Kategorie: Duchovno

61. Barbara Marciniak: Cesta posílení
Sdělujeme vám naše náhledy na podstatu existence jako obětinu za vaši pozornost během těchto časů zmatků a změn, abychom vás vyburcovali k probuzení a převzetí zodpovědnosti za svůj život. Každý na této Zemi je tu proto, aby se toho zúčastnil a podílel se na masovém probouzení lidstva vedoucím k uznání ... Číst více
3 ledna, 2010Gaspar
62. Jane Roberts – Seth – Kniha 1
Všechno na naší úrovni je materializace něčeho, co existuje nezávisle na této úrovni. Proto v naších smyslech jsou jiné, které vnímají vnitřně. Naše řádné smysly vnímají, nebo jinak, vytvářejí vnější svět. Vnitřní smysly vnímají a vytvářejí vnitřní svět, oni vnímají část vnitřního světa. Vnější smysly jsou limitovány podle úrovně, v ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
63. Jane Roberts – Sethovy promluvy
Přišli jsme na tento svět způsobem, kterému nerozumíme. Jsme složeni z prvků, chemických látek a atomů, a přesto se oslovujeme jmény. Svůj vnitřní svět se snažíme vysvětlovat omezenými pojmy vnějšího světa. Naše identita vychází ze zdrojů, které jsou nám dosud neznámé. Náš pravý původ nám zůstává zamlžen a nepoznán. Máme ... Číst více
20 října, 2009Gaspar
64. Myšlenkové doporučení
Na této stránce jsme pro vás připravili výběr myšlenek, které by vám měli pomoci při řešení vašeho problému, situace nebo vztahu. Myšlenky si můžete vytisknout, roztříhat a použít jako kartičky. Denně si vytahovat jednu myšlenku jako téma dne. Při denní rekapitulaci můžete srovnat události toho dne s tématem myšlenky. Pomohou vám i při zodpovězení ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
65. Carlos Castaneda – Cesta bojovníka
Stát se bojovníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život silným a neotřesitelným. Stát se bojovníkem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné... Bojovník nemá co by ztratil, ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
66. Don Miguel Ruiz – Čtyři dohody
Před několika tisíci lety byli Toltékové známí po celém jižním Mexiku jako „ženy a muži poznání“. Antropologové hovoří o Toltécích jako o národu nebo rase, ve skutečnosti to ale byli vědci a umělci, kteří vytvořili společnost zkoumající a uchovávající duchovní poznání a starobylé praktiky. Setkávali se jako mistři (naguálové, šamani) ... Číst více
20 října, 2005Gaspar
67. Jake Horsley – Matrix
Když se na Velikonoce roku 1999 začal promítat Mat­rix, miliony diváků byly nadšeny z vynikajících zvlášt­ních efektů a odvážné zápletky a vděčně přijaly tento snímek, který považovaly - oprávněně - za dokonalý výtvor hollywoodské továrny na zábavu. Hrstka jedin­ců s nekonvenčním pohledem na svět, jejichž řady se každým rokem neustále ... Číst více
20 října, 2006Gaspar
68. ILUZE A REALITA

68. ILUZE A REALITA

od Gaspar / / Duchovno
Denní život, který vnímáme našimi 5 smysly není skutečný. Kvantová fyzika dokázala, že prostor a čas jsou iluzí pozorovatele. Proto naše těla nemůžou být skutečná, pokud zaujímají nějaký prostor.
20 října, 2010Gaspar
69. Zvolte si svou skutečnost
Pro váš duchovní růst je důležité, abyste si uvědomili, že vytváříte svou vlastní realitu. K nejdůležitějšímu zlomu na vaší cestě růstu dojde, až se rozhodnete převzít zodpovědnost za vše, co se vám stane. Jakmile přijmete fakt, že si můžete stvořit takový život, jaký chcete (i když zatím nevíte jak), stanete ... Číst více
20 února, 2009Gaspar
70. Mezigalaktická meditace
Možná jste si všimli, že opět po několik dní nebe zakrývá „šedá deka".Nikde ani mráček, skrz který by pronikl sluneční paprsek a bylo vidět modré nebe. Jen celistvá šeď, z níž normálně neprší, ani nesněží, a počasí je tak nějak divné ..... a to se děje stále dokola po několik ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
71. Peter Richelieu: Putování duše
„Nepřišel jsem vás obracet na nějakou novou víru nebo filozofii. Můj Pán mě neposlal proto, abych vám zodpověděl otázky, které vás zrovna teď trápí. Mohu to učinit jedině tak, že vám povím o základních faktech života v naději, že vám to poskytne určité poznatky, na nichž si pak vybudujete svou ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
72. Výpady do jiných realit
Nepatrné pohybující se záporně nabité elektro­ny a kladné nebo neutrální částice energie či jád­ra vytvářejí v rovnovážném stavu atomy, které se spojují do molekul a tvoří viditelnou hmotu. Pomocí technických zařízení je dnes možné existenci těchto maličkých uzlíků energie dokázat a zobrazit jejich strukturu. Ačkoliv se vzájemně nedotýkají, vytvá­řejí hmotný ... Číst více
9 února, 2009Gaspar
73. Řešení: Síť Kristova vědomí
V době selhání syntetické Mer-Ka-By bylo na Zemi okolo 1600 pokročilých mistrů, kteří dělali vše, aby mohli napravit tuto situaci. Pokoušeli se zapečetit dimenzionální roviny Země a dostat pokud možno co nejvíce těchto duchů pryč z lidí a vrátit je do jejich světů. Udělali na každé úrovni vše, co mohli. ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
74. Slovanskí bohovia

74. Slovanskí bohovia

od Gaspar / / Duchovno
Slovanskí bohovia - SVAROG – SVAROG je hlavním bohem Slovanů. Jemu vděčí svět za vznik, jakož i všichni ostatní bohové. Svarog také ustavil zákon jednoženství a jednomužství , jehož narušitelé budou uvrženi do ohnivé pece. Dažbog (syn Svaroga) jakožto jeho nástupce tento zákon střeží a zachovává. Podoba Svaroga není nikde detailně popsána, ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
75. Tajemství –zákon přitažlivosti
Tajemství odhalí nejsilnější právo na světě. Znalost tohoto práva běžela jako zlatá nit přes životy a výuky všech proroků, věštců, mudrců a zachránců ve světové historii, a přes životy všech opravdově velkých mužů a žen. Všechno, to co oni někdy dosáhli, bylo uskutečněno v plném souladu s tímto nejsilnějším právem.
20 října, 2008Gaspar
76. Hůlky boha Hora

76. Hůlky boha Hora

od Gaspar / / Duchovno
Když pomyslím na nevyhnutelnost vlivu kosmických faktorů a jejich škodlivý účinek na působení obranných přizpůsobivých mechanismů a korekce poškození způsobených v lidském organismu, musím se zmínit o starodávných egyptských kněžích, kteří vytvořili speciální nástroje, jejichž tajemství převzali od Atlanťanů.
20 října, 2009Gaspar
77. Božská matrice-cesta zázraků
“Všechna projevená realita je výsledkem existence tajemné skryté kosmické inteligence. V každé lidské bytosti dřímá schopnost převzít nad touto silou kontrolu s blahodárným prospěchem pro svou vlastní existenci. Teprve v tuto chvíli se projeví skutečný účinek moudré inteligentní síly lidské Mysli.“ Max Planck, 1944
12 února, 2009Gaspar
78. Ovlivňování reality
Ovlivňování reality OVLIVŇOVÁNÍ REALITY – JEDNODUCHÁ MATERIALIZACE Vyzařování myšlenkové energie materializuje potencionální variantu fyzické reality. Proto člověk dostává to, co si sám vybírá. Každý člověk žije ve svém hmotném světě, který podléhá jeho realizaci. Hmotné světy všech lidí tvoří společný jeden hmotný svět. Energie myšlenek je zcela hmotná. Reaguje s okolním energetickým polem. ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
79. O našem Já v dimenzích
My, Arkturiáni, vás pozdravujeme s bezpodmienečnou láskou a úctou. Vidíme vás žiarivých pred nami vo vašej novej podobe kryštalického svetla. Vlastne toto nie je vaša nová podoba, ale váš návrat ku podobe vášho pravého Ja. Keď ste prvýkrát opustili Jednotu, aby ste sa zúčastnili Veľkého Experimentu Svetla do Hmoty, bola ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
80. Energie rukou

80. Energie rukou

od Gaspar / / Duchovno
Na této stránce je série několika cviků, pomocí nichž můžete zcitlivět své ruce a ucítit energii. Maximální pozornost zaměřte na své dlaně, kde si přdstavte tok energie, který vychází ze středů dlaní a jednotlivých prstů.
20 října, 2010Gaspar