Astrální bytosti

Astrální bytosti

Astrální bytosti

Zájem o astrální bytosti a kontakt s nimi v přírodě i jinde je podmíněn znalostí základních typů astrálů, abychom je uměli rozeznávat a příslušným způsobem směrovat komunikaci. Co o tom v současnosti víme? V terénu, ale i v objektech se můžeme setkat s přírodními astrály, neboli elementárními bytostmi. Přísluší podle živlu do čtyř skupin:

  1. Zemské bytosti; patří k nim skřítci (ti domovní se nazývají koboldi), permoníci, duchové skal a pouští ale i jezinky a démoni.
  2. Vzdušné bytosti; známe je jako víly a troly či elfy, tedy v ženské a mužské podobě. V Bretani se trolové nazývají korigani. Existuje bohužel i tmavá démonická podoba vzdušných astrálů.
  3. Vodní bytosti; ty jsou součástí pohádek jako vodníci, vodní víly (rusalky) a skřítkové, ale také vodní jezerní démoni. Mořské obdoby jsou četné, ale zdaleka ne všechny známy. Četnost záporných astrálů je v moři větší.
  4. Ohnivé bytosti; jsou nazývány salamandry a vyskytují se v obou pohlavích. Zvláštní skupinu mezi nimi tvoří takzvaní duchové středu Země.

Zcela jiné povahy jsou astrální osobnosti zemřelých lidí a zvířat. Nazýváme je zjednodušeně astrálové zemřelých, jsou však něčím více, než pouhá astrální těla. Mají totiž i malou část duše zemřelého a tedy i jeho inteligenci. Toto uspořádání těl, které se po smrti určitých jedinců konstituuje, je složitější povahy a názory na ně jsou v různých náboženstvích odlišné. Setkáváme se s nimi jako s „duchy“ zemřelých hmotných bytostí, zdržujících se v místech, jež jim byla ve hmotném životě libá nebo tam měli své úkoly. Jestliže se zabývali černou magií nebo páchali zlé skutky, jsou silně negativní nebo nešťastní i v astrálu. Některé bytosti převážně mimozemského původu se umějí pohybovat dlouhodobě bez svých hmotných těl. Říkáme jim obvykle astrál mimozemšťana, i když jsme si vědomi toho, že tu opět zdaleka nejde jen o astrální kopii. Konečně je nutno se zmínit o vysokých duchovních bytostech, kterým je astrální podoba vlastní a v tom smyslu jsou vyšší formou astrálů přírodních. Přicházejí na Zemi zřídka – jen z vážných důvodů. Někdy se vtělují do lidských těl aby se mezi lidmi pohybovaly a učily je, jindy se zjevují v lidské podobě, aby mohly lépe navázat potřebný kontakt s někým z nás – většinou za účelem předání důležitých poselství. Lze očekávat, že jejich aktivita se bude zvyšovat v souvislosti s budoucími proměnami života na Zemi. Způsoby kontaktu s astrálními bytostmi jsou různé a k tomu potřebné schopnosti člověka jsou vždy odvislé od cesty, kterou v duchovním vývoji ušel.

 

 

Bytosti našich obydlí

Jako další předzvěst v novém roce a pokračování seriálu o bylinkách, bych si dovolil připomenout i existenci Bytostných našich příbytků. Tak tedy bylo nebylo.

O bytostech přírody ví – a mnozí tuší – snad všichni lidé, avšak jen málo kdo se jimi a jejich projevy zabývá. No prostě jsme velmi zaměstnáni, než abychom jim věnovali byť jen nepatrnou pozornost. A tak není divu že se při odklonu od těch bytostí, kterým vděčíme takřka za vše co denně používáme, propadáme až na sám okraj propasti nevědomí a tím i zkázy jež musí nastat pro pochopení svého vlastního úkolu ve stvoření.

Člověk a ……….Víme vůbec co následuje, nebo jsme již tak daleko že již nechápeme co a nebo kdo stvořil tuto zemi dlouho před tím než přišel člověk, jehož úkolem bylo vytvořit další dimenzi vývoje této planety. Tedy moudrý správce a požehnání pro vše živé se stal liškou v kurníku.

No již jsem si postesknul a tak budu pokračovat již jen tím, že se pokusím přidat alespoň pro ty, kdo touží po blízkosti bytostí přírody něco s poznání, jež je mi drahé. Začal bych od bytostí elementů, které jako tvůrci prostředí mají zásadní vliv na tvorbu bytostí dalších. Jsou čtyři: země ,oheň vzduch a voda. Bylo by možné je nakreslit jako čtyřlístek. Schválně si to zkuste a potom přidávejte vše ostatní, co budeme přidávat. Lehké tedy znamení nejéteričtější je vzduch, to je naše životní prostředí, které je pro nás tím, čím je pro troly země či pro undiny voda. Tak jako se mi pohybujeme svobodně a bez odporu na vzduchu, úplně stejně se mnohé bytosti pohybují ve svém přirozeném prostředí. Je proto jasné, že nejčastější bývá kontakt právě s bytostnými vzduchu a nebo vody. Ovšem i s bytostmi země či salamandrem tedy bytostí ohně se dá komunikovat.V komunikaci s nimi jsou ale jistá pravidla, která musí každý, kdo s nimi chce navázat kontakt, zohlednit.Ale to trochu předbíhám a tak se vrátím k tomu, co jsem vám chtěl předat.

Všechny čtyři živly spolu musí spolupracovat a to tak těsně, že se mnohdy vytrácí hranice mezi jednotlivými druhy.Typickým příkladem jsou vodníci, kteří jsou bytostmi na hranicích vody a země. Jejich úkol je vodu očišťovat o rákos a čeřit hladinu jakož i předávat vodu zemi a zem vodě. Tak jako undiny bytosti vody v době deště prolétají, Sylfami bytostmi vzduchu. Jeden bez druhého by nemohl plnit svůj úkol. Salamandr by nemohl existovat bez vzduchu jako aktivátorem, zemí jako palivem a vodou jako korekcí. Vždy když dojde k nějaké katastrofě, jde o to, že některý ze živlů převládl nad ostatními.

Naši nejbližší, tedy bytosti našich obydlí, jsou tvořeny tedy spíše utvářeny vším co váš dům obsahuje. Jde tedy o to z čeho je postaven a jak je zařízen. To formuje základní podobu bytosti starající se o váš domov. Dalším bodem – který nemalou měrou rozhoduje o schopnosti kobolda, jak se mu říká, starat se o váš dům a udržovat jej energeticky čistý a nabitý – je člověk. On je baterií, ze které čerpá svou sílu. Určitě jste si všimli jak rychle chátrá dům ve kterém nikdo nežije. Je to spojené právě se silou lidského ducha, která chybí k udržení rovnováhy mezi bytostným a duchovním. Chcete-li svému koboldovi pomoci, vědomě mu předávejte energii a on potom bude dost silný aby i bez vaší nepřítomnosti udržel vše v pořádku.

V našich domech plných věcí a energií spojených se vztahy a prožíváním jsou přítomny i bytosti které nejsou výtvorem bytostných v principu, ale jsou nástrojem pro jejich zviditelnění. Tedy každá procítěná myšlenka je útvar, který ožívá následkem práce astrálního tkaní bytostných. Ve vašich domovech jsou vždy přítomny ty útvary, které v myšlenkách vytvoříte a podporujete. Není proto divu, že jak fantomy, tak dobrodějové ve vašich domech vznikají následkem prožívání všech, kdo ve společných domácnostech bydlí. Také to co v našich domovech používáme od technologií až po rostliny a barvy na zdi. To vše utváří naše domovy a energii, ve které potom žijeme a jsme zpětně pod jejich vlivem,ale o tom už bylo napsáno mnoho knih tzv. feng šuei je velni přesná a zohledňuje vhodnou kombinaci materiálů přírodních a použití technologií. Nic to nemění na tom, že tak jako dělníci pracují na jednotlivých úkolech tak kobold je šéf řídící činnost a koordinující činnost jednotlivých bytostných. Jediní, kteří se z jeho vlivu v prostředí vytvořeného lidmi vymykají jsou zase jemu nadřazení bytostní vyšších druhů.

Nejde však o nadřazenost s pohledu našeho lidského vnímání. Bytostní jsou obdařeni schopností jež je nám trochu obtížná tedy pomáhají si a neptají se na důvody prostě to dělají, protože jeden bez druhého nemají na co navázat. Každý stojí přesně na místě, kde stát má. Nádhera s jako bytostní našich domovů čistí a pomáhají je skoro rovna zázraku. Když přijdete unaveni z práce špatně naladěni hned po příchodu se vás ujmou a velmi rychle vám pomohou s očistou a rekonstrukcí poškozených energií. Když jim pomůžete dobrou koupelí potom se velmi rychle vyladíte do energií vašemu obydlí blízké.

Tak jako energie našich domovů jsou utvářeny i národní energie, jež tak jako váš byt jsou ohraničena hranicí daného státu. A tak samozřejmě i energie kontinentu jsou dílem národů na nich žijících. To nám dává i odpověď na otázku proč jsou ty či ony národy pod tlakem více či méně.

Jak si jistě vzpomínáte na podzim se nad Evropou přehnala větrná smršť a následovaly přívaly sněhu, které pokračují dodnes. Důvodem je očista tedy pomoc bytostných nám lidem a malým bytostným, kteří již nemohli unést myšlenky, které jsme jako Evropané podporovali a které visely nad kontinentem jako mrak. Důvodem byla zpráva, že nám hrozí ptačí chřipka. Následné energie, které vznikly byly již tak hutné, že bylo nutné zasáhnout.

Lidé jak se stalo zvykem však nic s toho nechápou a opět hovoří o krutosti. Zrovna tak prostředí vašich domovů je pod tlakem vnějších vlivů ,a proto je nutná častá očista.To mějte na paměti a neuklízejte jen fyzicky ,ale především energeticky. Kobold vám s tím bude pomáhat .Vy jste však ti kdo jemu dávají sílu.Světlo vašich domovů bude zářit jako drahokam v ponurosti dnešních ulic a dá příklad všem, kdo ještě nevědí, že jen oni mají ve svých rukou své štěstí.

Krásné zážitky s poznáním vašich elfských přátel spojených se všemi rostlinami se salamandry v plápolajícím krbu a spousty dalších kteří vás obklopují vám přeje Petr Soldán

 

 

 

 

Bytosti z ríše nehmotného sveta

(v tomto článku skáčem do reči a mám osobné poznámky, je to taká Zaykovská príchuť.. nemá to žiadny zámer, možná sa niekto pobaví, možná to niekoho pobúri, možná je to niekomu ľahostané, to nechám na vás…, pozn. Zayko5)

Moravský bylinkár Petr Soldán vníma bytosti z ríše nehmotného sveta / Svet ako z rozprávky

Sú medzi nami vysoko senzitívni ľudia, ktorí dokážu komunikovať s prírodou a so všetkým, čo ju stelesňuje. Takým bol aj Rudolf Steiner, ktorý v roku 1912 predniesol v Helsinkách rozdelenie elementárnych bytostí. Hovoril o siedmich stupňoch (úrovniach) podľa ich duchovnej vyspelosti. V prvej úrovni pôsobia elementárne bytosti – „duchovia prírody“, sú to stavitelia v pevnej, kvapalnej a plynnej oblasti prírody. Bytosti zeme, vzduchu, vody a ohňa majú svoje úlohy, vykonávajú činnosti, ktoré im vyplývajú z ich postavenia. O tom hovorí aj Slovinec Marko Pogačnik. Majú aj svoje pomenovania, napríklad bytosti zeme sú známe ako škriatkovia, elfovia a gnómovia. Bytosti vzduchu sú víly a sylfy. Vodný živel zastupujú vodníci, vodné žienky a rusalky. Aj bytosti ohňa majú svoje zastúpenie, najznámejšie je pomenovanie múza, ktorá pôsobí z tretej úrovne a inšpiruje z ríše anjelov.

V dávnych časoch ľudia tieto bytosti vnímali a boli súčasťou ich života. Dnes sú medzi nami iba výnimoční jedinci, ktorí pochopili, že ich schopnosť videnia a komunikácie s bytosťami inej, ako ľudskej úrovne, nie je prejavom schizofrenie, ani inej duševnej poruchy. Stretnutie s takým človekom môže na niekoho pôsobiť ako z ríše rozprávok.

Petr Soldán z Kostelca na Hané, Moravák z Juhu, prišiel na túto Zem so životnou úlohou, ktorú si celkom určite priebežne plní. V spolupráci s prírodnými silami povyberal kvety, ktoré obsahujú celé energetické spektrum pôsobiace na ľudí. Nejde o prevratný objav, lebo už pred päťdesiatimi rokmi na princíp liečby kvetovými esenciami prišiel dr. Bach z Anglie. Bachove kvety sú z bylín, ktoré sa vyskytujú na ostrovoch Veľkej Británie.Tieto však rastú u nás, na Morave a na Slovensku a ich vyžarovanie je nám bližšie, zodpovedá prostrediu, v ktorom žijeme aj my.

Každá bylina, ktorá je obsiahnutá v Moravských kvetoch, je na jeden z duševných stavov, ktoré sú ľuďom vlastné. Napríklad taká nezábudka: už v názve vyzýva: nezabudni! Je určená pre ľudí, ktorí pociťujú osamelosť a chýba im pochopenie. Taký človek je plný dobrých predsavzatí, ale okolie ho odmieta prijať. Nemá sa s kým podeliť o radosti, ani starosti. Materina dúška symbolizuje konzervativizmus. Človek sa často dopúšťa chýb, je nervózny a podráždený. Takto by sa dalo hovoriť o každom z tridsiatichdvoch Moravských kvetov, esencie ktorých sú určené na úpravu zdravotného stavu.

 

 

 

Hlas, ktorý dokáže zmeniť život

„Mal som iba 24 rokov a hrozila mi trvalá invalidita,“ týmito slovami začína svoj životný príbeh Petr Soldán. „Mal som zápal pankreasu, prišiel som o žalúdok, celé to viedlo k sebazničeniu na hranici fyzického bytia. Niečo sa vo mne v tom čase akoby otvorilo. Pátral som, ktorá životná cesta je tá moja, po ktorej mám kráčať. Hľadal som v katolíckom náboženstve, v budhizme, študoval som rôzne smery. Hľadal som sprievodcu, ktorý mi ukáže cestu a povedie ma po nej. Až raz, keď som riešil závažné životné rozhodnutie, zretelne som počul hlas akoby prichádzajúci zvonku.“

Väčšina ľudí by sa zľakla. Utekali by za psychiatrom, že pochybili na rozume. Nie však Petr Soldán. (nas hrdina! 🙂 …trocha ta stylizacia vyvolala na mojej tvari usmev… vacsine ludi sa taketo veci nedeju, takze nevieme ako by sa vacsina ludi zachovala, ale netreba podla mna moc mystifikovat, ani ludi az tak podcenovat.. pozn. Zayko5) Čosi už o tom vedel, a tak vyhľadal známu liečiteľku, ktorej sa zveril. Tá ho ubezpečila, že je to normálne, aby sa nestrachoval, naopak, využil to vo svoj prospech a možno aj v prospech iných ľudí. Aj ona mávala podobné vnemy, a tak nebol problém podrobnejšie mu to vysvetliť.

V tom čase sa začala komunikácia s jeho vnútorným pomocníkom. Vždy, keď potreboval radu a poprosil o pomoc, hlas ktorý sa pretavil do mužskej podoby, vyslovil názor, ako sa treba k danej životnej situácii postaviť. „Teraz sa v názoroch stotožňujeme takmer bezvýhradne, takže ho už nevnímam tak intenzívne, ako na začiatku,“ vyznáva sa pán Soldán.

 

Výber nehmotných bytostí podľa Marka Pogačnika

Bytosti Zeme: faun – ochranný duch stromov. V prvej úrovni pôsobia aj domáci škriatkovia, elfovia, gnómovia.

Bytosti vzduchu: sylfy – starajú sa o pohyb v priestore, napríklad formujú vzdušné prúdy. Víly sú spojené s priestorovým rozložením života.

Bytosti vody: kráľovná rusaliek je z tretej, najvyššej úrovne. Zosobňuje tajuplnú a regeneratívnu silu čistej vody, predstavuje vodu ako dar životu, lebo voda je jeho základnou kvalitou. (taketo tvrdenie trocha nabada k materializmu…zakladom zivota nie je voda ale Duch..aj kamene su zive, vo vsetkom je zivot, vesmir je zivot.., pozn. Zayko5) Nižšie stoja vodné žienky. Ukazujú sa ako krásne dievčatá, často s plutvami, čo je symbol ich živlu. Svojim tancom rozvádzajú silu životodarnej vody do okolitej krajiny. Vodníci sú často osamelé bytosti, ktoré svojim mužským (jangovým) princípom udržiavajú rovnováhu mužskej a ženskej podstaty vodného živlu.

Komunikácia s bytostnými

Pán Soldán si už zvykol na rozhovory s bytosťami rastlín, a tak okamih, keď ho oslovil kvet z črepníka v kvetinárstve, do ktorého vstúpil, chápal ako samozrejmosť. „Kúp si ma“, prehovoril k nemu. Vzal si ho teda domov, ale v noci sa zobudil na šušťanie listov a hlas mu opäť povedal, čo má urobiť. Ráno vysypal hlinu a nahradil ju inou. Kvet sa poďakoval a teraz bol už spokojný.

„Ak človek skľudní svoje vnútro, dokáže to každý“, tvrdí pán Soldán. „Keď vidím, že s rastlinkou niečo nie je v poriadku, pričupnem si k nej a ticho sa jej prihovorím: Veľmi ti chcem pomôcť, povedz ako. V tomto dôležitom okamihu vnútorného pokoja čakám na odpoveď. Akoby z vnútra mozgu sa vynorí myšlienka, ktorá je zároveň návodom. Povie čo treba urobiť. A vždy to bude správne, lebo túto informáciu poskytne bytostný. Človek im jednoducho nedáva priestor, aby sa mohli prihovárať a nevníma ich, lebo neverí na ich existenciu.“

Väčšina ľudí tiež počula, počuje alebo inak vníma vnútorný hlas, ktorý sa snaží niečomu zabrániť. Vnútorný vnem často varuje: Nerob to, počkaj…, a tak podobne. Väčšinou to rozumovo utlmíme a až čas ukáže, že to, čo ponúkala intuícia, duchovný radca, naše vnútorné ja, bytostní, alebo nech to už pomenujeme akokoľvek, bolo správne riešenie a keby sme ho počúvli, mohli sme sa vyhnúť nepríjemnostiam.

Ako prvý sa ukázal vodník

Do sveta bytostných Petra Soldána uviedol vodník. Vzal na seba znesiteľnú podobu, vyzeral podobne, ako ho na obrázkoch stvárnil český maliar Josef Lada. „Učil som sa s bytostnými komunikovať, ich jazyk je trocha iný, musel som ho pochopiť a naučiť sa ho. Mnohé výrazy z našej slovnej zásoby im nič nehovoria. Nepoznajú slovo deštrukcia (to je zvláštne, potom ale asi nechápu ani význam slova konštrukcia snáď by som im to dokázal vysvetliť.. ak chápu slovo zmena..lebo zmena je konštrukicia nového tvaru a súčasná deštrukcia pôvodného tvaru.. ak nechápu čo je zmena tak to su asi mŕtvi..pozn. Zayko5) alebo smrť (ak nechápu čo je smrť tak to sú asi živí.. život je zmena… mali by teda chápať čo je zmena.. aj čo je konštrukcia a deštrukcia…možná nie sú mŕtvi, možná sú len hlúpi.. a možná je hlúpy len pán Soldán alebo autor tohoto článku.. a možná som ja hlúpy a celé to staviam na hlavu – to asi najskôr… 🙂

.dúfam že sa nikto neurazil.. pozn. Zayko5), to sú pre nich neznáme pojmy. Vysvetlil som im, že je to odchod z tohto sveta, aj keď to – myslím si – pochopili ako prechod. Slová prechod, obrodenie, tie sú pre nich bežné, tak ako to chodí v prírode (a nechápu deštrukciu.. tak to je nejaka iná príroda ako tá naša, pozn. Zayko5). Naučil som sa dávať im jednoduché, jasné a zrozumiteľné otázky a dostávam na ne odpovede.“ (no to musia byt naozaj veľmi jednoduché otázky ked nevedia ani čo je deštrukcia.. možná by pomohol slovenský preklad.. deštrukcia to je zánik.. a konštrukcia to je vznik.. vždy keď niečo zaniká tak niečo iné vzniká a naopak.. hovorí sa tomu aj zmena alebo život.. takže tu už je jasné že aj kamene žijú, lebo tie sa tiež menia.. len im to trvá oveľa dlhšie ako ľuďom.. a teraz sa pokúsim to čo som napísal postaviť na hlavu.. zmena je život ale ešte živší život ako zmena je nemennosť… a to som tomu nasadil korunu… a prečo je nemennosť živšia ako zmena? lebo nemennosť je nesmrteľná! ha! 🙂 to je ale blbosť.. zmena je predsa tiež nesmrteľná, len objekty zmeny sú smrteľné.. pozn. Zayko5)

Človek má telo, na Zemi sa v tejto „hustote“ bez neho nemôže zaobísť. Ale my sme predovšetkým duchovné bytosti. Petra Soldána bytostní prírody poučili, že bez ich pomoci, bez toho, aby utkali telá, v ktorých sídli naša duša, by sme tu nemohli byť. Všetko, čo v tomto hmotnom svete používame, čo si obliekame, čo konzumujeme, to všetko je ich práca

Panna akoby utkaná z vody

V istý krásny letný deň videl pán Soldán kráľovnú jazera. Mala nádherné, nebesky modré šaty, akoby husto posiate perejami. Jej odev splýval s hladinou vodnej priehrady Liptovskej Mary, vlnil sa tak, ako sa vlnila priehrada. „Je tam aj hromada vodníkov, s jedným z nich som vstúpil do kontaktu. Chcel som precítiť, aké to je byť vodou. Ľahol som si na hladinu a vodník ma držal na povrchu (takže to s topením ľudí a zbieraním dušičiek asi budú kecy… pozn. Zayko5), nemusel som vynakladať ani najmenšiu námahu. Bol som ako korková zátka“.

Ako asi môže vyzerať bytostný rastliny, hovorí sa mu elfík…? Málokto si ho vie predstaviť, lebo iba málokto ho videl. Pán Soldán hovorí, že je to ako s ľuďmi, každý vyzerá inak. Závisí to od rastlinky. Podľa toho ako vyzerá rastlina, takú podobu prijal aj elf. Všetci spolu tvoria obrovskú ríšu.

Bytostní naprávajú to, čo pokazil člověk

Príroda sa usiluje o nádhernú zákonitosť, ktorú človek už zabudol plniť, a tou je rovnováha. Nerovnovážny stav sa snažia napraviť bytostní. Aj preto je čoraz viac katastrof, ktoré sa dotýkajú aj nás, ľudí. My ich pokladáme za hrôzy. Pokúsme sa o paralelu ľudského tela a prírody. Keď človeka napadne vírus, úlohou imunitného systému je zlikvidovať ho. Nemali by sme pochybovať o tom, že aj príroda je živý organizmus, a snaží sa zahojiť to, čo človek svojou činnosťou pokazil. Úlohou bytostných je tieto chyby cielene a vedome naprávať.

Keď si jedinec uvedomí, že z akýchkoľvek dôvodov dokáže čosi, čo sa považuje za výnimočné a pritom sa tým nemusí chváliť, lebo nie všetci to dokážu pochopiť, môže ho opantať pýcha alebo nadradenosť. „Bolo také obdobie,“ – priznáva sa pán Soldán. „A je to veľmi nebezpečné. Ak v tom človek zotrvá a nepochopí, že všetko je práca bytostných, je stratený. Každý deň som prosil o to, aby som nepodľahol svojej falošnej vážnosti a pýche. Blahorečím Pánovi, že som našiel cestu. Čím viac spoznávam, tým viac viem, že neviem. Dotýkam sa iba malých čriepkov, ale napriek tomu mi bolo dovolené s pomocou bytostí prírody poskladať Moravské kvety.“

Tie dokážu vystihnúť charakteristický rys človeka a dá sa nimi pomôcť. Žiadna terapia na svete nás však problémov nezbaví. Liečiteľ môže vytvoriť predpoklady na vyliečenie, môže ukázať, kadiaľ vedie cesta, ale nikto ňou nemôže ísť za druhého.

„Ďakujem Ti Pane, že mám možnosť opraviť to, čo som ešte nezvládol predošlý deň.“ S pokorou sa napája na najvyšší zdroj autor Moravských kvetov. Lebo každá chvíľka je pre nás novým začiatkom. Každá životná udalosť, ktorá nás stretne, je milostivým pozdravom, ktorý vzýva k oprave. A aj bolesť je signálom, ktorý nabáda k úvahám, úprave niečoho konkrétneho v našom živote.

Vždy je správne to, čo pošepne bytostný

Keď u Soldánovcov rekonštruovali dom, riadili sa radami bytostných. Keďže v ňom prijímajú aj klientov, chceli, aby teplo domova vnímali všetci – nielen oni ako rodina, ktorá tam žije, ale aj ľudia, ktorí prichádzajú na konzultácie. Pri rekonštrukcii použili pálenú tehlu, lebo je z hliny, a to je najprirodzenejší materiál. Podlahy a stropy sú z dreva. Veľmi zaujímavo a originálne sa dokázali vyrovnať aj s takým problémom, ako je geopatogénna zóna. Priamo pod domčekom sa v podpovrchovej vstve nachádza prameň, voľakedy tam bola studňa, a to je silný – pre obyvateľov škodlivý žiarič. Na toto miesto pán Soldán umiestnil akvárium s objemom dvesto litrov vody. Tak poradili bytostní. (nie je to trocha bezcitné takto zatvárať rybičky a brať im slobodu? keby som zavrel tých bytostných aj so Soldánom do akvária som zvedavý či by sa im to páčilo…pozn. Zayko5) Energia veľkého akvária s rybičkami a rastlinkami dokáže zónu eliminovať a vytlačiť ju. Miesto, kde bol pôvodný vodný zdroj zaliali betónovou zmesou (to uz nie je tak moc prirodzený materiál.. pozn. Zayko5) a zapustili do nej ploché kremičité kamene, ktoré majú schopnosť vodnú zónu odrážať. Bytostní poradili báječne, funguje to, žiarenie je preč.

Pomenovanie kobolt pochádza od Marka Pogačnika. Skúsme uveriť, že ho každý z nás má doma. Je to bytosť, ktorá vzniká z chcenia ľudí. Lebo človek vytvára svoj domov aj svojim vyžarovaním, svojimi energiami. Plný lásky je ten, kde sa žena vnútorne naplnená materstvom stará o svoje deti. Veľký energetický potenciál vzniká z dobrých vzťahov dvoch ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú a majú sa radi. Kobolt je vládcom domu, je to bytosť ktorá má na starosti menšie bytosti domu, najčastejšie sa im hovorí škriatok domova. „To je ten, ktorý dodáva energiu, keď sa človek vráti napríklad z práce a je vyčerpaný“ – Petr Soldán potvrdzuje vlastnú skúsenosť. „Stačí dvadsať minút a hneď ste kľudnejší, lebo ste vo svojom prostredí. A to dáva silu aj škriatkovi, aby ju mohol znásobenú vrátiť. Sila škriatka je priamo úmerná tomu, aký vzťah má človek k svojmu domovu.“

 

 

Jeden deň môjho mozgu

Petr Soldán píše – ako on hovorí – knižôčku: Jeden deň môjho mozgu. Dobre totiž vie, že každá myšlienka je útvar, ktorý môže tvoriť, ale aj ničiť. (a sme späť pri deštrukcii, pozn. Zayko5) „Myslieť si, že ja si môžem myslieť čo chcem, to je jeden z najväčších omylov,“ – hovorí. (podľa mňa je to zatiaľ našťastie pravda.. síce boli a sú tu pokusy o ovládanie mysle druhých, ale zatiaľ nemám implantovaný žiadny ovládací mikročip a pokiaľ nie som biorobot tak si možem myslieť čo chcem. nie je to nemožné a dokonca ani trestné.. samozrejme naše myšlienky vytvárajú našu realitu a tiež karmu a preto nesiem za svoje myšlienky zodpovednosť a vytváram si nimi svoj osud.. pozn. Zayko5) Pán Soldán sa usiluje svoj mozog ovládať, (to sotva.. mozog a vnútorné orgány ovláda automaticky nevedomá myseľ… ..mozog spracováva zložité neuroelektrické a biochemické reakcie ..ovládať mozog nie je potrebné.. môže sa pokúsiť ovládať svoju myseľ, a myšlienky.. pozn. Zayko5) držať ho pod kontrolou, aby nevytváral negatívne formuly. Každou svojou myšlienkou si vytvárame osud, rovnako ako precítením konkrétnej situácie v našom živote. V každej chvíli vysielame nejaké vnemy (vnemy prijímame.. vnímanie je prijímanie signálov od okolia.. vysielame myšlienky, city, slová, činy.. pozn. Zayko5), čím vznikajú isté útvary a ak sú naše myšlienky negatívne, kumulujú sa v priestore, ktorý je svojim obsahom tiež negatívny a spätne nás ovplyvňujú niekoľkonásobne silnejšie. (ovplyvňujú nás spätne presne takou istou silou akú sme do nich vložili.. pozn. Zayko5) Iba čisté, svetlé myšlienky môžu človeku priniesť radosť a šťastie do života. Dobre je, keď si to vieme uvedomiť.

Myšlienkové útvary pána Soldána sú väčšinou zamerané na pomoc ľuďom. V danom okamihu stíši svoje vnútro a poprosí o informáciu. Dostane ju tak, aby ju bol schopný zachytiť.

 

Lea Gallová

Foto: Karol Hatala

 

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz