití v něm. Jelikož v tomto zevním světě nejsou žádné zjevné či zřejmé náznaky čehokoliv duchovního (vždyť je to přírodní svět), dostává se do žádoucí pozice, aby počal zapomínat na vše duchovní až do bodu, kdy bude mít sklon popírat, že cokoli duchovního kdy existovalo. Z takového odmítnutí logicky plyne popření Nejvyššího.

 

Zvířecí základ vložený pseudotvůrci do nově zfabrikovaných tvorů (námi zvaných pseudolidé) byl jimi užit k tomu, aby se do těchto tvorů přenesla jejich zášť vůči všemu skutečně duchovnímu. Pseudotvůrci to učinili zvláštními manipulacemi genů a duchovních souvztažností (je pro nás obtížné to pochopit). To jim taktéž umožnilo ustanovit stav, ve kterém by tito nově zfabrikovaní lidé měli „přirozený“ sklon oponovat všemu duchovnímu a mít v oblibě a přijímat vše neduchovní či takzvané PŘÍRODNÍ.

 

Takže s tímto krokem byla vytvořena velmi důležitá struktura pseudomysli. PSEUDOMYSL chce, žádá si a koná vše, co je v PROTIKLADU S POŽADAVKY, CHTĚNÍM A VŮLÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO. Tímto činem byl ustanoven úplný protiklad k čemukoli skutečně pozitivnímu a dobrému, k pravé víře a moudrosti. Takže byl vytvořen zvrácený a obrácený řád lidského života, který vyprodukoval všechny námi známé negativní mizérie, které jsou tak živě ZOBRAZENY v DĚJINÁCH LIDSTVA na planetě Zemi.

 

Jelikož však toto uspořádání bylo zfabrikováno takzvanými přírodními prostředky obsaženými ve zvířecí struktuře života,Ztotožnění se s takzvaným „přirozeným“ stavem v tomto světě napevno vytváří pozici vzhůru nohama. Tak se zajistilo, že lidé počali milovat vše zlé a nepravdivé, považujíce to za dobré a pravdivé a opovrhujíce vším skutečně dobrým a pravdivým, považujíce to za zlo a nepravdu. lidé je „přirozeně“ považují za normální „přirozený“ stav. Takto byli lidé mylně přivedeni k víře, že jejich pozice (pozice opačná, obrácená a zvrácená) byla vždy správným, náležitým, řádným a jedině možným způsobem života, zatímco cokoli jiného není dle řádu, je nenormální, šílené a nesprávné.

 

Taková je pravá struktura negativního stavu. Takto byl negativní stav aktivován.

 

Byla tu přesto ještě jiná důležitá kondice animálního typu života, která byla přenesena do lidských tvorů. V procesu přežití během tvrdých podmínek pozemského vývoje (před tím, než se objevili na planetě Zemi jacíkoliv lidé) se zvířata učila obávat nebezpečí, útěku a své obraně před takovým nebezpečím. Toto vyhýbání se drsným a nebezpečným oblastem, aby se na Zemi přežilo, vytvořilo v těchto tvorech „přirozený“ strach a obavy, kdykoli vstoupili do oblastí tohoto typu. Tyto takzvané „přirozené“ strachy a obavy pomáhaly zvířatům tehdejší doby, aby přežila v těchto obávaných oblastech či se jim vyhnula. V procesu evolučního rozvoje animálních životních forem se tyto strachy a obavy, vyhýbání se nebo závislosti staly PŘIROZENOU součástí jejich genů.

 

Co se nyní stane, když použijete tento typ genů obsahující veškeré tyto strachy, obavy, sklony utíkat i vyhýbat se a bránit se něčemu a vložíte ho do lidských tvorů, kteří před tím neměli o takových emocích ani potuchy?  Logickým následkem takového vložení  – obzvláště jedná-li se o devadesáti pěti procentní implantaci všeho, co máte – je strach, vyhýbání se, obavy, sklon k útěku, zlost, násilí, podezíravost a sklon k ničení i obraně a mnoho dalších podobných protivných emocí by se stalo ve vašem životě tak přirozenými, jako je dýchání.

 

U zvířecích druhů, které nevlastní žádné pojetí sebe sama, představu sebe sama, sebeuvědomění či vědomé pojetí „já jsem“ (kterážto situace jim nedovoluje být duchovními a na základě tohoto duchovního stavu jim nedovoluje řídit své vlastní prostředí duchovními zákony, které jsou nadřazeny všem zákonům přírodním), jsou všechny tyto druhy emocí velmi nutné a potřebné pro jejich přežití. U těchto zvířat to byla skutečně přirozená kondice, obzvláště ve dnech, kdy Země byla právě přenesena, před tím, než se objevili první lidé.

 

Situace u lidských tvorů, kteří si s 5 % přímého nadělení od Nejvyššího zachovali pojetí a představu sebe sama, uvědomění sebe sama a pojetí „já jsem“, byla však vždy odlišná. Tento typ protivných emocí se pro lidi stal pastí. Byl základnou, na níž se logicky vyvinuly všechny druhy ostatních ničivých stavů, podmínek, myšlenek, pocitů, emocí atd. Tyto protivné myšlenky a pocity si samozřejmě ospravedlnili vírou, že potřebují být takovými či onakými kvůli svému vlastnímu přežití. Takový závěr ovšem vedl k ustanovení dalšího rysu negativního stavu – klamání sebe sama a druhých.

 

Takže z tohoto druhu protivného materiálu zbudovali pseudotvůrci pseudolidskou mysl s jejími třemi oblastmi a devíti stupni. V pseudoniterné mysli umístili tito pseudotvůrci všechny tyto zkušenosti a poznatky získané rostlinným a živočišným životem v procesu jeho vlastního vývoje na planetě Zemi. Do této pseudoniterné mysli taktéž umístili svou vlastní touhu ovládnout a převzít veškeré Stvoření od Nejvyššího, jakož i zvířecí nevědomost čehokoli pozitivního, dobrého a duchovního.

 

S touto pseudoniternou myslí obklopili a uzavřeli pravou Niternou mysl. Bylo toho dosaženo tak, že cokoli pozitivního, pravdivého a dobrého přišlo z Niterné mysli, bylo zachyceno touto pseudoniternou myslí. Zde to bylo zkaženo, zaneřáděno, zamořeno a otráveno všemi protivnými, falešnými zkušenostmi a poznatky. V této formě to bylo nevyhnutelně přeneseno do pseudovnitřní mysli. (Nyní se, prosím, zapamatujte, že všechny tyto zkušenosti a poznatky pseudoniterné mysli jsou vždy falešné, protože nejsou obsaženy u pravých lidí, natož aby je tito lidé kdy prožili).

 

Pseudovnitřní mysl využívá tyto pseudozkušenosti a pseudopoznatky, aby obklopila a uzavřela pravou vnitřní mysl a její pravou duševnost. Dělá se to za účelem zkažení, zamoření, zašpinění, zfalšování a otrávení všeho, co bylo přineseno pravou vnitřní myslí.pseudovnitřní mysli se tedy vytváří zdeformovaná, zvrácená a falešná duševnost a je přenášena do zevní mysli.

 

Zevní mysl je použita k obklopení a uzavření vnější mysli lidských tvorů. Také deformuje, zkresluje a mrzačí správné a náležité lidské chování, což zahrnuje činnosti, postoje, vztahy a životní styly neustále vycházející z pravé vnější mysli. Takže přicházíme s falešným chováním a jednáním, klamáním, nepoctivostí a zvráceným životním stylem i se vším ostatním, co známe ze svých zkušeností a ze zkušeností lidstva na této planetě.

 

Tím, že pravá lidská mysl se všemi svými pravými oblastmi a stupni je zcela obklopena, dostávají se současně existující lidé do pozice úplné nevědomosti toho, že taková pravá struktura lidské mysli kdy existovala či existuje. Tato nevědomost je ovšem základnou, z níž vycházejí a jsou živeny všechny nevědomé procesy.

 

Jinou důležitou věcí, která se podařila tímto činem, bylo to, že když nemáme žádnou znalost a žádnou přímou zkušenost pravé lidské mysli, budeme nejenom popírat existenci této pravé mysli, ale nevyhnutelně budeme považovat padělanou pseudomysl za jedinou pravou skutečnost a počneme odvozovat vše z této falešné pseudomysli.

 

Z této pozice můžeme vidět, že současně existující lidé na této planetě se na tento svět rodí bez jakékoliv znalosti toho, co je skutečně pravé, a toho, co je skutečně dobré. Proto jsou veškeré jejich závěry o sobě, o jejich životě, o duchovnosti, o Bohu a o všem jiném buď zcela nesprávné a neskutečné, nebo jsou v tom či onom ohledu zvrácením, deformací či zmrzačením skutečného stavu věcí.

 

Doufám, že z toho všeho, co bylo v této knize doposud řečeno, máte nyní jistý stupeň poznání a pochopení toho, z čeho vskutku sestáváte a kolik je ve vás úrovní a aspektů.

 

Poznání a pochopení těchto věcí je nutnou podmínkou lepšího porozumění a poznání sebe sama i toho, co bude následovat po této kapitole.

 

Z toho všeho, co vám bylo doposud zjeveno, vyvstávají důležité otázky: 1. Jaké je vaše místo a umístění v tomto Vesmíru a 2. ve vztahu k ostatním?  3. Žijete skutečně v pravém a původním světě?

 

Začneme nejprve s odpovědí na třetí otázku: Žijete skutečně v původním pravém světě ? Od teď musíte zajisté souhlasit s tím, že odpovědí na tuto otázku je velké NE! Nežijeme ve skutečném a původním světě a Vesmíru. Se shora popsanou výbavou, kterou máme (95 % falešné mysli ponechávající jen 5 % mysli skutečné), bychom se nehodili do skutečného světa, ani bychom v něm nepřežili. Žijeme-li v iluzích a klamech o skutečnosti, jsme neschopni vnímat a prožívat pravou realitu. Jestliže tedy věříme, že naše iluze jsou pravdivé a původní, automaticky popíráme existenci čehokoli pravého a původního.

 

Tento postoj a přijetí tohoto postoje nás vyhání z pravého a ryzího světa a Stvoření do takzvané zóny iluzí a klamů, zóny zel a nepravd. Jsme také vypuzeni do zóny lásky k zevnějšnostem a do zóny lásky ke své vlastní pseudomysli.

 

V této konotaci znamená sebeláska to, že milujete svou pseudomysl a souhlasíte s ní, považujete ji za jedinou skutečnost. A láska k tomuto světu (v této konotaci) znamená, že se spoléháte pouze na své zevnějšnosti, čili na vaši vědomou zevní mysl a na věci, které poskytují potěšení a rozkoš vašim fyzickým smyslům a věcem podobným. S pseudoláskami tohoto druhu nemůžete v pravém světě a vesmíru přežít ani na chvíli, neboť zde je vše ovládáno skutečnou láskou ke druhým, skutečnou láskou k Bohu a skutečnou láskou ke svému vlastnímu já. Takový druh lásky ustanovuje svou pravdu a moudrost.

 

V tomto pravém světě nemůžete přežít prostě proto, že váš pseudosvět a tento svět jsou v neustálé vzájemné OPOZICI. Být zde by pro vás bylo, jako když vezmete rybu z oceánu a položíte ji na pláž. Ryba nemůže dýchat týž vzduch, jako vy. Ve své současné kondici nemůžete dýchat čistý vzduch, jaký dýchají praví lidé v pravém vesmíru. Je to prostě tak.

 

Jak si pamatujete z první kapitoly, když pseudotvůrci aktivovali negativní stav, nastal v procesu této aktivace OHROMNÝ VÍR v uspořádání Stvoření. Tento vír je se vším, co jim patřilo, pohltil a vytrhl ven do PRÁZDNÉ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. Tato zóna byla vždy udržována souběžně s pravým Stvořením. Je udržována ideami pravých lidí, které ukazují, že lidé mají svobodu volby odmítnout a popírat duchovní zákony Nejvyššího i samotného Nejvyššího a počít odvozovat vše ze sebe samých. Pravé lidské bytosti by nikdy nesouhlasily s uskutečněním takové ideje. Proto pravé lidské bytosti vehementně zapuzují jakoukoli potřebu takto činit, čímž udržují svoji pravou mysl ryzí a čistou bez jakýchkoliv tužeb, které popírají tyto důležité duchovní zákony a Nejvyššího, potřeba se svou ideou vypadne ven z pravého Stvoření. Na základě toho druhu odpadu se objevuje prázdná zóna vymístění. (Zóna vymístění je vlastně odpadkovým košem s odpadky – odvrženými idejemi – energiemi – pravých bytostí – pozn. zpracovatele.)

 

Byla to tato zóna vymístění, do níž pseodutvůrci spadli poté, co aktivovali negativní stav. To se stalo poté, co přijali ideu ze svobodné vůle odmítnout Boha a Jeho/Její duchovní principy a zákony.

 

A ta je tím, v čem v současné době všichni jsme a existujeme. Tato zóna vymístění doprovází všechny světy, vesmíry, dimenze a stavy, kdekoli a kdykoli žijí praví lidé. Všichni praví lidé neustále zavrhují potřebu aktualizovat uvědomění idejí, které by mohly zvolit odmítnutí Boha a duchovní principy. Proto zóna vymístění existuje paralelně s duchovním světem, kde se nazývá „pekla“, s intermediálním světem, kde se nazývá „intermediální pekla“, a s přírodním světem, kde se nazývá „vnější, neboli přírodní pekla“.

 

Proto v současné době, kdy čtete tato slova, žijete v zóně vymístění přírodního světa, přesněji však v zóně vymístění skutečné planety Země, kterážto zóna se nazývá PŘÍRODNÍM PEKLEM. Takže nežijete na skutečné Zemi, ve skutečném vesmíru, jak jste doposud věřili a mysleli jste si, že je tomu tak. Žijete v pseudosvětě negativity, zla a nepravdy, to jest v přírodních peklech. V tomto světě je vše v neustálé opozici k tomu, co existuje v reálném světě. Jelikož TOTO jePSEUDOSVĚT, je vše v něm padělané, iluzorní a klamné. Je to SVĚT ŠÍLENSTVÍ, NEMOCÍ, VÁLEK, KRVEPROLÉVÁNÍ, NÁSILÍ A VŠECH OSTATNÍCH DRUHŮ OHAVNOSTÍ A HRŮZ. Z nějakého, či jiného důvodu, ze SVÉ VLASTNÍ VŮLE jste si ZVOLILI VSTOUPIT DO VŠECH TĚCHTO JEHO UDÁLOSTÍ A BÝT V NICH ÚČASTNI.

 

Za současně existující pozice, v níž se tak nepohodlně nalézáte, je po přečtení těchto slov zřejmé, že EXISTUJE VÁŽNÝ DŮVOD K TOMU, ŽE JSTE ZDE. Existuje také jistý důvod vaší zvláštní pozice, místa a zkušeností, které máte v tomto pseudovesmíru v tomto přírodním pekle a ve vztahu k ostatním.

 

Jste zde s velmi zvláštním a jedinečným posláním a pověřením. To určuje místo a pozici, které zde v přítomné době zaujímáte, a typ lidí a situací, ke kterým jste si zvolili se přidružit, a které jste si zvolili prožívat. Existují pádné důvody pro to, co se s vámi stalo a stane v průběhu vašeho pobytu v zóně vymístění. (Opakuji, že pro lepší pochopení uspořádání zóny vymístění bych rád odkázal na knihu „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ a na kapitolu 14 knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Jak nyní určit a nalézt to, co je vaším místem, pozicí, posláním, pověřením a účelem v životě této zóny, vám bude ukázáno v kapitole čtvrté této knihy.

 

Ze všeho toho, co jste doposud poznali, vyvstává zajímavá otázka: Započali jste vskutku svůj současný život na planetě Zemi nebo v zóně vymístění? Je za současně existujících podmínek na této Zemi a za současně existujícího uspořádání vaší mysli a těla zfabrikovaného pseudotvůrci vůbec možné, aby někdo přímo přišel na tuto Zemi?

 

Již jste pravděpodobně zjistili, že odpověď na tuto důležitou otázku je velké NE!

 

Ale jak pak tedy lidé vůbec přicházejí do této zóny a situace?  A navíc, jak a kde počíná jejich individuální život?

 

 

 

7  ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SOUČASNĚ PŘÍTOMNI LIDÉ NA ZEMI VZNIKAJÍ

 

Existuje 7 způsobů, jakými současně přítomní lidé na Zemi vznikají:

 

 

 

1.  ZVLÁŠTNÍ IDEA STVOŘITELE

 

První způsob je ZVLÁŠTNÍ IDEOU, která nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Nejvyšší počne ideu ohledněsituace na planetě Zemi. (Kdykoli hovořím v této knize o planetě Zemi, vždy to znamená zónu vymístění planety Země, kde žijeme, a ne pravou planetu Zemi.)

 

Idea potřebuje být promítnuta a umístěna na tuto planetu, aby pro Nejvyššího VYKONALA ZVLÁŠTNÍ PRÁCI. Když je tato ideaNejvyšším iniciována, Nejvyšší se této ideje zeptá, zdali je ochotna dobrovolně vstoupit do tohoto jsoucna a bytí na planetu Zemi za zvláštním účelem ve vztahu k této důležité práci. Je tato idea ochotna se objevit jako zfabrikovaná pseudotvůrci v peklech?  To na ni ovšem klade ohromná omezení, ohraničení a bloky, které by si nikdo nikdy ani nedokázal představit. Chtěla by se tato idea omezit a ohraničit na 5 % pravého duchovního a lidského, akceptuje 95 % toho, co bylo zfabrikováno pseudotvůrci ze živočišného života?

 

Toto vše se žádá s tím, aby se to chápalo jako pouze DOČASNÁ situace. Jinými slovy, idea stráví na Zemi krátký čas (ne déle než přibližně mezi jedním dnem a sto roky pozemského času). Na závěr tohoto období bude idea věčně pokračovat v životě jako jedinečná, vědomá a sebeuvědomělá bytost v pozitivním stavu, pokud si tak zvolila. Otázka je také položena s důležitým upozorněním na to, že tato idea, počatá jako lidská bytost na Zemi, si na jisté časové období nebude pamatovat nic o této volbě a souhlasu ohledně svého poslání či pověření. Toto poslání a pověření je velmi často naplněno typem osoby, kterou se zde stane, typem života, který zde povede, typem zkušeností, které zde bude mít, a problémy, které zde tato idea projeví.

 

Když se všechny tyto otázky položí, je ideji jasně ukázán účel a potřeba tohoto života, takových zkušeností a takových problémů. Když tato specifická idea a navrženým zvláštním účelem a potřebou souhlasí, pak tehdy a jedině je nadělena duchem života od Nejvyššího a Nejvyšším. Jakmile je nadělena duchem života, idea se stává individuální, jedinečnou, živoucí, sebeuvědomělou a sebepociťující bytostí. Pak entita na nějaký čas pobývá v duchovním světě připravujíc se na zrození do tohoto světa negativními prostředky, čili zvířecím fyzickým zrozením v lůně matky.

 

Tento druh přípravy se obvykle skládá ze zkušeností a poznávání všeho pozitivního a dobrého, co existuje v duchovním světě. Je to také období strávené získáváním speciálních schopností, nástrojů a poznatků, které se vztahují k uspořádání lidské mysli, jak ji odráží předešle popsaných 5 %.

 

Musíte si pamatovat, že tato struktura byla tomuto duchu k dispozici z 95 % jejího celku. Duch se pak učí, JAK PŘEŽÍT POUZE S 5 % jejího celku, to jest, JAK NÁLEŽITĚ VYUŽÍT 5 %, aby ZŮSTAL duchovní bytostí. Toto provést NENÍ VŮBEC SNADNÉ.

 

Když je tento nutný proces završen, duch je pak Nejvyšším umístěn do specificky vytvořeného, velmi zvláštního intermediálního světa. Tento svět se nachází mezi světem duchovním a všemi oblastmi zóny vymístění. Zde se v tréninku a v přípravě na vstup do krutého a nebezpečného přírodního světa zóny vymístění podejme na druhý krok. V tomto speciálním zprostředkujícím světě, který se skládá z mnoha vesmírů, galaxií, solárních systémů a planet, je duch poprvé vystaven negativnímu stavu. Zde jsou speciální instruktoři a učitelé – ti, kdo ze svých vlastních zkušeností velmi dobře znají pravou povahu všech pekel (všech oblastí zóny vymístění). Ti mají také přímý přístup jak k nebesům (pravému duchovnímu světu a ostatním pravým intermediálním a přírodním světům), tak i ke všem peklům (všem obydleným zónám vymístění) včetně planety Země. Tito instruktoři a učitelé postupně vystavují zmíněného ducha všem aspektům negativního stavu, všem jeho zlům, nepravdám a problémům. Zde se duch dostane do všech situací a podmínek, v nichž může prožívat dopad negativního stavu takříkajíc na své vlastní kůži. Tyto zkušenosti s negativním stavem tento duch získává při plné znalosti jejich účelu a potřeb. Jsou získávány při plné schopnosti je srovnávat se zkušenostmi nabytými v pozitivním stavu. (Čili vědomě ví, že zde např. není za trest – pozn. zpracovatele.)

 

Jak zde vidíme, v prvním kroku přípravy ducha na vstup do tohoto světa se duch učí a zakouší pouze věci pozitivní a dobré, reflektované povahou pozitivního stavu. V druhém kroku příprav na vstup do tohoto světa je duch vystaven všem aspektům negativního stavu a prožívá je vědomě, srovnávaje je se všemi aspekty stavu pozitivního.

 

Kdybyste chtěli stanovit v pozemských časových jednotkách, kolik to takovému duchu zabere času, aby prošel touto přípravou, mohli byste říci, že minimální období potřebné za tímto účelem je 7 roků. Maximální doba nikdy nepřesahuje 400 let. K tomu lze dodat, že přesná doba přípravy se mění od duchaduchu a závisí na povaze jeho poslání, pověření a na délce času, který bude potřebovat na pobyt v tomto světě.

 

V procesu této přípravy duch pečlivě dopředu určí, jaká druh situace, styl života, typ genů a dědičnosti, druh rodičů, typ ekonomických, společenských, rasových a politických podmínek, událostí a problémů si bude chtít vybrat, aby úspěšně završil své poslání v tomto světě.

 

Poté, co je tento důležitý výběr učiněn, duch prochází zkušenostmi týkajících se specifických problémů, které si určil, že bude mít na planetě Zemi. To se vykoná prostřednictvím toho, že je entita umístěna na rozličné planety intermediálního světa zóny vymístění, kde jsou mu všechny tyto zkušenosti k dispozici. A opět jsou tyto negativní zážitky získávány při plném vědomí jejich účelu, potřeby a cíle a vždy při srovnání s pozitivním stavem.

 

Poté, co jsou všechny zkušenosti získány a trénink je konečně završen, je duchu na okamžik do všech detailů ukázáno, jakým životem se chystá na planetě Zemi žít. To také zahrnuje jakékoli jiné oblasti zóny vymístění, do nichž se se svým souhlasem inkarnuje nebo je vyslán Nejvyšším.

 

Jakmile si duch plně a vědomě uvědomuje všechna tato fakta, je starostlivě požádán, aby znovu uvážil svůj výběr. V tomto bodě je duchu dovoleno, aby změnil svůj názor. Avšak poté, co duch vstoupí do tohoto světa, není žádná změna názoru možná, pokud ovšem tato změna není dohodnuta před příchodem na tento svět. Jestliže se duch rozhodne, že nechce podstoupit toto pověření, jsou mu předloženy bez jakýchkoli předurčení nejrůznější jiné možnosti volby jeho neustálého duchovního pokroku, který si vybere, a ke kterému směřuje.

 

Avšak, jestliže si duch zvolí postupovat dále (což obvykle učiní), je připraven na inkarnaci na planetu Zemi. V tom čase jeduchu opět řečeno, že nebude mít k dispozici žádnou vědomou paměť těchto voleb či zkušeností. Tak tomu bude tak dlouho, dokud bude pobývat na planetě Zemi. To bude trvat buď  po celou délku života na této planetě, nebo pokud nebude připraven, aby se to bez nebezpečí odvolalo, to jest, pokud se tak zvolilo, a jestliže účel jeho poslání vyžaduje takové odvolání.

 

Poté, jak se vše toto vykoná, duch vyhledá současně dva lidi na Zemi (na což se tito lidé také dobrovolně podjali), aby se dosáhlo těhotenství za účelem přípravy fyzického těla, jak bylo pro takového ducha původně zfabrikováno pseudotvůrci. To se vykonalo v přípravě na jeho vstup do tohoto světa. V procesu početí a zvířecího fyzického narození je SAMÝM TÍMTO PROCESEM z vědomého uvědomování VYMAZÁNA VEŠKERÁ PAMĚŤ těchto zkušeností, poznatků, událostí a pravé lidské mysli i všeho ostatního (cokoli máte). Jsou umístěny do úschovy, aby byly střeženy jako pozůstatky 5 % pravé lidské mysli. Tyto pozůstatky jsou nyní zcela zapancéřovány, obklopeny schránkou a uzavřeny.

 

Takže se na tento svět rodíte v ÚPLNÉ NEVĚDOMOSTI o tomto všem a všem ostatním, jakož i do ÚPLNÉ BEZMOCNOSTI A ZÁVISLOSTI NA DRUHÝCH, bez jakéhokoli uvědomění či poznání čehokoli duchovního či čehokoliv jiného takového.

 

Poznámka zpracovatele: Vniknutí ducha pozitivního stavu do zfabrikovaného lidského těla můžete přirovnat k vniknutí do ponorky a ponoření do moře do kilometrové hloubky. Při tomto duch pociťuje svoji přítomnost jakoby mezi studenými těžkými kameny (fyzické lidské tělo) a je prakticky zcela bez spojení s pravým Stvořením. V průběhu měsíců a roků je důležité, zda je schopen přijímat jakékoli signály z pozitivního stavu (např. od vesmírných přátel viz.   www.vesmirni-lide.cz , které jej tzv. navigují a pomáhají v některých životních situacích překonávat některé nástrahy negativního stavu. Někdy se stane, že pokud duch není schopen přijímat tyto signály, může zcela podlehnout negativnímu stavu. Toto platí pro období nevědomosti, kdy se také používají ku pomoci různé IMPULSY, kterými je lidské bytosti ukazován směr a původ svého bytí na této planetě (jedná se např. o zjevení, kontakty se světelnými bytostmi, kontakty s loděmi vesmírných lidí Sil světla, ale také navádění na pozorování hvězdné oblohy již v dětství, kde se dítěti říká, že tam je jeho domov, odtud přišel, tam má své pravé přátele, a tam se zase vrátí). V určitém časovém úseku života (dle plánu) některý duch má někdy nabýt plného vědomí kým je a s kým spolupracuje, a tak se navazuje spojení se Stvořitelem a s Vesmírnými lidmi Sil světla, kteří jej vedou již bezpečněji v jeho poslání – viz Duchovní cesta, sdělení 819 – 847 knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“. Poslání na 98 % si zde v těchto těžkých podmínkách splní jen 2 % všech duchů z pozitivního stavu. Ostatní jej plní na menší procenta, a někteří jej nesplní vůbec (buď se vůbec neprobudí ve stanovený čas, anebo jsou svedeni negativním stavem).

 

Od okamžiku vašeho zrození je aktivována vaše pseudomysl a dostává se do popředí, kde počíná panovat vašemu pozemskému životu. Obvykle nemáte žádné ponětí o tom, že existuje něco jiného, než pseudomysl. Nyní a poté získáváte jakési pochopení toho všeho ve svých snech a v transu duchovní hypnózy (o duchovní hypnóze více později), při hluboké meditaci a podobných stavech. Přesto ve většině případů věříte, že jsou to pouze smyšlenky vaší obrazotvornosti. Budete mít sklon tyto zkušenosti přehlížet jako něco vám neužitečné. Lidé kolem vás se všeobecně těmto zážitkům vysmívají. Velmi často je považují za znaky bláznovství. Takže abyste nebyli považováni za blázny, máte sklon se jim buď též vysmívat, či je vytlačovat ze své vědomé paměti. Tak jste neustále lapeni v pasti negativním stavem.

 

V průběhu tohoto okamžitého, jakoby snového prožití těchto událostí můžete zažít vzpomínku na něco důležitého, co se vám předtím stalo, ale je to událost, u které jste nezaznamenali, že nastala v průběhu vašeho současného pozemského života. Z těchto zážitků vyvinuli blázniví lidé teorii reinkarnace. Byla počata proto, abyste uvěřili, že jste na této Zemi byli předtím. Následovníci reinkarnace si neuvědomují, že tyto zážitky by se nikdy nemohly stát na této Zemi, ale že byly vámi prožity a zažity spíše během období vašich příprav ve zvláštním zprostředkujícím světě. Jak si pamatujete z toho, co jsme si o vašem tréninku řekli, byli jste vystaveni mnoha událostem a zážitkům na různých planetách tohoto zvláštního intermediálního světa. Tyto planety jsou v souvztažné blízkosti k tomuto místu a jsou obvykle spojeny se stejnými souvztažnými jmény, která používáme zde (pamatujete na zákon souvztažností, krátce popsaný v předešlé kapitole?) Takže na základě tohoto vlivu získáváte falešnou představu toho, že jste tu předtím byli. Chcete-li poznat více o tom, proč se myšlence reinkarnace věří a přijímá se, spočívá extrémní duchovní nebezpečí, přečtěte si kapitolu čtvrtou knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“.) Téma reinkarnace je mimo téma naší knihy. Zde je zmíněno, aby se ilustrovalo, jak vás negativní stav neustále drží v pasti víry ve falešnosti, které nemají žádnou pravou realitu a které jsou jen zdáním pravé reality.

 

 

 

2.  POZITIVNÍ IDEA V NEBESÍCH

 

Druhý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je následující: Dva stejní jedinci (jeden muž a jedna žena) v nebesích (pozitivního stavu) následkem procesu jejich sexuálního styku dají v okamžiku jejich vzájemného duchovního orgasmu zrod nové a jedinečné ideji.

 

Tato nová a jedinečná idea se velmi často týká způsobů a prostředků pomoci při eliminaci negativního stavu. Nebo se vztahuje k něčemu, co se týká situace na planetě Zemi anebo jiných oblastí zóny vymístění a jejich ubohých duchovních potřeb a jejich vyvažování. Jakmile je tato nová a jedinečná idea zrozena, je nejprve otázána Nejvyšším, zdali chce ze své vlastní svobodné vůle a volby být a existovat. Pokud idea nechce (vzdálená možnost), je transformována do univerzální duchovní energie, aniž by se jakkoli stala individuální formou života. Jestliže souhlasí, což je obvyklé, je pak vybavena Nejvyšším a od Nejvyššího tím jedinečným a zvláštním duchem života. Pak se stane jedinečnou, žijící, sebeuvědomělou a sebeobsahující individuální bytostí.

 

Poté, jestliže se nová a jedinečná idea zrodila za účelem inkarnace na planetě Zemi, prochází přesně stejnými přípravnými kroky a postupy, jak byly popsány předtím.

 

 

 

3.  POZITIVNÍ IDEA – CESTA DOBROVOLNOSTI

 

Třetí cestou, jako lidé přicházejí na tento svět, je cesta dobrovolnosti. Někdo v pozitivním stavu nebes či v pozitivním stavu jakéhokoli jiného světa našeho pravého Vesmíru, kdo byl již dávno předtím stvořen, a kdo v jednom z těchto světů přebývá jako plně zralá dospělá osoba, se dobrovolně rozhodne inkarnovat se na tuto planetu. Tento druh dobrovolnosti je na základě buď vlastní myšlenky nebo žádosti, či na požádání od Pána Ježíše Krista, aby se podjala na zvláštní poslání a pověření v negativním stavu, nebo se stala zvláštním zástupcem Nejvyššího v negativním stavu.

 

Jakmile se toto dobrovolné rozhodnutí odehraje nebo je Nejvyšším dán souhlas s tímto požadavkem stát se dobrovolníkem, tato entita takříkajíc spadne do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde prochází přesně týmiž kroky a postupy příprav, jak byly předtím popsány.

 

 

 

4.  POZITIVNÍ IDEA ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ

 

Čtvrtý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu druhému s výjimkou toho, že tato idea přichází od dvou zcela cizích životních forem, které nemají nic společného s tímto vesmírem a lidskými bytostmi. Obvykle sídlí ve zcela odlišném vesmíru, v dimenzi, o které nemáme ani vzdálenou představu ve smyslu jevové formy a fungování. Tyto cizí bytosti dají zrod nové ideji. Tato idea se nějak vztahuje k touze pomoci nám v procesu eliminace negativního stavu, či v boji během lítých duchovních válek probíhajících mezi pozitivním a negativním stavem.

 

Jakmile idea souhlasí se svým účelem, je vybavena duchem života od Nejvyššího. Po jisté době strávené ve svém vlastním vesmíru, kde získá plnou znalost struktury svého vlastního vesmíru a specifické kvality pozitivního stavu ve svém vlastním vesmíru, je pak entita promítnuta speciálními duchovními způsoby a prostředky do pozitivního stavu nebes tohoto vesmíru, speciálně do Nové nebeské společnosti. (O Nové nebeské společnosti viz „Poselství z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.) entita zde přebývá, dokud se nenaučí vše o zvláštní kvalitě pozitivního stavu tohoto Vesmíru ve srovnáním se svým vlastním vesmírem. Poté je tato bytost vhozena do tohoto zvláštního intermediálního světa, kde podstupuje trénink přesně stejným způsobem dle kroků a postupů, jaké se již popsaly.

 

 

 

5.  POZITIVNÍ IDEA – CESTA DOBROVOLNOSTI ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ

 

Pátý způsob, jakým lidé přicházejí na tento svět, je podobný způsobu třetímu. Při tomto postupu chtějí některé cizí bytosti z nějakých jiných vesmírů, galaxií a planet, které byly stvořeny již dávno předtím, dobrovolně přijít na tento svět, aby vypomáhaly se svými ideami. Jakmile je jejich dobrovolné rozhodnutí přijato Nejvyšším, jsou speciálními duchovními prostředky a způsoby přepraveny do Nové nebeské společnosti tohoto Vesmíru v nebesích. Když se tento krok završí, jsou tyto bytosti uvrženy do toho zvláštního intermediálního světa. Tam v procesu svého tréninku podstoupí přesně stejné kroky a procedury, jak se popisují výše. Zanedlouho získávají zkušenosti a poznatky specifické kvality pozitivního stavu tohoto Vesmíru při srovnání se specifickými kvalitami jejich vlastního vesmíru.

 

 

 

 

6.  NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU

 

Šestý způsob inkarnace lidí na tomto světě je následující: Dva negativní duchovné (pseudomuž a pseudožena) buď v duchovním světě (peklech), nebo v zóně vymístění planety Země, nebo v jiné oblasti zóny vymístění, dají v procesu jejich zlého, negativního sexuálního styku zrod nové a jedinečné ideji. Tato idea se týká pokračování, podpory a trvání negativního stavu v zóně vymístění.

 

Víte, že duchové v negativním stavu netouží po ničem více, než udržovat na věky jsoucno a bytí negativního stavu. Proto fabrikují všechny druhy idejí této povahy.

 

Jakmile je tato nová jedinečná idea zrozena, je předložena s možností volby být, či nebýt, existovat, či nikoliv za tímto negativním účelem. Naneštěstí tato idea obvykle souhlasí. Jakmile souhlasí, vědci v peklech ji speciálními způsoby a prostředky ukradenými od Nejvyššího a na základě znalostí souvztažnosti (obsahujících tajemství tvorby života) pak vkládají magickými a jinými prostředky do této ideje pseudoducha života. Následně je idea oživena a stává se sebeobsahujícím, živým, sebeuvědomělým a jedinečným negativním duchem.

 

Jak si pamatujete, když se pseudotvůrci usadili v duchovním světě, čili máme-li to specifikovat, v zóně vymístění duchovního světa zvané pekla, přinesli si se sebou všechny znalosti souvztažností, cestování v čase a veškeré struktury původní pravé lidské mysli. Tyto znalosti jim byly odebrány Ježíšem Kristem, Nejvyšším. Po svém „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do pekel. Zde shromáždil všechny pseudotvůrce ze všech končin a uzavřel je na jednom místě. Tím je IZOLOVAL od zbytku Stvoření a od zbytku zóny vymístění. To bylo vykonáno proto, aby tak již nikdy nemohli opět v celém Stvoření a v zóně vymístění cokoli ovlivňovat.

 

době inkarnace Ježíše Krista na tuto planetu byli pseudotvůrci tak silní a početní, že se svými vychytralými magickými schopnostmi a nesmírnými znalostmi, které měli k dispozici (shromažďované po miliony roků), rozšiřovali po všech končinách Stvoření Nejvyššího, dokonce i do nejvyšších nebes duchovního světa. Tato situace ohrožovala veškeré Stvoření tak, že je nikdo nemohl jakkoli zastavit. Byli úspěšní ve svém plánu převzetí veškerého Stvoření Nejvyššího, aby se v něm ustanovili jako jeho bohové a bezkonkurenční vládci.

 

Aby se tato expanze pseudotvůrců zastavila, bylo nutné, aby Nejvyšší osobně podnikl kroky a přistoupil ke druhé fázi svého Velkého plánu. Nejvyšší byl pouze tím jediným se schopnostmi a znalostmi k tomu, aby je zastavil. Jestliže by se svou přítomností a slávou by Nejvyšší ve Svém Absolutním stavu a rozpoložení byť jen přiblížilpseudotvůrcům či negativnímu stavu,je navždy zničil. Nikdo by nemohl zůstat na živu. Taková situace by byla v rozporu s Absolutní esencí a Substancí Nejvyššího, kterou je čistá Láska a Moudrost.Takže aby Nejvyšší mohl zastavit toto rozšiřování negativního stavu a jeho převládání nad stavem pozitivním, což existovalo v době inkarnace Ježíše Krista na této planetě, bylo pro Nejvyššího nutné, aby přišel s negativním stavem do styku, aniž by zničil či zlikvidoval kohokoli, kdo se s negativním stavem ztotožňoval.

 

Proto se Nejvyšší Sám/Sama rozhodl/rozhodla dobrovolně se inkarnovat na této planetě prostřednictvím přesně stejných prostředků, jakými se inkarnovali jiní lidé. Nejvyšší určil na této planetě dva lidi, aby posloužili jako rodiče, jejichž prostřednictvím vytvořil velmi zvláštní lidské tělo. To byla konstituce či forma původně zfabrikovaná pseudotvůrci.

 

Nejvyšší pak do tohoto těla vstoupil jistými aspekty Svého Ducha a narodil se jako Ježíš Kristus v čase a prostoru způsobem fyzického zrození živočichů, jak bylo původně zfabrikováno pseudotvůrci. V tomto těle byl Nejvyšší prostřednictvím 95 % zvířecích rysů a na základě povšechnosti všech negativních zkušeností veškerého lidstva (obsažených ve všech genech tohoto těla) s to zažít veškerou povahu negativního stavu v jeho povšechnosti. Jak si vzpomínáte, je v pseudomysli obsaženo vše, co kdy bylo v negativním smyslu prožito všemi rostlinami, zvířaty a lidmi, zfabrikovanými před tím pseudotvůrci během těchto mnoha milionů let. Toto tělo bylo také s to zmírnit do značné míry přítomnost Nejvyššího v něm, aby se tak nikdo v negativním stavu kvůli přítomnosti Nejvyššího nemohl být zničen. Nejvyšší se na tuto planetu inkarnoval pod jménem Ježíše Krista.

 

Po „ukřižování“ vstoupil Ježíš Kristus do zóny vymístění ostatních světů, obzvláště do pekel, opanoval je a podřídil si je. Nakonec je dal do pořádku, odstraniv znalosti cestování v čase a jiné znalosti přírody, které vlastnili pseudotvůrci. Pak omezil využití těchto znalostí pouze na schopnost využít 5 % pravé lidské mysli, která jim byla dostupná z původního nadělení od Nejvyššího. Takové využití by jim dovolilo oživovat jejich negativní, nově zrozené ideje a dávat jim život. Toto dovolení bylo nutné, aby negativní stav mohl splnit svůj účel a své poslání, kvůli němuž mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí. Především mu bylo dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí, aby se zodpověděla ta původní, důležitá, životně závažná a kritická otázka, formulovaná v první kapitole: „CO BY SE STALO, KDYBY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE BRALY V ÚVAHU JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT, JESTLIŽE BY NEBYLO JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI, NEBO JESTLIŽE BY SE DUCHOVNÍ PRINCIPY ODVOZOVALY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO TOHO, ABY SE HMOTA A PŘÍRODA POVAŽOVALA ZA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ, PRINCIPŮ?

 

Takže takto jsou pekelní duchové schopni produkovat životní formy nejrůznějších druhů. Jsou též schopni vkládat ducha života do svých negativních idejí, které se stávají duchy a následně lidskými bytostmi. Rovněž nám to ukazuje, jak fabrikovali a neustále fabrikují všechny druhy ničivých a nebezpečných rostlin, virů, mikrobů, bakterií a živočišných životních forem.

 

Poté, co je taková negativní idea oživena a stane se negativním duchem, je umístěna do speciální zóny vymístění intermediálního světa. Zde prochází tréninkem při přípravě na svou inkarnaci na planetu Zemi. Příprava negativních duchů je značně odlišná od přípravy pozitivních duchů v tomto zvláštním zprostředkujícím světě.

 

Negativní duch se nepotřebuje učit, jak má být negativní nebo jak mít problémy. Takový má jeho život být. Namísto toho se musí připravovat na to, JAK PŘEDSTÍRAT, že je dobrý, pozitivní, říkající pravdu, zatímco zároveň osnuje zničení všeho dobrého a pravého, co je na této Zemi k dispozici v těch lidech, kteří se inkarnovali od Nejvyššího a z pozitivního stavu. (Některé tyto lidi jsem poznal na vlastní kůži, a mohu vás milí čtenáři ujistit, že jejich lživost, přetvářka a podlost je nevídaná, NEMAJÍ jakýkoliv pocit studu a odpovědnosti za to, co dělají a pro koho to dělají. Někdy se VYDÁVAJÍ za pracovníky světla, a dokonce dělají i menší skutečné světelné činnosti, aby mohli proniknout mezi skutečné pracovníky světla, a aby mohli maximálně zničit jejich práci. Zničení práce světlené přitom není pro některé jiné lidi zjevné, neboť jsou ovládnuti těmito agenty. Tito lidé páchají obrovské duchovní škody ! Proto je lepší pracovat samostatně, jak jsem již uvedl na internetu, jak šířit informace.  Třikrát varuji před těmito lidmi – pozn. zpracovatele.)

 

Jak vidíte, planeta Země je BOJIŠTĚM, na němž se vede LÍTÁ DUCHOVNÍ VÁLKA mezi pozitivními a negativními silami. Existuje mnoho dalšího, na co se negativní duch připravuje, aby mohl provést své poslání na této planetě. Hlavním účelem této mise je UDRŽOVÁNÍ, POKRAČOVÁNÍ A TRVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU PO CELÉ ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

Jakmile je trénink tohoto negativního ducha završen, inkarnuje se na tuto Zemi přesně stejným způsobem, jako kdokoli jiný. To se vykoná prostřednictvím fyzického zvířecího narození z matčina lůna s vymazáním všech vědomých vzpomínek na to, odkud na tuto planetu přichází a za jakým účelem. Je tomu tak proto, že i tento druh duchů má v sobě stále přítomnou schopnost uplatňovat svobodu volby. Mohou se změnit a mohou odpadnout k pozitivnímu stavu, když si to zvolí udělat ze své vlastní svobodné vůle. To je jedním z důvodů, proč sem Nejvyšší posílá dobrovolníky z pozitivního stavu, aby pomohli agentům stavu negativního KONVERTOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU. To je jeden ze způsobů, jakým Nejvyšší pomalu a postupně, krok za krokem odstraňuje negativní stav.

 

 

 

7.  NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU – 1. INKARNACE NA ZEMI

 

Sedmý způsob, jakým se lidé inkarnují na tuto planetu, se týká někoho, kdo již je ve jsoucnu a bytí v zóně vymístění v peklech, někoho, kdo se ještě na této planetě neinkarnoval, a chce se dobrovolně narodit na Zemi. To se dělá za účelem blokování a rušení poslání a pověření vyslanců Nejvyššího, kteří jsou stále přítomní na této Zemi. Důvodem jejich inkarnace je také věčné udržení, trvání a pokračování negativního stavu na této planetě. Poté, co se tito duchové dobrovolně rozhodnou pro toto své poslání, jsou následkem toho umístěni do zvláštní zóny vymístění tohoto specifického intermediálního světa. Zde podstoupí velmi důkladný trénink při přípravě na vstup do tohoto světa, aby uspěli při dokončení svého poslání.

 

 

———-

 

Toto jsou tedy hlavní způsoby a prostředky, jakými se lidé objevují na této planetě. Více o této záležitosti viz kapitolu 16 knihy „Realita, mýty a iluze“.

 

Nyní v obecném smyslu znáte, pokud chcete skutečně znát, jak jste se dostali do tohoto veškerého svinčíku existujícího na planetě Zemi. Z toho všeho, co bylo doposud zjeveno v těchto dvou kapitolách, a kvůli tomu, abyste náležitě chápali svůj život a to, kým jste, proč jste zde, je třeba učinit velmi důležitý závěr v následujících bodech:

 

 

 

I.  JSTE ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ VOLBY A SVOBODNÉ VŮLE.

NEJSOU ŽÁDNÉ NÁHODY ČI NEHODY

 

Nejdůležitějším, nejzávažnějším a nejkritičtějším závěrem je, že JSME ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a VOLBY VČETNĚ VOLBY NEPAMATOVAT SI, ŽE JSME SI ZVOLILI SEM PŘIJÍT. Tato volba není jen obecným souhlasem k tomu, abychom sem přišli. Namísto toho jsme si zvolili každý jednotlivý detail našeho pozemského života, včetně svých problémů, trápení, strádání, nehod, příhod, typu rodičů, dědičnosti, místa, životního stylu a všeho, co máme. Z tohoto pravidla neexistuje výjimka či výluka. Cokoli se nám v kterémkoli okamžiku našeho života stane, se může stát jen proto, že jsme si to zvolili kvůli různým důležitým DUCHOVNÍM DŮVODŮM. Tyto důležité duchovní důvody si vědomě neuvědomujeme, ani si vědomě neuvědomujeme skutečnost, že jsme si to zvolili, aby se tak stalo.

 

S ohledem na tento fakt je zřejmé, že neexistují žádné náhody či nehody, žádné statistické pravděpodobnosti, které by nebyly výsledkem nějakého druhu svobodné volby. Statistická pravděpodobnost se objevuje jen tehdy, když si někteří lidé zvolí být účastníky týchž takzvaných náhodných událostí. (Například si mohou zvolit být oběťmi hromadných leteckých neštěstí, nebo hromadných automobilových nehod na dálnicích, nebo zničujících hurikánů a podobných situací.)

 

Jestliže by mohly nastat jakékoli náhody, nehody, incidenty a podobné záležitosti, úplně by narušovaly hlavní princip života, vaši svobodu volby. Stali byste se jen ubohou loutkou v rukou krutého osudu náhod a pravděpodobnosti. Ve Stvoření Nejvyššíhoneexistují. Dokonce i v negativním stavu je vždy přítomna svobodná volba, protože především negativní stav byl aktivován na základě něčího rozhodnutí. takové věci

 

Z tohoto závěru také velmi jasně plyne, že jste plně odpovědni za to, co se ve vašem životě stane, ať si toho jste, či nejste vědomi.

 

Ze slova volba také plyne, že každý výběr vám dává věčnou příležitost učinit jiný, který vás může VYVÉST z negativního stavu.

 

 

 

II.  NEGATIVNÍ STAV NENÍ VĚČNÝ,

MŮŽETE SI ZVOLIT ZMĚNU SVÉHO ROZPOLOŽENÍ

 

Negativní stav byl aktivován pouze za jedné podmínky: Kdokoliv má účast na negativním stavu, bez ohledu na to, kde či jak hluboko v peklech, a bez ohledu na to, jak silně se s ním ztotožnil a miluje ho, MŮŽE SI ZVOLIT ODSTOUPIT od negativního stavu. Může SI ZVOLIT konvertovat do POZITIVNÍHO STAVU a přestat se ztotožňovat s negativním stavem a PŘESTAT ho milovat.

 

To také platí u lidí na planetě Zemi. Cokoli si zvolíte, můžete si nezvolit (pozn. slovo „nezvolit“ znamená v konotaci obsahu této knihy schopnost zrušit předešlou volbu, nebo si zvolit již nikdy nezvolit tuto volbu), pokud to neporušuje VAŠI VOLBU POZNAT něco důležitého na základě volby, kterou se snažíte nezvolit. V okamžiku, kdy je poučení dáno, pro což jste sem přišli na prvním místě, jste oprávněni učinit nový výběr, který vás postupně vyvede z negativního stavu problémů, zel a nepravd do pozitivního stavu dobra, pravdy a žádných problémů.

 

Jinou podmínkou, za níž je negativní stav dovolen Nejvyšším, je, že bude trvat jen jeden časový cyklus, a ne věčně (čili navždy, jak naznačují některé doslovné výroky Svaté bible). Bible Svatá ve svém doslovném smyslu hovoří ve zdánlivých či jevících se pravdách, a ne v pravdách skutečných. Pravdou, která se jeví a je zdánlivá, je, že negativní stav (pekla) bude existovat navždy, čili věčně. Avšak skutečná pravda, která je obsažena v těchto tvrzeních, je ta, že negativní stav může existovat navždy jen jako možnost. Tedy se dá říci, že si vždy, na věky, můžete zvolit být zlými a negativními a využít tuto ideu vaší svobodné volby odmítnout a zavrhnout existenci Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Princip svobody volby dává negativnímu stavu potenciál, aby existoval navždy.

 

Vždyť především, jak jste shora poznali, výskyt této ideje ve vaší mysli a vaše odmítáni ji uskutečnit, udržuje prázdnou zónu vymístění v NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI. Můžete do ní spadnout, pokud si zvolíte tuto ideu uskutečnit a vést život, který odmítá Nejvyššího a cokoli duchovního. Protože vám tuto ideu nelze nikdy odejmout, zóna vymístění bude vždy existovat. Bude tomu tak, i když bude prázdná a deaktivovaná, pokud budete mít přání uvést tuto myšlenku do praxe. Takto se vám radí, jak chápat některá tvrzení v Bibli Svaté, která naznačují, že budete v ohni pekelném věčně, jste-li hříšníky a konáte-li zlo.

 

Jaká by to byla spravedlnost potrestat vás věčným ohněm pekelným za něco, co jste učinili během vašeho krátkého pozemského života?

 

Když původní lidé dobrovolně aktivovali negativní stav, Nejvyšší jim a nám všem, kdo se na tom podílíme, slíbil, že existence negativního stavu v aktivovaném stavu a rozpoložení nepřesáhne více než jeden časový cyklus. Jeden časový cyklus dle měřítka pozemských časových jednotek trvá přibližně 1 bilion roků (podrobnosti v kap. 3. knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření). Pán Ježíš Kristus, kdož je Nejvyšší, také slíbil, že kvůli pozitivnímu stavu a lidem, kteří dobrovolně přišli do negativního stavu ze stavu pozitivního, bude současný cyklus značně zkrácen. Takže negativnímu stavu nebude dovoleno být v aktivním a dominantním stavu, rozpoložení a formě dokonce ani po celý časový cyklus.

 

Je pro nás důležité, abychom pochopili rozdíl mezi dvěma formami negativního stavu a rozpoložení. Jednou formou je dřímající stav, stav neaktivní, a druhou je stav aktivace a dominance. Když Bible hovoří o věčném pokračování pekel, hovoří z pozice NEAKTIVNÍHO, DŘÍMAJÍCÍHO STAVU zóny vymístění. Ten je VŽDY připraven přijmout někoho, kdo z vlastní svobodné vůle uznává ideu, že Nejvyšší neexistuje – představu, že nepotřebuje nic duchovního, aby byl naživu, byl a existoval.

 

 

 

III.  OD SVÉHO NAROZENÍ JSTE VYBAVENI SPECIÁLNÍMI NÁSTROJI, PROSTŘEDKY A SCHOPNOSTMI, ABYSTE PŘEKONALI

VŠECHNY SVÉ PROBLÉMY, ČILI NEGATIVNÍ STAV VE VÁS

 

Aby každý byl s to si zvolit odstoupení od negativního stavu a jeho zel, nepravd, trápení a problémů, je každý, kdo vstupuje do jakékoli oblasti negativního stavu, vybaven velmi zvláštními nástroji, prostředky a schopnostmi. Každý, kdo si zvolí je použít, se může dostat do styku s 5 % pravého člověka v sobě. Zde čeká Niterná mysl a Nejvyšší, až se k nim přistoupí a započne se proces duchovní transformace a eliminace negativního stavu a jeho přirozenosti z našich životů.

 

Pamatujte si, že jsme uvedli, že pseudotvůrci neměli žádnou jinou volbu, pokud měli uspět ve svém plánu, než POUŽÍT NĚKTERÉ PŮVODNÍ PRVKY PRAVÝCH LIDÍ, které přímo stvořil Nejvyšší, že z nich užili 5 %? Dobře věděli, že to byl NEJSLABŠÍ bod jejich snahy zfabrikovat pseudomysl, nicméně to byla jediná možná cesta, jak to udělat.

 

Naše původní struktura nám bez ohledu na to, jak je malá, poskytuje neustálou příležitost využít tyto nástroje, prostředky a schopnosti na PRORAŽENÍ TÉTO ŽELEZNÉ PANCÉŘOVÉ STĚNY PSEUDOMYSLI obklopující pravou lidskou mysl a na zahájení eliminace této zdi. Kapitola 4. nás poučí o těchto prostředcích, nástrojích a schopnostech, jež máme, a o tom, jak je využít, abyste právě toto udělali (upozorňuji čtenáře, že to není jediný způsob, jak toto provést, což zde také není uvedeno, neboť tato kniha vznikla téměř před 20 lety, a dnešní podmínky jsou podstatně jiné – fotonový pás je zde od ledna 1998, který umožňuje mohutnou komunikaci a duchovní růst nesrovnatelné intenzity ve srovnáním s předchozím obdobím. Odkazuji tedy především na „Duchovní cestu“ knihy „III. Rozhovory“ – pozn. zpracovatele).

 

 

 

IV.  JSTE ZDE, ABYSTE SVÝM JEDINEČNÝM PROJEVEM

ZOBRAZILI JISTÝ ASPEKT NEGATIVNÍHO STAVU

PRO POUČENÍ VŠEM PO CELÉM STVOŘENÍ

 

Každý z nás, bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jsme se na této planetě objevili, sem přišel za velmi důležitým účelem poučit se nějak o negativním stavu, být živým, zkušenostním a živoucím zobrazením nějakých aspektů povahy negativního stavu. Nehraje roli, zda-li si budete či nebudete vědomi tohoto faktu, pokud přebýváte na této planetě. Stane se vám to zřejmým, až budete pryč z této planety.

 

Musíme si také být vědomi důležitého faktu, že většina lidí si – jelikož je negativní stav aktivován – dobrovolně zvolila SLOUŽIT JAKO ILUSTRÁTOŘI různých aspektů přirozenosti negativního stavu, ne s vědomým uvědoměním si toho, ale především svým životním stylem; typem osobnosti a dědičnosti, kterou si zvolili mít, typem chování, postojů, vztahů, které vytvoří; a typem povolání, kterým se zabývají; a především ZPŮSOBEM, jakým se potýkají s dennodenními problémy. To je hlavní poslání a pověření, na které jsme se se svým souhlasem podjali. Toto je jedním z důvodů, proč každý z nás je tak odlišný, dokonce i v průběhu našeho pobytu v negativním stavu.

 

Musíme si být také vědomu faktu, že negativní stav nemůže vyčerpat svůj užitek pro Stvoření za účelem odpovědi na tu otázku, která byla zjevena v kapitole první, dokud se plně neprojeví jeho povaha. To je důvodem, proč se na něm podílí tak mnoho bilionů a bilionů lidí. Každá jednotlivá osoba zobrazuje ve svém jedinečném projevu jeden aspekt negativního stavu. Ale v okamžiku, kdy se všechny aspekty stanou zřejmé a zobrazené živými příklady všech těch lidí, kdo se dobrovolně účastní na tomto aktu, negativní stav bude ještě jednou deaktivován, a uložen do dřímající kondice. My ovšem nyní zajisté víme, že negativní stav vyčerpá svou užitečnost v jednom časovém cyklu, který bude značně kratší, než je obvyklé.

 

 

 

V.  NEJVYŠŠÍ VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA ZAŽIL NEGATIVNÍ STAV

NA VLASTNÍ KŮŽE A PODROBIL SI HO

 

Zde je nejdůležitější věcí si uvědomit, že Nejvyšší se Sám/sama ze Své vlastní svobodné volby dobrovolně rozhodl stát se lidskou bytostí ve formě Ježíše Krista. Nejvyšší chtěl osobně zažít plnou povahu negativního stavu ve fyzickém těle zfabrikovaném pseudotvůrci a obzvláště v čase a prostoru, kterým Nejvyšší nikdy nebyl omezen. Takový čin Nejvyššího byl nutným krokem za účelem spasení veškerého Stvoření od expanze pseudotvůrců, kteří načas převládali nad pozitivním stavem. Nejvyšší jako Ježíš Kristus OSOBNĚ VYBUDOVAL, VYDLÁŽDIL A UKÁZAL CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU DO STAVU POZITIVNÍHO KAŽDÉMU, KDO JE OCHOTEN TUTO CESTU NÁSLEDOVAT. Ježíš Kristus také na své osobě zobrazil, jak to učinit.

 

Ačkoli z pozice Absolutnosti Nejvyššího zná o negativním stavu vše, z této zvláštní pozice by nemohl zkušenostně zažít negativní stav. Je zcela jinou věcí o negativním stavu vědět, než ho prožívat. Jestliže by Nejvyšší zažil/Zažila negativní stav ve svém Absolutním stavu, veškerý negativní stav by zahynul a nikdo by tuto situaci nemohl přežít. Důvodem k tomu, že by nikdo tuto situaci nemohl přežít, je to, že život Stvoření může být udržován jen z absolutního stavu pozitivity, to jest z ČISTÉ LÁSKY  a MOUDROSTI.

 

Jakékoli přijetí zkušenosti negativního stavu do Absolutního rozpoložení likviduje čistotu tohoto stavu a Absolutní kondice není již absolutní, protože není ryzí. V okamžiku, kdy Absolutní stav přestane být absolutním, ztratí svou schopnost podporovat v komkoli život. Takže by vše zahynulo.

 

Je ale jinou věcí, když se některé aspekty Lásky a Moudrosti omezí konkrétním časem a prostorem, který nemůže být nikdy absolutní, ale jen relativní.

 

Takže inkarnace Nejvyššího do času a prostoru a do podmínek, které byly zfabrikovány pseudotvůrci, Mu/Jí umožnila mít zkušenost úplnosti negativního stavu. Tato zkušenost byla získána z pozice Jeho/Jejího ryzího Absolutního stavu, ale z pozice relativního času a prostoru v zóně vymístění a těla, které bylo vytvořeno v mateřském lůně způsobem, který byl geneticky a magicky zmanipulován pseudotvůrci.

 

JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM MŮŽETE COKOLI VŮBEC OVLÁDNOUT A DÁT DO POŘÁDKU, JE PROŽITÍ JEHO POVAHY A JEHO CHAOTICKÉHO NEPOŘÁDKU. Bez takové zkušenosti není žádné podřízení a organizované uspořádání možné. Proto Nejvyšší ve Své fyzické formě Ježíše Krista dovolil Sám Sobě, aby byl pokoušen pseudotvůrci (ďábly a satany). Skrze toto silné pokušení, až do umučení na kříži a ukřižování, mohl/mohla plně prožívat negativní stav a v průběhu tohoto procesu mohl/mohla provést svou misi spásy Stvoření od zničení a ovládnutí všech pekel tím, že je dostal/dostala pod Svou vládu a doménu. Do tohoto bodu byla všechny pekla pod vládou a panství pseudotvůrců. V tomto spočívalo vůbec jedno ze spasitelských poslání Ježíše Krista.

 

 

 

VI.  JEDINEČNÁ KONDICE, V NÍŽ NA TÉTO PLANETĚ ŽIJETE

 

Situace na planetě Zemi má zvláštní charakter. Protože nejméně jedna třetina lidstva se na planetu Zemi inkarnovala z pozitivního stavu (údaj z roku 1980 – pozn. zpracovatele), vytváří to v této zvláštní oblasti zóny vymístěníVELMI JEDINEČNOU kondici. Lidé, kteří přicházejí z pozitivního stavu – i když se 95 % z nich stane otroky negativního stavu – mají stálé intuitivní cítění, že NĚCO NENÍ v celkovém ARANŽMÁ této planety správné. Z této pozice si neustále udržují jistý stupeň temného duchovního uvědomění, které vede ke vzniku mnoha forem náboženství, které se až donedávna skládaly ze zvláštní směsi pravd i falešností, dobra i zel.

 

Takže se na této planetě ustanovilo jedinečné rozpoložení, kde jsou SMÍSENY DOBRO A ZLO, PRAVDA I FALEŠ. Tato situace poskytuje každému, kdo je zde, nebezpečnou schopnost přetvářky. To znamená, že jste s to říkat jedno, ale zároveň jste schopni si myslet, chtít a cítit pravý opak toho, co jste právě řekli. Můžete někomu nahlas a jasně říci: „Jsem nesmírně rád, že jsem s vámi!“  Ale zároveň si souběžně myslíte a pociťujete: „Nemohu vás vystát; přeji si, abyste zmizel.“  A tak dále. Nikde jinde po celém Stvoření taková kondice neexistuje. Na tomto rozpoložení se může NEJLÉPE ILUSTROVAT povaha negativního stavu. Proto bylo ustanovení této kondice na planetě Zemi povoleno Nejvyšším.

 

Jak uvidíte později, je TATO SITUACE spouští mnoha lidských problémů a neštěstí.

 

 

 

VII.  MEZI VÁMI JSOU AGENTI JAK POZITIVNÍCH, TAK NEGATIVNÍCH STAVŮ

 

Přítomnost zvláštních vyslanců Nejvyššího po všech rozličných oblastech zóny vymístění a na této planetě zajišťuje, že tyto oblasti mají vždy nějaké živé příklady toho, jaké to je být pravou duchovní bytostí. Tito zástupci jsou jako výstražné světlo, které vede ovce a provádí v temnotách a temnotami. Ilustrují, demonstrují a provádějí stále příklady toho, že je možné nalézt  svou vlastní cestu ven ze současného rozpoložení, to jest ven z negativního stavu. Svým zvláštním životním stylem a velmi klidným, mírumilovným, trpělivým, láskyplným, moudrým, tichým a jemným přístupem poskytují dobrý příklad toho, jak to udělat. Obvykle tito agenti o tom moc nehovoří, nechtějí o tom kázat druhým lidem, neradi vám říkají, co se má dělat a jak, ale prostě tak žijí a žitím tak vám složí jako příklad toho, jaké je to být pravou duchovní bytostí.

 

Můžete být ujištěni, že tito zástupci Nejvyššího jsou OBVYKLE jen NORMÁLNÍ LIDÉ dennodenního života, držící se zcela stranou, bez zvláštních znamení a bez velkého věhlasu. Tento typ lidí obyčejně nenaleznete na odloučených místech, v klášterech, na poušti, v horách, v tradičních církvích, v lotosových pozicích, nezvykle oblečené, uvrhující na sebe a na druhé všechny druhy zákazů, omezení a tabu. Tento posledně zmíněný typ lidí jsou obvykle agenti negativního stavu, aby vás svedli z duchovní cesty pod rouškou duchovnosti, ve jménu Boha a prostřednictvím rituálů. Až na málo výjimek se mezi těmito lidmi sotva kdy nacházejí praví agenti Nejvyššího. Nenechejte se jimi zmást a svést.

 

 

 

 

VIII.  PRAVÝ ÚČEL VAŠEHO ŽIVOTA NA TÉTO PLANETĚ

 

Pravým účelem života na této planetě je z tohoto hlediska to, abyste ILUSTROVALI SVÝM SOUČASNÝM ŽIVOTNÍM STYLEM BUĎ NĚKTERÉ ASPEKTY NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI, JAK NALÉZT CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI OBOJÍ. Nejzazším obecným účelem vašeho života je konečná deaktivace a eliminace negativního stavu. Daleko specifičtějším účelem vašeho života na této planetě je nalezení cesty zpět domů k původním 5 % pravé lidské mysli ve vás, kde se nachází Nejvyšší. V tomto ohledu je pravým účelem vašeho života na této Zemi učinit vědomý kontakt s Nejvyšším ve vás, zatímco jste v negativním stavu, a započít odvozovat vše ve vašem životě z Nejvyššího. Jakmile naleznete svou cestu k Nejvyššímu ve vás, objevíte u Něho/Ní, jak se v sobě zbavit negativního stavu a jeho problémů. Takto se negativní stav deaktivuje a eliminuje.

 

Skutečný intimní a soukromý účel vašeho života, což je to, ČÍM BUDETE POTÉ, nemůže být ale znám nikomu, jen Nejvyššímu a vám osobně. Proto se potřebujete s touto knihou naučit, jak se zkontaktovat s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli a shledat, co je vaším pravým osobním a soukromým účelem života na této planetě.

 

 

 

IX.  VŠE SI BUDETE SCHOPNI OVĚŘIT VE VAŠÍ VLASTNÍ NITERNÉ MYSLI

 

Abyste mohli kompetentně a úspěšně zahájit skutečné poznání toho, kým jste a proč jste zde, a osvobodit se od otroctví negativního stavu, ve kterém zajisté jste (jen pohlédněte na svůj dosavadní život), potřebovali jste poznat tyto důležité, životně závažné, rozhodující a nové věci, zjevené v těchto dvou kapitolách. Bez tohoto zjevení byste nemohli nikdy řádně a správně poznat, kým skutečně jste a proč jste skutečně zde.

 

A jak se uvádí předtím, jakmile naleznete svou cestu zpět domů, k 5 %, ke své pravé Niterné mysli a k Nejvyššímu zde, budete s to si pro sebe ověřit, zda-li to, co bylo v těchto dvou kapitolách zjeveno, je pravdou či nikoliv. Budete v tomto soudcem. Jestliže máte mysl otevřenou a přistupujete-li k Nejvyššímu ve své Niterné mysli a pokorou, skromností, s ryzí touhou poznat skutečnou pravdu, nezamořenou pravdu, nezávisle na svých očekáváních a na svých současných věrovyznáních bez ohledu na to, jaká jsou, „POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS UČINÍ SVOBODNÝMI.“ (Evangelium dle Jana, kapitola osmá, verš třicet dva.)“

 

 

 

(3)

 

KAPITOLA TŘETÍ

 

JAK SKUTECNĚ VZNIKAJÍ VAŠE PROBLÉMY, STAROSTI, ŠPATNÉ NÁVYKY, STRÁDANÍ UTRPENÍ, NEMOCI, CHOROBY, NEHODY, PŘÍHODY A VŠECHNA OSTATNÍ NEŠTĚSTÍ, POTÍŽE, NEDOSTATKY ATD.?  JAKÉMU ÚČELU VE VAŠEM ŽIVOTĚ SLOUŽÍ?  SKUTECNĚ JE POTŘEBUJETE?  JAK VE SKUTECNOSTI VZNIKÁ NEGATIVNÍ STAV?  JEDLA EVA V ZAHRADĚ EDEN SKUTECNĚ JABLKO A DALA HO JÍST ADAMOVI, KTERÝŽTO ČIN SE POVAŽUJE ZA POČÁTEK VEŠKERÉ LIDSKÉ BÍDY A NEGATIVNÍHO STAVU?  CO TO VŠECHNO SKUTECNĚ ZNAMENÁ A OZNAČUJE?  JAKÝ TO MUŽE MÍT VZTAH K VAŠEMU VLASTNÍMU OSOBNÍMU ŽIVOTU NEBO KE KAŽDODENNÍMU ŽITÍ.

 

Položili jste si někdy otázku, proč je na této Zemi tolik neštěstí?  Proč máme problémy?  Proč se příležitostně dostáváme do potíží? Proč si vytváříme zlé návyky?  Proč musíme strádat a cítit se bídně?  Proč se nás týkají některé nehody a proč v celém mém živote a v životě druhých lidí nastávají všechna ostatní neštěstí, potíže a nedostatky?  Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké mají všechny tyto věci důvody a jak vznikají?  Co je způsobuje?  Jsem si docela jist, že ano. Jsem si ale také jist, že v mnoha případech dostáváte buď odpověď neuspokojující, nebo zcela nesprávnou.

 

Problém je ten, že všichni máme sklon hledat odpovědi někde jinde, kde žádné odpovědi nejsou. Kvůli tomu docházíme k nesprávným a vymyšleným odpovědím, které pak považujeme za pravdivé. Máme sklon si myslet či věřit, že negativní věci, které se nám příležitostně během našeho života na Zemi stanou, jsou způsobeny nějakými vnějšími činiteli, které neovládáme, a že osobně s tím ve většině případů nemáme co do činění. Avšak i kdyby to byla pravda, jako že není, zeptali jste se někdy sami sebe, proč takové vnější faktory vůbec existují?  A jak došlo k tomu, že jste byli jedněmi z těch, koho postihly, či soužily, a že to nebyl váš nejbližší soused?  Anebo proč to potkalo vašeho nejbližšího souseda, ale vás nikoli?  Nebo jak to, že jste byli v této určité hodině a na tomto určitém místě (špatné místo, špatný čas, špatné vše), když se vám a nebo druhým stala nějaká nehoda či nějaké neštěstí?  Proč všechny tyto negativní, protivné a nešťastné věci nastávají a existují a proč je člověčenstvo na této planetě tím vším souženo včetně všemožných takzvaných přírodních pohrom, jako jsou zemětřesení, hurikány, záplavy, sucha, kruté zimy atd.?  Nebo proč lidstvo od prvního dne jeho známé historie sužují krveprolití a zničující války?

 

Stává se toto vše jen pouhopouhou náhodou, aniž by to mělo jakoukoli spojitost se způsobem, jakým žijeme, myslíme, cítíme, jednáme a fungujeme, bez jakékoli možnosti volby se na většině z toho podílet z vlastní svobodné vůle ?  Nebo aniž bychom si to výslovně přáli?  Jste bezmocní a závislí otroci všech těchto neštěstích a tyto jsou mimo vaši kontrolu, takže nemůžete ohledně nich nic dělat, neboť se dějí a přicházejí, aniž byste je očekávali nebo je vědomě přivolali?  Jaký druh tajemných sil je za těmito krutostmi a ohavnostmi, které činí váš život a život lidstva tak ubohým a bídným – s neustálými obavami z nukleárního holocaustu a z jeho úplného zničení na planetě Zemi?

 

Většina lidí má sklon si myslet, že nejsou žádným způsobem osobně zodpovědní za cokoli, co se v jejich životě stane.

 

Jestliže jste pečlivě četli a správně jste pochopili, co bylo řečeno ve dvou předcházejících kapitolách, od teď víte, že vaše vědomé neuvědomování si příčinných faktorů těchto negativních neštěstí nijak neznamená, že nejste odpovědní za to, co se ve vašem životě stane. Z určitých důvodů jste si v určitém bodě své existence ze své vlastní svobodné vůle zvolili tyto věci prožít spolu s tím, že si nebudete na nějaký čas vědomě pamatovat, že jste učinili takový výběr.

 

Když se lidem tento fakt oznámí poprvé, shledávají obtížným tomu všemu uvěřit. Avšak jakmile se úspěšně dostanou do styku s Niternou myslí, obsaženou v pěti procentech svého pravého lidství, jsou překvapeni, když o těchto a jiných věcech naleznou skutečnou pravdu.

 

Takže první důležitou otázkou je: Jak v obecnosti přicházejí tato ohavná utrpení a strádání do jsoucna a bytí? A druhou důležitou otázkou je: Jak se vám osobně přihodí? Jak si ze dvou předcházejících kapitol pamatujete, Nejvyšší Stvořitel nedává vznik ničemu či nevytváří nic, co by bylo takto negativní. Přirozenost Nejvyššího je čistě absolutně pozitivní. Cokoli je absolutně pozitivní, může dávat vznik pouze čistým, pozitivním a dobrým věcem. Avšak přirozenost Nejvyššího je také absolutně svobodná a nezávislá. Je též Absolutní čistou láskou a Čistou moudrostí. A co je podstatou pravé LáskyPravá Láska nechce a nežádá nic jiného, než aby sdílela nepodmíněně vše, co má, s někým jiným. V takovém sdílení je její Moudrost. Má-li ale sdílení být z Lásky sdílet, musí se dít na základě svobody či svobodné volby sdílet a navzájem si opětovat tuto Lásku a její Sdílení. Nemohu vás dosti dobře nutit, abyste mě milovali jen proto, že vás nepodmíněně miluji. Taková vynucená láska by byla nemoudrá a ve skutečnosti by nebyla žádnou láskou vůbec. Byla by sdílením, které by nebylo s to nic opětovat. Takže by se v tomto vztahu žádné sdílení nekonalo.

 

Lásku a její Moudrost můžete skutečně prožít jedině tak, když přijmete tuto lásku ze své svobodné vůle a volby a opětujete ji tomu, kdo touží ji s vámi sdílet. Takže jakékoli pravé milování muže být pouze ve svobodě a nezávislosti. Taková láska nenutí, nepožaduje, není vlastnická či žárlivá a nikoho nezotročuje. Pokud takové věci způsobuje, nebyla by pravou láskou, ale nenávistí maskovanou jako láska.

 

Protože je přirozenost Nejvyššího taková, že musí tvořit inteligentní bytosti, se kterými On/Ona může sdílet Svou Absolutní nepodmíněnou Lásku a Moudrost, a protože On/Ona je Absolutní Svobodou a Nezávislostí, je jediným možným způsobem, jak Nejvyšší může stvořit inteligentní bytost za účelem svobodného a nezávislého sdílení, ten, že vnímají a uvědomují si svou vlastní svobodu a nezávislost.

 

Takže prvním principem tohoto tvoření bytostí je, že je lze stvořit pouze pod jednou podmínkou: Dáte jim svobodnou vůli a možnost volby se rozhodnout, zdali chtějí či nechtějí přijmout tuto Lásku a Moudrost; zda-li chtějí či nechtějí přijímat toto Sdílení; a, což je nejdůležitější, zda-li chtějí, či nechtějí tuto Lásku opětovat tím, že začnou milovat na oplátku. Jedině z takové vzájemné Lásky a její Moudrosti se muže ustanovit pravý vztah. To platí všeobecně včetně vztahů mezi lidskými tvory.

 

Takže inteligentní bytosti byly původně stvořeny Nejvyšším s vrozenou, takříkajíc s vtvořenou ideou, že mohou kdykoli přijmout, či nepřijmout svého Stvořitele; uznat Ho/Ji, či nikoli; sdílet se s Ním/Ní, či nikoli; opětovat, či neopětovat navzájem tuto lásku a milovat Ho/Ji, či nikoli.

 

Protože všechny původně stvořené inteligentní bytosti byly stvořeny Nejvyšším z Jeho/Jejích principů Lásky a Moudrosti, byly stvořeny pro Lásku a Moudrost. Tudíž podmínkou jakéhokoli inteligentního života je, aby miloval a byl moudrý. Musíte mít nějaký druh lásky a moudrosti, abyste žili. Jestliže nemilujete Nejvyššího, musíte milovat někoho či něco jiného. Nemilujete-li moudrost, musíte milovat bláznovství či něco podobného. Je to Láska a Moudrost či láska k nemilování a její bláznovství, které vytvářejí váš život.

 

Jinou podmínkou takové volby je, jak se popisuje výše, že cokoli si zvolíte, má za výsledek jisté důsledky. Váš výběr, ať jakýkoli, přináší se sebou jisté výsledky a následky.

 

Jaké jsou výsledky a následky vaší volby, pokud si zvolíte plně opětovat nepodmíněnou Lásku a Moudrost Nejvyššího ?  Protože je tato Láska a Moudrost čistě pozitivní, je její výsledek a následek zřejmě Čistě pozitivní: Štěstí, radost, potěšení, rozkoš, spokojenost, blaženost, klid, mír, uklidnění, tichost, bohatost, krása, laskavost, jemnost, něžnost, tvořivost, svoboda, pravda, poznání, moudrost a mnohá jiná nespočitatelná blaha. Nic jiného nemůže být výsledkem takové vzájemné oplácené lásky s Nejvyšším.

 

Co se na druhé straně stane, jestliže se ze své svobodné vůle rozhodnete odmítnout opětování této lásky s Nejvyšším?  Jaké jsou výsledky takové volby?  Odmítnutím této lásky odmítáte ovšem všechny její důsledky a následky. To jest, odmítáte všechno její štěstí. Ale abyste přežili, musíte něco či někoho milovat. Jestliže tedy nemilujete Nejvyššího a vše, co vám nabízí, a jestliže se odvrátíte od této Lásky, začnete milovat něco či někoho jiného. Začnete milovat sebe kvůli sobě a začnete milovat věci, které jsou bez užitku i jakékoli hodnoty a jsou zevní povahy, to jest začnete milovat tento svět a všechna jeho negativa. To je bláznovstvím této lásky.

 

Takže z toho můžete vidět, že z tohoto zavržení, z tohoto odmítnutí opětovat lásku Nejvyššího můžete stvořit ze sebe, ze své vlastní svobodné vůle, aktem vlastní svobodné volby vlastnosti přesně opačné k vlastnostem pravé lásky, jako jsou ubohost, bídnost, neštěstí, zlo, faleš, nepokoj, ohyzdnost, ošklivost, umíněnost, hněv, násilí, nepřátelství, vina, války, nemoci, neštěstí, zkaženosti, nehody a všechny ostatní ohavnosti a hrůzy, které lidstvo na této planetě má v takové hojnosti. Výsledek takové sebelásky a lásky k tomuto světu je tedy právě takový. Ať existuje jakákoli negativita či zlovolnost, existuje kvůli aktu tohoto odmítnutí. Nebyl to ale Nejvyšší, kdož odmítl sdílet s vámi Svou Lásku a Moudrost. Nejvyšší nemůže být nikdy považován za původce takových negativit, zel a nepravd. Byli jste to vy, kdo jste odmítli tuto vzájemnost a sdílení, a tímto činem jste se stali fabrikátory negativního stavu.

 

Takže všechno negativní, všechno zlo a neštěstí všeho druhu bez jakékoli výjimky a výluky bylo vytvořeno lidskými bytostmi, které se v jednom okamžiku svých dějin rozhodly experimentovat s ideou toho, co by se stalo, kdyby odmítly sdílení a opětování této Lásky se svým Stvořitelem.

 

Důsledkem a výsledkem této experimentace byla aktivace negativního stavu a všech jeho ohavností a ohyzdností, jak je živě zobrazují veškeré dějiny lidstva na planetě Zemi.

 

Tento akt lze považovat za obecný princip, jakým vznikly všechny lidské ubohosti, problémy a strádání, ať jsou duchovní, duševní, emocionální, intelektuální, sexuální, fyzické či jakékoli jiné.

 

Ale co vaše problémy?  Jak jste se k nim dostali?  Jsou mimo vaši kontrolu?  Možná souhlasíte s tím, že některé vaše duševní problémy jsou výsledkem vašeho špatného počínání, ale co čistě zdravotní a fyzické problémy nebo nemoci, kterou jsou zdánlivě mimo jakoukoli vaši kontrolu?  Věříte tomu, že vaše tělo muže něco vytvořit nezávisle na vašem duchu?

 

Pamatujete si z předcházejících dvou kapitol této knihy výrok, který říká, že Nejvyšší utvořil na planetě Zemi z mrtvých elementů hmoty lidské tělo a to tělo nebylo naživu a funkční, dokud Nejvyšší do něj nevdechl či nenadělil Svého Ducha a tímto aktem je neoživil?  Takže co je naživu v tomto těleTělo samo?  To nemůže být naživu, neboť je vždy neživou entitou, mrtvými elementy hmoty bez jakékoli stopy života v nich. Je to duch v těle, který žije a udržuje vaše tělo ve stálém pohybu a funkci, dávaje vám falešný dojem, že tělo žije samo o sobě. Pamatujete si příklad o východu a západu Slunce? Říkáme, že Slunce vychází a zapadá, ale ve skutečnosti je Slunce stacionární a je to Země, která se pohybuje okolo Slunce a kolem své vlastní osy a tento pohyb způsobuje tuto iluzi. Totéž je pravdou o těle. Myslíme ve smyslu toho, že je naše tělo naživu samo o sobě, ale tomu tak nikdy nebylo a není. Namísto toho je to duch ve vašem těle, který je naživu a který chce, cítí, pociťuje, dýchá, hýbe se a vykonává vše, co děláte.

 

Je-li tomu tak, pak jak dochází k tomu, že toto tělo, samo o sobě mrtvé, může produkovat nějakou nemoc, ať by byla jakákoli? Je velkou iluzí a hrubým omylem lékařské vědy, že vás krmí takovým nesmyslem již po několik tisíc let a nutí vás věřit, že to není nic jiného než fyzické choroby, jejichž původcem muže být fyzické tělo samo o sobě. Cokoli je samo o sobě a v sobě mrtvé, nemůže produkovat nic nebo dát vznik ničemu. Takže každá fyzická nemoc, ať je bez jakékoli výjimky a výluky jakákoli, která vás muže postihnout, vzniká ve vašem duchu a je fyzickým symptomem či souvztažností čistě duchovního stavu dění ve vás. Něco špatného se stalo s vaší náležitou duchovní funkcí, což postihlo ten orgán či tu část těla, která s touto funkcí přímo souvztaží či koresponduje. Jelikož váš duch a vaše duše jsou přítomni v každé buňce a orgánu vašeho těla, aby je udržovali naživu, je-li něco v nepořádku s touto specifickou součástí funkce vašeho ducha, která ovládá tuto část či orgán vašeho těla, tato část či orgán vašeho těla se stanou nemocnými, aby reflektovaly duchovní dysfunkci.

 

Není to ovšem pravda jen o fyzických nemocech, ale o všech ostatních negativitách, které byste mohli mít, jako jsou špatné návyky, obezita, kouření, alkoholismus, užívání drog, různé sexuální dysfunkce, špatné nálady, provinění, trestné činy, násilí, války a cokoli jiného. Dáváte jim názvy, máte je. Všechny jsou výsledkem a důsledkem nějakého nevhodného duchovního stavu dění buď v rámci jedince, či v rámci celé společnosti či veškerého lidstva.

 

Ale co takzvané přírodní katastrofy a pohromy, které se skutečně zdají být mimo vaši kontrolu?  Tyto druhy katastrof a pohrom jsou natolik pod vlivem duchovních zákonů, jako je cokoli jiného. Když společnost jako celek soustavně uvolňuje do vnějšího světa přírody jen násilné, negativní, běsnící a protivné pocity, myšlenky, činy a podobné negativní věci, tyto věci ovlivňují pohyb všech fyzikálních elementů a komponent. Jsou jim vnuceny formy násilných okolností, které udeří na rozličné části Země zdánlivě nečekaně, jako blesk z čistého nebe. Nikdo si neuvědomuje, že tyto záležitosti jsou výsledkem lidské negativity, násilnosti, zuřivosti a nesprávného myšlení, cítění, víry a činnosti lidstva jako celku.

 

Z těchto vysvětlení můžete jasně vidět, že cokoli se stane na Zemi, s vámi osobně i s jinými lidmi, je výsledkem duchovního stavu dění a vaší vlastní mysli. Je to vždy výsledek buď vašeho správného, nebo nesprávného duchovního výběru, o čemž nemáte v mnoha případech žádné vědomé uvědomění. Falešné myšlení, falešné pocity, postoje, nevhodné sebepojímání, sebepředstavy, zkreslené náhledy a názory, neadekvátní chování a konání i podobné věci, které mají duchovní původ, jsou tím, co způsobuje problémy, utrpení a strádání vaše, jakož i celého lidstva.

 

Můžete se samozřejmě ptát, jak můžete za všechny tyto věci nést odpovědnost, jestliže si vědomě neuvědomujete vykonání těchto voleb a vytváření takových falešných postojů, jak bylo uvedeno výše.

 

Jste odpovědni proto, že jste z důležitých duchovních důvodů zvolili po jistou dobu si vědomě neuvědomovat tato fakta. Tato volba vás učinila jasně odpovědnými. Takže jaké jsou faktory vzniku vašich problémů ?

 

Jak si pamatujete z předešlé kapitoly, váš současný život nezačal na planetě Zemi. Za současných podmínek na planetě Zemi, kde je negativní stav plně aktivován a dominuje, by bylo nemožné přežít váš přímý vstup do tohoto světa bez předešlého důkladného tréninku a přípravy ve zvláštním intermediálním světě, který byl pro tento účel stvořen Nejvyšším.

 

Také si pamatujete, že v průběhu vašeho pobytu v tomto světě jste byli vystaveni různým zkušenostem a aspektům negativního stavu. To bylo vykonáno z pozice plného a vědomého uvědomování si toho, jakému účelu a cíli tyto negativní zkušenosti slouží ve srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Také si pamatujete, že bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jste přišli na tuto Zemi, jste tu dobrovolně s velmi zvláštním posláním a pověřením. V souladu s povahou vašeho poslání a pověřením jste si zvolili všechny své budoucí problémy, ať jsou jakékoli (dokonce se, například, narodit jako úplný idiot), a svůj životní styl do posledního detailu každého kroku vašeho přechodného pozemského života. Jedině prožitím svých vlastních osobních zkušeností na této Zemi, ať jsou jakkoli hrozné a ubohé, můžete náležitě, efektivně a úspěšně splnit své poslání a svůj účel svého bytí zde. Cokoli vás během života na Zemi postihne, není jen vaší volbou, ale je to, a to je důležitější, kvůli velmi závažnému, životně důležitému a rozhodujícímu poučení o různých aspektech povahy negativního stavu. A toto poučení není jen pro vás osobně, ale pro celé Stvoření. Takže z vašeho života zkušeností v negativním stavu sezná veškeré Stvoření odpověď na tu kritickou a důležitou otázku, která byla popsána v kapitole první této knihy.

 

Když jste procházeli tréninkem v tomto zvláštním zprostředkujícím světě, přijali jste problémy, strádání a utrpení či to, co máte, které byste měli během života na Zemi, a plně jste se s nimi všemi ztotožnili. Přijali jste je jako své. Toto přijetí vám umožnilo přežít váš drsný a krajně nebezpečný příchod na tento svět prostřednictvím nelidského, krutého a nepřirozeného fyzického zrodu z mateřského lůna. Jestliže přicházíte do tohoto světa bez zkušeností těchto problémů, které zmírňují tento drsný a nebezpečný příchod, byli byste okamžitě zničeni útoky úplných zel a nepravd negativního stavu, který zuřivě útočí na vše pozitivní a dobré. Takže potřebujete získat a prožít všechny tyto problémy, které byste projevili během svého pozemského života, před tím, než sem vstoupíte, abyste byli schopni zde přežít.

 

Z tohoto faktu můžete vyvodit, že cokoli se vám od okamžiku početí až do konce vašeho pozemského života stane, není příčinným faktorem a faktorem vzniku vašich osobních problémů a potíží, jak by psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, lékaři a právní poradci rádi věřili. Namísto toho všechny tyto zážitky s vašimi rodiči a jinými lidmi, či jakékoli negativní zkušenosti jste měli, fungují pouze jako činitelé spouštějící vaše problémy. Uvádějí vaše problémy, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, aby se mohly projevit a prožít znovu v této dimenzi a mohly vám a všem ostatním po celém Stvoření poskytnout příležitost seznámit se s něčím velmi důležitým.

 

Musíte si pamatovat, že nutnost znovu prožít problémy v této dimenzi – v zóně vymístění této planety – vyplývá z faktu, že v intermediálním světě je zakoušíte s plným vědomým uvědoměním si účelu, potřeby a cíle, jakému slouží. To bylo učiněno pro srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Taková zkušenost není dostatečná pro poučení, protože toto poučení se nekoná z pozice negativního stavu, ale z pozice stavu pozitivního. Pravé poučení o povaze negativního stavu se muže odehrát jedině z pozice stavu negativního, to jest z pozice nevědomosti.

 

Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě, nebyla natolik demonstrace povahy negativního stavu, ale umožnění vám přežít váš vstup do nevědomosti negativního stavu.

 

Na druhé straně lidé, kteří vstupují do tohoto světa z pekel (a v současné době máme více než dvě třetiny lidstva přicházející z pekel), nemohou přežít svůj vstup do tohoto světa bez předcházejícího poučování a přípravy na to, jak zmírnit jejich čistá zla a negativitu. V tomto světě jsou vystaveni agentům Nejvyššího, kteří neustále vyzařují a emanují čistou Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu Nejvyššího. Toto vystavení by jim způsobilo takovou úzkost, že by okamžitě zahynuli. V tomto procesu by ve své čisté zášti mohli zničit vše ostatní. Pekla nemohou dovolit, aby se to stalo, protože to by znamenalo jejich úplné sebezničení. Proto lidé, kteří do tohoto světa přicházejí z pekel, musí být velmi pečlivě trénováni a připravováni. Je též důležité si uvědomit, že tito lidé, kteří přicházejí do tohoto světa z pekel, jsou ti, kdo byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, poté co se tito usadili v peklech. Takže nikdy nezažili jiný stav než pekla. Nikdy předtím nebyli na planetě Zemi nebo na jiné planetě či jiném místě Stvoření zóny vymístění tohoto druhu. Takže se nereinkarnují, jak by někteří lidé rádi věřili, ale jsou buď počati z negativní a zlé ideje dvou duchů v peklech (kterážto idea je magickými a různými jinými tajemnými prostředky vybavena životem a stává se individuální, sebeobsahující a sebeuvědomělou bytostí), anebo se někteří negativní duchové, kteří žili po celý svůj život v peklech, dobrovolně rozhodnou přijít sem poprvé se speciálním posláním, jak bylo popsáno výše. Protože ale žijí v úplných zlech, nepravdách a negativnosti, zajisté v sobě neobsahují nic pozitivního a dobrého. Považují svou kondici za jedině dobrý a pozitivní stav. Proto musí být připravováni a trénováni, aby mohli vstoupit do tohoto světa, kde by poprvé navázali kontakt s něčím pozitivním a dobrým. Toto pozitivní a dobré je vyzařováno a emanováno zvláštními vyslanci Nejvyššího na této Zemi.

 

Takže na základě těchto obecných úvah si asi kladete tuto otázku: „Jakému účelu, potřebě, cíli a poučení slouží mé osobní problémy a negativní zkušenosti bez ohledu na to, jaké jsou, či cokoli jiného tohoto druhu?  Jak se mohu z tohoto všeho poučit a musím skutečně tím vším projít?

 

Odpovědí na tyto důležité otázky je to, že účel, potřeba, cíl vašich osobních a soukromých problémů a všech zkušeností i poučení z nich jsou známy pouze Nejvyššímu a vaší Niterné mysli. Takže vše o tomto můžete nalézt jedině vy osobně v intimním vztahu k sobě samotným. V příští kapitole vám bude ukázán krok za krokem způsob a postup, jak máte právě toto provést.

 

Musíte si zapamatovat, že jsme všichni odlišní, a tudíž vyváříme odlišné zkušenosti, poznatky a projevy i ze stejných typů problémů a nemocí, které bychom mohli mít společné s ostatními. Proto je pro mne nemožné, abych vám říkal, jaký je váš specifický cíl a účel a jaká je vaše potřeba všech těchto vašich zážitků. Mohu vám podat pouze obecný nástin, jaký je zobrazen v této či předešlých kapitolách. Mohu vám ale připomenout či ve vás vyvolat něco, co máte, co je velmi zvláštním nástrojem, prostředkem, schopností či darem od Nejvyššího, který jste si přinesli se sebou do tohoto světa, za účelem být s to seznámit se se specifickým účelem a významem svého vlastního života. Jestliže čtete tuto knihu, jste nanejvýš jistě připraveni na změny ve svém životě a na začátek toho, že si budete uvědomovat a využívat tento zvláštní dar, abyste poznali všechny odpovědi na tyto otázky. Kdybyste nebyli připraveni, nikdy byste si nevybrali tuto knihu.

 

Velmi dobře si uvědomuji, že mnozí z vás budou mít potíže, aby uvěřili a přijali všechna tato fakta, která jsou vám zjevena snad poprvé v životě. Obzvláště budou někteří z vás mít potíže uvěřit tomu, že fyzické nemoci jsou pouze symptomy duchovního stavu záležitostí čili duchovních faktorů.

 

Vám, kdo jste pravidelnými čtenáři Svaté bible, bych rád připomněl něco, co učinil a řekl Ježíš Kristus. Těm, kdo nikdy nečetli Bibli Svatou, to dává příležitost učinit tak právě teď. Jak se předtím uvedlo, jsou všechna fakta, zjevená v této knize, obsažena ve vnitřním smyslu Svaté bible.

 

Pamatujete si ten případ, kdy člověk, který byl ochrnutý, byl přinesen k Ježíši Kristu na posteli a spuštěn do domu shora ze střechy, protože lidé, kteří jej přinesli, se nemohli k Ježíši Kristu dostat přímo kvůli množství lidí, kteří ho obklopili?  Tato událost je zaznamenána na třech místech: V Evangeliu dle Matouše, kapitola devátá, verše dva až šest; v Evangeliu dle Marka, kapitola druhá, verš jedna až jedenáct; v Evangeliu dle Lukáše, kapitola pátá, verše sedmnáct až dvacet pět. Když Ježíš viděl jejich víru a snahu, řekl: „BUĎ DOBRÉ MYSLI, SYNU, TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY.“ MATOUŠ 9:2. Proč by to Ježíš Kristus řekl prve, namísto toho, aby přímo vyléčil nepříjemnou fyzickou kondici tohoto muže?  Učinil to kvůli dvěma důvodům: Za prvé: Aby uvedl do naší pozornosti skutečnost, že nejsou žádné fyzické nemoci těla, které by mohly vznikat v těle, ale všechny mají duchovní původ. Za druhé: Že skutečnou příčinou všech nemocí včetně fyzických je nějaký hřích či zlý stav, který jsme přijali, nebo jsme mu dovolili, aby vládl našemu životu. Nebo že se s ním ztotožňujeme, nebo že máme nesprávný náhled, názor, postoj či životní styl, který je hříšný, neboť všechna zla a nepravdy jsou hříchy. Všechny jsou příčinnými faktory a faktory vzniku všech našich problémů. Takže tento výrok: „TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY“, má vlastně říci, že tvůj nesprávný duchovní styl života je napraven, a tudíž se ti může vést ve všech ohledech dobře. A jelikož vaše fyzické problémy jsou pouze symptomy a výrazy vašeho duchovního rozpoložení, jakmile se toto rozpoložení napraví, fyzický symptom zmizí a vy jste uzdraveni. Vždyť tělo samo o sobě a v sobě vůbec nehřeší. Je to duch a duše v tomto těle, které hřeší a způsobují, že vaše tělo reaguje tak ubohým a vynuceným způsobem.

 

Anebo pamatujete si tohoto muže u rybníka Bethesda, postiženého po třicet let jistým druhem fyzické slabosti, jak to zaznamenává Evangelium dle Jana, kap. pátá, verše jedna až čtrnáct ?  Ten muž byl uzdraven o Sabatu, což bylo trnem v oku farizejů. Když ho Ježíš Kristus spatřil podruhé, řekl tomu muži: „HLE, JSI UZDRAVEN. NEHŘEŠ JIŽ VÍCE, ABY TĚ NEPOTKALO NĚCO HORŠÍHO.“ Tento případ opět jen potvrzuje to, co bylo řečeno výše o vzniku fyzických problémů. A varování je velmi zřejmé: Jestliže pokračujete ve svém negativním stylu života, ve své nesprávné či nižádné duchovnosti, mohou se vám stát horší věci. To je důsledek takového života.

 

Ale existuje jiný velmi zajímavý případ, popsaný v Evangeliu dle Jana, kapitole deváté, verších jedna až tři a v celé kapitole. Je to případ muže od narození slepého. Když učedníci Ježíše Krista tohoto muže spatřili, optali se Ježíše Krista: „KDO ZHŘEŠIL, ŽE SE NARODIL SLEPÝ?  TENTO MUŽ NEBO JEHO RODIČE?“ Z této otázky můžete vidět, že učedníci si uvědomovali fakt, že všechny lidské problémy včetně fyzických mají duchovní původ. Vždyť hřích je ovšem především čistě duchovní akt v negativním smyslu. Ježíš Kristus je ale překvapil následující odpovědí: „NEZHŘEŠIL, ANI ON, ANI JEHO RODIČE, ALE MAJÍ SE V NĚM ZJEVIT SKUTKY BOŽÍ.“

 

V tomto případě neexistovaly žádné negativní důvody k tomu, aby tento muž byl tak krutě fyzicky postižen, ale namísto toho existoval velmi silný pozitivní duchovní důvod toho, že se narodil slepý. Zřejmě si tento muž zvolil se tak narodit, aby byl prostředníkem Nejvyššího, aby v něm zjevil Své skutky. Přečetli jste již někdy celou tuto příhodu o tomto muži v kapitole deváté Evangelia Jana?  Jestli ne, vybízím vás si ji přečíst právě teď, přednostně v Nové verzi krále Jakuba. Je to velmi poučný příběh.

 

Ale dokonce i v tomto případě můžete jasně vidět, že příčina slepoty toho muže byla duchovní – činit vůli Boží přijetím poslání narodit se slepý. To je čistě duchovní čin a je to samozřejmě pozitivní duchovní čin, který je v protikladu k duchovnímu činu hříšnému.

 

Z těchto příkladů můžeme učinit bezpečný závěr, že v zásadě existuji DVA typy důvodů všech našich problémů včetně problémů fyzických; oba tyto důvody jsou čistě duchovní.

 

  1. Jeden je negativně duchovní. Jestliže nebereme na zřetel náležité způsoby duchovního života; popíráme-li či odmítáme-li cokoli duchovního v nás; jestliže přijímáme zkreslené duchovní náhledy, jestliže jsou naše postoje, motivace, sklony, vztahy s druhými, chování, myšlení, chtění, cítění, touhy, přání a to, jak vycházíme s Bohem a jinými a sami se sebou, nesprávné a neduchovní; jestliže naše sebepojetí, sebepředstava a sebeuvědomění jsou nesprávné, nevhodné a neduchovní, přivádíme na sebe všechny druhy problémů, které se velmi často projevují rozličnými fyzickými chorobami.
  2. Druhý zdroj našich problémů je pozitivně duchovní. Přijímáme specifické poslání od Nejvyššího, abychom ukázali jisté problémy či vzorce chování, aby se tak v nás mohlo projevit působení Boží či Božských duchovních principů. Četli jste kdy či slyšeli o někom anebo viděli nebo potkali někoho, kdo umíral na rakovinu nebo na jiný druh tajemných fyzických obtíží a v jehož případě medicínské léčení selhalo a nedalo se nic udělat?  A pak se náhle uskutečnilo zázračné uzdravení a vyléčení poté, co se tato osoba vložila do rukou Božích a použila některé duchovní metody léčení?

 

Toto jsou případy, o kterých hovořím. To jsou lidé, kteří se dobrovolně rozhodli vykonávat skutky Boží a projevovat duchovní principy Pána takovýmto živým a viditelným způsobem.

 

Pán Ježíš Kristus mi řekl, že v současné době na planetě Zemi –

 

(80 %) osmdesát procent lidských problémů vzniká z první příčiny: Z negativních duchovních důvodů – z nedostatku duchovnosti, popírání Boha nebo ze zkreslených, falešných, nesprávných náboženství nebo ze zdeformované duchovnosti.

 

(20 %) Dvacet procent lidských problémů je výsledkem druhé příčiny: Pozitivních duchovních ilustrací skutků Božích.

 

Jak ale můžete vidět, oba druhy problémů se dají léčit, použijete-li náležitou metodu. Jestliže je pravdou, že vše vzniká z duchovních příčin, není pak logické si myslet a uvažovat, že léčebné kůry se mají provádět také duchovními prostředky a veškeré způsoby léčení se mají vykonávat především duchovními nástroji, prostředky a metodami?

 

Proč si myslíte, že máme tak vysokou míru selhání v tradičních medicínských, psychologických a fyzických přístupech k léčení?  Prostou odpovědí na tuto otázku je to, že tento přístup k léčení v mnoha případech nebere ohled dokonce ani na možnost existence duchovních faktorů, které v tom všem hrají roli hlavní, ne-li jedinou.

 

Když jsem se poprvé zmínil svým kolegům v terapeutickém kolegiu o této možnosti, většina z nich se mi smála nebo mě považovala za blázna (psychotika, abych užil jejich pojmu). Jiní by si za mými zády říkali: „Zde kráčí podivín F. (autor „Nového zjevení“ – pozn. zpracovatele), kdo věří v duchovní původ všech lidských problémů.“

 

Ale taková je povaha negativního stavu. Udržuje vás ve vaši vlastní duchovní slepotě, abyste nemohli objevit skutečnou pravdu a začít s tím vším něco dělat až do bodu, kdy sami sebe změníte. To je jedna z věcí, kterou negativní stav nechce, abyste učinili: Abyste nalezli skutečnou pravdu a změnili se v souladu s touto pravdou. Negativní stav by nad vámi ztratil vládu, jestliže byste začali věřit pravdě, poznali byste pravdu a osvobodili byste se z pout materialismu, ateismu, nesprávných náboženství, zdeformované duchovnosti a čeho všeho, co máte.

 

Při pohledu na tato zjevená fakta vám nyní může být zřejmé, že negativní stav, čili vše negativní a problematické ve vašem životě, vzniká na základě skutečnosti, že jste přijali poslání mít zkušenost stavů a kondic, které buď postrádají jakoukoli duchovnost, nebo mají duchovnost zdeformovanou, zvrácenou, otrávenou a zašpiněnou, jak ji reflektují všechna současně existující náboženství, kulty, bratrstva a různá jiná pseudoduchovní hnutí na planetě Zemi. (Více o této věci, máte-li zájem, viz „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.)

 

Tak dlouho, jak dostáváte na základě vašich pozitivních a negativních zkušeností důležité duchovní lekce, i když si v mnoha případech nejste uvědoměle vědomi procesu tohoto poučování, zůstáváte takovými, jací jste. Znamená to, že se nechcete změnit a že se těšíte životu takovému, jaký je. Je to ovšem falešná spokojenost, protože vyplývá z úniku, z odmítání toho, že by bylo ve vašem životě něco špatného. (Aniž ovšem máte pozitivní zkušenosti.) Jestliže ale nemáte žádnou touhu se měnit, nečetli byste právě teď tato slova. Čtete-li je právě teď, poučili jste se a jste připraveni se změnit a zahájit život skutečné radosti, rozkoše, potěšení a štěstí. Čtení této knihy se ovšem může považovat jen za příležitost, která je vám dána, abyste něco udělali sami se sebou a se svým životem. Jako svobodné lidské bytosti máte právo a výsadu odmítnout přijetí této příležitosti se změnit a nevzít v úvahu veškerý obsah této knihy, jako nemající pro vás žádnou hodnotu. Máte opravdu právo a výsadu užívat své ubohosti a svého současného životního stylu, kterým potlačujete sami sebe.

 

Jak víte, mnozí lidé věří, že všechny lidské problémy a strádání počaly s příběhem o Adamovi a Evě v zahradě Eden popsaném v kapitole třetí Geneze čili První knihy Mojžíšovy v Bibli Svaté. Tito lidé skutečně věří, že existovala jedna osoba, jejíž jméno byl Adam, a že byla jiná individuální osoba – jeho žena, jejíž jméno bylo Eva, a že byli oba pokoušeni a poslechli hada a vzali jablko ze stromu a snědli ho a následkem a, nastojte, neuposlechnutím Božího přikázání zahájili ďábelský rej a veškerou tragédii lidstva na Zemi. Je to pěkná historka a ti lidé, kteří chtějí věřit jejímu doslovnému smyslu mají veškeré právo a výsadu jí věřit tak, jak byla doslovně napsána.

 

Co ale skutečně znamená ?  Některé tyto významy jsme již vysvětlili v předešlých dvou kapitolách.

 

Především to nebylo žádné jablko z jabloně, ale byl to plod ze stromu poznání dobra a zla. Že Bůh zapověděl jíst plody toho stromu pod trestem smrti, znamená varování před aktivováním negativního stavu kvůli hrozným důsledkům pro veškeré Stvoření. Strom poznání dobra a zla znamená vnější čili smyslovou, senzuální část lidské bytosti nebo zevní čili vnější mysl, která sama v sobě neobsahuje žádnou skutečnou pravdu či dobro. Jakékoli dobro a pravda, které má, pochází z Niterné mysli, to jest z Nejvyššího v Niterné mysli. Had v zahradě Eden označuje ideu v lidské mysli, že můžete odmítnout či popírat Nejvyššího a Jeho/Její Lásku a Moudrost a že nemusíte tuto Lásku a Moudrost s Nejvyšším opětovat nebo sdílet. Takže had označuje sebelásku, egoismus a lásku k vnějším, zevním věcem, které nemají žádnou duchovní hodnotu a která se obvykle rovná lásce k tomuto světu. Hadova otázka (parafrázováno): „Zakázal vám Bůh skutečně jíst ze stromu poznání dobra i zla pod trestem smrti?“, znamená tu důležitou otázku, která byla zformulována v první kapitole této knihy: Jaký by byl život bez duchovnosti, nebo kdyby se odvozoval z jiného zdroje než Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů? A hadova odpověď, že: „budete jako bohové, znající dobré a zlé, a zajisté nezemřete“ (parafrázováno), znamená, že tato sebeláska a láska k tomuto světu přinese své plody a že budete vedeni sami sebou a ne Bohem. Získat nové poznatky, které do té doby nebyly k mání, se zdá být dobrým a pozitivním (Eva – femininní princip, shledává plod stromu jedlým a chutným). To, že ho Eva dala také Adamovi, maskulinnímu principu, který ho jedl a shledal ho též dobrým a příjemným, znamená, že rozumový obsah lidské mysli ospravedlňuje, omlouvá a rozumově zdůvodňuje tento čin za účelem poučení.

 

Toto je tedy ve zkratce, co skutečně znamená jeden aspekt části tohoto příběhu. Existuje ovšem devět dalších významů tohoto příběhu, které není vhodné nyní zjevit. (Více o tom si můžete přečíst v prvním díle Swedenborgovy knihy „Arcana Coelestia“ čili „Nebeská tajemství“ a v mých knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Realita, mýty a iluze“.)

 

Na základě shora uvedených faktů nyní můžete položit následující otázku: Jak se toto vše může použít ve vlastním osobním živote nebo dennodenním žití?  Odpověď na tuto otázku bude dána v následujících bodech:

 

 

 

I. VEŠKERÉ STVOŘENÍ SE UČÍ Z VAŠICH OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ

V jednom bodě v ne-času a ne-prostoru vstoupila do života jistá zvláštní a jedinečná idea, která se vztahovala k potřebě učinit něco důležitého ve světě, který aktivoval a uvedl v panství negativní stav, jak se popisuje ve vnitřním smyslu tohoto takzvaného příběhu o Adamovi a Evě. V okamžiku, kdy idea vcházela do života, byla dotázána, zda chce být a existovat kvůli tomuto počátečnímu a specifickému účelu. Této ideji byl v jediném okamžiku ukázán celkový plán jejího života na planetě Zemi a následně jejího věčného pokračování. Zřejmě tato idea souhlasila s tím, aby za tímto účelem byla a existovala. Jak vím, že souhlasila?  Protože ta specifická idea jste vy. Jste zde, tudíž jste souhlasili s tím, abyste zde byli. Protože jste souhlasili s tím, abyste byli částí veškeré této soustavy negativního stavu, cokoli se v ní stane a cokoli se stane ve vašem osobním životě, je pro vás velmi důležité, abyste poznali a pochopili, že tak můžete skutečně být sebou samými a sloužit účelu, pro který jste sem přišli. Z vašich osobních zkušeností veškeré Stvoření poznává důležité aspekty negativního stavu.

 

Ze své volby se v tom všem hluboce angažujete, i když žijete někde na této planetě sami, aniž byste přišli nějak příliš do styku s jinými lidmi. Musíte však pochopit, že mnohé jiné inteligentní bytosti z rozličných odlišných dimenzí, které nemůžete vidět svýma fyzickýma očima, jsou s vámi stále přítomny bez ohledu na to, kde jste. Před tím, než jste sem přišli, souhlasili jste ze své svobodné vůle, abyste po všechny časy měli tyto bytosti při sobě, aby mohly přenášet vaše zkušenosti, poznatky a životní styly zbytku Stvoření a umístit je do univerzality povšechnosti za účelem zachování tohoto poučení na věčnost. Důvodem, proč je nutné toto věčné zachování, je to, aby žádný takový stav, zkušenost a kondici nemusel opakovat někdo jiný. Musíte si pamatovat, že negativní stav bude aktivován pouze během tohoto časového cyklu. Ale co lidé z předcházejících a následných cyklů? Aby se zabránilo nutnosti opětovné aktivace negativního stavu v některém jiném časovém cyklu a tomu, aby se opět procházelo těmito bolestivými, ubohými, bídnými, ošklivými a zničujícími ohavnostmi a škaredostmi, které negativní stav produkuje, jsou a budou všechny zkušenosti všech lidí po všech oblastech zóny vymístění od samého počátku její aktivace do samého okamžiku její deaktivace v úplnosti a celistvosti velmi pečlivě zaznamenány a umístěny do stálé věčné paměti ve speciálním rozpoložení a stavu zvaném UNIVERZALITA POVŠECHNOSTI.duchovnosti nebo se zdeformovanou duchovností – bude každému okamžitě k dispozici odpověď ze stavu univerzality povšechnosti. Kdyby někdy v budoucnu měla znovu povstat podobná otázka: Co by byl život zač bez jakékoli Osoba či osoby kladoucí takovou otázku, se budou moci dostat do styku se vším, co se událo od aktivace negativního stavu až po jeho deaktivaci, a osobně budou moci znovu prožít – prostřednictvím okamžitého ztotožnění se s vámi, neboli s vašimi zkušenostmi a s ostatními a jejich zkušenostmi – všechny aspekty negativního stavu. Z tohoto důležitého důvodu nebude třeba negativní stav opět aktivovat.

 

Svým bytím zde na Zemi a svými životními zkušenostmi a poznatky neustále přispíváte k této důležité, závažné a rozhodující úloze.

 

 

 

II. MŮŽETE SE STÁT ILUSTRÁTORY TOHO, JAK NALÉZT SVOU CESTU DOMŮ

Existuje jiný životně důležitý a závažný důvod vašeho bytí zde a vaší osobní angažovanosti v něm. Když čtete tuto knihu, znamená to také, že někde na životní dráze jste se dobrovolně rozhodli UKÁZAT agentům a otrokům pekel, kteří jsou přítomní na této planetě a v jiných oblastech zóny vymístění, ZPŮSOB, JAK SE DOSTAT VEN z negativního stavu a ZPĚT DO STAVU POZITIVNÍHO. Budete-li následovat postupy, jimž se chystáte naučit z této knihy, můžete začít zobrazovat každému ve všech dimenzích, jak porazit, dobýt a ovládnout negativní stav, a ne to, jak jím být poražen, pohlcen a zastrašen. Jste zde, abyste živým příkladem zobrazili, že je možné opustit svůj dům v duchovním světě a sestoupit do negativního stavu, ztratit cestu k domovu i paměť na svůj domov, ale nicméně přesto nalézt cestu zpět domů do duchovního světa čili do království Božího, které je ve vás. Můžete také zobrazovat, jak vyjít ven ze všeho svinstva devadesáti pěti procent zvířecí pseudomysli, která je na vás vložena původními genetickými a magickými manipulacemi pseudotvůrců, a nalézt svou cestu k pěti procentům své pravé a ryzí lidské mysli, kde se nachází vaše niterná mysl a kde sídlí Nejvyšší.

 

Takže vaše dennodenní žití a váš osobní život se může stát přenosným kanálem této závažné a důležité ilustrace. V procesu vašeho učení se, jak na to, v procesu vašeho nalézání cesty zpět domů budete každému v negativním stavu ilustrovat, jak ji lze dosáhnout.

 

 

 

III. JSTE DUCHOVNÍ BYTOSTI A VŠE SE ODVOZUJE

Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ A MÁ V NICH PŘÍČINU

 

Abyste mohli začít dělat něco pozitivního se svým životem, je pro vás velmi důležité si uvědomit pravdivost tvrzení v této kapitole, které vám zjevuje, že vše se odvozuje z duchovních principů a má v nich svou příčinu. Tedy jste duchovními bytostmi. Vaše tělo je jen vnější schránou vašeho ducha, kterážto schrána byla utvořena pseudotvůrci z ukradených duchovních principů Nejvyššího. Nejste-li ochotni přijmout tento důležitý duchovní fakt, budete neustále sváděni, zaváděni, zneužíváni, využíváni a používáni sami sebou a druhými. Budete se neustále cítit vinnými, budete strádat, cítit se bídně a hnusně a budete otroky negativního stavu v jeho přítomné aktivní formě.

 

Negativní stav si nepřeje, abyste byli duchovními. Chce, abyste byli fyzickými, tělesnými, zevními, materialistickými, ateistickými nebo žili ve falešnostech a zlech pseudoduchovních principů. Chce, abyste byli sobečtí, bezohlední, násilničtí, sebestřední a ubozí. Tím že jste takto neduchovní, chválíte a podporujete negativní stav a budete muset projít horšími podmínkami, jaké na planetě Zemi neexistují. Takže namísto toho, abyste se vrátili domů, budete muset jít do některé z jiných oblastí zóny vymístění, kde by situace mohla být o mnoho horší a s daleko nižší příležitostí dostat se ven z negativního stavu. Pamatujete na to, co Ježíš Kristus řekl muži, kterého uzdravil u rybníka Bethesda ?  „NEHŘEŠ VÍCE, ABY NA TEBE NEPŘIŠLO NĚCO HORŠÍHO.“ Jan 5:14. Toto vše se tedy vztahuje i na vás osobně.

 

 

 

IV. NIKDO JINÝ VÁM NEMŮŽE ŘÍCI, CO JE A CO NENÍ PRO VÁS SPRÁVNÉ,

JENOM VAŠE NITERNÁ MYSL

 

Je pro vás nutné, abyste si uvědomili, že pojem „hříchu“, jak si ho vykládají rozličné církve, je vykládán z pozice negativního stavu. Proto tyto výklady obsahují mnohé deformace a nepravdy. V některých případech to, co pokládají za hřích, hříchem vůbec není, a to, co považují za nehříšné, docela dobře hříšným může být. Jediný způsob, jakým s jistotou můžete shledat to, co pro vás osobně hříšné je a co není, je putování do nitra a k Nejvyššímu ve vaší Niterné mysli, dotázání se na tyto věci a následování jejich rad. Nikdo jiný vám nemůže říci, co je pro vás skutečně hříšné, jen Nejvyšší ve vaší Niterné mysli. Musíte si pamatovat, že jste jedinečná lidská bytost, a tudíž nelze v žádném ohledu zobecňovat. Co je vhodné pro vás, nemuselo by být vhodné pro ostatní, a co je vhodné pro ostatní, nemuselo by být vhodné pro vás. Proto není vhodné, aby se lidé v jakémkoli ohledu soudili. Negativní stav, zamaskován v rozličných náboženských doktrínách, vám ale vnucuje všemožné druhy pocitů viny a stavů, které vás velmi často ne nezbytně utiskují, svazují, něco vám zakazují a omezují vás na jeden pevný způsob žití vašeho pozemského života plného neštěstí, krutosti, šílenství a bídy. Jestliže se souhlasem následujete jejich pravidla, osobně přispíváte k udržování negativního stavu.

 

 

 

V.  K ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU MŮŽETE PŘISPĚT I VY OSOBNĚ

 

Je pro vás důležité si uvědomit, že jediným způsobem, jakým může negativní stav se vším svým strádáním, utrpením, vší ošklivostí a ohavností být deaktivován a navrácen do své původní dřímající kondice, je skrze osobní a soukromou snahu všech jednotlivých jedinců. Negativní stav není zde či tam, ale je ve vašem živote, ve vašich citech, myšlenkách, vaší vůli, vašich sklonech, motivacích, vašem chování, jednání, vašich tužbách, chtěních, postojích a ve všech vašich problémech.

 

Takže jak můžete osobně přispět k odstranění negativního stavu?  Změnou způsobu vašeho života, myšlení, vašich pocitů, vašeho jednání, vašich postojů, vašeho chování, zacházení, vaší motivace a vašich sklonů a zbavením se svých problémů. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Jsou to vaše problémy a jedině vy se jich můžete zbavit.

 

Ale abyste tak učinili, potřebujete nejprve poznat, co jsou vaše problémy a proč je máte, jak vznikají, jak daleko jste jim uvykli a jak se jich zbavit. Tato kniha byla napsána právě za tímto účelem: Ukázat vám proč, co a jak.

 

 

 

VI. NEUVÍZLI JSTE ANI NEJSTE NAVŽDY UZAMČENI V JEDNÉ KONDICI

To, že máte všechny druhy problémů a zvykli jste si na ně, neznamená, že jste v nich uvízli navěky, anebo že jste v jedné pozici či kondici uzavřeni věcně. Když jste dobrovolně vstupovali na tento svět, bylo to na základě dohody, že nebudete navždy uvězněni a uzavřeni v jednom stavu, ve kterém byste museli navěky setrvávat v rozličných oblastech zóny vymístění (v peklech například). Existuje pro vás vždy cesta ven, i kdyby se to mělo odehrát takříkajíc v nejhlubších peklech.

 

Nejvyšší ustanovil pro ty, kdo byli lapeni v negativním stavu do té míry, že se plně identifikují se zly a nepravdami, jisté způsoby a postupy, aby se mohli dostat ze své zpropadené pozice.

 

Podmínkou je požadavek, touha a potřeba, abyste se změnili, vyznali své hříchy (nalezli to, co jsou vaše specifické „hříchy“ a vyznali je), abyste jich litovali ze svého nejhlubšího srdce (mít z toho, že jste negativní, plné výčitky svědomí) a požádali Nejvyššího ve své Niterné mysli o milosrdenství a odpuštění a o to, aby vám ukázal cestu ven ze současné kondice.

 

Toto je jediný klíč, kterým jste s to sami odemknout svou současně uzamčenou negativní kondici v negativním stavu. Avšak nestačí říci v obecných pojmech: „Vyznávám své hříchy, lituji jich, Pane, ukaž mi milosrdenství a odpusť mi.“ Tento druh zobecňování vás nikam nepovede. Je pro vás nutné hodnotit, zkoumat a prozkoumat, i abyste nalezli to, co jsou vaše specifické „hříchy“, které potřebujete vyznat, litovat je a požádat za ně o milosrdenství a odpuštění. To můžete udělat jedině tím, že vejdete do nitra, do sebe a požádáte Nejvyššího v sobě, aby vám pomohl si uvědomit věci a způsoby, které jsou nesprávné, negativní, problematické a hříšné, abyste je tak mohli odstranit. Při jejich odstraňování se musíte aktivně účastnit, aby vám mohlo být odpuštěno a mohla se vám ukázat cesta ven z pozice, ve které jste uzamčeni. V současné době jste uzamčeni v negativním stavu. Protože ale nikdo nemůže být v jednom stavu uzamčen navěky, aniž by si zvolil v něm navždy být, můžete nyní započít proces, jakým se dostanete z negativního stavu a vstoupíte do stavu pozitivního.

 

 

 

VII. VŠECHNY VAŠE ŽIVOTNÍ PROBLÉMY

SLOUŽÍ NEJAKÉMU UŽITKU, ÚČELU A POUČENÍ

 

Všechny problémy, které jste doposud měli, slouží nějakému užitku, účelu a poučení. Je to znak hluboké moudrosti a zralosti, že se kdykoliv, když se nacházíte v nějakých potížích, zeptáte: „Jak se z této zkušenosti mohu poučit, abych se stal/stala lepší lidskou bytostí a daleko duchovnější lidskou bytostí?“, namísto kladení bláznivých otázek: „Proč já? Jak k tomu přijdu, že tím vším musím projít? Proč se mi to stalo?“ Když si všichni z vás budou dávat takové bláznivé otázky, nenaučíte se nic a budete se cítit daleko ubožejšími a budete se daleko více litovat.

 

Když začnete ke všemu ve svém živote přistupovat s postojem: „Jak se z této zkušenosti mohu poučit, abych byl/byla lepší lidskou bytostí?“, náhle si uvědomíte, jak snadno se můžete ve svém živote potýkat s denními problémy, a v jistém bodě budete plně ovládat a řídit svůj život. Jen vy budete, namísto negativního stavu, tím, kdo bude určovat, co se má ve vašem živote stát a jak budete všechno ve svém živote pociťovat.

 

Jakmile poznáte, jakému účelu každý z vašich problémů ve vašem životě slouží, můžete se tohoto problému dobře a navěky zbavit. Nepotřebujete již více, abyste tento problém měli nebo abyste jím byli kdy znovu ovlivňováni.

 

Avšak mnozí lidé jsou zvyklí na své problémy natolik, že na nich zoufale lpí, jako by měli umřít, kdyby se jich měli zbavit. Mají pravdu. Protože když nechají problémy odejít, tyto problémy zemřou a zemře také vše, co je s nimi spojené. Takto můžete ve svém životě eliminovat negativní stav.

 

 

 

VIII. NEMUŽETE BÝT DOBROU LIDSKOU BYTOSTÍ,

ANIŽ JSTE BYTOSTÍ DUCHOVNÍ

 

Být lepší lidskou bytostí vždy znamená být duchovní bytostí. Z tohoto všeho, co vám bylo v těchto třech kapitolách zjeveno, je zřejmé, že jste duchovními bytostmi. Nemůžete tudíž být dobrou lidskou bytostí, aniž jste bytostí duchovní. Pamatujte si, že všechna utrpení, negativity, falešnosti a všechny druhy zla byly počaty z kondice vzdání se duchovních principů Nejvyššího a ze zahájení neduchovního života. Z toho je tedy jasné, že chcete-li být ve všech ohledech a jakkoli, bez jakékoli výjimky a výluky, lepší a šťastnou lidskou bytostí, máte nejprve být duchovní bytostí. Prvně uvedené následuje po tom pozdějším.

 

 

 

IX. CO JE TO BÝT DUCHOVNÍ LIDSKOU BYTOSTÍ

 

Co to ale znamená být duchovní lidskou bytostí? Uznat existenci Nejvyššího jako Stvořitele veškerého Stvoření; uznat, že vše pozitivní a dobré a že veškerá láska, pravda a moudrost se odvozuje pouze z Nejvyššího, kdo je Pán Ježíš Kristus; uznat, že vše zlé, špatné, protivné, problematické a negativní vyplývá z popírání tohoto faktu o Nejvyšším, o Pánu Ježíši Kristu. A to vše použít a praktikovat, žít tím vším ve svém vlastním osobním životě. Prostě tak. To je obecné vylíčení toho, co to je být duchovní bytostí. Co se týče toho, jak být duchovní bytostí ve svém osobním životě ve velmi specifickém smyslu vzhledem k vaší osobnosti, to si musíte zjistit u Nejvyššího ve své Niterné mysli. Jak to všechno vykonat vám bude ukázáno v další kapitole.

 

Být duchovní lidskou bytostí neznamená, že musíte vstupovat do obvyklých církví, říkat dlouhé modlitby, postit se a silně se omezovat v konzumaci určitých jídel, stranit se sexu nebo kráčet se strastnou, bolestnou a vážnou tváří a jiné podobné nesmysly. V těchto aktivitách není samo o sobě nic duchovního. Být pravou duchovní lidskou bytostí znamená být radostný, rád, šťastný, naplněný, spokojený, smát se, bavit se, těšit se z dobrého sexu, cítit se dobře, milovat a být milován, být moudrý a užívat života ve všech jeho aspektech, ať jsou duchovní, duševní, emoční, sexuální či fyzické. Proto vám byl život dán Nejvyšším. A uznat a přijmout fakt, že všechna tato dobrota a pozitivnost vyvěrá z Nejvyššího ve vás a není vaší vlastní zásluhou. Jste-li takoví, pak jste skutečně duchovní lidskou bytostí.

 

 

 

X. EXISTUJÍ VE VÁS DVĚ NAVZÁJEM PROTKLADNĚ PŮSOBÍCÍ ÚSILÍ

 

Je důležité si uvědomit, že Nejvyšší, kdož je uvnitř vaší Niterné mysli, neustále využívá vše, co se ve vašem životě naskýtá bez ohledu na to, jak je to dobré či zlé, aby vás osvobodil z otroctví negativního stavu a učinil vás daleko duchovnější lidskou bytostí, jak se definuje v bodech osm a devět. Vaše mysl se svou pseudoduchovností na straně druhé dělá vše, co je v její moci, aby vás udržela stagnujícími, ztuhlými, ubohými a nešťastnými. Vždy vás odrazuje, uvrhujíc vás hlouběji a hlouběji do strádání, to jest do pekel. Vždy oponuje všem snahám Nejvyššího a všemu, co z Něj/Ní přichází.

 

Jakmile si tedy tento fakt uvědomíte, je vaší povinností, právem a závazkem k sobě samým, druhým a, což je nejdůležitější, k Nejvyššímu odvrhnout tuto padělanou mysl a osobnost a zkontaktovat vaši skutečnou mysl (pět procent pravého lidství ve vás), abyste tak mohli aktivněji přispět k tomu, abyste se stali daleko duchovnější lidskou bytostí. Toto je jeden z účelů vašeho života na této planetě. To je to, kromě mnoha jiných, proč jste zde.

 

 

 

XI. VÁŠ ŽIVOT NENÍ OMEZEN

POUZE NA POZEMSKOU ÚROVEŇ VAŠICH ZKUŠENOSTÍ

 

Na základě toho, co jste doposud poznali, jste si pravděpodobně začali uvědomovat, že váš život není omezen pouze na pozemskou úroveň zkušeností. Je čas, abyste si plně uvědomili, že souběžně přebýváte v mnoha světech mimo vaši planetu, i když si toho nejste vědomě vědomi. Negativní stav vám v průběhu procesu vašeho fyzického narození uzavřel vaše uvědomění si tohoto faktu, když vás uvedl do stavu nevědomosti. Pravou skutečností vašeho života ale je, že svou pseudomyslí přebýváte v zóně vymístění duchovního světa, která se nazývá peklo, a jste s ní v kontaktu. Svou pseudovnitřní myslí jste spojeni se zónou vymístění intermediálního světa a svou vnější myslí jste usídleni v zóně vymístění planety Země. Toto tvoří devadesát pět procent veškerého vašeho spojení a přebývání.

 

Na straně druhé z pozice své Niterné mysli svými pěti procenty v sobě, která jsou skutečně lidská, přebýváte a jste ve spojení s Nejvyšším a nebesy. Svou vnitřní myslí jste spojeni s intermediálním světem a svou vnější myslí jste spojeni s pravým přírodním světem i se skutečnou planetou Zemí.

 

Všechny tyto světy a pseudosvěty, se kterými jste tedy spojeni, jsou obydleny všemi druhy inteligentních bytostí, které se nazývají různými názvy, jako jsou například archandělé, andělé, duchové, lidské bytosti, démoni, ďáblové, satani, a mnoha jinými dalšími názvy. Tyto bytosti jsou ve stálé komunikaci s odpovídajícími úrovněmi vaší pravé mysli a pseudomysli.

 

Jedním z důvodů, proč jste na této Zemi, je to, abyste se naučili obrátit proces tak, aby devadesát pět procent ve vás mohlo začít přebývat a být ve spojení s nebesy, s pozitivním stavem a s pravým Stvořením i jejich obyvateli a jen pět procent ve vás mohlo být spojeno se zónou vymístění.

 

Jiným účelem vašeho bytí zde je se naučit, jak si vědomě uvědomovat tyto bytosti, které jsou s vámi ve stálém styku, aby vám ty v pozitivním stavu mohly pomáhat a vy jste mohli pomáhat a sloužit jim a obzvláště těm, kdo přebývají v negativním stavu. Takto se učíte sami sebe sdílet na multidimenzionální univerzální úrovní. To vám pomůže překonat všechna omezení, která jsou na vás uvržena, když jste na této Zemi, kde si vědomě uvědomujete jen vnější svět a lidi této planety. Toto je velmi důležitý krok k vašemu osvobození se z negativního světa.

 

 

 

XII. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ JE,

ABYSTE NÁLEŽITĚ A SPRÁVNĚ POZNALI SAMI SEBE

 

Ve vašem životě není nic více důležitější, než abyste náležitě a správně znali sami sebe a účel svého života zde a kdekoli jinde. Jakmile začnete na cestě tohoto poznání, vše ostatní se stane velmi snadným.

 

Naneštěstí se ale mnoho lidí vyhýbá vážnému hledání takového poznání. Jsou v tomto světě zaměstnáni a zaneprázdněni vším jiným než sebou samými. Někteří lidé považují tento druh úsilí, to jest hledání tohoto poznání svého pravého já, za nebezpečné a vedoucí k šílenství. Opak je ovšem pravdou. Nehledání těchto poznatků, vyhýbání se sobě sama – to je to, co je vede k šílenství (více o této záležitosti viz. „Poselství z nitra“). Problém s tímto druhem poznání je u lidí ten, že vyžaduje, abyste vešli do nitra sebe sama. Není jiná cesta, jak získat tyto poznatky. Nikdo nemá poznatky o vás, jen vy. Jen vy můžete znát sami sebe. Avšak negativní stav ve vás, vás zaměstnává někde jinde, abyste neměli čas se naučit, jak vcházet do nitra, abyste sami sebe lépe objevili a poznali. V okamžiku, kdy to učiníte, negativní stav počíná být eliminován z vašeho života.

 

Takže je nemožné nalézt ve svém životě radost a štěstí bez úsilí vejít do nitra za účelem poznání sebe sama. Je ale také nemožné učinit něco konstruktivního ohledně eliminace negativního stavu z vašeho jsoucna a bytí, pokud nevejdete do nitra, k sobě. To, že bylo vůbec možné držet vás mimo sebe samé, je výsledkem vaší identifikace s negativním stavem. To je důvodem, proč – když se chcete osvobodit od všeho negativního a protivného ve svém životě – se musíte naučit, jak náležitě komunikovat se svým pravým já a zjistit v něm a od Nejvyššího v něm odpověď na otázku, kdo jste, proč jste zde a co je účelem vašeho života i na všechno, co k tomu má vztah.

 

 

 

XIII. MŮŽETE POZNAT PRAVDU, JEN KDYŽ UDRŽUJETE SVOU MYSL A SVÉ SRDCE OTEVŘENÉ A ŠIROKÉ

 

Je nutné ještě jednou zopakovat, že jediným způsobem, jakým můžete poznat pravdu o sobě a o svém životě, je to, že udržujete své srdce a mysl otevřené, a to, že odložíte stranou všechny nánosy, předsudky a předpojatosti vaší rodičovské, školské, náboženské i jiné výchovy spolu se zevnějšnostmi, nátlaky a systémy víry, které jste přijali. Pamatujete si vůbec první poznatek, který byl zformulován na samém počátku první kapitoly této knihy? Cokoli, čemu jste se doposud ve svém životě naučili, je nesprávné či zkreslené. To znamená, že proces vcházení do nitra je také procesem odnaučení se všemu, čemu jste se doposud naučili, protože je to úplně nesprávné a zkreslené. Toto tvrzení nebude pro každého snadné přijmout. Velmi často jsme hrdí na to, co známe nebo co si myslíme, že známe. Jestliže ztratíte tento druh znalostí, co pak budete mít?  Pamatujte si ale, je to falešné poznání, a tudíž není na co být hrdý. Měli byste si také blahopřát k příležitosti, která vám byla dána, abyste se zbavili těchto falešných znalostí a nahradili je pravými.

 

Vše, co vám mohu navrhnout, je důkladně si vyzkoušet postupy, které se vám v této knize nabízejí a ověřit si je ze svého nitra.

 

Jestliže cokoli vám předkládaného v této knize nebude potvrzeno vaším niterným já, můžete se vždy navrátit ke svým předcházejícím poznatkům a ke své hrdosti na ně bez jakéhokoli nebezpečí či újmy. A pak sledovat, co se stane.

 

 

Konec první části

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz