Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 13-18

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 13-18

Barbara Marciniak: Poslové úsvitu 13-18

(13)

TŘINÁCT

ČÍ CÍL JSTE?

Řekli jsme, že vaše existence má přesný cíl a smysl. Čí cíl? Pomysleli jste na to někdy? Čí cíl jste?

Máte jistý cíl, protože všechny aspekty vědomí jsou navzájem spojeny. Žádný neexistuje mimo systém, jsou součástí celku. To je cíl, který chceme, abyste sledovali. Podstata nosiče, který obýváte, a energie, kterou generujete, jsou součástí vývojového sledu, o němž můžete říci, že má smysl pro vaše osobní hledání v životě. Ale jaký cíl či smysl dodáte celku? Umíte si představit, že někdo jiný používá váš smysl a roste z něj? Energie, o jejíž existenci nevíte?

Tento Vesmír je propojen takovým způsobem, že je založen na DOMINOVÉM SYSTÉMU. Veškeré aspekty vědomí se v tomto vesmíru soustředily, aby se navzájem ovlivňovaly, protože to je jediný způsob, jak vědomí v tomto konkrétním systému může prožívat samo sebe. V jiném systému nebo vesmírné struktuře každý jednotlivý typ vědomí může být úplně svobodný. Můžete jinými slovy existovat sami a nesloužíte jako cíl pro nikoho jiného. V tomto Vesmíru to však neplatí.

Je mnoho různých vesmírů a témat. Tak jako sto pencí dává dohromady dolar, jisté soubory vesmírů dávají dohromady něco, co je souborem energií. Nakonec začnete zkoumat a zjišťovat, že jsou celé systémy existence, které nemají nic společného s existencí tak, jak s ní pracujete vy. Tento systém je projektován jako zóna svobodné vůle, v níž je vše propojeno a spolupracuje se vším ostatním.

Existují jiné typy zón, které možná také můžete nazvat zónami svobodné vůle, kde je vše na všem nezávislé. Tady na Zemi je všechno propojeno se vším ostatním. V systému, kde je vše nezávislé, je mnohem více prostoru. Nebo lépe řečeno, je tam mnohem více vědomí prostoru, nikoli nutně prostoru. Takový druh vesmíru může ve skutečnosti být mnohem menší než tento vesmír, ale protože nepůsobí z hustoty, vědomí prostoru může být větší.

Vaším účelem je nést informace a tím, že je nesete, učinit informace dostupné pro ostatní prostřednictvím frekvence. Když se s vámi podělíme o nějaký příběh, výsledkem je, že nesete informaci. Informace je světlo, světlo je informace. Čím jste informovanější, tím více měníte svou frekvenci. Jste elektromagnetická stvoření a všechno, co jste, vysíláte ostatním. Tak jako rozpoznáváte někoho ve strachu, můžete rozpoznávat někoho v radosti, když se začnete učit, jak užívat své tělo, abyste je vyladili na tento způsob rozpoznávání.

Vaším úkolem je nést informace a vyvíjet se k nejvyšším možným schopnostem v lidské podobě. Když to uděláte, nemůžete jinak než ovlivňovat množství jiných. Může vám připadat, že vaše konkrétní povolání není nijak velkolepé – dejme tomu, že jste číšnice či vrchní. Pamatujte si, že věci nejsou, čím se zdají být, a každý, s kým přijdete do styku, je vaší vibrací ovlivněn. Někteří z vás mohou po nějaký čas vykonávat velmi podřadnou nebo světskou práci, nebo můžete prostě být vedeni, abyste byli rodiči a opatrovníky svých dětí, nebo možná děláte práci, která, jak vám připadá, není zrovna cestou k nejvyšší slávě. A přece budete mít jisté období, v němž musíte asimilovat všechny ty skutečně radikální informace. Musíte být srozuměni se svým životem a s historií vašeho světa tím, že ji budete žít, vnímat a zvyknete si na ni. Jakmile dokážete soustavně udržet frekvenci informace a nejezdit na horské dráze emocí nahoru a dolů, protože nevíte, kdo jste, bude vám svěřen úkol. Bude vám předložen a bude součástí vašeho projektu. Váš projekt je váš osobní detailní plán nebo nástin činnosti pro tento život.

Mnozí z vás už znají svůj projekt a vědí, k čemu budou vedeni. Každý z vás v nejhlubší části své bytosti zná svůj plán. Co vám překáží v tom, abyste si ho uvědomovali a věděli vše, je logicky vzato domněnka, že pro svůj plán nemáte talent nebo že ho nedokážete uskutečnit. Když se ponoříte do stavu meditace, získáte obraz své identity a reality a další kroky vašeho úkolu, den za dnem. Meditace je stavem komunikace, není to cesta, kterou jdete někam, abyste se ztratili. Meditace je cesta k informovanosti a k místu, které vás živí.

Dostanete se do svého cíle, který více než pravděpodobně bude souviset se zprostředkováním frekvence: S jejím vedením, předáváním frekvence ostatním, vysvětlováním, používáním k léčení jiných a s její stabilizací pro lidský rod. Až každý z vás bude schopen podržet frekvenci informace bez výkyvů a bude možno se na něj systematicky spolehnout, tehdy ukotvíte frekvenci na planetě. Tato frekvence je rozlišitelná. Nelze ji vystopovat, ale je možno ji rozlišit, jako je rozlišována teď. Proto došlo k horečným pokusům tuto frekvenci změnit. Všude, kam se podíváte, uvidíte více kontroly frekvence, ovšem s tím rozdílem, že teď budete schopni rozeznat důvody.

Zjistíte, že všechno ve vašem životě vás připravovalo krok za krokem na to, co budete dělat. V jeden okamžik jste byli skautským náčelníkem a učili jste se pracovat s malými chlapci. V jinou dobu jste možná pracovali v restauraci a učili jste se pracovat s jídlem a servírovat. Prostřednictvím svých zaměstnání jste vytvářeli jisté aspekty reality, abyste později, až budete systémy učit, jak mají překročit samy sebe, měli představu ODKUD lidé pocházejí.

Mluvíme s vámi, jako byste nebyli lidé, protože pro nás nejste. Pro nás jste členy Světelné rodiny, my známe vaše multidimenzionální osobnosti. Mluvíme s vámi o jednání s lidmi, protože je vaším úkolem integrovat se s nimi, uklidňovat je a protože je vaším úkolem integrovat se s nimi, uklidňovat je a probouzet v nich jiskru světla, aby nebyli všichni zničeni a aby se toto místo mohlo stát domovem nového biologického druhu a novou říší aktivity.

Mluvili jsme mnohokrát o vývoji DNA a modulaci frekvence, která udržovala celý váš druh a celý experiment v kontrolovatelné a zvladatelné podobě. Byli jste najati a dostali jste úkol z budoucnosti katapultovat se nazpět do tohoto cyklu existence – inkarnovat se mnohokrát, abyste pochopili, co udržovalo lidi v poslušnosti. Tímto způsobem můžete působit zevnitř. Když bojujete se svou logickou myslí, prožíváte konflikt mezi částí své bytosti, která je lidská, která přijala příběh, a jinou částí své osobnosti, která patří ke Světelné rodině, která příběh nespolkla a dozvídá se o širším obrazu.

Začněte si uvědomovat, že ta část vás samých, která operuje z logiky, vás něco učí. Poskytuje vám zkušenost z první ruky, jak funguje většina populace, a vědomost z první ruky, kolem čeho se budete muset propracovávat, abyste se dostali k ostatním. Kdyby pro vás bylo naprosto snadné nabýt intuici a působit odtud s naprostou důvěrou, a kdybyste neměli dualitu chápání logickou myslí, v dlouhodobé perspektivě byste přestali mít se zbytkem lidstva trpělivost. Kdyby to pro vás bylo snadné, jak byste mohli vůbec pochopit, jak obtížné je to pro ostatní ?

Lidé byli po dlouhou dobu ovládáni frekvencí. Jsou na toto ovládání tak navyklí a logická mysl byla v poslední době tak přehnaně vyvinutá, že je tu hodně podezřívavosti a strachu – temné místo duše, které je natolik ovládáno, že se do něj lidé bojí byť i jen vstoupit a věřit, že mohou informace získat sami. Když myslíte na entity, které modulovaly způsob, jak lidé vysílají sami sebe, tím, že jim přeorganizovali DNA a zavedli na této planetě různé scénáře a události – a pak trychtýřem odsávali výsledky této psychické energie různými branami ven do kosmu pro své vlastní účely – pak vidíte, s čím bojujete.

Někteří chtějí, abyste vy i celá planeta nefungovali jinak, než prostřednictvím logiky – logiky strachu. Nejlepší, co vám můžeme v tuto chvíli poradit, je danou logiku používat. Řekněte si: „Přijmu tedy na chvíli logiku a uvidím, co má logická mysl dělá. Chce převzít velení. Bylo jí řečeno, že je to tak, jak to je. Mně bylo také řečeno, že ty ostatní věci jsou rovněž opravdové. Budu jednoduše pozorovat, jak kolísám od jedné k druhé. Zlobím se, Jsem nejistý? Co mi přináší povznesení? Co mi přináší bezpečí? Co mi přináší každý z obou způsobů myšlení? Co se dozvídám o sobě? Jak cítím?

Tohle všechno pozorujte a zaznamenejte. Pak si řekněte: „Teď, když jsem dal každému příležitost vystoupit na scéně, co chci JÁ?“ Znovu potvrďte, co vy chcete, a vy víte, že se chcete vyvíjet. Vidíte, jak ve skutečnosti procházet opakovaně pochybnostmi je součástí Božského plánu? Je to součástí pochopení, čím budou procházet OSTATNÍ, kteří jdou ve vašich šlépějích. Musíte se naučit otevřít své centrum soucitnosti neboli srdce, což je patrně jedna z nejobtížnějších věcí. Naučte se cítit soucit k sobě, až všichni dostanete odvahu nechat to být a cítit.

Je velmi důležité pozorovat, jak se vyrovnáváte s událostmi. Různé události jsou vám předkládány, abyste je mohli pozorovat. Naučte se pozorovat své chování a trávit více času o samotě – i když je to někdy pro vás obtížné a cítíte se osamělí. V dlouhodobé perspektivě nám poděkujete, že jsme vás nasměrovali k mnohem smysluplnějším setkáním se sebou samými. Udržujete onu bohatost a zralost, která vás může přivést k vyššímu uvědomění.

Existuje jistý řád, v jehož rámci působíte a který jistá část vaší osobnosti nevidí. Někdy, když nějaká vaše část operuje bez vize nebo vidění, to vypadá, že vás události na cestě vracejí zpět. Buďte si vědomi, že v tomto novém chaosu vědomí a zmatku a přesunování nejistoty je božský řád.

Dalo by se to přirovnat k pečení koláče. Každá surovina v receptu je sama o sobě integrálem celku a má svůj vlastní smysl pro strukturu: Vejce, mouka, máslo, cukr. Když je začnete spojovat, vypadá to, jako byste vytvářeli chaos. Někdo by mohl říci: „Vždyť to všechno zkazíš. Zkazil jsi to vajíčko. Kam se poděl ten cukr? Zkazil jsi všechny základní suroviny.“ Takový člověk by nejspíš nechápal kouzlo katalytické formule žáru.

V současné době je na planetě přítomna katalytická energie, teď, kdy se všechny individuální struktury začínají tavit a splývají v cosi, co vypadá jako chaos. Něco se z toho narodí, tak jako se koláč narodí z chaosu jistých smíšených ingrediencí. Někdo, kdo nechápe, že když uhnětete těsto, musíte je dát do trouby upéct, by se mohl podívat na nevzhledné těsto a myslet si, že z toho nic nebude. Mnozí lidé na této planetě nechápou, že za chaosem je vyšší řád – že je tu recept, podle něhož je třeba postupovat.

Každý z vás má v rámci tohoto receptu svůj úkol. Samozřejmě máte svobodnou vůli rozhodnout se, jak budete recept realizovat a jestli budete jeho součástí. Tato svobodná vůle vám umožňuje určit specifickou podobu, jak byste chtěli, aby byl váš život projektován, přestože musíte žít podle svého plánu. Pokud se rozhodnete učinit tak s lehkostí nebo s obtížemi, v chudobě nebo v bohatství, to už je na vás. To vše záleží na tom, kam jste byli přesvědčeni, že máte umístit své hranice.

Co můžeme říci, abychom vás přesvědčili, že máte zrušit všechny své hranice – přestat limitovat to, o čem se domníváte, že může být vaše? Pokud je tu něco, čeho chceme, abyste dosáhli, je to proto, abychom vás měli svobodné a bez hranic, abyste věděli, že každá myšlenka, kterou máte, nějak určí vaši zkušenost. Kdybychom vás dokázali přimět, abyste žili sto procent času podle toho, co chcete, připadalo by nám, že to byl velice úspěšný rok.

Hodláme požádat každého z vás, abyste se takto zavázali a abyste žili čistější a dokonalejší život. Žádáme vás, abyste přijali zodpovědnost v oblastech, v nichž vás to ani nenapadlo. Žádáme vás, abyste jednali, jako byste věděli, co se děje. Jednejte, jako byste měli božské vedení v každé volbě, kterou uskutečníte,, a začněte věřit, že jste vždy v pravou chvíli na pravém místě. Řekněte si: „Jsem pod božským vedením. Jsem vždy v pravou chvíli na pravém místě. Všechno, co dělám, je uspořádáno pro můj růst, mé vyšší vědomí, mou vyšší evoluci.“ Chceme, abyste od této chvíle takto jednali stále. Buďte živoucími strážci frekvence. Když je světlo vnášeno do vašeho těla, spouští vaše světelně zakódovaná vlákna a pomáhá přestavět DNA, čímž vytváří změnu frekvence. Frekvence je to, co víte. Frekvence je vaše identita.

Byly doby, kdy na této planetě existovalo mnoho různých dimenzí ve stejnou chvíli. V posledních tisíci letech mnoho různých dimenzí ustoupilo, když na populaci sestoupily velký chaos a temnota. Tyto dimenze neboli jiné reality či jiná místa, kde jsou zákony existence trochu jiné, se vracejí. Vy jim pomáháte v návratu tím, že stahujete dimenze na tuto planetu a vytváříte to, co se nazývá splynutí dimenzí.

Někdy vstupujete do těchto dimenzí a nepoznáte, že jste v nich. Vstoupíte do změněného stavu, zejména když navštívíte posvátné místo na Zemi. Vstoupíte do odlišné dimenzionální frekvence a všechno se změní. Cítíte se povzneseni a plni energie, nebo je vám špatně od žaludku. Když vstoupíte do změněného stavu, něco se děje.

Protože jste ve změněném stavu, nevíte vždycky, že v něm jste. To je začátek splynutí dimenzí. Když se vrátíte domů z posvátného místa, možná se ohlédnete a řeknete: „Jejda, co se to tam vlastně stalo?“ Takový je pocit prožitku jiných dimenzí.

Srážka dimenzí, to je úplně jiná historie. Ti, kdo jsou v tenatech strachu a odmítají se změnit, přestože jejich cílem na této planetě v tuto dobu je změnit se, budou dimenze prožívat jako srážku. Splynutí dimenzí pro NĚ bude, jako když betonová zeď narazí na jinou betonovou zeď. Mnozí budou na této planetě nešťastní. Už teď se to děje v malém měřítku v podobě poruch nervového systému. Lidé mohou trpět nemocemi nervové soustavy prostě proto, že se odmítají vyvíjet a změnit svůj postoj k sobě a ke své realitě. Vy všichni, kdo pracujete s jinými lidmi, ať jste zdravotníci, fyzioterapeuti, učitelé, hudebníci nebo cokoliv jiného, pochopte, že toto je lidské dilema: Potřeba posunout definici sebe sama a reality.

Užívejte svou mysl a vůli k rozhodování, jak byste chtěli, aby se realita konstruovala. Když to uděláte, zjistíte nakonec, že existuje vyšší vůle a vyšší plán a vy se k nim dostanete svým vědomím a objevíte božskou cestu. Tato božská cesta má na mysli evoluci vědomí. Vy, jako lidský rod, jste po celé věky věřili tomu, co vám o vás řekli jiní. Jak jsme řekli, mělo to svůj účel: Ti jiní vás chtěli ovládat. Přestože jste se snažili, bylo to na této planetě obtížné, protože DNA byla rozptýlená a zavřená, takže ať jste chtěli cokoliv, vibrační spojení nebyla dostupná. Teď, když vibrační spojení na planetu přicházejí, Božský plán – který si můžete představovat jak síť nebo jako projekt – se blíží k Zemi a dimenze se konečně setkají. Kdy se setkají, to záleží na vás. NENÍ žádné určené datum, kdy sem má Božský plán přijít, záleží to na tom, jak rychle budou lidé schopni uspokojit potřeby a zvládnout sami sebe.

Co to znamená zvládnout sami sebe? Abyste pochopili Božský plán a dostali se do projektu, musíte se podívat na sebe. Musíte být schopni zvládnout, kdo jste. Ve vaší společnosti je mnoho věcí, kvůli nimž musíte zvládnout zkoušku, abyste mohli říci: „Ano, jsem kvalifikován. Zvládl jsem tato pravidla a použiji je a podrobím je své vůli.“ Například se musíte naučit řídit, abyste dostali řidičský průkaz. Kolik z vás dokáže zvládnout svá těla a užívat je podle SVÉ VŮLE? Velmi málo. Proč? Protože vám NIKDO NEŘEKL, ŽE JE TO MOŽNÉ. Jsme tu proto, abychom vám připomínali hodně věcí.

V současné době je velmi těžké být na Zemi, a to prostě proto, že ti, kdo jsou zakódováni vnést změnu na planetu, jsou nyní zakódováni UČIT SAMI SEBE. Jak vidíte, zdejším problémem byli zas a znovu – bohové. Jeden bůh za druhým. Kdo byli ti bohové ? Ti bohové vás stvořili. Jste jejich projekt. Jste jim drazí. Ale některým z nich nejste drazí, protože nechápou emoce a pocity. A někteří z nich jsou vyzbrojeni jinými realitami než vy.

Vědomí je dáno vyjádření a vám bylo povoleno vyjádření v jistých hranicích těmi, kdo vám vládli. Z vašeho hlediska jste jim nikdy nedovolili, aby vám vládli, a nemáte tušení, že existují. Přinášejí na tuto planetu dramata pod pláštíkem toho, co nazýváte náboženství, vůdcovství nebo někdy inspirace. Události, přestože jsou naaranžovány, aby se dosáhlo jistých věcí, někdy smetou ty, kdo otálejí, a výsledky jistých vyhlídek jsou někdy jiné, než bylo zamýšleno.

Chceme vám sdělit, že dochází k drastické změně. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit. Zemi čeká velký otřes. Tento otřes obnáší fakt, že lidstvo bude zpracovávat a koncipovat údaje, které se naprosto vymykají současnému paradigmatu. To znamená, že na vaši nervovou soustavu bude doléhat množství údajů a že musí být schopna vymanit se ze způsobu, jakým domněle ovládá nebo vnímá realitu.

Úkolem vás, členů Světelné rodiny, kteří si přáli uchovat zmíněné informace v sobě, je ukotvit na planetě novu frekvenci tím, že ji dokonale ukotvíte v sobě. To není snadné. Nebylo to tak míněno, aby to bylo snadné. Nepřišli jste sem, abyste měli lehký úkol. Jste odpadlíci a odpadlíky jste vždycky BYLI. Kdybychom vám každému mohli dát jen minutu vašich multidimenzionálních vzpomínek, věděli byste, o čem mluvíme. Věděli byste v nejhlubší části své bytosti, že zas a znovu v různých převlecích a v různých souborech forem jste šli tam, kde bylo potřeba zakotvit změnu. Šli jste do toho mnohokrát, narušovali jste paradigmata, osvobozovali jste se a vykračovali jste tam, kde jste se domnívali, že je vaše identita. To je Božský plán: Splynutí já.

Božský plán má mnoho důsledků a svádí dohromady mnoho různých sil. Slyšeli jste nás hovořit o Silách světla a Silách temnoty. Přezdíváme jim „Bílá trička“ a „Černá trička“, abychom neutralizovali situaci a dali vám najevo, že je to hra. Chceme rovněž, abyste věděli, že ta hra je smrtelně vážná a že kolem té hry a nad ní je Božský plán. Božský plán může být ukotven jako vibrace v jistých lidských tělech, která jsou k tomu zakódována a která sem přišla, aby tuto frekvenci nesla. Pak se můžete povznést ke svému vlastnímu projektu dokonalosti.

Až se váš život povznese do situace, v níž ani nepoznáte, že je to váš život, dovolíte energii z nefyzických říší, aby vás použila jako vodič – ke splynutí dimenzí a osvobození vědomí v novém způsobu vnímání. Přestože na váš svět přichází smrt a destrukce, nezapomínejte, že smrt a destrukce přicházejí na tuto planetu každý podzim. Květy listy zabíjí mráz, všechno uschne a zemře. Možná že ten, kdo žije tam, kde je věčné léto, by byl velmi rozrušen, kdyby viděl poprvé podzim. Myslel by si: „Propána, tady se ničí svět ! Všechna krása mizí !“ Pochopte, že to je přesně to, co se děje se Zemí. Nastává čas, kdy hodně věcí umírá, aby se mohly narodit nové. To vše je součástí Božského plánu.

(14)

ČTRNÁCT

EMOCE – TAJEMSTVÍ V KRONIKÁCH ČASU

V tomto Vesmíru existují i bytosti, které teprve musí objevit lidské emoce. Když navštívíte dávné kultury Země a hledíte na výtvory jiných dob a míst, cítíte frekvence a vibrace na těchto místech inherentně přítomné. Vy víte, že zde jsou klíče, a víte, že jsou tu vzkazy – že je tu zakleto cosi, co kdysi existovalo a znovu se vynoří. Stejně tak mají lidské bytosti v sobě skryto cosi, co je velmi cenné pro evoluci Vesmíru. My o těchto údajích hovoříme jako o kódech a univerzálních číslech: Jsou to geometrické vzorce světla, které jsou integrální pro obnovování a tvoření životních forem po celém tomto Vesmíru.

Lidé byli zastrašeni, schováni a zapomenuti v hlubinách času do doby, kdy jejich DNA byla přetvořena, protože v dávných kronikách času byl tento biologický druh velmi živý a vibroval úplně jinak. Tato doba byla zapomenuta nebo záměrně potlačena. Jak jsme již řekli, byli jste v karanténě, skoro jako byste byli v kobkách času tak dlouho, že když přišli nové časy, téměř zapomněly, že jste vůbec tady.

Někteří však nezapomněli. Vyslali vás sem s úkolem to vše změnit: Oprášit paměť a uvést cenu lidské existence opět do popředí Stvoření. Jste potřební, protože nesete něco, o čem jiné biologické druhy nemají ani tušení: Emoci. A stejně tak jako vy potřebujete spolupracovat, abyste své osobnosti přivedli k plnosti a bohatosti multidimenzionální bytosti, jsou jiní, kteří se snaží katapultovat celý Vesmír do nové oktávy – výboj ke stvoření nového teritoria.

Strážci času vědí, kde jsou údaje uloženy, a tak jste byli nalezeni – byli jste vybráni, abyste je vnesli do světla. Přišli jsme sem nazpět z naší doby – abychom vám pomáhali při plnění úkolu otevřít anály lidské DNA. Jsme zde, abychom vám je pomohli přeorganizovat ve vašem organismu, abyste se pak stali součástí Živoucí knihovny.

Jak jsme se již zmínili, to, co se děje na Zemi, ovlivní děje na mnoha místech. V tuto dobu je sem vysílána energie, která má přesměrovat jisté vesmírné síly, aby se octly v konjunkci a přivedly tento vesmír k simultánnímu vědomí identity. To, co je na Zemi, je jako tajemství uzamčené v kronikách času a souvisí to s emocemi. V daru emocí je hojnost a bohatství, je tu neuvěřitelná schopnost transcendovat mnoho různých realit a prožívat různé stavy uvědomění a pohybovat se jimi. Emoce umožňují jistým energiím, aby srůstaly, spojovaly se, vázaly slučovaly v uvědomění si sebe samých. Bez emoce toto pouto není možné.

V tomto Vesmíru existují velmi staré bytosti, které si uvědomily, čím toto místo je. Pracují už celé věky. Jsou to pradávní starší dokonce i pro náš systém a jsou uctíváni jako velcí moudří mužové a ženy, řečeno vašimi slovy, přestože to vůbec nejsou muži či ženy. V tomto systému se o nich přemýšlí jako o Strážcích existence. Jsou to ti, kdo uskutečňují pohyby a řídí celý systém, jako lodivod řídí loď. Udržují tento Vesmír ve správném kursu – to je jejich práce. Tak jako vy máte každý sovu práci, jejich prací je udržovat Vesmír v kursu mířícím k objevům. Oni sami objevili svým studiem a cestou, že se musí spojit s jinými vesmíry.

Existuje plán katapultovat energii a vyslat ji do nové zkušenosti. V této době jsou Země a množství jiných soustav, kde simultánně existujete, zásadně důležité při znovuobjevení se emocí, přičemž účelem je pochopit všechny identity sloučené v jednu. Vesmíry zjišťují, co mohou dokázat sloučením a propojením, tak jako vy objevujete, čím se můžete stát. Neexistuje žádná předchůdná představa, co se může stát. Toto je nové území.

Klíčem k tomu všemu je EMOCE. Jako lidské bytosti potřebujete emoce, abyste se mohli spojit se svým spirituálním já. Emoce je zásadně důležitá pro pochopení spirituality, protože emoce generuje cítění. Mentální a fyzické tělo jsou úzce spojeny, stejně tak jako tělo emocionální a spirituální. Spirituální tělo je tělo, které existuje mimo fyzická omezení. Abyste pochopili nefyzično, potřebujete emoce, což je důvod, proč byly emoce na této planetě kontrolovány. Bylo vám poskytnuto velmi málo emočního prostoru a byly ve vás podporovány pocity bezmocnosti a strachu.

Mnozí z vás nechtějí již za tyto emoční bariéry a přes velké osobní hranice, protože to může být bolestné. Rádi byste vyslovili „abrakadabra“, a hranice by byly fuč. Bolest přináší cítění. Někdy, když se nemůžete cítit jinak, abyste upoutali svou pozornost jako silní lidé, vytváříte si bolest, abyste sami sobě ukázali škálu svých schopností a přivedli se k životu.. Takto můžete cítit bohatství vyplývající z faktu, že jste na živu.

Většina lidí se bojí svého emočního centra neboli centra cítění, mají strach cítit. Důvěřujte svým pocitům, ať jsou jakékoli. Věřte, že vás k něčemu vedou a že způsob, jak cítíte, vás může dovést k uvědomění. Všichni chcete být v životě a současně být mimo něj. Říkáte: „Nechte mě tu prostě být a ať jsem mocný člověk, ale nechci nic cítit, ani se příliš angažovat, protože to moc bolí a mě to ničí. Nedůvěřuji životu.

Když se nebojíte cítění a dostanete se za posuzování a dovolíte sami sobě, abyste cítili všemi způsoby, jak cítíte, uskutečníte obrovský průlom, protože budete schopni dosáhnout se s pocity do jiných realit. Někteří z vás se bojí cítit a účastnit se této reality, natožpak se dostávat do jiných realit, protože nedůvěřují svým pocitům. Když chcete urychlení, ponořte se do něčeho, co vyvolává cítění. Přestaňte se daným problémem zabývat jen okrajově, abyste si mohli myslet, že vše kontrolujete. Skočte do toho rovnýma nohama a pak uvidíte, že vše kontrolujete.

Vlastně nejde o to, že byste nevěděli jak cítit, problém je v tom, že se svých pocitů bojíte. Když je máte, nevíte, co s nimi. Vyvolávají ve vás pocit bezmocnosti, takže spojujete cítění s pocitem typu: „Ale ne, zase jsem to zkazil!“ Máte ve svém systému víry hranici, která stanoví, že když se přihodí něco, co je emočně nabito a přinese vám to bolest nebo zlost, pak to není dobré. Je na čase přestat chodit kolem horké kaše a vyhýbat se svým emocím.

Zlost slouží jistému účelu. Vy všichni s ní chcete skoncovat – zamést ji pod koberec a tvářit se, že není k ničemu. Chováte se, jako by to byla shnilá zelenina, kterou vyhodíte, zahrabete na zahradě, jako by nebyla k ničemu. My zdůrazňujeme, že strach i zlost mají svůj účel. Když dovolíte sami sobě vyjadřovat a prožívat svůj strach, což může vést k vyjádření vašeho vzteku, něco se tím naučíte. Ti z vás, kdo se zoufale snaží vyhnout zlosti a strachu a kdo se těchto pocitů skutečně bojí, se musí skrze tyto emoce naučit něco velkého. Jsou to techniky jak překonat své osobní hranice identity a chování, a vy se prostě bojíte tohle zažít.

Většinu času všechno, co chcete, je, abyste byli akceptováni. Připadá vám, že vás nikdo nebude mít rád, když budete dělat jisté věci nebo cítit jistým způsobem, a tak sami sobě nedovolíte, abyste tyto pocity měli. Odtud pochází vztek. Zlobíte se, protože formulujete soudy o tom, co můžete a co nemůžete. Když nepovolíte sami sobě cítit, nemůžete se učit. Pocity vás spojují se životem.

Pocity u lidských bytostí slouží mnoha různým účelům. Podporujeme vás všechny, abyste důvěřovali svým pocitům, kultivovali je a spoléhali na ně. Pochopte, že vaše pocity jsou lístkem na cestu do multidimenzionálních realit, kam se musíte vydat, pokud berete tuhle hru vážně. V multidimenzionálních realitách se učíte udržovat a soustřeďovat různé verze své osobnosti současně. Pocity vás tam mohou dovést, zejména pocity, kterým důvěřujete. Mnozí z vás se ke svým pocitům chováte velmi podezřívavě a pánovitě. Nedovolíte některým z nich, abyste projevily, nebo je soudíte, když se objevím místo abyste pozorovali, kam vás zavedou nebo co pro vás udělají.

Protože se něčeho bojíte, bráníte se to prožívat, stavíte si teď, na které je nápis: „Když tam půjdu, bude to moc špatné.“ A tak zabrzdíte. Ve skutečnosti váš strach nakonec zapojí onu zkušenost do oblasti vašeho vývoje, protože veškeré myšlenky dostávají formu podle emočního vlivu, který je za nimi. Takže někdy je nejlepší si prostě říct: „Ale co, jdu tam. Vzdávám se.“ A pak se vyrovnávejte s tím, že tam jste, a vůbec si nedělejte starosti se soustředěním, když jste ve svém centru cítění. Pokud chcete jít do svého centra cítění a přitom být stále nad věcí, pak sami sobě nedovolujete úplný rozsah pohybu, který je nutný, abyste se mohli vézt s emocemi, které boří hranice a systémy víry.

Vztek má svůj smysl. Vztek není bezúčelný a ani bolest není bezúčelná. Obojí vás někam vede. Můžete si zformulovat záměr, že se vydáte do svého centra cítění a naučíte se tam soustředit, zatímco budete zkoumat příležitosti. Když řeknete: „Budu tam soustředěný,“ zní to, jako byste si tam nechtěli dovolit žádný pohyb. Místo toho tedy mějte záměr mít soustředění. Soustředění neznamená, že se věci nepohybují. Ať se váš člun chystá převrátit nebo pluje v klidné vodě, vy to dovolíte. Jedete v něm a potom prožijete buď klidnou projížďku, nebo dramatickou jízdu. Vaše emoce nejsou jen potravou pro ostatní, jsou potravou pro vaše já. Tak sytíte sami sebe a tvoříte svou identitu. Toto je vaše identita jako frekvence skrze vaše emoce. Emoce vás sytí a vyvolávají vaše výzvy v život.

Budete se muset vypořádat se všemi svými hranicemi prostě proto, že to je právě to, co nechcete udělat. Rádi byste řekli: „Zlatý hvězdný prachu, odstraň všechno, co mě dosud limitovalo. Bum ! A jsem svobodný !“ Jenže to by bylo příliš snadné. To je klasický příklad snahy přesměrovat a obejít centrum cítění. Máte jisté emocionální přesvědčení neboli pocity, které napomáhají vytvářet hranice mimo vás. Takže když zboříte nějakou hranici, musíte se především vypořádat s emocí, která tuto hranici postavila. Prostřednictvím emocionálního těla jste spojeni se svým spirituálním tělem. Možná, že chcete obejít něco, co je obtížné, ale prostě se tím musíte procítit.

Chcete zamést obtížné věci pod koberec a říct: „Tohle nechci,“ a přitom ty obtížné věci jsou vaše drahokamy. I kdybyste zjistili, že máte 101 000 hranic, nebuďte tím frustrováni. Prostě řekněte: „To je zajímavé.“ Podívejte se na hranice, které jste si stanovili, a místo abyste je proklínali, prostě je pozorujte a uvidíte, jestli jste schopni přijít na to, jak vznikly. Zjistěte, jakému účelu sloužily – v jakém hokynářství jste zrovna nakupovali, když jste je koupili.

 

Jakmile uznáte existenci něčeho, zjistíte, jaké to je, a chcete se toho zbavit, pohne se to. Když na tom lpíte nebo máte strach, „tahle hranice se mi zamlouvá, ta mi moc dobře slouží,“ pak sami sebe omezujete.

Musíte se naučit mít rádi své emoce. Když něco označíte jako obtížné, pak to činíte obtížným. Nikdo jiný. Bráníte se přicházejícím změnám a posuzujete je. Máte pocit, že nevíte, co se děje, a chcete mít kontrolu nad situací. Kontrola je něco velmi šikovného a užitečného. Musí se aplikovat na správném místě a ve správnou chvíli, jako vteřinové lepidlo. Vteřinové lepidlo na nesprávném místě není k ničemu. Už jste si někdy slepili prsty nebo rty? Musíte se naučit kontrolovat, jak vteřinové lepidlo používáte. Když to děláte špatně, přilepíte se a nikam se nedostanete. S kontrolou je to stejné: Přilepíte se k něčemu, k čemu se vůbec přilepit nepotřebujete. Musíte pečlivě volit, co se rozhodnete kontrolovat a co ne. Starý lidský vzorec chování neboli existující paradigma praví: „Musíš kontrolovat všechno.“

Vy jako členové Světelné rodiny procházíte probouzením. Potřebujete své emoce. Musíte se se svými emocemi skamarádit, protože skrze pocity můžete vystoupit po žebříku multidimenzionální osobnosti a systému dvanácti čaker a zkoumat to, co objevíte. Skrze pocity můžete rozpoznat, jestli se něco děje nebo ne. Logická mysl se sama vypne, když se něco děje, pokud tělo není zapojeno do cítění. Cítění zaznamená změnu frekvence. Logická mysl ji nezaznamená.

Prožíváte probuzení dané změnou frekvence. Jste vedeni k tomu, abyste změnili značné části svého života a vzdali se mnoha věcí. Nebraňte se změnám a mějte pocit, že věci nekontrolujete, protože nevíte, co vás čeká, a připadá vám, že vaše emoce vám překážejí. Vaše emoce prostě čekají, aby vám mohly něco ukázat. Ale vám se to nelíbí, protože si myslíte, že se vám emoce do toho pletou nebo že vás budou přivádět do trapných situací.

Buďte chytří. Až se příště do takové emocionální situace dostanete, hned si řekněte: „No jo, já vím, co se děje, tentokrát se nedám nachytat. Vím, že se z toho můžu něco naučit a že můžu něco změnit. Věřím, že jsem veden a že se řídím plánem, tak se přesvědčím, co to pro mě obnáší, a nebudu to posuzovat, ale nechám se nést. Žádám, aby se všechny mé proměny odehrávaly v radosti a pocitu bezpečí a harmonii. To je mé rozhodnutí. Všechno v mé evoluci, co zamýšlím, je zahrnuto: Prožívám radost a pocti bezpečí a harmonii. A tak půjdu s touto energií a uvidím, co se pro mě mění a čeho se musím vzdát.

Když naše vzpomínky nejsou nedotčené a když jste nekultivovali důvěru v sebe, uzavíráte se, protože nechápete, co se děje, když jste připravováni pro změnu. Je nezbytně nutné, aby lidé důvěřovali svému centru cítění a operovali s ním. Když něco aktivuje vaše centrum cítění a vyvolá ve vás nepříjemné pocity, musíte pocitům, které nemáte rádi, čelit. To je vaše podstata. Tyto pocity jsou vaše skvosty, vaše poklady a vaše drahokamy, z nichž se můžete něco dozvědět o své identitě. Jsou vaším odrazovým můstkem a nikdy se s nimi nevypořádáte. Nemůžete je odsunout a říct: „Jé, mě se ale vůbec nelíbí to já, který jsem byl tehdy!“ Můžete však změnit ono „já“, které vnímalo realitu tímto způsobem. Když jste neustále uvědomělí a získáváte značný náhled, kdo jste, můžete se ohlédnout na onu entitu v onom místě a úplně nově si uvědomit, kdo jste byli tehdy. Tento proces probíhá neustále. Začnete to vidět jeden v druhém.

Respektujte své přátele, když procházejí svými problémy, jen se do toho nepleťte. Pokud je to na vás, udělejte to, ale nepomáhejte ostatním prodlužovat jejich dramata. Je na čase skoncovat s problémy, neinscenovat jejich nekonečné reprízy. Navrhujeme, abyste své příběhy vyprávěli jednou nebo dvakrát či třikrát a dost. Nemusíte vyprávět každému všechno, protože všichni ostatní svými problémy také procházejí. Chápete to? Když neustále mluvíte o svých problémech, uteče vám pointa, protože mluvíte, místo abyste jednali a sledovali, co říkáte sami sobě. Tím, že každému vykládáte, co se s vámi děje, chcete jen získat pozornost, a to přece nepotřebujete.

 

Události se neustále přiházejí a vy je nikdy doopravdy neukončíte, protože jsou vaší „záležitostí“. Pokud je něco pro vás vy tu chvíli bolestné, zaručujeme vám, že se později setkáte s podobnou situací a ještě předtím budete vybaveni soucitem, který jste předtím neměli. Uvidíte tu situaci ze zcela jiné perspektivy.

To, co se přihází teď, jsou věci, které vám původně bránily ve vnímání reality. Jsou součástí vašeho emocionálního těla, v němž byl systém dálnic přerušen a informace nemohly proudit, tak jste se posunuli do bolesti a přeložili emocionální bolest ze svého fyzického těla. Doporučujeme vám všem, abyste se podrobili práci s tělem. Páce s tělem prostě znamená vnášení energie zevnějšku kosmu do vašeho těla, její míšení s vašimi ostatními tělymentálním, emocionálním a spirituálním – přičemž energetická mřížka musí zapadnout na svém místo. Když je energetická mříž na svém místě, když neblokujete buněčnou paměť a necháte energii vstupovat do svého těla, energie se pohybuje vašimi čakrami a dodává vašemu tělu své údaje. Když se bojíte nebo se uzavřete, nebo když svalujete vinu na někoho jiného, nebo když jste v popření, zaseknete se. Potom, třebaže světlo proudí do vašeho těl, a nekryje se s mřížkou. A tak jste ve zmatku a všichni se vám vyhýbají, protože vyzařujete chaos. Chaos je docela dobré místo k pobytu, není na něm nic špatného, pokud v něm nepřebýváte neustále.

Když popíráte emoce, žádáte, aby se důležitá změna na Zemi odehrála bez vaší psýché. Když dovolíte tu tornádo, tu hurikán nebo dočasnou sopečnou erupci, pak popřáváte svým emocím svobodu výrazu, takže nehrozí, že by se splašily a pobíhaly po vašem osobním vnitřním prostředí.

Cítění je to, co vás spojuje s lidstvem, cítění je to, co vás spojuje s vašimi emocemi. Emoce vás v této říši existence spojují s vaším spirituálním tělem. Říkáme, že emoce neboli cítění jsou klíče k životu v této realitě. Mnohé reality existují bez emocí, ale v této realitě jsou vaším největším darem. Když budete v tomto životě popírat své emoční já, pak byste si měli uvědomit, že je tím rozrušujete. Když nebudete součástí svého emocionálního já, pak nikdy nezvládnete hru, o které tady mluvíme. Budete prostě člověkem z davu, který se dívá na televizi a zas a znovu si připadá jako oběť. Jestliže cítíte ve svém emocionálním těle bolest, zeptejte se sami sebe, proč si myslíte, že tam ta bolest je, jakému účelu slouží, a proč jste se rozhodli vytvářet bolest prostřednictvím svých emocí. Proč jste se nerozhodli vytvářet radost? Vše je věc rozhodnutí. To vám musíme připomínat.

(15)

PATNÁCT

INICIACE ZEMĚ SKRZE INTEGRITU

Tato překrásná Země je pokladem tak vzácným a tak velkomyslným, že přitahuje bytosti z dalekého Vesmíru, aby sem přišly a těšily se z krásy, která tu je. Chceme, abyste tu krásu v sobě cítili a nechali ji pulzovat ve své bytosti. Když necháte tuto krásu do sebe vstoupit, hluboce vás dojme, a by začnete jako biologický druhu upřednostňovat zkrášlování Země jako hlavní prioritu. Chceme do vás zasít tuto myšlenku, abyste se probudili a pochopili svou odpovědnost vůči Zemi. Probudili jsme ve vás odpovědnost k sobě samým, takže jste na cestě stát se tím nejlepším, čím můžete být – blahopřejeme vám. A teď – co hodláte udělat pro Zemi a jak?

 

Naučili jsme vás, abyste ve všech situacích pro sebe získali to nejlepší. Protože Země je váš domov, jak nyní vztáhnete tuto energii na Zemi a jak tuto planetu ovlivníte tím, co víte?

Kolik z vás chodilo po svých pozemcích a myslelo na to, že je to posvátné místo, jestlipak jste dali Zemi na srozuměnou, jak si jí ceníte? Tento druh komunikace vám pomůže navázat s krásou Země kontakt. Pusťte se do nějaké činnosti. Podívejte se na své odpadky, na to, co zahazujete, a na to, čeho si nejste vědomi. Je to přímá reflexe toho, co jsme po vás žádali, abyste udělali se sebou. Podívejte se na své myšlenky a na odpadky, kterými je zavalena vaše psýché. Všechno, co jsme vás naučili, můžete vztáhnout i na Zemi. Kamkoli jdete, komunikujte se Zemí a dejte své planetě vědět, že se probouzíte. Musíte na sebe myslet jako na světelnou nit, kamkoli kráčíte, jedete nebo letíte nebo zavítáte, všude nesete svou světelnou nit. Když se bude kolem planety spřádat stále více a více nití, nakonec tu vznikne fantastická kosmická světelná vlna.

Jsme ve světě, který je na pokraji zpomalení, než se ponoří do horečné činnosti. Vy toto zpomalení můžete začít tím, že budete mít větší ohledy na Zemi. Vědomí převládající v současné době na Zemi, zejména ve Spojených státech, říká, že mít nejlépe upraven trávník je symbol společenského postavení. Abyste měli nejkrásnější trávník, užíváte tolik pesticidů a chemických hnojiv, kolik je jen možné, dokud trávník nezačne vypadat jako koberec, který by klidně mohl být ve vašem obývacím pokoji. Odkud se vzal tento hodnotový systém a jaký je jeho smysl? Smysl tohoto hodnotového systému je ten, že někdo vydělal spoustu peněz na nějakém produktu a uspořádal reklamní kampaň, aby mu dodal legitimity, a někdo si ho koupil.

Komunikujte se Zemí, naslouchejte jí a nechte tuto krásnou planetu, aby vás učila žít v harmonii. Je to pomalý proces – nenaučíte se to přes noc. Poslouchejte, jak Země říká: „Poslyš, jak by se ti líbilo, kdyby ti někdo sypal pesticidy na kůži?“ Tohle se totiž děje, když je sypete na Zemi. Země je myslící nebo kolektivní bytost. Myslící bytosti, které tvoří Zemi, vstoupily do tohoto kolektivu vědomí z lásky k jednotě vědomí a přejí si být pro vědomí domovem. Je to jako když vy jste domovem pro všechny ty bakterie a všechny bytosti, které žijí na vaší kůži a ve vašem těle. Vy s nimi spolupracujete. Země chápe, že aby byla dobrou matkou, musí nechat své děti, aby se poučily samy. Vaše poučení samozřejmě spočívá v lekci zodpovědnosti. Když něco chcete, plynou z toho jisté důsledky a věci, které musíte udělat, a odpovědnosti, které na sebe musíte vzít, abyste dosáhli svého cíle. Země učí lidské bytosti zodpovědnosti tím, že vás nechá způsobit rozvrat na svém povrchu a ve svém nitru.

Když je Země v sázce a lidstvo zašlo příliš daleko, Země udělá cokoliv bude třeba, aby naučila lidský rod řádně pečovat o svůj domov, aby se vám jakožto jejím obyvatelům dostalo širšího poučení. V rámci božské lásky k lidstvu a božského srozumění se svou rolí učitele vás Země naučí svým tajemstvím a moci, abyste pochopili, jak máte po Zemi chodit v duchu spolupráce a lásky k ní, nikoli s neúctou.

To nevyhnutelně vede k vysoké pravděpodobnosti, že Země projde týmiž zásadními změnami, aby upoutala vědomí lidí a ukázala jim, oč přicházejí. Kdyby během jediného odpoledne zmizelo dvacet miliónů lidí v důsledku nějaké proměny Země, možná by se lidstvo probudilo. Možná.

Znovu a znovu jste slýchali předpovědi o proměnách Země. Někteří z vás je brali poněkud skepticky. Nepomysleli jste si, že se vám něco takového může skutečně stát, i když považujete za možné, že se to stát někomu jinému nebo se o tom bude psát v novinách někde na druhém konci světa. Co když se nějaká změna přihodí na vašem prahu nebo ve vedlejším městě? Co když se všechna největší města ve Spojených státech začnou hroutit? Jak si myslíte, že se budete cítit, až se jednou ráno probudíte a zjistíte, že se od New Yorku až k Washingtonu táhne ohromná puklina? Bude to stačit, aby to vámi trochu otřáslo? Natolik, abyste restrukturovali a přehodnotili svůj život?

Začínáte si uvědomovat, co se děje, protože vaše noviny teď začínají přinášet různé historky. Ty historky jsou tu ve skutečnosti už delší dobu. Zelení a ochranáři přírody už mluví o změnách životního prostředí dvacet let, ale lidé počítali s tím, že problémy se jaksi vyřeší samy. A kromě toho témata ochrany životního prostředí nezvýší náklad novin a lidé se do jisté míry o svou odpovědnost nezajímali. Tento přístup selhává; většina lidí se bude vymlouvat na nevědomost a bude si myslet, že se problémy vynořily odnikud. Problémy začnou být natolik vážné, že se najdou země, které zakáží používání automobilů.

Učení či poučení Země v této době souvisí s mnoha věcmi. Spolu se změnou frekvencí se mění všechno. Když se mění frekvence, je to, jako když se stěhujete: Změní se celé prostředí. Tyto změny jsou projektovány tak, aby povznesly život všech. Mají přinést každému větší prostor pro uvolnění a porozumění. Mají vyvázat lidi z paradigmatu, které definovalo váš svět jako pevně daný a velmi omezený.

Když lidé učiní kvalitu života prioritou svého života tím, že si budou vážit kvality života Země, pak na této planetě nastane jen málo změn. Většinu lidí, zejména na Západě, však zajímá úplně jiná kvalita: Kolik elektronických zařízení mají, kolik šatů mají ve skříni a kolik aut mají v garáži. Vůbec nepociťují účinky své materiální výroby na onu myslící bytost, která je vaším rodičem.

Pokud se lidé nezmění – pokud neuskuteční posun hodnot a neuvědomí si, že bez Země by tu nemohli být – pak Země, ve své lásce ke své vlastní iniciaci a dosažení vyšší frekvence provede očistu, která uvede vše opět do rovnováhy. Je možné, že mnoho lidí opustí planetu během jediného odpoledne. Možná, že pak se všichni ostatní probudí a začnou chápat, co se děje. Už nějaký čas tu byly události, které vás stimulovaly, povzbuzovaly a přiváděli k uvědomění, že musí nastat globální změna. Zatím jen tráva roste, ale přeroste ve fenomenální změny. Co se stane se Zemí, záleží na tom, nakolik ochotni budou všichni změnit sami sebe.

Jaká je vaše zodpovědnost v tom všem? Nakolik jste ochotni se změnit? Přišel čas nejen o tom mluvit, ale UDĚLAT TO. Jakmile se rozhodnete změnit svůj život, automaticky umožníte změnu i pro celou planetu.

Země bojuje o svou integritu. Planeta se v tuto chvíli cítí zbavena své integrity, zneuctěna a nemilována. Země vás miluje a dává vám prostor pro vaši činnost, je to živý organismus. Země se chystá obnovit svou integritu a dovést vás k pochopení, jak je důležité mít rád sebe tím, že budete mít rádi Zemi. Milujte sami sebe a milujte Zemi, protože je to jedno a totéž.

Změny Země mohou hrát důležitou roli při rozrušení systému. Přinesou zhroucení pojišťoven, což přivodí zhroucení mnoha dalších systémů. Mnohé banky prodávají své hypotéky pojišťovnám a pojišťovny rozsáhle investovaly do průmyslu bezcenných obligací. Dojde-li k několika dalším velkým neštěstím, jako byl například hurikán Hugo nebo zemětřesní ve zlomu San Andreas, a skombinují-li se s válkou a alternativní ekonomikou – jak dlouho myslíte, že mohou vydržet? Papírově se s tím zatím ještě nikdo nevyrovnal. Dosud se to praktikuje tak, že se šeky přesouvají z jedné banky do druhé, takže se všechno udržuje jen tak tak nad vodou. Takže je víc než pravděpodobné, že změny Země budou nějakým způsobem využity, aby přivodily zhroucení. Způsobí také spojení triumfu lidského ducha, protože muži a ženy půjdou na pomoci jiným mužům a ženám, až se tato neštěstí budou dít. Spojuje to lidi.

Existují technologie, které by tuto planetu mohly bleskově vyčistit, kdyby to bylo v plánu. Ale protože zdejší biologický druh nepřijímá za Zemi zodpovědnost, nemělo by to smysl. Současný druh se musí naučit ctít svá těla, protože bez svých těl byste tu nebyli a bez Země byste tu také nebyli. VAŠE TĚLA A VAŠE PLANETA JSOU DVA NEJVĚTŠÍ DARY A DVĚ NEJCENNĚJŠÍ VĚCI, JAKÉ VLASTNÍTE. Naučíte se vyjadřovat svatost a úctu a lásku k Zemi a ke své fyzické existenci. To pak bude rezonovat ve vašem domově, vašem majetku, v Zemi, s níž jste spojeni, a také v Zemi vašeho těla.

Země je mnohem houževnatější, než si myslíte. Je zde, aby vás živila a podporovala. Také zvířata jsou tu proto, aby s vámi spolupracovala. Když budete všechno dělat s láskou, bude za vámi stát síla Prvotního Stvořitele. Když budete jednat s láskou, nezpůsobíte žádné škody, nedopustíte se žádného ubližování. Potřebujete-li rádce, který by vám pomohl s rozhodnutími o vašem životě a chování, zeptejte se sami sebe: „Jednám v souladu se svou nejvyšší integritou? Jednám s láskou? Je láska mým záměrem pro Zemi, pro zvířata, pro všechny lidi, které potkávám, pro všechno, co dělám?

Vše na Zemi můžete použít, pokud přitom Zemi projevujete lásku a úctu. Je možná obtížné představit si partu naftařských dělníků, jak se chystají vrtat do země a předtím se vezmou za ruce a poprosí o vedení a dovolení do Země proniknout. A přece kdyby tomu tak bylo, všechno by bylo mnohem harmoničtější. Smějte se, protože vám připadá pošetilé komunikovat s něčím, co neumí mluvit. Ale kdyby se průmysl, učitelé a vůbec všichni nejprve zastavili a oddali se nejvyšší integritě a lásce ke všemu a poprosili, aby Země ani lidé nedošli žádné újmy, mělo by to fenomenální účinek. Tím by se uvedl do chodu plán na vyšší civilizaci. Takové uvědomění začíná přicházet – mnozí lidé teď tyto informace dostávají.

Mnozí lidé nechtějí riskovat a stát za svou integritou, protože se bojí, že by se dostali do problémů. Říkají si: „Budu se prostě držet své práce a svého bezpečí, a o nic jiného se nestarám.“ Jedna z nejneuvěřitelnějších věcí, jaké se mohou ve společnosti přihodit, nastane, když všichni přijdou o své bezpečí. Odvaha rozkvete jako čerstvě osázená zahrada, protože lidé nebudou mít co ztratit. Začnou se narovnávat.

Nikdy nemějte pocit, že vaše snaha je zbytečná. Užívejte sílu své mysli a stanovte si jasný záměr, co chcete. Požádejte o pomoc z nefyzických říší a VIZUALIZUJTE si výsledek, jaký byste si přáli. Pochopte, že si sami vytváříte svou realitu a že to dělají i všichni ostatní lidé. Každý má příležitost kdykoli se probudit. Když k něčemu přistupujete, přistupujte k tomu z širší perspektivy.

Bude-li dostatečné množství lidí tvořit svou realitu – TVOŘIT JI VĚDOMĚ – vytvoříte novu planetu. Dojde doslova k rozštěpení světů. K tomuto rozštěpení velmi pravděpodobně nedojde ještě po dvacet let. Mezitím bude Země velmi pravděpodobně několikrát zpustošena válkami. Prožijete si pár docela matoucích kosmických dramat se svými bratránky z kosmu, kteří si potřebují veřejně vyjasnit, kdo jsou.

Země sleduje kurs směrem ke střetu dimenzí a v nejbližším desetiletí se protne mnoho dimenzí či možností. Některé z nich budou šokující, podle toho, kolik šoku ten který člověk potřebuje, aby přepnul své vědomí do jiného paradigmatu. Šok nemusí nutně znamenat zničení. Může to prostě být metoda, jak změnit způsob nahlížení reality. Když jste něčím šokováni, nemůžete uchopit realitu stejným způsobem, jako ještě před okamžikem. Přijde nenadálá rána do žaludku a všechno se změní Svět ještě čeká mnoho šoků, a nejen jednoduchých na národní úrovni. Mluvíme tu o globálních protnutích dimenzí, v jejichž důsledku se reality budou zdánlivě hroutit jen těm, kdo potřebují, aby se jejich reality rozpadly.

Koncepce vyhlídek tvrdí, že neexistuje jen jedna realita a že vy sami neustále prostřednictvím svých myšlenek do jiných realit pronikáte. Nejde o to, že byste měnili svět, ale měníte to, který svět obýváte. To opět vede k myšlence, že svět není pevný. Je vystavěn z energie a tato energie nabývá formy skrze myšlenky těch, do se světa účastní.

Existují a vždycky existovaly pravděpodobné Země a pravděpodobné zkušenosti. Vaše pravděpodobná „já“ vedou úplně jiné životy než já, které znáte. Jste frekvence a energie. Pulzujete do taktu energetického provazce, jenž vás uvádí v existenci a který znáte tak důvěrně, že zůstáváte trvale soustředěni na jeden aspekt své zkušenosti. Zkušenost je získávána z mnoha perspektiv a vy se učíte měnit frekvenci a rytmus, abyste mohli vnímat, co obvykle nevnímáte.

Jste neustále monitorováni, pokud jde o účinek neurologických změn odehrávajících se ve vašem těle. Tento přepis či restrukturalizace je, jako by vaše nervová soustava přecházela od provozu ve dvou pruzích na systém provozu ve dvanácti pruzích. A se to stane, budete mít vzpomínky na události, které se odehrávaly současně s jinými událostmi. To vás může zpočátku poněkud mást, protože je nebudete mít kam zapojit.

Například o dva roky zpět si budete pamatovat na večeři na Den díkuvzdání v roce 1989 nebo 1990. Pak se najednou upamatujete na událost, kterou jste si nikdy předtím nevybavili a která je hned vedle a paralelní s onou večeří, kterou jste si pamatovali. Pak si uvědomíte, že jste byli na dvou Díkuvzdáních. To se stane, až vaše nervová soustava nabere novou pulsaci a tělo znovu uspořádá svou knihovnu. Až se světelně zakódovaná vlákna obnoví a začnou vysílat, co mají k dispozici, nervová soustava musí být schopna toto vysílání nést a překládat.

Dochází k velké polarizaci existujících energií, přičemž je mnoho účastníků i pozorovatelů. Mnozí, kteří přišli pozorovat, přišli současně jako narušitelé, přišli, aby se tentokrát naučili „to svoje“. Jsou tu také účastníci, kteří přišli se záměrem stvořit svět, který bude nádherný. My to vidíme tak, že jak se začínají utvářet pravděpodobné světy, dojde na této planetě k velkým přesunům lidstva. Bude se zdát, že nastává velký chaos a vřava, že národy povstávají proti sobě ve válce a že zemětřesení se vyskytují mnohem častěji. Bude se zdát, jako by se všechno rozpadalo a už nikdy nešlo dát dohromady. Tak jako vy občas požíváte v životě otřesy a zemětřesení, když měníte své staré návyky a přesunujete se do nových energií, Země se otřásá, aby se osvobodila, a je nutno očekávat jisté období adaptace a přeskupování. Bude se rovněž zdát, jako by zvířata a ryby opouštěly Zemi. Tato zvířata se nyní přesouvají do nového světa, který se právě utváří. Neukončují svou existenci, jen odcházejí do nového světa, kde vás budou očekávat, až se k nim připojíte.

To vše je do jisté míry těžké vysvětlit, protože to přesahuje trojrozměrnou zkušenost. V zásadě se přesunujete do čtvrtého rozměru. Až se tento přesun uskuteční, pak doslova utvoříte novu Zemi. Bude se vám zdát, že jste se probudili z nějakého snu do světa, který je původní, čistý a krásný. Vaše obloha je plná pozorovatelů, kteří přihlížejí a vyčkávají, aby viděli, jak to zvládnete, a kteří vám nabízejí pomoc. Mnoha lidem se zdá, jako by tento přesun přesahoval veškeré možnosti. Ne však vám, kteří jste studovali tuto energii jako alchymisté a staří Atlanťané v průběhu chrámového života. Výcvik, kterého se vám dostalo v jiných životech, je zakódován ve vaší bytosti, aby vás na tuto křižovatku připravil.

Lidé, kteří během změn Země opustí planetu, už se sem nehodí a překážejí její harmonii. Až přijde chvíle, kdy možná dvacet miliónů lidí najednou opustí planetu, dojde k ohromnému posunu ve vědomí těch, kdo zůstanou. Když velká skupina lidí současně zemře, má to ohromný dopad na vědomí těch, kdo zůstávají.

Expandujete sami sebe. Začněte přebývat i v jiných realitách kromě té, která znamená práci, spánek a jídlo. Když jste vzhůru, nechte svou mysl expandovat a dovolte myšlenkám, aby k vám přicházely. Myšlenky jsou svobodné, jsou všude, na planetu neustále přichází různé vysílání.

Až Země uskuteční svůj přesun, NE KAŽDÝ ZAŽIJE TOTÉŽ. Ti, kdo potřebují prožít destrukci, zažijí posuv Země nebo rotaci se zkázou, protože se nehodí k nové frekvenci. Ti, kdož jsou připraveni vést vyšší frekvenci, zažijí její posuv. Takže pro někoho to může znamenat konec života, tak jak ho zná, a truchlivou zkázu, zatímco někdo jiný může prožít stav extáze. Jsou tu všechny potenciály. Nezapomínejte, že žijete v symbolické větě, který je výsledkem vašich myšlenek. Vnější svět pro vás představuje, co se s vámi děje uvnitř. Takže když se svět rozpadá, co to znamená ? Představuje to rozpad nebo zhroucení toho, co je uvnitř, aby mol být vytvořen nový systém a nová energie.

Je naprosto nezbytné, abyste milovali změny ve společnosti a žehnali jim a neutíkali do strachu nebo úzkosti, pokud jde o to, co se vám předkládá. Vaším úkolem je být ve vibraci vědění, třeba s beze smyslu, že v každé události je příležitost pro Ducha, aby konal svou práci a povznášel. Jste mimořádně líný druh. Zbavujete se své moci ve prospěch kohokoli, kdo pro vás něco udělá, ať už je to váš šéf nebo vaše manželka či manžel. Zas a znovu se vzdáváte své moci. Abyste se obrátili sami k sobě, k tomu potřebujete, aby jisté události způsobily, že budete muset řídit svůj život. Žehnejte těmto na Zemi přicházejícím změnám a důvěřujte, že to, co s jasností chcete, se v těchto událostech projeví. Shledáte, že jste zkoušeni. Řeknete: „Jsem snad tady za oběť? Hroutí se svět kolem mě? Nebo se kolem mě povznáší, zatímco všechno ostatní se zdánlivě hroutí?“

Velice důležité je pro vás přesvědčení, že budete ve správnou chvíli na správném místě dělat, co je třeba. Záměr, že budete ve správnou chvíli na správném místě – a více než záměr, musí to být jistota – způsobí, že budete otevřeni vedení. Možná že získáte kus země nebo příležitost ke spojení s někým jiným, aniž ji budete hledat. A vy pochopíte a řeknete: „To je pro mě. Vezmu si to.

Věřte tomu nebo ne, přijde čas – nebo řekněme mohl by přijít čas – kdy před životem, jak ho dnes znáte, zabouchnete dveře. Možná se doslova vzdáte svého domu a odejdete z něj jen s několika málo věcmi. V tuto chvíli vám to nepřipadá možné, že? Cosi uvnitř vám řekne: „Pane bože, cožpak se svět zbláznil? Jaké jsou mé hodnoty? Co je teď pro mé přežití nejdůležitější?“ A Duch přijde a povede vás, aby vám to řekl. Může to znamenat prostě si odvézt na vozíku pár věcí. Někteří z vás budou v tomto životě doslova stát na prahu svých domů, podívají se dovnitř a nebude jim to dávat žádný smysl, protož to nejdůležitější budou vaše duchovní hodnoty a váš život. Všechny ty materiální statky a sbírky věcí neznamenají nic ve světle toho, čím se stáváte. Dokážete si představit události, jichž bude zapotřebí, aby vás pohnuly k takovému jednání ? Nebudou to zrovna malé události.

Nezapomínejte, že je osudem lidstva, aby se vyvíjelo. Zaručujeme vám, že život, jak ho dnes znáte, za deset let už nebude. Svět, jak ho znáte, realita, jak ji znáte, výhody projekce a prázdniny a všechno, co děláte, už tu za deset let nebudou. Jste tu kvůli své osobní evoluci. Jak se tato evoluce stane celosvětovou, bude docela zajímavé. Nemluvíme tu o evoluci pár desítek lidí, mluvíme tu o evoluci celého druhu. Bude zapotřebí jistých událostí, aby lidé dospěli k procitnutí. Proto bude pro vás výzvou žít svůj život s odvahou a mít odvahu žít své světlo.

Doporučujeme vám předsevzít si, aby se k vám dostalo učení domorodých Američanů. Začnete je zkoumat přes šamanské praktiky, bubnování, tančení atd. To ve vás probudí mnoho věcí a naučí vás to hodně o Zemi. Jste zakódováni na rituál, a když jej provádíte, vaše tělo se začne rozpomínat, kdo jste a co víte.

Jak to vidíme my, komunity budou koncem devadesátých letech velmi vlivné. Budou vznikat na pozemcích, které budou velké od padesáti až po několik stovek akrů, možná dokonce jen pětadvacet akrů, na nichž bude bydlet třicet až sto lidí. Tyto skupiny se dají dohromady, protože jejich členové budou reagovat na vnitřní vědění. Nové technologie, které budou v nadcházejících komunitách používány, budou technologie založené na lásce. Na technice není nic špatného. Hlavní problém techniky, který v současné době brání užívání této planety, spočívá v tom, že je užívána spíše k oddělení, manipulaci a ovládání lidí než k jejich povznesení. Technika s láskou, to je klíč. Mnoho lidí získá velké množství technických informací, které zdánlivě přijdou odnikud. Můžete dostat informace k nějakému vynálezu a přitom nemusíte mít ani potuchy, co vlastně vynalézáte. Možná svůj vynález budete muset předat někomu jinému, aby jej uskutečnil. Lidé budou pracovat společně, aby nové technologie uskutečnili.

Část evoluce vědomí také znamená sjednocení jednoho vědomí s jiným – nesetrvávat v izolaci. Možná, že někdo přijde s nápadem, někdo jiný se té myšlenky chopí a přivede ji k uskutečnění a další ji prodá. Jak to my vidíme, bude tu ohromný podzemní trh vynálezů. Tyto vynálezy se nikdy nebudou ukazovat na tradičních trzích, protože byste byli vyhlazeni, smeteni, kdyby se vědělo, že takové schopnosti máte. Jednotlivé komunity budou s těmito vynálezy, které za vás udělají všechno možné, obchodovat.

Možná to bude jedna z nejuspokojivějších událostí života, žít a spolupracovat se skupinou lidí, kteří milují svou Zemi a přimějí svou Zem – Zemi -, aby reagovala. Když budete milovat svou Zem a dáte Zemi vědět, oč vám jde, Země vás bude živit a starat se o vás. To je klíč.

(16)

ŠETNÁCT

HERETICI PŘEDBÍHAJÍ SVOU DOBU

Šedesátá léta byla časem přípravy. Přinesla vše první probuzení a byla dobou, která ukázala, že se mohou zrodit nová paradigmata. Během tohoto desetiletí jste se náhle hodnotám předchozích generací velmi vzdálili. Šedesátá léta byla plná událostí, jako například mírové hnutí a hnutí za vyjádření těla, které prosazovalo, abyste pohlíželi na tělo a přijímali a sdíleli sexualitu s plným vědomím – bez šatů, spíše než abyste hledali jednotlivé části těla mezi vrstvami textilií, což dělaly generace před vámi. Bylo zrozeno vědomí a probuzena idea míru a svobody. To byly jesle.

Devadesátá léta jsou dobou, kdy je třeba na planetu vnést hnutí za spiritualitu – nejen v malých enklávách, ale na celou planetu. Planeta se celá probouzí. Cestujeme po planetě a můžeme vám říci, že máte své protějšky v každém koutu světa. Světelný tým, který zastupujete, se přesvědčil, že pokryl všechny své základny, protože všude jsou světelní pracovníci. Přicházíte do vlastního.

Hnutí za spiritualitu je hnutím směrem od materialismu. V posledních letech se mnoho lidí značně zabydlilo ve svých tělech, regenerovalo je, cvičilo je a snažilo se, aby byla mnohem krásnější. Šlo o přípravu, abyste se mohli přesunout do Ducha. Království Ducha je velice vzrušující místo. Je daleko pružnější – můžete tam cestovat a prožít velká dobrodružství a nejsou tam žádné meze.

Důvod, proč pro vás byla fyzická realita tak frustrující, je v tom, že jste spolkli ony historky o limitacích i s navijákem. Spolkli jste je, protože jste uzavřeli smlouvu, že to uděláte. Bylo to součástí vašeho plánu, spolknout tyto limitace, abyste se MOHLI DOMLUVIT s těmi, kdo nemají ani tušení o světle a kdo věřili těmto limitacím po celou svou existenci. Vy změníte planetu po elektromagnetické stránce – dalo by se říci, že vyměníte vedení – aby se všechny tyto bytosti mohly znovu zapojit. Dokážete to, jen když budete chápat jejich stanovisko.

Kdybyste sem byli přišli s paměťovými bankami otevřenými, buď byste tu nechtěli zůstat, nebo byste teď nerozuměli ostatním. A tak jste byli ponořeni do společnosti, která byla beze světla, takže jste na světlo zapomněli (neurčitě jste si na ně vzpomínali, když jste dospívali), abyste mohli v tomto světě žít. Teď je na čase, abyste integrovali tento svět společnosti do multidimenzionálního světa světla a Ducha, který představujete, aby se hodnoty a projekty této planety začaly od základu měnit.

Heretici vždy předbíhají svou dobu. Heretické ideje, které se dostaly na planetu, se vždycky později ukážou jako skvělé. A proto mějte odvahu; je to jenom zdání, že jsou tyto nové myšlenky zesměšňovány. Nesmíte zapomínat, že v nefyzických říších panuje horečná aktivita, jejímž cílem je pomoci vám, a přestože každý z vás má svůj vlastní plán, podle něhož se musí vyvíjet, vy všichni jste součástí globálního plánu a globálního vědomí. Spouštíte tento globální plán a probouzíte ostatní.

Probouzíte se ve vlnách s tím, jak se každý z vás učí nést informace a vysílat je. Kdyby se všichni probudili najednou, byl by to pěkný zmatek. Probuzení musí nastávat tak, jak jste schopni je zvládnout, protože vpustíme-li příliš mnoho světla do článku, který je nemůže zvládnout, může se přepálit pojistka. Kdyby se elektrické proudy nepřizpůsobily, tělo by mohlo být zničeno. To uvidíte. Uvidíte, jak planetu zachvátí nemoc, která napadá nervovou soustavu a paměť, protože lidé nebudou schopni zvládnout energii. Začnou se jí bát. Možná, že objeví multidimenzionální část svých osobností a budou si myslet, že se zbláznili. Pak budou posedlí myšlenkou utajit své šílenství před svými partnery či dětmi. Ta energie je bude dohánět k šílenství, protože ji nebudou chápat.

Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že NERVOVÁ SOUSTAVA je klíčem k otevření prastarých očí, abyste viděli, a abyste se upamatovali, kdo jste, odkud pocházíte a kam směřujete. Nervová soustava musí být schopna vést elektrický proud v těle, převádět vysokou energii a přizpůsobit se tělu, nechat tělo, aby se vyvíjelo a živit se jeho vysokou energií, jíž je vědomí. Takhle doslova se to děje.

Je to, jako kdybyste vzali novorozeně a dali mu formulku, s jejíž pomocí během jednoho roku vyroste z jednodenního miminka ve třicetiletého člověka. Podobá se to tomu, co se vámi bude v příštích dvaceti letech dít. To novorozeně se během jednoho roku stane třicetiletým mužem. Pomyslete na to, co takové dítě bude muset udělat a co bude jeho tělo muset integrovat, aby takhle vyrostlo. Pomyslete na jeho orgány, funkce a hormony.

Protože jste zapálení světlonoši, máte ve svém aurickém poli otvor. Je to otvor, který přináší světelný sloup, aby vaši strážci mohli sestoupit a působit jako dveřníci podle toho, kolik energie dokážete zvládnout. Přestože váš intelekt a ego možná říkají: „Víc, víc, víc,“ tito dveřníci vědí, vzhledem k tomu, že jste nositeli světla jste angažováni pro jistý úkol, že není možno vás ztratit. Pokud ovšem nemáte sklon k sebedestrukci a nepohybujete se kolem toho, co se nazývá nejvyšší vůlí, do své vlastní vůle.

Nervová soustava coby dálnice v těle se může pohybovat pouze rychlostí, jakou dokážete zpracovávat data, která jí proudí do buněk. Mnozí z vás dosud pročišťují prohlubně v některých částech své osobnosti, které jsou vyplněny temnotou. Tyto prohlubně mohou pocházet z tohoto života – mohly vzniknout v dětství – nebo u některých z vás mohou pocházet z životů jiných. Mnozí z vás už cestují pětadvacet či třicet let, zatímco jiní se právě teď připojili. Ne každému to bude trvat stejně dlouho. Ti, kdo se už plahočí třicet let, ukazují cestu. Ustavili jste vibrační frekvenci, kterou mohou cítit nově příchozí. Vy, kdo jste nově příchozí, nemusíte frekvenci obtížně hledat, cesta je zmapována a mapa odpovídá vašemu tělu.

Všichni se navzájem potřebujete. Je nezbytně nutné, abyste pracovali v souladu. Pokud nebudete pracovat v souladu, budete zas a znovu tvořit Atlantidy a všechny další destrukce. Harmonie je nutná.

Přichází doba, kdy mnozí z vás budou donuceni pracovat s Duchem a vysílat frekvenci a pomáhat ostatním pochopit, co se děje. Vlny probuzení budou pokračovat a Duch se stane způsobem existence na této planetě. To je plán pro tuto planetu a tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem zasahují okraje vašeho Galaktického systému – nejdříve se stěhují sem. Proto se tu shromáždilo velké množství energií. Tyto energie se chtějí účastnit zdejší transformace, aby byly připraveny, až dojde na jejich vlastní oblast Galaktické a Vesmírné existence.

Dochází k ohromné transformaci, ale co s ní uděláte, to je samozřejmě na vás. My jsme řekli, že váš svět se rozštěpí na světy dva a že ti, kdo se pohybují se světlem, budou ve světě světla. Tento rozštěp se už začíná uskutečňovat. Ty entity, které si přejí pracovat s vyššími vibračními poli, představujícími světlo, a ti, kdo i přejí pracovat s nižšími vibračními poli, představujícími strach, temnotu, chaos, ovládání a zmatek, se začínají polarizovat a volí si strany.

Ti, kdo pracují s nižšími vibračními poli, vám řeknou, že jste černokněžníci a ďáblové, protože představujete něco, co nechápou. Představujete změnu a nesmíte zapomínat, že většina lidí má ze změn smrtelný strach. Jedna ze zvláštních věcí na lidském vědomí je, že je vyzbrojeno stabilitou. Spolkli jste myšlenku, že stabilita je cosi žádoucího, i s navijákem. Tak o ni usilujete, myslíte si, že když nemáte stabilitu a bezpečí, kdo tedy potom jste ? Možná, že nebudete existovat, možná budete anihilováni.

Mluvíme o mnoha lidech, které znáte; někteří z nich mohou být i členy vaší rodiny. Budete se muset vyzbrojit nesmírným množstvím trpělivosti a soucitem k těm, kdo cítí tuto energii a nechtějí na ni reagovat způsobem, který by jim prospěl. Budete se muset stát velice tolerantními – možná dokonce budete muset tolerovat, že se ti druzí zničí, aby poznali cenu života.

Přestože si toho lidé nejsou vědomi, vy víte v nejhlubší části své bytosti, že se přesunujete z jedné existence do druhé a získáváte zkušenosti, aby vaše duše dokázala pochopit a zpracovat data, a vy tak získali přehled o jedné realitě. Jednou budete schopni sledovat životy a existence své duše a podržet si její energii, jako byste drželi krystal. Dokážete se podívat na její různé fasety a na jiskry uvnitř, a cítit a znát její identitu. Až to dokážete, bude vaše duše schopna spojit se s jinými formami inteligence, jichž je součástí, ale které v současné době nechápe.

Přepínáme vás. Chceme, abyste byli naprosto zmateni, abyste načerpali energii. Pak použijete svou zvědavost, aby vás zavedla do oblastí, na které jste nejen nikdy nepomysleli, ale o nichž jste ani nevěděli, že existují. To je náš záměr – abyste se dostali na vyšší hřiště, kde budete moci vytvořit nový řád identity odvážně, s humorem a se sebedůvěrou.

Všechno jsou frekvence. Kdybyste věděli, jak rychle se vyvíjíte, možná byste si sedli, složili hlavu do rukou a řekli: „Nedokážu to. Děje se toho tolik.“ Necháváte závoj stažený a předstíráte, že se pohybujete životem, jako by se nic nedělo, a přitom jste neustále pozdvihováni všemožnými proměnami blíže k vyšším dimenzím. Myslete na to, co dokážete za jeden život, a pociťujte to. V příštích deseti či dvaceti letech se proměníte z hustých fyzických stvoření ve světelné bytosti epochy světla. Dovedete si to představit?

Všechno, co děláte, včetně pojídání pizzy, vás k tomu božsky dokonalou cestou vede. V jistém bodě pochopíte důležitost integrity celku a každé události, jíž se účastníte.

Ve filmu Karate Kid je chlapec velmi netrpělivý, když se učí karate. Najde si mistra ani ho nenapadne, že si ho našel. Dostává za úkol věci o nichž si myslí, že jsou ztrátou času. Nechápe, že každá drobnost, kterou se naučí, je součástí velkého celku. Jste jako ten chlapec. Všechny drobnosti se skládají dohromady, ale kvůli vidění svého ega nechápete, že jsou součástí velkého celku. Dostanete úkol a zjistíte, že to, co hledáte, bude vaše. To je dobrá zpráva.

Uvědomujte si a naučte se rozeznávat, kdy vaše vůle uzurpuje božskou vůli a Božský plán – kdy na sebe nakládáte příliš, protože nejednáte podle zdravého rozumu. Podívejte se do zrcadla a uvidíte, jak vypadáte. Podívejte se sami sobě do očí, protože oči jsou indikátorem celého fyzického těla. Jsou jasné? Dokážete se do nich dívat s jasností? Je vaše tvář zbrázděná, unavená nebo klidná? Jak vám připadá vaše tělo? Jste schopni sedět v klidové pozici? Jste schopni držet tělo vzpřímeně nebo máte potřebu se hrbit? Vrtíte se, protože nedokážete udržet energii ve svém těle – takže vaše tělo neustále tančí a škube sebou, protože neví, co dělat? Bubnujete neustále prsty nebo si koušete nehty? Je mnoho známek, které je třeba sledovat. Můžete se rozhlédnout a uvidíte, kdo není energii schopen integrovat.

Jakmile danou energii vnesete do svého těla a budete ji schopni podržet, vaše tělo začne cítit lehkost. Ve vaší kůži nebo možná vlasech bude vitalita. Vaše vlasy jsou velmi dobrým indikátorem zdraví. Zdravý selský rozum je samozřejmě jeden z nejlepších kamarádů. Řekne vám, co je správné a co ne.

Občas zjistíte, že energie je příliš mnoho a že nejste klidní a soustředění. To se v jistém bodě stane každému jednomu z vás. Jistým způsobem budete cítit, jako by se toho dělo příliš mnoho – bude tu příliš mnoho dat ke zpracování, příliš mnoho lidí, s nimiž je třeba promluvit, příliš mnoho se toho bude dít. Když se to stane, musíte o sobě uvažovat jako o spotřebiči a vypnout se. Jednoduše se vypněte jako opékač topinek, takže budete nepoužitelní. V takových chvílích potřebujete ze všeho nejvíc odpočívat. Někteří z vás budou v jistých okamžicích potřebovat strašlivé množství spánku. Nemyslete si, že začínáte být líní, a netrestejte se za to, prostě to vezměte na vědomí. Přijdou chvíle, kdy si někteří z vás budou přát, aby mohli spát osmnáct hodin. Udělejte to. Je to nutné. Nemáte představu, po jakých zemích cestujete a jaká práce je odvedena na vašem fyzickém, když spíte. Je to doba, kdy jste odpojeni od této reality a dobíjíte se a učíte se v jiných realitách. Mosty a vaše oči se mezi realitami otevřou a vy začnete dané vzpomínky vidět a nést. Když jdete do čínské restaurace, jíte čínské jídlo a neobjednáte si hamburger. Jdete-li do italské restaurace, objednáte si lasagne. Tento restaurant zvaný Země má fyzické tělo, a tak zde musíte působit i vy – ve fyzickém těle.

Vyjadřujeme se velmi jednoduchými slovy, abyste pochopili, oč nám jde. Je úplně jedno, jak směšné jsou naše metafory, chceme prostě, abyste je pochopili. Takže jste tady, v restauraci zvané Země, a sídlíte v pozemském těle, protože to je to, co tu nemají. Nic jiného se tu nepodává. Vy do pozemské restaurace přinesete nové recepty – recepty, které byly periodicky zkoušeny a prohlášeny za pravdivé, ale jen v jistých enklávách tu a tam.

Pamatujte, že Země byla izolována před dávnými a dávnými věky. Byla stvořena, aby byla něčím, a pak se po milionech let existence úplně vykolejila. Mnozí z vás se tu inkarnovali znovu a znovu a byli opravdu frustrováni, protože pokaždé, když se inkarnovali, měli v úmyslu něco udělat, ale v polovině případů zapomněli, co to bylo.

Někteří z vás na této planetě dokázali dosáhnout mistrovství a dostali se z ní procesem nanebevzetí. Jiní z vás hlasitě volali, že chcete, aby byla tato karanténa od zbytku kosmické společnosti ukončena. Kvůli vám a zástupům, které na této planetě jsou a obklopují ji, se zrodila současná doba.

Pomoci se vám dostává ve všech životních situacích, přesto však ostatní nemohou udělat jisté věci za vás, protože jste vyprojektovali život takovým způsobem, že váš druh musí motivovat sám sebe a vyvíjet se, aby mohl získat sílu. Ti z vás, kdo mají nesmírné vědomosti, se rozhodli inkarnovat v tomto biologickém druhu, aby mu dodali síly tím, že budou příkladem pro ostatní, kteří to sami nedokážou. Razíte nové cesty bytí tím, že vysíláte, kdo jste. Když se shromažďujete v místnostech k „příjmu“ vysílání, žádáte přitom o strašlivé množství připomínek a strašlivé množství povzbuzení. Někteří z vás zjišťují, že bez povzbuzování to nedokáží. To je pochopitelné. Proto tu jsme, pro vás, po většinu času s obrovskou trpělivostí. Chceme vám dát příležitost prohlásit, kdo jste.

Jedna z nejdůležitějších konečných realit na této planetě, kterou musíte jako druh pochopit, a jedna z největších výzev, jež na vás čekají, je, co to znamená zemřít. Můžeme vás přesvědčit o mnoha věcech, ale je pro nás těžké přesvědčit vás, že NEMUSÍTE zemřít. V této době nemusíte fyzicky zanechat tady na planetě své tělo. Dokážete si představit, že jednoduše změníte vibrační kmitočet své fyzické bytosti a vezmete své tělo s sebou, protože přeorganizujete svou molekulární strukturu?

Pro velké množství lidí z vašeho druhu je na této planetě možné uskutečnit skok nanebevzetí. Někteří z vás už nanebevzetím z této planety odešli, a vy jste přišli, abyste to dokázali znovu a ukázali tak cestu. Byla to velkolepá cesta dostat se procesem nanebevzetí odsud. K výcviku bylo zapotřebí několika životů, jeden za druhým, abyste se dopracovali k zasvěcení. Znamenalo to nežít v materiální společnosti a v zásadě žít velmi blízko k přírodě, abyste to dokázali.

A nyní se vrátili ti, kdo už to dokázali a dobře to znají. Je vaším cílem dostat se nanebevzetím z této planety, být doslova přijat do vyšší kosmologie mateřských lodí. Vystoupíte do světelných měst a budete schopni přebývat v jiných realitách, které jsou kolem vás, přestože teď nedovolíte svým trojrozměrným očím, aby je viděly. Váš úkol na Zemi už bude splněn a Země uskuteční sovu proměnu. Bude to překrásný klenot ve Vesmíru. Možná si budete přát zůstat několik let, abyste pomohli s restrukturalizací a přebudováním této nové Země. Ale po čase budete chtít odejít za novými úkoly, přeměnit další světy. Pamatujte, že jste odpadlíci, a že máte rádi vzrušení. Takže je nejpravděpodobnější, že ponecháte tuto planetu ostatním, aby si ji užívali, a vydáte se za novými úkoly.

Nanebevzetí je na této planetě cílem. Přijde čas, kdy to bude jediný způsob, jak z ní budou lidé, kteří tu žijí, odcházet. Jakmile se dostanete z planety, vydáte se na mnoho jiných míst. Ukážete sami sobě a zbytku svého biologického druhu, že tělo, které vypadá tak pevné a neovladatelné, je ve skutečnosti výsledkem božské instrumentace, a že vy, ve svém vědomí s ním dokážete cokoliv, co budete chtít. COKOLIV.

(17)

SEDMNÁCT

SVĚTELNÁ ŘEČ

Ztělesnění bohové a mistři dnes už pronikli do struktury světa a přinesli s sebou své vlastí nástroje učení. Nástroje, používané na této planetě, jsou artefakty, které nejsou z vaší dimenze, symbolické formy doslova se svým vlastním životem. Společně tvoří to, co je známo jako světelná řeč.

Máte implantovánu jistou geometrickou strukturu, která ve vás spouští jisté informace. Umožňuje také těm, kdo s vámi spolupracují, vysílat informace přímo do vaší bytosti. Velká většina z vás tyto implantáty má, a pokud je nemá, brzy je mít bude, pokud se rozhodnete otevřít se a postavit se na naši stranu. Implantace nebude provedena nikomu, kdo se pro ni nerozhodne. Tato struktura Světelné řeči je způsobem přijímání informací a energie k usnadnění vašeho vývoje. Je to metoda učení, aniž byste museli používat knihy nebo intelekt. Předpokládá to otevřít se přesvědčení, že existuje skutečná hierarchie, tak nesmírně velká, že si ji neumíte představit, spolupracující s lidstvem do samého počátku.

Tato hierarchie pracuje s láskou, váží si toho, kdo jste, a byla schopna prohlédnout časovými mechanismy, které jsou na planetě zaklíčovány, takže ví, že vědomí je připraveno pro evoluční skok. Je zde 144 000 členů spirituální hierarchie, kteří jsou v tuto chvíli součástí planetární struktury. Každý mistr má svou vlastní pečeť, která představuje jednu část Světelné řeči, a vy máte 144 000 energetických pečetí, které budou nakonec zapracovány do vaší bytosti.

Pro začátek budete pracovat s dvanácti formami, které bude tělo schopno podržet. Mnohem později, jakmile dojde k transformaci, dojde k integraci všech 144 000 symbolických struktur řeči do vaší bytosti. To bude odhalení, jaké nemůže být v tomto životě ani vysvětleno.

Tato mutace je proces odhalování čehosi ve vaší bytosti, co vám umožní proniknout do další říše zkušenosti. Každá osoba na planetě má potenciál touto mutací projít. Mnozí tento proces zastaví, protože nemají touhu spojit se se svým vyšším vědomím. Jste-li si vědomi, kdo jste, je to jedna věc. Začnete-li si být vědomi božského vědomí, jímž je oseta tato planeta – intelektu, který je ohromný, milující a spolupracuje s vámi – a když voláte toto vědomí a chcete se stát jeho součástí, pak máte ony geometrické formy implantovány.

Implantované formy mají nejrůznější tvary, například podobu pyramidy. Proč je pyramida tak důležitá? Na této planetě a v celém kosmu se užívá pyramidka jako spodobnění velké jednoty vědomí. Je to útvar, který je nejobtížnější vytvořit ve všech jeho fasetách, a přitom je dokonalý. Je to útvar, který sbírá energii Země a vysílá ji ven.

Budou vám také implantovány útvary jako koule a spirála. Spirála je mnohým z vás velmi drahá, protože jste cestovali po mnoha kulturách a společnostech, kde byla spirála užívána ke sdělování mnoha idejí. Budou také implantovány rovnoběžné linky krychle. A ovšem také útvar zvaný Merkaba neboli pětistranný obrazec.

Pětistranný obrazec představuje lidskou postavu v její nejnespoutanější podobě naprosto svobodného člověka. Někteří z vás ji znáte jako symbolický obrazec zvaný MERKABA. Je to projekt lidské bytosti bez jakýchkoli omezení. Je to lidská bytost schopná létat, o čemž si velká většina z vás myslí, že to nedokáže. Tento implantát se dostaví, když se vpravdě oddáte tomu, co dříve nebylo možné.

Který implantát nebo geometrická forma vám bude implantována, bude záležet především na vaší žádosti o spojenectví. Bude to také záviset na víře, že se tyto entity rozhodnou být vám k dispozici, když budete k dispozici jim. Až se začnete otevírat a necháte, aby se ve vašem životě projevilo to, co je nazýváno zázraky či velkolepými událostmi, pak začnou.

Mnozí z vás začnou s implantátem kruhu, protože představuje podobu Boha, jednoty a úplnosti. Někteří z vás si zvolí k implantaci tvar pyramidy, protože jste prožili mnoho životů s objevenými i dosud neobjevenými pyramidami a po celé planetě. Myslíte si, že místopis je znám, ale dosud je mnoho neobjevených věcí, protože přeskakují z jedné reality do druhé. Hluboko v džungli je pohřbeno mnoho pyramid, často pod hromadami země. Ještě mnoho divů čeká na své odhalení.

Ti z vás, kdo jste ochotni věřit, že skutečně neexistují žádné limitace, budou schopni zvolit si Merkabu a odsunout se s ní z planety, zatímco vy stále žijete na planetě. Pokud vám má být implantována Merkaba, pak ve vás musí být přání to dokázat. Někteří z vás jste se s ní již pokusili cestovat a víte, jak může být ve vaší bytosti použita. Když k sobě skutečně Merkabu povoláte a jste ochotni přijmout pocit, co skutečně znamená – být neomezeným vědomím, cestujícím s vaším tělem – pak dojde k implantaci. Merkaba není nejvyšším implantátem, protože nejsou vyšší a nižší implantáty. Implantát se dostaví tehdy, kdy bude nejlépe vyhovovat vašemu osobnímu rozvoji. Jakmile budete implantováni, nastane nekonečný proces vstupování nových forem do vaší bytosti.

Tvar, který vám bude implantován, si nevybíráte vědomě. Volíte si však život, který vedete, který vás otevírá vůči strukturám Světelné řeči. Každý den volíte to, co je pro vás důležité. Takto máte k těmto tvarům přístup. Prostřednictvím sňatku energií budete nakonec všichni držiteli světelné abecedy a tato světelná abeceda vás bude učit. Pokud se vám někdy zdálo o geometrických obrazcích, je to známka, že tyto obrazce s vámi spolupracují. Nebo jste třeba ve škole měli rádi geometrii. Jestli chcete vědět, co vám bylo implantováno, podívejte se, které obrazce jsou první nebo jsou větší než ostatní. Existuje mnoho tvarů, které ani nemají jméno. Budou tu tvary, které znáte a poznáváte, jež později nebudou nových podob a tvarů, které vaše vědomí neumí přeložit.

Spirála je jedním ze základních tvarů geometrie Světelné řeči. Je to můstek, učení samo pro sebe. V jejím tvaru jsou zakódovány informace, a když jedete na spirále, zdá se vám nekonečná. To naznačuje, že nekonečná je i cesta do nitra vaší osobnosti i cesta mimo vás. Jako druh budete schopni rozdělit své vědomí a vydat se oběma směry, aby vědomí mohlo být spojeno. Tím, že podniknete nekonečnou cestu směrem dovnitř a směrem ven, včleníte se do zapojené spirály, v níž je univerzální pravda.

Řekli jsme, že buňky vašeho těla obsahují celou historii tohoto Vesmíru. Nakonec dojdete k tomu, že si během života uvědomíte existenci zlaté knihovny v sobě a naučíte se číst, co je tam psáno. Vydat se po spirále směrem ven, to je jedna část cesty. Jde o to vydat se dovnitř i ven – a uvědomit si, že je to TOTÉŽ.

Spirála existuje v mnoha dimenzích. Když si spirálu vizualizujete, cítíte, že jste ji znali, a přece zpočátku znáte jen jeden její aspekt. Když začnete se spirálou růst, uvědomíte si, že má tolik dimenzí, že byste mohli strávit zbytek věčnosti – abychom použili vašeho výrazu – jejím zkoumáním. Roste. Spirála je klíčem k tomu, co je ve vás ukryto. Vaše DNA má podobu spirály. Spirály jsou všude kolem vás a Světelná řeč putuje po světelně zakódovaných vláknech, která rovněž sestupují v podobě spirály. Je to něco, co je dáno zkušeností a bude to s vámi růst.

Ve svých meditacích pociťujete, že se se spirálou pohybujete, jako byste se pohybovali s tornádem. VIZUALIZUJTE si sami sebe, jak vidíte blížící se spirálu, která je jako tornádo. A pak místo abyste před ní utekli, zůstaňte stát a pociťujte, jak v ní víříte. Nastupte si na ni, protože je to brána do jiných realit.

Tvary a formy Světelné řeči jsou sbírkou zkušeností jednotlivců, kteří se inkarnovali na této planetě, odporovali lidským zákonům, probudili se k vyšším schopnostem a pak se manifestovali jako jazykové a geometrické prvky. Kdysi tyto energie existovaly jako muži a ženy na této planetě. Vyvinuli se v geometrické symboly a existují dále ve své sféře aktivity, tak jako vy existujete ve svém těle. Tyto entity existují v geometrickém systému nebo v systému řeči.

Existují celé vesmíry zmíněných systémů a v dané době dochází k návštěvám z nich ve vašem Vesmíru vlastním. Na tuto planetu jsou kladeny kruhy a jiné tvary v obilí, které jsou pro vás nevysvětlitelné. Tyto otisky jsou frekvence, nikoli proces nebo akce. Existuje píseň nebo příběh nebo řeč, implantovaná na povrch Země jazykovými symboly. Tyto symboly přicházejí, aby zde ustavily jistou frekvenci, a bude jich přibývat.

Konečně si někteří z vás postaví domy, které jsou geometrickými tvary; nejsou jen prostými čtverci nebo obdélníky. Mnohé příbytky na Plejádách nemají tvary, tak jak je znáte – je tam všeobecně známo, že tvary a úhly obsahují energii. V astrologii je známo, že jisté úhly mají zástrčky a že se jisté věci dějí s jistými úhly. S tvary je to totéž. Velká pyramida je celá o užití úhlů a tvarů. V úhlech, tvarech a formách se hromadí energie a vy se můžete naučit tyto tvary tvořit a žít v nich a s nimi. Tímto způsobem se energie tvoří a přenášejí. Objevíte také, že jisté stupně mají jistou sílu a že je pro vás nepříjemné v některých úhlech být. Někdy je lepší spát uprostřed místnosti, než mít postel nacpanou v devadesátistupňovém úhlu, protože devadesátistupňový úhel vytváří energetický blok. Když jste uprostřed místnosti, energie proudí kolem vás.

V trojrozměrné realitě je nyní otevíráno mnoho bran, aby mohla na Zemi být vnesena evoluce. V jistou dobu byla planeta izolována a uvržena do karantény, protože tu byly síly, které tu bojovaly. Na této planetě došlo k neuvěřitelným válkám, po nichž tu dosud existují stopy v podobě pustých oblastí. Byla to doba chaosu a zmatků, kdy bohové stvořitelé bojovali s jinými bohy stvořiteli. V nejposlednější vlně válek asi před deseti dvanácti tisíci lety byla Země izolována, protože bytosti pracující se světlem prohrály bitvu. Ne vždy totiž světlo vyhrává. Světlo není vždy vítěz, jak si představujete vítěze, protože světlo se musí naučit integrovat se se všemi svými částmi. Prvotní Stvořitel je ve všech věcech a světlo i tma jsou jeho součástí. Tudíž se světlo musí se svou temnou částí sloučit.

Čas zaranžoval události a svedl je dohromady. Bylo určeno, že od posledních válek musí uplynout množství cyklů a poté se energetické brány opět otevřou, aby sem mohlo proudit světlo. Teď tato doba nastala. Světlo je zaranžováno, aby znovu přišlo na tuto planetu, a s každým dnem je silnější. Aby se energie mohla propracovat vaším vědomím, musí se na planetě zabydlet. Inteligence proniká v podobě vlnění, které vytváří na Zemi geometrické tvary. Není to tak, že přiletí kosmická loď, v noci udělá kruhy v obilí a pak zase odletí. Přestože některé kruhy byly způsobeny přistáváním lodí, inteligence může nabýt formy, jaké se jí zlíbí, a velmi často přichází ve formě vln. Přijde doba, kdy Zemi skutečně zaplaví světelná vlna.

Inteligence se vymyká mluveným i psaným slovům, protože je to frekvence často přicházející v geometrických tvarech. Pythagoras to začínal tušit, ale ostatní jeho geometrii nechápali. Geometrie je vyspělá inteligence, soubor zkušeností, schopných předat obrovská kvanta informací. Kruhy v obilí po celé planetě jsou ve skutečnosti tvořeny zvuky nad lidskou frekvencí vnímání, jimiž se dané jazykové útvary uskutečňují. Mnohokrát jsou na počátku těmito útvary kruhy. Vyvinou se pak v trojúhelníky, přímky a mnoho jiných obrazců.

Kruhy v obilí se vyskytují nejvíce v Anglii a po celé Evropě. Objevují se však i v oblasti dříve známé jako Sovětský svaz a v Jižní Americe. Jsou dokonce i ve Spojených státech, přestože se spoustě lidí výborně daří předstírat, že neexistují. Máme zjištěno, že někteří vaši moderátoři plánují o nich pořady. Uvidíme, nakolik budou předstírat, že o nich nevědí. Bude to zajímavé.

Geometrické tvary jsou jako hieroglyfy. Hieroglyfy a piktogramy vyřezávané do kamene patří ke stejné generaci inteligence. Jinak řečeno, kdyby člověk uměl přečíst hieroglyfy na Rosettské desce, sdělily by mu jednu věc. Kdyby se člověk rozpomněl na tajnou řeč kněží, hieroglyfy by mu řekly něco jiného. A kdyby člověk rozuměl řeči bohů stvořitelů, jejich sdělení by bylo opět jiné. Kruhy a tvary kladené na Zemi jsou zde, aby vám pomáhaly udržet a zvládat vaši frekvenci a dodávaly vám odvahu žít své světlo. Velmi subtilním způsobem zpřístupňují frekvenci informace a nikdo je zatím neumí rozluštit. Jsou všechny navzájem spojeny, a kdyby byly současně napsány na pole nějakého zemědělce, okamžitě by se s nimi něco stalo. Jsou odděleny jednotlivými kontinenty a posunují kolem Země frekvenční pásmo, které pomůže aktivovat pozemskou síť. Umožní vám, abyste si nepřipadali tak divně s tím, co víte, a abyste se lépe vyrovnali se změnami frekvence tak, jak přicházejí.

To je však jen nepatrná část toho, co kruhy v obilí způsobují. Jsou velice zajímavé. Mnohé z nich vyprojektovali a zkonstruovali ti, které někteří nazývají Nanebevzatými mistry. Spojuje se s nimi také jeden žert. Musíte chápat, že některé bytosti, které se stávají velice vyspělými, získávají obrovský smysl pro humor. Vidí humornou stránku ve všem.

Jak jsme již řekli, geometrické tvary a formy jsou nosiče inteligence. Jsou to frekvenční vlny, které mohou být modulovány a měněny. Tvary přicházející na Zemi jsou jako energetické brány nebo energetické piktografy. Nesou inteligenci a jsou zde ustavovány, aby se nakonec spojily a vytvořily inteligenční síť kolem planety. Tato síť bude mít frekvenci, kterou může lidstvo použít ke svému vývoji.

V této době není na planetě řeč celá. Piktografy přicházejí na Zemi v důsledku jistého vývoje vědomí. Pracují s místy, která jsou centry vírů, jež je přitahují. Za ty miliardy let, po které Země obíhá kolem Slunce, byla tato centra překryta a pohřbena. Některá z nich jakoby usnula, a mnohé z nich se opět probouzejí, protože izolace planety byla narušena.

Kruhy v obilí jsou fenomenologickým výrazem vědomí. Přicházejí do vaší reality, aby vám ukázaly, že logicky uvažující mysl nemůže zvládnout veškerá data, přestože by tolik chtěla. Tyto události se přiházejí, aby se křížily se zakódovaným vědomím všech lidských bytostí. Kdykoli není možno realitu vysvětlit, otevře se ve vědomí malý výklenek. Kruhy v obilí jsou mimo možnosti chápání logické mysli. V důsledku toho nutí konsensuální pohled na realitu, aby se rozšířil, protože realita, tak jak byla dříve projektována, nemůže tyto události jako možnost pojmout. Jsou spouští. Nutí realitu, aby se posunula za své vlastní hranice.

Pro existenci kruhů v obilí je mnoho důvodů. Především existují proto, aby nutily realitu k pohybu – přimějí vás, abyste spíše cítili, než mysleli. Mnozí, kdo kruhy zkoumají, se jimi probírají spíše pomocí myšlení než cítění. Velká Británie jich má nadúrodu, protože obecně řečeno Britové mají velmi logicky orientované vědomí. Britské ostrovy jsou nicméně bohaté na megalitické spirály a kamenné tvary, které velmi silně ovlivnily intuitivní schopnosti obyvatel.

Zmiňovaný fenomén nemá žádnou logiku. Nutí logicky orientovanou společnost, aby vzala na vědomí něco, co nedává smysl, a je to provedeno velmi hravým a očividným způsobem, aniž by byl něčí pohled na realitu ohrožen. Kdyby všude přistávaly kosmické lodi, lidé by byli velmi rozrušeni. Když obilí polehne v soustředných kruzích a nepoláme se ani neuschne, nikdo příliš rozrušen není. Chápete, jak si s vámi energie pohrávají? Je nezbytné vykonat jisté věci, abyste pochopili a přišli na to, aniž by vaše obvody byly přetíženy.

Řeč je uváděna na planetu jako příběh – informační piktograf nesoucí frekvenci, pomáhající vám udržet frekvenci vlastní. Až se probudíte, bude pro ostatní snadné vás přečíst a rozpoznat. Jste neustále monitorováni, protože existují zařízení, která monitorují evoluci a umístění vědomí. Jakmile vědomí dospěje do jistého bodu, přijde zvnějšku pomoc, aby ustavila další říše frekvence.

Jinak řečeno dejme tomu, že si otevřete restauraci a bude to skvělá trefa. Povedete ji a budete prodávat opravdu dobré jídlo. A pak někdo přijde a řekne: „A co takhle koncese?“ Tyto geometrické tvary vám pomáhají získat koncesi na frekvenci tím, že ji šíří po celé planetě a udržují ji. Pomáhají vám dosáhnout nové úrovně.

(18)

OSMNÁCT

 

SYMFONIE VĚDOMÍ

Světlo vás informuje. Povznáší vás, protože když jste informováni, připadáte si silnější. Když jste neinformovaní, cítíte se bezmocní.

Zvuk je další způsob přenášení informace, protož je součástí světla. Může se vám snad zdát, že zvuk a světlo jsou dvě různé věci, protože z vašeho pohledu vnímáte světlo zrakem a zvuk sluchem. Jelikož používáte dvě různé oblasti percepce, připadá vám, že také zvuk a světlo jsou odděleny. Ve skutečnosti jsou však velice propojeny. Vinou se kolem sebe navzájem, protože oba nesou informaci.

Mnohé struktury vybudované na této planetě, zejména dávná posvátná místa, mají informace uložené v kameni. I vy máte ve svých kostech uloženy informace stejným způsobem. Když dovolíte zvuku, aby vámi procházel, otevře jisté dveře a nechá informace proudit do vašeho těla. Proniká také zemí, ovlivňuje vibrace Země a umožňuje, aby došlo k reorganizaci molekulárního uspořádání informace. Ti z vás, kteří užívají zvuk při práci s těly ostatních, přivodí přeorganizování molekulární struktury a vytvoří otvor pro vstup informací. Tato práce bude stále závažnější a závažnější.

V Tibetu, když zemřel mistr, který byl schopen transcendovat rámce reality, bylo jeho tělo zachováno a ponecháno přirozenému rozkladu, protože kostra se vyznačovala citlivostí na frekvenci. Informace jsou uloženy v kostech a kamenech. Na některých místech v Tibetu, kde lze vystopovat kontinuitu v některých mnišských sektách tisíce let nazpět, lidé uchovávali lebky různých mistrů. Mají velmi tajné krypty a místnosti, jež jsou těchto lebek plné. Když člověk do takové místnosti vejde, může prostřednictvím zvuku získat přístup k inteligenčním faktorům lidí, jimž kdysi tyto lebky patřily.

Chápete, proč se vyrábějí křišťálové lebky? Struktura křišťálu je jako holografický počítač: Může předávat vyspělému nebo zapojenému člověku nesmírné množství informací. Jsou projektovány ve tvaru lebky proto, aby fungovaly jako kód k porozumění a abyste pochopili, že kosti ve vašem těle jsou velmi cenné.

Zvuk je nástrojem transformace. Strážci frekvence – a my vás povzbuzujeme, abyste se jimi stali – se učí, jak modulovat střeženou frekvenci pomocí zvuku. Zvuk proniká jakoukoli látkou, posunuje molekuly a přeorganizovává reality.

Ve starém Egyptě ankh neboli symbol života byl ve skutečnosti frekvenčním modulátorem. Užívali ho jedinci, kteří byli mistry udržování frekvence a s těmito frekvencemi dokázali mnoho věcí. Ankh se podobá ladičce a může směrovat zvuk. Tak byl před dávnými časy používán. Než budete schopni používat zvuk stejným způsobem jako staří Egypťané, budete muset dokázat sovu integritu. Budete muset projít iniciací nebo zkouškou, aby se ukázalo, jestli je vám možno tento druh moci svěřit. Tato planeta ještě není zralá k tomu, aby daná energie mohla jednoduše být svěřena do jakýchkoli rukou. Pokud teď budete schopni dělat požadovanou práci, váš život nebude v nebezpečí, protože bude příliš mnoho takových, kdo budou chtít váš dar zneužít. Dostane se vám schopností, s nimiž můžete nejlépe zrát.

Můžete začít pracovat se zvukem tak, že ho necháte „hrát si“ s vaším tělem. Soustřeďte se, vyprázdněte mysl a nechte tóny vaším tělem procházet. Takto se zvukem pracovaly dávné tajemné školy tato technika je velmi účinná, když je prováděna ve skupině. Až uplyne několik let, ale ještě v tomto desetiletí, budete sami nad výsledky vaší společné zvukové práce neboli symfoniemi vědomí, jež se budou samy přehrávat, žasnout. Až se sladíte dohromady, bude vám ukázáno, co můžete dokázat, aniž byste o tom věděli. Naučíte se tento druh energie užívat a kultivovat, abyste si vytvořili svůj vlastní ankh. Když koupíte dítěti modelínu, zpočátku neví, co s ní a jak má různé věci dělat, a tak mu vyrábíte malé kuličky a špagety, aby vidělo potenciál, který v modelíně je. A když si dítě chvíli hraje, objeví svou vlastní tvořivost, pokud jde o formu.

Tvůrčí formy zvuku se vám nejprve ukážou jako potenciál. Jste vedeni a aranžováni skrze užití zvuku. Nakonec sami objevíte některé věci, které zvuk dokáže. Pak začnete být odvážnější a dozvíte se, co zvuk může vytvořit. Takto jsou zaváděny energie, aby se zajistilo, že nebudou zneužity a také že se nebudete ze samého nadšení přepínat.

Když budete chvíli se zvukem pracovat, dostanete se, pokud jde o jeho použití, daleko. Je to jako když dáte dítěti mocný nástroj. Bez patřičného uvědomění byste mohli něco způsobit, aniž byste si uvědomili důsledky. Pomyslete na to, co zvuk dokáže na stadionech a v auditoriích. Jásání nebo projevy nevole davu vytváří atmosféru. Když budete ve skupině společně vydávat zvuk, vytvoříte si vlastní atmosféru. Dovolíte jistým energiím, aby hrály na vaše těla jako na nástroje. Vzdáte se předem vytvořených myšlenek a dovolíte různým melodií a energiím, aby použily vaše fyzická těla jako příležitost manifestovat se na této planetě. To, co prožíváte, je ve skutečnosti životní síla energií, jimž dovolujete, abyste skrze vás vyjadřovaly. Stáváte se přijímači. Tak jako nám náš nosič dovoluje vstoupit do vaší reality, stejně tak vy dovolujete, aby na planetu vstoupila vibrace prostřednictvím vašich těl a vaší spolupráce. Přivádíte cosi na svět. Vytváříte příležitost a energie se této příležitosti chápe.

Emoce, protože přináší cítění a spojuje vás s ním, vám umožňuje rozeznávat různé stavy vědomí. Logická mysl vám nedovolí stavy vědomí rozpoznávat, protože příliš lpí na vlastní identitě. Je uzavřena v hranicích ega a nechce uznat existenci jiných oblastí. Cítění naopak vždy jiné oblasti uznává, protože cítění rozlišuje rozdíly. Můžete číst znamení a definice energií, kterou nazýváte cítění. Je to ve skutečnosti vibrace. Zvuk navozuje stavy emocionálního cítění. Připomíná mu to světlo, hlubokou kosmickou lásku a jiné světy. Vaše tělo vstupuje do radosti a někdy je zaplaví smutek. Hledá frekvenci, po níž toužilo a kterou mu zvuk připomněl, a získává k ní přístup. Když zvuku dovolíte na vaše tělo hrát, objevíte frekvenci, kterou jste hledali. Je spojena s vývojem šroubovic ne vašem těle. Zvuk je nosičem či průduchem, který vás spojuje s vyššími čakrami mimo vaše tělo, protože k nim nemáte přístup logickou cestou. Musíte získat přístup k frekvencím a čakrám cítěním a zvuk vás s ním spojí, což vám umožní rozumět informacím.

Kdyby se dal zvuk namalovat, někteří z vás by byli uneseni jeho pozorováním. Existují reality, v nichž se zvuk zobrazuje. Cítíte pohyb a řeč zvuku, když pohybujete tělem nebo mácháte rukama. Prožíváte bohatost této formy komunikace a vnímáte, jak multidimenzionální jsou všechny věci, když cítíte, jak se zvuk vyjadřuje. Má svou vlastní řeč a má i podobu.

Zvuk nese jistou frekvenci a tělo ji rozpozná. Tělo je naladěno, aby odpovídalo na přijatelnost frekvence. Velcí hudebníci, jako například Beethoven a Mozart, byli zakódováni, aby nesli informace stabilní povahy, protože obdrželi harmonie zvuku v době, kdy na celé planetě panovala velká temnota. Aby byla uchována jistá vzpomínka otevřená v lidské mysli, byly přeleženy nižší vibrační kmitočty zvuku do myslí těchto mistrů.

Zvuk se bude vyvíjet. Lidé se dnes mohou stát nástroji zvuku skrze slaďování. Lidské bytosti se stanou flétnou, pianem, harfou hobojem a tubou. Dovolí energiím, aby použily jejich těla k tvoření nejrůznějších zvuků, které neřídí, ani se nepokoušejí ovládat jejich škálu. Duch hraje a lidské bytosti prostě pozorují návštěvu symfonie, kterou oni sami spolu s ostatními provádějí. Je to velice hluboké.

Harmonické kmity mohou být využity neuvěřitelnými způsoby, protože mohou vyvíjet nejrůznější skutečnosti. Jedna z věcí důležitých pro užívání harmonických kmitů je být velmi potichu, jakmile jsou harmonie úplné. Kmity cosi mění, otevírají dveře. Když jsou jisté kombinace zvuků přehrány skrze lidské tělo, otevírají informace a frekvence inteligence. Když jste po harmonických kmitech dlouho potichu, umožňuje to užívat svých těl jako přístrojů k přijímání a absorbování frekvencí a užívat nosič dýchání ke vstupu do extatického stavu.

Když se sladíte s ostatními, získáte přístup ke skupinové mysli, který jste před vytvořením zvuku neměli. Je to gigantický skok ve vědomí. Klíčovým slovem je HARMONIE. Dokáže-li planeta vytvořit harmonii myšlenek, pak se celá změní. Pro to pracujeme. Budete vysílat frekvenci a zvuk bude cestovat. Stane se zoufalou touhou po návratu k harmonii uvnitř lidského rodu – návratu k síle skupinové mysli a současnému posílení jedince.

Co hodláte udělat se zvukem, je výsostně důležité. Když nemáte jasno o svých záměrech, zvuk může najít způsob, jak zahalit sám sebe, a může přerůst svou původní kapacitu. Zdvoj a zčtyřnásobuje se svým vlastním účinkem. Je nesmírně důležité, abyste měli jasný záměr, co plánujete se zvukem udělat. To je zásada číslo jedna.

Zásada číslo dvě je, že zvuk uvádí do pohybu energii. Vytváří statický sloupec vlnění, staví frekvenci na frekvenci. Tato energie může pak být nasměrována na cokoliv nebo k čemukoliv. Slyšeli jste jistě onu historku o těch, co pochodovali kolem Jericha. Pochodovali celé dny a vytvořili statické vlnění. Toto vlnění nakonec nakumulovalo tolik energie, že městské hradby implodovaly.

Domorodé tance, chřestění, poskakování a pohyb v kruzích vytváří energii této vlny. Když tvoříte zvuk v kruhu nebo po obvodu světelného sloupu, vytvoříte sloupec, který dokáže mnohem více, než jste si kdy uvědomili. Může vyvolat exploze a zničit či stvořit mnohé reality.

Válečnické kmeny užívaly válečný pokřik, když šly do boje. Sjednocená a záměrná invokace měla vyzvat nefyzické síly, aby je doprovázely. Válečníci užívali tento druh zvuku proti svým protivníkům tak, že nechali energii proudit branou a vytvořit statický sloupec. Když zaslechnete zvuk podobný válečnému pokřiku, vzpomenete si na nepříjemné způsoby, jimiž byl tento zvuk využíván, protože je velice působivý. Někteří z vás se k smrti bojí zvuku, máte smrtelný strach ze zvuku svého vlastního hlasu, má-li zaznít a jasně prohlásit, co chcete. Máte buněčnou paměť toho, co zvuk dokáže, a to, co s ním můžete dokázat, je pro některé z vás naprosto drtivé. Zvuk vás může spojit s místy, s nimiž vás intelekt spojit nemůže. Váš intelekt se snaží kategorizovat, ale nemůžete kategorizovat zvuk, musíte ho prostě prožít.

Ke zneužití dochází skrze záměr. Můžete objevit moc zvuku a pak ji zneužít k manipulování ostatních. Co prožíváte, žijete-li ve městě a uslyšíte zvuk sirén? Strach. To je zneužití zvuku, které mění vaši frekvenci. Je to velmi nízký způsob, jak toto docílit. Ti, kdo zvuk produkují, znají jeho účinky na lidskou psýché. Je rušivý a zneklidňující a znemožňuje vám upřít pozornost na něco jiného. Daná frekvence je jako zámek, je hypnotická, svazuje vaše vědomí a vaši inteligenci. Jako by se naše inteligence nemohla zaměřit na nic jiného. Je to skoro jako být ve vězení, protože ten zvuk vaše vědomí uvězní tak, že si navykne nebo je uzavřeno v jedné vibrační frekvenci a nehledá už nic jiného. Je potlačeno. Pomyslete také na svůj televizor a na zvuky vycházející z ostatních elektrických spotřebičů.

Člověka vždycky rozruší, když se dívá na některou z forem kontroly frekvence a na to, jak jsou tak mocní spojenci jako zvuk užíváni k vašemu ovládání. V mnoha lidech vyvolává velikou zlost, neklid, zmatek a vzrušení, když slyší o různých tajných prostředcích užívaných k manipulaci vědomí. Z mnoha důvodů vaše pocity sdílíme. Konečným cílem je přinést vám větší sebedůvěru. Musíte si uvědomit, že v žádné situaci nejste bezmocní a že vaše mysl je konečnou mírou vaší tvořivosti. Vaše mysl a vaše myšlenky projektují vaši zkušenost, ať užijete jakékoli techniky.

Ti, kdo jednají ve své vlastní realitě s dokonalým vedením, oddaností harmonii a oddaností světlu, se spojují se svými dimenzionálními protějšky, činícími totéž. Tvoříte světelné mosty a uchováváte světelně zakódovaná vlákna jako pilíře a otevřené brány. Odměnou je vám vědomí, že jste povoláni užívat zvuk jako součást své práce. Uvědomujete si, že komunikace se zvukem se bude vyvíjet rychlým tempem. Ti z vás, kdo se zmíněným tempem vyvíjejí, budou jednoho dne povoláni, aby zastupovali světová shromáždění vědomí a změnili svým zvukem dostupnou frekvenci.

(Pokračování)

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz