Chrámy událostí – část 3

Chrámy událostí – část 3

Chrámy událostí – část 3

EVENT TEMPLES – SESSION 1 – audio file

http://www.eventtemples.com/sessions/

 

Vítám tě, jmenuji se Mark Hampel a jsem hostitelem tohoto sezení Chrámů událostí. Zastupuji Jamese, který napsal a vytvořil tento zvukový záznam, a vyjadřuji vděčnost každému z vás. Začínáme. Dýchej pravidelně, příjemnou rychlostí, slaď své dýchání s mým a pomocí asociace také se všemi účastníky tohoto sezení. Posaď se pohodlně a pomalu vydechuj. Až napočítám do tří, tak se nadechni – jedna, dva, tři (následují tři hluboké nádechy a výdechy s Markem). Nyní si představ inteligentní a tvořivé schopnosti tvého vyššího Já a duchovní energii, ve které vyšší Já žije, jak je nachystaná, připravená a čeká. Můžeš si ji představit jako energetické pole okolo tebe, které je pulsující a sladěné s každým úderem tvého srdce. Je to forma vědomí, která si uvědomuje, co je třeba činit. Ve skutečnosti je architektem tvých zkušeností, které přímo sestavuje. Můžeš vysílat srdeční pocit vděčnosti k tvému vyššímu Já.

 

Můžeš cítit, jak se tvé vyšší Já vynořuje s novou jasností. Když objevíš tuto jasnost, pošli ji všem účastníkům tohoto setkání. Udělej to takto. Představ si tuto jasnost jako malé, vibrující obláčky částic zlatého světla se svým vlastním vědomím. Vizualizuj si je, že jsou hypervědomé a inteligentní. Nemusíš je nikam směřovat, protože ony vědí naprosto přesně, kam mají plynout. A vědí to předtím, než tě napadne je někam poslat. To, co je potřeba udělat, je představit si obláčky ryzího zlatého světla ve tvé srdeční oblasti, kde čekají na formující vůli tvé mysli, která je uvede do pohybu. Nyní řekni jednoduché sousloví „Plyň v soucitu“, opakuj jej v duchu nebo nahlas: „PLYŇ V SOUCITU“. A prociťuj obláčky světla pohybující se z tvého srdce, jak hledají všechny účastníky sezení, ať už jsou kdekoliv.

 

Ze šesti ctností srdce má soucit nejjasnější spojení k duši a její schopnosti propojit se s dalšími bytostmi. Soucit bude formovat základy kvantových komunit a emocionální postoj účastníků uvnitř Chrámů událostí. To, co jsi právě udělal, je posílání soucitu jeden druhému. Ať se jedná o dva lidi či o dvě miliardy, tok soucitu je rezonující faktor, který nachází srdce těch, kdo jsou v tomto okamžiku připojeni a sdílí stejný citový stav. Chvíli to prociťuj.

 

Každý z vás, kdo se účastní tohoto sezení Chrámů události, si teď může představit energetickou mřížku, která prostupuje celou planetou. Podrž na chvíli ve své mysli představu naší planety a této energetické mřížky.

 

Nyní si ještě jednou představ obláčky částic zlatého světla vměstnané ve tvé srdeční oblasti, přichystané téci tam, kam jim přikážeš. Teď si představ, že za tebou a nad tebou je tvé vyšší Já, které si sahá pro tyto obláčky světla a vyzvedává je z tvého srdce. Když se tak stane, zlaté světlo se okamžitě znovu doplní, protože je nevyčerpatelné. A jelikož je toto jedinečné světlo lidského původu, tak přichází od tebe, ty jsi jeho tvůrcem. Tvé vyšší Já se ujímá těchto obláčků světla a znovu je předává dál Duchu, protože Duch ví, do kterých míst je třeba je směřovat. Do oblastí, k událostem, nebo osobám na této planetě, kde je jich nejvíce potřeba.

 

Pokud pracujeme se soucitem v energii srdce, a pokud dovolujeme našemu vyššímu Já, aby měl přístup k tomuto člověkem vytvářenému soucitu, který můžeme tvořit bez omezení z našich srdcí s vědomím, že bude směřováno tam, kde je nejvíce potřeba, pak jsme dosáhli našeho účelu. Začni si ve svém životě vizualizovat tuto mřížku soucitu a prociťuj niť spojení formující se z tvého srdce do tohoto energetického pole, jako jedna z drah mřížky vpletená do tvého energetického pole. Jsme světelné bytosti, a dokonce i vědci nám to říkají bez váhání, ale my jsme víc než jednoduše stvoření světla, jsme tvořiteli světla. Pokud jsme naladěni na tento transformační proces, pak jsme tvořiteli soucitného světla pomáhajícího udržovat struny mřížky soucitu, která slouží celému lidstvu, planetě i vzdáleným bytostem žijícím v blízkosti Centrálního slunce.

Kdykoliv mřížku soucitného světla odevzdáš Duchu, ona se zmnohonásobí. Je to podobné jako úsloví ducha, které říká, že na každou jednotku soucitu, kterou ty investuješ, všichni ostatní investují jeden tisíc těchto jednotek.

 

Zůstaň ve stavu pokory a oceňuj tuto příležitost být tímto způsobem přínosný.

Z mého světa do tvého

 

James

 

 

 

Převzato:   http://chramyudalosti.sweb.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz