Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 19-24

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 19-24

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 19-24

(19)

 

DEVATENÁCT

 

 

ZAŽEHNUTÍ VNITŘNÍHO PLAMENE

 

 

 

Planeta hledá rovnováhu ve svém já. Protože já je poskládáno z různých věcí, je to harmonická složka, která vyvažuje všechna vaše mimozemská já, multidimenzionální a mužská a ženská já.

 

Jste neuvěřitelně celistvé bytosti, což si začínáte uvědomovat. Dovolte sami sobě rozkvést a dojít plnosti. Nikdo vám v tom nebrání, jen vy sami. Když plnost připustíte, čekají vás vyhlídky, které předčí všechny vaše představy. Zjišťujete, že potřebujete své emocionální tělo a že potřebujete svůj femininní a maskulinní aspekt. Potřebujete vše, čím vás obdařili, abyste přežili a pochopili, co se to na planetě odehrává. Uvědomte si prosím tvrdost doby, v níž žijete. Protože trávíme čas s každým z vás, projdete postupně zkouškou a pak budete učit mnoho dalších, až přijde čas.

 

Prostřednictvím cítění můžete objevit mnohem více, protože se snažíte v sobě cosi rozložit a cosi zcelit. Abyste ukázali sami sobě, jak jste necelí, navodili jste situaci strašlivé separace, která je zdánlivě mimo vás. Vypadá to, jako by námětem vašeho dramatu bylo téma mocného muže proti mocné ženě. Který z nich bude obětí? Kdo má pravdu a kdo se mýlí?Co toto vnitřní drama skutečně vypovídá? Co je ono vnější zrcadlo, odrážející, co se ve vás děje?

 

Když získáváte přístup k multidimenzionalitě, musíte smísit mužský a ženský aspekt. Nezastavíte se před separací či bojem mezi muži a ženami, které jsou tu už tisíce let. Kdo propast mezi muži a ženami způsobil? Byli to bohové stvořitelé, kteří vám toto paradigma stanovili a naočkovali vám příslušné frekvence z jiných hledisek. Separace jim náramně vyhovovala, protože nadělal pěknou spoušť.

 

Mužské vibrace získaly moc v nedávné době, asi před pěti tisíci lety. Aby si muži zvolna uvědomili, kdo jsou, úplně a totálně se odpojili od toho, co mělo navrch dříve: Od matriarchálního hnutí a od žen. Ženy tradičně působí skrze oblasti intuice a cítění. Muži také často byli nositeli intuice a cítění, ale při nedávné separaci si nevzali cítění s sebou. Nastalo obrovské schizma a muži a ženy na této planetě se dostali do velikého konfliktu. Proč se to stalo? Bylo to spiknutí. Bylo to spiknutí připravené bohy stvořiteli, kteří ovládli plantu a vydrancovali realitu – krmili se, udržovali na živu a vyživovali se emoční vřavou.

 

Tato planeta byla předmětem mnoha plánů a aktivit, zorganizovaných tak, aby vyvolávaly stále větší a větší emoční vřavu.Čímvícelidí se jmenovaných aktivit účastnilo, tím větší tu byl pro emoční vřavu potenciál. Bohové stvořitelé tyto aktivity podporovali a štvali vás proti sobě. Abyste toto paradigma narušili, což je také vaším úkolem, musíte změnit mnohé oddělující struktury, které se zde utvořily. Ať jde o jakoukoli separaci – mezi mužem a ženou, černými a bílými nebo Orientálci a Kavkazany – to vše musíte změnit.

 

Přišli jste na tuto planetu s úmyslem dostat se jakožto členové Světelné rodiny do situací, které jsou archetypální. Jak jsme již řekli, děláte to proto, abyste dokázali pochopit masy a transmutovat jejich energii tím, že ji dokážete transmutovat v sobě. Když se vám například podaří dosáhnout uzdravení nebo sloučení, činíte to i za ostatní a neuzdravujete jen sebe, nýbrž celý svůj druh a masovou psýché.

 

Získejte odstup od svého dramatu a uvědomte si, že všechno je symbolické. Pohlížejte na sebe jako na ženskou entitu hledající identitu a všímejte si zdánlivého neustálého protikladu jakési mužské jednotky. Musíte přijít na to, jak tyto identity v sobě sloučit. Až k tomuto sloučení dojde ve vás, bude automaticky pokračovat i mimo vás. Když jste se vydali na tuto planetu, část toho, co jste sem přišli uzdravovat, byla mužská dominance nad ženským světem. Nemusíte si to, co děláte, brát osobně a nést to jako osobní břemeno, jako by bylo jen vaše. Není jen vaše, je to univerzální záležitost.

 

Každý z vás nese jisté energie, které se mají vstřebat ve vašem kolektivním prožívání. Jako členové Světelné rodiny máte každý své reinkarnační libůstky – své „věci“ – v oblastech, které vás nejlépe ztělesňují a které vám připadají inspirativní. Proto jste každý jiný. Jako členové Světelné rodiny musíte dosáhnout co největšího rozlišení, abyste pochopili, jaké to je, být člověk. Musíte pokrýt celé spektrum zkušenosti, abyste mohli pochopit na buněčné úrovni, kolik je toho třeba transmutovat, jak hluboko sahá pocit bezmoci a jak ztracená je energie Bohyně vědomí druhu.

 

Pamatujte, že jste tvorové, jimž zabránili ve vývoji uzavřením ve frekvenci, a vaším úkolem je dovést lidské bytosti tam, kde se mohou samy snažit urychlit lidský vývoj. Když jste zaraženi ve vývoji frekvencí a manipulací DNA, zbývá jen jistá část frekvence, která může vysílat. Uvnitř osobnosti nastává boj a vše se jakoby odděluje. Až budete dosahovat úplnosti, věci takto oddělovat nebudete – pochopíte, že všechno je součástí zkušenosti. Někdy se můžete v lidské zkušenosti natolik ztratit, že zapomenete, co tu máte udělat.

 

Jako členové Světelné rodiny jste sem přišli transmutovat pro celý druh. Jakmile se trochu odpoutáte od svých dramat, nebudete se cítit tak zaskočeni a nebudete si připadat jako oběti. Pochopíte, že máte co do činění s kolektivní energií. Takže kolektivně vzato, když dokážete dojít k pochopení v sobě, můžete vysílat novou frekvenci, s jejíž pomocí mohou muži i ženy harmonizovat.

 

Pokaždé, když vám bude připadat, že jste se do toho vrhli po hlavě, je to pravda. Nepodceňujte kroky, které jste podnikli. Diskreditujete sami sebe, když se díváte na své chování a hodnotíte sebe či ostatní jako špatné. Hledejte to, co z toho všeho získáváte.

 

Konflikt, který probíhá, se ve skutečnosti odehrává mezi mužem a ženou ve vás. Nepřišli jste ještě na to, jak sloučit svůj mužský a ženský element, miliony ostatních jsou na tom stejně. Buďte k sobě laskaví a velkorysí. Když budete budovat spolupráci mezi svým mužským a ženským protějškem v sobě, budete schopni dojít k vzájemné spolupráci na této planetě i s bytostmi, které přicházejí z Vesmíru a které jsou úplně jako vy.

 

Vy všichni se musíte stát suverénními. S postupující změnou budete kolem sebe potřebovat prostor, na němž můžete působit, aniž byste se někomu museli cítit zavázáni. Současně nemůžete od ostatních něco požadovat, aniž byste jim přiznali stejné právo. V mnoha ohledech redefinujete celou koncepci vztahu a spolupráce. Vztah je spolupráce. Je to dohodnutá spolupráce frekvence nebo míšení frekvenční modulace. Mnohé vaše staré způsoby vztahů vás začínají rozčilovat, protože objevujete frekvenci svobody. Vaším úkolem je vnést tuto frekvenci svobody na tuto planetu. Samozřejmě ji nejprve vnesete do svého vlastního života, do své rodiny a vztahů. V ideálním případě se naučíte být svobodní a přitom budete stále vázáni v množství složitých vztahů, vztahování a souvztažností života.

 

Bohužel, na této planetě vztahy mají vždy konotaci vlastnictví. Když se muž a žena berou, tradiční rolí nevěstina otce je „dát“ svou dceru. Jinými slovy mužská postava ji musí někomu předat. V rámci vztahů panují neuvěřitelná očekávání vzhledem k chování toho druhého. Ujasněte si, jaká je vaše představa vztahu, což z dlouhodobého hlediska mnohé usnadní. Tak jako není žádného vlastnictví v případě rodičovství, nemůže být ani ve vztazích. Vztahujete se jeden ke druhému jako energie ve vzájemné interakci. V ideálním případě je se všemi těmito vztahy a souvztažnostmi spojena komunikace.

 

Mužské vibrace se vzdávají své moci stejně jako ženské. Předávají ji vládě, která říká: „Běžte a ohrožujte svůj život. Běžte a střílejte za nás. Když vás rozsekají na kousky, budeme se o vás starat v nemocnici a dáme vám trochu peněz. No tak, jděte do toho.“ A muži prostě poslechnou. Řetězec poslušnosti a odevzdávání moci jedince se pak uzavře.

 

Otevíráte svá centra cítění. Muži obvykle mívají ve svých centrech cítění větší bloky než ženy. Energie v muži uvízla, protože putovala od první čakry ke druhé a tam se zastavila. Centrum cítění v mužské vibraci se neaktivovalo. To je součástí experimentu, který běží už čtyři nebo pět tisíc let. Ženská energie, která cítí a přináší život na planetu a představuje tvořivost, se přesunula do submisivní role, aby mužská vibrace dostala příležitost řídit svět bez cítění.

 

Chceme, abyste se dívali na věci ze širší perspektivy. Díváme se na pohyby vědomí. Ženský princip, který nesl magično a intuici, se uvolil vzdát se těchto věcí – ženský princip neznamená jen fyzické ženskébytosti, ale vědomí, která byla ženská. Mnohé domorodé kultury, které žily s rytmy Země a věděly toho o životě mnoho, byly velmi femininní. Nezapomínejte, že žena doslova přináší život na planetu, protože život vychází ze ženského těla. Ženský princip tudíž nese pocity – pokud se ovšem neúčastníte patriarchálního hnutí, které vynalezlo drogy k otupení citu. Když necítíte život, pak si ho ani neceníte. Když cítíte život a účastníte se tvoření a plození života, vážíte si života mnohem více, protože o něm něco víte.

 

Patriarchální hnutí se za posledních pět tisíc let odtrhlo od procesu plození, aby mohlo provádět své experimenty včetně válek a neustálého ničení lidí. Jak jsme se již zmínili, energie je v mužském elementu velmi zablokována.Na nikoho neukazujeme. Nicméně říkáme obecně, že energie u mužského druhu na této planetě je velmi zablokována ve druhé čakře nebo v penisu. U žen je zablokována v hrdle, protože ženy pět tisíc let dobrovolně mlčely o magičnu a intuici toho, co představují, a co ví o tom, co je jednou částí dvojího plamene. Dvojí plamen je mužský a ženský element sídlící v témže těle, ať jste fyzicky muž či žena.

 

Patriarchální společnost byla řízena mužským aspektem já, což jste byli vy všichni. Vy všichni jste experimentovali s vědomím a učili jste sami sebe o tom, co funguje nejlépe, a připravovali jste se tak na dobu, kdy ve svém těle zaženete oba plameny. V této době není cílem hledat dvojí plamen jako partnera mimo vlastní osobnost, ale je tu pochopení, že je integrací mužského a ženského já a zralosti všeho, co já vykonalo. Když jste v sobě integrovali mužský a ženský element a aktivoval jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete hledat partnera, budete hledat někoho úplného, nikoli někoho, kdo bude plnit potřebu, kterou jste nevzali na vědomí nebo kterou jste nesplnili sami.

 

V těchto časech proměny budou ženy muset otevřít svá hrdla a dovolit samy sobě promluvit. Teď je ta chvíle. A muži, výzvou pro vás je chápat ženy i ostatní muže pomocí cítění, dovolit cítění, aby vstoupilo do vašeho vyjádření sexuality ve vašich vztazích. Mnozí muži to dnes mají se ženami těžké. Ženy je dohánějí k šílenství. Je to pravda.

 

Co navrhujeme mužské vibraci – a rovněž ženskému elementu, který působí v mužském aspektu sebe sama – je, abyste se přesunuli do cítění při svém sdílení sexuality. Přesuňte se do emocionality věcí spíše než jen do pouhé sexuality a stimulace těla. Existuje emoční stimulace, která vyžaduje oddanost a emocionální důvěru. Tato emoční stimulace ve vás elektromagneticky otevře frekvenci. Frekvence, kterou představuje sexualita, je připomínkou vaší dobroty.

 

Muž zavřel své centrum cítění, aby si mohl vyzkoušet, jaké to je, být na této planetě stevardem. Byl schopen vést válku a zabíjet a na planetě dominovat, protože zavřel své centrum cítění. Žena souhlasila s uzavřením svého centra mluvení, aby muž měl příležitost prožít, jaké to je, řídit tento systém.

 

To vše teď dochází k bodu stabilizace nebo vyrovnání. Žena začala otevírat své centrum mluvení asi před třiceti lety a příležitost promluvit přišla do módy. Problém je, že mnoho žen skončilo tak, že s otevřením centra mluvení uzavřely své centrum cítění. Začaly se hodně podobat mužům. Rovnováha je nutná. Žena dnes shledává potřebu probudit v sobě ženský princip. Je v ženském těle a zvládla užívání mužské vibrace v sobě. Vydala se do světa a připadá si velmi silná. Může chodit po ulici bez závoje a může se rozhodnout, jestli se chce vdát. Je svým vlastním pánem. Na Zemi zodpovídá za svá vlastní rozhodnutí. Začíná se zjemňovat a probouzí onu část svého já, která ji sytí a přináší jí život. S tím jak se sjednocuje se svou mužskou a ženskou částí a dovoluje sama sobě, aby prožívala vyvinutou DNA, vysílá svou frekvenci. Tato frekvence bude brzy na planetě převládat.

 

Je nevyhnutelné, aby muži otevřeli své centrum cítění. To je další krok, jímž musí projít, aby vytvořili rovnováhu se ženami. Proběhne to velmi rychle. Nebude to proces trvající třicet let, protože muži jako populace se nyní dostávají do období zmatku. Uvědomují si, že se jim daný status quo nezamlouvá, a pochybují o autoritě.

 

V jistou chvíli začnou frekvence převládat. Tak například jistý člověk bude v laboratoři dělat pokus na zvířeti, když v tom se jeho centrum cítění náhle a radikálně otevře. Dotyčný nepocítí bolest, kterou cítí zvíře, a co doposud dělal, mu začne připadat hrůzné. Otočí se na podpatku a vypochoduje z laboratoře a už se tam nikdy nevrátí, protože bude otřesen. Takové události se budou týkat mužské vibrace.

 

Řekli jsme, že mužské vibrace se transformují ve velmi krátké době. Nebudeme vám říkat proč a jak, protože některým z vás by to připadalo příliš zlověstné. Nicméně vám říkáme, že s pokračujícím působením vln nastane jednostranné povstání vědomí v populaci. V jistém bodě, až budou muži uprostřed nejtěžšího boje se zvládáním cítění, bude aktivováno centrum cítění. To nastane buď jemně nebo se zmíněné centrum prudce otevře.

 

Ženy budou v téže době zasaženy, proniknuty a zahaleny otevíráním srdeční čakry, aby měly soucit, až budou pozorovat své muže, jak cítí. Hovoříme zde o masových událostech, které se v lidech spustí skrze světelnou vlnu. Ženská energie, která cítí a spojuje život s životem, se začíná probouzet v každém. Ženy musí prostě redefinovat svou představu ženskosti a síly. Musí přijít na to, co to znamená být silná jako žena, stejně tak jako muži musí přijít na to, co to znamená být zranitelný jako muž. Co je na muži tak neodolatelného, když je zranitelný? Co je na ženě tak neodolatelné, když si sama dodává síly – když je ženskou verzí síly, nikoli mužskou?

 

Ženy měly kolem svých energetických center tvrdou slupku. Tím se samy chránily. Teď rozvinou skutečnou emoční sílu. Ona tvrdá vnější slupka se rozpustí a světelné tělo bude vyzařovat z srdce. Bohyně a bohové jsou ve shodě a s touto energií spolupracují. Je stanoveno, že právě takto se bude dané drama vyvíjet.

 

Byly pohřbeny a utajeny staré historky, které vyprávějí o kouzlu ženy – stvořitelky, té, která je schopna rodit život, té, která uchovává tajemství krve – životní síly – a jež byla schopna přivést tuto sílu zpět na Zem. Kde jsou příběhy o Bohyni – o té, která miluje a cítí a živí?Mužský druh také kdysi míval energii Bohyně v sobě a potřebu Bohyně cítil.

 

Aby mimozemšťané mohli v posledních několika tisících letech lépe ovládat planetu, dali vám všechny vaše nynější mýty. Zaseli símě všech vašich náboženských institucí. Řekli jsme, že jste experiment. V některých dobách byl tento experiment povznášející a plný lásky, ale v poslední době nastal neuvěřitelný úpadek. Vy jako členové Světelné rodiny jste přišli, abyste provedli na tuto planetu nájezd a opět na ni přitáhli světlo, aby už nikdo nemusel věřit těm nesmyslům o separaci a válce. Muž a žena se mají vzájemně doplňovat, nikoli stát proti sobě.

 

Nezapomínejte, že cítění je emoce. Emoce jsou klíčem k odchodu z této planety, jsou klíčem k rozluštění multidimenzionálního já a k možnosti stát se jednotou. Jsou rovněž klíčem k láskyplné aktivaci Země jako Živoucí knihovny, čímž se zachrání velmi cenná oblast existence před zánikem. Vzhledem k tomu, že muži a patriarchální společnost v posledních několika tisících letech na této planetě vládli a ženy se uchýlily do podzemí – nejen na zadní sedadlo – byla separace hlavním tématem a emoce byly potlačovány, dostávaly ošklivá jména nebyly rády viděny. Byli jste automaty, hráli jste role, které vám kdosi přidělil, aby vás udržel v separaci.

 

Nemáte pantheon mocných ženských stvořitelek. Nemáte žádný pozitivní vzor silné ženy. A tak se muži snaží být muži a ženy se snaží stát silnými pomocí mužských vibrací, protože nemáte jasnou představu silné ženy. Musíte ji vytvořit. Začněte chápat bohatství energie v ženské části své osobnosti, což je intuice, receptivita, tvořivost, soucit a živitelská role. Zjišťujete, že existuje bohatství identity v podstatě, která jste dlouhou dobu diskreditovali. Pokud jste žena, pak jste samozřejmě této podstaty živoucí podobou. Muži musí svou podobu Bohyně v sobě objevit tam, kde se v nich setkává Bohyně s bohem.

 

Z týchž důvodů je i představa muže zdeformována. Nemáte vzor silného cítícího muže. Společnost ocejchovala cítící muže jako „změkčilé“ a postrádající mužnost. Muži začínají pozorovat na své emoce a říkat: „Jé, já cítím tohle,“ a přitom vědí, že jsou stále muži. A tak muži i ženy vytvářejí vzory silných, integrovaných verzí mužnosti a ženskosti. Tyto vzory přicházejí, a přicházejí rychle. Čas separace skončil.

 

Jak jsme se již zmínili, nehledáte svého partnera pro dvojí plamen mimo sebe. Hledáte integraci ženského a mužského principu v sobě. Vytvářejí jeden celek. Celiství lidé se chtějí spojovat s jinými celistvými lidmi ve vztazích, které jsou založeny na důvěře, touze a volbě. Tyto vztahy nejsou založeny na tezi: „Potřebuji tě ve svém životě, abys mě doplňoval a potvrzoval mou platnost.“ Stáváte se úplnými sami v sobě a pracujete s někým, kdo je úplný sám v sobě a nabízí vám k prozkoumání celé nové teritorium.

 

Až se spojíte s oním dvojím plamenem v sobě, budete chápat onu intuitivní, s Bohyní spojenou, životodárnou, senzitivní část sebe sama, stejně tak jako tu část své osobnosti, která je silná, racionální a intelektuální. Tu, která souvisí s pozemskou rovinou, i tu, která je na rovině spirituální. Až v sobě dokážete spojit tyto energie, bude nezbytně nutné, abyste našli někoho, kdo má tytéž kvality. Nebudete se hodit k někomu, kdo není integrovaný a celistvý.

 

Budete k sobě automaticky lidi přitahovat bez jakékoli námahy. Dokážete se do sebe vzájemně zapojit z touhy a vážnosti, nikoli z potřeby. Dosáhnete něčeho, co jste dosud ve vztahu nepovažovali za možnost, a dodáte vztahu úplně novou tvář, novou hranici, novou definici. Stanete se vlastními modelovými rolemi nového typu vztahu. Mnozí z vás zjistí, že instituce manželství ztratila smysl. Nebude se hodit pro to, co víte, a nebude splňovat to, jak chcete žít.

 

Teď když jste všichni na cestě k integraci polarit v sobě, se před vámi budou znovu a znovu vynořovat obtížné problémy. Vítejte složitou dobu, protože může být vaším nejlepším učitelem. Zůstaňte soustředěni na váš osobní růst, vlastní cestu a vlastní osobnost, nikoli na to, co dělají ostatní. Povolejte svůj vnitřní maskulinní a femininní princip a ustavte mezi nimi dialog, aby mohly začít působit v partnerství a v souladu. Poskytněte sami sobě spoustu lásky a povzbuzení. Domluvte si se sebou schůzku a řekněte: „Mám tě rád, já. Jsi báječné já. Jsi jednička, nejlepší já na světě.

 

Když sami sobě poskytnete důstojnost své lásky, jako byste byli členem královské rodiny přijímajícím hold lidu, všechno se změní. Síla a integrace budou vaše, protože věříte v to, čím jste, a máte se rádi. Když věříte v to, čím jste, a máte se rádi, všechno se vám začne dařit. Nejtěžší pro většinu z vás je s odhodláním se přesvědčit, že si zasloužíte lásku. Nikdo jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste přesvědčili sami sebe, že jste ji hodni.

 

Jste tu proto, abyste zvládli velice těžký úkol v systému, který je temný a poskytuje mizivý přístup, stimulaci či informace o skutečném stavu. Jste tu proto, abyste dokázali nemožné. Odhodláním mít rád sám sebe a jeho uskutečněním uděláte první krok, z něhož budete každý den působit, a všechno se vám bude dařit. Stanete se celistvými a úplnými. Pak budete připraveni pro pouto vztahu s jiným jedincem, který je rovněž celistvý a úplný, a tento vztah vás zavede do neprobádaných oblastí.

 

 

 

 

(20)

 

DVACET

 

 

SEXUALITA – MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ

 

 

 

I když vaši knihovnu strhali z polic a rozházeli a DNA byla rozštěpena, takže zbyly jen dva řetězce s velmi málo údaji a velmi malou pamětí, sexualita zůstala ve fyzickém těle nedotčena. Ponechali ji jako formu reprodukce, aby mohl celý druh zůstat v kontaktu se svou podstatou a vstupovat do života. Velmi hluboko v mechanismu sexuality se skrývá frekvence, jíž je možné dosáhnout a kterou vyhledávalo a nesprávně chápalo mnoho lidí. Nazývá se orgasmus.

 

Původní smysl orgasmu byl zdeformován. Vaše tělo už zapomnělo na kosmický orgasmus, jehož je schopno, protože společnost vás po tisíce let učila, že sexualita je špatná. Museli jste se to učit, aby vás mohli lépe ovládat a byste nehledali svobodu dosažitelnou prostřednictvím sexuality. Sexualita vás spojuje s frekvencí extáze, která vás zase spojuje s vaším božským původem a s informacemi.

 

Sexualita byla na této planetě hodnocena velmi negativně a toto negativní hodnocení je uloženo ve vaší buněčné paměti. Docházelo k tomu nejen v průběhu tohoto života. Střádání negativního postoje probíhalo po tisíce let nepatřičného a nevhodného užívání. Je nezbytně nutné, abyste v nynějším životě odstranili negativitu obklopující sexualitu a abyste si vyzkoušeli, jak využíváte sexuální energii a sexuální vyjádření ve své multidimenzionální osobnosti.

 

Sexuální části těla jsou cestami k rozkoši, která vytváří frekvence, jež uzdravují a stimulují tělo a potenciálně je vedou k jeho vyššímu spirituálnímu já. Sexualita je na této planetě natolik nesprávně chápána, že když ji nějaké dvě osoby sdílejí, jen zřídka je tu záměr spojit s ní i spiritualitu. Sexualita invokuje spiritualitu, která je svobodná a která na sebe pohlíží jako na stvořitelku. Velmi zřídka je však sexualita užívána jako most, který vás může dovést k vyšším rovinám vědomí.

 

Hovořili jsem s množstvím jedinců, kteří využívají světlo. Od chvíle, kdy nalezli vhodného partnera pro monogamní vztah, byli schopni dosáhnout velmi vysokých stavů bytí. Monogamie velmi dobře funguje u většiny z vás, a to vzhledem k tomu, kde se vibračně nalézáte. Když máte příliš mnoho partnerů, máte sklon nebýt zrovna upřímní a skrývat, kdo jste: Tu a tam se podělíte, trochu tady, trochu tam rozséváte své símě. Nejlepší je být s jednou osobou, ale neznamená to, že to má být táž osoba navždy. Buďte loajální, otevření a sdílejte vše s osobou, s níž spolupracujete, a jděte s ní, jak nejdále můžete. Pokud je to náhodou celý váš život, je to skvělé. Pokud ne, pak když nastane okamžik, kdy už nekomunikujete a nesloužíte jeden druhému a kdy cítíte, že váš vztah už nemá na další vývojový skok, ukončete jej a najděte jinou sobu, která pracuje s vaší vibrací.

 

Když spolupracujete intimně ve vzorci jedna plus jedna, získáváte důvěru. Většina z vás má potíže s důvěrou v sebe sama, protože nemáte modelovou roli důvěry. O důvěře se můžete něco naučit ve vztahu, protože vztah funguje jako zrcadlo, ukáže vám, co ze svého hlediska vidět nemůžete. Když jste zahájili komunikaci v rámci sexuality a vytvořili hluboce důvěrný vztah a když neužíváte sexualitu jako prostředek proti sblížení, uvidíte sebe mimo sebe. Mnozí z vás užívali sexualitu jako prostředek proti sblížení a způsob, jak se vyhnout důvěrnému vztahu, spíše než jako pomůcku k jeho vytvoření. Začnete přijímat energii, hledíte si vzájemně do očí a začnete být celí rozpálení a vzrušení. A pak místo abyste se vzájemně důvěrně a spirituálně zkoumali, uzavřete svá centra cítění, nasadíte si zbroj a věnujete se mělkému genitálnímu sexu, protože vydat se hlubší cestou k plnému tělesnému a plnému spirituálnímu spojení je pro vás příliš děsivé a příliš intenzivní. Někdy vám vzrušující sex dává skvělý pocit a je báječný. My jednoduše říkáme, že jde o víc. Jde o mnohem víc a netají to před vám nikdo jiný než vy sami a vaše přesvědčení a strach, který máte z možnosti, že byste zbořili své hradby a hranice.

 

Mnohé vaše strachy jsou založeny na tom, co jste si pro sebe vytvořili a co jste udělali ostatním v sexuálním životě. Vaše sexuální amnéza ovlivňuje všechny ostatní části vaší duše, takže problémy vaší duše jsou hlasitě a jasně vysílány po celém vašem těle. Občas to nechcete vidět, protože je to příliš bolestné, a vy to soudíte, jelikož si myslíte, že je to špatné. Přestaňte soudit a zaujměte neutrální postoj k tomu, co jste udělali – ať už objevíte cokoli, ať si to vypadá sebehnusněji, ať to vypadá jakkoli obtížně a nehledě na to, kolik porušení pravidel to obnáší. Chápejte, že vaším cílem je získat data a pochopit své já.

 

Sexualita je frekvence. Představuje to, co vám nebylo odejmuto, přestože vaši historii, vaše vzpomínky a vaši identitu kdosi odstranil a zpřeházel. Nedotčena zůstala jedině vaše schopnost přijít na to, kým jste, skrze sexuální zkušenost. To vás ovšem nikdy neučili. My tady budeme trochu bořit oltáře různých církví. Takže se omlouváme těm, kdo jsou v nějaké církvi. Církve vznikly jako organizace – podniky ovládající náboženství a duchovní vývoj, a navíc měly vytvořit pracovní místa, hierarchii a jakýsi klub. Jen velmi málo církví vzniklo z úmyslu přinést lidem informaci. Obvykle neuvažujete o náboženství jako o něčem, co vám přináší informace, že? Jakékoli náboženství přinášející informace je náboženství působící na vibraci pravdy.

 

Duchovní říše jsou místa existence, která jsou lidskému tělu nedostupná. Protože sexualita byla pro lidi příležitostí získat zpět svou paměť nebo se spojit se svým spirituálním já a spirituálním stvořitelem, případně najít cestu do spirituálního království, dříve uzavřeného, vznikly církve, propagující sexualitu jako prostředek reprodukce. Učily, že jediným důvodem, proč máte sexualitu, je vyrábět malé lidi.

 

Sexualitu označovali za něco velmi špatného. Ženám vštěpovali, že sexualita je něco, co musí podstoupit, aby sloužily mužům, a že nemají žádnou kontrolu nad procesem plození. Ženy tomu věřily, a tak dodnes přijímáte, že nad danou částí svého těla nemáte žádnou kontrolu. Musíte si uvědomit, že vy a jen vy rozhodujete, jestli dáte život dítěti nebo ne. Není to tak složité, jak vám tvrdili. Rozhodnutí a záměr jsou to, co přináší zkušenost vaší bytosti. Můžete samy rozhodnout, zda bude mít dítě nebo ne. Kdyby žena měla tuto schopnost v posledních několika tisících let a kdyby byla schopna prozkoumat svou sexuální osobnost beze strachu, že bude mít dítě, možná by ženy i muži zjistili, že jsou mnohem svobodnější, než jim do té doby tvrdili.

 

Objev nejvyšší frekvence sexuality vychází z prožitku lásky. Nemá to nic společného s tím, zda je vztah homosexuální nebo heterosexuální. Souvisí to se dvěma lidskými bytostmi, které si vzájemně přinášejí rozkoš způsobem otevírajícím frekvenci vědomí. Spolkli jste mnoho představ o tom, co je v rámci sexuálního vyjádření správné a co ne.

 

Láska je podstatou, která má být znovuvytvořena ve všech vztazích. Když někoho milujete a ctíte, nezáleží na tom, jaké je vaše složení hustoty. Na čem záleží, je vibrace lásky a to, jak tuto lásku, v ideálním případě obdařenou a spojenou s integrací mužského a ženského elementu, vytvářejícího dvojitý plamen, zkoumáte.

 

V ideálním případě je sexualita zkoumána skrze pocity. Třetí a čtvrtá čakra vás spojuje s vaším emocionálním a soucítícím já, spojujícími vás s vaším já spirituálním. Spirituální já je součástí oné vaší části, která je multidimenzionální – jejímž prostřednictvím existujete v mnoha formách současně. Je vaším úkolem a smlouvou a posláním být si vědom všech těchto realit v té identitě, v níž jste. Když jste si toho vědomi, můžete se naladit na různé frekvence a vzpomenout si, kdo jste, a změnit vibrační kmitočet vesmíru.

 

O sexualitě hovoříme nesmírně rádi, protože je na této planetě tak tajemná. Jisté mystické školy držely část znalostí o potenciálních využitích sexuality v tajnosti. Jste elektromagnetická stvoření, a když se fyzicky spojíte s jinou lidskou bytostí, spojíte vazbou své elektromagnetické frekvence. Když jsou vaše frekvence sladěny a spojeny frekvencí lásky, mohou se dít neuvěřitelné věci.

 

Před mnoha tisíci lety, když ještě společnost v jistých oblastech planety měla spíše matriarchální názory, energie Bohyně přicházela skrze jisté jedince a pracovala s nimi. Žena chápala svou sílu, svou intuici, své centrum cítění, své zapojení a svou touhu tvořit život. Rovněž chápala, že nikdy nemusí počít dítě, pokud to není jejím záměrem.

 

Aby se patriarchální společnost vrátila do výchozího bodu a připravila Zemi na daný posun ve vědomí, musela ženská energie zaujmout zadní sedadlo. A tak byly ženská síla, energie a chápání sexuality potlačeny. V moderní době – v posledních dvou tisících let – ženy na planetě byly přesvědčeny, že nemají žádnou kontrolu nad tím, zda budou mít děti, sexualita byla považována za něco špatného a nechutného, aautority učily, že se smí provozovat pouze podle pravidel manželství atd. To vše byl marketingový program.

 

Některé z dnešních marketingových programů, které mají vyvolat ještě větší strach ze sexuality a jejího výrazu, jsou nové nemoci: AIDS, opar a všechny další.Čtete o těchto věcech ve vašich novinách a začnete se bát vlastního vyjádření, začnete se bát vlastní intuice a vlastní radosti. Chápete?

 

Než byla přestavěna DNA, způsobem, jak dosáhnout vyšších sfér a jak se vyšplhat po žebříku sebe sama a dostat se do mimoplanetárních frekvencí, bylo pro mnohé lidi elektromagnetické spojování skrze lásku. Takto vytvářeli prožitky, které byly jako rakety, jež je měly vynést do jiných systémů realit. Šlo o jedno z nelépe střežených tajemství na této planetě.

 

Mnozí, s nimiž jsme mluvili, měli se svou sexualitou absolutně hluboké zážitky: Rádi bychom znovu zdůraznili, že nesoudíme, s kým se spojujete ve vztahu, a nikoho nediskriminujeme. A doporučujeme vám, abyste ani vy nesoudili. Je to dávné naprogramování. Nezáleží na tom, jestli se spojíte se příslušníkem opačného nebo stejného pohlaví. Mluvíme tu o dvou lidech, kteří se sjednotí ve fyzickém spojení, a to jakýmikoli způsoby, které jsou pro ně vhodné k vytváření lásky. Když při spojení lidských těl chybí integrita a láska, jde o chvíle, kdy lidské bytosti o svých prožitcích nesmýšlejí dobře. To může mít všelijaké škodlivé následky ve fyzickém těle.

 

Ponechali vám frekvenci orgasmické zkušenosti v sexualitě, abyste se mohli upamatovat na svou vyšší identitu. Pokud se tato energie či historie vás samých odhalí a vy zjistíte, kdo jste, sjednotíte mnoho těl vaší osobní multidimenzionální identity ve své fyzické podobě. Abyste mohli docílit plného účinku souřadnicové sítě vaší identity, nechte do svého těla zapadnout dvanáct šroubovic a dovolte světelně zakódovaným vláknům, aby se samy nově uspořádaly. Tento proces souvisí s mentálním tělem, jež je samozřejmě spojeno s tělem fyzickým. Emocionální tělo, spojené s tělem spirituálním, chce kdekdo přeskočit. Říkáte: „Chci se vyvíjet. Chci velké urychlení, ale nechci kvůli tomu projít centrem cítění.“

 

Jste spojeni se svými multidimenzionálními osobnostmi prostřednictvím svých pocitů, a pokud uvíznete, dochází k tomu především ve vašich pocitech. Smiřte se s tím, že vaše problémy se vynořují z dobrých důvodů. Mnozí z vás by rádi své problémy pohřbili a vyhodili je mezi odpadky, jako by to bylo něco ošklivého, a ne to, čím jste. Problémy jsou stínovou částí vaší identity, kterou se neradi zabýváte a nechcete se s ní smířit.

 

Chápeme, že když se něco děje, nazvete si to někdy a řeknete: „Nesnáším tuhle část sebe sama. Chci to prostě skončit a zamést pod koberec a zapomenout na to. Už o tom nechci ani slyšet.“ Hádejte, jak je to ve skutečnosti! Vaše „problémy“ jsou poklady vašeho života. Vypovídají o tom, jak se učíte.

 

Souhlasili jste, že projdete mutací, že vtáhnete světlo do svého těla a přivedete na této planetě na svět Světelnou rodinu. Protože světlo je informace, musíte se zabývat vším, co jste před sebou skrývali. Sexualita je primární záležitostí, protože je to tajemství vašeho já – já, které jste před sebou tajili. Společnost vám řekla: „Tohle je dobré. Tohle je špatné. Musíte dělat tohle. Tohle dělat nesmíte.“ Kdo určil tyto zákony? A kdo vám především dal všechny vaše zákony?

 

Uvízli jste, protože nedokážete číst symboly řeči, jíž k sobě promlouváte. A tak se tím neustále zabýváte. Mnozí z vás mají rádi své historky, protože vám získávají pozornost. Kdybyste neměli nějaký příběh, kdo by o vás mluvil?Pozorujte své tělo a zjistěte, co učí vaše já. V ideálním případě se vám podaří vyléčit zranění a dokážete vytvořit prostor pro větší klid a radost, s tím, jak se budete učit přebývat úplněji ve svém fyzickém těle a jak získáte novu identitu své sexuality.

 

Sexualita je klíč. Je to brána do vyšších úrovní vědomí. Když redefinujete sami sebe a když vám světelně zakódovaná vlákna dají novou definici sebe sama, dokážete také změnit, kdo jste po stránce sexuální. Úvahami o sexualitě musíte projít všichni, a jak můžeme ze zkušenosti říci, je to oblast, které se momentálně nejvíce bojíte. Můžeme vám však zaručit, že později narazíte na oblasti mnohem děsivější.

 

Pokud jste se zarazili na představě lásky a nedokážete pochopit, co se s ní děje, váš problém spočívá v tom, že hledáte lásku mimo sebe. Čekáte, až někdo jiný dodá vašemu životu smysl a vám ceny. Když takového člověka nemáte, buď se zlobíte, nebo si připadáte bezcenní. To je vzorec, v němž jste vyrostli, který vám vštěpovali vaši rodiče a společnost. Říkáme vám zas a znovu, že nejdůležitější, co můžete udělat, je mít rádi sami sebe a ctít Zemi. Ale vy to neustále zapomínáte a hledáte další vztah, který by vám dodal úplnosti. Připadá vám, že bez vztahu jste něco míň než přijatelný občan. Pak se cítíte osamělí. Musíte se naučit být sami. Samota je prostě stav mysli. Nikdy, nikdy nejste sami. Obklopují vás nespočetné zástupy jiných entit. Kdybyste se přestali litovat, zjistili byste, že jste neustále bombardováni tolika údaji, že byste možná byli docela rádi sami, abyste si mohli užít kontakt.

 

Když máte rádi sami sebe a přestanete se kroutit potřebou někoho jiného, kdo by vás měl rád, budete schopni přijmout to, co vám někdo jiný nabízí. Je nezbytně nutné, abyste si vážili sami sebe natolik, že se nerozhodnete pro maskovanou lásku. Když se rozhodnete, že sevám nějaký partner bude líbit nebo že budete s někým vibrovat, a nedostanete to, co chcete, nekňourejte, nerýpejte do dotyčného ani se na něj neškareďte ve snaze změnit ho podle svých potřeb. Když si stanovíte nějakou hodnotu a nestvoříte ji, pak jednoduše změňte svou realitu a pokračujte dál sami, dokud nepotkáte někoho, kdo vaši hodnotu odráží. A hlavně neustále vibrujte v lásce ke svému já, ctěte své já a chápejte, že smyslem cesty sem je sebeobjevování ve vztahu k ostatním. Nejde jen o vaše manžely či manželky. Smyslem té cesty je vážit si svého fyzického těla jedinečnosti svého já v okamžiku, kdy se dotýkáte životů mnoha lidí. Vždy dovolte sami sobě pracovat se svým já a nechte ho, ať se vyvíjí.

 

Bojíte se intimního vztahu k sobě samým – bojíte se být o samotě se svým já. Jakmile vytvoříte důvěrný vztah, ticho, sebelásku a ovládání své energie, pak budete chtít tento aspekt důvěrnosti stanovit jako standard intimnosti s někým jiným.

 

Sexualita může být v této době velmi matoucí, protože své frekvence vytváříte a studujete je. Když spojíte svá těla, dokonce i když se objímáte, vyměňujete si frekvenci. Když máte sexuální zážitek, tělo produkuje hormony. Tyto hormony probouzí jisté energie v buňkách a podstata jedné osoby se přenáší na druhou osobu. Proto když máte s někým sexuální poměr, občas se nemůžete zbavit jeho energie. Dokonce i když s ním nechcete být, ona sexuální zkušenost je stále s vámi, protože jste prošli elektromagnetickou výměnou.

 

Projdete modulací frekvence a naučíte se, jak povznést svou frekvenci k místu neustálých informací, sebelásky a intimity se sebou samým. Může vám proto připadat matoucí a někdy až děsivé vzít tu zranitelnou věc, kterou se o sobě dozvídáte, a spojit se s někým jiným. Čím jste uvědomělejší, tím více ovládáte své tělo a staráte se o to, kam je zapojíte, kam je posadíte, a rozhodně také s kým je smísíte sexuálně.

 

Pokud sexuální vyjadřování nejlépe stimuluje váš růst, automaticky pro sebe takové zkušenosti vytvoříte, protože na ně budete připraveni. Chápejte, že v průběhu procesu vývoje osobnosti se velmi často vyskytne období útlumu sexuální aktivity. V rámci sexuální frekvence dochází ke vzájemné výměně. Takže máte-li pouto a chemickou výměnu s osobou, která se vám nezamlouvá, přejímáte jejich balast, protože si vyměňujete energii dosti intimně.

 

Někdy vás něco od takovéto výměny odvede. Možná si pomyslíte: „Ach bóže, co se to děje?Stárnu snad? Vysychám? Co to se mnou je?“ Ale tak to není. Učíte se užívat svou energii, která vás bude sexuálně stimulovat, aniž byste ji předávali druhé osobě. Místo abyste upadli do chaosu a pobláznili se, budete možná zkoumat tu energii praktikováním umění masturbace s vědomím, že je to naprosto legitimní a příjemné. Nebo budete jednoduše pozorovat, že cítíte sexuální vzrušení a rozhodnete se, co s ním uděláte. Možná řeknete: „Teď s tím nebudu dělat nic. Uvidíme, kam ta energie půjde.“ Vezměte danou energii, nechte ji stoupat svým tělem a využijte ji v jiných oblastech.

 

Dostanete se do bodu, kdy musíte zbožňovat, povzbuzovat a milovat sami sebe, jako byste se drželi v náručí jako novorozeně, s vědomím, že pro sebe chcete to nejlepší. Mnozí z vás se rozptylují. Nalezněte místo klidu a ticha, kde můžete hledat odpovědi. Nalezněte místo klidu a ticha, kde můžete hledat odpovědi. Nemůžete nalézat odpovědi, když celý den telefonujete a kdekoho se vyptáváte. Když se to pokusíte, dáváte tím najevo, že hledáte mimo sebe. Když se naučíte obrátit se dovnitř, abyste nalezli odpovědi, vaše já promluví. Obvykle je nemůžete slyšet, protože jste uvězněni ve vzorcích chování, o nichž víte, že je musíte změnit, ale které nechcete změnit, protože nevíte, kým pak budete.

 

Buďte k sobě upřímní a přiznejte si, že se bojíte sami sebe. Bojíte se, že nebudete úplní, a vy velice chcete být úplní. A tak říkáte: „Jsem úplný. Jsem naprosto nezávislý. Potřebuje někoho. Někdo mě přitahuje. Ach ne, nemůžu se na to dívat. Příliš se toho bojím. Nepotřebuji jen tak někoho. Potřebuji někoho určitého.“ Neustále se pohybujete sem a tam. Naučte se zklidnit svou mysl. Naučte se dokonale ovládat svou energii. Co to znamená?Znamená to, že ať jste kdekoli, pozorujte se – v jaké pozici je vaše tělo, jak užíváte své ruce, zda se neustále opakujete, jestli mluvíte nebo mlčíte. Naučte se pozorovat sami sebe, aniž byste se soudili. Naučte se jen se sledovat a opravovat se tím, že stanovíte, jací byste chtěli být, v protikladu k tomu, jací jste. Naučte se ztišit svou mysl.

 

Frekvenci předáváte jiné osobě zejména tehdy, je-li zde pouto lásky. Pouto lásky neznamená, že na sobě budete lpět věčně. Znamená to jednoduše, že jste v nějakém vztahu na tak dlouhou dobu, jakou budete považovat za přiměřenou, v tom smyslu, že ctíte jeden druhého a vyměňujete si energii a necháváte energii proudit jako otevřeným obvodem. Když se vzájemně nemilujete a nejste spojeni poutem lásky, nedochází k žádné výměně, obvod se neotevře. Neznamená to, že byste si nemohli užít dobrého sexu, znamená to prostě, že obvod není otevřen.

 

Jak se tento elektrický proud neustále zvyšuje, dosahujete větších orgasmických zážitků, jaké může lidské tělo zvládnout, protože nerovová soustava je schopna vyšší extatické frekvence. Nervová soustava určuje, jak se budete vyjadřovat a jak se budete cítit. Máte-li chabě vyvinutou nervovou soustavu, budou vaše sexuální zážitky velmi omezené, protože nervová soustava vede elektrický proud. Orgasmické prožitky přinášejí uzdravení a restrukturalizaci fyzického těla.

 

Nakonec nebudete schopni sblížit se nebo být s někým, kdo nepůsobí při stejném elektrickém napětí jako vy. Prostě se k sobě nebudete hodit. Bude to, jako byste se snažili obout nohu číslo devět do boty číslo dvě. Nepůjde to nebo to nebude příjemné. Nebudete se k sobě hodit, protože nebudete schopni vibračně splynout.

 

Až se začnete sexuálně spojovat, pochopíte nakonec důležitost vibrační výživy. Sexuální spojování je jeden způsob, jak splynout s lidmi, kteří se pohybují na témže nebo kompatibilním napětí. Vaše realita je pro nás velice zajímavá, protože ve vašem bdělém světě máte tolik narážek. Když jdete do ciziny, vaše elektrické spotřebiče nepasují do místních zásuvek. Nehodí se k nim, a proto potřebujete adaptér. Bylo by to příliš namáhavé. Všechnu svou energii byste spotřebovali k vytváření adaptivních mechanismů. Pak byste byli v popření a nedovolili byste sami sobě jít dál, protože jste snížili laťku.

 

Šedesátá léta znamenala zahájení sexuálního zkoumání. V jednom okamžiku se paradigma přesunulo. Velká část energie, která byla v tu dobu na planetě, ve spojení s experimentálním užíváním různých látek měnících stav mysli okamžitě vytvořila nové paradigma a odtrhla vás od předchozích generací. Hranice se okamžitě změnily. Byli jste odtrženi od generace, která věřila ve válku a necítila – od generace, jejíž sexuální vyjadřování se uskutečňovalo potmě, nejspíš s mnoha vrstvami oblečení na sobě. Vy jste v mnoha ohledech udělali ohromný průlom do paradigmatu, uvedli jste nové trendy a vytvořili jste nové způsoby bytí. Bylo to báječné. „Ach bože, volný sex a láska a odhalování těl !“ říkali jste.

 

Teď je chvíle pro úplně novou revoluci, jejímž prostřednictvím se vibračně spojíte s jednou osobou. Už vás nebude rozptylovat sexualita a už nebudete předstírat, že nemáte zábrany – že jste sexuálně osvobozeni, protože můžete být v takové pozici a v onaké pozici a říkat to a dělat ono. To je jen tělesný aerobik v oblasti sexuality. Chceme, abyste se dostali do aerobiku a akrobacie duše – neboli do vibrace. Hloubka spojení dvou lidí v této oblasti je to, po čem všichni hluboce toužíte. Pokud se toho bojíte, důvodem je, že nemáte vhodný referenční rámec nebo modelovou roli. Musíte si je vytvořit. Musíte důvěřovat, že energie původního kosmického projektu nějakým způsobem okamžitě vyvolá nové hnutí, založené na touze po dalším kroku v chápání sebe sama.

 

Budete si pamatovat své vyjádření sexuality v různých svých manipulacích skrze realitu s velkou jasností – kdy jste byli muži a ženami a zkoumali sexualitu v každém aspektu. Je k tomu zapotřebí odvahy. Je-li tu jediná oblast, v níž skutečně posuzujete sami sebe a v níž velkolepě posuzuje i planeta, je to sex. Měli jste přesné představy o tom, co je sexuálně vhodné a co je nevhodné. Takže mnozí z vás budou šokováni tím, co jste se svou sexualitou prováděli.

 

Chápejte, že na této planetě byla sexualita vždy spojovacím můstkem těla s vyšší frekvencí. Přestože většina dat v těle byla roztroušena a zpřeházena, potenciál k vytvoření života vám zůstal, abyste v úplnosti pochopili, kdo jste v základu svého bytí. Sexuální vibrace byly naším spojovacím článkem s vaší kosmickou identitou, ale celá tato koncepce byla naprosto mylně chápána a ztracena. My jednoduše říkáme, že jde o víc a že je to mnohem více vzrušující, než by si kdo odvážil pomyslet.

 

Jsou bytosti, které nechtějí, abyste byli s danými frekvencemi v souladu, protože sexuální frekvence vás mohou zavést do oblastí osvobození, kde byste začali přicházet na to, jak to všechno je. Sexualita vám byla ponechána jako frekvence, abyste mohli putovat nervovou soustavou a spojit se s vyšší myslí tím, že vystoupíte ze svého těla. Kdyby vám byli řekli, že tohle je cesta ven, kdo by vás pak mohl ovládat a vámi manipulovat?

 

Populace musí odstranit negativní konotace a předsudky, jimiž byly zabarveny vaše sexuální zkušenosti po celé dlouhé věky. Musíte uzavřít se sexem mír, abyste mohli integrovat frekvence a identitu. Vše bylo zmanipulováno a limitováno, aby před vámi byla utajena pravda o sexualitě. Bylo vám řečeno, že se její pomocí můžete množit a mít orgasmus, ale neřekli vám, že s její pomocí můžete otevřít nové frekvence. Můžete vstoupit do kontaktu a užívat ji jako metodu upamatování se, kdo jste, a změnit tak vibrační frekvenci svého těla.

 

V příštích několika letech nabude vaše vyjadřování sexuality úplně nových dimenzí. Budete se vyvíjet a růst, jestliže budete mít partnera, který je ochoten nastoupit stejnou cestu a být takto otevřený. Ale jestli jste s někým, kdo si chce hrát na vyhýbání se nebo na popření, nikam se nedostanete.

 

 

 

 

(21)

 

DVACET JEDNA

 

 

VAŠE ODHODLÁNÍ VYVÍJET SE V TROJROZMĚRNÉM SVĚTĚ

 

 

 

Z našeho hlediska máte všichni vědomosti, jen potřebujete aktivovat paměť uloženou ve vaší bytosti. Všimli jsme si, že někteří z vás ze své dosavadní zkušenosti naříkáte a sténáte: „Potřebujeme občas pomoc a radu.“ Takže dovolte, abychom vám navrhli cestu pro vás určitě schůdnou – návod, který funguje.

 

Daný návod je úplně jednoduchý. V každém okamžiku a každý den si jasně a systematicky stanovte, co si přejete prožívat. To, co chcete, možná patří do kategorie nemožného podle měřítek nebo limitací někoho jiného. S pocitem zaslouženosti a vděčnosti v sobě objevte to co vám přinese štěstí. Co způsobuje, že se cítíte lehčí, zapojení a živí?Co si přejete, aby přineslo mír planetě, kterou obýváte?

 

(1)

Ať je to cokoli, začněte to chtít. Přivolejte to k sobě tím, že si řeknete:Je mým záměrem, abych prožíval harmonický životní styl. Je mým záměrem prožívat zdraví a energii, které mě povedou k tvůrčím dobrodružstvím. Je mým záměrem, abych byl dobře zaopatřen, abych měl přístřeší i potravu a vše, co potřebuji, aby se mi prožívání života dostalo ve velké hojnosti, kterou budu předávat dále a sdílet ji s ostatními.“ Jistě jste nebyli k takovýmto myšlenkám vedeni.

 

(2)

Dvakrát až třikrát denně obětujte trochu svého času tomu, že si jasně řeknete, co chcete. Každý den otevřete energetická centra ve svém těle a nad svým tělem tím, že budete přivolávat frekvenci světla. My to nazýváme SVĚTELNÝM SLOUPEM.Představte si paprsek světla vstupující do vašich dvanácti čaker, sedm ve vašem těle a pět mimo vaše tělo. Tyto čakry jsou informační centra neboli víry, které jsou-li aktivovány, začnou se otáčet. Když se otáčejí, vytvářejí ve vašem těle pohyb aktivující světelně zakódovaná vlákna, aby společně pracovala, znovu se spojila do provazců a vytvořila dvanáct vyvíjejících se šroubovic v těle.

 

(3)

Je velmi důležité, aby každý, kdo si přeje být naprosto vyrovnaný se svou fyzickou podstatou, pravidelně prováděl nějaké dechové cviky zaměřené na hloubkové dýchání. Jde o program, v němž je dech velice důležitý.

 

(4)

Jinou činností velmi doporučovanou těm z vás, kteří si přejí dosáhnout velikého urychlení, je OTÁČENÍ.Pohybuje se zleva doprava, otáčejte se a zaměřte pozornost na svůj palec, počítejte a otáčejte se. Doporučujeme, abyste se otočili třiatřicetkrát (33x), a to alespoň jednou (1x) denně. Můžete se dostat k třiatřiceti otáčkám velmi zvolna. Pokud jste schopni se dopracovat k třiatřiceti otáčkám (33x) třikrát (3x) denně, takže se celkem otočíte devětadevadesátkrát (99x), pak se uvidí, jak dlouho na této planetě zůstanete – či alespoň v této dimenzi. Když dokončíte otáčení, ať už je otáček jakýkoli počet, SPOJTE DLANĚ V ÚROVNI PRSOU. Tiskněte je k sobě, mějte oči otevřené a rozkročte se na šířku ramen, abyste stáli pevně, a dále pociťujte otáčení. Tento cvik ohromně zrychluje otáčení čaker ve vašem těle což mocně zvyšuje tempo, jímž jste schopni interpretovat a přijímat data.

 

Takže metody, jichž máte užívat, jsou: VĚDOMÝ ZÁMĚR, DÝCHÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ SVĚTELNÉHO SLOUPU A OTÁČENÍ. K tomu ještě jedna douška.

 

(5)

Jelikož jste elektronické bytosti, které velice rychle mění svou frekvenci, doporučujeme vám, abyste pili velká množství vody: Čerstvou vodu, přefiltrovanou nebo pramenitou vodu. Voda funguje jako elektrické vedení nebo vodič. Udržuje váš organismus otevřený a v pohybu.

 

Můžete dělat ještě spoustu dalších věcí. Učte se získávat zkušenosti se změněnými stavy vědomí a přitom si udržet kontrolu. Pěstujte je a vydávejte se do nich, abyste získali informace a změnili pravděpodobnost, pronikněte do časového koridoru a změňte své životy. Pak z nich vyjděte s úplným a totálním používáním své vůle. Až se to naučíte, vaše urychlení bude naprosto fenomenální. Až bude na planetě mnoho vědomí se jmenovanými schopnostmi, vznikne celá síť, organizující a monitorující lidské vědomí, měnící samo sebe. Pak bude na planetu moci přicházet více energie, protože tu budou bytosti schopné ji akomodovat.

 

Každý se může naučit akomodovat a ctít energii, protože je nutno ji ukládat. Je to jako ropný vrt. K čemu jsou ropně prameny, pokud je nikdo nereguluje a ropa volně vytéká, tady a tam, všude?Celkem k ničemu, jsou s nimi jen problémy. Ale když vezmete energetické dary Země, jako například ropné prameny nebo suroviny, zemní plyn či vodopády, a zkombinujete je se svou vůlí, vytvoříte smysl neboli způsob usměrnění této energie. Pak se těm, kdo umějí nasměrovat své zdroje, naskytne ohromné bohatství. Nejdůležitějším aspektem celého procesu nasměrování a uložení energie je především a na prvním místě cenit si Země a jejích zkušeností. V současné době dostáváte neuvěřitelné přírodní zdroje, které musíte čerpat a nasměrovat. Pak budete všichni velmi bohatí v oblasti dostupnosti a mistrovství.

 

Mnozí z vás chtějí dosáhnout vyšších úrovní a zůstat tam, protože zapomínají, že jejich úkol je zde, na Zemi. Musíte se naučit uzemnit. Uzemnění je něčím, co mnozí z vás nechápou. Brzy zjistíte, že s tím, jak dosahujete stále většího urychlení, aniž byste přitom byli uzemněni – tedy nemáte nic, co by vás spojovalo se Zemí a stahovalo světy v jeden – můžete mít problémy se svou nervovou soustavou. Když se mění frekvence a do těla vstupuje více světla, typický nosič začne přijímat mnohem více dat. Někdy vás začne strašně nudit život ve vašem světě a chcete prostě vstoupit do receptivity dat a zapomenout na to, co považujete za všední svět. Pokud nejste uzemněni, nenajdete způsob, jak nechat vstoupit data do vaší reality a využít je. Můžete prostě přetížit svůj organismus nebo nebudete schopni přeložit si to, co přijímáte, a zůstat klidní.

 

Musítevyvažovat mnoho světů současně. Jak to máte provést ?Záměrem, cvičením a rozhodnutím. Uzemnění umožňuje, aby světy splynuly, a vám samotným zprostředkovává přístup do mnoha světů. Dovolí vám cítit vlny energie a pak tyto energetické vlny nasměrovat tam, kde je potřebujete a v okamžiku, kdy je potřebujete. Dovolí vám stát se nadlidmi.

 

Dobrý způsob, jak se uzemnit, je jít ven a sednout si na zem. Takže jděte ven, do přírody. Postůjte nebo poseďte chvíli vedle stromu. Dejte si židli ven a čtěte si a nechte na sebe svítit Slunce. Nebo běžte plavat nebo si dejte nohy do vody. To jsou živly. Vytvářejí Zemi, takže je prociťujte.

 

Až se vyvinete a celý váš druh se přiblíží ke splynutí dimenzí, vaše nervová soustava musí být schopná přeložit veškeré informace měnící způsob, jímž definujete svůj svět. Už to přichází. Vloni začaly informace, které vy možná máte už léta, být mnohem veřejnější. Mnoho lidí, kteří se nezajímali o mimozemšťany nebo osobní rozvoj, se o tyto věci začalo zajímat nebo jsou si jich alespoň vědomi. Jsou si vědomi, že je zde stále narůstající hnutí a že se něco mění všude na světě, nejen ve Spojených státech.

 

V této době probíhá konflikt energií, který byste mohli nazvat buďto šarvátkou nebo velkolepou bitkou. Tato bitva bude stále velkolepější, protože je to bitva o to, čí frekvence na této planetě převládne a kdo bude vlastnit, manipulovat a cvičit frekvenci vaši. Kdo jste vy, jakožto frekvence zamaskovaná za člověka, a co je vaším zvláštním úkolem v této době ?

 

Je nezbytně nutné vědět, kdo jste a co děláte, když to děláte. S tím, jak se stáváte interdimenzionálními a multidimenzionálními a jak se frekvence mění a energie akcelerují, vaše tělo prochází drasticky rychlou změnou, kterou musí nervová soustava, přenašeč informací, zvládnout.

 

Musíte se naučit zvládat mnoho realit najednou, uvědomovat si, že to děláte, a místo – Zemi – kam tyto informace překládáte. Nebyli byste tu, kdyby pro vás nebylo důležité přivádět informace a energii na Zemi. Takže kdykoli budete elektrifikováni nebo energizováni, uvědomte si, že jste ve změněném stavu. Uvědomte si také, kolik podob změněných stavů existuje a že musíte instruovat sami sebe, abyste se stali elektrickým vedením, silným kabelem. Když víte, že jste ve změněném stavu a že dostáváte informace, uzdravující energii, exaltaci nebo povznesení, působte jako kabel. Veďte energii jako trychtýřem a vezměte na vědomí, že jste v multidimenzionálním vyjádření. Registrujte to, ale neanalyzujte. Jen prostě filtrujte energii na Zemi a později vám to bude dávat větší smysl.

 

Můžete objevit své emocionální tělo, když se rozhodnete věřit, že emocím lze důvěřovat. Když se rozhodnete věřit, že emoce jsou dobré, bezpečné, že vás mohou někam dovést, že jsou blahodárné a nejsou jen překážkou nebo nedorozuměním. Kdykoli se ve vás uvolní emoce, sledujte, co pro vás dělají. Když se pohádáte se svým dítětem a vaše dítě na vás křičí a vy se potom cítíte špatně a pláčete, podívejte se na své emoce. Co pro vás vaše emoce dělají?Kdykoli pociťujete emoci, máte přístup k informacím z mnoha realit. Najděte frekvenci a podržte si ji.

 

Je všeobecně rozšířeným přesvědčením, že emoce jsou neovladatelné. Nejsou. Můžete je ovládat a nemusíte ztratit kontrolu. Emoce se mohou ve vás stát frekvencí, kterou cítíte do hloubi své bytosti. A přece když se na vás někdo podívá, nemusí ani tušit, že se s vámi něco děje. To neznamená, že jste zablokováni, znamená to prostě, že jste si našli způsob, jak cítit emoci a nemít z toho ani špatné, ani dobré pocity, jen vzít na vědomí, že ji cítíte. Podívejte se, co můžete s emocí dokázat. Kam vás zavede? Jaký je další krok? Získejte odstup od události, která emoci vyvolala. To některým z vás pomůže.

 

Uvolnění přináší práce s tělem. Užívali jste tkáně a svaly svého těla jako zbroj, jíž jste chránili svou kostru. Tkáně se zhutnily a skryly a zabránily, aby se to, co je ukryto v kostře, vynořilo na povrch. Chcete získat přístup k informacím, které jsou v kostech, protože v kostech je ukryta celá historie, zatímco bloky jsou ve tkáních. Musíte projít všemi vrstvami, abyste dospěli k pravdě uložené ve vašem těle.

 

Když se blížíte k cíli neboli k tomu, kvůli čemu jste přišli na tuto planetu, začíná v soustavě narůstat vzrušení. Je to jako hra, kterou jste hráli coby děti, když jste něco schovali, a pak jakmile se někdo blížil, volali jste „přihořívá“. Vaše tělo cítí vzrušení, když váš projekt začíná přebírat kontrolu a vy se přesunujete ze své logické mysli do zkušenosti. Je to tím, že se spojujete se svým cílem. Vaše tělo, nikoli vaše mysl, dané informace přijímá. Když dáte svým emocím volnou ruku, budete mít mnohem uspokojivější zážitky, než když soudíte své emoce, nechápete, čím procházíte a pokoušíte se je ovládat.

 

Vy své emoce potřebujete. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit. Někteří z vás se chlubí skutečností, že nemáte žádné emoce. To však už nebude moc dlouho fungovat, protože zjistíte, že to, čím se pyšníte, může způsobit vaši zkázu.

 

Může vám připadat, že jste měli jisté problémy se svými rodiči. Bylo by však přesnější říci, že jste měli takový náhled, jaký byl v tu dobu možný. Když zkusíte nějaký druh práce s tělem nebo s krystaly, nebo se jakýmkoli způsobem dostanete na vyšší úroveň, můžete si udělat obrázek z širší perspektivy.

 

Informace jsou uloženy a zapsány v kameni. Informace jsou rovněž uloženy vkostech. Proto je důležité pracovat s kostrou, protože je v ní uložena spousta vašich zkušeností z tohoto života. Nechte věci, aby vyšly ven, a nekárejte se za to, že jste si mysleli, že jste s některými událostmi skončili. Řekněte si: „To je skvělé! Je toho tady víc. To se mi líbí!Použijte zkušenost, jako byste objevovali zlatý důl – jako byste zjišťovali, že jste nově narozená, bohatá osobnost.

 

Projdete vším, čím se rozhodnete projít. Ani nevíte, kolik toho pročisťujete. Otevíráte uličky vědomí pro celou planetu, nejen pro sebe. Dobré na tom je, že právě teď otevíráte ty jednodušší věci. Některé z těch vzdálenějších a bizarnějších skutečností přijdou později, až budete tak blazeovaní, že vám to bude úplně jedno. Všechno se děje ve správnou chvíli.

 

MUTACE, K NÍŽ DOCHÁZÍ, JE EVOLUCE, NEBOLI ZAPOJOVÁNÍ VNITŘNÍCH DAT NA DATA VNĚJŠÍ.

 

PROČIŠŤOVÁNÍ, K NĚMUŽ DOCHÁZÍ, JE ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍSTUPU KE VŠEM EMOCIONÁLNÍM TĚLŮM.

 

PŘÍSTUP K EMOCIONÁLNÍMU TĚLU POTŘEBUJETE ZÍSKAT, ABYSTE MOHLI CHÁPAT SVÉ TĚLO SPIRITUÁLNÍ.

 

Jak jsme již řekli, mentální a fyzické tělo se k sobě pojí. Protože spirituální tělo je nefyzické a vy jste uzavřeni ve fyzické říši, musíte získat přístup k celému království nefyzického skrze své emoce.

 

Lidské bytosti mají sklon hýčkat si svá dramata do té míry, že se v procesu zpracování mohou ztratit. Zpracování se může stát životním stylem. To není užitečné. Není to vůbec „děsně správné“ neustále zpracovávat a říkat lidem: „Nevolej mi, zpracovávám. Jsem až po uši ve svém materiálu. Nemůžu se v tom vyznat.“ Jistě. Vaše osobní dramata je třeba zkoumat. Jistě, vaše osobní dramata jsou pro vás hostinou živin. Ale jezte raději jídlo, žijte svůj život a připravte si úplně jinou hostinu. Přestaňte lpět na pokladech minulosti a bát se, že když problémy vyřešíte, už se ve vašem životě nikdy nebude dít nic tak vzrušujícího. Je dobré nahlížet zpracovávání ze správné perspektivy.

 

Lidské tělo se vyvíjí a mění. Může se domnívat, že potřebuje jistou kombinaci živin, protože tak vás to učili. V ideálním případě však v tomto bodě zapomenete, co vás učili. Budete naslouchat svému tělu a dovolíte mu, aby řeklo, co chce. Odhadovali bychom, že mnozí z vás v posledním roce změnili své gastronomické záliby. Už vám nevyhovuje jíst to, co jste jídali dříve, protože vibrace v jistých potravinách jsou tak intenzívní, že nejsou s vámi slučitelné. V masném průmyslu, jak víte, se krávy, prasata a kuřata nekrmí potravou. Žijí v maličkých kotcích, mnohá zvířata nikdy nezahlédnou denní světlo. Mnohá se sebe vzájemně kálí, protože žijí ve vrstvách v malých kovových krabicích. Tak jsou chována. Krmí je steroidy a antibiotiky – úplně jinými věcmi než jídlem. Nejsou chována s láskou. Když je vedou na porážku, ani pak nejsou zabíjena s láskou. A tyto vibrace pak požíváte.

 

Nezapomínejte, že všechno existuje jako vibrace. Zvířata byla nasazena na tuto planetu, aby vám byla společníky, žila s vámi na půdě, aby vás živila a poskytovala vám přístřeší, když bude třeba. To vše má být prováděno s láskou. Když žijete na farmě a pěstujete si vlastní kuřata a prasata, když je krmíte vhodnou potravou a když přijde čas je porazit, uděláte to se soucitem a s láskou. Pak je to v pořádku. Dáváte zvířatům životní kvalitu a zvířata se pak recyklují a na oplátku dávají lásku a životní kvalitu vám. To je ideální stav. Tak tomu na této planetě bylo dlouho. Ale už to neplatí. Buďte si vědomi vibrací v různých věcech.

 

Dovolte svému tělu říci, co chce. Buďte ochotni se změnit, protože vaše tělo, snažící se vyvolat svou vibraci a vybudovat si tělo světelné, se odvrátí od jistých potravin. Stanovte si záměr, že chcete změnit složení své stravy, a záměr, aby vše přišlo k vám. Zdůrazňujeme znovu a znovu, že jste mnohem víc než jen fyzické bytosti. Existujete v mnoha realitách a máte množství rádců. A tak všichni potřebujete stanovit si jasněji své záměry. Co chcete?Prohlaste: „Chci se vyvíjet. Chci změnit složení stravy. Chci mít větší smysl pro intuici.“ Vyjadřujte se jasně, pokud jde o to, co chcete. Slova mám záměrmají ohromnou sílu.

 

Skutečné zdraví spočívá ve dvanácti zcela mutovaných a vyvinutých šroubovicích v těle, které aktivují plnou kapacitu mozku. Bude chvíli trvat, než se všech dvanáct šroubovic zcela aktivuje, přestože se mohou začít zapojovat už teď. Někteří z vás jste zažili stav, kdy jsou zapojeny, ale nikoli aktivovány. Až budou aktivovány, celý mozek bude pracovat naplno a vy budete geniální. Budete vědět všechno, budete telepatičtí a budete schopni dokázat cokoli, protože budete průvodci v Živoucí knihovně. Budete mít kartu, která vám umožní přístup k jakýmkoli informacím, uloženým kdekoli na této planetě.

 

Kdybyste mohli na něco aspirovat, požádali bychom vás, abyste se stali dokonalými Strážci frekvence. Uchovávejte v sobě vědění a informace nejvyššího řádu, řádu nekonečného bytí. Učiňte tuto frekvenci dostupnou všem kolem vás prostě tím, že ji budete žít, že budete chodit po ulicích, nakupovat ve svých obchodech a že večer složíte hlavu na polštář s vědomím, kdo jste.

 

Přijde čas, kdy už nebudete potřebovat žádné informace, které nemáte v sobě. V této době my a ostatní nám podobní přijdeme, abychom vás spustili, shromáždili vás, sehnali vás dohromady a sestavili vás do skupin, abyste mohli reflektovat jeden druhého a vzájemně se elektromagneticky dobíjet. Když s vámi spolupracujeme, vydáváme jiskry světla, které vytvářejí otvory. Jak se ve vás objevují tyto otvory, vibrujete takovým kmitočtem, že ovlivňujete všechny kolem sebe. Když jeden z vás něco pochopí, vyšlete frekvenci pochopení a ostatní lidé ji zachytí. Tak pracuje skupinová mysl. Děje se to prostě, aniž byste tomu racionálně rozuměli nebo si utvořili specifický obraz nebo došli k uvědomění, protože se to děje elektromagneticky v těle. Vyvoláváte zvýšení energie podle toho, kolik jste jí schopni zvládnout.

 

Jedinci se musí dostat do multidimenzionality. Část osobnosti se rozhodne a řekne si: „Tak jo, přeji si jít do multidimenzionální zkušenosti. Co chci udělat?“ Nejprve musí přijít touha. Touha je uvědomění, které vás uvádí do přítomného okamžiku. Pak se musíte rozhodnout, co s touhou uděláte. Zítra byste na ni mohli zapomenout. Abyste touhu strukturovali a dali najevo, že to s ní myslíte vážně, účastněte se událostí, akcí, rituálů a obřadů, demonstrujících vaše odhodlání. Pak jako další krok můžete strukturovat svůj život tak, abyste vyslali signál o svém smýšlení. Může to být jako živoucí a chodící modlitba. Církve učí lidi modlit se a poníženě prosit jisté síly o různé věci nebo za odpuštění. My navrhujeme živoucí modlitbu, což je proces, v němž každý okamžik během dne má svůj význam.

 

Živoucí modlitba znamená mít velmi vědomý záměr týkající se věcí ve vašem okolí – mít oltář, mít posvátné předměty a nemít ve své realitě nic, co by pro vás nemělo smysl. Víme, že nadhazovat, abyste ve své realitě neměli nic, co pro vás nemá smysl, vyvolává v některých z vás přímo zemětřesení. Ale kolik z vás se smiřuje s věcmi, které ve svém životě nechcete mít, ať už je to kabát, který nosíte už patnáct let a který má v podpaží pár děr od molů, ať je to partner, se kterým to táhnete už pětatřicet let a který má víc než pár děr?Je to výzva odstranit ze svého života všechno, co pro vás nemá smysl. Je to velice důležité.

 

Postavit si oltář je skvělá příprava na aktivační rituál. Rituály stimulují buněčnou paměť a připomínají vám pradávné učení, ve vás uložené. Uvádí toto učení do vaší aktivní paměti. Rituál vás zasazuje do přítomného okamžiku a vede vás od jedné expandující přítomnosti ke druhé uctíváním aspektů Matky Země, které mají osobní význam. Vy pro sebe vytváříte osobní význam. Všechny věci jsou vyvolávány v existenci, protože se někdo rozhodl je energizovat. Energizováno může být cokoliv. Záleží na síle individuální mysli, jak dokáže aktivovat vůli a použít ji k restrukturování reality.

 

V tomto okamžiku není na Zemi nikdo, kdo by necítil nutkání se vyvíjet. Nikdo, kdo by tuto nutnost necítil, by sem nepřišel. Všechny brány jsou otevřené a všechny projekty, které byly stavěny pro tento okamžik, byly naprogramovány k sebemotivaci, sebeurychlení a k rychlému vývoji. Tato kniha sama o sobě je proces a spouštěcí mechanismus. Jsou tu ukryty klíče. Radíme vám, abyste jednali v souladu s impulsy šeptajícími vám do ucha: „Jsi součástí Světelné rodiny a Země je Živoucí knihovna.“ Uvedeme vás v pokušní a budeme vám pomáhat tím, že vám budeme připomínat mnohé odměny. Přestože vám nemůžeme zaručit, že náročné situace někdy ustanou, existuje jistá mistrovská úroveň, jíždosáhnete.

 

Naučte se číst symboly a řídit se impulsy až do posledního důsledku. Být multidimenzionální znamená otevřít příjmové kanály a ladit na různé frekvence, a pak přijímat vysílání či vědomosti.

 

V současnéslovní zásobě slovníku není dost slov, která by mohla vyjádřit pocity z nefyzického světa.Duch, o němž mluvíme, v sobě obsahuje mnoho myšlenek. V zásadě se vztahuje k tomu, co není fyzické nebo není v trojrozměrném nahlížení.

 

Toto pokoušení či skok můžete přirovnat ke skákání na trampolíně, při němž uděláte jeden gigantický skok, po kterém už se na trampolínu nikdy nevrátíte. Skáčete a skáčete a pak uděláte ten ZLATÝ SKOK, který vás vynese do říše Ducha.Tím není řečeno, že byste byli ztraceni nebo že byste zahynuli nebo že se vaše molekuly rozptýlí. Je to prostě skok praktikovaný všemi dávnými šamany na Zemi, udržovaný jako možnost – způsob spojení inteligentních forem života a pomoci vyvíjejícímu se lidskému rodu.

 

Multidimenzionalita je způsob života. Uvědomujeme si, že součástí vašeho úkolu jako učitelů je převést náš způsob života do vyvíjejících se systémů. Abychom vás uklidnili, je třeba říci, že pokud neodejdete z planety, je to proces, k němuž se blížíte, ale jak se s ním utkáte, to už je na vás.

 

Chceme, abyste byli schopni jít na samý okraj útesu, vykročit z něj a stát ve vzduchu vedle jeho kraje. Chceme, abyste byli tam v prostoru. Chceme, abyste v sobě objevili kacíře: Tu část, která ví a chystá se rozrazit a doširoka otevřít tuto realitu a ustavit úplně nové paradigma vědomí. To nedokáže jeden světový vůdce, dokáží to masy, protože masy jsou k tomu připravené.

 

V této době jsou na planetěmilióny Strážců světla. Potřebujete se už jenom vyvíjet. Vaše práce se v této době velmi týká vaší osobnosti, fyzického nosiče, který momentálně obýváte. Právě vaše osobnost vám teď umožňuje hrát danou hru. Milujte ji, ctěte ji, važte si jí, dobře se o ni starejte, mluvte o ní hezky a mějte záměr, aby fungovala naplno. To jediné potřebujete, abyste se otevřel spojení se svou Světelnou rodinou. Pak buďte připraveni zjišťovat, s kým se světlo už seznámilo, komu vás chce představit a především kdo je světlo.

 

Láska je to, co prožíváte, když jdete za světlo. Potřebujete světlo coby informace, abyste se k lásce dostali. Bez informační frekvence nemůže být frekvence lásky správně pochopena. Pokud přijde nejprve frekvence lásky bez světelné frekvence, myslíte si, že láska je cosi mimo vás, místo abyste chápali, že jste to vy. Pak děláte to, co lidé na této planetě dělali po celé věky – uctíváte a zbožňujete cokoli a myslíte si, že láska je kdesi mimo, a nikoli tady uvnitř. Rozhodli jsme se přijít na tuto planetu a pracovat nejprve se světlem. Proto vás informujeme, posilujeme a spouštíme váš základní program s informacemi v souladu.

 

Teď když jste informováni a chápete, proti čemu stojíte při multidimenzionálním splývání se svou identitou, začnete prožívat frekvenci lásky, umožňující vám předávat lásku i jiným verzím vaší multidimenzionální osobnosti a vyvolat masivní uzdravování vědomí na mnoha úrovních. Prožitky, jaké budete mít v těchto oblastech aktivity, mohou být velmi silné. Strašlivě vás změní, takže budete mít pusu od ucha k uchu a ostatní budou dumat, co máte za lubem. Budete se takto chovat, protože budete ve vibraci extáze. Budete ve vibraci zapojenosti a každý a všechno, koho a co k sobě budete přitahovat, bude této vibrace součástí. Nic, co nerezonuje s danou vibrací, se k vám ani nebude moci dostat. Ve skutečnosti když rezonujete vyššími frekvencemi, nic, co není v těchto frekvencích, vás nemůže ani zahlédnout.

 

Když působíte ve frekvenci informace spojené s tvořením a láskou, budete využiti k jejímu šíření – nikoli tím, že něco budete dělat za ostatní, ale tím, že dovolíte ostatním, aby pociťovali vaši frekvenci, když s vámi přijdou do styku.

 

Všichni máte nesmírnou cenu. Ti z vás, kteří zmíněné věci zvládnou, a není žádný důvod, proč by je nemohli zvládnout všichni, budou jednou velmi žádáni. Bude se na vás pohlížet jako na nadlidi. Nejde však o to, abyste se separovali od zbytku populace. Je vaším úkolem, abyste učili populaci a ukazovali ostatním, jak mohou dokázat totéž. Frekvence mají být štědře rozdávány a sdíleny, aby každý mohl zjistit, co pro sebe může udělat. Tak se bude planeta vyvíjet.

 

 

 

 

(22)

 

DVACET DVA

 

 

PŘÍLIVOVÁ VLNA SVĚTLA

 

 

 

V masách na této planetě se probouzí vědomí. Celkový souhrn událostí, jejichž běh se zrychluje, proniká do reality všech. Události jsou instrumentovány a naplánovány tak, aby vás jako biologický druh kolektivně dovedly k nové oktávě světelného vyjádření. Pronikání galaktické světelné vlny přichází z budoucnosti branami, které otevíráte na rovině Země, když sledujete příběh, o nějž jsme se s vámi podělili, a proplétáte se jím. Masy se probouzejí. Vidíte je kolem sebe a cítíte vzdálené dunění vědomí, vnitřní změny Země, skutečně znamenající iniciační rituály pro celé lidstvo.

 

S velkou pomocí našich učitelů jsme této planetě předložili informace, které, jak cítíme, mohou uvést v soulad naše cíle a spojit naši energii. Máme pocit, že jsme této planetě v současné době poskytli stručný, ale inspirativní výklad – výklad obsahující světelné vlny. Je to zvěst mající za cíl vás polechtat – nalákat vás a vyvolat v život tu část osobnosti, která zůstávala dlouho skryta a nečinně dřímala. Myslíme si, že materiál, o nějž jsme se s vámi prostřednictvím této knihy podělili, má ve vás probudit to, co víte. Má vás dovést k pochopení různých verzí iluze vaší reality, jak je vám podávána, a k pochopení, jaká je nebo by mohla být vaše role ve všem okolo.

 

Svými výklady provokujícími myšlení jsme stimulovali jednoho každého z vás. Bylo naším úmyslem každým z vás pohnout a vyrušit vás z nehybnosti, nikoli přivodit vám nepříjemné pocity. Můžete se uklidnit, radíme vám, abyste si našli útěchu. Rovněž vám radíme, abyste v sobě zdolali několikero pohoří – abyste se uchylovali na nová místa útěchy a našli ona údolí věčného mládí, věčné vitality a neustálého vyjadřování kreativity. Tam naleznete nové výhledy vědomí a zahlédnete galaktickou vlnu světla z budoucnosti.

 

Při předávání závěrečné zprávy v kapitole 22, poslední kapitole, je naším záměrem využít vibrace čísla 22, dominantního čísla. Toto číslo je spojeno se vštěpováním a s předáváním svrchovaného učení – zakódované zprávy – do této verze fyzické reality. Naše zpráva nemá obvyklou podobu, není jednoduše sestavena ze slov – v metodě a odvíjení této knihy jsou skryty vrstvy informací. Předkládají se tu ideje, vyvstávají konflikty, jsou navrhována řešení a tím vším se vine inspirace, neustále vás směrující k definitivnímu odhodlání inspirovat sebe sama.

 

Domníváme se, že budete mít z předkládané instrumentace, kterou jsme v zákulisí ovlivňovali, prospěch. Kniha představuje jistý proces chápání. Tam, kde se zdá, že vládne chaos a zmatek a že je všechno zpřeházeno zpřeházení ve skutečnosti vytvořilo svůj vlastní řád. Tento řád je shrnut v závěrečném proslovu pod značkou 22.

 

V závěrečném poslání mluvíme do srdce a do duše každého z vás. Žádáme vás, abyste uslyšeli volání, rozpoznali je a předstoupili jako členové Světelné rodiny. Mějte odvahu po všechny dny, kdy budete kráčet po této planetě, žít světlo a sdílet je se vším, co potkáváte. To neznamená toto světlo kázat či vnucovat. Znamená to žít světlo, o němž víte, že jste to vy, objevit v prostotě svého bytí smysl své existence, rozkvétat s ním a znovu ostí planetu Zemi v době její nejhlubší proměny.

 

Proces postupování k vyšší oktávě pochopení – míšení dimenzí a vytváření nových území – povede každého skrze větší pochopení smrti. Vaše světlo bude potřebné. Vaše světlo představuje vaše vědění. Tato kniha vám má na posledních stránkách připomenout mnoha způsoby skrze plány a kódy, které nedokážete identifikovat, že všechno, o čem mluvíme, víte a že je to ve vás. Je na čase, abyste začali sdílet objevy a zázraky ovládání fyzického nosiče v časech změny přechodu, přinášejících zánik světa tak, jak ho znáte. Tam, kde je zánik, je vždy také znovuzrození – něco umírá a něco nového se rodí.

 

Až se tato planeta přiblíží ke dnům velké proměny, všichni budete povoláni, abyste se stali světelnými sloupy.Budete ukazovat cestu v časech, kdy jsou lidé zoufalí, protože staré způsoby už nejsou řešením – protože už se nehodí a už neplatí. Nadhodili jsme zde, že světlo vyvolává valnou část zmatků na této planetě. A proto bude v těchto dobách vašeho nadání zapotřebí. Nemůžete utíkat a schovávat se, protože je třeba, abyste se proplétali komunitami a vnesli do nich alternativní způsoby bytí. Je třeba, abyste sdíleli své přesvědčení, že realita je vytvářena myšlenkami, a ukázali ostatním, jak funguje, a to tím, že budete uzdravovat a vytvářet nové ideály civilizace spolupráce.

 

Jak se dny začínají odvíjet, postupně se odhalí dávná ožívající proroctví. Prastará proroctví budou mnohem barvitější a budou mít vlastní verze sebe samých a naučí tuto planetu to nejdůležitější.

 

V průběhu vašeho vývoje budete úspěšně pokračovat ve svém vědění a budete je sdílet a žít. Stanete se větší nádobou či účinnějším vyjádřením světla. Zjistíte, že v příštích několika letech budete tím, co víte, katapultováni rychlostí přesahující rychlost světla. Schopnosti a nadání a informace, kterých se vám dostane, jsou prostě ve vás.

 

Připomínáme vám, že k vaší planetě míří galaktická přílivová vlna světla z budoucnosti a že křižovatka bude pociťována širokými masami v roce1998. Bude to, jako by celá planeta prodělala jednostranné povznesení vědomí.Tato vlna musí být gigantická, aby ovlivnila veškeré masy uvězněné v kontrolované frekvenci. Jste to vy, Světelná rodina, kdo zde po celých milionech uvolňuje ve svých tělech místo pro galaktickou světelnou vlnu, dovolující, aby přidání první vrstvy světelného těla bylo majetkem veškerých mas.

 

SVĚTELNÉ TĚLO obsahuje úplnou mutaci celého druhu. Bude schopno žonglovat realitami skrze přesun vědomí záměrem z jednoho pohledu do jiného, jako když přepínáte televizní kanály. Světelné tělo bude obsahovat všechna zakódovaná data a bude je schopno libovolně překládat. Bude komunikovat intradimenzionálně i interdimenzionálně.

 

Pamatujte, že hmota je jen uvězněné světlo. Až budete budovat své světelné tělo, svolíte k reorganizaci své molekulární struktury – přestanete lpět na jistých aspektech materialismu, aby vaše spirituální pochopení mohlo být více v souladu s vaším každodenním životem. Budování světelného těla znamená dovolit méně uvězněné hmotě, aby se manifestovala, a dovolit světlu, které je svobodnější ve svém výrazu a v hledání svého vlastního zdroje, aby se stalo se tím, kým jste takže nebudete tak hmotní.

 

Až zvýšíte vibrační kmitočty, stanete se svým světelným tělem. Doslova změny ve svém těle uvidíte. Vaše tělo se stane mnohem vitálnějším, mnohem mladistvějším, bude se mnohem více sytit svým bytím a určitě se stane procesorem velkého množství informací. Stane se fantastickou bytostí. Budování světelného těla znamená stát se fantastickou bytostí.

 

Dnes znovu přichází do módy prodlužování věku buněčného těla prostřednictvím omlazování a prodlužování života buněk. Je to součástí budování světelného těla – těla, které není tak husté, nemá sklon k sebedestrukci, generuje sebe sama a samo si doplňuje energii. O to se všichni snažíte. Budete svým světelným tělem, a cítili byste je, kdyby se vaše logická mysl netrápila, zda je to možné – společnost vám říká, že to možné není.

 

Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit, že musíte PŘESTAT NASLOUCHAT SPOLEČNOSTI. To bude vaším nejtěžším úkolem a největším krokem, který musíte udělat. Máte společenské já a spirituální já a musíte se rozhodnout, které z nich je posvátné. Které je pro vás zdrojem autority. Ať se vaší autoritou stane vaše intuitivní já. Dovolte svému intuitivnímu já, aby se stalo praporečníkem vaší zkušenosti, což je zkušenost, kterou nikdo jiný nepotvrdí. Vaše zkušenost pramení z úkolu, o němž víte, i když si nutně nemusíte pamatovat, že jste jím pověřeni.

 

Když budete ke všemu, co víte, přistupovat s postojem, že existuje božský řád a božský cíl, aniž by to aspekt vašeho ega nutně stále chápal, budete se rychle pohybovat realitami. Bude mnoho způsobů, jimiž bude galaktická přílivová vlna světla prožívána. Určitě každého katapultuje do nějaké přehnané verze jeho největší příležitosti. To je ovšem na rozhodnutí každého člověka.

 

Naše závěrečná slova by měla vyjádřit dík vám všem, kdo rozpoznáváte světelný zdroj, který je součástí vaší identity a který vás přiměl přečíst si tuto knihu a řídit se tichým šepotem, rezonujícím ve zlatých spirálách chodbami vašeho bytí. Ctíme vás, uznáváme vás a jsme zde proto, abychom vám pomáhali. Jsme tu všichni jako členové Světelné rodiny, abychom opět vnesli na planetu volbu a svobodu vyvíjet se – abychom ji vnesli sem, kde bude zářit jako součást Živoucí knihovny nová hvězda na obzoru mnoha inteligentních světů.

 

Čekáme v budoucnosti, až se vaše minulost protne s naší přítomností a katapultuje celou existenci do nové oktávy, do nejvyšší oktávy bytí. Bude nám potěšením, budete-li nám v tomto procesu pomáhat.“

 

 

 

 

 

(23)

 

O AUTORCE

 

 

 

Plejáďané jsou kolektiv mimozemšťanů z hvězdné soustavy Plejád. Promlouvají prostřednictvím Barbary Marciniakové od 18. Května 1988. Říkají, že byli počati na Harmonické konvergenci a narodili se v Aténách o devět měsíců později. Plejádský kolektiv se původně skládal z pětasedmdesáti až stovky entit. Teď o sobě hovoří jen jako o Plejáďanech Plus, což naznačuje, že se spojili s dalšími mimozemšťany.

 

Učení Plejáďanů je možno přirovnat k šamanismu, onomu pradávnému souboru vědomí, které sloužilo jako prostředník mezi fyzickým a duchovním světem, vedlo lidi k sebeobjevování v oblasti paradoxu, přesunu paradigmatu a spirituality.

 

Barbara Mariciniaková je „přijímač“ neboli médium mezinárodní pověsti a pochází ze Severní Karolíny. Začala „přijímat“ v květnu roku 1988 v Athénách, v závěru třítýdenního poznávacího zájezdu po Egyptě a Řecku. Během této cesty dostala impuls znovu v tomto životě prožít jisté chrámy a energeticky nabitá místa – Velkou pyramidu v Gíze a Delfy.

 

Od té doby vede kurzy a workshopy po celých Spojených státech a organizuje zájezdy na posvátná energeticky nabitá místa, jako jsou Peru, Mexiko, Egypt, Řecko, Bali a Austrálie. Je přesvědčena, že tato místa jsou spojnicemi s energetickými víry, které uchovávají vědění vyšší mysli, vyšší idey, a že Země v současné době usiluje o své znovuzrození.

 

Je přesvědčena, že její zkušenost s Plejáďany je darem nesmírné ceny. Její práce jí zprostředkovala příležitost k osobní, globální a kosmické transformaci, za což chová nehynoucí vděčnost.

 

 

 

 

 

2001

 

 

Grafická úprava 8.11.2004

 

KONEC

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz