Chrámy událostí – část 11

Chrámy událostí – část 11

Chrámy událostí – část 11

Interview s Jamesem, 5. dubna 2008,

část 1

Mark: Toto je 1. interview s Jamesem, nahráno 5 dubna 2008, copyright 2008 WingMakers, všechna práva vyhrazena. V pořádku, začneme. Nejprve bych rád přivítal Jamese v mém skromnému příbytku v Minneapolis.

James: Děkuji za přijetí, zvláště po tak krátkém oznámení, Marku.

Mark: Je ohromnou ctí, přijmout a hostit tě zde – v mém vlastním domě. Předtím, než začneme, navrhl James dát tomuto rozhovoru úvod. Tak nejprve; mé jméno je Mark Hempel, od roku 1998 spravuji internetové stránky WingMakers, Lyricus a Event Temples, takže jsem v tom zapojen zhruba 10 let a emaily, které přicházejí z těchto stránek, přicházejí mi. Tak, jeden z typů žádostí, které čítávám dvakrát až třikrát do měsíce, jsou z publikací (novin) a rádií, chtějící udělat interview s Jamesem. Jak jistě víte James, tvůrce těchto webů, si zvolil být anonymní, takže není zcela přístupný těmto rozhovorům a typicky v jeho stylu zdvořile odmítá. Asi před dvěmi lety jsem předložil Jamesi myšlenku, že bychom mohli spolu udělat interwiew s často kladenými otázkami, které dostávám v e-mailech… v sekci FAQ [často kladených dotazů], jako způsob předání jeho jedinečného úhlu pohledu a také ať si mohou lidé poslechnout jeho osobitost. A ať už z jakýchkoliv důvodů se tak nestalo, asi před týdnem zčistajasna volala Sarah (pracující s Jamesem) a zmínila se, že si James udělá na cestě do Los Angles zastávku v Minneapolis a navrhuje, abychom spolu udělali asi 4-hodinové interview. Tak… tady jsme. Mám Jamese v mém útulném pracovním studiu, kde dělám svou práci. Je 5. dubna 2008, je nádherně příjemný den. Mohu otevřít okno, a poděkovat za přinesení teplejšího počasí.

James: Za tohle nevezmu ocenění, ale souhlasím, že pocit v tomto prostoru je docela dobrý. Rád bych navrhl posluchačům, ať si představují, že s námi sedí u stejného stolu. To jim pomůže informace cítit více se svým srdcem. Plánujeme nechat rozhovor plynout….že?.. bez zastavení a startů, necháme to na jednom nepřetržitém neformálním povídání, který jak doufám, se dotkne vašeho nejvnitřnějšího já.

Mark: Ó, dobře, jsem potěšen, že jsi to dodal. Chceš ještě něco přidat, než začneme?

James: Ne, myslím, že je to dobrý úvod. Můžeme začít.

Mark: OK, dobře. Jedny z nejčastějších otázek, které dostávám souvisejí s celou realitou okolo WingMakers a učební skupiny Lyricus. Myslím si, že lidé rozumějí tomu, že jde do jisté míry o mytologii, ale esencí otázek, které dostávám, je: do jaké míry jsou informace skutečné… takže mohl bys to prosím komentovat, Jamesi?

James: Ano, ano. Ačkoliv rozumím zájmu o to, být dobře informovaný co je skutečné a co nikoli… je to naší přirozeností, ovšem v případě zakódované mytologie není podstatné rozlišovat je-li skutečná nebo ne, více než toto je dobré vnímat její účinky na vaše chování a vaše stanoviska. Otevřou se nová pole vnímání, když čtete tyto materiály? Začínáte přenášet novou geometrii do jemných polí, která vás obklopují po všechen čas? Cítíte se více připojený k vašemu vyššímu účelu? Toto jsou zásadnější problémy, které požadují rozjímání a recenzi.

Budu stručný.

WingMakers mytologie je zakódovaná práce, která má odhalit, že existují frekvence světla a zvuku, které jsou vetkány do hudby, obrazů z komor, filozofie, příběhu, a poezie. Tyto frekvence jsou jemné v tom, že jsou… oni jsou více cítěny srdcem, nežli odůvodnitelné myslí.

Ti, kteří recenzovali materiály pouze svou myslí, obzvláště myslí, která je srovnána s historickým pohledem na Boha a Ducha, naleznou odlišnou zkušenost, než jiní, kteří zapojují obojí – své srdce i mysl a uvolňují historické pohledy. Ve skutečnosti jsou mytologie a příběhy preferovanou komunikací Lyricusu, protože se mohou jevit více nevinné bez obvyklé nálepky kontroly faktů, mentální analýzy, srovnávání, a tak dále, které jsou všechny vlastnostmi rozumu a ega. V rámci možností zkusme omezit možnost, že ego a rozum ovládá výklad materiálů. Víte, historická mysl těžkne slovy a názory tisíců spisovatelů od počátku lidské historie. Skutečný význam WingMakers materiálů je, v důsledku, uvolnit jedince z historické mysli a přesunout je do smyslu spojení se svým vyšším Já a Duchem, který

to podporuje. Takto si jedinec může snadněji zpřístupnit zvuk rovnosti, nebo intuitivní nadání ze svého srdce, což otevírá kanál k Živé Pravdě.

Mark: Jsem rád, že jsi se zmínil o Žijící Pravdě. V jednom ze tvých posledních spisů, kterým je mimochodem příběh nazvaný „Living Truth „(Žijící Pravda) se odkazuješ na tento koncept. Uvažoval jsi v roce 1998, kdy byly WingMakers uvolněněny, že toto bude základ nebo jádro učení?

James: Základem učení Lyricusu je pevněji spojit jedince s jejich vyšším Já a Duchem, tak spojit všechna lidská vědomí do kosmické nebo univerzální Bytosti. Víte, WingMakers je část podpory Grand Portal (Velkého Portálu). A jedinou cestou, která lidstvo otevře vyšším dimenzím je, když individuálně, osoba za osobou, celý druh začíná pozorovat, že Pravda je živá a správná uvnitř nich, zatímco relativní mluvení je neživé a irelevantní mimo nich. Znova, v původním kontextu, psaní Living Truth (Žijící Pravdy) je vždy významné (relevantní), protože to zpřístupňujete přes univerzální pole které pochází z Prvotního Zdroje či Stvořitele. Toto univerzální pole je také známé jako Duch a informace naplněny Duchem mohou být předány Duchem do vyššího Já nebo hmotného já. Když úspěšně zachytí tyto informace hmotné já, neboli lidský nástroj, vytváří tím novou perspektivu, která postupně, vytváří nová chování. Tyto nové koncepty chování nejsou znatelné v krátkém časovém intervalu, nicméně přebudovávají životní cestu jedince. Vytváří schopnost jedince recyklovat své definované energie v mezilidských vztazích, a to hlavně skrze šest ctností srdce:vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, srdnatost.

Vyjádření šesti ctností srdce je výsledkem hlubšího spojení mezi lidským já a Božským neboli vyšším Já, nezávislým na životních podmínkách, nezávislým na tom, v jakém astrologickém znamení jste se narodili, zdali jste žena nebo muž, zda máte dobré vzdělaní nebo ne, nebo na vašem sociálním postavení. Zkrátka, šest ctností srdce vytváří vibrační klima ve vašem místním prostředí, které přenáší vaše vyšší Já jako vyslance Ducha. Více pohovořím o Žijící Pravdě, ale prozatím jsem myslím poskytl dobré porozumění, nebo přinejmenším úvod.

Mark: OK. Nechej mě přejít na další otázku, kterou dostávám často, a souvisí s materiály Wingmakers, nebo přinejmenším s rozhovory v knize Ancient Arrow; Odkazují se na, budu nazývat, temné síly, které vyvolávají pocity obav a frustrací. O těchto silách čítáme a slyšíváme všude. Mluvím o Iluminátech, tajných vládních operacích a utajování UFO , jak víš, ten druh konspiračních materiálů. Jak tyto prvky zapadají do představy o vyšším Já, stávající se více vibrující části našich životů, protože si myslím, že někteří to cítí více jako rozptýlení.

James: To je dobrá otázka. Nechej mě zkusit to vysvětlit takto; Jak si můžete všimnout, první poschodí stavby, postavené Lyricusem, se skládá z WingMakers materiálů. Když navrhujete stavbu, přízemí tvoří tu část, kde lidé vstupují dovnitř, ať už má toto stavení sto nebo více příběhů. Každý člověk prochází přízemím. Jestliže mrakodrap stojí v rušném průsečíku, má vstupy ze všech čtyř stran. Některé v hlavním patře, některé pod zemí, například. Stejně tak mají materiály WingMakers mnoho různých přístupových bodů, protože někteří lidé zarezonují s Nerudovými rozhovory, které hovoří o vládní konspiraci a mimozemských vlivech, jiní naleznou filozofii jako zvláště významnou, jiní třeba budou čerpat z umění a hudby. Ať tak či onak, vstoupí do stavby, a není důležité kterým vchodem, pokud přejdou k vyšším úrovním stavby.

Teď, problém s pocitem obav nebo zklamání je běžný vedlejší jev, jakmile se lidé více dovědí o temných silách a poznají, jak manipulují systémy kultury a vlády ve svůj prospěch. Ale toto je součástí probuzení (aktivace), protože jedinec si musí znova vybrat, chce-li být veden těmito silami, nebo se vysvobodit a rozpoznat jejich lstivý vliv. Nezavíráme oči před těmito silami, ani z nich nemáme strach. Namísto toho je vidíme jako součást naší rodiny, která ztratila spojení s vyššími frekvencemi lásky a posíláme jim soucit. Navrhnul bych čtenářům WingMakers: Nezastavte vaše zkoumání materiálů Nerudovými rozhovory nebo Ancient Arrow knihou, ale pokračujte ve vašem zkoumání Lyricus a Event Temples materiálů, jako seznámí s vyššími úrovněmi Lyricus stavby.

Mark: A co jsou tyto vyšší úrovně, Jamesi?

James: Dobrá, nejvyšší úroveň je Grand Portal sám, a možná později přidám nějaké textury a detaily k významu Grand Portal (Velkého Portálu). Prozatím jen říkám, že to je konečný záměr stavby. Přes WingMakers přišlo odhalení učební skupiny Lyricus (LTO – Lyricus Teaching Order). Toto byla další úroveň stavby, která byla vystavěna aby ujasnila , že smysl WingMakers nebyl spojen s předmětem ze spisů ACIO nebo Incunabulou -alfa organizací Illuminatů. LTO byla odhalena ve své roli rozsetí pochopení lidstva jeho účelné cesty k Grand Portal (Velkému Portálu). Bylo to dáno jako objasnění účelu materiálů WingMakers. Další úrovní, poté co byl Lyricus zveřejněn, je Event Temples. Event Temples je aktivita- základní stupeň přeměny z instrukcí filozofie nebo mytologie, a umístění ohniska na centrovaný život lásky skrze výraz šesti ctností srdce. Tyto tři úrovně -WingMakers, Lyricus, a Event Temples – jsou uspořádány a spojeny do výrazu jednoho cíle naší lidské rodiny, spojující se v chováních lásky a kolektivního klepání na dveře páté dimenze a smíchání energetiky páté dimenze s lidským druhem. To je Velký Portál.

Mark: OK. Existují nějaké další úrovně mezi Event Temples a Grand Portal?

James: Ano, jistě, ale dávám přednost neodhalit je v této době. Ale dovolte, abych řekl toto: Předtím, než může nastat kolektivní probuzení, musí být zakotveno adekvátní jádro lidí, kteří fungují ve vyšších frekvencích uvědomění. Globálně to znamená počet mezi deseti a dvanácti miliony lidí. Toto jádro není centralizované, ani není sférou nějakého náboženství nebo systému víry. Je rozprostřeno napříč mnoha systémech víry, jedinci kteří fungují v těchto vyšších frekvencích se spojí na vnitřní základně – nikoli vnější, nikoli skrze ozdoby lidských organizací nebo náboženské struktury. Spojí se přes univerzální pole vědomí, a naladí svá srdce jako jedno. A v tomto sjednocení budou ztlumeny, uklidněny jejich obavy založené na vyzařování těch, kteří setrvávají v nižších frekvencích a objeví nový smysl důvěry a naděje. A jakkoli se může jevit lidský stav neuspořádaný, těchto deset milionů ostrovů se pozvednou jako nový kontinent vědomí, jako ti, jejichž lidské okruhy jsou připraveny na centrovaný život lásky, nezávislý na vnějších pohledech a událostech. Stavba Lyricusu je jednou z budov, která ubytuje tyto lidi a pomůže jim spojit se a rozzářit.

Mark: Hovoříš o 2012?

James: Připouštím, že oklikou ano.

Mark: Ano. Musím říct, že dostávám často otázky ohledně případu 2012; mnoho různých perspektiv v rozsahu od konce časů, druhého příchodu, až k novému zlatému věku. Perspektivy pohledu se jeví velmi odlišné a to je zvláštní, protože bys očekával více podobného vnímaní této události. Existují úplně odlišné pohledy a názory co přesně očekávat v roce 2012. Takže, můžeš pohovořit o této záležitosti, mám na mysli, přesně co se stane v roce 2012 a co se změní na naší stávající situaci?

James: Dobře, nejprve dovol, abych řekl, že datum 2012 je více vyvrcholením než událostí samou o sobě. Proces plul od počátku sloučení atomů do molekul, do hvězd, do andělských hostitelů a do lidského stvoření. Toto je proces který je… Je to vibrační vzor vyslaný Prvotním Zdrojem, proto tedy sám sebe replikuje ve stále rostoucí efektivitě a ucelenosti.

Mezi tajemným množstvím planet, které tečkují vesmír, je Země neobvyklá planeta, opravdu velmi živá. Blížící se připojení ke světelnému poli Prvotního Zdroje umožňuje planetě posun svých dimenzionálních frekvencí. My všichni, planety i zvířata stejnou měrou, dimenzionálně stoupáme skrze časoprostor. Toto stoupání není svévolné nebo vrtkavé jakýmkoliv způsobem. Spíše je to plán Prvotního Zdroje v akci. Mnoho lidí, které znám, očekává 2012 jako významnou událost, jako nové uspořádaní na Zemi a její přijetí do galaktického centra. Ve skutečnosti, celosvětové společenství skládající se z deseti, možná dvanácti milionů lidí, kteří operují ve vyšších frekvencích si všimnou největší změny a tato se bude týkat zvýšeného vnímání intuitivního vhledu, jemnějších intuitivních vhledů a prohlubujícího se emocionálního spojení se svými bližními.

Bude zvýšená jejich schopnost žití centrovaného života lásky vyjádřením šesti ctností srdce. Tato klíčová skupina mající již vyvinuté pochopení fluidní inteligence, uvolněné smysly a nerozbitnou víru v laskavost vesmíru v jeho špičkové inteligenci, bude mít nové tvůrčí síly, protože bude operovat jako jeden a ne jako jedinci. Nejprve bude tato operace pro všechny zamlžená, jen několik, možná jeden ze tří tisíc, to bude cítit a vidět, a když hovořím ze tří tisíc, pak jsou to ti ze skupiny deseti až dvanácti milionů, kteří operují ve vyšších frekvencích.

Tak, takto malá zlomková procenta to uvidí a ucítí v nadcházejících letech a více se zaktivují a povšimnou si kolektivní inteligence, jak se stává velmi silnou spolutvůrčí entitou sama o sobě.

Teď těm, kteří žili v realitě založené na obavě, jejich obavy z větší části zesílili, jak budou tyto přicházející frekvence a záření způsobovat rychlost změny, související se soužením v jejich životě.

Emočně se mohou stát dokonce více nejistí a stažení. Tak jak vidíte, 2012 opravdu představuje různé zkušenosti pro různé stavy vědomí. Nebude to výjimečná událost jako zatmění slunce, které je viditelné ve většině částí světa, ale docela upřímně, nikdo doopravdy neví jak to bude, s jakoukoli přesností to nelze s ničím porovnat a jeho finální kapitola ještě nebyla napsaná.

V této finální kapitole hrajeme všichni improvizační role, neexistuje předloha a opravdu zde není žádný ředitel (vedoucí), ve formálním smyslu slova. Máme od Prvotního Zdroje dovoleno vybrat si náš osud. Žijte centrovaný život lásky a následujte zemskou ascendenci, nebo žijte život založený na strachu a zůstaňte ve frekvencích třetí dimenze s nedotčenými základními omezeními. Ve finálním odhadu, 2012 je volba. Jen ti, kteří jsou ochotni podstoupit nezbytnou změnu, otevřou se nové perspektivě, řekněme, povahy reality, budou prospěšní síle kolektivní inteligence, která restrukturalizuje tvář lidskosti, jen oni opravdu uvidí 2012 takový, jak je. Všichni ostatní uvidí iluze, v jiném smyslu, budou přinuceni žít ve stínu skutečného zážitku.

Mark. Já vím, že toto je jeden z těch opravdu obsáhlých dotazů, Jamesi, nedávno jsem viděl článek, který říkal že fráze „Proč jsme zde?“ je na prvém nebo možná druhém místě v Číně ve vyhledávání na internetu, na Google (internetový vyhledávač) Číny. Tak, jinými slovy, „Proč jsme inkarnovaní v této době a co je naším účelem?“ Opět vím, že to je opravdu obsáhlý dotaz, ale ve skutečnosti dostávám spoustu emailu kolem tohoto předmětu a když jsem viděl , v jisté podobnosti, vyhledávání vycházející z Čínského vyhledávače Google…OK, to udělalo můj seznam, který zde vidíš. Tak jen bych chtěl dostat tvou perspektivu.

James. Dobrá, lidé, kteří žijí v těchto časech, chtějí cítit osobní účast na kolektivním lidském osudu. Žel velká většina v tom nevidí jiný smysl, nežli hlasování pro své politiky. Jsou pasivními pozorovateli hledící do arény akce domnívající se, že se neúčastní.

Každý, kdo je inkarnován v této době má vyšší Já, a toto vyšší Já si je vědomo mimořádnosti této doby, ale ego-osobnost uvnitř lidského nástroje není snadno přístupná k vyššímu Já, a jestliže nebyla správně podmíněna a připravena stane se agorafobikem (strach z otevřených, neznámých prostor), který se obává divokých rozpínavých míst a jednoduše chce zůstat uzavřený ve své vlastní realitě. Jestliže nosíte na Zemi lidský nástroj, jste zde z vlastní vůle a účelně. Volbou bylo zažít tuto éru, toto připojení ke galaktickému centru a zesílení tvůrčího paprsku Prvotního Zdroje. Účelem bylo usnadnit zkušenost přechodu ze starých systémů a modelů realit do nových jak pro kolektiv tak jedince, stejně jako naší planetu a zvířata na ní. Proto jsme zde.

Teď bys mohl říci, že existuje více důvodů nežli tyto a já bych nemohl nesouhlasit, ale další důvody nenesou stejnou sílu pravdy. Pravdou je, že máme zodpovědnost k našim bližním, zvířatům, kulturám, a zemi za to, aby stoupala v jednotě a klidu. To je důvod, proč jsme zde.

Mark. Já vím, že jsi už na tuto otázku odpověděl, ale to je tak častá otázka, že nemohu odolat zeptat se znova, ať můžeš odpovědět vlastními slovy.

James. Marku?

Mark. Ano.

James. Můžeš položit otázku.

Mark. Jo, OK. Dobře, jakmile začnu mluvit, je těžké mne zastavit.

James. Rozumím. To je disciplína, kterou můžeme nepochybně všichni trochu více cvičit.

Mark. OK, tak zde je otázka, vlastně dvě otázky. Proč jsi se rozhodl uvolnit všechny tyto materiály anonymně a proč jsi stále více a více přístupný právě teď – mám na mysli tvůj souhlas s tímto rozhovorem, například?

James. To bylo skutečně dost dobré, Marku, velmi stručné.

Mark. Snažil jsem se 🙂

James. Nyní k první otázce. Řekl bych, že hlavním důvodem představitelů LTO (Učební skupiny Lyricus) zůstat v anonymitě je, že dávají přednost na část své mise, nechat zářit ohnisko zájmu na materiál, ne na jejich osobnost. Nikdo uvnitř LTO se nezajímá o ustanovení sebe jako duchovní autority nebo ukazatele cesty. Ve skutečnosti jsme velmi diskrétní v tomto ohledu, neboť dobře víme, že tento stupeň lidského probuzení není o jednotlivci, ale opravdu o spolupracující inteligenci. Tentokrát nebude Mesiáš, který by vedl tyto události. Je to příliš obsáhlé pro postarání jedince nebo zorganizování organizace, nebo dokonce naději k organizování. Není žádoucí v tomto vývojovém stupni lidstva spoléhat na bytost lidskou, andělskou, nebo zbožnou. Vytváří to oddělení podobným způsobem, jakým tvorba peněz rozděluje na bohaté a chudé. Jak již jsem řekl dříve, existuje spolutvůrčí entita, která se narodí v nadcházejících letech a toto entita je kolektivem milionů lidí, kteří se učili přijímat a přenášet vyšší frekvence proudící z Prvotního Zdroje do lidské domény.

Tyto frekvence proniknou vším v této sféře, marinujíce dokonce i fyzické struktury svými vyššími vibračními poli a v důsledku toho stimulujíce celý život do novému vibračního stavu. LTO je zde, aby sdílela zakódované materiály pomáhající usnadnit aktivaci kolektivního vědomí. Není pro mne nezbytné k vykonání této mise, dělat turné přednášek, propagovat knihy a tak dále . Tato mise může být dělaná anonymně a vskutku je snazší to takto dělat, protože to připomíná lidem, že úsilí je jejich vlastní, spojení s Bohem je jejich vlastní, že vůle vyzvat své vyšší Já je jejich vlastní a znalostí potřebují opravdu minimálně, protože potřebují jen aktivaci a vůli ji udržet a zapojit. Není čas pro lačnost informací, spíše je čas na jednání vycházející ze srdce.

Mark: OK. Mimochodem, to je dobré téma. Hodně se mi líbí. Jamesi, hodně mluvíš o aktivaci a jak se každý z nás může otevřít vyšším frekvencím. Můžeš pohovořit o procesech aktivace a jak přicházejí?

James: Ano, jistě. Je to velmi důležité téma a také to, které je obzvláště blízké mému srdci. Jak víte, můžete se narodit v těle, studovat na nejlepších vysokých školách, žít perfektní život z biologické perspektivy, ale jestliže je zavřen přístup k univerzálním proudům, neboli Živé Pravdě a tyto proudy neprotékají do vašeho lidského vědomí, pak nejste doopravdy vtělení, přinejmenším…přinejmenším ne tak, jak bylo zamýšleno Prvotním Zdrojem, vaším Stvořitelem. Jinými slovy, vaše inkarnace není kompletní. Tak, toto je velmi důležité téma, protože máme miliardy lidí, kteří jsou inkarnováni na této planetě, ale operují ve zmenšené duchovní schopnosti. Skrze naše oči a uši vnímáme. Ale jen malou část našeho vesmíru. Světelné a zvukové frekvence, které náš biologický systém vnímá a zpracovává je zlomková. A když to porovnáte s vesmírem, je to infinitezimálně (nekonečně) málo. Chápeme, že lidský nástroj má tato omezení, ale jako všechno, co bylo navrženo naším Stvořitelem, má i kompenzační faktory,v tomto případě jimi je lidský emocionální systém.

Naše emoce nás mohou napojit do širšího vesmíru a energetiky vyzařované z Prvotního Zdroje. Když jedinci žijí centrovaný život lásky, praktikují šest ctností srdce ve svých nejlepších schopnostech v nejmenších zákoutích a skulinách svých životů, rozvinou kolem sebe antény. Tato anténa je nehmotná. Jinak řečeno, existuje ve stavech energie, které naše oči a uši neodhalí. Je navržena jako jemně laděný nástroj, který jak přijímá tak vysílá záření vyšších frekvencí z Prvotního Zdroje. Takže tato anténa obklopuje náš lidský nástroj, zabírajíce stejný prostor jako naše tělo a navíc, protože se skládá ze světelných frekvencí vysoké povahy, není vázaná na realitu a omezení třetího rozměru jako naše fyzické tělo, například.

Když jsou naše srdce uvolněná, milující a chápající, uznalá, důvěřující, éterická anténa se stává… stává se vnímavá jako květina otevírající své okvětní lístky slunci. Jestliže je naše srdce ustarané, nepokojné, rozhněvané, nebo bouřlivé, stejná anténa, podobně jako citlivá rostlina zavírá své okvětní lístky navečer, přechází do zmatku a její jemnozrnné spojení s vyzařováním vyšších frekvencí Prvotního Zdroje je odříznuto nebo zmenšeno.

Tato éterická anténa je z biologického hlediska zakotvená v sedmi žlázách endokrinní soustavy (s vnitřní sekrecí), působící jako receptory překládajíc tělu a mysli vyšší frekvence domény Ducha tak, aby mysl mohla zpracovávat zakódovanou informaci a tělo mohlo podle toho postupovat.

Mark: Je to stejné, jako systém sedmi čaker?

James: Ano. Takže, když lidé vyjadřují hněv nebo nenávist, zvláště v průběhu času, jejich anténa může být poškozená, nebo přesněji, její citlivost je zmenšená, způsobující začarovaný cyklus, protože v jisté úrovni si lidé uvědomují, že nepřijímají nejjemnější vjemy, které jsou jejich rozeným právem.

Jednotlivce aktivují právě tyto nejjemnější vjemy. Je důležité poznamenat, že anténa není nikdy poškozená vlivem externích emocí, jinými slovy, zápornými emocemi nasměrovanými k vám či ostatním z vnějšího zdroje. Namísto toho, je oslabena vašimi vlastními emocemi nenávisti, hněvu, zklamání a zlosti. Takže jak vidíte, přítomnost Ducha ve vašem životě je přímo úměrná dobrému stavu této éterické antény. To je velmi delikátní, podivuhodný, dokonce zázračný aspekt lidského nástroje a jeho spojení s Duchem. A, když je tato anténa roztáhnutá, probuzená, aktivovaná, zesílená, využitá a zajištěná, tak …tak rozšiřuje přicházející frekvence světla a zvuku, neboli vyšší frekvence vyzařování Prvotního Zdroje do energetického pole kolem vás, přinášejíce vám kompletnější uvědomění multidimenzionálního světa ve kterém žijete. Teď, toto světelné pole které vás obklopí, ještě není ostrov. Jak jsem řekl dříve, ostrovy se zvedají nahoru jako kontinent vědomí a tento kontinent je kolektivní entita, o které jsem mluvil dříve.

Mark: Tak, co je pak aktivací?

James: Vyšší Já spolupracující s Duchem je vždy aktivátorem. Instruuje lidský nástroj na základních pravdách šesti srdeční ctností dříve, než jedinec může číst nebo mluvit. Jsou to vrozená pochopení. Pocházejí ze sdílené studny moudrosti, která je Žijící Pravdou a tato studna moudrosti je ta, ze které čerpají andělé (poslové) a osvícené bytosti. To je vstup, který hledá každý student Ducha.

Jakmile je nalezen, stává se vaším vlastním. Jakmile je nalezen, zrealizujete že schéma nebe, galaxií, hvězdného systému – a právě dole na planetě ve vašem vlastním lidském nástroji – je vše uspořádáno ve spojitém designu, který dělá vstup do sdílené studny moudrosti možným. Jediné, co potřebujete udělat, je aktivovat éterický anténní převaděč, jinak řečeno – poslouchat své srdce. A pak živte a rozšiřte tuto aktivaci žitím centrovaného života lásky.

Mark: To téměř zní…téměř zní příliš jednoduše.

James: Ano. To je jednoduché. Neexistuje zde složitost, protože je to přirozené. Je to jako po vlasu, kde je odstraněna zátěž z namáhavého tření a díky přicházejícím energetikám naší doby, je úkol ještě jednodušší.

Chápu, že existuje mnoho podporujících složitých technik; dýchání, mantry, vizualizace a tak dále. Nepodceňuji tyto techniky, nebo přístupy – aktivace je vysoce osobní proces a jestliže vás vaše vyšší Já vedle zabývat se těmito přístupy, pak takto konejte všemi prostředky. Ale také pamatujte, že složitost může pomýlit. Může způsobit oddělení od vašeho duchovního porozumění, které žije stále přítomné ve vašem srdci.

Nejde o to, jak moc toho víme o spirituálních technikách takzvaných mistrů, nebo dokonce jak dobře cvičíme tuto znalost. Jde o naši schopnost milovat a vyjádřit tuto lásku do nejjemnějších detailů reality našich životů.

Mark: A Jamesi, když říkáš „nejjemnější detaily reality“ můžeš trochu upřesnit, co máš na mysli?

James: Hmhmm chvilinku, jen si dám sklenici vody. Myslím, že to má co dělat s vnitřním vedením. Protože bez vnitřního vedení budete těžko nalézat tyto jemné detaily reality tak, jak jsou velmi často nepovšimnuty v každodenní zkušenosti typické osoby. A to kvůli starému paradigmatu, který nás obklopuje jako unavený stín. Říká nám nemluvit s cizinci, nezkoumat (eye of a person) oko člověka, zaměřit se na povrchní vnější vzhled věcí, být zticha pokud nebudete vyzván. Toto všechno otupí naše spojení s vnitřním Duchem, které udržuje a rozvíjí naši aktivaci.

Proto je nezbytné vyjadřovat šest ctností srdce do nejmenších koutů vašich životů. Nedám specifické příklady. Rozumím, mohly by být užitečné, možná, ale s každým příkladem, který bych odhalil, bych nedopatřením ukryl jiný a znova, celým účelem poaktivační cesty je stát se svrchovaný a sebezodpovědný. Vše co říkám je zaměřit se na oblasti vašeho života, které se zdály bezvýznamné vaší mysli, ale mají jistý magnetismus k vašemu srdci.

V Lyricusu tomu říkáme: „Rutiny a zaslepenosti rozumu jsou často hřiště a okna duše.“

Potřebujete váš smysl pro rovnost zakořenit ve sjednoceném poli vědomí, které je sdíleným majetkem všech. Jestliže můžete přiřadit vaši identitu k této perspektivě a udržíte ji tváří v tvář životnímu odporu, pak opustíte staré paradigma. A věčná nekonečná bytost žijící ve vašem srdci, poskytne vedení, které potřebujete.

Mark: Jamesi, chystám se přesunout k více osobním otázkám, jestli smím…

James: Samozřejmě.

Mark: …do doby, než skončíme. Je to OK?

James: OK.

Mark: Dobře. Dříve jsem studoval tyto nauky a nejsem si jist, jestli je dokonce nazývat učením, ale od té doby, kdy jsem spojen s WingMakers, musím říct, mám nastudováno myslím si dost velké množství informací. Ale stále nemám, jak říkám – nebo přinejmenším jak se odkazuješ na – toto jasné spojení s vyššími frekvencemi. A nejsem si jist, že bych od té doby opravdu získal kvalifikaci duchovní osoby. Stále se pěkně naštvu, když mě někdo odřízne v dopravě, někdy o tom dokonce mluvím s větší prudkostí, než chci . Jde o to: jak víme jestli jsme na správné cestě a děláme správné věci?

James: Tvůj stav, jsem šťastný oznámit, je velmi normální. Jsoucí zranitelný je součástí tohoto světa zkušeností a také částí toho, co tě propojuje s ostatními. Jestliže se držíš v nějaké velebné výši, mohl by ses stát nepřístupným, nebo hůř, lhostejným k nepříjemným situacím a každodenním problémům.

Jak víš, duchovní spisy jsou zkrátka a dobře napsány těmi, kteří byly podpořeni Duchem produkovat informace jako prostředky k tomu, aby rozžehly lidské uvědomění Stvořitele a ctností srdce skrze které žije. Tito spisovatelé často píší z vyššího dimenzionálního rámce, kde vážnost skutečných problémů je druh odpadlý do okrajů. Přidej si, že zátěžové faktory diktují náš svět a je nesnadné zůstávat milující a citlivého srdce.

A tak cvičíme jógu, meditaci, dechová cvičení, hodnotíme toxiny a sto dalších věcí podporující naši cestu.

Je důležité porozumět, že v očích Boha jsou si všichni rovni, ať stoupáte do ušlechtilých rovin čistoty nebo právě začínáte váš výstup z pouštní podlahy, nejste tím více nebo méně hodnotní. A to je proto, že jsme všichni projekcí sjednoceného pole vědomí a i když si ho jednotlivě přizpůsobujeme naším jedinečným charakterovým tendencím; v konečném součtu (jak říkají v byznysu) jsme rodina průzkumníků a spolutvůrců. Jsme božští spolupracovníci kteří, nesoucí lidskou biologii, někdy neohrabaně dělají chyby.

Když zažijete poznání fyzického světa, tak to nezažíváte osamoceně. Chystám se vám říct velmi jemný ale důležitý rozdíl: Můžete hovořit s Bohem, můžete mít rozhovory pravdy a lásky a to dobré a pěkné, protože je to vzdělávající. Ale jakmile procházíte životem je nepostradatelné cítit přítomnost Boha… zažít pozemský svět společně jak jeden. Toto je spolutvoření a pořádné vykročení ze vzdělání.

Mark: Nejsem si jist, že jsem přesvědčen o poslední části, Jamesi. Můžeš rozvést co máš na mysli tím, když říkáš spolutvoření je jedna věc, vzdělání další?

James: Ano. Proto říkám, že je to jemný rozdíl v konverzaci mezi jednotlivcem a Stvořitelem jsou důležité výměny energií a informací, ale je to vždy vy a Bůh a množství výměny, jestli chcete.

Spolutvoření není tolik o mnohosti, je to zkoumání pozemského světa jak jeden. Bůh a vy jste jedno a jak procházíte životní zkušeností, Bůh vidí a slyší skrze váš lidský nástroj, pošťuchujíce vás tam nebo onam, protože jste pozvali jeho přítomnost do vašeho srdce.

Teď si pamatujte, jak již jsem řekl, srdce nebo lidský emocionální systém je primární orgán vnímající relativně jemné frekvence vyšších dimenzí. Jestliže pozvete Boha do vašeho srdce, jestliže cítíte tuto přítomnost kvést, pak když žijete váš život, můžete cítit jak je každý okamžik tvořivě dělán s Bohem. Ne jako když po zažití zkušeností života dáváte zprávu Bohu skrze modlitbu nebo meditaci a hledáte radu na toto rozhodnutí či tamto.

To je, jak víte, když jste na správně cestě.

Nech mne přidat ještě jednu věc. Vaše ego má ustavičný protipól a účel, vaše ego se drželo ve vysoké pozornosti zakořeněno v historickém kontextu, který rychle sklouzne do irelevance. Krajina stvoření je zrenovovaná, tak říkajíc, počítající s řetězovou reakcí vědomí, která zamete tuto planetu a přenese ji a její obyvatele do nových vibračních polí.

Teď, ego bylo uzamčeno v obavě a nedostatku víry. Je to jako by byly tyto vlastnosti zakódovány do lidských druhů. Ideologicky, ať jsou vědecky či nábožensky ladění, jsou nicméně přivázaní ke strachu. Blokují proudění vyšších frekvencí, k čemuž byl lidský nástroj navržen, aby vykonával. To je přesně, proč je jednotlivec svrchovaný a proč je tak rozhodující, že se aktivují a žijí centrovaný život lásky, protože jen pak může dostatečné množství lidí začít řetězovou reakci vědomí, vědomí věčnosti.

Fyzické síly budou reagovat na tuto frekvenci a stanou se opravdovými silami věčnosti na pozemském úrovni. V Lyricusu to říkáme takto: „Mistr hmoty se stane otrokem věčnosti.“ Uvědomuji si, že jsem se přesunul na jisté velmi širokorozsahové koncepty, ale odpověď na tvou otázku je v této sadě konceptů. Budeš-li muset jen to trochu vytřídíš.

Mark: Díky, Jamesi. Jo, jsem si jist, že to udělám. Jak jsem tak poslouchal, zjistil jsem, že spoustu z toho, co jsi řekl…Mám pocit, že si to budu muset poslechnout vícekrát, než opravdu pochopím smysl.

James: Můžeš mít pravdu, ale nedělej si tak moc starosti o pochopení smyslu. Je to tak moc psychologický proces jak dosah. Je to proces posunu identity, že každý jedinec se může posunout z proudů obav a viny k proudům lásky a porozumění. Protože jen v proudech lásky si uvědomíte, že nejste forma kterou oživujete, ale spíše oživující se energetické frekvence. A tyto frekvence -z čeho se domníváš, že pocházejí?

Mark: Myslím si, řekl bych Prvotní Zdroj.

James: Ano, z našeho Stvořitele. A tyto frekvence, oni tančí v momentu, neznají minulost nebo budoucnost, žijí v přítomnosti. Tak myšlenky a pocity, které hledají v minulosti nebo budoucnosti, mohou omezit oběh těchto jemných frekvencí a tyto frekvence, vás jako pištec vedou do bodu přesného okamžiku, kde jste otevření pro transformaci.

Říkáváme to takto: „Jestliže loupete pomeranč, nepřemýšlíte o jablku.“ Jinými slovy, zůstaňte v přítomnosti, protože zde se nacházejí frekvence oživení. Zde leží vaše síla.

Mark: OK, to dává smysl. Díky Jamesi, cením si toho. Mateo! – Pro ty z vás, kteří posloucháte, kocour Mateo vyskočil na stůl a navštívil Jamese. Zdá se, že tě má rád.

James: Není žádný důvod proč by neměl. Jaký je to druh kočky?

Mark: On je Ragdoll (hadrová panenka). Druh který zohební když jej chceš vzít. Proto název.

James: Ano, on je velmi uvolněný. Velmi konejšivý.

Mark: Jo, nevím, zda to mikrofon snímá, já slyším jeho vrnění i z místa kde sedím. Chceš abych ho vzal, Jamesi?

James: Ne, ne je v pohodě. Jestli chce ležet ….

Mark: (Mark mluví současně s Jamesem.)

James: Dobrá, jestli nic jiného je velmi dobrým rozptýlením, jak vidíš. Toto je způsob práce Ducha a je to dobrý příklad nejjemnějších detailů života, kde v určité frekvenci 30 nebo 40 minut a Mateo je skvělý, náhle vyskočí na stůl a prosadí se. Dobře, pro mně je to Duchovo šťouchnutí uvolnit plynový pedál a navrátit hravou stranu života. To vše je rytmus, jak vidíš.

Mark: Jo, jo následuji tě, Jamesi, chceš si udělat pauzu?

James: Ano, udělejme si, protáhneme si těla a občerstvíme se. Vím, chtěls mi ukázat nějaké věci, tak to pojďme udělat a můžeme pokračovat v našem hovoru za 15 nebo 20 minut.

(pokračování – Interview s Jamesem 5. dubna 2008, část 2)

Interview s Jamesem, 5. dubna 2008,

část 2

Mark: Toto je 2. interview s Jamesem, 5. dubna 2008, copyright 2008, WingMakers, všechna práva vyhrazena.

Mark: Jsme zpět v druhé části rozhovoru. Já jsem Mark Hempel a sedím zde s Jamesem, kdysi anonymním tvůrcem WingMakers, Lyricus a Event Temples webů. Když říkám „kdysi“ nemyslím tím, že bys nebyl anonymní i teď, ale zdá se že méně, když zde sedíš se mnou a dejme tomu, že sdílíme tyto rozhovory s veřejností. Jestliže nás posloucháte a neslyšeli jste 1. část, kterou jsme zaznamenali dříve, možná byste si ji nejprve měli poslechnout, protože to dává tyto rozhovory do souvislosti a já se toto nechystám, částečně v zájmu času a také nevím, zda bych dělal dobře, protože před sebou teď nemám své poznámky…mimo jiné. Tak v každém případě přeskočím zadní informace a přejdu k otázkám, jestli to je OK s tebou, Jamesi?

James: Ano, v pořádku, Marku.

Mark: Jedna z věcí, na kterou jsem zvědavý a podezřívám, že naši posluchači také, je vědět více o světových náboženstvích a jak se vážou k WingMakers, nebo jestli to vůbec dělají?

James: Kdykoli mluvíte o světových náboženstvích, nejsem si jist jak odpovídat, protože nechci kohokoliv urazit, ani si nepřeji dělat srovnání, která jsou subjektivně nefér, což opouští malý prostor pro sdělení jakéhokoliv druhu.

Vše co řeknu je, že lidé mohou najít své vyšší Já a aktivovat své vyšší spojení s Duchem a Bohem skrze většinu náboženských a duchovních směrů na zemi. Neexistuje monopol na přístupový bod k Duchu a do stupně, kdy necítí…myslím lidé, necítí, že se toto vyšší spojení vynořuje z jejich studia, pak jsou pravděpodobně lépe nachystáni zkusit něco nového, věříce, že je jejich vyšší Já bude vést k tomu, co zarezonuje s jejich vrozeným pocitem pravdy. Jestliže jdete na orchestrální představení, nejprve hudebníci ladí své nástroje, zkoušejíce najít souzvuk. Podobně jsme udělaní týž Stvořitelem, ale naše nástroje jsou v různých ladicích kódech a my zkusíme nalézt harmonizační bod.

Všichni jsme jinak ladění prostřednictvím naší zkušenosti, genetické predispozice, vzdělání a ano připouštím, že náboženství a kultura hrají rovněž rozhodující roli. Většina náboženství více soupeří, nežli usilují o harmonizaci a jak jsem řekl dříve, klíčem je aktivace spojení mezi egoosobností, vyšším Já a oživujícím Duchem tekoucím mezi nimi.

Jakmile nastává tato aktivace, je docela akademické v jakém náboženství jste, bezmála takovým způsobem, jako nezáleží jakého jste občanství, když navštívíte vesmír.

Mark: ….. Jo, to je dobré – zajímavá analogie. Otázkou, kterou vidím v podtextu emailů spojených s náboženstvím, je zmatek všech těchto různých duchovních cest mající na jednotlivce, jak zkouší vyřešit, které z nich je pro ně nejlepší.

James: Ano, ano, rozumím, ale hledači ještě hledají mimo sebe. Hledají to co si myslí, že uvnitř postrádají, zčásti proto, že náboženství a kultura jim říká, že postrádají tuto schopnost a žádají prostředníky jako kněze a pastory, rabíny nebo duchovní učitele, aby našli jejich cestu. Stezky Ducha se jen jeví matoucí zevnitř hledající venku a to proto, že materiály sypané před typickým hledačem jsou matoucími. Jedna cesta říká: „jste hříšníci“, další říká: „nic takového není“, jedna cesta říká: „dýchat takto a v této pozici“, další říká: „modlit se tímto způsobem“. Jedna cesta říká: „konec je blízko“, další říká: „jen se narodíme v Božím Duchu, je to čas nových začátků“.

Jak mohou všechny tyto věci platit současně?

Stává se stejně matoucím, když vstoupíte do vědy. Nedávno existovalo ve světě jen kouzlo a zázrak a pak přišel Newton a další po něm a byl odhalen mechanický vesmír a kouzlo opustilo naši kulturu a stálo na obrubníku, jako sirotek. A nyní…nyní jako marnotratný syn, se kouzlo vrátilo ve formě kvantové fyziky. Na jedné straně náboženství definovalo kouzlo ve formulacích svých vůdců, aby manipulovalo masy. Na druhé straně věda, vyhýbající se kouzlu, destilovala náš vesmír do základů mechanismu, ve kterém byla naše mimořádnost jako druhu tak nějak vyňata z rovnosti.

Například: „jsme z 99-ti procent stejní jako opice“, „nejsme středem vesmíru“ a tak dále. Všechna tato tvrzení nebo hlediska, ovlivnila světové názory a stala se většími a my jsme se stali menšími, méně významnými.

V jistém smyslu přišel kvantový svět na naši záchranu, abychom si uvědomili jak málo toho víme o vesmíru. Toto byla aktivace pro druh jako celku, kterému většina lidí opravdu nerozumí, protože lidskost byla potlačená mechanickým nestarajícím se vesmírem a neviditelným Bohem.

Ale pak jsme objevili, jak jsme všichni propojení. Základní mechanismy jiné, než mechanické – byli vskutku magické (kouzelné) – nevysvětlitelné, ale to je svět subatomárních energií, frekvencí světla a zvuku, ve kterých žijeme. Uvědomil jsem si, že jsem se dostal trochu mimo dráhu, ale chci zanechat dojem, že mám ohromný soucit s hledači v jejich zmatku. Je to dobře známé.

Mark: Tak co by měli lidé dělat uprostřed svého zmatku? Mám na mysli, co udělat, aby se osvobodili?

James: Nejlepším místem k zahájení zkoušení nových začátků je zjednodušení. Toto je vzdělaný svět, kde slova vládnou mysli. Duch za slovy je klíčem, který je důležitějším než slova. Největší hledači kreslí sami sobě zmatek, protože porovnávají slova napsaná nebo řečená duchovními učiteli, nebo hůř, srovnávají interpretace slov duchovních učitelů.

Jazyk byl smyšlen k tomu, aby usnadnil obchodu a výměnnému obchodu, komerci a později kultuře. Jazyk našeho světa je konstrukcí třetí dimenze, je zavádějící a nedokonalý. Tak se slovy být opatrný.

Dám vám příklad. Mohu vám říci jádro pravdy jen ve dvou větách. Zde jsou:

Tak jako je slunce přítomností Boha v našem kolektivním vesmíru, vy jste přítomností Boha ve vašem místním vesmíru. Jste světelnou bytostí ve vesmíru rovnajících se bytostí, každý je stejně tak podstatný pro celek.“

Jak vidíte v těchto dvou větách, jsem vám řekl semena Pravdy, ze kterých všechny další moudrosti vyvstávají. Není nic popleteno v této Pravdě ledaže se, samozřejmě, uchýlíte k vaší historické znalosti, pak když jste zmatení, musíte nést nějakou zodpovědnost za váš zmatek, který k vám přichází ze srovnávání.

Vezměme první větu: „Tak jako je slunce přítomností Boha v našem kolektivním vesmíru.“ Co to znamená? Slunce a Bůh jsou jeden a tentýž?

Dobře, pro mnohé by toto bylo kacířstvím. V jistých obdobích naší historie byste byli za toto rčení zabiti – a navíc je to pravda. Přesto je to komplexnější než jednoduché rčení: „Slunce a Bůh jsou identické.“

Tak si slova sami začnou plést pravdu.

Tak zjednodušujete vaši vlastní pravdu, potřebujíce mít rámec, ze kterého vyvstává vaše smýšlení.

Rámec Lyricusu je žít centrovaný život lásky, vyjádřením šesti ctností srdce všem uvnitř vašeho místního vesmíru. Jak to děláte, stáváte se vůdcem svého emocionálního systému a stáváte se Boží Přítomností ve svém světě. Je to velmi jednoduchý rámec a ten, který tryská z prastarých světů, přesto nebyl vybaven evolucí. Nepodstoupil interpretacemi, nebyl okrášlen žádnou náboženskou institucí, není nikým vlastněn.

Mark: Dobrý čas zeptat se na velmi častou otázku, na Lyricus a…

James: Velmi dobře, ale nechej mne nejprve něco přidat ke tvé poslední otázce: Svět není bez paradoxu a komplikovanosti – má mnoho obou.

Hledač v dnešním světě byl přemožen mnoha, mnoha zátěžovými faktory – ekonomikou, svou prací, rodinou, svými vztahy, dokonce svými rolemi matky, otce, dcery, syna, manžela, nebo manželky. Tyto zátěžové faktory obývají tělo a nervová soustava je jimi vzrušena, ale nesprávně. Nervová soustava a endokrinní soustavy (soustavy žláz s vnitřní sekrecí) připojeny k srdci vytvářejí síť spojení s vyššími frekvencemi. Jinými slovy, jsou vaší vnitřní sítí a spojením do externí sítě, organizující pole inteligence Ducha.

Jestliže máte ve vašem těle a emocionálním systému příliš mnoho hluku a hlukem mám na mysli stres, který je zanesen a ohrožuje citlivost vašeho spojení, pamatujte, že praxe šesti ctností srdce je metodou uvolňující tento hluk či stres. Existuje mnoho, mnoho technik které pomohou, dokonce i technologie a je důležité, že jednotlivci objevují jak pro ně pracují.

Doktor Childre, zakladatel HeartMath, je přední učitel tohoto předmětu a ten, kterého doporučuji bez váhání.

Hledači často pátrají po stoupající složitosti, protože esoterika je statická.

Jestliže vidím někoho, kdo praktikuje šest ctností srdce svými nejlepšími schopnostmi je, z mého pohledu, větším mistrem na zemi než ten, kdo cituje nejvyšší formulace Ducha, nebo hovoří vytříbeností Ježíše, Mohammeda, Krishny, nebo Budhy, nebo medituje každý den, ale pak vyzařuje nesouhlasné chování či myšlenky.

Vesmír má podněcující systém – nazýván evolucí (vývojem) – a tak to chápeme, když vzhlížíme k těm věcem, které se vyvinuly v sofistikovaných technikách či organizacích, naplňujeme se jimi s větším významem než těmi, které se nevyvinuli a jsou jednodušší, v porovnání dokonce nevinné.

Ale šest ctností srdce, žití centrovaného života lásky, zatímco jsou odpojeny z evoluční dráhy duchovních znalostí, patří paradoxně mezi nejsilnější formy pravdy pro tento specifický čas lidské evoluce.

Mark: Vím co myslíš, protože dostávám dopisy od lidí, kteří mne obeznamují s některými esoterickými spisy, jako Kniha Urantie, nebo Klíče Enocha, některé z materiálů Alice Bailey a toto je jen pár příkladů, na které jsem se vzpomněl. A mají v nich nějaké opravdu ohromné vhledy, ale také ve mne nechávají nejistý pocit co dělat dál, však víš, myslím se samotnou znalostí. Co vidíš jako klíčovou věc , kterou by měli hledači požadovat po těchto materiálech, aby získali pocit přesvědčení, že jsou na správné cestě?

James: Ano, dobrá, slovo „náboženství (religion)“ je odvozeno ze slova, latinského slova „znovu spojení (re link)“ tak znovu-spojení do vyššího Já je esoterický význam termínového náboženství. Takže hledač se pokouší znovu-spojit ve svým vyšším Já, které bylo postaveno do stínu jejich egoosobnosti, jehož hlas je sporadicky slyšen, natož aby podle něj jednal. Tudíž, hledač pravdy musí požadovat, nebo cítit význam připojení se svým vyšším Já, oživujícím Duchem protékajícím uvnitř a pak dle toho jednat.

To ale nestačí ke slyšení překrásných myšlenek vyššího Já, či cítění síly jeho citů, nebo tvořivému pobízení jeho mysli.

Lidský nástroj musí vstoupit do vyrovnání a přemístění egoosobnosti na své oprávněné místo, přizpůsobeno znalostí své role, jako usnadňujícího prostředku Ducha uvnitř lidské domény. Když hledači vidí tyto úpravy a cítí znovunapojení na své vyšší Já, budou presvědčeni, že jsou na správné cestě. Pamatujte, jak jsem řekl dříve, je to psychologický proces. Je to cítění znovupropojení se svým vlastním Božstvím. Je to vědomí posílené spolutvořivosti s vyšším Já a jeho neměnné spojení s poli Ducha, které umožňuje jeho věčné spojení s individualitou a jednotou.

Ve střídání …jako sinusovka, jako vlna existence, je toto síla, kterou držíte uvnitř vás. A každý opravdový hledač je povolán k tomuto velice neobyčejnému a velmi osobnímu poslání.

Mark: Takže se na to díváš jako na individuální poslání?

James: Ano, v každém smyslu slova je to zodpovědnost jednotlivce k tomu, aby hledal své vyšší Já a vstoupil do připojení k vyšším polím svého Zdroje.

A užívám tento termín „zodpovědnost“ ne jako záležitost uloženou na hledače z vnějšího zdroje, ale spíše jako vzpomínku na svůj účel, pro který se inkarnovali, jako lidé na této planetě v této době.

Jednou, když splní tuto zodpovědnost, rozhodnou se zcela ve svém vlastním souladu, co je jejich posláním a s kým si přejí pracovat. Velká část toto pokračuje na podvědomém vědomí hledače. Do jisté míry se cítí jako zapletení v proudu, jako odlivem táhnutí z bezpečného břehu. Břeh představuje jejich minulost jako egoosobnosti a proudy jsou Duchem. A jakmile hledači vstoupí do připojení ke svému vyššímu Já, budou taženi tímto proudem a vhodně umístěni ke splnění svého poslání.

Mark: Je poslání pro každého jiné, nebo je hodně stejné?

James: Je opravdu obojím. Každý individuální hledač jak si je vědomý svého nejvnitřnějšího Ducha a cítí proudy centrovaného života lásky, tak je tažen do velmi specifických situací, ve kterých mohou být jeho energetiky využity Duchem ve Velkém Probuzení lidstva. To neznamená, že každý okamžik je příspěvkem k tomuto poslání, ale celkově, když se díváte na mozaiku života, řekněme v průběhu měsíce, příspěvek je nabídnutý a probuzení je přineseno trochu blíže, udělán malý kousek více hmatatelný a přitažlivý ke všem těm, kteří zůstávají spící.

V kolektivním měřítku existují různé fáze probuzení, někteří se právě probouzejí, někteří hledají svůj účel zkoušejíce integrovat dva světy do rozumné skladby. Někteří jsou v hlubokém spánku ve své egoosobnosti a kulturním omezení a někteří jsou částečně probuzeni, ale manipulovatelní vnějšími vlivy, zůstávat se spícími masami. A někteří jsou probuzení a ví s hlubokým přesvědčením v odevzdanosti Božské Lásky, že jejich primárním posláním je aktivovat a rozžehnout všechny ty ve výše uvedených kategoriích, aby se mohli všichni připojit k Velkého Probuzení.

Nyní, a toto je důležité – Posláním není: „připojit se k osvícenému davu a být šťastný“, ani to není: „vy chudáci, kteří žijete v nevědomosti, pro slávu Boha já vám pomohou probudit se.“ To není o kázání dobrých zpráv k hříšníkům světa. Ti, kteří spali nejsou hříšníci. Nejsou špatní, ani nejsou níže postavení než ty nebo já. Jestliže jste někdy viděli rybu, která nedopatřením plavala v mělkém bazénu přílivu a nyní je uvězněna, je zde nutkání pomoci ji vrátit se do oceánu a je to instinktem, který máme a nic víc. Ryba držená v bazénu přílivu je stále stejná ryba. Má stejné síly a potřeby, je prostě uvězněná v omezeních bazénu přílivu a tak klesá její schopnost být rybou.

Mark: Jo, víš, dostávám spoustu emailů od lidí a měl bych dodat, že když říkám „dostávám spoustu emailů“, jsou vlastně určeny tobě. [smích :-)] Ale citovost je trochu podrážděna, když je osoba frustrovaná, že jejich poslání nebo účel zdá se, já říkám světský, přinejmenším to je dojem, který dostávám ze čtení tohoto materiálu. Je to jakési zachycení, jak jsi právě uvedl, ve velmi malém bazénu přílivu, nebo přinejmenším je to jejich vjem. Co bys jim řekl?

James: Dobrá, toto je velmi běžný problém lidí, protože cítí expandující sítě a větší účel svého života a stále čelí dopravní zácpě, nemocným dětem, zaplacení další hypotéční platby, nebo čeřiny špatně fungujících vztahů. Toto všechno naráží na vnímání jejich účelu, protože částečně, cítí světské i Božské řinčení ve svých životech. Nutně nevidí dva světy jako spojené v nějaké smysluplné cestě, ale jsou. Už jsi někdy viděl film, který je velmi tmavý, dokonce deprimující ve své temnotě, ale když vstupuje do filmu světlo, je velmi jasné, velmi naplňující?

Mark: Jó, manželka a já máme rádi HBO pořad nazvaný Carnival – nejsem si jist jestli to vyslovuji správně – je to tak temné jak jen může být, protože je to o Velké depresi… a pak, když se lidé rozzáří… jde to opravdu napříč celou emoční úrovní. Myslím, že to je dobrý příklad toho, co máš na mysli.

James: Ano, ačkoli jsem neviděl zmiňovaný film, může být velmi silnou technikou ve vyprávění příběhů a výrobě filmů, použití kontrastu temnoty k odhalení světla s větší plností a hloubkou a také se to dělá, vidíš.

Temnota není nutně ohromnou událostí nebo vzezřením zla, jak to často bývá zobrazeno ve filmu a příbězích, může být nahromaděním stovek malých věcí. Ale nicméně vystupuje, vytváří podmínky ve kterých můžete používat šest ctností srdce a vlévat vaše světlo do temnoty z časů a do vašeho místního vesmíru. Ironií je, že toto je účelem, který jsme zde přišli vykonat. Toto je naším posláním, avšak většina lidí zjistí, že světská rozptýlení života zasahují do jejich ušlechtilých misí, když vskutku – odhalí je.

Znova chci dodat, že rozumím obtížnosti vidět v tom světlo, ale jestliže by byly ctnosti srdce stále proudící a snadno přenášeny, jak byste mohli rozvíjet vaše schopnosti? Jak byste mohli posilovat vaše rozhodnutí vyzařovat tyto ctnosti mezi vaším místním vesmírem? Jak byste mohli pomoci v situacích krize nebo potíží? Jak by mohlo vaše poslání zůstat zásadním prvkem vašeho života přes měnící se časy a jak byste mohli porozumět situaci ostatních a cítit opravdový soucit?

Když temnota prostupuje váš svět, pamatujte si, je to čas používat ctnosti srdce, cvičit je po všechny další časy, jak budou vystupovat, odhalí vaši laskavost a Tu, kterou skutečně reprezentujete.

Mark: Ano, slyšel jsem, že jsi několikrát dnes použil termín „místní vesmír“ zdá se mi to jako nový termín. Myslím, že vím co máš na mysli, když to říkáš, ale můžeš to pro jistotu definovat?

James: Ano. Místní vesmír je dimenzionální pole, ve kterém je jedinec v okamžiku za okamžikem.

Například, můj místní vesmír se jen dnes posunul mnohokrát.

Jak jsem organizoval svou cestu doma v New Yorku, pak jel na letiště, nastoupil do letadla, vystoupil na jiném letišti, setkal s tebou a nyní sedím zde ve tvé pracovně v Minneapolis.

Můj místní vesmír objímá všechny tyto prostory či prostředí. Každé má své vlastní energetické pole, které je složeninou několika lidí, nebo v některých případech jako je letiště, tisíců lidí.

Mohu cítit toto složené pole, vnímám frekvence, nebo si mohu vybrat zeslabit svou citlivost, abych se mohl zaměřit více vnitřně. Také si mohu vybrat zlepšit složené energetické pole skrze mé chování, myšlenky, nebo pocity. Jistá prostředí mám více pod kontrolou než jiná. Například, jestliže pracujete v kancelářské budově, máte nějakou kontrolu nad vaší osobní kanceláří, ale jestliže jdete do bufetu musíte se smísit nebo zamísit se složeným polem, které existuje tam.

Tak je váš místní vesmír všude, kde jste v přítomnosti a všude, kde jste z fyzického či zeměpisného hlediska, jste také přítomni v dalších dimenzích a v těchto vyšších dimenzích můžete přesunout vaše vnímání, nebo uvědomění k jinému místnímu vesmíru. Termín „místní“ v tomto případě jen znamená, že je přítomno vaše ohnisko pozornosti a energie. A to je důležité, protože to znamená, že nejsme přivázaní k našemu fyzickému zeměpisu.

Kdekoli jste v rámci vašeho místního vesmíru, pamatujete, jste přítomností Boha v Duchu. Jste jako slunce uprostřed oblohy vašeho prostředí a toto slunce vyzařuje světlo. Ale také absorbuje informační kódy či vstupy vašeho místního vesmíru, můžete cítit tento absorbující tok do vaší duše, kde je snadno zpracován a umístěn v soudružnosti pro váš lidský nástroj k použití. V textu Prahové Kosmologie je tomu odpovídající rčení:

„Udělejte z vašeho vesmíru oltář, na který může sestoupit vědomí Ducha.“

Takže místní vesmír je portálem, skrze který může vstoupit vědomí Ducha do vaší lidské domény.

Když jsem dříve říkal, že můj den zahrnoval četné zeměpisné posuny, nezmínil jsem všechny vnitřní posuny částečně proto, že jsou přiliž obsáhlé a částečně proto, že jsou těžce popisovatelné slovy.

Jak říkáme: „je to jako zkoušet dát kostým andělovi.“ Je to odpověď na tvou otázku?

Mark: Jo, myslím, že ano. Díky, mimochodem chtěl bych se vrátit k mé otázce na Lyricus, ale když jsi hovořil o něčem jiném, přišlo mi na mysl, na co se tě chci zeptat.

James: Ano, dobře. Je moudré být instinktivní a následovat náhlé impulsy, které přicházejí z tvého srdce. Spontánnost a instinktivní žití jsou napojeny na centrovaný život lásky, protože jen tehdy žiješ v přítomném okamžiku.

Doporučuji změnu konverzace, jak ti srdce napovídá. Jestliže se nevrátíme ke tvému seznamu dotazů, nedělej si starosti, je to tím, že naše vyšší Jáství nalezla nový způsob k zapojení se a tento nový způsob je vždy lepší než starý, předem stanovený. Když operuješ v proudech lásky můžeš mít jistotu, že právě v přítomném okamžiku znáš správné gesto, nebo řekneš správné slovo, nebo obdržíš správnou myšlenku, nebo vyjádříš správnou ctnost.

Neexistuje referenční zdroj, ze kterého potřebuješ dostat souhlas. Věř tomu.

Mark: OK. Jo, díky za ten vhled, cením si ho. Téměř jsem teď zapomněl na mou otázku, nechal jsem se unést tvým komplimentem. OK, zpět do toho. Otázky na děti. Jak víš, já mám čtyři a zdá se, že je kladen větší tlak na děti, než jaký byl v časech mého dospívání.

Jaký je tvůj pohled na děti nyní a jaké mají vyhlídky? Mám na mysli, že zprávy jsou tak nejasné – záležitosti jako globální oteplování, nedostatky energie, zvedaní cen potravin, nedostatky vody, přelidněnost, atd. Víš, když se podíváš do hloubi, objevuje se mnoho potencionálních problémů.

James: Dobře, ano, jak víš já sám jsem neměl tu čest vychovávat děti, tak začnu mou odpověď s tím přijetím.

Je to kompletní sada otázek, které jsi zmínil. Nechej mne začít rčením, že děti začne unášet jejich kultura s věkem pěti let. Jestliže je jejich kultura založená na strachu, tak se zpravidla, až na několik málo výjimek, budou učit tento strach. Tento strach popírá nebo zmenšuje důvěru ne jen ve vnější svět či vesmír, ale co je důležitější v sebe. Tato nedůvěra se projevuje ve velmi, velmi jemných vlastnostech, mnohých, které jsou dokonce nezpozorovatelné rodiči, protože jsou generační.

Jestliže děti rostou ve strachu, inklinují k definování sebe v termínech smrtelnosti, či zranitelnosti a izolace. Tyto vlastnosti potlačují rozpínavost a rozsah Ducha, který protéká skrze jejich nervovou soustavu, jejich srdce a mysl. Jediným okamžikem. Představte si, že máte velmi silné vozidlo k prozkoumání naší planety, ale v okamžiku narození jste dostali pásku na oči . Jediná zvláštnost této pásky je, že je při narození relativně průhledná. Nicméně každým měsícem se stává více matná. Jakmile jste opravdu schopni ovládat toto silné vozidlo, páska na očích je neprůhledná. Takže nyní můžete řídit, ale nevidíte. Nyní můžete zkoumat, ale jen s krajní opatrností, protože vlastně nevěříte svým vnímáním místního vesmíru. Ano?

Mark: Ano.

James: Tak toto je metafora pro to, jak se mnoho dětí cítí když dospívají. Síla jejich myslí a ega se stane nástrojem oddělení, protože jsou učeni vnímat vnější svět jako oddělený od sebe, zatímco Duch žijící uvnitř, vyťukává jinou zprávu. Říká: „Vše je jedinou Bytostí. Všichni v tomto vesmíru jsme spojeni. Náš Stvořitel je laskavý a všemoudrý. Vesmír je naším tělem.“

Tato dichotomie je frustruje, protože na jedné straně nosí masku, kterou zdědí od své kultury a ta redukuje vše co vidí do oddělených částí za účelem srovnání a analýzy. Na druhé straně, pod povrchem cítí mládež jednotu a spojení Ducha, někdy ve snech, někdy ve fantazii, někdy v umění a příběhu, někdy ve zkušenosti reálného života. Děti a dospívající si mohou zpřístupnit intuitivní moudrost skrze harmonizaci svých srdcí a myslí-neohroženou vírou svých instinktů.

Ale záliba a kouzlo populární kultury má velmi silný magnetismus. Přístup ke své intuitivní moudrosti je zřídkakdy nalezen, jakmile si děti vytvoří svou sociální osobnost či nosí ochrannou masku, která jim dává průchod k ústupu od zodpovědnosti vyššího uvědomění a účelného energetického příspěvku. Některé z dětí a dospívajících rozbijí toto postavení v sociálním a kulturním řádu, ale ne ve vysokých číslech nebo procentech. Je to uděláno několika málo, kteří mají silné modrotisky, poslání a vnitřní vedení ke zpřístupnění této intuitivní moudrosti a použijí to pro Grand Awakening (Velké Probuzení).

Teď, více k tvé otázce, budoucnost je jasná, protože inteligence lidské rasy bude v nadcházejících letech zesílena jako nikdy předtím. Toto probuzení či přístup k vyššímu řádu intuitivní znalosti je přesně odhalením, kvůli kterému je mnoho dnešních dětí zde.

S tímto přístupem jdou nové vynálezy, inovační řešení, nové cesty, kterými bude lidstvo řešit problémy energie, chudoby, vlády, nemoci a distribuci zásob. Nedá se říci, že tyto problémy budou překonány během pár let nebo, že až se přehoupne rok 2012 bude se světem vše v pořádku.

Ne, tímto způsobem se to nestane. Bude to pozvolné, ale kritická hlavní část – přebudování lidských sítí, na kterých je závislé naše propojení s Duchem – bude přinesena do nové úrovně tvořivosti a spolupráce, kterými lidské a Božské programy vstoupí do více řekněme, nové a vyšší harmonie, a v této harmonické pozitivní změně se uchytí.

Mark: Teď a co všechna proroctví a pohromy jako nukleární války, nebo změny země jako záplavy a zemětřesení a posuny pólů, abych jmenoval alespoň některé. Mohou se ještě v naší budoucnosti vynořit valící se před dobrými časy, tak říkajíc?

James: Stále budou kalamity rozličných typů. To vše je součástí rytmu přírody a člověka, ale nejsou to tak moc události minulosti, která definují náš druh, nebo směr ve kterém budeme pokračovat, jako je to účel a záměr, který neseme uvnitř našich srdcí a myslí. Tak, ano, budou války a živelné pohromy, které se táhnou bezprostředně za lidstvem a ano, bude přirozené předpokládat, že nejlepším ukazatelem naší budoucnosti je naše minulost, ale opravdu tomu tak není .

Proroctví často opomíjí jemnější energie lidského srdce a mysli a místo toho je informováno chybami a katastrofálními soudy, které vidíme zhmotněny v našich učebnicích dějin.

Existuje primární soudružnost, která umožňuje postupné objevení mostu mezi Stvořitelem a stvořením. Jak se tento most objeví v nadcházejících letech, bude rozšířen tak, že ho čím dál tím více lidí může protínat a cítit vibrační vlivy svého Stvořitele – okamžik za okamžikem – kdykoli si zvolí dotknout se Ho.

Je to jako zvedání mlhy, která odděluje jednu identitu od jiné a navzdory všem důkazům opaku, budoucnost lidstva je tak jasná jako hvězda a dokonce více trvalá.

Mark: Myslím, že to bylo více pozitivní, než jsem očekával. 🙂

James: Ano, jsem si dobře vědom, že proroctví je trochu sklíčené ve vztahu k lidstvu a zemi, ale jak jsem řekl, uvnitř srdcí a myslí obyčejných lidí je vize jak má být, i když to neumíme vyslovit či pochopit našimi myslemi, nicméně připouštíme tuto vizi a účel, vystupuje jako mocný otisk formující budoucnost lidstva, jako ohromný Sochař, který řídí galaxie jako kladivo a dláto.

Nejhlubší motivy lidského srdce se nenacházejí ve slovech, ale spíše v chováních a energetických či éterických přenosech přenášejících lásku a světlo ke všem tvorům. Jsou to svalstva a končetiny ohromného sochaře, či kolektivní Bytosti. A příčinou je to, že jsme děti našeho Stvořitele, Jehož vize a účel je uložen uvnitř každého z nás, projevující se i když si připadáme daleko, daleko od duchovního zbožného žití. Nemůžeme to vypnout stejně, jako si naše slunce nemůže zvolit nesvítit. [pausa]

Nedostatek potravin bude záležitost, onemocnění bude záležitost, voda bude záležitost a to všechny jsou elementy, které budou táhnout lidstvo do nové sítě, nebo nové perspektivy příbuzné s jeho hodnotami a chováním. Ale nejhlubší motivy, dokonce i když jsou zapomenuty nebo ignorovány, zůstávají jako kolektivní podpis lidstva a vykrystalizují v našich nových institucích, nových technologiích, nových vůdcích a nových cílích sjednocené země.

Toto je náš osud.

Není to rozmar několika učitelů, nebo dokonce andělských hostitelů -je to nejniternější ryzí starověký hlas našich srdcí a myslí v pěveckých sborech lásky, kde vaše identita je buňkou ve vyvíjejícím se, stoupajícím planetárním organismu. Tento organismus žije a pohybuje se v proudech lásky, jenž naplňují vesmír jako světelné a zvukové frekvence od nejvyššího k nejnižšímu řádu.

Mark: Myslím, že něco z toho mi šlo „nad hlavou“, ale ohromná věc na nahrávce je, že ji můžeš přetočit a poslouchat vícekrát, že?

James: Znovu, neznepokojujte se s porozuměním všeho, co slyšíte. Někdy je více cenné nerozumět, ale jen vnímat energii toho, co je řečeno. Tato energie je důležitější, protože je často více aktivující než slova, nebo myšlenky.

Mark: OK, udělám, co je v mých silách, pojďme na chvilku změnit téma. Uvědomuji si, že srdce bylo vždy dílčím faktorem ve WingMakers materiálech, zdá se, že se více zcentralizovalo v případě Event Temples. Můžeš vysvětlit proč, Jamesi?

James: Ano, je pravdou, že Event Temples je více zaměřen na srdeční centrum. Srdce a mysl jsou klíčové prvky lidského nástroje a ve WingMakers materiálech byla mysl oslovena úplněji. A v Event Temples, připouštím, bylo ohnisko přímo na srdce, jako prostředku k poskytnutí rovnováhy. Ale dokonce i v poezii, obrazech a hudbě WingMakers materiálů je hojný poukaz na srdce a jeho ústřední roli v lidské aktivaci a ve zpřístupnění vyššího Já.

Víte, srdce a mysl jsou jako dvě strany jedné mince a mimochodem, když říkám „srdce“ opravdu tím míním lidský emocionální a intuitivní systém. A když říkám „mysl“ opravdu tím míním vědomí svrchovaného jedince, které zahrnuje fyzický mozek, nervovou soustavu a vědomí asociativní mysli.

Tak, pryč s definicemi – srdce je portálem lidského nástroje, umožňující cítit proudy lásky, která teče dovnitř a kolem každého jednotlivce, po všechen čas. Jsme zpět u antény a převaděče, o kterých jsem hovořil v prvním sezení. Je to skutečně senzorický (smyslový) systém, který umožňuje cítit spojení s ostatními a naším společným Stvořitelem.

Mysl je mocným vnímatelem v mnohých způsobech, ačkoli se tímto stává zapletená s egoosobností a sociální podmíněností malého příběhu, kterým kultura žije. Tak, může být její síla nesmírně oslabena. Idea je mít oba, srdce i mysl, operující v harmonii jak přijímače tak vysílače, aby zajistili dobrou rovnováhu mezi přicházejícími proudy energií a informací a odcházejících transmisí.

V názvosloví Wingmakers je to blízké Navigátoru Jednoty, ta část, která se dívá na něčí místní vesmír a vnímá ho ryze jako trojrozměrnou pavučinu, spojující celý život do celistvosti.

Teď, Event Temples web a materiály jsou opravdu zaměřené na představení pohledu, jak může jedinec žít centrovaný život lásky, ale ne z důvodů přinesení duchovních znalostí, zabezpečení dobrých vztahů, nebo zmenšení stresu, ale spíše z důvodů stát se zodpovědný v pomoci posunu lidstva do vyšší dimenzionální perspektivy uprostřed očekávaných bouřlivých časů, jak procházíme některými z těchto bolestí narození nového lidstva.

Je důležité porozumět, že srdce a mysl jsou bezešvé, jak jsem řekl dříve, dvě strany jedné mince, která pro to nemá jméno.

Není to definovatelné, když vybereme slova, aby to popisovala. Paradoxně, je to slovně nevyjádřitelné, kde na definici záleží, a kde na tom nezáleží to je nazýváno věcmi jako duše a integrální já, nesmrtelné vědomí a Duch. Ale, všechny tyto slova to přišpendlí dolů do krabice v okamžiku, kdy je slovo použito k popisu. Takto mysl pracuje. Umísťuje věci uvnitř krabice, která je z ovladatelné velikosti a může být viděná shodně s trojrozměrnou realitou.

Takže, zatímco v tomto projektu může být ohnisko na srdce a v dalším na mysl, skutečné ohnisko je na integraci obou do harmonického výrazu ctnostného srdce a mysli skrze lidský nástroj ve světech časoprostoru, který je tady a teď.

Na této zemi, v roce 2008, v měsíci dubnu, pátého dne, čtrnácté hodině, dvacáté druhé minutě a dvanácté sekundě – dělám (some of this UP), ovšem ale, má pointa je, že i když jste omezili sebe do úvahy, že tady a teď je doslova tady a teď, právě čas nalézt to, není. Neexistuje čas nebo prostor, který ohraničuje vaše vyjádření ctnostných kvalit uvnitř vás. Jsou vně té krabice, tak velké jako je časoprostor tady a teď, ale rozumím obtížnosti ve tvoření tohoto rozdílu. Všechno co je opravdu důležité je vědět, že když přenášíte váš centrovaný život lásky ve vašem místním vesmíru, dotýkáte se více než vašeho místního vesmíru a nejste uzamčeni uvnitř tady a teď, ale může to přenášet všemu času – dokonce i nečasu.

Mark: Aha, vidím že se naše diskuze začíná dotýkat cestování v čase. Víš, že z množství emailu, které ti zasílám, je cestování v čase jedním z více častých témat. Neřeknu s jistotou, jestli je na místě pátém nebo šestém, nebo tak, ale je pravděpodobně na vrcholu, však víš, deseti. (TOP 10 otázek) Ve WingMakers materiálech, je cestování v čase do určitých detailů popsán v Ancient Arrow knize. Pro ty z vás, kteří nečtete všechny materiály, nebo jste se nedívali na knihu, …je tam popisovaná technologie nazývaná BST (Blank Slate Technology). Chceš vnést nějaké světlo na toto téma?

James: Ne, zejména ne nyní. Není to tím, že bych nenalézal toto téma zajímavým, ale energetice naší konverzace by lépe sloužilo, jestliže zůstaneme na jiné vlnové délce.

Mark: OK, rozumím.

James: Víš, časoprostor je vynález mysli, dovolující nám navigaci v trojrozměrné realitě. Něco, co je vynalezeno myslí, může být vždy ovlivňováno vyšším vědomím Ducha, jako zahrnujícího mysl. Takže, jako Bytosti Ducha, cestujeme časem stále. Typ cestování v čase, který byl popsán ve WingMakers materiálu.. má více co dělat s institucionalizováním cestování v čase a přinesením ho do oblasti lidské technologie. Existuje mnoho projektů, které experimentovaly s cestováním v čase a já jsem odhalil pouze jeden takový projekt v knize Ancient Arrow. Ale to je velice, velice komplexní předmět, když začnete institucionalizovat cestování v čase.

Mark: Jamesi, chceš si udělat pauzu?

James: Ano, bylo by dobré si protáhnout nohy, ale rád bych udělal jeden finální bod předtím, než skončíme sezení.

Mark: OK, OK to je v pořádku.

James: Okamžik. [dlouhá přestávka.]

Všichni jsme částmi jednoho organismu, stejně jako jednotlivé fotony tvoří světelný paprsek, nebo triliony elektronů tvoří elektrický tok, který se žene napříč galaxiemi. Když se pohybujeme ze světa fenoménů k vyšším dimenzím reality, individualita je vyměněna za komunitu a tato komunita je ohromná a zahrnující, obsahuje inteligenci, která zrcadlí její rozměrnost.

Nadcházející časy budou pohyblivými písky a plazivou pochybností a mnoho lidí bude cítit strach, zkoušejíce je uchopit. Mohu připomenout každému, kdo je otevřen možnosti, že jste zde v této době k tomu, dát svou lásku nezávislou na externích světových podmínkách a událostech.

To je základ Event Temples – pomoci organizovat tyto kvantové komunity tak, abychom se mohli kolektivně stát příkladem komunity založené na lásce, žijící uprostřed jedinců založených na strachu. A povolující obava a vina a nenávist a základní přežití a neznalost a energie nenasytnosti, které budou vyzařovány v nadcházejících letech jsou uvolněny jako porodní bolesti nové země.

Rozumím, že je velmi snadné stát se kořistí těchto energií založených na obavě, chtít chránit sebe a milované a připravit se na bouřlivé časy – ve skutečnosti se plazit uvnitř ochranného zámotku a čekat až chaos projde. Ale časy, tak tvrdé jak se mohou stát, budou snazší pro všechny v širší komunitě lidství a země, jestliže ti z nás, kteří přišli na tuto planetu v této době plně si vědomi našeho poslání přijímat a přenášet frekvence lásky do našeho místního vesmíru – dobře si vědomi, že se zdi našeho místního vesmíru táhnou až k nejvzdálenějším a prastarým zdem vesmíru Stvořitele. Opravdu jsou jedním a tímtéž a co vyšleme jednomu, jde všem.

Cirkuluje to mezi větší komunitou a stabilizuje to uprostřed každého nepokoje. Takže, naší zodpovědností je uchopit tento čas, jako výrobci míru z války, tvůrci lásky z nepokoje, měniči temnoty ve světlo a transformátoři zoufalství v naději. Jestliže se kdokoli z vás ptá na své poslání či účel – pamatujte, JE TO TOTO! Jak si oblečete své poslání v rámci vaší práce, koníčků, rodiny, nebo vztahů, dobrá to je na vás a v širokém smyslu reality – na tom opravdu nezáleží.

Záleží na vašem vyjádření centrovaného života lásky do místního vesmíru, nezávisle na externích okolnostech. Umístíte-li to v jádru vaší lidské existence, jste stabilizující silou všech sil, které jsou potřebné v této době – toto, toto je nejzásadnější.

Mark: Jo, víš, chápu to, přinejmenším rozumově, ale dělat to je další věc. Mám na mysli, možná uvedu přiliž extrémní příklad, ale jsou–li nedostatky potravin a propuká výtržnictví na ulici, nebo ekonomika opravdu, víš, jde do tavby, jak máme zůstávat stabilními silami? Mám na mysli, že – ano bylo by přirozeným zaplést se v chaosu, dokud nás ovlivňuje a myslím, že by bylo velmi těžké zůstávat v srdci, nebo vyjadřovat centrovaný život lásky uprostřed tohoto druhu chaosu, přinejmenším.

James: Nepředpovídám, že bude chaos, ačkoli je to možné. Velká část katastrofálních událostí, které byly možnou součástí bolesti narození země, již byly utišeny. Na planetě je dostatek lidí ke stabilizaci. A toto je mimochodem podstatným důvodem pro, jak by někteří lidé nazvali, přelidněnost.

Ve skutečnosti, dosažení stabilizující síly, vyžaduje velmi vysokou lidskou populaci na planetě, energeticky řečeno… naložit vyšší objednací pole na planetu. Ano, obtížnosti o kterých hovoříš jsou oprávněné, jsou-li výtržnosti na ulici, nefunguje-li několik dnů Internet, nebo když vláda náhle oznámí, že jsou mimozemšťané opravdu skuteční – tyto druhy událostí by měly vážné důsledky v našem sociálním řádu. Na chvíli by vše bylo otočené vzhůru nohama a v tomto stavu zmatku by bylo těžké myslet, jednat a vyjadřovat se vně sociální reakce, zvláště s médii ovívající plameny obav a strachu. A navíc budete žádáni, abyste přesně toto dělali.

Kdykoli cítíte, že vaše schopnost vyzařovat centrovaný život lásky je v ohrožení, nebo klesá, potřebujete jen povolat vaše vyšší Jáství k doplnění, zaťukat do rezervoáru lásky a soucitu, který vás vždy obklopuje.

Mark: Víš, Jamesi, jak se dá povolat vyšší Já, nebo zaťukat na tento rezervoár, jak říkáš? Existuje technika, kterou doporučuješ?

James: To je poctivá otázka, ale v tomto ohledu neexistují žádné formule, Marku, nebo přinejmenším žádné, které jsou z mého úhlu pohledu účinné.

Nechej mě odpovědět takto:

Jestliže lidé našeho světa znali jen stav spánku, bylo by logické, že by se pak báli úsvitu. Zajímali by se: „co je tímto neznámým světlem, které nás probouzí?“ To je čas, kdy Duch vítězí přes síly materializace, vynoří se s klidnou nadvládou, která je podpisem Zdroje. A toto vynoření je jako úsvit, jako vodopády světla na náš svět, pudí lidi probudit se.

Někdy bude toto světlo vzbuzovat rozruch a nepokoj, protože lidé spali tak dlouho, že se bojí změn, které toto světlo přináší. Na hlubší úrovni vědí, že jsou to změny vážné a trvalé a jde s nimi zodpovědnost, kterou musejí sami přijmout, nebo budou zanecháni vzadu, v jiném smyslu.

Ti, kteří jsou opravdu probuzení, uvidí bouřlivé časy jako demonstraci tohoto světla a to nebude vyvolávat instinkty přežití, nebo utíkajíce schovávací (:-) run-and-hide) taktiky zoufalství. Budou cítit novou sílu, která k nim přijde nezvána – v tom smyslu, že o ni nežádají vědomě – bude se nad nimi přelévat jako nový proud energie, ukotví ji, budou sdílet a zažijí to jako nikdy předtím.

Víš, mohl jsem ti dát tuto techniku nebo tamtu, ale nakonec je to opravdu jen řetězec slov. Místo toho jsem sdílel Ducha za slovy, sílu za objektem a toto je, dle mého mínění, více cenné. Takže, poslouchejte, jestliže chcete, sílu Ducha, jak vás bude informovat a držet vaše zaměření na poslání, které jste začali a dosáhnete jako kolektivní inteligence.

Myslím si, že pro toto sezení stačí, Marku

Mark: OK, ano, ne, já rozumím.

James: Ano, protáhněme si nohy a občestveme se trochu.

Rozhovor s Jamesem 5. srpna 2008

část 3

řepis originální zvukové nahrávky rozhovoru publikované na webu Wingmakers.com

00:01 Mark

Třetí část rozhovoru s Jamesem ze dne 5. srpna 2008, copyright 2008, Wingmakers, všechna práva vyhrazena. Hudba

00:33 Mark

Dobrá, jsme tu znovu se třetí a konečnou částí rozhovoru. Jsem Mark Hempel a se mnou je tu James (anonymní tvůrce webů Wingmakers, Lyricus a Event Temples). Jestliže posloucháte tuto nahrávku a neslyšeli jste část 1 a 2, bylo by lepší poslechnout si první dvě části před touto třetí.

00:55 Mark (nějaký hluk)

Podobně jako při druhé části přeskočím informace týkající se pozadí. Jestli tě to zajímá, poslechni si začátek první části rozhovoru. Takže nyní k otázkám… Jamesi, připomínám, že se chci v této sekci zeptat na nějaké více osobní otázky. Budou-li se ti nějaké z nich zdát příliš osobní, řekni…

01:20 James

Ano, rozumím… podívejme se tedy, kam to Duch povede.

01:25 Mark

Myslím, že bych měl poznamenat, že necháváme tyto rozhovory vznikat organicky. Nahrávám na můj pevný disk a v této fázi se nestarám příliš o editování nahrávky, takže jde o volně plynoucí rozhovor. Dobrá. Zřejmě nejčastější otázkou, kterou dostávám, je otázka kdo jsi. Začněme tedy s touto otázkou. Kdo jsi?

01:49 James

To je dost široká otázka, nemyslíš?

01:51 Mark

Myslím tím tvé zázemí … kde jsi vyrůstal, jakou jsi měl rodinu, jestli máš sourozence a tak podobně…

02:00 James

Ano, chápu… vyrůstal jsem ve Španělsku na předměstí Barcelony. Měl jsem normální dětství – jak bylo obvyklé pro děti v našem městě. Myslím, že jsem měl jisté výhody, protože můj otec byl vědec … takže jsem měl již v raném věku přístup ke knihám a přednáškám různých vědních oborů.

02:21 Mark

Tvoje matka též dělala kariéru?

02:23 James

Ne, byla – jak bychom dnes řekli – matkou v domácnosti.

02:27 Mark

A sourozenci?

02:28 James

Ano, mám staršího bratra a mladší sestru.

02:31 Mark

Vyrůstal jsi ve Španělsku nebo jsi více cestoval?

02:33 James

Protože můj otec pracoval pro vládu, naše rodina se několikrát stěhovala po Evropě… nejvíce po Severní Evropě, ale také jsme jednou pobývali v Londýně a dokonce jsme žili i v Indii, když můj otec zde dvakrát či třikrát učil.

02:50 Mark

Kdy ses přestěhoval do Spojených Států?

02:52 James

Asi před dvanácti lety. Byl jsem v USA již několikrát jako návštěvník, než jsem se sem přestěhoval natrvalo.

02:58 Mark

Můžeš nám říci, kdy sis poprvé vzpomněl na svou… tuto životní misi?

03:08 James

Moje první vzpomínka vlastně pochází od mé matky, která mi vyprávěla můj sen, který jsem jí popsal, když mi bylo asi pět let. Musím čestně říci, že si na tento sen nepamatuji osobně, ale pamatuji si mou matku, jak mi tento sen mnohokrát během několika let popisovala, takže mám pocit, že si ho pamatuji spíše díky jejímu převyprávění.

Ten sen byl o mém setkání se skupinou duchovních učitelů, avšak nezávisle na tom – co můžu jen předpokládat, že bylo zmateným popisem toho, co jsem se naučil ve snu – věc, která zaujala mou matku, bylo to, jak nadšeně jsem ji sen vyprávěl. Říká, že jsem šel po schodech dolů ze své ložnice a přitom jsem máchal rukama jako dirigent nějakého orchestru – pohybujíce rukama sem a tam – což vypadalo zřejmě … jako že překypuji vzrušením.

04:01 Mark

To je legrační představit si tě takto … proč myslíš, že ten sen byl pro tebe tak probouzející?

04:06 James

Vlastně nevím přesně, co bylo aktivační silou v mém životě, ale bylo to důležité pro mou matku, protože pochopila, že ten sen má zvláštní význam. Byla více filosoficky založená než můj otec, byla více schopná vidět, že sny jsou něčím více než pouhými sny. Byla si jistá, že potřebuji duchovní vzdělání, stejně jako můj otec si byl jistý, že potřebuji vědu. Takže ten sen zaujal mou matku způsobem, který jsem tehdy nedokázal ocenit nebo pochopit. Všechno, co jsem tehdy věděl, bylo, že si více všímala mé duchovní stránky.

Pro mě se ten sen, poté, co jsem ho odvyprávěl, stal nedůležitým… ale pro mou matku znamenal, že se stala něčím jako mým duchovním průvodcem, který zajišťoval, že jsem měl k dispozici knihy, učitele a čas pro kultivování mého zájmu v duchovní oblasti.

05:07 Mark

Byla tvá rodina nábožná?

05:11 James

Můj otec byl svědomitý při své praxi, ale nebylo v tom srdce. Pro něj bylo náboženství – alespoň tak, jak bylo učeno u nás v kostele – více o službě společnosti, než místem pro učení se nových věcí. A jeho zajímalo právě učení se nových věcí. Pro mou matku byl kostel místem svatého prožitku a zážitku jemných energií Ducha – opět nikoliv místem, kde by se učila lekcím z kázání.

05:42 Mark

Z tvého popisu to vypadá, že tvoje matka byla tím, kdo tě inspiroval k rozvíjení duchovních aspektů života…

05:48 James

Matky jsou obvykle těmi, kdo podporují tyto aspekty dětí. Citlivé matky obvykle mají bližší spojení se srdcem dítěte a cítí jeho rozkvět – rozvoj té éterické antény-přenašeče, o které jsem mluvil dříve. Také mají sklony věnovat více času rozvoji dítěte. To byl případ i mé matky.

06:15 Mark

Chceš sdílet nějaké podrobnosti z tohoto snu?

06:22 James

Ne, bylo by obtížné vyjádřit je způsobem, který by byl prospěšný této konverzaci, Marku. Stačí říci, že na mě udělal dojem, byť v tom věku, že jsem částí jiné skupiny, nebo chceš-li, kmene na druhé straně. Věděl jsem, že pracuji ve dvou nebo více světech současně a mé vzdělávání bylo řízeno více z nitra, než tomu bylo ve školách našeho světa.

06:54 Mark

Jamesi, kdy tě napadlo udělat celý tento projekt? Myslím tím WingMakers, Event Temples a Lyricus. Kdy celá ta vize vznikla?

07:05 James

Dobrá … od mala jsem věděl, že jsem něčím jako překladačem. Pochopil jsem to, protože jsem viděl na svých kamarádech, že tento jazyk neznají. A zdálo se mi velmi divné, že namísto toho chtějí myslet a mluvit jazykem dospělých, zatímco jazyk, který jsem slyšel uvnitř sebe, byl mnohem více poutavý, jemný, čistý a jasný.

Když mi bylo 9 nebo 10 let, ztratil jsem toto spojení. To bylo během doby, kdy se naše rodina přestěhovala do Indie. Byl to právě kulturní posun, který způsobil toto rozpojení a já začal prožívat nový hlas: hlas oddělenosti známý jako nevíra.

07:51 Mark

Chceš říci, že jsi byl nevěřícím?!

07:54 James

V Indii se mi otec věnoval více než kdy jindy v mém životě a tento jeho vliv měl silný důsledek.

08:03 Mark

Byl tvůj otec nevěřícím?

08:04 James

Ne, ne, byl nevěřící se silnou nadějí, že všechno řídí nějaké inteligentní bytí, ale vždy byl o krok pozadu v celkovém pojetí až do své smrti.

Chápej, jeho funkce v Indii pro něj byla dost jednoduchá, takže měl dostatek volného času… takže jsem se stal něčím jako jeho žákem. Také věděl, že mě nebaví chodit do místní školy. Bylo to pro mě hodně těžké … i pro všechny jeho děti a pravděpodobně něco jako pocit viny u něj způsobilo, že se mnou a s mými sourozenci trávil hodně času.

08:38

Ponořil jsem se do světa vědy a moje mysl – poprvé v mém životě – se stala dirigentem mého světonázoru. Hltal jsem filosofické a vědecké knihy a můj vnitřní hlas více a více utichal v přítomnosti těchto velkých autorů. Začal jsem vytvářet mentální poučky o tom, že Bůh neexistuje a způsoby, jak to dokázat těm, kdo to chtějí slyšet.

09:12 Mark

Co to tvoji rodiče udělali? Myslím, že tvoje matka musela tušit, co se ti děje.

09:16 James

Ona to chápala. Byla to jen vývojová fáze. Chápej, potřeboval jsem procítit pohled nevěřícího. Potřeboval jsem pochopit jejich smysl pro oddělenost a ocenit jejich způsoby intelektuální logiky a přesvědčování.

09:31 Mark

Jak dlouho táto fáze trvala?

09:32 James

Asi dva roky.

09:34 Mark

Co způsobilo, že ses z toho dostal?

09:38 James

Dostal jsem se do kontaktu se svým vnitřním světem a stalo se mi velmi zřejmým, že se děje něco, co věda ani filosofie nedokáží vysvětlit.

9:48 Mark

Kolik ti v té době bylo?

9:50 James

Asi jedenáct…

09:51 Mark

Jaké druhy zážitků se ti přihodily?

09:53 James

Raději bych to nerozváděl Marku, ale řeknu, že to bylo něco jako znovu-spojení s mým vnitřním kmenem a já jsem si znovu uvědomil důvod své inkarnace v tomto čase.

10:05 Mark

To byl čas, kdy sis uvědomil svůj nápad s WingMakers a Lyricus?

10:09 James

Při tomto druhu práce existuje vždy něco jako semeno vize. Toto semeno mi bylo dáno ve snovém stavu a bylo to mé intuitivní uvědomění či probuzení tohoto semene, které začalo vystupovat v mém životě do popředí. Nebyly to nějaké andělské bytosti sedící u nohou mé postele, které by mi diktovaly tuto vizi, nebo mě prohlásily za vyvoleného. Ani se mi to neukázalo ve vizi jediného okamžiku či dne.

Bylo to jednoduché vzrůstající uvědomění či probouzení k této vizi a důvodu, proč jsem přišel na tuto planetu v lidském nástroji. Někteří umělci tomuto rozjímání říkají, že je to způsob, jakým dostávají inspiraci nebo přicházejí do kontaktu s vizí či představou – uměleckou vizí. Z mojí perspektivy je toto rozjímání Přítomností Vyššího Jáství jedince; nejde o vnější sílu.

11:05 Mark

To je doba, kdy začal krystalizovat projekt WingMakers?

11:09 James

Ano, bylo to v této době. Ale skutečný impuls pro mou práci vzešel z experimentování. Tím myslím vybrušování a zdokonalování v umění poezie, hudby, malby, psaní textů a chápání všech těchto forem vyjádření jako prodloužení mého jáství – mého Vyššího Jáství. Pochopil jsem, že ono vystoupí do popředí jen tehdy, je-li tvorba spojena s posláním, které jsem přišel vykonat.

11:34

V raném věku jsem začal malovat a byl jsem v tom dobře veden. Ve věku jedenácti let jsem začal ve svém umění vidět něco více než jen malování … stalo se to symbolem vyšších frekvencí, se kterými jsem byl v kontaktu a jehož následkem vznikala poezie, hudba, filosofie a texty. Malby se staly dirigentem celého projektu.

Když mi bylo kolem 15 let … tak jsem si uvědomil, že mé experimenty s tím, jak můžou tyto rozličné formy umění být spojeny dohromady, mají sloužit mytologii WingMakers.

12:15

Chápu, že koncept WingMakers … jako budoucích představitelů lidského druhu, je pro mnoho lidí obtížné k pochopení, ale slovo „WingMakers“ (Tvůrci Křídel) je zakódované a symbolizuje tuto skutečnost … že budoucí spojení lidstva může dokonce být v interakci se svou minulou existencí. Je to jako symbol Věčnosti – Ouroboros, had, který se zakusuje do svého vlastního ocasu.

WingMakers si mě vybrali jako překladatele či tlumočníka jejich skutečnosti – naší vlastní budoucnosti – nikoliv ve smyslu jejich životního stylu či technologií, ale spíše jejich pouhé existence a existence Velkého Portálu tak, jak souvisí s lidským osudem, protože právě díky Velkému Portálu se v jistém smyslu znovu-sjednotíme s naším budoucím jástvím.

13:15 Mark

Dávali ti instrukce co máš dělat nebo co máš vytvořit?

13:20 James

Ne. To nedělali. Jednoduše mě vzali do své Přítomnosti… jako hosta pozvaného k prožitku – podle mých nejlepších schopností – prožitku jejich vibračního světa a tamní kultury. Mimo časoprostor, jsem z tohoto stejného světa – stejně jako všichni jsme – ale jen málo z nás ho zakusilo, nebo jen slyšelo o této skutečnosti, která se nazývá naše vzdálená budoucnost.

13:45 Mark

Můžeš to nějak ještě rozvést? Je to totiž pro mě velmi obtížné to myslí uchopit.

13:53 James

Je obtížné to popsat, Marku. Je to tak trochu jako ohromná spojující čára lidstva vinoucí se z hlubin pouštního dna k výšinám horského vrcholu a ti, kteří jsou na vrcholu hory mají videokameru a posílají tento báječný výjev obrovského světa, který vidí, tam dolů po té spojnici, takže ti, kteří jsou na pouštním dně – a na všech stupních mezi – můžou zakusit tento inspirující výjev, který je vábí k vzestupu… k dosažení nových území, nových dimenzí.

To je nejbližší popis pomocí slov, kterým to můžu přiblížit, Marku. Budoucnost lidstva sahá mnohem dále v časoprostorovém kontinuu, než odkud vyvěrají jeho historické kořeny. Proč by se mělo zdát nepravděpodobné, že naše vlastní budoucí jáství by mohlo komunikovat s naším časoprostorem v 21. století a to nikoliv prostřednictvím technických zásahů, ale jednoduše skrze posilování vyššího, více všeobsažného vědomí?

14:56

Jedna z pravd, která bude lidi šokovat v poměrně blízké budoucnosti, bude poznání, že naše kolektivní budoucnost je v kontaktu a ovlivňuje naši současnou podobu mnohem více, než jsme se domnívali. To je komplexní záležitost, Marku, protože mnoho takzvaných interakcí se Stvořitelem, andělskými bytostmi či Duchem jsou ve skutečnosti interakcemi s naším budoucím jástvím coby kolektivním vědomím. Toto kolektivní vědomí je symbolicky nazváno Tvůrci Křídel nebo v nějakém vzdáleném čase Elohimové či Zářící. Nezávisle na jménu, které jim dáš, jde o kvantové, kolektivní vědomí lidského druhu ve velmi vzdáleném časoprostoru, který zasahuje do našeho.

15:44 Mark

Jak se to stalo … že naše budoucí jáství nás může kontaktovat, ale žádné materiály na planetě o tom nehovoří? Snad by nějaké svaté knihy, nebo nějací guruové o tom měli mluvit. Proč to v duchovní literatuře chybí?

15:58 James

Znovu opakuji, že Tvůrci Křídel žijí v mytologii. Je to tak trochu jako citát přisuzovaný Williamu Suttonovi, který říká… když se ho agent FBI zeptal: „Proč vykrádáš banky?“ Willie odpověděl:

„Protože jsou v nich peníze“. Tvůrci Křídel žijí v mytologii, protože to je prostor, ve kterém příběhy žijí. Informace, jak můžeš vidět, žijí a umírají ve velmi krátkých životních cyklech, podobně jako mušky jepice, jejichž život se počítá na minuty. Avšak mytologické příběhy žijí tisíce let, jsou překládány do stovek jazyků a kultur a když je studuješ, jejich puls je stejně silný dnes jako před tisíci lety.

16:46

Takže Tvůrci Křídel prezentují naše budoucí jáství, stejně jako my prezentujeme jejich rodové jáství. Na určité úrovni jsme stejní – když samozřejmě z rovnice vypustíš časoprostor. Budoucnost je vyjádřena v zastřených mytologických příbězích, protože naše budoucí jáství nechtějí přehnat svou pomoc, aby nebyla zastřena naše vlastní volba a svobodná vůle. Jsou zde také jiné druhy – ve své podstatě mimozemské – které jsou také spojeny s naším lidským osudem a ty také chtějí být nápomocny, ale nechtějí narušit naši kolektivní vizi, protože ony už vědí, čím se staneme, a tato polidská kukla, ve které se nyní nalézáme, je velmi velmi citlivá.

17:32 Mark

Takže jinými slovy, protože naše budoucí jáství zná samo sebe jako moudré a milující bytí, nechce příliš zasahovat a ovlivňovat nás. Je to tak nějak?

17:47 James

Ano, ale jen zjednodušeně. Lidský druh velmi přesahuje naši současnou definici toho, čím je. Jak jistě víš, každý na naší modré planetě je z 99,9% stejný – co se týká DNK. Ale když jdeš do obchodu a posadíš se tam na hodinu či dvě, nebudeš mít pocit, že všichni lidé, které vidíš, jsou z 99,9% stejní. Existuje přirozeně velké množství variací v lidských druzích ve všech dimenzích, které můžeš měřit – vyjma DNK. Tato substance, kterou nazýváme DNK je zřejmě nejstřeženější esencí vesmíru, protože je vláknem, které splétá časoprostor s ne-časoprostorem a touto trajektorií (cestou) definuje osud druhu.

Zrovna tak, jako můžeš přemýšlet o DNK jako o osobní nebo rodinné genetické linii, můžeš také přemýšlet o DNK jako o kolektivní – celodruhové – a v této vizi je obsažen potenciál dosáhnout Centrálního Slunce galaxie. Vím, že se to může zdát metaforické a také to tak částečně je, ale esence toho, co říkám, je docela přesná.

19:05 Mark

Dobře, chápu. Rád bych se vrátil k našemu původnímu tématu Tvůrců Křídel. Co bylo zkušeností, která tě přesvědčila, abys vytvořil ty materiály a mytologii?

19:16 James

Chápu tvůj zájem vystopovat původ materiálů, ale jak již jsem řekl, nejednalo se o jediný prožitek či „aha“ vhled. Vím, že někteří lidé prožívají tento typ náhlého probuzení, když kosmické vědomí vplyne do jejich lidského nástroje a oni jsou tímto světlem navždy změněni. V mém případě to bylo méně okázalé a více o postupné posloupnosti v událostech a zkušenostech, které tvarovaly mé spojení s Tvůrci Křídel.

19:51 Mark

Když jsi s nimi poprvé komunikoval, jaké to bylo?

19:55 James

Nechci být vyhýbavý, Marku, ale vysvětlím to takto. Řekněme, že jsem astronaut, ale namísto vesmírné lodi používám své vlastní vědomí pro průzkum nových vesmírných dimenzí. Při tomto počínání jsem při své jedné cestě narazil na vědomí, které nebylo pozemské, které pracovalo vně našeho časoprostoru a nyní z důvodu našich cest časoprostorem, se okamžitě přihodilo mocné spojení, jako kdyby bylo učiněno s precizní péčí již pradávno.

20:34

Když jsem se poprvé zkontaktoval s tímto kolektivním vědomím, bylo zřejmé, že má inteligenci, která převyšuje mou a je tak intimně spojeno s mým světem, že může být jedině jeho součástí – ať už jako pozorovatel, nebo jako prožívající. Jak se ukázalo, bylo obojím. Když jsem poprvé začal komunikovat s tímto vědomím – které jsem později poznal jako Tvůrce Křídel – nebyl jsem si jist, jestli jsou to dvě, sto, tisíc, milión nebo dokonce trilión různých entit. Postupem času se však stalo zřejmé, že množství není zdaleka tak důležité jako energetické přenosy, které prováděli do osudu lidstva.

21:20 Mark

Jamesi, než budeme pokračovat, chci si vyjasnit jednu věc. Tedy Tvůrci Křídel jsou složenou entitou, která je v naší budoucnosti? Je to tak? Jinými slovy my se staneme v nějaké vzdálené budoucnosti sjednoceným vědomím někde ve vesmíru a osoby, jako jsi ty nebo já, budou každým okamžikem projektovat své vědomí do této vzdálené budoucnosti a budou s ní v kontaktu? To je to, co říkáš?

21:55 James

Je to komplikovaná výměna představ. Vysvětlím to následujícím způsobem, ale nejdřív mi dovol zdůraznit, že nejenže to je obtížné pro tebe k pochopení – nebo pro kohokoliv jiného, kdo poslouchá tento rozhovor – ale také je těžké pro mě to popsat. Takže si nechávám prostor pro abstrakci, jestli dovolíš.

22:14

Tvůrci Křídel mají odlišnou vibraci své existence, což znamená, že v této fázi své existence pracují bez hustot našich lidských nástrojů. Je to ovšem něco jiného, než být ne-inkarnován, nebo ztratit tělo při smrti. Oni stále pracují v lidském nástroji, je to jen jemnější frekvence světla či kvantová struktura, ale je to stále pochva či nástroj individuality.

22:40

Jedním z důsledků žití v těchto jemných frekvencích světla je to, že zdi mezi individualitou a jednotou jsou propustné, takže existuje schopnost pohybovat se mezi individuelním stavem a stavem jednoty. Stejně jako my můžeme pohybovat myšlenkami – oni se můžou s lehkostí pohybovat ve vědomí ze svrchované individuality k Jednotě a zpět. Ve stavu Jednoty, Tvůrci Křídel – jako stav kolektivního vědomí – mají přístup ke sdíleným holografickým záznamům, které byly sestaveny během evolučního vzestupu druhu od jednotlivých dvounožců k osvícenému Soudržnému Kolektivu, sjednoceného s frekvencemi Zdrojové Inteligence.

Takže s přístupem do tohoto hologramu můžou vkládat sami sebe do našeho časoprostoru jako událostní řetězce. To je pečlivě řízeno k odhalení jejich identit, ale vždy oděno do kontextu mytologie, takže oni můžou zůstat bezvýznamní, raději než informující či ještě hůře obávaní.

23:47 Mark

Co tím myslíš?

23:49 James

Možná, že jsi to nepochopil, Marku, ale předpokládám, že někdo to pochopil. Lotosová semena a semena datlových palem ukázala, že jsou schopna udržet svou klíčivou sílu dokonce i po stovkách let. Před několika lety jsem slyšel dokonce o semeni datlové palmy, které bylo přes dva tisíce let staré a vyrostlo ve strom. Tato semena tedy dokáží uchovat svou životní a transformační sílu.

24:18

Tím chci říci, že mytologická vyjádření jsou jako tato semena, udržují svůj potenciál, protože se nesnaží být vysvětlující, ale spíše bezvýznamná. V dnešní kultuře má všechno tendenci pohybovat se kolem vysvětlení, co daná informace znamená ve smyslu její použitelnosti a užitečnosti, ale v případě Tvůrců Křídel je to tak, že oni se více zabývají aktivací lidí, kteří jsou připraveni stát se svrchovanými entitami a potom aplikovat toto posílení do svého lokálního vesmíru a transformovat ho.

24:49

Když nakreslíš kolem sebe kruh v průměru 5-7 metrů, tak to je přibližně tvůj lokální vesmír. To je tvé vědomí, energetické prostředí. Ve velkém schématu multivesmíru neomezeného rozsahu se to může zdát ubohé… jako droboučká částice v nekonečném oceánu. Avšak ve skutečnosti to, co je obsaženo v této kouli vědomí, je mnohem více než prostorový obsah 126 metrů krychlových, protože v této kouli vědomí jsou přítomny dimenze multivesmíru a přestože nejsou viditelné tvým smyslům, jsou stále zde.

25:30

Nyní můžeš uvažovat o tomto prostorovém objemu – o této energetické kouli tvého lokálního vesmíru – jako o portálu, který tě spojuje s multivesmírem skrze Přítomnost tvé duše. To je klíčové poselství, které Tvůrci Křídel vložili do své mytologie a také je to klíčové poselství mé vlastní práce. Lidské jáství vlastní lokální multivesmír, jehož vedoucím architektem a řídící inteligencí je tvá Kvantová Přítomnost. Tato Přítomnost je složena z vláken Zdrojové Inteligence. Zrovna jako Zdroj či Stvořitel pracuje v ne-lokálním multivesmíru, tvá Přítomnost pracuje ve tvém lokálním multivesmíru.

26:17 Mark

Můžeš to trochu rozvést… mám pocit, že to, co říkáš, znamená, že jsme Bohy ve svém vlastním vesmíru…

26:26 James

Multivesmíru. Lokální multivesmír je koulí, ve které jsi obsažen – nejen tvé přítomné jáství, ale kolektivní energetické frekvence tvých inkarnací jsou obsaženy v tomto lokálním multivesmíru, tvé emoční a mentální frekvence plynou dovnitř a obklopují toto multidimenzionální pole. Ve tvém lokálním multivesmíru jsou domény vědomí … či energetické frekvence, které vytvářejí sjednocení (sdružení) vědomí. Toto sjednocení tuhne do toho, co vidíš právě teď skrze své lidské tělo. Většina lidí toto vědomí nazývá třetí dimenzí či lidskou doménou. Jak víš, existují další dimenze, které teď nebudu popisovat, ale vyšší mentální doména má podstatnou důležitost, neboť je přepínačem mezi Kvantovou Přítomností a emoční doménou či srdcem.

27:22 Mark

Když mluvíš o Kvantové Přítomnosti, myslíš tím Duši?

27:28 James

Ano, ale tato definice je vyňata z historického poetického kontextu a umístěna do kontextu, který je více platný v naší době.

27:36 Mark

Dobrá, to oceňuji, ale je těžké pochopit význam všech těchto definic, jak se mění a posunují.

27:44 James

Změna slovníku není náhodná. Určuje tempo přizpůsobení a pomáhá rozpustit staré vzory a vyměnit je za nové, které jsou více ve spojení s přicházejícími energiemi.

Všiml sis, že dokonce během našeho hovoru jsem provedl posun z lokálního vesmíru k lokálnímu multivesmíru, od Vyššího Jáství ke Kvantové Přítomnosti. To je způsob, jak pracuje náš současný svět. Potřebujeme pracovat s přizpůsobivostí a lehkostí, abychom mohli nechat projevit to, co chce být projeveno. To znamená, že jeden den necháme vzniknout nový koncept a další den ho rozpustíme. To se může jevit jako nestabilita nebo nedostatek harmonie, ale harmonie je právě v přizpůsobivosti a plynutí se svým lokálním multivesmírem a vším, co v něm potkáš.

28:39 Mark

Cítím, že jsme se dostali mimo téma… osobních otázek, které jsem započal a teď jsme skončili zde, což je velmi zajímavá diskuze, ale chci se tě zeptat, jestli se chceš vrátit k …

28:56 James

Chápu, Marku, ale Duch nás dovedl sem, zůstaňme tedy chvíli, protože je toho mnohem více, co lze sdělit. Myslím, že toto jsou mnohem silnější informace než ty, které se týkají mého osobního příběhu.

29:09 Mark

Dobrá, souhlasím. Nechám tě řídit rozhovor.

29:12 James

Myslím, že lepší je nechat vedení Duchu. Srdce ukotvuje vyšší frekvence Kvantové Přítomnosti v kouli tvého lokálního multivesmíru. Ve skutečnosti pokud bys nakreslil bod přesně v epicentru koule, vedl by tě do tvého srdce – ohniska tvého lidského jáství a duchovního vědomí. Je to každý puls srdce – neboť ten je prvotní vibrací, která byla dokonce dříve, než jsi byl lidskou formou – který je aktivován Přítomností tvého nesmrtelného jáství.

Dívej se tedy na Kvantovou Přítomnost v jistém smyslu jako na to, co tě vytváří a jako na pravou inteligenci ve tvém lokálním multivesmíru. Je to držitel vševědoucnosti a všemohoucnosti – týkající se tvého lokálnímu multivesmíru. Říkám to sice tobě, ale platí to pro každého člověka chodícího po Zemi. Každý z nás je zkonstruován tímto stejným způsobem a má svou Přítomnost … bez ní by tvůj tlukot srdce … tvůj život … byl nemožný.

30:16

Tato Přítomnost potřebuje vytvořit síťku mezi lidským jástvím a jeho bodem Přítomnosti, který je nad tebou na vrcholu tvého lokálního multivesmíru a obklopuje tvé lidské jáství – plynutím jak do srdce tak do vyšší mysli. Jak jsem řekl již dříve, Vyšší Mysl je přepínačem, který spojuje Přítomnost se tvým srdcem, takže umožňuje tuto dvou-směrnou komunikaci a projevy ctností, aby byly vyjádřeny skrze tvé lidské jáství do lidského světa.

30:50 Mark

Víš Jamesi, všichni ale nejsou na stejné rovině… myslím tím, že někteří lidé vypadají, jak by měli nedostatek duše či Kvantové Přítomnosti – jak jsi to posunul. Někteří si myslí, že nejvyšší autoritou je mysl. Proč tomu tak je? Proč to Bůh nezařídil tak, abychom se dokázali s Přítomností spojit s lehkostí?

31:10 James

Předesílám, že multivesmír je dokonalý a každá koule lidského jáství je součástí této dokonalosti nezávisle na tom, jak se může jevit v lidské doméně. Kdybys mohl k někomu přijít a podívat se do koule jeho lokálního multivesmíru – na kvantové úrovni – uviděl bys jeho dokonalost, protože čas není součástí kvantové dimenze a je to právě jen čas, který odděluje dokonalost multivesmíru od lidského jáství. Pro mě jsou všechny tvé zápasy o poznání tvé Kvantové Přítomnosti, o pochopení tvého účelu, o procítění neotřesitelného spojení se svým Stvořitelem – všechno to je minulost.

Chápeš?

31:55 Mark

Víš, nejsem si jist, ale pokračuj; možná něco dalšího co řekneš, mi do toho vnese větší jasno.

32:01 James

Ano, to je dobré, Marku. Je dobré nechat být ty věci, kterým ihned nerozumíš, nebo které ti nedávají smysl. Někdy sama skutečnost opuštění potřeby intelektuálního pochopení je přesně tím, co pochopení přinese.

Zajímavá věc je, že aktivace Přítomnosti je jednoduchých procesem, ale je zřídkakdy znám vedoucím duchovním směrům na planetě.

32:26 Mark

Proč tomu tak je?

32:27 James

To je těžko říct, většinou asi proto že by to způsobilo zastaralým vznik instituce. Tak například kdyby duchovní stezka říkala, že je bez zakladatele, který měl nadpřirozený duchovní prožitek, pak by náboženství samo o sobě spělo k něčemu neudržitelnému. Zkus si představit Křesťanství bez sjednocujícího zážitku Svatého Pavla, nebo Buddhismus bez osvícení Buddhy, nebo Islám bez extatické vize Mohammeda. Tato náboženství – ve svém jádru – potřebují své zakladatele, kteří dosahují mystických výšin a tyto zkušenosti jsou potom institucionalizovány jako CESTA.

33:13

A tyto prožitky byly samozřejmě ve skutečnosti individuální interakcí daného jedince s jeho Přítomností, z jejíž inteligence bylo poté čerpáno … stejně, jako to může udělat každý z nás. Co se pak stane je to, že vůdce je vyčleněn z lidstva a jeho osud prohlášen za jedinečný, což je částečně pravda, ovšem jádro prožitku – přístup k Přítomnosti a z toho vyplývající posílení – to je absolutně normální a přístupné všem, kteří o to usilují.

33:44 Mark

Takže aktivace Přítomnosti jedince … existují nějaké specifické techniky nebo přístupy, které by pro většinu lidí pracovaly?

33:52 James

Praxe Přítomnosti je důležitou fasetou Lyricusu. A je to praxe, která vyžaduje jak disciplínu, tak trpělivost. Základní koncepční rámec vyžaduje pochopení vztahu Kvantové domény s mentální a emoční doménou lidského jáství. Nazýváme to Paradigma (Vzor) Celistvosti.

V našem moderním světě může intelekt a emoce produkovat velké množství konfliktů a nesourodostí v lokálním multivesmíru a to vytváří efekt pole, který může způsobit neplánovanou ztrátu spojení mezi lidským jástvím a Kvantovou Přítomností. Takže tato fáze Praxe se týká emoční soudržnosti vedoucí k mistrovskému (ctnostnému) chování a postojům mysli vedoucím k odevzdání, čímž myslím odevzdání ve smyslu dovolení své Kvantové Přítomnosti aby byla vedoucí inteligencí ve tvých pocitech a v myšlenkové doméně.

34:53 Mark

Jak se to dělá? Myslím, jak se má jedinec odevzdat Přítomnosti, když je to pro většinu z nás čirá abstrakce?

34:59 James … pauza

To je perspektivní otázka a já jsem za ní velmi vděčný. Ponejprv, nesoulad v emočním těle vyžaduje transformaci, což znamená pocity hněvu, frustrace, smutku, souzení… závisti, zklamání … všechny tyto negativní emoce jsou energetické hustoty, které se akumulují ve tvém lokálním multivesmíru a tyto energie potřebují být pročištěny… bezpodmínečně vyprovozeny z tvého lokálního multivesmíru. Pamatuješ, jak jsem mluvil o éterické anténě-přenašeči?

35:40 Mark

Ano.

35:42 James

Tak ta se zmenšuje vprostřed těchto kalamitních frekvencí… to je to, čím ve skutečnosti jsou – frekvencemi – harmoniemi disharmonie. Abychom vyčistili tyto nakumulované frekvence, potřebujeme mít otevřené srdce, protože srdce je půda, na které je tato éterická anténa pěstována a její kořeny – metaforicky řečeno – obklopují srdce a jsou super-citlivé na srdeční frekvence. Je to právě z části praxí šesti ctností srdce, čím je Přítomnost vzývána. Toto vzývání či Praktikování Přítomnosti … není přesně definováno. Nikdy nebylo. Někteří na nebe vzatí Mistři používají specifické techniky či přikázání, ale my v Lyricusu upřednostňujeme pouhé nabídnutí paradigmatu (vzoru) a ponecháváme na jedinci spolu-tvoření s jeho vlastní Přítomností, spolu-tvoření optimální cesty pro vzývání jeho vedoucí inteligence do jeho života.

36:42 Mark

Jsem překvapen Jamesi, proč to nazýváš Paradigma (Vzor) Celistvosti?

36:51 James

Budiž, je to velmi důležité, tak prosím poslouchej pozorně; protože lokální multivesmír a Kvantová Přítomnost jsou prvky jádra pochopení, které jedinec potřebuje. To jsou aktivační prvky Vzoru. S tímto pochopením Přítomnosti a jejího lokálního multivesmíru, můžeš navigovat k celistvosti. Skutečně nepotřebuješ žádné jiné učení nebo učitele, poskytování, samozřejmě že jsi vynalézavý, trpělivý, vytrvalý a jednající pod vedením tvého srdce a tvé Přítomnosti.

37:32

Uvnitř srdce jedince – předcházejíce jeho aktivaci či probuzení – žije fragment Prvotního Zdroje, ale jen dostatek energie způsobuje jeho oživení či vstup do učebny lidské domény. Není ve své podstatě dostatečně mocné pohánět ho okamžitě do stavu Celistvosti. Toto, toto může být učiněno pouze v krocích a každý z těchto kroků je vábením lidského jáství do Přítomnosti, která ho obklopuje a obaluje. Lidské srdce dosahuje do Kvantové Přítomnosti a v každé snaze volání, vzývání, vděčnosti, vyvolávání, víry, modlitby, lásky – se jeho energie zesiluje, jeho spojení s Přítomností se stává čistší, jeho vize je více všezahrnující. Dovoluje Přítomnosti, aby byla vedoucí inteligencí, která prostupuje lokálním multivesmírem. Pak jsi svrchovaný … pak jsi neomezený ve svém lokálním multivesmíru… a vidíš Přítomnost v druhých, dokonce i tehdy, když oni ji nevidí.

(Ticho)

38:44 Mark

Cítím se být velmi veden světlem … dalo by se říci zhypnotizovaný … ano, to se mi líbí. To co jsi právě řekl, je to, co chci. To, co jsi právě popsal, myslím, je to, co lidé chtějí.

39:04 James

Tak si hraj se Vzorem Celistvosti. Hraj si s tímto vzorem a nadechuj ho do svého života. Udělej sto milujících a díkůplných kroků ke své Kvantové Přítomnosti. Neexistují zkratky, protože příprava musí být udělána prostřednictvím sloučení tvého lidského jáství s Kvantovou Přítomností. Oni existují v rozdílných frekvencích a sloučení těchto frekvencí není něčím, co bys chtěl udělat příliš rychle, takže buď laskavý k sobě a druhým a buď elegantní a trpělivý. Každé ráno, když vyrážíš, abys vstoupil do učebny svého lidského jáství, pozvi svou Přítomnost, aby tě doprovázela ve všech geometriích tvého života… dokonce i ve světských a obyčejných oblastech.

39:52

Prociťuj toto spojení mezi svým lidským jástvím a svou Kvantovou Přítomností jako partnerství ustanovené Prvotním Zdrojem a umožněné tvými nejmocnějšími snahami coby nesmrtelné bytosti – snahami, které si obáváš byť jen představit, protože se ti zdají příliš velké – příliš neobvyklé pro člověka na to, aby jim uvěřil. A teď jsi zde a nyní, naslouchající svýma božskýma ušima, vědouce, že to, co říkám, je opravdu tvá vlastní pravda. To je ta rezonance. To je způsob, jakým jsi veden. Jak naviguješ svůj lokální multivesmír, to je tvá učebna.

40:39 Mark

Děkuji Jamesi, nevím přesně proč, ale z toho všeho, co jsi dnes řekl, se mě tato věc dotkla nejvíce. Cítím to… Cítím, jak se něco ve mně pohnulo, když slyšelo tato slova. Myslím, že to je něco jako důkaz, který mi scházel a pravděpodobně i dalším lidem mého ražení, důkaz, že všechno toto je skutečné. Víš … mnoho z toho, co jsi právě řekl, je ve filosofii Tvůrců Křídel, kterou jsem četl před lety (už to bude snad deset let), ale nemyslím, že bych tenkrát uskutečnil posun z intelektuálního pochopení do tohoto srdečního pochopení.

41:16 James

A to je právě klíč, Marku, pochopit všemi svými částmi – nejen hlavou.

41:23 Mark

Mluvíš o 126 metrech kubických?

41:26 James

Do určité míry, ale tato důvěra je vpravdě harmonií. Existuje harmonie pochopení, kde lokální multivesmír je harmonický, protože poznání a pochopení plyne s lehkostí a jedinec cítí, že má přístup ke všem vhledům či řešením, které potřebuje. Proto kdykoliv se objeví problém, ruku v ruce s ním se objeví řešení. Kdykoliv se vloudí špatná nálada, můžeš ji s lehkostí rozptýlit. Kdykoliv povstane pochybnost o tvé Přítomnosti, máš moc ji rozpustit.

42:02

Obvyklý způsob, jak lidé ztrácejí svou harmonii a v souvislosti s tím i svou víru, je skrze souzení – sebe a druhých. Co je protilátkou k souzení? Je to požehnání. Až příště uvidíš člověka nebo skupinu lidí a všimneš si, že máš tendenci k odsouzení, posuň své emoce k požehnání jim. Pociť svou Přítomnost – svých 126 metrů krychlových Přítomnosti, jak dosahuje do jejich lokálního multivesmíru a překrývá ho obyčejným zájmem a tento obyčejný zájem se dále mění na požehnání jako božské bytosti.

42:41

To je jeden z příkladů, jak můžeš transformovat nesoulad pochybování na důkaz harmonie. Vytrváš-li v požehnání a projektuješ-li ho ze svého srdečního centra, expanduje bez omezení z tvého lokálního multivesmíru. Chápu, že se zdá nemožné, že jedinec může vysílat požehnání ze svého srdce a dotknout se tak jiné osoby tisíce mil daleko, ale naše Kvantová Přítomnost není omezena naší lidskou doménou a zákony, které platí pro naše lidská jáství, v to počítaje zákon času a prostoru.

43:17

Lidské jáství sestává z 0,1 metru kubického a Přítomnost sestává ze 126 metrů kubických. Jak jsem se však již zmínil dříve, Přítomnost je spojena se svým Zdrojem přes pupeční šňůru Ducha či Zdrojové Inteligence a právě díky tomuto spojujícímu vláknu je lokální multivesmír vpravdě nekonečný, překrývající všechny ostatní, a to je to, co je myšleno Celistvostí.

(Pauza)

44:01

Naše Kvantová Přítomnost je tím, co naviguje naše lidské jáství k pochopení Osobní Celistvosti, ale tato touha je jen ozvěnou skutečné motivace – realizovat Univerzální (Vesmírnou) Celistvost s uchováním naší individuality.

44:18 Mark

Jamesi, máme už málo času, udělám rychlou kontrolu … musíme tě dopravit na letiště během 40 minut a jsme asi 20 minut vzdáleni. Chceš skončit teď nebo za pár minut?

44:36 James

Dovol mi přidat ještě jednu věc a pak můžeme jít, Marku.

44:41 Mark

Dobře, mám taky ještě jednu otázku, jsi-li jí otevřený?

James Tak povídej…

Mark

Jedna z věcí, které mi vždy dělaly problém k přijetí, je tmavá strana skutečnosti. Víš – Animus, tajné státní operace, Incunabula či Ilumináti (nebo ať se nazývají jakkoliv), a všechny tyhle hustoty třetí dimenze. Předpokládám, že to je součástí Vzoru Celistvosti. Ve světle planetárního posunu, co bys doporučil těm z nás, kteří jsou zasaženi současnými negativními zprávami?

45:12 James

Aha, jak jsem říkal již dříve, jedná se o vzdělanou kulturu, kde slova vládnou dnům. Jazyk mysli jsou slova. Jazyk srdce jsou pocity. Ale jazyk naší Přítomnosti jsou chování a projevy. Zůstaneš-li v inteligenci své Přítomnosti, tím, že ji budeš dávat pozornost, pak věci s nižší hustotou, které přicházejí do tvého lokálního multivesmíru, budou mít minimální vliv, protože je dokážeš – díky posílení své Kvantové Přítomnosti – transformovat s lehkostí.

45:49

Není to příliš o rozpouštění nesouladu či jeho odstranění, je to více o transformování nižších hustot prostřednictvím projevů Přítomnosti. Můžeš a nemusíš si být vědom na své lidské úrovni, co tvá Přítomnost dělá pro transformaci těchto nižších hustot, ale když vyzveš svou Kvantovou Přítomnost aby tyto hustoty transformovala, aktivuješ její vedoucí inteligenci, jako kdybys rozsvítil světlo. Pak… pak vystoupíš ze své cesty a dovolíš své Přítomnosti, aby ti přinesla techniku, mentální koncept, čin, nový způsob chování, který transformuje nižší hustoty.

46:33 Mark

Hm, ale zase mluvíme o víře. Přítomnost není našima očima viditelná… jako sloupec světla, který by transformoval negace v našem životě… musíme mít víru, že se to stane, a to je problém většiny z nás, Jamesi. Všechno je neviditelné. Všechno, co se týká ducha je neviditelné a bohužel, všechno, co je negativní, je přímo před našima očima, pevné, tělesné, mocné a … a velmi magnetické ve svém vlivu.

47:13 James

Rozumím tvé perspektivě, ale obávat se negativního znamená trápit se slovy a pocity, což není součástí projevu tvé Přítomnosti. Jsou nespojitá. Tak se tě zeptám: Chceš být ovlivněn 0,1 metrem krychlovým svého lidského jáství, nebo 126 metry krychlovými Přítomnosti, která žije v Nekonečnu?

47:34

Znám proroctví soudného dne a v jistém rozsahu jsou pravdivá. Existuje hrozící globální finanční krize a přírodní katastrofy, které se dotýkají velké části naší populace. Musíme si však připomenout, že naše lidská jáství jsou na živé planetě, která je součástí živého slunečního systému, který je součástí živé galaxie a všechny tyto elementy se pohybují společně v čase a prostoru. A jak víme, setkáváme se s novými frekvencemi a dimenzemi – nejsme na šlapacím mlýně. Je to součástí naší cesty a my to nemůžeme ovládat, ať se snažíme sebevíc, protože jsme součástí osudu, který je mnohem větší než naše individuální jáství.

48:25

Nehledě na tuto větší skutečnost, to, co můžeme kontrolovat, je naše chování a druh inteligence, se kterou jsme vědomě ve spojení: inteligence naší Kvantové Přítomnosti, či inteligence našeho lidského jáství? Je naše chování motivováno krátkodobými tužbami naší lidské podstaty, nebo vyvěrá z naší Kvantové Přítomnosti jako výsledek naší lásky ke Stvořiteli a jeden k druhému? Pokaždé, když se osoba spojí se svou Přítomností, vysílá signály lásky a spojení s Prvotním Zdrojem a všemi bytostmi ve stvoření.

49:07

Toto se nemusí projevit ve fyzickém spektru skutečnosti – hustotě, ze které má užitek systém oko mozek. Dodávám, že se to projevuje ve tvém smyslu pro soudržnost, smyslu pro vyvěrající lásku, smyslu pro multidimenzionální přátelství, smyslu pro vedení, smyslu pro nezlomnost tváří v tvář rozbrojům, smyslu pro tvé spojení s druhými. Tak mi řekni, Marku, jsou tyto stavy méně nebo více přesvědčivé než ty negativní tělesné projevy, které jsi zmínil?

49:45 Mark

(smích) Myslím, že bych měl zůstat potichu a nechat ti poslední slovo, Jamesi. Ale musíme tě dopravit na letiště…

49:52 James

Mám několik posledních poznámek a nechám dost času, budu co nejstručnější, Marku. Mluvili jsme o Kvantové Přítomnosti a její úloze coby rozbočovače (středu) Vzoru Celistvosti.

Zmínil jsem se, že Přítomnost je vedoucí inteligencí ve tvém lokálním vesmíru. Mluvil jsem o důležitosti hledání aktivace komunikace mezi našim lidským jástvím a Kvantovou Přítomností. A nyní bych chtěl říci, že existuje ještě více, než pouze aktivace a pochopení Vzoru Celistvosti.

Existuje také pokračující vývoj a příprava lokálního multivesmíru prostřednictvím Kvantové Přítomnosti. To vyžaduje sebe-disciplínu a sebe-řízení.

50:39

Když povoláš svou Kvantovou Přítomnost, aby řídila tvůj lokální multivesmír, aktivuješ její moc ve svém lidském životě a tato síla je velmi mocná. Její mocnost vyžaduje, abys do svého života vnesl rovnováhu, abys pracoval v harmonii. Kdyby tomu tak nebylo, moc tvé Kvantové Přítomnosti zesílí nerovnováhu či disharmonii. Neříkám to ani tak jako varování, ale pro jasnost. Když tvé lidské jáství pracuje s rozumnou jasností a vyvážeností, řídí své emoční a mentální tělo se snadností a rovnováhou, potom síla vyvěrající ze tvé Kvantové Přítomnosti může zářit z tebe ven a mít pronikavý vliv nejen ve tvém lokálním multivesmíru, ale i v ostatních.

51:29

Jestliže voláš tuto sílu, ale potom pokračuješ ve svém životě v emočním chaosu, nebo dáváš přednost dočasným uspokojením života sloužícím tvému intelektu nebo egu, můžeš tím zesílit svůj chaos nebo svou touhu po materiálních aspektech života. Když se to stane, tvá Kvantová Přítomnost se odpojí. Tok se přiškrtí, jako kdyby turniket byl použit na tvou přirozenou duchovní podstatu a cirkulace vyšších frekvencí se zmenší.

52:04

Zdůrazňuji, že pokud praktikuješ Přítomnost, musíš být bdělý a ostražitý, abys také praktikoval harmonii ve svém světě pocitů a příslušné naladění ve své mentální doméně. Vedoucí inteligence tvé Kvantové Přítomnosti vyžaduje inteligentní chování tvého lidského jáství. To je jediná cesta, jak zabezpečit plné posílení tvé duchovní podstaty. Pro ty, kteří hledají zkratky nebo jednoduché cesty k osvícení – tak zde je nenaleznou a podle mé zkušenosti je nenaleznou nikde. Nezávisle na tvých možných přáních, rychlé a snadné cesty vedou do astrální domény jevů a pro upřímné studenty to je jen další zajížďka od svrchovanosti a svobody.

52:59 pauza

53:13

Temnota, která obklopuje naši planetu je kumulací lidského nesouladu. Hustoty na hustotách na hustotách se usazovaly na lidské doméně jako sedlina na oceánském dně. Když je rozvířena, světlo je zatemněno. Roviny chamtivosti, války, žárlivosti a závisti, hněvu, nepochopení, rasismu, strachu a nenávisti – všechno to se pozvedá a vytváří toto zatemnění. Pro někoho to je normální. Pro ty, kteří jsou probuzení je to odporné a vím, že mnoho z vás už je z toho unavených – unaveni z čekání na slíbené změny, na posun do světa, ve kterém dominuje láska, kde lidé všech barev, vyznání a věr můžou žít v harmonii a spolu-tvůrcovství.

54:06

Složky temnoty jsou samy o sobě entitami vědomí. Takže existuje entita Války, entita Chamtivosti a tak podobně, ale tyto entity jsou každým dnem o něco slabší, méně mocné. Co se stává silnějším, je kolektivní vědomí lidstva. Přijde čas, kdy kolektivní inteligence lidstva zkrotí entity Války, Chamtivosti, Rasismu a Strachu a navždy je vypudí z planety.

54:44

Nestane se to tak rychle, jak by si někteří přáli, avšak je to cesta, které jsme oddaní. Cítíš-li únavu a netrpělivost, vyzvi svou Kvantovou Přítomnost, aby tě pozvedla a poskytla ti nezlomnost a odhodlání. Jsi posílenou bytostí. Jsi schopen dělat zázračné věci, dokonce i při malých pochybách, avšak dělej všechno pro to, abys uvolnil své pochyby a svá omezení. Lidská představivost je stejně efektivní ve vytváření svých omezení, jako ve vizích své svobody a moci.

55:23

Jestli můžu dodat ještě jeden poslední komentář, týká se kontemplace o Vzoru Celistvosti. Nedefinoval jsem ho úplně přesně, protože jste řemeslníky tohoto úsilí. Poskytl jsem nějaké záchytné body a moderní koncepční rámec, avšak vizualizace je klíčovým prvkem tohoto vzoru. Aktivování vaší moci a síly představivosti je rovno svalům tohoto vzoru.

55:52

Obklop se hudbou, uměním a kulturou, láskyplnými vztahy. Vnes toto do svého lokálního multivesmíru a dovol, aby to inspirovalo tvou sílu představivosti. Rád bych tě pozval k účasti v Chrámech Událostí, které budou spuštěny. Bude celkem sedm chrámů, které budou uvolněny v následujících čtyřech letech. Můžeš-li se zúčastnit Chrámů Událostí, pomůže ti to cvičit svou Kvantovou Přítomnost, protože budeš součástí kvantové komunity, která kolektivně vyzařuje lásku a soucit těm, kteří ji potřebují.

56:27

Marku, byl to báječný čas s tebou. Děkuji za všechnu tvou trpělivost, když jsi mě ponechal dostatek prostoru ve svých otázkách. Velmi děkuji za tvou zdvořilost a trpělivost.

56:40 Mark

Děkuji Jamesi. Jménem všech, kteří poslouchají, velmi děkujeme za tvou ochotu zpřístupnit tyto informace. Tvá slova jsou inspirující a velmi praktická.

Tímto končí náš tří-dílný rozhovor s Jamesem. Osobně doufám, že budou další. Takže, Jamesi, vyrážíme na letiště … končíme

57:05 James

Požehnání vám všem. Z mého srdce do tvého.

 

Převzato: http://chramyudalosti.sweb.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz