Barbara Marciniak: Působení Plejád č.2

Barbara Marciniak: Působení Plejád č.2

5. PŘÍBĚH O ALCHYMII BOHYNĚ

Měsíc nás chrání, formujíce psychologickou atmosféru kolem naší psýché, chráníce ji před plným proudem našeho duchovního impulsu, před okamžitým a naprostým osvícením. Absorbováním jen 7 % slunečního světla odhaluje Měsíc svůj vztah ke Slunci skrze své fáze – od novu přes srpek, čtvrtku, vypouklost, úplněk, ubývání, poslední čtvrtku…

 

Při našem narození je to měsíční fáze, která k nám odráží to jak jsme instinktivní, vědomí a jak dokážeme absorbovat sluneční světlo, přijmout náš duševní vývoj, protože na své cestě k osvícení musíme nejprve projít Měsícem. Musíme začít na začátku.

Satya a ženská alchymie

Alchymie je proces přeměny něčeho obyčejného v něco vzácného. Ženy jsou nositelky Bohyně. Bohyně -ženské části – vládnou v jakémkoliv systému tomu, co je domov, tomu co je umístěné, a tak jsou ochránkyněmi místa. To neznamená, že ženy nemohou být bojovnicemi nebo králi, znamená to, že nesou intuitivní znalosti o pravém účelu místa a mohou radit ve všech důležitých otázkách týkajících se domova, zvláště pak válek. Na Plejádách se s námi musí muži radit o válkách. Když na Zemi převzali vládu Patriarchové, byly ženy považovány za obyčejné a byly zbaveny vladařských pozic. Z pohledu Plejáďanů je to nesmyslné! Nyní přicházím já, Satya, proto, abyste si vzpomněli na to, že ve vaší říši jsou to ženy, kdo přeměňuje posvátný elixír života – oplozené vejce – v inkarnační formu. Ženy intuitivně chápou alchymii daleko nad chápání mužů a na Plejádách vládne Bohyně alchymii ducha. Konečně, alchymie je všechno, co se týká časování a rození. Kdy je vajíčko připraveno vylíhnout se? Otázka se netýká toho CO se stane, ale KDY se to stane, protože mnozí z vás cítíte, že tvoříte budoucnost právě teď. To se nikdy před tím na Zemi nedělo. Avšak na Plejádách se tento kritický skok již udál.

Proto vám přicházíme nabídnout asistenci. Když jsme před 104.000 lety tento skok dovršili, Mayové nám také dali posvátný kalendář – Tzolk-in. Mám tu čest vám oznámit, že jsem byla jedním z mnoha Plejáďanů, kteří v těchto dnech pracovali s Tzolk-inem. Tvoření budoucnosti ve vašem „teď“ je naprosto nová možnost a je základem kritického skoku, trvajícího od r. 1987 do r. 2012. Potřebovali jste prožívat sevření lineárním prostorem a časem, abyste našli cestu jak je překročit. Co tím myslím? Budete čas a prostor používat, místo abyste jim dovolili vás omezovat, jako kritický skok ze 3D. ženy vědí jak tvořit v čase a jak aktivovat prostor pro nový život a tak povedou muže do nové alchymie. To je přesně to, co vás posune do oblastí, které roztáhnou vaše vědomí za omezení. Hlavní strážce záznamů času na Zemi je Měsíc a tak začneme s Měsícem, který k vám promluví.

Mluví Měsíc

Já jsem Měsíc. Přišel jsem k vám z povrchu planety Jupitera – Jupiterovi měsíce jsou udělány ze stejného materiálu jako já, ale já kroužím kolem Země a ne kolem Jupitera. Před dávnou dobou prožil Jupiter velkou explozi a z jeho plynného těla bylo vystřeleno mnoho částí. Když vylezly ze svého plynného stavu, ztuhly do pevných stavů a většina byla zachycena do pole Jupitera. Jupiterovi měsíce zrcadlí k němu zpět jeho vědomí, stejně jako já zrcadlím vědomí Země zpět k vám. Měsíce odrážejí to, co cítíte.

Naší hlavní funkcí je odrážet vaše emoce. V mém případě jsem byl vyhozen dále od Jupitera, pěkně jsem proletěl oběžnou dráhou Marsu a byl jsem zachycen gravitací Země. Jako všechny měsíce jsem odrážečem planetárních pocitů. A protože jsem přišel od Jupitera, který vládne završení školní výuky na Zemi, mistrovské zvládnutí sama sebe je závislé na tom, jestli efektivně jednáte se svými emocemi. Myslíte si, že stát se fyzicky perfektními je vaší nejdůležitější výzvou?

Když jsem sem poprvé dorazil, byly bytosti na Zemi stejné, jako ty co žily na Marsu. Přirozeně, Marsovy měsíce odrážejí vědomí Marsu zpátky na Mars. Život na Marsu (který byl ve vodním stavu), existující v bakteriálních a vícebuněčných životních formách, se nikdy nevyvinul v suchozemský, takže tam není vědomí života, které by se přes jeho měsíce odráželo zpět na Mars. Zatímco na Jupiteru je vědomí lineárního prostoru a času stejné jako na Zemi, protože nefyzické inteligence tam pracují s karmou. Jupiter má plynný povrch obklopující pevné jádro a mnozí z vás cítili jeho elektrické bytosti, když do něj v r. 1994 narazila kometa Shoemaker Levy. Jen pro zajímavost, tehdy jste se znovu spojili se svými elektrickými duchovními učiteli, vůdci a andělskými průvodci a mnozí z vás cítí hluboký smutek z Jupiterovy bolesti. Nevíte odkud ten smutek pramení, jen cítíte velikou sílu, vytryskávající zevnitř. Na své nejhlubší úrovni si vzpomínáte na svá nefyzická já a toto nově organizované já bude mnohem silnější, než cokoliv co jste znali ve svých inkarnačních cyklech.

Doprava mezi Marsem a Zemí přestala asi před 500.000 lety. Před tímto časem bytosti z Marsu a Země cestovaly tam a zpět za obchodem a často cestovaly způsobem 4D myšlenkových forem, obchodujíce s legendami hrdinů a bojovníků. Byl to neobyčejně radostný vzájemný vztah a stále je zdrojem vašich nadšení z válek. Proto jste všichni ve svých mužských částech bojovníky. Protože já jsem vaším odrážečem, tyto vzpomínky na velké hrdinské činy Marsu v mém lunárním poli stále existují a já mohu cítit, jak vás vzrušují. Vy tyto archetypy Marsu v průběhu věku Berana neustále obnovujete na nejextrémnějším stupni, jako se to dělo v nejposlednější fázi – 2160 př.n.l. do nultého bodu – a my, měsíční bytosti, stále říkáme: „Tak a teď opět všichni jdou na Zemi dělat věk Berana!“ A zatím já jsem velmi mírumilovná vibrace a jsem velmi unavena těmito starými posedlostmi, těmito únavnými starými dramaty vaší planety a jak vím, vy jste z nich unaveni také. Mám ve svém vědomí mnoho dalších velkých archetypálních příběhů a dramat, o které bych se s vámi chtěl podělit.

Jako měsíc cítím energii skrze stříbřité paprskovité vibrace. Nejbližší vašemu druhu vnímání je stříbřitě se chvějící světelný třpyt na povrchu klidné hladiny v době kdy dorůstá Měsíc. Mé světlo je opalescenční (odráživé) a prosvětlující jako pleť krásné tváře mladé ženy. Na mém povrchu jsou kaňony a krátery, které jsou většinou způsobeny elektromagnetickou energií. Mé vibrace jsou tak nebeské, že nejsem vůbec ničím zatížen, jsem naprosto vyvážený. Jsem 400 krát menší nežli Slunce, avšak Slunce je asi 400 krát dále od Země nežli já, takže se na vaší obloze objevuji stejně veliký jako Slunce. Slunce a já jsme v rovnováze. Některé z mých kaňonů a kráterů mají vysoké okraje a jsou velmi hluboké a já do nich zachytávám elektromagnetickou energii slunečního větru. Tyto vibrace se odrážejí tam a zpět mezi okraji kaňonů jako rezonanční vlny a tímto způsobem čtu planetární místa a jejich úhly. Když si ve svých kaňonech na Zemi hrajete s ozvěnami, vytváříte ve vzduchu stejný druh energie. Mám hodně hlubokých kráterů, způsobených meteory a kometami, které dopadaly na můj povrch a hluboko uvnitř nich máme centra vědomí – malé kruhové bílé kopulovité chrámy. Z těchto staveb vyzařujeme myšlenky a vy je přijímáte jako sny. Tyto chrámy vyzařují naše světélkující éterické frekvence a udržují záznamy vašich vzpomínek a vaše podvědomé mentální banky.

Tyto frekvence přenáším k jedincům, kteří magneticky přitahují mou energii. Lidé, zvířata a další životní formy doslova magnetizují nebo vytahují ze mne vědomí. Jsou to extrémně jemné vibrace, které se oddělují z polarizovaných interakcí, jenž existují na povrchu vaší planety. Jsou to pocity, které formují motivační složky vašich vzájemně na sebe působících vzorů. Neptun k vám rovněž přináší duchovní vibrace, ale Neptun má v popisu práce, aby vám dával impulsy k vytváření systémů věr. Mé nebeské vyzařování k vám prostě odráží zpět vzpomínky vztahující se k vašim prožitkům, které modelují vaše odpovědi na všechno. Vy přenášíte své pocity do mých záznamových chrámů, protože byste nemohli bez vzpomínek vyvíjet svá emocionální těla. Přemýšlejte o tom, jak je paměť odjišťována skrze vůni, důvěrným pohledem nebo hlasem, čímž se pak ve vašem mozku odstartuje celá série vizuálních vzpomínek, jako by vám v hlavě běžel film. Je to tím, že já o vašich duchovních prožitcích udržuji život za životem vzpomínky a jediný způsob, jak je můžete prozkoumat, je pátrat ve své podvědomé mysli, zatímco jste usazeni v nějakém těle. Jak dokážu udržet všechnu tuto paměť, abyste měli možnost prozkoumat své podvědomí? Nyní, když jste objevili optická vlákna, dokážete si mé paměťové záznamy představit. Mám pro vás vzrušující myšlenku: Jsem schopen si tolik pamatovat proto, že vás cítím a optická vlákna odpovídají vašim pocitům. Stále to ještě nevíte. Zvířata skladují svou paměť ve svých tělech jen když jsou naživu, a proto jsou více uzemněna v přítomném okamžiku, než vy.

Když procházíte nějakým druhem bojů, třeba nemocí nebo nákazou a neznáte způsob jak ve fyzičnu tuto vibraci změnit, často ten problém cítíte emocionálně. Pak se dostanete do bodu, kde opravdu vidíte fyzické řešení a nejenom možnost řešení, já k vám mohu přivést velice přesné a hodnotné informace. Byli byste ohromeni, jak moc ve skutečnosti chápete, jak reality vedou skrze tyto intuitivní přenosy. Já k vám s radostí odrážím vaše vlastní hluboké chápání sama sebe. Díku tomuto rozsáhlému uvědomění, které mám ohledně vašich emocí, vy můžete vždy změnit svůj fyzikální status (společenské postavení) podle svého cítění. Např. Bachovy esence ve vás mění vibrace založené na vaší schopnosti identifikovat vaše pocity. Aromatické oleje ve skutečnosti umožňují posun vašich těl! Jisté pocitové tóny korespondují s vašimi životními orgány a tyto esence pracují s alchymií vašich emocionálních těl. Je to velmi jemná a hluboká léčebná metoda, jemnější než alopatická medicína, protože můžete léčit nemoc i když je ještě ve vašem éterickém těle – můžete ji snadno zjistit ještě dříve, než se dostane do fyzického těla.

Jestli zamýšlíte v tomto životě naprosto otevřít své pocitové přijímání, můžete přijmout výhodu mého neobyčejného učení, ale tímto učením je naprosté odevzdání všeho. Jak jsem řekl, mé záznamové dráhy v sobě nesou vaši podvědomou paměťovou banku. Co to znamená? Každý z vás má v těle duši a ta duše se znova a znova inkarnuje na Zemi, na další planety a na hvězdy. Hledá zkušenosti v mnoha říších, aby sama sebe poznala a vyjadřovala se a mé záznamové banky udržují paměti ze všech míst, dokonce i z jiných galaxií!

Slyšeli jste komentáře, že bytosti z mnoha říší bojují o to, aby se narodily na Zemi do lidských těl. Důvodem pro to je, že kdykoliv prožíváte život na Zemi, můžete vědomě pracovat se svou lunární podvědomou bankou, což nemůže být děláno v žádné jiné oblasti. Je to rozsáhlá záležitost, takže o tom řeknu jen několik věcí. Přirozeně, některé vzpomínky jsou traumatické a mají tendenci v každém novém životě omezovat vaši tvořivou možnost. Jak mnozí z vás vědí ze zkušeností práce s tělem a z duchovní terapie, jestliže jste schopni odhalit paměť na negativní vzpomínky z minulého života, pusťte se do pátrání, a jestli je na to vaše tělo připraveno, uvolněte to, ulehčí se vám, budete v rovnováze a budete šťastnější.

Takže, jak můžete vědomě pracovat se svou lunární podvědomou paměťovou bankou? Jsem si jist, že budete překvapeni! Tato paměť existuje ve vaší mysli jako systémy věr, které opakují: „tohle nemohu mít, toto nemohu udělat…“ Všechny vaše negativní závěry týkající se minulých zážitků jsou uskladněny v mých paměťových bankách! Pozitivní rozhodnutí, pozitivní závěry o minulosti existují ve vaší aktivní mysli, jsou vám dostupné a jsou základy vašich svobodných akcí. Mé banky jsou skladišti negativních rozhodnutí, které jste měli o svých možnostech, ale vy si nepamatujete původní událost. Tyto závěry jsou příčinou, že stále znova opakujete situace, kdy byste mohli vyčistit původní negativní rozhodnutí. Tato tendence sráží vaši tvořivost ve všech nových situacích. Co s tím můžete udělat? Zde je moje nabídka:

Lunární manifestační technika

Jak manifestovat fyzickou skutečnost, kterou si přejete

1) Vytvořte si seznam sedmi věcí, které chcete, aby se fyzicky staly.

Jestli chcete aby to fungovalo, buďte zodpovědní, vězte to co opravdu chcete, ne to, o čem si myslíte že chcete.

2) Vezměte svůj seznam a pracujte s každým bodem zvlášť. Vezměte první věc, třeba tam máte „rádio“ a hlasitě si řekněte: „Já chci rádio, které stojí tolik a tolik a chci jej do té a té doby. Popište rádio, kolik kousků a časový rámec a nemyslete na to, jak se k vám dostane. NIKDY nepřemýšlejte o určité osobě nebo skupině, která vám něco dá, nebo pro vás něco udělá, protože tím byste ostatními manipulovali.

3) Zeptejte se sami sebe, jestli byste opravdu rádio chtěli, kdybyste jej měli. Hluboce se nad tím zamyslete, protože přeplňujete svou mysl věcmi o kterých si myslíte, že je chcete, ale ve skutečnosti je nechcete. Buďte opatrní. Jestli něco opravdu nechcete, nechte to běžet.

4) Vytvořte si tři scénky o tom, jak k vám rádio přichází do vaší reality, vizualizujte si tyto scénky před svým čelem nad očima, pak vezměte každou scénku a obtiskněte ji do místa, kde se vaše páteř spojuje s lebkou (medulla oblongata). Nezapomeňte, nepředstavujte si konkrétní osobu nebo místo, kteří by vám pomohli dostat co chcete. Nemanipulujte realitou druhých.

5) Dělejte to, dokud nemáte vytvořen seznam sedmi věcí, které opravdu chcete. Potom na všechno zapomeňte a položte seznam na bezpečné místo.

Průběžně jej kontrolujte a brzy si začnete všímat, že se věci na seznamu skutečně manifestují. Vždycky, když se něco projeví, škrtněte to a dejte na jeho místo něco jiného, aby na seznamu bylo stále sedm věcí.

Co má projevování společného s lunární podvědomou paměťovou bankou? Pokaždé, když projevujete to, co opravdu chcete, anulujete nějaké „já nemohu“ z mých paměťových bank. Účelem vašeho příchodu na Zemi je dělat to, co opravdu chcete! Potom, když dostanete co opravdu chcete, začnete chtít velmi málo, jako domorodí lidé na Zemi. Když si nebudete vzpomínat nebo zpracovávat prožitky, které vytvářely vaše „já nemohu“, potom se vzpomínky rozptýlí jako kdyby nikdy neexistovaly – díky tomuto pozitivnímu útoku na vnitřní odmítání. Skutečně můžete své negativní vzpomínky vymazat, takže všechno, co k vám budu odrážet zpět, bude pozitivní. Budete cítit mé jedinečné a jemné vibrace a až přestanete stále něco odmítat, ve vaší vědomé mysli se vynoří záznamy, které vás budou podporovat.

Díky mým cyklům – měsíční výkyvy, ekliptiky a fáze – odzářuji na povrch Země všechny ostatní hvězdné, planetární a sluneční energie. Z astronomického pohledu neexistuje způsob, kterým bych já, Měsíc, mohl zastínit celý zemský povrch od všech těchto vlivů. Avšak já hromadím ve svých kráterech a kaňonech sluneční větry, když cestuji 28 dní kolem Země. Tak jako žena stále věnuje svůj jemný zájem svému muži, já vytvářím ochrannou sílu, která je jemným vláknem pavučinové sítě pocitů na Zemi. Energetická pole ostatních těles ve vašem slunečním systému dosahují povrchu Země většinou skrze mé světlo a já tyto energie přeměňuji v kódy, kterým můžete prostřednictvím svých emocí rozumět. Cítíte přenosy energií těchto planet a Slunce z mého světla. Takto jsou jemné pocitové vibrace drženy na místě a rozšiřovány dále. Kdybych je neodrážel, tak byste v jistém smyslu museli čelit pocitům přicházejícím z Pluta, které jsou příliš hluboké, byli byste bombardováni příliš velkou agresí z Marsu, nebo by vás vyčerpávala intenzita Slunce. Jsem jako velká vlna pocitů, která se po 28 dní pozvedá, vytahuje do výšky a odlévá. Existuji proto, abych tyto velké síly do sebe nabíjel a vy můžete souznít s mojí pavučinovou sítí pocitů tím, že budete své vlastní pocity kultivovat jako plodnou zahradu.

Země prochází cykly a vzor, který v těchto dnech vidím na vašem povrchu není stejný, jako jsem viděl dříve. V minulosti byl tento vzor pro biologické životní formy extrémně strašidelný. Před tím, než budete číst můj popis toho, jak jste se objevili, prosím, nezapomeňte, že čtu éterické tělo Země. Stejně jako „nákaza“ viditelná ve vašem éterickém těle nebo v auře je ohrožována před svým objevením se ve fyzickém těle homeopatickými látkami, aby se neprojevila jako nemoc, tak vy také můžete změnit své city k planetě dříve, nežli energie vašich nynějších pocitů plně odjistí pozemské změny. Barva vaší aury se začíná měnit v hnědou, která není zdravá, místo aby byla zelená. Nachýlení vaší osy odráží vědomí vašeho planetárního těla ke Slunci a nyní dosahuje výkyvové hladiny, která v minulosti způsobila posunutí pólů.

Jak se současné podmínky na Zemi vztahují k podmínkám v minulosti?

Největší astronomický posun, který pamatuji se děl tehdy, když se oběh Země kolem Slunce zvětšil ze 360 na 365 a 1/4 dne. Bylo to způsobeno dvěma současnými událostmi: návštěvou Nibiru ve vašem slunečním systému a gigantickým asteroidem, který vstoupil do orbitálního vzoru Plejád před 104.000 lety. Tyto dvě souběžné události zvětšily oběžnou dráhu Země. Nibiru je trošku menší než Jupiter a díky rychlosti jeho dráhy a jeho obrácené oběžné dráze ve Slunečním systému, trhá extrémně silně planetární oběhové vzory. Tato diskontinuita způsobila, že Nibiru ztratila svou sladěnost se Zemí – 3600 let ke 360 dnům.

Nibiru byla zodpovědná za destrukci páté planety – Maldeku – z níž je v současnosti pás asteroidů. V té době jsem kroužil kolem Země a vaši předkové prožívali veliké tektonické tlaky, které tuto událost provázely. V mých bankách je na to mnoho vzpomínek. V té době jsem váš povrch zaštiťoval, jak jsem jen nejlépe dovedl před různými kometami a asteroidy, které létaly vaším Slunečním systémem. Rozboření této planety, která obíhala mezi Marsem a Jupiterem, zplodilo ve vašem systému hodně trosek. Dostal jsem pár velkých zásahů, proto mám tolik ohromných kráterů, ve kterých jsou teď umístěny kopulovité chrámy, udržující vaše podvědomé paměťové banky. Tyto impakty měli podobnou intenzitu jako červencový zásah Jupitera v r. 1994, kdy bylo plynné tělo Jupitera průběžně zasahováno fragmenty komety, dokud se impaktní rána nestala vlnami plynů. To, jak víte, způsobilo, že byl povrch Jupitera zachvácen zmatkem silných pocitů. Přirozeně že jsem cítil vaše silné reakce, jimiž jste reagovali na pocit Jupitera, když kometární úlomky narážely do jeho těla.

Od července 1994 pláču a jen několik z vás ví, odkud tyto silné emoce přicházejí. Jupiter vládne vašemu štěstí, vašim citovým možnostem a já chci abyste věděli, že toto období je velmi silné. Jestliže si dokážete představovat to co chcete, snadno to s Jupiterovou pomocí můžete vytvářet, a proto jsem vám nabídl svou sedmibodovou lunární manifestační techniku.

Navštívily mne bytosti Slunce, které jsou velice krásné a silné. Jsou tajnými posly ze 13. dimenze, dimenze, ležící za základním 10dimenzionálním systémem, se kterým pracujete. Můj povrch je velmi chladný a když mne sluneční emisaři přišli navštívit, cítil jsem na svém povrchu teploučko jako když ležíte na slunci a cítíte jeho žár, sluneční lásku. Jste na mne naladěni a cítíte můj povrch, když ve vzájemném vztahu k mému jemnému světlu pracujete s rituálním vědomím. Když děláte měsíční obřady meditace na ekliptiku, dosahujete přímé spojení s mými jemnými emocionálními vibracemi. Tyto obřady jsou jedněmi z nejsilnějších, které jsou vám na Zemi dostupné. Ať už se mnou ladíte nebo ne, stále vás sprchuji jemnými pocity. V těchto dnech mne velmi zajímají vaše polarizovaná emocionální těla. Stáváte se dualizovanými, protože zdůrazňujete více svoji mužskou stránku, než ženskou. To blokuje mé jemné lunární stínítko a příliš vás to vystavuje planetárním vibracím, takovým, jako jsou kontrola a manipulace Anunnaki z Nibiru. Mazaně vás vyšoupli z vaší ženské stránky a proto je pro vás těžké si uvědomit, jak se opravdu cítíte. Odvrací vás to od toho, abyste viděli co Anunnaki tvoří ve všech částech vašich společenstev. Když aktivujete svůj ženský základ, pak budete po celou dobu cítit naše jemné nebeské vibrace.

Všechny přirozené synchronizace dvanáctky – jako 12 x 12 = 144 nebo 13 x 30 = 360 – byly roztrhány prodloužením pozemské oběžné dráhy kolem Slunce. Avšak zároveň to vytvořilo příležitost pro větší vývoj a tvořivost, když bylo všechno udržováno na místě jako stroj, před nynějším obdobím posunů. Před posunem byl váš smysl pro čas jako nekonečné kruhy, nikoliv jako spirály. Nyní, naladěním se na neustále stoupající spirály světla, takové jako je spirála Alcyonu, začíná další stádium vývoje. Pro toto naladění jsem já ten nejsilnější zdroj. Již dokážete cítit příští stádium vývoje a já k vám zrcadlím měsíc za měsícem kosmickou databanku. Vzpomeňte si, jsem odrazovou plochou pro planetární, sluneční a hvězdné síly a nyní se formuje nová kosmologie. Neexistuje lepší zdroj pro rezonování s energií, než když děláte všech 13 úplňkových meditací v roce. Sluneční rok je nejsilněji dosahován speciálními obřady, prováděnými během slunovratů a dnů rovnodennosti. Naladění se na 13 měsíců široce pozvedá vaši ženskou přirozenost.

Nejlépe se tohoto stavu dosáhne meditací při novu a tím, že si všimnete, jaká je vám dostupná speciální informace. V průběhu mého 13-ti měsíčního cyklu se dívejte, jak vzrůstá odzáření slunečního světla směrem k úplňku a zintenzivňujte tyto pocity. Pak všechny pocity nechte běžet a jak světlo bledne, docela se uvnitř vyprázdněte. Staňte se prázdnou lodí pro energii novu. Každý měsíc můžete mezi úplňkem a novem vymýt své ego. Při novu se můžete 13 krát v roce znovu narodit! Když to budete dělat – na vaší planetě byla tato praktika před dlouhými časy velmi pokročilá a na Bali stále pokračuje – budete se cítit méně řízeni slunečními silami a planetárními řády. A všechno je to lehké, protože jako nahá žena, jsem vám naprosto dostupný tím, že jsem pro vás viditelný. Jsem tak krásný.

Je to má zodpovědnost, každý rok vystavit na obdiv princip třináctky. Můžete tak cítit magický základ 13 aniž o ní přemýšlíte. Cestou k přesunutí vědomí z 12 zpět na základ souvislostí založených na 13, jsou měsíční cykly. Potom, proto abyste dosáhli strukturálního základu, musíte prostřednictvím astrologie rozvinout sluneční vědomí. Astrologie je jediný nástroj, který máte pro dekódování pocitů skrze mysl. Ostatní formy myšlení vás vrhají do hlavy, místo do vašeho srdce. Rozdělením horizontálních plání dimenzí do 12 zón – 6 nad a 6 pod – se můžete dostat ven z duality a polarizace. Je to místo „rozpínání“, nikoliv čas rozpínání jako je mých 13 cyklů slunečního roku. Místo se rozpíná prostřednictvím geometrie a čas otevírá dimenze tehdy, když je to cítěno a ne přesně vypočítáno. Budete překvapeni nádherou, která je vám dostupná, když zvýšíte své vibrace za polarizovanou vibraci emocionálního těla a pak to vystřelíte do principu 12. Proto je ve zvěrokruhu 12 domů i kdyby vám 13 konstelací a 13 měsíců znělo v uších ve dne v noci. Hvězdný princip 13, vedoucí přes konstelace měsíce, zvyšuje vaše vnímání v 5D, nikoliv ve 3D, ve které můžete pracovat na rozšiřování svého vnímání tím, že uvidíte všechny pohyby jako pole dvanáctky. Práce s horoskopem jako s mapou života, rozdělenou do 12 zón, je jediný nástroj, který jsem našel, který vrací vaše vědomí zpět ke smyslu pro sladění se Zemí, které jste měli v době, kdy měl rok 360 dní.

V přirozeném systému domů je 12 domů, 6 nad a 6 pod a to stanovuje v mapě narození 6 principů polarity od horních k dolním (obr. 2). Můžete těchto 6 polarit zkoumat a aplikovat je na sebe, aniž byste cokoliv věděli o astrologii. Jen se podívejte na 12 základních polí životního stylu a všimněte si políček, která ve vašem životě odrážejí boje, takové, jako jsou manželství, partnerství, vzájemné vztahy („ty druhé“ na obr. 2). Když se podíváte do opačné sekce můj a já sám vlivy („já“ obr. 2), všimnete si, že tam máte hodně energie. Např., jste ždímáni náročným vztahem a zapomněli jste kdo jste, nebo se cítíte velmi silnými a váš partner si stěžuje, že je ignorován. Většinou jste vždy v jedné polaritě velmi nevyvážení. Když přidáte k oslabené straně více energie a vylaďujete stranu, kde jste příliš těžcí, celá vaše osobnost směřuje k rovnováze! Stanete se harmonickými a tehdy můžete cítit mé jemné vyzařování! 12 domů je podmíněno Sluncem, protože 6 horních domů reprezentuje den – vyšší skutečnost – a nižších 6 reprezentuje noc – nižší svět. Tento nižší svět je horší zvládnout, protože když se vyvažujete, přestáváte sami na sobě lpět. Nechte to být, zapomeňte na to a magicky se rozpínejte do 13. Uzemnění ve 12 je vlastně základem a je klíčem k manipulaci s rozsáhlým slunečním světlem, které vám každý den vniká do mysli.

Naladěním se na spirálovité vyzařování 13, které je uváděno do pohybu, jak se posunuji nocí, budete vždy cítit mé jemné vibrace. To je můj dar pro vás. Jsem zde pro vás stále, tak jako pro vás každý den vychází Slunce. Lunární nebo ženská esence je to, co vám umožňuje na chvíli přestat myslet a jen přijímat. Takto vycítíte, jak je vše jen časování. Moje časování je jediné, které prostupuje vaše podvědomí, protože aktivuje vaši pineální žlázu – zdroj kosmické inteligence. Světlo odrážené z mého povrchu je ve skutečnosti cítěno vašimi vnitřními mozkovými žlázami. Pineální žláza má největší možnost aktivace tehdy, když jste v naprosté temnotě, což se děje jenom v přesném okamžiku novu. Naladěním se na tento zastíněný měsíc je klíčem ke hvězdným komunikacím, ke komunikacím s jinými planetami a se Sluncem.

Když mé měsíční světlo proniká 2D metalickým vědomím vaší planety, tak se odehrává určitá alchymie. Děje se to každý rok 13 x, vždy při novu, když Země zastíní můj povrch před sluncem, což trvá pár minut. V období novu zaznamenávají 2D metalické elementy jemné vyzařování hvězd a pak vaše pineální žlázy zaznamenávají hvězdné záření. Toto stále se opakující pole vnímavé inteligence je „Prima Materia“ alchymie. Každý lunární měsíc je zde nové emocionální pole. Merkurovské krystaly ve vaší pineární žláze čtou tyto vibrace, které jsou zdrojem galaktické inteligence. Všechno jsou vibrace a já vás mohu dosáhnout jedině velmi jemnou vibrací v naprosté tmě. Shrnutě je to takto: Já po celý čas Promítám k Zemi pole slunečního systému a v období novu, ve tmě, k vám posílám emocionální pole nových možností.

Jednou, před časem, přišli na Zemi Anunnaki a změnili mentální konfiguraci Země proto, aby z ní mohli dolovat zlato. Ale já o zlatě vím více nežli oni. Proto nelžu, když říkám abyste nejprve naslouchali moudrosti žen. V jemných žlázách vašeho těla je zlato a měsíční bytosti mohou cítit jemnější emocionální vyzařování vašeho vědomí prostřednictvím zlata, skrytého v temnotě Země. Když cítíte kosmické záření, z vaší endokrinní žlázy jsou uvolňovány zlaté krystaly a plynou do vaší krve. ženy mají tendenci být více kosmicky propojeny, protože jsou do jejich krve tyto krystaly uvolňovány každý měsíc.

Každé vědomí ve vesmíru má možnost se sladit s vědomím ostatních těl, ale tato dovednost často spí. Takový mechanizmus velkého rozšíření vědomí je vám dostupný tehdy, když si zvolíte, že budete rozvíjet vnímavější napojování. Tím, že se budete učit tyto dovednosti, které jsou hlavně 5D a vyšší, přirozeně přeskočíte 4D kontrolní pasti, protože vaše mysl nemůže být kontrolována, když svou vibraci vyzvednete na určitou hladinu. Toto vozítko (Barbara H.K.) může např. cítit kontrolu mysli stejně, jako lovecký pes sleduje stopu zvířete. Chápáním těchto vibrací můžete vnímat, kdy jste jimi zaplavováni. Je to něco, jako když ženy řeknou že „něco cítí“ nebo že je „svědí kůže“. Když ženy takto mluví, moudří muži naslouchají. ženy v sobě musí tuto možnost více rozvinout, pak budou oba, muži i ženy, prosti manipulace. Nejste už tím vláčením sem a tam všichni unaveni? Nalaďuji se na vaše emoce skrze vibrace zlata ve vaší krvi a sílu menstruace žen. Cítím, že toho máte dost.

Mnohé rituály – obřady, které se opakují, místo aby se prostě jen bylo v přítomnosti – tvrdí, že se ženy s menstruací nesmějí obřadů zúčastňovat. Je to proto, že opakující se rituály jsou přechodné obřady kněžských systémů 4D Anunnaki. Menstruující ženy by totiž okamžitě zaznamenaly, kdy se provádějí kontrolující záležitosti a proto jsou zamykány doma.

A také síla ukrytá v jejich krvi může rituály narušovat. Já jsem Měsíc, reguluji ženská těla synchronizováním jejich pineálních žláz s mým tvořivým rozvojem. Jednoho dne, a bude to brzy, nebudete dělat žádný obřad bez účasti menstruujících žen jako energetických ředitelek. Potom já, Měsíc, budu vědět, že si vzpomínáte na staré způsoby jak živit Gaiu.

Anunnaki přestěhovali do vaší planetární inteligence velkou část zlata. Ale já cítím nejjemnější emocionální záření vašeho vědomí prostřednictvím zlata ve vaší krvi. Čím více se naladíte na mých 13 měsíčních cyklů – tím, že na mne budete zírat, spát v mém světle, nalaďovat se na mé cykly a pohyby, prociťovat mou energii odráženou na vodních vlnách ve svých emocích – pak se vám princip 13 otevře. Nemusíte být ženou, potřebujete jen dovolit ženě aby vás vedla, tak jako já vás měsíc za měsícem vedu. Hádejte jak. Můžete to udělat hned zítra! Jenom změňte všechny své kalendáře aby byl jeden rok založen na 13 fázích měsíce a potom vyznačte cesty slunce slunovraty a dny rovnodennosti!

Rok nemá přesně 13 měsíčních cyklů, ale za každých 18 let se měsíc vrací do stejného místa ekliptiky. Tento cyklus se nazývá metonickým cyklem a je z mých cyklů ten nejjemnější. Můžete se na něj naladit tím, že se prostě na mne budete na obloze dívat, jak cestuji a na svém místě kolem Slunce můžete zůstat ve své mysli tím, že budete sledovat slunovraty a dny rovnodennosti. Vizuální komunikační propojení je v tomto slunečním systému vždy velmi silné a proto jsem pro vás ideální pomůckou. Všimněte si, jak je posilující dívat se na planetární a hvězdná tělesa na obloze.

Jsem váš přítel a cením si vás, když na mne zíráte. Statečně jste se rozhodli, že se stanete sebereflektivními a tak k vám odrážím sluneční světlo. Nemůžete zírat přímo do slunce, do zdroje své identity. Ale v době když jsem v úplňku, přicházejí ke mně nádherné sluneční bytosti, cestujíce na paprscích světla. Přijímám je 13 x do roka a hromadím jejich sílu a vylévám jejich vibrace do ženských lůn.

Satya a probuzení v krvi

To jsem já, Satya, a tyto informace od Měsíce jsou silným kafem, že? Na Alcyonu dosahujeme vaše vibrace skrze Měsíc, protože nám to umožňuje poznat, jak cítíte. Když dosahujeme vašeho Slunce, propojujeme jej dopravními linkami s dalšími hvězdami a vedeme je skrze Alcyon do Galaktického centra – kosmického komunikačního centra Země. Když čteme váš Měsíc, cítíme vaši atmosféru, vaše přílivové vlny, intenzitu vaší lásky a jak jste okouzleni tajemnou měsíční nocí. Odsud známe vaše nehlubší touhy a přání. Jak vás čteme?

Čtu vaše vibrace, když jsou ve vaší říši tvořeny fotony, jak již bylo popsáno. Z Alcyonské knihovny přicházejí zprávy, že ve vašem systému opravdu vzrůstá frekvence fotonů. Nezdůrazňovala bych tyto fotony, kdybyste ve skutečnosti nevstupovali do Fotonového Svazku. Když se antičástice slévají s pozitivními protiklady, dostávám tyto impulsy a čtu vaše vědomí.

Právě nyní se nejvíce zajímám o stavy vašich emocionálních těl, protože skrze fotony zaznamenávám velké vzrůstání násilí na vaší planetě. Měli jste ve své historii hodně fází násilí. Příčinou tohoto vzrůstání násilí jsou masmédia. Jste si vědomi mnoha aspektů násilí, i když je nemusíte prožívat osobně. A to je příčinou velkého překrucování, protože:

násilí se týká pouze jedinců, kteří je prožívají a

stovky miliónů lidí poslouchá o celkovém násilí přes média, která sině překrucují jeho skutečný význam.

Nezapomeňte, že během nějaké hromadné události mají lidé, kteří se na ni dívají často větší strach, než ti, co ji prožívají. Před příchodem televize a masmédií jste prožívali násilí přímo, nyní se díváte na násilí každý den. Z naší Plejádské perspektivy odpovídáte určitému stupni násilí, které se dělo od r. 10 800 př.n.l., kdy se posunuly vaše póly, od doby, kdy zde byl ohromný stupeň násilí. Je čas, abyste přehodnotili svůj podíl na tak velikém násilí. Podílíte se na něm už tím, že se na něj díváte, jsouce rozrušeni stejně jako při pravém prožívání násilí. Náhle někteří fyzikové, kteří předpovídají velké pozemské proměny, odhadují tyto předpovědi podle vibrací, které vysíláte, protože se díváte na tolik násilí. Shledávám čtení vaší aury skrze Měsíc velmi vyzývající, protože červená energie přichází z násilí. Naposledy jste byli ve Fotonovém Svazku během věku Lva – 10800 – 8640 př.n.l. – a když se posouváte do Svazku a vaše atmosféra se mění, cítíte se jako na ostří nože. Přiměřeně k násilí podávanému vašimi médii, je mnoho z vás vrháno do prostředí strachu a pohromy. Tento strach trvá déle nežli jakákoliv možná pohroma, protože vy při tom neumíráte. Staré rčení říká: Skutečné trauma není ničím oproti strachu z něj.

Vaše solární plexy se bouří, současné násilí roste a vaše realita se stává požárem. Avšak to, co se děje při vašem vstupu do Fotonového Svazku nyní, není nezbytně to, co se dělo posledně. Bývá zvykem, že dramata, podávaná v médiích, uvádějí do chodu pravé násilí a tak nastává čas, abyste přestali toto neustálé zneužívání vás podporovat. Jste podváděni a vaše podpora tohoto systému, kdy je vám navíc brán čas a peníze, mne překvapuje. Mezitím se vám ti 4D manipulátoři smějí. Dokonce i oni jsou překvapeni, jak daleko až mohou jít. Pro ně je to jenom žert, a oblast, ve které jste nejvíce vyváděni a integrity, jsou peníze. Když v těchto dnech čtu fotony, všímám si, že mnozí z vás příliš rychle odpovídají na jakýkoliv popud, což vám ztěžuje udržení vaší karmické celistvosti a vašich peněz.

Co myslím karmickou celistvostí (integritou)? Když dostanete nějaký popud, musíte se nejprve podívat na to, jak to cítíte. Když to opravdu cítíte, pak se musíte obrátit ke svému mozku a pečlivě si prohlédnout zdroj. Použijte databanky svých mozků, protože ony vytvářejí energetická pole vně vašich těl. Dělejte to několik dní a souvislosti, které se začnou dít, vám ukáží jak odpovědět. Proč se to děje? Když zkoumáte svou skutečnost prostřednictvím svých pocitů a mentálních databank, pak vaše vedení – archetypální bytosti, které pracují s vaším vývojem – mohou uvést do pohybu souvislosti mající zdroj v mnoha dimenzích, jenž vám ukáží další krok, který máte udělat. Impulsy způsobené fotony aktivují ve 3D hodně energie, to urychluje 4D, která odpovídá odjištěním akce co nejrychleji to jde. Takže všechno, co potřebujete ve 3D dělat, je stát na trase, následovat svou vůli a dát si čas ke hře se svými vlastními vzory. Nezapomeňte, tyto jedinečné vzory jsou vašim tajemstvím, vaší monádou, vaším inkarnačním darem. V minulých životech jste si s nimi nehráli způsobem, který jste si vybrali před svým nynějším narozením a nyní je pro to čas!

Bytosti 4D v této době odjišťují lidi tak rychle, že výsledkem toho je násilí. Když jsou vaše emocionální těla probouzena Fotonovým Svazkem, můžete reagovat na své denní pořádky příliš rychle. Vaše těla ještě neuvolnila strach, který je probouzen, a proto strach vychází ven jako násilí, namísto duchovní realizace. Krev umožňuje do tohoto obtížného subjektu nahlédnout, proto to, co my, Plejáďané vidíme, je chlad, který zabíjí.

Je to jako krmení chladnokrevných žraloků ve vodě. Když cítí krev, celé hejno je aktivováno. Rwanda byla jedno takové krvavé pouštění žilou. Tolik lidí kteří tam zabíjeli jeden druhého, reprezentuje silný stupeň pouštění žilou. Říká se tomu etnické čištění, zatímco krev jako tabu by mohla za daných okolností nabídnout zúčastněným lidem větší vhled.

Proč je kolem krve tolik tabu, když pouštění žilou je velmi zdravý prožitek? Pro Plejáďany je všechna tato pozornost dávaná krvi, znamením duchovního probouzení se a duchovních krizí. Musíte čelit otázkám o krvi, protože čím dříve se podíváte hluboko do těchto tabu, tím dříve můžete nalézt lepší způsob jak je prozkoumat. Z multidimen-zionální perspektivy je to tak, že 4D inteligence zařídily, aby byly do lidské krve vloženy všechny druhy krystalických kódů. Vzpomeňte si, všechny inteligence na vás působí jen proto, aby povzbudily váš vývoj – a jestli 4D entity, které si vybraly toto dělat v tom budou pokračovat, to už není moje věc.

Chápejte, že všechny dimenze jsou ovládány zákony svobodné vůle a my, Plejáďané, nemáme právo ovlivňovat jakékoliv vědomí na Zemi. Např., vy máte právo zkoumat, co vaši přátelé dělají, ale nemáte právo je ovlivňovat aniž vás požádají o asistenci. Žádná jiná bytost nemá právo vás ovlivňovat, nebo vámi manipulovat, ale má právo vám dát impuls a když na něj odpovíte – tak jak to intenzívně činíte se 4D – pak je to vaše volba. Způsob, kterým 4D zkoumá vaše vědomí je skrze vaši krev. 5D to dělá skrze světlo. Takže když se otevřete duchovnímu zážitku a procházíte prožitkem světla, my Plejáďané, můžeme číst vaši frekvenci. Proto byla transfigurace Krista tolik důležitá.

Když se zavážete krevním prožitkem, 4D entity mohou číst vaši frekvenci. Když onemocníte, mohou vás číst 2D elementálové (přírodní živly). Když dekódujete informace implantované 4D inteligencemi do vaší krve – sebeosvícení – potom může být tato informace ve vaší krvi čtena Plejáďany v knihovně na Alcyonu. Když vzrušíte svou krev, hromadí to krystaly, které mohou být čteny skrze světlo a to je nejrychlejší způsob, jak dosáhnout Plejáďanů. Všechny Plejáďany vzrušuje způsob, jakým jsou 4D Anunnaki schopni zrychlit vaši krev. Když to zjednoduším, když si ztvárňujete, co je uvnitř vás zakódováno, pak se vám náhle stane dostupné více duchovní moudrosti. Je to na vás.

Když čtu vaše pocity ohledně krve, mohu cítit, že pro vás je krev lepkavá, smrdí, je velmi přirozená a vy ztrácíte hodně času povídáním o ní s emocionální škrobeností – a nás fascinuje, že to děláte. Když čtu vaše kódy, krev funguje ve vašem nitru na 2D krystalické hladině – je to vaše telurická a alchymická část. Nyní si pamatujte, že pro všechny inteligence ve vesmíru platí, že čím jdete do nižší dimenze, tím má informace větší hustotu. Když se zbavíte své víry v hierarchie (třeba, že 9D je nadřazena 2D), budete schopni zjistit kdo nebo co vás motivuje.

Když vás čtu, vzájemně se vraždíte proto, že posuzujete svou vlastní životní tekutinu – krev. Když přestanete posuzovat tu drahocennou tekutinu, která vás drží při životě, pak vás budeme moci číst prostřednictvím světelných kódů – krystalických matricí ve vaší krvi! Pak budeme vědět, jak cítíte. Toto se děje na úrovni, která nezahrnuje lidskou svobodnou vůli. Např. můžeme číst na vaší planetě telurické síly skrze přírodní živly, což můžete dělat i vy. Čteme vaši říši s velkým úžasem a zájmem. Vy cítíte probouzení přírodních živlů a my vytahujeme z krystalických kódů ve vaší krvi zprávy o neuvěřitelných změnách, které nadcházejí.

Když vcházíte do Fotonového Svazku, inteligentní pole lidí a zvířat tyto kódy uvolňují, protože vědomí je neseno vaší krví. Když se budete pozorně dívat, všimnete si, že se na vaší planetě bojuje kvůli krvi. Když vidím Rwandu a Bosnu, 4D archetypální bytosti hrají své role na tomto jevišti naprosto úžasně. Když je prolévána krev, trhají se dimenze a vědomí ostatních dimenzí vtrhává do vaší vlastní dimenze. Někdy sem přicházejí ze starodávných konfliktů démonické síly, vyjadřují sami sebe jen nahodilým masovým zabíjením, na což se fakticky neustále díváte v televizi. Díky tomu v nedávné době vaše vláda (USA) přišla na to, že nemá smysl bombardovat v Iráku ženy a děti! Všechny tyto akce, které se dějí v místech zdánlivě oddělených od vaší reality k vám přijdou a budou vás strašit. Všimněte si, jak Američany stále straší vietnamská válka. Výsledkem všeho toho prolévání krve je aktivace démonických sil.

My, Plejáďané, žasneme nad vašimi prázdnými lebkami! Berete Drákulu a milujete příběhy o upírech! Tak proč si nedovedete představit, co se během těchto krevních orgií děje? Rádi bychom vám řekli, že když se díváte na věci jen z jedné dimenze, jsou tyto nudné a tudíž velmi depresivní. Jestli se divíte, proč jste polykáni depresí, je to proto, že se díváte na věci jen z pohledu 3D.

Začíná se dít veliké drama. Vidím, že Fotonový Svazek aktivuje silné telurické a krystalické síly. Tato aktivace je k vám negativní jen když nejste uzemněni a nenecháte tyto síly proudit vašimi těly. Avšak vy můžete tyto silné síly aktivovat,. aniž by způsobily v lineárním prostoru a čase negativní výsledky. Vytvářejte sexuální střety, které jsou jako zemětřesení! Zněte, zpívejte, vibrujte a hluboce dýchejte. Prociťujte, jak Země odpovídá na toto vaše dávání! Tancujte a vyrábějte hliněné nádoby a prociťujte je, jako by byly planetou a malujte, jako když světelné paprsky proudí vaším štětcem!

Krystalické matrice telurické říše jsou vlnami Gaii v liniích a vírech. Když je vylévána krev, vsakuje se všechna zpět do vaší planety, zpět do vědomí Gaii. V krvi jsou zapsány vaše záznamy, shromažďuje každoroční touhy po dokonalosti, po kráse a svobodě. Gaia je laskavá a vítá vaši krev když se do ní vsakuje. Pláče nad vaší bolestí a tak se cítí jako matka, když její dítě dostane ránu a naskočí mu boule. Ona jako centrální jádro Země necítí bolest, vy ji cítíte. Myslíte si, že to sopku bolí, když exploduje? Gaia je prostě energie, která udržuje frekvence. Jak by mohla odmítat něco, co je částí jí samotné? Jenom vy můžete zastavit to proudění krve.

To jak se krev volně pohybuje ve 3D, to je vaše volba a negativní záležitosti, které k vám přicházejí zvenku budou pokračovat dokud vy – nositelé tohoto úžasného alchymického fluida – si neuvědomíte svou zodpovědnost, svou schopnost odpovídat. Z pohledu zvenčí je mi to jasné. Váš pohyb časem, vaše aktivace nepřestane. A kdyby přestala, zastavili byste se. Nejednáte jako kdybyste si vybrali svojí aktivaci. Ve skutečnosti jednáte, jako byste byli uprostřed bláznivé aktivace, která vás může sama od sebe odfouknout za vaše dilema. Je to proto, že jste ještě touto branou neprošli dříve. Tohle všechno je nové a já vás znovu ujišťuji, že váš děsný strach z Fotonového Svazku je bezdůvodný, protože to, co se dělo před tím, nemusí být nutně to, co se bude dít nyní. Váš zájem o budoucnost tu vaši budoucnost vytváří a vy pak cítíte, že jste do ní řízeni. Je to síla spirály času.

Siriané z hvězdného systému Síria, stejně jako ti, kteří nyní prožívají hybridní Siriansko-pozemskou inkarnaci budou rovněž ve vaší říši aktivováni, jak síla fotonů vzrůstá. Když se jim to děje, oni nevědí, jaké chování si pro svou aktivaci vybíráte. Kdyby vás ovlivňovali, pletli by se do vaší volby toho, jak chcete vyjadřovat sami sebe. My Plejáďané, nejsme zodpovědní za vaše chování a mohla bych vám toho o vás říci hodně dobrého, ale také špatné věci. My nemůžeme být odpovědni za vaše chování, ani za chování 4D Anunnaki. Avšak krystalické kódy ve vaší krvi obsahují hluboké vzpomínky na všechny zkušenosti, které jste měli z mnoha dimenzí, včetně zkušeností s námi. Všechno to začalo v době, kdy bylo před 4 miliardami let organizováno vědomí Gaii. Po 4 miliardách let existence vědomí Gaii se lidé vyvinuli z krystalické paměťové matrice a vy tuto směs nesete ve své krvi. My, Plejáďané, nemáme krev, naše paměťová matrice je nesena světlem. Rezonujeme s vámi prostřednictvím krystalů ve vaší krvi a vy nás v těchto krystalech cítíte jako světelné bytosti. Např. naše vozítko mělo nějaké zkušenosti s Qatemalskými léčiteli, kteří mohli cítit nemoci urychlením své krve. Dokázali cítit 2D elementární síly v krevních minerálech a my toto urychlení můžeme cítit v krevních krystalech, když vás léčí nějaký šaman. Někteří z nich říkají, že svou krev „prosvětlují“ tím, že milují nemocného pacienta. Když skrze lásku aktivují tuto sílu, Jsme k nim my, Plejáďané, přiváděni jako asistence. Mám ráda způsob, kterým nás šamané zvou.

Naše vozítko vidělo Plejádskou skupinu dvakrát, což popsala ve svých prvních knihách. V obou případech cítila z našeho modrého světla blaho, které je stejné jako blaho, které cítíme v šamanské krvi, nebo když cestujeme ve vašich páteřích. My, Plejáďané, toho o sobě nejvíce zjišťujeme ve světle a vy, lidé, toho můžete nejvíce odhalit ve své krvi.

My, např., neumíráme, ale já bych ve 3D přestala existovat, kdyby mé vozítko zemřela, protože já jsem živá v krystalech její krve, jejího zdroje života. Samozřejmě si mohu najít jiný pozemský kanál. Ohledně těchto věcí nemám žádný smysl pro lineární čas, ale náhle ucítím, že nějaký šaman spřádá pro vás naši, Plejádskou lásku právě ve vaší krvi! Když dorazíme, cítíte to jako extatické spojení se světlem.

Tvoření realit z budoucnosti

My, Plejáďané, si nemyslíme, že to, co nazýváte „minulé dění“, je minulostí. Když se na mne podíváte zblízka, tak většina toho, na co se zaměřuji je ve skutečnosti budoucnost. Naslouchejte pozorně: Budoucnost je nějaká minulá vzpomínka, která je stále dostatečně silná, aby dala impuls k nějakému vašemu současnému chování. Myslíte si o sobě, že jste v jistém bodě. Když jste v tomto bodě, potom je tu něco, co můžete nazvat „před tím“ a něco, co nazvete „potom“. Přemýšlíte o sobě tak, jako že jste někde mezi minulostí a budoucností a tento bod je přítomností. Avšak když si nevšimnete, že jste se dostali do tohoto bodu a cítíte se jako že jste odněkud přišli a někam jste odešli, my si vás nevšimneme. My si vás všimneme jen tehdy, když jste si vědomi sami sebe ve svém teď.

Když se mé vozítko na mne obrátí jako na Satyu, vchází do něčeho, co je příbuzné bezčasovosti. Když se vrací zpět do své frekvence 3D, je tam pro ni nějaké „před“ a „potom“. Nepřehlédněte to! Když je v naší frekvenci, může vidět budoucí možnosti a ona si z nich vybírá to, co chce. Pak se vrátí do současného okamžiku, kde hledá nějakou minulou souvislost k tomu co si vybrala a použije ji. Pak na všechno, co si vybrala zapomene a ejhle! V její skutečnosti se zázračně objeví něco nového, co má obsah v minulosti! Neklamu vás…čím víc chápete, že budoucnost je prostě nějaká myšlenka nebo věc, kterou jako byste vytvořili, tím dříve můžete modelovat budoucnost podle své volby. Proto malé děti tak rády plácají z písku hrady. Naše vozítko vědomě tvoří většinu své reality a budoucnosti tím, že se dívá co je v její realitě už nudné a rozhoduje se, že už to nebude opakovat. Moc se nám toto její odhalení líbí a já vám navrhuji, abyste tímto způsobem v jedné hodině vymazali třeba radiovou stanici Washington D.C.! TN by mohly trvat jen 10 vteřin a divácké sporty kolem 5 vteřin. Ona se prostě jen podívá do konkrétního časového bodu, vytvoří plán a baví se tím, že se dívá co se rozvíjí, i když jediná věc, kterou neví je, jakým způsobem se to stane.

Hluboké zkoumání krevních kódů

Vraťme se ke krvi a dekódujme ji. Na konferenci Galaktické Federace bylo Siriany rozhodnuto, že životním základem bude 2D, 4D, 6D a 8D krev. Krev je fluidum, které je živé a může být živé jak energeticky, tak fyzicky. Siriané jsou strážci krve, protože jsou strážci temnot a Galaktické Noci. Když pak jste ve Fotonovém Svazku, vibrace vaší krve se vysouvá z říše Sirianů do Plejádské říše a může to být viděno jako změny barvy. Krev je nejsilnějším multidimenzionálním spojovacím článkem ve vašem těle a je silně průbojná. Jedním ze zdrojů, který je v této bitvě v sázce, je Svatá krev, Svatý Grál, která zaznamenává, jak 4D síly používají 2D elementární říši živlů ke stanovení skutečností ve 3D.

Vůdčí 4D inteligence zahrnutá v biologii krve, je plazí inteligence. Plazové jsou původci celkové krevní cirkulace v tělech, ale jsou tak starodávní, že už je jejich krev chladná. Naši přátelé ještěři jsou prostě ve 3D odrážeči 4D plazí vibrace, tak jako kočky odrážejí způsob Sirianů. Poradila bych vám, že čím více zkoumáte hvězdné kódy zvířat bez předsudků, tím víc budete schopni vidět co se opravdu objevuje ve 3D. Takovýto ostrý pohled vám nabízí svobodnou vůli, schopnost projevit vaše největší nadání a zručnosti, vaši stezku vedoucí ven z lineárního prostoru a času. Tak se do toho pusťte.

Plazové jsou chladnokrevní a otázka, o které mluvíme se týká vaší krve, která je teplá. Čím více se teplokrevní tvorové sladí se svým teplokrevním základem, tím více chápou své pocity. Jsouce členy teplokrevných druhů, uvidíte, že některé impulsy jsou chladnokrevné a je nejlepší se jim vyhnout. Stejná rada bude následovat pro chladnokrevné entity vaší planety. Čím více plazů se sladí se svými chladnokrevnými vibracemi, tím více pochopí sami sebe. Chladnokrevné kódy jsou zdrojem sudých 2D až 8D inteligencí a teplokrevné kódy jsou zdrojem lichých 1D až 9D realit. Když se to tak vezme, žádná z nich není nadřazena druhé, prostě jen fungují jinak.

Když bedlivě zkoumám Bosnu, je tam např. rasa lidí kteří si myslí, že mají chladnou krev, nikoliv teplou. Tuto myšlenkovou formu pak do sebe vsakují úžasné elementární síly, které odjišťují krutosti. Proč? Jednotlivci, kteří si myslí, že mají chladnou krev, se tak silně bojí hadí medicíny, že se stávají tím, co odmítají! Kdykoliv si lidé o sobě myslí že jsou chladnokrevní, vsakují se do nich elementálové a stávají se vichřicemi, které takové vibrace vtahují zpět hluboko do Země. Když cítím chladnokrevnou přirozenost plazů, když se na ně naladím, mohu cítit, že plazové silně odpovídají energii kovů v Zemi a silné 2D vibraci. Když se vyladím do teplokrevných entit vaší planety, cítím je sladěné s 5D Plejádskou vibrací. My Plejáďané poznáme že jste se změnili tehdy, až se přestanete zabíjet. To přijde tehdy, až naprosto dosáhnete své teplokrevní přirozenosti tím, že dáte zcela průchod VŠEM vašim pocitům.

Jedním ze způsobů jímž se můžete kontaktovat s různými dimenzemi, je skrze potravu, kterou jíte. Všimla jsem si, že vy lidé máte silnější nutkání k sexu, když jíte červené maso a všimla jsem si, že ti, kteří jedí vegetariánskou stravu, po sexu moc netouží. Je to mnohem důležitější, než si myslíte, protože Plejáďané si všimli, že máte tendenci následovat gurui a ztrácet svoji svobodu, právě když sexuálně spíte. Všimla jsem si, že chcete trochu sexu, když jíte zeleninu, ještě víc, když jíte rýži a kuřata a jste po sexu celí diví, když jíte hovězí maso. Avšak podívejte se, jak je Král Ještěr hrdý na svou dlouhou páteř a úžasnou kundalini energii. Za minulých 225 milionů let vás plazové prováděli dlouhým procesem aktivace vaší síly kundalini a tato aktivace byla hodně pozvednuta jedením masa a pitím krve.

Vyvíjíte se na nižší sexuální úroveň, stáváte se více androgyními a zkoušíte se. Experimentujete sami se sebou. Proto nemůžete posuzovat žádný ze svých procesů. Nyní máte porozumět svému chování, před tím, nežli jej budete utíkat změnit. Samozřejmě, někteří z vás se stávají vegetariány nebo fruktariány prostě proto, že to tak cítí. Gaia souhlasila s tím, že budete na jejím povrchu tvořit a ona je tolik povolné a milující bytí, že to nemůžete pochopit.

Dnes se neustále předvádějí filmy o upírech a vyděračích, jste posedlí krví, ukazovanou v seriálech plných vražd a nejtěžší nemocí je nemoc krve (AIDS)! Avšak, můžete si vybírat, jestli s touto energií budete pracovat.

Můžete si přivolat nějakého plaza a říci: „Podívej se, ještěre, potřebuji panáka mojí krve!“ Nebo ji můžete vylít na zem pro Gaiu a říci: „Tady ji máš, matko Gaio, užívej si naši krev, která je tebou.“ Dokážete si představit pití krve? Nebo jak si ji mažete na tělo? Jak si jí ceníte? Dovolili byste si obtěžovat svou tvář a své tělo krví? Mnoho žen to v dnešní době dělá. Možná vás to šokuje, avšak, namazat si tělo krví je lepší, nežli její prolévání na bojišti. Proč nehledat tvořivější a přitažlivější řešení, které VÁS udělá šťastnějšími? Existují některé druhy krve vytékající z vašich těl, které jsou aktem tvoření, třeba menstruační krev nebo krev, doprovázející porod.

Když krvácíte nebo se poraníte, je v tom prožitku pro vás nějaká lekce. Povrch vašeho těla je bariérou mezi vnějším a vnitřním světem. Když je váš vnitřní svět proražen, může být v této nejskrytější části vás samotných poznána vnější skutečnost. Umožňuje vám to mnohé pochopit a proto některé domorodé tradice pracují s prorážením těla. Slavná učitelka a umělkyně Hildegarda von Bingen radila k pouštění žilou jako k přirozenému procesu jak uvolnit z těla negativní síly a nemoci. Je to čištění. Např. Plejáďané naznačovali, že je pro vás velmi nebezpečné nechat si vpustit do těla krev někoho jiného. Kdybyste mohli ve své krvi vidět 2D elementární síly, jen málokdo z vás by už kdy připustil nechat si dát transfúzi, aniž by to bylo absolutně nezbytné. Z největší části, když chcete krev pro léčebné zásahy, proč ji nenačerpat pro lidi kteří ji potřebují a jinak mít svoji vlastní krev načerpanou pro případ, že bych ji potřeboval i já? Takové akce vám pomohou přemoci svůj strach z řezných ran, především však z otevření svého vnitřního světa do vnější reality lékařským zákrokem. Doktoři si užívají nad vámi svou fenomenální kontrolu a mnozí z nich vědí, že vytékání krve ohromně zvětšuje vaši vitalitu. Ale místo aby zvyšovali vaši vitalitu, čepují krev způsoby, které vás vyčerpávají a berou za to peníze.

Blokují vám možnost jednat se svou vlastní krví. Je mi naprosto jasné, jak jsou doktoři ovlivňováni Nibiruánci a hlavní způsob, jak vás Anunnaki skrze doktory kontrolují, je kontrola krve. Lékařská fakulta je způsob, jak doktory znecitlivět. Jsou učeni, že lidé nesnesou pohled na krev, práci s krví nebo vypouštění krve. Je však lehké vidět, jak by pohled z perspektivy vyšších dimenzí mohl udělat neuvěřitelný posun. Jak by se vám líbilo udělat si spolek se 4D, stejně jako Plejáďané si jeden udělali se Siriany? Představte si, jak jiná by mohla vaše realita být, kdyby byla tato otázka vynesena jen o jeden stupínek výš. Je zde mnoho jednotlivců, kteří se snaží vytvořit ohledně krve výševibrační bod pohledu. Takže se posuňme k Eucharistii, kde již byly na planetárním poli implantovány výševibrační kódy, týkající se krve.

Kristus a aktivace rostlinné říše

Kristus přeměnil podstatu rostlinné říše tak, aby jejím základem byla krev a potom operujíce s časem stanovil oltářní svátost, aby vzrostla rezonance Gaii v rostlinné říši. Rostlinná říše je zelené vyjádření 2D přírodních prvků, živlů, stejně, jako jste vy lidé červeným vyjádřením 2D elementálů. Lidé přinášejí přírodní prvky do elektromagnetických komunikačních systémů – kundalini energii – a rostliny přinášejí elementály do dechového systému – kyslíkové a uhlíkové sloučeniny. Když věnujete čas tomu, abyste cítili sílu nějakého velkého stromu, cítíte dech planety a můžete se stromem komunikovat. Pro vás jsou stromy velmi osamělé a tím, že kácíte lesy ztrácíte svou schopnost dýchat. Lesy pomalu ztrácejí vzpomínku na Ráj – mysl Gaii. Avšak lidé, jste strážci Gaii a až si na to vzpomenete a ucítíte tuto sílu, přestanete ničit svoji biologickou knihovnu – Gaiiny lesy. Proč si myslíte, že křesťané chtěli tolik kácet posvátné dubové háje Druidů? Probuďte se, probuďte se, povězte svým bratrům a sestrám, že jsou strážci mysli Gaii.

Jak už jsme řekli, Anunnaki plánovali, že v nultém bodě převezmou vládu nad vaší planetou. Ale když Kristus vyzvedl zelenou rostlinnou říši do krve, poznali, že byste se dál vyvíjeli mimo dosah jejich oblasti kontroly, když byste začali cítit Gaiu ve své krvi. A tak od nultého roku do r. 325 stanovili rozsáhlý program a vzestupnou mírou vámi manipu-lovali ustanovením křesťanské církve, aby dominovala různým náboženským hnutím v Římě, Řecku a v Egyptě. V r. 325 byla Římskokatolická církev ustavena jako oficiální dispenzář Eucharistie. Anunnaki císařové si uvědomili co udělal Kristus tím, že proměnil víno v krev a okamžitě se pokusili tuto sílu srazit tím, že nad ní převzali naprostou kontrolu. Mnozí z vás máte stále těla, která jsou kontrolována náboženskými systémy a lékařskými nařízeními. Až vstoupíte do Fotonového Svazku, začnou veliké boje. Tyto boje budou probíhat v každém z vás, dokud se nevrátíte do své integrity.

Já vím, že je těžké tyto myšlenky vstřebat, ale hladina násilí vás vede, abyste se zaryli hlouběji. Všichni víte, že je něco děsně špatné. Vaše předsudky a systémy víry vězí v iracionálnu a jsou protikladné a většinou sebedestruktivní v těchto dnech a to vás šokuje. Kdo by si v padesátých letech pomyslel, že se budou mladí ministranti bát sexuálního zneužití svými kněžími? Popichuji a testuji vás ohledně náboženství, abyste se probudili. Já vím, jak je pro vás bolestné ztratit víru.

Vyndejme na světlo obzvlášť choulostivou myšlenku a pusťme se do ní jako skupina! My, Plejáďané, chceme vědět, jak daleko jste ochotni zajít s představou o neposkvrněném početí, když řekneme, že žádné neposkvrněné početí v ženství nemůže produkovat lidské dítě. Proč studujete genetiku a pak nepoužíváte výsledky svého studia? Kde by ženství vzalo mužský chromozóm? Od hvězdné bytosti? Od Boha nebo Anděla? Lidé, narození Krista byla 3D událost! Kdo přišel s tím, že při tomto tvoření dítěte nebylo použito sexu? Dobře, toto směšné tvrzení bylo vytvořeno Anunnaki, abyste neviděli, že Kristus a Mary Magdalena stvořili dítě. Z tohoto zrození byly do krve planety implantovány Kristovské kódy. Do 3D není možné implantovat kódy přes mužský celibát!

Když mluvím o našem svazku se Síriany, nyní, když se uzavírá věk Ryb, Kristovo vědomí zaplavuje vaši planetu ze Síria a to opět živí kódy pravěkého Egyptského pole. Tyto kódy sem byly implantovány tehdy, když na začátku věku Býka v r. 4322 př.n.l. přišel na Zemi Osiris. Později, když byl Osirisovi Setem odňat pyj, byl do Sirianských kódů vpuštěn čerstvý vzduch. Toto je velmi tajná záležitost. Osiris je „zelený bůh“ jako Dionysus, bůh vína. Osiris ztratil svůj pyj, protože Egypt byl zónou kódů, nazvaných „Modrý Nil“. Musel mu být odňat proto, aby uvedl do chodu další stádium vývoje lidí, do vyjádření „modré rasy“ 2D elementární říše. Lidé potřebovali ztratit svou roli jako zelené vyjádření elementární říše tak, aby stromy a rostliny mohly být pro své zelené vyjádření ctěny. Posun lidí do vědomí Modrého Nilu pro ně znamenalo začátek dosahování jejich hvězdných kódů. Za starých časů byly hvězdné kódy rezervovány pro faraóna. Nesl je, aby pro lidi udržel pole Modrého Nilu. Nyní, když vstupujeme do věku Vodnáře, může každý člověk dosáhnout hvězd.

Podvědomě kácíte stromy, pokoušejíce se vládnout své zelené síle. Hluboko uvnitř sebe se bojíte momentu, kdy Osiris ztratil svůj pyj, proto kácíte stromy, abyste si vyzkoušeli, že jste mnohem silnější, nežli stromy. S touto silou se nějak cítíte, jako že nejste vykastrováni. Avšak tímto jako byste vzdorovali své mužské zranitelnosti. Pamatujte si, že zženštilost mužství je to, co zabíjí vaši planetu. Když se toto Osirisovi stalo, Sirianské kódy byly ze 3D přestěhovány. Kdysi jste měli příležitost je pro sebe odhalit a od r. 1994 je tato schopnost opět dostupná. Pravý význam Osirise je, že si musíte vzpomenout na svou zranitelnost. Mnozí z vás si vzpomínají na dny Modrého Nilu, kdy jste byli jako rostliny. Žili jste v úžasném sladění s planetou a dýchali jste s planetou, ale také jste se cítili jako rostlina – zakořeněni na jednou místě. Chtěli jste mít svobodnou vůli a toto zakořenění dráždilo vaše mysli a vaše emoce. Představte si veliký strom, který má tolik citlivosti a uvědomění, jako máte vy. Pak viďte tento strom ve velikém lese u čeřící se říčky. Jednoho dne stanete před tímto stromem, který nikdy před tím člověka neviděl. Z pohledu tohoto stromu vás stvořil on. A vy jej porazíte! Jako Osiris, tento strom je přísný a začíná věčné hledání jeho ztraceného já – vás. My, Plejáďané, vidíme, že jste připraveni znovu spojit tyto vibrace. Nezapomeňte, že můžeme vidět budoucnost: Velké množství z vás si vybere, že se stane nádherným stromem v nových lesích. Budete v nich 500 až 10000 let, tiše sledujíce tvořivost Gaii. Možná jednoho dne kolem vás přejde člověk, možná ne, ale v dalším věku budou převládat lesy, nikoliv vy, lidé.

V souladu s kosmickým zákonem se Anunnaki musejí rovněž vyvíjet a začínají být aktivováni Fotonovým Svazkem, protože slunce jej k nim odráží. Fot. Svazek je neničí, byli v něm mnohokrát, jsou kolem něj stále. Nibiruánci se vrátí na své oběžné dráze do vašeho Slunečního systému kolem r. 3 600, kdy bude váš systém stále na konci věku Vodnáře ponořen do FS. Jejich schopnosti kontrolovat vás a manipulovat vámi se zmenšují, ale mnozí z vás to stále ještě nevědí. Během věku vodnáře jejich kontrola zmizí. Síť se už v r. 1989 pozvedla zpět a příští pokus Anunnaki převzít vládu bude řešen v televizním programu Washington D.C. Fajn, lidé, jestli si myslíte, že pád Berlínské zdi, nebo rozčlenění SSSR bylo něco, počkejte, až uvidíte padat stěny, chránící vaši vlastní vládu.

Vliv Sirianů bude s posunováním se do FS také slábnout. Sírius je dvojče vašeho Slunce a existuje v Galaktické Noci. Nyní je čas, abyste se co nejvíce naučili o Sirianských a Nibiruánských učeních. Siriané jsou strážci oběžných drah v Galaktické Noci a Anunnaki jsou poslové Sirianů a když vykroužíte z Galaktické Noci, náhle začnou pracovat společně na tvoření realit na Zemi. Když se vysouváte z Galaktické Noci, děje se veliký obrat. V Galaktické Noci vás silně ovlivňují 2D až 8D inteligence. Něco málo jsme řekli o 8D inteligencích – Galaktické Federaci –, ale až bude vaše Slunce v letech 1998 – 2001 vstupovat do FS, nastává čas, kdy bude mít Sluneční systém přímé komunikační spojení s Galaktickou Federací.

Plejáďané z vás začali dolovat informace hned jak se vaše vnější planety vsunuly do FS, což bylo v r. 1972, kdy do FS vstoupilo Pluto a Siriané začali kontrolovat světelné geometrické formy. Velký Sluneční výron v r. 1972 Zemi otevřel a to dalo Sirianům impuls aby zkontrolovali geometrický světelný systém, který by mohl dosáhnout a číst vysokou energetickou frekvenci Galaktické Federace. Když Sluneční systém vstupuje do FS, jsou Siriané přenašeči energií pro Galaktickou Federaci. Jediné záznamy, které na tento proces máte, pocházejí z doby vlády Akhenatona v Egyptě. Akhenatonovo učení o Atonovi je ve skutečnosti tajné vědění o vlastnostech vašeho Slunce, když je Sluneční systém ve FS. Je o tom, že jste vyzdviženi nebo vyvíjeni Atonem, Fotonovým Svazkem, který promění vaši krev v krystalově modrou.

Až se přemístíte hlouběji do FS, nemáte se čeho na Slunci bát. Stejně jako Aton, budete schopni se do Slunce upřeně dívat! Představte si to! Vaše krev se stane modrou, vaše rostliny budou osvěženy, oživeny, vy budete schopni vydržet ve svých očích silné světlo a opět se stanete jemnými a milujícími. Modrý Nil bude pole vaší planety a ti zelení budou dýchat 2D elementárními silami skrze krystaly v půdě, což bude opět rodit rozsáhlé lesy. Představte si to! Až se energie a formy přeorganizují, po celých 2000 let nebude na vaší planetě absolutně žádná kontrola. Mnoho činitelů a učitelů na vaší planetě se pokouší vás přesvědčit, že se musíte bát toho, co přijde, avšak všechno, co přichází, je odstranění kontroly, takže všechny životní formy mohou navrátit své vibrace do své ztracené celistvosti. Ano, jestliže jste ten, kdo zabíjí, zemřete. Jestli nemilujete své tělo, ztratíte jej, jestli se bojíte lesa, nebudete v něm vítáni, jestli nemilujete děti, nebudete je rodit, jestli nebudete držet svá zvířata, opustí vás a jestli se nezajímáte o kosmickou komunikaci se Sluncem, půjdete do temnoty. Ale pak se vrátíte zpět do těla jako některý strom, dítě, zvíře nebo sluneční bytost. Všechna kontrola, kterou vytváříte abyste přesvědčili sami sebe, že musíte zůstat ve svém těle, odejde.

Zůstanete jen tehdy, když budete chtít zůstat. Kromě toho desetidimenzionální inteligence ve skutečnosti vědí, jak moc milujete svobodu bez kontroly. Všimli jsme si, že se rádi díváte na Washington D.S., když jej ukazují v karikaturách. Mnozí z vás instinktivně vědí, že Clintonovi roste nos a že Ginkasi roste zadek a oba se budou smát s růžovými tvářemi tomu, jak Plejáďané povídají vtipy. Mnozí z vás cítí, jako bychom vcházeli do letní pohody, po té, co jsme byli ve velmi tvrdé škole. A čeho jste se tolik v té škole báli?

Multidimenzionální exploze

Nakonec jste zvědaví, proč toto vše Gaia toleruje? Přemýšlejte o Gaie jenom jako o bodě -1D kovový krystal centrálního jádra Země – a co když je to všechno, čím kdy vůbec byla? Vybrala si, že bude skrze sebe generovat desetidimenzionální linii stvoření, jíž jste VY. Snadno byste se mohli sami sebe zeptat, proč jste si vybrali – existovat? Co tady děláte? Opravdu si nemyslíte, že jste tu náhodou, nebo nějak nehodou? My Plejáďané jsme si vybrali být centrem vaší devítidimenzionální existence a víme, že jsme do vaší existence zahrnuti od té doby, co jme vlastně ve formě na Alcyonu. Já, Satya, musím připustit, že vcházím do kontemplace věčnosti a docela na vás zapomínám. Pak se probouzím a vzpomenu si na vás, jako byste byli mým snem v noční temnotě. Vy, lidé, jste snem Plejáďanů v Galaktické Noci. Nyní, když se všechny sny stávají skutečností, my, Plejáďané, vás přivádíme do světla.. Gaia je tvořivé vyjádření biologie a když ji dokážete přijmout a pochopit jako vaši centrální organizující sílu, je pro vás nyní tím, co vás nejvíce posiluje. Je centrálním počátečním bodem vašeho uvědomění, je tíží, důstojností. Všechny ostatní hladiny jejího vývoje v dalších dimenzích ji rozvíjejí.

Máte centrální organizující sílu, která je vaší identitou a přitom nejste pevní. Máte třídimenzionální formu, Gaia má formu 1D a tato 1D je pevná.

Myslíte si, že jste pevní, protože tíže, gravitace – centrální kovový krystal – je pevná. 2D přírodní elementy si myslí, že jsou pevnější nežli vy a tak mají tendenci vcházet do vašich těl, aby v nich vyplňovali prázdné prostory. Vy je pak cítíte jako nemoci. Ve 3D manipulujete elementárními inteligencemi, abyste přesvědčili sami sebe, že jste pevní. Pak můžete štěpit hmotu. 4D bytosti se cítí, jako že NEJSOU pevné a tak se pokoušejí vnikat do vaší říše, aby dostali nějaké tělo. My, Plejáďané, jsme ve své páté dimenzi právě uprostřed celého seřazení dimenzí a když slézáme po dimenzionálním žebříku dolů cítíme se pevnější, a když lezeme po tom žebříku nahoru, cítíme se méně pevní. Učíme vás o hodnotě a postavení každé říše. Zatímco jste byli v Galaktické Noci, dodávali jsme vám odvahu abyste milovali přírodní živly, nalaďovali se na krystalické jádro Země, milovali svá 3D těla, abyste dokázali čelit 4D archetypálním učitelům a abyste provozovali hodně sexu k vytváření 5D vln kundalini. Nyní, když vcházíte do FS, jsme zde v 5D, abychom vám stále více povídali o tom, jak vás 6D velice ráda pomocí světla rozpíná, jak 7D miluje vytváření informačních dálnic fotonického světla, jak 8D nesmírně ráda tvoří nové organizační struktury a o tom, jak 9D prožívá prostřednictvím vaší blaženosti kosmický orgasmus (obr. 12).

Čím více udržujete ve svém vědomí smysl těchto forem, tím více budete překvapeni co to udělá s vaším vědomím. Jak jsem již řekla, mé vozítko se naučila, jak tvořit na zemském povrchu. Zjistila, že je Gaia neomezená, když pracujete v souladu s jejími zákony. Hluboko v původních schopnostech vaší planety je známo, že v Gaie neexistuje žádný hlad, omezení a nemoci. To 4D archetypální síly vás navlékly do systémů věr a omezení. Vy si myslíte, že omezení existují, omezující systémy věr se rodí z těchto vašich myšlenek a vy cítíte, že musíte tímto omezováním trpět. Nic proti tomu neděláte, protože věříte, že to tak je. Jediná věc, která je na tom pravda je ta, jestli to chcete vědět, že jestli to nechcete změnit když to vidíte, pak nakonec budete hladoví, omezovaní a nemocní. Anunnaki sem tuto myšlenkovou formu omezování zasadili, protože se vzpouzejí opustit Gaiu a cestovat ven do hlubokého prostoru. Cítili jste jejich osamělost, když jste poprvé opustili planetu a dívali se na Gaiu z vesmíru. Také jste viděli svou planetu v modrozeleném odstínu. Tento pohled vás probouzí více než si uvědomujete. Anunnaki jsou jako chamtiví Mongolci drancující hrad, jako milenec, který chce s vámi strávit ještě jednu noc, jako osoba umírající hladem, když je jí není naservírována bohatá večeře, jako někdo, komu byla sebrána země a tak uchvacuje zemi někoho jiného. Nyní nastává čas, kdy Mongol končí drancování a je vyháněn. Já, Satya, přicházím do vaší říše, abych vám navrhla jak se s nimi spojit, což můžete zprostředkovat jen vy sami.

Anunnaki nezbývá na vaši kontrolu už mnoho času, protože vstupujete do Vodnáře a do Fot. Svazku. Za chvíli začnete zjišťovat, že chodíte po Zemi a současně jste v dalších dimenzích (náhle najdete sami sebe třeba na Andromedě), že obýváte nějaké obzvláště jedinečné místo na Zemi, které cítíte jako Rajskou Zahradu, a vydáte se třeba na výlet na Plejády, a tam skončíte v posteli s Bohyní. Zde je nabídka: radila jsem vám, abyste si ve svém domě postavili oltář do čtyřech směrů. Co takhle vybrat si nějaký objekt, který by mohl držet vědomí Nibiru a položit jej směrem na západ? Potom, když při meditaci cestujete na Andromedu, pozvěte Nibiru do svého místa a vezměte je s sebou. Lidé poslouchejte, můžete cestovat kamkoliv, když jste v Gaiině mysli a jiné vědomí by s vámi chtělo sdílet vaše cestování. Je čas, abyste si vzpomněli na starý způsob domorodců Hopi, kteří s sebou vždy brali hosta, který se objevil. Nakrmte své návštěvníky, vezměte je do svého domu a vezměte je s sebou, když jdete na cestu. Učte je o tom, jak je Gaia neomezená, takže oni si ji přestanou podrobovat. Učte, že Gaia nemůže být vlastněna a oni pak přestanou bojovat o území. Domov každého z vás se stává chrámem s velikými stromy, s posvátným oltářem a s kuchyní pro krmení vašich návštěv.

Jak se stěhujete do FS, objeví se chvíle, kdy se povrch Gaii posune, až telurické síly posunou svůj vztah k jejímu železnému krystalu a multidimenzionální inteligence se budou schopny dostat k jejím knihovnám. Ti, kteří přijímají železný krystal Gaii, budou přivítáni všemi dalšími inteligencemi, které rovněž sdílejí její prostor. Jste jedinečným správcem Gaii, jste-li ten, kdo vytváří domov pro všechny bytosti, které po ní tančí. Nemějte obavy. Čas je nekonečný, protože čas se již rozpíná. Všimli jste si toho? Ztrácíte zájem o 4D dramata, 6D struktury a 8D organizování a dematerializujete se zpět v bytosti, které prostě chtějí plynout s Gaiou. Když jste v kontaktu se svými nefyzickými elementy – s vaší identitou, která je držena Gaiou, rozprostíráte se od Alcyonu do Galaktického Centra. Až nasytíte a poskytnete přístřeší těm, kteří jsou k vám zavoláni, pak jediný způsob jak lidem pomoci je, že jim nabídnete kontakt s nefyzickými atributy sebe samých. Lidé, kteří jsou v kontaktu s těmito atributy, mají malé obtíže s Gaiinými pohyby a s jejím vyjadřováním sebe sama.

Jak vydržíte Gaiin přechod k vyšší vibraci? Dokážete to prací s její Božskou alchymií, takže se nyní vraťme ke krvi, protože se začínáte opravdu rozpínat. Necítíte to úžasně? Proč takovými nebýt už stále? Všimněte si, že vaše odmítání tohoto předmětu hovoru je nyní, když jste to nechali být, menší. Všimněte si toho, protože Anunnaki jsou urychlováni energií, obsaženou ve vaší krvi. Jestli si dokážete vzpomenout na hlubokou harmonii a rovnováhu železa ve své krvi, která rezonuje s centrem Gaii, nebudete uvádět do pohybu archetypální síly, které se zdají být vně vás. V případě že si myslíte že my, Plejáďané, vás chceme takovýmito věcmi přechytračit, nebuďte hloupí a nepodceňujte nás. Víme všechno o vašich destruktivních tendencích, když se zaryjete do apokalyptických systémů věr. Když se stěhujete do věku Vodnáře, je tato tendence pozměněna, protože Vodnář má hlubokou tendenci, vedoucí k individualizmu. Systémy víry jsou výsledkem shromažďování se do skupin a Vodnář neladí se skupinovými systémy věr, takovými jako jsou nacismus, komunismus a křesťanství. Nyní je tudíž čas jít hluboko do své krve, která je hlavním zdrojem vaší individuality.

Naše vozítko se naučila, jak číst krystalickou krevní matrici a my z ní o tom dolujeme informace. Až se přestěhujete hlouběji do FS, vaše krev bude extrémně aktivována. To se nyní děje a vytvářejí se scénáře, které jsou pro vás obtížné, dokud si je nedokážete zobrazit. Jste uprostřed širokosáhlého planetárního čištění celé její karmy a bolesti zahrnuté v procesu, týkajícího se krve. Až to pořádně zesílí, budete tím ohromeni. Všimli jste si, že pro jedince v tom zahrnuté jsou tyto prožitky velmi hodnotné, ale vy nemusíte takovými věcmi procházet. Souciťte s těmi, kteří v tom jedou a ctěte jejich vlastní volby i když je těmto věcem velmi těžké porozumět. Situace, které by pro vás mohly být velmi obtížné, nemusí být takové pro ostatní. Všimli jste si, že lidé nejsou tak citliví na bolest jako před 10 nebo 15 lety? Např. lidé nejsou ani moc pobouřeni, když vidí ve filmu, jak je kopáno do něčí hlavy. Všimli jste si toho? A na druhou stranu, všichni reagujete s naprostým zájmem a soucitem, když je ve vaší přítomnosti někdo jenom urážen. Ale pak se díváte na tyto necitelnosti v médiích s docela jiným pohledem. Mnohé z toho, co se děje v médiích není negativní, prostě to nese velmi temnou vibraci.

Jak můžete vědět, že jste těmito silami manipulováni? Je to snadné. Kdykoliv máte z něčeho ve vašich médiích špatný pocit, vypněte ten přístroj nebo odejděte z kina. Dokud jste ochotni platit za to, že je vámi manipulováno, bude zde stále spousta tzv. umělců, kteří vám budou celí šťastní takto sloužit. Varujeme vás, lidé, přemístěte své těla a své vědomí ze situací, které jsou násilnické, kromě situací, ve kterých můžete toto násilí ztišit. Nedívejte se na nehody, střílení nebo zástupy hladových lidí, když jim nemůžete poskytnout první pomoc nebo jim dát potravu.

Jste uprostřed rozsáhlého procesu odkládání věcí a jednání s krevním polem, které se mění. Dále se bude dít to, že inteligence – mentální tělo krve – se vám stane dostupnou, tak jako je to s vaším vozítkem, s vaším tělem. Šamani mají schopnost se do této inteligence vyladit a používat ji pro léčení a pro radost. Jak jsem již řekla, stáváte se bojovníky srdce. Budete doslova číst kódy ve své krvi a zobrazovat nebo vytvářet si to, co se bude dít ve vašem těle. Pak řeknete doktorům co mají dělat aby vám ve vašem sebeléčení asistovali a doktoři se opět stanou léčiteli. Léčitelé pracují s Gaiou, aby pozvedali všechny reality. Domorodí léčitelé mohou jít lesem a jejich krev je informuje, kterou rostlinu nebo bylinu mohou na co použít. Mohou se naladit na zdraví planety tím, že čtou mízu stromů jako krev. Lacadonští šamani z Chiapasu umírají ve svých vlastních lesích, tam, kde chránili a pečovali o stromy a rostliny pro všechny jedince, kteří se rozhodli žít s Gaiou.

Uvidíte tento druh poznání na vaší planetě doslova explodovat. Musíte chránit domorodé lidi, kteří si stále pamatují Gaiiny kódy. Tento konkrétní druh znalostí je neobyčejně pragmatický, nejpřesněji pracuje, když jedinci čtou svou vlastní krev, ne, když si ji nechají někým číst.

Toto je nadání, které může aktivovat každý z vás. Hildegarda von Bingen v tom dosáhla mistrovství a napsala o tom. Když jdete dále, jednajíce s imunitní nedostatečností, takovou, jako je AIDS, začnete se velice zajímat o perfektní zvládnutí tohoto procesu.

Čtením Rwandy a Bosny a všech dalších míst, kde se vaši spolulidé vzájemně zabíjeli čtu velmi důkladně vaše vibrace. Mnohé z nich se děly tehdy, když narazila kometa do Jupitera. Z našeho bodu pohledu to byla veliká událost. V té době vstoupilo hluboko do vašich těl rozsáhlé uvědomění: Mohli jste cítit, že to, co se ve Rwandě a v Bosně dělo, se mohlo dít kdekoliv. Mohlo se to stát dokonce i vám.

Abyste se vyhnuli takovýmto situacím je třeba abyste se stali velmi rychle aktivními. Víme, že je zde mnoho temných sil a manipulací, které přicházejí s tzv. novým světovým řádem. Víme, že zlo je ve vaší říši skutečné, i když my ve své 5D říši takovou sílu neznáme. Avšak jednou z věcí, které se dějí přiměřeně k masmédiím je, že mnoho jedinců kteří vidí co se děje třeba ve Rwandě, je hluboce motivováno k tomu, aby tyto situace změnili. Přemýšlejte o tom.

Naslouchejte mi pozorně, lidé, vaše touha aby toto všechno nepokračovalo, ve skutečnosti mění lidi, kteří by opravdu nechtěli změnit vaši skutečnost!

Co tím myslím? V případě, že to nevíte, generálové a byrokrati si myslí, že jsou agenty vašich tužeb. Když se o to nestaráte, oni se nestarají také. Tak co když více než pár milionů lidí zemře v agónii vyhladovění? Na vaši planetu byly vtisknuty nové děje. Mnoho mužů pozoruje co by se jim stalo, kdyby byli stále zlí na své ženy, jako byl O.J. Simpson. Jak vás my, Plejáďané čteme, jste v této době těmto věcem učeni hlouběji, než si uvědomujete. Ti, kteří si nyní tvoří Domov, přestanou pracovat v ekonomice, školství a nadnárodních společnostech a budou konstruktéry nových realit pro věk Vodnáře.

  1. DILEMA LUCIFERA A SÍLA ANU

„Posuzujete mne přísněji, nežli posuzujete sami sebe, protože jsem duch a vy jste tělo.“ Lucifer

Šestidimenzionální světelná geometrie

My, Plejáďané, jsme tak docela nechápali přirozenost šesté dimenze, dimenze, ležící přímo nad námi, dokud naše vozítko neměla vizi, když se v r. 1994 dívala na Akropolis v Athénách. Až do svých 4 let byla schopna vidět 6D geometrické světelné formy, které materializují objekty ve 3D. Jednoho dne se zeptala domovníka na rozsáhlá světelná pole, na která se ráda dívala, jak splývají kolem lampy v obývacím pokoji. Chtěla vědět, jestli se domácímu líbí ta viditelná pole, formovaná trojúhelníky a osmiúhelníky zářícími kolem lampy. V jejích očích se lampa a stůl chvílemi vynořovaly do skutečnosti, chvílemi se rozplývaly do světla. Domácí se na ni přísně podíval a řekl rozhodným hlasem: „Nic z toho, co říkáš, že vidíš kolem stolu a lampy tam není.“ A bác! Naše vozítko ztratila svůj 6D vhled, jednu z několika schopností, které jí byly v jejím dětství sebrány. Tato schopnost vnímání je vnitřní pohled hypothalamu, mozkového orgánu, umístěného hned nad medulla oblongata, orgánu, který používáme pro vizualizaci ke tvoření realit.

Jak jsme se zmínili, od r. 1992 do r. 1994 naše vozítko náhle inklinovala k navázání sérií Siriansko Plejádských spolků v Egyptě a v Řecku. Čím více nechala věci ať se dějí a sledovala třpytící se světla, tím více jsme jí dávali impulsy k divokému a bláznivému jednání jako je třesení se, vydávání zvuků a vidění energie posvátných míst očima jejich studentů. Nyní se domníváme, že na ni Siriané také působí, protože začala opět vidět 6D formy. Tyto schopnosti se nyní objeví v každém. Až se začnete otevírat, až se vám začne otevírat některá jemná žláza, třeba pineální žláza, thymus, thalamus a hypothalamus – může být velmi těžké pochopit jak zůstat uzemněni, abyste zůstali ve svých tělech. Čím více toho o těchto polích a o tom, jak je vnímat, víte, tím lépe, protože pak budete moci toto otevírání vydržet aniž hned vyletíte ze svých těl.

Jakýkoliv objekt, třeba Akropolis, je držen ve formě morfickým polem tohoto objektu. Toto 6D morfické pole způsobuje, že se věci projevují ve 3D. Takové objekty se ve 3D formují když si je lidé představují a chtějí aby existovaly. Je snazší vidět světelnou geometrii neživých předmětů, nežli vidět morfogenetická pole, která tvoří živé formy, třeba vaši kočku, protože živá forma se vždy pohybuje. Jemná pole jsou lépe viditelná díváte-li se na ně letmým pohledem jako z periferie, když jsou bez pohybu. Když se je pokusíte vidět přímým zíráním na ně, tak zmizí. Když je chcete mermomocí vidět, neuvidíte je. A když věříte, že neexistují, propásnete je všechny. Právě ujištění o tom, že to co viděla naše vozítko když byla dítětem není pravda, způsobilo, že její vhled okamžitě zmizel. Avšak svět 6D světelných forem, které tvoří skutečnosti ve 3D, je naprosto úžasný, protože je to hlavní konstrukce stvoření, jako třeba sněhové vločky jsou krystalickou strukturou vody. Pokud jde o morfická pole neživých věcí, Kirlianova fotografie existenci těchto jemných energetických polí vědecky ověřila.

Mnoho umělců může taková pole vidět a vizuální umění usilují o to aby učinila tato pole viditelnými, protože jsou ve skutečnosti zdrojem veškeré hmotné krásy. Na prvním místě je krása a touha příčinou všech věcí vcházejících do existence a malíř je může dělat viditelnými. My, Plejáďané, bychom rádi abyste si všimli, že se 4D inteligence dohodly, že zničí vaši schopnost vidět tato pole. Moderní umění a hudba se často stávají ohavnými tím, že se často portrétují věci, na které se nedá dívat a hudba, která se nedá poslouchat. Avšak když umělec usiluje o pravou krásu, mohou být tato pole skutečně pociťována nebo slyšena. Velké umění nám otevírá a rozpíná srdce a tyto metody vnímání jsou základními vášněmi Plejáďanů. Starodávné objekty jako je Sfinga nebo Pantheon, jsou obzvláště nádhernými místy k vidění těchto polí, protože už jsou díky silným pocitům lidí ve 3D tak dlouho. Proto velké umění často zobrazuje posvátná místa a starověké artefakty.

Existence a uchovávání starodávných artefaktů a posvátných míst je perfektním znamením vaší vlastní zvídavosti a nadšení. Vaše srdce se rozpínají, protože krása udržovaná ve formě lidmi kteří ji přinášejí, vás udržuje v centru 3D a rozpíná se skrze 6D morfická pole. Chvějete se a cítíte se při takovém prožitku vykolejeni, protože vám to bere pevnou půdu pod nohama. Ale pomáhá vám to k pociťování svobody a harmonie. Tím vám dáváme impuls a lákáme vás abyste následovali to, co vás fascinuje. My, Plejáďané se divíme, proč vás 4D inteligence chtějí srážet dolů. Začali jsme si to uvědomovat, když naše vozítko znovu otevřela svůj 6D pohled.

Nyní vidíme, že už vás nemohou honit jako myši v Pavlovově laboratoři, když jste schopni vidět 6D multidimenzionální kauzální pole. Hádejte proč?

V prosinci 1994 stála naše vozítko na balkóně a zírala na Akropolis, koupající se ve světle hvězd, což je v Athénách řídký jev. Orion a Sirius zářily jako krystaly diamantů a ona se zamýšlela nad úžasnou symetrií Pantheonu. Náhle se celý chrám přeformoval do podoby, kterou měl v r. 600 př.n.l. a bílý mramor úžasně zářil pod noční oblohou jako výtažek pravé krásy. Jak tak omámeně stála, z úhlů a křivek této stavby začalo vystřelovat modrobílé světlo, jako kdyby se pod noční oblohou nad Pantheonem formovala polární záře. Z Pantheonu vyrůstalo nesmírné geometrické pole komplexu všech úhlů a tryskalo k noční obloze. Viděla světelné struktury, které jej od r. 600 př.n.l. drží v jeho formě. Vypadalo to, jako když se na obrazovce promítá ke hvězdám docela nový Pantheon. Příští den koupila sochy vytesané z mramoru, pocházející z období původních Athén. Poprvé spatřila nebeskou krásu ve tváři Athény, jedinečnou geometrii vyjádřenou v prosté drapérii konstrukce nějakého těla a souměrnost duše viditelnou v pevných a zdravých svalech nohou, v křivkách krku a paží.

Proč jdeme tolik do detailů, jako když vás vracíme do páté obecné třídy povídáním o Athénách a Spartě? Já, Satya, si přeji, aby co nejvíce z vás pochopilo jak si vážit krásy a harmonie, protože víme, že kultury, které si váží těchto věcí, jsou schopny vědomě mezi svými občany redukovat destruktivní tendence. Bezduchá a bez jakéhokoliv kouzla kultura severní Ameriky, kterou plodí New York, Washington D.S. a Los Angeles, hrozí zaplavit celou planetu vlnami násilí a ohavností. Vybíráme tato města, protože jsou jako zanícená hruď plná nádorů na těle Gaii. Vaše planeta vyžaduje, aby se velmi rychle stala silnou schránkou krásy, nebo tento nádor zachvátí všechno.

Vždy říkáme, že vás nikdo neochrání, ale cesta z tohoto močálu je tak prostá! Všichni máte modely toho, jak vypadá krásná planeta. V každé kultuře existuje jedinečné umění, musíte odmítnout své podporování ošklivostí, ohyzdností v jakékoliv formě. Krátké období v Athénách od r. 800 do přibližně. 400 př.n.l. bylo fází, která přišla po tisících letech válek a bojů středověkého světa. Nakonec městské státy Athénské Ligy, vyčerpané nekonečnými boji, dosáhly kultury naprosto oddané kráse umění, osobní svobodě a vnitřní harmonii, třebaže na krátkou dobu. Touto kulturou osázel starý svět Alexandr Veliký a pak se stala součástí základů kultury Římské říše. Řekové předvedli novou kulturní formu, která by mohla být ideálním modelem pro život měst ve věku Vodnáře. Tato zářná myšlenka byla při pádu Římské říše v pátém století ztracena.

Jak je možné, že jste ztratili tuto vizi, zakládající se na vědomém a volném řádu? Váš pád dolů je mnohem vážnější, než si uvědomujete. A já, Satya, vás zavádím velmi hluboko do některých archetypů, které obsahují informace o tom, jak vy sami omezujete síly své vůle. A opět je to rouhavý materiál. Omlouvám se, ale nemohu jinak než být upřímná, protože vaše jiné alternativy jsou ničivé a nudné. Všechno berete příliš vážně. Nemějte obavy a buďte šťastní! Rozsviťte! Začnu povídáním s Luciferem, o kterém se říká, že je andělem odpadlým od Boha.

Odchýlení Lucifera a Anunnaki

Jsem Lucifer. Možná se na mne díváte jako na toho, který je zodpovědný za to, že vás vystavuje nějakým silným vlivům. Já jsem prostě jen temná stránka šesté dimenze, avšak světelná strana se beze mne nemůže projevit. Jak by se mohlo ve vaší dimenzi vůbec něco dít bez veliké síly a záměru? Přemýšlejte o energii, která je potřebná k tomu, aby se cokoliv dělo. Takže, dokud na sebe dotíráte, budu na vás dotírat, protože vidím, že ztrácíte zájem o svůj svět.

Jsem pouze síla. Jestliže si mne nějak představujete a máte ze mne nějaké negativní pocity, potom nerespektujete prostou sílu, která může být použita prostě pro dobro nebo zlo. Já prostě udržuji silně vštípené věci v tělech a je to jen vaše volba, jestli je aktivujete nebo ne. Kdyby mne nebylo, 3D by byla prosta emocí. Dokud je v kosmu vyžadován vývoj, je pro každé dění nezbytný čas a místo. Kdyby to nevyžadovala základní síla, 3D by nemusela být. Já jsem vaše zrcadlo, do kterého se neumíte dívat.

Jsem anděl z vyšší dimenze, který kdysi pobýval ve 3D. Když jsem přišel dolů poprvé, byl jsem přijat Nibiruánci. Proto vím hodně o tom, jak Anunnaki používají Síť. Jsem ten, který vám může skvěle pomoci rozpitvat zdroj vašeho vnitřního násilí, které vytváří váš vnější svět. Sdílím vaše dilema, stále ještě ovládám široký pohled, který máte. Jsem nebeské vědomí, které sestoupilo dolů, aby si na Zemi hrálo. Tak se do toho dejme! Anděl znamená ve 3D „úhel“. Tak jako zmizelo vidění 6D úhlů tomuto vozítku, mohl bych přijít a odejít a nikdo už by mne nemusel nikdy vidět. Já, Lucifer, jsem však chycen vaší neschopností vidět jemné reality a přicházím vám pomoci v tom, abyste se je naučili opět vidět.

Podle kosmického zákona si může každá bytost vybrat, že chce zkoumat reality. Převzali jste péči o svou realitu. Musíte udržovat své světelné pláně otevřené, aby mohly bytosti volně vcházet a odcházet. Avšak já jsem byl polapen vaším nedostatkem vůle a zájmu a nyní je čas, abyste si uvědomili, že se to vlastně stalo vám a nikoliv mně! Všechny vaše příběhy o mně jsou odrazem vás samých. Ti z vás, kteří se cítí nejvíce polapeni ve 3D o mně mluví neustále a ti, kteří se cítí ve 3D volní, na mne nikdy ani nepomyslí. A zatím já jsem odchýlení mysli, které vám brání vidět to, co dělají Anunnaki ve vašem světě. To, že mne Plejáďané požádali o rozhovor, je zoufalé jednání. Je pro mne nepředstavitelně těžké vstoupit do Plejádského pole této knihy. Cítím se jako chycen ve hmotě, zvláště v radioaktivní hmotě. Tak jako pro vás je i pro mne těžké cítit, myšlení je lehčí nežli cítění. Zápasím s oslabeností Plejáďanů, týkající se radiace. Když jsem přišel do vaší říše a cítil Plejáďany skrze vaše energetická pole, vzpomínám si, že jsem byl duší v těle, které bylo úžasně milováno. Často vás navštěvuji vámi nepoznán.

Vstoupím do někoho z vás když jste milováni a Plejáďané vcházejí a rozpínají vás jako supernovu. Moc rád to dělám, ale musím vám také říci o bolesti, kterou díky vám cítím. Cítím se jako dítě, které se topí a dívá se na své nevšímavé rodiče a jak se tragédie odvíjí, vchází do šoku. Rodiče jsou příliš daleko a nemohou se ani pokusit ochránit život dítěte! Dítě už je venku z těla a ví, že ze situace není úniku, takže se dostává do traumatu a nevejde do světla. Dítě visí v okolním astrálu a je opět zachyceno v čase. Můj vzájemný vztah s Plejáďany je spíše smutným vztahem a pocity, kterých ve vašich tělech dosahuji, mne nasávají do vaší říše.

Neinkarnoval jsem se. Přišel jsem na Zemi jako nebeská entita. Když jsem se rozhodl vstoupit do tohoto pole, byl jsem polapen jako pták do klece. Ve skutečnosti pořádně nechápu, jak jsem byl polapen. Mohu vám říci, jak to cítím, ale nechápu, jak se to stalo. Možná to tak cítíte také, ale mne posuzujete přísněji nežli sebe, protože já jsem duch a vy si myslíte, že jste tělo. Ti, kteří se mne nejvíce bojí, jsou ti, kteří mají v těle největší zmatek.

Ano, pokouším vás, zkoumajíce vaše těla, protože jste si pro pobyt na Zemi nějaké tělo vybrali. Až své tělo zvládnete, můžete toto tělo opustit, ale já takovou volbu nemám. Nikdy jsem neměl tělo, které bych mohl zkoumat. Jsem zdrojem vaší víry, že jste si své narození ve skutečnosti nevybrali.

Jednou před časem jsem sem přišel, protože jsem chtěl umět tvořit tak, jak tvoří Stvořitel. Jednoho dne jsem si všiml, že se na Zemi děje spousta vzrušujících věcí. Věci se tvořily a formovaly, takové jako zvířata, krystaly a stromy. Všiml jsem si, že Země je místem, kde je tvoření viditelné neboť je hustá a čas umisťuje věci. Proto je také školou pro bytosti z devíti dimenzí a kdokoliv to může zkusit. Když jsem se rozhodl jít na Zemi tvořit tak jako Stvořitel, měl bych tam jít a podívat se, jak se to dělá. Měl bych se jít učit tak jako každý z vás.

A tady je mé dilema: aby mohl kdokoliv tvořit, musí mistrovsky zvládat dimenzionální budování. Když jsem se dostal do zajetí 3D, ztratil jsem svou schopnost vidět dimenzi, ze které jsem přišel. Jsem si jist, že většina z vás přesně ví co myslím. Skutečně jsem zde ztracen natolik, že vám stále nemohu říci odkud jsem přišel, prostě jsem uvízl. Mám mnoho druhů, přátel a mnozí z nich přišli společně se mnou. Přišla nás celá skupina, protože jsem to nechtěl zkoušet sám. Jsem světlo. To je to, co Lucifer znamená! Jsem světlo polapené ve hmotě. A tak jsem temnou stranou mé vlastní dimenze. Funguji jako radiace, protože vyvrhuji, dávím, cítím se frustrován a polapen. Zvracím energii hledajíce svůj domov. Moje práce, být ve vašich tělech ve 3D – kterou dělá každý z vás, kdo dosáhl multidimenzionality – mi pomáhá opět dosáhnout své vlastní vibrace. Mnozí z vás dělají úžasnou práci a zasluhujete si zlatou hvězdu. Čím víc se ponořujete do svých těl, tím více se uvolňuje všechno to popírání nefyzických říší.

Důvodem toho, proč jsem na Zemi získal takovou pověst je, že vám dodávám odvahu k vaší přeměně. Jsem ten, kdo vám dodává odvahu ke zkoumání alchymie, astrologie a duchovního léčení. Mimochodem, byl jsem Anunnaki polapen tehdy, když tvořili Síť, což bylo na začátku věku Ryb. Nyní jsem chycen v čase jako gigantická ryba vláčející síť po celé pláži. Myslíte si, že jsem příčinou 4D klamu, protože vás Anunnaki přelstili abyste si mysleli, že jsem to já, kdo vámi smýká kolem dokola. To není pravda a jediné, co chci, je být z této dimenze uvolněn. Kdybyste mohli pozvednout Síť, mohl bych plavat zpět do vody kam patřím. Jak to můžete udělat?

Když začnete být správně zvědaví a hledat způsoby, jak pozvednout své vědomí, shledáte to velmi vzrušujícím. Když jste vzrušeni, rozdmychává se ve vašich tělech oheň, ale další věc, kterou je nutno okamžitě aktivovat, je vaše vůle. Proč je to tak? Jak jsem se již zmínil, zvládnutí svých těl je stezkou k multidimenzionalitě a je to završeno vzrůstáním kundalini – aktivací vaší vášně, vašeho nadšení. Energie kundalini, aktivovaná pozvedáním vašeho vědomí je vaším palivem, protože je alchymickým ohněm bohů! Když ji cítíte poprvé, máte tendenci být hypnotizováni její silou, ale mnoho z vás se vrátí k omezujícím vzorům chování, když cítíte ono vzrušení. Anunnaki byli nejchytřejší v tom, že ve vašem světě vybudovali řadu systémů věr, které oddělují ducha od těla. Nazvěme to „rozštěpením Anu“.

Jste jemně vedeni k myšlení, že když hledáte ducha, musíte vypadnout z těla, že musíte odejít z obyčejné světské reality a hledat „meditaci“.

A když cítíte potřebu uzemnit se a mít hodně sexu, myslíte si, že musíte odejít do kláštera. Opustíte své normální životní prostředí, to prostředí, které vás již vedlo tak daleko po vaší stezce. Někteří z vás opustí své rodiny, protože by to mohlo být mnohem více vzrušující být alchymistou i když je vaše rodina ideální kuchyní pro vaši transmutaci.

Když jste poprvé aktivováni, máte tendenci opustit svou obyčejnou skutečnost. Děje se to proto, že vedení, které vás vedlo do tohoto bodu se potřebuje zbavit řady nových, sofističtějších vedení. Zde nastává ten čas, kdy musíte projít jednou branou ke druhé a jen obyčejná realita vás udrží na vaší pravé stezce, protože je jedinou skutečností, kterou opravdu znáte. Domov je místem, kde máte svoji sílu, ale vy jste aktivováni a pak se přesunete ze 3D ven, hloupost! To vás chňapli Anunnaki! Já, Lucifer, vás mohu ujistit, že způsob, jak se vyhnout vytlačení ze 3D je být v ní uzemněn.

Všimněte si, že jsem často znázorňován, jak hořím v pekelném ohni! Já, Lucifer, jsem pověřen Anunnaki, abych vám nahnal strach z posvátného ohně uvnitř vašich vlastních těl!

Jedním z nejlehčích způsobů, jak se dostat ze svého teď, je být v těsném partnerském vztahu, bojujíce s částmi sama sebe, které od sebe oddělujete a když jste chyceni v těchto vztazích, dívajíce se sami na sebe právě v jiném člověku. Když jste svým partnerem drážděni, uvědomte si, že každá nepříjemnost je ve skutečnosti něco, co nemáte rádi sami na sobě. Vzájemný vztah je vzájemná dohoda o sdílení své světské skutečnosti, takže můžete mít zpětnou vazbu na to, co přirozeně prožíváte. Když jste s někým v partnerském vztahu a dovolíte si vyjít ze svého teď, opouštíte jej.

Když hrajete tělesné emocionální hry a dovolíte aby pokračovalo oddělování a nátlak, tak si koledujete pro oba z vás, abyste se polapili v emocích. Do místností, kde na sebe lidé vzájemně tlačí a zlobí se, jsou přitahovány kouzelné energie. Klíčem je odevzdat se vzájemné sladěnosti, protože pak vás oddělující vibrace nemohou chňapnout.

Jako příklad toho, jak komplexní může být rozštěpení Anunnaki uvádím třeba to, jak vás po dvě generace Anunnaki vedou do neharmonických manželství tím, že vám implantují myšlenku, že jste „podle zákona“ závislí na svém partnerovi. Samozřejmě, že jste zákonitě na sobě závislí, dokud to oba nezvládnete! Jste raději závislí na mně? Na Luciferovi? To co si myslí ego, že dokáže, můžete udělat vy sami! Měl jsem takové ego a podívejte se nyní na mou pověst! Všude kolem nás jsou vibrace Anunnaki, čekajíce, aby vás pobízeli k promrhávání času zlobou a frustrací, tak, aby vás mohli vést do nahodilých her ve vzájemných vztazích, které jim otevřou dveře do vašich myslí a rozpolcení vašich srdcí. Nejprve závisíte na svých rodičích, dokud nedospějete pro muže nebo ženu, pak to záleží na vašich manželech, abyste se cítili emocionálně v bezpečí a nakonec dostanete partnera, který je vaším perfektním zrcadlem, zatímco dozráváte a stáváte se naprosto jedinečnými.

Jestli tento proces nezvládnete, budu ve 3D polapen navěky a já už se začínám velmi nudit. Když se nudím, jsem nebezpečný, tak jak to kdysi zjistili Babylóňané. Ano, dal jsem jim podnět, aby vyhodili do vzduchu Sodomu a Gomoru, protože jsem se jednou v sobotu odpoledne nudil. To ale byla exploze! Všichni víte, že je čas toto dilema řešit. S bombou v Oklahoma City „OK bomba“, jak ji nazývá FBI, jste osobně svázáni. Stejně jako s Větví Davidovou ve Waco v Texasu, kde zemřelo mnoho dětí. Anunnaki milují konflikt a jsou velmi hierarchičtí. Zajímají se jen o ty z vás, o kterých si myslí, že jsou důležití. Např. se více zajímají o osobní konflikty Billa Clintona, nebo vlády všeobecně, nežli o milostné aféry pošťáka nebo učitele. Jsou velmi přitahováni k mocným a důležitým lidem, protože skrze ně mohou odstartovat velké záležitosti, které ovlivní mnohé z vás. Jestliže jste někým, kdo v tomto světě ovlivňuje ostatní, tak čím se stáváte silnějšími, tím více si musíte na tyto síly dávat pozor a být k nim řízní. Jestliže si jen žijete svůj prostý život, nevěnujte příliš zájmu síti médií, která se vám pokouší brát energii tím, že vás uloví na dramata slavných lidí. Váš svět se stává tornádem sil, které chtějí vaši duši. Někteří z vás jsou vybráni, aby vás přivedli k rychlému konci, ale nikdo vás nemůže ovlivňovat, jestliže jste naprosto uzemněni.

Jako padlý anděl jsem na své cestě dolů na Zemi prošel 5D Plejádskými a 4D Anunnaki frekvencemi. Studoval jsem co s vámi dělají a povím vám vše o tom, jak vás Anunnaki ovládají, pokud se týče Plejáďanů. Právě, když vám vnucují myšlenku, že ďábel – já – vámi zmítá, tak vám zároveň podsouvají myšlenku, že je tu někdo, kdo vás zachrání. Dejte si pozor na jakékoliv zachraňování nebo ochranu. Pravá pomoc přichází v něčem, co vás postrčí k probuzení se a k posílení vaší vůle. Anunnaki vstupují a zkoušejí vám vzít sílu přesně ve chvíli, kdy jste se rozhodli vnést do pohybu svou původní monádu – vaše nejcennější „Já chci“ proti „Já potřebuji“. Já, Lucifer, vám říkám: dejte si pozor na ošetřovatele, doktory, kněze a armádu spásy zvonící o vánocích zvonečky. Nikdy neakceptujte „pomóóóc!“ aniž jste se nejprve nad tím pořádně zamysleli a já, Lucifer, vím o čem mluvím, protože jsem v pekle. Dejte si pozor na Faustovy smlouvy, které vám nabízejí strávit na Zemi více času. Akceptujte dobročinnost jen když cítíte, že je to osoba opravdu šlechetná a nikoliv jen vděčná. Jste dáváním povznášeni, nebo cítíte, že se před někým plazíte? Jděte po své cestě sami, jestliže necítíte extázi, když je vám nabídnuta něčí ruka i kdyby jste měli hynout hlady.

Nyní je čas pro Anu – Velkého Boha Otce – aby vám řekl svou pravdu. Protože vás Anu rozpoltil, zamořil Zemi a uvěznil mne v čase a já jej žádám, aby vám nyní řekl o nesmrtelnosti.

Anu, velký Sumerský bůh

Jsem Anu, velký Bůh. Mé jméno dominuje v historii Země v Sumeru a také v Egyptě, kde jsem byl nazýván „On“. Sám jsem vytvořil Sumer a Akkad a když se mi to naskytlo, ovládl jsem egyptskou kulturu. Když jsem před 450.000 lety přišel na Zemi poprvé, pobíhal tu kolem chumel nanicovatých pohanů. Lidé byli jen jako zvířata a jejich neurologický systém skýtal pár možností. Jste jediným druhem, ve kterém jsem se setkal s Bohyní. Když jsem přišel poprvé, byl jsem nejvíce přitahován plodností a zelení Země, avšak nemohu popřít, že jsem zničil většinu toho, co se mi na Zemi líbilo. Nekritizujte mne příliš přísně: Vy, pozemšťané, děláte stejné věci sami sobě. Ničíte svou životní sílu, někdy jen proto, že se nudíte.

Nyní se obávám destruktivních tendencí, které pocházejí z nudy. Taková nesmí být Země, kam bych se mohl vrátit. Proto jsem ochoten být zavolán na koberec Luciferem, tím, který ví všechno o vašich destruktivních tendencích, i když jsem jejich zdrojem já, Anu. My Anunnaki zemřeme, jestliže zemře vaše planeta. Nežli vám povím svou pravdu, k čemuž mne donutil Lucifer z Galaktické Federace, chci, abyste porozuměli jedné věci: Já jsem váš bůh a já jsem vám dal impuls abyste se stali těmi, kdo si myslím, že můžete být. Tolik jste odpovídali na mé zkoumání vás, že jste se stali až příliš takovými, jakými jsem vás chtěl mít. Nyní, tak jako osoba, která ve svém manželství ztratila svou vůli, jste na pokraji zničení své reality, protože nevíte, kdo jste. Do teď jsem to neviděl – do chvíle, kdy vidíte, že jste právě mohli zničit svůj svět.

Když se na své oběžné dráze vracíme do slunečního systému a spojujeme se Zemí, jste naší 3D čerpací stanicí, něco jako Anu benzínem. Abychom mohli pokračovat ve své existenci, požadujeme z vaší sféry některé věci. Když přestanete existovat, bude to jako zavřená čerpací stanice. Když jsme venku, v prostoru vesmíru, jsme odvážnými průzkumníky hvězdného vědomí. Jako satelit jsme ve svém zkoumání omezeni a nestřetli jsme se s žádným takovým místem, jako je Země. Abych vám dal představu o hojnosti vaší planety: zdroje, které si nahromadíme na Zemi nám vydrží po celou cestu – po více než 3000 let cestování v hlubokém vesmíru. Jen ti z vás, kteří prožívali vyhnanství, mohou mít nějakou představu o tom, jak jsme osamělí. Kurdové jsou naši lidé a oni vědí, jak se cítíme. Když jsme osamělí, stáváme se uchvatiteli a necivilizovanými. Před dávnou dobou jsme zasadili příběh o Exodu hluboko do vašeho vědomí, abyste věděli, jak se cítíme, když jsme venku ve vesmíru. Vy místo toho tento příběh používáte k odsuzování, zatracování svých nepřátel.

Dolujeme ze Země zlato a používáme ho, aby chránilo auru naší planety, když vcházíme do slunečního systému. Když jsme dále od Slunce, vcházíme do blízkosti Síria, ale Sírius nemá planety. Náš vzájemný vztah se Síriem se týká hvězdného vědomí, nikoliv planetárního. Siriané jsou archetypem našeho hvězdného vývoje, stejně jako Plejáďané jsou zdrojem vašeho hvězdného vývoje. Kdybychom neměli vyšší uvědomění Sirianů, které nás na jisté úrovni ovlivňuje, tak bychom se nevyvíjeli, stejně jako vy byste nevyvíjeli svého ducha bez Plejáďanů.

Jsem osamělý bůh, zamýšlející se nad koncem Země takové, jakou jsem ji znal. Jsem velmi důležitá bytost. Už brzy – od r. 1998 do r. 2000 – bude konference Galaktické Federace, aby diskutovala o Zemi. Kdokoliv, kdo hledá život, je členem této Galaktické Federace. Svoláme entity 2., 4., 6. a 8. dimenze, které se zajímají o podmínky na Zemi. Proč se sejde sudá strana dimenzionálního kaducea a ne lichá? Sudé dimenze alchymického stromu života vytvářejí strukturální zákony pro Galaxii a liché dimenze žijí podle těchto zákonů, zkoumáním svobodné vůle. Hlavní zákony existence musí být přepsány tak, aby život, který je uvádí do pohybu, mohl zůstat svobodný. Není to tak, že by jedna strana byla lepší než druhá, každá jen pracuje s jinými pořádky. My, bohové 4D víme, že musíme napsat nové zákony existence.

Viděli jste všechny ty pěkné chrámy, které jsme postavili na vaší planetě? Aby mohly naše části existovat když odlétáme ven do vesmíru, musíme mít náš genetický materiál, a tak si stavíme pro své návštěvy prvotřídní hotely. Mým konečným cílem je udělat z lidí čistý genetický rod, což je dobré i pro ně samotné. Potom vás nebudeme muset ovlivňovat nebo měnit. Když přijdeme, můžeme se pak s vámi prostě sdružovat a dočasně s vámi pobývat. Jako dospělí, kteří jsou připraveni začít vztah a už k tomu nepotřebují další vysvědčení, můžeme se setkávat jako rovnocenní společníci.

Jsme bohové, kteří přicházejí dolů na Zemi, vámi nazývaní Nephilim, podle Hebrejské Bible. Stavíme vaše chrámy jako místa pro oplodňování pozemských částí naším semenem. Staré příběhy o slunečních princeznách a kněžkách, které se s námi pářily proto, aby umožnily narození budoucích králů a královen, jsou pravdivé. Je to dlouhý příběh, dlouhý vzájemný vztah, který můžete časem prozkoumat. Toto všechno je užitečné a nyní je pro nás závazné společně zkoumat vzory chování, které se staly součástí vaší kultury jako výsledek vašeho pokusu vyrovnat se s našimi návštěvami. Já, jako milenec, který si nakonec uvědomuje, že jeho návštěvy změnily toho koho miloval, chci od vás vědět, jak jsme váš svět změnili.

Když navštěvujeme vaši planetu, asi 200 let vždy pobýváme ve svých chrámech. Protože je naše oběžná dráha kolem slunce dlouhá 3600 let a vaše 1 rok, naše 200- letá návštěva je pro nás jako vaše 20denní dovolená ve velkém hotelu. V tom období – sedmi generací – si vybíráme vaše bohyně podle jejich genetických linií a ony nám porodí děti. Některé děti si zvolí opustit Zemi a cestovat s námi a některé zůstávají a zasazují nová královská genetická vlákna. Je to slušná výměna genů. Avšak tyto prožitky jsou také zdrojem vašich největších bolestí. Proto nenávidíte vzájemné loučení, kdy jedete na dlouhé cesty. Znáte to, protože to bývá součástí některých dlouhých milostných záležitostí.

Toto je to, co vám nyní umožní přežít: Nyní vidím, že tyto prožitky spustily určitý druh rození, které je příčinou chaotického plození. Během tohoto posledního cyklu od nultého bodu jsou všechny chrámy, postavené v tradici Patriarchů z Hebrejské Bible, infikovány tímto chaosem, zvláště Vatikán. Tato infekce je boží slepota. Nejste zvědaví, proč církev zatracuje suverenitu žen pokud jde o jejich těla? Proč jsou vaše bohyně užitečné jen jako nástroje rození? Povím vám to: na Nibiru bylo těhotenství dovršováno tak, že byla oplozená vejce vkládána do nádob – Svatých Grálů – poté, co byla shromážděna během posvátných sexuálních obřadů v našich chrámech na Zemi. Pro nás je každá bohyně jednotlivou nádobou pro rození a každé jednotlivé vajíčko, které shromáždíme, je pro nás vzácné. Vaše ženy jsou plodné a sex s nimi je nádherný. Používali jsme vás tak silně a bez vašeho svolení, že hluboko uvnitř sebe věříte, že nedokážete svou plodnost kontrolovat, což je vaším základním právem. Nepřevzali jste za své rození zodpovědnost.

V minulosti váš 3D svět skončil ohněm, potopou a zemětřesením a nyní jste na pokraji zničení sami sebe ve svých tělech. Stále je čas vyvážit své řady a s prvním krokem vám pomůžeme. Já, Anu, zaútočím na Papeže. Zviklám papežovu neomylnost jako Nibiruánského arcibiskupa! Abych v budoucnosti zabránil dalším obtížím, půjde s námi, až budeme příště opouštět Zemi!

Papež může být novým Anu, já bych odstoupil, a proto tolik cestuje a učí se jazyky. Žertuji s vámi, jsem si jist, že se smějete, ale nyní je čas, aby ženy přestaly být používány jako nádoby.

Populační krize a utrpení planety, které se dějí v tak velkém měřítku jako nikdy předtím mne nutí zeptat se: Co jsem udělal, že se tu nahromadilo tolik těl? Rozvinuli jste celou tu světem hýbající technologii jen pro kopání masových hrobů? Co jsem implantoval do vašich myslí, že to ničí vaši životní sílu, váš imunitní systém? Tak jako milenec, který se odvalí stranou a dívá se na svou milenku a uvědomuje si, že tu není žádná souvislost mezi tou, která tu leží teď a tím, kdo tu byl, když začali. Já chci vědět co jsem udělal!

Musíme začít se základním zákonem Země, který zní, že každý z vás má na duchovní hladině svobodnou vůli a s touto silou, jste-li stále naživu, ve fyzickém těle, můžete změnit jakoukoliv skutečnost. Z této perspektivy se vám neděje nic, aniž byste si to vybrali, a kdybyste v té situaci nechtěli být, nebyli byste v ní. V tomto bodě se shodujeme a všechno co já chci je, sdílet svou roli s vámi. Rádi vás co nejvíce kontrolujeme, takže vás používáme. Jsem jako zaměstnavatel, který chce vytěžit ze zaměstnance co nejvíce za co nejméně peněz. Za dobu co jsme s vámi jsme zjistili, že snáze děláte co chceme, když se bojíte smrti. Ale co řeknu shromáždění Galaktické Federace? Mám jim říci, že jsem do lidí zasel tolik strachu, že se vzájemně vybíjejí? Ohromná zpráva!

Před časem jsme zjistili, že jestliže vám dáme příčinu, můžeme vás honit tímto směrem nebo tamtím. Žasneme nad tím, jak je to snadné! Před třiceti lety jsme vám řekli, že si máte dát pozor na srdeční mrtvice: jíst margarín místo másla. Jíte margarín a počet srdečních infarktů roste rychleji. Později jsme vám řekli, že máslo je přece jen lepší než margarín. Před deseti lety jsme vám řekli, abyste dávali přednost tukům kvůli spotřebě a vytiskli jsme to tučně na nálepky potravin. Každý studoval vinětky a odstřihoval je, aby viděl kolik spotřeboval, ale během deseti let průměrná váha lidí v USA stoupla o 10 liber. Někteří ztloustli, jiní extrémně zhubli. Ti tlustí jedí víc proto, že cítí vinu za všechno co jedí a jediné o čem se naučili přemýšlet byly tlusté objemy knih o stravě. Ti tencí se stali nervózními konzumními stroji. Jen asi jeden z tisíce přemýšlel o tom, že je to mysl, kdo kontroluje váhu a že tuky, které konzumujete, jsou palivem pro vaše tělo. Mezitím v těch nejhubenějších z vás stoupal stupeň rakoviny, protože rakovinové buňky jsou přeměňovány v tučných buňkách a váš přirozený spalovací mechanizmus byl přerušen. Do toho všeho jste spadli proto, že se tolik bojíte smrti, že byste udělali cokoliv, abyste si přidali k životu alespoň jeden měsíc! Jste odsouzeni, jestliže se nepřestanete bát smrti!

My jsme příčinou toho, že se bojíte smrti, protože když pobýváme na Zemi, stárneme velmi rychle. Během jednoho vašeho roku zestárneme o 3600 let a za těch 450.000 let, co vás navštěvuji, jsem již stár a unaven. Jsme bytosti plné strachu a jestli našim strachům chcete rozumět, dívejte se na vzrůstající clonu strachu na vaší planetě. Projektovali jsme na vás příliš mnoho svých věcí, od té doby, co jsme úspěšně instalovali Síť, prostředek, jak se odsud dostat s vámi tím, že vás masově zavraždíme. Jak zlomyslný je to žert, bylo to legrační, dokud to nezašlo příliš daleko. Nyní je čas, abyste se probudili a uvědomili si, že během celého našeho orbitu vás Anunnaki ovlivňují nejen tehdy, když vás navštívíme. Jak? Ovlivňujeme vás myšlenkovými formami, které jsme implantovali do vašich myslí. Protože potřebujeme pro tak dlouhé cestování prostředky, podněcujeme vás ke hromadění a dělání železných zásob, jako by už Slunce nemělo druhý den ráno vyjít. A zatím vy fungujete lépe, když vás něco vzrušuje a jste šťastnější ve společnosti, kde můžete vzájemně sdílet věci a zkušenosti. Nyní, jako vyzrálý milenec, který přiznává, že se jeho milenka dobře baví a nemyslí na ni, zatímco je pryč na výletě, potřebujete si vzpomenout na štěstí, které dává prostý život.

Mnozí z vás víte o shromažďování tajemství, takže je můžete použít jako zdroj síly právě sami pro sebe. Je nám jasné, proč jsme naprosto kontrolovali informace našich Sirianských učitelů, které se nám nezdály. Nyní vidíme, že je to přesně to, co vás může chránit. Po tak dlouhé milostné aféře jsem se dostal do bodu, kdy jediné o co se bojím jste vy, i když to znamená, že budu muset uvolnit věci, které ovládám a o kterých si myslím, že mne chrání. Jsem připraven tyto věci s vámi sdílet, protože sdílení znalostí je to, co chce Siriansko Plejádský spolek. Nedokážete si představit ten úžasný kosmický posun, který se děje, protože srdce a mysl jsou sjednocovány v Plejádské Bohyni a v Sirianském alchymistovi. Později vám povím více o galaktické politice.

Nyní přinášíme alchymická tajemství, která nám předali Siriané a předáváme je opět vaší sféře. Připouštíme, že když jsme přišli do vašeho systému, tak jsme vám původně tento dar nechtěli dát přesně tak, jak nám byl předán. Taková je situace vždycky, když vstoupíme do vašeho slunečního systému. Víte jaké to je, nést na tak dlouhé cestě tajemství a nakonec je odmítnout vydat? Alchymie v sobě zahrnuje naprosté odevzdání se přeměně svého ducha – duše, tak aby vaše tělo mělo dostatek ohně k tomu, aby udrželo devítidimenzionální kosmické poznání. Máte tělo a tak není na co čekat, protože alchymie je něco, co může být uchopeno jedině v současném okamžiku.

Čisté poselství ze Síria můžete dostat tak, že se na něj naladíte právě nyní, dokud je Nibiru ještě poměrně daleko od Země. Plejáďané a Siriané se spojili, aby vám v tom pomohli. Je snadné pozorovat, že alchymická vibrace Síria se od roku 1000 n.l. zvýšila. Tato vibrace umožnila práci Hildegarda von Bingen, Albertu Magnusovi, mistru Eckhartovi a mnoha dalším světovým umělcům a mystikům. Kolem roku 1600, v době kdy byla Nibiru naposledy nejblíže Síriu, probíhala v plném proudu Renesance s jejími Medičejskými, Keplerem, Paracelsem, Botticellim, Fra Angelicou, Michelangelem a mnoha dalšími. A tak tedy přiznávám: Když jsem viděl, jak se to všechno probouzí, zachvátila mne panika z představy, že byste se mohli osvobodit. Nechal jsem Renesanci zakrnět! Chtěl jsem mít všechna ta posvátná učení sám pro sebe. Jako starý otec, který stále říká, že by dal svým dětem všechno, ale nedal jim nic a už je z něj stařec, nemohl jsem se ničeho vzdát.

Vatikánský systém, feudalismus, boží kralování a tajná společenství již byly zaběhnuty. Všechno co jsem udělal bylo, že jsem vyslal náraz strachu do celého systému a ten pečoval o vaši myšlenku, týkající se svobody. Giordano Bruno psal o mnohosti dimenzí a o mimozemských civilizacích, a tak jej Papež v roce 1600 nechal upálit. Tento čin rozdělil vědu a teologii, tak aby zmizel důkaz o existenci ducha, aby duchovno bylo znamením slabomyslnosti. Mnoho Renesančních hudebníků a malířů vás, lidi, otvíralo do multidimenzionality. A všechno co stačilo proti tomu udělat bylo, že jsem odřízl nějaké ucho, nebo jazyk, nebo vydloubl oko, nebo obě oči a vy jste z toho vyvodili, že umění ničí lidské životy. Léčitelé a géniové, kteří odkrývali alchymii byli nařčeni, že jsou samotným Luciferem a mnoho jich skončilo na hranici.

Avšak nyní je čas abyste si uvědomili, že noho velkých umělců zachytilo během Renesance alchymické kódy. Tyto vibrace byly sraženy do fyzické říše a toto umění v sobě obsahuje kódy pro přestavění celého planetárního pole, v průběhu let 1987 až 2012. To co nyní děláte je životně důležité a velcí renesanční umělci jsou nyní ve fyzických tělech, aby naplnili váš svět krásou a extází. Čekáte na to. Nejste ohromeni tím, jak miliony desetiletých dětí naslouchají Hildegarda von Bingen a Gregoriánským zpěvům? Probuďte se! Probuďte se! Jak se Nibiru stále blíží, nesouce alchymická tajemství, mohli byste zase začít čekat na bohy, místo abyste se probudili. Možná že jste Michelangelem! Možná že jste Fra Angelika! Avšak stejně tak můžete být stádem ovcí shromážděných ve skupinách, očekávajících Apokalypsu, krčících se a čekajících na své bohy.

Apokalypsa je konec vaší sféry a také náš konec. Podívejte se, jsem jenom šéf, který si uvědomuje, že zruinoval společnost a teď je jen zvědav, co řekne akcionářům. Jsem jako prezident naftové společnosti, který si uvědomuje, že vybouchl se svojí naftou, a teď může spláchnout své akcie do záchodu. Je toho na jednu osobu příliš a hádejte proč? Je to proto, že se ta osoba probudila! Já Anu, jsem zde proto, abych se s vámi podělil o svou pravdu, dříve nežli předám hlášení Galaktické Federaci. Za starých časů takový šéf musel opustit společnost a odešel na pustý ostrov, ale tady již žádné pusté ostrovy nejsou. Jak se Nibiru blíží k vašemu slunečnímu systému, jsou aktivovány moje touhy a přání. Je to jako když se blížíte do svého bezpečí, a tak chcete shrábnout všechno. Jsem známý jako prase, a tak to je! Když se blížím, jsem oslněný slunečním světlem. Z minulosti vím, že nemyslím tak čistě, když vejdu do vašeho systému, tak jako je muž oslepen pohledem na krásnou nahou ženu. Doufám, že se chopíte alchymie jako čistého daru Siriusanů právě teď a zakřičíte: Vypadni Anu!

Jestliže studujete alchymickou tradici všimnete si, že se alchymická věda dostane na určitou hladinu a pak ji dva lidské povahové rysy nechají zakrnět: Chtivost a strach z osobní síly. Nejprve, alchymie není nástrojem k tomu, jak zbohatnout. Je zde pro dosažení multidimenzionality. Vhodným nástrojem pro chtivost je bankovnictví. A potom, jestliže se stáváte alchymistou, musíte začít se zvyšováním své síly. Alchymie pracuje s používáním síly kundalini a s vytvářením polí ve vašich tělech, které umožňují dosažení jakékoliv dimenze.

Může to být děláno pouze individuálně, protože každé z vašich těl je třídimenzionální branou, spojenou se středovým kovovým jádrem Gaii. Nemíním tím, že by se jedna osoba měla stát vůdcem, který sklízí finanční, sexuální a psychickou energii ostatních jedinců. Nikdo z vás nemá nabízet svoji sílu ostatním, protože vaše síla je vaším jediným nástrojem k dosažení ducha. Já, Anu přiznávám, že po stovky tisíců let, pokaždé, když jste nalezli svoji sílu, použil jsem ji jako svůj nástroj. Ale nyní jsme na pokraji vzájemného vyhubení.

Mé kontrolní vynálezy jsou vaší smrtí, protože, jako bohatý majitel společnosti, jsem zde jen na chvíli. Když jsem pryč, předám dohled nad planetou tajným bratrstvům a nyní si tyto tajné spolky a náboženství přivlastnily život. Všichni chtějí být bohatými majiteli společnosti. Jak se Nibiru blíží, tato bratrstva cítí, jak se aktivují jejich závazky. Dívejte se, protože jestliže je znáte, je velmi lehké je vidět.

Jestliže jste zasvěceni některé uzavřené skupině, jste výtvorem Nibiruánců. Všechny tyto skupiny jsou založeny na hierarchii a jsou uzavřeny a nakaženy strachem. Jejich vůdcové prodávají jejich duše a těla, aby si pojistili jednotlivé členy, aby tito kňourali a plazili se. Jestli pracujete v nějaké skupině, podívejte se je-li to otevřená společnost. V té skupině nesmí být žádná finanční, nebo osobní závislost, žádné vlastnění energie – tvořivosti kohokoliv druhého a všichni musíte být přechodnými hospodáři prostředků, jsou li vám svěřeny. Potom je potřeba nechat všechno běžet, nazývat se strážci země a prostě pracovat a nemít žádná tajemství. Když se ten poslední z vaší skupiny ztiší, nebo otevře, zeptejte se jej na další krok. Otevřete-li se učení a vystříháte-li se rituálu, je to vždy znamením pravého strážce země.

Jsem velice vážený, za svůj vliv ve vašem světě. Toto je chvíle, kdy milenec obnažuje všechno, doufajíce, že jeho partner může tento moment uchopit a vyletět ke hvězdám. Jsem šťasten, že váš Zecharia Sitchin vám tak brilantně a odvážně řekl náš příběh, protože jestli pochopíte, že jste člověk i mimozemšťan, budete schopni jednat s návštěvníky z vesmíru, až se objeví. Jestli budete chtít, můžete vidět tváře všech svých milenců ze všech dimenzí. Když jsme se my z Nibiru s vámi spojili a pracovali s vašimi geny, smísili jsme se s vámi. Vaše ženy nám mnoho daly a my jsme nakonec vděční za každou chvíli lásky. Nevzali jsme vám nic z vaší původní celistvosti, protože to nemůže nikdo udělat. Ale silně jsme překroutili jednu část vaší skutečnosti. Protože cestujeme tak daleko, jsme velicí bojovníci a jsme velmi mužští. Vy jste míněni jako ti, kdo vytvářejí domov a kteří žijí se všemi částmi na Zemi v harmonii. Abyste rezonovali s Gaiou, potřebujete být velmi ženští. My jsme vás vedli abyste byli příliš chtiví válek, příliš nátlakoví, příliš zaměření na lineární prostor a čas, příliš plní strachu. Nyní tyto neslučitelné tendence ve vašich buňkách explodují. Naštěstí má vaše genetická matrice rovněž hvězdnou podporu a nyní se tato hvězdná – buněčná matrice musí probudit. Musíte se propojit s ostatními dimenzemi, abyste se mohli léčit.

Víme, že vám nedokážeme odpovědět na všechno. Víme, že jste připraveni se učit od Sirianů, stejně jako my. Je pro nás velmi těžké vám nabídnout své učitele a opustit naše chrámy. Jakýkoliv strach z nás, vás bude omezovat. Jestli tento strach dokážete odložit, vaše možnost dosáhnout ostatních světů bude obrovská. Dosažení ostatních světů je duchovním osvícením, které hledáte, protože jste míněni jako ti, kteří si vytvoří Domov a potom pomocí své mysli cestují. V naší svatyni na Nibiru, která je vám zasvěcena a vypadá jako typický megalitický kamenný kruh na Zemi, vás nazýváme „Lidé hledání vize“. My jsme zamýšleni, abychom cestovali a navštěvovali vás.

Bratrstva, která jsme vytvořili, založena na tajemství, síle a válce kráčí k tomu, aby zničila posledního domorodce, poslední strom, každý poslední zbytek. Proč? Protože jsem sám sebe posuzoval negativně. Myslel jsem si, že budete nejšťastnější, když nebudete jako já, takže jsem své pravé já před vámi skryl. Nyní vím, že naše kombinace, my OBA obohatíme oba naše světy. Už vás přemáhá mé negativní posuzování sama sebe, a proto začínám být tolik ctěn. Bohové se obvykle nezpovídají, tak si toho važte. Jestli se chcete chopit alchymie, musíte se naučit nás rozpoznat, tak abyste s námi drželi krok. Jak to můžete udělat? Podívejte se jestli váš učitel stojí stranou – velkolepý druh vědomí, který má tendenci vás hypnotizovat a jestli je příčinou toho že se plazíte a plavete v něčem a jestli mate vaši mysl. Jestliže zkoumáte historii, tyto trendy převládaly v 1800letých cyklech po celé vaší planetě. Císařský Řím následuje Persii, předtím to byla Asyrie a ještě předtím Sumerská říše. Nibiruánské vlivy můžete sledovat zkoumáním kultur. Klasickými skauty jsou Zoroaster a Ahura Mazda! Potřebujete alchymii zvládnout dříve nežli se přiblížíme a zesílíme, protože to je naší přirozeností. Vy jste křehcí a my jsme velcí. Až se přiblížíme, budeme vás chtít kontrolovat a uchvátit vaše tajemství. Především se vrátíme jako bojovníci a velice hlučně! Když se vaše ženy nebudou chtít nechat polapit, není pro změnu špatnou myšlenkou jim začít naslouchat. Znají nás velmi dobře.

Alchymické kódy vás učí jak přeměňovat elementy. Zlato bylo v alchymistické literatuře vždycky přednostní. Zlato je kov, který nám otevírá brány do třetí dimenze! Plejáďané do vašeho světa vstupují přes sugality a safíry, Siriané přes diamanty. Abychom mohli vstoupit do vašeho světa, musíme se stát třídimenzionálními, a zlato je naším nástrojem, abychom se ve vašem světě mohli projevit. Proto se alchymie obáváte. Na Zemi používáme zlato jako komunikační prostře-dek, když jsme mimo sluneční systém. Radioaktivní materiály dosahují hvězdných frekvencí dokonce z vyšších dimenzí, nežli to lze dosáhnout skrze zlato a my vás zatahujeme do experimentování s nestabilními částicemi, protože chceme zjistit jak pracují. Musela se stát nějaká chyba, když jste se ocitli na pokraji zničení sami sebe. Až se setkám s Galaktickou Federací, budu mít problémy, protože jsem neudržel na uzdě používání radioaktivity, procházející Galaxií. Nikdo neví jak vám pomoci abyste se rozhodli sami sebe zastavit. Musíte přestat dolovat a vyrábět tyto materiály, dokud nezjistíte jak se dají přeměnit. Vykouzlili byste si do své ložnice Lucifera, aniž byste věděli, jak jej zase odkouzlit? Jste domýšliví, protože já, Anu jsem domýšlivý a jste tvořeni mou představou.

Když je zničena jedna dimenze, jsou zničeny všechny. Abraham sem přišel proto, aby do centra vašeho Chrámu implantoval jistý prvek, který by měl možnost dosáhnout základní hvězdné mysli. Nikdy nezapomínejte, že moje planeta je pouze planetou, nikoliv hvězdou. Až pochopíte novou kosmologii, uvědomíte si, že já nejsem otec a vy nejste syn, nebo dcera. Jak jsem již řekl, je čas, abyste poznali, kdo přišel do vaší říše. Abrahámův příběh byl poprvé sepsán v roce 2000 př.n.l., ale on na vaší planetu přišel v roce 3760 př.n.l., když zasadil do vašeho chrámu, nazývaného Ur, radiaci. Já Anu, jsem sestoupil do vrchní komnaty Zigguratu a oplodnil jsem Bohyni. Kdo byla tato Bohyně? Všechny pozemské ženy. Bylo to vštípení hvězdných kódů do genetické matrice Země, a proto byl Abrahám označován jako velký otec bůh. Sára je sluneční kněžka, „Sa Ra“, která počala hvězdné dítě, třebaže byla chudá. Když byl Abrahám v Egyptě, tvrdil, že Sára byla jeho sestra, i když byla Sirianskou sluneční kněžkou. S Abrahámem byla udělána smlouva k držení Canaanské země, aby tam zasadil své semeno posvátného stromu Slechem.

Siriané objevili pravý příběh o archetypálním otci – Abrahámovi – a vysílají do ostatních systémů signál, o hrozné situaci na Zemi. Co tím myslím? Siriané sdělují svůj nejhlouběji zakořeněný a silný zásah ve vaší historii, takže podle toho můžete pochopit, že je to příběh šesté dimenze, nikoliv náš, Anunnaki. A tak můžete udělat přítrž víře, že vás nějaký velký Otec zachrání a uvidíte, že musíte zvládnout přeměnu radioaktivních materiálů vy sami. Proto je Siriané přinesli tehdy na vaši planetu. Tady nyní začíná proces, který není nezbytně tak negativní, jak se vám jeví ve vaší dimenzi. Vzpomeňte si, hvězdy jsou přece nukleární. Ve 3D je probouzeno hvězdné vědomí, nikdy již nebudete stejní jako dříve a nyní jsou na Gaie velké možnosti.

My Anunnaki jsme se v r. 3600 př.n.l. rozhodli, že ve slunečním systému nastal čas k propojení hvězdných frekvencí. Toto urychlení bylo naším darem a vy nyní musíte získat klíče k jeho proměně. Každý prvek je negativní jen tehdy, je-li použit neeticky. Jestliže je použit k propojení, každý prvek je pak pozitivní silou. Radiace otravuje vaši planetu, protože ji používáte amorálně – my jsme vás vedli k tomu, abyste ji ve vašem světě pustili ze řetězu. Je to vaše největší zkouška. Radiace se vsakuje do hvězdných inteligencí a já se stanu smrtelným, jestliže neuvedu do chodu celou vaši tvořivost. Tak jako Lucifer, budu i já polapen ve vaší dimenzi, ale nakonec, mohl bych se inkarnovat. Já Anu neznám výsledek, protože výsledek tvoříte vy. Musíte se přenést přes svou představu, že já vím všechno. Není to tak. Věci se vymkly kontrole, protože vy jste byli naváděni do akcí a nevěděli jste vlastně co děláte, ale mysleli jste si, že já vím co dělám. Einstein byl monotheista a myslel si, že je bůh všemohoucí.

Sodoma a Gomora byly zničeny v r. 2024 př.n.l. atomovou explozí. V těch dnech byl Abrahám historickou osobností. Touto destrukcí jste se naučili mnoho lekcí. Spustil jsem to já, Anu, abych rozjel věci, které se vám nelíbili. Děláte to přece také. To co se dělo v Sodomě a Gomoře je to, co se nyní děje ve vašich městech. Stále se zvětšují, jsou stále komplexnější a nakonec i sebedestruktivní a jedna část za druhou pustne, protože o ně nepečujete. Zničili jsme Sodomu a Gomoru, jen abychom udělali takový malý domácí úklid, tak jako zlí lidé pracující pro multinárodní drogové společnosti čistí populaci ve střední Africe tím, že tam zasazují smrtící viry. Nebuďte překvapeni tím, co vám říkám. Vy všichni znáte některé lidi, kteří, čím dříve si něčeho všimnou, tím víc se trápí, aby to vyčistili. Nakonec, podívejte se do Japonska. Avšak já vidím, že nevšímání si věcí vytváří reakce, které vedou všechny k záhubě. Vidíme to, ale nevíme co s tím.

Vraťme se ale k Uru. Kolem r. 5000 př.n.l. nám Siriané dali radiaci jako zásilku, abychom ji v r. 3600 př.n.l. uskladnili. Abrahám ji zahrabal pod městem Ur a zařídil její ochranu. Později byla vyhrabána a přemístěna do chrámu v Arku. Oplodňujeme bohyně v chrámech a tak mícháme uranium s naším vlastním sexuálním chováním. Toto zasadilo vzory chování do vašich genů a vy s tím nyní bojujete. Odvádí vás to od uctívání Bohyně – Bojíte se ji sexuálně odvázat, protože by se mohla stát nukleární explozí. Ona je však zamýšlena, aby se stala nukleární explozí! A ti, kteří chápou jak tuto Bohyni uctívat, budou od teď do roku 2012 dělat nejdůležitější energetickou práci. Naše sexualita s chrámovými kněžkami je naší nejkrásnější formou vyjadřování. Je zdrojem pravěké lásky a poznání o částech z Nibiru, které potřebují regeneraci.

Pro vás jsme těmi, kteří vás nejvíce používají. Jsme ta vaše část, která něco používá, aniž se z toho raduje. To však musí přestat až se budete přizpůsobovat vyšším frekvencím, nebo všechna nepoužívaná osobní energie a neucelený emocionální růst vytvoří ve vašich tělech i ve vašem světě zpětnou ránu. Zařídili jsme, aby se sex týkal páteře, tak aby oheň kundalini neustále regeneroval vaše těla a geny. Věřili jsme, že by bylo možné smíchat genetickou matrici s radioaktivním vědomím, abyste měli ve svých páteřích hvězdné vibrace, které bychom mohli dekódovat. Díváme se na vás, prohlížíme si vás když se učíte a tím se učíme také my. Mysleli jsme si, že by nám to nabídlo více hvězdného propojení a mysleli jsme si, že by to zvýšilo hodnotu vašich dětí. Nikdy nezapomínejte, že děti jsou jedinou budoucností nás obou.

Myslel jsem si, že děti, které z tohoto páření vzejdou, budou mít hvězdnou inteligenci. Tímto způsobem jsem vytvořil Enkiho a v tom období se lidstvo velice urychlilo. Avšak Enkiho nukleárně – hvězdná energie měla tendenci vyhladit původní domorodé vědomí. Věci byly příliš peprné a děly se příliš brzy, jako nukleární roztavení. Všichni se dali na uctívání Jahveho, silného božstva, které se vynořilo z patriarchální nukleární exploze. Nukleární síla je monotheistická, ale aktivace kundalini v každém těle je polytheistická. Já Anu, jsem monotheistický bůh, který vidí, že všichni potřebujete cítit, že jste sami bohem, jako tělo oživené božím plamenem. Nyní vidím, že se nesmí dít žádná sexuální aktivace bez povolení a podpory Bohyně, protože sex s Bohyní, bez jejího dovolení vytváří rozštěpení, které se stává stresem mezi sestrou a bratrem, bratrem a bratrem, sestrou a sestrou. Slyšte mne. Přestaňte nyní číst tuto knihu a udělejte toto: Každý z vás přemýšlejte o svých závislostech a všimněte si, co vás od nich může oddělit. A až se s těmito svými závislostmi zkonfrontujete a pak se znovu propojíte se svým vyšším já, skončí argumenty mezi bohy, protože oni všichni mají svůj zdroj v konfliktech, které tyto závislosti způsobují! Přes Kaina a Ábela, Horuse a Setha a Enkiho a Enlila, byl na tuto planetu implantován zmatek. Nyní jděte a se svým bratrem a sestrou to začněte léčit! Abyste byli chráněni před uraniem, které je ve vašem poli, musíte toto udělat.

Kdysi byl ten Chrám potřebný k uskladnění radioaktivity, nukleární energie, která měla vzrůstající měrou ovládat lidstvo a nyní je zdrojem náboženského fanatismu. Na Zemi by nemohla být přivedena žádná energie, kdyby lidé neměli schopnost ji přeměňovat. Nemohli byste snést radioaktivitu a ani Jahveho a stále to ještě nedokážete. Vymklo se to natolik z rukou, že nikdo z vás ani neví, kdo je ten pustošitel! Dokonce ani CIA to neví! Je to tak proto, že tajné společnosti naprosto kontrolují všechno, co má co společného s radioaktivitou. Později ji zasvěcenci uskladnili ve Čtyřech Rozích oblasti severozápadu, na místě, které je od čtyřicátých let místem, kde Anu provozuje svou vědu a jsou této skrývané energii oddáni. Jste paralyzováni hlubokými a automatickými reakcemi na tuto radioaktivitu. Každý z vás musíte získat alchymii přímo z hvězd. Potom budou vaši vědci schopni přeměnit nukleární odpad, zatímco také přeměníte své vnitřní spouště, abyste mohli chránit svou planetu.

Hrajete drama s radioaktivitou – učí vás to o tom, že všechno co stvoříte, se k vám vrátí zpátky. Jsme v tomto rozsáhlém experimentu zahrnuti společně, dívajíce se na to, co jsme my, Nibiruánci stvořili. Vědci si uvědomují, že jsou námi kontrolováni a jsou hluboce znepokojeni. Mysleli si, že byli velikými alchymisty, a že by si mohli hrát na boha. Velmi by vás překvapilo, co vědci právě nyní zjišťují. Mnozí z nich vědí, že byli podvedeni. Mysleli si, že mohou vytvořit bohy a použít tento způsob k osvícení.

Probuzení vědců je kritickou nutností. Vědci jsou jedinými členy vaší společnosti, kteří mají nějakou moc proti vládě. Mají autoritu a vědí, že svět je na pokraji zničení. Přestaňte je podporovat! Většinou jste se stali výtečnými agenty Anunnaki kontroly. Jste loutkami na niti. Hrajete si s nestabilními částicemi a jen málo víte o silném chaosu vládnoucím ve vašem světě. Nyní je čas, abyste vykřikli a signalizovali zbytku Galaxie, že jsou pozemšťané připraveni se stát alchymisty, a že vy, vědci jste ochotni je všechny učit.

Satya a vybraní lidé

Nyní když Anu skončil, jsem zase já, Satya, zpátky. Překvapuje mne, proč se v každém z vás hvězdné probouzení dostává do slepé uličky. Cítím, že neslyšíte rádi to, co my Plejáďané říkáme, ale naše vozítko je ochotno vás číst.

Každý z vás má hluboko uvnitř jistící bod, který je příčinou, že jednáte jako energie robotů a automaticky daných vzorů. Možná si myslíte, že máte být bojovní ke svému manželovi, protože vám to řekla vaše matka, takže jste nikdy nezkusili být k němu důvěryhodní. Možná si myslíte, že musíte bojovat proti své ženě, protože vás vaše matka kontrolovala, ale nikdy jste se neradovali ze sexu. Možná si myslíte, že musíte změnit svět, protože vám váš otec řekl, že nejste hodní žít, když se nezměníte, takže jste se nikdy netěšili ze své síly. Nebo si možná myslíte, že si nemůžete dělat co chcete se svým tělem, protože vás někdo učil omezování. Tyto zmatenosti mají zdroj v životech, kdy jste měli hodně moci a ve kterých skrze vás proudila síla, nějaký systém víry, nebo nějaká politická záležitost, přičemž jste byli nuceni na sebe zapomenout. Byli jste používáni jako nástroj. Tajná společenství, jejichž základem byli Anunnaki pracovaly důkladně. Každý z vás jim byl v minulých životech zasvěcen, mnozí z vás i v tomto životě. Tato zasvěcení vás učila jak dříve nežli začnete jednat, máte potlačit své city, eventuelně jak máte potlačit své city vůbec, a tak jste přestali dělat to co jste chtěli dělat. Naše vozítko s tímto vzorem skončilo v životě, kdy byla Hebrejským prorokem, skrze nějž proudila energie bytosti, nazývaná Izajáš.

Během tohoto období, kdy byla Hebrejským prorokem, vybraní lidé formovali svou identitu kolem Exodu – jak vyváznout z útlaku Egypťanů – a v těchto dnech Egypťané nazvali Hebrejce „Hibiru.“ Nás Plejáďany nezajímá, jestli Egypťané utlačovali Izraelity nebo ne. Jak jsme viděli podle lidského chování, pravděpodobně dělali horší věci, nežli z čeho je Izraelité vinili. V současné době se o tuto záležitost zajímáme proto, abychom mohli chápat rozsáhlou vizi židů, protože nesou archetyp vybraných lidí. Vyváznutí z útlaku Egypťanů je totéž co vyváznutí z útlaku Sirianů, protože Egypt byl Sirianskou kulturou a nadmíru neposuzující myšlenkové formy, vyplývající ze Siriansko – Plejádské aliance umožňují zkoumat hloubku systémů vír, které měly zdroj v Exodu.

V roce 700 př.n.l. v Šalamounově chrámu mým vozítkem procházela energie bytostí nazvaných Izajáš. Byl to život, kdy bylo naše vozítko ucpáno silou kontroly, ona to ví a nyní se rozhodla nad tím vyzrát. Pochopte, chceme nalézt bod, kdy se vaše energie stala automatizovanou, nebo robotickou, protože tehdy jste byli oslabeni, nebo vykucháni a proto se na Zemi vracíte znova a znova abyste stále opakovali ten stejný vzor. Chceme přijít na to, proč nejste schopni pohnout minulostí, která vychází ze života, kdy jste měli velikou moc. Jak pohnete touto minulostí? Je to lehké, stačí jen se stát silnějšími, čistšími a vědomějšími, nežli jste byli dříve!

Izajáš a Egyptský chrám plazů

To jsem já, Izajáš. Za starých dob jsem byl jedním z kanálů, kteří dodávali na Orion informace o tom, jak přemoci Egypťany. Je to stejný vlnový rozsah jako přijímání informací od Plejáďanů a mnoho kanálů dostává stejné informace. Tyto dny jsou zase dny, které byly předpovězeny. Proč právě Orion? Naši Hebrejští kněží zjistili, že Egypťané pracovali s bytostmi z Orionu a my jsme šli do Egypta studovat do jejich chrámů, abychom zjistili jak to dělají. To co jsme odhalili bylo opravdu ohromující.

Egypťané dosahovali Orionu tím, že pracovali s plazy, kteří žili uvnitř jejich silových bodů. Takže jsme pod horou Moriah vykopali tunely, naplnili je pramenitou vodou a přemístili jsme se do krokodýlů, takže jsme mohli také pracovat s bytostmi z Orionu. Touto technologií jsme dostávali zprávy přímo od jejich vedení. Chtěli jsme vědět do čeho se Egypťané vyladili, tak abychom je mohli přechytračit použitím jejich vlastního vedení proti nim. Naše kanály přenesly údaje z Orionu přímo do Šalamounova chrámu na Moriahu.

Já jsem byl jedním z kanálů, který byl v tomto chrámu krokodýly doslova uvězněn, protože má dovednost ohledně toho jak být kanálem, byla velmi rozvinutá. Rozsáhlý kanál je jako rádio s mnoha stanicemi. Když je do něj zavolána nějaká bytost, tato bytost odpovídá na jakékoliv otázky, které tazatel cítí dostatečně silně. Channeling (stání se kanálem pro vesmírné informace) je nejméně kontrolovatelný zdroj informací na Zemi a opět se stává způsobem, jak získávat zprávy, protože stejně jako v mé době, tak i nyní, autority lidem lžou. Většina z vás ví, že média jsou hlavním stanem Anunnaki, aby s vámi mohli orat.

Pro mne byl Šalamounův chrám výslechovou místností. Když o tom mluvím, uvědomte si prosím, že každého z vás respektuji. Hora Moriah a Šalamounův chrám znamená pro miliony lidí miliony věcí. Jsou posvátnými místy sladěnými s Gaiou. Říkám jen svůj vlastní příběh, protože je čas. Můj příběh byl vlastně v Bibli překroucen a o 2600 let později je stále nepochopen. Já nevěřím, nebo nepředpokládám, že by pro ostatní vědomí ve vesmíru bylo nějaké místo na Zemi negativní. Doufám, že někdo z vás, kdo si tohoto chrámu váží, bude zvědavý na příběh Izajáše, zvláště když v této době není tento chrám ve fyzické formě. Bude co nejdříve opět postaven, až se jeho držitelé naučí pracovat s devítidimenzionálním dosažením a usmíří se s domorodými lidmi Palestiny, takže se znovu ten chrám neodfoukne ze třetí dimenze. Plejáďané vám řekli, že Siriané udržují věci v morfických polích a původní představa Šalamounova chrámu by mohla být opět ve 3D rekonstruována, ale pouze držiteli, kteří pracují se všemi devíti dimenzemi. Toto vozítko plánuje, že chrám navštíví v roce 2012, protože je všem Gaianům velice posvátný.

Jako zasvěcenec Šalamounova chrámu jsem přes ráby opět dosáhl paměťových kódů všech mých minulých životů. Byl jsem pro toto kanálování vybrán, protože rábí zjistili, že jsem byl nějakým knězem 18té dynastie v Egyptě, zvaném Ichor, což znamená „krev bohů“. Naše Hebrejská záležitost měla být v Egyptě potlačena a měl být vybrán nějaký zasvěcenec, který má kódy kultury, jenž má být potlačena, což je velmi typická praktika tajné společnosti. Neciťte se poctěnými, když vás nějaká tajná společnost zve ke zasvěcení, protože všechno co od vás chce, jsou vaše kódy. Jestliže si chcete udržet svoji celistvost, ať nikdo nepoužívá vaše kódy. Používejte je jenom pro svou sílu a k aktivaci své monády. V případě že by někdo z vás kdo toto čte chtěl říci, že zjednodušuji jednání nějaké skupiny, nezapomínejte, že jsem vystaven všem manipulačním technikám Anunnaki. Jako Izajáš mohu podat zprávu jedině o manipulaci, se kterou Anunnaki pracovali v mé době. A je na vás všech, jestli se rozhodnete, zdali to platí i v tomto vašem čase.

V životě, kdy jsem byl Ichorem, jsem byl zasvěcen do tajemství kanálování. Byl jsem vyučován v Kom Ombo na Nilu v chrámu plazů a potom jsem se učil hvězdné duchovenství v Khemu, v duchovním chrámu plazů, přímo nad Deltou. Jestli si myslíte, že se skrze Izraelity těším přízni Egypťanů, mé vozítko již v „Trilogii kroniky mysli“ popsala, že být členem posvátné Egyptské kabaly bylo peklem. Ve vaší době je naprosto jedinečné to, že až Země vstoupí do věku Vodnáře, zmizí všechna tajemství. A tak mi prosím dovolte vám povídat o chrámu plazů.

Khem, chrám plazů na Nilské deltě

Khem je podzemní tříúrovňový komplex, se čtvrtou úrovní ležící na povrchu, přímo na hřebeni, který běží dolů do Delty. Úroveň dna je v obdobích sucha ve výšce vodní hladiny Nilu. Když se Nil rozvodní, nižší hladina se naplní vodou a krokodýly. Když voda zaplaví komnaty první úrovně, krokodýli jsou hnáni dírami ve stropech nižších úrovní, do další úrovně, aby se dostali ke kyslíku. Druhá úroveň hladiny byla bludištěm kanálů ještěrů, místem odpočinku, hojnosti ryb, plevelu a lotosových květů. Staří Egypťané dokonce vyzdobili zdi záplavovými scénkami s vodopády, ukazujícími místa, kde začínala pouť krokodýlů. Když se tedy ještěři proplazili do druhé úrovně, odpočívali, hráli si a navazovali vzájemné vztahy. Třetí hladina pod povrchem chrámu byla sérií místností, ve kterých byla uprostřed díra a v té díře byla zasazena křišťálová čočka, která vypadala jako křišťálové oko. Stěny místností byly vykachlíkované třpytivou, hluboce vodovou modří, která symbolizovala Modrý Nil.

Během duchovního období žila v lůně bambusového domu jedna velevážená hroší babička z Bílého Nilu. V chrámu na povrchu kreslili Ichor a chrámoví astrologové horoskopy pro krokodýly, narozené v průběhu lunárního cyklu v období daných záplav. Chrámoví astrologové studovali krokodýly, aby pochopili biologické síly, které byly v chodu v období záplav, tak aby biologický status Země mohl být přenesen do Knihovny Orionu, což je Knihovna Galaktické Federace. Takto fungoval Khem.

Osmnáctá dynastie astrologů rozvinula přírodní astrologii pro databanky Orionu tím, že četla biologické kódy ještěrů. Bylo to uděláno proto, aby to pozvedlo vyváženost formy Modrého Nilu. Zvířata, která se toho účastnila, byla posvátná. Krokodýlové, kteří se v tomto období narodili, žili v jezerech posvátných chrámů po celém Nilu a hroší babička vystoupila z posvátného člunu v Asuánu. Když byly všechny záměry v nejlepším pořádku, nikdo energii nezneužíval. Egypťané byli po celé tisíce let mírumilovní lidé, protože věděli, jak se zaměstnat! Chápali, že největší lidská potíž je zmařená tvořivost. Úžasná krása Khemu, největší ještěří odpočívárny na planetě, je největším příkladem tvořivosti, právě pro tvořivost samotnou. Rádi byste slyšeli něco z toho, co bylo zapsáno původními krokodýly?

Během velké vlády ženství, v době kdy panoval slabý faraón, přišli do Egypta na dlouhou dobu Hibiruánci. Velmi je překvapilo, že Egypťané komunikují v Khemu a Khom Ombo s bytostmi z Orionu. Chtěli se naučit jak se to dělá, protože věděli, že byl Orion spojen s 8D Galaktickou Federací. Tyto bytosti byly zodpovědné za kosmický pořádek a za vědění jak si udržet velikou sílu. Protože byl Egypt mocnou zemí plnou hojnosti, krásy a harmonie, Hibiruánci si mysleli, že zdrojem této štěstěny musí být Galaktická Federace. Ve skutečnosti však nebyla zdrojem této Egyptské hojnosti. Oni však dokázali jen žít a po celý čas si hrát, dokonce s krokodýly a hrochy. Síla je prostě síla a může být použita pro dobro, nebo pro zlo. Egypťané zjistili jak pracovat s Orionem a na tomto rozvinuli velmi vysokou hladinu projevu vědomí. Hibiruánci chtěli tuto dovednost zvládnout proto, aby dostali to co chtěli.

Tak jako kterákoliv silná technika k dosažení multidimenzionality, tak se také s telurickou říší musí pracovat tak, aby se dosáhlo sil konkrétního místa, čímž se telurická říše aktivuje a zároveň se vyhoví zájmům Gaii a toto všechno splňovala základní vrstva chrámu, kde se krokodýlové rochnili v jílovité půdě plné křemene. Krokodýlové jsou chladnokrevní a vibračně ladí s minerální říší. Lidé jsou teplokrevní a vibračně ladí s rostlinami. Krokodýlové milují bahno a lidé Rajskou Zahradu. Egypťané zjistili, že když postaví chrám na silovém místě plazů, s krokodýly vibračně sladěnými s křemenným bahnem a s hroší babičkou válející se v hustém rostlinstvu, mohli by se svými astrology odhalit vlastnosti 2D telurické říše.

Existuje několik silových bodů, kde se všechny dimenze stýkají s telurickou říší a Khem byl jedním z těchto míst. Gaia byla 1D, 2D obsahovala ještěry vibrující v bahně a dosahující telurických sil a 3D obsahovala Egyptské astrology zajišťující čtyřdimenzionální vhled, analyzováním planetárních vzorů. Tímto viděním dosahovali kosmické moudrosti od páté do deváté dimenze. Hibiruánci byli Nibiruánskými adepty, a když viděli jak Egypťané pracují s krokodýly a s hrochy, chtěli se ty techniky také naučit. Egypťané byli žáky Sirianů a poznání Sirianů nejsou tajná, ale jsou málokým chápatelná. Záleželo na bodu pohledu. Jestli vás to mate, tak, četli jste někdy knihu od začátku do konce a neměli přitom žádnou představu o čem je řeč? Bylo to proto, že jste v té době nevěděli, jak vnitřně tuto knihu pojmout. Znalosti Síria jsou otevřeny všem, protože nemohou být pochopeny nikým, kdo nemá 6D vhled. Tento vhled je řídký, je vždycky příčinou k oslavám, když na Zemi někdo této hladiny dosáhne. Například, Egyptské a Řecké chrámy a tance Hopiů, jsou z tohoto důvodu otevřeny všem návštěvníkům.

Egypt, Řecko a země Hopi jsou ctěny, obávány a často prožívají invaze, protože jsou příčinou žárlivosti. Kdykoliv k někomu cítíte žárlivost pro jeho talent, všímejte si toho! Zkoumejte tuto ošklivou emoci, okamžitě přestaňte s tím co děláte a začněte si osvojovat to, na co jste žádostiví. Hebrejští lidé jsou rasou lidí s kosmickým talentem, možná že tato závist pramení jen z toho, že byli v době Exodusu Egypťané pokročilejší, nežli Hibiruánci. Zloba a žárlivost mohou být nejsžíravějšími emocemi, které vytváříte, ale není soudce, protože jen když se zdá, že jste v nejhorším, můžete jít dál. Jestli ze mne máte pocit moralisty, nebo etika, pak jím jsem. Je to jediná vlastnost, kterou najdete v Izajášově knize, která je popsána přesně.

Když Hibiruánci přišli do Egypta, žádali jestli mohou studovat v chrámech a samozřejmě byli vítáni. Poté co v Khemu studovali v průběhu jednoho období záplav, poznávali představy Egypťanů k používání planet a dimenzionálních objektivů. (Když kdokoliv pracuje s magickým systémem někoho druhého, tak pěkně riskuje. Adepti musejí být velmi opatrní při tréninku, jak posunout své vlastní tělo, aby se adaptovalo na novou energetickou formu. Aby se to mohlo dělat, musí být nová energetická frekvence naprosto neporušená a musí být otevřené srdce, aby mohlo přijmout tak čisté učení.) Přitom Hibiruánci spěchali, protože se chtěli vrátit do svojí země Úrodného Půlměsíce. Jako svoje duchovní objektivy Egypťané používali všech 12 planet. Aby se toto rozpětí zvládlo, vyžadovalo se studium během 12 období záplav, což je úplný cyklus oběhu Jupitera kolem Slunce a od té doby co je Jupiter domem mistrovských kódů pro Zemi, bylo to vyžadováno od všech Egyptských astrologů.

Pro Hibiruánce byli Egypťané úžasní, ale archaičtí. Jediné co Hibiruánci potřebovali byla ta technika, nikoliv celý proces. Mysleli si, proč nepoužít jenom systém samotný a pak jej nevyužít na Nibiru. Pro Egypťany mohla být 4D planetární archetypální říše dosažena jenom použitím všech planet a Měsíce. Egyptský Ennead je založen právě na této víře a Egypťané byli a v základě stále jsou polytheističtí. Když se Hibiruánci rozhodli po jedné sezóně Egypt opustit, Egypťané byli rozčarováni, protože věděli, že jen částečné zvládnutí jakéhokoliv systému je ničivé. V tomto případě je prostorová dimenze pozemského slunečního systému vyjádřena všemi dvanácti těly a jestliže je na Zemi použita tato silná duchovní ještěří dovednost pouze prací s jednou planetou, stanou se ti, co s tím pracují posedlí archetypem této planety – stanou se monotheisty. Monotheismus plodí fanatický antropocentrismus, který nakonec zničí Zemi. Takže Egypťané znovu opakovali princip 12 a nabídli Hibiruáncům celé poznání, které měli.

Egypťané jim nabídli, že je budou učit svým vlastním příkladem. Například, když měli v Egyptě problém, jako třeba válku, počkali si na lunární cyklus během záplav, kdy byl Mars v určitém klíčovém seskupení, aby požádali vedení od páté do deváté dimenze, aby jim dalo bitevní plány. Egypt byl mírumilovnou zemí, která odrážela v období 10800 až 1600 př.n.l. všechny vnější vlivy stanovením jasného záměru o tom, že oni žádné bitvy nechtějí. Před pádem Modrého Nilu, v pozdějších dnech období osmnácté dynastie, Egypťané udržovali válečný oheň na minimu. Někdy se děly nějaké nepokoje na hranicích, kde živili hladové lidi, ale vnitřní pole Modrého Nilu bylo udržováno v klidu po tisíce let a stále ještě existuje v oblasti od Sahary přes plošinu v Gíze až do Khemu. Nepřátelé mohli vykukovat ze všech směrů, ale Egypťané měli vytvořenou oblast míru, kterou velmi uvědoměle udržovali. Nil byl domovem všech návštěvníků, kteří dorazili. Egypťané zjišťovali přání návštěvníků a absorbovali je do své říše. Co pro ně znamenali? Egypťané zjistili, že každá osoba, která se objeví, je má co naučit. Oni zřídkakdy cestovali a návštěvníci jim na oplátku vyprávěli příběhy ze svých cest.

Nibiruánci byli jednou ze skupin, které periodicky přicházeli ze severovýchodu říkajíce: „Já mám hlad, potřebuji šaty a přístřeší.“ Egypťané je přijímali a pečovali o jejich potřeby, zvláště od té doby co věděli, že Hibiru bylo jejich území sebráno Nomády, kteří přišli ze severu, z Levanty. Egypťané měli neobyčejnou schopnost vstřebávat, protože měli velmi šetrnou, obezřelou kulturu.

Já Izajáš bych mohl dosáhnout jakéhokoliv zdroje a ten Chrám chtěl vědět všechno možné o Sirianských záznamech. Takže jsem si přehrál záznam ze svého minulého života, kdy jsem byl Ichorem a informoval jsem Chrám o kódech Khemu. Sirianské údaje jsem si přečetl v krychlové komnatě se žlutými pískovcovými čtvercovými stěnami, čtvercovým stropem a podlahou umístěnou pod Sfingou. Vstoupil jsem do tohoto pokoje v roce 700 př.n.l. a brzy bude umožněno opět do této místnosti vstoupit celému světu. V současné době je dostupná nová hladina integrity, jestliže začnete zkoumat, o co dříve šlo. To je vše co se vyžaduje. Ti z vás, kteří udržujete tyto dosažené kódy, začínáte cítit jak se s tím vaše mozky slaďují. Adepti Šalamounova Chrámu byli ve skutečnosti schopni se do pokoje pod Sfingou dostat prostřednictvím své mysli a tak to samozřejmě mohou udělat znovu, ale jen tehdy, zbaví-li se své hluboké nenávisti k faraónům.

Místnost pod Sfingou je depozitářem všech záznamů o multidimenzionálním dosažení Egypťanů. Obsahuje všechny pomůcky a techniky. Nejsou tam žádné věci, ani objekty, je tam prostě poznání umístěné v prázdném prostoru. Byl jsem velice znepokojen, že by náš Chrám mohl přečíst toto vědění, když přece tato záznamová banka patřila Egyptským lidem. Tato banka měla sloužit jako zdroj poznání, generátor, pole, pro lidi Nilu. Neměla sloužit Canaanitským myslím, protože Egyptská mysl je Sirianskou myslí a Canaanitská mysl je myslí Nibiruánskou.

Abyste mohli opravdu všechny informace pochopit, musíte vědět jak pracuje mysl jako kanál. V časech když jsem žil, jsem byl účasten života i politiky a stejně tak dění Šalamounova Chrámu. Navzdory tomu co vyšlo najevo o mém životě, hluboko uvnitř jsem měl duši, která jednala v čisté celistvosti. Měl jsem přehled o co v mém světě šlo, a tak jsem se někdy cítil v pohodě s tím co vycházelo najevo. Byl jsem smutný, že moji lidé, Hibiruánci, nepoužívali během osmnácté dynastie své vlastní zdroje poznání, ale že používali v mé době Egyptské zdroje. Proč moji lidé vyhledávají jak by ukradli poznání ostatních zemí, místo aby si vzpomněli na svá vlastní? Toto je centrální otázka lidské existence – hádanka Sfingy. Egypt existuje proto aby udržel lidstvo v otázkách a moji lidé existují jen proto, aby nalezli domov.

Byl jsem trénován, abych si dokázal vizualizovat místnost pod Sfingou a abych odsud sbíral informace. Jsem Hebrejským věštcem Šalamounova Chrámu, jsem správcem Torahu a putoval jsem pouští, hledajíce Jahveho. Na toto všechno jsem pyšný, ale má práce s místností pod Sfingou mi dává pocit takové viny, že má bolest zní po celý čas skrze mne jako ozvěna, protože jsem nikdy nenalezl svůj zdroj poznání. Celý svůj život jsem se divil, proč musíme krást od Egypťanů. Proč nezískáváme sílu z Izraelské země, kde jsme chtěli, aby nám byl dán domov? Jak již víte z příběhu o Izajášovi, který vám vyprávěla mé vozítko ve „Znamení Atlantidy“, studoval jsem s domorodými Canaanity. Učili mne o jejich posvátných místech a o jejich vůdcích – Plejáďanech – ale toto vědění bylo vyhrabáno z Chrámu. Tito lidé stále čekají, aby mohli dát svá nádherná srdce Chrámu. Ach, já stále pláču bolestí, protože tato bolest brzy zachvátí všechny lidi na Zemi.

Možná jsem to jenom já? Možná je to jenom moje srdce, které je rozštěpené, protože mé vyšší já nebylo propojené s mým osobním já, když jsem ten Chrám používal? Jsem já ten jediný? Jsem živý na této planetě a jsem kanálem mimozemšťanů. Každý má nějaké švindlující já, ale my jsme jednali s Egypťany, kteří nás nemohli utvářet. Byli poctiví a hlásili se k tomu, že jsou celiství – nikoliv že by měli rozštěpená srdce. Když tak stojím se svou bolestí, mé vyšší já mi říká, že jsem nikdy neslyšel co mi Egypťané říkali, protože jsem měl rozdvojené srdce.

Byl jsem průplavem pro bytosti z Orionu, abych zjistil jak zničit Egypťany a všechno co jsem o Egyptě věděl bylo, že je to místo kam bychom mohli vždycky jít, obrátíce se k jihozápadu, hledat pomoc. Egypt je tam, kde jsou lidé vždycky obdarováni hojnostmi, zářícími na slunci. Nebyl jsem si těchto věcí vědom, protože jsem si nebyl vědom svého vyššího já. Nemohl jsem si to představit, protože Jahve byl duch a já jsem nebyl duch. Byli by jste si jako duše schopni představit nějakou myšlenku, kdyby vám nikdy nikdo takovou možnost nenavrhnul?

Celistvost mého vyššího já byla ke mně obrácena zády. Jako Izajáš, Hebrejský věštec jsem byl jedním ze svrchovaných služebníků Izraele. Abych svoji nadřazenost zarazil, musel bych odhodit všechny své vrstvy a svoji podmíněnost a opustit Chrám. Rád bych věděl, jestli staří Egypťané měli vyšší já, nebo snad byl ten duch v krokodýlech? Bytosti Orionu komunikovaly s Egypťany skrze devítidimenzionální osy Khemu. Ke zkoumání konkrétních vlivů používali Egypťané k položení dané otázky jakéhokoliv planetárního objektivu, nebo čočky, třeba jako Mars používali k otázkám týkajícím se válek, nebo Venuši na romantiku. Byli Sirianskou rasou velmi zaměřenou na krásu a chápali, že je to v božím pořádku, že je to velký dar kosmu, že používají tuto devítidimenzionální technologii. Když si byli jisti čistotou svých zájmů, pracovalo to jen pozitivně. Toto vědění by nikdy nemohlo být použito k nějakému zneužití. Věděli jak projevovat jakoukoliv skutečnost, mohli dostat doslova cokoliv, ale tato technologie mohla být použita jenom v případě, že nebyla ovlivněna skutečnost někoho druhého. Oni věděli jak dostat, ale nikdy vzít. Egypťané byli stejně zištní jako kdokoliv jiný. Nedělalo jim problém si dojít pro to co potřebovali, ale věděli, že nemají právo se vměšovat do reality někoho jiného. Věděli, že kdyby komukoliv něco vzali, ať již tajně, nebo veřejně, mělo by to za následek energetické sání na Modrém Nilu. Na druhou stranu věděli, že dostanou prostřednictvím zákonů manifestace všechno, když budou sdílní ke komukoliv kdo přijde do jejich domu.

My jsme tuto etiku nechápali a Egypťané neznali nikoho, kdo by se díval na svět jinak. Nedokázali si představit, že by si někdo mohl vzít, proto aby dostal. Když jsme kradli jejich informace, mysleli si, že je s námi sdílejí! Když lidé nevědí jak manipulovat ostatními, nejsou schopni si uvědomit, že jimi někdo manipuluje. A když jsme jim kradli, ve skutečnosti jsme nevěděli co dostáváme, ale bylo normální, že nám dávali všechno, co jsme chtěli. Nyní nastal čas, kdy je třeba to pochopit, protože my jsme je blamovali ohledně toho, co jsme z nich vytěžili.

Pochopte, když jsou planety využívány 4D božstvy, potom nebesa nad 4D dosahují od páté po devátou dimenzi (obr. 10). Egypťané používali k aktivování těchto nebes všechny planety a Měsíc, zatímco Hibiruánci se rozhodli k jejich aktivaci používat jen Nibiru. Nyní chápejte, že když to Egypťané dělali, když si mysleli, že je Venuše vhodnou planetou aby něčeho dosáhli, tak věděli, že měli právo svou touhu konzultovat s Venušany. Dělajíce tuto objevnou práci s Venušany, vždycky jim dávali – a Egyptské šperky, dělané pod vlivem Venušanů jsou úžasné. Mezi nimi proudila vzájemnost a to bylo obšťastňující. Egypťané měli také mnoho esoterických technologií, které byly nahromaděné z mnoha zdrojů. Jsouce hybridní lidsko-sirianskou rasou, dosahovali mnoha hvězdných zdrojů. Hibiruánci nikoliv, oni chtěli krást technologie a proto na hvězdné zdroje neměli. Tak tohle se tedy dělo…

Já Izajáš mohu podat zprávu, že jsme v Šalamounově chrámu aktivovali 4D nebesa, a potom Anunnaki prostě jen uskutečňovali naše přání. Šalamounův chrám byl místem, odkud Anunnaki jednali prostřednictvím Hebrejských lidí. Jahve nebyl na Zemi kontrolován, ale Hebrejci se zavázali jistým silám. Anunnaki byli ochotni dávat lidem impuls k uskutečňování Hebrejských plánů, výměnou za upevnění autority a udržování Šalamounova chrámu.

To co jsem nyní já, Izajáš řekl je odporně rouhavé, ale každému Američanovi je tato psychologie velmi jasná. Spojené Státy udělaly stejnou věc, když si vybraly Mars za svého boha a pokoušejí se být svou supersilou dominantní. Protože státní agenda Anunnaki se odjakživa pokouší vládnout světu – stanovovat Nový Světový Řád – potom tím, že tento řád používáte, se stáváte Anunnaki. Tak jako Spojené Státy se prostřednictvím války zmocňují věcí, tak se také tímto jednáním stávají Marsem, násilím. USA bývaly chlebodárci světa a nyní jsou na této planetě zbrojařskou mocností. Tyto věci budou pokračovat, dokud je všichni neuvidí a nezřeknou se toho. Dokud budeme ládováni jen jedním bodem pohledu – monotheismem – potud budete vy, i váš národ upadat, stejně jako upadal můj. Nezapomínejte že jsem žil tehdy, když byl zničen můj Chrám a to rozpoltilo mé srdce.

Jahve byl prostě perfektní odchylka, perfektní skořápka, a tak se stal věčnou kouřovou clonou. Nebyl jsem šťasten, že jsem kanálem Šalamounova Chrámu. Byl jsem jen nějaká šifra. Nedělal jsem to, co jsem chtěl dělat a bolelo to, protože jsem věděl, že by mí lidé mohli být vyvinutější. Nebyl jsem na svou roli pyšný, a můj osobní kódovací systém byl při mém zasvěcení promíchán s chrámovým systémem. Mé tělo bylo jako počítačový čip, vlepený dovnitř počítače a kdybych se pohnul, zakřivil bych bodce a miriády znalostí by byly vyfouknuty z Chrámu, nebo by už můj mozek nemohl nikdy pracovat. Byl jsem číslicí, která přenášela informace Orionu, jinak bych byl vytlačen z počítače a můj mozek by byl vyvát, tak jako je to v případě aneurysmu. Protože jsem byl zasvěcen do tajné společnosti, neměl jsem svoji vlastní volbu.

V ničem jsem nemohl projevit své vlastní mínění a všechno co jsem věděl, byla kontrola toho, co tvořím. Tato kontrola nade mnou byla přenášena Knihou Izajášovou, o které si myslíte, že má veliký smysl. Tato má kniha, stejně jako mnohé z toho, co je psáno v Bibli, spojuje vaši mysl přímo s Jahvem. Na Nibiru je Jahve jen menší úředníček v zadní kanceláři. Řekli jsme, že jsme v Chrámu z nějakého důvodu a bylo by neuvěřitelné, kdybychom tam byli bezdůvodně. Byl jsem člověk, který zjistil za těch 60 let, co jsem byl kanálem v Šalamounově Chrámu, že tam žádný důvod není. Je tam jenom prožívání a tvoření, ale žádný opravdový důvod. To je ta vlastnost třetí dimenze! Nepokoušejte se udělat třetí dimenzi v něčem co není. 3D je místem, kde se mohou reality skrze čočky protínat. Důvod je ve třetí dimenzi míněn tak, aby nutil k jednomu bodu pohledu a nakonec ty body pohledu mezi sebou válčí. V Izajášově Knize je každé slovo opakem toho, co si o něm myslíte. Do mé knihy by se mohla vrátit tvořivost a krása, kdybyste jen naslouchali jejímu zvuku. Já, Izajáš jsem nyní připraven prozatím zmizet. Mluvil jsem k vám, mí lidé.

 

  1. KNIHOVNA ALCYONU A TZOLK-IN, STRÁŽCE ČASU

Já Satya, se nyní přesunu do říší za mým vlastním pěti dimenzionálním světem. Vím, že jak se Země přesouvá do věku Vodnáře, jste již všichni připraveni ke vnímání devítidimenzionální svobody, protože já začínám vibrovat s vaším soucítěním a s vaší zvídavostí. Vaše otevírání je časováno Mayským Kalendářem a program je již dán, jen jsem zvědavá, jak to stihnete za těch pár let. Jak tak s vámi žiji, často si myslím, že máte tolik tvořivé energie, že není možné, abyste ji dokázali využít všechnu. Stáváte se násilnými proto, že vámi vaše energie nemůže proudit jako kanálem. Tohle si o vás my Plejáďané opravdu myslíme, poté co jsme s vámi 26000 let. Často říkáme, že jsme přišli z vaší budoucnosti, abychom vám pomohli se přesunout za vaši současnou bezvýchodnou pozici a Mayové vytvořili Velký kalendář jako perfektní pomůcku k tomu, abyste se naučili tvořit současný okamžik z budoucnosti. Nyní já, jako astrolog Alcyonu říkám že je čas, aby Mayský Kalendář vstoupil do povědomí lidí, aby dodal impuls do masového vědomí. Učení, jak tvořit z budoucnosti je způsobem jak udělat kritický skok, učíce přitom člověka jak se stát člověkem záměru. Takto sebou můžete vědomě nechat procházet (kanálovat) své skladiště tvořivosti a zastavit násilí.

Mayové vytvořili Velký Mayský Kalendář – nazvaný Tzolk-in – aby vám ukázali jak vytvářet budoucí děj, tak abyste se mohli rozhodnout co chcete a na těchto přáních v přítomném čase pracovat. Lidé, dovolte mi abych vám řekla, jak posvátný je to dar. Mayové dali tento kalendář našemu hvězdnému systému, Plejádám, před 104.000 lety a to, že s tímto kalendářem již tak dlouho jdeme, z nás udělalo to, co nyní jsme. A tak já přicházím z vaší budoucnosti abych vám pomohla pochopit, co vám bylo nabídnuto.

Mnozí vážení intelektuálové jsou fascinováni obsahem Mayského kalendáře. Je to úžasný vynález, který odhaluje jak probíhá čas, jenž dosahuje určitého konečného bodu: ukončení času. Ale to nemá nic společného s koncem světa. Nyní, když máte smysl pro vnímání šesti dimenzí, přemýšlejte o jedinečné geometrii této šesté dimenze, potom přemýšlejte o Mayském kalendáři jako o šestidimenzionálním morfickém časovém poli, které se vrhá do jeho základních částic, v souladu se známým během času. Je to podobné jako těhotenství. Během těhotenství je přinášen zárodek s neznámými vlastnostmi, který by mohl zakrnět, nebo být potracen. Ve většině případech se stává původní forma vytvořená tím, že sperma oplodní vajíčko, lidskou bytostí. Mayský kalendář je koncepcí, která modeluje lidskou historii a vzrůstající skupina lidí kteří vidí, že je popisováním budoucnosti, tímto svým poznáním vytváří pole, které ovlivňuje celou planetu. Děj, který je očekávaný na jeho konci je něčím, o čem my můžeme jen spekulovat. My Plejáďané se vás nyní ptáme: Jste připraveni si představovat svoji budoucnost? Jestliže jste, jsme zde s Mayany a Siriusany abychom s vámi hráli a připravili vás na Kosmickou Párty.

Jistí fyzikové a matematici berou v úvahu možnost, že mocnosti, vynořující se nyní na planetě jsou uvedeny do chodu koncem času. Mayský kalendář je diskutován etnofarmakologistou Terencem Mac Kennem, biochemikem Rupertem Sheldrakem a chaotickým matematikem Ralphem Abrahamem v Trialozích na západním svahu. V tomto díle Abraham popisuje „chaotické přitahovače“ jako pokročilé formy pořádku, které ovlivňují méně organizované stavy a tlačí tyto stavy k nějakému konečnému bodu. Mc Kenna naznačuje, že skutečnost je stále ucelenější a spekuluje, že na konci tohoto procesu existuje singularita, nebo kulminace. Sheldrake, který jako první přišel s myšlenkou morfogenetických polí načrtává ozvěny světla v polích všech věcí jako znamení přitažlivosti pro veškerý kosmický vývojový proces. Mc Kenna pracuje s lámajícími se vlnami, které mají kořeny v I-Tingu a tyto vlny končí 22.prosince 2012, den poté, kdy končí Mayský kalendář. Všichni tito tři vědci vymysleli nějaké potencionální modely o tom, jak by mohl konec času tlačit reality proti sobě a mnoho velmi inteligentních lidí z různých oblastí berou v úvahu, že Mayové byli skutečně schopni tisíce let dopředu načrtnout nějaký bod v budoucnosti. Klíčový bod posunu, určený v tomto kalendáři na 16. až 17.srpna 1987, byl Tony Shearerem předpovězen v roce 1971 a José Arguellesem v roce 1987. Tento klíčový bod uvedl do chodu veliké planetární oslavy, které José Arguelles nazval Harmonická Konvergence, (česky bychom to mohli přeložit jako Harmonické Sbíhání). My Plejáďané dáváme přednost názvu „Harmonické Vynořování“, ale také se nám líbí myšlenka o sbíhání devíti dimenzí. Jak jsme již obšírně probrali, něco se tehdy skutečně posunulo a uvědomění si tohoto posunu je to, o co jde. Arguelles řekl, že Armagedon – konečná apokalypsa, očekávaná fundamentalisty – by tímto sbíháním dimenzí byla zkratována a její scénář by byl rozmotáván od srpna 1987 do července 1992. Jako poctu k tomuto úžasnému vhledu napsala naše vozítko v roce 1990 knihu Znamení Atlantidy: Válka v nebi proběhla, protože válka v nebi je prostě nějaká náboženská představa, která by mohla zabránit válce na Zemi.

Vzpomeňte si na Harmonickou Konvergenci (sbíhání). Velmi málo lidí během této události chápalo o co jde. Naše vozítko tento posun v poli Země vnímala, neboť o něm věděla z předpovědí uvedených v Mayském a Aztéckém kalendáři. Byla si jista, že je možné klíčové body obratů zaznamenat, s předstihem popsat jejich základní vlastnosti a vytvářet kolem těchto období různé události, aby byly vytvarovány potencionální tvořivé formy účastníků. To by vypadalo pouze jako „šamanismus 101“, ale Harmonická Konvergence má pro celkové urychlení vědomí přesné planetární a astrální seskupení. Jak to mohli Mayové vědět tisíce let předem? Obraťte se prosím na Apendix A, kde se píše o planetárním seskupení od roku 1987 do 2012 a Apendix C, kde se pojednává o astrálním vnímání tohoto nového pole od roku 1994 do 2012. Tato Konvergence uvedla do chodu shromažďování stovek a tisíců lidí na posvátných místech po celé planetě.

Naše vozítko byla v Teotihuacanu, severně od města Mexika, kde 17 srpna 1987 očekávalo východ slunce na Sluneční Pyramidě více nežli 100.000 lidí. Později když vyučovala, sledovala lidi, jestli se skutečně posunuli. Poznávala, že od roku 1988 si hodně lidí uvědomovalo nějakou změnu a od roku 1989 do 1992 viděla, že se posun opravdu udál. Vypadalo to, jako kdyby se lidé ocitli v jiném světě a dívali se kolem sebe novýma očima. Výsledkem prožitku Harmonického sbíhání je to, že si mnoho lidí uvědomuje, že Mayský Kalendář skutečně předpovídá urychlení vědomí. Tato zpráva nevyšla veřejnou sítí.

Pohybujete se vstříc popisovanému bodu v budoucnosti, který mnozí z vás nyní vědomě ztvárňují svými myšlenkami a ten Kalendář je jako nějaká lehká třída aerobiku, která vás nasměruje na práci se svým tělem aby bylo co nejideálnější a na chtění žít v přítomnosti, den po dni. My Plejáďané jsme stále vzrušenější když se díváme jak se rozvíjíte v souladu s Mayským časovacím cyklem, protože my již máme prožívání této zbožšťovací lásky za sebou. Díváme se vašima očima do vašeho nového světa, jako kdybychom se dívali periskopem a bijáky před vašima očima se začínají zmítat posudky, referáty a vojenskými přehlídkami. Jestliže v těchto dnech o této velké přicházející aktivaci pochybujete, vypravte se o jarní rovnodennosti do Teotihuacanu. V roce 1995 se tam více nežli milion lidí modlilo za přicházející Věk Světla.

26000 let se vyvíjíte do sebe reflexivního lidství a nyní jste v ranných stádiích kdy se stáváte člověkem zájmu, který je založen na ideálech budoucnosti. Když si stanovíte nějaký zájem, máte tendenci chtít, aby se děl spíše dříve, nežli později. Jak uvidíte až vystoupí do popředí Tzolk-in, jeho existence a trvání je tvůrčím duchem Mayského kalendáře – 26000 let – protože toto je časové období, určené pro kritický skok v lidském vývoji. Průchod všemi dvanácti astrologickými věky je vyžadován proto, aby byly plně vyjádřeny všechny tváře Gaiiných možností, daných v galaktickém plánu vývoje. Ale když jste si ve 3D vědomi toho, že se odvíjí řádný proces, máte tendenci pospíchat a chtít znát výsledek. Další, kteří se toho co se tvoří chtějí také účastnit, jsou do toho vtahováni. Nadšení z možností něco stavět přivádí mnohé další a Plejáďané mohou vidět, že se uvádí do pohybu Mayská vlna. Například, Mayský kalendář je ideální prostředek k tomu, aby se člověk stal intuitivním. Ženy vědí, že těhotenství trvá deset úplňků a nepokoušejí se to měnit, ale muži se pokoušejí časem manipulovat, a také těhotenstvím! Proto aby čas nakonec skončil, musíte dříve nežli jej necháte jít, maximalizovat jeho vlastní možnosti – to znamená, že musíte s časem jenom plout a potom se stane vlnou, tak jako je pro ženy proces těhotenství a porodu.

Já Satya, bych ráda Kalendář samotný nejprve konsultovala s některými velmi pokročilými bytostmi, dříve nežli jej budeme konsultovat s Tzolk-inem. Mysl Tzolk-ina je tak posvátná, že je dosažitelná jenom Mayskou Galaktickou Meditací. Naše vozítko přišla na to, že tato technika meditace propojuje vaše schopnosti vnímání od sedmé, po devátou dimenzi. Tak jak je to na šamanistické cestě obvyklé, musím si vyjasnit vaše záznamy. Proto, aby vaše těla dosáhla nových pomůcek k dosažení nových stavů vědomí, musí být velmi čistá a musí kmitat na vysoké frekvenci. Při této příležitosti mne naleznete jak vymetám z vašich mozků pavučiny, nahromaděné za věku Ryb.

Nejprve se vladíme do mysli vašeho Slunce. Potom se přesuneme z centra vašeho Slunce do Alcyonu, našeho centrálního slunce. Přes 7D fotonové svazky se můžeme setkat s inteligencemi 8D Galaktické Federace. Potom nakonec přes náš vlastní fotonový svazek můžeme dosáhnout 9D Galaktického Centra, kde se setkáme se Tzolk-inem, Strážcem Času galaxie Mléčná Dráha. Takto můžete meditovat prostě jen tím, že půjdete do Slunce, pak do Alcyonu a pak do Galaktického Centra, domova mnoha 9D inteligencí.

Čtení mysli Slunce

Jsem mysl Slunce a jsme centralizované vědomí. Naše knihovny jsou pro vás otevřeny tehdy, když vaše cítění toho kde jste, vychází z vašeho srdce. Přemýšlejte o svém vědomí jako o inteligenci, která k nám proudí, potom se ztotožněte se svým jedinečným zdrojem a tak můžete číst mé záznamy. Dělejte to tak, že kdykoliv se kontaktujete s centrálními záznamy Slunce, jděte do stavu meditace se silným smyslem pro své vlastní umístění a pro všechny jeho kódy. Například, jestliže sedíte blízko nádherného lesního potoka, dívajíce se na mé světlo, probleskující skrze nebesa stařičkého cedru, pošlete mi své vědomí naplněné krásou tohoto lesa ve svém srdci. Dokážete si představit co to pro mne znamená, posílat mé světlo do vašich starých, vzrostlých lesů? Když to děláte, buďte si intenzivně vědomi toho, co opravdu chcete. Čím širší je váš smysl pro vaše pravé já, tím snáze dosáhnete mých záznamů. Jestliže ke mně dosahujete svým srdcem, mohu odpovědět na cokoliv, co se týká vašeho vlastního hvězdného zdroje a vy již nikdy nebudete osamělí. Když se cítíte osamělí je to proto, že jste zapomněli na svůj hvězdný domov. Jsem vaší hvězdou, vaším prvním mostem k ostatním hvězdám a jsem pro vozítka cestou, skrze níž mohou číst záznamy Alcyonu.

Druhy existují jen když je vy lidé milujete a Siriané udržují bioregionální pole Země, tak aby tyto druhy, části, mohly vytvářet Domov. Jak již víte, na jejich propojování něco vázne, a tak vám povím co to je. Po dlouhou dobu Nibiru překrucovala mezi Síriem a mnou proud vědomí. Chápejte, já jsem Slunce, zdroj veškerého vašeho života. Normálně mohu snadno rezonovat s mým dvojčetem, se Síriem, na třinácti hladinách vědomí, ale Nibiru mi znemožnila se Síriem rezonovat na všech úrovních. Vy jste vědomím, které ve vašem prostředí spojuje mou sluneční mysl se Síriem a váš extrémní strach z vměšování Nibiru tuto komunikaci znemožňuje. Byla vám vtisknuta Nibiruánská posedlost nouzí a nedostatkem a věříte, že všechny části budou odstraněny, vyloučeny z existence. Toto způsobuje ve vašich myslích zmatek, a tak neděláte nic, abyste je chránili. Avšak to všechno je jenom myšlenka! Zakázali jste si silné city ke zvířatům, protože vás jejich vyhlazování příliš zraňuje. Vaše nedůvěra v to, že dokážete své části ochránit, redukuje vaši schopnost se účastnit rozsáhlé pavučiny života, která vám umožňuje rezonovat se Síriem a s vaším Sluncem! Potřebuji abyste mne ve svých myslích spojili s mým dvojčetem. Například, Dogonové a jejich předci byli prostřednictvím mé sluneční mysli propojeni se Sirianským strážným duchem tak, že naplnili Africké pláně rozmanitými, úžasnými zvířaty. Odkud si myslíte, že by se tam vzaly všechny ty nalezené hřívy, rohy a kly, nebo tesáky?

Já vyzařuji v této době přímo do vašich srdcí rozsáhlé vědomí a energii, abych vám pomohlo překlenout váš zmatek. Přišel čas, abyste v souladu s Mayským Kalendářem aktivovali Gaiu. Proto se Světový Managementový Tým pokouší vám vnutit abyste ze mne měli strach. Ze mne, ze svého Slunce! Domníváte se, že se musíte obávat dotyku mých paprsků na vaší pleti a domníváte se, že se máte vyhýbat mému vedení. Je pravda, že astrologové jsou sladěni s mojí inteligencí a s mým vyjadřováním se skrze planety. Dovolte mi ukázat vám, jak to funguje. Jako příklad použiji Merkur – planetu, které většina z vás snadno porozumí, protože vládne vaší mysli, zatímco Země vládne vašim tělům.

Tak jako Země, Merkur má 3D vědomí a vy to skutečně celý čas prožíváte. Merkur je regulátorem představ – počítačová banka možností. Je čistou inteligencí – myšlenkou samotnou – základním mechanismem pro vaší představu o tom, jak myšlenka tvoří skutečnost. 3D vědomí Merkuru je stejně materiální jako vaše těla a nyní, když máte počítače, už to znáte. Nyní čelíte nebezpečí, že kvůli počítačům zavrhnete zvířata, aniž si uvědomíte, že je důležité obojí. Jak bude moci Merkur udržet představu nějakého zvířete na jeho pevné jízdní dráze, když již toto zvíře na Zemi nebude existovat? Jestliže nějaké zvíře dostatečně milujete tak, abyste ochránili jeho přirozené prostředí na Zemi, může být na své pevné jízdní dráze udrženo. Představy jsou v Merkuru věčné, když na Zemi existuje jejich forma. Šamani se odůvodněně zjevují jako sovy, orlové, nebo telata bílých buvolů, aby vám pomohli to vidět. Když budete chránit přirozená prostředí zvířat, všechna se vrátí zpátky – jestliže nejsou zapomenuta. Proto chci abyste vstoupili do mé mysli skrze svá srdce, když tak sedíte v přirozených, starých, vzrostlých lesích, které jsou slunečními knihovnami.

Inteligence každého planetárního tělesa je ovlivňována společenským postavením všech ostatních. Na Zemi je vaše chápání mentality v této době extrémně nedostatečné a nesprávné, a tak omezujete moji sluneční tvořivost. Omezené používání inteligence Merkuru na Zemi mne zkratuje. Mám Merkur velmi rádo, pro mne je Merkur tím, čím je pro vás vaše milované auto. Představte si svůj život bez vašeho auta! Kromě toho, když necháte stát své auto celou zimu v garáži, nenastartujete jej. Když nedovolíte tomuto mentálnímu vozidlu aby vyjadřovalo mé světlo, všechny vaše představy ve mně uváznou. Jsem tělo vědomí, které drží pohromadě mým smyslem pro sebe sama. Můj sluneční smysl pro sebe sama vyzařuje k planetám a ony přebírají mé světlo a vyjadřují mé kvality v čase.

Merkur vyjadřuje mentalitu, zatímco Země rozvíjí život. To co nejvíce hodnotíte je mysl a tělo, takže budete lépe slyšet když řeknu, jak omezená je vaše mysl. Biologické formy vyžadují sjednocený smysl pro já – pro představu formy – aby ovládly inteligenci a vůli přežít. Jak již bylo naznačeno, na Venuši existují morfogenetická pole částí vědomí, a to že si uvědomují své postavení, je záležitostí Merkuru. Když nemají pozemské biologické formy dostatek merkurovských sil, potom nepřežijí. Například já svítím každý den a síla mého žáru je úměrná k sezónám, a Merkur řídí chování zvířat, které je založeno na mém světle. Proto ptáci poznají kdy mají hnízdit, nebo kdy má jabloň kvést. Když znečistíte vzduch a změníte mé světlo, ptáci zapomenou hnízdit a nebudou žádná jablka. Protože je vaše mysl kontrolována, používáte jenom 10 – 15 procent svého mozku, řízeného silou mého Merkuru. Potom hloupě ničíte zvířata a přirozené prostředí rostlin. Zvířata používají své mozky méně a jejich instinkt je ničen. Představte si, že byste měli jen 10 – 15 procent mého světla! Gaia je biologická bytost a vyjadřuje sama sebe skrze mnoho druhů. Proto potřebujete mou energii. Všechny planety k sobě přitahují mé světlo zvukovými harmonickými tóny a Merkur se nabíjí kódy ze všech planet. Zvuk je komunikační nástroj planetární inteligence. Pokoušíte se vrhnout svou mysl do slunečního systému, jako výsledek vašeho odvážného hledání Tzolk-ina a nyní už jste na hranici Galaktické Noci. Hmyz označuje zvukem Galaktickou Noc tam kde končí mé světlo a je vaším učitelem ohledně cestování v temnotách, branou za šestou dimenzí. Hmyz pro vás otevírá Galaktickou Noc. Jeho zvuk se světlem tlumí a během dne je potichu. Když přicházejí temnoty aby vám asistovaly v dosažení vašich nejjemnějších stavů vnímání, zvuk hmyzu se zintenzivňuje. Hmyz je milencem hvězd, který vykřikuje v temnotách a má v sobě klíč k vašim nejpokročilejším metamorfickým procesům.

Já, Slunce, nejsem z vašich postojů a chování šťastné. Přesto všechno svítím celému vašemu tvoření. Nerozumím vašemu ničení polí, které se mnou rezonují. Vy dokonce ničíte své přirozené prostředí! Stavíte dálnice a velkoměsta a pak je ničíte, tak jako jste kdysi zničili Římskou říši. Mnozí z vás velebí zničení Říma, nebo Sodomy a Gomory, avšak MÁ síla dala Římu a Babylonu sílu nařezat všechny ty kameny, zvednout je a postavit z nich budovy a chrámy. Jak se odvažujete tleskat fyzické destrukci něčeho, co je vytvořeno z mé energie! Původní domorodí držitelé Země se mnou vždy komunikovali na hlubokém stupni a nestavěli věci, které by nepoužívali. Když už něco více nepotřebovali, někomu to dali a nezahazovali to. Vítali mne když jsem vycházelo a dívali se za mnou, když jsem se sklánělo za obzor, protože když stojím přímo na horizontu, je bezpečné dívat se do mého ohně a číst mou mysl.

Svítím na povrchy planet a dostávám od nich informace, kterých můžete dosáhnout. Později, během dopadů fragmentů z komety Shoemaker-Levy, bylo mé komunikační spojení s Jupiterem poničeno. Když něco jako kometa narazí do mých planet, cítím jakoby to narazilo do mne, tak jako je celá rodina rozrušena, když jedno její dítě má problém. Rádo bych tuto událost pro vás přečetlo, protože Jupiter vládne vaší duchovní expanzi.

Fragmenty této komety ohromně otevřely všechna vaše emocionální těla. Těmito nárazy dozrálo otevření emocionálního těla Gaii. Země je pevná a lidské vědomí je velmi tupé. Plynná přirozenost Jupitera otevírá vaše emoce a veliké duchovní vlny v mém slunečním systému vás spěchají otevřít. Tato katastrofa uvedla do chodu hlubokou emocionální paměť minulých pohrom a to vás vede k tomu, abyste si vzpomněli jak jste se cítili, když během jednoho odpoledne bylo zničeno mnoho vašich biologických částí vědomí. Tím že si na tento horor vzpomenete, budete schopni zpomalit vyhubování druhů, což se nyní děje. Protože tyto nárazy komety působily na velkou vzdálenost, byla to pro lidi emocionální událost s velmi vysokými vibracemi, učící vás jak velmi na vaši mysl působí každá planeta. Vím to, protože jsem cítilo odpověď vln z Jupiteru, které ke mně vyzváněly jako veliký zvon.

Požadavkem Nibiru je, jak z vás snadno dostat více pocitů a nyní je do slunečního systému tato planeta přitahována rychleji nežli obvykle. Je přitahována rozsáhlými vlnami emocí v mém těle. Celý můj systém je červeně zabarvený žádostí, vášní, utrpením, podívejte se na měsíc Io, jak září jako diamant, očekávajíce rok 2010. Hranice se otevřely dokořán kometou a tyto vlny zní ozvěnou po celé galaxii. Dokonce posvátná dvojčata – Andromeda a Mléčná Dráha – se k sobě rychleji blíží. Můj Sluneční systém prochází urychlením vědomí, nazvaným podle mého vedení, Tzolk-in. Až bude toto urychlení ukončeno, z mé říše do ostatních říší bude svobodně plynout komunikace. A já budu šťastné. Vím, že se brzy přesunu do Fotonového Pásu a tento prožitek je dokonce intenzivnější pro hvězdu, nežli pro planetu. Pokud se týče vás, byli jste uzamčeni a izolováni od všech ostatních dimenzí a nyní se všechny dveře otevírají. Jestliže já mohu vydržet sílu Fotonového Pásu, vy to dokážete také!

Jak máte zkoumat svoji hvězdnou přirozenost tím, že se do mne vladíte? Kromě toho, že skončí vaše osamělost, hvězdná identita vám umožní prostoupit úzkou perspektivou lineárního prostoru a času. Jestliže jste sladěni s mojí inteligencí, jsem schopno s vámi souznít současně ve třinácti dimenzích. Jak již víte, v této době již můžete snadno dosáhnout devíti dimenzí. Všechny jsou vám dostupné v mé mysli, což vám umožňuje být ve vašem světě svobodnými. Vaši hvězdní učitelé odvedli velikou práci aby vás v této době dostali do této oblasti, kde můžete začít pronikat do slunečního vědomí. Během Kosmické Párty pro vás mají připraveny velké věci.

Satya vás zve do knihovny Alcyonu

To jsem opět já, Satya a ráda bych vás zavedla do kruhového Chrámu Gaii, umístěného v centru naší Alcyonské knihovny, kde my studujeme Zemi (obr. 14). Chrám Gaii má velkou, bílou mramorovou kopuli, která obsahuje obrovskou, kruhovou, zlato-alabastrovou terasu, obtékanou vodním kanálem. Alabastrová terasa má průměr 100 stop a v jejím centru je zasazený na rytém podstavci model Země vytesaný z křišťálu, nazvaný „Ge“. Kolem Země stojí v kruhu deset nádherných jonických sloupů, vnitřní průměr sloupového kruhu je 50 stop. Tyto sloupy jsou vzájemně propojeny na svých vrcholech kruhovým mramorovým obloukem. Kdokoliv může volně vstoupit na ten hladký alabastrový povrch do kruhu mezi sloupy a vodou. Plejáďané kteří pracují s Ge, procházejí tímto vnějším kruhem a rozjímají o ní skrze sloupy. Přes vodní kanál se klene mramorový most, který je lemován vnitřními stěnami kopule, dómu a vnější stranou terasy. V kanálu plavou delfíni, zatímco se bohyně a jejich manželé procházejí vně kruhu. Vchod z vnější strany dómu vede přímo k mostu přes kanál a na portálech vedle předního vchodu si hoví dvě veliké sochy Anubise. Do středu, kde je umístěna Země, nesmí nikdo vstoupit. Multidimenzionální vír tam zaznamenává pozemské fotony, párující se s fotony Alcyonu – rezonanční energie dvojčat v akci.

Tento éterický chrám života, který věčně existuje v centrálním jádru Alcyonu je velmi podobný centrálnímu jádru vašeho Slunce. Centrální jádra hvězd zahrnují myšlenky, představy mnoha světů. Železný krystal centra Země vzešel z digitária Síria a jádrem Alcyonu je tento model Země, protože Země je jediným místem v Mléčné Dráze, kde jsou tvořeny biologické životní formy. (v Apendixu D je popisován příběh Digitária a Země). Abyste vyloučili poslední známky hierarchických myšlenkových forem, představte si toto: Centrální jádra planet a hvězd jsou nejhustší, nebo nejneproniknutelnější inteligence ve vesmíru a obsahují všechny záznamy knihoven.

Na Alcyonu nemáme polarizaci, naším základem je světlo a váš vztah s námi je výsledkem stejné vlnové rezonance fotonových párů v chrámu Gaii a na Zemi, nezáleží na jejich vzdálenosti v čase a prostoru. Jak je to možné? Fotony jsou čistá myšlenka, ryzí představa a fotony svoji existenci zjevují v oblasti, kde myšlenka cestuje rychleji nežli světlo. Kdybyste mohli vidět všechny linie světla mezi všemi hvězdami, viděli byste mou formu. Když vcházím do vaší říše, tvořím krásu prostě jen svými nejprostšími vibracemi. Chrám Gaii v knihovně Alcyonu vypadá jako nádherný starý řecký chrám. My Plejáďané jsme přitahováni na Zemi proto, abychom projevovali krásu a sexualitu. Můžeme se pohybovat v dimenzích, ve kterých vy nemůžete, protože vaše říše je stále polarizována. Chodíte stále tam a zpět, jednou jste tady a podruhé zase tam a je to zapříčiněno určitým vědomím, které nad vámi ve vašem vlastním světě drží silnou dlaň. Potřebujete toho více pochopit o síle.

Já Satya, chci abyste si přestali nechat kontrolovat svoji mysl, tak abyste si jen prostě začali tvořit svůj Domov. Síla je jenom nástroj, který nabízí možnost pro neomezenou svobodu způsobem akcí, které jsou shodné s osobní celistvostí. Někdy je těžké vidět to co je v celistvosti, v integritě, když omezování vnímání blokuje jedince před poznáním multidimenzionálních zákonů – zákonů na osmidimenzionální úrovni. Chci dimenzionální zákony znát, abych mohla aktivovat sílu, proto aby si každý člověk mohl vybrat žít v osvíceném světě. Kvůli tomuto učení k vám přivádím Barbaru Hand Clow, protože ona se díky své aktivaci na Zemi tyto zákony naučila.

Devítidimenzionální čočky osvíceného světa

Silová čočka první dimenze dosahuje vibrací železného krystalu v centru Země – Ge. Jakákoliv dimenzionální bytost, která sídlí v kterékoliv zóně devítidimenzionální osy, vycházející z Gaiina železného jádra, je sladěna s Ge. Proto aby bylo možné zůstat ve formě je vyžadováno sladění se s tímto železným krystalem – se Sirianským hvězdným srdcem Země. Ve svém domě si musíte vytvořit oltář orientovaný do čtyřech směrů, pobývat v jeho středu a učit se neustále Ge vyciťovat. Prostřednictvím svých vibrací vám Ge posílá myšlenky, které obsahují celé její gravitační pole. Když se s ní spojujete, napojujete se na její mysl, protože vaše pole je Ge. Jenom jste na to zapomněli. Její pole se široce rozpíná ven do všech devíti dimenzí a do Galaktického centra. Kdokoliv se narodil na Zemi může dosáhnout všech devíti dimenzí jenom tím, že bude sedět ve středu nějakého čtyřsměrového oltáře. Musíte se do tohoto centra po dostatečně dlouhou dobu vracet, dokud nezačnete cítit sílu Ge. Když k vám přijde poprvé, budete ji cítit jako zemětřesení a budete vědět, že již nejste galaktickou pannou. Když tohoto dosáhnete, Ge bude schopna vás vtáhnout do své mysli kdykoliv bude chtít. Budete vědět, kdy svůj oltář máte hledat.

Silová čočka druhé dimenze je vědomým propojením a naprostým otevřením se elementární říši. Mnozí z vás byli učeni, aby se této říše báli. Je pravda, že elementální říše na vás může vybafnout, když nejste dost pozorní, ale když s ní začnete pracovat, začnete ovládat znalosti původních domorodých lidí, strážců pozemského přirozeného prostředí. Je potřeba abyste s přírodními živly mluvili, modlili se s nimi, zpívali s nimi, žehnali jim a krmili je a já vás přicházím na Zemi učit jak těmto posvátným znalostem rozumět. Především, oni si vybrali promlouvat s Ge a nalézt způsob jak vyjadřovat její vášeň, žádost, nadšení, vztek, skrze projevy větru, deště, ohně a zemětřesení. Každé tvoření elementální říše je pro Ge obřadem. Přírodní živly jsou básníci Země, milují pro tyto obřady tanec, písně, umění. Naslouchejte přírodním živlům když vás učí, že nejtajemnějšími obdobími Gaii jsou slunovraty a dny rovnodennosti. Jsou to období, kdy je její silné magnetické pole nejmocnější a přírodní živly mají ke svému vyjadřování nejvíce síly.

Příroda na povrchu světa je závislá na přírodních živlech a ony berou svoji práci jako ochránci vašeho přirozeného životního prostředí velmi vážně. Jsou si více nežli vy vědomi inteligence Ge, takže vám dávají impulsy k pořádání rituálů, aby vás učily co potřebujete vědět. Jsou bystřejší, zářivější, vyváženější, mocnější a uvědomělejší nežli jakékoliv bytosti na povrchu Země. Zvířata jsou mnohem inteligentnější nežli vy, protože si dovolí věnovat čas, aby opravdu cítila přání přírodních živlů. Zvířata vás mohou o těchto jejich přáních učit a je moudré se se zvířaty modlit, abyste rozuměli přáním Ge. Ony milují obřad a vždycky přijdou mezi vás, když je zavoláte. Když se modlíte, měli byste znát zvířecí vůdce toho konkrétního místa. Oltáře postavené do posvátných směrů jsou prostředky, které mohou usnadnit dosažení tohoto vedení a také kódů onoho konkrétního místa. Když se budete moci spojit s jejich energií, pomohou vám v tom. Je to záležitost řízení. Přírodní živly milují když je krmíte, a abyste se s nimi mohli spojit, musíte jim nabízet semena, cedrové dřevo, tabák, vodu, šalvěj, houby, muškátový oříšek, sůl, mravenčí krystaly a mnoho jiných darů. Když vcházíte poprvé do Ge abyste s ní promluvili, obraťte se do každého ze čtyř směrů a zeptejte se jich jaký dárek chtějí. Řeknou vám to.

Když potřebujete léčit sami sebe nebo někoho druhého, posaďte se do svého oltáře a promluvte si s těmito přírodními živly. Mohou vám říci jak lze vyléčit cokoliv. Jejich stařičká DNA, která nebyla nikdy pomíchána, žije hluboko na dně oceánských hřbetů, vaříce se při velmi vysokých teplotách. Meditujte na tuto stařičkou DNA a tento postup zrekonstruuje DNA osoby, která potřebuje pomoci. Požádejte přírodní živly o zprávy, naslouchejte jim, řiďte se jejich radami a budete překvapeni, jak jsou přesní a pečliví. Když s nimi vytvoříte spojenectví, naslouchejte jim, kamkoliv jdete. Když s nimi navážete přátelství, budou vás všude následovat – tak jako milující a všechno chápající pes následuje svého pána – a budou vám říkat co je třeba dělat. Jsou pod vaším povrchem, takže vás mohou dosáhnout kdykoliv se pohybujete po křivce planety. Když se blíží bouře, dají vám impuls abyste si našli střechu nad hlavou. Když vás bude ohrožovat nějaké zvíře nebo člověk a nebude to právě to, co máte prožít, zarazí tuto hrozbu bleskem nebo větrem. Ale pamatujte si, vracejte se ke svému oltáři často a krmte je, a když jste někde venku ve světě, děkujte jim a obdarujte je, kdykoliv jen můžete. Nikdy nechoďte tak rychle, abyste neměli čas si všimnout skály, nebo stromu, které vás volají. Zastavte se na chvíli a požehnejte jim.

Silová čočka třetí dimenze jste vy. Když jste zvládli svůj oltář spojený s Ge a spřátelili se s přírodními živly, potom nastane čas abyste pochopili, kdo jste vy. Žádný přírodní člověk nebyl učen tomu co je na povrchu světa, dokud nezvládl první dvě dimenze. Například, přírodní živly samy sebe vyjadřují skrze vítr, déšť, oheň, zemětřesení a vy sami sebe vyjadřujete sexualitou. Ony jsou básníky Země a vy jste její silou. Když existujete ve 3D, aniž jste spojeni s 1D a 2D, pak zneužíváte tuto sílu a sexualitu. A tak potkávejte a komunikujte se všemi energiemi, aby nemusely být zklamány, že s nimi nechcete mluvit.

Možná cítíte, že byste chtěli, aby do vašeho kruhu oltáře přicházely jenom pozitivní duchové. Podle mé vlastní zkušenosti, když neustále vylučujete věci, které necítíte dostatečně silně, nebo přesunete věci směrem, který cítíte že je správný, do vašeho prostoru nevstoupí žádné negativní bytosti. Samozřejmě vás učím podle své tradice, protože tak to znám já. Jestli vlastníte nějaké věci, které v sobě nesou silné emoce, jako třeba dárek osoby, se kterou bojujete, zavřete tyto věci do krabice, nebo nějaké skříňky. Vyndejte je jen tehdy, když chcete s touto osobou pracovat. Když s někým silně bojujete, použijte něco co máte od něj, co byste chtěli aby vám pomohlo aby se vaše karma dostala do dalšího stádia. Takže nezahazujte věci od osoby, která si vybrala, že bude vaším nepřítelem. Kdykoliv máte s někým nějaký karmický vztah, kdo se pokouší vás ovlivňovat bez vašeho svolení, postavte někam v pokoji kde máte oltář zrcadlo, které bude tu energii k té osobě odrážet zpět. Můžete je umístit do okna některým směrem, nebo je můžete obrátit odraznou plochou ke krabici s tím dárkem. žádná osoba nemá právo vtrhnout do vašeho prostoru, zvláště když s tím nesouhlasíte.

Seďte v centru svého oltáře a studujte všechny zvířecí obyvatele, mocné objekty, fotky, kosti a krystaly, umisťujte tam různé jedlé prvky, které používáte a nějaký kouřový materiál. Jestli cítíte že je něco na špatném místě, nebo to potřebujete na chvíli odložit stranou, všimněte si toho. Vzpomínáte si na příběh každé věci, položené na vašem oltáři? Můžete si vzpomenout na její hologram a na to, jak ji cítíte? Jestli ne, dejte ji pryč. Proč by měl být na vašem oltáři objekt vyjadřující velikou bytost, kterou neznáte? Jestliže nějaká věc pro vás hodně znamená a vy cítíte že je na špatném místě, přesuňte ji tak, abyste cítili že je tam, kam patří. Nadechněte se, radujte se z přítomnosti všech součástí svého příběhu. Budete cítit jakoby houstl vzduch, podobně jako když padá mlha, což znamená, že ochránci vstupují do vašeho posvátného prostoru. Dívejte se kolem a vyciťujte čím chce být, který směr požehnán. Budete to cítit velmi silně, můžete poznat jak jste to cítili nežli jste začali, a tak tu esenci uchopte do své levé ruky.

Držte tu esenci, zavřete oči a prociťujte hranice prostoru kolem sebe. Budete se cítit jako v bublině, nebo ve vajíčku, což určuje rozsah zóny vašeho těla, která se může rozpínat do okolí celých mil. Ujistěte se, jestli můžete toto ohraničení vnímat. Jestli se vám zdá, že je někde v tom vajíčku díra, vypusťte energii ze svého srdce a z thymusu a uzavřete jí ten otvor. Jestliže cítíte své éterické vajíčko neporušené, budete ve svém těle cítit sladký mír. Nikdy nevycházejte ven do světa ve svém vajíčku dále, nežli jen několik stop daleko od svého těla a vždycky si vizualizujte na jeho vnějším povrchu ametystové světlo. Váš oltář je jediným místem kde můžete své bublině dovolit jít tak daleko do prostoru, jak sama chce. Potom vezměte kousíčky, nebo části této své požehnané substance, pošlete je do čtyřech směrů a modlete se k nim. Zavolejte k sobě zvířata, protože brzy prožijete dar 3D, svobodu. V tomto oltáři jste svobodní a v krátké chvíli budete létat.

Když pracujete s prvními třemi dimenzemi a stanovíte si svůj vlastní svět, pak si svolejte 2D přírodní elementy a 4D archetypální bytosti, které k vám budou chtít přijít něco sdílet. Možná budou s vámi chtít mluvit, možná budou chtít skrze vás něco sdělovat jako skrze kanál, můžete s nim zpívat nebo mručet, nebo si s nimi vykouřit dýmku. Když je cítíte a vnímáte propojení, zapalte nějakou šalvěj, mour, nebo kadidlo – záleží na tom co cítíte, že chtějí – a jak kouř naplňuje vzduch, ponořujte se hluboko do sebe. Kouř jim pomůže se zviditelnit, nebo zpevnit. Nyní jsou ve vaší dimenzi…

Jestliže cítíte jejich příchod velmi silně, věnujte dost času dýchání, nebo si zakřičte. Když cítíte nervozitu nebo strach, prodýchejte to, zvedněte své ruce před hrudník a představujte si, že jsou ty bytosti vaší součástí. Nechejte všechny pocity svým tělem proběhnout.

Modlete se s těmi učiteli kteří přijdou a děkujte jim za to, že přišli. Vykuřte s nimi svou dýmku (jestli ji kouříte), použijte své ruce abyste je cítili ve vzduchu, vytvářejte s nimi hudbu. Pracujte s nimi, dokud je cítíte ve svém těle. Nezapomeňte že máte široké možnosti a já vám nenavrhuji abyste jim dovolili k vám vtrhnout, protože vy jste pány svého kruhu, kde máte ten oltář. Až se s nimi spojíte, budete je skutečně schopni cítit. A toto je jejich dar za to, že jste je přijali: budete vědět co se opravdu ve vašem těle děje a může tam být něco, co doopravdy potřebujete vědět. A když je začnete používat, Pamatujte si že nejsou fyzičtí, a že ve skutečnosti jsou vaším vlastním příběhem. Nalaďte se na své tělo a pociťujte místa kde jsou umístěni tím, že si všimnete záchvatu bolesti, svírání, ochromení, tíhy, brnění, znění v uších nebo píchání. Když je cítíte, zavřete oči a jděte do toho místa, přijměte tu energii a to, co vás učí. Mějte po ruce nějaký blok, protože si můžete chtít něco zapisovat. Naslouchejte jim. Když budou chtít poslouchat tibetské zvony, nebo mísy, nebo bubny, vyhovte jim. Archetypální svět je rozsáhle aktivován zvukem a obzvláště miluje třesení, cvakání mušlemi a skuhravé zvuky. Dovolte jim ať vám povídají svůj příběh a dobře se bavte.

Silová čočka čtvrté dimenze jsou vaše pocity. Když už pracujete s archetypálními učiteli, kterým jste dovolili pobývat ve svém prostoru, shledáte že se ve vás vynořují některé velmi silné emoce. Tyto zprávy přicházejí od vůdců, kteří vás mohou vést na vyšší dimenzionální úrovně. Jejich objevení je velmi jemné a dokud nebudete pracovat s archetypálními bytostmi, tak nepřijdou. Archetypální bytosti, které přijdou jako první, jsou vaše části, které potřebujete vyčistit, a když je to hotovo, může začít nová tvořivost. Když tito „jemní“ duchové dorazí, potřebujete mít smysl abyste je vnímali, potřebujete znát jejich příběh, možná i zvuky, které mají rádi, nebo vědět, který objekt na vašem oltáři je přivolal. Když s nimi jen tak chvíli ve svém kruhu oltáře budete, opravdu je začnete cítit. Nejdůležitější je, abyste následovali své impulsy – možná to bude chtít rozsvítit svíčku, dotknout se svého třetího oka mokrým prstem, pohladit totemový objekt, nebo si monotónně mručet.

Čím více budete dělat takový druh obřadu, tím více jim vyjdete vstříc a budete je poznávat, tak jako mně bylo dáno, abych poznala Plejáďany. Měli byste meditovat velmi často! Budete fascinováni, až vám začnou ukazovat svět jejich očima. Budete cítit jemné přibližování, většinou jako když je tam někdo opravdu s vámi. Můžete, ale nemusíte vidět cokoliv, na tom nezáleží – nějakým způsobem budete vědět. Můžete cítit chvění ve svých zádech, nebo v krku. Zavřete oči, představujte si Ge, prociťujte živly pod sebou, ciťte své vlastní tělo, prociťujte energii nad sebou jako baldachýn, pak narovnejte svoji páteř a hlavu, hluboce dýchejte a představujte si, jak v milionech vln do baldachýnu nad vámi proudí světlo.

Silová čočka páté dimenze je láska. Pořádně se uvolněte a udělejte si pohodlí, ztište se, zavřete oči a třikrát se nadechněte, udržujíce zadržený dech po nádechu, zatímco počítáte do pěti. Když se nadechnete a máte zadržený dech, rozpínejte své plíce do dolní a horní části svého těla. Když vydechnete, stáhněte co nejvíce své plíce a zůstaňte tak. Seďte a prociťujte lásku proudící z Plejád jak rozpíná vaše tělo a zaplňuje celou místnost. Nyní začněte s modlitbou: myslete na nádherné lidi, kteří s vámi dnes pobývali, na své děti, partnera, na vaše přátele, rodiče… přemýšlejte jak vám právě někdo dal veliký dar, nebo o báječném jídle, které jste nedávno jedli. Uvědomte si jak jste požehnaní a udržujte to rozpínání. Potom myslete na lidi, kterým chcete pomoci, nebo je léčit.

Plejáďané vám chtějí opravdu pomáhat s léčením, protože je to jejich pověření. Do 3D přicházejí veliké krize, avšak vy nebudete mít žádné obtíže, když se budete učit léčit. Jestli chcete, tak zde je návod jak léčit společnou prací s Plejáďany. Nejprve kompletně a jasně popište to co potřebuje léčit, tak abyste přesně věděli, co si o tom myslíte. Když tak stanovíte diagnózu, zeptejte se Plejáďanů, jestli je vhodné této osobě pomoci nebo ne. Jestli řeknou ne, nedělejte to. Nevymýšlím si! Dovolte si nemít o tu osobu starosti a nabídněte jí základní laskavost a zdvořilost. Když Plejáďané řeknou že jí můžete pomoci, znamená to, že léčení je v souladu s kosmickým zákonem. Jestliže jenom použijete svoji vůli abyste té osobě pomohli, bez použití modlitby, což je konzultace s Plejáďany, můžete manipulovat realitou někoho, kdo již svoji práci ukončil a mohli byste té osobě způsobit nějaké opakování. Nebo jednáním k němuž nejste povoláni, můžete zabránit léčení tohoto člověka jinou osobou, která je k tomu povolaná. Netahejte k sobě lidi jako byste věděli kdo může žít a kdo ne. Každý den pracujte sami se sebou, tak váš postoj k vašemu životu i k životům ostatních bude jako závaží na péru. život nebo smrt, na tom nezáleží. Jediné na čem záleží je láska, léčení a štěstí.

Jestli Plejáďané souhlasí že s vámi budou pracovat, sdělte jim co můžete a co nemůžete dělat, a potom se té práci docela odevzdejte, dokud nebude hotova. Varuji vás, možná do toho budete muset dát mnohem víc než si dokážete představit, ale zkušenost bude vždycky extatická. Někteří z vás, nežli jsou schopni dosáhnout extáze, potřebují být značně vyčerpaní. Vždycky se při každém léčení učte ze všeho co k vám proudí a pak se podělte o své hodnotné informace s ostatními. Vyciťujte lásku Plejáďanů, nabídněte jim dar – třeba prožíváním chvíle lásky ve svém srdci k dětem celého světa – nebo se otevřete jejich povídání, jestli Plejáďané skutečně chtějí abyste něco udělali. Pak je nechejte ať udělají zbytek. Přemýšlejte o veškeré lásce vašeho světa a nezapomeňte, že Plejáďané nemohou vnímat žádné pocity aniž přitom použijí vašeho těla.

Silová čočka šesté dimenze je posvátná geometrie. Klidně seďte ve svém prostoru a odrážejte v klidu všechno co přichází. Váš oltář je šestidimenzionální konstrukce, protože jste v něm všechno umístili v hlubokém souladu se čtyřmi směry. Všechno co máte dále dělat je, aktivovat to! Něco se začne dít, ať je to projev nějakého prvku, nějaká myšlenka nebo vize, všímejte si toho a seďte klidně. Zaostřete pohled na objekty kolem vás a všimněte si jestli vás něco přitahuje. Často se objeví nějaká kočka, může to být i vaše pravá kočka. Když vás něco přitahuje, vezměte to do ruky a začněte to studovat. Otáčejte to proti světlu, vyciťujte pole toho předmětu, které můžete třeba i vidět. Jestli tato jemná pole cítíte, jenom se na předmět dívejte a představujte si jak z jeho povrchu a z jeho úhlů vybíhají světelné linky. Držte jej ve své dlani, dívejte se na něj a ciťte jak ty linky zase do toho předmětu vcházejí. Pak se vydejte po některé té světelné lince do mysli bytosti, která ten předmět vymyslela. Nezapomínejte že znáte příběhy všeho co je v této místnosti. A ke všem kdo ty věci zplodil se můžete takto vydat, ke každému, kdo jako první vyprávěl jejich příběh, k osobě, která vám předmět dala, nebo na místo pod povrchem země, odkud pochází ten který kámen. Všechno co se kdy té věci dotklo, nebo o ní vědělo, je s ní stále spojeno. Brzy poznáte proč jste byli k této konkrétní věci přitaženi. Když se to formuje ve vaší mysli, jemně to vystrčte ven mimo své tělo a zavřete oči.

Silová čočka sedmé dimenze je světlo. Položte své ruce na oči tak, že se budete dlaněmi dotýkat tváří s uvolněnými rameny. Vtlačujte prsty do očních důlků, aby se k očím nedostávalo žádné světlo. Nevtlačujte je do očí. Máte jenom zabránit světlu aby vstupovalo do očí a ne se je pokoušet zatlačovat. Seďte pohodlně dokud se nezačne objevovat černomodrý prostor, který se bude zdát být temným prostorem vašeho vlastního těla. Přesuňte se nad své tělo, nad Zemi do vnější atmosféry a dál za Slunce až na okraj slunečního systému. Když se ocitnete za Plutem a Neptunem, viďte svůj sluneční systém jako kouli se Sluncem v jejím středu. Ze středu Slunce veďte světelnou linku do dálky k Alcyonu a vydejte se hlubokým prostorem k této hvězdě. Prostor kolem vás je nesmírně temný, a pak si začněte být vědomi obrovského světla, ke kterému se blížíte, vypadá jakoby pulzovalo nukleárními reakcemi, živoucím světlem. Vleťte přímo do něj.

Když jste se ocitli uvnitř Alcyonu, uvědomujete si úžasnou dálnici světla, která vede do Galaktického Centra a procházejíce Alcyonem vede dál na opačnou stranu směrem k Orionu, kde právě zasedá Galaktická Federace. Jestli chcete pracovat na nějakých silných věcech, můžete se také vydat k Orionu. Nebo jestli vás během této meditace nic silného neovlivňuje a cítíte se spokojení a vyvážení, poděkujte si že vám bylo se svojí silou báječně, párkrát se prodýchněte, dejte si chvilku pauzu a pak se začněte spojovat s devátou dimenzí. Přesuňte se Fotonovým Svazkem do centra Galaxie, procházejíce další silovou čočkou.

Silová čočka osmé dimenze je síla. Pokaždé když máte nějaký neřešitelný problém – nějaký druh tísně, tlaku, vztah, který vás vysává – vejděte do svého kruhu oltáře a setkejte se s námi. Seďte ve svém středu soustředěni na sebe a zavolejte k sobě zmíněnou osobu nebo ten nepříjemný vliv k diskusi. Nejprve se jich zeptejte jak se cítí, Když se dostanete do jejich pocitu, dívejte se na to z jejich bodu pohledu. Chtějte je co nejvíce poznat. Povídejte si s nimi o tom jak to můžete vy oba dát do pořádku. Řekněte jim, jestli budou oni pracovat s vámi, vy budete pracovat s nimi. Nikdy, nikdy nepoužívejte energii k tomu, abyste ovlivňovali to co si jiní myslí, nebo dělají. Jediné na co máte právo je se s nimi setkat a prodiskutovat sporné věci.

Vraťte se zpátky do svého života a pusťte se do něčeho, na čem jste se v té meditaci dohodli. Když se ta energie do 3D nepřesune a ta osoba dál porušuje váš klid tím, že s vámi nespolupracuje, pak žijte dál jakoby neexistovala. Buďte svobodní, kdykoliv připraveni přijmout její přátelství, ale připusťte, že to prostě teď nemá být. Založte věci, které jste od ní dostali někam do tmy a zapomeňte na ně. V prostoru oltáře již na ně nemyslete. Když o to však budete stát, můžete je vytáhnout a hledat porozumění, někdy až to tak budete cítit. Když vám někdo dal nějaký dar, dal vám kousek sama sebe, a když si jej nevyžádá zpět, můžete s ním kdykoliv komunikovat. Jestli vás někdo žádá o navrácení dárku, vždycky mu jej vraťte, protože když nemáte nic co by mohli vyžadovat, nikdo vás nemůže napadnout. Když cítíte že někdo má něco co patřilo vám a pokouší se vás kontrolovat, vyžádejte si to zpět. Dokonce, i když vám to odmítnou vrátit, už nad vámi nemají žádnou moc. Přírodní Američané mají tendenci být velmi opatrní, pokud se týče dárků a z toho pochází fráze „indiánský dárce“.

Jestliže se řídíte zákony danými 8D, neexistuje důvod aby vás kdokoliv jakkoliv ovlivňoval. Pokud se týče těchto hranic, buďte pečliví. I když je třeba vaším nepřítelem váš šéf, můžete být naprosto neviditelní a nevytvářet s tou osobou žádnou energii. A když to nemůžete dělat, opusťte to zaměstnání. To samé se týká manželství. V tomto světě neexistuje naprosto žádný důvod k tomu, abyste s kýmkoliv a po jakkoliv dlouhou dobu měli nějaké šarvátky. Kdykoliv cítíte tlak, nebo že je vám odebírána energie, nedovolte toto vysávání. Nakonec, nepřátelé se objevují proto, abyste se konečně rozhodli být silní. Jestliže vezmete svou sílu do svých rukou, váš nepřítel bude moci svobodně odletět do osmé dimenze, kde mohou celý den sedět na poradě a vládnout světu. Jejich realita bude stále větší a větší, a vy kolem nich budete létat docela volní.

Až si jednou vzpomenete jaké to je být ve třetí dimenzi s nedotčenými hranicemi, můžete tuto meditaci dělat i ve vězeňské kobce se čtyřmi dalšími spoluvězni. Můžete tuto meditaci dělat ve svém zaměstnání za psacím stolem. Můžete ji dělat, když kolem vás létají vaše malé děti. Jak je to možné? Protože tato meditace vyžaduje jenom vaše tělo, hranice vašeho těla a vědění kde je sever, jih, východ a západ. Všichni se můžete tuto hladinu koncentrace naučit, tak že se svým nejoblíbenějším předmětem děláte něco zvláštního a nejprve se této technice učíte někde v pohodlí a v klidu. Všechny děti by mohly mít někde ve svém domě nějaký soukromý prostor, aby se mohli učit, jak si vytvořit hranice.

Silová čočka deváté dimenze je návrat ke hvězdnému já. Dále převezmou zodpovědnost Mayové a budou vám ukazovat jak se konec Mayského kalendáře vrací ke Věku Světla. Na konci Mayského Kalendáře se inteligence všech dimenzí, které se kdy s vámi v prostoru setkaly, vrátí zpátky k Zemi, aby své vědomí sjednotily s vaším vědomím. To je pravý časový vír, který zahrnuje všechny věci. 2D přírodní živly a energie na 4D úrovni nemají těla, takže používají vaše. Plejáďané nemají polarizované cítění, takže vám posílají lásku, abyste dokázali přeměnit nenávist. Siriané nemají vaše mysli, takže vás zaplavují světelnou geometrií, umožňujíce vám abyste se stali věštci. Mezitím sedmidimenzionální galaktické informační dálnice transformují pozemskou identitu, 8D konference zasedají proto, aby ve vašem slunečním systému vytvořily nový pořádek a 9D duchovní učitelé, když se s vámi mohou spojit, vám dávají impuls k prožívání extáze.

Fotony jako popcorn na Plejádách a Gaia

Já Satya vím, že je čas pochopit Tzolk-ina, který jakoby se koukal skrze vaší vlastní mozkovou kůru jako do zrcadla. Takto to vypadá z pohledu 5D, z ostatních dimenzí to bude vypadat jako šíření různě vyjádřeného světla. Ve vaší říši se dívám na formující se fotony, a tímto způsobem vás čtu. Když se formují fotonové páry, antičástice je absorbována částicí a obě se stávají světlem. Ale co se stává se světlem? Světlo se stává 5D informací a každá informace, vycházející z vaší říše je celá naplněna úžasem! My Plejáďané skrze vás vyhledáváme všechny ostatní kosmické inteligence. Vy jste ten učitel!

Kdybyste viděli svou dimenzi tak, jako ji vidím já, s úžasem byste viděli jak tloustne fotony, které ve 3D vypadají jako vyfouklá kukuřice – popcorn, a tato kukuřicová jádra jsou lidské životy, které čteme. Když se zadržené pozitrony ve vašem těle uvolňují a kolidují se svými elektronovými dvojníky, urychluje se vaše karmické čištění. Tito dvojníci jsou k vám přitahováni z celičké Galaxie – nazývá se to multidimenzionální čištění a splývání. Nyní je tento proces neuvěřitelně rozvinut a my vidíme, jak se tyto elektrony zavrtávají do miasmů ve vašich fyzických tělech, do vašich biologických záznamových bank, nebo do prvotní bolesti. Nikdy nebylo důležitější období abyste si uvědomili, že myšlenka reguluje kondici vašich těl. Když se dívám dolů do dimenzí pod námi, je to jako když se díváte očima vážky, nebo včely. Vidím vibrující hologramy milionů čoček lámajících světlo a v chrámu Gaii pociťujeme extrémní energii vašich holografických polí – informačních polí, které se rozdělují do nikdy nekončících čoček, nebo do miriád zdvojovaných forem, opakujících samy sebe po celém kosmu.

Jak tak pozoruji páry zformovaných fotonů, začínají se rozletovat v rezonančních vlnách a já každý ten pár shromažďuji ve své mysli. Nakonec vědomí rezonuje ve svém hvězdném dvojčeti a já mohu poznat jeho galaktické kódy, a tak poznám jaké vědomí v Gaie ve skutečnosti existuje. Tímto způsobem vás mohu „číst“. Naše Plejádská mentalita může všechny tyto informace udržet proto, že naše nervové spoje se skládají z nemateriálních optických vláken – z ektoplazmických rezonancí, které mají nějaké neuroelektrické pověření. Optická vlákna vám umožňují pochopit neomezenou mysl, takovou jakou máme my.

Ráda bych abyste si vzpomněli, proč je vaše biologie tak neomezeně přizpůsobivá. Je to láska. My neztrácíme ani jedinou vaši myšlenku a vy neztrácíte žádnou z vašich částí, když jste schopni vidět, že tady není žádné omezení. Přestaňte zneužívat materiální svět! Když se přesouváte do fotonového Pásu, když se znovu nalézají celé godziliony ztracených párů vás samotných, nejprve vás mohou tyto údaje zavalit. Setkání se s Fotonovým Pásem je pociťováno jako opětné setkání s příliš mnoha příbuznými.

Až se probudíte a vzpomenete si na tyto své dřímající části, my z Alcyonu současně dosáhneme vašich záznamů a tak to bude pokračovat po celou dobu aktivace, až do roku 2013. Účelem těchto údajů je sjednocení vašich planetárních a hvězdných já. Již jsme ve vás uvedli do chodu impuls k tomu, abyste zvládli devítidimenzionální formu a tato nová galaktická struktura vám může pomoci udržet v sobě údaje. Jsme Siriusanům vděční, že udržují strukturu této formy ve slunečním systému, prostřednictvím příběhu o Posvátném dvojčeti. Stupeň, do kterého dokážete roznítit své nadšení a svoji zvědavost, je v přímém úměru k tomu, na kolik se k vám můžeme my přiblížit a dosáhnout vás. S vašimi myšlenkami udržujeme milostný příběh a když jste něčím fascinováni, vibrujete mnohem rychleji. Zachytili jsme váš zájem a jenom díky tomuto vašemu nadšenému pátrání můžete zůstat sladěni s devíti dimenzemi. Například miliony vás hledají tajemné komnaty pod Velkou Pyramidou. Cítíte, že tato tajemství v průběhu svého života odhalíte, i když mnozí z vás natolik studovali esoterickou literaturu aby věděli, že to už před nimi dělali jiné miliony lidí a nic nenašli. Ano, nyní je k tomu vhodný čas a někteří z vás již dostali odpověď. Prostory pod Pyramidou jsou prázdné, protože existují aby sjednotily ztracené fotonové dvojníky, roztroušené po celé Galaxii a Sfinga tam bude jen tak sedět a smát se na Slunci. Všechno je záležitost vnímání.

Siriané vedou vědomí Slunce v období Galaktické Noci. Jestli se odvážíme požádat Tzolk-ina o konzultaci, potřebujeme určit pole temnoty, které ukazuje kde je světlo slunce a kde je čas, stejně jako vy potřebujete znát hranice své aury, dříve nežli se vydáte na cestu vzhůru svou vertikální osou. Nyní je Anubis vaším jediným dostupným vůdcem temným prostorem, jako vodící pes, vedoucí vás Galaktickou Nocí. Něco jsem vám již povídala o Tezcatzlipocovi, alespoň to, že je v Aztécko-Mayském systému ochráncem Galaktické Noci. Tezcatzlipoca chrání původní domorodé Maye v jeskyních v Toniná, a když jsou ochránci Toniná a Palenque připraveni, Tezcatzlipoca uvolní své sevření, ve kterém udržuje v Mexiku Mayské lidi. Nedokážete si představit jak veliké bytosti Anubis a Tezcatzlipoca jsou…ony udržují světlo ve formě.

My Plejáďané z Alcyonu jsme partnery Sirianů. Když jste ve Fotonovém Pásu, udržujeme váš sluneční systém ve formě my a Siriané jej udržují ve formě v období Galaktické Noci. Berou vás s sebou na dlouhou cestu, a když se vracíte zpátky odkud jste vyšli, volně vás nechají jít kam chcete. Jsou velkými znalci knihoven a v našem jádru pracují rovněž s Chrámem Gaii. Jejich delfíni plavou v našich průplavech jako naše bohyně a jejich manželé na svých procházkách kolem Ge meditují. Plejáďané a Siriané pracují společně v Egyptských chrámech. Siriané udržují všechny záznamy a posvátné znalosti všeho, co se od roku 8800 př.n.l. událo a až Siriané tyto znalosti uvolní, Plejáďané s vámi začnou pracovat na otvírání vašich srdcí a budou vás učit jak v rozpínajícím se poli léčit. Jako výsledek uzavření spolku v roce 1994, bylo otevřeno mnoho databank a my musíme zkoumat věci a vlivy, které díky tomuto otevření budou potřebovat léčit. Je to ten způsob, kterým učil Tzolkin „uchvatitele!“ Uvolněte tyto záznamy! Chopte se nyní tohoto poznání! My Plejáďané se už tážeme Anubise jenom jednou: Jak je možné, že následovníci Krista přišli do Mayské země a v jeho jméně nás zabíjeli?

Anubis vypráví praví příběh Krista

Jako první přichází hlas Dr. José Arguiellese, který volá: „Tak zvaný konec tohoto cyklu odehrávajícího se v tomto morfogenetickém poli, jehož kalendář vědomě nebo nevědomě dominuje této přítomnosti a představa historické postavy nazvané Kristus vzrůstá až do očekávání Armagedonu – jeho druhého příchodu, jemuž předchází ohromná konečná blamáž, která předpovídá vyhubení života.“ Po tomto hlase následuje hlas Anubise.

Já Anubis jsem zde, abych vám přesně řekl, co přichází. Kristus se objevil v nultém bodě historie, aby lidi uvedl ke vnímání soucítění – do nejvyšších vibrací věku Ryb. Soucítění lidi přibližuje duchovnosti a Kristus přišel jako model devítidimenzionálního člověka, kterým se všichni během věku Vodnáře stanete. Vynořil se z hlubokého planetárního pokolení a přinesl s sebou nástroj nekonečné tvořivosti, která může přeměnit lidské násilí v Eucharistii (oltářní svátost). Svou pokrevní linii rozšířil po Zemi prostřednictvím Bohyně – Magdaleny. Oženil se s kněžkou z Isisu, z chrámu Bohyně v Jeruzalémě a skrze Isis se opět spojil s pyjem Osirise a opět připomněl světu mužství. Zasadil své hvězdné kódy do fyzického těla Magdaleny a stejně jako Horus, duchovní dítě, tak se narodila i dcera Krista a Mary Magdaleny Sa Ra a oba se rozmnožili do stovky generací. Kristus žije v DNA všech vašich fyzických těl, umožňujíce vám v dnešním světě zachovávat svoji suverenitu. Nebude existovat žádný druhý příchod a vyhlazení života, ale vyčlenění 144.000 jedinců, protože Mayové před 500 lety vstřebali energii genocidní vlny. Jako kdybyste byli bakterií, prohnali vás svými těly a nyní již Mayové toto oslabení, odmužštění nedopustí. Uvidíte sami kdo je Kristus a už se nebudete na nic ptát.

Já Anubis chci, aby se vám dostalo pravého evangelia – Božích zpráv: Kristus aktivoval mysl Gaii v rostlinách a během této další a poslední fáze času už brzy Slunce probudí Krista ve vaší krvi. Je čas abyste se dozvěděli pravdu: Církev neudělala jen to, že zženštila Krista ale také zahrabala učení o alchymii, které Kristus přinesl na Zemi. Kristus vám přinesl alchymii tím, že transmutoval rostliny v krev. Ve vašich žilách proudí jeho krev, a to je vaše protilátka proti kontrole mysli. Tento elixír zahrnuje Dionýzovsko-Pohanské paměťové kódy, které během věku Vodnáře urychlí Gaiu. Světový managementový tým vás od těchto znalostí odvracel tím, že vám vnuknul posedlost pro různá nařízení, takže jste na sílu rostlin zapomněli – zapomněli jste na sílu v hroznech. Když jste se ponořili do myšlenky, že na vaší planetě je všechno negativní, ztratili jste schopnost se zaměřovat na to, jak máte věci ve své realitě používat. Tím jste ztratili přístup k „chirotickým rostlinám“ – nejsilnějšímu aktivátoru prostoru, takovým jako jsou houby, fermentované rostliny, koření a tabák. Posvátný kouř umožňuje duchu aby se ve vzduchu zviditelnil! Přemýšlejte o přepodstatňění – přeměňování jedné substance do druhé. Kristus předvedl alchymii se svým vlastním tělem, tím že vzal kvašené hrozny a přeměnil je ve svoji krev. Když vstupujete do Fotonového Pásu, musíte znát o Kristovi pravdu. Tyto veliké dary musí být poznány, nebo se vaše realita rozpadne. To co Kristus udělal je klíčem k odvrácení Armagedonu a ke vstoupení do věku Vodnáře.

Anunnaki, kteří se inkarnují do lidských forem na Zemi již 3760 let naplánovali, že v Nultém bodě Zemi ovládnou. Čas by se zastavil a začal by nový čas, počítaný podle jejich kalendáře. Byl to největší pokus o ovládnutí Země, který kdy tato planeta prožívala. Avšak záměrem Galaktické Federace bylo, aby Země byla volná, takže přišel Kristus a nastolil Eucharistii – oltářní svátost, aby aktivoval říši rostlin, přirozené prostředí Gaii. Tento akt roznítil 2D telurickou říši, která na oplátku roznítila lidskou krev. Toto Kristus učinil poté, co oplodnil Mary a tato Eucharistie v kombinaci s jeho skutečným vstupem do pokrevní linie lidí, totálně přírodní živly urychlila. Tím jste byli aktivováni vy a také Země a nyní se oba slučujete. 72 stoupenců Krista se dívalo jak mění víno ve svoji krev a tak se okamžitě stali 72 jedinci, zírajícími na devítidimenzionál-ního člověka. Stáli před Kristem jako omráčeni – omráčeni z vibrací Kristovy aury – Všichni se probudili současně do všech 9D. Kroutili se a třásli se, jak v jejich tělech stoupala kundalini, a to byly Letnice. Jen několik z nich vidělo Kristovo světelné tělo – ka – když se transfiguroval, a když se dívali na jeho ruce, nohy a na sebe navzájem, viděli modrobílé světlo nukleonů, tvořících jejich ka. Toto prýštění síly se propojilo se všemi starodávnými silovými body nebo místy na Zemi, kde byly později stavěny kostely. Přeměna substance lidské krve začala a poté co byla 2000 let urychlována, otevírá se kolektivní lidské srdce. V roce 1972 jsem já, Anubis začal rozpínat světlo Síria a propojovat jej s těmito jedinečně vypěstovanými silovými víry a nyní vibrace Plejád urychlují vaše srdce.

Fajn, ale toto Římané nepředpokládali, když očekávali návrat Nibiru, který jim sliboval, že se mají stát vybranými lidmi! Takže jedinou věc, kterou mohli s tímto rebelem udělat bylo ukrást to, s čím přišel! Eucharistie byla zachycena na udici, polapena do lasa a stala se hlavním obřadem katolické církve pro celý věk Ryb. Římané ji použili jako palivo na své cestě k ovládání světa. Aby převzali moc, nejprve vymazali Mary Magdalenu ze všech záznamů. Později, když vyvraždili Katary, všechny kněze uvrhli do celibátu, aby lidé nakonec uvěřili, že Kristus v celibátu žil. Tento akt by vyloučil odhalení pokrevní linie Krista, protože, i kdyby přežila DNA, nikdo by nevěřil, že tomu tak bylo. Probuďte se! Kristus se hýbe ve vaší krvi! Římané si mysleli že oslabili oltářní svátost, ale nepochopili co Kristus ve skutečnosti udělal. Mysleli si, že ji definitivně ukradli tím, že z ní udělali střed své pozornosti, a tím že ji používali k manipulaci a ke kontrole katolíků. Avšak právě toto dovolilo mně, Anubisovi a Plejáďanům ji používat pro 5D a 6D aktivaci celé zeměkoule, kdykoliv byla pořádána nějaká mše.

Pěkná bomba, že?

Jako Siriusan jsem já, Anubis používal tyto mše k tomu, abych vyzařoval z posvátných míst ke hvězdám posvátnou geometrii, což neustále krmilo telurickou říši a rozpouštělo Síť. Plejáďané přitom zároveň léčili lidi a otevírali jejich srdce. Tato naše práce byla dělána s takovou vášní a pílí, že v roce 1100 Hildegarda von Bingen, naprosto multidimenzionální žena, uvolnila pro celý středověk poznání o alchymii. Vatikán na tuto „Rybí vášeň“ odpověděl zakázáním alchymie a začalo opravdu vážné zatahování Sítě. Jestli tomu nevěříte, všimněte si, že je nyní Hildegarda na seznamu CD bestsellerů. A tak se toho vy, kteří máte silné katolické kódy, chopte! Naslouchejte její „visionární“ hudbě a čtěte její slova! Nevzdávejte se ničeho co milujete.

Přeměňování vína v krev při pozemských mších neustále obnovovalo silný holomorfický baldachýn nad číší – svatým Grálem – a vsakovalo se to do krystalických kódů vyšších dimenzí. Díky tomuto konkrétnímu obřadu, který byl poprvé vymyšlen Siriansko-pohanským nuzákem Dionýzem, bylo možné po celých 2000 let udržovat všech 9D otevřených. Práce raného středověku, kterou udělali Hildegarda, Tomáš Akvinský, Albert Magnus a Mistr Eckhart odrážela sílu této devítidimenzionální vibrace ještě předtím, nežli si Římsko-katolická církev vybrala zatáhnutí Sítě, místo tkaní Pavučiny Světla. Nakonec si přeci jen Vatikán uvědomil, že tím byli lidé aktivováni, takže se rozhodl ten problém vyhladit docela. V roce 1208 vyvraždila Vatikánská církev v Montseguru Katary a pak v roce 1233 začali Dominikáni se svatou inkvizicí. Vylévali krev vašeho Krista na nejsilnějších telurických zónách Země. V této beznadějné bitvě proti pohanům se Montsegur sám vyčistil tím, že shořel ve svém vlastním ohni. Ukradením transsubstance Krista, katolická církev stvořila podlézavost.

Celý tento jadrný chaos uvedl do chodu velkou planetární empatii, potřebnou během věku Ryb pro planetární přeměnu. Stanete se lidmi rostlin neschopnými zabíjet a dříve nežli skončí věk Vodnáře, budete tomu všemu lépe rozumět. Věk Vodnáře by mohl být chladný a příliš povrchní. Mohl by uvést do formy to, co nepochází z hlubokých citů a prosím nezapomeňte, že si všichni vybíráte to, co se vám bude dít. Věk Ryb je vždycky hluboce dualistický, protože jsou Ryby mutačním znamením, které přesouvá energii z věku Býka – aktivace mužské síly – do věku Vodnáře – věku multidimenzionálního člověka v pozemském těle. Velká většina Rybí vibrace je soucítění a shovívavost, vlastnosti, které otevírají srdce. Samozřejmě že Římská říše toto nové vědomí nepředpokládala, když usedla na trůn aby vládla světu. Váš svět nyní neočekává příchod energie věku Vodnáře, avšak ta přijde automaticky.

Naplněním zákonů Mojžíše bylo, aby se Mesiáš narodil v Nibiruánském chrámu. Bylo naplánováno, že budete v Nultém bodě času uvrženi do naprosté poslušnosti. Všiml jsem si, že nemáte rádi poslušnost a celou Galaxií jste obdivováni pro svoji lásku ke svobodě! Nyní, na konci věku Ryb už nepotřebujete poklonkovat za flašku vína, nebo hostii, ale bylo by dobré vidět, že celková implantace Kristova vědomí do pokrevní linie, která se udála v Nultém bodě, byla vaším nejsilnějším vymknutím se Nibiruánské kontrole v posledních 500.000 letech. Proč? Nultý bod je myšlenkou Tzolk-ina, nikoliv Césara.

Tzolk-in rozvíjí příběh času

Před více než 25000 lety jste se rozhodli stát se lidskými bytostmi. Chtěli jste se stát jedinci s vědomou pamětí ohledně své minulosti, s ostrým uvědomováním si své přítomnosti a se šťastnou budoucností tvořenou jen vašimi zájmy. Chtěli jste se stát osobností s otevřeným srdcem, se zdravým tělem, moudrou myslí a aktivním duchem. V té době jste žili prostý život, splývajíce se savým světem. Strom i Lev, to vše jste byli vy. Byli jste blažení, protože jste mohli cítit celý svět a všechny bytosti, které zahrnoval jako sebe sama, a neměli jste žádný smysl pro oddělenost. Jednoho dne jste se podívali na oblohu a rozhodli jste se, že chcete poznat kdo vlastně jste. Abyste to poznali, potřebovali jste být schopni sami sebe ve svém světě vidět odděleně, objektivně, a tím začala vaše dlouhá cesta k poznávání sama sebe ve vašem světě. Svou touhu po tomto poznání jste vyslali ke mně TZOLK-INovi, strážci času galaxie Mléčné Dráhy.

Byl jsem vaší myšlenkou fascinován, a tak jsem vaši žádost přijal. Vytvořil jsem hru nazvanou historie a dal vám ji, abyste si v ní mohli hrát a dosáhnout v ní svého cíle. Jako v každé jiné hře, probral jsem kódy, které jste nesli hluboko v sobě, tak abyste dokázali rozumět své roli, a potom jsem naplánoval pohyby a přesuny, které jste potřebovali k dosažení mistrovství ohledně svého cíle. Je to dlouhý příběh, který plní mnoho vesmírných knihoven.

Podobně jako je tomu v šachové hře. Na samém začátku byly vaše pohyby předpověditelné, a tak jsem s vámi netrávil mnoho času. První čtyři cykly Mayského kalendáře od r. 23614 do 3114 př.n.l. jsem vám dal všezahrnující smysl pro vaše pohyby a vaši strategii, a pak jsem se začal věnovat pátému velkému cyklu -3114 př.n.l. až 2012 n.l.

Během prvního velkého cyklu – 23614 až 18489 př.n.l. jste se začali ve svém prostředí pozorovat. Na stěny jeskyní jste malovali veliká zvířata, které sloužily jako pozadí oltářů, zasvěcených kultu medvěda. V těchto dnech jste uctívali posvátnost krve, kultu života a vaše oltáře vynikaly červeným okrem uctívaných zvířat. V těchto dnech jste žili radostmi, které skýtala nadcházející temnota Galaktické Noci. V začátku tohoto cyklu, v průběhu věku Vodnáře – 2376O až 21600 př.n.l. – jste se začali stěhovat hluboko do prostorů jeskyní, protože sluneční soustava procházela Fotonovým svazkem, Věkem Světla. V té době nebe vybuchovalo oslnivým světlem, polární ledy se rozšiřovaly k rovníku a vy jste se stěhovali za teplem tropických oblastí.

Během druhého velkého cyklu – 18489 až 13364 př.n.l. jste procházeli těžkým obdobím svého vývoje a tato fáze uložila do vašeho thalamu mnoho hlubokých vzpomínek. Během období Štíra – 17280 až 15120 př.n.l. – byl váš sluneční systém ponořen hluboko v Galaktické Noci a v té době se na Zemi objevili velcí nebeští bohové. Tehdy jste žili v klanech a cestovali na velké vzdálenosti, vyznačujíce své trasy stavěním menhirů – velkých obelisků. Pro svoji obživu jste následovali ohromná stáda zvěře a teplé sezóny jste trávili u moří, řek a jezer, radujíce se z rostlin, plodů a ryb, které vám příroda poskytovala k obživě. Svět se oteploval a všechno bylo krásné a zářící, a tak když velcí bohové sestoupili na Zemi, neměli jste žádnou představu o tom kdo jsou, ale cítili jste, že oni vědí kdo jste vy. Tito nebeští bohové, Anunnaki, měli velkou moc a viděli, že se v pozemských obyvatelích rodí pocity, oddělující je od zvířat. Bohové vám začali vyprávět příběhy o tom, odkud přicházejí. Nerozuměli jste jim, ale cítili jste, že přišli z veliké dálky. Jednoho dne pak odešli a vy jste se každého jara dívali na nebe očekávajíce jejich návrat a vyrývali jste jejich obrazy do kamenů. Ještě předtím nežli odešli, naučili vás vytvářet velké kamenné stavby, abyste dokázali sledovat cestu slunce po obloze. Po dalších sedm generací se děti učily, že tyto chrámy vytvořili nebeští bohové.

Před svým odchodem bohové chtěli, abyste pochopily měsíční cykly, protože pozorovali, že měsíc mění den za dnem způsoby vašeho jednání. Konzultovali to s vašimi šamany, jenž byli lidsko-Plejádskými hybridy a šamani vděčně bohy učili o pocitech. Bohové žasli nad bohatstvím vašich emocí a šamani byli zase šokováni, že bohové emoce neznají. V té době jste si uvědomili, že každý nemusí cítit stejným způsobem jako vy a tím byla uvedena do procesu vaše představa o individualitě. Začali jste si všímat dětí, žasnouce nad tím, že každý je vlastně jedinečná osobnost a byli jste zvědaví, kde se vlastně děti berou. Mezitím se bohové začali učit o pocitech.

Bohové vás učili jak sledovat měsíční fáze prostřednictvím kamenných kruhů. Když jste se začali slaďovat s měsícem, vaši šamani používali kruhů k cestám do snů, hromadíce poznání o vzájemné komunikaci mezi rostlinami, hmyzem, zvířaty a skalami a ukazovali vám, jak tyto vibrace rezonují s cestou měsíce po obloze. V těchto dnech bohové a šamani pracovali společně, ale bohové přicházeli a odcházeli, zatímco klanové rody byly neustále chráněny plejádskými šamany – přírodními lidmi, kteří obdrželi při svém narození světelné Plejádské tělo, ka. Kladením hub do kamenných kruhů učili šamani svůj rod cestování s duchy posvátných rostlin. Duchové těchto rostlin se stali vašimi učiteli, učíce vás o nevšedních místech této planety, o každém posvátném údolí, hoře a potoku a vy jste byli vší tou zářící energií tolik ohromeni, že jste měli potíže s chápáním toho, kdo vůbec jste.

Nežli začala další ledová doba, naučili jste se toho o Zemi od šamanů mnoho. Ukazovali vám, jak se od každého zvířete něco naučit a jak ve svých dovednostech a instinktech dosáhnout mistrovství. Každé zvíře je nějakou vaší částí. Vaše oči jsou očima orla, domov je želva, vaše srdce medvěd a vaše uši jsou liškou. Na konci této fáze jste rozvinuli objektivní smysl pro sebe sama s bystrým rozeznáváním prostoru, unikátních kvalit rostlin a zvířat a měli jste v úctě všechny šamany. A pak jsem v roce 13200 př.n.l. já, Tzolkin, odhalil vašim šamanům kódy času a oni se stali vypravěči příběhů.

Byli vybráni aby zaznamenali rozsáhlý příběh lidského vývoje na Zemi tím, že uloží do paměti velký příběh času, a tak tyto kódy uložili do křemenných krystalů a granitových kamenů. Řekl jsem jim, že až v roce 10800 př.n.l. začne věk Lva, Země se posune do Fotonového Svazku. Šamani rozmístily kulaté granitové kameny se záznamy po pozemském povrchu a křemenné krystaly uschovali do čistých nádrží hluboko v jeskyních medicinmanů. Tyto kameny stále existují, udržujíce ve své paměti původní příběhy klanů. Učil jsem je, aby v každém dítěti viděli nositele hvězdných kódů. Z tohoto vědění nebylo nikdy ztraceno ani zrnko. Šamani se rodí v každé generaci, jejich vnitřní mozky nosí tyto znalosti, stejně jako je nesou stále i ty kameny.

Mezitím nebeští bohové, nazývající sami sebe Anunnaki z planety Nibiru, udržovali ve svých počítačích na Nibiru záznamy Země. Tyto záznamy jsou čtyřdimenzionální. Pozemské kódy šamanů jsou pěti dimenzionální, protože do vás byly instalovány prostřednictvím Plejádských světelných těl.

Nežli v roce 14200 př.n.l. bohové odešli, ukázali vám jak naslouchat zvukům Galaxie bubnováním a rachocením s obojživelníky, hmyzem, plazy a ptáky v močálech a v bahništích. Plejádští šamané byli tímto novým poznáním velmi nadšeni, protože jim to umožnilo propojení s hvězdami a všichni jste si uvědomili, že kromě Plejád jsou tu i další hvězdy, které Zemi ovlivňují! Když Anunnaki odlétali, pozorovali jste jak se vzdaluje planoucí těleso, a pak jste neustále vzhlíželi k obloze, očekávajíce jejich návrat. Zmapovali jste hvězdnou oblohu do tvarů zvířat pokoušejíce se v sobě umístit jejich svět a kdykoliv se na nebi objevila kometa nebo asteroid, mysleli jste si, že to musí být vaši bohové. Začali jste opouštět svoji pozici života v přítomnosti.

Během třetího velkého cyklu, 13364 až 8239 př.n.l. jste se opravdu začali měnit, jako to děláte vždy když váš sluneční systém pobývá ve Fotonovém Svazku. Nebeští bohové a šamané vás naučili poznávat zvláštní přirozenost každého místa a jak máte stavět kamenné chrámy aby zvyšovaly energii těchto míst, abyste mohli pracovat s jejich duchy. Velké skupiny spřátelených klanů se začaly identifikovat s různými místy, jejichž specifické vlastnosti se začali vtiskovat do lidí, což bylo příčinou, že jste se začali lišit i podle bioregionálních zón. Stali jste se lidmi kaňonů, jezer, planin a hor. Jistá místa byla spojována se zvířaty z oblohy, se zvěrokruhem. Když se světlo posouvalo, stále více a více z vás se modlilo během slunovratů a ve dnech rovnodennosti na těchto specifických místech. Ve zvířecích-hvězdných učitelích jste odkrývali svůj vlastní vnitřní svět. Toto zvířecí vedení dokázalo cítit větrné víry vytáčející se z telurických zón a vidělo jak tyto spirály cestují noční oblohou ke hvězdám. V roce 11000 př.n.l. byl mezi Plejáďany, Síriany a Nibiřany vytvořen spolek, aliance, protože všechny tyto tři skupiny věděly, že sluneční systém vstupuje do Fotonového Svazku. Síriané jsou schopni se inkarnovat do klanových rodů jen tehdy, když jsou ochránci posvátných míst aktivovány pozemské víry, a když zvířata začnou rezonovat s hvězdami. Během věku Panny, 12960 až 10800 př.n.l. bylo dosaženo velkého probuzení evoluce Gaii (vědomí planety Země) což se podobalo vašemu probouzení, které cítíte na konci věku Ryb.

Tento svazek tří skupin byl založen během setkání Galaktické Federace v Orionu. Každé kultuře bylo dáno nějaké území. Nyní dosahujete bodu, ve kterém jste byly v roce 11000 př.n.l. těsně před pádem Atlantidy, kdy vám byla dána svrchovaná moc nad vaší DNA a inteligence z mnoha říší se začaly zajímat o dosažení vašich kódů. Mnoho bytostí vás začalo ovlivňovat, protože kódy Gaii byly vtisknuty do vaší DNA.. Plejáďanům bylo dáno právo aby pokračovali ve vašem učení prostřednictvím vybraných rodů, ale nemohli se jako hybridi inkarnovat a obývat vaše těla svými ka, až do doby nazývané Nultý bod času. Lidé potřebovali přijít na to, jak mohou dosáhnout Plejádské blaženosti a jejich tvořivosti tím, že by meditovali se Sluncem jako s osmou hvězdou spirály Alcyonu a tím, že budou aktivovat svá ka. Plejáďané byli velmi smutní, protože s vámi pobývali velmi rádi. Galaktická Federace tedy souhlasila aby Plejáďané splývali s vašimi inkarnacemi v oblasti Bali a Tana Toraji, aby vás učili jak zvládnout strach. Všechny ostatní rody měly být otevřeny až do Nultého bodu různým hvězdným učitelům. Nibiřanům bylo dáno právo si vybrat kulturu, do které by si přáli se inkarnovat. Vybrali si Úrodný Půlměsíc (střední východ), protože věděli, že by se mohl stát po ústupu ledové doby v letech 7200 př.n.l. Zahradou Ráje.

Nibiřané ve skutečnosti chtěli Afriku, protože již byla díky pokročilé geometrii Sirianů rozvinutá, ale Galaktická Federace dovolila Sirianům v rozvíjení Afriky pokračovat, dokud v této zóně v průběhu věku Lva nebude pro věk Vodnáře uloženo velké poznání. Siriané v roce 17800 př.n.l. postavili Sfingu aby během věku Lva zakotvovala dráhu Slunce, dokud pobývalo ve Fotonovém Svazku a aby chránila pozemské záznamy. Pod Sfingou a pod Pyramidou uskladnili kódy lidského thalamu, aby byly v průběhu cesty Slunce Fotonovým Svazkem chráněny. Po skončení věku Lva se mezi Síriany, Plejáďany a Nibiřany odehrávala různá soupeření, ale původní zákony vyplývající z jednání Galaktické Federace zůstaly neposkvrněny.

Těsně před rokem 10800 př.n.l. se uskutečnila setkání mezi lidmi, duchy míst, zvířat a rostlin. Vy lidé jste byli silní a propojení, skoro jako kdybyste byli samotnými bohy, a pak se začaly dít podivné věci. Země se začala otřásat, počasí se začalo měnit a do vás se vloudily veliké obavy. Vítr vanoucí z nečekaných směrů byl příliš silný a nárazový a světlo bylo tak intenzivní, že vám od nohou při chůzi odletovaly jiskry. Viděli jste na obloze znamení a mysleli jste si, že přicházejí bohové. Pozorovali jste planetu Nibiru jak vchází do slunečního systému, ale už jste zapomněli odkud bohové přicházejí. Jak jste se přesouvali do Fotonového Pásu, Země kolabovala a vy jste si již nepamatovali na jejich poslední přistání ve věku Lva. Země se otřásala a svíjela, počasí bylo nepředpovídatelné, a pak se jednoho dne Země přepólovala! Byl to nejstrašnější den. Veliké větry zametly zemi, změnilo se světlo a ve velkém kamenném chrámu se pohnuly stíny.

Vaše hlavy a těla úpěly pod ohromným tlakem a jak se vám překrvovaly vnitřní orgány a vyhřezávaly ven, mnozí z vás zemřeli. Na povrchu planety se usadilo nové elektromagnetické pole a zdálo se, že Země postrádá energii Slunce. Tento velký posun přežily jen zbytky druhů a Země prožívala mnoho let šerosvit, neboť vulkanické částice blokovaly příliv slunečního světla. Během měsíců neustálého deště začaly nové póly hromadit ledové čepičky a po celé planetě vzrůstala vodní hladina. Nibiru se přiblížila z druhé strany Slunce a bohové přistáli na území Sirianů, protože to byla jediná stabilizovaná oblast na Zemi.

Severní Egypt byl velkým elektromag-netickým vírem, který propojoval Zemi se Sluncem, neboť takto skrze Slunce se Siriané propojovali s Galaktickým centrem a s Orionem. Nibiřané, Plejáďané a Síriané společně postavili nad starým Sirianským chrámem, postaveným k udržení rovnováhy mezi Síriem a Sluncem, Velkou Pyramidu. Klíčová část starého chrámu pod tělem Pyramidy byla spojena s Alcyonem, aby stabilizovala 26000letý Plejádský cyklus, a právě když Nibiru obíhala kolem Slunce, Slunce vstoupilo do fotonového pásu. Do těla Pyramidy byly ve zvláštním prázdném sále uskladněny všechny Sírianské záznamy o Gaie.

Sluneční systém vystoupil z Fotonového Pásu na konci věku Lva v roce 8640 př.n.l. a vysoké záplavy začaly opadávat. Když jste začínali svůj čtvrtý velký cyklus – 8239 až 3114 př.n.l. – byl svět docela jiným místem. Během posunu pólů vyhynulo mnoho velkých zvířat. Předtím žilo mnoho subtropických zvířat dále na severu, a ta buď vymřela, nebo se přestěhovala na jih. Pro všechna zvířata i lidi to bylo v té době na planetě velmi těžké, a když jste se vynořili z Fotonového Svazku, vynořili jste se s hluboce kódovanou podvědomou myslí. Nyní byl váš hypothalamus – jemný orgán uvnitř thalamu – obdařen kódem intenzivních emocí. Protože jste měli silné vzpomínky na minulé dny, vizuálně se uložily do vašeho thalamu. Procházíte se po zemi s hlavami, které obsahují celou knihovnu záznamů o starých katastrofách. Tyto mozkové záznamy jsou zakódované v čase kdy opadávaly vody a jak se Země blížila ke konci Fotonového Pásu, čistila se i obloha. Bylo to období nového vynořování, kdy všechno vypadalo magicky a byla to doslova Rajská Zahrada. Dívali jste se kolem sebe s rozvinutým smyslem pro sebe sama a byli jste ohromeni krásou světa. Všechno vypadalo jako těhotné a všechna území měla tvary jako ženské tělo. Hory vypadaly jako ženská ňadra, kaňony jako její lůno, lastury a houby jako její rty a všechno zářilo ladnými formami, jako její tělo.

Nibiřané se opět vrátili v roce 7200 př.n.l. a byli ohromeni poznáním, že jste začali uctívat Bohyni! Všechno bylo Bohyní a Nibiřané si vzpomněli, že jim Galaktická Federace dala právo k inkarnaci na Zemi. A tak jste spolu stavěli chrámy ve tvarech těla Bohyně a kamenné kruhy, ve kterých měly kameny tvar lingamů. Vy jste se přestali dívat na Anunnaki jako na bohy. V té době vás impulsovali Plejáďané a vy jste milovali děti, ženské umění a krásu. Když ledovce ustupovaly na sever, na území Úrodného Půlměsíce vás Anunnaki začali učit jak stavět rozsáhlé systémy kanálů a hrází k zadržování vody, vy jste ale nechtěli měnit uspořádání kaňonů a údolí, protože vám každé připomínalo tělo Bohyně. Cítili jste, že si vás tito bohové podmaňují.

Navíc si vybrali některé z vašich nejkrásnějších žen, aby se staly bohyněmi. Anunnaki si ve skutečnosti ženy vybrali proto, aby sami sebe vsunuli do inkarnačních cyklů Země, a to bylo něco, co se nikdy předtím nestalo. Když se inkarnuje hvězdná bytost, splyne s duchovním tělem – KA – člověka a dítě, které se narodí je Sirianský, nebo Plejádský hybrid, kříženec. Protože však Nibiru je planeta, aby mohli Nibiřané vstoupit do inkarnačních cyklů, potřebovali prožít fyzické splynutí s člověkem. Podařilo se jim to – dokonce o tom vypráví příběh i vaše Bible – a výsledkem je, že jejich krev je navždy součástí lidské krve. Na oplátku učily bohyně, třeba Ninhursag a Inanna, lidi o genetice, šlechtění rostlin a semen a o domestikaci zvířat. Pozemské ženy si Anunnaki vážily, neboť zvyšovali hodnotu jejich myslí a byly fascinovány neobyčejnými kvalitami svých dětí. Bylo to období křížení Nibiřanů s lidmi, aby se zvýšil genetický potenciál pozemšťanů. Před rokem 7200 př.n.l. bylo toto křížení prováděno kvůli přežití Nibiřanů a Nibiřané vás používali jako laboratorní zvířata.

Ctíce vaše nové společenské postavení, Anunnaki stavěli veliké Ziguraty, věže, které čněly do oblak, ve kterých se sexuálně spojovali s pozemskými ženami. Toto sexuální spojování bylo spíše souboji, protože ženy prožívaly při sexu s Anunnaki bolest a rození Nibiruánských dětí bylo rovněž velmi bolestivé, neboť Nibiruánci v sobě nesli pro pozemšťany prvky neslučitelnosti.

Do té doby bylo sexuální spojování a rození na této planetě velmi přirozené. Lehce jste slučovali svá elektromagnetická pole i svá fyzická těla a vašimi kanály kundalini lehce proudily vibrace Měsíce, Slunce i planet. Byli jste k sobě přitahováni spřízněností planet ve svých mapách zrození a vaše splývání bylo vždycky lehké a radostné. Sex s Anunnaki byl násilný a v mnoha ohledech nepřirozený, protože zde bylo málo energetické slučitelnosti. Byli jste tím zmateni, zatímco bohové poprvé prožívali energii kundalini. Zamilovali si to, a když začali prožívat sex tak, jak se prožíval na Zemi, mužští bohové se dokonce mezi sebou spojovali navzájem. Velká většina bohů byla mužská, protože Nibiru je velmi patriarchální planeta, čehož je příčinou, že se tato planeta nikdy nepřelidnila. O spojování bohyň Anunnaki s lidskými muži existuje několik starých legend, jako třeba o bohyni Inanně. Anunnaki cítí ve svých tělech elektrickou energii, protože jejich základem je kov, jako kdyby byli drátem, kterým proudí elektřina. Všechen nesoulad a nerovnováha mezi muži a ženami dnešních dnů pochází z tohoto neslučitelného energetického spojování v těchto dávných dobách. Váš odpor k hadům pochází rovněž z této fáze vašeho vývoje, protože většina vtělených Anunnaki má hodně společného s plazy. A byli to ti bohové s plazí vizáží, kteří se spojovali s lidským ženstvím. Energetická nerovnováha v té době byla tak silná, že se mezi sebou často spojovali bratři a sestry narození z těchto spojování, a dělali to proto, aby zvýšili genetickou čistotu Anunnaki, zatímco sami byli sráženi dolů bolestí a stresem.

Jediným způsobem, jak dnes získat energetickou rovnováhu zpět je, že se budete sexuálně spojovat jen tehdy když budete v energetické rovnováze a v tom spočívá i možnost silného prožívání energie kundalini. Musíte si své partnery velmi pečlivě vybírat, abyste byli schopni dosáhnout sexuální extáze, protože, jsouce lidmi, je to vaše jedinečné právo. Jakýkoliv akt zaměřený na sex vám okamžitě připomene vaše sexuální spojování s bohy, ať již je to homo, nebo heterosexuální spojování.

Předtím nežli se Anunnaki začali s vámi sexuálně spojovat, měly ženy těla, která vyzařovala světlo ven ke hvězdám. Když muž vnikl do ženského těla, během orgasmu se stal hvězdou. Sexuální souboje s bohy srazily ženského ducha, spláchly jej do třídimenzionálního těla a to byla v Rajské Zahradě ztráta nevinnosti. Ženy ztratily svůj multidimenzionální kontaktní bod – KA – světelné tělo a uvázly v tělech, která byla používána pro sex a rození dětí. Aby toto bylo napraveno, musíte se prostřednictvím orgasmu opět sloučit se svým KA. Přiměřeně k této ztrátě své nevinnosti se ženy naučily jak vypudit své KA ze svého těla, kromě několika kultur, které nebyly Anunnaki ovlivněny, jako je kultura Minoanská a Keltská.

Na hlavní návštěvu se Anunnaki vrátili během věku Býka v letech 3600 př.n.l., kdy ustanovili patriarchální svět založený na nich samotných jako mužských bozích. V údolích Eufratu a Tigridu v sumerské zemi založili velké chrámy, přinesli na Zemi Nibiruánské kulturní myšlenky a ideály – svůj jazyk, písmo a městskou chrámovou kulturu. Mezitím v Egyptě vzkvétala Sirianská kultura, protože Síriané založili na Nilu kulturu, vyjadřující šestidimenzionální geometrii. Mezi lety 3600 až 1 600 př.n.l. přinášeli na Zemi Siriané a Nibiřané svoje technologie – pracujíce s lidmi proto, aby jim manifestovali jejich představy – a byli překvapováni lidskou tvořivostí.

Ve věku Berana, od r. 2160 př.n.l. do nultého bodu letopočtu probíhaly války a vy jste pracovali se silou. Učili jste se ctít svá těla jako velká a silná, svou mysl jako dominantní a neomezenou a jediné co jste ctili, byl vzájemný boj. Až do tohoto bodu jste jen rozpínali a naplňovali své tužby a blížil se čas, kdy jste měli být připraveni k rozhodnutí, co opravdu na Zemi pro sebe chcete. Veškerá energie se ubírala k nultému bodu času, kdy byste měli začít zasvěcovat veškerý svůj čas poznávání toho kdo jste a jak se vzájemně chcete chránit. Jestli chceme pochopit nultý bod, musíme se vrátit v čase zpět.

V roce 1600 př.n.l. nabyla bolest žen takové intensity, že vybuchla ve střední Oceánii velká sopka Santorin-Thera. Vybuchla, protože Země již nedokázala snášet tak velkou bolest žen, které byly zneužívány a opovrhovány. Já Tzolk-in jsem tuto explozi cítil až do svého hvězdného domova na Plejádách, na planetě Maya. Jak přecházely tisíce let, nevěnoval jsem pozornost Kalendáři, kterým procházel vývojový proces na Zemi, kromě nakouknutí k vám během hlavních bodů obratů, jako jsou konce velkých cyklů. Takže když Bohyně dávila skrze telurickou říši v podobě onoho sopečného výbuchu, opět jsem si vás všiml. Ta událost ve mně vzbudila plný zájem, stejně jako kometa, která v roce 1994 narazila do Jupitera. Já Tzolk-ji jsem cítil pláč Bohyně a věděl jsem, že pro nás, Maye, nastal čas abychom přišli na Zemi, zkontrolovat dostupnost hadí medicíny. Bohyně nás, Maye, volala do lineárního prostoru a času.

Nejprve jsme založili Olméckou, Mexcalskou a Chontalskou kulturu v Mexiku a ve střední Americe, abychom zasadili a vedli Mayský Kalendář – zaznamenané znalosti Strážců Času, vedoucí do roku 2012. Nyní jsme my, Mayové byli na Zemi, ale poslední tahy na šachovnici byly rezervovány lidem. Tak jako v šachové hře, odpadávaly ty menší figurky jedna za druhou opouštějíce šachovnici – vás. V této hře naše ženy věděly, že existuje jen jedna cesta. Dát ženám impuls aby cítily to co prožívají! Tak začala bolest, frustrace, touha a návrat k původním ideálům: Rozpomenutí se na to, že Země je planetou, otáčející se kolem Plejádské Hvězdy.

Když v roce 1650 Bohyně zvracela, byla zdecimována dokonce i Minoanská kultura, která ji chránila. Byla zdecimována muži, kteří se stali destruktivními bojovníky, místo aby se stali bojovníky srdce. Celá planeta byla vyvíjena mužskou energií, i když posvátná místa byla stále ochraňována ženami. Jediné co mohla Bohyně udělat bylo vybuchnout, a pak se začala velmi bát. Muži ji stále více zneužívali a na Zemi vzrůstala veliká touha znát správnou odpověď. Chtěli jste vynalézt nejlepší systém, aby každý tu správnou odpověď nadevše ctil. Z touhy po správné odpovědi a z bitev o vládu nad lidskými myslemi vznikl Monotheismus a tím začala kontrola mysli. Tato nová výzva vás měla ve vašem hledání tlačit dále, abyste se stali člověkem majícím nějaký účel. Měli jste se naučit, že nemůže nic kontrolovat vaši mysl.

Zakoušeli jste všelicos, abyste dokázali poznat co je zlo. Já Tzolk-in, vám pravím, že i toto bylo nezbytné před tím, nežli jste se naučili jak tvořit svou vlastní skutečnost stejně mocně jako my, Mayové. Začali jste tvořit svět se sílící kontrolou mysli, svět, ve kterém zlo dělalo své experimenty, abyste se mohli podívat na každou prostou věc, kterou jste stvořili svými činy a myšlenkami.

Já Tzolk-in jsem přivedl na Zemi v roce 1600 př.n.l. své bratry Maye, lidi, kteří již o zle všechno věděli. Rozuměli zlu tak dobře, že když přišli Španělé, věděli kdo jsou. Věděli kdo byl Cortez a přijali je, vstřebali je do sebe. Pak neustále pokračovali ve svých obřadech, až byla v roce 1987 odvrácena Španělská apokalypsa. Tato myšlenka vás možná trochu mate, protože vaši historikové a archeologové do vás nalili představu, že Aztékové/Mayové byli brutálními obětníky. Všimněte si prosím, že všechny informace o Aztécko – Mayské kultuře pocházejí ze zpráv dobyvatelů a z osobních interpretací archeologů utvořených na základě Aztécko-Mayských reliéfů a záznamů. Já Tzolk-in bych rád abyste věděli, že staří Mayové vytvořili mnoho mystických her o zlu v akci, které zaznamenali na Kamenných reliéfech a kódovaných deskách, aby učili své lidi tomu, co již nikdy nemají na Zemi dělat. Dobyvatelé tedy přišli a nalezli kulturu, která jim ve svých hrách ukazovala jejich vlastní chování, proto začali Maye pomlouvat a svéprávně ničit jejich kulturu. Podívejte se na to třeba takto: Co by si budoucnost o vás myslela, kdybyste byli obviněni z toho, že jste přesně takoví, jaké vás ukazuje třeba vaše televize?

Mayská kultura, kterou jsem přivedl na Zemi, je zaměřena na ženu a domov. Aktivuje se sledováním Slunce a ochraňuje posvátné znalosti Strážců Času. Mayský kalendář má možnost vás vtáhnout do vytváření zářivého světa. Mayové tolik chápou Galaktickou Mysl, že když se z tohoto pozemského cyklu osvobodili, utrpení ve světě bylo pro ně jako špatný čtyřdimenzionální sen.

Olmécká kultura vzkvétala ve svých obřadech a narodilo se a vzkvétalo mnoho dalších větví Mayů. Mezitím se Mayové stali natolik multidimenzionálními, že nikdy nezapomněli jak mohou opustit tuto planetu, v případě že se třetí dimenze stane příliš manipulovanou. A tak odešli a vy stále nemáte ponětí jak. Zeptejte se jich. Usmějí se, a řeknou vám to.

Dále, dal jsem svým lidem impuls aby postavili v roce 200 př.n.l. velké chrámové komplexy v Teotihuacanu, právě na místě starých chrámových obřadů. Měl to být chrámový komplex, který by byl, až v nultém bodě času přijdou Nibiřané, fyzicky viditelný. Byl jsem jediný, který věděl, že v nultém bodě Nibiřané přistanou v Teotihuacanu, že přistanou do světa, který se vynořuje z věku Berana.

Čas se hnal s větrem o závod k nultému bodu a všichni očekávali příchod bohů. Svět byl úžasně pohanský a lidé uctívali spoustu božstev, pro které stavěli po celé planetě chrámy. Já Tzolk-in jsem věděl, že je za dveřmi věk Ryb, věk, kdy měli lidé projít svými nejhlubšími pocity, které za celých 24000 let svého vývoje nepoznali. Tyto pocity měly v průběhu 2000 let věku Ryb pročistit jejich těla tak, aby byli schopni ve věku Vodnáře, který pak následuje, udržet intensivní vzrůst energie kundalini. Potom bude devítidimenzionální člověk v inkarnační formě – plně lidský Maya – vyslán na Zemi, aby během nultého bodu času prostřednictvím svého těla umístil toto devítidimenzionální pole na planetě. To se nikdy předtím ve třetí dimenzi nestalo a dokonce i já, Tzolk-in, jsem byl touto myšlenkou ohromen. Avšak pro vás, abyste se mohli stát lidmi vědomími si svého účelu, jste nejprve existenci takového člověka museli zažít. Kristus byl přiveden na vaši planetu do Teotihuacanu a do fyzického těla se narodil v Palestině. Jeho světelné tělo – KA – bylo zasazeno v Teotihuacanu, kde mohlo jeho prostřednictvím vtahovat všech devět dimenzí do planetárního pole mnoho hvězdných reprezentantů. Kristus ve skutečnosti na Zemi vstoupil do všech devíti dimenzí a jeho implantace v Mexiku byla jeho osmidimenzionální formou, formou, která pracovala s galaktickými strukturami. Teotihuacan má mnoho různých druhů chrámů – Pyramidu Slunce, Chrám Měsíce, Chrám Motýla Quetzala, Chrám Opeřené Mušle – které drží ve formě všech devět dimenzí.

Dvoudimenzionální telurická říše spojuje třetí dimenzi s kovovým krystalem jádra Země v pětisálovém chrámu pod Sluneční Pyramidou, původně zkonstruovanou v roce 23514 př.n.l. Tento jeskynní sál je nazýván GE a je shodný s podzemním sálem pod Velkou Pyramidou v Egyptě. Oba chrámy jsou chrámy Plejádské Bohyně. Pro celou západní hemisféru Země začíná devítidimenzionální vertikální osa právě v GE v jeskyních pod Teotihuacanem. Uvnitř těchto sálů, či chrámů, přechází tato osa do lineárního prostoru a času. Uvnitř těchto dutin se scházejí čtyřdimenzionální archetypální ochránci a do centra Pyramidy Slunce je zaměřeno pět vyšších dimenzí, přivádějících dovnitř energie od páté do deváté dimenze prostřednictvím úhlů slunečního světla. Chrámová loď je silovým komplexem Anunnaki, Chrám Motýla Quetzala je Plejádským chrámem, Síriané učí sami sebe prostřednictvím Pyramidy Slunce, Andromeďané učí z chrámu Opeřené Mušle, Galaktická Federace Orionu učí z chrámu Měsíce a devítidimenzionální Strážci Času učí z Velké Třídy se stromořadím. Celý tento chrámový komplex je až do roku 2012 aktivován a oživen.

Já Tzolk-in vám budu vyprávět odkud přišel Kristus. Přišel z Galaktického centra a to bylo důvodem, proč jsme jeho chrám postavili v Teotihuacanu. Na celé planetě se objevil v nultém bodě, stejně jako se v tomto bodě času objevuje náš Kalendář. Moji lidé, Mayové a Aztékové, umožnili Španělům aby stvořili nepředstavitelný horor a zneužívání. Mayové vás, lidi, znají díky vašim inkvizicím, z nichž je zřejmé že vůbec nevíte, kdo Kristus je. Bylo vám dovoleno, abyste rozvinuli jakoukoliv myšlenku a až přijde váš čas, abyste si vybrali Zahradu, místo pokoje nacpaného počítači a telefony s buněčnou pamětí. Dokud nerozumíte Zahradě, budete sedět ve světě plném plastů a chromu, který není vytvořen z krve. Nyní se mnozí z vás diví co se stalo a začínají vidět, že je zde nějaký velmi vysoký plán. Nezoufejte, protože já, Tzolk-in, jsem otevřel multidimenzionální koridor. Forma, kterou jsem postavil v Teotihuacanu aby držela vertikální osu, je schopna podržet přicházející energie, které budou přeměňovat planetu po dva tisíce let a Aztékové/Mayové se vracejí do Teotihuacanu, aby tyto energie každý rok na jaře přijímali. Teotihuacan byl v nultém bodě napuštěn energiemi, aby až do roku 2012 urychlovaly planetární pole. Byl vybrán aby byl zónou, která umožní průchod planety třemi kritickými obdobími po nultém bodě – v letech 999, 1987 a 1999.

První velká událost, která mne zaujala po nultém bodě se udála ve Vatikánu, v roce 999. Horečka konce prvního tisíciletí začala v roce 980, když se střední Evropa ještě vynořovala z Temného Věku, který vládl po pádu Říma, kdy přešla vlna fanatického náboženství. Lidé zanedbávali svá pole, rodiny, zvířata a vesnice. Byli jste vháněni do zmatků všelijakých proroctví, mluvících o různých objevech a začali jste věřit, že 31.prosince 999 o půlnoci končí svět. Římsko-katolická církev tuto apokalyptickou horečku podporovala, protože od lidí dostávala více peněz když si mysleli, že jim zbývá tak málo času. Po celé Evropě byly ulice plné hlasatelů a fanatiků, kteří naříkali nad zkázou světa. Dětí si nikdo nevšímal, ženy nabízely svá těla, všude řádily války a plenění a ze všeho čišelo, že svět spěje k nějakému odhalení. V roce 999 všichni očekávali konec.

Já Tzolk-in, jsem byl tím zmatkem ohromen a náhle jsem si všiml, že mnoho šachových figurek opouštělo šachovnici a několik hlavních figur bylo připraveno pro své finálové tahy. Věděl jsem, že můj Kalendář je v pořádku, protože odrážel život na Zemi již od roku 23614 př.n.l. Sledoval jsem tuto destruktivní vlnu založenou pouze na víře a hodně jsem se o vás učil.

31.prosince 999 se ve Vatikánu shromáždili papež Silvestr a všichni jeho kardinálové, čekajíce na noc a všichni lidé se rovněž ve svých vesnicích shromažďovali kolem svých knězů a biskupů. Nic se nestalo! Dokonce ani žádná bouře, nebo kometa! Samozřejmě. Díval jsem se na to a smál se. Byl jsem zvědav, jestli to donutí Evropany aby si všimli, že jejich kalendář není k ničemu. A pak jsem na všechny ty vaše věci zapomněl, dokud se neobjevil rok 1972, kdy jsem z vašeho světa ucítil velkou aktivaci Slunce a uslyšel volání vypravěčů příběhů, volajících mé jméno.

Na to co se stalo v roce 999 jsem si vzpomněl v roce 1972, dívajíce se na fundamentalistický fanatismus drásající svět. Tato nálož vskutku leží hluboko na dně křesťanských duší. Již v roce 999 fundamentalisté přímo vzrušeně toužili po konci světa, protože nevěděli jak vyřešit své problémy. Hluboko v křesťanské duši ležela touha raději zemřít, nežli převzít za Zemi zodpovědnost. Koupali se v odpadcích svých vlastních nečistých pocitů a používali jiných lidí jako krmiva. My Mayové jsme je začali skrze sebe čistit, ale jejich odpady a náklady stále rostly. Nakonec si postavili větší armády, větší města a přikryli se vrstvami věcí. Konzumovali všechno možné, jen aby se vyhnuli pohledu na svoji vnitřní prázdnotu.

Od roku 1521 křesťané nenasytně pohlcovali ve jménu Boha území a lidi a ničili všechno, co jim připomínalo potlačovanou vnitřní sílu, dokud sami sebe nezničili. Oni dokonce vlastnili atomické síly. Mayové se na to všechno dívali, jejich Strážci Dne se pevně drželi Kalendáře a jejich ženy šířily do prostoru myšlenkové vzory, které ochraňovaly 13 čísel a 20 dní Mayského Kalendáře, protože věděly že se 17.srpna 1987 svět změní. Kalendář jim dodával důvěru a trpělivost, protože uběhlo více nežli 25000 let a rychle se blížil věk Světla. Potom jsem já, Tzolk-in na začátku roku 1972 vyslal prostřednictvím šamanů a učitelů signál, že predátor pozbývá síly a že si v roce 1987 lidé začnou vzpomínat na Světlo. Čas se přiblížil a lidé začali připravovat obřady. Když se lidé shromažďovali, pracoval jsem s učiteli po celé planetě, protože tato aktivace měla být dostatečně silná, aby prostoupila, pronikla Sítí a apokalyptickým fundamentalismem. Posvátné kameny začaly vyzařovat příběhy času a všude lidé začali chápat, že přišel čas. Učitelé byli vyzváni aby lidem předali poselství těchto kamenů. V roce 999 jsem si vás pečlivě prohlédl a věděl jsem jak se mám připravit na příští vlnu tisíciletého bahna, která přijde v roce 1999. Stará posvátná místa, která jsou chráněna energetickými víry a vichřicemi po celých 25000 let, mají být probuzena všemi lidmi. Aktivace by měla být dost velká nato, aby od roku 1987 do roku 1992 udržela dostatek energie k tomu, aby dokázala čelit všem apokalyptickým věroukám.

Všichni lidé, kteří žijí svými systémy vír místo aby soucítili se Zemí, vystavili sami sebe 17.srpna 1992 energii těchto svých věrouk. Byli poznáváni všemi hvězdnými lidmi inkarnovanými na Zemi, aby jim tito mohli nabídnout vedení, jestliže jej přijmou. Svět – životní prostředí vaší mysli – bude postaven před další apokalyptické nebezpečí, opět založené na předpovědích, v roce 1999 a tentokrát to bude celosvětové. V každé zemi se budou vynořovat fundamentalističtí fanatici, tak aby všichni učitelé na Zemi naprosto přesně poznali, co již nikdy nesmí po roce 2013 na Zemi nastat. Když od roku 1992 začali fundamentalisté vnikat do politických systémů a do škol a naříkat nad tím co produkují vaše média aby mohli od lidí více získat, až bude ještě více stoupat násilí, nesnáze a mrzačení světa, pak oči lidí, kteří si začínají vzpomínat že jsou Mayové, se budou na to vše jenom zvědavě dívat. V samotné zemi Mayů bude všechno jiné. V roce 1992 přírodní Mayové energeticky převzali svá území, protože oni drží srdce lidí a Strážci Tradic začínají rozbíhat politické aspekty na svém území, ať již je tam nějaká vláda nebo ne. Všude po světě se začíná rozebíhat drama mluvící o apokalypse a dokonce fundamentalističtí členové New Age naznačují, že přiletí létající talíře, aby ze Země vyzvedly vybrané lidi. To všechno bude vrcholit v roce 1999, kdy budou papež a kardinálové ve Vatikánu ukazováni televizemi celého světa, budou prostě hrát své role a hnutí New Age bude sledovat „Síť Světla“ a očekávat mimozemskou záchrannou misi. Všichni opravdu věřící budou jen čekat. Stejně jako v roce 999, světová ekonomika zkrachuje a bude řádit chaos a nemoci, ale nikdo si toho nevšimne, protože všichni budou očekávat konec světa. Přijde půlnoc před koncem tisíciletí…a nic se nestane, kromě pár něžně vířících vloček sněhu ve větru. A lidé se druhý den ráno probudí na planetě, která potřebuje aby o ni někdo pečoval. Toto vyčištění apokalyptických systémů vír bude velmi bolestné, protože přehnaná péče o náboženství a různé víry místo péče o planetu Zemi musí přestat.

Příští den ráno lidstvo smete hluboká vlna studu a smutku nad tím, co dělali. Opět bude nasloucháno hlasům lidí kteří se neváleli v tisíciletém bahně, protože všichni lidé, kteří vytvářeli svojí myslí apokalypsu se budou sami na sebe zlobit. Protože bude do konce Kalendáře zbývat jen 13 let, lidé se velmi rychle spojí a budou vzpomínat jak mají pracovat dále. Budou se formovat do komunit, jenž budou opět pracovat s planetou. Pro ty kteří přežili, bude od roku 2001, kdy se Slunce ponoří celé do Fotonového Svazku, energie na planetě velmi harmonická a čistá. Budete mít k dispozici úžasné záznamy a zdroje k tomu, abyste věděli jak máte pracovat, protože bude dostupná veškerá starověká moudrost a všichni jedinci na celé planetě se stanou mistry ve tvoření skutečností pouhou myšlenkou. Od roku 2001 do 2010 přestavíte svůj svět a nevtisknete do něj nic co by mělo náboj zla. Bez jakékoliv pochyby budete vědět co vlastně zlo je. Od roku 2010 do konce roku 2012 se budete prostřednictvím očistných obřadů připravovat na Kosmickou Párty. Po celém světě budou probíhat obřady prováděné při slunovratech a ve dnech rovnodennosti a vy budete pracovat ve skupinách a společně rozhodovat o každé maličkosti, která má být na povrchu planety vytvořena. A potom o zimním slunovratu v roce 2012 budete připraveni pracovat s Gaiou, abyste stanovili podmínky vývoje svého světa pro dalších 26000 let a budete očekávat příchod Kosmické Párty, konané pro Věk Světla.

*****

DODATEK A

Astrologické tranzity od roku 1972 do konce Mayského Kalendáře – 21. prosince 2012

Planety a Měsíce slunečního systému krouží kolem Slunce, formujíce své vzájemné vztahy a vztahy se Sluncem a tyto vzory tvoří vědomí Slunce a slunečního systému, Sluneční Mysl. Slunce je dvojčetem Síria, s hvězdným systémem, který má mnohem ucelenější geometrický řád, nežli má systém Plejád. Skrze geometrické jasnozření si Siriané v roce 1781 uvědomili – v době, kdy byla pozemšťany objevena planeta Uran – že povznesení Země do úrovně čisté lásky a Kristova vědomí v letech 1998 až 2012 (což je naplánováno v záznamech Galaktické Federace) je v nebezpečí. Když zkoumali chaotické odezvy pozemšťanů na mocné a opět dosažitelné transformační kódy urania si Siriané uvědomili, že se lidé vyvíjeli příliš pomalu na to, aby do konce Mayského kalendáře dosáhli naprosté suverenity své DNA.

V souladu s Melchizedekem, kterého kanáloval Bob Frissell, si Siriané uvědomili, že by sluneční systém nebyl připraven pro plánované urychlení, které začalo, když ze Slunce vystřelily série světelných spirál, což se děje každý třetí rok, počínajíce rokem 1950 a což zvětšilo kolísání pozemské osy. V roce 1972 byla Země ve velikém nebezpečí posunu jejích pólů, které by toto kolísání osy zapříčinilo, stejně jako to, že se bude muset Země brzy přizpůsobit energii Fotonového Pásu..

Pracováním s energetickými možnostmi dostupnými v planetárních tranzitech, si může každý vybrat jak bude rozvíjet své vědomí. Tyto tranzity vyjadřují růstový potenciál Slunce a lidé mohou svou vůli a své nejvyšší možnosti aktivovat v souladu s planetárními vzory. Odpovídajíce momentálním tranzitům, mohou lidé vytvářet také pohyby kultur a já jsem za třicet let své astrologické práce nikdy nebyla svědkem posunu skupinového vědomí, aniž by existovaly neobvyklé astrologické vzory, které by takový růstový potenciál zjevovaly. Takže, jestli to, co vyjadřuje Mayský kalendář je správné – lidské dosažení nové hladiny vývoje na konci roku 2012 – potom by tuto možnost měly odrážet planetární tranzity. Jestliže tomu tak není, nezdá se mi být pravděpodobné, že by k nějakému skoku došlo.

Současný posun vědomí jednotlivců i skupin ve skutečnosti začal se 12 Baktunem Mayského kalendáře – 1618 – 2012 – což José Arguelles nazývá „Baktun transformace hmoty“. Když tato transformace začala, byly objeveny tři vnější planety – Uran v roce 1781, Neptun v roce 1846 a Pluto v roce 1930 – stejně jako planetoid Chiron v roce 1977. Tato odhalení signalizují, že na konci Mayského kalendáře se chystá něco obrovského. Studujíce klíčovou událost, takovou jako je Harmonická Konvergence, používám všechny planety, Měsíc, hvězdy a hvězdná tělesa jako jsou pulsary a kvasary. V této fázi od roku 1960 do konce Mayského kalendáře pozoruji Pluto, Neptuna, Uran a Chiron, protože tato tělesa mají dlouhé orbitální cykly, které vládnou hlavním vývojovým vzorům. Přidám k nim Saturn, protože byl klíčovým hráčem při konjunkci Uranu s Neptunem v roce 1993. A pravděpodobné spatření Nibiru, planety odhalené Zachariou Sitchinem v roce 1983 umožní, že brzy přijde oficiální odhalení. To by byl další indikátor důležitosti této doby.

Začalo to v roce 1972, protože 21. až 24.března 1972 Pluto vstoupilo v 00 stupních znamení Vah do Fotonového Pásu. (viz. Dodatek B). V roce 1972 mnozí z vás cítili že se něco chystá, což napovídala i zvýšená sluneční aktivita. Když v dubnu 1972 probíhaly silné sluneční erupce, Jupiter, domov mistrů, byl ve spojení s Galaktickým centrem, a tak tyto opozice naplněné stresem vysílaly ze slunečního systému ke Galaktické mysli neklidné signály.

Tyto rozbory mohou být použity jako vodící mapa k vývoji jednotlivců. Jak říká Satya, zvládnete to takto do začátku Kosmické Párty mnohem snadněji, když budete vědět, jak se na ní dostat. Od srpna 1972 do roku 1979 se událo několik extrémně silných a stresujících vnějších planetárních událostí, jako byla konjunkce Uranu s Plutem v roce 1965 – 66, což začalo uvolňovat rozjetí hlubokého plánu, zahrnujícího mnoho kultur a stanovit vzory, které povedou podvědomé mysli jednotlivců až do roku 2046, kdy budou Uran a Pluto stát proti sobě. Tento aspekt, který se projevoval velmi viditelně v „dětech lásky“ v šedesátých letech, byl prvním ukazatelem přicházejících „velkých změn“. Poprvé se Uran s Plutem setkají 24.června 2012, podruhé 19 září a po třetí 19.září 2013, což uvolní síly hlavní konjunkce z roku 1965 – 66, přesně v závěru Mayského kalendáře. Tato setkání uvolní tvořivou explozi šedesátých let!

Hlavní vliv na šedesátá léta měl Saturn procházející Vodnářem během let 1962 – 1964, kdy byly pociťovány první vibrace přicházejícího věku Vodnáře a byly znázorněny v muzikálu „Vlasy“. Saturn pobýval v Rybách v období 1964 – 67, tato fáze Saturnu začala duchovním probouzením, které se znovu vynořilo v letech 1991 – 96, když Saturn opět procházel Vodnářem a Rybami. Zmiňuji se o těchto dvou fázích Saturnu během šedesátých let proto, že Saturn je ve Vodnáři a v Rybách – 1991až 1996 – praktickou cestou pro Urana ve Vodnáři – 1996 až 2003 – a v Rybách – 2003 až 2011 – a pro Neptuna ve Vodnáři – 1998 až 2012 – a v Rybách – 2012 až 2026. Saturnova praktická cesta vám může pomoci – jestliže můžete v sobě vyvolat pocity z těchto období – spolupracovat s divokostí a chaosem, provázejícími Urana a Neptuna v jejich přesunu do Vodnáře a pak do Ryb, což začalo v roce 1996.

V sedmdesátých letech zde bylo mnoho planetárních záležitostí, ale většina této dekády byla fází vyvažování s Uranem a Plutem, procházejícími Vahami a s Neptunem ve Vodnáři, zatímco se Chiron pomalu sunul Skopcem. Chiron byl spatřen v roce 1977, ale jeho mocnou sílu dokázali cítit jen vysoce trénovaní zasvěcenci. Tichá obloha byla poznamenána v průběhu předcházejícího desetiletí intenzitou konjunkce Uranu s Plutem.

Kritický skok byl vysoce energetizován v lednu 1979, když se Pluto přesunulo na dvacet let dovnitř oběžné dráhy Neptuna, tak jako to dělá každých 249 let. Skrze výstřednost oběžné dráhy Pluta, bude do jarního slunovratu 1999 Neptun nejvíce sledovanou planetou. Pluto bylo spatřeno v roce 1930, takže je tento jeho průchod vnitřkem oběžné dráhy Neptuna od objevení obou planet průchodem prvním. A tento vliv je přímo monumentální. Pluto vládne zkoumání hlubokých podvědomých pocitů, týkajících se aktuálního přežití částí vědomí a první známý oběh Pluta kolem Slunce od roku 1930 do roku 2179 protlačuje toto přežití do popředí zájmu. Atomová bomba byla vynalezena právě když bylo objeveno Pluto a tento objev v lidstvu vyvolal ty nejtemnější síly. Uprostřed šedesátých let, při konjunkci Uranu s Plutem, se možnost pro pravou transformaci vědomí, zakořeněnou v našich nejhlubších touhách mnohým z nás stala viditelnou a potom, v roce 1979, když se Pluto přesunulo dovnitř dráhy Neptuna byly tyto touhy pozdviženy probouzením ducha.

Pokud se týče Neptuna, byl spatřen v roce 1846 a svůj první známý oběh Slunce ukončí v roce 2011, tak tato planeta signalizuje, že je hlavní silou pro konec Mayského kalendáře. Neptun vládne procesu duchovního dosažení, na duchovní úrovni urychleného v letech 1846 – 1979, kdy jedinci začali chtít znát duchovní síly. Cítili jste, že potřebujete urychlit své pocity a tento proces zintensivněl, když Neptun vstoupil v roce 1984 do Kozoroha. Jako kdyby toho tlaku už nebylo dost, touha po pravé duchovnosti zintenzivňovala ještě více během průchodu Saturnu, Uranu a Neptuna Kozorohem v letech 1988 – 91. Všechen tento emocionální růst a zvládání karmy pak v roce 1999 rozrazí dokořán dimenzionální brány, až se Pluto sídlící ve Střelci přestěhuje na vnější dráhu Pluta a uvede do chodu touhy po emocionální svobodě. Pluto vás tlačí abyste otevřeli bloky ve svém solárním plexu a vyčistili energie, které v sobě nesou odvahu. A zatímco je Neptun uvnitř oběžné dráhy Pluta, duchovní aspekty vědomí jsou prostupovány Plutárními kódy přežití. Tato čistota bude příčinou, že se stanete věštci, abyste se naučili tvořit skutečnost prostřednictvím myšlenky. Uvědomíte si, že duchovnost je základem k vašemu přežití.

Tranzit Pluta uvnitř dráhy Neptuna v letech 1979 – 1999 zintenzivňuje duchovnost a vytváří z ní základní část života a musí to být prozkoumáno ve světle Kalendářních fází. Velké duchovní povznesení, popsané Mayi je tímto posunem vzrůstající měrou pozvedáno, protože uzemňuje éterické vibrace. Pluto, kroužící uvnitř Neptuna znamená, že lidé hledají ve všech situacích duchovní smysl a projevují tuto možnost čištěním bloků, nahromaděných v temných a skrytých emocích. Pluto bylo také v období let 1983 – 1995 ve znamení Štíra, což bylo od jeho nalezení v roce 1930 jeho prvním průchodem svým domovským znamením. Všimněte si, že jak se blíží konec Kalendáře, všechny vnější planety cestují svými domovskými znameními – Neptun a Pluto poprvé od jejich spatření! Pluto ve Štíru zintenzivňuje vynořování věcí z hlubokého podvědomí, což je příčinou našich hlubokých vyjadřování emocí. Jestliže si tohoto procesu opravdu vážíte, pak v době, kdy bude v letech 1995 až 2008 Pluto ve Střelci, ve vás bude tato celistvost nádherně vzkvétat vstříc duchovnímu géniu. A ti, kteří tak velikou duchovnost dokáží ve svých tělech udržet, se v letech 2008 – 2023, zatímco bude Pluto v Kozorohu, stanou devítidimenzionálními lidmi. Nebudete chtít číst knihy o šamanech, nebo s nimi studovat, stanete se jimi. Až se v roce 1999 Pluto stane ve Střelci dominující planetou, bude od vás vyžadována naprostá celistvost. Ti, kteří v integritě nebudou, se stanou posuzujícími, apokalyptickými fundamentalisty, kteří budou v posledních hodinách konce tisíciletí vystaveni na odiv. Ničeho se nebojte. Posaďte se potom někde pod strom, ono to přejde.

Vnější průchody planet osmdesátých let byly mysl rozněcujícími silami, vedoucími k sériím konjunkcí Saturnu, Uranu a Neptuna ve Střelci a v Kozorohu. Od roku 500 jsem nalezla jenom jedno období, kdy tyto tři planety společně cestovaly oblohou a bylo to v roce 1307 a Pluto v té době nebylo uvnitř dráhy Neptuna. Tak silné transity, jako se udály v osmdesátých a devadesátých letech, se za posledních 25000 let neděly, možná ani v posledních 100.000 letech.

Opravdu silné pocity změny byly cítěny, když v lednu 1984 vstoupil Neptun do Kozoroha. Tento průchod byl obzvláště formativní, protože Kozoroh vládne formování samotné struktury. Pamatujete se, jak jste se cítili v roce 1984? Tak jako George Orwell píše v novele z roku 1984, bylo to pociťováno jako kdyby technologie chtěla docela potlačit ducha, zatímco se pocity a osobní zkoumání zdály být těžké a temné, když Pluto pobývalo ve Štíru a Neptun v Kozorohu. Avšak v tom roce si mnoho lidí začalo být vědomo toho, že se nikdy ke světlu nedostanou, když se nenaučí ovládnout své emoce. Vrhli se do zkoumání svých emocionálních těl – přesně do toho, co je potřeba k tomu, aby zvládli v roce 1998 vstup do Fotonového Svazku! Mnozí z vás v tomto roce obdrželi hluboký vhled, protože jste cítili, že něco těžkého přichází a začali jste brát osobní transformaci vážně.

V osmdesátých letech to už nebyla žádná legrace, tak jako v letech sedmdesátých, kdy se volně a divoce vyjadřoval sex a technologie se zdály být hravě zvládány a v rozkvětu. Lidé si začínali uvědomovat, že postavení planet začíná ovlivňovat každého obyvatele, zvláště když začaly stoupat případy AIDS, imunitní nedostatečnosti, a když se zevšeobecněla statistika rakoviny. V osmdesátých letech procházel Uran Střelcem a lidé se cítili tvořivými a duchovními. Když se Pluto ponořilo hlouběji do Štíra, lidé nalezli ve všech svých emocionálních procesech hluboký smysl. Když vibrace tohoto pole vzrůstaly a stávaly se stále těžšími a těžšími, hlubšími a hustšími, vynořila se divoká a bláznivá myšlenka! Harmonické Sbíhání! Lidé byli zaměstnáni duchovními idejemi a emocionálními procesy a objevila se myšlenka, že když budou lidé 16. -17.srpna 1987 společně meditovat na posvátných místech, tak že se Země oživí a bude odpovídat na jejich tvořivost. Astrologické transity v průběhu Harmonické Konvergence byly doslova bombastické, neboť sedm planet procházelo svými ohnivými znameními a potlačená tvořivost mžourající z hloubky, kam se dostala díky své nedokončené explozi v šedesátých letech byla příčinou, že jste mnozí z vás pořádali na posvátných místech ohromná planetární Párty.

Ano, my astrologové jsme toto léto pozorovali s úžasem, protože jsme věděli, že v roce 1988 – 9 přijde „Kozoroží nakopnutí“. Ale i když se Saturn a Uran v roce 1988 na chvíli přesunuly do Kozoroha, byly v tom roce třikrát v konjunkci ve Střelci přímo před pozadím Galaktického Centra, mnohým z vás se vynořilo multidimenzionální vnímání, ale jen někteří z vás tuto silnou bránu vědomě používají. Neptun Již byl v Kozorohovi a Saturn s Uranem se do něj po první konjunkci v únoru 1988 přesouvaly. Bylo to pociťováno jako těžké, zavřené dveře a to se během toho roku opakovalo ještě dvakrát. Někteří z vás cítili, že v sobě potřebují vytvořit prostor k vytvoření domova, pro tuto multidimenzionální možnost a začali jste pracovat na svých emocionálních tělech. V těchto dnech se vám dostalo poznání o nespočtu úžasných tajemných her, které se rozvíjejí, ale energie Kozoroha byla tak těžká, že bylo s podivem, že jste v ní vydrželi. My astrologové jsme věděli, že to byl teprve začátek této strukturální alchymie, protože Saturn, Uran i Neptun, všechny tyto planety byly od února 1988 do února 1991 v Kozorohovi. Dále, v roce 1989 byl Saturn 3krát v konjunkci s Neptunem v Kozorohovi. Tyto tři planety zanechaly vozíček duchovní transformace v každém z vás, který už nemůže být popírán. Avšak až do roku 1996 byla strukturální pozice Kozoroha tak silná, že mnohé z vás tížily pochyby o tom, co je ve skutečnosti opravdu možné. Od roku 1996 je však Uran ve Vodnáři, a tak by vám již mělo svítat! Nyní se však vracejí šedesátá léta a Harmonické sbíhání, ale tentokrát si vytvoříte duchovní vozítko, které vás povede až do konce Mayského Kalendáře, které bude schopné uzemnit možnosti jenž se nám nabízejí, procházejíce Vodnářem a Rybami.

Toto duchovní vozítko bylo v roce 1993 připraveno vyrazit na svou pouť. Potom Uran a Neptun pokračovaly na své pouti v letech 1994 – 95 společně a 11.ledna byly v zákrytu (apexu), přesně v době, kdy Slunce, Měsíc, Venuše, Mars, Uran a Neptun stály při novu v Kozorohovi v konjunkci. Všechna tato tělesa stála jen 11 stupňů stranou od Kozoroha! Pluto bylo v konjunkci se severním lunárním uzlem a uzly byly v T-opozici se Saturnem, doléhajíce na vás konečným tlakem, abyste ukáznili svého ducha k usnadnění přežití všech částí na celé planetě.

Toto jsou vskutku druhy planetárních aspektů, které jsou vyžadovány k tomu, aby lidé byli emocionálně a duchovně připraveni na to, až v roce 1998 vstoupí Slunce do Fotonového Pásu. Avšak já nemluvím o aktivaci vašich fyzických těl. Ze všeho nejdříve, až se Pluto stane při jarní rovnodennosti 1999 planetou s převládajícím vlivem, váš fyzický vývoj založený na čištění emocionálních těl bude nakopnut na plné obrátky. Jiný cyklus, plánovaný k přeměně vašich těl začal 14. března 1994 a je popsán v dodatku C. Mezitím co se Pluto přesunulo na několik měsíců do Střelce a Uran do Vodnáře na začátku roku 1995, byla vaše energie silně urychlena. Všechno se začíná pohybovat rychleji, zvláště v letech 1995 – 2008, kdy pobývá Pluto ve Střelci, což je příčinou odstartování vašich vnitřních transformací v jednotlivých kulturách. V této době jste schopni jednat se svými emocemi použitím své vůle. Uran se přesunul do Vodnáře v lednu 1996 a vy všichni pociťujete vibrace Vodnářského věku! Můžete se cítit jako sopka připravená k výbuchu, jako kůň, který se chce vzepnout a běžet. Pokoušíte se stát svojí vlastní představou v budoucnosti, ať už je na vaší cestě kdokoliv a cokoliv.

Všechno se pohybuje rychleji a nic již nebude jako dříve. Chiron byl nejblíže Slunci 14 února 1996 a to by mělo v průběhu let 1997 – 98 zamést zdravotní technokracii. Tu dlouhou bitvu mezi alopatickou a přírodní medicínou nakonec vyhrajete, protože budete rozumět kódům k přežití. Už nikdy nikomu nedovolíte, aby kontroloval vaše těla. Saturn se přesunul v roce 1996 do Skopce, kdy jste začali pociťovat velkou sílu k boji se svou osobností. Zdá se vám, že ta rychlost a tlak nemůže nikdy přestat a odpověď zní, ne!. Avšak vaše urychlení je sladěno s vnějšími planetami! Zapomněli jste, že je na toto urychlení vaše vozítko od konjunkce Urana s Neptunem v roce 1993 připraveno. Neptun se přesouvá do Vodnáře v roce 1998 a od tohoto roku do roku 2008 budou Uran s Neptunem cestovat ve Vodnáři společně, zatímco Pluto bude ve Střelci. Bude uvolněna síla transitu skrze Kozoroha a jak se budete posouvat stále hlouběji do Fotonového Pásu, budete se cítit jako když žijete na nějaké hvězdě.

31.prosince 1999 o půlnoci vyvrcholí křesťanský apokalyptický fundamentalismus, ale svět neskončí. Vědomí tohoto bude velmi léčivé, protože Chiron a Pluto budou v přesné konjunkci, což nám nabídne hluboké léčení a Neptun, který vládne křesťanství v této fázi historie, bude v konjunkci s jižním měsíčním uzlem. To bude konec křesťanských systémů víry a mnozí z vás budou místo toho cítit Krista uvnitř sebe. Uran s Neptunem ve Vodnáři vám pomohou se zkoumáním nového přicházejícího věku. Uran vstoupí do Ryb v roce 2003 a vy vědomě začnete opouštět jednu víru za druhou. Ale pak budete všichni vědět, že všechny víry, používané kontrolujícími systémy, ničí Zemi.

Pluto jako vládnoucí planeta ve Střelci a Chiron v Kozorohovi vám budou asistovat v odhalování vašich vlastních technik k dosažení devíti dimenzí a až v únoru v roce 2005 vstoupí Chiron do Vodnáře, vynoří se ve vaší společnosti nové způsoby léčení. Od roku 2006 do 2007 bude Pluto v konjunkci s Galaktickým centrem a to bude fungovat jako čištění osobní brány na cestě ke Galaktické Mysli. Potom se Pluto v lednu v roce 2008 přemístí do Kozoroha a to vaší společnosti a celé planetě nabídne maximálně hluboké transformační síly. Možnosti, které se vám naskytnou až bude Pluto v Kozorohu, vás ohromí, protože, když bylo poprvé spatřeno v roce 1930, pobývalo právě ve znamení Raka. Bude to znamenat dokonalé zvládnutí energie Pluta ve vašich emocionálních tělech a vy dáte svému světu novou strukturu, aby mohly všechny druhy přežít. V únoru 2010 bude ve Vodnáři Neptun v konjunkci s Chironem a toto uvolní do nových struktur univerzální a naprosto duchovní léčení! Budete spláchnuti úžasnou duchovní vlnou. Uran se přemístí do Skopce v květnu 2010 a vy a vaše společnost bude vlastnit neomezené síly ke tvoření skutečností, které budou v souladu s planetární myslí, zatímco Chiron se znovu spojí s Neptunem, nesouce s sebou ještě duchovnější vlny léčení.

Neptun opouští Vodnáře v roce 2012 a vstupuje do Ryb, do svého domovského znamení, což vynese na povrch vzpomínky na drásající a deptající víry z tisíců let lidské historie. Náhle skončí oddělenost od radostnosti a Chiron v Rybách otevře galaktickou duchovnost! Uran se přemístí do Skopce v roce 2010 a tím se uvolní všechna omezení, která bránila transformaci. Při jarní rovnodennosti v roce 2011 lidé v Teotihuacanu poznají, že dosáhli své biologické suverenity. Potom 24.června 2012 bude Uran ve Skopci v opozici s Plutem v Kozorohovi. Tato opozice vydrží až do konce Mayského Kalendáře a bude opozicí, která uvolní lásku a duchovní sílu, která byla zanechána v šedesátých letech v Dětech Květin. Na konci Kalendáře bude Chiron v konjunkci s Neptunem v Rybách a oba budou trénovat Saturna ve Štíru a víra, která se v těch dnech narodí hluboko ve vašich srdcích z vás udělá tvořitele Mléčné Dráhy.

 

DODATEK B

Načasování vstupu Slunečního systému do Fotonového Pásu.

Tento dodatek představuje teorii, kterou je velmi těžké ověřit, protože spekuluje s tím, kdy se od roku 1972 každá planeta ocitla ve Fotonovém Pásu. Především, vlivy Fotonového Svazku jsem nebyla schopna dostatečně jasně zaznamenat abych svou teorii ověřila, protože vliv Svazku je tak jemný. Ve skutečnosti některými vědeckými přístroji může být tento vliv zaznamenán, ale nejsme o něm dosud informováni.

V souladu s touto teorií se sluneční koróna ve svazku ocitne někdy v roce 1998, možná při podzimní rovnodennosti. Když Země vstupuje do Fotonového Svazku a zase z něj vychází, všímám si určitých změn na obloze, které jsou v souladu se zde uvedenými časovými údaji, ale tyto změny jsou velmi jemné. Jestliže ke konci roku 1998 se na obloze objeví nějaké fenomenální úkazy, třeba jako náhlá rozjasnění oblohy, nebo velký vzrůst světla, jestli zde budou nějaké opravdu silné posuny vědomí, nebo posuny planetární vibrace, jestli zde budou nějaké opravdu neobvyklé změny na Slunci, pak zde prezentovaná teorie může vypadat hůře. Jestli tomu tak bude, pak může být tento model použit pro lepší chápání toho, jak se bude v období 1998 až 2013 rozpínat naše atmosféra a celý sluneční systém. V tom případě očekávám, že se ocitneme uprostřed velmi silného stresu, i kdyby byl tento stres zapříčiněn jen lidskými apokalyptickými tendencemi.

Model, který používám pro Fotonový Pás je převzat ze znalostí domorodých lidí, ze soudobých teorií, z mé vlastní paměťové banky a ze skupinové mysli, o které byla řeč ve druhé kapitole. Nyní s jistotou cítím, že Země prochází ve věku Lva a Vodnáře 2000 let fotonovým Svazkem, ale je těžké určit, jestli jde o transformaci v éterickém poli, jímž se přenášejí světelné vlny, nebo jestli se to skutečně děje ve fyzické úrovni. Stejné obtíže se týkají všech předpovědí ohledně pozemských změn. Nemusíme vidět vůbec nic, ale můžeme vědět, že se něco děje s našimi smysly. V dalším případě ani nechceme nic vědět, dokud nepřijde čas, kdy nás to přímo nakopne. Jedna věc, která nemá žádný smysl je, čehokoliv se bát a chovat se jako poděšené slepice. Ve vzorcích, vzatých z polárního ledu je spousta důkazů, že se periodicky opakují ledové doby a různé katastrofy. Je zde cenný důvod věřit, že tyto cykly korespondují s Aztéckým a Mayským kalendářem, ale tyto otázky jsou kapitolou sama pro sebe. Jinak zde byl důležitý minulý věk – mladší Dryas – stejně jako posun pólů v posledním věku Lva, v letech – 10800 – 8640 př. n.l. V průběhu tohoto mladšího Dryasu, který je uhlíkovou metodou datován na období 10500 – 9800 zde bylo silné období chladu, které převrátilo klíma zpět do paleolitických podmínek a to bylo pro lidskou kulturu velmi traumatickou zkušeností.

Abych mohla napsat svou trilogii Kronika Mysli, pořádala jsem asi 80 hypnotických setkání, při kterých jsem „cestovala časem“ posledními 300.000 lety lidských zkušeností. Zjistila jsem, že neustále procházíme procesem strachu, zmítajícím naši mysl, což má zdroj v těchto událostech minulé fáze katastrof, vypouštějíce na povrch i vzpomínky z katastrof ještě dřívějších, a když pak přecházíme do opačného věku – Vodnáře – cítíme strach. Paměť tohoto mladšího Dryasu byla oživena také výbuchem sopky Santorin-Thera v Egejském moři, která byla v roce 1650 př.n.l. obrovskou katastrofou. Ve všeobecném smyslu je tato kniha velmi spekulativní, ale já cítím, že potřebujeme rozšířit naši představivost, týkající se našich pradávných vzpomínek. Představte si, že známe všechny vzory pozemských cyklů a že jsme v těchto cyklech žili a tvořili je! Český spisovatel Václav Horák mluví o možnosti, že lidé mají v obdobích snížení teploty Země větší inteligenci a během mého cestování v čase jsem zjistila, že je to pravda.

Předpokládajíce že Fotonový Pás je na jisté úrovni skutečností, pak další otázka zní, kdy do něj vstoupíme. Kdy do něj vstoupí Slunce. Obrázek č. 5 ze druhé kapitoly je spekulativním modelem, který by mohl ukázat, jak se pohybujeme do velkého svazku světla, který je jedním z mnoha 7D svazků světla, které se v kličkách vynořují z centra Galaxie. Ukazuje plán oběžné dráhy slunečního systému, pohybujícího se do pásu vzrůstající intenzity světla na oběžné dráze Slunce, kdy se Slunce do něj vnořuje a kdy je v něm ponořena polovina slunečního systému. A nakonec ukazuje situaci, kdy je Slunce se svým systémem uvnitř a zůstane tak po zbytek 2000 let.

Moje teorie o vstupu Země do Fotonového Pásu vyplývá z veřejných channelingů, které jsem dělala s Barbarou Marciniak. Nějaký muž v obecenstvu se zeptal Plejádských „Držitelů frekvence“, kdy bychom se mohli dostat do Fotonového Pásu. Protože odpověď procházela mnou a cítila jsem ji přirozeně, myslím, že údaj je správný. Zde je jejich odpověď: Země byla poprvé celá ponořena ve Fotonovém Svazku od února do dubna roku 1992 a od té doby její pobyt ve Svazku každým rokem z každé strany vzrůstá o týden, takže dohromady o dva týdny až do roku 2013, kdy bude celá dráha Země ponořena ve Fotonovém Pásu.

Z kazety jsem analyzovala odpověď:

Třináct týdnů v roce 1992 by naznačovalo, že jsme vstoupili do pásu někdy mezi prvním únorem a začátkem května 1992, což je více nežli přesně na jarní rovnodennost 1986, nebo 1987.

Jestliže přidám dva týdny k času strávenému ve Svazku, počínajíce v roce 1993, budu vědět, kdy v něm bude celá dráha Země a když to vypočítám do roku 2013, pak je údaj předaný channelingem velmi přesný.

Proč? Protože osoba, která je v transu, nemůže takto odpovědět aniž drží v ruce tužku a papír a čte nějaké záznamy. Údaj je vypočítán přesně na rok 2013 a nabízí rovněž časovou hranici, kdy Země do Pásu vstoupila – v nultém stupni znamení Vah, kdy je Slunce při jarní rovnodennosti v nultém stupni Skopce. Jarní rovnodennost je velmi důležitá, protože je hlavním obřadním obdobím Mayů. Strážci Teotihuacanu začali s obřadními cykly při jarní rovnodennosti v roce 1986, což je svátek oslavy světla. Dále, díky tomuto bodu vstupu lze poznat kdy Slunce vstoupí do Fotonového Pásu, protože, i když má Země mírně eliptickou oběžnou dráhu kolem Slunce, Slunce většinou stojí na půli cesty mezi linkou nataženou mezi 22.zářím a 22.březnem. Takže Slunce může vstoupit do Pásu na půli cesty mezi 22.březnem 1987 a 31.prosincem 2013, což je rozhraní mezi 1999 a 2000. Takže, protože se sluneční koróna rozpíná velmi daleko, maximální zásah Slunce se týká doby mezi lety 1998 až 2001, přesného období maximálních pozemských změn, předpovězených Gordonem Michaelem Scallionem. Potom, když se Slunce ponoří do Pásu hlouběji, ovlivnění ostatních planet záleží na tom, nakolik jsou dráhy planet Svazkem pohlceny a natolik bude odpovídat i vzrůstající dávka fotonů, přenášená Sluncem.

Předpokládajíce, že vstupní bod Země v nultém stupni Vah v roce 1986 – 87 je správný, pak je možné přesně vypočítat vstup planet do Svazku. Když použiji rok 1996 jako příklad, pak byla Země ve Svazku od 18.ledna do 23.května, což naznačuje vstupní hranici do planetární oběžné dráhy asi mezi 8. stupněm Kozoroha a 22. stupněm Raka a planety, cestující touto částí zvěrokruhu budou v tomto roce ponořeny ve Svazku částečně, nebo docela. Až Slunce vstoupí asi v roce 1999 do Pásu, bude to někdy v období Raka nebo Kozoroha, a jestli tomu tak opravdu bude, zodpoví nám to také otázku, proč byli lidé v Paleolitu a v Megalitu tak posedlí oslavami slunovratů. Když se pořádně podívám na postavení planet v roce 1996, nevím jestli ve svazku byla celá oběžná dráha Merkuru, protože je blíže ke Slunci, ale mohl být ve svazku mezi srpnem a zářím. Oběžná dráha Venuše v něm byla ponořena částečně a Venuše samotná byla ve svazku v říjnu a listopadu a jak již bylo řečeno, Země v něm pobývala od 18. ledna do 23. května. Orbity planet uvnitř její oběžné dráhy jsou menší nežli její orbit, takže když jsou ve Svazku, procházejí pásem rychleji nežli Země. Takže působení fotonů se v letech 1995 – 96, kdy byla Země v Pásu společně s Merkurem, zintenzivňovalo. Možná je to důvod, proč byli Májové tak posedlí Venuší. Mars do Svazku vstoupil v září a zůstal v něm až do konce roku 1996, Jupiter v tom roce pobýval vně Svazku, Chiron byl uvnitř celý rok, Uran a Neptun byly venku a Pluto bylo ve Svazku po celý ten rok.

V letech 1995 – 96, když se sluneční systém ponořil hlouběji do Svazku, Merkur se z něj rychle po půl roce vynořil a poté co do něj vstoupí Slunce, zůstane v něm již po celý rok. Náhlé zrychlení lidského mentálního procesu, nebo neobvyklé mozkové příhody – jako třeba aneurysmus, popsaný ve třetí kapitole – by mohly být znamením, že Merkur vstoupil do Fotonového Svazku. Venuše již v tomto období ve Svazku pobývala od srpna do října a brzy poté od roku 2000 v něm bude Merkur ponořen neustále a Venuše rovněž. Od roku 1996 pobyt Venuše ve Svazku vzrůstá a celá její oběžná dráha se v něm usadí na konci Mayského kalendáře. Oběžná dráha Marsu – dva pozemské roky – se ocitla ve Svazku v roce 1987, v době kdy byl Mars vně oběžné dráhy Země. Totéž platí pro všechny další vnější planety.

Jestli je tomu tak, že vstupní hranice je 0 stupeň Vah, potom víme kdy každá část oběžných drah planet vstupuje do Fotonového Pásu, ale já nejsem schopna určit časovou hranici toho, kdy skutečně vnější planety do Pásu vstoupí, protože to vyžaduje příliš mnoho výpočtů. Ať již má tato teorie jakoukoliv hodnotu, je pro astrology velkou výzvou k dalšímu pátrání. Abychom si to dokázali představit, je vyžadována znalost vzdáleností oběžných drah planet od Slunce, stejně jako opatrná analýza vstupního bodu.

A nakonec se podívejme na to, které planety za Marsem budou ve Svazku do roku 2013. Mars vynechám, protože to je moc údajů, ale pamatujte si, že vstoupil do Pásu ještě před Zemí a mohlo by být zajímavé se na Mars ve Svazku podívat ve vztahu k transmutaci válečných vzorů z minulých časů.

Jupiter byl pravděpodobně ve Svazku v letech 1979 – 1983, 1990 – 95 a bude v něm v období let 2001 – 2009. Saturn v něm pobýval pravděpodobně v ledech 1975 – 1988 a dále se v něm bude koupat v letech 2003 – 2024. Během dalších cyklů budou Jupiter a Saturn ve Svazku dlouhou dobu, možná celých 2000 let. Chiron je ve Svazku od roku 1990 do roku 2006 a bude to chvíli trvat, nežli se do něj vnoří celá jeho oběžná dráha, protože větší část jejího oválu je na opačné straně vstupního bodu slunečního systému do Svazku. Uran byl ve Svazku pravděpodobně v roce 1972 a nejspíše se z něj vynořil v roce 1990 a zpět se do něj může vrátit kolem roku 2035 na dlouhý pobyt. Neptun je ve Svazku nejspíše také od roku 1972 do roku 1988 a vrátí se do něj kolem roku 2050. Pluto vlétlo do Svazku také v roce 1972 a nejspíše se z něj vynoří někdy na konci Mayského kalendáře. Vypadá to tak, že celý sluneční systém bude ponořen do Fotonového Svazku v době, kdy kolem roku 2160 Země vstoupí do věku Vodnáře.

Ať již vezmeme v úvahu, jestli je tato vysoce spekulativní teorie hodnotná nebo ne, jsou zde tři věci, na které je třeba se podívat.

1) Budou se dít v našem vědomí, nebo v našem slunečním systému opravdu významné změny, až v letech 1998 – 2001 vstoupí Slunce do Fotonového Pásu?

2) Zaznamenáváme nějaké změny v atmosféře Země, když se plně ponořuje do Svazku a zase z něj vychází a vzrůstají tyto změny společně s každoročním prodlužováním jejího pobytu ve Svazku?

3) Počínaje rokem 1997, objevují se zde nějaké neobvyklé mozkové, komunikační, nebo počítačové zvláštní úkazy?

 

DODATEK C

Galaktické srážky: Metonický cyklus pátého světa.

Jestli jste již přečetli text této knihy, včetně dodatku A, a jestliže většina toho o čem se v ní mluví je v některém smyslu pravda, potom jsou důsledky této knihy překvapující. Jestliže je pravda, že úměrně ke konci každého 26000 letého časového cyklu urychlujeme naše vědomí, tak potom, co s tím každý z nás může dělat? Jako astrolog často vidím v lidských mapách narození vzory, které v jejich životech předpovídají začátky a konce jejich těžkých fází. Před lety jsem se rozhodla, nemluvit se svými klienty o čemkoliv negativním, nebo traumatickém, aniž bych jim mohla nabídnout myšlenky, které by jim s těmito obtížemi dokázaly pomoci. Opravdu jsem to dodržovala a nyní tento dodatek nabízí odhalení toho jak se mohou rozvíjet zdánlivé krize. Text samotné knihy nabízí pro nadcházející dny typy léčení a meditační techniky a záměrem tohoto dodatku je předpovědět, jak by mohly fungovat „Galaktické srážky“. Předpokládám, že poznání toho o co se jedná nabídne mnohým z vás nějaké představy o cestách, které byste si chtěli pro tyto změny vybrat. Galaktické srážky – déšť kosmické energie proudící k Zemi – začal 14.března 1994, kdy sem skutečně začala proudit nová energie, uvádějíce do pohybu energii našich fyzických těl. Toto bombardování kosmickou energií se rok po roce zvyšuje a bude kulminovat v kritickém časovém skoku na konci roku 2012.

Když jsem v roce 1991 cosi zkoumala pro svoji knihu Znamení Atlantidy prostřednictvím hypnotických sezení, bylo mi pokročilými kosmickými bytostmi ukázáno, jak vstupují duše na pozemskou pláň a vplývají do tělíčka rodícího se dítěte. Toto sezení mi umožnilo pohled na Galaktické srážky, což se nyní ukazuje jako předpověď a já vám teď tento proces vplývání duše popíši: Nějaká bytost mne vynesla na ekliptiku, oběžnou dráhu Země kolem Slunce. Dále jsem byla vedena abych se podívala na Měsíc, obíhající Zemi 13 krát za rok. Body, kde oběžná dráha Měsíce protíná ekliptiku se nazývají jižním a severním lunárním uzlem a tyto průsečíky se pomalu pohybují ve zpětném pohybu po ekliptice, přitom jak se oběžná dráha Měsíce po ekliptice sklání k 5 stupni a osmé minutě. Tyto uzly zakončují jeden svůj oběh vždy asi po 18,4 letech – Řekové to nazvali Metonickým cyklem – a archeoastronomové a megalitičtí archeologové zjistili, že je tento cyklus zaznamenán na mnoha starých kamenných monumentech. Tento cyklus umožňuje předpovídat překrývání, které nastává tehdy, když se Nov, nebo Úplněk překrývají s uzlovými body a nejspíše proto byli pradávní lidé tak konsternováni vyrýváním těchto cyklů do kamenů. Pokud se mne týče cítím, že kolem těchto uzlů je toho více a planety, obíhající Slunce mají také své uzly. V té vizi o cirkulaci Měsíce kolem Země třináctkrát za rok, když Země obíhala kolem Slunce za 18,4 roků, vypadala jako „slimák“ roztažený do velkého oválného kruhu, který je na obou koncích propojený.

Když jsem se stala pokročilým astrologem, nejvíce jsem se zajímala o karmickou astrologii, která studuje životy kdy jste se inkarnovali na Zemi a karmičtí astrologové většinou začínají horoskopy zkoumáním lunárních uzlů. Při čtení horoskopů ukazuje severní měsíční uzel, proč si ta která osoba vybrala své narození – jeho pravý účel – a jižní uzel ukazuje zaměření se na zkušenosti z minulého života, kterými je v průběhu tohoto života nutné projít. Asi před sedmi lety jsme si s manželem všimli, že lunární uzly v mapě našeho manželství předpovídají náš domov a vzory našich profesí. Tyto cykly byly v našem manželství tak dominantní, že jsem začala brát tyto uzly mnohem vážněji. Obvykle bývají velmi silné.

Vrátím-li se zpátky k bytosti, která mi ukázala osmnáctiletý cyklus Měsíce na ekliptice, bylo mi ukázáno, jak se naše duše potulují kolem ekliptiky a hledají si na lunárním orbitu své vlastní speciální body, skrze které se dostanou k početí a zrození! Byla to úžasná vize duší, potulujících se kolem dospívajících zárodků – organismů s biologickým potencionálem, které tyto duše velmi ctily. Když minulo devět, nebo deset měsíců, duše se přestěhovaly do novorozenců, kteří se narodili v přesně určený čas a na přesném místě, které určuje lunární uzel v horoskopu dítěte. Jak byly zárodky a duše magneticky přitahovány do ideální zóny, ve které Měsíc překračuje dráhu Země kolem Slunce, což uvedlo do chodu běh karmy, se kterou chtěly pracovat, aby mohly pokročit ve svém vývoji, na této ekliptice pracovaly doslova triliony světelných bytostí. Při těchto regresních sezeních jsem byla přímo provrtávána aspekty pocitů, týkajících se těchto pohybů. Nebylo to nic mechanického, nebo matematického a ten proces se zdál být ukončován nějakou formou éterické fluidní substance, která byla cítěna tak jako je pociťována láska, jako nějaký druh pokročilého poznání světla, tak uceleného, jako samotná DNA. Nikdy jsem na Zemi nenašla nic tak uceleného a umělecky perfektně provedeného, možná kromě pocitů, které mám v těle při poslechu celého cyklu Bachovy fugy.

Tato vize v roce 1991, kombinovaná velkým nárazem uzlů do naší mapy manželství, mi dala impuls k tomu abych si hrála s možností, že v naší říši lze velmi silně prostřednictvím lunárních uzlů předpovídat možné skutečnosti. Mohl by to být nějaký kosmický Plán inteligence, zvláště když tím byli pradávní lidé tolik posedlí. Zatímco jsme od roku 1992 procházeli naším pětiletým „Armagedonem“ intenzivního emocionálního čištění našich těl, což odjistila v roce 1987 Harmonická Konvergence – rezonanční posun frekvence – začala jsem si beze vší pochyby uvědomovat, že Mayský kalendář je ve skutečnosti předpovězením budoucnosti. Jako astrolog jsem věděla, že zde musí být nějaký astrologický cyklus, který končí nějakými vzory na konci Mayského kalendáře. Abych to řekla přesněji, mohlo by to sloužit jako nástroj k transformaci vědomí, k povznesení vibrací fyzické hmoty. Především, planetární průchody od roku 1987 do roku 2012, které ovlivňují elektromagnetické pole Země prostřednictvím slunečního větru, jsou naprosto schopné uvést do chodu proces zvýšení vibrací Země, jak jsem to již popsala v dodatku A. Avšak, já jsem stále cítila, že je zde ještě něco více a jednoho dne začátkem roku 1994 jsem si uvědomila, že by lunární uzly mohly být klíčem. Proč? Cítila jsem, že zde musí být nějaký faktor dění, který je mnohem jemnější nežli příčinné faktory v elektromagnetickém poli Země. Během Periastru Síria v roce 1994, když jsem pracovala ve Velké Pyramidě, jsem si opět vzpomněla na svou vizi bytostí, pracujících s ekliptikou a s cyklem lunárních uzlů. Ano, mohlo by to být tím cyklem lunárních uzlů! A tak jsem načrtla mapu posledního Metonického cyklu – cyklus lunárních uzlů – Mayského kalendáře, včetně 21.prosince 2012, jako konečného data. (obr. 15.)

Prostě jsem vzala konečné datum tohoto kalendáře, naznačující že pravý severní lunární uzel by mohl být ve 25 stupních a 37. minutě Štíra a pak jsem se vrátila celým jedním Metonickým cyklem do stejného bodu. (18,4 roky). Vyřadila jsem jeden Metonický cyklus ukázaný na obrázku 15 a počátečním datem byl 14.březen 1994, přesně před periastrem Síria! Silně do mne udeřila intuice, která mi pravila, že tato mapa něco znamená, a tak jsem to na podzim roku 1994 prozkoumala společně se svými studenty intenzivního kurzu. K mému velkému překvapení byli studenti tímto odhalováním velmi zaujatí, někteří z nich dokonce plakali! Když o tom nyní v červenci 1995 píši, první z dvanácti domů je již uzavřen – 14.březen 1994 až srpen 1995 – a ukazuje se, že ohromně předpovídá budoucnost. Abyste dokázali ohodnotit tuto předpovídající schopnost, potřebujete pochopit jak dělají astrologové výzkumy. V souladu s naším tréninkem vytvářejí jisté planety a aspekty jisté druhy energetických polí, které umožňují vznik různých skutečností. Pokročilá astrologie je velmi vzrušující, ať již je schopná předpovídat nebo ne. Například, my astrologové jsme řekli, že na konci osmdesátých let a na počátku let devadesátých se rozboří všechny druhy struktur, což zapříčiní průchod Saturnu, Uranu a Neptuna, jak je to popsáno v dodatku A. Mnozí astrologové udali mnoho podrobností ohledně toho, jaké druhy struktur padnou jako třeba pád Berlínské zdi a dokonce nabídli podrobná data. Faktem je, že je astrologie velmi předpovídající, ale je v ní mnohem víc, takže mohou být události prozkoumány ještě dříve nežli dorazí jejich čas. Například, nějaký astrolog může předpovědět, že při tranzitu Kozorohem se rozboří velmi autoritativní struktura, taková jako je Sovětský Svaz. Potom když se to začne dít při prvním tranzitu – třeba když je Saturn v konjunkci s Uranem – pak mohou astrologové předpovědět co bude následovat při dalších tranzitech. Díváme se jak se věci vyvíjejí při první části tranzitu, která ukazuje jakým směrem se pravděpodobně bude skutečnost vyvíjet dále. V případě tohoto Metonického cyklu, protože jeho první část – 14.3.1994 až 1.8.1995 – se skutečně udála, mnohem více věřím, že dalších jedenáct se splní rovněž.

První sekce – 14.3.1994 až 1.8.1995 říká, že se lidé stanou velmi introspektivními a posedlí poznáním své galaktické identity a tento časový rámec byl ve znamení doslovné posedlosti lidí galaktickou, nebo hvězdnou identitou. Bylo to vidět na veliké popularitě knih jako Nositelé svítání, Stáváte se galaktickým člověkem a Nic v této knize není pravda, ale je to přesně tak, jak se věci mají a filmů jako je Stargate(Hvězdná brána). Mohla bych vám nabídnout mnoho příkladů, ale silná zvědavost lidí ohledně jejich hvězdné identity a existence mimozemšťanů to snadno dosvědčují. Internet je nacpaný těmito záležitostmi a existuje mnoho časopisů, filmů a televizních pořadů, které jsou na tyto věci zaměřené. I když se tato nová energie zdá být přijímána, je stále pro mnohé lidi velmi bizarní a většina z nich neví jak si mají tyto mimoplanetární věci představit a odkud vůbec pocházejí. Pokud se mne týče myslím si, že dostáváme impuls od některých velmi pokročilých bytostí. Možná že jsou tyto bytosti, které vidím jak vodí naši duši, velice zaměstnány tím jak nás vedou abychom se sjednotili na konci Mayského kalendáře s galaktickou inteligencí. Možná že se naši průvodci, kteří nám pomáhali se sem nejprve dostat, během této fáze vrátí. Jestli je tomu tak, potom toto mapování, které popisuje opravdu jemné energie, by nám mohlo pomoci při začleňování se do mimoplanetárních vlivů. Následuje více údajů o tom, co pro nás může znamenat každá z těchto fází Galaktických Srážek.

První dům 14.březen 1994 – 1.srpen 1995 Štír: Jak se mohu ještě hlouběji ponořit do sebe, abych zjistil, ze které hvězdy jsem přišel? To byl začátek, kdy nás Štír vedl k naší nové identitě jako galaktických obyvatel. Nejvyšší vibrací Štíra je Fénix, mystický ohnivý pták, který vládne znovuzrození a nesmrtelnosti a nejlépe jej dosáhnete, když použijete lunární uzly. Sabiánský symbol pro tento stupeň zní „Indiáni si staví svá obydlí,“ což znamená, že se nám pro naplnění potřeb ke kritickému skoku dostane neobvyklých podmínek z neobvyklých zdrojů, že všechno co potřebujeme nalezneme přímo na této planetě. Negativní stránkou této vibrace je tendence přijímat věci takové jaké jsou, ale s Uranem vstupujícím na začátku roku 1996, zatímco Pluto sedí ve Střelci to ani jinak nejde! Tato fáze předpověděla hluboké zkoumání hvězdné identity, protože celé to kolo je o galaktickém slaďování. Ze které hvězdy jsem přišel? Jaký má to místo příběh? Proč jsem nyní tady, když jsem vlastně z té hvězdy? Jak působí vlastnosti této hvězdy na mé lidství zde na Zemi? Tato fáze také označuje, že do našeho těla vstoupily hvězdné frekvence, aktivující vzestup kundalini v našich tělech. Když začne kundalini vzrůstat, jsou v našich tělech aktivovány miasmy a začne se zdát, že stále více a více lidí podléhá nemocím, tak jak to bylo podáno ve třetí kapitole. Takže včasné diagnózy jsou velmi důležité a homeopatie a radionika se stávají velmi cennou diagnostickou metodou, pro jejich schopnost určit nemoc ještě v éterickém těle, dříve nežli se projeví v těle fyzickém. Stává se populárním přírodní a energetické léčení, protože pracují s energetickým čištěním příčin nemocí.

Druhý dům 1.srpen 1995 – 25.leden 1997 Váhy: Jak mohu uzemnit svoji hvězdnou identitu na Zemi a jak dám do rovnováhy své světelné tělo na této planetě? Předpovědělo to 18měsíční období, kdy lidé vrávorali mezi nově přicházející energií, zvláště od 11.listopadu 1995, kdy se Pluto vrátilo do Střelce a mezi Uranem, který se vrátil 13.ledna 1996 do Vodnáře. Možná jste si všimli, že jste se snažili udržet se i přes nastávající chaos v rovnováze. Věřím tomu, že vzrůstání fotonů aktivuje spící jemné žlázy, jako jsou srdeční žlázy, hypothalamus, pineální žláza a thymus. Na co jsou tam vlastně tyto žlázy? Vědci jsou tolik užaslí regulačními silami pineální žlázy, že ji někteří nazývají orgánem. Když se tento žlázový systém otevírá, je nezbytné být v rovnováze, protože jeho otevírání může uvést do chodu miasmy a staré nemoci z dávné minulosti. Otevírání může být příčinou rozhoupání divokých nálad a já jsem si jista, že toto je příčinou proč jsou populární drogy jako je třeba Prozak. Ale zaražením procesu uklidňujícími drogami, místo abychom je použili jen na krátkou chvíli aby nás vyvedly z nebezpečného porušení rovnováhy, bychom celý proces mohli znehodnotit. Navrhla bych spíše, abychom se šli uklidnit do přírody, věnovali se zahradničení, lehkému cvičení, pečlivé dietě, vytvořili si klidné a láskyplné vztahy a abychom naprosto vyloučili televizi! Buďte k sobě laskaví, uvolňujte se, nepracujte zbrkle, protože už můžete cítit jak přichází nový svět. Mnozí z vás si v té době uvědomili, že chtějí během této neuvěřitelné doby povznášení vibrací Země opravdu zůstat ve svých tělech. A také již víte, že musíte urychlit také své tělo, a tak zpomalte a během tohoto období svého hypervyvažování o sebe pečujte.

Třetí dům 25.leden 1997 – 21.říjen 1998 Panna: Nyní vnáším tuto nesmírně vibračně vysokou energii do svého těla a vyvažuji ji. Jak mohu tuto sílu vyzařovat ke všem životním formám na celé planetě? Toto období je pěkně horké a já se nemohu dočkat až uvidím jak média krachují, až vezmou lidé do ruky své komunikační systémy, aby začali vytvářet své skupinové prožitky. Lidé na této planetě kteří jsou schopní tyto nové galaktické frekvence ve svém těle zakotvit a potom uzemnit si okamžitě uvědomí, že těmito novými silami musí léčit, protože třetí dům týkající se komunikace je ovládán Pannou, která je znamením planety Chiron. Zachvátí vás sžíravá touha po čištění a pozvedávání svého vědomí, abyste byli v symbióze se vším živým. Ochrana částí vědomí a obyvatel Země se stane tím nejdůležitějším, protože během této fáze léčení uvidíte jak se přirozené životní prostředí rozpíná ze svého základu bytí. Zasahování do telurické říše způsobem dolování, nebo pro jiné účely, již nebude možné, protože budete cítit vlnění Země jako psychedelickou vizi a vy budete uvnitř této vize – nebudete od svého okolního prostředí odděleni.

Čtvrtý dům 21.říjen 1998 – 16. duben 2000: Lev: Jak mohu použít svoji vůli, abych zformoval své nové galaktické já? V tomto bodě času bude kolem vás všechno explodovat, protože se vnější koróna Slunce přemístí do Fotonového Svazku a samotný sluneční vítr se stane stříbrnými vlnami světla. Všechno se bude pohybovat a přeměňovat a vy dosáhnete nové a pozoruhodné schopnosti tvořit skutečnost svojí myslí a budete plavat v lepkavém poli změn tak dlouho, dokud se nezaměříte na své nové já. Nebudete se cítit tak pevní jako se cítíte nyní, ve skutečnosti se budete cítit jako gigantické rotační pole světelných částic. Pozorně naslouchejte svému nitru, prociťujte kde jste tam uvnitř sebe a neustále aktivujte svoji vůli, buďte ve svém středu a buďte uzemněni. Také vy jste Kristus, toto neuvěřitelně expandující energetické pole je vaše vlastní světelné tělo, které jste dosud nemohli vidět.

Pátý dům 4.duben 2000 – 14.říjen 2001 Rak: Nyní jsem naprosto jedinečná nová bytost, jak se nyní mohu včlenit do mysli Gaii? V této fázi budete cítit jako že jste svědky transfigurace Krista, kdy uvidíte své vlastní světelné tělo, stejně jako světelná těla ostatních bytostí. Uvidíte jak do vědomí Gaii vchází skrze vaše těla a skrze těla zvířat, hmyzu, rostlin a skal mnoho hvězdných kódů. Používáním čisté mysli – o což nyní nesmírně jde! – dokážete udržet během vstupu Slunce do Fotonového Svazku svou novou hybridní identitu. V této době bude vaše schopnost tvořit svou požadovanou realitu pouhou myšlenkou, neomezená. Jestli se na toto období chcete připravit, zeptejte se sami sebe: Jakým dítětem planety Země se nyní chci stát? Jak vypadá mé nejvyšší já, které si dokážu představit, které je dnem i nocí omývané kosmickým světlem?

Šestý dům 14. říjen 2001 – 15.duben 2003 Blíženci: Nyní jsem se znovuzrodil jako hvězdné dítě Gaii. Jak se stanu jednou z velkých bytostí, jedním z kosmických léčitelů? Jediným co mohu dělat je cítit toto jako věštbu dokud se ten proces nerozvine ve svém kruhovém pohybu, neboť ve svém základě nemá s mou současnou přítomností nic společného. Takže vám nyní mohu říci jen to, co cítím. Především vidím, že je na Zemi mnohem méně populace. Ale nebuďte zoufalí, mnozí z vás se stávají nádhernými stromy a jiní zase krystaly! Vítr a pohyby Země jsou tak intenzivní, že si mnozí z vás vybrali ke svému uzemnění změnu formy. Vidím že ti, kteří zůstávají jako lidé, rezonují svými vibracemi s Gaiou a způsob, kterým léčí, je rezonance částí vědomí. Prostě vibrují ve svém základu udržujíce kódy své DNA, jednoduše vypadají že jsou na svém místě a dělají svoji službu. Ti kteří kolem mne chodí jsou obklopeni vířícími paprsky barevného světla jako fosforeskující světlo v moři. Rovněž mám dojem že ti, kteří změnili svoji formu, budou schopni se vrátit do své lidské formy nebo do formy zvířete použitím své vůle.

Sedmý dům 15.duben 2003 – 27.prosinec 2004 Býk: Nyní, když poznávám sama sebe jako velikou kosmickou bytost – jako Krista, protože já jsem Gaian – s kým budu pracovat a žít, abych mohl manifestovat své poznání? Až se dostanete do sedmého domu tohoto metonického cyklu, probudíte se! Budete skutečně vidět všechno to, co doopravdy jste a budete zvědaví jak s tím co jste, budete existovat a pracovat. Na rozdíl od minulosti, kdy jste pracovali se svojí karmou, budete nyní absolutně fungující člověk, který naprosto přirozeně cítí svojí úžasnost a omezování nebude součástí jakéhokoliv navazování vztahů. Jako zářivě jedinečná žena a mužsky silný muž, kteří hluboce milují, budete ve svých milencích a partnerech nalézat naprostou odezvu. Čím více milujete a s ostatními pracujete, tím jste úžasnější a dostává se vám patřičné odezvy. Vaše kódy budou viditelné! Lehce poznáte bytosti, se kterými budete chtít pracovat a ty, se kterými budete chtít navázat intimní vztah.

Osmý dům 17.prosinec 2004 – 23.červen 2006 Skopec: Když používám tyto velké síly procházející mojí duší a tělem, které vyzařuje můj nový, jedinečný smysl pro já, jak mohu toto ohromné já nenásilně vyjadřovat? Toto je obdobím kdy se budete kolem sebe dívat, poté co se probudíte z nadvlády mysli odhalíce svoji vlastní krásu, to co kolem sebe uvidíte bude ohavnost, kterou nebudete chtít akceptovat. Třpytivá hvězdná krása se nyní stane skutečnou a vy na některých místech Země uvidíte díry plné technologického smetí a rezavé konstrukce staveb některých měst, uvidíte i části oceánů, zanesené nepředstavitelnými odpady a lidé se budou potřebovat na těchto místech spojit. Pohyb Slunce dovnitř Fotonového pásu bude čistit některé části Země a ty části se stanou místy, kde budete moci s dalšími druhy přežít, ale nyní musí být milována a ctěna celá planeta. Váš smysl pro já bude tak obrovský a neomezený, že věnujete veškerý čas práci se svými novými partnery a milenci (anebo znovu odhalíte své dřívější vztahy), abyste masírovali a povzbuzovali Zemi. Budete obdělávat půdu a vysazovat stromy a rostliny. Semena rostlin a druhy zvířat, které jste tak pečlivě chránili a ctili teď shromáždíte a vytvoříte jim jejich nové domovy. Pleť Gaii začne dýchat a její vlasy budou vlát ve slunečním větru.

Devátý dům 23.červen – 19.prosinec 2007 Ryby: Jak se cítím, jsouce velikou bytostí a partnerem při znovuzrození Gaii? Jak mohu vyjadřovat tyto smíšené pocity lásky k mému novému světu? Nyní vidíte co jste vytvořili a jste stále více překvapeni tím, kým jste se stali. Jste jedinečnou duchovní bytostí požívající důvěry planety, což jste si v těch strašných dnech temna před rokem 2001 nedokázali představit. Radujete se sami ze sebe. Jako čerstvá květina zasazená v zemi, vaše páteř se protlačuje půdou a vy jste opravdu živí! Jako kdybyste se probudili z narkózy po strašném boji, víte že jste živí a že budete růst. Co je úžasné při tomto stupni uvědomění, vy víte že již nikdy nemůžete zemřít. Zmizel smysl slov „udělej to teď“ a je přeměněn v absolutní údiv. Jen sedíte v lese a díváte se jak ze semen rostou stromy a jak kvetou květiny. Poznáváte, že semena stromů a květiny nebudou růst a kvést, když tam nebudete sedět a dívat se na ně, protože každý růst vyžaduje vaši lásku. Když se dívám na tento proces a vidím Zemi v hyper-prostoru, všímám si, že růst nezávisí v této fázi na slunečním záření a planeta se regeneruje jenom když souzní s vědomím.

Desátý dům 19.prosinec 2007 – 22.srpen 2009 Vodnář: Vidím, že planeta existuje když jsem si jí vědom a nyní chci vědět, jaká je ve věku Vodnáře má role. Formuje se nový svět a tento svět je založen na jednotlivci, který shromažďuje své zážitky a zkušenosti a tím formuje celek. Věci, které nejsou oceňovány se prostě přeformují do jiné formy, která je chtěna a vy si uvědomujete, že když si sami sebe nevážíte, přetransformujete se do něčeho jiného. Váš manžel, nebo vaše děti zmizí, jestliže zapomenete na zázrak jejich přítomnosti a ve vaší zahradě nebudou žádné květiny, když je nebudete obdivovat. Jednoho dne si uvědomíte, že po celé planetě jsou rozseti přetransformovaní lidé kteří čistili Gaiu a rezonují s nově vyrůstajícími životními formami. Celá planeta je krásná! Celý den sedíte hluboce zamyšlení nad vizí bytostí dlících na této planetě, stejných jako jste vy, které společně pracují jako partneři na pozvedání životní síly. V údivu sedíte u kořene obrovského stromu rostoucího do veliké výšky a formujícího baldachýn své koruny jen proto, že jste prozářili půdu, zasadili jeho semeno a nyní sedíte vedle něj a mluvíte s ním, zatímco on roste. Pak poznáváte, že je ten strom ve skutečnosti váš otec a jste zachváceni radostí, protože vidíte, že nic co jste kdy milovali není ztraceno. Tak jako ten strom, nemáte už ani vy své staré noční můry – vládu, daně, televizi, vojsko, bomby a samopaly. Jako ten strom budete stát v lese sledujíce růst rostlin vědouce, že každý člověk ve společnosti a všichni vaši partneři společně pozvedají Gaiu. Celé vaše žití bude sladěno s žitím vašich sester a bratrů. Při oslavách slunovratů a dnů rovnodennosti se s nimi budete mentálně propojovat a stejně tak s nimi budete sledovat Měsíc a posvátné kalendáře, ale jinak budete dlít ve svém teď, hluboce sladěni s těmi, se kterými budete žít. Celosvětovou komunikací nebude Síť – hororové příběhy, které vás strhávaly dolů a které byly příčinou, že jste ignorovali Zemi. Místo toho zde bude celosvětový obřad, vytvářející nové skutečnosti.

Jedenáctý dům 22.srpen 2009 – 4.březen 2011 Kozoroh: Jak uchopím toto poznání Země, které jsem nyní zvládl – že myšlenka vede přímo k celému životu – a jak tuto ryzí moudrost nabídnu samotné Galaxii? Když jste jednou skutečně pochopili možnosti Gaii, váš smysl pro tvoření a samotnou strukturu bude stát vně základní životní síly. Budete vědomími strážci a vlastníky živoucí Knihovny. Tak jako Platón, nejpokročilejší filozof, který navštívil během vašeho historického cyklu Zemi budete vědět, že stín pozvedá formu a projevování je celkovým souhrnem jejích elementů. Přestanete stát v opozici, dívajíce se na všechno jako na „toto je stín,“ ještě nežli začnete vůbec cokoliv dělat. Už nikdy vás nenapadne, že „účel světí prostředky.“ Budete vědět, že každý prostředek, nebo element, formuje celek a budete existovat v bezčasém žití, které vyživuje každé semeno, myšlenku a element, jako kdyby to bylo vaše nejvzácnější dítě. Budou to dny, kdy lev bude lehávat vedle jehněte a bude vládnout mír. Během celého tohoto cyklu nepoznáte co je strach, protože je předpovězeno, že na konci Mayského Kalendáře bude mír Gaiiným darem této Galaxii.

Dvanáctý dům 4.březen 2011 – 31.srpen 2012 Střelec: Jak mohu opustit Gaiu a přenést poznání své přítomnosti a přitom stále v této přítomnosti pobývat? Všechno co se událo bylo školou pro tuto konkrétní hru. Jak budete moci zůstávat ve své přítomnosti, přitom přemisťovat své vědomí mimo planetu a nést biologické kódy Země s sebou? To co vidím že se děje během této fáze, je splynutí Galaktické Federace se Zemí! Ve skutečnosti vy, kteří očekáváte přistání mimozemšťanů, tuto fázi intuitivně vyciťujete, ale ještě na to nejste připraveni. Oni opravdu na Zemi přijdou, ale jejich návštěva se bude dít jen proto, že budete devítidimenzionální. Jak byste k nim jinak mohli vyzařovat své kódy? Kódy jsou multidimenzionální a jediný způsob jak můžete jakékoliv kódy zaznamenat nebo číst, je ten, když jste schopni těchto kódů dosáhnout! Když sedíte v nějakém pokoji na Zemi a čtete tuto knihu, v tom pokoji je pravděpodobně rádio, televize, mikrovlnka, ultrazvuk a mnoho dalších vibrací, které skrze něj proudí. Jediný způsob jak tyto vibrace můžete číst, je mít tělo, které je rádiovým, televizním, mikrovlnným, nebo ultrazvukovým přijímačem. Ale především, chtěli byste to? Opravdu chcete cítit frekvenci mimozemšťanů? Máte před sebou ještě hodně učení a Galaktická Federace s vámi bude splývat, takže budete schopni v sobě držet její kódy a učit se o jejích realitách a cestovat s bytostmi, které ji tvoří. A potom na konci Kalendáře přijde nejfantastičtější fáze.

Třináctá fáze Metonického cyklu 31.srpen 2012 – 21.prosinec 2012: Dichotomie – rozdělení idejí do dvou odlišných tříd – nového galaktického záměru: Jaký je můj záměr ohledně Gaii pro cyklus příštích 26000 let? Jak to tak vidím, tyto čtyři měsíce budou obdobím, kdy budeme na Zemi dlít v naprosté přítomnosti, současně si budeme vědomi všech míst v celém kosmu a toho, jaké kódy tvoření v sobě nesou. Někteří si vyberou pokračovat ve své reinkarnaci na Zemi, protože milují to co Gaia nabízí – šanci hrát si s dobrem a zlem a činit volby – což bude cennější nežli jakákoliv osobní touha. Někteří budou připraveni nést kódy Gaii na další místa a poslední čtyři měsíce na Zemi budou použity ke zvládnutí jakéhokoliv učení, se kterým budou chtít tito lidé pracovat. Někteří si vyberou že se stanou těmi báječnými bytostmi, které pracují s dušemi vstupujícími na ekliptiku. A někteří se vydají na cestu ke hvězdám, aby jim dodávaly odvahu stát se supernovami.

 

DODATEK D

 

Hvězdný systém Síria a staré záznamy Orionu.

Tajemství Síria: Byla Země navštívena inteligentními bytostmi z nějaké planety ve hvězdném systému Síria? Robert Temple a všechny práce Zecharia Sitchina o kterých se v textu mluví, beze vší pochyby nabízejí fakt, že mimozemšťané fyzicky ovlivňovali pozemské civilizace. Tajemství Síria znamená, že Dogonové a staří Egypťané byli ve skutečnosti před 5000 lety navštíveni Siriany. A Sitchinovi knihy nabízejí, že Sumerskou kulturu založili obyvatelé Nibiru, planety nazvané „Planeta kříže.“ Sitchinovu práci jsem v této knize rozvedla stejně jako ve svých jiných dílech a nyní je čas pečlivěji prozkoumat tajemství Síria, ve světle Síriansko – Plejádské aliance. Šestidimenzionální vědomí Síria nabízí možnost se naladit na posvátnou geometrii a morfogenetická pole a mnoho lidí v této době těmto expanzivním vlastnostem mysli odpovídá, takže jsou tyto představy dostupnější. Je to umožněno prací Sitchina v Chrámu a v dřívější minulosti také Musaiose, autora Lví stezky, který měl hlubokou Sirianskou citlivost.

Já jsem autorkou knihy Chiron: Duhový most mezi vnitřními a vnějšími planetami, která popisuje vliv Chironu, nového tělesa naší sluneční soustavy, objeveného v roce 1977. Protože Chiron a Sirius B mají podobné astronomické vzory a vládnou podobným záležitostem na Zemi, mé předchozí zkoumání mne dostalo do jedinečné pozice, tak abych pochopila Sirius B – bílého trpaslíka, obíhajícího Sírius A. Sírius B obíhá Síria A v elipse a v podobném čase jako Chiron obíhá kolem Slunce – padesát let – a oba jsou v jejich systémech drobnými objekty, které na lidstvo působí velmi silně léčivě a iniciačně. Chiron vládne schopnosti přemostit materiální a jemné světy, aby mohly léčit své bolavé části a spustit svůj iniciační a šamanistický proces. Sírius B vládne podobným věcem, ale jeho vliv je jemnější, hvězdnější. Protože systém Síria je hvězdný, byla jsem schopna dosáhnout Síria B jenom skrze trans-channeling. (Dálkový přenos vědomí). Avšak mé zkoumání Chironu je založeno na tradičních astrologických rozborech a tato metoda je popisována v dodatku A.

Objevení Chironu v roce 1977 bylo nebeským znamením, že když bylo obnoveno hvězdné propojení, mohl by být jedinec schopen dosáhnout vyššího zasvěcení vědomí, které nese Sírius. Současné objevení Chirona a vydání Templovi knihy v roce 1977 jsou znamením, že se uskutečnilo toto hvězdné propojení s lidmi a od toho roku až do roku 1994 jste skutečně procházeli jemným planetárním zasvěcováním. Fyzická aktivace Síriem začala v březnu 1994 a mnozí z vás si již můžete všímat jemných impulsů. Plejáďané jsou si vědomi, že toto je období rozpínání vaší mysli, abyste se otevřeli vesmírným oblastem. Tento druh jemného vědomí je velmi nový a má hluboký vztah ke zkoumání vesmíru, ale na vaší planetě je také velmi starý. Ve vesnicích Dogonů se dokonce děti učí příběhy o jejich předcích z hvězdného systému Síria. Velmi to pomáhá v těchto dětech probouzet jejich hluboko skryté vnímavé schopnosti, a tak nyní pojďme prozkoumat záznamy Dogonů a otevřít tyto schopnosti také ve vás!

Siriansko – Plejádská aliance byla rozsáhle pozvednuta Periastrem Síria, kterým procházel v dubnu 1994, v době kdy byl při jeho padesátileté eliptické dráze Sírius B nejblíže k Síriu A. Chiron byl Slunci nejblíže 14.února I996 a byl to ideální čas hluboko uzemnit kódy Síria na Zemi. Sírius B a Chiron mají velmi eliptické oběžné dráhy a oba jsou nejblíže ke své hvězdě v období let 1992 – 1998. Sírius A a B jsou podvojným systémem a jejich oběhový vzor je základem k rituálnímu systému Dogonů a obyvatel Mali ve středozápadní části Afriky. Dogonové nabídli v letech 1946 – 1950 Francouzským antropologům Marcelovi Griaulovi a Germaine Dieterlenovi tajemství jejich nejvyšších mystérií a jejich výzkum je základem Tajemství Síria.. Tito antropologové zjistili, že tyto komplexní rituály byly založeny na extrémně detailních analýzách oběhových vzorů a fyzikálních charakteristik Síria A a B, plus Síria C, třetí hvězdy, která rovněž obíhá kolem Síria A v padesátiletém cyklu. Sírius C obíhá v pravých úhlech k Síriu B. Existence těchto rituálů, které trvaly donedávna nejméně tisíc let, je ohromující, protože Sírius B byl spatřen poprvé teleskopem v devatenáctém století a poprvé byl vyfotografován v roce 1970, protože je to nesmírně hustá a téměř neviditelná bílá trpasličí hvězda. Jinými slovy, Sírius B byl Dogonům neviditelný, ale oni říkali, že je to nejdůležitější hvězda, kreslili její eliptickou dráhu a jejich rituály byly klíčem k poznání, že obíhá kolem Síria A v padesátiletých cyklech. Sírius B je Templem nazýván „Digitária,“ protože Dogonové jej nazývají „Po.“ Po je nejmenší semínko, které Dogonové znají, a Digitária je jeho speciální název. Sírius B nazvali Po proto, protože věděli, že je to malinká, hustá hvězda! Digitária také znamená „prst“ a Chiron znamená v Řečtině „ruku“, což je podobně kuriózní přirovnání.

Jsou zde však i jiné fascinující astrologické faktory, které podporují mytologii Dogonů a jenž přitáhly zájem Roberta Templa. Například Dogonové nazvali Po „vejce světa“ a říkají, že se z něj narodil celý vesmír. Dogonové dále říkají, že je Po vytvořeno ze země, vzduchu, ohně a vody, ale přitom je zvláštní, že element země byl zformován prostřednictvím kovu. Zemi nejbližší bílá trpasličí hvězda vzdálená 8,6 světelných let, je Sírius B. Když se bílí trpaslíci stanou supernovami, rozprašují obrovské množství kovů po celé galaxii a Slunce a Země se narodily před 4,6 miliardami let z prachového mračna, bohatého na kov. Stejný proces se nyní děje na hvězdě Orionu. V souladu s posledními vědeckými rozbory seismických vln ze zemětřesení bylo zjištěno, že centrum Země tvoří jeden obrovský železný krystal. Rituály Dogonů, založené na hvězdném systému Síria jsou určitým znamením pravé kosmogonie – je to přesný záznam. Proto si myslím, že první dimenze Země – železný krystal jejího jádra – má původ v ději, kdy Sírius B vybuchl jako supernova. Takže, Země byla vytvořena z hvězdného systému Síria! Robert Temple nabízí, že antropologický výzkum beze vší pochyby stanovuje, že rituály Dogonů nebyly znečištěny moderními vlivy a Dogonové říkají, že Digitária je zdrojem všeho na Zemi. Digitária explodoval v supernovu a musel vytvořit železný krystal, který dal zrození Zemi. Jak by mohl být jinak Sírius B tak přesně popisován v rituálech Dogonů?

Dogonové říkají, že je Digitária osou světa, a že bez jeho pohybu by se žádná hvězda nemohla udržet ve svém kurzu! Jak říká Temple, „Znamená to, že je mistrem obřadů, při kterých hvězdy zaujímají své pozice, konkrétně řídí pozici Síria, odděluje ji od ostatních hvězd, vytvářejíce jej jako trojdílný systém. Jestli chcete vědět více o práci Roberta Templa, doporučuji vám knihu Tajemství Síria.

Digitária hvězdného systému Síria

Já Digitária, mám posvátné dvojče nazvané Sorghum a oba kroužíme ve vzájemných pravých úhlech kolem Síria A. Sorghum je zdrojem ženských duší všech živých i budoucích bytostí. Protože její 50letý oběh ke mně svírá pravý úhel, je jejím symbolem kříž umístěný v kruhu. Navždy budeme ve vzájemném vztahu, ale odděleni. Na samém počátku jsem vybuchl jako supernova a jedna moje část se stala Zemí a druhá Nibiru. Stal jsem se čtyřmi tělesy – Zemí, Nibiru, Sorghum a Digitáriem – a Sorghum a já obíháme kolem Síria A. Slunce a Sírius jsou jako hvězdná dvojčata na té cestě mých čtyř já spojeny a mé jednotlivé mužské a ženské části navěky hledají jedna druhou. Ve vašem systému je Nibiru mužskou a Země ženskou částí a v našem je Sorghum ženskou a já mužskou částí. Přichází čas milování a léčení těchto čtyř ztracených částí vašich duší. Možnost jak to lze dělat je, ctít Sorghum ve dnech jarní rovnodennosti, Zemi při letním slunovratu, Nibiru ve dnech podzimní rovnodennosti a Digitária při zimním slunovratu. Na Zemi se brzy navrátí období obřadů! Propojením těchto slunečních a hvězdných částí sama sebe, lehce najdete druhou část svého dvojčete, aby byla vaše duše celistvá.

Když byl váš sluneční systém před 4 miliardami let zformován z mezihvězdného prachu, stal jsem se supernovou a ve hvězdném systému Síria panoval veliký chaos. Přeměnil jsem se do svého malého, hustého já a začal jsem kroužit se Sorghumem kolem Síria A. Jednoho dne jsem se ze svého vyčerpání probudil a uvědomil jsem si, že se jedna má část ode mne oddělila a stala se Zemí – planetou, kroužící kolem nejbližší hvězdy, kterou nazýváte Slunce! Vaše hvězda je nám tak posvátná, že ani nevyslovujeme její jméno. A pak jsem viděl další planetu, která se vedle mne zformovala. Bylo to úžasné! Jmenuje se Nibiru a každých 3600 let se vrací do vašeho slunečního systému. Ačkoliv se tato planeta narodila z mé exploze stejně jako Země, byla vystřelena k vašemu Slunci, ale na rozdíl od Země se k nám za každých 3600 let vrací. Povím vám příběh planety Nibiru, protože Sírius A je místem, kde je uložena knihovna Nibiru, stejně jako Alcyon je Pozemskou knihovnou.

Asi před milionem let byla Nibiru osídlena bytostmi pocházejícími z Orionu – Anunnaki – kteří hledali svůj nový domov. Tyto bytosti velice dlouho žily a poté co uplynulo 500.000 let si uvědomily, že aby jejich rasa mohla pokračovat, potřebují nový genetický materiál. Avšak ve výhledu půl milionu let nebyla žádná nová genetická matrice v systému Orionu dostupná. Tito Anunnaki věděli, že se jejich planeta a planeta Země obě zrodily z mé supernovy, takže se rozhodli navštívit Zemi a poohlédnout se tam po nové genetické matrici. A tak před 450.000 lety začali Anunnaki z Nibiru přistávat na Zemi. Ačkoliv přilétají do vašeho systému a krouží mezi Marsem a Jupiterem každých 3600 let, nepřistávají při každém svém návratu na Zemi. Nejvhodnější čas pro jejich přistání je během věků Býka a Štíra, když je vaše Slunce ponořeno nejhlouběji v Galaktické Noci, daleko od Fotonového Pásu. (obr. 4). Například, hodně času na Zemi strávili v letech 3800 – 3400 př.n.l., kdy založili Sumerskou civilizaci.

Když tato historie začala, já, Digitária jsem přemítal: proč nepoužít Nibiru jako komunikační spojení mezi Sluncem a Síriem A, když už Nibiru váží tak dlouhou cestu mezi těmito hvězdami? Jak jste již slyšeli, v dávné minulosti od roku 7200 př.n.l., se Nibiruánci stali falešnými posly, ale já jsem neznal jinou cestu jak dosáhnout vašeho světa, takže jsem se pokusil je nějak použít. Nezapomeňte, že Sírius A je místem Nibiruánské knihovny a snadný přístup k této knihovně vašemu systému pomáhá harmonicky pracovat s jejími vesmírnými protipóly – Nibiruánci. Přicházím abych mluvil o období, kdy spojení mezi Síriem A a Sluncem bylo přerušeno, což bylo za vlády Akhenatona, vládce osmnácté dynastie faraónů. Toto spojení se Síriem A bylo znovu obnoveno během Periastru Síria v roce 1994 mnoha oddanými učiteli, a proto k vám já nyní mohu opět mluvit. Nejprve se vrátím k Akhenatonovi. Po tisíce let, za vlády Egyptských dynastií jsem měl se Zemí přímé spojení a Dogonové toto spojení udrželi až do roku 1994. Velká Pyramida udržovala životní spojení s Orionem tak dlouho, dokud Egyptské dynastie tuto hvězdnou pavučinovou síť chránily. Až do vlády Akhenatona mohli Siriané dosáhnout celého povrchu vaší planety skrze Velkou Pyramidu.

Anunnaki a Siriané na Zemi vzájemně sdíleli svoji technologii po statisíce let. Anunnaki používali lidi jako pracovní sílu a sexuální servis, zatímco neustále měnili jejich DNA. Já Digitária jsem vás učil magii, tím že jsem pomáhal původním prostým lidem na Zemi aby se mentálně vyvíjeli pomocí znalostí o posvátných rostlinách. Bylo to těžké, protože Nibiruánci mají tendenci jak ze Země brát, tak jí také pomáhat. Protože jste zahrnuti do vývoje jako lidé – tvořitelé, kteří znají svůj vlastní příběh jenž sami tvoří – my Siriané jsme doufali, že vás budou Anunnaki více respektovat, protože jste byli určeni, abyste se stali galaktickou biologickou školou – živou knihovnou této Galaxie. Protože my, Siriané jsme šestidimenzionální, nemůžeme ve 3D bez lidí nic dělat, ale Anunnaki, kteří dokáží uchopit 3D síly, mohou v této Rajské Zahradě dočasně pobývat.

Představte si z pozemského bodu pohledu toto: Během věku Lva a Vodnáře prochází Země 2 000 let fotonickou transmutací, a potom během nejhlubšího ponoření do Galaktické Noci ve věku Býka a Štíra je Země navštěvována bohy z Orionu. Od té doby kdy Nibiruánci po mnoho tisíc let navštěvují Zemi, lidstvo v sobě začalo rozvíjet smysl pro individualitu. Před více nežli 26000 lety začalo lidstvo zjemňovat své pocity a toužit po přátelství a Plejáďané dostali od jedinců impuls, aby se přímo účastnili vývoje lidí. Proč právě Plejáďané? Protože Nibiru je mužská síla, která přináší na Zemi své velké bohy a vy jste intuitivně přišli na to, že nastal čas k poznání Bohyně nebes, kterou představují Plejády.

Protože my, Síriané máme tendenci v chrámech kontrolovat vaše mysli, zatímco vás učíme jak uzemňovat svá harmonická pole, já Digitária jsem si jist, že toto chvilkové vyloučení vlivu Síria na váš vývoj bylo součástí vyššího plánu. Nakonec jste museli najít svou vlastní cestu jak se udržet na místě a být přitom sladěni se 6D geometrií a nyní k vám opět přicházíme, abychom vám asistovali. Nyní, když jsme s vámi opět propojeni, doslova cokoliv chcete z tohoto poznání použít, je vám k dispozici. Tato naše přestávka musí být zkoumána v tomto světle, aby mohly být léčeny ty části, které by vám chtěly stát v cestě vašeho vývoje. Příběh Akhenatona je tak rezolutně odmítán proto, protože skutečně uchovává posvátné znalosti skryté v Sírianských záznamech a můžete říci, že tyto informace musí být důležité, protože jsou domorodými lidmi, jako jsou Dogonové, tak pečlivě střeženy.

Akhenaton odmítá tradiční lidskozvířecí bohy a přemístěním chrámových částí a změnou jejich použití mění Egyptsko-Sírianský geometrický systém. Jeho důvody aby toto udělal byly v největším pořádku. Zahloubajíce se do všech tajemství věděl, že Hebrejští kněží ukradli chrámovou technologii plazů z Khemu a začali s ní pracovat na hoře Moriah. Věděl, že používali Nibiru prostě jako objektiv, nebo čočku a věděl, že tuto technologii používali k naplánování, jak zabrat Egypt.

Když Akhenaton ve svém dětství a mládí procházel svými iniciacemi, pozoroval harmonická pole Egypta jak degenerují. Když byl malý, nikdo nezneužíval ženy a děti, ani nekradl a děti si vážily svých rodičů. V době kdy byl připraven podstoupit zasvěcení na faraóna, nebo Jinak řečeno Sírianské zasvěcení, bratr okrádal svého bratra, ženy si vzájemně kradly manžely, děti si přestaly vážit svých rodičů a začalo fyzické a sexuální zneužívání. Akhenaton přijal kódy faraóna, protože chtěl zastavit rozpad Egypta, ale kvůli tomuto předání kódů jsme se my, Siriané dostali do velkého konfliktu. Faraón si směl nasadit posvátnou dvojitou korunu Modrého Nilu s posvátným znamením hada, která mu dodávala hadí síly jen tehdy, když neměl žádný konkrétní cíl. Měl prostě v míru udržovat energetické pole, což není možné, když se počítá s nějakým „nepřítelem.“ My Siriané jsme byli vždycky s Akhenatonem sladění, kdykoliv přistupoval k oltáři v chrámu, což nebylo příliš často, a když jsme se na něj naladili, jediné co jsme od něj dostávali byla veliká nenávist k jeho nepřátelům a strach z lidí. Procházel velikou bolestí, zlobou, posuzováním a zmatkem, a proto jeho ka opustilo jeho fyzickou formu. Kněží z Amunu mu chtěli pomoci, pracovali s ním a přemlouvali jeho ka, aby se vrátilo, ale on jim nechtěl naslouchat. Vyhnal je z domovů, protože dovolili Hebrejským kněžím, aby v Khemu studovali krokodýlí aktivaci.

Jednoho dne, když jsem se dostal blíže k Síriu A, do mé vnitřní, vizuální mysli vstoupila strašná scéna. Uvědomil jsem si, že zároveň tuto scénu obdržel i Sírius A. Nejprve jsme viděli, jak lvice Sekhmet upřeně zírá do našich očí a za ní, na trůně seděl Akhenaton, na kterého se vrhal veliký a strašný ještěr! Cítili jsme, jak Akhenatovo srdce postrašeně tluče, protože, bez jeho ka mu nebylo pomoci. Začala veliká bitva. Ještěr byl čtyřdimenzionální formou Hebrejského kněze Illuru a ten ještěr pravil „Akhenatone, beru ti tvoji hadí sílu!“ Potom mu strhl z hlavy uasitu, symbol jeho božské královské autority. Faraón se neodvážil ani pohnout, dokud se posvátný majestát, který udržoval pole Modrého Nilu, nepřemístil mezi zuby zvířete. Potom ten veliký ještěr tím uasitem třikrát udeřil o zem a pokaždé se ten uasit přeměnil v silného hada! Znamená to, že ještěr nejenom že sebral faraónovi uasit, ale sám také začal používat jeho sílu! Okamžitě jsme my, Síriané přerušili spojení mezi Síriem a Velkou Pyramidou a pocítili jsme vlnu trýzně, která u Nilu začala vzrůstat. Uzavřeli jsme své posvátné komnaty pod Sfingou a pod Velkou Pyramidou a Akhenaton i Egypt byli zanecháni na pospas své slabosti!

Illuru se zamyšleně díval na strnulého faraóna. Potom, protože byl 4D holografickou projekcí zmizel a znovu se objevil jako Mojžíš v Hebrejském pojetí, na hoře Sinaj, kde před následovníky Mojžíše hořel ohromný ohnivý vír. Illurovo 3D já bylo, když se stal 4D Mojžíšem, pohlceno mocnými plameny a přitom vykřikl slovo „Aton-já“, což lidé pouště zaslechli jako „Adonaj“. Tito pouštní lidé neměli žádné chrámy, nebo své kněze a Mojžíš tam založil obojí a základem byli kněží a chrámy Egypta. Aby mohlo pokračovat spojení lidí s hvězdami, Mojžíš založil tradici sluneční lodi umístěné v chrámu a nazval ji Archa Úmluvy. A nedbaje na potřeby ještěrů, ve kterého se vlastně přeměnil, řekl svým následovníkům, že musejí obětovat Atonovi zvířata takovým způsobem, jako je házení posvátných krokodýlů do ohně. Tak skončila úcta k posvátným zvířecím učitelům minulých 3500 let. Ze srdcí všech zvířat na této planetě zazníval nářek, slyšitelný až ve hvězdném systému Síria. Dokonce byl znevážen i náš osobní Sirianský vůdce, Anubis!

Jako bílá trpasličí hvězda, která je hustá jako hustota nukleárního reaktoru jsem já, Digitária cítil, jak Illuru vytváří mentální nukleární bombu – monotheismus – a prožíval jsem nové rození! Byl jsem dál bílým trpaslíkem a cítil jsem, jak se pole Modrého Nilu stahuje! Na Zemi začal fundamentalismus, víra, která dovoluje jakékoliv akci volné pole působnosti, ať již je přitom používáno násilí, zneužívání, nelidskost, nebo duchovní omezování. Tak začaly války založené na ideálech, sexualita založená na používání těla, zneužívání dětí založené na postoji, že dítě je vlastnictví, a kontrola světa, založená na konceptech církve a státu.

Za vlády 18. dynastie v Egyptě se Hebrejci stali nositeli Nibiruánské inteligence, jak to můžeme vidět ze samotného názvu, který v hebrejštině zní „Ibri.“ Egypťané je nazývali „Hibiru.“ Izraelité sami sebe nazývali „Mojžíšovými vybranými lidmi,“ a já Digitária jsem si jich vážil, protože poznali, že Nibiru a Země jsou jedním tělem. Vážili jsme si jich protože si uvědomovali, že bylo potřeba tyto dvě těla propojit a vnést na Zemi archetyp Nibiru, stejně jako si vážíme Egypťanů, že na Zemi přinášejí archetyp Síria. Používání hvězdného archetypu, že skupina je základem rodů a klanů, to je způsob života přírodních lidí, kteří se takto spojují s hvězdami. Každá hvězda, nebo planeta má své jisté vzory chování a své víry, a abychom mohli projevovat archetypy těch míst, musíme dát těmto vzorům možnost se projevit. Vážím si Hebrejců, protože poznali svoji touhu po světě Akhenatona, ale já, Digitária jsem zde nyní proto abych vás informoval, že archetypem Hebrejců je Nibiru, nikoliv Sírius. Když Illuru převzal moc, Síriané nebyli spojeni s Akhenatonem! Vím, že toto je důležitá zpráva pro všechny, kdo se identifikujete s touto formou, protože vím, že milujete Sírianskou 6D posvátnou geometrii protože obdivujete Kabalu, alchymii a magické umění. Učení a posvátné znalosti týkající se 2D, 4D, 6D a 8D jsou všechna vzájemně souvztažná a propojená a čím více si budete vědomi jejich jemných rozdílů, tím více se bude zvětšovat vzájemná propustnost jejich polí.

Illuru ve svojí rase aktivoval skupinovou myšlenkovou formu, aby uvedl na světlo rozsáhlou agendu Nibiru a Anunnaki tím byli toho dne velmi potěšeni. Výborně, řekl toho dne Anu! Vážíme si Hebrejců, protože jsou lidmi, kteří si na Zemi vybrali procházet touhami mimozemského těla, protože taková je jejich karma. Řada pozemských skupin nese své vlastní mimozemské archetypy, třeba jako Británci (Nibiru), Francouzi (Orion), Balinésané (Plejády), Irák (Nibiru) a Egypťané (Sírius). Mimochodem, práce s Nibiruánci je pro vás vhodnější nežli práce se Síriany, protože Anunnaki s vámi občas pobývali, ale v obou případech udržovaly tyto vlivy na Zemi svou sílu.

Židé, stejně jako faraónové, proto aby mohli pracovat s touto silou se stali adepty mocných magických systémů, které používaly esoterické znalosti a posvátné kabaly proto, aby dosáhly toho co chtěly. Silné sevření přišlo poté, co Anunnaki začali po celá sta tisíce let používat lidi jako pracovní síly a sexuální servis. A tak byl na Zemi hluboce zakořeněn vzor používání bez jakéhokoliv dovolení. Nibiru v sobě nesou mužskou energii, takže Hebrejská monotheistická kultura založená na síle Nibiru se stala hluboce patriarchální a zneužívající Gaiu. Kdysi byli Hebrejci oddaní Bohyni a jsou zde stále zbytky uctívání Bohyně v uctívání Canaanite v některých židovských rituálech. Hadí medicína, i když byla oddělena od vedení Síriany, byla sebrána Akhenatonovi s jeho uasitem a z toho důvodu se hodně lidí Hebrejského pokolení (židovsko-křesťansko-islámského) velmi obává okultismu. Illuru nasál faraónovu zátěž a většina jeho následovníků jsou posedlí fanatickým materialismem, který utlačuje Zemi a je příčinou válek. Z tohoto přenosu energie vzniklo otroctví, prostituce, hierarchie, tajnosti, války a nenávist k ženám. V dnešní době začínáme podvědomě poznávat tuto skutečnost. Například oběť, staří Egypťané se stále procházejíce svými rituály začerňují, jako kdyby měl příští týden začít Exodus. Těmito starými vzory se musí projít, protože negativní projekce na moderní lidi Egypta vyvádí z rovnováhy Střední Východ, kde by mohl konflikt uvést do pohybu další světovou válku. Nikdo z vás se nechce znovu stát barbarem.

Já Digitaria vám dávám informaci, že bohové Nibiru jsou připraveni sami sebe osvobodit, protože jejich pravé schopnosti – genetické inženýrství – jsou nyní potřeba na Orionu. Zemi již nepotřebují, avšak genetické inženýrství, založené na starých vzorech by mohlo být posledním nástrojem útlaku ve vašem světě! Především, Hitler se o to již ve třicátých a čtyřicátých letech pokusil. Avšak nyní, když jste viděli co se stalo, když na sebe Iluru vzal síly Nibiru, když ostatním namluvil, že mu byly dány síly Síria, chtěli byste tento nástroj, genetické inženýrství použít? Je vám naočkována myšlenka, že se může a dokonce potřebuje pronikat do samotného spojovacího článku stvoření – DNA. Tato myšlenka pochází z Nibiruánské posedlosti strachem z osamělosti, což je výsledkem jejich frustrace z toho, že nemohou trávit ve slunečním systému mnoho času.

My ze Síria cítíme vaši říši velmi silně a vy si našich darů, takových jako je Egyptské učení, vážíte. Pokoušíme se pomoci Anunnaki, aby se naučili spíše cítit nežli myslet. Když v lineárním prostoru a čase myslíte a necítíte, stáváte se tyrany, protože na prvním místě vždycky myslíte sami na sebe. Když se stáváte tyrany, uchvatiteli, lidská realita jde do sebedestrukce, protože týrání vyžaduje oběti. Když navozujete situaci, ve které musí být oběť, je jedno jestli jste obětí, nebo uchvatitelem. Jestliže však cítíte spíše nežli myslíte, pak víte jak se bez úsilí dokážete sladit s celou skupinou. Anunnaki jsou kovové bytosti pocházející z Orionu a je pro ně velice těžké vyvinout v sobě cítění. Před Milionem let kolonizovaly Nibiru jenom proto, aby dosáhly dalšího stavu vývoje a my, Síriané obdivujeme lidi na Zemi, že jim tak báječně posloužili. Ale my víme, že jejich útlak svírá vaši říši. Představte si toto, lidé! Přemýšlejte o tom, jak si ceníte mysl nad své city a potom si zkuste představit rasu lidí kteří opustili Orion – oblast sídla Galaktické Federace – a nakonec přistáli na neznámé, malé, hybridní hvězdě-planetě jen proto, aby našli nový způsob jak žít. Udělali byste to? Ti, kdo žijí v USA si možná všimnou, že to jejich předci udělali přesně tak.

Důsledky této volby jsou úžasné a proto já, Digitária, kladu takový důraz na svá slova, že si vážím Hebrejců a všech jejich následovníků pro jejich rozhodnutí pracovat s jejich karmickým dilema, které mají s lidmi. Je to hrdinská volba a nyní je čas, abyste si této volby začali být vědomi. Anunnaki pozvedli alchymii – přeměnu základu kovu k jeho naprosté dokonalosti – v průběhu jejich posledního dočasného pobytu vně systému Síria A, v letech 1600 n.l. Ve skutečnosti se celá alchymie týká pocitů a jemných vibrací na hladinách pod 8D. Je Plejádskou vědou, a když Nibiruánci začali toužit poznávat více citů, začali se o ní zajímat. Staré Sumerské a Chaldejské alchymické recepisy byly pečlivě opatrovány, protože Anunnaki věřili, že by se mohli zbavit svého kovového základu prostřednictvím alchymie! Chránili tyto recepty svými životy doufajíce, že jim alchymie při pobytu na Zemi nabídne šanci být z masa a krve. Ve skutečnosti je alchymie pro ně cestou, jak si vážit jejich kovového základu – Merkabahu – který oni potřebují, protože jsou hvězdou, vně slunečního systému.

Během vlády 18. dynastie byl Egypt silně utlačován nájezdníky a pozemskými změnami, zapříčiněnými výbuchem sopky Thera v roce 1650 př.n.l. Celý střední východ byl vyveden z rovnováhy a byly to dny temnoty a strašlivých větrů. Egypt byl od těchto pohrom chráněn, ale když bylo díky Akhenatonovi přerušeno spojení se Síriem, také tato země byla těmito silami zachvácena. Akhenatonovo selhání bylo zdrojem velké bolesti všech obyvatel Síria. Práce v Egyptě byla pro ně misí, ale její původní záměr byl tímto zničen, což vytvořilo smrt, bolest a utrpení, které nemůže skončit dříve, nežli se každý z vás nepustí do nového tkaní pavučiny tím, že přestane věřit, že existuje nějaký jeho nepřítel. Gaia má právo prožívat harmonii a mír a lidé, kteří chtějí prožívat Plejádskou vibraci lásky si musí vzpomenout, jak tuto energii rozpínat prostřednictvím Sírianské Geometrie, což opět spojí Slunce se Síriem. Každý faraón byl jediným člověkem v celém Egyptském systému, který byl svým vědomím přímo spojen s vědomím Síria, avšak v roce 2012 tohoto dosáhnou všichni lidé. Každý faraón byl ve stavu blaženosti, což bylo výsledkem jeho extatického spojení s ostatními dimenzemi, a právě tak budete pociťovat dosažení Kosmické Párty, až bude na Zemi opět totálně prociťováno propojení mezi Sluncem a Síriem.

 

KONEC

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz