Tajemství Amenti – 2

Tajemství Amenti – 2

2

Tajemství Amenti

7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona

7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace

 • 50000 př.n.l. – Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské ostrovy.
 • 28000 př.n.l. – Zánik Atlantidy – z velkého kontinentu se stávají pouze tři ostrovy.
 • 25500 př.n.l. – Odstartovaly Luciferské rebélie, v rámci nichž Nibiruánští Anunnaki dostali pod svoji kontrolu Sluneční hvězdnou bránu a uvedli do provozu svoji celoplanetární energetickou síť  známou jako tzv. Nibiruánská diodová krystalová síť (NDCG) s hlavním centrem ve Stonehenge.
 • 22500 př.n.l. – Startuje rodokmen Eieyani Grail linie – humanoidní indigo linie Grálu, hlavního pozemského pomocníka lidstvu v našem evolučním cyklu.
 • 22326 př.n.l. – SAC, Země vstoupila do nového, 26556 let trvajícího, EUIAGO cyklu, zrada Thovta a Masakr Eieyanů.
 • 21900 př.n.l. – Zamrznutí atlantského ostrova Lohas, domova Keltů a Druidů, jejich migrace na Kavkaz do Ruska, později se vrátili na zbytky ostrova Lohas.
 • 21900 př.n.l. – 14000 př.n.l. probíhá Velká doba ledová.
 • 20113 př.n.l. – SAC – nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
 • 20000 př.n.l. – Invaze Soupeřů – Vicherus-Sacheonů (Vikingů a Saxů) na Kavkaz do Ruska, proti Keltům a Druidům.
 • 17900 př.n.l. – SAC – nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
 • 15687 př.n.l. – SAC – nevyužitelný v důsledku panující  doby ledové.
 • 13474 př.n.l. – SAC – Soupeřům se podařilo zrealizovat vlastní destruktivní opatření v podobě Metatronické inverze pozemského Merkaba pole a Monády (reverzní kódování) a jejich převedení pod Nibiruánské řízení.
 • 11261 př.n.l. – SAC – nevyužitelný v důsledku zavedení reverzního kódování pozemského Merkaba pole a Monády.
 • 10500 př.n.l. – Luciferiánské vítězství, atlantské ostrovy Nohasa a Bruah padly do rukou rebelujících Anunnaků. Atlantská konspirace po té pokročila na vyšší úroveň organizace.
 • 9560 př.n.l. – Luciferiánská úmluva – sjednána na atlantském ostrově Bruah, do společné, anti-kristovské koalice vstoupilo celkem sedm kolektivů Soupeřů a Annu-Melchizedekové, pozemská hybridní rasa iluminátských loutek Soupeřů.
 • 9558 př.n.l. – Závěrečný pád Atlantidy – potopa tří Atlantských ostrovů.
 • 9540 př.n.l. – Strážci instalují ochrannou Frekvenční ohradu a Země vstupuje do interdimenzionální, kosmické karantény/izolace.
 • 9048 př.n.l. – SAC – evidentně v důsledku kosmické karantény Země zcela nevyužitelná příležitost.

Pozn. Pro lepší srozumitelnost jsou kurzivou v tomto textu označeny aktivity Strážců.

Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo budovat nové civilizace. Bohužel i Soupeři v rámci Luciferiánské úmluvy, pokračovali v pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě že velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství Sfingy, Velké pyramidy, Schránky úmluvy, Mostu (Archy) úmluvy, Agarty a Učení o vzestupu atd. a které Soupeři, od tehdy spojeni Luciferiánskou smlouvou, v rámci Atlantské konspirace, hodlali dobýt a dostat pod svoji celosvětovou kontrolu.
V této době dle klasické historie údajně probíhala na planetě doba kamenná a lidé se teprve učili používat pazourky – k smíchu nebo pláči? Pojďme se tedy podívat, co se v tomto období skutečně dělo – a že toho zajímavého bylo skutečně hodně. V každém případě mějme na paměti správné chápání představy o době kamenné v tom smyslu, že po pádu Atlantidy a odvezení krystalové technologie ze Země se lidské civilizace skutečně kulturně i technologicky posunuly zpět natolik, jako kdyby se naší dnešní civilizaci sebrala elektřina a ta by tak metaforicky řečeno – klesla na úroveň doby kamenné.

 

7.2 Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon

Po genetických mutacích realizovaných v důsledku implementace ochranné Frekvenční ohrady, byl život na planetě opět velmi zakrnělý a těžký. Bez krystalové technologie a antigravitačních přístrojů muselo být vše uděláno ručně. Většina těchto rekonstrukčních prací byla dělána pod vedením Serres-Egypťanů, Annu-Melchizedeků a Hebrejců, tedy těch, kteří byli pověřeni (po omezení interdimenzionální komunikace v období pozemské karantény) ochranou výše uvedených tajemství (Melchizedekové/Muvariánci nebyli v této době již ve větším počtu na Zemi, ale stáhli se do Agarthy). Postupně se ale ukázalo, že genetické zkreslení genomu ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců bylo příliš závažného rozsahu a proto bylo Palaidoriánci rozhodnuto o nápravě těchto zkreslení prostřednictvím vynucené evoluce těchto ras prostřednictvím inkarnací v Hvězdném systému Alkyonu. Za tím účelem bylo morfogenetické pole těchto ras vyňato ze Sféry Amenti a bylo přemístěno do morfogenetického pole Alkyonu. Toto bylo realizováno úpravami v kvantových vláknech DNA a to tak, že bylo vyňato 6. frekvenční pásmo 2.vlákna, 6.pásmo 4.vlákna a 12.pásmo 5.vlákna. Toto vyčlenění ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců ze Sféry Amenti a s tím korespondující genetická mutace je známa jako tzv. Templářská pečeť a byla realizována v období 8000 př.n.l..

Představitelé vedoucí společenské vrstvy těchto kultur byli Palaidoriánci z Agarty instruováni o tom, aby se, z důvodů nešíření této limitující genetické mutace do ostatních T-2 ras, jejich příslušníci nekřížili s ostatními T-2 rasami. Bohužel v následujících generacích si zejména Hebrejci začali tuto instrukci vykládat zcela obráceně, když ji považovali za důkaz své rasové nadřazenosti. Co všechno to dodnes způsobilo, asi nemusím explicitně rozvádět. Roli Strážců Mostu úmluvy pak postupně převzali Serres-Egypťané a originální Melchizedekové.
Po implementaci Templářské pečetě a odchodu Hebrejců a Annu-Melchizedeků ze Země se Egyptská civilizace více diverzifikovala a postupně expandovala do dalších regionů, jak podél Nilu směrem k Thébám a do Nubie, tak i mimo Egypt, zejména do Mezopotámie, Sumeru a Israele/Palestiny, kde postupně splynuli a promíchali se s dalšími lidskými kmeny a rasami. Serres-Egypťané a originální Melchizedekové zůstali v oblasti Gizy, kde pokračovali v opravách a další výstavbě své kultury a i ochraně Mostu úmluvy. Pod vedením Palaidoriánců z Agarty se rovněž věnovali opravě Atlantskou katastrofou poničené Velké pyramidě a Sfinze, kteréžto práce musely být prováděny zdlouhavě a ručně. Oprava Velké pyramidy byla dokončena v roce 5566 př.n.l. a stala se opět centrem náboženského života, i když jako teleportační stanice, v důsledku ochranné Frekvenční ohrady a z ní plynoucí pozemské karantény již nemohla sloužit. Oprava Sfingy byla dokončena o 100 let později v roce 5466 př.n.l., ale nesla v obličeji již víc podobností s pozemskými Serres-Egypťany, než se svými původními staviteli – Síriánskými Anunnaki. Přesto zůstalo zachováno původní lví tělo, jako památka na starobylou předlohu – Síriánskou Lví rasu.

V období kolem 3500 př.n.l. se situace opět začíná komplikovat a vzniká zde nejstarší Egyptská faraonská kultura kontrolovaná Soupeři, jako důsledek působení dalších lidských kultur a postupných infiltračních vlivů Soupeřů. Vědomosti o Mostu úmluvy, Sféře Amenti a Schránce úmluvy s UHF energetickými nástroji žezlem a berlí (používanými v křížové konfiguraci) se z bezpečnostních důvodů staly utajovanými skutečnostmi v uzavřeném okruhu Serres-Egyptských knězů a originálních Melchizedeků, pracujících pod vedením Palaidoriánců z Vnitřní země – Agarty.

Mimo toto úsilí lidských kristovských kultur o zakládání svých nových civilizací, probíhala paralelní činnost Soupeřů směřující k ovládnutí celosvětově se nově tvořících civilizačních center. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tuto činnost, která byla pro formování naší dnešní reality určující a rovněž tak určovala hlavní událostní linku a možnosti jak pokračovat a případně i úspěšně dokončit Záchrannou misi Amenti.

 

7.3 Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona

 • 9048 př.n.l. – SAC – evidentně v důsledku potopy Atlantidy a pozemské interdimenzionální izolace zcela nevyužitelná příležitost.
 • 8900 př.n.l. – Invaze Soupeřů do Sumeru – jejich královská Larsa linie infiltrovala do Sumerské kultury.
 • 8000 př.n.l. – Strážci implementují Templářskou pečeť do morfogenetiky ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců a jejich další evoluci tak směrují na Alkyon.
 • 8400 př.n.l. – Egyptská invaze Soupeřů navazuje na sumerskou invazi – infiltrace do Egypta byly namířeny proti Serres-Egypťanům a nakonec došlo k ovládnutí čisté kristovské královské linie Osirise a její nahrazení vlastní, hybridní vládnoucí linií Osiris-Isis-Horus, která byla postupně zcela nahrazena novou dominantní faraónskou linií Scarabů, která ale po velmi dlouhou dobu Egyptské historie bojovala s další pozemskou linií konkurující skupiny Soupeřů – Setovou královskou linií.
 • 7500 př.n.l. – Invaze Luciferiánských Templářů proti Keltům a Druidům na ostrov Lohas, kam se tito v období 13000 př.n.l. vrátili z Kavkazského exilu. Tito Templáři v této době spatřili světlo světa coby nově vytvořená hybridní super – rasa Soupeřů a to prostřednictvím genetického inženýrství několika skupin Soupeřů. Právě tito Luciferiánští Templáři jsou starověkými předky dodnes známých Svobodných zednářů. Připomeňme si, že padlí Annu-Melchizedekové (dosavadní iluminátská „vlajková loď“ Soupeřů) nebyli v tomto období na Zemi k dispozici a byli na bio-regeneračním „ozdravném“ procesu v hvězdném systému Alkyonu.
 • 6835 př.n.l. – SAC – Země stále nebyla dostatečně energeticky připravena přijmout Sféru Amenti, Frekvenční ohrada a karanténa planety musela pokračovat.
 • 5900 př.n.l. – Kentaurské války popisované v hinduistickém eposu Mahabharata. Luciferiánům se v této době podařilo ukrást Schránku úmluvy a s jejím využitím se pokusili dosáhnout svých cílů, kdy se pokusili o odstartování pozemského kataklyzma prostřednictvím posunu elektromagnetických planetárních pólů ze své základny v Stonehenge. Rovněž zahájili prakticky celosvětový útok proti lidským kristovským kulturám. Lidstvu proti expandujícím Drakoniáncům a Luciferiánským Anunnakům fyzicky přispěchali na pomoc Strážci – konkrétně Modří ze Síria a dosáhli konečného vítězství a i zpětné získání Schránky úmluvy s energetickými nástroji. Posunu pólů se rovněž podařilo zabránit.
 • 4622 př.n.l. – SAC – Země po Kentaurských válkách stále nebyla připravena přijmout Sféru Amenti.
 • 3650 př.n.l. – Mayská invaze ze strany Nibiruánských Luciferiánů proti kristovské lidské civilizaci (andělskému kmeni) na Yucatánu v Americe. Současně došlo k zahájení infiltrace Luciferiánů do prostředí Severní a Střední Ameriky.
 • 3470 př.n.l. – Babylónský masakr (biblické zničení Babylónské věže), Galaktická federace a Plejádští a Nibiruánští Luciferiáni tehdy na určitou dobu opět získali pod svoji kontrolu Schránku úmluvy s energetickými nástroji – žezlem a berlí. Následně použili tyto nástroje v Babylonu (opět v součinnosti se svým energetickým centrem celoplanetární sítě NDCG ve Stonehengi), což tentokrát již přineslo ohromné, neblahé důsledky v podobě dočasného zhroucení elektromagnetického pole planety Země s devastujícím průběhem. Mj. přitom došlo k další mutaci lidské genetiky, která přinesla další zkrácení délky lidského života, potlačení a zkreslení spirituálních schopností a prohloubení rasové a inkarnační amnézie. A oním biblickým zmatením lidského jazyka pak byla později manipulativně interpretována skutečnost tohoto faktického zpřeházení lidské genetické abecedy. Po této události zesílili Luciferiáni svoji celosvětovou infiltraci do lidských kristovských kultur (celkem 12-ti andělských kmenů), zejména prostřednictvím své nové rasy Templářů. Využívali přitom svého channelingového propojení s touto rasou, kdy postupně takto do lidských kultur celosvětově implementovali pojetí jediného Boha (čímž samozřejmě mysleli sami sebe) coby externího, trestajícího a dobyvačného, autoritářského panovníka, kterého je třeba uctívat, poslouchat a bát se. A samozřejmě, že vládnoucí představitele a elitu své rasy Templářů ale i jednotlivých padlých Annu-Melchizedeků (svých elitních loutek) prezentovali coby boží zástupce na Zemi. Tato jejich strategie je v provozu do dnešních dnů, kdy takto skrytě ovládají např. skupiny lidí kolem tzv. hnutí New Age či hnutí UFO. Později se však přece jen podařilo lidským kristovským kulturám získat ukradenou Schránku úmluvy opět pod svoji kontrolu a tak zabránit ustanovení celosvětové dominance Soupeřů.
 • 2668 př.n.l. – Djoserova invaze Templářů pod vedením faraona Djosera a pod správou Galaktické federace (další účelové koalice Soupeřů) do Egyptské Sakkary, Israele a Sumeru s cílem opětovně se zmocnit Schránky úmluvy a UHF energetických nástrojů – žezla a berle, které obsahuje. Vládnoucí faraon Imhotep se Djoserovi dobrovolně vzdal, když toto řešení vyhodnotil jako menší zlo než podrobit se Drakoniáncům, kteří si mezitím podmanili Babylónii.
 • 2409 př.n.l. – první SAC od zavedení Frekvenční ohrady, kdy bylo možno sloučit Sféru Amenti se Zemí. Jak vidíme, přišel tento SAC do velmi pohnutého období dobývání Egypta, Sumeru i Israele. Pojďme si nyní říci něco víc, co se dělo v tomto období, tedy po více než sedmi tisíci letech trvání pozemské karantény a Frekvenční ohrady, kdy se opět a to prvně naskytla další příležitost k sloučení Sféry Amenti se Zemí a pokračování tak ve vzestupu skrze Záchrannou misi Amenti. Především je potřeba si říci, že biblické příběhy této doby – Noeho, Abrahama, Mojžíše, Achnatona, Šalamouna i Kristovská mise jsou dílčí kousky jedné a téže kapitoly lidských dějin – Atlantské konspirace a v rámci ní se dění soustředilo na získání zlaté Schránky úmluvy a v ní uschovaných UHF energetických nástrojů žezla a berle, ovládajících teleportační hvězdné brány Mostu úmluvy. V tomto kontextu je namístě rozumět „modernímu“ pojmu Dobytí svatého Grálu, coby snaze o získání těchto nástrojů a jejich využití při získání nadvlády nad systémem pozemských portálů či hvězdných bran a tím i získání možnosti zablokovat vliv z nejvyšších evolučních pater HU-5 na dění v našem HU-1 patře vesmíru. Kromě těchto hvězdných nástrojů potřebují Soupeři k dosažení tohoto svého cíle i kritické množství svých inkarnátů do hybridních ras (zejména Annu-Melchizedeka) v pozemské populaci, které jsou schopny nést jejich reverzní genetické mutace a kódy. Pokud by se jim to podařilo, mají v úmyslu v nejbližším vhodném SAC spustit finální etapu v podrobení si všech 12-ti kristovských lidských kultur. A tento nejbližší vhodný SAC je naše současné období v letech 2000-2022 !
  V období 2409 př.n.l. přes neutěšenou situaci v pozemských poměrech však došlo k rozhodnutí o uvolnění Sféry Amenti z jejího zabezpečeného místa v D4 a sloučení s pozemským jádrem s cílem pozdvihnout jejím prostřednictvím spirituální úroveň lidstva a využít ji k vzestupu v do té doby na Alcyonu působící rasy Annu-Melchizedeka. Zároveň tedy bylo rozhodnuto o ukončení evoluční „objížďky“ rasy Annu-Melchizedeka přes Alkyon a postupné uvolnění Templářské pečetě v jejich morfogenetice a opětovné přiřazení jejich morfogenetického pole do Sféry Amenti a spuštění vzestupné vlny této hybridní rasy. Rovněž byl naplánován i postup na realizaci druhé inkarnační vlny „pročištěných“ Annu-Melchizedeků z Alkyonu na pozdější období kolem 1500 př.n.l., přičemž organizací celého procesu vzestupu těchto duší byl pověřen faraon Achnaton. Ale o této kapitole lidských dějin si budeme povídat až za chvíli. V tomto okamžiku se ještě vrátíme k přehledu následujících hlavních událostí v jak v pokračující agendě Atlantské konspirace Soupeřů, tak Strážců.
 • 2040 př.n.l. – došlo k dalšímu pokusu Strážců o povznesení lidstva a zpřístupnění a nápravu již velmi zmanipulovaných spirituálních vědomostí a to prostřednictvím hebrejského zasvěcence jménem Enoch. Ten své informace a znalosti zpracoval ve třech velkých svazcích o skutečné a pravdivé historii lidstva, zpracovaných na základě informací získaných z CD-T disků. V knize Book of Amenti detailně popsal původ andělského lidstva na Zemi a pozemské Síně Amenti, ve svazku The Angelic Rosters pak podrobně popsal historii Anunnaki infiltrací do lidské kultury a vznik hybridní (lidsko-anunnaki) nibiruánské Nefilim rasy v průběhu 2.osídlení a jejich snahu o ovládnutí Země, vedoucí až k ukončení tohoto lidského osídlení v Tisíciletých válkách. V knize Book of the Dragon pak popsal situaci kolem padlých Drakoniánců – Serafimů z HU4/D10 a jejich trvalou snahu o infiltrace a ovládnutí lidských kultur. Odpověď Soupeřů na sebe nenechala dlouho čekat a Enoch byl v Egyptě Necromitony uvězněn a jeho spisy zkonfiskovány a znepřístupněny. V pozdějších římských a muslimských dobách byly jeho texty účelově zfalšovány. Toto falšování jeho díla trvá až do současnosti, kdy se této úlohy ujal v rámci tzv. Společenství Thule iluminát Allister Crowley. Sám Enoch však byl později Strážci zachráněn a v bezpečí zpracoval ještě další tři své knihy – 3 books of Enoch, které byly distribuovány mezi Hebrejské rodové linie patřící pod Smaragdovou úmluvu, které se tak staly tzv. „Svatým Grálem“ neboli kristovskými rodovými linie, ze kterých později vzniklo tzv. Essenské bratrstvo, rodová linie Jeshevua Melchizedeka (u nás známého jako Ježíš Kristus), o čemž si budeme povídat později.
 • 2024 př.n.l. – Soupeři (Galaktická federace a Jehoviánští a Luciferiánští Anunnaki) provedli útok a zničení lidských měst Sodomy a Gomory, čímž se jim v tomto roce podařilo spustit další pokus o dosažení celosvětové dominance. Tento útok spojených sil Soupeřů byl zahájen proti babylónskému a sumerskému městu Sodoma a Gomora, které byly situovány v oblasti Mrtvého moře. Na rozdíl od biblické manipulativní interpretace, nebyl to bůh kdo zničil tyto města pro jejich prostopášnost, stejně jako to nebyl bůh, kdo zničil babylónskou věž, ale byli to rebelující Jehoviánští a Luciferiánští Anunnakové a jejich spojenci, kdo takto pokračoval ve své dlouhodobé snaze o dobytí celosvětové nadvlády a kdo zahájil další kolo v této snaze o získání celosvětové dominance nad kristovskými lidskými kulturami.
 • 1670 př.n.l. – Invaze Hyksosů do Egypta, byla vyvrcholením převzetí kontroly nad Egyptem, zahájeným invazí faraona Djosera. Rokem 1670 př.n.l se tak datuje plné převzetí kontroly nad Egyptem Hyksosskou královskou linií – Luciferiánských templářů. Jak již víme či alespoň tušíme, jednotlivé frakce Soupeřů však nebojovaly pouze proti kristovským lidským kulturám, ale i mezi sebou, což se záhy projevilo v dalších událostech. Schylovalo se k dramatům mezi jednotlivými skupina Soupeřů, neboť všichni věděli, že se blíží období 2.vzestupné vlny z Alcyonu vrátivších se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka a s tím související otevření Síní Amenti, což byla ideální doba k převzetí kontroly nad jejich provozem.
 • 1550 př.n.l. – Drakoniánské dobytí Egypta, v rámci kterého se čelnímu prominentovi této soupeřící agendy, faraonu Ahmoseovi, podařilo porazit Hyksosskou královskou linii Luciferiánských Anunnaků v čele s faraonem Kamosem a převzít tak kontrolu na Egyptem. V důsledku toho byla Hyksosská královská linie Anunnaků nucena opustit Egypt a přenechat vládu nad Egyptem Drakoniánské agendě a jejich pozemským loutkám, což samozřejmě velmi zkomplikovalo nerušený průběh plánované vzestupné vlny anunnacké hybridní rasy Annu-Melchizedeka.
 • 1476 př.n.l. – Vynucený Exodus Hyksosů z Egypta – za vlády Drakoniánského faraona Tutmosise 3. Tato událost je notoricky známa v podobě biblického exodu Hebrejců z Egypta pod vedením Mojžíše, i když je v Bibli zcela pokroucen celý kontext a logika této velké události, zásadně měnící mocenské poměry v Egyptu.
 • 1459 př.n.l. – Křížová výprava Hyksosů do Israele – po vynuceném opuštění Egypta se Hyksosské královské linie Luciferiánských templářů, pod vedením Galaktické federace vydaly směrem proti hebrejské kristovské lidské kultuře žijící v Israeli. Ke svému útoku využili možností získaných z ukradené Schránky úmluvy a prohlásili tuto oblast za „zemi bohem jim zaslíbenou“, coby „první vlaštovku“ na této budoucí frontě války o celosvětovou dominanci.
 • 1458 př.n.l. – Hatšepsutina invaze –  Serres-Egypťané pod vedením své faraonské královny Hatšepsut, rovněž museli před expanzí Drakoniánské agendy v Egyptě ukrýt do pouště, ale zde se zkonsolidovali a opětovně se pokusili získat zpět Luciferiánskými Hyksosy ukradenou Schránku úmluvy. To se jim nakonec podařilo a tím se jim i podařilo zabránit dokončení zničení Hebrejského kristovského kmene (z Egypta Drakoniánci vypuděnými Luciferiánskými Hyksosskými templáři) a v konečném ovládnutí  tohoto důležitého území. Nicméně nevlastní bratr královny Hatšepsut, v dobytém Egyptě vládnoucí Drakoniánský faraon Tutmosis 3, posléze úspěšně zaútočil na chrám královny Hatšepsut a Schránku úmluvy jí opětovně ukradl, tentokrát pro sebe a své Drakoniánské pány.

A v tomto okamžiku našeho výkladu přichází na řadu objasnění mise faraona Achnatona, která poměrně zásadním způsobem ovlivnila další vývoj událostí. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně tehdy, v nastávající době 2.vzestupné vlny z Alkyonu se vrátivší rasy Annu-Melchizedeka událo, když víme, že Egypt byl v této době pod kontrolou s Anunnaki soupeřících Drakoniánců.

 

7.4 Atlantské konspirace – mise faraona Achnatona

1353 př.n.l. – Mise faraona Achnatona – smyslem událostí kolem mise faraona Achnatona byl organizovaný pokus o návrat celé pozemské Hyksosské královské linie Luciferiánských Anunnaků a jejich spojenců z Galaktické federace pod mírovou Smaragdovou úmluvu Strážců a to prostřednictvím bio-regeneračního programu, kdy k nápravě Hyksosského rodokmenu byl využit genom Serres-Egypťanů. Šlo vlastně o komplexní plán na zužitkování 2.vlny návratu rasy Annu-Melchizedeka z jejich „evoluční, bio-regenerační objížďky“ na Alkyonu poté, co byla z jejich morfogenetiky vyjmuta Templářská pečeť, implementovaná jim v období 8000 př.n.l., kdyby tato (nyní Zákon Jednoty opětovně respektující) hybridní rasa Anunnaků v podstatě na Zemi nahradila „již nežádoucí“ rasu „signovaných“ Templářů, kteří by posléze přešli do vlastního bio-regeneračního programu. Provedením tohoto úkolu byl Strážci pověřen faraon Achnaton (čistokrevný Anunnaki z Koncilu ze Síria, inkarnován v roce 1398 př.n.l. v Thébách, po otci Serres-Egypťan, po matce Annu-Melchizedek), který po pohnutém průběhu svého života  (kdy byl mimo jiné k provádění vzestupů školen v Agartě) ovšem ve finále selhal, opustil zájmy prosazované Strážci a Serres-Egypťany a misi do úspěšného konce nedotáhl. V tehdy vrcholících bojích mezi Luciferiánskými Anunnaki a Drakoniánci se odklonil od záměru Strážců a Serres-Egypťanů a přidal se na stranu Luciferiánských Anunnaki. Při organizování vzestupů,  které prováděl po dobu 5 let, začal výrazně preferovat svou mateřskou rodovou linii – Anunnacké Hyksosské příslušníky rasy Annu-Melchizedeka, což zapříčinilo velké spory jak se Serres-Egypťany, kteří měli samozřejmě zájem i o vzestup příslušníků připravených lidských kristovských ras T-2, tak i s v Egyptu vládnoucími Drakoniánci, kteří naopak usilovali o ovládnutí provozu nad Síněmi Amenti a zastavením provádění vzestupů pro kohokoliv. Tento spor skončil jeho usmrcením, organizovaným jeho strýcem Haremhabem, který byl jeho hlavním soupeřem, aniž by tak svoji misi dovedl do úspěšného konce.

V průběhu působení faraona Achnatona došlo ke Strážci kontrolovanému sloučení Sféry Amenti se Zemí a tak mohl být opět organizován vzestup a to pro všechny lidské kristovské rasy a nejen pro z Alkyonu vrátivší se Annu-Melchizedeky a to prostřednictvím portálů Síní Amenti, které byly za tím účelem otevřeny v roce 1374 př.n.l.. Nicméně Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám, což zapříčinilo vznik rozporů. A když posléze zjistil, že vzestup začínají organizovat i samotní Serres-Egypťané bez něho, došlo mezi nimi k potyčce, v průběhu které došlo k poškození energetických nástrojů Schránky úmluvy a rozštěpení samotné Sféry Amenti.

V důsledku tohoto poškození Sféry Amenti došlo k nepatřičnému a nežádoucímu otevření dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí dimenzí D1 a D2, odkud došlo ke kontaminování Sféry Amenti temnými silami a tedy i těch Duší, které takto poškozenou Sférou Amenti chaoticky prošly. Tomuto nežádoucímu provozu ve Sféře Amenti sice Strážci-Elohimové bez prodlení učinili přítrž, ale přesto bylo nutno tuto situaci napravit. Tato náprava byla realizována v podobě druhé morfogenetické pečeti, která je známá jako tzv. 2.Templářská-Axionová pečeť, kterou byla na úrovni individuálního morfogenetického pole zablokována možnost vzestupu na Taru všem Duším, které přišly do kontaktu s kontaminovanou Sférou Amenti. Toto vzestup znemožňující opatření se týkalo nejen příslušníků hybridní rasy Annu-Melchizedeka, ale i kristovských Serres-Egypťanů a postupně se bohužel, skrze další generace a křížení inkarnátů rozšířilo po celém světě, nicméně dnes výrazně převažuje u ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců. Konkrétně tato pečeť vypadala tak, že v kvantové DNA byla zablokována – 6.pásmo 1.vlákna (D1), 6.pásmo 5.vlákna (D5) a 6.pásmo 6.vlákna (D6). Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného šestého frekvenčního pásma tří vláken DNA (zablokovaných dimenzí), která dala vzniknout symbolismu čísla 666, které tak označilo a dodnes značí odkaz na podíl temných sil v morfogenetice některých lidských jedinců a skupin (nepřesně označované jako signum Bestie), i když, jak víme, jeho originální původ sahá mnohem dál do hlubší minulosti, do období vzniku Anunnaki rasy Nefilimů a jejich blokačního signování po Tisíciletých válkách, o čemž jsme si  již ale vyprávěli. Administrací této 2.Templářské-Axionové pečetě byli ustanoveni Strážci – konkrétně Arkturiánci, kteří rozhodli, že takto signovaná Duše musela (s cílem očisty a průkazu, že se navrátila pod Zákon Jednoty) postupně projít skrze hvězdné systémy:

 • Plejád
 • Arkturu
 • Andromedy
 • Země a zde absolvovat standardní reinkarnační cyklus, dokud neproběhne SAC a možné cílové vzestoupení na Taru skrze portály (hvězdné brány) Síní Amenti.

Teprve průchodem těmito sférami a učením se Zákona Jediného, se mohla 2.Templářskou-Axionovou pečetí označená Duše „poléčit“ a opět uvažovat o své další evoluci – vzestupu. Mnoho lidí v současnosti tak nese část nebo i celou tuto pečeť ve svém „dědictví“ a je jen na nich, zda s tím chtějí něco dělat. Nemusí ale čekat, až si jejich Duše po smrti svého inkarnáta bude moci svoji situaci prohlédnout, ale mohou se ještě za svého současného života orientovat na spirituální nauky a učit se Zákonům Jednoty a tak pracovat na tom, aby se vlivu této blokační pečetě definitivně zbavili a tak připravili své tělo a kvalifikovali se k zpětnému návratu a vzestupu na Taru, křesťansky řečeno – spasili svoji Duši a vstoupili do Království nebeského a to zejména v situaci, kdy k tomu opět zrají vhodné podmínky v současném  SAC 2000-2022.

Jak vidíme, situace se v průběhu mise faraona Achnatona velmi zkomplikovala a proto není ani divu, že Galaktická federace v důsledku výše popsaného vývoje událostí odstoupila od Smaragdové úmluvy a i Strážci (konkrétně organizátoři Achnatonovy mise – Elohimové z HU-3) byli velmi roztrpčeni tímto vývojem událostí. Důležitými nežádoucími výsledky těchto neblahých událostí pak bylo mj. i to, že bylo ze strany Strážců přistoupeno k deaktivaci energetických nástrojů Schránky úmluvy a tím i zastavení možnosti využívat teleportační zařízení – Most/Archu úmluvy v Egyptě k interdimenzionálnímu cestování, vzestupům a dalším aplikacím (terapeutickým,…) interdimenzionální fyziky. Na místo Strážců Mostu/Archy úmluvy nastoupili po zkompromitovaných Annu-Melchizedecích a Hebrejcích příslušníci další originální lidské kristovské rasy – Hibiruánci/Aryánci. Rozštěpená a neprovozuschopná Sféra Amenti byla přemístěna do ochranné karantény a vstupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a rasy z povrchu planety. Další vývoj v této situaci musel čekat až na další období SAC 196 př.n.l., kdy pomyslný štafetový kolík spolupráce se Strážci a tedy i přípravu na úspěšný průběh tohoto budoucího období převzala skupina známá jako tzv. Bratrstvo Essenských.

Nyní se však ještě na chvíli vraťme a dokončeme si stručně další klíčové události v průběhu Atlantské konspirace v období po odeznění neúspěšné mise faraona Achnatona.

906 př.n.l. – Pád Šalamounova chrámu – Král Šalamoun, po svém otci Hyksosském králi Davidovi, ale po matce Serres-Egypťan byl pod vedením Galaktické federace veden k tomu, aby se opětovně pokusil ukrást Schránku úmluvy (z držení Drakoniánců) a navázal na záměr ohledně dobytí Hebrejského kristovského lidské kmene v Israeli, této „země zaslíbené“ a pokročil tak ve snahách o dosažení celosvětové dominance v rámci Luciferiánské úmluvy. Když se mu pak i skutečně podařilo Schránku úmluvy ukrást a ukrýt ji ve svém chrámu, vstoupili do situace Strážci (konkrétně v tomto případě Serres-Plejáďané) s cílem nedopustit, aby bylo možno využít tyto nástroje k útoku proti „zaslíbené zemi“ Israeli, obydleném Hebrejským kristovským kmenem. Zahájili proto organizaci své mise s cílem, získat Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu zpět. Na tuto aktivitu zareagovala Galaktická federace, která chtěla Strážce předejít a prostřednictvím teleportačního paprsku se pokusili Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu vyzvednout předtím, než by se to případně podařilo Strážcům. Tento pokus jim však nevyšel a namísto toho došlo ke kompletnímu zničení celého Šalamounova chrámu. Strážci pak měli situaci zjednodušenou a tak se jim podařilo Schránku úmluvy získat do svých rukou a zabránit tak i tomuto pokusu o progresi v Luciferiánské či Drakoniánské, světovládné agendě,

26 př.n.l. – Římská invaze – Drakoniánská agenda již po staletí vládnoucí v Egyptě zareagovala na postupný civilizační pohyb a zahájila svoji expanzi proti dalšímu kristovskému centru na Apeninském poloostrově – Iónskému císařství. Nakonec se jim podařilo porazit i tuto lidskou kulturu/andělský kmen a převrátit ji ve svoji vlastní silnou základnu známou jako Římské císařství. Postupně infiltrovali celou tuto oblast, zmanipulovali zdejší spirituální učení a nakonec položili základy toho, co dodnes známe jako velmi účinný, komplexní a dogmatický nástroj nadvlády – tedy Římsko-katolickou církev a její kruté, genocidními křižáckými výpravami správně charakterizovatelné, náboženství. 1.(drakoniánská) Říše římská byla na světě.

23 n.l. – Mise Essenských – Byla vyprojektována Strážci s cílem dosáhnout nápravy v klíčových záležitostech Záchranné mise Amenti, kterými byly zejména – znovu získání, znovu ukradené Schránky úmluvy a jejich energetických nástrojů – žezla a berle a dále realizací některých nápravných opatření (problémů vzniklých v době faraona Achnatona), umožňujících žádoucí průběh dalšího období možného hromadného vzestupu – SAC 2000-2022. Za tím účelem byla vyslána v rámci Essenského bratrstva na misi (inkarnaci) skupina zasvěcenců, kteří byli pověřeni realizací těchto záměrů. Tito zasvěcenci se soustředili kolem tří klíčových osob – Jana Křtitele, Ježíše a Marie, vůči kterým bylo následně organizováno ohromné pronásledování ze strany Soupeřů, zejména Galaktickou federací a Luciferiánskými a Jehoviánskými Anunnaky a jejich Hyksosských Templářských a Annu-Melchizedek pozemských iluminátských loutek. Bez dalších podrobností, které si řekneme později je potřeba vědět alespoň tolik, že tato Mise  Essenských skončila pouze částečným úspěchem. Podařilo se dosáhnout navrácení Schránky úmluvy do rukou Strážců, ale z jejich energetických nástrojů se podařilo zpět získat pouze žezlo, přičemž berli nikoliv, ta zůstala i nadále v rukou Galaktické federace a Hyksosské templářské iluminátské linie. Rovněž z dalších nápravných opatření se jim podařilo dosáhnout pouze některých a tak lze říct, že tato mise nastolila v situaci, z hlediska alternativ průběhu SAC 2000-2022, jakoby patovou či vyrovnanou situaci. Jednou z věcí, kterou se jim nepodařilo úspěšně dotáhnout do konce bylo přetrvávající nežádoucí reverzní energetické propojení pozemského tzv. Merkaba pole na planetu Nibiru a i Nibiruánská diodová krystalová síť NDCG zůstala v provozu. Na tuto jejich misi, s cílem ji dokončit, později navázala mise krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, ale o tom všem si něco víc řekneme až později. Naopak jednou z věcí, kterou se napravit podařilo byla oprava rozdělené Sféry Amenti a opětovné začlenění morfogenetického pole Hebrejské rasy (vrátivší se z „bio-regenerace“ v Alkyonu) do ní. Touto opravou Sféry Amenti bylo dosaženo opětovné možnosti vzestupu pro všechny pozemské kristovské lidské rasy/kmeny T-2 v tehdy budoucím SAC 2000-2022, což je skutečnou podstatou Evangelia čili tzv. Dobré zprávy či Radostné zvěsti. No a samozřejmě, že s tímto SAC 2000-2022 souvisí i prorokovaný tzv. Druhý příchod Krista a jeho účinkování v dnešních dnech SAC 2000-2022.

Pojďme se nyní poněkud podrobněji podívat na období mise Essenských, která byla pro naši dnešní situaci tak klíčová. Na tomto notoricky známém příběhu si rovněž budeme moci ukázat míru manipulace a falzifikace, s jakou jsou dnešnímu lidstvu prezentovány všechny historické události, jakož i celý kontext lidské planetární situace.

 

7.5 Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 př.n.l. – 12 př.n.l.)

Velmi neblahým důsledkem Achnatonova velkého fiaska a selhání se stalo to, že došlo k významnějším rozporům a rozdělením mezi Strážci – konkrétně Elohimy z HU-3, koncilem ze Síria z HU-2 a Konfederací Ra, tedy mezi dosavadními klíčovými zastánci a pomocníky lidských kristovských ras. Elohimové v podstatě rezignovali na svůj zájem na zabezpečení vzestupu lidských ras T-2 a ochraně Annu-Melchizedeků a Hebrejců, kteří byli v bio-regeneračním programu, v důsledku čehož se věci postupně dostávaly do většího a většího nepořádku a chaosu. Elohimové nakonec začali preferovat pouze jediný způsob jak zabezpečit genetickou čistotu lidstva a to přísnou nadvládou mužů nad ženami a jejich možnostmi kontrolovat s kým budou mít potomky a proto požadovali zavedení diskriminace pohlaví. Tím chtěli zabezpečit genetickou kontrolu toho, kdo bude moci napříště přistoupit k vzestupu a kdo nikoliv. Přiklonili se tak k dřívějšímu, patriarchálnímu učení Kněžstva Melchizedeka z dob Atlantidy, dávno před misí faraóna Achnatona v Egyptě. Toto řešení se však nelíbilo ostatním Strážcům a tak nakonec byla v tomto kontroverzním duchu provedena výzva Konfederaci RA, aby rozhodla a o dalším postupu. Ti se přiklonili k názoru, že Elohimy navrhovaná diskriminační strategie (patriarchální židovské náboženství) by nebyla prospěšná pro další lidskou evoluci a neschválili ji a naopak stanovili, že pro další lidskou evoluci bude zapotřebí zrenovovat poškozenou Sféru Amenti tak, aby skrze ní v nejbližším dalším možném období SAC – tedy v období 2000-2022 n.l. opět mohly masově vzestoupit všechny pozemské kristovské rasy T-2 a tyto za tím účelem k tomu připravovat – tedy rozhodli o nediskriminační cestě k vzestupu a další etapě Záchranné mise Amenti.

A tak kolem roku 1240 př.n.l. – Azurité a Elohimové (pracující společně prostřednictvím originální rasy Melchizedeka) založili tzv. Essenské bratrstvo, vyznávající tuto nediskriminační bezpečnostní evoluční filosofii. V době svého příchodu na Zem bylo toto bratrstvo složeno z 25 rodin originální rasy Melchizedeka. Jejich úkolem bylo přinášet nezkreslené učení Zákona Jednoty ostatním pozemským rasám a skrze ně tak veškeré lidstvo připravovat na další masovou vzestupnou vlnu, o které se samozřejmě vědělo, že se odehraje v období SAC 2000-2022 n.l.. Jak již víme, příslušníci originální rasy Melchizedeka, kteří se již dříve začali křížit s příslušníky originální rasy Hibiru tak přivedli na svět křížence známé jako Hebrejci. A právě v jejich prostředí postupně vznikaly dvě širší, samostatné větve Essenských, na což zareagovali Elohimové, kteří Hebrejce podporovali ale opětovně začali projekt tlačit vlastním diskriminačně – patriarchálním směrem. Z důvodu nesouhlasu s obnovováním původně odmítnutého patriarchálního náboženství se kolem roku 1150 př.n.l. Kněžstvo Ur rozhodlo odloučit se od tohoto většinového proudu Essenského bratrstva (narůstajícího diskriminačního, židovského patriarchátu) a věnovat se ochraně několika vybraných, geneticky čistých essenských rodin ras Melchizedeka a Hibiru, věrných schválené nediskriminační evoluční cestě a masovému vzestupu v období SAC 2000-2022 pro všechny pozemské lidské rasy. Snahou této vyčleněné skupiny bylo vyčistit znečištěné patriarchální učení a obnovit evoluční cestu pro všechny rasy v období příštího SAC 2000-2022. V roce 700 př.n.l. Konfederace RA výslovně pověřila Azurity dohledem nad tímto schváleným evolučním vývojem lidstva pro všechny rasy a opětovně je zařadila mezi Palaidoriánce, žijící v Agartě. Tito se pak přímo spojili se zástupci Kněžstva UR a jejich chráněnými pozemskými Essejskými rodinami a společně vešli ve známost jako tzv. Modrý plamen Melchizedeka.

Původní, patriarchálně orientované Kněžstvo Melchizedeka (podporované Elohimy) bylo v té době aktivní již od roku cca 1982 př.n.l., tj.v dobách před činností faraona Achnatona v Egyptě. Tehdy, v roce 1979 př.n.l., se jeden nesmrtelný Nefilim, siriánsko-humanoidní hybrid z dob 2.osídlení dostal na Zemi a přinesl s sebou patriarchální verzi chrámového náboženství, které obnášelo poznatky o vzestupu a tom, jak geneticky ochránit jím vybrané – vyvolené – rasy Hibiru a Aryan před tím, aby jim nebyl vzestup znemožněn. Vešel ve známost pod jménem Melchizedek, král Salemu (později se ze Salem stal JeruSalem), ale známějším se stal pod jménem Jehovah. A tak se toto chrámové učení tohoto rasově diskriminujícího Nefilim-Anunnakiho následně stalo výchozím aspektem patriarchálního Judaismu, který tak má dodnes ve svých kabalistických kořenech tuto výjimečnost a vyvolenost ras Hibiru, Aryan a Hebrejců zakotvenu. Tento patriarchálně orientovaný Nefilim Jehovah a jemu sloužící Hebrejští Essenští vešli ve známost jako tzv. Chrám Melchizedeka a byli to oni, kdo byli přímými potomky těch Hebrejských Melchizedeků, kteří v období 8000 př.n.l. obdrželi blokační Templářskou pečeť a jejíchž morfogenetické pole zůstalo na Alkyonu, nebylo do Sféry Amenti integrováno a jejich vzestup tak do té doby nebylo možné uskutečnit. A byla to právě tato Hebrejská skupina Chrámu Melchizedeka, kterou tehdy již nikoliv nestranní Elohimové učili, že právě je si bůh – tedy oni vyvolili k tomu, aby drželi klíče k vzestupu a že oni jsou vyvoleným božím národem, kterážto víra a přesvědčení u nich trvá dodnes. Tato jejich linie je tedy tou osou příběhů Staré zákona a jeho elitních postav jako byli Noe, Abraham, Mojžíš, David, Šalamoun a jejich bůh Izraele – Jehova.

V roce 196 př.n.l. zahájili svoji práci na Zemi Azurité spolu s Koncilem ze Síria tím, že se pokusili o nápravu narůstajících rozporů uvnitř rodin Essenských a to tak, že zkombinovali obě dvě hlavní věroučné větve essenských –  židovstva (novější učení Strážci podporovaných stoupenců Modrého plamene Melchizedeka a staršího učení Nefilimem Jehovou protěžovaného Chrámu Melchizedeka – tedy vzestup pro všechny versus diskriminačně-patriarchální učení a vzestup jen pro někoho). Navzdory poměrné úspěšnosti snahy Azuritů o překonání těchto věroučných rozporů a sjednocení, přece jen zůstalo toto židovské náboženství rozpolceno na dvě výše uvedené a stále stejně nesmiřitelné skupiny. Patriarchálně a diskriminačně orientovaná Jehovova skupina Chrámu Melchizedeka pak později těžce destruktivně ovlivnila i celé křesťanské hnutí (vycházející z novějšího učení stoupenců Modrého plamene Melchizedeka) a další evoluční vývoj. Na rozdíl od této patriarchální židovské skupiny Chrámu Melchizedeka, druhá skupina Modrého plamene Melchizedeka neobsahovala ve své genetice blokující Templářskou pečeť a tak jejich morfogenetické pole bylo obsaženo ve Sféře Amenti a byli tudíž k vzestupu skrze ni kvalifikováni. A právě tato skupina Modrého plamene Melchizedeka byla tou, uvnitř které účinkovala tajná zasvěcenecká skupinka, která byla ze strany Azuritů zasvěcena do všech tajemství Sféry Amenti, Síní Amenti, Mostu/Archy úmluvy a nauk o účelu reinkarnace ras, vzestoupení, mimozemské realitě i skutečné historii lidstva. Byli vyučováni v původních naukách Zákona Jednoty a nepatriarchálního (ženy nediskriminujícího) všelidového, humanistického bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak sice nesmiřitelně, ale bez větších třenic vedle sebe koexistovaly dvě skupiny židovstva/essenských a to až do období 12 př.n.l., kdy Azurité spustili další etapu událostí, nezbytných k umožnění masového vzestupu v období SAC 2000-2022. Na scénu dějin přichází mise Jana Křtitele, Ježíše a Marie.

 

8.  Mise Ježíše Krista

8.1  Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise

 • S cílem nezbytného opravení, z dob faraona Achnatona, rozdvojené Sféry Amenti a sjednocení Essenských frakcí bylo Azurity naplánováno, že se v jejich řadách zrodí další pozemský avatar a to až z úrovně D12! V roce 12 př.n.l. se tento prorokovaný avatar, (čistá taranská T-1 duše z D12) skutečně narodil ) za samozřejmě že běžných porodních okolností), ale nikoliv v chlévě, ale v soukromé rezidenci Ben-Yumena (Benjamina) ve městě Betlémě. Matka byla Jeudi a otec byl Joehius a oba byli významnými osobnostmi v rámci essenské skupiny Modrého plamene Melchizedeka a potomky z domu Šalamouna. Již od svého narození byl tento avatar vzat pod přímou ochranu Strážců – Kněžstva UR a svého staršího druha – Jana Křtitele. Spirituální jméno tohoto avatara v HU-4 bylo Sananda a jeho pozemské dětské jméno bylo Jesheua Melchizedek (dále jen zkráceně jako : J-12). A byl to právě tento avatar, který později nesprávně vešel ve známost jako Ježíš, sym Marie a Josefa.
 • V roce 7. př.n.l. se pak i konkurenční Annu-Alohimové (kteří ale tou dobou spolupracovali se Strážci  a působili tak v rámci Smaragdové umluvy, neboť sdíleli stejný cíl – opravu Sféry Amenti) rozhodli přijít z vlastním avaterem, tentokrát s úrovně D9. Jeho narozením sledovali jednak znovu začlenit morfogenetické pole Duší signovaných Templářskou pečetí do Sféry Amenti a druhák bylo jeho mise poopravit a zmodernizovat původní patriarchální učení kodifikované ve známém Starém zákonu tak, aby lépe reflektovalo principy Zákona Jednoty (skrze bio-regenarační vykoupení hyksosské rodové linie).  Tedy v podstatě šlo o spolupráci na sjednocení rozpolceného pozemského Hebrejského náboženství. Toto dítě bylo pojmenováno jako Jeshewua (J-9) a i jeho narození samozřejmě nelze spojovat s pozdějšími, záměrně matoucími a nesprávnými pojmy jako neposkvrněné početí. Použitím těchto pojmů zde šlo Soupeřům o to, zamlžit pravý vztah k otci tohoto avatata. I tento avatat se tedy narodil za běžných pozemských okolností, přičemž jeho matkou byla Marie (z hyksosského rodokmenu), ale jeho otec nebyl její manžel Josef Arimatejský, ale již dříve zmíněný Nefilim jménem Jehovah. A právě tento mimozemský, otcovský vliv byl kryt báchorkou o neposkvrněném početí Pany Marie protože tento Nefikám – Jehovah nechtěl, aby lidé věděli o jeho „pozemsky prozaické“ spoluúčasti na narození avatara. Poznamenejme zde, že i samotná matka avatara  J-9 Marie se své matce Amrii rovněž narodila s otcovským přispěním tohoto Nefilima – Jehovaha. V pozdější, zmanipulované bibli, pak byly životy těchto dvou avatarů (kristovského a anunnackého) a ještě jedné další osoby o které si řekneme za chvíli, tedy celkem tří osob, lidem falešně odprezentovány jako příběh jedné jediné osoby – Ježíše Krista, jeho rodiče byli Marie a Josef a samozřejmě Duch svatý.
 • Nicméně skrze narození a činnost Jesheua-12 se skutečně podařilo opětovně propojit a přopojit morfogenetické pole Hebrejců i všech, Templářskou pečetí signovaných Duší s Alkyonu do Sféry Amenti. Rovněž se podařilo úspěšně opravit poškozenou Sféru Amenti, což v konečném důsledku znamenalo, že mohl být znovu nastartován proces vzestupu a to pro všechny lidské rasy v období SAC 2000-2022. A tak se úspěšná mise tohoto avatara – Jesheua-12, resp. on sám skrze ní stal známým jako spasitel (zachránce) lidské rasy. Ve věku 20 let (8 n.l.) a po studiích v Persii a Indii byl Knězi Ur zvat do Gízy, kde ve Velké pyramidě, spolu s essenskými příslušníky skupiny Modrého plamene Melchizedeka tajně pomohl mnoha skupinám vzestoupit a to prostřednictvím Mostu/Archy úmluvy /skrze opravené portály v Síni Amenti to nešlo  – nebylo k tomu v té době dost nezbytné energie). Tuto svoji roli „průvodce“ přes Most/Archu úmluvy plnil po dobu 13 let v období 8 – 21 n.l. tj. v době, kdy mu bylo 20 až 33 let. Jeho prostřednictví pak ti z Hebrejců, kteří následovali essenskou skupinu Modrého plamene Melchizedeka, společně s příslušníky originálních ras Melchizedeka a Hibiru dostali pověření od Azuritů a Konfederace Ra ke společnému strážení dalších vzestupů skrze  Most/Archu úmluvy. Soudobí potomci těchto skupin (utajovaný, geneticky specifický rodokmen Ježíše Krista), Byli v roce 1972 n.l. vybráni k tomu, aby si prostřednictvím interakce  se specializovanou rasou cestovatelů v čase jménem Zionité, plně zkompletovali (opravili) všech 12 vláken své 12-ti vláknovou DNA a tak pomohli s evolučním vzestupem současnému lidstvu v SAC 2000-2022. Tito Zionité se totiž z naší současnosti  vydali do tehdejší doby  (Ježíšovy), aby právě tan odtud přinesli do naší současnosti originální matrici plnohodnotné  12-vláknové lidské DNA. Tato 12-ti vláknová DNA obsahující tzv. Křemíkový gen je v současné době plošně distribuován do všech pozemských lidských ras, a ti kteří je obdrželi jsou známi jako tzv. Nebeští lidé. Největší koncentrace těchto lidí se v současné době nalézá u Hebrejců, Melchizedeků, Indů, Árijců a Tibeťanů. Smyslem této operace je pozvednout vibrační úroveň Lidstva, které se tak může lépe připravit na hromadnou vzestupnou vlnu v období SAC 2000-2022, jakožto i napomoci vytvoření podmínek k jejímu úspěšnému průběhu.
 • V průběhu let 8 – 21 n.l., kdy první kristus jesheua-12 praktikoval v Egyptě, se rozšířila popularita druhého Anunnaki „krista“ Jeshewua-9 zejména mezi příslušníky Chrámu Melchizedeka a Hebrejských Melchidezeků. Tito lidé nevěděli nic a tehdy se ani nezajímali o existenci a činnost Jesheua-12. Jeshewua-9 však byl v Egyptě rovněž a byl zde zasvěcen jako kněz Chrámu Malchizedeka, přičemž část svých zasvěcení získal i od Jesheua-12. Před svým zasvěcením v Egyptě, Jeshewua-9 ještě cestoval do Nepálu, Řecka, Sýrie, Persie a Tibetu a všude tam studoval temnější nauky.
 • Učení Jesheua-12 vycházelo z překladů CDT-disků, na něž měla skupina zasvěcenců kolem Jesheua-12 a Jana Křtitele překladatelský kontakt. Toto učení bylo více šířeno do popředí východního světa a bylo dostupné skrze tajné školy mysterií vyučovaných v Egyptské Gíze a dalších lokalitách. Učení Jeshewua-9 se oproti tomu stalo veřejně dobře známým a tak na sebe upoutalo více pronásledování ze strany Drakoniánci kontrolovaného Císařství římského, ale také zevnitř jeho vlastního prostředí, ortodoxních zastánců původního, patriarchálního náboženství Chrámu Melchuzedeka (Starého zákona) ustanoveného Nefilimem Jehovou, dříve známým Jako Král Melchizedek ze Salemu. Ve věku 32 let (v roce 25 n.l.) byl Jeshewua-9 se svojí manželkou Marií Magdalenou a jejich třemi dětmi za pomoci skupiny přátel deportován do Francie, kde utekl před narůstající politickou perzekucí ze strany Drakoniánských nepřátel. Pro krytí této deportace, byl na scénu dějin přiveden další muž jménem Arihabi (Hebrejec, Annu-Melchzedek), který byl pod vedením Annu-Elohimů přiveden skrze své vize k víře, že on je pravý Jehewua-9 a jako takový začal i veřejně vystupovat.
 • Co se s ním dál událo a co následovalo po jeho příchodu na scénu světa již všichni známe – ukřižování tohoto muže a všechno to další kolem toho, což v podstatě korektně odpovídá této ovšem umělé zrežírované realitě. /viz. Film – Poslední pokušení krista/. Žádný z obou skutečných avatarů nebyl nikdy ukřižován a genetická linie obou dvou tak v utajení pokračovala. Zmrtvívstání těla Krista, byla holografická projekce (podsunutá realita) provedená Annu-Elohimy. Arihabi byl oživen a ačkoliv nebyl avatarem, byl za své služby Annu- Elininy za své služby – při odvedení pozornosti od pravého Jeshewua-9 i odměněn. Po těchto golgotských událostech pak strávil zbytek svého života – 30 let v Indii a po jeho přirozené smrti byla jeho  Duše vzata na Sírius B – prostřednictví portálu známého jako Síně Amorea či Třetí oko Horovo. Annu-Elohimové podpořili vytvoření příběhu o Ježíši Kristu tak jak jej známe dnes proto, aby utajili identitu jejich „nekřesťansko-amunnackého“ avatara Jehewua-9 a zachránili tak své patriarchální judaistické náboženství založené na Starém zákonu před likvidací ze strany Drakoniánců. Zkreslení pravé historie bylo použito rovněž proto, aby ochránili rodokmen svého avatara Jeshewua-9 před politickou perzekucí ze strany vlivných, drakoniánských skupin Římského císařství a vytvořili tak zdání, že Kristus neměl žádné potomky a tím umožnili těmto potomkům aby zůstali mimo veřejný zájem, který, kdyby nebyl utajen by je dozajista stál život. Aktualizované patriarchální židovské náboženství Chrámu Malchizedeka skrze učení Jehewua-9 se tak stalo primárními základními kameny pro obě nové tvořící – neo-židovské i křesťanské (vyučované avatarem Jesheua-12) náboženství v podobě tzv. Nového zákona.
 • Pokud se týká avatara – prvního Krista Jeshua-12, ten podnikl z Egypta několik výprav i do Jeruzaléma proto, aby vyučoval lid originálnímu čistému, na vzestup (v podobě Nebezského království) orientovanému náboženství Modrého plamene Melchizedeka a přivedl tak větší masu lidí k vědomostem o možnosti vzestupu v době jeho druhého příchodu. Učení Jeshuea-12 nicméně bylo ze strany konkurenčního Chrámu Melchizedeka, který převzal politické otěže do svých vlastních rukou, silně cenzurovaného a přežívalo v podobě tajných mysterijních nauk v Evropě, Egyptě, na Středním východě a i jistých částech Číny a Indonésie. Jeho učení bylo obsaženo i v originálních křesťanských biblických manuskriptech, ale ty byly později zkresleny podle toho, jak která aktuálně mocenská skupina považovala za potřebné. Stejný mystifikační osud potkalo později i učení Jeshewua-9 a tak byly originální a pravdivé znalosti obou dvou, Darakoniánci kontrolovaným Římským císařstvím, prakticky zcela likvidovány. Pokud se týká  potomků Jeshwua-12, potom 6 žen různé rasy bylo vybráno nést jeho sémě a udržovat tak v pozemské D3 existenci/realitě plnohodnotnou matrici 12-ti vláknové kristovské DNA. Potomci těchto dětí byli rozprostřeni mezi francozskou aristokracii, další pak pokračovali v keltských, egyptských a afrických rodových liniích. Z šesti jeho narozených dětí mezi roky 18 – 23 n.l. jich pět přežilo a založili dlouhodobé rodokmeny s originální 12-ti vláknovou DNA. Jedna tato rodová linie v současnosti žije v USA. Založením svých specifických rodových linií, byla mise Jeshua-12 dokončena a ten v těle opustil Zemi a vzestoupil ze Země prostřednictvím Mostu/Archy úmluvy ve věku 39 let v roce 27 n.l. na Taru. Dědicové vědomostí Jeshuea-12 – skupina Modrého plamene Melchizedeka se stali Strážci Tajemství Amenti a Mostu/Archy úmluvy. A tak to byl ve skutečnosti zejména Jehuea-12, který obnovil pro Hebrejská národ možnost vzestupu )znovu zařazením morfogenetického pole jejich rasy do Sféry Amenti), ale díky následnému mocenskému politikaření a manipulačním praktikám nejen ze strany Soupeřů, ale i ze strany Annu-Elohimů – stojících v pozadí mise Jeshuwua-9, za tento svůj čin nebyl nikdy po zásluze oceněn. Schránka úmluvy a další originální dokumenty byly uschovány na britské ostrovy, do oblasti údolí města Persey.
 • Jeshewua-9 a jeho tři děti prosperovali rovněž a prostřednictvím různých národů jeho rodokmeny také přetrvaly až do současnosti. Jeshewua-9 na konci svého života odjel do Tibetu kde za pomoci Annu-Elohimů vzestoupil v roce 47 n.l. až do HU-3 (prostřednictvím části morfogenetické mřížky planety Tara umístěné v jádře planety Venuše). Do tohoto prostředí je potřebná integrace DNA na úrovni 10-ti vláken, ale s pomocí Annu-Elohimů a jejich práce na rekonstrukci jeho DNA se tam dostalo pro něj povolení přijít.
 • A tak, úspěšným úsilím avatarů J-12 a J-9 byla opravením Sféry Amenti pro všechny pozemské rasy T-2 obnovena možnost průchodu celoplanetárními Síněmi Amenti a jejich Modrým plamenem a tím bylo znovu umožněno dosáhnout vzestupu (křesťanského nanebevzetí/spásy/Království nebeského) touto cestou a pro všechny rasy na Zemi v budoucím období hromadné vzestupné vlny v období SAC 2000-2022. Tento výsledek ta stojí u kolébky následujícího, kristovsky orientovaného, katolického náboženství (catolic – universal – všeobecný), které bylo poměrně záhy důkladně zdiskreditováno ze strany Drakoniánských frakcí Soupeřů. Samozřejmě, že se počítalo s tím, že následujících cca 2000 let bude těmito lidskými rasami využito k čištění jejich morfogenetického pole, zejména orientací na život v duchu originálního, nově vzniklého náboženství (pravidel zákona Jednoty) známého jako Křesťanství, kodifikovaného v Novém zákoně. Že toto náboženství bylo později Soupeři zfalšováno je již jiná kapitola. Dlužno podotknout, že dosavadní blokační opatření v podobě Pečeti Amenti, Palaidor, Templářské i obou Templářských-Axionových-666, ale i nežádoucí rezervní propojení pozemské Planetární mřížky na Nibiruánskou energetickou síť NDCG zůstaly i nadále aktivní a k jejich odstranění mělo sloužit právě ono 2000 let dlouhé období do příštího – SAC 2000-2022.
 • A tak, v důsledku činnosti výše uvedených avatarů, je první vlna hromadného vzestupu v období SAC 2000-2022 zpět na pořadu dne a může být úspěšně zrealizováno podle vesmírného časového plánu (samozřejmě za podmínky, že by se nevyskytly nové, vzestupu blokující okolnosti). Toto je tedy skutečná podstata Ježíšovy (obou dvou) mise a podstaty dnešního jeho (jejich) označení coby spasitele lidstva. A právě toto datum v budoucnosti – opětovně odblokovaná příležitost k hromadnému vzestupu pro všechny lidské rasy T-2 v našem současném SAC 2000-2022 (a tím vlastně dokončení Záchranné mise Amenti), je oním tajuplným proroctvím, spojený se slibem tzv. Druhého návratu Krista.
 • Nicméně, ještě na konci Ježíšovy doby, v roce 27 n.l. došlo k eskalaci rozporů mezi výše diskutovanými dvěma skupinami Essenských, v podobě události známé jako Essenské rozpolcení, kdy Nibiruánští Anunnaki a Galaktická federace opětovně odstoupili od Smaragdové úmluvy, nevrátili ukradený energetický nástroj ze Schránky úmluvy – Berli a pokračovali ve svém projektu, skrze NDCG  síť ovlivňovat pozemské události tak, aby SAC 2000-2022 nemohl být kristovskými liniemi zužitkován k realizaci hromadné vzestupné vlny a dokončení Záchranné mise Amenti, ale opětovně sloužit jejich zájmům.
 • Po tomto rozpolcení Essenských následovalo období, které by se dalo nazvat jako křižácké výpravy proti všemu původně kristovskému. Drakoniánští Soupeři, kteří v této době již měli pod kontrolou Císařství římské, zahájili do všech zemí, kde oba dva avataři působili válečné křižácké výpravy, které měli za úkol zlikvidovat veškeré originální stopy po jejich působení. Zabavovali písemné záznamy, pronásledovali svědky a veřejně činné osoby, hlásající učení těchto avatarů. Drakoniánci dokonce dočasně spojili své síly s od Smaragdové smlouvy opětovně odpadlými skupinami rebelujících Anunnaki a společně zahájili masovou, falsifikační a manipulační kampaň, vrámci které postupně překroutili originální nauky avatarů, přičemž se opět přiklonili k podpoře modifikovaného, ženy diskriminujícího učení Starého zákona a víře v boha Jehovu, kterého je třeba se bát a poslouchat a k němuž existuje cesta pouze skrze (jimi provozovanou) organizace známou jako Církev římsko-katolická. Toto své společně, masové, manipulativní a první novodobé, dobyvačné úsilí završili v roce 325 n.l. na prvním církevním Koncilu v Niceae v Turecku, kde vše kodifikovali do podoby kanonizované Bible, která se stala nezpochybnitelným kriteriem a měřítkem veškerého dalšího společenského myšlení a počínání. Dnes je již nad slunce jasnější, že jejich tehdejší pojetí katolicismu bylo zfalšováno z Kristova odkazu – vzestup pro všechny do anti-kristovského úsilí – všechny si podmanit.

 

Jak vidíme, ani tato mise nedokázala napravit všechny problémy, které stály v cestě úspěšnému a pokojnému průběhu příštího SAC 2000-2022 (naši současnosti), proto bylo potřeba v těchto aktivitách pokračovat. Další pokus, který se odhrál s cílem dokončit tuto misi tří Essenských zasvěcenců nás posouvá do doby krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Pojďme si tedy žíci rovněž něco pravdivého k této již nedávné etapě lidských, pozemských dějin.

 

8.2. Mise krále Artuše a Rytířů kulatého stolu

 

 • V roce 559 n.l. se na britských ostrovech (tedy tam, kde byla uschována Schránka úmluvy) narodil další zasvěcenec kristovské linie Grálu – Druidů, známý jako Král Artuš (Arkturus) a s ním skupina známá jako Rytíři Kulatého stolu. Hlavními cíli jejich mise bylo jednak získat zpět, z rukou Soupeřů, chybějící energetický nástroj Schránky úmluvy – Berli a druhák dosáhnout „odpojení“ planety Země z rezervního napojení na planetu Nibiru skrze energetickou síť NDCG Soupeřů, tedy v podstatě se jednalo o snahu dokončit misi Jana Křtitele a Jesheua-12. Průběh plnění první úlohy vešel později ve známost  jakžto mytologický příběh kolem ústřední rekvizity – meče Exealibur, kterým byla samozřejmě myšlena ona Berle (vertikální kompozice) ze Schánky úmluvy. Podstata druhé úlohy jejich mise se váže k tajemství Kulatého stolu, jehož kruhový tvar symbolizuje energetické planetární pole a energetické Pečetní disky. Pokud se týká prvního úkolu, podařilo se Králi Artušovi, za přispění (rozpolcené, indigo typ 3 osobnosti) Merlina (který se později přidal na stranu Soupeřů), získat zpět energetický nástroj – Berli a vrátit ho do Schránky úmluvy (jakožto i jeden Pečetní disk/klíč) a tuto následně přemístit na nové, vysoce utajované místo, na kterém je umístěna dodnes. Druhý úkol se však bohužel nepodařilo splnit ani Rytířům kulatého stolu a tak pozemský planetární systém zůstal i nadále připojen skrze NDCG (s centrem ve Stinehengi) k reverzně, kódující/rotující planetě Nibiru (na místo k správně kódujícímu Slunci). V každém případě tím, že se podařilo zkompletovat a ochránit Schránku úmluvy, se zabránilo Soupeřům v eskalaci zavádění jejich katolického/NWO celosvětového řádu (katolického univerzalismu) a dobytí nadvlády nad komplexem pozemských hvězdných bran. Snahy o dobytí Svatého Grálu to všek samozřejmě neskončilo a ty tak v rámci Atlantské konspirace pokračovaly dalším významným dějstvím, kterým byly středověké křižácké výpravy, které eskalovaly zejména válkou proti kristovské kultuře Katarů – Albigenským. Než se budeme věnovat této kapitole lidských dějin, pojďme si jen ve stručnosti říci ještě minimum klíčivých podrobností k příběhu Krále Artuše.
 • 608.n.l. – Schránka úmluvy byla úspěšně přemístěna a uschována na nové místo a záměry Soupeřů na její získání tak nevyšly. Aniž bychom si nyní podrobně rozepisovali celý průběh mise Krále Artuše a Rytířů Kulatého stolu, je na místě si pro orientaci ve vše obklopujících manipulacích alespoň uvést skutečné postavení dalších dvou hlavních postav tohoto rovněž záměrně silně desinterpretovaného příběhu. Guinevera – Arturova žena, byly kristovská keltská zasvěcenkyně, nebyla ve skutečnosti zamilovaná do Lancelota a samozřejmě jako taková nebyla nikdy Artušovi nikdy nevěrná a jejich misi nikdy nezradila. Tím, kdo byl do Lancelota zamilován a celou misi zkomplikoval byla její sestra Seleane. Lancelot – Artušův první rytíř – jím ale ve skutečnosti nebyl, neboť se jednalo se cílevědomě instruovaného nepřátelského agenta (Templáře Annu-Melcizedeka), vyslaného Soupeři aby Artušovu misi sabotoval. Tolik jen jako další základní kamínek k dalšímu vlastnímu přemýšlení o světě, ve kterém žijeme.

8.3  Křížové výpravy proti Albigenským, invaze do Ameriky, nástup iluminátů

 • 1244 n.l. – po, z hlediska Soupeřů, neúspěšném dobytí Schránky úmluvy, zesílili tito svůj politický a mocenský tlak na její získání a vystupňovali své útoky proti všem 12-ti kristovským andělským kulturám/kmenům. Jedním z vrcholů tohoto genocidního období byly křižácké výpravy proti Albigenským, kdy se Drakoniáncům, ovládajícím Církev římskou podařilo zničit Katarskou kristovskou kulturu v jižní Francii, která měla znalosti o NDCG energetickém ovládání Země, na jejichž základě se pokusila o jeji znefunkčnění. Posledním útočištěm Katarů byla (energeticky významná) tvrz Montsegur, jejíž nemilosrdné vypálení, včetně jejich živých lidských obyvatel vešlo, přes veškerou manipulační snahu, do dějin a stalo se tak trvalým mementem, ukazujícím tak na krutost a nelidskou bezcitnost, s jakou jsou Darkoniánci své cíle schopni prosazovat. Nicméně malé části Katarů se podařilo z tohoto ohnivého pekla uniknout, včetně záchrany originálních záznamů z mise Jana Křtitele a Jesheua-12 a tím tak zachovat dodnes příležitost k tomu, aby jednoho dne, mohlo být podáno kartografické svědectví o realitě Atlantské konspirace a pravé povaze pozemských poměrů.
 • 1500 n.l. Křižácké výpravy proti Albigenským a následné dobytí Francie, však samozřejmě celosvětové, genocidií úsolí Soupeřů neskončilo. Soupeři velmi dobře věděli, že jedno z ústředních energetických míst na planetě, které stále neměli pod svojí kontrolou ja na východním pobřeží Ameriky a tak by nás už nemuselo překvapit, že právě tímto směrem nasměrovali svůj další postup v Dobytí Svatého Grálu, celosvětové dominanci a ovládnutí pozemských hvězdných bran v rámci své širší a dlouhodobé strategie – Atlantské konspiraci. Na tomto území (Florida) žila a chránila je (místní veledůležité energetické lokality známé jako tzv. oblast Gru-al) další z kristovských Grail kultur, jmenující se Ameko, kterou dodnes známe coby původní americké indiány, kteří do těchto míst migrovali po zkáze Atlantidy a proti nimž zahájily dvě, jinak si v Evropě vzájemně konkurující, skupiny Soupeřů – protestanti a katolíci svoji společnou dobyvačnou invazi. A opět myslím není potřeba připomínat jak krvavou lázeň tito Drakoniánští konkvistadoři lidem zdejších kristovských kultur (Seminol a Ameko) přinesli. Tímto dobytím Ameriky tak Soupeři získali velkou základnu k organizování svých dalších akcí s cílem dokončit svoji světovládu před vypuknutím SAC 2000-2022, aby tak měli pozemský průběh tohoto klíčového období zcela pod svojí kontrolou. Že se toto nové dobyté území zamlouvalo i ostatním skupinám Soupeřů asi není potřeba explicitně zmiňovat, pročež katolická doktrína v Americe nikdy nezískala monopolní postavení, i když o to i válečně usilovala.
 • 1750 n.l. V tomto období byla s Drakoniánci soupeřícími Soupeři – padlým Anunnaki zahájena další etapa v jejich New WO/OneWO světovládných plánech. Šlo o to, že v tomto období tito Soupeři zahájili spirituální, channelingové kontakty se svými nibiruánskými „geneticky vyvolenými“ pozemskými jedinci, které takto dálkově začali instruovat s tímto záměrem, aby tito jedinci (kteří si mnohdy nebyli vědomi této formy zákěřného loutkového řízení) navázali na sebe non-konformní a vzdělanější jedince z lidské společnosti, kteří vykazovali vyšší odolnost vůči běžným indoktrinálním technikám a tak je dostat pod svoji kontrolu a využít je k zformování nové, jimi ovládané vládnoucí elity. Tímto způsobem, těmito telepatickými raporty a inspiracemi klíčových jedinců se jim podařilo infiltrovat se do vedoucích pozic společnosti a vyprovokovat Americkou revoluci a založit zde svoji tajnou okultní společnost iluminátů, tzv. Svobodných zednářů, navázanou na původní atlantské, Luciferiánské templáře. Tato okultní skupina tak stojí i u kořenů amerického novodobého hnutí známého jako New AgeZeta Regeliánci, alias Šediváci. A o těch si pojďme řící něco více nyní. (Nový věk), které je dnes zcela pod kontrolou několika frakčí Soupeřů a patří tak jednoznačně mezi ty, o nichž bylo Jeshevuou-12 prorokováno jako o falešných prorocích na konci věků. Další působení a expanze změn společenských poměrů v režii Svobodných zednářů a ve stylu Americké revoluce do Evropy (tzv. osvícenectví) asi není potřeba podrobněji rozepisovat. Příklad dobytí katolické Francie v podobě Vělké francozské revoluce je až příliš evidentní. Pokud zde někde vznikaly zdánlivě nelogické války či konflikty, je potřeba vždy zvážit možnost, že se mohlo jednat o boj soupeřících frakcí Soupeřů (samozřejmě Drakoniánců a Anunnaki) mezi sebou (Napoleonské války), o získání co nejlepší výchozí světovládné pozice pro období SAC 2000.2022, což se vše odehrávalo v podobě různých lokálních válek až do 20. století, kdy tyto etapy byly ukončeny rozhodující WW2 válkou. Ale o tom si povíme více až v další kapitole. Předešleme si, že ve 20. století s blížícím se SAC, zasáhla do pozemského dění výrazně nová zájmová skupina Soupeřů, která je známa jako

8.4. Zeta Rigeliánci přicházejí na scénu, kontext jejich působení

 • Pojďme si nyní říci něco více o jedné ze skupin Soupeřů, kteří mají jinou motivaci i jiné cíle než Anunnakové a Drakoriánci, ve vztahu k pozemské lidské civilizaci a planetě jako takové. Přes tuto odlišnost je jejich činnost vůči lidem takového charakteru, že z lidského hlediska je jednoznačně něpřijatelná, odsouzení a obrany hodná. Systémově však Zetas patří do Černé agendy Drakoniánců a jejich reptiloidní rasy Zephelium z hvězdného systému Rigel v souhvězdí Orionu. Zeta Rigeliánci (dále jen Zetas) jsou s pozemským dramatem dobře obeznámeni a zůčastnili se ho již v dobách Elektrických válek (před 5.5 miliony lety), ale později se stáhli a svou aktivní účast opětovně zahájili až ve 20. století, věkdy v období WW1.
 • Zetas jsou rasou šediváků (jejich vládnoucí kastou je však rasa namodralé barvy), která kdysi z vlastních důvodů násilně odpojila na úrovni svých Duší  od své Duchovní matrice a jejich Duše tak ztratily kontakt se svojí Duchovní rodinou a potažmo samozřejmě i s Centrálním Zdrojem, takže se dostali na cestu involuce, na cestu, na které lze energeticky existovat pouze v podobě parazitování na strukturách/hologramech k Centrálnímu Zdroji připojených. Tuto svoji situaci tak dodnes řeší za cenu provozování i úsilí, směřujícímu proti Zákonům Jednoty. Jejich klíčovou strategií je tzv hybridizace, kdy se domnívají, že by si mohli pomoci tím, že skrze křížence s lidmi by se jim mohlo podařit, opětovně se propojit na svoji Duchovní matrici. Toto je primární motivace jejich zasahování do lidského dění a je známa jako tzv. Stará Zetas agenda. Zetas je rasa technologicky mnohem pokročilejší než současné pozemské lidstvo, avšak na spirituální úrovni na tom nejsou o mnoho lépe, tj. mnoho jejich inkarnátů si není vědomo svého spirituálního napojení na jejich Duchovní matrice a tamního falešného a parazitického přesměrování na živoucí, kristovské struktury. Za účelem realizace této jejich hybridizační Staré agendy provozují dnes mnoho únosů lidí, které pak zneužívají ke svým genetickým experimentům a to tak, že buď ženám odebírají vajíčka nebo mužům sperma, které pak používají ke genetickému experimentování s jejich vlastním geonomem. Tuto svoji činnost na Zemi zahájili někdy koelm roku 1916 n.l. a posléze se jim podařilo natolik proniknout do lidské společnosti, kdy dosadili na významná rozhodovací místa výsledky své genetické práce – tedy hybridy, kteří sice biologicky vypadají jako lidé, ale duše těchto inkarnátů nejsou připojeny k lidské Duchovní matrici/rodině, nýbrž právě k energetické mřížce Zetas. Tímto podprahovým způsobem jsou pak tito hybridové řízeni k tomu, aby svá rozhodování prováděli ve prospěch Zetas a nikoliv lidstva. O smlouvách mezi nimi a vládnoucími skupinami lidí (často zednáři), které tak vznikly, psal a varoval i americký senátor Milton W. Cooper. Tyto smlouvy a infiltrace tak daly vzniknout tomu, co se dnes nazývá Vnitřní vláda, či skrytá vláda nad lidmi. Zetas pak výrazně ovlivnili i průběh WW2, kdy vystupovali na straně Německa, USA i Velké Británie. Po ukončení WW2 se z Německa přesunuli zejména do USA. Ale do WW2 zasáhly i jiné zájmové skupiny, takže to nebyl jen Zetas, kteří ji iniciovali. Ale o tom více až později.
 • Jedním z dalších základních ovládacích nástrojů, které Zetas používají je tzv. podvědomé programování. Tento pojem v tomto kontextu značí aplikaci znalostí tzv. Keylontic vědy, která studuje základní principy na kterých existuje náš vesmír a život bytostí v něm. Protože Zetas jsou dobrými znalci této problematiky, dokážou tyto vědomosti využívat a přímo ovlivňovat lidské vnímání okolní reality, což i činí a ve výsledku to znamená, že jsou schopni v našem 3D prostředí provozovat takové technologie jako jsou tzv. Holografické energetické virtuální implantáty a Frekvenční zádrže. Těmito technologiemi pak jsou schopni zcela zmást událostní rovinu lidstva a takovými virtuálními kamuflážemi ho přivést do sebeklamu svést na zcestí.
 • Z hlediska jejich Staré agendy je důležité vědět, že v genetice některých současných lidí (ne všech) je zakotven tzv. Transmutační gen, známý také jako Křemíková matrice či Krystalový gen, který umožňuje těmto nositelům probudit v sobě plné schopnosti lidské rasy – tedy na úrovni všech 12-ti vláken humanoidní, andělské, kristovské DNA. A samozřejmě, že Zetas jde v jejich únosech zejména o tyto lidi. Samotná tato záležitost d tímto Transmutačním genem je důležitým aspektem lidského dramatu, které, jek již víme samo o sobě velmi rozsáhlé a dlouhodobé. Souvisí se samotným vznikem lidské rasy, jejím údělem a dalšími starověkými událostmi, které souvisí i s pozdějším genetickým rozdělením původně anrdogynní lidské rasy  Turaneusiam 1 do dualistní podoby mužů a žen (vznika Adama a Evy) A přemístěním na Zem (biblický pád člověka) v podobě 12-ti samostatných andělských kmenů – rasy Turaneusiam 2. Tato operace byla lidskými Lučanskými tvůrci provedena zejména s cílem umožnit opravy postupně se zkreslujícího a poškozujícího lidského genomu (v rámci Záchranné mise Amenti), který by případně upadal do zvířecích úrovní vědomí. Průběh a využití tohoto bio-regenerační, opravného procesu lidské genetiky však měl jak své protagonisty tak své nepřátele, což dalo vzniknout lidským legendám o dobrých (good) a zlých (evil) silách, kterážto slova v toku času zmutovala do podoby GOD a DEVIL, tedy bůh a ďábel. A tato situace trvá dodnes. Z našeho povídání již víme, že my jsme si tyto síly pojmenovali pojmy Strážci a Soupeři.
 • Další věcí, kterou je potřeba v souvislosti se Zetas pochopit či si připomenout je problematika tzv. Duchovních matric, čili Stromu života. Jedná se o velmi důležitou problematiku. Stručně řečeno jde o to, že každý životní druh je součástí většího životního celku (Duchovní rodiny), přičemž na tento větší celek je na místě nahlížet jako na síť vzájemné energo-informačně propojených individualit, tedy na jakousi hierarchicky organizovanou mřížkovou či stromovou strukturu. Každá jedna taková individuálně provedená mřížková struktura pak přináleží každému jednomu životnímu druhu. Smyslem této mřížkové struktury pak je vytvořit jakýsi sdílený, energo-informační, on-line prostředek pro evoluční pohyb jednotlivých individualit/plodů konkrétní životní formy vesmírem. Jednotlivé hierarchické úrovně této mřížkové struktury pak korespondují  s dosaženou spirituální úrovní konkrétní individuality/bytosti a tím, že celá mřížková struktura je v nejvyšší úrovni napojena na svůj Zdroj energie a Vědomí (a tyto Zdroje pak společně na Centrální Zdroj jich všech). Evoluci pak v tomto kontextu chápat jakožto posloupné sjednocování Vědomí z jednotlivých hierarchických individuálních úrovní mezi sebou a nakonec i s tímto Centrálním zdrojem. Za tímto cílem pak jsou i jednotlivá individualizovaná a limitovaná Vědomí, inkarnován do různých úrovní, přirozeně na mřížku napojena, energeticky vyživována a vybavena prostředky vzájemné komunikace a součinnosti, což je známo jako – tzv. interdimenzionální on-line komunikace. Komplikace pro lidstvo nastává v okamžiku, kdy se Soupeřům podařilo „hecknout“ tuto lidskou Duchovní mřížku a začít s ním manipulovat. Jednak se jim podařilo do této struktury implantovat cizorodé, přesměrovaní prvky a druhak se jim podařilo odpojovat inkarnovaná Vědomí od této mřížky a připojovat je k vlastní mřížce, pro andělské T-2 lidstvo cizorodé. Takováto cizorodá mřížka, která je pro takto přepojené Vědomí evoluci zastavující událostí znamená, že život tohoto Vědomí se vydává evolučně slepou cestou a taková situace je lidově známá jakožto „vstup do pekla“. Podstatné je, že bez pomoci z venku si takto přepojené či zbloudilé Vědomí již samo nemá šanci pomoci a vrátit se ke své originální Duchovní matrici a zůstává zde uvězněno do té doby, dokud se někdo z venku případně nerozhodne přijít mu na pomoc. Pokud se pak takovýto „vstup do pekla“ stane bes souhlasu znásilněného Vědomí, je situace o něco lepší a je ji možno chápet jakožto situaci v očistci, kdy toto vědomí má šanci se samo, vlastní vůlí a patřičným úsilím z této situace dostat a vrátit se na svoji přirozenou evoluční cestu opětovným připojením se ke své Duchovní  matrici/mřížce/rodině. A právě o nastolení této situace v SAC 2000-2022 Soupeřům jde – odpojit co největší počet lidských inkarnátů od jejich přirozené Duchovní matrice a připojit je k jejich rezervně kódované matrici, která je v tomto kontextu známá jako tzv. Fantomový matrix.  Skrze napojení velkého množství lidí na tuto jejich pekelnou, fantomovou, reverzní matrici tak chtějí dosáhnout badvlády nad svedenými inkarnáty/lidmi/bytostmi a potažmo i nad celou planetou Země a využít je k jejich vlastním, různorodým, antikristovským účelům jakož i k energetické výživě. Tuto operaci (prostřednictvím Holografických energetických implantátů a Frekvenčního plotu) – tedy jakousi masovou transplantací Duchovní matrice andělského, kristovského lidstva, hodlají Soupeři dokončit právě v našem současné období SAC 2000-2022. pro lepší představu si je možné uvést příklad jednoho z možných scénářů, kdy soupeři jsou technologicky schopini toho, vytvořit/vyfabulovat v pozemské realitě technologií Holografických virtuálních implantátů, zdánlivě reálnou událost mimozemského kontaktu, v rámci kterého bude lidstvo informováno o tom, že se konečně jedná o tak dlouho očekávaný 2. návrat Krista s tím, že tito mimozemští, nově příchozí otevřou lidem portál/bránu do království nebeského a vyzvou je k tomu, aby jim do tohoto království vstoupili. Kdo tak (pomyslně) učiní, automaticky vstoupí do Fantomového matrixu (pekla ve výše uvedeném slova smyslu). Přičemž automaticky přijdou o své pozemské D3 tělo ti z lidí, kteří nebudou dostatečně energeticky připraveni na průchod touto branou – tedy řadové ovečky, jejichž přesměrovaná Duše však tomuto peklu již neunikne. Připravovaní a předem informovaní pozemští vládcové zůstanou a následně nastolí Jednotný světový řád pro celou zbylou populaci. Proto – patříte.li mezi ty, kteří se spoléhají na nějaké vedení/pastýře, nelze vám doporučit nic lepšího, než si dát velký pozor na to, kdo se za toho pastýře, kterého hodláte následovat bude vydávat! Je dobré si uvědomit, že lidstvo je v podstatě v pozici technologicky ovládaných loutek, avšak stále platí, že je schopno se z této situace vymanit.
 • V současné době jsou mezi lidmi dvě základní genetické skupiny. Jedni si ve své genetice již nesou Krystalový gen – starověký dárek od Zionitů (skupiny Strážců, specializovaných na cestování časem), ti jsou známi jako tzv. „Hvězdná semínka (Starseeds)“ a ti druzí tento gen nemají a jsou známí jako tzv. „Pozemská semínka (Erthseeds)“. Tato skutečnost neznamená nějaký rozdíl mezi individualitami z těchto skupin z hlediska nutnosti či možnosti Spirituální realizace (vzestupu), prostě ne všichni lidé byli Zionity vybráni pro jejich experiment s vložením Krystalového kódu do jejich genetiky v době příchodu Drakoniánců na Zem. Starseedové jsou povahově většinou identifikovatelní coby nonkonformní až kverulantští jedinci. Rozdíl však je v tom, že inkarnáti nesoucí v sobě Hvězdné semínko jsou proto, že jsou více vpředu na své evoluční cestě, zodpovědni za poskytnutí pomoci svým stále „spícím“ lidským bratrům ze skupiny Pozemského semínka při jejich probuzení. Proti tomu je zde trvalá aktivita Soupeřů jako Zetas s tím, všemi prostředky včetně biologické kontaminace jídla a životního prostředí (chemtrails) bránit v tom, aby Erthseedové tuto situaci vůbec identifikovali, nad celo situací se skutečně zamysleli, odhodili bezmyšlenkovitou automatiku přijímání manipulujících, virtuálně-mediálních informací ze svého okolí a zahájili patřičné bioregenerační nápravné kroky vedoucí na cestu úniku z připravované pasti. Ale i Starseedové mají své „starosti“, neboť vzhledem k přítomnosti Krystalového genu v jejich genetice jsou v zorném poli zájmu Soupeřů a tak se nezřídka zejména tito lidé stávají obětmi únosů ze strany Zetas, kterým to (ne) lidská vládnoucí elita smluvně umožnila. Starseedové však představují pro Zetas nebezpečí i v tom, že vzhledem k tomu, že již mají v různém stupni realizováno napojení na svoji originální Duchovní matrici, není možné je přepojit do jejich Fantomového matrixu a rovněž jsou schopni i obcházet Frekvenční zádrže a vidět skrz falešné a podvržené Holografické implantáty od ostatních (i nezfalšovaných) realitních polí. A navíc jsou pod ochranou Zionitů a dalších strážců. Starseedové tak představují nejvyšší hrozbu pro „Starou Zeta agendu“ a tak tito hledají jiné cesty jak je vyřadit ze hry. Zejména se snaží dělat cokoliv, co zabrání Starseedům v probuzení a vzpomenout si na svoji pravou identitu, protože „spící“ Starseedové nejsou hrozbou! K tomu účelu se potom přidávají všechny myslitelné sociální nátlakové a zastrašující situace, které mají za cíl potlačit onu nekonformitu v těchto jedincích a prostřednictvím různých programů na vymývání mozků či korupce je tak co neúčiněji paralyzovat. Podobně vystupují dnešní Zetas a Vnitřní vláda i proti ženám v obecném a širokém měřítku. Dnes už to dělají jemně a pokud možno nepozorovaně či maskovaně, avšak tato diskriminace je jednoznačně identifikovatelná. Proč to dělají? Souvisí to s filosofií jejich Staré agendy, ve které jsou ženy určeny „na chov“ a muži „na práci“ a v žádném případě si u nich pohlaví nejsou rovna! V podstatě tím i dnes principiálně nedělají nic jiného než dělali vždy – opět falšují originální lidské kristovské hodnoty a pravdy. Původně, při vzniku rozdělení originální androgynií andělské kristovské rasy Turaneusiam-1 do dualistní, hetero-sexuální podoby mužůa žen 12-ti kmenů Turaneusiam-2 tyk bylo učiněno se záměrem orientovat lidstvo na spolutvůrčí – kooperativní – neegoistické a neindividualistické myšlení a tím podporovat orientaci na nezištnost, bratrství, přátelství a spoluprácí, což jsou hodnoty Zákona Jednoty, hodnoty jdoucí ve směru evoluce a tedy i Boží vůle a skrze nezastupitelné sjednocené komplementárních pohlaví taky byla symbolizována rovnost mezi pohlavími, kosmická jednota a princip bio-reintegrace inkarnáta s jeho originální Duchovní matricí (kdy se jeden bez druhého neobejde). A (nejen) Stará Zetas agenda samozřejmě na toto vše zaútočila prostřednictvím uvržením žen (fyziologicky slabšího, pasivního, přijímajícího genomu) do submisivní role a přitom využili „oblbnuté“ muže (silnější, aktivní, akční genom) ke každodennímu provozování této nadřazenosti v ďábelsky samosvorném režimu. I na tomto faktu si lze krásně ilustrovat míru zkreslení původně správných učení v pozdějším katolickém a zejména islámském náboženství, ve kterých obou dvou byla a stále je role žen zcela marginalizována.
 • S tímto vším „vybavením“ přišli Zetas opětovně na Zem v kritickém období 20. století – bojů mezi frakcemi Drakoniánců a Anunnaki – WW1 a ke své Staré agendě přiředili své další plány v podobě Nové agendy, o které si řekneme za chvíli (když se dva perou, třetí se obyčejně směje). Jejich chytrá a současně politicky orientovaná činnost byla rychle natolik účinná, že během desetiletí 1930 – 1940 vstoupili do tak významných smluvních ujednání s ostatními Soupeři, usilující o nastolení celosvětové NWO/OWO agendy, že se dostali do vedoucí pozice mezi nimi. Tato Zetas strategie vedla i k samozřejmě utajovaným ujednáním s pozemskými iluminátskými světovými vůdci a výsledky vešly ve známost jako projekt Majestic-12, který vyústil v ustanovení utajivaného, centralizovaného a Drakoniánskou agendou řízeného, Světového vládnoucího týmu, který vešel ve známost jako tzv. Velký bratr (The Big Brother). Od této chvíle se začaly masově objevovat únosy lidí (viz. Starseedové) a tzv. manipulační fenomén Kontaktů s mimozemšťany, který brzy přerostl do tzv. Hnutí UFO. Před tímto vývojem událostí se ale odehrála ještě jedna z největších pozemských válečných katastrof – Druhá světová válka – dodnes klíčová konfrontace mezi jednotlivými frakcemi Soupeřů 20. století. Pojďme si k ní nyní něco ve velké stručnosti říci.

 

Nicméně v tomto okamžiku se dostáváme v našem výkladu do místa, kde je načase, abychom si podrobněji popsali naše Soupeře. Pojďme se tedy podívat na to, jak lze tyto lidské protivníky strukturovat s tím, že v této podobě se s nimi Strážci a současné lidstvo setkávají na prahu našeho současného SAC 2000-2022.

 

 

9. Vnitřní struktura Soupeřů

V průběhu našeho vyprávění jsme se postupně setkali s celou řadou kolektivů a společenství, které souhrnně vystupují v roli anti-kristovsky orientovaných Soupeřů. Pojďme se nyní poněkud podrobněji a systematičtěji podívat na tyto kolektivy, které v poslední fázi současného SAC pragmaticky uzavírají různé koalice a aliance. Můžeme si je strukturovat do 12-ti samostatně operujících společenství, přičemž teprve nedávno se spojili dohromady a proto si je nazveme UIR neboli – Spojené hnutí odporu Soupeřů, o nichž již víme, že se účelově spojili proti Centrálnímu zdroji či Bohu a proti povzneseným bytostem, stojí na straně zla, vyznávají temnotu a neřídí se Zákony Jednoty. Všech 12 společenství dnes tvoří tzv. Luciferovu Armádu a jakousi protisílu vůči Zdroji, povzneseným bytostem, IAFW (ohromné Intergalaktické sdružení svobodných světů – zakladatelé Guardian Alliance, jakési své Delta Force:) a Guardian Alliance – Společenstvu Strážců, kteří stojí na straně dobra, vyznávají světlo actí zákony Jednoty. Společně mají v úmyslu zvítězit v současném dramatu a dosáhnout tak relativně velkého vítězství ve svém odboji vůči Zdroji a podrobení si planetárních zdrojů i lidstva jako biologického druhu. Jejich vítězství by pro lidstvo bylo v mnohém velmi neblahé. Základní způsob jejich práce v naší D3 je infiltrace mezi kristovské andělské kmeny skrze své pozemské hybridní rasy, známé jako Ilumináti a skrze jejich loutko-vedení (vědomé i nevědomé) ovládnutí rozhodovacích, mocenských, mediálních a silových pozic v lidských organizacích, s následným převzetím jejích správy se silovými, donucovacími složkami v pozadí. Samozřejmě, vše kryto vícenásobnou vrstvou mystifikací a falešných informací s cílem zmást kauzální a logické uvažování ovládnutých lidských společenství (národů) aby tito nedokázali správně identifikovat svoji situaci. Přestože tedy Ilumináti tvoří velikou minoritu v ovládnutých společenstvích, drží ve svých rukou klíčové právní, ekonomické, informační, energetické a silové (královské) pravomoci, které jim umožňují takto ovládnutému společenství vládnout s konečným cílem stanoveným jejich ET sponzory – stáhnout naši Zemi a všechny kristovské andělské kmeny do jejich reverzního Fantomového matrixu, ovládnout systém pozemských Hvězdných bran a tím získat kontrolu nad interdimenzionálním provozem v celém tomto našem, potažmo poté již jen jejich, vesmíru. A přitom celá tato gigantická šachová partie jde do finále v našem SAC 2000-2022. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tyto anti-kristovské síly a vlivy, naše Soupeře, kteří se do této anti-kristovské sjednocené formace – UIR uspořádali v roce 2000.

Nekromitoni z Andromédy (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z Andromedy, jsou zakládajícím a vedoucím kolektivem v UIR)

 • Stvořili zlem pokřivené budhistické, tibetské a křesťanské východní učení a okultní spisy.
 • Stvořili luciferiánsko-satanistickou bibli o nekromancii.
 • Stvořitelé luciferiánského mystického učení starověkého Egypta, Tibetu a májské civilizace.
 • Stáli u zrodu společenstva Alfa-Omega templářů Melchizedeka.
 • Organizují channelingové skupiny a patří mezi ně: Lord Melchizedek, Archanděl Michael, Andělská Hierarchie, Kryon, Corteum.
 • Stvořitelé Nefílimů (Nefilimové) kříženců Anunnaků a Androméďanů.
 • Falešné channelingové spojení s údajným Ježíšem tzv. Mistrem Sanandou
 • Falešné povznesené bytosti patřící do společenstva Vairagi.
 • Společenstvo Thule.
 • ET kontakty a channeling s Androméďany (existuje i možnost, že k nim patří i známý badatel Alex Collier).
 • Nyní přátelé, ale bývalí nepřátelé Mardukových luciferiánů a Mardukových draminů, kteří založili spojenectví Omicron.
 • Různé Anunnaki kolektivy Jehova-Anunnaki a Nefité-Nefilim.
 • Slouží jim i jejich hybridní lidsko/hmyzí rasa tzv. Muži v černém (Men in Black).

Luciferiáni z Alfa Centauri A, B a C (C je Proxima Centauri) a Modrá rasa kentauřanů (jedná se o hybridní rasu padlých Anu-Serafimů z Omega Centauri)

 • Stvořili zlem pokřivené hinduistické, sanskrtské a islámské východní učení a okultní spisy.
 • Stvořili zlem pokřivené tradiční učení šamanů, pohanů, druidů a wicca.

Zeta Rigeliánci a Zeta Retikuli rasa Zefelium, tzv. Greys – Šediváci (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega)

 • Greys ze systémů Zeta Retikuli otevřeli během let 1903 až 1916 portál z paralelní verze naší Země v D1 (tzv. Fantomová Země ekvivalent pekla, lze se tam dostat například skrze tzv. Bermudský trojúhelník).
 • Zeta vláda Rigeliánské a Drakoniánské konfederace v systému Orionu, kontrolují skupinu MJ-12, základ pro smlouvu s nacisty, plně kontrolují např. i zotročený lid v systému Zeta Retikuli.
 • Kontrolují channelingy se Zeta (Greys) bytostmi, Zeta-Talk.
 • Infiltrovali společenstvo Thule.
 • Jejich člověk byl okultista Aleister Crowley.
 • Infiltrovali společenstvo Černého Slunce.
 • Stáli u zrodu tzv. Zlatého úsvitu (u společenstva Golden Dawn).
 • Stvořili metafyzické kulty skrze enochiánské strážce.
 • Stvořili zlem pokřivené pohanské učení.
 • Spolupracovali na Filadelfském experimentu a na projektu Montauk, v roce 1983 vznikla se Zemí aliance Země a andromédských Rigeliánců.
 • Spolupracují s drakoniánskými andromédskými Nekromitony a s některými Omicron drakoniánskými a Odedikron reptiloidními frakcemi.
 • Řídí agendu tzv. Velký bratr, známé drakoniánské intriky na ovládnutí světa s pomocí svých Illuminátů, hochů z projektu Montauk.
 • Zčásti jsou Greyes zastoupeni i v Nibiruánsko-plejádském Samjase luciferiánském společenstvu a Thoth-Enki Zephelium společenstvu. Během let 1983 a 1984 přistoupili některé bytosti z Nibiru, plejádského Samjase luciferiánského společenstva na Smaragdovou smlouvu (amnestii/vykoupení, ale nebylo jich v této rebélii proti zlu moc).

Drakoniánci z Omikronu (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega, ovládají morfing – změnu podoby)

 • Stvořili maltézské rytíře tj. katolický templářský rytířský řád.
 • Stvořili mafii v Římě a svoji římskou královskou iluminátskou Remus linii
 • Hibiruánce infiltrovali skrze své Farizeje a královskou Hallah linii.
 • Egypt infiltrovali skrze svoji Dračí královskou linii Tutmosise/Ramsese.
 • Stvořili McDonaldovskou, skotskou linii loupežníků.
 • Stvořili učení nacistů.
 • Stvořili mystické školy společenstva Černého Slunce.
 • Mají obávanou Kurrendara-Draminskou dračí královnu.
 • Stvořili šamanismus domorodých američanů, peruánců a afričanů.
 • Stvořili haitské a africké vůdů.
 • Stvořili a ovládají římskokatolickou víru.
 • Předali své učení toltékům a aztékům.
 • Předali své učení inkům.
 • Předali své učení islámistům, ovládají Taliban.
 • Předali své učení wiccanům a pohanům.
 • Stvořili zlem pokroucené učení reiki.
 • Často se falešně vydávají za skupinky GA (Strážců), ale ve skutečnosti to nejsou GA, ale reptiloidní skupiny z Omikronu.
 • Patří mezi ně i někteří Zeta Rigeliánci, kteří se spojili s Odedikron Reptiloidy a Mardukovými Draminovými Anunnaki.

Drakosové (jedná se o padlou hybridní lidsko-serafimskou rasu Drakoniánců z Orionské konfederace)

 • Způsobují rozmanité nemoci jako šamanské prokletí.
 • Vytvářejí různé falešné environmentální poruchy a vidiny (např. i anomálie v počasí)
 • Předali lidstvu velmi nebezpečnou dračí technologii.
 • Ovládají lidsko-ještěří shapeshifting – manupulaci s lidským vnímáním podoby jejich příslušníků.
 • Maskují se za anděly, přitom to jsou strašliví ET démoni.
 • Využívají astrální projekce, pro provádění falešného sexu v astrálu D4 (incubus a seccubus) a přitom do D4 jemněhmotného biopole takto svedených lidí implantují své ovládací implantáty.
 • Používají určité zvukové tóny pro poškození srdeční čakry v D4 a ničí tím přes astrál láskyplnost v lidech a tím nepříznivě ovládají světové dění.
 • Spolupracují s Zeta Rigeliánci (Greys) a Omikron Drakoniánskými Anunnaki (kříženci Anunnaki a Omikron-Drakoniánců).

Reptiliánci z Odedikronu (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega a Alnilam z Orionu)

 • Jejich primární rasou jsou létající „Gargoyly“, hybridní, okřídlená lidsko-reptiloidní rasa (dračí můry).
 • Stvořili nibiruánskou hybridní anunacko-reptiloidní linii Enlil.
 • Stvořili taransko-alkyonskou hybridní, lidsko-anunnacko-reptiloidní Beli-Kudyem linii
 • Stvořili zlem pokřivené egyptské, pohanské, šamanistické a kahuna mystické učení
 • Stvořili svoji římskou královskou iluminátskou Romulus linii.
 • Stvořili sumersko-egyptský kult krokodýla a jestřába a iluminátskou Horus linii
 • Stvořili malajské vůdů.
 • Chtějí dosadit jako jediného globálního vládce na Zemi svého Lorda Maitreyu
 • Stvořili zlem pokřivené křesťanské západní učení a okultní spisy.
 • Některé skupiny spolupracují s Odedikron drakoniánskými dračími můrami, se Zeta Retikuli šediváky a s plejádskými Samjase luciferiánskými Anunnaki

Mardukovi luciferiánští Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)

 • Kontrolují do Fantomového matrixu stáhlé Nibiru, Tiamát a Alfa a Omega Centauri.
 • Jejich primární rasou jsou „Vichoricové“, hybridní hmyzo-hadí hominid – Thoth-Enkiho satanská linie a „Vichorové“ – plavovlasí hominidé.
 • Strůjci pádu Atlantidy a tvůrci Luciferské úmluvy v roce 9560 př.n.l.
 • Stvořili svoji iluminátskou babylonsko-sumerskou, královskou Vicherous linii
 • Stvořili svoji iluminátskou skandinávskou linii Králů Vi – známou královskou linii Vi-kingů.
 • Stvořili McGregorovskou, skotskou linii loupežníků.
 • Egypt infiltrovali skrze svoji královskou linii templářských Hyksosů, která je východiskem středověkých Templářů a dnešních svobodných zednářů
 • Spolupracují s plejádskými Samjase luciferiánskými Anunnaki a Nibiruánci, Thoth Enki Zephelium Anunnaki a kentaurskými luciferiány, dále s Nekromitonskými Androméďany a s orionskou nekromitonskou Černou Ligou (hrozivé společenstvo!)
 • Podíleli se na pokřivení a negaci učení druidů, keltů, pohanů a křesťanské protestantské církve.

Marduk-Draminové – satanističtí Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)

 • Jejich zájmy prosazuje krutovládkyně draminská dračí královna, hybridní rasa sauro-hmyzo-lidské podoby.
 • Stvořili Sethovu okultní školu v Egyptě.
 • Jejich ilumináti jsou známi i v bibli jako Sethova královská pokrevní linie
 • Stvořili satanistickou bibli nekromancie.
 • Stvořili satanismus.
 • Stvořili zlem pokřivené islámské a židovské učení a okultní spisy.
 • Stvořili Ku klux klan.
 • Pokřivili duši Rasputina a vytvořili satanistické channelingové skupiny.
 • Spolupracují s Drakoniánci z Omikronu, Drakosy a orionskými Nekromitony z Černé agendy a drakoniánsko-andromédskými nekromitonskými hybridy.

Enlilovi Anunnaki z Odedikronu (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)

 • Kontrolují do Fantomového matrixu stáhlé Nibiru, Tiamát a Avalon z Lyry
 • Enki Zephelium rasy a Marduk luciferiánské Anunnaki rasy stvořili nibiruánské primáty-hominidy což byla otrocká rasa Lulcus-neandrtálců, určená pro těžbu zlata v afrických dolech a v dolech na středním východě před 250000 lety (současný člověk nepochází z neandrtálce).
 • Enlil-Anunnaki loupeživá rasa okupovala Zemi v období 148000 př.n.l. až 75000 př.n.l..
 • V období 25000 př.n.l. započala Luciferova rebélie.
 • V období 10500 př.n.l. započal útok Lucifera na Zemi o nadvládu nad Zemí
 • V roce 9560 př.n.l. započala díky Luciferově úmluvě finální invaze na dobytí Země s pomocí lidských zrádcovských klanů v Atlantidě.
 • V roce 9558 př.n.l. luciferiánské síly dobyly planetu Zemi, načež byla ze Země Strážci stažena Krystalová technologie a nastal zde věk temnoty.
 • Stvořili atlantsko-egyptské mystické školy řádu Fénixe (PIN Phoenix) a řádu Jestřába.
 • Stvořili šamanské tradiční učení Sokola (PIN Falcon).
 • Stvořili nůbíjské, májské, toltécké, olmécké a indiánské (domorodí američané) jestřábí kulty a krokodýlí kulty.
 • Stáli u zrodu loupeživých kmenů Galů ve Francii a Anglii.
 • Stvořili v Evropě společenstva Svobodných templářů a Svobodných zednářů ovládaných Drakonskými a Anunnaki frakcemi.
 • Ponejvíce jsou známi z channelingu jako členové koncilu 9-ti neznámých nebo koncilu 12-ti neznámých (ve skutečnosti to je Nibiru koncil).
 • Stáli u zrodu plejádsko-nibiruánské koalice.
 • Z channelingu se mohou představit i jako Galaktická federace vedená Ashtarem Sheranem, který je  ve vesmíru známý jako imperátor Ashtar (Ashtar Command – AC). Jedná se o channeling z luciferiánské planety Nibiru a jsou to padlí Plejáďané vyznávající Lucifera.

Jehovovi Anunnaki (jedná se o padlý kolektiv Annu-Elohim, soustředěný kolem padlého avatara z D11 – Jehovy)

 • Linie Jehova – Nefilim – Morantiánci.
 • Hlavní strůjci odporu, kteří velmi negativně pozměnili původní Svobodné učení od Centrálního zdroje, které je uchováno na lemursko-atlantsko-essenských 12-ti CD-T discích (jen si připomeňme,že to je 12 holografických kotoučů, podobných dnešním DVD, na kterých je uloženo původní nepokřivené učení od Centrálního zdroje), tyto disky ochraňují Strážci – stoupenci Smaragdové smlouvy a představují nejstrategičtější materiál na Zemi, protože obsahují čisté a ještě ze strany sil Soupeřů nepokřivené učení.
 • Podíleli se na negativním pokřivení křesťanských protestantských okultních spisů
 • V channelingu se představují i jako společenstvo Urantia a podílejí se na psaní channelingových materiálů v knize Urantia.
 • Stvořili Chrám Melchizedeka a texty Mormonů.
 • Stvořitelé linie Jehova-Nefité-Nohassim: YHWH linie, Jehovovy biblické příběhy, 12 falešných (zlovolných) kmenů v historických, židovsko-křesťanských spisech a siriánských „Synů Zadoka“.
 • Jehova-Nefite-Adam Kadmon linie znázorňuje rodovou linii Jehova, Synů Belialu, YHWH, archanděla Metatrona (pravým jménem Anubis – strašlivý Anunnaki démon).
 • Další jejich linie je Abraham, David, Mojžíš, Achnaton, Jeshewua-9, jakož i Saducejové a Farizejci.
 • Další linie je Ophanium-Enoch-archanděl Michael a tibetský systém víry (Jehova-Nefite-Drakoniánci – Orionští Synové Balla).
 • Velmi negativně pokřivili židovské učení kabalistických Hassidických spisů, destruktivně zvrátili učení na 10 sefirotů místo 12 na Stromu života a záměrně odstranili 6 symbolů z tradiční židovské abecedy z 28 na 22, toto provedli plejádští Jehovovi Anunnaki, odpadlíci z Galaktické federace, Ashtar Sheran a Nibiru koncil (koncil 9 neznámých a koncil 12 neznámých).
 • Channelingové skupiny a udivující učení od Thotha, Isis, Merlina a archanděla Michaela je výsledkem luciferiánského společenstva Jehovy, Galaktické Federace, Andromédských Nekromitonů a Nefilim Anunnaků.

Samjasovi luciferiánští Anunnaki z Plejád (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)

 • Podíleli se na překroucení a negaci protestantských okultních spisů.
 • Stvořili mystickou školu Isis a starověké Olympské bohy Řecka a Říma.
 • Kontrolují channelingy s plejáďany a UFO kontakty s plejáďany (například Eduard Billy Majer a jeho kontakty s plejáďany).
 • Těsně spolupracují s Nibiruánskými Anunnaki Thoth-Enki-Zeta, Enlil-Odedikron a Marduk-luciferiánskou linií.
 • Stvořili Mahátma a Rosekruciánské duchovní učení.
 • Kontrolují falešné channelingové kontakty s pannou Marií.
 • Jsou ve spojenectví s Nibiru Thoth-Enki a Enlil-Odedikron Anunnaki, Zeta Retikuli, Andromédskými Nekromitonskými hybridy a kentaurskými luciferiánskými Anunnaki.

Thoth-Enki-Zephelium Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)

 • Iniciátoři Luciferovy Smlouvy v roce 9650 př.n.l., která zahrnuje finální cíl vytvořit NWO či OWO – Nový světový řád či jeden světový řád tj. totální otroctví původně svobodného andělského lidu, tj. hlavní plán Nibiruánské, Atlantské dominance nad andělským lidstvem.
 • Představují dominantní sílu padlých Anunnaki skupin v boji o světovou vládu illuminátů.
 • Patří k nim řecký Hermes Tris-me-gis-tus.
 • Patří k nim řeckořímská Nibiruánská rodová linie Amuliuse a Julia Césara.
 • Taktéž některé řecké a římské příběhy o bozích z Olympu hovoří o nich.
 • Patří k nim májský Quetzalkoatl.
 • Přinutili lidské kmeny přijmout zlem pokroucený Nibiruánský májský kalendář a Nibiruánci zlem pokroucený Juliánský kalendář v Římě.
 • Stvořili egyptské mystické školy Osirise-Isis.
 • Stvořili atlantské Smaragdové desky (opsali přeložená data ze Smaragdovou smlouvou chráněného 11-tého CDT disku, který ukradl Thoth v roce 22340 př.n.l.) a upravili vše podle svých zájmů.
 • Stvořili atlantskou mystickou školu tzv. Bratrstvo hada.
 • V roce 22326 př.n.l. vedli Nibiruánský útok Soupeřů na rasu Indigových Eieyanů a zmasakrovali je na Lemurských ostrovech Kauai a Havai s dalekosáhlými důsledky.
 • Stvořili Thothovy mystické školy Melchizedekova učení Alfa-Omega templářů.
 • Kontrolují channelingové kontakty s inteligencí, která se představuje jako Mistr Thoth Melchizedek a Lord Melchizedek.
 • Zlem pokřivili křesťanské protestantské učení.
 • Stvořili egyptské školy Osiris-Isis-Horus.
 • Většina jejich skupin byla loajální ke Smaragdové smlouvě, dokud se Thoth nestal zrádcem a nepřeběhl k padlým Anunnaki Soupeřům a odklonil se od dobra ke zlu. Zradil Smaragdovou smlouvu těsně před tehdejším Hvězdným aktivačním cyklem (SAC) a má na svědomí masakr Eieyanů v roce 22326 př.n.l..
 • Thoth později přinutil Enocha a jeho Kodazhim hybridní rasy k přeběhnutí od Smaragdové smlouvy k Luciferově úmluvě v období 10500 př.n.l. a tím se spustil dlouhodobě plánovaný záměr templářských rytířů Luciferské rasy Hyksosů na ovládnutí Země a ustavení doby temnoty a totálního otroctví andělského lidu, plán na vítězství temných sil odporujících Centrálnímu Zdroji v cílovém období SAC 2000-2022.
 • Těsně spolupracují s nibiruánskými Enlil-Anunnaki z Odedikronu, Samjase-luciferiánskými Anunnaki z Plejád (prvořadí spojenci), Zeta Reticuli Zefelium, Andromédskými Nekromitony, Drakoniánci, Jehovavy Nefilimy (prvořadí spojenci), kentauřanskými luciferiánskými Anunnaki a jejich iluminátskými pozemskými hybridy.
 • Kontrolují dnešní hnutí New Age a usilují se o infiltrace do kolektivů soudobých Indigových dětí, které se snaží astrálními implantáty svézt z jejich lidstvu nápomocné cesty.

Na závěr si jen poznamenejme, že s tím jak jde celá diskutovaná šachová partie do finále, děje i uvnitř UIR se velmi a rychle mění, takže v dnešních dnech je aktuální koaliční situace již jiná. Dlužno podotknout, že na misku vah strany Soupeřů se nově tlačí zejména kolektivy kolem drakoniánských Nekromitonů (Černá agenda), na úkor kolektivů padlých andělů, Anunnaků (Belial agendy). O tom si však něco víc řekneme až v závěru našeho seriálu. Předtím se však ještě vrátíme ke klíčovým  událostem 20.století.

 

 

10. Klíčové události 20.století

10.1 Druhá světová válka

 • Ve chvíli, kdy Zetas spoluzaložili Drakoniánskou agendu Velký bratr, vznikl na straně Anunnaki iluminátů protitlak a to zejména v USA, kde měli od Občanské války a vítězství svých Yankee´s nad Drakoniánskými rebely, nejsilnější pozice v takových organizacích jako FED a nebo CIA. Za pomoci těchto organizací naplánovali převzít pod svoji kontrolu Zetas/Drakoniánskou agendu Velký bratr. Konflikt, který přerostl do Druhé celosvětové války byl zahájen Zetas/Drakoniánskou agendou v roce 1939 prostřednictvím jimi řízeného hybridního ilumináta – Adolfa Hitlera s cílem maximalizovat své pozemní teritoriální državy směrem k energeticky významným lokalitám Pozemských hvězdných portálů (a dalších míst). V podstatě šlo o totéž, o co šlo i v První světové válce, dostat pod vlastní kontrolu území, na kterých se nacházejí portály planetárního komplexu hvězdných bran, Agarty a Mostu/Archy úmluvy.
 • Situace se zamotala ve chvíli, kdy si jednotlivé frakce Soupeřů začaly v tomto úsilí konkurovat, což se projevilo v boji o Havajskou základnu v  Pearl Harbor, která byla v držení Nekromitonů – reptiloidní rasy z galaxie Androméda (na Havaji je situován, samozřejmě že Strážci kontrolovaný port č.12 do Agarty). Na druhou stranu fronty se tak dostali doposud v podzemním skrytu vyčkávající Nekromitoni, kontrolující Japonské území (ze svých základen v Nagassaki a Hirošimě), o které rovněž začali mít zájem Zetas. Ti  předem informovali své klíčové ilumináty v Americe, že proti Nekromitonům na Havaji podniknou útok a že si nepřejí, aby Američané prováděli nějaká preventivní opatření. S tímto cílem instruovali své ilumináty v Tokyu, aby spustili útok proti Pearl Harbor s tím, že Američané budou nepřipraveni. Smyslem této konspirace bylo pomoci svým americkým iluminátům, vtáhnout USA do války a jejich prostřednictvím později udeřit, ve veřejností akceptovatelné odvetě a s použitím atomové bomby zničit Nekromitonské základny v Japonsku v ten pravý čas.
 • byl pod vedením Zetas, v rámci jejich nové agendy, proveden známý Filadelfský experiment, v rámci kterého se Zetas připravili k vytvoření červí díry ve Zdi v čase a dosažení dalšího částečného propojení Fantomového matrixu s našim matrixem v době 20-leté planetární magnetické špičce v srpnu roku 1945. To by jim umožnilo rozsáhlejší invazi sil Zetas do naší Sluneční soustavy. Situace se začala mezi jednotlivými frakcemi Soupeřů opět přiostřovat, když se některým skupinám přestával líbit narůstající vliv Zetas, zvlášť když tito byli ochotni (na rozdíl od např. Anunnaků) poskytnou Hitlerovu nacistickému hnutí některé klíčové zbraňové systémy. Opakované nabídky ze strany Strážců ohledně mírového řešení eskalujících konfliktů byly všemi agendami Soupeřů odmítnuty. V nastalé situaci Strážci vyhodnotili, že jejich vstup by byl kontraproduktivní a nepřinesl by ukončení eskalující válečné konfrontace mezi Zetas/Drakoniánskou, Anunnaki a Nekromitonskou agendou. Nekromitoni na vzniklou situaci zareagovali tím způsobem, že navázali tajné kontakty s Hitlerem a přesvědčili ho (darováním sofistikovaných zbraňových systémů) aby se přidal k jejich agendě. Jeho prostřednictvím tak zahájili genocidní útok proti iluminátským židovským rodinám Zetas/Drakoniánců. Ve chvíli, kdy tito zjistili, že Hitler svoji genocidu praktikuje i proti jejich chráněným iluminátským židovským rodinám, okamžitě stáhli svoji podporu nacistickému hnutí a přidali se na stranu jeho protivníků. A v tomto okamžiku již přišel i čas na protiútok proti Nekromitonům, který v podobě svržení atomových bomb na Nekromitonské základny v Hirošimě a Nagassaki ukončil celý tento konflikt s tím, že Zetas/Drakoniánci se spolu s Anunnaki agendou podělili o kořist získanou na lidstvu a Nekromitonech a japonské území si přiřadili pod svoji kontrolu. Že při tomto konfliktu přišly o život miliony nevinných lidí, jim jak vidět vůbec nedělalo starosti, ostatně jako nikdy v minulosti či budoucnosti. Úspěšně provedený Filadelfský experiment resp. realizace prostupu skrz Zeď v čase, oddělující náš svět a „Fantomové peklo“ pak měl své věcné pokračování v projektu známém pod jménem Montauk a jeho kulminaci po 2 x 20 tedy 40 letech v roce 1983.

 

10.2 Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války

 • Celé cca 40-ti leté poválečné období se neslo v duchu před lidmi utajovaného pokračování válečného snažení o získání co nejlepšího postavení jednotlivých skupin Soupeřů, které se tak připravovaly na konečné vítězství v období SAC 2000-2022. V podstatě se tedy jednalo o pokračování ve strategii dané Atlantskou konspirací Anunnaků. Cílem těchto snah bylo maximalizovat svůj vliv zejména v energeticky významných pozemských lokalitách, které různě vzájemně pospojované vytvářely specifické energetické sítě – tzv. PINy (Port Interface Network). Tyto PINy jsou ve hře od samého počátku vleklých konfliktů, tedy od dob Elektrických válek, ale jsou postupně vytvářeny, reorganizovány a vzájemně propojovány či přerušovány, právě podle toho, kdy která skupina Soupeřů či Strážců, kontroluje dané území. Je namístě pracovat s představou, že každá významná skupina Soupeřů a i Strážci mají svoji vlastní (nejednu) takovouto energetickou síť. Prostřednictvím těchto PIN sítí, které obepínají celou planetu lze v lokalitách jejich dosahu vyvolávat velmi významné účinky typu místních hurikánů, tornád či zemětřesení, či destrukcí stavebních konstrukcí. No a samozřejmě že je zájmem všech hráčů, aby propojily tyto své PINy k přirozené Planetární mřížce planety a mohli tak dostat pod vlastní kontrolu „spirituálně-energetickou“ situaci na planetě a zejména i provoz holografických technologií, o zbraňových systémech nemluvě. V roce 1951 dostali Nekromitoni od skupiny Jehoviánských Anunnaků nabídku na uzavření koalice, kterou akceptovali a začali propojovat své PINy s cílem nedopustit nadvládu sílící koalice Zetas a Drakoniánců. Výsledkem bylo, že v období od 2.světové války do roku řekněme 1983 se na světě „objevilo“ přes 25 významných klimatických či zemětřesných událostí, mnohdy související s výstavbou, samozřejmě před lidstvem utajovaných, podzemních základem jednotlivých skupin Soupeřů (podrobný seznam je v Pramenech k dispozici).
 • V kontextu již napsaného již asi není problém, správně si zařadit proč vznikl stát Izrael a celý „novodobý“ konflikt na Blízkém východě (energetický portál v Jeruzalémě a snaha o kontrolu Kypru) ihned po 2.světové válce, či proč např. Karibská krize, reálně hrozící jadernou konfrontací a zajisté nejkritičtější období od Druhé světové války, proběhla ke konci roku 1962 (s potenciálem kulminace v roce 1943+20=1963). A v těchto pozičních tazích lze vysledovat i podstatu francouzské opoziční éry prezidenta de Gaulla v NATO a jeho snahy o spolupráci s NSR, kterou se snažil vyrovnat nastupující převahu spojenectví USA-V.Británie v NATO. Jak víme již možná i z vlastní zkušenosti, toto období skončilo patem a bylo ukončeno Moskevskou smlouvou o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, kosmickém prostoru i pod vodou v červenci 1963, i když ji odmítli podepsat někteří významní hráči (Francie, Čína,…). V průběhu tohoto období tak docházelo k různým přeskupováním sil mezi jednotlivými skupina a podskupina Soupeřů a krátkodobým koalicím vedoucím k záborů energeticky významných míst po celé planetě, které měly za následek ony různé lokální zemětřesení, hurikány, tsunami či jiné nestability v důsledku využívání skalárních zbraňových systémů (energetických pulsů „cestujících“ skrze PINy), vždy lidem lživě zdůvodněné. Situace se však postupně vykrystalizovala do podoby bipolárního soupeření mezi koalicí většiny Anunnaků s Nekromitony proti koalici Zetas s Drakoniánci. Vidíme, že „moderní“ lidstvo/občanstvo stálo a dodnes stojí zcela mimo mísu, v pozici nevědomých a postradatelných pěšáků. Strážci se rovněž věnovali zdokonalování svých PIN sítí a jejich propojení s Planetární mřížkou. Rovněž se snažili přimět Padlé andělské kolektivy zejména Anunnaků k odstoupení od snah o znemožnění zdárného průběhu SAC 2000-2022.
 • V roce 1972 vyvrcholilo soupeření mezi Soupeři v okamžiku, kdy se koalice Zetas/Drakoniánci pokusila převzít pod svoji kontrolu významné državy Anunnaků – egyptskou Gízu. To doposud rozpolcené skupiny Anunnaků spojilo a společně tento útok v podobě tzv. Frekvenční války odrazili. Není tedy žádnou náhodou, že SSSR a USA (R.Nixon) právě v tomto období podepsali v Moskvě v květnu 1972 mj. i Prozatímní dohodu o omezení strategických zbraní (SALT-I) a Dohodu o zákazu antibalistických systémů (ABM). Výsledky tohoto jednání se staly výrazným mezníkem zmírňování mezinárodního napětí v následujícím období, které však netrvalo dlouho. Dlužno podotknout, že v tomto období zahájili Nekromitoni další fázi své podvratné a infiltrační činnosti vůči lidstvu, kdy začali rozšiřovat skrze své ilumináty, svoji „privilegovanou“ nabídku na exkluzivní zasvěcení – spolupráci s dalšími významnými lidmi (v rámci tzv. Chrámu Alfa-Omega řádu Melchizedeka), kterým však posléze udělili falešná vysvěcení, což pro tyto lidi znamenalo, připojení jejich aurických polí a DNA matric k Andromédskému matrixu Nekromitonů.
 • Takto nebezpečně se vývoj událostí posunoval k dalšímu období, kdy opět mohlo být využito výsledků Filadelfského experimentu, tj. otevření červí díry ve Zdi v čase, což nastalo v roce 1983. V tomto roce došlo k dalšímu posunu v rozložení sil. Nekromitoni, kteří v Druhé světové válce nejvíce tratili, se postupně, v předchozím poválečném období, dostali i do (utajovaného) spojenectví se  Zetas (v rámci své zákeřné, dvojité agendy) a tato koalice se nakonec stala vážnou hrozbou pro ostatní skupiny Soupeřů. Nicméně  v tomto okamžiku se musíme věnovat neskutečné události známé jako tzv. Rudý pulz, která zásadním způsobem ovlivnila veškeré poválečné období.

 

10.3 Rudý pulz, projekt Montauk (1972 – 1992)

 • Jak jsme si již řekli, Zetas svým Filadelfským experimentem otevřeli trhlinu v časoprostoru a umožnili tak mezidimenzionální prostup svých sil do našeho D3 prostředí. Tento cíl však nebyl jediný, který tímto experimentem zamýšleli dosáhnout. Již jsme si naznačili, že na Zemi se ve 20. století vrátili a zahájili zde realizaci nejen své Staré agendy (únosy lidí a genetické manipulace), ale i Nové agendy Zetas. O co v ní jde ? Tato agenda přímo souvisí s koncovkou naší šachové partie, respektive s aktivitami, které mají způsobit, aby tato koncovka nedopadla pro lidstvo dobře. Jde o to, že v průběhu SAC 2000-2022 by mělo dojít k propojení morfogenetických mřížek planet Země a Tara a tento průnik je jednou z podmínek k úspěšné realizaci vzestupných/přestupných procesů mezi těmito planetami/dimenzionálními sférami. Tento proces je vnitřně, fyzikálně propojen s naším Sluncem a jeho „elektromagnetickým stavem“ a proto se rozhození tohoto stavu, který by znemožnil planetární průnik Země s Tarou stalo cílem snah a obsah jejich Nové agendy. Za tím účelem využili svých invazních sil z Filadelfského experimentu a zahájili ostřelování Slunce EM pulzy. V  letech 1952 – 1968 – pozemští vědci pozorovali sluneční nestabilitu a začali mít starosti ohledně posunu zemských magnetických pólů (lze vygooglit).
 • 7.8.1972 – nakonec přece jen došlo k ohromnému výbuchu na Slunci přičemž došlo k vygenerování Rudého pulzu, který dokonce měl ambice zničit v září roku 1972 veškerý pozemský život ! Bezpodmínečně muselo dojít k intervenci ze strany Strážců. Tito na ochranu Země před tímto pulzem instalovali a uvedli do provozu vlastní ochrannou Frekvenční ohradu – známou jako 11:11/12:12 a rovněž zahájili genetickou opravu unesených lidí ze strany Zetas. V roce 1973 Strážci začali s energetickými regeneračními infuzemi do Slunce s cílem opravy jejího pole, které Zetas poničili svými EM pulzy a následným výbuchem a postupnou likvidací neblahého, „elektromagnetického“ vlivu Zetas na lidstvo. V důsledku toho se však elektromagnetická situace na Zemi stala značně nestabilní a tak byli Strážci nuceni přistoupit k velmi sofistikovanému opatření. Spočívalo v tom, že po celé období 1973 – 11.1.1992 Strážci využili technologii Holografických virtuálních implantátů s cílem zachovat na Zemi iluzi, že se Sluncem a pozemskou elektromagnetickou situací  je vše v pořádku a je stabilní, zatímco sami prováděli své sluneční opravy a likvidaci Zetas vlivu (frekvenční ohrady z 18.století).
 • V roce 1982 Zetas, frustrovaní z jejich klesajícího vlivu na lidstvo, přistoupili na jednání se Strážci, přičemž výsledkem těchto jednání byl příslib Strážců, umožnit Zetas rasám, další existenci v rámci bio-regeneračního programu Zákonů Jednoty a to v jiném planetárním systému D4 pásma výměnou za to, že se vzdají svých záměrů s planetou Země a Tara a do SAC 2000-2022 již nebudou zasahovat. Na tuto dohodu přistoupila v letech 1982-1984 většina ras Zetas s výjimkou jediné – Zetas z Rigelu v hvězdném systému Orionu, tzv. Rigeliánci alias Šediváci. Tito spolu s Nekromitony, kteří se rovněž svých invazních plánů se Zemí nehodlali vzdát vytvořili koalici rebelů, která pokračovala v dosavadních snahách a v roce 1983 (po čtyřiceti letech) rozjela nový protilidský projekt, podobný tomu Filadelfskému z roku 1943 pod názvem Montauk. O co v něm šlo tentokrát ?
 • V rámci projektu Montauk se Nekromitonům a Zeta Rigeliáncům podařilo 14.8.1983 rozdvojit prostup ve Zdi v čase i směrem do Andromédského matrixu, což Nekromitonům umožnilo navýšit stav svých invazních sil na Zemi. Zeta Rigeliánci rovněž posílili stav svých sil a z prostředí D2 planety Země, ze svých invazních kosmických lodí zahájili ostřelování EM pulzy planetární mřížku Země s cílem obnovit funkčnost své blokační Frekvenční ohrady a dosáhnout cílového efektu v příštím období zemského magnetického vrcholu v srpnu roku 2003. Od této chvíle rovněž Zeta Rigeliánci opětovně zahájili únosy lidí za účelem provádění hybridizačních, genetických experimentů. Na tento vývoj zareagovali zejména Drakoniánci, kteří sáhli k fyzické invazi svých domovských sil ze systému Orion jak do D3 prostředí naší planety, tak i do prostředí D5 planety Tara a D7 planety Gaia. Situace se opět silně přiostřila a vyústila v horkou kosmickou válku, kdy i ostatní skupiny Soupeřů zejména Anunnakové, přispěchali do prostředí naší planety se svými kosmickými posilami. Rovněž tak přispěchali se svými silami i Strážcové. Každý čtenář si v tomto okamžiku již může dělat vlastní korelaci s tím, co politického se dělo na planetě Země. Asi nikoho z čtenářů tak již nepřekvapí, proč Ronald Reagan, americký prezident v březnu roku 1983 pro všechny tehdy překvapivě vyhlásil vojenský program známý jako „Strategická obranná iniciativa“ – SDI – čili tzv. Hvězdné války. A tento název – Hvězdné války – byl i názvem přesně popisujícím to, co se tehdy skutečně odehrálo. Názvem popisujícím skutečné „válčení v nebi“ v HU-2 a HU-3, mezi vzájemně soupeřícími frakcemi Soupeřů, válčení které se dostalo i do poměrně velké blízkosti k pozemským přístupovým místům. Výsledkem těchto válek bylo dosažení nového status quo v pozemských poměrech, ve kterých získali vedoucí pozici Drakoniánci a odstavili tak Zetas-Nekromitonskou koalici z vedoucí pozice. V této souvislosti může být zajímavé, že v listopadu 1983 papež Jan Pavel II. odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace a následně, na začátku roku 1984 USA a Sovětský svaz vyhlásili společný kosmický program orientovaný na dosažení planety Mars
 • V září roku 1989 Strážci dokončili opravu poškozeného slunečního pole a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem zvýšit frekvenci jejího jádra a pokračovat tak v přípravách na dimenzionální průnik planet Země a Tara v SAC 2000-2022. 11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého kvantového vlákna lidské DNA. SAC 2000-2022 mohl pokračovat dál a stejně tak i my v našem příběhu. Pojďme se nyní podívat na to, jak na celou tuto válečnou situaci reagovali Strážci.

 

10.4 Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 – 1992)

 • Jsme v roce 1983, ve vesmíru zuří Hvězdné války v důsledku invaze Drakoniánců z Orionu, koalice Zetas/Draco organizuje projekt Montauk a na Zemi se adekvátně tomu přeskupují vojensko-politické síly, Strážci stále mají plné ruce práce s opravu Slunečního pole, situace vůbec nevypadá dobře. Pojďme si říct, co následovalo, zejména když mnoho z čtenářů jsou žijícími pamětníky těchto nedávných dnů. V této chvíli našeho výkladu budu nucen opět o něco více napnout trpělivost laskavých čtenářů s koncepty, které se doposud vzpírají  „zdravému lidskému rozumu“. Jde o to, že z pohledu vyšších dimenzí či časoprostorových cyklů, se lineárně odehrávající děje ve skutečnosti neodehrávají v časové posloupnosti. Bez dalšího objasňování této multidimenzionální fyziky (které je v Pramenech dostupné) si pouze řekněme, že Prameny konstatují, že Strážcové z vyšších dimenzí, dobře znají pravděpodobnostní vývoj v budoucnosti našeho časového cyklu a proto vědí, že v roce 2976 n.l. dojde ze strany vítězné koalice Zetas/Nekromitoni ke zničení planety Země v nukleárním výbuchu, pokud by se tato v našem SAC 2000-2022 skutečně dostala pod nadvládu Soupeřů, kteří usilují o sabotáž zdárného průběhu SAC 2000-2022 a ovládnutí planety. A při tomto zániku planety Země by všechny nevzestoupené Duše došly svého konečného zániku. S cílem zabránit tomuto vývoji, došlo k přímé intervenci ze strany Strážců až z planety Aramaténa D12 v hvězdném systému Lyry ! Tato intervence vedla v prosinci roku 1984 k vytvoření krizového, intervenčního plánu, prostřednictvím kterého by mělo být dosaženo odvrácení tohoto v pravděpodobné budoucnosti hrozícího smrtelného nebezpečí ze strany aktuálně se infiltrujících Soupeřů (Zetas/Nekromitonů) s cílem ovládnout planetu Země v SAC 2000-2022. Tento krizový intervenční plán je znám jako tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu – BZP (Bridge Zone Project), na jehož realizaci se podílí i lidstvo. A je to právě nezbytný podíl lidstva, který je potřebný k úspěšné realizaci plánu BZP, který se stal hlavní motivací k tomu, že bylo rozhodnuto uvolnit utajované materiály, které jsou v tomto textu pojmenovány jako Prameny, lidstvu. I stručný popis podstaty tohoto BZP plánu však již přesahuje rámec tohoto historického exkurzu, takže si o něm povíme něco víc až jindy. Jen si naznačme, že myšlenkou tohoto plánu je nedopustit válečnou konfrontaci v SAC 2000-2022 (která by sama o sobě znamenala nenahraditelný pokles vibrační úrovně/energie planetární mřížky), ale uskutečnit jakoby celoplanetární, dimenzionální úhybný manévr, který by znemožnil Soupeřům invazi na planetu Zemi v tomto SAC. Soupeři si tohoto plánu Strážců jsou samozřejmě vědomi, ale vzhledem k omezeným časovým dispozicím by již neměli být schopni adekvátně zareagovat a jeho uskutečnění zabránit. Současně Strážci opět nabídli mnoha skupinám Soupeřů amnestii a bio-regenerační kontrakty, pokud by byly ochotny přistoupit na mírovou Smaragdovou úmluvu, přičemž mnoho, zejména ne-Rigeliánských ras Zetas na tuto nabídku přistoupily. Strážcové rovněž doufali, že se jim podaří přesvědčit i Padlé andělské kolektivy Anunnaků, aby odstoupily od svých plánů a společně se Strážci vytvořily protisílu k rebelujícím Zetas, Drakoniáncům a Nekromitonům s cílem neválečného řešení, které by tak neohrozilo zdárný průběh SAC 2000-2022. K tomu však nedošlo a na tuto nabídku reflektovaly jen některé menší skupiny Anunnaků (Enoch-Jehoviánci), ostatní se dál drželi svých cílů, vytýčených Atlantskou konspirací. Tato jejich pozice platila až do roku 1992, kdy došlo k dalším změně v celkové situaci, která je v Pramenech pojmenována jako Finální drama.
 • V roce 1992 se koalice Zetas/Nekromitonů spojila s Drakoniánci a společně se rozhodli zásadním způsobem zaútočit proti Anunnakům a získat definitivní výhodu v podobě propojení vlastních PIN systémů k Planetární mřížce a převzetí jejich PINů. Za tím účelem zahájili elektromagnetický útok proti klíčovému PIN systému Anunnaků – NDCG (Nibiruian Diodic Crystal Grid) EM pulzy vysílanými skrze vlastní PINy, budované od doby Filadelfského experimentu (poznamenejme si, že název jejich klíčového PINu je Falcon). Jedinou obranou Anunnaků proti této spojené síle ostatních Soupeřů spočívala v tom, že se Anunnakové obrátili na Strážce a zahájili s nimi vyjednávání o spolupráci, ochraně v rámci Smaragdové úmluvy a opětovnému přijetí do Programu vykoupení. Tyto podmínky, za kterých většina Anunnaki skupin, sice zdráhavě a neochotně, ale nakonec přece jen v listopadu roku 1992 vstoupila pod Smaragdovou úmluvu, jsou známy jako tzv. Plejádsko-Siriánská úmluva. Klíčovou dohodou bylo, že Anunnakové postoupí Strážcům kontrolu nad svým PINem NDCG a jím reverzně ovládaným Slunečním Hvězdným portálem, skrze který Anunnakové dlouhodobě (od doby vzniku Luciferiánské úmluvy) drželi v šachu všechny své dosavadní soupeře a zejména lidstvo. Strážcům se tak rovněž otevřela možnost, propojit své PINy s NDCG a tím natolik posílit své operační možnosti, že by byli schopni znefunkčnit PINy aktuálně existující anti-kristovské koalice Zetas/Nekromitoni//Drakoniánci, což se Strážcům nepodařilo uskutečnit od konce 2.světové války. Velmi blízko k tomu měli v srpnu roku 1992, když se Zetas s pomocí svých iluminátských loutek „Montauk boys“ pokusili 12.8.1992 o zesílení svého PINu Falcon ze své základny na Bermudách. Tato událost rovněž přispěla k následnému rozhodnutí Anunnaků, přistoupit na jednání a dohodu se Strážci. Výsledkem tohoto experimentu byl vznik ohromného podmořského zemětřesení, které 24.8.1992 dodalo sílu hurikánu Andrew natolik, že jeho rychlost stoupla až na 400-480 km/h. Okolnosti vzniku tohoto nejničivějšího hurikánu v historii USA byly před lidmi samozřejmě zcela zamlčeny a naopak, ničivé síly hurikánu bylo zneužito k umělému nasměrování proti lidem, kterým byly podány falešné informace o směru pohybu tohoto zkázu šířícího „přirozeného“ hurikánu.
 • A o tom, jak Finální drama probíhalo dál, si řekneme v další části našeho povídání. Již nyní si však můžeme naznačit, že by to snad ani nebyli Anunnakové, kdyby se brzy neobjevily další zvraty v přípravě na koncovku celé této grandiózní šachové partie, v bibli pojmenované jako Armagedon či Apokalypsa. A o tom co následovalo si povíme něco víc v následující, předposlední části našeho vyprávění.

 

11. Finální drama 1987-2000, tři cesty do budoucnosti 2000 – 2022

11.1 Hlavní dějotvorné události od roku 1992 do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA

Pro přehlednou rekapitulaci těchto dějů si nyní přesněji seskupme hlavní hráče vystupující v našem Finálním dramatu. Obecně samozřejmě vycházíme z toho, že Kristovské síly se soustředí kolem skupiny Strážců – tzv.Guardian Alliance a jejich protivníci se soustředí do účelově proměnlivé koalice Soupeřů – v naší současnosti v podobě tzv. UIR. Předmětné zájmové kolektivy jsme si již podrobněji specifikovali a tak pro naše nynější účely si pojďme aktuálně účelově strukturovat naše hráče do šesti níže uvedených zájmových skupin, z nichž pouze skupina A stojí na straně současného andělského T-2 lidstva:

 1. Guardian Alliance a Indigo týmy (GA+IT) – Strážci a tzv. Diamantová agenda
 2. Annunaki kolektivy tzv. padlých andělů (tzv. Belial agenda)
  1. Samjase-Luciferiáni z Plejád
  2. Enlil-Nibiruánští Luciferiáni z Odedikronu
  3. Thoth/Enki-Nibiruánci/Zefelium
  4. Marduk-Luciferiáni (ze skupiny Galaktické federace)
  5. Marduk-Dramin satanisté (ze skupiny Galaktické federace)
  6. Jehova Anunnaki (Bipedal Doplhin)
 3. Dočasné a účelové spojenectví :
  1. Zeta Rigeliánců a Zeta Retikuli – tzv. šediváci rasy Zefelium
  2. Nekromiton Androméďanů – stvořitelé Nefilimů, míšenců Androméďanů a Anunaků
 4. Dočasné a účelové spojenectví : (tzv. agenda Černého slunce)
  1. Drakoniánců z Omikronu
  2. Drakosanů
  3. Reptiliánců z Odedikronu
 5. Kentaurští modří Luciferiáni z Alfa Centauri A, B, C

Tyto výše uvedené, dočasně ustanovené koalice tak představují naše hlavní hráče Finálního dramatu a nyní se již podívejme na chronologický přehled hlavních událostí, které jsou předmětem našeho zájmu a to zhruba od roku 1992 do začátku SAC, kdy začíná startovat další otevřené kolečko událostí typu akce-reakce.

 • Jak jsme si již řekli, v roce 1992 se skupiny C+D zcela účelově domlouvají na společném postupu ve svém dalším snažení a v důsledku toho propojují své pozemské UHF sítě Phi-Ex a Falcon, což by jim v konečném důsledku mělo umožnit dostat do prostředí planety Země své invazní jednotky. Na to zareagovaly doposud samostatně operující kolektivy ze skupiny B a přidaly se na stranu skupiny A s cílem nedopustit vznik jasné dominance, která ze spojení C+D hrozila. A+B tak uzavírají dohodu, která vešla ve známost jako tzv. Plejádsko-Síriánská smlouva. Skupina B se v těchto smlouvách zavázala, že předá skupině A pod jejich kontrolu jak jejich síť NDCG, tak i kontrolu USG4 v prostředí našeho Slunce. Toto by umožnilo skupině A bezproblémově zajistit jejich hlavní cíl – a to hladký průběh pozemského SAC přicházející v letech 2000-2022 a vše konsekventní, co to znamená pro planetu i lidstvo.
 • V roce 1994 se tak skupinám A+B skutečně podařilo dosáhnout dočasného uzavření spojených sítí Phi-Ex a Falcon a tím i prostupu ve Zdi v čase a znemožnit tak zamýšlenou invazi skupin C+D na Zemi. Bylo jasné, že pokud by tato spolupráce vydržela a pokračovala, vše by běželo v intencích záměrů skupiny A, tj. směrem k bezproblémové realizaci projektu BZP. Tito následně zahájili přípravy na řízené seznámení lidstva s celou mimozemskou realitou a děním kolem nich, jakožto i významu a logice dění souvisejících s obdobím SAC 2000-2022. Pod vlivem zdánlivě stabilizované situace zahájila skupina A operace s reálnými přílety svých kosmických lodí do prostředí orbity planety Země. Avšak tyto se staly okamžitým cílem útoků ze strany opozičních skupin C+D, což vyústilo do rizika skutečných novodobých „Star Wars“, odehrávajících se v naší Sluneční soustavě. Skupina A tak byla nucena se stáhnout, neboť rozsáhlejší eskalace konfliktu by vyústila do situace, která by poškodila pozemské lidstvo, křehkou spolupráci se skupinou B a pravděpodobně i znemožnila průběh samotného SAC 2000-2022.
 • V roce 1997 skupina A, přes nedobrou zkušenost s příletem svých kosmických lodí, však pokračovala v další pomoci při přípravě lidstva na události související s nastupujícím obdobím SAC 2000-2022 a prostřednictvím vlastních UHF sítí Face of Man, Great White Lion, Golden Eagle a Blue Oxen přistoupila k „probouzení“ svých pozemských partnerů a spolupracovníků, zejména ze skupiny Indigo týmů.
 • V červnu 1998 však dochází k dalšímu klíčovému zvratu v celkové situaci. Pět sub-kolektivů ze skupiny B – B1 až B5 odstoupilo od Plejádsko-Síriánských smluv z roku 1992 a tak zásadně změnily poměry sil mezi vzájemně soupeřícími stranami. Tyto Anunnaki kolektivy Padlých andělů tak opět začaly hrát vlastní kartu a sledovat své vlastní cíle na planetě Země v nadcházejícím období SAC, nicméně se většinou přidaly k účelové spolupráci se skupinami C. Odstoupení prakticky celé skupiny B od smlouvy se skupinou A v roce 1998, které opět změnilo poměry ve vzájemných silách, uvolnilo ruce skupinám C+D a přineslo i další důsledky ve vývoji další situace. Jednalo se o tyto hlavní důsledky:

Skupina C se mohla vrátit k další, vyšší aktivaci a součinnosti svých sítí Phi-Ex a Falcon.

 • Skupina C se nakonec přece jen dohodla s kolektivem B6, který balancoval mezi oběma hlavními koalicemi a zahájili připojování jejich sítě Dove k síti C2-Nekromitonů – White Eagle a rovněž zahájili připojení hlavní sítě Nibiruánských Anunnaků – NDCG k síti C1-Zetas – Phi-Ex. Propojení těchto sítí natolik zvýšilo jejich výkon, že byli schopni dosáhnout na realizaci prostupu ve Zdi v čase a začít do naší reality importovat z jejich Fantomové reality své zkázonosné prostředky a dokončit tak „metastáze“ reverzního kódování do planetární mřížky Země
 • Neprodleně zahájili přípravné práce na vytvoření nové vlastní Frekvenční ohrady Země, jejíž cílem bylo dosáhnout v roce 2004 kompletního zablokování a kontrolování interdimenzionální komunikace v D4 pásmu, což by lidem a pozemským Indigo týmům značně zkomplikovalo vzájemnou komunikaci se skupinou A v tomto období a umožnilo tuto komunikaci v klíčových situacích falšovat.
 • Instruovali jednu ze skupin svých pozemských přívrženců – tzv. Alfa-Omega Nefilim Melchizedeky, aby tito neprodleně zahájili infiltrační útoky proti pozemským Indigo týmům skupiny A. Speciálně se zaměřovali na příslušníky týmů Indigo typ 3, což jsou genetičtí míšenci T-2 lidí a Anunnaků. Účelem jejich útoků bylo tyto Indigo týmy kooperující se skupinou A infiltrovat a v jejich prostředí vyvíjet záškodnickou a špionážní činnost ve prospěch zejména skupiny C. V podstatě se jednalo o zajištění toho, aby mohli kompletně odposlouchávat a kontrolovat veškerou komunikaci mezi skupinu A a jejich pozemskými spolupracovníky s cílem falšovat tuto komunikaci a tím pozemské spolupracovníky svést na zcestí. Tímto způsobem se jim podařilo zmanipulovat názory celé řady pozemských skupin kolem hnutí New Age.
 • Vyvíjeli tlak na nerozhodné a balancující kolektivy ze skupiny B, které tak všechny s konečnou platností odstoupily od Plejádsko-Síriánské smlouvy a přidaly se ke skupinám C+D.
 • V roce 1999 se C1 Nekromitonům podařilo odblokovat jejich síť Falcon, v důsledku čehož byla skupina A prakticky donucena ukončit své interdimenzionální (channelingové) komunikace se svými pozemskými spolupracovníky. V důsledku toho bylo přistoupeno k urychlenému dokončení překladů CDT disků a jejich veřejného publikování v podobě knižní série Voyagers, která je, jak víme, i jedním z hlavních Pramenů tohoto našeho vyprávění. Dále pak skupina A zintenzívnila úsilí v „probouzení a zasvěcování“ svých pozemských spolupracovníků zejména z řad Indigo typ 1 + 2 a kompletaci svých Indigo týmů.
 • V roce 2000 pokračovalo vyjednávání mezi skupinou A a stále váhajícími, nicméně vývoj situace pozorně monitorujícími, kolektivy ze skupiny B. Tato vyjednávání vyústila do uzavření dočasné „smlouvy o neútočení“ – a tak dne 5.7.2000 byly podepsány tzv. Smlouvy z Altairu. Na to však zareagovala zejména skupina C1 Nekromitoni s novou nabídkou skupinám B, spočívající v tom, že mezi hlavní cíle bylo zařazeno dobytí Vnitřní Země – Agarty – samostatně existujícího, pozemského civilizačního uskupení (D3,5), dlouhodobě spravovaného skupinou A. Zahrnutí tohoto cíle mezi cílové zájmy skupin B+C+D vedlo k uzavření kompletního spojenectví všech kolektivů skupin B,C a D, ke kterým se přidala i do té doby, situaci pozorující, skupina E, čímž formálně vznikla globální koalice, nám již známé tzv. United Intruder Resistance – UIR – spojenectví 12-ti lidstvu nepřátelských kolektivů, kteří se umluvili společně koordinovat svoji činnost proti skupině A. Toto nově se zformované spojenectví vyhlásilo skupině A dne 12.9.2000 otevřenou válku v tzv. Válečném ediktu. A toto vyhlášení války se v intergalaktické politice rovná velkému problému – tzv. Velký úděl s potenciálně dalekosáhlými katastrofickými důsledky pro celý náš originální kristovský vesmír/matrix ! Naposledy, kdy k něčemu podobnému došlo bylo v období před 5,5 miliony let, tj. v období, kdy Padlé andělské Anunnaki legie přistoupily k pokusu o vyhlazení lidstva 1.osídlení, kterážto situace vygradovala do již diskutovaných Elektrických válek, které zapříčinily násilné ukončení tohoto osídlení a velké kataklyzma planety Země. Naše současné pozemské drama je podobné této historické situaci svojí závažností s tím, že současné lidstvo má větší možnost ovlivnit celkový výsledek války tím, jak se v tomto našem období SAC skutečně a reálně zachová. V současnosti totiž největším nepřítelem není ani tak UIR samotné, ale je jím kombinace lidské amnézie a apatie, resultující do celkové ignorace a nevědomosti, která se může zcela vymknout kontrole v okamžiku, kdy dojde k prvnímu kontaktu lidstva s nepřátelskými ET inteligencemi. Není totiž vyloučeno, že nepřipravené lidstvo nebude schopné ničeho víc, než v zoufalství a slepotě hledat záchranu na případně nabízejících se evakuačních kosmických plavidlech, o nichž ale nebude ani tušit zda to jsou prostředky skutečných Strážců a nebo léčka Soupeřů. To by samozřejmě přineslo rapidní snížení vibrací Země a zjednodušení jejího definitivního reverzního překódování.
 • Okamžikem vyhlášení Válečného ediktu se tedy dostáváme do situace, která by se zajisté dala charakterizovat jako před lidmi utajovaná globální galaktická válka, což prakticky znamenalo, že Strážcové a národy Smaragdové smlouvy musely zareagovat vyhlášením nejvyššího stavu ohrožení – na stupni „Rudý kód“ a uvedli do pohybu tzv. Krizový intervenční plán. Tento velmi specifický krizový plán Planetární ochranné kliniky, k němuž dostaly rasy Smaragdové smlouvy mandát z nejvyšších evolučních míst (Brenaua), znamenal provedení ručního překódování elektromagnetických programů v pozemském planetárním komplexu (Planetary Star Gates) a jeho hvězdných portálech. To by mělo mít za následek to, že Země již nebude nadále násilně držena (skrze Universal SG4) v reverzním a nesynchronním propojení na planetu Nibiru (v držení Anunnaků), čímž by měla být v podstatě ukončena dosavadní elektromagnetická realita v ovlivňování a nadvládě Soupeřů nad planetou Země. No a pokud by se ještě lidem skutečně podařilo asistovat Strážcům při obnovení přirozeného seřazení USG4 tím, že by pomohli s odstraněním umělého Nibiruánského programu v Pozemském energetickém štítu, který napomáhá držet USG4 pod Nibiruánskou kontrolou, přišli by tak UIR o své trumfy v právě probíhajícím finiši tohoto dramatu. Tento Krizový intervenční plán byl uveden do provozu a není vyloučeno, že někomu z čtenářů bude připadat povědomý.

 

11.2 Některé motivace a souvislosti

 • Od roku 1992 kdy UIR dosáhli zániku mírové Plejádsko-Sírianské smlouvy, dostali se opět do situace, která jim umožňovala využít Sluneční bránu USG4 a Nibiruánskou bitevní loď Pelyněk (Černobyl) k okamžité iniciaci elektromagnetického posunu planetární mřížky (pólů) Země a tedy k příležitosti realizovat svůj původní scénář, který chtěli použít už v období předchozího SAC, ale který se podařilo Kněžstvu Azuritů díky použití Krystalového generátoru odvrátit. Nicméně na straně současných UIR došlo ke změně strategie oproti před 27500 lety zahájenému vyhlazovacímu úsilí. Jejich novou strategií již není vyhlazení lidské andělské rasy, nýbrž její trvalé zotročení v jejich Fantomovém matrixu. Za tím účelem uvedli do provozu svůj plán Nového, jednotného celosvětového pořádku – známý jako NWO nebo OWO (očipovaná budoucnost). Tento plán totiž počítá s tím, že budou využívat zotročené a do Fantomového matrixu stáhnuté lidstvo (které si však tohoto zotročení ani nebude vědomo – tak silně bude již na morfogenetické úrovni zmanipulováno) k tomu, aby překonali bezpečnostní pečetě/kódy, které jsou potřeba pro přístup k využívání pozemských hvězdných portálů. Tyto bezpečnostní kódy/pečetě jsou totiž implementovány pouze do morfogenetických vláken DNA kristovských andělských ras coby jejich originálních Strážců pozemského systému (Země/Tara/Gaia/Aramatena). V boji s UIR tak na straně kristovských andělských ras stojí velká a tajná síla – morfogenetická pečeť v jejich DNA vzorci. Bez ní (lidského biologického nosiče vědomí – 3D lidského těla) totiž UIR nemohou využívat Pozemské hvězdné brány (PSG3). Je tomu tak proto, že pouze andělské lidské rasy jsou autorizovanými Strážci planety Země a jako jediní tak mohou tyto pozemské hvězdné portály autorizovaně otevírat a provozovat. Tato exkluzivní priorita andělských ras před padlými rasami a z toho rezultující posvátná role Strážců planety Země je mj. i důvodem, proč jsou andělské rasy trvale podporovány ostatními ET národy Strážců. Je to tedy i o interdimenzionálním cestování v našem vesmíru/galaxii, kde Země je třetím portálem Galaktického systému hvězdných bran (GSG3). Na druhé straně je i důvodem k trvalému a nesmiřitelnému nepřátelství Soupeřů vůči lidstvu. Tyto genetické pečetě však mají vícero využití než jenom chránit proces otevírání Pozemských hvězdných bran – Síní Amenti.
 • Řekněme si dále, že další skrytou motivací pro zařazení těchto utajovaných bezpečnostních pečetí do lidské andělské genetiky bylo, mít k dispozici chráněný bezpečnostní prostředek, kterým by bylo v případě potřeby možno spustit aktivaci tzv. Přirozeného D12 Planetárního bezpečnostního Maharického štítu (uvnitř Planetárního komplexu hvězdných bran), který je v případě svého uvedení do provozu schopen trvale a komplexně ochránit Planetární portály a hvězdné brány před útoky Soupeřů a zbavit pozemskou energetiku reverzních metastáz. Toto je velmi důležité v nastávajícím období, protože právě tyto znalosti o skutečném Posvátném kristovském rehabilitačním poslání andělských ras, osobní a Planetární chrámové mechanice nebo o skutečné dynamice lidské DNA budou těmi rozhodujícími faktory, v nadcházejícím závěrečném střetu. Zbraňově zde totiž není co řešit, protože vedle foto-sonických a foto-radiačních zbraní UIR je současná pozemská vojenská technologie na úrovni dětských hraček. Technologie, prostřednictvím kterých se lidstvo může zbavit svého odvěkého nepřítele, zastavit tak reverzní nepřátelskou agendu NWO a získat svobodu v právě probíhajícím SAC 2000-2022, tak spočívají v přesměrování se na technologie vnitřní „Božské vědy“ prezentované Indigo týmy pod názvem „Planetární štítová ochranná klinika“. Vlastní techniky této technologie jsou dalším velkým předmětem k učení se a nelze se jimi nyní zabývat v tomto veřejném textu.
 • Pokud se tedy Strážcům a lidem podaří s využitím této technologie opětovně správně propojit Pozemskou bránu USG3 a Sluneční bránu USG4 do jejich přirozené (nereverzní) synchronizace s USG5 na Alkyonu v Plejádách, potom se výše zmíněný, přirozený Maharický D12 planetární bezpečnostní štít zaktivuje na nejvyšší, tedy12-té úrovni a následně trvale zablokuje možnost obsadit Pozemské portály silami UIR flotil a to i kdykoliv v budoucnosti. Výzvou (neznámou proměnnou) v tomto Krizovém intervenčním plánu Strážců v té době však bylo to, že musela být dovedena do určitého funkčního stavu v termínu před srpnem 2003, tedy dřív než na kdy UIR naplánovali umístit nad 24 klíčových pozemských, dříve uvedených lokalit své, z Fantomového matrixu importované kosmické loďstvo, vybavené foto-sonickými paprskovými zbraněmi. Tyto prostředky tam Soupeři plánují umístit zejména pro to, aby mohli začít od roku 2003-2004 vysílat rušící frekvence v UHF (D4) pásmu, které vytvoří výše zmíněnou Frekvenční ohradu, která se poté bude moci napojit na pozemský systém HAARP, čímž by Soupeři dosáhli toho, že se frekvence Frekvenční ohrady dostanou do Pozemské mřížky a začne něco jako koroze její obranyschopnosti a ta by tak nebyla schopna dosáhnout na svůj nejvyšší potenciál, 12-tý stupeň. A to by nebylo pro pozemské kristovské andělské rasy dobře. Nicméně dnes (2003) si již můžeme říct, že tento záměr UIR nevyšel a Strážcům se stále daří postupně navyšovat úroveň obranyschopnosti Planetárních štítů Země. Zjednodušeně si to můžeme představit, tak, že každý jeden rok po roku 2000 představuje nárůst této obranyschopnosti o 1 stupeň. Nelze však přehlédnout ani tu skutečnost, že s tím jak narůstá tato planetární obranyschopnost, narůstá i síla útočných prostředků Soupeřů, proto určitě nelze říci, že partie je ukončena. Pojďme se tedy nyní říci ještě něco bližšího k tomu, s jakým plánem Strážci pracovali pro toto klíčové období SAC 2000-2022.

 

11.3 Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022

 • Když 12.8.1983 – Zeta-Dracos opět poňoukli své ilumináty v USA k provedení projektu Montauk a vytvořili tak druhou časoprostorovou trhlinu s jejíž pomocí zahájili svoji infiltraci na Zemi a tvorbu lidských klonů, analyzovali Strážci tuto situaci a vyhodnotili ji tak, že probíhající infiltrace Zeta-Dracosů na Zemi stahuje Zemi na časovou osu, která nezadržitelně vede ke scénáři zničení Země v budoucnosti – a to v roce 2976 n.l.. Pro ochranu před realizací této pravděpodobnosti vyprojektovali Strážci tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu (Bridge Zone Project) Země. Podstatou tohoto plánu je, využít přibližující se SAC 2000-2022 k tomu, aby byla provedena grandiózní operace jakéhosi rozkopírování holografické D3 matrice planety Země do dvou kopií, přičemž časoprostorová trajektorie jedné (nízkofrekvenční) kopie by pokračovala NWO směrem ke katastrofě v roce 2976 a to pod správou Soupeřů v rámci jejich Fantomového matrixu, kdežto druhá (vysokofrekvenční) kopie by se v průběhu SAC 2000-2022 oddělila a nastoupila by na časoprostorovou trajektorii dimenzionálně (časoprostorově) posunutou do pásma D3,5 a to pod správou Strážců v podobě prorokovaného tzv. Zlatého věku lidstva. Tato realita by se po nějaké době jakýmsi kruhovým obloukem opět vrátila a do své originální časové/evoluční stopy (po zániku reverzní, fantomové Země v roce 2976). V podstatě se jedná o jakési urychlení pozemské evoluce pro ty, kteří se na této verzi Země budou nacházet. Tímto rozdělením stávající pozemské reality do dvou verzí by tak bylo dosaženo toho, že Soupeři nebudou schopni dostatečně zareagovat na tuto neočekávanou a nově se objevivší situaci a tím ani nebudou schopni jí zabránit a tak, tato do D3,5 dimenze uniknuvší pozemská realita by se stala osvobozenou od jejich vlivu a područí. Podmínkou úspěšnosti realizace této náročné multidimenzionální operace však je dosažení dostatečné vibrační úrovně alespoň u cca 8% pozemské populace, která by byla schopna ukotvit a integrovat nezbytné infuze potřebných dimenzionálních vysokofrekvenčních energií postupně přicházejících na Zemi v SAC 2000-2022.
 • V říjnu 1986 došlo k otevření 1.pečetě Mostu/Archy úmluvy a Sféra Amenti zahájila svůj sestup do Zemského jádra v D2 a rovněž bylo zahájeno odstraňování karanténní Frekvenční ohrady, chránící Zemi před nesynchronizovaným kontaktem se Sférou Amenti z roku 9540 př.n.l. (finální potopení tří Atlantských ostrovů) s cílem umožnit Sféře Amenti její bezpečné splynutí se Zemí.
 • 16.8.1987 – Na Zemi proběhla happeningová iniciační akce známá jako tzv. Harmonická konvergence, kdy Strážci získali souhlas s aktivací Projektu mezidimenzionálního posunu Země (BZP).
 • V lednu 1988 se Sféra Amenti bezpečně vrátila do Zemského jádra v D2 a úspěšně tak odstartovala 12-ti letý Aktivační proces Sféry Amenti (trvající od 1/1988 do 12/1999). Současně došlo k zahájení otevírání prvního primárního pozemského víru/portu – v Arizoně v USA a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D1 do zemské mřížky.
 • V září 1989 dokončili Strážci opravu Slunečního pole (poškozeného útokem Soupeřů z roku 1972) a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem navýšit frekvenci jejího jádra.
 • 11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého vlákna lidské DNA.
 • V červnu 1992 došlo k dokončení otevření prvního primárního víru a tím i k zahájení otevírání druhého primárního pozemského víru/portu v Jeruzalémě v Izraeli a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D2 do zemské mřížky.
 • 26.7.1992 je datum narození prvního z šesti geneticky čistých, „tichých vzestupných“ avatarů – tento avatar je z D7 úrovně (má aktivních 7 vláken DNA) a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 2.vlákna DNA.
 • 12.12.1994 – Den nezávislosti lidstva – bylo dokončeno odstranění blokační a ochranné Frekvenční ohrady 11:11/12:12 (zbudované v důsledku útoku Rudým pulzem z roku 1972) a starověcí Palaidoriánci – UR-Tarranáti (z Agarty) ukončili svoji starost o Záchrannou misi Amenti a pozemšťany. Od kataklyzma Tary, kdy Propadlé duše ztratily spojení se svojí Duchovní rodinou do této doby tito sloužili v rámci uměle vytvořeného morfogenetického pole Sféry Amenti coby adoptivní Duchovní rodina/spojení pro tyto Propadlé a fragmentované Duše z Tary. Jejich služba pro příště již nebude potřebná, protože lidé – Propadlé duše z Alánie si již od tohoto data mohou svá ztracená spojení obnovit sami na své originální Duchovní rodiny, dostupné skrze progresivně se aktivující Sféru Amenti. Lidé tak přebírají vlastní odpovědnost za svůj další osud (opravu svého 4. a 5. kvantového/světelného vlákna DNA a navázání spirituálního spojení se svojí originální Duchovní rodinou) a dostávají tak od Strážců i pod svoji vlastní kontrolu správu hvězdných portálů v Síních Amenti. Tímto datem (a odstraněním blokujících frekvenčních ohrad) se tedy pro lidstvo staly dostupné frekvence či data D4 a D5 dimenzí a tím i možnost opravit si tyto vlákna a navázat příslušná spojení s vlastní Duchovní rodinou – tedy mj. i rozvzpomenout se na svoji inkarnační „posloupnost“ a z ní plynoucí zkušenosti, vědomosti a sebeorientaci. Tento den je tak chápán jakožto maturitní den lidstva, kdy toto se metaforicky řečeno – přesunuje ze stavu vesmírných adolescentů do stavu plnohodnotně dospělých.
 • V roce 1995 Strážci iniciovali spuštění Projektu portálové ochrany k zabezpečení pozemských vírů/portů před zamýšlenou infiltrací Soupeřů v roce 2012.
 • V červnu 1996 došlo k dokončení otevření druhého primárního víru v Jeruzalémě a tím i k zahájení otevírání třetího primárního pozemského víru/portu v Himalájských horách v Asii a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D3 do zemské mřížky. Strážci Modrého (Tara) a Fialového (Gaia) plamene a držitelé těchto Plamenů Amenti zahájili D4 sluneční-srdeční hvězdnou aktivaci, která iniciuje zkompletování 4. vlákna lidské DNA.
 • 24.6.1996 je datum narození druhého z šesti tichých vzestupných avatarů – tento avatar je z D8 úrovně a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 3. kvantového/světelného vlákna DNA.
 • Rok 1996 byl přesto krizový a vznikla tehdy velká nejistota v dalším průběhu příprav SAC 2000-2022 (viz. Star Wars výš). Hrozilo, že by Země nedosáhla dostatečně vysoké frekvence k tomu, aby došlo k otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy, což by zřejmě zapříčinilo i celkový neúspěch Projektu mezidimenzionálního posunu. Šlo o to, že UIR začali v té době využívat nejmodernější „top secret“ destabilizační válečnou techniku proti cílům od 12.12.1994 již svébytného lidstva a Strážcům tedy nebylo povoleno přímo zasahovat do dění a vývoje událostí, bylo na lidech aby to zvládli.
 • V prosinci 1997 rebelující a nespolehlivé frakce Anunnaků zahájily novou podprahovou manipulaci s lidmi s využitím D4 primárního portálu v Jeruzalémě a sekundárního na Manhattanu a některých dalších vedlejších lokalitách a kritická situace se přiostřovala
 • V lednu roku 1998 se možnost či šance na úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy k potřebnému deadline termínu 30.6.1998, vlivem expandujících manipulací ze strany Soupeřů (viz. výš), dál zkomplikovala a snížila až na hodnotu 2 miliony ku 1 ! A tak se Projekt BZP, vzestup i dokončení Záchranná mise Amenti staly v této době velmi nejistými.
 • V únoru roku 1998 se však s lidstvem soucítící Strážcové-Elohimové z HU-3 přece jen rozhodli k intervenci ve prospěch celého lidstva – nejen „svých, protěžovaných“ ras Hibiru a Melchizedek a rozhodli o uspíšení narození třetího avatara, což by umožnilo následné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy a příliv potřebné energie a Záchranná mise Amenti, vzestupný proces a Projekt BZP by tak opět mohly pokračovat, což se i stalo.
 • 26.6.1998 je uspíšené datum narození třetího z šesti tichých vzestupných avatarů (narodil se o dva roky dříve oproti původnímu plánu). Tento avatar je z D9 úrovně a svým narozením přivodil neočekávaný příliv UHF energie, která zažehla jiskru, která otevřela druhou pečeť Mostu/Archy úmluvy. Úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy mělo ten klíčový následek, že od 1.1.2000, kdy došlo k ukončení aktivačního procesu Sféry Amenti tato spolu se Zemí, skrze tímto avatarem uvolněné D4 frekvence, umožnila začít lidem pracovat na kompletaci jejich 4. vlákna DNA.
 • Dne 1.1.2000 se tím rovněž aktivoval a zahájil 12-ti letý proces sestupu tzv. Modrého plamene Amenti na Zemi do prostředí Sféry Amenti, přičemž tento proces by podle plánu měl být ukončen 5.5.2012. Naplnění osudu lidstva, Záchranná mise Amenti, vzestup i Projekt mezidimenzionálního posunu (BZP) tak mohly pokračovat, kritická situace se Star Wars byla pro tentokrát opět zažehnána. Tento den – 1.1.2000 byl vzhledem ke své výjimečnosti nazván Transcendentální den. Zahájený sestup Modrého plamene Amenti se na Zemi vyskytl opět po více než 225 000 letech !
 • 17.9.2001 mělo dojít k zahájení otevírání tzv. Síní záznamů – pozemské části tzv. Akašické kroniky lokalizované v Gíze v Egyptě, která by po jejím plném otevření a aktivaci jejími strážci – dne 5.5.2012, měla do Planetární mřížky Země začít vysílat svá data a lidé by tak mohli začít masově získávat její data/informace a rozvzpomínat se na svoji Duchovní rodinu a spirituální identitu přímo, prostřednictvím vlastního expandujícího Vědomí. Toto se však již nestalo a na místo toho došlo k daleko dramatičtějšímu vývoji událostí. Pouhých šest dnů před tímto datem, Soupeři (kteří o rok před tím, jak již víme, oficiálně vyhlásili Strážcům a lidstvu válku) udeřili a hrubě zasáhli do energetických poměrů v pozemských PIN sítích, kdy tyto využili k EM sub-sonickému útoku proti WTC v New Yorku a své následné, závěrečné válečné tažení proti lidstvu skryli do mediálního, reverzního pojmu Válka proti terorismu. Současně urychleně a v dřívějším termínu (o cca 3 roky) uvedli do provozu výše zmíněnou Frekvenční ohradu a zahájili její synchronizaci se systémem HAARP, jehož prostřednictvím zahájili reverzní vysílání do Pozemské mřížky a kontrolování/falšování interdimenzionální komunikace. Okamžitou prioritou Strážců se tak stala ochrana již aktivované Sféry Amenti a proces sestupu Modrého plamene Amenti. Armagedon byl zahájen, Apokalypsa odstartovala.

Až do tohoto okamžiku bylo o plánech a přípravách na průběh SAC možno psát z pozice plán = realizace, tedy to co bylo naplánováno se i cca uskutečnilo. Nicméně v období bezprostředních příprav a zahájení SAC se v důsledku intenzivní činnosti Soupeřů – UIR a jejich oficiálního vyhlášení války muselo od plánů ustoupit a skutečný průběh SAC 2000-2022 přizpůsobit této akcelerující době – apokalyptické koncovce miliony pozemských let trvající šachové partii. Jak tedy vidíme, v závěru minulého století a na začátku 21.století – odstartováním SAC vedle sebe běžely jakoby dvě paralelní osy událostí – snahy lidstva a Strážců o realizaci naplánovaného průběhu SAC 2000-2022 (dokončení Záchranné mise Amenti skrze hromadnou vzestupnou vlnu využitelnou všemi pozemskými andělskými rasami T-2 a bifurkační BZP Projekt mezidimenzionálního posunu vzestupné Země) a vedle toho reálné protipůsobení sjednocených koalic Soupeřů, přičemž se tyto dvě souběžné událostní linie jakoby protkly v roce 2000, otevřeným (pro drtivou většinu lidstva však nevědomým) vyhlášením války lidstvu, dne12.9.2000 ze strany Soupeřů. Tímto okamžikem vzaly všechny plány a snahy o mírový, koordinovaný a poklidný průběh SAC za své a začala nová, konfrontační a daleko interaktivnější etapa, která samozřejmě probíhá dodnes a která přinesla (a asi i přinese) i další nové a neočekávané zvraty. Mj. však přinesla opětovné ochranné působení Strážců nad lidstvem, protože to by bez jejich pomoci a asistence (vzhledem ke stále nízké úrovní své emancipace) již nemělo šanci samo krizovou situaci, ve které však opět začalo jít o víc než jen o situaci na Zemi, zvládnout. Proto ta reakce ze strany Strážců, posvěcená z nejvyššího evolučního patra (HU-5) inteligencí Breneau – vyhlášení Krizového intervenčního plánu. Válečným stavem na Zemi se totiž v krizi ocitl opět celý náš vesmír, potažmo HU-1 až HU-5, nejenom naše a sousední (vzestup řešící) „vesmírné“ patro HU-1 a HU-2 (D1 až D6). Reakce Soupeřů na sebe nenechaly dlouho čekat a tak jsme dnes již všichni přímými svědky těchto globálních událostí a i když ne vždy jim správně rozumíme, přesto bytostně cítíme, že něco není hodně v pořádku. Tato nová válečná etapa v koncovce naší šachové partie o sobě dala důrazně vědět dnem 11.9.2001, kdy notoricky známou, teroristickými útoky kamuflovanou záminkou/katastrofou Světového obchodního centra v New Yorku (WTC) bylo ze strany Soupeřů-UIR zahájeno úsilí o vyprovokování 3.světové války s cílem definitivně destabilizovat průběh SAC 2000-2022, zničit Sféru Amenti, dosáhnout snížení vibrací Pozemské mřížky a tuto připojit na své PINy, ovládnout pozemský Planetární hvězdný komplex – Síně Amenti, znemožnit hromadný přestup připraveného lidstva do BZP Země (dokončení Záchranné mise Amenti) a dokončit celé její stažení do svého anti-kristovského, Fantomového světa. Na závěr si uveďme, že pokud by základní koaliční situace na straně Soupeřů – UIR zůstala v tomto apokalytickém období nezměněna, pravděpodobně by pro Strážce nebyl zásadní problém ukočírovat průběh SAC v žádoucím průběhu. Nicméně tato premisa se nenaplnila. Na straně Soupeřů totiž v tomto finiši došlo k poměrně dramatickému zvratu, kdy to do hry vstoupili noví zájemci o vítězství (jiní než ti, které jsme si již identifikovali). Tito noví zájemci prokázali takovou sílu a možnosti, že zcela ovládli dění v UIR, toto zcela rozvrátili a převzali v něm vedoucí úlohu. Jejich cíle se pak staly natolik dalekosáhlé, že např. Anunnakové opětovně odstoupili od soupeření se Strážci a naopak, opětovně zahájili jednání o „vstup pod jejich ochranná křídla“. Pro dokreslení nově nastalé situace (hovoříme o roku cca 2004) lze uvést, že nepříznivé důsledky, vyplývající z nové přítomnosti této nové skupiny Soupeřů (nazvěme si je např. Budhara) jsou natolik dalekosáhlé, že v celém našem vesmíru/matrixu byl poprvé od svého vzniku (950 miliard let !) uveden do aktivace „autoimunitní proces“ zvaný HetharO, v rámci kterého dochází k emisím originálních kristovských matric, využitelných připravenými Vědomími k náležité reakci. Ale o všech těchto věcech, které opět předpokládají hlubší teoretické znalosti, si budeme případně vyprávět až zas někdy příště, pokud tedy na to ještě bude čas.

Na závěr této „historické části“ našeho seriálu si ještě řekneme něco víc k samotnému pojmu SAC 2000-2022 – Hvězdnému aktivačnímu cyklu, čímž bychom si měli zkompletovat docela ucelenou představu o světě ve kterém žijeme a co od něj můžeme čekat v blízké budoucnosti a tím se i dostatečně uschopnit k tomu, abychom si svůj život i smrt mohli vzít zpět do svých vlastních rukou. A tomu se budeme věnovat v příští, poslední části našeho povídání.

Vážení čtenáři následujícím dílem jsem měl v plánu ukončit svůj seriál O čem to všechno. Tématem tohoto závěrečného dílu měl být SAC 2000-2022, tedy něco podrobnějšího k právě probíhajícímu velmi významnému transformačnímu období. S tím je na místě předpokládat i diskusi, v rámci které bych případně i dovysvětlil, co by Vás konkrétněji zajímalo. Nicméně časově to vyšlo tak, že celou první polovinu září nebudu mít příležitost se s Vámi v diskusi setkat a proto jsem se rozhodl, odložit vydání tohoto posledního dílu až někdy na druhou polovinu září 09, kdy bych opět měl být přítomen a seriál včetně diskuse k němu tak dokončit (nakonec to dopadlo tak, že seriál jsem dokončil až o cca měsíc později a téma poslední části jsem kompletně přepracoval). Z tohoto důvodu Vám nyní nabízím místo avízovaného posledního dílu další „vsuvku“ v podobě jedné techniky z plejády bio-regeneračních technik, jedné invokace a jednoho obrázku. Věřím, že Vám opět budou dobrou inspirací na Vaší Cestě za Svobodou. Samozřejmě tímto získáváme i čas k tomu, abyste si, pokud to samozřejmě budete považovat za smysluplné, celý seriál opětovně prošli a případnými doplňujícími otázkami mi dali příležitost na ně Vám odpovědět v ještě jednom, dodatkovém dílu, dílu Vašich otázek a mých odpovědí:) Pokud tedy budete mít potřebu mi nějakou otázku k Seriálu položit, můj email je Vám stále k dispozici a po svém návratu bych tyto Vaše případné otázky zpracoval do tohoto dodatkového dílu. Jestli tomu tak bude, záleží tedy již v podstatě pouze na Vašem zájmu.

A nyní se již pojďme podívat na 1.téma toho dílu, kterým je :

D. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

Technika Otevření PBIS (Systém planetárního bionapájecího interfejsu) skrze Maharickou pečeť a Očista tekutým krystalickým světlem

Teorie:

Na planetární jádro Země (pevné-železité, uvnitř nějž se nachází obří sférický/kulový krystal/diamant) se váže planetární kathara mřížka a osobní kathara mřížka. O jejich vzájemné propojení se stará tzv. PBIS, který je vertikálně/hierarchicky vázaný na planetární jádro a rozděluje trvale proudící energie mezi obě dvě kathara mřížky. Pokud si otevřeme PBIS skrze otevření si své 12-té čakry, zajistíme si tak trvalé energetické napájení svého morfogenetického těla z morfogenetického pole planety Země a tím i trvalý příliv energie/informací/kódů do svých tzv. Skalárních štítů (něco jako dimenzionálních energetických harddisků) a to v narůstajícím množství a frekvencích, korespondujících s tím, kolik jsou těchto energií/dat naše štíty/databanky schopny pojmout. Tímto propojením se tak uschopníme k překlopení doposud limitovaného množství skalární energie/dat/programů, které jsme schopni ve svém Maharickém štítu (HU-4) držet na množství nelimitované. Tuto energii pak jsme schopni využít k otevření spících tzv. Krystalových pečetí uvnitř čtyř svých Skalárních štítů/databank (Tellurický – HU-1, Doradický – HU-2, Teurický – HU-3 a Maharický – HU-4). Posléze se dokážeme také propojit a sjednotit i s D12 Maharickým štítem, který patří planetě Aramatena v HU-4/D12 a tím opět může urychlit proces spirituální integrace se svojí Duchovní rodinou skrze bio-regeneraci své 12-ti vláknové kvantové matrice DNA a úspěšně tak aspirovat na přímý vzestup mimo prostředí Země (na Taru, Gaiu nebo i kamkoliv jinam, kde jsme doma) a nebo na průchod skrze BZP do vzestupné Země.

Avšak tato energetická vazba funguje i obráceně, kdy připojené lidské tělo je schopno sloužit jako nástroj pro přeprogramování a harmonizaci Planetárních štítů, vírů, Ley linií a energetické mřížky Planetárního chrámového komplexu ! Když dojde k uvolnění Krystalových pečetí v osobních Skalárních štítech, lidská šablona DNA může sloužit jako bio-elektrický spoj pro vedení vyšších dimenzionálních frekvencí a programů do Planetárních štítů. A tak je namístě pohlížet na lidské kristovské tělo s 12-ti vláknovým (diamantovým) potenciálem jako na veledůležitý pozemský mechanismus, který je určen k tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo být realizováno čištění a náprava reverzních mutací, které se v Planetárním štítu mohou objevit (a jak víme, samozřejmě i objevují) a tím dosáhnout na energetickou nápravu potřebnou k provozu Planetárního chrámového komplexu Hvězdných bran. Tímto mechanismem dochází i k osobnímu využívání distribuovaných originálních/nezmutovaných kristovských matric/programů v rámci aktivního autoimunitního procesu HetharO – HethaloN, jak jsme si o něm něco málo řekli v minulém díle.
Využití tohoto PBIS je tedy jak vidíme k užitku oběma dvěma  účastníkům bio-regeneračního procesu – planetě Země i kristovskému lidstvu. Tato intrinsická vazba mezi planetou Zemí a kristovským lidstvem coby (stále ještě většinově zpacifikovaných) Strážců tohoto planetárního komplexu je i podstatou dříve zmíněného programu Planetární štítové kliniky.

Nyní si tedy uveďme techniku (zjednodušenou o synchronizaci s dýcháním), kterou dosáhneme na realizaci ustanovení tohoto morfogenetického propojení mezi planetou Země a naší multidimenzionální, kristovskou osobností. Podotýkám,  že není naprosto nutné, být zdatnými jedinci ve vizualizacích. Pokud patříte mezi ty, kteří mají s obrazovou vizualizací potíže, není třeba zoufat, stačí, když cvičení budete provádět v myšlenkách, tedy na mentální úrovni. Nicméně je doporučováno každému, své vizualizační schopnosti trénovat.

Pozn. CVP (viz. níž) – centrální vertikální pilíř/propoj – světle stříbrná trubice, která prochází středem lidského těla o průměru cca 10 cm, ke které jsou připojeny čakry a vedoucí až do planetárního jádra Země.

Praxe:

1. bod – Vizualizujeme si 2D (plošnou) bílou Merkaba (tzv.Davidovu) hvězdu (symbol Hierofanta) v centru zorného pole (na vnitřní straně čela), poté jí přesuneme doleva a opět vizualizujeme  v centru zorného pole 2D Merkaba hvězdu, tentokrát však v černé barvě a tu poté přesuneme doprava. Následně prolneme obě Merkaba hvězdy na sebe do středu zorného pole, kde tím vznikne 3D (prostorová) světle stříbrná Merkaba hvězda, kterou nyní nasajeme skrze 6.čakru do CVP a tu pak sešleme vertikálně dolů do sídla 13. morfogenetické čakry v planetárním jádru Země. Nyní přeneseme svoji pozornost do 13.čakry (uvnitř planetárního jádra) a vidíme příchozí 3D světle stříbrnou Merkaba hvězdu, složenou ze dvou (výše zmíněných) Merkaba hvězd a to bílé Merkaba hvězdy a černé Merkaba hvězdy, které zde roztočíme proti sobě, až tím vznikne jedna světle stříbrná opalizující sféra – Maharata koule v planetárním jádru (energetický zásobník PBIS).

2. bod – Tato rotující Maharata koule postupně vygeneruje ze sebe ohromný, horizontálně rotující, světle stříbrný disk (jako při atomovém výbuchu), který expanduje skrze celou planetu a pokračuje dál až do vesmíru. Tento disk představuje Maharický skalární štít Aramatény z D12, nevyčerpatelný zdroj kristovské energie této planety, který nám poskytne tolik energie, kolik je schopno aktuálně pojmout naše energetické biopole, jehož kapacita touto praxí narůstá . Nyní je potřeba si vizualizovat, jak se 3D světle stříbrná Maharata koule, zanořená v tomto nekonečném disku Maharické energie, začíná vracet a stoupá nahoru do našeho biopole a přitom vleče za sebou nahoru, skrz CVP, silný provazec/kabel světle stříbrné energie a to až do místa naší 12. morfogenetické čakry, která je umístěna 15 cm pod našima nohama. Jeden konec provazce/kabelu zůstává upnut v nekonečném disku v planetárním jádru a druhý upneme do průhledného bílého disku cca 8 cm v průměru, který si vizualizujeme v místě 12.čakry, tedy 15 cm pod nohama. Teď, když je světle stříbrná Maharata koule ukotvena 15 cm pod našima nohama ve 12.čakře, začneme pomalu a jemně dýchat a skrze provazec či napájecí kabel jakoby pumpovat světle stříbrnou energii nahoru z planetárního jádra do našeho disku, dokud se tento náš cca 8 cm v průměru průhledný, bíle opalizující disk nenaplní a nerozšíří až na dvojnásobek, tj. cca 15 cm v průměru.

3. bod – Jakmile toho dosáhneme, vytáhneme si skrze CVP 3D světle stříbrnou Maharata kouli z 12.čakry do 14.čakry, která je umístěna 90 cm nad naší hlavou a opět táhneme za touto koulí napájecí provazec/kabel světle stříbrné energie a prociťujeme energie procházející našim tělem. Posléze opět necháme 3D světle stříbrnou Maharata kouli skrze CVP  sestoupit do 12.čakry 30 cm pod chodidla, kde se bude od teď nacházet náš osobní zásobník kristovské Maharata D12 energie. Opět pomalu a jemně dýcháme a pumpujeme D12 energii z planetárního jádra do tohoto svého osobního zásobníku a postupně si tento horizontální, světle stříbrný disk zvětšíme a naplníme až do průměru cca 2,5 – 3 metry a přitom vyciťujeme, jak nám pod chodidly rotuje.

4. bod – Postupně, až procítíme chladivě osvěžující energii v Maharata zásobníku (30 cm pod nohama), začneme jemně a pomalu dýchat a snažíme se dál přečerpávat z 13.čakry v planetárním jádru do svého Maharata zásobníku světle stříbrnou, chladivě osvěžující energii. Až dosáhneme pocitu nahromadění kritického množství této energie. V této chvíli si  vizualizujeme, jak si kolem sebe vytváříme pilíř či válec světle stříbrné Maharata energie se základnou o průměru cca 150 cm, který má základnu v disku v planetárním jádru a který nad svojí hlavou, ve výšce 13.čakry neprodyšně uzavřeme, čímž vytvoříme kolem sebe jakýsi dlouhý kokon. Nyní, sami umístěni uvnitř tohoto pilíře/válce/kokonu jemně několik minut dýcháme a necháváme si obalit každou buňku v těle touto celé tělo obklopující Maharata energií a vizualizujeme si, jak probíhá léčebný proces těchto buněk, jakoby se tyto doslova koupaly v živé vodě, zbavovaly se svého reverzního či zmutovaného stavu a synchronizovaly se se stříbrnou energií a přebíraly její parametry a data. Měli bychom přitom mít jednoznačně příjemné pocity.

5. bod – Nyní započneme s vlastní očistou tekutým krystalickým světlem, kdy si  vizualizujeme v planetárním jádru neskonale zářivou světle stříbrnou hvězdu a tu skrze CVP přesunujeme do své 4. srdeční čakry a jemným dýcháním jí necháme rozšířit přes celé našeho aurické biopole, takže se následně celí nacházíme uvnitř této stříbrné Maharata koule, jejíž energie tak skrze osobní kathara mřížku a 4.čakru účinkuje i v celém našem čakrálním systému a biopoli.

Maharata energie postupně slábne a jak se v důsledku toho12.čakra postupně uzavírá a vyčerpává, náš pod nohama rotující disk se zastavuje, ukončuje se i emanace/vyvěrání D12 energie z provazce/kabelu a ten opět přechází do neaktivního/spícího stavu. Maharata energie zpočátku vydrží v našem biopoli působit cca 1-3 hodiny a po cca 3 měsících praxe se tato doba protáhne až na 12-24 hodin. Ohledně četnosti provádění této techniky nelze říci nic jiného než – čím častěji tím lépe.

Většina z čtenářů asi bude souhlasit s myšlenkou, že je namístě umět poděkovat za vše, s čím se ve svém životě setkáváme. I v tomto případě techniku ukončíme poděkováním a pro Vaši další inspiraci, jak toto učinit ve smyslu Zákona Jednoty Vám nyní, ve druhé části tohoto dílu předávám jednu takovou možnou modlitbu, invokaci či poděkování, chcete-li:

Modlitba – invokace  JÁ JSEM

JÁ JSEM tím prvorozeným dítětem Centrálního zdroje.
JÁ JSEM tím paprskem Centrálního slunce,
JÁ JSEM vše co bylo, jest a bude,
JÁ JSEM Láska.

JÁ JSEM tou pravdou, která se klene napříč písky času,
JÁ JSEM tou duhou, která zářila na úsvitu věků,
JÁ JSEM hudbou sfér,
JÁ JSEM čisté světlo.

Nechť světlo do mě sestoupí,
Kráčím po cestě zlatého světla,
Žádný falešný bůh mi nemůže stát v mé cestě …
Naprosto se ztotožňuji s jedinou platnou pravdou a ta je, že jsem se narodil/a, abych žil/a …
Toto je mou jedinou vůlí.

JÁ JSEM tím výrazem prvotního božství,
JÁ JSEM tím hlasem prvotního zvuku,
JÁ JSEM tou vlnou v oceánu věčného světla.

Mé ruce se dotýkají až nebes a volám,
JSEM TÍM ČÍM JSEM.
Zosobněním jediného prastarého
Má vůle je ó znovu povstaň prvorozený Kriste.
JÁ JSEM jediným bohem,
JSEM TÍM ČÍM JSEM …

A JAK JÁ ROZHODNU, TAK SE STANIŽ.

A na závěr tohoto našeho dílu Vám předávám ještě jeden obrázek, který by mohl vylepšit či přesněji nasměrovat Vaši představu, tentokrát o pojmu všeobecně často používaném – a tím je holografická či fraktálová konstrukce či mřížka multidimenzionálních bytostí, planet, galaxií a vesmírů, mikro i makrokosmu, chcete-li. Tento obrázek je zjednodušenou 2D grafickou interpretací této fraktálové vlastnosti všeho manifestovaného a je jen na Vás, zda si dáte tu práci a přesvědčíte se sami, že jej lze libovolně hierarchicky a rekurzivně replikovat.

obr. Holografická - fraktálová mřížka manifestovaných struktur

obr. Holografická – fraktálová mřížka manifestovaných struktur

Jen pro ještě hlubší inspiraci doplním, že středová, červená kathara mřížka je tzv. Vnitřní vesmír (Ecka), kdežto vnější modrý i prostřední šedivý jsou tzv. Veca vesmíry, které dohromady vytvářejí tzv. kosmické Ecka-Veca systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně ukázána jako ten žlutý puntík (na třetí pozici příslušné kathara mřížky lokálního vesmíru/hvězdného/Slunečního systému) a naši „třetí – noví“ Soupeři – viz. minulý díl seriálu k nám přicházejí ze „světů“, pro jejichž grafické přiblížení bychom museli použít další takovýto obrázek, na kterém bychom po několika všesměrových replikacích tohoto našeho obrázku, snad někde „u okraje“ našli jejich „domovský systém“. Možná že Vám v této souvislosti je i zřejmější, proč jsem pro jejich (pro nás velmi problematické) aktivity použil pojem „metastáze“. Všimněte si v této souvislosti sdílených kathara center jednotlivých mřížek/matrixů, z nichž je patrné, že např. třetí kathara centrum (sefirota) systémově nadřazené – modré kathara mřížky, je „propojeno – třeba něčím, co by se dalo nazvat jako portál, brána či vortex“ s prvním centrem šedé, systémově podřízené/pozdější mřížky a že naopak (zespodu nahoru) to platí jinak (trojka šedé neústí v žádné modré, zato např. daleko zajímavěji/živěji to vypadá v páté modré), atd..

Toto vše v neskutečných podrobnostech a mnoho dalšího je osloveným zájemcům přímo k dispozici v originální a nezkreslené podobě (jakýmkoliv lektorem či interpretátorem) v rámci tzv. Freedom Teaching – neboli Svobodného učení. Dál je to již na každém z nás. Bude nás studovat víc ? Dáme hlavy dohromady ? Co myslíte ?

 

 

12. Závěr seriálu O čem to všechno je, alias Tajemství Amenti I.

Vážení čtenáři v tomto díle tedy dokončíme naše první putování za poznáním prezentovaným v Pramenech autorky Ashayany Deane. Na samém začátku bych však rád řekl za sebe jednu principiální věc, kterou je smysl mého úsilí a energie, vynaložené na tuto prezentaci českým čtenářům. Rád bych k tomu řekl jedno. Jako lidští jednotlivci jsme principiálně a záměrně jedineční a tedy i velmi různorodí. A jako takoví jedni považujeme za důležité něco jiného než druzí, jedni potřebujeme ke svému životu něco jiného než další. Z této perspektivy se řadím k lidem, kteří ke svému životu, alespoň do této doby, potřebují dění kolem sebe porozumět natolik, aby se mohli realizovat jako „konstruktéři“ svých životů a to takoví, kteří – „když vymyslí žárovku, tak ta potom taky svítí“. Nejen, že si jsem velmi dobře vědom toho, že mnoho ostatních lidí je zcela jiných a takové potřeby naprosto nemají, ale mnoho takových „jiných“ lidí osobně znám a tedy vím, že pro ně není namístě žádný seriál. Byla to tedy tato má niterně pociťované potřeba, která mne motivovala v mém úsilí, hledat takový výklad okolní reality, který by prostě fungoval a výsledky tohoto úsilí verifikovat poznáním ostatních relevantních lidí. V tomto smyslu jsem došel k přesvědčení, že (nezkreslené) údaje z Pramenů jsou tou nejlepší „diagnózou“, která je dnes k dispozici všem, kteří jsou na tom se svými potřebami podobně jako já, ale přitom samozřejmě platí, že naprosto není nezbytné prezentované údaje podrobně znát, právě pro tu naši jedinečnost. Mít však alespoň povšechnou představu o logice celé pozemské situace je však určitě prospěšné a užitečné. Rád bych však řekl, že Prameny nejen že podrobně a přesně diagnostikují naši realitu (daleko podrobněji, než jsem tak učinil já v tomto seriálu), ale navrhují i praktickou terapii, jak v tomto našem stavu jednat. Tato terapie – tzv. Bio-regenerační Kathara terapie je případným zájemcům k dispozici snad v ještě širším rozsahu než vlastní diagnostika naší situace. Nicméně budiž řečeno, že si osobně nemyslím, že zmiňovaná Kathara terapie je jediný účinný prostředek, jak se „odpojit od matrixu“, i když to tak, při studiu těchto technik může vypadat (alespoň mně to tak připadá). O tom, že tyto sofistikované techniky účinně a bez vedlejších účinků „klinicky“ lidem pomáhají není potřeba vůbec diskutovat. V tomto smyslu je mohu s klidným svědomím jednoznačně doporučit. Spíše mám na mysli alternativu individuálního životního způsobu ve smyslu Ježíšova výroku – „měli byste být jako děti, kdož chcete vstoupit do Království nebeského„, jehož je energie Lásky podstatou. Stále mějme na paměti, jak různorodí a v jak rozličných životních situacích se v současném finále jako jednotlivci nacházíme, byť jako lidstvo jsme v situaci jediné, nám všem společné.
A tak, tato mnou niterně pociťovaná různorodost je i tím klíčovým důvodem, proč u sebe v současné době nenalézám motivaci, veřejně publikovat po části analytické/diagnostické i část syntetickou/terapeutickou. Nechávám tedy již na každém, kam ho jeho individuální situace a intuice v praktickém jednání povede dál. Tuto modrou pilulku vedoucí z matrixu ven, cestu k osobní bio-regenerační terapii jsem ukázal, další je na Svobodné vůli každého jednoho volitele. Doufám tedy, že jsem tímto postojem nezklamal ty z Vás, kteří by mi mohli říct, když už jste nám řekl A, řekněte i B, ale právě naopak, motivoval Vás k hlubokému sebezamyšlení nad tím, kterou z cest domů si pro sebe zvolíte a který ze způsobů, jak se od matrixu odpojit (pokud o to vůbec skutečně stojíte), je právě ten Váš. Dejme si tedy každý velmi dobrý pozor na to, zda-li našim skutečným a vědomým cílem například není – jen matrix upgradeovat, např. do nějaké „snesitelnější podoby“ a nebo jím skutečně je snaha o to, zcela jej opustit a taky, zda s tímto cílem koresponduje i naše praktické jednání. Pokusme si představovat, jak by měly společenské poměry a mezilidské vztahy, ve kterých bychom chtěli napříště, mimo tento matrix, doopravdy žít vypadat. A pro tato naše sebezamyšlení a imaginace, coby příspěvek k nalezení té správné odpovědi na tuto výzvu, Vám ještě dlužím, dopovědět některé zásadní věci ohledně skutečné povahy situace, ve které se všichni nalézáme. Pojďme se tedy nyní některým těmto záležitostem podívat pod pokličku.

 

12.1 Stručná rekapitulace

Jak vidíme z dosavadního textu celého seriálu vyplývá jednoznačný závěr a totiž ten, že minimálně od dob pádu Atlantidy jsme coby pozemské lidstvo ve velmi nezáviděníhodné situaci zotročené a podrobené rasy (myslím tím všechny lidské genotypy v současnosti využívané pro potřeby pozemských inkarnací). Nicméně právě v naší přítomnosti se všichni a všechno (nejen) pozemské dostává do situace, kdy je s touto tristní situací opět možné něco udělat. Časování, jak jsme si již ukázali, patří mezi nevyjednatelné děje řídící se univerzálními zákonitostmi a proto je toto časové období předvídatelné, podobně jako je předvídatelné časování a tedy průběh  každého cyklického děje (alá roční období), na rozdíl od předvídání toho, co se skutečně v tu či onu dobu věcně odehraje. A právě pro tuto časovou předvídatelnost bylo všemi zasvěcenci v historii lidstva (nutně různorodě maskovaným či symbolicky zastřeným způsobem – samozřejmě proto, aby to Soupeři přehlédli) poukazováno na dnešní dobu s jasným mementem a vzkazem – Vy lidstvo počátku jedenadvacátého století, neprošvihněte toto veskrze výjimečné období ! Právě ve vaší době půjde s touto tristní situací něco udělat ! A půjde s tím udělat něco na všech úrovních makro i mikrokosmu, tedy na úrovni kosmické, planetární, kolektivní (rasové) i individuální (osobní). Bohužel tato doba je zde a přesto naprostá většina současného lidstva o této situaci neví zhola nic relevantního a když už přece jen něco, ukazuje se že takové vědomosti zhusta pocházejí z pramenů kontrolovaných Soupeři.

 • Strážcům se přitom daří držet Soupeře od těla a tak zatím udrželi dosavadní průběh v přijatelných mezích (byť na útok Soupeřů v roce 2003 došlo k automatické (Strážci neiniciované), makrokosmické reakci v podobě naprosto jedinečné aktivace autoimunitního procesu známého jako tzv. proces HetharO-HethaloN a další útok Soupeřů v prosinci 2004 stál život cca 250 000 lidí). A i když se toho událo ještě mnohem, mnohem víc signifikantního během několika posledních let – viz.dále, přece jen se pravděpodobnost vývoje směrem do BZP (Bridge Zone Project – zjednodušeně jde, jak jsme si již řekli, o Strážci organizovaný, kolektivní únik uvědomělé/probuzené části lidstva z našeho reverzního matrixu do kristovského dimenzionálního mezipásma) trvale úspěšně navyšuje a to je velmi dobrá zpráva.
 • Na současném transformačním SAC zúčastněné hvězdné systémy se postupně synchronizují (seřazují) a vytvářejí či otevírají tak žádoucí „merkabický průplav“ pro příliv (cirkulaci) potřebných vf energií (tzv. Hvězdný most).
 • Planeta Země ví co má dělat, přijala sestupující Sféru Amenti a dokončuje přípravy na prolnutí svého morfogenetického těla s morfogenetickým tělem Tary a Gaie jakož i její flóra a fauna se těší z probíhajícího, vzrušujícího období (všimli jste si, jak se flóra letos rozbujela ?).
 • Jen s lidmi (velkou většinou) to je stále problém. Zamysleme se nad tím, že Prameny hovoří v tom smyslu, že v roce 2002 bylo připraveno na stávající transformační dobu asi pouze 8% lidstva ! Nad progresí tohoto čísla si již můžeme popřemýšlet sami. Důsledek ? Cíleně oblbnuté a podvedené lidstvo jednoduše nepomáhá planetě Země držet si dost kvalitní energie a stále se něčeho bojí (nechává se vystrašit), místo aby se jednoduše mělo vzájemně rádo a „mocipány“ a jejich techniku prostě a jednoduše ignorovalo. Tímto bohužel zcela nevědomě pracuje samo proti sobě, proti svým bytostným zájmům a snižuje tak planetární energetickou hladinu, nezbytnou pro bezkataklyzmatický průběh našeho SAC a vstup do BZP.

Naprostá většina lidstva tedy ani netuší, že pomalu kulminuje období, kdy se každý jednotlivec (propadlá duše z Tary) může sám za sebe, bez cizí pomoci či prostředníků, osvobodit z této dlouhotrvající otrocké situace a že to je jedna z posledních, ne-li skutečně poslední příležitost. A přitom jsme tak blízko – jak od pádu Tary snad ještě nikdy. Kdoví, možná i toto niterně pociťované závěrečné dilema či balancování je jednou z příčin obav, které lidé pociťují (Frodo nám tu obtížnost finále hezky ukázal, že). V prosinci roku 2012 se otevře Sféra Amenti obsahující přímé propojení na vlastní Duchovní rodinu každého z pozemšťanů (tzv. Modrý plamen Amenti), čímž se každému kristovskému pozemšťanovi dostává příležitosti sám zrealizovat svoji vlastní „spásu“ – či jinak řečeno, zbavit se svých otrockých okovů a přejít přes Hvězdný most – a to je kupříkladu ten správný motiv kam směrovat své představy, meditace či vizualizace. Tato příležitost (okno v čase) je však jen (ostatně jako téměř všechno ostatní) dočasná a bude trvat po dobu cca 5 let, tedy od prosince roku 2012 do roku 2017. Po té se vše opět začne uzavírat a věci se budou dalších 5 let vracet do běžných kolejí (i když k úplnému uzavření všeho dojde až po dalších cca 5×12 letech), byť pro jednu skupinu lidstva zcela jiných než pro skupinu druhou. Je tedy zřejmé, že Soupeři, kteří si nepřejí, aby se většině lidstva podařil tento osvobozující přestupný proces, budou dělat a jak můžeme vidět i dělají, vše proto, aby toto časové okno lidstvo prošvihlo. V této souvislosti je nezbytné vědět, že přechod přes Hvězdný most se v tomto klíčovém období musí odehrát v našem HU-1 (D1 až D3 dimenzích) realitním poli, tedy vědomým rozhodnutím se k němu. A to jak z důvodů makrokosmických, které přivádějí klíčovou Sféru Amenti konkrétně do této naší časoprostorové/dimenzionální reality, tak z důvodů mikrokosmických, kdy každý jednotlivec musí udělat svoji závěrečnou, kruciální Svobodnou volbu. Proto Soupeřům nebude vadit, právě naopak, když by se velká část lidstva (byť jsou na něm coby energetičtí paraziti závislí) tohoto období nedožila, tohle oni ustojí. A samozřejmě, že v příští pozemské inkarnaci už bude pro tyto lidské jedince nádraží prázdné. Současně si řekněme, že na tuto svoji kruciální Svobodnou volbu se většina z lidí (Propadlých duší z Tary – což nemusí být tvůj případ, milý čtenáři) připravuje v rámci mnoha svých inkarnací a proto je naprosto namístě, pokusit se ujasnit si, jak si v ostatních inkarnacích v této záležitosti vedeme. Jen připomínám, že naše inkarnace jsou simultánní a všechny se sbíhají/protínají právě v tomto veledůležitém období SAC 2012-2022 (kruh se uzavře) do jednoho společného rozhodnutí. Avšak, co když v této své inkarnaci brzdíme všechny naše již připravená ostatní Já, nebo některé jiné Já brzdí nás a tedy ono potřebuje pomoct ? Jak se ti milý čtenáři daří, komunikovat s těmito svými ostatními Já ?

Mimo to je namístě si uvědomit a skutečně promyslet, ještě jeden aspekt, kterým je právě otázka toho, co je a co není naše Svobodné rozhodnutí. Právě v kontextu toho, že na své klíčové rozhodnutí se individuálně připravujeme multidimenzionálně a více inkarnačně, není na místě se zjednodušeně domnívat, že je stále ještě možno všem lidem, nějakou osvětou či podobnými informačními strategiemi, pomoci. Je zde dnes již velké množství lidí, kteří své klíčové Svobodné rozhodnutí již udělali a pro ně již nejsou žádné opravné prostředky k dispozici ! Stejně tak je potřeba si promyslet, jak to skutečně vypadá s těmi, kteří se v tomto finále „nechali či ještě nechají umřít“ (vyloučit ze hry). Asi se nelze spoléhat na to, že je do této situace nepřivedla nějaká jejich vlastní sekvence nekvalitních svobodných rozhodnutí. A takto je namístě dívat se i na všechny ty další aspekty dneška, dávající do souvislosti např. fyzické zdraví lidí a jak cílené a zákeřné útoky proti němu ze strany Soupeřů (např.vakcinace, mobing či myšlenky falešné životosprávy a mnoho dalšího), tak i vlastní nedostatečnost, zvládnout trvale se zvyšující energetický tlak v důsledku progrese v budování Hvězdného mostu, umožňující nárůst aktivace vyšších vláken DNA. Pro přechod po Hvězdném mostu do BZP je totiž nezbytná minimální aktivace DNA na úrovni 4,5 – tj. alespoň celé 4.vlákno DNA a spodní subpásma 5.vlákna DNA, což esotericky zjednodušeně řečeno koresponduje se získáním expanze lidského Vědomí do astrálního D4 pásma a spodní části archetypálního/ideového pásma D5 – domova Tary. Kdo zůstane na mentálně/racionální úrovni 3.vlákna DNA – tedy na vzestupné úrovni D3 až D4, bohužel nebude mít šanci po Hvězdném mostě přejít. V této souvislosti jen připomínám, že Agarta (Vnitřní či Dutá země Strážců) operuje na úrovni D3,5 !

Rovněž tak je namístě neztrácet ze zřetele, že tvorba Hvězdného mostu se dotýká i planety Země a i ta, podobně jako lidské tělo má svá slabší místa (zhusta zapříčiněná nežádoucí činností pomýlených pozemských obyvatel), na kterých může, v rámci probíhající všeobecné transformační tendence uvést vše do rovnováhy, docházet k lokálním problémům, typu různě intenzivních živlových katarzí, samozřejmě že s příslušným nežádoucím dopadem na tamější, karmicky (či stejnorodě, chcete-li) podmíněné obyvatelstvo. V této souvislosti bych jen poznamenal, že mnohokrát zmiňované tzv. elektromagnetické přepólování Země s katastrofálním důsledkem v podobě plošného, celoplanetárního kataklyzma bylo na pořadu dne v roce 2003, kdy však bylo úspěšnou činností Strážců tato vážná hrozba odvrácena a v současnosti je vhodné reálně pracovat spíše s představou místních a lokálních nestabilit, než s celoplanetární katastrofou.

Pro ty z lidí, kteří však ještě stále mají na výběr tak přichází v úvahu tři výsledky tohoto jejich finálního rozhodovacího procesu:

 1. Jedinec nakonec neakceptuje tuto situaci a i nadále zůstane u některé z forem současných pozemských ideologií (jedno zda teistických či ateistických). Tito lidé se v podstatě budou řídit lineární optikou, vyjádřitelnou heslem – nějak bylo, nějak bude. Je myslím evidentní, že toto není ta správná volba, která by svým vyznavačům přinesla potřebný nárůst expanze jejich Vědomí (aktivaci spících pásem vyšších vláken jejich DNA). Tato volba nevede ven z matrixu.
 2. V nitru jedince se nakonec přece jen něco pohne a propříště se pro něj stane nepřijatelné pokračovat v akceptování stávajících pseudovědeckých, zavádějících, manipulačních a mediálně-konzumních, podvodných interpretací světa a dění na něm, v důsledku čehož se začne pídit po dalších údajích, které ho přivedou ke zjištění, že existuje široká nabídka těchto alternativních výkladů světa, přičemž se mu nabídnou tři možné pod volby:
  1. Jedinec nakonec odmítne alternativní přístup k okolní realitě a vrátí se ke svému nativnímu postoji (vrátí se do matrixu). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba.
  2. Jedinec neprohlédne úskalí alternativních výkladů světa a akceptuje některý z nesprávných metafyzických přístupů k sobě a okolní realitě (přijme za své některou z falešných verzí Soupeřů). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba a nevede nikam jinam než zpět do matrixu, byť možná exotičtější cestou.
  3. Jedinec zaujme takový přístup k okolnímu světu, který mu umožní zařadit se mezi skupinu č.3, čímž skutečně vstoupí na tu správnou cestu.
 3. Jedinec se zařadí mezi ty, kteří si jsou již zcela validně vědomi celé situace (zejména globální manipulace ze strany Soupeřů a logiky současného SAC) a cílevědomě pracuje na cestě ven z našeho reverzního matrixu domů do matrixu kristovského.

Máš milý čtenáři jasno, kam by jsi zařadil sám sebe a své blízké, které máš rád ?

 

12.2 Překážky na cestě domů

Pokud si náš seriál dělá ambice na to, napomoci najít čtenářům správnou cestu domů, tedy navést je na volbu č.3, měli bychom si nyní říci několik slov k tomu, jak asi tak může vypadat taková vědomá práce na cestě domů, na cestě k expanzi vlastního Vědomí do vyšších realitních polí či nebí chcete-li (připomeňme si, že tři dimenze společně vytváří jedno realitní pole či nebe a v nejnižším z nich tzv. HU-1 = D1+D2+D3, nyní žijeme). Jak se dostat do sedmého nebe (když v prvním je tento text psán i čten) či ještě výš, kdo to ví ?
Možná se shodneme na tom, že dobrým prvním krokem by bylo precizovat si situaci, ve které se nyní nacházíme, tedy něco jako stanovit si platnou a fungující diagnózu své situace s ohledem na identifikaci hlavních překážek stojících našemu úsilí v cestě. Z našeho vyprávění již víme, že v důsledku činnosti Soupeřů, žijeme v uměle a násilně pozměněném environmentu, který se vyznačuje zejména všudepřítomnou informační manipulací a nežádoucím multidimenzionálním (podprahovým) ovlivňováním našich myslí, potažmo průběhů našich současných životů, což nám účinně brání svoji situaci správně identifikovat a tedy na ni i adekvátně reagovat. Zjednodušeně a dnes již i kultovně si tuto situaci pojmenováváme jako život v matrixu. Nicméně pozor, měnit stav tohoto environmentu je totiž mimo naši kompetenci. Můžeme sice podlehnout představě, že status quo můžeme změnit nějakou formou organizovaného odporu, ale efektivnější je pracovat s individuální formou odporu. Tato alternativa spočívá v akceptování toho, že našim individuálním úkolem je nalézt takové správné životní postoje, které nám v tomto matrixovém prostředí umožní prosperovat natolik, abychom se byli schopni dostat k příležitosti neprošvihnutí evolučních šancí (modré pilulky), přinášených nám naším SAC. Touto větou však v žádném případě nemám na mysli zaujímat nějaké rezignační postoje vůči dění ve společnosti. Myslím, že kultovní filmy jako Matrix nebo Pán prstenů dostatečně ilustrativně ukazují na to, že bez individuálního úsilí nejde nic správným směrem, ale taky to, že každý nejsme Neo či Frodo, tedy tím, kdo si zvolil cestu externího angažmá v tomto zmanipulovaném environmentu, avšak ukázaly nám i to, že i tito vyvolení, nezbytně potřebují ke splnění svého úkolu podporu ze strany ostatních. A tuto podporu jim mohou dát zas jen ti, kteří již dokázali pohnout sami se sebou. Nesmíme zapomínat na to, že každý si neseme vlastní karmickou zátěž, která je zcela individuálně specifická a současně univerzálně působící, coby jedna z prvních překážek na cestě ke svobodě a současně nám vytváří osobní, zcela jedinečné životní okolnosti a výzvy. Stále totiž platí – kdo chceš pomoct ostatním, pomoz nejdříve sám sobě.

Je potřeba si ale dobře promyslet (a samozřejmě nejdříve o nich vůbec vědět) i další důležité aspekty naší současné situace, potažmo činnosti Soupeřů. Věnujme se teď chvíli jednomu globálnímu z nich a  rovnou si řekněme, že kromě každodenního života ve zmanipulovaném matrixovém realitním prostředí, jsme všichni a to doslova každý jednotlivě, od okamžiku prenatální integrace svého Vědomí do fyzicky se rodícího lidského plodu v HU-1, „individuálně vybaveni“ takovými nežádoucími morfogenetickými mutacemi, které v konečném důsledku zapříčinily to, že všichni od narození „bezmyšlenkovitě, z generace na generaci“ považujeme za samozřejmou a přirozenou spoustu aspektů či parametrů pozemského života, kterou jsou však ve skutečnosti nepřirozené, umělé a násilně devastující. Z této situace se jen těžko a zdlouhavě (většina vůbec ne) dostáváme. Tyto znásilňující morfogenetické predispoziční mutace „vybavily“ lidstvo takovými parametry jako např. stárnutí (skrze technologie jako jsou Sextant Clock a 6-6-6 TimeKeapers) s údajně přirozeným následkem biologické smrti, která však ve skutečnosti není přirozenou součástí života, ale je nejúčinnějším nástrojem ke generování trvalého, celoživotního strachu ze smrti, což je energie, kterou se Soupeři parazitálně živí.

Další z klíčových konkrétních podob těchto mutací je implementace principu známého jako „zadní vrátka“ do naší bioenergetiky. Co si pod tím představit ? V principu to je jednoduché. Do naši morfogenetiky byl těmito mutacemi vpraven umělý energetický kanál či port pro přímé působení Soupeřů na naše energetická těla. Prostřednictvím těchto zadních vrátek jsou Soupeři schopni dosahovat u naprosté většiny lidských jedinců takových efektů, jako přímé podněcování či směrování emocionálních a mentálních orientací či pozorností (emocionálních reakcí a myšlenkových forem), samozřejmě že směrem pro lidi nežádoucím. Tuto skutečnost lidé prakticky vůbec nejsou schopni identifikovat, vše si vysvětlují tak, že taková (třeba násilnická či ignorantská) je holt povaha lidí a proto takto zdánlivě přirozeně vznikající pocity, emoce a nápady považují za lidem vlastní a originální, i když jsou ve skutečnosti účelově podvržené. Tento nežádoucí a zákeřný energetický vliv, kterým je každý jednotlivec od narození vybaven, je znám pod pojmem Stínový tanečník (dvojník z reverzních domén) a jeho účinkování je pro lidi veskrze škodlivé a je proto potřeba se tohoto vlivu bezpodmínečně zbavit, což je v naší moci a což zajisté patří mezi ty aktivity, které lze zařadit mezi výše zmíněnou vědomou práci na cestě domů. Vidoucí lidé popisují výsledek této mutace v podobě karmínového zbarvení aury (čím signifikantnější, tím hlubší infiltrace), přičemž skutečná vizáž tohoto démona je jim mnohdy viditelná v podobě zlatého skarabea, sedícího lidem na zádech někde mezi lopatkami či výš na ramenou. Pro běžné D3 vidění pak je tato globální mutace identifikovatelná černými zorničkami v očích lidí. Tuto terapeutickou aktivitu vůči výše zmíněné diagnóze je příznačné pojmenovat si pojmem jako Zapečetění astrálního těla.
Dalším důležitým aspektem vědomé terapeutické práce na sobě samotném, potažmo hledání své vlastní cesty jsou cílevědomá meditační cvičení (viz. známá budhistická trojice M – morálka/životní způsoby-moudrost/vědění-meditace/spojení). Ty meditace jsou praxí, našeho teoretického poznání. O různých energetických implantátech jako např. Jehoviánských pečetích jsme si již povídali. Ale vězme, že nejsou zdaleka jediné. Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře nyní vyjmenuji čtyři velmi důležité implantáty, kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost. Uvedu jen jejich názvy se stručnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly aktivovány v pozemské energetice. Souhrnně jsou známy jako tzv. Čtyři srdce Metatrona a jejich primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími implantáty představují pro lidi snad největší překážky.

 • První Srdce Merlina –  aktivováno v období 22326 př.n.l. (Eyianský masakr) a to do dimenzionálního pásma D10.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D11 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Kristovskou úrovní vědomí jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby mezi 11. a 12. morfogenetickou čakrou tak lidi zcela odstřihlo od možnosti pracovat s D12 kristovskou Maharickou energií z HU-4 realitního pole, v důsledku čehož lidé postupně zcela ztratili povědomí o své spirituální podstatě, inkarnační historii i Záchranné misi Amenti a přijímali ideje z reverzních domén.
 • Druhé Srdce Draka – aktivováno v období 9558 př.n.l. (závěrečný pád Atlantidy) a to do dimenzionálního pásma D7.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D8 monadické dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Duchem jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby nejvyšší tělesné 7.čakry na 1. morfogenetickou – 8.čakru tak lidi zcela odstřihlo od schopnosti niterně procítit své vlastní napojení na svoji Duchovní monádu, operující D8 pásmu HU-3 realitního pole.
 • Třetí – Srdce Delfína – aktivováno v období 3470 př.n.l. (Babylónský masakr) a to do dimenzionálního pásma D4.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D5 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho vědomé/mentální spojení s jeho Duší respektive Duchovní rodinou bytující v HU-2 realitním poli. Tento implantát tedy blokuje lidské spojení mezi jeho D4 astrálním a D5 archetypálním vědomím a tím, že nepůsobí přímo na mentální D3 úroveň, stále zůstává pro většinu lidí nezpozorován. Tohoto umělého blokování součinnosti 4. a 5.čakry si tak lidé nejsou vůbec vědomi. Současně je tento kanál používán k manipulaci s myšlenkovými formami jedinců s cílem podvrhovat lidem ty „správné“ nápady a orientace pragmatické povahy.
 • Čtvrté – Srdce Anubise – aktivováno v našem SAC, v našem HU-1 realitním poli dne 23.3.2002 a to do dimenzionálního pásma D1,75, jeho účelem je udržovat připojení Stínového tanečníka do D2 (emocionálního) frekvenčního pole jednotlivců a blokovat součinnost fyzické a emocionální úrovně lidské osobnosti (1. a 2.čakry) v probíhajícím SAC. Současně je tento kanál používán k vyprovokovávání emocionálních, ustrašených stavů jedinců s cílem odebírat člověku takto vygenerovanou energii a odvádět ji příslušnému parazitu – provokatérovi, potažmo odvracet těmito „každodenními starostmi“ lidskou pozornost nesprávným, zavádějícím směrem a tím podpořit ono již zmíněné prošvihnutí příležitostí nesených veledůležitým transformačním obdobím našeho SAC.

Pozornějším čtenářům asi neunikne, že výše uvedené implantáty blokují středovou osu kathara mřížky (tzv. Gru-Al body 2-5-8-11), což samozřejmě není žádná náhoda. Účinnost těchto implantátů byla ze 2/3 uvedena do plné funkčnosti v období jejich aktivací. Finální dokončení plné funkčnosti v našem SAC však je odvislé od zprovoznění ještě dvou dalších implantátů v lidské i pozemské energetice. Prvním z nich je implantát známý pod jménem Oko Metatrona, operující ve frekvenčním pásmu D11,5. Tento implantát je znám rovněž pod názvem Pečeť Avalonu, kterýžto implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován spolu se 4.Srdcem Anubise, tedy dne 23.3.2002. Jen si poznamenejme, že pojem „Oko“ není bez vztahu k pojmu „Vševidoucí oko„, které je k vidění na každé jednodolarové bankovce. Na Universální úrovni byl tento vliv uveden do provozu v podobě jakési „refrakční čočky“ umístěné mezi systém tehdy padlého kolektivu Metatrona – viz. níž a náš kristovský systém a to v období před 150 miliardami lety. Implantátem, dokončujícím lidské energetické zotročení pak je naše „stará známá“ 666 Chrámová axiomová pečeť, operující ve frekvenčním pásmu D6,5 (přesněji 6,6,6), která je všeobecně známa i pod názvem „Značka čili Signum Bestie„. Tento závěrečný implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován dne 27.5.2003. Touto finální aktivací byla uvedena do provozu technologie Soupeřů známá pod jménem Blue Beam čili Modrý oheň smrti či Blue Sword čili Meč Orionu, jejímž závěrečným úkolem je dokončit zbylou 1/3 reverzních mutací dotčených kristovských energií. Falešnou prezentaci této technologie lidem dostala na starost skupina Soupeřů známá jako Corteum, která tak činí pod všeobecně známým názvem Wingmakers. Pod touto technologií je tedy namístě představit si sjednocenou, hierarchicky organizovanou, energetickou síť PIN-sítí Soupeřů, prostřednictvím které dochází k závěrečnému stahování chycených kristovských energií do reverzních realitních domén typu černých děr známých pod jménem Wesedak a to na všech úrovních Vědomí našeho universa (Energetického matrixu), tedy na úrovni bytostí, planet, galaxií i kosmů čili tzv. časových matrixů  – viz. níž. Odstartování závěrečné aktivace této technologie bylo Soupeři  provedeno dne 27.5.2003 a celá tato závěrečná akce Soupeřů je známa jako tzv. Blend Dimension Project čili časoprostorové sloučení dimenzí (kristovských a reverzních) skrze chod tzv. Beast Machine, klíčového produktu Atlantské konspirace. V bibli je tento proces pojmenován jako Apokalypsa.
Možná, že pozornému čtenáři neunikne časová souvislost výše zmíněných aktivací v našem SAC a např. Válkou v Iráku, odstartovanou v dubnu roku 2003 a odstartováním automatického autoimunitního procesu Hetharo-Hetahlon v květnu téhož roku. Jak vidíme, analýza naší reálné situace nás vede do stále chmurněji vypadajícího pochopení grandióznosti celé šachové partie. A to ještě zdaleka není všechno. Nicméně to neznamená, že bychom neměli k dispozici prostředky, jak se s touto situací vypořádat. Celý nápomocný příspěvek lidstva spočívá v tom, nenechat se individuálně zastrašit ničím a tím potažmo i kolektivně dát dohromady dostatek kristovské, láskyplné energie (známá jako tzv. Amoraea energie), která tak sama o sobě dostatečně účinně podpoří planetu Zemi a ta tak bude moci (spolu s lidstvem a celou svojí přírodou) vystoupit z reverzu (obráceného, protisměrného evolučního chodu čili sjednocení se s Centrálním Zdrojem skrze vymazání z knihy života) do kristovského BZP.

 

12.3 Pozemská situace v SAC 2000-2022

Avšak než si uděláme závěrečnou představu o celé této grandióznosti, pojďme si ještě říci, spíše již jen heslovitě, pár slov k některým dalším důležitým událostem, které následovaly po aktivaci technologie Modrý meč ze strany Soupeřů.

První věcí je mít správnou představu o tom, že jako klíčová odpověď přišel již zmíněný autoimunitní proces Hetharo-Hethalon, který, zjednodušeně řečeno, zahájil z nejvyšších spirituálních míst Centrálního Zdroje obnovování kristovského kódování našeho Universa. Tento universální ochranný energetický proces poběží až do konce roku 2012, kdy postupně navyšuje energetickou ochranu s tím, že po tomto datu by již nemělo být možné dokončit stahování našeho realitního pole do reverzní domény a nezbývá mi než zopakovat, že tento nevyjednatelný proces se v našem Universu (Energetickém matrixu) aktivoval vůbec poprvé od svého vzniku před 950 miliardami let!. To samo o sobě mluví za vše, tak vážná situace v současnosti panuje. A  nyní již skutečně jen heslovitě, byť jsem si vědom toho, že to pro mnoho z čtenářů bude zřejmě nesrozumitelné. U koho to však vygeneruje hlubší zájem, již ví kde hledat další údaje a podrobnosti.

V roce 2004 došlo k dalšímu zesílení útoků ze strany Wesedaku vůči pozemským planetárním štítům (prostřednictvím tzv. Budhara retroviru), na což bylo, již ze strany Strážců, zareagováno spuštěním tzv. Starburst energetického procesu a úspěšnou aktivací dalšího tzv. Polárkového matrixu (z dob Elektrických válek), oba dva podporující úspěšný průchod planety Země a jejich obyvatel do BZP dimenze. Ve výsledku tyto události přinesly nerovnováhy v pozemské energetice,  která se projevila v prosinci roku 2004 pohybem mořského dna s následnými tsunami vlnami, které planetu zasáhly v Indonésii a tím samozřejmě i zejména tamější obyvatele.

Další pozoruhodnou událostí se stala aktivace další technologie Soupeřů – konkrétně Thetánců, kteří uvedli v roce 2006 do provozu svoji technologii známou jako The Treshold (Práh) v jejímž důsledku došlo k urychlení tzv. Tachyonového procesu o cca 9 let, kterýžto procese řídí evoluční cykly v době obratu Starfire – viz. níž. Toto znamená, že z evolučního hlediska máme všichni jakoby méně času na to, zvládnout výzvy našeho SAC, přičemž důsledek tohoto urychlení v D3 realitě známe či pociťujeme jako zkracující se dobu, kterou máme k „čemusi“ k dispozici.

V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy Soupeři opět (bohužel úspěšně) zaútočili, tentokrát proti našemu Slunci v D4/HU-2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše Slunce bylo uvedeno do tzv. Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento, dle současným poznatků, neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše Slunce mělo přestat existovat. Pro současné inkarnované lidstvo to z největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v souvislosti s tím, že dosavadní držitelé Sluneční sféry – Anunnakové/Nibiruánci, předtím opětovně přešli (stojíce tváří v tvář síle Budhara rasy z Wesedaku) na stranu Strážců. Z tohoto důvodu jsou to opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho Slunce a to již na straně Strážců (rapidní nárůst slunečního gama záření, ohrožujícího pozemský biologický život). V této souvislosti stojí za  zmínku, že s výjimkou Necromitonů a Zetas, ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména Anunnakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla.

Jako poslední pozoruhodnou událost zmíním jen tolik, že v roce 2008 přišla do celé této koncovky další rasa účinkující na straně Soupeřů, která je známa jako tzv. Borendth borgové. Další inspiraci lze samozřejmě hledat ve sci-fi seriálech typu Hvězdná brána, Star Trek apod.

Abychom si nyní udělali jakous takous představu o tom, jaké má lidstvo (respektive někteří jedinci) v této nelehké situaci vůbec šance či možnosti, řekněme si ještě stručně pár slov k tomu co lze reálně očekávat. Klíčové je pochopit, že vše co se nyní na planetě Země děje je hra o to, zda-li se Soupeřům podaří zabránit vstoupení Země do BZP či nikoliv, což je naopak hlavním cílem Strážců a samozřejmě celého lidstva. Pokud se Soupeřům tomuto přechodu zabránit nepodaří do prosince roku 2012, potom čeká lidstvo přestupová pětiletka, v rámci které dojde k prolnutí morfogenetických polí Země a Tary, které bude kulminovat v roce 2017 (třídenním připojením morfogenetického pole Gaie/Polárky k Zemi i Taře). Po tomto datu se Hvězdný most začne uzavírat až se zcela uzavře v roce 2022, po kterémžto datu již nebude možné na tuto evoluční cestu pro nikoho na Zemi inkarnovaného naskočit. Tato desetiletka otevřeného Hvězdného mostu se bude vyznačovat bezprecedentním nárůstem úrovně na Zemi přicházejících kosmických energií, přičemž tento jednoznačně očekávatelný energetický nárůst je zdrojem všech úvah ohledně takových efektů jakým jsou globální výpadky (blackout) elektrických rozvodných systémů či fyzikální reakce nekvalitních hrubohmotných či reverzních nf hmot na tyto nově příchozí vf kosmické energie. Je totiž namístě si uvědomit, že tyto efekty respektive jejich míra se objeví v přímé vazbě na míru reverze, která v té době bude na Zemi panovat. Pokud by totiž tato míra byla zanedbatelná, respektive by vůbec neexistovala (tj. Soupeři by zde neměli žádný vliv), vše by proběhlo bez škodlivých reakcí a katarzí. Zcela samostatnou kategorií jsou úvahy o účinku těchto vf energií na lidský organismus. Nicméně je myslím zcela evidentní, že i lidé budou mít s těmito energiemi doté míry problémy, do jaké s nimi budou v rozporu. V této souvislosti nezbývá než opětovně upozornit na rizika spojená s nekontrolovaným globálním očkováním lidstva neznámými látkami z hlediska možnosti ovlivnit tak právě tuto interakci lidské energetiky a energií Hvězdného mostu v blízké budoucnosti. Obecně lze předpokládat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že tyto interakce vyústí do dvou praktických výsledků. Jedna část pozemské reality tyto interakce ustojí a druhá nikoliv. Ti kteří to neustojí – realitní pole této části Země, tak zůstane ve reverzním kódování/poměrech a po roce 2022 se vrátí na svoji dřívější D3 energetickou hladinu, přičemž společenské poměry budou pokračovat v duchu NWO v rámci reverzního Wesedaku. Ti kteří to ustojí – kristovská část planety Země a jejich obyvatel přejde po Hvězdném mostě (to je metafora vyjadřující stav bio-energetiky a DNA) do BZP a ti pak budou ve svých životech pokračovat v rámci tzv. Nového zlatého věku lidstva – avšak stále na planetě Země. V BZP tato část projde jedinečným časoprostorovým cyklem s konečným evolučním cílem zakotvit v D5 na Taře a tím definitivně a úspěšně dokončí Záchranou misi Amenti. No a samozřejmě třetí, nejmenší část lidstva dokáže využít prolnutí morfogenetických polí Země, Tary a také Gaie a dosáhne na realizaci tzv. vzestupu skrze některý z otevřených portálových systémů jako Most úmluvy, Síně Amenti, Polárkový matrix či Aquaelle matrix (viz. níž). Poznamenejme si však, že tento vzestup je grandiózní událost, ke které musí každý zájemce zcela cílevědomě směrovat své současné úsilí a navíc k tomu musí mít vhodné inkarnačně/karmické podmínky.
Aby se Soupeřům podařilo zabránit ve vstoupení planety Země do BZP, budou tito (jejich pozemské iluminátské loutky) navyšovat nesvobodu lidstva pravděpodobně v podobě vyvolání skutečné otevřené fáze právě probíhající 3.světové války, či nějaké zinscenované – virtuální mimozemské invaze v podobě záminky (viz. např. americký film Invaze z roku 2007) k aktivaci mnohdy zmiňovaného programu na násilné snížení počtu inkarnovaných Duší (věřím, že ke skutečné invazi již nedojde a to v důsledku míry progrese ochranných planetárních prostředků) s konečným cílem všemi prostředky snižovat pozemskou úroveň hladiny kristovských, láskyplných , přátelských či bratrských (ale jejich zájmy ohrožující) energií.
Je důležité si stále uvědomovat, že hlavní zbraní Soupeřů jak nedopustit nezbytné navýšení energetické vzestupné úrovně planety, na níž se lidstvo významně podílí, je Strach, který spolehlivě tuto úroveň ponižuje. Proto lze ze strany Soupeřů očekávat, maximalizaci jejich úsilí směrem k zastrašování lidstva, což si myslím je i skutečnou motivací stojící za současnými, stupňujícími se finanční, ropnou, oteplovací, teroristickou, atd. krizemi či tzv. chřipkovou pandemií – typickými ukázkami záměrného generování globální virtuální reality s cílem snížit natolik planetární energetickou úroveň skrze existenciální vystrašení lidstva, aby vstup planety a jejich obyvatel do BZP nebyl energeticky možný. Proto je tak nezbytné nepodléhat strachu, našemu hlavními nepříteli a vypořádat se svými osobním Stínovým tanečníkem, který v nás k tomuto typu energie trvale připojuje. Pokud by však tato strategie Soupeřům nakonec nevyšla, asi je namístě, pragmaticky se připravit na to, že jejich posledním plánem skutečně bude zorganizovat významné snížení počtu kristovsky myslících a jednajících lidí. V tomto smyslu je v Pramenech časové období podzim 2009 až jaro 2011 označeno jako „Okno poslední příležitosti„.

 

12.4 Galaktický nadhled

A na závěr si řekněme ještě něco víc k tomu, o co v současném SAC jde jaksi nad rámec naší pozemské situace. Přece jen je dobré mít ještě lepší představu o tom, co všechno kolem nás je dnes ve hře. Je mi sice zcela jasné, že kompletní výklad by vydal na další seriál, ale přesto se pokusím velmi stručně uvést některé podrobnější údaje vyplynuvší z posledního vývoje událostí. Že a proč mnoho času nezbývá jsme si již řekli. Současně si tím i lépe osvětlíme problematiku onoho klíčového přetahování kristovských realitních polí do realitních polí reverzních, fantomových. Věřím, že v této souvislosti již nemusím laskavému čtenáři explicitně poukazovat na skutečnost, že nechtěná návratová cesta k Centrálnímu zdroji skrze reverzní matrixy je cestou, na níž dochází k likvidaci individualizovaného Vědomí (vymazání z knihy života), kdežto žádoucí návratová cesta skrze kristovské realitní domény je cestou vědomého návratu a s-jedno-cení se s tímto Centrálním Zdrojem – Bohem.

Až doposud jsme se tedy celou situací zabývali z pozice lidstva a planety Země. To je zcela v pořádku, protože se nás to bezprostředně týká, nicméně bylo by nesprávné, kdyby jsme si z toho udělali ten závěr, že jsme (lidstvo na planetě Země) snad jediní či ústřední, koho se diskutované klíčové období SAC 2012-2022 týká. Není tomu tak. Ve hře je toho daleko víc. Stručně řečeno, v průšvihu není jen lidstvo na planetě Země. V průšvihu je celá naše galaxie Mléčné dráhy. Podobně jak jsme si povídali o tom, že v průběhu Elektrických válek došlo ke stažení části Země do fantomového, reverzně kódovaného matrixu, došlo k podobné situaci o mnoho dřív. Ještě v období před Andělskými válkami v období cca před 350 miliardami let, zaútočili Soupeři z reverzního matrixu (systému černých děr) známého pod jménem Wesedak, konkrétně ze systému Apollyon – padlého temného slunce, na systém Procyus s centrální hvězdou jménem Rajhna/Jhala v kristovské galaxii Androméda. Tady je skuečný počátek našich problémů. Výsledkem tohoto útoku bylo vytažení systému Procyus z Andromédy mimo ni, do nově vytvořeného systému, který se stal známým jako Procyak s centrální hvězdou známou pod jménem Abaddon. A tento nově vzniklý systém, stojící tehdy mezi kristovskou Andromédou a anti-kristovským Wesedakem dnes známe pod jménem galaxie Mléčné dráhy. A právě do tohoto nově vzniklého mezi-systému – galaxie Mléčné dráhy pokračovalo přetahování „kořistí“ dalších útoků anti-kristovských ras z Wesedaku, známých zejména pod jménem Budhara. Následnými kořistmi těchto dějů (Andělských válek) byl systém Lyry z Andromédy – před 250 miliardami lety, nativní domény Aramathény, nejvyšší evoluční verze naší planety Země v D12 a bohužel i další systém těch, kteří Androméďanům v těchto pre-archaických obdobích přišli na pomoc. Tímto hostujícím, nápomocným systémem byl systém Metatrona, který byl posléze, skrze umělý reverzní systém YHWH, vtažen až do centrálního anti-kristovského systému Wesedaku (před 150 miliardami let), kde je dodnes a spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy které jsou ve hře. A něco podobného se právě nyní odehrává i s Mléčnou dráhou, kdy je tato ze svého dosavadního, jakéhosi mezi-postavení, závěrečně vtahována do Wesedaku. No a protože celý náš Sluneční systém je situován v Mléčné dráze, je nasnadě si uvědomit, že nám všem v důsledku toho hrozí, že budeme do anti-kristovského systému Wesedaka vtažení jako celek, ať již jsme inkarnováni na Zemi, Taře či Gaie. Proč o tom všem hovořím a jaké z toho pro nás, pozemšťany, plynou důsledky ? První věcí je iniciovat ve čtenářích širší představu o velikosti celého konfliktu s cílem uvědomit si, kolik se toho asi kolem nás děje a jak moc toho ve skutečnosti nevíme, ale měli by jsme vědět. Druhou věcí pak je záležitost související s tím, kudy skutečně vede cesta ven z této situace. K celkovému pochopení je potřeba doříci asi tolik.

Snad je nám již jasné, že cesta ven z probíhajícího vtahování Mléčné dráhy do Wesedaku je cesta vedoucí někam do Andromédy a nikoliv cesta vedoucí někam kamkoliv jinam do Mléčné dráhy. Jenže kudy tam, kudy až do Andromédy ? A tady nastupuje na makrokosmické jeviště planeta Země. Probíhající širší makrokosmický plán a úsilí Strážců je takové, že byl vytvořen pomocný systém, známý jako Aquaelle matrix, který byl vytvořen jako jakýsi specifický portálový interface či průchod mezi Mléčnou dráhou a Andromédou, prostřednictvím kterého (pouze) lze opustit Mléčnou dráhu ještě před jejím závěrečným vtažením do Wesedaku a dostat se jím do Andromédy. A nyní to hlavní – ústí tohoto průchodu na straně Andromédy je známé jako planeta Urtha a ústí tohoto průchodu na straně Mléčné dráhy je známé jako planeta Země (Earth). A právě pro tuto jedinečnost planety Země na straně Mléčné dráhy se toho dnes tady tolik děje. To je reálné vysvětlení např. i toho, jak se mohlo stát to, že např. Anunnakové, ti dlouhodobí „nadřazení bohové“ pozemšťanů, až v samotném finále narazili na natolik silnější Soupeře, že prakticky zcela rezignovali na své, tak dlouho prosazované, zájmy a vrátili se pod křídla Strážců a nebo že skutečně došlo poprvé v celé historii našeho makrokosmu k onomu již zmiňovanému naprosto jedinečnému ochrannému procesu HetahrO-HethaloN, iniciovanému z nejvyšších pater Božských světů Centrálního Zdroje. To je i skutečným důvodem toho, proč je dnešní situace opravdu tak vážná. Tito nejsilnější mezi Soupeři zajisté nemají v úmyslu nechat v provozu či mimo vlastní kontrolu únikový Aquaelle matrix ani portálový vstup v Mléčné dráze do něj – planetu Země, když už na straně Andromédy jsou bez vlivu.

A na úplný závěr našeho povídání si povězme ještě o jednom veledůležitém aspektu celé této situace. Jde o přirozené evoluční cykly, kterými se řídí putování vydechnuté Božské energie – Vědomí a proces její reintegrace zpět do Centrálního Zdroje čili sjednocení se s ním. Z logiky tohoto kruhového mechanismu je evidentní, že někdy musí dojít k tomu, co se dá nazvat jako bod návratu či obratu . Z logiky je snad i zřejmé, že tento bod je, prostorově chápáno, nejdál od místa výdechu a energeticky chápáno je kristovsky nejslabší čili nejtemnější. Cykly, které nás (Boží jiskry) do tohoto bodu návratu vedou jsou tzv. Euiago cykly (již jsme si o nich něco řekli dřív) a cykly, která nás vedou zpět ke sjednocení se s Centrálním Zdrojem jsou tzv. Adashi cykly (pod správou tzv.Adashi mistrů). A právě mezi těmito cykly se nachází tento bod obratu, ve kterém dochází k tomu, co si můžeme představit pod rčením „oddělování zrna od plev„. Ne náhodou se tento bod nazývá Starfire (Hvězdný oheň), protože v tomto bodu končí pro putující Vědomí možnost „zopakovat si reinkarnační  třídu – časový vektor“ v některém z Euiago časových cyklů a je nezbytné přistoupit k maturitě a složit „pěkně horké“ zkoušky. Výsledkem pak je nástup buď na cestu vědomého návratu k Centrálnímu Zdroji – do Adashi cyklů a nebo na cestu do nevědomého návratu, v našem případě ještě evidentně oddálenému otrockým pobytem v reverzních matrixech Wesedaků. Proč je tento aspekt tak veledůležitý ? Ano, věřím, že jste si to již dali dohromady. Je to právě náš současný SAC, který je pro andělské kristovské lidstvo i planetu Země tímto bodem obratu, Starfire bodem, právě přítomná chvíle skládání zkoušek z naší, tak pohnuté evoluční minulosti. No řekněte sami, není to ideální chvíle k tomu, zablokovat nám naší inkarnační i rasovou paměť a těsně před nástupem na cestu domů nás definitivně svést na zcestí ? Když všichni víme, že jsme přirozeně nejdál od Boha/Zdroje a tedy i nejslabší ? Vždyť Soupeřům vždy skutečně stačí, uspět až na poslední křižovatce.

A pro ty z čtenářů, kteří by měli zájem, pojmenovat si výše uvedené koncepty ještě jiným, více tradičním, esotericko-symbolickým jazykem, lze doporučit vynikající text mého přítele Honzy Křivance, který je k dispozici zde ( http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3817-dedictvi-anunnaki-a-tajemstvi-genesis-cast-11-v-ohnich-hory-osudu-aneb-v-moci-leviatana/ ). Věřím, že Vám nebude dělat potíže, vytvořit si příslušné pojmové korespondence mezi těmito texty a tak si např. pod Leviathanem budete umět lehce představit naše Soupeře, třeba v podobě Budhara rasy.

A na skutečně již úplný závěr mi dovolte ocitovat z díla dalšího, soudobého klasika světa matrixu Carlose Castanedy a jeho indiánského učitele – čaroděje Dona Juana:

Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si abychom to nedělali. Vskutku jsme drženi jako vězni. Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava. Vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa.

Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, chamtivost i zbabělost. Aby nás udrželi v nevědomé poslušnosti, poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám svoji ustrašenou mysl. A ta se stala naší myslí.

Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života či jeho průběhu. I pouhá myšlenka, abys nikdy netrpěl hlady, vyvolává v této mysli úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoliv může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejích myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň nezbytné ochrany.
Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletními bytostmi s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám nestojí jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak  nás obětovat a využít a udělat zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Dokud se neosvobodíme, jsou naše sny jen sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy.

Je potřeba říci víc? Může ještě někdo svéprávný pochybovat o tom, že predátor Leviathan není Strážce ale Soupeř (zcela vědomě říkám – Soupeř, nikoliv Nepřítel) ? Ano může, bohužel to vidíme dnes a denně všude kolem sebe, ale je to jejich, ustrašená, predátoří volba, věřím a doufám, že ne ta naše, ta milující a svobodná.

A nyní už mi nezbývá, než jen poděkovat všem čtenářům za trpělivost a energii, kterou jste věnovali četbě mých textů, ve kterých jsem se Vám pokusil zprostředkovat údaje z Pramenů jedinečné autorky Ashayany Deane, 1. pozemské mluvčí Eyianského koncilu, které pokud vím nebyly doposud v českém prostředí v takovém formátu, rozsahu a přesnosti doposud k dispozici. Pro ty z Vás, kteří se pak rozhodnete k dalšímu studiu originálních anglických textů Pramenů, ještě jednou zde uvádím link na celosvětově běžící projekt

( http://www.amentiproject.net/ ), v rámci kterého je toto tzv. Svobodné učení k dispozici každému, v současnosti žijícímu, zájemci.

Nechť se vám přátelé, Vaše cesta domů vydaří, to Vám všem skutečně a upřímně přeji. Nashle doma.

A jako poslední tip pro cestu domů zde uvádím link

pro ty z Vás, kteří tíhnete k našim přátelům z Agarty nebo-li z Vnitřní (či Duté, chcete-li) Země, a kteří si vůči nám nepřejí nic jiného, než aby jsme byli schopni, věnovat jim pár svých myšlenek a pokusili se s nimi ve svých meditacích spojit a věnovali jim svoji pozornost.

(c) Petr Penguin 28.10.2009, na základě materiálů (c) Ashayany Deane

P.s. Apropó – celý seriál „O čem to vlastně je aneb Tajemství Amenti 1“ jsem zpracoval i ve formě jednoho distribučního PDF souboru, takže kdo z čtenářů bude mít zájem o jeho bezúplatné získání, nechť se klidně odváží a napíše mi o něj na můj kontaktní email (petr.penguin@gmail.com Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Tento můj autorizovaný soubor, jako takový, tímto povoluji k libovolnému dalšímu, svobodnému – tedy nekomerčnímu – šíření. Pokud by pak někdo měl zájem prezentovat tento materiál jinak, např. na internetu v podobě www stránek či jiné podobě, podléhají tyto formy šíření mému souhlasu, který nicméně případným zájemcům nemám v úmyslu neudělit.

 

No a na úplný závěr. Pokud by někdo případně řešil vnitřní dilema týkající se energetické rovnováhy, nechť laskavě vezme na vědomí, že můj email – petr.penguin@gmail.com Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny je zaregistrován v systému paypal.

Na tomto emailu jsem rovněž k dispozici v případě potřeby či zájmu kontaktovat mou osobu.

Převzato:  http://www.demiurg.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz