Hůlky boha Hora

Hůlky boha Hora

Hůlky boha Hora

technologie ze starověkého Egypta

Valerij Michajlovič Uvarov je vedoucím oddělení pro paleontologii, paleotechnologii a výzkum UFO Národní bezpečnostní akademie v Rusku

 

 

Valerij se věnoval víc než 16 let sledování UFO stejně jako studiu odkazu starověkých civilizací. Je autorem četných publikací o sledování UFO v ruském a zahraničním tisku, iniciátorem a účastníkem několika expedicí v Indii a Egyptě při pátrání po materiálním důkazu starověkých znalostí, pravidelný účastník na mezinárodních ufologických konferencích. Úspěšně podniká přednášky a semináře v Americe, Británii, Německu a Skandinávii.

Jeho práce zahrnují výsledky tvůrčího úsilí Igora Šmeleva, Olgy Novikové a Ingy Soltovské, kteří byli neocenitelnými pomocníky při  vytváření těchto poznatků.

 

 

 

Kontakty

Valerij Uvarov

Oddělení  výzkumu  UFO, paleontologie a paleotechnologie  Národní bezpečnostní akademie v Rusku

Karpinskovo str. 36-7-58

St.Peterburg 195252, Russia

tel: 7 (812) 5381994

emaily/: horus@mail.admiral.ru

Web: http://www.wands.ru

 

 

 

 

Když pomyslím na nevyhnutelnost vlivu kosmických faktorů a jejich škodlivý účinek na působení obranných přizpůsobivých mechanismů a korekce poškození způsobených v lidském organismu, musím se zmínit o starodávných egyptských kněžích, kteří vytvořili speciální nástroje, jejichž tajemství převzali od Atlanťanů.

Na rozdíl od moderní metody ředění krve, která má nakonec nepříznivý vliv na funkce imunitního systému, starověcí egyptští kněží užívali dva válce zhotovené z mědi a zinku, naplněné krystalem či uhlíkem a feromagnetickým tělesem. Následujeme starověkou egyptskou tradici a odvoláváme se na tyto nástroje, které byly nazývány „Hůlky boha Hora“.

Jejich kořeny se vrací do hlubin času.

 

Pro kněze a faraóny starověkého Egypta umožňovaly Hůlky Hora – kovové válce naplněné různými zvláštními materiály – „zahájit“ a přejít „hranici smrti“, ne v obrazném smyslu, ale v tom přímém. Starověká nauka o skryté povaze lidské bytosti odhalila cestu k duchovnímu osvícení a předpokládala pravou podstatu Tvůrce a tím pomáhala zahájit objevování velké pravdy, jejíž opomíjení stálo mnoho „duchovních rádců“ jejich životy po celou dobu historie. Ovládání tajemství „Hůlek Hora“ bylo pro ně snahou znát pravou podstatu existence, která je rozhodujícím faktorem v přípravě vstoupit do „styku s bohy“ přes pyramidy. Znalosti a moudrost, které ležely za starověkou doktrínou, umožňovaly odemknout výjimečné schopnosti lidské bytosti.

Jestliže jsou dodržovány určité podmínky provozované v pravidelném denním rozvrhu, Hůlky Hora nejen že opravují, ale také povzbuzují nervový systém osoby, její energii a imunní systém, ale také vytvářejí předpoklady pro jejich zlepšení. Vyžaduje to práci založenou na přesném chápání, k jakému účelu Hůlky Hora slouží, a princip, jak pracují. Nezbytná je přitom rovněž znalost cyklů aktivity v lidském energetickém systému a množství elementů, tvořících komplexní přístup k základnímu principu, kterým je jejich ovlivňování přírodními zdroji energie takovými, jako stromy, řeky, jezera, moře a hory.

Hůlky Hora jsou také prostředky k prevenci a léčbě, poskytují příležitost v nápravě jistých zvláštních neharmonických odchylek od normy a nápadně zlepšují osobní zdravotní stav od chvíle, kdy začnou působit na fyziologické a aktivní procesy.

Je důležité zdůraznit, že znalost starověkých egyptských kněží byla založena ne na mystice, astrologii nebo esoterických doktrínách, ale na přísném pochopení principů, na kterých je vesmír založen. Jinými slovy, východisko pro teoretické a duchovní konstrukce starobylého Egypťana v počátku leželo nejprve ve formě znalosti a ne ve víře.

Hůlky Hora jsou opravdu starověkou znalostí obecně a v současnosti velmi zajímavým a širokým tématem. Aby pomohlo čtenářům pochopit strukturu principů viditelných jen třetím okem a pokusilo se přiblížit ke zdrojům znalostí, Mezinárodní informační centrum pro UFO přináší darem publikaci osvětlující tyto informace s myšlenkou přinést širší veřejnosti nedávné výsledky ze studií o dědictví starověkého Egypta.

Tato brožura je prvotina, která vrhá světlo na tajemství, proč byl postaven pyramidový komplex Gízy v Egyptě. Čtení vás přivede k odhalení nejen principů, které byly zrodem nápadu, proč stavět pyramidy, ale také ke spojitosti mezi Hůlkami Hora a „Energetickým zdrojem“ lokalizovaným uvnitř pyramidy. Rovněž zjistíte a také pochopíte z odhalených znalostí, co vybízelo starověké kněze vytvořit „Hůlky Hora“ a mechanismus, který ovlivňuje přirozené planetární zdroje energie. To je ono spojení, které dává Hůlkám Hora jejich zázračné vlastnosti a jejich ladicí účinek na osobní energetický systém, což se projevuje celkovým zlepšením a harmonizováním zdravotního stavu člověka.

V jedné ze sekcí je popis technologie použití Hůlek Hora a mechanismus, jak fungují. Pomůže čtenáři rozumět, jak a z čeho jsou vyrobeny a jak pyramidy a válce pracují v jediném komplexu až do nejjemnějších detailů.

Budete poučeni o některých výsledcích pokusů prováděných ruskými vědci, kteří studovali účinek Hůlek Hora na lidský organismus a účinky Pyramidy na živé a neživé objekty.

Pyramidy a energetický zdroj

Po dlouhá tisíciletí ukrývaly velké pyramidy tajemství „tajné místnosti“, obsahující podle legendy jedno tajemství zvláštního druhu znalostí, které by daly objeviteli moc nad světem. Lidé hledali tyto znalosti už mnoho století předtím. Hledali uvnitř skalního masivu, na kterém je skupina pyramidy postavena. Také hledali pod pyramidou. Místnost však není tam, kam se dívali, ale ve vrchní části pyramidy, u bodu, definovaného poměrem 0.118:0.882 (obr.2).  Tato komora obsahuje „Energetický zdroj“, zděděný starobylými Egypťany od lidí z Atlantidy, kteří přišli do severní Afriky dlouho před rozkvětem egyptské civilizace.

Tento zdroj má tvar válce, uvnitř kterého je speciální krystal s plášťovou konstrukcí, uzavírající se v parametrech odpovídajících křemenným krystalům. Téměř celý úžasný fenomén pozorovaný i kolem pyramidy je propojen s přítomností tohoto velmi zvláštního zařízení. Smyslem je vytvářet a používat „Energetického zdroje“, jehož schopností je ovlivňovat strukturu času a prostoru v okolí svého umístění. Tvar pyramidy slouží k tomu, že zesiluje tento účinek a rozptyluje přicházející energii do oblasti pyramidy. Vedle toho „Energetický zdroj“ ovlivňuje u člověka psychickou a fyzickou strukturu.

Minulost v poznání tajemství křemene se vrací daleko dál než u diamantů a jiných drahých kamenů. Legendární civilizace Atlantis si už byla vědoma skryté síly a kolosální energie křemenných krystalů. Legendy a populární víra v křemen přežívají v Tibetu a potvrzují rozsáhlé používání krystalů křišťálu (průhledný křemen) v Atlantidě od léčení až k telepatické komunikaci a transformování energie vesmíru. Tyto legendy mluví o Atlanťanech majících gigantické pyramidy, kolosální energetické kamenné struktury. Vrcholy u mnoha pyramid byly korunovány velkými krystaly křemene.

Hodně z atlantských znalosti v čase zmizelo, ale některé přežily prostřednictvím utajených nauk v ostatních kulturách – v Egyptě, Tibetu a Indii.

Proto byl u mnoha dávných civilizací křemen posvátným nerostem. Ve starověku věřili, že křemen byl samým dovršením přírody a jeho struktura východiskem pro pozemský život. Indičtí jogíni uctívají tento křemen a lidskou bytost považují za vrchol evoluce na tomto světě. Snad je to v souladu s celou nerostnou říší a křemen je většinou v souladu s lidskou bytostí. Ve starověku věřili, že krystaly křemene vyzařují božské bílé světlo, že jsou klíčem poskytujícím vstup do vesmírné harmonie, která usměrňuje osobu ve styku s jejími vibracemi. Křemenné krystaly jsou tvůrci čisté energie vesmíru, vysokofrekvenční generátory. Jsou podobné pyramidám, které spojují lidi s vesmírným vědomím.

Podíváte-li se na nějakou knihu o starobylém Egyptě a prohlédnete si blíže obrázky soch faraónů, uvidíte, že všichni tisknou v rukách válečky. „Energetický zdroj“, který byl postaven na proporcích „Zlatého řezu“ vloženého do přímého vzájemného ovlivňování válci drženými v rukou. Oba válečky těchto zařízení byly postaveny v jediném obrazu a podobnosti jako druh uměleckého modelu jistých energetických procesů, které vznikají v cirkulaci biosféry a prostoru kolem lidské bytosti.

Tyto válce, se kterými se faraón po dobu svého života nikdy nerozloučil, byly harmonizátorem dvou základních toků energie, který starobylí Egypťané nazývali BA a KA, v orientální tradici odpovídající jinu a jangu. Pro starobylé Egypťany byly BA a KA dvěma komponentními prvky lidské entity, dvěma zdroji zásadní energie. Tím vhodně ovlivňují vitální funkce a udržují organismus a osobu, která pak žije bez nějakých zvláštních problémů. K regulaci energetické bilance v těle Egypťané používali „Hůlky Hora“ – válce s různým obsahem.

Toto sousoší vypovídá v symbolických termínech. KA válec je v pravé ruce boha Heru (Hora). Mužská postava symbolizuje tok energií KA nebo jang (mužský princip). Božstvo je ztělesnění energetického principu. Jin válec je v levé ruce bohyně Aset (Isis), která reprezentuje ženský princip, kterému se říká tok BA energie. V centru je Asar (Osiris) a k němu směřují dvě dlaně bohů, vyzařující energii. Použití těchto válců pomáhalo faraónům (nebo jiným uživatelům) ve značném rozsahu zdokonalit svoji psychiku, aktivizovalo (jako důsledek) imunitní systém, zlepšovalo zdraví a fyzickou kondici. Správné a systematické používání válců umožnilo faraónům nebo kněžským uživatelům připravovat se pro „styk s Bohy“.

Válec pro pravou ruku byl vyrobený z mědi a spojený se sluncem (jang). Válec pro levou ruku byl vyrobený ze zinku a spojený s měsícem (jin). Uvnitř válce byly umístěny nerosty, které byly měněny podle toho, jak faraón dělal pokroky v procesu duchovních postupů. Náplní v počáteční fázi byl zvláštní druh bílého křemenného písku. Válce obsahující bílý písek mají pozitivní účinek na osobní energetické kanály, které aktivují. Jak postupovaly transformační procesy, byly k válcům přidány jiné energetické složky.

Vlastnosti válců byly posíleny zlatem, které bylo přidáno k mědi ve vhodném poměru, pro který byl „Sluneční válec“ také nazýván Zlatým válcem. Stříbro bylo přidáno k „Měsíčnímu válci“, který byl nazýván Stříbrným válcem. Tyto válce byly vyráběny na základech geometrie Zlatého řezu, zatímco východisko jejich rozměrů bylo určováno stavem daného osobního energetického systému a zdraví.

Uvádíme příklad události nesouladu, kde BA nebo jinový druh energie (obr.17) nebyl už tak jasně dominantní u osob, obnovujících rovnováhu a harmonii starobylých Egypťanů v období, kdy znalosti upadaly jen v používání „sluneční“ KA nebo jang válce, který byl držen v pravé ruce.

Tyto dvě sochy zobrazují situaci tohoto druhu úpadku. Lidé tady zřetelně reprezentovali tento problém propojený s nerovnováhou, přemírou jin energie (ženský princip), který u muže může vést např. k metabolickým nesrovnalostem, redukované pohlavní aktivitě a množství jiných docela vážných poruch.

Pro řádnou harmonizaci je lepší používat oba válce zároveň, ale jang by měl být větší než jin, aby umožnil přívod jang energie k potřebné úrovni. Následující použití totožných válců umožňuje sladit oba toky energie.

Poukazujeme tak na používání jen jednoho válce, které je důkazem ztráty vědomostí, a časem byly tyto sochy produkovány jako špatné chápání esence BA-KA sjednocený a protější. Jako plus a minus. Jakmile se rozdíl v potenciálu objeví mezi dvěma principy, nastane okamžitě vzájemné ovlivňování mezi nimi – třetí tvořivý princip. Z toho důvodu je velmi důležité, proč musí být používány oba válce zároveň.

Faraón také nosil poněkud zvláštní prodlouženou čelenku, která je obvykle považována za korunu. Tato čelenka je vlastně zvláštním koncentrátorem, zaměřujícím se na hypofýzu a hypotalamus – přesněji na jejich aktivních projekcích laděných k pyramidě a „Energetickému zdroji“ uvnitř.

 

Frekvence jsou v rezonanci, když vlnová délka jednoho je přesným násobkem vlnové délky druhého. Z tohoto důvodu byly válce zaměřené k práci s Cheopsovou pyramidou 146 mm dlouhé, jeden díl výšky pyramidy. Jinými slovy, tento druh válce byl laděn k pyramidě. Odvozenina čísla 146 mm nebo 0.146 m je čtvrtý element v sestupném odvětví Zlatého sekčního sledu.

Tato hodnota také upozorňuje čtenáře, že starověký egyptský kalendář měl cyklus 1460 (146 x 10) roků. Tento cyklus zvaný Sothis je založen na postupu hvězdy Sírius, jejíž posun probíhá jednou za čtyři roky (za 365 dnů).

 

Starověký egyptský rok obsahoval 1460 dnů (4×365=1460).

 

 

 

Celý komplex – energetický zdroj uvnitř pyramidy, válce držené v ruce a koncentrátor – je přímo spojený s určitými dny (cykly) roku s pyramidami a s jejich účinkem. Pyramida je současně obojím – anténou a rezonátorem – je kondenzátorem jistých toků energie, vzniklých z procesů, probíhajících v toku vesmíru, které jsou v obrácení zaostřeném na „Energetický zdroj“ uvnitř pyramidy. Vliv tohoto komplexu na člověka a jeho správného vzájemného ovlivňování s lidským vědomím vyvolával efekt „Styku s Bohy“.

 

V roce 1968 nainstalovala skupina vědců z USA a káhirské univerzity v podzemních komorách pyramidy Khaf-Ra (Chefren) detektory zapisující množství vesmírného záření pronikajícího skrze tloušťku pyramidy. Měření probíhala během několika hodin po období jednoho roku. Výsledky přinesly úžasné poznatky: každý den byl vzor radiace odlišný a jedinečný.

 

 

 

Mechanismus válců, které pracují podle lidského organismu, je docela komplikovaný. Pokusíme se vysvětlit jej v základních termínech a zprostředkovat hlavní myšlenku procesu.

Lidé, kteří hledají informace, jsou obeznámeni s pojetím energie podle jisté východní tradice, tvořící energetický systém lidské bytosti, známý jako aura. Víme o existenci éterického těla, nebeského jádra, duševního těla atd. až do sedmého energetického těla. Ale tady je důkaz, že starověký člověk věděl o existenci těchto a několika dalších energetických těl nebo skořápek, o kterých nám dnešní esoterické a jiné školy neříkají skoro nic. Finální energetické tělo, které je pro lidstvo dodnes neznámé, je skořápka, přes kterou má každý člověk přímý kontakt s něčím, co lidé nazývají „Bohem“ nebo „Zdrojem“ všeho, všech znalostí a energie. Přes tu skořápku, přes kterou máme spojení s celým světem kolem nás, jsme částí Velkého Tvořivého Principu. Od té doby, co vlastníme tuto kuklu, je nám jistým způsobem zdrojem energie.

 

To, co lidé běžně nazývají „aurou“ nebo „biologickým polem“, je důsledek vzájemného ovlivňování, chvění různých energií ve vrstvách (těla) uvnitř lidského energetického systému.

Existující jména energetických těl v některých známých tradicích nejsou nic víc než dohodnutá konvence. Proto, pro výhodu a snadnost porozumění zvláště čtenářů neobeznámených s „esoterickými“ doktrínami, budeme nazývat první energetické tělo „éterické“, druhé „hvězdné“, třetí „duševní“ atd.

Lidský energetický systém sestává z několika energetických těl (úrovní), které se liší v tvaru, hustotě energie a vibrační rytmice (frekvenci). Mají odlišné charakteristiky. Při zkoumání účinků Hůlek Hora na lidský organismus se budeme držet prvních dvou energetických těl, která jsou pro osobu zodpovědná přímo za bioenergetický rytmus a citový stav.

První (éterické) energetické tělo sestává z vibrací a teplotních rytmů v osobní fyzické kapsli. Proto jakýkoliv proces, který probíhá ve fyzickém těle, je okamžitě odrazem v prvním energetickém těle.

Například bouřlivý proces začal být nejdříve lokalizovaný v malých (lumbago). To je následováno zvyšováním teploty a pak se bezprostředně vytvoří odraz v pozměněném tvaru a vibrační frekvenci korespondenční části prvního energetického těla. Proto vede ovlivňování této části energetického těla korigováním vibrační frekvence ke snížení syndromu bolesti.

V pořadí za prvním, energetickým tělem následuje tělo fyzické, tvořící energetický obal v rozměrech mezi 0,3 m až 2-3 metry. První energetické tělo je receptorem a distributorem transformované vesmírné energie – prány, která se přes naše fyzické tělo stane nabitou energií, zásadní pro potřeby našeho organismu.

 

Normální zdravá hranice prvního energetického těla je okolo 50-70 centimetrů od těla fyzického. Jestliže je pole méně než 30-40 centimetrů silné, ukazuje to poruchu jednoho nebo více orgánů nebo částečného rozkolu osobní energetické bilance.

Jestliže pole klesne do 15-20 centimetrů, osoba může mít vážně přerušenou energetickou bilanci, dokonce vedoucí k omdlévání a ztrátě vědomí. Většinou se objeví bolení hlavy, nevolnost a zvedání žaludku, protože energetická bilance je přímo spojená s krevním tlakem.

 

 

Druhé, hvězdné energetické tělo je zodpovědné za náš citový stav, např. nějaký nervový nebo psychický stres, a projevují se v něm změny. Nával emocí ve stresových situacích vede k destabilizaci struktury druhého energetického těla a vyvolává změny, které následně mohou vést k nesouladu a neuropsychickým problémům.

Lidský energetický systém má centra, známá jako chakras (čakry), přes která je organismus ovlivňován vnějším světem.

Čakru si můžeme představit jako druh energetického víru (nebo trychtýře). Přeměněná energie vesmíru, země, vody, slunečního světla vstupuje do fyzického těla přes čakry. Čakry jsou bezprostředními dirigenty energie, která byla zpracována v energetickém systému, a předávají ji osobní endokrinní soustavě. Všechny čakry v našem fyzickém těle jsou propojeny a jsou druhem projekcí endokrinní soustavy.

Hlavní energetická centra, zatímco jsou projekcí endokrinní soustavy, mají také vlastní projekce. První čakra má projekci mezi nohama; sedmá čakra na temeni hlavy. Jakmile Hůlky Hora držené v rukou zvedneme, začne současně několik souběžných procesů.

1. Účinek elektromagnetické indukce

 

Lidské bytosti jsou nerozdělitelnou částí ekosystému a jsou hluboko závislé na prostředí. Země jako živý organismus vytvořila speciální energo-ekologické podmínky, ‚etapu‘, ve které byly všechny živé organismy narozeny a vyvíjejí se. Jakmile se začneme distancovat od přírody, má to negativní účinek na naše zdraví.

Všechny zásadní procesy ve skutečnosti probíhají na úrovni vzájemného ovlivňování elektromagnetických polí. Proto slabé proudy přirozeného původu, vzniklé v Hůlkách Hora, začnou působit na nervová zakončení lokalizovaná na hlavě, když zvedneme hůlky nahoru.

Přirozená elektromagnetická vlna vyvolaná v nervových zakončeních má podněcující účinek na celý nervový systém, jde o zavádějící komplex elektrochemických procesů, které vedou k obecné stabilizaci nervové soustavy.

 

2. Galvanický účinek

 

Jak pravděpodobně víte, měď a zinek mohou být použity jako součást galvanických článků. Jakmile máte válce ve svých rukou, je mezi nimi potenciální rozdíl 0,8-1 voltů, někdy více. Magnetické a elektrické pole úspěšně působí na krev, protože je tvořena elektricky nabitými částečkami. Některé chemické reakce v našem těle zapříčiní vzájemné ovlivňování nosičů proudu.

Hlavní elektrochemický parametr krve (pH) je určený množstvím pozitivních elektrických nábojů nesených pozitivními vodíkovými ionty v poměru k množství negativních elektrických nábojů vysílaných u hydroxyl – iontů (OH-).

Jestliže je stejné množství pozitivních a negativních parametrů, pak celková krev je elektricky neutrální, protože hodnoty opačného znamení se navzájem vyruší. Toto je optimální stav nutný pro normální působení organismu. Pokud parametry nejsou v tomto systému tolika zásadních procesů v rovnováze, může to vyústit třeba v poruchu aktivity bílkovin. Změny v poměru pozitivních a negativních iontů způsobuje pro příklad důsledek působení slunečních a magnetických bouří, které vedou k celé řadě funkčních rozvratů v organismu.

Přítomnost potenciálního rozdílu vytvořeného mezi Hůlkami způsobí proces vyrovnání vnějšího (harmonizujícího) poměru nosičů proudu. Stimulace elektrickým proudem vytvářeným mezi Hůlkami Hora povzbudí ATP syntézu, zlepší krevní tok ke tkáním a aktivuje jisté geny dosud spící v molekulách DNA.

 

3. Piezoelektrický účinek

 

Lidský organismus je, jak víme, druh elektrického generátoru. Když uchopíme Hůlky, bezprostředně je nabíjíme vlastní elektřinou. Důsledek tohoto a galvanického účinku polarizace křemenných krystalů se v Hůlkách projeví. S výskytem potenciálního rozdílu mezi konci krystalu nastane mírné vzrušení proudem jeho krystalové mřížky a  vznikne napětí. To má za následek zvyšování energetického stavu krystalu a aktivity energetického toku proudu od krystalu.

Potenciální rozdíl vyvstávající mezi konci krystalu zároveň způsobí výskyt elektromagnetických oscilací přes široké spektrum – piezoelektrický účinek. Tato vlastnost křemene je využívána elektrotechnikou v generátoru produkujícím elektromagnetické vlny (oscilace) úžasné stability.

Všechny zásadní procesy v lidském organismu jsou regulovány hormonálním systémem, ve kterém hypotalamus a hypofýza hrají roli jak dirigenta, tak i vnitřního doktora. Slabé elektrické signály produkované v systému hypotalamus-hypofýza, s pomocí kterého jsou uskutečněny regulační funkce uvnitř organismu, jsou zesíleny tím, že vstoupí do rezonance s elektromagnetickými oscilacemi vytvořenými křemenem. Výsledkem je nasávání energie z těchto signálů a chvění, vyžadovaných v tomto specifickém momentu k opravě a obnově biorytmu orgánů a systémů organismu. Toto je základní princip, jak jsou poruchy v biorytmu  organismu přesně odstraňovány.

Pamatujte si, že Hůlky Hora jsou druhem miniaturního modelu jistých energetických procesů, které se vytvářejí v biosféře a vlastním prostředí.

Zemská kůra obsahuje okolo 72% křemene. Zemská stimulace a polarizace křemene v kůře nastává přes konstantu rozšířenou okolo Země akustickými vlnami a elektrickým prouděním, vytvořeným jako výsledek deformace zemského pláště vlivem zemětřesení, sopečných výbuchů a přílivového vlivu Slunce, Měsíce a jiných planet. Výsledkem těchto procesů je okolnost, že křemen v zemské kůře vytváří elektromagnetické oscilace v široké spektru a dává vznik elektromagnetickému nositeli energie, v kterém existuje život a přes který se projevuje účinek vzájemného ovlivňování všech živých věcí ve vesmíru. Tato elektromagnetická (energetická) kukla Země je povozem oscilací spojených se zdrojem života na Zemi a povzbuzuje vývoj druhů a četných forem života. To je ten bod, který je zaznamenáván u alfa-vln v mozku.

Přes harmonické rezonance zemských elektromagnetických vln se ovlivňuje zemská stimulace křemene s elektromagnetickými oscilacemi vytvořenými krystaly křemene v Hůlkách, což má povzbuzující účinek na organismus: výsledným efektem je oprava v biorytmu organismu. Když držíme Hůlky Hora v rukou, začnou se pod vlivem lidského biologického pole přes projekci odpovídajících aktivních center umístěných v těle aktivovat energie v 6. a 7 čakře a v 6. a 7. energetické struktuře kolem těchto čaker.

Ve fyzickém těle je odezvou stimulace v hypotalamu a hypofýze, které jsou projekcí těchto energetických center ve fyzickém lidském těle. Aktivace těchto center vede k aktivaci poslední energetické skořápky, která je zatím pro lidstvo neznámá, a organismus začne přijímat energii přímo od „Zdroje“.

Energie přicházející od krystalů (piezoelektricky vytvořená krystalickou náplní Hůlek) a „Zdroje“, který je víceúrovňový a vícerozměrný vzhledem k lidskému energetickému systému, vytváří energetickou kuklu kolem osobního těla. Tato „pránická kukla“ s elektromagnetickou součástí vibrující frekvence řídí hypotalamus a hypofýzu přes jejich projekce lokalizované v centru mozku a opraví celou energetickou strukturu a dává prospěšný účinek celému organismu.

 

Esence tohoto jevu je právě v momentě, kdy Hůlky Hora ovlivňují procesy uvnitř organismu (proti pozadí polarizačního procesu), ladící se samostatně k držiteli. Organismus sám vydá chvění, rytmus, který se vyskytne v tomto zvláštním čase. Rytmus je nařízen charakteristickým chvěním osoby, což je druh individuálního kódu. Individuální chvění je ovlivňované krystalem, který způsobuje krystalovou rezonanci mřížky, udávající požadovaný rytmus. Ten rytmus (individuálního chvění) funguje jako startér motoru v autě, poskytující popud pro startovací proces, při kterém Hůlky Hora následně samy začnou vibrovat ve vhodné frekvenci. Hůlky vytvářejí a udržují energii v napětí a s pomocí požadované vibrační frekvence zahájí proces samokorekce. Tok energie projíždí 7. čakrou, je transformován do toku chvění ve zvláštní frekvenci a sladí energetickou skořápku (auru), tím ji vyrovnává.

Tato hodnota se rovněž zvyšovala přes pokrývku hlavy faraóna, která fungovala jako speciální koncentrátor (mohlo by se jednat o tzv. Atlantskou čelenku, o které není moc informací) zaměřující se také na aktivní projekce hypofýzy a hypotalamu. Tento koncentrátor, stimulující tyto dvě zóny, podporovaný a kultivovaný, jako by to byl potenciál energetické kukly, zvětšoval imunní reaktivitu organismu. Komplex sestávající z Hůlek Hora a koncentrátoru zlepšil zdraví organismu, zvláště jeho imunitní stav, a řídil metabolické procesy. Ale bylo více možností v účincích než jen tento popsaný. Abyste se připravovali pro práci uvnitř pyramidy a získali schopnost předvídat budoucnost, potřebujete energii. Proto se faraón a kněží pokoušeli nemrhat přijímající energií, odkládali si ji vedením vhodného životního stylu a vypracováváním svých schopnosti k potřebné úrovni.

Třetí, „duševní“ energetické tělo, je propojené s něčím, co lidé nazývají „pojetím duše“ (osobní psychický stav). Harmonizace tohoto energetického těla s pomocí Hůlek Hora vytváří předpoklady nutné pro stabilizaci a vývoj mentálních kapacit.

 

Základní sled, ve kterém Hůlky Hora pracují, je následující:

 

U galvanických a piezoelektrických efektů (zvyšováním energetického stavu krystalů v náplni) povzbuzujících 6. a 7. energetická centra Hůlky Hora jednají v souladu s centrálním nervovým systémem (CNS). Popud z CNS přejde na hypotalamus, od hypotalamu k hypofýze. Pak k endokrinní soustavě –  k žlázám s vnitřní sekrecí, pak k vnitřním orgánům.

 

Opačná reakce využívá dvou cest:

 

1. …od endokrinní soustavy k CNS

2. …skrze stav orgánů k CNS

 

 

 

Tak informace o těle prostřednictvím sekrece nebo poruch vnitřních orgánů přechází od endokrinní soustavy a orgánů do CNS. Ten na základě získaných informací vyšle signály k hypotalamu a hypofýze, aby podle pořadí aktivovaly funkce k samohojení a regeneraci, pokud jsou některé orgány v nepořádku nebo nemocné.

 

 

Lidský organismus je v principu soběstačný. Může produkovat všechny substance a hormony nutné pro zásadní procesy. Tím, že do organismu vpravíme různé léky, dokonce i když je nutná potřeba, narušíme tím přirozené mechanismy a způsobíme něco, co má nepříznivý účinek na imunitní systém. Prozkoumejme jeden indikativní příklad: když je do těla napíchnut např. inzulín, slinivka bezprostředně přestane produkovat hormon – proč produkovat to, co je už darované? Důsledkem takovýchto zásahů je široké spektrum úkazů potvrzujících, že když vpravíme do organismu léky, potlačíme jejich produkování tělem samotným. Organismus začne „být lenivý“ a to vede k zhoršování jeho celkového imunitního stavu.

Hůlky Hora mají výjimečnou vlastnost: stimulují a aktivují přirozené funkce organismu, které byly potlačeny použitím léků. Jejich pravidelné používání vytvoří nutné předpoklady pro obnovu potlačených funkcí, normalizaci a zlepšení imunitního systému.

To zesílí povzbuzující účinek Hůlek Hora v imunitním systému a zvýšení jejich korektivního působení na druhotné důsledky nemocí a také na nemoci nyní v latentních fázích. Hůlky Hora potřebují být používány ve spojitosti se zvláštními měděnými místy. Tato měděná místa jsou vázána k akupunkturním bodům vyskytujícím se na těle a umožňujícím nasměrovat účinek k  příslušnému orgánu nebo k imunitnímu systému v celku.

 

 

Tímto způsobem Hůlky v organismu opraví za potřebný čas patologické změny, které se vytvářely po mnoho roků. Proto práce s válci musí být pravidelná a spojitá. Hluboká oprava vyžadovaná pro vážné stavy může zabrat několik měsíců.

 

 

Naše doba je bohužel poznamenána zvýšenou aktivitou těch lidí, jejichž zájmy nejsou v souladu se zájmy šancí lidstva jako celku. Zatímco zasvěcenci dávné minulosti přinesli lidem světlo znalostí, kterými se snažili propojit celý svět, někteří současní „výzkumníci“ svými poznatky jen povrchně oslňují a pokoušejí se jejich pomocí získat pro sebe osobní prospěch.

Následujeme radu starověkého egyptského boha Thotha, který se snažil udělat lidstvo rozumnějším, dát mu moudrost a cestu k pravdě. My, kteří skládáme hold starověkým znalostem, se s vámi chceme podělit o radost z objevu a prozradit vám ho, dokonce za hranicemi této knihy.

Mechanismus Horových Hůlek

Ačkoli pyramidy byly postaveny před pradávným věkem, Egypťané už v té době dokázali opracovávat meteoritické železo. Toto železo nazývali „bja“ a podle G.A. Wainwrighta (Žurnál Egyptské Archeologie, 18, 1931) meteority sestávají z „bja“. Slovo „bja“ se objevuje v pyramidových textech opakovaně.

 

 

Odlišný náboženský pohled na svět, který přišel nahradit znalosti starší o tisíce roků, si přizpůsobil smysl starověkých moudrostí a přenášel ho do nově vznikajících textů v zájmu nastupující ideologie. Očistíme tedy desky od nánosů „tvořivé práce“ mladší generace kněží a přeložíme text do srozumitelného jazyka, aby přesněji tlumočil svůj originální smysl:

 

„Celý svět, který leží dole, byl vytvořen v pořádku a naplněný obsahem s pomocí věcí, které jsou umístěny nahoře; protože věci, které jsou dole, postrádají sílu a vzniká požadavek na svět nahoře. Slabší tajemství by měla ustoupit silnějším; systémy věcí nahoře jsou silnější než věci dole.“

Pravdivý obsah textu vysvětluje:

 

 

„Celý Svět – to je nižší úroveň vývoje – je uspořádán (organizovaný) a vyvíjí se díky energiím (povahy) vyšší objednávky, protože energie nižší přírody nemají sílu vytvořit povahu vyšší objednávky. Organizace a mechanizmy pro vývoj nižší přírody jsou podřízeny  silám povahy vyšší žádosti; energie vyššího principu jsou komplexnější ve strukturálním systému přírody než  úrovně nižší.“

 

 

Citovaný text obsahuje esenci doktríny, že evoluce materiálu a vědomí je projev povahy vyšší vůle. Text ze Smaragdově Zelené Tabletky Herma (viz Hora)) ukazuje přímo k tomuto:

 

„A jak všechny věci pokračovaly z toho přes vůli z Jednoho, tak byly všechny věci narozeny této jediné esenci přes adaptaci …“

 

 

Proto pravdivý a úmyslný běh vývoje (z hlediska z paleontologie a paleotechnologie) vyžaduje synchronizaci s některými evolučně-stimulačními energiemi, patřícími k vyššímu pořadí přírody, projekce, z které je lidská bytost.

Tyto základní vědecké a kosmologické nápady byly vyloženy kněžími ve starověkých egyptských textech a „hermetických“ rukopisech.  Všechny byly přijaty v hlubokém starověku od Metu Nefer (Nether) a Shemsu Hor (Shemse-Heru) a odrážely filozofii „jak nahoře, tak dole“. Byly zaměřeny na vyprávění, jak otočit kosmické síly k Zemi a podnítit lidstvo, aby se snažilo dozvědět o duchovnu a nesmrtelnosti duše, což je důležitým  krokem pro jeho další vývoj.

 

 

Tady je ukázka, co bylo uchované v této záležitosti v knize Hermes Trismegistos:

 

„A Já Hermes říkám: musíme udělat lidstvo rozumné, dát mu moudrost a poznání pravdy. Já nikdy nepřestanu pracovat na výhodě života smrtelníků, každý a všichni, aby přírodní síly hraní uvnitř nich mohly být v souladu s hvězdami, které jsou nad námi.“

 

 

Autorství „hermetických textů“ je přičítáno Thothovi, starověkému egyptskému bohu moudrosti. V jednom z významných hovorů říká svému žáku Asklepiovi:

Dělali vás, abyste to nevěděli, Asklépie, ten Egypt je odraz oblohy? Nebo přesněji, všechny akce sil, které vládnou na obloze, byly svrženy na Zemi v Egyptě?

 

Nutnost znalosti synchronizace má pro lidstvo tak hluboký význam, že se ji ve starověku vybraní jedinci učili, a bývalo pravidlem, že se stala základem starověkého egyptského „Kanovníka“. Následuje popis Kanovníka, kde nápad synchronizace byl zvěčněn kněžími přes konstrukci celého komplexu pyramid na egyptské půdě v přísném souladu se vzorem noční oblohy. Celý komplex pyramid je z velké části vybudován se záměrem poskytnout vybraným jedincům šanci získat pomocí dávno zapomenuté paleotechnologie tajemství vesmírné moudrosti, propojit Zemi s nebem a odhalit prostředky, pomocí kterých lze překonat „hranici smrti“.

Mnoho starověkých egyptských nástěnných textů a papyrusů obsahovalo informace o událostech známých jako „sjednocení dvou zemí“ – nápad ke spojení Horního a Dolního Egypta v jediné království (ne jen jižní a severní část) starověkou teorií synchronizace „z čeho leží dole a s čím leží nahoře“. Co tedy bylo cílem kněží, když vytvořili podobnost oblohy na Zemi v Gíze? Nebo, jinak řečeno, proč bylo nutné přinést představu o nebi až na Zemi.

Vytvoření zeměpisné (geometrické) kopie noční oblohy nedává od hrotu pohledu „shodu“ nebo harmonickou rezonanci, protože obloha, kterou my vidíme, je ve skutečnosti různá v hloubce a zakřivení, není pozorovatelná z povrchu Země.

Přesný přenos noční oblohy na Zemi byl uskutečněn pro jeden výhradní účel – zaznamenat a zvěčnit v architektuře nápad „synchronizace“. V tom leží jeden z důvodů, proč převládajícím tématem v starověkých textech je dualismus nebe-země, proložený otázkami vzkříšení a nesmrtelnosti duše. Cílem ke spojování nebeské síly s pozemskou je podle Thotha (Herma)  to,  co dělá snadnějším „zavedení“ v hledání nesmrtelnosti.

Přejdeme ke zkoušce základů mechanismu, kde Hůlky Hora operují s uhlím a železnou náplní. Zaměříme se na velmi důležitou větev paleoontologie, významnou skutečnost, která unikla výzkumníkům během celého post-egyptského období. Odkazuji na to, co je známé jako „Platonická těla“. (obr.37).

Tato pevná látka byla pojmenovaná ke cti řeckého filozofa Platóna, ačkoli byla zmíněna více než století před ním Pythagorem, který dostal vzdělání v Egyptě. Nazýval její útvary ideálními geometrickými těly.

Ve školách Atlantidy a později v starověkém Egyptě byl význam těchto pěti těl viděn z odlišného úhlu. Byla studována nejprve pro „foremnost“, jako stavební dílce energetických polí v prostoru kolem lidské bytosti. Toto starověké učení, hodně zdeformované v čase, k nám dosahovalo ve formě informace o prvcích neboli živlech (oheň, země, vzduch, voda, éter), které měly v různých filozofických systémech odlišné podoby. Podle této přežívající tradice elementy odpovídaly „Platónovským tělům “ tímto způsobem:

 

čtyřstěn – oheň

šestistěn (krychle) – země

osmistěn  (oktahedron) – vzduch

dvanáctistěn (dodekahedron) – éter nebo prána

dvacetistěn (ikosahedron) – voda

 

 

 

Toto je celé, co zůstalo z velmi důležitého odvětví starověkých znalostí.

 

 

Oheň, Vzduch, Země, Éter (Prána ) a Voda jsou v realitě symbolická jména pro toky energie, mající zvláštní vlastnosti a strukturální charakteristiky. Abychom rozuměli, proč geometrické obrazce odpovídají „elementům“, potřebujeme prozkoumat jejich strukturální organizaci.

Ikosahedron symbolizuje vodu. Toto spojení nebylo vybráno náhodně: voda má čtyřbokou krystalickou strukturu, zatímco strukturálně ikosahedron sestává z dvaceti ploch.

Důvod, proč je krychle spojená se Zemí, je v otočení propojeném se skutečností, že krystalická struktura uhlí a železa nalezeného v zemské kůře je krychlová! Pro tento vážný důvod byli kněží konfrontováni s potřebou vytvořit nástroj schopný synchronizace lidské energetické struktury s tokem v energetické struktuře Země, a proto používali:

 

1.  železo – v zemském jádru je železo a jeho kůra obsahuje obrovské rezervy železa ve formě železné rudy

2.   uhlí –  ohromná ložiska jsou v zemské kůře

 

 

Tím, že se držíme této linie, najdeme odpověď na otázku, proč byla synchronizována energetická struktura lidské bytosti s toky vesmírné energie přeměněné zemským jádrem a kůrou. Starověké národy následovaly „princip Korespondence“ prostřednictvím použitých materiálů s kubickou krystalickou soustavou, souznějících se Zemí! Proto mezi „Platonickými těly“ je krychle spojená se Zemí a volenými materiály vyplňujícími „Hůlky Hora“, které synchronizovaly osobu s toky energií Země, jsou uhlí a Bja (železo).

Přesuneme se ke zkoumání jevů, které vyplývají se vzájemného ovlivňování Hůlek Hora a procesů probíhajících v zemské kůře a jádru, a poukazujeme na následující:

Bylo vědecky prokázáno, že synchronizace začne mezi dvěma oscilátory (člověk bytost-Země, železo-člověk) dokonce v malé amplitudě.

S ohledem na existenci vzájemného ovlivňování mezi Hůlkami Hora a zemskými toky energie – to by mělo být zdůrazněno – snižují množství energie větší vzdálenosti, přes které se mohou oscilátory ovlivňovat. Tak jsou náplně do Hůlek Hora bez ohledu na vzdálenost uvnitř planetárních limitů v konstantním elektromagnetickém vzájemném ovlivňování se zemským energetickým systémem.

Zkoumáme-li důsledky hlubokých účinků Hůlek Hora s náplní uhlí a železa na lidský organismus, měli bychom začít skutečností, že krev obsahuje nanočástice magnetitu. To vrhá světlo na tajemství vlivu, který mají slabá elektromagnetická pole na organismus. Malý krystal magnetitu v buňce změní její chování, aktivuje například přenos iontů přes buněčnou membránu. Slabé elektromagnetické vlny jisté vlnové délky a frekvence redukují krevní tlak a napomáhají léčbě bolesti hlavy.

Každá buňka živého organismu je původcem elektromagnetického záření úměrného lineárním dimenzím buňky samotné. Hlavní částicí atomu je elektron. Proto kombinace trvalého a střídavého magnetického pole, které vznikne ze vzájemného ovlivňování Hůlek Hora s lidským organismem, ovlivňuje přepravu iontů přes buněčné membrány.

Pamatujme si, že elektromagnetická pole jsou východiskem pro všechny zásadní aktivity vesmíru, galaxií, slunečních soustav, planet, živých organizmů. Proto na žijící tkáně působí na místní úrovni vliv magnetických polí, normalizuje tak funkci orgánů k samoregulaci.

Energie a biomagnetické struktury lidské bytosti jsou postaveny v podobném duchu ke korespondenčním strukturám Země. Planeta má magnetické pole se silnými proudy (magnetické vektory) vynořujícími se v oblasti severního pólu a vstupujícími v oblastech jžního pólu. Lidské magnetické pole je miniaturním modelem planetárního pole. Jakmile jsou Hůlky Hora s náplní uhlí-železo drženy v rukou, začnou povzbuzovat organismus, zlepšovat tonus a cirkulaci krve, stimulovat srdeční rytmus.

Zároveň se zlepší obecné indikátory srdeční funkce a srdce začne pracovat více rytmicky. Jestliže osoba trpí arytmií, pak tento druh Hůlek Hora pomáhá problém odstranit. Zatím má obecná stimulace magnetického pole organismu vůli do určité míry pomoci stabilizovat (zabránit) tvoření výrůstků, bránit výskytu městnavých symptomů. Hůlky Hora „Kont“ s uhlím a feromagnetickým materiálem povzbuzují zhroucení solí a jejich přirozené vylučování z těla.

Druhy Hůlek Hora ve stručnosti

 

 

V starověkém Egyptě byly Hůlky Hora naplněné křemennými krystaly vzájemně se lišícími velikostí. Prostřednictvím velikosti krystalů v závislosti na záměru byla snaha dosáhnout stavu zdraví a rovnováhy energetického systému uživatele. V počáteční fázi bylo používáno jemně zrnitých krystalků (zvláštní bílý písek). Válce obsahující bílý písek měly pozitivní účinek na osobní energii kanálů, které aktivovaly. Byly rovněž používána náplň hrubě zrnitých krystalů, zvyšující jejich energetické systémy k vyšší úrovni potenciálu. Budeme nazývat tento druh válcových Hůlek Hora KŘEMEN.

Následující paleta Hůlek obsahovala monokrystalický křemen. Tento druh válce byl určen pro kněžské ranhojiče. Energetická „kukla“ vytvořená tímto typem má na jednu stranu silný stimulující a harmonizující účinek na pacienta a zároveň realizuje přenášení myšlenek programováním (formou obrazů) v ranhojičském myšlení. Budeme nazývat tento druh válcových Hůlek Hora „KRYSTAL“; a Hůlky Hora „MONO“.

Zatímco Hůlky KRYSTAL mají všechny vlastnosti Hůlek Hora s náplní jemného krystalického písku, Hůlky Hora MONO mají několik významných rozdílů:

  1. Hůlky Hora MONO mají silnější a impulzivnější povzbuzující účinek na osobní energetickou strukturu. Je-li tento druh Hůlek používán lidmi se slabým energetickým systémem, může to jako důsledek přivodit bolestivý syndrom v problémové oblasti. To je způsobeno přemírou energie v zóně přerušení. Jestliže nějaký energetický kanál přerušil bioenergetické rytmy a postrádá nutnou vodivost, pak výsledná přemíra energie vyvolá vjem z otoku nebo tlak v oblasti problému a může se vyvinout v bolest. Z tohoto důvodu nedoporučujeme tento typ Hůlek pro lidi, kteří prodělali infarkt nebo mrtvici.
  2. Ovlivňování Hůlkami MONO v osobní energetické struktuře (auře) zahájí proces interního snímání uživatelova organismu, během kterého energetický systém (aura) začne sám pracovat na specifických patologiích v organismu. Z tohoto důvodu si mnoho uživatelů Hůlek Hora MONO všimlo pocitů chvění nebo druhu škubání v lokalizovaných (problémových) zónách. Monokrystal použitý u tohoto druhu Hůlek je opatrně vybraný v souladu se zvláštními kritérii.
  3. Díky homogenní soustavě z monokrystalu umístěného v Hůlkách Hora MONO jejich účinek na elektromagnetické a energetické kapslové pole lidského organismu ho stimuluje k produkování energetické kukly zvláštního druhu energie kolem těla. Tato energie se snadno podrobuje myšlenkové kontrole. Toto je přesně ta okolnost, proč byl u mnoha dávných civilizací křemen posvátným nerostem, zatímco „Hůlky Hora“ s monokrystalem byly neoddělitelnou částí života a aktivit kněžských ranhojičů. V podstatě jsou Hůlky Hora MONO něco jako myšlenkové zesilovače umožňující vyvolat duševní energetický popud k úspěchu při řešení konkrétních úkolů – například zastavit nebo potlačit nějaký záporný proces v organismu. Takové Hůlky poskytují zvláštní možnosti, ale má to především ten základní význam, že uživatel uznává nutnost řídit směr a kvalitu své myšlenky.

 

 

Uživatelé, kteří s Hůlkami MONO pracují pravidelně (nejlépe u moře nebo v lese) po dobu tří týdnů, vytvoří pomocí vůle kolem sebe kuklu (auru) větší než 3m po obvodě, kompletně obnovující jejich energetickou bilanci. Žádný jiný dnes dostupný nástroj nemá takový účinek. Vlastníci takové aury mohou vzít nemocnou osobu do svého energetického pole a aktivně upravit nepořádek v pacientově těle bez používání svých rukou, prostě a výlučně silou myšlenky, tím, že si představují, co by se mělo konat v nemocném orgánu. Nabízejí tak zásadně odlišné možnosti pro diagnózu a léčbu nemocných a pro vývoj v parapsychologickém potenciálu.

Během experimentu s Hůlkami Hora MONO ukázaly nahrávky elektroencefalografu (EEG) registrující se změny v bioelektrické aktivitě mozkové kůry. Ačkoli byly Hůlky drženy jen po dobu pěti minut, přístroje zaznamenávaly tyto úkazy:

 

 

–         mírná změna v bioelektrické aktivitě mozkové kůry;

–         snížení asymetrie mezi hemisférami v zadních sekcích;

–         alfa-rytmy s frekvencí 10 Hz byly stabilnější ve všech dílech mozkové kůry (N.B. alfa-vlny se nalézají jen u lidí!);

–         polymorfická beta-aktivita, pěstování v amplitudě ve všech oblastech mozkové kůry.

 

 

 

Vysvětlíme si, co má v různých etapách měření význam a co elektroencefalograf registroval.

 

V roce 1953 poukázal W. Grey, který studoval mozkové rytmy, na to, že mozková citlivost na elektrické vlivy by mohla poskytovat spojení mezi lidskou bytostí a nějakým principem, zalévajícím všechno kolem nás! Zde je důležité poznamenat, že délka elektromagnetických vln alfa-rytmů frekvence je velmi blízká obvodu kružnice zeměkoule a rezonanci civilizovaného člověka systému zemské ionosféry, ve kterém délka rezonance hlavní vlny je blízko k obvodu kružnice Země.

Při analýze spojení mezi mozkovými rytmy a elektromagnetickými poli v tenkém vzdušném obalu kulaté vrstvy mezi zemským povrchem a nižší ionosférou (následované Schumannem v  r. 1952) došli Walter Gray a Warren McCulloch k závěru, že alfa-rytmus je charakteristický pro proces “ snímaných“ myšlenkových obrazů v době, když se soustředíme na nějaký rozumový problém. V roce 1960 si Koenig a jeho spolupracovníci všimli podobnosti mezitím hlavní rezonanční frekvencí zeměkoule a lidskými alfa-rytmy.

V roce 1924 B.B.Kazhinsky prokázal spolu s V.L.Durovem, že: „výboje myšlenkové energie (elektromagnetické oscilace zvláštní frekvence) vyzařované nervovou soustavou se rozptýlí od zdroje v celém nasměrování v sferoidním způsobu a tvoří energetické (elektromagnetické) pole střídající se při každém popudu v obklopujícím prostoru. Každý důvod k tomuto prostorovému poli bude mít střídání potenciálu pod vlivem vln myšlenkové energie. Jestliže vlnám myšlenkového energetického střetu stojí v jejich cestě vhodný přijímač (nervová soustava nějaké jiné živé bytosti), budou indukovat v druhém organismu měnící se proudy charakteristické pro vyzařované myšlenkové informace.“

Tento závěr dává vědecké vysvětlení pro mechanismus telepatického kontaktu mezi lidmi, ve kterém Hůlky Hora MONO mohou fungovat jako zesilovač takových schopností.

Geometricky, Hůlky Hora jsou také naladěny k rezonanci  planety vlastnící frekvenci chvění. Přesně pro tento důvod, vyrovnávající krátký vliv Hůlek Hora na lidské psycho-fyzikální pole a energetické struktury, se povzbudí soustředění na samovznikající obrazy, čímž zesilují vytržení nebo rozjímavý účinek. Zatímco duchovní lidé často potřebují měsíce vytrvalého tréninku, aby dosáhli nutné úrovně, při používání Hůlek Hora MONO je časový rozsah cvičení podstatně redukovaný, zatímco účinek trvale významně překoná to, co může být dosaženo obyčejnými prostředky.

Kněží dobře vyvinuli a připravili energetický systém k používání Hůlek Hora MONO s krystaly, určenými ke zvláštní cestě, která posílila v Hůlkách jisté vlastnosti.

Kněží vytvořili nástroj ovlivňující zvláštní toky energie a umístili uvnitř Hůlek Hora šestiboké krystaly. Mimo jiné byly šestiúhelníkové krystaly umístěny v Hůlkách, aby synchronizovaly lidský energetický systém se zemským (obr. 109). Tento výběr nebyl náhodný a je propojen s množstvím neobyčejných vlastností krystalicko-energetických polí Země a také s charakteristikami jiných planet ve sluneční soustavě. Podívejte se na tento zajímavý obrázek (obr. 110) pořízený americkou vesmírnou raketou, provádějící fotografický průzkum severního pólu Jupiteru.

Zemská energie a magnetická pole projevují stejné vlastnosti. Výroba surového železa směrem k povrchu, kde je zemské jádro blízko u bodu tání a je „pevně zabaleno“ do krystalických šestiúhelníků, rezonuje s šestiúhelníkovou strukturu křemene. Není žádná náhoda, že když voda dosahuje bodu varu, objevují se na jejím povrchu šestiúhelníkové bubliny. To jsou charakteristiky zemských energetických polí. Tak s ohledem na strukturální charakteristiky křemene, vody a zemských energetických polí byly k účinné synchronizaci lidského energetického systému se Zemí v dávných dobách používány Hůlky obsahující šestiúhelníkové krystaly.

Ke stimulaci a synchronizaci lidského energetického systému s toky energie deváté úrovně Vesmírného energetického systému transformovaného zemským jádrem používali kněží Hůlky Hora obsahující šestiboké  krystaly.

Experimenty ukázaly, že tento druh Hůlek má intenzivnější (aktivní) účinek na lidský energetický systém. Aktivita srdeční činnosti a celého kardiovaskulárního systému se jejich stimulací výrazně zvýší.  Hůlky Hora MONO s devítiplošným krystalem mají vysloveně silný účinek, který je doprovázen okamžitými pocity. Méně citliví lidé cítí vliv tohoto druhu Hůlek intenzivněji, ale toto je nástroj, který by měl být použit jen u těch, kteří podstoupili období přípravy a dostatečně vyvinuli svou energii přes denní práci s Hůlkami Hora MONO, KONT, KŘEMEN nebo KRYSTAL po dobu ne kratší než jednoho roku.

Hůlky Hora KONT s uhlím a feromagnetickou náplnísynchronizují lidský energetický systém s toky energie zemského jádra. Synchronizace s energetickou kuklou a energetickými kanály se uplatňuje přes nízkou frekvenci, proto Hůlky Hora Kont účinně ovlivňují srdeční rytmus aktivačním způsobem.

Jestliže jsou Hůlky Hora Kont používány v noci mezi 23. hod. večer a 4. hod. ráno, pracují podle nervové soustavy a povzbuzují regenerační procesy a obnovování buněk (omlazení) v organismu.

Hůlky Hora KONT jsou dobré pro lidi s vysokým krevním tlakem a také jako prostředky k efektivnímu (rychlému) uzdravení po stresu a zlepšení spánkových poruch. Jiné druhy Hůlek účinně obnovují nervovou soustavu, ale Hůlky Hora KONT mají výraznější podnětový účinek, který dokáže navrátit schopnosti při potížích s hybností těla, a to i v kritických situacích. Je třeba si pamatovat, že energie (prána) kukly vytvořená Hůlkami Hora KONT nebude trvalá kvůli povaze účinku popudu. Ve srovnání s Hůlkami KONT Hůlky KŘEMEN synchronizují biorytmus člověka s těmi v zemském energetickém systému, slaďují rovnováhu BA-KA (jin-jang ) a obnovují biorytmus v orgánech a systémech. Tak mají Hůlky Hora KŘEMEN jemný účinek s hlubokým a trvalým výsledkem.

Hůlky Hora KONT s magnetickou náplní jsou doporučeny pro použití zdravými lidmi také po několik dnů každý měsíc. Stejně tak je tento druh Hůlek dobrý v prevenci sklerózy a nezhoubných nádorů.

Hůlky Hora BJA patří do palety Hůlek Hora KONT. Sledují starověký vzorec Hůlek plněných meteorickým železem nebo jeho přírodní obdobou (přirozeně čistou rudou). Starobylí Egypťané nazývali takové železo „bja“. Slovo „bja“ se často vyskytuje v „Pyramidových textech“. Usuzujeme-li podle textu, „bja“ byl kov s mýtickým charakterem. „Bja“ byl nazýván „kovem nebe“. Kvůli svému božskému původu (duchovnímu člověku přes Maat) bylo meteorické železo používáno při výrobě kouzelných nástrojů.

Experimenty prováděné s tímto druhem Hůlek ukázaly, že jako materiál přirozeného původu má ruda nebo železný meteorit množství úžasných vlastností, které patří k tomuto druhu Hůlek. Vedle všeho toho, co už bylo řečeno o Hůlkách Hora KONT, Hůlky Hora BJA povzbudí a zvětší osobní růst duchovních schopností. Jinými slovy, mají krystalickou strukturu, která vytváří přirozené podmínky pro „BJA“ jako „prostředníka“ nebo rezonátoru spojujícího energetický systém lidské bytosti s přirozeným zdrojem energie zemského jádra. Účinek krystalické struktury „BJA“ v lidském energetickém systém má zvětšit smyslovou citlivost a řízený odpor vůči negativnímu vlivu slunečních a magnetických bouří!

Hůlky Hora KŘEMEN (velké zrno) jsou určeny pro lidi s normálním energetickým systémem. Tento typ má vysloveně generální stimulační účinek na energii vaskulárního, nervového, endokrinního a imunitního systému. Dosahují velmi dobrých výsledků, když jsou použity ve spojitosti se solnými lázněmi v případě různých typů zánětů kloubů (artritidy, artrózy). Jiné druhy Hůlek Hora KŘEMEN stabilizují nízký krevní tlak k normě určené organismem samotným nebo normalizují krevní tlak ze stavu hypertenze, pokud se nejedná o chronický stav. Pro svůj jemný a zároveň hluboký účinek na lidský organismus jsou tyto Hůlky velmi efektivní v utlumení stresu a nervových napětí a při nespavosti (insomnii).

Hůlky Hora KŘEMEN (střední zrno) jsou určeny pro lidi s relativně slabou energií a vaskulárními potížemi, protože mají méně intenzivní, jemné stimulující akce. Jsou používány jako přechodné stádium mezi Hůlkami Hora KONT nebo KŘEMEN s jemně zrnitou křemennou náplní. Jsou také velmi účinné v případech artritidy, artrózy a polyartritidy ve spolupráci se solnými lázněmi.

Hůlky Hora KŘEMEN (jemné zrno) jsou určeny pro lidi se slabými cévními (energetickými) systémy nebo pro ty, kteří nedávno prodělali mrtvici nebo infarkt myokardu. Použitím Hůlek Hora MONO, KONT, KŘEMEN nebo KRYSTAL lze povzbudit jejich krevní oběh. V lidech s oslabeným energetickým systémem může jejich vliv způsobit pocity tlaku nebo bolesti v problémové oblasti. Takto postižení lidé měli používat Hůlky plněné jemně zrnitým křemenem, protože mají mírný podněcující účinek bez působení nepříjemných dojmů.

Závěr

Tento článek není propagací výrobků Hůlek Hora, které jsou zde uvedeny a jsou nabízeny na internetu ke koupi. Nepochybuji, že jde jistě o kvalitní produkty vyrobené na základě dlouhých studií a výzkumů. Například monokrystaly křemene jsou s největší pravděpodobností vyrobené synteticky, protože těžko lze najít v přírodě přesně takové potřebné krystaly a navíc ve variantách popisovaných mnohostěnů (jak je vidět na obr.111). Tak je to jistě i s jinými uvedenými materiály. Uznávám, že pro běžné lidi jsou mnohdy nedostupné, ale není nemožné je sehnat. Navíc Hůlky Hora uvedené na internetu jsou značně drahé a myslím si, že si je může dovolit koupit jen málo lidí. Konec konců, ověřit si to můžete sami a dojdete ke stejnému názoru.

Jistě mnohé z vás napadne, že vyrobit si takové hůlky by nebylo zase až tak složité. Vždyť jsme Češi a umíme si v mnohém poradit. Vysoustružit z měděné a zinkové kulatiny v podstatě trubky jistých rozměrů se závity a plombou na obou koncích není tak nemožné nebo nedostupné. Různé náplně, jako třeba antracit, se jistě při troše snahy taky dají sehnat. Vždyť máme v Ostravě doly. A tak by to šlo třeba i se železnou rudou a křemičitým pískem. Jistě vás napadne mnoho věcí a budete hledat řešení. Proč? Protože to stojí za to a je vám zde odhaleno jedno z největších tajemství dávných civilizací.

Vše jde i jinak a není potřeba podporovat farmacii. Návod na vynikající zdraví, duchovní růst a jednodušší duchovní transformaci zde máte. Nemusíte být bezradní, protože existuje mnoho různých dávných technologií, které nás mohou skutečně posunout k vyspělým civilizacím, jaké tu kdysi už dávno byly a zanechaly nám tyto návody. I když jsme technicky pokročilí, neznamená to, že jsme civilizovaná vesmírná rasa. K tomu máme ještě daleko. Hůlky Hora vám k tomu mohou dopomoci a nemusíte mít pyramidu, jako faraóni, abyste docílili spojení s Bohem a nesmrtelnosti. Tedy aspoň v jistém slova smyslu. Plně stačí tyto Hůlky Hora používat a sami budete překvapeni, jaké výsledky jsou skryty v jednoduchosti. Nepopírám, že není možné si postavit nějakou menší pyramidu a docílit tak využití dalších energií jako faraóni. Nechci zde ale zabíhat do dalších mystérií pyramidy, protože to je téma samo o sobě dost složité a náročné a není nutné odhalovat další mystéria. Aspoň mé osobě to není určeno, i když tím nevylučuji, že by mně tato mystéria nebyla známa.

Je jen na vás, jak s tímto odhaleným tajemstvím naložíte. Možná bude pro mnohé snazší si vzít tzv. „zázračnou“ pilulku antibiotika a myslet si, že něco, tedy aspoň na čas, vyřešíte. Je to cesta do pekla a jak je vidět, jsou i jiná řešení v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Například v dnešní době se v souladu s duchovní transformací, která má vrcholit kolem roku 2012, mluví o zvyšující se vibraci naší planety a navíc mnoho průvodních jevů -ať pozemských, nebo vesmírných – je spojeno s globálním oteplováním a zářením různého druhu. Píše se, a snad bylo změřeno vědci, že v roce 1999 vibrovala naše planeta kolen 7,5 Hz (to je i frekvence našeho srdce) a dnes, za velice krátkou dobu se vibrace zvýšily na 12 Hz a stále stoupají. Lidský organismus se u většiny lidí nedokáže takové rychlé změně přizpůsobit a dochází tak k mnoha potížím a onemocněním. Musíte si uvědomit, že lidský organismus se životnímu prostředí přizpůsoboval postupně tisíce a snad i milióny let. Ovšem tato dnešní změna je rychlá a organizmus není schopen se tak rychle adaptovat. Jaké to může mít důsledky kromě duchovní transformace vyzdvihované se všemi superlativy, těžko domyslet. Faktem je, že dochází a určitě dojde k různým mutacím v DNA a možná i ke změně, ale jistě to může mít pro mnoho lidí i negativní dopad, jehož konečným důsledkem je smrt.

A v tomto případě zbytečná, protože právě Hůlky Hora jsou nástrojem, který může možné destruktivní dopady změnit na pozitivní a pomoci lidstvu projít touto významnou dobou ke zdárnému posunu ve vývoji člověka po všech stránkách. Tak by mohlo skutečně dojít ke zdárnému dovršení duchovní transformace, o které se v mnoha případech tak rozporně píše.

Je jen na vás, jak s tímto tajemstvím dávných civilizací naložíte a jestli ho využijete. Klíč máte!

 

Pokud si budete chtít prostudovat originál textu v angličtině nebo ruštině, poskytuji vám následující odkazy, z kterých je článek i převzat a zpracován:

http://www.wands.ru/

http://www.wands.ru/index3.html

 

 

Přeložil a zpracoval Gaspar

 

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz