Barbara Marciniak: Působení Plejád č.1

Barbara Marciniak: Působení Plejád č.1

Působení Plejád

(Plejády III.)

Nová kosmologie pro Věk Světla

Barbara Hand Clow

Úvodem slovo překladatele.

Touto knihou vám nabízím třetí proud energií přicházející z Plejád a věřím, že i vám tyto informace a prožitky pomohou zvětšit rozsah uvědomění sama sebe v té báječné hře, hře Stvořitele se sebou samým a poskytne vám výhled do času, který si vytváříte, i do bezčasovosti jíž jste, spojeným s porozuměním tomu ohromujícímu dění závěru času, ve kterém se nacházíme.

Z pohledu kosmologie a astrologie je vám z mého bodu pohledu tato kniha schopna nabídnout vyčerpávající obraz celé existence Boží hry v čase i prostoru, zahrnující děj této naší Galaxie od počátku až do konce času Mayského kalendáře, který se datuje od roku 26000 př.n.l., do roku 2012 n.l.

********

Tento text byl přijat, sestaven a vydán v Santa Fe v roce 1995

a přeložen byl v létě 1997 v Kryštofově Údolí.

OBSAH

  1. KOSMICKÁ PÁRTY…………………………………………………………………………… 3

Pozvání na kosmickou párty…………………………………………………………..3

Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti dimenzí…………10

  1. FOTONOVÝ SVAZEK…………………………………………………………………………..14

Fotonový svazek a proces přeměny…………………………………………………..14

Fotonový Svazek, Mayský Kalendář a Plejády……………………………………….15

Hadí medicína a Mayský kalendář……………………………………………………..17

Přírodní živly a telurická říše……………………………………………………………17

Pocity a Plejáďané………………………………………………………………………..18

Nebezpečí různých vír a skupin……………………………………………………….. 18

Léčení a orgasmus v průběhu fotonové aktivace………………………………….. 19

Galaktická informační dálnice a Siriané……………………………………………….20

Vytváření Domova………………………………………………………………………..21

Váš posvátný oltář a vaše ka……………………………………………………………22

  1. ALCHYMIE DEVÍTI DIMENZÍ………………………………………………………………… 24

Hledání vaší Monády……………………………………………………………………..25

Abraham a uranium………………………………………………………………………26

Vzájemný vztah mezi Anunnaki a Síriany…………………………………………… 29

Anubis a vaše těla…………………………………………………………………………30

Pohled na Radiaci z vyšších dimenzí…………………………………………………..31

Enoch a radiace……………………………………………………………………………32

Náraz komety Schoemaker-Levy do Jupitera, červenec r.1994…………………..33

  1. JEŠŤĚŘI A ŘÍMSKÁ CÍRKEV………………………………………………………………….. 33

Král Lizard (král ještěrů) mluví o kundalini energii………………………………… 33

Doktor Lizard (ještěr) a Bůh……………………………………………………………..36

Satya a kosmický startovací knoflík…………………………………………………… 38

Satyina meditace k otevírání dimenzionálních bran…………………………………41

  1. PŘÍBĚH O ALCHYMII BOHYNĚ………………………………………………………………..43

Satya a ženská alchymie………………………………………………………………….43

Lunární manifestační technika…………………………………………………………..44

Satya a probuzení v krvi………………………………………………………………….47

Tvoření realit z budoucnosti……………………………………………………………..49

Hluboké zkoumání krevních kódů………………………………………………………49

Kristus a aktivace rostlinné říše………………………………………………………… 50

Multidimenzionální exploze……………………………………………………………….51

  1. DILEMA LUCIFERA A SÍLA ANU……………………………………………………………… 53

Šestidimenzionální světelná geometrie…………………………………………………53

Anu, velký Sumerský bůh……………………………………………………………….. 56

Satya a vybraní lidé………………………………………………………………………..60

Izajáš a Egyptský chrám plazů…………………………………………………………..60

Khem, chrám plazů na Nilské deltě……………………………………………………. 61

  1. KNIHOVNA ALCYONU A TZOLK-IN, STRÁŽCE ČASU…………………………………… 63

Čtení mysli Slunce…………………………………………………………………………65

Satya vás zve do knihovny Alcyonu……………………………………………………66

Devítidimenzionální čočky osvíceného světa………………………………………… 67

Fotony jako popcorn na Plejádách a Gaia……………………………………………. 69

Anubis vypráví praví příběh Krista…………………………………………………….. 70

Tzolk-in rozvíjí příběh času………………………………………………………………72

DODATEK A…………………………………………………………………………………………. 76

Astrologické tranzity od roku 1972 do konce Mayského Kalendáře – 21. prosince 2012……………………………………………………………………………………….. 76

DODATEK B…………………………………………………………………………………………..79

Načasování vstupu Slunečního systému do Fotonového Pásu…………………… 79

DODATEK C…………………………………………………………………………………………..81

Galaktické srážky: Metonický cyklus pátého světa………………………………….. 81

DODATEK D…………………………………………………………………………………………. 84

Hvězdný systém Síria a staré záznamy Orionu……………………………………… 84

Digitária hvězdného systému Síria……………………………………………………..85

 

 

 

KOSMICKÁ PÁRTY

Jsem Satya, strážce KNIHOVNY hvězdy ALCYO­NU, centrální hvězdy souhvězdí Plejád. Přicházím abych vám pomohla dekódovat centrální inteligenci vaší planety, což vám umožní připravit se na Vesmírnou Párty (kosmické setkání), které začíná o zimním slunovratu 21.12.2012. Budete-li se snažit aktivovat svou vlastní banku buněčné paměti, budu i já aktivovat svou plejádskou buněčnou paměť. Jsem zde abych s vámi prožívala vzpomínky na váš původ. Kódované hologramy ve vašich tělech – pro mne nyní lehce viditelná morfogenetická pole – jsou skrývaná před vašima očima, protože byly galaktické proudy přicházející z vyšších dimenzí většinou naprosto blokovány rozsáhlou Sítí, překrývající vaši lidskou říši. Tento světelný déšť k vám nese informace ze všech vesmírných dimenzí.

My Plejáďané jsme sledovali, jak byla instalována tato Síť, skládající se z pikantních archetypálních sil, v Nultém Bodě – v přesném momentu mezi koncem prvního století před Kristem a začátkem prvního století po Kristu – na vaši planetu. Bylo to v době, kdy na Zemi přišel Kristus. Proto vaše snadné dosažení multidimenzionálního vědomí Krista je závislé na tom, jestli odhalíte tento pravý příběh, který se udál v nultém bodě. Nyní vás tato Síť stále těsněji stahuje a mnozí z vás se rozhodli protáhnout se jejími prázdnými oky a široce je roztahovat.

Já Satya chci abyste si uvědomili, že jste si svojí touhou po Světle, které je inteligencí, přitáhli Plejáďany na svou planetu. Na vaše signály jsme odpověděli tím, že jsme se účastnili během posledních 26000 let vaší evoluce. Bylo to možné, protože vaše Slunce je ve skutečnosti osmou hvězdou spirály vyvěrající z Alcyonu, z hvězdy, která je součástí Plejád. Nyní nastal čas, abyste si vzpomněli na svou hvězdnou identitu. Velcí bohové a bohyně vás připravili k tomu, abyste dokázali proplouvat mezi spojenými vlákny Sítě. Stáváte se světélkujícími rybkami vyplouvajícími z věku Ryb, abyste se sladili se všemi ostatními hvězdami Plejád. Čas uběhlý od nulového bodu bude transformován do pavoučí sítě fotonického světla, které otevře srdce většiny z vás do neobyčejně mocně plynoucí vibrace Plejádské lásky.

Jsem zde, abych vám pomohla vynést na světlo vaše Plejádské dědictví a otevřít Knihovnu Alcyonu, abyste mohli otevřít obsáhlou banku záznamů vaší vlastní inteligence. Pokaždé, když Sluneční systém vstupuje do věku Vodnáře, což se děje vždy za 26000 let, vstupuje zároveň do Fotonového Svazku. V tomto období se vždycky k vám vracím. Jsem věděním Knihovny, a jestliže shledáváte v sobě vůči mně odpor, je to prostě matoucí, uspávací taktika Sítě. Jste připraveni postoupit z historie strachu do budoucnosti lásky, a jestliže chcete své diplomy o ukončení vzdělání, musíte nyní roztáhnout své mysli přímo za hranice svých lebek! Pozemský Věk Vodnáře je na Plejádách známý jako Věk Světla Gáji. Je to období, kdy se třetí hvězda vně spirály Alcyonu, Mája – současně s osmou hvězdou, s vaším Sluncem – společně vsunují do tohoto Fotonového Svazku. Ve vašich legendách je to příběh známý jako návrat dvojčete. Alcyon pobývá neustále ve svazku fotonů (Fotonovém Svazku), protože je průvodcem jedné z mnoha hvězdných spirál Mléčné Dráhy. Malíř van Gogh, jeden z mnoha Plejáďánů inkarno-vaných v této době, byl vězněn, protože maloval hvězdy jako spirály. Jako Plejáďan byl od své přirozenosti svobodný a tvořivý, ale cítil se naprosto polapen v lineárním prostoru a čase a to ho děsilo. Nyní i vaši vědci vidí, že mají některé hvězdy formu světelných spirál v prázdném prostoru. Van Gogh ve skutečnosti tuto spirálovou formu hvězd viděl, což je schopnost multidimenzionálního pohledu.

Nyní nastal pro van Gogha a všechny velké umělce, kteří vás vzrušují tím, že vám umožňují vidět za hranice vaší šíře, čas být osvobozeni z vězení! Skutečně na Zemi zase jednou nastává renesance. Jestli o tom pochybujete, podívejte se na pozemské děti. Studujte van Goghovy hvězdné malby, protože vám pomohou vidět, že vaše Slunce je ve skutečnosti součástí Plejád. Alcyon se neustále sluní ve Fotonovém Svazku, který vyzařuje z Galaktického Centra. Jeho neustálé pobývání ve Svazku aktivuje jeho světelnou spirálu.

Nyní je čas posvátného spojení dvojčat, kdy Maya a Slunce vstupují do Svazku Fotonů, zaplavovány vinoucím se hvězdným světlem spirály Alcyonu. Samotné Galaktické Centrum si představte jako rotující gravitační částici a Alcyon a mnoho dalších hvězd si znázorňujte, jak existují v nádherných galaktických svazcích záření – ve fotonových svazcích. Jednoduše řečeno, nyní je doba, kdy se Maya vrací k Zemi a směruje pozemskou inteligenci do celé Mléčné Dráhy. Vy již chápete že se něco blíží, protože je to všechno zaznamenáno ve Velkém Mayském Kalendáři, který je také dlouhý 26000 let, stejně jako precesní cyklus a oběžná dráha vašeho slunečního systému kolem Alcyonu.

Mayská badatelka Linda Shelová v roce 1992 zjistila, že „Krokodýlí strom“, starý mayský symbol, který nazývají Popol Vuh, prochází bodem ekliptiky ve Svazku Mléčné Dráhy. Mayský badatel John Major Jenkins zjistil, že 21.12.2012 nastane extrémně těsná konjunkce Slunce s tímto časovým bodem, který je koncem Májského Kalendáře. Tato konjunkce byla předpovězena tisíce let před tím a nyní si mnoho badatelů uvědomuje, že celý kalendář je založen na hvězdných mapách.

V souladu s Jenkinsem se tento slunovrat propojil s Posvátným Stromem kolem r. 4400 př.n.l., tehdy Země přecházela do Věku Býka, posledního „pevného věku“. Věk Býka, Lva, štíra a Vodnáře jsou pevné, ustálené věky, kdy jsou ustanovovány nové regule, které budou platit pro dalších 6400 let. Já, Satya vám tuto knihu nabízím prostřednictvím svého vozítka (lidské osobnosti), které je astrologem, protože je neuvěřitelné, aby staří Máyové vymysleli kalendář, který končí touto zimní konjunkcí Slunce!

Souvislosti mezi precesním cyklem, Májským Kalendářem a Spirálou Alcyonu Vás mohou mást. Mimo to, v souladu s našimi knihovnami, se Maya, třetí hvězda mé Spirály, přesouvá do Fotonového Pásu společně s vaším Slunečním systémem v době, kdy Země vstupuje do Věku Vodnáře. Jak je vidět, tyto údaje opravdu něco znamenají. Například, jak by mohli Májové při 500 let trvající genocidě v Guatemale neustále udržovat počty dnů Velkého Kalendářního Cyklu, který začal v r. 3114 př. n.l., kdyby neznali hvězdnou mapu? Tito strážci dne neztratili ani jeden den po celých 5000 let! Proč je to pro mně tak důležité? Mohu vám to říci, protože Slunce a Maya jsou součástí mého systému.

Na konci Mayského Kalendáře v r. 2012 Alcyon, Maya a Sluneční systém splynou, sloučí se ve Fotonovém Svazku, což vás sladí s Galaktickým centrem. Pak začne Vesmírná Párty, nebo Setkání v Kosmu! Každý kdo je vtělený na Zemi je tímto na tuto Kosmickou Párty vítán.

Pozvání na kosmickou párty

Budu k vám upřímná. Nebude to lehké se na tento Večírek dostat.

Tak jako při každé vrcholné společenské příležitosti si musíte stanovit svůj cíl. Musíte se na ni připravit, a musíte si stanovit všechny kroky, které k tomuto cíli, jak se blíží konec času, vedou. Abyste toho dosáhli musíte mít nějaký model. Abyste měli model pro to, co se od nynějška do 21.12.2012 bude dít, musíte neustále sledovat a vstřebávat astrologii hvězdných oběžných drah a cyklů. Astrologové a Májští badatelé budou ve vašem povědomí tuto dobu neustále udržovat. Není třeba abyste se stali strážcem dne, nebo astrologem, jenom prostě v obdobích slunovratů, dnů rovnodennosti, při úplňcích a novech meditujte.

Moji drazí Májští kolegové, kteří jsou astrologickými strážci dne, což my Plejáďané jsme, neustále říkají mému vozítku, Barbaře Hand Clow, že vy lidé jste líní. Poté co vás 10 let učíme nám ukázala, že cykly, oběžné dráhy a hvězdné vzory jsou pro vás velmi těžké k pochopení. Avšak sladění s těmito vzory cyklů je velmi vzrušující a tvořivé a vede to k aktivaci vašeho kosmického já.

Astrologie je prostě „logika hvězd“ a zároveň je také kosmickou, Plejádskou a Májskou vědou, která odhaluje příběh vašeho původu. Linda Schele říká, že „bohové vepsali všechny tyto děje na oblohu tak, aby je mohl každý člověk, ať je nuzákem či králem číst a poznat pravdu těchto legend“. Prostřednictvím této knihy vám budu detailně popisovat kosmické modely, a také vám nabídnu jejich náčrty. Prozatím vám stačí si uvědomit, že když se sluneční systém pohybuje do Fotonového Pásu, přičemž Země vstupuje na konci Velkého Májského Kalendáře do věku Vodnáře, biologie Země se probouzí a prochází novým stádiem vývoje, který je jištěn naší Plejádskou vibrací lásky.

Tento cyklus začal kolem r. 24000 př.n.l., v době kdy jste se stali homo sapiens, a nebyla to ohromná práce, vás po celou tuto dobu zajišťovat? Viděli jste tu úžasnou nádheru paleolitického jeskynního umění? Viděli jste, jak úžasným způsobem vaši pradávní předci viděli zvířata? Nyní, po 20000 letech se stáváte sebereflexivními a my jsme zde abyste si na nás vzpomněli. Existujeme hluboko ve vaší buněčné paměti, jsme ve vaší krvi. Naše světlo pulsuje v úderech vašeho srdce. Nepotřebujete žádného učitele.

Já, Satya, se v tomto nebeském svítání Věku Vodnáře vracím abych dala dohromady galaktickou inteligenci, kterou jste v průběhu cesty slunečního systému skrze Galaktickou Noc od r. 8800 př.n.l. nahromadili. Jsem zde, abych tyto dary vašeho poznání převzala a vyměnila je s vámi za informace. Jestliže budete jen trochu zvědaví, společně tou sevřenou Sítí prostoupíme, dokud nebudete docela volní. Přemýšlejte chvíli o tomto posledním cyklu: Chtěl by někdo z vás být opět jeskynním člověkem? Ne, a nyní jste velmi unaveni z toho, jak jste uvízli v Síti. Předtím jste byli nemocní z ohlodávání syrových kostí v jeskyních a nyní jste nemocní z Mc Donaldských poživatin a komplexů velikášství.

Každému z vás pomohu abyste si vzpomněli, jak plavat ve hvězdách, zatímco plavete ve vodách své vlastní planety. Jsem toho schopna, protože jsem s vámi žila a dlouhý čas vám dobře naslouchala. Bude to vaše volba, volba, kterou uděláte, až přečtete můj příběh. Pro začátek vám dám jednu záruku: Nebudu vás nudit.

My Plejáďané jsme si všimli, že máte rádi příběhy, a tak budete na těchto stránkách naslouchat Luciferovi, Enochovi, Abrahámo-vi, Anu, Máří Magdaleně, Isaiášovi, Doktoru Lizardovi a Králi Lizardovi a dokonce svému Měsíci a planetám, stejně jako vašemu Slunci a dalším hvězdám. I když bych ráda aby co nejvíce z vás se z těchto příběhů radovalo, mám také pár slov pro skeptiky. Je báječné o těchto materiálech přemýšlet jako o archetypálních dramatech, vynořujících se z toho, co nazýváte kolektivní podvědomí. Ale kdybyste mohli vidět Zemi jako malý modrý bod v prostoru, pak byste si uvědomili, že potřebujete poslouchat kolektivní vědomí, které je mnohem rozsáhlejší než vaše „podvědomí“.

V naší knihovně na Alcyonu je nyní postaveno jeviště pro toto drama, na tom jevišti stojí chrám s devíti Ionickými sloupy, obklopujícími v kruhu krystalický model Země. Vaše životní síla je náš srdeční rytmus. A když vstupujete s Mayou do Fotonového Svazku, mezi Plejáďany a Siriusany se tvoří dohoda, nebo svazek a tento svazek vytváří všechny možné druhy nových možností. V roce 1994 pracovala Wendy Munro z Austrálie, kanál Siriusanů, s Velkou Pyramidou a s mnoha dalšími chrámy v Egyptě. Siriané asistují Plejáďanům v tom, jak vám pomoci se vymotat ze Sítě, která je omotána kolem vaší planety. První stadium probíhalo, když Wendy a Barbara pracovaly s duchem krokodýlů z Kom Omba v Egyptě. Vy tak lehce posuzujete tyto nádherné bytosti, nazývajíce je odpornými plazy, ale zapomínáte se dívat na svoje vlastní sliznatá masožravá já. Plazové budou velkými aktivátory bloků ve vašem vědomí, které zformovala ona Síť a síly plazů budou příčinou k tomu, abyste mohli prozkoumat své vlastní vnitřní temnoty. Pravděpodobně proto Májové viděli ony hvězdné vzory v místě, kde Mléčná Dráha protíná ekliptiku jako „Krokodýlí Strom“.

Když mluvím o svazku mezi Plejáďany a Siriusany, tak my Plejáďané jsme sestrami této velké mužské inteligence Siria a tak, jak je to ženské vibraci přirozené, jsme ti, kdo začínají manželský tanec Plejád a Síria. Siriané jsou konstruktéry Chrámu Světla a já jsem Plejádskou bohyní, která aktivuje v tomto chrámu energii. Pokud se stále ještě dobře bavíte záležitostmi tajemné pozemské prostituce, nebudete se nudit.

Takže, jestliže je pro vás astrologie příliš těžká, možná jste jedním z mnohých, kdo budou otevřeni prostřednictvím posvátného sexu.

Naše knihovna byla ve vašich myslích otevřena v r. 1992, když jsme společně se Síriem obnovovali na Zemi sílu Světla. Sírius vás na toto otevření připravoval od roku 1972. V létě 1972 bylo elektromagnetické pole Země tolik zvýšeno, že se mnozí vědci obávali, že vaše planeta exploduje, nebo projde posunem pólů. Sírius udržuje 6D (šesti dimenzionální) geometrické světelné tělo Země ve formě. Staří Egypťané přišli ze Síria aby vás učili chrámové technologii, proto abyste se mohli naučit posvátnou geometrii. Když jsou nyní časové záznamy Mayi otvírány, povím vám něco o tomto otevírání.

Gája otevírá své tělo jako toužící žena, když Siriané a Plejáďané řídí tanec domorodých lidí na Zemi, kteří si neustále pamatují staré Sirianské moudrosti. Toto dění uvedlo do pohybu geomantickou aktivaci planetárních telurických sil, takže v r. 1972 byla planeta velmi nevyvážená. V srpnu 1972 vyzářili Siriané z hvězdného computeru, umístěného pod Velkou Pyramidou, velký stabilizační svazek paprsků a řídili jej přímo do Slunce. Slunce reagovalo tak, že z něj vyletěla zelená léčivá spirála, probouzející sluneční okolí, aby si vzpomnělo na svůj Plejádský původ. Kdo jsou tito domorodí lidé? Zapomeňte na všechno co se povídá o indiánech a všimněte si, že jsou částí Plejád.

Když vás oslovuji jako“lidi“, je to znamení velké úcty, protože to dělám jen tehdy, cítím-li, že jste připraveni si vzpomenout na svůj hvězdný zdroj. Říkám vám to jen proto, že cítím z vašich vibrací, že jste připraveni mne opravdu slyšet.

Kdo jsou Siriané? Jsou to úžasní bohové s kočičí vizáží, pocházející ze Síria, kteří postavili Velkou Pyramidu a Sfingu, aby, zatímco váš systém cestuje ve Fotonovém Svazku, zůstaly otevřené hvězdné geometrické brány. Nejprve v r. 10800 př.n.l. postavili Velkou Pyramidu a pak ji v r. 2450 př.n.l. rekonstruovali, instalujíce do ní Sirianskou věštírnu, hvězdně propojenou s Orionem. Věštec, který v ní dlel, udržoval vaši Sirianskou buněčnou paměť v záznamech Země, dokud jste během Harmonického Sbíhání – období světoznámé meditace v srpnu 1987 – neaktivovali telurické planetární pole. Probouzení posvátných míst planety vaši planetu znovu propojilo s Galaktickým centrem.

V Galaktické Noci jste cestovali od r. 8800 př.n.l., hrajíce přitom jako obvykle svoje dualitní hry. Nyní začínají rozkvétat semínka říznutá světelnou aktivací, která začala v r. 2450 př.n.l., kdy byla Velká Pyramida znovu propojena s Orionem. Jak tak vstupujete do Věku Vodnáře, stávají se ženy, jako dcery Země, prvními herci na jevišti, kde se vyprávějí Plejádské příběhy. To už začalo. My Plejáďané nevyjadřujeme sami sebe skrze pohlaví, ale jsme ochránci Bohyně a máme velmi ženské vibrace. Když mluvíme o „ženě“, mluvíme o Gaie uvnitř každého z vás. Vaše mužská a ženská já jsou obojím, bohyní i bohem, a protože na Zemi převládá mužská energie, jsme my Plejáďané zde proto, abychom v každém z vás pomohli probudit vaši vnitřní Bohyni.

V průběhu své poslední cesty Galaktickou Nocí jste se stali vysoce sebereflexivními a vaše mozky se velice zaktivizovaly. Úžasně jste se rozvinuli, takže byste měli být připraveni na výzvy sil, které vaší realitu kontrolují během Kosmické Párty. Rádi tyto síly nazýváme Světový Manažmentový Tým, poprvé pojmenovaný Barbarou Marciniak a pokud já, Satya správně čtu vaše vibrace, jsou tyto síly na Zemi řízeny Anunnaki, v Bibli nazývanými Nefilim, což v Hebrejštině znamená „bozi, kteří sestupují na Zemi“. Tito Anunnaki / Nefilim jsou těmi, kteří zřídili rozsáhlý manažmentový systém – Síť – právě v Nultém Bodě času. Proto, abyste se v plné parádě účastnili této Párty, máte stále čas čelit výzvám svých vnitřních systémů víry, týkajících se těchto bohů. Nikdo, kdo má v sobě ještě zbytek tohoto „Božího“ jedu se na Kosmickou Párty v r. 2012 nedostane.

Abyste mohli tyto systémy vír vymýtit, musíte se propojit s inteligencí Gaii. Gaia nerezonuje s nadřazenými a od ní se oddělujícími mužskými bohy. Na jejich utlačování odpovídá otřesy, soptěním a zvracením. Když se propojíte s Gaiou tím, že probudíte své vnitřní mužství a ženství, bude vaše další stadium vedeno nádhernými mužskými učiteli, kteří s láskou opatrují pozemské ženství a kteří jsou propojeni se svou další hladinou inteligence, jíž je inteligence Sirianská.

Ženy poznávají pravdu právě v této chvíli, protože cítí, jak se Gaia znovu probouzí. Muži ji začnou opravdu cítit v r. 1998, až si muži i ženy vzpomenou, jak vyjadřovat rezonanci Gaii sexuálně. Tak jak uvidíte později, Siriané se rozhodli vypracovat novou smlouvu s Anunaki a tento nový řád bude založen na souhlasu Anunaki odstranit Síť.

Přišla jsem k vám, abych řídila hlavy, které si k vám nyní přejí mluvit z vesmíru. Proč já? Byla jsem vybrána Galaktickou Federací, abych splývala se svým vozítkem, které od prosince 1942, kdy byl rozbit atom, obývá Zemi. Planetárním otřesem, který tento děj vyvolal, byla nasáta do zárodku, který v sobě nesla její matka, což nám umožnilo žít uprostřed vás, hledajíce jak porozumět na vaší planetě přirozenosti radioaktivity a zlata, přičemž ona (naše vozítko) současně žije v knihovně Alcyonu

To největší co jsem odhalila je, že vaše příběhy o hvězdných lidech, takových jako Enoch, Anu, Kristus, Isaiáš a Máří Magdalena, jsou založeny na lžích. Jste těmito lžemi posedlí, protože cítíte, že tyto velké bytosti vám přišly ukázat cestu, jak se snadno dostat ke hvězdám, ale jejich pravý příběh je před vámi skrýván. Přišly, uložily své kódy ve vašich energetických vírech, zapříčiňujíce tím, abyste byli zvědaví na jejich příběhy, které vám načrtly. Tyto paměti jsou velmi peprné a lákavé, protože vytvářejí v Galaxii informační dálnice. Nyní, když se informační dálnice v Galaxii otevírají a čistí, začínáte byt těmito velkými bytostmi posedlí. Tyto příběhy existují v planetárních vírech, spojujících pozemská telurická pole se všemi dimenzemi a jak tyto záznamy hltáte, stezky galaktické inteligence vám odpovídají. Tyto víry navštěvují mnohé bytosti, aby studovaly vaše příběhy, protože tyto víry jsou záznamy hvězdné inteligence, Galaktické Mysli. Anunnaki nemohou tyto příběhy vyhladit, protože jejich vymazání by vyvedlo tyto Gaiiny víry z formy.

Tyto mýty jsou Gaiiným vědomím. Místo, aby vás Anunnaki odstrkovali od pravd, ukrytých v těchto příbězích, ničí tyto původní záznamy tím, že v nich strhávají jednu vrstvu informací za druhou. Nyní jsou pozemské víry přetíženy a je velmi těžké dosáhnout vyšších dimenzí. Proto potřebují vyčistit. Krev, tento elixír, nemůže skrze tyto přetížené tepny proudit k vašim srdcím a vy tyto multidimenzionální impulsy nemůžete cítit. To je tragédií té Sítě. Tyto víry v sobě drží zkušenosti, které obsahují veškeré vaše vědění ve třetí dimenzi.

Když je takováto prvotní paměť blokována v lineárním prostoru a čase, pak už v něm Anunnaki nemohou hrát, protože by ztratili svou vlastní paměťovou banku, stejně jako osoba trpící aneurysmem. Víry jsou vichřicemi, které kontrolují síly používané pro stanovení řádů, ale tyto víry také drží Gaiinu identitu – její záznamy příběhů v čase. Jestliže je Gaia příliš oslabena manipulací a kontrolou jejích polí, její druhy (obyvatelé) budou vyňaty z paměti v čase a Anunnaki již nebudou moci nikdy dosáhnout těchto vírů, aby si ve vaší dimenzi mohli hrát. Proto si domorodí lidé často zakazují aby byly tyto příběhy zapsány. Místo toho si je rody předávají ústně z pokolení na pokolení

Původní stezky umístěné vně vírů byly na počátku času spředeny Pavoučí Babičkou a pak spojeny dohromady. Víry byly vyrobeny přesně tam kde se stezky kříží a vně těchto křížení a linek byly stvořeny druhy. Vypravěči příběhů tyto příběhy Pavoučí Babičky vyprávěli a tím byla stvořena zvířata a rostliny. My Plejáďané to nazýváme Pavučinou života. Nyní se tato Pavučina stala Sítí, která blokuje cestování hvězdných inteligencí v těchto stezkách. Tato Pavučina má stažené a uzavřené vrstvy přiměřeně ke lžím, kterými Anunaki překryli původní příběhy, zvláště od Nultého Bodu času.

Když vás Anunaki vysávají, aby získali energii Gaii a drželi vás pod palcem, překrucují záznamy vyspělých bytostí, aby vás udrželi co nejdále od pozemských vírů. Těžce investovali do toho, aby vás udrželi v uctivé vzdálenosti od odhalení pravých spojovacích sil, které vyzařují posvátná místa, stejně jako od poznání, jak aktivovat síly zlata, urania, krystalů a rostlin. Tyto síly mohou Zemi aktivovat a probudit ve vás hluboké vzpomínky, vedoucí ke spojení s galaktickou inteligencí.

Silová místa vám byla často ukázána osvícenými bytostmi, které se nepředpokládatelně před vámi zjevovaly. Tam, kde byly tyto bytosti viděny, stavěly se chrámy a mnozí z vás mohou cítit energii těchto míst.

Anunnaki věří, že vás vlastní. Oddělovali vás od těchto silových míst, zabraňujíce velkým bytostem, aby vás dosáhly. Nakonec jsou svými vlastními omezenými hrami tak znuděni, že dostávají impuls, aby tyto velké bytosti hledali. Jejich rozpínavost se rychle mění, protože oni vědí, že jsou tyto víry pro ně jedinou možností, jak těchto velkých bytostí dosáhnout. Nežli se tak stalo, vy jste tolik deenergetizováni a unuděni tímto snižováním energie, že k vám mimoplanetární bytosti ztratily přístup. Anunnaki si mysleli, že si z vás udělají roboty, které by mohli svými myslemi kontrolovat, ale místo toho vy umíráte. Nyní si uvědomují, že se musíte znovu zenergetizovat. Jako rodiče desetiletých dětí kteří vidí, jak se jejich dětí ničí, když je nenechají o samotě. Vidí, že nastal čas, aby si uvědomili své rodičovství. Jestli o tom pochybujete, všimněte si, jak jste svým rodičovstvím unaveni a jak jste unaveni výchovou svých škol a vlád.

My Plejáďané vidíme, jak jste svým rodičovstvím unaveni, protože jste nevšímaví jak k dětem, tak ke společnosti. Já jsem nyní zde, abych vám nabídla několik pikantních příběhů, abych ve vás probudila hlad po multidimenzionalitě.

Kontrolní síly už vám nemohou zakazovat, abyste si vytvářeli svojí vlastní skutečnost. Již vám napovídali tolik lží, že si ani pořádně nemohou vzpomenout na původní znění příběhů a bojí se svého zničení, jestliže budou původní záznamy ztraceny. My Plejáďané si vzpomínáme na každý příběh a některé z těchto příběhů budou dokonce nabídnuty vaší aktivitě ve vaší říši. Lidé, stali jste se liškou zahnanou psy do liščí nory a já nyní přicházím, abych vám ukázala lovce v červených pláštěnkách na hřbetech koní. Velký Sirianský kočko-pes, Anubis, dorazil aby instruoval honící psy o tom, jak naučit lišku létat.

Nyní vás budu varovat. Vámi přijímané verze příběhů o archetypálních bytostech vás mohou rozčílit. Až uvidíte, jak vámi Anunnaki manipulovali, budete se cítit jako hlupáci, jako šašci. Prosím, uvědomte si, že šašek přichází tehdy, když se má něco změnit. A tak se smějte sami sobě.

Někdo z vás tuto knihu roztrhá, nebo jí praští o zem, ale pak ji zas zvedne, nebo si půjde honem obstarat jinou. Proč? Protože hluboko uvnitř vás budete cítit, že je v těchto stránkách podávána pravda. Jste tak unuděni, že jste jako spráskáni ve svých vlastních tělech. Lži, které jste hltali jsou „osnovou „velké Sítě a vaše oprávněná zlost je „tkanina“.

Siriané udělali s Plejáďany smlouvu, nebo svazek, takže se budou nyní pozemští muži a ženy schopni znovu spojit, poté co byli tak dlouho rozděleni vymýváním mozků od Anunnaki. Toto znovupropojení nastane již v blízké budoucnosti a propojení bude vášnivé, prosté kontroly a manipulace. Je to váš další krok a já vám navrhuji abyste se toho chopili, protože to pak budete mít lehčí.

Nikdo z vás již nebude schopen odporovat Bohyni, zvláště návštěvníci z nebí a Siriané se to dobře naučili, když se Kristus zamiloval do Máří Magdaleny. Mimochodem, někde kolem vás existuje kniha nazvaná „Stáváte se Galaktickým Člověkem“, která vnucuje myšlenku, že Siriané zachrání pozemšťany svými vesmírnými loděmi. Zapomeňte na to lidé! Nenechejte se tím balamutit a přestaňte toužebně vzhlížet k obloze! Nyní jste právě plni zmatků, protože se pokoušíte rozpomenout na svůj příběh prostřednictvím nástrojů lineárního prostoru a času, nástrojů třetí dimenze.

Tuto knihu nazýváme „Plejádské záležitosti“, protože víme, že jste nyní připraveni poznat celý příběh. Naším rozhodnutím v této době je, učit vás, jak se vášnivě ponořit do svých těl, zatímco se učíte vidět svou 3D realitu současně v devíti dimenzích. Jen se uvolněte. Posíláme Bacha, dalšího Plejádského umělce, aby vás připravil pro toto otevření svého vnímání. Jestli si myslíte, že váš mozek nemůže toto všechno zvládnout, pusťte si Bachovy fugy a poslouchejte je 24 hodin se sluchátky na uších a pak čtěte tuto knihu.

Jste polapeni v těsně utkané Síti, která vás svírá těsněji nežli si uvědomujete. Tato Síť byla brilantně zkonstruována Anunnaki, kteří existují v další dimenzi nad vámi, ve čtvrté dimenzi (4D). Tyto velké čtyřdimenzionální bytosti utkaly tuto Síť proto, abyste zůstali během Věku Ryb v temnotě. Proč? Síla lásky Krista byla na Zemi tak intenzívní, že jste museli být udržováni v temnotě proto, abyste tento elixír mohli vstřebávat až za 2000 let. Aniž Anunnaki toužili osvobodit sami sebe ze svého rodičovství, slaďovali vás s archetypy Ryb – soucítěním obráceným do litování, s láskou převrácenou do závislosti, duchovností obrácenou do náboženství – proto abyste si nakonec mohli vybrat dostat se za litování, závislost a náboženství, abyste mohli vyrůst a stát se soucítícími, milujícími a duchovními. Ale Anunnaki se stali tak unuděnými díky omezením, která na vás hodili svou Sítí, že nyní poznávají, že by nakonec vaše nuda mohla toto vězení vyhodit do vzduchu.

Bez multidimenzionálního dosažení, které se děje zatímco jste stále ve 3D, budete umírat a ničit svůj vlastní svět. Tyto velké 4D bytosti, Anunnaki, které byly popsány v Sumerských záznamech, si uvědomují, že k vám ztrácejí, díky svému nadřazování se, snadný přístup. Všimly si, že jsou všechny děti na ulici a nikoliv doma. Země Potřebuje být obdivována a tvořena, nebo děti přestanou hrát tuto hru. Děti nechodí do práce, do školy, už nikdy nechtějí válčit a jsou na pokraji odmítání sexu. Jsou připraveny si hrát s archetypy Vodnáře – pravdou, multidimenzionalitou, svobodou a tvořivostí.

Tato Síť utkaná během posledních 2000 let vás vedla k rozvinutí a zdokonalení vašich emocionálních těl, abyste si dokázali představit, jak tyto 4D entity uvolnit z jejich karmy. Jak uvidíte, 4D entity působily ve vaší dimenzi dost dlouho na to, aby se naučily své lekce. Nyní chtějí být pozvány na Párty, ale ty, které Zemi ovlivňovaly dlouho – nazývám je galaktickými nevzdělanci – nebudou pozvány, dokud se nenaučí některé pozemské způsoby. Čtyřdimenzionální bytosti, většinou Anunnaki, vás popichují a pobízejí abyste jednali na základě jejich pocitů. Entity vyšších dimenzí si také hrají s vašimi energiemi, tím že stimulují vaši inteligenci a duchovní vyjadřování. Tato Párty bude setkáním bez masek a berliček. Kosmická Párty se bude odehrávat na Zemi.

V průběhu Párty se bytosti ostatních dimenzí budou moci vyjadřovat tím, že prostoupí do vaší říše a budou se projevovat skrze energii 3D, ale jen tehdy, když vy s tím budete souhlasit a budete si toho naprosto vědomi. Jak se na Párty připravujete ? Můžete si myslet, že se stačí pěkně obléci a nalíčit. Ve skutečnosti však musíte otevřít systém vašich čaker a vyčistit svá emocionální těla. Lidé, kdybyste věděli co se opravdu děje, když se modlíte na posvátném místě, se svým cítěním upřeným do čtyř stran vaší planety, modlili byste se tak neustále. Entity, které vás potřebují prožívat jsou vášnivé, úžasné a hodné vaší úcty.

My Plejáďané s vámi chceme neustále sedět v posvátných kruzích s napřímenými páteřemi, nebo v situacích, kdy provozujete orgazmický sex. Siriané chtějí rozvíjet vaše mysli, abyste dokázali vidět posvátné světelné geometrické formy, které vaši realitu po celý čas udržují ve formě. Budeme vás učit, jak v každém okamžiku svého života žít v posvátném prostoru, zaměřeni s napřímenou páteří do čtyř směrů.

My Plejáďané jsme zde proto, abychom k vám snesli nová učení od bytostí vyšších dimenzí, které přijdou na Párty a jak jsme řekli, nuda není dovolena. Co může být horšího nežli být na večírku a nudit se? Prozatím vaše realita v současné době není žádným večírkem, jak se tak koukám do Rwandy a na střední východ. Jste za to zodpovědní a jenom VY si můžete vybrat jak tím projít a uvolnit to, místo abyste se vzájemně vraždili.

Anunnaki, andělé a démoni jsou nyní připraveni mluvit skrze mne, Satyu, a vydolovat ze sebe své vlastní příběhy, abyste si uvědomili, jak je můžete uvolnit z jejich karmy. Až tyto pravdy poznáte, budete vědět, jak převzít plnou odpovědnost za svá jednání – a přitom být v souladu se 3D. Naleznete způsoby, jak pomoci archetypálním touhám, aby se přiměřeně vyjádřily, třeba hraním divadelních dramat nebo channelingem.

Dny, kdy lidé dělali špatné věci jsou pryč, protože jediná důležitá otázka je: „Souhlasí toto mé tělo ve třetí dimenzi s touto akcí?“. Nyní je vám k dispozici mnoho pomůcek. Například, muž, který chce zneužít ženu a zabít ji, může tuto svou touhu vyjádřit prostřednictvím virtuální reality, ale bude to fungovat jen tehdy, bude-li stanoven program, aby tomuto potencionálnímu vrahovi pomohl vyčistit jeho zlost. Ti z vás, kteří jsou plní strachu se mohou uvolnit a nechat projít tento strach díváním se na hororové filmy. Muž, který cítí nutkání zabít, se bude čistit tím, že bude na svém počítači sestřelovat letadla z oblohy v počítačových hrách. Jestli jsou tyto pomůcky dobré nebo špatné záleží na tom, jak je používáte.

Kdo jsou entity, které ovlivňují vaši realitu a kdo ve skutečnosti během těchto 26000 let byly? Vzrušuje nás když vás vidíme, jak hoříte zvědavostí, protože je už čas si představovat co budete dělat se svými vlastními těly. Přímo milujeme vaši zvědavost zvědět kdo je Lucifer, jestli Kristus a Máří Magdalena měli sexuální vztah a stvořili dítě. Jsme šťastní, když projevujete zvědavost, jak Enoch vystoupil ke hvězdám, protože to ukazuje, že byste tam rádi vystoupili sami – nebo měli vztah s vysoce energetizovanou bytostí – a konfrontovali své vlastní závěry. Avšak, zdá se, že pro vás je snadnější toužit po výstupu ke hvězdám s Enochem, nebo se tantricky milovat, nežli posuzovat Lucifera a hřích. Toto bude jen zrnkem písku na pláži. Kdybyste mluvili s Luciferem, shledali byste, že on je prostě uvnitř vás.

Jestliže jste fundamentalista a cítíte potřebu, díky této představě, touto knihou praštit o zem, ptám se vás: opravdu chcete znovu vyhazovat peníze za Jima Bakkera? Jestli jste římský katolík, musím vás varovat, neboť když budete tuto knihu číst, už nikdy nepůjdete ke zpovědi. Omlouvám se, ale zpověď je nuda a je ubíjející. Ženy byly až do roku 1972 v těchto kabinách zneužívány a mladí chlapci byli v té době ve velkém riskování.

Lucifer je velmi tvořivý. Vzpomeňte si na svůj vlastní příběh. Musíte se tomu všemu podívat do tváře. Navrhujeme vám, aby byla vaše zvědavost více motivována Luciferem nebo Kristem, nebo Máří Magdalenou nežli mydlářskými operami, večerními zprávami nebo televizními seriály. Naše příběhy dokonce předčí peprná Britská dramata jejich monarchů, i když, tato dramata jsou dobrými zdroji k pochopení toho, jak Bohyně strká Anunnakim kontrolované muže do pytle.

Jak to my Plejáďané vidíme, vaším dalším krokem je, přestat se pokoušet dekódovat nástroji lineárního času a prostoru nefyzické říše. To je účelem této knihy. Zkoušíte si představit vlivy devíti dimenzí na vaši realitu jen způsoby známými vám ve třetí dimenzi. Pro nás je to jako kdybychom se pokoušeli představit si úžasný dubový strom tím, že bychom strčili pod mikroskop tenký plátek výřezu jeho kmene a dívali se na jeho letokruhy. Kdo si dokáže představit dub s jeho velkými větvemi a listy a silnými rozvětvenými kořeny, sílu, kterou přitahuje slunce a déšť, půdu, ve které žije a všechny živočichy, kteří mohou žít díky jeho existenci, jeho morfogenetické pole, které jej udržuje ve formě, posvátnou geometrii, která mu dodává pevnost, jeho kosmickou biologii atd., tím, že jen zkoumá plátek jeho kmene? Je to jednoduché, když to dokážete vidět: Všechna vaše dilema jsou záležitostí vnímání.

Ve 3D jste drženi Sítí, která omezuje vaše vnímání. Jeden starý příklad ukazující na vaše omezení, která vás narkotizují, je argument probíhající mezi filozofy Barkelym a Humem: Když v lese padá strom, způsobuje hluk i když tam nikdo není a nemůže jej slyšet? Samozřejmě že ano! Neustálé přecházení tam a sem je příčinou, že nemůžete vidět, jak 3D funguje. Když jednou ztratíte znalosti, které jsou ve 3D dostupné, nemůžete vidět, že strom nepadá ve 4D když tam někdo není, kdo by jej slyšel. Události ve 4D jsou zaznamenávány jen tehdy, když je cítíte a ve 3D se prostě dějí. Já vím, zní to hloupě a tupě, ale chtěla jsem to takto vysvětlit, protože mnozí z vás si při čtení „Filozofie 101“ kladli otázku, zda je židle pevná nebo ne. Je to jeden jednoduchý příklad. A počkejte až se dozvíte kdo způsobil Sodomu a Gomoru! A počkejte až virtuální realita stvoří druhý nukleární holokaust! Když nevstřebáte Anunnaki Filozofii 101, nebudete schopni si představit jestli strom padá nebo ne. A ještě hůře, až se urychlí pozemské změny, mohli byste se stát něčím jako grilovaným kuřetem! Musíte se stát mistry ve své představě dimenzionality, abyste věděli co přijde, o čem je to všechno kolem vás, a pak nebudete neustále v té Síti polapeni. Nebudete vědět co je skutečné, neboť toto je přesně to, co způsobuje Síť obklopující Zemi. Je to choulostivá záležitost.

Plejáďané vědí, že jste všichni připraveni se stát věštci. Naše Plejádská kolegyně Barbara Marciniak vás o tom informovala v červ-novém channelingu roku 1993, když Plejáďané řekli, že se někteří z vás stanou „Kouzelníky srdce“. Mně se tento koncept velmi líbí, protože mi pomohl vidět co musím použít abych dokázala vysvětlit svůj vlastní řád pro Věk Světla, který začíná 21.12.2012. Vaše planeta je připravena vyjadřovat modely, které vás mohou dostat za mužskou alchymii Bohyně tak, aby mohla být aktivována vaše pravá mužská zářivost.. Co může být smrtelnější a nudnější nežli spolek starých bláznivých alchymistů?

Varujeme vás lidé, dnes je pro vás nejvíce nebezpečná mlčenlivost. Nechejte to teď všechno proudit – zářete, ať na vás všichni vidí co jste zač. Když to nebudete dělat, vaše planeta ztratí svou formu. Váš Sluneční systém vyletí ze spirály Alcyonu, a vy se oddělíte od Mayi, svého dvojníka. Častokrát jsme vám řekli, že jste líní, že potřebujete být získáváni, postrkováni a popichováni abyste se hýbali. Účelem této knihy je, nabídnout vám nástroje k tomu, abyste se mohli stát věštci, lidskými inteligencemi stojícími vně Zahrady Edenu (Rajské Zahrady), vidíce všech devět dimenzí současně. Můžete si vybrat jestli budete ležet na slunci, hrát si s hady, odhalit ten pravý účel slov, milovat se, jíst jablka a zírat na hvězdy. Abyste tohoto dosáhli, musíte se stát mistry v zvládnutí astrologických modelů, abyste pochopili svůj vlastní čas a místo v této Galaxii.

A znova, není to úžasné, že Mayové stanovili kalendář tisíce let před jeho koncem, v době kdy Slunce při zimním slunovratu bylo v opozici s Posvátným Stromem? Pak se musíte učit prožívat multidimenzionalitu. Znamená to, že se musíte stát alchymisty tím, že se stanete elixírem připraveným přeměňovat se ve zlato.

Proč by vám měli Plejáďané dodávat odvahu k takovýmto věcem? Jsme nefyzičtí, jsme inteligence 5. Dimenze a od vaší 3D žádáme, abyste ze sebe udělali věštce. To co vám teď říkám je, že nemáte žádnou představu o tom, jak jste důležití. Vy, lidé, jste doslova těly pro všechny dimenze, což nastane až na Zemi začne Věk Vodnáře.

Proč právě váš systém? Váš sluneční systém byl vybrán Stvořitelem, aby byl místem pro vyvíjení biologického života v celé Galaxii. Proto aby tato biologická inteligence byla dokonalá, potřeboval Stvořitel pracovat v malé laboratoři, stejně jako vaši vědci nejprve pracují v laboratoři, aby pochopili zákony tvoření, které vládnou konkrétnímu experimentu. V laboratoři pracují také proto, aby se rozhodli jestli ten experiment mohou vypustit do planetárního pole. Může být stvořeno cokoli, ale chcete to? Všechno se přece ihned uvádí do děje, a když uděláte něco neuváženého, budete mít potřebu to vyhladit, podobně jako Anunnaki zničili výsledky své genetické manipulace známou Potopou. Nyní si bohové hrají s AIDS a Ebola-virusem a s vašimi kněžími a s kazateli a s doktory.

Jak to my Plejáďané a Siriané vidíme, Anunnaki vás nechtějí znovu vyhladit, ale po tolika letech co vyjadřujete skrze sebe jejich historii, jste nekaženi jejich sklony. Musíte se zeptat sami sebe proč dáváte přednost zabíjení před tím, prostě žít až smrt přijde sama? Zabíjíte se prostě proto, že se bojíte smrti, bojíte se nemoci? Smrt je prostě vyvažování života a každá nemoc se současně děje i v rostlinách. Tyto děje budou okamžitě odhalovány až poznáte, co vás ta která nemoc učí. AIDS je vaším darem abyste se naučili vážit si smrti. Potom najdete způsoby, jak umírat příjemně. Na konci tohoto cyklu se smrt stane tím samým co rození – extatickým stavem – a doktor Bůh nebude při tom co bude následovat.

Nejprve Stvořitel na Zemi experimentoval se svou biologickou tvořivostí, což je fyzické umístění s možností, že můžete ve své inteligenci udržovat současně devět dimenzí. Gaia je inteligence Země a je mnohem silnější bytostí, než si dokážete představit. Všimněte si kde se bude Párty odehrávat.

Vy nyní hledáte účel Gáiných úžasných a neomezených tvořivých sil, protože ona byla vybrána jako hlava vědecké a biologické laboratoře, Galaxie Mléčné Dráhy. Jak jsem řekla, v laboratoři může být stvořeno cokoliv, ale Gaia rozhoduje zdali to co je stvořeno do jejího pole patří. Jestliže si to nevybere, odstraní to ze svého povrchu, tak jako vyvrátila Atlantskou laboratoř.

Až opět vstoupíte do Fotonového Svazku, Země se stane multi dimenzionální a její biosféra se stane zdrojem určování toho, které životní formy budou rozsety do Galaxie. Kvality tohoto rozsévání budou založeny na tom co zůstane v biosféře, až se stanete osvícenými. Bude to období, kdy nebude možné, abyste byli ve svých tělech jen částečně živí. Takoví budou muset svá těla opustit, protože je nedokázali urychlit na světelnou vibraci. „Noc živoucí Smrti“ je pryč a nebude možné existovat napůl živí.

Protože vaše geny jsou strukturou života samotného, jen osvícení genetici budou schopni pracovat s DNA. To, že vyletíte ze své formy bude prostě jen vaše ponoření se do Gaii a do velkého kosmického orgasmu, probíhajícím ve vaší říši.

Jsme zde jako učitelé touhy, abychom vám pomohli se rozhodnout co chcete udělat pro to, abyste se stali multidimenzionálními. Přestaňte svou energii udržovat ve formách, které vás omezují. Pro mnoho experimentů bylo nezbytné, abyste byli přivedeni na Zemi, ať už vámi samými nebo inteligencemi mnoha dimenzí, abyste pochopili galaktické zákony biologie. Někteří z vás budou tato slova číst a říkat, že diskutujeme o omezeních Stvořitele. Odpovím vám nyní otázkou. Když posuzujete jeden druhého a věříte, že ve vaší říši existuje zlo, nezdá se vám, že také připouštíte, že je Stvořitel omezený? Od r. 8800 př.n.l., kdy jste cestovali v Galaktické Noci, vám bylo umožněno zkoumat způsoby, jak sami sebe neomezovat. Vaším jediným úkolem, který jste během tohoto cyklu měli bylo, abyste zašli ve svých prožitcích tak daleko abyste viděli, že svoboda má své hranice, stejně jako všechno ve 3D.

Plejáďané doufají že jste došli dost daleko, abyste si mohli uvědomit, že jste připraveni se učit, jak máte harmonicky ve své realitě tvořit. Jestliže jste se to nenaučili, pak ve vaší realitě nebude nic. Dokážete si představit kosmické ticho a jeho nehybnost? My již nikoliv. A tak vaše vražedné tendence nemohou být do Galaxie uvolněny aby způsobily anihilaci.

My Plejáďané doufáme, že budete chtít ve svém vývoji pokračovat, až si uvědomíte, že ve vás inteligence vyšších dimenzí odjistily karmu. Byly to ty inteligence, které vám dodávaly v průběhu Galaktické Noci neustále impulsy a nyní každý z vás bude muset svou karmu přijmout. Abyste se našli, budete se potřebovat podívat na každou svou akci, stejně tak na každé své sebeobětování, kdy jste dovolili sami sobě být zmítáni sem a tam. Musíte se naučit milovat a ctít všechno čím jste kdy byli, nebo čím jste teď. Všechny akce ve 3D vám patří, nezáleží na tom, kdo vám k nim dal impuls. To, že nechcete vidět a přijmout svou minulost, udržuje kolem planety onu Síť a vy jste pak v ní polapeni. Proto musím já, Satya, s vámi zatřást a vystavit vás vašim hlubokým stínům.

My Plejáďané víme, že už jste s tím souhlasili, protože vidíme, že mnozí z vás by raději splynuli s energiemi planety, než by prožívali pozemské změny. Regresní terapie, při které se dostáváte do minulých životů, vám pomáhá odhalovat a prožít své dávné lži a umožňuje vám vidět, jak tyto lži stále ovlivňují vaši současnost. Musíte si všimnout, že máte ve 3D dvě oči, jedno srdce a ve 4D máte jedno oko a dvě srdce! Ve vašich dualizovaných pocitových tělech jste to vy, kteří rozštěpují laserové paprsky, vytvářejíce mesmeristické hologramy, a tak se nikdo nedívá na život aby viděl, co se ve 3D děje doopravdy. Moc vám toto slepé okouzlení 4dimenzionálními představami vadí? Dobře. Někteří lidé v zahradách dýchají s květinami, mění své tvary podle zvířat a vibrují se silami Gaii ve skalách. Toto je fungování srdce. Otázka se, zvláště v této době, vrací k Berkelymu a Humovi: Přestanou rostliny, zvířata a skály existovat, jestliže se s nimi nebude nikdo slaďovat? Lidé, měli byste si lépe uvědomit, co se s věcmi ve vaší realitě děje, když je nikdo nemiluje. Proč některé části, nebo druhy mizí? A jak je to s ochranou svého vlastního druhu?

Abyste dosáhli spojení se zákonem Kosmu – božský řád života – musíte být schopni vidět svou vlastní zlomyslnou tvář v krveprolití Rwandy a Bosny. Musíte cítit, jak „ostatní“ procházejí tímto ohromujícím sebeobětováním, abyste dokázali pozorovat svou vlastní krevní chlípnost. Jestliže nedokážete sami sebe poznat v těchto obětních dramatech své doby, budou se dít věčně znova a znova a vy nakonec budete muset na vlastní kůži poznat tyto stavy, jak v roli oběti, tak viníka.

Když byli Mayové naposledy na Zemi, stavěli stavby, které měly sloužit jako vnitřní svatyně, zasvěcené k tomu, aby vás odváděly od totálního zničení jejich kodicilů (kodexů). Uchvatitelé byli tak zamilovaní do těchto zrcadel, že zanechali pár kopií těchto pravých věcí. My Plejáďané jsme se během těchto posledních 26000 let stali vámi a já jsem vám přišla říci, že nakonec vidíme, kde jste uvázli. Zřejmě to má zdroj v něčem, co jsme udělali my. Pokusili jsme se vás zachránit, když jste vstupovali před 13000 lety do Fotonového Svazku. Víme, že pevně věříte, že bohové neustále rozhodují o vašem světě, a tak místo abyste jednali, jen čekáte. Věříte, že vás bůh ochrání, když budete na Apokalypsu jen čekat. Ano, fotonový Svazek pak je Apokalypsou, ale co se stane dál je budoucnost, ne minulost!

Když jste hluboce ponořeni ve Fotonovém Svazku, laserové paprsky se už ve světle vašeho Slunce nebudou dále štěpit na dvě části a nebudou vytvářet tak husté reality, ale budou sloužit k vyjadřování a zkoumání pocitů. V budoucnu nebudou existovat laserové paprsky vytvářející mesmerizované holografické představy, které byste mohli uctívat. Místo toho se jejich mnohotvárné čočky otevřou do mé, páté, dimenze a vy se budete ze své 3D dívat skrze tyto čočky do kosmu. Bude to jako když se díváte skrze kaleidoskop. Všechny vaše víry a posuzování ztratí svou formu, ale VY ji neztratíte jen tehdy, když se uvolníte od všech věcí, o kterých si myslíte, že jsou skutečné.

Probuďte se a rozhlédněte se znovu po svém světě. Viďte Ráj, ve kterém žijete! Plejáďané jsou s vámi 26000 let a nyní jsme připraveni vám zrcadlit zpět představy, které o nás máte. Když se budete dívat do svého vlastního zrcadla, my se budeme dívat do svých. Všimněte si, že Pozemšťané a Plejáďané pracují se zrcadly, zatímco 4D bohové pracují s laserovými paprsky. Plejáďané si vybrali, že se s vámi stanou multidimenzionálními, protože biologie musí splývat s láskou. Když tohoto dosáhnete, můžete s námi cestovat ven ze Zahrady Edenu do vesmírných realit.

Laserové paprsky omezují samy sebe, když je používáte jen pro lékařské účely na fyzických tělech. Zrcadla odrážejí světlo a laserové paprsky jej zaměřují. My Plejáďané jsme se během tohoto cyklu naučili, že jedině VY můžete rozhodovat o svém světě. Stali jsme se vámi a víme, že každý z vás v této době v sobě zná pravdu. Skutečně, jsme ohromeni, jak daleko jste se dostali. Neříkáme vám ve skutečnosti nic, co byste nevěděli. Mnozí z vás si stále myslíte, že před ostatními skrýváte svou celou pravdu. Viktoriánská mentalita je mrtvá a až se omezí sluneční světlo, nebude možné nic skrývat. Všichni můžete vyčistit své emoce a naučit se, jak zamezit svému zabíjení mnohem lehčeji, když budete pouze svou existenci s ostatními sdílet.

Jak stoupá váš vnitřní chaos tím, že se denně díváte na TV, vaše soukromí mizí. Všichni jste vláčeni, vražděni a zneužíváni. Jestli po tom toužíte, můžete sedět v přístroji vyrábějícím virtuální realitu celý den, můžete si vraždit, a zneužívat koho chcete, dokud se tím nezačnete nudit. Můžete si zvolit sedět v karbanickém doupěti na židlích z plastu po celý den, místo abyste se procházeli se zvířaty po lesích, naslouchajíce ptákům. Dokud se neotevře Párty, můžete si vybírat všelijaké formy kontroly nad chaosem a nikdo vás nebude posuzovat. Můžete dokonce použít Prozak, když si chcete ve svých tělech procítit co tam dělá Serotonin a pak si vzít prášky a dělat si takové podobné věci. Když víte co děláte, není ve vaší 3D nic nebezpečné, a když si uvědomujete, že všechny věci jsou jenom berličky.

Bytosti z mnoha dimenzí vám daly silné nástroje, jestli je budete potřebovat nebo chtít a přichází jich stále víc. Další vlnou budou léčebné pomůcky a doktoři, kteří je nebudou používat zemřou na nemoci, které si na vás troufli pustit ze řetězu. Abyste použili správně pomůcky, které nyní máte musíte souhlasit, že nebudete ve 3D zabíjet sami sebe, své rodiče, manžele, své děti nebo přátele a kolegy ve jménu své osobní svobody.

Všichni lidé, kteří přijdou na Párty mají právo zůstat, jak dlouho si budou přát. Plejáďané jsou strážci pozemských dětí. Děti k nám mluví a chtějí, aby jejich matky a otcové tolik nepracovali a byli s nimi a chtějí si hrát v nových polích představ svého mládí. Přesuňte své představy a volnost ven ze 3D a cvičte volnost k vyjadřování svých emocí, zkoumajíce přitom 4D archetypální říši. Dejte se do toho, dobře se bavte, protože Bohyně vždycky plní všechna přání.

Až si nás začnete vážit, přestanete zabíjet, což znamená, že si začnete vážit sami sebe. Nezapomeňte, že můžete mít všechno, co chcete. Virtuální realita a fyzická celistvost jsou jasné příklady toho, jak fungují dimenze prostřednictvím pomůcek a nezapomínejte: až váš Sluneční systém vstoupí do Fotonového Svazku, budete pracovat se všemi dimenzemi současně.

Během posledních 26000 let jste dostávali impulsy od úžasných učitelů z devíti dimenzí. Tyto bytosti byly vždycky vašimi bohy a bohyněmi, mytologickými archetypy a v posledních letech vašimi hrdiny a televizními hvězdami. Plnily stránky vaší literatury a oltáře ve vašich chrámech a obrazovky vašich televizí a pódia divadel. Doopravdy, lidé, z našeho pohledu z Plejád, se Elvis tajuplně podobal Jahvemu. Velké 4D archetypální síly se ohromně bavily, tahajíce za provázky, zatímco vy jste byli loutkami tancujícími na jevištích života. Nyní jste připraveni na tyto loutkové mistry jen zvědavě pokukovat. Jestliže na tuto představu reagujete s nelibostí, raději zůstaňte ve své škatuli a shrabujte svůj prach a drobky. Máte třeba ze svého tančení po jevišti radost, vždyť tito mistři s vámi existují ve vašem světě.

Je to báječné drama, když se ve 3D sexuálně spojujete. 4D bytosti při tom mohou cítit vaši energii a vrhat vás do chlípnosti, viny, zneužívání a bláznivin. 5D entity mohou být vzrušeny ohněm vaší kundalini a prožívat kosmický orgasmus. 6D entity mohou rozšiřovat pole vašich pulsací do celé Galaxie. 7D entity mohou vést vaše pocity galaktickými informačními dálnicemi. 8D entity mohou vytvářet nová morfogenetická pole vně vašich sexuálních seismických vln. A 9D entity mohou v temnotách černých děr Galaktického Centra rodit nové biologické formy. Není to úžasné?

Plejáďané jsou nyní více zahrnuti do vašeho vývoje, protože s vámi žili během posledních dvou cest Galaktickou Nocí. Tento dlouhý pobyt Plejáďanů na Zemi vás vůči nim učinil podezřívavými a o tom chci s vámi mluvit. Během Galaktické Noci jste byli zmítáni a manipulováni multidimenzionálními entitami, protože takto funguje galaktický systém až do Kosmické Párty. Kdyby se toto nedělo, existovalo by jen kosmické ticho. Představte si, že neslyšíte žádný zvuk, nikdo se vás nedotýká, nikoho nevidíte, žádného člověka, zvíře, věc nebo rostlinu. Vybrali byste si to? Zvolili byste si, že se už nikdy nebudete dívat do očí svých dětí? Když cítíte, že se zmítáte, je to proto, že jste uvízli v mechanice 3D a nemůžete vidět co se doopravdy děje. Plejáďané to vědí. Připomínám vám, že všechny vaše prožitky k vám přicházejí proto, že jste si je zvolili. Zvolili jste si hrát si s bytostmi, které vám daly první impuls. Takto se tvoří existence. Chtěli byste se navždy vzdát sexu? Co byste byli, kdybyste nikdy nepotkali archanděla nebo ďábla?

Já nepřetržitě prožívám své vozítko Barbaru Hand Clow, jak se směje a říká, že jediným „hříchem“, který našla na Zemi je nuda. Hřích znamená „beze“, nebo „nespojen s ničím“, což je stav, kdy se nudíte. Pro tuto dobu jsem si ji vybrala jako kanál pro předání Plejádského Řádu (této knihy), protože vám chci předat některé velmi ucelené Plejádské záznamy mechanismu času a oběžných drah. Jak to udělat aniž byste se nudili? Naštěstí jste už postoupili dost daleko a snáze přijímáte pomůcky 5D proto abyste viděli. Těmito pomůckami jsou astrologie a dimenzionalita.

Jste alchymií a astrologií unaveni, protože z vás Světový Managementový Tým dělá blázny. Někteří z vás vědí, že síly, které vás kontrolují tyto pomůcky používají tajně, dokonce tajněji nežli vy sami! Od té doby, co si Plejáďané vybrali, že budou s vámi žít ve vaší říši v průběhu posledních 26000 let, se zde nahromadily věci, které musí být viděny a čištěny. Rádi by, abyste věděli, že jednou udělali velikou chybu, co se vás týče. Tento omyl zapříčinil, že je viníte z dalších traumat a zneužívání ve své říši, které ve skutečnosti nezapříčinili. Plejáďané vědí, že jejich práce nemůže být dokončena, když nepřijmou své vlastní chyby, stejně jako vaše práce.

Splývali s vaší svobodnou vůlí v době, kdy jste před 13000 lety začali cestovat ve Věku Lva Fotonovým Svazkem. Když během Lva váš sluneční systém cestuje Fotonovým Svazkem, na Zemi jsou odstartovány velké Změny, protože identita ega a královská práva musí být v tom období stráveny. Věk Lva byl „Věkem Kralování“ a na Zemi sestoupily bytosti z mnoha hvězd a galaxií. Když se začne toto drama odehrávat, Gaia se stává vždycky velmi expresivní. Na jejím povrchu je vám povoleno dojít jen do určitého bodu. Během posledního cyklu tento proces zapříčinil posunutí vašich pólů, což odjistilo poslední ledovou dobu. Když do vás udeřil tento šok, Plejáďané nechápali, že to bylo součástí procesu vašeho vyvažování, protože takový proces ještě neprožívali. Protože jsme byli s vámi, cítili jsme vaši bolest a smrt a sklouzli jsme ze soucítění do litování. Byli jsme s vámi tak hluboce spojeni, že jsme se pokusili vás zachránit tím, že jsme vedli vaše skupiny na chráněná místa a v průběhu nejintenzivnějších posunů jsme některé z vás odnesli z planety. Ve svém zmatku jste si mysleli, že musíme být bohy a z počátku jste se cítili jako oběti. Vyklouzli jste ze svého teď právě ve chvíli, kdy jste byli připraveni zvládnout své vlastní prožitky a při posouvání pólů cítit extázi Gaii. Požadovali jste, abyste byli zachráněni a my jsme vaši bolest cítili tak ostře, že jsme se stali vašimi bohy a zachraňovali jsme vás. Právě v okamžiku, kdy jste byli připraveni transformovat svůj strach, jsme tento proces ve vás zastavili. Už nikdy to neuděláme.

Toto vměšování se do vaší reality bylo příčinou že si myslíte, že jsou bohové někde nad vaším světem a tak se ve vašem světě začaly tříštit dimenze. A to se nazvalo „pád“. Vyšli jste z Ráje a rozštěpili svůj svět tím, že jste jej začali vnímat více očima a mozkem, nežli citem. Zeleň vašeho světa se od vás oddělila a začalo počítání času. Proto máte od té doby kdy jste opustili věk Lva relativně jasný smysl pro čas. Kniha „Stáváte se galaktickým člověkem“ vám navrhuje, že vás, až vstoupíte do Fotonového Svazku ve Věku Vodnáře, Siriané zachrání. Mohou to udělat, stejně jako to tehdy udělali Plejáďané, ale Plejáďané přišli na to, že vměšování se do vaší říše znemožňuje vzestup.

Také pro Siriany platí, že jestliže bloknou váš proces jakýmkoli způsobem, budou s vámi muset žít dalších 13000 let na Zemi. Plejáďané se naučili, že nikdo nemůže nikoho ze 3D odnést, protože 3D prostě jen nasává ty kteří do ní vpadnou, vměšují se do ní, čímž si jen způsobují karmu.

Stejně to platí pro vás lidi, jestliže je vám takováto volba nabídnuta a vy se rozhodnete se Siriany hrát, potom se od nich v průběhu Galaktické Noci od r. 4000 do r. 15000, naučíte hodně věcí. Když začal r. 10800 př.n.l. Věk Lva a dimenze se začaly tříštit, byli jste ve svém světě omezeni jen na lineární pohled a mysleli jste si, že všechny multidimenzionální bytosti byli Anunaki. Bylo to přirozené, protože vám Anu stále říkal, že je vaším bohem. Vy jste však věděli lépe kdo je a i když jste dělali, jako že jej uctíváte, potají jste se mu smáli, jako to teď děláte svým kněžím a ministrům. Vytvářeli jste pompézní věci k tomu, jak uctívat bohy, vychvalovali jste je jen proto, abyste mohli žít svůj život. Vždycky jste věděli, že Anu není bůh a my jsme k vám byli poprvé přitaženi tehdy, když jsme si všimli, že chápete svou vlastní suverenitu.

Avšak, při tříštění dimenzí ve Věku Lva jste udělali něco, na co jste nyní připraveni se podívat: dali jste bohu jméno, které je ve skutečnosti jménem k odstranění bran. Touto slovní hříčkou jste si zažertovali s bytostí, která vás utlačovala. Ale Stvořitel nemá jméno. Když jste to udělali, pak jste začali pojmenovávat všechno, a tím začalo používání jazyka jako identifikačního procesu, namísto používání zvuku jako vašeho rezonančního nástroje ke vnímání vašeho vzájemného spojování. Toto vás rozdělilo do mnoha jazyků a pak vás Anu mohl vehnat do oddělování se jeden od druhého i mezi sebou. Výsledkem bylo, že Bůh unikl pozornosti celé planety.

Později se „bůh“ vystěhoval z církve i z nemocnic. Tato nová forma zachraňování se nazývá „Zajisti mne!“ a stává se den za dnem smutnější, protože jen vychytrale pojmenováváte své tělesné procesy, místo abyste prostě jen žili a dýchli, dokud nejste připraveni odejít. Nezapomeňte lidé, že smrt je jen váš poslední výdech. Zapomněli jste si vážit úžasného génia Gáji – svého světa v centru naší knihovny! Je čas abyste přestali všechno pojmenovávat – což jste rozvinuli ve věku Lva – protože ve Věku Vodnáře bude identita biologickou vibrací. Otevřete své oči a učte se rozpoznat hru Anunnaki když je vám říkáno, že Kristus vjel na oslu do Jeruzaléma!

Tato kniha je o úžasných silách hustoty nižších dimenzí, protože vám Anunnaki vnutili myšlenku, že vyšší je lepší než nižší. To od vás odvracelo vaše prožitky a nemohli jste vidět Ráj, ve kterém prodléváte. Vytvořili jste si hierarchie a pokoušíte se vylézt ze svého vlastního světa, jako kdyby to byla hadí kůže. Ona to je hadí kůže! V tom je ten vtip. Neexistují žádné dimenzionální hierarchie a každý je silný svým vlastním způsobem pro své vlastní okolí.

Pro vás je nejsilnější dimenzí Gaia. Pro nás jsou to elektromagnetická pole oběžných drah a cyklů, držících pohromadě gravitací a hvězdným světlem. Maya, třetí hvězda ve spirále Alcyonu se pohybuje v užší části Plejádské spirály, blíže k Alcyonu nežli je váš vlastní Sluneční Systém. Maya je ve Fotonovém Svazku mnohem častěji než v Galaktické Noci. Stejně jako váš Sluneční Systém, je Maya ve fotonovém Svazku přibližně 2000 let pozemského času, pak cestuje Galaktickou Nocí asi jen 1200 let a zase vstupuje do Fotonového Svazku.

Mayové po dobu cestování Země a Mayi v Galaktické noci příliš Zemi neovlivňují, což bylo naposledy v době od r. 800 do r. 1987. V roce 843 Mayové tak záhadně Zmizeli proto, že Maya vstoupila do temnoty. Před tím nežli odešli, zajistili svůj Kalendář ve třetí dimenzi tím, že jej vyryli do kamenů po celé říši Mayů. Nyní, když začíná Věk Vodnáře, Maya vstupuje do Fotonového Svazku společně se Sluncem. Tato fáze velkého cyklu je vždy vzrušující, protože se to děje tehdy, když jsou Mayové schopni skrze Velký Kalendář demonstrovat skutečnost, že budoucnost vytváří současnost. Konec Kalendáře odjišťuje nové stavy vašeho vývoje, protože se začínáte učit, jak se zajímat o to co chcete tvořit a čím chcete po dalších 26000 let na Zemi být. Jste jemně vedeni Galaktickými Mayi a někteří z vás si právě začínají všímat toho, co na sebe upletli.

Mayové dirigují čas v různých světech Alcyonské spirály a Alcyon udržuje záznamy času. Mayové jsou Strážci Času, vaše Slunce je Strážcem Frekvence a Alcyon je Strážcem Účelu. Vy všichni se můžete účastnit stanovení účelu pro další stádium vývoje společně s Plejáďany tím, že se sladíte s časováním Mayů, že budete pozvedat vibrace ve vašem Slunci a stanete se mistry v ovládání mechanismů dimenzí. Potom bude mít Kosmická Párty nejzábavnější seznam kádrů.

Ve zbytku této kapitoly popisuji strukturu Mléčné Dráhy, Fotonového Svazku a Plejádský model devíti dimenzí, které jsou strukturou světa, který vnímáte. Těchto devět dimenzí zapadá do desáté, která obsahuje všech devět a je nepopsatelná. Tato část knihy je umístěna na začátku knihy proto, abych popsala nejprve Plejádský řád, protože se sem můžete vracet, až budete ve zbytku knihy cestovat v Galaxii a v devíti dimenzích.

Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti

dimenzí

Mléčná Dráha je desetidimenzionální systém kosmické inteligence, která vyjadřuje sama sebe v devíti dimenzích. První dimenze má zdroj v počáteční formě, která se projevuje jako inteligentní Systém, jímž je pro nás jádrový krystal Země, který je schopen dosáhnout komunikačními liniemi vedoucími skrze devět dimenzí do centra Galaxie Mléčné Dráhy. Jako kterýkoliv systém, se i tato Galaxie vyvíjí v čase a ztvárňuje v prostoru. Metodu každého stvoření určuje jeho vlastní první dimenze a účel, ke kterému se každé stvoření (jsou tím míněny soustavy, vesmíry, planety atd.) vyvíjí, má zdroj v budoucnosti v Galaktické Mysli. Nás zajímá, jak snadno dosáhnout znalostí týkajících se oběžné dráhy Země kolem Slunce, oběžného vzoru Slunce v systému Plejád a cesta Plejád v Galaxii Mléčné Dráhy.

Na začátku se musíte na všechno podívat z perspektivy Gaii, jejích prvních tří dimenzí, jimiž je Země vyjádřena. Vždycky začínejte s místem kde prodléváte, jímž je Země. Jestliže o tom pochybujete, všimněte si obrovského zmatku, který svírá astronomy. Země se pohybuje kolem Slunce s ostatními planetami a měsíci, kteří všichni rotují kolem své osy. Slunce rotuje jako osmá hvězda Plejádské spirály a Plejády se pohybují ve spirále uvnitř Galaxie, přičemž Galaxie se otáčí kolem své osy. Žádný 3D vědec nedokáže popsat tyto cykly, protože všechny existují jen tehdy, když nejprve začnete v jednom bodě, nebo z jednoho bodu pohledu.

Reality jsou vrstva koláče a jen mnohadimenzionální modely mohou odhalit, že je všechno neskutečné. Když si troufnete opustit povrch vaší planety v kosmické lodi, uvidíte že jste jen bodem ve vesmíru a začnete si uvědomovat, že jediný pohled, který znáte, je vnímání. Všechno to s vámi probádáme. Prozatím vám stačí vědět, že cestujete ve věku Lva a Vodnáře ve Fotonovém Svazku a že kroužíte v dalších znameních zvěrokruhu během Galaktické Noci.

V současné době se přesouváte do Fotonového Svazku, opouštějíce Věk Ryb a vstupujíce do Věku Vodnáře. Vyjádření Země v čase je výsledkem oběžných vzorů a cyklů uvnitř Galaxie, kterými Země dosahuje vnímání devíti dimenzí. Galaktická Mysl je schopna současně držet myšlenku devíti dimenzí v bilionech systémů. Čas je určen k tomu, aby rozšířil a uzemnil vaši inteligenci tím, že budete všechno vědomě prožívat ve své dimenzi a zároveň ve všech devíti dimenzích, protože to osvobodí vaši mysl.

Jak to bude vypadat? Z vašeho bodu pohledu je jádro Země 1D, zdroj harmonie, blaha a pocitu uzemnění. Svět nad ním, těsně pod povrchem Země je 2D, zdroj telurických a elementárních bytostí. Existence na Zemi v lineárním prostoru a čase je 3D. 4D je nefyzická, archetypální zóna, ve které jsou dostupné všechny pocity, sny a propojení Gaii s vyššími dimenzemi. Planety vyjadřují 4D archetypální vzory, které vyjadřují jejich vlastní, od ostatních odlišné verze Sluneční energie a stimulují vzory chování na Zemi. Plejáďané jsou pro váš sluneční systém a celou spirálu Plejád 5D oběhovými vzory a cykly. Hvězdný systém Síria je 6D vašeho světa a vytváří světelné geometrické konstrukce vně fyzických forem ve 3D, které jsou ztvárňovány 4D archetypálními pocity a jimi vytvořenými vzory v 5D. Ty jsou pak morfogenetickými poli za projevenými fyzickými vzory Země. 4D široce ovlivňuje reality ve vašem 3D světě.

Nyní, protože jsme s vámi žili ve 3D světě 26000 let, se vám snažíme pomoci si představit, jak moc jste ovlivňováni. Poznání týkající se Fotonového Svazku a Galaktické Noci vám nabídne model, abyste si dokázali představit, jak vám 4D pomůže pohlížet na vaše životy, které jsou vašimi vlastními centry. Nyní si budete moci vybrat, jak se postavit proti tomu abyste byli loutkami na nitích, používanými pro nikdy nekončící dramata v čase.

Jsme zde abychom vám pomohli pochopit, jak vás všechny dimenze ovlivňují, proto abyste se stali pány svých pocitů – kterými 4D dosud manipuluje – určujíce co a jak budete prožívat. Jestliže neznáte to, jak funguje mechanismus vašich představ a toho, jak cítíte, může být vámi smýkáno věčně. Já se přiznávám, že jsem nevěděla, jak silná byla tato 4D manipulace, dokud jsem to sama při několika tisíci letech pobytu mezi vámi neprožívala ve vaší realitě. Až vystoupíte z Galaktické Noci, Plejáďané jsou připraveni aby přijali vaši moudrost, shromážděnou od r. 8800 př.n.l., tak aby ji mohli analyzovat a poslat Galaktickému Centru.

Ve vašem systému krouží kolem Slunce 12 planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Asteroidy (které byly kdysi planetou), Jupiter, Saturn, Chiron, Uran, Neptun, Pluto a Nibiru. Mnohé z těchto planet mají své měsíce. Hlavní archetypální vlastnosti Země jsou vyjadřovány všemi planetami, stejně jako vaším Měsícem a Sluncem. Dvanáctičlenný systém zvěrokruhu je prostě libovolné rozdělení šesti 4D polarit, šesti nočních a šesti denních, čímž jsou dobrými pomůckami pro rozluštění polí emocionálních prožitků ve 3D.

Tento lexikon energetických sil ukazuje jak 4D myšlenky, nebo představy, odjišťují ve 3D události. Každá polarita je spektrem vedoucím ze tmy do světla. Každý jednotlivý systém dvanácti je jedinečný a vychází ze svého vlastního jedinečného centra, ze svého 1D počátečního bodu. Dimenzionalita je vertikální a systémy rozdělené do dvanácti částí leží na horizontální rovině. Horizontální pláně systémů, zformované devítidimenzionálními sloupci vertikálního světla vytvářejí disky, jenž jsou prožitkovými póly, které tvoří reality. Galaxie samotná má horizontální pláň, která může být rozčleněna do 12 zón prožívání, a tyto prožitky plodí vertikální osy devíti dimenzí v pravém úhlu. Proč 12 zón? Ve skutečnosti by tato pole mohla být rozdělena do mnoha zón, ale dělení dvanácti je jediné, které umožňuje aby byla Země v harmonii.

Planeta Nibiru, která je domovem Anunaki, je obvykle vnější planetou Siria A, a nyní je vnější planetou vašeho Slunečního Systému. Nibiru propojuje vaše Slunce a systém Síria. Tato neobvyklá věc byla široce prozkoumána naším vozítkem v knize „Srdce Krista“. Hvězdný systém Síria hrál hlavní roli v historii vašeho Slunečního Systému, stejně jako Nibiru, která byla před půl milionem let zachycena do oběžné dráhy Slunce, čímž přesunula svůj vliv spíše do Slunečního Systému, než k Síriu. Vaše Slunce, kromě toho že je osmou hvězdou Plejád, je rovněž dvojčetem hvězdy Sírius a oba, jak váš Sluneční Systém tak Systém Síria, pomáhají Nibiru v jeho vývoji. Tyto astrodynamiky jsou zdrojem zakódovaných legend, jako jsou legendy o Kainovi a Ábelovi, Horusovi a Setovi a Quetzalcoatlovi a Tetzatzlipocovi.

Jak v této knize uvidíte, pro Nibiru, Síria, Slunce a Plejády je nyní plánován rozsáhlý vývoj. Váš Sluneční Systém a zvláště Země, je místem, kde existují záznamy pro stanovení nových plánů. Když jste před 225.000.000 lety dorazili do tohoto bodu galaktické oběžné dráhy, ve kterém jste nyní, na vaši planetu přišli plazové. Nyní se ve vás vynořuje povědomí plazí inteligence, protože tato inteligence nyní ukončuje tak obrovský galaktický cyklus.

Geocentrická astrologie – vidění Slunečního Systému a toho co je za ním z pohledu ze Země – je nejpokročilejším nástrojem ve 3D, který máte pro dekódování času a kvality vašeho rozvoje. Jak jsme již řekli, čtvrtá dimenze je sídlem vašeho emocionálního těla. Toto vaše tělo je hluboce ovládáno archetypálními silami vašeho Slunečního Systému. Vlastnosti a vztahy planetárních těl ve skutečnosti vyjadřují váš osobní vývoj. Doslova vás utvářejí cykly Marsu, který je příčinou vašich pocitů síly a hněvu! Bez geocentrické astrologie je pro většinu z vás velmi těžké zvládnout svá emocionální těla, být objektivními a svou denní aktivitu jenom sledovat.

Pětidimenzionální astrologická věda vám nabízí osvobození se od uváznutí v lineárním prostoru a čase, protože rozebírá a popisuje vlastnosti času. Můžete planetární cykly zkoumat, rozvinout jejich kvality a připravit se na různá období svého života. Astrologie umožňuje abyste se podívali, jak je životní drama uměle tlačeno do minulosti, současnosti a budoucnosti. Toto vám umožňuje dosáhnout přehledu svých emocí, když je cítíte – sledovat říši (oblast) pocitů, abyste mohli zaznamenat její řád, dramata, možnosti a duchy, kteří vás ovlivňují svými impulsy.

Když zvládnete tuto úroveň sebepozorování, nebo sebeodrážení, pak si uvědomíte, že právě v těchto pocitech můžete snadno dosáhnout ostatních světů. Pocity jsou úžasná věc, protože jsou vaším nefyzickým vibračním polem, které rezonuje v rozmezí 4.-9. dimenze. Když dosáhnete tohoto rozhledu, nemůžete být ovládáni impulsy, nebo zmítáni žádnou vibrací. Mnoho úžasných vzorců vystupuje z vašich emocionálních duchovních pokladů a ty vám umožňují snadno dosáhnout prostorů sršících temnou tvořivostí a tanci světelných energií.

Jak tyto modely pracují v Galaxii? Pětidimenzionální světlo je světlo hvězd, které je mnohem jemnější a pronikavější nežli sluneční světlo, které ozařuje Zemi. Fotonové Svazky jsou 7D loučemi světla, které vyzařují z vertikálních os Galaktického Centra. Stále dokola se vytáčejí ven z Galaktického Centra do temnoty Galaktické Noci. Galaktická Centra 9D jsou ryzí temnotou a navíc, když se otáčejí na svých osách, obrovská síla jejich vírů vystřeluje do prostoru devítidimen-zionální galaktické synchronizační svazky paprsků. Tyto synchronizační svazky se vytáčejí z černých děr Galaktických Center, udržujíce svou rotaci díky rotaci galaktické osy. Tyto svazky paprsků, nebo pásy, osy a horizontální pláně s černými dírami ve svých centrech jsou osmidimenzionálními organi-začními systémy inteligence. V Galaxii Mléčné Dráhy je tato osmidimenzionální inteligence nazvána Galaktickou Federací, která udržuje galaxii ve formě pomocí informačních dálnic fotonových svazků.

Všechny hvězdy, které existují ve fotonových svazcích vyrábějí spirály, které zachytávají další hvězdy a takové „Fotonové Hvězdy“ jako je Alcyon, jsou knihovnami Galaktických Federací. Tato vše zahrnující Galaktická Federační struktura má zdroj v hluboké a nepochopitelné nicotě černých děr, které pomocí nukleární energie rodí hvězdy. Tato energie je ryzí tvořivostí. Prázdná boží mysl pak vypouští kosmické světlo, které spojuje galaxii s galaxií a umožňuje zrozování dalších dimenzí v Univerzu. Univerzum samotné, je desátou dimenzí, kosmické „všechno“, které shromažďuje všechno co na Zemi prožijeme a nemůže být pojmenováno, popsáno, nebo pochopeno.

Vaše Slunce je s Plejádami spojeno spirálou hvězdného světla, vyzařujícího z Alcyonu. Představte si to asi takto: Vaše Slunce omývá povrch Země třídimenzionálním světlem, zatímco Země také zná čtyřdimenzionální světlo přicházející k ní jako jemné odrážení slunečního světla z Měsíce a planet. Hvězdné světlo je pětidimenzionálním světlem, které letí skrze hvězdy Plejád – ven z Alcyonu skrze Meropu, Mayu, Electru, Taygetu, Coele a Atlas k vašemu Slunci. Třeba ve svých legendách máte, že Atlas drží Zemi v prostoru vesmíru na svých ramenou. Každá Plejádská hvězda, kromě Alcyonu, který je ve Fotonovém Svazku umístěn navěky, cestuje po 2000 pozemských let ve Fotonovém Svazku. Pak každá hvězda letí Galaktickou Nocí různou délku pozemského času. Oběžné dráhy, kterými krouží různá tělesa Galaktickou Nocí jsou šestidimienzionální a šestidimenzionální inteligence, která provází váš Sluneční Systém Galaktickou Nocí je hvězda Sírius A. Hvězdy, které jsou nejblíže Alcyonu, jako Merope a Maya, jsou ve Svazku déle nežli v Galaktické Noci.

Váš Sluneční Systém tráví v Galaktické Noci nejdelší čas – 11000 let dlí v temnotě a 2000 let ve světle. Co to znamená? V Galaktické Noci se stávají různí obyvatelé Slunečního Systému velmi tupými (temnými), a to vytváří zkušenosti, které se nazývají karmou – pocity, které při hledání čtyřdimenzionálního vyjádření vytvářejí to, co se pak děje ve třetí dimenzi. Tělesa, která cestují v sedmidimenzionálních fotonových svazcích, se stávají řidšími, mají menší hustotu, jsou mnohadimenzionálními. Tímto získáním světla čistí svá emocionální těla a zvyšují vibrace ve svých fyzických tělech.

Když jste v tomto stavu vědomí, máte pocity. Ale tyto pocity jsou spíše impulsy, které vás vedou abyste zůstali ve svých centrech. Nejsou to pocity, které by dávaly impuls k rozvíjení vaší karmy. Inteligence Galaktické Noci v temnotě vně Plejádské spirály udržují formu pro horizontální disk každé Plejádské hvězdy. Tyto disky se skládají z dvanácti oddělení, která mají svou vlastní hustotu, jenž pak vytváří historii a příběhy uvnitř velkých časových cyklů. Jinak by tady existovalo jen rození, žití, smrt, bez jakékoliv cyklické paměti, jako je tomu u zvířat. Musí zde však být vlnění tvořivé paměti.

Musíme vám připomenout, že zvířata jsou vám nadřazena. Jejich tvořivá paměť je hvězdná, protože je Pavoučí Babička stvořila jako první. Mléčná Dráha je řekou zvířat. Její vlnění přitahuje hvězdy, které prostřednictvím posvátné geometrie tvoří světy – Posvátná geometrie jsou morfická pole světla, která neustále vytvářejí devítidimenzionální vertikální osy. A to neustále pokračuje a jestli si to dokážete představit, Maya má také disk, rozdělený na 12 dílů.

Sedmidimenzionální louče fotonického světla vycházející z Galaktického Centra jsou informačními dálnicemi, které usměrňují vaši zvědavost. Touha po spojení, po sloučení se svým dvojníkem, po nových prožitcích a po vyjadřování obou stránek duality, vyvěrá z této vášně. Z vaší zvědavosti. Toto vyvěrání se skládá do sedmidimenzionálních fotonových svazků, hledajících Galaktické Centrum. Z této zvědavosti se vytváří jakési tyče sedmidimenzionálního fotonického světla aby se tato zvědavost vracela k sobě zpět, jaksi se na sebe navíjela, formujíce tyto tyče světla do loučí. Každá Galaxie by se rozptýlila do prázdného prostoru, bez nukleární přitažlivosti svého centra, které pak vystřeluje pulsace světla ven do prostoru.

Maya a Slunce se nyní společně vsouvají do Fotonového Svazku. Tato skutečnost spojuje Plejáďany a Siriany aby mohli nalézt způsob, jak řešit dilema Země s Nibiru. Anunnaki zašli příliš daleko, příliš na Zemi rozvinuli karmu. Siriané i Plejáďané si nyní dokáží představit, jak Nibiru manipulovala ve třetí dimenzi pozemskými obyvateli. Jak Plejáďané řekli, přišli na to tím, že pobývali s obyvateli Země a Siriané na to přišli tím, že pobývali na Síriu B. Nová biologie musí shrnout všechny tyto poznatky. Od jarní rovnodennosti roku 1987 do zimního slunovratu 2012 je biologický život harmonizován s božskou inteligencí, takže pocitové tělo Země bude schopno unést intensitu přicházejícího galaktického orgasmu. Orgasmus Mléčné Dráhy musí být natolik silný, aby přivedl život do celé Galaxie. Jestli o tom pochybujete, všimněte si, jak se pozemšťané příliš často reprodukují, hledajíce jak tuto intenzitu rození obsáhnout svými těly.

Země je laboratoří Alcyonu, Alcyon je pozemskou knihovnou a Maya to všechno zapisuje a stará se aby se nikdo neopožďoval. Jestli se vám to všechno zdá být na vás příliš, vzpomeňte si, jak jste si jako děti hráli se svými mechanickými hračkami a vzpomeňte si, jak jste byli učeni, že všechno je řízeno centrálními cívkami, které jsou propojeny malými dřevěnými hůlkami.

Uvědomte si, že všechno co vám říkáme už ve vaší buněčné paměti existuje. Každý elektron je světlo uvnitř molekul, umístěných uvnitř buněk vašeho těla. Ve skutečnosti jste více světlem nežli pevnou substancí. Uvnitř vašich těl jsou celé světy a vesmíry! V Nultém Bodě času Alcyon urychlil Zemi Plejádskou vibrací lásky, prostřednictvím Sirianského rozpínání, odjištěného inkarnací Krista, člověka, který v sobě nesl inteligenci všech devíti dimenzí. Kristus implantoval na Zemi Plejádskou vibraci lásky a tato vibrace urychlovala Zemi až do r. 1987, až do doby Harmonického Sbíhání, kdy byla po celé Zemi uvolněna devítidimenzionální semínka. Tato semínka v každém těle rozkvetla, aby mohla svůj výtažek uvolnit do Gaii. Gaia každého člověka, který se stane Posvátným Stromem, uvolní do Mléčné Dráhy, jako když dítě fouká do semínek odkvetlé pampelišky. Pampelišky, které jsou slunečními květinami, nemohou utvořit svá semena, dokud každá kytka nevyužila svoji uhlíkovou energii. Pak se z nich stávají křemenná vlákna, která mohou letět a nést semena po větru. Tato semena zakoření a přeměňují další uhlíkovou hmotu v křemen.

Dokážete si to představit, protože jste často trhali pampelišky když vypadaly jako hvězdné bobulky, foukali jste do nich a sledovali, jak jejich jemná křemenná vlákna, nesoucí semena, letí po větru. Dobře, lidé, rádi bychom abyste věděli, jak můžete skončit se svými v základě karbonovými těly a rozvinout je do světelně kódovaných vláken. Představte si miliardy světelně kódovaných vláken vířících kolem vašich hrdel, která se stávají vertikálními pruhy světla při tom, když říkáte svoji pravdu. Vaše celé tělo se zvedá jako deštník vláken, nesoucí vás do Galaxie, aby ji vámi osázel. Můžete to udělat jedině tím, že se budete identifikovat se svou pravdou a mluvit svou pravdu, kterou můžete nalézt ve všech těch nádherných soubojích, které jste měli během Galaktické Noci s multidimen-zionálními bytostmi, které sami sebe zkoumaly v této třetí dimenzi skrze vás.

Budeme vás učit, jak se identifikovat s vibracemi každé dimenze, která si s vámi od r. 8800 př.n.l. hrála. A toto je obsahem Pandořiny skříňky. Pozvednete víčko Pandořiny skříňky aby se mohli Plejáďané podívat co je uvnitř? Jedině vy se můžete rozhodnout podívat, co s vámi dělali Siriané nebo Anunnaki. Co to pro vás bude znamenat, když poznáte své nejpikantnější příběhy? Fajn, Siriané by vás mohli zavést na výlet pod tlapku Sfingy. Enoch by vás mohl vzít na povznášející cestu do Galaktického Centra, jak je o tom psáno v Knize Enochově. Vzrušuje vás to? Doufám, že ano, protože když Sirianům nebo Enochanům otevřete brány, umožní vám to skrze tyto brány vidět co s vámi prováděli. Chceme poznat co s vámi během Galaktické Noci prožívali, protože my jsme se jen slunili ve světle a nemáme o tom žádnou představu.

Nyní je čas, abychom uložili záznamy naší knihovny na Alcyonu. Proč? Vždycky když začínáte věk Vodnáře, společně s vámi stanovujeme nový plán a nemůžeme to bez vašich údajů, bez vašich příběhů udělat. Dejte se tedy nyní do toho, nezadržujte už ty své úžasné tvořivé síly, které vlastníte. Co vám dáme my? Mayové vám řekli, že nalezli způsob, jak vám předat poznání, abyste viděli, jak budoucnost tvoří současnost. Mayové nám řekli, že když si tak s vámi hráli ty aeony let, všimli si, že vás fascinuje čas. Takže pro vás vytvořili hru. Vytvořili Mayský kalendář s konečným datem a zanechali vám jej k dispozici. Když jste začali chápat jeho důležitost, mohli jste vidět, že se blížíte ke Konci Času, jako kdyby to byl ohromný magnet, tlačící (vtahující) vás do hlubokého prostoru.

Jak se stále blížíte blíž k tomuto Konci Času, Mayové mohou opět vaší třídimenzionální realitu ovlivňovat, protože se oba posouváte do Fotonového Svazku. A oni řídí ten orchestr pro „Devátou Symfonii Konce Času“, ukazujíce vám, jak máte hrát na své nástroje. Složili pro Kosmickou Párty hudbu a začne to Beethovenovou „Ódou na radost“. Probouzíte se a uvědomujete si, že váš zájem o budoucnost vytváří vaši současnost! Zdá se vám to lstivé a kruté? Fajn, je to však ještě více fascinující. Proto abyste mohli stanovit nějaký zájem, cíl, který by mohl tvořit život, schopný být rozséván po celé Galaxii až nastane konec Kalendáře, všechno co do tohoto zájmu vložíte musí být perfektně ucelené. Protože, aby mohl být život ve vašem teď celistvý, musí se opět dostat do souladu s nejmocnějšími silami Gaii, aby dokázala dosáhnout černé díry v Galaktickém Centru. Jenom bytosti, které mají z Galaktické Noci dostatek znalostí, mohou této celistvosti dosáhnout tím, že zvládnou devítidimen-zionální alchymii.

Početí se děje v temnotách lůna Bohyně. Jako spermie, které hledají vajíčko, jestliže nejste schopni vidět ve tmě a udržet se ve tkáni, vytečete ven společně s Gaiinou krví. Jen vy budete vědět, jak počít ve své Zahradě. Mayové a Plejáďané vám mohou hodně povídat o pomůckách, které budete od nynějška do roku 2012 potřebovat. Pomohou vám otevřít Pandořinu Skřínku a používat nebo přeměnit všechny v ní skryté divoké energie. Proto abyste mohli udržet všechno co z této fantastické skříňky, obsahující inteligenci vnitřku Země poletí ven, chceme vás učit o tom, jak váš Sluneční Systém vstupuje do Fotonového Světla.

Jak už jsme řekli, musíte vidět věci z bodu pohledu místa kde dlíte a my vám dáme mechaniku a údaje pro konstrukci modelů, abyste pochopili svůj pobyt ve Fotonovém Svazku. Dívejte se na Sluneční Systém jako na disk se Sluncem umístěným v jeho centru a s planetami rotujícími kolem něj. Tento disk je rozdělen do 12 zón, dvanácti velkých věků zvěrokruhu. Když se planety pohybují těmito zodiakálními zónami, můžete zaměřit, kde je která planeta ve vzájemném vztahu se Sluncem, pomocí astronomických efemerid (tabulek). Například, Venuše může být ve Lvu nebo Štíru, Pluto ve Střelci nebo Kozorohu. Na tom nezáleží. Dále, když tento disk Slunečního Systému pomalu prostupuje do Fotonového Svazku, bod, kde se setkají poprvé se nazývá Počáteční Bod, který stanovuje čáru, kterou se zařezává do disku (viz.obr. 5). Vstupní bod – jarní rovnodennost roku 1987 – a rychlost tohoto vstupu ukazuje, které planety jsou ve Svazku. Zkoumání umístění těchto planet pohybujících se dovnitř a ven ze vzrůstajícího zářezu ve Svazku vám dá perfektní pohled na to, jak se vaše planeta propojuje s vlivem fotonů Svazku až do roku 2012.

Tento materiál je docela ucelený a bude stále důležitější. V kapitole příloha B, naleznete přesnější údaje o slunečním systému ve Fotonovém svazku. Chtěl by někdo z vás popírat, že se vaše realita od Harmonického Sbíhání změnila? Do čtvrté dimenze jste se začlenili opravdu velmi rychle a ve čtvrté dimenzi dostáváte silnější impulsy z páté dimenze nad vámi. Nyní cítíte krystal Země silněji a jste si dobře vědomi, že se 2D telurická říše probouzí.

Formuje se nový řád, mění se vaše Světlo a bude potřeba abyste byli schopni si představit, jak vás fotonické světlo přeměňuje, zvláště od 14.3.1994, kdy k vám začal pršet galaktický déšť. Nedovolte aby do vás vědci cpali, že tato světelná změna je výsledkem zvětšování ozónových, děr díky chemickému znečištění! I když je to také částečně pravda, hlavně to však odvádí vaši pozornost od něčeho mnohem většího, co se právě děje: Ozónová díra se otevírá přiměřeně k fotonické transmutaci, takže sluneční paprsky mohou probouzet 2D telurickou oblast, pronikajíce od severního k jižnímu pólu. Vzniká něco opravdu úžasného a když se sladíte s rezonantní vibrací jednodimenzionálního kovového krystalu v centru vaší planety, můžete se tomu přizpůsobit. Prozatím vám stačí když víte, že země poprvé vstoupila do Fotonového Svazku při jarní rovnodennosti 1987 a stále do něj prostupuje rychlostí jednoho týdne z každé strany za rok.

Hranice fotonického světla se píď po pídi posouvá diskem vašeho Slunečního Systému. Planety, které jsou od slunce dále než Země, jsou fotonickému světlu vystaveny už déle. Země byla poprvé ve svazku 16. až 23.3.1987, pak po tři týdny v roce 1988. Fotonický plátek, nebo výřez, v disku se zvětšuje každým rokem o dva týdny a až v roce 1998 zasáhne Fotonový Svazek Slunce o zimním slunovratu, bude v něm ponořena celá půlka vašeho systému. A potom bude celá oběžná dráha Země zaplavena touto přílivovou vlnou Světla při zimním slunovratu 2012. A nakonec bude celý Sluneční Systém ponořen ve Svazku a bude jím cestovat příštích 2000 let.

Při zimním slunovratu 2012 bude veškerá biologická inteligence Země, která bude rezonovat s Galaktickou vibrací, rozseta po celé Galaxii. Dimenze, které nedokáží udržet Galaktický rytmus, se nebudou schopny ve Fotonickém Svazku udržet ve formě. Každá z devíti dimenzí se začíná s Fotonickým Svazkem slaďovat. Jak se cítíte ve své dimenzi, jako osamělý hlásek uvnitř rákosí, nebo jako hřmící hlas úžasného chorálu? Aby mohla semena letět Galaxií, je požadováno aby zněla ohromná symfonie, která rozvibruje vaše křemenná vlákna a vaše uhlíkové zbytky přemění v diamanty. Beethoven se vrátí naslouchajíce svým vlastním posledním kvartetům, která složil poté, co naprosto ve třetí dimenzi ohluchl. Dokonce i van Goghovi bude navráceno jeho ucho, protože vaše hlasy musí být tak silné, vaše vitalita a vaše celistvost musí být ohromná.

V souladu s Johnem Majorem Jenkinsem se konjunkce Slunce s křížením Mléčné Dráhy a Fotonového Svazku, které nastane na konci Mayského kalendáře, bude dít přesně tam, kde začíná temné mračno Mléčné Dráhy, Temné Mračno mezihvězdného prachu, černá díra Galaktického Centra. To co opustí pozemskou biologickou inteligenci může do Galaxie projít tímto lůnem temnot. V kapitolách, které následují, odhalíte jak Tetzatzlipoca s Anubisem udržují v průběhu Galaktické noci stezku vašeho Slunečního systému a vy poznáte proč tito velcí Pánové Temnot vystupují do popředí aby Zemi podporovali v jejím důkladném poznávání tohoto procesu. Uvidíte, jak poznání temnot je klíčem k tomu, abyste se dokázali udržet při vědomí ve světle Fotonového Svazku. Prozatím je toto co bylo napsáno, modelem Fotonového Svazku, Galaktické Noci a Alchymie devíti dimenzí. Začněme tedy pátrat, jak těchto devět dimenzí funguje v čase, uvnitř Galaxie Mléčné Dráhy, vašeho hvězdného domova.

  1. FOTONOVÝ SVAZEK

„Před tím nežli Slunce vyzáří své světlo, kde je toto světlo? Fotony prýští odnikud, nemohou být nikde skladovány, nanejvýše mohou být vrhány do času a není místa ve vesmíru, kde by měly svůj domov. Je to proto, že světlo nemá žádný objem, žádnou hmotu. Podobnost mezi myšlenkou a fotonem je velmi hluboká. Obojí se rodí v oblasti za prostorem a časem, kde příroda kontroluje všechny procesy v prázdnotě, která je plná tvořivé inteligence.“ Deepak Chopra

Fotonový svazek a proces přeměny.

V roce 1961 byl poprvé satelitem zaměřen Fotonový Svazek. Později v 60tých letech začali pozemšťané vnímat vnější prostor planety, když na Měsíci přistáli první astronauti. Byl to první pohyb vědomí ven ze třetí dimenze. Když jste poprvé opustili svou planetu, neměli jste vůbec žádné znalosti. Možná všechno co doopravdy děláte je, že vyjadřujete galaktickou identitu jako jednoduchý, nový a obsažnější způsob myšlení.

Ať je to jak chce, vaše vidění reality se roztáhlo do Galaxie. Co tím myslím? Začínáte přesně určovat záměr svého vnímání nového centra – Černé díry v Galaktickém Centru Mléčné Dráhy. To vám umožní dosáhnout nového stádia ve vašem vývoji. Plejáďané nechtějí být obviňováni z toho, že se na něco příliš zaměřují. Stačí jim prostě že to vnímají jako posun vědomí. Avšak Já, Satya, astrolog Alcyonu, vám říkám, že procházíte značnou zkouškou, ke které dali Plejáďané a Siriané impuls, protože už rozšiřujete své vědomí za pozemskou atmosféru. První moderní Plejádské kontakty začaly v 70. letech, když Billy Meier ze Švýcarska fotografoval a popsal mnoho Plejádských prostorových lodí. Od té doby vzrostla komunikace skrze „channeling“ (dovolení jedince, aby jím proudily energie informací z jiných dimenzí) a mnozí z vás si všimli, že mnozí domorodci říkají, že na Zemi přišli z Plejád.

Silný argument pro kontakt mezi Zemí a Síriem byl zaznamenán do kroniky Robertem Templem v „Tajemství Siria“, vydaném v roce 1977. Kladl tam otázku, jak by jinak nevzdělaný Afričan věděl, že je Sírius trojhvězdný systém? Přichází čas abyste si uvědomili, že je Fotonový Svazek skutečná věc – v některé dimenzi. Můžete vidět, jak jeho popularita roste. Až dostatek jedinců zjistí, že vzrůstá jeho vliv, pak už pouhá myšlenka na toto začne měnit vaši realitu. Např. třeba jen název Fotonový Svazek je jen metaforou pro věk Světla!

A jsme zpátky u starých dobrých Berkeleye a Huma. Změnil by Fotonový Svazek vaši realitu, kdybyste si jej nevšímali? Vstupujete do Fotonového Svazku a my Plejáďané, kteří jsme zahrnuti v evoluci Země, přijímáme ve vaší dimenzi impulsy fotonického světla. V souladu s kvantovou fyzikou mají oba páry fotonů, které mají původ v pozitronu, neustále identické úhly polarizace – prostorovou orientaci události která vypadá jako vlna fotonů, cestující ven ze svého původního bodu – původního pozitronu – nezáleží na tom jak daleko se od sebe dostanou. Takže, to co se děje s fotonem v jedné části galaxie, se zároveň děje jeho dvojčeti v jiné části galaxie. Proto to, co se nyní děje na Plejádské hvězdě Maya je přesně to, co se děje v pozemském Slunečním systému.

Nyní nastal čas, abyste přesně rozuměli tomu, jak Fotonový Svazek aktivuje mechanismus pro zakončení Velkého Mayského kalendáře. Plejáďané o tomto Svazku vědí hodně. Od té doby co je Alcyon navěky umístěn ve Fotonovém Svazku, má o něm knihovna Alcyonu hodně informací. Alcyon se stará o hvězdnou gravitaci Plejád, stejně jako ji pro vás obstarává vaše Slunce. V souladu s fyziky je gravitace silou umístěnou v jádru Země, které k sobě přitahuje hmotná břemena. Z bodu pohledu Plejád je gravitace první dimenzí každého systému, ze které vycházejí komunikační linky a spojují s ní všechny devítidimenzionální inteligence. Všechny ostatní dimenze pocházejí z nějakého sídla první dimenze a jak se oddělují od tohoto svého centra, jejich pevnost vzrůstající měrou klesá.

Já Satya, jsem si vždycky myslela, že je to nesmysl, že vaši vědci stále nedokáží definovat gravitaci. Vtip je v tom, že oni se dívají do vnějšího prostoru, když by měli začít hledat uvnitř vlastní planety. Viděno z Alcyonu, je váš sluneční systém jako osamělá, poslední Plejádská ovečka vandrující v temnotách, která se periodicky vrací do své koliby. Pro vás je nyní lehčí, uvědomit si svoji skutečnost z pohledu naší perspektivy, a proto je náš kolektivní pětidimenzionální hlas nyní ve vašich myslích tak silný. Alcyon je matkou celého Plejádského stáda.

Nyní když otevíráte vertikální osy svého uvědomění, poté co jste byli tak hluboce ponořeni ve své třídimenzionální horizontální pláni, jsou Plejáďané hluboce zneklidněni strach nahánějícími příběhy, které kolují o Fotonovém Svazku. Nikdy jsme předtím neviděli tak silný slepičí syndrom! Až se začnete na věci dívat novým způsobem, budou vám dostupné všechny informace, které potřebujete abyste se dokázali přizpůsobit novému poli vnímání. Já Satya jsem šťastna, že vám mohu nabídnout tolik informací z vašich vlastních vědeckých zdrojů, protože pak snáze uvěříte a potvrdí se vám i to, co již cítíte jako pravdu. Mohlo by pro vás být nyní dokonce silnější kdybyste následovali jen své pocity a mohli si vybrat, zdali jim budete věřit nebo ne.

Foton je částice elektrické energie s nulovou hmotou – nemá žádný elektrický náboj a má nekonečně dlouhý čas života. Tato absence elektrického náboje a nekonečná životnost je příčinou toho, že jsem na Alcyonu magnetická a věčná. Kdyby to nebylo potřeba pro můj vztah v čase a prostoru s ostatními hvězdami, nevyvíjela bych žádný pohyb ani měřítko – metodu tvoření slunečního světla v temnotě – tak jako to dělá váš sluneční systém, když se pohybuje v temnotě Galaktické Noci. Kdyby to nebylo pro vás, já Satya z Alcyonu bych dokonce ani nevěděla, že v těchto hlubokých temnotách existuji. Nezapomeňte, temnoty definují světlo, a tak jsem dostala impuls k pohybu v čase a k měření v prostoru tím, že jsem vyslala spirálu světla. Pro vás je tato spirála duchovním životem! Jako Hathor, velká Egyptská Bohyně Krav, vás velice ráda rodím a díky vaší existenci mohu vidět reality v hlubokém prostoru.

V souladu s elementární fyzikou se pozitronium skládá z elektronu a pozitronu, a protože je antičásticí k elektronu, tyto dvě částice spolu kolidují a z nich se zformují dvě částice světla, neboli fotony. Tato kolize způsobí, že se uvězněná dualita přemění ve světlo, a protože je elektron základním pojítkem aktivace – života – uvádí do pohybu přeměnu pozitronu – karmu. Takže, když ve vašem slunečním systému vzrůstá světlo fotonů, vaše karma se přeměňuje v informaci, protože světlo je informace. Když uvolňujete karmu, antičástice a elektrony kolidují, formují se částice světla a manifestuje se Fotonový Svazek!

Když ve vaší říši vzrůstá fotonové světlo, uvolňuje se síla vaší hustoty, vrhá vás hluboko do vašeho podvědomí a vy dostáváte o sobě nové informace (světlo). Čím více svou karmu zkoumáte, tím více života k vám bude přiváděno, aby se dostal do kolize s vaší karmou. A vy nyní cítíte toto zrychlení.

Dám vám příklad, který vám pomůže vzít Fotonový Svazek vážně. Dodá vám impuls k tomu, abyste se připravili. Fotonový Svazek od roku 1987 uvádí do chodu vaši negativní karmu a my, Plejáďané, jsme vaší negativní karmou ohromeni! Všimli jste si s jakou intenzitou procházíte od roku 1987 procesem uvolňování svých zlozvyků? Nyní se již přeměnilo dostatek emocionálních částic, takže jsou do vašich fyzických těl hnány elektrony. Před tisíci lety byla světlem přeměněna nejprve vaše duchovní těla a pak mentální těla a v průběhu věku Ryb jste přeměnili svá emocionální těla. Proces vašich fyzických těl začal 14.3.1994, kterýžto proces zahrnuje uvolnění antičástic z vašich fyzických těl, nazvaných MIASMUS.

Všichni máte ve svých tělech miasmy, které musíte uvolnit. Jsou to éterické masy hmoty které v sobě nesou vzory genetické paměti, nebo nemoci minulého života, paměť nemocí současného života, nemocí, které byly vyčištěny očkováním, což těmto nemocím bránilo v jejich projevení a dělání jejich práce. Když se vaše tělo chtělo opravdu léčit prostřednictvím svého vlastního imunitního systému, nebo odchodem k pořádnému léčení prostřednictvím smrti, byla tato paměť nemoci vrhnuta hluboko do vašeho těla antibiotiky, chemikáliemi, nebo ozařováním. Od 14.3.1994 jsou tyto miasmy silně aktivovány Fotonovým Svazkem, protože se nyní váš léčivý proces přestěhoval do 2D elementární říše. Přitom jak vaše těla vědomí postupují z fyzických do duchovních substancí se stále zhušťují a váš proces transmutace se zintensivňuje.

Jak postupujete do Fotonového Svazku, části vaší fyzické celistvosti – části vašeho JÁ, které dohromady tvoří vaše tělo v souladu s vaším jedinečným duchovním úkolem – se uvolní a odletí a spojí se s antičásticemi, se kterými se smísí se světlem. Když jste ve Fotonovém Pásu, hloubka vašeho pole – vaše bohatá biologická paměť v čase – bude vaším skutečným ztělesněním tak dlouho, dokud budete čistit své miasmy. Co tím myslím? Posledně jsem se dívala, jak jste reagovali na naprosté ponoření ve Fotonovém Svazku a před těmito 24000 lety to vypadalo takto: (a zdá se, že to bude nyní stejné) Vidím úchvatnou, oslňující Zahradu naplněnou všemi druhy a vy jste tam rovněž, ponořeni v rozptýleném světle v hluboké zeleni. Kolem vás vibruje život a vy jste v samádhi. Vaše fyzické tělo je prosté všech emocionálních miasmů. Jste utvořeni z fotonů – z buněčné hmoty, která je čistou inteligencí – protože jste odevzdali všechno, co jste v hustotě Galaktické noci nahromadili. Toto se děje tehdy, když se sejde nejvyšší koncil Alcyonu aby přečetl vaše kódy a společně s vámi stanovil plán na příštích 26000 let vašeho vývoje.

Galaktičtí dirigenti – Mayové – výtečně naplánovali povznesení Země tím, že od roku 3113 př.n.l. do dneška, studovali hustotu vzorů vašich emocionálních těl. Uvědomili si co to pro vás bude znamenat abyste dosáhli dalšího kroku – čištění svých fyzických těl – a vědí, že to nemůžete udělat bez použití veškeré síly svého mentálního těla. Musíte vědět, jak tento proces funguje v čase.

V blízké budoucnosti existují dvě vzrušující data: Začátek nového tisíciletí 1.1.2000 a zimní slunovrat roku 2012. Mnozí z vás již začali hranici nového tisíciletí cítit. Čekáte na své bohy aby vás zachránili a nejste plně uzemněni ve svém „teď“. Jste přilepeni ke svým televizím hledajíce své kazatele tlachající o konci časů a vaše děti osaměle a hladově bloumají ulicemi. Mnozí z vás čekají, že se Ježíš objeví na obláčku jako cowboyská hvězda v padesátých letech. Ohromná skupina nazvaná „Síť Světla“ bude očekávat, že o půlnoci 31.12.1999 se objeví ON. A když se ON neobjeví, poslední systémy víry emocionálního těla se rozplynou a pak vstoupíte do nejintensivnější fáze přeměny, která skončí až v roce 2012. Mezitím budou na celé planetě panovat jemné, hluboké, tančivé vibrace, připomínajíce rozsáhlý močál jemně vibrující na rovníku. To se dostanou domorodci do extáze a budou cítit pulsace galaktického centra. Až se po roce 2000 Slunce zcela ponoří do Fotonového Pásu, obyvatelé Země budou ve skutečnosti pulzovat s Galaxií. Galaxie pulzuje po celý čas jako veliké srdce, ale tento fenomén je velmi jemný. Během ponoření do fotonického světla bude možné cítit vzájemné propojování fotonových párů jako rezonující vlnové formy, které učiní galaktické pulsace slyšitelnými. Tato doba je obdobím sbíhání mnoha cyklů. Mayové tato období vždycky vedou a přesně vědí co pro své povznesení potřebujete. Povznesení, nebo zvýšení vašich vibrací, je vaším opětným vynořením se v Zahradě Ráje, s otevřenou hvězdnou pamětí.

Pole Alcyonu je naplněno fotony, které rezonují se svými dvojčaty v celé Galaxii. Alcyon nevytváří pevné věci v lineárním prostoru a čase, jeho pozitrony již s elektrony zkolabovaly, vytvořily tak fotonové páry a karmický transmutační proces není součástí jeho reality. Proto prožíváte Plejáďany z Alcyonu jako tolik milující energie. Ostatní Plejáďané mají jiné charakteristiky, ale Alcyon, jako centrální hvězda, neustále jen rodí své stádo. Jsme neustále fascinováni tím, jak se v dualitách vyvíjíte a ve svých srdcích vaši karmu nikterak neposuzujeme. Děláme jako kdybychom stimulovali vaši životní sílu, která odjišťuje kolize mezi životem a karmou. Já Satya, tuto vaši fázi vývoje, kdy vzrůstá fotonové světlo a duality se řeší do propojeného vzhledu, miluji. Pak mohu číst vaši energii. Říkám vám lidé, nemáte se čeho bát. Sluneční světlo je úžasný balzám, který zajišťuje váš růst a vývoj v Galaktické Noci, a pak se vracíte do Fotonového Pásu. Knihovna Alcyonu obsahuje fotonové světlo podobné vašemu světlu a co by byla knihovna bez knih? Když čtete tuto knihu, mám radost že procházíte svým sebevyjadřováním, když v sobě hledáte, což pro mne znamená že jste mnou.

Oběžné dráhy Plejádských hvězd, které jsou vně Fotonového Svazku zaopatřují pro Alcyon údaje. Spirála Alcyonu mu umožňuje vyjadřovat jeho buněčnou paměť v prostoru a čase, protože paměť by bez této komunikace zakrněla. Proto také mezi domorodci existuje bohatá tradice vypravěčů příběhů a já bych ráda abyste věděli, že paměť uložená v naší knihovně je kódována zvukem. Když jsou příběhy vyjadřovány zvukem, explodující paměť vytváří formy pro kritický časový skok ve formě spirály, a tato spirála je vytvářeny zvukem. Během období karmy v Galaktické noci všechno nekonečně krouží a údaje, které rezonují dost silně na to aby byly slyšitelné, se mění v kruhu ve spirálu. Zkouším vás, ale všimla jsem si, že se obvykle více učíte ze svých hraček, nežli z knih. Dám vám malý tip: Jestli slyšíte při čtení své knihy v hlavě její zvuk, je to báječné. Vaše slova jsou nádherně zvukově kódována.

Fotonový Svazek, Mayský Kalendář a Plejády

Bez vašeho cestování v temnotách by byl Alcyon věčným bytím bez inteligence, tak jako by vaše Slunce nemohlo nic tvořit kdyby kolem něj nekroužily planety, tvoříce své zkušenosti prostřednictvím času a cyklů. Před pár lety by moje vozítko pravděpodobně nevěnovala mnoho pozornosti časopisovým článkům o Fotonovém Svazku. Kdyby si neměla oživit skutečnost, že Alcyon je centrální hvězdou Plejád, se Sluncem umístěným jako osmá hvězda jeho systému. Toto poznání již bylo hluboko vryto v její mysli, protože její dědeček z kmene Čerokiů jí před mnoha lety řekl, že je Alcyon jejím domovem. Tato vzpomínka se v ní opět probudila, když začala studovat s Mayským strážcem dne Humbatz Menem. V jeho jedinečné práci Los Calendarios Mayas Y Hunab KU je popsáno 17 posvátných Mayských kalendářů – většina z nich popisuje krátké cykly – a jeden z nich ukazuje 5D Plejádský cyklus, dráhu Slunce kolem Alcyonu ve 26000- letém cyklu. Tento kalendář pomohl našemu vozítku aby si vzpomněla na příběh z jejího ranného dětství o tom jak přišla z Alcyonu, o kterém jí vyprávěl její dědeček Moudrá Ruka, který obdržel záznamy o Alcyonu od své matky. Znalosti Čerokiů přecházejí z ženy na muže a pak z muže k ženě. Pro naše vozítko bylo velmi těžké tyto myšlenky vstřebat, protože vyrůstala v Saginowu v Michiganu. A co to všechno má společného s Fotonovým Svazkem?

Mé vozítko si všimla, že cyklus Plejád a precesní cyklus, oba trvají 26000 let, a že konec Mayského kalendáře a přechod do věku Vodnáře jsou totožné v čase. Proto se zeptala Humbatz Mena jestli se konec Kalendáře shoduje s Plejádským kalendářem a on odpověděl, že ano. Okamžitě jí intuitivně napadlo, že touto shodou je vstup do Fotonového Pásu, a když použila astrologické analytické metody, poznala že se nemýlí. Naše knihovna její vlnu vhledu přečetla, a tak jsme to viděli rovněž. Vzrůst fotonů ve slunečním systému bude to co odjišťuje na Zemi kritický skok na konci Mayského kalendáře v průběhu věku Vodnáře! Mé vozítko již znalo dostatek geocentrických astrologických pojistek a tyto tranzity jsou popsány v dodatku A.

Rovněž to co řekla věda o tom, že slunce může být součástí Plejád, badatelé jako jsou Robert Stanley a Shirley Kemp zároveň s astronomy Paulem Otto Hessem, José Comas Solá, Edmundem Halley a Friedrichem Wilhelmem Besselem souhlasili, že je to vědecky možné. Robert Stanley komentoval objevení Fotonového Svazku satelitem v roce 1991 slovy: „Tyto fotony jsou vyzařovány z centra naší galaxie… na své 26000- leté oběžné dráze galaxií náš sluneční systém vstupuje do této oblasti galaxie každých 11000 let, pak jí 2000 let prochází.“ Obrázek č. 4 ukazuje model tohoto cyklu, když je Alcyon ponořen ve Svazku vyzařujícím z něj jako spirála, která se vine Plejádskými hvězdami vně i uvnitř Svazku. Mé vozítko zkonstruovala model spirály Alcyonu tak dokonale, jak jen je to možné v průměrech galaktických vzdáleností provést. Země je ve vztahu k rotačnímu plánu galaxie nakloněna a je obtížné si v našem galaktickém rameni představit a popsat pohyby hvězd. Způsob, jakým Plejády jako skupina cestují, je jiný nežli pohyb jiných hvězdných skupin v naší galaxii. Studium vlastních pohybů, nebo vesmírných pohybů hvězd, nabízelo nejstarším astronomům pohled, že byl Alcyon centrálním sluncem, kolem kterého se točí celý vesmír. Astronomové ještě nevymysleli nástroje k měření tak jemných vzájemných pohybů těles, pohybujících se od sebe ve velkých vzdálenostech, které se pohybují podobnými směry, takže se tyto relativní nesrovnalosti zdají z bodu pohledu Země neřešitelné. Sluneční systém, Plejády a Sírius se otočí kolem galaktického centra jednou za 225.000.000 let. Astronomové možná stále nevěří že má Země nějaký vztah k Plejádám nebo k Síriu, ale jak by si pak mohlo tolik domorodců na různých daleko od sebe vzdálených místech činit nárok na svůj původ coby Siriané, nebo Plejáďané, kdyby se to v nich neozývaly pravěké vzpomínky?

V době kdy mé vozítko dostávalo z Alcyonu stále jasnější zprávy, objevoval se i vzrůstající počet zpráv o kontaktu s Plejáďany přijímaných channelingem. Humbatz Men užasl když v žertu řekla, že když ona pochází z Alcyonu, on musí být z Mayi. Men se v Los Calendarios nezmiňoval o Fotonovém Svazku, ale mluvil tam o La Luz, přicházejícím věku Světla, který dědeček mého vozítka popsal jako „Věk Světla“, který jednoho dne budeme prožívat. Znamená to samozřejmě vzrůstání fotonů vedoucí přes kolizi karmy s životní silou (kundalini), které jsou výsledkem dvou vzájemně se propojujících částic světla.

K tomu se vztahuje vliv, o který od roku 1987 vzrůstá zájem, a který byl popsán vyzařovačem pocházejícím z Arcturu José Arquellesem, který píše, že je náš sluneční systém aktivován galaktickým synchronizačním svazkem paprsků. Tento proces začal před 5100 lety a do konečné, vrcholící fáze vstoupil v roce 1987 až 1992, počínaje 16. – 17.srpnem 1987. Domorodí lidé po celé planetě se s tímto svazkem paprsků slaďovali a astronomové vyslali zprávu, že bylo v té době z centra Galaxie vyzářeno ohromné množství energie. Supernova 1987 byla na obloze viditelná po celý únor 1987 a naše vozítko Arguelles a jeho obřadní skupina aktivovali Palenque, jako přípravu pro Harmonické Sbíhání. My Plejáďané víme, že si mnoho Pozemšťanů uvědomuje rozvíjení něčeho opravdu velikého, protože cítíme, jak roste vaše zvědavost a moc se nám to líbí. Když mluvím o páru fotonů, které spolu rezonují na velkou vzdálenost, mohlo by to znamenat že skupina v Palenque ve svých tělech nahromadila částice, které byly roztočeny vlnami fotonů vyzářenými Supernovou 1987?

Země vstupuje do věku Vodnáře každých 26000 let kdy končí velký Mayský cyklus a pak opět začíná znova. V souladu s Aztéckou i Mayskou kosmologií je rok 2012 také uzavřením 104.000letého cyklu, složeného ze čtyř velkých Mayských cyklů. Shoduje se to s cyklem čtyř velkých Aztéckých věků, které praví, že Země vstoupí do Pátého Světa. Tento cyklus je rovněž zakončením 225.000.000 let trvajícího galaktického okruhu, který trvá od té doby, kdy se na Zemi představily plazí druhy. Já Satya vám mohu říci, že energie galaktického synchronizačního svazku paprsků z roku 1987 byla příčinou, že Fotonový Svazek dosáhl nové dimenzionální frekvence, která posunula celý systém Plejád k učinění rozhodnutí ohledně dalšího biologického stavu vývoje, sahajícího za tradice plazů. John Jenkins definitivně stanovil konec Kalendáře na zimní slunovrat 2012, kdy je Slunce v konjunkci s bodem, kde se Země kříží s rovníkem Galaxie, tak jak jsme o tom mluvili v první kapitole. Jenkins dokonce pravil, že toto křížení je poselstvím lidu sarkofágu Pacal Votant z Palenque. To bylo důvodem, proč bylo v průběhu obřadu při výbuchu supernovy 1987 mé vozítko schopno dekódovat pulsace 9D Galaktického Centra. V jejím fyzickém těle, stejně jako v tělech všech lidí, byla v té době probuzena 9D buněčná paměť.

Když byla Mléčná Dráha aktivována galaktickým synchronizačním svazkem paprsků, její hustý, tekutý základ pulsoval a fotonové svazky se staly nukleárními, čistícími zónami celé Galaxie. Dříve nebo později projde těmito 9D galaktickými pulsacemi ve tvaru fotonových svazků každá hvězda a každý planetární systém Galaxie. Tyto svazky udržují ve formě galaktická ramena, která jsou stejně jako vaše páteře plněna elektrickou energií. Pulsace v ramenech čistí galaktické oblasti prostřednictvím úžasných galaktických zvukových tónů a mnozí z vás již při stoupání vaší kundalini tento zvuk slyšeli. Plejády se nyní nacházejí v galaktickém rameni kde se aktivuje čas. Jak již Plejáďané řekli, na konci Velkého kalendáře v roce 2012 bude biologická inteligence skrze informační dálnici světla rozseta do celé Galaxie.

Vypadá to jako když fotonové svazky stimulují antičástice doposud zadržované v celé Galaxii, a pak vzroste ve svazcích síla fotonů! Mayové vědí že čištění emocionálních těl a později i fyzických těl na Zemi probudí biologickou celistvost. Viděli jak vaši biologickou celistvost porušily rozervané emoce, protože tato emocionální vřava k nim byla zrcadlena zpět Cortézem a jeho misionáři. Vážili si toho, protože byli schopni se podívat bohu do očí a pak byli Španěly obětováni. Protože Mayové přesvědčují stále více lidí aby přestali zneužívat Zemi, jsou dnes částicemi světla. Jsou připraveni aby řídili celou planetu a provedli ji v roce 2012 kritickým skokem.

Ve fotonovém Svazku nemůže zůstat ve formě nic co se nepovznese až do deváté dimenze. Ano, je to tak, ale všechno se to děje natolik pomalu, že se s tím všichni dokážete sladit. Jestliže si vyberete aktivaci, prostřednictvím své páteře můžete snadno dosáhnout očištění, což uvede v činnost celý elektrický systém vašeho těla a karma, kterou potřebujete ukončit, vás vrhne do kolizí. Štěpící se fotony jsou signály k probuzení toho úžasného hada, který leží stočený ve vaší kořenové čakře.

Hadí medicína a Mayský kalendář

Klíče k aktivování kundalini leží hluboko uvnitř Velkého Mayského kalendáře, který je celý založen na hadí medicíně. Počty dnů tohoto kalendáře jsou udržovány strážci dne, kteří počítají s třinácti čísly a dvaceti dny. Pozorně poslouchejte, protože tato tajemství jsou klíči ke kosmické inteligenci. Had Ahau Can, na němž je Velký kalendář založen, je Durissus Cotalus. Má rozvětvený penis a každých dvacet dní mu vyrostou dva nové tesáky, čímž ztvárňuje ideální model pro dualitu elementárních částic. Tyto nové tesáky se každých dvacet dní obnovují a diamantový vzor propojených čtverců na Ahau Canově kůži se skládá z řad o dvanácti skupinách (obr. 7). Tyto čtverce s třinácti číslicemi jsou základem všech tkaných vzorů a kosmických symbolů Mayského umění. Tkalci a umělci tento vzor neustále tkají v čase a tak nikdy nejsou odděleni od počtů rozsáhlejšího Velkého Kalendáře. Počítání dnů a tkaní vzorů udržují čas kosmického kalendáře. Není to úžasné? Probuzení posvátného hada Ahau Cana ve vašich tělech je cestou zpět do Ráje. Se svými neustále pokračujícími počty dnů byl tento kalendář vytvořen aby vám pomohl si vzpomenout, že strážcem záznamů plazů – druhů, které právě končí 225.000.000 cyklus vývoje – je Posvátný Had. Tento had je vysokou plazí formou a Mayové jej používali jako velkého archetypálního vůdce pro samotný transmutační proces. Až se dostanete hlouběji do této knihy všimněte si, že na Zemi je 6D posvátná geometrie vždycky v centru velmi silného medicínského učení.

Přírodní živly a telurická říše

Nestabilní elementy, které byly v průběhu posledních 11000 let uvolněny na povrch země, musí být navráceny do frekvence telurické dimenze (2D), kde se mohou opět sladit s centrem Země. Přírodní živly, elementy, se během věku Světla musí vrátit do svého telurického domova. Fotony vám pomohou si uvědomit, že musíte nalézt způsoby, jak přeměnou radiace a chemikálií navrátit elementy do jejich sídla. Až bude povrch Země zaléván fotonickým světlem, budou tyto elementy toužit po její temnotě. Na povrchu Země již máte dostatek materiálů na to, abyste mohli vytvářet svou vlastní skutečnost. Fotonový Pás uvede do pohybu proces stabilizace přírodních živlů a vaší úlohou v tomto procesu je, vyčistit od těchto elementů svá vlastní těla.

Návrat elementů do jejich přirozené frekvence může být velmi toxický a když se ocitne ve vaší krvi, může působit jako hadí jed. Když se urychluje životní rozpad radioaktivních elementů a dvou dimenzionální síly se vrhají do 3D, nastává hrozná nestabilita, kterou potom cítíte. Měli jste si všimnout, že radioaktivita a chemické znečištění odjišťuje rakovinu, ale vy jste tyto signály ignorovali. Učte se, jak se s uvolňováním toxinů sladit tím, že si budete všímat pocitů, které máte, když přetékáte čtyř dimenzionálními emocionálními energiemi, jenž vám nejsou vlastní. Když vynášíte na povrch své karmické záležitosti, které jsou ve skutečnosti odjišťovány 4D archetypálními silami hledajícími, jak sami sebe vyjádřit, začnete cítit jaké to je být používán jinými bytostmi, jako nějaký surový materiál. Například touha po orgasmu může být převrácena do sexuální zvrhlosti, nebo vaše potlačovaná touha po svazku s někým, může být projevena vraždou. Tím že si uvědomíte šokující chování, zapříčiněné 4D emocionální manipulací, vám umožní abyste se sladili s vražednou přirozeností, kterou kolem sebe plivou chemikálie a Radiace. Domorodí lidé pořádají tance a podstupují iniciaci hadím uštknutím jen proto aby se ujistili, že nikdy neztratili respekt před jedem! Začínáte být schopni se sladit s telurickou bolestí a chaosem a mnozí z vás žijí v seismicky aktivních zónách jen proto, aby nezapomněli cítit telurickou sílu.

Současně nyní 4D inteligence zjišťují že jste schopni zničit svoji realitu, které si oni váží. Když se vracíme do ranných stadií toho, jak vámi 4D Anunnaki zmítali, chci abyste něco věděli: Až do roku 1987 se o váš svět Anunnaki nestarali. Ale oni se změnili. Anunnaki nikdy příliš nepřemýšleli o tom, aby vám dali impuls k otevření Pandořiny skříňky – štěpení elementů – a nesváděli vás myšlenkou, že byste také mohli být bohové. Nyní vidí, jak je váš boží jed smrtelný všem dimenzím. Plejáďané a Siriané žasnou, když vidí, jak Anunnaki chtějí převzít zodpovědnost nad tím, jak vám pomoci zvládnout ten váš boží jed. Všechny bytosti, které si hrají ve vašem 9D systému si uvědomují, že nižší dimenze vlastní neuvěřitelné síly, které nesmí být uvolněny. Stejně jako lidé i Plejáďané, tak i síly elementů, přírodních živlů, musí zůstat ve své celistvosti. Stále více se ukazuje, jak jsou chemikálie a radiace toxické a bizarní dramata vašich emocionálních těl jsou vám vrhána do tváře. Cítíte, že O.J. Simpson je vlastně součástí velkého archetypálního dramatu. Buďte si vědomi toho, že jsou to všechno fotbalové hry, ve kterých si živly hrají své duality – světlý/tmavý, sex/krev, fotbal/smrt.

Nestačí když jen čistíte svá emocionální těla, ale současně s tím jak procházíte svými emocionálními bloky, musíte také přeměňovat radioaktivní a chemické zvratky svých myslí. Varuji vás, nepohřbívejte své radioaktivní částice pod zem do 2D říše elementů, neboť podzemní nukleární zkoušky již způsobily mnoho zemětřesení. Čištění nyní probíhá ve všech 9D! Když cítíte svá emocionální těla, použijte některé z takto osvobozených energií aby vyčistily nukleární znečištění. Nukleární nestabilita znamená, že elementy vaší planety, které byly vrženy na její povrch a zanechány tak napospas 3D, nyní plivají kolem sebe. Protože jste také prožili, nebo prožíváte tuto invazi, při které zůstala rána otevřená, můžete se s tím sladit a pochopit bolest přírodních živlů. Takže, až se zase dáte dohromady, Země se bude léčit. Přírodní živly se stávají centrem bolesti proto, aby vás ve třetí dimenzi uvedly do pohybu. Stejně jako 2D přírodní živly jste byli i vy ve své dimenzi zachváceni archetypálními silami, které vás rozdělily do dualit. Toto rozštěpení vám hrozí zničením, ale pak by tu z vás nezbylo nic, s čím by si mohly archetypální inteligence hrát. Proto Anunnaki hledají cesty, jak vámi přestat zmítat. Tak jako rodiče kteří sledují své nepovedené fauly, které jsou k nim jejich dětmi zrcadleny zpět, Anunnaki se děsí toho co vidí v trilogii O.J. Simpsona.

Jak postupujete vstříc Fotonovému Svazku, fotony uvádí do chodu proces emocionálního těla, které nyní cítí silnou potřebu čistit elementy. Fotonový Pás bude po celé planetě vzrůstající měrou provokovat dávení elementů uváznutých uvnitř vašich fyzických těl. Pobývání v blízkosti nukleárních laboratoří je velmi nebezpečné, stejně jako v blízkosti zlých lidí. Fungujete prostřednictvím rezonančních vibrací a nyní je čas, abyste podrobně zkoumali, jak vlastně vibrujete. Nebuďte nyní s lidmi, kteří sami sebe dosud nepozvedli do výše vaší vibrace.

Když se stěhujete stále blíže do fotonického světla, dávení elementů se zintensivňuje. Stále více lidí dostává rakovinu, protože rezonují s těmito chaotickými silami. Avšak ti, kteří svá těla, mysli a emoce čistí, s tímto dávením nerezonují. Lidstvo je rozdělené do dvou skupin:

Na ty, kteří od roku 1987 do roku 1994 intensivně čistili své emocionální tělo a minimálně se vystavovali chemikáliím a radiaci, a kteří nyní procházejí zdlouhavým uvolňováním miasmů.

A na ty, kteří nebyli opatrní při vystavování se toxinům a kteří odmítli čistit svá emocionální těla a jenž jsou zlostní, tak ti všichni odplavou a onemocní.

První skupina jsou velmi čilí jedinci, toužící nějak nalézt čistotu a zdraví. Ti ostatní se vyhýbají pohledu do sebe, čekajíce na konec tisíciletí, zatímco v nich hluboko rejdí elementální síly. Podívejte se na lidi, kteří vypadají jako vzteklí psi!

Pocity a Plejáďané

Nyní již záleží jen na vás, zda projdete zkouškou toho, jak dosáhnout světelné transmutace. Když léčíte svá fyzická těla, dáváte také průchod emocím, které vylézají na povrch a máte těchto prazvláštních znalostí, které jsou v těchto pocitech uloženy požít k tomu, abyste tuto energii mohli poslat ostatním. Když toto uvolnění ostatním nabízíte, může se vrátit do své přirozené rezonanční vibrace. Jestliže tuto úžasnou energii takto nepoužíváte, budete stále hledat své vlastní otřepané odpovědi. Prozatím je ve světle krizí, které na planetě vzrůstají, pro udělání kritického skoku vyžadována aktivace skupin. Všednost, když v ní žijete, se vyhýbá obsáhlým vlivům potřebným pro biologickou celistvost, která je vyžadována pro vstup do Fotonového Svazku. Odpovědi na to co je život, již dále ve 3D nejsou dostupné. Všechno je energie a vibrace, a stejně jako pobývání v blízkosti zlostných lidí vám může přinést nemoc, tak naopak lidé kteří léčí sami sebe a uvolňují tyto dobré pocity do okolí jsou příčinou, že se každý cítí lépe. Tyto pocity mohou léčit ostatní lidi, zvířata, rostliny, mikroby, živly a duchy. Tyto pocity jsou silným zdrojem mentálního a duchovního léčení, která mohou vypadat jako zázrak a která jsou jemnější, ale silnější nežli fyzické a emocionální léčení, protože mentální a duchovní říše jsou kauzální. Vaše myšlenky a váš zájem doslova určují zdravotní stav vašich orgánů a lidé jsou celou dobu nemocní jen ze svých idejí a představ.

Síla vašeho osobního léčebného pole je přímo úměrná síle vaší lásky, která vždycky přitahuje asistenci Plejáďanů. Všimli jste si někdy, jak v některých rodinách děti prospívají jako zdravé květiny a v jiných vadnou? Plejáďany přitahuje do vašeho světa láska, zvláště v období vašeho dětství. Vy dospělí, se musíte stále více kontaktovat se svým vnitřním dítětem – s bytostí uvnitř vás, která se pamatuje na Plejáďany. Když vysíláte tuto nezávaznou lásku, může se náhle zjevit vědomí Síria připravené otevřít dveře, na které po celé věky klepete, protože Síriané roztahují strukturu, která je nejprve otevřena láskou.

Jsouce ve fyzickém těle, pocity jsou jedinou cestou, kterou se můžete vysoukat z lineárního prostoru a času, když se stanou snadno dosažitelným bodem pro bytosti v jiných realitách, které si přejí s vámi komunikovat.

Od té doby co je čtvrtá dimenze emocionální dimenzí a nikoliv fyzická, jsou 4D bytosti přitahovány do vaší říše příliš blízko proto, aby ve vás odjistily pocity. Tyto pocity uvádějí do pohybu dramata, která vás ničí, a vy tak můžete poznat, když vaše energie vázne. Jaké je pro to řešení? Naprosto své pocity přijměte a vlastněte je! Snažte se vidět, kdy běháte kolem něčeho, co necítíte dobře.

Já Satya mám radost, že jsem nyní s vámi, protože mnozí z vás již chápou, že když na Zemi pracujete s emocionálními energiemi, můžete tuto léčivou sílu poslat kamkoliv. Toto učí Chiron. Chiron je napůl zvíře, napůl člověk, vůdce, který vás může vést hluboko do bolestných částí vašeho emocionálního těla. Když se noříte dostatečně hluboko do svých vnitřních temnot kde je uskladněna bolest, začnete cítit ve svém těle mocné telurické síly. Když 4D Anunnaki vytáhli elementy z podzemí, (2D) používajíce je k tomu aby vás vrhaly do různých 3D dramat, byly tyto síly ve vašich tělech uvězněny. Věřte tomu lidé, když něco děláte a cítíte se přitom špatně, toto nepohodlí je signálem, že elementálové nechtějí být nasáváni do vašeho těla, aby vás odjišťovaly k nějaké akci. Pak ve vašich tělech uváznou a zmítají se v nich jako miasmy, a kdykoliv jste vystavováni plivající chaotické energii, tyto živly s tímto chaosem rezonují. Tato bolestná místa mohou být ve vašich tělech snadno cítitelná a jestli budete naslouchat jejich poselstvím, nemusíte být vůbec nemocní. Kdykoliv procházíte nějakým intensivním pocitem, všimněte si, ve které části těla cítíte bolest. Přeneste své vědomí do toho místa a s velkou úctou požádejte živly, tyto elementální síly, aby se uvolnily a vrátily se skrze dimenzionální brány do svých domovů.

Chiron je planetou, která vládne čištění těla tím, že uvolňuje nejhlouběji uloženou bolest. Neexistuje žádná nemoc, která by nebyla vyléčitelná pouhou myšlenkou.

Nebezpečí různých vír a skupin

Abychom vám dali nějakou představu o tom, jak kritická je tato doba, žádám vás, abyste chvíli přemýšleli o skupinách. V nastávajících letech pro vás nebude nic nebezpečnějšího nežli vaše svázanost se skupinami, soustředěnými kolem nějakého archetypálního systému víry. Prvním varováním byly bomby instalované Větví Davidovou v roce 1993 v Texasu a ve federální budově v Oklahomě v roce 1995, které byly obě příčinou smrti mnoha nevinných dětí. Doslova jediná věc, která může toto nenávistné jednání zapříčiněné potlačovanou vnitřní zlobou zastavit je to, že v tom každý z vás pozná svou vlastní vnitřní bolest. V této knize k vám bude mluvit Lucifer. Prozatím stačí když budete vědět, že Lucifer je obrovskou silou uvězněnou náboženskými, kontrolujícími silami křesťanství. Lucifer je používán jako archetyp k tomu, aby odváděl vaši pozornost od vašeho vlastního vnitřního zla. Bude vám vyprávět všechno o svém polapení ve vaší říši. Nyní si potřebujete uvědomit, že když odmítáte pohlédnout na svou vlastní vnitřní zlobu, pak máte Lucifera ve svém vlastním těle.

Skrze své vnitřní dítě můžete snadno dosáhnout zdroje své multidimenzionality a je vám nedostupná, jestliže posuzujete každého kromě sebe, jestliže věšíte na ďábla to, co potřebujete vidět sami na sobě. Až budete vzrůstáním síly fotonů fyzicky odjištěni, Plejáďany bude zajímat, jak se prodíráte ve svých skupinách dopředu, protože nebudete moci přežít s představou že vás bude něco aktivovat, kromě vás samotných. Skupiny založené na systémech víry existují proto, aby slízly v kritickém časovém skoku vaši energii a skupina samotná vás odvádí od toho, abyste šli hluboko dovnitř sami sebe. Do roku 1999 budou tyto skupiny dělat ledacos aby si udržely vaše členství, včetně toho, že vás zabijí. Členství znamená odevzdání těla a my navrhujeme, abyste nepřeceňovali části svého těla.

Chiron je archetypem práce s tělem. 2D přírodní živly jsou do vašeho těla přitahovány 4D archetypálními silami, které vás chtějí používat jako roboty, kteří hrají jejich dramata. Jestliže nemáte čistý smysl pro přátelství se svým tělem, mohou do něj 4D archetypální síly nasát 2D elementy, a pak budete těžko hledat co je to za energii. Protože většina z vás neví, jak číst ve své krvi, je pro vás těžké cítit energie živlů ve svých tělech. Proto je kolem krve tolik tabu. A tak stále ještě cítíte ve svých tělech toto elementální burcování. Musíte si uvědomit sílu práce s tělem, protože vás žádná síla nemůže ovlivnit když plně znáte své tělo. V průběhu masáže, aplikaci Reiki energie, rolfingového sezení nebo akupunktury, terapeut stimuluje různé části vašeho těla, takže můžete číst jeho záznamy. Při této práci jste v základě chráněni a zatímco je vaše tělo aktivováno, jste pobízeni abyste své tělo cítili. Elementálové při svém uvolňování zpět do své říše radostí vřískají, odjišťujíce vás abyste zkoumali své pocity, které je předtím do vašeho těla polapily – různé záležitosti, které jste přitom jak jste do nich šli necítili dobře. Když necháte své pocity prostě běžet – prostě si dělat co sami chtějí – ve vaší mysli se vynoří hluboké pravdy a bude uvolněna ohromná síla, která vás osvobodí. Toto vám umožní odhalit, jak je pociťována čistá celistvost, jaké to je být prostě ve svém těle.

Já nechci abyste minuli toto velké odhalení, takže vás budeme zkoušet malými příběhy, abychom viděli, jestli jste se toho chopili. Kdysi se Adolf Hitler rozhodl že chce kontrolovat svět. Tato touha pocházela již z jeho dětství, kdy v něm nikdo nepoznal toho, kdo opravdu byl – velký alchymista. Když byl starší, byl tím že v něm lidé nepoznávali toho alchymistu, který by mohl aktivovat síly v elementální říši tolik frustrován, že jimi začal pohrdat a chtěl je kontrolovat. Rozhodl se, že vám ukáže svou sílu. Uzavřel velkou magickou dohodu se 4D archetypálními bytostmi. Tyto bytosti dali jednotlivcům ve 3D impuls aby se spojili do skupin a vyhlásili různé směrnice založené na strachu. Tito jednotlivci věnovali těmto směrnicím stále více zájmu, místo aby normálně žili a tím se izolovali od svých milujících Já, jednajíce jako roboti a ovce v hitlerovském systému. Pro své následovníky se Hitler stal dirigentem dramat, která následovala a rovněž středem zájmu. Všimněte si lidé, stal se středem zájmu, protože na něj nikdo nezapomněl. Stanovil dramata tím, že alchymisticky aktivoval 2D elementální říše, které pak nasály do lidských těl 4D archetypální energie, a pak lidmi ve 3D manipulovaly skrze gigantické archetypální systémy vír.

Proč jsem jej vytáhla na světlo? Řekla jsem, že chci vědět jestli jste ochotni být zkoušeni. Jestliže reagujete na tato slova podrážděně, jste stále ještě součástí jedné ze skupin, které Hitler chtěl vytvořit. Tato skupina se jmenuje „Holokaust“. Neznamená to, že by holokaust nebyl příšerným hororem. Byl! Avšak varuji vás, tyto skupiny stále připomínající minulost jsou nebezpečnější, nežli skupiny pracující na problémech současnosti. Není snadné se těchto skupin stranit, protože ony existují v minulosti a může se zdát, že nezodpovídají za holokaust současnosti – Bosna a Hercegovina. Sledujte co děláte když se zabýváte minulostí. Stále jen vynášíte na povrch staré uvízlé emoce, nebo to snad děláte abyste uvolnili své staré bolestné pocity? Vzpomínky na silnou minulost používejte jen tehdy, když chcete uvolnit elementální síly zpět do jejich vlastních světů, nikoliv proto abyste je drželi uvězněny dále na Zemi. Používejte své vzpomínky jako silného nástroje, který jim pomáhá aby se vrátily do svého světa.

Léčení a orgasmus v průběhu fotonové aktivace

Ve svém vzrušení a radosti z toho že budou volní, odevzdávají tyto mocné elementální inteligence svou frekvenci dolů Zemskému jádru a podle zákona gravitace opouštějí vaše těla. Toto je klíčem k léčení rakoviny prostřednictvím energie a zároveň jak vzrůstá světlo fotonů, lidé si začínají vzpomínat, jak mají pracovat s elementálními silami. A jak to funguje? Již nemohu čekat a musím vám to říci, protože vím, že se toho bojíte. Když máte příležitost ze sebe vydolovat nějakou opravdu nechutnou záležitost, kterou si pečlivě chováte někde hluboko v sobě, a když se nabízí příležitost ji prozkoumat a milovat všechny její části, tak když to uvolníte, posílejte extázi tohoto čištění někomu, kdo je stále zavalen fyzickými nemocemi, nebo nějakému druhu zvířat na pokraji vyhynutí. Když už jednou rozeznáte energii dávících elementálních sil uskladněných v „odpornostech,“ můžete řídit svou vlastní harmonii do těla někoho, kdo má třeba rakovinu! Abyste to mohli udělat, musíte se nejprve samotné rakoviny zeptat, jestli osoba, která ji vlastní, pochopila její poselství. Nemoc musí být svým nositelem milována jako veliký dar, protože je to přesně ten dar, který uvedl jedince na práh smrti a vyzval jej k tomu, aby byl sám k sobě pravdivý.

Slovo NUCLEAR znamená v angličtině new clear – nový čistý. Vše – bude – vyčištěno. Slunce vládne vašemu pozemskému smyslu pro já a až bude Slunce kolem roku 2000 zcela ponořeno ve Fotonovém Pásu, mužství a ženství bude v harmonii. Slunce jako nositel sluneční identity Pozemšťanů nese ve svém vědomí od roku 8800 př.n.l., kdy jste se stali sebereflektivními a více jste si začali všímat svého pohlaví, mužsko/ženskou polarizaci.

Vaše mužsko/ženské zážitky vás učí o polarizaci a tyto znalosti vám budou zdrojem k prociťování spřízněnosti s hvězdami – s propojováním se s vašimi hvězdnými fotonickými vlnovými formami. Proto se vaše zaměření na ženské v mužích a mužské v ženách stává intensivnějším. Vždyť až budete ve Fotonovém Pásu, mužská a ženská polarita pro vás nebude existovat. Tím, že na tom pracujete, děláte ohromnou službu, větší službu nežli si uvědomujete. Je to probouzení se do hvězdných vln.

Lidé se pomalu stávají androgyními a to mezi nimi způsobuje mnoho obtíží a zmatků. Rovněž zde vzniká smysl pro poznání, že Plejády jsou domovem Bohyně, zatímco vaše Slunce je ve svém základu mužské. To vám pomáhá vidět, že pohlaví a sexuální identita nemají nic společného. Slunce je mužská síla, která na své bravurní cestě Galaktickou nocí hledá svou identitu. Proto aby Pozemšťané tak dlouhou cestu přežili, lnou k jakékoliv identitě, kterou mají. Poděšeně se uzavírají do systémů vír, které překrucují a využívají své sexuální vyjadřování. Avšak i na hvězdné hladině je rozdíl mezi mužstvím a ženstvím, a to je to, co ve skutečnosti chcete vědět. Váš osobní smysl pro mužské/ženské nemá naprosto nic společného s vašimi sexuálními přednostmi, které jsou pouze tvořivými cestami pro potenciální multidimenzionální zkoumání. Prozatím je vaše rezonování s pohlavní identitou vibrací, která chrání ucelenost vašeho druhu. Silná sexuální polarizace za účelem párování je propojovacím principem v celém vesmíru. Zintensivňuje a spojuje se prostřednictvím fotonů.

V čase, kdy váš sluneční systém cestuje vně Fotonového Pásu v Galaktické noci, vy se vyvíjíte biologicky. Potom, když jste ve Fotonovém Svazku, procházíte čistícím procesem tohoto biologického vývoje, reflektivními analýzami, které jsou užitečné všem druhům. Naposledy jste v tomto procesu toužili stále více po orgasmu. Rozhodli jste se, že chcete být schopni ve svých tělech vizualizovat a nechat proudit energii kundalini. Ve skutečnosti jste chtěli ve svých tělech při sexuálním spojení vidět proudící světlo.

Když jste ve Fotonovém Svazku, z hustoty Galaktické noci se vynořuje vývoj a zrychluje se. Cokoliv co se nalézá v Galaktické noci a co dokáže snést dimenzionální přeměnu energií, se stane součástí nové, multidimen-zionální formy. Chci vám tedy říci abyste si navozovali prožitky, které jsou potřebné k vytvoření sexuálního morfogenetického pole, ve kterém budete všichni poháněni sexuální energií každého z vás. Avšak jen někteří z vás budou umožňovat zrození. Homosexuálové, bezdětné páry a ti co drží celibát, tito všichni budou vědomě nabízet svou energii pro drahocenná početí, takže narozené děti budou sdíleny všemi. Z legrace bychom to mohli nazvat „Plejádský kontrolní systém zrození 101. Opice.“ 4D entity se staly takovými experty v manipulaci proto, abyste pro ně sehrávali všelijaké sexuální situace, že často ani nevíte jestli jste mužští, nebo ženští. Zamíchali vaše zkoumání své hvězdné identity – projekci, nebo odraz energie – s vlivy 3D sexuální identity. Myslíte si že musíte provozovat sexuální záležitosti po celý život a fňukáte nad svou prostopášností, nebo se nadýmáte a pyšníte tím, že si osobujete právo být ideálním heterosexuálním členem rodiny, a přitom se mlátíte v hledání různých sexuálních vibrací.

Nejtemnější hodinou Sítě byla druhá světová válka. Hned po válce začali lidé odhalovat, jak skrze sexualitu dosáhnout multidimenzionality. Figurovalo vás v tom mnohem více, nežli si uvědomujete. Byl to způsob, jak cítit čistou sílu orgasmu nabízející vám energetický cíl, který můžete nejsnadněji dosáhnout skrze sexualitu. Nyní se začínají dít ještě zajímavější věci. Mnoho dospělých hledajících intensivní orgasmus si všimlo, že děti, které jsou počaty při oboustranném orgasmickém spojení, jsou velmi multidimenzionálními. Mnoho rodičů si všímá, že jsou jejich děti uvědomělejší nežli oni – ve skutečnosti pobývají v nadvědomí.

Brzy budete ohromeni tím, že bude možné dítě počít jen ve vysoce orgasmickém stavu. Až Fotonový Pás zasáhne Slunce, bude orgasmus jedinou energií, která bude schopna stvořit ve 3D dítě. Když tomu bude jinak, dítě zemře hned, jak se do tohoto světelného pole narodí. Představte si muže a ženu, kteří si velmi vědomě zvolili počít dítě, jak se milují, a přitom mohou cítit sexuální energii posílanou k nim asi stovkou ostatních partnerů, kteří se v té chvíli rovněž milují. Když nastane moment početí, jsou aury toho muže a ženy ohromně pozvednuty energií lásky všech těch milujících se párů a díky této veliké čistotě a propojenosti párů se jejich aury mísí do úžasného, vlnícího se tvaru osmičky, jenž vytváří ideální světelné tělo pro nové dítě. Toto dítě bude velmi milováno a sdíleno celou komunitou. Homosexuálové, lesbičtí členové a mnoho dalších lidí budou v této posvátné vizi rodiči tohoto dítěte. Biologické rodiče dítěte budou podporovat na všech hladinách, protože budou vědět, že tento mužsko-žensky polarizovaný akt vytvořil ideální sexuální morfogenetické pole. Budou rovněž chápat, že dítě musí vyrůst v tomto konkrétním poli proto, aby bylo schopno aktivovat své vlastní orgasmické síly. Na této sociální úrovni nebude sexuální identita důležitá a mužské, nebo ženské identity budou důležité jen když bude tuto polarizaci potřeba použít pro ideální početí.

Tato forma početí bude vytvářet nové sexuální morfogenetické pole, ve kterém je sexuální spojování muže a ženy zvyšováno podporováním celé skupiny, jak bylo výše popsáno a stane se samozřejmostí, že všechny ostatní formy početí budou destruktivní. Oplodňování in vitro, náhradní těhotenství, zmrazování spermatu a vajíčka – všechny tyto praktiky jsou hanebné a nebudou fungovat. V novém morfogenetickém poli sexuality nebude důležitá otázka, zdali některá osoba může rodit nebo ne. Neplodné páry si budou vědomy toho že mají mnoho životů a v jednom jsou plodné a ve druhém to nepotřebují. Avšak všichni budou rodiči všech dětí. Celá komunita bude ctít a milovat matky a otce kteří dali svou sílu početí, a kteří sami sebe věnovali energii rození. Nebudou zde nemanželští rodiče, protože úspěšné manželství – dva dospělí, kteří mají vzájemný orgasmický sexuální vztah – budou pro početí předurčeni. Početí bude nemožné bez mísení a slučování aurických polí. Všechny děti budou mít matku a otce, stejně jako podporu celé skupiny.

Když jste ve Fotonovém Svazku, jste 5D, neexistuje pro vás čas a nestaráte se o to, jestli budete mít dítě, ale my se o to staráme. Jsme zde abychom dolovali vaše informace, říkáme to upřímně a chceme získat všechny vaše prožitky a informace, které jste nahromadili v průběhu Galaktické noci. Dolujeme z vás informace a na oplátku vám asistujeme ve vašem přechodovém procesu. Takže jsme zde abychom vám pomáhali ve vytváření nového biologického morfogenetického pole – světa, ve kterém je každé rození volbou a je tvořeno ve skupinově-orgasmické rezonanci. Jak jsem již řekla, nejlepší způsob, jak z vás dostat vaše záznamy je při vašem milování. Plejáďané velmi rádi splývají s vašimi kódy při tom, když se milujete, a když se vaše kódy míchají, my explodujeme uvnitř vašich srdcí. Proč?

Galaktická informační dálnice a Siriani

Jsme vaší centrální hvězdou a abychom dokázali udržet oběhové vzory dráhy a harmonické vzory způsobem vlnové rezonance, která udržuje tento hvězdný systém pohromadě, vyžadujeme velmi ucelenou hladinu inteligence. Mayové stanovili, že lidský orgasmus otáčí galaktickým centrem! Nyní, když jsem s vámi znovu propojena shledávám, že jste za posledních 11000 let velmi pokročili. Jak se pohybujete ke světlu a jste schopni mne více přijímat, je snadnější s vámi splývat, protože je vaše energie zvýšena ať již skrze vysoce uvědomělý intensivní sex, nebo když vášnivě zkoumáte co je váš svět zač.

My dokážeme splývat jen s jedinci kteří si ve svých fyzických tělech udrželi nebo vytvořili své světelné tělo – KA. Toto KA nabízí snadné dosažení vašich fyzických, emocionálních, mentálních a duchovních těl. Váš smysl pro vnímání svého já se v každém tomto těle liší, a ty jemnější smysly pro já vám velmi rozšiřují možnost dosáhnout nefyzických vibrací. Pro mnohé z vás se již tato čtyři těla vědomí stávají užitečným nástrojem pro lepší poznání vašich pocitových stavů a nyní můžeme říci, že je toto poznání vaší ideální stezkou k vašemu Plejádskému původu. Stupeň, do kterého s vámi můžeme splývat závisí na tom, kolik energie v sobě můžete aktivovat. Pamatujte si, že vědomé vnímání vašeho KA ve svém těle je to, co aktivuje energii kundalini. Toto je důvodem, proč vědění o KA bylo ve starém Egyptě tak váženo. V letech 3500 až 1400 př.n.l. byl Egypt civilizací, která udržovala pro všechny lidi světelné pole Sirianů otevřené. V tomto poli, často nazývaným jako „Modrý Nil,“ se lidé učili, jak udržovat své KA ve svých tělech, a tak v té oblasti udržovali svá těla propojena s tímto Nilským polem. Lidé takto uzemňovali kosmickou rezonanci. Od března 1994 bylo toto geometrické pole přemístěno zpět do systémů energetických vírů Egypta a 3D byla opět rozšířena tak, aby udržela 6D Sirianské geometrické formy. O práci s KA hluboce pojednává Plejádská pracovní kniha nazvaná „Probuzení vašeho božského KA.“

Když váš sluneční systém krouží galaktickou nocí, máte snadný přístup k jemnému světlu mnoha různých hvězdných systémů. Můžete třeba prožívat světlo Arctura, nebo získat znalosti Orionu. Když cestujete Galaktickou nocí stále hlouběji do její temnoty, můžete snáze vnímat inteligence jiných hvězdných systémů. Například znalosti Sírianů byly na Zemi aktivovány v průběhu Egyptské fáze Modrého Nilu. V současné době vytahuje Alcyon poznatky z dalších hvězd, aby nakrmil galaktické komunikační linky – fotonické informační dálnice. Jedinci kteří jsou ochotni si hrát se svými různými částmi a vystavovat se tak karmickým vlivům, dělají Plejáďanům velmi cenou službu. Na oplátku jim Plejáďané pomáhají projít tímto přechodným obdobím, protože každý vzájemný vztah je nějakou dohodou.

Až se zrychlí energie, mnozí z vás si vyberou že opustí svá těla a to je naprosto bezvadná volba. Dám vám radu. Až se znovu aktivuje energetické pole této planety, shledáte že jste schopnější vytvářet své vlastní skutečnosti, protože rozpínavá přirozenost Sírianského geometrického pole vytváří ve 3D souvislosti dějů, tzv. synchronicity viditelnými. Jestliže jen sledujete, jak se propojují zdánlivě nesouvisející věci, můžete vytvářet cokoliv.

Sírianské rozpínající se pole bude slaďovat vaše tělo s jakoukoliv vyšší vibrací, kterou jste schopni zaznamenat, a tak nechejte své tělo ať si volí co samo potřebuje. Zpočátku to budete cítit jako spojování jemných vláken pavučiny intuitivního poznávání, a pak se to vzrůstající měrou stane vedoucím systémem pro vaši aktivaci. Čím více věříte v tento nový způsob souznění s vaším prostředím, tím budete šťastnější. Toto nové pole je vždy znamením velmi intensivní aktivace fotonů, což se může dít dokonce i když nejste ve Fotonovém Svazku. Egypťané Modrého Nilu toho dosáhli když byli vně Svazku. Uzemnili hvězdné světlo tím, že postavili systém pyramid, hvězdnou mapu pro snadné dosažení „Osirisových cest“, cesty do koridoru Orionu v Galaktické Noci.

Egypťané rozvinuli systém, který ukotvuje hvězdné světlo. V nastávajících letech si uvědomíte, že stejným druhem systému je i technologie tvořící Rennes le Chaten, Avebury a Teotihuacan. Nyní, když pole Sírianů opět vytváří geometrické sítě, budete ohromeni tím, jak bude vaše planeta a váš pohled probuzeni. Začnete obnovovat chrámy, které zvyšují energii posvátných míst, až si začnete uvědomovat, jak jsou důležitá pro stabilizaci planety v době, kdy jste ve Fotonovém Pásu. Bez těchto polí se povrchové vědomí Země stává extrémně dualistické, což také umožnilo Anunnaki udělat bizarní pokus se znovustanovením pole. V extrémně dualizovaném okolním prostředí je velmi těžké modelovat svou realitu.

Jaký je rozdíl mezi dualizovanou skutečností a polarizací, ze které mluvím? V polarizaci jsou dvě k sobě patřící části v rezonanci, jsou vzájemně propojeny a jsou schopny se spojit s různými dimenzemi a světy. Dvě k sobě patřící části, které jsou dualizovány, jsou od sebe ve 3D odděleny. Jsou to třeba černý/bílý, my/oni, buď/a nebo… Dualizovaná prostředí jsou velmi omezená a jejich inteligence je sražena dolů. Sírianská geometrická pole se rozpínají vzájemně se propojujícími fotony a hemží se synchronicitami, protože tato vzájemná propojenost otevírá brány do jiných dimenzí. Sladění se synchronicitami poskytuje letmé pohledy do kosmických říší, což vám umožňuje otevření rozsáhlého pohledu.

Radím vám, abyste se takto sladili s přirozenou polarizací fotonů, čímž si můžete modelovat ve 3D svůj život v souladu se systémem domů ve zvěrokruhu. Když o sobě na povrchu planety přemýšlíte jako byste byli v centru kruhové horizontální pláně rozdělené do 12 polí, budete překvapeni, jak tento model dokáže rozšířit váš cit pro já. Normálně jste dualizováni k jedné, nebo ke druhé straně nějaké otázky, nebo vlivu, ale v poli šesti polarit z dvanácti základních životních zkušeností si hrajete se svými životy, zatímco se konce těchto šesti polarit rozpínají. Dělení na dvanáct dílů rozšiřuje vaše vědomí za dualitu a ven ze 3D a vy se pak pohybujete v širším poli možností. Vyjadřování reality způsobem buď/a nebo rozptyluje a vy se zastavujete, polapeni v některém systému víry. Lidé, věřte mi, ve skutečnosti váš svět nerozpínají Síriané, ale děláte to vy! V letech 1972 až 1994 jste se probudili a uvědomili si, že jste byli pěšáci ve hře. Dosáhli jste úžasného zjemnění, což Sírianům umožnilo využít rozpínavosti vaší horizontální pláně, a tak vymysleli docela novou vizi, kterou pro vás mohou udržovat, zatímco otevíráte oči. Tleskám Sírianům za tuto nádhernou, novou realitu, rozpínající geometrickou formu.

Vytváření Domova

Plejáďané připouštějí, že z jednoho bodu pohledu udělali chybu. Řekla jsem vám, že jediný přestupek, který jsem kdy na Zemi našla, je nuda. Mé vozítko mi v r. 1972 poslalo signál: „je to tu naprosto nudné, až mne z toho bolí žaludek a chce se mi zvracet!“ Viděla jsem, že všichni dobře víte co děláte. Později někteří z vás zásadně otevřeli oči a začali žít v přítomnosti, ale mnozí z vás zamrzli v minulosti, přesně jako mastodonti, kteří zahynuli v poslední ledové době a nyní byli nalezeni zmražení v ledovci. Jejich maso bylo ještě poživatelné, když se rozmrazilo. Někteří z vás si uvědomují, že si mohou na této planetě zvolit nejméně jednu věc – svůj život. Nacházíte se v úžasném novém poli možností. Vidíte ohromující síly pozemských změn a dějí se veliká dramata jedinců, jako třeba příběh O.J. Simpsona a vy se rozhodujete, jak budete žít: „Když už jsem tady, tak tu budu!“

A dejte do toho trochu legrace! Můžete si svůj pobyt vytvářet, jak chcete, třeba tím, že se postavíte tváří v tvář tomu, čeho se bojíte ohledně vaší osobní smrti. Jak to udělat?

Pohlédněte hluboko do sebe a uvidíte přesně místo kde jste si vybrali zemřít a pak to jen nějaký čas sledujte. Jsou Plejáďané šílení? Ještě víc, zdá se vám, že vůbec nic nerespektujeme? Fajn, Plejáďané ale nejsou těmi, kteří pijí alkohol a kouří tabák i když vědí, že je to zabíjí, ani nežijí v seismických oblastech, o kterých vědí, že je jednoho dne zabijí, ani se nemilují bez lásky nenávidějíce přitom sami sebe! To děláte vy! Lidé, nyní je to tak lehké. Klidně se radujte z pití a kouření, radujte se ze svého života, zatímco frčíte po svahu dolů, ale milujte se jen s tím, koho opravdu milujete! Ve všech vašich extázích je ukryta smrt – to je přirozenost 3D – ale vy si nesmíte odmítat žádnou radost. Jděte za tím po čem toužíte a veškerá tato báječná energie bude jako vlny radosti uvolněna do celé Galaxie. Přestaňte své neustálé posuzování toho co děláte nebo to přestaňte dělat a rozhodněte se žít!

Jestli se v těchto časech změn rozhodnete odejít, všechna čest, jediné co po vás žádáme je, abyste si chtěli vytvořit takovou velkolepou smrt, která by vystřelila všechny vaše geniální vlastnosti do celé Galaxie. Mnozí z vás si přejí být nesmrtelnými jako Beethoven nebo van Gogh. Ale není třeba, abyste ohluchli nebo si uřízli ucho, nebo si nechtěli nechat platit za svou práci dokud jste naživu! Nenechte si namluvit, že vás někdo zabíjí! Dívejte se, jak je každý okamžik úžasný a že vás nikdo nemůže honit jako ovce. Rozhodněte se právě teď, že si „vytvoříte domov“.

Jděte se projít v místě, kde bydlíte, rozšiřujte svůj pohled na svět, prociťujte své srdce a dotek svých chodidel se zemí. Mávejte rukama kolem sebe a pak se pozorně zadívejte na své okolí. Zeptejte se sami sebe: „miluji Zemi na tomto místě, kde žiji?“ Jestli cítíte ke svému okolí odmítavost, protože je příliš suché, příliš chladné, příliš zastavěné domy, příliš těsné, máte o čem přemýšlet. Nyní, když geometrické pole Síria prostupuje pole vaší planety, nebudete schopni žít na místě, které nemilujete. Jediné, čím se máte zabývat, je cítit se být uzemněni na místě kde žijete a vyzařovat tento pocit do svého okolí. Brzy budete všichni uzemňovači geometrických světelných forem na Zemi. Země vám nebude její odmítání tolerovat.

Ať žijete ve městě nebo na venkově, v džungli nebo v poušti, na tom nezáleží. Vaše osoba je kódována milovat určité místo na této planetě a geometrické pole Síria vás tam přitáhlo. Jinak byste byli zaplaveni miasmy, které ve vašich tělech budou uvedeny do chodu. Nevěřte tomu co se říká o „místech“. Např. New York je jedním z nejsilnějších vírů, vytvořených plazy, na této planetě. Lidé jsou prostřednictvím těchto vírů přitahováni do těchto území. New York je postaven nad úžasnými krápníkovými jeskyněmi, které jsou posvátnými chrámy nádherných 2D telurických bytostí a jeho energie je podobná energii Jeruzaléma. Když vládli vaší zemi domorodci, (USA) a když lidé rozuměli silám určitých míst, ostrov Manhatan byl znám jako velký skalnatý pyj a sloužil jako místo, kde se nacházelo dvanáct posvátných lesních pramenů. Každý z těchto pramenů měl posvátný oltář, na kterém se odehrával posvátný sex pro počínání hvězdných dětí. Na vršku „penisu“ ostrova ležela písečná pláž, kde se odehrávalo nejvíce očistných rituálů. New York je tolik naplněn tvořivými vlastnostmi a geomantickými silami, že naše vozítko cítilo skoro na všech ulicích rozličné vibrace. Nejdůležitější posvátný pramen byl kdysi nazván „želví ostrov“ a je umístěn přesně před budovou spojených národů. Londýn, Paříž, Řím a všechna velkoměsta jsou postavena nad geomantickými víry, které umožňují snadné dosažení hvězdných vlastností. Území Nové Anglie je popsáno mocnými megalitickými znaky a kamennými kruhy, zkonstruovanými po poslední době ledové kolem r. 9000 př.n.l., kdy jsme naposledy vstoupili do Galaktické noci. Planeta vás přitahuje k vašemu domovu, kde budete chráněni a šťastni.

Každá píď této planety je Gaiou milována a kódována neuvěřitelně tvůrčí silou, které v průběhu věku Býka – 4320 – 2160 př.n.l. – megalitičtí lidé rozuměli a přijímali její zprávy. Rozvinuli tuto technologii, založenou na zbytcích paleolitických znalostí, zachovaných z věku Štíra – 17280 – 15120 př.n.l. – které přežily ponoření Země do Fotonového Svazku během věku Lva – 10800 – 8640 př.n.l. Proto tak silně cítíte energii Velké Pyramidy, nebo kamenného kruhu v Avebury. Proto je také fotonický jazyk – Kruhy v obilí – nyní vtiskáván do polí na vaší planetě. Skrze rostliny vám ukazuje kde jsou pozvedány životní síly. Toto značkování, vytvářené geometrickými víry, vás aktivuje k pochopení toho, kde jste.

Já, Satya, chci, abyste vzali vážně toto ponaučení, jak vytvářet Domov, což je staré Čerokijské učení. Nabízím vám informace o počítání a kvalitách období konce Mayského kalendáře, kdy jste se začali zajímat o to, co přichází. Chci, abyste mne nyní poslouchali: To, co nyní každý z vás dělá, je mnohem důležitější než si uvědomujete, protože množství galaktických znalostí, které je vaše planeta schopna podržet je určováno tím, jak jste sladěni s těmito znalostmi uvnitř sebe. Jestliže vyjdete ven ze svého domu a cítíte nenávist k ulici kde žijete, městu nebo svému okolí, jste ve velkém nebezpečí. Musíte věnovat čas prociťování místa kde žijete ve svém srdci, musíte pracovat s energií toho místa, abyste ji pozvedli natolik, že se zase vrátíte k Zemi, nebo musíte hledat místo, kde se vaše srdce otevírá, jak dešti, tak slunci. Nebojte se slunce, deště, větru a ohně, prostě v sobě změňte to co tyto základní živly odmítá. Nemůžete bez těchto živlů žít a ony zase nemohou žít bez vás. Fotonická aktivace nyní ve vašich tělech probouzí miasmy a jestli pobýváte v prostředí, které vás odpuzuje, nebudete schopni vydržet transmutaci své bolesti. Naslouchejte tomu, ať to ve vás rezonuje, řekněte tomu: „Já budu nyní tvořit svůj domov.“

Vylezte ze své minulosti, všechno se změnilo! Všechno, co nyní potřebujete dělat je, podívat se hluboko dovnitř sebe a pojmenovat to čeho se bojíte a přitom si vybírat místo, které vám umožní se rozpínat. A dále, vrhněte se do svého světa a dělejte přesně to, čeho se nejvíce bojíte a pozorně se na sebe dívejte. Přemýšlejte o tom, co chcete a jestliže najdete sami sebe, jak říkáte: „Já nemůžu, já nechci…“, proleťte tím a řekněte si: „Já to chci !“ A pak to udělejte. Pátrejte ve svých vizích, udělejte houbový kruh, vezměte koření nebo si dokonce udělejte hadí zasvěcení. Začněte žít v přítomném okamžiku. Tyto věci budete schopni dělat jen když cítíte rozpínání svého srdce a když se každý den na svém speciálním místě uzemňujete. Jinak je to beznadějné. Jak můžete žádat Gaiu aby vás podržela, když ji každým dnem svého života odmítáte?

Nejsem zde abych vám říkala, že všechny informace k žití extatického života jsou ve vašem životě právě teď. Můžete přestat přemýšlet o svých nekonečných přáních, protože vaše vlastní tělo je právě tam kdekoliv si myslíte že právě je a přitom je plné radosti. Věřte, že se nyní hluboko ve vás otevírá neuvěřitelná energie lásky, protože Siriané pozvedají vesmírnou strukturu, která zintenzivňuje Plejádskou vibraci lásky. Pociťujte vzrůstající lásku ve svém domově a rozpoznejte ji pocitem ve svém srdci. Tato úžasná aktivace je probouzením energie Krista v každém pozemském těle. Co tím Myslím? Energie Krista ve vašich tělech je opětným sladěním se s krystalickými kódy vaší krve s Gaiou. Vyberte si život tím, že si vytvoříte domov. Nebo se obraťte tváří v tvář smrti – při odchodu do jiných říší, ale mějte přitom jasno kam jdete. Uvolněte se a přestaňte sebou pohazovat po planetě jsouce napůl mrtví!

Prozatím se 2D elementálové v krystalickém jádru Gaii probouzejí a vyjadřují inteligenci Gaii. Potom bude její povrch okořeněn 5D plejádskými prvky lásky a ohněm kundalini z nefyzických říší. V nižších dimenzích zůstanou jen energie a bytosti, které jsou naprosto celistvé, sladěné. Bude to odpověď na morfogenetické děje. V této aktivaci, která se nyní děje, se ve vašem těle uvolňují antičástice hledající své analogie – fotony, které vám přesně řeknou, jak máte sami sebe léčit. Proto říkám: „Sledujte věci a děje, nad kterými žasnete, sledujte synchronicity, souvislosti, protože tyto narážky neomylně ukazují na všechno co se děje“. Jen se ptejte. Každý z vás, kdo si vybral cestu k fyzické integritě, se bude cítit úžasně a každý bude hrát nějakou roli ve stanovení nového morfologického pole biologického života. Chtěli byste, aby vaše potlačená bolest byla součástí nového morfologického pole nově probuzené biologie? Chtěli byste, aby síla, která vládne Rwandě byla jsou částí tohoto morfogenetického pole?

Jediný způsob, jak odhalit biologické kódy je, že začnete sami se sebou pracovat. Byli jste zavoláni do bytí jako forma, která je 9D. Jste organizací energie, která se vyjadřuje fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně ve formě těchto čtyř těl vědomí! Čištění aktivace těchto těl vás může hnát rovnou do galaktické rezonance (obr. 8). Až do března 1994 bylo vaším „nejhustším“ tělem tělo emocionální, které vás vedlo za posledních 11000 let bohatými karmickými střety s bytostmi všech dimenzí. Archetypálně je 4D říše první nefyzickou říší za vašimi fyzickými těly, může být dosažena jedině pocity a slouží jako stínítko pro nefyzické oblasti. Přirozená geometrie vaší 3D formy se přeformovala do přesné pyramidy, umožňující vám zakotvit pevnou Sirianskou geometrii. Vaše emocionální tělo vypadá jako by se vydouvalo z vašeho fyzického těla v této pyramidě, ale jeho proces je nyní u konce – i když někteří z vás ještě pracují na nějakých jeho zbytcích – a vy jste ve svých fyzických tělech urychlováni. Toto urychlení je velmi intenzivní, protože musí být vyčištěny miasmy, a proto si musíte vytvořit Domov, aby vám Země mohla pomáhat. Gaia se začíná znovu zrozovat v každém z vás. Mnoho učitelů vám v urychlování vašeho emocionálního těla pomáhá, vědí, že toto je pro vás bodem snadného dosažení multidimenzionality.

Barbora Hand Clow již vydala Solární astrologické techniky pro usnadnění těchto urychlovacích procesů s názvem: „Pochopení vašich průchodů klíčovými částmi života.“ Práce s tělem je základním vodítkem pro ty jednotlivce, kteří jsou v období let 1987-2012 ve věku 30-50 let. Vydala rovněž trilogii, jak urychlit sama sebe prostřednictvím regrese do minulých životů a multidimenzionálními terapiemi. Jestliže pro vás terapeuti pro tuto práci s tělem nejsou dostupní, může tato trilogie skutečně odjistit hodně věcí z minulých životů zapadlých ve vaší mysli a v buněčné paměti.

Váš posvátný oltář a vaše ka

Ať jste kdekoliv, svůj Domov můžete tvořit dokonce i ve vězeňské cele. Existují dvě velmi posilující metody: vytvoření posvátného oltáře, směrovaného do čtyřech stran a praktikování posvátných tělesných pozic. Pokud se týče oltáře, vyjadřování vlastností a energií čtyř světových stran, jsou rozsáhle vyučovány a jsou dostupné. Potřebujete studovat a zkoumat energii každé ze světových stran a potřebujete si zvolit malé místo – 8 x 8 v rozsahu je perfektní míra – a stanovit jeho střed. Pak vytvořit oltář do čtyřech směrů. Střed oltáře se stává přesným bodem ve vaší realitě, který vystřeluje přímo do centrálního krystalu Gaii a do vašeho vědomí se tlačí energie těchto čtyř směrů ze všech stran. Když sedíte v tomto centru a snažíte se chápat energii každého směru, pak posvátné věci – kameny, kosti, artefakty. dary lásky a krystaly – vejdou do vašeho života. Každý tento objekt bude mít silný vztah k jednomu z těchto směrů. Tím, že umístíte posvátné objekty na svém oltáři do jistých směrů a budete-li si mentálně připomínat to co vás učí a modlit se v tomto centru, bude vaše schopnost dosáhnout multidimenzionality neustále růst a růst. Přírodní živly pod vámi vás budou krmit inteligencí Gaii. Brzy shledáte, že vyhledáváte svůj oltář kdykoliv potřebujete někoho nebo sebe léčit, budete si tam chodit pro odpovědi na své otázky a budete se tam vracet, abyste udržovali spojení s inteligencemi, které jste takto přivedli do své říše.

Když se naučíte soustřeďovat, budou ze středu vašeho oltáře přitahovány deseti-dimenzionálními víry do vašeho místa různé bytosti. Nakonec se váš oltář stane vesmírem obsahujícím všechno. Tímto oltářem může být jeden pokoj ve vašem domě, ale malý prostor v něm zvyšuje soustředěnost. Když tomu věnujete dostatek času, poznáte, kdy se vaše ka objeví ve vašem těle podle toho, jak se budete v tomto vyváženém multidimenzionálním prostoru svého oltáře cítit. A když budete vně, v širším světe, udržíte snadněji své ka ve svém těle, protože budete schopni cítit, kdy je toto ka ve vašem těle a kdy ne. Budete schopni se znovu kdykoliv propojovat se svým ka tím, že se vrátíte do soustředěnosti svého oltáře. Nakonec bude na celé planetě tolik soustředění schopných jedinců, že na ní začne vládnout harmonie.

Model lidských čaker na obr. 9 se liší od modelů na Zemi. Je to Plejádský pohled na systém lidských čaker a liší se umístěním první čakry – zemské čakry – která je středovým krystalem Země (1D vaší říše). V mém systému začíná systém sedmi čaker zemskou čakrou jako vaším uzemněním, pak je pět čaker uvnitř vašeho těla od sexuální čakry po třetí oko a sedmá čakra je umístěna v Galaktickém centru. Vaše tělo je ve 3D, takže vaše první čakra je vaší kotvou v Zemském jádru a z něho vede linie ven skrze 2D telurickou oblast a napojuje se přímo na vaši kořenovou čakru. První a druhá dimenze vaše tělo elektricky aktivují ve vaší kořenové čakře a když je toto probouzení dostatečně silné, energetický had ve vaší páteři začne stoupat a celé vaše tělo se stává elektromagnetickým polem. Toto pole je vaším tělem ve 3D a vytváření domova znamená uzemnění vašeho aktivovaného těla.

Obrázek 10 vám pomůže pochopit, jak vás 1D uzemňuje v jednom bodě. Pak to stoupá trojúhelníkem skrze telurickou energii, která je do vašeho těla lákána vámi samotnými, je-li to třeba. Vaše tělo získává energii ze středu Země, rezonuje s energiemi 2D telurické říše prostřednictvím strun, umístěných ve vašem těle, vytvořených různými elementárními formami, a pak samo sebe ztvárňuje nebo vyjadřuje prostřednictvím čtyř těl vědomí, což cítíte jako že jste živí ve 3D. Představte si 4D archetypální oblast jako baldachýn, který je schopen udržovat ohromnou energii vyzařující z vašeho fyzického těla. Tento 4D baldachýn je držen ve formě podzemními 2D elementárními bytostmi, které vyjadřují Gaiu a má kapacitu přijímat síly od 5D do 9D, umožňujíce vám v sobě umístit velmi vysoké vibrace. Čtvrtá dimenze je díky nahromaděným pocitům dostatečně hustá na to, aby vám umožnila vytvořit mohutný baldachýn, ve kterém můžete shlížet 4D dramata a jestliže dokážete to co vidíte neposuzovat, začnete sklízet a vyzvedat některé velmi pronikavé jemné energie.

Jestliže se vám zdá, že nějak očerňuji 2D a 4D energie, uvědomte si, že je to vaše vlastní zrcadlení! 2D energie a 4D archetypální síly jsou prostě těmi nejhrubšími, těmi, které můžete nejobtížněji vstřebat. Plejáďané cítí jejich vyjádření. Milují jejich ohromující tvořivost. Jestliže vás něco z toho co říkám nutí k posuzování některé energie, zkuste naslouchat, co vám tato záležitost povídá hluboko ve vás. Je to vaše část, kterou nemáte vyčištěnou. Budu vás protahovat mnoha záležitostmi, kterým nejvíce věříte. Budu vás konfrontovat s vaším fanatismem a budu vás vystavovat vaší hlouposti a slepotě, abyste viděli své vlastní projekce, které se k vám zrcadlí zpět. Proč? Tyto projekce jsou tím, co vytváří zlo a když je v sobě uvolníte, podmínky pro tvoření zla jsou rozpuštěny.

Plejáďané v základě mluví o práci s tělem. Hluboko ve vašich tělech leží multidimenzionální zážitky z vaší minulosti, které nyní mohou odjistit vaše vědomí. Před tím, když jste tyto zkušenosti prožívali, nebyli jste schopni je vstřebat. Nyní musí být ve vašich tělech aktivována energie, abyste se mohli chopit nějaké práce, která je před vámi. Musíte si uvědomit, že často prožíváte špatné věci, které odmítáte a pak je zahrabete hluboko do sebe. Během posledních 11000 let Galaktické Noci jste prošli mnoha neuvěřitelnými zkušenostmi, které se staly vaší knihovnou poznání – pamětí pro další stav vývoje. Před dávnou dobou jste se začali rozpínat a zkoušet to či ono, nedosáhli jste toho, ale poznali jste nové možnosti. Nyní, když věci kulminují, všechen tento potenciál vylézá ve všech z vás na povrch.

Jestli o tom pochybujete, přemýšlejte o své historii. Jak jinak dokážete vysvětlit takovou hojnost dramat, která se udála na vaší planetě? A co jiného bylo příčinou vašeho zabíjení se po tisících kvůli kousku malého území na vaší planetě? Když o tom přemýšlíte, vidíte, jak se klubaly 2D elementární síly pocitů, takových, jako je krvesmilství (krevní chlípnost), na povrch, když vás 4D archetypální bytosti vháněly do bitev. Co jiného vysvětlí drancování a kanibalismus v Bosně a Hercegovině a ve Rwandě? Jste nasáváni do ohromného množství dramat proto, abyste se nad nimi mohli zamyslet. Nebylo by lepší utnout hlavu svému vnitřnímu drakovi, nežli se dívat na TV, zatímco jsou touto jeho silou celá území ponořena v Agónii?

Vědomé aktivování vašeho ka vás nyní posune dál. Znovu poukazuji na obr. 10: Své ka nejlépe pochopíte, když si jej představíte jako 4D baldachýn nad svým tělem nebo jako energetické pole. Pro jakoukoliv dimenzi je zdrojem silné aktivační energie dimenze ležící právě pod ní a pro vaše fyzická těla leží silný zdroj síly ve 2D říši živlů. Zdrojem aktivace vyšší frekvence je v každé dimenzi dimenze, ležící přímo pod ní. Proč je tomu tak? Jste v těsné rezonanci se 2D proto, abyste byli schopni cítit hustotu jejích vln ve svém těle a kmitáte dostatečně úzce se 4D proto, abyste cítili, jak vás aktivuje. Dříve, nežli můžete dosáhnout ostatních dimenzí, musíte otevřít brány do 2D a 4D, stejně jako se musíte nejdříve sladit se svými vlastními sousedy, než se můžete vydat do jiných zemí. Musíte mistrovsky zvládnout elementární říši, abyste se sjednotili s Gaiou a musíte zvládnout své pocity, abyste dokázali uchopit mnohem jemnější dimenze. 4D archetypální oblast potřebuje dosáhnout vašich fyzických vibrací, abyste mohli opravdu poznat Gaiu tím, že budete pracovat s její elementární inteligencí. Všechny dimenze jsou mnohem více promíchané, než si dokážete představit a žádná dimenze nemůže přežít, když se periodicky nenavrací do integrity celku.

Jak můžete na Zemi zvládnout 4D archetypální dramata, která jsou ve skutečnosti přáními a touhami z éterických říší, aby s vámi komunikovali? Éterická oblast má tak jemné vibrace, že ji nedokážete číst aniž prostoupíte dimenzí, která leží nad fyzickou. Toto prostoupení nebo přenos se děje tehdy, když váš přijímač obdrží elektrické signály a přemění je ve slyšitelný zvuk. Naslouchejte opatrně. Do této pocitové oblasti vnášíte mnoho negativity, protože si myslíte že vás používá. Avšak nemáte jinou cestu, nežli projít touto branou. Musíte se zamyslet nad tím, jak to funguje, protože tak jak to popsal Zacharia Sitchin, manipulovali Anunnaki vašimi geny. V knize Znamení Atlantidy popisovala naše vozítko, jak atlantští vědci dekódovali v laboratoři fotony a kde ukázali, jak mimozemšťané mohou vytvářet lidi dekódováním jejich DNA. Dobře, vaše DNA je nyní znovu dekódována. Jste testováni a zkoumáni svými vědci, kteří jsou ve skutečnosti Anunnaki. Říkají vám, že mohou léčit nemoci upravením vaší DNA. Já, Satya, vám pravím, že vaše DNA může být opravena uvolněním negativních emocí, vyčištěním miasmů z vašeho těla a opětným dosažením mentální čistoty a ryzí duchovní celistvosti. Vaše DNA a vaše tělo jsou odrazem vás samých, tak na sobě pracujte a dejte si pozor na toho, kdo vás rozebírá.

Když chodíte po povrchu planety, stůjte ve vertikální ose k Zemi a prociťujte svou první čakru v krystalickém jádru Země a nechejte stoupat energii této čakry svým tělem. Prociťujte energii Gaii, jak stoupá vaším tělem, vystupuje vaší hlavou ven k vaší duchovní nebo korunní čakře, umístěné v Galaktickém centru. Tato kosmická čakra pro vás udržuje otevřený koridor do nefyzických říší a neustále se otáčí. Když toto Galaktické centrum cítíte, znovu zaměřte svou pozornost Já do centra Země, pak obraťte svou energii z kosmických říší zpět, sestupte do svého těla a projděte svými pěti čakrami. A když takto proháníte energii nahoru a dolů, zaměřte se na pociťování emocionálních bloků. Jsou tyto bloky sexuálního původu, nebo jste nedali možnost projít některým pocitům, nebo pramení ze zablokovaného srdce, které se ostatním odmítá odevzdat? Jsou bloky ve vašem krku výsledkem nevyslovení některých svých pravd, nebo máte bloky ve třetím oku, takže nejste schopni vidět přírodní živly a archetypální učitele? Hledejte, které čakry jsou zablokovány a naprosto se oddejte pátrání v těchto říších.

Kde jsou vaše bloky poznáte tím, když se podíváte na část svého 3D života, která je nerozvinuta. Např. zabraňuje vám nějaká materiální ztráta v prožívání sexu, nebo vám brání ve vyjádření toho, co cítíte že je pravda? Podívejte se, kde je ve vašem životě něco zdánlivě neřešitelného, kde je místo, o kterém si myslíte, že to vyřešíte až příště. Zastavte se právě v tom místě a vyřešte to hned! Vaše čakry se neotevřou když nebudete naprosto ctít pole, ve kterém žijete – 3D – protože je atmosférou, ve které přijímáte vlny z ostatních dimenzí.

Pět čaker ve vašem těle jsou vašimi osobními spojkami mezi fyzickými oblastmi. Ať už ležíte na lékařském stole nebo v posteli se svým milencem, nebo v posvátné zóně, kde můžete cítit vesmír, představte si, jak ležíte na základně rovnoramenného trojúhelníku a vaše tělo míří do bodu přesně pod vámi v centru Země. Přesuňte své vědomí do tohoto bodu a pociťujte, jak hluboká je vaše úcta ke Gaie. Pak, s použitím síly Gaii, cestujte s tímto trojúhelníkem dolů do země abyste dosáhli elementárních sil ve svém těle, které potřebují uvolnit. Vnímejte, jak cítíte struny znějící ve vašem těle a přesuňte vědomí přímo do míst svého těla, kde můžete cítit, jak elementy volají po svém uvolnění a požádejte je o to co vám chtějí říci. Vaše tělo ztěžkne a zhoustne jejich úchvatnou energií, ale zůstaňte tak s vědomím, že jste chráněni.

Sledujte všechno, co se objeví na vaší vnitřní obrazovce, ať už to přichází třeba z dávné minulosti. Neposuzujte to, protože to může být příběh z doby před miliony let, který s vaším teď vůbec nesouvisí. Ať je to cokoliv, nebylo tomu ve své době nasloucháno, takže si važte této informace a naslouchejte jí. Náhle ucítíte, jak moc si tento příběh přeje být poznán a pochopen. Važte si ho, zapamatujte si ho a nechejte ho odejít. Jděte dál a pociťujte světlo a blaženost svého těla, když jej začnou zaplavovat pole vyšších dimenzí. Při vlévání této síly se silněji než kdykoliv předtím zaměřte na místo, kde cítíte vibraci velkých elementárních sil. Volejte vibrace vyšších dimenzí přímo do tohoto místa. Když se začnou ty veliké elementální síly přírodních živlů vracet do Země, můžete pocítit krizi. Ale představte si, jak jsou šťastné, že jdou domů. Představte si, jak jste vy šťastni, když můžete jít po dlouhé době zase domů když po tom tolik toužíte a nechejte je odejít. Představte si, jak by historie vypadala docela jinak, kdyby jen jeden člověk poznal kdo je Adolf Hitler, když byl dítětem.

Jestliže se nyní budete takto uvolňovat, představujte si sama sebe ležící na stole se 4D archetypální obrazovkou nad svým tělem. Je to vaše kino, váš film a když to budete sledovat na své obrazovce, budete zcela ohromeni a potěšeni z toho, co na ní je. Zpočátku vám to bude působit bolest, až hluboko zahrabané věci začnou před vašima očima vystupovat, ale vaše zvědavost rychle vyhraje. Proto my, Plejáďané, tolik milujeme vaši zvědavost. Nutí vás zkoumat věci, o kterých si myslíte, že jsou vně vás. Pak, když jednoho dne zjistíte, že jsou uvnitř vás, uvědomíte si nakonec, že jste chrámem pěti energetických center, která mohou získávat údaje z jakéhokoliv zdroje. Když tyto údaje získáte, pošlete je Gaie, protože nejste schopni udržet takovou energii ve svém těle, když vámi jednoho dne začne proudit. Když dimenze kmitají ve stejném rytmu, začíná vzájemná výměna energií a vy existujete ve všech dimenzích současně.

Jak jsem již řekla, naprosté ponoření Slunce do Fotonového Svazku současně odjistí všechny dimenze a vy budete muset opustit své tělo, jestliže nebudete ve 3D uzemněni a schopni udržet frekvenci všech devíti dimenzí. Nyní začal čas abyste pracovali s Plejádskými léčebnými technikami.

  1. ALCHYMIE DEVÍTI DIMENZÍ

Co tím já Satya myslím, když říkám, že myšlenka tvoří skutečnost? Mnohé z vás zaráží, že doslova všechno co se vám stane, je záležitostí vaší mysli. Někteří z vás si s tím hrají, aniž mají ponětí, co to ve skutečnosti je. A někteří z vás se probouzejí a uvědomují si, že si kolem sebe neustále vytvářejí celý gigantický svět – svět vytvořený vaší myslí. Potom tomuto světu odpovídáte skrze své pocity – vaše osobní reakce na to, co jste vytvořili. Z fyzikálního bodu pohledu je logické, že skutečnosti, které každý den prožíváte budou anulovat, nebo zařizovat všechny ostatní skutečnosti, které vás potkávají. Avšak, jestli máte to štěstí, že žijete v malé komunitě, kde se většina lidí dostatečně zná, budete si vědomi toho, že každá osoba si žije svůj kompletní denní scénář, témata vašich scénářů se vzájemně prostupují, ale vy kolem sebe procházíte jen s letmým pozdravem. Když se na lidi díváte po energetické stránce, budete překvapeni, jak se jejich vzájemné reality prolínají, a že každá komunita vypadá jako ohromný geometrický komplex. Jediný způsob, jak dosáhnout jakékoliv reality, je skrze vnímání. Reality nejsou pevné a prostor mezi věcmi je neuchopitelný. Můžete si každý svůj pocit a myšlenku, která vejde do vašeho vědomí zvolit, a tyto volby vytvářejí váš svět.

Všechno na čem záleží je to, jestli vnímáte co se děje ve vztahu k vašemu vnitřnímu světu. Až poznáte, jak jsou vnější události vytvářeny vaší vnitřní energií, potom, jaký je význam všech těch světů, které tvoříte svou myslí, všech těch bijáků? Naučili jste se z nich něco? Prošli jste všemi těmi bohatými pocity, které tyto děje vyvolaly? Jaký by byl význam čehokoliv co vám odráží váš vnitřní svět, kdyby vás to nemělo změnit? Když si uvědomím, jak 3D funguje, nezapomeňte prosím, že vaše velká matka Země poskytuje prostor pro všechny tyto bijáky.

Mé lepší porozumění tomu, jak to všechno funguje nutno přičíst jedné události v životě mého vozítka, která se udála při psaní této knihy. Věnuji čas tomu, abych vám o tom pověděla, protože tento příběh je výtečným příkladem toho, jak se Plejáďané učí o vaší realitě prostřednictvím vašich prožitků. Nejbližší kolegyně mého vozítka Diana, trpěla mozkovým aneurysmem a během operace mozku se aneurysmus projevil. Mé vozítko Dianu neustále navštěvovalo v městské nemocnici s alopatickou léčebnou praxí. Jak tak přicházela a odcházela, přicházela na to, jak můžete používat svůj vlastní speciální „poklad“ k tomu, abyste opravdu pronikli temnotou. Povím vám ten příběh, protože vás uzemní, a až se bude vaše planeta reorganizovat, nabídne vám nástroje k přežití.

Kritická podmínka vaší planety je očividná: Vaše planeta vyžaduje kompletní předělání všech jejích systémů, protože dorazila do konečného bodu své materializace. Alopatické léčení je ideální oblastí pro uvědomění si stavu materializace, protože pravé zdraví je ve skutečnosti nefyzickým stavem. Zdraví je pobývání v rezonanci s jádrem vaší planety. Je udržováno tajemnými způsoby a je to vaše bohatství. Slova zdraví, tajemství a bohatství jsou zvukově kódována. Materializace zdravotnictví postavila zeď mezi vaše těla a přirozený proces vaší planety. Vydáváte všanc vaše těla, jste hadr na holi a vaše orgány jsou nabízeny na trhu. Jak se dáte zase zpátky dohromady?

Zkušenost s aneurismem mne naučila nové metodě přeorganizování 3D prostřednictvím mysli. Pro ty z vás, kteří se rozhodnete s tímto konceptem pracovat platí, že musíte tvořit z nejvyšší hladiny zájmu, protože nefyzické formy stvoření jsou založeny na silné touze, jejímž základem je láska. Mnozí z vás již na to přicházíte a mne toto učení se s vámi velmi vzrušuje.

Zdálo se, že Dianu bolívá žaludek, měla závratě a silnou rýmu. Protože si vždycky vybírala přírodní léčebné metody, mé vozítko se jí zeptala co chce dělat. Diana požadovala práci s tělem. Mé vozítko si byla jista, že se děje něco velmi vážného, ale respektovala Dianinu volbu, nevyhledat radu lékaře. Není možné léčit jakýmkoliv způsobem, dokud si nemocný nepřeje specifický zákrok. Mé vozítko se rozhodlo vést léčebné sezení, ve kterém volala všechny nefyzické bytosti, které pracují s Dianou. Položila svou přítelkyni na masážní stůl, použila šalvěj, peří orla, krystaly a vydří kůži, která se používá jen v některých případech. Kolem Dianina aktivovaného těla uvnitř velkého kruhu z šalvěje se objevilo nejpodivuhodnější shromáždění chemických elementálů, jaké kdy mé vozítko viděla. Diana byla jasně schopna pracovat s úžasnými silami! Však si také po léta stěžovala, že ji nějaké síly omezují. A tato skupina elementálů byla jasným zdrojem tohoto omezení. Jako kterýkoliv léčitel jednající s velkým traumatem, naše vozítko dělala všechno proto aby pochopila co se děje. Diana byla celá léta kadeřnicí a mé vozítko předpokládala, že do jejího těla se nasákly chemické elementy z jejího salónu. Mé vozítko cítilo, že jsou připraveni se vrátit domů, do země.

Tím že mávala orlím peřím ve vzduchu kolem Dianina těla, vytlačovala z něj elementály, pak jim požehnala, projevila jim svou úctu a poslala je zpátky do jejich 2D říší. Jak se navracely do svého panství, shlukovaly se do úžasné spirály energie. Jak se její tělo začalo posilovat, Diana upadla do hlubokého spánku. Celou noc nějací elementálové poletovaly kolem stromů a mé vozítko je žádala, aby šli domů. Ráno bylo klidné, pokud se týče elementálů, ale nikoliv Diana. Čím by to mohlo být? Diana se svíjela a chvěla po celém těle. Co by to jen mohlo být? Stěžovala si, že ji strašně bolí hlava, zvracela a nakonec požádala, aby ji vzali na ošetřovnu.

Diana měla mozkový aneurysmus řadu let a naše vozítko cítila, že to musí být místo kontrolního centra jejích elementálních učitelů. Za pár týdnů doktoři zjistili, že má Diana také rakovinu, takže bytosti, které mé vozítko viděla mezi stromy, byly pravděpodobně chemické elementy, které uvedly do chodu rakovinu. Z pohledu Plejáďanů jsou taková centra, jako měla Diana v mozku, časově kódované implantáty, které zabraňují lidem, aby se probudili příliš rychle. Explodovali byste, kdybyste uvolnili své miasmy zpět do jejich panství příliš rychle. Z mého pohledu je Dianin případ jedinečným příkladem probouzení, jímž jste nyní všichni požehnáni. Od roku 1998 budete všichni prožívat svá vlastní probouzení. Nejtěžší fáze vašeho pozvedání – vaše plné navrácení do sladěnosti se Zemí – bude uvolněním těchto miasmů, skrytých hluboko ve vašich tělech. Tento konkrétní aneurysmus byl velkým probuzením, který mi měl jako Plejáďanu co říci, protože jsem ještě docela nerozuměla vaší bolesti, bolesti vtělených lidí. Mé vozítko se bránila důkazům, aby vám řekla o tom co přichází, protože vás tolik miluje. Avšak nyní je čas, abyste tyto zprávy dostali. Stačí jen věřit. A naleznete způsoby, jak se vyléčit a budete tím ohromeni. Léčení samotné vstoupilo nyní do fyzické říše a vy musíte být všichni velmi bystří a velmi pevní. Fyzické léčení je velmi hluboké, ale jenom tehdy, když restrukturujete svůj emocionální svět založený na tom, co jste se naučili během fyzického traumatu.

Dostali jste někdy sprchu ohromujícího vhledu o tom, jak restrukturovat všechny reality kolem sebe, zatímco jste byli uprostřed obrovského traumatu? Například, váš otec umírá a matka je rvána hlubokou krizí. Celé její srdce je vystaveno na pospas a vy vidíte svět jejího vnímání ve vizi rádiových paprsků. Vaše rodina vůbec nefunguje, všechny její pravdy jsou vystaveny jako ve výkladní skříni a zdá se, že by tato situace mohla každého z vás zavést do integrity, do své i vzájemné celistvosti. A já pak znovu a znovu pozoruji, že vy na takovéto zjevení ve třech měsících zapomenete! Ale právě v těchto obdobích je možné restrukturovat celou planetu! Všechna vaše traumata a bolest se dějí jen proto, abyste viděli svět ostatních! Důvod, proč jste nyní v takových trampotách je ten, že jste těchto období nepoužili pro svůj vhled, takže se 3D události stávají stále většími a většími. Jste jako polámané gramofonové desky.

Z pohledu mého vozítka byla její přítelkyně osvícenou bytostí, která byla uprostřed titanického boje se svými omezeními. Mé vozítko vždycky věděla, že Dianino vnitřní poznání bylo nadčasové. Jako vždycky, když se objeví nějaké omezení, je tomu tak proto, že neobyčejné uvědomění této osoby nebylo v jejím mládí rozvinuto. Diana byla obdařena plně osvícenou matkou, která ji neustále pobízela, aby otevřela své srdce, tak aby byla schopna svůj dar obdržet v době, kdy na něj bude připravena. Ale Dianin čas ještě nepřišel a její dar byl uložen v časově kódovaném kontrolním centru hluboko v jejím mozku. Potlačené tvořivé vyjadřování bude vždycky napadat vaše těla a vnitřní zloba z této frustrace je příčinou toho že jste nemocní!

Používám Dianu jako příklad, protože mozkový aneurysmus a rakovinu přežila a mé vozítko byla tímto zázrakem ohromena. Tento prožitek prohloubil její víru v časování událostí a ve vývoj a mé vozítko vždycky ví, že cokoliv se v jejím životě objeví je lekcí, která musí být pochopena. Jinak bolest a trauma není dostatečně oceněno. Povídám vám toho více o této události, protože léčení je důležitým základem vašeho Plejádského já. Jsem zde abych vám pomohla pochopit vaše tvořivé síly, protože jste také Plejáďané. Už jste zapomněli na své hvězdné propojení, ale nyní se vaše těla hvězdám otevírají. Hvězdy jsou nukleární, a proto se nyní otevírání přesunulo do vašich těl, neboť jsou to vozítka pro vaše tvůrčí možnosti.

Hledání vaší Monády

Hluboko uvnitř každého z vás je „poklad“, dar který jste při svém rozhodnutí se sem inkarnovat přinesli z hvězd na Zemi. Tento poklad je monádou poznání, které je multidimenzionální a leží hluboko uvnitř vašeho vědomí. Dianin dar je zářivý příklad o fungování elementálů. Jak to vím? Je to jednoduché: jakékoliv trauma, do kterého se dostanete je vaším tréninkem k tomu, abyste si dokázali představit, jak máte přijmout svůj dar. Každé trauma, které moje vozítko prožívala, vidím jako hlavní části jejího tréninku. Avšak vy svá traumata odmítáte, a tak je nekonečně dokola opakujete místo abyste se z nich učili. A tak jenom vytváříte další události a věci. Jste si jisti, že jste si nyní všimli jaké hrozné věci vytváříte – odpadky, hráčská doupata, vrahy, auta a bomby? Když jste nyní stvořili tolik neužitečných věcí, cítíte se za to vinni. Ponořeni ve vině, zapomněli jste vytvářet správné věci, a pak zjišťujete že jste omezováni. Ale všimli jste si někdy ve své zášti k tomu co vám vaše kultura předkládá, že se cítíte omezováni? Právě v tomto vnitřním pocitu že jste omezováni je cesta k vaší vlastní tvořivosti.

Kdybyste po této cestě šli, nepotloukali byste se kolem toho, co vám váš vnitřní „poklad“ vždycky říkal abyste dělali. Váš „vnitřní poklad“ je vždycky frustrován, když má přitahovat do vašich těl velké elementální síly a ony, pokoušejíce se vás přimět k tomu abyste mu naslouchali, uvrhuje vás do nemoci. Je to jejich zaměstnání – přimět vás k slaďování se s 7,5 Hz frekvence Země a zastavit vás ve vašem přílišném zaneprázdnění. Tyto síly vás milují a budou vás objímat a stahovat dolů pod drn jeden život za druhým, když si nebudete naslouchat. Vibrují jako radioaktivita, nutíce vás abyste se stali nehybnými/mrtvými, nebo aktivními/tvořivými. Když není tvořivost nacvičována a uváděna do projevu, obrací se sama proti sobě a stává se destruktivní. Jak jsem řekla, emocionální dávení je u konce a začíná práce s fyzickým tělem. Každá nemoc, kterou v letech 1994 až 1998 statečně proděláváte a léčíte, je nemocí, která by vás, až bude Slunce ponořeno ve Fotonovém svazku, okamžitě zahubila.

Jak dokážete tyto elementální síly vidět? Ze všeho nejdříve se ponořte hluboko dovnitř sebe a prociťujte místo ve vašem srdci, které ví o tom, že můžete tvořit cokoliv. Všimněte si, že tento vnitřní prostor je za hranicí emocionálna a fyzična. Všimněte si, jak je ve vašem srdci ve skutečnosti čisto! Je to ryzí, nezávislé vědění. Jděte se svým vědomím do tohoto místa. Z tohoto místa přesně víte, jak v kterékoliv situaci reagovat. Prociťujte přání elementálních živlů, existujících uvnitř vašich těl, kteří čekají aby vám pomohly uvolnit vaše miasmy. Jestliže to budete dělat tak dlouho až uvolníte jejich touhy, všechno kolem vás se změní, přeorganizuje a vy spatříte všechny stezky, kterými můžete sejít dolů, abyste své dary obdrželi. Když přijmete své dary, pak z vaší tvořivosti zmizí hněv a vy se budete cítit báječně! O tomto jsem své vozítko hodně naučila a vy se můžete také naučit jak tyto energie cítit ve svých tělech. Jenom si všímejte jak se cítíte, když jste celí vzrušení a pak své vzrušení následujte.

Váš vnitřní poklad, nebo osobní monáda, nemá nic společného s vaší prací, nebo s vašimi vztahy. Avšak aktivování vaší monády bude rychle srovnávat všechno co se týče vaší práce, vztahů a zdraví, protože fyzické a emocionální skutečnosti jsou prostě vaše pomůcky k vyjadřování vaší tvořivosti. Na vaší planetě je naprosto pomateno chápání jak jednoduše tvořit, protože si pletete vytváření se základním materialismem, a protože vaše monáda není fyzická, nemůže rychle jednat. Co má vaše monáda společného s vaším pokladem? Monáda je forma, která v sobě drží poznání vašeho vyššího já, která naprosto chápe 3D skutečnost. Jestliže s ní začnete pracovat, bude to tak úžasné, že z vaší skutečnosti zmizí jakékoliv omezení. Například, jakákoliv fyzická nemoc, třeba jako aneurysmus, může být vyléčena, když změníte chování, které ji udržuje ve formě. (Věda již poznala, že je mozek holografický, neurofyziolog Karel Příbram a fyzik David Bohm na to nezávisle na sobě přišli v sedmdesátých letech.) Takže jakékoliv poškození mozku může být vyléčeno a změna myšlení může změnit zaběhlý vzor. Jiná část mozku může v některých případech dokonce převzít funkci poškozeného místa, protože mozek je holografický – každá jeho část odráží celý jeho vzor.

Protože je váš mozek holografický, vaše vyšší já ví jak vám má pomoci změnit vaše chování, které omezuje vaše tělo. Avšak k tomu potřebujete informaci ze 3D a vaše vyšší já vás jemně povede k tomu, abyste je našli. Vy však musíte naslouchat svému vnitřnímu vedení. Například Diana měla symptomy označující rakovinu a bylo by od ní moudré kdyby hledala diagnostiku, ale ona to neudělala, protože neměla úctu k alopatickému lékařství. Zmiňuji se o tom, protože alopatické lékařství má hodně co nabídnout a vy musíte najít vhodné způsoby jak ji použít a přírodní léčení musíte použít také tehdy, když je to vhodné. Inteligence vašeho vyššího já je ohromující a všechno co máte dělat je, převzít zodpovědnost za co největší poznání různých pomůcek, které máte k disposici, tak aby vám vaše vyšší já mohlo dát impuls zdali jít k doktorovi, nebo k akupunkturistovi.

Diana například ukázala mému vozítku jak se elementální energie, potřebující své vyjádření, stěhují do těla a jak nakonec mohou vytvořit nemoc. Já Satya učím o tom své vozítko po celé roky, vidí to v mnoha případech a je schopna udělat diagnózu jen tím že se podívá na 2D učitele usazené v lidském těle. Brzy to bude umět dělat každý z vás. Dianin případ byl pro ni velmi poučný, protože viděla, jak tento proces pracuje v lidském mozku. Protože aneurysmus byl nejprve stvořen myslí, potom čistá mysl je přesně to, co jej může odstranit! Samozřejmě, když je fyzické tělo značně poškozené, potom může být chirurgie požehnáním proto aby zachránila život, ve kterém můžete mít možnost přijít na to, jak tvořit z čisté mysli.

V propojení neurologické péče mé vozítko vidí, jak se nakonec může v lidských hlavách propojit celá továrna nebo celé město. Nyní je čas, aby vědci zastavili vytváření věcí, které se stále více vymykají fyzikálním procesům v lidských tělech. Mnozí vědci již vědí, že myšlenka tvoří skutečnost, a že mysl může léčit. Ale všichni vydělávají hodně peněz zaváděním přístrojů a aplikováním drog a nikdo ještě nepřišel na to, jak získat peníze za myšlenku. Oblast, kde jste nejvíce vyvedeni ze své celistvosti, jsou vaše peníze. Všimněte si, že slovo „drahý“ způsobuje, že se vytrhnete ze svého snění, ze své mysli, jako kdyby byla řeč o vaší ex-manželce. Drahé vybavení je obrovskou kontrolující manipulací, které vám umožňuje se vyhýbat myšlení a bude se stále zvětšovat, dokud si budete cpát do hlavy, že vás kdokoliv, nebo cokoliv omezuje.

Tyto omezující systémy víry jsou hluboce zakořeněné, takže nastal můj čas na rouhavou vyjížďku parníkem, která vás zbaví vaší posedlosti ohledně Boha, jako velkého, Bílého Otce. Varuji vás, možná se vám tyto další informace nebudou líbit. Ale máte výběr mezi plaváním si ve světelných tělech vaší vlastní buněčné paměti, nebo být nasoukán do mechanické matrice absolutního omezení.

Protože tyto informace bude těžké pozřít, soustřeďte se nyní do svého srdce! A když jste v něm, kdykoliv zjistíte že těžce dýcháte s brněním v hlavě, nebo s pocitem svírání ve svém žaludku, prosím, vraťte své vědomí do svého srdce. Potom se zhluboka nadýchněte a vydechněte. Lidé, vy jste nemilovali své vlastní otce, protože Bůh Otec vám kradl vaše city k vašim pravým otcům.. Vaši zmaření otcové omezovali vaši tvořivost, protože byli tolik plní bolesti. Plejáďané jsou 5D tichým centrem vaší 9D Gaianské struktury a je to vždycky toto centrum, srdce, které vynáší na povrch klíčové otázky. Protože vaše srdce aktivují vaše těla, nezapomeňte, že Plejáďané jsou vládci božího srdce. Jestli říkám něco rouhavého, dýchejte zhluboka a smějte se se mnou.

Abraham a uranium

Je čas vám připomenout, že nukleární válka již na Zemi proběhla. Protože tento fakt je skrytý, a ačkoliv jste rozštěpili atom, nemůžete vidět nebezpečnost situace, protože si myslíte, že atomová válka je pravděpodobná budoucnost. Faktem je, že nukleární válka je minulá událost, kterou jste neprošli a zachvátí vás, jestliže neprojdete tímto poznáním.. Vím že teď je čas, abyste jednali se všemi svými zakódovanými vinami, které vás ochromují, protože cítím, jak jste zoufalí. Tato gigantická vina stvořila nějakého dokonalého, za vše zodpovědného Otce, který vás blokoval před vaší zodpovědností. A to z vás udělalo ovce. Nukleární válka v roce 2024 př.n.l. vytvořila Mrtvé Moře, a způsobil to Abraham. Nežli mne začnete napadat slovy „ach Satyo, jak můžeš tak neuctivě mluvit o našem velkém Otci?“ prosím řekněte mi, proč obdivujete Edwarda Tellera – tell her – (v češtině: řekni jí) a S.W.E.A.T. tým z Los Alamos?

Důvodem proč nejste schopni vidět pravdu o této části vaší minulosti je ten, že nukleární události staré tisíce let, vyvrhly touto explozí 2D elementální formy ven z jejich říše. Příčinou toho, že cítíte bolest přírodních živlů tak intensivně je, že byla zkonstruována Hebrejská Bible, aby vás zavedla do všelijakých příběhů, kromě toho nejdůležitějšího. Jahve je zpodobňován jako pomstychtivý ohnivý bůh a tak jste stavěli chrámy a tvořili náboženství, abyste někde uskladnili své veliké odmítání. Ano, vaše kostely a církev jsou konstrukce a systémy pro udržování tohoto popírání pravé skutečnosti. Toto popírání bylo během období nahromaděno a nyní ve vašich tělech existují implantáty, které je udržují a stejně jako nukleární reaktor, teď vaše těla zvracejí emocionální smetí. Dále, svému odmítání jste se vystavili rozbitím atomu. Einstein probudil temnou vzpomínku na tuto hroznou pravdu, zděsili jste se a tak jste to šoupli do pravděpodobné budoucnosti. Mnozí z vás mají ohledně Jahveho nervosní pocity a někteří z vás intuitivně vědí, že to udělal „on.“ Tato peprná a pichlavá myšlenková forma se manifestuje ve vaší současnosti jako seriózně zakořeněný apokalyptický postup, jako ten nejnebezpečnější trend vaší skutečnosti. Když se zbavíte své posedlosti po bohu otci, umožní vám to vyhladit apokalyptický myšlenkový jed, a tak mi dovolte vám povídat o Abrahámovi.

Na konci třetího tisíciletí př.n.l. Nibiru kontrolovalo Ur, pravěké Sumerské město na řece Eufratu a Nibiruánci se nazývali Sumeřané. Tak jako Vatikán, tak i Sumerská kontrola byla teokratická. Když si tak prohlížím vaši minulost, vidím Abraháma vyslaného z města Ur, nesoucího nějakou malou krabici s něčím zářícím uvnitř. Pečlivě ji opatruje protože ví, že tento element je velmi nebezpečný a vytváří veliký strach. Tento element pochází z hloubky země hluboko pod městem Ur, kde byl uskladněn Nibiruánci. Odtud pramení slovo „uranium.“ Je čas abyste si všimli, jak hluboce jsou tato slova kódována – místo kontrolního centra vaší tvořivosti se nazývá „cranium.“ Veškerá omezení i potenciální tvořivost ve vašem světě existuje právě ve vašich jazycích. Z mé 5D perspektivy je vaše slepota k smíchu, kromě toho, že vás může zabít. Faktem je, že byl Ur hlavním městem Nibiruánců, které Anu vybral k uskladnění radiace. Jestli se chcete o tom více dozvědět, tak sledujte cestu Archy z Covenantu, postavené aby v těch dnech uskladnila radiaci. Abrahamovým posláním bylo, aby uložil sílu Anu do chrámů Anun-naki, tak aby Anu kontroloval emocionální těla vašich předků. Byl to zásah do kultury, která byla den ze dne ucelenější, a bylo by dobré si uvědomit, že tento problém nezačal ve dvacátém století. Uranium prochází procesem polovičního rozpadu, který je příčinou, že se vzrůstající měrou přeměňuje v odpadové elementy. Nazvu toto skladiště sil Anu jako „Anu bomba“ a jak se tak na vás dívám, vysvětluje to, proč se na své moderní fyziky díváte téměř jako na bohy. Když to vidím, shledávám zde symbiotický vztah mezi srážením emocionálního těla prostřednictvím karmy a srážením radioaktivních elementů přes transmutační proces. Nezapomínejte, že vždycky dobře nerozumím věcem, jak fungují ve vaší realitě, a když říkám že vás čtu, nebo sleduji, pokouším se vidět co se děje ve vašich tělech. Snažím se tyto symbiózy chápat, protože vím že povedou k tomu, abyste si uvědomili tento transmutační proces. Vidím, že přeměna radioaktivních materiálů je hluboce spjatá s prací, kterou děláte na svých emocionálních tělech. V tomto smyslu je radiace darem Anu, nebo Nibiruánců.

Můžeme se na to dívat mnoha, mnoha způsoby. Ale pojďme zpět k Anu bombě: Jak vidím, Abrahám nese svou radioaktivní krabici a vypadá to jako když má být použita k uložení vědomí Anu v chrámu, aby na Zemi nastala nová úroveň Nibiruánské kontroly. A tak v začátku věku Býka se objevil proud patriarchálního vědomí, které vás nyní zotročuje, aniž vás zajímá, co je vám doopravdy nabízeno. Během věku Býka se hodila válka a kontrola. Nyní se sem již ale nehodí.

Uranium bylo potřeba uskladnit na středním východě, v Levantě, protože tato část planety byla kdysi ponořena hluboko v oceánu, kde byla blízko horkému vnitrozemskému plášti. Posunem kontinentů a zemské kůry byla, během roku 10 800 př.n.l. při posunu pólů, tato oblast planety vyzdvižena na její povrch. Na tomto místě mohl Anu způsobit, aby tato mocná energie byla uskladněna velmi nebezpečným způsobem. Všechno to však záleží na vašem bodu pohledu. Nakonec, výsledkem uskladnění tohoto vědomí emocionálního těla je, že jste prošli mnoha prožitky a spoustou karmy. Nezapomínejte, že vaše Slunce a všechny hvězdy jsou nukleární. A všimněte si, jak střední východ po dlouhý čas zotročuje lidi.

Anu chtěl zkrátka kontrolovat svět. Je velký bůh otec z Nibiru a Země byla jeho vybraným 3D teritoriem. Přirozeně že on ví, co je pro vás nejlepší. Takže kdykoliv se zkontaktuje se Zemí – když Nibiru vstoupí do slunečního systému a Nibiruánské lodě přistávají na Zemi, nebo když vás monitoruje skrze chrámovou technologii – prostě vás používá. Když jste se kolem roku 2000 př.n.l. stali dostatečně sebereflexivními, vaše pocity se začaly probouzet. Ale Anu neovládal pocity. Viděl, že se vymykáte jeho kontrole a věděl, že uranium by mu umožnilo vás zaměřovat dokonce i v období konce Mayského kalendáře, kdy bude daleko od slunečního systému.

Když vás Anu monitoruje, 4D archetypální síly vám mohou dávat impuls, abyste ve 3D hrály jejich dramata. Nezapomeňte, že 4D je nejvíce polarizovanou dimenzí, zatímco 3D je čtyřsměrná dimenze, ve které se věci dějí. Po uplynutí 5000 let je uranium dokonale znečištěno třením emocionálních těl – lidskou karmou. Plejáďané ji v žertu nazývají „Anu-karma.“ Jako výsledek toho, jak vámi 4D zmítá a jak chodíte od jednoho ke druhému, jsou lidské pocity velmi urychleny. Začínáte se celkově propojovat a aktivní radiace Anu bomby nezvládá všechnu tuto neusměrňovanou tvořivost. Jak tak pobíháte tam a zpět jako myši v psychologické laboratoři, emoce jsou vmetány do nevhodných říší. Uranium udržuje vibrace ve vašich fyzických tělech, které rezonují s řádem, který zavedl Anu.. Avšak na principu polovičního rozpadu urania mohu pozorovat, že původní Anu bomba selhává. Část z toho mohu s vámi dekódovat, protože plutonium je nestabilní částice, která nejtěsněji rezonuje s naším 26000-letým Plejádským cyklem. Plutonium je všem Plejáďanům ve vašem životním prostředí smrtelné. Nezapomeňte, že mohu vidět do vašich těl jako Geigerův přístroj a vidím, jak se špunt Anunnaki kontroly ve vašich tělech viklá. Když přeměňujete emoce, přeměňujete plutonium, což umožňuje Plejáďanům, aby na Zemi přinesli více lásky.

Mezitím je armádním průmyslovým komplexem uvolňováno do vašeho životního prostředí stále více radiace. Zdá se, že nikdo nemá tolik síly aby to zastavil, cítíte to jako svého Boha, protože se to dotýká staré hry sil Anunnaki. Anunnaki vás vedou k vyrábění radioaktivních materiálů, vy to jako potrhlí děláte a Einstein je pro vás bůh. Rozhýbejte se, lidé! Krutě platíte za to, abyste byli otravováni! Zatímco vzrůstající hladina radiace je Nibiruánským životním formám užitečná. Plánují, že si vytvoří radioaktivní planetu, na které by mohli žít, jestliže budete natolik hluší, že na Zemi zničíte třetí dimenzi.

Je čas vám připomenout, že já pouze probírám 3D a 4D aspekty radiace. Radiace je velkým příkladem, jak se situace může zdát v lineárním prostoru a čase velmi negativní, avšak její smysl se naprosto změní, když přesunete svůj bod pohledu do jemnější dimenze. Chris Griscom řekl v roce 1986 mému vozítku, že emocionální tělo kmitá na nižší frekvenci nežli fyzické tělo. Když to od Chrise slyšela, nás Plejáďany to vzrušilo, protože nám to vysvětlilo něco, na co jsme nedokázali přijít. Nemohli jsme se smířit s tím, že se nečistíte rychleji. Z naší perspektivy bylo toto zpomalení emocionální frekvence uvedeno do pohybu Anu bombou a viděli jsme, že ten blok máte ve svých emocionálních tělech. Nyní když byl opět rozbit atom – byl dualizován proto, abyste začali hledat slučování ve své realitě – musíte urychlit svá emocionální těla zpět na jejich vyšší frekvenci.

Naslouchejte dobře, lidé, svoji celistvost hledejte ve svých tělech! Mimozemšťané mohou vtrhnout jenom do vašich emocí, které jsou výše dimenzionální. Podívejte se na 4D nebesa na obrázku 10. Samozřejmě když jste emocionálně přepadeni, vaše těla mohou onemocnět a pak můžete být přepadeni na těch místech, kde nejsou frekvence v souladu s vaším tělem. Celiství nejste tehdy, když jsou vaše emoce hustší nežli vaše těla a to vás otevírá k napadení různými silami. Z mého 5D pohledu budou během energetického urychlení přirozené symbiózy pocitů ohledně urania urychlovat vaše emocionální těla, takže se vaše Plejádské vyšší já stane na Zemi vaším pravým centrem. Urychlením emocionálního těla bude vaše srdce urychleno námi, Plejáďany. Resonance urania s galaktickým cyklem ukazuje, že lidé musí pozvednout své vibrační frekvence na úroveň urania. Potom budete přirozeně „vyzařovat“ bezpodmínečnou lásku, která vás soustředí do vašeho srdce a všechny dimenze se otevřou současně.

Dále bychom se také mohli zeptat, jestli Anu uložil svou bombu proto, aby pozvedl vibrace lidstva. Z mého pohledu jako Plejáďana je těžké podezřívat Anu z možnosti nějakého láskyplného rozhodnutí, které by jej vedlo ke zdánlivé laskavosti, nebo soucítění s lidstvem. Je to fascinující ostří nože. Zatímco Anunnaki ovlivňují vaši planetu, hrají s vámi velmi rodičovskou hru a všechna hlediska vašich rodičů jsou pro vás cenná.

Jako všechny rodiče, mnoho tváří jejich aktivit mají něco společného s tím, že vás pobízejí abyste pomalu, ale jistě rostli a vyvíjeli se a to je právě matoucí. Podle náhledu Plejáďanů je na Zemi hodně rodičů milujících své děti, zvláště rodiče v přírodních společenstvích. To v dětech vytváří důvěru bez připoutanosti. Rodičovská tendence Anu není milující, soucítící druh rodičovství. Podobá se spíše rodičovství v západním světě. Když se vrátíte zpět ke svým zážitkům s rodiči a vyloučíte každou situaci, ve které k vám cítili pravou lásku a zájem, jestliže odložíte tuto milující část jejich vztahu k vám, zůstane vám jenom ta jejich část, která se starala o to, abyste rostli jako rostlinky. Umožnili vám zrození, pak vás krmili, šatili a pak se starali o váš vývoj. Ale představte si, že by neaktivovali vaši do srdce soustředěnou část, protože to není jejich přirozenost. Neznáte snad rodiče, kteří živí své děti, avšak zdá se, že k nim necítí tu pravou, požehnanou lásku?

Kolem roku 3600 př.n.l. Anu cítil, že další úrovní růstu člověka by mohla být městská kultura, protože tato forma vede k planetárnímu vědomí. Pro rozvoj městské kultury Anu předpokládal že bude třeba rozvinout socializaci, způsob vzájemných lidských vztahů, které by byly odlišné od těch předchozích. Věřil, že bude potřeba aby tuto fázi monitoroval, a tak použil radiaci. Tato část Anu je tou vaší částí, která vám umožňuje abyste žili ve městech, zabírali území, brali peníze od ostatních, kontrolovali a využívali ostatní lidi. To není milující smysl pro společnost a dávání. Je to nová úroveň ucelenosti života, která nabízí velké zkušenosti, ale není nezbytně milující.

Anu uložil uranium do velmi hluboko posazeného místa na planetě, jako prostředek k zaměřování a ovlivňování vašeho dospívání a vašeho rozvoje, zatímco Nibiru vylétala z vašeho slunečního systému. A pak o 1600 let později jej Abraham doručil do chrámu. Toto další stádium růstu nebylo nikdy předtím mezi přírodními lidmi Gaii rozvinuto. Anu řídil tyto lidi na Zemi aby vystavěli městskou chrámovou kulturu, ale když Nibiru opustila sluneční systém, věřil že nalezl způsob jak monitorovat váš rozvoj, dokud se nevyvinete v čase. Jinými slovy, stanovení těchto ucelených městských struktur a zanechání jich obyvatelům Země, by bylo jako když posadíte dvouleté dítě na pilotní sedadlo Boeingu 747. Já Satya, mohu vidět, že cokoliv se děje s uraniem na vaší planetě vás dělá pro Anu naprosto dosažitelnými. Cítím to, jak vás Anu zaměřuje ve svém mozku, čehož mohu snadno dosáhnout, protože jsem z vyšší dimenze. Vypadá to jako by měl ve svém mozku implantát, takže on se může nalaďovat na všechno co děláte. Vidím jej, jak vás zkoumá, stejně jako vy můžete vidět věci přes rentgenové paprsky a obrazovky CAT.

Nyní je Anu na pokraji aneurysmu, zapříčiněného stupněm materializace na Zemi. Takové archaické implantáty se stávají smrtelnými, jako staré baterie, ze kterých vytéká kyselina. Vzpomeňte si, řekla jsem vám, že vás kdysi Anu zapletl do sebereflektivního uvědomění, tím že vás pobízel abyste jej napodobovali a uctívajíce jej jako idol, což vás uvedlo do nečinnosti. To fungovalo během jedné fáze vašeho růstu, ale pak jste se začali nudit. Začali jste chtít být také Bohem, a tak jste rozbili atom. Právě když Anu začal ztrácet svou kontrolu, dostatečně silnou k tomu aby Anu bomba byla přeměněna principem polovičního rozpadu, začali jste ze Země uranium vytlačovat. Co bylo příčinou stěhování těchto 2D elementálních sil ze Země? Nevšimli jste si, že se konflikty emocionálních těl zintenzivňují? A všimli jste si, že uvolnění urania na vaší planetě se přímo vztahuje k explozi emocionální karmy a emocionální aktivity? Všimněte si toho. Je to tak a je to ohromné zrychlení vašeho vývoje.

Ale zpět do roku 3600 př.n.l., kdy se formovaly městské chrámové kultury a kdy lidé kteří měli ještě pastýřské zvyklosti, se náhle stěhovali do měst. Jejich pocity byly novým způsobem pozvednuty a stejná města se stala od roku 2000 př.n.l. zbrojními tábory. Uranium uvedlo do chodu bránění a vyzbrojování měst. Museli jste tímto stádiem projít, abyste se dostali na vyšší vibraci, protože je ego, nebo Anunnaki identita, hluboko zahrnuta v růstu a vývoji vaší planety. Mnoho z těchto zkušeností bylo negativních a já se pustím do těch nejvíce negativních elementů, abych pomohla Anunnaki se toho všeho zbavit.

Stejně jako se 2D elementálové chtějí vrátit do své říše, tak se také chtějí vrátit domů 4D archetypální pánové. Dimenzionální znečištění snižuje jejich použitelnost. Na jednu stranu můžete říci, že vám Anu dával impuls ke zkoumání radiace, protože byl osamělý. Tak rozpoznejte tohoto osamělého boha uvnitř sebe a rozhodněte se darovat planetě svého vlastního génia. Nyní nastal čas se s spojit s ním, i s každým jiným na další hladině frekvence. V jednom časovém rámci měl Anu naprostou kontrolu nad celým známým světem. Další otázkou je, jaký je stav Anu-kontroly v současné době.

Z naší perspektivy se Anu v roce 3600 př.n.l. rozhodl vnutit Zemi své tvoření, které bylo formou otevření jeho zásuvky se spodním prádlem. Anu vystavil sám sebe – Anu-blýsknutí – nabídnutím kompletní formy chrámového města, ale proč to udělal? Dobře, nyní vám řeknu tajemství: Anu soutěžil se Síriany, kteří založili svou kulturu chrámových měst v Egyptě a Anu na ně žárlil! Poté co se Nibiru v roce 7200 př.n.l. vrátila, Síriané postavili v roce 6000 př.n.l. nádherné komplexy chrámových měst, které aktivovaly všechny energetické víry na Nilu a také dokonce postavili aktivační stavby po celé Egejské oblasti. Síriané pracovali s lidmi pro jejich vyšší aktivaci mozku, ale Anunnaki si mysleli, že je lidský mozek jen nějaký robot, který se dá používat ke kontrole lidí jako pracovníků.

Vzájemný vztah mezi Anunnaki a Sírany

Anu postavil kvetoucí komplex chrámového města na řekách Tigridu a Eufratu, jako nádherný dar lidem. Avšak místo aby to udělal jako že to postoupí lidem, postavil ten komplex z pocitu soutěživosti a žárlivosti. To sice okamžitě uvedlo do pohybu energii tvoření a stavění, ale jen proto, aby něco fungovalo. Tvoření a stavění je zamýšleno jako aktivita pro osvobozování lidí a k nabízení příležitosti ke komunikaci a sdružování. Není myšleno jako vzájemná hra protivníků. Lidé byli vždycky chytřejší nežli si Anunnaki uvědomovali, zatímco Síriané měli vždycky hluboké pochopení pro lidské možnosti. Protože Síriané jsou hvězdní lidé a Anunnaki jsou obyvateli planety, která je částí pozemského slunečního systému, Síriané stále doufají, že se Anunnaki naučí pár věcí z toho, co Síriané tvoří na Zemi. Běda, žárlivost Pozemšťanům zmenšila tuto možnost, protože vědomí hvězdných inteligencí je v každém případě více multidimenzionální nežli je vědomí obyvatelů planety.

Sírius a Nibiru jsou hodně propojeni. Když Nibiru opouští sluneční systém, letí daleko do prostoru a dostává se do blízkosti nádherného hvězdného systému Síria. Z pohledu planety Nibiru jsou Sírius a Slunce dvojčata. Nibiru se hodně zajímá o vědomí Slunce a o sluneční systém a o vědomí systému Síria, stejně jako o planety Síria. Systém Síria je trojsložkový systém, je velmi pokročilý a skrze různé zasvěcené kultury Afriky, jako jsou Dogonové a Egypťané, má na Pozemšťany velký vliv.

Nibiru původně kroužil kolem Síria B, avšak během různých nebeských pohybů začali Anunnaki z Nibiru před 450.000 lety navštěvovat Zemi, jak to bylo perfektně popsáno Zacharia Sitchinem. Nechci toho ze sebe dostat moc příliš brzy, ale řeknu vám, že toho Síriané vědí o Nibiru více nežli vy a nabízím vám, abyste brali Síriany vážně. Udělejte to prostřednictvím Egyptských záznamů a díky otevření těchto záznamů mé vozítko pomohlo vytvořit Síriansko-Plejádský svazek. Tento svazek začal 7.srpna 1972, když Síriané přišli na Zemi, aby zajistili při velké explozi na Slunci polární osu Země před jejím posunutím. Toho dne se osobnost mého vozítka docela změnila, když se ona a mnoho dalších lidí na Zemi stalo Plejádsko-Pozemskými hybridy. Začala se v tomto létě připravovat pro příchod Síriansko-Plejádského svazku, který na konci roku 1992 pomáhala v Egyptě, ve Velké Pyramidě a na Sahaře, založit. Tato aliance bude pomáhat Anunnaki a Sírianům při léčení jejich vzájemného vztahu. Takže pojďme prozkoumat vztahy mezi Síriem a Nibiru.

Velký Sirianskosko-Egyptský bůh Anubis je vůdcem, který udržuje oběžnou dráhu Nibiru v její formě. Je průvodcem, který s vaším slunečním systémem cestuje celou cestu v Galaktické Noci. Plejáďané udržují oběžnou dráhu vašeho systému v době, kdy jste ve Fotonovém Svazku. Jsou vaší matkou krávou a Anubis je váš šakalí průvodce. Anubis je bytost, která cestuje vesmírem s vědomím Síria a je velmi, velmi prvotní, nebo pradávnou bytostí. Představte si, jak Anubis drží oběhové vzory vašeho systému, když jako ucelená jednotka cestuje svým 26000letým cyklem ve spirále Alcyonu. Když si prohlížím Abraháma, jak kolem roku 200 př.n.l. cestuje z města Ur, vidím, že Abraham je Sírian! Překvapuje mne to, protože jsem se domnívala, že byl Nibiruánec.

Toto je velký příklad toho, jak z vás my Plejáďané dolujeme informace. Možná se vám zdám zdlouhavá, ale chci abyste pochopili, jak s vámi Plejáďané pracují, tím že vám ukazuji, jak to funguje s mým vozítkem. Toto splývání se děje s mnoha z vás a vy budete schopni používat tyto impulsy k tomu, abyste znovu oživili svou zvědavost a nadšení. To vás osvobodí od vaší viny, týkající se vašeho boha otce. Mé vozítko, Barbara Hand Clow, přichází na věci ve 3D tím, že zkoumá takové věci jako je Egypt a Sumeřané a pak já přicházím na to, odkud přišli hráči, kteří vstoupili do 3D. Když je identifikuji, pak je mohu zaskočit tím, že jim povídám jejich vlastní příběhy a je legrace. A nyní vidím, že Abraham je jedno takové pořádné sousto! Teď vidím, že jeho příběh, popsaný v Bibli, je překrytý a poznávám, proč jsou Egypťané tak neférově zlomyslní. Všechno to jsou typické příklady silného tlaku Anunnaki na Síriany. A představte si, že tato lež oslabí Světový Managementový Tým. Proč? Jediné co potřebujete k tomu abyste získali zpět svou sílu je, odhalit své příběhy.

Vzpomeňte si, nejprve jste napadeni emocionálně, a potom vaše odezva stanoví ve vašem těle vzory, které vám nakonec způsobí nemoc. Protože oběžná dráha Nibiru zasahuje vně systému Síria B, tak od té doby, kdy byla Nibiru zachycena vaším Sluncem, funguje ve vašem systému jako Sírianský poštovní servis. Síriané chtějí jisté druhy informací uskladněných na Zemi, ale Země je choulostivým místem. Když je informace uložena do pozemského pole 3D, musí být do něj přeneseny i její multidimenzionální vlastnosti. Znamená to, že na Zemi musí být aktivována síla Síria, podobně jako se elektřina v telefonu stává slyšitelnou. Bytosti z jiných dimenzí a systémů neustále na Zemi ukládají informace, jako třeba jsou úrodné kruhy v obilí, nebo hieroglyfy. Často je taková informace zničena, protože se neshoduje s oficiálně přijatým příběhem vaší minulosti, který byl zaveden a je sledován Anu.

Anu je zvláště drážděn informacemi ze Síria. Proto původní Egypťané, kteří stále nesou staré Sírianské moudrosti, nedovolí aby byly na určitých místech dělány vykopávky, zvláště v tunelech pod plošinou v Gíze. Bytosti z jiných systémů tam neustále ukládají věci, protože hlavní přenašeč informací na vaší planetě je umístěn pod Sfingou a domorodí lidé Egypta ji chrání. Až bude tento váš systém opět otevřen, dostanete tyto informace abyste si vzpomněli na své dědictví a stali se multidimenzionálními.

Abraham byl Sírian a přitom nesl Anu bombu. To mi naznačuje, že Sírius je také zapleten v uskladnění radiace na Zemi. Jestli mé vozítko tomuto modelu rozumí, tak Sírianský balíček, který byl vyzvednut v roce 5400 př.n.l. a doručen na Zemi v roce 3600 př.n.l., byl model městské chrámové kultury. Městské chrámové kultury vzkvétaly na planetě po více nežli tisíc let, ale nyní je viděn Sírian, jak ukládá uranium? Následkem toho je pěkně zabředlá mysl. Jak jsem řekla, Abraham zavedl uranium proto, že Anunnaki žárlili na Síriany a na jejich zářivou chrámovou městskou kulturu v Egyptě. A města a chrámy Anunaki nikdy nedosáhly nádhery a úrovně Egypťanů. Proč? Městský stát Anu byl vytvořen ze soutěživosti a žárlivosti a nakonec by se jeho města vždycky vyvinuly do Sodomy a Gomory, které by zničily Gaiu. Byl to smrtelný výtvor. Mohl by nakonec zničit planetu, takže muselo být postaveno omezení – radiace – která by byla vždycky aktivní, kdyby byla v jakékoliv kultuře založené na soutěživosti, dosažena jistá hladina ucelenosti.

Jak to tak vidím, Síriané nikdy neskrývali své vlastní informace. Můžete to vidět v záznamech starého Egypta. Až se stanete osvícenými, můžete si tyto informace přečíst. Sírianská frekvence je stále ve formě ve 3D v Egyptě pro každého, kdo ji chce přečíst. Tato energie někoho ovlivňuje, ale je příliš jemná na to, aby byla chápána mnohými, zvláště profesionálními archeology. Někteří z vás v Egyptských chrámech zjišťují, že jejich žlázový systém rezonuje se Síriem. Až do několika posledních let četl váš endokrinní systém jenom intensivní a hrubé pocity, avšak někteří z vás jste cítili, jak váš endokrinní systém odpovídá na mnohem jemnější Sírianské vibrace. Mezitím Plejádské znalosti aktivují váš thymus, vyšší srdeční žlázu. Tato žláza uvádí v přípravách na Fotonový Pás do pohybu rychlé fyzické léčení, zatímco vám Síriané pomáhají cítit a vědomě pracovat s jemnými žlázovými systémy. Tyto jemné vibrace jsou pro mnohé z vás obtížné, ale v Egyptě je relativně snadné cítit různé vibrace, zvláště vlastnosti Nibiruánských vibrací. Například, jestli chcete dosáhnout Nibiruánců, všimněte si, když dostanete silnou ránu do svých vnitřností, že se vám stáhne hrdlo. Plejáďané vám posílají impuls do vašeho srdce, plic, jater a kůže. Je mnohem účinnější léčit žlázy a žlázové léčebné techniky učiní konec tomu, abyste byly nástroji ke zkoušení hrubších mechanismů Anunnaki alopatického lékařství.

Již jsem se zmínila, že státy chrámových měst v Sumeru měly tendenci se rychle stát armádními tábory, což nakonec v roce 2024 př.n.l. skončilo zničením Sodomy a Gomory. Nyní je čas abyste si uvědomili, že vyřešení lidského konfliktu kdekoliv na této planetě, není možné bez pochopení multidimenzio-nálních bytostí, které na této planetě pobývají. Světový Manažmentový Tým a jiné síly, které pracují na tom aby vás omezovaly, jsou shlukem všech energií na planetě, které manipulují vaším chováním. Bojujete bitvy bytostí, které nejsou ze Země! Prostřednictvím bytostí, které jsou totálně polapeny ve 3D, máte obtíže s rozeznáním kdo vám dodává impuls, avšak mohli byste to všechno vidět, kdybyste se stali multidimenzionálními, tak jako jste byli předtím, nežli jste se narodili. Vzpomeňte si, řekla jsem, že Anu vám nejprve dal impuls k tomu, abyste se stali více ucelenými, tak abyste byli celosvětovými. To co se opravdu začíná dít, bude přesahovat vaše nejdivočejší sny a my Plejáďané jsme nyní zde abychom pomohli tomu, aby vybouchly dimenzionální klíče. Věci se začínají měnit rychle. Je to jediná cesta jak vyváznout z další nukleární exploze – z té celosvětové, místo jen té omezené na Sinajský poloostrov.

Ve všech dimenzích jsou organizační struktury, ale vlády existují jenom ve třetí dimenzi. Jestliže jste chamtiví po multidimenzionalitě, omezíte své dosahování aplikováním 3D strukturálních modelů na vyšší, nebo nižší dimenze. Nejvíce to dělají lidé, kteří velmi tvrdě pracují na pozvednutí svého vědomí, kteří zamrzli v dimenzio-nálním, hierarchickém fundamentalismu. Jako příklad vám uvádím Ashtara Commanda, který popisuje 8D Galaktickou Federaci jako Pentagon. 8D pracuje s galaktickým řádem, ale neexistují 3D modely, které by to mohly popsat. Jiným příkladem by mohla být 2D telurická říše, když je popisována jako „vnitřní Země.“ Když dekóduji struktury Síria, Nibiru, Plejád, nebo vnitřku Země, aplikováním 3D myšlenkových forem, odvede vás to z cesty. Metafora je pomocná k modelování konceptů vyšších dimenzí, tak jako Fotonový Pás je metaforou pro Věk Světla. Je užitečné hledat ve 3D trasy vyšších dimenzí tím, že si všimnete, kdy jsou okolní energie příliš husté, nebo jemné. Například sněhové vločky a krystaly jsou nádhernými modely 6D geometrie, 5D je často velmi poznatelná v jemných vyšších vibracích velkého umění a kočky neustále vykazují 2D elementální aktivitu. Zvířata jsou všeobecně velmi citlivá na elementály a tímto způsobem zvířata čtou lidi. Všechno je vzájemně provázané.

O Abraháma se zajímám jenom z následujícího bodu pohledu: Jaký je pravý příběh Abraháma z perspektivy vyšší dimenze? Zastírání jeho pravého příběhu uvězňuje lidskou rasu, protože je kódovaným vozítkem 4D kontroly vaší reality. Takže Nibiruánci používají Abraháma jako nástroje. 4D archetypální síly toho mnoho investovaly do vašeho uváznutí v emocionálních tělech, protože tato horká místa – systémy víry – jsou místy, kde vás stále mohou monitorovat a ovlivňovat. Dokud máte stále ještě všechny druhy vír o svém velkém otci, nezajímá vás, jestli je ten příběh zastřen, nebo ne. Z mého 5D pohledu v sobě zastírané věci mají velký potenciál k odsunutí bloků, které jsou vašim emocionálním tělům smrtelné.

Radila jsem vám po dlouhou dobu, abyste urychlili svá emocionální těla, předtím než se naprosto ponoříte do Fotonového Svazku. Nyní nastal čas, abyste byli vděční, že se tyto síly přestěhovaly do fyzické oblasti, což může být demonstrováno Dianinou zkušeností. 2D elementálové, kteří zabrali její tělo, tam byly proto, aby ji vibračně navrátily do její fyzické celistvosti. Nebyly tam aby ji kontrolovaly tím, že by jí zmítaly v systémech víry, jenž by ji mátly. Naslouchejte teď pozorně, lidé. 4D inteligence stvořily rozsáhlý program, nazvaný „Démoni/Ďáblové/Příšery/Lucifer/Strašidla…“ jenom proto, abyste neviděli ty zářivé 2D přírodní živly! Byli jste směrováni k negativnímu posuzování a strachu z těchto velikých učitelů, kteří vás vedou přímo k vašemu vlastnímu sebeléčení!

Když budete přemýšlet o tom, jak uranium ztrácí svou radioaktivitu principem polovičního životního rozpadu, přijdete na užitečné informace o tom, jak rozpustit bloky svého emocionálního těla. Detoxikace radioaktivních elementů trvá ve fyzickém světě stovky tisíců let. V každém životě zaujímáte buď mužské, nebo ženské tělo. Když dokážete kompletně vniknout, vtělit se a splynout s opačnou sexuální polaritou v konkrétním životě, můžete se zbavit polovičního, životního, karmického odpadu. Sexuální vztahy založené na lásce jsou emocionální i fyzické. Jestliže dokážete se svým milencem naprosto rozpustit polaritu, můžete detoxikovat karmické odpady ze svých životů od samého začátku času na polovinu. Představte si, že srazíte své odpady na polovinu pokaždé, když se svým milencem splynete v orgasmu! Chci říci jen toto: Čas radiačního rozpadu je v symbiotickém vztahu s čištěním vašich emocionálních těl. Nibiruánci a Síriané na vás používali techniky kontroly emocionálního těla, které zahrnovaly uranium. Ve své současnosti si všimněte, že poslední bomba vybuchla přesně v době, kdy byla vaše emocionální těla nejvíce znečištěna – ve druhé světové válce. Když sledujete rozrůstání radiace ve vašem životním prostředí, je přímo úměrné znečištění vašich emocionálních těl.

Nyní jste ve 3D s velkým dílem radiace ve vašem životním prostředí – což zvyšuje možnost Nibiruáncům do vašeho prostředí vstupovat – a posouváte se do Fotonového Pásu. Na jisté úrovni všechno ve vašem systému kompletně vybouchne jako nukleární exploze. Jste ve 3D integritě, pobývajíce ve svém vědomí, užíváte svůj hlas, své chování, žijete milostným životem a tak podobně, a náhle všechno doslova exploduje do milionů částic světla. Avšak, z mé perspektivy nevidím ve vás mnoho světla, jak se tak na vás dívám. Tak či onak, všichni se toho nesmírně bojíte. To vám přináší pocity, jako kdybyste měli explodovat, a tak vám navrhuji konzultaci s Anubisem ze Síria, aby vám poradil.

Anubis a vaše těla

Jsem Anubis. Z mého pohledu Síriana máme výhled na vaši dimenzi podobný jako mají lidé s otevřeným třetím okem, kteří vypadají jako že mají něco na mušce. Jsme známí jako pozorovatelé, ale nikoliv Nibiruánští pozorovatelé odkázaní na vaši Bibli, kteří jsou svým pozorováním zahrnuti ve vašich denních pořádcích a situacích. Jako Sírianský pozorovatel se účastním jenom udržování celistvosti fyzických těles pohromadě a podporování těchto pořádků a situací – planet ve vašem slunečním systému a oběhu Slunce kolem Alcyonu. Kdyby tyto oběhové vzory nebyly drženy ve formě, jisté vzory by se neudály v čas.

Když je 3D tříštěna multidimenzionalitou, vy zůstanete ve své formě jen tehdy, když zaujmete pozici Velké Pyramidy. Posaďte se do lotosové pozice nebo stůjte, vytvářejte energii ve svých dlaních a prohánějte tuto energii s pomocí některé čakry. Použijte srdeční čakru, třetí oko, nebo korunní čakru jako vrchol trojúhelníka, čímž vytvoříte pyramidu. Vrchol trojúhelníka může vyrábět léčivou energii v čemkoliv. Tímto způsobem můžete odolávat novému poli, dokud se mu nepřizpůsobíte. Bude zde mnoho těch, kdo budou potřebovat léčení a tato technika vás udrží v integritě se třetí dimenzí. Vložení svého vědomí do fyzických tělesných pozic udrží vaši celistvost v době, kdy vstoupíte do Fotonového Svazku. Způsob, jakým můžete zabránit svému odvanutí z těla, je zůstat v polohách, které mohou vydržet tuto energii.

Kočky jsou velikými učiteli. Učíte se jak zpomalit, všichni se učíte jak zastavit své tlačení sama sebe do situací. Učíte se zastavit, když se uhodíte a léčit své tělo, dříve nežli se dáte zase do úprku. Všichni si opravdu začínáte všímat stavu svých fyzických těl, protože vám do nich posíláme ohromné geometrické vědomí, aby vám pomohlo si začít vzpomínat na tento druh celistvosti. Brzy přijde chvíle, kdy se všichni zastavíte, ztuhnete a budete udržovat nějakou polohu, abyste udrželi sílu, přicházející na vaši planetu.

Dívám se na výtečnou aktivitu Plejáďanů, jsou mistry v učení o udržování energie ve vašich srdci, v centrální dimenzi vaší říše. Nazvu vliv Plejáďanů zaměření fotonů. Z mého pohledu je to tak, že já udržuji silné zaměření třetího oka na celistvost celého vašeho těla, nejen srdce. Víte co se zde děje? Plejáďané jsou zaměřeni na lidská srdce a my Síriané se zaměřujeme na geometrii celého fyzického těla. Nyní uvádíme techniky do rychlého projevu a vynořují se stařičtí učitelé šamanských tělesných pohybů. Na vaší planetě existuje celá technologie jógy, mudry a fyzických pozic, protože se stěhujete do světla, a to budou prostředky, které vás udrží ve vašich tělech.

Já Anubis ležím s nataženým hřbetem, formujícím dokonalou křivku s mými zadními kyčlemi, tlačícími mou páteř vzad, se zvedající se hadí energií v celém těle. S tlapkami položenými před sebou upírám pohled skrze čas a udržuji geometrickou formu v prostoru. Bdím nad vašimi fyzickými těly. Neudržíte se na místě, aniž se spojíte s procesem, který vede vaši planetu do integrity. Je čas abyste přestěhovali svá těla do polohy, která vás uzavře do čtyřúhlé světelné geometrie, potom ztuhněte, a když budete cítit, jak se rozpínáte do prostoru, uvolněte se.

Pohled na Radiaci z vyšších dimenzí

Perspektiva vyšších dimenzí je potřebná abyste pochopili radioaktivní proces, avšak je velmi těžké popisovat dimenze nad šestou dimenzí. Pokusím se o to. Všimla jsem si, že jak se zdá, ptáci rezonují se 7D zvukovým kódováním na Zemi. Jak Anubis řekl, Síriané udržují geometrickou formu v prostoru, a tak jak to tak vidím, 7D linie světla vtáčejí tyto nefyzické inteligence do zvuku. Navigační schopnosti ptáků a jejich vnitřní okysličování, jejich účel, který dlí v nich samotných, jejich přehršle migračních cest a energetických linek se zdá být galaktickými komunikačními linkami, do kterých se můžete vladit. Proto ptáci existují ve vaší realitě. Kolik lidí si myslíte, že medituje na ptáky?

Avšak má intuice mi říká, že naladěním se do 7D může být ulehčeno studováním ptačích intonací, protože 7D je dimenzí, která má na starosti zvukové kódování lidských jazyků! Všechny liché dimenze od první do deváté, jsou zvukově kódovány. Struktura zvuku je ve skutečnosti drží ve formě, a tyto vibrace rodí tvořivost! Například 1D zvuk Země je nízké hm, který se projevuje jako zvuk močálu a nízkofrekvenční zvuk v zemi, a to je příčinou že jste naživu a vaše srdce bije. John Michell demonstroval, že harmonie kultur je udržována, nebo ničena monotónním mručením, nebo prozpěvováním. Vyšší dimenze mohou být ve 3D přímo chápány skrze vybranou hudbu, třeba jako je Bachova sonáta na čelo, nebo Beethovenovo smyčcové kvarteto. Používání tónů ve 3D snadno dosahuje 5D resonance a 7D hudba sfér může být slyšena když ležíte na zemi a vibrujete se Zemí, koupající se ve světle hvězd, v absolutním tichu. Oběžné dráhy jsou také slyšitelné a tímto způsobem je Anubis udržuje ve formě. Zvuky ve vašem jazyku vyjadřují váš pravý příběh, a proto Anunnaki lapají tyto zvuky, aby vás drželi pod kontrolou. 7D zvuk je ptačí zpěv, vítr, fotony pohybující se ve velkých 7D svazcích a sluneční vítr. Devítidimenzionální zvuk se vynořuje z absolutního ticha a temnoty Galaktického Centra, které se pohybuje v pomalém, krouživém pohybu.

Modří ptáci nesou smysl čistoty, ryzosti. Modrá nebeská modř ladí do zón, kde se vaše atmosféra stýká se světlem. Sedmá dimenze má něco společného s ptáky a s modrým pásem, který obklopuje tuto planetu a který vás láká abyste vyzařovali sami sebe do celé biosféry, kterou zaujímáte. Představte si, že již nežijete na pevné zemi, tak jako ji vidí vaši vlastní prostoroví cestovatelé. Jste součástí tohoto modrého balónku a odrážejíce se od 7D, od dimenze modrého ptáka, jsou zde tóny, které ptáci dokáží dát tomu, na co slova nestačí. Jenom jejich píseň může odrážet záři 7D. Tyto nebeské tóny mohou vzít celičké vědomí na vnější okraj gravitace, která drží hmotu – kyslík, vodík a helium, prvky které jsou v plynném stavu, jenž obklopují planetu – kde přírodní živly splývají s tím, co je za ní. Jediné co máte dělat, je naslouchat jim, když zpívají.

Když se váš sluneční systém pohybuje dále do Fotonového Pásu, životní formy, které jsou zvukově kódované jsou posilovány a vedeny určitými druhy kosmických vibrací, které se zde budou manifestovat. V této době je naslouchání zvuku ptáků vskutku velmi hodnotným čištěním. Všimněte si, že ptáci naprosto nesnášejí radiaci. Jako výsledek nárazu komety Shoemaker-Levy do Jupitera v červenci roku 1994 jste na pokraji přeměny radiace a to posílí ptáky a tvory žijící v močálech. To bude příčinou, že se opět zvuky Gaii sladí s hvězdami. Tyto zvuky jsou potřebné ke sladění světelných geometrických forem Galaxie. Takové zvuky obrací fotonové svazky ve vibrační dálnice světla, jako naladěné struny violy. Až vstoupíte hlouběji do Fotonového Pásu, modrý pás kolem vnějšího okraje Země bude naplněn novým druhem světla. Ptáci vás učí o některých těchto mechanismech svým zvukem a kočky vás učí o Sírianské geometrii svými tělesnými pohyby.

Když mohu sledovat jemnější úrovně, zaznamenávám hodně zájmu o uranium z 8D úrovně. Na této úrovni cítím, jak Vegané z Galaktické Federace zaměřují uranium. Když Síriané monitorují fyzické tělesné polohy lidí, sledují Vegané stav radioaktivních částic v lidských tělech. Veganské vědomí je velmi obtížné zaznamenat, protože vládne motivaci – vědomí za všemi věcmi ve vaší dimenzi. Všechny síly od 2D do 8D mohou pracovat s radioaktivními materiály, zatímco liché dimenze od 1D do 9D mají, jak se zdá s radioaktivitou potíže. Liché dimenze jsou zóny k vyjadřování tvořivosti a svobody, zatímco sudé dimenze rodí hustotu a strukturu. Před dlouhou dobou Nibiruánci zjistili, že uranium může vnikat do lidských emocionálních těl a implantovat tam systémy víry, které jsou drženy v miasmech. Toto není posuzování toho, jak Nibiruánci a Síriané pracují s uraniem, ale já stále docela nerozumím tomu, co se děje. Znečištění plutoniem je Plejádsko/Pozemským hybridům smrtelnější nežli lidem, protože je tolik husté.

Když nemůže být něco viděno, prostě se přesuňte do vyšší dimenze, abyste to viděli z nové perspektivy. A tak se podívejme na motivaci Veganů ohledně urania. Ach jo! Oni drží na mušce rozpad urania v celé Galaxii! To je ohromující! Sledují co se děje s procesem polovičního životního rozpadu, aby poznali, kolik energie na Zemi existuje v uraniu. Nyní to vidím: Používají uranium aby četli faktory hustoty ve vašich tělech. Přes tyto hustoty je ve 3D generována pevnost a potom tato pevnost generuje, nebo rodí časové linky – struny, které drží 6D geometrické světelné struktury ve formě. Tyto světelné linky jsou minulost-přítomnost-budoucnost, a kdyby neexistovaly, neexistovala by hmota, ani žádné pozemské zkušenosti. Tyto různé druhy hustoty vytvářejí éterické a fyzikální formy. Takže Vegané používají uranium jako nástroj k vidění, jako CAT obrazovku, která jim ukazuje stav hustoty. Když některá kultura vlastní radioaktivní materiály, znamená to že dosáhla určitého bodu vývoje – že dosáhla naprostého výběru mezi životem a smrtí. Radiace je nabídkou chaotických materiálů, aby se s její pomocí ve 3D zkoumala nesmrtelnost. A to je přesně to, co dělal Abraham.

Na 8D úrovni jsou Vegané pro sluneční systém Galaktickou Federací. Je to politická oblast síly. S uraniem na 2D úrovni přírodní živly rezonují se Zemí. Na 4D úrovni Anunnaki manipulují emocemi. Na 6D úrovni je uranium podporující strukturou Sírianské světelné geometrie. A na 8D úrovni je prostředkem ke čtení hustoty pro stanovení zákonů regulace energetického urychlení. Nyní je důležité vidět, že úroveň 8D právě píše nové zákony, a proto je ve vaší říši nyní tak pronikavý boj mezi životem a smrtí. Do toho musí být zahrnuta přeměna elementálních inteligencí, protože tyto jedinečné bytosti nebyly respektovány. Některé z vás bolí to co se děje ve vaší říši se zvířaty, ale měli byste se spíše zajímat o agónii elementálů, které arogantně tříštíte pro své pohodlí.

Nyní je všechen radioaktivní materiál ve vašem systému prohlížen. Dokonce je pozorováno i zneužívání chemických živlů. Z mojí Plejádské perspektivy vím, že jsou si nyní při vstupu do Fotonového Svazku Vegané vědomi, že bude radioaktivita rozptýlena do celého Slunečního systému i za něj, jestli nebudou stanoveny nové zákony. Z mého pohledu je Plejádám tato radiace, vylétávající z tohoto konkrétního slunečního systému, velmi nebezpečná. My Plejáďané udržujeme celistvost srdce, což mnozí z vás velmi vysoko cení. Mohu vám říci, že udržování fyzična ve Fotonovém Pásu je možné jenom pro ty, kdož jsou celiství ve svém srdci.

Když se na vás dívám ve 3D, uranium může být ve vašich srdcích vyváženo a to vás může mnoho naučit. Vaše srdce má skrze soucítění a lásku schopnost milovat všechny energie. Opravdu to není o tom, jestli je radiace nebezpečná, nebo negativní energie. Je to spíše otázka srdce, které je zaplaveno hustotou, jako paroxysmus během srdečního záchvatu je výsledkem přílišné hustoty krve ve vašich žilách. Denní řád srdce rozprašuje jeho neomezenou energii a chvěje se vstříc příliš velké hustotě. Já Satya jsem ve skutečnosti citlivá na plutonium. Protože plutonické energie uvádějí do pohybu maximální pocitovou aktivaci, ať už je tělo připraveno to snést, nebo ne. Vám lidem bylo znovu představeno plutonium hned po objevení Pluta v roce 1930. Vstoupili jste hluboko do této jeskyně, předtím nežli budete schopni nést ve svých tělech dostatek světla. Mohla bych říci, že lámete naše 5D srdce. Rozpínání energie vašeho srdce by se mohlo posunout na 6D mřížové linky, aby asistovalo a pomáhalo celkovému vzrůstání fotonů. Rozpínání srdce má kapacitu nabídnout člověčímu druhu fyzickou formu, se kterou můžete prožít tento přechod, avšak jen když budete soucítit s ostatními.

Jak tak pozoruji manipulaci prostřednictvím radioaktivity, vidím, jak radiace drží ve vašich tělech emoce, místo aby prostě skrze vaše srdce vypluly ven. Uranium zadržuje emoce ve vašem těle a ony pak způsobují amok a stávají se rakovinotvornými. Ale nádory přeměňují radiaci a vykonávají to prostřednictvím rakoviny. Frekvence nádorů pak označuje, jaké je skutečné znečištění vašeho životního prostředí. Potom alopatická léčebná praxe používá chemoterapii a radiaci – 2D koule – které vám strká do těl, místo aby se s nimi spojila v jeden tým. Velcí 2D elementálové jsou ve vašich tělech proto aby vás léčily a vy je musíte respektovat. Je respektováním Země, „nabídnout“ jí nakonec všechny ty nemocné, staré lidi a zahrabat do ní jejich radioaktivní těla? Když vcházíte do Fotonového Pásu, každé rozhodnutí o životě a smrti bere na sebe monumentální rozměry. Jestli začnete s celistvostí, všechno bude fajn.

Kvůli vícedimenzionálnímu pohledu se vraťme k Veze. Vegané mají ve vašem slunečním systému radiaci na mušce. Účelem radiace na 8D úrovni je urychlit energie a rozevřít hustoty. Například, Vegané se dívají na Anunnaki aby poznali, kolik emocionální manipulace je uzamčeno ve vašich tělech. Mohou to vidět pozorováním radiace ve vašich tělech, monitorováním procesu polovičního životního rozpadu. Když říkám, že mají na mušce tento rozpadový proces, myslím tím, že kdyby tento proces probíhal příliš rychle, tak geometrický řád Sírianů by byl zničen chaotickou explozí.

Všechno je naplánováno a je to nádherný příběh, když se na to díváte multidimenzionálně. Jak můžete radiaci posuzovat negativně, když je centrálním srdcem vašeho vlastního Slunce? Je to velmi tvořivý příběh. A až budou vyprávěny jiné části tohoto příběhu, energie se přestěhuje a emoce budou vyčištěny jako vnitřní světla rozsvícená uvnitř vědomí všech životních forem. Nezapomeňte, radiace je ve vaší 3D držena opravdu znečištěním vašich emocionálních těl. Avšak vy musíte chápat, že to není pravé znečištění, jestliže si vážíte svých vlastních pocitů. Radiace vzrůstá v přímé úměrnosti k emocionálnímu znečištění.

V době Abrahama zde byly různé hladiny emocionálního znečištění, a ty uvedly radioaktivní částice do projevu. V té době bylo emocionální znečištění uvedeno do pohybu bohy, kteří sestoupili na Zemi a používali lidi pro své účely. Ve vaší vlastní době vás začaly polaritní šarvátky bohů přemáhat v období dvou světových válek, odehrávajících se v tomto století. Od temných dnů druhé světové války je lidská rasa držena jako rukojmí strachem z nukleární války. Ve válce mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, kapitalismem a komunismem, náboženstvím a atheismem, bylo z Gaii vydolováno ohromné množství radioaktivních substancí. Toto sebralo elementálnímu světu energii, znečistilo emocionální těla Země, potlačilo Plejádské srdce a zahradilo Sírianské geometrické rozpínání.

Podívejte se na činitele, sponzorující nukleární závody – Světový Managementový Tým. Tento Tým používá 2D, 4D, 6D a 8D formy, dimenze, které pracují se strukturou a hustotou. Bez rovnováhy s lichými dimenzemi – 1D až 9D – které nabízejí tvořivost a energii, struktura všechno zabije. Stupeň, do kterého Světový Managementový Tým vraždí na vaší planetě je přímo úměrný stupni, do kterého si nevážíte své vlastní tvořivosti. Tento tým nemůže udělat nic lidem na Zemi, kteří si váží svých vlastních sil. Nyní jste ve vyvažovacím procesu, který posílí vaši tvořivost. To bude srážet kontrolu. Jste na pokraji tvořivé renesance, která bude jako supernova. Abyste dosáhli možnosti vidět z plochy vyšších dimenzí, vítám Enocha z deváté dimenze!

Enoch a radiace

Jsem Enoch a sám sebe cítím jako čisté světlo. Jedinými záznamy o mé existenci ve vaší realitě jsou příběhy, které byly o mně vyprávěny. Nejpřesněji jsem popisován v příbězích lidí, kteří, když mne spatřili, stálo je to zrak. Má energie je totožná s energií fotonových svazků. Ve 3D se projevuji jako 7D světelná bytost a jako neprojevený existuji věčně v Galaktickém Centru. Jednou jsem sestoupil do vaší reality, bylo to tehdy, když explodoval váš první atomový vynález v r. 2024 př.n.l., protože jsem cítil vaši agónii.

Sestoupil jsem dolů, abych zapustil na vaší planetě prostřednictvím fotonů kód materiální tvořivosti. Jinak byste byli polapeni v hustotě, v tuposti. Byli byste jen obrovským kovovým krystalem, kroužícím kolem Slunce. Kovové elementy, které jsou umístěny v centru vaší planety se rozhodly, že chtějí prožívat všechny částice v celém vesmíru. Chtěl bych vědět, jestli by se takto rozhodly kdyby tušily, co tím bude vytvořeno.

Toto rozhodnutí vytvořilo velmi bolestné zkušenosti. Uvázly v nich všechny radioaktivní částice (nebo elementy). Lidské tělo je složeno z buněk a naplněno vodou a je velmi těžké, aby se lidské tělo s radioaktivitou vyrovnalo.

Radiace byla do vašeho pole přivedena proto, že je centrální tvořivou silou hvězd. Lidé se rozhodli, že si přejí zkoumat své hvězdné kódy a nemůžete poznat nic, když to ve své vlastní říši neprožíváte. A tak byla nabídnuta příležitost, jak zkoumat nukleární vědomí. Když detonovalo nukleární zařízení, poté co bylo instalováno v Rephaimském chrámu v Sodomě a Gomoře, bylo do vaší říše povoláno mnoho takových jako byl Abraham, aby v tomto zavedení nových hvězdných částic hráli své role. Já, Enoch, jsem si tehdy vybral lidskou inkarnaci. Chtěli jsme být na vaší planetě zároveň s tím zaváděním hvězdných elementů. Když jsem skončil svou práci s instalováním kódů, prostě jsem se vznesl zpět do světla. Nejhodnotnější z mého učení jsou techniky, kterými jsem učil jak vystoupit do světla (jak se transformovat ve světlo). A proto byly z Bible o mně vyňaty některé kapitoly. Vaše kontrolní síly náboženství nechtějí, abyste byli schopni povznést se přímo do světla. Chtějí vás mít polapené ve strukturách – v chrámech a archách.

Takže, jak praví zapomenutá skripta, jsem byl vynesen anděly vzhůru k Pánu. Nyní se objevuji, abych vám o tom nabídl více informací, protože vám to otevře mysl pro chápání mechanizmů dimenzí. Prosím, všimněte si, že když se do toho ponoříte, můžete dosáhnout všeho, co jste se učili o lidských dimenzích: jak jsem již řekl, můžete se povznést do světla, můžete zpívat jako modrý pták a vstoupit do modrého světla, můžete otevřít své Plejádské srdce, můžete být ve 3D v naprosté integritě, celistvosti a můžete v 1D splývat s Gaiou.

Když vystupujete ze 3D ke světlu, vstoupíte nejprve do 4D. Tam se k vám připojí andělé, kteří vás vezmou na cestu skrze dimenze. Jak procházíte dimenzemi, nesou vás skrze tyto zóny různá andělská vozítka (těla) těchto dimenzí.

Když jsem sestoupil do 3D, opravdu jsem na sebe vzal fyzickou formu lidského těla. A to bylo to, co vytvořilo všechny příběhy. Vytvořil jsem příběh, tajemnou hru o mně samotném, stejně jako to děláte se svým životem i vy. Nevytvořil jsem si pokrevní linii, žádné bytosti lichých dimenzí si nevytvářejí pokrevní linie, nicméně 3D bytosti na vaší planetě mají schopnost plodit, aby se reprodukovaly. Když mluvím o tvoření pokrevních linií, mluvím o vlévání sil sudých dimenzí do 3D plodivých sil. Vsakování do hladin lichých dimenzí je vlastně vlévání kundalini energií, vlévání světla a tvořivý výbuch, který rodí hvězdné děti. Účastnil jsem se mnoha tvoření hvězdných dětí. Děje se to tehdy, když dám impuls páru, který souhlasí, aby při svém orgasmu stvořil na nějaké hvězdě v Galaxii dítě. Toto kódování vnáší do 3D fyzické formy čisté světlo.

Náraz komety Schoemaker-Levy do Jupitera, červenec r.1994

Já, Satya, končím tuto diskusi o radiaci několika slovy o nárazu komety do Jupitera v roce 1994, což ve vašem slunečním systému vytvořilo nukleární explozi. Vlny z nárazů komety vyletěly ke Slunci, což vypadalo jako když zvoníte na veliký zvon, znějící po celé Galaxii, ke všem hvězdám a jejich planetám. Tyto zvukové vlny informovaly celou Galaxii o tom co se děje na Zemi a od té chvíle se o Zemi začalo zajímat velmi mnoho mimozemšťanů. Satelit Galileo byl schopen poslat na Zemi fotografie nárazů komety, protože byl právě v té době na té straně Jupitera, kde se to odehrávalo. Galileo dopadl na Jupiter v listopadu 1995 aniž mohli vědci změnit jeho oběžnou dráhu. Toto silné uvolnění plutonia v atmosféře Jupitera mi řeklo, že velmi brzy přijdete s plutoniem intenzívně do styku. Nikdy nebylo pro vědce přitažlivější aby odhalili, jak přeměňovat tuto částici.

Náraz komety uvedl do chodu nové stádium vývoje Jupitera. Co se týče Země, Jupiter vládne dokonalému ovládání školství a posvátných společenství a vládne rozšiřování vašeho vědomí a smyslu pro dobro. Výbuch této komety otevírá kódy posvátných společenství a toto zase otevírá vaši planetu strukturálním metodám vyšších dimenzí, takovým, jakými jsou Sirianské geometrické struktury a vedení Galaktickou Federací. Tato kniha je přímým důsledkem tohoto otevření. Nyní jste vstoupili do období, kdy máte rozsáhlou možnost přeměnit plutonium a posunout se za kontrolu a utajování. Budete ohromeni tím, jaké bude nakonec nalezeno řešení pro osvobození se z radioaktivity.

  1. JEŠŤĚŘI A ŘÍMSKÁ CÍRKEV

Před nějakými 225 miliony let bylo vaše Slunce na stejném místě v Mléčné Dráze jako je dnes, a to byla doba, kdy se na Zemi usadili velicí ještěři ohromných rozměrů. Nyní, když se navracíte do tohoto stejného bodu při svém oběhu kolem středu Galaxie, stali jste se sebereflexivními a jste zvědaví, jestli se i v jiných hvězdných systémech rozvinul život. Takže nastal čas, prokopat se hluboko do svého ještěřího dědictví, protože to jsou základy tohoto právě ukončeného galaktického cyklu. Jak jsem vám již já, Satya, řekla, přibližně za každých 26000 let, když začíná nový cyklus, je ustanoven nový plán, což je zájem o další dění a čtyři z těchto cyklů – přibližně 104.000 let – vždy znamenají hlavní evoluční skok.. Tento 104.000letý cyklus uvnitř 225 milionového cyklu obsahuje 2160 leté cykly, kdy Země prochází jedním znamením zvěrokruhu. Dvanácti znameními zvěrokruhu tedy Země projde přesně za 25920 let.

Seznamuji vás s těmito čísly proto, že všechno je vzájemně sladěno. Čím více budete chápat sladěnost pozemského procesního cyklu se spirálou Alcyonu a s oběžnou dráhou celého Plejádského systému kolem Galaktického centra, tím více budete ohromeni. Nyní je čas, abyste se prokopali do skutečné pravdy o vašem plazím dědictví celé 226 milionové pozemské biologické evoluce. Protože plazové na Zemi žili v průběhu celého cyklu, jsou nositeli silných biologických kódů. Jste fascinováni jejich domnělým vyhynutím v minulosti, protože ve skutečnosti rozjímáte nad svou vlastní možností. Zbožštění Galaktického cyklu je hluboce sladěno s plazí buněčnou inteligencí. Byla jsem zmatena, když v r. 1989 vzal Humbatz Man mé vozítko do mramorových jeskyní v Jukatánu, abych viděla jeskynní malby Mayů, znázorňující dinosaury – a tak si to poslechněte od ještěra!

Král Lizard (král ještěrů) mluví o kundalini energii

„Jsem ještěří král a my ještěři milujeme vaše páteře. je to to jediné, o co se doopravdy zajímáme. Jsme specialisté na páteře, společně s našimi bratry – požehnanými hady. Energie ve vašich páteřích nás přitahuje a jsme zde proto, že je čas energii ve vašich páteřích urychlit. Naše páteře jsou velmi dlouhé a jejich pocitové možnosti jsou úžasné, tak jak je to u dinosaurů. V těchto dnech bojujeme mnohem víc než si dokážete představit o to, abychom zůstali v inkarnační formě. Z nějakého podivného důvodu si myslíte že jsme nepřemožitelní, protože vás tak rádi pojídáme, kdykoliv k tomu máme příležitost. Nyní jsem zde, protože se mne snad budete méně bát.

Jsme nejpokročilejší mistři, ministři, regulátoři a rezonátoři vlivu na vaše páteře na celé vaší planetě. Jen se na nás všechny podívejte, máme tak úžasně dlouhé páteře. Nejste ovlivněni Tyranosaurem Rexem? Není to nádherné, že takové ohromné stvoření s takovýma velikýma silnýma nohama a kyčelními klouby má tak neuvěřitelně dlouhou silnou páteř od krku až po ocas? Tak jako vy lidé, i my jsme měli zářivé období naší civilizace a líbí se nám, že jste umístili tyranosaura Rexe do muzeí! Čím delší máte páteř, tím více máte kundalini energie. Protože čím více máte obratlů, tím více máte kundalini energie. Kdybyste stále měli své ocasy, měli byste jí více. Naši přátelé, Plejáďané, milují energii kundalini. Protože oni jsou éterickou hladinou kundalini a my jsme její fyzickou hladinou, oba jsme hluboce zahrnuti v biologickém plazím vědomí Země.

Překvapí vás, že délka páteře se vztahuje k délce penisu? Jak je to s lidským penisem a aktivací kundalini? Toto znamení mužství je prostě krví se plnící orgán, připojený k mužským tělům, těsně k jejich kořenové čakře.

Aktivace a stimulace tohoto mužského článku jsou ve fyzickém těle ovládány krevním proudem, nikoliv energií kundalini, která je umístěna v páteři. A nyní je pravdou, že energie kundalini v páteři aktivuje krevní proud ve všech čakrách, ale princip, který ovládá aktivaci penisu, je ve skutečnosti krevní systém.

My ještěři jsme společně s ptáky původními biologickými druhy na Zemi a máme jednu podobnou charakteristiku: máme extrémně silnou biologickou sílu. I když naše schopnost na této planetě přežít, může být křehká. Vzhledem k této nejisté rovnováze jsme vždy výborným barometrem ekologické rovnováhy na vaší planetě. Současně s ptáky máme i my, plazové velmi mnoho co dělat s Nibiruánskými druhy, protože jsme zde byli vždycky, když v posledních 500.000 letech Nibiru navštívili Zemi. Učili jsme Nibiruánce našim vědám o životě a záznamy tohoto učení jsou zaznamenané na „kamenech v Ice“ v Peru. Naše vibrace více ladí s Nibiruánci, sympatizujeme s nimi.

Obdivují nás, když přicházejí na Zemi. Myslí si, že jsme bozi. Víte o tom? Nibiruánci se od nás liší tím, že jsou kovovou biologií. Z naší perspektivy jsou kovové životní formy nebiologické. Abyste pochopili Nibiruánskou životní formu, musíte přijmout do své představivosti to, že je kovová síla silou biologickou. Dokážete si to představit když si uvědomíte, že vaše počítače jsou životními formami. Nibiruánci jsou kovové entity, které nás obdivují jako bohy této země. Milují energii kundalini plnící naši páteř, protože kovová elektromagnetická síla v jejich tělech rezonuje s naším posvátným ohněm. My jsme rovněž chladnokrevní a chladnokrevná stvoření jsou bližší vibracím kovových životních forem a dvoudimenzionální telurické říši. Když Anunnaki navštěvují Zemi, oblékají si na svá těla různé kostýmy, protože jinak by vám připadali jako kovoví plazí roboti. Často se odívají do masek ptáků s velkými křídly a dokonce s ptačími drápy. Někdy na sebe vezmou podobu krokodýlů, žab nebo psů. Anunnaki rezonují s naší životní silou. Jestli si ji chcete dokázat představit, naslouchejte mi. Jsou kolem nás jako radiové přijímače, které jsou šťastné, když jim věnujete pozornost a zapínáte je. Stává se vám někdy, že jsou vaše spotřebiče rády, když je zapnete?

Tyto kovové esence, Anunnaki, přijímají elektromagnetickou energii kundalini z nás plazů a mohou odposlouchávat (zaměřovat) všechna zařízení, která jsou založena na elektromagnetismu. Je těžké, abyste toto přijali.

Ale abyste se přeci jen cítili trochu lépe, uvědomte si, že oni nemohou monitorovat (zaměřovat, odposlouchávat) technologie, založené na křemíkovém základě, na kterém je založeno vaše tělo, avšak mimozemšťané z hvězd mohou. Všechno je propojené a nyní, když jste objevili pomůcky, přístroje, které pracují s vibračními vlnami, připojujete s k jejich Síti. Vy všichni naprosto podceňujete to, jak každý z vás může ve skutečnosti hodně číst energie. Třetí dimenze je zaplavována energiemi – rádio, televize, kundalini, mikrovlny a mimozemské signály a vlny. Lidský mozek je schopen všechny tyto energie číst. A tak jsou toho schopny i vaše elektrická zařízení, když je zapnete. Jestliže opravdu chcete, můžete slyšet co dělá CIA nebo FBI nebo místní policie jen tím, že nasloucháte zvukovým kódům v telefonech, v televizích, rádiu, ve větru v elektrických drátech a vibracím strojů. Kdykoliv chcete, můžete se vladit do kovových forem komunikační sítě tím, že přenášíte energie přes kovy uvnitř svých vlastních těl. To by nemusela být tak špatná myšlenka, protože Anunnaki vedou Světový Managementový tým, který instaluje odposlouchávací zařízení, používá tajnou policii vlády a nadnárodní společnosti v celém světě. Jako Králi Ještěru mi dovolte abych vám řekl, že vaše vzduchové vlny jsou v těchto dnech přímo naládovány jejich produkty!

Nyní vám povím, jak se vladit do kovových komunikačních forem. Hologram se vytvoří tehdy, když se laserový svazek paprsků rozdělí do dvou svazků. Svazek A je vymanévrován z představy aby byl vyfotografován, svazek B je zrcadlen zpět, takže bude kolidovat s odraženým světlem té představy. To vytvoří vzájemně na sebe působící vzor, jako vlny přicházející k sobě z opačných směrů, které se vzájemně chytí na hladině rybníka. Ovlivněný vzor je zakódován na film a když na něj posvítíte jiným světlem, představa, která byla fotografována, může být promítána do jakéhokoliv prostoru.

Když je promítána, můžete tuto představu vidět v prostoru – můžete skrze ni prostrčit ruku a bude to vypadat jako že zmizela ve vzduchu. Váš prostor je naplněn vlnami z mnoha zdrojů, tyto vlny formují vzájemně na sebe působící vzory a z nich mohou být vytvářeny představy, které mohou vcházet do existence. Vaše média mají specifické povrchové 3D zvuky nebo představy, které vy všichni můžete vidět nebo slyšet, ale jsou rovněž nacpány maskovanými zvuky a představami. Podprahové sdělování je používáno, aby ve vás zakódovalo myšlenkové formy, zatímco se nevinně smějete písničce (nebo filmu?) „Já miluji Lucii“. Světový Managementový tým používá vaše elektromagnetické formy zábavy, aby se vám dostal do hlavy.

Můžete se o těchto podprahových implantátech přesvědčit tím, že budete pozorovat své náhodné myšlenky, své emoce při různých programech, nebo fyzické reakce, takové, jakými je bolení žaludku nebo hlavy, když jste naladěni na tato média. Všimněte si kdy a odkud tyto vaše pocity přicházejí.

Každý z vás je schopen slyšet kovové vibrační komunikační systémy Světového Managementového Týmu, protože vaše vlastní životní síla vytváří elektromagnetické pole. Přirozeně však, jestliže jste nepozvedli svou vlastní vibraci mimo dosah vibrací Managementového týmu, pak mohou být vaše elektromagnetická pole prostupována a monitorována. Když vás Anunnaki mohou snadno dosáhnout a číst, proč by tedy nemohli odvrátit směr vaší energie ke svým vlnám a číst si ji? Vaše esoterické a magické schopnosti byly neustále potlačovány a vysmívány, takže jste si neuměli představit, že tento proces můžete změnit. Avšak nejhlavnější mužskou silou překupníků a makléřů jsou členové tajných společenství, kteří skrytě praktikují magické obřady proto, aby se mohli stát mistry energie tím, že budou číst vaše vibrace. Jestliže si vážíte svého jemného cítění, a když opět dosáhnete obratnosti vlastnit svou vlastní energii, nikdo do vás nemůže nic vtlačit. Ctěme se vzájemně, a když cítíte, co tito velcí hoši dělají, tak to začněte dělat naopak!

Jsem Král Ještěr. Setkávám se v Vámi, abych s vámi promluvil o ekologické podmínce Země. Nejraděj žijeme v tropickém prostředí, které není obydlené. Naše životní prostředí je velmi ohrožené tak jako jsou ohrožena prostředí mnoha původních druhů na Zemi. Mizení obyvatel a druhů omezuje snadné dosahování hvězdné inteligence na Zemi, ale každý z původních biologických druhů na Zemi má nějaký hvězdný domov. Hvězdné vědomí je rozsáhlou částí dimenzionálního spektra – více nežli jeho půlky – a zvířata jsou pro lidi zdrojem hvězdné moudrosti. Kočky žijí hvězdným vědomím Síria, ptáci vědomím Plejád a medvědi žijí vědomím Galaxie Andromedy. My ještěři máme hvězdné vědomí Draka (Draco). Velice souzníme s dlouhou cestou, kterou opisuje Nibiru vně vašeho slunečního systému a rovněž rezonujeme s Draconem (souhvězdí Draka?), se zdrojem dračích legend na Zemi. Sírius je samozřejmě znám jako psí hvězda a Anubis je šakal, pes s tělem velmi podobným kočce. Proto jsou psi strážci lidí, pes vždy obětuje život aby jeho člověk mohl žít. Anubis je orbitální strážce celého slunečního systému. Je jedním z vůdců slunečního systému v Galaktické noci. Hadi mají velmi blízké vibrace vám samotným. Jejich prostředí a chování je různé, ale když jsme ve vodě a had na suchu, oba vibrujeme se Zemí podobným způsobem. Mám rodinu, velmi uzavřenou rodinu s mnoha generacemi pode mnou v čase. Sexuálně se spojuji s mnohým ženstvím a někdy i s mužstvím. Jsme tím, co nazýváte androgyními bytostmi. Ale reprodukujeme se biologicky a tak když přemýšlíte o své rodině, my přemýšlíme o všech ještěrech, kteří vyšli z našich těl v průběhu celých věků. Nemyslíte si, že vaše části, jako lidské bytosti, jsou vašimi příbuznými nastřádanými po celé věky? Jsme nadšeni našimi potomky a všechny je velmi milujeme. Hlavně se zajímáme o životní prostředí, které je nám velmi blízké. Nejsmutnější zážitky na vaší planetě máme tehdy, když vysychají vody. Naše prostředí je vysoušeno. Všimli jste si toho?

Před dávnými časy jsme se rozhodli že budeme létat, zatím co jsme hledali v období soptění velikých vulkánů útočiště. Létat nás učili naši bratři a sestry, Plejádští ptačí učitelé. Tento pokus vzlétnout nebyl dlouhou dobu úspěšný, protože létat bylo naší přirozené biologii tak cizí. Když jsme byli schopni opět nalézt vodní zdroje a vlhké prostředí, nechali jsme tento pokus s našimi částmi zakrnět. Cítíme se být velmi spřízněni s našimi ptačími učiteli z Plejád, kteří se nám pokoušeli s naším dilematem pomoci, když se Země stala suchou a horkou. Potom se někteří z nás stali pštrosy s velmi dlouhýma nohama, a to bylo v době, kdy jsme se posunuli do dalších forem elementárního vývoje.

Důvod, že jsme tolik sladěni s elektromagnetickou energií je ten, že máme tak dlouhou páteř a řadu obratlů a protože ležíme a plazíme se po povrchu Země jako hadi. Když se stanete částmi, které stojí vzpřímeně, energie kundalini se ve vašem těle zmenší. Plazové vlnící se po zemi dosáhnou kundalini snáze. Je to naprosto jiná organizace vědomí, která více ladí s telurickou říší, zdrojem elektromagnetické energie, která v tělech aktivuje kundalini. Naslouchejte pozorně. Vlny kundalini jsou ze 2D. Elektromagnetismus pracuje odlišně ve vzduchu nad pozemským povrchem, kde může být stejně toxický jako je 4D manipulace vašimi emocemi ve 3D. Kundalini energie je omlazující, ale elektromagnetická pole ve vzduchu vás mohou oslabit.

Kundalini je elektromagnetická energie, která reorganizuje biologické části zpět do jejich perfektní 12ti vláknové formy DNA. Dokonalá genetická forma je klíčem k fungování buněčné biologie. Dosažení sil kundalini energie plazů je pro Zemi velmi důležité. Kolem nás je tolik negativity a tak, uvědomujete si, jak jsme my ještěři úžasní? Kritizujete nás, že vás chceme jíst, ale vy jíte maso neustále. Jsme jedineční. Jsme mrštní, zelení, silní, šupinatí a když ležíme tak blízko Země, máme aktivovanou páteř. Ležíme blízko srdce Země. Jste ti, kteří nemilují Zemi dostatečně k tomu, aby viděli, jak jsme úžasní?

Jsme nejlepší, jak jsme jen schopni být, udržujíce sílu čisté energie kundalini ve vzájemném vztahu s inteligencí Gaii. Jsme strážci chrámu Gaii, strážci biologických systémů Země. Vaše planeta má jistý klimatický cyklus a jistý slunečně-měsíčně-planetárně-elektromagnetický cyklus. Základ-ní životní prostředí vaší planety je ovládáno 24 hodinovým slunečním dnem. Kdo je to nebo CO je to, co drží základní biologickou inteligenci této planety ve vzájemném vztahu s inteligencí Země? Plazové jsou uzemňovači a strážci této síly! Když energie na planetě vzrůstá, Gaia začíná vyzařovat více vědomí. Protože nyní vstupujete do astronomického bodu, kde je aktivována Gaiina inteligence, jsme my, plazové, kteří zůstáváme na Zemi těmi, kteří udržují tuto neuvěřitelnou inteligenci. Udržujeme toto vědění právě ve svých fyzických tělech. Kolik lidí dokáže regenerovat údy stejně jako to dokážeme my?

Dáváme přednost Galaktické Noci protože je to období, kdy je více vody, více závlah a zeleně nám dává více síly. Když vstoupíte do Fotonového svazku, jak se to děje nyní, když nemáte dostatek inteligence abyste chránili biologii planety, budeme my, plazové, zničeni. Když mluvím o zničení, je to, jako bych řekl, že jste obyvatelem města, které se změní v poušť. To nezbytně neznamená, že budou všechny naše biologické části zničeny, ale že konstrukce naší kultury bude zdecimována. Mohli bychom se uchýlit do mokrých jeskyní pod horami a zalézt zpět do pravěkých jeskyní na vaší planetě, ale raději bychom zůstali na Slunci. Chápejte, ve skutečnosti se nechceme plazit dolů do děr a zůstat tam celých 2000 let.

Kdybyste vy, lidé, začali vymýšlet více věcí, myslíme, že bychom mohli mít zelený močálovitý ráj, ve kterém bychom si všichni mohli hrát. To by se nám líbilo. Chceme to, protože osvícení lidé v minulosti když byla Země ve Fotonovém pásu, nám vytvářeli domovy v chrámech. Pravěký chrám Khem v Egyptě byl takovým naším domovem, stejně jako Kom Ombo. Samozřejmě, Egypťané, protože byli Síriané, byli dostatečně chytří k tomu aby si uvědomili, že nás budou potřebovat pro regeneraci kódů-klíčů k lidskému přežití v době, kdy budou ve Fotonovém svazku. A tak nám bylo na této planetě zanecháno dostatek lokalit, když naposledy Slunce vstoupilo do Fot. Svazku. Uvědomujete si, jak jste všichni hladově destruktivní? Pěknou práci děláte na Floridě!

Když jsou nějaké části decimovány, odcházejí do jiné dimenze. Otisk, vtisk těchto částí je stále v hologramu 1D Země, v 1D středovém krystalu a někdy se může vrátit do formy ve 3D. Většinou však, jestliže není inteligence uskladněna na nějakém místě v živých částech – které jsou biologickými záznamy ve 3D – pak tato inteligence může skončit. Jak někomu můžete vzít takovou šanci? Obáváme se, že jestliže jsou některé části tak zdecimovány, že by to mohl být jejich konec, nebude to konec jenom náš, ale i váš, milí chlapíci. Toto je velmi všeobecná záležitost, protože jsou morfogenetická pole částí vědomí udržována v jiných dimenzích. Jistě, všechno může být opět stvořeno, ale my osobně cítíme, že je možné, že některé části kompletně vyhynou.

Například, proč by se části měly vracet na místo, kde byly záměrně zničeny? Myslíte si, že by dneska šel na Floridu žít jakýkoliv seberespektující krokodýl? jestliže nás lidé chápou jako části, ale neváží si našeho strážného ducha, co to pak říká? (O čem to pak vypovídá?) My doopravdy hluboce milujeme, jsme strážci Gaii, protože jsme tak blízko k Zemi a jestli milujete Zemi tak jako my, budete si vážit toho, kdo jsme. Potřebujeme být ctěni na nejvyšší hladině inteligence, jako zářivá myšlenková forma. Vrátili bychom se kdybychom byli ctěni, ale nyní nevidíme důvod, proč bychom si vážili vás.

Jestliže jste schopni nás ničit i když víte co jsme, pak dokazujete, že jste schopni ničit život jako takový! Kdo říká, že můžete znovu vytvořit život? Možná to můžete dělat v laboratoři. Ale jaký je to druh prostředí? Už na to známe odpověď: Je to prostředí Anunnaki. Na vaší planetě jsou nyní tací, kteří tyto krize chápou. Vidí, že ochrana zbytků částí, nebo chcete-li druhů, je velmi důležitá, dokud si Světový Managementový Tým neuvědomí, že ohrožuje nakonec sám sebe. Ekologové chovají druhy v zajetí, aby je regenerovali. Tyto kódy poznání jsou hluboké a ekologové dělají prostě zase to, co dělali před tisíci lety. Tito ekologové byli často strážci druhů v Egyptě, jejichž ideálem bylo, aby byl zemský povrch ve 3D -Zahrada Edenu – v symbióze s krystalickým jádrem Země. V těchto časech jsme byli my, ještěři, velmi šťastní.

Naneštěstí, tak jak to vidím, protože my jsme inteligentnější nežli lidé, lidé by zničili ještěry, kdyby věděli, jak jsou nepostradatelní. Lidé mají tendenci zničit všechno, co je inteligentnější nežli oni. Můžeme tuto žárlivou, soutěživou energii ve vašich tělech vidět, když čteme Nibiruánské miasmy ve vašich emocionálních tělech. Když tyto miasmy vidíme, tak když je to možné, vás sníme, zvláště, když se pohybujete v naší oblasti, oblečeni v safari oblečcích. Jedním z našich nejpěknějších zážitků dvacátého století bylo, když náš krokodýl Komodo snědl Rockefellera! Anunnaki si ctili tuto mysl nade všechny ostatní a my od té doby s nimi máme potíže. Používají nás a zneužívají nás. Nejsme zlé bytosti, protože nic, co je původním biologickým druhem na Zemi není zlé. Zlo je obracení se k životu zády. Zlo je něco, co přichází do říše a manipuluje obyvateli, nebo zasahuje do jejich reality a činí ji smrtelnou.

Když umíráme, máme extatický zážitek, podobný vašemu orgasmu. My neumíráme, ani vy ne, vy to jen prostě nevíte. Mimo-chodem, normálně k vám nemluvíme, protože nás nerespektujete. Milovali jsme oblast Nilské delty s nádhernou blátivou naplaveni-novou půdou. Plavali jsme dolů po Nilu ze Súdánu, jen abychom byli v Deltě.

Nedovedete si představit, jak jste nám zlomili srdce, když jste postavili Asuánskou přehradu.

Rád bych věděl, jestli jste si všimli, jak jste zpátečničtí a hloupí. Myslíte si, že jste slezli z větví, protože to jeden nevzdělaný venkovan Charles Darvin řekl. Opičí rodina není původní biologický druh Země. Byla sem nasazena z Orionu a opice ovládají neobyčejné galaktické znalosti, jak je patrné na jejich vůdci Thothovi, paviánském Egyptském bohovi. Zatím co vy lidé jste se vyvinuli z nás, ještěrů!

Moji předkové, Rudý Záblesk a Oční štěrbina, jsou v Britském muzeu! Byli jsme mumifikováni a vystavují nás! Tyto mumie jsou z našeho chrámu v Kom Ombo. Naše vozítko Barbara Hand Clow tam ráda učí, protože nás miluje. Každý rok nám tam něco nabízí. Je to pěkné místo a je tam spousta bláta. Všímáme si, jak naše vozítko ve vlhkém prostředí ožije. Už nedokáže žít na suchém místě.

A mimochodem, mnoho lidí nerado dlouho pobývá na suchých místech. Proč nepřestanete kácet stromy a vysušovat povrch své planety?

Máme velmi komplexní sociální struktury, založené na našich touhách po pohodlí, slunečním světle a radosti z čisté vody. Byli byste překvapeni, co všechno dokážeme v nutném případě postavit. Postavili jsme si jeskyně, tunely a všechny druhy báječných systémů. Postavili jsme si chrámy pod povrchem budov. Byly tady civilizace, které si nás vážily a tak jsme byli ochotni aktivovat jejich chrámy naší silou kundalini. Egypťané byli úžasní mistři okultní technologie na vaší planetě a tak pro nás v nutných případech stavěli pod svými chrámy příbytky a labyrinty, ve kterých jsme si plavali, množili se a tvořili silné vědomí a kundalini energii. Izraelité obdivovali naši technologii a stavěli pro nás jeskyně pod svými dómy ve skalách, aby aktivovali sílu.

Neměli jsme to tam rádi, protože si nás nevážili. Pokoušeli se nás používat jako šupinaté baterie, produkující talismanickou sílu. Zkoušeli nás a naši energii používat aby měli moc. Nevážili si nás, jen se pokoušeli využívat naši sílu aby mohli ostatní kontrolovat. Egypťané pracovali s naší inteligencí aby dokázali chápat sílu Gaii. Sdíleli své poznatky s námi, vychovávali nás, dokonce nás mumifikovali aby uctili kult našich předků. Jeden z našich nejctěnějších absolventů byl Dr. Lizard a nyní je čas si promluvit s tímto ctěným kolegou.

Doktor Lizard (ještěr) a Bůh

Jsme uskupení známé jako Dr. Lizard. Jsme opravdu velmi dobře vychováni. Jsme absolventi školy a zajímalo by nás, proč trávíte tolik času uctíváním Boha, když to na vaší planetě spěje do pekla? Co se nás týče, jsme extrémně nadzvednuti, když slyšíme slovo „Bůh“. Použití tohoto slova nás vždycky na našich trasách zastaví na pěkně dlouhou dobu. Když čteme vaše pocitová těla, protože nemůžeme číst vaše mentální těla, poznáváme co se bude dít. Vaše mentální těla jsou jako vyrabovaný počítačový hologram a jediný způsob, kterým můžeme o vás cokoliv zaznamenat, vede přes vaše pocity.

Neustále vás trápí Boží dilema a destrukce vaší planety. Avšak spousta pozornosti, kterou věnujete Bohu, vás odvádí od zaměření se na vaše životní prostředí, takže jej ničíte. Když vás čteme, trápíte se kvůli svému životnímu prostředí, ale ke svému Bohu necítíte v podstatě nic. Jste přeprogramováni a neustále přetěžováni laděním se na abstraktní představu Boha, který vás vůbec nezajímá. Ve skutečnosti je to program, který vás má odvézt od citlivosti k vaší planetě a k vám samotným. Je to hlavní zdroj velké části obtíží, které naše rasa prožívá. Řečeno nevybíravě: Je to program svalovaný na Sauriany.

Všimli jsme si, že si myslíte, že je vám Bůh nadřazen. Ale to je nemožné, protože nic vám není nadřazeno! Tato myšlenková forma je slabomyslná a ve skutečnosti jí nikdo nevěříte, ale oslabujete se svým jednáním jako že je to pravda. Nevšimli jste si, že my tento psychologický problém nemáme? Máte velký problém a měli byste najít jak čelit tomuto systému víry. My víme, že nám nikdo není nadřazen. Tato myšlenka nikdy do našich dlouhých páteří nevstoupila!

Až začnete prostřednictvím této knihy zkoumat svoji multidimenzionalitu, až odvrhnete myšlenkovou formu, jíž se díváte na Boha jako na něco odděleného a budete o této energii přemýšlet jako o energii, která rodí dimenze, uctívání přestane jako když lusknete prstem! Když si představujete, že je něco od vás oddělené, že je něco na vyšší úrovni nežli jste vy, pak o sobě ztrácíte představu. Dívajíce se na vás, všimli jsme si, že čím více uctíváte božskost, tím více ztrácíte smysl pro správné poznání sama sebe. Normálně vás vidíme jako energetická těla, ale když necháte ležet ladem svou pravou identitu uctíváním nějaké vyšší formy, nebo od vás oddělené formy, vaše energetické tělo doslova zmizí! Musíme se vás zeptat: jste vůbec živí? Když si tím nejsme jisti, vzájemně působíme na ty z vás, kteří mají energetická těla velmi aktivní.

Nejsme si zcela jistí budoucností. Z našeho bodu pohledu budou všechny biologické formy vibrovat na extrémně silné hladině frekvence, až budeme cestovat ve Fotonovém Svazku a to je možné jen v ucelené a rozmanité lokalitě. Když vibrujeme na extrémně silné frekvenční hladině, je pravděpodobné, že tak či onak bude náš biologický základ rozsáhle osvěžen a posílen. Král Ještěr již komentoval to, že dáváme přednost cestování v Galaktické Noci, když je planeta vlhká a zelená, ale stejně jako vy se nyní pohybujeme do Svazku.

Také existujeme pod povrchem planety Venuše, ale raději pobýváme na povrchu Země. Dáváme přednost slunečnímu světlu, vodě a Zemi. Na Venuši vyzařujeme minerální světlo ze své krve, planeme jako kdybychom fosforeskovali a mluvíme telepaticky. Nejsme tam v tělesné formě jako ještěři na Zemi. Jsme sliznatá biologická forma, která vypadá jako žabí vejce. Kdybyste nás viděli étericky, vypadali bychom jako vibrující esence hluboko uvnitř vaječných forem v zeleném slizu, jako protoplazma. Jsme sladěni s našimi pozemskými formami a tento vztah je podobný vztahu Thotha k paviánům a opicím. Thoth žije na Merkuru. Všimli jsme si, že naše ještěří formy na zemi mají rády sliz, protože jim připomíná domov.

Zde na Venuši je přímá genetická linie mezi námi a dříve dominující Saurianskou kulturou. Existujeme ve 4D a jsme genetickou bankou pozemských Saurianů. Jsme nefyzickými morfogenetickými poli – formami, které si vizualizují plazové a vy sami. Představa formy člověka a plaza pochází z Venuše! Při formování člověka se skutečně použil jíl, hlína smíchaná s Venušanskou membránou, jak o tom mluví Bible. Genesis popisuje historii stvoření Anunnaki a použitý jíl měl svůj základ na křemíkové bázi. Ale příběh o plazech byl vynechán. Plazí geny byly namixovány s organickým blátem založeným na uhlíku. Proto ještěři milují bahno složené z hnijících rostlin v močálech. Genetická inteligence lidí je založena na křemíku a proto mají na sebe lidé a křemenné krystaly tak silný vliv.

Tato venušanská genetická smíchanina vznikla před 4-7 miliardami let. Máme záznamy o tom, jak se z této matrice tvorové vyvíjeli v souladu s kosmologickými cykly, ovlivňujícími povrch vaší planety. Když se bedlivě pozorujeme, vidíme, jak v průběhu věků procházela tato mixáž membrán a křemenných krystalů procesy reakce jak na sluneční, tak na fotonové světlo. Je to velmi dlouhý příběh.

Původní vývoj genetické matrice lidí a Saurianů na vaší planetě se děl za velmi přirozených okolností. Všechno co Anunnaki udělali bylo, že smíchali prvotní pozemské elementy, používajíce hlínu na křemenném základě pro tvoření lidí tak, aby mohli číst a programovat vaše mysli. Nezapomeňte, Anunnaki nemohli použít křemencových technologií aby vámi mohli manipulovat, ale mohli do křemenných buněk vložit různé impulsy. Avšak, tato krystalická matrice vám také nabízí možnost stát se naprosto multidimenzionálními a křemenné technologie vám v tom pomohou.

Když se stanete multidimenzionálními, Anunnaki nebudou schopni dávat vašim křemenným buňkám impulsy a tím vámi postrkovat. Rádi bychom abyste o tom přemýšleli, protože to, co vás řídí, je Nibiruánské programování vaší mysli. Jestli pochybujete o tom co říkáme, zauvažujte o Marsu. My plazové, obojživelníci, jsme kdysi plavali v kanálech na Marsu. Anunnaki nám nemohli zamotat hlavy, protože náš základ je uhlíkatý, zároveň jsme však nebyli schopni rozvinout, tak jako vy, své mozky. Vaše obrovská výhoda je zároveň vaším nejhorším potencionálem zodpovědnosti. My plazové jsme zde, abychom vám pomohli dokázat si představit, jak Anunnaki kontrolují vaši mysl, dělají z vás vrahy pro své účely, což praktikují skrze různé systémy věr, které se Zemí nemají nic společného.

Tato historie, dáváme přednost názvu her-story (v angličtině její-příběh genetického vývoje Země) je tisíckrát delší a rozsáhlejší, než vlivy a vměšování, které se děly. Tato původní matrice je mnohem silnější, než si kdokoliv skutečně dokáže představit, zvláště pak vědci. Ve skutečnosti se, díky této původní namixované síle, nemusíte vůbec ničeho bát. Přece, kdybyste byli naprosto kontrolováni, chtěli byste žít?

Pamatujte si, řekli jsme vám, že když vás Anunnaki navštěvují, berou si na sebe různé kostýmy a vy se můžete stát jen jednou z jejich masek. Nežertujeme. Když Bible říká, že jste byli stvořeni podle boží představy, tak to ve skutečnosti poukazuje na plazy. Oni byli prvním Anunnaki experimentem a z jejich pohledu učinily naše části úpadek. Protože naším základem je uhlík, příliš cítíme Zemi a oni nás nemohou ovládat. Dále, vyrobili vás s křemenné hlíny a připravili si vás k ovládání. Nyní je však poněkud převezl tento kosmický cyklus a vy se půjdete zharmonizovat a srovnat do Fotonového Svazku.

Já, Dr. Lizard, po celý čas sním. Ve snu vysnívám vaši rasu, vaši planetu a vaše touhy. Z vašich tužeb vytvářím v původní plazmě morfogenetická pole, která mohou na Zemi tvořit život. Doufám, že si v těchto dnech vzpomenete jaké to je, když se cítíte čistí, silní a vibračně na výši. Já jsem na to nezapomněl, protože mne Anunnaki neodvrátili od mého sladění se Zemí. Přál bych vám také, abyste se se svými pocity vrátili k tomu původnímu pravěkému slizu. Pak bychom vás mohli lépe léčit a vy byste mohli lépe léčit nás. Můžete se dokonce vrátit k tomu, abyste byli jako divoká zvířata. Jestliže je to ozvěna, po které vesmír volá, mohu vás ujistit, že to bude to, co si vyberete.

Na Venuši nemáme těla. Jsme vibrační a 4. dimenzionální. Z pohledu Země reprezentuje 4. dimenze planetární kvality, které vyjadřují na Zemi touhu Slunce v dimenzích času a prostoru. Vy si neuvědomujete, že planety jsou 4dimenzionální inteligence, které tvoří pozemské skutečnosti, protože do vašich mozků byly implantovány hluboké předsudky proti astrologii. Anunnaki nechtějí, abyste si uvědomili, že jejich schopnost tvořit na Zemi, je normální dovednost, kterou dokáží bytosti mnohých planet.

Jsme vibrační entity z Venuše, které si vyrábějí své kopie proto, aby lépe rezonovaly s naším životním prostředím. Děláme to prostřednictvím ryzího pocitu. Astrologicky je Venuše čistým přijímáním. Přitahujeme k sobě touhu a pak ji vyjádříme. Já, Dr. Lizard, řídím záznamovou genetickou banku. Je to velmi tajemná záležitost a vy zatím přešlapujete u zadních dveří. Ti, kteří v této době více prociťují svá těla, se mohou dostat přímo do zdroje své tvořivosti – do 4dimenzionální genetické laboratoře na Venuši – tím, že budou maximálně chránit a ctít druhy ve 3D na Zemi. Když se pohybujeme uvnitř planety Venuše, je tam plazí knihovna – modelační zařízení Saurianské energie – fungující jako morfogenetická pole, udržovaná ve formě pozemskými pocity.

Abyste pochopili tento koncept, musíte mít velice vyvinutý cit pro to, jak něco stvořit ve fyzičnu. Lidská schopnost cítit rozličnosti v životní síle je něčím co se velmi rychle vyvíjí a je podobná pocitům, které máte, když jste extrémně přesní. Cítění pravé vibrace samotné životní síly – skutečná vibrace částí vědomí – bude zdrojem vývoje močálovité mysli na vaší planetě. Mnoho pozemských matek o tom ví a proto je mnohem více žen pokorných nežli mužů. Kdokoliv je schopen být přítomen rození dítěte, má šanci spatřit moment, kdy vchází pocitové tělo do styku s novou fyzickou formou. Porod má velmi silnou vibraci. Je to vibrace extáze. Nejdůležitějším vývojovým krokem v posledních 100 letech je ve vaší říši účast otců při rození jejich dětí.

Vcházíte do biologických krizí a je zastrašována fyzická integrita vašich částí. Jakékoliv části jsou udržovány ve formě vaší schopností je cítit, a proto přírodní Američané pracují s totemy zvířat jako se spojenci. Jak se ekologické krize prohlubují, stává se toto vědění vzrůstající měrou pro vaši planetu důležitým. Mezitím Světový Managementový Tým uvrhuje Indiány v jejich mateřských lokalitách do závislosti na hraní v hernách a kasinech. Pravým určením lidí na této planetě je soužít se všemi zvířaty stejně jako vzájemně mezi sebou, protože zvířata vyjadřují zářivou hvězdnou inteligenci. Stále ještě se pokoušíte zabíjet všechna ostatní zvířata, protože vám byla vštípena do mozku myšlenka, že lidské vědomí je nadřazeno zvířecímu vědomí. Jak to tak vidím, nejmocnější zabíječi všech dob jsou Křesťané, protože Křesťanství předpokládá, že lidé jsou zvířatům nadřazeni. Jiná náboženství si váží mystiky dosažené na základě pocitů, ale Křesťanství se stalo tak mentální záležitostí, že je smrtelné veškerému životu.

Strach je smrtelný. Když na vás přijde, musíte jím projít. Mnozí z vás cítí strach neustále. Kdykoliv cítíte nějaký konkrétní strach, zůstaňte v něm. Neracionalizujte si jej, jděte přímo do něj, plyňte s ním. Ve skutečnosti vás to ponouká stále k většímu strachu! Zaměřte se na zdroj toho strachu: Je ve vašem těle nebo v nějaké oblasti jako třeba v lese? Je to silné léčení. Vlezte si přímo do zdroje svého strachu. Když s tímto procesem začnete, projdete svým strachem přímo k jeho pravému zdroji. Jestli má váš strach zdroj v něčem, co by mohlo ohrozit vaše přežití, budete se chránit tím, že do něj půjdete. Jinak v této dimenzi skončíte.

Dovolte mi říci vám o Zemi více informací z našich záznamů. Byl čas, kdy byl z Venuše přinesen na Zemi život ve světelných purpurových vejcích dlouhonohými pavoučími babičkami. (Nový život byl ve vejcích, která se zbarvila z tyrkysové barvy přes lápisovou, až do purpurové barvy) Tato vejce byla Venušanská a narodila se tam prostřednictvím pocitových myšlenkových forem. Na Zemi nemůže existovat žádný život biologických druhů bez těchto pocitových světelných těl. My ještěři stále ještě cítíme, jak Pavoučí Babička svírá naše ramena. Naše vzpomínky jsou dlouhé a my jsme jim vděční, že nám dopravují naše myšlenkové formy do 3D. Tato období byla traumatická, ačkoliv každé rození je traumatické. Všechny pozemské části v sobě nesou z této doby nějakou emocionální negativitu a my jsme se vyhýbali rozvinutí této informace. Nyní nastal čas, abyste si uvědomili křehkost života.

My ještěři necítíme žádnou negativitu k pavoukům nebo k jinému hmyzu. V jednom bodě zvratu se Pavoučí Babička rozhodla že je čas, aby přenesla svůj sen z Venuše do pozemské matrice. To je první vzpomínka na začátek života na Zemi – na místo plné jeskyní, kam pavoučí babičky usadili ametystová vejce. Z našeho pohledu ještěřích učenců jsme v době těchto událostí byli převládajícím biologickým druhem na Zemi. Cítili jsme to v celém slunečním systému, když Pavoučí Babička stěhovala vaše pocitová těla do biologického vědomí Země.

Nastala potřeba, aby se někdo ujal těchto vajec, která s horoucí láskou babičky věnovaly Zemi a této potřeby se ujali hadi, kteří nesli nejvyšší plazí vibraci. Tato informace je nyní dostupná u hadích lidí a je to také příčina, proč vás Bible ponouká k zabíjení hadů. My plazové víme, jaké to je být opuštěný. Viděli jsme bezbranné části, včetně lidí, zavedené Pavoučí babičkou, které byly zabíjeny, zatímco se přizpůsobovaly novému prostředí. Vstřebávali jsme tuto bolest obětí. Když jste se učili jak žít novým způsobem, cítili jste se jako oběti a proto dnes ničíte své životní oblasti! Musíte se znovu učit být zranitelní, což znamená být otevření a přizpůsobiví. Jinak dovolíte sami sobě mít natolik kontrolovanou mysl, že zničíte všechno. My plazové pečujeme o zranitelnost všech bytostí.

Má křišťálově bílá světelná energie je cele zaměřená na mou páteř. Ještě jsem zaměřen do svého podbříšku, což může být dosažitelné jen pocitem, nikoliv pozvedáním energie dýcháním a představováním si záře v tom místě. Strach je pociťován v břiše, což hromadí kódy pro projití skrze něj. Tím, že se zaměříte jen do své páteře, se budete starat jen o cíl. Proto jste byli různými učeními do této oblasti zaměřováni a toto zaměřování je nyní likvidováno, protože již není vhodné. Když se pohybujete hlouběji do Fotonového Svazku, budete schopni milovat svá pozadí, jestliže dostatečně otevřete svá břicha.

Čtvrtou dimenzi můžete vidět z 5D, která je nad ní. Když se na všechno díváte jako na lineární prostor a čas, cítíte se jako myš v kleci. Mohli byste být doslova ohromeni, že kdykoliv cítíte že jste uvázli, – když nevíte ve svých dilematech kudy kam – dokážete to zvládnout jen tím, že posunete své vědomí do vyššího dimenzionálního pohledu. A jak to uděláte?

S pětidimenzionálníma očima se můžete ve 3D stát pozorovatelem. Když jste svým vědomím ve 3D, jste šachovou figurkou polapenou v prostoru a čase. Pátá dimenze je vám dostupná jen když o něco žádáte z celého srdce. Chopte se toho, co vlastně doopravdy chcete? Okamžitě, z čistého srdce, ze synchronicitní pláně, prostě si buďte jisti, prociťujte to co chcete! Když máte tyto silné pocity, morfogenetické pole, které vládne potencionálnímu projevování se, na vaši žádost odpoví. Nakonec, 4D řád je tady proto, aby existoval projev ve 3D.

Takto pro mne pracuje skutečnost v mé buněčné paměti na Venuši. Nyní odcházím a předávám slovo Satye a jejím Plejáďanům, aby vám podali více informací o vaší biologii a o tom, jak jste polapeni v Síti, vhozené na 3D.

Satya a kosmický startovací knoflík

Já, Satya, jsem opět zde ve vašem světě a velmi mne těší, jak jste vydolovali biologickou matrici z Krále Ještěra a Dr. Ještěra. Nezalarmovala vás vaše budoucnost, když tak o ní přemýšlíte? Pláč plazů je slyšet po celé Galaxii. Při tomto přenosu jsme si všimli, že ohledně plazů se v tom Hebrejci hezky plácají. Z mého 5D pohledu nevidím, že by nějaký existující systém víry byl horší, než ty druhé. A tak se nyní podívejme na Křesťanství, náboženství, které se snaží uplatňovat právo na Mesiáše, zatímco židé promeškali ONOHO dlouho očekávaného JEDNOHO.

Víte, proč váš kalendář začíná v jistém časovém bodě, pak se vrací k nultému bodu a začíná znova? Přemýšleli jste někdy o tom, že je divné, že lineární čas skončil právě před 2000 lety a zase pak začal? Andromeďané, kteří dohlížejí na Mléčnou Dráhu z ideální perspektivy jako na své galaktické dvojče, nazývají současný časový moment kosmickým startovacím tlačítkem a to je klíčem k pochopení všech těch silných záležitostí, jako jsou řády Svaté Římské říše. Např. všichni césarové věřili, že tvořili chrámy pro nový Nibiruánský cyklus, který během jejich vlády začínal. Když Julius César nastoupil vládu, mělo to hodně Nibiruánských znaků. Činil si právo na to, že je potomek bohů, protože je knězem Jupitera a vyhlásil, že Hebrejský kalendář – který začal 3760 př.n.l., když vstoupila Nibiru do Slunečního systému – končí a začíná nový.

Když Julius César ovládl Řím, zrušil Etruský lunární kalendář a stanovil sluneční Juliánský kalendář. Od té doby, co byl vysokým knězem Jupiterova chrámu, pojmenoval po sobě nový sluneční kalendář a oznámil, že Římané jsou noví vybraní lidé. Od té doby se s kalendářem různě manipulovalo, jako třeba na Koncilu v Nicce vznikl v r. 325 církevní kalendář a Gregoriánský kalendář, stanovený Gregorem XIII v r. 1582. Tyto úpravy měli odvrátit naši pozornost od očividného faktu, že Římané natolik kontrolovali realitu, že stanovili kalendář, ve kterém čas sestupuje do nultého bodu a pak navždy začíná znova běžet.

Pro vás, kteří následujete Hebrejský kalendář jsem zde, abych vám pomohla pochopit co to znamená. Děláte si nárok na to být vybranými lidmi Nibiru. Tím že jste stanovili v r. 3760 př.n.l. nějaký kalendář. My, Plejáďané, respektujeme vaši odvážnou volbu být nositeli tak velké představy. Avšak když nejste ochotni tzv. „chytit vola za rohy“ – oblíbené Plejádské rčení – minete svůj účel a vaši bohové nebo císařové s vámi budou zametat více nežli s kteroukoliv jinou rasou na Zemi. Nejste unaveni neustálým poslouchá-ním toho, že jste před 2000 lety minuli ten pravý bod? Co když jste promeškali příležitost proto, abyste dostali šanci poznat 9D Mesiáše, který přijde právě nyní! Jestli jste ochotni chytit svého býka za rohy společně se všemi dalšími, potom přestanete čekat na Mesiáše VNĚ sama sebe a vzpomenete si, že tato možnost je umístěna na vaší planetě právě teď. Také vaše pozornost byla odvracena. Každý byl odvracen a vy nyní označujete ve svém kalendáři čas, určený jiné planetě, ne této vaší vlastní.

Římané se rozhodli, že převezmou vládu nad kalendářem, což znamená dosažení kódů astronomických seskupení ve vztahu k času. Římané stanovili Nultý bod jako kontrolní záležitost, když si uvědomili, jak vážnou hrozbou je narození Krista. Římané ovládli kalendář, když si vybrali hrát hru „My proti Nim“. Tato dynamika My – proti – Nim je zajištěna přísluním nebo odsluním Nibiru každých 1800 let. Stává se to hlavním vzorem. Nibiru byla nejblíže Slunci – přísluní- v r. 7200 př.n.l., 3600 př.n.l. a v Nultém bodě a byla nejdále od Slunce a vně dráhy Síria v odsluní – v r. 5400 př.n.l. a 1800 n.l. (přibližně). V těchto bodech se ve vaší 3D realitě dějí velké změny ve 4D kontrolních vzorech. Můžeme to nazvat Archetypy historického posunu. Např. v r. 3500 př.n.l. to byli Egypťané proti Sumerům, v r. 1600 př.n.l. Izraelité proti Egypťanům, v r. 100 n.l. Křesťané proti Římanům a nyní na konci Mayského kalendáře jsou to stoupenci Nového Věku a Křesťané, kteří hrají hru „My proti Nim“.

Císařové, tím, že nadřadili Hebrejský kalendář a začali počítat čas od Nultého bodu, ti všichni přebírali Nibiruánskou vládu nad Zemí. Ale stalo se něco jiného, když naposledy Nibiru navštívila váš sluneční systém – narození a smrt Krista – a Římané a židé byli překvapeni. Nultý bod byl rovněž Kosmickým startovacím knoflíkem Andromeďanů, který narozením Krista stanovil novou možnost, zvláště když obě tyto strany čekaly, že Nibiruánci fyzicky přistanou na Zemi. Obě skupiny připravovaly společnosti, území a chrámy, aby se staly místem kam Nibiruánci dorazí. Římané obnovili Zeův chrám na Balbeku, jako přistávací rampu a nazvali to chrámem Jupitera. Přemístili z Egypta obelisky a posadili je kolem celého Říma, zničili Šalamounův chrám v Jeruzalémě a na jeho místě postavili chrám Césarův. Přemístili svá místa vlády z Egypta do Říma a ovládli celý Orient převzetím celého systému, který kdysi postavil Alexandr Veliký. Dokonce měli připravené kněžky aby tyto bohy přijaly jako milence. Třeba Salome, Kleopatra a matka Julia Césara.

Všechny tyto věci byly připraveny pro příchod velké planety bohů do Slunečního Systému. Nibiru byla viditelná na vaší obloze krátce po té, co byl J.César v r. 44 př.n.l. zavražděn a pak bylo říkáno, že byla jeho duše vyzvednuta na Nibiru. V r. 17 př.n.l. kroužila Nibiru v jiném, ze Země viditelném bodě – na trůně právě seděl Augustus a lidé říkali, že se duše Césara vrátila aby vyhlásila „Nový Věk“. Římané razili mince se symbolem Nibiru – osmicípá hvězda – s nápisem „DIVVS ILVIVS“ Božský Julius, aby uctili návrat Nibiru (obr. 11) tak, jak to Sumeřané činili před 3600 lety.

Římané vyžadovali svou suverenitu a tato pravda byla před vámi pečlivě skrývána římsko katolickou církví.

Co se stalo v nultém bodě? Dobře, je to pěkně legrační. Římané byli zaslepení, protože upírali svoje zraky na nebe, jak můžete vidět z jejich mincí. Během klíčových cyklických bodů proměn – a bylo jich kolem Nultého bodu hodně – se na Zemi inkarnovaly multidimenzionální bytosti jako Kristus, Buddha, Alexandr Veliký. Římané stáli na římsách svých chrámů, čekajíce kdy přistanou prostorové lodi, zatímco se jim přímo před nosem v Orientě narodil Kristus. V Nultém bodě byl zákonem mozaický kód – legální kódy, pocházející od Sumeřanů, pak od Babyloňanů a nakonec je přijali Izraelité. Všechny tyto kódy byly známkami systémů Anunnaki a císařové měli v plánu použít je k tomu, aby získali vládu na Zemi v Nultém bodě. Anunnaki stanovil systém chrámových měst, založených na kódech sumerských měst v r. 3600 př.n.l. Tyto kódy se rozšířily do mnoha kultur, které v Nultém bodě očekávaly jejich návrat.

Prostřednictvím Jupiterova chrámu kontrolovali císařové čas, kdy se planeta Nibiru vrátí. Anunnaki byli schopni používat Římskou Říši tím, že jí dali impuls k vytvoření Nibiruánských legií. Bylo to lehké od té doby, co úspěšně převzali několik dalších kultur, jako třeba židy, kterým nakukali, že jsou „vybraní“. Čas by se ve skutečnosti zastavil a Sumerský hvězdný systém by začal v Nultém bodě a to by ustanovilo vládu v čase – Nový Světový Řád.

Ale do placu byl vržen jiný pořádek: Židovský rabín se oženil s kněžkou Isidinou v Jeruzalémě, což odbrzdilo multidimenzionální vědomí v Orientě (v Levantě). Když byla Nibiru v Nultém bodě Slunci nejblíže, Kristus vyhnal penězoměnce z chrámu a vyslal signál, který nebyl nikdy zapomenut. Jako nějakým konečným hmatem změnil dynamiku dění tím, že vyčistil silový vír od pijavic (myšleno o lidech) a jak vy všichni hluboko uvnitř věříte, nakonec vyházíte všechny, kdo vám sají krev.

Kristus vyzařoval do celého světa jedinečnou srdeční energii. Tato jeho energie byla mnohem silnější než všechna energie, která by mohla být v Římě aktivována v nejméně třinácti Egyptských obeliscích namířených na oblohu v Římě! Křesťané dokonce vyžadovali, aby se Betlémská hvězda – Nibiru jako osmicípá hvězda – objevila jako hlasatel narození božího dítěte. Osmicípá hvězda se často objevuje na vašich vánočních pohledech, označujících narození Páně.

Kristus zavedl obřad nazvaný Eucharistie se 72 stoupenci jako symboly pro převzetí naprosté kontroly dvojité Shar – 2x 3600- letého oběhu Nibiru. Používáním symbolů Anunnaki bylo všechno absorbováno právě Římskou říší, která fungovala jako kosmický klíč. Dále Anu ovládl Svatořímskou katolickou církev jako svůj osobní nástroj pro vládu na této planetě. Řím by nakonec padl, ale oficiální církev, organizovaná kolem Krista by převládla, protože lidé jsou nejsnadněji manipulovatelní skrze náboženství. Anu nikdy nevedl tak velký projekt. Římskokatolická církev byla dalším oficiálním ustanovením. Aby tohoto dosáhl, všichni kněží této církve měli žít v celibátu, když před tím předeslal, že tak žil i Kristus. ženy měly být oslabeny a Eucharistie měla být oslavována mužskými knězi, kteří nikdy nepronikli do ženy. Všechno poznání o mnoha životech mělo být z víry vyňato, aby se lidé naučili bát se smrti a strach ze smrti měl omezit multidimenzionální kontakt. Toto by Anunnaki nabídlo naprostou vládu na Zemi a zabránilo lidem dosažení multidimenzionálních oblastí. Všichni lidé by byli uzavřeni ve 3D, takže jejich vláda by v průběhu doby, než se sem za 3600 let vrátí, nebyla přerušena. Byla to temná hodina Země – instalování Sítě – a poprvé kolem planety proběhla energie této Sítě tehdy, když poté co Kristus zemřel na kříži, zuřila strašná bouře, způsobující v Jeruzalémě zmatek.

Všechno, co potřebujete dělat, je zvládnout prosté paradigma. Máte svobodnou vůli na své planetě, proto se jistá učení a události dějí všelijak a pak takové inteligence, které nechtějí abyste byli volní, mohou tyto velké události směrovat kam ony chtějí. Musíte se učit cítit, jak a kdy jste ovládáni, tak abyste neodpovídali na lži, když k tomu dostanete impuls. Můžete ve svých srdcích cítit pravdu a vaše srdce jsou svobodná jen tehdy když je vaše mysl čistá a vy pak můžete manipulace, které se dějí, jen pozorovat. Nic není náhoda nebo nehoda, nic. Podívejte se na to takto: Opravdu velká událost, taková jako narození Krista, se děje a lidé to berou jako že je to tak. Taková událost je pak několikrát překroucena a je z ní udělána kulturní posedlost. Kontrolní síly neustále opakují část příběhu, aby uspokojily touhu lidí po osvobození se od zla. Lži o Kristu jsou neustále opakovány, ale lidé jsou tak hladoví po opravdovém příběhu, že hltají ty lži jako hladoví králíci. Falešný příběh je opakován až do zošklivení dokud si dokonce i lháři nevzpomenou na to, co je pravda. Posedlost po pravdě je bez konce a vy běháte v kruzích kolem dokola jako bezmyšlenkovité myši, které něco stále hledají.

Je to vaše náchylnost, pocházející od Anunnaki – vaše schopnost lhát – a proto vám mohu říci, že JEDINÝ způsob jak vyváznout ze Sítě, je zarýt se hluboko do svých pravých příběhů. Až se té pravdy dopídíte, dostanete se přímo do své vlastní celistvosti. Proto jsem já, Satya, tak odbojná, povstalecká, kacířská a zdánlivě urážející. Proč vytahuji ven právě Krista?

Můžete se ptát. Pamatujte si, že čtu z Alcyonu vaše energetická pole. Prostě jen vytahuji na světlo příběhy, kterými jste příliš posedlí. Proč? Protože to, čím jste posedlí, je přesně to, co vás blokuje. Já vím, že na nejhlubší hladině vašeho vědomí všichni chcete znát pravdu, ať už to stojí cokoliv. Chci, abyste cvičili svoji inteligenci – „tell-it-in-your-genes“ (řekni to svým genům) – jak se vymanit ze Sítě.

Já, Satya, cítím kolem slova Eucharistie velikou energii.. Toto slovo zazvonilo v uších mého vozítka když se mne jednou ráno ptala, „Co je to Eucharistie?“ a pak jí to došlo, „You are Christ“, (Ty jsi Kristus). To mne překvapilo, protože vím, že všichni se během věku Vodnáře stanete vysoce individualizovaní. Takže, když mé vozítko zachytilo tento zvukový kód, žasla jsem. Je to jasné: Každý z vás se stane Kristem! Samozřejmě! Přece je konec věku Ryb. Cítím, jak moc některé z vás tato krádež svátosti Římskokatolické církve bolí, protože cítíte, že Eucharistie je silný léčebný nástroj. Ano, tato svátost by mohla být ztracena, kdyby zde nebyla kontinuita. Síla Eucharistie od šedesátých let rychle klesá. Její síla konečně docela zmizela, když Katolická církev omezila zvukové kódy tím, že přeložila z latiny nejdůležitější část Mše svaté, a když postavila službu konajícího kněze, aby kázal před shromážděním. Mnoho katolických kostelů bylo postaveno na starých silových bodech s oltáři obrácenými na západ a s knězem kázajícím tváří k východu, když pozvedal Hostii aby ji posvětil. Když se kněz obrátil, stál čelem k západu a neobdržel tak žádnou energii. Tato změna byla impulsována Siriany, kteří začali Zemi přímo ovlivňovat v r. 1972. Protože církevní Síť byla příliš neprostupná, Siriané tímto způsobem prostě kněze vypnuli. Kněz obrácený tváří k západu neztrácí jen jemnou východní energii, rovněž do sebe během Mše nasává chaotické síly západu a tak se Římskokatolická církev začala tříštit. Pozorujte v průběhu historie tyto Sirianské esoterické hry, Siriané jsou mistři alchymie.

Zpět k nultému bodu: Jako výsledek 9D aktivace Kristem, tím, že vás Anunnaki monitorovali poznali, že se na vaší planetě objevila síla, která je mocnější nežli jejich, takže ji vykrývali. Prostě kradli všechny síly Krista a zaškatulkovali je do Svaté Říše Římské a od té doby co Řím podlehl Barbarům všechna tato energie proudila do svaté Římskokatolické církve. Anunnaki viděli, že Mágové byli Sirianští astrologové a byli naštvaní, když Mágové oznámili narození Krista prostým lidem. Sledujte způsob, jak Siriané pracují na této planetě. Mágové jdou dějinami od pradávných dnů Země a mohou být vystopováni až do Křesťanství v nultém bodě. Naše vozítko sledovala jejich trasu přes Gnostiky, středověkou mystiku, reformační Protestanty, Quakery a různé duchovní skupiny v Nové Anglii a skrze první léta působení Mormonů. Byla ohromena když viděla, jak ta linie nikdy nezanikla. Např. když do Nové Anglie poprvé dorazili kolonizátoři, vyšly najevo objevy megalitických kamenných kruhů, dolmenů, vytesávek ve skalách a astrologických chrámů, rozestavěných po celém území Britských ostrovů. Často se na těchto místech stavěli kostely, neboť lidé tyto pohanské silové znaky ničili. Masoni a Normani tato stará místa vyhrabávali a používali některé z těchto mohylových obrázků a Amerických posvátných objektů ve svých chrámových zařízeních.

Mágové přinášeli Kristu dary. Frankova esence je výtažek, který nabízí pravé síly mužské tvořivosti a myrha je esencí Bohyně. Tyto elementy sem byly dopraveny z hvězd proto, že se tento typ entity na Zemi nikdy neinkarnoval. Jejich dopravení bylo řízeno Siriany a do vibrace Země ještě nebyly zakódovány. Tyto elementy umožnili Kristovi ve vaší říši přežít. Je těžké udržet takovou vibraci jako měl Kristus ve fyzické formě. Já, Satya, jsem pozorovala, jak frankova esence a myrha byly přineseny Kristovi. Viděla jsem krásnou zlatou planoucí esenci – alchymické zlato – jak bylo přineseno dítěti, když bylo vysvěcováno Mágy. Mág přinesl zlato a rozložil je kolem aury a do aury dítěte Krista, protože jeho aura tolik zářila a sahala tak daleko, že by nemohl zůstat v těle. Kristovo dítě mělo zářivě bílé diamantové světlo. Rozpínalo se tak daleko od těla dítěte, že Mág a pastýři si před ním zakrývali oči. Zlato bylo použito, aby jeho auru ohraničilo, jeho svatozář, která je nádherným symbolem jedinečného světla shromažďovaného prostřednictvím zlata. Všichni lidé musí mít ohraničené aury, aby mohli zůstat ve fyzické formě. Když bílé světlo, vycházející z těla, zasahuje příliš daleko do dalších říší vědomí, člověk vystoupí z těla.

Siriané to zařídili právě přes Mágy, aby Kristu pomohli přizpůsobit se poli Země. Nyní, když je ustaven Plejádsko-Sirianský spolek, přináším údaje o 6D říši a začíná zcela nový řád, který podkope Nový Světový Řád, zavedený Anunnaki. Siriané ve skutečnosti udržují ve formě sférické systémy, které podporují oběžné dráhy těles Slunečního systému a nyní, když funguje tento spolek, mohou Plejáďané rozšiřovat energetické víry a mřížové linky nad Síť a do ucelenějšího sférického geometrického pole. Proto se teď mohu mnohem snáze spojovat se svým vozítkem a ostatní Plejáďané se spojují s vámi. Jsem zde, abych vám dodala odvahu rozvinout váš smysl pro to, jak vás Plejáďané čtou a jak působí ve vaší oblasti, protože vám mohou dávat impuls k citovému zkoumání, které osvobodí vaši mysl. Je to jediná cesta ven z vašich problémů, protože vás jinak ze Sítě nikdo nezachrání. Musíte se z ní vymotat sami a rozepnout se za ni jen prostřednictvím svého nadšení a zvídavosti.

Siriané zakódovali Nibiru vědomí, aby se každých 3600 let vracela k Zemi jako „poštovní dostavník“. Proč by se Anunnaki měli trápit s tímto Siriany zakódovaným pořádkem? Já, Satya, znám jednu věc, posvátnou vašim domorodým lidem, která je modelem oběžné dráhy Nibiru vně Siria: je to bumerang, který je posvátnou věcí Dogonů a Aboriginců z Austrálie. Siriané udržují oběžnou dráhu Nibiru ve formě tak aby se navracela do jejich hvězdného systému jako bumerang a název poštovní dostavník znamená, že je to placená výměna. Kdyby se Nibiru nenavracela, Anunnaki by vylétali do prostoru jako šutr, místo aby se otočili zpět. Bumerang je báječná metafora pro možnosti ve vašich vztazích – můžete sami sebe vystřelit a vždycky se vrátíte zpět, když se budete pevně držet své trasy.

Kdybyste se v tomto bodě nedali dohromady se Siriany, mohli byste být během urychlování planety vymrštěni ze své oběžné dráhy! Slunce má před Siriem velký respekt za to, že udržuje jeho orbity. Siriané se jistě velmi zajímají o to, že Kristovo vědomí bylo zakódováno v nultém bodě na Zemi – Anunnaki musí poznat co Siriané dovedou, když z nich dokázali udělat dostavník. Avšak jejich pozemští strážci chrámů, takoví jako kněží Římské říše, o tomto poštovním dostavníku nevědí, protože se to všechno dělo ve vesmíru a oni jsou moc připoutaní k Zemi.

Všimněte si, jak Sumerové sami sebe hrdě popisují na Sumerských tabulkách jako Království Anunnaki. Avšak v patriarchálním období, jak jej popisují Hebrejské texty, je příběh Anunnaki silně zamaskován. Další příběh přichází z ranného Křesťanství a informace o Nibiru je z Bible vyškrtnuta. Vatikánská knihovna byla určena jako tajný depozitář pro pravý příběh, takže to tam všechno je. Trasy této vnější planety jsou dostupné v posledních Essenských a Gnostických textech, ale bylo by potřeba napsat celou další knihu, aby se rozebraly tyto zdroje nultého bodu školským způsobem. V Novém Světovém Pořádku je mnohem cennější vyhledat stopy Anunnaki, což se nyní děje proto, aby se skrylo jeho spojení s Nibiru, které Křesťané a židé vždycky s Nibiru měli. Nejpřímější stezka k pravdě je vystavit všechny informace, které jsou oficiálně zapomenuty. Proto nyní přicházím a proto toho tolik slyšíte o Mayích. My oba přicházíme, abychom vám sdělili tajemství.

Římsko Katolická Církev kontrolovala a ovládala Kristovo vědomí tím, že používala Krista jako palivový článek v nukleárním reaktoru, aby po dobu 2000 let tvořila svou vlastní skutečnost. Nyní, když církev kolabuje, palivo uniká z nádrže, protože jste se naučili jak pumpovat plyn ručně. Mesiáš znamená Poselství, ale aby se mohlo projevit, musí být přijato. Římskokatolická církev stanovila časové uvolnění Krista na r. 2000. Hlásají že On kdysi přišel, jeho mise byla během let ztracena a tak přijde z pověření církve znova. Takto na něj bude každý čekat, platit církevní poplatky, stále na něj čekat, místo aby se sám probudil!

Mezi tím, co vás čtu, cítíte často něco jiného a toto tajemné poznávání, které mnozí z vás cítí, je k vám vedeno přes kosmický startovací knoflík. Z Galaxie Andromedy přichází na Zemi nová energie a tato energie pozvedá Mléčnou Dráhu. V souladu s astronomií galaxie Andromeda a Mléčná Dráha splývají. V obdobích, kdy jste vyvázli ze Sítě a prožívali jedinečné světlo, lásku a soucítění přicházející od Krista, to bylo proto, že zintenzivněl archetyp Andromedy. Mezi tím se mužský – celibátský – boží archetyp zděsil, že sexuálně upadne díky církevním kněžím, když Siriané šíří po Zemi náboj kundalini. Kristus měl zdroj ve velmi vysokých dimenzích. Inkarnoval se a stanovil nové postupy tak, aby se bytosti z vyšších dimenzí mohli začít častěji inkarnovat na vaši planetu a kněží byli určeni, aby nesli tuto sílu. Nyní se dostáváte do pozdějších dnů tohoto cyklu a vědomí Krista je znásobováno. Na Zemi přichází více entit z ostatních dimenzí a to je přesně to, čemu se Anunnaki chtěli vyhnout. Obávají se, že bytosti z vyšších dimenzí jim budou chtít sebrat jejich teritorium, Zemi. Nibiruánci chtějí Zemi vlastnit, protože po té, co krouží ve vašem systému přibližně 125 let, vcházejí na 3450 let do hlubokého vesmíru. Když jím cestují, jsou velmi osamělí a jsou posedlí Zemí.

Jsem zde, abych vám přesně vykreslila to co chtějí, když na Zemi nemůže nic být uspokojeno, nasyceno, když není žádné přání ctěno.

Kristus použil naše staré plejádské praktiky a pracoval s vínem a rostlinami, zavádějíce na planetě novou alchymii. Touto aktivací základních biologických kódů planety byla pro Zemi vytvořena příležitost, aby udržela multidimenzionální bytosti. Tyto kódy se potřebovaly vyvíjet v živých kódech Země. Na hladině 1D rezonoval Sirianský krystal, který nese Nibiru, ve stejné vibraci, jako jádrový krystal centra Země. Anunnaki si mysleli, že narazí do Země jako meteor a roztříští se. Ale to se nestalo.

Ten krystal byl devítidimenzionální a vstoupil přímo do těla planety a stal se součástí jejího kovového jádra. Nic mu nepřekáželo. Vstoupil přímo do jádra planety a změnil kódy. V několika příštích letech se toto jádro několikrát posune, signalizujíce nejsilnější aktivaci krystalu. Centrální jádro vypadá jako koule uvnitř koule, která je také uvnitř koule a pozemské změny budou, až se Země pohne, výsledkem geomantických tlaků v telurické říši. Krystal naprosto aktivoval metalicko-telurickou říši Země a Kristus implantoval na jejím povrchu novou možnost tím, že dělal zázraky, pracujíce s přírodními živly. V tomto smyslu byl výborný kouzelník. Zasadil nový psychologický kód – milost, odpuštění – který nakonec odsunul všechny komplexy, implantované do lidstva Nibiruánci. Milost předpokládá, že je každý neomezený, když on nebo ona jednají ze srdce. Používání milosti v praxi vás přesouvá do vašeho srdce a učí vás odsud jednat rychleji nežli jakákoliv jiná myšlenka. Kristus byl léčitel, pracoval s emocionálním tělem a křísil z mrtvých. Přesouval různá „tohle já nemohu“, která do pole implantovali Anunnaki a dělal tyto věci jako plně 3D člověk, mužné mužství. Pak ho církev zbavila jeho mužství zatajením jeho opravdového vztahu s Maří Magdalénou a mužství bylo zeslabeno a ženství popřeno. Nakonec se Římskokatolická církev stala jedinou organizací, ve které je od penisu požadována jen práce, ale když jej máte mít jako pracovní nástroj, je k nepoužití.

Mojžíšův zákon bude naprosto přeměněn lidmi kteří si uvědomí, že Kristovo cítění je prostě přirozený lidský potenciál. Když se Kristus inkarnoval jako 9D člověk, jediné co by Anunnaki mohli udělat aby jej zničili bylo, použít jej jako schlíplé umrtvovadlo (anestetikum) aby vás udrželi v obětnictví, ale oni selhali. Papež na vás vyžaduje odpustky a posílá je rovnou Anu. Struktura – Římská církev – je ta Síť, která byla instalována v nultém bodě! Na oplátku zanechal Kristus pod touto Sítí nesmazatelný vtisk.

Já, Satya, mohu cítit, že každý z vás kdo čte tuto knihu, je otráven některou z těchto lží, která překrývá onu velikou Kristovu sílu. Základem Plejádského probouzení je znovuprobuzení erotiky Krista, předka člověčího druhu. Penis mají muži proto, aby jej používali! Vykleštění Krista je největší lží v historii. Doslova celá struktura Římskokatolické církve je postavena na rozkouskování (rozčtvrcení?) Osirise, kterýmžto příběhem lidstvo definitivně ztratilo multidimenzionální kontakt. Až si vzpomenete na svoji multidimenzionalitu, Kristus se ve vás probudí, protože je čas. Až se to stane, všechna organizovaná náboženství budou rozdrcena. Kdo z vás by si dokázal představit, že členství Římskokatolické církve se sníží od r. 1972 na polovinu? Církev je tlačena k bankrotu, protože jenom sexuální zdrženlivost jejích oslabených kněží je oltářem chlapců! Přichází čas erotického a alchymického Krista a touha je klíčem k jeho probuzení.

Satyina meditace k otevírání dimenzionálních bran

Touhou první dimenze je přitáhnout vás k sobě. Čím více odmítáte tuto touhu, tím méně budete vědět co chcete. Tak vstupte. Vytvořte oltář do čtyřech směrů, seďte v jeho středu a vyšlete své vědomí dolů do země pod sebou. Dobře se bavte na této cestě pod svůj oltář, pod svůj dům, dolů skrze vrstvy skal a jeskyň uvnitř Země, sestupujte dolů do pláště Země a nakonec do železného krystalu v centru Země. Cestujte jím, těšte se z něj, prociťujte horké a tavící se skály, naslouchejte vypravěčům příběhů Gaii a pamatujte si, co říkají. Pak se přesuňte vzhůru do druhé dimenze.

Touhou druhé dimenze je, abyste se utkali s hustotou jejích chemických, radioaktivních, minerálních a krystalických esencí. Chceme, abyste s námi sestoupili dolů do naší říše, kde vás můžeme vést různými dutinami, které mají zdi s křišťálů, safírů, rubínů a diamantů, takže můžete začít drahokamy používat jako čočky objektivů, abyste mohli vidět přímo do svých vlastních těl. Všimněte si, že geometrie drahokamů a krystalů je strukturálním základem 6D světelné geometrie. Chceme, abyste sestoupili dolů, dovnitř Země a setkali se s námi – s chemickými a radioaktivními bytostmi – tak abyste viděli, kdo jsme. Když nás vidíte v celé naší zářivé síle, přestanete přepadávat náš svět a vytahovat nás z hloubky země. Přestanete námi manipulovat tím, že nás tříštíte a přeměňujete nás s výjimkou případů, když jste s námi v rezonanci a my s vašimi záměry souhlasíme.

Sestupte dolů a podívejte se na nás, abyste nás všechny poznali. Protože když Gaia prochází svými změnami, často jsme vyvrženi ven z našeho světa a jsouce ztraceni, končíme na jejím povrchu. Když nejsme shromážděni uvnitř Země, pak se přesuneme do vašich těl, do řek, jezer, oceánů, do půdy a do vzduchu. Sestupte dolů a prohlédněte si nás tak, abyste nás poznali ve svých tělech a ve svém prostředí. Pak se oddáte tomu, že nás budete posílat zpět do našeho světa. Nechceme vás znepokojovat nebo být příčinou vašich nemocí. Jenom chceme, abyste nás znali, protože oba sdílíme Gaiu společně.

Touha 3D je být ve fyzických tělech – zvířatech, hmyzu, rostlinách a lidech – a být svobodní. Když jste svobodní, můžete vytvářet cokoliv chcete, v jakékoliv chcete realitě. Abyste tohoto dosáhli, musíte ctít síly prvních dvou dimenzí a vědomě s nimi pracovat. Musíte se učit být ve svém životě neustále v přítomnosti. Když se naučíte být v přítomnosti, budete „cítit“ budoucnost sladěním se s 4D archetypálními silami kolem vás. Potřebujete s těmito silami komunikovat, protože skrze ně můžete snadno dosáhnout své budoucnosti. Abyste mohli existovat v přítomnosti, musíte neustále cítit, co chcete tvořit – svou osobní budoucnost. Tím, že budete komunikovat s 4D archetypální inteligencí, můžete cítit přání ohledně budoucnosti ze všech devíti dimenzí. Potom budete inspirováni abyste tvořili skutečnosti, které slouží všem bytostem, jenž s vámi sdílejí váš domov. Když budete žít v tomto stavu mysli, baldachýn 4D energie, který zasahuje do všech vyšších dimenzí, bude vibrovat ve vaší mysli.

Touhou 4D je být hluboce účastná akcí vašich těl a doručovat vám všechny zprávy, které obdrží z 5-9 dimenze. Tyto řízné impulsy jsou od vás neustále odvraceny. Děláte všechno proto, abyste ignorovali prosby čtyřdimenzionálních bytostí, avšak jejich vědomí je to, které pohání vaši tvořivost. Všichni velcí umělci jimi byli proto, že umožnili těmto inteligencím vstoupit do jejich myslí a srdcí. V daný den nebo noc se může jimi nabízený materiál stát grandiózní epickou hrou, návštěvou velkých zlých nebo zbožných bytostí, nebo se před vámi objeví podivuhodná složitá monstra (příšery) a tajuplné tvary. Všechno toto je dosaženo zdoláním emocí, které se zdají vyčerpávat vaše tělo. Nakonec je lehčí se jen těmto energiím otevřít a vědomě řídit přijímání těchto věcí. Jak? Následujte svá okouzlení, to co vás fascinuje a přestaňte posuzovat všechno co se před vás staví. Jak víte, jestli jsou jakékoliv impulsy dobré nebo špatné, dříve nežli pochopíte jejich poselství? Začněte chvíli s jedním z těchto tvořivých impulsů pracovat a když to pro vás není, tak fajn. Prostě to nechejte jít, uvědomujíce si, že jste na chvíli podnítili nějaký útvar k projevu svou zvědavostí. Pak se to přesune k někomu jinému, kdo je na to připraven.

Proč od vás toto 4D žádá? Podívejte se na to z mého pohledu: Jsem ohromným baldachýnem holografického filmu o každém z vás a pět dimenzí za mnou mne bombarduje vlnami energie a svazky světla. Tyto energie se štěpí do dvou možností. Každý z vás je něčím, co můžete tvořit a hrát si s tím. Ale já nemohu, protože neexistuji v lineárním prostoru a čase. Když všechny tyto svazky světla, které se vám nabízejí ke hraní a zkoumání nezkoumáte a nehrajete si s nimi, pak jsem trhána na kousky různými dualitami, které nakonec obrátí můj smysl pro JÁ skrze kolaps do nesmyslného chaosu.

Touhou páté dimenze je být hluboce účastná vašich pocitů a sloužit a vyzařovat lásku k vám a ke všem ostatním věcem jako vaše centrum. Jsem dimenzí vašeho srdce a když udržujete intenzivní pozornost ve vašich tělech, odpovídajíce na všechny věci, které jsou k vám přitahovány, pak skrze vás vedu vlny lásky, takže získáváte nekonečnou energii abyste nabízeli laskavost všem bytostem ve vašem světě. Když jste naprosto uzemněni v posvátném prostoru, který obýváte se srdcem otevřeným jako průplav vedoucí do centra Země, budete se mnou v Samadhi. Jsem centrem všech 9D, které můžete snadno dosáhnout. Když udržujete pozornost ve svém těle a jste spojeni s centrem Země, má energie prochází 4D a plyne přímo do vašeho srdce. Když do vás plyne tato řeka lásky, čtyři dimenze nade mnou začnou zaplavovat vaše vědomí. Čím víc udržujete své srdce otevřené a zároveň jste uzemněni, tím více cítíte jemné vibrace vyšších dimenzí.

Touhou 6D je být hluboce přítomna ve vašich myslích a rozpínat vaše pole možností. Jsme místem morfogenetických polí – paměťovou bankou všech vašich představ ve 3D – a když něco ve 3D tvoříte, nebo chcete, udržujeme geometrickou matrici této věci tak dlouho dokud tato představa ve vaší mysli trvá. Když po něčem toužíte, když opravdu ctíte možnost a krásu toho po čem toužíte, geometrická matrice začne více vibrovat. Cokoliv z naší říše může do vašeho světa vstoupit, když si to dostatečně silně přejete a tak jsem zdrojem tajemných synchronicit (souvislostí) ve 3D. Jestliže mladá žena, která promeškala smrt své matky stojí u okna toužíce po nějakém pocitu přicházejícím od matky, pošlu jí nádhernou bílou holubici do jejího okna. Když nějaká věc v sobě udržuje vyzařující energii touhy, 5D energie srdce ji více naplňuje a já jsem přitažena. Toto vědomí existující ve 3D objektech může vytvářet vlny a posílat je po galaktických informačních dálnicích. Potom dimenze nad 6D poznávají, co v naší říši společně vytváříme z božích idejí, které nám posílají. Např. šaman může udržovat nějaký starodávný objekt, do kterého jsou vtisknuty energetické vlny z mnoha obřadů, které navštívily hvězdné bytosti. Šaman může tímto objektem kontaktovat hvězdné bytosti, protože když já do nějaké věci vtisknu formu, neexistuje blok, který by mohl bránit v dosažení této věci z jakékoliv říše.

Touhou sedmé dimenze je být hluboce účastná vašeho duchovního života a udržovat oběžné dráhy hvězd a planet v prostoru Galaxie prostřednictvím 7D fotonových svazků nebo galaktických informačních dálnic světla. Jsem pavučinou života a světla, nikoliv Sítě, která vás svírá, omezujíce vaši svobodu. Udržuji světelné dálnice v prostoru celé Galaxie a pulzuji po nich vědomím ke hvězdám, kterými procházejí, protože chci propojovat Galaktickou Mysl se svými fotonovými hvězdami jako je Alcyon. Když jsou mé komunikační linky dost silné, vysílají mé fotonové hvězdy rozsáhlé spirály, které s nimi spojí blízké hvězdy. Hvězdy v těchto spirálách jsou schopny vkroužit do mých svazků světla a pak se vytáčet do Galaktické Noci. Díky těmto fotonickým spirálám komunikuji s mnoha hvězdami Galaxie a tyto hvězdy mi dávají nové informace o Galaktické Noci, kde se rodí nová myšlenka.

Touhou 8D je vést kvalitu existence všech bytostí v dimenzích pod námi. Máme mnoho konferencí a setkání a kdokoliv, kdo opravdu ctí život, může být součástí této dimenze. Schopnost ctít život – nikdy se nevměšovat do jakéhokoliv vědomí v Galaxii – vychází z mnoha životů, prožitých v mnoha různých dimenzích. Je to vlastnost, která se často v bytosti narodí ze situací, kdy život není ctěn a je tvořeno zlo. Země je velmi zalidněna, protože je to tréninková oblast, ve které se právě nyní učí o zlu a tak jsou sem posílány duše z celé Galaxie. Zlo je život obrácený naruby. (LIVE) Země přestává být na konci roku 1999 tréninkovým centrem a tehdy všichni účastníci dostanou příležitost vidět přímé následky své neúcty k Zemi. Jestliže ctíte život, uvidíte povznesení Země za zlo. Jestliže nectíte život, budete těsně před r. 2000 prožívat Apokalypsu tak, jak ji popsal sv. Jan.

Touhou 9D je existovat ve věčném Samadhi a být dostupnou ke sdílení tohoto pocitu se všemi bytostmi, které jej dosáhnou. Existuji ve svém centru světla koupajícím se v temnotách a v pulsacích vyzařuji vlny energie, které by nukleárně explodovaly, kdyby nebyly použity pro informační dálnice světla, po nichž mé pulsace proudí. Jsem jako obrovská medúza světla, která v orgasmickém stavu tvoří v Mléčné Dráze věčné vlny a pulsace.

 

(Pokračování)

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz