Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 7-12

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 7-12

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 7-12

(7)

SEDM

MULTIDIMENZIONÁLNÍ SPLYNUTÍ

Být účastníkem události života je pro vás prospěšné. Už jen tím, že fyzicky jste u toho, získáváte zkušenosti a vlastnosti, které nemůžete získat nikde jinde. Být součástí fyzična na Zemi, obzvláště v této době a během posledních 200 000 či 300 000 let, je skutečně velmi silný zážitek, protože to znamená, že jste přišli na místo, kde vládla temnota. Museli jste bojovat, abyste dokázali otevřít oči, ať už jste byli čímkoli, a naučili se vnímat radost a povznesení. Když si v duchu procházíte moderní historii, zjistíte, že pro většinu lidí bylo opravdu vzácnou událostí, když měli povznášející život. Proto musíte sami sobě přinést duchovní povznesení a musíte přesvědčit sami sebe, že to dokážete.

Povaha existence na Zemi byla po celé věky bojem mezi světlem a temnotou. Někdo by to nazval bojem mezi dobrem a zlem nebo duchovním povznesením a zlem. My jenom říkáme, že je to událost a místo, kde platí jistá pravidla, a že Země není jediné existující místo, které se potýká s tímto druhem problémů.

Jste unikátní v tom, že biogenetická struktura, v níž působíte, má takové kapacity, o jakých se vám NIKDY NESNILO. Je velice zajímavé pozorovat vás, jak se s těmito problémy potýkáte, protože jste byli přesvědčeni, že můžete používat jen malé procento svého potenciálu. Ve skutečnosti jste velkolepé bytosti, stvořené k obrazu bohů. S tímto neuvěřitelným potenciálem jste však byli ovládáni do takové míry, že vašemu potenciálu byla upírána existence. Většina lidí užívá jen asi 3 až 4 procenta svých schopností. Ti vyspělejší možná 12 až 15 procent. Co to pro většinu lidí znamená? Kde je oněch zbývajících 80 či 90 procent? Co může těchto 90 procent schopností dokázat? Těchto 90 procent se právě probouzí, a prastaré oči se začnou rozpomínat a uvidí, čím je já schopno být. Až se prastaré oči otevřou a vy rozpoznáte svůj skutečný potenciál, přestanete se sami se sebou hádat. Přestanete se hádat o limitacích a začnete se dostávat za věci, které jste si nedali vymluvit a které vám brání v rozvoji.

Ve starověkém Egyptě trvalo adeptům kněžství mnoho životů, než úplně otevřeli oči vůči jiným realitám. Byli cvičeni, aby se inkarnovali v jistých rodinách a aby se upamatovali, kdo jsou. Matky a otcové chápali, kdo se jim narodí, protože se to dozvěděli ve snu. Věděli, kdo vstupuje do jejich těla, ještě než přikročili k početí. Oči byly tehdy mnohem více otevřené a dokázaly nahlížet do mnoha různých realit. Byly nazývány očima Horovýma, protože nahlížely do mnoha různých světů – do světa bdění a do světa spánku, do světa smrti a do světa snění.

Vy, kdo chcete otevřít své pradávné oči a kdo jste probouzejícími se mistry, jste v mnoha životech prošli výcvikem. Teď nastal váš čas, abyste svůj výcvik integrovali do těla – do něčeho, co nečeká, aby vám dalo místo pro vaše schopnosti. Jste odpadlíci, takže vaše společnost nečeká, až přinesete své dary, jako to bylo ve starém Egyptě. Pro tato nadání není v oficiálních strukturách místo, žádná sekta uvnitř společnosti. Takhle doposud nežijete. Takže budete pokračovat tempem, které vaše tělo a duše a mysl uznají za vhodné pro využití vašeho nadání.

Nekárejte sami sebe, když neurychlíte vše na tempo, které vaše ego považuje za vhodné. Ego má oči, které vidí jen jednu část vaší osobnosti. Duše neboli oči Horovy, které hledí skrze vás, mají úplně jiný pohled na to, co je vhodné. Protože zná vaši konstituci a váš technický projekt, budete jednat tempem, které vás nepoškodí. Psychiatrické léčebny jsou plné lidí, kteří otevřeli prastaré oči a nedokázali se v tom všem vyznat, nemohli najít svou domovskou stanici. Bez místa, kam byste se mohl zapojit, je jemná rovnováha nervové soustavy narušena.

Váš nervový systém se rychle vyvíjí a existují způsoby, jak to rozpoznat. Občas jste schopni zachytit puls, který vás odvádí z fyzické reality, jak ji znáte – z frekvence, která je trojrozměrnou identitou. Pak se můžete dostat do jiné vibrace a vidět, cítit a vnímat, že se děje něco neobvyklého – něco ne obvyklého. Pak se obvykle dostaví popření, protože když logická mysl nedokáže něco vysvětlit a zmocnit se toho, prostě celý zážitek popřete nebo zablokujete vzpomínku na něj.

Bude nejlépe, když zůstanete ve své intuici – když se budete spoléhat na to, co cítíte, a přestože to nemusí dávat logický smysl, jednat s důvěrou. Netrpělivost je past pro mnohé, protože cítíte, že se musíte někam posunout. Nepopírejte ctnosti želvy, která se pohybuje velice pomalu, zastavuje se, aby se uchýlila dovnitř ke kontemplaci, má blízko k zemi a velmi dobře vidí.

Když si přejete zrychlit toto otevírání prastarých očí, prohlaste svou odhodlanost. Myšlenka je. Myšlení tvoří. Bude-li vaší myšlenkou, že se chcete posunout do urychlení s největším růstem a schopností, přesně to také uděláte. Když pochybujete, tato pochybnost je také myšlenka a stvoří sama sebe. Když se objeví pochybnost, zastaví proces expanze, protože popíráte subtilnost toho, co k vám přichází.

Jste v desetiletí, které jsme označili jako „bezejmenná dekáda“ – v devadesátých letech. Právě v této době se na Zemi začnou dít všechny velké věci. Mnoho událostí se již stalo, ale bylo skryto před veřejností v úhledných přihrádkách oficiálních struktur. Oficiální struktury už přerůstají svou vlastní organizaci, už se nevejdou do vymezených hranic, protože nepostihují realitu tak, jak se skutečně vyvíjí.

Ti z vás, kdo jste prastaří – kdo jste probouzejícími se mistry – až se probudíte, chtěli bychom, abyste byli schopni vidět prastarýma očima a abyste probudili něco, co znáte, něco, co si pamatujete, něco skrytého hluboko ve vás. Budete muset důvěřovat sami sobě a spoléhat se na sebe. Musíte být schopni vidět, chápat, co vidíte, a přetlumočit tuto velkou vizi ostatním. Dojdete k pochopení nebo k velké implozi vědomí, která vámi pohne natolik, že budete vědět, kým jste odjakživa byli.

Záleží jen a jen na vás, jestli otevřete zámky a dovolíte sami sobě vykročit vpřed. Mluvili jsme o vaší víře a o důležitosti sobě vykročit vpřed. Mluvili jsme o vaší víře a o důležitosti myšlenek. Zdůrazňujeme opět a znovu, že jste produktem myšlenky, že myšlenka je, a že toto je podstata pochopení, podstata manipulace a práce s vaším světem. Když začnete k tomuto procesu přistupovat intelektuálně a pak ho integrujete do těla a když začnete být odhodláni takto žít, pak starodávné oči začnou skutečně vidět.

Až začnete vidět historii své duše, vaše identita v tomto konkrétním těle – vaše „já“ – vám možná bude připadat nedůležitá. Měli jste úžasně velkolepou podstatu, vyjádřenou na této planetě ve velmi dávných dobách, a děje se toto mnohem víc, než můžete v současné době postřehnout. Je to, jako by existence byla metr tlustá kniha a vy jste na prvních několika stránkách na této planetě s probouzením Nového věku. Během svých životů projdete celou knihou.

Až zpracujete všechny informace, příběh zaplaví vaše vědomí a vy začnete rušit hranice toho, odkud si myslíte, že vy a civilizace pocházíte. Až začnete rozebírat svou identitu a opatrovat, ctít a milovat nejrůznější identity, jež jsou TAKÉ VY, nebude vám připadat, že by některé z nich byly nevýznamné. Ctěte každou z nich, ať už sbíráte jahody na polích nebo cigaretové špačky na rohu ulice. Dovolte aspektu vašeho já, který nese prapůvodní oheň, aby se skrze vás vyjádřil. Přesto všechno můžete stále být „já“, když být „já“ je na místě. A pak, když si nesmírnost energie přeje použít váš fyzický „nosič“ v rámci plánu, jak ovlivnit realitu, vaše „já“ nebude zničeno. Naopak, „já“ bude včleněno: Toto znamená stát se multidimenzionální. Toto znamená schopnost postupovat.

Každý z vás ví, že jste zde v době, která je velice hluboká. Věk, o němž se psalo, šeptalo a mluvilo, na vás dolehl. Je to doba, kdy lidstvo fyzicky mutuje před vašima očima a doslova se mění v něco, čím ještě před chvílí nebylo. V co se lidské bytosti mění? Je to úplně jednoduché: Lidé se mění v multidimenzionální bytosti.

To je velké slovo a velká myšlenka. Je to však něco, co pro vás bude tak všední, jako zavázat si boty. MULTIDIMENZIONÁLNÍ LIDÉ JSOU LIDÉ, KTEŘÍ VĚDOMĚ EXISTUJÍ NA MNOHA RŮZNÝCH MÍSTECH SOUČASNĚ. Lidé mutují nebo se vyvíjejí v bytosti se schopností přeskakovat od jedné stanice ke druhé a chápat velikost toho, kým jsou – že nekončí tam, kde končí jejich kůže. Lidské bytosti nekončí tam, kde končí jejich aura neboli éterické tělo, existují v mnoha různých realitách.

Toto je věk multidimenzionálního já: Já, které se může pohybovat s uvědoměním v mnoha různých realitách, já, které se nakonec dokáže bilokovat a zmizet, já, které dokáže vstoupit do čtyřrozměrného vědomí – vnímatel, nikoli myslitel. Je to věk já, které chápe, že myslící část já je velmi důležitá, ale že nebude ředitelem fyzického těla, bude jen jeho poradcem.

Intuice je cesta, na kterou jste teď naváděni, abyste dokonali sňatek vědomí. Je to sňatek mužského aspektu, který je logický, s ženským aspektem, jímž je cítění. Znamená to spojit je v jedno.

Je na čase pokročit. Jste ve velmi závažném okamžiku a je čas na obrovskou změnu, obrovský skok, čas vzdát se všeho, uvolnit mysl a nechat to být. Je čas dovolit světlu a duchu, aby se pohybovali vaší existencí, čas být zajedno s multidimenzionálním aspektem já, o jehož existenci nemáte ani tušení. Tyto aspekty vaší osobnosti skutečně existují. Jsou spojeny s vámi a používají vás, praporečníka vaší duše, jako nosič pohybu ke světlu v tomto vesmíru a v této době.

Ti z naší skupiny, kteří vypočítali pravděpodobnosti Prvotního Stvořitele, měli pravdu ve většině svého cestování v čase a v tom, co předjímali. Prvotní Stvořitel skutečně vysílá změnu vibrace do této oblasti existence, do této zóny svobodné vůle vědomí. Děje se to právě teď na Zemi. Začíná to tady, v tomto koutě vaší Galaxie, na okrajích, na tomto konci Vesmíru.

Jde o rozsáhlý experiment, a každý z vás sem přišel s velikým nadšením a s touhou, aby se ho zúčastnil. Mějte odvahu. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit: MĚJTE ODVAHU. Jděte za svým vnitřním průvodcem a důvěřujte sami sobě. Povolejte energii do svých fyzických těl a využijte jí. Překračujte zákony lidstva, protože právě proto jste sem přišli. Jste odpadlíci, stejně jako my.

Někdo nedokáže touto cestou vědomí jít, a to je v pořádku. Cesta, jíž posunujeme své vědomí, není snadná. Tato cesta vám dá odměnu, po níž touží vaše duše, i když této odměny možná dosáhnete bitvami. Klestíte cestu vědomím a přijdete na místo, kde budou překrásné vyhlídky a kde budete mít úplně své možnosti volby, kam na této planetě i mimo ni jít. Ti, kdo jdou s vámi, zjistí, že i oni mají nové možnosti. Veškeré vědomí, které je v tuto chvíli přitahováno k vaší planetě, vykřeše jiskru evoluce, která změní strukturu vesmíru. Myslete velkoryse. Myslete opravdu velkoryse a uskutečněte to.

Kdo jsou multidimenzionální (MDB) „já“? Mnohokrát vám říkali, že máte věřit, že existují ještě jiné části vaší osobnosti, které dohromady znamenají a vědí mnohem více než vy. Do jisté míry to byla pravda a do jisté míry to stále pravda je. Zjistíte však, že jste-li praporečníkem své duše, začnete aktivovat data uložená ve vašem těle, jež nese celou vaši historii.

Jak to poznáte, když se tyto další aspekty vašeho já začnou projevovat? Může to být sotva patrné nebo to může být, jako byste dostali něčím do hlavy. Mírně řečeno, možná že půjdete po ulici, podíváte se do výlohy a v tom panna za výlohou nebo nějaký obraz ve vás něco spustí, na okamžik se ztratíte a uvidíte jasný obraz vaší simultánní identity – existující v témže čase jako vy.

Začnete objevovat aspekty sebe sama, které existují nefyzicky, nebo části osobnosti existující jako bytosti působící v kosmu, které jsou skutečnými kosmickými stvořeními. Duše se probudí. Bude znát každý aspekt sebe sama a každý aspekt podstaty duše bude současně znát svůj celistvý obraz.

Budete si realit vědomi ihned, jakmile se naučíte pohybovat se na vibrační frekvenci a stát se čtyřrozměrnými. Rozvinete tuto schopnost nejprve vyvažováním tří nebo čtyř realit, pak pěti nebo šesti, a tak dále. Probouzíte schopnosti Prvotního Stvořitele a stáváte se svým vlastním Prvotním Stvořitelem. Cílem vašeho Prvotního Stvořitele, když tvořil tento vesmír a všechny ostatní vesmíry, bylo rozvinout sebe sama do takové míry a otevřít si tolik multidimenzionálních kanálů, aby si ten, jehož vědomí je ve všech věcech, na něž pomyslíte, mohl uvědomit sám sebe ve všech věcech, uvědomit každou událost, která se těchto věcí týká a zpracovat to vše, aniž by se zbláznil.

Vy tuto schopnost v sobě rozvíjíte. V zásadě je to, čím dnes procházíte, nejtěžší částí celého procesu, protože vás trápí pochybnosti a ptáte se, jestli je to všechno skutečné. Tělo vám říká jedno a mysl druhé. Tělo říká jedno a společnost druhé. Vědět znamená růst, vědět, co se ve vás probouzí.

Musíte být neustále odhodláni. Když zmíněné dary a schopnosti začnete zakoušet na vlastní kůže, musíte se s nimi naučit pracovat za každou cenu. Začněte si uvědomovat, že jste vedeni božskou rukou a že všechny děje vás potkávají pro vaše povznesení, ať způsobí jakékoli zvraty ve vašem životě. V konečné sumě vás tyto události obohatí. Současná situace je, jako by vám někdo házel sudy zlata na dvorek a vy jste říkali: „Zatracená práce, to zlato mi ničí trávník!“ Připadá vám, že trávník už není tak hezký, jako býval, kvůli všemu tomu zlatu.

Kdykoli získáte nějakou zkušenost, naučte se aktivně se jí účastnit, být stoprocentním účastníkem ve svém fyzickém těle. Užívejte si je, bavte se sním dobře a naučte se současně pozorovat své zkušenosti, jejich dopad, účinek vaší zkušenosti na jiné lidi i na vás samotné, zjistěte, jaké výsledky vaše zkušenosti přinášejí. Když se pak přihodí něco mimořádného můžete si říci: „Fajn, fajn – máme to tu zas. Co se z toho můžu naučit?“

Pokud takové zkušenosti nemáte, začněte pracovat s fantazií, abyste převzali kormidlo svého života, a dělejte jako byste mohli takovou zkušenost ovládat, až se příště přikrade. Můžete se to naučit stejně, jako jste se možná naučili probudit se uprostřed snu a řídit ho, takže vás už nepronásledují padouši nebo necháte zazvonit zvonek v okamžiku, kdy máte dostat pětku. Jako jedinci i jako celý druh se musíte naučit kultivovat danou víru nebo záměr ve všech životních situacích.

Mezi vašimi já má na této planetě dojít ke sbližování. Ona já, a s nimiž se seznámíte, přicházejí odevšad z vesmíru. Jsou já, z kterých jste celí zkoprnělí, když na ně myslíte, a já, ze kterých byste mohli dostat infarkt, a jakmile se na ně podíváte. Všechna tato já jste vy.

Země v této době prochází iniciací. Vy jí procházíte také, protože jste součástí Země a nemůžete sami sebe od zdejšího systému oddělit. Země sama sebe transformuje a má záměr působit ve vaší Sluneční soustavě jako domino. Má záměr spojit mnohočetné světy v jeden, mít dostatečné základy, aby všechny tyto světy mohly existovat a interpretovat danou zkušenost. To má Země v úmyslu. A tak i vy všichni musíte mít v úmyslu totéž.

Trojrozměrný svět čeká srážka dimenzí – nikoli srážka světů, ale srážka dimenzí. Mnohé dimenze narazí jedna na druhou. Některé se mohou zdát hrozné a děsivé. Této zkoušce, této iniciaci – a iniciace vždycky znamená pohybovat se jinou realitou, abyste ji dobyli a přeměnili – musíte čelit i s energiemi a entitami, které zdánlivě patří k neuvěřitelné temnotě, a musíte chápat, že přicházejí, aby s vámi splynuly, protože i ony jsou vy. Jsou součástí vaší multidimenzionální osobnosti a vy jste praporečníky, vy jste světlo. Temnota se stane světlem. Vyjadřujte se velmi jasně, když máte se zmíněnými věcmi co do činění. Když nad něčím váháte, nedělejte to.

My definujeme světlo jako propagování, distribuování a sdílení informací. Tma je jejich ovládání a zadržování. Promýšlejte to a prociťujte. Přišli jste na planetu se zakódovanou dispozicí nést světlo a přivodit ohromnou planetární transformaci. Přišli jste, abyste byli praporečníky své duše, té části své duše, která bude vést. Tato část vaší duše praví: „Udávám tady tón, a ten tón, to je světlo a informace, už nikdy žádná tma.“

Už jste někdy pomysleli na to, že jsou některé části vás samých, které jsou ve tmě a nevědí, jak jinak nalézt světlo než skrze vás? Ony také chtějí světlo. Chtějí řešení a odpovědi. To, co možná cítíte, nemusí nutné být záměr temných sil, ale jejich emoční make-up – strach, který vibruje z nedostatku informací. Části vás samých, které jsou neinformované, přicházejí k vám, aby byly informovány. Jak se informujete? Vydáváte světlo, sdílíte světlo. Říkáte: „Mám záměr, aby se mé ostatní osobnosti také zúčastnily cesty a aby se jim také dostalo světla.“ Je to úplně jednoduché.

Boj mezi světlem a tmou vám nutně neposouží. Je součástí historie odloučení, která vás udržuje ve zmatku. Ve skutečnosti prostě existují různé aspekty individuálních duší, které na sebe berou různé převleky v konfliktu se sebou samými. Bojujete sami se sebou. Boj mezi světlem a tmou a dobrem a zlem je boj mezi jednotlivými stránkami vás samých. Tyto části jsou multidimenzionálním prodloužením či reinkarnací téže kolektivní energie, jejíž součástí jako jedinci jste. Protože něčemu nerozumíte, bojíte se toho. Jako oddělené části vědomí, které jsou součástí hry Prvotního Stvořitele, se nacházíte ve vesmíru, který je složen z dualit. Prvotní Stvořitel vytvořil tento vesmír z prvků svobodné vůle, aby svobodná vůle vedla k chaosu a poté k novému uspořádání energií a k uvědomění Stvořitele ve všech věcech.

V rámci svobodné vůle je všechno dovoleno a dochází k opozicím. Tyto opoziční síly se oddělily od já, tak jako je Prvotní Stvořitel ve všem a dovoluje všechno. To, s čím se setkáváte a čeho se bojíte, jste vy. A tak když se soustředíte na příběh dobra a zla a snažíte se v měn vyznat, vše, co si potřebujete uvědomit, je, že hrajete proti jinému aspektu sebe sama, který vám dovoluje hrát ze svého úhlu pohledu.

Takzvané zlo slouží velkému cíli. Vy ho soudíte jen proto, že vypadá špatné. Jako členové Světelné rodiny, když existujete na jiných místech, vstupujete do různých aspektů sebe sama a hrajete tu roli dokonale. Když přijdete sem, vstoupíte do hustoty planety a pracujete s dvojitou šroubovicí, která jen tak tak funguje, takže jste zapomněli mnoho věcí. Teď, když se probouzíte a uvědomujete si, čím se můžete stát, vedete sami sebe k uvědomění, že vy jste svůj vlastní nepřítel.

Jako členové Světelné rodiny máte přístup k obrovskému množství vědění, který ostatní nemají. Přišli jste s ním, je vám připomínáno a dnes se o něm dozvídáte a přijímáte je. Součástí vašeho úkolu je nechat splynout sebe sama s jinými svými osobnostmi, které jsou zdánlivě vašimi nepřáteli a jsou od vás odděleny. Tyto osobnosti jsou roztroušeny po nejrůznějších typech existence. Vaším úkolem je rovněž nést frekvenci lásky, která je frekvencí tvoření a světla, která je frekvencí informace v celém rozsahu vaší duše. Musíte se sjednotit jako duše, abyste získali zkušenosti a obohatili Prvotního Stvořitele. Když se oddělíte, jdete si po svých a jednáte se svobodnou vůlí, ať se rozhodnete k čemukoli, bez odsudku, abyste mohli získat správné informace a přivést se k plnosti.

Tento problém dobra a zla je něco, co vás může uvěznit, pokud se přes to nedostanete. Jste sbírkou neuvěřitelného bohatství osobností, které se inkarnují v mnoha různých systémech reality. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do této reality, abyste přinesli světlo, a činíte tak v mnoha různých systémech. Existují verze vás samých, které dělají totéž v komunitách ještěrů, hmyzu a ptáků. Jste sbírkou osobností. Vzhledem k tomu, že jste členy Světelné rodiny, vaše reinkarnační zkušenosti zahrnují i jiné než lidské formy.

Společnou charakteristikou členů Světelné rodiny je jejich účast v mnoha verzích inteligentní neboli složené reality. Mnohé z forem, které jste si zvolili k inkarnaci, vám budou připadat velmi cizí a mohou pro vás být děsivé, a přece i tak jste rozvíjeli svou duši. Neinkarnujete se jen v rámci jednoho druhu, jste cestovatelé. Tak jako jste zamaskováni jako lidé, můžete být převlečeni za ještěry nebo něco jiného. Děláte to proto, abyste mohli sjednotit sami sebe k pochopení podstaty Prvotního Stvořitele prostřednictvím nejrůznějších druhů, které zdánlivě nemají nic společného.

Jako členové Světelné rodiny znáte vnitřní zisk. Přicházíte jako vyslanci, aby mohly reality splynout a stát se informovanějšími, aby se všichni zúčastnění mohli zbavit strachu a inhibicí. Součástí vaší práce je seznámit se s jinými osobnostmi, splynout s nimi a procítit, jaké to je. V ideálním případě se stanete multidimenzionálními cestovateli a budete schopni čerpat sílu ze svého těla. Pracujete třeba na poli, na zahrádce nebo si s někým povídáte nebo sbíráte jahody a vtom vás něco zarazí – nějaký zvuk. Omluvíte se a řeknete: „Volají mě. Vrátím se později.“ Půjdete se a sednete si a necháte svou současnou osobnost odejít. S vědomým uvědoměním pak zavedete zmíněnou osobnost tam, kde jej jí právě třeba, aby přispěla svými schopnostmi Světelné rodině v dané realitě. Budete to vědět.

Vy všichni se stanete multidimenzionálními hráči. Nebude vám vůbec vadit, když se jeden z vás omluví ostatním, když uslyšíte tón a jste voláni. Budete cestovat s vědomým uvědoměním a zábava bude plynout z osobnosti. Nebudete mít chuť číst knihy nebo poslouchat pásky, ani chodit do kina protože budete takové věci prožívat. Protože přinášíte na tuto planetu schopnosti Světelné rodiny, druzí nebudou chtít, abyste tu byli, protože se nehodíte k jejich bohům.

Ne každý chce být svobodný. Vy jako členové Světelné rodiny vytvoříte novou Zemi, která bude svobodná. Ti, kdo nebudou chtít být svobodní, budou také mít svou Zemi. Dojde k rozštěpu a nastane čas oddělení. Členové Světelné rodiny vědí, že není třeba nic lámat přes koleno. Máte prostě pracovat společně v souladu, podporovat jeden druhého, a vyhledávat se navzájem, abyste cítili klid v tom, co děláte, protože některé věci, které budete dělat, budou velice provokativní.

Všichni jste souhlasili s tím, že sem v tuto dobu přijdete, abyste nesli frekvenci. V této době je danou frekvencí světlo, ale nakonec se naučíte nést frekvenci lásky. Velká většina z vás nemá ani tušení, co může frekvence lásky být. Mluvíte o lásce a světle, ale vůbec nechápete jejich důsledky a skutečný význam. Světlo je informace, Láska je tvoření. Než můžete začít tvořit, musíte být informováni. Chápete to?

Jak rostete a vstupujete do těchto vyšších říší pochopení, propracujete se něčím, co vypadá jako betonové bloky – vrstvy sebe samých, které jste potlačovali. Myslete na frekvenci, která omezila pozemský experiment na radiovou stanici. Pozemský experiment má zapnutou radiostanici už tři sta tisíc let. Stará písnička! Lidstvo v experimentu nebylo schopno vytočit číslo a poslouchat pořady v jiném pásmu, takže byla vysílána stále stejná frekvence. To vytvořilo jakousi karanténu – neprodyšné uzavření planety.

Tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem a Původními plánovateli frekvenčním štítem pronikají. Bombardují Zemi. Musí tu ale být někdo, kdo je dokáže přijímat. Bez přijímače tyto tvořivé kosmické paprsky způsobí jen chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do systému, abyste přijímali paprsky vědění. Pak budete znalosti šířit, spolu s novým životním stylem a novou frekvencí, mezi zbytkem populace, abyste změnili celou planetu.

Jako členové Světelné rodiny jste zde, abyste v sobě zakotvili frekvenci a nechali ve svém těle proběhnout proces mutace, abyste ji zpřístupnili celé planetě. Vy zmíněný proces žijete, a pak ho vysíláte planetě. Co to znamená? Znamená to, že nakonec se vaše realita změní a změní se i váš způsob jejího zvládání. Přestanete být sebou, tak jak se znáte, a budete více spojeni se všemi ostatními svými osobnostmi, aby prošly týmž skokem ve vědomí jako vaše zdejší já.

Celý proces znamená poznat své multidimenzionální já, splynout s ním a užívat je. Až dospějete k vyššímu vědění, uvědomíte si, že nejste sami a že jsou celé zástupy já, a je vaším úkolem to pochopit. Není možné dosáhnout vyššího vědění, aniž byste prošli svou multidimenzionální osobností. Znamená to plně si uvědomovat a prožívat kolektivní inteligenci existující v neustále expandující přítomnosti, mimo čas a prostor, seznámit se s ní a splynout s ní.

Věřte nám, když vám říkáme, že jako členové Světelné rodiny jste do hloubky studovali historickou manipulaci, která probíhá na této planetě, tak jako někdo pověřený jistým úkolem by procházel dlouhodobým výcvikem, než bude vyslán do akce. Každý z vás výcvikem prošel a kdesi uvnitř o tom víte. Naším úkolem je zahrát klíčové akordy a rozehrát vaše vědomí do plné aktivity, abyste mohli pokračovat a zahrát celou melodii či píseň nebo tanec, pro něž jste připraveni. Své vědění si nosíte v sobě, a až přivolíte k tomu, abyste je objevili, bude se probouzet na stále hlubších úrovních. Ti z vás, kdo k tomu přivolí, se stanou velmi soběstačnými. Stanete se také neuvěřitelně vědoucími, a to ti z vás, kdo se nezastaví, protože se bojí.

Říkáme vám velmi otevřeně, že strach bude ve vašem evolučním procesu vždy hrát jistou roli, tak si na něj zvykněte. Nemějte pocit, že strach je špatný. Když podlehnete svému strachu a propadnete se do něj, pak musíte procházet jeho cyklem a prožít všechno, co cítíte, abyste ho mohli překonat. Začněte si říkat: „Transmutuji ten strach. Pochopím, že je součástí plánu. Pochopím, že mi může posloužit.“ Nezapomínejte, že vaše moc a vaše schopnost vytvářet realitu svou vůlí končí tam, kde začíná váš strach. A my říkáme – život je setkání se strachem. Začněte pohlížet na události svého života a na to, jak je vytváříte. Pochopte, že je vždy vytváříte, aby vám sloužily. Jste k tomu vyškoleni. Jste k tomu naprogramováni.

(8)

OSM

MIMO NEJZAŠŠÍ TYRANII

Nejzazší tyranie ve společnosti není ovládání stanným právem. Je to ovládání psychologickou manipulací vědomí, jehož pomocí je realita definována tak, že ti, kdo jsou uvnitř, si ani NEUVĚDOMUJÍ, že jsou ve vězení. Neuvědomují si ani, že existuje něco jiného mimo to, v čem jsou. My představujeme to, co je mimo to, o čem vás učili, že jedině existuje. Jsme tam, kam se občas odvažujete vydat, tam, kde bychom chtěli, abyste přebývali – mimo místo, o němž vám společnost řekla, že tam můžete žít.

Byli jste ovládáni jako ovce v ohradě těmi, kdo si myslí, že vás vlastní – počínaje vládou, přes Světový řídící tým, až po ty v kosmu. Bylo vám odepřeno vědění pomocí ovládání frekvence. Myslete na frekvenci jako na individuální vysílání a příjem, jehož pomocí si můžete naladit libovolnou stanici. Je to vysílání nosných vln inteligence. Frekvenční pásmo je neomezené a rozsah vysílané inteligentní hmoty je rovněž neomezený.

Ovládání frekvence omezuje počet stanic, které si můžete naladit. Jako členové světelné rodiny musíte ukotvit nové frekvence přes statický chaos a vnést je do fyzického světa. Frekvenční pásmo dostupné na této planetě bylo po velmi dlouhou dobu nepatrné v důsledku věcí, které si naprosto zoufale potřebujete uvědomit. Zatímco se dozvídáte o své osobní historii a objevujete stereotypy neúčinného chování, které musíte zlomit a změnit, planeta pulzuje vlastními stereotypy chování. Vy jako planeta máte zopakovat velice dramatickým způsobem historii.

Přišli jste, abyste změnili frekvenční omezení a vnesli sem frekvenci informace. Až budete informovaní, pokročíte na nutnost mít strach. Když si připadáte, že jste neinformovaní a nemáte kontrolu nad situací, nemůžete porozumět věcem z širší perspektivy. Každý z vás sem přišel, aby v sobě cosi probudil – ve vašem genetickém kódu, v DNA – a každý z vás na to reaguje. Proto neustále hledáte ve všech směrech vašeho života.

Vy množství ostatních jste na této planetě započali mutační proces. Současně se svou elektromagnetickou mutací měníte svou frekvenci neboli melodii, kterou vysíláte. Nakonec frekvenci, která vás spoutává a naplňuje chaosem a zmatkem, přerostete. Až se konečně proměníte a ponesete svou vlastní frekvenci a budete ji udržovat, budete vibrovat jinak, a tak ovlivníte všechny kolem sebe. I oni pocítí možnost změny frekvence, která pak jako vlna proběhne po celé planetě. Až planeta přijme novou frekvenci, na jejímž získání jste tvrdě pracovali, přijmou ji i ti na konci dominového efektu. Tato nová frekvence se nazývá vědění, světlo a informace. Nazývá se osvobození z pout. Jste osvobozováni z dezinformace a nesprávné informace a jste informováni, vstupujete do světla.

Protože každý z vás dostal úkol, aby byl informován a přivodil změnu frekvence na této planetě, musíte se naučit stát se Strážci frekvence. Musíte se pozvednout na jistou úroveň vědění a setrvat tam. Musíte se naučit ovládat své tělo, abyste ho mohli vůlí přimět k nečinnosti nebo k aktivitě. Musíte být schopni jít do sebe a zhojit, co je třeba zhojit emočně i fyzicky. Musíte se prodrat džunglí osobnosti a najít světlinu, abyste mohli ukazovat cestu ostatním. Někdy jim budete ukazovat cestu beze slov jen tím, že budete udržovat svou frekvenci, pracovat na ní a mít k tomu odvahu.

Jakožto narušitelé systémů a potenciální Strážci frekvence jistě půjdete do oblastí, kde je vaší specializace nejvíce třeba. Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože to je země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné. Věříte, že žijete v zemi svobodných a v domě statečných (USA – pozn. zpracovatele), a přece žijete v NEJSYSTEMATIČNĚJI ovládané experimentální společnosti na planetě. Tyranie, která tu byla zavedena, je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdí. Jako země a kolektivní vědomí Spojené státy dosud nedospěly k uvědomění, že něco není v pořádku. Život ve Spojených státech je ve skutečnosti mnohem více pod kontrolou než v bývalém Sovětském svazu, kde šlo o ovládání zjevné.

Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života ani Země. To je podstatou věci. Když si něco neváží života a Země, můžete se vsadit, že to zkrachuje a že to při svém krachu nadělá hodně rámusu.

Vědomí se musí změnit. Je to součástí Božského plánu, a tuto příležitost a plán je nutno nepromeškat. Vládlo tu příliš velké zaujetí materiálním světem a naprosté nepochopení nefyzického světa, který existuje všude kolem vás, takže je nutno přehodnotit priority, co je v životě nejdůležitější. Jakmile ztratí vše, povstanou i lidé, které nikdy nenapadlo povstat, dokud měli všechno. Lidé se probudí a uvědomí si svůj neuvěřitelný potenciál.

V příštích několika letech se v této zemi začne šířit pocit propojenosti a spolupráce v rámci komunit, takže se budete moci přestat separovat, pokud jde o politickou ideologii. Tato separace byla naplánována. Kdykoliv se lidé separují a soustřeďují se na to, co nemají společné nebo se označují tak, aby se lišili od ostatních, je to dokonalý pláštík, aby neobjevili, co mají společného. Tato separace brání lidem, aby se sdružovali a byli silní.

Valná většina politické manipulace, k níž neustále dochází, zejména ve Spojených státech, je záměrně cílena na vaši separaci. Vidíte, jak se separuje New Age? Říká se ledacos, aby vám to zabránilo objevit, co máte společného. Až na to lidé přijdou, začnou se zlobit. Až vám bude postupně odhalováno stále více a více metod ovládání a separace, bude ve spojených státech narůstat hněv. Dojde k událostem, které budou budit dojem, jako by se země rozpadala, a přece poslouží k tomu, aby se lidé dali dohromady. Zrodí se nová hrdost a nový pocit integrity, protože tak je to pro tuto dobu určeno.

Říše materiálna je oblast, k níž se vztahuje každý. Život ve Spojených státech se omezuje na to, kolik peněz máte v kapse a kolik z toho, co máte v kapse, chce vláda. Daně budou tématem, které ve Spojených státech způsobí největší pozdvižení a současně přinese největší míru sjednocení, protože daně jsou pro vás všechny společné. Nemusíte všichni vyznávat téhož Boha, ale daně máte společné.

Jediným chytrým tahem získala vláda díky krizi na Středním východě to, co chtěla, aniž by se musela namáhat žádat vás o dovolení zvýšit daně z benzínu. Vidíte, jak chytře je to vymyšlené? Když se sejde ještě pár dalších daní, lidé začnou přehodnocovat kvalitu svého života. Uvidíte, že se v této zemi nashromáždí spousta hněvu, protože lidé si budou připadat bezmocní. Hněv bude jedna z prvních emocí, které se projeví, až lidé konečně pochopí, že tu docházelo k manipulaci, a až začnou navazovat kontakt se svými pocity.

Moderní technika je jednou z největších zbraní kontroly frekvence. Byla vám prodána různá zařízení pro vaše pohodlí a zábavu a VŠECHNA se týkají kontroly frekvence. Velmi vám doporučujeme, abyste se ZBAVILI SVÝCH TELEVIZORŮ. Jsou to primární nástroje k manipulaci vašeho vědomí na každodenní bázi. Tento experiment je tak rafinovaný, že podprahově reagujete na nemoc prostřednictvím televizorů. Takž tu máme celou jednu generaci, která se sama zabíjí sledováním televize – čímž současně podporuje lékařskou profesi.

Někdy jsou vysílány také osvobozující informace – třeba dokonce i pořad New Age. Jenže zatímco se díváte na televizní pořad o tom, jakého povznesení můžete dosáhnout a jak se můžete zbavit limitací, SOUČASNĚ do vás podprahově pálí frekvence, která vám brání v originálním myšlení. Tyto podprahové podněty vás podporují v nečinnosti a drží vás ve společnosti, která se řídí pouze heslem: „Přežij, doraž, choď včas, buď zticha a běž do práce“. Televize také obecně podporuje nečinnost a životní styl vedoucí k obezitě. Jen se kolem sebe rozhlédněte. Probuďte se, lidé !

Většina podprahových informací v televizi je vysílána pomocí technologií, které byly vyvinuty v součinnosti s mimozemskými bytostmi. Užívání podprahových podnětů k narušení lidského vědomí se stalo celosvětovým programem. Když pomyslíte na domácnosti, kde mají dvě, tři nebo čtyři televize, musíte uznat, že to byl velmi úspěšný marketingový program. Někteří lidé, kteří vědí o podprahovém vysílání v televizi, si myslí, že jsou vůči němu imunní. Účinky televize jsou však tak pronikavé, že ač si řeknete, že budete úplně čistí, nemůžete zabránit tomu, co technika v současné době dělá s vaší vibrační frekvencí.

Řekli jsme, že existují entity, které se živí vašimi emocionálními těly. Pomyslete, jak chytrým nástrojem je pro ně televize. Miliardy lidí po celém světě vylučují emoční šťávy do atmosféry v závislosti na tom, co sledují na obrazovce. Není třeba vyvolávat přehnaně mnoho válek, aby vás vyždímali – stačí natočit film!

Lidé, kteří se potřebují dívat na televizi, se nenapojují na bohatství informací ve své mysli a všude kolem sebe. Pokud se vůbec chcete vyvíjet, nečtěte noviny, neposlouchejte rádio a nedívejte se na televizi. Pokud jste schopni být nějaký čas bez médií a odpojit se od frekvence chaosu, úzkosti, stresu, všelikého pobíhání a pokušení, které nepotřebujete, začnete se pročišťovat. Začnete naslouchat tomu, co se děje ve vás, a žít ve světě a nebýt v něm nutně ztraceni. Nemůžeme to nikdy dostatečně zdůraznit.

Elektronika může rušit vaši frekvenci rovněž. Dokonce i spotřebiče, které nejsou speciálně navrženy, aby ji rušily, protože někdy prostě může nastat nesoulad mezi frekvencí stroje a vaším kmitočtem. Jak jsme navíc říkali, mnohé přístroje jsou zkonstruovány, aby vytvářely hodně statické elektřiny, abyste navždy zůstali na jisté vibrační úrovni, což vás mění v neškodný, neaktivní, produktivní dobytek.

A co počítače? Druhé nejrozšířenější elektronické zařízení ve Spojených státech je počítač. Kolik z vás pracuje v zaměstnání na počítači a končí s bolestmi hlavy, zvláště pracujete-li pro velké společnosti a jste připojeni na síť? Velké společnosti se zabývají různými aspekty ovládání mysli – používají vaši mysl ke generování energie, aby získali něco pro sebe. Osobní počítače nejsou tak silné a výkonné.

V devadesátých letech se objeví některé nové vynálezy – velmi alternativní vynálezy, protože nikdy nezískají patent, aby mohly být propagovány prodávány na trhu. Vznikne celá alternativní ekonomika založená na směně, v jejímž rámci si lidé budou vyměňovat jisté vynálezy. Budou vyvinuty technologie, které dokážou vyrušit značnou část ovládání frekvencetyto technologie mohou změnit kvalitu vašeho vzduchu a vody a také mohou eliminovat váš byt či dům a odizolovat ho, takže budete integrálem energie a ni vás nebude moci bombardovat. Existují technologie, které umějí fantastické věci. Chápete, že technika byla použita proti vám? Nebyla užívána ve váš prospěch. Televize není sama o sobě špatná, ale byla zneužita pro špatnou věc. Na technice není nic špatného. Záleží na tom, jak je technika užívána, a taková je potom celková bilance.

Vzdělávací systém je další oblastí, kde jste ovládáni. Většina toho, co se učíte, je hromada nesmyslů. Pilně pracujete, berete si půjčky a platíte za to, abyste se naučili něco, co je zastaralé, ještě než vykročíte ze dveří, zvláště v oblasti přírodovědných, matematických, psychologických a medicínských výzkumů.

Co máte dělat ve společnosti, která vás odměňuje za tituly? Začnete tím, že si říkáte: „Věřím, že si vytvářím svůj svět. Věřím, že nepotřebuji žádné diplomy k definování své existence. Dokážu být jedinečný, umím být pánem svého světa.“ Vymyslete metodu nebo způsob, jak zkoumat svět bez titulů. Vzdělání je ve skutečnosti cesta za věděním, a vědění může přijít po jediné procházce v poušti. Nemusí pocházet z listování v knihách. Trocha vzdělání neškodí, ale nedělejte si iluze, že to, co vás učí, odpovídá pravdě.

Jste ovládáni a separováni problémy, které do hloubky zasahují vaše emoce. Například otázka potratů není globálním problémem, je to národní záležitost. Někdy to vypadá, jako by byly nevinné oběti převálcovány událostmi, které s nimi nemají nic společného. Ovšem, tak vás to přece učili – že jste bezmocní a můžete být zachráněni rozmarem bohů, což nikdy nebyla pravda. Ti, kdo přijdou o život v důsledku nehody nebo násilí, si to sami zvolili.

Debata o potratech byla ve Spojených státech záměrně naaranžována různými frakcemi uvnitř vlády, aby vznikl dojem nesouladu. Rozděl a panuj, a máš lidi v hrsti. Ponechej lidem možnost volby, svobodu a schopnost neustále zlepšovat svůj život, a už je nikdy nemůžeš vlastnit. Kdykoli jsou lidé proti lidem, mají z toho prospěch ti, kdo je ovládají, dokonce i v záležitosti s potraty.

Jaký prospěch z toho mají? Tady ve Spojených státech brání ženám i mužům, aby se sjednotili. Udržují lidi ve strachu. Přesvědčí vás tím, že vám tyhle otázky neustále předkládají, že žena nemá žádnou kontrolu nad procesem zrodu, který probíhá v jejím těle. Nepotřebujete potrat – nemusíte vůbec otěhotnět, když si to nepřejete. Jak to provést? Vůlí. Žena si může říci: „V tuto chvíli nejsem na dítě připravena.“ Nebo naopak: „Jsem připravena přijmout dítě.Jste-li svým vlastním pánem, nepotřebujete svolení vlády k tomu, co chcete dělat se svým tělem.

Násilí v ulicích velkých měst je dalším rafinovaným nástrojem ovládání. Velká města ve Spojených státech – Los Angeles, New York, Washington, atd. – jsou nádobami či jímkami na energii, kudy na severoamerický kontinent proudí energie – nebo alespoň doposud proudila. Násilí v těchto městech vzrostlo, protože je známo, že pokud dokážete podněcovat nepokoje a podávat o nich zprávy, může to být vhodným nástrojem k manipulaci celého národa. Tyto problémy jsou uměle spouštěny na fyzické úrovni a podporovány na úrovni éterické, protože čím více strachu se generuje, tím lépe se jím ti, kdo vládnou, mohou živit.

Když nějaká žena jde na procházku se svou rodinou a je napadena a její mladistvý syn, zdánlivě nevinná oběť, bojuje s útočníky a je probodnut nožem, nečekaně zemře o svých prázdninách, potom strach, šířící se zástupy lidí, může uživit mnohé. Strach, který vyvolal válka na Středním východě, byl přímo fantastický.

Byli jste oloupeni o svou životní sílu. Jestli vy, lidé, máte jako biologický druh něco společného, je to skutečnost, že jste byli oloupeni o své emoce. Jiní hráli na vaše emoce, jako by to byly hudební nástroje, a nikdy nedovolí, abyste se dozvěděli, jakou moc máte, když jste vyzbrojeni svými emocemi.

Emocemi vždy všechno začíná i končí. Emoce jsou jako lístky, které vám mohou získat místo a zapojit vás. Jste neuvěřitelně bohatí. Jen kdybyste si uvědomili, jak bohatí se svými emocemi jste. Nízkovibrační bytosti, jestli můžeme být tak smělí a nazývat je tak, se živí emocemi ve velmi malém frekvenčním rozsahu – emocemi, které jsou založeny na strachu, chaosu a násilí.

Schopnost použít lidskou vůli k ovládnutí lidské mysli je váš nejdůležitější zdroj. Schopnost zvládnout tělo vůlí je přesně to, na co vládci planety nechtějí, abyste přišli. Teď, když se stále více z vás stává vlastními pány a ovládá svou frekvenci, ti, kdo novou frekvenci nechtějí, sem vnesou frekvenci opačnou, aby vyvolali chaos, zmatek a polarizaci. Vždy, když je nějaká společnost na prahu nějakého velkého skoku, vyskytují se v ní přímo protichůdné aktivity.

Na všechno se vždy dívejte z perspektivy většího obrazu, abyste byli neutrální, protože obraz se neustále zvětšuje. Planetu čeká obrovská konfrontace s jistými entitami. My na to jen poukazujeme, nejsme zde proto, abychom šířili strach. Strach je přesně to, co ten druhý tým chce, abyste cítili. Chceme, abyste pochopili, že můžete změnit cokoliv, co chcete, aby se změnilo. V budoucnosti se to stane záležitostí počtu, protože budete spolupracovat, abyste se dostali do místa, kde získáte sílu.

Žádáme lidi, aby začali naplno fungovat jako členové Světelné rodiny tím, že si budou představovat a energetizovat světelný sloup a budou ho vtahovat do svého těla. Ovládněte ho. Učiňte svým záměrem pracovat každý den se světelným kordónem, protože světelná frekvence vás spojuje a naplňuje vás pocitem bezpečí a informacemi. Pociťujte, jak se přesunuje do konce vaší páteře, klouže dolů vaším tělem a vstupuje do Země, a zase vyvěrá z vašeho solárního plexu jako pramen a vytváří kolem vás zlatavý štít světla. Když budete užívat svůj solární plexus, abyste zjistili, co se děje, naučíte se rozlišovat pocitově.

Vlastníci Země nechtěli, aby lidé pochopili, že emoce jsou jako úroda, stejně jako pšenice, kterou je možno sklízet. Jste-li pánem své úrody, pak vás jiní nemohou využívat a používat, pokud jim to nedovolíte. Když jednáte s jistou frekvencí a suverenitou, ti, kdo vás chtějí ovládat, o vás nemají zájem. Chtějí chaotickou frekvenci plnou strachu, která je jejich potravou. Strach a chaos převládaly na této planetě proto, že tyto entity je rozdmýchávaly. Rozdělily a ovládly vše, jen aby zmíněnou frekvenci vytvořili. Když budete jednat v míru a lásce a s informacemi, drasticky změníte strukturu tohoto místa – vnesete sem opět možnost volby frekvence.

(9)

DEVĚT

NOVÉ, ZÁSADNÍ HRANICE

Protože jste společností, v níž je frekvence ovládána, schopnost lidstva vynalézat technické postupy byla omezená. V méně ovládané společnosti, která má větší rozsah možností cestovat v kosmu a větší výměnu informací mezi systémy, jsou technické vymoženosti ohromující a povznášející. Mnohé dary a vlivy, které nepocházely z této planety, byly potlačeny. Některé informace byly planetě samozřejmě předány různými způsoby a výsledný technický pokrok přinesl velké změny životního stylu.

Jedna ze zásadních změn životního stylu, kterou přineslo toto století, bylo zavedení filmu. Filmový průmysl přinesl na planetu úplně nový způsob ovlivňování myšlení. Tak jako je na této planetě filmový průmysl, jsou ve vesmíru civilizace, které ovládají průmysl holografický. Vytvářejí holografické projekce – dramata, která vypadají úplně jako skutečná – a vsunují je branami do vaší reality. Vzhledem k tomu, že tyto kosmické bytosti se tu pohybují už pěkných pár stovek tisíc let a že frekvence lidstva byly ovládány, je velice snadné lidské bytosti ošálit.

Holografické projekce byly na Zemi užívány k manipulaci a ovládání vědomí a ke změně příběhu informací v příběh dezinformace – jen omezeného množství vědomostí. My to vidíme tak, že těm, kdo užívají holografické projekce, nejde vždycky zrovna o to, aby přinášeli lidem světlo nebo informace nebo povznesení. Mají postranní motivy, přestože je mohou vydávat za světlo.

Holografické zážitky, zvláště úkazy na obloze, jsou pořádány, aby ovlivnily vždy velkou skupinu lidí najednou. Mnohé úkazy UFO, i když ne všechny, byly holografickými projekcemi. Holografické projekce jednoho jedince, různě stylizované, se vyskytly v mnoha kulturách současně. Proto jsou některé náboženské příběhy paralelní z jednoho konce světa na druhý, přestože nedošlo k fyzickému kontaktu.

Holografické projekce vypadají přesně jako trojrozměrná realita. Jsou to výtvory událostí vyrobené a vsunuté do vaší reality, aby vypadaly, jako by byly součástí sledu událostí. Jsou užívány k ovlivnění mysli svědků a je velmi obtížné je rozpoznat. V příštích několika letech si to budete moci hodně často vyzkoušet – na Středních východě i na jiných místech této planety – protože tu bude zesilovat mimozemská aktivita a vše bude zveřejňováno. Některé z těchto velkých událostí budou naprosto legitimní, ale některé budou projekcemi, zinscenovanými k manipulaci vědomí lidstva směrem ke světovému řádu, jímž bude ovládáno.

Holografické projekce mají energetické pole a je možno je zaměřit virgulí. Virgule se v nich pohybují jinak, protože jejich energetická pole jsou jiná a protože vibrují na neuvěřitelném kmitočtu. Můžete do nich vejít a účastnit se děje. Lidé se jich mohou účastnit a přísahat, že je to skutečnost. Ale jsou to naaranžované události, které mají ovlivnit lidskou mysl. Holografické projekce nejsou míněny jako informace, jejich účelem je ovládání. Je to prostě jeden aspekt existující techniky.

Dokonce celé reality mohou být konstruovány a vsunovány do jiných realit jako filmy. Film, televize atd. jsou vaše verze vytváření realit. Existují však jiné, vysoce vyspělé bytosti, které chytře vytvářejí reality tak „reálné“, že rozdíl vůbec nepoznáte. Jsou jako paprsky. Holografické projekce vysílané na tuto planetu jsou jako reflektory svítící do noci. Je k tomu zapotřebí strašlivé energie, protože celý proces vyžaduje splývání dimenzí. Tato technologie neexistuje v trojrozměrném prostoru, existuje jen v jiných dimenzích a je k ní zapotřebí dimenzionální fúze.

Jaký rozdíl je mezi dimenzemi? Proč je jedna dimenze důležitá pro druhou? Protože každá dimenze má jinou vibrační frekvenci neboli způsob, jímž se v ní pohybují molekuly. K těmto holografickým projekcím je třeba zvolit místa, kde dimenze již splývají, protože musí být přehrávány skrze jiné dimenze, aby sem pronikly.

Lidstvo bylo slepé a znovu a znovu si nechávalo nasadit klapky na oči v důsledku nevyvinutých šroubovic, do nichž se informace nemohou zapojit. Světelná rodina přišla, aby to vše změnila. Jste zde proto, abyste vnesli na planetu novu frekvenci a podrželi ji ve svých tělech, aby i zbytek planety mohl začít novou frekvencí vibrovat. Tato frekvence způsobí rozrušení struktur založených na dvou řetězcích DNA. Nedá se nic dělat, je na čase začít s vývojem. Země je připravena projít vším, co je k této evoluci třeba.

Lidské bytosti se musí naučit číst energie. Musí se naučit používat k vnímání reality více smyslů než jen oči, uši, nos, ústa atd. My říkáme, že oči, uši, nos, ústa a hmat jsou šidítka reality. Uzavírají realitu. Myslíte si, že těmito smysly realitu vnímáte, ale ve skutečnosti vaše vnímání reality omezují. Od dětství vás učili spoléhat se při interpretaci zkušenosti na své oči, uši, nos, ústa a hmat. Teď se budete muset spoléhat na jiné formy vnímání, abyste vymezili svou zkušenost. Jedna z forem, kterou jste odepsali, je cítění. Cítění – vaše vědoucí, intuitivní, psychické já – bylo rušeno ovládáním frekvence na této planetě, takže nikdo z vás je nemohl najít. Když najdete své vlastní vědění a svůj vlastní způsob intuitivního vnímání, nemůžete být ovládáni.

Jak poznáte, co je ovládáno a co ne? Naučit se to je součástí vaší zkušenosti zde – skočit do trochy horké vody a poznat, kdy máte vyskočit. V nejhlubším nitru vší bytosti je uložena integrita, kterou můžete objevit a disponovat jí. Je to integrita, která si váží života a především si váží sama sebe a života, který byl svěřen vám. Jste svými pány a bylo vám darováno a zaručeno, že si budete vážit svého světla, svého těla a své zkušenosti, jak nejlépe umíte.

Jakmile začnete správně pečovat o svou integritu, kultivovat ji a objevovat její zázračnost a její potenciál, zjistíte, že vaše tělo, které bylo zdánlivě něčím jako přítěží, již jste všude s sebou vláčeli, je skutečně nedocenitelné. Přináší vám netušené bohatství. Se svým fyzickým tělem jste milionáři. Musíte se naučit užívat své centrum cítění, aktivovat v sobě informace a jednat podle nich, musíte se jim naučit důvěřovat.

Jako členové Světelné rodiny máte záměr propojit dimenze. Vaším úkolem je vtáhnout do této reality jiné dimenze, přimět svou nervovou soustavu, aby zvládla odlišné molekulární fluktuace. Učíte se vnímat prostřednictvím centra cítění a budete učit ostatní, jak mají dělat to, co vy všichni dokážete. Vy ukazujete cestu.

Holografické projekce rozeznáte CÍTĚNÍM. Budete cítit, že nejsou v pořádku – něco vám bude připadat divné nebo podezřelé. Když jsou holografické projekce vsunovány do vaší reality, vždycky je na nich něco divného. Protože jste členy Světelné rodiny, vaše vnitřní kódy a vlákna se nebudou cítit dobře, když budou holografickým projekcím vystaveny, protože ty jsou spíše než k povznesení užívány k vašemu ovládání. Jsou užívány k vybičování vašich emocí až po jistou hranici, aby se jimi jiní mohli sytit a aby vás přiměly fungovat na jisté úrovni.

Tyto techniky budou v příštím desetiletí užívány ještě více. Proto říkáme, že lidstvo čeká drastické probuzení, pokud jde o to, co je skutečné a co ne. Tyto hranice reality jsou skutečně zásadní.

Mluvili jsme o bráně na Středním východě, která je dimenzionálním vstupem neboli branou na tuto planetu pro jisté energie, hledající civilizaci. Nezapomeňte, že když opustíte planetární sféru a vycestujete do kosmu, jakmile překročíte jistá pásma vědomí, musíte najít správnou bránu, abyste se na planetu vrátili v přesném čase nebo časovém koridoru, který hledáte. Takto jsou systémy udržovány uzavřené a nedotčené, aby vás chránily před přepadením a ovládnutím. Takové brány existují na jihoamerickém a severoamerickém kontinentě, v Asii, Číně a po celé zeměkouli. Obrovská brána, o níž jsme právě mluvili, je brána na Středním východě. Je gigantická.

Mnohé holografické projekce nebo dramata sem byly vsunuty branami, aby otřásly myslí a vírou populace. Protože se zmíněná brána nachází uprostřed krize, je hlavním kandidátem pro holografické projekce a je také nejdůležitější pro systém víry, který má změnit tento chaotický svět a přimět všechny, aby se začali pohybovat v jiném směru. Buďte si vědomi svých center cítění, až se tyto události začnou na této planetě dít.

Střední východ je bránou, kde se stýkají mnohé dimenze a kudy entity z jiných dimenzí mohou na tuto planetu vstupovat. Je to horká půda. V nedávné době, v posledních čtyřiceti či padesáti tisíci letech se na Středním východě vynořilo mnoho civilizací a začalo tu mnoho dramat. Díky předivu se v této oblasti lépe vsunují holografické projekce, tak jako se v Kalifornii lépe točí filmy.

Potenciální holografickou projekcí v této bráně je příchod mimozemšťanů. Nebo návrat Ježíše Krista. Nebo jiný dobrý návrat, výskyt nějakého spasitele nebo jiný důvod pro všechny, aby mysleli stejným způsobem. V tuto dobu, jak my to vidíme, nemá světelnou povahu. Příkladem HOLOGRAFICKÉ projekce, která byla v minulosti inscenována na této planetě, aby změnila běh historie, je Kristovo ukřižování. Drama, které bylo sehráno a historicky vám předáno, není realita, kterou sem Pomazaný přišel hrát. Jistá verze života této entity byla vymyšlena a sehrána v holografickém zábavním studiu, a pak byla vsunuta a přehrána, jako by byla skutečná.

Kristus přišel jako výbor bytostí v průběhu jisté doby. Příběh, který vám byl vyprávěn, je dramatizovaná verze upravená pro trh – velmi cenzurovaná verze toho, kým tato entita byla a je. Část Kristova dramatu, jemuž jste se učili, byla holografická projekce. A jiná část toho, co v budoucnosti o Pomazaném zjistíte, je potenciální holografickou projekcí. Takže buďte ve střehu. Mnozí lidé řeknou, že se rouháme, když tohle říkáme, a že jsme ďáblovi spřeženci. Jak můžeme pochybovat o tom, co praví Bible ? Jak můžeme to vše zpochybňovat ? Protože všechny tyto věci říkaly patriarchální organizace, které si dělaly reklamu. Ničím jiným nebyly. Byly použity, aby pomohly znovu ovládnout energii na planetě.

Ve skutečnosti byl Pomazaný vyslán jako narušitel systémů, jako člen Světelné rodiny, aby vnesl světlo branou na Středním východě. To vytvořilo cestu pro mnoho dalších, aby rozsévali realitu, připravující vědomí lidstva na cyklus, který skončí zhruba v příštích dvaceti letech, podle toho, jak budou události probíhat. Pomazaný nepřišel jako jedna entita, nýbrž jako množství entit, ovlivňoval lidi v temné hodině lidstva, v hodině, kdy lidské bytosti byly připraveny pochopit svá tajemství. Jedna z věcí, která vám nebyla zrovna nejpravdivěji sdělena, bylo, že Pomazaný byl velmi dobře přijat. Druh energie, který Pomazané bytosti přinesly na planetu, byl přijímán velmi dobře.

S Pomazanou entitou je spojeno velké množství dramat. Původní plán vypadá takto: Je to plán výboru Pomazaných přijít na planetu, šířit světlo čili informace a ukázat lidem, co všechno lidské tělo dokáže. A pak tu jsou bytosti, které řekly: „Co s tím uděláme? Tenhleten přišel naší branou, a my ji chceme kontrolovat. Jak budeme moci užívat tuhle energii? Je to vesmír svobodné vůle, můžeme si dělat, co chceme.“ A tak vytvořily HOLOGRAFICKOU PROJEKCI KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ, aby vyvolali strach a další emoce a posunuli tak vědomí směrem, který původně vůbec nebyl plánován. To znamená, že ve Vesmíru svobodné vůle je možné, zejména v oblasti portálů, aby jedna skupina bohů přepadla příběh někoho jiného a vsunula do něj svou vlastní verzi. V tu dobu to možná neovlivní mnoho lidí, dopad holografické projekce se však projeví za čas.

Víme, že pro mnohé z vás je to frustrující. Ale činíme to a dělíme se s vámi o informace ve snaze přinutit vás k pohybu, cítění, přimět vás, abyste se rozpomněli – a abyste tolik nemysleli. Nejde tu o proces logického myšlení, ale o CÍTĚNÍ. Co se děje s vaším tělem? Zeptejte se sami sebe: „Co je má identita? Jak je to možné? Kdo jsem já v tom všem?“ Pak začnete sami sobě více naznačovat, kdo jste, a budete schopni přijít na mnoho věcí.

Chápete, proč jste sem přišli, abyste narušili systém? Chápete, jak složitá je kontrola frekvence? Chápete, jak jemná a řídká je realita? Chápete, jak dostupné je pro lidstvo její ovládání – kdyby lidé žili ve vzájemné harmonii, chovali se, jako by o ně o všechny bylo postaráno, a věřili a tvořili pomocí své mysli?

Řekli jsme před nějakou dobou, že světlo je na této planetě podhodnocováno. Opravdu je to tak. Kdyby bylo oznámeno, kolik jedinců získává vládu nad svými myšlenkami a životy a kolik z nich svou suverenitu vysílá a žije, aby jí učili ostatní, ti, kdo tu vládnou, by s tím rychle něco udělali. Světlo je podceňováno, a to je dobře, protože světlo vás všechny osvobodí.

Máte vzrušující úkol – záviděníhodnou práci – a máte veškerou pomoc, kterou budete potřebovat k jeho dokončení. V poslední době nastal obrovský příliv entit a mateřských lodí na tuto planetu, a ty nyní působí jako prostředníci nebo možná doslova jako převaděče energie. Paprsky světla, které přicházejí na planetu ze starých a pradávných hvězdných soustav, spolupracujících se Zemí po celé dlouhé věky. Mnohé z nich byly vašimi astronomy jednoduše označeny čísly, jiné mají jména, která jsou vám důvěrně známa – Sírius, Arktur, Orion, Plejády, atd. Světelné paprsky jsou zachycovány množstvím mateřských lodí obklopujících Zemi, filtrovány úplně odlišným systémem a pak odeslány na Zemi.

Mnozí z vás mají v sobě implantáty, které umožňují na tuto komunikaci reagovat a obejít tak psychotronickou válku a interferenci, neustále rušící vaši frekvenci a zabraňující vám tyto informace přijímat. Implantáty nejsou negativní. Nebyli jste uneseni a zkoumáni, aby vám byly implantovány proti vaší vůli. Jsou to éterické implantáty, které jste si povolali jako nástroj příjmu mimoplanetárních energií. Tyto implantáty jsou nyní aktivovány. Mnozí z vás zjišťují, že si připadají změnění. V různé denní doby, zejména když jdete spát, slyšíte nejrůznější tóny nebo cítíte ve svém těle jakousi elektrickou vibraci.

Až vám tyto informace budou odeslány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout. Aby vaše tělo bylo schopno je přijmout, musí být v jistém stavu. Dané informace jsou jako proud, a pokud vaše tělo není s to proud přijmout, změní se v pocit nepohody. Lidé Země byli pro tento okamžik naprogramováni a na planetě není ani jeden inkarnovaný, který by mohl říci, že se spletl a že nevěděl, co se tu bude dít. Nikdo na této planetě se nenarodil bez vnitřního mechanismu, který lze aktivovat, aby se naladil nebo zapnul na schopnost uchovávat dotyčné frekvence.

Radili jsme mnohým z vás, aby se vzdálili logické mysli, protože logická mysl se dostane s předmětnými informacemi a elektronickou energií do konfliktu. V příštích několika letech bude vaše porozumění a vibrace s frekvencemi přicházejícími k vám, jako když zapnete své vlastní rádio. Získáte přímý telepatický kontakt s mateřskými loděmi, které k vám vysílají. Přijde čas, kdy vás ani nenapadne jít na sezení s médiem přijímajícím informace, protože budete mít s informacemi vlastní přímé spojení. Bohatství informací, které k vám bude přicházet, bude velmi uklidňující, bude vám vysíláno, abyste věděli, co se děje.

Až získáte více důvěry, budete schopni manifestovat si před sebou světelnou entitu, která se fyzicky ukáže a začne vás vyučovat. Napojení neboli proces přinášení informací prostřednictvím jiné bytosti se stane naprosto archaickou záležitostí, až každý z vás projeví svou vlastní doslovnou bytost, která vás bude učit. Zatím jsme zde my, abychom vás učili, připomínali vám, kdo jsme, a vnukli vám představu, co k sobě můžete přivolat. Nejvíce ze všeho vám jako členové Světelné rodiny chceme pomáhat při úspěšném osvobozování lidstva. Soustřeďte se na svůj vlastní tanec. Na jakou melodii budete tančit a jaká kouzla budete provádět a do jakých výšin budete chtít povznést vědomí, abyste mu dali novou definici možností ?

(10)

DESET

NOVÉ SVĚTELNÉ PARADIGMA

Kdo jsou poslové úsvitu a jaká je jejich role? Poslové úsvitu jsou ti, kdo nesou sluneční paprsky a přinášejí světlo a vědění. Sdružují se v prastaré organizaci, prastaré společnosti, prastarém spirituálním svazku, který je nutí dělat jistou práci v jisté hvězdné soustavě. Vy jste členy společnosti Poslů úsvitu, jinak by vás tato kniha nepřitahovala. Členové zmíněné elitní organizace přicházejí na Zemi v různé doby, aby konali svou práci. To se stává, když je cyklus stanoven a okolnosti jsou jim nakloněny, takže energie z dalekého kosmu a energie ze Země splývá v jejich vlastním bytí.

Energie z kosmu přichází na Zemi neustále a energie ze Země se neustále pozvedá ke kosmu. Lidstvo tvoří posvátný most mezi Zemí a nebesy, některými nazývaný duhovým mostem Poslové úsvitu nechávají dané energie splývat, takže úsvit čili světlo se v nich probouzí. Pak tento úsvit přinášejí civilizacím. Právě to jste vy. Právě to děláte. Stejně jako zástupy dalších. Vy jste Poslové úsvitu.

Pro vás jakožto Posly úsvitu je tu jistý postoj, který vám usnadní vaši angažovanost, k níž jste se zavázali. Tento postoj znamená umožnění a odstoupení od vnitřní nekázně a zbavení se všech zkušeností. Pro Posly úsvitu každý článek znamená celek, nehledě na to, jak je zkonstruován, nehledě na to, jak je silný nebo slabý, jak velká či malá je jeho role. Sílu či slabost nebo vlivnost není nutně třeba porovnávat, jsou prostě postojem, který si vědomí ve svém vlastním tanci reality zvolí a jejž zaujme.

Učíme vás o vás samých a pomáháme vám otevřít to, co je ve vás, ne to, co je mimo vás. Jakožto Poslové úsvitu prožíváte nejtemnější hodinu před úsvitem, kdy se můžete ptát, jestli vůbec kdy přijde paprsek světla. A pak, téměř okamžitě, se světlo začne vynořovat odnikud. Odkud přijde? Jak změní vaše myšlení? Jak to, že je existence v jednom okamžiku tak temná, jak jen může být, a v příštím okamžiku je náhle světlo? Jakožto Poslové úsvitu přivádíte svou vůlí světlo k úsvitu. Byli jste k tomu vyškoleni, je to vaší silnou stránkou.

Vy, Poslové úsvitu, rovněž známí jako Světelná rodina, jste souhlasili, že projdete procesem mutace, abyste se vyvinuli ve vyšší bytosti svým záměrem a vědomým souhlasem. Přinášíte na tuto planetu opět světlo, přinášíte novou evoluci lidstva a umožňujete kosmický evoluční skok v uvědomění a inteligenci tím, že zakotvíte frekvenci nejprve ve svých tělech a budete ji žít.

SVĚTELNÁ RODINA pochází ze STŘEDISKA OPERACÍ – zdroje v této Galaxii, který působí jako vysílací stanice. Ve vaší Galaktické soustavě i v tomto Vesmíru jsou centrální slunce. Mayové nazvali toto centrální slunce Alkyone. Jiní je znají pod jinými jmény. Toto slunce má světlo a světlo nese informaci. Vyjádřeno velmi jednoduše, členové Světelné rodiny pocházejí z místa, které je ÚSTŘEDNÍM SKLADEM INFORMACÍ PRO CELÝ VESMÍR.

Od tohoto centrálního slunce se pohybujete po spirále a nesete z něj informace mnoha různými soustavami ve Vesmíru, spřádáte, plánujete a cestujete. Jste v tomto ohledu naprosto jedineční a víte to. Když se podíváte na populaci, víte, že jste jiní. Rádi burcujete lůzu a narušujete systémy, aby se otevřely. Když se někde praví: „Vstup zakázán“, platí to pro všechny, ale ne pro vás. Jdete kamkoliv, kde je něco zavřené, abyste to mohli otevřít. PRACUJETE TAK, ŽE SE ROZDĚLÍTE DO MNOHA MULTIDIMENZIONÁLNÍCH IDENTIT A PAK VSTUPUJETE DO SYSTÉMŮ, ABYSTE JE ZMĚNILI.

Někdy se v těchto systémech inkarnujete po statisíce let a připravujete se tak na chvíli, kdy můžete být povoláni, abyste dané systémy narušili. Máte za sebou pěkných pár životů, a v tom je vaše jistota. Tak například se mnohokrát inkarnujete na Zemi, takže když přijde výzva, že Země má být otevřena narušením systému a paradigma má být změněno, můžete říci: „Byl jsem tam už dvě stě čtyřicet sedmkrát, v tolika různých podobách, a jednou jsem dokonce byl schopen povznést své tělo. Udělal jsem to, to a to. Pokud se zúčastním plánu otevřít systém, jsem si jist, že dokážu osvěžit vzpomínky, shrnout je, vzdorovat zákonům a dokončit úkol.“

Někdy se to nestane a plán musí být z nějakého důvodu stornován. To je pro vás velmi frustrující zážitek. Ale když všechno jde podle plánu a vám se podaří systém narušit a vytvořit nové světelné paradigma, je to pro vás jako kosmický orgasmus.

Poslové úsvitu neboli členové Světelné rodiny pracují v týmech. Do systémů se nevydáváte sami. Potřebujete jeden druhého, protože sami nemůžete frekvenci udržet. Tím, že vstupujete do hry jako tým, zvyšujete pravděpodobnost, že plán vyjde. Jste jako inteligentní paprsky a světelné spirály centrálního slunce a jste vedeni mocnou inteligencí centrálního slunce.

Světlo je KRÁLOVSTVÍ VĚDOMÍ a jeho existence má smysl. Příběh, který vám dnes vyprávíme, můžete pochopit. Pokaždé, když mluvíme s lidmi, a vy nám rozumíte, dáváme vám víc. Nechceme, abyste si mysleli, že světlo je vznešenější než cokoliv jiného. Něco v podstatě vaší duše vás spojuje se světelným zdrojem a žene vás ke zmíněnému povolání, to ale nečiní dané povolání lepším než jiné. Jsou tu další, kteří mají odlišné zdroje a putují po spirále s jinými záměry, čímž celou hru umožňují. To vše se dozvíte.

Připomínáme vám, že Prvotní Stvořitel tvoří vše a všem věcem vdechuje sebe sama. Stejně tak jako vy hledáte sebeuvědomění, i Prvotní Stvořitel to zvládá. Chce si být vědom sám sebe ve všech věcech a všem věcem, v nichž existuje, chce vdechnout vědomí, že v nich je a že si je uvědomuje. Uvědomění je jako zrcadlo putující tam a zpět mezi Prvotním Stvořitelem a veškerým Stvořením, až po nejmenšího broučka či mravence lezoucího po zemi. Tak jako je Prvotní Stvořitel ve světle, je také v takzvaném zlu, věda, že i „zlo“ má svůj božský účel.

Existuje mnoho království vědomí.Království vědomí“ je vzletný výraz pro představu, kterou bychom chtěli, abyste si osvojili. V královstvích vědomí existuje podobnost energie. Světelná rodina pochází z jednoho z nich.

Až vaše vědomí pochopí Zákony Stvoření, manipulace a řízení reality, bude pro vás snadné manifestovat se v jakékoli zvolené podobě. Ti z vás, kterým se podařilo aktivovat šamanistické a etnické vzpomínky, dobře vědí, že součástí učení etnických kultur byla vědomost jak vstupovat do různých realit a měnit podobu. Šamané v jistých kulturách byli pro tyto schopnosti uctíváni. Nesli genetický kód a na planetě jich bylo ve vztahu k celé populaci málo. Ovládali kouzla a tajemství a udržovali celý proces v chodu. Dokázali se pohybovat v podobě zvířat i v různých jiných podobách a převlecích. Byla to skutečně věda.

Protože tato věda na planetě existuje, existuje samozřejmě také mimo planetu. Země je právě teď místo, kde se něco děje. Je zakódována, aby započala svou vlastní revoluci – ne nutně revoluci jako ve spojených státech, která změnila životní styl, nýbrž dimenzionální posuv, který změní veškerý vesmír kolem.

Mnozí mimozemšťané, kteří se zajímají o různé životní formy, umějí přeorganizovat svou molekulární strukturu, takže mohou přijít na planetu zamaskováni jako lidé. V dobách bouřlivých změn, kdy dimenze mají potenci ke splynutí a kolizi – což připravujete pro Zemi – se shromažďuje velké množství energií, přicházejících, aby se tohoto velkého podniku zúčastnily.

Vše se odehrává na různých rovinách, nejen v trojrozměrném prostoru. Řetězová reakce se šíří všemi dimenzemi existence i vědomí. Některé bytosti se dopravují na planetu paprskem v lidské podobě nebo se inkarnují, chápajíce se příležitosti „získat lístek“ a být při tom. Možná, že někteří, u nichž cítíte, že nejsou z této planety a nejsou zde ani jako narušitelé systémů, sem přišli, aby pozorovali, zúčastnili se a pochopili a mohli tak přinést informace do svých domovských, neustále se vyvíjejících systémů.

Jsou inteligentní bytosti, které se mohou projevovat v lidské podobě a hrát svou roli dokonale a jejichž paměť je někdy nedotčená, někdy ji halí závoj. Pro takové bytosti není vždy snadné dostat se sem s plně vědomou pamětí toho, kým jsou jinde, a to vzhledem ke kontrole frekvence. Během příštích několika let si vypěstujete vědomí, že jste členy Světelné rodiny, přestrojení za lidi. Součástí plánované evoluce lidského rodu a plánovaného přebudování lidské DNA je, že každý člověk má začít otevírat paměťovou banku a vzpomenout si, kým je.

V různých dimenzích reality samozřejmě existují různé zkušenosti a různé zákony. V trojrozměrném světě, kde jste byli jako lidský rod uzavřeni po tak dlouhou dobu, existují hranice toho, co můžete prožít. Trojrozměrný prostor je definován tak, že se máte soustředit vždy jen na jednu realitu. Je tak definován vzhledem k frekvenci, nervové pulsaci a rychlosti, jíž frekvence adaptují nervovou pulsaci v těle.

Jste magneticky a biogeneticky vyladěni a zkonstruováni. Členové Světelné rodiny jsou mnohem více než lidé. Je charakteristické, že nejvíce dokážete v multidimenzionální říši. Člověk si zažádá o místo v multidimenzionální říši jako člen Světelné rodiny.

Jako členové Světelné rodiny jste se na této planetě inkarnovali, abyste se připravili na svou práci. Co je vaší prací? Je celkem jednoduchá: VNÁŠET FREKVENCI DO SYSTÉMŮ, KTERÉ JI MAJÍ JEN OMEZENOU, protože světlo je informace. Nejde o studené informace, komputerizovaná data – je to informace, která je předávána BIOLOGICKY prostřednictvím ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULZŮ VĚDOMÍ. V tom jste odborníci. Kdybyste si měli dát natisknout obchodní navštívenku v okamžiku, kdy jste si plně vědomi své identity, stálo by na ní něco jako: Odpadlický člen Světelné rodiny. NARUŠITEL SYSTÉMŮ. MĚNÍM SYSTÉMY VĚDOMÍ V RÁMCI VESMÍRU SVOBODNÉ VŮLE. Zavolejte mi!

Pusťte se do toho! Právě tohle děláte. Je to aspekt vaší identity, který máte všichni společný, a tentokrát jsou vás zde celé milióny. Jste tu především proto, abyste se upamatovali, kdo jste, abyste působili multidimenzionálně uvnitř systému a učili lidi – zdejší domorodce, jejichž frekvence byla ovládána – systému novému. Jako lidé jste zamaskováni. Jakmile si toto uvědomíte, povznese se nad lidská dramata a nad lidské dilema ovládání frekvence.

Než byla před 300 000 lety zavedena přepadovým komandem bohů stvořitelů kontrola frekvence, byl zdejší biologický druh poněkud chytřejší. Měl velmi vyspělý systém přijímání informací a mohl na planetě přijímat zprávy přímo od kosmických známých. Znal také různé způsoby distribuce přijímaných informací. Distribuce vědomostí je v současné době na planetě závislá na technice – na čemsi mimo vás. Je to další mazaný trik, jak vás ovládat. Před dávnými časy se komunikace na této planetě odehrávala jako přímý kontakt jednoho s druhým pomocí vnitřních mechanismů, nikoli technikou mimo vás.

Většina lidí nedokáže pochopit, že jejich historie je mnohem delší než pár tisíc let. Vy se dozvíte, zapamatujete si a budete učit planetu, že má historii starou milióny let. Nejprve odhalíte a integrujete planetární historii posledních 300 000 let, abyste mohli vysvětlit obraz lidského dilematu. Nezapomínejte, že veškerá historie je VE VÁS, nikoli mimo vás. Při vaší současné technice se světelně zakódovaná vlákna tvoří mimo vaše tělo v symbolické podobě jako reprezentace předávání inteligence optickými vlákny. Lidský rod tvoří mimo sebe to, co musí nalézt v sobě. Je to součástí zvládnutí světla.

Když byla velkolepá knihovna ve vás uvedena v chaos, zbyl jen malý kousek informací, který udržoval lidský rod v poslušnosti, provozuschopnosti a zvladatelnosti, a přece fungoval sám o sobě, vykonával úkoly a stimuloval člověka jako formu života, aby produkoval jistou frekvenci: Strach. Tento strach byl posledních 300 000 let na této planetě podporován jako kontrolovaná substance v každé podobě, jakou si dovedete představit.

Když lidské bytosti elektromagneticky rezonují a vysílají frekvenci strachu, je vyslán signál vědomí. Kam se ten strach poděje? Kam se podějí vaše myšlenky? Kam se podějí vaše emoce? Jak už jsme řekli, vědomí kolektivně vytváří potravu. Jako narušitelé systémů jste sem přišli ZNIČIT zdroj potravy nebo ZMĚNIT zdroj potravy ze strachu a chaosu. Ti, kdo se živí touto potravou, budou muset buď změnit dietu nebo opustit planetu. Jste zde, abyste přinášeli informace, světlo a pochopení, že je zde potenciál pro změnu a zdroj potravy, který souzní a spolupracuje se světlem. To je vaším smyslem a toho máte dosáhnout, je to vaší zodpovědností.

Chápeme, že někteří z vás jsou velmi zmateni a nevědí, jak to mají provést a jak vnést do svého života stav dokonalosti. Jedna z primárních věcí, které od vás od této chvíle žádáme, je nezakládat žádné vaše budoucí zkušenosti na vaší minulosti. Všichni rádi máte minulost jako výmluvu pro to, co se může stát v budoucnosti. Jste tím proslulí. Musíte se ale chovat, jako byste byli sem dolů právě vyzářeni, nevinní jako novorozeňata a připravení vstoupit do okolností vašeho každodenního života. Každého rána, když se probouzíte a vykročíte, prohlaste jasně, že máte záměr prožít tento den. Pokud to už neděláte a nepěstujete tento zvyk, měli byste hodně rychle začít ! Tímto způsobem je vytvářena realita.

Jak jsme již řekli, velké tajemství, které před vámi bylo skrýváno, je, že MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST A MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ REALITU. Veškerá realita je vytvářena myšlením. Vše je subjektivní zkušenost. Ale elektromagneticky jste ovládáni tak, abyste vytvářeli zkušenosti v jistém spektru reality.

Vy, kdo jste členy Světelné rodiny, jste hodně zcestovalí a dobře uzpůsobení pro mužnost vnášení nových frekvencí. Přišli jste sem, abyste uchovali nové frekvence, které jsou vám vysílány paprskem z kosmu a jež spouštějí nové mechanismy ve vašem těle. Až začnete vědět, že to je vaším posláním, začnete toto poslání formulovat vědomě, abyste jasně vyjádřili,co chcete a prožili to, ať už v jakékoli oblasti. To je absolutně nutné.

Každý z vás má svým způsobem rád dramata. Nudíte se, když se „něco“ neděje. Proto jste vytvořili zmíněný plán – zmíněný nájezd. Realita neboli svět byla ve skutečnosti zřízena před dávnými časy entitami ze Světelné rodiny, ještě než byla přepadena. Vy, jakožto členové Světelné rodiny, jste byli Původními plánovateli. Zde na Zemi existovalo mnoho bohatých zdrojů vědomí, které byly volné a bylo možno je získat a využít. Když entity z jiných rodin, které jste si zvykli nazývat „temnými“, převzaly nad touto planetou vládu, odvedly dobrou práci v tom, že se jim podařilo zabránit přístupu světla. Světlo je jen tak velké, jak velké může v tuto chvíli být vaše paradigma, ale tam venku existují i jiné týmy a jiná království vědomí. Pro tuto chvíli budeme prostě pracovat se světlem a tmou. Tým temnot odvedl dobrou práci – podařilo se mu zabránit přístupu světla na dlouhou dobu. Ten čas však vypršel!

Jste odpadlíci světla a rozhodli jste se vrátit a inscenovat další nájezd na vědomí – tentokrát jsou vás milióny – protože jste věděli ze spolupráce s energií Prvotního Stvořitele, že je tu vysoká pravděpodobnost, že velkého bohatství vědomí dosáhnou všichni. Až začnete vtahovat světlo do svých těl a na planetu, může být ovlivněno mnoho lidí, kteří mají dramata rádi. Mohou být proniknuti světlem a reagovat, protože čím více světla vnesete, tím rychleji se bude šířit. Světlo na planetě rozhodně narůstá s tím, jak se rozpomínáte, že jste domorodým druhem, úzce spolupracujícím s Původními plánovateli, a že jste se vrátili proto, abyste si vzali nazpátek svůj svět od nájezdníků.

(11)

JEDENÁCT

JMÉNO HRY

Abyste mohli přežít časy, které nastávají, je naprosto nutné dostat se do představy myšlenkové manifestace neboli SUPERVĚDOMÍ. Supervědomí je pro vás v současné době jen slovo. Není to představa, které by již ve vás byla, protože si neumíte představit, že je možné být v takovém souladu a naplněn tolika informacemi. A přece je to to, k čemu ve svém vývoji směřujete. Existují bytosti, které jsou si velice dobře vědomy, že toto hnutí vědomí by se mohlo začít šířit po planetě jak smršť, a snaží se je udusit, aby sak nestalo. Jenže už se to stalo. Přišli jsme zpět do vaší minulosti, abychom vás o tom ujistili.

(1)

Myšlenka je první. Zkušenost je vždy sekundární. Nikdy tomu není naopak – že něco prožijete a pak na tom založíte myšlenku. Vaše zkušenost je přímým odrazem toho, co si myslíte.

(2)

Jasnost a správný odhad vlastních sil jsou hlavní věc. Vaše myšlenky neustále formují váš svět. Ne jako v restauraci – nestále. Protože jste bombardováni tolika vibracemi, které jsou prostředkem ovládání frekvence a jež se vám pokoušejí bránit v jasnosti, oscilujete. Musíte si jako druh stanovit coby svůj úmysl zachovat si jasnost, soustředění a vždy se zaměřovat na přítomný okamžik. Přestaňte žít v budoucnosti nebo v minulosti a vždycky žijte ve své PŘÍTOMNOSTI. Řekněte si: „Co chci? Chci urychlit svou evoluci. Chci, aby mi Duch pomohl získat větší schopnosti. Chci, aby se mé tělo regenerovalo. Chci vyzařovat zdraví. Chci se vzdát obtíží, abych mohl být ukázkou toho, čím lidstvo může být.“ Právě tento směr myšlení – vydávání příkazů vaší bytosti a přivolání toho, co chcete, s velkou jasností – to vám přináší urychlení ve všem.

(3)

Sledujte své vzorce chování. Když se přistihnete při popírání toho, že vy sami jste vytvořili část svých zkušeností, když si nechcete přiznat, že jde o váš výtvor, prostě se na to podívejte. Řekněte: „Není to zajímavé – tohle dělám neustále. Nechci si přiznat, co vytvářím. Když se mi to nelíbí, svádím vinu na někoho jiného. Podívám se, jak dlouho to budu dělat, a uvidím, jestli přijdu s řešením jak si vypěstovat jiný vzorec chování.

(4)

Nesuďte sami sebe. Začněte si říkat: „Přijmu zodpovědnost za to, čeho se účastním. Přijmu zodpovědnost za všechno, co se mi přihodí. Když se mi nebude líbit to, co se mi přihodí, začnu se ptát sám sebe, proč vytvářím věci, které se mi nelíbí. Možná je to proto, abych k něčemu upoutal svou pozornost, abych mohl změnit něco, co doopravdy nefunguje a co nevidím.

(5)

Vždy jednejte, jako by všechno, co děláte, mělo dokonalý důvod. Jednejte, jako by vaše nejvyšší dobro a nejskvělejší příležitost vyžadovaly, abyste prošli všemi událostmi, které vás potkávají. Jednejte tak vždy. Když jdete po ulici a někdo vám řekne: „Mířím na vás pistolí, navalte peněženku!“, jednejte, jako byste dostali příležitost k nejvyššímu růstu. Nikdy nevíte, jaké budou výsledky, budete-li jednat takto. Když budete jednat jako by, jednáte bez vědění a bez očekávání. To je postoj. Kdybyste všichni dokázali zaujmout takový postoj a jednat, jako by každá událost byla naplánována, aby vás popohnala ve vašem růstu a uvědomění, pak byste se mohli otočit a zjistit, že osoba, která vám drží pod lopatkou pistoli, je protějšek jisté části vaší osobnosti. Můžete být schopni něco léčit, můžete dostat příležitost udělat něco, čeho se bojíte.

(6)

Nebojte se toho, co tvoříte. Důvěřujte tomu. Věřte, že v tom pro vás vždycky něco je. Nezametejte svá dramata pod koberec, jako by to byla špína, kterou už nikdy nechcete vidět. S takovými dramaty skoncujte – přestaňte procházet jejich cykly a ztrácet se v nich. Ale pochopte, že drama, které jste prožili se svou matkou, s bratrem, sestrou, milenkou, je něco, co můžete o dvacet let později použít, abyste si něco nového uvědomili. Ať jsou tedy tato dramata pro vás jako KARTOTÉKA. Uzavřete je, vyřešte je, jak nejlépe umíte, přijměte svou roli v nich a pak je nechte cyklicky procházet vaším vědomím, aby vás něco naučila. Ať jsou pro vás trvalými poklady zkušeností spíše než nepříjemnostmi, které chcete nechat za sebou. S těmito věcmi jsou spojeny emoce a pamatujte, že emoce vás mohou zavést do jiných oblastí aktivity.

(7)

Věříte, že vy a jen vy můžete stvořit svou realitu v jistých oblastech a že v jiných oblastech jste bezmocní? Tvrdíte, že jisté oblasti svého života vůbec neovládáte? Vzdáváte se toho, co vám přirozeným právem náleží, jen proto, že vám společnost říká, že to nemůžete mít? Přijdete na to, že události se nepřiházejí jen tak zčistajasna. Někteří z vás věří, že vy si vytváříte svou realitu, ale že ostatní si svou realitu netvoří – zejména malé děti, kterým se přiházejí všelijaké věci, nebo děti zneužívané. Pro mnohé z vás je obtížně pochopitelná představa, že zdánlivě bezmocné děti nebo hladovějící lidé svou realitu vytvářejí také. Kdykoli přistoupíte na mentalitu oběti, vysíláte ostatním lidem, že jste bezmocní, a tím se pravděpodobnou obětí stáváte. Musíte se naučit vážit si dramat a lekcí jiných lidí. Uvědomte si, že noviny vám neřeknou nic o potenciálu pro změnu, který existuje pro všechny zúčastněné v rámci daného scénáře, protože noviny o věcech tímto způsobem nereferují a nepojednávají. Nechápete synchronicitu pod povrchem událostí – vaše média odhalují jen vnější takzvaná fakta a ignorují hluboké řečiště emocionálních významů, které lidská dramata a lekce doprovázejí.

Účastníci dramat, při nichž to vypadá, že někdo je obětí, obvykle trpí takovým nedostatkem kontaktu se svými pocity, že si nespojí to, co cítí, s tím, co si myslí. Oběti hledají oběti. Vítězové hledají vítěze. A tak prosím, až budete číst v novinách o nějaké události nebo světovém dramatu, v němž to vypadá, jako by nějací lidé byli ubohé oběti, prokažte úctu jim i sobě tím, že uznáte, že vytvořili svou vlastní realitu. Možná to nebude realita, z jaké byste se potřebovali učit – nebo něco, čeho byste cítili potřebu se účastnit. Musíte pochopit, že ostatní musí oblastmi hustoty projít, aby mohli být přivedeni ke světlu. Největší osvícení spočívá v největších katastrofách a největších obtížích.

Když jdete do restaurace a objednáte si, co chcete, kuchař vám jídlo připraví a číšníci vám je donesou. Vy si jídlo objednáte, nevyrobíte si je. Kuchaři nebo spirituální energie něco nějak vytvoří, ale vy si to něco vyberete, aby vám bylo předloženo. Především vám dané jídlo nebude předloženo, pokud nepůjdete do restaurace a neobjednáte si je. Takže JSTE ZA NĚ ZODPOVĚDNI A ZAPLATÍTE ZA NĚ.

S životem je to stejné, život je jako restaurace. Naučte se objednávat, co od života chcete, jako v restauraci, a pak s důvěrou očekávejte, že to dostanete. Když jdete do restaurace, neděláte si starosti kvůli každému jídlu a neuvažujete, jestli si je zasloužíte nebo ne. Někdy říkáte: „Tohle si tedy nezasloužím. Stojí to patnáct dolarů. Můžu si dát něco jen za sedm dolarů nebo méně.“

Vaše chování v restauraci je skvělým indikátorem vašeho chování v životě. Je to neuvěřitelné učení, které je třeba pochopit. Když jdete do restaurace, prostě si objednáte řeknete: „Tohle chci,“ a věřte, že to dostanete, anebo si děláte starosti, jestli to náhodou nezkazí? Když si objednáte, nejdete přece za číšníkem do kuchyně neříkáte: „Ach jo, nejspíš nebudou mít ten správný salát. Nejspíš nezapění správně tu cibuli a nebudou mít ty houby, co já chci.“ Ne. Vy věříte, že vám vše bude předloženo přesně tak, jak to chcete, a necháte to být. Když vám to přinesou, řeknete: „Děkuji.“ A pokud to není v pořádku, požádáte o to, co je třeba, a tak pokračujete.

Jen se podívejte na tu božskou nenucenost, s níž si objednáváte jídlo v restauraci. Tak se máte chovat v životě. Ujasněte si, co chcete, objednejte si a hotovo. Nepřivolávejte Ducha, abyste zjistili, jestli dostali objednávku, a neraďte, jak ji splnit. Prostě jste si objednali. Důvěřujte, že vám objednané jídlo donesou.

Jste výsledkem svých myšlenek. Kdybyste se na této planetě nenaučili nic jiného, naučíte se aspoň, že toto pravidlo platí jak v této realitě, tak v mnoha jiných realitách. MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST. Proč byste si nedali dárek a nezačali o sobě přemýšlet jako o výjimečné, nádherné a povznášející bytosti. Osvoboďte se od potřeby, aby s vámi zbytek společnosti souhlasil. Potvrzujte sami sebe. Pro některé z vás je to velmi obtížné. Jak máte potvrzovat sami sebe, když na to nejste zvyklí?

Vaše slova vám buďto moc dodávají nebo vás jí zbavují. Chtěli bychom, abyste měli odvahu žít své světlo, a proto vám chceme zdůraznit, že vaše myšlenky formují váš svět, a chceme vás o tom jakýmkoli způsobem přesvědčit. Vynechejte slova měl bych a pokusím se ze svého slovníku. Kdybyste měli pokaždé zaplatit pokutu, kdykoli tato slova řeknete, měli byste velké dluhy. Máte velký dluh bezmocnosti nebo neschopnosti. Měl bych naznačuje, že jednáte pod něčí nadvládou. Chtěli bychom vám připomenout, že JSTE SVÝMI VLASTNÍMI SVRCHOVANÝMI VLÁDCI.

Pokud se někdo pokouší vydávat časopis nebo se pokouší změnit své vzorce chování, může se o to pokoušet celý zbytek života. Pokoušet se o něco neznamená to udělat. Kdykoli použijete slova pokouším se, nedokážete nic, protože je to výmluva:Zkoušel jsem to. Zkoušel. Zkoušel.“ Ve svém životě používejte výrazů „tvořím“, „dělám“, „manifestuji“, „mám záměr“ a „způsobuji“. Zapomeňte na „pokouším se“.

Když se stanete tím, kdo něco dělá, a budete schopni dát najevo, co v životě chcete, stanete se pro mnohé lidi zrcadlem. Donedávna se věřilo, že všeho je jen omezené množství a že jen jeden člověk nebo druhý může být tím, kdo dělá či manifestuje. Když začnete ukazovat, že dokážete zlomit zákony reality, někdy se to ostatním nebude líbit, protože si budou myslet, že si berete něco, co chtějí oni, a že to nemohou dostat, pokud to dostanete vy.

Jestliže stavíte sami sebe na poslední místo za ostatní a bojíte se vzít si, co ostatní nemají, protože si myslíte, že toho není dost, nechápete, že necháte-li božské principy působit ve svém těle a zakotvit na této planetě, stanete se živým příkladem světla. Necháte sebou skrytý účel světla procházet jako nástrojem a stanete se živým příkladem toho, co mohou dokázat i ostatní. Jde o vysokou vibraci, jíž vás chceme všechny naučit. Chceme, abyste pochopili, že neexistují žádné hranice.

Na celé této planetě neexistují žádné hranice. Každá osoba zde může jednat ve spolupráci s ostatními a v jedinečnosti bytí. Ať se vám dostane jakýchkoli darů duchovních i hmotných, nemyslete si, že máte větší štěstí než ostatní. Jen prostě pochopte, že dokážete nechat ve svém fyzickém těle působit božské principy a že můžete ostatním ukázat, jak na to. Můžete říci: „Poslyšte, ono to funguje. Já jsme to dokázal. Vy to taky dokážete.

Trávíme hodiny učením lidí, aby se projevovali. Vy všichni se bojíte, protože jste vyrostli na etice, která praví: „Věci mají nějakou cenu jen tehdy, když pracujete, abyste je získali. Když neinvestujete tvrdou práci, nemůžete nic dostat.“ Je nesmírně důležité, abyste se na tuhle představu tvrdé práce podívali a viděli, odkud pochází. Podívejte se na své rodiče a na jejich systémy víry. Mluvíme tu o zrození vědomí, představující nový lidský rod, který se učí, jak dělat věci bez námahy.

Pokud neděláte něco bez námahy, radši na to zapomeňte. Když něco vypadá, že to dá moc práce, něco vám říká, že to není ta správná cesta. Jen když se něco stane bez námahy a prostě to sedí a nikdo s tím nemusí nic moc dělat, je to správné. Když začnete takhle žít, úplně změníte způsob, jak vědomí vašeho druhu přistupuje k životu. Není to nezodpovědnost ani vykrucování – je to nový způsob přenášení cihel z jednoho místa na druhé.

Jednou jsme mluvili se skupinou lidí o velké hromadě cihel a zeptali jsme se jich: „Jak ty cihly přemístíte?“ Všichni říkali: „Prostě je vezmeme do ruky, jednu po druhé.“ A my jsme na to řekli: „Cožpak nikoho nenapadlo, že si na to můžete někoho najmout?“

Je-li vaším úkolem přemístit cihly z jednoho místa na druhé, jak to uděláte? Vaše první odpověď možná bude znít: „Prostě je přemístím. Vezmu je do ruky.“ Ale můžete přece někoho zavolat a říci: „Přestěhujte mi ty cihly.“ Když to uděláte, úkol splníte úplně stejně. Myslíte, že vás budeme kárat, když to neuděláte sami? Ne. Vy zařídíte, aby se ta práce udělala. Chápete ten rozdíl?

Peníze zřejmě zajímají úplně všechny. Všichni máte zcela určité představy, jak se k vám peníze dostávají. Čím víc věříte, že musíte tvrdě pracovat, abyste peníze získali, tím tvrději budete muset pracovat. Mnozí z vás věří, že je úplně normální tvrdě pracovat, abyste dostali peníze, a že pokud nepracujete tvrdě, pak jsou to peníze „špinavé“. Dovolte, abychom vám připomněli výraz bez námahy. Připojte ho ke svému slovníku. Říkejte si: „Bez námahy pojímám záměr, co se má stát.JEDNAT BEZ NÁMAHY znamená VLÁDNOUT REALITOU, aby se vám sama předestřela způsobem poskytujícím vám SPOUSTU ENERGIE, kterou můžete vynaložit v JINÝCH experimentech.

Nezapomínejte, že vaše realita je výsledkem vašich myšlenek. Jestliže věříte, že život je těžký, co tím vytváříte? Mnozí z vás strávili život tím, že ctili členy rodiny nebo jiné lidi, o nichž věříte, že jsou to občané přispívající k povznesení, představující jistý pracovní, etický a hodnotový systém. Nikdy vás nenapadlo o této pracovní etice pochybovat nebo se ptát, jestli to jde jinak. Takže věříte, že k získání peněz je třeba vynaložit velké množství energie nebo že vás musí někdo zaměstnat a dát vám je či něco jiného. Takové představy jsou úplně a naprosto myslné. Nelze to nikdy dostatečně zdůraznit. Když necháte věcem volný průběh, Duch vás odmění mnoha neočekávanými způsoby. Jediný důvod, proč se to už nepřihodilo, je ten, že jste nevěřili, že je to možné. Když věříte, že něco je možné, realita se změní.

Stav mysli, tak se jmenuje hra, která se tu hraje. Nikdy nemůžeme dostatečně zdůraznit: Jaké máte pocity, pokud jde o realitu, jak jí programujete, určuje to, jak na ni budete reagovat a jak se vám bude sama předkládat. Proto říkáme: „Jen do toho! Šlápněte do toho! Dělejte, co vás vzrušuje! Dělejte nemožnosti!“ Dokážete to. Dokážete všechno, co budete chtít. Dokážete přeměnit svůj svět, ať je v jakémkoli stavu.

Až se budete učit pravidla hry, nezapomínejte – jste výsledkem myšlenky a je to ve vašem vesmíru zákonem – všechno, co potřebujete, je myslet na to, jací chcete být, a pak takoví budete. Když na tohle jednou přijdete, můžete projektovat své tělo, můžete projektovat svůj věk, všechno na sobě můžete dát do o pořádku, protože budete sami sobě motivem, budete sami sobě dodávat sílu a budete vytvářet sami sebe.

(12)

DVANÁCT

JE TO STRAŠLIVÝ ÚKOL, NÉST SVĚTLO

Je na čase, abyste znovu definovali své vlastní identity v mnohem větším rozsahu. Kosmem pronikají události, o nichž vy a mnozí vaši političtí vůdci nemáte tušení. Musíte učinit přítrž tomuhle bláznovství kolem definování bohů – nesmíte si myslet, že existují bytosti, přicházející z Nebes se speciálním nadáním, všechny spirituálně spojené. Jako biologický druh v příštích několika letech zjistíte některá velmi znepokojivá fakta. My vás z rozhodnutí Světelné rodiny informujeme, abyste mohli vše pochopit a byli informováni o svých možnostech.

Zdůraznili jsme myšlenku multidimenzionality – představy, že můžete být na mnoha místech a můžete přesunovat své vědomí. Podělili jsme se s vámi o myšlenku, že z této Země bude stvořeno velké množství světů. V jistou chvíli začnete pochybovat o všem, oč jsme se s vámi podělili. Váš organismus bude šokován a nebudete chtít věřit, do jaké míry jste byli neinformováni, a tak na čas popřete platnost našich informací.

Můžeme vám nabídnout jen informace založené na vašem vlastním urychlení. Musíte se vyvíjet a mít všech pět pohromadě, abyste byli schopni žádat informace, protože existuje božský zákon týkající se interference. Je mnoho takových, kdo tento zákon porušili a interferovali se Zemí: dokonce i někteří v království našich předků. Říkali jsme dostatečně často, že toto je vesmír a zóna svobodné vůle, takž heslo zní, že všechno je dovoleno. Proto jsou zde vždy ti, kteří si přejí být pány a vládci a autoritu nad ostatními.

Světelná rodina byla známa svým sklonem vytvářet společnosti, v nichž vládne výrazné hnutí ve všech směrech podél světelných paprsků. Co to znamená? Světlo je informace, takže Světelná rodina je rodinou informací. Existují vědomí – válečné rodiny – trávící možná miliardy let podle vaší představy času studiem, šířením a prožíváním kontroly vědomí. Ve vesmíru, který existuje mimo limitace času, se v zóně svobodné vůle přehrávají všechny scénáře.

Teď je na čase, abyste radikálně změnili svůj názor na sebe a zbořili bariéry. Je na čase, abyste se pozvedli z malosti dnešních dramat a událostí a začali se spojovat na kosmické rovině s vyšším dramatem, které se právě odehrává. Tímto způsobem můžete být lépe informováni o svých vlastních záměrech, cílech a dramatech. Musíte být schopni pochopit svou identitu a svou schopnost cestovat se svou identitou do jakéhokoliv světa, který si zvolíte.

Tento příběh Světelné rodiny neboli „Návrat bílých triček“, jak ho rádi nazýváme, je o tom, KDO JSTE. Zavázali jste se splnit jistý úkol, být zde služebně a pamatovat si a splnit to, co jste sem přišli splnit. Řekli jsme vám, že vaše světy a vaše identity v nich se drasticky změní, a vy se k této době blížíte. Prožili jste změny, alespoň mnozí z vás. Když se ohlédnete, abyste zjistili, kým jste byli před rokem, v ideálním případě bude každý z vás vědět, že jste teď mnohem silnější.

V ideálním případě každý z vás začne cítit, že v každém okamžiku vytváříte svou vlastní realitu a že každá situace, kterou prožíváte, ať jste zaměstnaní nebo nezaměstnaní, je váš vlastní výtvor. V této době ideálně každý z vás už strávil umění projevit se, protože teď je čas, abyste vtáhli kosmickou síť informací do svého těla a zapojili ji do své psýchy, abyste se mohli stát vysílačem těchto údajů na planetě. Je to síť, která je spouštěna světelně zakódovanými vlákny mimo vaše tělo.

Musíte začít mnohem více ROZLIŠOVAT, co a kdo přichází z nebes, protože budete oklamáni a ohloupeni a nebudete to chápat. My to víme, protože sami dobře víme, jak je snadné vás oklamat a ohloupit. Někdy to sami děláme, abychom vás posunuli dál. Řekli jsme vám, že jsme na vás už pár triků použili. Bylo to nutné, protože kdybychom vám řekli všechno, mnozí z vás by stáhli ocas mezi nohy a už dávno by utekli.

Ideálně jsme se vám snažili vštípit sebedůvěru. Vštípili jsme vám rovněž nový informační dodatek, abyste mohli vzít základní kámen tohoto systému – představu, že tvoříte sami sebe, že tvoříte svou realitu svými myšlenkamia VYTVOŘIT SVĚT vyprojektovaný Světelnou rodinou. Tímto způsobem může část Země pokrýt nový plán a nová síť, takže může nastat úplně nová možnost. Bez vás a bez nové vyhlídky, kterou přinášíte, je zde na Zemi potenciál pro velkou kosmickou válku.

Rozhlížejte se svým centrem cítění a pociťujte zmatek, který se šíří po celém světě ohledně toho, co se děje. Tato planeta fungovala na velmi nízké frekvenci, frekvenci založené na přežití a na bezmoci. Vaše identita byla založena na tom, co můžete získat mimo sebe. Dvanáct šroubovic způsobí, že všechno, co představovalo a obklopovalo šroubovice dvě, bude bezvýznamné. Veškeré ušetřené peníze a veškerý majetek – veškerá jistota založená na prvních dvou šroubovicích, která vám dává identitu – je naprosto irelevantní pro planetární evoluci.

Pociťujte strach a nejistotu rozechvívající životy lidí, kteří si začínají uvědomovat, že způsob, jímž byl jejich život definován, se rozpadá. Uvědomte si, že viníkem tohoto rozpadu je světlo a že vy jako členové Světelné rodiny a Strážci frekvence způsobujete, že k tomuto rozpadu dochází, protože přinášíte na planetu elektromagnetický náboj vysílající novou frekvenci. Pomáháte vytvářet chaos nového vědomí.

Projděte si v duchu svůj život za poslední rok či dva a uvědomte si, že byly chvíle, kdy jste i vy byli v neuvěřitelném chaosu vědomí. Nacházeli jste se v chaosu rozhodování, kdo jste, kde chcete žít, koho si vyberete za partnera, jestli chcete zůstat s partnerem nebo ne, jestli chcete mít dítě nebo ne, jestli chcete i nadále být rodičem a mnoho dalších věcí.

Napřáhněte svou mysl do svých komunit a pociťujte, jak se základ, na němž lidé založili své životy, zvolna hroutí. Globální uchopení reality mizí, mizí, už zmizelo. Základ se hroutí a někteří teď jeho zhroucení nemohou vidět. Nejvýznamnějším důvodem zhroucení je, že jsou tu dostupné nové informace, proti nimž jsou staré informace archaické a zchátralé, za což jste vy zodpovědní. Takže do jisté míry zodpovídáte za to, že se vyvíjíte a že jste svou vlastní formou inspirace – že jste živými příklady pro ostatní.

Hrajete velmi aktivní roli. Jsou mnozí, kteří říkají: „Ale ne, světlo!“, protože světlo, jak známo, mění každou vibrační frekvenci, s níž se setká. Světlo nese informaci a informace rozpíná systémy, takže staré systémy nemohu dále existovat. A tak se světlo pohybuje, aby ničilo, ale současně dává zrod novým systémům tím, co za sebou zanechává. Je nastolen nový řád.

Některým z vás činí potíže představit si sebe sama jako ničitele, protože máte jistý systém víry týkající se destrukce. Je to paradigma, a pokud se zaseknete v této vibraci a nerozbijete tyto představy, stanete se velmi omezenými a spoutanými ve vnímání reality. Ano, docela určitě jste ničitelé. Ničíte systémy, v nichž převládá temný tým a nevědomost. Světlo postupuje a ničí všechny systémy a zážitek ničení je úměrný tomu, jak silně a s jakou vervou vědomí lpí na tom, co je ničeno.

Kdo za vás zaplatí kauci, když se věci přiostří? Kdo je záchranná výprava? Jste to vy. Aby se tato transformace mohla odehrát, musíte použít všechno, co máte, abyste ji přivodili. Dostává se vám neuvěřitelné pomoci ze všech možných říší, ale přesto všechno záleží na vás, nikoli na nás. Změníte frekvenci prostě jen ODHODLÁNÍM, ROZHODNOSTÍ a SILOU VŮLE.

Zjistěte, co jste ve fyzickém těle, protože je prodloužením vaší moci zde. Naučte se je řídit a používat a splyňte s ním. Tím, že nesete světlo ve svém těle, přinášíte frekvenci na tuto planetu a daná frekvence nese informaci. Frekvence světla obsahuje historii vaší identity a historii vašeho konkrétního vědomí. Jak jsme již řekli, toto vědomí bylo rozptýleno z vaší databáze neboli buněčné struktury, protože ti, kdo přišli, aby byli vašimi bohy, vás nemohli ovládat, pokud jste měli stejné schopnosti jako oni. A tak provedli biogenetický experiment a mutaci, která byla nazvána „Pádem“. Stalo se to tehdy, kdy převládla nevědomost lidského rodu. Provedli velké množství různých experimentů, což trvalo velmi dlouhou dobu.

Světlo představuje sestavení toho, co bylo rozmetáno, a všechno, co potřebujete ke splnění úkolu, je, abyste BYLI. Když prostě budete, a budete se vyvíjet a necháte svou osobnost, aby se vyvíjela, můžete si skutečně být jisti, že ostatní členové Světla se rovněž vyvíjejí. Vysíláte telepatickou zprávu, že jste zde přítomni, tak jako my vám vždycky říkáme: „Jsme zde.I my jsme členy Světelné rodiny a přinášíme s sebou informace a vysíláme je všude.

Je nezbytně nutné, aby každý z vás přezkoumal hranice, které jste si sami stanovili. Jste přesvědčeni, že jste se vyvinuli, že máte širší perspektivu a že vidíte mnoho věcí. A ve vztahu k tomu, jakou cestu jste urazili, jste skutečně udělali pokrok. Avšak my vám můžeme zaručit, že nevidíte hranice, které jste si sami stanovili a které stále definují, co si myslíte, že dokážete, a co ne. Tyto hranice jsou tím, co vás poutá k přítomné verzi neboli frekvenci reality.

Hranice, které jste si stanovili a které inzerujete a oznamujete, vám brání v pohybu s informacemi, jež se ve vás probouzejí. Tyto informace jsou součástí duchovního povznesení. Jsou odstraňovány různé vrstvy reality, takže jste více v souladu s říšemi ducha. To je duchovní rozvoj. Chceme, abyste ZRUŠILI HRANICE a přestali definovat a chránit každý aspekt svého života.

Nést světlo je strašlivý úkol. Jakmile dovolíte světlu, aby vstoupilo do vašeho těla, započnete proces proměny – který není vždy radostný, povznášející a zábavný, jak někteří z vás už zjistili. V tomto procesu, když zrovna není příliš zábavný, možná první, co uděláte, abyste sami sobě zabránili ve vývoji a v proměně, bude, že budete reagovat strachem. Možná budete svalovat vinu na někoho jiného a kňučet a fňukat a možná vám bude připadat, že vám někdo něco udělal.

Myslí si to celý zbytek planety, ale to nejsou členové Světelné rodiny. Jsou tu samozřejmě milióny jejích členů a světlo se navrací na tuto planetu, kde se Černá trička krmila vašimi emocemi – strachem a negativitou a válkou a chamtivostí, protože toto je vesmír svobodné vůle a tohle všechno bylo dovoleno. Prvotní Stvořitel je tým temnot a současně Světelná rodina. Prvotní Stvořitel je všechno.

Učíme vás v příbězích. Jednou prohlédnete příběhy, které vám vyprávíme. Už je nebudete potřebovat a budete schopni rozbít paradigmata a vstoupíte ve znalost větších realit. Do té doby k vám promlouváme v příbězích, abychom vás zaujali a nalákali vád od oblastí, a kam se bojíte vstoupit – do oblastí, do nichž jste se nejhlubší částí své duše vstoupit zavázali. V brzké době se objeví potřeba uvědomit si, KTEŘÍ LIDÉ jsou doopravdy Strážci frekvence a kteří o tom jen mluví. Strážci frekvence budou povoláni, aby na této planetě vytvořili jistou stabilitu, protože po sto procent času vědí, že svou realitu tvoří. Dozvídají se, jak se bránit zákonům lidstva vědomým nasměrováním svého uvědomění a energie. To je hloubka dokonalosti a angažovanosti, o kterých tu hovoříme.

Nejsme tu proto, abychom si pohrávali se slovy nebo vám mazali med kolem úst. Jsme tu proto, abychom vám připomněli, kdo jste a k čemu jste se zavázali – co jste přišli na tuto planetu vykonat. Jsme tu proto, abychom vám fandili a povzbuzovali vás, abyste se upamatovali – abychom vám poskytli vedení a pomoc, abyste mohli sami pro sebe objevit zázrak, který vás očekává v lidském těle.

To nejlepší, co můžete v této době udělat, je stát se strážci své vlastní frekvence a nesnažit se „zachraňovat“ kdekoho kolem sebe. Udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste si udrželi systematické uvědomění a pochopení, co se děje. Chovejte se konzistentně ve vztahu k frekvenci světla, která vám přináší informace, a k frekvenci lásky, která je frekvencí stvoření.

Až bude bohům stvořitelům odejmut zdroj potravy a frekvenční bariéra bude proražena, změní se síť Země. Ve skutečnosti Země prochází iniciací. Země má zájem o všechny své obyvatele a vyvíjí se s tím, jak se její obyvatelé vyvíjejí směrem k existenci, v níž větší možnosti budou každodenním jevem – v níž se zázraky mohou stát způsobem života, protože budou existovat v rámci frekvence, která bude dostupná. Každý z vás napomáhá zmíněnou frekvenci na této planetě oživit tím, že žije svůj život v souladu se světlem a s tím, co víte. Jde o práci individuální povahy. Můžete pracovat ve skupinách a mít jisté vůdce, ale musíte se vyvíjet jako jedinci. Když tak učiníte a budete vedeni svým světlem, abyste žili jistým způsobem, pocítíte vzrušení.

Abyste získali informace, nemusíte spolupracovat s námi ani s nikým jiným. Jediná kontinuita, kterou potřebujete, a abyste soustavně pracovali se sebou a hledali význam toho, co my nazýváme exaltované já. Cítili, co exaltované já znamená – je vítězné, osvobozené a radostné, jestliže něco koná a nejvíce, dosáhne-li toho.

Tato planeta zoufale potřebuje angažované entity, které hledají exaltované já. Kontinuita, o níž jsme hovořili – a kterou bude pro vás výhodné vnést do svého života – znamená vědět od okamžiku k okamžiku uvnitř své bytosti, že jste oddáni hledání zmíněné exaltace. Tato exaltace může být převedena do slov jako frekvence nebo vlna cítění nebo vibrace. Všichni chápete vibraci v podobě světla a zvuku. Vibrace jsou neustálé – nesou a přenášejí formy inteligence. Když se podíváte na sebe a nezapomínáte, že jste na této cestě, a neustále si připomínáte, že vtahujete světlo do svého těla a že se snažíte zvýšit frekvenci svého fyzického základu, postavit se na odpor proti zákonům lidstva a změnit frekvenci této planety – vytváříte tím jakousi kontinuitu, která dokáže víc než všechny knihy a pásky světa.

Není nic silnějšího než vaše oddanost exaltovanému já. Jakmile se jednou dáte do služeb energie světla, energie, exaltace a povznesené frekvence, jste poznamenáni. Pak musíte žít podle toho, co tyto energie vám předložené označí za váš úkol, který má být urychlen.

(1)

Především a zaprvé, žijte své světlo. Žijte to světlo, které je ve vás, s odvahou. Nežijte uzavření – žijte je. Říkejte, co více, ale nestoupejte si na bedýnku od mýdla a nemávejte rukama jako fanatici. Jednoduše řekněte: „Tomuhle věřím. Tohle žiju.“ Někdo vám například řekne: „Buď opatrný nebo se nastydneš.“ Vy na to odpovíte: „Já nevěřím na nastydnutí.. Nepoužívám své tělo pro nemoc.“ Tím, že takové věci říkáte,vedete ostatní k probuzení. Říkejte, co víte, v běžném hovoru s příbuznými a přáteli.

(2)

Ať jste kdekoli, používejte světelný sloup. Doporučujeme vám, aby si každý z vás představil světelný sloup vstupující temenem do vaší hlavy a naplňující vaše tělo světlem. Představte si tento kosmický světelný sloup, jak přichází z dalekého vesmíru, naplňuje vás a pak vychází opět solárním pletencem a vytváří světelný obal kolem vašeho těla, takže žijete uvnitř zářícího éterického vejce.

(3)

Když milujete sami sebe a Zemi a víte, že jste zde, abyste nově definovali, nově navrhli a prolomili hranice lidstva, vysílejte to. Žijte život zasvěcený těmto myšlenkám. Když se nás ptáte, kolik času jim máte věnovat, řekneme: „to je velmi jednoduché – všechen váš čas. Všechen. Není to nic, kvůli čemu byste si museli dělat starosti, je to něco, co prostě jste. Vy to žijete – je to vaše theologie. Zjistíte, že když žijete své světlo, přitahujete k sobě ostatní, kteří mají velký zájem žít své životy stejně, a váš počet bude neustále vzrůstat.

(4)

Když zasvětíte svůj života řeknete: „Duchu, přeji se, abys mě zaměstnal. Dej mi práci a ukaž mi, co můžu dělat. Dej mi příležitost žít své světlo, říkat svou pravdu a nést světlo kolem zeměkoule,“ pak vám Duch dá práci. Řekněte jasně, k čemu jste použitelní a uzavřete s Duchem smlouvu. Řekněte duchu, co žádáte v odměnu. Duch vás nechá vyjednávat a sepíše jakoukoli smlouvu, jakou budete chtít potud, pokud budete působit ve funkci, v níž sloužíte sobě a povznesení své vibrace. Když sloužíte sobě a jste oddáni osobnímu vývoji a změně, povznášíte všechny kolem sebe. To je služba. Služba neznamená chodit a dělat ze sebe mučedníka a říkat: „Já vás spasím.“ Služba znamená dělat práci sám a žít tak, že každý, koho se dotknete, je vaší cestou ovlivněn.

(5)

Nevadí, když budete při jednání s duchem rozjaření a budete říkat: „Poslyšte, hoši, už jsem na to přišel. Žádal jsem a chci to udělat. Prosím, chci urychlení.“ Pokud chcete urychlení, vyjádřete se jasně, buďte velmi připraveni odstartovat a buďte otevření při čtení symbolů, tak jak se k vám dostávají. Když nějaká kniha spadne z police, přečtěte si ji. Když se vám naskytne příležitost někam jet, neříkejte: „Moc mě to mrzí, ale nemůžu si to dovolit.“ Udělejte to. Když se vaše cesta kříží s cestou někoho jiného, a vy jste před tím říkali, že hledáte nějaký vztah, ale ten člověk má nesprávné balení, jděte do toho. Jednáte beze smyslu a možná že tyhle věci jsou způsob, jímž vám duch předkládá narušitele stereotypů. Když se vyjadřujete jasně a komunikujete v každé situaci, pak můžete udělat značný pokrok.

(6)

Myslíte příliš na to, jak se věci stanou a jakou budou mít podobu. To je důležité si uvědomit. Takže když žádáte o urychlení, buďte připraveni chopit se příležitostí, které vaše logická mysl zděšené odmítá. Logická mysl ztropí kvůli některým z nich pěkný rámus, protože se bude bát. Jakmile se zaslechnete říkat: „To nemůže,“ nebo: „To nedává smysl,“ poslouchejte. Jsou to klíčová slova. Prostě řekněte: „Mám božské vedení. Mám v úmyslu urychlení. Mám v úmyslu propracovat se povznášející funkcí a tohle prostě zkusím. Připadá mi to správné, i když to nedává smysl, takže do toho jdu.“ Ale jestliže z něčeho nemáte dobrý pocit, a navíc to nedává smysl, pak to nedělejte. Důvěřujte svým pocitům.

(7)

Dochází k jistému výběru – výběru vyvolených. Co to znamená, být nazván „vyvoleným“? Ti, kteří se shromažďují, když hovoříme, a ti, kdo slyší zvuk své vnitřní písně, jsou vyvolení. To, že jste vyvolení, ale neznamená, že budete automaticky povýšeni a vykonávat povinnost, která má být vykonána. Kdo vás vyvolil? Vy sami jste se vyvolili. Nejste členy exkluzivního klubu – ale na druhé straně jimi přece jen jste. Členství v tomto klubu je dobrovolné a každý z vás se rozhodl, kdo v něm bude a proč sem přijde. Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že ODVAHA se stane druhým jménem jednoho každého z vás.

Životy mnohých z vás jdou v skrytu. Nechcete, aby každý věděl, jaké je vaše vnitřní přesvědčení. Můžete si připadat naprosto v bezpečí, když jste v nějaké místnosti a diskutujete o nejrůznějších tématech, a přitom v práci nebo v rodinném kruhu najednou jako byste měli pusu na zip a nedáte sami sobě svolení říkat svou pravdu.

Je mnoho lidí, jejichž zakódování čeká na váš hlas. A tak jste vy, vyvolení, v tuto dobu vybíráni. Jste vybráni pro ODVAHU. Když TEĎ neseberete odvahu, NEJSME si příliš jisti, zda ji seberete POZDĚJI.

Všichni jste sem přišli, abyste vykonali jistý úkol, a ten úkol je tu. Právě teď. Desetiletí změny je před vámi a s tím, jak se budete integrovat a uvědomovat si, co tato změna znamená, změní se život jednoho každého z vás. Tato změna znamená vzdát se mnoha věcí, vzdálit se od mnoha věcí a sjednotit se s jinými věcmi, protože budete důvěřovat. Důvěra je slovo, které by každý z vás ohromně rád měl jako druhé jméno, a přitom říkáte, že důvěra je něco, co nemáte.

Co to znamená důvěřovat? Znamená to mít takové vnitřní vědění, že vaše myšlenky vytvářejí váš svět – prostě být si zcela jist, s božskou samozřejmostí a vnitřním věděním, že když něco myslíte, JE TO. Právě toto téma se vám pokoušíme stále a znovu předkládat, v každé podobě a všemožnými vyjadřovacími prostředky, takže je jednou pochopíte. Jakmile je pochopíte a začnete je žít, začnete měnit svůj život.

Neustále zdůrazňujeme, že čas dát se do toho je právě teď. Není to nezbytně tak, že vám už nezbývá čas. Je to tak, že čas na vás začíná tlačit, a když nebudete jednat, věci se mohou dostat do nepříjemné polohy. Jak jsme již řekli, probíhá vybírání vyvolených. Vyvolili jste sami sebe, a tak když se neposunete do práce na plánu, který jste pro sebe sestavili, do jisté míry se vám může nedostávat čas. Máte už jen PÁR LET, než se věci octnou NOHAMA VZHŮRU a začnou se hekticky dít, takže pokud nežijete svůj život ve skutečné vznešenosti světla, jak jste si dobrovolně předsevzali, může už být příliš pozdě. Jinými slovy, když budete vše neustále odkládat a odkládat, spláchne vás spodní proud přílivové vlny, až přijde – možná doslova a do písmene.

Ať je to jakékoli snažení, do něhož jste vedeni, je součástí vašeho plánu vyvíjet se. A tím, že se vyvíjíte, ovlivňujete vývoj planety. Až postupně pochopíte, kdo jsou lidé a čím je tato planeta, začnete otevírat nové cesty pro ostatní. Zjistíte, že události, které jste si nikdy nepředstavovali, budou jaksi složeny před vašima očima. Budou to věci, které jsou za hranicemi vašeho chápání – „scény“, jak je s oblibou nazýváme, neboli příležitosti, na jaké jste nikdy ani nepomysleli. Stane se to, až budete vědět, že žijete své světlo a že tak činíte s odvahou.

Je značná šance, že v příštích několika letech budou na pořadu dne nosiče světla. Chápejte, že to je součástí plánu. Vy všichni musíte mít jasnou představu, jak byste chtěli projektovat svou realitu. To neznamená, že byste nebyli přizpůsobiví, znamená to jen, že pracujete s jasností. Řeknete: „Mým průvodcům a všem, kdo mi pomáhají v mé evoluční cestě po Zemi: Je mým záměrem být úspěšný. Je mým záměrem být vždy v bezpečí ve všem, co dělám. Je mým záměrem přijímat lásku a dávat lásku ve všem, co dělám. Je mým záměrem mít se dobře a prosperovat podle svých potřeb. Je mým záměrem nebýt nadměrně zamilován do materiálního světa.

Přestože musíte odvést svou práci a vyvíjet se, je tu mnoho mimoplanetárních a nefyzických bytostí, které jsou připraveny s vámi spolupracovat. Stačí jen požádat je o pomoc. Když to uděláte, vždy jasně prohlaste, že jakákoli pomoc se vám dostane od SVĚTLA. Zůstaňte ve své integritě a buďte bdělí. Předpokládá se, že je-li někdo na této planetě inteligentní, je duchovně uvědomělý. To je naprostá lež! Někdo může být pronikavě inteligentní a může se naučit překračovat lidské zákony, a přesto NEMUSÍ spolupracovat s frekvencí světla a frekvencí lásky. Buďte si toho vědomi a vyjádřete se jasně, o jakou pomoc si voláte.

Zmínili jsme se už mnohokrát, že frekvence světla přináší informace. Frekvence lásky přináší tvoření a úctu ke Stvoření a spojení s veškerým Stvořením. Frekvence lásky bez frekvence světla může být velmi zmrzačující. Pokud si myslíte, že frekvence lásky pochází z něčeho mimo vás, místo z vašeho nitra, budete dělat, co se na této planetě dělo znovu a znovu: Uctívat někoho, kdo šíří frekvenci lásky, jako by byl svatý.

Ideální je nést světelnou frekvenci informace – být informován – a spojit ji s frekvencí lásky. To vám umožní cítit se součástí Stvoření a nesoudit je a neděsit se ho, jen prostě vidět jeho božskost a dokonalost, jak se vyvíjí, aby poučilo každé zúčastněné vědomí o sobě.

(Pokračování)

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz