Deti Nového Veku

Deti Nového Veku

Deti Nového Veku

Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe

Drahí priatelia, posielam vám srdečný pozdrav. Moja energia prúdi medzi vás a vy ju spoznávate ako energiu domova, Domova, ku ktorému smerujete, Zdroja, z ktorého pochádzate. Moja energia ani zďaleka nie je len energiou jedného človeka, ktorý žil na Zemi pred dvetisíc rokmi. Ja predstavujem energiu Zdroja, na ktorej sa vy všetci podieľate, a v ktorej sú vaše vyššie Ja prítomné ako jeden, ako skupinová energia.

Na tejto úrovni jednoty existuje nadduša, ktorú môžete nazývať Kristova energia, a ktorá nás všetkých pokrýva ako dáždnik, vrátane mňa, Jeshua. Je to táto energia, z ktorej vám prinášame správy na Zem, a nastavujeme vám zrkadlo, keď dočasne stratíte sami seba a neviete nájsť cestu. Je to energia vášho vlastného vyššieho Ja, vaša duševná rodina, vaša nadduša, ktorú vám chceme ukázať. Pripomíname vám Zdroj, z ktorého zostupujete a z ktorého vyviera vaša najhlbšia inšpirácia.

Inšpirácia, ktorá vás spolu spája súvisí s prinášaním Svetla na Zem. Súvisí s príchodom Nového Veku. Vaša inkarnácia tu a teraz na Zemi je hlboko prepojená s prechodnou dobou, v ktorej žijete. To o čom si prajem dnes hovoriť je príchod novej generácie detí na Zem. Tieto deti prejavujú iné vlastnosti na aké ste zvyknutí z minulosti. Ako k tomu došlo? Odkiaľ tento jav prišiel? Na to vás musím zobrať späť v čase a ukázať vám ako ste vy boli priekopníkmi novej vlny energie, ktorú tieto deti prinášajú.

Boli časy na Zemi, keď energia bola ťažká a napätá. Všetko bolo predpísané pravidlami a smernicami s malým priestorom pre predstavivosť a intuitívne sily, ktoré so sebou prinášajú láskyplnú a hravú energiu. Po veky ovládala táto ťažká energia Zem. Ja som bol priekopníkom v prelamovaní zovretia tejto dusivej energie, v prinášaní Svetla do temnej skutočnosti, v ktorej prevládali moc a útlak. Bol to útlak predstavivosti, slobody sebvyjadrenia, energie srdca.

V priebehu tejto histórie sa stala Druhá Svetová Vojna zlomovým bodom. V dôsledku vojnových časov sa zrodili nová doba a duch času, ktoré sú vám známe ako revolúcia rokov šesťdesiatych. Tie tiež znamenli duchovnú revolúciu. Energia srdca sa v tom čase znovuzrodila, a hoci bola energia šesdesiatych rokov do určitej miery nadnesená a naivná, napriek tomu predstavovala prielom. Zvestovala novú a vibrujúcu energiu.

Všetci z vás, ktorí ste sa narodili v období okolo a po Druhej Svetovej Vojne ste boli priekopníkmi Nového Veku. Je to vďaka duchovným základom, ktoré ste vytvorili vy, že sa teraz objavuje nová generácia detí, ktoré poznajú pieseň vášho srdca a nesú ju ďalej. Rád by tom teraz hovoril o týchto deťoch.

Tieto deti prichádzajú s energiou, ktorá je čistejšia a vyššia ako nikdy predtým. Pod „vyššou“ mám na mysli, že sú pri svojom príchode na Zem schopné udržať viac svojej duševnej energie nedotknutej. Iný spôsob ako to vyjadriť je povedať, že opona medzi hmotnou skutočnosťou a duchovnou ríšou sa stala tenšou, vďaka priekopníckej práci, ktorú ste vy a mnohí iní vykonali počas desaťročí po Druhej Svetovej Vojne.

V tých dňoch bolo mnohé otvorené, tradičné autority boli spochybnené, nové koncepcie sa dostali na povrch a ovplyvnili kolektívne vedomie ľudstva na celom svete. Na prvý pohľad to viedlo k neporiadku a zmätku, ale energia srdca vždy vedie k neporiadku a zmätku v očiach tých, ktorí milujú pravidlá a štruktúry, a ktorí hľadajú nezanikajúcu autoritu na to, aby mohli počuť pravdu. Tie dni sú preč. Vy všetci sa snažíte v sebe pocítiť a nájsť energiu pravdy a jasnosti. Táto vnútorná práca dláždi cestu pre Nový Vek na Zemi. Vy všetci ste jednou nohou v starej dobe a druhou nohou v Novom Veku. Prechod k novému je dlhá postupná premena. Deti, ktoré sa práve rodia už stoja v novom veku viac ako ste vy kedy stáli. Napriek tomu existuje medzi vami a nimi dôležité spojenie a máte niečo spoločné.

Na objasnenie mi dovoľte povedať viac o rôznych skupinách detí, ktoré vstupujú na Zem. Vy všetci, ktorí ste tu prítomní a všetci, ktorí sa cítia priťahovaní touto správou, ste duše Pracovníkov Svetla. Rozprával som o charakteristikách duší Pracovníkov Svetla a ich minulosti počas vekov v minulých channelingoch (pozri séria o Pracovníkoch Svetla). Vy ste starí a prinášate múdrosť a skúsenosti z mnohých a mnohých životov. Vďaka všetkému cez čo ste prešli ste si v duši vyvinuli citlivosť, ktorá vás robí múdrymi a súcitnými, ale tiež zraniteľnými. Mnohokrát ste sa cítili „inakší“ a nezapadali ste až tak dobre do svojho spoločenského prostredia. Hlavne v časoch keď poriadok, disciplína, a potláčanie citov boli normálnou vecou, vám to spôsobilo hlboké utrpenie, ktoré zranilo vaše citové centrá. Ale citlivosť, ktorá je vašou charakteristikou, môžete teraz jasne vidieť ako sa zrkadlí v očiach detí – Pracovníkov Svetla, ktoré sa rodia na Zemi.

Toto je prvá skupina „detí Nového Veku“, ktorú by som rád rozlíšil. Sú to duše Pracovníkov Svetla, ktoré sú v podstate rovnaké ako vy, ale vstupujú na Zem cez inú bránu alebo oponu. Sú menej zaťažené starou energiou ako ste boli vy. Vy ste sa museli vysporiadať so starými výchovnými metódami pre výchovu detí, ktorá často potláčala pôvodný zmysel dieťaťa pre zázrak, predstavivosť a sebaúctu. To všetko sa v priebehu posledných desaťročí zmenilo. Je viac slobody, viac miesta pre cítenie, viac pochopenia dôležitosti pocitov, viac úcty pre individuálnu povahu každej osoby.

Duše Pracovníkov Svetla, ktoré teraz vstupujú, sú teda odlišne prijaté, v odlišnej energii, a toto im umožňuje priniesť viac ich energie duše a ich komického svetla cez oponu. Ich citlivosť je preto jasne viditeľná a môže tiež spôsobovať nerovnováhu, ale tomu sa budem venovať viac nižšie.

Rád by som rozlíšil druhú skupinu „detí Nového Veku“. Sú to pozemské duše. Ony nepatria historicky do rodiny duší Pracovníkov Svetla, o ktorých sme hovorili predtým (ohľadom rozdielu medzi dušami Pracovníkov Svetla a pozemskými dušami pozri sériu o Pracovníkoch Svetla). Ich vývoj je hlboko previazaný s vývojom života na Zemi. Ony ako skupina teraz prechádzajú skorými fázami opúšťania vedomia založeného na egu a pohybujú sa v ústrety vedomiu založenému na srdci. Pozemské duše, ktoré vchádzajú v tejto dobe prejavujú vyššiu citlivosť. Je to spôsobené ich vlastným vnútorným vývojom, ale tiež preto, že opona sa stenšuje a je viac miesta pre emocionálne sebavyjadrenie. Ony sú tiež časťou novej vlny energie, ktorá teraz vchádza prostredníctvom detí.

Potom je tu tretia skupina, ktorú by som rád rozlíšil. Ony sú v súčasnosti vašou duchovnou literatúrou nazývané kryštálovými deťmi. Tieto deti sú na Zemi relatívne nové, nestrávili tu veľa životov, avšak majú bohaté skúsenosti s inými dimenziami alebo rovinami existencie. Inkarnovali sa tam v iných ako ľudských podobách. Mohli by ste ich tiež volať hviezne deti. Ich energia je často zasnená a sú tiež charakteristické svojou veľkou citlivosťou.V ich prípade sa môžu vyskytovať aj fyzické prejavy ako potravinové alergie alebo kožné ťažkosti, ktoré súvisia s ťažkosťami pri zvykaní si na energie zeme, hustotu a hrubosť hmotnej skutočnosti. Títo novoprichádzajúci na Zem prinášajú so sebou veľmi ušľachtilú, eterickú energiu a potrebujú dostatok ochrany a bezpečnosti aby sa dokázali naplno uzemniť.

Práve sme pomenovali tri skupiny detí, ktoré sú všetky deťmi Nového Veku. Teda mohli by sme povedať, že všetky deti, ktoré sa v prítomnosti inkarnujú, sú súčasťou Nového Veku, primerane k ich vlastnej povahe.

Vy, ktorí toto počúvate a čítate, ste predovšetkým zoznámení s dušami Pracovníkov Svetla, pretože vy sám ste jednou. Každý z vás je hlboko inšpirovaný priniesť Svetlo na Zem, a zároveň nesiete v sebe staré rany odmietnutia a osamotenia. Kvôli tomu nie je pre vás vždy jednoduché cítiť láskyplné a bezpečné spojenie so Zemou. Ale to je práve ten bod, ktorý je nesmierne dôležitý pri pomáhaní novým deťom uzemniť ich energiu a viesť napĺňajúce životy. Zažívanie milujúceho spojenia so Zemskou skutočnosťou vami samotnými, je predpokladom toho, aby ste boli schopní ich viesť a podporovať a ponúknuť im emocionálnu bezpečnosť, ktorú potrebujú.

Spomeniem teraz niektoré problémy, ktoré by mohli tieto deti stretnúť a čo môžete robiť, kedykoľvek ste s nimi v blízkosti ako rodič, učiteľ alebo terapeut. Niektorí z vás sa cítite byť privolávaní pracovať s nimi a to je veľmi správne, keďže vy ste zvlášť zbehlí v rozpoznávaní ich motívov a inšpirácie v pozadí. Rozpoznáte tie ich aspekty, ktoré boli potlačené a udusené vo vás počas vášho detstva alebo neskôr. Preto stretnutie týchto detí môže na vás pôsobiť na hlbokej emocionálnej úrovni, pretože v nich vidíte obraz vás samotných, vašej vlastnej lásky, vašej jedinečnosti a tiež vašej bolesti. V skutočnosti tieto deti môžu takisto zažiť bolesť z necítenia sa byť vítanými na Zemi. Dokonca aj keď sa časy zmenili nie je samozrejmé, že nájdu spôsoby vyjadrenia, ktoré zodpovedajú ich vibrácii a úrovni vedomia. Toto má niekoľko dôvodov.

Prvý je, že ich energia alebo vibrácia ešte nezodpovedá energii Zeme a kolektívneho ľudského vedomia. Predbiehajú svoju dobu. Tento nedostatok pochopenia medzi starým a novým vám je známy z vašich vlastných skúseností. Je vo vás, v staršej generácii, porozumenie a srdečná múdrosť, ktorá veľmi dobre nezapadala do vašej spoločenskej reality. To je v rozpore s niektorými hlboko-zakorenenými tradičnými hodontami a pojmami, a stretlo sa to so skepticizmom a nedôverou. Deti sa s týmto odporom musia tiež vysporiadať, pretože ten ešte nepominul. Navyše (toto je druhý dôvod), hmotná realita na Zemi má svoju pomalosť, kvôli svojej hustote. Sny a túžby sa neprejavujú rýchlo ani ľahko. Aby ste mohli naozaj uskutočniť vaše najhlbšie inšpirácie, musíte byť schopní spojiť sa so Zemou na všetkých úrovniach: pocitovej, fyzickej, myšlienkovej a duchovnej. Len potom môže vaša energia nájsť úrodnú pôdu a len potom môžu semená vašej duše vzklíčiť a prekvitať.

Pre deti Nového Veku bude veľmi dôležité aby boli schopné sa uzemniť, to znamená aby vedeli ako spojiť svoju kozmickú energiu, ktorá môže byť prudká, vášnivá a inšpirovaná, s pozemskou realitou. Je dôležité aby pestovali trpezlivosť v privádzaní energie svojej duše do energetickej reality tejto planéty. Tiež je veľmi dôležité aby mali trpezlivosť s tými časťami ľudstva a spoločnosti, ktoré idú pozadu a ktoré ešte nie sú schopné uchopiť múdrosť, ktorú im ponúkajú, alebo ktoré večne vysvetľujú ich správanie ako tvrdohlavosť a vzpurnosť.

Nastáva tu stretnutie medzi starým a novým, to môže spôsobiť problémy. Energia nového dieťaťa bude často nesprávne vykladaná ľuďmi, ktorí sú časťou starej mentality, ktorá hovorí, že disciplína, poriadok a poslušnosť sú predpokladmi plného rozvoja schopností a osobnosti dieťaťa. Teraz ste vy naozaj tí, ktorí tu stoja medzi starým a novým a sú schopní postaviť most. Trpeli ste preotže ste museli ovládať a držať vnútri mnoho vašej pravej duchovnej energie. Viete aké to je byť obmedzovaný vo vašom vlastnom sebavyjadrení. Preto chápete nové deti celkom dobre, chápete ich potrebu oslobodiť sa od pravidiel založených na autorite a potláčaní citov.

Tieto deti potrebujú mať priestor pre sebaskúmanie a individualitu a zároveň musia pochopiť hodnotu milujúcej disciplíny, ako protikladu k autoritatívnej disciplíne. Musia sa naučiť ako channelovať a riadiť svoju energiu bez toho aby potláčali samé seba. Toto je presne tá záležitosť s ktorou sa vysporiadavate vy sami na vašej vnútornej ceste. Pre každého z vás je životne dôležité aby ste boli schopní channelovať vašu kozmickú energiu, vašu vnútornú iskru svetla cez vaše telo do pozemskej reality. Predovšetkým to znamená, že sa musíte vysporiadať s pocitmi, ktoré vám bránia byť naozaj prítomní v tu-a-teraz a vyjadriť sa v hmotnej realite.

Je to jedna z najväčších úloh duší Pracovníkov Svetla, ich „komplex“ takpovediac, je, že nosia veľa duchovnej energie v hornej časti svojho energetického poľa (ramená a hlava), ktorá stagnuje a nevie si nájsť cestu dole. Energia sa nemôže správne spojiť so Zemou, čo je iný súôsob vyjadrenia toho, že držíte svoju energiu vo vnútri a že sa cítite byť neschopní vyjadrovať sa uspokojivo. Toto sa môže diať buď vo vašich osobných vzťahoch alebo vo vašom pracovnom prostredí, kde sa môžete cítiť menej naplnení a tvoriví ako by ste mohli byť. Toto všetko súvisí s tým, že nie ste úplne uzemnení. A príčinou toho, že energia nemôže ísť dole a inkarnovať sa úplne je, že sa v oblasti brucha nachádzajú emocionálne traumy, ktoré blokujú alebo prerušujú prúd. Preto je veľmi dôležité aby ste zamerali svoju pozornosť a vedomie na tie časti seba, ktoré potrebujú emocionálne liečenie.

Je životne dôležité aby ste dosiahli plne stelesnenú, uzemnenú duchovnosť a aby ste nedržali túto energiu zamknutú do hornej časti vášho aurického poľa. Takým spôsobom táto energia môže spôsobiť naivnú a nevyváženú formu duchovnosti, ktorá vám môže poskytovať neustále extatické pocity a veľké nadšenie, ale ktorej chýba „telo“ aby sa naozaj prepojila so Zemou a prejavila sa navonok ako uspokojujúce zamestananie, stabilný, láskyplný vzťah a/alebo hmotná hojnosť. Duchovná energia sa musí napojiť na emocionálne telo a odtiaľ do fyzickej reality. To čo blokuje prúd sú staré rany: emócie ako strach a hnev, pocity menejcennosti, sklamanie a zahorknnutosť k životu. Toto sú emocionálne prekážky o ktoré zakopávate a Ja vám hovorím, že vysporiadať sa s týmito základnými emocionálnymi záležitosťami je kľúč pre nájdenie spôsobov podporovania nových detí. Vaše emocionálne liečenie vám poskytne prostriedky na pomoc deťom uzemniť sa láskyplným a disciplinovaným spôsobom. Pretože neustálym oslovovaním týchto záležitostí pre ne vytvoríte energetickú stopu.

Čo znamená emocionálne liečenie? Rád by som znova o tomto rozprával, hoci to bolo riešené do väčšej hĺbky v skorších channelingoch (pozri hlavne „Vysporiadanie sa s emóciami“). Vy všetci poznáte časy, v ktorých boli emócie potlačované a považované viac-menej za tabu. Hlavne starší z vás vyrástli v generácii, kde toto bolo bežné. V šesťdesiatych rokoch nasledovala protireakcia a emócie boli oslobodené, niekedy ku druhému extrému stupňovania. Emócie boli povýšené nad príčinu. Racionalita musela byť dočasne odstavená na bok, aby bolo možné slobodne bádať a prekračovať hranice tradície. A bolo to plodné robiť tak na chvíľu, ale slobodné skúmanie potlačených emočných energií má v sebe tiež niekoľko nástrah. Nikto nepremení ani nevylieči emócie tým že im dá slobodnú moc a nechá ich aby ho ovládali.

Podstatou duchovnej slobody je, že človek uzná všetky emócie a umožní im tam byť, zatiaľ čo v rovnakom čase zostáva plne vedomý, t.j. objíma ich svojim vlastným anjelskym vedomím. Nevyriešené emocionálne energie vo vás sú ako malé deti: zmätené, smutné alebo vystrašené, prichádzajúce k vám za pohodlím. Pod Vami mám na mysli: anjela vo vás, vaše vyššie ja. Takýmto spôsobom vaše vyššie, anjelske ja, zostupuje do vášho emocionálneho tela vykonať liečiteľskú prácu, ktorá je vašim poslaním. A keď tak konáte, vaše Svetlo prúdi nadol, cez nižšie energetické centrá (chakry), cez vaše ruky a nohy a von do sveta. Toto je to čo znamená uzemniť vašu anjelsku alebo duševnú energiu.

Je to proces, ktorý vyžaduje sebadisciplínu. Používam slovo disciplína aby som poukázal na to, že toto sa nedeje automaticky. Proces sebaliečenia vyžaduje pozorné a úprimné zameranie sa na váš vnútorný život a snahu postaviť sa všetkým emóciám vo vnútri. Je to o potvrdení toho, že sú vaše, zobratím zodpovednosti za ne a necítení sa ako obeť minulosti, druhých ľudí alebo spoločnosti. Nie, vy ste anjel, ktorý vstrebal tieto emócie a ktorý má silu na to aby ich transformoval. To je dôvod, kvôli ktorému ste prišli na Zem: transformovať svoj strach, hnev a smútok do lásky, odpustenia a pochopenia. Tým, že to urobíte, si pre seba vytvoríte život radosti a naplnenia a budete v mieri s realitou na Zemi. A teda stanovíte energetickú stopu pre nové deti, ktoré prichádzajú a prichádzali. Oni vchádzajú s vyššou energiou vďaka vašej priekopníckej práci, ale bez záruky, že táto energia nájde pevnú pôdu pod nohami.

Na to aby sme takú pôdu pripravili musíme všetci, spoločnosť vo veľkom, byť otvorení pre nové a odlišné aspekty týchto detí. My ich potrebujeme privítať a umožniť im vyjadriť svoje energie slobodne a zároveň ich učiť rozvíjať sústredenie a trpezlivosť channelovať ich energiu do reality Zeme. Oni potrebujú vyjadriť svoju duševnú energiu, svoju kozmickú inšpiráciu, v hmotných podobách, ktoré patria Zemi. Takže sa musia cítiť schopní vyjadriť sa emocionálne, mentálne, tvorivo a duchovne v jazyku, komunikácii a organizácii. Je dôležité aby sa cítili byť pozvaní priniesť svoje energie do tejto skutočnosti, dokonca aj keď to znamená, že musia prejsť cez vnútorný alebo vokajší odpor a ťažkosti.

Správa nových detí, ich čistá, kryštálová energia, môže pristať len na úrodnej pôde, keď im pomôžeme nadviazať láskyplné spojenie so Zemou. S ohľadom na tento aspekt, vy sami prechádzate zásadným transformačným procesom, v ktorom je emocionálne telo kľúčom. Vy všetci ste v procese preberania zodpovednosti za vaše najhlbšie pocity a postupne ich uvoľňujete do svetla vášho vlastného anjelskeho vedomia. Váš anjel samotný má súcit pre hlboký strach a ponurosť, ktoré môžete zažívať v tejto pozemskej ríší. Patrí do podstaty Kristovej energie, že zostúpi do najnižšieho bodu, kde sa zdá že temnota je všade navôkol, a urobí známou prítomnosť Svetla. Nie je žiadny veľký výkon šíriť svetlo v kozmickej ríši lásky a bezpečnosti.

Pravou silou Kristovej energie je, že prerazí cez najtemnejšie bunky, že prináša lásku tam, kde prekypuje beznádej. Na Zemi, planéte tak krásnej a bohatej a predsa oddelenej od jednoty a lásky, Kristova energia pripravuje lôžko pre semeno a otvára nové perspektívy. Vy všetci ste klíčky tohto semena a priekopníci Nového Veku. Aj keď sa môže zdať vaša cesta náročná a ťažká, vy všetci ste splnili veľkú úlohu a vašimi vlastnými vnútornými zmenami ste pomohli otvoriť brány pre novú vlnu svetelnej energie vylievajúcu sa teraz dole na Zem.

Ešte ani teraz to nebude ľahké. Ešte aj teraz mnoho temnoty vychádza na povrch: zneužitie moci, strach, stará energia. Preto vás žiadam aby ste si udržali vieru vo svoje poslanie: priniesť svetlo vašej klíčiacej Kristovej energie do vašej vlastnej vnútornej temnoty. Deti Nového Veku vám budú vďačné. Oni vás potrebujú ale oni vám tiež dajú niečo na oplátku. Nesú šťastie vo svojich srdciach, príjemné osvieženie a živé pripomenutie Domova. Oni žiaria radosťou a láskou ako kvitnúca kvetina, plná prísľubov. Táto energia môže otvoriť vaše srdce a vzbudiť zmysel pre hravosť a ľahkosrdečnosť vo vás. Všetci z vás, ktorí sa cítite starí a obnosení, ktorí ste prešli veľa: natiahnite svoje ruky k novopríchodiacim. Oni potrebujú vašu podporu a skúsenosti a prinesú lásku a radosť do vašich životov. Toto je proces, ktorý sa týka vás všetkých, či už sa potýkate s deťmi priamo alebo nie. Týka sa vás to všetkých.

Rád by som uzavrel chvíľou ticha, v ktorom vás žiadam aby ste sa spojili so Zemou. Zem samotná je inteligencia, bytosť s dušou, ktorá sa teší na príchod nových detí. Smeje sa pre seba, keď sa na vás pozerá, pretože keď ste sem dorazili, v inom čase, boli ste takými krásnymi deťmi tiež. Vy ste boli priekopníci a prostredníci. Pociťujte vďačnosť Zeme k vám. Vy ste tak zviazaní s týmto obrovským procesom. Potom pociťujte príchod nových detí, plný očakávania a inšpirácie. Oni sú tu tiež preto aby vám pomohli. Ich živosť a múdrosť vás pozdvihne a pripomenie vám, že Nový Vek svitne, že najdlhšia míľa je naozaj posledná míľa domov a že kvety lásky a mieru budú naozaj kvitnúť.

© Pamela Kribbe 2006

Preklad: SiR

 

Převzato:  http://www.jeshua.net/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz