Kategorie: Duchovno

21. Chrámy událostí – část 1
Tento článek mapuje aktivity organizace zvané Řád Učitelů Lyricus v průběhu prvních deseti let její veřejné interakce s lidstvem.1 Tato interakce se odehrávala (a bude odehrávat) skrze tři weby inspirované a vytvořené členem Řádu Učitelů Lyricus (zkratka LTO – Lyricus Teaching Order nebo prostě Lyricus). Internet byl vybrán pro šíření ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
22. Chrámy událostí – část 2
Následující úvod je přepisem rozhovoru s Jamesem, vizionářským tvůrcem stojícím v pozadí webových stránek EventTemples.com, WingMakers.com a Lyricus.org. Tento rozhovor byl pořízen 23. dubna 2007 Sarah de Rosnay v New Yorku.
19 října, 2010Gaspar
23. Chrámy událostí – část 3
Vítám tě, jmenuji se Mark Hampel a jsem hostitelem tohoto sezení Chrámů událostí. Zastupuji Jamese, který napsal a vytvořil tento zvukový záznam, a vyjadřuji vděčnost každému z vás. Začínáme. Dýchej pravidelně, příjemnou rychlostí, slaď své dýchání s mým a pomocí asociace také se všemi účastníky tohoto sezení. Posaď se pohodlně ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
24. Chrámy událostí – část 4
Nestačí, aby jste byly soucitnými. Musíte jednat. Existují dva důvody k jednání. První se vztahuje k překonání pokřivení a utrpení vlastní mysli za účelem zklidnění a nakonec zahnání hněvu a zlosti. V tomto jednání není přítomen soucit k druhým. Druhé jednání je více společenské, více veřejné. Pokud někdo uvažuje, jak ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
25. Chrámy událostí – část 5
Dokonce ani po celé té době, neřeklo nikdy Slunce Zemi, „Něco mi dlužíš“. Podívej, co se děje s láskou, jako je tato. Osvítí celé nebe. Hafiz
19 října, 2010Gaspar
26. Chrámy událostí – část 6
Potřebujeme tě, abychom naplnily naší funkci v multivesmíru a ty potřebuješ nás, abys mohl naplnit svůj osud jako představitel lidstva. Tvůj svět je v krizi, což znamená, že máš skvělou příležitost udělat kvantový skok do nové doby lidského žití. Brzy vstoupíme do času rostoucího světla, které způsobí renesanci v umění ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
27. Chrámy událostí – část 7
Jak se vyvíjíme během času jednoho života a dokonce i přes makročočku mnoha životů, obvykle cestujeme kvadrantem Hlasů ega, což je naprosto sobecká orientace. Pak se pohybujeme do Ty komplexu, kde je naše pozornost zaměřena na nedostatky vnějšího světa, což může obsahovat rodinu, přátele, práci nebo společnost obecně. Dále předpokládáme ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
28. Chrámy událostí – část 8
Učitelé světla mají možnost znovu-energetizovat své spojení dechu a tlukotu srdce, pocítit jejich rytmickou energii jako spojení se životem a vyšší univerzální inteligencí, která plyne z Velkého Centrálního Slunce. Při tomto aktu se sjednocuješ s Velkým Probouzením, tak, jak vyšší pravdy sestupují do tvého světa. Tvá lidská rodina – žijící mezi ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
29. Chrámy událostí – část 9
Duchovní aktivismus je koncept v Lyricusu, který vyvěrá ze stavu bytí Svrchované Jednoty (SJ). Na kvantové úrovni jde o velmi hluboký stav vyzařování přenosů (transmisí) jednoty a rovnosti do lidské rodiny a šířeji ke všemu životu, který ji obklopuje. Na fyzičtější úrovni, úrovni lidského nástroje1, jde o živost vůle pochopit ... Číst více
19 října, 2010Gaspar
30. Chrámy událostí – část 10
Tento průvodce je vytvořen jako vysvětlující prostředek pro meditaci Seance 2 Chrámů Událostí. Jestliže bude podroben studiu, může pomoci tvému pochopení smyslu a procesu synchronizované komunitní meditace. Formujeme kvantovou komunitu, která vyjadřuje společný soucit směřovaný božskou inteligencí (Duchem). To je základní smysl Projasňování Cesty.
20 října, 2010Gaspar
31. Chrámy událostí – část 11
Toto je 1. interview s Jamesem, nahráno 5 dubna 2008, copyright 2008 WingMakers, všechna práva vyhrazena. V pořádku, začneme. Nejprve bych rád přivítal Jamese v mém skromnému příbytku v Minneapolis.
20 října, 2010Gaspar
32. Chrámy událostí – část 12
Konečně bude také web Lyricus centrálním shromaždištěm klíčového poznání potřebného k objevu Velkého Portálu - nevyvratitelného vědeckého objevu lidské duše. To je významné rozšíření odhalení Wingmakers (Tvůrců Křídel). Web Lyricus bude poskytovat doprovodné materiály pro zlepšení pochopení kosmických sil a jejich působení na zemi.
20 října, 2010Gaspar
33. Chrámy událostí – část 13
Vítám tě, jmenuji se Mark Hampel a jsem hostitelem tohoto zahajovacího sezení Chrámů událostí. Zastupuji Jamese, který napsal a vytvořil tento zvukový záznam, a vyjadřuji vděčnost každému z vás. Začínáme. Dýchej pravidelně, příjemnou rychlostí, slaď své dýchání s mým a pomocí asociace také se všemi účastníky tohoto sezení. Posaď se ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
34. Chrámy událostí – část 14
Základní linie příběhu je založena na technice zvané Senzorická bilokace (SBL), která je podobná technice Vzdáleného vidění. Tento příběh je založen na mých průzkumech za použití uvedené techniky – to se týká ACIO, Incunabula, Illuminati, mimozemšťanů atp. U těchto prvků byly poté upraveny jména, identity a místa, aby mohly být sjednoceny ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
35. Chrámy událostí – část 15
Naše emoce nás mohou napojit do širšího vesmíru a energetiky vyzařované z Prvotního Zdroje. Když jedinci žijí centrovaný život lásky, praktikují šest cností srdce ve svých nejlepších schopnostech v nejmenších zákoutích a skulinách svých životů, rozvinou kolem sebe antény. Tato anténa je nehmotná. Jinak řečeno, existuje ve stavech energie, které ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
36. Chrámy událostí – část 16
Vyprávění příběhů používá Řád učitelů Lyricus k zprostředkování svého učení více než knih, promluv nebo přednášek. Příběhy jsou při duchovní práci velmi mocným nástrojem, protože mají hodně faset, plošek výkladu a možností tvořivého ohýbání, což je činí znamenitými nástroji k vzájemnému působení mezi členy skupiny. V případě Lyricusu jsou příběhy ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
37. Kosmická hra o Energii
Jednou ze základních charakteristik našeho Vesmíru je Hra o energii. Ze subjektivního hlediska je to pro někoho boj, soutěž nebo práce, pro někoho hra. V podstatě veškeré děje se dají redukovat na proudění energie, a to zdaleka ne pouze děje fyzikální. Celý vesmír je možno vnímat jako přelévání a transformaci ... Číst více
28 dubna, 2009Gaspar
38. Výchova a vzdělávání zcela jinak
Ústřední problém současnosti – jak změnit společnost k lepšímu. Odpověď je relativně jednoduchá a z pohledu standardního vývoje společnosti v současnosti asi jediná možná – vychovat k tomu nové lidi. Tento článek si nedělá ambice postihnout jakkoliv komplexně problém výchovy a vzdělávání, ale spíše nastínit určité zcela nové přístupy a ... Číst více
17 července, 2009Gaspar
39. Teorie rozvětvující se budoucnosti
Nejen na tzv. alternativních internetových stránkách jsou ohledně budoucnosti Země a lidstva rozvíjeny dvě základní polaritní teorie. Jedna je pesimistická (pro mnoho lidí realistická) a jejím základem je zavedení NWO a zotročení lidstva různého stupně dle míry pesimismu (či informovanosti) autora. Druhá je optimistická (pro mnoho lidí utopická) a jejím ... Číst více
19 května, 2009Gaspar
40. Fraktální uspořádání časoprostoru
Všechno je jinak - moudrá slova moudrého člověka na sklonku života. Zkusme se podívat pod vlivem tohoto moudra na některé teorie a názory. Běžně je v současnosti rozšířená představa, že jsme vstoupili, vstupujeme nebo v dohledné době vstoupíme do nového věku - věku Vodnáře. Tato představa vychází z toho, že ... Číst více
29 července, 2008Gaspar