Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 1-6

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 1-6

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 1-6

UČENÍ PLEJÁĎANŮ SDĚLENÉ

 

OBYVATELŮM ZEMĚ

Barbara Marciniaková

Světelné rodině

 

1992

www.vesmirni-lide.cz

 

 

Přijato: Barbara Marciniaková, od 18. května 1988 v USA.

Přeloženo z anglického originálu v roce 1997.

OBSAH

Poděkování

Předmluva

Úvod

 1. Vyslanci v čase
 2. Na cestě Prvotního Stvořitele
 3. Kdo jsou vaši bohové
 4. Vzpomínky v zóně svobodné vůle
 5. Kdo nese světelný provazec ?
 6. Otevírání historie
 7. Multidimenzionální splynutí
 8. Mimo nejzazší tyranii
 9. Nové, zásadní hranice
 10. Nové světelné paradigma
 11. Jméno hry
 12. Je to strašlivý úkol, nést světlo
 13. Čí cíl jste ?
 14. Emoce – tajemství v kronikách času
 15. Iniciace Země skrze integritu
 16. Heretici předbíhají svou dobu
 17. Světelná řeč
 18. Symfonie vědomí
 19. Zažehnutí vnitřního plamene
 20. Sexualita – most k vyšším úrovním vědomí
 21. Vaše odhodlání vyvíjet se v trojrozměrném světě
 22. Přílivová vlna světla

O autorce

(*)

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat svým přátelům, příbuzným i předkům za jejich odhodlání, které i mně dovedlo k mému cíli. Zvláštní dík patří mé sestře Karen za její lásku a oddanost ke mně i k Plejáďanům.

Přípravné práce na knize mě zavedly na mnohá posvátná místa – přednášela jsem na nich stejně jako i o nich. Hned na začátku jsem se setkala s Tobym a Teri W., kteří mi poskytli vydatnou pomoc, neboť potvrdili mé plejádské zážitky během našich nesčetných cest na energeticky aktivní místa.

Barrie a Susie K. byli první, kdo rozpoznali energii Plejáďanů a zážitky z naší společné cesty do Athén otiskli v časopise Spojovací článek. Seznámili mě také s Terou Thomasovou, která se stala mou přítelkyní, spoluautorkou a redaktorkou Poslů úsvitu. Práce na této knize ovlivnila celý její život. Velmi si vážím její schopnosti změnit svůj život a pustit se s vervou do práce.

Tera, Karen a Plejáďané vlastně tuto knihu naplánovali. Pak přišla Barbara Hand C., která zareagovala na vibrace. Její nápady a povzbuzování byly přímým podnětem pro uveřejnění této práce. Marsha A. štědře přispěla svou encyklopedickou znalostí pásků. Richard R. poskytl stálou podporu.

Cítím hluboký obdiv k prožitkům Gerryho Clowa, který se podílel na sbírání materiálu a poděkoval mi za příležitost pomoci našemu společnému dítku na svět ! Gail V., spolu s Barbarou Doern D., Amy F. a ostatními pracovníky nakladatelství Bear and Company, přispěla při dokončování knihy svými odbornými znalostmi uměním dolaďování. Marilyn H.dodala knize konečnou podobu svým tvůrčím přístupem a nádhernou obálkou a grafickou úpravou. Výtvarník Peter E. přispěl inspirativními návrhy slunce vycházejícího v kosmu, kde světlo předjímá ideu knihy.

Vzdávám čest všem odvážným, kteří mají chuť nově definovat samu podstatu existence a pomoci vytvořit nová pravidla hry.

Má upřímná láska a dík patří plejádskému vědomí, mým učitelům a přátelům, za jejich věrnost a neselhávající smysl pro povinnost a lásku, jenž ve mně galvanizuje energetický vzorec galaktické elegance, uskutečněný ideál. Mír, prospěch a dík jim všem.

(**)

PŘEDMLUVA

Když jsme se s Barbarou Marciniakovou v roce 1988 seznámily, obě jsme právě vstupovaly do nové, vzrušující životní etapy. Já se přestěhovala do Michiganu, abych spolu s vydavateli Barriem a Susií K. stála u zrodu nového časopisu s názvem Spojovací článek, zatímco Barbara pomáhala na svět plejádskému „vysílání“. Po mnoha letech strávených nejrůznějšími zaměstnáními, cestováním, hledáním a studiem materiálů o rozšiřování vědomí jsme si konečně našly práci, která nám umožňovala vyjádřit, kdo jsme a v co věříme, a měly jsme z toho velkou radost.

Během následujících dvou let jsme s Barbarou procestovaly mnoho míst, hodně jsme si hrály s plejádským učením a ohromně nás to těšilo. Hovořili jsme o možnosti shrnout plejádské učení do knihy, ale nikdy jsme se do toho doopravdy nepustily. Kniha se měla zrodit v přesně určenou chvíli.

Pak přišel rok 1990, začátek bezejmenného desetiletí“. Spojovací článek už byl docela zavedený a Barbara natočila s Plejáďany asi tři stovky pásků. Domnívala jsem se, že je na čase, abych se vrátila do New Yorku, kde bych mohla pokračovat v práci na časopise na svém počítači, a kromě toho vytvářet sítě. Tušila jsem také, že přišel čas napsat knihu.

Když jsem uvažovala o knize“, představovala jsem si, že mi jí Plejáďané nadiktují a já prostě jen přepíšu pásky, zrediguji materiál a hotovo. Nebude mě to stát žádnou zvláštní námahu a jen nepatrně času z mého nabitého vydavatelského programu. A tak, když jsme si v květnu s Barbarou sedly, že budeme zapisovat vysílání“ knihy, mě dost překvapila představa Plejáďanů, jak na to máme jít.

Plejáďané mě ujistili, že mi knihu nenadiktují, že ji budu muset dát dohromady sama. To mě zaujalo. Řekli, mi: Kdybychom ti knihu prostě jen tak dali, byla bys jen zaměstnanec. Jaký bys na ní měla podíl ? Takhle se v tobě něco nového zrodí, proces, který je úplně novým způsobem využívání tvořivých schopností.“

Páni ! Tak jo, ale jak si mám s tím zázračným procesem poradit ?“ zeptala jsem se. Kde mám začít ?“

Odpověděli: Musíš to dát dohromady jen a jen intuicí. Tohle není projekt založený na logickém myšlení. Budeš se řídit intuicí a současně to bude zkouška, jestli dokážeš vytvořit a dokončit projekt bez použití logického uvažování, jestli budeš znát další kroky. Bude to pro tebe strašně užitečné cvičení. Pozveme tě na mnohem vyšší úroveň vědomí, do vyššího řádu, k vyšší důvěře. Až je s úspěchem dokončíš, řekneš: „Vůbec nevím, jak jsem to udělala. Nemám ani tušení.“

Je třeba ukázat, že když dokážeš očistit lidi od jejich osobních informací, můžou se dostat na kosmickou úroveň. Proces, jímž budeš po následujících několik úplňků procházet, bude velmi intenzívní. Při psaní budeš sama procházet procesem iniciace. V příštích šesti úplňcích musíš zvládnout několik oblastí, které jsou vzájemně provázány.“

Říkali, že mám poslouchat pásky a přepsat jen ty části, u nichž cítím, že do knihy patří. Barbařina sestra Karen intuitivně zhodnotí, které pásky obsahují užitečné informace, a ty mi pak pošle. Znamení, které pásky mají být použity, dostane také moje přítelkyně Marsha. Potom už bude na mně vybrat, které části použijeme. Dostala jsem pokyn, abych se neřídila žádným systémem a nestarala se ani o to, jak do sebe budou jednotlivé části zapadat. K roztřídění informací jsem mohla použít jedno až pětislovná hesla a trochu barvy na každé stránce a dost.

Začínala jsem chápat, oč tu jde. Má logická mysl však měla ještě jednu otázku. Zeptala jsem se Plejáďanů: Máme se snažit najít nakladatele, ještě než knihu dokončíme, nebo alespoň oznámit, že na ní pracujeme ?“

Plejáďané odpověděli: „V ideálním případě ano, vyšli oznámení, že začínáš na knize pracovat. Až si poprvé sedneš k práci, ukliď si psací stůl nesmíš kolem sebe mít nepořádek a zmatek. Musíš mít prázdný prostor, jen své krystaly, ty ti budou pomáhat. Pak můžeš v modlitbě sdělit své úmysly. Řekni: „Oznamuji, že začínám knihu, a tohle oznámení posílám komukoli, kdo je nakladatel a komukoli, kdo uveřejní tyto údaje pro ty, komu poslouží nejlépe. Je mým záměrem, aby mě osoba, která má knihu vydat, našla a byla ke mně přivedena. Slibuji, že budu k dispozici, pozná-li mě. Chápu, že mám vyslat toto oznámení jako oznámení narození a že se mi dostane odpovědi. V to věřím.“ Tak to bude, tak se to odehraje.

Nezapomínej, že proces, kterým budeš procházet, je nedílnou součástí celé věci, protože zjistíš něco sama o sobě a pak všechno převyprávíš vlastními slovy. Pochopíš význam knihy, protože projdeš jistými zkušenostmi, když budeš ostatním prošlapávat stezku do reality založenou na manipulaci s tvojí realitou. Různé věty a kontexty se skrze tebe přeskupí a poskládají v novém pořadí. Pro toho, kdo by neměl důvěru, by něco takového bylo velmi obtížné. Důvěra je ten pravý klíč. Na nic jiného se v tomto procesu nemůžeš spoléhat. Je to věc angažovanosti. Pochopíš, že se můžeš angažovat pro to, kým jsi, že to nezkazíš, že o tebe vždycky bude postaráno a nikdy nebudeš mít nouzi. Vždycky to bude fungovat podle tvých záměrů.

Tvá část úkolu spočívá v tom, že máš zjistit, co chceš, a prostě nechat informace plynout. Kniha si vytvoří svůj vlastní řád s tím, jak se budeš v průběhu procesu dozvídat různé věci sama o sobě a kódovat jisté informace. To, co zažiješ, bude šokující.“

Když teď čtu, co mi tehdy řekli, mám úplně jinou představu o tom, co jsem tenkrát dělala. Uvědomuji si, že se několikrát zmínili, že práce na knize pro mě bude iniciací, že budu podrobena zkoušce a že lidé se potřebují zbavit svých osobních informací, aby se dostali na kosmickou úroveň.

Moje osobní problémy se začaly vynořovat opravdu naléhavě. Nedůvěřovala jsem sama sobě, neměla jsem sama sebe ráda a vlastně jsem ani nevěděla, kdo jsem – nedokázala jsem oddělit své skutečné já od pouhé fasády. Začala jsem chodit na sezení odhalující paměť tkání v těle, která vynesla na povrch hodně materiálu – vzpomínky z dětství, které jsem zablokovala, traumata a bolest, uložené v mém těle. Byla jsem v hrozném stavu. Nebyla jsem schopná na knize pracovat, protože jsem na tom byla tak, že jsem stěží dokázala jednou za dva měsíce vydat časopis.

V říjnu jsem jela s Plejáďany do Egypta. Věděla jsem, že tahle cesta bude znamenat důležitý obrat v mém životě, a myslela jsem si, že mě nastartuje, abych se mohla dát do práce a vyprodukovat knihu. Byl to nádherný výlet, velmi intenzívní. Byla jsem vyždímaná jako citrón. Jako výbuchem cesta otevřela mé obvody a probudila ve mně oblasti, o jejichž existenci jsem neměla ani tušení a z nichž mnohé byly temné a nepěkné. Když jsem se vrátila do New Yorku, rozhodně jsem nebyla schopná knihu začít a nevěděla jsem, jestli vůbec kdy budu.

Jediné, co jsme tehdy věděla určitě, bylo, že se musím odstěhovat z New Yorku. Nemohla jsem se tam vůbec soustředit ani pročistit a cítila jsem, že jsme neustále bombardována energií. Když jsme šla po ulici, připadala jsem si nahá a nechráněná a už jsem vůbec nemohla jezdit podzemkou . Bylo na čase odtamtud zmizet.

V prosinci jsem se přestěhovala do Severní Karolíny. Když je něco správné, skvěle se to daří. Libby, kamarádka, se kterou jsem se seznámila v Egyptě, bydlela na venkově jižně od města Raleigh, a já jsem věděla, že tam chci žít. Usmyslela jsem si, že tam chci mít dům, kam bych se mohla přestěhovat, ještě než se tam vydám. Představovala jsem si, jaké to bude a jak bude vypadat tamní krajina, a Libby mi slíbila, že bude mít oči i uši otevřené. Asi tak týden před stěhováním přišla do Libbyina obchodu má nynější domácí a stěžovala si, že její nájemnice se stěhuje, aniž by dala předem výpověď. Libby odpověděla: „To proto, že je to Teřin dům !“

Týden nato jsem vyrazila z New Yorku s veškerým svým majetkem a nastěhovala jsem se do nového domova. Dům byl přesně to, co jsem chtěla – prostorný, se spoustou světla a 175 akry pozemků. Bylo to dokonalé! Jen jsem tam vkročila, začala jsem se uzdravovat. Ležela jsem na zemi nebo jsem seděla opřená o strom a nechala jsem se léčit přírodou. Soustředila jsem se jen na své uzdravování.

Když jsem v lednu jela do Michiganu vysázet třinácté číslo Spojovacího článku, uvědomila jsem si, že už v časopise nemůžu být. Hodně jsem vyrostla, když jsem na něm pracovala, ale teď nastal čas věnovat se něčemu jinému – čemu, to jsem sama nevěděla, ale když jednou něco vím, musím se tím zkrátka řídit.

Když jsem se vrátila domů, několik dní jsem dumala, jestli nejsem úplný blázen, že zahodím práci, když teď žiji na venkově a nevím, kde seženu jinou. Pak jsem si uvědomila, že je to skvělé, že žádnou nemám: přišel čas pracovat na knize. Začala jsem poslouchat pásky a přepisovat některé kousky. Práce mi šla hladce a snadno, všechno jelo jako po másle. Neposuzovala jsem pořadí a nepokoušela jsem se nějaké vytvořit. Nechala jsem to jenom skrz sebe proudit.

V té době Plejáďané uspořádali denní kurs pro pár lidí, aby nás katapultovali z toho, co jsme právě dělali. Přednášky měly název Spouštěcí kódy vědomí“ a přesně podle toho také účinkovaly. Dostala jsem se na hlubší úroveň problémů, jimiž jsem se zabývala v New Yorku. My, posluchači, jsme se zbavili spousty emocionální přítěže a vytvořili jsme si silné vzájemné vztahy. Přednášky končily znovuzrozením, které bylo jedním z mých nejsilnějších životních zážitků.

Absolvovala jsem další „čtení“ s Plejáďany, ve kterém hovořili o Poslech úsvitu, kteří umožňují kosmický evoluční skok zakotvením dané frekvence nejprve ve vlastním těle. Náhle jsem si cosi uvědomila: nebyla jsem schopna napsat knihu v roce 1990, kdy jsme o ní poprvé mluvili, protože jsem tehdy ještě nedokázala udržet frekvenci – ještě jsem se dostatečně nepročistila, abych to dokázala. Zeptala jsem se na to Plejáďanů.

Neuvěřila jsi sama sobě, Tero. Všem jsi říkala, že ano, ale ve skutečnosti jsi ani neměla sama sebe dost ráda. Srovnávala jsi se a nebyla jsi upřímná, pokud jde o to, co se s tebou dělo, a lidé kolem tebe to odráželi. Musela jsi jít hlouběji, protože každý musí jít hlouběji, protože každý v sobě má vrstvy nenávisti a nechuti k sobě samému. Musela jsi prozkoumat jisté vzorce svého chování, které nefungovaly, a přijít na jejich příčiny. A tenhle objev z tebe udělal Strážce frekvence. Proto ti kniha byla svěřena právě tímto způsobem – protože jsi musela projít zásadním průlomem ve vědomí. Tím, že ses zabývala materiálem, který ani nepoužiješ, prošla jsi procesem přímého vztahu s námi. Znovu a znovu jsi slyšela neutrálně vyřčeny věci, které jsi potřebovala aplikovat sama na sebe, pokud jsi nechtěla zaostat. A tys to dokázala.“

Řekli mi, že jsem přepsala dostatek materiálu a že kniha je připravena k dohotovení. Neměla jsem žádnou koncepci, jak na to jít. Mám si přečíst všechno najednou a zjistit, jak to navazuje? Na některých listech bylo jen pár vět, jiná excerpta zabírala několik stránek. Jak to mám všechno uspořádat ?

Plejáďané mi řekli, že každý večer před usnutím jim mám věnovat minutu a představit si obálku Poslů úsvitu. Mám si s ní hrát a měnit návrhy třeba každou noc, když budu chtít. Mám se prostě podívat na obálku, otevřít knihu a začít číst, a potom usnout. Potřebné informace mi budou zjeveny ve snu. Říkali, že začnu materializovat knihu, která už existuje v budoucnosti. Tvrdili, že mi to nedá žádnou práci – že všechnu práci obstarají sami. Vlastně proč ne?

První týden se mi moc dobře nedařilo. Před usnutím jsem se pokoušela vizualizovat obálku, ale když jsem se probudila, propadala jsem při pohledu na všechny ty stránky panice a má logicky založená mysl se zuřivě snažila všechny je přečíst a nějak je uspořádat. Bylo to naprosto frustrující. Když jsem konečně jednou odpoledne seděla na zemi ve své pracovně, všude kolem sebe papíry, a bylo mi do breku, zakřičela jsem: Hej, Plejáďani! Říkali jste, že tu práci uděláte sami! Já jdu od toho! Udělejte si to sami!“

Začala jsem sbírat papíry jeden po druhém, jako kdybych je chtěla srovnat a vyhodit. Jenže jsem brala vždycky jeden zleva a jeden zprava a pak možná jeden zezadu, a pak jsem zase začala zleva. Nebyl v tom žádný rytmus ani systém – žádný důvod. Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Když jsem posbírala asi třicet listů, najednou jsem se podívala na svazek ve své ruce. Úplně mě zamrazilo: Pane Bože, myslím, že mám první kapitolu,“ řekla jsem si. Donesla jsem si papíry k psacímu stolu, usedla jsem a pustila jsem se do čtení. Stránky do sebe zapadaly jako díly hlavolamu. Byla jsem šokovaná! Vím, že takovým věcem věřím, ale když se to začne doopravdy dít, je to vskutku úžasné. Zbytek knihy se poskládal bez usilování, abych použila oblíbeného výrazu Plejáďanů.

Prošla jsem dalším čtením“ a řekla Plejáďanům, jak mě nový styl práce těší a jak je zábavný. Řekli mi: To je teprve začátek přímého vedení. Čím víc si budeš říkat: „Vzdávám se kontroly, nevím, jak to mám udělat,“ tím víc energie do tebe bude vstupovat. Když přestaneš sama sobě překážet, bude to stále snadnější. Stačí jen mít záměr. Čím víc se soustředíš na záměr, tím snadnější to bude. Později, až bude kniha hotová a mnozí se tě budou ptát, jak jsi to dokázala, chceme, abys řekla, že jsi užila této metody. Chceme, abys ověřila naše učení, tak jak jsi je byla schopna přijmout, tím, že ukážeš, že věříš tomu, co ti říkáme.

Nezapomínej, jak dlouho ti trvalo, než jsi metodu plně pochopila. Nepoučujeme tě – jen tě tím vším vedeme, vracíme tě zpět, znovu a znovu, abys pochopila, v čem je síla jednání. Je v jasném záměru – v jednání jakoby, a potom samozřejmě je třeba být neustále na příjmu.“

Zbytek knihy se prostě sám složil a Plejáďané dostáli svému slovu a našli nám nakladatele, aniž bychom se já nebo Barbara musely snažit. Samozřejmě nás dali dohromady s Barbarou Hand C. – kdo by mohl lépe vědět, jak seznámit veřejnost s naším materiálem? Pod jejím skvělým vedením jsem knihu přepsala a dala jí konečnou podobu, která proměnila jednu z mnoha předaných knih v něco opravdu senzačního.

Plejáďané měli pravdu. Když se teď na knihu dívám, nevím, jak se to stalo. Nevymyslela jsem ji, nenaplánovala, nekoncipovala, ani neuspořádala. Všechno, co jsem udělala, bylo, že jsem jim důvěřovala a nechala jsem je pracovat svým prostřednictvím. Byl to úžasný zážitek, který úplně změnil můj život. Naučila jsem se pracovat sama. Právě teď píšu hru a povolala jsem skupinu odborníků, kteří ji se mnou budou psát, a skupinu odborníků, kteří ji prodají. Je fantastické, jak to funguje. Skutečně bez usilování.

Plejáďané mi poděkovali za spolupráci a za důvěru a řekli, že mě chtějí odměnit a obdarovat mě mnoha šeky Ducha (šeky Ducha nejsou jako normální šeky, které člověku přinesou dolary a centy). Obdarovali mě tolika věcmi. Nejdůležitějším darem za tuto knihu jsem já sama. Dnes už důvěřuji sama sobě, mám se ráda a spoléhám na sebe, otevřela jsem své srdce. Díky své lásce k sobě jsem do svého života vtáhla báječné přátele, kteří se stali mou rodinou. Mé vztahy s pokrevními příbuznými ozdravěly a dočkala jsem se ohromného překvapení – před čtyřiadvaceti lety jsem dala dceru k adopci a ona mě teď našla. Bydlí jen dvě hodiny ode mě a navázaly jsme spolu úzký a vřelý vztah. Jsem vděčná, že je zpátky v mém životě.

Další důležitý dar je sebedůvěra. Dlouhá léta jsem říkala, že jsem spisovatelka. Dokonce jsem celá léta psala. Ale nedávno jsem se ráno probudila, a když jsem procházela stránkami scénáře, které jsem napsala předchozího večera, najednou jsem věděla – jsem spisovatelka! Ne že budu spisovatelka – já jsem spisovatelka!

Naučila jsem se komunikovat s netělesnými bytostmi, což je další dar nesmírné hodnoty, který ve mně otevřel mnoho dalších oblastí. Začínám komunikovat se zvířaty, domácími i volně žijícími. Je to úžasný zážitek a já si uvědomuji, že se mi otevřely další komunikační kanály, kterých si ještě ani nejsem vědoma. Jsou naprosto neomezené.

Dostalo se mi ještě mnoha dalších darů. Plejáďané mi tvrdili, že práce na této knize bude nejcennějším, co se v životě naučím, a já s nimi souhlasím. Jsem vděčna, že jsem si k tomu vybrala sama sebe a jsem vděčna své rodině a přátelům za všechnu lásku a pomoc. A především jsem velmi vděčna Plejáďanům za jejich lásku, přátelství, povzbuzování, podporu a především za to, jak mě chytře přiměli rozvíjet svou osobnost.

Tera T.

březen 1992

Tera T. byla dříve redaktorkou časopisu Spojovací článek a v současné době je spisovatelkou na volné noze.

(***)

Úvod

Uvězněna na Bali! Přesně tak jsem si připadala, když jsem se obírala úvahami, proč se mi nikdo až do této chvíle nezmínil o byrokratickém nařízení mít australského vízum. S letenkou a pasem v ruce a se zavazadly na váze jsem se dozvěděla, že ten kus papíru potřebuji, abych mohla nastoupit do letadla na Darwin. Má mysl horečně hledala logické vysvětlení téhle události a nějaké okamžité řešení. Tohle přece zvládnu! Nejsem přece žádný začátečník a během posledních čtyř let jsem prošla mnoha zkouškami své schopnosti proměnit překážky ve smysluplná sdělení a posunout se s živoucími symboly na novou úroveň zkušenosti. Telexy na konzulát v Sydney byly odeslány a celou první hodinu čekání jsem věřila, že se všechno vysvětlí, ověří a že se vydám na plejádské přednáškové turné v zemi tam dole. Před týdnem jsem opustila Severní Karolínu, krátce jsem se zastavila na Havaji a teď, po třídenním pobytu na Bali, jsem si připadala odpočinutá a připravena pustit se do dalšího dílu dvouměsíční odysey.

Pohlédla jsem na letištní hodiny, zaznamenala jsem, jak pomalu minuty plynou. Trpělivě jsem čekala, až se záměry a události dají do pohybu. S plíživým pohybem času mi začalo docházet, že se možná přece jen do letadla nedostanu. Možná, že je to jeden z těch případů, kdy se přes všechny své úmysly nedostanu nikam. Cítila jsem, jak se mé tělo brání téhle představě a změnám, které případně bude nutno udělat, protože se nedostanu do letadla a nebudu moci včas zahájit turné. Zmocnila se mě neblahá předtucha. Zatraceně!

Jedenáctá, hodina odletu, uplynula a já, s letenkou, pasem a plánem přednášek v ruce, jsem dostala radu, abych se obrátila na australský konzulát, ale až v úterý (byla sobota večer), protože v neděli a v pondělí mají volno. Příští let do Darwinu byl plánován na následující den, tj. středu.

Přijala jsem porážku, zapátrala po taxíku a se všemi zavazadly jsem zamířila zpět do osamoceného útočiště podivného přímořského balinézského hotelu, který jsem opustila teprve před několika hodinami. Čekal mě tam můj pokoj. Neměla jsem žádné okamžité řešení této potenciálně se zhoršující situace, což jsem dobře věděla, a tak jsem se tím přestala zabývat. Uchýlila jsem se do svého mentálního útočiště klidu a důvěry, že všechno se nějak vyřeší, a že pokud mám snad být někde uvězněna, Bali je rozhodně ideální místo.

Příštího dne jsem seděla u okna svého pokoje s výhledem nad korunami stromů, když vtom mi podruhé svitlo, a já jsem si uvědomila, že jsem se zavázala napsat předmluvu k Poslům úsvitu a že se zřejmě do Austrálie nedostanu, dokud tenhle úkol nesplním! Popíjela jsem balinézskou kávu a cítila jsem, jak mi mé okolí a bujná vegetace rámují výhled dodávají sílu. Začala jsem dumat o tom, kde začít a jak umístit do času a prostoru sebe a onen fenomenální proces zvaný Plejáďané, který mým prostřednictvím vstoupil do jakéhosi vlastního života.

Jako v nějakém snu, který se stále vrací, jsem si zas a znovu kladla otázku, jak to vlastně všechno začalo. Zpočátku jsem si odpovídala jen tím, že jsem si načrtla impulsy a sled událostí, které vedly až k tomu, že jsem se skutečně napojila na Plejáďany, a u toho jsem zůstala. Zdánlivě nekonečným opakováním této otázky v mé realitě narůstala neklidná energie, a jak jsem si celou historii znovu a znovu opakovala, začínala jsem zachycovat střípky jakéhosi mnohem velkolepějšího obrazu, v němž události a počátky přicházely z mnoha směrů a z mnoha časů“, aby byly nyní spředeny v gobelín záměrů.

V dětství jsem si připadala jiná a předurčená k odlišnosti, protože jsem do vínku dostala staršího bratra, který byl mentálně retardovaný. Jeho přítomnost znamenala pro můj dětský rozum mnoho nezodpovězených otázek a celá naše rodina se musela hodně naučit. Nedávno jsem dostala pokyn od Péček, jak jsem jim z náklonnosti začala říkat, abych se podívala na staré fotografie z dětství a pokusila se přehodnotit svůj názor na to, kdo vlastně jsem. Poslechla jsem je a tentokrát jsem viděla, jak z tváře mého drahého staršího bratra Donalda vyzařuje přímo nebeská láska. Na všech fotografiích jako by se světlo ohýbalo a ozařovalo ho. Nikdy předtím mě nenapadlo, že jeho přítomnost možná byla pro nás požehnáním.

Naše rodina se o ně dělila a zkoumala jeho hranice pod vedením mé polské babičky z matčiny strany, Babči, která se vyznačovala důstojností a hrdostí, jež překračovala její pozemskou zkušenost. Tato průkopnice přišla do Ameriky s velkou vlnou vystěhovalců na počátku 20. Století, přilákána pověstmi o zemi, kde jsou prý ulice dlážděny zlatem. Pod jejím stabilizujícím vlivem jsme si s mými dvěma bratry a mladší sestrou jako děti hráli a prozkoumávali kouzelnou zemi, která byla jejím královstvím. Právě jí vděčím za to, že jsem si připadala milována, od ní jsem se naučila mít úctu k našemu kraji a k celé Zemi. Vyprávěla nám, že její dívčí jméno znamená v polštině hvězda“. Toto učení o lásce k Zemi později jako ozvěnou znělo v hlase mých vlastních hvězdných známých, Plejáďanů.

V pubertě mě má takzvaná odlišnost“ vedla ke zkoumání metafyzických myšlenek. Poprvé jsem s radostným vzrušením zjišťovala, že je tu mnoho interpretací reality, z nichž si můžu vybrat. Koncem 70. Let jsem se kromě jiného zabývala zkoumáním materiálů o Sethovi a poté jsem strávila několik let zaznamenáváním svých snových dobrodružství, zatímco jsem stránku za stránkou hltala sethovské pověsti.

V srpnu 1987 – v létě Harmonické konvergence – a znovu o sedm měsíců později, v březnu 1988, jsem prožila krátká zhroucení reality, během nichž se na mě s jekotem vyřítily útržky uložených událostí ze zdánlivě nevýznamné minulosti a naléhavě se dožadovaly uznání. Při této příležitosti bylo mé tělo katapultováno do stavu šoku, přičemž lidé kolem mě neurčitě vnímali a sdíleli informace o únosech lidí Ufony. Když se to stalo poprvé, nějak jsem to zasklila“, ale podruhé bylo mé tělo aktivováno za hranice všeho, co jsem kdy zažila – nebo téměř ta. Zaplavily mě vzpomínky. Presentace údajů o UFO pronikala do mých záznamů o snech a odhalovala tak pravdu, kterou bylo těžké strávit.

Dlouho předtím, začátkem osmdesátých let, když jsem bydlela v Taosu v Novém Mexiku, se pozdě v noci v mém pokoji objevily tři jasně modré bytosti. Zážitek tehdy ve mně vyvolal strašnou paniku, což pro mě rozhodně nebyl běžný pocit. Nemohla jsem svůj zážitek poměřit ničím, podle čeho bych mohla zhodnotit svůj vztah k neznámu a své bezpečí, a tak jsem tedy svůj vnitřní konflikt vyřešila tak, že jsem událost/zážitek zanesla do svých snových deníků inspirovaných Sethem a tam jsem ho také ponechala – nevysvětlený výsek reality, který rozhodně nebyl snem, přestože byl celá léta uložen v mé psychice pod tímto názvem.

Teď se stará otázka znovu vynořila. V jaké přihrádce mé životní kartotéky bylo setkání uloženo? Bylo skutečně skutečné? Retrospektivní záběr setkání se promítl do mé přítomnosti a každá buňka v mém těle náhle věděla, že mimozemšťané byli skuteční. Mé tělo na setkání se třemi modrými bytostmi nikdy nezapomene, jak se nade mnou vznášely a tišily ve mně jakési zjevné, ale maskované trauma. Můj intelekt byl připraven rozšířit svůj názor na svět – a chápat. Musela jsem se utkat s nutností žít s tímto zážitkem a integrovat danou zkušenost, která mě otevřela pro to, co mělo teprve přijít.

Plejáďané a já jsme oficiálně protnuli své světy v Athénách, 18. května 1988. Asi tři týdny jsem cestovala s živou metafyzickou skupinkou po chrámech v Egyptě a v Řecku. Začali jsme Velkou pyramidou, procházeli jsem víry minulosti, nevinní a naivní jako děti, očarovaní záhadami uloženými v mlčenlivých kamenech. Zájezd končil návštěvou Akropole a Delf, a když jsme se pak loučili v hotelovém baru, něco mě přimělo, abych navázala spojení tím, že půjdu do svého pokoje, mlčky usednu a budu si představovat, že jsem znovu v Královské síni Velké pyramidy. Vzpomínám si, jak mě ta myšlenka inspirovala – cítila jsem, že odpovídá chvíli a duchu celého výletu.

Vydala jsem se do svého pokoje, a když jsem se cítila jistě a bezpečně, usedal jsem se vzpřímenou páteří a dovolila své mysli, aby se vrátila do Královské síně, kde zněl chorus hlasů prozpěvujících „óm“. Řekla jsem si, že se chci stát nerušeným přijímačem právě teď. Za pár minut jsem pocítila nutkání promluvit, které se projevilo šeptajícím hlasem zcela nepodobným mému vlastnímu – jiná část mé mysli, ona racionální, řídící“, začala prostřednictvím myšlení pochybovat o hlase, který tu zněl. Toto navázání spojení vyžadovalo z mé strany značnou mentální a psychickou zdatnost – musela jsem mluvit za ono dosud neznámé jsoucno, formulovat v mysli otázky, které jsem mu kladla, a pak naslouchat odpovědím, abych mohla dále usměrňovat komunikaci.

Asi po půl hodině se neznámé jsoucno prohlásilo za Plejáďany“ a při tom už zůstalo. Celková délka komunikace nepřesahovala jednu hodinu. Energie“ byly zřetelné a hojné a mě náhle zalil blažený pocit kontaktu – vyřčená slova mě uklidňovala odpověďmi – ten pocit si dnes dokážu vybavit jen jako pocit moudrosti a míru. Když jsem otevřela oči, zmocnil se mě nesmírný údiv. Je to možné? Skutečně jsem tu na něco narazila, když jsem poslechla hlubinných impulsů, jež mě původně přiměly přidat se na poslední chvíli k zájezdu, nebo jsem se příliš ponořila do světa přání a iluzí a všechno jsem si vysnila? Jaký je v tom rozdíl? A Plejáďané! Tížilo mě to od samého začátku. Který normální člověk mi uvěří, že jsem v kontaktu s mimozemšťany a mluvím za ně? Taková představa byla skoro moc i pro mé dávno stabilizované a tiše radikální já.

A k jakým vnitřním vichřicím tyto impulsy vedly! Od té doby jsem se už naučila důvěřovat energiím, které mě vedou, a vážit si jich, a dnes dokážu číst příběh těchto původních impulsů ve svém i v Plejádském horoskopu. Během prvních měsíců našeho vztahu Plejáďané navrhli, abych začala studovat astrologii. Věděla jsem velmi málo o jejích složitostech a vášnivém zaujetí pro vyšší vědění, které tato dávná věda vyžaduje, chcete-li získat přístup k univerzálnímu jazyku a ke kodexu jejího smyslu. Plejáďané mají v horoskopu – přičemž den narození je dnem, kdy do mne vstoupili – slunce v býku na 27. stupni a 57. minutě. Hvězdokupa Plejády se nachází na 28. stupni Býku. To se tedy povedlo.

V době, kdy jsme se teprve seznamovali, jsem jejich triky a subtilní metody, jimiž značkovali mou realitu, ještě nevnímala – měla jsem co dělat, abych se adaptovala na myšlenku, že jsem měla kontakt s mimozemšťany. Bylo zapotřebí jistého cviku, aby do našich setkání a splývání vstoupilo jisté uvolnění, důvěra a pochopení. Má sestra Karen, která mi od začátku při seancích asistovala, vždy nadšeně očekávala stanovenou dobu, kdy jsem měla usednout a naladit se na příjem. Neměla vůbec žádné pochybnosti, ale já sama jsem se neustále musela ptát, jestli je to opravdu skutečnost.

Pod vlivem svého přání spolupracovat s tím, co jsem stvořila, jsem podmíněně nabídla své tělo a svůj hlas ve stanovených časech, a dále jsem prohlásila, že pokud jsou Plejáďané skutečně skuteční jistě pro ně nebude problém zařídit všechno tak, jak potřebují, a udělat většinu práce – a šikovně jsem si to zdůvodnila tvrzením, že přece nebudu plýtvat časem na něco, co není životaschopný duch. Takové chování se někomu může jevit vysoce absurdní, ale ti, kdo mají v těchto oblastech nějaké zkušenosti, jistě pochopí, že je naprosto nezbytné stanovit si nějaké hranice. Trvalo mi dobré dva roky, než jsem si s nimi vytvořila pevné pouto. Stalo se to během jednoho sezení tělesné terapie, kdy mě zaplavila vlna plejádské lásky, jíž se nic nevyrovná, a otiskla se v mém emočním těle jako nedocenitelná hodnota, kterou pro mě představují. Kapitulovala jsem.

Nakonec jsem pochopila, že Plejáďané dávali svou nenápadnou přítomnost v mém světě najevo už od prvního dne. Stali se mými učiteli a přáteli, po jakých jsem toužila. Zdálo se, že jsou přímo napojeni na linku synchronicity a impulsů, které uvádějí lidi a události v existenci. Nikdy jsem nebyla velký investor do starostí, a tak pro mě bylo docela snadné vžít se do plejádského postoje – nechat věcem volný průběh. A oni si skrze mě vytvořili jakýsi vlastní život. Lidé i příležitosti se hrnuli ze všech stran. Mým úkolem bylo řídit a být jakousi materiální stevardkou jejich energie. Měla jsem ztělesňovat vše, co učili, utkávat se s tím a žít to.

Dnes žijeme v dojemné shodě a já si doopravdy připadám víc jako mimozemšťan než jako člověk. Skrze mě vdechli svému učení život a můj život se stal plejádskou pašijovou hrou, která mě dovedla k tepu mé multidimenzionální duše. Netvrdím, že těmto setkáním zcela rozumím, a někdy žasnu, kolik lidí se do mé verze oné iluze dalo vtáhnout! Jsem hluboce vděčna za příležitost žít v dnešní prudce se proměňující době životem plného sebevyjádření i za to, že toto vyjádření dalo smysl životům tolika jiných, což je pro mě nesmírně cenný dar – splátka daru milosti.

P.S. Do Darwinu jsem se dostala včas !

(1)

JEDNA

VYSLANCI V ČASE

 

Poznámka zpracovatele: Přijala Barbara Marciniaková od 18. května 1988 v USA.

„Jsme zde. Jsme Plejáďané, kolektiv energie z Plejád. Naše historie je dlouhá. Naši předkové přišli z jiného vesmíru, který dospěl k dokonalosti, k universu. Vy pracujete na planetě, která k dokonalosti teprve spěje, a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Tuto dokonalost či transformaci ohlašovali mnozí po celé věky. Toto je významná chvíle. To, co se děje na Zemi, ovlivní celý Vesmír.

Dokonalost sestává z vašeho pochopení, kým jste, a je předpokladem k tomu, abyste mohli pokračovat v experimentu. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, a pak pochopili, že jde o Prvotního Stvořitele, Prvotní příčinu či cestu Prvotního Stvořitele časem. Přišli z vesmíru, který odhalil svou podstatu – kreativitu. Odhalením této podstaty jsme zjistili, že my sami jsme stvořiteli.

Naši předkové měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli – což je prostě pohyb – a setrvat ve vibraci, anebo pokračovat, což se děje vždy, když je dosaženo dokonalosti formy. Zvolili si možnost vydat se do tohoto vesmíru jako vyslanci, protože si uvědomovali, že jednou i vy budete zralí pro dokonalost. Usadili se na Plejádách, protože tato hvězdná soustava vám jednou bude schopna pomoci v nejtěžší chvíli, v krizi, až budete připraveni spojit se s Prvotním Stvořitelem.

Naši předkové patřili k Původním plánovatelům Země, byli to instrumentátoři, kteří osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Díky své kvalifikaci rádi instrumentovali světy, tak jako dirigenti rádi dirigují. Naši předkové jsou i vašimi předky, a my vás rádi nazýváme svými pradávnými příbuznými, jimiž také jste. Naši předkové dali svou DNA Původním plánovatelům a tato DNA se stala součástí DNA lidského biologického druhu.

My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v třírozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje je. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte přitom, že čas ani realita nejsou „pevné“.

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), spatřujeme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu – aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku na místo, které nazýváme jádro či semeno, abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

Přinášíme vám velkou novinu! Přišli jste na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Vaši planetu obklopují mateřské lodi, které fungují doslova jako převaděče energie. Na Zemi dopadají paprsky světla ze starých a prastarých hvězdných systémů, které s vámi spolupracovaly po celé věky. Tyto paprsky informací přímo bombardují vaši planetu.

Protože jsou tyto informace vysílány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout, převést je, uchovat je a odeslat je ostatním. Mnozí z vás navazují s oněmi mateřskými loďmi telepatické spojení a budou působit jako vaše vlastní radiostanice, které si můžete naladit, a kdykoli chcete se těšit z bohatství informací.

Jde o evoluci supervědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože vy už touto bytostí jste, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále z dalekého kosmu tato energie posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se teď extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí.

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplaveni mnoha dalšími věcmi. Mnozí z vás podniknou cesty na kosmických lodích do různých částí sluneční soustavy. Až vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Prošli jste mnoha jinými epochami: Dobou bronzovou, dobou železnou, průmyslovým věkem, věkem informací a tak dále. Tyto ostatní epochy souvisely se setím, sázením, pěstováním a obecně vštěpováním potencialit života do trojrozměrného světa.

Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimensionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu. Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít. Bude to velice vzrušující, protože to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách.

Odpovědi jsou ukryté hluboko ve vás. Formulují se otázky, které jsou v popředí vašich myslí, abyste mohli ze své bytosti vydobýt odpovědi. Abyste to dokázali, musíte nejprve věřit, že ty informace ve vás jsou.

Lidstvo se právě učí zásadní pravdě. Tato pravda samozřejmě spočívá v uvědomění si dobra, které je ve vás, a spřízněnosti s Prvotním Stvořitelem a se vším, co existuje. Spočívá v tom, že si máte uvědomit, že veškeré bytí je propojeno a vy jste jeho částí.

V nesmírných rozlohách kosmu existuje množství kultur a společenství, a všechny tyto kultury a společenství se od samého začátku na této planetě objevovaly a opět mizely. Není to tak, že jen my, Plejáďané, jsme přišli pomáhat, jsme jen jedno uskupení z jedné hvězdné soustavy. Jsou zde mnozí, kteří sem přicestovali z mnoha důvodů. Většina mimozemšťanů přišla, aby napomohla vašemu pozvednutí ale jsou zde i jiní, kteří jsou zde z jiných důvodů.

Vaše historie se pohybuje ve velmi zvláštních vodách. Mnozí z vás byli připoutáni k Zemi před dávnými věky působením hvězdné energie a prostřednictvím kontaktu s vyššími světy. Dobře víte, jakými těžkostmi Země prošla, jako například kolikrát se světadíly posunuly a kolikrát přišla pomoc z nebes.

Informace byly překrouceny, když ti, kdo přišli z nebe, aby vás posunuli ve vývoji kupředu, byli proměněni v bohy. Tak jako děti, zbožňující ty, kdo dokážou, co ony samy nedokážou, vaše společnost jasně demonstruje touž metodu vytváření božství. Koncepce v pozadí je jedním z paradigmat víry, která jste sem přišli změnit. Třírozměrný svět znamená velkou zkoušku, protože dovoluje, aby se v něm vytvořily skvělé limitace. Těmito limitacemi se formují struktury, a prostřednictvím tohoto procesu tvoříte a dozvídáte se, že jste součástí Prvotního Stvořitele a že Prvotní Stvořitel touží po zkušenosti.

Jste nádherné bytosti, členové Světelné rodiny, a přišli jste na Zemi s úkolem vyvolat posun, provést změnu, napomáhat přechodu. KLÍČEM JE LÁSKA. Láska je to, co tvoří vesmír. Současná technika na Zemi se rozvine jen do jisté míry, protože lidstvo ještě nechápe, že je zapotřebí lásky. Energie může na sebe brát různé podoby tvořivosti, ale když máte co do činění s chamtivostí nebo nenávistí nebo jakoukoli emocí, která nemíří ke světlu, můžete jít jen do jisté vzdálenosti. Je tu jen tolik informací, kolik je jich dostupných pro tento druh vibrací. Láska je základním stavebním kamenem, takže když máte lásku, existují všechny možnosti. Přinést znovu ideu světla, což je informace a láska – což je tvořivost – tak to bylo naplánováno. Přijít do soustavy, která byla po celé věky primárně temná, k tomu je zapotřebí ODPADLÍKŮ, jako je SVĚTELNÁ RODINA.

Tam, kde jsme, jsme do značné míry odpadlíci. Jak jsme již řekli, náš vlastní systém potřebuje změnit. Působíme jako most nebo spojovací článek napříč Světelnou rodinou v mnoha soustavách, abychom změnili náš vlastní systém. Vytváření vědomí láskou a zodpovědností nás sytí, inspiruje, rozšiřuje naše vlastní vědomí, abychom se mohli dále vyvíjet. Takže jsme pro vás přáteli, učiteli a pomocníky a vy zase pomáháte nám.

Kam vás tato změna zavede? Rádi bychom viděli, jak se stanete natolik schopnými, že budete světy vědomě vytvářet. Připravujete se k setbě, připravujete se stát se druhem, který osídlí nově se tvořící světy, a protože máte v paměti uloženu historii toho, co se stalo zde, na Zemi, budete moci učit ostatní a vědomě udržovat směr, jímž se mají jiné světy ubírat.

Jste účastni velkého plánu. Všichni jste uvítali možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Byli jste si jisti, že to dokážete. Než jste sem přišli, bylo vám rovněž řečeno, že pomoc bude dostatečná a že v různých uzlových bodech vašeho vývoje se na planetě objeví různé entity v různých funkcích, aby působily jako spouštěcí mechanismus, aby vám připomněly – nikoli aby něco udělaly za vás. My jsme jeden z těchto spouštěcích mechanismů, jsme katalyzátor. Když zaslechnete jméno Plejáďané, cítíte spřízněnost, protože my vám pomáháme posunout vaše vlastní informace, vaše vědění kupředu.

Protože s vámi spolupracujeme, je naším úmyslem připomenout vám, kdo jste, abyste mohli nalézt největší zdroj své vlastní inspirace. Kdybychom každému z vás mohli najít povolání nebo způsob života, žádali bychom od každého, aby se stal inspirací. Až budete schopni takto žít a být skutečnou inspirací všem, kteří se s vámi setkávají, budete žít své vlastní světlo, a to je velmi zásadní.

Pamatujte, že jsme zde ze svých vlastních důvodů a že vy zase ze svých a že my všichni jsme tady, abychom se vyvíjeli a vytvořili společně novou vibrační frekvenci. Přejeme si rozrušit paradigmata víry, která oddělují jedince v jejich vývoji. Jsme zde, abychom vytvořili status vyslanců, hru harmonie a spolupráce, a to tím, že vám dáme informace, které vás zasáhnou v samém středu vaší bytosti, nehledě na to, jaká byla vaše předchozí víra.

My, skupina, která k vám promlouvá, jsme odhodláni vyplnit vlastní životopis zajímavými zkušenostmi. Když jsme začali v roce 1988 promlouvat poprvé, náš kolektiv sestával asi z padesáti a ze sedmdesáti pěti entit – některých fyzických, některých nefyzických, všechny plejádského původu. Náš počet postupně vzrůstá a náš kolektiv dnes čítá přes stovku entit z mnoha různých soustav. Dnes můžeme být nazýváni Plejáďané plus. V naší realitě jsou i tací, kteří nevěří, že dokážeme, co jsme si s vámi umínili udělat. Připadá jim, že ponecháváme příliš mnoho věcí náhodě a příliš riskujeme, a přesto netrpělivě čekají, co se stane.

Ve vaší soustavě jsou i tací, kteří se domnívají, že jsme zde, abychom šířili strach, ale my to takhle nevidíme. Nechceme nikoho z vás děsit, jen vás chceme informovat. Když sedíte v temné místnosti a slyšíte podivné zvuky, může to vyvolávat strach. Ale když rozsvítíte a zjistíte, co zvuky působí, už se tolik nebojíte. Chceme, abyste byli informování, s čím se setkáváte. Světlo je informace, nevědomost je tma. Chceme, abyste pracovali ve světle, ne ve tmě.

Pracujeme s vámi, protože chceme rozvíjet své vědomí ke svobodnější vůli a svobodnějšímu vyjádření. Tak jako vy máte za úkol změnit systém, v němž žijete, tak i my máme za úkol změnit systém, v němž žijeme my. I my máme své cíle. Jak už jsme řekli, přicházíme z vaší budoucnosti a v jistých případech máme plné ruce práce. Potřebujeme vás, tak jako vypotřebujete nás. Vy jakožto členové Světelné rodiny můžete zavést a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, která imploduje v příštích dvaceti letech z tohoto sektoru existence, protože fyzicky žijete na této planetě. Právě skrze vás se ona změna odehraje. To, co děláte teď, nás silně ovlivňuje. Co se děje se Zemí, nás ovlivňuje zásadně.

Jsme zde, abychom pomáhali, učili a vyvíjeli se s tím, jak společně procházíme zmíněným procesem Uvádíme svou verzi událostí jen proto, abychom vás vyzvedli do vyššího stavu vědomí. Nechceme tvrdit, že naše a jen naše verze je ta jediná pravá. Celé učení je koncipováno s vědomím cíle a příběhy, které vám vyprávíme, vás mají dovést na vyšší úroveň vědomí. To je naším úmyslem.

Slova, která volíme, a koncepce, o nichž mluvíme, jsou spouštěcími mechanismy pro kódy uložené hluboko ve vašich tělech. Vaše těla čekají, až budou položeny otázky, aby mohla začít resonovat s odpověďmi, které jsou ve vás – aby se buněčná paměť ve vašich tělech mohla začít rozpomínat na to, co dávno ví. Teď, když k vám promlouváme, začnete se rozpomínat.

Od promlouvání k vám si slibujeme, že rozšíříte svou definici reality, avšak nikdy neberte věci doslova. Vždy sledujte větší spirálu, kterou chceme vytvořit a která vám umožní vidět větší obraz. Nikdy se nezastavujte tam, kde definujeme nějakou myšlenku, protože my jsme zde prostě proto, abychom otevřeli vaše paradigmata a otřásli vašimi mřížemi, abyste začali nacházet aktivaci skutečného vědění, pravého vědění, které je uloženo ve vás. Tam jsou veškeré údaje a my jsme přišli, abychom je ve vás probudili.

Chceme vám předkládat myšlenky k úvaze. Chceme vás povzbuzovat, abyste neulpívali na jedné myšlence a abyste přijali i to, co váháte přijmout nebo čeho se bojíte. Uvědomte si, že když čelíte takzvaným temným či stinným stránkám v sobě, vytváříte tak příležitost k osvobození pro všechny zúčastněné. Tak se vracíme k první a poslední zásadě: myšlení tvoří. Ať se octnete v jakékoli situaci, dostala vás do ní síla vašeho myšlení. A je to také ničím nedotčená víra, že myšlení tvoří, která promění vaši zkušenost a planetární existenci.

Doporučujeme vám, abyste položili pár otázek každému, kdo hýří definicemi a vykládá vám absolutní pravdy. Je důležité vyslechnout mnoho různých názorů a mnoho různých příběhů. Vždy si vyslechněte příběh člověka a pak zkoumejte, jestli vám zní pravdivě. Bude vám něčím prospěšný, napomůže vašemu vývoji? Jedna z věcí, kterou s oblibou učíme, je, že je na vás rozhodnout se, co máte dělat. My vám jen poskytujeme informace, je na vás, abyste se rozhodli, co s nimi. Vy řídíte svůj život, ne my.

Rádi se pyšníme, že jsme dobří vypravěči. Ve způsobu, jímž předkládáme údaje, je jistá důvěryhodnost a jistá senzačnost. Ale příběh, která vám v nějakém okamžiku vyprávíme, není jen příběhem. Není samoúčelný a není jedinou pravdou. Je to jen zlomek, jen dílek většího obrazu.

Ať vám vyprávíme jakýkoli příběh, můžeme vám zaručit, že za rok vám budeme vyprávět příběh úplně jiný, protože za rok budete schopni vnímat věci daleko velkolepějším způsobem. Tak i příběh se bude neustále vyvíjet. Vaším úkolem bude najít uvnitř tohoto příběhu svou identitu, zjistit, co víte – ne čemu chcete věřit nebo co vám bylo řečeno. Důvěřovat tomu, co víte, je imperativní požadavek, protože vědění je vaší spojnicí s Prvotním Stvořitelem. Jeden každý z vás si musí uvědomit, až se začnete rozpomínat na svou roli, že váš život je o něčem.

Vy sami jste si zvolili to, že jste zde. Jste tu s úkolem aktivovat paměť a posunout hodnotu lidské existence opět do popředí stvoří. Jste potřební. Připravovali jste se na tento úkol po celý život, nepřišli jste nepřipraveni. Všechno, co teď potřebujete vědět, je ve vás, a vaším úkolem je vzpomenout si na svou přípravu. V tomto životním čase se nebudete dozvídat nové informace. Jak jsme již řekli, toto je život, v němž se budete rozpomínat na to, co už víte, a my jsme tu jen proto, abychom vám to připomněli. To je součástí našeho úkolu.

(2)

DVĚ

NA CESTĚ PRVOTNÍHO STVOŘITELE

Lidstvo je experiment. Lidstvo bylo vyprojektováno tak jako všechno ostatní, co existuje v rámci Stvoření. Prvotní Stvořitel začal před dávnou dobou experimentovat se Stvořením v tomto vesmíru za účelem hlubšího sebepoznání, sebeuspokojení a sebevyjádření. Prvotní Stvořitel vnesl živoucí energie a esence – prodloužení sebe sama – do tohoto vesmíru a dal těmto substancím požehnání, kterými byl obdařen sám. Ochotně a velkoryse jim dával ze svých vlastností. Existuje mnoho jiných vesmírů a mnoho způsobů projektování vesmíru. Tento náš byl projektován jako ZÓNA SVOBODNÉ VŮLE, v níž bude vše dovoleno.

Prvotní Stvořitel řekl těmto prodloužením sebe sama: „Běžte a tvořte a přiveďte to vše zpět ke mně.“ Byl to docela snadný úkol, že? Jinak řečeno, Prvotní Stvořitel říkal: Udám vám dar ze sebe. Běžte a dávejte ze sebe velkoryse tak, aby vše, co v tomto vesmíru stvoříte, chápalo svou podstatu jako mou identitu.“

Tato prodloužení Prvotního Stvořitele, která budeme nazývat bohy stvořiteli, šla a začala experimentovat s energií Prvotního Stvořitele, která existovala v nich samých. Bohové začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Každá další hierarchie vytvářela další hierarchii, aby ji prodchla vlastní podstatou a napomohla vývoji ve vesmíru. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán. Země byla krásné místo, umístěné na okraji jedné Galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Byla blízko vstupním branám na dálnice, po nichž energie cestuje kosmem.

Nastal čilý ruch, aby byly na této planetě vytvořeny jednotlivé reprezentace ze všech galaxií. Někteří z bohů stvořitelů byli mistry genetiky. Prostřednictvím svých hierarchií dokázali vázat molekuly dohromady – zakódované molekuly identity, frekvence a elektrického náboje – aby stvořili život. Mnohé inteligentní civilizace daly svou DNA, aby získaly reprezentace svých kódů na této planetě. Mistři genetici pak navrhli různé druhy, některé lidské, některé zvířecí, tím, že si pohrávali s různými varietami DNA, jimiž přispěly jednotlivé civilizace, aby se Země stala touto burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Plán výstavby Země byl vskutku velkolepý.

Původní plánovatelé Země byli členy Světelné rodiny, bytosti, které pracovaly s aspektem vědomí nazývaným světlem, a spojené s ním. Světlo je informace. Světelná rodina vytvořila informační středisko, které vymyslela. Navrhla místo, kam budou jednotlivé galaxie ukládat své informace, kde se budou moci všichni dělit o své specifické informace. Země se našla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy, kde se bude experimentovat s tím, jak ukládat informace prostřednictvím frekvencí a genetických procesů.

Mimo strukturu času může 100 000 let proběhnout v úseku, který se uvnitř časové struktury, jak ji známe, rovná jednomu roku. Tito bohové stvořitelé neexistovali v čase, jak ho známe. Pár set tisíc či milión let pro ně bylo ničím.

V existenci byly vyvolány různé energie. Již před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Nemluvíme tu o civilizacích, které nazýváte Lemurií nebo Atlantidou, pro nás jsou tyto civilizace moderní. Hovoříme o civilizacích, které jsou pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem jižního kontinentu, Antarktidy.

Projekt živé knihovny byl nakonec vybojován. Vypadal natolik lákavě, že ho někteří chtěli vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Napadlo vás někdy, kdo vlastní Zemi? Je to obrovský kus nemovitého majetku. Myslíte, že může ve vesmíru zůstat bez majitele?

Docházelo k šarvátkám a Země se stala místem duality. Někteří bohové stvořitelé, kteří měli právo, dělat si co chtějí – protože Země je zónou svobodné vůle – přišli a ovládli ji. Bylo to jako přepadení nějaké firmy na Wall Street. Tito bohové stvořitelé přepadli Zemi asi před 300 000 lety – v období, které byste z historického hlediska nazvali počátkem lidské civilizace. Počátkem lidské civilizace je dnes ve vašem vzdělávacím systému nazýváno jen toto období. Ve skutečnosti to však byl začátek pozdější fáze, fáze moderního lidstva.

Když došlo ke zmíněné místní válce, jistá skupina entit ve Vesmíru bojovala a vyhrála území Země. Noví vlastníci nechtěli, aby domorodé druhy – lidé – byli informováni, co se stalo. Nevědomý druh bude snadněji ovladatelný. Proto je světlo informace a temnota je nedostatek informace. Tyto entity vyhnaly světlo a Země se stala jejich územím. Nedává vám to nyní novou představu o světle? Vyskytla se tu silná radioaktivita a nukleární akce a většina Země byla rozervána. Původní druhy, lidská stvoření, prošly obdobím naprosté zkázy a byly rozprášeny.

Noví bohové stvořitelé, kteří byli novými vlastníky, byli rovněž mistry genetiky. Uměli stvořit život a zdejší území chtěli z jistých důvodů. Území sílu tvořena a držena jistými energiemi z mnoha důvodů, z nichž jedním je skutečnost, že vše, co existuje má vědomí.

Vědomí neustále komunikuje. Vědomí vibruje na jistých elektromagnetických frekvencích. Elektromagnetická energie vědomí může být jistým způsobem ovlivněna, aby vibrovala tak, aby vytvořila zdroje potravy. Tak jako jablka mohou být vypěstována a snědena mnoha způsoby, různými způsoby může být připraveno a stráveno i vědomí.

Některé entity v průběhu své vlastní evoluce začaly zjišťovat, že když tvoří život a vdechují mu vědomí prostřednictvím modulování frekvencí forem vědomí, mohou se takto sytit, mohou si udržet vládu nad věcmi. Začaly si uvědomovat, že takto se živí Prvotní Stvořitel. Prvotní Stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářeli elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samotného.

Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem. Ty je sytily, stimulovaly a udržovaly je u moci.

Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 000 lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylónských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský biologický druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je může sytit a udržet je u moci.

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novu verzi člověka s odlišnou DNA – s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji. Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

V lidských buňkách jsou světelně zakódována vlákna, jemné pápěří energie které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel – jako optická vlákna – vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, a vše, co by vás informovalo, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

Kolem vaší Země byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako elektrický plot, aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla – informací. A když světelné frekvence dokázaly proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je mohlo přijmout. Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly světlo, se neměly kam zapojit a čeho se držet.

Jako úlohu v téhle hře hrajete vy? Jste členy Světelné rodiny. Pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Některým z vás to připadá jako sen. Připomínáme vám to, co uvnitř sami víte. Přišli jsme na tuto planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky – inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste vytvořili svou vlastní realitu, změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území.

My, Plejáďané, přicházíme v čase zpět – do toho, co by se patrně mohlo nazvat naší minulostí – ve jménu představitelů světla. Přicházíme, abychom se s vámi podělili o frekvenci, o frekvenci, kterou se každý z vás uvolil nést na této planetě, aby mohla být změněna DNA pozměněné lidské rasy. Je to úžasný příběh. Mohl by vyjít s palcovými titulky.

Původní plánovatelé nemají v úmyslu o toto území přijít. Myslíte, že se jen tak snadno vzdají? Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vydala a infiltrovala projekt, vtělila se do jednoho po druhém a přinesla světlo – jako informaci prostřednictvím tvořivých kosmických paprsků – do míst, kde bylo ztraceno. Světelná rodina začala s prací zde, v soustavě, které se nedostávalo světla a informací. Mutací lidských zákonů tyto tvořivé kosmické paprsky začaly bodat lidská těla, jednoho jedince po druhém, pak skupinu po skupině. Jmenované informační frekvence byly přineseny na tuto planetu ve velmi malých množstvích. V jistých dobách se vedly bitvy o zamezení vstupu světla neboli informací, které vždy chtěly být vyjádřeny. Původní plánovatelé věděli, že z kosmického hlediska to pro ně byla lekce, když dovolili, aby jim bohové stvořitelé vzali jejich projekt.

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu, v okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokáží změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska, a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, to jest strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství.

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme? VY! Jakožto členové Světelné rodiny jste odpadlíci. Jste narušitelé systému, jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čehokoliv se bát. Rádi se účastníte dění a působíte potíže. Vaše větev Světelné rodiny je proslulá. Jste proslulí tím, že pronikáte do systémů a měníte frekvenci, a tak přinášíte informace. Není vaším úkolem jako členů Světelné rodiny obracet někoho na víru. Vstupujete prostě do systémů a působíte jako přijímač. Přijímáte tvořivé kosmické paprsky do svých těl, do těl, která obýváte jako lidé. Jste zamaskováni za lidi a necháte tento proces probíhat.

Jste zakódováni, a až se začne vynořovat naše paměť, budete reagovat na plán, s nímž jste sem přišli, abyste změnili frekvence. Začnete jistou frekvenci udržovat a uchovávat, a pak ji budete žít. Identita jako frekvence je souhrn vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl, vysílaných jako elektronická pulsace. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam půjdete. Právě teď to činíte. Jsou mnozí, kdo už chápou svůj úkol, a jsou tací, jejichž paměť se právě začíná vynořovat.

Plán na změnu frekvenční modulace ovlivňující lidský biologický druh zahrnuje přeorganizování vaší DNA a světelně zakódovaných vláken. Plán je to v tuto chvíli GIGANTICKÝ. Země napomáhá, svým způsobem, evoluci vesmíru. Země je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, místo, kde je právě třeba být. Právě tam se začíná plán naplňovat, a to, co se děje na Zemi, ovlivní mnoho, mnoho světů.

Jako členové světelné rodiny jste mnohokrát dobrovolně přišli na Zemi – v mnoha převlecích a v mnoha různých časových referenčních systémech – abyste zjistili, kam vedou nitky, pochopili podstatu a prošli výcvikem. Potřebujete zažít Zemi a připravit se na chvíli, kdy začne docházet ke změně frekvence a vy se vtělíte ve velkém počtu, abyste provedli plán.

Světelná rodina se všude začíná sjednocovat. Všichni se musíte zaměřit na to, co máte společné, nikoli na to, co společné nemáte. Jako členové Světelné rodiny neutrálně přinášíte informaci na planetu, abyste stimulovali svůj vlastní růst. Potřebujete to – protože váš růst ovlivňuje růst planety.

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. V tuto chvíli jsou milióny z vás na planetě pověřeny úkolem, souhlasili jste, že ponesete frekvenci, abyste daný úkol provedli. Hrstka z vás se stává nedotčenými a tato hrstka ovlivňuje ostatní. Brzy začnete vidět s velkou jasností, kdo jste a co je vaším úkolem.

Tento proces je neuvěřitelným evolučním skokem, jehož se jedinec může účastnit, a uskuteční se zrychleným tempem v příštích dvaceti letech. Existují mezi vámi tací, kterým už byla upravena DNA na dvanáct řetězců, dvanáct šroubovic. Těchto dvanáct spirálovitých proužků DNA spolu reaguje uvnitř i vně těla. Spojení těchto dvanácti řetězců znamená, že dvanáct energetických nebo informačních center může začít pracovat a vysílat si mezi sebou informace.

Sedm z těchto center se tradičně umisťuje v těle, pět z nich leží mimo tělo. Jsou obecně známy jako vaše čakry a jsou spojeny s rotací dvanácti nebeských těles, která v tuto chvíli znáte ve své Sluneční soustavě – dvanácti nebeských těles, které vibrují v trojrozměrném prostoru. Těchto dvanáct nebeských těles rotuje informacemi – rotují spolu se systémy čaker, které vedou až na samý okraj vesmíru, rotují spolu s otáčením DNA ve vašem těle.

Až se lidská DNA začne přebudovávat na dvanáctiřetězcový systém a podle této informace se bude jednat, vznikne ohromná moc. Jednotlivci jen tím, že se shromáždí a společně budou zamýšlet to, co chtějí – a tím se společně stanou telepatickým přijímačem energií z celého kosmu – změní tvář vesmíru.

Proces přebudování vaší DNA nazýváme mutací. Jakmile budete jako členové Světelné rodiny schopni vnést tento proces do svých těl, dokážete integrovat svých dvanáct informačních center. Začnete chápat, že to vy vytváříte své zkušenosti, a naučíte se být vědomými stvořiteli. A co víc, stanete se vědomými pamětníky toho, kdo jste.

Až se vaše desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra začnou otevírat, objeví se ve vašem životě mnoho mimoplanetárních energií. Tyto energie se budou na této planetě objevovat s tím, jak více a více z vás udrží vyšší frekvence. Desátá čakra je spojena se Sluneční soustavou, jedenáctá s Galaxií a dvanáctá s jistým místem ve Vesmíru. Až získáte tyto frekvence, budete na planetu přinášet informace, které ohromí a budou šokovat většinu světa.

Dojde ke splývání identit, splývání kultur, nastolení mnohých „nových řádů světa“ a nastane chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny to můžete jen pozorovat, s vědomím, že chaos a zmatek musí přijít, aby rozrušily systém, aby mohl být přebudován se světlem, jako členové Světelné rodiny můžete chápat, že dochází k evolučnímu procesu a že ti, kdo dokážou jakkoli zvládnout změnu frekvencí, se budou vyvíjet. V tuto chvíli je vzrušující být na Zemi. Není to snad dobrý plán?

(3)

TŘI

KDO JSOU VAŠI BOHOVÉ ?

 

Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o ideu božství. Vesmíry jsou plné inteligentních bytostí, které se během doby vyvinuly a získaly nejrůznější schopnosti a funkce, jež měly sloužit jejich potřebě tvůrčího vyjádření. To podstatné za existencí a vědomím je tvořivost, a tvořivost na sebe bere mnoho forem.

Před mnoha věky byla Země jen pouhou myšlenkou v mysli velkolepých bytostí, které si vytyčily úkol stvořit nové formy existence. Mnohé z těchto bytostí ovlivnily stvoření tohoto Vesmíru a vy jste je označili termínem Bůh. Ve skutečnosti to byly mimozemské energie nesoucí světlo, hodně vzdálené od Prvotního Stvořitele. Zřídka kdy užíváme výraz Bůh s velkým B. Kdybychom takový výraz použili, vztahoval by se k entitě, kterou známe jako Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel ve své osobní implozi prostřednictvím lásky obdařil všechny věci vědomím. Všechno je Prvotní Stvořitel na své cestě.

Chápeme sami sebe jako prodloužení Prvotního Stvořitele – neustále shromažďujeme informace, vydáváme se na dobrodružství a děláme všechno, co potřebujeme, aby naše životy byly zajímavější a náročnější, abychom mohli živit Prvotního Stvořitele. Protože živíme Prvotního Stvořitele prostřednictvím svých plánů a snažení, dodáváme mu množství energie, aby ji mohl opět dát novým stvořením..

Nikdy jsme se k identitě Prvotního Stvořitele nedostali příliš blízko, ani ti z nás, kteří jsou bytostmi nejvyšších vibrací, nemají v tomto vývojovém stádiu schopnost být v blízkosti Prvotního Stvořitele. Nejsme dostatečně připraveni zvládnout intenzitu takové emanace. Je naším přáním v nějakém bodě naší evoluce zahlédnout Prvotního Stvořitele a možná s ním na čas splynout. Víme, že je to možné, a proto se o to snažíme.

Evoluce vědomí a schopnost nést informace, to je to, co nám dovolí dostat se do blízkosti Prvotního Stvořitele. Noho lidí na Zemi mělo pocit, že splynuli s Bohem. Možná splynuli s nějakou částí Prvotního Stvořitele, která v té chvíli nejlépe vyhovovala jejich vibraci. Celková vibrace Prvotního Stvořitele by jejich fyzické tělo okamžitě zničila, protože není schopno nést takové množství informace. Ti, kteří pro vás představují Boha, jsou jen jeho nepatrnou částkou.

Dokonce i Prvotní Stvořitel je jen částí něčeho většího. Prvotní Stvořitel neustále zjišťuje, že jen dítětem jiného Stvoření, a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Pamatujte, že vědomí je ve všech věcech a že vědomí nikdy nebylo vynalezeno, ale prostě bylo. Vědomí je vědění a vaše vědění je vaším nejbližším místem k Prvotnímu Stvořiteli. Důvěřujete-li tomu, co víte, aktivujete Boha v sobě.

V této době dochází k velkému uvědomění po celé planetě, pokud jde o to, jak velký svět skutečně je a kdo je kdo v planetární hře a kdo je kdo ve hře kosmické. Tak jako vy na Zemi máte své hierarchie, které si můžete a nemusíte uvědomovat, i v kosmu podobné hierarchie existují. Můžete žít v nějaké oblasti a neuvědomovat si, že nějaká hierarchie existuje. Můžete obdělávat svou půdu, platit daně, rozhodnout se, že nepůjdete volit, a prostě zapomenout na jakékoli byrokratické politické struktury, která působí ve vesmíru.

Je důležité, abyste pochopili, že existují byrokracie či hierarchie a že tyto organizace mají odlišné zkušenosti s časem než vy. Jiní nežijí uvnitř struktury času, jak vy ji znáte. To, co nazýváte jedním rokem, může pro jiné být jen malou částí dne. Pokud tohle začnete doopravdy chápat, pochopíte také, proč byla tato planeta posledních pár tisíc let zdánlivě ponechána sama sobě. V současné době obloha opět vře a bublá aktivitou a vy budete muset vnést do svých paradigmat a systémů víry obrovské množství nových znalostí. Tuto planetu čeká kulturní šok – velké překvapení.

Přišli jste sem v tuto chvíli za jistým účelem – bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu, se vracejí. Někteří už jsou zde. Tato planeta byla navštěvována zas a znovu a v průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Bylo mnoho vlivných faktorů, které spoluutvářely historii Země. Byly tu civilizace, které existovaly po milióny let a které přicházely a odcházely a nezanechaly žádné stopy. Tyto civilizace, každá z nich, byly ovlivněny těmi, které můžete označit termínem Bůh.

Vaše historie byla ovlivněna množstvím světelných bytostí, které jste označili termínem Bůh. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, přestože to vůbec nebyla jedna bytost, nýbrž kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí – energií. Z naší perspektivy to byly skutečně hrozivé energie a je snadné pochopit, proč byly takto oslavovány a uctívány.

Na Zemi neexistuje žádná literatura, která by podávala skutečný obraz těchto bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili a podpořili vlastní vývoj pomocí práce s tvořivostí, vědomím a energií. Někteří byli velmi úspěšní a zvládli to, co se měli naučit, zatímco jiní se dopustili naprosto ničivých chyb.

Kdo byli tito bohové z dávných časů? Byly to bytosti, které dokázaly pohnout realitou a ovládat duchy přírody. Lidé tradičně nazývali bytosti, které mohly dělat to, co oni sami nedokázali, Bohy.

Tyto bytosti si po celé věky předávaly pradávné kultury mnoha společností, zpodobňovaly je jako okřídlené bytosti a světelné koule. Svět je protkán narážkami, klíči artefakty naznačujícími, kdo byli vaši bohové. Ale ti, kdo chtěli lidmi manipulovat, si vymysleli vlastní příběhy, aby vytvořili paradigma, které vás bude ovládat. Bylo vám řečeno, že tyto bytosti jsou praví bohové, a vy jste se je učili uctívat, poslouchat a zbožňovat. Toto paradigma je nyní na prahu gigantické změny. Pravda se vyjeví, pravda, která zcela promění váš pohled na svět. Běda těm, kdo nechtějí přihlížet. Ozvěny tohoto šoku převrátí svět.

Bohové stvořitelé, kteří ovládali tuto planetu, mají schopnost vzít na sebe fyzickou podobu, přestože většinou existují v jiných dimenzích. Udržují Zemi na jisté vibrační frekvenci, zatímco vytvářejí emoční traumata, jimiž se živí. Existují bytosti, které si cení života víc než všeho ostatního, a existují bytosti, které si života necení a nechápou své spojení sním.

Vědomí živí vědomí. Pro vás je těžké tuto myšlenku pochopit, protože se živíte potravou. Potravou pro jiné bytosti je vědomí. Veškerá potrava obsahuje v nějakém okamžiku svého vývoje vědomí, ať ji smažíte, vaříte nebo trháte na zahradě, požíváte ji, abyste se nasytili. Vaše emoce jsou potravou pro jiné. Když jste ovládáni, abyste vytvářeli zkázu a šílenství, vydáváte vibrační frekvenci, která je živobytím pro tyto jiné, protože takto se živí.

Jsou i bytosti, které se živí vibracemi lásky a rády by na této planetě potravu lásky znovu zavedly. Chtěli by změnit tento vesmír ve frekvenci lásky, aby měl příležitost vydat se rozsévat nové světy.

Představujete světelnou skupinu odpadlíků a souhlasili jste, že se vydáte zpět na tuto planetu. Máte jistý úkol. Přicházíte do svých fyzických těl, přebíráte je a zamýšlíte, silou své duchovní identity, tato fyzická těla změnit. Vy všichni jste si pečlivě vybrali genetické linie, které vám umožní rychle s tímhle vším začít. Každý z vás si vybral genetickou minulost, jíž kráčely všichni členové Světelné rodiny.

Když lidské bytosti existovaly ve svém právoplatném království a ještě chápaly mnohé reality, měly schopnost být multidimenzionální, být zajedno a rovny bohům. Vy tuto identitu v sobě probudíte.

Bohové tuto realitu přepadli. Tak jako lupiči firem ve vaší době přijdou a prostě převezmou nějaký podnik, třeba proto, že má bohatý penzijní fond, tak i tato planeta měla bohaté fondy v době, kdy se zmínění loupeživí bohové objevili. Aby vás přiměly věřit, že jsou bohové s velkým B, geneticky vás upravili.

Tehdy byla Světelná rodina z planety vyhnána a rozprášena, a tým temnoty, který jednal z nevědomosti, uchopil moc. Vaše těla nesou strach a vzpomínku na touhu po vědění, které tito bohové představovali a které vám vzali. Bohové, kteří to udělali, jsou nádherné kosmické bytosti. Ovládají mnoho druhů manipulace a pracují s realitami mnoha různými způsoby. Lidé ve své nevědomosti začali nazývat tyto kosmické tvory Bohy s velkým B.

Bůh s velkým B jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh s velkým B je ve všech věcech. Měli jste co do činění jen s bohy s malým b, kteří chtěli být zbožňováni a chtěli vás mást, a kteří uvažovali o Zemi jako o nemovitosti, o místě, které si přivlastnili na galaktickém předměstí tohoto Vesmíru svobodné vůle.

Před přepadením jste mívali mimořádné schopnosti. Původní biogenetický vzorek člověka dostal do vínku neuvěřitelné informace, byl interdimenzionální a dokázal mnoho věcí. Když přišli bohové nájezdníci, zjistili, že místní biologický druh ví příliš mnoho. Místní biologický druh měl schopnosti, které se až příliš podobaly vlastnostem těch, kteří se vydávali za Bohy.

Biogenetická manipulace byla provedena a nastala všeobecná zkáza. Na planetu byly přineseny pokusné varianty biologických druhů, jejichž původní databáze byla rozptýlena, ale nikoli zničena. Kdysi byla vaše DNA nedotčena. Byla jako nádherná knihovna, kde jsou veškeré informace katalogizovány a roztříděny, takže okamžitě můžete najít, co chcete. Když došlo k biogenetické změně a data byla odpojena, bylo to, jako by někdo schoval katalog a strhal všechny knihy z přihrádek a naházel je na hromadu na zem, takže nebyly nijak uspořádány. Takto byla před dávnými dobami vaše DNA dezorganizována a narušena nájezdníky.

Teď vám vyprávíme příběh, a je to skutečně poutavý příběh. Nemluvíme teď k vaší logické mysli, nýbrž k vašim paměťovým bankám, takže se můžete začít rozpomínat na svůj podíl na tomto příběhu. Takto můžete v průběhu celého procesu začít chápat, co se stalo a kdo jste.

Veškeré genetické informace byly zpřeházeny, neměly žádný řád, ale zůstaly v buňkách. Jediné informace, které vám zůstaly, abyste si měli s čím hrát a mohli nadále fungovat, byla dvojitá šroubovice. Mnoho databází podél dvojitého řetězce bylo uzavřeno, takže jste začali fungovat s velmi malým množstvím informací. Byli jste snadno manipulovatelní a snadno ovladatelní mnohými aspekty vědomí, které se vydávaly za Boha s velkým B.

Jisté entity vzaly existující biologický druh, který byl vskutku nádherný, a přebudovali jej pro své účely, pro své potřeby. Narušili informační frekvenci v lidských bytostech, změnili jim DNA a dali vám dvojitou šroubovici, abyste mohli být drženi v nevědomosti. Vaše přístupová frekvence byla prostě odpojena, abyste nemohli naladit své vlastní rádio.

Tito bohové stvořitelé změnili DNA v lidském těle, což je inteligence, technický nákres, kód. Když nějaký kód nemá kde působit, nemůže se vyvolat v existenci a vyjádřit se v ní. Když jste zamčení v maličké místnůstce a nemáte prostor, abyste mohli vyrůst, nikdy nemůžete vyjádřit sami sebe. Posledních mnoho tisíc let byl váš kód vtěsnán do velmi omezené DNA.

Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů pobytu na Zemi právě teď je skutečnost, že zrovna probíhá reorganizace a přeměna vaší DNA. Na planetu dopadají kosmické paprsky, takže tato změna je vysílána a probíhá uvnitř těla. Zpřeházené údaje obsahující historii a uvědomění Živoucí knihovny se právě skládají.

DNA se vyvíjí. Formují se nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. Zpřeházené údaje se ve vašem těle organizují elektromagnetickou energii od Prvotního Stvořitele. My jsme zde, abychom tento proces ve vás pozorovali, pomáhali vám a sami se také vyvíjeli.

S touto reorganizací či přestavbou si vytvoříte mnohem vyspělejší nervovou soustavu, která nechá do vašeho vědomí proudit mnohem více údajů. Probudíte mnoho mozkových buněk, které dosud spí, a budete užívat své úplné fyzické tělo, nejen ono malé procento, s nímž jste fungovali doposud.

Každé místo na planetě je touto změnou, tímto uvědoměním zasaženo. Ti z vás, kdož jste Strážci světla a kdo chcete zcela změnit současnou realitu a vnést sem různé možnosti volby, máte v sobě ukotvenu frekvenci. Pokud nebude ukotvena a pochopena, může vyvolat chaos. Proto se musíte uzemnit.

Chaos přináší stav reorganizace, pokud je užíván správně. Čas se hroutí a energie je stále větší a větší. Přišli jste sem především proto, abyste tuto energii použili. Budete razit cestu vědomí tím, že vezmete zmíněnou energii do svého těla, a tím budete pomáhat ostatním, aby nemuseli procházet tím, čím procházíte vy.

Mnozí lidé začnou cítit tuto energii náhle bez jakékoli přípravy. Vy všichni na tuto planetu přitahujete světlo, které znamená údaje a informace, a s tím razíte nové cesty vědomí, aby je prozkoumalo, a to bez jediného slova.

Nové cesty vědomí vytvářejí nové reality, nové možnosti a nové způsoby žití a bytí. Proto je zhroucení vaší společnosti nevyhnutelné – neobsahuje světlo, neobsahuje multidimenzionální možnosti, omezuje vás a vy už jste z toho unavení.

Bohové stvořitelé jsou kosmické bytosti, které mají svůj domov v kosmu. I oni se vyvíjejí. Jsou takoví, kdo by je rádi vystrnadili z „klubu bohů stvořitelů“, protože cítí, že si tito bohové neváží života, který stvořili. Před převratem před 300 000 lety zde působili mnozí z původního týmu, aby sem vnesli informace a vytvořili obrovské informační středisko, které mělo sloužit k propojení mnoha galaktických systémů. Pak došlo mezi bohy stvořiteli k velké válce a kosmické bytosti, jejichž historky jsou v prastarých rukopisech na této planetě, boj vyhráli. Přišli sem, protože chtěli tuto planetu z mnoha svých vlastních důvodů. Ve vesmíru Prvotního Stvořitele je všechno dovoleno. Protože je všechno dovoleno, lze se hodně naučit.

Někteří bohové stvořitelé uzavřeli sňatky a spojili své rodové linie, tak jako různí monarchové a královské rodiny na evropském kontinentu uzavírali sňatky a spojovali království. Bohové stvořitelé mísili jeden druh s jiným, aby zjistili, co mohou vytvořit. Nezapomeňte, že rozuměli genetice a že všechny věci byly stvořeny manifestací a použitím životní síly a pochopením, jak životní síly fungují. Pochopit, jak veliký to byl projekt, je v tuto chvíli nad vaše možnosti.

Kdo jsou bytosti, které přišly a zničily původní plány pro Zemi? Kým jsou kosmické bytosti, kterým občas říkáme Černá trička? Když hovoříte o silách temnoty, buďte laskaví. Nemluvte o nich, jako by byli špatní. Pochopte, že jsou prostě neinformovaní a že vytvářejí systémy, které jsou neinformované, protože se domnívají, že tak jednat musí. V jisté době bojovali a oddělili se do vědění, takž teď se zoufale drží svého existujícího vědění a života tak, jak ho vyvolali v existence. Je to život založený na strachu, život, který si neváží jiného života, život který jiného života využívá. Jsou to plazi.

Zmíněné kosmické bytosti byly zčásti lidmi a zčásti plazy. Říkáme jim Ještírci, protože se snažíme věci trochu odlehčovat a vnášet do nich trochu humoru, abyste je nebrali tak vážně a nebyli příliš rozrušení. Nejsme zde proto, abychom vás děsili – jsme tu proto, abychom vás informovali. Vy to všechno uvnitř víte a s tím, jak začnete otvírat historii toho, kdo jste, někteří z vás získají přístup k paměti plazů. Podléháte bludu, že se vždy vtělujete jako lidé. Vtělujete se, abyste zažili stvoření, abyste shromažďovali informace o stvoření a kolektivně je pochopili. Rozhodně neprocházíte jen jednou zkušeností. Bylo by to jako obědvat celý život v jedné restauraci a říkat: „Vím o jídle všechno.“ Je to pošetilost. Začněte rozšiřovat své hranice a uvědomte si, že musíte prožít mnoho věcí. Inteligence je ve veškerém životě.

Bohové na sebe berou mnoho podob, a všichni nejsou Ještírci. Existují i bohové stvořitelé, kteří jsou jako hmyz. My Plejáďané souvisíme s bohy stvořiteli, kteří jsou podobni ptákům a plazům. Někteří přišli z kosmu a pracovali s energií ptáků v mnoha různých kulturách. Pohleďte na kresby dávných kultur v Egyptě, Jižní a Severní Americe a uvidíte znaky ptáků a plazů. V jisté době ptáci a plazi spolupracovali, v jiných dobách spolu bojovali. Až pochopíte víc, příběh se bude rozšiřovat. Začnete se rozpomínat na svou historii.

Bohové stvořitelé jsou s vámi těsně spojeni. Když se rozhodnete stát se rodičem, souhlasíte s tím, že se budete učit od svých dětí, že budete zodpovědni za jejich prospěch a že je budete učit, aby se naučili zodpovídat samy za sebe. S bohy stvořiteli je to stejné. Tím, že pozorují váš růst, dozvídají se o životě, dozvídají se o tom, co stvořili, učí se být dobrými rodiči, abychom tak řekli.

Někteří bohové stvořitelé stvořili život jen proto, aby se postaral o ně a o jejich potřeby. Sytili se vašimi emocemi. Jedno z velkých tajemství, které vám bylo jako biologickému druhu zatajeno, je o tom, jaké bohatství doprovází emoce. Byli jste nasměrováni, abyste nezkoumali emoce, protože prostřednictvím emocí byste na všechno přišli. Vaše emoce vás spojují s vaším spirituálním tělem. Spirituální tělo je samozřejmě nefyzické, existuje v multidimenzionální sféře.

Rozsah frekvenční modulace byl teď posunut a energie zvenčí pracují na proměně planety. Tyto energie vás potřebují. Nemohou planetu změnit zvenčí – planeta se musí změnit zevnitř. Tyto energie prostě vnášejí tvořivé kosmické paprsky, které pronikají vaším tělem a vytvoří ve vašem těle evoluční skok. Jakmile pochopíte správné užití emocí a začnete získávat kontrolu nad svou frekvencí, budete schopni tyto paprsky vysílat. Pak už nebudete v tomto plánu existence potřebovat frekvenci strachu.

Až frekvence strachu na této planetě začne ubývat, bude vyhlášeno mnoho aktivit, které mají vyvolat navýšení strachu, protože ti, kdo žijí z frekvence strachu, budou ztrácet svou výživu, svou potravu. Pokusí se reinstalovat tuto frekvenci, než změní svou potravu na frekvenci lásky. Ještírci vybavili Zemi prostředky, které mohou vysílat a zesilovat emoční vichřici na této planetě. Tato vichřice jim bude seslána a nějak je bude udržovat.

Když se chcete dostat na nějakou planetu, musíte mít bránu nebo cestu, která by vás tam zavedla. Můžete cestovat v kosmu, řekněme na Jupitera, ale když nenajdete bránu, která vás vpustí do referenčního časového systému planety, můžete přistát na tělese, které vypadá opuštěné a bez života. Brány vám dovolí vstoupit do dimenze planety, kde existuje život. Tyto brány vedou do časových koridorů a slouží jako zóny multidimenzionální zkušenosti.

Na Zemi existovaly různé brány, které dovolily různým druhům, bohům stvořitelům kosmu, aby sem vstoupili. Jedna z velkých bran, o kterou se právě bojuje, je Střední východ. Když si v duchu projdete historii Země, pochopíte, kolik náboženských a civilizačních dramat touto branou prošlo. Je to velká brána – má poloměr asi tisíc mil. Proto se toho na Středním východě tolik děje. Je to brána, kterou používají někteří Ještírci.

Ještírci zmíněnou bránu do jisté míry kontrolovali. Užívali dané území k výstavbě svých podzemních základen a umělých jeskyní, z nichž operovali. Dávné civilizace v Mezopotámii mezi řekami Eufrat a Tigris byly kolonií mimozemšťanů, kudy byla uváděna jistá civilizace. U ústí tohoto území leží Kuvajt. Je to brána, která vyžaduje manipulaci lidské populace, aby sloužila potřebám jiných.

Uvnitř populace Ještírků jsou dobří i zlí jedinci. Proč vám to všechno říkáme? Proč to potřebujete vědět? Potřebujete to vědět, protože realita Ještírků sem opakovaně vstupuje a mísí se s vaší realitou. Součástí vašeho evolučního skoku ve vědomí je nejen ponořit se do lásky a světla a jíst každý den sněhové pusinky se zmrzlinou. Musíte pochopit, jak složitá je realita, kolik různých forem reality tu je a jak jsou všechny vámi. Musíte s nimi žít v míru a splynout s nimi, abyste vytvořili implozi spojení vaší duše. Tak se můžete vrátit k Prvotnímu stvořiteli.

Budete mít spoustu příležitostí posuzovat mnoho věcí a označit je jako špatné. Ale když budete posuzovat a označovat, nezakusíte nové reality. Vždycky si pamatujte, že toto je zóna svobodné vůle a že existuje božský plán, který bude posledním plánem, poslední kartou k vynesení. Musíte mít na paměti, že tato poslední karta bude eso.

Povaha dramatu na této planetě je docela zajímavá. Kdykoli dojde k modulaci frekvence existujícího systému, jistý magnetismus naopak z tohoto systému odchází. Tento magnetismus předá veškerou energii, která kdy s tímto systémem souvisela, zpět, aby mohla být částí evolučního systému. Vy si pro sebe magnetizujete vše, co jste kdy prožili, abyste ve vztahu k těmto prožitkům mohli cítit všechno, co cítit potřebujete.

Bohové stvořitelé z pradávných časů jsou sem opět přitahováni díky božskému plánu. Musí se ho účastnit a pochopit, že jejich frekvence budou změněny. Brání se tomu, stejně jako mnozí lidé. Oni ovšem vytvářeli své reality sami. Tito bohové stvořitelé posledních 300 000 let zapomněli, kdo je stvořil! Zapomněli na své bohy.

Vy, jako členové Světelné rodiny jste nezapomněli. Vaším úkolem je pochopení: Vnést na planetu porozumění a pochopení, které stabilizuje energii a generuje energii k tvoření. Světlo je na této planetě podhodnocováno a tito bohové stvořitelé podhodnocují vás. Dokonce i ve své skvělosti mají slepé skvrny. Jsou tak vyzbrojeni mocí, že bojují mezi sebou.

Bohové stvořitelé se vzdali části sebe samých a zaštítili se a vyzbrojili svým projektem. Vy jste s těmito bytostmi spojeni, protože jste jejich prodloužením neboli operativní silou. Jste zde nejen proto, abyste jednoduše ovlivnili realitu zvenčí, ale také zevnitř. Právě na tohle máte v úmyslu si vzpomenout.

Bohové stvořitelé se vracejí, aby vás znovu přepadli, protože nechtějí hladovět. Pochopili, že skrze vás dochází k infiltraci systému, a tak jsou tu, aby způsobili ještě větší zkázu a strach, aby znovu o toto území bojovali. Jejich zdroj potravy je pro ně velmi důležitý. Ztrácejí kontrolu nad planetou, a tak se vracejí ke své hlavní bráně na Středním východě, kde mají pod zemí své hnízdo, aby šířili strach a chaos.

Původní plánovatelé si přejí znovu přinést na tuto planetu svobodu volby frekvence. Bohové, kteří tu vládli v tomto posledním vývojovém období, užívají modulace frekvence a nedovolují svobodu volby. Okrádají vás o vaši psychickou energii tím, že vám poskytují falešný obraz reality v každém ohledu, který si jen dokážete představit. Neříkáme, že tito bohové jsou špatní. Prostě vás jen informujeme o událostech, které se dějí, a jak nevinně jste se do těchto událostí dostali. Neuvědomujete si, že tyto situace jsou inscenované, aby vás přiměly myslet nebo cítit jistým způsobem a vibrovat s jistým vědomím.

My hrajeme stejnou hru. Když se ohlédnete zpět na to, co jsme udělali, cožpak jsme záměrně nepřipravili plán, jak vám modulovat frekvenci? Cožpak jsme vás nechytili do pasti, nenalákali a nepřesvědčili o vaší svobodné vůli, abyste si mohli vybrat vibrace na jisté frekvenci? Udělali jsme totéž, co stavitelé.

Měli byste raději všichni odhodit své staré definice Santa Clause. Stejným způsobem, jakým jste se dozvěděli pravdu o velikonočním králíčkovi a Santa Clausovi a víle kmotřičce, zjistíte, že existují zástěrky, historky pro veřejnost, idealizované verze kolem mnoha z těchto energií, které jste uctívali jako bohy.

Převládající energie na této planetě vysává vaše systémy víry podle své vlastní vůle. Směruje neuvěřitelná množství energie směrem ven, a tato energie je živá. Bylo vám řečeno, že všechny vaše myšlenky vytvářejí svět: Jsou skutečné – někam se ztrácejí. Právě v tuto chvíli je tu pět a půl miliardy lidí, kteří myslí. Tolik je živé energie na Zemi. Jaké je převládající cítění této energie a o čem ji lze přesvědčit, aby to dávala najevo, nebo ji k tomu přinutit?

Nejsme tu proto, abychom říkali, kdo má pravdu a kdo ne, a kdo je kdo v rámci této hierarchie. Chceme jen rozbít vaše iluze, bouchnout vám vaše balónky, pokud jde o to, k čemu jste byli vedeni, abyste tomu věřili. Nechceme tvrdit, že je to špatné, chceme prostě navrhnout, abyste mysleli na vyšší úrovni.

Sami ucítíte značnou ztrátu, která se projeví v této převládající energii, když více a více z vás nebude vibrovat podle jejího plánu. Pomyslete na to, co můžete dělat, když překonáte frekvenční modulaci nebo naléhání vaší logické mysli a když se s neposkvrnitelností jasně prokážete jako Strážci frekvence. Pamatujte, že identita jako frekvence je souhrnem vysílání vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl jako elektromagnetických pulsací. Pokaždé, když začnete vlastnit to, co vám někdo odsával, a budete to pěstovat podle své vůle, měníte vibraci na planetě.

Jde o jednu z věcí, v nichž jste velice zdatní jako narušitelé systémů. Nechceme diskreditovat nebo zlehčovat to, co jste doposud užívali jako nástroje, chceme jen, abyste prostě přerostli své staré nástroje. Část vaší úcty a loajality patřila systémům víry, které vám už nemohou sloužit, stejně tak jako přijde doba, kdy každý z vás pokročí za stupně, jimiž vás provádíme teď. Další energie bude moci říci: „Jo, to když vám Plejáďané ukazovali tohle, to bylo fajn. Vedli vás sem a tam. Dovolte, abychom vás vedli dál.“ Vývoj se nedá zastavit, protože nic nebylo dáno planetě, která představuje poslední slovo, pokud jde o pravdu.

Až budete procházet historií své plazí minulosti, zjistíte, že mnoho vlivných postav v patriarchálním systému historie patřilo do rodiny plazů. Stejně tak jako všichni lidé nejsou špatní, platí to i o plazech. Nejsou o nic méně součástí Prvotního Stvořitele než vy a jejich vzhled a fyziologie není o nic horší. Mistři genetici mohou na sebe brát nejrůznější podoby. Je obecně uznáváno, že práce s izolovaným biologickým druhem je tak obtížná zčásti kvůli šoku, který se může dostavit při úplném odhalení pravdy.

Existovalo mnohem více bohů stvořitelů, z nichž jen někteří měli lidskou podobu. V současné době vaše nejhorší stavy neklidu a nepokoje pocházejí od bytostí plazího typu, protože vám připadají nejvzdálenější.

Bylo naším úmyslem rozšířit vaši představu o tom, kdo jsou vaši bohové, protože bohové se vracejí na Zemi. Proto planeta prochází takovým vírem zmatků. Až se naučíte podržet frekvence přicházející z kosmických paprsků, budete na setkání s těmito bohy připraveni. Jak jsme řekli, někteří z nich už jsou zde. Chodí po vašich ulicích a pracují ve vašich akademiích, ve vaší vládě a na jiných místech. Jsou zde, aby pozorovali a směrovali energii. Někteří si přicházejí pro velkou pomoc a někteří jsou zde, aby se učili a vyvíjeli. Někteří nemají ani stín žádných úmyslů.

Musíte pochopit, jak se rozlišují mimozemské energie. Toto je vesmír svobodné vůle, proto jsou zde povoleny všechny formy života. Pokud se vás nějaká energie pokusí zastrašit, manipulovat s vámi nebo vás kontrolovat, není to energie, s níž by bylo ve vašem nejvyšším zájmu spolupracovat. Pouhý fakt, že někdo dokázal vyvinout mnohé fantastické a zdánlivě magické schopnosti, ještě nutně neznamená, že je tato entita spirituálně na výši. Naučte se rozlišovat.

Žijete v nejdůležitější době, kdy energie ožívá. Vše, co cítíte, je důsledkem vašeho ožívání a probouzení vašich skrytých možností. Vichry vanou a ukazují vám, že ve vzduchu panuje nepokoj. Bohové jsou zde. Ti bohové jste vy sami.

Až se začnete probouzet a chápat svou historii, začnete otevírat své prastaré oči. Jsou to oči Horovy, které nehledí lidskýma očima, ale z pohledu boha. Vidí propojenost a smysl všech věcí, neboť tyto prastaré oči mohou nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz, celou historii. Až v sobě otevřete své prastaré oči, budete se moci spojit nejen s celou svou osobní historií, ale dokážete se spojit s historií planetární, galaktickou a vesmírnou. Pak teprve zjistíte, kdo jsou vaši bohové.

(4)

ČTYŘI

VZPOMÍNKY V ZÓNĚ SVOBODNÉ VŮLE

Kdysi dávno existovaly bytosti, které chtěly něco stvořit. Aby to dokázaly, musely jít a zcela nepatrně změnit část Stvoření. Tyto bytosti pracovaly pro světlo, byly s ním spojeny a pečlivě tento aspekt vědomí chránily. V různých dobách se tito Strážci světla setkávali, pracovali společně a jejich cesty se křížily v různých oblastech reality. Plánovali, půjčovali si projekty a pak určovali dobu, kdy jejich plán vstoupí v platnost.

Jistí členové tohoto světelného týmu vypočítali pravděpodobnosti týkající se Prvotního Stvořitele: Co by Prvotní stvořitel udělal, kde by Prvotní stvořitel jednal a jak by ho bylo možno stimulovat. Tyto entity chápaly, co se dá se světlem dělat, a svůj plán pečlivě zaranžovali. Po několik set tisíc let byly tyto bytosti cvičeny, aby dokázaly plán provést. Jeho součástí bylo být připraven na kosmický skok, který jak předvídali, nakonec přijde od Prvotního Stvořitele.

Pak nastala fáze výběru a příprav, byl vytvořen plán akce a začal výcvik. Bylo třeba se hodně naučit, než plán bude moci být proveden, protože to byl smělý plán. Úmyslem Strážců světla bylo vnést světlo neboli vědění do reality, kde světlo není vítáno a kam se nehodí. Bylo to jako obout si jednu botu, která vám nepadne. Tyto bytosti měly plán, jak se připravit na chvíli, kdy se světlo bude hodit. Těmito bytostmi jste vy a ta chvíle je teď. Čas byl pečlivě zvolen a každý z vás ví v nejhlubší podstatě své bytosti, že jste sem přišli za jistým účelem. Přišli jste sem, abyste začali obrat, jímž uvolníte vše, co vás doposud poutalo k vaší realitě, co vás drželo jemnými nitkami jako ocelovými provazci a připoutávalo vás k představám o sobě a o vašem vztahu k vesmíru.

Pro ty z vás, kdo přišli uskutečnit plán a spolupracovat s vědomím světla, vaše chvíle právě nastala. Vaše jednání začíná v této chvíli. Vše, co je třeba udělat, je nechat tuto energii proudit do vašeho těla. Musíte touto energií začít vibrovat a vyčistit průduchy vašeho já, emoční energie, které jsou uzavřeny ve vašem fyzickém těle. Až začnete zkoumat své já, zjistíte, že existuje mnoho já, v nichž je možno cestovat po vnitřních dálnicích nebo vnitřním nervovým systémem vědomí.

Zjistíte, že vaše společnost byla velmi chytře vymyšlena tak, abyste nemohli poznat tuto nejintimnější, nejuspokojivější a nejvíce vzrušující část sebe sama. Jako Strážci světla vytvoříte možnosti reality a vnesete je do masového vědomí na této planetě. Uskutečníte to nejprve sami v sobě, vytvoříte vnitřní mír a vnitřní lásku tím, že přijmete, kdo jste a co jste všechno v životě udělali a co všechno vám bylo v životě uděláno. Přijmete tyto věci a integrujete je, protože budete vědět, že to jsou přesně ty situace, potřebné k tomu, aby vás dovedly do poslední fáze ukotvení světla.

Tenhle příběh je velmi starý a je uložen ve vašem těle. Součástí toho, co od vás požadujeme a co vám připomínáme, je otevřít tuto historickou pokladnici a stát se vnitřním archeologem. Buďte ochotni cestovat po cestách paměti tohoto života a mnoha jiných životů, abyste začali získávat obraz cíle vědomí.

Až začnete získávat obraz cíle svého vlastního vědomí a zjistíte, jak důmyslnými cestami jste putovali, kolik přestrojení jste užili, kolika akcí jste se zúčastnili, a naučíte se přijímat totalitu své bytosti. Až budete schopni přijmout chování, které není povznášející, přijmout svou sexuální identitu a přijmout to, jak jste si vážili života v mnoha různých životech, otevře se uprostřed vašeho těla čakra umístěná v okolí thymu, mezi čtvrtou a pátou čakrou. Právě tudy se konečně nervový systém otevře, tudy budou plynout informace, tudy začnete regenerovat tělo a přesouvat se do nepodmíněné lásky.

Až přijmete a prozkoumáte, čeho jste se účastnili, budete lépe chápat, co se právě na planetě děje. Pak dovolíte ostatním, aby tancovali podle písničky, podle které se v tuto chvíli nejlépe učí. Právě teď se na planetě hrají písně pěkně chaotické, a to vše má svůj účel. Účelem je posílit já, aby byl o úplně informováno o realitě. Já může jasně rozhodnout o cestě duše nebo o vaší osobní cestě realitou.

Původní plán pro Zemi byl, že bude střediskem výměny informací pro všechny galaktické systémy. Původní plánovači se tohoto plánu nevzdali. Byli členy Světelné rodiny a někteří z vás je znali velmi důvěrně. Na okamžik to pociťujte.

Chceme probudit vaši paměť. Chceme, abyste začali chápat velikost toho co se s vaším biologickým druhem na této planetě děje, takže budete moci jednat s klidem, znalostí a věděním. Původní plánovatelé jsou schopni vypočítat různé kursy a různé reality.

Jak jsme se již zmínili, ve vesmíru svobodné vůle je vše Prvotním Stvořitelem dovoleno. A tudíž, protože čas, jak ho znáte, mimo váš lokální sektor neexistuje, byly věci ponechány samy sobě, aby se vyvinuly. Takže vám, lidem, připadá, že je to už hodně dlouho, co na Zemi byly nějaké kosmické planetární vzrušující události. V rámci většího plánu evoluce to tak dlouho není, ale protože jste uvězněni v časovém referenčním systému Země, připadá vám to jako dlouhá doba. Světlo dodává informace a tma informace zadržuje. A tak v dobách, které přicházejí, až se budete pohybovat mimo trojrozměrný svět, bude pro vás snadné rozlišit, kdo je kdo a co je co. Vše, co potřebujete, bude ROZLIŠIT, jestli je něco světlé a zda se vám dostane informací, nebo jestli je to temnota a vy budete dezinformováni, mylně informováni a nebo vám informace budou záměrně odepřeny.

Tma a světlo pocházejí od Prvotního Stvořitele, který stvořil celý houf bohů stvořitelů, aby šli a činili, co jim kázal. Dal těmto bohům stvořitelům svobodu tvořit světy: Objevit, jak se tvoří život, jak se stát odpovědnými průvodci života a jak se stát rodiči planet v galaktickém systému, který stvořili. Naučit se být dobrým rodičem, to je neustále probíhající proces.

Bohové stvořitelé vzali a učinili sami sebe a živili své světy ze sebe. V Egyptě existuje historka o bohu, který masturboval a vytvořil svět. Bůh vzal sám sebe a vytvořil ze sebe malé identity, aby mohl být v tom, co stvořil, nikoli vně.

Vy všichni jste potřební k tomu, aby bylo možno získat přístup k části paměti, která je součástí bohů stvořitelů. Kdo jsou tito bohové? Kdo jsou oni bohové, kteří s nimi bojovali? Kdo jsou někteří z těch bohů, kteří sem přišli a ovládali vás? Součástí vašeho úkolu je získat přístup k vaší paměti.

Až se jmenované bytosti vrátí na Zemi, najdou se mnozí z vás, kteří se k nim obrátí a řeknou: „Ano, to jsou skvělí bohové. Máme z nich báječný pocit. Jsou tak nádherní. Podívejte se, co dovedou.“ Někteří z oněch bohů zdánlivě spraví a spasí váš svět, ale ve skutečnosti jen vytvoří jinou formu autority a ovládání. My říkáme, že lidé do těchto entit vloží systém víry a paradigma. Objeví se rozsáhlý marketingový program, aby vám tyto entity byly prodány. Tento program už běží.

Vy nejste jako masy na Zemi, protože vy jste členy Světelné rodiny a víte věci, které ostatní nevědí. Vy možná víte, že zmíněné bytosti nejsou ze světla, a možná to víte do hloubi své bytosti. Možná vám bude ze společnosti, která tohle neví, špatně. Mnozí lidé budou jmenované bytosti uctívat, protože to bude vypadat, jako by se děly zázraky a jako by se odehrávala největší událost v historii světla. Bude se možná zdát, jako by lidstvo dostalo úplně novou příležitost, celý nový zlatý věk. Pak nastane veliké překvapení a lidé zjistí, že tyranie je mnohem horší než kdy předtím.

Účelem samozřejmě je, aby se všichni jednici stali suverénními a aby se planeta sjednotila. Ne každý tu změnu zvládne. Ne každý je ve vibraci, která chce v tuto chvíli působit v harmonii. Na Zemi se najdou i ti, kteří si budou připadat, jako by byli ve stavu extáze, až najdou to, co považují za novou autoritu, vyšší autoritu, nové paradigma, zvířecí božstva nebo cokoliv jiného. A tak Světelná rodina, která infiltrovala a pronikla na tuto planetu, vytvoří svou vlastní planetární sféru, svou vlastní Zemi.

Vy všichni se dozvídáte, co je to autorita. Kdo je šéfem bytostí, které zde právě jsou? Kdo je jejich Bůh? Kdo je jejich autorita? Ta autorita se vrací na Zemi. Pro Zemi z toho plyne poučení. Tyto bytosti, jež nejsou ani spirituálně informovány, ani chudí po spirituální stránce, popírají existenci duchovní síly. Vytvořili si vědecké zásady a techniku, která narušuje zákony spirituality.

Možná si myslíte, že když vy sami chápete království ducha a věříte v ně, každý člověk s tím, jak se bude vyvíjet, tuto informaci přirozeně přijme. Tak tomu ale není. Je možné stát se skvělým mistrem manipulace hmoty a reality bez pochopení spirituálních souvislostí. Je nesmírně důležité, abyste to pochopili.

Objeví se tu bytosti, které na tuto planetu přijdou z hvězd a jež budou mít schopnosti, v něž bude pro masové vědomí lidí na Zemi těžko uvěřit. Ale tyto bytosti nebudou cítit, protože nebudou spojeny s žádným duchovním hledáním. Volba hledat, probudit své duchovní já, je samozřejmě možná pro KAŽDOU OSOBU NA TÉTO PLANETĚ a PRO KAŽDOU OSOBU VE VESMÍRU. Ne každý si to však uvědomí.

Tak jako vy jste vypěstovali na této planetě velmi mocné jedince, kteří NEJSOU v kontaktu se svými centry cítění – nemají žádné spojení s emočním a duchovním vědomím – stejně tak existují v kosmu osoby, jež jsou extrémně mocnými kosmickými králi nebo kosmickými entitami a které se spiritualitou NEMAJÍ společného NIC. Jsou to mocné síly. Kdybyste se s nimi střetli, připadali byste si jako David setkavší se s Goliášem. Proto je tak důležité, abyste se všichni naučili změnit svou realitu, abyste mohli tančit mezi vibracemi frekvence nebo se usadit na světě, který si chcete vyzkoušet.

Touha něco uctívat je frekvence ovládání na Zemi. Kam planeta směřuje, tam je vždy někdo nový nebo něco nového k uctívání. To je potenciální holografický inzerát – hledá se nový bůh k uctívání. Bohové stvořitelé, plazi, vědí, že jejich plán tak řečeno selhal, a je tu úmysl vytvořit plán nový, novu diverzi, nové převzetí moci. Proto naslouchejte především sami sobě. Naslouchejte vnitřnímu sdělení, které k vám přichází, a začněte s ním tančit a přátelit se sním. Vy sami máte objevit realitu zevnitř a směrovat tam svůj život. Je to dar, který vám byl dán v zóně svobodné vůle.

Částí zmíněné dichotomie neboli balancování v zóně svobodné vůle je povolení všeho, dokonce i tyranií. V této zóně svobodné vůle je každý nadán potenciálem tvořit svou vlastní realitu. Je to svobodné rozhodnutí, když necháte někoho tvořit realitu za vás. Většina lidí na Zemi nechává jiné, aby tvořili a diktovali jim jejich realitu. Prostřednictvím kontroly frekvence jste byli manipulováni, abyste odpovědi hledali mimo sebe. Když se objeví noví bohové, jste připraveni je uctívat. Jde to tak pořád dokola. Ti, kdo takto kontrolují frekvenci, jsou stejně ztraceni a vy jste jejich zrcadlem.

Až začnete žít podle svého vlastního vedení a vlastní odvahy, VŠECHNO SE OD ZÁKLADU ZMĚNÍ. Děje se to na mnoha místech. Stejně jako myšlenka cestuje na Zemi, existují dálnice, jimiž může být myšlení vysíláno napříč kosmem. Síť cest a kreativní kosmické paprsky jsou součástí intergalaktického systému, který směruje to, čemu věříte, do jiných míst existence. A tak už dnes jste živou inspirací pro jiné v podobě frekvence, která je dodávána jiným systémům.

Stejným způsobem, jako my stahujeme energii z jiných systémů do systému vašeho, i vy vysíláte energii do jiných systémů a ovlivňujete je – aniž o tom víte. Chceme, abyste si uvědomili, jak působíte a jakou moc ovlivňovat jiné systémy máte. Nevíte, jak jste mocní, a proto můžete být nebezpeční. Vzali jste na sebe neuvěřitelné množství této mutující energie. Co s ní uděláte? Jak ji nasměrujete? Máte rádi sami sebe?

Původním plánovatelům jde o mnohem víc než jen o tuto zónu: Jde jim o posun v univerzální DNA. Chtějí, aby celý vesmír instrumentoval novu symfonii vědomí. Nejde jim jen o ustavení dostupnosti frekvence na Zemi. Hrají mnohem větší hru: Jde jim o RESTRUKTURALIZACI VIBRAČNÍHO KMITOČTU CELÉHO VESMÍRU. Dosahují toho tak, že VSTUPUJÍ DO KLÍČOVÝCH ZÓN, aby INFILTROVALI a PŘIVODILI SIMULTÁNNÍ IMPLOZI. V těchto různých centrech dojde k VŠEOBECNÉMU PROBUZENÍ, takže VESMÍR V PRAVOU CHVÍLI SVOU FREKVENCI ZMĚNÍ.

Původní plánovatelé přilákali zájem Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel se učí ze všeho, protože on je všechno. Tak jako vy se učíte vážit si toho, co se naučíte, věcí, které si sami pro sebe manifestujete, tak si Prvotní Stvořitel váží všeho Stvoření. Prvotní Stvořitel nechává své Stvoření být a dozvídá se o svém vlastním potenciálu pozorováním toho, co se rodí, tak jako moudří rodiče se učí od svých dětí. Prvotní Stvořitel potřebuje, abyste šli a uplatnili na něj nejnovější vynálezy, aby mohl získávat zkušenosti a vyvíjet se.

Prvotní Stvořitel nasměroval svou energii na tuto zónu svobodné vůle, protože z pohledu vaší vzdálené budoucnosti bylo ukázáno, kam tento experiment povede, pokud nebude kontrolován a pokud mu nebude pomáháno. Energie se může jednoduše vzbouřit a přivlastnit si jinou energii. Je tu značná pravděpodobnost sahající ke stovkám a tisícům let diktatury ve zdejším vesmírném systému. Z bodu daleko v budoucnosti je tento experiment přepracováván: Jeho základní energie je transmutována a transformována. Vy jste součástí transformace tím, že vstupujete do útrob systému různých přestrojeních a začínáte být probuzení.

Lidská část vaší osobnosti vám ukazuje, kdo je dobrý a kdo zlý, a kdo je kdo v kosmické hierarchii. Na toto téma existuje strašlivá spousta literatury a vy jste tomu všemu uvěřili. Zničte všechny takové myšlenky. Zničte je jednu pro druhé včetně představy o tom, kdo jste.

V příštích mnoha letech ti, kdo přijdou z nebe, nemusí být členy Světelné rodiny. Budou na této planetě jejich ZRCADLEM. Řekli jsme vám, že to, o čem jste se měli poučit, je autorita – musíte se stát svou vlastní autoritou a nesmíte už přenechávat rozhodovací proces lidem z vlády nebo rodičům či učitelům nebo bohům. Je na čase, aby se lidé Země stali suverénními.

Lidstvo potřebuje být obelstěno, než dokáže probudit své vědomí. Mnozí z vás zjistí, že jsou velice frustrováni. Budete vidět věci, které jiní nevidí, uvidíte, jak na této planetě zavládne masová mánie, a nebudete schopni s tím žít. Uvidíte masy lidí kráčet k falešnému bohu, který je bláznovstvím.

Začínáte cítit, co by mohlo přijít. Je to strašlivý úkol, nést světlo: Jakmile ho jednou vpustíte do svého těla, už se nedá zastavit. Není možné říct: „Odcházím ze světelného týmu. Už nechci být považován za člena Světelné rodiny.“ Někteří z vás budou občas mít chuť to udělat, ale když je světlo jednou tady, věc je hotová.

Chceme, abyste si uvědomili, že ony kosmické bytosti na této planetě a kolem ní, které považujete za „padouchy“ – a s nimiž vaše vládní kruhy uzavřely smlouvy – se zabývají týmiž problémy jako vy. Jsou to bytosti, které zpětně odrážejí vaši víru a vaše dramata. Byli obviněni z ohavného chování, z provádění mutací a únosů na lidech, což vyvolalo pobouření mezi mnoha organizačními členy UFOlogické společnosti.

A přece se tyto bytosti chovají jako zrcadlo odrážející váš vlastní svět: S čím mlčky souhlasíte a co vaši vůdcové s vaším mlčenlivým souhlasem dělají po celém světě. V čem se váš mlčenlivý souhlas s vládou a médii a způsobem života na nějž jste zvyklí, liší od krávy zmrzačené mimozemšťanem? Tihle mimozemšťané, kteří sem přicházejí, nedělají nic jiného, než váš vlastní biologický druh. Masy dovolí vůdcům, aby si dělali, co chtějí, protože masy nepovstanou a neřeknou: Hej, s tímhle já nesouhlasím!“ Na Zemi panuje SEBEUSPOKOJENÍ. Převládající vědomí na planetě je: UDĚLEJTE TO ZA MĚ. JÁ TU ZODPOVĚDNOST NECHCI MÍT. STAŇTE SE MÝM VLÁDNÍM ÚŘEDNÍKEM. STAŇTE SE MÝM UČITELEM. STAŇTE SE MÝM ŠÉFEM. ŘEKNĚTE MI NĚKDO, CO MÁM DĚLAT.“

Zmínění mimozemšťané tohle všechno zpětně zrcadlí. Vzpomeňte si na seriál V, který běžel před pár lety v televizi. Dává vám přibližnou představu o mazanosti a pletichách jistých entit, které přijdou z kosmu. Někteří lidé je skutečně budou uctívat a budou si myslet, že jsou to absolutní vládci. My říkáme, že tyto scénáře se ukážou jako absolutně pravdivé. Nadchází splynutí lidského vědomí a mimozemské přítomnosti na planetě. Je vám prodáváno obrovskou rychlostí.

Mnozí z vás, kdo studovali a používali svou schopnost ROZLIŠOVÁNÍ, budou šokováni a zděšeni bláznovstvím a ideologickým uctíváním, směřujícím zbytek lidské rasy na jisté bytosti z kosmu, vydávající se za vaše stvořitele, přestože nemají těla, která by se podobala vašim. Dokážou uskutečnit mnoho věcí a podělí se o mnoho technologií. Možná, že vyléčí některé neduhy, které nejprve pomohli vytvořit tím, že poučili vaše planetární vědce o bakteriální válce.

Budete znechuceni společností, protože se nebudete moci s novými bohy identifikovat a uchýlíte se do ústraní. Chápete, že noví bohové mohou být ještěři? Myslíte, že je to trochu legrační? Podržte si klobouky, protože nemáte představu, co přijde. Kdybychom vám řekli všechno, co přijde, už dávno byste se rozutekli.

Existují i někteří, jež hrají za oba týmy, protože jsou dvojí agenti. To je hodně složité a je na čase, abyste to pochopili. Vyvíjíme tlak na vaše paradigmata a napínáme vaši identitu, protože vás na něco připravujeme. Když budete připraveni, budete pevně trvat na své identitě a nezdrtí vás to, co si myslíte, že je tam venku.

Ach, drazí lidé, čeká vás dobrodružství, a jen vy můžete to dobrodružství provést. Nefyzické říše vás neustále podporují a členové Světelné rodiny jsou celou dobu kolem vás a s vámi. A přece je na vás zvládnout zákony, které s vámi sdílíme, a zakotvit je na této planetě.

Až začnete věřit všemu, co vás učíme – důvěřovat identitě, důvěřovat synchronicitě důvěřovat tomu, že jste součástí plánu – pak zjistíte, že i uprostřed nejhorší katastrofy a nepřízně osudu budete schopni odporovat zákonům lidstva.

Bohové stvořitelé mají své vlastní stvořitele, k nimž se vyvíjejí. Propast vědomí mezi bohy stvořiteli a jejich stvořiteli nastala v kontextu manipulace světů a vesmírů nikoli nezbytně manipulací biologických druhů. Vy jakožto biologický druh jste manipulováni v rámci množství realit. Je vaším úkolem přijít na to, v kolika realitách existujete. Pokud jde o bytosti, které vámi manipulují, jejich úkolem je uvědomit si, v kolika světech manipulují realitami. Bohové stvořitelé jsou žongléry s realitami, ale kdo žongluje jejich realitami a posunuje je, je jejich Stvořením ve všech těch světech.

To vše musíte pocítit. Dovolte svým mozkovým buňkám, aby se s cvaknutím zapnuly v existenci, aniž by vaše racionální, vědomá mysl chtěla všechno do nejmenšího detailu definovat. Tato zkušenost ve vás nechá vzniknout jistému cítění a pak, jednoho dne, v jednu chvíli, jednoho odpoledne budete mít nepřekonatelný pocit vědění: Tisícistránkový úkol obživne v pěti vteřinách božské extáze.

(5)

PĚT

KDO NESE SVĚTELNÝ PROVAZEC?

Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace.

Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem můžete tento proces usnadnit vědomou spoluprací. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie.

Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli neboli návrháři projektu, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: „Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady.

A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.

Než jste vstoupili do tohoto těla, všichni jste se zavázali navodit události, které spustí vaše kódy či technické projekty – čímž aktivují vaši paměť. Pak jste vstoupili do těla a zapomněli jste. Kódy vás všech se však už do jisté míry aktivovaly, protože chápete, že je tu jakýsi božský cíl neboli Božský plán, jehož jste součástí. Spouštění kódů a vaše uvědomění si své identity se stanou fantasticky intenzívní. Důvodem pro to je vyvíjející se DNA. Až bude vašich dvanáct šroubovic DNA na místě začnou se napojovat na systém dvanácti čaker.

Čakry jsou centra vírů, nabitá informacemi, které musíte být schopni přeložit. Vyvíjíte se, i když nejste na planetě a více se zabýváte svými jinými identitami. A proto, abyste se vyvíjeli, je třeba si vybírat obzvláště namáhavé situace, v nichž se musíte povznést nad to, co bylo stanoveno jako strop nebo hranice možného. Musíte se stát nadbytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní – nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, jenž by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré vibrační frekvenci.

Část tření, které cítíte mezi sebou a ostatními, spočívá v tom, že jste na této evoluční cestě a řítíte se kupředu. Ostatním se to nelíbí, protože v tuto dobu nejsou zakódováni, aby reagovali jako vy. Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec. Někteří věděli o plánu na změnu a přišli sem jako pozorovatelé. Některé ustrašené bytosti sem přišly s vědomím, že když budou mít odvahu vstoupit na tuto planetu – s tím, že si uvědomují, jaký je její původní účel – stane se to nějak potvrzením cesty jejich vědomí a katapultuje je to na vyšší úroveň vědomí, i kdyby jejich podíl na změně měl být jen v tom, že budou prostě tady.

Už jen být v blízkosti takové aktivity vám dodává energii. A tak důvěřujte všem, kdo jsou v tuto dobu na planetě a kdo se rozhodli být účastníky této velké změny frekvence. Všichni tito účastníci jsou potřební, protože čím více frekvencí je tady, tím více energie se může nahromadit, aby změnilo frekvenci starou. Ti, kdo se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat těla. Někdy se můžete v noci probudit a výslovně cítit, jak jste přebudováváni. Toto přebudování těla je restrukturalizace DNA.

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že tyto části DNA jsou tu jen tak pro legraci a nazývají je „zbytečná DNA“. Jsou však úplně vedle.

Hovořili jsme o tom, jak vy všichni jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti třeba rozšířit či přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To, co vědci nazývají „zbytečná DNA“ dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. V našem učení vždy zdůrazňujeme význam oxidace, protože kyslík napájí váš kód a probouzí zbytečnou DNA ve vašem těle (která ovšem zbytečná vůbec není).

To, co vědci nazývají „zbytečným“, ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život a tak dále. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se probouzí.

Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásí tento proces za nemoc. Někteří jsou tím velmi znepokojeni. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovaly miliardy dolarů. To, co se děje ve vašem těle, rozhodně není nemoc – to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni. Tato mutace probíhá většinou, když spíte, takže se možná ráno probouzíte a zjišťujete, že něco ve vašem těle vám připadá maličko jiné. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Tito původní bohové stvořitelé vás štědře obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Značná část těchto informací je uložena ve vašem těle ve světelně zakódovaných vláknech, která jsou zpřeházena a teď se znovu uspořádávají. Vaše kosti a celá kostra s touto informací korespondují. Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do všeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste ve změně. Ta změna se vám bude odrážet nazpět, kamkoli pohlédnete.

Současný evoluční systém navržený bohy stvořiteli k vašemu povznesení v mnoha dimenzích neboli frekvencích je založen na EVOLUCI DVANÁCTI ŠROUBOVIC, které korespondují s dvanácti čakrami – sedmi ve vašem těle a pěti mimo ně. To je prostě způsob, jak se systém zapojí. Vzhledem k evoluci šroubovic v lidském těle musí být dosažen společný frekvenční jmenovatel, kterého mohou dosáhnout i ti na nejnižších stupních.

Existují také lidé, kteří se mohou dostat za dvanáct šroubovic. Všeobecně však stav vědomí lidstva nemůže takového urychlení dosáhnout. Pro většinu lidí je přechod od dvou šroubovic ke dvanácti dostatečně velký skok.

Někteří lidé budou v krátké době fungovat s dvanácti šroubovicemi, zatímco jiní touto změnou projdou až v závěru desetiletí. Důvodem je prostě to, že každému jedinci je frekvence dána tehdy, kdy je schopen ji integrovat. Mnozí už teď, v raných stádiích plánu mají s integrováním změn potíže. Velká většina lidí na Zemi přesvědčila sama sebe, že existuje jen jedna realita a žádná jiná být nemůže. To by mohlo znamenat zkázu lidské rasy.

Když spirály DNA začnou v nějaké osobě naplno fungovat, dojde k probuzení jejího vnitřního vědění, vědění, které jde za vše, co se tento člověk dosud naučil. Toto vnitřní vědění je vědění já, vědění, které praví, že existuje VÍC než jen tento fyzický svět. Věřte tomu. Vězte to. Chápejte to.

Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. Svět ducha a sebeevoluce je na pokraji informační exploze: Levná energie, energie zdarma – všechno vám bude dáno. To vše je spojeno s vývojem světelně zakódovaných vláken, která jsou milióny a miliardami nepatrných vlákének.

Jak jsme vám v tomto příběhu vyprávěli, loupeživí bohové stvořitelé, kteří přišli a uchopili moc, potřebovali, abyste fungovali jistým způsobem, aby vás mohli ovládat. Potřebovali odpojit vaši inteligenci což také učinili, zpřeházením a odpojením světelně zakódovaných vláken, která tvoří šroubovice ve vaší DNA. Tato vlákna se teď začínají opět zapojovat do šroubovic. Tyto šroubovice se vyvinou ve skupiny po třech, až zde bude dvanáct řetězců. Až těchto dvanáct šroubovic či řetězců mnoha světelně zakódovaných vláken začne vibrovat v těle, každý z řetězců bude odpovídat jedné čakře.

Čaker, potenciálních šroubovic se může vytvořit mnoho. Právě teď je společným jmenovatelem, pokud jde o počet šroubovic a čaker, který může vědomí lidstva zvládnout, aniž vy se samo zničilo, číslo DVANÁCT. Takže právě máme co do činění s vývojem dvanácti šroubovic, které se zapojují do dvanácti čaker – jak již bylo zmíněno, sedm čaker je v těle a pět mimo ně. Pracovat se sedmi čakrami v těle není příliš obtížné, protože když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je všechny. První tři jsou čakrami přežití, sexuality a percepčního cítění. Čtvrtá čakra je srdce – centrum soucitu a spojení se všemi věcmi. Pátá je krční čakra, která je pojena s mluvením. Šestá je třetí oko, vidění. Sedmá je korunní čakra, která otevírá vědomí, že naše identita překračuje tělesnost. Když dospějete k oněm pěti čakrám mimo tělo, musíte začít nacházet nové způsoby, jak zjistit, co se děje s něčím, o čem ani nevíte jistě, že to existuje.

Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet centimetrů nebo výše nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek.

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude ihned po zapojení ve vaší Sluneční soustavě. Jedenáctá čakra se přesune do vašeho Galaktického systému a dvanáctá bude umístěna a zakotvena někde v tomto Vesmíru.

Z těchto osobních informačních center budete přijímat informace, protože jsou to kolektivní centra, stejně tak jako vaše ostatní osobní čakry. Až se naučíte překládat zkušenosti vašich čaker, zjistíte, že život už není jako býval.

Ne všichni lidé na planetě procházejí jmenovanými změnami teď hned, protože nejsou všichni zakódováni, aby právě v tuto dobu reagovali. Každý z vás sem přišel s jistým rozkazem – mapou kdy a kde a jak má nejlépe jednat. Mnozí z vás se teď učí, jak jednat podle tohoto plánu, vedoucího vás k objevu vašeho exaltovaného já. Jakmile se to naučíte, život se stane naprosto snadným, protože se stanete nosičem světla a budete se pohybovat pouhým záměrem dát se do služeb věci.

Různí lidé budou těmto změnám vystaveni v různou dobu, protože by to rozhodně nešlo, aby se objevili současně. Způsobilo by to chaos tam, kde je zapotřebí jistého řádu. Když jedinec prochází změnami a překládá svou zkušenost, může požádat o pomoc někoho, kdo už změnu prodělal. Pro ty z vás, kdo stojíte na začátku, může proces být velmi obtížný. Vy ukazujete cestu. Jakmile budete schopni projít změnami, můžete prošlapávat cestu a ukazovat ji ostatním. Existují silniční mapy naznačující jisté události, jež se mohou přihodit, pokud si přejete zapojit se do časového referenčního rámce. Čím větší nadšení máte v každé chvíli svého vývoje, tím rychleji proběhne změna u posledních osob.

Byly doby, kdy se lidský biologický druh nacházel na frekvencích vyšších dimenzí a vy jste měli schopnost pohybovat se realitami a manipulovat hmotou. Mnohé z těchto schopností byly záměrně dezorganizovány těmi bytostmi, které mají na starost vaši realitu. Musíte chápat, že každá realita má své strážce a že v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci.

Užíváme termín strážce neutrálním způsobem. Vy užíváte termín strážce pro někoho, kdo někoho chrání. My říkáme, že strážci mají na starosti realitu a že ji možná střeží před jinými, nenechají jiné, aby přišli a jejich realitu změnili. Strážci, o nichž mluvíme, nejsou nutně dobromyslné entity, které vás chtějí pozvednout. Entity, které střeží vaši realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit.

Zapomněli jste toho tolik, protože jste byli přebudováni, a mnohé z vašich inherentních schopností byly dezorganizovány a odpojeny, takže nefungují. Mysli ve vaší společnosti začaly být ovládány. Kolem Země jsou ochranné závoje, protože kdybyste se chtěli napojit na některé z těchto informací, nebudete mít nástroje ani zázemí ani schopnost se v těchto realitách vyznat.

Nyní je celá planeta ponořena do expandujících realit. Abyste mohli do těchto jiných realit vstoupit, budete nejdřív muset velmi důkladně prozkoumat realitu vlastní. Není čas na dvacet let psychoanalýzy. Musíte si během několika hodin vyvinout dovednosti a schopnosti, které vám umožní urazit několik desetiletí ve své vlastní emocionální evoluci. Budete muset cestovat po emocionální dálnici, protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí. V tom je jedinečnost a dar vašeho druhu.

Nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Možná vás zaplaví vzpomínky, až se tyto údaje ve vás uspořádají – vzpomínky na události, které pro vás tehdy byly těžké nebo pro něž jste možná neměli kontext. Někteří z vás mohou odkrýt mimozemské kontakty, které jste všichni měli jako děti. Někteří z vás mohou odhalit sexuální vyjádření, které jste nechápali, když se tyto události děly ať už jste byli aktivními či pasivními účastníky. Takovéto věci jsou uloženy v lidském emocionálním těle, protože je velmi citlivé na úsudek, a mentální tělo si vytváří strašlivé úsudky. Emocionální tělo, spojené se spirituálním, se před tím schovává.

Vy všichni si myslíte, že víte, kdo jste. Máte příběhy o tom, kdo jste, založené na událostech, které si pamatujete z tohoto života. To, co vám chceme sdělit, je, že máte množství paralelních, legitimních existencí, které mají jiné vzpomínky než vy. Vy jste ty vzpomínky potlačili nebo se nesoustřeďujete na související události, protože vaše emocionální tělo je nedokáže zpracovat.

Mnohé z toho, na co se napojíte, je svázáno s vaší sexualitou, protože je částí vás samých, kterou jste nepochopili a do níž se musíte ponořit, abyste pochopili její smysl. O čem vlastně sexualita je? Kdo stanovil všechna ta pravidla o jejích vhodných a nevhodných vyjádřeních? Čeká vás také uvědomění si kontaktů a energie, které byly neustále s vámi, když jste byli mladší, aby vás učily. Vy jste tyto události odblokovali, protože jste neměli dostatečnou podporu abyste věřili, že se skutečně staly.

Až započnete toto multidimenzionální zkoumání, vzpomínky, které jste před sebou schovávali, se dostaví. Budete žasnout, jak jste mohli celé události a velká údobí vašeho života zapomenout, zvláště události, které se přihodily, když vám bylo méně než dvanáct. Budete se divit, až prozkoumáte schopnost nervového systému odblokovat proud údajů, které mysl nedokáže zpracovat. A přece tu záznamy jsou, a vy si je přehrajete. Teď už budete mít schopnost mnohé z těchto věcí zpracovat, protože se naučíte být neutrální a neposuzovat to, čeho jste se účastnili.

Až budete zkoumat své současné tělo, identitu, život, udělejte to rychle. Nestudujte je celá léta. Jakmile budou informace ve vaší DNA přebudovány a znovu zapojeny, budete schopni cítit, jak se události z tohoto života propojují a nesou ovoce, a najdete nit smyslu která spojuje různá místa, kde jste žili, a různé identity, které jste obývali.

V ideálním případě se dostanete mimo posuzování, a v důsledku toho budete schopni rychle pochopit, co se tady doopravdy stalo, což zakusíte z první ruky skrze buněčnou paměť. Jediný způsob, jak můžete vstoupit do této vyšší frekvence a rozhodnout o budoucnosti svých životů na této planetě, je svou účast v tomto procesu neposuzovat. To je velmi složité a velmi důležité: Cítit to, co jsme právě řekli. Znamená to také rozbít existující paradigma a stát se heretikem reality. Začnete brzy chápat, že legitimní, reálná existence byla prostě před vámi skryta. Je výsostně důležité, abyste si ZAČALI UVĚDOMOVAT, KDO JSTE.

Nejste osamoceni. Tohle byste sami nedokázali. Přestože říkáme, že jste praporečníky své duše, jsou jiné aspekty vás samých, které celý příběh rozluštily a vracejí se zpět do vašeho života, aby vytvořily vír energie, ovlivňující všechny reality. Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit důležitost této doby a vzrušení a radost, které s sebou nese – pokud jste ochotni se změnit.

Pokud nejste ochotni se změnit a nechcete se vzdát věcí, budete muset projít zážitky, které nebudou zrovna radostné. Všichni z vás možná máte něco, čeho se nechcete vzdát. V tom může být problém, protože každý z vás má svou oblast, jíž se drží a na níž ulpívá. A přece jste sem všichni přišli, abyste něco uskutečnili, abyste mohli pokračovat ve svých cestách a v tom, co vaše duše touží zažít. Je to jako byste tu měli nějakou nedokončenou záležitost. Některým z vás stáhli závoj hodně těsně, abyste se nemohli rozletět a říci: „Co tady vlastně dělám? Padám odsud!“

Ti z vás, kdo chápou vyšší světy, se mnohokrát cítili na této planetě osamělí. V této době jsou tu milióny takových jako vy, kteří tvoří ohromnou skupinu vašich příznivců. Začnete potkávat a nacházet jeden druhého a začnete navazovat své vědomí – jedno jemné hedvábné vlákno k jiným vláknům vědomí. Uvidíte vznikat nejkrásnější stvoření bez velkého úsilí, protože to je součástí plánu a vy jste posunováni, abyste jisté věci uskutečnili.

Celá planeta byla kontrolována tím, že vás poučovali od chvíle vašeho příchodu, že neovládáte vlastní realitu. Učili vás, že všechno záleží na okolnostech a na tom, do čeho nemáte co mluvit. To není pravda! VY jste ti, kdo ovládají svou DNA.

Máte úplnou kontrolu nade vším. Dokud to nezjistíte a neuvěříte tomu, budete podrobeni čemukoli, co si kdokoliv jiný přeje v této zóně svobodné vůle udělat. A ve své nevinnosti jste byli vystaveni věcem, které dovolily, aby vaše DNA, vaše inteligence a mnoho dalších věcí byly ovládány.

(6)

ŠEST

 

OTEVÍRÁNÍ HISTORIE

DNA nese kód, protože ona sama a její šroubovice jsou vytvořeny z světelně zakódovaných vláken – nitek jemných jako chmýří, nesoucích informace tak jako optická vlákna. Světelný sloup který užíváte ke své aktivaci a ke vnášení informací do těla, je ze světelně zakódovaných vláken složen rovněž. Zmíněná vlákna nesou ohromné množství dat a informací a vaše tělo je jich plné. Když se spojí dohromady a sestaví v jisté konfiguraci, pracují společně a uvolňují informace, dávající smysl historii, kterou nesou.

Světelně zakódovaná vlákna ve vašem těle jsou jako VELKÁ KNIHOVNA – knihovna, jež je tak obrovská, že nese historii vašeho vesmíru. V průběhu pozemské historie tu žilo mnoho různých biologických druhů. Přesvědčili jste sami sebe, že lidstvo je na této planetě domorodá rasa. Lidé sem byli přeneseni. Lidstvo čeká šok, protože velmi brzy objeví kostry rozličných tvorů. Některé již byly objeveny, zejména v Jižní Americe, přestože se o nich psalo v bulvárních novinách posměšně a byly odepsány jako podvod nebo ze strachu drženy v tajnosti. Až se vědomí lidstva pozvedne na frekvenci vstřícnosti a masová psýché bude natolik vyvážena, že budete moci projít změnou paradigmatu, Země sama odhalí svá tajemství pomocí nejrůznějších prostředků, jako jsou například změny počasí, změny Země, psychické objevů a tak dále. Odkryjete celou novou historii.

Úkol, který máte před sebou, je vědomě ovládat, zamýšlet a vůlí ovlivňovat vývoj své DNA. Ovládat a ovlivňovat vůlí a žádat to není snadné, protože musíte projít mnoha identitami. Z historické perspektivy své multidimenzionální existence neboli podstaty své duše jste byli mnoha postavami a některé z těchto zkušeností byly bolestné. Byly podnětné a obtížné.

Je na čase, abyste těmito náročnými úkoly prošli a otevřeli historii ve svém těle, a to tím, že dovolíte světelně zakódovaným vláknům, aby se opět spojily a vytvořily nové šroubovice, a tím, že dovolíte sami sobě být k novým informacím vstřícní. Vaši logické mysli to nebude vždy dávat smysl. Zjistíte, že vaše logická mysl má své místo, svou funkci a účel, ale že to není vaše identita. Mnozí lidé logickou mysl užívají nadměrně. Přetěžujete ji a zneužíváte, a když přetěžujete a zneužíváte logickou mysl, vytváříte tím stres pro tělo. Nepotřebujete vždy chápat logicky to, co prožíváte. Pozorujte sami sebe, zachovejte si humor za všech situací a držte se myšlenky, že se vyvíjíte.

Budete procházet mnoha věcmi, protože vystupujete po žebříku identity, tvořeném vašimi čakrami. Čakry jsou energetická informační centra, která jsou naladěna na životy, v nichž jste aktivovali nebo vyjádřili sami sebe v té či oné oblasti. Je zásadně důležité, abyste v příštích několika letech objevili svou identitu.

Světelně zakódovaná vlákna jsou nástroji světla, součástí světla a vyjádřením světla. Tato světelně zakódovaná vlákna existují jako milióny jemných, nitkovitých vlákének ve vašich buňkách, zatímco jejich protějšky, jiná světelně zakódovaná vlákna, existují mimo vaše tělo. Světelně zakódovaná vlákna nesou geometrii řeči světla, nesoucí příběh toho, kým jste. Světelně zakódovaná vlákna se dříve nemohla na tuto planetu dostat, protože tu bylo znečištění vyvolané týmem temnot, neumožňující jim vstoupit.

Světelně zakódovaná vlákna jsou jako paprsky světla, obsahující geometrickou formu jazyka. Přicházejí k vám z kosmické databáze a nesou informace. Mnozí z vás dospěli k bodu, kdy nepotřebují žádné léčení těla. Potřebujete spontánní vzdělání neboli implantát zasazený do vašeho těla. Právě to se stane v příštích několika letech.

Někteří lidé na této planetě, zvláště ti, kdo pracují s krystaly, se naučí těmito vlákny naplňovat a aktivovat jiná těla. Jedincům hledajícím zmíněnou zkušenost budou vlákna aktivována, aby se jim dostalo okamžité informace a okamžitého vědění. Právě takovým způsobem se vyvíjí vzdělání. Budou tu jedinci, kteří vám s tím vším budou pomáhat. Budete muset být schopni takové bytosti rozpoznat a také rozpoznat jiné reality, které existují kolem vás.

Když informace ve světelně zakódovaných vláknech byly roztroušeny, nedošlo ke spálení knihoven – knihy byly prostě jen strhány z polic a ponechány uprostřed místnosti na hromadě. Představte si, že jste vešli do místnosti velké jako obrovský stadión a všechny knihy nebo informace, kterými byla vyplněna, byly sházeny z polic a ponechány uprostřed na podlaze. Jak byste mohli cokoliv najít jinak než pouhou náhodou ? Protože lidé nevěří v řád náhody, nikdy se neřídili řádem, který je v nich.

Informace ve vláknech ve vás byly ponechány, ale neexistoval žádný logický způsob, jak se v nich vyznat. Jak tedy v současné době ony informace najdete? Informace se vám samy zjeví. O to jde. Nemusíte po nich pátrat, protože toto zjevení je vaším dědictvím a tím, co jste. Až DNA začne vytvářet nové řetězce, budou tyto řetězce v těle cestovat vaší nervovou soustavou, která se právě vyvíjí, a vzpomínky zaplaví vaše vědomí. Musíte se snažit vyvinout si tento nervový systém, vtáhnout světlo do svého těla, okysličit svůj organismus, naučit se pohybovat akcelerací energie, a povolat do svého těla více myšlenek a zkušeností. Až tento proces začne ve vašem těle narůstat a živit se jím, jen ho pozorujte, protože budete vědět, jak k němu získat přístup. Uvíznout ve svých dramatech, to je jako číst jednu knihu stále dokola a nechat informace v ostatních knihách, aby se spojily. Je tu víc – je tu celý příběh.

Tenhle příběh se týká celé vaší duše. Jako členové Světelné rodiny souhlasíte s tím, že budete ve svých fyzických tělech nést vědomé uvědomění celé vaší existence. Souhlasíte s tím, že přijmete, co jste udělali, jakož i všechny role, které jste hráli ve všech těchto existencích. A pak uděláte nájezd na různé reality a změníte je podle diktátu svojí dohody jako představitele Světelné rodiny. V rámci této smlouvy ovšem máte svobodnou vůli.

Trojitá šroubovice vás přivede do centra cítění. Centrum cítění je emoce a emoce je vaše cesta nebo most či jízdenka ke spirituálnímu já. Když lidé popírají emocionální já, nemohou se dostat do spirituálních říší. Pomazaný řekl: „Poznej sám sebe.“ Poznej sám sebe. Je to totéž. Tato myšlenka byla vyslána na planetu už před dávnými časy, ale byla překroucena, aby lidé nepochopili, jak nádherní jsou a že musí sami sebe přebudovat.

Práce je vždy vnitřní. Když chcete vědět, co máte dělat, abyste přivodili změnu na planetě, vždycky vám říkáme: Pracujte sami se sebou. Vyvíjejte se. Pokročte za hranice já. Naučte se být multidimenzionální, existovat v astrálním světě a cestovat za hranice fyzického těla. Přestaňte definovat tělo, jako by končilo „zde“, v čemž vás společnost podporuje, abyste mohli být ovládáni. V zóně svobodné vůle je ovládání součástí hry, protože někdo chce vládnout. Jste členy Světelné rodiny. Jaké hierarchii a jakým bohům se odpovídáte?

DNA je živoucí historie pravdy a života. Když je člověk schopen splynout se svou historií, je schopen dostat se do jiných realit i bez videí, pásků nebo knih. Je schopen prožívat. Mnohé domorodé kultury byly školeny, aby hledaly zbytky Živoucí knihovny na této planetě. To vysvětluje jejich úctu k Zemi a ke zvířatům a jejich pochopení spolupráce, která jde napříč vším. Domorodé kultury byly záměrně dosazeny na planetu, aby zde bylo učiliště a středisko potenciální aktivace paměti, až nastane správná chvíle.

DNA obsahuje kód. Obsahuje technický plán identity, plán existence, historii vesmíru a historii života v této oblasti. A to vše je uloženo v lidských buňkách. Původní DNA průvodců této planety, lidských obyvatel, měla genetický technický systém založený na čísle dvanáct. Dvanáct řetězců genetického materiálu je tudíž spojeno s mnoha jinými představiteli nebo informačními zdroji, které rovněž čítají dvanáct. S korespondujícími informačními centry v těle i mimo ně. Nezapomínejte, že realita odráží realitu. Dvanáct řetězců informací spojovalo člověka s informačními centry v těle i mimo ně. Nezapomínejte, že realita odráží realitu. Dvanáct řetězců informací spojovalo člověka s informačními centry v těle i mimo ně.

Země nyní vstupuje do konjunkce neboli zákrytu s cílem, kvůli němuž se vracejí Původní plánovatelé, aby reaktivovali systém dvanácti šroubovic v převládajícím biologickém druhu – což je zatím člověk – a vrátili Zemi na její původní dráhu. Když byla biologická knihovna před mnoha a mnoha věky vymyšlena, bylo rozhodnuto, že průvodci planety budou mít KLÍČ k uvolnění dat v této Živoucí knihovně uložených.

Jak je to vše spojeno s dvanácti informačními centry? Až se lidské čakry spojí, otevřou a aktivují, informace si začnou hledat vlastní vyjádření a budou dostupné. Jsou jisté věci, které odkódují nebo spustí tyto informace, přivedou je do popředí existence, aby se mohly samy vyjádřit. Až budete napojeni na informační centra, sedm ve vašem těle a pět mimo ně, budete připraveni přijímat energii dalším systémem dvanácti center. Až aktivujete své vlastní čakry, napojíte se na energii uloženou v paralelních systémech dvanácti center, která celý proces dále aktivují. Tak se mozek postupně dostane do plného modu fungování, kdy se bude podobat počítači.

Dvanáct paralelních realit má klíč k otevření dříve ukrytých informací. K uvolnění těchto informací existuje mnoho kroků. Lze to srovnat s nevyšším stupněm utajení vládních informací, který užívá různé úrovně otisků prstů a jiných otisků pro přístup k nedůležitější části informace. Je mnoho způsobů, jak musí být různé věci zapojeny, když je ukládáno něco tak velice tajného.

Aktivace dvanácti řetězců DNA koinciduje s aktivací, otáčením, pohybem a otevíráním dvanácti center informací – s dvanácti čakrami neboli disky éterické energie. Je to začátek spojení rotace celé dvanáctky. Až dojde ke zmíněné konjunkci energie, vnese to energii do dvanácti nebeských těles ve vaší sluneční soustavě. Tato tělesa budou zpětnou vazbou vracet energii na Zemi. Aktivují se tím, že uvolní to, co zadržují, aby Země mohla biogeneticky obživnout. Těchto skupin dvanácti je stále a stále víc – dvanáct otáčejících se vesmírů například. Prostřednictvím otáčení těchto dvanácti center nastane chaos vědomí, protože těchto dvanáct energetických center – a zvláště oněch pět vnějších – se zpětně spojí s planetou, takže nastane neuvěřitelný příliv energie.

Formování dvanácti šroubovic neznamená, že budete jako druh dokonale informováni. Znamená to, že aby mohl lidský rod být katapultován na vyšší rovinu vědomí, je zapotřebí, aby došlo k maximální a minimální mutaci, aby mohl být vytvořen nový standard působení. Daná mutace přinese novou úroveň frekvence, jíž bude každý člověk svým způsobem ovlivněn. Celý proces je možno porovnat se situací, kdy by se ve vaší atmosféře zrodilo nové slunce. Dvanáct šroubovic jistě neobsahuje všechny informace uvnitř světelně zakódovaných vláken. Jejich vytvoření však pro vás bude dostačovat, aby vám jako druhu dalo mnohem širší obraz, kdo jste.

Jako členové Světelné rodiny víte, kdo jste. Jsou to lidé, kdo neví, kdo jsou. A protože jste přestrojeni za lidi, občas sami sebe přesvědčíte, že ani vy nevíte, kdo jste. Z věčné části své bytosti však víte, že jste členy Světelné rodiny.

Nazýváme Zemi Živoucí knihovnou, protože všichni máte představu, co je to knihovna: Je to místo, kde se skladují informace, aby byly dostupné. Užíváme tuto analogii, protože máme v úmyslu evokovat představu, že kamkoli jdete, jste v knihovně. Zatím jste ještě nepřišli na to, jak tyto informace přeložit ani kde v knihovně jsou.

Jde o představu, kterou bychom rádi vyvolali ve všech. Přispěla by k tomu, že by cítili k Zemi větší lásku a lépe si uvědomili, že na tomto místě je pro každého něco, k čemu se může vztahovat. Nikdo už nikdy nemusí být osamělý, když zjistí, že je tu inteligentní život, který chce s lidskými bytostmi komunikovat. Jakmile dojde k vytvoření dvanácti šroubovic, napojujících člověka na dvanáct informačních center, knihovna bude AKTIVOVÁNA.

Lidé byli zkonstruováni, aby se stali PŘÍSTUPOVÝM KLÍČEM k informacím v Živoucí knihovně. Je mnoho příběhů, které by se o tom daly vyprávět. Před milióny let na této planetě veškerý život koexistoval současně, a to zvláště v období dinosaurů. Tato velká zvířata byla strážci planety a jisté energie budovaly možnost uložit zde data. Dělo se to po mnoho miliónů let.

Právě teď je dvanáctka systémem, který spojuje, a když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte ji všude. Byla zvolena ze symbolických důvodů – abyste jednou zjistili, že vás spojuje s něčím někde jinde. Není to váš přirozený rytmus, ale šlo o skupinové rozhodnutí použít energii i dvanáctky v různých systémech reality. Je to zakódovaný vzorec. Mnoho věcí, které nedávají logické mysli žádný smysl, dává obrovský smysl světelně zakódovaným vláknům a tělu, stávajícímu se citlivějším.

Někdo by řekl, že je to velmi neefektivní systém a že nejde o přirozený proud. Ale systém dvanácti je proudem, na který se tato planeta adaptovala. Ve skutečnosti, když se dobře podíváte, jste systémem třináctkovým. Kolikrát v roce je úplněk? Třináctkrát. Systém třinácti však teprve přijde. Vy se mu brzy otevřete, protože se budete pohybovat mimo čas. Energie třináctky jde za logiku a za vnucený systém.

Jak jsme již naznačili, světelná rodina přišla na tuto planetu, aby získala energii od Původních plánovatelů. Tato energie vytvoří genetickou změnu a reaktivuje a spojí světelně zakódovaná vlákna. Tato vlákna vytvoří systém dvanácti šroubovic, které tělo zaktivují. Tím se stanou lidské bytosti VELMI CENNÉ, protože pak budou připraveny, aby byly použity k ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU k údajům uloženým zde na Zemi.

Pro jsou zmíněná data tak důležitá? Odpověď se ukrývá ve hmyzu a květinách a v prasečích a oslích ocáscích a králičích uších a všech možných věcech, a je na vás, abyste ji odhalili. Chceme zdůraznit, že data ve dvanácti knihovnách jsou uložená do mnoha různých vrstev. Když jste přišli do knihoven, byly tu různé přístupové kódy. Jinými slovy, bylo mnoho různých způsobů, jak do knihoven vstoupit. Nemohli jste prostě jen tak přijít a říci: „Mám povolení získat všechny tyto informace.“ Stejně jako dnes existují přístupová hesla ve vašich vládních archivech, tak i knihovny obsahující inkriminované informace mají bezpečností systémy.

Existoval dobrý důvod, proč tyto knihovny budovat, protože pulsace tyranie v té době silně tepala. Jisté energie, Strážci času, měly obavy, že by se informace mohly dostat do nesprávných rukou. A tak byly, velmi hravě, navrženy knihovny různými způsoby. Ostatní knihovny neboli SVĚTY vůbec nejsou jako ten váš. Úkolem Strážců času bylo postavit projekt, jehož prostřednictvím by se vyvíjelo vědomí, mohlo dostávat informace a být užíváno k přístupu k informacím.

Role lidského obyvatele jako průvodce knihovnou byla původně velmi čestná. Bez lidského obyvatele nebylo možno získat ke knihovně přístup, a čím lépe byl člověk naladěn, tím lépe bylo možno přístup získat. Člověk byl jistým způsobem hrdý na to, že je dostatečně volný i dostatečně zapojený, aby dokázal najít údaje ve všem.

Kdyby lidé byli kartotéční lístky, pak někteří byli lepšími lístky než jiní. Existoval výcvik, jehož pomocí bylo možno stát se kartotéčním lístkem, a když přišly na planetu bytosti, které chtěly získat informace, splynuly s lidským obyvatelem, který byl naprogramován, aby reagoval na jisté kódy. Když měl někdo nízký kód, mohli vidět jen jisté množství něčeho, každý přicházel za účelem získání specifických informací. Informace nebyly nikomu odepřeny jen proto, že byly utajeny, ale protože informace nebyly elektromagneticky přizpůsobeny biologické struktuře.

Data musí být schopna proniknout systémem víry jedince, jinak by tento jedinec mohl explodovat, kdyby byl zahlcen energií, která by nebyla silně temperována láskou. Když je něco silně temperováno láskou, brání to jedinci, aby explodoval, a pomáhá mu to soustředit se na přijímání velmi rozšířené koncepce. Tak byly velké koncepce odvysílány na tuto planetu: Pohybují se na frekvenci lásky.

Světelná frekvence nemůže nést velké koncepce, protože není spojena s emocí. Frekvence lásky spojena s emocí je. Když nějaký jedinec tvoří svou rozšířenou koncepci, musí v ní být láska, která mu dává cíl. Bez lásky jedinec necítí, že jeho počínání má smysl, a jedinec se musí vždy cítit zajedno se svým cílem, aby pochopil, jak rozsáhlé je bytí.

Jednoho dne objevíte, že sex je celého procesu součástí. Když budete pány své sexuality, budete nacházet příležitosti ji vyjádřit a sami se rozhodnete, jestli ji danými způsoby vyjádřit chcete nebo ne. Když se stanete přístupnými, když vás ostatní budou používat, aby objevili knihovnu, můžete v průběhu času zažít zajímavá setkání. Když se vrátíte k posvátným písmům a prastarým rukopisům a budete je studovat, pochopíte, že bohové přišli shůry a spojili se s lidskými dcerami.

Sexualita byla užívána, aby uváděla v život knihovní lístky. Skrývá se v tom však nebezpečí, a to nebezpečí zneužití. Proto je tak důležité, abyste byli pány své sexuality a byli si naprosto jisti, s kým ji sdílíte. Nechceme, aby se kdokoliv z vás octl v takovém postavení, že by se dal koupit nebo zlákat. Radíme vám, abyste se přesvědčili, jestli prožíváte ostatní jako poctivé lidi se silnou integritou nebo jestli vám jen lichotí. Stáváte se totiž průvodci moci.

Jsou tradicionalisté, kteří cítí, že poskytujeme příliš mnoho informací bez patřičného dohledu. My říkáme, že Zemi čeká obrovská srážka, takže ohledy stranou. Zaplavujeme planetu příležitostmi vzpomenout si, stejně jako mnoho ostatních. A tak když začnete shromažďovat toto vědění a schopnosti, jiní k vám budou z různých důvodů přitahování kvůli tomu, k čemu se vašim prostřednictvím mohou dostat.

(Pokračování)

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz