Poselství stařešiny kmene Hopi pro Čechy

Poselství stařešiny kmene Hopi pro Čechy

Poselství stařešiny kmene Hopi pro Čechy

Poselství stařešiny kmene Hopi pro Čechy – zápisky z přednášky POSELSTVÍ STAŘEŠINY KMENE HOPI (MAYOVÉ) z přednášky v Praze.

 

Čechy jsou jedinečným místem, které určuje tempo transformace. Co změníme na sobě, energie se přenáší dál. Čím více jsme láskou, čím více milujeme, ale také čím zdravěji žijeme, hýbáme celou planetou. Čechy leží v srdci Evropy a prochází jimi planetární strom života. Máme zodpovědnost. Narodili jsme se tu, abychom naplnili své poslání. Hopi zdůrazňuje především kvalitu stravy a připomíná jedinečný význam rodinného krbu. Ukazuje cestu jak dojít do jednoty a propojit mužský a ženský princip v sobě skrze stravu a naši krev.

ROY LITTLESUN 24. 10. 2009

v Kulturním domě Vltavská (10-12 hodin).

 

 

Roy mluvil jasně a srozumitelně. Setkáváme se ve velmi důležitém okamžiku Velkého Plánu, změny mysli a vědomí. Rozhoduje o tom každý člověk. Vysvětlil život člověka na této planetě Zemi, na příkladu bílého plastového kýble s vodou, železnou pánví na vaření a hadrem. Bílá nádoba znázorňuje JEDNOTU všeho, veškeré možnosti, i všechno nevědomí tam spí, je tam Stvořitel, odsud všichni přicházíme na Zem. Pánev představuje separaci, oddělení, dualitu. Hadr nás. Přicházíme do pánve, do světa duality a nevíme to. Pokud nějakým způsobem nejsme z pánve spojeni s bílým kýblem, náš život je bezcenný, bezvýznamný, nevíme, kdo jsme. Pokud jsme spojeni s kýblem, můžeme ty nekonečné možnosti zrealizovat. Každý přicházíme na zem s nějakým plánem, úkolem. Proč jsme si vybrali přijít ze světa jednoty do světa duality? Co budeme v daném životě objevovat, řešit? Rodinu, vztahy, práci, poznávání, atd.? Pokud to nevíme, jsme jak odříznuti, pak potřebujeme vzrušení, zábavu, náhradní program. Bez zábavy jsme znudění až do bodu, kdy chceme spáchat sebevraždu ať už přímo-fyzicky nebo nepřímo vevnitř. Veškeré nemoci jsou sebevraždou.

POKUD JSME FYZICKY ZDRÁVI, PAK JSME CELOSTNÍ. Narodili jsme se ucelení, životní podmínky si vybíráme sami.

 

NA ZEMI PANUJE PŘEDSTAVA, ŽE JSME SE NARODILI V HŘÍCHU. PŘIŠLI JSME NA TENTO SVĚT, ABYCHOM SI UVĚDOMILI, KDO OPRAVDU JSME. Když to nepoznáme během jednoho života, tak se musíme narodit několikrát. JSME STVOŘITELI VLASTNÍ REALITY. KAŽDÝ PŘICHÁZÍ S VELKÝM PLÁNEM. Když se narodíme, je to jako když jsme v hlubokém spánku a postupně se probouzíme, jako když ráno vstáváme. NYNÍ SE BLÍŽÍME KE KONCI VELKÉHO PLÁNU, NEJEN JAKO INDIVIDUA, ALE I KOLEKTIVNĚ. Když poznáme, kdo jsme, MŮŽEME SE VRÁTIT Z PÁNVE DO KÝBLE, MISE SPLNĚNA. TOTO JE VELKÝ TEST PRO NÁS PRO VŠECHNY. JSME SCHOPNI SE SJEDNOTIT NA CELÉM SVĚTĚ JAKO JEDEN NÁROD. To je způsob, jakým může světový mír nastat. MÍR vnímá každý jinak. Někdo chce přežít. To je velmi málo. Konzum, jídlo,boty, auta, domy, TO JE KVALITA ZVÍŘAT, to jsou všechno nízké zvířecí pudy, slepá ulička, iluze. LIDSKÁ BYTOST CHCE DOJÍT NAPLNĚNÍ.

Stále větší počet žen přestává tvořit, děti vyrůstají v umělých podmínkách, hodiny tikají a tikají, čas opravdu rychle uniká. SE SVĚTOVÝM MÍREM MŮŽE BÝT VELKÝ PLÁN NAPLNĚN. TOTO JE VELKÝ PLÁN pro naši Zemi. Kruh – střed- galaxie- sluneční soustava-země-vagína. KRUH JE ROZŠÍŘENÝ STŘED A STŘED JE SMRŠTĚNÝ KRUH. Mezitím je prostor. VRATA, DVEŘE, BRÁNA, PORTÁL – VÝZNAM? Jsou důležité pro to, aby mohly propojit 2 strany, 2 světy. Vnitřní a vnější.

 

Máme tu teď velké drama. V tomto stádiu je na Zemi celý Vesmír. Toto vše je realizováno na této planetě, to je důvod, proč máme fyzické tělo. Každá hvězda je obsažená v nás a každá buňka v našem těle koresponduje s každou hvězdou ve vesmíru, i Stvořitel je v nás.

 

 

Abychom se mohli narodit, museli jsme prostoupit 9 úrovněmi.

 

1. krok, úroveň – kdy vstupuje Stvořitel na Zem je DUŠE

2. krok – je Stvořitelova VŮLE, SÍLA

3. krok – POLARIZACE, rozštěpení

Tyto první 3 kroky představují Velký třesk.

 

Vibrace tvoří Světlo na obloze.

4. krokem je ZVUK – hromy na obloze

5. krok – PLYN – vzniká vítr

6. krok – VODA – plyn se stává tekutinou, přichází déšť

7. krok – ZEMĚ – tekutina se stává pevnou – minerály.

Přes minerály se Stvořitel manifestuje skrze semena, semínka. Když klíčí, rostou, začínají absorbovat všechnu paměť, kořenový systém, korunní systém, minerály, hlínu, světlo, vzduch, vodu. Proto je potřeba využít VĚDOMÍ z tohoto semínka.

 

 

1. Potřebujeme zde lidskou bytost. Její první úrovní vědomí je vědomí těla. Tato úroveň může fungovat tehdy, pokud je tělo zdravé, celistvé a funkční. To je důvod, proč jsme přišli, abychom si uvědomili možnosti. S tímto vědomím můžeme Stvořiteli poděkovat za to, co nám dal.

 

 

2. úroveň – překračujeme druhý práh, jedná se o přestupný prostor vědomí. Přichází skrze tekutiny, oceán, řeky, skrze trávicí systém, skrze pocity. Ten oceán, řeky, tekutiny uvnitř nás představuje kromě lymfy a moku hlavně krev. Fyzickou stravou přechází paměť ze semínek do krve! Kdekoliv v těle proudí krev, tam jsme schopni vnímat a cítit. Když své tělo zregenerujeme skrze stravu, můžeme si uvědomit, kdo opravdu jsme. Proto je tak důležitá živá strava. (ROZHODUJE KVALITA KRVE, JE NUTNÁ, ABY BYLA ZÁSADITÁ).

 

3. úrovní vědomí je úroveň plynů. Krev přichází do plic, okysličuje celé tělo. Element větru do vědomí přichází díky emocím. Proto jíme jídlo s původní pamětí a s vnitřním mírem.

4. úrovní vědomí je zvuk. V okamžiku, kdy je tato paměť kompletní a stabilní, naše řeč je mírumilovná a pravdivá. Nabíráme vědomí skrze uvažování a z vnitřního rozjímání, NE argumenty. Vnitřní pravdou v nás se můžeme vrátit ke Zdroji.

5. úrovní vědomí je blesk. Začínáme vidět, máme vize, s touto pravdou se můžeme vrátit ke Zdroji (k bílému kýblu).

6. úrovní vědomí – vibrace – skrze ně k nám přichází vědomí čisté, myšlení zevnitř, NE reakce zvenčí. Jsme schopni porozumět SAMI SOBĚ. S touto čistotou se můžeme vrátit ke Zdroji.

7. úrovní vědomí jsou polarity – je to schopnost rozhodovat. Když náš úsudek je čistý, vidíme protiklady, které se doplňují, začínáme vidět Jednotu. (bílý kýbl)

Dosud jako lidstvo jsme udělali 7 kroků, máme 7 čaker a nyní je okamžik udělat další krok. Je důležité, abychom nahlédli nad jakýkoliv úsudek a přijali Vůli Stvořitele, abychom mohli udělat 8. krok. Stvořitel nám dal speciální dar – OHEŇ.

Abychom získali tuto paměť, musíme jít opravdu do hloubi, do nitra. Proto potřebujeme OHEŇ (do hlouby zrna), pánev je zároveň děloha. V této děloze si musíme uvědomit sami sebe. Tato děloha má své kontrakce. Když se stahuje, vytváří Vesmír. Stvořitelova děloha má několik úrovní. V matčině srdci začíná pulsovat naše srdce, je to skrze polaritu. Je to hranice mezi známým a mezi neznámým.

Když přestupujeme 8. práh (Praha), vstupujeme do pole Stvořitele, kde už není puls, vše se stane jedním. Co nás propojuje se všemi úrovněmi je JÍDLO! Pokud je kvalitní, stává se naší krví. Proto je potřeba z jídla čerpat veškerou paměť, kterou potřebujeme. VAŘENÍ JE NEJVYŠŠÍ ALCHYMIE, KUCHYŇ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MÍSTNOSTÍ! TEN, KDO DRŽÍ PÁNEV JE STVOŘITEL.

Ale v současném světě, kdo drží tuto dělohu, tuto pánev? Kdo ovládá tuto kvalitu jídla? Tuto kvalitu krve a stav našeho těla, naše pocity, naše emoce, jak myslíme? V současnosti jsme mimo kontrolu. Kontrolu nad pánví nám vzala inkvizice, byla to součást Velkého Plánu. Alchymisti a pravé ženy měli odjakživa pánev pod kontrolou, proto byli stíháni. Proto dnes domy nemají skutečnou kuchyň. Součástí alchymie je mít velký prostor na krájení zeleniny a přípravu kvalitního jídla. Jídlo ze supermarketů nemá žádnou „paměť“, není tam zrno, energie je zničena. Paměť mají celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, vše z přírody bez chemie. Jídlo je potřeba upravit skutečným ohněm, ne elektrikou, abychom vytáhli poslední kus paměti od Stvořitele. Jaké máme pánve? Především škodlivé. Hliník ničí, odřezává nás od celého vesmíru, nepřilnavé povrchy a teflon taktéž škodlivé.

Máme na výběr. ROZHODNĚTE SE!

Chceme se nazpátek vrátit do jednoty? Nebo zůstat tady a docházet k ještě většímu utrpení a pokračovat obviňováním dalších lidí? Toto utrpení je součást tohoto přechodu, prahu, my to potřebujeme. Je vyžadována odvaha a vůle. Bez tohoto úsilí se cítíme pohodlně. Potřebuji videohry, auta, peníze, sladkosti,…? NE. PŘEKROČ PRÁH. MY VÍME, KDE JE TEN PRÁH. Práh je tady. Ten krok udělá každý na základě své vlastní volby a vůle. TEN KROK MUSÍ UDĚLAT KAŽDÝ SÁM. Je to otázka volby. Je potřeba opětovně získat paměť.

Roy to nazývá – Duchovní cesta stravování. Nejedná se o žádnou dietu. Je nutné se vrátit k základům alchymie, všichni se měníme, to se nedá zastavit. Stvořitel nám dal svobodnou vůli. BÝT NEBO NEBÝT? Pokud naše priorita jsou kreditní karty, pak se nemůžeme vrátit. Je to iluze. Změna je alchymie, je to naše kuchyň.

Kuchyň bývala prvním chrámem, první nemocnicí, první školou, první laboratoří. Nejdůležitější pro nás je čin. Nemohu švindlovat, kvalita je příliš čistá. Když se kvalitní krví dostane do mozku, začne nás chránit od špatného myšlení, je to jako pink-ponk. Myšlení přichází z úst do zažívacího traktu a skrze krev do mozku a pak do srdce.

 

 

Stvořitelův čas je právě TEĎ. Je potřeba udělat poslední rozhodnutí.

Co můžeme udělat, je změnit naši kuchyň od základu. Vrátit tam oheň, koření, lásku. Duchovně, meditací to opravdu nejde! Jen přes fyzično! Proto i nejvyšší duchovní učitelé, i jakýkoliv to odnášejí těžkými chorobami.

Princip alchymie je triáda. Ani jedna částečka z triády se nesmí porušit. Protiklady se přitahují. Trik systému je vytvořit standard, fixaci, stejná práva, to ruší polaritu a způsobuje izolaci, separaci, zlo, nespravedlnost, války, obviňování, oddělení srdce a mysli, oddělení „od bílého kýblu“, od jednoty. Standard = žádná polarita. Je potřeba uchopit pánev svým směrem, pracujte na svých právech, zároveň je to zodpovědnost.

 

POJĎME TO ZMĚNIT. PRVNÍ KROK JE = ZAČNEME MĚNIT KVALITU NAŠÍ KRVE. Když ten krok neuděláme, ve skutečnosti chceme pokračovat v otrokářském systému. Ke změně je potřeba ČIN. Pokud chcete ukončit inkvizici, tak teď víte, jak to udělat. Ta inkvizice je tu stále na různých úrovních. Inkvizici potřebujeme k tomu, abychom věděli, kde je potřeba práh překročit. Je to volání k probuzení. Každý boj, který musíme překonat vede k tomu, abychom práh přešli. Vyvarujte se fluoru, to zastavuje proud duchovní energie. Nervový systém budeme denně posilovat ranní studenou sprchou nebo vodou. Chlad je důležitý pro posílení nervového a imunitního systému. Důležitější je ta Vůle, abychom překonali lenost a udělali to. Pak máme den o hodně lehčí a jednodušší. Je potřeba vystoupit z ulity pohodlí a komfortu, stát se opět bojovníkem. Každý máme zodpovědnost učit svým příkladem.

Roy Littlesun plánuje na zimní Slunovrat celonoční tanec na sjednocení hemisfér.

 

Video – viz. zdroj.

 

 

 

 

Hopiové a jejich proroctví

 

 

V r. 1983 přišla delegace Hopiů, aby upozornila na hrozící krizi, která může být zažehnána jedině změnou vědomí všech národů a zvláště světových mocností:


„Jen, když se rozžehnáme se společenským systémem násilí, ve kterém je vůle jednoho vnucována druhému, a duchovně se znovu spojíme s veškerými tvary a lidmi a necháme věčného ducha působit i na Zemi, může být nastolen skutečný klid a mír. Celek potřebuje vizi každé jednotlivosti – kamene, rostliny, zvířete i člověka. Starost o všechny živé věci pak zdaleka převýší osobní zájem a přinese větší štěstí, než jaké se dalo uskutečnit dříve. Potom budou všechny věci existovat v trvalé harmonii.“


Hopiové mají od počátku své existence za úkol žít podle věčných zákonů stvoření.


Hopi = žít s nekonečným záměrem.


Hopiové udržují bezprostřední kontakt s duchovními silami života a přijímají proroctví pro celé lidstvo. Tvoří jednotu s kosmickými dálkami a vědí, že budoucí vývoj závisí pouze na vůli lidstva. Proroctví Hopiů s jejich vědomostmi o budoucích světových událostech bylo dlouho utajováno. Dnes však vystupují a zveřejňují je, aby lidstvo varovali.


Už přes 2 000 let žijí jako strážci života na Coloradské náhorní plošině, kde je největší naleziště uranu na světě = zvláštní silové místo a varují před devastací Země a vytěžení zdrojů a tím porušení rovnováhy.

Výňatek z knihy „Moudrost šamanů“

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz