Chrámy událostí – část 13

Chrámy událostí – část 13

Chrámy událostí – část 13

EVENT TEMPLES – SESSION 1 –

audio file

 

prodloužená verze na 11:20 minut, mp3 soubor 13 MB

 

(Soubor mp3 s touto prodlouženou meditací v angličtině máme k dispozici. Do klasické meditace ze session 1 jsou vloženy nové odstavce, které značně rozšiřují rozsah energetického přenosu.)

 

Vítám tě, jmenuji se Mark Hampel a jsem hostitelem tohoto zahajovacího sezení Chrámů událostí. Zastupuji Jamese, který napsal a vytvořil tento zvukový záznam, a vyjadřuji vděčnost každému z vás. Začínáme. Dýchej pravidelně, příjemnou rychlostí, slaď své dýchání s mým a pomocí asociace také se všemi účastníky tohoto sezení. Posaď se pohodlně a pomalu vydechuj. Až napočítám do tří, tak se nadechni – jedna, dva, tři (následují tři hluboké nádechy a výdechy s Markem).

Hluboké dýchání pomáhá synchronizovat lidský nástroj s energií vyššího já. Pomáhá ti být otevřený energetickému toku, a to jak směrem dovnitř tak ven.

Nyní si představ inteligentní a tvořivé schopnosti tvého vyššího Já a duchovní energii, ve které vyšší Já žije, jak je nachystaná, připravená a čeká. Můžeš si ji představit jako energetické pole okolo tebe, které je pulsující a sladěné s každým úderem tvého srdce. Je to forma vědomí, která si uvědomuje, co je třeba činit. Ve skutečnosti je architektem tvých zkušeností, které přímo sestavuje. Můžeš vysílat srdeční pocit vděčnosti k tvému vyššímu Já.

Teď postoupíme hlouběji k tomu, co nazývám moudrý úsměv srdce. Je to klidná jako světlo rychlá intuitivní inteligentní intuice, která v každodenních situacích člověka vidí zábrany z minulosti. Tato inteligence je membránou lidského nástroje, která se dotýká vyššího já. Protože funguje, jak v časoprostorovém, tak v duchovním světě, je si dobře vědoma našeho lidského stavu omezení, a proto se také stává zdrojem soucitu a odpuštění. Odpouštíme, protože víme, že být člověkem znamená být omezený, a že v tomto omezení činíme rozhodnutí, která se jeví být nerozumná nebo zmatená. A jestliže díky svým omezením nerozumě volíme, ze stejného důvodu také nerozumě soudíme. Tudíž přestáváme soudit a odpouštíme. Odpuštění plyne do našeho života z vyššího stavu membrány naší intuice a my můžeme tento tok cítit mnohem snadněji, pokud rozumíme naším lidským omezením a oceňujeme je. Přemýšlej o tom chvíli.

Můžeš cítit, jak se tvé vyšší Já vynořuje s novou jasností. Když objevíš tuto jasnost, pošli ji všem účastníkům tohoto setkání. Udělej to takto. Představ si tuto jasnost jako malé, vibrující obláčky částic zlatého světla se svým vlastním vědomím. Vizualizuj si je, že jsou hypervědomé a inteligentní. Nemusíš je nikam směřovat, protože ony vědí naprosto přesně, kam mají plynout. A vědí to předtím, než tě napadne je někam poslat. To, co je potřeba udělat, je představit si obláčky ryzího zlatého světla ve tvé srdeční oblasti, kde čekají na formující vůli tvé mysli, která je uvede do pohybu. Nyní řekni jednoduché sousloví „Plyň v soucitu“, opakuj jej v duchu nebo nahlas: „PLYŇ V SOUCITU“. A prociťuj obláčky světla pohybující se z tvého srdce, jak hledají všechny účastníky sezení, ať už jsou kdekoliv.

Ze šesti ctností srdce má soucit nejjasnější spojení k duši a její schopnosti propojit se s dalšími bytostmi. Soucit bude formovat základy kvantových komunit a emocionální postoj účastníků uvnitř Chrámů událostí. To, co jsi právě udělal, je posílání soucitu jeden druhému. Ať se jedná o dva lidi či o dvě miliardy, tok soucitu je rezonující faktor, který nachází srdce těch, kdo jsou v tomto okamžiku připojeni a sdílí stejný citový stav. Chvíli to prociťuj.

Každý z vás, kdo se účastní tohoto sezení Chrámů události, si teď může představit energetickou mřížku, která prostupuje celou planetou. Podrž na chvíli ve své mysli představu naší planety a této energetické mřížky.

Nyní si ještě jednou představ obláčky částic zlatého světla vměstnané ve tvé srdeční oblasti, přichystané téci tam, kam jim přikážeš. Teď si představ, že za tebou a nad tebou je tvé vyšší Já, které si sahá pro tyto obláčky světla a vyzvedává je z tvého srdce. Když se tak stane, zlaté světlo se okamžitě znovu doplní, protože je nevyčerpatelné. A jelikož je toto jedinečné světlo lidského původu, tak přichází od tebe, ty jsi jeho tvůrcem. Tvé vyšší Já se ujímá těchto obláčků světla a znovu je předává dál Duchu, protože Duch ví, do kterých míst je třeba je směřovat. Do oblastí, k událostem, nebo osobám na této planetě, kde je jich nejvíce potřeba.

Takto se energetické přenosy přirozeně chovají. Bytost je využívá nejdříve k vytvoření soucitu skrz své srdce, pak k vědomému porozumění odpuštění a nakonec k podpoře vyššího já, aby obdrželo toto zlaté světlo a směřovalo ho k Duchu, který je vševědoucí. Každý, kdo tímto způsobem praktikuje, zvětšuje své propojení s mřížkou soucitu, která tu existuje desítky tisíc let.  Je to tato mřížka či energetické pole utkané z frekvencí soucitu, která přitahuje lidskou rodinu jako mocný magnet směrem k Velkému portálu. Takovýto přenos umožňuje lidské rodině, aby byla přijata do páté dimenze kolektivního vědomí.

Pokud pracujeme se soucitem v energii srdce, a pokud dovolujeme našemu vyššímu Já, aby mělo přístup k tomuto člověkem vytvářenému soucitu, který můžeme tvořit bez omezení z našich srdcí s vědomím, že bude směřováno tam, kde je nejvíce potřeba, pak jsme dosáhli našeho účelu. Začni si ve svém životě vizualizovat tuto mřížku soucitu a prociťuj niť spojení vinoucí se z tvého srdce do tohoto energetického pole, jako jedna z drah mřížky vpletená do tvého energetického pole. Jsme světelné bytosti, a dokonce i vědci nám to říkají, ale my jsme víc než jednoduše stvoření světla, jsme tvořiteli světla. Pokud jsme naladěni na tento transformační proces, pak jsme tvořiteli soucitného světla pomáhajícího udržovat struny mřížky soucitu, která slouží celému lidstvu, planetě i vzdáleným bytostem žijícím v blízkosti Centrálního slunce.

Protože se této meditace účastníš, může být pro tebe snadné přiznat se k velkému právu člověka provádět tyto energetické přenosy. Pomáháš ve velkém měřítku a používáš energetický vědomý záměr tvořitele světla.

A dodám ještě něco navíc. Rovnice jedna plus jedna rovná se tisíc se může zdát tvému egu nepravdivá a neuskutečnitelná, ale mohu ti říct, že kdykoliv mřížku soucitného světla odevzdáš Duchu, ona se zmnohonásobí. Jinak řečeno, na každou jednotku soucitu, kterou ty investuješ, ostatní investují tisíc těchto jednotek.

Závěrečná poznámka. Existují lidé žijící někde na této rozlehlé planetě, kteří byli tvým příspěvkem ovlivněni. Nemůžu říct, kteří to jsou či kolik jich je, ale vím, že to co jsme energeticky rozeslali zcela určitě bylo doručeno těm, kteří to potřebují. Hladové dítě bez domova možná pocítilo novou naději, kterou dlouho postrádalo. Svobodná matka, chycená do pasti finančních problémů, jak uživit rodinu, si možná místo opakování svých starých únavných zmatků vybrala žít nový sen. Naštvaný otec si na poslední chvíli rozmyslel potrestat svého syna.

Zůstaň ve stavu pokory a oceňuj tuto příležitost být tímto způsobem přínosný.

 

Přijde čas, kdy budeš učit tyto techniky, ale teď praktikuj.

 

Z mého světa do tvého

James

 

 

Převzato:   http://chramyudalosti.sweb.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz