Chrámy událostí – část 2

Chrámy událostí – část 2

Chrámy událostí 

Úvod k projektu

Následující úvod je přepisem rozhovoru s Jamesem, vizionářským tvůrcem stojícím v pozadí webových stránek EventTemples.com, WingMakers.com a Lyricus.org. Tento rozhovor byl pořízen 23. dubna 2007 Sarah de Rosnay v New Yorku.

Sarah: „Jaké je poslání webu EventTemples.com (Chrámy Událostí)?“

James: „Protože žijeme v dimenzi látkové-fyzické hmoty, vznášející se v čase a prostoru, většina z nás si zvykla na iluzi, která nás klame; speciálně na to, že to, co je fyzické či hmotné, je samozřejmě naší jedinou realitou, nebo přinejmenším jedinou, na které záleží.

Vše co existuje ve fyzické říši je vlastně metaforou pro svůj energetický ekvivalent. Takže žijeme ve světě metafor a meta-forem. Chrámy Událostí jsou také metaforou; připomenutím, že nás obklopuje energetická skutečnost, která je mnohem hlubší a která nás podporuje a spojuje. V případě našeho zájmu si můžeme tuto hlubší realitu zpřístupnit v našich vlastních životech a učinit ji živoucí.

Ale abych odpověděl na vaši otázku přesněji, smysl Chrámů Událostí je demonstrovat, že jsme schopni se na organické úrovni spojit do soudržné komunity a skrze řízenou seanci synchronizovanou v čase můžeme poslat kolektivní kvality našich ctností srdce k události a lidem, kteří trpí a potřebují energetickou pomoc stejně jako pomoc fyzickou, nebo materiální.“

 

Sarah: „To vypadá, že záchrana země či pomoc při záchraně země je nyní klíčovým důvodem ke shromáždění lidí. Jak tento záměr záchrany a ochrany země souvisí s Chrámy Událostí, pokud vůbec nějak souvisí?“

James: „Chápu, že lidé cítí přirozené správcovství k zemi a mnoho lidí nyní vidí důsledky hyper-konzumismu a to, jak poškozuje náš ekosystém. Ale země není jemná ani rozbitná. Ani od nás není energeticky oddělena. Všichni jsme spojeni a kvůli tomuto spojení a super-nezlomnosti země, se budou Chrámy Událostí zaměřovat především a hlavně na energetickou podporu lidí.

Představa je následující: pracovat na nejvnitřnějších úrovních našich osobních já, což někdo může nazývat emočním sebe-mistrovsvím. To je základním stavebním kamenem, nejlépe dosažitelným tehdy, když jedinci žijí ze svého srdce, vyjadřujíce šest ctností srdce energeticky, emočně a fyzicky ve svém chování.

Není záměrem Chrámů Událostí být součástí hnutí za záchranu země, ačkoliv jestliže bude dostatek lidí žít ze svého srdce, země tím bude posílena, stejně jako my všichni.“

 

Sarah: „Jak konkrétně to lidem pomůže?“

James: „E-článek Život ze srdce to definuje velmi dobře. Rád bych lidem doporučil, aby si tento článek přečetli – nejlépe několikrát – a dobře procítili smysl, který je ukryt za slovy.

Zúčastní-li se osoba seance Chrámů Událostí, bude přijata do „čekárny“, kde se může dovědět více o cílové události. Řekněme například, že událost je zaměřena na Darfur Camps a tamní strádání lidí. Účastníci budou vyzvednuti z čekárny ve stejném okamžiku, nezávisle na jejich časovém pásmu a vstoupí do virtuálního chrámu jako skupina účastníků. V chrámu se bude přehrávat animace, která bude řídit energii skupiny účastníků a bude směřovat tuto světelnou energii k těm, kterých se cílová událost týká.

Účastníci budou mít prospěch ze zkušenosti, ve které se naučí, jak roznítit a nasměrovat své energie srdce ve smyslu podpory svým bratrům a sestrám, nezávisle na tom, kde se na planetě vyskytují. To je základ toho, čemu říkám kvantové komunity. Jejich účastníci pocítí mocné spojení se svým vnitřním duchem, s duchem spoluúčastníků a lidí, které energeticky podporují.

Nejedná se o jednu událost a jeden cíl. Chrámy Událostí se budou týkat událostí minulých, přítomných a dokonce i budoucích nebo přicházejících – na určitých místech planety. Seance se budou odehrávat téměř každý den a lidé se do nich můžou hlásit a účastnit se jich. To je cvičení, které vytvoří nadčasový impuls. Tento impuls může vytvořit dalekosáhlé a pozitivní změny.“

 

Sarah: „Chápu to tak, že šest ctností srdce jsou klíči k celému tomuto experimentu. Můžeš o nich trochu pohovořit a o tom, odkud přicházejí?“

James: „Šest ctností srdce jsou: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost. V řádu učitelů Lyricus jsou jádrem chování, kterému se žák učí. Učí se vyjadřovat ctnosti energeticky a ve svém chování. V e-článku Život ze srdce jsou popsány detailně, stejně jako několik praktik či technik, které jsou doporučeny pro jejich zakotvení v chování studenta.

Webové stránky Chrámy Událostí budou poskytovat zdarma interaktivní naváděcí systém, který pomůže uživatelům sledovat a hodnotit svůj vývoj v aplikování šesti ctností srdce ve svém každodenním životě.

Šest ctností srdce může být spleteno dohromady nebo vyjádřeno ve skupinách či sekvencích. Existuje umění v jejich vyjadřování v chování, které si praktikující bude postupem času stále více uvědomovat.“

 

Sarah: „Jaká je tedy tvá vize pro EventTemples.com?“ (Chrámy Událostí)

James: „Na planetě se objevuje nová psychologie, které se říká pozitivní psychologie. Orientuje se na studium lidské nezlomnosti a emoční síly. Psychologové začínají chápat například to, že je mnohem důležitější pochopit, jak někteří lidé přirozeně překonají depresi, než studium psychopatologie deprese samotné.

Rezervoáry nezlomnosti a emoční síly jsou vedlejšími produkty emočního sebe-mistrovství, schopnosti vyjádřit šest ctností srdce a žít v kruhu ctností namísto v kruhu zla. Schopnost podporovat kruh ctností prostřednictvím projevení šesti ctností srdce v energiích a chování je rovný jeho posílení.

Moje vize EventTemples.com je pomoci jednotlivcům dosáhnout nové úrovně síly a z této základny jim umožnit kolektivně a individuálně podporovat lidi na celé planetě prostřednictvím přenosu energie z rostoucího počtu kvantových komunit.“

 

Sarah: „Není to náhrada za darování času a peněz významným událostem?“

James: „Ne. Toto je přídavek k existujícímu schématu darování peněz, energie a času charitativním fondům a organizacím a nevýhodám naší globální vesnice. Pro lidskou rodinu je potřeba více čelit výzvě přelidnění, distribuce jídla a pití, kalamitám v počasí, přírodním katastrofám, válkám a velkým náboženským rozepřím, kulturním a rasovým nesnášenlivostem.

Každý z nás musí svým vlastním způsobem přispívat. Chrámy Událostí poskytují lidem způsob, jak se naučit emočnímu sebe-mistrovství, praktikování šesti ctností srdce, kontroly jejich pokroku, přispění svými kvalitami srdce specifické události a dotčeným lidem a přispění vývoji komunity svými představami a zkušenostmi.

Každému je doporučeno přispět významným způsobem na aktuální místa kalamit a nepokojů, tak jak se objevují. Pro někoho budou Chrámy Událostí příliš abstraktní a nejisté, pro jiné to bude znamenat příliš mnoho vnitřní práce. Pro mnohé to však bude komunita, kterou hledají, která podpoří jejich emoční zralost a sebe-mistrovství, nikoliv podobou výuky, nýbrž praxe. Něco můžou udělat a být její součástí každý den svého života.

To je definice života, který má smysl. To je to, co žádáme, abychom mohli žít svůj účel jako duchovní bytosti v lidském těle.“

 

Sarah: „Jak to všechno souvisí s tvými dřívějšími projekty WingMakers a Lyricus?“

James: „Buduji cestu do pustiny a zatímco mnozí lidé se zajímají o kořeny a základy mojí práce, já se zajímám více o cíl mojí cesty. Tímto konečným cílem je nevyvratitelný vědecký objev lidské duše a skutečnosti, jak jsme všichni propojení nezávisle na čase a prostoru, rase či barvě, pohlaví či věku.

Všechny moje díla ukazují na tento cíl, ale cesta se nyní rozšiřuje do kvantových komunit, které se můžou vyvinout do mocných sil záměru – včetně toho, o kterém jsem právě mluvil.“

 

Sarah: „Kdy se EventTemples.com spustí?“

James: „Budujeme mrakodrap, který bude spuštěn v mnoha etapách. První etapa je úvodní prezentace, která seznámí lidi s projektem a poskytne jim vhled, o co jde. Co je však mnohem důležitější, poskytne základnu projektu e-článkem Život ze srdce. To se stane v létě 2007. Další fáze nastane zhruba o tři měsíce později při úvodním spuštění, v čemž je zahrnut první Chrám Události, naváděcí systém a komunitní fórum. Poté zhruba každé 3-4 měsíce bude spuštěn nový Chrám Událostí. Je zde však mnoho faktorů, které můžou tento projekt urychlit či zpomalit, takže data, která říkám, jsou pouze orientační.“

 

Sarah: „Děkuji za sdělení podrobností o projektu. Přeji ti mnoho úspěchu! Máš nějaký závěrečný komentář?“

James: „Vřele tě zvu.

Je zde ještě jedna věc, kterou chci říci každému, kdo čte tento text. Chci tě pozvat, abys investoval svůj čas do studia e-článku Život ze srdce. Pomůže ti to naučit se, jak změnit svůj emoční stav na požadovaný, jak ztělesnit hlubší spojení se svým srdcem. Nejedná se o konečnou manifestaci emočního sebe-mistrovství; spíše jde o úvod či urychlení začátku tvého vědomého a svědomitého praktikování. Článek je napsán pro ty, kteří potřebují připomínku, motivační pošťouchnutí, aby se vydali novým směrem – směrem ke smysluplnějšímu životu.“

„Těším se na tvé připojení se ke komunitě.“

„Z mého světa do vašeho.“

 

Převtato: http://chramyudalosti.sweb.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz