Galaktická federace světla

Galaktická federace světla

Galaktická federace světla

Sheldan Nidle update z 23.10.2001

 

Selamat Jarin!

Opět k vám naši drazí přicházíme s diskuzí o současných událostech. Spolupracujeme s našimi pozemskými spojenci na naplnění několika podstatných dohod. Ty umožňují transformaci vašich každodenních nočních můr a ustanovují nutné podmínky pro mír a zvětšující se prosperitu vašeho světa. Tyto procesy též umožňují našim spojencům implementovat dohody, které rychle ukončí nadvládu malé mocné kliky, na kterou poukazujeme v posledních měsících. Brzy se tato nová koalice zmocní vlády, bude schopná vyřešit problémy v jižní Ásii a zajistí, aby se toto šílenství nerozšířilo na Střední Východ a do Latinské Ameriky. Tato akce též umožní, abychom dosáhli uznáni za pozitivní přístup, kterým jsme k řešení těchto událostí přispěli. Z celého srdce si přejeme, aby všichni ve vašem světě poznali, že naším záměrem je váš růst. Naše lodě, posádky a jejich mise zajišťují, aby vaší zářné budoucnosti bylo dosaženo v souladu s božským časovým plánem. Tento speciální okamžik není vzdálen staletí ani desetiletí, ale projeví se velmi brzo.

Těmto změnám trvalo velmi dlouho než dozrály. Nyní, když vytváří svůj potenciál, jim dovolí Nebesa, aby se manifestovaly. Je naší velikou radostí účastnit se těchto událostí. A při úspěšném odstranění tohoto nesmírně rozvratitelského elementu můžete očekávat oznámení, která velmi změní vaši současnou finanční, politickou a ekonomickou realitu. Co je pro nás nejdůležitější, že váš proces fyzické a spirituální integrace může být prudce akcelerován a naše lodě a spojenci se mohou otevřeně objevit na vaší obloze i na vlnách éteru. Mnohé z těchto příležitostí budou odhaleny pouze jako důsledek neúnavné a hrdinské práce našich pozemských spojenců. Brzy vám budou jejich jména známa. Využijte této příležitosti, aby jste jim veřejně poděkovali a uvědomte si co vytrpěli, aby jejich činnost byla úspěšná. Též se dozvíte o rozsáhlé konspirační práci a temných agendách malé a úkladné skupiny, která se snažila vytvořit svět, kde by mohli absolutisticky vládnout.

V souladu s Božským rozhodnutím jsme rozšířili léčitelský tým každého jednotlivce ze dvou na osm. Toto čtyřnásobné navýšení je nezbytné k některým změnám při vašem vzestupu. Před tím než přistaneme je důležité, abychom viděli, že jste ve vašem transformačním procesu dosáhli mnohem vyšší úrovně než máte v současné době. Abychom toho dosáhli, požádali jsme Radu Federace Sírianského Regionu, aby potvrdil hlasování, že okolní flotily S & E mohou uvědomit své lékařské týmy, které se mohou k této práci připojit, když chtějí. Ve všech případech byla reakce velmi pozitivní. Předpokládáme, že tyto mnohem zkušenější lékařské týmy zde začnou operovat do deseti dnů. Do té doby jsme požádali naše lékařské týmy, aby daly návrh dočasného řešení tohoto našeho dilematu. Byl vypracován plán, který nám umožní úspěšně dosáhnout nově stanovených parametrů. Chceme dosáhnout této zvýšené úrovně do tohoto víkendu. Mezitím důsledně monitorujeme změny, které vyžaduje Matka Země..

Matka Země potřebuje modifikovat svůj povrch tak, jak vypadá v současnosti a přeměnit se na plně vědomý svět. Tyto aktivity jí pozmění a v konečném efektu jsou v souladu s rozsáhlými změnami, které Nebesa připravila pro tento sluneční systém. Již mnohokrát jsme upozorňovali na rozsah těchto změn. Popisovali jsme, jak se změní kontinenty i jak přibude množství nových pevnin, moří a oceánů. Váš svět též změní svoji podstatu elektrické závislosti. Všechny tyto změny nastanou teprve tehdy, jak budete kompletně evakuováni z povrchu zemského. Je naším záměrem hromadně vás evakuovat. Uvědomte si drazí, že v tom jedete všichni společně. Společně tvoříte mocnou skupinu duší, kterým Nebesa umožnila inkarnaci do tohoto světa. Vaším úkolem je denně růst ke Světlu a plně využít příležitost, kterou jste dostali. Tento komplexní proces vás přivedl na okraj vašeho úspěchu.

Na tuto evakuaci musíte nahlížet ne jako na záchranu, ale jako na součást pokračujícího procesu návratu k plnému vědomí. Jak již víte, úzce jsme spolupracovali s lidmi Vnitřní Země, abychom pro vás vybudovali rozsáhlý komplex propojených ubikací. Jejich účel je dvojí: Za prvé, vám mají zajistit bezpečný útulek před prudkými změnami, které souvisí s nadcházejícími přeměnami Matky země. Za druhé, nám mají umožnit dohled nad završením vaší přeměny na plně vědomé bytosti. Při přípravě těchto rezidencí jsme pracovali v souladu s nejhlubším přáním vytvořit prostředí velice blízké vašemu stávajícímu. K tomu se připojí naše vyspělé technologie spolu s tím, po čem upřímně toužíte. Je naším záměrem přesunout vás do těchto ubikací v pravý čas po té, co se oficiálně představíme. Pro tyto operace jsme vypracovali detailní postupy.

Současně je potřeba přivést ve vašem slunečním systému další vodní planety do mnohem vyrovnanějšího stavu, aby byly připravené k navrácení do svého původního bezvadného stavu. Mars má atmosféru a podmínky pro tuto proceduru. Venuše má atmosféru, ve které nemůže existovat ekosystém podobný vašemu. Nyní kolem Venuše pokládáme síť, která změní klimatické podmínky trvající stovky miliónů let, které byly vytvořeny útokem sil temna, a který zlikvidoval naše původní kolonie ve vašem slunečním systému. Naší největší šancí zůstává rozsáhlá vodní planeta, kterou znáte jako Maldek. Nyní je z ní pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Několik měsíců poté, co budete přesunuti do říše Vnitřní Země, bude znovu existovat. Příroda jejího ekosystému je velikou příležitostí.

Maldek má hybridní ekosystém a skládá se ze světa velmi příbuzného vašemu vlastnímu. Má životní prostředí podobné vašemu a druhé s Dinosaury a říší Hmyzu, které se většinou vyskytuje v úplně odlišných slunečních systémech. Je naším záměrem ji obnovit do stavu, v jakém se nacházela před zničením velikou bitevní planetou, kterou nazýváte Nibiru. Nibiru bude též transformována a brzy se stane vaší jedenáctou planetou. Původně měl váš sluneční systém jedenáct planet. Brzy jej budete s láskou přehlížet a udržovat. V tomto slunečním systému vytvoříte řadu nádherných rájů, které budou sloužit jako doplňky nejnádhernějšího drahokamu tohoto neobvyklého slunečního systému – Matky Země. Váš domovský svět se má stát velikým centrem vašich neomezených zázraků. Budete zde hostit fyzické Stvoření a nastartujete řetěz událostí, které konečně spojí fyzickou realitu s Nebem.

Od svého počátku zdědil tento proces božský časový plán. Nyní tento plán dosáhl bodu, kdy se musí projevit řada rozhodujících událostí. Jak pokračují, připomínáme vám, aby jste zůstávali ve svém středu, Lásce a Božské milosti. V těchto kvalitách naleznete schopnost odpustit těm, kteří zkoušejí záměrně a tvrdohlavě blokovat a nebo i obrátit vaší cestu k plnému vědomí. Tyto bytosti nakonec se svými pokusy neuspějí. Vaším úkolem je poznání a porozumění těmto přečinům. Uvědomte si drazí, že vám jejich akce přinášejí zážitky, které upotřebíte v budoucnosti. Ještě navíc, jakožto plně vědomé bytosti, se stanou vašimi bratry a sestrami. Zvažte moudrost, kterou získáváte a představte si cesty, které použijete pro rozvití tohoto současného Stvoření.

Dnes jsme diskutovali o událostech, které vás připravují posunout se blíže ke stavu plného vědomí. Opět vás žádáme o záměr, oddanost a milosrdenství. Jednejte z pozice soucitu a odpusťte temnu jejich vykalkulované pokusy pokračovat v této pomíjející realitě. Jejich neschopnost uspět je jen další známkou toho kdo jste a čím se velmi rychle stáváte. Končíme. Žehnáme vám! Uvědomte si drazí, že nekonečný Nadbytek a Prosperita Nebes patří Vám!

Amen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansky Buďte v Jednotě! Buďte v Radosti!)

 

 

 

Update od Sheldana Nidla z 18. prosince 2001

 

 

Spirituální Hierarchie a Galaktická Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 

ze dne: 12 Ik, 5 Mol, 10 Caban (dle galaktického kalendáře)

 

 

Zdravíme vás! Opět k vám přicházíme, naši drazí! V našem posledním updatu jsme diskutovali o propojení vašeho zvyšujícího se uvědomění a srovnatelných změn, které nyní probíhají ve vaší sluneční soustavě. Tyto změny jsou součástí rozsáhlých interdimenzionálních procesů, které objevují vaše fyzické Stvoření. Jak jsme posledně naznačili, budeme dnes pokračovat. Jak již víte, vaše sluneční soustava, jako jedna z mnoha třídimenzionálních realit, které existují ve fyzické realitě, vykazuje zvláštní řadu jevů. Když je taková realita transformovaná do jiné struktury, je nutné, aby byla tato realita široce přestavena jak vzhledově, tak i v základních řídících „pravidlech angažmá“. Nejdramatičtější změnou ve vašem světě bude změna od dvou povrchových pólů k jednomu vnějšímu (stávající zemský „jižní pól“) a jednomu vnitřnímu pólu, který bude umístěn v jádru planety (stávající „severní pól“). Podobným způsobem tento proces ovlivňuje též vaše slunce. Aby se to mohlo uskutečnit, musí nejprve nastat extrémní působení. Tato aktivita je zřejmá ve změnách probíhajících na vašem slunci i na jejích mnoha dceřiných světech.

Abyste pochopili co se děje, podívejte se nejprve na základní dohody, které drží tuto realitu pohromadě. V průběhu několika posledních tisíciletí modifikoval božský plán trochu tento konsenzus, aby během určité doby mohly být pozměněny „pravidla angažmá“ v této realitě. Jedním z hlavních vedlejších efektů této modifikace je současný nárůst uvědomění. Dalším efektem projevujícím se poslední dobou je zvýšení magnetických rezonačních hodnot a oslabení magnetického pole planety. To je jednou z hlavních příčin zvýšeného počtu silných zemětřesení a sopečné činnosti. Na slunci to vedlo k neočekávanému zvýšení slunečních skvrn. Tyto události jsou předzvěstí změn v magnetickém poli slunce. Vaši vědci sledující sluneční aktivitu zaznamenali neobvyklé zvýšení aktivity v šesti klíčových bodech. Těmi jsou sluneční magnetické póly, které se vyskytují v šířkách 19,5 stupně od každého pólu, v oblasti slunečního rovníku a v oblastech 19,5 stupně severně i jižně od rovníku. Podobné oblasti lze nalézt na mnoha světech sluneční soustavy.

Abyste mohli lépe pochopit tyto události, představte si vaše slunce i její dceřiné světy jako energetické útvary, které se podobají třem propojeným 64 stěnným mnohostěnům, takže vytváří celkem 172 stěn. Kritické průsečíky se nacházejí v šesti oblastech o kterých jsme se zmiňovali. Normálně se tyto víry nacházejí 19,5 stupně jeden od druhého podél stejné zeměpisné délky. Energie, které vstupují, vystupují a udržují celý tvar jsou v těchto uzlech velmi zesílené. Naopak, vedlejší souřadnicové body se nalézají na šířkách 19,5 nebo 22 stupňů od těchto hlavních bodů. Dohromady tvoří tento systém podobnou síť jako meridiány v lidském těle, a vyrovnávají a udržují magnetické a elektrické procesy. Uprostřed těchto tří propojených mnohostěnů leží centrální bod neboli „jádro“. Tento bod „řídí“ celou soustavu. Aby mohl efektivně řídit, musí neustále komunikovat na nejvyšší možné úrovni a proto potřebuje vnitřní a vnější pól. Tyto „opačné“ póly se vzájemně odpuzují a udržují systém na maximálním výkonu.

Vaše současná realita využívá tříprvkový systém, který je velmi neefektivní a má tendenci zpomalovat až k zastavení. Tento systém se skládá ze dvou vnějších pólů a třetího, vnitřního ve středu. Centrální pól je neutrální. Tento systém je velmi neúčinný, ale umožňuje vašemu světu a slunečnímu systému pracovat ve velmi nízkých frekvenčních rozsazích. To bylo dříve nutné pro udržování vašeho systému. Nyní se vaše spirituální a fyzická těla spojují a vaše základní frekvence narůstá, čímž jsou umožněny změny ve vaší realitě. Tyto změny směřují k systému, který je mnohem produktivnější. Bude to vyžadovat přesun severního pólu dovnitř a jeho sjednocení se zemským jádrem. Následně se musí váš jižní pól rozprostřít po světě. Aby k tomu mohlo dojít, musí být oslabeno stávající magnetické pole a obvyklé cyklické „přehození“ severního s jižním pólem musí být změněno. K tomu používá slunce svoji zvýšenou aktivitu jakožto kanálů, které přinášejí tyto změny.

Obrovské množství vyvrhované, vysoce nabité hmoty do slunečního systému, blokuje obvyklé signály vyvolávající „přehození“ pólů. Zařízení, které to způsobuje je umístěné ve vrchních vrstvách atmosféry Matky Země, kde velké zvýšení elektricky nabitých slunečních částic ruší normální interakci mezi oslabeným magnetickým polem a obvyklým malým navýšením slunečních částic. V kritickém bodě specifický typ negativně nabitých slunečních částic interferuje s magnetickým polem planety a způsobí opakované prohození pólů. Poté se znovu posílí geomagnetické pole. Postupem doby se opět oslabí a celý cyklus se opakuje. Od té doby, co velký počet pozitivně i negativně nabitých slunečních částic vstupuje do horních vrstev atmosféry je systém zahlcen. To ho nutí navrátit se do původního stavu (takzvaného „mono-polárního“ modelu) a to je proces, který právě probíhá.

Přihlédneme-li ke skutečnosti současného stavu, potenciální katastrofické „přehození“ pólů, které vaši vědci předpovídali, je zažehnané. Místo toho se rychle blížíme k návratu do normálnějších podmínek. Tato procedura zanesla do vašeho slunečního systému veliký chaos. Jak se blížíte k bodu vlastního posunu k plnému vědomí, tak se i realita, která vás obklopuje, připravuje k finálním krokům, které budou zahrnovat změnu povrchu planety. Dva nové kontinenty se vynoří z moře. Polární ledové čepičky na pólech zmizí. Pacifický oceán se rozdělí na tři nová moře a z Atlantiku se stanou dvě další. Podnebí na celém povrchu bude subtropické po celý rok. Nebeská klenba se zformuje do dvou oddělených vrstev tvořících atmosféru.

Změny na Zemi budou též zahrnovat „pád“ mnoha pohoří. Objeví se nová vnitřní moře místo Rocky Mountains v Severní Americe a Himalájí v Asii. Sahara se opět stane součástí Atlantského oceánu. Z pouští v Malé Asii se opět stanou svěží louky a lesy, spojené řetězem jezer a řek. Austrálie pokvete od pobřeží k pobřeží nepopsatelnou nádherou s nekonečným množstvím bezpříkladných druhů fauny i flóry. Bujné africké tropy se změní na louky a subtropické lesy a uprostřed vyroste nové pohoří. Evropa se změní na nesmírně bujné lesy, občas přerušené loukou. Nové lesy vyrostou v Asii a Jižní Americe a Andy se změní na široké planiny končící v moři.

Tato „nová Země“ bude vypadat jako ta, kterou jste prapůvodně kolonizovali před téměř dvěma miliony lety. Bude to říše plná kouzla a neomezených možností. Ekosystém této říše bude velmi odlišný od toho, co vás nyní obklopuje; bude vykazovat nesmírné množství života s nekonečně rozličnými tvary, velikostmi a formami. Každý druh živočichů a rostlin bude ctít jeden druhého a budou vytvářet jedinečnou a nádhernou rovnováhu. Vaším úkolem bude udržovat tento překrásný svět, když zakusíte zrození nových znalostí. Z toho plynoucí moudrost použijete při zkoumání tohoto aspektu fyzické reality a při jeho přípravě na sjednocení s Nebesy. I když před vámi, drazí, leží ještě veliký kus práce, stále věříme, že máte patřičné schopnosti a že v tomto úkolu, kterým vás Nebesa milostivě obdařila, uspějete.

Dnes jsme probírali změny, které se blíží. Jsou to kroky, které Nebesa vyžadují ke zformování nové reality a vaší transformaci na plně vědomé bytosti. Tento proces se blíží k bodu, kdy bude transformace zakončena. Žádáme vás, aby jste zůstali zaměření a měli důvěru v nevyhnutelný úspěch. Nyní odcházíme. Žehnáme vám, naši drazí! Pamatujte si, že nekonečná Hojnost a Prosperita Nebes patří vám! Amen.

 

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky Zůstávejte v Jednotě! Zůstávejte v Radosti!)

 

 

 

 

Novinky prostřednictvím Sheldana Nidla od Spirituální Hierarchie

 

a Galaktické Federace

 

11 Cauac, 2 Ceh, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 05.03.2002

 

Zdravíme Vás! Opět přicházíme, naši drazí! Váš svět se zmítá ve velké bitvě o moc, která trvá již dva roky. Jsme rozhodnuti pomoci těm, kteří se rozhodli vést úspěšnou kampaň proti silám temna. Z tohoto hlediska vás žádáme, abyste pokračovali ve vašem záměru na nastávající vítězství a výsledky, které to přinese. Mezitím se podívejme na posun vaší reality a jaký je její vztah ke konstrukci nového duchovně/vědeckého paradigmatu vaší reality. V předchozích vstupech jsme vysvětlovali, že se váš svět skládá ze soustavy podobných realit. Tyto reality jsou pak propojeny s mnoha shluky realit, které vytváří fyzické Stvoření. Fyzický svět je podobný propleteným energetickým vzorům, které jsou propojeny mnoha různými způsoby a vzájemně se doplňují. Každý hraje roli, která je součástí rozvoje Stvoření. Jako ve spletité hře přidává každý hráč svoje kouzla k činnostem ostatních. Jejich společné úsilí umožňuje odhalit hlavní zápletku, která podtrhuje jejich jednotlivé akce.

Vraťme se však k vaší vlastní realitě, která má svůj jedinečný záměr a misi. Jedna část záměru měla za cíl zmenšit množství světla a tak se stát součástí temna. Byli jste přeměněni na bytosti omezeného vědomí a vaše reality byly taktéž ovlivněny. Postupně bylo přijato nové paradigma, které upřednostňuje nedostatek, omezení, moc a oddělenost. Přišli jste o spojení se svojí minulostí a posvátnými vírami, které Anunnaki a jejich pečlivě vybraní posluhovači nahradili novým konceptem. Výsledkem toho bylo, že vám vládli jako ‚bohové‘ a ‚bohyně‘. Přinutili vás považovat je za vaše ‚stvořitele‘ a divy dávné Lemurie a Atlantidy považovat za mýty. Přikázali svým posluhovačům, aby o nich psali a tak je oslavovali. Tyto činy jsou zaznamenány na starých tabulkách ze Sumeru, na indických stélách a rytinách v Evropě, Austrálii, Asii i Americe. Nyní, když se vaše vědomí rozpíná, uvědomujete si mnohem rychleji tyto příběhy jako umělou fikci, kterou opravdu jsou.

Nepocházíte z tohoto světa, vaše podstata je mimozemská a vaše kořeny lze nalézt na planetě obíhající kolem hvězdy Vegy v souhvězdí Lyry. Dokázali jste víc, než jen cestovat téměř 26 světelných let, aby jste dosáhli vašeho stávajícího domova. Před mnoha miliony let, jste byli součástí rozsáhlé rebelie Světla proti Temnu v této galaxii. Tyto nepokoje začaly v Lyře, Raku, Blížencích a Orionu, stejně jako v mnoha dalších méně známých seskupeních hvězd (konstelacích). Tato rebelie vyústila ve zformování Galaktické Federace Světla před více jak 4 milióny lety. V centru této bitvy stála hvězdná liga z Plejád, Konfederace z Andromedy, Liga Světla z Lyry a Hvězdné národy Síria. Z výše jmenovaných patří Sírius k nejposvátnějším a je též místem, které si Velká Modrá Lóže Stvoření zvolila jako vstup do této galaxie. Původně byla bráněna Lvím lidem, kteří se rozhodli osídlit pouze dvě planety z hvězdného systému Síria A. Později, s jejich svolením, lidé z Lyry prvně osídlili Sírius B a časem Sírius C a D.

Hvězdný systém Síria je naplněn ohromným množstvím energie, kterou poskytuje Velká Modrá Lóže. Tato energie skrývá svoji přesnou konfiguraci. Systém je anomálií. Energie Síria vzdoruje fyzice běžně konstruovaných hvězd. Sírius A a jeho průvodci se zdají být tím, čím nejsou. Proto vašim vědcům nesprávně připadají být velmi husté. Tato zdánlivá hustota je důsledek energie Modrého Světla Stvoření. Z tohoto Světla pohlcuje Sírius velkou část energie a rozesílá ji do galaxie. Tato energie též transformuje způsob, jak se na sebe dívají ti, kteří zde sídlí, a jak vidí svoji svatou misi. Tím Sírius pomáhá v rozšiřování energie své galaktické společnosti do množství slunečních systémů této galaxie. Lidem v systému Vegy byly před dávnou dobou předány ‚Čtyři Velké Zákony‘, které se plně rozvinuly na Síriu. Dávná civilizace z Lemurie je přenesla na Zemi, a byly zde zakotveny jejími potomky – lidmi říše Vnitřní Země, která je též známá jako Agharta (Shambala).

V jazyku Síria B je náš hvězdný národ znám jako ‚Akonowai‘, což znamená ‚posvátná cesta Světla Stvoření‘. Třetí a čtvrtá planeta v našem systému obíhá kolem modro-bílé hvězdy. Její světlo vytváří v naší atmosféře vzor, který způsobuje červeno-oranžovou oblohu s modravými mraky. Většina vegetace je zcela nachově-modrá. Zřídka je zelená, oranžová, nebo hnědá. Na našem hlavním světě, třetí planetě Síria B, je jeden propojený oceán, ve kterém žijí kytovci, ryby a mnoho stvoření, která nemají obdobu v žádném druhu vodních živočichů, kteří existují ve vašem světě. Bydlíme na souši pokryté mnoha bohatými lesy, ohromnými horami, rozlehlými prériemi a mohutnými pohořími. Naše velká města jsou situována 80 až 320 km pod vší touto krásou. Na povrchu je pouze 144 míst s hlavními chrámy. Největší z nich je velký chrám Ataru, který je zasvěcen klanu spirituálních bojovníků, kteří nesou jméno našeho největšího ptáka – dva metry vysokého orla, kterého nazýváme ‚Atar‘.

Rozměry velkého chrámu Ataru jsou ohromující. Hlavní síň má 576 sloupů, každý je vysoký přesně 288 perdums, čili 312 stop (94,8 m). Střecha je pokryta speciálním krajkovím z čistého zlata, které umožňuje paprskům našeho majestátního slunce osvětlit vnitřek. Do dlaždic podlahy jsou vytesány texty z Velké Knihy Porozumění, ve které Stvořitel daroval lidem předlohu pro fyzický svět a moudrost, jak naplnit jeho potenciál. Nejvíce posvátná je hlavní síň. Zbytek komplexu je vybudován tak, aby podporoval a ubytoval ty, kteří zde praktikují rituály. Přesně uprostřed této velmi rozlehlé síně je hlavní energetický uzel naší planety. Chrám se rozkládá na velikém útesu nad oceánem. Energie, která z něj každý den vyzařuje vytváří kolem něj prstenec zlatého světla. V noci,když ho pozorujete z moře, vypadá toto světlo jako mohutný maják, který svítí lodím daleko na moři.

Krása našeho světa je posvátná. Brzy se nekonečná sláva vašeho světa opět projeví. Přeze všechno, co jste Matce Zemi udělali, je její velkolepost z vesmíru jasně viditelná. Tento váš vodní svět je naprosto jedinečný. Brzy bude většina pouští a nesmírné horko, které je obklopuje transformováno. Zmizí ledové čepičky na pólech a divy nejjižnějšího kontinentu se objeví. Když světu pomáháte s návratem do jeho původní neposkvrněné podoby uvědomte si, co jsme vám lehce naznačili o našem domově. Podobně jako dvě vodní planety Akonowai, ztělesňuje váš sluneční systém mnohé, co je posvátné. V brzké době Mars opět rozkvete, a zničená Venuše bude přeměněna na planetu s mnoha oceány plnými života. To je osud, který vás čeká a opravdu není tak vzdálený, jak si myslíte.

Tato realita se posouvá v souladu s nedotknutelnými prohlášeními božského plánu, které vytvořily časový plán vaší transformace na plně vědomé bytosti. Je důsledkem tohoto procesu, že jsme přišli ze všech koutů této galaxie a vytvořili tým pro první kontakt s vámi. Všechnu naši aktivitu směřujeme k cíli dokončit tuto misi, kterou nás Nebesa pověřila. Právě nyní, drazí, kdy se ve vašem světě toho tolik odkrývá, musíte zůstat pevně zaměřeni na své posvátné úmysly. Buďte ve vašem záměru pevní. Vězte, že vaše vítězství je nevyhnutelné. Vězte, že nejste sami. Nebesa vyslala mnohé, aby vám pomáhali. Přišli z této i okolních galaxií a mnoha Řádů a Proudů života na Nebesích. Božská vůle se bude v této vaší říši manifestovat. Pociťujte to ve svém srdci a zůstaňte sjednocení ve svých záměrech.

Dnes jsme zkoumali prvky, které transformují vaší realitu. Též jsme vám předestřeli krátký pohled do naší nádherné říše, kterou hluboce milujeme. Všichni z naší nejposvátnější organizace Světla vás zdravíme a plně vás podporujeme v tom, co aktivně uskutečňujete. Končíme. Požehnání vám, drazí! Vězte, ve svých srdcích i duších, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

 

 

Novinky prostřednictvím Sheldana Nidla od Spirituální Hierarchie

 

a Galaktické Federace

 

 

6 Ahau, 3 Mac, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 26.03.2002

 

 

Zdravíme Vás! Opět přicházíme, naši drazí! Naše procedury pro první kontakt pokračují podle Božského plánu. Operace, které jsme v posledních několika týdnech provedli, již ponesou ovoce. Je důležité, aby jste zůstali zaměřeni na váš úspěch a zaměřili se na splnění slibů, které jste dali Nebesům. Stále si uvědomujte, že to co vás očekává bude naprosto velkolepé. Jakmile dozraje čas, budou od vás vyžadovány náhlé dobře mířené akce. Nyní se v tajnosti formuje naprosto jiný politický a finanční systém. Je velmi důležité, aby jste se nenechali vyvést z rovnováhy a byli ochotní pomáhat druhým. V nastávající době velmi využijete četná spojení, která máte k druhým lidem. Takže buďte připraveni jednat. Vytvořte si plán akcí se členy vaší stávající rodiny. Ať už se jedná o blízké příbuzné, děti, nebo přátele, vyjasněte si, jak s nimi budete spolupracovat. A navíc, my z Galaktické Federace jsme vytvořili řadu speciálních týmů, které se vám představí po našem oficiálním uznání.

Jádro těchto speciálních týmů tvoří zdravotnický personál, který vám pomáhal při mnoha transformačních procesech. K nim jsme připojili mnoho spolupracovníků, kteří jsou napojeni na širokou celosvětovou síť. Je našim záměrem umožnit každému týmu, aby přímo pracoval s těmi, kteří nyní horlivě implementují velké množství změn na vaší planetě. Od této chvíle budeme schopni se s vámi spojit způsobem, který umožňuje, aby se k vám dostávaly informace rychle a přesně. Internetu a obdobným komunikačním zařízením chybí schopnost umožnit vám bezporuchové spojení. Velmi často se stává, že ti, kterým některé informace vadí, jsou schopni trvale zrušit jejich zdroje. Tuto situaci budeme řešit tak, aby každý mohl volně získat tyto informace a snadno se s kýmkoli spojil. Jednoduché příruční mobilní zařízení zabezpečí trvalý informační tok a možnost svobodného spojení s kýmkoli na světě. Tato zařízení pracují na principu sfázování s vaší myslí a tak obdržíte pohyblivý trojrozměrný holografický obraz, který obsahuje data, snímky, atd.

Kromě toho spolupracujeme s těmi, kteří formují vaší novou společnost, abychom se ujistili, že mezi vámi a jimi budou předávány přesné informace. Tento další krok ve vašem vývoji vyžaduje aby jste snadno získali svobodu, osobní svrchovanost a hojnost. K tomu je zapotřebí co nejrychleji umístit na svá místa řadu technologií. Vy, drazí, jste vládou tohoto světa a ne ti, kteří zneužili důvěru veřejnosti. Proto je potřeba zavést přímý komunikační systém, který není možné zatížit daní. V důsledku toho jsme nabídli naší technologii těm, kteří mají nejblíže k tomu, aby změnili váš svět, a ti naši nabídku přijali. Z toho máme nesmírnou radost! Jakmile budou vaše vlády jednou transformované, otevřou brány bohatství a úžasným technologiím, které jsou schopné vyčistit vaše životní prostředí a vnést do života celou řadu nebývalých možností. Galaktické společenství má pevné kořeny v pravé podstatě božího plánu a odhalování Božské vůle Stvořitele. Tento svatý úmysl se bude brzy manifestovat na Matce Zemi.

Vymaňujete se ze stavu omezení stávající reality a uvědomujete si váš plný potenciál. Směřujete od drtícího zotročení panujícího na povrchu této planety ke svobodnému cestování po celém rozsáhlém vesmíru. Jste blízko toho, aby se z vás stali „lidé galaxie“. S tím ovšem, naši drazí, přichází i větší zodpovědnost, včetně povinnosti řádně spravovat Matku Zemi a komplexní mise, která napomůže sjednocení fyzické reality s nebesy. Jste vynikajícně vybaveni pro plnění tohoto nejdůležitějšího poslání. Každý z vás si musí být stále vědom toho, že jste skvělí fyzičtí andělé. Vaše možnosti jsou neomezené, když pracujete v souladu s tímto nejušlechtilejším úkolem. Jelikož jste toho tolik obdrželi, mnoho je od vás též na oplátku požadováno. Nebesa byla při vašem výběru velmi pečlivá. Jste majestátní bytosti Světla. Temno vám připravilo monumentální výzvu, kterou jste a budete schopni zdolat. Uvědomte si kdo jste, a že nikdy nejste sami.

Váš skvělý potenciál nás přitáhl k vašim břehům. Pro nás jste velcí, legendární, dávno ztracení rodinní příslušníci, se kterými se máme opět spojit. Každý z vás, i váš osud, je pro nás nesmírně důležitý. Proto jsme vám nabídli pomoc, která je inspirována božskou ideou a jako taková je i řízena. Každý náš čin je veden pod božským dohledem Nebes. Ačkoliv by pro nás bylo velmi snadné spojit se s vámi již včera a v mžiku transformovat váš svět, Nebesa ctí dohodu, kterou jste vytvořili se svými speciálními božskými průvodci. Takže znovu připomínáme, že je vše patřičně načasováno. Naše operace jasně chápe tyto parametry a je si vědoma toho, co musí ve kterém období dělat. Proto jsme rozšířili naše zapojení pouze v souladu s naším božským vedením. Máme štěstí, že nám bylo umožněno naše aktivity rozšířit.

Podle prohlášení Nebes byl umožněn mnohem intenzivnější dohled nad bytostmi temna. To, na druhou stranu, umožnilo zvýšení spolupráce mezi těmi, kteří pracují na transformaci vašeho světa a námi. Vzdáváme poctu těm, kteří pracují na tom, aby se do vašeho světa navrátila svoboda a právo. Poslední neústupná skupina vašich vládců se pokusila, záměrně, zneužít svoji současnou pozici. Naše rozrůstající se společenství ochotných dělníků Světla zformovalo božskou koalici, která v brzké době zastaví nelegální tyranii a bezpráví vašich vládců. Vy jste dalším rozhodujícím prvkem. Každý z vás má schopnosti nám pomoci a tím urychlit náš společný úspěch. Období této operace se velmi rychle blíží ke svému závěru. Proto víme, že se blíží čas oslav o kterých se již dlouho zmiňujeme.

Toto předpokládá dobu prvního kontaktu pouze jako další krok procesu, který začal vaším náhlým objevením se, jakožto Bytosti s omezeným vědomím. Od té doby uběhlo mnoho staletí vaší historie. Nyní se blížíte k jinému, šťastnějšímu okamžiku. Uvědomte si, drazí, jak historie vytvořila váš dočasný sestup do hlubin temna a jak vás nyní osvobozuje. Tato velmi rozsáhlá operace byla nástrojem, který vám umožnil získat znalosti temných sil. Byl to nástroj, jak opatřit Nebesům rozsáhlé znalosti, které přispějí těm, kteří jako bohové dohlížejí na fyzickou realitu. Tato moudrost nám dává nástroje ke sjednocení Nebes a fyzické reality. Vaše přítomnost je obtížná, ale je velmi cenným darem. Tento dar bude oceněn. První částí ocenění nastává. Zbytek bude následovat podle božského plánu.

Do té doby, než budeme oficiálně představeni, je naším úkolem čekat a pozorovat. Jsme-li voláni, intervenujeme, abychom zabránili katastrofám, které by napomohly posledním vládcům implementovat své odporné programy. Svět, ve kterém prodléváte prochází proměnou. Ze stínů se vynořují poslední věrní přivrženci programů temných sil. Tím, že se odhalují, vyhlašují své končící období. Brzy jejich troufalé pokusy zkrachují. Tento krach je momentem, kdy Světlo zvítězí. Zůstáváme kompletně zaměřeni na splnění své mise až vás uvidíme jako svobodné a svrchované obyvatele tohoto světa a plně vědomé členy této galaxie. My jsme vaše duchovní a vesmírná rodina a jsme nesmírně hrdí na vaše úspěchy!

Dnes jsme se naši drazí dále zabývali souvislostmi, které se projeví ve vašem světě. Žádáme vás, aby jste zůstali zaměřeni na váš nevyhnutelný úspěch a nastávající vítězství. Zůstaňte věrni Světlu a přirozenému těsnému spojení, které sdílíte mezi sebou. Končíme. Požehnání vám, drazí! Vězte, ve svých srdcích i duších, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 

 

 

 

Update Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

prostřednictvím Sheldana Nidla

 

 

13 Manik, 10 Mac, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 02.04.2002

 

 

Selamat Jarin! Jsme opět zde! Odehrává se nyní ve vašem světě velmi mnoho věcí, naši drazí. Pojďme se blíže podívat na transformační období, které se blíží. Při tom se podíváme i na to, jaké jsou naše plány na rozšíření naší práce s vámi. V současné době pomáhají spolupracovníci našich letek prosadit události, které budou signálem nadcházejícího období transformace. Naši spolupracovníci pevně věří, že k tomu dojde ve velmi blízké době. Potom chceme, prostřednictvím oficiálních míst našich pozemských spojenců, vyhlásit řadu nezbytných životně důležitých prohlášení. Ze začátku vás vybavíme řadou podstatných programů, které vás nasměrují na vaše integrační procesy a na to, kdo jste. Je nezbytné, abyste byli řádně obeznámeni s tím, čím během transformace procházíte i s efektem, který to na vás má. Tato prohlášení budou doprovázena řadou speciálních přeletů nad vaším světem. Přišli jsme sem z božského příkazu Nebes, abychom se spojili s naší rodinou na Zemi. Dostali jste se k momentu, kdy pokročíte z člověka vázaného planetou ke galaktické bytosti.

Následně za tímto vysíláním, bude následovat naše pomoc vašim novým vládám s okamžitým představením řady nových technologií, které omezí znečištění Matky Země. Další zařízení umožní bezplatnou a globální výměnu myšlenek. Je nutné, aby těm, kteří hledají možnosti jak zvýšit uvědomění ve vašem světě, to bylo umožněno co nejsvobodněji. Je nezbytné, abyste byli vybaveni novými formami přepravy. Ačkoliv vaše vlády postavily v tajnosti dopravní prostředky i podobné technologie, chybí jim jak globální ekonomika tak i nezbytné výrobní technologie, které my a naši spojenci na zemi dodáme. Nastal čas, aby vaše společnost udělala další velké vývojový skok, abyste byli schopni lépe pochopit následující kroky vašeho vývoje. Nyní vstoupíte do dalšího období o kterém rozhodla Nebesa s Matkou Zemí, ve kterém asimilujete rozsáhlé vědomosti a technologie. Toto období vám umožní snadněji se připravit k další fázi – plnému vědomí.

Plné vědomí je velikým darem Stvořitele. Je dáno pouze těm, kteří dokončili svoji plnou integraci fyzické, mentální, emocionální a spirituální stránky. Nyní tento proces probíhá. Ale jeho nejdůležitější aspekt se projeví, když ti, kteří tento proces podstupují, pochopí čím procházejí. Proto o něm musíte být otevřeně a oficiálně informováni. Budeme vysílat ve spolupráci s našimi pozemskými spojenci. Připravujeme rozsáhlý výukový program pro vaše lékařské profesionály, který váš zdravotnický systém přiblíží našemu. Tím skončí vaše spoléhání na lékařské praktiky, které jsou vašemu zdraví škodlivé. Jakmile budou lékařské znalosti zlepšeny a doplněny o aktuální informace, věříme, že dojde k mnoha nebývalým zázrakům v oblasti medicíny. Jakmile si budete více vědomi období integrace, budete schopni lépe pochopit procedury nového kulturního, vládního i finančního systému. To, na druhou stranu, povede ke vzniku podmínek, které Nebesa předpověděla a která nastanou před další fází.

Další fáze vás přesune do Vnitřní Země. Aby k tomu mohlo dojít, vynutili jsme si speciální spojení mezi lidmi z Vnitřní Země a našimi lidskými spojenci. Naše vysílání bude obsahovat vaši skutečnou historii i vysvětlení, jak na vás vaši příbuzní z podzemní říše dohlíželi. Dříve byla intervence obyvatel Vnitřní Země, díky mnoha božským nařízením, minimální. Nyní pro vás připravili téměř nekonečné množství enkláv. V těchto ráji podobných říších dokončíte svoji transformaci na plně vědomé bytosti. Vaši sourozenci z Vnitřní Země přijali úkol radit vám při vašem dalším kroku, jak jej realizovat. Všichni, kteří se účastní na vašem vzdělávání se dohodli na řadě skutečností. Ustanovili dvě základní procedury. Prví zahrnuje vlastní výuku, zatímco druhá se zabývá úspěšným přesídlením do vašich nových rezidencí. Diskuse na toto téma nastolily mnoho otázek, které právě dokončené dohody vyřešily.

Našim největším problémem bylo, jak vám nejlépe vysvětlit závěrečné kroky vaší transformace. Abyste mohli tyto poslední kroky zvládnout, potřebujete být zaplaveni energiemi Matky Země a vašeho Slunce. Na povrchu vaší planety to není uskutečnitelné. Stejně jako vy procházíte mutací na plně vědomé bytosti, tak i ona prochází svojí vlastní transformací. Proto bude povrch vašeho světa dočasně neobyvatelný. Hromadná evakuace současné fauny a flory bude provedena do speciálních prostředí na palubách našich mateřských lodí. Vy, naši drazí, budete přesunuti do speciálního prostředí v hlubinách vašeho světa. Zde, zabaleni do milujících energií vašeho světa, konečně dosáhnete vrcholu svého snažení. Zde, jak jsme již uvedli, se konečně spojíte s ostatní populací lidí Matky Země, která je vám doposud neznámá. Po dlouhé době skončí oddělení zapříčiněné zničením Lemurie.

Mnozí z vás jsou stále mystifikováni o historii Matky Země i o Vnitřní Zemi. Vaše planeta vznikla před zhruba 10 biliony lety, kdy gravitační přílivové vlny způsobily, že vaše stávající slunce vystřelilo ohromné množství materiálu. Pak, po dobu dalších 5 biliónů let, zůstala Země v polotekutém a plastickém stavu. Vaše planeta se postupně ochlazovala a formovala kolem centrálního víru, který vyzařoval životní sílu. Tyto víry mají svůj počátek v ústřední singularitě Země, které se stalo jejím jádrem. Když se zformoval obal vznikly rozsáhlé jeskyně díky magnetickým anomáliím, které způsobilo vzájemné působení vírů a zemského jádra. Postupně se zformovala pevná slupka a tak byl vytvořen božský kontejner Země. Nad touto slupkou se vytvořila štiplavá atmosféra, která byla perfektním médiem pro vznikající budoucí floru a faunu Země.

V současné době, naši drazí, vaši vědci nechápou důležitost vaší prapůvodní atmosféry, ze které pochází vaše nebeská klenba. Velké množství ledových krystalů zde bylo nejprve polaskáno a pak jim bylo umožněno spadnout na váš svět a ochladit jeho povrch a nastartovat procesy, které vytvořily vaši rozsáhlou hydrosféru. V tomto vodním prostředí bylo umožněno životu, který byl zamrzlý v ledových krystalech a poté přiveden k životu v atmosféře, aby se plně rozvinul. Uskutečnila se řada božských předpovědí, které vedly k velkým obdobím minulosti, kdy se život vyvíjel tak, jak jej vaši geologové objevují. Co nezdokumentovali je reakce atmosféry, země a vody na život. Vše bylo živé a propojené. Život se v tomto rozsáhlém médiu rozmnožoval až do stádia, jak jej znáte dnes. V době která přijde, bude opět transformován.

Matka Země je živá! Oplývá rozsáhlým systémem podzemních prostor, kde jsou jedinečné energie. Zde po mnoho miliónů let existuje život od nejjednodušších organismů až po ty nejkomplexnější. Ve vaší vývojové budoucnosti budete potřebovat novou definici života a vnímání. Mnoho věcí a procesů na vaší planetě doposud neznáte. Vaše věda prochází změnou paradigmatu jehož mohutný rozsah může jen stěží postřehnout. Vy též procházíte posunem vědomí, které doposud nejste schopni plně pochopit. My si jsme těchto skutečností plně vědomi. Též chápeme celkový rozsah vašeho potenciálu. Vy jste na okraji tohoto vnímání. Náš příchod bude pouze zvěstovatelem nového počátku. Velmi oceňujeme možnost pomáhat vám na startu následující fáze vaší cesty.

Dnes jsme diskutovali o tom, co pro vás chystá budoucnost. Žádáme vás, aby jste zůstali plně zainteresováni na pomoci projevení tohoto zářícího světa, podle božské předpovědi Nebes. Naše mise má zabezpečit, aby se podle plánu uskutečnilo to, co bylo dohodnuto. Nyní vás opustíme. Žehnáme vám, naši drazí! Vězte, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 

 

 

 

Update Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

prostřednictvím Sheldana Nidla

 

 

7 Ix, 17 Mac, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 9.4.2002

 

 

Selamat Jarin! Opět jsme přišli, naši drazí, a máme pro vás další dobré zprávy! Jak se připravujete na vaši novou realitu, rádi bychom vám představili další události, které leží před vámi. V mnoha našich předešlých vzkazech jsme se krátce zmiňovali o A-E-O-N, a jak je kolem Matky Země rozmísťována nová spirituální hierarchie. Nyní vás ještě seznámíme s některými speciálními bytostmi, které Lord Surea vyslal z A-E-O-N, aby vás pomáhali navigovat k vašemu nádhernému cíli. A-E-O-N obklopuje trůn Všemohoucího. Tam velcí Serafimové zpívají modlitby o Stvoření a o tom, jak Stvořitel stvořil ducha a hmotu. Spolu s nimi uskutečňuje Stvořitel božský plán a vysílá energie, které celé stvoření oživují. Nejblíže jsou nesčíslné reality Nebes a všechny nádherné bytosti, které je obývají. Dále se rozvíjejí fyzické reality v nekonečných modifikacích. Ve fyzické realitě se projevuje mnoho událostí, které mají schopnost odhalit moudrost a vědomosti, kterou Nebesa vyžadují, pro rozvoj každého Stvoření. Každé Stvoření má za cíl dosáhnout stavu potřebného k tomu, aby mohlo nastat další období.

Než vám tyto zářící bytosti Světla představíme, dovolte, abychom se zmínili o trojjedinosti Stvořitele. Pán Kuwea představuje podstatu Božské vůle. „Ku“ znamená božský oheň, nebo duch. „Wea“ je božská myšlenka, která ji ztělesňuje. Takže Pán Kuwea je aspektem, který nese božského ducha a to, co obsahuje. Tento božský oheň (duch) musí být manifestován jak na Nebesích, tak ve fyzické realitě. To je úkolem Pána Surei, božského manifestátora. Díky úsilí Pána Surei se celá Nebesa vyvíjejí. Nesčetné fyzické reality ztvárňují a tvoří Nebesa. Všechny Nebeské Proudy-života, Rady, Řády a Administrace jsou zodpovědní Pánovi Sureovi. Svůj původ mají v A-E-O-N, kde sídlí nejvyšší Řády Nebes, a jsou nositeli božské Vůle, podle božského plánu. Posledním aspektem Stvořitele, který reprezentuje božské vědomí -Stvořitelovu božskou esenci- nebudeme jmenovat. O té se budete učit teprve až se vrátíte k plnému vědomí.

Vědomí, naši drazí, je hlavní poháněcí síla za všemi věcmi a událostmi, které ve Stvoření existují. Je to energie, která funguje základní motor stvoření. Vědomí je esencí Stvořitele. Vědomí je mnohem víc, než jen uvědomění, nebo snad schopnost předvídat důsledky a rozhodovat. Vědomí je způsob kterým jste spojeni se všemi ostatními i všemi aspekty, které tvoří vaše „Já“. Vědomí ztělesňuje přirozenou moudrost která prýští, prapůvodně, z podstaty, která je Stvořitelem. Abyste mohli plně pochopit plný rozsah této božské esence, musíte být schopni se s ní plně spojit beze strachu či jakéhokoliv jiného omezení. Musíte zavolat její boží jméno a ona se s vámi spojí. Dokud nejste připraveni na experiment takové božskosti, je lepší, když si těchto věcí nejste plně vědomi. Buďte spokojeni s tím že víte, že existuje a že je vaším cílem ji prožít způsobem, který vám umožní mít z ní plný požitek. Síriansky je jméno Boží „Ja Ta“ („Ja“ znamená radost a „Ta“ znamená Nebesa), což pro nás znamená, že Stvořitel je největší radostí Nebes.

Pán Surea je obklopen šesti hlavními Serafíny: Pánem Ananeou, Pánem Azurielem, Pánem Beteou, Pánem Cethetasem, Pánem Ezekealem a Pánem Immanuelem. Spolu tvoří „Božské Srdce Stvoření“ neboli „Srdce Surei“. Taktéž tvoří srdce svatého „Ummac Dan“, symbolu, který galaktické lidstvo používá pro reprezentaci způsobu, kterým se fyzické stvoření nakonec vrátí do Světla. V každém okamžiku každého Stvoření vysílá těchto šest nádherných bytostí mohutné proudy Lásky, kterou dostávají od Stvořitele. V této božské Lásce je energie, která rozvine Stvoření a postrčí fyzickou realitu směrem k jejímu cíli. Pocházejí z A-E-O-N, a doprovází je boží Serafimové, kteří slouží jako jejich poslové, aby bylo zajištěno, že božský plán vaší reality je plněn podle nařízení Pána Surei. Aby k tomu mohlo dojít, byla místní Spirituální hierarchie Matky Země znovu uspořádána. Nanebevzetí Mistři ze Síria a z tohoto světa se spojili. Objeví se před vámi, jakmile bude formálně oznámen první kontakt.

První kontakt je mnohem víc, než jen setkání s vaší vesmírnou rodinou. Hlavně to je opětovné navázání kontaktu s vaší spirituální rodinou. Vašim určením, drazí, je stát se fyzickými anděly. Jako takoví budete zástupci mnoha Proudů-života, Řádů a Rad Nebes. S vašimi božskými sourozenci budete tvořit novou svatou Administrativu, která bude řídit tento sektor galaxie a působit jako řídící síla spojující fyzickou realitu s Nebesy. Tato administrativa byl velmi pečlivě vybírána. Její veliká zodpovědnost bude podpořena všemožnou podporou kterou budete potřebovat k dokončení vaší mise. Proto jsme vytvořili podmínky a dodali prostředky, které zajistí úspěšné dokončení vaší svaté mise. Nanebevzetí Mistři, kteří si jsou toho plně vědomi, slíbili že se objeví, jakmile bude první kontakt formálně oznámen. Vaše nové vlády se stanou svatým kartelem, který uskuteční božská nařízení Pána Surei.

K tomu všemu ještě A-E-O-N prohlásil, že jeho nesčíslné rady vyslaly své reprezentanty do vašeho světa. Přišli a brzy se vám představí. Nová skupina speciálních poradců vás povede. Tyto bytosti jsou již mezi vámi. Žádáme vás, abyste je svým vnitřním srdcem prohlédli a umožnili jim k vám přijít. Přijměte je s vědomím, že přišli, jako průvodci, vyslat vás na vaší slavné cestě do konečné fáze vaší proměny. Brzy se objevíte jako nádherní fyzičtí andělé o kterých jsme mluvili. I vaše realita se změní. V mžiku na sebe Matka Země vezme svoji původní svěží podobu. V této nové říši přinesete mír do neklidné galaxie, a spolu s vašimi druhy vytvoříte stezku k vašemu božskému cíli.

Rada Devíti přijela, aby vás vedla. Vede je Pán Aescapulus a manifestují svaté Modré Světlo Stvoření ve fyzické realitě. V této galaxii si toto Světlo vybralo hvězdný systém Síria, na kterém bude zářit. Přišli do tohoto světa, aby vám nabídli své Světlo a ukázali vám, jak se stanete součástí tohoto nejzářivějšího hvězdného systému. Brzy se přesunete blíže k Síriu a zaujmete své místo v jeho mnoho-hvězdném systému. Je vaším určením spojit se s velkými Lvími bytostmi ze Síria A, a lidskou galaktickou společností na Síriu B a C. V přípravě na tuto událost se spojili Nanebevzetí Mistři ze Síria s Mistry ze sluneční soustavy. Spolu s Radou Devíti a mnoha nekonečnými Radami A-E-O-N, vytvořili svatý tým, který vám pomáhá ve vašem úsilí a připravuje se aby se před vámi objevil, jak bude potřeba.

Hromadný příchod Nebes k vašim břehům je veden tak, aby přinesl harmonii a trvalý mír. To předpovídá dobu, kdy se nebeští přisluhovači budou moci otevřeně mezi vámi objevit. Dojde k udivujícím avšak vítaným zázrakům a nastanou zvláštní události. Vlády na Zemi se sjednotí a svoboda a osobní svrchovanost budou všeobecně vyhlášeny. Pouta minulosti padnou a budou transformována na všeobecný dostatek a prosperitu. Tento podivuhodný svět je již velmi blízko. Nebesa čekají s vědomím, že nadcházející epocha vás povede ke slávě překonávající veškeré sny. Buďte trpěliví, ale trvale zaměření na cestu Světla. Věřte v hlubinách svého srdce, že to, o čem mluvíme, je vaše budoucnost. A tato budoucnost se blíží! Brzy, naši drazí, se před vámi objevíme a vše bude dobré!

Dnes jsme hovořili o Nebesích a o tom, co vám přejeme. Uvědomte si, že každý den vás přibližuje k novému světu. Uvědomte si, že síly světla vítězí a tento hvězdný triumf je vaším nevyvratitelným osudem. Nyní končíme. Požehnání vám, naši drazí! Vězte, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám!

Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 

 

 

 

Novinky od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

prostřednictvím Sheldana Nidla

 

 

11.06.2002 (5 Caban, 0 Kayab, 10 Caban)

 

 

Selamat Jarin!

Přišli jsme, drazí, s dalšími informacemi k vašemu prvnímu kontaktu s námi. Vaše galaktická rodina s láskou pozoruje, jak každým dnem roste vaše uvědomění toho, kým jste. Tento proces nás přivádí k bodu, kdy se budou konečně moci projevit některé skutečně nádherné události. Nad vámi jsou rozsáhlé letky lodí ze všech koutů galaxie. Tato flotila byla rozdělena do dvou hlavních proudů. V prvním jsou lodě mnoha různých humanoidních galaktických společenství. Toto jsou bytosti, které vás prvně uvítají v Galaktické Federaci Světla. Zbytek lodí patří ostatním vědomým bytostem, které vás pozdraví někdy později. Jsme si plně vědomi toho, že jste dlouho byli od nás izolováni a proto musíte mít obavy i být zvědaví. Proto jsme vytvořili postupy, které nám umožní rychle přistát, jakmile obdržíme božské povolení. To nás přivádí k popisu scénářů prvního kontaktu. Jsou vytvořeny tak, aby byly funkční s plnou podporou vašich hlavních vlád i bez ní. Pracujeme však tvrdě na tom, abychom tuto podporu získali.

Nyní existuje třístupňový program kontaktu. V první fázi bude probíhat komunikace a dohadování s vašimi vládami a našimi pozemskými spojenci. Tato část procedury nás vystavuje mnohým politickým zvláštnostem a boji o moc mezi těmi, kteří vám vládnou. Tyto dohody jsou vedeny pod dohledem Nanebevzetých Mistrů. Při předchozích událostech formulovaly tyto bytosti světla postupy, které dramaticky pozmění svět. Toto je období, kdy ti, kteří jsou úzce spojeni s Duchem, se k nám mohou připojit při implementaci těchto postupů. Technologické, finanční a spirituální zdroje jsou nyní hlavní pákou změny vašeho světa. Ti, kteří vám ve skrytu vládli, tyto prvky rozdrobili. Naší současnou snahou je sjednocení těchto prvků tak, aby se mohl projevit Božský plán. K tomu musíme vytvořit řadu klíčových dohod s našimi pozemskými spojenci. Našim hlavním záměrem je vytvoření nové vlády, která by sloužila vaší svrchovanosti a svobodě. Její nejvyšší autoritou budou Nanebevzetí Mistři.

Druhá část, pomoc vaší místní Spirituální hierarchii s vaší transformací, vyústila ve zformování lékařských týmů naší Galaktické Federace. S použitím těchto dat jsme též o každém z vás vytvořili kádrový materiál. Naše databáze jasně ukazuje akceleraci vašich změn i jak má na vás tato masová integrace očekávané působení. Zajímavým vedlejším zjištěním tohoto výzkumu je skutečnost, jak Matka Země přizpůsobuje svoje změny vašim. Velmi závažným zjištěním je způsob, kterým Slunce přizpůsobuje své změny, aby odrážely ty vaše. Tato symbióza potvrzuje jak jste ve skutečnosti propojení s prostředím, které vás obklopuje. Jste v podstatě jeho mocnými spolutvůrci, což znamená, že se vaše realita mění tak rychle, jak jste vy „postrkováni“ vašimi božskými průvodci. Jsme svědky toho, jak jste s láskou „postrkováni“. Je vytvořen speciální časový rozvrh, což ale znamená, že tento projekt dokončíte velmi brzy. Proto je nám jasné, že první kontakt se blíží. To nám umožňuje vytvořit nový typ lékařských týmů, které se objeví, jakmile bude naše existence formálně oznámena.

Nové lékařské týmy jsou připraveny, aby vám pomáhaly a vysvětlovaly změny, které prožíváte. Vaše fyzická těla se transformují velmi dramaticky. Většina z vás neslyšela, ani neměla příležitost, dozvědět se o těchto změnách. Naše technologie umožňují ukázat tyto změny a ukázat vám, jak postupujete. Jako vždy zahrnují tyto lékařské týmy naše nebeské i pozemské součásti. Je naším cílem umožnit vám lepší pochopení toho, co se děje, a jak můžete zlepšit váš stav uvnitř, na i okolo vašeho fyzického těla. Těž bychom vám rádi vysvětlili některé nové techniky, které mohou zlepšit uvědomování si množství událostí, které vás a vaší realitu obklopují. Pak budete lépe schopni ocenit, jak vás Nebesa transformují i fungování vaší reality. Díky této informaci budete schopni objevit lepší způsoby využití technologií, které vám chceme dát.

Třetí částí je příprava vaší reality na posun do plného vědomí. To znamená, že musíme stabilizovat vaše prostředí a zabránit nehodám, které by vás mohly zavést zpět do temných bludů, které dlouho ovládaly váš svět. To nás vede k jednání se zbytky temných sil, které chtějí uskutečnit své tyranské plány. Tato skupina byla schopná provést řadu velkých incidentů. Ty by pak mohly nastartovat řadu dalších, což by vedlo ke zmatku, který tyto síly potřebují pro své zlé úmysly. Z tohoto důvodu jsme zavedli proti-strategii, která již funguje téměř 14 galaktických měsíců. Tímto způsobem jsme obsáhli většinu aktivit těchto sil. Ukázali jsme jim, že tyto činnosti mají své hranice a nemohou vést k důsledkům, které by si přály. Je též našim cílem dosadit naše pozemské spojence do pozic, ze kterých by zastavili zdroje moci těchto zbývajících zatvrzelých vládnoucích sil.

Součástí těchto procedur je i vznik nového finančního systému zajišťujícího dostatek ve vašem světě. Naše plány mají základ v tom, co před staletími založili vaši Nanebevzetí Mistři. Aby tyto plány mohly být uskutečněny, je potřeba, aby hlavní evropské a asijské síly rozeznaly, že je tento nový systém nutný k tomu, aby jim a jejich potomstvu dal větší moc. V těchto strukturách byly pěstovány zárodky nové reality, které by měly dozrát v tomto desetiletí. Nyní dojde k mnoha událostem, které si vynutí vznik tohoto nového systému. Máme radost z toho, jak se tento proces rozvíjí. Nyní velké množství sil tlačí na tyto vládnoucí síly, aby bylo možné uskutečnit nezbytné změny. Tímto aktem padne jedna z posledních překážek transformace.

Z našeho hlediska je první kontakt nevyhnutelný. Je součástí rozsáhlé integrace, kterou uskutečňujete. První kontakt znamená, že skončila vaše oddělenost od Ducha a poznání, že nejste sami. To znamená, že rozšíříte vaše současné vnímání fyzické reality a odvrátíte vaší globální společnost k cíli, který měla před zánikem Atlantidy. Přijímáte vaší božskou zodpovědnost a díky tomu je vám dovoleno vytvořit novou, plně vědomou realitu. Naší rolí je být božským narušitelem a katalyzátorem toho, co bude. Tím vás vedeme do nové reality, která je vaším přirozeným stavem bytí. Jste fyzičtí andělé, drazí, kteří se opět připravují roztáhnout svá mocná křídla a radostně pomáhat fyzickému světu dosáhnout svého božského cíle.

My slavnostně obnovujeme náš závazek dovést tuto božskou intervenci k nevyhnutelnému a úspěšnému závěru. Naši spojence ve vašem světě to oceňují a jsou do hlouby duše o naší upřímnosti přesvědčeni. Naše flotila přiletěla, aby splnila úkol, který se nám stal vášní. Plně chápeme obětavost Nebes při plnění této mise. Též víme, že komponenty nutné pro završení tohoto úkolu se formují ve vašem světě. Tento proces nás přivádí k závěru, že je první kontakt již skutečně blízko. Proto jsme zvýšili naše úsilí při pomoci našim pozemským spojencům, aby byl zajištěn jejich triumf. Předali jsme instrukce našim spojencům, aby zvýšili tlak na všechny, kteří mohou aktivovat tento první kontakt. Jsme rozhodnuti oslavit naše společné znovu-spojení. Pamatujte si, že společně budeme úspěšní!

V tomto vzkazu jsme mluvili o strategii našeho prvního kontaktu a našem odhodlání být úspěšní. Vyzýváme vás, abyste se angažovali, byli zaměřeni a připraveni pomoci nám při této božské a slavné události. Náš úspěch se, naši drazí, blíží. Ve zbývajícím čase vytvořme skupiny a udělejme vše co je potřebné pro vaší novou realitu. Odcházíme. Žehnáme vám! V srdci vašich srdcí vězte, že nekonečná prosperita a hojnost nebes patří Vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky Žijte v Jednotě! Žijte v radosti!)

 

 

 

 

Novinky od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

prostřednictvím Sheldana Nidla

 

 

6 Ik, 0 Tzotz, 11 Ik (dle galaktického kalendáře), tedy 24.9.2002

 

 

Zdravíme vás! Opět vám přicházíme sdělit velmi zajímavé věci. Blížíte se nyní ke kouzelnému okamžiku, po kterém jsme dlouho toužili. Je to důležité, neboť vám předložíme podrobnější přehled toho, co zamýšlíme. Pro nás znamená váš první kontakt již velmi dlouho se táhnoucí proces, který Nebesa vyžadují, abyste byli připraveni vy i vaše globální společenství na náš příchod. V posledních letech je první kontakt provázán s mnoha změnami, které vám vaše vláda oznámí. Tato prohlášení dokonale změní váš svět a umožní nám dokončit závěrečnou etapu prvního kontaktu. Pro tento závěr jsme zorganizovali sérii oznámení našich spolupracujících týmů několik dnů po oficiálním oznámení vašich vlád. Součástí těchto programů bude váš první přímý kontakt s vládnoucí radou bývalých Anunnaki (nyní Anunnaki Světla). Dále vám představí vládnoucí rada Vnitřní Země zprávu o vaší pravé historii a vaší nádherné budoucnosti. Pak začnou konečně naše lodě svobodně tančit na vaší krásné modré obloze.

Jakmile se toto uskuteční, bude moci vesmírná planetární loď Nibiru pozměnit svůj současný kurz a začít s transformací na nejvzdálenější planetu vašeho slunečního systému. Sluneční Bohové (Elohim) se s láskou ujmou tohoto úkolu. Jupiter se zaskví novou září, stejně jako Venuše a Mars. Venuše se zbaví své současné horké a kyselé atmosféry a transformuje se tak, jak si přeje. Bylo to koneckonců způsobeno válečnou akcí před více jak miliónem let, že se z ní stala vyschlá pustina téměř bez života. Nebesa s radostí napraví tento nesmyslný a děsivý čin. Postupně se zformuje nový sluneční systém, za který nakonec ponesete odpovědnost. Spolu s kytovci a Planetární a Sluneční Hierarchií, budete sloužit jako ochránci této reality. Vy jste zde proto, naši drazí, abyste plně rozvinuli potenciál této říše. Přišli jste sem, do tohoto krásného kousku fyzické reality, abyste si z něho udělali svůj domov a svoji základnu. Odtud se budete rozlétat do vesmíru, a vyzbrojeni svojí moudrostí a vědomostmi transformovat a rozvíjet jeho mohutný potenciál. Vnesli jste do tohoto snažení velmi mnoho a my se budeme radovat, až své rozsáhlé schopnosti opět připojíte k našim vlastním.

Jakmile budou tyto úkoly splněny, připadne vám opravdu nádherný úkol – což je, změna současného stavu vaší reality. Dostanete technologie z různých zdrojů. Nejprve to budou ty, které vaši tajní vládcové potlačily, nebo utajily. Bude se jednat o mnoho technologií, počínaje zařízeními a recepty pro zastavení znečisťování životního prostředí, přes generátory energie, nové způsoby dopravy zboží a materiálů, a hlavně pro změnu vás samotných. Objevíte nové systémy pro komunikaci a přípravu jídla. Později vám ukážeme technologie, které podpoří vaše úsilí a ukončí využívání zvířat a rostlinných produktů jako zdrojů potravin. Místo toho se naučíte, jak přímo přeměnit energii na věci, které s oblibou jíte a na vaše oblíbené oblečení. Budete též svědky revoluce v bydlení, které bude šetřit okolní prostředí: vaše komunity se změní, protože bude možné postavit dům přes noc. Začnete si uvědomovat, jak vaše nové záměry pomáhají Matce Zemi a budete moci vytvořit příjemnější společenství a hlavně mnohem veselejší místa k životu.

Otevřou se vám velmi vyspěle vybavené laboratoře na Měsíci. Vytvořili jsme velmi zvláštní prostředí, kde budete moci ocenit způsob, jak fyzická realita funguje. Plánujeme použití těchto prostor jako míst, kde získáte vědomosti o tom, jak fungují planety, hvězdy i galaxie. Tyto nádherné aspekty Stvoření jsou živá a potřebují naší pomoc, aby se mohla rozvinout k plnému potenciálu. Celý vesmír je živoucím aspektem Stvořitele. Potřebujete pouze uživatelskou příručku, která vám vysvětlí, jak to funguje. Takto vybaveni objevíte, v jaké symbióze funguje váš svět a slunce. Přijdete na to, že jste opravdovými fyzickými anděly a že vaše práce má souvislosti se snahou Nebes ve fyzickém Stvoření. Velmi obezřetně jsme tuto proceduru rozjeli. Jejím prostřednictvím pochopíte, jak mohou vědomé fyzické bytosti kopírovat přirozené činnosti Stvoření a uvědomit si svůj nekonečný potenciál.

Tyto události též přispějí k tomu, že si uvědomíte, jaké monumentální změny ve vás probíhají. Stává se z vás nový člověk – galaktický člověk. Tento člověk prolomil omezení vědomí, které vás dlouho poutalo ke světu temnoty. Tento člověk rozšíří svůj nadhled, aby zahrnoval vesmír a naučí se o svém opravdovém spojení se Stvořitelem a taktéž s veškerým životem. Tato Bytost nebude omezovat sama sebe a bude schopná poznání potřebného k odhalení Stvoření podle božského plánu. Tato Bytost má též spojení s Nebesy a s nekonečným Proudem-života, který před eóny času zformoval jeho duši. Tato Bytost chápe, že přišla do tohoto světa pochopit omezení a temnotu. Nyní, když chápe jak fungují, se může s pomocí Nebes vrátit k plnému vědomí. Závěsy, které před dávnou dobou zatáhly síly temna, zmizí. Tyto vědomosti se definitivně stanou obecně známé a připraví vás pro přijetí vaší zářivé budoucnosti.

Též objevíte vzájemný vztah vaší vlastní přeměny na nový druh a Matkou Zemí. Vaše změny jsou katalyzátorem, který ona potřebuje, aby mohla vytvořit krásnější svět. Ona ví, že musí upravovat svůj povrch, elektrické, magnetické i gravitační pole v souladu s vaším pokrokem. Ona si je též vědoma toho, jak váš posun vědomí ovlivní ji. Konečně bude triumvirát ochránců, který potřebuje, kompletní. Stanou se z vás ochránci  její země. Země, voda i vzduch budou cítit volnost ke transformaci a nová Země se zrodí! Její povrch se nebude příliš podobat tomu, co znáte nyní, a její vnitřek se též změní. Krystal v jejím jádru bude zářit radostí, její atmosféra bude tvořit ochranou klenbu a voda bude moci volně proudit od pólu k pólu bez ledových zábran.

Hyperaktivita vašeho Slunce je dalším znamením změn, které nastávají. Vaše realita na všech úrovních praská. Tento kolaps, na oplátku, je podhoubím nové, multi-dimenzionální reality. Místo omezenosti na tři rozměry, zahrnuje reality, které existují mimo vaše vnímání. Vytvoříte souvztažnosti, které vás vezmou do pěti, šesti, nebo dokonce do osmi dimenzionální reality. Sjednotí se s tou vaší. Díky této mohutné integraci se stanou hvězdy, galaxie i aspekty fyzického Stvoření, které jsou vám neznámé, nedílnou součástí vaší existence. Nebesa a jeho nádherné Bytosti i řada velkých Rad, se též stanou důležitou součástí vašeho každodenního života. Díky tomu vytvoříte jedinečnou, vibrující galaktickou společnost, která bude zvát celé Stvoření ke svému prahu. Představte si, co všechno zvládnete!

Vy, drazí, jste ohromující Bytosti Světla, jejichž potenciál je nekonečný. Nastávající události uvolní tento rozsáhlý rezervoár a umožní vám dosáhnout vašich současných životních cílů. Tyto vznešené cíle jste si vytyčili uzavřením vaší životní dohody, božskou milostí a usnesením Nebes a Stvořitele. Vaše budoucnost sjednotí vaší fyzickou realitu s Nebesy. Dívejte se na vaše nové zdroje jako na prostředky umožňující vaši expanzi a splnění úkolů, které jste sem přišli vykonat. Proto je první kontakt pouze jednou z mnoha událostí, které vám umožní další krok vpřed na pódiu galaktického centra, který bude mít rozsáhlý dopad. Tento proces nyní dosáhl bodu, kdy můžete skončit s masovým odmítáním a vzájemně se spojit v opravdu globálním měřítku. Využijte nadcházející čas k rozpoznání vašeho potenciálu a vybudování galaktické společnosti. Chopte se této vzrušující příležitosti!

Dnes jsme zkoumali úkoly ležící před vámi i před námi. Moc se těšíme na události, které nastávají. Brzy vás formálně kontaktujeme a iniciujeme poslední fáze vaší cesty domů. My, vaše spirituální a vesmírná rodina, vás žádáme, abyste zůstali přesvědčení a plně zaměření na váš úspěch. Nezapomeňte, že společně zvítězíme! Končíme. Žehnáme vám! Vzpomeňte si v srdci vašich srdcí, že nekonečná Hojnost a prosperita Nebes patří Vám! Tak jí buďte!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansky Žijte v Jednotě! Žijte v radosti!)

 

 

 

 

Novinky od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

prostřednictvím Sheldana Nidla

 

 

7 Cib, 14 Tzotz, 11 Ik (dle galaktického kalendáře), tedy 08.10.2002

 

 

Selamat Jarin! A jsme opět zde, naši Drazí! Děje se toho mnoho, jak ve vašem světě, tak v galaxii. Podnikají se závěrečné kroky na cestě ustanovení řady přechodných vlád vašich hlavních národních států. Současně jsme posílili náš dohled na vaše záležitosti. V současné době jsme v pozici supervizorů. Mnoho našich spojeneckých týmů je ve stálém kontaktu s našimi pozemskými spojenci. Též úzce komunikují se speciálními „kontrolními jednotkami“, které jsme ustanovili z letek prvního kontaktu. Našim cílem je zabránit rozsáhlému konfliktu, který by umožnil některé z hlavních světových mocností nedodržet sliby. K tomu nám napomáhá i zřetelné objasnění našich pozic vašim vládám, co se týče použití vyspělých elektronických zbraní umístěných ve vesmíru a v oceánech. Žádáme vás o politickou podporu této pozice protesty, dopisovými kampaněmi, lobováním a podobně. Je důležité, aby ti, kteří jsou nyní u moci pochopili, jak omezené jsou jejich skutečné možnosti. Uvědomte si, že stojíte před dramatickou změnou. Buďte připraveni na její rychlé projevení.

Uvědomte si, jak se zvyšuje rychlost všech hlavních změn s tím, jak tyto změny pokračují. Jak Matka Země, vaše Slunce, tak i zbytek slunečního systému prožívá stejné urychlení. Musíte si uvědomit, že dochází k velkému posunu vědomí. To je ta hnací síla stojící za všemi událostmi. Jak se kolektivně měníte, tak realita, kterou tvoříte, se též musí měnit. To se děje na mnoha úrovních. Na spirituální rovině vás vaše „Já Jsem Přítomnost“ přibližuje k bodu, kdy budete schopni se formálně spojit jeden s druhým a navrátit se ke stavu plného vědomí. To znamená, že se vaše současná realita musí spojit s celou fyzickou realitou a současně bez zábran komunikovat s Nebesy. To je důvod hyperaktivity vašeho Slunce začínající změny formování povrchu Marsu a Venuše. Berte to jako proces, který mění vaší realitu tak, aby byla kompatibilnější s tím, kým vy skutečně jste. Jako plně funkční fyzičtí andělé budete řídit znovu-spojení Nebes s fyzickou realitou.

Jako fyzičtí andělé budete vládnout fyzickému Stvoření. Tato složitá činnost následuje božský plán a Boží Vůlí Stvořitele a zahrnuje elementy Světlo, Čas a Prostor. První dva jsou rozličnými způsoby kombinovány aby vytvořily třetí – Prostor. Strážci Času (Time Lords) a Elohimové jsou nebesy vyvolenými tvůrci fyzické reality. Vy jim budete při této operaci pomáhat a tím pádem budete dohlížet a udržovat mnohé galaxie, hvězdy a planety, které ve fyzické realitě existují. Každý aspekt fyzické reality má přirozený rytmus, čili rezonační vzorec, který je v přímém souzvuku s prvotním (řídícím) rytmem fyzické reality. Tento souzvuk je měněn, nebo udržován fyzickými anděly, kteří jednají prostřednictvím řady speciálních nebeských Rad. Nejvyššími z nich jsou mnohé řády bratrství a sesterství Nanebevzetých Mistrů, které jsou přiřazeny k určité galaxii, nebo slunečnímu systému. Vy patříte k těmto Radám Světla. Záměr, který se skrývá v pozadí vaší transformace, vás má připravit k objevení dalších prvků fyzického Stvoření.

Aby nepočítaná množství rad Nanebevzetých Mistrů byla rozvinuta na maximální úroveň, připravují Nebesa fyzickou realitu na slibované veliké sjednocení s Nebesy. Vy, drazí, jste jedineční. Nejenže nyní třímáte řemeny tohoto nádherného světa, ale jste též spojeni s nekonečným množstvím dalších realit. Nebesa umožňují toto zvláštní osvobození kvůli specifickému postavení, které má vaše planeta a tento sluneční systém. V jádru vaší planety existuje impozantní singularita, „semínko“ ze kterého vyrostla celá galaxie. Centrální jádro je něco jako rozhraní mezi realitami a dimenzemi. Jak jsme se již ve svých dřívějších vzkazech zmiňovali, Vytváří toto jádro zdroj kódů života, které řídí vaší galaxii. Čas od času proletí celou galaxií velká vlna těchto inter-dimenzionálních kódů a pozmění základní souzvučnou rezonanci. Klíč k tomuto aktu leží v živém jádru Matky Země, kde existuje tato mohutná singularita, která je vyladěna na božskou rezonanci Stvořitele.

Její božská rezonance je skryta v rozličných frekvencích existujících v geomagnetickém, elektrickém a gravitačním poli Matky Země. Tato impozantní singularita je spojena s mnoha realitami a nekonečným množstvím dimenzí. Udržovat energii Matky Země a jejích sesterských světů vyžaduje neobvykle velké množství inter-dimenzionálního Světla. Toto Světlo pochází z centrálního jádra galaxie, odkud letí do vašeho Slunce a poté k Matce Zemi. Regulátor tohoto Světla se nachází ve hvězdném systému Síria, galaktickém ředitelství Velké Modré Lóže Stvoření. Rada Devíti, prostřednictvím své pozici na Síriu a svými vztahy s Elohimy galaxie, regulují množství energie vysílané k Matce Zemi a tomuto slunečnímu systému. Tato energie umožňuje mohutné singularitě v zemském jádru vibrovat na patřičné frekvenci a tím umožňuje galaxii správně fungovat.

Vaše galaxie se skládá z mnoha odlišných realit, které se spojily do jednoho celku. Všechny galaxie obsahují mnoho realit, které se zformovaly kolem centrálního jádra a jsou řízeny velkou singularitou, která je vytvořila. Ve vašem případě je toto „galaktické semínko“ umístěno ve vašem jádru. Multidimenzionální geometrie Vesmíru určuje, kde byla tato „semínka“ rozmístěna podle božského plánu. Tuto „boží geometrii“ plně vytušíte, teprve až vaše věda dosáhne rozsáhlejší formální znalosti nesmírné hloubky a velikosti fyzického stvoření. Současné Stvoření je staré více jak 50 miliard světelných let a kvadrilion násobně rozsáhlejší než je vaše věda schopná změřit! „Temná hmota“ kterou pozorujete není ve skutečnosti „hmota“, ale prostě inter-dimenzionální Světlo, které se pomalu transformuje do objektů, které vaše věda brzy zhodnotí jako „mračna prachu“, a podobně.

Fyzické Stvoření zahrnuje rozsáhlý vzor, který je definován podle posvátné geometrie. Vaši astrofyzici musí začít uvažovat o Vesmíru jako o sadě propletených posvátných geometrií. Ze všeho nejdůležitější je nepředstavovat si mnohonásobný vesmír, ale vzájemně propojený vesmír! Tento vesmír je založen na nekonečných Fibonačiho řadách, které vás navedou k vytvoření základu veškeré Stvořitelovy posvátné geometrie. Tímto modelem lze zmapovat různými způsoby galaxie a zformovat posvátnou geometrii, kterou sledují. Opusťte konečně svoji závislost na mechanickém modelu Newtona nebo teoriích Einsteina. Překonejte dětinská omezení která vytvořili a vraťte se na cestu úspěchu. Vesmír je dynamické, vědomé Bytí. Nesleduje cesty omezené mysly, ale rozpíná se, tvoří a hlavně je posvátný.

Matka Země je absolutně neobvyklá říše. Její jádro stvořilo, a nyní reguluje, celou galaxii. Není divu, že jste ohniskem mírotvorného procesu, který sjednotil tuto galaxii a nasměroval ji ke Světlu. Proto je takový zájem o vaši kompletní a trvalou změnu na fyzické anděly. Důležitost této události umožnila Nebesům přivést duše ze všech koutů fyzického stvoření na váš svět. Tyto Bytosti vezmou letité zkušenosti, které získaly při službě ve vašem světě do svých domovských světů. Tak vaše energie umožní transformaci této galaxie a veškerého fyzického stvoření. Uvědomte si, drazí, ten mocný vliv, který máte. Nikdy nepusťte ze zřetele velikou touhu, kterou má fyzického stvoření, po vaší rychlé transformaci zpět na fyzické anděly.

Máme radost z rozsáhlé diskuse. Naším nejdůležitějším vzkazem pro vás je, abyste zůstali pevně zaměření na vaší odpovědnost. Brzy zvítězíte! Nyní, více než jindy, jsou požadavky řešeny. Buďte připraveni přijmout novou realitu a vykonávat vaše mnohé povinnosti. Končíme! Žehnáme vám! Vzpomeňte si v srdci vašich srdcí, že nekonečná Hojnost a prosperita Nebes patří Vám! Tak jí buďte!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky Žijte v Jednotě! Žijte v radosti!)

 

 

Novinky Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

prostřednictvím Sheldana Nidla.

 

 

22. dubna 2003 ( 8 Eb, 10 Kank’in, 11 Ik – dle galaktického kalendáře )

 

 

Zdravíme Vás! Opět jsme zde, naši drazí! Konečně dospěla Matka Země k okamžiku, na který jsme všichni tak čekali! Nebesa vypustila ze řetězu elementy, které neodvolatelně zlomí moc vaší poslední vládnoucí kliky. Tato fantastická operace se má projevit znenadání. Vaši Nanebevzetí Mistři a místní božská administrace nám dali instrukce, podle kterých máme spustit řetězec událostí, které zrealizují jejich božská nařízení. Tato nová taktika znamená víc, než jen detailní pozorování vašeho světa. Jak se vyjádřil jeden z mnoha velitelů planetárního sektoru k těmto novým rozkazům: „Konečně možnost k nějaké akci!“ Nejvíc jsme potěšeni ze skutečnosti, že nás budete moci brzy otevřeně pozorovat na vaší obloze. Proto jsme zdvojnásobili počet našich obranných lodí operujících v oblasti slunečního systému v kvadrantu Země-Měsíc. Též jsme zvýšili interdimenzionální bezpečnostní štít, který obklopuje vaší planetu a brání každému, kdo nemá naše povolení, aby opustil, nebo vstoupil do vaší reality.

Ještě navíc jsme požádali další dvě skupiny obranných Mateřských lodí, které parkují na okraji slunečního systému, aby se okamžitě přesunuly za Jupiter. Vnitřní okruh (první) kolem vašeho světa je nyní pevně uzavřen. Dalším krokem naší operace je příprava našich obranných sil na vyrušení veškeré pozemské komunikace, která má souvislost s armádními složkami, ať už jsou poslední řídící klikou ovládané, nebo s nimi sympatizují. Poslední fází této procedury, která nyní probíhá, je oznámení našim pozemským spojencům, že jim pošleme speciální umělé posádky, které jim budou pomáhat v jejich naplánovaných činnostech. Jako vždy, pracujeme v souladu a podle našeho plánu a dohod a podle nařízení našich božských nadřízených. Věříme, že magické události, po kterých toužíme, se již brzy uskuteční. Zde bychom vás rádi požádali, abyste pochopili, že to, k čemu má dojít, je nejfantastičtější událost za posledních 13 milénií vaší historie. Jen si to představte! Dokonalá, nekrvavá revoluce nevídaných rozměrů začíná!

Je neblahé, že musela být strpěna nedávná válka na Blízkém Východě, která nebyla nutná, aby naši pozemští spojenci mohli být osvobozeni od utlačovatelů a mohla začít vlna obvinění proti mnoha jednotlivcům, kteří vedou tuto poslední bezcitnou vládnoucí kliku. Mezinárodnímu tribunálu, který povede tyto procesy byly dány veliké pravomoci, a je připraven začít. Ještě navíc, byli jmenováni ti, kteří převezmou vládu nad vaší poslední supervelmocí a jejich plán činnosti byl plně schválen. Tato nová vláda bude oficiálně dohlížet nad ustavováním úplně nových a poctivých politických systémů. Vláda bude důležitým přechodem k trvalejší vládě po vypsání nových voleb. Žádný z těchto vysoce postavených politiků nové vlády nebude ze začátku usilovat o politický úřad. Místo toho mnoho nových neznámých jednotlivců, kteří budou mít zájem o službu, se budou zajímat o posty na místní i národní úrovni, aby zaujali místa těch, kteří budou přinuceni rezignovat.

Rezignace se bude týkat všech, a znamená začátek politického převratu mohutných rozměrů. Tato změna uvolní veliké množství prostředků, které byly doposud drženy v tajnosti z vojenských a ekonomických důvodů. K tomu se přidá i konec skrývání UFO. Naše existence a benevolence bude veřejně vyhlášena a budete zásobeni množstvím informací o vaší realitě. Naši pozemští spojenci slíbili, že zveřejní mnoho informací týkajících se událostí posledních let. My jsme rozhodnuti jít ještě dále a s pomocí Anunnaki vám detailně vysvětlit historii posledních 13 milénií. To umožní vašim novým vládám stíhat ty jednotlivce, skupiny a společnosti, které poskvrnily váš svět. To bude znamenat konec vlády přisluhovačů, kteří neuposlechli rozkazů svých předchozích mimozemských a nebeských vládců a netransformovaly tuto temnou pozemskou říši, aby mohl nastat nový věk plný hojnosti.

Tato akce umožní všem velkým společnostem aby se znovu zřídily. Též umožní vznik řady dobročinných organizací vybavených novými technologiemi, které budou čistit vaše životní prostředí. Jak jsme se již zmiňovali v předchozích zprávách, je našim cílem předat vám řadu technologií, které doplní ty, které jste sami vyvinuli. Toto nové prostředí bude posíleno formálním vyhlášením míru vaší světovou vládou. Dalším krokem vedoucím k míru bude odzbrojení všech nukleárních zbraní a vhodná náhrada atomových elektráren na celém světě. Stále hrozící atomový gin bude vrácen zpět do láhve. Jako náhradu představíme magnetické a světelné generátory, které neznečišťují prostředí a budou přispívat k ozdravění vašeho života.

Zlatý věk znamená, že se k vám připojí další dva veliké národy – kytovci (delfíni a velryby) a lidé vnitřní země Agharty. S oběma spolupracujeme, abychom zorganizovali rychlý přechod všem. V tomto světovém okamžiku se zbavíte své xenofóbní představy o vlastní jedinečnosti. Další rozumné Bytosti budou oficiálně uznány a podstata vaší planetární správy bude pečlivě vysvětlena. Vládnoucí rada Agharty vám vzkazuje, že se těší na spolupráci s vámi. Jsou nositeli kompletní historie vašeho světa, která začala před vzestupem Lemurie. Tyto veliké Bytosti touží po tom, aby mohly vyjádřit svůj soucit vzkříšením historických pilířů tohoto světa – mnoho vodních chrámů, které podporovaly předpotopní nebeskou klenbu. Znovuobnovení této klenby bude velmi významným znamením, že Matka země si obléká nový šat.

Až nastane čas „změn na Zemi“, budete připraveni na vaši proměnu, pro kterou budete převedeni do vašich podzemních rezidencí. Uvědomte si, naši drazí, že tato místa jsou objekty postavené podle vašich představ a ve své podstatě jsou multidimenzionální. To znamená, že to nejsou žádné jeskyně, jak je znáte, ale speciálně vytvořené stavby, kde dokončíte svůj návrat k plnému vědomí. Jako plně vědomé Bytosti si konečně uvědomíte váš skutečný účel bytí a vytvoříte vysoce jedinečnou a uspokojivou galaktickou společnost. Ta se bude starat o tento sluneční systém a připojí své tolik potřebné znalosti k poznávání tohoto Stvoření. Nebesa vám tleskají a přejí si, abyste si uvědomili, že tento proces již začal. Mohutné události, které popisujeme se již uskutečňují. To co je potřeba, se již pečlivě manifestuje božským, požehnaným způsobem.

Tyto události jsou součástí procesu, který vám udělují Nebesa. Tento božský edikt vám umožnil upadnout do temných říší omezeného vědomí, ale slíbil, že v daném čase se všichni vrátíte k plnému vědomí. A toto je onen božský okamžik. Trvalo tisíce generací než jste dosáhli tohoto kouzelného období. Nastávající Zlatý věk předznamenává  konec vašich omezených možností a umožňuje vám, fyzickým andělům, pokračovat ve vaší božské cestě. Museli jste čekat velmi dlouho, než jste na tuto cestu mohli vkročit. Mnoho jednotlivců i božích seskupení se tvrdě snažilo, aby vám umožnilo toto zářné vítězství. Jejich odhalení vám žehnala transformováním temné karmy, která vás poutala k této realitě. Jistě ve svém srdci cítíte, že vaše transcendentní osvobození Nebesy je nadosah!

Dnes jsme se zabývali událostmi, které se odhalují. Žádáme vás, abyste zůstali plně zaměření a zainteresovaní na svém dlouhodobém vítězství. Snažte se pochopit nesmírnost nebeských sil, které usilují o vaše osvobození. Toto je jedinečné období, na které jsme všichni trpělivě čekali! Končíme. Žehnáme vám, naši drazí! Uvědomte si v srdci vašich srdcí, že nekonečné zásoby a nesmírná hojnost Nebes patří Vám! Tak takoví buďte! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Siriansky Buďte v Jednotě! Buďte Požehnáni v Lásce a v Radosti!)

 

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz