Budoucnost a 2012

Budoucnost a 2012

Budoucnost a 2012

Obecně lze říci, že člověk by se měl zabývat především přítomností – v tom, co je tady a teď, protože budoucnost se od přítomnosti odvíjí. A nebude-li člověk žít (v rámci možností 🙂 ) harmonicky v přítomnosti, nemusí pro něj budoucnost vůbec nastat. Pokud ale budete žít tady a teď tím, kým se chcete v budoucnu stát nebo tím, co byste chtěli dokázat, stanete se takovým a dosáhnete svých cílů (-viz výše – tvoření myšlenkami).

Již delší dobu vnímavější lidé vidí, že se něco děje se společností. Na jednu stranu společnost prochází jejím „zduchověním“ -lidé se začínají více zajímat o sebepoznání, chodi na jogu, zkoušejí magii a na druhou jsou zde cítit agresivní a nepřátelské tlaky. Tyto rozpory se mnohdy odehrávají i mezi jednotlivými lidmi nebo i uvnitř jednoho člověka. Co se tedy děje? Sesbíral jsem poznatky mystiků, které vám nyní předkládám a nakonec jsem napsal své stanovisko:

 

Koncem 19.století přišla na Zemi jemná vlna, která se pomalu zesiluje a excelovat má kolem roku 2012 přechodem planety Země do „vyšší dimenze“ (někdo tomu říká „převibrování“). Do hmotného světa se projevila tato duchovní vlna v 60tých letech, kdy vzniklo hnutí hippies a skupina New Age.

 

Astrologové vám řeknou, že nyní přecházíme z věku Ryb do duchovního věku Vodnáře. Dle mayského kalendáře a dle mayských kněží má 21.12.2012 (někde se píše 22.12.2012 a odborník na mayský kalendář Carl Johan Calleman vypočítal, že 28.10.2011) nastat poslední den posledního Velkého cyklu. „Mayští pozorovatelé říkají, že toto postavení vůči srdci galaxie otevře v roce 2012 kanál kosmické energii, která proteče Zemí, očistí ji a společně s ní i všechno, co na ní žije, a vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace„; o roku 2012 mluví i Terence McKenna a hinduisti vám řeknou, že jsme uprostřed přechodného věku kaliyugy a podobně mluví i některé australské kmeny. Nehledě na příslušnost ke kontinentu, vnímaví lidé světa cítí, že se něco děje.

 

Čím dál více se na Zemi objevují lidé, kteří meditují, věnují se duchovnímu životu, snaží se žít v harmonii a začaly se objevovat tzv. indigové děti.:

 

Koncem 70. a v průběhu 80.let se začala častěji objevovat v lidské auře indigová barva a podle tohoto se nazvaly takovéto děti „indigovými dětmi“ (indigami). Ve větším měřítku se pak žacala indiga rodit po roce 1992 a podle některých autorů představují indigové děti 85% ze všech narozených po roce 1992 a 90% narozených po roce 1994 a 95% těch, co se rodí v současné době. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou jejich aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti neuznávají autority a často proti nim vystupují, jsou nekonfromnní, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak chladné a zdánlivě bezcitné a také vědomé od útlého dětství. Pro tyto děti vznikly také četné poradny (-zde se o nich dozvíte více). Jedním z indigových dětí je i mladá dívka Akiane s všestranným talentem. O Indigových dětech byly natočeny v různých zemích dokumenty a např. i film Indigo (jehož scénář napsal Neale Donald Walsch).

 

Nejprve je třeba porozumět tomu, že myšlenka je tvůrčí a že je-li do prostoru vysílána delší dobu nebo více lidmi s upřímným srdcem, projeví se v hmotném světě láskyplně a je-li vyslána se strachem, projeví se destruktivně (-viz výše – o myšlení). Nová vlna duchovního myšlení založeného na lásce se tak dostává k lidem se starou strukturou myšlení a ti se jí brání -nepřijmou jí, protože přece ONI mají pravdu, protože to takhle fungovalo a myslí si, že to funguje tak stále, ačkoli společnost je ale nastavená dnes jinak. A tím vytvářejí na Zemi chaos, který se projevuje a čím dál více se bude projevovat ve formě přírodních katastrof, nemocí, válek atd.

 

Přechod do Nové doby je také specifický tím, že se lidem začnou daleko rychleji projevovat jejich tvůrčí myšlenky v hmotném světě. Pokud si tedy lidé budou vytvářet chaos (a to jak v sobě uvnitř, tak ve společnosti), bude zde vznikat chaos stvořený myšlenkami strachu (uvnitř jedince i ve společnosti) a to navíc čím dál rychleji a větší.

 

Toto „zduchovění společnosti“ by se dalo biblicky nazvat armageddonem (-koncem staré společnosti) a příchodem Krista na Zemi (-nové duchovní vlny), ačkoli nějaký Avatar by se dle předpovědí měl do této doby zrodit. Řada lídí se říká „Ztřeste se! Bůh nás jde vytrestat za naše hříchy, poslední soud se blíží.“, ale Bůh nikoho netrestá. Celé je to jen „co si myšlenkami stvoříme, to máme“. Budeme-li tedy tvořit láskou, dostaneme lásku.

 

Dle některých mystiků má George W. Bush přivést Ameriku na samé dno, od které se pak bude USA moci odrazit. Teoreticky se má zhroutit i finanční trh a nastat směna. Vysokou hodnotou bude Cesta – dát lidem směr založený na lásce. Kamarádka mystička měla vizi, v níž do zničené Země pricházejí bíle odění Mistři. Náš mozek, který nyní pracuje na 20% začne pracovat na 100%. -Lidé uvidí navzájem své aury a nebude možné si lhát… „Narodíme se znovu“ – každý zvlášť i celá společnost. Nikdo přesně netuší, co přesně se stane, ale všichni vědí, že to bude velké. 🙂

 

A jaký je můj pohled na věc? Vidím, ale i cítím, že se skutečně Něco děje, že se společnost transformuje a že to celé exceluje (jakobychom se pohybovali na trychtýři směrem ke středu a točili se stále rychleji). Osobně nemůžu říct, jestli to vypukne roku 2012, dřív nebo později, ale něco se blíží. Navíc mi čím dál častěji začínají přicházet do hlavy sny a myšlenky o této transformaci (-viz mystický deník 2006). Já půjdu dál svou Cestou, která mi vyhovuje a budu se snažit být bdělý k tomu, co přichází 🙂

 

Převzato: http://www.cestydusi.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz