Chrámy událostí – část 1

Chrámy událostí – část 1

Chrámy událostí – část 1

ÚVOD

Tento článek mapuje aktivity organizace zvané Řád Učitelů Lyricus v průběhu prvních deseti let její veřejné interakce s lidstvem.1 Tato interakce se odehrávala (a bude odehrávat) skrze tři weby inspirované a vytvořené členem Řádu Učitelů Lyricus (zkratka LTO – Lyricus Teaching Order nebo prostě Lyricus). Internet byl vybrán pro šíření mise LTO a to z důvodu, že se jedná o metodu komunikace s rozrůstající se internetovou veřejností, která překračuje národnostní hranice.

Tento článek má dvě části. Část Jedna je o Řádu Učitelů Lyricus a jeho misi na Zemi. Část Dvě diskutuje současné metody, které LTO používá pro naplnění své mise. Obě části popisují prvních deset let veřejné práce Lyricusu na Zemi.

Tyto tři weby se na internetu objevily v tomto pořadí:

 

 

 1. Wingmakers.com – 1998 (Tvůrci křídel)
 2. Lyricus.org – 2003 (Lyricus)
 3. Eventtemples.org – 2007 (Chrámy událostí)

 

 

 

Wingmakers.com – Tvůrci křídel

 

Protože tento web se objevil jako první, mnoho lidí vyjadřuje svůj zájem o tyto materiály slovy: „Zabývám se materiály Tvůrců křídel“. Takže název Tvůrci křídel se z velké části stal klíčovým pojmem zájmu o materiály obsažené na webu www.wingmakers.com. Avšak jak ukážeme později, existuje mnohem více těchto materiálů než jen informace, které jsou přímo obsažené na tomto webu. Úplné pochopení materiálů Lyricusu může být dosaženo jen ponořením se do studia informací obsažených na všech třech webech.

Jedním z cílů tohoto příběhu je poskytnout novou perspektivu na to, čemu se obvykle říká „materiály Tvůrců křídel“. Tento nový úhel pohledu z perspektivy všech tří webů mění koncepční rámec materiálů Tvůrců křídel a umisťuje ho do většího a mnohem přesnějšího kontextu. Tento nový ucelenější rámec umisťuje web wingmakers.com do širšího kontextu Řádu Učitelů Lyricus. Takže je přesnější říci: „Zabývám se materiály Lyricusu“.

První web Lyricusu se objevil 23. listopadu 1998 a je nazván wingmakers.com. Web zůstal bez významných změn až do února 2001. Během této dvouleté periody byl obsah webu tvořen „sděleními“ údajně zapsanými super-tajnou vládní organizací (Advanced Contact Intelligence Organization – ACIO, Organizace pro kontaktování vyspělých civilizací). Která mimo jiné studovala UFO, mimozemské technologie a cestování časem. Sdělení popisovala skupinu vyspělých lidských bytostí zvanou „WingMakers“ (Tvůrci křídel), kteří zanechali počítačový disk obsahující hudbu, malby, poezii, filosofii, symboly a matematické rovnice. Tento disk byl nalezen v uměle vytvořené jeskyni, která sestávala z 23 komnat vytvořených Tvůrci křídel.

Neexistovala informace o tom, kdo tento web umístil na internet a neexistoval kontaktní e-mail. Brzy však byli důvtipní uživatelé internetu schopni zjistit, kdo je webmasterem tohoto webu a kontaktovat ho e-mailem. Jeho jméno je Mark Hempel a je stále vývojářem a manažerem tohoto webu, stejně jako dalších dvou.

Začátkem roku 2001 dostal web WingMakers nový design a také začal prodávat malby, hudbu a CD-ROM zvaný Disk Prvotního Zdroje. Tento CD-ROM obsahoval množství souborů s informacemi. Byly zde i nové materiály – filosofické statě a novela s názvem Ancient Arrow Project – Projekt starobylá šipka.2 Také zde byla e-mailová adresa Marka Hempela.

Až do jara 2001 veřejnost nebyla informována o tvůrci těchto materiálů vyjma zmínky, že žena jménem Sarah De Rosnay zásobuje Marka Hempela materiály, ze kterých je web tvořen. Mark jen věděl, že tvůrce těchto materiálů žije někde ve státě New York a říká si James (bez příjmení). Více podrobností o raných fázích webu a materiálů WingMakers lze nalézt na

www.wingmakers.com/faqs.html.

 

1/ Říkám „veřejné“ s odvoláním na literaturu Lyricusu, neboť učitelé Lyricusu jsou dobročinnými průvodci, kteří jsou v našem světě přítomni přes 11.000 let. Nicméně tato jejich přítomnost je anonymní a veřejnosti neviditelná.

2/ Výborná osnova novely Ancient Arrow Project je na http://www.wingmakers.com/fullintro.html.

 

 

 

Lyricus.org

Jak bylo naznačeno na začátku této studie, web lyricus.org je druhým v pořadí, který se objevil na internetu. Bude popsán později po popisu webu Event Temples (Chrámy událostí).

 

 

Eventtemples.org

V červenci 2007 se objevil na internetu třetí web Lyricusu. Tento web je nazván Event Temples – Chrámy událostí (EVT). Web Chrámy událostí je zaměřen na práci s energiemi srdce, mysli a duše. Chrámy událostí jsou zaměřeny na vytvoření skupiny jedinců po celém světě, kteří jsou odevzdáni službě lidstvu prostřednictvím skupinové meditace. Meditace či seance Chrámů událostí jsou založeny na předpokladu, že subjektivní energie můžou být poslány kamkoliv na světě, kde jsou lidé v emočních útrapách či utrpení. Podrobněji bude tento web probrán v Druhé části tohoto článku.

Z úvodních popisů těchto dvou webů je patrné, že web Tvůrci křídel má široký záběr materiálů, zatímco web Chrámy událostí má poměrně úzké zaměření na službu lidstvu prostřednictvím meditace, vizualizace a směrování energií k těm, kteří jsou v nouzi. Rozdíly a podobnosti mezi těmito dvěma weby jsou detailně popsány v Druhé části.

 

 

 

 

 

ČÁST JEDNA

 

 

Řád Učitelů Lyricus – jeho podstata a účel

 

 

 

Lyricus.org

 1. prosince 2003 se náhle objevil na internetu web Lyricus.org. Tento web obsahuje dokumenty, které vysvětlují podstatu Lyricusu, jeho účel a vztah k lidstvu.

Základ tohoto webu vznikl na jaře 2001, kdy James vystoupil z anonymity a začal odpovídat na otázky zvídavých jedinců. To dalo vzniknout třem sekcím Otázek a Odpovědí, které se dotýkaly mnoha témat. Tyto Otázky a Odpovědi jsou umístěny na www.wingmakers.com/creator.html. Z nich jsme se dozvěděli, že James je překladatelem a učitelem vesmírné skupiny učitelů zvané Řád Učitelů Lyricus. Jedná se o skupinu velmi vyspělých lidí, kteří jsou částí nejstarší rasy ve vesmíru. Základní poslání Lyricusu je vést lidské druhy, jež jsou roztroušeny na mnoha planetách po celém vesmíru, směrem k objevu Velkého Portálu – vědeckému důkazu existence lidské duše a multidimenzionální skutečnosti, která s tím souvisí. Lyricus odhaduje, že tento objev bude učiněn kolem roku 2080. Objev dalších dimenzí a jejich obyvatel bude vedlejším důsledkem, který bude následovat objev Velkého Portálu. Je zcela zřejmé, že tyto objevy dramaticky změní systémy víry planetární kultury, vědy, vlády a náboženství. Lyricus zřejmě odhalil sám sebe, aby vešel ve známost do lidstva, aby nás informoval, že nastal čas pro všechny tyto důležité, život měnící objevy, které přijdou koncem století. Následuje citát Jamese týkající se Lyricusu. Tento odstavec byl první zmínkou o Lyricusu.

 

Jsem členem řádu učitelů, který existoval před stvořením planety Země. Chápu, že se to může zdát jako nemožné, nicméně je to skutečně tak. Tento řád učitelů je spojen s planetárními ezoterickými řády učitelů. Řád učitelů, jehož jsem reprezentantem, není ve tvém světě znám, protože je jeho volbou zůstat utajený až do doby zveřejnění objevu Velkého Portálu.

Můžeš nazývat můj řád učitelů jako Lyricus. Je to nejbližší název ve tvém jazyce, který se podobá vibraci jeho pravého jména. Lyricus je spojen s Centrální rasou či Tvůrci křídel a velká část jeho členů jsou příslušníci Centrální rasy. V Lyricusu jsou odborné znalosti centrovány do sedmi oborů. Jsou jimi genetika, kosmologie, metafyzika, smyslové datové proudy, psycho-soudržnost a kulturní evoluce. Jak můžeš vidět, nejsme zaměřeni pouze na filosofii či duchovní učení. Naším ústředním zájmem je nevyvratitelný vědecký objev lidské duše na tří-rozměrných planetách nesoucích život.

Lyricus může být přirovnán k Jezuitskému či Tibetskému mnišskému řádu Centrální rasy s tím rozdílem, že klade mnohem větší důraz na spojení vědy a umění. Nicméně tento řád je částí Centrální rasy a nese zodpovědnost za vedení lidských populací ve vesmíru směrem k Velkému Portálu a následnému spojení druhu jako celku se širší sítí inteligence propojující vesmír.3

 

 

V tomto citátu James vysvětluje, že je učitelem toho, co nazývá „kódované smyslové datové proudy“. To vysvětlíme podrobněji v části Dvě. Nyní zmíním, že se jedná o duchovní a psychologické stimulátory určené pro větší sjednocení duše či Vyššího Jáství a ego-osobnosti. Tyto kódované smyslové datové proudy mají různou formu – hudba, malba, grafika, poezie, symboly a psané texty. V mnoha případech je kódování a následná stimulace obsažena přímo v těchto materiálech. Jindy jsou kódování a stimulace více explicitní (vnější) – jako v případě specifických psycho-duchovních cvičení. To opět bude podrobněji vysvětleno v části Dvě. Než budeme pokračovat dál, mělo by také být řečeno, že James je nejen učitelem a tvůrcem datových proudů, ale také je překladatelem materiálů Lyricusu, které přispívají k objevu Velkého Portálu.

Také by mělo být zdůrazněno – jak ukazuje uvedený citát – že členové Lyricusu jsou Tvůrci křídel či členové Centrální rasy, jež jsou dávným řádem lidských bytostí, který je pouze částí Centrální rasy. Jaké jsou její další části není známo, avšak pointou je, že materiály, které byly zveřejněny, jsou přesněji řečeno materiály Lyricusu, nikoliv Tvůrců křídel, jak je uvedeno na webu wingmakers.com.

Co se týká Velkého Portálu, tento objev je globální událost týkající se celého druhu a Lyricus ji směruje (prostřednictvím svých učitelů) do rukou celého lidstva spíše než do rukou jednotlivců. Ačkoliv učitelé Lyricusu poskytují duchovní rady a informace jedincům, neexistuje specifický vztah jednoho učitele s jedním žákem tak, jak je znám v duchovních a ezoterických tradicích Země. Vztahy se žáky existují, avšak nejsou směrovány k udělování osvícení vybraným jedincům. Jsou zaměřeny na poskytování nástrojů jednotlivcům tak, aby jednotlivci mohli osvítit samy sebe způsobem, který je přínosný a obohacující pro objev Velkého Portálu. Takže iniciativa Lyricusu je orientována směrem ke skupině a planetárnímu osvícení a nikoliv k osvícení jednotlivců.

Podstata Velkého Portálu je neuchopitelná až na některá vysvětlení poskytnutá Jamesem. Část desetileté historie vnější práce Lyricusu byla zasvěcena poskytnutí některých detailů Velkého Portálu. Následuje výňatek z Úvodu ke třem sekcím Otázek a Odpovědí (nazvaných „Creator“ – Tvůrce či Stvořitel na webu Wingmakers.com).

 

 

Objev Velkého Portálu je doslova portálem do nového multidimenzionálního vesmíru, který ukazuje, že lidstvo není odděleným „flekem“ života, nýbrž že je součástí úžasně rozmanitého seskupení životních forem, které překlenují vícenásobné vesmíry a dimenze.

Je to podobné tomu, když oceánografové poprvé začali zkoumat oceánské hlubiny a objevili nové druhy života tam, kde se domnívali, že život nemůže existovat. Podle našich odhadů se jedná o podobný úkaz – avšak na mnohem hlubší úrovni – který se přihodí zhruba za 80 let, kdy se bude věda a duše spojovat a bude objevena a sdílena s celým lidstvem skutečnost existence téměř nekonečného množství životních forem existujících za hranicemi fyzické dimenze.

Systém víry na Zemi prodělá katastrofické změny, které budou následovat po objevu Velkého Portálu, kdy nové vědní obory – za všechny jmenuji alespoň jadernou fyziku a molekulární biologii – začnou dramaticky restrukturalizovat sociální instituce náboženství, vlád, vzdělávání a kultury. Jedná se o objev, ke kterému směroval lidský vývoj v posledních 11.000 letech.

Jsem zde, abych pomohl s tímto objevem. Pokud budeš tyto materiály aplikovat ve svém životě, jsi tu ze stejného důvodu.

 

 

Myslím, že tento úryvek ilustruje důležitost objevu Velkého Portálu a s tím spojený Jamesův závazek. Také se přímo vztahuje ke všem lidem, kteří cítí rezonanci s těmito materiály. Je možné, že později se proces týkající se objevu přelije do oblastí vědy a technologie, které nemají zřejmé vnější spojení s Lyricusem a kódovanými smyslovými datovými proudy poskytnutými na webech Lyricusu. Proces objevu Velkého Portálu je pro Lyricus tak důležitý, že nesoustřeďuje své energie pouze na jedinou cestu – je zapotřebí mnoha cest.

S odvoláním na Jamese je 12 až 15 učitelů Lyricusu na naší planetě. Všichni jsou anonymní a kromě Jamese všichni pracují v tomto čase za scénou. Tito učitelé pracují – jak to Lyricus nazývá – ve čtyřech čtvrtích moci. To jsou oblasti kultury, vědy, vlády a náboženství. Všeobecně řečeno se učitel kulturní čtvrti moci objevuje jako první před veřejností a to z důvodu, že kultura umožňuje v počátečních fázích objevu Velkého Portálu šíření materiálů snadněji, než ostatní čtvrti moci. To je jeden z důvodů, proč web Tvůrci křídel obsahuje více kulturního obsahu (příběh, hudba, malby, poezie) než filosofických a vědeckých informací. Tento přístup oslovuje širokou platformu zájemců, kteří jsou zaujati různými druhy médií, jako je povídka, hudba, poezie či malby. James je vedoucím kulturní čtvrti a následně prvním učitelem, který vstoupil do veřejné arény, ačkoliv i tak stále zůstává anonymní.

Jiným příkladem pečlivě řízeného uvolňování informací a psycho-duchovních cvičení je následující úryvek.

 

 

Události předcházející a následující objevu Velkého Portálu jsou nejkritičtější, protože tento bod v čase je nejcitlivější na korigování, potlačení a naprosté zotročení důsledků odhalených objevem. Způsob, jakým jsou důsledky objevu uvolněny veřejnému zkoumání, je velmi důležitý a Lyricus vyvinul precizní sadu protokolů, aby usnadnil účinnost a výkonnost těchto transmisí (přenosů).4

 

 

Ať už „precizní sada protokolů“ znamená cokoliv, je zřejmé, že publikování různých webů a informací na nich obsažených je přesně plánováno v závislosti na tom, jak jsou informace přijaty, pochopeny a použity jedinci po celém světě.

„Výňatky z Prahové Kosmogonie“ říkají, že tři generace před objevem Velkého Portálu a tři generace po objevu jsou rozhodujícím oknem pro samotný objev a svobodné rozšíření souvisejících věd.

Nyní jsme pravděpodobně ve třetí generaci před objevem. Uvážíme-li, že původní web Wingmakers byl publikován koncem roku 1998 a že Velký Portál bude objeven kolem roku 2080, vidíme, že tyto dvě události rozděluje 82 či 83 let. Vydělíme-li 83 třemi (generacemi), je to mezi 27 či 28 lety na jednu generaci. Nemusí to sice být přesné číslo, ale můžeme říci, že je možné, že část dnešní planetární populace patří do druhé generace před objevem. To také z důvodu, že generace jsou též definovány svými kulturními rysy a vývojovými fázemi, jako je například etnické sebeurčení versus globální sebe-určení.

 

3/ Otázky a Odpovědi sekce 2, otázka 6.

 

 

 

Rodokmen (původ) Lyricusu

Následující úryvek vysvětluje, že Lyricus vstupuje do veřejné arény jen tehdy, až je globální komunikační síť (internet) relativně osvobozena od vlivu vlád a dalších „kontrolních“ zájmů. Ačkoliv existují ve světě některé vlády, které omezují svobodné plynutí informací na internetu, přece je internet většinou osvobozen od cenzury a velmi rychle se stává dostupným velké části globální populace.

 

 

Řád Učitelů Lyricus se projevuje v druhu ve vnějším světě až ve fázi, kdy komunikační síť je přístupná domácnostem jednotlivců a technologie je dostatečně bezpečná, aby zamezila cenzuře; politický systém je dostatečně otevřený, aby nedocházelo k cenzuře; hostitelské prostředí je dostatečně důvěryhodné, aby nedocházelo k modifikacím. Jestliže jsou tyto podmínky dosaženy, učení Lyricusu je přineseno do druhu a zprostředkováno na síti, která slouží jako distribuční rozbočovač jeho systému poznání.5

 

Tento citát ilustruje, jak prvních deset let (a ty následující roky) jsou závislé na vývoji internetových technologií. V této souvislosti můžeme vidět, jak uplynulých deset let bylo částečně závislých na vývoji internetu, stejně jako na výše zmíněných protokolech Lyricusu, týkajících se Velkého Portálu.

Vývoj materiálů Lyricusu za uplynulých deset let může být přirovnán metaforicky k vývoji rodiny.

 

 

 • Wingmakers.com, 23. listopad 1998. Můžeme se na tuto úvodní fázi dívat jako na početí a těhotenství. Web byl v lůně – metaforicky řečeno. Přitahoval k sobě ty jedince, kteří cítili v materiálech něco fascinujícího. Tito jedinci můžou být přirovnáni k výživě umožňující plné zrození.
 • Wingmakers.com, únor 2001. Zrození webu Wingmakers do denního světla. Dítě je živé a kope. Dítě je představeno v nové podobě, jako lidská bytost dýchající vzduch, už není zárodkem. To se projevilo novou interaktivní verzí webu v počátku roku 2001. (Tato počáteční interaktivní fáze webu trvá jen krátce a následuje přetvoření, aby web vyjádřil svůj nový zrod.)
 • Přetvoření a expanze do současné podoby, leden 2006. Růst do raného mládí.
 • Postupné uvolňování rozprav v Řádu Lyricus. Tyto důležité dokumenty můžou být přirovnány k dětským knihám určeným k získání společenských dovedností a raných čtenářských zkušeností.
 • Postupné uvolňování množství dalších dokumentů a zdrojů. To je jako dorůstající mladík, který intenzivně vzrůstá ve svém poznání světa.

 

○ Devět hudebních CD

○ DVD: Meditace v časoprostoru

○ Otázky a Odpovědi Jamese

○ Uvolnění čtvrtého rozhovoru (s Nerudou)

○ Tajné pasáže čtvrtého rozhovoru6

○ Soudržnost vývojového vědomí

○ Anatomie individualizovaného vědomí

○ Energetické srdce: jeho účel v lidském osudu

○ Umění ryzosti: duchovní nutnost

○ Život ze srdce

○ Vycházející srdce

○ Živá pravda

 

 

Seznam neobsahuje psaný materiál na CD-ROMu Disk Prvotního Zdroje, ale výčet obsahuje hlavní zdroje uvolněné Jamesem, který je vyslancem plánu Lyricusu týkajícího se jeho odhalení a instruování lidstva během prvních deseti let. (Bylo uvolněno tolik materiálu během této desetileté periody, že je možné, že jsem na některé položky zapomněl, ale jsem si jist, že nejdůležitější práce jsem v seznamu uvedl.) Všechny tyto materiály můžou být nalezeny na webu Wingmakers a poslední tři jsou ke stažení také na webu Event temples.

 

 

 • Objevení webu Lyricus.org, 31. prosinec 2003. Rodiče wingmakers.com vešli ve známost. Je vysvětlena kompletní informace o Lyricusu, jeho podstatě a účelu a jeho vztahu s webem Tvůrci křídel.
 • Web Eventtemples.org, červenec 2007. Mladík vyzrává a snaží se o nezávislost prostřednictvím vyjádření svých vlastních tvůrčích nápadů týkající se světa a pomoci druhým.

 

 

Na závěr První části tohoto článku uvedu úryvek, který jasně vyjadřuje, že Lyricus má své specifické poslání a dobře vytvořený plán uskutečnění tohoto poslání – Velký Portál. Když nic jiného, tak tyto tři weby jsou ve fázi vývoje a to, jak věřím, se stane jasnějším, jak Lyricus vstoupí do dalších deseti let svého působení začátkem roku 2009. To zdůrazní slova, jež jsou uvedená na samotném webu Lyricus.org (od 31. prosince 2003). Těmito slovy ukončím První část článku.

 

Lyricus.org zpočátku bude poskytovat rozpravy a speciální výběr hudby, která může být poslouchána během čtení rozprav. Časem bude tento web poskytovat nové materiály, které budou obsahovat podstatné úryvky z Prahové kosmogonie stejně jako další rozpravy, související hudbu a různé další informace týkající se procesu zviditelnění Lyricusu pro lidstvo.

Konečně web Lyricus.org bude také centrálním shromaždištěm klíčového poznání potřebného k objevu Velkého Portálu – nevyvratitelného vědeckého objevu lidské duše.7

 

 

4/ Výňatek z Prahové kosmogonie, str. 4. Celý článek viz „Výňatky z Prahové kosmogonie“ na webu Lyricus.org – sekce „O nás“ – „Účel a poslání“ (odkazy nemusí odpovídat české verzi článku, pozn.překl.)

5/ Výňatky z Prahové kosmogonie, str. 3.

6/ Rozhovory související s novelou Ancient Arrow Project. Úvod k novele najdeš na

http://www.wingmakers.com/fullintro.html. Po přečtení úvodu dále

ttp://www.wingmakers.com/interviews.html.

 

 

 

 

ČÁST DVĚ

 

 

Uskutečňování poslání Lyricusu

 

Zatímco se První část této studie týká poslání a podstaty Lyricusu, tato Druhá část je zaměřena na to, jak Lyricus uskutečňuje své poslání. Dělá to veřejně prostřednictvím webů, jak jsme zmínili dříve. (Což ovšem neznamená, že to je jediná metoda, kterou Lyricus používá při své práci s lidstvem.)

Otázka, která se objevuje a napadá mnoho lidí, je, jak tyto tři weby spolu souvisí. Druhá část této studie se pokusí objasnit tuto otázku a doufám, že povede k plnějšímu pochopení účelu a smyslu těchto iniciativ Lyricusu. Z důvodu velké důležitosti chci na začátku této sekce zopakovat informaci, že konečným cílem všech tří webů je položit základy pro Velký Portál.

 

 

Wingmakers.com a Eventtemples.org – porovnání

 

Jedno z témat, která James stále dává do popředí (zvláště v druhých pěti letech práce Lyricusu), je důležitost toho, co nazývá systém srdce-mysl a jeho vztah k duši či Vyššímu Jáství. A právě zde, v systému srdce-mysl (zatím ponechám stranou Vyšší Jáství) věřím, že můžeme najít zajímavé spojení mezi weby Wingmakers a Eventtemples. (S tímto na zřeteli se i stručně dotkneme role webu Lyricus.)

Téma webu Wingmakers je nová mytologie. Což ovšem neznamená, že se web netýká skutečností našeho světa či vesmíru. Důležitý detail k zapamatování je, že mytologie je kombinací faktů a fikce. Je vytvořen příběh, který je fiktivní či metaforický, ale tento příběh má v sobě zabudována fakta. Je na čtenáři, aby odhalil hlubiny příběhu a oddělil fakta od fikce. Tvůrci křídel jsou celí o vývoji intuitivního vhledu a to je záležitost, kdy na scénu vstupuje srdce. Samozřejmě nehovoříme o fyzickém srdci, ale o srdci, které James nazývá energetické či kvantové.

Novela Tvůrci křídel, hudba, malby, poezie a filosofie jsou všechny určeny k probuzení těch z nás, kteří se zajímáme otázkami podstaty svého bytí, podstaty světa a vesmíru a své úlohy v něm. Mysl se točí kolem těchto otázek – a žádné jednoduché odpovědi nejsou k dispozici. Takže podobně jako při Zenovém koanu či Sufi podobenství je levá část mozku – která zodpovídá za logiku – vržena do chaosu a my se nemáme kam uchýlit, než k našim představám, snům, nadějím a ideálům. To jsou domény srdce.

Tudíž to, co se nalézá na webu Wingmakers jsou zdroje, které byly specificky vyvinuty k probuzení srdce, aby mohlo vzniknout nové pochopení skutečnosti, které může být zprostředkováno mysli. Tvůrci křídel jsou o podněcování srdce, aby zprostředkovalo pochopení mysli.

Krásný příklad tohoto podnícení srdce je dán Jamesem v jeho odpovědi (v sekci Otázky a Odpovědi).

 

 

Materiály Tvůrců křídel nejsou určeny pro nějakou skupinu lidí. Spíše je to naopak – existují jisté skupiny a jednotlivci, kteří jsou směrováni ke katalytickým materiálům zvaným materiály Tvůrců křídel. Událostní řetězce8 jsou jako matematické algoritmy, které posednou bod rezonance, jestliže je zasažen určitou frekvencí, můžou ovlivnit vybraného jedince nebo méně častěji celou skupinu k nevědomému vyhledání materiálů Tvůrců křídel. Toto ovlivnění je jako jemná vůně, která tě vábí k rozkvetlé louce bez toho, aniž bys vědomě toužil po květině…

Materiály Tvůrců křídel jsou absorbovány podobně, jako jedinec může absorbovat sluneční paprsky, když je venku. Nikdo nepotřebuje měřící zařízení nebo čočky, aby absorboval sluneční záření; jednoduše stačí stát v cestě těmto paprskům. Potřebuješ se postavit do cesty, abys mohl obdržet slunce. Tak to funguje s materiály Tvůrců křídel. Širší síť posluchačů se týká inkarnovaných nových duší, které budou v důsledku svých zakódovaných událostních řetězců nevědomě postaveni do cesty těmto materiálům, aby je přijali.9

 

 

Překvapivě zjišťujeme, že web Chrámy událostí je také o srdci, ale přistupuje k němu z rozdílné perspektivy než web Tvůrci křídel. Úvodní článek (který je zdarma ke stažení) je nazván „Život ze srdce“. Když je tento článek porovnán s mnoha materiály na webu Tvůrců křídel, paradoxně se ukazuje, že tento článek podněcuje mysl prostřednictvím vědeckého úhlu pohledu a vysvětlením, že srdce a mysl jsou systémem, který musí pracovat sjednoceně, aby bylo dosaženo emoční stability našich životů. Tento proces případně vede ke hlubšímu spojení mezi ego-osobností a Vyšším Jástvím. Více o tom později.

Takže Chrámy událostí začínají s myslí a vedou do srdce. S Tvůrci křídel je tomu opačně – začínají srdcem a vedou k pochopení hlubších skutečností myslí.

Skvělý příklad toho je v novele Tvůrci křídel – Project Ancient Arrow. Hlavní hrdina je génius vedený svou myslí, který pracuje pro super-tajnou vládní organizaci, přísnou hierarchickou kulturu. Je kontaktován Tvůrci křídel. To otvírá jeho srdce způsobem, který si dříve nedokázal ani představit, je veden k objevení úplně nového způsobu myšlení a nové kosmologické orientaci. Jeho otevřené srdce ho vede k transformaci, kterou by jeho „stará“ mysl a předchozí světonázor neumožňovali. Toto fiktivní podání je modelem pro naši vlastní transformaci, o niž budeme hovořit dále v tomto článku. Takže mytologický příběh obsahuje symboly a metafory skutečných životních možností. Tyto možnosti se stanou pravděpodobnými prostřednictvím našich životních rozhodnutí.

Jak diagram nahoře ukazuje, kombinace srdce a mysli vede ke kreativitě v mnoha možných úrovních a mnoha možných oborech lidské aktivity. Ovšem konečná úroveň tvůrčího objevu pro lidskou rasu je objev Velkého Portálu, což je poslání Řádu Učitelů Lyricus.

 

7/ Viz lyricus.org, sekce „o nás“.

8/ „Událostní řetězce jsou naprogramované zážitky obvykle mnohonásobných seskupení vědomí, za účelem vytvoření podmínek podporujících expanzi vědomí. Jsou používány Řádem Učitelů Lyricus k řízení jedinců směrem k probuzení do nového konceptu, stavu vědomí, nebo setkání s učitelem či učební událostí. Událostní řetězce jsou katalyzátory spojení jedinců s novými koncepty a energetickými přenosy, které přeorientují jejich zastaralé mentální koncepty. Nejčastěji jsou používány k posunu vědomí u těch jedinců, kteří jsou zasvěceni do práce se světlem, kteří jsou předvojem osudu lidstva.“ Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu, str. 13.

9/ Otázky a Odpovědi, otázka 1. http://www.wingmakers.com/answersfromjames.html

 

 

 

 

Lyricus.org – most mezi WingMakers a Event Temples

 

Věřím, že web lyricus.org obsahuje informace, které nám pomáhají pochopit další spojení mezi Wingmakers a Event Temples. Nyní prozkoumáme dokument obsahující klíče k tomuto přemostění.

 

 

Dokument Tvůrců Křídel

 

První dokument, který zmíním, se jmenuje jednoduše Tvůrci křídel. Vysvětluje, že Lyricus je spojen s Tvůrci křídel také známými jako Centrální rasa. Proto je Lyricus nejstarší řád učitelů ve vesmíru a je tvořen bytostmi s dávným původem – dávným v porovnání s lidmi, kteří se vyvíjejí a vyvíjeli na planetě Zemi a dalších planetách.

Jak bylo zmíněno dříve, poslání Lyricusu je vést lidské druhy na mnoha planetách k objevu lidské duše čili Velkému Portálu. Nyní tento řád vystoupil do popředí, protože lidstvo dosáhlo úrovně vývoje (nehledě na chaos na naší planetě), který to umožňuje. Lyricus používá sedm disciplín k dosažení svého poslání. Jsou to:

 

 

 1. genetika
 2. neo-vědy
 3. metafyzika
 4. smyslové datové proudy
 5. psycho-soudržnost
 6. kulturní vývoj
 7. svrchovaná jednota

 

 

Genetika je ústředním oborem Lyricusu, avšak v současné fázi jeho práce s lidstvem na planetě Zemi se zdá, že jiné tři vědní obory jsou obvyklejšími aktivátory sjednocení mezi našimi egoosobnostmi (vyjádřenými skrze lidské nástroje s fyzickými, emočními a mentálními schopnostmi) a našimi Vyššími Jástvími či dušemi.

 

 

Smyslové datové proudy

 

Zmíněný dokument dále vysvětluje, že smyslové datové proudy jsou používány k aktivaci lidských bytostí, které rezonují s mytologií Tvůrců křídel. (Lyricus to také nazývá aktivační zdroje.) Co se týká webu Wingmakers, tyto smyslové datové proudy na sebe berou podobu novely, hudby, malby, poezie, filosofie a množství symbolické grafiky. Tyto formy jsou kódované tak, aby k sobě přitáhly ty jedince, kteří cítí „jemnou vůni, která je táhne k rozkvetlé louce bez toho, aniž by si uvědomovali, že touží po květině“.

Tyto datové proudy stimulují toto toužení v mnoha lidech, kteří touží po hlubším významu a smyslu života. To se dotýká úrovně srdce a duše, ačkoliv se může zdát, že se to týká mysli. Naše kultura je tak těžce orientována na mysl, že si nevšímáme, že vzrušení, které cítíme z objevů nových myšlenek, se ve skutečnosti týká emocí a pocitů srdce, které podněcují naši mysl k novým konceptům, novým hudebním vyjádřením, umění a tvůrčímu psaní. Potřebujeme cítit emoční stimul, než se dokážeme opravdově a se zájmem spojit s novými myšlenkami a objevy.

Kdokoliv, kdo navštíví nový web Chrámy událostí brzy zjistí, že seance Chrámů událostí jsou všechny o spojení hudby, hlasu a představivosti. Všechny tyto smyslové datové proudy jsou určeny ke stimulování spojení srdce-mysl-duše. Takže oba weby obsahují aktivační zdroje, které jsou podobné.

Například filosofie Tvůrců křídel čtvrté komnaty „Víra a její energetické systémy“ obsahuje cvičení či aktivační zdroje. Jedno z těchto cvičení doporučuje poslouchat jisté hudební skladby, jiné doporučuje meditování na čtyři specifické malby a třetí doporučuje studovat deset specifických básní. Názvy těchto technik ilustrují spojení srdce-mysl-duše. Zde jsou:

 

 

 • pohybové techniky vztahu mysl-tělo
 • techniky pochopení vztahu mysl-duše
 • techniky pro získání přírůstku vztahu emoce-duše

 

 

Jak můžeš vidět z tohoto popisu, cvičení obsahují emoce (srdce), mysl, tělo a duši. Obsáhnou všechny základní aspekty našeho lidství.

 

 

Psycho-soudržnost vedoucí ke Svrchované Jednotě

 

Ačkoliv v materiálech Tvůrců křídel se nenalézá žádná definice této disciplíny, je zřejmé, že se jedná o sjednocení těla, emocí, mysli a duše. Slovo psycho je řecký výraz pro ducha či duši a ve většině moderního použití slovo psycho poukazuje na osobnost a vnitřní jáství, Vyšší jáství či duši. Proto psycho-soudržnost je osobnost-duše soudržnost. Protože duše je jednou z částí našeho celkového jáství, můžeme bez obav předpokládat, že duše musí být schopna soudržnosti v lidském nástroji svého projevu – ego-osobnosti. To se týká zejména našich činů, emocí a myšlenek. Následuje definice soudržnosti týkající se duše a lidského nástroje či ego-osobnosti.

 

 

Ctnosti srdce, jsou-li sourodé v jednotlivci či skupině osob, můžou produkovat výsledky, které se zdají jako vyjímečné nebo zřetelně nadpřirozené. To vyžaduje, aby obě úrovně – vnější i vnitřní (vnitřní zdroj) ctností srdce a jejich vnější vyjádření (činy/chování) byly sourodé. Sourodé v tomto případě znamená spojené originálností a ryzostí.10

 

 

Materiály Tvůrců křídel, Lyricusu a Chrámů událostí všechny zdůrazňují sjednocení duše a osobnosti, aby bylo dosaženo duchovního vývoje lidské bytosti. Ve filosofii Tvůrců křídel je na to mnoho příkladů. Jeden případ, který přímo spojuje Tvůrce křídel a Chrámy událostí, je obsažen ve filosofii první komnaty „Životní principy Svrchované Jednoty“. Svrchovaná Jednota je cíl psycho-soudržnosti. V této definici Svrchované Jednoty, která pochází z Glosáře Tvůrců křídel, je jasné, že psycho-soudržnost je předehra či předstupeň vedoucí k „doktorátu“ Svrchované Jednoty.

 

 

Svrchovaná Jednota je stav vědomí, kdy entita vědomí a všechny její různorodé formy vyjádření a vnímání jsou sjednoceny do vědomého celku. Je to stav vědomí, k němuž se vyvíjejí všechny entity a v jistém okamžiku každá z nich dosáhne stavu transformace, který umožňuje entitě a jejím nástrojům prožitku (tj. lidským nástrojům), aby se staly sjednoceným vyjádřením, které je v jednotě a harmonii se Zdrojovou inteligencí.11

 

 

Všechny tyto materiály opět poukazují na sjednocení a transformaci lidské bytosti.

Jeden z důležitých životních principů Svrchované Jednoty je „vztah k vesmíru skrze vděčnost“. Slovo „vděčnost“ přímo poukazuje na spojení se šesti ctnostmi srdce uvedenými na webu Chrámy událostí. Zde se také hovoří o vděčnosti. Ctnosti srdce jsou pod-frekvencemi božské lásky. Láska je jednotící síla vesmíru a tato jednota Lásky je zřejmá v následujícím úryvku z filosofie komnaty jedna.

 

 

Každý dech, každé slovo, každý dotek, každá myšlenka, každá věc je zaměřena na vyjádření tohoto smyslu pro vděčnost. Vděčnost, že jedinec je Svrchovaný a podporován Vesmírnou Bytostí, která vyjadřuje sama sebe skrze všechny formy a projevy inteligence se zdůrazněním na vytvoření ideální reality pro aktivaci Zdrojových kódů12 jedince a transformování lidského nástroje a entity na Svrchovanou Jednotu. Je to tato specifická forma vděčnosti, která urychluje aktivaci Zdrojových kódů a jejich příznačnou schopnost sjednocení různorodých součástí lidského nástroje a entity a jejich transformování do stavu vnímání a vyjádření Svrchované Jednoty.13

 

 

Tento citát jasně ukazuje, že vděčnost je neodmyslitelnou součástí při dosahování soudržnosti, sjednocení a transformace duše s lidským nástrojem (ego-osobností). Jak Tvůrci křídel, tak Chrámy událostí mají tento stejný cíl, jen se k němu přibližují různými cestami. Tvůrci křídel zahrnují široké spektrum aktivačních zdrojů prostřednictvím různých smyslových datových proudů, zatímco Chrámy událostí mají úzce soustředěný zájem na srdce a službu lidskému druhu. Tvůrci křídel oslovují jedince, kteří jsou zaujati procesem objevování, zatímco Chrámy událostí oslovují jedince, kteří cítí silnou touhu sloužit druhým prostřednictvím skupinové spolupráce a meditace. Tyto dva prvky se vzájemně nevylučují, ale jednoduše určují vnější vzhled a účel těchto dvou webů. Jak si začínáme uvědomovat, existuje silný společný účel a poslání obou těchto webů (stejně jako webu Lyricus). Timto účelem je sjednocení, psycho-soudržnost a konečná transformace do úrovně žití jako Svrchovaná Jednota.

 

10/ Umění ryzosti: duchovní nutnost, str. 3. Článek lze stáhnout na http://www.wingmakers.com/downloads.html

11/ Glosář Tvůrců křídel, heslo Svrchovaná Jednota, str. 1

12/ Zdrojové kódy jsou zapuštěné „aktivátory“, které jsou přítomny v entitě vědomí. Slouží specifickému účelu probuzení lidského nástroje k multidimenzionálnosti entity a k osvobozující informaci, která je skladována uvnitř vědomí entity. Zdrojové kódy jsou podobné genetickým kódům DNK s tím rozdílem, že Zdrojové kódy aktivují specifické vzory tranformace, které urychlují a usnadňují expanzi vědomí. Ve své podstatě Zdrojové kódy urychlují probuzení lidského nástroje a podporují ho ke kvantovému skoku ze sociálně podmíněného člověka ke Svrchované Jednotě, která si je vědoma svého spojení se Vším, Co Jest. Glosář Tvůrců křídel, str. 8.

13/ Životní principy Svrchované Jednoty, str. 4.

 

 

 

Hudební dokument

 

Další dokument Lyricusu se týká jejich hudby. (Připomínám, že web Lyricus vyšel dříve než web Chrámy událostí, takže na webu Lyricus neexistuje žádný dokument, který by přímo odkazoval na Chrámy událostí. To se změní, jestliže web Lyricus bude aktualizován.)

James – tvůrce a překladatel těchto zdrojů – řekl, že mnoho hudebních skladeb Tvůrců křídel je zakódovaných prostřednictvím vibračních frekvencí za rozsahem našeho sluchu. Tyto pasáže jsou určeny k rozšíření sjednocení lidského nástroje a duše. V poslední době James uvolnil několik dalších poznámek ohledně této kódovací techniky. Co je pro nás zajímavé – že hudba k Seanci 2 Chrámů událostí – „Plynutí v soucitu“ také obsahuje toto kódování. To je další spojení mezi zdroji Tvůrců křídel a Chrámy událostí. V následující pasáži James hovoří o této skladbě z Chrámů událostí s názvem „Plynutí v soucitu“.

 

 

Ve většině svých skladeb jsem vytvořil tyto vnitřní komnaty, kde můžou být slyšet vyšší frekvence melodií. Tyto melodie, ať se můžou zdát jakkoliv nevinné, otvírají srdce a odhalují jeho intuitivní inteligenci způsoby, jakými to dokáže jen zvuk. Tyto vnitřní komnaty trvají dvě a půl minuty. Těm z vás, kteří plánujete se zúčastnit seancí Chrámů událostí doporučuji, abyste poslouchali tyto skladby a praktikovali plynutí soucitu, když je aktivován, stimulován, urychlován a podporován v účinnosti svého přenosu energií srdce.14

 

 

Zde James hovoří o skladbě přímo určené k meditací Seance 2 Chrámů událostí. Také říká, že tyto „vnitřní komnaty“ vytvořil ve většině svých skladeb. Takže tyto aktivační zdroje můžou být nalezeny jak na Tvůrcích křídel, tak na Chrámech událostí, což je další podobenství těchto dvou webů.

Hudební dokument na webu Lyricus vysvětluje:

 

 

Hudba může být prožívána jako entita (vědomí), která je schopna pohybu uvnitř tvého energetického těla a může aktivovat jisté frekvence tvých energetických center – zvláště tvého srdce a toho, co je někdy nazýváno třetím mozkem.

Entita, která je zakódována v hudbě není tvořena hmotnými frekvencemi, ale je čistě energetická – vytvořena jako akustický otisk duše, který vyvěrá z duše do myšlenky do hudby do platformy posluchačů a pracuje na kolektivní úrovni uvnitř naslouchajícího „těla“ individualizovaného vědomí.

 

 

Zde James hovoří o hudbě Velký Portál, která hraje na pozadí webu Lyricus. Ale tento stejný způsob kódování je použit také ve většině jeho dalších skladeb, v to počítaje dříve zmíněné Plynutí v soucitu na Chrámech událostí. Takže objevujeme, že všechny tři weby obsahují hudbu, která je zakódovaná.

Z tohoto dokumentu vyplývá spojení aktivačních zdrojů z webů Tvůrci křídel a Chrámy událostí. Ačkoliv následující úryvek hovoří přímo o hudbě k Velkému Portálu, můžeme si být jisti, že se týká všech zakódovaných pasáží či „vnitřních komnat“ ve skladbách.

 

 

Hudba a „entita“, kterou v sobě obsahuje, je zaměřena na elektromagnetické pole CNS (Centrální Nervový Systém) a na způsoby, jak tato fyzická manifestace energetické matrice, která vytváří nosič duše (lidský nástroj), může být rozšířena tak, aby přiváděla větší množství energie z hostitelského vědomí duše. Proto zvětšuje spojení duše s materiálním životem nosiče duše. (pozn. autora)

 

 

 

 

Dokument Výňatky z Prahové kosmogonie

 

Objevení druhu

Druh na planetě prochází jedinečnou vývojovou stezkou vzestupu předtím, než se stane mezidimenzionální silou. To se děje prostřednictvím třech základních projevů:

 

 1. Druh jako celek se naučí, jak sjednotit nosič duše s jeho individualizovaným vědomím a jak řídit nosič duše jako sjednocené rozšíření individualizovaného vědomí. Když se to přihodí, nosič duše je vibračně posunut tak, aby rezonoval s duší. Tato schopnost – v úrovni druhu – se objeví jako důsledek Velkého Portálu.15

Bod 1 přesně ukazuje na poslání webů Tvůrci křídel a Chrámy událostí. Zatímco web Tvůrci křídel je v tomto ohledu jemný, web Chrámy událostí je přímo zaměřen na spojení „nosiče duše a individualizovaného vědomí“. V tomto článku se budeme zabývat jen tímto bodem 1.

 

14/ Dárek od Jamese. Viz http://www.wingmakers.com/whats-new.html

15/ Výňatky z Prahové kosmogonie, str. 2.

 

 

 

Vnější odhalení Lyricusu

 

Jak se internet stává dokonalejším, je schopen poskytnout dokonalejší obsah, jako je video a interaktivní weby. To je důležité pro poslání Lyricusu, jak uvidíme v následujícím úryvku.

 

 

Všeobecně řečeno bude toto učení odhaleno v několika „vlnách“. První je oznámení příchodu a hledání širší sítě spolupracovníků, kteří budou zapojeni – nehledě na to, jak významně – do objevu Velkého Portálu.16

 

 

Touto první „vlnou“ je web Tvůrců křídel, který se objevil koncem roku 1998 a stal se aktivní začátkem roku 2001 (skutečném začátku 21. století). Poukazuji na poslední větu úryvku výše, ze které vyplývá, že mnozí z těch, kteří jsou zaujati materiály Tvůrců křídel, jsou nějakým způsobem zapojeni do budoucího objevu Velkého Portálu (kolem r. 20080). Bez ohledu na to, jak malou roli jedinec hraje v tomto objevu, je důležité, že našel web Wingmakers. To má důsledky pro pozdější inkarnace jedince v tomto století. Jak bylo ukázáno dříve, nástrojem pro přizvání duše k její roli v objevu Velkého Portálu jsou událostní řetězce. Jako krátkou ukázku si vybav události či situace, které tě dovedly k četbě tohoto článku. Jaké událostní řetězce tě tentokrát v této lidské historii přivedly ke studiu informací a učení Lyricusu?

Ačkoliv jsou čtyři „vlny“ vlivu Lyricusu, které jsou zmíněny v Prahové kosmogonii, budu se zde zabývat jen druhou – ponechajíce třetí a čtvrtou k samostatnému studiu. Zde je tedy druhá „vlna“.

 

 

Druhá „vlna“ učení je zpřístupněna vybraným studentům, kteří byli seznáni jako architekti objevu Velkého Portálu. Toto učení je svou podstatou velmi ezoterické a týká se úzce nové vědy multidimenzionální reality, která bude základním kamenem pro objev Velkého Portálu.

Aktivační zdroje jsou zpočátku tlumeny z důvodu nedokonalosti médií a komunikační sítě, které redukují datový proud a jeho aktivační schopnosti. Jak se bude síť vyvíjet a bude schopna obsáhnout více dat, aktivační zdroje se stanou mocnějšími.17

 

 

První odstavec je podle mého názoru přímým odkazem na Chrámy událostí. Web Chrámy událostí je naprosto zasvěcen vývoji oddané skupiny studentů, kteří jsou schopni pracovat v meditaci a dalších webem nabízených cvičeních, za účelem zvýšení sjednocení mezi lidským nástrojem a duší. Jak již bylo částečně zmíněno, těmito aktivačními zdroji jsou meditace, vizualizace a praktikování šesti ctností srdce v každodennÍm životě jedince.

Možná se ptáš, jak budou studenti vybráni. Lyricus nevybírá studenty, studenti se vybírají samy. Proces sebe-výběru je veden každým z nás, tak, jak se zajímáme a věnujeme specifickým druhům duchovních aktivit. Jsem si jist, že návštěvníci třech webů Lyricusu mají velmi různorodé reakce, počínaje naprostým odmítnutím a konče srdečným pocitem, že tyto materiály jsou přesně tím, co dotyčný hledal. Tato rezonance srdce určuje studenty poslání Lyricusu vedoucí lidskou rasu k objevu Velkého Portálu – lidské duše.

Web Chrámy událostí je stále relativně nezletilý a pravděpodobně bude přicházející vědou „multi-dimenzionální reality vyvinut do mocné kybernetické školy pro trénování jedinců, což bude základní kámen objevu Velkého Portálu“.

V této fázi je mým čirým odhadem, že web Chrámy událostí se bude vyvíjet v procesu trénování jedinců a je možné, že budou případně vytvořeny další weby pro pokročilý trénink. Druhý odstavec ukazuje, že v počáteční fázi uvolnění systému poznání Lyricusu jsou aktivační zdroje přirozeně utlumeny z důvodu relativní nedokonalosti internetu. Avšak jak se technologie stanou dokonalejšími a mocnějšími, aktivační zdroje Lyricusu můžou být taktéž zesíleny. To všechno se týká budoucnosti, takže je pro nás lepší příliš mnoho nespekulovat o tomto neprobádaném území.

Poskytnuté meditace Chrámů událostí mají – jak tento článek naznačuje – dva účely. První je trénovat jedince v praxi zaměřené na sjednocení duše a osobnosti. Druhý účel je vytvoření toho, čemu James říká kvantová komunita sloužící k přenosu ctností srdce k lidem, místům, situacím, které vyžadují emoční podporu. Termín „kvantový“ poukazuje na jemné energie, z nichž většina není současným hlavním proudem vědy objevena. Je mnoho doteků v Jamesových textech, které poukazují na to, že tyto jemné energie budou brzy objeveny a budou hrát klíčovou roli ve vědě multidimenzionální skutečnosti.

 

16/ Výňatky z Prahové kosmogonie, str. 3.

17/ Výňatky z Prahové kosmogonie, str. 3-4.

 

 

 

Přítomnost duše

 

Následující úryvky, ačkoliv jsou technické, jsou uvedeny jako popis efektů aktivačních zdrojů umístěných na Wingmakers a Event temples. Prostor zde neumožňuje jít do podrobností týkajících se vztahu mezi mistrovskými matricemi, Neodvozenou informační strukturou (NIS18) a DNK, avšak více informací o těchto záležitostech nalezneš na str. 8-9 v oddíle Matrice Života textu Výňatky z Prahové kosmogonie.

 

Jak vědomí duše vstupuje do nosiče duše s větší vibrační a jednotící silou, vibračně ho mění. To se děje všeobecně ve třech fázích:

 

 

 1. Energetická centra nosiče duše (někdy zvaná čakry) jsou kanály energie NIS vedoucí do nosiče duše – na všech úrovních – fyzické, emoční a mentální. Toto zvětšené spojení s NIS vibračně posunuje nosič duše a způsobuje jeho větší přístup k vědomí duše.
 2. Jak je zpřístupněna frekvence duše, nosič duše získává přístup k vděčnosti a rostoucímu pochopení, že jde o nosnou vlnu vyjádření Božského Fragmentu, který je v interakci se světy lineárního času, krystalizující hmoty a třídimenzionálního prostoru. Tento nový způsob vnímání ohlašuje transformační identitu a posun hodnot.
 3. Molekula DNK je jak anténou, která se ladí na NIS a mistrovskou matrici, tak vysílačem své transformace, která je důsledkem jejího pokračujícího intimního kontaktu s vědomím duše. Tento přenos je vibrační frekvencí, která je schopná komunikovat s molekulami všech dalších členů druhu a dokonce se dotýká i dalších souvisejících druhů. Duše je naladěna na NIS a pracuje v ní, protože to je vibrační pole, které je přirozené její podstatě. Jak větší procento členů druhu vtěluje své vědomí duše, pro další členy druhu se stává snadnější udělat to také.

 

 

Tyto tři body dohromady stručně řečeno popisují pokračující proces sjednocení duše-osobnosti a skutečnost, jak jedinec prociťuje sebe jako „nosnou vlnu vyjádření Božského Fragmentu“ v čase a prostoru. To je důležité, protože jak se jednotlivci sjednocují, dotýkají se druhých prostřednictvím přenosu v DNK, stejně jako prostřednictvím toho, že jsou živými příklady psycho-soudržnosti a vyjádření se jako Svrchované Jednoty.

 

18/ NIS je sub-kvantová a představuje prvotní matrici pro všechny živé systémy i anorganickou hmotu. Je to právě NIS, která dává vzniknout kvantovým polím, která pronikají planety, hvězdy, galaxie a celý vesmír. Je to komunikační pole života, které spojuje ne-místní s místním, jedince s kolektivem, jednotku s nekonečnem. Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu, str. 13.

 

 

 

Vývojové posuny

 

V Prahové kosmogonii jsou zmíněny čtyři vývojové posuny. Tyto posuny se týkají fyzické dimenze, emocí, mysli a genetické mysli.19 Pro účely tohoto článku se zaměříme na druhý vývojový posun týkající se emoční úrovně. Zde je odpovídající pasáž.

 

 

Emoční posun je vyjádřen kolektivním posunem druhu směrem k lepší kontrole svého emočního centra (srdce) na energetické, ne-fyzické úrovni, což umožní širší spojení mezi srdcem a mozkovými centry. Toto spojení srdce-mozku propojí energetická centra nosiče duše a uschopní ho k intenzivnějšímu probuzení intuitivních sil přirozeně přítomných v genetické mysli druhu.

 

 

Ze všech úryvků, kterými jsme se zabývali v souvislosti s aktivačními zdroji, se zřejmě tento nejvíce dotýká materiálů Chrámů událostí. Znovu objevujeme přímou souvislost – dobře připravený plán postupu – uskutečnění „širšího spojení“ mezi srdcem a mozkovými centry.

Jak bylo ukázáno dříve v tomto článku, podobné aktivační zdroje byly zveřejněny v roce 2001 ve Filosofii komnaty 4: „Víra a její energetické systémy“. Pro vyjasnění zde zopakuji cvičení zveřejněná v této filosofii, která se zabývají větším sjednocením mezi duší, emocemi (srdce), myslí a fyzickým tělem – jinými slovy mezi duší a lidským nástrojem.

 

 

 • pohybové techniky vztahu mysl-tělo
 • techniky pochopení vztahu mysl-duše
 • techniky pro získání přírůstku vztahu emoce-duše

 

 

Jak vidíme, v uplynulých sedmi letech je patrný jasný vývoj v informacích uvolněných Lyricusem, který se projevuje vzrůstající dokonalostí aktivačních zdrojů (tak, jak to internet umožňuje).

 

 

 • Techniky z Filosofie 4, Víra a její energetické systémy, 2001.
 • Informace o aktivačních zdrojích s popisem jejich účinků na jedince, 2004.
 • Web Event temples se specifickými meditačními seancemi (aktivačními zdroji), 2007.

 

 

Než se začneme zabývat dalším dokumentem Lyricusu, mělo by být zmíněno, že všechny vývojové posuny jsou důležité a je jen logickým důsledkem, že mentální aspekt systému srdce-mysl bude dotčen poté, co budou položeny pevné základy energetického či kvantového srdce.

Blížící se dimenzionální posun roku 2012 také může způsobit urychlení přístupu některých praktikujících (technik srce-mysl) k vyšším úrovním genetické mysli – úložišti lidského poznání a moudrosti.20

 

19/ Genetická mysl je ekvivalentem vesmírného systému víry, který proniká různou měrou lidský nástroj každé entity… Geneticá mysl se liší od podvědomí či kosmické mysli, jak je někdy nazýváno v psychologických textech tím, že genetická mysl má zvláštní zaměření na nashromážděné víry všech jednotlivců na planetě od nejvzdálenější minulosti po přítomnost. Tyto nashromážděné víry jsou vlastně manipulacemi Hierarchie, které jsou vtištěné do genetické mysli za účelem vytvoření hranic toho, v co je přípustné věřit. Glosář Tvůrců křídel – Genetická mysl, s.3.

20/ Další informace o dimenzionálním posunu viz Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu, viz http://www.wingmakers.com/whats-new.html.

 

 

Dokument Rozpravy v Řádu Lyricus

 

Rozpravy v Řádu Lyricus jsou učební texty Lyricusu. Jsou napsány ve formátu dialogu žák/učitel. Zřejmě je mnoho těchto rozprav, ale v současné době jich bylo publikováno šest.21

První čtyři rozpravy byly publikovány v roce 2001, a co se týká aktivačních zdrojů či cvičení pro dosažení většího sjednocení duše-osobnosti, jsou poměrně slabé.

V roce 2004 byly uvolněny další dva rozhovory, které jsou zcela evidentně odlišné od předchozích čtyřech v tom smyslu, že v nich jsou obsažena specifická cvičení pro zrychlený vývoj sjednocení duše a osobnosti.

Rozprava čtyři je nazvána „Komunikační zóna“ a meditační proces, který vyučuje, je psychologickým „prostorem“, který prostupuje nižší (osobní) jáství a Vyšší jáství. Vyšší jáství je kolektivní vědomí, což znamená, že všechny duše se můžou zažívat jako kolektivní entita. S tímto na mysli se podíváme na úryvek ze Čtvrté rozpravy.

 

 

Komunikační zóna je přístupovým bodem k aktivaci kolektivního vědomí lidstva. Jestliže dokáže lidstvo pracovat jako kolektivní vědomí, zatímco jeho členové zůstanou plně ukotveni ve své individualitě, lidstvo bude schopno znovu obnovit rovnováhu země a pracovat jako spolu-tvůrci nové země s vlivem, který se může rozšířit až na galaktické úrovně.22

 

 

Jak se země blíží dimenzionálnímu posunu, bude velmi důležité zmenšovat napětí a stres, který bude populací na planetě zažíván. (Také je dobré říci, že toto napětí se bude zvyšovat s blížícím se r. 2012.) Toto cvičení tedy poukazuje na meditační seance Chrámů událostí a zde nabízený trénink. Opakuji, že hlavním účelem Chrámů událostí je zmírnit emoční stres a utrpení lidstva po celém světě prostřednictvím přenosu duchovního světla, soucitu a dalších pěti ctností srdce.

Nyní jako ilustraci plánovaného vývoje učení Lyricusu jsem vyhledal použití slova „srdce“ v Lyricus rozpravách. Zde jsou výsledky.

 

 

 • R. 1, Prožitek Navigátora Celistvosti, 2001, srdce 1x
 • R. 2, Pozvání Navigátora Celistvosti, 2001, srdce 0x
 • R. 3, Podstata Vědění, 2001, srdce 0x
 • R. 4, Vztahy s Vesmírem, 2001-2, srdce 3x
 • R. 5, Komunikační zóna, 2004, srdce 5x
 • R. 6, Techniky intutitivní inteligence, 2004, srdce 70x

 

 

Z tohoto seznamu je celkem zřejmé, že poslední rozprava je zaměřena na srdce. Srdce je portálem do intuitivní inteligence. Pětinásobný výskyt srdce v rozpravě 5 se týká použití ve spojení srdce-tělo. Důraz je kladen na spojení s kolektivním vědomím lidstva a tím získání přístupu do genetické mysli. Tento proces obsahuje spojení mezi energetickým srdcem a fyzickým tělem (DNK a Centrální nervový systém).

Chrámy událostí, jak už bylo nejednou zmíněno, jsou zaměřeny na vytvoření kvantové komunity, kolektivního vědomí jedinců, kteří jsou spojeni prostřednictvím systému srdce-mysl-duše. V tomto duchu se podívejme na následující úryvek z rozpravy 5.

 

 

Komunikační zóna je spojovacím mostem mezi tebou a druhem. To co si přeješ, je spojení, nikoliv oddělení. Abys mohl vstoupit do kolektivního vědomí, neodsuzuj jeho nedokonalost. Nabídni svůj talent této sloučené bytosti, ne nějaké své vizi Boha.23

 

 

Věřím, že tento úryvek jasně poukazuje na spojení mezi touto Lyricus rozpravou a hlavním záměrem Chrámů událostí. (Velmi doporučuji studium všech rozprav, ačkoliv rozprava 5 a 6 se přímo dotýkají materiálů Chrámů událostí. Zde by mělo být řečeno, že James doporučuje čtení všech šesti rozprav každý měsíc po celý rok. To představuje aktivační zdroj sám o sobě.)

Jako stručný příklad vezmeme následující úryvek z rozpravy 6, který vrhá nový úhel pohledu na informace nalezené na Chrámech událostí.

 

 

Srdce je dimenzionální a má mnoho faset (krystalická či výbrusná ploška). Vyjadřuje emoční proudy; reguluje fyziologické funkce; aktivuje určitou chemii mozku; komunikuje prostřednictvím těla a mysli; přijímá prorocké vjemy z budoucích prostředí; spojuje tě se všemi dalšími stavy bytí.

Srdce je také branou k soucitné vibraci lásky – nejčistší síle multivesmíru.24

 

 

Později v této rozpravě učitel vysvětluje studentovi, že srdce obsahuje záznam celé emoční historie. Učitel, který dává studentovi lekci v odpuštění (jedna ze šesti ctností srdce) sama sobě, tím, že objasňuje, jak může být ulehčen pocit viny. Učitel dále vysvětluje důležitost vizualizace a představivosti.

 

 

Student: Praktikováním této techniky můžou být vyčištěny „mraky“ mé emoční historie?

Učitel: Ano, účinnými součástmi tohoto procesu je vizualizace a představivost. Opět zdůrazňuji, že se jedná o proces, který vyžaduje trvalou praxi po jistou dobu – typicky 30 dní a více.

Student: Proč je vizualizace a představivost tak důležitá pro tento proces?

Učitel: Dotýkají se srdečního jádra inteligence a důsledkem je schopnost mozku vnímat.

Student: Říkáte, že mozek interpretuje signály srdce, co se týká jejich… jasnosti?

Učitel: Vyšší mozek je vytvořen pro „čtení“ signálů srdce na základě toho, jak dobře jsou definovány v pojmech své vizuální energie a emoční autenticity…

Student: Takže srdce a mozek jsou partnery, ale mozek se rozhoduje, zda má na signály či příkazy srdce reagovat?

Učitel: Tak jako fyzické srdce má svůj energetický či kvantový ekvivalent, tak ho také má mozek. Tyto dva orgány a jejich okrajové systémy – jak na fyzických, tak nakvantových úrovních – jsou naprosto spojeny způsobem, kterému věda teprve nyní začíná rozumět.

Není to tak, že by srdce vysílalo rozkazy mozku a že by mozek určoval mocnost příkazu a rozhodoval se, zda jednat či nikoliv. Srdce a mozek jsou sjednocený systém, kterým koluje a znovu-koluje energie, informace a inteligence v lidském nástroji. Tento systém pracuje s větší účinností ve smyslu vyjádření své přirozené inteligence ve třírozměrném prostředí, jestliže je veden do jádra srdeční energie tvořené soucitem a pochopením.25

 

 

Důvod, proč jsem zařadil tyto úryvky, je, abych nás zavedl zpět k výměně mezi srdcem myslí (mozkem) a mezi weby Tvůrci křídel a Chrámy událostí. Věřím, že jak čas poplyne, spojení mezi těmito dvěma weby se stane zřejmější. Nyní však můžeme vidět jeho obrysy. Tvůrci křídel používají srdeční energii představivosti a vizualizace (prostřednictvím hudby, maleb, poezie a symbolů) pro zaujetí srdce a započetí stavby mostu do mysli-mozku. Tento most na sebe bere podobu vývoje metafyzického/kosmologického světonázoru, který je vytvářen v mysli.

Na druhé straně Chrámy událostí používají druhou polovinu systému srdce-mysl a začínají (prostřednictvím článku Život ze srdce) dotčením mysli a rozumu. Tento mentální přístup je použit jako most pro vysvětlení – téměř vědecké – důležitosti srdce pro emoční stabilitu a pro rozšíření představivosti a vizualizace.

Tyto dvě části jsou spojeny do meditačních seancí dotýkajících se srdce a duše za použití koncentrační síly mysli a mozku tak, aby byl udržen záměr energetického přenosu.

Je toho ještě mnoho v rozpravě 6, ale věřím, že to, co jsem zde ocitoval, tě podnítilo natolik, že budeš pokračovat sám dále ve studiu této rozpravy.

 

21/ Zdarma ke stažení na www.wingmakers.com/downloads.html nebo www.lyricus.org.

22/ Rozprava čtyři, Komunikační zóna, str. 9.

23/ Ibid, str. 13.

24/ Rozprava 6, Techniky intuitivní inteligence, str. 4.

25/ Ibid, str. 8-9.

 

 

 

Přátelství Lyricusu k lidskému druhu, dokument

 

Otázky a Odpovědi – sekce 1

 

V těchto dvou závěrečných sekcích uvádím citáty týkající se spojení třech webů Lyricusu. Citáty jsou ze sekce Často kladené otázky.

 

 

Otázka a odpověď 1. Jakým procesem pomáhá Lyricus provést druh na jeho evoluční stezce?

Velký Portál je vrcholná událost, ke které jsou nosiče druhu vytvořeny, aby ji dosáhly jako kolektivní druh během pobytu na planetě. Jestliže budeš zkoumat do základu účel individualizované duše druhu, pak tímto základním účelem je transformovat či aktivovat její nosič duše tak, aby byl přístupný vědomí duše jedince, kolektivu a Prvotního Zdroje.26

 

 

Otázka a odpověď 6. Co je Velký Portál?

Je množství událostí, které typicky předcházejí blížícímu se objevu, aby připravily druh na tento objev.

Systém poznání a datové proudy Lyricusu jsou přeloženy a zpřístupněny na planetární komunikační síti.27

Záměr týkající se dosažení Velkého Portálu je formulován a zveřejněn rezonujícím skupinám nosičů duší, které poskytnou stabilní kolektivní vědomí.28

 

Kódované smyslové datové proudy jsou nyní poskytovány na internetu prostřednictvím Wingmakers.com a Eventtemples.org.

Poslední citát se konkrétně týká Chrámů událostí. Zde je patrný počátek formování a zveřejňování systému poznání týkajícího se srdce-mysli-duše směrem k rezonující skupině (samourčení studenti), která je podporována a trénována ke zformování „stabilního kolektivního vědomí“ (kvantové komunity).

 

 

Učitelé Lyricusu a jejich metodologie, dokument

 

Otázky a odpovědi 2

 

 

Otázka a odpověď 7. Jestliže se Lyricus zaměřuje na druh a nikoliv na jednotlivce, jaký má učení skutečný smysl pro jedince?

Co se týká jedince, Lyricus poskytuje kódované smyslové datové proudy, které jsou velmi mocnými urychlovači posunu energetického či sub-kvantového těla, takže se může komplexněji propojit s nosičem duše a v jistém smyslu mu poskytnout svou povahu a pochopení…

Lyricus je zaměřen na shromáždění a koordinování vybraných jedinců, kteří jsou zapojeni do objevu, jeho aplikací a propagace Velkého Portálu…

Lyricus dosahuje tohoto shromažďování a koordinování prostřednictvím těchto metod:

 1. Setkání s vybranými jedinci a urychlení jejich výzkumu v existujících a vyvíjejících se oblastech vědy, kultury, vlády a náboženství, což umožní druhu posun směrem k objevu Velkého Portálu.
 2. Aktivace vyšších center vědomí prostřednictvím vystavení se smyslovým datovým proudům Lyricusu a Tvůrců křídel.
 3. Poskytnutí přístupu do systému poznání Lyricusu ve snovém stavu.
 4. Poskytnutí vnějšího komunikačního prostředí druhu prostřednictvím globální komunikační sítě.
 5. Ochrana systému poznání v době, kdy se stává mocnějším ve své schopnosti odhalit iluzorní podstatu vesmíru HEPČ (Hmota, Energie, Prostor, Čas).

 

Důležití v tomto procesu nejsou jen ti, kteří jsou přímo zapojeni do objevu; jde o širší síť vlivů a spojení obyčejných lidí, kteří činí tento rozhodující objev Velkého Portálu přístupný celému druhu. A ti, kteří jsou zapojeni do tohoto objevu – nehledě na důležitost jejich příspěvku – jsou těmi, kteří jsou nejintimněji spojeni se širšími a nejvitálnějšími záměry druhu a planety.29

 

Ponechal jsem tuto citaci dlouho bez poznámky, aby bylo vidět celou šíři procesu objevu Velkého Portálu. Co se konkrétně týká tohoto článku je, že kódované smyslové datové proudy jsou poskytovány prostřednictvím internetu a webů Lyricusu, což umožňuje postupující a stabilnější sjednocování mezi duší a lidským nástrojem (nosič duše).

Co se týká pěti bodů, druhý a čtvrtý znovu přímo poukazují na weby Lyricusu.

 

 

Otázka a odpověď 8. Existuje nějaký specifický filosofický systém, který je za učením Lyricusu?

To, co je nabízeno Lyricusem v jeho vnějších vzdělávacích programech, se může zdát jako filosofický systém, nebo přinejmenším jako rezonující s existujícími systémy víry, avšak je to vytvořeno jako urychlovač a aktivátor vyšších částí vědomí. Toho je docíleno prostřednictvím kódování slov, hudby, malby, symbolů a složitým způsobem jejich vzájemné interakce.30

 

 

Otázka a odpověď 9. Jak učitelé Lyricusu, kteří jsou vtělení do lidstva, pracují?

Všeobecně řečeno jak se druh přibližuje k vrcholu objevu Velkého Portálu vedoucí kulturní čtvrti moci zpřístupňuje počáteční vnější podobu systému poznání Lyricusu na globární komunikační síti. To je učiněno v kontextu mytologie zkušebního projektu, což ukazuje, že importovaný systém poznání rezonuje se současnými systémy víry aniž by byl uzavřen do slov.

S určitou dávkou přesnosti můžeme říci, že web Tvůrci křídel používá mytologii, zatímco web Chrámy událostí je zkušebním projektem.

Základním smyslem této úvodní fáze systému poznání je přinést kódované smyslové datové proudy do druhu, což pomůže jednotlivcům v posunu jejich vědomí z individuálně a planetárně orientovaných cílů k více kosmologicky založeným cílům týkajících se druhu jako celku – zvláště objevu Velkého Portálu. To je všeobecně řečeno činěno bez přílišného poskytování definic Lyricusem.31

To je zřejmé na skutečnosti, že web Wingmakers.com se objevil ve dvou fázích. Počínaje 23. listopadem 1998 k únoru 2001. Zatímco web Lyricus se neobjevil až do 31. prosince 2003.

Druhá vlna systému poznání se objeví tehdy, když se členové Lyricusu začnou fyzicky potkávat s vlivnými osobnostmi čtvrtí moci za účelem širší propagace systému poznání Podpůrné zóny v druhu jako celku. To je řízeno prostřednictvím setkání osoba-osoba, aby bylo zajištěno, že poznání je přeneseno bez identifikace Lyricusu, a že cílové osoby jsou připraveny poznání obdržet.32

K této fázi projevu Lyricusu nejsou k dispozici žádné další informace a zdá se, že se nebude týkat přímo webů Lyricusu.

Třetí fáze systému poznání spočívá v komplexnějším představení Lyricusu druhu, takže ti, kteří jsou zapojeni do procesu objevu Velkého Portálu, můžou plněji pochopit jeho účel a motivaci. Web Lyricus.org je přímý důsledek tohoto záměru.33

Je dobré shrnout, že tato třetí fáze přímo odkazuje na tři weby Lyricusu.

 

 

Otázka a odpověd 11. Existuje nějaký smysl práce Lyricusu pro ty jedince, kteří nejsou vědci či duchovními vůdci a nežijí v čase objevu Velkého Portálu?

Kdokoliv, kdo je přiveden k materiálům Lyricusu či Tvůrců křídel, rezonuje s nějakou částí jejich práce. To samo o sobě představuje jejich stav připravenosti. Ti jedinci, kteří tuto rezonanci poznali dříve, nemusí žít v době objevu Velkého Portálu ve stejném těle, avšak skrze systém reinkarnací můžou později pokračovat ve své práci s větší výkonností.

Z této pasáže se dozvídáme že weby samy o sobě jsou určitým druhem semenné energie, která může vyrůst do širší účasti v objevu lidské duše či Velkého Portálu. A skutečně nezáleží na tom, zda je jedinec vědcem či duchovním vůdcem.

Dále je také tato pasáž zajímavá, protože odhaluje rozsah procesu objevu Velkého Portálu – dokonce i pro ty jedince, kteří jsou přivedeni k webům (v to počítaje nyní i Chrámy událostí) a jsou v této rané fázi zaujati Velkým Portálem. Tito jedinci budou stále mít možnost hrát svou roli v pozdějších inkarnacích v tomto století.

Co se týká hodnoty pro jedince, jestliže někdo studuje tyto materiály za účelem svého vlastního prospěchu a nikoliv prospěchu lidstva, míjí se se smyslem tohoto učení a jeho důležitosti. Studia v duchovní doméně jsou studiem bez-egovosti (nesebedůležitosti) a vyjádření duše v nosiči duše ve prospěch všech. Jestliže je přítomna nějaká jiná motivace, znejasní přípravnou fázi jedince a zmenší jeho schopnost přispívat do hlubší energetiky mistrovského událostního řetězce.

Tento poslední úryvek je varovným příkladem. V době, kdy byly materiály Lyricusu publikovány (pozdní r. 2003 – raný r. 2004), existovaly jen weby Wingmakers.com a Lyricus.org. Tyto dva weby se konkrétně netýkají duchovní služby v kontextu bez-egovosti. Avšak pokud jsou zkoumány do hloubky a jedinci jsou dostatečně motivováni k vynalezení úsilí za účelem jejich pochopení, co nejvíce je to možné, pochopí, že oba weby podněcují duchovní úrovně každého jedince, stejně jako dobré žití na planetě.

Chrámy událostí jsou zaměřeny na službu. Jak bylo řečeno dříve, zatímco web Tvůrci křídel pokrývá široké spektrum témat a zdrojů, web Chrámy událostí je zaměřen na službu prostřednictvím meditace ve výrazu bez-egovosti ve prospěch lidstva a země.

Na webu Wingmakers.com je velké množství informací a všechny tyto materiály musí být prozkoumány, aby bylo dosaženo pochopení duchovní úrovně webu. Kdyby se někdo zaměřil jen na novelu (a související Rozhovory s Nerudou), mohl by se domnívat, že Tvůrci křídel se týkají jen vládní konspirace, mimozemšťanů a cestování v čase. Ačkoliv je na těchto faktech něco pravdy, základní poselství novely je, že lidský druh nemůže zachránit sama sebe pouze vnějšími prostředky.

Věda a technologie samy o sobě nejsou odpověďmi na otázku smyslu života či našeho přežití.

Musíme svou pozornost přesměrovat na duchovní podtext našeho lidství. Závěr novely Tvůrci křídel – Projekt Ancient Arrow to jasně ukazuje.

 

Budování kultury je hlavním zájmem Tvůrců křídel, protože chápeme, že má podstatný vliv na svět ducha a kosmologickou transformaci. Budování kultury, jak zní jeho definice, sjednocuje hodnoty jednotlivce s hodnotami jednoty. Co se týká druhu, jesmyslem života vyvinout se všude tam, kde si může uvědomovat svou mnohost vjemů a projevů a sjednotit je do soudržné a vše-obsahující kultury.

Lidský druh hluboce touží po takové kultuře; globální kultuře, která poznává a oceňuje práva svých nedílných součástí. To je jeden z hlavních důvodů, proč se na Zemi ve 20. století tak rychle budou rozvíjet komunikační technologie. Díky těmto technologiím dojde k urychlenému vývoji globální kultury a jejímu prožívání. A díky této globální kultuře začne být lidský druh vnímavější k duchovním sklonům jednoty. Jedná se o jednotu nejen v lidském druhu, nýbrž v celku života, který v sobě obsahuje a zahrnuje lidský druh, jenž se rozpíná až do našeho světa – vzniku vesmíru.

 

 

26/ Otázky a odpovědi 1, str. 2.

27/ Otázky a odpovědi 1, str. 6.

28/ Otázky a odpovědi 1, str. 7.

29/ Otázky a odpovědi 2, str. 3-5.

30/ Otázky a odpovědi 2, str. 5-6.

31/ Ibid., str. 6.

32/ Ibid., str. 6-7.

33/ Ibid., str. 7.

 

 

 

Závěr

 

Doufám, že těmi mnohými citacemi z dokumentů Lyricusu bylo objasněno, že všechny tři weby jsou spojeny společným základem týkajícím se duchovního vývoje lidstva. V materiálech je na různých místech řečeno, že lidský druh je geneticky programován tak, aby se duchovně vyvíjel – všechno, co potřebujeme, je aktivace. Prvních deset let působení Lyricusu ukazuje jasný plán k aktivaci, který nás vede k objevu Velkého Portálu.

Aktivační zdroje (všeobecně náboženství, jóga, meditace, hermetismus, Západní mystické tradice, atd.) byly na naší planetě k dispozici více než 5.000 let, avšak mnoho z těchto duchovních nástrojů jsou zastaralé v kontextu dnešní rychle se rozrůstající planetární kultury a technologie.

V tomto čase Lyricus vystoupil do popředí, aby představil nové aktivační zdroje, které jsou více v souladu s moderním lidstvem. Lyricus není jediná duchovní skupina, která nás v tomto čase povede, ale je jednou z vůdčích organizací, které určují stezku vývoje.

Web Tvůrci křídel je průzkumný web. Web vyzývá k průzkumu a inspiruje k představivosti a myšlence nového způsobu pohledu na svět a vesmír. Prostřednictvím jeho inspirace pro naši schopnost představivosti se dotýká srdce, které se dále dotýká duše. Jsou-li srdce a duše v plamenech, můžou se v mysli zakořenit nové myšlenky a vyrůst do nového světonázoru. Proto jsou srdce, duše a mysl spojeny prostřednictvím mytologie a představivosti.

Web Chrámy událostí je určen pro ty jedince, kteří cítí potřebu spojit se dohromady jako komunita posílající lásku světu. Podstata tohoto projevu pomoci planetě, je kupodivu vědecky opodstatněna a vychází z mentálního přístupu k srdci a duši. V tomto smyslu se vnější, povrchní spojení mezi weby Tvůrci křídel a Chrámy událostí zdá opravdu vzdálené.

V této studii bylo ukázáno, že se musíme ponořit pod vnější zdání a odkrýt poklad ukrytý a zahrabaný vespod. Web Lyricus obsahuje hodnotné informace, které toto spojení objasňují.Informace odhalené v uplynulých deseti letech sestávají z aktivačních zdrojů, které stimulují sjednocení duše a osobnosti.

Tvůrci křídel se chápou tohoto úkolu implicitně prostřednictvím slov, obrazů, hudby a symbolů přímo na webu. Chrámy událostí se stejného úkolů zhosťují explicitně prostřednictvím vědeckého vysvětlení základní důležitosti srdce coby osobního portálu k duši a duchu, který spojuje všechny věci.

Jestliže tedy cítíš touhu realizovat hlubší pochopení materiálů Lyricusu, doporučuji ti použít tento článek jako vstupní bod pro tvá vlastní studia a výzkum těchto tří inspirujících a informativních webů. Můžeme si jen představovat, co nám Lyricus odhalí v následujících deseti letech.

 

 

 

DODATEK

 

 

Titulní obraz: Svrchovaná Jednota

Titulní strana tohoto článku stojí za zmínku. Obraz je nazván „Svrchovaná Jednota“. Jako všechny obrazy Lyricusu je vytvořen tak, aby podněcoval stav vědomí, který transcenduje náš obvyklý každodenní stav mysli. Můžu jen pohovořit o svých dojmech, které ve mně obraz vyvolává – je ohromujícím obrazem budoucnosti lidského druhu, nikoliv pouze jedince, nýbrž kolektivu. Promlouvá jak k srdci, tak k vyšší, duchovně orientované mysli. Tento obraz je zrozen z nejvyššího aspektu našeho nejhlubšího jáství – naší duše.

Také mě napadl výraz Boho-člověk, když jsem viděl tento obraz. Křídla objevující se z hlavy zaplavila mé srdce a mysl majestátním pocitem triumfu lidského ducha. Ve skutečnosti zřejmě celý obraz hovoří o tomto vítězství Ducha nad materialismem.

Vidíme kvantové srdce a mysl spojené pulsací, rytmickou harmonií, plynoucí barevné soubory částic, jak se pohybují nahoru a dolů v duchovním, biologicky rozšířeném kanálu Svrchované Jednoty – v tomto vyváženém stavu bytí a vyjádření, který je nezávislý, avšak spojený s celkem. Tato Svrchovaná Jednota je více než souhrnem svých částí. Je to Prvotní Zdroj materializující sama sebe prostřednictvím individualizovaného vědomí našeho bytí, které bylo stvořeno na počátku posledního Božského kosmického impulzu.

Energetická struktura srdce-mysl-duše (pohybující se vertikálně z vrcholu hlavy do srdce) jepsycho-duchovní anténa přenášející a přijímající informace, které rozšiřují a slouží společnému dobru všech. Je to aktivní uzel v síti kolektivního lidstva – nejen lidstva na naší planetě, ale na všech planetách multivesmíru, které tak láskyplně podporují lidský druh.

Svrchovaná Jednota je naše budoucnost. Je to složenina systému srdce-mysl spojená s překlenující duší, která září nad hlavou. Světlo duše je tak mocné, že září do svého lokálního vesmíru. (To je zobrazeno zářením obklopujícím postavu.) Metaforicky řečeno, každá duše je centrálním sluncem svého vlastního slunečního systému a poskytuje duchovní výživu „planetárním“ systémům, které představují naše lidské nástroje, jež jsou závislé na zářícím slunečním světle.

Zobrazený systém srdce-mysl-duše je motorem, který řídí evoluční stezku lidstva směrem k Prvotnímu zdroji, jak Zdroj hledá naplnění svého Velkého Experimentu. Duch Zdrojové Inteligence je oceánem energie, který dává život potřebný pro Svrchovanou Jednotu na její dlouhé cestě zpět k Prvotnímu Zdroji.

Představ si, že se díváš na Svrchovanou Jednotu jako do zrcadla, které ukazuje tvůj vlastní obraz, ale věz, že tento duchovně zářící odrážený obraz přichází ze tvé budoucnosti a z tvého osudu. Je to náš kolektivní triumf a sláva.

 

© 2008 Wingmakers LLC a John Berges, všechna práva vyhrazena.

Překlad z anglického originálu: Ondřej, březen 2009, http://www.chramyudalosti.cz

Adresy webů v češtině: Wingmakers.com – http://tvurcikridel.lyricus.cz

Lyricus.org – http://www.lyricus.cz

Eventtemples.org – http://www.chramyudalosti.cz

 

Poznámka k citacím: odkazy na zdrojové texty, ze kterých jsou provedeny citace (to se týká většinou poznámek pod čarou), jsou pouze jazykově přeloženy, nebyla provedena jejich korekce na odpovídající české weby, články a příslušná čísla stran. Je ponecháno na čtenáři dohledání těchto odkazů na výše zmíněných českých webech.

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz