Kategorie: Duchovno

41. Paralely mezi moderní fyzikou a …
Dříve, než začneme zkoumat paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou, musíme nastolit otázku, jak lze vůbec porovnávat vědu, která se vyjadřuje vysoce sofistikovaným jazykem moderní matematiky, s duchovními disciplínami, jež jsou založeny převážně na meditaci a které samy tvrdí, že jejich pohled je slovy nevyjádřitelný.
20 října, 2009Gaspar
42. Náboženství a věda jako evoluční výhoda
        I když mi to možná nebude věřeno, tak vznik tohoto článku nemá žádnou souvislost s prohlášením pana Hájka z Hradu, že není z opice a podnětem k němu bylo zcela něco jiného. Podnětem bylo to, že jsem až fascinován skoro až posedlostí evolučních teoretiků zdůvodňovat existenci a formu všech ... Číst více
20 července, 2009Gaspar
43. Čas – největší mystérium
V této akcelerující době jsem si udělal odbočku od soudobých problémů a věnoval se otázce takřka čistě filozofické a pro běžný život téměř bezvýznamné, i když si myslím, že jakékoliv poznání není nikdy bezvýznamné a je možné, že to nejpodstatnější co si odneseme z tohoto života, se nebude týkat našich ... Číst více
20 června, 2009Gaspar
44. Jak začal život ?

44. Jak začal život ?

od Gaspar / / Duchovno
Život je všude kolem nás. Svědčí o tom bzukot hmyzu, zpěv ptáků i šelestění drobných živočichů v lesním podrostu. Život je v zaledněných polárních oblastech i ve vyprahlých pouštích. Setkáváme se s ním i na mořské hladině ozářené sluncem i v nejtemnějších hlubinách oceánů. Vysoko ve vzduchu se vznášejí nepatrní ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
45. Hlubinně analytický výklad Apokalypsy
Poslední biblická kniha Zjevení je plná symbolických obrazů, které odedávna jitří lidskou fantazii. Od nejstarších dob byly proto navrhovány nejrůznější strategie, jak porozumět jejich skrytému poselství. Tyto strategie lze v zásadě rozdělit do dvou velikých skupin: Jednak jde o výklady, které v obrazech knihy Zjevení (Zj) spatřují informaci o vnějším ... Číst více
20 října, 2010Gaspar
46. Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností
Přicházejí myšlenky, nápady a teorie různými cestami a já je zpracovávám a předávám dál jako náměty k zamyšlení. A i tak je nutno chápat následující článek. Když jsem psal v dubnu loňského roku článek uveřejněný na Matrixu, který se jmenoval "Dnes a zítra", tak jsem v něm popisoval varianty budoucnosti ... Číst více
20 března, 2009Gaspar
47. Konce a začátky v náboženstvích světa
Slýcháme, že náboženství je především odpovědí na otázku o naší smrtelnosti. Je náš osobní konec definitivní? A jak je to s celkem světa, s přírodou a se vším, co vytvořili lidé? Téměř ve všech náboženstvích najdeme příběhy nebo nauky, které se to snaží objasnit. Všimneme si zde odpovědí, jež nabízejí ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
48. Podstata základního konfliktu na Zemi
Původně jsem chtěl napsat na světě, ale protože mi je velmi proti mysli samostřednost lidstva a jeho ztotožňování naší zcela nepatrné části Vesmíru se Světem obsahujícím nekonečné množství vesmírů a dimenzí, název článku jsem opravil. Protože je to však běžně zažité budu nadále používat pojem svět ve smyslu naší Země. ... Číst více
20 dubna, 2009Gaspar
49. Škola mystérií Horova oka
Obyvatelé Atlantidy čerpali znalosti ze zkušeností, které lidé nashromáždili během tisíců let výzkumu fungování vesmíru a procesu, kterému říkáme život. Studiem konstelací planet zjistili, že lidstvo žije v jednotě mezi nebem a zemí, že hvězdy a slunce ovlivňují období, cykly a rytmy na Zemi. Moudří kněží ze školy Naacal v ... Číst více
20 října, 2008Gaspar
50. Miroslav Zelenka – Elegantní Bůh 1-6
Bytost jsem se pro účely této knihy pokusil definovat jako zdánlivě oddělenou část Vědomí (Světové mysli), která si je vědoma sebe sama a která prochází vývojem od forem nejnižších po formy nejvyšší. Bytost vstupuje do jednotlivých inkarnací jako herec, který si vybírá roli a divadelní hru, ve které bude účinkovat. ... Číst více
20 června, 2009Gaspar
51. Miroslav Zelenka – Elegantní Bůh 7-12
I na úrovni pravdy – „člověk – prostor a čas“ je nutno si stále uvědomovat, že vše je iluze. Ale to neznamená, že si můžeme dovolit nebrat tento náš život při každodenní činnosti jako realitu, protože i když je to realita virtuální, přece jen realita to je, protože jiná než ... Číst více
20 července, 2009Gaspar
52. Miroslav Zelenka – Elegantní Bůh 13-18
Teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. Ta vychází z toho, že časoprostor má nenáhodně uspořádanou strukturu a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě má i svoji kvalitu odlišnou od jiného místa a času, ale zároveň cyklicky se opakující a tudíž předvídatelnou. Na tom je založena astrologie jako vědecká ... Číst více
26 července, 2009Gaspar
53. Miroslav Zelenka – Elegantní Bůh 19-24
Jednota Univerza a dvojnost Stvořeného světa. Tato boží dicho­tomie je jeden z nejnáročnějších aspektů jsoucna na pochopení a představu. Dvojnost Stvořeného světa musíme chápat jako jeden ze základ­ních principů Kosmické hry na stvoření a stváření Světa. Proč existují protiklady dobro a zlo, černý a bílý, studený a teplý. Bez dvojnosti ... Číst více
20 srpna, 2009Gaspar
54. Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 1-6
Uvězněna na Bali! Přesně tak jsem si připadala, když jsem se obírala úvahami, proč se mi nikdo až do této chvíle nezmínil o byrokratickém nařízení mít australského vízum. S letenkou a pasem v ruce a se zavazadly na váze jsem se dozvěděla, že ten kus papíru potřebuji, abych mohla nastoupit do letadla ... Číst více
20 října, 2006Gaspar
55. Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 7-12
Být účastníkem události života je pro vás prospěšné. Už jen tím, že fyzicky jste u toho, získáváte zkušenosti a vlastnosti, které nemůžete získat nikde jinde. Být součástí fyzična na Zemi, obzvláště v této době a během posledních 200 000 či 300 000 let, je skutečně velmi silný zážitek, protože to znamená, ... Číst více
20 října, 2006Gaspar
56. Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 13-18
Máte jistý cíl, protože všechny aspekty vědomí jsou navzájem spojeny. Žádný neexistuje mimo systém, jsou součástí celku. To je cíl, který chceme, abyste sledovali. Podstata nosiče, který obýváte, a energie, kterou generujete, jsou součástí vývojového sledu, o němž můžete říci, že má smysl pro vaše osobní hledání v životě. Ale jaký ... Číst více
20 října, 2006Gaspar
57. Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 19-24
Jste neuvěřitelně celistvé bytosti, což si začínáte uvědomovat. Dovolte sami sobě rozkvést a dojít plnosti. Nikdo vám v tom nebrání, jen vy sami. Když plnost připustíte, čekají vás vyhlídky, které předčí všechny vaše představy. Zjišťujete, že potřebujete své emocionální tělo a že potřebujete svůj femininní a maskulinní aspekt. Potřebujete vše, čím ... Číst více
20 října, 2006Gaspar
58. Barbara Marciniak: Plejádské klíče k Živé knihovně
Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo velkou vnitřní svobodu čtenáře, pak tato část poselství vyžaduje k pochopení některých, nebo spíše většiny kapitol, NAPROSTOU vnitřní svobodu – neomezenost současnými morálními, společenskými a náboženskými konvencemi. Sama autorka v úvodu píše, že se musela naprosto odevzdat své víře, ... Číst více
20 října, 2007Gaspar
59. Barbara Marciniak: Působení Plejád č.1
Touto knihou vám nabízím třetí proud energií přicházející z Plejád a věřím, že i vám tyto informace a prožitky pomohou zvětšit rozsah uvědomění sama sebe v té báječné hře, hře Stvořitele se sebou samým a poskytne vám výhled do času, který si vytváříte, i do bezčasovosti jíž jste, spojeným s porozuměním tomu ohromujícímu ... Číst více
20 října, 2007Gaspar
60. Barbara Marciniak: Působení Plejád č.2
Měsíc nás chrání, formujíce psychologickou atmosféru kolem naší psýché, chráníce ji před plným proudem našeho duchovního impulsu, před okamžitým a naprostým osvícením. Absorbováním jen 7 % slunečního světla odhaluje Měsíc svůj vztah ke Slunci skrze své fáze – od novu přes srpek, čtvrtku, vypouklost, úplněk, ubývání, poslední čtvrtku...
20 října, 2007Gaspar